RA: Groot Waspik RA 57

Folio:

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 000

Soort akte: voorblad

Datum:

1e Comparant: register van alle giften en willeceuren

2e Comparant: beginnende den 1e aprilis anno xv c twintich

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: schout Michiel Mathijs Otgens

secretaris Thomas Janss

heemraders:

Huijch Peterss

Jochim Jan Berthoutss

Lambrecht Willemss

Wouter Wouterss

Gerit Franss

Gijsbrecht Geritss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 000 lv1

Soort akte: quitantie

Datum: 27-11-1623

1e Comparant: Corstiaen Wouterssen

2e Comparant: Matteus Raaters ?

Goederen:

Prijs: ƒ

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 001r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-4-1620

1e Comparant: Aentken Adriaensdr wed Dirck van Clootwijck

2e Comparant: Adriaen Diercxss van Clootwijck, outste zoon

Goederen: 2½ geerde lant, inden polder, in twelff geerden,
gemeen met erffg Dirck van Clootwijck

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schipsdiep of Kille

Belend
Oost: Anneken Diercxss Foppen

West: Adriaen
Michielss, schout Sgravenmoer

Noord: Maesen

Zuid: Schipsdiep
of Kille coemende vuijt Vroukens vaert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 001v

Soort akte: rentebrieff

Datum: 28-4-1620

1e Comparant: Adriaen Adriaenss Lueskint

2e Comparant: Cornelis Melss ?

Goederen: 3/8 acker saeijlant mert 30 stuijvers rente op de
gehele acker, gemeen met Adriaen Franss en Willem Buijs

Prijs: ƒ 107

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Buijs met 3/8

West: Adriaen
Franss met 1/4

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 002r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-4-1620

1e Comparant: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr ea

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: een grut ende 1/8 moergronden, inde Molenheij, inde 6e
cavel en de tweede letter C

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr mede namens
Lauwereijs Janss x Adriaentken Adriaensdr, swager (proc 26-4-1620, schepenen
van Strien)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 002v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-4-1620

1e Comparant: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr ea

2e Comparant: Jan Wouter Janss en Peter Adriaen Gheritss

Goederen: 1½ hont gronden, boven Vroukens vaert

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Geer

West: Muencken moer
of vaert grippelke

Noord: Peter Adriaen
Gheritss

Zuid: erfg
Adriaen Huijb Dierck Floren

Bijz: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr mede namens
Lauwereijs Janss x Adriaentken Adriaensdr, swager (proc 26-4-1620, schepenen
van Strien)

Betaald wordt via een wilceur. Op
6-3-1624 verkoopt Peter zijn deel aan Jan.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 003r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-4-1620

1e Comparant: Jan Wouter Janss en Peter Adriaen Gheritss

2e Comparant: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van gront (zie folio 002v)

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr mede namens
Lauwereijs Janss x Adriaentken Adriaensdr, swager (proc 26-4-1620, schepenen
van Strien)

Op 27-6-1621 is de wilceur geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 003r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1620

1e Comparant: Matijs Peters

2e Comparant: Jochim Peters Vonder

Goederen: een eijnt acker saeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Vos hoolen

Belend Oost:

West: cooper

Noord: Her straet

Zuid: Vos hoolen
dijck of Matijs Janss acker

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 003v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1620

1e Comparant: Adriaen Stoffelen ea

2e Comparant: Adriaen Jacopss Baes

Goederen: een huijs, hoff metten ackerlant, boven Vroukens vaert

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert grippelke

West: Jan
Lauwereijs

Noord: Peter Thomas
Goverde

Zuid: erffg Wijt
Willemss

Bijz: Adriaen Stoffelen als voocht van Jacop Stoffelen
zijnen broeders weeskijnderen met Anneken Cornelisdr de weduwe, Jan Wouterss
haer oom ende gecoren voocht.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 004r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-5-1620

1e Comparant: Adriaen Jacopss Baes

2e Comparant: Jan Wouterss, out secretaris

Goederen: wilceur tbv de aankop van een huijs (zie folio 3v)

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 27-3-1630 is de wilceur geheel voldaan volgens de
erffg van Jan Wouterss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 004v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1620

1e Comparant: Jan Wouterss, out secretaris

2e Comparant: Peter Thomas Goverden

Goederen: een huijs metten erve, boven Vroukens vaert

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Griffiers Bancken

Belend
Oost: Vroukens vaert grippelke

West: Adriaen Lambrechtss en Jan
Tomass

Noord: Griffiers
Bancken

Zuid: Adriaen
Jacopss Baes

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 004v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-5-1620

1e Comparant: Peter Thomas

2e Comparant: Jan Wouterss

Goederen: een wilceur tbv de aankoop van een huijs

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Rombouts x Lijsken Janss ontvangt geld op 21-4-1628

Jan Mathijs x Maeijken Janss ontvangt
geld op 22-4-1628 en 16-5-1632

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 005v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1620

1e Comparant: Hendrick Hendricxss van Engelen ea

2e Comparant: Peter Wouterss

Goederen: 13 hont en 81 schufften gronden, inde hoeff van
Heukelom

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: hoeff van Heukelom, Meulen heij, den Cleijnen Geer

Belend
Oost: Meulen heij

West: den
Cleijnen Geer

Noord: Willem
Jacopss

Zuid: Peter Antoniss
Paep

Bijz: Hendrick Hendricxss van Engelen x Aentken Loeff
(Vlijmen), mede namens Anthonis Loeff, Claes Loeff ende Willem de Beest, secr
Out Heusden, x Neeltken Loeff (proc 29-4-1620, notaris te Heusden). Alle erffg
Lambrecht Loeff Antonisse en Geritken Claesdr, ouders.

Dierck ende Claes Loeff, de kinderen van
Jenneken Loeff za, broers en susters

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 006r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-5-1620

1e Comparant: Jasper Arentss Hartoch ea

2e Comparant: Peter Antoniss Paep

Goederen: 7¾ geerden lant, in 12 geerden, opten westen cant, met
Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Cleijn Waspick

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer, selfde stuk

West: Joost Aertss Buijs en cooper

Noord: Maesen

Zuid: Sgrevelduijn
GW

Bijz: Jasper Arentss Hartoch, Gherit Arentss Hartoch, Anmnma
Jost gruijtersdr, moeder, Stendel Arentssdr, suster.

Peter woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 006v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-5-1620

1e Comparant: Matijs Janss ea

2e Comparant: Vastaert Jacopss voor Truijcken Vassen, zijn moede

Goederen: een huijs metten erve

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Steven Aerrtss

West: Peter Wouterss

Noord: Her straet

Zuid: Frans Geritss schouth erffg cum suis

Bijz: Matijs Janss, Jan Lauwereijs en Bastiaen Janss,
Cornelis Janss en Jan Huijb Hendricxss, swager. Tsamen erffg van Lauwereijs
Mertens voor ½.

Peter Peterss Keijser, Cornelis
Adriaenss Haensberch, voochden van Aentken Peters huisvrouwe van Lauwereijs
Martens voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 007r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-5-1620

1e Comparant: Vastaert Jacopss voor Truijcken Vassen, zijn moede

2e Comparant: Cornelis Adriaenss Haensberch

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 5-6-1623 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 007r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-5-1620

1e Comparant: Neeltken Janss wed Peter Cornelis Dolck

2e Comparant: Cornelis Adriaenss Haensberch

Goederen: een huijs hoff gronden metten acker

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: pastorije en Daem Joosten

West: Cornelis
Andriess en Adriaen Stevenss

Noord: kerckhoff

Zuid: Sgravenmoerse
maeten

Bijz: Neeltken heeft als voocht Jan Adriaenss Dolck, mede
namens de weeskinderen.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 007v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-5-1620

1e Comparant: Cornelis Adriaenss Haensberch

2e Comparant: Neeltken Janss wed Peter Cornelis Dolck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huis

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Neeltken heeft als voocht Jan Adriaenss Dolck, mede
namens de weeskinderen.

De wilceur wordt later voor een deel aan
Seger Janss te Raemsdonck een deel aan Coenraet Janss, een deel aan Peter
Mathijss en een deel aan Adriaen Hendricxss Panum tbv Dingentken zijn dochters
weeskint bij Adriaen Franss Cuijper, Michiel Janss Comans en Adriaen Jochums
verkocht.

Later wordt een deel aan Huijpken Peter
Godschalck en een deel aan Seger Janss.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 008v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-6-1620

1e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant: Peter Adriaenss de Roij

Goederen: een banck gronden, boven Willem van Ghents vaert

Prijs: ƒ 195

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: cooper

Noord: cooper

Zuid: Gherit Thonis Smidt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 009r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-7-1620

1e Comparant: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea

2e Comparant: Cornelis Adriaenss Hulst

Goederen: 15 mergen gronden, gemeen met Emmerantia Claes
Cloosatermans en og 1½ mergen zuijd vande voorss leije

Prijs: ƒ 204

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: hoeff van Heukelom

West: Sgravenmoer
of Sgevelduijn sloot

Noord: Stoffel
Adriaens Cluijter

Zuid: Stoffel
Adriaens Cluijter

Bijz: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt.
Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen
Janss Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss
Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss
Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss
Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 010r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-9-1620

1e Comparant: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea

2e Comparant: Jan Adriaenss Waelwijck

Goederen: 1/3 in 2 mergen bosschen, gemeen met erffg Jan Dierck
Rijken

Prijs: ƒ 59

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Maeij Tomas Dielis cum suis

West: Adriaen
Tomass

Noord: erffg Wouter
Hantkinden

Zuid: Adriaen
Tomass

Bijz: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt.
Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen
Janss Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss
Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss
Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss
Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout)
en Antonis Antoniss mede namens Cornelis Claes Cloosatermans en Emmerantia
Claes Cloosatermans wed Embrecht Aertss van Gordijn ?(proc, schepenen
Schoonhoven 5-8-1620)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 010v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-9-1620

1e Comparant: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea

2e Comparant: Jan Adriaen Adriaenss den Jonge Cluijter

Goederen: ½ in 2 mergen weijlants, gemeen met Maeijken Tomas
Dielis cum suis

Prijs: ƒ 170

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Stoffel Adriaenss Cluijter cum suis

West: Sgravenmoer

Noord: Adriaen
Adriaenss Puijst

Zuid: erffg Jan
Tomas Gieliss

Bijz: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt.
Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen
Janss Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss
Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss
Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss
Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout)
en Antonis Antoniss mede namens Cornelis Claes Cloosatermans en Emmerantia
Claes Cloosatermans wed Embrecht Aertss van Gordijn ?(proc, schepenen
Schoonhoven 5-8-1620)

Op 31-1-1623 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 011r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-9-1620

1e Comparant: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea

2e Comparant: Peter Lauwereijs

Goederen: 1/3 in 1½ mergen gronden, gecomen van Wouter Janss
Nooten, gemeen met cooper cs

Prijs: ƒ 18

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Eijndenest

West:

Noord: cooper

Zuid: cooper

Bijz: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt.
Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen Janss
Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss
Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss
Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss
Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout)
en Antonis Antoniss mede namens Cornelis Claes Cloosatermans en Emmerantia
Claes Cloosatermans wed Embrecht Aertss van Gordijn ?(proc, schepenen
Schoonhoven 5-8-1620)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 011v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-10-1620

1e Comparant: Adriaen Janss Hoeveneer

2e Comparant: Frans Adriaenssen Boeser

Goederen: ¼ in 3¾ geerden, gemeen met Coenraet Janss in 7½
geerden opten oosten cant

Prijs: ƒ 457

Plaats: Cleijn Waspick

Toponiem:

Belend
Oost: Stoffel Peterss cum suis

West: Coenraet
Janss, in selfde stuck

Noord: Maesen

Zuid: Sgrevelduijn
GW

Bijz: Betaald wordt vie een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 012r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-10-1620

1e Comparant: Frans Adriaenssen Boeser

2e Comparant: Adriaen Janss Hoeveneer

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 457

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Agatha van
Bemont en een deel aan Seger Janss en een deel aan Jesper Geritss x Maeijken
Jochums.

In 1621 is iedereen voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 012v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-10-1620

1e Comparant: Thimotheus Wijckentorn, predikant

2e Comparant: Adriaen Diercxss van Clootwijck den Ouden

Goederen: ½ delle tegenover de Cappelss molen gemeen met zijn
twee kinderen

Prijs: ƒ 425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Wouterss van Duijsel

West: erffg Frans Diercxss cum suis

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Thimotheus is wednr van Aentken Diercxss, suster van
Adriaen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 013r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-10-1620

1e Comparant: Adriaen Diercxss van Clootwijck den Ouden

2e Comparant: Thimotheus Wijckentorn, predikant

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen x Peterken Diercxss. Op 29-4-1624 is de
wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 013v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Floris Wijten

2e Comparant: Jan Matheuss

Goederen: een geerken lant tegenover de Cappelss Moolen

Prijs: ƒ 134

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bagijnen steeg

West: Joost
Aertss

Noord: Cleijn
Waspick ???

Zuid: Her straet

Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs
Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 014r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Jan Matheuss

2e Comparant: Floris Wijten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 134

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs
Flooren. Op 17-2-1623 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 014r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Floris Wijten ea

2e Comparant: Handrick Wouterss

Goederen: een huijs metten erve en 2e een delleke, zoals Matijs
Floris het altijd beseten heeft

Prijs: ƒ 1086

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Dierck Corstiaenss

West: kinderen
Willem Jacopss

Noord: Her straet;
zie 1

Zuid: de delle
die Jacop Corn en Adr Deniss kochte; 2eea

Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs
Flooren.

Belending zuijd: Anneken Janss.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 014v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Handrick Wouterss

2e Comparant: Floris Wijten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1024

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs
Flooren. In 1638 ? Is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 015r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Floris Wijten ea

2e Comparant: Jacop Corneliss en Adriaen Deniss

Goederen: een delle op Willem van Ghents vaert

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen
van Heusden

Noord: Gerit Janss
Tgemoet erffg

Zuid: Handrick
Back

Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs
Flooren.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 015v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Jacop Corneliss en Adriaen Deniss

2e Comparant: Floris Wijten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 5-11-1627 is de wilceur geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 016r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Floris Wijten ea

2e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff

Goederen: een delle op Willem van Ghents vaert

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: bagijnen van Heusden

Noord: Adriaen
Deniss

Zuid: Gherit
Janss Tgemoet erffg

Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs
Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 016r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant: Floris Wijten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs
Flooren.

Na enkele betaling staat er in 1624 nog
een rest bedrag.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 016v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Floris Wijten ea

2e Comparant: Huijbrecht Diercxss vander Maes

Goederen: een delle op Willem van Ghents vaert

Prijs: ƒ 271

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: bagijnen
van Heusden

Noord: Peter
Adriaenss

Zuid: Adriaen
Deniss

Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs
Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 017r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Huijbrecht Diercxss vander Maes

2e Comparant: Floris Wijten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 16v)

Prijs: ƒ 271

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs
Flooren. Op 22-5-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 017r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Floris Wijten ea

2e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff

Goederen: een acker saeijlant op Willem van Ghents vaert

Prijs: ƒ 455

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: Adriaen
Jochumss cum suis

West: Lenaert Diercxss cum suis

Noord: Willem Jacop
Toniss

Zuid: steeg
clooster van Heusden

Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs
Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 017v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1620

1e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant: Floris Wijten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 17r)

Prijs: ƒ 455

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 6-1-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 0187v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-6-1627

1e Comparant: Matheus Peeter Teuwen

2e Comparant: Anthonis Michielss Stockmans

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 975

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Er vinden diverse betalingen plaats.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 018r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

2e Comparant: Matijs Jan Matijss

Goederen: 2 acker saeijlants

Prijs: ƒ 1500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Antonis Jooriss

West: 1 Peter
Jochems; 2 Jan Andriessen

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen
Wouters, broer, als voocht voor ½.

Michiel Mathijs schout namens Jan Adriaenss
en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620, notaris
Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken Adriaensdr.
Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 018v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Matijs Jan

2e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 18r)

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen
Wouters, broer, als voocht voor ½.

Michiel Mathijs schout namens Jan
Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620,
notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken
Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.

Op 25-3-163? is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 019r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

2e Comparant: Jan Andries Janss

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 415

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: vercoopers

West: Jochum
Janss Paep

Noord: vercoopers

Zuid: vercoopers

Bijz: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen
Wouters, broer, als voocht voor ½.

Michiel Mathijs schout namens Jan
Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620,
notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken
Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 019r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Jan Andries Janss

2e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 415

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen
Wouters, broer, als voocht voor ½.

Michiel Mathijs schout namens Jan
Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620,
notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken
Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.

Op 28-5-1689 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 019v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

2e Comparant: Ghijsbrechts Gheritss

Goederen: 2 dellen neffens den molen in 11½ Hoeve

Prijs: ƒ 667

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Lambrechtss

West: erffg Hans
Janss van Hasselt

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen
Wouters, broer, als voocht voor ½.

Michiel Mathijs schout namens Jan
Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620,
notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken
Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 020r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Ghijsbrechts Gheritss

2e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 667

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg Ghijsbert Cornelis krijgen f 600 en Jochum
Jaecopss en Gijsbert Adriaenss, Arien Arss de rtt waarmee de wilceur geheel is
afgelost. 24-6-1626

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 020v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Adriaen Janss Vos ea

2e Comparant: Jan Aertss Metseler

Goederen: ½ acker saeijlant mette veldekens, gemeen met Jan
Wouters tot Raemsdonck

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Adriaenss

West: Cornelis
Matijss

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Adriaen Janss Vos voor ½ en Jan Huijch Janss x Leesken
Adriaen Janss Vossendr ende Merck Willemss als voocht van Vijverken Adriaen
Janssdr ende het weeskint van Jan Adriaenss Vossen voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 020v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Jan Aertss Metseler

2e Comparant: Adriaen Janss Vos ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Janss Vos voor ½ en Jan Huijch Janss x Leesken
Adriaen Janss Vossendr ende Merck Willemss als voocht van Vijverken Adriaen
Janssdr ende het weeskint van Jan Adriaenss Vossen voor dander ½.

Op 17-23-1629 is de wilceur geheel
afgelost.bij Jan Huijgen, Vijverken Arien en Hendrick Jansen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 021v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Adriaen Wijten ea

2e Comparant: Adriaen Janss Vos ea

Goederen: een huijs metten erve, gecomen van Wijt Willemss

Prijs: ƒ 139

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: zie deling

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Wijten mede als voocht van Dingemman Wijten
weeskinderen geassisteert met Handerick Deniss als bestevader en toesiender,
Huijbrecht Corneliss als voocht ende vanwegen zijn moeder weduwe wijlen Jochim
Wijten, Jan Wijten, Michiel Janss x Neesken Wijten en Sebastiaen Peterss
Greeff.

Adriaen Janss Vos x Hilleken Hendrick
Denisdr wed Dingeman Wijten.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 021v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Adriaen Janss Vos ea

2e Comparant: Adriaen Wijten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huis

Prijs: ƒ 139

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Wijten mede als voocht van Dingemman Wijten
weeskinderen geassisteert met Handerick Deniss als bestevader en toesiender,
Huijbrecht Corneliss als voocht ende vanwegen zijn moeder weduwe wijlen Jochim
Wijten, Jan Wijten, Michiel Janss x Neesken Wijten en Sebastiaen Peterss
Greeff.

Adriaen Janss Vos x Hilleken Hendrick
Denisdr wed Dingeman Wijten.

Op 28-10-1621 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 022r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Adriaen Jan Toniss x Lijsken Wouter Janss

2e Comparant: Cornelis Michielss x sijn huijsvrouwe dochter [?]

Goederen: een huijs metten erve; 2e een eijndt acker achter de
kerck

Prijs: ƒ 220

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Adriaen Adriaenss Hulst;2e Corn Adr Haensberch

West: kinderen Adriaen Matijs; Adriaen Handricxss Panum

Noord: Peter
Bastiaens; Mr Adriaenss

Zuid: Jan
Andries Bogaert

Bijz: Belending noord/zuijd kan ook andersom zijn. Betaald
wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 022v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1620

1e Comparant: Cornelis Michielss

2e Comparant: Adriaen Jan Toniss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 22r)

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel van de wilceur wodt verkocht aan Michiel
Matijss tbv Adriaen Matijss weeskinderen

genoemde namen bij betaling: Jan Arss
Cuijper, Aert Ae=rss,broer, Cornelis Stevens Swart, mHuijch Janss kinderen,
Neelken Huijgen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 023r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1620

1e Comparant: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea

2e Comparant: Willem Geritss

Goederen: een huijs metten hoff en 2e delle en hoff, zoals
gekocht van erffg Adriaen Severss

Prijs: ƒ 1125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Vroukens vaert; 2e Jan Adriaen Claess

West: Willem Adr
Decker en Jan Adriaenss Fijnenbuijck

Noord: her straet

Zuid: Jan
Adriaen Claess

Bijz: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden, geassisteert met
Jan Jan Andriess haer broer, Antonis Goverden als gerechte voocht van de
kinderen van Jacop Goverden met Jan Jan Andries als toesiender.

Belendingen 1 oost west kan ook net
andersom zijn.

Belending 2 west: Frans Willemss met huijsken
gecomen van Adriaen Severss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 023v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1620

1e Comparant: Willem Geritss

2e Comparant: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs

Prijs: ƒ 1125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden, geassisteert met
Jan Jan Andriess haer broer, Antonis Goverden als gerechte voocht van de
kinderen van Jacop Goverden met Jan Jan Andries als toesiender.

Een deel van de wilceur wordt verkocht
aan Adriaen Handricxss Panum en Staes Adriaenss.

Aert Willems Bommeler en Peter Ariens
als voogden van Peter Adriaen Maes kinderen ontvangen geld

Cleijs Janss namens kijndren Peter
Sch??? en ??? Janss als erffg van Adriaen ??? Mick antvangen geld.

Er is een quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 024r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1620

1e Comparant: Adriaen Wijten ea

2e Comparant: Adriaen Janss Vosch

Goederen: hun deel in de stede van Wijt Willems, grootvader,
incl acker en weijlant, zie deling

Prijs: ƒ 55

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Wijten als voocht van Dingeman Wijten , broer,
weeskinderen met Handrick Deniss als bestevader en toesiender. Betaald wordt
via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 024v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1620

1e Comparant: Adriaen Janss Vosch

2e Comparant: Adriaen Wijten ea

Goederen: wilceur tbv de aankop van een deel van een steede (zie
folio 24r)

Prijs: ƒ 55

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Wijten als voocht van Dingeman Wijten , broer,
weeskinderen met Handrick Deniss als bestevader en toesiender.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 025r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1620

1e Comparant: Adriaen Adriaenss Fijnebuijck ea

2e Comparant: Adriaen Janss Vos

Goederen: 2 stukjes hoff en een stukje grasdries ten westen van
het huijs, inde stede van Wijt Willemss, zie deling

Prijs: ƒ 28

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Adriaenss Fijnebuijck namens Geertken Huijben,
schoonmoeder, wed Jochim Wijten.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 025r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1620

1e Comparant: Adriaen Janss Vos

2e Comparant: Adriaen Adriaenss Fijnebuijck ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond

Prijs: ƒ 28

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: op 24-6-1628 bekent Naeijken Corneliss weduwe Jacop
??? dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 025v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1620

1e Comparant: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea

2e Comparant: Frans Willemss en Adriaen Franss Cuijper

Goederen: ½ mergen moergronden, gecomen van Adriaen Severss op
oostzijde Vroukens vaert

Prijs: ƒ 65

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacop Tonis

West: Peter
Adriaenss Fijnenbuijck

Noord: Reijn Dieliss

Zuid: Jan
Wouterss

Bijz: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden, geassisteert met
Jan Jan Andriess haer broer, Antonis Goverden als gerechte voocht van de
kinderen van Jacop Goverden met Jan Jan Andries als toesiender.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 025v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-11-1620

1e Comparant: Frans Willemss en Adriaen Franss Cuijper

2e Comparant: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (folio 25v)

Prijs: ƒ 65

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 23-5-1622 is de wilceur geheel afgelost. O.a. door Frans
Willemss Cleermaker.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 026r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1620

1e Comparant: Jan Adriaen Claess

2e Comparant: Cornelis Matijss

Goederen: een half delle, gemeen met Cornelis Gheritss

Prijs: ƒ 248

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: gemeenen dijck

West: Peter
Willemss

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 026v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1620

1e Comparant: Cornelis Matijss

2e Comparant: Jan Adriaen Claess

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 248

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: diverse betalingen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 027r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1620

1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaecker

2e Comparant: Mr Adriaen Stevenss

Goederen: een eijnt ackers, achter de kerck

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kerckweg of Cornelis Adriaen Haensberch

West: Adriaen Handricxss Panum

Noord: cooper

Zuid: einde
andere ackers

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 027r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-11-1620

1e Comparant: Adriaen Stevenss

2e Comparant: Cornelis Michielss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 27r)

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 027v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-11-1620

1e Comparant: Jan Wouterss van Duijsel

2e Comparant: Herman Aertss

Goederen: een delle tegenover de Cappelss moelen, gecomen van
Direck van Clootwijck za

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joost Aertss

West: Adriaen
Diercxss van Clootwijk ea

Noord: ambacht
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Belending west: en weeskijnderen Timoteus Wijckentorn,
predicant.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 027v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-11-1620

1e Comparant: Herman Aertss

2e Comparant: Jan Wouterss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 27v)

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 26-10-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 028r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-11-1620

1e Comparant: Floris Wijten ea

2e Comparant: Peter Jacopss Wever

Goederen: en huijske mette erve en moergront

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Meulen banck

Belend
Oost: Willem Jacop Toniss erffg

West: Meulen
banck

Noord:

Zuid:

Bijz: Floris Wijten als voocht van Matijs Flooren
weeskinderen.

Geen prijs genoemd ivm gifte van Matijs
Flooren aan Peter Jacopss op 23-2-1611

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 028v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-12-1620

1e Comparant: Jan Peter Martens ea

2e Comparant: Jan Handrick Coenen

Goederen: een perceel gronden of delle, 1 ? Mergen, gemeen met
Handrick Dieliss

Prijs: ƒ 40

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Hoeff van Heukelom

West: Direrck
Adriaenss

Noord: Cornelis
Peter Stevenss

Zuid: erffg
Roeloff Diercxss

Bijz: Jan Peter Martens, Adriaen Cornelis Adriaenss x
Maeijken Adriaen Cornelisdr en Adriaen Cornelis Lambrechtss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 029r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1620

1e Comparant: Adriaen Corneliss ea

2e Comparant: Adriaen Janss vanden Gorp

Goederen: 2/3 in 21 geerden, gemeen met Adriaen Janss

Prijs: ƒ 2893

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gherit Jan Meuss en Cornelis van Nispen

West: Willem
Joosten van ???

Noord: Maesen

Zuid: Luiten
ambacgt

Bijz: Adriaen Corneliss als voocht van Alit Cleijs
Breurendr, visscher G'Berge voor 1/6 mede namens Lijntken Cleijs Breurendr wed
Huijbrecht Corneliss Ruijmen, geassisteert met Claes Huijbrecht Ruijmen, zoon
voor 1/6 Adriaen Dierck Brueren, Hendrick Dierck Brueren, Claes Matijss
Visscher x Anna Dierck Bruerendr en Michiel Adriaenss Spranger als oom ende
voocht van de weeskinderen van Adriaen Adriaenss Spranger en Neewltken Dierck
Bruren: Adriaen, Dierck, Cornelis ende Michiel. Voor 4/5 in een 1/3 (proc
notaris G'berg, 18-12-1620). Herman Adriaenss x Pierternelle Dierck Brueren
voor 1/5 van 1/3. Alle voor 2/3 erffgenamen van Lijsbeth Adriaen Brueren en
Adriaen Willemss, borgm G'berge.

Adriaen Janss woont te Wuijtrecht.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 029v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-12-1620

1e Comparant: Adriaen Janss vanden Gorp

2e Comparant: Adriaen Corneliss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 29r)

Prijs: ƒ 2893

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Corneliss als voocht van Alit Cleijs
Breurendr, visscher G'Berge voor 1/6 mede namens Lijntken Cleijs Breurendr wed
Huijbrecht Corneliss Ruijmen, geassisteert met Claes Huijbrecht Ruijmen, zoon
voor 1/6 Adriaen Dierck Brueren, Hendrick Dierck Brueren, Claes Matijss
Visscher x Anna Dierck Bruerendr en Michiel Adriaenss Spranger als oom ende
voocht van de weeskinderen van Adriaen Adriaenss Spranger en Neewltken Dierck
Bruren: Adriaen, Dierck, Cornelis ende Michiel. Voor 4/5 in een 1/3 (proc
notaris G'berg, 18-12-1620). Herman Adriaenss x Pierternelle Dierck Brueren
voor 1/5 van 1/3. Alle voor 2/3 erffgenamen van Lijsbeth Adriaen Brueren en
Adriaen Willemss, borgm G'berge.

Adriaen Janss woont te Wuijtrecht.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 030r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-12-1620

1e Comparant: Sebastaien Sebastiaensen x Aentken Gelden Janssen

2e Comparant: Gelden Janss ea

Goederen: 1 mergen delle of moergronden, oostzijde Vroukens
vaert, gecomen van Gelden Janss [?] bij delinge

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacopss

West: vaert

Noord: Corst
Marceliss

Zuid: Matheus
Adriaenss

Bijz: Gelden Janss, schoonvader, Peter Geldens, swager, en
Corst Marcelis. De delle wordt daarna in drieën gedeeld. Corst oost, Gelden
midden en Peter west.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 031r

Soort akte: transport

Datum: 23-12-1620

1e Comparant: Adriaen Adriaen Hendricxss Goes ea

2e Comparant: Peter Geldens ea

Goederen: hun deel inde nalatenschap

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Adriaen Hendricxss Goes en Lijntken Cornelis
gesssisteert met Huijch Peterss erffg van Maeijken (Maria) Danielss wed Gelden
Janss.

Peter Geldens en Sebastaien
Sebastiaensen x Aentken Gelden Janssen, Cornelis Adriaenss x Jenneken Geldens

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 031v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-1-1621

1e Comparant: Jan Cornelis Timmerman x Maeijken

2e Comparant: Gertruijt en Cornelia Jan Adriaenss van Ghijls

Goederen: een huijs netten erve

Prijs: ƒ 373

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janss van Hasselt

West: Adriaen
Michielss

Noord: Jochum Janss
en Adriaen Michielss

Zuid: Her straet

Bijz: Maeijken is wed van Adriaen Huijgen Ruijter.

De vrouw van Jan Adriaenss was Aeltken
Cornelis.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 031v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-1-1621

1e Comparant: Jan Adriaenss van Ghijls ea

2e Comparant: Jan Cornelis Timmerman x Maeijken

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 31v)

Prijs: ƒ 373

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken Ariens is wed van Adriaen Huijgen Ruijter.

Jan Adriaenss van Ghijls wed Aeltken
Cornelis namens zijn kinderen: Gertruijt en Cornelia

Op 26-4-1626 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 032r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-1-1621

1e Comparant: Johan Aertsen Buijs ea

2e Comparant: Coenraet Janss

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 120

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Willem
Huijgen

Noord: Groot Waspick

Zuid: Heer straet

Bijz: Johan Aertsen Buijs, borgm G'Berge, namens Jochim
Tielen, coopman Middelborg in Selant en Dinggentken ende de weeskijnderen van
Elisabeth Tielendr, suster en susterskinderen (proc1-10-1619, schepenen
G.berge) voor ½ en Jacomijntje Wouterssdr wed Lambrecht Peterss, Dingentken
Cornelis haer dochter, met Huijch Peterss als voocht, , Mettken Cornelis mede
haeren dochter, Pieternella ende Maeijken Lambrechts dochteren voor dander ½

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 033r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-1-1621

1e Comparant: Peter Geldens

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: 1 mergen delle of moergronden, gemeen met Aert Wessels
in 2 bloccken

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Wessels

West: wed Aert
Schipper

Noord: Corst
Marceliss

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 033v

Soort akte: taxatie

Datum: 20-1-1621

1e Comparant: Adriaen Stevenss en Embrechts Jacopss ea

2e Comparant:

Goederen: 3 geerden lants, in 12 geerden; 2e ½ delle in 11½
Hoeve

Prijs: ƒ 377

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Embrechts Jacopss int selfde stuck

West: Adriaen
Michielss

Noord: ; Nieuwe
straet

Zuid: ; Groot
Waspick

Bijz: Adriaen Stevenss en Embrechts Jacopss als erffgenamewn
van Jan Janss Boeren, jongman.

Van Jan Janss is geen familie bekend.

De halve delle wordt op f 210 getaxeert.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 034r

Soort akte: lijst gerechten

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Schout inde regeringe:

Laurens vanden Keboem

Heemraders:

Huijch Peterss, gestorven den 20e
november 1?

Lambrecht Willemss

Gerit Franss

Frans Adriaenss Boeser

Jan Willem Janss

Wierck Geritss

Peter Goverden

Secretaris:

Thomas Janss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 034r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-2-1621

1e Comparant: Steven Corneliss Buijs ea

2e Comparant: Huijbrecht Bastiaenss Greeff

Goederen: ontrent ½ mergen ackerlants, gemeen met Lambrecht
Willemss

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambrecht Willemss

West: Vroukens
vaert grippelke

Noord: Jan Peter
Adriaenss

Zuid: Stoffel
Arienss Cluijter

Bijz: Steven Corneliss Buijs namens Adriaen Stevenss
Blancaert, oom (proc 13-2-1621, schout Sgravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 034v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-2-1621

1e Comparant: Huijbrecht Bastiaenss Greeff

2e Comparant: Adriaen Jan Thomass

Goederen: hetzelfde stuk ½ mergen ackerlant (zie folio 34r)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lambrecht Willemss en Adriaen Janss verdelen de mergen
in 2 stukken: Adriaen noord en Lambrecht zuijd.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 034v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1621

1e Comparant: Michiel Matijs Otghens ea

2e Comparant: Embrecht Jacopss

Goederen: 2¼ geerden, in 6 geerden opten westencant in 12
geerden, 2e ½ delle - ¼ met Wouter Wouterss en cooper

Prijs: ƒ 94

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Embrecht Jacopss zelfde stuk; Adr Michielss schout

West: Adriaen
Michielss; Andries Dingemans cs

Noord: Maesen; Heer
straet

Zuid: 11½ Hoeve; Groot Waspick

Bijz: Michiel Matijs Otghens als voocht vande kinderen van
Adriaen Matijss, broer en Mr Adriaen Stevens voor 1/3 en Melchior Sebastiaenss
voor 2/3 als erffg vvan Jan Janss dienen javenden den jongen Jan Boer

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 035v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-3-1621

1e Comparant: Embrecht Jacopss

2e Comparant: Melchior Sebastiaenss

Goederen: wilceur met als onderpant het lant in de voige veste
genoemt

Prijs: ƒ 560

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 26-5-1626 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 035v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1621

1e Comparant: Embrecht Jacopss

2e Comparant: Wouter Wouterss

Goederen: ½ delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 210

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Michielss schout

West: Andries
Dingemans

Noord: Groot Waspick

Zuid: Nieuwer
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 036r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-3-1621

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Andries Aertss

Goederen: een huijsken metten erve, inde Cleijne Geer

Prijs: ƒ 285

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cleijne Geer, Groote Geer

Belend
Oost: Hoeff van Heukelom

West: Groote Geer

Noord: kinderen
Willem Jacop Toniss

Zuid: vercooper

Bijz: Belending oost west kan ook andersom zijn.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 036v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-3-1621

1e Comparant: Andries Aertss

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijsken

Prijs: ƒ 285

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 10-4-1621 wordt een deel van de wilceur verkocht
aan Bastiaen Geritss tbv Jan bastiaenss , zoon. Op 22-1-1624 wordt eenb deel
verkocht aan Janneken Cornelis wed Jan Ariaenss Waelwijck

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 036v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-3-1621

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Lenaert Diercxss

Goederen: 11/8 hont moergronden inde Molenheij int 6e cavel en
tweede letter C

Prijs: ƒ 98

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Molenheij

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 037r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-3-1621

1e Comparant: Lenaert Diercxss

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 36v)

Prijs: ƒ 98

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 10-4-1621 wordt een deel van de wilceur verkocht
aan Bastiaen Geritss tbv Jan bastiaenss , zoon.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 037v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1621

1e Comparant: Lauwerens vanden Kieboom ea

2e Comparant: Aert Bernaertss

Goederen: alle dijckstal in Sgrevelduijn GW neffens den neiuwe
dijck, ontrent Muncken ? Hoeff

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lauwerens vanden Kieboom, schout, Huijch Peterss,
Ghijsbert Geritss, Gherit Franss, Jan Willem Janss en Peter Goverden,
heemraden, Wouter Wouterss en Peter Jochim Janss, borgemeesters namens de
gemeenen naeburen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 038r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1621

1e Comparant: Jan Cornelis x Mariken Janssdr

2e Comparant: Jochim Hendricxss

Goederen: een hoff waar Jochim op getimmert heeft; 2e ½ acker
saeijlant gemeen met vercooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacop Peter Huijben of Andreas Dingemans

West: vercooper,
vercooper

Noord: de ackers;
hoff

Zuid: her
straet; cloostergoet

Bijz: Belending noord zuijd van 1 kan ook andersom zijn.

Belending oost 2e: Cornelis Janss
Haensberch

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 038v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-4-1621

1e Comparant: Jan Janss Hoevener den Ouden

2e Comparant: Lauwereijs Janss, swager

Goederen: omtrent ½ mergen ackerlant, boven Vroukens vaert

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Geer steech

West: vaert
Grippel

Noord: Adriaen
Rombouts

Zuid: Jan
Corneliss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 038v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-4-1621

1e Comparant: Lauwereijs Janss, swager

2e Comparant: Jan Janss Hoevener den Ouden

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 25-10-1623 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 039r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-5-1621

1e Comparant: Wilbort Corneliss

2e Comparant: Hendrick Lenaertss

Goederen: een huijske metten erve

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Adriaenss

West: Vroukens
vaert

Noord: Gherit Jan
Aen Denis

Zuid: Cornelis
Janss cum suis

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 039v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-5-1621

1e Comparant: Hendrick Lenaertss

2e Comparant: Wilbort Corneliss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijske

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 29-10-1623 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 040r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-6-1621

1e Comparant: Meerten Claes Bisschop

2e Comparant: mr Adriaen Stevenss Verschurings

Goederen: ½ mergen gronden inde Corte Maeten

Prijs: ƒ 10

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maeten

Belend
Oost: Peter Jochem Jan Beerten

West: Peeter
Matijss of 11½ Hoeve

Noord: Peter Matijss
cum suis

Zuid: Cuijpers
Leij

Bijz: Meerten woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 040v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-7-1621

1e Comparant: Gherit Meliss, ruijter onder Megang, G'Berg

2e Comparant: Matijs Michielss

Goederen: 12 geerden lants, gecomen van zijn vader

Prijs: ƒ 768

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Peterss Crollen en Cornelis Janss Nobel

West: Matijs
Peterss

Noord: Maesen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: 6 geerden worden gemangelt tegen 6 geerden uit de
volgende veste.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 041r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-7-1621

1e Comparant: Matijs Michielss

2e Comparant: Gherit Meliss, ruijter onder Megant, G'Berg

Goederen: 6 geerden lant, in 12 geerden opten oostencant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Adriaenss cum suis

West: Jochim
Segeren int selfde lant

Noord: Maesen

Zuid: Hendrick
Luijten Amabacht

Bijz: deze 6 geerden worden gemangelt tegen 6 geerden uit de
vorige veste (zie folio 40v)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 041r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-7-1621

1e Comparant: Matijs Michielss

2e Comparant: Gherit Meliss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 40v en 41r)

Prijs: ƒ 1066

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 23-12-1621 wordt een deel van de wilceur verkocht
aan Seger Janss.

Eind 1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 042r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-7-1621

1e Comparant: Gherit Jan meuss

2e Comparant: Huibrecht Corneliss

Goederen: 3 geerden lant, in 12 geerden

Prijs: ƒ 510

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anneken wed Commer Claesen int selde lant

West: Jan Matijss
van Clootwijck, rentmeester

Noord: Maesen

Zuid: Gherit
Janss cooltuijn

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 042v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-8-1621

1e Comparant: Jan Adriaenss Fijnenbuijck

2e Comparant: Wilbort Corneliss

Goederen: het noordeijnt (½) van een acker, inde Griffier
Bancken

Prijs: ƒ 229

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Griffier Bancken

Belend Oost: Rom
Peeterss

West: wed Dirck Foppenss

Noord:

Zuid: Jan
Adriaenss met wederhelft

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 043r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-8-1621

1e Comparant: Wilbort Corneliss

2e Comparant: Jan Adriaenss Fijnenbuijck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 229

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen en Peeter Adriaenss Fijnenbuijck, erffg van
Jan, verklaren dat de wilceur geheel is afgelost, 17-1-1626

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 043v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-10-1621

1e Comparant: Jan Janss den Jongen Hoevener ea

2e Comparant: Lauwereijs Janss, vader Neeltken

Goederen: ½ acker saeijlant, groot geheel ½ mergen, boven
Vroukens vaert, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 285

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Geer steech

West: vaert grippel

Noord: Jan Corneliss

Zuid: Adriaen
Bimmen ?

Bijz: Jan Janss den Jongen Hoevener als voocht Neeltken
Lauwereijs zijn suster weeskint, int bijwesen van Jan Janss, vader en Adriaen
Janss,broer.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 044r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-10-1621

1e Comparant: Lauwereijs Janss, vader Neeltken

2e Comparant: Jan Janss den Jongen Hoevener ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 43v)

Prijs: ƒ 285

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Janss den Jongen Hoevener als voocht Neeltken
Lauwereijs zijn suster weeskint, int bijwesen van Jan Janss, vader en Adriaen
Janss,broer.

Op 16-5-1626 is de wilceur geheel
afgelost volgens erffg weeskint.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 044v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-10-1621

1e Comparant: Cornelis Andriess Cuer

2e Comparant: Adriaen Stevenss Verschuerings

Goederen: een perceelken gronden achter Cornelis zijn huijs,
gecomen van Anthonis Adriaen Toniss

Prijs: ƒ 8

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: Cornelis
Adriaenss Haensberch of kerckwech

West: cooper

Noord: watersloot

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 044v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-10-1621

1e Comparant: Hilleken Diercx weduwe Adriaen Janss Leur

2e Comparant: Wouter Willemss

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Adriaenss

West: Vroukens
vaert

Noord: Gherit
Willemss Braber

Zuid: erffg
Willem Jacop Toniss

Bijz: Hilleken heeft als voocht Peter Govertss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 045r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-10-1621

1e Comparant: Jacop Adriaenss Meulder ea

2e Comparant: Adriaen Janss Vos

Goederen: een gedeelte weijlant, in Jan Wijt Willems stede,
gemeen met Bastiaen Peeterss Greeff

Prijs: ƒ 70

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Sgrevelduijnsloot

Noord: Jan Lauwereijss

Zuid: cooper

Bijz: Jacop Adriaenss Meulder x Maeijken Corneliss
Huijbendr, Huijbrecht Corneliss, swager, namens hun moeder Geertruijt Huijben
wed Jochum Wijten.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 045v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-10-1621

1e Comparant: Adriaen Janss Vos

2e Comparant: Jacop Adriaenss Meulder ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 45r)

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacop Adriaenss Meulder x Maeijken Corneliss
Huijbendr, Huijbrecht Corneliss, swager, namens hun moeder Geertruijt Huijben
wed Jochum Wijten.

Maeijken Cornelis wed Jacop Arss krijgt
geld

Peeter Arss en Hendrick Jans nemen (een
deel) van de wilceur over.

De gelijcke erffg verklaren dat de
wilceur geheel is afgelost door Neelken Handricxs op 28-12-1663

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 045v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-10-1621

1e Comparant: Huijbrecht Cornelis ea

2e Comparant: Cornelis Stevens

Goederen: een stuck ackerlant, in Wijt Willemss tsede

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: Bastiaen
Peterss Greeff

West: cooper

Noord: Jan Wijten

Zuid: Adriaen
Janss Vos

Bijz: Huijbrecht Cornelis, zoon Geertruijt Huijben en Jacop
Adriaenss Meulder x Maeijken Cornelisdr.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 046r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-10-1621

1e Comparant: Cornelis Stevens

2e Comparant: Huijbrecht Cornelis ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbrecht Cornelis, zoon Geertruijt Huijben en Jacop
Adriaenss Meulder x Maeijken Cornelisdr.

Maeijken Corn wed Jacop Adr verklaart
dat de wilceur geheel is afgelost op 27-12-1624

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 046v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1621

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Jan Corneliss

Goederen: een delle tegenover Peter Jan Matijss

Prijs: ƒ 330

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Janss Schipper

West: Coenraet
Janss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 046v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1621

1e Comparant: Jan Corneliss

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 30-12-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 047r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1621

1e Comparant: Adriaen Jan Joriss x Maeijken Aert Jacops

2e Comparant: Dingeman Janss Bogaert

Goederen: eend elle metten werff

Prijs: ƒ 425

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: kinderen
Dirck Adriaenss Schoenmaecker

Noord: Groot Waspick

Zuid: straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 047r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-12-1621

1e Comparant: Dingeman Janss Bogaert

2e Comparant: Adriaen Jan Joriss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 46r)

Prijs: ƒ 425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: de wilceur is geheel afgelost, datum niet te lezen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 047v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1621

1e Comparant: Frans Janss

2e Comparant: Lambrecht Willemss

Goederen: ½ delle, gemeen met Jan Andriess Bogaert

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Anneken wed Jan Janss Vinder ?

West: Frans Adriaenss Boeser

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: Heer
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 048r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1621

1e Comparant: Adriaen Marceliss ea

2e Comparant: Aert Bernaertss

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 110

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Stoffelen

West: Aert
Willemss Bommeler

Noord: vercooper

Zuid: dorps
dijck

Bijz: Adriaen Marceliss namens Maeijken Peter Meijersdr,
moeder, wed Adriaen Peterss van Sgravenmoer, geassisteert door Hendrick van
Dommelen (proc not Oosterhout) voor ½.

Jan Aertss Metseler mede namens Peter
Adriaenss, swager vervangende Jacop Adriaenss, broer (proc not G'berg,
13-12-1621) voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 048v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1621

1e Comparant: Aert Bernaertss

2e Comparant: Adriaen Marceliss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 14-12-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 049r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-1-1622

1e Comparant: Wouter Jan Wouterss

2e Comparant: Huijbrecht Adriaenss

Goederen: een moerdelle, gekocht van Eeltken Peterss

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Adriaenss

West: Vroukens
vaert

Noord: Adriaen
Rombouts

Zuid: Gherit
Franss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 049v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1622

1e Comparant: Adriaen Denis

2e Comparant: Huijbrecht Diercxss vander Maes

Goederen: een delleken, gekocht van Wouter Adriaenss Roothals

Prijs: ƒ 67

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen
gronden

Noord: cooper

Zuid: Bastiaen
Peterss Greeff

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 050r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1622

1e Comparant: Jan Matheuss

2e Comparant: Jan Adriaenss de Roij, schout Cappel

Goederen: een geerken lants, ontrent tegenover de Capelsse
moelen, gecomen van Matijs Flooren

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Bagijnen Steech

West: Joost
Aertss

Noord: ambacht
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 050r

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1622

1e Comparant: Matheus Adriaenss en Tomas Janss Schipper ea

2e Comparant: Gelden Janss

Goederen: hun deel van de nalatenschap

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Matheus Adriaenss en Tomas Janss Schipper, erffg voor
½ van Mariken Daniels x Gelden Janss, tot behoeff van Gelden Janss.

Frans vander Linden x Adriaentken Rochus
de Cuijper, voor ¼, hebben hun geld gekregen.

Adriaen Willemss Clepper, voor ½, x
Dierckxss Diercxdr heeft ook zijn geld gekregen.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 050v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1622

1e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant: Jan Wijten

Goederen: een stuk ackerlant, in Wijt Willemss stede, waar Jan
nu woont

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert grippel

West: Cornelis
Stevenss

Noord: Jan Wijten

Zuid: wed
Adriaen Janss Luer

Bijz: Belending oost west kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 051r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-3-1622

1e Comparant: Adriaen Jan Joriss x Maeijken Aert Jacopss

2e Comparant: Wouter Matijs Wouterss

Goederen: een ackerken saeijlant, achter Vastaert Jacops

Prijs: ƒ 290

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Andriess Stevens

West: Frans Geritss
erffg

Noord: Vastaert
Jacops

Zuid: Frans
Geritss erffg

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 051v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-3-1622

1e Comparant: Wouter Matijs

2e Comparant: Adriaen Jan Joriss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 51r)

Prijs: ƒ 290

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 20-2-1626 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 052r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1622

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Huijbrecht Bastiaenss Greeff

Goederen: ½ mergen saeijlant, inde Meulen Banck

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Meulen Banck

Belend
Oost: Peter Adriaenss de Roij

West: Peter Wouterss

Noord: Willem Jacop
Toniss

Zuid: Willem
Jacop Toniss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 052r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1622

1e Comparant: Huijbrecht Bastiaenss Greeff

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 52r)

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: OP 2-2-1623 wordt de wilceur getransporteert aan
Wierck Geritss en Adriaewn Janssen Schep, kerckmeesters

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 052v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1622

1e Comparant: Aentken Bastiaens wed Huijbrecht Janss Schep ea

2e Comparant: Adriaen Janss Schep

Goederen: ½ huijs met ½ delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 805

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Stevenss

West: Michiel
Matijss cum suis

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Aentken Bastiaens wed Huijbrecht Janss Schep,
geassisteert door Jan Handrick Bonttenss ? En Lauwereijs vanden Kieboom als
oppervoocht van haer kinderen.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 053r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-4-1622

1e Comparant: Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Aentken Bastiaens wed Huijbrecht Janss Schep ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ huijs

Prijs: ƒ 805

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick Lendertsen Scheur x Aentken verklaart dat de
wilceur geheel is afgelost, 1-3-1632

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 053r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1622

1e Comparant: Adriaen Janss Schep ea

2e Comparant: Adriaen Stevenss

Goederen: 1/6 in een delle, gemeen met Andries Dingemans cum
suis

Prijs: ƒ 136

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Wouterss

West: Huijch
Peterss

Noord: groot Waspick

Zuid: nieuwe
straet

Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van
Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss, Jan Bastiaenss mede namens
de andere broers ende susters.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 053v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-4-1622

1e Comparant: Adriaen Stevenss

2e Comparant: Adriaen Janss Schep ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond

Prijs: ƒ 136

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van
Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss, Jan Bastiaenss mede namens
de andere broers ende susters.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 053v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1622

1e Comparant: Adriaen Janss Schep ea

2e Comparant: Joost Willemss

Goederen: 2 hoffkens

Prijs: ƒ 28

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Adriaenss Fiijnenbuijck

West: Peter Jan
Matijs en Joost Willemss

Noord: cooper

Zuid: cooper

Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van
Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss wed Huijbrecht

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 054r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1622

1e Comparant: Adriaen Janss Schep ea

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: een delleken

Prijs: ƒ 266

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Lambrecht
Willemss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Jan
Andriess Bogaerts cum suis

Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van
Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss wed Huijbrecht.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 054r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-4-1622

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Adriaen Janss Schep

Goederen: wilceur tbv de aankop van lant

Prijs: ƒ 266

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van
Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss wed Huijbrecht.

Handrick Lenderts x Aentken verklaart op
28-4-1624 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 054v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1622

1e Comparant: Peter Willemss

2e Comparant: Jan Peter Willemss

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 700

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jochum Peterss cum suis

West: cooper

Noord: straet

Zuid: de
veldekens

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 054v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-4-1622

1e Comparant: Jan Peter Willemss

2e Comparant: Cornelis Janss Haensberch

Goederen: wilceur tbv de aankop van lant (zie folio 54v)

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 29-3-1626 hebben de kinderen verklaart dat de wilceur
geheel is afgelost.

In de kop zou Peter Willems het geld
ontvangen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 055r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-5-1622

1e Comparant: Jan Janss Hoevener den Ouden ea

2e Comparant: Antonis Jacopss Meulder

Goederen: 2 dellekens zoals gekocht van Jacopss Jacop Scheren ?,
de moeder van Anneke Jacops

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Willem Jacopss erffg

Noord: Sebastiaen Peterss Greeff

Zuid: Jan
Peterss Meulder

Bijz: Jan Janss Hoevener den Ouden en Matheus Adriaenss als
voochden van Anneken Jacopsdr

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 055r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-6-1622

1e Comparant: Thomas Janss, secretaris ea

2e Comparant: Jochim Peterss Vonder en Corn Janss Haensberch

Goederen: 21 geerden binnen dijck en 18 geerden buijtendijcx,
voor 2/3 van erffg Lijsbet Adriaen Breuren gekocht en 1/3 aenbestorven

Prijs: ƒ 2300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gherit Jan Meussen en Cornelis van Nispen

West: Willem
Joosten van Loo

Noord: Maesen

Zuid: hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Thomas Janss, secretaris, namens Adriaen Janss Vonder
(Vuitrecht), (proc G.berg, 17-5-1622).

Adriaen Janss van Gorp beknt op
15-5-1626 dat de koopsom geheel is voldaan

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 056r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-7-1622

1e Comparant: Matheus Adriaenss ea

2e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff

Goederen: een delleken, gecomen van teuntken Adriaen backendr

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: bagijnen
gronden

Noord: Rombout
Peterss

Zuid: Peter
Deniss de Haen

Bijz: Matheus Adriaenss namens Jochim de Jeger, vaandrich
onder capiteijn Jeuskelen ? Namens zijn vijff kinderen bij Cathalijn Anthonisdr
(proc 8-6-1622)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 056v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-10-1622

1e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea

2e Comparant: Adriaen Jan Toniss en Jan Wouter Janss

Goederen: een huijs, werff, ½ hoff, grasdries, acker en acker
die Adriaen Wijten tegen de kinderen van Lijntken Tijss gedeelt heeft

Prijs: ƒ 1276

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: gracht
teijnde acker nae Cuijpers Leij

Zuid: 2e Huijch
Janss

Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als
voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant
weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender
voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 057r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-10-1622

1e Comparant: Adriaen Jan Toniss en Jan Wouter Janss

2e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs

Prijs: ƒ 1276

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als
voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant
weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender
voor dander ½.

Peter Thonis ??? is geheel voldaan.

Gerit Joosten x Dingen Adriaen Wijten is
geheel voldaan

Corn Corn Buijs is geheel voldaan,
26-9-1633

Corn Buijs en Bastiaen Balten Dieliss
als voochden van de weeskijnderen van Dingen Dieliss zijn voldaan, 23-1-1638

De weduwe Adriaen Aert Toniss,
28-12-1630.

Er is een quitantie van Jan Peeterss
Leempoel x Dingenken Adriaenss aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 057v

Soort akte: rentebrief

Datum: 8-10-1622

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Michiel Matijss ea

Goederen: half huijs en erve, zoals gecomen van erffg Adriaen
Wijten en Dingen Dielis

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Michiel Matijss als voocht vant weeskijnt van Michiel
Dircxss.

Het huijs wordt wederom verleden voor
f6. De rente kan ook ineens betaald worden: f 100.

Op 8-12-1623 is de brief gelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 057v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-10-1622

1e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea

2e Comparant: Jan Corneliss

Goederen: een perceelken ackerlant in Wijt Willems stede

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Janss Vos

West: Adriaen
Janss Vos

Noord: Adriaen Janss
Vos

Zuid: Cornelis
Stevenss

Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als
voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant
weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender
voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 058r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-10-1622

1e Comparant: Jan Corneliss

2e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als
voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant
weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender
voor dander ½.

4-12-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 058r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-10-1622

1e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea

2e Comparant: Aert Wessel Aertss en Denis Peterss de Haen

Goederen: ettelijke delen gronden, gedeelt tegen kijnderen
Lijntken Corpen

Prijs: ƒ 166

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jan Toniss cum suis

West: Jan Peterss
Meijer

Noord: kijnderen
voorss Lijn Tijs

Zuid: Huijch
Janss

Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als
voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant
weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender
voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 058v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-10-1622

1e Comparant: Aert Wessel Aertss en Denis Peterss de Haen

2e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 166

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als
voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant
weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender
voor dander ½.

Op 19-1-1624 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 059r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-10-1622

1e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea

2e Comparant: Adriaen Jan Toniss en Jan Wouter Janss

Goederen: ontrent ½ mergen gronden

Prijs: ƒ 36

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Huijch Janss

West:

Noord: Denis Peterss cum suis

Zuid: Michiel
Jacopss

Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als
voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.

Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant
weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender
voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 059r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-12-1622

1e Comparant: Wouter Hendricxss ea

2e Comparant: Adriaen Stevens Verschuerings

Goederen: een huijske metten erve teijnde de gebuerstraet

Prijs: ƒ 232

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend Oost: Cornelis
Andriess Cuer

West: cooper

Noord: Ghebuer
straet en Adriaen Arienss

Zuid: cooper

Bijz: Wouter Hendricxss, Antonis Claesen x Willemken
Hendricxsdr voor ½.

Matijs Goverts, Heijltken Govertsdr voor
¼.

Lauwereijs vanden Kieboom, 'schout,
namens erffg van vaderszijde van Maeijken Jansdr voor ¼.

Erffgenamen van Jan Hendricxss en
Maeijken Jansdr.

Op 17-1-1624 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 059v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-12-1622

1e Comparant: Jochim Jan Berthoutss

2e Comparant: Adriaen Jochims sijnen soon

Goederen: ½ huijs etc gemeen met kinderen en kintskinderen
Catharina Peter Meijenblomsdr zaliger x Jochim Janss 2e ½ acker

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert; Adriaen Jochimss

West: dwars
steech; Wouter Janss

Noord: Jochim
Aertss; Wouter Janss

Zuid: Peter
Jochimss; Huijbert Gheritss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 059v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-12-1622

1e Comparant: Adriaen Jochims sijnen soon

2e Comparant: Jochim Jan Berthoutss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ huijs en acker

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Erffg J J Berthouts ontvangen op 14-3-1626 geld.

Peter Jochims verklaart op 15-1-1631 dat
de wilceur geheel is afgelost.

Jan Berten krijgt namens t weeskijnt [?]
geld van ??? Jochimss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 060r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1623

1e Comparant: Peter Jochum Berthoutss

2e Comparant: Adriaen Jochumss broer

Goederen: zijn deel inde stede en ackerlant, gemeen met kinderen
Jan Adriaenss de Ruijter, erffg Huijbrecht Meertens en cooper

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert; cooper

West: dwars
steech; Wouter Janss

Noord: Jochim
Aertss; Huijbrecht Gheritss

Zuid: Peter
Jochimss; Wouter Janss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 060v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-1-1623

1e Comparant: Adriaen Jochumss broer

2e Comparant: Peter Jochum Berthoutss

Goederen: wiklceur tbv de aankoop van deel uit de nalatenschap
(zie folio 60r)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 4-1-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 061r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1623

1e Comparant: Jan Jan Wouterss Krij ?

2e Comparant: Wouter Wouterss, schoonvader

Goederen: een ackerken saeijlants met delleken, gecoemen van Jan
Adriaen Claess

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Lenaert Diercxss cum suis

West: erffg
Adriaen Lambrechtss

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 061r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1623

1e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

2e Comparant: Jan Willem Janss

Goederen: een acker saeijlants

Prijs: ƒ 1152

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Wouterss tot Raemsdonck cum suis

West: wed Commer
Claesen

Noord: Her straet

Zuid: clooster
goet

Bijz: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs
als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en
Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen
van Cornelis Matijs Timmerman.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 061v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-1-1623

1e Comparant: Jan Willem Janss

2e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1152

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs
als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en
Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen
van Cornelis Matijs Timmerman.

Er vinden diverse betalingen aan de
kinderen plaats.

Op 10-10-1630 heeft Jan Willem Buijs met
de Heijligeestmeesters afgerekend tbv Sijcken ende Janneken Corneliss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 061v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1623

1e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

2e Comparant: Bastiaen Geritss

Goederen: een huijs mette hoff

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: gebeur straet

West: Cornelis
Geritss cum suis

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs
als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en
Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen
van Cornelis Matijs Timmerman.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 062r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-1-1623

1e Comparant: Bastiaen Geritss

2e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs
als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en
Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen
van Cornelis Matijs Timmerman.

De diversen kinderen krijgen hun geld.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 062r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1623

1e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

2e Comparant: Peter Matijss

Goederen: ½ delle, gemeen met Cornelis Geritss

Prijs: ƒ 347

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bastiaen Geritss en gemeenen dijck

West: Peter
Willemss

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs
als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en
Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen
van Cornelis Matijs Timmerman.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 062v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-1-1623

1e Comparant: Peter Matijss

2e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 347

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 5-3-1626 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 062v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1623

1e Comparant: Mels Aertss Scheppen

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: een eijndeken delle

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: gemeen steech

West: cooper

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: dwarssteech

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 063r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-1-1623

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Mels Aertss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Berbel Peterss x Mels Aertssverklaart op 27-8-1627 dat
de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 063r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-1-1623

1e Comparant: Corstiaen Wouterss Wagenmaecker

2e Comparant: Matheus Peterss Teuwen

Goederen: een huijsken, hoff en erve

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheuss

West: Vroukens
vaert

Noord: erffg
Cornelis Janss

Zuid: Peter
Matheuss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 063v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-1-1623

1e Comparant: Matheus Peterss Teuwen

2e Comparant: Corstiaen Wouterss Wagenmaecker

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 62r)

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Dieliss als voocht van de kinderen van Cvorstiaen
Wouters verklaart op 16-6-1628 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 063v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-1-1623

1e Comparant: Adriaen Aertss

2e Comparant: Peter Wouterss

Goederen: 1/6 in stede van Adriaen Aertss, aengecomen van zijn
vader, boven Vroukens vaert, gemeen met Jan Peterss Geenen; 1/6 acker

Prijs: ƒ 356

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Geer steech; Vroukens vaert

West: Vroukens
vaert grippel; cooper

Noord: Jan Tijss;
Jan Peterss met ¼

Zuid: Jan
Peterss met ¼; zie 1

Bijz: den acker is gecomen van Frans den Smidt.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 064r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-1-1623

1e Comparant: Peter Wouterss

2e Comparant: Adriaen Aertss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 356

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 13-2-1626 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 064r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-2-1623

1e Comparant: Peter Wouterss

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: 1/6 huijs waar Jan Peterss Geenen nu in woont, mette
cleijn huijsken, gemeen met Jan Peterss

Prijs: ƒ 124

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 6-3-1624 verkoop Jan Wouter Janss het 1/6 deel aan
Jan Peterss Geenen.

Jan Peterss belooft Cornelis Peterss,
zijn half broer te onderhouden

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 065r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1623

1e Comparant: Adriaen Franss Cuijper ea

2e Comparant: Thomas Janss, secretaris

Goederen: een huijs metten hoff op oostzijde Vroukens vaert

Prijs: ƒ 565

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Cornelis Janss

West: Adriaen
Franss Cuijper

Noord: Her straet

Zuid: erffg
Cornelis Janss

Bijz: Adriaen Franss Cuijper als voocht en Peter Michielss
Cleermaecker als toesiender vande kinderen van Andries Franss Smidt en Dingen
Petersdr.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 065r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-2-1623

1e Comparant: Thomas Janss, secretaris

2e Comparant: Adriaen Franss Cuijper ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 565

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Franss Cuijper als voocht en Peter Michielss
Cleermaecker als toesiender vande kinderen van Andries Franss Smidt en Dingen Petersdr.

Op 23-6-1728 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 066r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1623

1e Comparant: Cornelis Huijgen ea

2e Comparant: Peter Huijgen, broer

Goederen: een huijs metten hoff en werff

Prijs: ƒ 860

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Nieuwe straet

West: Antonis
Joris

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Huijgen mede als voocht van de kinderen van
Adriaen Huijgen, Willem Huijgen, Cornelis Janss x Aentken Adriaen Huijgendr,
Janneken Willemss wed Jan Huijgen met Wouter Willemss, broer als voocht.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 066r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-2-1623

1e Comparant: Peter Huijgen, broer

2e Comparant: Cornelis Huijgen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 860

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Huijgen mede als voocht van de kinderen van
Adriaen Huijgen, Willem Huijgen, Cornelis Janss x Aentken Adriaen Huijgendr,
Janneken Willemss wed Jan Huijgen met Wouter Willemss, broer als voocht.

Bastiaen Commeren en Cornelis
Fredericxss hebben hum deel ontvangen, 1628.

Huijbert Arss Ruijter ?krijgt geld.

De weduwe van Cornelis Huijgen.

Maeijken Jansdr.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 066v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1623

1e Comparant: den schout ea

2e Comparant: Cornelis Huijgen

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 327

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Hendrick Bouwenss ?

West: erffg Lauwereijs Pauwelss

Noord: Groot Waspick

Zuid: Nieuwe
straet

Bijz: den schout als oppervoocht van de kinderen van Adriaen
Huijgen, Willem Huijgen, Peter Huijgen, Janneken Willemss wed Jan Huijgen, met
Wouter Willems, broer, als voocht, Cornelis Janss x Aentken Adriaen Huijgen.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 067r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1623

1e Comparant: Cornelis Huijgen

2e Comparant: den schout ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 327

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: wed Peeter Huijgen 13-2-1630.

Kinderen Arss de Ruijter

Sebastiaen Commeren mede namens Maeijken
Arss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 067v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1623

1e Comparant: Peter Hendricxss

2e Comparant: Jan Diercxss en Judich Jansdr

Goederen: een back ackerlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van
Ghents vaert

Noord: Bastiaen
Peterss Greeff

Zuid: Dirck
Corsten

Bijz: Jan en Judich wonen te Cappel

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 068r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1623

1e Comparant: Frans Willemss Cleermaecker

2e Comparant: Peter Michielss Cleermaecker

Goederen: ½ in ontrent ½ mergen moergronden, gemeen met Adriaen
Franss Cuijper, gecocht van erffg Jacop Goverden, oostz Vv

Prijs: ƒ 73

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacop Toniss

West: Peter
Adriaenss Fijnenbuijck

Noord: erffg Reijn
Dielis

Zuid: kinderen
Jan Wouterss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 068r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1623

1e Comparant: Adriaen Janss Schep ea

2e Comparant: Adriaen Jacopss Baes

Goederen: ½ huijs met ackerlant

Prijs: ƒ 838

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: vaert

West: Jan
Adriaenss Waelwijck

Noord: Peter Thomass

Zuid: Jan Wijten
cum suis

Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht vant weeskint van
Lijsken Adriaen Janss Scheppendr verweckt bij Adriaen Jacopss Baes.

Betaald wordt via een wilceur. Quitantie
van Maeijken Peeter Schep aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 068v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1623

1e Comparant: Adriaen Jacopss Baes

2e Comparant: Adriaen Janss Schep ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 838

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht vant weeskint van
Lijsken Adriaen Janss Scheppendr verweckt bij Adriaen Jacopss Baes.

OP 270201630 is de wilceur geheel
afgelost. AJ Schep is in 1627 reeds overleden.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 069r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1623

1e Comparant: Merck Adriaenss x Teuntken Ariensdr

2e Comparant: Peter Jochemss Paep, swager

Goederen: 2 geerden, in 12 geerden, gemeen met Aeret Adriaens en
wed Hendrick Dieliss in 6 geerden op oostencant

Prijs: ƒ 61

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Peterss Crol ?

West: erffg
Gherit Meliss

Noord: Maesen

Zuid: Raemsdonck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 069r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1623

1e Comparant: Aert Aertss Reijers ea

2e Comparant: Peter Thomass Goverden

Goederen: ½ mergen moergronden

Prijs: ƒ 36

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West:

Noord: Jan Wijten
met ¼

Zuid: Adriaen
Aert Scheppen

Bijz: Aert Aertss Reijers mede namens Dries Dierxss de Bie,
swager, Gerit Toniss ende sijnen halven broeder

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 069v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1623

1e Comparant: Bastiaen Geritss

2e Comparant: Cornelis Geritss

Goederen: wilceur met als onderpant een halven hoff, gemeen met
Adriaen Meertenss, swager

Prijs: ƒ 59

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Michiel Tijss

West: Coenraet
Janss

Noord:

Zuid:

Bijz: Augustus 1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 070r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1623

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Peter Jochumss

Goederen: 2 eijnden delle

Prijs: ƒ 630

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Adriaenss Boeser

West: Lambrecht
Willemss

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: gemeen
steech en Herman Aertss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 070v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-4-1623

1e Comparant: Peter Jochumss

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 630

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-4-1623 verkoopt Jan een deel aan Michiel
Mathijss tbv Janneken Eelen ? Een deel van de wilceur.

Michiel verkoopt weer een deel aan
Neelken Janss Palinck

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 071r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1623

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Andries Aertss

Goederen: 1 hont 24 roeden lant, inde Cleijne Geer

Prijs: ƒ 211

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cleijne Geer, Groote Geer

Belend
Oost: Hoef van Heukelom

West: Groote Geer

Noord: cooper

Zuid: vercooper

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 071r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-4-1623

1e Comparant: Andries Aertss

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 211

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 31-5-1631 verklaart Peter Wouterss dat de wilceur
geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 071v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1623

1e Comparant: Adrientken Meerttens weduwe Roeloff Corneliss ea

2e Comparant: Peter Toniss Cuijl

Goederen: ettelijcke gronden in ½ mergen inde Meulen heij

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Meulen heij

Belend
Oost: Peeter Geeldens

West: Hoef van
Heuckelom

Noord: erffg Willem
Jacop Toniss

Zuid: Peeter
Geeldens

Bijz: Adrientken Meerttens weduwe Roeloff Corneliss met Hans
Cuijpers als voocht voor 3 delen en Baeijen Eelen Oermans voor het 4e deel

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 071v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1623

1e Comparant: Peter Adriaenss Fijnenbuijck ea

2e Comparant: Wilbort Corneliss

Goederen: ½ acker saijlant, suijteijnt

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Rommen

West: Lenaert
Diercxss cum suis

Noord: cooper

Zuid: Peter
Thomas Goverde

Bijz: Peter Adriaenss Fijnenbuijck, Adriaen Arienss en Rijck
Ariens, Peter Peterss wednr Huijpken Ariens, Adrioaen Corneliss als voocht van
kinderen Huijpken Ariens Fijnenbuijck, Jan Janss x Baetken Wouters hus susters
dochter, Adriaen Michielss zoon van Michiel Arienss Fijnenbuijck mede namens Willem
Arienss, swager, x Lijsken Ariensdr.

Erffg van Jan Arienss Fijnenbuijck.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 072r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-4-1623

1e Comparant: Wilbort Corneliss

2e Comparant: Peter Adriaenss Fijnenbuijck ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 13-6-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 072v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1623

1e Comparant: Mathijs Peterss ea

2e Comparant: Adriaentken Adriaen Freunen

Goederen: 1½ geerde lant, inden polder, in 12 geerden, gemeen in
6 geerden oost met coopster en Lijntken Handricx wed Gherit Meliss

Prijs: ƒ 388

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Aentken Aen Schouten

West: Jochum Segers int selve lant

Noord: Maesen

Zuid: Raemsdonck

Bijz: Mathijs Peterss als voocht van de kinderen Gherit
Peterss en Maeijken Melisdr en Bastiaen Janss als toesiender.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 072v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-4-1623

1e Comparant: Adriaentken Adriaen Freunen

2e Comparant: Mathijs Peterss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 388

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-3-1624 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 073r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1623

1e Comparant: Mathijs Peterss ea

2e Comparant: Adriaentken Adriaen Freunen

Goederen: ½ acker saeijlant gemeen met coopster voor Jacop Jan
Thomas gheseet

Prijs: ƒ 220

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Vos Hoolen

Belend
Oost: Adriaen Adriaenss Freunen

West: Anneken
Willem Wouterss weu

Noord: Her straet

Zuid: Vos Hoolen
of wed Hans Thoniss cum suis

Bijz: Mathijs Peterss als voocht van de kinderen Gherit
Peterss en Maeijken Melisdr en Bastiaen Janss als toesiender.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 073r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1623

1e Comparant: Mathijs Peterss ea

2e Comparant: Vastaert Jacops

Goederen: 1/3 vande geer achter Peter Wouterss huijs, gemeen met
Jan Matijss, erffg Antonis Corneliss

Prijs: ƒ 64

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Gherit Franss

West: Cornelis
Huijb Raesen

Noord: ackers achter
PW huijs

Zuid: Oyde vaert

Bijz: Mathijs Peterss als voocht van de kinderen Gherit
Peterss en Maeijken Melisdr en Bastiaen Janss als toesiender. Op 29-5-1624 is de
kopsom voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 073v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1623

1e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant: Peter Gheldens

Goederen: een huijs metten ackerlant op Willem van Ghents vaert
waar Huijbrecht Bastaienss, soon heeft gewoont

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen
gronden

Noord: Antonis
Hendricxss

Zuid: cooper

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 073v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-4-1623

1e Comparant: Peter Gheldens

2e Comparant: Jacomintken Adriaens Corpen ea

Goederen:

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacomijntken Adriaens Corpen en kinderen verweckt bij
Huijbrecht Bastiaenss Greeff.

October 1627 is de wilceur geheel
afgelost.

Nog genoemd Gerit Sebastiaen Greeff en
Peter Corsten, Sebastiaen Peter Corsten en Denis Peterss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 074r

Soort akte: verlije

Datum: 17-10-1623

1e Comparant: Cornelis Stevenss ea

2e Comparant: Huijbert Janss

Goederen: 1e een huijs metten werff en 2e hoff achter Jan
Adriaen Claess huijs

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert; Vroukens vaert

West: Jan Adriaen
Claess en Cornelis Stevenss; JAC

Noord: Cornelis
Stevenss

Zuid: ; Willem
Geritss

Bijz: Cornelis Stevenss mede namens Willem Franss, swager
(proc 6-5-1623, Breda) en ten overstaen van Jan Adriaen Claess voor ½.

Peter Mathijss x Eerken Willems,
Lauwerens vanden Kieboom als voocht van de kinderen van Lambrecht Willemss
(13-4-1623), Aen Cornelis Stevens en Jan Adriaen Claess tot haeren behoeff.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 074v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-10-1623

1e Comparant: Huijbert Janss

2e Comparant: Cornelis Stevenss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-12-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 075r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1623

1e Comparant: Peter Adriaen Geritss ea

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: een huijs, ackerlant en erve, boven Vroukens vaert

Prijs: ƒ 1225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Muncken moer

Belend
Oost: cooper

West: Vroukens
vaert grippel of Muncken moer

Noord: Stoffel
Adriaenss Cluijter

Zuid: cooper

Bijz: Peter Adriaen Geritss mede namens Matijs Cornelis
(G'berg) als voocht van Peter Ariaenss kinderen verweckt bij Jacomintje Jansdr
(proc 25-4-1623) en Jan Gheritss als toesiender.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 075r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-10-1623

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Peter Adriaen Geritss ea

Goederen:

Prijs: ƒ 1225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peter Adriaen Geritss mede namens Matijs Cornelis
(G'berg) als voocht van Peter Ariaenss kinderen verweckt bij Jacomintje Jansdr
(proc 25-4-1623) en Jan Gheritss als toesiender.

Op 16-12-1644 is de wilceur geheel
afgelost (Mathijs Huijbertss)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 076r

Soort akte: rentebrief

Datum: 22-5-1623

1e Comparant: Jan Andriess Janss

2e Comparant: Floris Wijten

Goederen: ½ del

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Floris Wijten

West: Adriaen
Janss Hanekemaet

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Jan woont te Raemsdonck. Het lant wordt wederom
verleden voor f 6/jaar. De rente kan afgekocht worden voor f 100. Op 20-9-1630
verklaren de erffg van Floris Wijten dat de rentebrief voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 076v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-10-1623

1e Comparant: Truijcken Jansdr wed Lambrecht Willemss

2e Comparant: Peter Deniss de Haen en Jan Gheritss

Goederen: een perceel ackerlants, boven Vroukens vaert

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Geer steech

West: Adriaen
Janss Coninck

Noord: Jan Peeterss
Geenen

Zuid: Thomas
Stoffelen Cluijter

Bijz: Truijcken heeft als voocht Antonis Hendricxss, swager,
en de kinderen.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 076v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-10-1623

1e Comparant: Peter Deniss de Haen en Jan Gheritss

2e Comparant: Truijcken Jansdr wed Lambrecht Willemss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Truijcken heeft als voocht Antonis Hendricxss, swager,
en de kinderen.

Mels Janss als voocht vande kinderen
verklaart dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 077r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-11-1623

1e Comparant: Jan Janss vande Werck

2e Comparant: Jan Janss Hoevener den Jongen

Goederen: een huijs met hooffken

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janss Hoevener den Ouden

West: Vroukens
vaert

Noord: timmerste

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 077v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-11-1623

1e Comparant: Jan Janss Hoevener den Jongen

2e Comparant: Jan Janss vande Werck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Corstiaen Janss mede als voocht van de kinderen van
Jan Janss vande Werck, Geertruijt Peeterss, Anthonis Janss vande Werck en
Heijnrick Heijnricxss Aldenborch. Erffg Jan Janss vande Werck. Zij verklaren op
6-2-1631 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 078r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-11-1623

1e Comparant: Wilbort Corneliss

2e Comparant: Jochim Jochumss Backer

Goederen: ½ acker saeijlant, geheel entrent 1 hont

Prijs: ƒ 74

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Huijch Janss

West: Cornelis
Adriaenss Springer

Noord: Corte Maten

Zuid: Cornelis
Adriaenss Springer

Bijz: Jochim woont te G'berg.

Belending oost west kan ook andersom
zijn

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 078r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-11-1623

1e Comparant: Antonis Hendricxss ea

2e Comparant: Jan Adriaen Adriaenss den Jongen Cluijter

Goederen: een stuck weijlant

Prijs: ƒ 360

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Adriaen Lenaert Peer Rutten

West: Anneken Geerits wed Adriaen Claesen

Noord: Jan Peterss
Meijer

Zuid: Anneken
Geerits wed Adriaen Claesen

Bijz: Antonis Hendricxss als voocht en Adriaen Janss als
toesiender van Teunken Claesdr en van Lenaertken Adriaen Rutten, Jan Wouterss
Nerinck x maeijken Adriaen Ruttendr.

Op 27-4-1628 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 078v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-12-1623

1e Comparant: Lijsken Wouters x Peter van Woensel

2e Comparant: Jan Jan Andriess

Goederen: 2¼ geerden in 9 geerden, inde helft op westencant

Prijs: ƒ 420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: cooper int
selve lant

West: kinderen
Matijs Janss

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Lijsken heeft proc voor haar man (Heusden, 17-10-1623)
en heeft als voocht Adriaen Janss Schep, stadthouder.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 079r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-12-1623

1e Comparant: Jan Jan Andriess

2e Comparant: Lijsken Wouters x Jan Peter van Woensel

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Peterss x Lijsken verklaart op 26-12-1625 dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 079v

Soort akte: procuratie

Datum: 17-10-1623

1e Comparant: Jan Peterss

2e Comparant: Lijsken Wouterss zijn vrouw

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: proc voor Jan van Heemskerck, notaris Heusden

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 080r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1624

1e Comparant: Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans ea

2e Comparant: Jan Wouterss

Goederen: ½ ackerken saeijlant met veldekens

Prijs: ƒ 265

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janss

West: Jan Adriaen
Geritss

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans mert Seger Janss
als voocht voor ½.

Jan Janss namens Herman Huijmans (Goes),
oom en voocht van Jan Adriaenss van Adriaen Huijmans (proc 30-8-1623, Goes)
voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 080r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-1-1624

1e Comparant: Jan Wouterss

2e Comparant: Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans mert Seger Janss
als voocht voor ½.

Jan Janss namens Herman Huijmans (Goes),
oom en voocht van Jan Adriaenss van Adriaen Huijmans (proc 30-8-1623, Goes)
voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 080v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-1-1624

1e Comparant: Jan Denis de Haen

2e Comparant: Adriaen Jochumss en Bastiaen Peterss

Goederen: ½ mergen moergrond inde Meulenbanck, gecoemn van
Huijbrecht van Born

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Meulenbanck

Belend
Oost: Peter Adriaenss de Roeij

West: Hoeff van
Heuckelom

Noord: erffg Willem
Jacop Toniss

Zuid: erffg
Meijenbloms

Bijz: Adriaen en Bastiaen wonen te Cappel

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 081r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1624

1e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootwijck ea

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: 5/7 in 2 moeracker

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss cum suis

West: cooper

Noord: Wouter Janss
cooltuijn

Zuid: Heer
straet

Bijz: Adriaen Dircxss van Clootwijck namens Adriaenken
Adriaens wed Dirck Adriaenss van Clootwijck, moeder (proc Andel, 8-6-1620).

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 081r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-1-1624

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootwijck ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 8 ? -1-1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 081v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1624

1e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootwijck ea

2e Comparant: Peeter Rommen

Goederen: een perceel moergrond 5 delen in 9 hont

Prijs: ƒ 45

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Huijch
Janss

Noord: cooper

Zuid: Heer
straet

Bijz: Adriaen Dircxss van Clootwijck namens Adriaenken
Adriaens wed Dirck Adriaenss van Clootwijck, moeder (proc Andel, 8-6-1620).

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 081v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-1-1624

1e Comparant: Peeter Rommen

2e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootwijck ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 45

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Wouters van Duijsel verklaart op 16-1-1632 dat de
weduwe van Peter Rommen de wilceur geheel heeft afgelost. Quitantie van
Wiilemken Cornelis wed peter Rommen aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 081v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1624

1e Comparant: Denis Janss x Claerken Michielss

2e Comparant: Denis Peeterss

Goederen: 1/8 ackerlant, huijs en hoff aengecomen van Michiel
Jacopss zijn schoonvader, gemeen met andere kinderen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: als vooren [?]

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 082r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1624

1e Comparant: Peeter Handricxss Back x Anneken Michielss

2e Comparant: Denis Peeterss

Goederen: 1/8 ackerlant, 1/4 huijs en hoff aengecomen van
Michiel Jacopss zijn schoonvader, gemeen met andere kinderen

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 082r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1624

1e Comparant: Denis Janss

2e Comparant: Beert Michielss

Goederen: 1/8 ackerlant, huijs en hoff en leeghe acker, ¼ in een
delle aengecomen van Michiel Jacopss zijn schoonvader

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 31-8-1627 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 082v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-3-1624

1e Comparant: Sebastiaen Geritss ea

2e Comparant: Jan Matheuss

Goederen: ½ in 2 ackers saeijlant, gemeen met Cornelis Stevenss,
Willems swager

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hoeff van Heuckelom

West: Geer steech

Noord: Thomas Janss

Zuid: Gelden
Janss

Bijz: Sebastiaen Geritss namens Willem Franss, ruijter onder
ritmeester Wagemans (proc 3-1-1624, Breda).

Jan woont te Cappel. Betaald wordt via
een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 082v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-3-1624

1e Comparant: Jan Matheuss

2e Comparant: Sebastiaen Geritss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebastiaen Geritss namens Willem Franss, ruijter onder
ritmeester Wagemans (proc 3-1-1624, Breda).

Jan woont te Cappel.

Op 8-4-1626 delen Jan Matheuss (zuijs)
en Cornelis Stevenss (noord) de ackers.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 083r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1624

1e Comparant: Thomas Jans, schout

2e Comparant: Handrick Lenaertss

Goederen: een huijs metten hoff, oostzijde Vroukens vaert

Prijs: ƒ 475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Cornelis Janss

West: Adriaen
Franss Cuijper

Noord: Heer straet

Zuid: erffg
Cornelis Janss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 083r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-3-1624

1e Comparant: Handrick Lenaertss

2e Comparant: Thomas Jans, schout

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-5-1628 is de wilceur geheel afgelost. Thomas
Jans is voor 22-2-1626 overleden.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 083v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Matijs Peeters secretaris Raemsdonck

2e Comparant: Meerten Mathijss

Goederen: een huijs mette delle opte Santschel

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: Cornelis
Jacopss Buijs

West: Cornelis Peterss

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 083v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Matijs Peeters secretaris Raemsdonck

2e Comparant: Matijs Peeters secretaris Raemsdonck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lijsbeth Janss wed Mathijss Peeterss verklaart op
16-9-1634 dat de wilceur geheel is afgelost.

Mathijs is reeds voor 8-2-1626
overleden. Zij hebben een zoon Peeter Thijss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 084r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Adriaen Jan Thoniss, swager

Goederen: ½ acker saeijlant, buijtendijcx, gecomen van erffg
Adriaen Wijten, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: de Leege Delle

Belend
Oost: den dijck

West: de Leege
Delle

Noord: gracht acker
aen Cuijpers Lije

Zuid: Huijch Janss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 084r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Adriaen Jan Thoniss, swager

Goederen: ½ mergen moergronden gecomen van erffg Adriaen Wijten

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Huijch Janss

West:

Noord: Denis Peterss
cum suis

Zuid: Michiel
Jacopss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur gelijk met vorige veste

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 084v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Adriaen Jan Thoniss, swager

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (2 vestes, zie folio
84r)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen is met een zus van Jan getrouwd. Jan krijgt
geld van de weeskinderen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 084v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Adriaen Jan Thoniss

2e Comparant: Michiel Mathijss ea

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Michiel Mathijss als voocht van het kint van Michiel
Dircxss.

De acker wordt wederom verleden voor ca
f 6. De brief kan voor f 100 worden afgekocht.

Gerit Peeterss Beij verklaart op
4-5-1638 dat de wilceur door Anthonis Janss Snijder geheel afgelost is

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 085r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Peter Bastiaenss Greeff

Goederen: zijn deel in een huijs met hoff, gecomen (7-10-1622)
van erffg Adriaen Wijten, gemeen met Adriaen Jan Thoniss

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 085r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Peter Bastiaenss Greeff

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Januarij 1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 085v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Peter Rombouts

Goederen: ½ deel inde Hooge acker en een stuck grasdries gecomen
samen met Adriaen Jan Toniss van erffg Adriaen Wijten

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Hooge acker

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 085v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Peter Rombouts

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-1-1629 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 086r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Adriaen Jan Toniss

2e Comparant: Peeter Bastiaenss Greeff

Goederen: ½ huijs met werff en hoff gecomen van Adriaen Wijten,
andere helft gekocht van Jan Wouter Janss

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 086r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Peeter Bastiaenss Greeff

2e Comparant: Adriaen Jan Toniss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonis Huijberden x Ghileken Damen verklaart op
9-1-1633 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 086v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Adriaen Jan Toniss

2e Comparant: Adriaen Jacopss Corp

Goederen: ½ grasdries gecomen van Adriaen Wijten, gemeen met
Peter Bastiaenss Greeff zoals van Jan Wouter Jans gekocht

Prijs: ƒ 97

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Bastiaenss Greeff met wederhelft

West: cooper

Noord: vercooper

Zuid: Denis
Peterss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 086v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Adriaen Jacopss Corp

2e Comparant: Adriaen Jan Toniss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 97

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 21-1-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 087r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1624

1e Comparant: Wilbort Corneliss

2e Comparant: Adriaen Jan Toniss

Goederen: ¼ stuk gront zoals cooper, Aert Wessels en Denis
Peterss de Haen van erffg Adriaen Wijten gekocht hebben

Prijs: ƒ 41

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Jan Peterss
Meijer

Noord: kinderen
Lijnken Corpen

Zuid: Huijch
Janss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 087r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-5-1624

1e Comparant: Lambrecht Janss

2e Comparant: Jan Handrick Bouwens

Goederen: 6 geerden

Prijs: ƒ 1475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Huijmen Hermans

West: Jan Jan
Andries

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Lambrecht woont te Doveren. Betaald wordt via een
wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 087v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-5-1624

1e Comparant: Jan Handrick Bouwens

2e Comparant: Lambrecht Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lambrecht woont te Doveren. Op 8-7-1627 is de wilceur
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 087v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-5-1624

1e Comparant: Lambrecht Janss

2e Comparant: Peter Willemss

Goederen: 2 geerden lant, in 7 geerden opte westencant met
cooper

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: cooper int
selve lant

West: Wouter
Meertens Turck

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 088r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-5-1624

1e Comparant: Peter Willemss

2e Comparant: Lambrecht Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 4-6-1627 is de wilceur geheel afgelost. Quitanties
aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 088r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Jan Andriess tot Raemsdonck

2e Comparant: Jan Mathijss

Goederen: ½ delle

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Floris Wijten

West: Adriaen Jan
Toniss met wederhelft

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 088v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Jan Mathijss

2e Comparant: Jan Andriess tot Raemsdonck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 20-9-1630 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 088v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Dingeman Janss Bogaert

2e Comparant: Cornelis Peter Janss

Goederen: een huijs, hoff mette delle

Prijs: ƒ 1445

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Merten Mathijss

West: kinderen
Dirck Adriaens Schoenmaker

Noord: Groot Waspick

Zuid: Nieuwe straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 089r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Cornelis Peter Janss

2e Comparant: Dingeman Janss Bogaert

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1445

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans Huijben mede namens Willem Lambertss en Jan
Peter Michielss namens Jan Segerss, Claes Aertss Ruijmen, Jan Bastiaenss ???. Erffg
Maeijken Dingemans voor ½.

Maeijken Meertens ? voor dander helft ?
Verklaren dat de wilceur op 14-5-1641 geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 089r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

2e Comparant: Claes Cornelis Meulder

Goederen: ½ banck dellen

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen
gront gecomen van Jochim Aenken Aerts

Noord: Peter gelden

Zuid: Antonis Jacopss Meulder

Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als
voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht
Bastaienss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken
Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 089v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Claes Cornelis Meulder

2e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als
voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht
Bastaienss kijnderen, Gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken
Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Op 14-8-1633 is de wilceur geheel
afgelost volgens Bastiaen Peter Corsten.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 090r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

2e Comparant: Jacop Peterss

Goederen: een acker saijlant tegenover Anthonis Handricxss

Prijs: ƒ 547

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van
Ghents vaert grippel

Noord: Adsriaen
Aertss Doedijns

Zuid: Jan
Dircxss

Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als
voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht
Bastaienss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken
Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 090r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Jacop Peterss

2e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 547

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als
voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht
Bastaienss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken
Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Op 28-4-1630 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 090v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

2e Comparant: Adriaen Jochimss

Goederen: een delleken op Willem van Ghents vaert

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen
gronden

Noord: Huijbrecht
Dorcxss vander Maes

Zuid: vercoopers

Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als
voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht
Bastaienss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken
Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 090v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Adriaen Jochimss

2e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als
voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht
Bastaienss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken
Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.

Op 12-2-1627 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 091r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Jan Aertss Metseler

2e Comparant: Cornelis Adriaenss Haensberch

Goederen: ½ acker saeijlant mette veldekens, gemeen met Jan
Wouterss tot Raemsdonck

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Adriaenss

West: Jan Willem
Janss

Noord: Her straet

Zuid: over den
dijck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 091v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1624

1e Comparant: Jan Handricxss Schpel en Adr Adr Cleermaker

2e Comparant: Willem en Jan Huijgen Vos

Goederen: wilceur met als onderpant het ackerlant waarvan de
gifte heden gepasseert is [?]

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 24-10-1644 is de wilceur geheel afgelost: Adriaen
Wilmss, Matheus Wilmss, Dirck Lendertss x Maeijken Wilmss, Theunken Janss.

Pauwel Wouters namens de kinderen van
??? en Maeijken ??? wed Jan Aertss Metseler hebben hun deel op 2-5-1639
gekregen. Quitanties aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 091v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-6-1624

1e Comparant: Maddeleentken Adriaen Janss Leurendr

2e Comparant: Adriaen Cornelis Seu

Goederen: een huijs hoff en moergronden

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheus met huijs

West: Jochim
Aertss Timmerman met huijs

Noord: Her straet

Zuid: wed
Adriaen geritss

Bijz: Maddeleentken wordt geassisteert door Adriaen Aertss
Schep, swager

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 092r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-6-1624

1e Comparant: Adriaen Cornelis Seu

2e Comparant: Wilm Willemss Metseler

Goederen: het huijs van de gifte van folio 91v

Prijs: ƒ 510

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 092r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-6-1624

1e Comparant: Wilm Willemss Metseler

2e Comparant: Adriaen Cornelis Seu

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 510

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-11-1639 is de wilceur geheel afgelost.
Quitanties aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 092v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-6-1624

1e Comparant: Adriaen Jochim Jan Beerten ea

2e Comparant: Adriaen Adriaenss Cop

Goederen: een stuck weijvelt opte Nieu Meulenlij; 2e een stuck
grond

Prijs: ƒ 118

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Nieu Meulenlij

Belend
Oost: Dirck Adriaenss Waelwijck; zie 1

West: Lijnken
Peermaten; zie 1

Noord: Adriaen
Lambrechtss Geus; zie 1

Zuid: Nieuwe
Meulenlij

Bijz: Adriaen Jochim Jan Beerten mede als voocht vande
voorkinderen van Jan Adriaenss de Ruijter en Wouter Nieclaes als toesiender,
Peter Jochim Janss, Peter Sijmon x Ida Jan Adriaen de Ruijterdr, Joost Meertens
als voocht vande kinderen van Huijbrecht Meertens bij Ida Jan Adriaen de
Ruijterdr.

Adriaen Jans de Ruijter verklaart op
22-12-1646 ? Dat hij van zijn part voldaen is door Corn de Ruijmer ? X dochter
Adriaen Jochimss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 093r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-6-1624

1e Comparant: Peter Willemss

2e Comparant: Jacop Jochimss

Goederen: een delle lant

Prijs: ƒ 312

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Mathijss cum suis

West: Floris Wijten cum suis

Noord: Groot Waspick

Zuid: Adriaen
Stevenss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 093r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-6-1624

1e Comparant: Jacop Jochimss

2e Comparant: Peter Willemss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 312

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 20-1-1625 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 093v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-7-1624

1e Comparant: Dingeman Janss Bogaert ea

2e Comparant: Dirck Adriaenss

Goederen: een huijs metten hoff

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Handrick Willemss

West: Peter Janss

Noord: Her straet

Zuid: Peter
Janss

Bijz: Dingeman Janss Bogaert mede als voocht van Adriaen
Janss, Seger Janss Bogaerts weeskijnderen int bijwesen Aentken Claess wed
Adriaen Janss Bogaert x Anthonis Joriss, Aentken Willemss wed Seger Janss met
Sebastiaen Geritss als voocht tevens toesiender Aentken Claess kinderen. Tsamen
voor 2 parten.

Kijnderen Andries Janss Bogaert en Frans
Huijbrechtss x Heijlken Jan Andriesdr.

Belending noord zuijd kan ook andersom
zijn.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 093v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-7-1624

1e Comparant: Dirck Adriaenss

2e Comparant: Dingeman Janss Bogaert ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingeman Janss Bogaert mede als voocht van Adriaen Janss,
Seger Janss Bogaerts weeskijnderen int bijwesen Aentken Claess wed Adriaen
Janss Bogaert x Anthonis Joriss, Aentken Willemss wed Seger Janss met
Sebastiaen Geritss als voocht tevens toesiender Aentken Claess kinderen. Tsamen
voor 2 parten.

Kijnderen Andries Janss Bogaert en Frans
Huijbrechtss x Heijlken Jan Andriesdr.

Op 3-1-1627 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 094r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-7-1624

1e Comparant: Dingeman Janss Bogaert ea

2e Comparant: Joost Willemss

Goederen: ½ delle gemeen met Truijcken Janss wed Lambrecht
Willemss

Prijs: ƒ 310

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Anneken Janss wed Jan Janss Vader

West: Frans Adriaenss Boeser

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Dingeman Janss Bogaert mede als voocht van Adriaen
Janss, Seger Janss Bogaerts weeskijnderen int bijwesen Aentken Claess wed
Adriaen Janss Bogaert x Anthonis Joriss, Aentken Willemss wed Seger Janss met
Sebastiaen Geritss als voocht tevens toesiender Aentken Claess kinderen. Tsamen
voor 2 parten.

Kijnderen Andries Janss Bogaert en Frans
Huijbrechtss x Heijlken Jan Andriesdr.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 094r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-7-1624

1e Comparant: Joost Willemss

2e Comparant: Dingeman Janss Bogaert ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 13-6-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 094v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-7-1624

1e Comparant: Jan Handrick Bouwens

2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser

Goederen: 3½ geerde, inden polder, in 7 geerden met Cornelis
Adriaenss Geus/Ceur ? en Jacop Peterss

Prijs: ƒ 752

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis en Jacop

West: erffg
Jochim Franss

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 094v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-7-1624

1e Comparant: Frans Adriaenss Boeser

2e Comparant: Jan Handrick Bouwens

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 752

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-2-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 095r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-7-1624

1e Comparant: Bastiaen Geritss

2e Comparant: Melchior Adriaen Meertens

Goederen: ½ hoff, gemeen met Adriaen Meertens

Prijs: ƒ 59

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Michiel Matijss

West: Coenraet
Janss

Noord: Her straet

Zuid: Coenraet
Janss

Bijz: Belending noord zuid kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 095v

Soort akte: rentebrief

Datum: 24-8-1624

1e Comparant: Peeter Willemss

2e Comparant: Thomas Janss, schout ea

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Crijn Janss cum suis

West: Wierck Geritss

Noord: Her straet

Zuid: de veldekens

Bijz: Thomas Janss, schout, tot behoeff van weeskinderen
Jacop Goverden.

De acker wordt wederom verleden voor f
6. De rente kan afgekocht worden voor f 100.

OP 27-5-1642 verklaart Jan Adriaenss
Cuijper int bijwesen van Lijnken Janss wed Peter Jacop Goverden met Anthonis
Goiverden als voocht van Peetereken Jocop Goverden dochter dat de rente brief
is afgerekent voor de afgelopen jaren.

April 1650 verklaart Janneken jacopssen
manems Peeterken jacop Goverden haar suster dat de wilceur geheel is voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 096r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-10-1624

1e Comparant: Jan Peeter Adriaen Geritss [Geenen]

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: een perceelken ackerlant, ontrent 2 hont 73 roeden,
gecomen van Jan Corneliss Bervoets; 2e een steech

Prijs: ƒ 290

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend Oost: cooper

West: Peter Adriaenss

Noord: Stoffel
Adsriaenss Cluijter

Zuid: cooper

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 096r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-10-1624

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Jan Peeter Geenen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 290

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 12-9-1638 is de wilceur geheel afgelost aen
Cornelis Aerts via Tomas Janss Schipper. Quitanties aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 096v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-10-1624

1e Comparant: Jan Jan Dircxss den Jongen

2e Comparant: Dierck Diercxss Haegen

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 332

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Lauwereijs Pauwelss

West: Adriaen
Meertens

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 096v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-10-1624

1e Comparant: Dierck Diercxss Haegen

2e Comparant: Jan Jan Dircxss den Jongen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 332

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 10-5-1639 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 097r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-10-1624

1e Comparant: Joost Meertenss ea

2e Comparant: Adriaen Jochumss

Goederen: hun deel in Jochum Jan Berthoutss stede: huijs, en
ackerlant en 2e een deel naast Adr Jochumss huijs gemeen met zie bijz

Prijs: ƒ 460

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dwars steech; Adriaen Jochumss

West: Vroukens
vaert; Wouter Janss

Noord: Jochum Aertss
en Griffier Steech, Wouter Janss

Zuid: Peter
Jochumss; Huijbrecht Geritss

Bijz: Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van
Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss

De stede wordt gedeeld met Kinderen Jan
Adriaenss de Ruijter, Peter Jochumss, Adriaen Jochumss. Betaald wordt via een
wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 097v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-10-1624

1e Comparant: Adriaen Jochumss cum suis

2e Comparant: Joost Meertenss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 460

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van
Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss

De stede wordt gedeeld met Kinderen Jan
Adriaenss de Ruijter, Peter Jochumss, Adriaen Jochumss. Op 29-8-1628 is de
wilceur geheel afgelost. Adriaen Jacops Baes als voocht en Peter Jochums als
toesiender van kijnderen Iken Aerts de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 097v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-10-1624

1e Comparant: Joost Meertenss ea

2e Comparant: Adriaen Jochumss

Goederen: ½ mergen lant

Prijs: ƒ 123

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Corst
Marceliss cum suis

Noord:

Zuid: Gelden Janss

Bijz: Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van
Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 098r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-10-1624

1e Comparant: Adriaen Jochumss

2e Comparant: Joost Meertenss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 123

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van
Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss.

Adriaen Jacops Baes als voocht en Peter
Jochums als toesiender van kijnderen Iken Aerts de Ruijter zijn op 29-12-1648
geheel voldaan.

Adriaen de Ruijter pas op 22-12-1640.

Quitantie van een deel van de betaling
aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 098r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-10-1624

1e Comparant: Matijs Corneliss ea

2e Comparant: Frans Huijbrechtss

Goederen: 1 geerde lant, inden polder ,in 6 geerden opden
oostencant in in 12 geerden,

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooper cum suis int selve lant met 6 geerden

West: Jan
Willemss Schuijffhil

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Matijs Corneliss x Lijsken Jan Adriaen Geritss van
Bommelsdr

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 098v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-3-1623

1e Comparant: Dingeman Janss Bogaert ea

2e Comparant: Adriaen Romboutss, secr Cappel

Goederen: 1/5 van 5 -1/8 geerde, gemeen met kijnderen Adriaen en
Seger Janss Bogaerts, gecomen van Jan Andries Bogaert

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Cleijn Waspick

Toponiem: Baeckelant; ; Groote Eelant

Belend Oost: Gerrit
Willemss Timmer; wed Frans Dircxss

West: Adriaen de Haen (Breda); Peter Wouterss

Noord: Maesen;
Groote Eelant

Zuid: Sgrevelduijn
GW, zie 1

Bijz: Dingeman Janss Bogaert, Andries Janss Bogaert, Frans
Huijbrechtss x Heijlken Jan Bogaertsdr.

Het land ligt gemeen: 2 -1/8 met wed ???
Scheppen en Wilbert Philips opten oostencant in 6½ geerden in 13 geerden. Een
deel in de oostense helft van 10½ geerden met Wilbert Philips genaemt
Baeckelant.

Betaald wordt via 3 wilceuren.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 098v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-03-1623

1e Comparant: Adriaen Romboutss, secr Cappel

2e Comparant: Dingeman Janss Bogaert

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Peterss krijgt geld

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 099r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-11-1623

1e Comparant: Adriaen Romboutss, secr Cappel

2e Comparant: Andries Janss Bogaert

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Michiel Janss x Lijnken ? wed Andries Janss Bogaert
krijgt geld oa tbv Aentken Segerdr en Janneken Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 099r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-11-1623

1e Comparant: Adriaen Romboutss, secr Cappel

2e Comparant: Frans Huijbrechtss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: november 1627 is de wilceur geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 099v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1624

1e Comparant: Adriaen Handricxss Panum ea

2e Comparant: Adriaen Jan Toniss

Goederen: een delleken, gecomen van Adriaen Severss

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert en heijligeest

West: erffg Willem
Adriaenss

Noord: Jan janss

Zuid: Peter
Matijss

Bijz: Adriaen Handricxss Panum, Staes Adriaenss, Aert
Willemss Bommeler mede namens Adriaen Adriaenss, swager

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 099v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1624

1e Comparant: Cornelis Stevenss

2e Comparant: Jan Wijten

Goederen: een stuck ackerlant

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Bastiaen Peterss Greeff

West: Adriaen Janss Vos

Noord: cooper

Zuid: vercooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 100r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1624

1e Comparant: Peter Corsten ea

2e Comparant: Peter Adriaen Geritss

Goederen: een perceelken gronden in Wijt Willemss Stede, 58
roeden, gemeen met cooper; 2e 13 roeden lant

Prijs: ƒ 64

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: cooper;
cooper

West: Jan Wijten; Thomas Janss, schout

Noord: Wouter
Claess; zie 1

Zuid: Thomas
Janss, schout; Cornelis Stevenss

Bijz: Peter Corsten namens Cleijsken Jacops wed Bastiaen
Peterss Greeff voor de ½.

Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht
van de kinderen van Huijbrecht Bastiaenss Greeff, Maeijken en Anneken
Sebastiaen Petersdochters, Andries Aertss x Teunken ? Bastiaen Peeterss voor
dander ½.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 100r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1624

1e Comparant: Jacop Diercxss van Campen x Maeijken Adriaenss ea

2e Comparant: Maeijken Janss wed Jacop Henricxss

Goederen: een dwersdelle op oostzijde Vroukens vaert

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheuss

West: Jan Janss
Hoevener den Ouden

Noord: Jan Adriaen
Claesen

Zuid: Her straet

Bijz: Jacop Diercxss van Campen x Maeijken Adriaenss, Jan
Heijligers als bloetvoocht van de kinderen van Maeijken Arienss verweckt bij
Adriaen Heijligers

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 100v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-12-1624

1e Comparant: Wilbert Cornelis x Sijcken Aert Wesselsdr ea

2e Comparant: Wouter Clasen

Goederen: een acker saeijlant met een cleijn huijsken, boomgaert
en weijlant zoals Jan Laureijs het gebruikt heeft

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jacopss Baes

West: Sgavenduijn
sloot

Noord: Jan Tomass

Zuid: erffg Wijt
Willemss

Bijz: Wilbert Cornelis x Sijcken Aert Wesselsdr voor ½.

Jochim Jochumss Backer (G'berg) mede
namens Jacomijnken Jansdr het weeskint van Jan Janss van Es ? bij Janneken Jan
Denisdr, Adriaen Aerts Jongman, Gijsbrecht Jacopss, Joosken Gijsbrechts wed
Laureijs Janss met Bastaien Geritss als voocht.tsamen erffg Jan Laureijss voor
dander ½

Wouter woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 101r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-12-1624

1e Comparant: Adriaen Michielss

2e Comparant: Adriaen Stevenss

Goederen: 1/6 in een delle, gemeen met Andries Dingemans en
cooper

Prijs: ƒ 80

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Wouterss

West: Adriaen
Cleijs Bosser

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 101r

Soort akte: verlije

Datum:

1e Comparant: Adriaen Stevenss

2e Comparant: Gerit Franss en Frans Adr Boeser Heiligeestmrs

Goederen: 6½ geerde, achter het huijs van vercooper

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Michiel Matijss

West: Adriaen
Jansse Schep

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Adriaen behoudt het vruchtgebruijk gedurende zijn
leven

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 101v

Soort akte: verlije

Datum: 30-4-1625

1e Comparant: Jan Huijgen

2e Comparant: Gerit Franss en Frans Adr Boeser Heiligeestmrs

Goederen: een huijs mette delle

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingeman Michielss

West: Matijs
Michielss

Noord: Groot Waspick

Zuid: straet

Bijz: Het huijs etc wordt wederom verleden voor f3.

De rente kan worden afgelocht voor f 50.

Op 3-6-1650 is de rentebrief geheel
voldaan

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 101v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-6-1625

1e Comparant: Peter Anthoniss Cuijl

2e Comparant: Jan Corst Marceliss

Goederen: ½ mergen ackerlant inde griffiersbancken

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Wouterss

West: vercooper

Noord: kinderen
Adriaen Jochumss

Zuid: Peter
Thomas Goverden

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 102r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1625

1e Comparant: Jan Corst Marceliss

2e Comparant: Peter Anthoniss Cuijl

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mels Aertss Schep en Cornelis Janss Cuijlen verklaren
dat de wilceur geheel is afgelost, 11-4 16??

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 102r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-6-1625

1e Comparant: Peter Jochums ea

2e Comparant: Peter Anthoniss Cuijl

Goederen: een huijs mette erve

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acjkers streckende oost en ???

West: Wouter
Janss

Noord: Wouter Janss

Zuid: dwers
steech

Bijz: Peter Jochums voocht vande kinderen van Adriaen
Jochumss en Wouter Jan Wouterss als toesiender.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 102r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1625

1e Comparant: Peter Anthoniss Cuijl

2e Comparant: Peter Jochums ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peter Jochums voocht vande kinderen van Adriaen
Jochumss en Wouter Jan Wouterss als toesiender.

Er vinden diverse betalingen plaats

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 102v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-7-1625

1e Comparant: Peter Jochim Jan Berthoutss

2e Comparant: Adriaen Rombouts, secr, ea

Goederen: ½ mergen moergronden inde Corte Maeten, gemeen met
kinderen Berthout Jochumss, gecomen van Jan Berthoutss

Prijs: ƒ 10

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maeten

Belend
Oost: erffg Willem Joosten cum suis

West: erffg
Adriaen Stevenss

Noord: tot zover de
grond streckt

Zuid: Cuijpers
Lije

Bijz: Adriaen Rombouts, secr, tot behoeff kinderen Adriaen
Stevenss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 102v

Soort akte: aanneming

Datum: 30-6-1625

1e Comparant: Engelken Thomas wed Tonis Loeff

2e Comparant: Willem Laureijs

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Engelken woont te Rotterdam. Het kint heet Maeijken
Aertss dochter van Aert Thomass

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 103r

Soort akte: confessie

Datum: 8-8-1625

1e Comparant: Jan Corneliss wed Mariken Janss

2e Comparant:

Goederen: Jan verklaart onterecht beschuldigt te worden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 103r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-8-1625

1e Comparant: Claes Henr Kegelaers x Catelijn Bouwens Verheijen

2e Comparant: Peter Laurenss Coninck

Goederen: zijn deel in 1½ mergen moergronden, met cooper,
gecomen van Bouwen Laureijs, schoonvader, boven Monniken moer

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: erffg Wouter
Jan Wouter

Zuid: heer van
Montfort

Bijz: Claes woont te Breda en Peter te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 103v

Soort akte: aanneming

Datum: 10-8-1625

1e Comparant: Adriaen Adriaenss Ckleermaecker

2e Comparant: Cleijs Janss ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cleijs Janss als voocht en Adriaen Beijnen als
toesiender vande weeskinderen van Adriaen lenaertss verweckt bij Maeijken.
Aangenomen: Huijbertken

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 103v

Soort akte: aanneming

Datum: 10-8-1625

1e Comparant: Peter Huijgenss

2e Comparant: Cleijs Janss ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cleijs Janss als voocht en Sebastiaen Geritss als
toesiender vande weeskinderen van Adriaen lenaertss verweckt bij Alit Dircxdr.
Aangenomen: Maeijken Adriaens

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 104r

Soort akte: testamant

Datum: 9-8-1625

1e Comparant: Wilelem Willemss Metser

2e Comparant: Neelken Adriaens, zijn huijsvrouw

Goederen: langstlevende testament

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 104v

Soort akte: testament

Datum: 1-8-1625

1e Comparant: Thomas Janss Schipper

2e Comparant: Aenken Adriaens, zijn huijsvrou

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aenken heeft een voorzoon Aert (andere voorkinderen
hebben al wat genoten) en bij Thomas 2 kinderen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 105r

Soort akte: tetstament

Datum: 22-8-1625

1e Comparant: Dirck Corstiaenss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: het weeskint van Anthonis Corsten bij Jenneken
Jacopsdr

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 105v

Soort akte: testament

Datum: 20-9-1625

1e Comparant: Thomas Janss Schipper

2e Comparant: Maeijken Thomasdr

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 106r

Soort akte: testament

Datum: 24-9-1625

1e Comparant: Wouter Janss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter woont inde Ruijcht, heeft zoon Jan Wouterss.

Jan heeft een dochter Jacopsken

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 106v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-11-1625

1e Comparant: Maeij Joosten wed Jan Adriaen Geritss

2e Comparant: Neelken Joosten wed Joost Willemss

Goederen: wilceur met als onderpant ½ acker saeijlant,

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Huijmans

West: Jan Peterss
Meulder met wederhelft

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeij woont te Raemsdonck en neeltken te G'berg

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 107r

Soort akte: aanmening

Datum: 2-11-1625

1e Comparant: Cornelis Andriess

2e Comparant: Adriaen Gerits ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Gerits als voogt en Wouter Janssen als
opopervoocht het weeskint van Wierck Geritss: Jan Wiercxss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 107r

Soort akte: aanneming

Datum: 2-11-1625

1e Comparant: Anthonis Jacopss meulder

2e Comparant: Jan Janss, voocht

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: het kint van Claes Corneliss: Lijsken

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 107v

Soort akte: accoort

Datum: 3-11-1625

1e Comparant: Jan Dircxss van Baertwijck

2e Comparant: Henricxken Adriaenss wed Anthonis Laurenssen

Goederen: Jan Dircxss, swager Anthonis, krijgt alle cleren etc
en nog f 202

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 108r

Soort akte: erffdeling

Datum: 18-11-1625

1e Comparant: kinderen Peter Matheuss en huijsvrou

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: kinderen: Matheus Peterss, Geert Janss x Heijlken
Petersdr, Anthonis Michielss wed Maijken Peters en zijn kinderen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 109r

Soort akte: erfdeling

Datum: 8-12-1625

1e Comparant: Maeijken Dirckx wed Jochim Aertssen

2e Comparant: de kinderen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aert en Dingen Jochumss, Adriaen en Anthonis Jochumss
met voocht Peter Aertss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 109v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1625

1e Comparant: Dingen Jochumsdr wed Peter Huijgenssen ea

2e Comparant: Aert Jochumssen, broer

Goederen: haar deel in het huijs en gronden, gemeen met Mariken
Dierckx, moeder en broers en zussen

Prijs: ƒ 54

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: wed Willem
Willemss

West: Peter Govertsen

Noord: Her straet

Zuid: Oude
straet

Bijz: Dingen Jochumsdr wed Peter Huijgenssen met Willem
Huigensen als voocht mede namens de kinderen. Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 110r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-12-1625

1e Comparant: Aert Jochumss

2e Comparant: Dingen Jochumsdr en kinderen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een deel van een huijs etc.

Prijs: ƒ 54

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingen Jochumsdr wed Peter Huijgenssen met Willem
Huigensen als voocht mede namens de kinderen.

Op 3-2-1631 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 110r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-10-1625

1e Comparant: Matijs Corneliss x Lesken Jansdr ea

2e Comparant: Frans Huijbertss

Goederen: 2 geerden, in 6 geerden, gemeen met Jan en kinderen
Cornelis met 4 geerden opt oostzijde

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Schuijffhil, kinder Corn Janss cs

West:

Noord: Maesen

Zuid: Oude
straet

Bijz: Matijs Corneliss x Lesken Jansdr, Maeijken Janss en
Jan Willemss als voocht vant weeskint van Jan Janss, Jan Matijs als voocht van
Janneken Peterss, Jochum Joposten als voocht van Maeijken Joosten, suster.
Erffg Jan Adriaen Geritssen Bommel

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 110v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-11-1625

1e Comparant: Lambert Janss

2e Comparant: Jaetken Willemss ea

Goederen: ½ acker saeijlant

Prijs: ƒ 450

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Tijs Pieterss, kinderen Aert Aert Jacopss

West: Jan
Hendricxss Rijool, erffg Anthonis Corneliss

Noord: cloosters
goet

Zuid:

Bijz: Jaetken Willemss, Cornelis Driess namens Cornelis
Pieterss als voocht van de kinderen van Jan Pieterss. Betaald wordt via een
wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 110v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-11-1625

1e Comparant: Jaetken Willemss ea

2e Comparant: Lambert Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jaetken Willemss, Cornelis Driess namens Cornelis
Pieterss als voocht van de kinderen van Jan Pieterss. Op 16-4-1627 is de
wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 111r

Soort akte: erfdeling

Datum: 30-11-1625

1e Comparant: Janneken Mels

2e Comparant: haar
kinderen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mels Janss, kinderen Wouter Janss, schout, kinderen
Lambrecht Willemss, kinderen Anthonis Henricxss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 111v

Soort akte: accoort

Datum: 3-12-1625

1e Comparant: Aert Pauwels

2e Comparant: Adam Janss ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adam Janss als voocht van Lesken Janssen ? en van de
weeskinderen van Aert en Mariken Henricxss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 112r

Soort akte: aanneming

Datum: 5-12-1625

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Jan Cornelis ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Cornelis als voocht van de kinderen Gerit
Bastiaenss Greeff en met advies van Wouter Geritss [?], schout, het kint van
Gerit: Lijsken

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 112r

Soort akte: aanneming

Datum: 5-12-1625

1e Comparant: Matheus Peterss

2e Comparant: Jan Cornelis ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: an Cornelis als voocht van de kinderen Gerit
Bastiaenss Greeff en met advies van Wouter Janss, schout, de zoon van Gerit:
Pieter

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 112v

Soort akte: erfdeling

Datum: 6-12-1625

1e Comparant: Ghijsbert Adriaens ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ghijsbert Adriaens, kinderen Adriaen Wouterss,
Gijsbert Geritss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 112v

Soort akte: aanneming

Datum: 10-12-1625

1e Comparant: Jacop Pieterss

2e Comparant: Adriaen Gielen ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Gielen als voocht en Huijbert Huijbertss als
toesiender het kint van Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck: Maeijken Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 113r

Soort akte: aanneming

Datum: 10-12-1625

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Adriaen Gielen ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Gielen als voocht en Huijbert Huijbertss als
toesiender het kint van Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck: Jenneken Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 113r

Soort akte: aanneming

Datum: 10-12-1625

1e Comparant: Maeijken Corneliss

2e Comparant: Adriaen Gielen ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Gielen als voocht en Huijbert Huijbertss als
toesiender het kint van Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck: Adriaen Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 113r

Soort akte: aanneming

Datum: 10-12-1625

1e Comparant: Lijsken Adriaenss wed Gerit Jan Arienss ?

2e Comparant: Jochum Segers als voocht

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 3 onmondige kinderen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 113v

Soort akte: aanneming

Datum: 11-12-1625

1e Comparant: Maeijken Segers

2e Comparant: Bastiaen Geritss en Daem Joosten

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: haar twee kinderen bij Gijb Geritss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 114r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1625

1e Comparant: Gijsbert Adriaens ea

2e Comparant: Jochum Hendricxss

Goederen: ½ delle

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Cornelis Huijgen

West: erffg
Pieterken Mertens

Noord: Groot Waspick

Zuid: her straet

Bijz: Gijsbert Adriaens namens Adriaen Adriaenss
(Sgravenhage) en Cornelis Adriaenss namens Wouter Adriaenss (Bommel). Kinderen
van Adriaen Wouterss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 114r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1625

1e Comparant: Gijsbert Adriaenss namens

2e Comparant: Lijsken Enbertss met Adriaen ??? voocht

Goederen: ¼ inde stee van Adriaen Wouterss

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Her straet

Zuid: Henrick Adriaenss

Bijz: Lijsken woont te Hamel.

Belending noord zuijd kan ook andersom
zijn

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 114v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1625

1e Comparant: Jochum Henricxss ea

2e Comparant: Gijsbert Adriaenss Neleman

Goederen: ½ stee

Prijs: ƒ 50

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Corneliss

West: erffg
Laureijs Pauwelss

Noord: Her straet

Zuid: Henrick
Adriaenss

Bijz: Jochum Henricxss namens Adriaen Adriaenss Wever ?
(Sgravenhage) en Cornelis Adriaenss, broer, Wouter Adriaenss (Bommel). Kinderen
Adriaen Wouterss.

Belending noord zuijd kan ook andersom
zijn

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 114v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-12-1625

1e Comparant: Frans Adriaenss Boeser ea

2e Comparant: Jan Matheuss

Goederen: ½ stede van Jacopsken Coppen za

Prijs: ƒ 346

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: Corst
Marceliss

West: Gherit Franss

Noord: Corst
Marceliss

Zuid: erffg
Adriaen Jacopss Bommeler

Bijz: Frans Adriaenss Boeser als voocht vande kinderen Jan
Janss Hoevener en Maeijken Adriaenss tevens als voocht vande kinderen van
Adriaen Janss Hoevener.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 115r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-12-1625

1e Comparant: Jan Matheuss

2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 346

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans Adriaenss Boeser als voocht vande kinderen Jan
Janss Hoevener en Maeijken Adriaenss tevens als voocht vande kinderen van
Adriaen Janss Hoevener.

Op 13-10-1634 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 115r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-12-1625

1e Comparant: Adriaentken Toniss met Jan Aertss Metseler, voocht

2e Comparant: Cornelis Stevenss

Goederen: ½ delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: kerck

West: kinderen
Dick Adriaenss Schoenmaker

Noord: Claeijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 115v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-12-1625

1e Comparant: Adriaentken Toniss met Jan Aertss Metseler, voocht

2e Comparant: Cornelis Stevenss

Goederen: ½ delle op Vroukens vaert

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erf Willem
Adriaens

Noord: Wil Geritss

Zuid: Jan Janss
Hoevener

Bijz: Belending oost west kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 115v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-12-1625

1e Comparant: Adriaentken Toniss met Jan Aertss Metseler, voocht

2e Comparant: Cornelis Stevenss

Goederen: ½ delle

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Teuwen

West: Timmerst

Noord: erffg Gerit
den Brabers

Zuid: Adriaen
Jacops Baes

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 115v

Soort akte: accoort

Datum: 26-12-1625

1e Comparant: Cornelis Stevenss

2e Comparant: Adriaentken Toniss wed Willem Franss

Goederen: volgens testament krijgt Cornelis het huijs gecomen
van Jan Adriaen Claesen. Adriaentken f150 en alle obligaties

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 116r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-12-1625

1e Comparant: Jan Toniss Praser? Ea

2e Comparant: Bastiaen Geritss ea

Goederen: ½ huijs met ackerlant

Prijs: ƒ 190

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Huijgen

West: Mathijs Janss

Noord: Her straet

Zuid: de ??? van
Santroosen

Bijz: Jan Toniss Praser? En Gijsbert Joriss als voocht en
toesiender vande kinderen van Gerit Aertss.

Bastiaen Geritss tbv de kinderen van
Adriaen Janss Bogaert.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 116r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-12-1625

1e Comparant: Bastiaen Geritss ea

2e Comparant: Jan Toniss Praser? Ea

Goederen:

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Toniss Praser? En Gijsbert Joriss als voocht en
toesiender vande kinderen van Gerit Aertss.

Bastiaen Geritss tbv de kinderen van
Adriaen Janss Bogaert.

Op 11-1-1626 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 116v

Soort akte: aanneming

Datum: 29-12-1625

1e Comparant: Grietje Janss wed Thomas Janss, schout

2e Comparant: Wouter Janss als voocht

Goederen: haar 4 onmondige kinderen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Grietje met Jan Andries, oom

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 116v

Soort akte: erfdeling

Datum: 31-12-1625

1e Comparant: ereffg Willem Adriaenss Decker

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg: kinderen Vas Wouterss

Gerrit Willemss Bink

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 117r

Soort akte: erfdeling

Datum: 31-12-1625

1e Comparant: Gerit Willemss

2e Comparant: Jan Meliss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 117r

Soort akte: aanneming

Datum: 31-12-1625

1e Comparant: Dingen Jochum Aertsdr

2e Comparant: Wilm Huijgen als bestorben voocht

Goederen: 2 kinderen bij Peter Huijgen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 117v

Soort akte: aanneming

Datum: 1-1-1626

1e Comparant: Jacop Joosten

2e Comparant: Joost Willemss

Goederen: kijnt bij Janneken Wilm Joosten

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 118r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1626

1e Comparant: Jan Corneliss

2e Comparant: Neelken Pieter

Goederen: ¼ ackerlant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: cooper

Zuid: cloosters goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 118r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-1-1626

1e Comparant: Jan Wouter Jans ea

2e Comparant: Adriaen Janss Hanneckemaet

Goederen: ¼ mergen dellen

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Thijss cum suis

West: Michiel
Matijss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Jan Wouter Jans als voocht kijnderen Lijsken Wouter
Janss en namens Wilm Ariaenss (proc Gornichem, 6-1-1626), Cornelis Michielss.

Betaald wordt via een wilceur. Quitantie
aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 118v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1626

1e Comparant: Adriaen Janssen Hanneckemaet

2e Comparant: Jan Wouter Jans ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 5-1-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 119r

Soort akte: aanneming

Datum: 16-1-1626

1e Comparant: Maeijken Peeter Janss en Cornelis Pieterss, broer

2e Comparant: Mels Aertss Schep, bloetvoocht

Goederen: de 2 kinderen bij Adriaen Janss Schep

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 119v

Soort akte: erfdeling

Datum: 17-1-1626

1e Comparant: Corst Marcelissen

2e Comparant: zijne huijsvrouwe kijnderen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Kinderen: Adriaen Corsten, Teunken Corsten, Laureijs
Janss en kinderen Peeter Adriaenss Fijnenbuijck

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 120r

Soort akte: erfdeling

Datum: 17-1-1626

1e Comparant: Peter Geldens

2e Comparant: Aenken Geldens, suster

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 120v

Soort akte: copie taxatie

Datum: 14-1-1626

1e Comparant: goederen Peter Peterss Vos

2e Comparant:

Goederen: ½ stuck hoeijlant gemeen met erffg Wouter Claess

1/8 acker met Michiel ? Cornelis

stuk ackerlant met dellen in
Bagijnenbank

Prijs: ƒ 510

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnenbank

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 121r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-1-1626

1e Comparant: Adriaen Wouterss ea

2e Comparant: Mechelken Corneliss wed Peter Peeteerss

Goederen: en huijs met erve, gecomen van henrick Wouters en
eertijts van Floris Wijten (1620)

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Dirck Corsten

West: erffg
Willem Jacop Thoniss

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Wouterss als voocht en Sebastiaen Peterss als
toesiender van Henrick Wouters, broer, kinderen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 121r

Soort akte: erfdeling

Datum: 18-1-1626

1e Comparant: Mechel Cornelis wed Peter Peeterss

2e Comparant: Sebastiaen Peterss de Roij ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebastiaen Peterss de Roij, , Cornelis Peterss en
Adriaen Wouterss als voocht van kint Henrick Wouterss in presentie van
Sebastiaen de Roeij als toesiender Hendrick Ariaen Timmer namens kinderen
Adriaen Lauriss (Bergen op Soom), Peter Jacopss.Alle erffg van Peter Peeterss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 122r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-1-1626

1e Comparant: Peter Jacopss, Dilis Aertss ea

2e Comparant: Sebastiaen Peterss de Roeij ea

Goederen: hun deel inde goederen vangecomen van Peter Vas

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peter Jacopss, Dilis Aertss, Adriaen crijnen, Cornelis
geritss mede namens sijn susters, Neelken Laurijss met Cornelis Matijss,
voocht, Henmdrick Adriaenss Timmer namens Pieter Adriaenss en Adam Dircxss,
ruijter onder gouveneeur Verhoven, Neelken Adriaenss, suster.

Sebastiaen Peterss de Roeij, Cornelis
Peterss, Adriaen Wouterss tbv kint Hendrick Wouterss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 122v

Soort akte: aanneming

Datum: 20-1-1626

1e Comparant: Maeijken Janss wed Adriaen Huijmens

2e Comparant: Jan Janss broer

Goederen: haer weeskint

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 123r

Soort akte: aanneming

Datum: 20-1-1626

1e Comparant: Cornelis Toniss wednr Maeijken Brams

2e Comparant: Jan Adriaens Baert

Goederen: 3 kinderen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Cornelis, Anneken Cornelis, Thomas Claesen x
Josijnken Cornelis

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 123r

Soort akte: erfdeling

Datum: 20-1-1626

1e Comparant: Jan Janss wednr Anneken Huijmens

2e Comparant: Maeijken ???

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 123v

Soort akte: erfdeling

Datum: 24-1-1626

1e Comparant: Frans Adriaenss Boeser ea

2e Comparant: Meus Janss x Adriaenken Willemssem ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans Adriaenss Boeser mede als voocht van de kinderen
van Henrick Adriaenss Boeser, broer, en Peter Toniss als toesiender, Maeijken
Adriaenss.

Meus Janss x Adriaenken Willemssem mede
als voocht van de kinderen van Aert Willemss Bommeler.

Erfgenamen van Adriaen Hendricxss Panum
ende Jenneken Janss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 124r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1626

1e Comparant: Lambrecht Jansz ea

2e Comparant: Jan Peter Genen

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: vaert

West: Jan Wouter
Jansz

Noord: Jan Peterssz

Zuid: Jan
Petersz

Bijz: Lambrecht Jansz, Wouter Huijbrechtsz, Jan Adriaensz
Block, Thomas Jansz als voocht kinderen Cornelis Janssen , Adriaen Pauwelsz en
Jan Pauwelsz.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 124r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1626

1e Comparant: Jan Petersz Genen

2e Comparant: Lambrecht Jansz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lambrecht Jansz, Wouter Huijbrechtsz, Jan Adriaensz
Block, Thomas Jansz als voocht kinderen Cornelis Janssen , Adriaen Pauwelsz en
Jan Pauwelsz.

Op 24-2-1630 is de wilceur geheel
afgelost.

Lammert Jan Lammertss Rusen. Quitantie
aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 124v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-1-1626

1e Comparant: Claesken Adriaens wed Adriaen Sijmons ea

2e Comparant: Peter Adriaensz de Roeij

Goederen: 2/3 banck ackerlant en gronden

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnen Banck

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen
Banck

Noord: erffg Peter
Corsten

Zuid: cooper met
1/3

Bijz: Claesken Adriaen wed Adriaen Sijmonsz, Sijmon Sijmonsz
als voocht van de kinderen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 124v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-1-1626

1e Comparant: Peter Jochumsz ea

2e Comparant: Adriaen Jacopsz Bommeler

Goederen: 2 dellekens, zoals gekocht van Joost Adriaensz Poets

Prijs: ƒ 350

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan Teeuwen

Noord: erffg Peter
Teuwen

Zuid: erffg
Reijn Dielisz

Bijz: Peter Jochumsz als voocht en Wouter Jansz als
toesiender van kinderen Adriaen Jochumsz.

Belending oost west kan ook andersom
zijn. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 125r

Soort akte: wiceur

Datum: 31-1-1626

1e Comparant: Adriaen Jacopsz Bommeler

2e Comparant: Peter Jochumsz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peter Jochumsz als voocht en Wouter Jansz als
toesiender van kinderen Adriaen Jochumsz.

Op 14-3-1628 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 125r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-1-1626

1e Comparant: Peter Jochumsz ea

2e Comparant: Jan Henricxsz Rijool

Goederen: een moerdel

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: vaert

West: Aert
Scheppen

Noord: Corst
Marcelisz

Zuid: Santschel

Bijz: Peter Jochumsz als voocht en Wouter Jansz als
toesiender van kinderen Adriaen Jochumsz.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 125r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-1-1626

1e Comparant: Jan Henricxsz Rijool

2e Comparant: Peter Jochumsz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-4-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 125v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-1-1626

1e Comparant: Lijnken Adriaen Palincx ea

2e Comparant: Peter Woutersz

Goederen: een delle, gecomen van neelken Janss Palincx

Prijs: ƒ 562

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen Jansz Schep

West: kinderen
Michiel Mathijsz

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Michiel
Mathijsz

Bijz: Lijnken Adriaen Palincx, Pauwels Adriaensz, Adriaen
Sijmons namens Heijlken Adriaen Palincxsz, Peter Palincx, mede namen neelken
Adriaen Palincx voor de ½.

Peter Willemsz, Mathijs Jansz, Neelken
Adriaensz, Matijs Michielsz mede als voocht kinderen Adriaen Mathijsz, Anthonis
Michielsz met broers en kinderen Michiel Matijsz, Anthonis Petersz en Mathijs
Michielsz als voocht van broers en zussen voor dander helft.

Erfg Neelken Jans Palincxsz. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 125v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-1-1626

1e Comparant: Peter Woutersz

2e Comparant: Lijnken Adriaen Palincx ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 562

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lijnken Adriaen Palincx, Pauwels Adriaensz, Adriaen
Sijmons namens Heijlken Adriaen Palincxsz, Peter Palincx, mede namen neelken
Adriaen Palincx voor de ½.

Peter Willemsz, Mathijs Jansz, Neelken
Adriaensz, Matijs Michielsz mede als voocht kinderen Adriaen Mathijsz, Anthonis
Michielsz met broers en kinderen Michiel Matijsz, Anthonis Petersz en Mathijs
Michielsz als voocht van broers en zussen voor dander helft.

Erfg Neelken Jans Palincxsz.

Op 21-2-1627 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 126r

Soort akte: accoord

Datum: 1-2-1626

1e Comparant: Frans Adriaen Boeser ea

2e Comparant: Jenneken Peters gewesenen vrouw van AH Panum

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans Adriaen Boeser mede als voocht kinderen Hendrick
Adriaensz Panum en Peter Tonisz als toesiender, Maeijken Adriaen Panum. Erffg
Adriaen Henricxsz Panum.

Jenneken heeft Wouter Woutersz als
voocht.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 126r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1626

1e Comparant: Peter Geldenss ea

2e Comparant: Adriaen Jan Tijss

Goederen: een huijs met erve

Prijs: ƒ 304

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gersteech

West: Vroukens
vaert

Noord: Peter
Geldenss

Zuid: Aenken Geldens

Bijz: Peter Geldenss en Aenken Geldenss voor de ½.

Anthonis Bastaienss mede als voocht van
Johken Adriaenss weeskijnt, Dirck Janss als voocht van Adriaen Thoniss Poets
kijnderen en namens de kijnderen van Adriaen Bastiaenss, broer, Cornelis
Bastaienss, Claes Adriaenss, Janneken Adriaenss, Heijlken Adriaenss, Jan
Henricxss x Maeijken Adriaenss, Adriaen Peterss x Anneken Adriaenss.Erffg
Cornelis Adriaenss voor dander helft. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 126v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-2-1626

1e Comparant: Adriaen Jan Tijss

2e Comparant: Peter Geldenss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 304

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peter Geldenss en Aenken Geldenss voor de ½.

Anthonis Bastaienss mede als voocht van
Johken Adriaenss weeskijnt, Dirck Janss als voocht van Adriaen Thoniss Poets
kijnderen en namens de kijnderen van Adriaen Bastiaenss, broer, Cornelis
Bastaienss, Claes Adriaenss, Janneken Adriaenss, Heijlken Adriaenss, Jan
Henricxss x Maeijken Adriaenss, Adriaen Peterss x Anneken Adriaenss.Erffg
Cornelis Adriaenss voor dander helft. Betaald wordt via een wilceur. Er vinden
2 betalingen plaats.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 127r

Soort akte: aanneming

Datum: 6-2-1626

1e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten

2e Comparant:

Goederen: 2 kinderen bij Maeijken Jacopss van Jacop Jacopss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 127r

Soort akte: accoord

Datum: 6-2-1626

1e Comparant: Jan Willemss Cloot ea

2e Comparant: Iken Adriaenss wed Corenelis Huijgen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Willemss Cloot namens Adriaen Adriaenss x Jeenkem
Cornelisdr en Cornelis Adriaenss namens zijn huijsvrouwe kinderen, Wilm Huijgen
als voocht van Matijs Corneliss. erffg Cornelis Huijgen.

Iken wordt geassisteert door Frans
Adriaenss Boeser

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 127v

Soort akte: erfdeling

Datum: 10-2-1626

1e Comparant: kinderen Jochum Janss Paep

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: kinderen: kint Wouter Meertens Turck, Jan Jochumss,
Jacop Jochumss, kinderen Peter Jochumss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 128r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1626

1e Comparant: Jan Peter Stoffel Brouwers

2e Comparant: Huijbert Wilm Pauwelss ea

Goederen: een stucxken lant

Prijs: ƒ 149

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Gerit Franss

West: Huijbert
Janss met zijn erffg

Noord: Peter Wilmss

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Huijbert Wilm Pauwelss. Pauwels Adriaen Pauwelss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 128v

Soort akte: accoord

Datum: 21-2-1626

1e Comparant: Henrick Adriaenss ea

2e Comparant: Embrecht Willemss ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Henrick Adriaenss als voocht kijnderen Peterken
Mertens en Dingeman Henricxss, Jan Jochumss als voocht kinderen Aert Thomass en
Peterken Mertens.

Embrecht Willemss als voocht kinderen
Adriaen Mertenss met Bastiaen Geritss als toesiender, Mels Adriaenss, Anthonis
Janss x Lesken Adriaen Mertenss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 129r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1626

1e Comparant: Merten Aertss ea

2e Comparant: Jan Jochumss

Goederen: een stucxken ackerlant, gecomen van de vrouw za van
Jan Jochumss

Prijs: ƒ 50

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Krijn Geritss

West: kinderen
Peter Jochumss

Noord: Cornelis
Driess

Zuid: Schraven

Bijz: Merten Aertss, Merten jacopss en Merten Adriaenss mede
namens zijn susters en broers

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 129r

Soort akte: erfdeling

Datum: 22-2-1626

1e Comparant: Peter Janss

2e Comparant: erffg van Dingenken Jacobs echtg Peter

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Peterss; Jan Franss; Cleijs Janss x Maeijken
Peterss, Huijbert Huijbertss als voocht kinderen Peter Adriaenss, Aert Adriaenss
x Maeijken Janss, Merten Jacopss x Anneken Janss en kinderen Peter Sch???mans

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 129v

Soort akte: rentebrief

Datum: 24-2-1626

1e Comparant: Maeijken Peters wed Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Cornelis Adriaenss ea

Goederen: een huijs met dellen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Adriaen Stevenss

West: Michiel
Matijss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Cornelis Adriaenss tbv de kinderen van Maeij Denis en
Cornelis Janss.

Het huijs wordt wederom verleden voor f
6. De rente kan voor f 100 afgekocht worden.

Op 12-9-1632 is de wilceur geheel
afgelost volgens Adriaen Franss Boeser als voocht vande kinderen.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 130r

Soort akte: aanneming

Datum: 25-2-1626

1e Comparant: Adriaenken Adriaenss ea

2e Comparant: Wouter Willem Geritss

Goederen: haar kint bij Willem Geritssen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaenken Adriaenss met Huijbert Adriaenss, broer,
als voocht. Wouter woont te Tilborch

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 130v

Soort akte: accoord

Datum: 4-3-1626

1e Comparant: Thomas Janss

2e Comparant: Huijbert Adriaenss ea

Goederen: accoord betrefffende het testament tussen Thomas en
zijn dochter

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert Adriaenss, Aert Adriaenss, Peter Jochumss x
Neelken Adriaenss, Adriaenken Adriaenss. Erffg Aenken Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 131r

Soort akte: erfdeling

Datum: 9-3-1626

1e Comparant: Thomas Janss

2e Comparant: kinderen van Adriaenken Adriaenss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 131v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1626

1e Comparant: Cornelis Peterss ea

2e Comparant: Bastiaen Geritss ea

Goederen: ½ hont ackerlant aengecomen van Andries Janss Bogaert

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: de voorss kinderen

West: Frans
Huijbertss

Noord: erffg Peter
Janss

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Cornelis Peterss als voocht vant kint van Dingeman
Janss Bogaert.

Bastiaen Geritss tbv de kinderen van
Adriaen Janss Bogaert.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 132r

Soort akte: smaldeling

Datum: 4-3-1626

1e Comparant: Huijbert Adriaenss ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert Adriaenss, Aert Adriaenss, Peter Jochumss x
Neelken Adriaenss, Adriaenken Adriaenss. Erffg Aenken Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 132v

Soort akte: erfdeling

Datum: 4-3-1626

1e Comparant: kinderen Jan Janss Meliss

2e Comparant: erffg Maeijken Adriaenss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg: Henrick Adriaenss, Cornelis Driess, kinderen
Dirck Adriaenss wed Jan Thoniss Cuijper.

Voocht van de kinderen is Gerit Willemss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 133r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1626

1e Comparant: Adriaen Gielen ea

2e Comparant: Hendrick Lenaertss Scheur

Goederen: ½ mergen ackerlants inde Griffiersbancken

Prijs: ƒ 420

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Griffiersbancken

Belend
Oost: Peter Wouterss

West: Peter
Thoniss ???

Noord: kinderen
Adriaen Jochumss

Zuid: Peter
Thomas Goverden

Bijz: Adriaen Gielen als voocht kinderen Peter Adriaenss
Fijnenbuijck, Adriaen Corsten, Laureijs Janss, Anthonis Janss, Teunken Corsten.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 133r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1626

1e Comparant: Hendrick Lenaertss Scheur

2e Comparant: Adriaen Gielen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Gielen als voocht kinderen Peter Adriaenss
Fijnenbuijck, Adriaen Corsten, Laureijs Janss, Anthonis Janss, Teunken Corsten.

Betaald wordt via een wilceur. Op
3-12-1629 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 133v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1626

1e Comparant: Jan Wouter Janss ea

2e Comparant: Adriaen Janss Hannekemaet

Goederen: ½ huijs met erve

Prijs: ƒ 407

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Wouterss

West: Peter ???

Noord: straet

Zuid: Huijbert
Gerit Franss

Bijz: Jan Wouter Janss als voocht kinderen Lijsken Wouter
Janss mede namens Goelis Henricxss Backer en namens Wilm Adriaenss Cremer,
Cornelis Michielss, Jan Wouter Janss als voocht kint Corn Michielss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 133v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1626

1e Comparant: Adriaen Janss Hannekemaet

2e Comparant: Jan Wouter Janss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ huijs etc.

Prijs: ƒ 407

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Wouter Janss als voocht kinderen Lijsken Wouter
Janss mede namens Goelis Henricxss Backer en namens Wilm Adriaenss Cremer,
Cornelis Michielss, Jan Wouter Janss als voocht kint Corn Michielss.

Op 28-12-1630 is de wilceur geheel
afgelost volgens Anthonis Janss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 134r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1626

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Adriaen Jan Thonis, kinderen Lijsken Wouter Janss

Goederen: een stuck grond

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: vercooper

West: Peter
Rommen

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 134r

Soort akte: aanneming

Datum: 5-3-1626

1e Comparant: Anthonis Janss

2e Comparant: Embrecht Willemss

Goederen: Lijnken dochter van Merten Adriaenss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 134v

Soort akte: erfdeling

Datum: 6-3-1626

1e Comparant: Adriaen Jan Thoniss

2e Comparant: kinderen Lijsken Wouter Janss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 135r

Soort akte: erfdeling

Datum: 9-3-1626

1e Comparant: kinderen en erffg Anthonis Corneliss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingen Adriaenss, kinderen Jacop Anthoniss, Maeijken
Thoniss, kinderen Mels Janss met Wouter Janss, schout, als voocht

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 135v

Soort akte: accoord

Datum: 10-3-1626

1e Comparant: Sebastiaen Janss ea

2e Comparant: Dingen Anthoniss ea

Goederen: het gaat om de aanneming van t kint van Jacop Anthonis
door Anthonis Corneliss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebastiaen Janss als voocht en Jan Janss als
toesiender van t kint van Jacop Anthoniss.

Dingen Anthoniss, Maeijken Anthoniss.
Wouter Janss als voocht kinderen Mels Janss bij Neelken Thoniss. Quitantie
aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 136r

Soort akte: erfdeling

Datum: 10-3-1626

1e Comparant: Wouter Wouterss

2e Comparant: zijn kinderen bij Berbel Peeterss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: kinderen Wouter Wouterss den Jongen, Eelken Wouterss,
Huiijpken Wouterss, Pauwels Wouterss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 136v

Soort akte: erfdeling

Datum: 10-3-1626

1e Comparant: erfg Wouter Jan Thoniss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erfg: Jan Wouter Janss, kinderen Lijsken Wouter Jans

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 136v

Soort akte: deling

Datum: 10-3-1626

1e Comparant: erffg Cornelis Janss

2e Comparant:

Goederen: zij verdelin de penningen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg: Jan van Lier, , Goris Corneliss, de weder???
van Cornelis Peter Primers, Cornelis Andries als voocht kint Jasn Crijnen.
Erffg van t kint van Maeijken Denis

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 137r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1626

1e Comparant: Cornelis Janss Timmermans

2e Comparant: wed en kinderen Cornelis Huijgen

Goederen: 6 geerden, gecomen ? Van Huijch Peterss za

Prijs: ƒ 230

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Diercxss

West: den schout
van Gils

Noord: Masen

Zuid: Oude
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 137r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1626

1e
Comparant: Iken Adriaenss
wed Cornelis Huijgen ea

2e
Comparant: Adriaen Franss
ea

Goederen: 6
geerden lant

Prijs: ƒ 249

Plaats: Groot
Waspik

Toponiem:

Belend Oost: Frans
Diercxss

West: den schout van Gils

Noord: Masen

Zuid: Oude straet

Bijz: Iken Adriaenss wed Cornelis Huijgen met Huijbert Janss als voocht,
Huijbert Adriaenss Ruijter, Sebastiaen gennikeren ? X Grietken Adriaenss,
Maeijken Adriaenss. Kinderen Adriaen Huijgen Ruijter.

Adriaen Franss als voocht en
Peter Wouterss als toesiender vant kint van Peter Janss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 137v

Soort akte: accoord copie

Datum: 11-3-1626

1e Comparant: Cornelis Pieters ea

2e Comparant: Cornelis Jacopss x Jaetken Willemss wed Jan Peters

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Pieters als voocht en Wilm Huijgen als
toesiender kinderen Jan Peter Willemss bij Sijken Corneliss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 137v

Soort akte: aanneming

Datum: 12-3-1626

1e Comparant: Jaetken Willemss

2e Comparant: Cornelis Peterss

Goederen: het kint bij Jan Peterss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wilmken Janss x Claes Thonissen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 138r

Soort akte: erfdeling

Datum: 12-3-1626

1e Comparant: Jaetken Willemss nu x Cornelis Jacopss

2e Comparant: haer kinderen bij Jan Peterss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 138v

Soort akte: erfdeling

Datum: 12-3-1626

1e Comparant: erffg Jan Wouterss, oudt secr Waspick

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Romboutss, schout en secr Cappel x Lijsken
Janss, kinderen Tomas Janss, Wouter Janss schout, Jan Matthijs x Maeijken
Janss, kinderen Mels Janss, Mathijs Michielss als voocht kinderen Adriaen
Matthijss wednr Wouterken Janss,

Kinderen Adriaen Stevenss za wed
Jenneken Janss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 139r

Soort akte: erfdeling

Datum: 14-3-1626

1e Comparant: weduwe Wouter Willemss

2e Comparant: de erffg

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: de erfg: Peter Thomass x Aenken Willemss, Jan
Willemss, Lesken Willemss, kinderen Janneken Willemss met Wilm Huiijgen als
voocht

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 139v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-3-1626

1e Comparant: Adriaen Ghielen ea

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: een huijs, dries

Prijs: ƒ 203

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Leenken Bernaertss

West: kinderen
Adriaen Lendertss

Noord: Her straet

Zuid: ???
Geritss

Bijz: Adriaen Ghielen mede als voocht kindneren Peter
Adriaenss Fijnenbuijck en kinderen Rijck Adriaenss, Adriaen Adriaenss
Fijnenbuijck, Aert Janss als voocht kinderen Lesken ? Wouterss, Adriaen
Corneliss als voocht kinderen Huijpken ? Adriaenss en Anthonis Adriaenss Timmer
als voocht kinderen Willem Adriaenss. Erffg Jan Adr Fijnenbuijck.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 140r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-3-1626

1e Comparant: Thomas Janss Schipper

2e Comparant: Adriaen Ghielen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 203

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Ghielen mede als voocht kindneren Peter
Adriaenss Fijnenbuijck en kinderen Rijck Adriaenss, Adriaen Adriaenss
Fijnenbuijck, Aert Janss als voocht kinderen Lesken ? Wouterss, Adriaen
Corneliss als voocht kinderen Huijpken ? Adriaenss en Anthonis Adriaenss Timmer
als voocht kinderen Willem Adriaenss. Erffg Jan Adr Fijnenbuijck.

Op 4-12-1629 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 140r

Soort akte: erfdeling

Datum: 16-3-1626

1e Comparant: erffg Adriaen Lambrechtss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg: Janneken Berthoutss, Gerit Janss, kinderen
Lambert Adriaenss en Cornelis Michielss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 140v

Soort akte: erfdeling

Datum: 18-3-1626

1e Comparant: erffg Maeijken Janss wed Jacop Henricxss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg: weeskint Anneken Jacopss met Huijbert Adriaenss
als vader, Adriaen Jacopss Baes, Henrick Jacopss, Jan Jacopss, Jacop Jacopss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 141r

Soort akte: erfdeling

Datum: 18-3-1626

1e Comparant: kinderen Michiel Mathijss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: kinderen: Anthonis Michielss, Jan Michielss, Cornelis
Michielss, Mathijs Michielss, voorsoon,

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 142r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-3-1626

1e Comparant: Gerit Janss Pudt

2e Comparant: Willem Joosten Brock

Goederen: 2 dellen van Peter Mathijss aengecomen

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peter Goverden

West: Truijcken
M???ss

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 142r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-3-1626

1e Comparant: Gerit Janss Pudt

2e Comparant: Willem Joosten Brock

Goederen: een binnendelle gemeen met Adriaen Romboutss

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: wed Peter Peterss ???

Noord:

Zuid: Bastiaen
Peterss Greeff

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 142r

Soort akte: erefdeling

Datum: 6-4-1626

1e Comparant: kinderen Gerit Franss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: kinderen: Dingen Geritss en Aenken Geritss, Huijbert Geritss,
Aert Geritss, Jan Crijnen ? X Neesken Geritss, Anneken Geritss, Maeijken
Geritss, Cornelis Floris Pels x ?eesken Geritss,

Aert
Willems x Jacopsken Geritss.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 143

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-3-1626

1e Comparant: Jacopsken Laureijs wed Peter Wouterss Vechtel ea

2e Comparant: Lijsken Jan Claes Jacopss wedue en kinderen

Goederen: 3 geerden, inden polder, , in 12 geerden opten
westencant, met kinderen Jacop Wouterss

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen jacop Wouterss

West: Jochim
Peeterss ???

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jacopsken Laureijs wed Peter Wouterss Vechtel met
Vastardt Jacopss als voocht.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 143r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-3-1626

1e Comparant: Lijsken Jan Claessen wedue

2e Comparant: Jacopsken Laureijss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 8-1-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 143v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1626

1e Comparant: Hendrick Hendricxss Back ea

2e Comparant: Jan, Hendricxken en Jacopsken Jacopss

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 173

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Wilm Jacop
Thoniss

Noord: kinderen
Adriaen Deniss

Zuid: Gerit
Janss

Bijz: Hendrick Hendricxss Back en Denis Janss Haen als voocht
en toesiender van kinderen hendrick Hendricxss Back. Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 143v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1626

1e Comparant: Jan, Hendricxken en Jacopsken Jacopss

2e Comparant: Hendrick Hendricxss Back ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 173

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick Hendricxss Back en Denis Janss Haen als
voocht en toesiender van kinderen hendrick Hendricxss Back.

Op 1-4-1627 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 144r

Soort akte: erfdeling

Datum: 6-4-1626

1e Comparant: kinderen Lijsken Wouter Janss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: kinderen: Cornelis Michielss wed ?ijnken Janssdr en de
andere 4 kinderen.

Lijksen is zus van Jan Wouter Janss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 144r

Soort akte: accoord

Datum: 6-4-1626

1e Comparant: Neelken Peter Lijnen

2e Comparant: erffg Adriaen Janss Korsten, man za

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Neelken met als voocht Jocxhum Henricxss, swager.

Erffg: Jan Korsten, Anthonis Janss
Corsten, soon

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 144v

Soort akte: aanneming

Datum: 6-4-1626

1e Comparant: Neesken Franss wed Jacop Peterss Haenen

2e Comparant: Jan Pieterss en Gerit Franss, secr

Goederen: 2 kinderen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Neesken met Adriaen Franss Haenen als voocht

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 145r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1626

1e Comparant: Peter Geldens

2e Comparant: Corst Marceliss

Goederen: ½ delle

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Truijcken
Aert Scheppen

Noord: Aenken ?
Gheldens

Zuid: cooper

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 145v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1626

1e Comparant: Corst Marceliss

2e Comparant: Peter Geldens

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 11-5-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 145v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1626

1e Comparant: Aenken Gheldens

2e Comparant: Adriaen Jan Tijss

Goederen: een huijs met erve

Prijs: ƒ 115

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gheer steech

West: Vroukens
vaert

Noord: cooper

Zuid: Jan
Cornelis

Bijz: Aentken heeft broer Peter als voocht

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 146r

Soort akte: deling

Datum: 7-4-1626

1e Comparant: kinderen Huijbert Jan Vassen

2e Comparant: kinderen Corn Jan Bervoets

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken, Frans en Jan Janss Huijbrechtss, 3
voorkinderen.

kinderen Corn Jan Bervoets bij Margriet
Cornelis: Huijbert Corneliss, Aenken Corneliss met Tomas Janss Schipper als
voocht vande de nakinderen bij Cornelis Janss Bervoets.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 146v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-4-1626

1e Comparant: ??? Geritss ea

2e Comparant: Meerten Tijs ea

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 106

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Janss

West: weeskint
Dingeman Janss Bogaert cum suis

Noord: Het straet

Zuid: Peter
Janss

Bijz: ??? Geritss als voocht kinderen Adriaen Janss Bogaert,
Adraien Jan Segerss, Frans Huijbrechtss mede als voocht kint Seger Janss
Bogaert, Cornelis Peterss als voocht kint Dingeman Janss Bogaert. Erffg Adriaen
Janss Bogaert.

Meerten Tijss, Claes Toniss en Adriaen
Michielss den Jongen.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 146v

Soort akte: verklaring

Datum: 16-4-1626

1e Comparant: Anthonis Michielss en Mathijs Michielss, broers

2e Comparant: Sebastiaen Adriaenss van Campen

Goederen: hun vader za had procuratie vande erffg van Cornelis
Janss Haemel en had een obligatie tlv Seb. Deze is afgelost.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 147r

Soort akte: erfdeling

Datum: 16-4-1626

1e Comparant: weduwe en erffg Adriaen Aertss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dircxken Adriaen Janss Leur wed Adriaen Aertss

Mels Aertss Schep, Wilmken Aertss,
weeskint Peter Thoniss Cuijl met Cornelis Janss Cuijl als voocht. Erffg Adriaen
Janss Schep

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 147v

Soort akte: staat en inventaris

Datum: 16-4-1626

1e Comparant: Wilm Laureijss x Adriaentken Mertenss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 148r

Soort akte: aanneming

Datum: 1-5-1626

1e Comparant: Wilm Laureijss

2e Comparant: Jan Jochumss en Jacop Peterss, voocht /toesiender

Goederen: weskint bij Adriaentken Mertensdr

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 148v

Soort akte: aanneming

Datum: 1-3-1626

1e Comparant: Jan Janss Venis

2e Comparant: Peter Janss Cluijter als voocht

Goederen: 3 kinderen; Jan , Cornelis en Lijsken Janss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 148v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1626

1e Comparant: Wilm Huijgen ea

2e Comparant: Jan Willemss Buijs

Goederen: een huijs met erve

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend Oost: Hendrick
Adriaenss

West: cooper

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Wilm Huijgen en Jan Willemss Cloot als voocht en
toesiender kinderen Janneken Willemss za bij Jan Huijgen, Jan Willemss x Dingen
Cleijs en Jan Adriaenss x Maeijken Cleijss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 148v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-4-1629

1e Comparant: Cleijs Janssen ea

2e Comparant: Corstiaen Henricxss

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 252

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Janssen Rommen

West: Cornelis
Ariaen Peeterss

Noord: Herturgen ?
Straet

Zuid: Cornelis
Ariaen Peeterss

Bijz: Cleijs Janssen alsc voocht en Adriaen Krijnen als
toesiender vande kinderen van Adriaen Lendertss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 149r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-5-1626

1e Comparant: Jan Willemss Buijs

2e Comparant: Wilm Huijgen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wilm Huijgen en Jan Willemss Cloot als voocht en
toesiender kinderen Janneken Willemss za bij Jan Huijgen, Jan Willemss als
voocht Dingen Cleijs en Jan Adriaenss x Maeijken Cleijss.

Op 1-8-1627 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 149r

Soort akte: aanneming

Datum: 6-5-1626

1e Comparant: Peter Corneliss Spits

2e Comparant: Jan Jan Venis als gerechte bloetvoocht

Goederen: dochter van Claes Corn wed: Lijsken Claess

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 149v

Soort akte: deling

Datum: 9-5-1626

1e Comparant: erffg Jan Cornelis Haensberch

2e Comparant: Jan Janss ea

Goederen: Obligatien

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffgThomas Janss Schipper als voocht kinderen
Cornelis Janss Bervoets, Frans, Jan en Maeijken Huijbrechtss, kinderen
Huijbrecht Jan Vassen ter eenre.

Jan Janss, Jan Adriaenss Block, Wouter
Adriaenss Goetgaert ter andere.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 150r

Soort akte: aanneming

Datum: 13-5-1626

1e Comparant: Wouter Janss schout

2e Comparant: Mels Janss

Goederen: 5 kinderen bij Jenneken Janss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Henrick Franss x Geriken, Toniss Wouterss, 9-1-1641

Anthonis Peeterss x Lijsken, Peeter
Wouterss

Bastiaen Wouterss is overleden,
12-2-1640

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 150v

Soort akte: copie attestatie

Datum: 26-5-1626

1e Comparant: Jan Peterss vanden Beijen

2e Comparant: Anth Janss, Aliken Mathijs ? En Gieleken Corn Ptrs

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 150v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-5-1626

1e Comparant: Peterken Janss wed Anthonis Henricxss ea

2e Comparant: Peter Geldenss

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Camp

West: Diercxken Jochumss

Noord: ambacht
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Peterken Janss wed Anthonis Henricxss met Wouter Janss
voocht en Dirck Adriaen Quirijnsen ? Asl voocht en Mels Janss als toesiender
van haer kinderen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 151r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-5-1626

1e Comparant: Peter Geldenss

2e Comparant: Peterken Janss wed Anthonis Henricxss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peterken Janss wed Anthonis Henricxss met Wouter Janss
voocht en Dirck Adriaen Quirijnsen ? Asl voocht en Mels Janss als toesiender
van haer kinderen.

Peterken trouwt met Gelden Willemss
Decker.

Op 18-2-1630 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 151r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-5-1626

1e Comparant: Johannes Scheurmans, Antwerpen

2e Comparant: Maria Joosten ea

Goederen: 6 geerden, inden polder, in 12 geerden gecomen van
Seger Damen, aengecomen van Adr Michielss schout S'moer

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Mels Janss

West: heijligest
Wasoick

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Maria Joosten met Pastoor de Wit. Oosterhout, als
voocht

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 151v

Soort akte: deling

Datum: 28-5-1626

1e Comparant: kinderen Lambrecht Willemss met Mels Janss voocht

2e Comparant: Janneken, Maeijken en Lijnken Lambrechtss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 152r

Soort akte: accoord

Datum: 4-4-1626

1e Comparant: Jan Peterss ea

2e Comparant: Neesken Franss wed Jacop Peterss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Peterss als voocht en Cornelis Janss Cuijlen als
toesiender van t kint van Jacop Peter Hannen za. Neesken heeft Wilbert Janss
als voocht.

Peeter Jacopss is voldaan op 3-5-1628.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 152v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-5-1626

1e Comparant: Jochum Corneliss ea

2e Comparant: Jan Corsten

Goederen: een binnendijcxe delle

Prijs: ƒ 234

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Jan ??? x wed Peter Peterss

Noord: Adriaen Janss

Zuid: Adriaen
Jochumss

Bijz: Jochum Corneliss als voocht vervangende Willem Janss
van Heijst als toesiender vant kint van Huijbert Diercxss vander Maes bij
Liisken Janss van Heijst, Adriaen Romboutss, schout Capel, namens Jacop van
Passenroden als voocht van Cornelis Francken erffg van Sijken Corneliss eerste
huijsvrouw Huijbert Diercxss (proc 5-5-1626, Gorcum)

Jan Corsten woont te Cappel. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 152v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-5-1626

1e Comparant: Jan Corsten

2e Comparant: Jochum Corneliss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 234

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jochum Corneliss als voocht vervangende Willem Janss
van Heijst als toesiender vant kint van Huijbert Diercxss vander Maes bij
Liisken Janss van Heijst, Adriaen Romboutss, schout Capel, namens Jacop van
Passenroden als voocht van Cornelis Francken erffg van Sijken Corneliss eerste
huijsvrouw Huijbert Diercxss (proc 5-5-1626, Gorcum)

Jan Corsten woont te Cappel. Op
22-5-1628 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 153r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-5-1626

1e Comparant: Jochum Corneliss ea

2e Comparant: Jan Laureijs Lantmeter

Goederen: een perceel moergrond inde Molenbanck

Prijs: ƒ 12

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Molenbanck

Belend
Oost: Peter Jacopss

West: Ambachtsheer
Ravenschot met Molenwe??

Noord: Her straet

Zuid: erffg
Jochum Aertss Reijmer

Bijz: Jochum Corneliss als voocht vervangende Willem Janss
van Heijst als toesiender vant kint van Huijbert Diercxss vander Maes bij
Liisken Janss van Heijst, Adriaen Romboutss, schout Capel, namens Jacop van
Passenroden als voocht van Cornelis Francken erffg van Sijken Corneliss eerste
huijsvrouw Huijbert Diercxss (proc 5-5-1626, Gorcum)

Jan Corsten woont te Cappel. Jan
Laureijs te .Sprang

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 153r

Soort akte: aanneming

Datum: 2-6-1626

1e Comparant: Erken Willemss wed Peter Mathijss

2e Comparant: Mathijs Michielss en Willem Laureijss

Goederen: 4 kinderen: Anthonis, Dingenken, Gertken en Maeijken

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 153v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-7-1626

1e Comparant: Adriaen Adriaenss Coninck ea

2e Comparant: Jan Jacopss Timmerman

Goederen: een huijs met erve

Prijs: ƒ 520

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jacop Peter Hanen

West: wed Adriaen Adriaenss Freun

Noord: Jacop Thoniss weeskint

Zuid: Her straet

Bijz: Adriaen Adriaenss Coninck namens Herman Janss
Ruijstenberch. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 154r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-7-1626

1e Comparant: Jan Jacopss Timmerman

2e Comparant: Herman Janss Ruijstenberch

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 520

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Aerts verklaart namens de kinderen van Herman
dat de wilceur geheel is afgelost, 3-1-1629.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 154v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-8-1626

1e Comparant: Wouter Janss schout ea

2e Comparant: Vas Janss

Goederen: delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erffg Willem
Adriaenss

Noord: Joost Adriaen
Ghielen erffg

Zuid: Herman
Aertsz

Bijz: Wouter Janss schout namens erffg Jan Janss vanden
Werck (proc, G'berg, 13-11-1625).

Vas woont te Cleijn Dongen.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 155r

Soort akte: staat en inventaris

Datum: 8-8-1626

1e Comparant: Truijcken Janss x Cornelis Michielss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 155r

Soort akte: aanneming

Datum: 8-8-1626

1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker

2e Comparant: Hendrick Janss, bloetvoocht

Goederen: zijn kint bij Truijcken Janss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 156r

Soort akte: erfdeling

Datum: 9-8-1626

1e Comparant: erffg Matijs Janss van campen

2e Comparant: Aleijt Meertens

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Matijsz, Cornelis Jacopsz en kinderen,
kinderen Wilbort Cleijsz, Merten Tijsz, Jan Matijsz

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 157r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-8-1616

1e Comparant: Maeijken Huijgen wed Huijch Janss

2e Comparant: de kinderen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Michielss x Maeijken Huijgen, de kinderen met
Peter Rommen als voocht.

Jaartal is vermoedelijk 1626.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 158r

Soort akte: aanneming

Datum: 8-11-1626

1e Comparant: Adriaen Adriaenss Cleermaker (Snijder)

2e Comparant: Cleijs Janss, bloetvoocht

Goederen: kint van Adriaen Lennertsz

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 158r

Soort akte: aanneming

Datum: 8-11-1626

1e Comparant: Sebastiaen Geritss

2e Comparant: Cleijs Janss, bloetvoocht

Goederen: kint van Adriaen Lennertsz

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 158v

Soort akte: accoord

Datum: 28-11-1626

1e Comparant: Jan Willemss Buijs ea

2e Comparant: Wouter Wouterss den Jongen ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Willemss Buijs en Jan Jochumss Paep als voocht en
toesiender kint Wilm Laureijss.

Wouter Wouterss den Jongen als voocht
van Eelken zijn suster wed Wilm Laureijss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 159v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1626

1e Comparant: Adriaen Jochumss ea

2e Comparant: Huijbert Corneliss

Goederen: een binnendelle en perceel dwersdellen gecomen van
Bagijnen goet zoals Matijs Flooren beseten heeft

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: hoef van
Heukelom

Noord: Gerit Janss
Tgemoet

Zuid: kinderen
Maeijken Vaders

Bijz: Adriaen Jochumss als voocht kint Adriaen Beniss, Denis
Adriaen Deniss, Meijken en Neelken Adriaen Denisdr met Jan Adriaenss Croot als
voocht voor ½.

Joost Willemss voocht 2 kinderen Jacop
Corneliss za, Peter Jacopss, Anneken Jacopss, Jan Adams x Maeijken Jacopss,
Daniel Janss Cleermaecker x Dingenken Jacopss, Joost als voocht 2 kinderen
Pieter Henricxss en 4 kinderen Cornelis Jacopss voor dander ½.

Belending oost west kan ook andersom
zijn.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 160r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1626

1e Comparant: Adriaen Jochumss

2e Comparant: Jan Sachariass en Sacharias Janss

Goederen: een huijs metten hoff

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jochumss

West: wed Adriaen Sijmonss

Noord: Her straet

Zuid: Jan
Michielss

Bijz: Adriaen Jochumss als voocht kint Adriaen Deniss, Denis
Adriaen Deniss, Maeijken en Neelken Adriaen Denisdr met Jan Adriaenss Croot.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 160r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-12-1626

1e Comparant: Sacharias Janss

2e Comparant: Adriaen Jochumss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Jochumss als voocht kint Adriaen Deniss, Denis
Adriaen Deniss, Maeijken en Neelken Adriaen Denisdr met Jan Adriaenss Croot.

Adriaen Peterss Spoel namens broers en
zussen verklaart op 10-10-1630 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 160v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1626

1e Comparant: Jan Willems Cloot

2e Comparant: Peter Thomas Goverden

Goederen: zijn deel in de erffgoederen aengecomen van Wouter
Willemss

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 160v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-12-1626

1e Comparant: Peter Thomas Goverden

2e Comparant: Jan Willems Cloot

Goederen: wilceur tbv de aankoop van erfgoederen

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 21-7-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 161r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1626

1e Comparant: Peter Thomas Goverden ea

2e Comparant: Peter Thomas Goverden

Goederen: haar deel in de erfgoederen van Wouter Willemss

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peter Thomas Goverden en Willem Huijgen als voocht en
Jan Willemss als toesiender 3 kinderen Jenneken Willemss bij Jan Huijgen.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 161r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-12-1626

1e Comparant: Peter Thomas Goverden

2e Comparant: Willem Huijgen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van erfgoederen

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Huijgen als voocht en Jan Willemss als
toesiender 3 kinderen Jenneken Willemss bij Jan Huijgen. Op 3-10-1629 is de
wilceur geheel afgelost.

Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 161r

Soort akte: erfdeling

Datum: 19-12-1626

1e Comparant: erfg Joachim Jan Berthoutss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peter, Bert, weeskint Adriaen Joachimss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 162r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1626

1e
Comparant: Meerten Jacopss
ea

2e
Comparant: Adriaen Franss
ea

Goederen: 4
geerden, inden polder, in 12 geerden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot
Waspik

Toponiem:

Belend Oost: kinderen
Gerit Peterss

West: Jan Willemss Buijs cs

Noord: Maesen

Zuid: Jochim Segerss

Bijz: Merten Jacopss, Merten Adriaenss, Grietken Aerden met Peter Thomas secr
als voocht, Cornelis Claess mede namens 4 susters en broeders, Merten Adriaenss
namens Maeijken Adriaenss zijn suster ende Merten Aerden.

Adriaen Franss en Peter
Wouterss (in kop Huijbrechtss) voocht en toesiender kint Peter Janss voor de ½.

Jan Huijb Reijnen voocht kint
Jan Corneliss van Hertichvelt voor dander ½.

Geen verkoopprijs genoemd.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 162r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1626

1e Comparant: Janneken Berthouts ea

2e Comparant: Adriaen Franssen en Peter Wouterss ea

Goederen: 8 geerden lants in de 12 geerden uit de vorige akte

Prijs: ƒ 3400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Gerit Peterss

West: Jan
Willemss Buijs cs

Noord: Maesen

Zuid: Jochim
Segerss

Bijz: Janneken Berthouts met Peter Jochimss als voocht voor
¾ , Jan Berthoutss, Peter Jochimss als voocht Anneken Berthoutss (Jan
Berthoutss suster), de kinderen voor ¼.

Adriaen Franssen en Peter Wouterss als
voogden kint Peter Janss voor ½.

Jan Huijb Reijnen voocht kint Jan
Corneliss van Hertichvelt voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 162v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-12-1626

1e Comparant: Adriaen Franssen en Peter Wouterss ea

2e Comparant: Janneken Berthouts

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 3400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Franssen en Peter Wouterss als voogden kint
Peter Janss voor ½.

Jan Huijb Reijnen voocht kint Jan
Corneliss van Hertichvelt voor dander ½.

De wilceur is op 16-1-1630 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 163r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1626

1e Comparant: Jan Berthouts ea

2e Comparant: Jochim Segeren

Goederen: 4½ en 1/12 geerden, inden polder, in 7 geerden opten
oostencant

Prijs: ƒ 1077

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den heijligest

West: kinderen
Jochim Janss Paep met 1/3 deel

Noord: maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan Berthoutss, en Peter Jochimss als voocht Anneken
Berthoutss, suster.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 163r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-12-1626

1e Comparant: Jochim Segeren

2e Comparant: Jan Berthouts ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1077

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Berthoutss, en Peter Jochimss als voocht Anneken
Berthoutss, suster. Op 2-6-1929 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 163v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1626

1e Comparant: Jan Spierinck ea

2e Comparant: Jan Jochumss ea

Goederen: 12 roeijen dellen

Prijs: ƒ 18

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Spierinck voor ½. Maeijken Janss Seuen ? Met
Wouter Janss schout als voocht, erffg van Coenraet Janss.

Jan Jochumss en Henrick Adriaenss
voogden kinderen Aert Thoniss za en kint Dingeman Henricxss za

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 163v

Soort akte: aanneming

Datum: 28-12-1626

1e Comparant: Henrick Arss Schoenmakers

2e Comparant: Jan Jochumss

Goederen: t kint: Arnout Dingeman Henricxss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 164r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1627

1e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten ea

2e Comparant: Willem Joosten Brock

Goederen: een huijs met ackerlant, gecomen van Mathijs Floren

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Lendert Diercxss

Noord: Erffg Willem
Jacop Thoniss

Zuid: Jan Aertss
Dolck

Bijz: Sebastiaen Peter Corsten als voocht en Denis Peterssen
als toesiender van 5 kinderen van Gijsbert Bastiaenss Greeff en als voocht van
Peeter Bastiaenss en 2 kinderen Gerit Bastiaenss en als voocht van Anneken en
Maeijken Grevendochteren en Wouter Wouterss als voocht kint Adriaen Aertss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 164v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1627

1e Comparant: Willem Joosten Brock

2e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebastiaen Peter Corsten als voocht en Denis Peterssen
als toesiender van 5 kinderen van Gijsbert Bastiaenss Greeff en als voocht van
Peeter Bastiaenss en 2 kinderen Gerit Bastiaenss en als voocht van Anneken en
Maeijken Grevendochteren en Wouter Wouterss als voocht kint Adriaen Aertss.

Er vinden diverse betalingen plaats.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 165r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1627

1e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten EA

2e Comparant: Jan Petersen Geenen

Goederen: een huijs met erve

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van
Ghents vaert

Noord: kinderen Jan
Adriaenss Dolck

Zuid: jonckheer
Adriaen van Ravenschote

Bijz: Sebastiaen Peter Corsten als voocht en Denis Peterssen
als toesiender van kinderen van Gerit Bastiaenss Greef. Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 165v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1627

1e Comparant: Jan Petersen Geenen

2e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten EA

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Er vinden diverse betalingen plaats. 5 quitanties
aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 166r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1627

1e Comparant: Peter Jochumss ea

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: ½ mergen gronden inde Eijndenest

Prijs: ƒ 26

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Eijndenest

Belend
Oost:

West: Jan Arsss
Sprangers

Noord: Peter Anthoniss
Paeps

Zuid: erffg
Adriaen Adriaenss Cops

Bijz: Peter Jochumss namens Jochim Jan Berthouts vader za
(proc 2-1-1625)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 166r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1627

1e Comparant: Jan Wouter Janss ea

2e Comparant: Jan Peterss Geenen

Goederen: ½ in 4½ mergen gronden gecomen van Wouter Janss za,
gemeen met Jan Wouter Janss

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Anneken Diercxs Foppen weu

West: Jan Wouter
Janss

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Jan Wouter Janss als voocht kinderen Lijsken Wouter
Janss za em
mede namens Willem Arss Cremer (Gorinchem, 6-1-1626)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 166v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1627

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Peter Thomas Goverden

Goederen: ½ mergen uit vorige akte

Prijs: ƒ 34

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 166v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1627

1e Comparant: Peter Thomas Goverden

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 34

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-4-1628 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie
aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 166v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1627

1e Comparant: Dirck Peterss voocht kinderen Jan Henricxss Hespel

2e Comparant: Adriaen Adriaenss Cleermaker

Goederen: ¼ acker saeijlant gemeen met cooper en Dirck Gerit Aen
Venis kinderen, gecomen van Adriaen Janss Vos

Prijs: ƒ 222

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peter Adriaenss

West: Jan
Willemss Buijs

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 167r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1627

1e Comparant: Adriaen Adriaenss Cleermaker (Snijder)

2e Comparant: Dirck Peterss voocht kinderen Jan Henricxss Hespel

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 222

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Henrick Janssen en Jan Aertss Metser krijgen geld.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 167v

Soort akte: erfdeling

Datum: 20-2-1627

1e Comparant: Aert Adriaenss ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aert Adriaenss, Huijbert Adriaenss, Lambert Janss x
Adriaenken Arss en Peter Jochumss x Eelken Arss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 168r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1627

1e Comparant: Jan Janss Gijben

2e Comparant: Geraert Janss

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Adriaen Mathijss cs

West: Jan
Mathijss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 168v

Soort akte: staat en inventaris

Datum: 26-2-1627

1e Comparant: Anthonis Henricxss za x Peterken Janss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 169v

Soort akte: aanneming

Datum: 28-2-1627

1e Comparant: Peterken Janss wed Anthonis Henricxss

2e Comparant: Dirck Adriaenss en Mels Janss

Goederen: haer 5 kinderen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Henrick Anthoniss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 170v

Soort akte: staat en inventaris

Datum:

1e Comparant: Adriaen Jacopss Bommeler

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 171v

Soort akte: aanneming

Datum: 22-2-1627

1e Comparant: Anneken Adriaenss wed Adr Jacopss Bommeler

2e Comparant: Cornelis Stevenss

Goederen: haer 5 kinderen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 172r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1627

1e Comparant: Jan Wouter Janss ea

2e Comparant: Geraert Janss

Goederen: ½ acker saeijlant met gronden

Prijs: ƒ 225

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: erffg Gerit Janss Tgemoet

West: Cornelis
Michielss

Noord: waterganck

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Jan Wouter Janss als voocht 4 kinderen Lijsken Wouter
Janss int bijwesen van Henrick en Thonis Janss en namens Willem Arss Cremer en
zijn kint. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 172r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1627

1e Comparant: Geraert Janss

2e Comparant: Jan Wouter Janss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 18-9-1629 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 172v

Soort akte: erfdeling

Datum: 3-3-1627

1e Comparant: Henrick Adriaenss ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Henrick Adriaenss , Cornelis Driess, Gerit Dircxss en
Adriaen Direcxss, Anthonis Janss x Neelken Lauriss. Erffg Adriaen Jan Meliss ?

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 173r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1627

1e Comparant: Anthonis Janss Seu

2e Comparant: Hendrick Adriaenss Leu

Goederen: ½ acker saeijlant gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Coenraet vJanss

West: wed Peter
Huigen

Noord: Willem
Huijgen

Zuid: cloosters
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 173r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1627

1e Comparant: Lijsbet Aertssdr ea

2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser

Goederen: 1/3 delle voor Thomas Janss Schipper gemeen met Jan
Adriaen Gijben ?, out schout Baertwijck en cooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Wilm Aerss Decker

West: pastoors
erffg

Noord: heijligest

Zuid: Her straet

Bijz: Lijsbet Aertssdr namens Adriaen Adriaenss (Bergen
opten Soom) en Peter Adriaenss x Lisbet voorss (Brouwershaven) (proc G'berg)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 173v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1627

1e Comparant: Lijsbet Aertssdr ea

2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser

Goederen: 1/3 delle

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Adriaen
Franss Cuijper ?

Noord: Herman Aertss

Zuid: erffg
Gerit Franss

Bijz: Lijsbet Aertssdr namens Adriaen Adriaenss (Bergen
opten Soom) en Peter Adriaenss x Lisbet voorss (Brouwershaven) (proc G'berg)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 174r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-3-1627

1e Comparant: Peter Geldens

2e Comparant: Adriaen Jan Thijss

Goederen: zijn deel in een ackerlant met den dries

Prijs: ƒ 75

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: geersteech

West: Vroukens
vaert

Noord: geersteech

Zuid: cooper

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 174r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-3-1627

1e Comparant: Adriaen Jan Thijss

2e Comparant: Peter Geldens

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 12-10-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 174v

Soort akte: staat en inventaris

Datum: 3-4-1627

1e Comparant: Hendrick Willemss x Neelken Peterss ?

2e Comparant:

Goederen: aengebrocht bij Aenken Corneliss, Henricxs moeder

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 175r

Soort akte: aanneming

Datum: 3-4-1627

1e Comparant: Aenjen Corneliss wed Peter Jan Mathijss

2e Comparant: schout en heemraden

Goederen: t kint van Henrick Willemss en Neelken Peterss:
Willemken Henricxs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 175v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-3-1627

1e Comparant: Dingen Adriaen Wouterss en Huijbert Mertens

2e Comparant: Wouter Jacopss Visscher

Goederen: 3 delen in een acker met 2 veldekens en 3 delen int 3e
veldeken teijnde acker van Jan Peter Willemss met Corn Arss Haensberch

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jan Peter Willemss

West: wed Mathijs
Peeterss

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Dingen heeft Adriaen Michielss als voocht

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 176r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-3-1627

1e Comparant: Mathijs Michielss ea

2e Comparant: Jochim Segerss

Goederen: 7 geerden, inden polder

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jan Andriess den Jongen

West: kint Wouter
Mertenss Turck

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Mathijs Michielss en Mathijs Janss , samen namens
Catelijn Janss wed Peter Willemssen kinderen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 176r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-3-1627

1e Comparant: Jochim Segerss

2e Comparant: Catellijn Janss wed Peter Willems en kinderen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Janss x Catelijn Janss verklaart dat op 20-10
?-1630 de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 176v

Soort akte: deling

Datum: 16-4-1627

1e Comparant: kinderen Maeij Jacop Henricxss weduwe

2e Comparant:

Goederen: deling van obligatien

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen, Jacopsken, Jan en Henrick Jacopss, Huijbert
Adriaenss x Anneken Jacopss za en zijn zoon Jacop Huijbertss. Erfg Maeij Janss
x Jacop Henricxss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 177v

Soort akte: deling

Datum: 29-4-1627

1e Comparant: kinderen Adr Stevenss Verschurincx x Janneken

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Mathijss x Henrricxsken Adriaen Steven
Verschurincx, Wouter Adriaen Stteven, Adriaen Jan Matheuss x Sijken,

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 178v

Soort akte: aanneming

Datum: 29-12-1628

1e Comparant: Grietken Jacopss wed Tomas Janss, schout Waspick

2e Comparant: Wouter Janss schout bestorven voocht

Goederen: 4 onmondige kinderen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Grietken heeft als voocht Jan Jan Andriess, haar oom.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 179r

Soort akte: accoord

Datum: 3-2-1626

1e Comparant: erffg Dierck Corstiaenss

2e Comparant: erffg Maeijken Cornelis Floren

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Daem Joosten, Thonis Joosten als voocht Goeijert en
Dierck Corstiaenss kinderen, Anneken Diercxss x Abraham vande Wijngaert, Daem
is swager van Anneken.

Jacop Peeterss, Peter Peeterss, Jan
Janss, swager, Neelken Peeterss en Lijnken Peeterss. Kinderen van Maeijken, zij
was getrouwt geweest met Dierck Corstiaenss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 180r

Soort akte: transport

Datum: 14-6-1627

1e Comparant: Adriaen Michielss ea

2e Comparant: Adr Michielss tbv kinderen Ptr Arss Fijnenbuick

Goederen: 1½ hont gronden inde Molenheij

Prijs: ƒ 54

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Geldens

West: Hoeff van
Heuckelom

Noord: Ghijb Geritss

Zuid: kinderen
Reijn Willemss

Bijz: Adriaen Michielss mede als voocht van Adriaen Fijnenbuijck
kinderen, Rijck Aerss kinderen, Adriaen Corneliss van Es voocht kinderen
Huipken Arss, , Peter Peeterss Bruijnen, Aert Jan Aertss als voocht kint
Baetken Wouterss. Erffg Jan Arss Fijnenbuijck

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 180v

Soort akte: accoord

Datum: 1-5-1627

1e Comparant: Corn Thoniss Hoevener wed Maeijken Janss

2e Comparant: Jan Janss voocht kint van Maeijken en Corn ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken is wed Adriaen Heijnricxss.

Jan Janss voocht kinderen van Maeijken
int bijwesen van Anthonis Janss, broer.

Willem Mathijs x maeijken Jacopss Locht
wed Cornelis Toniss Hoevener

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 181r

Soort akte: staat en inventaris

Datum: 10-5-1627

1e Comparant: Maeijken Janss za

2e Comparant: Cornelis Toniss Hoevener wednr Maeijken

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 181v

Soort akte: smaldeling

Datum: 11-5-1627

1e Comparant: kinderen Peter Wouterss x Willemken Huijbrechtss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert Peeterss, Huijbert Janss x Adriaenken Peterss
en Geraert Janss x Janneken Peeterss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 182v

Soort akte: accoord

Datum: 11-5-1627

1e Comparant: Adriaen Franss Cuijper

2e Comparant: Commer Franss, broer, soldaet te Heusden

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 183r

Soort akte: accoord

Datum: 26-5-1627

1e Comparant: Willem Peterss Meijsen van Munen ea

2e Comparant: Aert Pauwelss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Peterss Meijsen van Munen en Jan Cornelis
Schalidecker van Tongere namens Thonis Janss van Ceulen.

Thonis Janss eist van Aert Pauwelss van
Waspick geld.

Wilm Peeterss wednr Maria Janss van
Ceulen en Lijsken Janss van Ceulen wed Corn Janss Schaliedecker, erffg
Anthoniss Janss.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 183v

Soort akte: deling

Datum: 27-5-1627

1e Comparant: Damiaen Joosten en Denis Peterss Haen, kerckmrs

2e Comparant: Adriaen Franss Cuijper

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 184r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-6-1627

1e Comparant: Jan Willemss Buijs en Lijsken Willemss

2e Comparant: Adriaen Franss ea

Goederen: 3½ geerden, gecomen van Anneken Willem Wouterss cs,
polder, in 12 geerden, met Anneken Dielis en erffg Jan Cleijs Jacopss

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochim Segeren

West: Jan
Adriaenss

Noord: Maesen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Lijsken met Jochim Joosten als voocht.

Adriaen Franss vanwege Jan Huijb Reijnen
als voocht kint Jan Corneliss van Hertichsvelt.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 184r

Soort akte: accoord

Datum: 3-6-1627

1e Comparant: Aert Peeter Jan Gijben ea

2e Comparant: Adriaen Peeterss x Maeijken Adriaenss Denisdr ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aert Peeter Jan Gijben voocht kint Andries Aert
Driess.

Adriaen Peeterss x Maeijken Adriaenss
Denisdr en Denis Adriaen Deniss, Neelken Adriaen Deniss, Adriaen Peeterss
namens Cornelis Adriaen Deniss. Erffg Adriaen Deniss x maeijken Aertss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 185r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-6-1627

1e Comparant: Adriaen Conincx, stadthouder Raemsdonck, ea

2e Comparant: Jacop Jacopss Timmerman

Goederen: een acker saeijlant, aengekomen van Maeijken Joosten

Prijs: ƒ 484

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Mels Janss

West: erffg Jan
Peeterss Meulder

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Adriaen Conincx, stadthouder Raemsdonck, namens Seeger
Peeterss, Rotterdam, (proc 2-3-1627,
G'berg) en Dirck Peeterss. Broer, Anneken ende Maeijken
Peeterss voor ½.

Jochim Joosten voor dander ½. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 185v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-6-1627

1e Comparant: Jacop Jacopss Timmerman

2e Comparant: Adriaen Conincx, stadthouder Raemsdonck, ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 484

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Conincx, stadthouder Raemsdonck, namens Seeger
Peeterss, Rotterdam, (proc 2-3-1627,
G'berg) en Dirck Peeterss. Broer, Anneken ende Maeijken
Peeterss voor ½.

Jochim Joosten voor dander ½.

Op 28-1-1629 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 186r

Soort akte: erfdeling

Datum: 4-6-1627

1e Comparant: erffg kint Adriaen Jacop Baes ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg kint Adriaen Jacop Baes x Jansken Adriaen Janss
Scheppen:

Mels Aertss Schep als voocht weeskint
Huijbert Janss Schep en Theunken Janss Schep, Maeijken Peeterss wed Adriaen
Janss Schep met Cornelis Peeterss als voocht

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 186v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-6-1627

1e Comparant: Aert Henricxss Meulder tot Raemsdonck ea

2e Comparant: Frans Huijbertss

Goederen: een geerde, inden polder, met cooper en Huijbert Jan
Huijben cs, in 6 geerden op oostencant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Schuijfhil

West: Frans
Huijbertss int selve stuck

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Aert Henricxss Meulder tot Raemsdonck namens Herman
Janss, ruijter onder ritmeester Panums ?, wed Maeijken Janss. (proc G'berg,
17-4-1627)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 187r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-6-1627

1e Comparant: Anthonis Michielss Stockmans

2e Comparant: Matheus Peeter Teuwen

Goederen: een huijs met erve zoals het van Peeter Matheuss is
geweest

Prijs: ƒ 975

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: wed Aert Adriaenss Schep

West: erffg
Cornelis Janss ???

Noord: Her straet

Zuid: Oude
straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

Lendert Thonis

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 188r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-6-1627

1e Comparant: Peter Lauriss x Dircxken Adriaensdr

2e Comparant: Adriaen Corsten

Goederen: 1 mergen ackerlant, aengecomen van Adriaen Janss Leu
za

Prijs: ƒ 650

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Cornelis
Stevenss

Noord: Jan Wijten

Zuid: Huijbert
Dircxss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 188r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-6-1627

1e Comparant: Adriaen Corsten

2e Comparant: Peter Lauriss x Dircxken Adriaensdr

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 26-10-1631 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 188v

Soort akte: transport

Datum: 23-6-1627

1e Comparant: Jacop Corneliss Buijs

2e Comparant: Cornelis Corneliss Buijs, broer

Goederen: 6 geerden, inden polder, in 12 geerden, gecomen van
Adruaen Michielss, schout Sgravenmoer

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jochim Janss Beerten

West: kinderen
Adriaen Janss Bogaerden

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 188v

Soort akte: aanneming

Datum: 25-6-1627

1e Comparant: Anneken Jochumss wed Henrick Arss Schoenmakers

2e Comparant: Jochim, Melis, Dirck Henricxss ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jochim, Melis, Dirck Henricxss en Corst Janss x
Adriaentken Henricxss en Cornelis Adriaenss voocht van de 4 kinderen: Teunken,
Ariaen, Maeijken, Anneken Henricxss, Willemken Henricxss, Huijbert Henrcixss en
Jan Henricxss met Jochum Henricxss als voocht kint Dingeman Henricxss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 189v

Soort akte: accoord

Datum: 5-7-1627

1e Comparant: Jan Jan Gijben vanwege dochter en zoon

2e Comparant: Peeter Thomas en Corn Jacopss Buijs, heijligestmrs

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 190r

Soort akte: erfdeling

Datum: 8-7-1627

1e Comparant: erffg Adriaen Aertss Schouten

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg: Jan Jacopss Timmerman x Aliken Adriaenss
Schouten, Adriaen Aertss, Jan Adriaenss Schouten en Cornelis Aertss, broer.

Er is sprake van de drie kinderen.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 191r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-10-1627

1e Comparant: Mathijs Jan Thijss

2e Comparant: Jan Willemss Cloot

Goederen: een erff en ackerlant met veldekens

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Adriaen Janss Bogaerts

West: Adriaen
Wouterss weeskinderen cs

Noord: cloosters
goet

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 191r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-10-1627

1e Comparant: Jan Willemss Cloot

2e Comparant: Mathijs Jan Thijss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Michielken Arss wed Mathijs Jan Thijss met Adrien
Michielss als voocht verklaart op 21-10-1647 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 191v

Soort akte: accoord

Datum: 8-7-1627

1e Comparant: Jan Peeterss Geenen wednr Neelken Janss

2e Comparant: Thomas Janss ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Thomas Janss als toesiender en mede namens Adriaen
Aertss Sanger ? Als voocht van Cornelis Aertss soon van Neelken Janss bij Aert
Corneliss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 192v

Soort akte: accoord

Datum: 17-10-1627

1e Comparant: Jacomijn Arss ea

2e Comparant: Lijnken Arss, suster

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacomijn Arss en Denis Peeterss als toesiender van
haer jkinderen bij Huijbert Korstiaenss Greeff

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 193r

Soort akte: aanneming

Datum: 20-10-1627

1e Comparant: Adriaen Gerit Peeterss, Oosterhout

2e Comparant: schout en heemraden

Goederen: Jan Wiercken, zoon van Wierck geritss, neve

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 193v

Soort akte: accoord

Datum: 28-10-1627

1e Comparant: Adriaen Peeterss Spoel x Maeijken Adr Denisdr ea

2e Comparant: Aert Peeterss Heijnen ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Peeterss Spoel x Maeijken Adriaen Denisdr mede
namens Neelken en Cornelis Adriaen Deniss. Erfg Adriaen Deniss.

Aert Peeterss Heijnen voocht kinderen
Andries Aert Driess

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 194v

Soort akte: copie procuratie

Datum: 29-10-1627

1e Comparant: Wouter Henricxss x Machielken Dingemans

2e Comparant: Wouter Janss schout tot Waspick

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: G'berg

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 195r

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Wouter Janss namens Wouter Henricxss

2e Comparant: Aenken Dingemans, moeder

Goederen: ¼ in 9 geerden, inden polder

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Coenraet vJanss cs

West: Michiel
vanden Eijnde, schout Gils

Noord: Maesen

Zuid: Henrick
Luijten Ambacht

Bijz: Proc zie folio 194v

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 195v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-11-1627

1e Comparant: Gerit Willemss Timmer ea

2e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss (Sprangers in de kop)

Goederen: een huijs met erve, gecomen van Willem Aerss Decker

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Lendertss

West: Thonis
Janss

Noord: Her straet

Zuid: Adriaen
Jacopss Baesen

Bijz: Gerit Willemss Timmer met Sacrijs Rutten en Adriaen
Arss sijne kinderen voor ½.

Jan Segerss voor 3 delen en Franss
Huijbertss als voocht Aenken ? Segers, zus van Jan, voor 1 deel in dander ½.
Betaald wordt via 3 wilceuren.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 195v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-11-1627

1e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss

2e Comparant: Gerit Willemss Timmer

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 11-5-1631 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 196r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-11-1627

1e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss

2e Comparant: Jan Segerss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 11-5-1630 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 196r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-11-1627

1e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss

2e Comparant: Frans Huijbertss voocht Aenken Segerss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 12-1-1630 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 196v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-11-1627

1e Comparant: Willem Stevenss ea

2e Comparant: Peeter Theuniss

Goederen: een huijs net erve

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arss Schouten kinderen

West: Jacop
Jacopss Timmerman

Noord: Michiel
Peeterss

Zuid: Adriaen
Da??? den Wever

Bijz: Willem Stevenss, Andries C??? als toesiender 4
kinderen Staes Arss. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 197 lv

Soort akte: eedt ?

Datum: 19-7-1689

1e Comparant: Frans en Anthonis Corneliss Swart ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans en Anthonis Corneliss Swart en Maeijken Huijbert
Bervoets x Hendrick van Tilborgh

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 197r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-11-1627

1e Comparant: Peeter Theuniss

2e Comparant: Willem Stevenss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 197v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-12-1627

1e Comparant: Jan Willemss Buijs ea

2e Comparant: Peeter Thomas secretaris

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Peeter Jochumss

West: Andries
Dingeman

Noord: Jan Thonis
Weushoff

Zuid: Andries
Dingeman

Bijz: Jan Willemss Buijs als voocht en Jan Jochumss als
toesiender vant kint van Willem Laureijss za voor ½.

Sebastiaen Geritss als voocht vant kint
van Lendert Diercxss za voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 198r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-12-1627

1e Comparant: Peeter Thomas secretaris

2e Comparant: Jan Willemss Buijs ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Willemss Buijs als voocht en Jan Jochumss als
toesiender vant kint van Willem Laureijss za voor ½.

Sebastiaen Geritss als voocht vant kint
van Lendert Diercxss za voor dander ½.

Op 22-12-1629 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 198v

Soort akte: accoord

Datum: 1-12-1627

1e Comparant: Cornelis Mathijss x Henricxken Arss ea

2e Comparant: Jan Dircxss, swager en zijn moeder

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Mathijss x Henricxken Arss wed Anthonis
Lauriss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 199r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-12-1627

1e Comparant: Cornelis Stevenss Swart

2e Comparant: Jan Wijten

Goederen: een deel ackerlant in Wijt Willemss stede zoals
gekocht van Adriaen Meulders en Huijbert Corneliss

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Wijten

West: Peeter Arss
cs

Noord: Jan Wijten

Zuid: Cornelis
Stevenss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 199r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-12-1627

1e Comparant: Jan Wijten

2e Comparant: kinderen Jan Jan Meliss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 198v)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 5-4-1662 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 200r

Soort akte: erfdeling

Datum: 22-12-1627

1e Comparant: erffg Adriaen Janss Bogaert en Adriaenken Claess

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg: Jan Peeterss x Janneken Adriaenss, Claes Arss
en Adriaen Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 201r

Soort akte: erffdeling

Datum: 22-12-1627

1e Comparant: erffg Peeter Jochumss Paep

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg: Jacop Jacopss x Adriaenken Peeterss, Lijnken
Peeterss met Jan Jochumss en Adriaen Aertss als voocht en toesiender,

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 202r

Soort akte: erffdeling

Datum: 4-1-1628

1e Comparant: erffg Jan Andriess Bogaert

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg: Michiel Janss x weduwe Andries Janss Bogaert,
Jan Segerss en Aenken Segerss met Frans Huijbrechtss als voocht, kinderen
Adriaen Janss Bogaert, Frans Huijbrechts x heijlken Jan Bogaertss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 202v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1628

1e Comparant: Wouter Wouterss en Cornelis Janss x Eelken Wouters

2e Comparant: Jochim henricxss

Goederen: ½ delle, gemeen met Huijpken Wouterss hun suster

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend Oost: wed Thomas
Janss cs

West: Andries
Dingemanss cs

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 203r

Soort akte: rekening

Datum: 21-1-1628

1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher

2e Comparant: erffg Cornelis Arss Haensberch

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 203v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1628

1e Comparant: Jacop Peeterss x Anneken Thomass ea

2e Comparant: Cornelis en Meliss Janss als voogden ea

Goederen: een stuk lant

Prijs: ƒ 26

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Cornelis Janss

West: Sgrevelduijn

Noord: kinderen
Cornelis Janss

Zuid: Anthonis
Bastiaenss

Bijz: Jacop Peeterss x Anneken Thomass, Thijs en Lijsken
Arss kinderen van Adriaen Huijben, mede namens Adriaen en Jan Thomass, swagers
(proc 15-6-1627), Adam Claess Thomass.

Adriaen Cornelis, Meliss Janss als
voocht en Jan Arss Pharo als toesiender van Jan Cornelis Wijngaert zijnen
broeder.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 204r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1628

1e Comparant: Frans Arss Boeser ea

2e Comparant: Aert Arss

Goederen: een huijs, hoff en boomgaert op oostzijde Vroukens
vaert

Prijs: ƒ 839

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Maeijken Vaders

West: Adriaen
Janss Hoevener

Noord: timmerstede

Zuid: Her straet

Bijz: Frans Arss Boeser namens Adriaen Janss Hoevener (proc
Bergen oopten Soom, 10-1-1628) voor ½.

Maeijken Arss met Thomas Janss als
voocht, Frans Arss Boeser als voocht van de 4 kinderen van Maeijken bij Adriaen
Janss Hoevener [?] voor dander ½. Betaald wordt via 2 wilceuren.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 204v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1628

1e Comparant: Aert Arss

2e Comparant: Maeijken Arss Panum en kinderen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 464

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 21-6-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 205r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1628

1e Comparant: Aert Arss

2e Comparant: Frans Arss Boeser tbv Adr Janss Hoevener

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op27-12-1638 is de wilceur geheel afgelost bij
Cornelia Janss wed Adriaen Janss Hoevener.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 205v

Soort akte: aanneming

Datum: 28-1-1628

1e Comparant: Anneken Corneliss wed Jacop Stoffelen

2e Comparant: Claes Stoffelen

Goederen: 2 kinderen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 206r

Soort akte: inventaris

Datum: 28-1-1628

1e Comparant: kinderen Jacop Stoffelen

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 206v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-2-1628

1e Comparant: Aenken Corsten wed Bert Bastiaenss ea

2e Comparant: Jan Willemss Cloot

Goederen: ½ moeracker

Prijs: ƒ 245

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbertss

West: kinderen
Mels Janss

Noord: Her straet

Zuid: Oude Vaert

Bijz: Aenken Corsten wed Bert Bastiaenss en namens schout en
gerechten van Raemsdonck vanegen de gemeene crediteuren volgens ackte van
renuntiatie gedaen bij Bert Michielss Vlees x Janneken Beerten (proc
Raemsdonck, 24-7-1626).

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 207r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1628

1e Comparant: Jan Willemss Cloot

2e Comparant: Aenken Corsten wed Bert Bastiaenss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 245

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aenken Corsten x Peeter Aertss Vender. Op 2-4-1629 is
de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 207v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-2-1628

1e Comparant: Jan Willemss Cloot

2e Comparant: Servaes Jacopss

Goederen: ½ moeracker

Prijs: ƒ 238

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbertss

West: kinderen
Mels Janss

Noord: Her straet

Zuid: Oude Vaert

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 207v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1628

1e Comparant: Servaes Jacopss

2e Comparant: Jan Willemss Cloot

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 238

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-4-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 208r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1628

1e Comparant: Henrick Janss Snijder

2e Comparant: Anthonis Janss, broer

Goederen: zijn deel inde nalatenschap van zijn grootvader en
grootmoeder en ouders

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De koopsom is op 1-5-1632 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 208r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1628

1e Comparant: Claes Stoffelen, Oosterhout

2e Comparant: Jan Gheritss

Goederen: ½ acker opten oostencant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: vaertcant

West: Jan Arss
Pharo

Noord: Jan Arss
Pharo en Huijbert Dircxss

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 208v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-2-1628

1e Comparant: Jan Gheritss

2e Comparant: Claes Stoffelen, Oosterhout

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 8-3-1631 is de wilceur geheel afgelost. Getekend
Claes Stoffelen Cluijter.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 209r

Soort akte: erfdeling

Datum:

1e Comparant: Theunis Janss ea

2e Comparant:

Goederen: geen gegevens verder opgeschreven

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Theunis Janss en Jan Wouter Janss als voocht Jan Janss
sijn susters weeskint.

Alsoo Theunis Janss zijne vader suster en
broeder

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 209v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1628

1e Comparant: Adriaen Romboutss, schoudt Cappel

2e Comparant: Adriaen Franss Cuijper

Goederen: ½ mergen ackerlant, gecomen van zijn vader za.

Prijs: ƒ 330

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: de Gheer

Belend
Oost: de Gheer

West: Gherit
Franss erffg

Noord: Phaes Jans

Zuid: Jan
Matheuss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 210r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1628

1e Comparant: Adriaen Franss Cuijper

2e Comparant: Adriaen Romboutss, schoudt Cappel

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 26-10-1629 is de wilceur geheel afgelost. Er is een
wuitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 210v

Soort akte: erfdeling

Datum: 14-3-1628

1e Comparant: Peeter Jochumss wed Sofia Peeter Wouterss

2e Comparant: hun weeskint

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Het weeskint heeft Wouter Janss schout namens Henrick
Huijmans als gerecht bestorven bloetvoocht

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 211r

Soort akte: erfdeling

Datum: 18-3-1628

1e Comparant: Maeijken Janss wed Jan Thijss

2e Comparant: de kinderen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken heeft Jan Arss Cluijter als voocht.

Adriaen
Jan Thijss, Jacop Jan Thijss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 211v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-3-1628

1e Comparant: Jan Peeter Geenen x Eelken Jan Thijssdr

2e Comparant: Maeijken Jan Thijss weduwe

Goederen: het deel van Eelken in de nalantenschap van haar vader

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken Janss is wed Jan Thijss (folio 211r)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 211v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-3-1628

1e Comparant: Maeijken Arss ea

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: ½ hondt ackerlant op westencant met Adriaen Jacopss
Corp; 2e een huijswerf, ½ hoff en 2 stukjes lant

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jacopss Corp

West: Maeijken
Adriaenss voorss

Noord:

Zuid: Denis
Peeterss Haen

Bijz: Maeijken Arss wed Adriaen Corsten met Jacop Joosten
als voocht voor ½.

Sebastiaen Peeter Corsten (Greeff ?) als
voocht en Denis Peeterss Haen als toesiender vant kint van Peeter Sebastiaen
Greeff bij de voorss Maeijken Arss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 212r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-3-1628

1e Comparant: Jan Corneliss

2e Comparant: Adriaen Joosten

Goederen: ½ huijs, hoff en erve, gemeen met cooper met noch ½
acker saeijlant

Prijs: ƒ 305

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: cooper

West: Anneken Jochumss cs

Noord: Her straet

Zuid: Cloosters
goet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 212v

Soort akte: wilcuer

Datum: 23-3-1628

1e Comparant: Adriaen Joosten

2e Comparant: Jan Corneliss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 305

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Er worden enkele betalingen verricht oa aan Adriaen
Peeterss en verdere erffg.

Sijken Corneliss, Anneken Cornelis en
Adr Peeterss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 212v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-3-1628

1e Comparant: Adriaen Joosten

2e Comparant: Jochim Hendricxss

Goederen: een perceelken ackerlant: 1/4 van het ackerlant zoals
Adriaen het heeft. (folio 212r)

Prijs: ƒ 195

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: vercooper

Noord: Her straet

Zuid: Cloosters
goet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 213r

Soort akte: wilcuer

Datum: 23-3-1628

1e Comparant: Jochim Hendricxss

2e Comparant: Jan Corneliss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 195

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur is op 17-10-1638 geheel voldaan. Sijken
Corneliss, Anneken Cornelis en Adr Peeterss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 213r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-9-1628

1e Comparant: Jan Cornelis Thomass x Dingna Bernaerts

2e Comparant: Frans Arss Boeser

Goederen: een erff lants met groint

Prijs: ƒ 287

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: kinderen
Adriaen Arss Fijnenbuijck

Noord: Her straet

Zuid: cooper

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 213v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1628

1e Comparant: Henrick Henricxss Back ea

2e Comparant: Thomas Janss Schipper en Wilbert Corneliss

Goederen: een huijs, hoff ende ackerlant

Prijs: ƒ 550

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Lambertss

West: Neesken ?
Wijten

Noord: Jochim
Jochimss Backer

Zuid: ???
Thoniss

Bijz: Henrick Henricxss Back als voocht en denis Peeterss
haen als topesiender van kinderen Peeter Henricxss Back. Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 213v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-3-1628

1e Comparant: Thomas Janss Schipper en Wilbert Corneliss

2e Comparant: Henrick Henricxss Back ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Henrick Henricxss Back als voocht en denis Peeterss
haen als topesiender van kinderen Peeter Henricxss Back. Op 14-12-1633 is de
wilceur geheel afgelost. Een deel vande wilceur wordt verkocht aan Huijpken
Peeter Godtschalcx.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 214r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1628

1e Comparant: Henrick Henricxss Back ea

2e Comparant: Denis Peeterss Haen

Goederen: ½ hont ackerlant inde steede van cooper, opten
oostencant

Prijs: ƒ

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend Oost: dwers
ackers

West: cooper

Noord: Huijbert
Geritss

Zuid: erffg Giel
Janss Licht ?

Bijz: Henrick Henricxss Back als voocht en denis Peeterss
haen als topesiender van kinderen Peeter Henricxss Back.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 214v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1628

1e Comparant: Henrick Henricxss Back ea

2e Comparant: Denis Peeterss Haen

Goederen: ¼ delle, gemeen met erffg Bert Michielss cs

Prijs: ƒ 180

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: gemeenen dijck

West: Sgravenmoer

Noord: cooper

Zuid: Michiel
Arss

Bijz: Henrick Henricxss Back als voocht en denis Peeterss
haen als topesiender van kinderen Peeter Henricxss Back.

Prijs op basis van 40e penning

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 215r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1628

1e Comparant: Peeter Cornelis Hagaertss ea

2e Comparant: Jochim Joosten Poets

Goederen: een huijs ende erve gewonnen van Jan Henricxss Helspel
ivm zijn wilceur

Prijs: ƒ 199

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Wouterss en Adriaen Michielss

West: kinderen
Quirijn Janss

Noord: Her straet
met sloot Wouter Wouterss

Zuid: Dingeman
Michielss

Bijz: Peeter Cornelis Hagaertss mede namens zijn broer en
Mathijs Michielss als voocht 3 kinderen van Adriaen Mathijss za.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 215v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1628

1e Comparant: Jochim Joosten Poets

2e Comparant: Peeter Cornelis Hagaertss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 199

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Cornelis Goijaertss mede namens zijn broer en
Mathijs Michielss als voocht 3 kinderen van Adriaen Mathijss za.

Op 2-3-1631 is de wilceur geheel afgelost.
Mathijs Michielss als voocht Jan Aertss en Michiel Aertss. Erffg Adriaen
Mathijss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 216r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1628

1e Comparant: Cornelis Janss (Timmerman) x Eelken Wouterss

2e Comparant: Peter Thomas secretaris

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 355

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Adriaen Wouterss

West: kinderen
Lendert Diercxss

Noord: Her straet

Zuid: Cloosters
goet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 216r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1628

1e Comparant: Peter Thomas secretaris

2e Comparant: Cornelis Janss (Timmerman) x Eelken Wouterss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 355

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-5-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 216v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1628

1e Comparant: Wouter Janss schout ea

2e Comparant: Aenken Anthonis wed Dingeman Michielss

Goederen: het deel van de nalatenschap van Dingeman Michielss: ¼
inde stede met lant en ¼ acker saijelant

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Janss schout namens Wouter Henricxss x
Michielken Dingemans (proc Adriaen Vervoort, not G'berg). Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 216v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1628

1e Comparant: Aenken Anthonis wed Dingeman Michielss

2e Comparant: Wouter Janss schout ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop ¼ stede en lant

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Janss schout namens Wouter Henricxss x
Michielken Dingemans (proc Adriaen Vervoort, not G'berg). Op 31-5-1644 is de
wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 217r

Soort akte: copie procuratie

Datum: 1-4-1628

1e Comparant: Wouter Henricxss x Michielken Dingemans, G'berg

2e Comparant: Wouter Janss, schout

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 217v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1628

1e Comparant: Ariaen Janss Hoevener

2e Comparant: Jan, Henrick en Jacopsken Jacopss

Goederen: ½ delle met Maeijken Ariaen Henricxss Panumsdr

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend Oost: Jan
Cornelis Thomass

West: wed Adriaen Jacopss Bommeler

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 218r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1628

1e Comparant: Wouter Janss voocht kinderen Mels Janss ea

2e Comparant: Jan Janss

Goederen: ½ acker saeijlants opten westen cant, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 240

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Anthonis Corneliss

West: Jacop
Jacopss Timmerman

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Sebastiaen Janss is toesiender. Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 218r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-3-1628

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Wouter Janss voocht kinderen Mels Janss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebastiaen Janss is toesiender. Op 5-2-1630 is de
wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 218v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1628

1e Comparant: Huijbert en Heijlken Cornelis Haensberch ea

2e Comparant: Wilm Peetersz Mick

Goederen: een huijs, hoff, erve en ackerlant gelegen aende kerck

Prijs: ƒ 955

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: pastorije en Damiaen Joosten

West: Corn Andr
Gerit? en kinder Adr Steven Verschurincx

Noord: kerckhove

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Huijbert en Heijlken Cornelis Haensberch met Thomas
Janss Schipper mede als voocht van Heijlken, Wouter Jacopss Visscher, Huijbert
Mertens en Jacop Peetersz, swagers. Erffg van Cornelis Aertss Haensberch.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 219r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-3-1628

1e Comparant: Wilm Peetersz Mick

2e Comparant: Huijbert en Heijlken Cornelis Haensberch ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 955

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert en Heijlken Cornelis Haensberch met Thomas
Janss Schipper mede als voocht van Heijlken, Wouter Jacopss Visscher, Huijbert
Mertens en Jacop Peetersz, swagers. Erffg van Cornelis Aertss Haensberch.

De wilceur ids afgelost.

Pauwels Wouterss x Heijlken Corneliss
Haensberch

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 219v

Soort akte: copie aanneming

Datum: 5-9-1627

1e Comparant: Gelden Wilmss Decker ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gelden Wilmss Decker x Peeterken Janss wed Thonis
Henricxss waarbij zij vijf kinderen had: Anneken, Janneken, Henricken, Claes en
Jan Thoniss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 220r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-5-1628

1e Comparant: Jacop Jacopss Timmerman

2e Comparant: Jan Jochumss Paep

Goederen: een acker saeijlant, gecocht van de erffg Jan Arien
Geritss

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: de acker wordt wederom verleden voor f 6. De rente kan
gelost worden voor f100.

3-5-1639 is de brief geheel afgelost
door de erffgg van J J Timmermans.

Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 221r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-5-1628

1e Comparant: Jan Adriaenss, Raemsdonck

2e Comparant: Cornelis Mathijss

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 335

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Cloot

West: erffg
Jochim Janss Paep

Noord: Jan Willemss
Cloot

Zuid: Jan
Willemss Cloot

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 221r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-5-1628

1e Comparant: Cornelis Mathijss

2e Comparant: Jan Adriaenss, Raemsdonck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 335

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 20-9-1630 is de wilceur geheel afgelsot

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 222r

Soort akte: waerborg

Datum: 2-7-1628

1e Comparant: Anthonis Janss

2e Comparant: Geraert Janss

Goederen: waerborg ivm aankoop acker op 13-5-1627

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 222v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-7-1628

1e Comparant: A??? Franss x Elisabeth Geritssdr ea

2e Comparant: Lambert Janss

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: vaert

West: Jan
Matheuss

Noord: erff Gerit
Janss

Zuid: kint
Adriaenken Arss wed Willem Geritss

Bijz: A??? Franss x Elisabeth Geritssdr, Adriaen Corneliss
Smidts x Iken Geritssdr, Jan Geritss. Erffg Gerit Willemss den ???. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 222v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-7-1628

1e Comparant: Lambert Janss

2e Comparant: A??? Franss x Elisabeth Geritssdr ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: A??? Franss x Elisabeth Geritssdr, Adriaen Corneliss
Smidts x Iken Geritssdr, Jan Geritss. Erffg Gerit Willemss den ???.

Op 20-5-1629 is de wilceur geheel
afgelsot.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 223r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-7-1628

1e Comparant: Cornelis Smidt ea

2e Comparant: Anneken Cornelis wed Jacop Stoffelen

Goederen: een huijsingen met erve, gecomen van Rutger Peeterss

Prijs: ƒ 162

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Janss

West: Magdaleenken
Arss

Noord: Her straet

Zuid: Lambert
Janss

Bijz: Cornelis Smidt als voocht kinderen Frans Willemss
Cleermaker. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 223r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-7-1628

1e Comparant: Anneken Cornelis wed Jacop Stoffelen

2e Comparant: Cornelis Smidt ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 162

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Smidt als voocht kinderen Frans Willemss
Cleermaker. Op 6-9-1634 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie aanwezig
(Adriaen Cornelissen Smit)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 223v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-7-1628

1e Comparant: Sebastiaen Ghertiss ea

2e Comparant: Peeter Jochumss

Goederen: 1½ geerde, inden polder, in 5½ geerde, met kint Adriaen
Jochumss cs met 12 geerden

Prijs: ƒ 475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Heiligest Waspick

West: kint Adr
Jochumss en Ptr Jochums int selve stuck,

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Sebastiaen Ghertiss als voocht kinderen Lemdert
Dircxss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 223v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-7-1628

1e Comparant: Huijbert Gertss

2e Comparant: Huijbrecht Roelen

Goederen: zijn deel in de boedel van Gerit Franss en Henricxken,
ouders

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 224r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-7-1628

1e Comparant: Huijbrecht Roelen

2e Comparant: Huijbert Gertss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van erfgoederen

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 24/5/1629 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 224v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-7-1628

1e Comparant: Aert Peeterss

2e Comparant: Huijb Gertss

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 1275

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: de ackers

West: erffg
Wouter Janss

Noord: erffg Wouter Janss

Zuid: dwerssteech

Bijz: Aert wordt bijestaan door Mels Aerrtss Schep oom.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 224v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-7-1628

1e Comparant: Huijb Gertss

2e Comparant: Aert Peeterss Cuijl

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1275

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aert wordt bijestaan door Mels Aerrtss Schep oom. Op
10-11-1641 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 225v

Soort akte: erfdeling

Datum: 20-7-1628

1e Comparant: kinderen Margriet Corn x Huijbert Jan Vassen

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: kinderen: Frans, Jan en Maeijken Huijbertssdr

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 226r

Soort akte: erfdeling

Datum: 24-7-1628

1e Comparant: kint Wilm Laureijss

2e Comparant: kint Anneken Laureijss en Lendert Diercxss Foppen

Goederen: goederen van Laureijs Pauliss, grootvader

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lendert Diercxss Foppen van Driel

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 227r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-8-1628

1e Comparant: Maeijken Cornelis Seu ea

2e Comparant: Anneken Jochumss wed Heijnrick Aertss Schoenmakers

Goederen: ½ acker saeijlant met Jan Willemss Buijs

Prijs: ƒ 462

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend Oost: Jan
Willemss Buijs

West: cooperse

Noord: kint Willem
Laureijss

Zuid: Cloosters
goet

Bijz: Maeijken Cornelis Seu met Jacop Joosten als voocht
voor ½ en Jan Janss Spierinck en Jan Corneliss Seu als voocht van 2 kinderen
van Jan Janss bij Neelken Janss voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 227r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-8-1628

1e Comparant: Anneken Jochumss wed Heijnrick Aertss Schoenmakers

2e Comparant: Maeijken Cornelis Seu ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 462

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken Cornelis Seu met Jacop Joosten als voocht
voor ½ en Jan Janss Spierinck en Jan Corneliss Seu als voocht van 2 kinderen
van Jan Janss bij Neelken Janss voor dander ½.

Op 5-7-1629 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 227v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-8-1628

1e Comparant: Maeijken Cornelis Seu ea

2e Comparant: Mels Arss van Gesel

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jacop Joosten

West: Janneken
Berthouts

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Maeijken Cornelis Seu met Jacop Joosten als voocht
voor ½ en Jan Janss Spierinck en Jan Corneliss Seu als voocht van 2 kinderen
van Jan Janss bij Neelken Janss voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 227v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-8-1628

1e Comparant: Mels Arss van Gesel

2e Comparant: Maeijken Cornelis Seu ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken Cornelis Seu met Jacop Joosten als voocht
voor ½ en Jan Janss Spierinck en Jan Corneliss Seu als voocht van 2 kinderen
van Jan Janss bij Neelken Janss voor dander ½.

Op 16-5-1639 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 227v

Soort akte: smaldeling

Datum: 4-3-1628

1e Comparant: kinderen Jochum Jan Berthoutss

2e Comparant:

Goederen: Zie deling van 29-12-1622

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 2 kinderen Iken Adriaenss de Ruijter bij Huijbert
Mertenss, kint Adriaen Jochumss en Peeter Jochumss, Adriaen Janss de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 228v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1628

1e Comparant: Adriaen Janss Ruijter

2e Comparant: Peeter Jochumss

Goederen: 1/8 in de huijsinge, boomgaerten ackerlant, aengecomen
van Corstiaen Peter Meijenblom za

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West:

Noord: wed Jochum
Aertss Timmerman

Zuid: Griffiers
Stege

Bijz: Peeter Jochumss heeft een broer Adriaen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 228v

Soort akte: copije ordonnatie

Datum: 23-3-1628

1e Comparant: de Polder

2e Comparant: Jochum Seegers

Goederen: er wordt 4 geerden lant behoorende tot de polder
verkocht

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: er wordt een stuk grond behoorende tot de polder
verkocht om de grootste schuld te leningen tgv de nieuwe steenen sluijs en
reparatie van de watermolen.

De naeburen: Wouter Janss schout, Jan
Ghijsbrechtss, Jan Jan Adsriaenss, Jochum Henricxss, Wouter Wouterss, Mathijs
Michielss, Cornelis Peeterss, Jacop Joosten, Cornelis Jacopss, Michielss,
Peeter Wouterss, Sebastiaen Gheritss, Gherit Janss, Peeter Jochumss, Jan
Hendrick Bouwenss, Ariaen Franss, Merten Thijss, Corstaien Janss, Jacop Peeter
Huijben, Peter Melsen, Frans Huijbertss, Adriaen Michielss, Jan Willemss Buijs

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 229r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-8-1628

1e Comparant: Wouter Wouterss Boeff en Wilm Huijgen poldermrs

2e Comparant: Jochum Segerss

Goederen: 4 geerden, inden polder, opten westencant van Hermans
Sijl

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hermans Sijl

West: Wouter
Wouterss ea int selve stuk

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Wouter Wouterss, Jochum Segerss en Wouter Jacopss
Visscher

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 230r

Soort akte: smaldeling

Datum: 13-6-1628

1e Comparant: kinderen Adriaen Mathijss en Wouterken Janss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: kinderen: Mathijs Michiels en Wouter Jans schout als
voocht en toesiender van Jan Michiel en
Aert Arss 3 kinderen en Geriken Arss en Aert Jochumss x Neelken Arss.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 230r

Soort akte: smaldeling

Datum: 13-6-1628

1e Comparant: kinderen Adriaen Matthijss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Michielss en Aert Arss, Aert Jochumss en Geriken
Arss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 230v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-8-1628

1e Comparant: Jan Wijten

2e Comparant: Maeijken Cornelis Seu en Jan Janss Spierinck ea

Goederen: zijn deel in de delle: de Brembosch, gecomen van zijn
vrouw Lijnken Bree?? za, met erffg Coenraet Janss van Hedickhuijzen

Prijs: ƒ 22

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Brembosch

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken Cornelis Seu en Jan Janss Spierinck en zijn
twee kinderen bij Neelken Janss. Erffg van CJ van Hedickhuijzen.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 230v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-8-1628

1e Comparant: Maeijken Cornelis Seu en Jan Janss Spierinck ea

2e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootick

Goederen: hun deel in een delle: Brembosch, gecomen door
overlijden Coenraet Janss van Hedickhuijzen en stuk hiervoor gekocht.

Prijs: ƒ 97

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Brembosch

Belend
Oost: kinderen Adriaen Arss Fijnenbuijck ?

West: Jan Matheuss

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Maeijken Cornelis Seu en Jan Janss Spierinck en zijn
twee kinderen bij Neelken Janss. Erffg van CJ van Hedickhuijzen.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 231r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-8-1628

1e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootick

2e Comparant: Maeijken Cornelis Seu en Jan Janss Spierinck ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 97

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur is geheel afgelost 1? -2- 163?

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 231v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-9-1628

1e Comparant: Frans Arss Boeser

2e Comparant: Jan Cornelis Thomass x Dingna Bernaerts

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 287

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 21-11-1629 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 232r

Soort akte: transport

Datum: 30-9-1628

1e Comparant: Ariaen Janss Hoevener x Cornelia Jan Arssdr ea

2e Comparant: Jan Corneliss Timmerman

Goederen: alle lant zoals zijn vrouw van Jan Cornelis voorss tbv
2 kinderen gekocht heeft

Prijs: ƒ 50

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janss

West: Adriaen
Michielss

Noord: Adriaen
Michielss en weeskint Wouter Mertenss

Zuid: Her straet

Bijz: Ariaen Janss Hoevener x Cornelia Jan Arssdr mede
namens het kint van Geertruijt Jan Arssdr

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 232r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-9-1628

1e Comparant: Jan Corneliss Timmerman

2e Comparant: Peeter Thomas Goverden

Goederen: erff met hoff

Prijs: ƒ 310

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janss

West: Adriaen
Michielss

Noord: Adriaen
Michielss en weeskint Wouter Mertenss

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 232v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-9-1628

1e Comparant: Peeter Thomasz (Goverden)

2e Comparant: Jan Cornelis Timmerman

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Michiels x Maeijken Arss wed Jan Cornelis
Timmerman verklaart op 18-10-1648 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 232v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-9-1628

1e Comparant: Mels Arss Schep ea

2e Comparant: Peeter Jochumss

Goederen: een turfdelle

Prijs: ƒ 445

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: wed Aert
Arss Scheppen

Noord: Peeter Thomas
Goverden

Zuid: erffg Jan
Janss den Ouden Hoevener

Bijz: Mels Arss Schep, Willemken Arss Scheppendr en weeskint
van Peeter Anthoniss Cuijl.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 233r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-9-1628

1e Comparant: Peeter Jochumss

2e Comparant: Mels Arss Schep ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 445

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-3-1633 is de wilceur geheel afgelost. Quitanti
aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 233v

Soort akte: erfdeling

Datum: 19-10-1628

1e Comparant: Nesken Wijten wed Michiel Janss

2e Comparant: hun kinderen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: kinderen: Jan en Willemken Michielss, Gerit Janss x
Nelken Gielen en Gertken Michielss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 234r

Soort akte: smaldeling

Datum: 19-10-1628

1e Comparant: de kinderen van Michiel Janss

2e Comparant:

Goederen: zie ook folio 233v

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: kinderen: Jan en Willemken Michielss, Gerit Janss x
Nelken Gielen en Gertken Michielss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 234r

Soort akte: staat en inventaris

Datum: 19-10-1628

1e Comparant: boedel Michiel Janss

2e Comparant:

Goederen: zie ook folio 233v

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 235r

Soort akte: aanneming

Datum: 19-10-1628

1e Comparant: Jan en Willemken Michielss ea

2e Comparant:

Goederen: hun innocente zus Gerken Michielss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: an en Willemken Michielss, Gerit Janss x Nelken Gielen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 235r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-10-1628

1e Comparant: Thomas Janss Schipper ea

2e Comparant: Anneken Arss wed Adriaen Jacopss Bommeler

Goederen: een huijsken met erve en ackerlant

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janss Venis

West: Adriaen
Corsten cs

Noord: Cornelis
Aertss

Zuid: JanGheritss

Bijz: Thomas Janss Schipper als voocht en jan Arss Cluijter
als toesiender kint Ariaen Jan Thomass Coninck

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 235v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-10-1628

1e Comparant: Huijbert Diercxss ea

2e Comparant: Thomas Janss Schipper ea

Goederen: een binnendijcxe delle

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West:

Noord: Lemdert
Aertss

Zuid: kinderen
Peter Wouterss

Bijz: Huijbert Diercxss en Marcelis Aertss Cluijter als
voocht van zijn 2 kinderen.

Thomas Janss Schipper als voocht en Jan
Aertss Cluijter als toesiender kint Adriaen Jan Thomass Coninck.

Ee3n deel wordt vie een wilceur betaald.
Deze is op 26-7-1633 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 235v

Soort akte: staat en inventaris

Datum: 24-10-1628

1e Comparant: Pleunken Marcelis x Huijbert Diercxss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 236r

Soort akte: aanneming

Datum: 24-10-1628

1e Comparant: Huijbert Diercxss wed Pleunken Marcelis

2e Comparant: Marcelis Arss Cluijter en Lendert Diercxss

Goederen: 2 kinderen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Neleken en Lijnken Huijbertss. Tevens aanwezig Adriaen
Arss Cluijter, oom vande kinderen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 236v

Soort akte: erfdeling

Datum: 24-10-1628

1e Comparant: Huijbert Diercxss wed Pleunken Marceliss + kinder

2e Comparant: Jacop Janss x Adriaenken Segersdr [?]

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Kinderen Seger Arss Gheritss krijgen een stuk gront
[?]

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 237r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-10-1628

1e Comparant: Damiaen Joosten ea

2e Comparant: Gelden Willemss Decker

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 564

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van
Ghents vaert

Noord: Sebastiaen
Peeterss de Roeij en Jan Dircxss

Zuid: Denis
Janss Haen

Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van
Wijngaerden en nemans het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss
Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss
namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 237v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-10-1628

1e Comparant: Gelden Willemss Decker

2e Comparant: Damiaen Joosten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 564

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van
Wijngaerden en nemans het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss
Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss
namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.

25-2-1633 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 237v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-10-1628

1e Comparant: Damiaen Joosten ea

2e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 413

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van
Ghents vaert

Noord: Denis Janss
Haen

Zuid: Ariaen
Janss

Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van
Wijngaerden en nemans het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss
Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss
namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 237v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-10-1628

1e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten

2e Comparant: Damiaen Joosten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 413

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van
Wijngaerden en nemans het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss
Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss
namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.

Op 28-11-1633 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 238r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-10-1628

1e Comparant: Damiaen Joosten ea

2e Comparant: Sacharias Janss

Goederen: een huijs, hoff ende erve

Prijs: ƒ 237

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Jan
Michielss

Noord: Her straet

Zuid: Jan Michielss

Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van
Wijngaerden en nemans het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss
Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss
namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 238r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-10-1628

1e Comparant: Sacharias Janss

2e Comparant: Damiaen Joosten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 237

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van
Wijngaerden en nemans het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss
Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss
namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.

Op 1-6-1633 is de wilceur geheel
afgelost. Quitantie aanwezig (oa van Joost Damen)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 238v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-10-1628

1e Comparant: Sebastiaen Gheritss ea

2e Comparant: Jacop Joosten

Goederen: een delle met het weeskint van Laureijs Pauwelss
zijnen grootvader

Prijs: ƒ 267

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Claes ? Corstiaenss

West: Mels Arss
van Gesel

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Sebastiaen Gheritss als voocht kint Adriaen Lendert
Dircxss. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 238v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-10-1628

1e Comparant: Jacop Joosten

2e Comparant: Sebastiaen Gheritss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 267

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebastiaen Gheritss als voocht kint Adriaen Lendert
Dircxss. Op 23-3-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 239r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-11-1628

1e Comparant: Wouter Janss schout ea

2e Comparant: Servaes Jacopss

Goederen: ½ acker saeijlant

Prijs: ƒ 260

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Franss

West: cooper

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Wouter Janss schout als voocht en Sebastiaen Janss als
toesiender van 2 kinderen van Mels Janss za. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 239r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-11-1628

1e Comparant: Servaes Jacopss

2e Comparant: Wouter Janss schout ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Janss schout als voocht en Sebastiaen Janss als
toesiender van 2 kinderen van Mels Janss za. Op 14-1-1630 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 239v

Soort akte: deling

Datum: 22-11-1628

1e Comparant: Michiel, Jan en Aert kinderen Ariaen Mathijss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mathijs Michielss is voocht van Jan

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 240r

Soort akte: erfdeling

Datum: 9-11-1628

1e Comparant: 7 kinderen Lambrecht Willemss en Truijcken Janss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirck Hendricxss x Janneken Lambrechts, Lijnken, Wilm,
Peeter, Maeijken met Wouter Wouterss als voocht, Wouter Wouterss als voocht en
Jan Jan Andriess als toesiender van Commer Lambrechtss en heijlken Lambrechtss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 240v

Soort akte: staat en inventaris

Datum: 9-11-1628

1e Comparant: Lambrecht Willemss x Truijcken Janss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 241r

Soort akte: accoord

Datum: 9-11-1628

1e Comparant: 7 kinderen Lambrecht Willemss en Truijcken Janss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 241v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1628

1e Comparant: Sebastiaen Gheritss voocht Dierck Lendertss

2e Comparant: Jan Aertss Metseler

Goederen: ½ acker saeijlant gemeen met weeskint Willem
Laureijss, gecomen van Laureijs Pauwels, grootvader

Prijs: ƒ 180

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Heijligest van Raemsdonck

West: Jacop
Joosten

Noord: Waterganck

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Dierck is een zoon van Lendert Diercxss. Betaald wordt
via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 241v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-12-1628

1e Comparant: Jan Aertss Metseler

2e Comparant: Sebastiaen Gheritss voocht Dierck Lendertss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-1-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 242r

Soort akte: erfdeling

Datum: 22-12-1628

1e Comparant: Willem Willemss Timmerman x Maeijken Thoniss

2e Comparant: Sebastiaen Janss ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebastiaen Janss als voocht en Jan Janss, secr
Raemsdonck, kint Jacop Anthonis

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 242v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1628

1e Comparant: Jochum Janss ea

2e Comparant: Peeter Janss Cluijter

Goederen: een stuck lant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Meus Janss

Zuid: kint
Jochum J???

Bijz: Jochum Janss als voocht vande 5 kinderen Peeter Arss
Groen: Thomas, Engel, Peeter, Vas ? en Eelken Peeterss, Jan Janss Venis als
vader en voocht van zijn 3 kinderen, Coenraet Janss en Maeijken Janss, Meus
Janss als vader en voocht van zijn kint en Jan Willemss Cuijper. Erffg van
Adriaen Thomass.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 242v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-1-1629

1e Comparant: Peter Thomas, secretaris

2e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs

Goederen: ¼ in 9 geerden, inden polder, gemeen met wed ???
Michielss

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Coenraet Janss cs

West: Michiel
vanden Eijnde, schoudt Ghijlse

Noord: Masen

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 243r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-1-1629

1e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs

2e Comparant: Peter Thomas, secretaris

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 12-2-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 243r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-1-1629

1e Comparant: Jacop Jacopss Timmerman

2e Comparant: Jochum Segeren

Goederen: 2 1/3 geerde lant, inden polder, met cooper in 7
geerden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Heijligest van Waspick

West: Cornelis
Andriess

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 243v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1629

1e Comparant: Sacharias Rutten

2e Comparant: Gerit Willemss Timmer, schoonvader

Goederen: zijn deel in een acker saeijlant, inde Geer, gecomen
van zijn schoonmoeder za, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: Hoef van Heuckelom

West: Corst
Marceliss

Noord: erffg Peter
Arss Fijnenbuijck

Zuid: Aert Arss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 243v

Soort akte: erfdeling

Datum: 29-1-1629

1e Comparant: Jan Wijten wed Dingena Anthonis Huijbendr

2e Comparant: zijn kinderen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: kinderen: Jan Janss, Cornelis Janssen en Jan matheuss
namens Anthonis Janssen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 244v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1629

1e Comparant: Johan Scheurmans x Anthonette Adraienss ea

2e Comparant: Robbrecht Janssen en Thomas Dircken

Goederen: ¼ in ½ mergen bosschen aende Molenlij, gecomen van
Swarte Monninckens, met Stoffel Peeterss, Sevenbergen en Jan Corn Cocx cs

Prijs: ƒ 42

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johan Scheurmans x Anthonette Adraienss mede namens
Joncker Jan Coenen schout Oosterhout geconstitueert van Mathijs Henrick Philips
Bollekens mede namens kint van Frans Henrick Philips Bollekens, broer: Anneken
Franssen, Wilm Henrick Philips Bollekens, innochente broer, Jasper Gheritss x
Heijlken Henrick Philips Bollekens. Erffg Adriaen Michielss, schout
Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 244v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1629

1e Comparant: Dirck Arss Waelwijck voogt kint Aert Gheritss

2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken

Goederen: een bijster lant

Prijs: ƒ 25

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Roelof Dircxss

West: Thomas
Dircken

Noord: vercooper

Zuid: erffg Adriaen Dircken

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 245r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1629

1e Comparant: Jan Janssen, secr Raemsdonck, ea

2e Comparant: Adriaen Ghijsbertss ea

Goederen: 1/8 delle gemeen met wed Peeter Corneliss Dolck

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter Corneliss Dolck met ½ delle

West: erffg
Coenraet Janss

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Janssen, secr Raemsdonck, namens Janneken
Corneliss wed Willem Janss Swarten (proc 2-3-15629, Laurens vanden Kieboom, not
G'berg).

Adriaen Ghijsbertss namens dochter Jan
Janss en haar broer Jan Janss.Kinderen Jan Janss Gijben

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 245v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-1-1629

1e Comparant: Aert Arss x Maeijken Janss ea

2e Comparant: Cornelis Peeterss

Goederen: ½ steede opten westencant

Prijs: ƒ 317

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: kinderen
Dirck Geritss Schoenmakers

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Aert Arss x Maeijken Janss, Meerten Jacopss als voocht
Adriaenken Janss, zus Maeijeken, Huijbert Huijbertss, Lijnken Jansen wed Peter
Arss, Cleijs Jansen namens Jan Peterss en Lijsken Peterss, schoonbroer en zus.
Erffg Dingna Jacopss dr.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 245v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-1-1629

1e Comparant: Cornelis Peeterss

2e Comparant: Aert Arss x Maeijken Janss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ stede

Prijs: ƒ 317

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aert Arss x Maeijken Janss, Meerten Jacopss als voocht
Adriaenken Janss, zus Maeijeken, Huijbert Huijbertss, Lijnken Jansen wed Peter
Arss, Cleijs Jansen namens Jan Peterss en Lijsken Peterss, schoonbroer en zus.
Erffg Dingna Jacopss dr.

Januarij 1633 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 246r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-1-1629

1e Comparant: Jochum Jacopss namens Maeijken Peter Meijers ea

2e Comparant: Marcelis Aertss Cluijter ea

Goederen: een stede met lant en gronden, gecomen van Adriaen
Peeterss

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Dielis Vassen

West: Sgrevelduijn

Noord: Jan Janss Meijer

Zuid: erffg
Henrick Jansen

Bijz: Jochum Jacopss namens Maeijken Peter Meijers wed
Ariaen Peeterss en Jan Artss Metseler.

Marcelis Aertss Cluijter en Jochum Jan
Peeter Rutten als voocht van Maeijken en Dingna Arss, Marcelis voorss voor
susters voor ½ en Peeter Adriaen Peeterss voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 246r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-1-1629

1e Comparant: Dirck Janss Mostaert

2e Comparant: Peeter Adriaen Peeterss

Goederen: zijn deel in een bijster

Prijs: ƒ 25

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend Oost: Marcelis
Arss Cluijter cs

West: cooper

Noord: Marcelis Arss
Cluijter cs

Zuid: erffg
henrick Janssen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 246v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-1-1629

1e Comparant: Marcelis Arss Cluijter ea

2e Comparant: Jan Janssen Meijer

Goederen: 2 blocxkens lant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Dircxss

West: Sgrevelduijn

Noord: Lijsken
Marcelis

Zuid: kinderen
Adriaen Marceliss

Bijz: Marcelis Arss Cluijter en Jochum Jan Peer Rutten als
voocht van Maeijken en Dingna Arssdr

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 246v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-1-1629

1e Comparant: Huijbrecht Roelen

2e Comparant: Lijsken Janssen wed Jochum Peeterss Vonder

Goederen: ½ acker saeijlant

Prijs: ƒ 168

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Wirck Gheritss

West: erffg Jan
Peeter Willemss

Noord: Her straet

Zuid: Jochum
Segeren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 247r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-1-1629

1e Comparant: Jan Janss Meijer ea

2e Comparant: Jochum Japicxss Meijer

Goederen: een stede mette gronden, gecomen van Peeter den
Meijere en 1e vrouw

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Sgravenmoer

West: Pauwels van
Asperen cs

Noord: Pauwels van
Asperen cs

Zuid: Jan Arss
den Jongen Cluijter

Bijz: Jan Janss Meijer en Peeter Janss Meijer en de 4
kinderen van Adriaen Janss Meijer: Theunis, Peeter, Digna en Jan Arss voor ¼

Peeter Janss Cluijter als voocht 2
kinderen Robbrecht Janss Meijer, Sijmen Peeterss x Soeken Arssdr, Thomas
Diercken als voocht 2 kinderen Jan Arss Cluijter: Ariaenken en Janneken Janssen
voor ¼.

Marcelis Arss Cluijter namens Maeijken
Peeter Meijer, Jan Artss Metseler en Japick Arss, swager, Maeijken Crijnen x
Peeter Ariaen Peeterss voor ¼.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 247r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-1-1629

1e Comparant: Jan Janss Meijer ea

2e Comparant: Peeter Ariaen Peeterss

Goederen: een stuk weijlant

Prijs: ƒ 75

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend Oost: Sijmen
Peeterss

West: cooper

Noord: cooper

Zuid: Cornelis
Joo???

Bijz: Jan Janss Meijer en Peeter Janss Meijer en de 4
kinderen van Adriaen Janss Meijer: Theunis, Peeter, Digna en Jan Arss voor ¼

Peeter Janss Cluijter als voocht 2
kinderen Adriaen Janss Meijer: Arienken en Ghielleken Arss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 248r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-4-1629

1e Comparant: Anneken Lambrechts van Gardijn ? Ea

2e Comparant: Dirck Arss Waelwijck en Staes Huijbrechtss

Goederen: 4½ mergen gronden met Cornelis Arss Hulst

Prijs: ƒ 175

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Stoffel Arss
Cluijter cs

Zuid: Stoffel
Arss Cluijter cs

Bijz: Anneken Lambrechts van Gardijn, Aert Lambrechts van
Gardijn (Schoonhoven). Erffg Claes Thoniss Cloostermans (proc Govert Artss Bullick,
not Schoonhoven, nmaart 1629)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 248v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-4-1629

1e Comparant: Corstiaen Henricxss

2e Comparant: Cleijs Janssen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 252

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cleijs Janssen alsc voocht en Adriaen Krijnen als
toesiender vande kinderen van Adriaen Lendertss.

Op 4-3-1632 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 249r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-4-1629

1e Comparant: Dirck Dircxss van Clootwijck

2e Comparant: Adriaen Dircxss, broer

Goederen: een buijtendijcxse delle

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Lijn Janss wed Meerten Aertss

West: Jan
Matheuss

Noord: ambacht
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 249v

Soort akte: erfdeling

Datum: 22-4-1629

1e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootwijck

2e Comparant: Jan Matheuss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 250r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1629

1e Comparant: Adriaen Ghijsbertss ea

2e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman

Goederen: een geerkenof hoecxken lant aent eijnt hof Adriaen
Mertenss erffg

Prijs: ƒ 20

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Michielss

West: Adriaen
Mertenss erffg

Noord: erffg
Coenraet janssen

Zuid: Adriaen
Mertenss erffg

Bijz: Adriaen Ghijsbertss als voocht dochter van Jan Janssen
Ghijben en Jan Janss als broeder vande voorss dr

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 250r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1629

1e Comparant: Jan Janssen Ghijben en Adriaen Ghijsbrechtss ea

2e Comparant: Wouter Janss schout

Goederen: ½ delle, gemeen met weduwe Peeter Corneliss Dolck
opten westen cant

Prijs: ƒ 120

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: weduwe Peeter Corneliss Dolck met wederhelft

West: erffg
Coenraet Janss

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Janssen Ghijben en Adriaen Ghijsbrechtss als
voocht dochter Jan Janss Ghijben, suster van voorss Jan Janss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 250v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1629

1e Comparant: Jan Janssen, secr Raemsdonck, ea

2e Comparant: Jan Janssen Ghijben ea

Goederen: ¼ delle, gemeen met Wouter Wouterss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: gemeenen sloot

West: Jacop
Jochumss

Noord: Oude straet

Zuid: dwarssloot
naest den Dijck

Bijz: Jan Janssen, secr Raemsdonck, namens Jenneken
Cornelisdr wed Willem Janss Swerten (proc Adriaen ???, not , 8-5-1626)

Jan Janssen Ghijben en Adriaen
Ghijsbrechtss als voocht dochter Jan Janss Ghijben, suster van voorss Jan Janss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 250v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1629

1e Comparant: Jan Janss de Cort x wed Jan Henricxss ea

2e Comparant: Dirck Aertss Waelwijck

Goederen: een acker saeijlants aen de Meulenlij en voetpat

Prijs: ƒ

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Arss Cluijter

West: voetpat

Noord: gracht

Zuid: Heere van
Montfoort

Bijz: Jan Janss de Cort x wed Jan Henricxss, Dirck Joriss x
Hester Henricxss mede als voocht van Jacopsken Henricxss.

Koopprijs niet te lezen.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 251r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1629

1e Comparant: Anneken Anthonis dr ea

2e Comparant: Steven Huijbrechtss en Jacomijnken Arssdr

Goederen: 4 geerden, inden polder, , in 12 geerden, met Cornelis
Cornelis Buijs cs

Prijs: ƒ 1090

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jochim Jan Berthouts

West: kinderen
Adriaen Janssen Bogaert

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Anneken Anthonis dr met Thomas Janssen als voocht voor
3 delen en Huijbert Claesen voor ¼.

Meij 1636 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 251r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-5-1629

1e Comparant: Wilm Huijgen ea

2e Comparant: Lijsken Cornelis wed Jan Cleijss

Goederen: 6 geerden, inden polder, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Willem Joosten van Loos

West: Lijsken
Willemss wed Cornelis den Hollander

Noord: Masen

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Wilm Huijgen namens Anthonis Henricxss (G'berg) en
Geertruijt Henricxss wed Cornelis Vlijgs ?, borgemr (proc, schepenen G'berg,
7-5-1629). Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 251v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-5-1629

1e Comparant: Lijsken Cornelis wed Jan Cleijss

2e Comparant: Wilm Huijgen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wilm Huijgen namens Anthonis Henricxss (G'berg) en
Geertruijt Henricxss wed Cornelis Vlijgs ?, borgemr (proc, schepenen G'berg,
7-5-1629).

Op 9-5-1635 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 251v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-5-1629

1e Comparant: Cornelis Andriess Ceur ea

2e Comparant: Wouter Janss Schilders, lackencooper G'berg

Goederen: 3½ geerde, inden polder, in 16 geerden met cooper

Prijs: ƒ 537

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: gemeenen polders dijck en kerkck van Waspick

West: kint
Huijbert Arss en kinderen Lambert Willemss

Noord: Scheij sloot

Zuid: voet
polders dijck

Bijz: Cornelis Andriess Ceur als vervanger van Dirck
Stappers (G'berg) namens Cornelis Stappers en Francois Stappers (proc Laurens
vanden Kieboom, not G'berg, 14-2-1629). Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 252r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-5-1629

1e Comparant: Wouter Janss Schilders, lackencooper G'berg

2e Comparant: Cornelis Andriess Ceur ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 537

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Andriess Ceur als vervanger van Dirck
Stappers (G'berg) namens Cornelis Stappers en Francois Stappers (proc Laurens
vanden Kieboom, not G'berg, 14-2-1629). Op 8-12-1630 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 252v

Soort akte: waarborg

Datum: 12-5-1629

1e Comparant: Maeijken Adriaenss Panums wed Adr Janssen Hoevener

2e Comparant: Aert Arss

Goederen: 1e 1/3 van haar huijs aende kerck, aengecomen van
Adriaen Henricxss Panum haar vader en 2e 1/3 ackerlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: 1e kinderen Maeijken Jansen Vaders; 2e zie noord

West: Adr Janssen
Hoevener; Wouter Wouterss

Noord: Oost: 2e
Wouter Ariaen Stevens Verscheurincx

Zuid:

Bijz: Maeijken heeft Adriaen Jacopss Baes als voocht.

Aert Arss heeft een half huijs gecocht
van Maeijken zij staat borg voor de eventuele extra kosten

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 252v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-5-1629

1e Comparant: Herman Aertss

2e Comparant: Adriaen Jan Matheuss

Goederen: een binnen delleken

Prijs: ƒ 149

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend

Oost: Vroukens vaert

West: Ariaen
Franssen Cuijpers

Noord: Jan Wijten

Zuid: Frans Arss
Boeser

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 253r

Soort akte: wilcuer

Datum: 13-5-1629

1e Comparant: Adriaen Jan Teuwen

2e Comparant: Herman Aertss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 149

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 4-1-1631 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 253r

Soort akte: erfdeling

Datum: 12-7-1629

1e Comparant: Maeijken Jansen wed Corn Corn Seu

2e Comparant: Jan Jansen Spierinck wed Nelken Janss, kinderen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Beide zijn erffg van Coenraet Janss van Hedickhuijzen.

Jan Janssen Spierinck, Thonis Corneliss
x Dingen Janssendr, Wouter Janssen Scholtus namens Jan Corneliss Seu als voocht
van Sijken Janssendr.

Maeijken Jansen wed Corn Corn Seu met
Cornelis Jacopss Buijs als voocht

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 254r

Soort akte: erfdeling

Datum: 12-7-1629

1e Comparant: Jan Jansen Spierinck wed Nelken Janss, kinderen

2e Comparant: Maeijken Jansen wed Corn Corn Seu

Goederen: deling van een stuk lant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Janssen Spierinck, Thonis Corneliss x Dingen
Janssendr, Wouter Janssen Scholtus namens Jan Corneliss Seu als voocht van
Sijken Janssendr.

Maeijken Jansen wed Corn Corn Seu met
Cornelis Jacopss Buijs als voocht

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 254v

Soort akte: aanneming

Datum: 19-7-1629

1e Comparant: Jan Janssen x CatelijnJans wed Peter Willemss

2e Comparant:

Goederen: haar kint bij Peeter Willemss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: ??? Robbrecht Janssen als gerecht bloetvoocht en
Matheuss Janssen als toesiender geassisteert met Mathijs Michielss en Steven
Huijbrechtss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 255r

Soort akte: staat en inventaris

Datum: 28-8-1629

1e Comparant: Margriet Vassendr sa x Cornelis Adriaen Peeterss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 256r

Soort akte: aanneming

Datum: 1-9-1629

1e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss wed Margriet Vassendr

2e Comparant: Cornelis Vassen en Peeter Adr Peetersen

Goederen: zijn kint bij Margriet

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Vas Janssen Vermeulen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 256v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-9-1629

1e Comparant: Gulleken Damen wed Ariaen Jan Thonissen ea

2e Comparant: Jan Mathijss

Goederen: een ½ delle, gemeen met cooper op westencant

Prijs: ƒ 320

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Gerit Janssen

West: Mathijs
Michielss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Gulleken Damen wed Ariaen Jan Thonissen voor ½.

Willem Peeterss als voocht en Commer Jan
Thijssen als toesiender vande 2 kinderen van Ariaen bij Gulleken en Anthonis
Peeterss x Maeijken Arss, voordochter van Ariaen, voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 257r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-9-1629

1e Comparant: Jan Mathijss

2e Comparant: Gulleken Damen wed Ariaen Jan Thonissen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gulleken Damen wed Ariaen Jan Thonissen voor ½.

Willem Peeterss als voocht en Commer Jan
Thijssen als toesiender vande 2 kinderen van Ariaen bij Gulleken en Anthonis
Peeterss x Maeijken Arss, voordochter van Ariaen, voor dander ½.

Op 28-12-1630 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 257r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-9-1629

1e Comparant: Jacop Jochumss

2e Comparant: Jacop Peetersen ea

Goederen: ¼ acker saeijlant opten oostencant

Prijs: ƒ 220

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Lijnken Peeter Jochumsdr met ¼

West: cooper

Noord: Cornelis
Driessen

Zuid: Adriaen
Michielss, schout Sgravenmoer

Bijz: Jacop Peetersen als voocht en Jan Jochumsen als
toesiender van het kint van Wouter Mertenss Turck.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 257v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-9-1629

1e Comparant: Jacop Peetersen ea

2e Comparant: Jacop Jochumss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacop Peetersen als voocht en Jan Jochumsen als
toesiender van het kint van Wouter Mertenss Turck.

Op 24-2-1633 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 257v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-10-1629

1e Comparant: Janneken Arss met Gerit Jansen als voocht

2e Comparant: Janneken Berthouts

Goederen: ¼ acker saeijlant, gecomen van Adriaen Lambrechts haar
vader

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: vercooperse

West: cooperse en
Denis Peetersen Haen

Noord: kinderen
Lambert Arss

Zuid: Gerit Jansen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 258r

Soort akte: transport

Datum: 23-10-1629

1e Comparant: Peeter Jochumssen ea

2e Comparant: Adriaen Peetersen ten Berch

Goederen: de wilceur van de koop vande stede tlv kinderen Peeter
Thonissen Cuijl

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Jochumssen als voocht en Wouter Jansen als
toesiender vant kint van Adriaen Jochumss.

Op 23-7-1633 is de wilceur geheel
afgelost.

Nu is de wilceur van Merten Arss van
Gesel

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 258v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-11-1629

1e Comparant: Jan Arss Pharo, Sgravenmoer

2e Comparant: Aert Bervoets

Goederen: een perceelken ackerlant

Prijs: ƒ 175

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend Oost: Jan
Ghertsen

West: cooper

Noord: Huijbert
Dircxss

Zuid: Huijbert
Dircxss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 258v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1629

1e Comparant: Mathijs Jansen

2e Comparant: Lijsken Cornelis ea

Goederen: een acker saeijlant, gecomen van Mariken Wouterss,
moeder, ½ erfken

Prijs: ƒ 350

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Cloot

West: Jan
Andriessen

Noord:

Zuid:

Bijz: Lijsken Cornelis voor ½ en Wouter, Adriaen en Cornelis
Arss. Alle kinderen Ariaen Wouterss

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 259r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1629

1e Comparant: Mathijs Jansen

2e Comparant: Ghijsbert Arss Neleman

Goederen: ½ erfken teijnde huiijs Jan Willemss Cloot

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Peeterss Ghielen

West: Jacop
Jochumss cs

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 259v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1629

1e Comparant: Ghijsbert Arss Neleman

2e Comparant: Jan Willemss Cloot

Goederen: ½ erfken (zie folio 259r)

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 259v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1629

1e Comparant: Jochim Henricxss ea

2e Comparant: Jan Willemss Cloot

Goederen: een erfken gemeen met Ghijsbert Arss Neleman

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Her straet

Zuid: erffg
Henrick Arss

Bijz: Jochim Henricxss namens Adriaen Arss (Sgravenhage) ,
Wouter Arss, Cornelis Arss (Bommel). Erffg van Maeijken Wouterss, meije, voor
½.

Lijsken Cornelis x Hans R??? Adriaenss
(Zaltbommel, 26-2-1628)

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 260r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1629

1e Comparant: Jan Willemss Cloot

2e Comparant: Ghijsbert Arss Neleman

Goederen: ½ erfken, gecomen van erfg Adriaen Wouterss, gemeen
met cooper

Prijs: ƒ 60

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Joosten

West: erffg
Laureijs Pauwelsen

Noord: Her straet

Zuid: erffg
Henrick Arss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 260r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1629

1e Comparant: Ghijsbert Arss Neleman

2e Comparant: Jan Willemss Buijs

Goederen: het voors erfken (zie folio 260r)

Prijs: ƒ 144

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 260v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1629

1e Comparant: Jochum Henricxss en Lijsken Cornelis

2e Comparant: Jan Willemss Cloot

Goederen: een acker saijlant en nog een stukje acker

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend Oost: cooper

West: Cornelis Mathijss

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 260v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1629

1e Comparant: Anthonis Jansen

2e Comparant: Mels Arss van Gesel, swager

Goederen: een huijs, hoff en erve en een halven scheurwerff met
¼ hoff, gelegen aende kerck, aengecomen van zijn schoonvader

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Aertss Metseler

West: erffg
Cuijndert Jansen

Noord: Her straet

Zuid: Thomas ???

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 261r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-12-1629

1e Comparant: Mels Arss van Gesel

2e Comparant: Anthonis Jansen, (schoon)broer

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Erffg van Anthonis Janssen: Peter Janss Brouwer x
Aeltje Janiss, Meus Janiss, Janneke Janiss, Cornelis Huijbrechtss wednr
Adriaentje Janiss en zijn kinderen verclaeren op 24-9-1680 dat de wilceur
geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 261v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1629

1e Comparant: Cornelis Michielss

2e Comparant: Mathijs Michielss

Goederen: een acker saeijlant gecomen van zijn vader Michiel
Mathijss; 2e een bijster gecomen van Adr Lambrechtss za; 3e 4 roeijen

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: 1e Gerit Janss; 2Mathijs Michielss met wederhelft

West: Wouter
Janss schout; erffg Gerit Janss

Noord: Corte Maten;
Daem Joosten

Zuid: sloot
veldekens; Cornelis Michielss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 262 lv

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Adriaen Jans Bouf

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 262r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-1-1630

1e Comparant: Jan Janss Spierinck ea

2e Comparant: Anneken Jochumss wed Henrick Arss Schoenmakers

Goederen: een acker saeijlant, aengecomen van Coenraet Janss van
Hedickhuijzen za

Prijs: ƒ 700

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend Oost: cooperse

West: Jan Willemss Buijs

Noord: erffg
Laureijs Pauwelss

Zuid: loosters
goet

Bijz: Jan Jansn Spierinck voor ½ en Theunis Arss x Dingen
Janssendr, Jan Corneliss Seu als voocht van Sijken Janssdr voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 262r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-1-1630

1e Comparant: Anneken Jochumss wed Henrick Arss Schoenmakers

2e Comparant: Jan Janss Spierinck ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Jansn Spierinck voor ½ en Theunis Arss x Dingen
Janssendr, Jan Corneliss Seu als voocht van Sijken Janssdr voor dander ½.

Sijken Jan Spierincx x Willem Janss. Op
1-2-1633 is de wilceur geheel afgelost. Theunis Arss Cappiteijn.

Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 262v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-1-1630

1e Comparant: Peeter Thomas Goverden

2e Comparant: Adriaen Michielss

Goederen: een erff met hoff

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janssen

West: cooper

Noord: cooper

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 262v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-1-1630

1e Comparant: Adriaen Michielss

2e Comparant: Peeter Thomas Goverden

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 9-2-1634 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 263r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1630

1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter ea

2e Comparant: Freijs Janss en Matheus Peeterss

Goederen: het geseet inde Ruijcht, gecomen van Jan Laureijss

Prijs: ƒ 800

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Ruijcht

Belend
Oost: Adriaen Jacopss

West: Sgrevelduijn

Noord: Thomas Janss

Zuid: erffg Wijt
Willemss

Bijz: Adriaen Janss de Ruijter voor ½ en Huijbert Niclaes
Anthoniss mede als voocht kinderen Peeter en Adriaen Niclaes Anthoniss:
Jacomina Adriaenss en Maeijken Peeterss, Steven Huijbrechtss voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 263r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-1-1630

1e Comparant: Freijs Janss en Matheus Peeterss

2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop het geseet

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Janss de Ruijter voor ½ en Huijbert Niclaes
Anthoniss mede als voocht kinderen Peeter en Adriaen Niclaes Anthoniss:
Jacomina Adriaenss en Maeijken Peeterss, Steven Huijbrechtss voor dander ½.

Op 8-2-1634 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 263v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1630

1e Comparant: Willem Lambrechtss ea

2e Comparant: Wouter Wouterss

Goederen: 3 geerden, inden polder, in 16 geerden met cooper en
Huijbert Arss cs

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss Schilders

West: Peter
Wouterss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Willem Lambrechtss namens Peeter Lambrechtss, broer.
(proc Daniel Elbo, not Dordrecht, 23-1-1630).

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 263v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1630

1e Comparant: Wouter Wouterss

2e Comparant: Peeter Lambrechtss Crol

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 17-4-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 264r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1630

1e Comparant: Huijbert Huijbertss

2e Comparant: Lijnken Peeter Aertss wed

Goederen: 3 geerden, inden polder, op oostencant met wed in 4
geerden

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Henricxss Meulder en Heijligest Raemsdonck

West: polder

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 264r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1630

1e Comparant: Lijnken Peeter Aertss wed

2e Comparant: Huijbert Huijbertss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 27-12-1634 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 264v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1630

1e Comparant: Jan en Jacop Jochumss Paep

2e Comparant: Drick Henricxss

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 550

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Lijnken Peeter Jochumss

West: Jacop
Jacopss

Noord: Her straet

Zuid: sloot
ackers

Bijz: Adriaen Ghijsbertss als erffg van Jan Jochumss Paep is
van kooppenningen voldaen, 26-3-1640.

De helft wordt betaald via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 264v

Soort akte: wilcuer

Datum: 26-1-1630

1e Comparant: Dirck Henricxss

2e Comparant: Jacop Jochumss Paep

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 275

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 28-2-1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 265r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1630

1e Comparant: Gerit Janssen

2e Comparant: Wouter Janss schoudt

Goederen: ½ acker, zoals gekocht van erffg Lijsken Wouter
Janssen

Prijs: ƒ 260

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Gerit Janss

West: Mathijs en
Cornelis Michielss

Noord: waterganck

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Op 12-1-1631 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 265v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1630

1e Comparant: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen

2e Comparant: Wilm Huijgen

Goederen: ½ acker saeijlant gemeen met cooper opten westencant

Prijs: ƒ 365

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper met wederhelft

West: Jacop Peeter Huijbrechtss

Noord: Andries
Dingemans

Zuid: Cloosters
goet

Bijz: proc voor Lijsbeth Waspick 12-1-1630.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 265v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1630

1e Comparant: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen

2e Comparant: Wouter Janss schoudt

Goederen: 2 geerden lants, inden polder, gemeen met cooper, in
12 geerden

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Michielss

West: den schoudt
van Ghijls

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen. Betaald wordt via
een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 266r

Soort akte: wilcuer

Datum: 29-1-1630

1e Comparant: Wouter Janss schoudt

2e Comparant: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur is afgelost. Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 266r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1630

1e Comparant: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen

2e Comparant: Jacop Joosten, Wouter Wouterss ea

Goederen: ¼ in een mergen moerdellen, gecomen vcan Wierck
Gheritss

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Truijcken
Melsen

Noord: Freijs Janss

Zuid: Jan Wijten

Bijz: proc voor Lijsbeth Waspick 12-1-1630.

Jacop Joosten, Wouter Wouterss, Huijbert
Arss en Cornelis Mathijss. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 266v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-1-1630

1e Comparant: Jacop Joosten, Wouter Wouterss ea

2e Comparant: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacop Joosten, Wouter Wouterss, Huijbert Arss en
Cornelis Mathijss. Op 13-1-1631 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 267r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1630

1e Comparant: Peter Janss Cluijter ea

2e Comparant: Cornelis Janssen Cluijter

Goederen: een stuck weijlant, gecomen van Jan Arss Cluijter

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Jochim Jan Berthoutss erffg

West: Sgravenmoer

Noord: Jan Arss
Cluijter

Zuid: Jan Janss
Meijer

Bijz: Peter Janss Cluijter als voocht van Ariaen Janss
Cluijters 2 kinderen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 267r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1630

1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman

2e Comparant: Jan Segerss, swager

Goederen: zijn deel in een acker saeijlant, gecomen van Jan
Bogaerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 78

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Michiel Janss

West: 3 kinderen
Ariaen Jansen Bogaert

Noord: Corte Maten

Zuid: Peeter
Janss en Frans Huijbrechtss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 267v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1630

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Jan Bastiaenss

Goederen: een huijs, hoff en erve, gecomen van Maeijken Huijmans
en Maeijken van Corn Huijgen gekocht heeft

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hans Thoniss van Hasselt

West: Adriaen
Michielss

Noord: kint Wouter
Mertenss Turck

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 267v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1630

1e Comparant: Jan Bastiaenss

2e Comparant: Jan Janss Snijder

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lijnken Janss wed Peter Wilmss met Jan Adriaenss
Cluijper als voocht verklaart dat de wilceur in 1642 geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 268r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1630

1e Comparant: Gherit Wilmss Timmer

2e Comparant: Thomas Janssen Schipper

Goederen: 1/3 delle gemeen met Jan Bastiaenss Timmerman,
aengecomen van Willem Arss Decker

Prijs: ƒ 297

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: dwersdelle

West: Frans Arss
Boeser en Heijligest

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 268r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1630

1e Comparant: Thomas Janssen Schipper

2e Comparant: Gherit Wilmss Timmer

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 297

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur is geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 268v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1630

1e Comparant: Wouter Janss schout ea

2e Comparant: Thomas Janss

Goederen: hun deel inde stede en lantvan Jan Thomass, gemeen met
Aert, Huijbert en Ariaenken Arss

Prijs: ƒ 193

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: (Peeter ?) Thomas Goverden

West: Sgrevelduijn

Noord: cooper

Zuid: Matheus
Peeterss en Freijs Janss

Bijz: Wouter Janss schout namens Jacop Janss (Bergen) (proc
Wouter de Wit, not, 11-2-1629) voor ¼, mede namens Peeter Jochumss voor 1/32,
Jan Arss Cluijter alsa toesiender vant kint van Ariaen Janss Coninck voor ¼,
Cornelis Artss voor 1/8 en Jan Peeterss heeren voor 1/8. Erffg Jan Thomass

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 269r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1630

1e Comparant: Ariaen Artss namens Cornelis zijn broer

2e Comparant: Jochum Segeren

Goederen: 2 geerden lants, inden polder, met kijnderen Henrick
Dieliss en Peeter Jochumss, groot 6 geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan den Meulder

West: cooper

Noord: Masen

Zuid: Henrick
Luijten Ambacht

Bijz: Proc voor Laurens vanden Kienboom, not G'berg,
17-1-1630. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 269r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1630

1e Comparant: Jochum Segeren

2e Comparant: Ariaen Artss namens Cornelis zijn broer

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 20-9-1636 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 269r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1630

1e Comparant: Michiel Peeterss

2e Comparant: Ariaen Aerden

Goederen: een eijndt ackerlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingen Theuniss

West: Jacop
Jacopss

Noord: Claes Arss
Hoevener

Zuid: Peter
Thoniss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 269v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1630

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Peeter Ariaen Geritss

Goederen: 2 hont ackerlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Peeterss

West: Anthonis
Janssen

Noord: vercooper

Zuid: Jan
Janssen Snijder

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 269v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1630

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Anthonis Peeter Corsten

Goederen: een werf met hof en ½ hont saeijlants gecocht van
Maeijken Corsten en voogden kinderen

Prijs: ƒ 180

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Peeterss en (Jacop ?) Arss Corpen

West: (Jacop ?) Arss Corpen

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 270r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1630

1e Comparant: Anthonis Peeter Corsten

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: folio 270r: Op 14-3-1631 transporteert Jan Wouter
Janss de wilceur aan de heijligest van Waspick, 1664 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 270r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1630

1e Comparant: Cornelis Mathijs Wouterss, Raemsdonck

2e Comparant: Jochum Segeren

Goederen: 2 geerden lant, inden polder, gecomen van henrick Dieliss, gemeen met
cooper en Lijnken Peeter Jochumsdr in 6 geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: wed Jan
Peeterss Meulder int selve stuck

West: Claes Arss Hoevener cs

Noord: Masen

Zuid: Henrick
Luijten Ambacht

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 270v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-5-1630

1e Comparant: Jan Cornelis Thomas ?, Cleijn Dongen

2e Comparant: Adriaen Jan Mathijss

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 330

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Mr Adriaen Stevenss

West: Jan Jacopss

Noord: Claein Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 270v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-5-1630

1e Comparant: Claesken Arss dr Adriaen Claesen ???

2e Comparant: Huijbert Corneliss Timmerman

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: ???
Michielss

Noord: erffg
Bastiaen de Greeff

Zuid: Huijbert
Corneliss

Bijz: koopprijs niet te lezen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 271r

Soort akte: rentebrief

Datum: 6-7-1630

1e Comparant: Jan Janss Spierinck

2e Comparant: Jan Laureijssen Lantmeter

Goederen: 4½ gerden, inden polder, met Peeter Melss opden
westencant in 9 geerden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Melsen met wederhelft

West: wed
Dingeman Michielss

Noord: Masen

Zuid: Oude
straet

Bijz: het lant wordt wederom verleden voor f 25. De rente
kan gelost worden voor f 400.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 271v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1630

1e Comparant: Jan Janss Spierinck

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 235

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Cornelis Cleter ?

West: kinderen
Jan Wijten

Noord: Claeijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 271v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1630

1e Comparant: Anthonis Arss Leur tbv Lendert, broer, schipper

2e Comparant: Jacop Jan Mathijss

Goederen: een delle, groot ontrent ½ mergen, binnendijcx

Prijs: ƒ 175

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Cornelis
Adriaen Peeterss

Noord: Wouter
Wouterss

Zuid: kint
Adriaen Janss Coninck

Bijz: Proc Lendert voor notaris Wouter de Wit, Bergen opten
Soom.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 272r

Soort akte: attestatie

Datum: 23-1-1631

1e Comparant: Jan Henricxss Rijool ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Henricxss Rijool verclaert op verzoek van
Adriaenken Sebastiaen ? Wed Huijbert Janss Schep, 1e man dat Adriaenken in
1622/1623 van Adriaen Janss schep haar kint bij Huijbert: Adriaen Huijbrechtss heeft aangenomen

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 273r

Soort akte: rentebrief

Datum: 2-6-1631

1e Comparant: Jan Janss Spierinck

2e Comparant: Jan Laureijssen Lantmeter

Goederen: 4½ gerden, inden polder, met Peeter Melss opden
westencant in 9 geerden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Melsen met wederhelft

West: wed Dingeman Michielss

Noord: Masen

Zuid: Her straet

Bijz: het lant wordt wederom verleden. De rente kan gelost
worden voor f 200.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 273v

Soort akte: taxatie

Datum: 20-9-1636

1e Comparant: Adriaen Ghijben ea

2e Comparant:

Goederen: ¼ van een delle, gemeen met Wouter Wouterss

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: den dijck

West: Jacop
Jochumss

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Ghijben als voocht en ??ost Willems als
toesiender vant kint van Jan Janss Ghijben.

Jan janss is kinderloos overleden.

RA: Groot Waspik RA 57

Folio: 275r

Soort akte:

Datum:

1e Comparant: de kinderen Ghijsbert Lenderss

2e Comparant:

Goederen: ???

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: