RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 10-4-1625

1e Comparant: Cornelis Toniss Smidt

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte:

Datum: 15-11-1625

1e Comparant: Jan Adr Snijder x Janneken Peeter Janssen

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: huwelijk voorwaarden

Datum: 15-5-1670

1e Comparant: Peeter Huijbrechts de Bont

2e Comparant: Aeltje Aertssen Cuijl

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: huwelijk voorwaarden

Datum: 2-12-1672

1e Comparant: Johan Janssen de Jongh wed Catharina de

2e Comparant: Adriaentje Ariens van Clootwijck w Joh Zeijlmans

Bijz: Johan woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 16-3-1691

1e Comparant: Peeter de Bondt x Alleijdt Aersen Kuijl

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 27-7-1691

1e Comparant: Adriaen Lamm Cuijper x Jenneken Luijkas Berghmans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 22-4-1691

1e Comparant: Adriaen Huijb Coninx x Crijntje Jochums Vermeijs

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 1-10-1691

1e Comparant: Jesper Cleijss de Greeff x Jannek Geerd Boudewijns

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: huwelijk voorwaarden

Datum: 8-1-1692

1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck

2e Comparant: Adriana Michielssen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 29-10-1692

1e Comparant: Steven Fransen x Grietjen Dingemans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: erfdeling

Datum: 20-3-1693

1e Comparant: erfg Jacob de Bruijn, 1e, 2e en 3e bedde

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 19-2-1694

1e Comparant: Adriaen Cornelis Buijs

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 9-3-1694

1e Comparant: Jochem Jacobs de Bruijn

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 17-11-1694

1e Comparant: Johan Bastiaens Boeser x Willemijntje Corn Rijken

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 2-12-1695

1e Comparant: Mels Thom Zeijlmans x Willemken Gerrits Boudewijns

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: revocatie testament

Datum: 26-1-1699

1e Comparant: Cornelia Melsen Boudewijns x Geerit Mattijsse Camp

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 25-3-1700

1e Comparant: Adriaen Jans de Jong x Cornelia Tijsse Otgens

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 25-9-1703

1e Comparant: Huijb Pouwels Zeijlmans x Mariek Huijb Schoenmaker

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: accoort

Datum:

1e Comparant: Jan Jansse Vassen ea

2e Comparant: Maria en Cornelia Jesperse de Greeff ea

Bijz: Jan Jansse Vassen wednr Janneken Geerden Boudewijns
wed Jesper Cleijssen de Greeff.

Maria en Cornelia Jesperse de Greeff,
Adriaen Geerden Boudewijns als voocht van Elisabeth de Greeff. Kinderen van
Jesper en janneken

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte:

Datum: 31-5-1713

1e Comparant: Huijbert Pouwels Zeijlmans

2e Comparant:

Bijz: Huijbert wordt voocht over de kinderen van zijn
dochter Cornelia. Grootvader is Mels Thomas.

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 2-6-1713

1e Comparant: boedel Mels Thomas Zeijlmans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: contract

Datum: 30-6-1713

1e Comparant: Thomas Moleschot

2e Comparant: Jenneken Adriaanse de Jong wed Jan Dirken Leijten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 29-1-1715

1e Comparant: Cornelis Camp de Jongen x Adriaentje de Jong

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 8-4-1715

1e Comparant: Gijsbert Peeterse de Jong x Adriaentje Cuijl

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 20-12-1715

1e Comparant: Cornelis Cornelisse Camp x Petronella Jans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 22-2-1716

1e Comparant: Cornelis de Bont x Anna Zeijlmans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 29-4-1716

1e Comparant: Johan Brants, predikant x Elisabeth Zeijlmans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: contract

Datum: 4-5-1716

1e Comparant: Gustavius Haijart x Maria Tresia Vervoort ea

2e Comparant: Cornelis de Bont ea

Bijz: Gustavius Haijart x Maria Tresia Vervoort wed Mattheas
Otgens.

Cornelis de Bont als voogt van de4
onmondige kinderen van Mattheas en Tresia

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 16-3-1719

1e Comparant: Cornelis Teunis van Dongen x Gauken Lamb Reckers

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 1-4-1719

1e Comparant: Thomas Moleschot x Anthonetta Melsen Zeijlmans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: accoord ?

Datum: 21-9-1719

1e Comparant: Maria Kivits wed Nicolaas van der Stegen ea

2e Comparant: Arnoldus vander Stege

Bijz: Maria Kivits wed Nicolaas van der Stegen met swager
Peeter Staal als voogt, Johanna Kivits
wed Jan van Aalst met swager Jan cander Sluijs als voogt.

Arnoldus is een zoon van Maria en
Nicolaas.

Grootmoeder is Adriaentje de Bruijn.
Adriaen jacobs Kivist is grootvader

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 23-12-1719

1e Comparant: Maria Aerde Elants wed Jan Jans van Hassel

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: deling

Datum: 17-1-1720

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout

2e Comparant: haar kinderen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 4-3-1720

1e Comparant: Eijmbertus vanden Hout x Maria Lover

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 14-8-1720

1e Comparant: Corn Hendr Schoenmakers x Maria Willemse Blankers

2e Comparant:

Bijz: Corn was borgemeester in 1719

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: acte van voogdij

Datum: 9-4-1723

1e Comparant: Pieternel Janse wed Cornelis Cornelisse Camp

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 30-12-1724

1e Comparant: Lamb Adriaens Zeijlmans x Johanna Verschuren

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 13-3-1725

1e Comparant: Ariaen en Anneken Schoenmakers

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 28-2-1726

1e Comparant: Peeter Mattijsse Camp x Huijbertje Corn vd Heuvel

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 15-12-1726

1e Comparant: Rudolphus Voltelen x Catharina Janse Clock

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 18-2-1727

1e Comparant: Adriaen Vassen x Agatha van Campen

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 27-12-1727

1e Comparant: Jkanneken Boumans wed Peeter Wouterse Verschuren

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: acte van voogdij

Datum: 23-12-1727

1e Comparant: Cornelia de Zeeu wed Jan P van Alphen

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 3-1-1728

1e Comparant: Hendrik Langermans x Anna Cespers

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 3-4-1718

1e Comparant: wed en kinderen Arien Nobel

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 23-4-1728

1e Comparant: Vas P de Hoog x Leijsbet Vermeijs

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 12-6-1728

1e Comparant: Bastiaen Boeser x Anna Rijken

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 11-10-1728

1e Comparant: Dirk Janse Voegers x Teuntje Janse Croten

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 6-9-1728

1e Comparant: Huijbert Schep x Dirksken Sterrenberg

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 16-10-1728

1e Comparant: de kinderen Peter Domen

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 13-9-1729

1e Comparant: boedel Arien van Pas

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 10-11-1729

1e Comparant: Cornelis van der Reijke x Maria Leijten

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 31-7-1724

1e
Comparant: Huijb Lamb
Schoenmakers x Adr Jochems Berthouts

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 25-9-1724

1e Comparant: Anthonij Snijders x Maria Adriaans van Hassel

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: renuntiatie

Datum: 30-9-1724

1e Comparant: Thomas de Bont

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 18-10-1724

1e Comparant: Meerten Lamb Reckers x Janneken Janse van Dongen

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: acte van voogdij

Datum: 30-12-1724

1e Comparant: Piternel Zeijlmans wed Matthijs Adriaans de Jong

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: copie verzoek

Datum: 6-1-1725

1e Comparant: Peter Buijs als vader van Anthonij

2e Comparant:

Bijz: Anthonij is een zoon van Elisabeth Cornelisse de Zeeuw

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: copie deling

Datum: 23-10-1722

1e Comparant: Pietrnel Adriaans wed Cornelis de Zeeuw

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 21-10-1726

1e Comparant: Pieter van Waspik, mr Timmerman x Corn P Domen

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 14-5-1726

1e Comparant: Janneken Ariens van Hassel wed Hand de Bont

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 19-12-1726

1e Comparant: Joost van Vugt x Maria Jespers de Greeff

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 7-1-1727

1e Comparant: Tomas Compeer x Cornelia vander Schans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 27-12-1727

1e Comparant: Anthonij Oomens x Anna P de Jong

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 3-3-1728

1e Comparant: Cornelis en Wouter Mattijsse Camp

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 3-4-1728

1e Comparant: boedel Arien Nobel x Neesken Buijs

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 15-8-1728

1e Comparant: Jacob Jans vd Cae x Corn Meeuwisse v Steenhoeven

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 23-9-1728

1e Comparant: boedel Bastaien Jans Boeser x Anna Thom Rijcken

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 14-10-1728

1e Comparant: Crijn van Rossum x Neeltje Vermeijs

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: accoort

Datum: 31-12-1731

1e Comparant: Crijn Michielse van Rossum x Neeltje Buijs

2e Comparant: Maria Stoffel de Hoog en Neeltje Vermeijs

Bijz: Neeltje is wed van Stoffel Peeterse de Hoog

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 18-10-1728

1e Comparant: Crijn van Rossum x Neeltje Vermeijs

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 18-10-1728

1e Comparant: Crijn van Rossum x Neeltje Vermeijs

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 8-11-1728

1e Comparant: Willemijntje Mattijsse Camp

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 19-11-1728

1e Comparant: Willemijntje Mattijsse Camp

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 23-9-1728

1e Comparant: Janneken Huijb de bruijn w hand Huijb Schoenmakers

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 1-1-1729

1e Comparant: Jan P de Jong x Maijken Matth Camp

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 10-2-1729

1e Comparant: P Stoffels de Hoog x Dorothea van Grevenbroek

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 30-5-1729

1e Comparant: Maria Grevenbroek

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 2-6-1729

1e Comparant: Maria Grevenbroek

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 5-7-1730

1e Comparant: Peeter Joosten Swart x Johanna Hendrix Snijders

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 23-8-1730

1e Comparant: Jan Jacobs Cievits x Anna Wouters Zeijlmans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 5-8-1717

1e Comparant: boedel Hendrik van Malsem

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 21-9-1718

1e Comparant: Johanna Jans Verschuren

2e Comparant:

Bijz: Johanna woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 3-10-1720

1e Comparant: Anna Louwen

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 5-5-1721

1e Comparant: Anna Huijb de Bruijn wed Jan Aarts van Hassel

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 29-1-1721

1e Comparant: Anna de bruijn wed Jan Aarts van Hassel

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: deling

Datum: 30-6-1720

1e Comparant: Adriaantje Jochems wed Willem Blankers

2e Comparant: de kinderen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: deling

Datum: 17-1-1722

1e Comparant: Maria van den Hoeven wed Wouter Huijb Zeijlmans

2e Comparant: de kinderen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 23-8-1721

1e Comparant: Willem en Cornelis Buijs

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 18-7-1722

1e Comparant: Jochem van der Laar x Adsraentje van Gorkom

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 9-8-1722

1e Comparant: Huijb Driressen Bogaert x Elisabeth van der Looij

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: contract

Datum: 23-10-1722

1e Comparant: Anthonij Buijs

2e Comparant: Peter Buijs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: acte van voogdij

Datum: 18-2-1723

1e Comparant: wed Dirk Wijdemans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: axte van voogdij

Datum: 18-3-1723

1e Comparant: Huijbertje Matthijss de Bont wed Jacob Huijb Cuijl

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 21-4-1723

1e Comparant: Adriaan Binck x Adriaantje Jacobs Schippers

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 18-7-1723

1e Comparant: Teunis Sagt x Adriaantje Scheur

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 5-8-1723

1e Comparant: boedel Gijsbert Zeijlmans x Maeijken Ariaen Croten

2e Comparant:

Bijz: erfg: Wouter Thomas Zeijlmans, Adriaan Anthonisse
Coninx, Pieter Cetelaar en wed Jan Buijs voor ½.

Mels Peeters Holsteijn, Corstiaan Ariens
Croot voor dander ½

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 19-12-1730

1e Comparant: Andries Franse Bogaerts x Johanna Janse Schipper

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: procuratie

Datum: 9-9-1732

1e Comparant: eigenaars groote grient Raamsdonk

2e Comparant: Ad Vassen en Jacobus Schoenmaackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: approbatie

Datum: 9-9-1732

1e Comparant: erfg Hendrik Janse Zeijlmans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: huwelijk voorwaarden

Datum: 2-8-1646

1e Comparant: Adriaen Cornelis Wijngaerde

2e Comparant: Maeijken Anth Drossarts wed Aert Roelen Boelen ?

Bijz: Adriaen van Sgravenmoer en maijken van Oudenbos.

Copie te Waspik, 12-2-1664

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 21-10-1683

1e Comparant: Joh vander Hagen, predikant

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 1-10-1680

1e Comparant: Peter Jans Brouwer x Aeltje Ant van Hassel

2e Comparant:

Bijz: 1-10. De dagaanduiding is onbekend

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 12-9-1673

1e Comparant: Frans Commeren Cuijper x Adriaentje Jochumss

2e Comparant:

Bijz: testament komt 2 x voor. Vermoedelijk 1 concept

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 1-9-1667

1e Comparant: Margrietken Janssen

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 12-10-1684

1e Comparant: Aert Dingemans en Jaocobsken Janss Buijs

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 27-2-1685

1e Comparant: Johan Tomas Rijken x Janneken Jacobs Bommelaer

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 15-7-1686

1e Comparant: Lesken Wouters Zeijlmans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 18-4-1677

1e Comparant: Hendrick Willemsen van Malsem

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 13-10-1691

1e Comparant: Jan Janss van Tichelen x Adr Wouters Verschueren

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 1-9-1693

1e Comparant: Adriaen Cornelisse Zeuw x Adriaentje Janssen Zeuw

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 25-9-1693

1e Comparant: Dirk Weijdemans x Elisabeth Jans van Geel

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 8-10-1693

1e Comparant: Jan Ad Hoevenaar x Cornelia Mattijsse Camp

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 10-10-1696

1e Comparant: Dirk Jans Zeijlmans x Catharina Adr Fiers

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 14-2-1698

1e Comparant: Wouter Janse Zeijlmans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 27-3-1700

1e Comparant: Hendrik van Grevenbroek x Adriaentje Michielss

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 28-8-1703

1e Comparant: Ad Corn de Zeeuw x Adriaentje Janss Zeeuw

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 27-1-1706

1e Comparant: Hendrick de Bont x Johanna van Hassel

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 22-11-1706

1e Comparant: Jan Dircken leijten x Janneken de Jongh

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 8-5-1708

1e Comparant: voogden kinderen Ad Gerritse Boeser

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: accoort

Datum: 24-10-1708

1e Comparant: Gelden Willems Paens

2e Comparant: Peeter Geritsen van Dongen

Bijz: Beide wonen te Loon

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 30-3-1709

1e Comparant: Ant Huijberde Conincx x Adriaentje Willems Cloot

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 11-5-1709

1e Comparant: Ad Mulders x Beatris Coninx

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: borgtogt

Datum: 15-10-1710

1e Comparant: Pieternel Wouters Visser

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 20-5-1711

1e Comparant: Corn Teunisse Zeijlmans x Grietjen Ariaens Bervoet

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 29-6-1711

1e Comparant: Jan Adriaensen van Gijsel

2e Comparant:

Bijz: Freijske Ariens wed Adriaen Mertens, moeder

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 28-10-1711

1e Comparant: Pieter Daniels Sneeu x Catelijn Daniels de Jong

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 9-11-1711

1e Comparant: boedel Gelden Willems Paens x Maria Stevense Swart

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: waarborg

Datum: 27-4-1712

1e Comparant: Jan de Smit en Adriaen Cornelisse de Zeeu

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 14-6-1712

1e Comparant: Peeter Aerde Schoenmakers x Elisabet Fijneman

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: accoort

Datum: 30-7-1713

1e Comparant: Thomas Moleschot x Theuntje Zeijlmans

2e Comparant: Janneke Adr de Jong wed Jan Dircke Leijten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 22-10-1713

1e Comparant: Arien Swart x Lijsbet Cluijtenaars

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: rekening/aanneming

Datum: 3-11-1713

1e Comparant: Jan Willem Zeijlmans wednr Maeijken Marc Reckers

2e Comparant: Gijsbert Marcelis Reckers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 9-5-1714

1e Comparant: Frans Mattijs Camp x Catelijn Driessen Cluft ?

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 7-3-1715

1e Comparant: boedel Dirk Jans Zeijlmans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 14-11-1715

1e Comparant: Norbertus van Tichel x Helena Cornelis vd Heuvel

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 11-3-1716

1e Comparant: Johan van Grevenbroeck x Johanna Jans Camp

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: accoord

Datum: 10-6-1716

1e Comparant: Maria Jans Schoenmakers wed Adr van Tichel ea

2e Comparant: Pieter Stockermans wed Maria Jans Snijders

Bijz: Maria Jans Schoenmakers wed Adr van Tichel, met Jan
van Tichel als voogt, Petronella Schoenmakers wed Cornelis Vermijs met Willem
Louwen en Adriaen de Bruijn als voogden.

Maria was eerder weduwe van Jan Aerden
Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament etc

Datum: 9-12-1717

1e Comparant: Jacob Bervoets x Christine van Sundert

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: accoord

Datum: 9-2-1718

1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secr

2e Comparant: Jan Zeijlmans, secr

Bijz: Catharina wordt geassisteert door Nicolaas Hagoort

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 11-8-1718

1e Comparant: Huijbert Willems de Ruijter

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: verkoop

Datum: 18-9-1718

1e Comparant: Dingeman Aerde Schoenmakers ea

2e Comparant:

Bijz: Dingeman Aerde Schoenmakers als voogt vande kinderen
van Jan Peeters Schoenmakers en Elisabeth Fijnemans

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: testament

Datum: 12-10-1718

1e Comparant: Peeter Wouters Verschuren x Janneken Will Boumans

2e Comparant:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48

Folio:

Soort akte: acte van voogdij

Datum: 13-1-1719

1e Comparant: Margrita Melsen Zeijlmans wed Corstiaan Vassen

2e Comparant:

Bijz: