Bronnen Bronnen
Bronnen

RDK88-060

testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 22 mei 1646
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 88
Pagina: ongef.
hierin
22 mei 1646 Neeltken Joiren (-) als kind
Jan Adriaens Joiren (*1617-1674) als kind
Adriaen Jansz Joiren (-1646) als testateur
Maiken Aerden (-1674) als testatrice

RDK56-lv2

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 23 dec 1591
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 56
Bron onderwerp: een huis
Pagina: los vel na folio 61
hierin
23 dec 1591 Seeger Hendrix Buijs (-1612) als oom
Bastiaen Adriaens Vendrich (-) als broer
Ariaen Jans Vendrich (-) als vader
Bastiaen Aerts Schouten (-1593) als oom
Peter Adriaens Vendrich (-) als verkoper
Joost Faessen (-) als koper en broer

RDK55-110v

Erfdeling goederen Marij Hendrick Buijs weduwe (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 23 nov 1575
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 55
Pagina: 110v
hierin
23 nov 1575 Bastiaen Aerts Schouten (-1593) als partner van kind
Seeger Hendrix Buijs (-1612) als kind
Mariken (-1575) als moeder
Ariaen Jans Vendrich (-) als partner van kind
Henrik Ariaen Ghijben (-1567) als vader

RDK56-069v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 16 okt 1593
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 56
Bron onderwerp: huis enstuk grond
Pagina: 69v, 70r en 73v
koper is Wouter Peeters, Peeter Dircxz, Peeter Bastiaenen
hierin
16 okt 1593 Hendrick Jans Buijs (-1628) als oom
Adriaen Peter Adriaen Ghijben (-1599) als oom en voogd
Aentgen Cornelis Peters (-) als kind
Cornelis Peter Adriaen Ghijben (-1593) als broer

RDK56-089v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 16 nov 1594
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 56
Bron onderwerp: een stuk grond
Pagina: 89v
hierin
16 nov 1594 Hendrick Jans Buijs (-1628) als zwager en verkoper
Adriaen Peter Adriaen Ghijben (-1599) als broer en koper
Seger Peter Adriaen Ghijben (-) als broer

RDK57-016r

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 25 mrt 1598
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 57
Bron onderwerp: hun deel inde molen
Pagina: 16r en los vel
Mede erfgenamen van Jacop de Moelder zijn Peeter Roelen den ouden hun oom, Adriaen Wilmss
Kopers: Cornelis Pauwels weeu ende Adriaen Joos Wilmen
hierin
25 mrt 1598 Peter Andries Bogaert (-) als broer
Jan Andries Bogaert (-1623) als broer
Bernaert Andries Bogaert (-) als broer
Claes Andries Bogaert (-) als broer

RDK56-040v

Aanneming door Anniken Peters (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 28 jun 1589
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 56
Bron onderwerp: aanneming 2 kinderen
Pagina: 40v
hierin
28 jun 1589 Willem Stoffelsz (-1608)
Anniken Peters (-1605) als moeder
Lenaert Roelen (-1609)
Corst Roelen (-1589) als vader
Peter Roelen (-) als voogd

RDK58-045r

Akkoord (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 4 jan 1605
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 58
Pagina: 45r
hierin
4 jan 1605 Anniken Peters (-1605) als moeder
Willem Stoffelsz (-1608) als oom
Corst Roelen (-1589) als vader
Lenaert Roelen (-1609) als oom
Peeter Peeters Wever (-) als 2e echtgenoot
Jan Peetersen Jooren (*1550-1625) als oom

RDK56-093v

Aanneming door Peeter Peeters (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 15 mrt 1595
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 56
Bron onderwerp: aanneming zijn 2 kinderen
Pagina: 93v
Mathijs Janss den gerechte bestorven voight ende Fredrick Adriaensz als toesiender.
Opten xve april anno 1605 bekende Cornelis Aertss smit van Wouwe ende hem sterckmaeckende voir sijn consorte blijckende sijn procuratie ons geblecken voir wethouders van Wouwe gepassert als erffgenamen van Maecken Jans Cornelisdochter van een halve bedde ontfangen te hebben
hierin
15 mrt 1595 Peeter Peeters Wever (-) als vader
Maijken Jan Cornelisdr (-1595) als moeder

RDK57-002v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 12 feb 1597
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 57
Bron onderwerp: een hoffstat
Pagina: 2v
Adriaen Jan Meeuss, zijnen swaeger
hierin
12 feb 1597 Adriaen Adriaen Peters Conincxs (-1664) als koper
Peeter Peeters Wever (-) als verkoper
Anniken Corssen (-) als echtgenote

OW143-010r

Erfdeling goederen Herman Jans van Boerden en verkoopaktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 9 jan 1419
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 143
Pagina: 10r en 10v en 88r
hierin
9 jan 1419 Jan Herman van Beurden (-) als kind
Herman Herman van Beurden (-) als kind
Gijsbert Herman Jan van Boerden (-) als kind
Herman Jan van Beurden (-1419) als vader

OW144-019r

Verkoop aktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 22 mrt 1422
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 144
Bron onderwerp: een stuk grond
Pagina: 19r
Koper is Jan Mechtelden zvw Jan Mechtelden Wijten zoen
hierin
22 mrt 1422 Elisabeth van den Brekelen (-) als kind
Wouter van der Strate (-) als partner van kind
Aert Aert van den Brekelen (-) als vader
Matthijs Buckincs (-) als vader
Wouter Jan Peter van de Wiel (-) als partner van kind

OW145-027v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 22 okt 1426
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 145
Bron onderwerp: hun deel in een goed te Westtilburg, Breda
Pagina: 27v
Nog genoemd IJda Jan van Riel
hierin
22 okt 1426 Jan van Riel (-) als partner van kind
Elisabeth van den Brekelen (-) als kind
Peter van den Brekelen (-) als kind
Wouter Jan Peter van de Wiel (-) als partner van kind
Wouter van der Strate (-) als partner van kind
Aert Aert van den Brekelen (-) als vader
Engelbertken van den Brekelen (-) als kind
IJda van den Brekelen (-) als kind
Aert Aert Aert van de Brekel (-1465) als kind
Ida (-) als moeder

OW144-022v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 22 mrt 1422
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 144
Bron onderwerp: goederen van ouders
Pagina: 22v
hierin
22 mrt 1422 Aert Peter van de Wiel (-) als kind
Aleijt Peter van de Wiel (-) als kind
Elisabeth Peter van de Wiel (-1422) als kind
Peter van den Wijel (-1422) als vader

OW143-121v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 28 dec 1421
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 143
Bron onderwerp: een erfpacht
Pagina: 121v
Verkoper is Jacob Hessel Jacobs zoen
hierin
28 dec 1421 Heijlwich Jan Peter van de Wiel (-) als kind
Aert Peter van de Wiel (-) als oom
Jan Peter van de Wiel (-1421) als vader
Marij (-) als moeder
Elisabeth Jan Peter van de Wiel (-) als kind

OW143-073r

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 24 jan 1421
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 143
Pagina: 73r en 83r
hierin
24 jan 1421 Kathelijn Aert Smoelners (-1421) als moeder
Elisabeth Wouter sBonten (-1422) als kind
Aert Peter van de Wiel (-) als partner van kind
Wouter Wouter sBonte (-1421) als vader

RDK63-124r

verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 8 okt 1674
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 63
Pagina: 124r en RA 88 gelijke datum
Koper is Cornelis Vermuelen Drimmelaer, schipper van Cappel
hierin
8 okt 1674 Meeus Cornelis Timmermans (-1680) als halfbroer
Janneke Jans (-) als halfzus
Meeus Jacobs Timmermans (-) als grootouder
Adriaentje Meeus Timmermans (-1702) als echtgenoot
Adriaen Janse Timmerman (-) als echtgenoot
Steven Gijsbertssen Bossers (*1667-1708) als kind
Jacobus Bossers (-) als kind
Ghijsbert Steven Ghijsbrechts (-1674) als halfbroer
9 nov 1675 Anthonis Peters van Dongen (-) als 2e echtgenoot

RDK63-007

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 29 mei 1683
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 63
Bron onderwerp: een stuk grond
Pagina: ongef.
verkoper is Arien Cornelis Bouwens
hierin
29 mei 1683 Peeterken Fredricx van Strien (-1703) als koper
Meeus Jacobs Timmermans (-) als echtgenoot
Jan Janss Vassen (-) als koper

RDK88-061

Erfdeling goederen Jacob Meeus (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 29 feb 1684
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 88
Pagina: ongef.
Jan Jansz Timmerman als outoom
hierin
29 feb 1684 Jacob Meuss Timmermans (-1683) als vader
Frederick Jacobs Timmermans (-) als kind
Hendrick Jacobs Timmermans (-) als kind
Truijcken Commeren (-) als 2e echtgenote
Lambert Commers (-) als broer
Bastiaen Jacobs Timmermans (-) als kind
Claes Bastiaense Buijs (-) als oom
Pieternel Bastiaens Buijs (-) als moeder

RDK63-008

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 8 mei 1679
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 63
Pagina: ongef.
hierin
8 mei 1679 Secilia Peters Brouwers (-1718) als kind
Meeus Cornelis Timmermans (-1680) als partner van kind
Peter Adriaen Fransen (*1587-1683) als vader

RDK89-098r

Erfdeling goederen Cornelis de Bodt en Maria Heeren (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 18 aug 1721
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 89
Pagina: 98r
hierin
18 aug 1721 Cornelis Huiberde de Bodt (~1656-1721) als vader
Hubertus Cornelissen de Bodt (~1683-1732) als kind
Joannes Adriaen Janse (~1690-) als partner van kind
Wilhelmina de Bodt (~1681-) als kind
Maria de Bodt (-) als kind
Maria Huijberde Heren (~1669-1721) als moeder
Jacobus Willemse Sints (-) als partner van kind

RDK89-158v

Erfdeling Maria de Jongh en 4 kinderen (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 30 jan 1732
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 89
Pagina: 158v
Mede voogd is Adriaan de Bot
hierin
30 jan 1732 Hubertus Cornelissen de Bodt (~1683-1732) als vader
Joannes Cornelisse de Jongh (~1692-) als voogd
Maria Cornelisse de Jongh (~1683-1736) als moeder

RDK89-175v

Erfdeling kinderen Maria de Jong en Cornelis de Ruijter (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 16 apr 1735
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 89
Pagina: 175v
hierin
16 apr 1735 Hubertus Cornelissen de Bodt (~1683-1732) als vader
Maria Cornelisse de Jongh (~1683-1736) als moeder
Cornelius Huijberde de Ruijter (-) als 2e echtgenoot
Joannes Adriaen Janse (~1690-) als voogd
Joannes Cornelisse de Jongh (~1692-) als voogd

RDK50-001

Boedelrekening (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 50
hierin
Aert Cornelis de Both (-) als vader
Lesken Aerden (-1680) als moeder
Cornelis Aerden de Both (-1694) als kind

GW59-265v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 24 jan 1680
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 59
Bron onderwerp: een stuk grond
Pagina: 265v
hierin
24 jan 1680 Anneke Cornelis Ruijchaver (-) als zus
Adriaen Cornelis Ruijchaver (-) als broer
Cornelis Cornelis Ruijchaver (-) als broer
Jan Jansz Coenen (-) als belending
Grietie Jans Ruijchhaver (-1680) als overledene

GW46-118r

Erfdeling goederen Peter de Bont en Alida Cuijl (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 30 okt 1733
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 46
Pagina: 118r
hierin
30 okt 1733 Maria Peters de Bont (~1675-) als kind
Elisabeta Peters de Bont (~1671-1733) als kind
Aletta Aerts Cuijl (-1733) als moeder
Theodorus Wouter Huijberde (~1668-1743) als partner van kind
Adriana Petersse de Bont (~1670-1740) als kind
Gertrudis Peters de Bont (~1687-1762) als kind
Hubertus Peters de Bont (~1679-) als kind
Andreas Franssen Hoevenaer (~1700-) als kleinkind
Dingena Peters de Bont (~1685-1767) als kind
Arnoldus Peters de Bont (~1682-) als kind
Johannes Cornelis Emme (~1680-1737) als partner van kind
Peter Huijberde de Bont (-1696) als vader
Frans Andriessen Hoevenaer (-1733) als partner van kind
Cornelis Adriaense Camp (-1714) als partner van kind
Peter Peters de Jong (*1674-1733) als partner van kind

GW45-035v

Erfdeling goederen Huijbert Cuijl en Pleuntje Vassen (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 8 feb 1721
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 45
Pagina: 35v
hierin
8 feb 1721 Adriaen Aertse Cuijl (-) als voogd
Joannis Huijberde Cuijl (~1677-) als kind
Jan Peeters Timmers (-) als partner van kind
Arnoldus Huijberden Cuijl (~1679-) als kind
Jacobus Huijberden Cuijl (~1680-1746) als kind
Gertrudis Huijberde Cuijl (~1687-) als kind
Gijsbert Peeters de Jong (*1674-) als partner van kind
Pleuntien Janss Vassen (-1721) als moeder
Huijbert Aertse Cuijl (-1721) als vader
Adriaentje Huijberden Cuijl (-1721) als kind
Petrus Huiberden Cuijl (~1685-) als kind

GW41-051br

Erfdeling Michiel Jacopsen en kinderen (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 2 dec 1623
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 41
Pagina: 51br
hierin
2 dec 1623 Peeter Hendrickssen Back (-) als partner van kind
Michiel Jacobs Vleesch (-1623) als vader
Aentken Michielss Vleesch (-) als kind
Dries Peerterssen (-) als partner van kind
Bert Michielss Vleesch (-1645) als kind
Neelken Michielss Vleesch (-) als kind

GW59/224v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 17 dec 1676
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 59
Bron onderwerp: stukken grond
Pagina: 224v
hierin
17 dec 1676 Jochum Peters Berthouts (-) als neef
Pieternella de Bruijn (-1728) als nicht
Adriaen Peeterss Berthouts (-1712) als neef
Anthonis Wouters Seijlmans (-1695) als koper
Caterin de Bruijn (-) als nicht
Pieter Beijens (-) als echtgenoot
Adriaen Huijberse de Bruijn (-) als neef
Catelijn Peeters Berthouts (-1712) als nicht
Adriaen Lambrechtss Romme (-) als neef
Maria Peeterss Berthouts (-1712) als kind
Sofia Lambrechts Romme (-) als nicht
Jenneken de Bruijn (-) als nicht
Adriaen Kieviets (-) als echtgenoot
Johan de Bruijn (-) als neef
Dingna Peeter Otgens (-1678) als echtgenote
Adriaenken Peeterss Berthouts (-1712) als nicht
Adriaentje de Bruijn (-) als nicht

GW59-110v

Verkoop aktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 6 aug 1669
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 59
Bron onderwerp: huis etc
Pagina: 110v en 112v
hierin
6 aug 1669 Adriaen Mathijs de Greeff (-) als kleinkind
Bastiaen Huijberts (-) als kind
Huijbert Gerit Franss (-1669) als vader
Jan Dircxs (-) als partner van kleinkind
Sara Isacks (-) als kleinkind
Bastiaen Huijberts de Greeff (-) als kind
Peeter Huijberts (-) als kind
Lijntjen Huijberts (-) als kind
Anneken Huijberts (-) als kind
Jacob Huijberts de Greeff (-) als kind
Janneken Huijberts (-1669) als kind
Neeltje Huijberts (-) als kind
Huijbrecht Bastiaenss Greeff (-1624) als vader
Peeter Huijberts de Greeff (-) als kind
Gerrit Huijberts de Greeff (-) als kind
Lambertus Freijssen Reckers (-1702) als koper
Jacomijntje Mathijs de Greeff (-1664) als kleinkind
Anneke Isacks (-) als kleinkind
Grietjen Huijberts de Greeff (-) als kind
Floris Jans van Loosen (-) als partner van kind
Jacomijntken Adriaens Corp (-1669) als moeder
Aert Martenss (-) als partner van kleinkind
Maijken Mathijs de Greeff (-1664) als kleinkind
Mathijs Huijberts de Greeff (-1664) als kind
Anthonis Huijberts (-) als kind
Jacob Jacobs (-) als partner van kind

GW58-lv1

Quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: na 10 feb 1632
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 58
Pagina: los vel bij 17v
Zij zijn erfgenaam van Jacomijntje Jacobs Corp
hierin
na 10 feb 1632 Caterin de Bruijn (-) als kind
Aert Adriaenss de Bruijn (-) als vader
Maijken Jansdr Buijs (-) als moeder
Jenneken de Bruijn (-) als kind
Pieternella de Bruijn (-1728) als kind
Johan de Bruijn (-) als kind
Adriaen Kieviets (-)
Adriaentje de Bruijn (-) als kind

LoZ163-070

Verkoop akte (Register van kondities van erffhuijsen)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 1726
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 163
Pagina: 70
hierin
1726 Anna Claasse Boom (-) als echtgenote
Cornelis Aertse Jonckers (-1727) als echtgenoot

LoZ163-073v

Verkoop akte (Register van kondities van erffhuijsen)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 1 jan 1728
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 163
Pagina: 73v
hierin
1 jan 1728 Joannes Adrianus Melisse (-) als vader
Joanna Maria van der Schrieck (~1686-1728) als moeder
Ammerentia Jan Adriaen Melisse (-)
Dionisius Arnoldus van der Schrieck (-1696) als voogd
Jan Baptista Jan Adriaen Melisse (-) als kind

LoZdorp-274-001

Omslagen landerijen te Veloon in 1654 (Sethboek Venllon 1654)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 1654
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: Dorpsbestuur 274
hierin
1654 Gijsbert Claes Dircks Buenen (-1654) als echtgenoot

LoZ78-082v

Verkoop akte (Algemene akte)
Aktedatum: 3 feb 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 82v
Koper is Lijsken Adriaen Aertssen Bellen, weduwe van Rutger Daniels Leest
Voogd is Cornelis Janssen de Lepper
hierin
3 feb 1661 Lijsken Joost Hermanssen (-) als kleinkind
Huijbert Joost Hermanssen (-) als kleinkind
Jenneken Cornelis de Pruijser (-) als kind
Lijntken Joost Hermanssen (-) als kleinkind
Cornelis Joost Hermanssen (-) als kleinkind
Cornelis Willemsen de Pruijser (-1658) als vader
Mattheeus Willem Geeridtssen Basters (-) als partner van kleinkind
Peeterken Joost Hermanssen (-) als kleinkind
Cornelis Cornelis de Pruijser (-) als kind
Willemijntken Cornelis de Pruijser (-1658) als kind
Gijsbert Claes Dircks Buenen (-1654) als partner van kind
Cathelijn Cornelis de Pruijser (-) als kind
Huijbert Adriaen Huijberts (-1658) als partner van kind
Joost Hermanssen (-) als partner van kind
Thomas Geeridtssen Cauwenberg (-) als partner van kind
Cornelia Cornelis de Pruijser (-) als kind

LoZ79-070v

Schuldbekentenis en quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 30 okt 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 70v
Goossen Huijbert Vercuijlen moet betalen
hierin
30 okt 1662 Willem Tielemans (-) als broer
Maria Cornelis Tielemans van Hasselt (-) als kind
Geerit Joosten de Groot (-) als partner van kind
Theodorus Gisbertus Buenen (~1630-) als echtgenoot
Elisabetha Tielemans van Hasselt (-) als zus
20 mrt 1670 Cornelis Tielemans van Hasselt (-) als broer

LoZ81-139v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 16 jun 1674
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 81
Pagina: 139v
hierin
16 jun 1674 Jan Denis Jansen (-) als ontvanger
Joanna Jan Denijs Jansen (-) als kind
Gijsbertje Dircks Buenen (-) als kleinkind
Theodorus Gisbertus Buenen (~1630-) als partner van kind
Adriaen Aerts Vucht (-) als partner van kleinkind

LoZ77-020v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 21 feb 1657
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 77
Pagina: 20v RA 78 f 114v
Koper is Lambert Cornelissen van den Hove.
Peeter Corstiaenssen Verheijden, als gemachtigde van Jan Adriaenssen van Oisterhout, als voogd over de vier onmondige kinderen van Peter
hierin
21 feb 1657 Geeridt Corsten (-) als partner van kind
Peter Adams Vuchts (~1617-1655) als kind
Jenneke Adams Vucht (-) als kind
Laurentius Jaspars (-) als partner van kind
Maria Adams Vucht (~1633-) als kind
Adam Jansen Vucht (-1647) als vader
18 jun 1661 Maeijken Steven Denijs Timmermans (-1661) als moeder

LoZ77-010v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 jan 1657
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 77
Pagina: 10v
Jan Adriaenssen van Oisterhout en Hermen Cornelissen van Heijst, als voogden over de onmondige kinderen.
Koper is Cornelis Claesen Basters
hierin
24 jan 1657 Adriaentken Cornelissen van Heijst (-) als moeder
Peter Adams Vuchts (~1617-1655) als vader

LoZ77-094r

Akkoord (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 6 apr 1658
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 77
Pagina: 94r
Cornelis Janssen de Lepper en Jan Floris de Jonghe, als voogden
hierin
6 apr 1658 Peeterken Joost Hermanssen (-) als kind
Heijltken Michiel Basters (-1658) als moeder
Cornelia Cornelis de Pruijser (-) als kind
Huijbert Adriaen Huijberts (-1658) als partner van kind
Thomas Geeridtssen Cauwenberg (-) als partner van kind
Jenneken Cornelis de Pruijser (-) als kind
Cornelis Cornelis de Pruijser (-) als kind
Cathelijn Cornelis de Pruijser (-) als kind
Gijsbert Claes Dircks Buenen (-1654) als partner van kind
Huijbert Joost Hermanssen (-) als kind
Cornelis Joost Hermanssen (-) als kleinkind
Lijsken Joost Hermanssen (-) als kind
Maeijken Joost Hermanssen (-1661) als kind
Heijliger Dierck Raes van Grevenbroeck (-) als partner van kind
Willemijntken Cornelis de Pruijser (-1658) als kind
Dierixken Cornelis de Pruijser (-1658) als kind
Lijntken Joost Hermanssen (-) als kind
Joost Hermanssen (-) als partner van kind
Cornelis Willemsen de Pruijser (-1658) als vader

LoZ76-071v

Akkoord en verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 30 jan 1655
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 76
Pagina: 71v
Jan Adriaenssen van Oisterhout en Herman Cornelissen van Heijst, voogden over de vier onmondige kinderen
hierin
30 jan 1655 Peter Adams Vuchts (~1617-1655) als vader
Cornelis Corstiaenssen (-) als 2e echtgenoot
Adriaentken Cornelissen van Heijst (-) als moeder

GW57-089r

Verkoop aktes en aanneming (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 31 mei 1624
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 57
Bron onderwerp: een stuk grond
Pagina: 89r, 90r, 90v, 100r en 112r
Kopers zijn Claes Cornelis Meulder, Jacop Peters, Adriaen Jochimss, Peter Adriaen Gerits
Peter Corsten is voogd van Cleijsken.
Matheus Peters neem Pieter Gerits aan.
hierin
31 mei 1624 Cleijsken Jacops (-) als moeder
Lijsken Gerits Greeff (-) als kleinkind
Pieter Gerits Greeff (-) als kleinkind
Gerrit Bastiaens Greeff (-1625) als kind
Teuntken Bastiaen Grevendr (-1627) als kind
Andries Aerts (-) als partner van kind
Anneken Sebastiaen Peters (-) als kind
Peter Bastiaens Greeff (-1631) als kind
Bastiaen Peters Greeff (-1624) als vader
Maeijken Sebastiaen Peters (-) als kind
Huijbrecht Bastiaenss Greeff (-1624) als kind

GW57-164r

Verkoop aktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 26 jan 1627
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 657
Bron onderwerp: een huis etc
Pagina: 164r en 165r
Sebastiaen Peter Corsten is voogd en Denis Peters is toesiender
Kopers zijn Willem Joosten Brock en Jan Petersen geenen
hierin
26 jan 1627 Peter Bastiaens Greeff (-1631) als broer
Anneken Sebastiaen Peters (-) als zus
Gijsbert Bastiaens Greeff (-1627) als broer
Teuntken Bastiaen Grevendr (-1627) als zus
Gerrit Bastiaens Greeff (-1625) als broer
Maeijken Sebastiaen Peters (-) als zus
Andries Aerts (-) als echtgenoot

GW41-124v

Aanneming door Maeijken Artss Corpen (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 9 apr 1631
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 41
Bron onderwerp: aanneming kind
Pagina: 124v
Bastiaen Peeter Corsten inder qualiteijt als vocht ende Denis Peeterss haen als toesiender
hierin
9 apr 1631 Maeijken Adriaens Corp (-) als moeder
Peter Bastiaens Greeff (-1631) als vader

GW41-125r

Aanneming door Jacomijnken Artss Corpen (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 9 apr 1631
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 41
Bron onderwerp: aanneming 5 kinderen
Pagina: RA 125r
Bastiaen Peeter Corsten als gerechte bestorven vocht ende Denis Peeterss Haen als toesiender
hierin
9 apr 1631 Jacomijntken Adriaens Corp (-1669) als moeder
Huijbrecht Bastiaenss Greeff (-1624) als vader
Huijbert Gerit Franss (-1669) als 2e echtgenoot

GW41-128r

Erfdeling goederen Bastiaen Peters Ghreeff (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 23 apr 1631
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 41
Pagina: 128r
Bastiaen Peeter Corsten als vocht ende Denis Peeterss Haen als toesiender en Cornelis Stevens als voogd
hierin
23 apr 1631 Andries Aerts (-) als partner van kind
Bastiaen Peters Greeff (-1624) als vader
Maeijken Adriaens Corp (-) als partner van kind
Anneken Sebastiaen Peters (-) als kind
Maeijken Sebastiaen Peters (-) als kind
Huijbrecht Bastiaenss Greeff (-1624) als kind
Gerrit Bastiaens Greeff (-1625) als kind

GW410129r

Aanneming door Huijbert Gherits (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 26 sep 1631
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 41
Bron onderwerp: aanneming 5 kinderen
Pagina: 129r
Mathijs Janss als gerechte bestorven bloetvoocht ende int bijwesen ende ten overstaen van Anthoniss Huijbertss
hierin
26 sep 1631 Janneken Huijberts (-1669) als kind
Floris Jans van Loosen (-) als partner van kind
Lijntjen Huijberts (-) als kind
Huijbert Gerit Franss (-1669) als vader
Jacob Jacobs (-) als partner van kind
Ghijsbert van Houssen (-) als partner van kind
Neeltje Huijberts (-) als kind
Anneken Huijberts (-) als kind
Anneken Anthonis (-1631) als moeder
Isack Janss (-) als partner van kind

RDK63-027v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 11 feb 1666
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 63
Bron onderwerp: huis etc
Pagina: 27v
hierin
11 feb 1666 Adrianus Ans Huijben (~1635-) als koper
Bastiaen Huijberts de Greeff (-) als oom en toesiender
Dingeman Peeters (-1671) als oom en voogd
Adriaen Meertens van Campen (-1666) als vader
Theunken Janss (-1666) als moeder

GW22-133r

Rekening en verantwoording (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 9 apr 1631
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 22
Pagina: 133r
Denis Peeterss Haen als toesiender
hierin
9 apr 1631 Cleijsken Jacops (-) als moeder
Cornelis Bastiaens Greeff (-) als kind
Anneken Sebastiaen Peters (-) als kind
Maeijken Sebastiaen Peters (-) als kind
Sebastiaen Peter Corsten (-) als voogd
Bastiaen Peters Greeff (-1624) als vader

GW42-124r

Akkoord ivm huwelijkse voorwaarden (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 2 okt 1662
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 42
Pagina: 124r
Dingeman Peeterss als voocht ende Bastiaen Huijbrechtss de Greeff als toesiender vande onmondige weeskijnderen van Adriaen Meertenss ende Theunken Janss zaliger.
hierin
2 okt 1662 Dingeman Peeters (-1671) als partner van kind
Dingena Meertens van Campen (-1668) als kind
Cornelis Meeus de Hoogh (-) als partner van kind
Alit Meertens van Campen (-) als kind
Theunken Janss (-1666) als partner van kind
Meerten Mathijs van Campen (-1662) als vader
Lijnken Adriaen Poets (-) als 3e echtgenoot
Adriaen Meertens van Campen (-1666) als kind

GW42-203v

Akte van uitkoop (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 16 feb 1667
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 42
Pagina: 203v
hierin
16 feb 1667 Hendrik Jochems Schoenmakers (-1678) als voogd
Janneken Janss van Hasselt (-1667) als zus
Theunken Janss (-1666) als zus
Jan Jans van Hassel (-) als broer
Cornelis Janss van Hassel (-1668) als broer
Adriaen Janssen van Hasselt (-1663) als broer
Adriaen Meertens van Campen (-1666) als echtgenoot
Bastiaen Huijberts de Greeff (-) als echtgenoot

GW42-205v

Erfdeling goederen Cornelis Jacobs Buijs (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 18 mei 1667
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 42
Pagina: 205v
hierin
18 mei 1667 Cornelis Jacobs Buijs (-1667) als vader
Jacob Cornelis Buijs (-1678) als kind
Marijken Cornelis Buijs (-1675) als kind
Lesken Cornelis Buijs (-) als kind
Lambert Commers (-) als kleinkind
Matthijs Willem Huijgen (-) als partner van kind
Adriaen Cornelis Buijs (-1703) als kind

GW42-207r

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 1 sep 1667
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 42
Pagina: 207v
hierin
1 sep 1667 Grietie Jans Ruijchhaver (-1680) als testatrice
Cornelis Jans Ruijchaver (-1680) als broer
Melis Henricxs Schoenmakers (-1669) als echtgenoot

GW42-233v

Erfdeling tussen erfg Cornelis Jans en kind Adriaen Jans (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 9 apr 1668
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 42
Pagina: 233v
hierin
9 apr 1668 Catelijn Jans Otgens (-) als moeder
Willem Peetersen Plucknoot (-) als kind
Jan Hans van Hasselt (-) als vader
Bastiaen Huijberts de Greeff (-) als partner van kind
Cornelis Janss van Hassel (-1668) als kind
Jan Jans van Hassel (-) als kind
Adriaen Janssen van Hasselt (-1663) als kind
Theunken Janss (-1666) als kind
Janneken Janss van Hasselt (-1667) als kind

GW59-047r

Wilceur en borchtochte (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 3 sep 1664
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 59
Pagina: 47r en 50r
Dingeman Lendertss en Cornelis Reijnierss, wonende te Barlebosch, zijn de beschadigde borgers.
hierin
3 sep 1664 Adriaen Mathijs de Greeff (-) als kleinkind
Mathijs Huijberts de Greeff (-1664) als kind
Pleuntken Peeters (-) als partner van kind
Jacomijntken Adriaens Corp (-1669) als moeder
Huijbert Gerit Franss (-1669) als 2e echtgenoot
Bastiaen Huijberts de Greeff (-) als kind

GW59-068v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 2 sep 1666
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 59
Bron onderwerp: een stuk grond
Pagina: 68v
hierin
2 sep 1666 Dingena Meertens van Campen (-1668) als kind
Lijnken Adriaen Poets (-) als verkoper
Dingeman Peeters (-1671) als partner van kind
Theunken Janss (-1666) als partner van kind
Meerten Mathijs van Campen (-1662) als vader
Adriaen Meertens van Campen (-1666) als kind
Jan Adriaens de Ruijter (-1669) als koper
Cornelis Meeus de Hoogh (-) als partner van kind

GW59-9-094v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 9 apr 1668
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 59
Bron onderwerp: een stuk grond
Pagina: 94v
Koper is Mathijs Willems, schepen
hierin
9 apr 1668 Theunken Janss (-1666) als zus
Janneken Janss van Hasselt (-1667) als zus
Bastiaen Huijberts de Greeff (-) als echtgenoot
Jan Jans van Hassel (-) als broer en verkoper
Dingeman Peeters (-1671) als voogd
Adriaen Janssen van Hasselt (-1663) als broer

LoZ70-030v

Procuratie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 10 jul 1642
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 70
Pagina: 30v
Verleent volmacht aan mr Peter van Haren, procureur bij de wethouders van 's-Hertogenbosch om goederen te transporteren aan Jan Peeterssen Smidt
hierin
10 jul 1642 Claes Cornelis Hicspoir (-1630) als vader
Emerantia Claes Cornelissen Hixpoirs (-1648) als kind
Govert Geeridssen van Duppen (-1648) als partner van kind

LoZ67-004r

Erfdeling goederen Jan Peter Faessen en Magdaleen de Pruijser (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 1 feb 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 4r
hierin
1 feb 1635 Marie Jan Aertsen (-) als partner van kind
Jenneken Geeridt Jans (-) als kleinkind
Hendrick Jan Jan Peter Faessen (-1635) als kind
Magdaleen Geeridt Jan (-) als kleinkind
Margriet Geeridt Jans (-) als kleinkind
Dierck Jan Dierck Martens (-) als partner van kleinkind
Jan Denijs Janssen (-) als partner van kleinkind
Jan Geeridt Jans (-) als kleinkind
Jan Hendrick Jan Jan Peter Faessen (-) als kleinkind
Jan Peter Faessen (-1635) als grootouder
Jan Hendrick Jan Jan Peter Faessen (-) als kleinkind
Geeridt Jan Geerits (-) als partner van kind
Jan Geritssen (-) als grootouder
Magdaleen Willemsen de Pruijser (-1635) als moeder
Maijken Jan Jan Peter Faesen (-1635) als kind
Jan Jansen van de Pasch (-) als 2e partner van kleinkind
Jan Jan Peter Faessen (-1635) als vader

RDK89-167v

Akkoord (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 30 jun 1734
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 89
Pagina: 167v
hierin
30 jun 1734 Huijbert Jans Heere (~1700-) als vader
Joanna Heeren (~1730-) als kind
Anna de Ruijter (~1693-1734) als moeder
Hubertus Janzs. de Ruijter (-1737) als grootouder

RDK63-009

Verkoop akte erfg Servaes Cornelis (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 11 apr 1674
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 63
Bron onderwerp: huis
Pagina: ongef.
hierin
11 apr 1674 Willem Huibrechts de Ruijter (-1704) als kind
Peeter Melsen Brouwer (-) als koper
Margareta Huiberde de Ruijter (-) als kind
Jan Huiberde de Ruijter (-1703) als kind
Adriaen Huiberechts de Ruijter (-) als kind
Anthonis Hubertus Ruijter (-1705) als kind
Servaes Cornelis Buijs (-1674) als overledene
Huijbert Adriaens Ruijter (-1674) als vader
Joannes Peter Petersen (~1635-) als partner van kind
Neeltje Huiberden de Ruijter (-) als kind

RDK88-062

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 19 okt 1647
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 88
Pagina: ongef.
hierin
19 okt 1647 Peeter Machielsen (-) als testateur
Maeijken Adriaens de Ruijter (-) als testatrice

RDK88-063

Erfdeling goederen Neeltjen Peter Ghielen (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 18 jun 1667
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 88
Pagina: ongef.
hierin
18 jun 1667 Neeltje Pieter Ghielen (-1667) als moeder
Anthonij Anthonis (-) als partner van kind
Hendrick Cornelis Buijs (-1669) als vader
Cornelis Hendricx Buijs (-1674) als kind
Eijken Hendricx Buijs (-1674) als kind
Gerrit Jan Binck (-1674) als partner van kind
Dingena Hendricx Buijs (-) als kind

RDK63-010

verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 8 nov 1674
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 63
Pagina: ongef.
Transporteren aan Peeter Bast. Commeren won. tegenwoordig in Geertruidenberg.
Mathijs Hendricxsz Mattemaecker als moederlijk outoom
hierin
8 nov 1674 Hendricksken Cornelissen Buijs (~1667-) als kind
Emmeken Jans Tijssen (-1674) als moeder
Cornelis Hendricx Buijs (-1674) als vader
Maria Cornelissen Buijs (~1657-) als kind
Adriana Cornelissen Buijs (~1671-) als kind
Seeger Cornelis Buijs (~1614-1692) als oudoom
Cornelia Cornelissen Buijs (~1660-) als kind

RDK63-011

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 10 apr 1674
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: ra 63
Pagina: ongef.
Koper is Hr. Johan de Conincx, procureur
hierin
10 apr 1674 Dingena Hendricx Buijs (-) als nicht
Marcelis Cornelissen Nobel (~1650-1729) als partner van kind
Janneke Cornelis Buijs (*1612-) als zus
Emmeken Jans Tijssen (-1674) als echtgenote
Cornelis Sijmons van Son (-1674) als echtgenoot
Cornelis Hendricx Buijs (-1674) als neef
Adriaen Jans Joiren (-1694) als kind
Seeger Cornelis Buijs (~1614-1692) als voogd
Joannes Lauwereijs van Schartogenbos (-) als echtgenoot
Cornelis Jans Joiren (-) als kind
Cleijske Jans Jooren (*1650-) als kind
Dymphna Jans Joiren (-) als kind
Cornelia Jans Joiren (-1718) als kind
Maiken Aerden (-1674) als grootouder
Arnoldus Jans Joiren (~1646-1679) als kind
Dingeman Gijsbert (-1701) als partner van kind
Servaes Cornelis Buijs (-1674) als 2e echtgenoot en oom

RDK63-064r

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 5 dec 1669
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 63
Pagina: 64r en akte 21-10-1670
hierin
5 dec 1669 Cornelis Hendricx Buijs (-1674) als kind
Eijken Hendricx Buijs (-1674) als kind
Dingena Hendricx Buijs (-) als kind
Joannes Lauwereijs van Schartogenbos (-) als partner van kind
Hendrick Cornelis Buijs (-1669) als vader
Gerrit Jan Binck (-1674) als partner van kind

RDK63-012

Akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 9 dec 1670
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 63
Pagina: ongef.
hierin
4 feb 1692 Seeger Cornelis Buijs (~1614-1692) als hoofdpersoon

RDK89-109v

Erfdeling goederen Dingeman en Dingena Schoenmakers (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 8 jan 1722
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 89
Pagina: 109v
hierin
8 jan 1722 Dingeman Dierckxsz Schoenmakers (-1722) als vader
Dijmpna Dingemans Schoenmakers (~1681-1722) als kind
Gerrit Christiaens van Dusseldorp (~1688-1769) als partner van kind
Maria Dingemans Schoenmakers (~1679-) als kind
Wilhelmus Dingemans Schoenmakers (~1684-) als kind
Anneken Dingemans Schoenmakers (~1682-) als kind
Ida Dingemans Schoenmakers (~1690-1758) als kind
Geertrudis Dingemans Schoenmakers (~1688-1721) als kind

RDK58-126r

Verkoop aktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 12 jul 1611
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 86
Bron onderwerp: deel huis
Pagina: 126r en 127r
Cornelis Andriesz als gerechte bestorven voicht.
hierin
12 jul 1611 Claes Adriaens Bosser (-1611) als vader
Dingenken Andriesdr (-1608) als moeder
Andries Claes Bosser (-) als kind
Jan Adriaen Maes (-) als partner van kind en koper
Adriaen Claes Bosser (-) als kind
Adriaen Adriaensz Langen (-) als voogd

RDK58-150r

Aanneming door Anneken Anssen en erfdeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 3 nov 1613
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 86
Pagina: 150r en 150v
Voogden: Seger Jans en Cornelis Andriesz
hierin
3 nov 1613 Claes Adriaens Bosser (-1611) als 2e echtgenoot
Huijbrecht Cornelis (-1607) als vader
Adriaen Claes Bosser (-) als kind
Adriaen Adriaensz Langen (-) als voogd
Anniken Ansen (-) als moeder
Andries Claes Bosser (-) als kind
Jan Adriaen Maes (-) als partner van kind
Maeijken Cleijsdr Bosser (-) als kind

RDK87-051r

Akkoord ipv erfdeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 10 mei 1623
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 87
Pagina: 51r
hierin
10 mei 1623 Adriaen Claes Bosser (-) als voogd
Dingen Cleijsdr Bosser (-1634) als moeder
Wouter Adriaen Mandemackers (-) als broer
Jan Adriaen Mandemackers (-) als broer
Lesken Adriaen Mandemackers (-) als zus
Willem Adriaen Mandemackers (-1623) als kind
Frederick Adriaensz van Strien (-1625) als voogd
Huijbert Adriaen Mandemackers (-1623) als vader
Andries Claes Bosser (-) als voogd
Dirck Adriaen Mandemackers (-) als broer

RDK87-051v

Aanneming door Maeijken Cleijs (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 10 mei 1623
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 87
Bron onderwerp: aanneming 1 kind
Pagina: 51v
hierin
10 mei 1623 Andries Claes Bosser (-) als voogd
Maeijken Cornelis (-1623) als grootouder
Wouter Adriaen Mandemackers (-) als voogd
Willem Adriaen Mandemackers (-1623) als vader
Maeijken Cleijsdr Bosser (-) als moeder

RDK87-049v

Inventaris en erfdeling goederen Maeijken Cornelis (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 10 mei 1623
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 87
Pagina: 53r
hierin
10 mei 1623 Dirck Adriaen Mandemackers (-) als kind
Wouter Adriaen Mandemackers (-) als kind
Jan Adriaen Mandemackers (-) als kind
Dingen Cleijsdr Bosser (-1634) als partner van kind
Willem Adriaen Mandemackers (-1623) als kind
Maeijken Cleijsdr Bosser (-) als partner van kind
Lesken Adriaen Mandemackers (-) als kind
Maeijken Cornelis (-1623) als moeder

RDK59-027r

Erfdeling goederen Dingenken Andries en verantwoording (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 23 sep 1608
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 59
Pagina: 27r
Cornelis Andries is voogd.
hierin
23 sep 1608 Dingenken Andriesdr (-1608) als moeder
Maeijken Cleijsdr Bosser (-) als kind
Adriaen Claes Bosser (-) als kind
Claes Adriaens Bosser (-1611) als vader
Adriaen Adriaensz Langen (-) als voogd
Andries Claes Bosser (-) als kind

RDK87-090v

Erfdeling Jan Stoffelen, Stoffel Jans en Maijke Aerden (Algemene bron)
plaats: Raamsdonk
datum: 6 jan 1626
veld 1: RAT
veld 2: Raamsdonk
veld 4: RA 87
veld 2: 90r en 142v
De akte van folio 90 wordt in folio 142 (22-1-1628) herhaald.
hierin
6 jan 1626 Jan Stoffel (-1626) als vader
Merten Aerden (-1630) als broer
Huibeken Jansdr (-1620) als kind
Stoffel Jans (-1626) als kind
Peter Jans Nobel (-) als partner van kind
Aert Cornelis de Both (-) als neef
Grietken Aerden (-) als zus
Maeijken Aerden (-1626) als partner van kind

RDK55-049r

Erfdeling echtgenoot Huijbert Staessen (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 1 mrt 1571
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 55
Pagina: 49r
hierin
1 mrt 1571 Andries Stoffelssz (-1577) als kind
Jan Stoffel (-1626) als kind
Cornelis Diercx Wever (-1585) als partner van kind
Huijbken Ariaens (-1571) als moeder
Commer Huijberts (-1602) als kind
Adriaen Jans Reool (-1605) als partner van kind
Huijbert Staes Huijben (-) als vader
Staes Huijbrechts (-1595) als kind

RDK55-160v

Erfdeling goederen Andries Stoffels, verkoop aktes, wilceur (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 4 sep 1577
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 55
Bron onderwerp: stukken grond
Pagina: 160v, 161r, 161v
hierin
4 sep 1577 Staes Huijbrechts (-1595) als broer
Tuenghen Peetersdr (-) als echtgenote
Commer Huijberts (-1602) als broer
Cornelis Diercx Wever (-1585) als zwager
Andries Stoffelssz (-1577) als broer
Jan Stoffel (-1626) als broer
Jacob Raesen (-1601) als koper
Adriaen Jans Reool (-1605) als zwager

RDK56-019v

Verkoop akte en waarborch (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 20 sep 1586
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA56
Bron onderwerp: huis etc
Pagina: 19v en 20r
Koper is Cornelis Jansz Roelen x Mariken (Cornelis is overl voor 21-3-1588)
hierin
20 sep 1586 Jan Stoffel (-1626) als voogd
Huijb Cleijs (-) als partner van kind
Willemke Stoffels (-) als moeder
Cornelis Diercx Wever (-1585) als vader
Maijken Cornelis (-) als kind

RDK58-107v-2

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 24 okt 1604
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 58
Pagina: 107v
hierin
24 okt 1604 Seeger Peters (-1597) als 1e echtgenoot
Aenken Seger Peters (-) als kind
Anneke Jans Buijs (-) als testatrice
Aentken Peter Adriaen Maes (-) als kleinkind
Adriaen Jans Reool (-1605) als 3e echtgenoot

RDK58-098v

Verkoop aktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 23 nov 1609
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 58
Bron onderwerp: stukken grond
Pagina: 98v, 99r en 163v
Verkoper is oa Adriaen Lemmensz
hierin
23 nov 1609 Peter Adriaen Maes (-) als partner van kind
Adriaen Jans Reool (-1605) als 3e echtgenoot
Anneke Jans Buijs (-) als moeder
Huijbert Janss de Bosscher (*1560-1626) als koper
Lenaert Roelen (-1609) als belending
Jacob Jans Buijs (*1550-1628) als oom en koper

RDK87-058r

Geschil en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 16 okt 1623
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 87
Pagina: 58r en 59r
hierin
16 okt 1623 Jan Adriaen Peters (-1601) als vader
Frans Adriaens (-) als oom
Adriaen Jans (-) als neef
Claes Jans (-) als neef

RDK57-009v

Erfdeling, verkoopaktes en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: okt 1597
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 57
Bron onderwerp: huijs en stuk grond
Pagina: 9v en 10r
hierin
okt 1597 Peter Adriaen Maes (-) als partner van kind
Aliken Seger Peters (-) als kind
Seeger Peters (-1597) als vader
Adriaen Peeters Straff (-1623) als koper
Jan Adriaen Peters (-1601) als 2e echtgenoot
Anneke Jans Buijs (-) als moeder
Hendrick Jans Buijs (-1628) als voogd

RDK59-025v

Verkoop aktes erfg Adriaen Jans Riool (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 19 sep 1608
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 59
Pagina: 25v, 26v en 27v
hierin
19 sep 1608 Jan Stoffel (-1626) als koper
Hendrick Jans Buijs (-1628) als voogd
Maeijken Jans (-) als zus
Jan Cornelis Roel Lambrechts (-) als echtgenoot
Anneke Jans Buijs (-) als echtgenote
Peter Adriaen Maes (-) als partner van kind
Cornelis Cornelis Buijs (-1643) als koper
Peterken Jans Reool (-) als zus
Cornelis Jans Kaeleborch (-) als broer
Henrick Bauwensen (-) als echtgenoot
Lesken Jans (-) als zus
Adriaen Jans Reool (-1605) als echtgenoot
Maijken Jans (-) als zus
Huijbrecht Willems (-) als neef

RDK55-077v

Belofte huwelijksgeschenk vader bruidegom en moeder bruid (Algemene akte)
Plaats van akte: Heusden
Aktedatum: 28 jun 1572
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 55
Pagina: 77v
Op 28-7-1579 scheldt Staes de belofte kwijt.
hierin
28 jun 1572 Staes Huijbrechts (-1595) als bruidegom
Heijlken Hendricks Buisen (-1583) als bruid
Huijbert Staes Huijben (-) als vader
Willem Hendrick Buisen (*1532-) als broer

RDK56-005r

Rekening en verantwoording, aanneming en verkoop (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 28 jan 1587
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 86
Bron onderwerp: aanneming 3 kinderen
Pagina: 5r, 9v en 15v
hierin
28 jan 1587 Staes Huijbrechts (-1595) als vader
Willem Hendrick Buisen (*1532-) als voogd
11 jun 1583 Heijlken Hendricks Buisen (-1583) als moeder

RDK55-lv1

Erfdeling goederen Anniken Cornelis en verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 56
Pagina: los vel en 79v
hierin
Anniken Cornelis (-1593) als echtgenote
Staes Huijbrechts (-1595) als echtgenoot

RDK56-098v

Verkoopakte en erfdeling goederen Staes Huijben (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 14 jul 1595
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 56
Pagina: 98v en 98r
hierin
14 jul 1595 Willem Hendrick Buisen (*1532-) als toesiender
Jacques Leveck (-) als 2e echtgenoot
Lijnke Wouters (-) als 3e echtgenote
Huijbken Staes (-) als kind
Staes Huijbrechts (-1595) als vader
Jan Stoffel (-1626) als voogd
Bastiaen Staes (-) als kind
Huijbert Staes Huijben (-) als grootouder

RDK58-009r

Erfdeling kinderen Staes Huijben (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: voor 29 jun 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 56
Pagina: 9r
hierin
voor 29 jun 1602 Dirck Lauwereijs Tijs (*1583-1645) als partner van kind
Staes Huijbrechts (-1595) als vader
Huijbken Staes (-) als kind
Bastiaen Staes (-) als kind

RDK58-009r2

Uitkoop erfg Commer Huijben (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 29 jun 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 58
Pagina: 9r
met Jan Gijben als outoom
hierin
29 jun 1602 Jan Stoffel (-1626) als koper
Anneken Stoffelen (-1602) als moeije
Commer Huijberts (-1602) als vader
Jan Commeren (-) als kind

RDK56-017v

Erfdeling goederen Grietken Jans en aannemingen (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 21 jan 1588
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 56
Pagina: 17v en 18r
hierin
21 jan 1588 Meeus Jans (-) als kind
Anna Gijben (-1586) als moeder
Jan Meeus Adriaens (-) als vader
Anneke Gerit Adriaens (-) als kind
Gerit Adriaen Gerits (-1583) als vader
Adriaen Gerit Sijmons van Bommel (*1548-) als grootouder
Grietken Jan Zeegers (-1588) als moeder
Jan Zeegers (-1598) als grootouder
Gerit Jan Meeus (-) als kind

RDK58-146r

Getuigenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 2 mei 1613
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 58
Pagina: 146r
hierin
2 mei 1613 Jan Lenaerts (-) als kind
Adriaen Gerit Sijmons van Bommel (*1548-) als getuige
Lenaert Aerts (*1563-) als getuige

RDK56-101r

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Raamsdonk
Aktedatum: 2 nov 1595
Archiefnaam: RAT
Archief: Raamsdonk
Inventarisnr.: RA 56
Bron onderwerp: deel erfenis
Pagina: 101r en 101v
Voogden zijn Frans Geritss, schout, Ariaen Gerit Sijmonsz en Joost Jansz
hierin
2 nov 1595 Jan Aerts Wever (-) als grootouder
Lenaert Aerts (*1563-) als kind en koper
Aert Jans van Ierssel (-) als vader
Jan Aerts (-1595) als kind
Neeltgen Aerts (-) als kind
Heijlken Jan Aerts (-) als kleinkind
Maeijcken Aerts (-) als kind

OW143-049r

Quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 21 apr 1420
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 143
Pagina: 19r
hierin
21 apr 1420 Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Elisabeth (-1421) als moeder
Katelijn Niclaes Sterts (-) als kind
Niclaes Jan Sterts (-1420) als vader

OW143-100r

Erfdeling goederen Claus Starts en Elisabeth (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 20 jun 1421
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 143
Pagina: 100r
hierin
20 jun 1421 Elisabeth Niclaes Sterts (-) als kind
Ermgard Niclaes Sterts (-1429) als kind
Jan Niclaes Sterts (-) als kind
Gheertrude Niclaes Sterts (-1421) als kind
Herman Herman Wijten (-) als kind
Henric Henric Hubrecht Wijten (-1429) als partner van kind
Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Elisabeth (-1421) als moeder
Godevaert Wouter Bac Ommaten (-) als partner van kind
Niclaes Niclaes Sterts (-1430) als kind
Aleijdis Herman Herman Wijten (-) als kleinkind
Thomas Niclaes Sterts (-) als kind
Niclaes Jan Sterts (-1420) als vader
Katelijn Niclaes Sterts (-) als kind

OW146-004r

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 9 feb 1429
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 146
Bron onderwerp: een tocht
Pagina: 4r
De tocht is gekomen van Mathijs Jan Thijs
hierin
9 feb 1429 Jan Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Niclaes Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Elisabeth Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Gijsbert Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Peter Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Engbrecht Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Niclaes Niclaes Sterts (-1430) als vader
Henric Godert van Spul (-) als partner van kind

OW146-008v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 29 mrt 1429
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 146
Pagina: 8v
hierin
29 mrt 1429 Thomas Herman Wijten (-) als neef
Henric Henric Hubrecht Wijten (-1429) als echtgenoot
Ermgard Niclaes Sterts (-1429) als zus
Gherijt Bock (-) als echtgenoot
Katelijn Niclaes Sterts (-) als zus

OW147-013r

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 5 mrt 1430
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 147
Bron onderwerp: een stuk grond
Pagina: 13r
hierin
5 mrt 1430 Niclaes Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Niclaes Niclaes Sterts (-1430) als vader
Engbrecht Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Jan Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Gijsbert Niclaes Niclaes Sterts (-) als kind
Enghelberen Aert Brocken (-1540) als moeder

OW147-036v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 25 jul 1430
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 147
Bron onderwerp: een erfpacht
Pagina: 36v
Verkoper is Henric Aerts van Broechoven
hierin
25 jul 1430 Niclaes Niclaes Sterts (-1430) als vader
Jan Niclaes Sterts (-) als voogd
Enghelberen Aert Brocken (-1540) als moeder
Gherijt Aert Brocken (-) als voogd

OW144-097v

Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 25 jun 1423
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 144
Bron onderwerp: een stuk grond te Udenhout
Pagina: 97v
Koper is Jan Jacob Godevaert Jacobs ten behoeve van zijn moeder Mechtelt en haar andere kinderen.
hierin
25 jun 1423 Gheertrude Niclaes Sterts (-1421) als moeder
Herman Herman Wijten (-) als vader
Aleijdis Herman Herman Wijten (-) als kind

OW144-056r

Verkoop aktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Oisterwijk
Aktedatum: 6 jan 1423
Archiefnaam: RAT
Archief: Oisterwijk
Inventarisnr.: RA 144
Bron onderwerp: een erfpacht
Pagina: 56r en 56v
hierin
6 jan 1423 Jan Gherits van der Hoeven (-) als kind
Jan Hubrecht Piggen (-) als partner van kind
Juet Thome Pijlokers (-) als kind
Marije Gherits van der Hoeven (-) als kind
Kathelijn Gherits van der Hoeven (-) als kind
Elisabeth Thomas Pijlokers (-) als kind
Henric Henrics van den Pasch (-) als partner van kind
Jan Niclaes Sterts (-) als partner van kind
Engelberen Jan Walraven (-) als koper en moeder
Jan Melis Walraven (-1421) als grootouder
Thomas Aert Pijloker (-) als vader
Katelijn Thome Pijlokers (-) als kind
Elisabeth (-1421) als grootouder
Elisabeth Gherits van der Hoeven (-) als kind
Engelberen Pijlokers (-) als kind
Laureijns Boudewijns van der Beke (-) als partner van kind
Margriet Gherits van der Hoeven (-) als kind
Melis Jan Walraven (-1446) als koper
Gherit van der Hoeven (-1623) als vader
Adrijana Gherits van der Hoeven (-) als kind
Kathelijn Jan Walraven (-) als moeder
Thomas Thomas Pijlokers (-) als kind
Jan Maes Pijlokers (-) als kind