Boek A

Stapel losse quitanties vooral behorende bij acte 1

Acte 1

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Gerit Block als vooght van de kinderen van Goossen Block sedert 16-8-1706, actum 4-5-1711. Hendrick Verelst is toesiender.

Stapel losse quitanties behorende bij acte 4

Acte 2

Inventaris van stukken actien en minnuten gedaen maeken bij de schepenen van Sprang overgegeven uijt de namen ende van wegens Anthonij Treffers, Sprang op en tegens Adriaen Oerlemans.

Acte 3

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Gerit Block als vooght van de kinderen van Goossen Block sedert 4-5-1711, actum 8-5-1717.

Stapel losse quitanties behorende bij acte 4

Acte 4

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Hendrik de Rooij als vooght, de weduwe Johan van Dijck en Johan Molengraaff als voogden over de kinderen van Jacobus Molengraaff ende Johanna Middelborg ivm de goederen aanbestorven van Bartholomeus Molengraaff, 3-8-1724.

Christoffel en Johannes Molengraaff sijn voldaen. Lucia Molengraaff is voldaen.

Aeltje Molengraaff is wed van Johan van Dijck

Acte 5

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Willem van Nieuwenhuijsen als vooght van de kinderen van Govert de Hoog sedert 25-4-1720, actum 26-6-1728.

Ondertekent door: Johanna, Elisabet, Goverdina, Engelina en Catarina de Hoog.

Boek B

Stapel losse quitanties vooral behorende bij acte 1

Acte 1

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Gerit Block als vooght van de kinderen van Goossen Block sedert 8-5-1717, actum 9-12-1721.

Acte 2

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Adriaen de Jongh als vooght van de kinderen Jan Hendricxe de Bie bij Adriaentje de Jongh, sedert 13-1-1699, actum 1-5 1706.

Acte 3

Anneken Adriaensen Klis wed Fredrick van Grevenhuijse, Drongelen, bekent schuldig te sijn aen Roelant van Balcum als vooght van de kinderen van Hendrick Wissingh za, 2-5-1695.

Acte 4

Jacop Roelof van Balkom bekent schuldg te wesen aen Roelf Roelef van Belkum als vooght van de kinderen van Hendrick Wissingen, 3-2-1699.

Acte 5

Aert van der Plas bekent schuldig te sijn aen Roelant van Balcum als vooght van de kinderen van Hendrick Wissing, 10-3-1693.

Acte 6

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Roelant van Bellecom als vooght van de kinderen van Hendrick Wissingh, in sijn leven smit, 12-6-1703.

In de stapel quitanties wordt Jan Wissing, Wissel Hendricx, Marie Hendrick.

Hendrick was getrouwd met Maria Ariens van Balcum

Boek C

Acte 1

Reeckeningh bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Francois van de Werken en Gelden van Ammelrooij als armmeesters van het kint van Pieter de Vries volgens acte van authorisatie van 9-7-1743, actum 24-7-1753.

Acte 2

Reeckeningh bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Francois van de Werken en Gelden van Ammelrooij als armmeesters van het kint van Pieter de Vries volgens acte van authorisatie van 9-7-1743, actum 24-7-1753.

Acte 3

Stapeltje quitaties behorende bij het overlijden van Cornelis de Leeuw mbt de kinderen van Peeter de Leeuw met als voogden Wouter Smallegang en Pieter Spruijbroek.

Acte 4

Reeckeningh bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Jacob Mutzaerdt en Jan de Gester als voogden over Maria Soethout kint van de wed Johannes van Ammelroij vanwege de goederen naergelaten bij Adriaentie de Ruijter wed Jan Soethout, 11-1-1752.

Acte 5

Reeckening bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Jacob Mutzaerdt en Jan de Gester als voogden over Maria Soethout kint van de wed Johannes van Ammelroij vanwege de goederen naergelaten bij Adriaentie de Ruijter wed Jan Soethout, 11-1-1752.

Acte 6

Reeckening bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Lambert Soeters en Adriaan Soeters als voogden over hun twee susters, Martijntje en Anna, kinderen van Cornelis Soeters en Jenneken van Dongen, 29-3-1752.

Acte 7

Reeckening bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Lambert Soeters en Adriaan Soeters als voogden over hun twee susters, Martijntje en Anna, kinderen van Cornelis Soeters en Jenneken van Dongen, 29-3-1752.