Boek A

Acte 1

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende de voogden over de minderjarige erfgenamen van Cornelia Sterrenburg alhier gewonnt hebbende en overleden in 1805, actum 13-6-1806.

Acte 2

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende erfgenamen en de voogden over de minderjarige van Johanna Vos za en haar overleden man Cornelis Sterrenburg, alhier gewoont hebbende en overleden, 10-7-1807.

Acte 3

Staat en inventaris van Johanna Vos wed Cornelis Sterrenburg, 23-4-1806 overleden te Waspik, opgegeven door Dingeman Vos int bijwesen van Pieter Potter als mede erfgenaam en Cornelis van der Schans als voogden over de erfgenamen van beijde seijden.

Acte 4

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Joh Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek en Wouter Hagoort en Pieter Potter voor Cornelia van der Saken en als voogden over de dogter van Cornelis van der Saken en Maria van den Hoek mbt de nalatenschap van Johannes van den Hoek, 22-10-1806.

Acte 5

Rekening van de erfgenamen van den boedel van Gerardus Ruijtenberg, 23-5-1806.

Acte 6

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Arie van Pas, Cappel, en Adriaen Wouterse Schouten als voogden over de kinderen van Jan Hage en Dierxke van Pas, tsamen erfgenamen van Janneke van Pas vrouw van Adriaan Koning, alhier gewoont hebbende en overleden, 22-7-1806.

Acte 7

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Athonij van Raamsdonk en Marcel de Zeeuw als voogden over de kinderen van Bastiaan van Dijk wed Cornelia van Dusseldorp, 20-10-1808.

Acte 8

Reekeninge bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende de voogden over kinderen van Adriaen Buijs alhier gewoond hebbende en overlden, 12-2-1808.

Boek B

Acte 1

Quitanties van den boedel van Jan T de Bont, 1807.

Acte 2

Reekening bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende de meerderjarige en de voogden over de minderjarige erfgenamen van Peeter Rekkers, alhier gewoont hebbende en overleden, 16-8-1808.

Acte 3

Reekening bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende de meerderjarige kinderen van Jan T de Bont, alhier op 15-5-1807 overleden, int bijwesen van Corn H Schoenmakers en Josephus Kivits als voogden ovder de overige kinderen van Jan, 10-9-1808.

Acte 4

Reekening bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende de voogden over de kinderen van Adriaen Cornelis Nouwens op den 6e louwmaan 1809 overleden int bijwesen van de meerderjarige erfgenamen, 5e somermaand 1809.

Ondertekent: Wielmij, Lamb, Huijbert en Adriaen Verschuren, Jan Nouwens, Huijbert Leijten, Huijbert Nouwens, Jan Matese Nouwens, Peeetr Bartelse Kamp als voogt voor Anna Nouwens.

Acte 5

Reekening bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Willem Snijders en Marcelis Adr de Jong als voogden over de kinderen van Susanna Zijlmans wed Joh Vermeijs mede namens de meerderjarige, 30e wintermaan 1809.

Acte 6

Reekening bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Adriaen Ad Verschuren en Lambert Janse Verschuren als voogden van de erfgenamen van Antonie Ad Verschuren en Adriaen W Verschuren als toesiender, Jan Sneeuw x Adriana Verschuren en Ant Ad Verschuren en Anna Verschuren als mede erfgenamen, 7e sprokkel maand 1810.

Acte 7

Reekening bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende de meerderjarige en de voogden over de minderjarige erfgenamen van Steve de Bont za en vooroverleden vrouw Johanna Lijten, alhier gewoont hebbende en overleden, 1809

Ondertekent: Adrians, Cornelis Jan, hendrik, Maria, Maria, Johannes, Cornelis Jan de Bont, Johanes, Huijbert, Adriaan P, Jan, Elisabet, Adriana, Jan, Maarten en suster, Johannes Lijten, H van der Schans, ? Dusseldorp, Peeter van Gennep, Jan J Nouwens en ???.

Acte 8

Reekening bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Adriaen W verschuren en Lambert J Verschuren over de minderjarige erfgenamen van Corn Ant Verschuren, Jan Sneeuw x Adriana Verschuren en Antonie Adriaans Verschuren en Bastiaan van Dalen x Anna Verschuren als mede erfgenamen, 30-5-1810.

Acte 9

Reekening bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Adriaan Koning als voogd over het kind van jan Hagen en Dirxke van Pas wegens de erfenis van grootvader Antonij van Pas, van 1801 tot 1810, actum 28-12-1810.

Acte 10

Reekening bewijs ende reliqua die bij desen zijn doende Adriaen W verschuren en Lambert J Verschuren over de minderjarige erfgenamen van Corn Ant Verschuren, Jan Sneeuw x Adriana Verschuren en Antonie Adr Verschuren en van Dalen x Anna Verschuren als mede erfgenamen.