RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 000a

Soort akte: voorblad

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Het register begint in 1631.

Schout: Wouter Janssen

Heemraden:

Jacop Joosten

Wouter Wouterss

Thomas Janssen

Frans Arij Boeser, doorgestreept

Cornelis Stevens Swart, vanaf 1646

Mathijs Michielss Tijs Otgens

Cornelis Jacobss Buijs

Jan Henricxss Rijool

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 001r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-1-1631

1e Comparant: Peeter Gheldens

2e
Comparant: Claesken Artss
wed Adriaen Baltus

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een binnen delle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-1-1632 is de wilceur geheel afgelost. Claesken
Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 001r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-1-1631

1e Comparant: Peeter Gheldens

2e
Comparant: Claesken Artss
wed Adriaen Baltus

Goederen: wikceur tbv de aankoop van een binnendelle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-1-1632 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 001r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1631

1e
Comparant: Claesken Artss
wed Adriaen Baltus

2e Comparant: Peeter Gheldens

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wilm van Gents vaert

West: Baghijnen
bancken

Noord: Gerit Janss

Zuid: Adriaen
Rombouts, schout Cappel, Wilm Joosten

Bijz: Claesken wordt geassisteert door Adrian Michielss
(Cleijn Dongen).

Betaald
wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 001v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1631

1e
Comparant: Jan Wouterss x
Jacopsken Jacopss

2e Comparant: Aert Artss

Goederen: een buijtendelle

Prijs: ƒ 155

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Jan
Mathijss

Noord: Cornelis
Stevenss

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 001v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1631

1e Comparant: Peeter Jochumss x Nelken Artss

2e Comparant: Huijbert Aertss, swager

Goederen: ½ delle, gemeen met Huijbert Artss

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Gheldens

West: de Kerck

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaelt wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 002r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1631

1e Comparant: Huijbert Aertss,

2e
Comparant: Peeter
Jochumss, swager

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ delle

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 1-6-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 002r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1631

1e Comparant: Jacop Jacopss

2e
Comparant: Jan Aertss
Metser

Goederen: acker

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck Henricxss Jan Jochumss Paep

West: Peeter
Thomas en wed Hans Thoniss van Hasselt

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
ghoet

Bijz: Jacop woont vermoedelijk niet te Waspick (vlek).

Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 002v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1631

1e
Comparant: Jan Aertss
Metser

2e Comparant: Jacop Jacopss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-3-1639 ? Is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 002v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1631

1e Comparant: Aert Aertss ea

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: hun deel inde stede van Jan Thomas zaliger ivm
overlijden Adriaenken Artss hun moeder, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 21

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: cooper

Zuid: Matheus
Peeterss en Laureijs Janss

Bijz: Aert Aertss, Huijbert Aertss ende Huijbert Janss x
Adriaenken Aertss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 003r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1631

1e
Comparant: Wilmken
Corneliss wed Peeter Romboutss

2e Comparant: Jan Artss Croot ende Peeterken Artss sijn suster

Goederen: een perceel ackerlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jacop Artss Corp

West: Thonis Janss Snijder

Noord: Cornelis
Artss Sprangers

Zuid: Jacop
Artss Corp en Huijbert Ghertss

Bijz: Wilken heeft als vopcht Cornelis Michielss Cleermacker.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 003r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1631

1e Comparant: Jan Artss Croot ende Peeterken Artss sijn suster

2e
Comparant: Wilmken
Corneliss wed Peeter Romboutss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-4-1636 is de koopsom geheel voldaen ?

Bij een betaling is er sprake van Jan
Wouterss van Eijl ?

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 003v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1631

1e Comparant: Jan Michielss Lijst en Ghertken Michielss

2e Comparant: Cornelis Stevenss Swart

Goederen: ontrent 7 hont en 80 roeden ackerlant en een
perceelken opten werff en een inden binnenhoff in ??? Willemss stede

Prijs: ƒ 236

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Heijnrick Janssen

West: Heijnrick
Janssen

Noord: Freijs
Janssen en Matheus Peeterss

Zuid: Heijnrick
Janssen

Bijz: Ghertken is een innocente suster

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 003v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-2-1631

1e Comparant: Wouter de Roij

2e Comparant: Sebastiaen Peeterss Boer (Beer ?)

Goederen: ¼ inden geer, gemeen met Gherit, Cleijs

Prijs: ƒ 25

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Bargijnen steeg

West: Joost
Aertss en erfg

Noord: Nederveen
Cappel

Zuid: Her straet

Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 004r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1631

1e Comparant: Jan Jansen Wijten

2e Comparant: Huijbert Jansen

Goederen: een buijten delle

Prijs: ƒ 305

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: dellen die
noord-zuid lopen

Noord: Jan Jansen Wijten

Zuid: Dirck
Henricxss Cleermacker

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 004r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-3-1631

1e Comparant: Huijbert Jansen

2e Comparant: Jan Jansen Wijten

Goederen: wilceur tbv de aankoop van en buijtendelle

Prijs: ƒ 305

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 4-5-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 004v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1631

1e
Comparant: Jan Aertss
Cuijper

2e Comparant: Adriaen Jan Matheuss

Goederen: ¼ in 3 geerden hooijlants, inden polder, in 12
geerden, in 6 geerden opten oostencant, met cooper en Gheriken Adriaen Matheus

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Oude straet

Belend
Oost: kinderen Mels Janss met andere 6 geeerden

West: erfg
Maeijken Joosten

Noord: Scheij sloot

Zuid: Oude
straet

Bijz: het lants is aengecomen van grootvader Jan Wouters

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 004v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1631

1e Comparant: Cornelis Janss van Nuen

2e Comparant: Wouter Janss schout

Goederen: ½ acker saeijlant met de gronden en veldekens ,
aengecomen van Heijn Janss

Prijs: ƒ 297

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Michielss

West: cooper

Noord: waterganck

Zuid: Cornelis
Merten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 005r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-3-1631

1e Comparant: Wouter Janss schout

2e Comparant: Cornelis Janss van Nuen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een stuk acker

Prijs: ƒ 297

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 28-10-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 005r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1631

1e Comparant: Sijmon Peetersen Bollen

2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken ea

Goederen: een perceelken saeijlant

Prijs: ƒ 225

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de voorss twee kijnderen

West: Sgravenmoer

Noord: de voorss
twee kijnderen

Zuid: Cornelis
Wilmss Croep

Bijz: Thomas Dirck Rijcken namens de weeskijnderen van Jan
Adriaenss Cluijter

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 005v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1631

1e Comparant: Barbera Dircxss x Jacop Sijmonss, ruijter ea

2e Comparant: Jan Janss en Denis Peeterss Haen, armmrs

Goederen: hun deel van de nalatenschap van ouders en Engelien
Peeterss, moeders suster

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Barbera Dircxss x Jacop Sijmonss, procuratie
27-10-1630 Wijk te Deurstede, mede namens Piter Dircxss, soldaet, , procuratie
Shertogenbosch

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 005v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1631

1e Comparant: Wouter Janss schout

2e Comparant: Peeter Geldens

Goederen: 1½ hont heijvelden inde Meldigen ?, gemeen met erfg Wilm Jacop Toniss. ??? Gijsbert Geritss

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Aert Peeters
Cuijl

Zuid: Peeter
Gelden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 006r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1631

1e Comparant: Theunis Arts Capiteijn x Dingen JanJans Spierincxs

2e Comparant: Adriaen Jacopss Baes

Goederen: ¼ delle, gemeen
met Sijken Janss, sijn vrouwe suster, opden westencant

Prijs: ƒ 280

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Maeijken Corneliss Seu met wederhelft

West: Willem
Huijchen

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz: Betaelt wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 006r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-4-1631

1e Comparant: Adriaen Jacopss Baes

2e Comparant: Theunis Arts Capiteijn

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ¼ delle

Prijs: ƒ 280

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: op 7-4-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 006v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-5-1631

1e Comparant: Adriaen Ghertssen ea

2e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs

Goederen: een acker saeijlant met de helft inde veldekens,
gecomen van Rosier Gommers ?

Prijs: ƒ 520

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Lijsken Jan Cleijs Jacopss weduwe

West: Jan Janss

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Adriaen Ghertssen(Vrachelen) namens Adriaen Janssen,
wert inden Engel te Dordrecht, x Elisabeth Henricx, procuratie Dordrecht,
notaris Willem vander Elst.

Betaelt wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 006v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-5-1631

1e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs

2e Comparant: Adriaen Janssen, wert inden Engel te Dordrecht,

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker saeijlant

Prijs: ƒ 520

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 14-9-1634 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 007r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-5-1631

1e Comparant: Jan Willemss Buijs ea

2e Comparant: Jan Aertss Metseler

Goederen: ½ acker saeijlants, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 238

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Heijlige Geest van Raemsdonck

West: Jacop
Joosten

Noord: waterganck

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Jan Willemss Buijs als vocht ende Jan Jochumss Paep
als toesiender van het kint van Wilm Laurenss zaliger.

Betaelt wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 007r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1631

1e Comparant: Jan Aertss Metseler

2e Comparant: Jan Willemss Buijs ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ acker

Prijs: ƒ 238

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Willemss Buijs als vocht ende Jan Jochumss Paep
als toesiender van het kint van Wilm Laurenss zaliger.

3-8-1632 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 007v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-5-1631

1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea

2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker

Goederen: ½ gronden gelegen teijnde de stede van Peter Romboutss
zaliger, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peter Rommen

West: wed Embrechts Jacopss

Noord: Her straet

Zuid: Peeter
Rommen

Bijz: Cornelis Stevens Swart als voocht vande 2 kinderen van
Huijch Janss, Nelken Huijchendr met Jacop Joosten als voocht

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 007v

Soort akte: transport

Datum: 20-5-1631

1e Comparant: Jan Matheuss

2e Comparant: Cornelis Corneliss den Ruijmen

Goederen: waterbrief van Adriaen Jan Matheus van 13-5-1627 tw
van f 600

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis woont ten Bergh in Her Claes ??

Op 8-5-1640 is de brief afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 008r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-5-1631

1e Comparant: Arien Fransen

2e Comparant: Servaes Jacobsen

Goederen: 1/3 acker saeijlant met erfg Adriaen Aertss Looskijnt
ende Dirck Lourenss

Prijs: ƒ 170

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Adriaen Aertss Looskijnt

West: cooper

Noord: Her straet

Zuid: Oude
vaerten

Bijz: Arien woont te Raemsdonck.

Betaelt wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 008r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-5-1631

1e Comparant: Servaes Jacobsen

2e Comparant: Arien Fransen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 1/3 acker.

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 25-7-1633 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 008v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1631

1e Comparant: Aert Peter Jan Gijben ea

2e Comparant: Peeter Woutersen

Goederen: een perceel ackerlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hoef van Heuckelom

West: groote Geer

Noord: Wilm Jacob
Thoniss

Zuid: Jan
Woutersen

Bijz: Aert Peter Jan Gijben (Loon) als voocht van het
weeskijnt van Driae Aert Driesen.

Er is op 1-12-1631 ? Betaelt via een
verkoop en een deel contant.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 008v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-6-1631

1e Comparant: Dielis Heijnrick Dieliss ea

2e Comparant: Jan Heijnricxss

Goederen: 1 mergen gronden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hoef van Heuckelom

West: erfg Sijmon Nelen tot Dongen

Noord: erfg Sijmon
Nelen tot Dongen

Zuid: Dirck
Aerts Waelwijck

Bijz: Dielis Heijnrick Dieliss en Matijs Wouterss x Nelken
Heijnricx, Jacop Heijnrick Dieliss.

Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 009r

Soort akte: rentebrief

Datum: 12-6-1631

1e Comparant: Maeijken Janss wed Hans Thoniss van Hasselt

2e Comparant: Wouter Janssen Schilders, laeckencooper G'berch

Goederen: een acker saeijlant, verkocht met verleije

Prijs: ƒ 197

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouters Wouterss Boeff

West: Janneken
Lauriesen en wed Peeter Aertss

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken wordt geassisteert door Peeter Thomas

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 009v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-7-1631

1e Comparant: Claes Janss

2e Comparant: Lijsken Janss wed Jan Cleijs Jacops

Goederen: een perceelken ackerlant, gebruijckt bij Jan Andries,
sijne voorsaet.

Prijs: ƒ 342

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Gijsbert Aertss

West: weeskijnt
Jan Mathijsen

Noord: Her straet

Zuid: Wouter
Wouterssen Boeven

Bijz: Claes woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 009v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-10-1631

1e Comparant: Maria Peeterss van Mechelen ea

2e
Comparant: Peeter Cornelis
Michelss Cleermaker ea

Goederen: een perceel bijster en gronden met den dijck, groot 2½
mergen, aengecomen van Arien Artss Waelwijck

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Michiel Vleesen

West: wed Adriaen Jan Thoniss

Noord: coopers

Zuid: erfg
Adriaen Wijten

Bijz: Maria Peeterss van Mechelen wed Stoffel Peeter van
Ghilse, Willem Janss Verleg, swager en voocht Maria.

Peeter Cornelis Michelss Cleermaker en
de kijnderen van Huijch Janss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 010r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-8-1631

1e
Comparant: Maeijken
Peeterss wed JanAertss Schep

2e
Comparant: Peeter Thomas,
secretaris

Goederen: huijs, hoff ende delle gelegen aende kerck

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis mathijss

West: Anthonis
Michiless en Gerit Jansen

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Maeijken wordt geassisteert met Cornelis Peterss,
broer.

Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 010r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-8-1631

1e
Comparant: Peeter Thomas,
secretaris

2e
Comparant: Maeijken
Peeterss wed JanAertss Schep

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Cornelis Seuw ontvangt alle betalingen en
verklaert op 29-9-1743 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 010v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-10-1631

1e
Comparant: Heijnrick
Jacopss

2e Comparant: Peeter Geldens

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: Bargijnen
gronden

Noord: Huiujbert
Cornelis Timmerman

Zuid: Gherit
Jansen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 010v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-11-1631

1e Comparant: Anthonis Janss

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: ¾ hont saijlant in Adriaen Wijten stede inde Hooghe
Acker

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Hooghe Acker

Belend
Oost: Jan Aerts Croot

West: Anthonis
Peeter Corsten

Noord: Cornelis
Aertss Spranger

Zuid: Jacop
Aertss Cuijper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 011r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-11-1631

1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: ½ delle gemeen met Jan Wouterss voorss, gebruijckt bij
Wouter Janss

Prijs: ƒ 88

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan Peeterss Cuijl

Noord: Jan Peeterss
Cuijl

Zuid: Jan
Peeterss Genen

Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 011r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-11-1631

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ delle

Prijs: ƒ 88

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 8-9-1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 011v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-11-1631

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Antonis Jansen Snijder

Goederen: een perceelken ackerlant, gecomen van Wouter Janss
zaliger

Prijs: ƒ 275

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Peeterss Ghenen cum suis

West: Anthonis
Janss

Noord: vercooper

Zuid: Peeter
Aertss Ghenen

Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 011v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-11-1631

1e Comparant: Antonis Jansen Snijder

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ackerlant

Prijs: ƒ 275

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Er vinden enkele betalingen plaats.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 012r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-11-1631

1e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss

2e Comparant: Jan Aerts Cuijper

Goederen: een huijs, hoff, erve ende gronden

Prijs: ƒ 750

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Corstiaen Henricxss en Adriaen Franss Cuijper

West: Thomas
Janss Schipper en erfg Aleijt ???

Noord: Her straet

Zuid: Adriaen
Jacopss Baesen

Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 012r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-11-1631

1e Comparant: Jan Aerts Cuijper

2e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 18-10-1640 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 012v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-11-1631

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Jan Aertss Croot

Goederen: ¾ hont saeijlant in Adriaen Wijten stede

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Aerts Croot

West: Anthonis
Peeter Corsten

Noord: Cornelis
Aertss Spranger

Zuid: Jacop
Aertss Cuijper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 012v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1631

1e
Comparant: Jochum
Heijnricxss ea

2e
Comparant: Peeter Thomass,
secretaris

Goederen: ¼ acker saeijlant met de veldekens, gemeen met cooper
en Wouter Aertss

Prijs: ƒ 140

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: den acker en het weeskijnt Wilm Laureijsen

West: cooper en weeskijnt Aert Thomass

Noord: Her straet

Zuid: den
schouts goet ?

Bijz: Jochum Heijnricxss
namens Adriaen Aertss Schipper (notaris Laurens vanden Kieboom, G'bergh,
15-3-1631)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 013r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1631

1e Comparant: Frans Huijbertss

2e Comparant: Lijsken wed Jan Claeijs Jacopss

Goederen: een acker saeijlant met de veldekens, gecocht van
Jochum Segeren

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Jan Peeter
Willems en Wouter Jacopss Visscher

Noord: wed Jochum
Peeters vander Haeren

Zuid: Oude
vaerten

Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 013r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-11-1631

1e Comparant: Lijsken wed Jan Claeijs Jacopss

2e Comparant: Frans Huijbertss

Goederen: wilceur tbv aankoop ackerlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-8-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 013v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-12-1631

1e Comparant: Aert Jochumss Timmerman

2e Comparant: Anthonis Joschumss, broer

Goederen: erff, hoff en gronden, gecomen van Adriaen Cornelissen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheuss

West: erfg Jochum Aertss

Noord: Her straet

Zuid: Jan Aertss
Croot

Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 013v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-12-1631

1e Comparant: Anthonis Jochumss

2e Comparant: Aert Jochumss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van erff etc

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aert Jochumss Timmerman bekent op 22-10-1644 dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 014r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-12-1631

1e Comparant: Anthonis Jochumss

2e Comparant: Aert Jochumss, broer

Goederen: 1/8 inde stede van zijn vader zaliger, gemeen met
cooper en zijn moeder cum suis

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: Peeter
Corsten

Noord: Her straet

Zuid: erfg Wilm
Jacop Thoniss

Bijz: Koopsom is op 22-10-1644 betaelt.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 014r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-12-1631

1e Comparant: Peeter Thomas, secretaris

2e Comparant: Jan Huijbrechtssen

Goederen: een acker saeijlant, gecomen van Loureijs Pouwelss
zaliger

Prijs: ƒ 320

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Aerts Metseler

West: Andries
Dingemans

Noord: wed Hans
Thoniss

Zuid: Andries
Dingemans

Bijz: Betaelt wordt in 3 termijnen. Op 12-3-1633 is de
koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 014v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1631

1e Comparant: Cornelis Michielsen

2e Comparant: Wouter Jansen, schout

Goederen: een acker saeijlant met veldekens en gronden zoals het
daar ligt uitgesondert 4 à 5 roeijen bij Thijs Michielsen gecocht.

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Korte Maten

Belend
Oost: Herman Aertss en wed Mathijs Michielsen

West: den schout

Noord: den schout

Zuid: Mathijs
Michgielsen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 014v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1631

1e Comparant: Wouter Jansen, schout

2e Comparant: Cornelis Michielsen

Goederen: wilceur tbv de aankop van een acker

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur is op 8-2-1644 ? geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 015r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1631

1e Comparant: Wouter Wouters ea

2e Comparant: Jacop Joosten

Goederen: 5½ geerden lant, inden polder,

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: erfg Mathijs Michielsen, int selfde stuck

West: Gasthuijs
Geertruijdenberg

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Wouter Wouters namens Michiel vanden Eijnden, secr van
Gilse en Ginneken (procuratie voor schout en schepenen van Ginneken, 19-3-1631.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 015r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1631

1e Comparant: Jacop Joosten

2e Comparant: Michiel vanden Eijnde

Goederen: wilceur tbv aankoop 5½ geerden

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 25-3-1634 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 015v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1631

1e Comparant: Anthonis Michielss namens Cornelis Michielss broer

2e Comparant: Wouter Jansen schoudt

Goederen: een acker saeijlant en 2e met de veldekens en gronden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Herman Aertsz en wed Mathijs Michielsen; cooper

West: cooper; cooper

Noord: Mathijs Michielsen; cooper

Zuid: Corte
Maten; Mathijs Michielsen

Bijz: Belending noors zuijd kan ook andersom zijn. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 015v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1631

1e Comparant: Wouter Jansen schoudt

2e Comparant: Cornelis Michielss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 18-12-1633
is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 016ar

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1631

1e Comparant: Wouter Wouterss ea

2e Comparant: Jacop Joosten

Goederen: 5½ geerde lant, inden polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: erffg Mathijs Michielss int selve stuck

West: t Gasthuijs
van G'berg

Noord: Scheij sloot

Zuid: Oude
straet of 11½ Hoeve

Bijz: Wouter Wouterss namens Michiel vanden Eijnde, schoudt
van Ghilse Ghinneken en Bavel (proc Ginneken, 19-3-1631). Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 016ar

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1631

1e Comparant: Cornelis Michielss

2e Comparant: Michiel vanden Eijnde, schoudt van Ghilse

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria vanden Eijnde, 1632 en Heijnrick Vijchberg
namens sterffhuijs van Michiel ontvangen geld. Op 14-11-1634 is de wilceur
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 016av

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-12-1631

1e Comparant: Cornelia Janss van Ghijlse wed Adr Janss Hoevener

2e Comparant: Maeijken Adriaen Panum wed Adr Janss Hoevener

Goederen: een huijs mette erve, gecomen van Jan vanden Werck,
aen Vroukens vaert

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Aertss

West: stege of vaert cant

Noord: timmer werf

Zuid: Her straet

Bijz: Cornelia heeft Anthonis Michielsen als voocht

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 016av

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-12-1631

1e Comparant: Anthonis Aertss Leur

2e Comparant: Frans Aertss Boeser

Goederen: drie delen van een delle. Ander ¼ deel is van erfg
Gerit Janss

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan
Bastiaenss Timmerman en Thomas Janss Schipper

Noord: erfg Vas
Janss

Zuid: Heijlige
Geest

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 016br

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1631

1e Comparant: Nelken Janssen wed Adriaen Artss Looskijnt

2e Comparant: Dirck Laurenss

Goederen: ½ vierendeel acker saijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck Lauwreijs inden selven acker

West: Vas Jacopss

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Nelken wordt geassisteert door Ghijsbert Artss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 016br

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1632

1e Comparant: Maeijken Adriaen Panumss wed Adriaen Jans Hoevener

2e Comparant: Jochem Joosten Poets

Goederen: 1/3 acker saeijlant, met Frans Artss Boeser en de
kijnderen van Hendrick Arts Panum gecomen van Adriaen Henricxss Panum

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Grote Maten

Belend
Oost: Wouter Adriaen Stevens

West: Wouter
Wouterss

Noord: Wouter Artss
(= Wouter Adriaen Stevens)

Zuid: Grote
Maten

Bijz: Maeijken wordt geassisteert met Peeter Thomass

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 016bv

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-2-1632

1e Comparant: Jan Jansen
den Jongen ea

2e Comparant: Dirck Artss Waelwijck, stadthouder Sgravenmoer

Goederen: 4 loopensaet moergronden ofte bijsters, inde hoeve van
Wijngaerde ofte het clooster

Prijs: ƒ 45

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: hoeve van Wijngaerde

Belend
Oost: Arnout van Ravenschot

West: Bagijnen gronden van schoutin van Sgravenmoer

Noord: Jan Beijsaert ? cum suis

Zuid: cooper

Bijz: Jan Jansen
den Jongen namens Jan
Willem Beijens mede namens Godtschalck Willem Beijens, broer, Jan Peeters x
Maeijken Willem Beijens en Maerinis Jansen van ??? X Lijsbeth Wilm Beijens
(Allen Oosterhout, procuratie voor stadthouder Sgravenmoer 11-8-1631)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 017r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1632

1e
Comparant: Anthonis Jan
Goosen

2e
Comparant: Jacop Jan
Thijss ea

Goederen: zijn deel in een delle , gemeen met Adriaen Corsten,
gecomen van Corst Marceliss

Prijs: ƒ 290

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Corsten

West: Vroukens
vaert

Noord: kijnderen
Gherit Franss

Zuid: Peeter
Gheldensen

Bijz: Jacop Jan Thijss en Anneke Adriaenss wed Adriaen
Jacopss Bommelaer.

Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 017r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-2-1632

1e
Comparant: Jacop Jan
Thijss ea

2e
Comparant: Anthonis Jan
Goosen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een deel delle

Prijs: ƒ 290

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacop Jan Thijss en Anneke Adriaenss wed Adriaen
Jacopss Bommelaer.

Op 2-3-1634 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 017v

Soort akte: verlije

Datum: 10-2-1632

1e Comparant: Huijbert Geritss

2e Comparant: Jochim Segeren

Goederen: een acker saijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Janneken Berten

West: Jacop Artss Corpen

Noord: noord zuijd
lopende ackers

Zuid: Anneken
Jacop Stoffel

Bijz: In de kop staat Huijbert Gerit Franss.

Jacop Huijbertssen de Bruijn bekent f 50
ontfangen te hebben, 3-2-1656.

Jacop Huijbertss de Bruijn, Jan Jochumss
ende Huijbert Peeterss ??? krijgen geld.

Dirck Laurenss krijgt geld.

Jochim Segeren is voor 12-5-1650
overleden.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 018 lv a

Soort akte: betaling

Datum: 14-9-1669

1e Comparant: Sebastiaen Huijbrechtss de Greeff

2e Comparant: erfg Jochem Segeren

Goederen: afbetaling van de rentebrief. Zie 17v

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peetereken Adriaen Jochumss, Dirck Lauwereijss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 018 lv a

Soort akte: verklaring

Datum: 20-11-1670

1e Comparant: erfg Jochum Segeren

2e Comparant:

Goederen: zij verklaren voldaen te zijn van hun deel. Zie 17v

Prijs: ƒ 79

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbrecht Dircken, Adriaen Dircken x Heijltjen
Dircken, wed Jan Dircken, Adriaen Corneliss x
Theunisken Dircken, Jacob
Huijbrecht de Bruijn, Huijbrecht Peeterss, Aert Cornelis den Jongen namens zijn
moeder wed Jan Jochumss, 2 naekinderen van Jochum, Cornelis Cornelis Camp,
Claes Janss en Dingena Janss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 018 lv b

Soort akte: verklaring

Datum: 20-11-1670

1e Comparant: Bastiaen Huijbrechtss de Greeff

2e Comparant:

Goederen: Hij verklaart voldaen te zijn vande rentebrief. Zie
17v

Prijs: ƒ 74

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 018 lv b

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: erfgenamen Aert Adriaens de Bruijn

2e Comparant:

Goederen: zij verklaren voldaen te zijn van de rentebrief. Zie
17v

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Aertss de Bruijn, Catelijn Aertss de Bruijn,
Jenneken ende Petronella Aertss de Bruijn, Adriaen Jacobss Kievits x Adriaentje
Aertss de Bruijn. Kinderen Aert Adriaens de Bruijn en Maeijken Janss Buijs.
Mede erffgenamen van Jacomijntje Jacobss Corp

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 018 lv c

Soort akte: verklaring

Datum: 16-12-1672

1e Comparant: Bastiaen Huijbrechtss de Greef

2e Comparant:

Goederen: Hij verklaart zijn deel van de rente briefontfangen te
hebben. Zie 17v

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 018 lv c

Soort akte: verklaring

Datum: 26-12-1676

1e Comparant: Bastiaen Huijbrechtss de Greef

2e Comparant:

Goederen: Hij verklaart zijn deel van de rente brief ontfangen
te hebben. Zie 17v

Prijs: ƒ 46

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De rentebrief is door Huijbert op 14-9-1669
geconsigneerd als gemeene erffg van Jochum Zeegren Peerken Ariens ende Dirck
Laureijss tsamen sprekende waren.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 018r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1632

1e Comparant: Jan Gheritss Braber en Anthonis Franss

2e Comparant: Anthonis Joosten

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheuss

West: Vroukens
vaert

Noord: Cornelis
Stevenss Swart

Zuid: Peeter
Thomas Govaerden

Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 018r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1632

1e Comparant: Anthonis Joosten

2e Comparant: Jan Gheritss Braber en Anthonis Franss

Goederen: wilceur tbv de aankoop bvan een binnen delle

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 12-3-1638 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 018v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1632

1e
Comparant: Peeter Wouterss
ea

2e Comparant: Adriaen Jan Thijs

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 156

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: ???

West: erfg Wilm Artss Decker

Noord: Peeter
Wouterss

Zuid: erfg Jan
Snijder

Bijz: Peeter Wouterss (Cappel) namens Anthonis Thoniss
(Chorinchem)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 018v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1632

1e
Comparant: Jan Aertss
Cuijper x Wilmken Aertss Scheppen ea

2e Comparant: Jan Wilmss Buijs en Willem Joosten Brock

Goederen: 1/3 in vierdalven mergen moergronden, gecomen van
Truijcken Aert Scheppen zaliger, met Adriaen Rombouts, schout, en coopers

Prijs: ƒ 725

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Mels Dircken
cum suis

Zuid: Thonis
Janss Snijder

Bijz: Jan Aertss Cuijper x Wilmken Aertss Scheppendochter,
Aert Peeterss Cuijl.

Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 019r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1632

1e Comparant: Jan Wilmss Buijs en Willem Joosten Brock

2e
Comparant: Jan Aertss
Cuijper x Wilmken Aertss Scheppen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van moergronden

Prijs: ƒ 725

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Aertss Cuijper x Wilmken Aertss Scheppendochter,
Aert Peeterss Cuijl.

Op 24-5-1635 ?? Is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 019v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1632

1e Comparant: Jan Jansz Wtte ea

2e Comparant: Jacopken Laureijss

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 275

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Woutersz Boeff

West: Janneken La??? En wed Peeter Artss

Noord: wed Peeter
Artss

Zuid: de
veldekens

Bijz: Jan Jansz Witte met Maeijken Janss sijn moeder.

Jacopken wordt geassisteert door Peeter
Woutersz.

Op 14-6- is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 019v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1632

1e Comparant: Anthonis Jan Corsten

2e Comparant: Adriaen Corsten en Freijs Janss

Goederen: ¼ inde acker van Corst Marceliss

Prijs: ƒ 190

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Freijs Janss

West: Adriaen
Corsten

Noord: Jan Jacopss

Zuid: wed
Adriaen Jocops Bommelaer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 020r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-3-1632

1e Comparant: Adriaen Michielss ea

2e Comparant: Matheus Peeterss

Goederen: een buijtendelle

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Heijligest

West: Wouter Jacopss Visscher

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Adriaen Michielss als voocht ende Huijbert Huijbertss
? Als toesiender vande 4 kinderen van Adriaen Artss Fijnenbuijck.

Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 020r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-3-1632

1e Comparant: Matheus Peeterss

2e Comparant: Adriaen Michielss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een buijtendelle

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Michielss als voocht ende Huijbert Huijbertss
? als toesiender vande 4 kinderen van Adriaen Artss Fijnenbuijck.

Op 4-8-1635 is de wilceur geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 020v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1632

1e Comparant: Jan Janss Spierinck

2e
Comparant: Jan Laureijs
Lantmeter

Goederen: vijfftalve geerden, in 9 geerden, inden polder, op den
westenkant, gecomen van Coenraet Janss van Hedikhuijsen

Prijs: ƒ 320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Melss met de andere helft

West: wed Dingenman Michielss cum suis

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 020v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1632

1e Comparant: Jan Laureijs Lantmeter

2e Comparant: Jan Janss Spierinck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 4½ geerden

Prijs: ƒ 320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur wordt op 15-7-1632 aan Jan Roelen
getransporteert.

De wilceur is op 11-??-1633 geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 021r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1632

1e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing ea

2e Comparant: Huijbert Peeterss

Goederen: eene hoff

Prijs: ƒ 70

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheuss

West: Huijbert
Peeterss

Noord: Her straet

Zuid: Huijbert
Peeterss

Bijz: Jochum Jochumsen Cessing en Adriaen Aert Sanger. Erfg
van Aert Wesselss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 021r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1632

1e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing

2e Comparant: Wilbert Corneliss

Goederen: een perceelken ackerlant

Prijs: ƒ 190

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Huijch Janss

West: Cornelis Joriss

Noord: Frans Aertss Boeser cum suis

Zuid: Cornelis
Artss Spranger

Bijz: Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 021v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-4-1632

1e
Comparant: Wilbert
Corneliss

2e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing

Goederen: wilceur tbv de aankop van een paerceelken lant

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet de helft, de rest volgend jaar.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 021v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1632

1e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing ea

2e Comparant: Janneken Berten

Goederen: een huijs, hoff metten erff en saeijlant zoals door
Aert Wessels gebruijckt

Prijs: ƒ 1275

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Janneken Berten

West: Denis
Peeterss

Noord: Heijnrick
Jacopss

Zuid: Wilbert
Corneliss

Bijz: Jochum Jochumsen Cessing en Adriaen Aert Sanger. Erfg
van Aert Wesselss.

Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 021v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-4-1632

1e Comparant: Janneken Berten

2e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1275

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jochum Jochumsen Cessing en Adriaen Aert Sanger. Erfg
van Aert Wesselss.

Op 10-7-1636 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 022r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1632

1e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing ea

2e Comparant: Denis Peeterss Haen

Goederen: ¼ buijtendelle, gemeen met Denis Peeterss Haen ende
Teunis Janss Snijder gecomen van Adriaen Wijten

Prijs: ƒ 52

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Ghulleken Damen

West: erfg Jan
den Meijerss

Noord: Jacop Ariss
Corp

Zuid: weeskinderen
Huijch Janss

Bijz: Jochum Jochumsen Cessing en Adriaen Aert Sanger. Erfg
van Aert Wesselss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 022r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1632

1e Comparant: Antonis Janss Snijder

2e Comparant: Denis Peeterss Haen

Goederen: ¼ buijtendelle, gemeen met Denis Peeterss Haen gecomen van Adriaen Wijten

Prijs: ƒ 30

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Ghulleken Damen

West: erfg Jan den Meijerss

Noord: Jacop Ariss
Corp

Zuid: weeskinderen
Huijch Janss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 022v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1632

1e Comparant: Peeter Hendricxss x Geriken Adriaen Mathijsdr

2e Comparant: Maeijken Stoffelen wed Mathijs Michielss

Goederen: een perceel ackerlant

Prijs: ƒ 379

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Jochumss Timmerman

West: Wouter Janss, secr en de weduwe voorss

Noord: Hermen Aertss
cum suis

Zuid: Cuuijper
Lij

Bijz: 7-2-1644 is de koopsom geheel betaald

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 022v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1632

1e Comparant: Geerit Janss

2e Comparant: Peeter Geldenss

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 187

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: bagijnen gronden

Noord: Peeter
Geldenss

Zuid: Peeter
Geldenss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 023r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1632

1e Comparant: Anthonis Michielss

2e Comparant: Geerit Janss

Goederen: ¼ acker saeijlant aengecomen van Adriaen Lambrechtss
zijn grootvader za.

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: den nieuwen acker

Belend
Oost: Denis Peeterss Haen

West: Griffiersbancken

Noord: Geerit Janss
met ¼

Zuid: Denis
Peeterss Haen met de steech

Bijz: Oost en west kunnen ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 023r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-4-1632

1e Comparant: Frans Huijbrechtss

2e Comparant: Herman Aertss

Goederen: een buijtendelle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Herman Aertss

West: Willem Lambrechtss

Noord: Peeter
Jochumss

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 023v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1632

1e Comparant: Maeijken en Anneken Jochumss ea

2e Comparant: Thomas Janss Schipper en Cornelis Mathijss

Goederen: vijftien dalve geerden, inden polder, gecomen van hun
ouders za.

Prijs: ƒ 3987

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Ariss Boeser

West: Sebastiaen Geeritss cum suis

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Maeijken en Anneken Jochumss, Adriaenken Jochumss en
Franscoeijs Jochumss, schoenmaker en burger tot G'berg mede namens de drie
weeskinderen van Adriaen Jochumss.

Betaald wordt met een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 023v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-4-1632

1e Comparant: Thomas Janss Schipper en Cornelis Mathijss

2e Comparant: Maeijken en Anneken Jochumss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 15 halve geerden lant

Prijs: ƒ 3987

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: meij 1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 024r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-4-1632

1e Comparant: Herman Janss Ruijter int garnizoen G'berg

2e Comparant: Jochum Seegeren

Goederen: 3 geerden lants, inden polder, gemeen met Claes Ariss
Hoevenar, in 6 geerden op oostenkant in 12 geerden

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochum Seegeren

West: Jochum
Seegeren met andere 6 geerden

Noord: Masen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 024v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-4-1632

1e Comparant: Sacarias Claess ea

2e Comparant: Willem Joosten Brock, meulder tot Cappel

Goederen: een binnendelleke, gekomen van Bastiaen Greven sa

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gentsvaert

West: begijnen gronden

Noord: Peter Geldens

Zuid: Thonis
Jacopss meulder

Bijz: Sacarias Claess mede namens Lesken Claess, zijde
suster.

Vermoedelijk in 1633 betaald (onleesbare
opmerking)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 024v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-7-1632

1e Comparant: Jan Dircxss van Nederveen ea

2e Comparant: Adriaen Gheldenss

Goederen: 2 hooiackerklants

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gentsvaert

West: gegijnen gronden

Noord: Adriaen
Jochumss den Ouden

Zuid: erffg
Peeken Adriaen Janss

Bijz: Jan Dircxss van Nederveen mede namens Adriaen Wouterss
Roothals, sijn swager (Oudt Be??aert) (procuratie van 12-5-1632)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 025r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-7-1632

1e Comparant: Cornelis Janss Smitss

2e Comparant: Theunis Janss Roeijbol

Goederen: ca 75 roeijen lants gemeen met vercooper

Prijs: ƒ 40

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: vercooper

Noord: erffg
Robbrecht Wouterss

Zuid: cloosters
gronden

Bijz: Theunis woont te Sprang.

Wegingen en stegingen over Jan Cornelis
Claesen erve tot de Sgrevenduijnse vaert

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 025r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-7-1632

1e Comparant: Cornelis Janss

2e Comparant: Jan Bastiaenss Timmermans

Goederen: 1/3 buijtendelle, gemeen met cooper en zijn deel in de
gront naast het huijs van Adriaen Rombouts, schout tot Cappel

Prijs: ƒ 155

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Mels Aertss Schep, schout inde ???

West: wed en kinderen Jochim Aerts Timmerman

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Herstraet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 025v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-7-1632

1e Comparant: Michiel Janss Timmermans

2e Comparant: Damiaen Joosten

Goederen: 1½ hont saeijlant inden acker van Jan Andriess Bogaert
met get 1/3 van de gronden daer aen gelegen

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter Jan Mathijss

West: Jan Segerss

Noord: Her straet

Zuid: ???

Bijz: betaeld wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 025v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1632

1e Comparant: Damiaen Joosten

2e Comparant: Michiel Janss Timmermans

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 25v)

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 29-6-1635 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 026r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-7-1672

1e Comparant: Huijbert Dircxss ea

2e Comparant: Adriaenken Artss van Bergen

Goederen: een nperceel bijster, bosschen en gronden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: juff Berch

West: Sgravenmoerse
m???

Noord: Cornelis Jans
Smidt

Zuid: Pauwels
van Asperen

Bijz: Huijbert Dircxss x Heijlken Joost Mertens weduwe voor
de ene helft en Joost Roeloffs (Dongen) als vocht Cornelis Wilmss ??rop als
toesiender van het kint van Joost
Mertens voor dandere helft

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 026r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-6-1632

1e Comparant: Frans Arss Boeser ende Maeijken Arss ea

2e Comparant: Huijbert Corneliss

Goederen: 2/3 huijs, hoff ende erve, gemeen met Frans Arss
Boeser, gecomen van Adriaen Henricxss Panum

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: stede Jan Matheuss

West: Kercksteegh en Corn. Matheuss

Noord: Her straet

Zuid: Huijbert
Wilmss

Bijz: Frans Arss Boeser als vocht ende Peeter Anthoniss als
toesiender vande 2 kinderen van Heijnrick Arss Panum ende Peeter Arss Broeders
als man ende vocht van Lijsken Henricxssdr voor deen helft ende Maeijken Arss
Pannumss met Frans Arss Boeser haren broeder ende vocht in desen.

Betaeld wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 026v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-6-1632

1e Comparant: Huijbert Corneliss

2e Comparant: Frans Arss Boeser ende Maeijken Arss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 2/3 huijs (zie folio 26r)

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans Arss Boeser als vocht ende Peeter Anthoniss als
toesiender vande 2 kinderen van Heijnrick Arss Panum ende Peeter Arss Broeders
als man ende vocht van Lijsken Henricxssdr voor deen helft ende Maeijken Arss
Pannumss met Frans Arss Boeser haren broeder ende vocht in desen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 026v

Soort akte: gift

Datum:

1e Comparant: Frans Arss Boeser

2e Comparant: Bastiaen Franss zijn
zoon

Goederen: Frans geeft zijn zoon 3½ geert lants, inden polder, in
7 geerden opden westen kant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijberts, kinderen Jacop Peeters Hoevenerss

West: Thomas Janss Schipper en Cornelis Mathijss

Noord:

Zuid:

Bijz: Oost = de andere helft

Cornelis Huijbert x Adriaenken Franss
krijgen de rest van een huijs.

Frans Arss krijgt de kooppenningen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 027r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-7-1632

1e Comparant: Cornelis Pelss ???

2e Comparant: Cornelis Stevenss Swaert

Goederen: ½ binnendelle, gemeen met cooper, hem aangecomen door
doode Gerrit Franss, zijn schoonvader, met turfdelle

Prijs: ƒ 251

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan Matheuss

Noord: Cornelis Stevenss
met andere helft

Zuid: Huijpeken
Peeter Godtschalcx

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 027r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-7-1632

1e Comparant: Jacop Janss ??? X Adriaenken Segerssdr

2e Comparant: Anthoniss Diercxss, sijne swager

Goederen: zijn deel in de goederen gecomen van Pleunken
Marceliss wed ??? Seger Adriaenss

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Javop is soldaat onder de compagnie van de heer ???
Coop te Geertruijdenberg.

Procuratie gepasseert bij Notaris
Laurens vander Kieboom

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 027v

Soort akte: rentebrief

Datum: 8-7-1632

1e Comparant: Huijbert Dircxss

2e Comparant: Peeter Jochimss Verster, laacencooper G'berg

Goederen: sijne stede

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaert

West: Adriaen Janss Cuijper weskijnderen

Noord: Adriaen
Corsten

Zuid: Jan
Gheritss

Bijz: op 28-5-1635 is de brief afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 028r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-7-1632

1e Comparant: Jan Peeter Michielss ea

2e Comparant: Maeijken en Anneke Jochemss

Goederen: 1/3 van 3½ geerde, inden polder, gemeen met coopers,
in 13 geerden

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Adriaen Michielss, secr Sgravenmoer

West: coopers

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan Peeter Michielss namens Claes Adriaenss ??? (Dordrecht) (procuratie 22-3-1632 bij
notaris Adrien Cop ?)

Toegevoegd: akte is ook tbv Adriaenken
Jochemss en de drie kinderen van Adriaen Jochemss.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 028r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-7-1632

1e Comparant: Maeijken en Anneke Jochemss

2e Comparant: Claes Arss Bogaerts

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 3½ geerden

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Claes Artss Bogaertsverklaart op 11 meij 1933 dat de
wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 028v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-7-1632

1e Comparant: Cornelis Mathijss

2e Comparant: Lijnken Peeter Arss weduwe

Goederen: bogaert ende delle, gecomen van Mathijs Janss, zijn
vader

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Dierck Arss Schoenm. . .

West: Janneken Lauriss

Noord: polder van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 028v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-7-1632

1e Comparant: Lijnken Peeter Arss weduwe

2e Comparant: Cornelis Mathijss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een bogaert en delle (zie
folio 28v)

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 12-2-1635 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 029r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-8-1632

1e Comparant: Mathijs Corneliss met Wilm Huijbert zijn oom

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: 1/3 delle, gecomen van Hendrick Lendertsen Scheur

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Ja . . . Rijool en Jochem Henricxss

West: Jacop Joosten

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 029r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-9-1632

1e Comparant: Claes Adriaenss Bogaert, schipper Dordrecht

2e Comparant: Frans Huibertss

Goederen: zijn deel in een acker saeijlant, gecomen van Jan
Adriess Bogaert, gemeen met Wilm Lamberden en Adriaen Janss Bogaert

Prijs: ƒ 85

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Segerss

West: Frans Huibertss

Noord:

Zuid:

Bijz: procuratie voor notaris Cop op 23-9-1632

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 029v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-10-1632

1e Comparant: Jan en Michiel Arss Cuijper, broers

2e Comparant: Wouter Wouterss

Goederen: 1/3 buijtendelle, gemeen met Wouter Wouterss en Aert
Arss hun broer

Prijs: ƒ 144

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss schout

West: Gherit Janss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 029v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-11-1632

1e Comparant: Willem Lambertsen

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: buijtendijcxe delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hernman Arss en de Lant steegh

West: cooper

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 030r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-11-1632

1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten

2e Comparant: Dirck Dircxss Melen

Goederen: 1/2 banck en een hont ackerlants met het huijs

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: Peeter Arss de Roeij

Noord: Wilm en
Anthonis Peeterss met andere helft

Zuid: vercooper
cum socuis

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 030r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-11-1632

1e Comparant: Dirck Dircxss Melen

2e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huis en lant (zie folio
30r)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De schuld wordt op 21-1-1633 overgegeven aan Jan Arss.

Abraham Janss Sprangers bekent op
22-1-1644namens zijn vader een deel ontfangen te hebben.

Abraham verklaart op 10-3-1647? Dat de
wilceur door Anthonie Dircxss Melen is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 030v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-11-1632

1e Comparant: Dingen Jochim Artss dochter wed Peeter Huijgen

2e Comparant: Willem Lambertss

Goederen: een huijs, hoff en ackerken

Prijs: ƒ 900

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Huijgen

West: Jan Peeter Ghielen

Noord: Her straet

Zuid: Willem
Huijgen

Bijz: Dingen wordt geassisteerd door Aert Jochimss
Timmerman.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 030v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-11-1632

1e Comparant: Willem Lambertss

2e Comparant: Dingen Jochim Artss dochter wed Peeter Huijgen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 30v)

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 25-11-1642 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 031r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1632

1e Comparant: Wouter Janss namens Jan Hermanss W???

2e Comparant: Joost Wilmss en Servaes Willemss, broers

Goederen: ¼ delle, gemeen met Joost en Faes Wilmss cum soci

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: de kerck

West: wed Thomas
Jansen cs

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz: Jan woont te Geertruijdenberg. Procuratie bij notaris
Laurens vanden Kieboom, 7-12-1632.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 031r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1632

1e Comparant: Wouter Wouterss

2e Comparant: Adriaen Jan Thijss

Goederen: ½ mergen blockeling gronden

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Thomas

West: Her straet

Noord: Peeter
Jochimss en Peeter Wouterss

Zuid: erffg
Willem Jacop Thoniss?

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 031v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-12-1632

1e Comparant: Huijbert Wilm Pauwelss

2e Comparant: Anneke weduwe Peeter Wilm Pauwelss

Goederen: ½ van een perceelken lants, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 48

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: gasthuijs van G'berg

West: Huijbert Jan erffg

Noord: ???

Zuid: t clooster
van Santroosen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 031v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-12-1632

1e Comparant: Jan Arss Pharo

2e Comparant: Jan Ghertss Hoevener

Goederen: een perceelken moergronden?

Prijs: ƒ 24

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: wed Adriaen Jacopss Bommeler

Noord: Aert Berntss

Zuid: muelen
hoeff ??

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 032r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1633

1e Comparant: Huijbert Claesen

2e Comparant: Peeter Anthoniss Paep ea

Goederen: 1/3 van 16 geerden, inden polder, gemeen met weeskint
van Peeter Claesen en het weeskint van Adriaen Claesen

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Wouterss Boeff

West: Michiel van Eijnde schout tot Ghils

Noord: Masen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Huijbert woont te Sprang.

Peeter Anthoniss Paep tbv het weeskint
Peeter Claesen en de 2 kinderen Ariaen janss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 032r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1632

1e Comparant: Jan Janss Snijder

2e Comparant: Anthonis Janss, broer

Goederen: ontrent een hont seijlant, gecomen van Wouter Janss
zijnen grootvader

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Peeterss

West: Anthonis Janss Snijder

Noord: Peeter Arss
Geenen

Zuid: Huijbert
Gerit Franss

Bijz: 24-12-1633 is de koopsom geheel betaald

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 032v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-1-1633

1e Comparant: Adriaen Aerden ea

2e Comparant: Jan Wilmss Louriss?

Goederen: 4 acker breede gronden

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Heijnrick Andriess Keijser

West: Cornelis Jacopss Buijs

Noord: Oude straet

Zuid: Cloosters
goet

Bijz: Adriaen Aerden en Aert Cornelis x Lijsken Aerden

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 032v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-1-1633

1e Comparant: Sebastiaen Peeterss de Roeij

2e Comparant: Jacop Peeterss Brouwer

Goederen: een halfflanck ackerlant, gemeen met Jan Dircxss van
Nederveen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Queckel

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: den Queckel

Noord: Jacop
Peeterss cs

Zuid: Gelden
Wilmss Decker

Bijz: Er wordt op 7-3 betaald

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 033r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-2-1633

1e Comparant: Jan Mathijssen

2e Comparant: Servaes Jacopss

Goederen: 1/3 gheert, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 82

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Wouterss Boeff

West: Cornelis Huijb Raesen (of Huijbertsen)

Noord: Wouter
Wouterss en Jacop Laurijss

Zuid: Donde ?
Vaert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 033r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1633

1e Comparant: Mels Adriaensen van Gesel

2e Comparant: Janneken Berten wed Bert Jochumss

Goederen: een bosken, zoals gekocht van Coenraet Janss van
hedichuijsen

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jacop Joosten

West: cooper

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Herstraet

Bijz: Janneken woont te Oudenbosche

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 033v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1633

1e Comparant: Adriaen Gherit Peeters ea

2e Comparant: Lijsken Jan Claes Jacopss weduwe

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Heijligest van Waspick

West: wed Jochium Peeterss Vonder

Noord: Her straet

Zuid: cooper

Bijz: Adriaen Gherit Peeters als vocht ende Willem Huijgen
als toesiender van Jan Wiercken.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 033v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-4-1633

1e Comparant: Lijsken Jan Claes Jacopss weduwe

2e Comparant: Jan Wiercken

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker (zie folio 33v)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Severss als vocht van Jan Wircken verklaart
via een quitantie dat op 9-5-1634 de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 034r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-8-1633

1e Comparant: Aert Pauwelss Aerden ea

2e Comparant: Dirck Arss Waelwijck, stadthouder Sgravenmoer

Goederen: een mergen moergronden

Prijs: ƒ 90

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jonker Arnout van Ravenschot

West: Begijnen gronden

Noord: H??? Corpss

Zuid: cooper

Bijz: Aert Pauwelss Aerden mede namens Jan Adriaen
Boegaertss, Cornelis Jan Beljaertss, Jan Adriaenss Huijgen en Grietken Janss,
erffg van Aert Jan Pauwelss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 034v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1633

1e Comparant: Heijnrick Vijckberg ea

2e Comparant: Claes Aertss van Neten en Peeter Jans ???

Goederen: 6 geerden lants, inden polder

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Arss Waelwijck

West: weeskijnt van Wierck Ghertsen

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Heijnrick Vijckberg, secr tot Ginneken als
administrator vant sterfhuijs van Michiel van Eijnde, schout tot Ghils namens
de weesmeesters van Breda (procuratie 22-12-1632).

In de akte staat Claes Artss van Neten
weu inde Roode Steere ? tot G'berg.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 034v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-4-1633

1e Comparant: Claes Aertss van Neten en Peeter Jans ???

2e Comparant: Heijnrick Vijckberg ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 6 geerden lant (zie folio
034v)

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Heijnrick Vijckberg, secr tot Ginneken als
administrator vant sterfhuijs van Michiel van Eijnde, schout tot Ghils namens
de weesmeesters van Breda (procuratie 22-12-1632).

Op 22-3-1634 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 035r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1633

1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher

2e Comparant: Jacop Henrick Dieliss

Goederen: een huijs, hoff ende erve, inden polder, zoals
gebruijckt bij Gerit Jan Meuss za.

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: weeskint Jan Corn van Hertic??? Ea

West: erffg Mathijs van Clootwijck

Noord: Jan Willemss
Buijs en Peeter Wouterss cs

Zuid: Her straet

Bijz: weeskint Jan Corn van Hertic??? En t weeskint van
Peeter Janss Schoenmaker.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 035r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-4-1633

1e Comparant: Jacop Henricxss

2e Comparant: Wouter Jacopss Visscher

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 35r)

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-5-1635 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 035v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1633

1e Comparant: Frans Arss Boeser ea

2e Comparant: Huijbert Corneliss

Goederen: 2/3 in 1/3
acker, gemeen met cooper en Jochim Joosten Poetss

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Wouter Arien Stevenss

West: Wouter Wouterss

Noord: Wouter Arss
Stevenss

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Frans Arss Boeser namens Bastiaen Henricxss Panum,
procuratie voor notaris Wouter de Witte, Bergen opten Soom, 7-4-1633.

16-6-1633 is de kooppsom voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 035v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1633

1e Comparant: Anthonis Huijberden

2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker

Goederen: ½ mergen gronden of buijtendelle

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West:

Noord: Denis
Peeterss Haen

Zuid: Denis
Peeterss Haen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 035v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1633

1e Comparant: Adriaen Arss Cleermaker

2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker

Goederen: een perceelken gronden, gemeen met erffg Dirck Coppes?
Gecomen van Hemme ? Cop

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 036r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-7-1633

1e Comparant: Wouter Janss ea

2e Comparant: Jan Janss Rijool

Goederen: huijs, hoff, boomagert en delle, zoals bij Mels Jans
gebruijkt

Prijs: ƒ 1500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Wircken

West: Jan Janss

Noord: polder van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Wouter Janss, schout, als vocht en Sebastiaen Janssen
als toesiender van,int bijwesen van, Gherit Melsen.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 036r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-7-1633

1e Comparant: Jan Janss Rijool

2e Comparant: Wouter Janss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
36r)

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Janss ten dienen Gherit Melss.

Op 4-2-1640 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 036v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-7-1633

1e Comparant: Huijbert Gherit Franss

2e Comparant: Merten Arss van Ghesel

Goederen: een huijs, hoff en boomgaert, zoals Huijbert van erffg
Peeter Thonis Cuijl gekocht heeft

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erff Jochim Jan Berthouts cs

West: Anthonis Janss Snijder

Noord: Anthonis Janss Snijder

Zuid: de stege

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 036v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-7-1633

1e Comparant: Merten Arss van Ghesel

2e Comparant: Huijbert Gherit Franss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
36v)

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur wordt op 23-7-1633 verkocht aan Adriaentken
Peeterss te G'berg.

Jan Ariaen Gherits bekent op 24-2-1652
dat de wilceur geheel is afgelost.

Er wordt nog meer van de wilceur over
gegeven.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 037v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-9-1633

1e Comparant: Jan Henricxss Coenen van Cleijn Dongen

2e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker

Goederen: een perceel moergronden inde Hoeff van Heukelom,
gecomen van Jan Paep Aerden

Prijs: ƒ 30

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Meulenbanck

Belend
Oost: Meulenbanck

West: Wouter Wouterss met de Santrosen goederen

Noord: Peeter
Anthoniss Paep

Zuid: Thomas
(thoniss) Dircken Bosch

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 037v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-9-1633

1e Comparant: Jan Henricxss Coenen van Cleijn Dongen

2e Comparant: Coenraet Janss Smidt tot Sgravenmoer

Goederen: 2 mergen gronden

Prijs: ƒ 120

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Hoeff van Heukelom

Belend
Oost: Hoeff van Heukelom

West: erffg Sijmon Melen tot Dongen

Noord: erffg Sijmon
Melen tot Dongen

Zuid: Dirck Arss
Waelwijck cs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 038r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-9-1633

1e Comparant: Maeijken Arss Copen ? Corpen

2e Comparant: Jan Sijmonss Hoevener

Goederen: een binnendijcxsche delle, gecomen van Sebastiaen
Peeterss Greeff za.

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van gents vaert

West: Huijbert Corneliss Timmermans

Noord: Willem
Joosten Wouter, Adr Rombouts schout Cappel

Zuid: Anneken
Corneliss

Bijz: Maeijken wordt geassisteerd door Sebastiaen Peeter
Corsten.

13/2/1634 is de koopsom voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 038r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-9-1633

1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten ea

2e Comparant: Jan Sijmon Hoevener

Goederen: een grasdries geocomen van Sebastiaen Peeterss Greeff

Prijs: ƒ 7

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: Adriaen Jochimss

Noord: Adriaen
Wouters Roothals

Zuid: erffg
Adriaen Deniss

Bijz: Sebastiaen Peeter Corsten als vocht en Denis Peeterss
Haen als toesiender van de kinderen van Sebastiaen Peeterss Greeff

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 038v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-9-1633

1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten ea

2e Comparant: Jan Sijmon Hoevener

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: kijnderen Willem Jacop Theuniss

Noord: weeskint
Adriaen Driesen

Zuid: Peeter Geldenss

Bijz: Sebastiaen Peeter Corsten als vocht en Denis Peeterss
Haen als toesiender van de kinderen van Gherit Bastiaen Greeff

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 038v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-9-1633

1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten ea

2e Comparant: Huijbert Cornelis Timmerman

Goederen: ½ buijten delle, gemeen met Anneken Sebastiaen
Ghrevendr

Prijs: ƒ 105

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: begijnen gronden

Noord: Anneken
Corneliss

Zuid: Gelden
Willemss Decker

Bijz: Sebastiaen Peeter Corsten als vocht en Denis Peeterss
Haen als toesiender van Maeijken Sebastiaen Grevendr.

Huijbert Cornelis krijgt f 80 ivm de
allimentatie van maeijken. Maeijken de rest.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 039r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-10-1633

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Jan Jacopss

Goederen: ca 5 hont 82 roeijen 5 voeten saeijlants

Prijs: ƒ 824

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouterss

West: Jan Wouterss

Noord: Peeter
Wouterss

Zuid: Jan Thonis
van Hasselt

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 039r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-10-1633

1e Comparant: Jan Jacopss

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 39r)

Prijs: ƒ 824

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur wordt in 1633 voor een deel overgegeven aan
Cornelis Cornelis Buijs tbv het weeskint
van Dingen Dieliss.

In 1634 wordt een ander deel overgegeven
aan Adriaen Corneliss Seu.

In meij 1638 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 039v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-11-1633

1e Comparant: Wouter Janss schout ea

2e Comparant: Adriaen Arss Teuling ea

Goederen: een ackerken saeijlant

Prijs: ƒ 225

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen Arss Freun

West: wed Thomas Janss

Noord: Her straet

Zuid: den dijck

Bijz: Wouter Janss schout als vocht en Sebastiaen Janss als
toesiender van Gerit Melsen.

Adriaen Arss Teuling mede tbv de kijnderen van Grietken Jacopss
verweckt bij Thomas Janss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 040r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1633

1e Comparant: Gherit Artss van Hoochen? Ea

2e Comparant: Anthonis Adriaen Leur

Goederen: een banck ackerlant

Prijs: ƒ 760

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Gents vaert

Noord: erffg
Sebastiaen Henricxss

Zuid: Anthonis
Gherit

Bijz: Gherit Artss van Hoochen x Anneken Adriaen Doedijns,
Lijsken ??? sijne huijsvrouwe suster, Dirck Adriaen Doedijns en Aert Doedijns,
de kijnderen van Adriaen Doedijns.

Vrijer gifte behalve Ravenschoten
Chijns.

Anthonis woont tot Cappel.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 040r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-12-1633

1e Comparant: Anthonis Adriaen Leur

2e Comparant: Gherit Artss van Hoochen (Hoochlant ?)ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 40r)

Prijs: ƒ 760

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gherit Artss van Hoochen ? x Anneken Adriaen Doedijns,
Lijsken ??? sijne huijsvrouwe suster, Dirck Adriaen Doedijns en Aert Doedijns,
de kijnderen van Adriaen Doedijns.

2-7-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 040v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-12-1633

1e Comparant: Cornelis Janss van Nuen

2e Comparant: Huijbert Janss

Goederen: ¼ buijten delle, gemeen met Frans Arss Boeser

Prijs: ƒ 110

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan Bastiaenss Timmerman, Thomas Janss Schipper

Noord: erffg Vas ?
Janss

Zuid: Heijligest
van Waspick

Bijz: Op 29-2-1648 is de koopsom geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 040v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-12-1633

1e Comparant: erffg van Huijpken Wouterss

2e Comparant: Jan Wouter Janss ea

Goederen: 2 hont 61 roeden moergronden inde Endenest

Prijs: ƒ 45

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Endenest

Belend
Oost: coopers, met lant gekocht van Corn Coenen ?

West: Roeloff Peeter Lauwereijs cs

Noord: Jan Arss
Sprangers

Zuid: Peeter
Thoniss Meijer

Bijz: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 041r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-1-1634

1e Comparant: Wouters Wouterss Boeff ea

2e Comparant: Jan Willemss Buijs

Goederen: ½ binnen delle, gemeen met Jochim Henricxss

Prijs: ƒ 310

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: weduwe Thomas Janss

West: Andries D??? en Adriaen Jan Teuwen

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Wouters Wouterss Boeff
namens Gherit Gherits Spoormaker, ruijter, wednr van Huijbertken
Wouterss , suster van voorss Wouter (procuratie notaris Willem van ??? te
Heusden, 3-12-1633) voor de ene helft en Wouter Wouterss voorss, Pauwel
Wouterss en Cornelis Janss Timmermans x Eelken Wouterss voor dander helft.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 041r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-1-1634

1e Comparant: Jan Willemss Buijs

2e Comparant: Wouters Wouterss Boeff ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 41r)

Prijs: ƒ 310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouters Wouterss Boeff
namens Gherit Gherits Spoormake, ruijter, wednr van Huijbertken Wouterss
, suster van voorss Wouter (procuratie notaris Willem van ??? te Heusden,
3-12-1633) voor de ene helft en Wouter Wouterss voorss, Pauwel Wouterss en
Cornelis Janss Timmermans x Eelken Wouterss voor dander helft.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 041v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-1-1634

1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker

2e Comparant: Denis Peeterss Haen

Goederen: een perceelken saeijlants ende gronden

Prijs: ƒ 460

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Denis Peeters Haen

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: kijnderen
Jochum ? Janss

Zuid: Anneken
Berten

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 041v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-1-1634

1e Comparant: Denis Peeterss Haen

2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 460

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 5-10-1634 verkoopt Cornelis de rest van de wilceur
aan Wouter Jacopss Visscher.

In meij 1639 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 042r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-1-1634

1e Comparant: Peeter Jochimss ea

2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter

Goederen: huijs, hoff en bogaert ende ackerlant

Prijs: ƒ 2137

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vaert kant

West: Merten Aertss van Gesel

Noord: wed en erffg
Jochum Aertss Timmerman

Zuid: Peeter
Jochimss ???

Bijz: Peeter Jochimss als vocht van Catelijn Arss dochter
van Adriaen Jochums en Wouter Janss de Bont ? als toesiender.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 042r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-1-1634

1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter

2e Comparant: Peeter Jochimss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc

Prijs: ƒ 2137

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Jochimss als vocht van Catelijn Arss dochter
van Adriaen Jochums en Wouter Janss de Bont ? als toesiender.

Peeter Jochim Jan Berthouts verklaart
namens Cornelis Corneliss Ruijmen x Catelijn (proc Laurens vanden Kieboom.
G'berg, 3-5-1638) op 18-6-1638 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 042v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-1-1634

1e Comparant: Jan Wouters x Jacopken Jacopss

2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter

Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent een mergen

Prijs: ƒ 87

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer

West: Gherit Franss erffg

Noord: Jan Arss
Croot

Zuid: Jan Jacopss

Bijz: Jan woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 042v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1634

1e Comparant: Wouter Janss schout

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: een perceel moergronden, zoals Heijnerick Wilmss het
gebruijckt heeft

Prijs: ƒ 24

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen Jacopss Bommeler

West: Dirck Leendertss

Noord: Her straet

Zuid: waterganck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 043r

Soort akte: vroonen recht ?

Datum: 8-2-1634

1e Comparant: Wouter Janss schout

2e Comparant:

Goederen: Wouter vraagt om het huijs etc van Jan Andries Bogaert
za in eijgendom te krijgen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Arien Jacopss Bommeler

West: Dirck Lendertss

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 043v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1634

1e Comparant: Lauwerijs (Freijs) Janssen

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: een acker saeijlant met gronden, gemeen met Matheus
Peeters, opden noordenkant, zoals Jan Lauwereijs za het gebruijckt heeft

Prijs: ƒ 450

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jacopss Baes

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: cooper

Zuid: Matheus
Peeters met andere helft

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 043v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1634

1e Comparant: Jan Janss Meijer

2e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker

Goederen: een perceelken moergronden, gecomen van Peter Thonis
Meijer, zijn grootvader, zie akte van 26-5-1565

Prijs: ƒ 25

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: gronden van
Wouter Wouterss gekocht

Zuid: Vroukens
vaert

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer. Op 5-5-1637 is de kopsom
geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 044r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-2-1634

1e Comparant: Jan Bosman ? wed Lijsken Marcelis, soldaet

2e Comparant: Adriaen Cluijter ? tbv Jan Janss Meijer

Goederen: een perceel moergronden

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Vas Janss

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: Cornelis
Janss Cluijter ?

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 044r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1634

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Faes Janssen

Goederen: een perceelken moergronden

Prijs: ƒ 77

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: 1e dwersloot

Noord: Jan Wouter
Janss met zijn stede

Zuid: Jan
Peeterss Geenen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 044v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1634

1e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs

2e Comparant: Jan Janss

Goederen: gronden en veldekens teijnde de ackers zoals gekocht
vande kinderen van Wirck Gheritss, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 139

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter ???

West: Wouter Wouterss Boef

Noord: dwersloot

Zuid: ???

Bijz: betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 044v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1634

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs

Goederen: wilceur tbv de aankoop van gronden (zie folio 44v)

Prijs: ƒ 139

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-2-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 045r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1634

1e Comparant: Peeter Meuss ? X Aenken Wouterss ea

2e Comparant: Adriaen Adriaen tbv kint Jan Mathijss

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 250

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan C?? Jacopss

West: Wouter Wouterss Boeff

Noord: Vas Jacopss

Zuid: Wouter
Wouterss Boef

Bijz: Peeter Meuss ? X Aenken Wouterss, Cornelis Mathijss
als vocht en Adriaen Segeren als toesiender van de overige 3 kinderen van
Wouter Mathijss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 045r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1635

1e Comparant: Dirck Lenderss

2e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman

Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met weeskint Wilm Laurenss
za, gecomen van zijn grootvader

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Wouterss, Jan Michielss, Andries Dingemanss

West: wed Adriaen Aertss Steven ? Cs

Noord: den dijck

Zuid: ???

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 045r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-3-1635

1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman

2e Comparant: Dirck Lenderss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ acker (zie folio 45r)

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: op 20-6-1637 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 045v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1635

1e Comparant: Wilm Lambertss

2e Comparant: Damiaen Joosten

Goederen: zijn deel in de acker van Jan Andriess Bogaert,
aengecomen via deling, gemeen met Frans Huijbertss en Adriaen Janss Bogaert

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Jan Segerss

West: Frans Huijbertss

Noord: Peeter Janss
erffg

Zuid: Corte
Maten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 045v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1635

1e Comparant: Wilm Lambertss ea

2e Comparant: Jan Segerss

Goederen: Zijn deel in de acker van Jan Andriess Bogaert,
aengecomen via deling, gemeen met Frans Huijbertss en Damiaen Joosten

Prijs: ƒ 80

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Jan Segerss

West: Frans Huijbertss

Noord: Peeter Janss
erffg

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Wilm Lambertss namens Adriaen Janss Bogaert (notaris
Laurens van den Kieboom, G'berg, 14-1-1634)

Op 17-5-1634 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 046r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1634

1e Comparant: Anthonis Huijbertss

2e Comparant: Anthonis Peeter Corsten

Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 330

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: tgebeur erff en ? Theunis Janss

West: Anthonis Janss en ? Denis Peeterss Haen

Noord: de steeg

Zuid: kijnderen
van Huijch Janss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 046r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-3-1634

1e Comparant: Anthonis Peeter Corsten

2e Comparant: Anthonis Huijbertss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ acker

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 14-3-1634 wordt een deel van de wilceur aan
Cornelis Mathijss over gegeven. Op 25-6-1637 is dit deel geheel afgelost.

Gulleken Damen ? bekent op 20-11-1646
dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 046v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1634

1e Comparant: Anthonis Peeter Corsten

2e Comparant: Wilm Peeter Corsten, broer

Goederen: een perceelken saeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wilm van Gents vaert

West: begijnen gronden

Noord: kijnderen Jan Aertss Dolck

Zuid: Dirck
Dircxss Melen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 046v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-3-1634

1e Comparant: Wilm Peeter Corsten, broer

2e Comparant: Anthonis Peeter Corsten

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 17-7-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 047r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1634

1e Comparant: Denis Janss Haen

2e Comparant: Anthonis Dircxss den Ouden

Goederen: ½ banck saeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wilm van Gents vaert

West: erffg Peeter de Roeij

Noord: Gelden Wilmss
Decker

Zuid: Adriaen
Jochimss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 047r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-3-1634

1e Comparant: Dirck en Wilm Arien Quirijnsen (Crijnen)

2e Comparant: Sebastiaen Peeters de Roeij ea

Goederen: elck hun deel in een campken lant, gemeen met coopers,
gecomen van hun ouders

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wilm van Gents vaert

West: steech vande landen

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebastiaen Peeters de Roeij tbv zijn 2 kinderen
verweckt bij Margariet Adriaenssdr za

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 047v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-4-1634

1e Comparant: Thomas de With

2e Comparant: Damiaen Joosten ea

Goederen: 2 geerden, inden polder, , gemeen met Wouter Janss
schouteth, in 12 geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Anthonis Michielss

West: kijnderen vande schout van Ghils za

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Thomas woont te Dordrecht.

Damiaen Joosten en Wouter Janssen schout
tbv de 2 kinderen van Ghijsbert Gherits: Jan en Huijbert Ghijsbertss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 047v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-8-1634

1e Comparant: Wouter Janss schout
ea

2e Comparant: Vas Jacopss

Goederen: 1/3 gheer, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 80

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Wouterss Boef

West: Cornelis Huijb Raesen van Dongen

Noord: sloot tussen
ackerlant en gheer

Zuid: Oude Bo???

Bijz: Wouter Janss schout als vocht en Bastiaen janss als
toesiender van Gherit Melss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 048r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-10-1634

1e Comparant: Adriaen Janss Locht, schipper ea

2e Comparant: Peeter Jochim Jan Berthoutss

Goederen: een binnendelle, gecomen door doode van Jan Janss
Hoevener den Oude

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaert

West: wed Adriaen Romboutss

Noord: cooper

Zuid: Aert
Peeterss Cuijl

Bijz: Adriaen Janss Locht, schipper, x Cornelia Jan Adriaens
van Ghilse en Maeijken Adriaen Pauwelss
met Peeter Thomass, secr als vocht

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 048r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-10-1634

1e Comparant: Embrecht Wouter Domen x Peerken Melss

2e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker

Goederen: zijn deel inde gronden gecomen van Adriaen Janss ???,
suijtzijde vande muncken ? van Santroosen, met Ptr Ant Loeij ?

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 048v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-10-1634

1e Comparant: Heijnrick Jacopss

2e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker

Goederen: een binnendijcxe turfdelle

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erffg Truijcken Melss

Noord: Adriaen
Jacopss Baes

Zuid: Corst
Marceliss

Bijz: Heijnrick woont inde Vrijhoeve

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 048v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-10-1634

1e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker

2e Comparant: Heijnrick Jacopss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een delle (zie folio 48v)

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur is 23-11 ? - 1647 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 049r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-10-1634

1e Comparant: Peeter Thomas Ghoverden

2e Comparant: Anthonis Joosten

Goederen: binnen delle, gecomen van Wouter Wilmss za

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straet

Belend
Oost: Jan matheuss

West: Bo???

Noord: cooper

Zuid: Oude
straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 049r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-10-1634

1e Comparant: Anthonis Joosten

2e Comparant: Peeter Thomas Ghoverden

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een delle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 12-3-1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 049v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-10-1634

1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher ea

2e Comparant: Jan Peeterss Geenen en Corn Michielss Cleermaker

Goederen: een buijtendijcxse delle: den Braembosch

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: den Braembosch

Belend
Oost: Matheus Peeterss

West: Jan Matheuss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Wouter Jacopss Visscher x Anneke Toelmans wed Adriaen Dircxss van
Clootwijck.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 049v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-10-1634

1e Comparant: Jan Peeterss Geenen en Corn Michielss Cleermaker

2e Comparant: Wouter Jacopss Visscher ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een delle (zie folio 49r)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Jacopss Visscher x Anneke Toelmans wed Adriaen Dircxss van
Clootwijck.

15-2-1637 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 050r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-10-1634

1e Comparant: Peeter Gherits x Geerken Peeterss

2e Comparant: Huijbert Adriaenss

Goederen: een quartier in een geerde, inden polder, in 16
geerden, zie bijz

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Wouter Schilders met gemeene poldersdijck

West: Peeter Wouterss

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: waer of daer den voorss Huijbert Adriaens, Anneke
Adriaens, Wouter Wouterss en Lijnken Lambrechtss in alle veugen den voorss
Peeter Gheritss daer in bij delinge bevallen is.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 050r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-11-1634

1e Comparant: Adriaen Thonis Meulder tot Druenen ea

2e Comparant: Denis Janss de Haen

Goederen: 2 ??? bancken moer met cuijlen, gemeen met Nelken
Janss Vasdr ?, gecomen van Reijlen Adriaenss

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wilm van Gents vaert, 3e banck

West: 6e banck

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Thonis Meulder tot Druenen en Corstiaen
Adriaens (Baertwijck).

Denis woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 050v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-11-1634

1e Comparant: Cornelis Peeterss

2e Comparant: Anthonis Janss Corsten en Jan Corsten

Goederen: 1/3 in de oostense helft van het lant van de begijnen
van Heusden en nog een stuck lant

Prijs: ƒ 325

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de ackerss ???

West: erffg Peeter de Roeij

Noord:

Zuid: Heij

Bijz: Cornelis woont aende Dussen.

Antonis en Jan wonen beijde te ???

Het lant is gecomen van Peeter Arss de
Roeij za en gemeen met Sebastiaen Peeters de Roeij en het weeskint van Heijnrick Wouterss za.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 050v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-11-1634

1e Comparant: Anthonis Janss Corsten en Jan Corsten

2e Comparant: Cornelis Peeterss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 50v)

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Thonis Corneliss en Servaes Corneliss mede namens
Cornelis Peeterss hun vader.

Op 20-1-1638 is de wilceur geheel
afgelost door Corst en Jan Cornelissen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 051r

Soort akte: waerborgh

Datum:

1e Comparant: Jan Wilmss Buijs

2e Comparant: erffg Cornelis Mathijss Timmerman

Goederen: waerborg betreffende een acker gekocht op 23-1-1623

Prijs: ƒ 125

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Wilmss Buijs staet borg ivm 12 termijnen van de
portie van Sijken Cornelis Buijs.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 051r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-12-1634

1e Comparant: Heijnrick Heijnricxss Back ea

2e Comparant: Jan Jan Wilmss

Goederen: een huijs en saeijlant

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Gentsvaert

Noord: Gelden
Willemss Decker

Zuid: Sebastiaen
Peeter Corsten

Bijz: Heijnrick Heijnricxss Back mede namens Adriaen
Heijnricxss Back, schipper, wonnende tot Zircxzee on Zeelant (notaris Adam
Verbunt, G'berg, 15-1-1626, Peeter Thomas secr namens ??? Henricxss Back en
Adriaen Henricxss Back, gebroederen (schout en schepenen van Waspick,
1-5-1634), Denis Janss Haen als vocht van 3 kinderen van Heijnrick Heijnricxss
Back

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 051v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-1-1635

1e Comparant: Jan Cornelis Wijngaert

2e Comparant: Adriaen Cornelis Wijngaert

Goederen: ½ inde ??? van Cornelis Jan Claess Wijngaert, gemeen
met cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: t bosch van Wouter Hantkijnden ?

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: cooper en
Robbrecht Janss

Zuid: Thonis
Bastiaenss

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 051v

Soort akte: rentebrief

Datum: 25-1-1635

1e Comparant: Cornelis Janss Wijten

2e Comparant: Adriaen Jan Matheuss

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Theunis Joosten

West: Thomas Janss Schipper

Noord: dwers steege

Zuid: Steeg
Peeter Wouterss

Bijz: Op 10-6-1635 is de brief afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 052r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1635

1e Comparant: Peeter Wouterss namens Jan Peeterss opten Dijck

2e Comparant: Joncker Johan Coenen, castelein, schout te O'hout

Goederen: 6 geerden lant, inden polder, in 12 geerden, gemeen
met erffg Adriaen Michielss, schout tot Sgravenmoer, eertijts zie bijz

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Mels Jans cs

West: Hijligeest van Waspick

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan woont te G'berg (procuratie voor schepenen
20-1-1635).

Het lant is eertijts gecomen van Seger
Damen en Jan Vassen de C???ck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 052r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1635

1e Comparant: Joncker Johan de Coenen, casteleijn, schout O'hout

2e Comparant: Peeter Wouterss

Goederen: de 6 geerden uit de vorige akte (zie folio 52r)

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Mels Jans cs

West: Hijligeest van Waspick

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 052v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1635

1e Comparant: Peeter Wouterss

2e Comparant: Joncker Johan de Coenen, casteleijn, schout O'hout

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 6 geerden lant

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 4-5-1639 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 052v

Soort akte: transport

Datum: 27-1-1635

1e Comparant: Gerit Melss

2e Comparant: Wouter Schilders, laackenkooper te G'berg

Goederen: een deel van een wilceur tlv Jan Jans Rijool

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-1640 is de
wilceur geheel afgelost door J.J. Rijool

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 053r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-2-1635

1e Comparant: Mels Aertss Schep, schout Vrijhoeven

2e Comparant: Willem Joosten Brock, meulder tot Cappel

Goederen: een stuk lant

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen Rombouts

West: Jan Bastiaenss Timmermans

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 053r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1635

1e Comparant: Huijbert Dircxss

2e Comparant: Huijbert Peeterss

Goederen: een binnel delle

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheuss

West: Vroukens vaert

Noord: weeskinderen
Adriaen Leendertss

Zuid: Jan
Matheuss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 053r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1635

1e Comparant: Corst Marceliss

2e Comparant: Adriaen Corsten

Goederen: een blockeling gront, op oostzijde Vroukens vaert

Prijs: ƒ 25

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Geldenss

West: Janna ? Janss

Noord: Wouter Janss
schout

Zuid: erffg Wilm
Jacopss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 053v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-3-1635

1e Comparant: Wouter Janss schout

2e Comparant: Wilm Peeterss Mick

Goederen: ½ delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 375

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Oude straet

Belend
Oost: cooper met andere helft

West: Maeijken Corneliss Seu

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 053v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-3-1635

1e Comparant: Wilm Peeterss Mick

2e Comparant: Wouter Janss schout

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ delle (zie folio 53v)

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 14--2-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 054r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-4-1635

1e Comparant: Jan Wijten geass met Thomas Jan Wijten, zoon

2e Comparant: Cornelis Jan Wijten, zoon

Goederen: een huijs, hoff en ackerlant

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Heijnrick Janss

Noord: Adriaen
Jacopss Baes

Zuid: Adriaen
Corsten

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 054r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-4-1635

1e Comparant: Cornelis Jan Wijten, zoon

2e Comparant: Jan Wijten geass met Thomas Jan Wijten, zoon

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. (zie folio
54r)

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 23-6-1642 wordt de wilceur geroijeert in ruil voor
het onderhoud van vader.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 054v

Soort akte: rentebrief

Datum: 24-4-1635

1e Comparant: Mathijs Janss ea

2e Comparant: Wouter Janss schout tbv de Kerck

Goederen: een huijs met scheur

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas (Thoniss ?) Janss

West: weeskint Aenken Anthoniss

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Mathijs Janss en Aentken Anthoniss zijn moeder

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 054v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1635

1e Comparant: Heijnrick Jacopss Vonder ?

2e Comparant: Anthonis Joosten

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Janneken Berten

West: Denis Peeterss Haen

Noord: Peeter Thomas
Ho???er

Zuid: Janneken
Berten

Bijz: Heijntick woont inde Vrijhoeven.

2-1636 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 055r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-4-1635

1e Comparant: Jan Peeterss Puijs, schipper

2e Comparant: Jacop Jan Thijss

Goederen: ¼ acker saeijlant, 9 hont, eerstijts gecomen van
Stoffel Arss Cluijter, gemeen met andere erffg.

Prijs: ƒ 340

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: den Gheer

Belend
Oost: den Gheer

West: Jan Geritss Hoevener en Huijbert Dircxss

Noord: Kijnderen
Jacop Stoffelss met ¼

Zuid: Kijnderen
Jan Janss Beunis

Bijz: Jan woont te Cappel.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 055r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-4-1635

1e Comparant: Jacop Jan Thijss

2e Comparant: Jan Peeterss Puijs, schipper

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 55r)

Prijs: ƒ 340

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel van de wilceur wordt overgedragen aan Jan
Arss Spranger.

Op 2-9-1637 is de wilceur geheel
voldaen. Dit volgens Jan Arss Spranger

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 055v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1635

1e Comparant: Dirck Laurenss ea

2e Comparant: Claes Arss Hoevener

Goederen: 3 geerden lant, inden polder, in 12 geerden, op den
oostenkant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed en erffg Adriaen Arss Freun

West: cooper met
andere 9 geerden

Noord: Masen

Zuid: erffg
Adriaen Arss Freun

Bijz: Dirck Laurenss (Raemsdonck) namens Adriaen ende
Gijsbert van Beemont (Dordrecht) en namens

Joncker Casper vander Graeff, Capiteijn
Luijtenant, x Maria van Beemont (procuratie notaris, Dordrecht, 28-11-1634)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 056r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1635

1e Comparant: Claes Arss Hoevener

2e Comparant: 2 weeskijnderen Jochim Segeren

Goederen: 3 geerden lant, inden polder, in 12 geerden, op den
oostenkant in 6 geerden, met coopers, gecomen van Mathijs Michielss

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mels Janss Crol en wed Jochim Segeren

West: wed en kinderen Jochim Segeren met 6 geerden

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 056r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1635

1e Comparant: 2 weeskijnderen Jochim Segeren

2e Comparant: Claes Arss Hoevener

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 3 geerden lant (zie folio
56r)

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 5-6-1636 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 056v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-4-1635

1e Comparant: Willem Joosten Brock, meulder tot Cappel

2e Comparant: Peeter Corsten en Anthonis Arien Leur

Goederen: 2 buijtendijcxe dellen, gekocht van Peeter Teuwen za.

Prijs: ƒ 1450

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Corsten

West: stege Neel Anthonij lant

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 056v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-4-1635

1e Comparant: Peeter Corsten en Anthonis Arien Leur

2e Comparant: Willem Joosten Brock, meulder tot Cappel

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 2 dellen (zie folio 56r)

Prijs: ƒ 1450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 12-4-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 057r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-4-1635

1e Comparant: Cornelis Jan Wijten

2e Comparant: Adriaen Jan Matheussen (Teeuwen)

Goederen: een acker saeijlant, aengecomen door doode van zijn
moeder

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Gerit Franss

West: Thomas Janss

Noord: Peeter
Jochimss

Zuid: steeg
Peeter Thomas en steeg Peeter Wouterss

Bijz: Op 10-6-1635 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 057r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1635

1e Comparant: Meus Jan Claess ea

2e Comparant: wed Adriaen Janss Wijngaert ea

Goederen: een perceelken weij ende saeijlant

Prijs: ƒ 80

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jochim Jacopss

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: wed Adriaen
Janss Wijngaert

Zuid: wed
Adriaen Jacopssen Bommelaer

Bijz: Meus Jan Claess als vocht en mede namens Adriaen
Ghielen als toesiender van de weeskijnderen van Peeter Jan Niclaess, broer.

wed Adriaen Janss Wijngaert en Jan
Adriaenss Hamel, haer zoon

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 057v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1635

1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher

2e Comparant: weeskijnt Jan Arss Hoevener ea

Goederen: een acker saeijlant, een mistacker en een vierdel
moeracker

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Jan Peeter Wilmss en Frans Huijbertss

West: Lijsken Janss wed Mathijs Peeterss

Noord: Her straet

Zuid: Oudevaerdt

Bijz: Wouter woont te Cappel.

Claes Adriaenss Hoevener als vocht ende
AnssHuijbertss als toesiender van t weeskijnt van Jan Arss Hoevener.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 057v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-4-1635

1e Comparant: weeskijnt Jan Arss Hoevener ea

2e Comparant: Wouter Jacopss Visscher

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 57v)

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter woont te Cappel.

Claes Adriaenss Hoevener als vocht ende
AnssHuijbertss als toesiender van t weeskijnt van Jan Arss Hoevener.

Op 17-5-1637 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 058r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1635

1e Comparant: Wilm Janss Wambers ??

2e Comparant: Adriaen Jacopss Baes

Goederen: ½ binnendijcxse delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Maeijken Cornelis Seu

West: Wilm Huijgen

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz: Wilm woont aende Dussen.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 058r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-5-1635

1e Comparant: Adriaen Jacopss Baes

2e Comparant: Wilm Janss Wambers ??

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Janss Wannus is op29-6-1636 van deze wilceur
geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 058v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-5-1635

1e Comparant: Jochim Joosten Poets

2e Comparant: Huijbert Corneliss Wevers ?

Goederen: een acker saeijlant, gekocht van Maeijken Adriaen
Panumss, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 168

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Wouter Adriaen Stevenss

West: Wouter Wouterss

Noord: Wouter
Adriaen Stevenss

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 058v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-5-1635

1e Comparant: Huijbert Corneliss

2e Comparant: Jochim Joosten Poets

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 58v)

Prijs: ƒ 168

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 5-7-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 059r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-6-1635

1e Comparant: Jacop Joosten

2e Comparant: Jan Willemss Buijs

Goederen: 3 geerden lant, inden polder, in 12 geerden, op den
oostenkant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Peeterss Schoenmaker ea

West: Mathijs ? van Clootwijck

Noord: Masen

Zuid: Jacop
Henricxss

Bijz: erffg Jan Peeterss Schoenmaker en Jan Cornbeliss van
Hardinxvelt zijn weeskijnt.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 059r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-6-1635

1e Comparant: Jan Willemss Buijs

2e Comparant: Jacop Joosten

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 3 geerden (zie folio 59r)

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 3-1-1637 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 059v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-8-1635

1e Comparant: Sijken Arss x Denis Adriaen Deniss

2e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker

Goederen: ¼ van ontrent 4 mergen moergronden, gemeen met
comparant susters ende swagers

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jacop Wouter Visscher

West: Bastiaen Geritss cs

Noord: Thweunis
Aertss Leur

Zuid: Jacop
Wouter Visscher

Bijz: Denis woont aende Tonnek??? inden Clundert (proc voor
schepenen aldaer)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 059v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-10-1635

1e Comparant: Jan Henricxss Rijool

2e Comparant: Adriaen Corsten

Goederen: een turfdelle

Prijs: ƒ 61

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Truijcken Melsen

Noord: kijnderen Peeter Artss
Fijnenbuijck

Zuid: Sant
steech

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 060r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-8-1635

1e Comparant: Jan Henricxss Rijool namens Jan Janss Rijool

2e Comparant: Damiaen Joosten

Goederen: ½ binnendijcxse delle, gemeen met Jochim Henricxss

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen en erffg Peeterken Mertenss

West: Heintick Leendertss Scheur

Noord: Her straet

Zuid: Oude
straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 060r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-8-1635

1e Comparant: Damiaen Joosten

2e Comparant: Jan Henricxss Rijool namens Jan Janss Rijool

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 60r)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 10-6-1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 060v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-10-1635

1e Comparant: Roelant Claess Beij x Janneken Thomas Stoffelen

2e Comparant: Adriaen Jan Thijss

Goederen: 2 hont een vierdel saeijlant, gelegen inde Lange Acker
van Stoffel Arss Cluijter

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Lange Acker

Belend
Oost: Peeter Wouterss

West: Huijbert Dircxss

Noord: Roel Claess
en Jan Geritss Hoevener

Zuid: kijnderen
Jacop Stoffelen met hun portie

Bijz: Roelant is laackencooper

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 060v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-10-1635

1e Comparant: Roelant Claess Beij x Janneken Thomas Stoffelen

2e Comparant: Aert Adriaenss Schipper

Goederen: een perceelken saeijlant, ontrent ½ mergen, gelegen
inde verbrande stede, gemeen met Jan Geritss Hoevener

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den grooten Geer

Belend
Oost: den grooten Geer

West: Jan Gerits en wed Adriaen Jacopss Bommeler

Noord: Corst Aertss

Zuid: Adriaen
Jan Thijss

Bijz: Roelant is laackencooper.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 061r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1635

1e Comparant: Aert Adriaenss

2e Comparant: Roelant Claess Beij x Janneken Thomas Stoffelen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 60v)

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Claes Peeters Beij, de vader van Roelant, bekent op
17-2-1737 dat de wilceur geheel is afgelost (procuratie voor nataris te
L???den)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 061r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-10-1635

1e Comparant: Roelant Claess Beij x Janneken Thomas Stoffelen

2e Comparant: Jan Geritss Hoevener

Goederen: ontrent een hont een vierdel saeijlant, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Arss en Jan Geritss

West: Adriaen Corsten en Huijbert Dircxss

Noord: wed Adriaen
Jacopss Bommeler

Zuid: Adriaen
Jan Thijss

Bijz: Roelant is laackencooper.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 061r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1635

1e Comparant: Jan Geritss Hoevener

2e Comparant: Roelant Claess Beij x Janneken Thomas Stoffelen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 61r)

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: OP 10-11-1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 061v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-11-1635

1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmermans

2e Comparant: Huijbert Adriaenss Schipper

Goederen: 4 hont min 25 roeij saeijlant inde Gheer

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Gheer

Belend
Oost: hoeff van Heukelom

West: wed Adriaen Jacopss Bommeler

Noord: Aert
Adriaenss

Zuid: den Heijligest
alhier

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 061v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-11-1635

1e Comparant: Huijbert Adriaenss Schipper

2e Comparant: Jan Bastiaenss Timmermans

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 61v)

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-12-1636 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 062r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1635

1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker

2e Comparant: Corst Bernaertss, schoenlapper

Goederen: een huijs met een acker, gecomen van zijne 1e
huijsvrouwe moeder

Prijs: ƒ 535

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Janss

West: Jochim Timmermans

Noord: Frans
Huijbertss

Zuid: Matheus ?
Aertss Corpen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 062r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-12-1635

1e Comparant: Corst Bernaertss, schoenlapper

2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijks etc

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonis Janss Snijder ontvangt in 1641 geld namens de
dochter van Cornelis Michielss.

Cornelis Stevense Swart namens Huijch
Jans en Anthonis Janss Snijder als vocht van de dochter van Cornelis Michielss
transporteren de wilceur aan Bastiaen Frans en Adriaen Corsten als armmeesters
(22-9-1643).

Op 31-5-1651 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 062v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1635

1e Comparant: Wilmken Corneliss wed Peeter Rommen

2e Comparant: Adriaen Dircxss

Goederen: huijs, hoff ende erve

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Huijbertss

West: wed Embrecht Jacopss

Noord: Her straet

Zuid: Huijbert
Geritss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 062v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-12-1635

1e Comparant: Adriaen Dircxss

2e Comparant: Wilmken Corneliss wed Peeter Rommen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 62v)

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Arss Cleermaker x Wilmken Corneliss ontvangt
diverse malen geld. OP 17-2-1638 wordt een deel van de wilceur overgeven aan
het weeskint van Jacop Huijbrechtss. Jacop Swarten ?? ontvangt geld.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 063r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1635

1e Comparant: Dirck Dircxss van Clootwijck ea

2e Comparant: Wilm Joosten Brock, meulder tot Cappel

Goederen: ½ delle tegenover de Cappelse Molen, gecomen van Dirck
van Clootwijck, gemeen met Jacop Wouter Visscher

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Herman Aertss

West: stege erffg Frans Dircxss

Noord: ambacht van
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Dirck Dircxss van Clootwijck namens Ghijsbert Corn
Jongeboer x Anneken Wickenth??. Ghijsbert woont in Mijnsheerenlant. Proc. voor
schepenen van Heusden, 22-3-1635.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 063r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-11-1635

1e Comparant: Wilm Joosten Brock, meulder tot Cappel

2e Comparant: Dirck Dircxss van Clootwijck ea

Goederen: Wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 63r)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirck Dircxss van Clootwijck namens Ghijsbert Corn
Jongeboer x Anneken Wickenth??. Ghijsbert woont in Mijnsheerenlant.

Op 20-6-1639 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 063v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1635

1e Comparant: Cornelis Michiel Otgens

2e Comparant: Gherit Janss ea

Goederen: 3 geerden lant, inden polder, in 12 geerden, gemeen
met Heijnrick Franss

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Franss

West: kint Jan Corn van Hradincxvelt ean

Noord: Masen

Zuid: Henrick
Luijten Ambacht

Bijz: Cornelis woont inden Oude Bossche.

Gherit Janss als vocht en Sebastiaen
Janss (Raemsdonck) als toesiender over Jochim Geritss zoon van Gerit Peeterss
(Raemsdonck).

Weeskint Jan Corn van Hradincxvelt en
Peeter Janss Schoenmaker

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 063v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1635

1e Comparant: Cornelis Lambertss ea

2e Comparant: Gerit Janss, oom

Goederen: ¼ huijs , scheur, hoff en boomgaert, gelegen aende
kerck

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Heijligest

West: Jan Aertss Metser

Noord: Her straet

Zuid: kerckhoff

Bijz: Cornelis Lambertss namens Adriaen Franss (Raemsdonck)
toesiender van Lijsken Lambertss, suster

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 064r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-11-1635

1e Comparant: Jan Peeterss Geenen

2e Comparant: Anthonis Dircxss

Goederen: een ackerken saeijlant, gecomen van Frans den Smidt

Prijs: ƒ 39

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Peeter Wouterss

Noord: Peeter
Wouterss

Zuid: Dorck
Peeterss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 064r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-11-1635

1e Comparant: Anthonis Dircxss

2e Comparant: Jan Peeterss Geenen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 39

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 25-5-1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 064v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1635

1e Comparant: Jan Michiel Otgens

2e Comparant: Hendrick AdriaenKeijserss

Goederen: een acker saeijlant, bij deling tegens zijn andere
broeders bevallen

Prijs: ƒ 1300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Ant Hans ?, Gerit en Adriaen Dircxss

West: Jan ???, Jan Bastiaenss en kint Wilm Laurenss

Noord: her straet

Zuid: Adriaen
Dircxss

Bijz: Jan woont inden Hoeven.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 064v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-12-1635

1e Comparant: Hendrick AdriaenKeijserss

2e Comparant: Jan Michiel Otgens

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 17-5-1638 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 065r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-12-1635

1e Comparant: Steven Janss van Raemsdonck

2e Comparant: Jan Huijbrechtss, swager

Goederen: 3 geerden lant, inden polder, opden oostenkant in 12
geerden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Heijligest en Kerck van Raemsdonck

West: weeskint Jacop Thoniss

Noord: Masen

Zuid: Wouter
Wouterss Boeff

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 065r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-12-1635

1e Comparant: Steven Janss van Raemsdonck

2e Comparant: Jan Huijbrechtss, swager

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Henrick Adriaenss Keijserss

Noord: Henrick
Keijsers

Zuid: cloostersgoet

Bijz: Op 31-12-1637 is de koopsom geheel voldaan.

Koopsom voor beide stukken land (zie
vorige akte op folio 65r)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 065v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-1-1636

1e
Comparant: Adriaentken
Jochimss ea

2e
Comparant: Adriaentken en
Lijsken Peeterss Vinck

Goederen: 1/3 in
6½ geerden, inden polder, in 13 geerden, gemeen met Adriaen Janss Bogaert en
Wilm Lambrechtss, opten oostenkant

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot
Waspik

Toponiem:

Belend Oost: Cornelis
Buijs en Steven Huijbertss

West: voorss comparanten

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Adriaentken Jochimss mede namens Anneken Jochimss x mr
Heijnrick S??belss (proc voor schepenen van Breda, 8-1-1636) en Claes
Arss Visscher (G'berg) als vocht van 3 weeskinderen van Adriaen
Jochimss (proc notaris Laurens vanden Kieboom, G'berg, 14-1-1636) Erffg van
Jochim Franss.

Lijsken woont te G'berg

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 066r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-1-1636

1e Comparant: Steven Swart ea

2e Comparant: Adriaen Dircxss, broer

Goederen: hun deel in de stede, gemeen met Adriaen Dircxss cs

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Mathijs Peeterss

Noord: Anthonij
Dorcxss

Zuid: Mathijs
Peeterss

Bijz: Steven Swart namens Sijcken Dircxss en Adriaentken
Dirck Peeterss (proc voor schepenen van Hoge Swaluwe, 5-10-1635)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 066r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-1-1636

1e Comparant: Adriaen Dircxss

2e Comparant: Aert Adriaenss Schipper

Goederen: een steken met ackerlant, gekocht van zijn broers en
susters, behalve Janneke Dircxss

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Mathijs Peeterss

Noord: Anthonis
Dircxss

Zuid: Mathijs
Peeterss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 066v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1636

1e Comparant: Anneken Bastiaen Greeff

2e Comparant: Huijbert Corneliss Timmerman

Goederen: een binnendijcxse delle en ½ delle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1 Willem van Gents vaert; zie 1

West: begijnen gronden; zie 1

Noord: Adriaen
Jochimss; wed Peeter Deniss de Haen

Zuid: cooper;
Willem Geldenss

Bijz: Anneken heeft als voocht Bastiaen Peeter Corsten

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 066v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1636

1e Comparant: Maeijken Bastiaen Greeff

2e Comparant: Jan Sijmenss Hoevener

Goederen: een binnendijcxse delle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: begijnen gronden

Noord: Anthonis
Jacopss meulder

Zuid: erff
Willem Jacop Thijss

Bijz: Maeijken heeft als voocht Bastiaen Peeter Corsten.

Jan Sijmens voorziet in ruil in het
onderhoud van maijken

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 067r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-1-1636

1e Comparant: Cornelis Arss Mont ? x Gertruijt Arss

2e Comparant: Jan Mathijss

Goederen: hun deel in de stede en bijster etc, aengecomen door
doode van Adriaen Adriaenss Fijenenbuijck, haer vader

Prijs: ƒ 275

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Frans Arss Boeser

West: Joost Wilmss

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 067r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1636

1e Comparant: Lijnken Peeter Jochimssdr

2e Comparant: Dingen Jochim Aertssdr

Goederen: een efrken hoff en boomgaert

Prijs: ƒ 78

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Cloot

West: Dirck Henricxss Cleermaker

Noord: Her straet

Zuid: Jan
Willemss Cloot

Bijz: Lijnken wordt geassisteert door Jacop Jacopss,
swager.Op 12-1-1637 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 067v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1636

1e Comparant: Peeter Thomas, secr ea

2e Comparant: Peeter Thomas Goverden

Goederen: een binnendelle: t Bosken, 2e nog een binnendelleken

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: t Bosken

Belend
Oost: 1e Vroukens vaert; 2e zie 1

West: ; Willem Corneliss

Noord: Peeter
Geenen, erffg Huijpken Ptr Hoofschalcx

Zuid: kijnt van
Adr Leendertss; wed Adr Jac Bommeler

Bijz: Peeter Thomas, secr namens Adriaen Arss Sanger
(G'berg) voor ½ en Maeijken ? Henricxss weduwe Jochim Jochimss Cessing ?
geassisteert met Laurens vanden Kieboom voor ¼ en de 3 kinderen van Maeijken:
Huijman Adriaenss x Truijcken Cessingss, Denis Arss x Adriaentken Cessingss en
Adriaen Arss Sanger als vocht over Cornelis en grietken Cessingss. Erfg van
Jochim Cessing voor ¼. Proc bij Laurens van den Kieboom G'berg, 19-12-1635

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 067v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-2-1636

1e Comparant: Peeter Thomas Goverden

2e Comparant: Peeter Thomas, secr ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 3 stuuken lant (zie folio
67v)

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Thomas, secr namens Adriaen Arss Sanger (G'berg) voor ½ en Maeijken ? Henricxss weduwe Jochim Jochimss Cessing ? geassisteert met Laurens vanden Kieboom voor ¼ en de 3 kinderen van Maeijken: Huijman Adriaenss x Truijcken Cessingss, Denis Arss x Adriaentken Cessingss en Adriaen Arss Sanger als vocht over Cornelis en grietken Cessingss. Erfg van Jochim Cessing voor ¼. Proc bij Laurens van den Kieboom G'berg, 19-12-1635.

Op 6-1-21642 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 067v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1636

1e Comparant: Peeter Thomas, secr ea

2e Comparant: Peeter Thomas Goverden

Goederen: 3e een perceelken moergronden

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Corneliss

West: Thomas Janss

Noord: Cornelis
Marceliss

Zuid: Cornelis
Marceliss

Bijz: Peeter Thomas, secr namens Adriaen Arss Sanger
(G'berg) voor ½ en Maeijken ? Henricxss weduwe Jochim Jochimss Cessing ?
geassisteert met Laurens vanden Kieboom voor ¼ en de 3 kinderen van Maeijken:
Huijman Adriaenss x Truijcken Cessingss, Denis Arss x Adriaentken Cessingss en
Adriaen Arss Sanger als vocht over Cornelis en grietken Cessingss. Erfg van
Jochim Cessing voor ¼. Proc bij Laurens van den Kieboom G'berg, 19-12-1635

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 068r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1636

1e Comparant: Sebastiaen Franss namens Peeter Lambertss swager

2e Comparant: Commer Lambertss

Goederen: ½ geerd, inden polder, aengecomen voor doode van Lijnken
Lambertss, suster, gemeen met Huijbert Arss ea

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Schilders

West: Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Huijbert Arss, Wouter Wouterss, wed Adriaen Jacopss
Bommeler en sijne andere susters en swagers

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 068r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-2-1636

1e Comparant: Jan Peeter Ghielen ofte Wouter Wouterss namens

2e Comparant: Adriaenken en Lijsken Peeterss Vinck, susters

Goederen: 1/3 in 6½ geerd, inden polder, gemeen met Wilm
Lambertss en coopers

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Buijs en Steven Huijbertss

West: Jochim Frans int selfde stuck

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan Peeter Ghielen ofte Wouter Wouterss in zijnen ???
Namens Adriaen Adriaenss Bogaert, schipper (proc voor notaris Wilm vander Erst,
Dordrecht, 31-12-1635)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 068v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1636

1e Comparant: Peeter Geldenss

2e Comparant: Adriaen Jan Thijss

Goederen: een buijten delle

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 20-12-1636 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 068v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1636

1e Comparant: Claesken Adriaen Sijmonss

2e Comparant: Baeijen Jan Baeijens

Goederen: een huijs, hoff en boomgaert

Prijs: ƒ 132

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Sachariass

West: Sacharias Janss

Noord: Her straet

Zuid: Jan Gielen

Bijz: Claeskaen wordt geassisteert door Wouter Wouterss ?

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 068v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1636

1e Comparant: Baeijen Jan Baeijens

2e Comparant: Claesken Adriaen Sijmonss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
68v)

Prijs: ƒ 132

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 069r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-3-1636

1e Comparant: Maeijken Peeterss x Dirck Lambertss

2e Comparant: Jan Mathijss

Goederen: haar 1/10 deel in de erfenis van Adriaen Arss
Fijnenbuijck, gemeen met Kijnderen Adr A Fijnenbuijck en Jan Mathijss

Prijs: ƒ 122

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Frans Adriaenss Boeser

West: Joost Willemss cs

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Maeijken Peeterss namens haar man (Sgravendeel. Proc
voor notaris Jan Peeterss Vekemanss, Dordrecht, 16-3-1636)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 069r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1636

1e Comparant: Joost Wilmss

2e Comparant: Dirck Henricxss Cleermaker

Goederen: ½ buijtendijcxse delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 335

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: weeskint Huijbert Arss

West: Frans Arss Boeser

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 069v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-4-1636

1e Comparant: Dirck Henricxss Cleermaker

2e Comparant: Joost Wilmss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 69r)

Prijs: ƒ 335

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 1-5-1637 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 069v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-5-1636

1e Comparant: Maeijken Corneliss Seu ea

2e Comparant: Jan Cornelis Cle???

Goederen: een binnendelle aengecomen van Coenraet Janss haer oom

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Willem Cornbelis en maeijken Arss Panums

Noord: kinderen
Adriaen Lendersen

Zuid: Willem
Cornelis

Bijz: Maeijken Corneliss Seu met jan Corneliss Seu haar
zoon.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 070r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-6-1636

1e Comparant: Mels Arss van Gesel

2e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker

Goederen: een hoff en boomgaert, aende kerck, gekocht van
Bastiaen Geritss

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Michielss

West: Jan Cornelis Seu

Noord: erffg
Cuijndert Janss

Zuid: her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 070r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1636

1e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker

2e Comparant: Mels Arss van Gesel

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een hoff en boomgaert (zie
folio 70r)

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 7-10-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 070v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-6-1636

1e Comparant: Huijbertken Peeterss wed Adr Janss Meulder

2e Comparant: Huijbert Arss, schipper tot Waspick

Goederen: 4 geerden lants, inden polder, in 8 geerden opten
westenkant, gemeen met Heijligest van Raemsdonck

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Heijligest van Raemsdonck met andere helft

West: Lijnken Willem Arss weduwe

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Huijpken x (nu)
Aert Henricxss de Roeij meulder tot Raemsdonck.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 070v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-6-1636

1e Comparant: Huijbert Arss, schipper tot Waspick

2e Comparant: Huijbertken Peeterss wed Adr Janss Meulder

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 4 geerden (zie folio 70v)

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijpken x (nu)
Aert Henricxss de Roeij meulder tot Raemsdonck.

Lijsken Henricxss Maes (geass Jacop
Peeter Huijbrechtss) en Cathelijn Henricxss bekennen dat op 16-4-1637 de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 071r

Soort akte: copie huw voorw

Datum: 27-1-1627

1e Comparant: Aert Henricxss, molenaar te Raemsdonck

2e Comparant: Huijbertken Peeterss wed Adriaen Janss, meulder

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbertken wordt geassisteerd door Jacop Peeterss
Haar broer.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 072r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1636

1e Comparant: Jan Janss Wijten, soldaat te Breda

2e Comparant: Jan Jacopss Vaderjan

Goederen: een buijtendijcxse dwers delle

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan Bast. Timmerman, Thomas Janss Schipper

Noord: Heiligest van
Waspick

Zuid: Huijbert
Janss

Bijz: Op 5-4-1639 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 072r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-1-1637

1e Comparant: Jochim Joosten Poetss

2e Comparant: Henrick Franss

Goederen: een huijs, hoff ende boomgaert ende gronden

Prijs: ƒ 550

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Peeterss en Adriaen Michielss

West: wed Corn Adriaenss en Peeter Melss

Noord: sloot van den
dijck

Zuid: wed
Dingeman Michielss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 072v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-1-1637

1e Comparant: Henrick Franss

2e Comparant: Jochim Joosten Poetss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
72r)

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan. 1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 072v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-1-1637

1e Comparant: Lijsken Henricxss Maes x Jacop Peeter Huijbrechtss

2e Comparant: Cornelis Peeter Janss

Goederen: 2 geerden min een ½ vierdel, inden polder, op den
oostenkant in de helft van 7½ geerd, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jochim Peeterss Vonder

West: Jacop Peeterss met wederhelft

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 073r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-1-1637

1e Comparant: Gelden Willemss Decker x Willemken Janss

2e Comparant: Anneken Jochums wed Heijnrick Arss Schoenmaker ea

Goederen: wilceur met als onderpant een buijtendijcxse delle

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: steeg van de heere van Tilborg

West: Aert Goossenss cs

Noord: Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Gelden woont op de Willem van Gents vaert.

Anneken Jochums wed Heijnrick Arss
Schoenmaker tbv Adriaen Henricxss hare uijtlandige zoon.

De schuld wordt overgenomen door Jan
Peeterss Geenen.

Op 14-12-1638 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 073v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1367

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Merten Arss van Gesel en Anthonis Janss Snijder

Goederen: een perceel moergronden

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Jan Wouter Janss en Jan Peeterss Geenen

West: Anrthonis Huijbertss

Noord: Herstraet

Zuid: Corte
Maten of Anthonis Janss Snijder

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 073v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1367

1e Comparant: Merten Arss van Gesel en Anthonis Janss Snijder

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond (zie folio 73v)

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 20-4-1637 wordt een deel van de wilceur overgegeven
aan Jan Willemss Buijs en Damiaen Joosten als gewesene armmeesters.

Op 17-2-1637 wordt een deel van de
wilceur overgegeven aan Peeter Melsen (Raemsdonck)

In 1941 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 074r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1637

1e Comparant: Anthonis Janss Snijder

2e Comparant: Peeter Thomas Goverden

Goederen: ¼ in het steken en saeijlant van Wouter Willemss za, gemeen
met cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriien Lambertss

West: Denis Peeterss Haen

Noord: Gerit Janss

Zuid: Gerit
Willems met wederhelft

Bijz: 14-5-1639 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 074v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1637

1e Comparant: Jan Huijbertss

2e Comparant: Melis Henricxss

Goederen: een acker saeijlants, gecocht van Peeter Thomas secr

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Adriaen Metseler

West: Dries Dingemanss

Noord: wed Hans
Thoniss van Hasselt

Zuid: Adriaen
Dingemanss

Bijz: Jan woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 074v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1637

1e Comparant: Adriaen Gherit Peeterss ea

2e Comparant: Mathijs Willemss

Goederen: een huijs, erve, hoff en delle, waarop Jan naast zijn
zuster op bevallen is

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Jacopss Buijs

West: Jan Janss Rijool

Noord: polder van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Adriaen Gherit Peeterss als vocht en Wilm Huijgen als
toesiender van Jan Wircken.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 075r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-3-1637

1e Comparant: Mathijs Willemss

2e Comparant: Adriaen Gherit Peeterss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een hui9js etc (zie folio
74v)

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Gherit Peeterss als vocht en Wilm Huijgen als
toesiender van Jan Wircken, Jan is een
neef van Adriaen.

De wilceur is op 3-5-16490 geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 075r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1637

1e Comparant: Anthonis Jacopss Meulder

2e Comparant: Jan Adriaenss Croot

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wilm van Gents vaert

West: bagijnen gronden

Noord: Gelden
Willemss Decker

Zuid: Jan
Sijmonss

Bijz: Anthonis woont op de Willem van Gents vaert

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 075v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-4-1637

1e Comparant: Huijbert Arss ea

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: een binnendijcxse dwersdelle, gecomen van Adriaen
Janss Coninck za, vader

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens Vaert

West: Jan Arss Cuijper

Noord: Jacop Jans
Thijss

Zuid: Huijbert
Janss

Bijz: Huijbert Arss namens Michiel Peeterss, schipper tot
Bergen x Brechtken Arss (Bergen opten
Zoom) (proc voor notaris Wouter de Witte, 24-7-1637 te Bergen)

De prijs geld ook voor de delle uit de
volgende akte.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 075v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-4-1637

1e Comparant: Huijbert Arss ea

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: een binnendijcxse dwersdelle, gecomen van Adriaen
Janss Coninck za, vader

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens Vaert en Lijnken Coenen

West: Jan Arss Cuijper

Noord: Maeijken Arss
Pannumss cs

Zuid: Wouter
Wouterss

Bijz: Huijbert Arss namens Michiel Peeterss, schipper tot
Bergen x Brechtken Arss (Bergen opten
Zoom) (proc voor notaris Wouter de Witte, 24-7-1637 te Bergen)

De prijs geld ook voor de delle uit de
vorige akte.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 076r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1637

1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker

2e Comparant: Jan Peeterss Geenen

Goederen: ½ buijten delle, gemeen met cooper: Den Braembosch

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Den Braembosch

Belend
Oost: Matheus Peeterss

West: Jan Matheuss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 076r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1637

1e Comparant: Lijsken Cornelis x Heijnrick de Roovre ea

2e Comparant: Peeter Thomas, secretaris

Goederen: 1/3 in een acker saeijlant, gemeen met cooper, gecomen
van Adriaen Wouterss za

Prijs: ƒ 120

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kijnt Willem Laurenss en kijnderen Ptrken Mertens

West: kijnderen Peeterken Mertens en secretaris

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Lijsken Cornelis x Heijnrick de Roovre (ten Bosch) met
Wouter Wouters als vocht namens Lijsken Vrijncker ? wed Wouter Arss (Vlissingen) en haar kinderen
(proc notaris Gelijn Pietterss, Vlissingen, 16-11-1632)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 076v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1637

1e Comparant: Anthonis Laureijss x Maeijken Arss Fijnenbuijck

2e Comparant: Jan Mathijss

Goederen: zijn deel in stede etc gecomen door doode van Adriaen
Arss Fijnenbuijck, vader, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Frans Arss Boeser

West: Joost Willems

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Anthonis woont inde Vrijhoeven

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 076v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-6-1637

1e Comparant: Jan Wouter Janss en Corn Michielss Cleermaker

2e Comparant: Adriaen Peeterss Spoel ea

Goederen: ¼ perceel moergronden, gecomen van Denis Adriaen
Deniss, gemeen met coopers

Prijs: ƒ 140

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Jacopss Visscher

West: Bastiaen Geritss cs

Noord: Thonis Arss
Leur

Zuid: Wouter
Jacopss Visscher

Bijz: Cornelis is ruijter onder de compagnie van Graeff
Willem, goeverneur te Heusden.

Adriaen Peeterss Spoel, Cornelis Adriaen
Deniss en Nelken Adriaen Deniss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 077r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-6-1637

1e Comparant: Andries Dingemanss

2e Comparant: Pouwels Wouterss

Goederen: een huijsinge, hoff en ackerlant

Prijs: ƒ 1800

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jacop Joosten

West: hoff cooper en acker Adriaen Ghielen

Noord: her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: west: den hoff gecomen van Cornelis Huijgen. Er is nog
een scheiding nodig: Dirck H?? en R??? Crol ?

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 077r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-6-1637

1e Comparant: Pouwels Wouterss

2e Comparant: Andries Dingemanss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. (zie folio
77r)

Prijs: ƒ 1800

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Heijlken Michiels x Andries Dingemans ontvangt geld.
In 1648 is de wilceur betaald.

Jacop Arss x Adriaenken Peeterss en ???
Peeterss voor de ½ , Willem Burchout als vocht kinderen Dingeman Wouterss en
Jan Peeterss als vocht kinderen Lijsken Wouters en Adriaenken Wouterss x Merten
Arss verklaren dat hun helft van de wilceur is afgelost, 9-5-1641

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 077v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-10-1637

1e Comparant: Peeter Corstiaenss ea

2e Comparant: Adriaen Jochumss den Oude, stadthouder Cappel

Goederen: een buijtendijcxse delle, gemeen met cooper,
aengecomen van zijn vader za.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janss de Bie

West: Peeter Gheldenss

Noord: Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Peeter Corstiaenss namens Adriaen Jochumss Verster,
brouwer inde K??? tot Geertruijdenberge (proc voor notaris Willem van
Heemskerck, Heusden, 23-6-1636). Adriaen den Ouden is een broer van Adriaen
Verster

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 077v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-10-1637

1e Comparant: Frans Arss Boeser ea

2e Comparant: Huijbert Corneliss

Goederen: 1/3 van 1/3 acker, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Wouter Adriaen Stevens

West: Wouter Wouterss

Noord: Wouter
Adriaen Stevens

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Frans Arss Boeser namens Jan Henricxss Panum (proc
voor schout en schepenen, 2-6-1637)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 078r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1637

1e Comparant: Dirck Lendertsen

2e Comparant: Cornelis Lambertss ea

Goederen: een acker saeijlant met de veldekens

Prijs: ƒ 877

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Thomas secretaris

West: Pouwels Wouterss

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Cornelis Lambertss en Gherit Janss tbv Lijsken
Lambertss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 078r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-10-1637

1e Comparant: Cornelis Lambertss ea

2e Comparant: Dirck Lendertsen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker (zie folio78r)

Prijs: ƒ 877

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Lambertss en Gherit Janss tbv Lijsken
Lambertss.

Op 20-12-1638 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 078v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1637

1e Comparant: Gherit Willemss Timmer

2e Comparant: Peeter Thomas Goverden

Goederen: ½ van ½ mergen gronden, gecomen van Wouter Willemss
van wegen zijn huijsvrouw

Prijs: ƒ 40

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Peeter Arss Fijnenbuijck

West: erffg Peeter Arss Fijnenbuijck

Noord: erffg Reijn
Gieliss

Zuid: Adriaen
Jan Matheuss

Bijz: Gherit woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 078v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-12-1637

1e Comparant: Joost Willems ea

2e Comparant: Jan Mathijss

Goederen: ½ binnendijcxse delle, gemeen met Wouter W???

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den waterganck

West: Jacop Jochumss

Noord: polder van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Joost Willems namens den auditeur Kieboom van
Geertruijdenberch x Maeijken Jan Ghijben (proc 1-12-1637, door hemzelf)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 079r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1638

1e Comparant: Wouter Janss schout

2e Comparant: Bastiaen Frans en Claes Anthonis Steven

Goederen: 6 hont een vierdel seijlant

Prijs: ƒ 850

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Andries Keijsers en Faes Willemss

West: Wouter Janss schout

Noord:

Zuid:

Bijz: Bastiaen en Claes zijn kerckmeesters van Waspick

Bij belending worden nog genoemd Corte
Maten, Gherit Janss, Willem Micken.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 079r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-1-1638

1e Comparant: Peeter Melsen

2e Comparant: Peeter Wouterss, oom

Goederen: 3 geerden, inden polder, in 12 geerden, opden
westenkant in 6 geerden, gemeen met Neelken Melsen, suster

Prijs: ƒ 1750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Peeter Wouterss

West: Adriaen Jan Matheuss met andere 6 geerden

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Peeter woont te Raemsdonck.

Op 24-4-1638 is de koopsom geheel
voldaen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 079v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1638

1e Comparant: Mathijss Willemss x Maeijken Janss

2e Comparant: Jan Huijbertsen

Goederen: 3 deelen in een acker saeijlant, gemeen met de naekijnderen
Jan Peeter Willemss

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs Willemss

West: naekijnderen Jan Peeterss met ¼

Noord: Her straet

Zuid: weeskijnt
Jan Arss Hoevener

Bijz: Jan woont te Hendrick Luijten Ambacht.

OP 1-3-1641 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 079v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1638

1e Comparant: Pouwels Woutersen

2e Comparant: Gherit Janss

Goederen: een acker saeijlant met de veldekens, gecomen van zijn
moeder

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Lijsken Lambert Adriaenssdr

West: Gherit Janss

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Op 9-5-1641 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 080r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1638

1e Comparant: Frans Huijbertss

2e Comparant: Joost Willemss

Goederen: een acker saeijlant inden brede acker van Jan Andries
Bogaert

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Damiaen Joosten

West: Aert Jochumss Timmermans Heijnrich Andries Keijser

Noord: sloot vande
gront

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 080r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1638

1e Comparant: Joost Willemss

2e Comparant: Frans Huijbertss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker en een deel gront

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 20-11-1641 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 080r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1638

1e Comparant: Frans Huijbertss

2e Comparant: Joost Willemss

Goederen: 2e: 1/3 gronden voor de acker, gemeen met Damiaen
Joosten en weeskijnt Dingeman Janss Bogaert

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 080v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1638

1e Comparant: Huijbert Dircxsen (wed Pleunken Marceliss) ea

2e Comparant: Marcelis Arss den Jongen Cluijter

Goederen: een perceel moergronden, gecomen van Pleunken
Marceliss de huijsvrouw zaliger van Huijbert, inde stede van cooper

Prijs: ƒ 24

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Dierck Joost Mutsaert

Noord: Jan Janss
Meijer

Zuid:

Bijz: Huijbert Dircxsen voor de ene helft en Anthonis
Dircxsen, swager x Nelken Huijbertss en Lendert Dircxsen als toesiender van
Lijnken Huijsbertss.

En nog voor het paert van Adriaenken
Segerss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 080v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1638

1e Comparant: Maeijken Crijnen ea

2e Comparant: Marcelis Adriaen den Jongen Cluijter

Goederen: de gronden etc in de stede van Marcelis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Dielis Vassen erffg of de hoef van Heukelom

West: Sgravelduijn sloot

Noord: Jan Janss
Meijer

Zuid: Adriaen
Corneliss Wijngaert

Bijz: Maeijken Crijnen namens Peeter Adriaen Peeterss,
wschipper tot G'berg (proc Laurens Henricxss vanden Kieboom, G'berg,
27-12-1637) en Dingentken Adriaen Cluijterssdr namens Gijsbert Huijgen van Esch
(backer te G'berg) (proc voor schepenen, 25-2-1638 G'berg)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 081r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1638

1e Comparant: Dingentken Arss Cluijterss ea

2e Comparant: Marcelis Arss Cluijter, broer

Goederen: een acker saeijlant, gecomen van Adriaen Marceliss

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Dircxss

West: Cornelis Jochumss

Noord: Cornelis
Jochumss

Zuid: erffg Aert
Brouwerss

Bijz: Dingentken Adriaen Cluijterssdr namens Gijsbert
Huijgen van Esch (backer te G'berg) (proc voor schepenen, 25-2-1638 G'berg)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 081v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-3-1638

1e Comparant: Ghelden Willems Decker

2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen

Goederen: een banck dellen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: Anneken Corneliss

Noord: Huijbert
Cornelis Timmerman

Zuid: Jan
Adriaenss Cloot ???

Bijz: Peeterken Janss wed Ghelden Willems bekent op
15-4-1640 dat de koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 081v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-4-1638

1e Comparant: Aert Adriaen Mathijss

2e Comparant: Adriaen Jan Matheuss

Goederen: 3 vierdel geerde lants, inden polder, in 12 geerden,
opden westenkant in 6 geerden, gemeen met zie bijz

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouters en Neelken Melsen met andere 6 geer

West: Peeter Wouterss cs

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: De 3/4 geert ligt gemeen met Adriaen Jan Matheuss en
Peeter Henricxss Timmer, aengecomen door doode van Jan Wouterss, secretaris.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 082r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-3-1638

1e Comparant: Jan Arss Snijder ea

2e Comparant: Jacop Adriaenss Bommeler

Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent 4 hont aende
Santschel

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Santschel

Belend
Oost: kijnderen Jan Adriaen Arss Cluijter

West: Dirck Arss Waelwijck

Noord:

Zuid: Thomas
Dircxss met acker Aert Paep ?

Bijz: Jan Arss Snijder (Vrijhoeven) en mede namens Jacop
Janss Cluijter (proc Jan van Aken, notaris Breda, 26-3-1638)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 082r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-4-1638

1e Comparant: Anthonis Jacopss Meulder ea

2e Comparant: Pauwels Laureijss

Goederen: een huijsinge, hoff, boomgaert en landerijen

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Quekel

Belend
Oost: de Quekel

West: Willem van Gents vaert

Noord: den
ambachtsheeren gronden

Zuid: Lendert
Dircxss

Bijz: Anthonis Jacopss meulder en Adr Janss de Ruijter
namens Henrick Heijligerss (Wouw, markisaat van Bergen). Erffgenamen van
Mariken Henricxss zijn moeder getrout geweest met Ant. Jacopss. (proc voor
schepen van Waspick, 12-2-1638).

Betaald wordt, voor de helft, via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 082v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-4-1638

1e Comparant: Pauwels Freijss

2e Comparant: Anthonis Jacopss meulder ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
82r)

Prijs: ƒ 425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 26-5-1643 is deze wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 083r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-4-1638

1e Comparant: Dingen Anthonis wed Adriaen Arss Freunen ea

2e Comparant: Jan Willemss Buijs en Claes Anthoniss Freunen

Goederen: een acker saeijlant met de veldekens

Prijs: ƒ 1150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Buijs en weeskijnt Willem Laurenss

West: wed Thomas Janss, schout en secr Waspick

Noord: Her straet

Zuid: zuidelijkste
dijk

Bijz: Dingen Anthonis wed Adriaen Arss Freunen voor de enen
helft en Maeijken Arss Freunen, dochter en Sijmon Janss van den Broeck x
Anthonisken Arss Freunen voor de andere helft.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 083r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-4-1638

1e Comparant: Jan Willemss Buijs en Claes Anthoniss Freunen

2e Comparant: Dingen Anthonis wed Adriaen Arss Freunen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 83r)

Prijs: ƒ 1150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingen Anthonis wed Adriaen Arss Freunen voor de enen
helft en Maeijken Arss Freunen, dochter en Sijmon Janss van den Broeck x
Anthonisken Arss Freunen voor de andere helft.

Op 5-6-1642 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 083v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-4-1638

1e Comparant: Adriaen Jochumss

2e Comparant: Aert Jochiumss Timmerman, broer

Goederen: zijn deel in het huijs en de grondenm gecomen van
vader

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Jochumss, broer en Jan Arss Croot

West: Mariken Dircxss, haren moeder

Noord: Her straet

Zuid: Jacop
Willemss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 083v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-4-1638

1e Comparant: Jan Peeter Geenen

2e Comparant: Huijbert Janss

Goederen: een ackerken saeijlant, aengecomen door coop van S??
Arss Smidt za

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens Vaert

West: Peeter Wouterss

Noord: vercooper

Zuid: Peeter
Wouterss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 084r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1638

1e Comparant: Aert Adriaenss Genen ea

2e Comparant: Marcelis Adriaens Cluijters

Goederen: een perceelken weijlant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jochum Jan Berthoutss

West: Sgravelduijn sloot

Noord: Aert
Adriaenss Genen

Zuid: Jan Janss
Meijer

Bijz: Aert Adriaenss Heijs mede namens Peeter Janss Cluijter
mede als vocht van de 2 weeskijnderen van Adriaen Janss Cluijter, het weeskijnt
van Huijbert Corneliss en Anneken Janss Cluijter (proc Sgravenmoer voor
heemraden, 22-3-1638), Jan Janss Snijder x Janneken Janss Cluijters

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 084v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-5-1638

1e Comparant: Adriaen Janssen ea

2e Comparant: Aert Adriaenss, schipper alhier

Goederen: 1/3 van 2 dellen, gemeen met Frans Adriaenss Boeser:
1e buitenen delle; 2e binnen delle op westkant Vroukens vaert

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Bastiaenss Timmermans en Thomas Janss Schipper

West: Pastoorsdelle; Adriaen Franss Cuijper

Noord: Armens delle
alhier; Adriaen Jan Matheuss

Zuid: Her
straet; Cornelis Stevens Swart

Bijz: Adriaen Janssen (Waelwijck) mede als oom vande
weeskijnderen van Willem Janssen, Jacop Janss en Dirck Janss, zijn broers
zaliger, met consent van Jan Arss van Tulden als toesiender van t kint van
Willem Jans, Jan Corneliss ??? als toesiender van Jacop en Dirck Janss
kijnderen. (proc schepenen in Baertwijck, 10-5-1638). Cornelis Janss,
laackenvcooper tot Waelweijck mede namens Jan Adriaens de Makere x Adriaenken
Janss en namens Peeter Adriaenss Molengraeff, schout Baertwijck. Alle kijnderen
en erffgenamen van Jan Arss van Raemsdonck en Eercken Adriaenss vanden
Weterings

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 085r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-5-1638

1e Comparant: Jan Corneliss Oubosch ea

2e Comparant: Cornelis Mathijss

Goederen: 3 geeerden, inden polder, in 12 geerden, met Peeter
Wouterss en t weeskint van Jan Jolis ? Oomen

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Wouterss

West: Armen van Waspick

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan Corneliss Cubosch (Zevenbergen) namens Jonker
Johan van Lederburch, heere van Willegelangerack (proc Lambrecht Misgeras ?,
notaris Sevenbergen, 12-3-1638).

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 085r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-5-1638

1e Comparant: Cornelis Mathijss

2e Comparant: Jan Corneliss Oubosch ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 3 geerden (zie folio 85r)

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Corneliss Cubosch (Zevenbergen) namens Jonker
Johan van Lederburch, heere van Willegelangerack (proc Lambrecht Misgeras ?,
notaris Sevenbergen, 12-3-1638).

Op 29-5-1640 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 085v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-5-1638

1e Comparant: Frans Adriaenss Boeser

2e Comparant: Aert Adriaenss de ??nijs, schipper

Goederen: 2/3 in een buijtendelle, gemeen met cooper, gelegen
voor Thomas Janss Schipper

Prijs: ƒ 266

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Bastiaenss Timmermans en Thomas Janss Schipper

West: Pastoors delle

Noord: de Armen van
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 085v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-5-1638

1e Comparant: Aert Adriaenss de ??nijs, schipper

2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser

Goederen: 1/3 in een binnendelle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 116

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Adriaen Franss Cuijper

Noord: Adriaen Jan
Mouthaen

Zuid: Cornelis
Stevenss Swart

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 086r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-6-1638

1e Comparant: Thomas Janss Schipper ea

2e Comparant: Jan Janss Rijool namens Lijsken Peeter Arssdr

Goederen: hoff stede mette boomgaert en delle, gecocht van Jan
Stevenss Cuijper za

Prijs: ƒ 1100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Heijnrick Andriess Keijserss

West: Jan Henricxss Rijool

Noord: polder van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Thomas Janss Schipper namens Jacop Janss, zijn broer,
schipoper tot Bergen opten Soom (proc Jan van Wesel, notaris Bergen).

Lijsken is de schoonzus van Jan Janss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 086r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-6-1638

1e Comparant: Jan Janss Rijool namens Lijsken Peeter Arssdr

2e Comparant: Jacop Janss [Schipper]

Goederen: wilceur tbv de aankoop van hoff stede etc

Prijs: ƒ 1100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacop Janss [Schipper] schipper tot Bergen opten Soom

Lijsken is de schoonzus van Jan Janss.

De wilceur is geheel afgelost. Geen
datum

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 086v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-7-1638

1e Comparant: Roelant Claess Beij x Jenneken Thomas Stoffelen

2e Comparant: Jacop Adriaenss Bommeler, schipper

Goederen: 4 mergen 5 hont gronden en weijlant, teijnde de stede
van Stoffel Arss Cluijter, verdeeld in 4 perceelen

Prijs: ƒ 800

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Sgravelduijnsloot; 2e zie 1

West: Dirck Arss Waelwijck; perceel 3

Noord: Armen S'moer;
Steven Huijbrechtss; 3-4 Corn Hulste

Zuid: Cornelis
Hulsten; erffg Jan de Cluijter

Bijz: Roelant is laackencooper te Breda.

De hele stede kost 2000. De rest ligt
vermoedelijk in Cappel of Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 087r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-9-1638

1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter

2e Comparant: Aert Adriaens, schipper, Thomas Janss Schipper ea

Goederen: wilceur met als onderpant een acker saeijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Grooten Geer

Belend
Oost: Grooten Geer

West: Henrick Franss

Noord: Jan Arss
Croot

Zuid: Jan
Jacopss

Bijz: Aert Adriaens, schipper, voor de ene helft en Thomas
Janss Schipper tbv t weeskijnt van Jacop Jans, zijn broer, voor de andere
helft.

Abraham Jacopss en Aert Adriaens de
Bruijn ontvangen geld. Adriaen Thomass (Thoniss ?) bekent dat op 30-9-1654 de
wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 087v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-9-1638

1e Comparant: Pauwelss Freijss

2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs op 1-4-1638 (zie
folio 82r)

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pauwel woont op de Willem van Gentsvaert, Adriaen
woont te Wasbeeck.

Op 25-11-1639 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 087v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-11-1638

1e Comparant: Willem Lambertss

2e Comparant: Commer Lambertss, broer

Goederen: ½ geerde lant, inden polder, in 16 geerden, gemeen met
Wouter Wouterss, Huijbert Arss en de wed Adriaen Jacopss Bommeler cs.

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Schwaens en de dijck vd polder

West: Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Het stuk lant is aengecomen door doode van Lijsken
Lambertss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 088r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-11-1638

1e Comparant: Cornelis Janss

2e Comparant: Commer Lambertss

Goederen: hoffstede met saeijlant, zoals het van Jan Meliss,
zijn vader, was.

Prijs: ƒ 900

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Heijnrick Andriess Keijsers

West: Adriaen Michielss

Noord: Her straet

Zuid: Jan
Bastiaenss Timmerman en kijnt Willem Laurenss

Bijz: Cornelis woont tegenwoordig te Dongen.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 088r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-11-1638

1e Comparant: Commer Lambertss

2e Comparant: Cornelis Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een hoffstede (zie folio
88r)

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 19-3-1641 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 088v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-11-1638

1e Comparant: Commer Lambertss

2e Comparant: Wouter Wouterss en Huijbert Arss

Goederen: 2 geerden lants, inden polder, in 16 geerden, gemeen
met coopers cs

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouters Schilders en polders dijck

West: Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 088v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-11-1638

1e Comparant: Wouter Wouterss en Huijbert Arss

2e Comparant: Commer Lambertss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 2 geerden lant (zie folio
88v)

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 27-11-1639 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 089r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-2-1639

1e Comparant: Thomas Janss Schipper ea

2e Comparant: Thomas Dircxss Sicheneer ??

Goederen: ½ mergen saeijalnts

Prijs: ƒ 460

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Dircxss en Anthonis Dolcxsen

West: Cornelis Jochumss

Noord: Cornelis
Stevenss Swart en Adriaen Corsten

Zuid: Thomas
Dircxss cs

Bijz: Thomas Janss Schipper
namens Michiel Pieterss, schipper tot Bergen x Burchtken Arss.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 089r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-2-1639

1e Comparant: Thomas Dircxss

2e Comparant: Thomas Janss Schipper ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 460

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Thomas Janss Schipper
namens Michiel Pieterss, schipper tot Bergen x Burchtken Arss.

Op 12-2-1645 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 089v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-2-1639

1e Comparant: Pauwelss Freijss x Janneken Peeterssdr

2e Comparant: Adriaen Corsten en Laurens (Freijs) Janss

Goederen: ¼ acker saeijlants, groot ontrent 5 vierdel hont,
gelegen in dwersacker Corst Marcelis

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: geer stege

West: Freijs Janss

Noord: Jan Jacopss
Vader

Zuid: wed
Adriaen Jacopss Bommeler

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 089v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1639

1e Comparant: Gelden Jacopss van Campen ea

2e Comparant: Peeter Geldenss

Goederen: ontrent 1½ hont heijvelden inde Molenbanck, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 35

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Molenbanck

Belend
Oost: erffg Peeter Arss de Roeij

West: Hoef van Heukelom

Noord: Aert Peeterss
Cuijl

Zuid: cooper

Bijz: Gelden Jacopss van Campen mede namens zijn
minderjarige broers en zussen en Phillips Corneliss Bullekens en zijn broer en
zus als erffg van Lijsken Mertenssde wed Willem Jacopss van Campen za

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 090r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1639

1e Comparant: Ghelden Jacopss van Campen

2e Comparant: Jan Wouter Janss en Jan Jacopsen

Goederen: de zuijdense helft van een tussendelle, groot geheel 3
mergen, gemeen met Jan Arss Croot cs

Prijs: ƒ 850

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: hof van heukelom

West: Ariaen Jan Thijss

Noord: Jan Arss
Croot cs

Zuid: Peeter
Jochumss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 090r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-4-1639

1e Comparant: Jan Wouter Janss en Jan Jacopsen

2e Comparant: Ghelden Jacopss van Campen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 90r)

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ghelden Jacopss van Campen mede namens de verdere
erffgenamen van Lijsken Mertenss.

Op 24-6-1642 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 090v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1639

1e Comparant: Ghelden Jacopss van Campen ea

2e Comparant: Jan Arss Croot ea

Goederen: de noordense helft van een turfdelle inde Geer, groot
geheel ontrent 3 mergen, gemeen met Jan Wouter Janss en Jan Jacopss

Prijs: ƒ 850

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: Hoeff van Heukelom

West: Adriaen Jan Thijss

Noord: Jan Wouter
Janss en Jan Jacopss

Zuid: Peeter
Jochumss

Bijz: Gelden Jacopss van Campen mede namens zijn minderjarige
broers en zussen en Phillips Corneliss Bullekens en zijn broer en zus als erffg
van Lijsken Mertenssde wed Willem Jacopss van Campen za.

Jan Arss Croot, Corst Marcelis en
Adriaen Corsten

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 090v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1639

1e Comparant: Gerit Janss namens Anthonis Michielss Otgens,neve

2e Comparant: Laureijs (Freijs) Janss

Goederen: 1/3 acker saeijlant, gemeen met Janneken Berten en de
kijnderen van Lambert Arss

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lambertss

West: Janneken Berten met 1/3

Noord: Merten Arss
van Gesel

Zuid: Peeter
Thomass Goverden

Bijz: Anthonis woont in Ouden Boschen (proc voor schepenen
aldaer, 21-4-1639).

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 091r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-4-1639

1e Comparant: Laureijs (Freijs) Janss

2e Comparant: Anthonis Michielss Otgens

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 1/3 acker

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 28-12-1641 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 091r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1639

1e Comparant: Adriaen Dircken

2e Comparant: Aert Adriaenss, schipper alhier

Goederen: 1/7 in het steken van Dirck Peeterss, gecocht van
Janneken Dircken, suster, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de vaert

West: Matheus Peeterss

Noord: Thonis
Dircxsen

Zuid: Matheus Peeterss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 091v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1639

1e Comparant: Adriaen Janss Walschaert x Janneken Berntss

2e Comparant: Heijnrich Adr Keijsers en Thomas Janss Schipper

Goederen: ½ erff ende hoffstede met woonhuijs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Anneken Corneliss

West: weeskinderen Willem Aertss

Noord: weeskinderen
Willem Aertss

Zuid: Her straet

Bijz: Adriaen woont te Ooltens Plaete. Heijnrich en Thomas
zijn armmeesters

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 091v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1639

1e Comparant: Jan Jacopss Timmerman ea

2e Comparant: Peeter Melsen

Goederen: een acker saeijlant met de veldekens, gecomen van hun
vader

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan H???

West: Willem Lambertss

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Jan Jacopss Timmerman mede als vocht van sijn susters
weeskijnt, Jacop Jacopss, Cornelis Jacopss, Peeter Jacopss en Meus Jacopss.
Alle kinderen van Jacop Jacopss Timmerman gewoond hebbende tot Raamsdonk.

Op 11-5 is de koopsom voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 092r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1639

1e Comparant: Samuel Arss Potter ? x Nelken Jacopss ?

2e Comparant: Jan Huijbrechtss Vassen

Goederen: een acker saeijlant met de veldekens, gecomen van
Antonis Cornelis zijn huisvrouwe grootvader

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Henricxss Rijool en Cornelis Jacopssen Buijs

West: Cornelis Thonis Roubosch en Corn Lenderss Swart

Noord: Her straet

Zuid: Oude Vaert

Bijz: Op 12-5-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 092r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1639

1e Comparant: Gelden Jacopss van Campen ea

2e Comparant: Jan Sijmonss Hoevener

Goederen: 1e ontrent ½ mergen saeijlant inde Gheer en 2e een ½
mergen bleckeling gronden

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Gheer

Belend
Oost: 1e Hoeff van heukelom; 2e bagijnen gronden

West: Jan Gheritss Hoevener; Peeter Wouterss

Noord: Heijligest
van Waspick; kerck van Waspick

Zuid: Peeter
Wouterss; Seb Ptrss de Roeij en Adr Jochums

Bijz: Gelden Jacopss van Campen namens zijn minderjarige broer en zus en Philip Corneliss
Bullekenss en zijn broer en zus: erffgenamen van Lijsken Maertenssdochter wed
Willem Jacopss van Campen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 092v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1639

1e Comparant: Ghelden Jacopss van Campen ea

2e Comparant: Peeter Wouterss ea

Goederen: een mergen bleckeling gronden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hoeff van Heukelom

West: Peeter Thomass Goverden

Noord: Ptr Wouterss,
Ptr Geldenss en ??? Janss

Zuid: Jan Arss Croot en Corst Marceliss cs

Bijz: Gelden Jacopss van Campen namens zijn minderjarige broer en zus en Philip Corneliss
Bullekenss en zijn broer en zus: erffgenamen van Lijsken Maertenssdochter wed
Willem Jacopss van Campen.

Peeter Wouterss, Huijbert Corneliss,
Cornelis Mathijss wn Damiaen Joosten

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 092v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1639

1e Comparant: Mechtelt Janss ea

2e Comparant: Jan Sijmonss Hoevener

Goederen: 2/3 van een banck bleckelings gronden

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: Seb de Roeij en t kijnt, eertijds Bagijnen gronden

Noord: Bastiaen
Peeter Corsten

Zuid: Sebastiaen
de Roeij en t weeskijnt met 1/3

Bijz: Mechtelt woont tot Cappel, zij wordt geassisteert door
Bastiaen Peeterss de Roeij, en Bastiaen
Peeterss de Roeij en Adriaen Wouterss als vocht van t weeskijnt van Heijnrick
Wouterss.

Op 8-3-1642 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 093r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-5-1639

1e Comparant: Sebastiaen Franssen ea

2e Comparant: Dirck Henricxsen Cleermaker

Goederen: ½ geerde lants, inden polder, gemeen met Wouter
Wouterss, Huijbert Arss en cooper cs, in 16 geerden

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: polders dijck en Wouter Schilders

West: Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Sebastiaen Franssen namens Adriaen Thonis , schipper
en borger van G'berg, x Heijlken Lambertss (proc voor schepenen van G'berg,
26-4-1639).

Januarij 1640 is de koopsom geheel
voldaan, Adriaen Thonis Timmer ??

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 093r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-8-1639

1e Comparant: Peeter Arss Geenen

2e Comparant: Anthonis Janss Snijder

Goederen: ontrent 2 hont saeijlant gekocht van Jan Wouter Janss

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs Peeterss en Jan Arss Cuijper

West:

Noord: cooper

Zuid: cooper

Bijz: betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 093v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-8-1639

1e Comparant: Anthonis Janss Snijder

2e Comparant: Peeter Arss Geenen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 92r)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 7-10-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 093v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1639

1e Comparant: Heijnrick Ghelden Decker ea

2e Comparant: Adriaen Janss Podtmaker

Goederen: een acker saeijlant, gekocht van Dirck Corstiaenss

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Gents vaert

Noord: Jacop
Peeterss Rommen

Zuid: Jan Jan Wilmss

Bijz: Heijnrick Ghelden Decker, Heijnrick Claesen x Gheriken
Gheldens, Philips Janss x Aenken Gheldens, Joost Dircken van Campen namens
Jacop Gheldens Backerss (Dordrecht, proc Daniel Eelbo, notaris, 5-7-1639) en
Bastiaen Gheldenss, Peeterken Janss, met Mels Janss haer broer als vocht vande
twee naekijnderen verweckt bij Gelden Willemss. Alle kinderen van Gelden
Willemss Decker.

Adriaen woont tot Cappel.

18-1-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 094r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1639

1e Comparant: Janneken Jan Ghielen wed Aert Bernaertsen

2e Comparant: Jan Gheritss Hoevener

Goederen: een perceel saeijlant

Prijs: ƒ 438

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: den onderteen vanden dijck

Noord: Huijbert
Dircxss

Zuid: cooper

Bijz: Janneken wordt geassisteerd door Corst Bernaertsen.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 094r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-11-1639

1e Comparant: Jan Gheritss Hoevener

2e Comparant: Janneken Jan Ghielen wed Aert Bernaertsen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker (zie folio 93r)

Prijs: ƒ 438

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 18-11-1650 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 094v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1639

1e Comparant: Cornelis Peeterss

2e Comparant: Jan Peeterss Ghenen

Goederen: 1/6 in een perceel bijsters en lant, 1/3 veldeken
gelegen tegens JP Ghenen met Seb Ptr de Roeij en t kijnt Heijnric Wouterss

Prijs: ƒ 170

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: t weeskijnt Heijnric Wouterss

West: t weeskijnt
Heijnric Wouterss

Noord: Sebastiaen
Peterss de Roeij

Zuid: erffg
Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer

Bijz: Cornelis woont aende Dussen.

Gerwijn Corneliss, Thoniss Corneliss,
Cuijndert Corneliss mede namens hun susters verklaren de koopsom ontvangen te
hebben, 15-6-1642

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 094v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-12-1639

1e Comparant: Andries Peter Geritss, secr Suijdewijn, Vrijhoeve

2e Comparant: Anthonis Adriaenss Leur, schipper tot Cappel

Goederen: een buijtendijcxse dwersdelle

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheuss

West: Vroukens vaert

Noord: Claesken
Loeff

Zuid: erffg Rens
? Ghielen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 095r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-1-1640

1e Comparant: Jochim Janss Rutten

2e Comparant: Jan Janss van Beieren

Goederen: 5/8 bijster of weijvelden gemeen met Huijbert Janss
Rijcken, Ghielis Thonis en kinderen Jan Adriaen Adriaenss Cluijter

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: bosken Wouter Janss Hontkijnder

West: Jochim Jacopss Meijer

Noord: Dielis Vossen

Zuid: clooster
van Emsteijn

Bijz: Jochim en Jan wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 095r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1640

1e Comparant: Peeter Henricxss Timmer x Geriken Adr Matheuss

2e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn

Goederen: 1½ geerde lants, inden polder, in 12 geerden met
Adriaen Jan Matheuss opden westencant met 6 geerden

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouterss en Neelken Melsen met andere 6 g

West: Peeter Wouterss en Cornelis Mathijss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Peeter woont te Cappel.

Het land west komt van Adriaen Michiel
Jacopss za, schout tot Sgravenmoer.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 095v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-2-1640

1e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn

2e Comparant: Peeter Henricxss Timmer x Geriken Adr Matheuss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 95r)

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur is op 9-2-1641 ? Geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 095v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1640

1e Comparant: Cornelis Janss Smidt en Anthonis Janss

2e Comparant: Heijnrich Henr van Ghilse en Johannes Sprangers

Goederen: ½ perceel bijsters en wijvelden

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: bosken Jan Janss van Beijeren

West: wed Adriaen Jacopss Bommeler

Noord: Jochim
Jacopss met mede erffg

Zuid: clooster
van Emsteijn

Bijz: Cornelis en Anthonis wonen te Sgravenmoer.

Heijnrick en Johannes zijn swagers

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 096r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1640

1e
Comparant: Wouter Wouterss
ea

2e
Comparant: Adriaentken
Peeterss Vinck

Goederen: 1/3 min
1/8 in 6 geerden, inden polder, gemeen met broers en susters weeskijnt, gecomen
van de ouders za

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot
Waspik

Toponiem:

Belend Oost: Frans
Huijbertss

West: wed Adriaen Jacopss Bommeler

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Wouter Wouterss (Waspik) namens Adriaentken Jochumsdr (Waelwijck) (proc
voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 18-1-1640). A Vinck woont te G'berg.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 096r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1640

1e
Comparant: Wouter Wouterss
ea

2e
Comparant: Adriaentken
Peeterss Vinck

Goederen: 1/3 min
1/8 in 6½ geerden, inden polder, in 13 geerden west, gemeen met broers en
susters weeskijnt, gecomen van de ouders za

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot
Waspik

Toponiem:

Belend Oost: cooper en
wed Willem Lamberts met andere 6½

West: Wouter Wouters en Henrick
Andriesen Keijsers

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Wouter Wouterss (Waspik) namens Adriaentken Jochumsdr (Waelwijck) (proc
voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 18-1-1640). A Vinck woont te G'berg.

Prijs voor beide stukken land
(zie folio 96r)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 096v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1640

1e Comparant: Cornelis Jacopsen Stoffelen

2e Comparant: Adriaen Jan Mathijss

Goederen: ¼ in de acker van Stoffel Adriaen Cluijter, 2 hont een
vierdel

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: grooten gheer

Belend
Oost: grooten gheer

West: Huijbert Dircxsen

Noord: cooper

Zuid: Jacop Jan
Tijs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 096v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1640

1e Comparant: Peeter Mertens en Peeter Arss Franss

2e Comparant: Huijbert Henricxsen

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Buijs en wed Jacop Joosten

West: wed, kijnderen Jan Adriaenss Metseler

Noord: waterganck
van Jan Willemss Buijs

Zuid: cloosters goet

Bijz: Beide Peeters zijn armeesters van Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 097r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1640

1e Comparant: Peeter Mertens en Peeter Arss Franss

2e Comparant: Huijbert Henricxsen

Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met Mathijs Janss

Prijs: ƒ 700

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Janss met wederhelft

West: Willem Huijgen

Noord: Pauwel
Wouterss

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Beide Peeters zijn armeesters van Raemsdonck.

De prijs is voor beide stukken land (zie
folio 96v)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 097r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1640

1e Comparant: Jan Lambrechtss x Hesterken Sijmon Peeter Bollen

2e Comparant: Janneken en Adriaen Sijmon Bollen

Goederen: 1/3 van ½ buijtendijcxe dwersdelle gecomen van Vas ?
Janssen za

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Thomas Janss Schipper

Noord: Adriaen Jan
Mathijss

Zuid: Adriaen
Vossen met wederhelft

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 097v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-3-1640

1e Comparant: Jan Janssen Mouthaen

2e Comparant: Peeter Corneliss

Goederen: huijs ende erve met het saeijlant, gekocht van de
kinderen van Henricxss Henrick Back

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Gents vaert

Noord: Adriaen Janss
Podtmaker

Zuid: Bastiaen
Peeter Corsten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 097v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-3-1640

1e Comparant: Matheus Peeterss

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: de helft in Jan Laureijss stede, zuijden cant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jacopss

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: Thomas Janss
met wederhelft

Zuid: Cornelis
Steven Swart en Heijnrick Janss cs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 098r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1640

1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter ea

2e Comparant: Willem Joosten Brock

Goederen: 2 binnen delle, gecomen van Maeijken Henricxss, moeder
en schoonmoeder vande verkopers

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: erffg Willem Jacop Thoniss

Noord: cooper

Zuid: Mels Janss
Crol

Bijz: Adriaen Janss de Ruijter namens Heijnrick Heijligerss
(Wouw ?) (proc voor schout en schepenen) voor de ene helft en Anthonis Jacopss
Meulder voor de andere helft.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 098r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-4-1640

1e Comparant: Willem Joosten Brock

2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 2 dellen (zie folio 98r)

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 29-12-1640 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 098v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1640

1e Comparant: Jan Peeterss Gheenen

2e Comparant: Matheus Peeterss

Goederen: een acker saeijlant met boschken en de veldekens: de
Weenen, gecomen van Jan Corneliss Servaess

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Weenen

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Thonis Janss Snijder

Noord: Huijbert
Janss, Peeter Wouterss, Jan Arss Cuijper

Zuid: vercooper

Bijz: Jan woont op Willem van Gents vaert

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 098v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-4-1640

1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman

2e Comparant: Aert Peeterss Cuijl

Goederen: een buijtendelle

Prijs: ƒ 350

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Joosten Brock

West: erffg Jochim Aertss Timmermans

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 099r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1640

1e Comparant: Joost Willemss en Servaes Willemss, broers, ea

2e Comparant: Willemken Commer Claesendochter

Goederen: 3/8 huijs ende erve waarin de voorss weduwe woont, met
ackerlant

Prijs: ƒ 850

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Bastiaen Franss en wed Jan Mathijss

West: wed Jan Mathijs, Heijlken Lambertss, Gerit Janssen

Noord: Her straet

Zuid: Cuijpers
Leije

Bijz: Joost Willemss en Servaes Willemss, broers, Damiaen
Joosten als van Willem Jacopss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 099r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-5-1640

1e Comparant: Willemken Commer Claesendochter

2e Comparant: Joost Willemss en Servaes Willemss, broers, ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 8-5-1642 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 099v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-5-1640

1e Comparant: Adriaen Gerit Peeterss ea

2e Comparant: Peeter Venders

Goederen: 7½ geerd, inden polder, gecomen van zijn vader za

Prijs: ƒ 2800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Claes Aertss van N??? en Peeter Janss van Zwaluwe

West: Gerit Jan Meusen kijnder en ??? Werff

Noord: Masen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Adriaen Gerit Peeterss namens Jan Wircken, zijn neef
(proc not Aart van Loon, Breda, 27-2-1640).

Peeter woont te Raemsdonck.

Brtaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 099v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-5-1640

1e Comparant: Peeter Venders

2e Comparant: Adriaen Gerit Peeterss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 99v)

Prijs: ƒ 2800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-11-1641 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 100r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-6-1640

1e Comparant: Gerit Janss ea

2e Comparant: Heijnrick Franss Boeser

Goederen: huijs, hoff, schuer ende boomgaert, gecomen van
Michiel Mathijss zijn vader za

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Thomass, secretaris

West: Gerit Peeterss Cleermaker en Jan Cornelis Seuw

Noord: Gerit Janss

Zuid: Her straet

Bijz: Gerit Janss namens Anthonij Michiel Otgens, zijn neef,
wonende te Ouden Bossche (proc voor schepenen aldaar, 14-5-1640).

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 100r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-6-1640

1e Comparant: Heijnrick Franssen [Boeser]

2e Comparant: Anthonij Michiel Otgens

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
100r)

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-5-1643 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 100v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-6-1640

1e Comparant: Heinrick Franssen x Geertruij Wouterss

2e Comparant: Jan Willemss Buijs

Goederen: ½ van ?? geerden, inden polder, in 7 geerden, met
Lijsken Willems wed ? Anthonij Wouters

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Cleijs Jacopss

West: Heijnrick Andriesen ? Korsten

Noord: Masen

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Op 19-6-1641is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 100v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-6-1640

1e Comparant: Peeter Adriaenss Block

2e Comparant: Marcelis Arss Cluijter

Goederen: 1/6 vande stede van Adriaen Marceliss, gemeen met
Marcelis Adriaenss Cluijter, gecomen van Adr. Marceliss za.

Prijs: ƒ 54

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Dielis ?? Haelen ??

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: Jan Janss ??

Zuid: Robben
Janss Haen

Bijz: Peeter woont te Cleijn Dongen, Marcelis woont te
Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 101r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-6-1640

1e Comparant: Adriaentken Peetersen wed Embrecht Jacopss ea

2e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker

Goederen: een huijsinge, hoff, boomgaert en saeijlant, gronden
en delle

Prijs: ƒ 2500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Dircken, Ptr Rommen, Corn Mich Cleermaker

West: Corn Michielss Cleermaker en Frans Arss Boeser

Noord: Heijr straet

Zuid: Huijbert
Janss

Bijz: Adriaentken wordt geassisteerd door Claes Janss.

Er os een testament van Peeter
Embrechtss, haar zoon (not A de Ruijter, 27-11-1634).

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 101r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-6-1640

1e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker

2e Comparant: Adriaentken Peetersen wed Embrecht Jacopss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huis etc. (zie folio
101r)

Prijs: ƒ 2500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 30-11-1651 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 101v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-6-1640

1e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker

2e Comparant: Merten Arss van gesel

Goederen: 1/3 van ½ van
7½ geerden lant, inden polder, gemeen met Bastiaen Geritss, cooper en Jan Arss

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Janss Schipper en Cornelis Mathijss

West: Meerten mathijss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 101v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-6-1640

1e Comparant: Merten Arss van gesel

2e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 1-5-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 102r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-6-1640

1e Comparant: Mels Arss van Gesel

2e Comparant: schout en heemraden van Waspick

Goederen: een huisinge, hoff, boomgaert metten scherwerff ?,
aende kerck opten hoeck

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Aertss Metseler met kijnderen

West: dorpsdijck en Jan Cornelis Seuw

Noord: Her straet

Zuid: Jan
Cornelis Seuw en Thonis Michielss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 102r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-6-1640

1e Comparant: schout en heemraden van Waspick

2e Comparant: Mels Arss van Gesel

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: November 1643 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 102v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-9-1640

1e Comparant: Jan van Nederveen ea

2e Comparant: Aert Adriaensen

Goederen: 12 geerden lant, inden polder

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss, schout

West: dochter Peeter Janss Schoenmaker

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan van Nederveen, procureur te Breda, namens Jan
Baptist vanden Ende, Maria vanden Ende en andere susters (proc voor Jan M??,
not te Hangerbroeck Bijbinge ?? van Liere). Kinderen van Michiel vanden Ende,in
sijn leven secr van Ghils.

Het lant wordt gelijk weer verhuurt voor
ca f 31 gulden aan verkoper.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 103r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-9-1640

1e Comparant: Frans Huijbertss ea

2e Comparant: Damiaen Joosten en Joost Willemss

Goederen: 1/3 van 1/2 perceel bossen en gronden, breet ontrent 5
roeijen, gemeen met coopers

Prijs: ƒ 72

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Merten Mathijs, Claes Toniss, Adriaen Michielss

West: Wouter Janss, Dam Joosten, erffg Peeter Janss

Noord: Her straet

Zuid: sloot
vanden acker

Bijz: Frans Huijbertss x Heijlken Jan Andries Bogaerts, Jan
Segerss mede namens Claes Arss Bogaert (schipper te Dordrecht, proc voor Dirck
Sijmons Coppelaer, not, 3-7-1640), Jan Bastiaenss x Adriaentken Segerss, Jan
Peter Gielen x Janneken Arss Bogaert, Willem Lambertss x Aenken Arss Bogaert.
Erfgenamen van Maeijken Dingeman Jans Bogaert

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 103v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-9-1640

1e Comparant: Catlijn Dirck Hagensdochter ea

2e Comparant: Pauwels Wouterss

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 330

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Mels Arss van Gesel

West: rentmeester Coolwijck

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Catlijn Dirck Hagensdochter x Sijmon Vijschmans ?
(G'berg), (proc ivm haar man, Laurens vanden Kieboom, G.berg, 25-9-1640) en
Mechtelt Dirck Hagensdochter x Heijliger Danielss (mandemaker te Breda) (proc
ivm haar man voor Jan vander Aa, not Breda, 27-9-1640) en namens Henrick vanden
Hove, neef.

Op 15-1-1641 is de koopsom geheel
betaald.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 104r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-10-1640

1e Comparant: Aert Adriaen Thijss

2e Comparant: Wouter Wouterss

Goederen: 1/6 buijtendelle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss, schout

West: Gerit Janss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 104r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1640

1e Comparant: Heijnrick Thoniss

2e Comparant: Claes Thoniss, broer

Goederen: zijn deel inde nalatenschap van zijn moeder Peeterken
Janss en 1/7 in het huijs etc, en nalatenschap van Janneken Melsen

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Heijnrick woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 104v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1640

1e Comparant: Isaack Peeterss van Loon ea

2e Comparant: Adriaen van Vessem, lantmeter S'moer

Goederen: ½ van een blocxken gronden int lant vande bagijnen van
heusden, gemeen met Willem Bollekens

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Dirck Rijcken

West: Jochum Janss Rutten cs

Noord: secretaris
van Oosterhout

Zuid: clooster
van Emsteijn

Bijz: Isaack Peeterss van Loon mede namens de 2
weeskijnderen van Willem Laureijs, Philips Laureijss mede als voocht van de
weeskijnderen Laureijs Laureijss za, broer.

Het lant komt uit de erfenis van Adriaen
Michiel Jacopss za, schout tot Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 105r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-1-1641

1e Comparant: Jan van Nederveen ea

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: 16 geerden, inden polder

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Dingeman Michielss

West: Wouter Wouterss Boeff cs

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan van Nederveen, procureur te Breda, namens Jan
Baptist vanden Ende, Maria vanden Ende en andere susters (proc voor Jan M??,
not te Hangerbroeck Bijbinge ?? van Liere). Kinderen van Michiel vanden Ende,in
sijn leven secr van Ghils.

Het land wordt weer aan verkopers
verhuurd voor f 34.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 105v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-1-1641

1e Comparant: Thomas Janss Schipper

2e Comparant: Jan Bastiaen Timmermans

Goederen: 1/3 buijtendelle, gemeen met cooper. Gecocht van gerit
Willemss Timmerman

Prijs: ƒ 433

Plaats: sgev

Toponiem:

Belend
Oost: dwersdelle van Vroukensvaert, Willem Corneliss

West: Aert Arss en de Armen van Waspick

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 106r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1641

1e Comparant: Jacop Cornelis Beijens, schiptimmerman G'berg ea

2e Comparant: Wouter Schipper, laeckencooper G'berg

Goederen: 6 geerden lants, inden polder, aengecomen door coop van de erffg van Huijch Peeterss

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Michiel vander Eijnde, schout Ginneken

West: cooper

Noord: Nasen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jacop Cornelis Beijens x Anneke Peeterss. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 106r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1641

1e Comparant: Wouter Schipper, laeckencooper G'berg

2e Comparant: Jacop Cornelis Beijens, schiptimmerman G'berg ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 106r)

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacop Cornelis Beijens x Anneke Peeterss. Wilceur is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 106v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1641

1e Comparant: Cornelis Janss Wijten ?

2e Comparant: Wouter Schipper, laeckencooper G'berg

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Henrick Janss

Noord: Adriaen
Jacopss Bossers ?

Zuid: Adriaen
Corsten

Bijz: Mathijs Schuijfhil verklaart op 5-4-1662 dat de
wilceur geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 107r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1641

1e Comparant: Jan Matheus ea

2e Comparant: Jan Willemss van Beul

Goederen: een buijtendijcxse delle, aengecomen door overlijden
van zijn moeder

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Janss Schipper

West: Adriaen Jan Matheuss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Jan Matheus namens Jan Janss Wijten, ruijteronder
ritmeester Crock te Breda (proc Breda 23-1-1641. Jan W woont te Tilborch

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 107r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1641

1e Comparant: Jan Peeter Ghielen

2e Comparant: Cornelis Corneliss van Dongen ea

Goederen: een huijs erve ende boomgaert met acker saeijlant,
aengecomen door doode van zijn schoonvader

Prijs: ƒ 1800

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Lambertss en Willem Huijgenss

West: Jan Willemss Cloot

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Cornelis Corneliss van Dongen als vocht van Janneken
Cleijsen int bijwesen van Cleijs Janss (Jacopss ?), vader.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 107v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-1-1641

1e Comparant: Cornelis Corneliss van Dongen ea

2e Comparant: Jan Peeter Ghielen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Corneliss van Dongen als vocht van Janneken
Cleijsen int bijwesen van Cleijs Janss (Jacopss ?), vader.

Op 24-1-1643 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 108r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-2-1641

1e Comparant: Peeter Adriaenss, meulder x Janneken Crijnen ?

2e Comparant: Peeter Jacopss

Goederen: ½ in 4 geerden min een vierendeel, in 7½ geerden,
inden polder, gemeen met Cornelis Peeterss, opten oosten cant

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Dircken

West: erffg Jan Hansen cs

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jacop Peeter Huijbertss heeft de westencant. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 108r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-2-1641

1e Comparant: Peeter Jacopss

2e Comparant: Peeter Adriaenss, meulder x Janneken Crijnen ?

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 108r)

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 11-2-1646 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 108v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-2-1641

1e Comparant: Peeter Melsen

2e Comparant: Peeter Jacopss

Goederen: ½ acker saijlant, gemeen met Huijbert Corneliss

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Huijgen

West: Huijbert Corneliss met wederhelft

Noord: erffg Adriaen
Dingemanss

Zuid: cloosters
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 108v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-2-1641

1e Comparant: Peeter Jacopss

2e Comparant: Peeter Melsen

Goederen: ½ van 3½ geerden, inden polder, in 7 geerden, opten
oostencant, gemeen met Jan Huijberden Vassen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochum Henricxss

West: Frans Bastiaen Boeser met wederhelft

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 109r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-2-1641

1e Comparant: Adriaen Lambert Geritss

2e Comparant: Anthonis Bastiaenss Smidt

Goederen: 7½ hont gronden

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss en Bastiaen Corneliss Hulst

West: Sgravenmoer

Noord: Huijbrecht
Roelen

Zuid: erffg mr
Leenhouwers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 109r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-2-1641

1e Comparant: Anthonis Michiel Otgens

2e Comparant: Jochim Henricxss en Adriaen Jan Mathijss, armmrs

Goederen: een buijtendijcxs blocxken lant: Het Campken,
aengecomen van zijn vader za.

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Het Campken

Belend
Oost: Gerit Janss

West: Kerck vaert

Noord: 18 geerden
vande Heijligeest

Zuid: Jan
Corstiaense en de vaertcant

Bijz: Anthonis woont te Ouden Bosche. Op 28-12-1641 is de
koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 109v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-2-1641

1e Comparant: Mels Janss Crol ea

2e Comparant: Cornelis Adriaen Deniss

Goederen: een huijsinge, hoff en saeijlant

Prijs: ƒ 821

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: Peeter Gheldenss

Noord: steegken
vande bagijnen

Zuid: Peeter
Gheldenss

Bijz: Mels Janss Crol voor de helft, Willem
Lambrechtss, Dirck Genen x Janneken
Lambertss, Bastiaen Franss wed Maeijken Lambertss mede namens Adriaen Anthonis
Timmer x Heijlken Lambertss en Peeter Lambertss (proc Laurens van den Kieboom,
not G'berg, 19-2-1641), Commer Lambertss voor 1/8, Claes Thoniss mede namens
Heijnrick Thonis en Anneken, Janneken en Jan susters en broer, Heijnrick
Gheldens en Mels Janss namens de 2 weeskijnderen van Gelden Willemss Decker en
Peeterken Janss voor 1/8. Alle erffgenamen van Janneken Melsen.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 110r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-2-1641

1e Comparant: Cornelis Adriaen Deniss

2e Comparant: Mels Janss Crol ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 109v)

Prijs: ƒ 821

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mels Janss Crol voor de helft, Willem
Lambrechtss, Dirck Genen x Janneken
Lambertss, Bastiaen Franss wed Maeijken Lambertss mede namens Adriaen Anthonis
Timmer x Heijlken Lambertss en Peeter Lambertss (proc Laurens van den Kieboom,
not G'berg, 19-2-1641), Commer Lambertss voor 1/8, Claes Thoniss mede namens
Heijnrick Thonis en Anneken, Janneken en Jan susters en broer, Heijnrick
Gheldens en Mels Janss namens de 2 weeskijnderen van Gelden Willemss Decker en
Peeterken Janss voor 1/8. Alle erffgenamen van Janneken Melsen.

April 1644 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 110r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1641

1e Comparant: Sebastiaen Peeterss Corsten ea

2e Comparant: Adriaen Jan Matheus

Goederen: een huijswerff met boschken

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheussen

West: Vroukens vaert

Noord: Huijbert Arss

Zuid: wed
Adriaen Henrick Lendertss Scheur

Bijz: Sebastiaen Peeterss Corsten namens Maeijken Bastess
zijn dochter, Peeter Corneliss x Janneken Basten. Op 7-6-1643 is de koopsom
geheel voldaan.

Heijnrick Adriaen van Broeckhoven x
Maeijken Bastiaenss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 110v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-3-1641

1e Comparant: Anthonis Huijbertss, ruijter, ritm. Crock te Breda

2e Comparant: Anthonis Wouterss

Goederen: een huijsinge, hoff, boomgaert en saeijlant

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Antonis Janss Snijder en Meerten Arss van Gesel

West: Adriaen Dircken

Noord: Her straet

Zuid: stege
Huijbert Gerit Franss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 110v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-3-1641

1e Comparant: Anthonis Wouterss

2e Comparant: Anthonis Huijbertss, ruijter, ritm. Crock te Breda

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Antonis Wouters is getrouwd met een dochter van
Cornelis Stevenss Swart.

Peeter Thomas, secr, verklaart namens
Anneken Thonis dat op 3-9-1658 de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 111r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1641

1e Comparant: Mels Arss van Gesel

2e Comparant: Adriaen Janss Metser

Goederen: een binnendijcxse delle, gecomen van zijn vader za.

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Lourenss ? weeskijnt

West: Pauwels Wouterss

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 111r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-3-1641

1e Comparant: Adriaen Janss Metser

2e Comparant: Mels Arss van Gesel

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-3-1642 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 111r

Soort akte: quitantie

Datum: 11-6-1649

1e Comparant: Jan Wouters ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Wouters namens zijn vader en Damiaen Joosten en
Jacop Janss als heemraders in absentie van de voochden en int bijwesen van
Gieleken Daem ? verklaren dat de f 250 tgv de aanneming door Anthonis Wouterss betaald zijn. (Folio 110v
?)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 111v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1641

1e Comparant: Mels Arss van Gesel

2e Comparant: Jan Cornelis Seuw, swager

Goederen: ½ binnendelle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hans Thoniss van Hasselt

West: Adriaen Jacopss Baess

Noord: polder van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 111v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1641

1e Comparant: Mels Arss van Gesel

2e Comparant: Jan Cornelis Seuw, swager

Goederen: ½ binnendelle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Peeterss Mick

West: Aert Dingeman

Noord: polder van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Koopprijs vermoedelijk voor beide stukken lant (111v).
Op 10-4-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 112r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1641

1e Comparant: Peeter Corsten

2e Comparant: Matheus Peeterss

Goederen: ½ in 2 buijtendellen, gemeen met Anneken Thonis Leur
?, zoals hij met Thonis Arss Leur van Willem Joosten Brock gekocht heeft

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Corsten

West: steeg erffg Neel Anthoniss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Peeter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 112r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1641

1e Comparant: Jan Jan Cornelis Thielen

2e Comparant: Steven Jan Stevenss

Goederen: een perceelken weijlant

Prijs: ƒ 78

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Anthoniss

West: manhuijs van G'berg

Noord: Oude vaert

Zuid: gasthuijs
van G'berg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 112v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-3-1641

1e Comparant: Commer Lambertss

2e Comparant: Frans Huijbertss

Goederen: ½ acker saijlant, gemeen met vercooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Vosholen

Belend
Oost: wed Thomas Janss

West: Commer Lambertss met wederhelft

Noord: sloot vande
Leijt??

Zuid: polders
dijck of Vosholen

Bijz: Op 12-1-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 112v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1641

1e Comparant: Adriaen Vassen

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: ½ buijtendijcxse dwersdelle, gemeen met kijnderen
Sijmon Peeterss Bollen, gecomen van Vas Janss zijn vader

Prijs: ƒ 292

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan Bastiaenss Timmerman

Noord: kijnderen
Sijmon Peeterss Bollen met wederhelft

Zuid: Frans Arss
Boeser cs

Bijz: Adriaen woont
te S'moer. Op 7-3-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 113r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1641

1e Comparant: Bartholomeus Henricxss de Hooch ea

2e Comparant: Jan Willemss Buijs

Goederen: 12 geerden lants, inden polder,

Prijs: ƒ 4600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Heijnrick Franss

West: Jac Henrick Dieliss ?? en Jan Willemss Buijs

Noord: Masen

Zuid: gebeur
erve van Ramsdonck

Bijz: Bartholomeus Henricxss de Hooch en Jacop Corneliss
Beijens (beide G'berg) namens Bartholomeus Jacopss Verijs x Maria Janss van
Hardixvelt (Gherit van Loeft, not ter
Goude ?, 18-3-1641).

Betaald wordt via een wilceur.

De wilceur is geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 113r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1641

1e Comparant: Jan Willemss Buijs

2e Comparant: Bartholomeus Jacopss Verijs

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 113r)

Prijs: ƒ 4600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 113v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1641

1e Comparant: Wouter Janss, schout

2e Comparant: Jan Ghijsbertss

Goederen: een huijsinge, hoff, boomgaert ende grasdries

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Damiaen Joosten

West: Wouter Janss, schout

Noord: Her straet

Zuid: Wouter
Janss

Bijz: Jan is de voorsoon van de vrouw van Wouter.

Het brouwhuijs van Wouter Janss mag
blijven staan om door hem te gebruiken zolang hij leeft.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 114r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1641

1e Comparant: Catalijn Janss wed Peeter Willemss

2e Comparant: Peeter Melsen

Goederen: 4 perceelkens weijlant met bossen en plantsoen

Prijs: ƒ 167

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Wouter Wouterss Boeff

Noord: Huijbert
Dircken kijnder, Jan Cleijsen ea

Zuid: Oude vaert

Bijz: Catalijn wordt geassisteerd door Jan Arss
Schipper/Scheppen ?

Peeter woont inde Ambacht van 11½ Hoeve.

Belent oost: Huijbert Dircken kijnder,
Jan Cleijsen, Cornelis Jacopsen Buijs en Catalijn Janss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 114r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-5-1641

1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman

2e Comparant: Jan Arss

Goederen: huijs, hoff ende erve

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed ? Thoniss

West: Adriaen Michielss

Noord: Jan
Ghijsbertss

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 114v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-5-1641

1e Comparant: Jan Arss

2e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman

Goederen: 1¼ geerde, inden polder, in 7½ geerden, gemeen met
Bastiaen Gerits en Meerten Arss van Gesel

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Janssen Schiopper en Cornelis Mathijss

West: Merten Mathijss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 114v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-5-1641

1e Comparant: Sebastiaen Peeterss de Roeij

2e Comparant: Jan Peeterss Geenen

Goederen: ½ min 1/6 van perceel saeijlant inde Bagijnen Banck,
gemeen met weeskijnt Heijnrick Wouterss

Prijs: ƒ 510

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnen Banck, Meulen banck

Belend
Oost: ackers Willem van Ghents vaert

West: Meulen banck

Noord: Peeter
Gheldenss

Zuid: Bas
Peeterss en weeskijnt van Heijnrick Wouterss

Bijz: Seb woont te Cappel. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 115r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-5-1641

1e Comparant: Jan Peeterss Gheenen

2e Comparant: Sebastiaen Peeterss de Roeij

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 510

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-3-1643 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 115r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-6-1641

1e Comparant: Daniel Adriaenss Potter

2e Comparant: Dingen Anthonis

Goederen: 6 geerden, aent einde vande polder,

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbertss Vassen

West: Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: buijtendijcxse
dwersloot

Bijz: Dingen woont te Raemsdonck. Betaald wordt via een
wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 115v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-6-1641

1e Comparant: Dingen Anthonis

2e Comparant: Daniel Adriaenss Potter

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant. (zie folio115r)

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 24-6-1643 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 115v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-6-1641

1e Comparant: Daniel Adriaensen Potter

2e Comparant: Sijmon Janss vanden Broeck

Goederen: 12 geerden, inden polder

Prijs: ƒ 1850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbertss Vassen

West: Dingen Anthonis

Noord: buijtendijcxse
dwersloot

Zuid: stede Jan
Jacopss Timmermans

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 116r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-6-1641

1e Comparant: Sijmon Janss vanden Broeck

2e Comparant: Daniel Adriaensen Potter

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 23-6-1643 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 116r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-8-1641

1e Comparant: Dirck en Willem Adriaen Quirijnsen

2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen

Goederen: een banck moergronden

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: cooper en Bastiaen de Roeij

Noord: Adriaen
Adriaensen Cammenaer ?

Zuid: erffg
Bastiaen Peeterss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 116v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-10-1641

1e Comparant: Cornelis Bastiaenss x Leenken Corneliss

2e Comparant: Jan Corneliss Seuw, swager

Goederen: ¼ in 2 dellen west en oost, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Hans Thonis van Hasselt; Willem Ptrss Mick

West: Adriaen Jacopsen Baes; Aert Dingermanss

Noord: Polder van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Cornelis woont te Oud Heusden. Cornelis krijgt ook nog
geld vanwege het huijs etc van Maeijken Corneliss Seuw te Meeuwen gekocht door
Aert Wilmss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 117r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-11-1641

1e Comparant: Bartholomeus Henricxss de Hooch ea

2e Comparant: Dirck Laureijssen en Ans Huijbertss ea

Goederen: 3½ geerde lants, inden polder, in 12 geerden, met
Anneken Dieliss en wed Jan Cleijs Jacopss

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck laureijssen

West: wed en erffg Jan Andriesen

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Bartholomeus Henricxss de Hooch en Jacop Corneliss
Beijens (beide G'berg) namens Bartholomeus Jacopss Verijs x Maria Janss van
Hardixvelt (Gherit van Loeft, not ter
Goude ?, 18-3-1641).

Ans Huijbertss als voocht van Jan
jochumss en Adriaen Jochumss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 117r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-11-1641

1e Comparant: Dirck Laureijssen en Ans Huijbertss ea

2e Comparant: Bartholomeus Henricxss de Hooch ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Bartholomeus Henricxss de Hooch en Jacop Corneliss
Beijens (beide G'berg) namens Bartholomeus Jacopss Verijs x Maria Janss van
Hardixvelt (Gherit van Loeft, not ter
Goude ?, 18-3-1641).

Ans Huijbertss als voocht van Jan
jochumss en Adriaen Jochumss.

Op 7-1-1642 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 117v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1641

1e Comparant: Heijnrick Franssen

2e Comparant: Anthonis Claesen

Goederen: een huijsinge, hoff en weijlant, zoals gekocht van
Jochum Joosten Poetss

Prijs: ƒ 825

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Peeterss en Adriaen Michielss

West: Cornelis Andriesen en Peeter Melsen

Noord: buijtendijcxse
delsloot over den dijck

Zuid: wed
Dingeman Michielsen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 117v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-12-1641

1e Comparant: Anthonis Claesen

2e Comparant: Heijnrick Franssen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van huijs etc

Prijs: ƒ 825

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: In 1658 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 118r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1641

1e Comparant: Jan Wouter Jansen

2e Comparant: Thomas Adriaensen Bommelaer en Aert Arss, broer

Goederen: 4½ hont bleckeling gronden inde groote gheer, tegens
Jan Jacopsen affgedeelt

Prijs: ƒ 420

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: groote gheer

Belend
Oost: Hoeff van Heukelom

West: Adriaen Jan Mathijss

Noord: Jan Jacopss

Zuid: Peeter Jochumss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 118r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-12-1641

1e Comparant: Thomas Adriaensen Bommelaer en Aert Arss, broer

2e Comparant: Jan Wouter Jansen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 17-2-1642 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 118v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1641

1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea

2e Comparant: Embrecht Corneliss

Goederen: een huijswerff met saeijlant ende boschken, gecomen
van Huijch Janss en Cornelis Michielss

Prijs: ƒ 1141

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Gerit Peeterss Cleermaker

West: Jacop Arss Corp en Heinrick Franss cs

Noord: Gerit
Peeterss Cleermaker

Zuid: Huijbert
Geritss

Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ?
Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van
Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik,
15-11-16410) voor 3 delen en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen
Calaert ?, voor 1 deel.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 118v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-12-1641

1e Comparant: Embrecht Corneliss

2e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijswerff etc

Prijs: ƒ 1141

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ?
Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van
Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik, 15-11-16410)
voor 3 delen en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen Calaert ?,
voor 1 deel.

Op 22-9-1652 is de wilceur geheel
afgelost. Genoemde namen: Sibert Sijmonss ?, Anthonis Janss Snijder namens
Maeijken Corneliss, Ficktiss ? Henricxss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 119r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1641

1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea

2e Comparant: Denis Peeterss Haen

Goederen: ½ buijtendijcxse acker met veenen en gronden

Prijs: ƒ 230

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Denis Peeterss Haen en Thonis Janss Snijder

West: Denis Peeterss Haen

Noord: Denis
Peeterss Haen en Thonis Janss Snijder

Zuid: Denis
Peeterss Haen

Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ?
Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van
Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik,
15-11-16410) voor 3 delen en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen
Calaert ?, voor 1 deel.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 119v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1641

1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea

2e Comparant: Cornelis Stevens Swart en Gherit Janssen

Goederen: een turfdelle, zoals gekocht van Heijnrich Jacopsen

Prijs: ƒ 533

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Truijcken Aert Scheppen

Noord: Adriaen
Jacopss Baes

Zuid: Jan Wouter
Janss

Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ?
Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van
Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik,
15-11-16410) voor ½ en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen Calaert
?, voor ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 119v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-12-1641

1e Comparant: Cornelis Stevens Swart en Gherit Janssen

2e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 533

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ?
Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van
Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik,
15-11-16410) voor 3 delen en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen
Calaert ?, voor 1 deel.

Januarij 1646 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 120r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1641

1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: ½ perceel beckeling gronden inde Hoeff van Heukelom,
gemeen met cooper, zoals Corn Michielss het van Jan Coenen

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Meulenbanck

Belend
Oost: de Meulenbanck

West: Jan Wouterss met haere Graefelijckheijt

Noord: Johannes
Sprangers en Heijnrick van Ghilse

Zuid: Thomas
Dircken Bosch

Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ?
Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van
Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik,
15-11-16410) voor ½ en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen Calaert
?, voor ½.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 120r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1641

1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: ½ perceel gronden, door Corn Michielss van Wouter
Woutersen en Jan Janss Meijer

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Roeloff Peeterss

West: Hoef van Heukelom

Noord: erffg Peeter
Thoniss Paep

Zuid: Jan
Wouterss

Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ?
Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van
Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik,
15-11-16410) voor ½ en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen Calaert
?, voor ½.

Oost-west kan ook andersom.

Op 3-2-1644 ? Is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 120v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-12-1641

1e Comparant: Jan Janss Glavimans den jongen

2e Comparant: Denis Janss Haen

Goederen: 9 hont bleckeling gronden, aengecomen van zijn vader
za

Prijs: ƒ 260

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Joosten Brock

West: erffg Willem Jacop Thoniss

Noord: Sacharijas
Claes ?

Zuid: erffg
Willem Jacop Thoniss

Bijz: Jan is soldaet onder cappiteijn Crijn Willemss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 120v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-12-1641

1e Comparant: Denis Janss Haen

2e Comparant: Jan Janss Glavimans den jongen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-3-1649 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 121r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1642

1e Comparant: Wouter Janss, schout

2e Comparant: Adriaen Corsten

Goederen: zijn deel in de Hooch Delle, gecomnen van zijn vader
za

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Hooch Delle

Belend
Oost: Willem Jacop Thoniss: de Hoeff van Heukelom

West: Vroukens vaert

Noord: Gerit
Dircxsen

Zuid: Peeter
Wouterss en Corst M?? cs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 121v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1642

1e Comparant: Jan en Wouter Dingemans

2e Comparant: Jan Janss van Beijeren

Goederen: een perceel bijsters en weijlant, groot opntrent 1½
hont, aengecomen van hun vader za.

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elff Mergen

Belend
Oost: de Elff Mergen

West: Janneken Punten ?

Noord: Adriaen
Adriaensen Hulst

Zuid: Heijligeest
van Sgravenmoer

Bijz: Jan en Wouter wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 121v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1642

1e Comparant: Jan Peeterss Geenen

2e Comparant: Anthonis Joosten

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 72

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Maeijken Adriaen Panum enm Adriaen Janss Locht

Noord: weeskijnderen
Adriaen Lendertss

Zuid: Peeter
Thomas Goverden

Bijz: Op 25-2-1643 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 122r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1642

1e Comparant: Willem Huijgen ea

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: een delle, aengecpomen van hun ouders za.

Prijs: ƒ 922

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Andries Dingemanss en Adriaen Jan Matheuss

West: werffg Heijnrick Adriaensen

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Willem Huijgen als voocht en Jan Willems Cloot als
toesiende van de 2 kinderen van Jan Huijgen en Janneken Willems za, Dirck
Dircxsen x Adriaenken Janss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 122r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1642

1e Comparant: Thomas Janss Schipper

2e Comparant: Willem Huijgen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 122r)

Prijs: ƒ 922

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Huijgen als voocht en Jan Willems Cloot als
toesiende van de 2 kinderen van Jan Huijgen en Janneken Willems za, Dirck
Dircxsen x Adriaenken Janss.

Jan Willems Cloot verklaart namens
Mathijs Janss en Adriaen Janss en int bijwesen van Adriaenken Janss dat de
wilceur geheel is afgelost, 25-4-1644.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 122v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1642

1e Comparant: Dirck Henricxsen Cleermaker

2e Comparant: Huijbert Adriaensen

Goederen: een geerde lant, inden polder, , in 16 geerden, hemeen
met Wouter Wouterss Huijbert Arss cs

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Schilders en polders dijck

West: Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 122v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-3-1642

1e Comparant: Huijbert Adriaensen

2e Comparant: Dirck Henricxsen Cleermaker

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 122v)

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 28-9-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 123r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1642

1e Comparant: Adriaen Jan Boons ea

2e Comparant: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss ea

Goederen: 2½ en 1/8 en 1/16 geerde, inden polder, in 6½ geerden
op westencant van 13 geerden met Adrken Ptrs Mick en Anneken Jochumss

Prijs: ƒ 1468

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaenken Ptrss en Willem Lambertss tselvde stuk

West: Wouter Wouterss en Heijnrick Andriesen Keijserss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Adriaen Jan Boons mede als voocht vant weeskint van
Matheus Podt en Heijlken Dircxss. Anneken Dircken, Adriaenken Dircken met
Wouters Wouterss als voocht, Jan Dircken en
Wilmken Pauwelssen x Claes Adriaensen vander Sant als voocht van
Dingenken Adriaensendr namens haar man (proc Laurens vanden Kieboom, not
G'berg, 12-3-1642) Erffgenamen van Dirck Janss Timmerman.

Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss
en Jan Arss Cuijper namens Anthonis Michiel Otgens als voocht van de kinderen
van Anthonis Peeterss (proc schout en schepen van Waspick, 7-3-1642) en Peeter
Wouterss als toesiender.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 123r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-3-1642

1e Comparant: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss ea

2e Comparant: Adriaen Jan Boons ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 123r)

Prijs: ƒ 1468

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Jan Boons mede als voocht vant weeskint van
Matheus Podt en Heijlken Dircxss. Anneken Dircken, Adriaenken Dircken met
Wouters Wouterss als voocht, Jan Dircken en
Wilmken Pauwelssen x Claes Adriaensen vander Sant als voocht van
Dingenken Adriaensendr namens haar man (proc Laurens vanden Kieboom, not G'berg,
12-3-1642) Erffgenamen van Dirck Janss Timmerman.

Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss
en Jan Arss Cuijper namens Anthonis Michiel Otgens als voocht van de kinderen
van Anthonis Peeterss (proc schout en schepen van Waspick, 7-3-1642) en Peeter
Wouterss als toesiender.

Op 30-11-1644 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 123v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1642

1e Comparant: Adriaen Jan Boons ea

2e Comparant: Dirck Henricxsen Cleermaker

Goederen: 2½ geerde, inden polder, in 6 geerden met Adriaenken
Peeters Mick en Anneken Jochumss

Prijs: ƒ 1095

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Huijberts en Huijbert Corneliss

West: Anneken Adriaenss wed Adriaen Jacopss Bommeler

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Adriaen Jan Boons mede als voocht vant weeskint van
Matheus Podt en Heijlken Dircxss. Anneken Dircken, Adriaenken Dircken met
Wouters Wouterss als voocht, Jan Dircken en
Wilmken Pauwelssen x Claes Adriaensen vander Sant als voocht van Dingenken
Adriaensendr namens haar man (proc Laurens vanden Kieboom, not G'berg,
12-3-1642) Erffgenamen van Dirck Janss Timmerman.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 123v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-3-1642

1e Comparant: Dirck Henricxsen Cleermaker

2e Comparant: Adriaen Jan Boons ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1095

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Jan Boons mede als voocht vant weeskint van
Matheus Podt en Heijlken Dircxss. Anneken Dircken, Adriaenken Dircken met
Wouters Wouterss als voocht, Jan Dircken en
Wilmken Pauwelssen x Claes Adriaensen vander Sant als voocht van
Dingenken Adriaensendr namens haar man (proc Laurens vanden Kieboom, not
G'berg, 12-3-1642) Erffgenamen van Dirck Janss Timmerman.

Op 30-11-1644 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 124r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1642

1e Comparant: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss ea

2e Comparant: Dirck Laureijss ea

Goederen: 3 geerden lants, inden polder, in 12 geerden opden
oostencant in 6 geerden, met Peeter WoutersDirck Laureijs en kijnderen

Prijs: ƒ 1450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck Laureijs en kijnderen

West: Lijnken Peeter Jochimss int zelfde stuk

Noord: Masen

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss met Wouter
Janss, schout, haar vader als haar voocht en Jan Adriaenss Cuijper namens
Anthonis Michiel Otgens als voocht van de kinderen van Anthonis Peeterss (proc
schout en schepen van Waspick, 7-3-1642) en Peeter Wouterss als toesiender.

Dirck laureijs voor ½ en Ans Huijberts
als voocht en Gerit Janss als toesiender van 2 kinderen van Jochim Segeren: Jan
Jochimss en Adriaenken Jochimss.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 124r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-3-1642

1e Comparant: Dirck Laureijss ea

2e Comparant: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 124r)

Prijs: ƒ 1450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss met Wouter
Janss, schout, haar vader als haar voocht en Jan Adriaenss Cuijper namens
Anthonis Michiel Otgens als voocht van de kinderen van Anthonis Peeterss (proc
schout en schepen van Waspick, 7-3-1642) en Peeter Wouterss als toesiender.

Dirck laureijs voor ½ en Ans Huijberts
als voocht en Gerit Janss als toesiender van 2 kinderen van Jochim Segeren: Jan
Jochimss en Adriaenken Jochimss.

Op 30-11-1644 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 124v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1642

1e Comparant: Corst Corneliss Seuw

2e Comparant: Jan Peeterss Geenen

Goederen: zijn deel inde Bagijnen Banck, gecomen van Peeter
Adriaensen de Roeij, gemeen met cooper;

2e 1/6 driesken met 1/12 gront

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Bagijnen Banck

Belend
Oost: 1e Jan Corneliss; 2e Willem van Gents vaert

West: Hoeff van Heukelom; Bastiaen de Roeij

Noord: Peeter
Gelden; Adriaen Janss Cammerman ?

Zuid: Sebastiaen
de Roeij cs; zie 1

Bijz: Corst woont te Cappel. Op 6-7-1642 is de koopsom
geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 125r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1642

1e Comparant: Claes Jacopsen Cuijper ea

2e Comparant: Tonisken Adriaensen wed Cornelis Andriesen

Goederen: 3/4 in het huijs en erve, achter de kerck, gemeen met
cooperesse; 2e 3/4 inde ½ perceel gronden

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Willem Peeterss Mick; 2e Anthonis Claesen

West: Adriaen Arss Cleermaker; Willem laureijss

Noord: kerckhove;
Her straet

Zuid: waterganck;
waterganck

Bijz: Claes Jacopsen Cuijper mede namens Peeterken Andriesen
wed Gerit Berntsen en Jan Janssen van Oosterum of Oosterhout, kistenmaker te
Utrecht, x Maeijken Jacopss dochter van Janneken Andriesen. Erfgenamen van
Cornelis ? Andriesen. (proc notaris te utrecht, 27-2-1642). Op 20-6-1642 is de
koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 125v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1642

1e Comparant: Janneken Arss Fijnenbuijck

2e Comparant: Gerit Dircxs

Goederen: haar erfdeel inde stede en saeijlant gecomen van
Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck, gemeen met kinderen van Jan Mathijss

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Corte Maten

Belend
Oost: Frans Arss Boeser

West: Joost Willems en Willemken Commer Claesen wed

Noord: Her straet

Zuid: de Corte
Maten

Bijz: Janneken wordt geassisteert door Adriaen Michielss uit
Cleijn Dongen.

Willemken is wed van Jacop Joosten.

Janneken is getrouwd met Adriaen
Ghoemans ? De koopsom is op 1-4 1642 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 125v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-4-1642

1e Comparant: Staes Geritss x Maeijken Jaspers Buijs

2e Comparant: Cornelis Buijs

Goederen: 1/6 buijnder bossen, gemeen met cooper en Commer
Adriaen Blanckers weeskijnt

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de Heer Mathijs van Asperen

West: erffg Adriaen Lendertsen

Noord: de Heer
Mathijs van Asperen

Zuid: Dirck
Wachtmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 126r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-4-1642

1e Comparant: Jan van Nederveen ea

2e Comparant: Thomas Joosten Schipper

Goederen: wilceur met als onderpant 16 geerden, inden polder

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Dingeman Michielss

West: Wouter Wouterss Boeff

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan van Nederveen namens Jocker Johan Frederick van
Russel x Maria vander Ende, Maria en Elisabeth vander Ende, geassisteert met
not Johan vander Aa (proc Breda, not vander Aa, 23-4-1642). Op 20-12-1644 is de
wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 126v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-4-1642

1e Comparant: Mr Mathijs vande Kerckhove ea

2e Comparant: Nicolaas vander Dun, heer van Rijswijk, ea

Goederen: een perceel bijsters, bosschen en weijvelden, lang 100
roeden en breet 21 roeden = 3½ mergen volgens Sijmon Lamberts ex lantm

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: heer van Peetersum en Roeloff Ptr Laurens Conix ?

West: Sgravelduijn sloot

Noord: erffg Jan
Thonis Cuijl

Zuid: Jan Janss
Sprangerss kijnder en Robbrecht Janss cs

Bijz: Mr Mathijs vande Kerckhove, secretaris en penningmr
ter Heijden namens Catharina Elisabeth
en Anna dochters van wijlen Robbrecht Hulshouts, secr Oosterhout en Cornelia
van Rijen. Geassisteert door mr Adriaen van Rijen, licentment inde rechten en
advocaat tot Breda, hun oom. (porc voor Jan van Camphuijs, not Breda,
31-3-1642) en Maria Robbrecht Hulshouts.

Nicolaas vander Dun, heer van Rijswijk
en Sgravenmoer en Govert van Alphen schout en secr tot Sgraven??

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 127r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-4-1642

1e Comparant: Jan Berthouts ea

2e Comparant: Dirck Lendertss

Goederen: 1/3 acker saeijlant, inde Griffier Bancken nopten
westen cant, gecomen Adriaen Lambertss

Prijs: ƒ 518

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Griffier Bancken

Belend
Oost: Frans Jans met 1/3 en de ackers

West: Peeter Thomas Goverden

Noord: Merten
Adriaenss van Gesel

Zuid:

Bijz: Jan Berthoutss (Oude Bosche) mede namens Stoffel
Pieterss x Anneken Berthoutss (proc Sant ter buijten, schepenen, 29-3-1642).

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 127r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-4-1642

1e Comparant: Dirck Lendertss

2e Comparant: Jan Berthouts ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 127r)

Prijs: ƒ 518

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 7-12-1644 is de wilceur geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 127v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1642

1e Comparant: Lijnken Janss wed Peeter Arss ea

2e Comparant: Peeter Melsen

Goederen: 4 geerden lants, inden polder, in 8 geerden op den
oostencant

Prijs: ƒ 1245

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Adriaenss

West: lant vanden polder

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Lijnken Janss wed Peeter Arss geassisteert met Jan
Janss Rijool, swager, voor ½ en Wouter Adriaen Stevenss x Aliken Peeterss, Jan
Peeterss namens Dingeman Peeterss, broer, voor dander ½.

Peeter Melsen woont op de Santschael
onder de jurisdictie van Waspick.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 127v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-5-1642

1e Comparant: Peeter Melsen

2e Comparant: Lijnken Janss wed Peeter Arss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 127v)

Prijs: ƒ 1245

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 5-1-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 128r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1642

1e Comparant: Jan Huijberts Vassen

2e Comparant: Peeter Melsen

Goederen: ¼ in 7 geerden lants, inden polder, in 3½ op den
oostencant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochem Hendricxss

West: Bastiaen Franss met wederhelft int zelfde stuk

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Peeter Melsen woont op de Santschael onder de
jurisdictie van Waspick.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 128r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-5-1642

1e Comparant: Peeter Melsen

2e Comparant: Jan Huijberts Vassen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 128r)

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 30-5-1651 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 128v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1642

1e Comparant: Steven Thonis Faré ea

2e Comparant: Jan Lodewijck Wouterss

Goederen: met een verlije een perceel moergrond

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: juffrouw Bergh

West: t bosch van voorss comparanten

Noord: Jochim
Sprangers en Heijnrick van Ghilse

Zuid: Mathijs
van Alphen

Bijz: Steven Thonis Faré namens Cornelis Gerits Bijvoets
(Roosendaal) mede als vocht van t weeskijnt van Jan Berntsen en Adriaenken
Gerit Bijvoets za, Marinus Adriaensen, ruijter onder ritm Crock te Breda, x
Corstiaenke Willemen, Marcus Janss Faero x Lijsken Gerit Bijvoets, Mels Arss
Schep, schout Vrijhoeven, namens Marijke Willemss en Lijsken en Gerit Willemss,
kinderen Neelken Gerit Bijvoets. Alle erffg van Adriaenken Aertss van Bergen en
Michiel Cornelis Buijs. Proc Sgravenmoer, 11-1-1642.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 129r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1642

1e Comparant: Steven Thonis Faré ea

2e Comparant: Marcus Janss Faero

Goederen: met een verlije ½ perceel bosch, ontrent 2 mergen,
zaoals Adriaenken Aertss van Bergen za het gebruikt heeft

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs van Alphen

West: Mathijs van Alphen

Noord: Anneken
Adriaen Bommelerss wed

Zuid: erffg
juffrouw Bergh

Bijz: Steven Thonis Faré namens Cornelis Gerits Bijvoets
(Roosendaal) mede als vocht van t weeskijnt van Jan Berntsen en Adriaenken
Gerit Bijvoets za, Marinus Adriaensen, ruijter onder ritm Crock te Breda, x
Corstiaenke Willemen, Marcus Janss Faero x Lijsken Gerit Bijvoets, Mels Arss
Schep, schout Vrijhoeven, namens Marijke Willemss en Lijsken en Gerit Willemss,
kinderen Neelken Gerit Bijvoets. Alle erffg van Adriaenken Aertss van Bergen en
Michiel Cornelis Buijs. Proc Sgravenmoer, 11-1-1642.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 129r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1642

1e Comparant: Wouter Thonis Faro
ea

2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken

Goederen: een perceel bijsters en moergronden

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elff Mergen

Belend
Oost: de Elff Mergen

West: Sgravelduijnsloot

Noord: cooper

Zuid: erffg
Neelken Peeter Vassen ?

Bijz: Wouter Thonissw Faro als voocht van Dirck Willemss Cop
en Wouter Willemss Cop, namens Peeter Willemss Cop (Sgravenmoer 1-5-1642)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 129v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-6-1642

1e Comparant: Cornelis Peeter Cleermaker [Dolck]

2e Comparant: Adriaenken Peeterss Dolck, suster

Goederen: een huisinge, hoff, boomgaert ende erve, gekocht van
Mels Adriaenss van Gesel

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: heijnrick Fransen

West: Jan Corneliss Seuw

Noord: Jan Corneliss
Seuw

Zuid: Her straet

Bijz: In september 1646 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 129v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-6-1642

1e Comparant: Jan Wijten

2e Comparant: Heijnrick Janss

Goederen: een perceel wijlant. Buijtendijcxs in ? Willemss stede

Prijs: ƒ 31

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Sgravelduijn sloot

West: grasdries

Noord: Thomas Janss
Schipper

Zuid: cooper

Bijz: Op 28-12-1643 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 130r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-6-1642

1e Comparant: Cornelis Mathijss ea

2e Comparant: Johan van Raveschot

Goederen: een campke hooijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Jan Clasen

West: Oude vaert

Noord: dwersloot

Zuid: sloot
tussen de voordelle

Bijz: Cornelis Mathijss namens Joncker Adolffs van Raveschot
en Joncker Johan en Robbrecht van Raveschot, zijn kinderen, tsamen mede namens
Maria van Raveschot x Hugo de Rooij, luijtenant onder de graeff van Megen tdv
de koning van Spanje (proc voor schepenen, 5-6-1642).

23-3-1643 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 130v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-7-1642

1e Comparant: Schout en heemraden van Waspick

2e Comparant: Catelijn Adr. wed Jochim Joosten Poets en kinderen

Goederen: een huijsinge, hoff ende boomgaert mette scheurwerff,
aende kerck opten hoeck, gekocht van Mels Arss van Gesel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Aertss Metser

West: dorpsdijck en Jan Corneliss Seuw

Noord: Her straet

Zuid: Jan
Corneliss Seuw en Thonis Michielss

Bijz: Catelijn betaalt door overgeven van den brieff van
haer schip tot laste van Peeter Aertss Rutten

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 131r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-7-1642

1e Comparant: Joos Catherina Ceulemans ea

2e Comparant: Joncker Johan Frederick van Rustel ea

Goederen: 4 geerden lant, inden polder, in 16 geerden, gemeen met Maria, Margharita en Elisabeth
vander Eijnde, gecomen van vader za

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Dingeman Michielss

West: Wouter Wouterss Boeff

Noord: Masen

Zuid: Heijnrick
Luijten Ambacht

Bijz: Joos Catherina Ceulemans namens haar man Johan
Baptista vander Eijnde (proc voor not Jan Ninpens ?, int Hogebroeck bijvange
van Lier, 15-5-1642).

Joncker Johan Frederick van Rustel x
Maria vander Eijnde. Haar vader is Michiel vander Eijnde, schout tot Ghilse en
Ghinneken.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 131r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-7-1642

1e Comparant: Joos Catherina Ceulemans ea

2e Comparant: Joncker Johan Frederick van Rustel ea

Goederen: 3geerden lant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met Maria, Margharita en Elisabeth
vander Eijnde, gecomen van vader za

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss

West: Wouter Schilderss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Joos Catherina Ceulemans namens haar man Johan
Baptista vander Eijnde (proc voor not Jan Ninpens ?, int Hogebroeck bijvange
van Lier, 15-5-1642).

Joncker Johan Frederick van Rustel x Maria
vander Eijnde. Haar vader is Michiel vander Eijnde, schout tot Ghilse en
Ghinneken.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 131v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-8-1642

1e Comparant: Jan Roedolffs, soldaet onder Cap Ghelen, G'berg,

2e Comparant: Anthonis Dircxss

Goederen: ¼ in het huijs en erve van Huijbert Dircxss ? zijn
schoonvader, gemeen met cooper en schoonvader

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Cornelis Jochumss

Noord: Adriaen Casis
?

Zuid: Jan
Gheritss Hoevener

Bijz: Jan x Catelijn Huijbertss. Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 132r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-8-1642

1e Comparant: Anthonis Dircxss

2e Comparant: Jan Roedolffs, soldaet onder Cap Ghelen, G'berg,

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een deel van een huijs

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan x Catelijn Huijbertss. De wilceur is afglost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 132r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-9-1642

1e Comparant: Adriaen Adriaenss Broeder ea

2e Comparant: Peeter Wouterss

Goederen: hun deel in 3 geerden lant, gecomen van Huijbert
Cornelis, hun oom, za, , inden polder, gemeen met Truijcke Janss, in 6 geerd

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingeman Anthoniss

West: Dingeman Anthoniss

Noord: Masen

Zuid: buijtendijcxse
dwersloot

Bijz: Adriaen Adriaenss Broeder voor ¼, Cornelis Janss en
Jan Janssen voor ¼, Adriaen Adriaenss en Cornelis Pouwelss Aerden voor ¼ en
Thonis Laureijssen voor 1/5 in het resterende ¼ deel. Alle erffgenamen van
Huijbert Corneliss getrout gehad hebbende Truijcken Janss, nu getrout met
Peeter Wouterss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 132r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-9-1642

1e Comparant: Adriaen Adriaenss Broeder ea

2e Comparant: Peeter Wouterss

Goederen: hun deel in 1½ geerden lant, gemeen met Truijcke
Janss, in 3 geerd met jan Willem Buijs in 6 geerden

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Masen

Zuid: Heijnrick
Luijten Ambacht

Bijz: Adriaen Adriaenss Broeder voor ¼, Cornelis Janss en
Jan Janssen voor ¼, Adriaen Adriaenss en Cornelis Pouwelss Aerden voor ¼ en
Thonis Laureijssen voor 1/5 in het resterende ¼ deel. Alle erffgenamen van
Huijbert Corneliss getrout gehad hebbende Truijcken Janss, nu getrout met
Peeter Wouterss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 132v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-11-1642

1e Comparant: Hans Roedolffs, soldaet onder Cap Ghelen, G'berg,

2e Comparant:

Goederen: een deel van zijn wilceur tlv Anthonis Dircxss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Engelken Verhagen verklaart op 24-1-1644 een deel van
het geld ontvangen te hebben.

Adriaen Sprangers ?? de Jonge verklaart
december 1644 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 132v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-11-1642

1e Comparant: Hans Roedolffs, soldaet onder Cap Ghelen, G'berg,

2e Comparant: Jacop Jan Thijss en Anthonis Dircxss

Goederen: ¼ part in 2 perceelkens, gemeen met Huijbert Dircxss
en Anthonis Dircxss

Prijs: ƒ 34

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Dircxss;erffg Peeter de Roeij

West: Jochim Dircken; Peeter Thomass

Noord: erffg
Truijcken Mertss ??; Huijbert Dircxss

Zuid: Jacop Jan
Thijss en Adriaen Janss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 133r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1642

1e Comparant: Wouter Janssen, schout, ea

2e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten

Goederen: een binnendijcxse uitgedolven turfdelle, haer
aengecomen van Sebastiaen de Graeff, haar grootvader za

Prijs: ƒ 131

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghentsvaert

West: Bagijnen gronden

Noord: Jan Sijmonse
Hoevener

Zuid: kijnderen
Huijpken Sebastiaen Greven met wederhelf

Bijz: Wouter Janssen, schout, als voocht van de dochter van
Andries Aert Driesen. Op 27-1-1644 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 133r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1642

1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten ea

2e Comparant: Peeter Thomas, secr, en Cornelis Stevensen Swart

Goederen: haar deel in een banck blockeling gronden, groot 4
hont int geheel gemeen met zie bijz

Prijs: ƒ 42

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Ambachts heeren

West: niet ingevuld

Noord: Maeijken
Sebastiaen Greven met haar part

Zuid: niet
ingevuld

Bijz: Sebastiaen Peeter Corsten als voocht van Maeijken
Sebastiaen Greven.

Gemeen met weeskijnt Dries Aert Driesen,
kijnderen Jacomijn Arss en t kijnt van Gerit Sebastiaen Greeff.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 133v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-11-1642

1e Comparant: Sebastiaen Geritss

2e Comparant: Merten Adriaensen van Gesel

Goederen: een geerde en een vierdel, inden polder, in 7½ geerde,
gemeen met vercooper, cooper en Jan Bastiaenss

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Janss Schipper en Cornelis Mathijss

West: Meerten Mathijss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 133v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-11-1642

1e Comparant: Merten Adriaensen van Gesel

2e Comparant: Sebastiaen Geritss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 30-11-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 134r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1642

1e Comparant: Adriaen Jan Mathijss

2e Comparant: Adriaen Mertenss

Goederen: ¼ in een ½ delle: Calver delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Calver delle, Moelenbanck

Belend
Oost: Willem van Ghentsvaert

West: Molenbanck

Noord: Peeter
Gheldenss met wederhelft

Zuid: kinderen
Peeter Freijsen en Pauwels Freijsen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 134r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1642

1e Comparant: Adriaen Mertenss

2e Comparant: Adriaen Jan Mathijss

Goederen: een turfdelle, groot 4 hont 10 roeden, aengecomen van
zijn schoonmoeder za

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Freijs Janssen

West: Vroukens vaert

Noord: Adriaen
Corsten en Jacop Jan Thijs cs

Zuid: erffg
Reijn Dieliss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 134v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1642

1e Comparant: Adriaen Arss Fijnenbuijck

2e Comparant: Peeter Wouterss

Goederen: zijn deel van de nalatenschap van Huijbert Cornelis
zijn oom

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen wordt geassisteerd door Adriaen Michielss zijn
oom

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 134v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1642

1e Comparant: Jochim Janss Rutten

2e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg

Goederen: 3 mergen bossen, 2 perc, gecomen van Wouter Janss Hantlijnden ??,
gemeen met Jan Wouterss Hantlijnden en Lendert Wouterss ?

Prijs: ƒ 450

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Mar?? Dieliss; Adriaen van Vessem

West: Adriaen Cornelis Wijngaert; Jan Janss van Beijeren

Noord: Marcelis
Adriaenss Cluijter;

Zuid: Dirck
Adriaen Waelwijck; clooster van Emsteijn

Bijz: Jochim woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 135r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1642

1e Comparant: Peeter Janss van Beurden ea

2e Comparant: Thomas Janss Schipper

Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 226

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan Bastiaenss Timmermans

Noord: Adriaen Jan
Matheuss

Zuid: Thomas
Janss met wederhelft

Bijz: Peeter Janss van Beurden x Janneken Sijmons voor ½ en
Adriaen Sijmon Peeter Bollen, sijn swager voor ½

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 135r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-12-1642

1e Comparant: Dirck Lendertss

2e Comparant: Mels Dircxss en Pauwels Janss

Goederen: 1/3 buijtendelle, gemeen met coopers, gecomen van
Dirck Foppenss van Driel za

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheuss

West: Willem Corneliss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Op 20-10-1644 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 135v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1643

1e Comparant: Jan Adriaensen ea

2e Comparant: Jan Jacopss Vader

Goederen: de helft van 2 binnendelle, gemeen met de verdere
erffgenamen

Prijs: ƒ 111

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert; Vroukens vaert

West: Willem Corneliss; Maeijken Adriaen Panumss ?

Noord: Willem
Cornelis; Cornelis Stevensen Swart

Zuid: Peeter
Thomas Goverden; armen van Waspick

Bijz: Jan Adriaensen x Adriaenken Janss Dolck, Peeter Janss
Dolck, Adriaen Mertenss als voocht van Peeter Janss Dolck den Jongen. Erffg van
Huijpken Peeter Godschalcx voor de ½.

Peeter Adriaenss Dolck den Jongen is door
Jacop Janssen Vader geheel voldaan op 15-2-1671.

Jan Adriaensen Meulder bekent op
15-4-1692 ? zijn deel gekregen te hebben.

Cornelis Janss Meulder, Jac Janss
Meulder, Huijbert Janssen Meulder, Anthonis Jan Sijmonss x ??ken Meulder
verklaren op 15-2-1671 voldaan te zijn

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 135v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-1-1643

1e Comparant: Adriaen Adriaensen Fijnenbuijck

2e Comparant: Gerit Dircxsen

Goederen: zijn deel inde stede van Adriaen Arss Fijnenbuijck
zijn vader za, gemeen met kinderen Jan Mathijss en Gerit Dircxsen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Corte Maten

Belend
Oost: Frans Arss Boeser cs

West: Joost Willemss

Noord: de Corte
Maten

Zuid: Her straet

Bijz: Adriaen wordt geassisteert door Adriaen Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 136r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1643

1e Comparant: Jan Janss Lijndemaker

2e Comparant: Jacop Huijbrechtss

Goederen: 2 hont een vierdel saeijlant

Prijs: ƒ 465

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de groote Gheer

Belend
Oost: de groote Gheer

West: Jan Geritsen Hoevener

Noord: Jacop Jan ???

Zuid: Jan Wouter
Janss

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer en Jacop te Cappel. Betaald
wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 136r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1643

1e Comparant: Jacop Huijbrechtss

2e Comparant: Jan Janss Lijndemaker

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 136r)

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan x Janneken Stoffelen

Jan Janss de Jonge, Elisabeth Janss en
Cornelis Janss verklaren op 16-3-1649 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 136v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1643

1e Comparant: Adriaen Bastiaenss x Heijlken Jacopsen

2e Comparant: Wouter Wouterss Boeff

Goederen: 2 gheerden, inden polder, gemeen met cooper en Jan
Janss in 9 geerden

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: joncker Johan Frederick van Rustel

West: Jan Adriaensen Waelwijck

Noord: Masen

Zuid: Heijnrich
Luijten Ambacgt

Bijz: Adriaen woont te Raemsdonck. Betaald worct via een
wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 136v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1643

1e Comparant: Wouter Wouterss Boeff

2e Comparant: Adriaen Bastiaenss x Heijlken Jacopsen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 7-2-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 137r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1643

1e Comparant: Jan Adriaensen van Dijck ea

2e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg

Goederen: 12 geerden lants, inden polder

Prijs: ƒ 5000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck Laurenss cs

West: Peeter Melsen

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan Adriaensen van Dijck mede namens Adriaen Joosten
Coenen, neve (proc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 28-1-1643).

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 137r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1643

1e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg

2e Comparant: Jan Adriaensen van Dijck ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 137r)

Prijs: ƒ 5000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Adriaensen van Dijck mede namens Adriaen Joosten
Coenen, neve (proc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 28-1-1643).

Op 16-3-1644 is Jan Arss van Dijck voor
zijn deel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 137v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1643

1e Comparant: Pauwels Freijss

2e Comparant: Laurenss [Freijs] Janss

Goederen: een binnendelle, aengecomen van Corst Marceliss za

Prijs: ƒ 337

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Truijcken Aert Scheppen

Noord: cooper

Zuid: cooper

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 137v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-3-1643

1e Comparant: Laurenss [Freijs] Janss

2e Comparant: Pauwels Freijss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 137v)

Prijs: ƒ 337

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-10-1645 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 138r

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 138r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1643

1e Comparant: Mathijs Huijberts ea

2e Comparant: Pauwelss Freijss

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Bagijnen banck

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen banck

Noord: Bastiaen
Peeter Corsten

Zuid: Peeter
Gheldenss

Bijz: Mathijs Huijberts, Bastiaen Huijbertss mede namens
Lendert Adriaenss x Ghielken Huijbertss, Adriaenken Huijbertss, Jacop
Huijbertss.

Op 1-2-1644 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 138r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-3-1643

1e Comparant: Anthonis Dircxss

2e Comparant: Aert Gherit Franss

Goederen: een ackerken saeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Peeter Wouterss

Noord: Peeter
Wouterss

Zuid: steeg
vande acker

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 138v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-3-1643

1e Comparant: Anthonis Dircxsen

2e Comparant: Cornelis Jochumss

Goederen: ½ mergen saeijlant, gekocht van Bastiaen Arss

Prijs: ƒ 640

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Dircxsen en Huijbert Dircxsen

West: cooper

Noord: Cornelis
Stevens Swart en Adriaen Corsten

Zuid: Thonis
Dircxsen en Huijbert Dircxsen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 138v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-3-1643

1e Comparant: Cornelis Jochumss

2e Comparant: Anthonis Dircxsen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 640

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 12-4-1645 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 139r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-3-1643

1e Comparant: Adriaen Gheemans x Janneken Arss Fijnenbuijck

2e Comparant: Peeter Wouterss

Goederen: hun deel in de gronden van Huijbert Corneliss haer
oudtoom

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 139r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1643

1e Comparant: Adriaen Adriaensen Hulst

2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken ea

Goederen: ½ mergen gronden en bijsters, gemeen met coopers

Prijs: ƒ 75

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: De Elff Mergen

Belend
Oost: De Elff Mergen

West: Sgravelduijn sloot

Noord: coopers

Zuid: Jan Janss
van Beijeren

Bijz: Adriaen en Thomas wonen te Sgravenmoer. Thomas Dirck
Rijcken tbv de kijnderen Jan Adriaen Arss Cluijter

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 139v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1643

1e Comparant: Jan Janssen Hantkijnt

2e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper te G'berg

Goederen: 1 mergen bossen, gemeen met Lendert Wouterss

Prijs: ƒ 247

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Marcelis
Adriaensen Cluijter

Zuid: cooper met
bossen

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 139v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-5-1643

1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea

2e Comparant: Dirck Laurenss en Jan en Adriaenken Jochimss

Goederen: 4½ geerde, inden polder, in 12 geerden

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Heijnrick Andriesen Keijsers met 3 geerden

West: erffg Aenken Commer met 4½ geerden

Noord: Masen

Zuid: Heijnrick
Luijten Ambacht

Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te Waelwijck
samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss Schipper x
Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x Maeijken
Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle koijnderen van
Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager, Dordrecht,
18-2-1643).

Michiel Otgens als vader van het
weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels
Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen
Teuling bij Ghrietken Jacopss voor ¼.

Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss,
Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen
Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken
Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼

Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede
namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss
als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.

Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen
za.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 139v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-6-1651

1e Comparant: Johan Wilmss van Bergen ea

2e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaertss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johan Wilmss van Bergen, oudt schepen van Breda ?
Namens

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 140r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-5-1643

1e Comparant: Dirck Laurenss en Jan en Adriaenken Jochimss

2e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 139v)

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te
Waelwijck samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss
Schipper x Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x
Maeijken Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle
koijnderen van Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager,
Dordrecht, 18-2-1643).

Michiel Otgens als vader van het
weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels
Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen
Teuling bij Ghrietken jacopss voor ¼.

Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss,
Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen
Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken
Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼

Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede
namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss
als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.

Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen
za.

Op 7-7-1644 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 140v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-5-1643

1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea

2e Comparant: Dirck Laurenss en Jan en Adriaenken Jochimss

Goederen: 6 geerden, inden polder, in 12 geerden opden oosten
kant

Prijs: ƒ 2580

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Geritss Rijool

West: Anneken Commersen int zelfde stuk

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te
Waelwijck samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss
Schipper x Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x
Maeijken Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle
koijnderen van Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager,
Dordrecht, 18-2-1643).

Michiel Otgens als vader van het
weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels
Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen
Teuling bij Ghrietken Jacopss voor ¼.

Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss,
Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen
Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken
Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼

Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede
namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss
als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.

Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen
za.

Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 141r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-5-1643

1e Comparant: Dirck Laurenss en Jan en Adriaenken Jochimss

2e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 140v)

Prijs: ƒ 2580

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te
Waelwijck samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss
Schipper x Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x
Maeijken Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle
koijnderen van Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager,
Dordrecht, 18-2-1643).

Michiel Otgens als vader van het
weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels
Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen
Teuling bij Ghrietken Jacopss voor ¼.

Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss,
Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen
Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken
Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼

Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede
namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss
als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.

Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen
za.

Op 7-7-1644 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 141r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-5-1643

1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea

2e Comparant: Jan Huijbertsen Vassen

Goederen: 3½ geerde min ½ vierdel, inden polder, in 9 geerden
opten oosten kant

Prijs: ƒ 2038

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gasthuijs van G'berg

West: erffg Anneken Commersen in zelfde stuk

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te
Waelwijck samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss
Schipper x Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x
Maeijken Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle
koijnderen van Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager,
Dordrecht, 18-2-1643).

Michiel Otgens als vader van het
weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels
Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen
Teuling bij Ghrietken Jacopss voor ¼.

Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss,
Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen
Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken
Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼

Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede
namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss
als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.

Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen
za.

Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 141v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-5-1643

1e Comparant: Jan Huijbertsen Vassen

2e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 141r)

Prijs: ƒ 2038

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te
Waelwijck samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss
Schipper x Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x
Maeijken Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle
koijnderen van Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager,
Dordrecht, 18-2-1643).

Michiel Otgens als vader van het
weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels
Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen
Teuling bij Ghrietken Jacopss voor ¼.

Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss,
Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen
Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken
Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼

Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede
namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss
als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.

Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen
za.

Op 7-7-1644 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 141v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-7-1643

1e Comparant: Maeijken Dircxsen wed Jochim Aertsen Timmerman

2e Comparant: Aert Jochimss Timmerman, zoon

Goederen: ½ huijs, erve, boomgaert en gronden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Thonis Jochimss cs

West: Peeter Corsten

Noord: Her straet

Zuid: Willem
Jacop Thonis

Bijz: Maeijken mag in het huijs blijven wonen. Op 15-4-1659
is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 142r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-7-1643

1e Comparant: Dingen Jochimssen

2e Comparant: Aert Jochimss Timmerman, broer

Goederen: ¼ buijtendelle, gemeen met Aert Jochumss en Maeijken
Dircxss, moeder

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Peetersen Cuijl

West: steeg vanden doctoor Cornelis van Ghelcom cs

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 142r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-10-1642

1e Comparant: Commer Frans Cuijper ea

2e Comparant: Thonisken Adriaenss wed Cornelis Andrissen

Goederen: hun deel in het huijs, erve en boschen van Cornelis
Andriesen, aende kerck; 2e perceel binnengrond in 11½ Hoeve

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Peeterss Mick; 2e Thonis Claesen

West: Adriaen Adriaensen Cleermaker; Adr Willemss

Noord: kerckhove

Zuid: waterganck

Bijz: Commer Frans Cuijper en Dingen Hendricxss wed Adriaen
Frans Cuijper en haar 4 kinderen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 142v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-11-1643

1e Comparant: Jan Willemss van Beil

2e Comparant: Anneke Wouterss

Goederen: een buijtendelle, gekocht van Jan Wijten

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Janss Schipper

West: Adriaen Jan Mathijss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Jan woont te Tilborch. Jan verklaart op 6-10-1645 dat
Wouter janss schout de koopsom voldaan heeft.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 142v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-11-1643

1e Comparant: Jan Bastiaensen Timmerman x Adriaenken Segerss

2e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick

Goederen: een buijtendijcxse delle, gecomen van Willem Adriaenss
Decker

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: dwersloot

West: cooper en de Armen van Waspick

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet
en Willem Cornelis

Bijz: Jan woont te Oosterhout. Betaald worct via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 143r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-11-1643

1e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick

2e Comparant: Jan Bastiaensen Timmerman x Adriaenken Segerss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 142v)

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 18-3-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 143r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-11-1643

1e Comparant: Corst Cornelis Seuw

2e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick

Goederen: een binnendijcxse turfdelle, aengecomen van Corst
Marcelis zijn schoonvader

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Truijcken Aert Scheppen

Noord: Jan Wouter
Janss

Zuid: Willem
Corneliss, Ptr Thomas Goverden, cooper

Bijz: Corst woont te Cappel. Er wordt betaald via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 143r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-11-1643

1e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick

2e Comparant: Corst Cornelis Seuw

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 143r)

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 25-1-1646 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 143v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-11-1643

1e Comparant: Jan Bastiaensen Timmerman x Adriaenken Segerss

2e Comparant: Huijbert Corneliss Bijvoets en Willem Peeters Mick

Goederen: een perceel saeijlant; 2e gronden en moerleechen,
gekocht van Dirck Lendertss en met Adriaen Willems gedeeld

Prijs: ƒ 490

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wout Wout en Heijnrick Keijsers; wed And Dingemans

West: Adriaen Willemss; zie 1, Jan Huibert Vassen

Noord:

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 143v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-11-1643

1e Comparant: Huijbert Corneliss Bijvoets en Willem Peeters Mick

2e Comparant: Jan Bastiaensen Timmerman x Adriaenken Segerss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 143v)

Prijs: ƒ 490

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 19-11-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 144r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1643

1e Comparant: Cornelis Joriss

2e Comparant: Bastiaen Franssen en Heijnrick Franss, broers

Goederen: ½ acker, groot 3 hont, gemeen met Thonisken Thonissen,
opten westen cant

Prijs: ƒ 548

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Corte Maten

Belend
Oost: Thonisken Thonissen met wederhelft

West: Corst Berntsen

Noord: de Corte
Maten

Zuid: Cornelis
Adriaenss Springer

Bijz: Cornelis woont te Sgravenmoer en ondertekent met
Cornelis Joris Evertssen. Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 144r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1643

1e Comparant: Bastiaen Franssen en Heijnrick Franss, broers

2e Comparant: Cornelis Joriss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 144r)

Prijs: ƒ 548

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 30-12-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 144v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1643

1e Comparant: Huijbert Dircxsen

2e Comparant: Anthonis Dircxsen, swager

Goederen: ½ huijs, erve en saeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert grippel

West: Cornelis Jochimss en Marcelis Arss Cluijterss

Noord: Adriaen
Corsten en Cornelis Jochimss

Zuid: Jan Gerits
Hoevener

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 144v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1643

1e Comparant: Anthonis Dircxsen, swager

2e Comparant: Huijbert Dircxsen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ huijs

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 21-1-1652 wordt voor de 6e keer f 100 ontvangen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 145r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-11-1643

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Anthonis Janssen Snijder

Goederen: een perceel bijsters, gronden en moerleechten tot de
steegh van Jan Wouterss grasdriesen, gekocht van Wouter Jansen, vader

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Truijcken Aert Scheppen en Melis Dircxss

West: cooper en Merten Adriaensen van Ghesel

Noord: Jan Peeterss
Gheenen

Zuid: cooper

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 145r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-11-1643

1e Comparant: Anthonis Janssen Snijder

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 23-12-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 145v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-12-1643

1e Comparant: Philips Corneliss Bollekens ea

2e Comparant: Wouter van Vessem, lantmeter te S'moer

Goederen: ½ van ontrent 10 hont gronden inde Bagijnen gronden,
gemeen met voorss [?] Adriaen van Vessem

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Bagijnen gronden

Belend
Oost: Thomas Dirck Rijcken

West: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg

Noord: de heere
secretaris van Oosterhout

Zuid: clooster
van Emsteijn

Bijz: Philips Corneliss Bollekens als voocht van Willem Corneliss Bollekens, broer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 145v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-12-1643

1e Comparant: Philips Corneliss Bollekens ea

2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken

Goederen: ¼ in ontrent 1 mergen bossen, gemeen met cooper en de
heere secretaris van Oosterhout

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Langer Relen ?

West: joffrouw Berch

Noord: nieuwe
Molenlije

Zuid: erffg
Adriaen Michiel Jacopss

Bijz: Philips Corneliss Bollekens als voocht van Cornelis
[?] Bollekens, broer en Philips Laurens Oelesiers ?

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 146r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-12-1643

1e Comparant: Heijnrich Anthoniss ea

2e Comparant: Peeter Thomas, secretaris

Goederen: zijn deel in de nalatenschap van Aenken Commeren,
gelegen in de polder in 3 percelen, gemeen met overige erffg

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Heijnrich, Cappel, als mede erfgenaam van Aenken
Commeren wed Jan Jan Andriessen.

De percelen zijn: 6, 4½ en 3½ min ½
vierdel.

Op 30-4-1644 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 146r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-12-1643

1e Comparant: Peeter Thomas, secretaris, ea

2e Comparant: Jan Peeterssen en Jan Henricxsen Rijool

Goederen: 1/3 in 16 geerden, inden polder, gecomen van zijn
schoonvader (schout van Ghilse en Ghinneken), gemeen met zie bijz

Prijs: ƒ 2134

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Dingeman Michielss cs

West: Wouter Wouterss Boeff

Noord: Masen

Zuid: Heijnrich
Luijten Ambacht

Bijz: Peeter Thomas, secretaris, namens Joncker Johan
Frederick van Russel x Maria vander Eijnden (proc voor Lasurens vanden Kieboom,
not G'berg, 30-11-1643).

Het land is gemeen met Margarita en
Elisabeth vander Eijnden

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 146v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-12-1643

1e Comparant: Commer Lambrechtss ea

2e Comparant: Meerten Mathijss

Goederen: hun deel van de nalatenscchap van Aenken Commeren,
inden polder, gemeen met overige erffg

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Commer Lambrechtss mede namens Adriaen Thonissen
Timmer (G'berg) x Heijlken Lambertsen,
suster, en Peeter lambertss, swager (Dordrecht) (proc voor Laurens vanden
Kieboom, not G'berg, 24-11-1643) en Dirck Henricxsen. Erfge van Aenken Commeren
wed Jan Jan Andriesen.

De percelen zijn: 6, 4½ en 3½ min ½
vierdel.

Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 146v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-12-1643

1e Comparant: Meerten Mathijss

2e Comparant: Commer Lambrechtss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 555

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 8-2-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 147r

Soort akte: quitantie copie

Datum: 16-12-1643

1e Comparant: Jocker Johan Fred van Russel x Maria vander Eijnde

2e Comparant: Jan Peeterss

Goederen: Johan verclaart dat Jan betaalt heeft (zie folio 146r)

Prijs: ƒ

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 147v

Soort akte: quitantie copie

Datum: 16-12-1643

1e Comparant: Jocker Johan Fred van Russel x Maria vander Eijnde

2e Comparant: Jan Henricxss Rijool

Goederen: Johan verklaart dat Jan betaald geeft (zie folio 146r)

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 148r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-1-1644

1e Comparant: Adriaen van Vessen ea

2e Comparant: Anthonis Dircxsen Waelwijck

Goederen: een bijster ende percel gronden

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Coenraedt Janss Smidt en Dirck Adr
Waelwijck

West: Sgravelduijn sloot

Noord: Adriaen
Sijmon Lemmeren cs

Zuid: Anthonis
Bastiaenss cs

Bijz: Adriaen van Vessen, procureur en lantmeter te
Sgravenmoer namens Huijbert Roeloff Dircxsen [in kop Huijbert Dirck Roeloffss],
oudt heemraet. (proc voor schepenen S'moer 31-8-1643). Antonis woont ook te
S'moer.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 148r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-1-1644

1e Comparant: Anthonis Dircxss Melen den Ouden

2e Comparant: Anneken Lendertss

Goederen: een huijs mette erve

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghentsvaert

West: erffg Peeter de Roeij

Noord: Claes Thoniss
en kijnderen Ghelden Willemss

Zuid: erffg
Adriaen Jochimss den ouden Verster

Bijz: Op 20-3-1668 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 148v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-1-1644

1e Comparant: Anneken Lendersen wed Dirck Dircxsen Melen

2e Comparant: Anthonis Dircxsen Melen

Goederen: haer deel in een huijs,, hoff, boomgaert en saeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: erffg Peeter Arss de Roeij

Noord: Willem Peeter
Corsten , weesk B? Thonissen Duijser

Zuid: cooper en
Bastiaen Peeter Corsten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 148v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-2-1644

1e Comparant: Huijbert Corneliss Bervoetss

2e Comparant: Melis, Dircx en Willemken Hendericxss

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Jacopss

West: Jochim Hendericxss

Noord: Jochim
Hendericxss

Zuid: cloosters
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 149r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-2-1644

1e Comparant: Commer Lambertss ea

2e Comparant: Huijbert Cornelis Bervoetss

Goederen: een acker saeijlant, gekocht van Lambert Willemss za
tegen Berthout Jochimss en Peeter Jochimss

Prijs: ƒ 812

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jacop Joosten en Gherit Janss

West: pastorije en Damiaen Joosten

Noord: cooper

Zuid: volgens oude veste

Bijz: Commer Lambertss namens Adriaen Thonis [Timmer] x
heijlken Lambertss (proc voor not Laurensvanden Kieboom, G'berg, 8-1-1644).

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 149r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-2-1644

1e Comparant: Huijbert Cornelis Bervoetss

2e Comparant: Commer Lambertss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land.

Prijs: ƒ 812

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 24 ?-2-1646 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 149v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1644

1e Comparant: Peeter Hendricxss van Heijst

2e Comparant: Jan Matheuss

Goederen: ½ dwersdelle, gemeen met kijnderen vercooper, zoals
het door Henderick Hermanss gebruijckt was.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheuss

West: Vroukens vaert

Noord: Cornelis van
Ghelcom, doctoir te Heusden

Zuid: erffg
Peeter Thoniss Paep

Bijz: Peeter woont te Tilburg

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 150r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1644

1e Comparant: Wouter Willems Cop ea

2e Comparant: Robbrecht Janss Clauwaerts, mede erffg

Goederen: hun deel in een bijster, gemeen met cooper en
kijnderen Lijnken Cornelis van Sgravenmoer

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Marceliss Cluijters

West: Adriaen Sijmonse Coppelaer

Noord: heer v
Rijswijk, heer v S'moer, Govert van Alphen

Zuid: Huijbert
Roeloff Dircxss, Anth Dircxss Waelwijck

Bijz: Wouter Willems Cop x Gijsbeken Roeloff Jansen Cuijl
mede namens Jasper Roeloffsen Cuijl, swager (proc voor Jan van Wesel, not
Bergen opten Soom, 22-1-1644), Jan Jacopsen Cuijper namens Sijmon Anthonis ???
x Dingenken Janss Cuijl (Oosterhout) (porc voor schepenen van S'moer,
18-12-1643), Anthonis Roeloff Janss Cuijl (Cappel). Alle mede erffgenamen van
Jan Anthoniss Cuijl, hun grootvader.

Robbrecht woont te S'moer

Zie ook erfdeling S'moer 2-5-1640

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 150v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1644

1e Comparant: Robbrecht Janss Clauwaerts ea

2e Comparant: Ghovaert van Alphen, schout S'moer

Goederen: ½ van een gheer of bijster (zie S'moer deling van
17-2-1628)

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Marceliss Cluijter

West: Adriaen Sijmonss Coppelaer cs

Noord: heer van
S'moer, heer van Rijswijk, cooper

Zuid: Anthonis
Dircxss Waelwijck

Bijz: Robbrecht Janss Clauwaerts (S'moer) voor ½ en Heijnrick
Hendericxss van Ghils, heemraet S'moer x Jenneken Adriaen Sprangers en Johannes
Adriaen Sprangers (Sprang) mede als voocht
Maeijken Peeter Clasen dochter van Lijnken Cornelis za Lijnken was ook
de moeder van Jenneken en Johannes. Erfgenamen van Cornelia Anthoniss Cuijlendr

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 151r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1644

1e Comparant: Claes Thonissen ea

2e Comparant: Meerten Mathijss

Goederen: hun deel in 4½ geerde hoeijlant, gemeen met erffg Jan
Jan Andriesen en overige erfg Aenken Commer, 1½ + 1/8 + 1/16

Prijs: ƒ 801

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck Laureijssen int zelfde stuk

West: Peeter Adriaensen Brouwer

Noord: Masen

Zuid: Heijntick
Luijten Ambacht

Bijz: Claes Thonissen, Anneken Thoniss, en Janneken Thoniss,
Peeter Thomas, secr, als cooper van het deel van Henderick Thoniss, Henderick
Gheldens als voocht van 2 weeskinderen van Ghelden Willemss Decker wed
Peeterken Janss en Jan Thonissen. Allen kinderen van Peeterken Janss en daarom
erffg van Aenken Commer.

Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 151r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1644

1e Comparant: Meerten Mathijss

2e Comparant: Claes Thonissen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 151r)

Prijs: ƒ 801

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Claes Thonissen, Anneken Thoniss, en Janneken Thoniss,
Peeter Thomas, secr, als cooper van het deel van Henderick Thoniss, Henderick
Gheldens als voocht van 2 weeskinderen van Ghelden Willemss Decker wed
Peeterken Janss en Jan Thonissen. Allen kinderen van Peeterken Janss en daarom
erffg van Aenken Commer.

De wilceur is op 16-3-1645 geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 151v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1644

1e Comparant: Claes Thonissen ea

2e Comparant: Peeter Thomas, secretaris

Goederen: 6/7 part in 2 geerde en een viertel, gemeen met cooper
en Meerten Mathijss en Mathijs Michielss, inden polder, in 12 geerden,

Prijs: ƒ 684

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck Laureijssen

West: Dirck Laureijssen

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Claes Thonissen, Anneken Thoniss, en Janneken
Thoniss,Jan Thoniss, Henderick Gheldens als voocht van 2 weeskinderen van
Ghelden Willemss Decker wed Peeterken Janss. Allen kinderen van Peeterken Janss
en daarom erffg van Aenken Commer.

Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 151v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1644

1e Comparant: Peeter Thomas, secretaris

2e Comparant: Claes Thonissen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 151v)

Prijs: ƒ 684

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Claes Thonissen, Anneken Thoniss, en Janneken
Thoniss,Jan Thoniss, Henderick Gheldens als voocht van 2 weeskinderen van
Ghelden Willemss Decker wed Peeterken Janss. Allen kinderen van Peeterken Janss
en daarom erffg van Aenken Commer.

Op 16-3-1645 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 152r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1644

1e Comparant: Willem Lambertss

2e Comparant: Peeter Thomass, secretaris

Goederen: 1½ vierdel in 6 geerden, gecomen van Aenken Commeren za, met cooper,
Meerten Mathijss en kijnderen Mathijs Michielss

Prijs: ƒ 133

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: zie folio 151v

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-3-1645 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 152r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1644

1e Comparant: Willem Lambertss

2e Comparant: Heijnderick Andriessen Keijsers

Goederen: 1/6 in 1½ + 1/8 + 1/16 geerde, inden polder, gemeen
met andere erffg van Aenken Commeren, in 4½ geerden

Prijs: ƒ 133

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Adriaenss Brouwer cs

West: Dirck Laureijssen, int zelfde stuk

Noord: Masen

Zuid: Heijnrick
Luijten Ambacht

Bijz: Op 16-3-1645 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 152v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-3-1644

1e Comparant: Jan Wouter Janssen

2e Comparant: Bastiaen Franss en Adriaen Corsten, armmrs

Goederen: met verlije huijs, hoff, scheur en ackerlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jacopss

West: Jan Gheritss Hoevener

Noord: Jacop
Huijbert Gheldenss

Zuid: Hans
Thoniss van Hassels

Bijz: Jan mag het land blijven gebruiken. Alle rente etc kan
voor f 200 worden afgekocht.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 153r

Soort akte: accoort

Datum: 29-3-1644

1e Comparant: Frans Adriaen Boeser

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans sluit een accoort ivm het herroepen van een
contract van houlijcx goet (Waspick, 7-6-1632) met Bastiaen Franssen, Huijbert
Corneliss Bervoetss x Adriaenken Franss.

Zijn drie kinderen krijgen:

Bastiaen: 4½ geerde zoals beloofd

Huijbert Corneliss: het huijs etc
gecomen van Adriaen Hendricxss Panum, nog een stuk land en geld.

Hendrick Franss: 1½ geerd en n og wat
land

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 153v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-4-1644

1e Comparant: Anneke Corneliss wed Jacop Stoffelen

2e Comparant: Aelbert Wijnants, schoenmaker

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 375

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: weeskijnderen Adriaenken Adriaenss

West: de Armen van Waspick

Noord: Her straet

Zuid: weeskijnderen
Adriaenken Adriaenss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 153v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-4-1644

1e Comparant: Aelbert Wijnants, schoenmaker

2e Comparant: Anneke Corneliss wed Jacop Stoffelen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van huijs etc

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Thomas Jacopss, zoon van Anneke, verklaart op
12-11-1652 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 154r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1644

1e Comparant: Peeter Jochim Jan Berthoutss ea

2e Comparant: Sijmon Adriaenss Gheritss

Goederen: 2 mergen min ¼ gronden met houtwaschen, aengecomen van
Commer Peeter Meijenblom, en eertijts van Peeter Adriaenss Graas

Prijs: ƒ 75

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hoeve van Heuckelom

West: Gherit Aertsen

Noord: Niewue Lije

Zuid: Molen lije

Bijz: Peeter Jochim Jan Berthoutss mede namens Jan
Berthoutss, Stoffel Pieterss x Anneke Berthouts, kinderen van Berthout
Jochimss, Iken Adriaenss de Ruijter en haer twee kinderen, geassisteert met
Adriaen Janss de Ruijter, Cornelis Corneliss Ruijmer x Catelijn Adriaen Jochimss en Adriaen Janss de
Ruijter. Allen tsamen voor 2/3.

Peeter Jochimss als testamentaire
voocht vant weeskijnt van Anthonis
Laureijss za voor 1/3.

Sijmon woont te S'moer.

Zie ook deling S'moer 21-6-1593.

Noord zuijd belending kan ook andersom
zijn.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 154v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1644

1e Comparant: Thomas Philips Thomassen ea

2e Comparant: Steven Huijbrechtss Clauwaetss

Goederen: een buijnder gronden

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hoeff van Heuckelom

West: erffg Vas Janss Vermeulen

Noord: Peeter Jochim
Jan Berthoutss cs

Zuid: erffg Vas
Janss Vermeulen

Bijz: Thomas Philips Thomassen x Catelijn Thomass, Ghovaert
Janss Beijer namens Lijsken Thonis Thijs zijn moeder, Henderick Adriaen
Stoffelen x Catelijn Anthoniss mede namens Cornelis Corneliss Curpondt ? X
Catelijn Mathijsen de Jongste en namens Peeter Mathijs Toniss en Thomas Tonis
Peeterss.

Steven woont te S'moer.

Op 22-3-1662 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 155r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1644

1e Comparant: Jan Adriaenss Cuijper ea

2e Comparant: Cornelis Mathijss

Goederen: ¼ acker saeijlant met gronden en veldekens, in de
westense helft met Mathijs Janss, gecomen van Aenken Anthonis haer moeder

Prijs: ƒ 250

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Ghijsbert Dingemanss

West: Peeter Melsen

Noord: Anthonis
Clasen

Zuid: Sgrevelduijn
sloot

Bijz: Jan Adriaenssen Cuijper als voocht van Catelijn Janss,
zijn nicht, in presentie van Willem Peeterss, haren zoon.

Zie ook veste van 23-1-1555. Op 22-3-1645 is de koopsom
geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 155r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1644

1e Comparant: Adriaen Michielss ea

2e Comparant: Cornelis Jacopssen Buijs

Goederen: anderhalf vierdel geerde, inden polder, gemeen met
cooper, Catelijn Janss en vercooper, in 9 geerden

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Laureijssen, lantmeter

West: erffg schout van Ghils cs

Noord: Masen

Zuid: Heijnrick
Luijten Ambacht

Bijz: Adriaen Michielss als voocht van Ghijsbert Dingemanss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 155v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-6-1644

1e Comparant: Adriaen Corneliss Wijngaert

2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken ea

Goederen: een perceel wijlant en gronden, gecomen van Cornelis
Jan Clasen Wijngaert en Thomas D??

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Schilders en Robbert Janss Faro

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: Robbert Janss
Faro cs

Zuid: Anthonis
Bastiaenss

Bijz: Thomas Dirck Rijcken ma,ens Jan Pieterssen Puijs

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 155v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-7-1644

1e Comparant: Jan Hendericxss Spuls ea

2e Comparant: Jan Jan Seuws als voocht van Aleijdais???

Goederen: ½ van 3 geerde hoeij ende wijlant, inden polder, met
cooper in wederhelft in 6 geerden met Claes Arien van Nelen ?

Prijs: ƒ 690

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Adriaenss Waelwijck

West: Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: Heijnrick Luijten Ambacht

Bijz: Jan Hendericxss Spuls (Terheijden), Adriaenken
Corneliss Sesvinger x Peeter Janss (Claes Wael), Adriaen Janss (West Wesel),
Cornelis Pieterssen (Claes Wael) x Neelken Corneliss Sesvinger voor 1/3.

Lijsken Pieterss wed Adriaen Willemss
(Steenbergen), Willemken Willemsdr (Leege Swaluw). Erffg van Peeter Janss vande
Swaluwe. Gepasseert voor Laurens vanden Kieboom, 5-7-1644.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 156r

Soort akte: preenen recht

Datum: 11-7-1644

1e Comparant: Dirck Laureijssen ea

2e Comparant:

Goederen: Zij verzoeken te ontfangen met eener vrijer ghiften ½
erffken van wed en kijnderen Aert Bentsen, gemeen met Armen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aelbert Wijnantss

West: Jan Arss Fijnenbuijck

Noord: Her straet

Zuid: Adriaen
Adriaensen

Bijz: Dirck Laureijssen (Raemsdonck) x Peerken Adriaensen
wed Jochim Scheur, Jan Jochimss mede namens Adriaenken Jochimss

Op het stuk land staan 2 obligaties f 90
van september 1615 en een van meij 1616.

Belending noord zuijd kan ook andersom
zijn

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 156v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-7-1644

1e Comparant: Dirck Laureijssen ea

2e Comparant: Henderick Peetersen back

Goederen: ½ erffken

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: zie folio 156r

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirck Laureijssen (Raemsdonck) x Peerken Adriaensen
wed Jochim Scheur, Jan Jochimss mede namens Adriaenken Jochimss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 157r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-7-1644

1e Comparant: Jacop Jan Mathijs en Mels Driess armmrs

2e Comparant: Heijnderick Peetersen back

Goederen: ½ voors erff met het huijs (zie folio 156r en v)

Prijs: ƒ 180

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: zie folio 156v

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mels Dircxss, armmr, verklaart december 1645 dat de koopsom geheel voldaan
is.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 157r

Soort akte: peene recht

Datum: 27-7-1644

1e Comparant: Peeter Janss Cluijter ea

2e Comparant:

Goederen: Zij verzoeken een stuk land van Adriaen Adriaenssen
Caemeron ?? te verkopen ivm een wilceur van f 200, 6-11-1619

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen gronden

Noord: Bastiaen de
Roeij cs

Zuid: Jan Peeter
Ghertss

Bijz: Peeter Janss Cluijter (S'moer) namens Marija Willemss
vander Ghennip wed Arien Cop (procureur te Dordrecht) (proc not Johan van
Nuijsenberch, 21-12-1642) Er is sprake van recht van 'n transport: notaris
Pouwels Elbo, Dordrecht, 19-12-1621, voor ½ en Peeter Clasen Boeij namens
Roelant Clasen Boeij, broer (proc not Hessels, Breda, 11-6-1642), Peeter Janss
Cluijter namens Adriaen janss Locht en andere susters en broeders voor dander
½.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 158r

Soort akte: verlije

Datum: 27-7-1644

1e Comparant: Peeter Janss Cluijter ea

2e Comparant: Jan Sijmonse Hoevener

Goederen: een banck delle (zie folio 157r)

Prijs: ƒ 112

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Janss Cluijter (S'moer) namens Marija Willemss
vander Ghennip wed Arien Cop (procureur te Dordrecht) (proc not Johan van
Nuijsenberch, 21-12-1642) Er is sprake van recht van 'n transport: notaris
Pouwels Elbo, Dordrecht, 19-12-1621, voor ½ en Peeter Clasen Boeij namens
Roelant Clasen Boeij, broer (proc not Hessels, Breda, 11-6-1642), Peeter Janss
Cluijter namens Adriaen janss Locht en andere susters en broeders voor dander
½.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 158r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-8-1644

1e Comparant: Crijn Pauwelss ea

2e Comparant: Hendrick Willemss Wever, neve

Goederen: ½ huijs ende erve, gemeen met cooper. Cooper neemt
alle schulden van Aert Pauwelss ook over.

Prijs: ƒ 67

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kerckhoff

West: dorps dijck

Noord: lick steegh

Zuid: Adriaen
Adriaenss Cleermaker of den wech

Bijz: Crijn Pauwelss (Werckendam) namens Anneken Aertss
dochter van Aert Pauwelss Wever (woonde te Waspick) (proc voor Johan Marceliss
van Osch, not Ghorcum, 5-6-1644).

Op 14-4-1646 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 158v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-10-1644

1e Comparant: Sijmon Janss vanden Broeck

2e Comparant: Coenraet Griff???, cassenteur

Goederen: 12 geerden, inden polder, met een verlije

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Armen van Raemsdonck

West: Dingen Anthonissen en kinderen

Noord: buijtendijcxse dwersloot

Zuid: Jan
Jacopssen Timmerman

Bijz: Sijmon kriijgt het land voor f 62 weer in bruijckleen
en kan de rente voor f 1000 afkopen

Op 16-11-1699 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 159r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-10-1644

1e Comparant: Corn Adriaenssen Ghroenen ? X Geertruijt Adriaenss

2e Comparant: Peeter Wouterss

Goederen: erfdeel van Huijbert Corneliss, rest is al door Peeter
aangekocht.

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis en Geertruijt zijn mede erffgenaam van
Huijbert Corneliss, oom za, getrout geweest met Geertruijt Janssen nu getrout
met Peeter Wouterss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 159r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-11-1644

1e Comparant: Dirck Lendertsen x Maeijken Wilmss

2e Comparant: Adriaen Jacopssen Baes

Goederen: 1/6 binnendelle, gemeen met Theunken Janss wed Willem
Huijgen, Adriaen Wilmss en Mathijs Wilmss

Prijs: ƒ 156

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jacopss Baes

West: Adriaen Wilmss

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: De koopsom is op 27-11 voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 159v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-11-1644

1e Comparant: Wouter Wouterss ea

2e Comparant: Adriaen Peeterss Dolck

Goederen: ½ huijs, hoff en gronden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 575

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Adriaen Steven

West: Anthonis Clasen en Adriaen Michielss

Noord: Her straet

Zuid: de acker

Bijz: Wouter Wouterss namens Maeijken Peeterss, huijsvr
dochter en Peeter Gheritss x Geertruijt Peeterss. Betaald worct via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 159v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-11-1644

1e Comparant: Adriaen Peeterss Dolck

2e Comparant: Wouter Wouterss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ huijs (zie folio
159v)

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Wouterss namens Maeijken Peeterss, huijsvr
dochter en Peeter Gheritss x Geertruijt Peeterss. Op 21-11-1647 is de wilceur
geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 160r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-11-1644

1e Comparant: Huijbert Corneliss Bervoetss ea

2e Comparant: Adriaen Jacopssen Baes

Goederen: ½ binnendelle + 2/3 van de andere helft, gecomen van
Willem Huijgen. Cooper heeft reeds 1/3 van de helft.

Prijs: ƒ 469

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Adriaen
Wilmss

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Huijbert Corneliss Bervoetss namens Theunken Janss wed
Willem Huijgen voor ½ en Adriaen en Mathijss Wilmss voor 2/3 inde helft.

Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 160r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-11-1644

1e Comparant: Adriaen Jacopssen Baes

2e Comparant: Huijbert Corneliss Bervoets ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 160r)

Prijs: ƒ 469

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert Corneliss Bervoetss namens Theunken Janss wed
Willem Huijgen voor ½ en Adriaen en Mathijss Wilmss voor 2/3 inde helft.

Op 3-3-1647 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 160v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-12-1644

1e Comparant: Heijlken Michielss wed Andries Dingemanss

2e Comparant: Melis Hendericxss

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 925

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Pauwels Wouterss

West: Jochim Hendericxss

Noord: Her straet

Zuid: kijnderen
Willem Huijgen en Peeter Jacopss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 160v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-12-1644

1e Comparant: Melis Hendericxss

2e Comparant: Heijlken Michielss wed Andries Dingemanss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. (zie folio
160v)

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Heijlken is overleden voor 14-12-1648. Na diverse
betaling staat in de kantlijn dat Johannis ??? mede namens zijn broer (proc
19-10-1664) verklaren dat de erffg van Peeter Thomas de wilceur geheel hebben
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 161r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1645

1e Comparant: Hendrick Jochimss van Alphen x Maeijken Wilmss

2e Comparant: Jacop Huijbertss

Goederen: een huijs met erve, een delle en hoff, gecomen van
hyaer ouders za.

Prijs: ƒ 800

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaert; Cornelis Steven Swart

West: Jan Ad Fijnenbuijck en Corst Hend; Aelbert Wijnant

Noord: ; Her straet

Zuid: ; del en
hoff

Bijz: Belending staat wat door elkaar heen. Op 28-1-1653 is
de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 161r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1645

1e Comparant: Hendrick Jochimss van Alphen x Maeijken Wilmss

2e Comparant: Jan Corstiaenss

Goederen: een hoff en grasdries, gecomen van Jan Adriaenss
Fijnenbuijck za

Prijs: ƒ 332

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Peeterss Back en voorss delle

West: Corstiaen Hendericxss

Noord: Her straet

Zuid: delle
Jacop Huijbertss (zie folio 161r)

Bijz: Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 161v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-2-1645

1e Comparant: Jan Corstiaenss

2e Comparant: Hendrick Jochimss van Alphen x Maeijken Wilmss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond (zie folio 161r)

Prijs: ƒ 332

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 10-7-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 161v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-2-1645

1e Comparant: Meerten Mathijss

2e Comparant: Hendrick Andrissen Keijsers

Goederen: zijn deel in 4½ geerde hoeijlant, gekocht van de
kijnderen van Peeterken Janss, met erffg Aenken Commeren en vercooper.

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck Laureijss int zelfde stuk

West: Peeter Adriaenss Back

Noord: Masen

Zuid: Henrick
Luijten Ambacht

Bijz: Het land is 1½ + 1/8 + 1/16. Op 10-3-1645 is de
koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 162r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-2-1645

1e Comparant: Jacop Jochimss

2e Comparant: Jan Ghijsbertss, neve

Goederen: ½ acker saeijlant teijnde de stede van Dirck
Hendericxss Cleermaker, gemeen met vercooper

Prijs: ƒ 450

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Mathijss en Jan Wilmss Cloot

West: Adriaen Ghijben

Noord: sloot
acker-hoff van Dirck Hendericxss Cleermaker

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Jacop wordt geassisteert door Thomas Janss Schipper.
Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 162r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-2-1645

1e Comparant: Jan Ghijsbertss, neve

2e Comparant: Jacop Jochimss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 162r)

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 2-12-1653 is de wilceur geheel afgelsot.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 162v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-2-1645

1e Comparant: Adriaen Ghijsbertss

2e Comparant: Jan Ghijsbertss, broer

Goederen: ¼ acker saeijlant met de veldekens, aengecomen van
zijn schoonvader Jan Jochimss Paep

Prijs: ƒ 125

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Melsen

West: Lijnken Peeter Jochimss met ¼ int zelfde stuk

Noord: waterganck

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Adriaen woont te Raemsdonck. Op 2-12-1653 is de
koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 162v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1645

1e Comparant: Jan Janss Smidt den Jongen ea

2e Comparant: Dirck Adriaenss Waelwijck

Goederen: ½ mergen moergronden; ¼ mergen moergronden

Prijs: ƒ 25

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper; erffg Truijcken Maes

West: Hans van Huijlick ?; Jan Cornelis Cop

Noord: heer van
Montfort; erffg Leenhouwers

Zuid: Wouter
Janss Rijcken cs; Meulenleije

Bijz: Jan Janss Smidt den Jongen x Maddelaen ? Joost
Ghoeijerss mede namens Andries Heijligerss zoon van Aenken Joost Goeijerss en
nemans Ghijsbert Jacopsen Cuijper x Peeterken Aerden dochter van Janneken Joost
Goeijerss, Cornelis Woutersen mede namens Peeter Wouterss, Neelken Wouterss en
Maeijken Wouterss, kinderen van Commewrken Joost Goeijerss. Allen erffg van
Joost Goeijerss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 163r

Soort akte: verlije

Datum: 23-3-1645

1e Comparant: Joncker Adolf van Raveschot ea

2e Comparant: Pauwels Freijs en Peeter Gheldens

Goederen: bleckeling gronden. Breet 21 voeten 6 voet, Pauwels met 2.3
zuijd en Peeter met 1/3 noord

Prijs: ƒ 430

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van
Ghents vaert

Noord:

Zuid:

Bijz: Joncker Adolf van Raveschot mede namens Jan en
Robrecht Raveschot, zijn zonen, Maria Raveschot, zijn dochter. Maria is
getrouwd met heer Hugo de Roeij.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 163v

Soort akte: verlije

Datum: 23-3-1645

1e Comparant: Joncker Adolf van Raveschot ea

2e Comparant: Adriaen Martenss

Goederen: een perceel delle ende gronden, breet 22 roeden

Prijs: ƒ 341

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Willem van Ghents vaert

Noord: kijnderen
Arnout van Raveschot

Zuid: Stoffel
???

Bijz: Joncker Adolf van Raveschot mede namens Jan en
Robrecht Raveschot, zijn zonen, Maria Raveschot, zijn dochter. Maria is
getrouwd met heer Hugo de Roeij.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 163v

Soort akte: verlije

Datum: 23-3-1645

1e Comparant: Joncker Adolf van Raveschot ea

2e Comparant: Adriaen Gheldenss en Jan Corstiaen Metseler

Goederen: een perceel delle ende gronden, breet 16 roeden

Prijs: ƒ 246

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: kijnderen
Arnout van Raveschot

Zuid: Peeter de
Roeij

Bijz: Joncker Adolf van Raveschot mede namens Jan en
Robrecht Raveschot, zijn zonen, Maria Raveschot, zijn dochter. Maria is
getrouwd met heer Hugo de Roeij.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 169r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-4-1645

1e Comparant: Peeter Peeterss x Lijsken Adriaenssen ea

2e Comparant: Adriaen Willemss

Goederen: hun aandeel in de nalatenschap in 11½ Hoeve en polder
van Groot Waspick met cooper en Jacopsken Laureijssen

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Peeterss x Lijsken Adriaenssen, Cornelia
Wouterss x Matheus Jacopss namens Adriaen Bastiaenss Podtmaker (Bergen opten
Soom) (proc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 4-3-1645), mede namens
Wouter Bastiaenss (Breda) (proc voor Jacop
Weenen, not Breda, 1-4-1645) en Adriaenken Thomass namens Cornelis Bastiaenss
(Ghorcum) (proc voor Abraham Kemp, not Ghorcum, 25-2-1645). Kinderen van
Adriaen Wouterss en Bastiaen Wouterssen en erffg van Grietken Peeters za x
Adriaen Willemss.

Juni 1646 is de koopsom geheel voldaan.
Genoemd worden Claesken Thomas en Neelken Wouterss als ontvangers.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 169v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-4-1645

1e Comparant: Jacopsken Laureijssen wed Peeter Wouterss ea

2e Comparant: Dingeman Janss

Goederen: een huijs, hoff, erve ende saeijlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Vastaert Jacopssen en Wouter Wouterss Boeff

West: wed Peeter Adriaenss en Jan Janss Rijool

Noord: Her straet

Zuid: Vastaert
Jacopss

Bijz: Jacopsken Laureijssen wed Peeter Wouterss geassisteert
door Cornelis Mathijss voor ½ en Adriaen Wilmss wed Grietken Peeterss voor ½.

Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 169v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-4-1645

1e Comparant: Dingeman Janss

2e Comparant: Jacopsken Laureijssen wed Peeter Wouterss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wilmken Dingemans wed Dingeman Janss doet de laatste
betaling op 28-4-1650 aen Mariken Janss Coen en Wilbort Janss Coen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 170r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-5-1645

1e Comparant: Jan Jacopssen Cuijper ea

2e Comparant: Thomas Janss van Bommel, heemraet S'moer

Goederen: 1e ackerken met weijken

Prijs: ƒ 247

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Coenraet Janssen Smidt; zie 1

West: Adr Corn Wijngaerden; zie 1 oost

Noord: Peeter Janss
Cluijter; zie 1

Zuid: wed Jochim
Jacopss Meijensnijder; zie 1

Bijz: Jan Jacopssen Cuijper x Anneken Janss voor ¼, Aert
Adriaenssen de Bruijn namens Anneken en Adriaenken Hendericxss, tevens namens
Willemken Hendericxss, geassisteert door Gherit Dircxss (proc van 15-2-1645)
voor ¾.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 170v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-6-1645

1e Comparant: Cornelis Peetersen ea

2e Comparant: Joost Wilmss [?]

Goederen: een huijs, erve en gronden

Prijs: ƒ 662

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss, schout en Frans Adriaensen Boeser

West: Meerten Mathijss en Claes Anthoniss Freunen cs

Noord: Her straet

Zuid: zie west

Bijz: Cornelis Peetersen, Jan Cornelis Seuw x Maeijken
Peetersen, Jan Adriaensen Snijder x
Janneken Peeterss. Kinderen Peeter Janssen en Anneken Corneliss.

[?] in de kop staat Jan Cornelis Seuw.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 170v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1645

1e Comparant: Joost Wilmss [?]

2e Comparant: Cornelis Peetersen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
170v)

Prijs: ƒ 662

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Peetersen, Jan Cornelis Seuw x Maeijken
Peetersen, Jan Adriaensen Snijder x
Janneken Peeterss. Kinderen Peeter Janssen en Anneken Corneliss.

Op 23-3-1654 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 171r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-6-1645

1e Comparant: Wilm Lambertss x Adriaenken Peeterss Dolck

2e Comparant: Jan Adriaensen Snijder

Goederen: een huijske met hoff en erve, gekocht door Adriaenken
van Gherit Peeterss Dolck

Prijs: ƒ 575

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Heijnrick Franss

West: Jan Cornelis Seuw

Noord: Jan Cornelis
Seuw

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 171r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1645

1e Comparant: Jan Adriaensen Snijder

2e Comparant: Wilm Lambertss x Adriaenken Peeterss Dolck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijsken etc (zie folio
171r)

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-12-1660 is de wilceur geheel afgelost. Ook
genoemd wordt Gerit Peeterssen Clemaker. Int bijwesen van Peeter Ghielen en
Stoffel Ghielen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 171v

Soort akte: copie testament

Datum: 3-6-1639

1e Comparant: Adriaenken Cornelis wed Peeter Janss Mathijss

2e Comparant:

Goederen: testament voor notaris Adriaen Janss de Ruijter: drie
kinderen: Janneken, Maeijken en Cornelis

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Er is ook sprake van Wilmken Henricxss dochter van Neelken
Peeterss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 172v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-6-1645

1e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg

2e Comparant: Jan Pieterssen Puijs

Goederen: 4 mergen bossen, gecomen van Wouter Janss Hontkijnder
en Jochim Janss Ruijter, met Lendert Wouterss Hontkijnder, 2 percelen

Prijs: ƒ 1421

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Maeij Dielis; Adriaen van vessem

West: Jan Pieters met Gheer Adr Corn Wijngaert

Noord: Maeijken
Adriaens Cluijter; clooster van Emsteijn

Zuid: Dirck Arss
Waelwijck; clooster van Emsteijn

Bijz: 2e perceel west: Jan Janss van Beijeren.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 172v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-6-1645

1e Comparant: Jan Pieterssen Puijs

2e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg

Goederen: wilceur tbv de aankoop van bos (zie folio 172v)

Prijs: ƒ 1421

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Buijs, oudt schout van Waelwijck, verklaart
op 27-6-1654 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 173r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-7-1645

1e Comparant: Peeter Jochim Jan Berthoutss

2e Comparant: Thomas Janssen Schipper

Goederen: 2 stukken dellen

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Adriaenss Boeser

West: cooper met delle Lambert Wilmss

Noord: Claeijn
Waspick

Zuid: gemeene
stege en Herman Aertsen

Bijz: Zie de brieven zoals die bij Jan Wouterss en Pieter
Jochimss ontfangen zijn.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 173r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-7-1645

1e Comparant: Jan Huijg Vosch

2e Comparant: Jacop Jan Mathijssen en Mels Dircxsen, armmrs

Goederen: een huijs, hoff en delle

Prijs: ƒ 1200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Gijsbert Dingemans

West: Hendrick Andriesen Keijsers

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 173v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-7-1645

1e Comparant: Jacop Jan Mathijssen en Mels Dircxsen, armmrs

2e Comparant: Jan Huijg Vosch

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Metken Ghijsbertss wed Jan Huijgen Vosch verklaart op
20-1-1655 dat Adriaen Jan Mathijss en mels Thomas, armmrs, de wilceur geheel
hebben afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 174r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-7-1645

1e Comparant: joncker Adolff van Raveschot

2e Comparant: Jan Adams van Poppel

Goederen: ½ perceel gronden en bosschen, gemeen met kijnderen
vercooper, geheel breet 12 roeij

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: kijnderen
vercooper

Zuid: Willem
Arss

Bijz: Jan woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 174r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-9-1645

1e Comparant: Jacop Peeterss

2e Comparant: Wouter Jacopss Visscher, swager

Goederen: 2 geerden binnendijcx lant, gemeen met cooper en
weeskiujnderen van Meerten Huijbertss, in 6 geerden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Aert Adriaenssde Bruijn en Huijbert Peeterss

West: Cleijs Janss en Japicxken Laureijssen cs

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jacop woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 174v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1645

1e Comparant: Hendrick Adriaensen x Leendertken Arss ea

2e Comparant: Aert Gheritss Fransen

Goederen: een binnendijcxse dwersdeller; een binnendelle, beide
gecomen van Reijn Ghielis, grootvader

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Mathijss; Vroukens vaert

West: Vroukens vaert; Maeijken Adriaenss Panums ea

Noord: waterganck,
Armen met dellen van Maeij Lemmers

Zuid: Huijbert
Peeterss; Thonis Joosten

Bijz: Hendrick Adriaensen x Leendertken Arss en Huijbert
Adriaenss, swager, Kijnderen van Adriaen Lendertsen en Maeijken Reijnen.

2e delle: en Adriaen Janss Locht.

Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 174v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-11-1645

1e Comparant: Aert Gheritss Fransen

2e Comparant: Hendrick Adriaensen x Leendertken Arss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 174v)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick Adriaensen x Leendertken Arss en Huijbert
Adriaenss, swager, Kijnderen van Adriaen Lendertsen en Maeijken Reijnen.

Op 26-5-1649 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 175r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1645

1e Comparant: Jan Dircxsen van nederveen, schout Cappel

2e Comparant: Adriaen Janssen Podtmaecker

Goederen: ½ banck saeijlant, gemeen met weeskijnderen Jacop
Peetersen Rommen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Quekel

Belend
Oost: Quekel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Peeter
Bastiaenss en kijnder Jacop Ptrs Rommen

Zuid: Adriaen
Janss Arss

Bijz: Adriaen woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 175r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-12-1645

1e Comparant: Roeloff Peter Laurenss ea

2e Comparant: Cornelis Stevensen Swart en Jan Wouter Janss

Goederen: ½ in 2 mergen blockeling land, gecomen van Peeter
Laurenss, vader, met Roelant Clasen Beij
en Peeter Janss Cluijter

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: den Eijndenest

Belend
Oost: den Eijndenest

West: schout van S'moer

Noord: erffg Jan
Mathijss

Zuid: heere van
Montfoort

Bijz: Roeloff Peter Laurenss (S'moer) en Anthonis Adriaen
Meijer x Maeijken Peeter Laurenss de joncxste

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 175v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-12-1645

1e Comparant: Peeter Janssen Cluijter ea

2e Comparant: Cornelis Stevensen Swart en Jan Wouter Janss

Goederen: 1 mergen gronden

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: zie folio 175r

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Janssen Cluijter namens Roelant Claesen Beij,
laeckencooper te Breda. (proc not Gelden Roptod ?, Breda, 8-7-1645))

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 175v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-12-1645

1e Comparant: Adriaen Sijmonss Bol

2e Comparant: Thomas Janss van Bommel,swager

Goederen: ¼ perceel gronden, gecomen van Maeijken Vossen ? Za gemeen met suster Adriaen, cooper en Jan
Embrechts (CleijnDongen)

Prijs: ƒ 55

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Janneken Sijmonss Bol, suster

West: Jan Emmen voorss

Noord: Steven
Huijbrechtss Claeuwerss ?

Zuid: Marcelis
Adriaen Cluijter

Bijz: Adriaen en Thomas wonen te S'moer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 176r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1646

1e Comparant: Aert Pauwelss x Geritken Jacopss

2e Comparant: Peeter Thoniss

Goederen: ½ banck saeijlant, gemeen met Peeter Bastiaenss

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Quekel

Belend
Oost: Quekel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: erffg
Anthonis Adriaenss Leur

Zuid: Peeter
Bastiaenss met wederhelft

Bijz: Aert woont te Drongelen en Peeter te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 176r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1646

1e Comparant: Dingeman Janss en Cornelis Janss, broers

2e Comparant: Janneken Janss wed Jan Laureijss, moeder

Goederen: 1½ geerde lants, inden polder, met melis Hendericxss
in 2 geerden opten westencant in 9 geerden

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Aenken Commeren wed Jan Andriesen, zelfde

West: Cornelis Mathijss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Op 9-4-1650 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 176v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1646

1e Comparant: Wouter Janss, schout

2e Comparant: Huijbert Ghijsbertss,zijn vrouwe voorsoon

Goederen: een geerde lants, inden polder, in 3 geerden waarvan
Huijbert reeds 2 geerden heeft, in 12 geerden, gemeen met Wouter Janss

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss, schout, int zelfde stuk

West: kijnderen schout van Ghils za

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: de 2 geerden zijn Huijbert aengecomen van zijn
vaderlijck goet en erffdeelinge met zijn broer.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 176v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-1-1646

1e Comparant: Magdaleen Corn van Oisterwijck ea

2e Comparant: Cornelis Wilmss Cnaep, heemraet S'moer

Goederen: een bijster of perceel weijvelden, gemeen met Huijbert
Jans Rijcken, Ghielis Thoniss, weeskijnder Jan Adr Adriaenss Cluijter

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss Hontkijnder

West: erffg Jochim Jacopss Meijer

Noord: Dielis Vossen

Zuid: clooster
van Emsteijn

Bijz: Magdaleen Corn van Oisterwijck wed Jan Janss van
Beijeren

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 177r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1646

1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman

2e Comparant: Meerten Adriaenss van Ghesel

Goederen: 1¼ geerde lant = 1/6 in 8½, inden polder, gemeen met cooper en Nastiaen Gheritss

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas
Jansen Schipper en
Cornelis Mathijss

West: Theewen ? Mathijss en Adriaen Wilbertss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 177r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1646

1e Comparant: Frans Jansen

2e Comparant: Adriaen Corsten

Goederen: een perceel putten, gronden en moerleechten, gecomen
van Corst Marceliss za

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacop Thoniss

West: Adriaen jan Mathijssen

Noord: cooper

Zuid: Jan
Matheuss en kijnder Reijn ? Gieliss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 177v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1646

1e Comparant: Jan Wouter Janssen

2e Comparant: Jacop Jan Mathijss en Mels Dircxss, armmrs

Goederen: een perceel weijvelden

Prijs: ƒ 700

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Freijs Janss en steeg Vroukens vaert

West: Jan Peeter Gheenen

Noord: Aert
Peetersen Cuijl

Zuid: Jan Peeter
Gheenen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 177v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1646

1e Comparant: Jacop Jan Mathijss en Mels Dircxss, armmrs

2e Comparant: Jan Wouter Janssen

Goederen: wilceur tbv de aankop van land (zie folio 177v)

Prijs: ƒ 700

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 23-3-1646 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 178r

Soort akte: copie toestemming

Datum: 24-12-1645

1e Comparant: Frans Corstiaenss x ??? Janss

2e Comparant:

Goederen: Frans geeft toestemming tot het verkopen van land

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans is ruijter in het garnizoen tot Heusden.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 178v

Soort akte: copie

Datum: 30-12-1645

1e Comparant: Jacop Neu x Maeijken Janss

2e Comparant:

Goederen: Jacop geeft toestemming tot het verkopen van land

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacop is ruijter in het garnizoen van ritmeester
Steenhuijsen te Breda.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 179r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-1-1646

1e Comparant: Peeter Thomas Govertsen

2e Comparant: Thomas Adriaenss Bommeler

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Wilbert Corneliss

Noord: Huijpken
Peeter Godtschalck

Zuid: Anneken
Adrienss wed Adriaen Jacopsen Bommeler

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 179r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-1-1646

1e Comparant: Thomas Adriaenss Bommeler

2e Comparant: Peeter Thomas Govertsen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 179r)

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 23-9-1647 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 179v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-1-1646

1e Comparant: Peeter Thomas Govertsen

2e Comparant: Anthonis Joosten

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Maeijken Adriaen Panumss

Noord: cooper

Zuid: Aert Gerit
Franssen met dellekens Reijn Ghieliss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 179v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-1-1646

1e Comparant: Huijbert Corneliss Bervoetss

2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser

Goederen: ¾ buijtendijcxe dwersdelle, gemeen met Huijbert Janss

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Aert Adriaenss de Bruijn

Noord: Thomas Janss
Schipper met delle Vas Janss

Zuid: Armen van
Waspick

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 180r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1646

1e Comparant: Denis Janssen Haen ea

2e Comparant: Jan Wouter Janssen

Goederen: een banck bleckeling gronden tw de 6e banck

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen banck

Noord:

Zuid: Jan
Laureijssen Lantmeter

Bijz: Denis Janssen Haen (Cappel) voor ½ en Adriaen
Peetersen B?? en Adriaen Janssen Vosch samen voor de ½. Op 2-11-1646 is de
koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 180r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1646

1e Comparant: Denis Janssen Haen

2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen

Goederen: ½ banck blockeling gronden

Prijs: ƒ 40

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert of Ambachtsheeren grond

West: Cornelis Janss Vosch met wederhelft

Noord:

Zuid: erffg
Hendrick Arss Timmers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 180v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1646

1e Comparant: Peeter Arss Meulder x Janneken Crijnen ea

2e Comparant: Jan Jacopssen

Goederen: hun deel in 2 binnendellen, gemeen met cooper en overige
erffg

Prijs: ƒ 112

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: ; Maeijken Adriaenss Panumss en Willem Corneliss

Noord: Willem
Corneliss; erffg Cornelis Stevenss Swart

Zuid: Thomas
Adriaenss Bommeler; den Armen van Waspick

Bijz: Peeter Arss Meulder x Janneken Crijnen en Peeter
Melsen als erffg van Huijpken Peeter Godtschalck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 180v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-4-1646

1e Comparant: Herman Aertssen ea

2e Comparant: Faes Willemss, sijne huijsvrouwe voorzoon

Goederen: een delleke

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Arss Boeser

West: vercooper

Noord: dwerssteecgsken

Zuid: Her straet

Bijz: Herman Aertssen (Cappel) en Damiaen Joosten als voocht
van Wilm Jacopss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 181r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-4-1646

1e Comparant: Herman Aertssen

2e Comparant: Gherit Dircxss

Goederen: een buijtendijcxe delle

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de delle uit folio 180v

West: Thomas Janssen Schipper

Noord: dwerssteecgsken

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 181r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1646

1e Comparant: Jochim Dirck Rijcken x Maeijken Arss ea

2e Comparant: Adriaen Janssen Metseler

Goederen: ¾ van ½ en de ½
van de nalatenschap van Jan Aertsen
Metser: huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kerckpadt en Gerit Janss

West: wed Jochim Janssen Poetss, Thonis Ghielen

Noord: her straet

Zuid: kerckhove

Bijz: Jochim Dirck Rijcken x Maeijken Arss , weduwe van Jan
Aertsen Metser voor ½ en Bastiaen Franssen x Volken Janss en Dielis Ghijsbertss
als voocht van Aert en Maeijken Janssen ¾ van ½. Alle erffg van Jan Aertsen
Metser.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 181v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-4-1646

1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher ea

2e Comparant: Adriaen Adriaenss den Jongen ea

Goederen: een binnendelle en een perceel gecomen vande Bagijnen
van Heusden, zoals Mathijs Floren het gebruijckt heeft

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert; gelijk 1

West: Hoeff van Heukelom; gelijk 1

Noord: Jan Ghielen;
Huijbert Cornelis Timmerman

Zuid: Peeter
Deniss; Peeter Gheldenss

Bijz: Wouter Jacopss Visscher (Cappel) namens Huijbert
Cornelis Timmermans (Cappel) (proc not Adriaen de Ruijter, 15-4-1646).

Adriaen Adriaenss den Jongen, Peeter
Adriaenss den Ouden, Jan Adriaenss den Jongen, Peeter Adriaenss en Thonis
Adriaenss den Jongen, Jan Cornelis, swager en Lijsken Adriaens den Jongen.
Kinderen van Adriaen Adriaenss den Jongen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 182r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-4-1646

1e Comparant: Wouter Janss, schout, ea

2e Comparant: Damiaen Joosten

Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met overige erffg

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Michielss

West: wed Mathijs Janss met ¼

Noord: Thonis Clasen

Zuid: S'Gravenmoer

Bijz: Wouter Janss, schout, als voocht van Ghijsbert Dingemans, int bijwesen van
Adriaen Adriaenss den Jongen, oom van Ghijsbert.

Het lant wordt weer aan Ghijsbert in
bruijckleen gegeven. De rente kan met f 100 gulden afgekocht worden.

Op 5-11-1651 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 182v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-5-1646

1e Comparant: Jan Peeter Adriaen Geritss x Neelken Janss

2e Comparant: Henderick Janss

Goederen: 2 hont saeijlant

Prijs: ƒ 397

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: cooper

Noord: cooper

Zuid: erffg
Cornelis Stevenss Swart

Bijz: Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 182v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-5-1646

1e Comparant: Henderick Janss

2e Comparant: Jan Peeter Adriaen Geritss x Neelken Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 182v)

Prijs: ƒ 397

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 14-1-1649 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 183r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1646

1e Comparant: Gherit Janss x Neelken Melsen

2e Comparant: Peeter Wouterss

Goederen: 3 geerden leech lants, inden polder, in 6 geerden
opten oostencant, in 12 geerden

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheeps diep

Belend
Oost: cooper

West: Adr Jan Mathijss, Aert Adr de Bruijn, cooper, zelf

Noord: Masen

Zuid: Scheeps diep

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 183r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-6-1646

1e Comparant: Jan Aerden

2e Comparant: Cornelis Jochim Rijcken, swager

Goederen: een binnendijcxse dwersdelle

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matheuss

West: Vroukens vaert

Noord: Aert Gerit
Franss

Zuid: wed
Adriaen Rombers ?

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 183v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-6-1646

1e Comparant: Heijndrick vanden Kieboom

2e Comparant: Wouter Wouterss

Goederen: 4 geerden lants, inden polder, gemeen met Margrita en
Elisabeth vander Eijnde, in 12 geerden, gecomen van schoonouders

Prijs: ƒ 2231

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Ghijsbertss

West: Mathijs Schilders

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Heijndrick vanden Kieboom (G'berg) ipv Laurens, broer,
namens Joncker Jochim Frederick van Rustel, vendrich, x Maria vander Eijnde
(proc not Cor. C???, Steenbergen, 5-6-1646 en op 15-6-1646 G'berg)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 184r

Soort akte:

Datum:

1e Comparant: Aert Adriaens de Bruijn

2e Comparant:

Goederen: Aert moet f 2231 + 69 betalen ivm de koop van 4
geerden (zie folio 183v) zolas Wouter Wouters (namens Aert ?) heeft gekocht

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 184r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-7-1646

1e Comparant: Abraham Janss Sprangers x Adriaenken Bastiaenss

2e Comparant: Willem Joosten Brock

Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met wed Gerit Wilmss Timmer,
opten oostencant, gecomen van Bastiaen F??, schoonvader

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Goossens en Jan Janss Sprangers

West: Adriaen Jan Mathijss

Noord: ambacht van
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Abraham en Willem wonen te Cappel. Op 18-5-1648 is de
koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 184v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-10-1646

1e Comparant: Peeter Henricxss van Heijst ea

2e Comparant: Huijbert Janss de Bont

Goederen: ½ buijtendijcxse dwersdelle, gemeen met Jan Matheuss
za

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Mathijss

West: Vroukens vaert

Noord: Cornelis van
Ghelcom, doctoir Heusden

Zuid: Heijnrick
van Ghilse en Johannes Sprangeren

Bijz: Peeter Henricxss van Heijst (Tilborch) namens Maria
Peeterss van Heijst, dochter. (proc voor schepenen Tilborch, 8-10-1646)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 184v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1646

1e Comparant: Steven Jan Stevenss

2e Comparant: Cornelis Henrick Wilbortss

Goederen: een perceel wijveld

Prijs: ƒ 70

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Sijmon Janss vanden Broeck

West: Gasthuijs van G'berg

Noord: Oude vaert

Zuid: cloosters
steech

Bijz: Steven en Cornelis wonen te Rijen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 185r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1646

1e Comparant: Jan Pietersen x Dingenken Arss

2e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jongen en Wilmken Arss

Goederen: 1/3 in een huijs. Scheur, boomgaert en delle; 1/3
acker

Prijs: ƒ 1300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Ghijben, Adr Michielss, Corn Lambertss

West: Wouter
Wouterss

Noord: Oude straet

Zuid: Adriaen
Wilmss

Bijz: Adriaen en Wilmken zijn schoonbroer en zus. Betaald
worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 185r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-12-1646

1e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jongen en Wilmken Arss

2e Comparant: Jan Pietersen x Dingenken Arss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 1/3 huijs etc

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Peeters vanden Nieuwenhuijzen verklaart op
12-4-1659 dat Adriaen Driessen het restant van de halve wilceur heeft afgelost.
In 1664 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 185v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-1-1647

1e Comparant: Anthonie Dircxsen de Jongen

2e Comparant: Cornelis Jochimss Rijcken

Goederen: een perceel saeijlant, breet ontrent 6½ roeden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Thonis Dircxss

West: Marcelis Adriaenss Cluijter

Noord: cooper met ½ mergen gecomen van
Bast Arss

Zuid: Jan
Gheertswn Hoevener

Bijz: Betaald wordt met een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 185v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-1-1647

1e Comparant: Cornelis Jochimss Rijcken

2e Comparant: Anthonie Dircxsen de Jongen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 10-7-1649 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 186r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1646

1e Comparant: Ghelden Jacopssen van Campen ea

2e Comparant: Sacharijas Janss

Goederen: 3 hont saeijlant inde Meulenbanck

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bagijnen Banck

West: Hoeff van Heukelom

Noord: Pauwels
Freijss

Zuid: de kerck

Bijz: Ghelden Jacopssen van Campen,, Meerten Jacopssen van
campen en Johannis Sprangers x Aelken Jacopssen van Campen voor ½ en Philips
Corneliss Bollekens, Willem Joosten de Jongen x Aelken Corneliss Bollekens en
Willem Corneliss Bollekens vooor ½. Erffg van Lijsken Marceliss za x Willem
Jacop Anthonissen (Sprang)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 186r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1646

1e Comparant: Ghelden Jacopssen van Campen

2e Comparant: Willem Joosten de Jonge

Goederen: 1/6 inde hoeve van Willem Jacopss voors, inde Hoeff
van Heukelom: lant, huijs, scheur etc

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Vroukens vaert

Noord:

Zuid:

Bijz: Ghelden is mede erffg van Lijsken Marceliss za x
Willem Jacop Anthonissen (Sprang). Willem woont te Dongen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 186v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1647

1e Comparant: Jan Embrecht Peeterss x Hesterken Sijmonss Bol

2e Comparant: Thomas Janssen van Bommel

Goederen: ¼ perceel moergronden, aengecomen van Maeijken
Anthoniss wed Vas Janss Vermeulen

Prijs: ƒ 52

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: cooper

Noord: Steven
Huijbrechtss

Zuid: Marcelis
Arss Cluijter

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 186v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1647

1e Comparant: Cornelis Adriaen Deniss

2e Comparant: Maeijken Adriaen Deniss, suster, ea

Goederen: ¼ huijs, erve en saeijlant, gemeen met andere suster
en broeder; ¼ in ½ mergen saeijlant ten oosten ??? Willem Jacop Thonis

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel; erfg Lendert Dircxss

West: Willem van Ghents vaert; erfg Willem Jacopss

Noord: wed en
kijnder Lendert Jan Dircxss; zie 1

Zuid: Peeter
Gheldenss; Adriaen Jan Mathijss

Bijz: Cornelis Adriaen Deniss( Willem van Ghents vaert)
namens Denis Adriaen Deniss, broer (Sommekercke onder den Clijndert) (proc not
Jan van Dongen, Willemstadt).

Maeijken Adriaen Deniss, suster, voor ½
en de kinderen verweckt bij Adriaen Peeterss Spoel voor ½

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 187r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1647

1e Comparant: Maeijken Adriaen Deniss en kijnderen

2e Comparant: Pauwels Freijss

Goederen: 2 hont saeijlant

Prijs: ƒ 470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: vercoopers

Zuid: Peeter Gheldenss

Bijz: Maeijken Adriaen Deniss wed Adriaen Peeterss Spoel,
geassisteert door Cornelis haar broer, voor ½ en Thonis Peeterss Spoel als
voocht en Cornelis Adriaen Denis als toesiender vande 7 kijnderen voor de ½.

Belending oost west staat in akte verkeerd
om.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 187r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1647

1e Comparant: Lijsken Arss x Mathijss Janss ea

2e Comparant: Thonisken Arss wed Cornelis Andriessen

Goederen: 1/24 in de nalatenschap van het huijs van Cornelis
Andriessen, oom. Gelegen aende kerck en wat land te 11½ Hoeve

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Clasen

West: Adriaen Wilm Laurenss

Noord: Het straet

Zuid: waterganck

Bijz: Lijsken Arss x Mathijss Janss mede namens Cornelis
Arss, broer, (proc not Vlissingen, 4-4-1646) en Jan Adriaens (Wagenberch),
broer.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 187v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1647

1e Comparant: Jan Faes Corneliss x Lijnken Driesen

2e Comparant: Sijken Janss wed Adriaen Jochimss den Ouden

Goederen: een perceel saeijlant, groot ontrent ¾ hont, gecomen
van grootvader

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: coopster

West: wed, kijnder Lendert Jan Dircken

Noord: Sebastiaen de
Greeff en Willem Joosten Brock

Zuid: steegh
Hoeff van Heukelom

Bijz: Jan woont te Tilborch

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 187v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1647

1e Comparant: Willem Peeterss Mick en Huijbert Cornelis Bervoets

2e Comparant: Maeijken Peeterss wed Claes Anthoniss

Goederen: een perceel saeijlant en moerlant, gecocht van Jan
Bastiaen Timmerman, gedeelt tegen Adriaen Willem Laureijss

Prijs: ƒ 332

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Wouterss, Hendrick Keijsers; Andr Dingemans

West: Adriaen Willemss; zie 1; Jan Huijbert Vassen

Noord:

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Op 13-2-165o0 verklaren Willem Peeterss Mick, Adriaen
Arss x Jannneken Corneliss en de erffg van Thonis Janss dat de koopsom geheel
voldaan is.

Huijbert Cornelis verkoopt zijn deel
vande schuld aan Thomas Janss Schipper (f 166) op 9-5-1648.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 188r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-5-1647

1e Comparant: Wouter Adriaen Stevenss

2e Comparant: Huijbert Corneliss Bervoets

Goederen: zijn deel in een mergen gronden, gecocht door zijn
vader van Meerten Claes Bisschop, 2e nog een stuk land

Prijs: ƒ 12

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: vercooper

Noord: Huijbert Corn
met acker van Adr Henrixssen Panum

Zuid: Sgravenmoerse
moer

Bijz: Het tweede stuk land is gekocht van Peeter Jochim Jan
Berthouts. Het ligt aan het eind van de andere acker van cooper.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 188r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-5-1647

1e Comparant: Jan Peeterss Gheenen

2e Comparant: Jan Adriaen Geritsen

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Anthonis Janss Snijder

Noord: den Armen van
Waspick

Zuid: Anthonis
Peeterss

Bijz: Jan woont op Willem van Ghents vaert

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 188v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-5-1647

1e Comparant: Jan Adriaen Gertse [Croot]

2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen

Goederen: een binnendelle gecocht van Thonis Jacopss Meulder

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Anneken Corneliss

Noord: cooper

Zuid: Jan
Sijmonss

Bijz: Jan woont op Willem van Ghents vaert

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 188v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-5-1647

1e Comparant: Jan Cornelis A??? van Loon ea

2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen

Goederen: hun deel in een heijveldeken, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West:

Noord: Dirck Janss
en Sebastiaen de Roeij

Zuid: Jan
Sijmonss

Bijz: Jan Cornelis A??? van Loon, Sebastiaen de Roeij
(Capel), beide ziek en niet aanwezig en Dirck Janss (Cappel)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 189r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-5-1647

1e Comparant: Cornelis Janss Vosch

2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen

Goederen: ½ banck bleckeling gronden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnen banck

Belend
Oost: cooper

West: Bagijnen banck

Noord: erffg Adriaen
Quirijnssen

Zuid: erffg
Henrick Adriaenss Timmer

Bijz: Cornelis woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 189r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-6-1647

1e Comparant: Joost Willemss

2e Comparant: Damiaen Joosten

Goederen: ½ perceel bossen en gronden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Meerten Mathijss en wed Claes Thoniss Freunen cs

West: cooper en Wouter Janss schout en Cornelis Peeterss

Noord: Her straet

Zuid: sloot
acker

Bijz: Op 24-10-1648 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 189v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-10-1647

1e Comparant: Jan Dircxsen van Nederveen, schout Cappel, ea

2e Comparant: Seb Ptrss de Roeij en Adr Meertens, armmrs Cappel

Goederen: 1/8 in een buijtendelle, gemeen met Jan Janss
Spranger, cs

Prijs: ƒ 160

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Claes Thoniss cs

West: Wilm Joosten brock

Noord: ambacht van
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Jan Dircxsen van Nederveen, schout Cappel, en Adriaen
Aertsen (Cappel) namens Wouter Peeterss, soldaet onder Cappiteijn Gover??? te
G'berg (proc not Laurens vanden Kieboom, G'berg, 21-8-1647)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 189v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-10-1947

1e Comparant: Jochim Hendricxss

2e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs

Goederen: wilceur tbv de aankoop een acker saeijlant (zie folio
190r)

Prijs: ƒ 675

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-12-1650 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 190r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-10-1647

1e Comparant: Jochim Dirck Rijcken x Maeijken Adriaenss

2e Comparant: Jan Willemss Buijs

Goederen: een acker saeijlant met hoff en werff, gecomen van jan
Aertsen Metseler

Prijs: ƒ 760

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck Hendricxss Cleermaker en Adriaen Gijben

West: Hans Thoniss en Melis Hendricxss

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Jochim woont te 's Moer. Maeijken was wed van Jan
Aertsen Metseler.

Op 27-12-1651 is de koopsom geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 190r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-10-1947

1e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs

2e Comparant: Jochim Hendricxss

Goederen: een acker saeijlant gekocht van Adriaen Janss Boeff
waert inde Engel te Dordrecht

Prijs: ƒ 675

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Hansen

West: wed Jacop? Cleijss Jacopss

Noord: Her straet

Zuid: Peeter
Melsen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 190v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-11-1647

1e Comparant: Catelijn Janss lest wed Jan Janss

2e Comparant: Jan Adriaenss

Goederen: een geerde lants, inden polder, gem,een met cooper en
kijnder Jan Hanss, in 6 geerden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Peeterss

West: Jan Henricxss Rijool

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Catelijn wordt
geassisteert door Wilm Peeterss haere zoon.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 190v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-11-1647

1e Comparant: Ghijsbert Dingemanss

2e Comparant: Catelijn Janss lest wed Jan Janss

Goederen: een geerde lants, inden polder, in 9 geerden, gecomen
van Dingeman Michielss, met cooper, vercoopster en Corn Jac Buijs

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Melsen

West: erffg van
schout van Ghijlss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Catelijn wordt
geassisteert door Wilm Peeterss haere zoon.

Op 6-1-1649 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 192r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-11-1647

1e Comparant: Dirck Lendersen x Maeijken Wilmss

2e Comparant: Adriaen Wilmss, swager

Goederen: ½ huijs, erve en bogaert, gecomen van zijn schoonvader
za, gemeen met Theunken Janss, schoonmoeder

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Willem Laureijss

West: Wilm Lambertss

Noord: Her straet

Zuid: kijnderen
Heijnrick Adriaenss Schoenmaker

Bijz: Op 9-12-1651 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 192r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-11-1647

1e Comparant: Aenken Gheldenss

2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser

Goederen: een turfdelle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Truijcken Aert Scheppen erffg

Noord: Sant stege

Zuid: Freijs
Janss

Bijz: Aenken wordt geassisteert door Peeter Gheldenss,
broer. Op 5-4-1648 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 192v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-11-1647

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Jan Janss, soon

Goederen: ½ schuer en erve, saeijlant, hoff en bogaert, met
huijsken ?, gemeen met vercooper

Prijs: ƒ 450

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 192v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-11-1647

1e Comparant: Jan Janss, soon

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land etc (zie folio 192v)

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: OP 17-6-1650 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 193r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-11-1647

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Anthonis Joosten

Goederen: een turfdelle

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Truijcken Aert Scheppen erffg

Noord: Gerit Janss

Zuid: Aert Arss
de Bruijn

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 193r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-12-1647

1e Comparant: Pauwels Freijssen

2e Comparant: Matheus Peeterss en Adriaen Huibrechtss Schep

Goederen: een turffdelle, gecomen van zijn vrouws grootmoeder

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Truijcken Aert Scheppen erffg

Noord: Thom Janss
Schipper, Willem Corn, Pt Thom Goverden

Zuid: Adriaen
Corsten

Bijz: Pauwels woont op Willem van Ghents vaert

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 193v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1648

1e Comparant: Sijmon Adriaenss Rutten

2e Comparant: Adriaen Peeterss With

Goederen: een perceelken bijsters en gronden, gecomen van
Adriaen Lendersen

Prijs: ƒ 74

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Cornelis Buijs

West: Sijmen Peeterss Bollen

Noord: Sijmen
Peeterss Bollen

Zuid: Dirck
Wachtmanss

Bijz: Sijmon woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 193v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1648

1e Comparant: Neelken Wouterss Hantkijnt ea

2e Comparant: Huijbert Janss Rijcken, schipper

Goederen: 2 mergen bosschen, gemeen met erff Wouter Schilders nu
Jan Peeterssen Puijs

Prijs: ƒ 365

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Maeij Dieliss

West: Thomas Dircken

Noord: Thomas Dirck
Rijcken

Zuid: Jan
Pieterss Puijs

Bijz: Neelken Wouterss Hantkijnt wed Jochim Janss Rutten
(Sgravenmoer), geassisteert door Wouter Janss Rijcken en Jan Jochimss Rutten en
Jan Janss Cuijper x Engelken Jochimss Rutten

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 194r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1648

1e Comparant: Huijch Peeterss

2e Comparant: Adriaen Corsten en Bastiaen Franss, armmrs

Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met zijn moeder

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Heijnrick Adriaenss Schoenmakers

West: wed Wilm Huijgen

Noord: wed Wilm
Huijgen

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Huijch huurt het land weer en kan de rente afkopen met
f 54.

Op 5-3-1667 verklaren Adriaen Corneliss
Buijs en Jacop Woutersse Visscher dat de brief is geroijeert.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 194v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1648

1e Comparant: Commer Lambertss

2e Comparant: Bastiaen Franss en Adriaen Corsten, armmrs

Goederen: ½ acker saeijlants, gemeen met Frans Huijbertss, opten
oostencant

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas Janss

West: Frans Huijbertss

Noord: Her straet

Zuid: gemeenen
polders dijck

Bijz: Commer huurt het land weer terug en kan de rente
afkopen voor f 102.

Coeraet Adriaenss Baes en Mels
Dircxssen, armmrs verklaren op 18-10-1667 van Maeijken Corneliss Buijs wed
Commer Lambertss f 200 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 195r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1648

1e Comparant: Jenneken Corneliss wed Thomas Janssen Schipper ea

2e Comparant: Adriaenken Bastiaenss wed Heijnr Lendersen Scheur

Goederen: 1/3 binnen delle, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 110

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Damiaen Joosten en Jochim Henricxss

West: Wilmken Commeren

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Jenneken Corneliss wed Thomas Janssen Schipper
(geassisteert door Huijbert Corneliss) voor ½ en Jacop Janss, Michiel Pietrssen
x Burchtken Arss en Cornelis Aertsen als erff van Thomas Janssen voor ½

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 195r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1648

1e Comparant: Theunken Janss wed Willem Huijgen ea

2e Comparant: Joost Damen

Goederen: huijs, erve, hoff, boomgaert, gecomen van Willem
Huijgen za

Prijs: ƒ 1050

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Willem Lambertss

West: Willem Lambrechtss

Noord: Her straet

Zuid: kijnderen
Heijnrick Adriaenss Schoenmaker

Bijz: Theunken Janss wed Willem Huijgen geassisteert met
Mathijs Willems, zoon, voor ½ en Adriaen Willemss, zoon voor ½. Betaald wordt
via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 195v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-4-1648

1e Comparant: Joost Damen

2e Comparant: Theunken Janss wed Willem Huijgen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
195r)

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Theunken Janss wed Willem Huijgen voor ½ en Adriaen
Willemss, zoon voor ½. Op 9-12-1654 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 195v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1648

1e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea

2e Comparant: Jan Laureijss Lantmeter

Goederen: 6 geerden lant, inden polder, opten oosten cant in 18
geerden

Prijs: ƒ 2910

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Buijs, schout en Dirck Heijs met 6 geer

West: voornoemde erffg

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss
Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen
Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht
van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth
? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en
Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss
Schilderss) Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn
Rovelius, x Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x
Sijcken vande Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken
Wouterss wed Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not
G'berg, 3-4-1648) en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle
erffg van Mathijs Schilders.

Jan Laureijss woont te Sprang.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 196r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-4-1648

1e Comparant: Jan Laureijss Lantmeter

2e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 195v)

Prijs: ƒ 2910

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss
Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen
Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht
van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth
? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en
Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss
Schilderss) Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn
Rovelius, x Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x
Sijcken vande Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken
Wouterss wed Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not
G'berg, 3-4-1648) en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle
erffg van Mathijs Schilders.

Jan Laureijss woont te Sprang.

De wilceur is geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 196v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1648

1e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea

2e Comparant: Abraham Jacopss, hoeijschipper

Goederen: 6 geerden lant, inden polder, in 18 geerden

Prijs: ƒ 2790

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Laureijss Lantmeter met 6 geerden (zie 195v)

West: voorss erffg met 6 geerden

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss
Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen
Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht
van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth
? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en
Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss Schilderss)
Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn Rovelius, x
Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x Sijcken vande
Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken Wouterss wed
Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 3-4-1648)
en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle erffg van Mathijs
Schilders.

Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 196v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-4-1648

1e Comparant: Abraham Jacopss, hoeijschipper

2e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 196v)

Prijs: ƒ 2790

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss
Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen
Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht
van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth
? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en
Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss
Schilderss) Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn
Rovelius, x Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x
Sijcken vande Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken
Wouterss wed Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not
G'berg, 3-4-1648) en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle
erffg van Mathijs Schilders.

Betaald worct via een wilceur.

Op 30-4-1651 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 197r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1648

1e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea

2e Comparant: Adriaen Wilmss en Adriaen Janss Metser

Goederen: 6 geerden lant, inden polder, in 18 geerden

Prijs: ƒ 2778

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Abraham Jacopss

West: de Armen van Waspick

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss
Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen
Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht
van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth
? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en
Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss
Schilderss) Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn
Rovelius, x Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x
Sijcken vande Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken
Wouterss wed Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not
G'berg, 3-4-1648) en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle
erffg van Mathijs Schilders.

Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 197r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-4-1648

1e Comparant: Adriaen Wilmss en Adriaen Janss Metser

2e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 196v)

Prijs: ƒ 2778

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss
Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen
Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht
van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth
? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en
Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss
Schilderss) Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn
Rovelius, x Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x
Sijcken vande Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken
Wouterss wed Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not
G'berg, 3-4-1648) en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle
erffg van Mathijs Schilders.

Betaald worct via een wilceur.

Op 30-4-1650 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 197v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-4-1648

1e Comparant: Corstiaen Henricxss ea

2e Comparant: Pauwels Janss Thurnhout

Goederen: een huijs met een hoff, zoals gekocht van de erffg van
Adriaen Lendersen

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper met hoff van Henric Joch en Jac Huijbert

West: wed Jan Adriaenss Cuijper

Noord: Her straet

Zuid: wed Jan
Adriaenss Cuijper

Bijz: Corstiaen Henricxss en Jan Corstiaenss en Lijnken
Corstiaenss x Arnout Frederickx Rademaker.

Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 197v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-4-1648

1e Comparant: Pauwels Janss Thurnhout

2e Comparant: Corstiaen Henricxss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
197v)

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 12-11-1652 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 198r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-4-1648

1e Comparant: Pauwels Janss Thurnhout

2e Comparant: Mels Dircxss, oom

Goederen: ½ buijten delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 450

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jan Matheuss za

West: Willem Corneliss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 198r

Soort akte: waerborge

Datum: 26-4-1648

1e Comparant: Henric Jochimss van Alphen wed ? Marieken Willemss

2e Comparant: Jacop Huijbrechtss de Bruijn

Goederen: Henric staat borg voor de koop van een huis door
Jacop, ontrent Vroukens vaert

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Herstraet,
wed Corn Stevenss Swart en Huijbert Jan

Zuid: wed
Cornelis Stevenss Swart

Bijz: Waerborge met als onderpand twee buijtendelle:

west Vroukensvaert, Kijnderen Lambert
Janss Rommen bij Adriaenken Adriaenss noorden, wed Cornelis Stevens Swart
suijden, oost Jan Matheuss erffg.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 198v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-4-1648

1e Comparant: Bastiaen Janss x Anneken Arss

2e Comparant: Willem Joosten Brock en Peeter Thoniss Goverde

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Bagijnen Banck

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen Banck

Noord: Jan Adriaenss
Dolck

Zuid: Cornelis
Adriaen Deniss

Bijz: Bastiaen en Anneken wonen te Almkerk. Anneken is een
dochter van Adriaen Jochimss za (Cappel).

Willen en Thonis wonen veneneens te
Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 199r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1648

1e Comparant: Wouter Janssen Duijser x Theunken Janssen

2e Comparant: Aert Adriaensen Bommeler

Goederen: een binnen delle, tegen zijn susters ten deele
gevallen

Prijs: ƒ 125

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Wilbert
Corneliss

Noord: Aert Gherit
Franss

Zuid: Wilbert
Corneliss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 199r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-5-1648

1e Comparant: Jan Adriaenss de Bie x Liesbeth Henricxss vd Maes

2e Comparant: Adriaen Sebastiaen de Roeij

Goederen: zijn deel in een campken kant, groot ontrent 8 hont,
gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: ??? Gheritss

West: steech Willem van Ghents vaert

Noord: ambacht van
Nederveen

Zuid: ???
Gheritss

Bijz: Jan woont te Waelwijck en Seb. te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 199v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-5-1648

1e Comparant: Peeter Adriaenss Meulder x Janneken Krijnen

2e Comparant: Peeter Janss Dolck den Ouden en de Jongen

Goederen: zijn deel in twee turfdelle, aengecomen van Huijpken
Peeter ???schien, groot 3-¼ hont

Prijs: ƒ 363

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Hoeff van Heukelom

Belend
Oost: Hoeff van Heukelom

West: Vroukens vaert

Noord: Peeter Janss
Dolck

Zuid: erffg
Peeter Thoniss

Bijz: Peeter woont inde Vrijhoeve onder Cappel. Het lant
ligt gemeen met Peeter Huijbrechtss en Peeter Melsen.Op 28-8-1648 is de koopsom
geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 200r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-7-1648

1e Comparant: Aelbert Wijnantss

2e Comparant: Henrick Peeterss Back

Goederen: een huijs, erve en hoff, gecomen van Frans Wilmss
Cleermaker en gekocht van Anneken Corneliss

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jacop Huijberden

West: cooper

Noord: Her straet

Zuid: Jacop
Huijbertss

Bijz: Aelbert woont te Cappel. Betaald worct via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 200r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-7-1648

1e Comparant: Henrick Peeterss Back

2e Comparant: Aelbert Wijnantss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
200r)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 7-7-1654 heeft Neelken Arss Deniss wed Henrick
Peeterss Back (overl voor 1651) de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 200v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-9-1648

1e Comparant: Peeter Janss Dolck den Ouden ea

2e Comparant: Jan Gheritss, Jan Corsten en Adriaen Mertenss

Goederen: hun deel in de nalatenschap van Anneken Janss

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Janss Dolck den Ouden, Peeter Janss Dolck de
Jongen, Jan Adriaenss Meulder x Adriaenken Janss Dolck. Erffg van Peeter
Adriaenss Dolck hun oom za x Anneken Janss.

Adriaen Mertens is een neve van Anneke
Janss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 201r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1648

1e Comparant: Michielken Dingemans x Jacop Henricxss

2e Comparant: Peeter Thomas, secretaris

Goederen: 1/6 in 1e een delle en 2e 1/6 acker, aengecomen van
Heijlken Michielss, moije, gemeen met de andere erffg

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Buijs en Jochim Henricxss; Mels Hendr

West: Jenneken Corn wed Thomas Janssen; Adr Dircxssen

Noord: Adriaen Jan
Matheuss; dorpsdijck

Zuid: Her
straet; cloosters goet

Bijz: Procuratie van Michielken voor notaris Daniel Eelboo,
Dordrecht, 17-7-1648.

De acker ligt buijtendijcx ? Tegen Jan
Willemss Buijs oost en Adriaen Wilmss Laurenss west.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 201r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1648

1e Comparant: Michiel Peeterss x Brechtken Arss

2e Comparant: Cornelis Aertss

Goederen: een perceel bleckeling gronden, gemeen met Huijbert en
Aert Adriaens de Bruijn, aengecomen van Thomas Janss Schipper, oom

Prijs: ƒ 52

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Thomas Goverden

West: Truijcken Aert Scheppen

Noord: Aert
Adriaenss

Zuid: Matheus
Peeterss

Bijz: Michiel woont in Bergen opten Soom

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 201v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-11-1648

1e Comparant: Jacop Huijbert Geldens

2e Comparant: Peeter Wouterss

Goederen: 2¼ hont saeijlant, gekocht van Jan Jan Thoniss

Prijs: ƒ 418

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Groote Gheer

Belend
Oost: Groote Gheer en cooper

West: Jan Geritss Hoevener

Noord: Jacop Jan
Mathijss

Zuid: Jan Wouter
Janss cs

Bijz: Jacop woont te Cappel. Op 7-4-1649 is de koopsom
geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 201v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1648

1e Comparant: Jan Geritss Hoevener

2e Comparant: Cornelis Adriaenss Meulder

Goederen: ½ mergen saeijlant, gekocht van Lambert Willemss,
gemeen met Aert Adriaenss de Bruijn

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Groote Gheer

Belend
Oost: Groote Gheer

West: wed Adr Jacopss Bommeler en vercooper

Noord: Cornelis
Aertss

Zuid: Adriaen
Jan Matheuss

Bijz: De erffg van Jan Geritss Hoevener verklaren dat de
koopsom op 5-1-1664 geheel is voldaan.

Peeter Anthoniss vander Maes x Theunken
Janssen, ??? Janss Geritss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 202r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1648

1e Comparant: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden ea

2e Comparant: Jan Jan Matheuss

Goederen: een huijs, hoff en saeijlant, gecomen van Ant Dircxss
de Jonge

Prijs: ƒ 1609

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaertse grippel

West: Cornelis Jochimss

Noord: Adriaen
Corsten

Zuid: erffg Jan
Gertsen Hoevener

Bijz: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden als voocht en
Marcelis Adriaenss Cluijter als toesiender vande 5 kinderen van Anthonis
Dircxssen Melen den Jongen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 202r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-12-1648

1e Comparant: Jan Jan Matheuss

2e Comparant: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
202r)

Prijs: ƒ 1609

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 28-7-1663 is de wilceur geheel afgelost. Het laatse
deel is betaald door Anthonis Jan Teeuwen en Matheus Janss aan Adriaen Arss den
Jonge en Jacop Jan Mathijss, armmrs.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 202v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1648

1e Comparant: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden ea

2e Comparant: Cornelis Geritss

Goederen: twee perceelken bleckeling gronden

Prijs: ƒ 28

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: ; 2e Jan Peeterss Geenen

West: ; Peeter Thomas Goverden

Noord: Jacop Jan
Mathijss

Zuid: erffg
Truijcken Maes

Bijz: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden als voocht en
Marcelis Adriaenss Cluijter als toesiender vande 5 kinderen van Anthonis
Dircxssen Melen den Jongen. Op 3-1-1651 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 203r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-12-1648

1e Comparant: Wouter Jansen van Raemsdonck ea

2e Comparant: Aert Dingemanssen

Goederen: 1/3 acker saeijlant
met gronden en putten, gemeen met kijnderen Adriaen Michielss en Peeter
Thomas secretaris

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Melis Hendricxss en Jan Willemss Buijs

West: Adriaen Dircxss en erffg Claes Thoniss

Noord: Dorpss goet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Wouter Jansen van Raemsdonck, Thonis Cleijsen van
Driel x Lijsbeth Janss, Cornelis Bastiaenen x Sa???ken Janss (allen te Stijen).
Mede erffg van Heijlken Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 203r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-12-1648

1e Comparant: Wouter Jansen van Raemsdonck ea

2e Comparant: Aert Dingemanssen

Goederen: 1/3 delle, gemeen met kijnderen Adriaen Michielss en
Peeter Thomas secretaris

Prijs: ƒ 625

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Buijs en Jochim Hendricxss

West: Jenneken Corneliss wed Thomas Janssen

Noord: Adriaen Jan
Matheuss

Zuid: Her straet

Bijz: Wouter Jansen van Raemsdonck, Thonis Cleijsen van
Driel x Lijsbeth Janss, Cornelis Bastiaenen x Sa???ken Janss (allen te Stijen).
Mede erffg van Heijlken Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 203v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1649

1e Comparant: Adriaeken Franssen wed Corneliss Stevenss Swart ea

2e Comparant: Gherit Janss

Goederen: ½ turfdelle, gemeen met cooper, gekocht van Cornelis
Michielss en zijn huijsvrouwe kijnder

Prijs: ƒ 265

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erffg Truijcken Aert Scheppen

Noord: Adriaen
Jacopss Baes

Zuid: Anthonis
Joosten

Bijz: Adriaeken Franssen wed Corneliss Stevenss Swart
(geassisteert door Cornelis Jochim Rijcken) voor ½ en Anthonis Wouterss x
Anneken Corneliss, Frans Corneliss, Gerit Corneliss, Steven Corneliss en Peeter
Corneliss. De schout etc als oppervoogden van Anthonij en Willem Corneliss voor
½. Alle erffg van Cornelis Stevenss Swart.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 204r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-1-1649

1e Comparant: Dirck Arss Waelwijck

2e Comparant: Jan Janss Gheerden

Goederen: een perceel saeijlant, gronden putten etc opten
Santschel, groot 15 à 16 hont

Prijs: ƒ 700

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Santschel, Bagijnen banck

Belend
Oost: ambachtsheeren Ravenschot

West: Bagijnen banck

Noord: Thomas Dirck
Rijcken

Zuid: vercooper,
Adr Jochim Rijcken, Geertruijt Aert ea

Bijz: Dirck woont te Sgravenmoer.

Belending zuijd: Steven Huijbertss
Clauwaertss.

Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 204r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-1-1649

1e Comparant: Jan Janss Gheerden

2e Comparant: Dirck Arss Waelwijck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 204r)

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 204v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-1-1649

1e Comparant: Peeter Thomas Goverden ea

2e Comparant: Huijbert Janss de Bont

Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck Lenderss

West: Denis Peeterss Haen

Noord: Neelken
Wouter Wilmss

Zuid: Anthonis
Joosten

Bijz: Peeter Thomas Goverden voor ½ en Wouter Peeterss,
Adriaenken Peeterss, Maeijken Peeterss en Dingenken Peeterss, kinderen Peeter
Thomass en Adriaenken Willemss za voor ½.
Zij worden geassisteert met Jan Willems Cloot, hun oom

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 204v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-1-1649

1e Comparant: Jan Henricxss

2e Comparant: Huijbert Henricxss, broer

Goederen: ¼ huijs, hoff, boomgaert en delle, gemeen met
Huijbert, Maeijken en Wilmken Henricxss

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jenneken Cornelis wed Thomas Janss Schipper

West: Jan Willemss Buijs

Noord: polder van
groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 205r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1649

1e Comparant: Gielis Corstiaen Bisschop ea

2e Comparant: Cornelis Adriaen Deniss

Goederen: ½ van 3 hont saeijlant, gemeen met wed Lendert Dircxss

Prijs: ƒ 168

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adr Jochimss den Ouden en Willem Joosten Brock

West: Cornelis Adriaen Deniss en Adriaen Jan Thijss

Noord: Willem
Joosten Brock

Zuid: Peeter
Gheldenss

Bijz: Ghielis Corstiaen Bisschop x Maeijken Lenderss,
Adriaenken lenderss (geassisteert door Ghielis), Wouter Wouterss Mandemaker x
Janneken lenderss, Thonis Thonissen den Langen x Dingeken lenderss, Anneken
Lenderss (geass. Door Ant Dircxss Melen), Neeleken Lenderss (gess door Wouter
Wouterss Mandemakers) en Wouter Thomass wed Peeterken Lenderss. Alle erffg van
Lendert Dircxss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 205v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-2-1649

1e Comparant: Dingen Anthonis

2e Comparant: Cornelis Joosten Coenen

Goederen: 6 geerden lants, gecocht van Samuel Adriaenss Potter

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbertsen Vassen

West: Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: buijtendijcxse
dwersloot

Bijz: Dingen woont te Raemsdonck en Cornelis te G'berg.
Dingen huurt het land weer en kan de rente afkopen voor f 800.

Op 26-5-1661 is de wilceur geheel
betaelt.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 206r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1649

1e Comparant: Jan Thoniss x Maeijken Janss ea

2e Comparant: Bastiaen Franss, sweervader ea

Goederen: ½ acker saeijlant, gecomen van hun vader

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Henricxss

West: Wilmken Commer Claesen

Noord: waterganck

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Jan Thoniss x Maeijken Janss en Aert Janss Fiersen ?,
swager.

Bastiaen Franss, sweervader, en Adriaen
Janss Fiersen, broer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 206r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1649

1e Comparant: Huijbert Sijmonss x Dingenken Martens ea

2e Comparant: Grietken Aerden

Goederen: ¼ binnen delle, gemeen met wed Thonis Janss ? en
cooperse, aengecomen van Adriaen Michiel Jacobs z , schout S'moer

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Joost en Jan Wilmss

West: Jochum henricxss en Jan Willemss Buijs

Noord: polder groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Huijbert Sijmonss x Dingenken Martens (Raemsdonck) en
Jan Martens. Kijnderen Meerten Aerden. Grietken woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 206v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1649

1e Comparant: Wouter Janss Duijser x Theunken Janss

2e Comparant: Anthonis Janss Snijder

Goederen: een buijten delle, gecomen van sijn huijsvrouwe vader

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Adriaenssen de Bruijn

West: erffg Thomas Janss Schipper

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Wouter woont te Cappel. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 206v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-2-1649

1e Comparant: Anthonis Janss Snijder

2e Comparant: Wouter Janss Duijser x Theunken Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 206v)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 12-3-1651 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 207r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1649

1e Comparant: Anthonis Wouterss

2e Comparant: Mels Adriaenss van Gesel

Goederen: een huijs, hoff, saeijlant en gronden

Prijs: ƒ 1350

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Janss Snijder

West: erffg Adriaen Dircken

Noord: Her straet

Zuid: Huijbert
Gerit Franssen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 207r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-3-1649

1e Comparant: Mels Adriaenss van Gesel

2e Comparant: Anthonis Wouterss

Goederen: wilceur tbv de aamkoop van een huijs etc (zie folio
207r)

Prijs: ƒ 1350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-9-1658 is de wiloceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 207v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1649

1e Comparant: Frans Corneliss Swart

2e Comparant: Anthonis Wouterss, swager

Goederen: ¼ huijs, hoff, erve en saeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Corsten

West: dwersloot

Noord: henrick janss

Zuid: Cornelis
Jochim Rijcken

Bijz: Frans woont te S'moer. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 207v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-3-1649

1e Comparant: Anthonis Wouterss, swager

2e Comparant: Frans Corneliss Swart

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ¼ huijs etc (zie folio
207r)

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 10-4-1653 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 208r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1649

1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten ea

2e Comparant: Anthonis Dirccxss Melen den Ouden

Goederen: ½ in een halff banck en 1 hont saeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Dirck Janss

Noord: cooper

Zuid: Jan
Sijmonss

Bijz: Sebastiaen Peeter Corsten (Cappel) namens Jacop Peeter
Corsten, broer (proc voor not Verboom G'berg)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 208r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-4-1649

1e Comparant: Huijbert Peeterss Podtmacker

2e Comparant: Jan peeterss, broer

Goederen: ¼ acker saeijlant, gemeen met Lijnken Peeter Arss, hun
moeder en Jan henricxss, swager

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Gerit Janss

West: Gerit Dircxss en Adriaen Adriaenss Cleermacker

Noord: cloosters
goet

Zuid: Her straet

Bijz: Huijbert woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 208v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-4-1649

1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea

2e Comparant: Aert Dingemanss

Goederen: 1/3 in een acker saeijlants, gronden putten etc,
aengecomen van Heijlken Michielss met kijnder Adr Michielss en Aert Dingeman

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mels Henricxss en Jan Wilmss Buijs

West: Adr Dircxss en erffg Claes Thoniss

Noord: dorps goet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Peeter Thomas, secr,voor 1/6 inde goederen gekocht van
Heijlken Michielss, Michielken Dingemanss en Ghijsbert Dingemanss mede erffg
van Heijlken voor 1/6

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 208v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-4-1649

1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea

2e Comparant: Aert Dingemanss

Goederen: 1/3 in een acker delle gemeen met kijnder Adr
Michielss en Aert Dingeman

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochim Henricxss en Jan Wilmss Buijs

West: Janneken Cornelis wed Thomas Janss

Noord: Adriaen Jan
Matheuss

Zuid: Her straet

Bijz: Peeter Thomas, secr,voor 1/6 inde goederen gekocht van
Heijlken Michielss, Michielken Dingemanss en Ghijsbert Dingemanss mede erffg
van Heijlken voor 1/6.

De koopsom, voor beide percelen samen,
is op 28-4-1650 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 209r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-5-1649

1e Comparant: Sijmon Janssen vanden Broeck

2e Comparant: Anthonis Willemsen en Jacop Baltussen

Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden lant

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingen Anthonis

West: Sijmon vanden Broeck met 6 andere

Noord: buijtendijcxse
dwersloot

Zuid: Jan
Jacopss Timmermans

Bijz: Antonis en Jacop wonen te G'berg. Op 7-2-1654 is de
wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 209v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-5-1649

1e Comparant: Peeter Melsen en Jan Janss van Loon, armmrs R'dk

2e Comparant: Sijmon Janssen vanden Broeck ea

Goederen: een perceel erven: Leerkens Steker, inden polder

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Leerkens Steker

Belend
Oost: cooperse

West: Huijbert Adriaen Conincx

Noord: Leerkens
Steker

Zuid: Adriaen Arden

Bijz: Sijmon Janssen vanden Broeck tbv Dingen Anthonis zijn
schoonmoeder

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 209v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-5-1649

1e Comparant: Bastiaen Janss x Anneken Adriaen Jochumss

2e Comparant: Adriaen Corsten

Goederen: een buijten delle aldaer gelegen van Adriaen Jochumss
zijn schoonvader

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Rutten Steech

West: kijnderen Gerit Franss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Bastiaen woont te Almkerk

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 210r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-6-1649

1e Comparant: Frans Huijbertsen

2e Comparant: Maeijken Cornelis Maes wed Melis Colander

Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden lants, inden
polder, in 6 geerden

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Jan Wilmss Schuijffhil

West: Huijbert Cornelis met 6 geerden

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Maeijken woont te G'berg.Op 21-3-1651 is de wilceur
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 210v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-10-1649

1e Comparant: Peeter Jacopssen

2e Comparant: Dirck Hendricxssen Cleermaker

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs Wilmss en Adriaen Wilmss

West: Melis Hendrickss

Noord: Melis
Hendrickss

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Peeter woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 211r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-10-1649

1e Comparant: Jasper Huijgen wednr Anthonette Daems ea

2e Comparant: Cornelis vander Loo en Maria vander Loo

Goederen: ½ in 12 geerden, gemeen met cooper en vrouwe van
Blocklant

Prijs: ƒ 2625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouterss

West: erffg Lijsken Jan Cleijsen

Noord: Masen

Zuid: Henrick
Luijten Ambacht

Bijz: Jasper Huijgen wednr Anthonette Daems (Grave) mede
namens zijn 11 kijnderen en Jan zoon van Jacop Daems als erffg van Maria
Joosten vander Loo (Grave)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 211v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-10-1649

1e Comparant: Adriaen van Blocklant ea

2e Comparant: Damis Schuijffhil

Goederen: 2 geerden, inden polder, gemeen met cooper opten
westencant

Prijs: ƒ 1425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: oudt kerckhoff en gemeene dorps dijck

West: Wouter Wouterss cs

Noord: Masen

Zuid: polders
dijck

Bijz: Adriaen van Blocklant namens Cornelis vander Loo,
schepen Dordrecht, en Maria vander Loo,
vrouwe van Blocklant (proc schepenen van
Dordrecht, 15-10-1649), Jasper Huijgen (Grave) en kijnderen. Erffg Maria Janss
vander Loo.

Damis is oud burger van G'berg.

Februari 1652 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 212r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-11-1649

1e Comparant: Michiel Janss Timmermans ea

2e Comparant: Engeleken Gheldens wed Huijbert Corn Timmermans

Goederen: ½ binnen delle, gemeen met cooperse, 2e ½ binnendelle;
3e ½ een binnen delleken

Prijs: ƒ 232

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert; zie 1; zie 1

West: Anneken Corneliss; zie 1; dwers delle

Noord: Anneken
Corneliss; kijnder Adr Adrss den Jongen; 2

Zuid: Jan Ptrsen
Gheenen, 1e delle; erffg Adr Jochumss

Bijz: Michiel Janss Timmermans en Cornelis Janssen
Timmermans, broers, mede namens Berent Baltussen van Rotterdam x Heijlken
Janssen Timmermans (proc voor schepenen 18-3-1649) en nemans Meijken Janss
Timmermans (schepenen Raemsdonk, 1-6-1649) en Jacop Servaessen voor ½. Nelken
Cornelis wed Cornelis Segers (Raemsdonck), geassisteert met Handrick Corneliss
en Vas Corneliss, zonen, voor ½. Erffgenamen van Huijbert Cornelis Timmermans
(Ruppel)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 212v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1649

1e Comparant: Sijmon Janssen vanden Broeck

2e Comparant: Coenraet Griffoenssen, capiteijn oorlogsschip

Goederen: 6 geerden lants, inden polder

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: Dingen Anthoniss en kijnderen

Noord: buijtendijcxse dwersloot

Zuid: Jan
Jacopssen Timmerman

Bijz: Sijmon woont te Raemsdonck. De 6 geerden worden
wederom verleden. De rente kan afgekocht worden met f 100. Op 30-3-1650 is de
wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 213v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-11-1649

1e Comparant: Sijmon Janssen vanden Broeck

2e Comparant: Jan Jacopssen Timmerman

Goederen: 6 geerden lant, in 12 geerden, inden polder, gemeenm
met cercooper

Prijs: ƒ 1175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Armen van Raemsdonck, Jan Huijbertssen Vassen

West: Sijmon Janssen vanden Broeck met andere 6 geerden

Noord: buijtendijcxse
dwersloot

Zuid: cooper

Bijz: Jan en Sijmon wonen te Raemsdonck.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 214r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1650

1e Comparant: Cornelis Janss Wijten

2e Comparant: Hendrick Janss

Goederen: een perceelken lant gecomen van zijn vader za bij
testament, gelegen inden binnenhoff van cooper

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: cooper

Noord: Janneken
Cornelis wed Anthonis Janss

Zuid: wed
Cornelis Stevenssen Swart

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 214r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-12-1649

1e Comparant: Cornelis Vassen Vermeulen ea

2e Comparant: Claes Jacopss Tack

Goederen: ½ mergen moergrond

Prijs: ƒ 42

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Elff mergen

Belend
Oost: Anthonis Palnick cs

West: Elff mergen

Noord: Heijnrick van
Ghilss cs

Zuid:

Bijz: Cornelis Vassen Vermeulen namens Peeter Roeloffsen x
Adriaenken Jacop Daem (Oosterhout),
Henrick Corneliss x Dingeken Jacop Daem voor ½ en Barbel Janss wed Jacop Daem
voor ½. (proc voor schepenen S'moer, 20-11-1649).

Claes woont te S'moer.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 214v

Soort akte: copie vrijgift

Datum: 6-5-1649

1e Comparant: Jan Drabbe ea

2e Comparant: Nicolaas Mathijssen Weijdemans

Goederen: verklaring van verkoop van 6 geerden

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Woutersen

West: Jan Huijbertsen

Noord: Maes

Zuid: dwersloot

Bijz: Jan Drabbe, not Breda, namens Dingen Anthonis wed Adriaen Frunnen
(Raemsdonck)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 215r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1649

1e Comparant: Dielis Corsten Bisschop x Maeijken Lendersen

2e Comparant: Thonis Thonissen den langen

Goederen: ½ mergen saeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Pauwels Freijssen

West: erffg Willem Jacop Thonissen

Noord: Pauwels
Freijssen

Zuid: Pauwels
Freijssen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 215v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1649

1e Comparant: Thonis Thonissen den langen

2e Comparant: Pauwels Freijs

Goederen: 2 hont saeijlant in de voors halven mergen (zie folio
215r)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West:

Noord: cooper

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 216r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1650

1e Comparant: Sijmon Janssen vanden Broeck

2e Comparant: Jan Jacopssen Timmerman

Goederen: 6 geerden lant, inden polder, in 12 geerden

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jacopssen Timmerman met andere 6 geerden

West: Dingen Anthonis

Noord: buijtendijcxse
dwersloot

Zuid: Jan
Jacopssen Timmerman

Bijz: In akte heet Sijmon: Brock en in kop: Broock.

De prijs is inclusief een wilceur van f
606 (7-5-1644) tbv Anthonis Willems en Jacop Baltussen en nog een van f 100 van
16-11-1644 tbv Coenraet Grijfffoensen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 216v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1650

1e Comparant: Anthonis Wouterss

2e Comparant: Handrick Franssen, swager

Goederen: een perceelken saeijlant, gecomen van haren vader

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Corte Maten

Belend
Oost: de Kerck van Waspick

West: Hendrick Andriesen keijsers

Noord: sloot van de
grond

Zuid: de Corte
Maten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 217r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1650

1e Comparant: Handrick Franssen

2e Comparant: Anthonis Wouterss, swager

Goederen: ¼ buijten delle, gemeen met Mels Jansen en cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: pastoors delle

West: kercken delle

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 217v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1650

1e Comparant: Damiaen Joosten ea

2e Comparant: Claes Mathijss Weijdemans, schoenmaker Breda

Goederen: 6 geerden lant, inden polder

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbertss Vassen

West: Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: buijtendijcxse
dwersloot

Bijz: Damiaen Joosten namens Dingen Anthonis (Raemsdonck,
proc not Jan Drabbe, Breda).

De koopsom is incl. een wilceur van f
800 tbv Cornelis Joosten Coenen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 218r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-3-1650

1e Comparant: Adriaen Jansen Podtmaker

2e Comparant: Jan Sijmonssen Hoevener

Goederen: ½ banck saeijlant, gemeenm met kijnderen Jacop
Peeterss Rommen za

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Peeter
Bastiaensen

Zuid: vercooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 218r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-3-1650

1e Comparant: Adriaen Cornelis

2e Comparant: Pauwels Freijs

Goederen: 1/8 binnen delle: Calbaer delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Calbaer delle, Jan Sijmonssen Hoevener

Belend
Oost:

West: Meulen banck

Noord: Adriaen
Meertens met ¼

Zuid: Jan
Sijmonssen Hoevener

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 218v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-3-1650

1e Comparant: Dirck Willem Cop ea

2e Comparant: Peeter Jansen Vrolijck

Goederen: ½ en 1/8 van dander ½ perceelken bijsters, gronden en
weijvelden, gemeen met Dirk Janssen Cop

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Thomas Dircken

West: Truijcken Maes

Noord: Jan Cornelis
Cop

Zuid: Molen Lije

Bijz: Dirck Willem Corp en Adriaen Sijmons Bol x Peeterken
Janssen Cop. Dirck en Adriaen wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 218v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1650

1e Comparant: Jan Thomassen ea

2e Comparant: Claes Thonissen

Goederen: hun deel van 9 geerden lant, inden polder, aengecomen
van Aenken Coopman, gemeen met Jan Huibrechts Vassen en cooper

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gasthuijs van G'berg

West: Janneken Laureijss int selve stuk

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan Thomassen, Cornelis Gherits Hollander x Anneken
Thonis en Peeter Thomas, secretaris, voor Handrick Thonis en Ghijsbert Geerits
Hoeffnagel x Janneken Thonissen. Op 3-1-1651 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 219r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1650

1e Comparant: Claes Thonissen

2e Comparant: Jan Huijbertssen vassen

Goederen: ¼ acker saeijlant opten noostencant met cooper,
aengecomen van zijjn huijsvrouw

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs Willemss

West: Huijbert Janssen Hoevener

Noord: de veldekens
daer teijnde gelegen

Zuid: Her straet

Bijz: Op 3-5-1651 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 219v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-4-1650

1e Comparant: Catelijn Janssen wed Jan Janssen

2e Comparant: Janneken Jacops tbv Peeterken Jacopss, suster

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Melsen

West: Cornelis Jacopssen

Noord: Her straet

Zuid: de
veldekens daer teijnde

Bijz: Catelijn wordt geassisteert door Willem Peeterss, haar
zoon.

Peeterken woont te Amsterdam.

De acker wordt wederom verleden. Er
wordt regelmatig rente betaald.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 220r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-5-1650

1e Comparant: Dingen Anthonis

2e Comparant: Damiaen Johannis Broij ea

Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden lant, inden
polder, in 12 geerden

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouterss

West: Claes Adriaenss Hoevener

Noord: Masen

Zuid: buijtendijcxse
dwersloot

Bijz: Dingen woont te Raemsdonck en wordt geassisteert door
Sijmon Janss vanden broeck, swager.

Damiaen Johannis Broij, dienaar des
goddelijk woord (Sprang) als voocht en |jasn Claesen keijsers als toesiender
van het kijnt van Anthomnis Janss vanden Werck: Jan Anthonissen.

De erffg van Jan Anthoniss verklaren op
21-3-1661 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 220v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-5-1650

1e Comparant: Frans Huijbertss

2e Comparant: Peeter Thomas, secetaris, ea

Goederen: 3 geerden lant, inden polder, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 1488

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Jan Willems Schuijfhil

West: Huijbert Corneliss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Peeter Thomas, secetaris, en t weeskijnt van Maeijken
Thomas x Anthonis Michiel Otgens, Jan Ghijsberts x Theunken Thomas, Mels Thomas
en Jan Adriaenss Teuling, kinderen van Grietken Jacopss. Op 21-3-1651 is de
koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 221r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-5-1650

1e Comparant: Ghijsbert Dingemans

2e Comparant: Jacop Wouterss Visscher

Goederen: ½ acker saeijlant met de veldekens, gemeenm met
vercooper

Prijs: ƒ 250

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Corte Maten

Belend
Oost: vercooper met ¼

West: wed Mathijs Janss

Noord: Antonis
Clasen

Zuid: de Corte
Maten

Bijz: Op 26-3-1652 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 221v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1650

1e Comparant: Peter Thomas Goverden ea

2e Comparant: Jan Jacopssen Baes

Goederen: een binnen delle, gecomen van zijn schoonmoeder

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Truijcken
Aert Scheppen

Noord: Cornelis
Janss wijff

Zuid: Peeter
Jochumss

Bijz: Peter Thomas Goverden namens Cornelis Adriaenss x
Adriaenken Peeterss (proc voor not Adr de Ruijter, Waspick, 28-5-1650)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 222r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-4-1650

1e Comparant: Jan Willemss Cloot

2e Comparant: Mathijs, Adriaen
en Alijdt Corneliss

Goederen: ½ moerbicker ? Saeijlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: coopers

Noord: sloot
veldekens

Zuid: hooffkens
vercooper

Bijz: Op 6-1-1651 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 222v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-6-1650

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Jacomijnken Janss, dochter

Goederen: een perceel saeijlant, hoff en boomgaert

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jacopss Vaderjan

West: Mooninck van Stantroosen

Noord: Jan Janss,
broer Jacomijnken

Zuid: vercooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 222v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-6-1650

1e Comparant: Mathijs Adriaen Sameren

2e Comparant: Jan van Vessem tbv Haesken Janss, moeder

Goederen: ½ van ½ mergen bleckeling gronden, gemeen met Wouter Thomass
Crillaerts cs opte Oude Molelije

Prijs: ƒ 51

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Oude Molelije, Elff Mergen

Belend
Oost: Hoeff van Heukelom

West: Cornelis Joosten Cuijper

Noord: Sijmon
Adriaenss Geus ?

Zuid: Elff Mergen

Bijz: Mathijs woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 223r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-7-1650

1e Comparant: Sebastiaen Peeter de Rooij ea

2e Comparant: Peeter Corneliss

Goederen: een perceel saeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnen Banck

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen Banck

Noord: Jan
Sijmonssen Hoevener

Zuid: Jan
Peetersen Gheenen

Bijz: Sebastiaen Peeter de Rooij en Dirck Janssen van
nederveen (beijde Cappel)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 223v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-11-1650

1e Comparant: Peeter Peetsersen Lijten

2e Comparant: Jan Ghijsbertsen, soldaet bij capi Huijgens,Breda

Goederen: wilceur met als onderpant een ½ acker saeijlant,
gemeen met Wouter Wouterss (Ooosterhout)

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Claes Artss van Neten ? Cs

West: Peteer Melsen

Noord: Masen

Zuid: buijtendijcxse
dwerloot

Bijz: Peeter woont te Breda. Op 4-1-1652 is de wilceur
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 224r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-11-1650

1e Comparant: Jan Ghertsen Hoevener ea

2e Comparant: Huijbrecht Geldens

Goederen: een huijs mette erve, saeijlant, gronden en putten
etc. opten Santschel, groot 15 à 16 hont, gemeen met Dirck Adr Waelwijck

Prijs: ƒ 1425

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Santschel, Bagijnen Banck

Belend
Oost: ambachtsheere Raveschot

West: Bagijnen Banck

Noord: erffg Thomas
Dircken Rijcken

Zuid: Dirck Arss
Waelwijck, Adr Jochum Rijcken ea

Bijz: Jan Ghertsen Hoevener als voocht en Adriaen Gherits
als toesiender van de 5 kijnderen van Jan Janss Geerden.

Huijbrecht woont te Cappel.

Belent zuijden: Cornelis Janss Cuijper
en Sdteven Huijbert Clauwaertss.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 224r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-11-1650

1e Comparant: Huijbrecht Geldens

2e Comparant: Jan Ghertsen Hoevener ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lans etc (zie foliop 224r)

Prijs: ƒ 1425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Ghertsen Hoevener als voocht en Adriaen Gherits
als toesiender van de 5 kijnderen van Jan Janss Geerden.

Huijbrecht woont te Cappel.

Er staat slecht 1 betaling vermeld.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 224v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-11-1650

1e Comparant: Jan Huijbertsen vassen

2e Comparant: Jochum Hendericxss

Goederen: ½ acker saeijlant met veldekens etc, gecomen van zijn
schoonmoeder

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Meerten Aertss Turck

West: Mathijs Willemss en Huijbert Janss Hoevener

Noord: Peeter
Wouterss

Zuid: Oude vaert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 225r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-12-1650

1e Comparant: Hendrick Joosten ea

2e Comparant: Damiaen Joosten

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Corte Maten

Belend
Oost: cooper

West: Jan Willemss

Noord: sloot bijsters

Zuid: de Corte
Maten

Bijz: Hendrick Joosten (Oosterhout) x Adriaenken Janss, Jan
Bastiaensen Timmerman als toesiender en Peeter Wouterss, schout HLA, als
oppervoocht in absentie vande bloetvoocht vande kijnderen van Jan Segerss:
Seger Janss en Dirck Janss int bijwesen van Sger Jans tbv Damiaen Joosten ?.

F 200 wordt gereserveerd voor Maeijken
Janss naekijnt van Jan Segerss overeenkomstig het testament.

Op 20-1-1652 is de koopsom geheel
voldaan. De overige f 200 zijn in februari 166? Geregeld. Genoemd worden
Adriaen Adrienss den Jongen hout Adriaen Arienss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 225v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1650

1e Comparant: Meerten Mathijss

2e Comparant: Peeter Thomas, secretaris

Goederen: 1½ geerden, in 6 opten westencant, in 12 geerden,
gemeen met cooper en kijnderen Mathijs Michielss en Bastiaen Franssen kijnd

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Peeterss

West: Huijbert Peeterss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 225v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-12-1650

1e Comparant: Peeter Thomas, secretaris

2e Comparant: Meerten Mathijss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 225v)

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 6-2-1653 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 226r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1650

1e Comparant: Cornelis Swaen ea

2e Comparant: Meerten Mathijss en Jan Wouterss Seijlmans

Goederen: 6 geerden lant, inden polder, gemeen met andere
erffgenamen, in 12 geerden

Prijs: ƒ 3120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Johan vanden Woter ?

West: kijnderen Adriaen Michielss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Cornelis Swaen, secretaris G'berg, namens zijn broer,
schout (proc voor schepenen, G'bereg, 5-12-1650), Cornelis Swaen, zoon van
Cornelis Swaen den Ouden za, uitlandig. Erffg van Janneken Gherit de Vochtdr za
x Cornelis Adriaenss Swaen en dochter van Elisabeth Janss Boeren.

Jan Sebastiaen Oomen (Roosendael) x Quirijnken
Anthoniss Swaen daar moeder van was Anneken Gherit Janss Boeren en mede namens
Gerit van Hove, coopman te Goude, x
Aelken Clock daar moeder van was Dingen Anthonis Swaen,( proc Jacop vander
Tocht, not Goude, 7-11-1650) en noch als behoutoom van de kijnderen van Aert
Anthoniss Swaen, de grootmoeder van Aelken Clock was Anneken Gherit Janss
Boeren (Roosendael, schepenen, 22-11-1650).

Abraham ende Jan Janss Sprangers, broers,
kijntskijnderen van Adriaen Janss Sprangers wiens moeder Peeterken Janss
Boeren, Peeter Mathijss, Peeterken
Jochumss waar moeder van was Peerken Adriaen Janss Sprangers, Cornelis Adriaen ??? x
G??? Anthoniss, Adriaen
Janssen Sornicx ? X Peternella Anthoniss
ende Peeter Janss Waelleeck x Anneken Anthonis waaar moeder van was Adriaeenken
Anthoniss Sprangers, Johannis Sprangers
namens de kijnderen van Janneken
Sprangers za x Henrick van Ghils. Johannes en Janneken zijn kijntkijnderen van
Jan Janss Sprangers, een zoon van Peerken Janss Boeren, Janneken Berten daer
moeder van was Maeijken Janss Sprangers.

Claes Janss x Maeijken Peeterss, Lijsken
Peeterss x C??? Scheltekens daer moeder van was Dingen Claes Janss.

Jan Peeter Coninxss, van Maeijken,
Lijsken en Jan Peeterss was grootmoeder Maeijken Janss Sprangers.

Adriaen Segerss, Mathijs Segerss,
Adriaen Adams x Janneken Segerss, Gerit Henricxss x Lijsken Segerss en
Peeterken Segerss. Hun grootmoeder was Maeijken Janss Sprangers. Zij was een
dochter van Peerken Janss Boeren.

Abraham Dieliss namens JannekenJanss
Boeren, zijn moeder.

Alle erffg van Adriaenken Peeterss wed
Embrecht Jacopssen, haar moeder was Lendertken Janss Boeren.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 227r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-12-1650

1e Comparant: Meerten Mathijss en Jan Wouterss Seijlmans

2e Comparant: Cornelis Swaen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 226r)

Prijs: ƒ 3120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Swaen, secretaris G'berg, namens zijn broer,
schout (proc voor schepenen, G'bereg, 5-12-1650), Cornelis Swaen, zoon van
Cornelis Swaen den Ouden za, uitlandig. Erffg van Janneken Gherit de Vochtdr za
x Cornelis Adriaenss Swaen en dochter van Elisabeth Janss Boeren.

Jan Sebastiaen Oomen (Roosendael) x Quirijnken
Anthoniss Swaen daar moeder van was Anneken Gherit Janss Boeren en mede namens
Gerit van Hove, coopman te Goude, x
Aelken Clock daar moeder van was Dingen Anthonis Swaen,( proc Jacop vander
Tocht, not Goude, 7-11-1650) en noch als behoutoom van de kijnderen van Aert
Anthoniss Swaen, de grootmoeder van Aelken Clock was Anneken Gherit Janss
Boeren (Roosendael, schepenen, 22-11-1650).

Abraham ende Jan Janss Sprangers, broers,
kijntskijnderen van Adriaen Janss Sprangers wiens moeder Peeterken Janss
Boeren, Peeter Mathijss, Peeterken
Jochumss waar moeder van was Peerken Adriaen Janss Sprangers, Cornelis
Adriaen ??? x G??? Anthoniss, Adriaen Janssen Sornicx ? X Peternella Anthoniss ende Peeter
Janss Waelleeck x Anneken Anthonis waaar moeder van was Adriaeenken Anthoniss
Sprangers, Johannis Sprangers namens de
kijnderen van Janneken Sprangers za x
Henrick van Ghils. Johannes en Janneken zijn kijntkijnderen van Jan Janss
Sprangers, een zoon van Peerken Janss Boeren, Janneken Berten daer moeder van
was Maeijken Janss Sprangers.

Claes Janss x Maeijken Peeterss, Lijsken
Peeterss x C??? Scheltekens daer moeder van was Dingen Claes Janss.

Jan Peeter Coninxss, van Maeijken,
Lijsken en Jan Peeterss was grootmoeder Maeijken Janss Sprangers.

Adriaen Segerss, Mathijs Segerss,
Adriaen Adams x Janneken Segerss, Gerit Henricxss x Lijsken Segerss en
Peeterken Segerss. Hun grootmoeder was Maeijken Janss Sprangers. Zij was een
dochter van Peerken Janss Boeren.

Abraham Dieliss namens JannekenJanss
Boeren, zijn moeder.

Alle erffg van Adriaenken Peeterss wed
Embrecht Jacopssen, haar moeder was Lendertken Janss Boeren.

De wilceur is afgelost aan de diverse
erffgenamen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 227v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1650

1e Comparant: Maeijken Adriaen Rutten wed Jochum Jac Meijer

2e Comparant: Jan Cornelis Cop

Goederen: een perceel moergronden, ontrent 2½ hont

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: cooper

Noord: vercooperse

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 227v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1650

1e Comparant: Jan Jans de Bie ea

2e Comparant: Wouter Joosten

Goederen: een buijtendelle, aengecomen van Peeter Adriaenss
Greijn en Jopken ? Thoniss

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Handrick Michielss

West: erffg Willem jacop Thonissen

Noord: ambacht van
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Jan Jans de Bie, bode hoge Vierschaer Suijthollant
namens Theunisken Janssen.

OP 2-2-1671 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 228r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1650

1e Comparant: Cornelis Geritss

2e Comparant: Jan Sijmonsen Hoevener

Goederen: 2 perceelkens bleckeling gronden, gekocht van
kijnderen Anthonis Dircxss

Prijs: ƒ 110

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Dircxss

West: ???

Noord: Truijcken
Maes

Zuid: Jacop Jan
Matheuss

Bijz: Cornelis woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 228v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1651

1e Comparant: Henderick Gheldens ea

2e Comparant: Claes Thonis

Goederen: hun deel van ¼ huijs, hoff, erve ende saeijlant,
gemeen met cooper en Wilmken Gheldens

Prijs: ƒ 481

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnen banck

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen banck

Noord: Adriaen
Meertens

Zuid: kijnderen
Anneken Lenders

Bijz: Henderick Gheldens mede als voocht van Wilmken
Gheldens, Hendrick Claesen vande Plas (Waelwijck) x Aenken Gheldenss, Jacop
Gheldens, Bastiaen Gheldens, uitlandig in Oostindie, Cornelis Geritss x Anneken
Thonissen, Ghijsbert Geritss x janneken Thoniss, Jan Thonissen en Henderick
Thonis. Erffg van Thonis Gheldens.

Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 228v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-1-1651

1e Comparant: Claes Thonis

2e Comparant: Henderick Gheldens ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ¼ huijs etc (zie folio
228v)

Prijs: ƒ 481

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op18-1-1652 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 229r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1651

1e Comparant: Peeter Bastiaenss ea

2e Comparant: Wouter Jan Sacharijen

Goederen: ½ banck saeijlant

Prijs: ƒ 520

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Anthonis
Aertss Genen ?

Zuid: Peeter
Thonis en Jan Sijmonsen

Bijz: Peeter Bastiaenss en Dirck Huijgen , grootvader en
voocht, en Abraham Janss Sprangers als toesiender vande 2 kinderen van Peeter
en Anneken Dirck Huijgen za: Geertruijt en Anneken Peeterss.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 229r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-1-1651

1e Comparant: Wouter Jan Sacharijen

2e Comparant: Peeter Bastiaenss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop vfan land

Prijs: ƒ 520

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Bastiaenss en Dirck Hagen , grootvader en
voocht, en Abraham Janss Sprangers als toesiender vande 2 kinderen van Peeter
en Anneken Dirck Hagen za: Geertruijt en Anneken Peeterss.

Op 14-2-1653 is de wilceur geheel
afgelost.

Wouter Jacopss vander Wal, schoenmaker
Delft, x Anneken Peeterss van Gorp mede namens Pieter Verhoef x Geertruijt van
Gorp verklaart van Aerttwijnss Catelijn Hagen en Adriaenken Hagen als erffg
Dirck Hagen betaald te zijn.

OP 3-1-1679 verklaart Wouter vander Wal
namens Anneken van Gorp (folio 230r) dat zij haar deel van de wilceur van
3-1-1651 tbv haar vader Pieter van Gorp betaald is

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 229v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1651

1e Comparant: Jan Thonis

2e Comparant: Ghijsbert Geritss, swager

Goederen: 1/3 in een buijtendelle, gemeen met cooper en Cornelis
Geritss

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: steeg Willem van Ghents vaert

West: Jan Jan Sprangerss

Noord: ambacht van
nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Jan woont te Breda

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 229v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1651

1e Comparant: Adriaen Pauwelss x Dingenken Jacopss

2e Comparant: Huijbert Peeterssen

Goederen: ¼ in 3½ hont bleckelinggronden, gemeen met Aert en
Vcornelis pauwels en Peeter Jacopss inde delle van Aert Scheppen

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Peeterss Cuijl en Peeter Jochumss

West: Anthonis Janss Snijder ?

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 230r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1651

1e Comparant: Maeijken Cornelis wed Jan Lodewijcksen

2e Comparant: Matheus ? Janss Faro

Goederen: een perceelken bleckeling gronden, bijsters etc inde
gornden van Eemsteijn, groot ontrent ½ buijnder

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e dwersloot en vercooperse

West: cooper

Noord: Jochumss ?
Sprangers

Zuid: de heere
???hijss Asperen

Bijz: Maeijken woont te Sgravenmoer, geassisteert met Meus
Janss, oom

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 230v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1651

1e Comparant: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden ea

2e Comparant: Willem Jacopss

Goederen: ¼ in ½ mergen ackerlant opden oostencant op Willem van
Ghents vaert, gemeen met Nelken lenderss

Prijs: ƒ 135

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sijcken J?? en Willem Joosten Brock

West: Cornelis Adriaen Deniss

Noord: Willem
Joosten brock

Zuid: Peeter
Geldens

Bijz: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden als voocht vande
kijnderen van Dirck Dircxss Melen (vader ??) oa Dirck. Op 6-1-1652 is de
koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 231r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1651

1e Comparant: Huijch Peeterssen

2e Comparant: Adr Adriaenss den Jongen en Adr Driessen, swager

Goederen: ½ acker saeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Hendrick Adriaenss Schoenmaker

West: Dinga Jo???

Noord: Huijch
Peeterssen helft

Zuid: cloosters
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 231v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1651

1e Comparant: Ghielis Hendericxss de Hooch ea

2e Comparant: Jan Adriaens van Ghilse, , brouwer G'berg

Goederen: 6 geerden lant, inden polder, gemeen met erffg Jochum
Segeren, in 12 geerden

Prijs: ƒ 3460

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jochumss en Jacop Huibertss, swager, cs

West: steech 11½ Hoeve

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Ghielis Hendericxss de Hooch mede namens Adriaen
Peeterssen Schoenmaker voor ¼. Meus Hendericxss de Hoogh voor ¼. Henric ?
Hendericxss de Hooch voor ¼. Jacop Corneliss vanden Berch namens Jan Corneliss
vanden Berch (Gorcum) en zijn kinderen
bij Maeijken hendericxss de Hooch (proc not Dael, Gorcum, 22-3-1651) voor ¼ en
Jan en Cornelis Wilmss, schip timmerlieden en Jan Dircxss Verkerck x Dingenken
Willemsdr wed Anthonij Hendreicxss de Hooch (hun deel zit in de andere 4 delen)
Erffg van Henderick Hendericxss de Hooch en Aenken Ghielisdr overleden te
G'berg.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 232r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-4-1651

1e Comparant: Jan Adriaens van Ghilse, , brouwer G'berg

2e Comparant: Ghielis Hendericxss de Hooch ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 231v)

Prijs: ƒ 3460

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 24-4-1652 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 232v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1651

1e Comparant: Cornelis Geritsen Hollander

2e Comparant:

Goederen: 1/3 delle, gecomen van Thonis H???, gemeen met
Ghijsbert Geritss

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: steeche vanden landen

West: Jan J?? en de Armen van Cappel

Noord: ambacht van
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Cornelis Gheritsen Hollander x Anneken Thonis ???
Gheldens

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 232v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1651

1e Comparant: Peeter Gheldenss

2e Comparant: Huijbert Peeterss

Goederen: een acker saeijlant in de Geer genoemt den Klapboom

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Klapboom

Belend
Oost: Pauwels Freijssen

West: Jan Matheus en Adriaen Franss ???

Noord:

Zuid: Willem
Jacop ??? ???

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 233r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1651

1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman

2e Comparant: Aert Jochumss Timmerman

Goederen: een deel van een perceel binnengronden, op het
Stapeleind, gemeen met Bastiaen Gerits en kijnder Jan Segers

Prijs: ƒ 6

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Stapeleind

Belend
Oost: erffg Gerit Franss en kijnder Adriaen Deniss

West: wed Adriaen Romboutss

Noord: Her straet

Zuid: Oude
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 233v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1651

1e Comparant: Willem Meusen ea

2e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick

Goederen: 2 buijten dellekens, aengecomen van Thomas Janss,
broer, gekocht van Peeter Jochumss

Prijs: ƒ 825

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Adriaenss Boeser

West: Janneken
Corneliss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Frans
Willems en Gerit Dircxss

Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss,
Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss
za (Bergen opten Soom). Op 10-6-1653 is de koopsom gheheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 234r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1651

1e Comparant: Willem Meusen ea

2e Comparant: Anthonij Joosten

Goederen: een acker saeijlant, gemeen met Janneken Cornelis wed
Thomas Janss Schipper opten westencant, gecomen van TJ Schipper

Prijs: ƒ 482

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Janneken Cornelis met wederhelft

West: Peeter Wouterss

Noord: Peeter
Jochumss

Zuid: Peeter Wouterss

Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss,
Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss
za (Bergen opten Soom). Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 234r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-5-1651

1e Comparant: Anthonij Joosten

2e Comparant: Willem Meusen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 482

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss,
Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss
za (Bergen opten Soom).

Jacop vander Sande x Maeijken Jacopss
verklaart op 12-5-1653 zijn deel ontvangen te hebben. De andere arffgenamen hebben
hun geld ook gekregen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 234v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1651

1e Comparant: Willem Meusen ea

2e Comparant: Michiel Pieterss Blanckaertss

Goederen: ¼ inde stede van Jan Thomassen en saeijlant en
weijlant ende buijtendelle, met cooper,
aengecomen van Cornelis Aertsen, neve

Prijs: ƒ 308

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jacopssen Baes

West: Sgravelduijn sloot

Noord: vercoopers

Zuid: Janneken
Corneliss [wed Thomas Janss Schipper]

Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss,
Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss
za (Bergen opten Soom).

Michiel woont te Bergen opten Soom. In
1653 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 234v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1651

1e Comparant: Willem Meusen ea

2e Comparant: Huijbert Janss de Bont

Goederen: ½ stede en saeijlant opten suijdencant, gecomen van
Thomas Janss [Schipper]

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jacopssen Baes

West: Willem Cornelis ende padt van Jan Michielss

Noord: Janneken
Corneliss [wed Thomas Janss Schipper]

Zuid: Michiel
Pieterss Blanckaertss

Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss,
Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss
za (Bergen opten Soom).

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 235r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1651

1e Comparant: Willem Meusen ea

2e Comparant: Matheus Peeterss

Goederen: een buijtendijcxse dwersdelle, gecomen van Thomas
Janss [Schipper]

Prijs: ƒ 843

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Aert Adriaensen de Bruijn

Noord: Adriaen Jan
Thijss

Zuid: Frans Arss
Boeser

Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss,
Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss
za (Bergen opten Soom). In 1652 heeft iedereen zijn deel gekregen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 235v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1651

1e Comparant: Adriaen Aertss ???

2e Comparant: Maeijken Thonis wed Cornelis Aertss ???

Goederen: ½ huijs, erve en saeijlant, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 900

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Groote Geer

Belend
Oost: Groote Geer

West: Adriaen Jacopss Baes en Corn janss Wijten

Noord: Peeter
Wouterss

Zuid: Anneken
Adriaenssen Gommers

Bijz: Adriaen Aertss ??? (G'berg) voor ½ inde goederen van Cornelis Aertss ??? za,
halven broeder en Michiel Pieterss Blanckaertss voor ½ en Willem Meusen x
Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss, Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en
Jan Jacopssen voor ½

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 236r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-5-1651

1e Comparant: Arnout Fredericxssen Rademaker ea

2e Comparant: Jan Corstiaenss, swager

Goederen: een huijs, erve ende hoff

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Peeterss Back

West: Pauwels Janss van Turnhout

Noord: Her straet

Zuid: Jacop Huijbertss

Bijz: Arnout Fredericxssen Rademaker wed Leijntken
Corstiaenssen namens Corstiaen
Hendricxss, schoonvader (proc not de Ruijter, Waspick, 19-3-1651). Op 3-3-1670
is de koopsom voldaan. Genoemd worden Jacop Saferti x Caslijn Arnoutss woonende
in Housterich instadt Kerperich int bijwesen van haar vader

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 236v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-5-1651

1e Comparant: Jan Corstiaenss

2e Comparant: Adriaen Gruijterss den Jongen

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Peeterss Back

West: Pauwels Janss van Turnhout

Noord: Her straet

Zuid: Jacop
Huijbertss

Bijz: Adriaen woont te G'berg. Gijsbert van Gils vader van
de 2 kinderen van Gica vande Werck als erffg van Adriaen Gruijterss den Jongen
verklaart op 3-11-1674 dat de wilceur geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 237r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1651

1e Comparant: Corst Berntsen ea

2e Comparant: Wouter Janss, schout

Goederen: een huijs ??, hoff en erve ende saeijlant, gecocht van
Cornelis Michielss Cleermaker

Prijs: ƒ 750

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Henrick Franss

West: Aert Jochumss

Noord: Joost
Willemssen

Zuid: Mathijs
Huijbertss

Bijz: Corst Berntsen voor ½ en Adriaen Janss, Adriaen
Corneliss ??? x Jenneken Janss, Anthonis Janss Leuw als voocht van 2 kinderen:
Jan Corsten en Bastiaen Corsten. Op 12-3-1666 is de koopsom voldaan via een
regeling met de armen van Waspick waar nog een obligatie liep.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 237v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-6-1651

1e Comparant: Wouter Janss, schout

2e Comparant: Jan Wouterss, soon

Goederen: ontrent 4 hont saeijlant en het boschen, gekomen van
zijn vader

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: Gherit Dircxss

Noord: sloot

Zuid: Cuijpers
leij

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 237v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-6-1651

1e Comparant: Dirck Willems Cop

2e Comparant: Wilmken Aertsen Scheppen wed Jan Adr Cuijper

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Prijs: ƒ 1870

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirck woont te Sgravenmoer. Wilmken wordt geassisteert
door Mels Dircxss, haar ???

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 238v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-6-1651

1e Comparant: Jan Cornelis Oubosch ea

2e Comparant: Jan Laureijss Lantmeter

Goederen: 1/6 perceel bleckeling gronden, inde Bagijnen Banck;
2e 1/6 in een boschken, groot ½ mergen

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Bagijnen Banck

Belend
Oost: ; 2e predicant van Dongen

West: ; erffg Jan Cornelis Cocx ?

Noord: Jan Peeterss Gheenen

Zuid: Wouter
Robben Lije

Bijz: Jan Cornelis Oubosch (Serenberg) namens Johan van
Ledenburg, heer van Willich Langerack (proc not Nicolaes Verduijn, Utrecht,
16-6-1651)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 238v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-6-1651

1e Comparant: Johan Wilmss van Bergen ea

2e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaertss

Goederen: 3 x 1/6 part in een perceel bleckeling gronden, inde
Bagijnen Banck en 3/6 boschken en 3/6 in ½ mergen grond

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Bagijnen Banck

Belend
Oost: ; 2e predicant van Dongen

West: ; erffg Jan Cornelis Cocx ?

Noord: Jan Peeterss
Gheenen

Zuid: Wouter
Robben Lije

Bijz: Johan Wilmss van Bergen, oudt schepen van Breda ?
namens Johanna ? Van Bergen wed Adriaen van Ruth en Caterina van bergen
wed Franchijns ??? (proc not Jan Drabbe,
Breda, 15-6-1651), Willem de Loockere x Magdalena van bergen, Jan Cornelis
Oubosch mede namens ??? ??? Christina ??? jonge dochter (proc gelijk de
vorige), Adriaen Aertss van Etten, Jan Col?? x Dingen Aertss van Etten, Jan
Peeterss van Kessel mede namens broers en zussen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 239v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-6-1651

1e Comparant: Johan Wilmss van Bergen ea

2e Comparant: Steven Huib Clauwaertss, Embrecht Wouter Dircxssen

Goederen: een perceel moergronden opde Molenlije: ½ en 1/8 in
dander helft, gemeen met erffg Leenhouwers ?

Prijs: ƒ 151

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Molenlije

Belend
Oost: de heer van Heucelom

West:

Noord: Antonij
Velijn

Zuid: Jochum
Janss cs

Bijz: Johan Wilmss van Bergen, oudt schepen van Breda ?
namens ??? van Alphen, schepen Breda en Sgravenmoer en Jacop Hemecops, secr van
Breda, als nieuw gestelde directeuren van het sterfhuijs van Adriaen Michiel
Jacops, schout te Sgravenmoer, 15-6-1651,

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 240r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-6-1651

1e Comparant: Jan Cornelis x Anneken Sijmons Robbe

2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter

Goederen: ¼ in 3 mergen, 1 hont, 35 roeijen, 6 voeten
moergronden mette bleckeling, inde Molenbanck, gexcomen van Robbrecht Wouterss

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Molenbanck

Belend
Oost: clooster van Heusden

West: hoeff van heucelom

Noord: Peeter Thomas Goverden en Jan
Sijmonss

Zuid: erffg
Adriaen Wouterss Nering

Bijz: Jan Cornelis, schrijver onder de compagnie van
cappiteijn Jan Huijgens Geritsen opte Schoofs vande groote Waranda bij Breda

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 240v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-7-1651

1e Comparant: Wouter Janssen, schout, ea

2e Comparant: Peeter Thomas, secr en Huijbert Janss de Bont

Goederen: ½ in 18 mergen
bleckelinggrond, gecomen van haar ouders, door moeder gekocht van joncker
Adolff vander Voort, in 2 stukken

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: coopers ea

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Jan Peeterss
Gheenen

Zuid: clooster
van Emsteijn

Bijz: Wouter Janssen, schout, namens Theodora Raveschod
(Loon ? inde landen van Luijck) (proc not Michiel de Maltou, Luijck,
12-6-1651).

Belending oost: coopers, erffg Cornelis
Stevenss Swart, Jan jacopss Cuijper, wed Steven Thonis Faro met ¼.

Tussen beide stukken ligt ¼ van joncker
Johan van Raveschodt.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 241r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-7-1651

1e Comparant: Hendrick Jochumss van Alphen wed Mariken Willemss

2e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick

Goederen: 2 buijtendijcxse dwersdelle; 2e een ackerken saeijlant
inde Groote Gheer gecomen van zijn 1e huisvrouwe moeder

Prijs: ƒ 925

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Groote Gheer, de Cleijnen Gheer

Belend
Oost: 1e Jan Jan Matheus; 2e Willem Jacop Thoniss

West: Vroukens vaert, de Cleijnen Gheer

Noord: clooster van
Waelwijck; wed Gerit Wilmss Timmer

Zuid: wed Corn
Stevens Swart en Timmerstede; cooper

Bijz: Op 10-10-1652 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 241v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-7-1651

1e Comparant: Jan Gheritssen Hoevener

2e Comparant: Jan Peeter Conincx x Lijnken Thomas

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 479

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaertse grippel

West: wed Aert Berntsen cs

Noord: Jan jan
Matheuss cs

Zuid: Graeffelijckheijt

Bijz: Lijnken was wed van Jan Embrechtss Groenendael. OP
23-5-1658 is de wilceur volgens Coratiaen Wouterss Rijcken voldaan door Peeter
Thomas, secr.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 242r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-8-1651

1e Comparant: Peeter Hendericxss Timmer ea

2e Comparant: Jan Sijmonss Hoevener

Goederen: een banck moergronden op westzijde Willem van Ghents
vaert

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Thomas secr en Huijbert Janss de Bont

West: Dirck Janss

Noord: Jan Peeterss
Geenen

Zuid: ??? Banck

Bijz: Peeter Hendericxss Timmer mede als voocht vande
kijnderen van Adriaen Hendericxss Timnmer, Anthonij Hendericxss Timmer, Adriaen
Adriaenss Timmer en Dirck Baijens? als voocht vban de 2 kijnderen van Henderick
Baeijens za. Kijnderen Henderick Adriaenss Timmer.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 242r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1651

1e Comparant: Dirck Janss

2e Comparant: Peeter Janss Smidt

Goederen: ¼ bleckeling gronden opte nieuwe Molenlije, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 15

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: nieuwe Molenlije

Belend
Oost: erffg Thomas Dirck Rijcken

West: erffg Truijcken Maes

Noord: Jan Corneliss Cop

Zuid: Molenlije

Bijz: Dirck woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 242v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-12-1651

1e Comparant: Rombout Adriaenss x Ghijsbertken Gheritss

2e Comparant: Cornelis en Jan Lambertss

Goederen: 7½ geerd lant, inden polder, gecomen van zijn
schoonvader za

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouterss, schout HLA

West: Peeter Melsen

Noord: buijtendijcxse
dwersloot

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Rombout woont te Besoijen. Cornelis en jan wonen te
Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 243r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1651

1e Comparant: Jan Janss Wouterss

2e Comparant: Joost Janssen

Goederen: een huijs met saeijlant, gecocht van zijn vader, opde
westzijde van Vroukens vaert

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jacopssen Verdijcken ?

West: Jan WouterJanss

Noord: Peeter
Wouterss

Zuid: Jacomijn
Janss, suster

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 243r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-12-1651

1e Comparant: Joost Janssen

2e Comparant: Jan Janss Wouterss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 11-3-1653 koopt Jacop Adriaenss Bommeler
(Sgrevenmoer) de rest van de wilceur (F 800) tlv Joost Janssen.

Op 14-2-1660 lost Meerten Arss van Gesel
als cooper van het huijs de wilceur af.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 243v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1651

1e Comparant: Jan Wouter Janss ea

2e Comparant: Jan Janss, broer

Goederen: een perceel saeijlant met hoff en boomgaert, gecocht
van zijn vader

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jacopss

West: convent van Santroosen

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Wouter Janss namens Jacomijn Janss, zijn dochter
(Dordrecht) (proc not Adriaen de Ruijter, Waspick, 5-12-1651).

Er wordt betaald via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 243v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-12-1651

1e Comparant: Jan Janss, broer

2e Comparant: Jacomijn Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 1-11-1663 lost Steven Corneliss Swart als cooper
van het land de wilceur af.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 244r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1651

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Wouter Janss, zoon

Goederen: een perceel ???, inde stede van Jan Wouter Janss; een
gheerke lants teijnde den acker van Jan Jacopssen Vaderjan

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e oost Janss; 2e erffg Hans Thoniss

West: Jan Gheritss Hoevener

Noord: Peeter
Wouterss

Zuid: huijs van
Jan Wouter Janss; Peeter Wouterss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 244r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1652

1e Comparant: Jan Aerden Metseler x Maeijken Anthonis Leuren ?

2e Comparant: Sijcken Janss Rutten en Gerit Wouterss, swager

Goederen: ½ banck saeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queeckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Gerit Anthonis vander Punten

Zuid: Jan
Peeterss

Bijz: Jan woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 244v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1652

1e Comparant: Peeter Peeterss Leijten

2e Comparant: Wouter Wouterss

Goederen: ½ in 10½ geerd aen het eind van de polder, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouterss, schout HLA

West: Peeter Melsen

Noord: Masen

Zuid: buijtendijcxse
dwersloot

Bijz: Peeter (Breda) is medeerffgenaam van Petronella
Corneliss van Ghijls (G'berg). Wouter woont te Oosterhout.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 245r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1652

1e Comparant: Joncker Ptr de Huijgen ?, heer van Oosterhout, ea

2e Comparant: Jan Wouterss en Dingeman Peeterss

Goederen: 6 geerden, inden polder, gemeen met Jan Wouterss en
Meerten Mathijss, in 12 geerden, gecomen van smoederszijde

Prijs: ƒ 2724

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Johan vande Water

West: kijnderen Wouter ? Michielss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Joncker Ptr de Huijgen ?, heer van Oosterhout en
Gilse, namens Peeter Joosten van Houten ? (Utrecht), erffg van Adriaenken
Peeter wed Embrecht Jacopssen ???
(proc Utrecht, 29-10-1651). Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 245v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1652

1e Comparant: Jan Wouterss en Dingeman Peeterss

2e Comparant: Joncker Ptr de Huijgen ?, heer van Oosterhout, ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (ziew folio 245r)

Prijs: ƒ 2724

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-2-1659 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 246r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-1-1652

1e Comparant: Neelken Adriaen Deniss wed Hendrick Ptr Baes ?

2e Comparant: Jacop Huijbrechtss de Bruijn

Goederen: een huijsken met erve, gecocht van Allette Wijnants ?

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: vercoopster

Noord: Her straet

Zuid: cooper

Bijz: Op 7-2-1655 ? Is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 246v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-1-1652

1e Comparant: Philips Corneliss Bollekens

2e Comparant: Willem Joosten den Jongen, swager

Goederen: 1/6 in de hoeve van Willem Jacop Anthonijss indehoeff
van Heuckelom: lant, huijs, schuer, boomgaert

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Vroukens vaert

Noord:

Zuid:

Bijz: Philips woont te Dongen en is mede erffg van Lijsken
Mertens wed Willem Jacop Anthonissen za (Sprang). Willem woont ook te Dongen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 247r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-1-1652

1e Comparant: Meerten Jacopss van Campen

2e Comparant: Willem Joosten den Jongen

Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Joosten Hoeffnagel

West: Bagijnen stege

Noord: ambacht van Nederveen

Zuid: erffg
Cornelis Janss

Bijz: Meerten woont te Sprang mede erffg van Lijsken Mertens wed Willem Jacop
Anthonissen za (Sprang)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 247v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1652

1e Comparant: Mels Adriaenss van Gesel

2e Comparant: Meerten Adriaenss van Gesel, broer

Goederen: een ackerken saeijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Janss Snijder

West: wed Adriaen Dircken

Noord: sloot

Zuid: Huijbert
Gheritss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 248r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1652

1e Comparant: Jan Corneliss Cappeteijn

2e Comparant: Thonis Adriaenss Bommelr

Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent 5½ hont

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jochumss Rijcken

West: Jacop Adriaenss Bommeler

Noord: Wouter Jansen

Zuid: Lije

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 248r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1652

1e Comparant: Catelijn Janssen wed Jan Janss ea

2e Comparant: Bastiaen Huijbertss Cleermaker

Goederen: 1/3 in scheur, huijsken en hoff, gecomen van Maeijken
Janss, gemeen met cooper en kijnderen Jan Janss

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemsen Buijs

West: dorps dijck

Noord: Melis
hendericxssen ? en Adriaen Dingemanss

Zuid: Her straet

Bijz: Catelijn Janssen wed Jan Janss, Adriaen Meertens x
Theunken ? Janss en Maeijken Janss. Beide vrouwen geassisteert door Jan de
???. Allen erffg van Maeijken ? Janss
wed van Hans Thonis van Hasselt

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 248v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1652

1e Comparant: Bastiaen Huijbertss x
Janneken Janss ea

2e Comparant: Jan Adriaenss

Goederen: ½ geert lant, inden polder, gemeen met cooper en
Cornelis Janss, in 6 geerden

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Henricxss Rijool

West: kijnderen Jacop Peeter Huijbertss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Bastiaen Huijbertss x
Janneken Janss, Adriaen Meertens x Theunken Janss, Maeijken Janss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 248v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1652

1e Comparant: Jan Cornelis Adriaenss

2e Comparant: Dirck Janss

Goederen: 1/12 vande Bagijnen Banck, gemeen met cooper en Jan
Peeterss Gheenen

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnen Banck, Molen Lije

Belend
Oost: Molen Lije ?

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Peeter
Geldenss

Zuid: cooper

Bijz: Dirck woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 249r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1652

1e Comparant: Huijbert Gerit Franss ea

2e Comparant: Adriaen Peeterss Fijnenbuijck

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Jan Matheuss

West: Vroukens vaert

Noord: Huijbert Arss

Zuid: Jan
Corneliss vande Greeff

Bijz: Huijbert Gerit Franss als voocht van Maeijken Gerit
Franss, suster. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 249r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-3-1652

1e Comparant: Adriaen Peeterss Fijnenbuijck

2e Comparant: Maeijken Gerit Franss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 249r)

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 28-4-1656 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 249v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-3-1652

1e Comparant: Wouter Willems Cop

2e Comparant: Willemken Aertss Scheppen wed Jan Adr Cuijper

Goederen: wilceur ntbv de aankoop van een pleijtschip

Prijs: ƒ 1270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter woont te Sgravenmoer. Willemken wordt
geassisteert door Mels Dircxsse, neve.

Borg staan Cornelis Adriaen Peeterss,
Jan Corneliss Cappeteijn, Marcelis Janssen Faro en Dirck Willemss Cop.

In 1654 neemt Anthonis Dircxss Waelwijck
de wilceur over en op 17-1-1664 is de wilceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 250v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1652

1e Comparant: Jan Janss ??? ea

2e Comparant: Jan Henricxss Rijool, vader, Jan Peeterss, swager

Goederen: 2/3 in een geerde lant, inden polder, in 16 geerden,
1/3 en 5zijn reeds van coopers

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Dingeman Michielss

West: Wouter Wouterss Boeff

Noord: Masen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Jan Janss ??? namens Margrita en Elisabeth vander
Eijnde, zusters, geassisteert door notaris Jan Drabbe. (proc not Drabbe, Breda,
24-1-1652).

Op 5-7-1653 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 251 losvel

Soort akte: procuratie

Datum: 7-11-1691

1e Comparant: Pieter Onderwater, coopman en brouwer Dordrecht

2e Comparant: Paulus van Heusden en Cornelis van Zijl

Goederen: Paulus en Cornelis worden gemachtigt om f 2500 te
Waspick te incasseren

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Paulus en Cornelis wonen te Breda.

Op 9-121-1691 is de hypotheek geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 251v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-3-1652

1e Comparant: Anthonis Janss Leuw

2e Comparant: Dirck Adriaenss de Bie

Goederen: ¼ gheerken lants, gemeen met cooper en Peeter
Bastiaenss

Prijs: ƒ 20

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Bagijnen stege

West: Anthonis Joosten

Noord: ambacht van
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Anthonis woont te Cappel. Dirck woont te Baerdwijck.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 251v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-4-1652

1e Comparant: Jan Lijssadt ?, drossaert van Heeswijck, ea

2e Comparant: Johan Corneliss Warenburch

Goederen: wilceur met als onderpant verscheidene perceelen,
groot ontrent 70 mergen:saeijlant, weijlant ende boschen

Prijs: ƒ 16000

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: heer Corsti??? in Sgravenmoer

Noord: Quinten,
Baljuw van Hage, Anthonij Vebijn, ea

Zuid: wed Dirck
Wacht???, polder van Brabant met ea

Bijz: Jan Lijssadt ?, drossaert van Heeswijck, namens
Mathijs van Alphen, heer van Heeswijck etc (proc not Pieter van Ledesteijn,
Delft, 4-3-1652). Johan woont te Delft.

Belend noord: Marcelis Jan Faro

Belend zuijd: met Adriaen Commer
Blanckerts ?

Er wordt in 1684 nog rente betaald.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 252v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-4-1652

1e Comparant: Ghijsbert Geritss

2e Comparant: Peeter Gheldens

Goederen: 1/6 buijten delle, gemeen met vercooper en cooper

Prijs: ƒ 75

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Jan Janss Sprangers en Armen van Cappel

Noord: ambacht van
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Ghijsbert woont aende L??ser Dijck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 252v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-4-1652

1e Comparant: Aert Willemss ea

2e Comparant: Claes Thonis, swager

Goederen: haar deel in 7 geerden, gecomen van Aenken Commeren
za, met Meerten Mathijss en Hendrick Andriessen Keijsers en cooper

Prijs: ƒ 34

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbertss Vassen

West: erffg Janneken Laureijss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Aert Willemss, oom namens Wilmken Gheldenss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 253r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1652

1e Comparant: Michielken Adriaenssen

2e Comparant: Aert Dingemanss

Goederen: 1/6 acker saeijlant met gronden en veldekens, gemeen
met Aert Dingemanss, Adriaen Adriaenss en Wilmken Adriaenss;

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Melis ? Handericxss en Jan Willemss Buijs

West: Adriaen Dircxss en Claes Thoniss

Noord: dorps gheer

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Michielken wordt geassisteert door Jan Peeterss
Nieuwenhuijzen, Jan Pts Nieuwenhuijzen x Dingenken Arss. Mede erffg van
Heijlken Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 253r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1652

1e Comparant: Michielken Adriaenssen

2e Comparant: Aert Dingemanss

Goederen: 1/6 delle, gemeen met Aert Dingemanss, Adriaen
Adriaenss en Wilmken Adriaenss;

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Buijs en Jochum Hendricxss

West: Janneken Corneliss wed Thomas Janss

Noord: Adriaen Jan
Matheuss

Zuid: Her straet

Bijz: Michielken wordt geassisteert door Jan Peeterss
Nieuwenhuijzen, Jan Pts Nieuwenhuijzen x Dingenken Arss. Mede erffg van
Heijlken Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 253v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-5-1652

1e Comparant: Jan Huijbertssen Vassen ea

2e Comparant: Jacop Wouterss Visscher

Goederen: een acker saeijlant, gecomen van Adriaen Hendricxss
Panum

Prijs: ƒ 865

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Cuijpers Leij

Belend
Oost: Wouter Adriaen Stevenss

West: Peeter Gheritss

Noord: Wouter
Adriaen Stevenss

Zuid: Cuijpers
Leij

Bijz: Jan Huijbertssen Vassen als voocht en Sebastiaen janss
als toesiender vande kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoets en Adriaenken
Franssen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 253v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-5-1652

1e Comparant: Jacop Wouterss Visscher

2e Comparant: Jan Huijbertssen Vassen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 253v)

Prijs: ƒ 865

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Huijbertssen Vassen als voocht en Sebastiaen
Franss als toesiender vande kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoets en
Adriaenken Franssen. Betaald wordt via een wilceur.

Op 20-5-1653 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 254r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-5-1652

1e Comparant: Jan Huijbertssen Vassen ea

2e Comparant: Bastiaen Franss

Goederen: een perceelken bleckeling gronden, groot 1½ hont, inde
Gheer, met kijnder Cornelis Mathijss,
gekocht van erffg Willem Jacops

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Thomas Goverden

West: Hoeff van heuckelom

Noord: Peeter Wouterss en Damiaen Joosten

Zuid: Jan
Adriaen Croot

Bijz: Jan Huijbertssen Vassen als voocht en Sebastiaen
Franss als toesiender vande kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoets en
Adriaenken Franssen. OP 12-11-1652 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 254r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-6-1652

1e Comparant: Jan Laureijssen ea

2e Comparant: Joost Willemss en Servaes Willemss

Goederen: ¼ binnendelle, groot geheel 11 hont, 36 roeijen,
gemeen met coopers en 1/2 in 3 hont saeijlant, gemeen met Wilmken Commeren

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: kerck delle

West: Grietken Jacopss wed Thomas Janss cs

Noord: polder; Her
straet

Zuid: Her
straet; Corte Maten

Bijz: Jan Laureijssen (Cappel) namens Herman Aertss (proc
not Adriaen de Ruijter, Waspick, 14-5-1652)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 254v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-6-1652

1e Comparant: Hans Roedolffss namens schoonvader

2e Comparant: Jan Sijmonss Hoevener

Goederen: 1/3 in 1½ hont bleckelinggronden, inde Eijndenest,
gemeen met cooper

Prijs: ƒ 13

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Eijndenest

Belend
Oost: Jan Peeterss Geenen

West: Peeter Thomass

Noord: erffg
Bastiaen Peeterss de Roeij

Zuid: Jan
Sijmonss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 255r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-6-1652

1e Comparant: Huijbert Dircken ea

2e Comparant: Jan Jochumss

Goederen: 1¾ geerd, inden polder, gemeen met Jan Jochumss, Jan
Adriaenssen en Cleijss Janssen, in 12 geerden

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jochumss

West: Jan Jochumss, Hendrick Keijsers, Meerten Mathijss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Huijbert Dircken, Staes Dircken en Jan Dircken,
Adriaen Cornelis x Theunken Dircken, Adriaen Dircken Commeraet x Heijlken
Dircken. Kijnderen van Dirck Loureijssen. Op 14-9-1655 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 255r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-8-1652

1e Comparant: Dingen Anthonis wed Adr Adriaenssen Freunen ea

2e Comparant: Eve ? Dircxss wed Arnoldus Cools

Goederen: wilceur met als onderpant ¾ huijs, hoff, boomgaert en
12 geerden, inden polder

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jacopss Timmerman en Peeter Wouterss

West: Adriaen Aerden en Claes Adriaenssen Hoevenaer

Noord: Masen

Zuid: Her straet

Bijz: Dingen Anthonis wed Adr Adriaenssen Freunen,
geassisteert door Sijmon Janssen vanden Broeck, swager, Sijmen voorss voor
hemzelf.

Eve woont te Dordrecht.

Op 5-9-1661 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 255v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: ZIE FOTO

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 255v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: ZIE FOTO

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 256v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-8-1652

1e Comparant: Joost Jochumss Poetss

2e Comparant: Eelant Adriaenss van Cappel in Dijsel

Goederen: Meerten Mathijssen staat borg

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 13-2-1661 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 257r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-9-1652

1e Comparant: Joncker Adolff van Raveschodt

2e Comparant: Peeter Thomas , secretaris, Huijbert Janss de Bont

Goederen: ¼ in 18 mergen uitgedolven bleckelinggrond, putten en
cuijlen etc.

Prijs: ƒ 225

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: coopers met grond van Theodora van Ravenschodt

West: coopers met grond van Theodora van Ravenschodt

Noord: Jan Peeterss
Gheenen

Zuid: clooster
van Emsteijn

Bijz: Adolff woont te Sinte Michielss Gestel. Hij is mede
erffg van Johan van Raveschodt

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 257v

Soort akte: waerborg

Datum: 10-10-1652

1e Comparant: Hendrick Jochumss van Alphen wed Mariken Willemss

2e Comparant: Aert Adriaenssen de Bruijn, secr Cleijn Waspick

Goederen: waerborg mbt twee buijten delle, 1 hont saeijlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jan Matheuss; Hoeff van Heucelom

West: Vroukens vaert; Anneken Adriaenss

Noord: Lambert Janss
Roonen; wed Gerit WillemssTimmer

Zuid: wed Corn
Stevens Swart en de timmerwerf; de Bruijn

Bijz: Hendrick woont te G'berg

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 258r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-10-1652

1e Comparant: Huijbert Corneliss x Wilmken Hendricxss

2e Comparant: Huijbert Hendricxss, swager

Goederen: ¼ huijs, hoff ende delle, gecomen van zijn
schoonouders, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Janneken Corneliss wed Thomas
Janssen Schipper

West: Jan Willemss Buijs

Noord: polder van Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Huijbert woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 258r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-11-1652

1e Comparant: Wilbert Cornelissen

2e Comparant: Peeter Anthonis wed Trheunken Wilbertss en kijnder

Goederen: een ackerken saeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Cornelis Jorijss ?

West: Embrecht Corneliss

Noord: Corte Maten

Zuid: Cornelis
Adriaen Peeterss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 258v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-11-1652

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Corn Jochumss en Gerit Dircxss, Heiligeestmrs

Goederen: wilceur met als onderpant een perceel ackerlant, op
oostzijde Vroukens vaert

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Jacopss Baes

West: monnicken gronden

Noord: Jan Jan
Wouterss

Zuid: erffg Hans
Thonissen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 259r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1652

1e Comparant: Wilm Jacopss en Faes Willemss

2e Comparant: Neelken Jansss wed Willem Peeterss Mick ea

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 997

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kerkcke delle

West: wed Thomas Janss en kijnder Geritken Aerden

Noord: polder van Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Faes woont te Cappel. Erffg van Joost Willemss.

Neelken Jansss wed Willem Peeterss Mick
voor ½ en Bastiaenken Willemss, dochter, voor ½.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 259r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-11-1652

1e Comparant: Neelken Jansss wed Willem Peeterss Mick ea

2e Comparant: Wilm Jacopss en Faes Willemss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond (zie folio 259r)

Prijs: ƒ 997

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-4-1655 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 259v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1652

1e Comparant: Jan Huijbertss Vassen ea

2e Comparant: Jacop Wouterss Visscher

Goederen: een huijs, hoff, gronden en boomgaert en ½ saeijlant

Prijs: ƒ 2128

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wilmken Commeren wed Jacop Joosten, Melis Thoniss

West: cooper, Damiaen Joosten, vercoopers

Noord: Her straet

Zuid: dwarsloot
acker

Bijz: Jan Huijbertss Vassen als voocht en Sebastiaen
Franssen als toesiender vande 7 kijnder van Huijbert Corneliss Bervoets en
Adriaenken Franssen. Op 2-1-1655 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 260r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1652

1e Comparant: Willem Jacopss

2e Comparant: Mathijs Corneliss, swager

Goederen: ¼ acker saeijlant gemeen met Wilmken Commeren en cooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen janss Metser en Bastaien Franssen

West: Pauwels Wouterss

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Willem woont op Willem van Ghents vaert. Op 26-12-165?
is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 260v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1652

1e Comparant: Faes Willemss

2e Comparant: Willem Jacopss

Goederen: zijn deel in een acker saeijlant, gemeen met cooper en
Wilmken Commeren

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Wouter Jan Thijssen

West: Frans Adrienss Boeser

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Willem woont op Willem van Ghents vaert.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 261r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1652

1e Comparant: Faes Willemss

2e Comparant: Willem Jacopssen ,neve

Goederen: ½ huijs, gronden en bijsters, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss, schout en Frans Adriaenss Boeser

West: Merten Mathijss, wed Claes Frunen, Damiaen Joosten

Noord: Her straet

Zuid: sloot
vanden acker

Bijz: Faes woont te Cappel en is mede erffg van Joost
Willemss, broer.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 261v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-12-1652

1e Comparant: Gerit Adriaenss Meulder ea

2e Comparant: Faes Adriaens Coppelaren

Goederen: hun deel in een bijster of perceelken moergrond,
gemeen met cooper

Prijs: ƒ 15

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Elff Mergen

Belend
Oost: Elff Mergen

West: Sgravelduijn sloot

Noord: erffg Thomas
Dircken

Zuid: Jan
Corneliss Cop

Bijz: Gerit Adriaenss Meulder (G'berg), Sijmen Adriaenss
Coppelaren en Anthonis Adriaenss Copp (Cleijn Dongen)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 262r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-12-1652

1e Comparant: Pauwels Wouterss

2e Comparant: Bastiaen Franss

Goederen: een binnen delle, gekocht vande kijnderen van Dirck
H???

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Janssen Fiersen

West: delle door ??? Schulperaat verhuurd

Noord: polder van
Groot Waspick

Zuid: her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 262r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-1-1653

1e Comparant: Arien Claessen x Steijnken Corneliss ea

2e Comparant: Willem Janss

Goederen: ½ binnen delle

Prijs: ƒ 350

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Wilm Ptrss Mick en Bastaienken Wilmss, dochter

West: Jochum Hendricxss en Jan Wilmss Buijs

Noord: polder van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Arien Claessen x Steijnken Corneliss, Aert Corneliss,
Huijbert Corneliss en AdriaenCorneliss. Kijnderen van Grietken Aerden.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 262v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1653

1e Comparant: Cornelis Janssen Wijten

2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken en Gerit Dircxss ea

Goederen: wilceur met als onderpant een binnendelle, gecomen van
zijn vader za

Prijs: ƒ 263

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Adriaen Franss Cuijpers

Noord: Anneken Jan Matheuss

Zuid: Adriaen
Jan Matheuss

Bijz: Cornelis Jochum Rijcken en Gerit Dircxss armmeesters
van 46/47 en Jacop Jan Mathijss en Mels Dircxss armmeesters van 44/45

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 263r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1653

1e Comparant: Wilmken Aertsen Scheppen wed Jan Adriaenss Cuijper

2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken en Gerit Dircxss ea

Goederen: wilceur met als onderpant een rentebrief van een schip
tlv Wouter Willemss Cop

Prijs: ƒ 116

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wilmken wordt geassisteert door Mels Dircxssen.

Cornelis Jochum Rijcken en Gerit Dircxss
armmeesters van 46/47 en Jacop Jan Mathijss en Mels Dircxss armmeesters van
44/45. Op 25-5-1654 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 263r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1653

1e Comparant: Peeter Sebastiaen Boer

2e Comparant: Dirck Adriaenss de Bie

Goederen: ¼ gheerken lants, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 20

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Bagijnen stege

West: Anthonis Joosten

Noord: ambacht van
Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Peeter woont te Sprang en Dirck te Baertwijck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 263v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1653

1e Comparant: Huijbert Corneliss x Wilmken Hendricxss

2e Comparant: Dirck Hendricxss Cleermaker en Jan Hen, broer

Goederen: een acker saeijlant, gecomen van hun ouders

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Joosten

West: coopers met acker van Cuijndert Janssen erffg geco

Noord: Aert ???

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Huijbert woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 264r

Soort akte: scheiding en deling

Datum: 3-3-1659

1e Comparant: Dirck Handricxssen Cleermaker en Jan Handricxssen

2e Comparant:

Goederen: een acker in de veste hiervoor (zie folio 263v)
gekocht en den acker daarnevens (van Cuijndert Janssen)

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 2e grippel van de ander acker

West: ; Jan Willems Buijs

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirck krijgt de gekochte acker en jan die van Cuijnert
Janssen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 264v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1653

1e Comparant: Anthonis Janssen Snijder ea

2e Comparant: Jan Huijbertss de Bonth

Goederen: een huijs, erve en hoff

Prijs: ƒ 1375

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Anneken Cleijssen wed Abraham Jacopss

West: Dinghen Jochum Aertss en vercoopers

Noord: Her straet

Zuid: dwarsloot
acker

Bijz: Anthonis Janssen Snijder als voocht vande kijnderen
van Jan Willemss Cloot za en Lijsken Pieterss Nobel voor ½ en Lijsken Pieterss
Nobel voor ½. Lijsken wordt geassisteert door Pieter Janss Nobel.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 265r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-3-1653

1e Comparant: Jan Huijbertss de Bonth

2e Comparant: Anthonis Janssen Snijder ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van huijs etc (zie folio 264v)

Prijs: ƒ 1375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 21-11-1655 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 265v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-3-1653

1e Comparant: Faes Willemss

2e Comparant: Willem Jacopss, neve

Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Damiaen Joosten

West: ??? en Handrick Andriessen Keijsers

Noord: sloot bijster

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Faes woont te Cappel en is mede erffg van Joost
Willemss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 266r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-3-1653

1e Comparant: Peeter Jacop Meermans ea

2e Comparant: Thomas Adriaenssen Bommeler

Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent ½ mergen

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Aertssen de Bruijn

West: vaertcant grippel

Noord: Anneken
Adriaenss Bommeleers

Zuid: Adriaen
Jan Mathijss

Bijz: Peeter Jacop Meermans mede namens de 2 weeskijnderen
van Maeijken Jan Geerden za en Jan Jan Mathussen hun vader als toesiender

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 266r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1653

1e Comparant: Jan Jan Mathussen namens zijn kinderen

2e Comparant: Peeter Jacop Meermans

Goederen: wilceur tbv de 2 kinderen met als onderpant het huijs
etc (zie folio 266r)

Prijs: ƒ 247

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan wordt ook Jan Janss Teeuwen genoemd.

Lambert Bernier x Janneken Jan Matheuss
zijn op 20-5-1664 geheel voldaan. Oa door Adriaen Jan Matheuss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 267r

Soort akte: waterbrief

Datum: 17-3-1653

1e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken

2e Comparant: Gerit Corneliss Swart

Goederen: wasterbrieff tbv de aankop van een pleijtschip incl
toebehoren

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 30-7-1659 is er f 1200 betaald

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 267v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1653

1e Comparant: Jan Peeterss Geenen x
Eelken Janssen

2e Comparant: Jacop Janssen, swager

Goederen: 1/3 huijs, erve, hooff, boomgaert en saeijlant

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hermans saeijlant

West: Ariaen Jacopssen baes

Noord: Anneken
Adriaens Bommerlers

Zuid: erffg
Peeter Wouterss

Bijz: Jan woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 268r

Soort akte: scheijding en deling

Datum: 19-3-1653

1e Comparant: Adriaen Janss

2e Comparant: Jacop Janss

Goederen: deling van het huijs (zie folio 266v)

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen krijgt 1/3 en Jacop 2/3.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 268v

Soort akte: waterbrief

Datum: 19-3-1653

1e Comparant: Jan Meussen Wijngaert

2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken

Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een gubel met toebehoren
met als onderpant 9 geerden lants

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer. Op 12-4-1660 is de brief
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 269r

Soort akte: waterbrief

Datum: 21-3-1653

1e Comparant: Gerit Corneliss Swart

2e Comparant: Janneken Cleijssen wed Abraham Jacopss

Goederen: watergrief tbv de aankoop van een pleijtschip met
toebehoren

Prijs: ƒ 1650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Janneken treedt ook namens haar kinderen op en wordt
geassisteert door Jan Huijberden Vassen.

Adriaenken Franss en Cornelis Jochumss
Rijcken staan borg. Op 22-7-1660 is de waterbrief geheel afgelost volgens
Adriaen Anthonis Compeer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 270r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-3-1653

1e Comparant: Robbrecht Janss Faro

2e Comparant: Marcus Janss Faro, broer

Goederen: een perceelken bijsters, groot ontrent 1½ hont

Prijs: ƒ 43

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Janssen Hantkijnt

West: vercooper

Noord: Marcelis
Adriaenss Cluijter

Zuid: erffg
Thomas Dirck Rijcken

Bijz: Robbrecht woont te S'moer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 270r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1653

1e Comparant: Anthonis Wouterssen

2e Comparant: Adriaenken Franss wed Cornelis Stevenss Swart

Goederen: ½ huijs, erve, weijvelden en saeijlant, gemeen met
cooperse

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Corsten

West: Sgravenmoer

Noord: Hendrick
Janss

Zuid: Cornelis
Jochumss Rijcken

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 270v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1653

1e Comparant: Peeter Wouterss, schout HLA

2e Comparant: Jan Jochumss ea

Goederen: ½ van 3 geerden, inden polder, gemeen met cooper en
Lijnken Peeter Jochumss , in 12 geerden

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jochums met kijnderen met 9 geerden

West: Jan Jochumss int zelfde land

Noord: Masen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Jan Jochumss (Raemsdonck) voor ½ en Claes Adriaen
Hoevener als voocht vande 4 kijnderen van Jan Jochumss en Engelken Corneliss.

Op 4-9-1655 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 271r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1653

1e Comparant: Laureijs Corneliss Vermeulen ea

2e Comparant: Cornelis Janss Venis

Goederen: 3 mergen, 4 hont gronden, weijvelden en bijsters teijnde
stede van Peeter Janss Cluijter

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: bosch van Cornelis Willemss Cnaep

West: Sgrevelduijsloot tussen S'moer

Noord: Meus Janss
Wijngaert

Zuid: Jan
Claesen Wijngaert cs

Bijz: Laureijs Corneliss Vermeulen mede als oom en voocht en namens Jan
Adriaenss Moeten als vader en toesiender van zijn 3 kijnder bij Catelijn
Corneliss Vermeulen (proc G'berg), Adriaen Corneliss Kuijck x Dingenken Corneliss
Vermeulen, Jan Anthonis van Sprang x Anneken Peeterss Cluijter, Jan Dircxss
Mostert ? X Catelijnken Peeterss Cluijter. Alle kijnderen en erffg van Peeter
Janss Cluijter x Heijlken Janss Conincx

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 271v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-6-1653

1e Comparant: Adriaenken Fransen wed Cornelis Stevenss Swart

2e Comparant: Aerdt Peeterss Cuijl

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacop Thoniss

West: Jan Corneliss vande Greeff

Noord: Peeter
Jochumss

Zuid: wed
Adriaen Huijbertss Schep en kijnderen

Bijz: Adriaenken wordt geassisteert door Steven Corneliss
Swart, zoon

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 272r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-6-1653

1e Comparant: Maeijken Adriaen Panum

2e Comparant: Aerdt Peeterss Cuijl

Goederen: ½ binnen delle met het bosch, gemeen met Adriaen Janss
Locht

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan Adriaenss Cuijper kijnderen

Noord: Adriaenken
Franssen

Zuid: Anneken
Corneliss wed Thomas Janss Schipper

Bijz: Maeijken wordt geassisteert door Steven Corneliss
Swart

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 272r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-6-1653

1e Comparant: Mathijs Schuiffhil ea

2e Comparant: Lendert Adriaenss van Guerpel [Werpel inkop]

Goederen: 6 geerden, inden polder, in 12 geerden opten
oostencant

Prijs: ƒ 2250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacop Huijbertss de Bruijn

West: vercoopers met andere 6 geerden

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Mathijs Schuiffhil
mede namens Metke Schuijffhil wed lestmael Abraham Crillaertss, Mathijs
Heijs x Catelijn Schuijffhil en Jan Schuijffhil. Alle broers en zussen,
swagers. Johan Gerritss x Maria Schuijffhil, Cornelis Buijs, oudt schout tot
Waelwijck als voocht van Willem Schuijffhil. Tesamen kijnderen van Dammis
Schuijffhil za, burgm G'berg en Anna Heijs.

Lendert woont te Cappel. Betaald wordt
via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 272v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-6-1653

1e Comparant: Lendert Adriaenss van Vuerpel

2e Comparant: Mathijs Schuiffhil ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 272r)

Prijs: ƒ 2250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mathijs Schuiffhil
mede namens Metke Schuijffhil wed lestmael Abraham Crillaertss, Mathijs
Heijs x Catelijn Schuijffhil en Jan Schuijffhil. Alle broers en zussen,
swagers. Johan Gerritss x Maria Schuijffhil, Cornelis Buijs, oudt schout tot
Waelwijck als voocht van Willem Schuijffhil. Tesamen kijnderen van Dammis
Schuijffhil za, burgm G'berg en Anna Heijs.

Lendert woont te Cappel.

Op 11-8-1657 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 273r

Soort akte: appprobatie

Datum: 26-6-1653

1e Comparant: Mathijs Heus, lackencooper G'berg ea

2e Comparant:

Goederen: Mathijs wordt gemachtigd 6 geerden te verkopen aan
Lendert Adriaenss Veurpel (zie folio
272r)

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mathijs Heus, lackencooper G'berg x Catelina
Schuiffhil, Johannes Schuijffhil, Metken Schuijffhil wed lestmael Abraham
Crillaerts. Kijnderen Damiaen Schuijffhil en Anna Heijs

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 273v

Soort akte: waterbrief

Datum: 7-7-1653

1e Comparant: Adriaen Thonis van Sgravenmoer

2e Comparant: Peeter Thonis vander Maes

Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een pleijtschip zoals
het nu vaart

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De waewrborg is zijn vrouwe moederlijcke goederen. Op
6-9-1656 is de wilceur afgelsot

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 274r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-7-1653

1e Comparant: Cornelis Janss Wijten

2e Comparant: Merten Adr van Gesel en Adr Janss Fiersen, armmrs

Goederen: een buijten delle, gecomen van zijn vader

Prijs: ƒ 465

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Cornelis Janssen Gheerden

Noord: Anneken Jan
Matheuss

Zuid: Adriaen
Jan Matheuss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 274v

Soort akte: waterbrief

Datum: 18-8-1653

1e Comparant: Peeter Anthonis vander Maes

2e Comparant: Wouter Janss Duijser

Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een damlooperschuijt met
toebehoren

Prijs: ƒ 310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter woont te Cappel. Afbetaling gelijk de
afbetaling van de waterbrief tlv Adriaen Anthonis van Sgravenmoer (zie folio
273v). Op 6-9-1656 is de waterbrief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 275r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-11-1653

1e Comparant: Maeijken Dircxss wed Jochum Aertss

2e Comparant: Aert Joschumss, zoon

Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met Anthonis Jochum Aerden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Merten Aertssen van Gesel

Noord: erfffg Peeter
Wouterss

Zuid: wed
Anthonis Jochum Aerden met wederhelft

Bijz: Maeijken wordt geassisteert door Hendrick Andriessen
Keijsers

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 275v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-12-1653

1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter

2e Comparant: Huijbert Peete ???

Goederen: 2 veldekens in 1 mergen saeijlant op, oostzijde
Vroukens vaert

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de ??? vande gheer

West: Adriaen Jacopss Baes

Noord: vercooper

Zuid: Metghen
Van?? wed Jan Jacopss Baes

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 276r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1653

1e Comparant: Aerdt Jochumssen Timmerman ea

2e Comparant: Anth Dircxs Waelwijck,
Waelwijck Dircxs Waelwijck

Goederen: uit de
waterbrief tbv Wouter Willemss Cop, hoeijschipper

Prijs: ƒ 870

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aerdt Jochumssen Timmerman en Aerdt Peeterse Cuijl als
voocden van de kijnderen van Jan Adriaenssen Cuijper en Wilmken Aertss
Scheppen.

Anthonis en Waelwijck wonen te
Sgravenmoer.

17-1-1664 is deze brieff geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 276v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1654

1e Comparant: Aert Wilbertss

2e Comparant: Jan Sijmenss Hoevener

Goederen: een huijs, erve en saeijlant, groot 3 hont, gedeelt
vande stede van Claes Thoniss

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnen Banck

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen Banck

Noord: Claes Thoniss

Zuid: kijnderen Dirck Dircxss Melen

Bijz: Aert woont opde Willem van Ghents vaert. Betaald wordt
via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 276v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1654

1e Comparant: Jan Sijmenss Hoevener

2e Comparant: Aert Wilbertss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-3-1655 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 278r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1654

1e Comparant: Jacop Adriaenss Corp ea

2e Comparant: Adriaen Jacopss Baes

Goederen: n plecxken ackerland

Prijs: ƒ 399

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Geritss

West: Anthoniss ???mans

Noord: stede teijnde
Crooten acker

Zuid: Denis
Peeterss de Haen

Bijz: Jacop Adriaenss Corp, Claes Jacopss Corp ??? als
voocht vande 3 kijnderen van Adriaen Jacopss Corp en Lijsken Eembus, hem voocht
susters [?], Anthonis Claesen Huijben
namens Aentken en Lijnken Jacopss Corp en Huijbert Jacopss Corp.
Kinderen van Jacop Adriaenss Corp en Peerken Claes Huijben. (proc. Waspick
16-5-1653).

Op 5-10-1655 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 278v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1654

1e Comparant: Hendrick Franss

2e Comparant: Bastiaen Franssen, broer

Goederen: ½ ackerken saeijlant inde Corte Maten, gecocht van
Cornelis Joosten

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: cooper met wederhelft

West: Seger ? Wouterss

Noord: Willem Jacop
en kijnderen Daem Joosten

Zuid: kijnderen
Cornelis Adriaen Peeterss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 278v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-2-1654

1e Comparant: Cornelis Jan Gheerden

2e Comparant: Cornelis Janss Cuijper

Goederen: wilceur met als onderpant 2 binnen delle

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert, Cornelis Janssen voorss cs

West: andere delle; dwarsloot

Noord: Huijbert
Janssen Bondt; waterganck

Zuid: kijnderen
Jan Mathussen; Adr Janssen Locht

Bijz: CJ Cuijper woont te Sgravenmoer.

Aert Corneliss Cuijperbekent op
28-9-1680 als enige erffg van Cornelis Janss Cuijper dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 279v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1654

1e Comparant: Jacop Wilbert, oud secr Oosterhout

2e Comparant: Peeter Adriaenss Rutten en Jan Janss Handkijnt

Goederen: een poerceel bleckeling gronden, inde Bagijnen Banck,
lang 54 roeden, breet 1/2 Banck, ten zuijden vande Santschel

Prijs: ƒ 180

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Bagijnen Banck

Belend
Oost: Steven Huijbertss Clauweaerts ea

West: hoeve vande Swaats ???

Noord: erffg Dirck
Arss Waelwijck

Zuid: Wouter Robben Lije

Bijz: Peeter en Jan wonen te Sgravenmoer.

Oost: en Jan laureijssen Lantmeter cs
met wederhelft.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 280r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-3-1654

1e Comparant: Claes Claessen

2e Comparant: Huijbert Adriaenssen de Bruijn

Goederen: een buijtendijcxse dwarsdelle

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Matheuss

West: Vroukens vaert

Noord: Hendrick
Hendricxssen van Ghils

Zuid: Sijcken
Janss Rutten

Bijz: Claes woont te Oudt Heusden.OP 23-9-1654 is de koopsom
geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 280r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-4-1654

1e Comparant: Wouter Janssen, schout

2e Comparant: Hendrick Franssen, swager

Goederen: wilceur met als onderpant 9 geerden, inden polder, in
12 geerden, gemeen met Huijbert Ghijsbertsen

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Michielss Otgens

West: Margridt en Elisabeth vd Eijnde, Wouter Wout Boef

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Op 20-12-1657 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 281r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1654

1e Comparant: Maeijken Janssen

2e Comparant: Bastiaen Huijbertss

Goederen: 1/3 acker saeijlant met de veldekens, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Swaen, G'berg

West: Peeter Melsen

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Maeijken wordt geassisteert met Adriaen Willemss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 281v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1654

1e Comparant: Jan Janssen

2e Comparant: Bastiaen Huijbertss

Goederen: 1/8 huijsken, schur en hooff, Bastiaen bewoont het
huijs redds

Prijs: ƒ 50

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Buijs

West: dorps erve

Noord: her straet

Zuid: Melis
Hendricxss ? en Aert Dingemanss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 282r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1654

1e Comparant: Jacop Jochumssen

2e Comparant: Jan Ghijsbertss, neve

Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 387

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Cornelis Mathijssen

West: Adriaen Ghijben

Noord: Dirck
Handricxss

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 282r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1654

1e Comparant: Jan Ghijsbertss, neve

2e Comparant: Jacop Jochumssen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 387

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-12-1656 bekennen Adriaen Ghijsbertss en Jacop
Jacopss dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 283r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-4-1654

1e Comparant: Cornelis Joosten Gherden x Dingentken Jansen Cuijl

2e Comparant: Anthonis Joosten

Goederen: ½ mergen saeijlant, zoals Adriaen Franssen Cuijper het
van Adriaen Romboutss za gekocht heeft

Prijs: ƒ 875

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Vroukens vaert grippel

Noord: Frans Janss

Zuid: kijnderen
Jan Matheuss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 283r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-4-1654

1e Comparant: Anthonis Joosten

2e Comparant: Cornelis Janss Gherden x Dingentken Jansen Cuijl

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 283r)

Prijs: ƒ 875

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 29-11-1654 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 283v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-6-1654

1e Comparant: Seger Janssen ea

2e Comparant: Aert Jochumss Timmerman

Goederen: ¼ perceel bleckeling gronden, gemeen met wed Bastiaen
Geritss en cooper

Prijs: ƒ 21

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Adriaen Deniss

West: Peeter Anthonis vander Punten

Noord: Her straet

Zuid: Willem
Jacop Thoniss

Bijz: Seger Janssen, Handrick JoostenBaveseer ? X Adriaenken
Janssen, Peeter Wouterss, schout HLA, als voocht van Dirck Janss ?. Allen
kijnderen van Jan Segerss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 284r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-6-1654

1e Comparant: Jan Adriaenss Hamel

2e Comparant: Adriaen Commer Blanckertss

Goederen: wilceur met als onderpant een perceel bijsters en
weijvelden teijnde de stede van Jan Adriaenss Hamel

Prijs: ƒ 79

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jochum Jacops Meijer

West: Sgravelduijn sloot

Noord: erffg Jochum
Jacops Meijer

Zuid: erffg
Anneken Adriaenss Bommeler

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer.

Op 1-2-1678 is de wilceur geheel
afgelost. Genoemde namen: Jan Willems Buijs als armmeester tbv Hendrick Adams,
Jan Aerden x Willemken Adamss en Commerken Adamss. Erffg van Adriaen Commer
Blanckertss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 284v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-7-1654

1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter

2e Comparant: Huijbert Peeter Wouterss

Goederen: 1/3 een acker op oostzijde Vroukens vaert, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: grippel vande gheer

West: Adriaen Jacopssen Baes

Noord: Jan Adriaenss
Croot

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 285r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-8-1654

1e Comparant: Mathijs en Willem Schuijffhil

2e Comparant: Jan Wilm Buijs, Ghertruijt Janss wed Peeter Wouter

Goederen: 6 geerden land, inden polder, in 12 geerden opde
westencant, gemeen met Lendert Adriaenss van Overpelt

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lendert Adriaenss met andere 6 geerden

West: Peeter Melsen

Noord: Masen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Mathijs en Willem worden geassisteert door Willem
Buijs, oudt schout van Waelwijck., oom. Kijnderen van Damis Schuijffhil , burg
G'berg en Anneken Heijs za.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 285r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-8-1654

1e Comparant: Jan Wilm Buijs, Ghertruijt Janss wed Peeter Wouter

2e Comparant: Mathijs en Willem Schuijffhil

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 18-4-1656 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 285v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-9-1654

1e Comparant: Adriaen en Jan Adriaenss Hoevener

2e Comparant: Adriaen Janss Locht, schoonbroer

Goederen: ½ binnen delle met boschen en houtwassen, gemeen met
Aert Peeterss Cuijl. ½ buijtendelle met
erff Frans Arss Boeser

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert; Jacop Jan Matheus ea

West: kijnderen Jan Arss Cuijper; Adriaen Stevenss

Noord: Adriaen
Franssen; Cleijn Waspick

Zuid: Janneken
Corneliss wed Thomas Janss Schipper;

Bijz: Oost: erffg Neelken Wouter Willemss.

Zuijd: Herstraet

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 286r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-9-1654

1e Comparant: Jan Corneliss vande Graff

2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken

Goederen: een binnendijcxse delle

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Teeuwen

West: Vroukens vaert

Noord: Adriaenken
Peeterss Fijnenbuijck

Zuid: erffg
Cornelis Stevenss Swart

Bijz: Op 21-11-1654 is de koopsom geheel voldaan volgens Jan
Corneliss vander Graeff

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 286v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1654

1e Comparant: Faes Willemss

2e Comparant: Anthonis Peeterss Corsten

Goederen: ¼ ackerken saeijlant, gemeen met Willemken Commeren en
kijnderen naast Willem Jacopss

Prijs: ƒ 36

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Andriessen Keijsers

West: de kercke

Noord: Wouter Janss,
schout

Zuid: Hendrick
Andriessen Keijsers

Bijz: Faes woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 287r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-12-1654

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen

Goederen: een perceel bleckeling gronden, groot ontrent 8 hont,
inde hoeve van Heuckelom

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: hoeve van Heuckelom, Molenbanck

Belend
Oost: Molenbanck

West: graeffelijckheijt en Peeter Jochum Jan Berthoutss

Noord: Johannis
Sprangers en Hendrick Hend van Diels

Zuid: Thomas
Dircken

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 287v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-12-1654

1e Comparant: Adriaen Ghijben x Adriaenken Jan Jochumssen ea

2e Comparant: Hendrick Franss

Goederen: binnendijcxse delle

Prijs: ƒ 847

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Adr de bruijn en gerit Dircxssen

West: wed Wwouter Peeterss Mich en dochter

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: bosch
erffg Adriaen Stevenss voor de Her straet

Bijz: Adriaen Ghijben x Adriaenken Jan Jochumssen, J??
Ghijsbertss x Grietken Wouterss dochter van Maeijken Jochumss en Jacop Jacopss
Timmerman x Adriaenken Peeter Jochumss mede namens Lijnken Peeter Jochumss.
Erffg van Jacop Jochumss za, oom.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 287v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-12-1654

1e Comparant: Hendrick Franss

2e Comparant: Adriaen Ghijben x Adriaenken Jan Jochumssen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 287v)

Prijs: ƒ 847

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Ghijben x Adriaenken Jan Jochumssen, J??
Ghijsbertss x Grietken Wouterss dochter van Maeijken Jochumss en Jacop Jacopss
Timmerman x Adriaenken Peeter Jochumss mede namens Lijnken Peeter Jochumss.
Erffg van Jacop Jochumss za, oom.

Op 15-12-1656 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 288r

Soort akte: waterbrief

Datum: 23-12-1654

1e Comparant: Andries Adriaenss, hoeijschipper

2e Comparant: Claes Boemans, schipper te Rossendael

Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een pleijtschip met
toebehoren

Prijs: ƒ 560

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Jochum Rijcken en Jan Aerden en Sijmen Aertss
Geus staan borg

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 289r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-1-655

1e Comparant: Jan Adriaenss Hamel

2e Comparant: Cornelis Jochum Reijcken

Goederen: wilceur met als onderpant een perceel bijsters en
weijvelden, gemeen met zijn moeder, teijnde de stede van JAH

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jochum Jacopss Meijer

West: Sgravelduijn sloot

Noord: erffg Jochum
Jacopss Meijer

Zuid: Anneken
Adriaenss Boemmelers

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer.

Huijbert Corneliss Rijcken en Nicolaes
Brouwers x Dingena Corneliss Rijcken en verdere broers en susters bekennen dat
de wilceur op 3-1-1670 geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 289v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-1-1655

1e Comparant: Janneken Stoffelen Crijter ? Ea

2e Comparant: Anneken Huijbert Roelen wed Dirck Adr Waelwijck

Goederen: 3/5 in een perceel morgronden ende leechten, gemeen
met Roelant Clasen Beij en Huijbert Corneliss

Prijs: ƒ 102

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: hoef van Heuckelom

Belend
Oost: hoef van Heuckelom

West: Jacop Adriaenss Bommeler

Noord: Cornelis
Adriaenss Huft

Zuid: Aerdt
Dircxss

Bijz: Janneken Stoffelen Crijter ? lest wed Jan Janss Venis
voor ½ en geassisteert door Cornelis Janss Venis. CJ Venis voor hem zelf en
namens Jan Janss Venis, Lou??? Corneliss
x Maeijken Venis en Jacques Liebens x
Lijsbeth Janss Venis samen in de andere
½. Voor 2/5. Cornelis Jacop Stoffelen mede namens Thomas Jacop Stoffelen. Voor
1/5

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 290r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-1-1655

1e Comparant: Jacop Stevenss, meulder tot Barle, ea

2e Comparant: Aerdt Adriaenss Bommeler

Goederen: ¼ buijten delle, gemeen met Jan Jacop Vaderjan en
Matheus Janss

Prijs: ƒ 240

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Jacopss Visscher

West: Jan Rutten

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Jacop Stevenss, meulder tot Barle, x Grietken Jan
Matheuss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 290v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-1-1655

1e Comparant: Jacop Stevenss, meulder tot Barle, ea

2e Comparant: Truijcken Jan Matheuss wed Jan Jacopss Vaderjan

Goederen: ¼ perceelken saeijlant, aengecomen van zijn
schoonvader, gemeen met cooperse en Anthonis Jan Matheuss cs

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Gheer

Belend
Oost: de Gheer

West: Vroukens vaert

Noord: Anthonis
Joosten

Zuid: Jan Adriaenss
Groot

Bijz: Jacop Stevenss, meulder tot Barle, x Grietken Jan
Matheuss (zus van Truijcken).

Op 25-10-1656 is de koopsom geheel
voldaan

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 291r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1655

1e Comparant: Peeter Verster, schout Raemsdonck, ea

2e Comparant: Jan Peeterss Dorrenboom

Goederen: hun deel in een buijten delle, gemeen met cooper en
Jan laureijss Lantmeter

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Jan Matheuss

West: Vroukens vaert

Noord: Joost Driessen en Cornelis
Goeijertss

Zuid: Bagijnen
van Waelwijck

Bijz: Peeter Verster, schout Raemsdonck, namens Cornelis
Michielss Drimmelen, schipoper, Maeijken Corneliss wed Joost Michielss
(Roosendael), geassisteert door de secr van Raemsdonck, Thonis Jacopss Sael ?,
oom, als voocht van het kijnt van Peeter Jacopss Sael en Joostken Corneliss
Nuijden Drimmeler schipper (Schoonhoven). Erffg van Adriaenken Adriaenss.

Jan woont te Raemsdonck.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 291v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1655

1e Comparant: Jan Peeterss Coremans

2e Comparant: Sijcken Janss Rutten, lest wed Adr Jochum den Oude

Goederen: ½ banck saeijlant, gemeen met cooperse en Gerit
Wouterss

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: cooperse en
Gerit Wouterss

Zuid: Peeter
Anthonis vander Punten

Bijz: Jan woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 292r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1655

1e Comparant: Peeter Janss Dolck den Ouden en de Jongen

2e Comparant: Peeter Melsen, neve

Goederen: hun deel in twee binnendijcxse turfdellen, met Peeter Jacopss en cooper, gecomen van
Huijpken Peeter Godtschalck, grootmoede

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Willem Jacop Thoniss

West: Vroukens vaert

Noord: Willem
Joosten den Jongen

Zuid: erffg
Gerit Franss

Bijz: Beide Peeters wonen te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 292v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1655

1e Comparant: Ghijsbert Dingemanss

2e Comparant: Peeter Melsen

Goederen: ¼ acker saeijlant, gecomen van Aenken Anthonis, moeder

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Sgravenmoerse Maten

Belend
Oost: kijnderen Adriaen Michielss

West: wed Thijs Janss, Jacop Wout Visscher, zelfde stuk

Noord: Anthonis
Classen

Zuid: Sgravenmoerse
Maten

Bijz: Peeter woont opte Santschel.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 293r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1655

1e Comparant: Adriaen Jan Mathijss en Mels Thomassen, armmrs

2e Comparant: Huijbert Ghijsbertss

Goederen: huijs, hoff, boomgaert en delle, gekocht van Jan
Huijgen Vosch

Prijs: ƒ 1110

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Ghijsbert Dingemanss

West: Hendrick Andriessen Keijsers

Noord: polder van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 293r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-2-1655

1e Comparant: Huijbert Ghijsbertss

2e Comparant: Adriaen Jan Mathijss en Mels Thomassen, armmrs

Goederen: wilceur tbv de aankop van een huijs etc (zie folio
293r)

Prijs: ƒ 1110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: geen notitie van betaling

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 293v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1655

1e Comparant: Jan Geritss Boudewijns

2e Comparant: Mathijs Peeterss

Goederen: ½ acker saeijlant, zoals gebruijckt door Peeter
Wouterssen za

Prijs: ƒ 360

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Meerten Aertss van Gesel

Noord: cooper

Zuid: Aert
Jochumss Timmerman

Bijz: Jan woont te Cappel. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 293v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1655

1e Comparant: Mathijs Peeterss

2e Comparant: Jan Geritss Boudewijns

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 293v)

Prijs: ƒ 360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 19-1-1657 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 294r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1655

1e Comparant: Cornelis Janssen van Beijeren ea

2e Comparant: Marcelis Janss Faro

Goederen: een perceelken weijvelden, groot ontrent ½ mergen

Prijs: ƒ 65

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Elff Mergen

Belend
Oost: Elff Mergen

West: Sgravenduijnse sloot

Noord: Jan Cornelis
Cop

Zuid: Armen van
Sgravenmoer

Bijz: Cornelis Janssen van Beijeren mede namens Mathijs
Anthonissen x Maeijken Janssen van Beijeren (Breda), Gerit Janssen van Beijeren
mede als voocht van het kijnt van Cornelis Janssen van Beijeren, Jan Janssen
van Beijeren den Jonghen en Huijbert Janssen van Beijeren. Kijnderen van
JanJanssen van Beijeren en Magdalena Cornelis van Oosterwijck (proc S'moer,
12-2-1655)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 294v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1655

1e Comparant: Mathijs Adriaenss x Maeijken Corneliss

2e Comparant: Marcus Janssen Faro

Goederen: ontrent 1½ mergen gronden, inde gronden van Emsteijn

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: cooper

Noord: Johannes
Sprangers

Zuid: Mathijs
van Asperen

Bijz: Mathijs woont te Sgravenmoer. Maeijken is wed van Jan
Lodewijckss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 294v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1655

1e Comparant: Huijbert Janssen de Bont ea

2e Comparant: Huijbert Peeterss en Cornelis Adriasenssen Meulder

Goederen: een banck bleckeling gronden

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnen Banck

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen Banck

Noord: Jan Sijmonsen
Hoevener

Zuid: Jan Wouter
Janss

Bijz: Huijbert Janssen de Bont namensGeertruijt Gheerlijncxss dochter van
Engelen weduwe Cornelis van Ghelcom, doctoor te Heusden, geassisteert met Claes
Claessen Valck, behoutoom (proc, Oudheusden, 15-2-1655)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 295r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1655

1e Comparant: Jan Huijbertss Vassen ea

2e Comparant: Huijbert Janssen de Bondt

Goederen: ¾ buijtendijcxse dwers delle gecomen van Frans
Adriaenssen Boeser za, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 315

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Aert Adriaenss de Bruijn

Noord: Mathus
Peeterss

Zuid: Armen van
Waspick

Bijz: Jan Huijbertss Vassen
als voocht en Sebastiaen Franssen als toesiender vsan de 5 kijnderen van
Huijbert Corneliss Bervoetss en Adriaenken Franssen en Adriaen Huijbertss,
mondiche zoon. Op 4-3-1657 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 295r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1655

1e Comparant: Jan Huijbertss Vassen ea

2e Comparant: Sebastiaen Franssen

Goederen: ½ buijtendijcxse delle aende wiel, gemeen met Adriaen
Janssen Locht, gecomen van Frans Adriaenss Boeser za, grootvader

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jacop Jan mathijss en errf Neelken Wouter Willemss

West: Wouter Adriaen Stevenss

Noord: Claeijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Jan Huijbertss Vassen
als voocht van de 5 kijnderen van
Huijbert Corneliss Bervoetss en Adriaenken Franssen en Adriaen Huijbertss,
mondiche zoon. Op 15-3-1657 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 295v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1655

1e Comparant: Gherit Janssen

2e Comparant: Adriaen Jan Mathijssen

Goederen: een binnendijcxse turfdelle, gekocht van Cornelis
Michielssen Cleermaecker en Corn Stevenss Swart

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Truijcken Aert Scheppen

Noord: Adriaen
Jacopss Baes

Zuid: Anthonis
Joosten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 296r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1655

1e Comparant: Mels Thomassen

2e Comparant: Huijbert Peeterssen

Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met Mathijs Peeterss,
aengecomen van Peeter Wouterss za, grootvader

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Meerten Aertssen van Gesel

West: Vroukens vaert

Noord: mathijs
Peeterss

Zuid: Aert
Jochumss Timmerman

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 296v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-4-1655

1e Comparant: Peeter Geritss van Loon ea

2e Comparant: Merten Aertss van Gesel

Goederen: hun deel in een buijtendijcxse delle, op het
Stapeleijndt, gemeen met Willem Willemss Meulder, en hun deel in een acker

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Willem Willemss Meulder; 2e Dirck Lendertss

West: Adriaen Jan Mathijss; Denis Peeterss

Noord: Oude straete;
Mels Thomass

Zuid: Her
straet; Huijbert Janssen de Bondt

Bijz: Peeter Geritss van Loon (Dongen) mede namens Peeter
Aertssen Goeknecht, swager, x Maecken Janss
Cath, Jenneken Janssen Cath, Dirck Adriaenssen de Jongman, Jan Peeterss,
Cornelis Peeterss en Peeter Peetrssen Roeloffssen, Jan en Willem, broers,
Huijbert Janssen met Anneken Wouterss. Erffg van ??? Groeijerden lest wed van
gerrit Willemss Thimmer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 297r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-4-1655

1e Comparant: Peeter Anthoniss vander Maes ea

2e Comparant: Jan Johan van Raveschot, zoon

Goederen: het suijdense loth moerdellen, aengecomen van Jan
jaohan Ravenschot zijn [niets ingevuld]
za

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Jan Adolff
vander Voirt

Zuid: Theodora
van Ravenschot

Bijz: Peeter Anthoniss vander Maes namens Jan Adolff van
Raveschot (proc not Thomas van Bocholt, Serthogenbossche, 3-4-1655) en uit
krachte van brieven van octrooi gegeven door van het Ridderschap en stede van
Hollant en van Westvriesland van 6-7-1649 onderteeckent door Herbert van
Baumont

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 297v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-4-1655

1e Comparant: Jan Johan van Raveschot

2e Comparant: Steven Corneliss Swart

Goederen: het suijdense loth moerdelle, gekocht van zijn vader
(zie folio 297r)

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Jan Adolff
vander Voirt

Zuid: Theodora
van Ravenschot

Bijz: Juni 1656 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 298r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-4-1655

1e Comparant: Adriaen Bastiaenssen de Roij

2e Comparant: Pouwels Freijssen

Goederen: een buijtendijcxse delle genaemt het Campken

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Campken

Belend
Oost: Cappel met Oude Vaert

West: Peeter Gheldens

Noord: ambacht van
Nederveen

Zuid: Oude vaert

Bijz: Adriaen woont tot Cappel en Pouwels op de Willem van
Ghents vaert

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 298v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-5-1655

1e Comparant: Cornelis Vassen Vermeulen ea

2e Comparant: Jan Corneliss Spranger, swager

Goederen: 1/6 acker saeijlant

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Embrecht Corneliss Metser

West: Mathijs Huijbertss Luet ?, neve

Noord: Willem Corn, Bastiaen Franssen, Jan Corn Seuw

Zuid: Jan Adr
Croot, Ptr Corsten Jacop Adr Gorp ?

Bijz: Cornelis Vassen Vermeulen namens Jan Jacop vande
Wijmert x Adriaenken Cornelis Adriaen
Peeterssen (Alcmaar) (proc schepen van Sgravelduwen ?, 3-5-1655)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 299r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-9-1655

1e Comparant: Cornelis Janssen Wijten

2e Comparant: Johan Crillaerts, oudt borgemeester G'berg ea

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaertse grippel

West: Hendrick Janssen

Noord: Adriaen
Jacopssen Baes

Zuid: Adriaen
Corsten

Bijz: Johan Crillaerts, oudt borgemeester G'berg, tbv het
kijnt van Abraham Crillarts za, broer.

Op 8-1-1676 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 299v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1655

1e Comparant: Wouter Janss, schout

2e Comparant: Thomas Wouterss, zoon

Goederen: ½ huijs, erve en boomgaert met gronden en bijsters,
gemeen met vercooper, gecomen van zijn
vader

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Geijsbertss en Wouter Janss

West: Jan Wouterss Seijlmans en Bastiaen Franss

Noord: Her straet

Zuid: dwarsloot ackers

Bijz: Wouter mag in de ceuken en opcamer blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 300r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-10-1655

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Corst Berntsen, swager

Goederen: ½ huijs waar vercooper in woont, ½ in 3 mergen grond,
gecomen van Roeloff Peeter Commerss

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 2e Jan Wouterss

West: Jan Gheritss Hoevener; Smalle Bijster

Noord: Wouter Janss;
wed Corn Stevenss Swart ea

Zuid: Jan Jan
Wouterss; Jan Wouterss, secr

Bijz: noord 2e: Jan Wouterss Seijlmans.

Belending oost west 2e kavel kan ook
andersom.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 300v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-10-1655

1e Comparant: Corst Berntsen, swager

2e Comparant: Jan Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ huijs (zie folio 300r)

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 300v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-10-1655

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Sacharijss Janss

Goederen: een banck bleckeling gronden, groot ontrent 4 hont

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnen Banck

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Bagijnen Banck

Noord: Huijbert
Peeterss en Cornelis Adriaenss Meulder

Zuid: Jan
nlaureijss Lantmeter cs

Bijz: prijs: ???

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 301r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1655

1e Comparant: Peeter Janss x Adriaenken Jacop Arss Corp ea

2e Comparant: Anthonis Peeter Corsten

Goederen: hun deel inde goederen van Jacop Adriaenss Corp en
Peerken Clasen za, gemeen met Jacop Arss Corp ea

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Janss x Adriaenken Jacop Arss Corp en Lijnken
Jacopss Corp, geassisteert door haar swager.

Gemeen met: Claes Jacopss, de kijnderen
van Adriaen Jacopss en Huijbert Jacopss Corp

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 301r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1655

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Jochum Verschuere

Goederen: een deel van de wilceur tlv zijn zwager Corst Berntsen
(zie folio 300v)

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jochum woont te Spranghe

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 301v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-12-1655

1e Comparant: Adriaen Aerden

2e Comparant: Jan Janss van Loon en Adr Adr van Bommel Armmrs

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc. en een
ackerken teijnde Jan Adr Binck

Prijs: ƒ 380

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Sijmon Janssen vanden Broeck; 2e gelijk 1 1

West: Jan Adriaenss Binck; Jacop Bacopss Backer

Noord: Sijmon vanden
Broeck; Claes Arss Hoevener

Zuid: Her
straet; Jan Arss Binck

Bijz: Jan en Adriaen zijn armmeesters te Raemsdonck.

Peeter Melsen Brouwer, kerckmrs
Raemsdonck, verklaart dat de wilceur op 24-3-1683 geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 302r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-12-1655

1e Comparant: Joost Dircxssen van Campen ea

2e Comparant: Wouter Janssen Duijser

Goederen: wilceur met als onderpant de kijnderen hun huijs etc.

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: wed Lendert
Dircxssen

Zuid: Pauwels
Freijsen

Bijz: Joost Dircxssen van Campen als voocht en Cornelis
Adriaenss Denis als toesiender vande kijnderen van Adriaen Peeterss Spoel en
maeijken Adriaen Denis.

Op 7-2-1664 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 302v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1655

1e Comparant: Merten mathijssen

2e Comparant: Adriaen Clasen Hoevenaer ea

Goederen: 1 1/8 geerd, inden polder, . In 12 geerdenmet de
kijnderen en Hendrick Andriessen Keijsers

Prijs: ƒ 506

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Adriaenssen, brouwer in de Glanshals G'berg

West: Peeter Adriaenss en Adriaen Adriaenss Brouwer

Noord: Masen

Zuid: Raemsdonck

Bijz: Adriaen Clasen Hoevenaer als voocht
evan de kijnderen en Jan Jochumssen als vader en toesiender verweckt bij
Engelken Corneliss Meulsen. Op 18-3-1656 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 302v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1655

1e Comparant: Adriaen Cornelis Buijs ea

2e Comparant: Adriaen Clasen Hoevenaer ea

Goederen: ¼ en 1/32 geerd in dezelfde 12 geerden

Prijs: ƒ 126

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Cornelis Buijs x Neesken Bastaien Franssen en
bastaien Franssen als vader van zijn 2 kijnderen bij Maeijken Lambertsen.

Adriaen Clasen Hoevenaer als voocht
evan de kijnderen en Jan Jochumssen als vader en toesiender verweckt bij
Engelken Corneliss Meulsen. Op 18-3-1656 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 303r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1655

1e Comparant: Dirck Thijssen x Grietken Corneliss

2e Comparant: Jan Thijssen, broer

Goederen: ½ in 7 geerden land, inde polder, gemeen met Jan
Willemss Buijs en Anthonis Wouterssen

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Cleijssen

West: Hendrick Andriesen Keijsers

Noord: Masen

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Dirck woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 303v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1656

1e Comparant: Thonis Bastiaenss Smeekens

2e Comparant: Adriaen Michilessen Fijnenbuijck

Goederen: ½ buijnder gronden of dellen, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jasper ??? Puijs

West: Coen Janssen Smit en cooper

Noord: Jan Peeterss
Buijs

Zuid: Meus Janss vande Wijngaert

Bijz: Thonis woont te Sgravenmoer en Adriaen te Dongen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 303v

Soort akte: copie accoord

Datum: 17-12-1651

1e Comparant: Jan Wouters en Corst Berntsen, swager

2e Comparant:

Goederen: Corst behoud de helft van het huijs waar Jan in woont
(zie folio 300r)

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 304v

Soort akte: copie vrijgift

Datum: 4-11-1639

1e Comparant: Hendrick Denis ea

2e Comparant: Jan Wouterss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: erff Lijsbet Smullen

Noord: Roeloff
Peeter layrurenss

Zuid: Corn Jochumss,
Dirck Waelwijck, Jac Arss Bommeler

Bijz: Hendrick Denis, Dirck Peeterss en weeskijnderen
Goeijert Denis

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 305v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-2-1656

1e Comparant: Huijbert Ansem wed Anneken Berten

2e Comparant: Jan Peeterss

Goederen: ½ buijtendijcxse delle, gemeen met Jan Berthoutss,
neeff

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jacop Joosten

West: Jan Ghijsbertss

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Huijbert woont op Santdaerbuijten

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 305v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-3-1656

1e Comparant: Renaeut ? Adriaenss

2e Comparant: Aert Gerrit Franssen

Goederen: ½ buijtendijcxse dwarsdelle, gemeen met Joost Driessen
en Adriaen Janssen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Mathijssen

West: Vroukens vaert

Noord: Sijcken
Janssen Rutten

Zuid: Jan
Laureijssen Lantmeter

Bijz: Renaeut woont te Besoeij.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 306r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-3-1656

1e Comparant: Adr Adr Cleermaecker wed Willemken Corneliss ea

2e Comparant: Dingeman Peeter Ariss

Goederen: een acker saeijlant met veldekens, gemeen met Gerrit
Dircxss

Prijs: ƒ 759

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Lijnken Peeter Ariss

West: Jan Willemss Buijs

Noord: Her straet

Zuid: Cloosters
goet

Bijz: Adriaen Adriaenss Cleermaecker wed Willemken Corneliss
voor ½ en Jan Huijbertss x Grietken Jacopss (Raemsdonck) en Jacop Peeterss,
kinderen van Willemken, voor de ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 306r

Soort akte: wilcuer

Datum: 6-3-1656

1e Comparant: Dingeman Peeter Ariss

2e Comparant: Adr Adr Cleermaecker wed Willemken Corneliss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 306r)

Prijs: ƒ 759

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Adriaenss Cleermaecker wed Willemken Corneliss
voor ½ en Jan Huijbertss x Grietken Jacopss (Raemsdonck) en Jacop Peeterss,
kinderen van Willemken, voor de ½.

Op 30-5-1663 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 306v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-3-1656

1e Comparant: Adr Adr Cleermaecker wed Willemken Corneliss ea

2e Comparant: Adriaen Huijbertss Bervoetss

Goederen: een huijs en hoff, achter de kerck, zoals Adr Adr
Cleermaker het altijd beseten heeft

Prijs: ƒ 205

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Theunken ??? wed Cornelis Andriessen

West: dorps
straet en dijck

Noord: Hendrick
Willemss Wever

Zuid: Wout
Adriaenssen Stevenss

Bijz: Adriaen Adriaenss Cleermaecker wed Willemken Corneliss
voor ½ en Jan Huijbertss x Grietken Jacopss (Raemsdonck) en Jacop Peeterss, kinderen
van Willemken, voor de ½.

Voor Adr Adr wordt een camerken gemaakt
waar hij kan blijven wonen.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 306v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-3-1656

1e Comparant: Adriaen Huijbertss Bervoetss

2e Comparant: Adr Adr Cleermaecker wed Willemken Corneliss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
306v)

Prijs: ƒ 205

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-2-1657 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 307r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-3-1656

1e Comparant: Adriaen Huijbertss Bervoetss

2e Comparant: Adr Adr Cleermaecker wed Willemken Corneliss

Goederen: wilceur

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Huijbertss Vassen bekent als voocht van de
kijnderen van Abraham Jacopss op 3-12-1667 geld ontvangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 307r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1656

1e Comparant: Gerrit Peeterss Cleermaecker

2e Comparant: Sictus Hendricxss ea

Goederen: een perceelken gronden inde stede van Aenken
Embrechtss, opten oostencant

Prijs: ƒ 42

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sictus Hendricxss voor ½ en Sibert Sijmonss Polulief ?
wed Neelken Huijgen mede namens de kijnderen van Neelken, de kijnderen van
Janneken Huijgen en Rombout Huijgen voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 307v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1656

1e Comparant: Sictus Hendricxss x Maeijken Corneliss

2e Comparant: Hans Rudolphus de Wijs

Goederen: ½ perceel bijsters, gronden en moerlechten teijnde de
stede van Adriaen Dircken, gemeen met Huijch Janss

Prijs: ƒ 170

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen Dircken

West: Gerit Peeterss Cleermaecker

Noord: Her straet

Zuid: Adriaen
Dircken en Gerit Peeterss Cleermaecker

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 307v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-3-1656

1e Comparant: Hans Rudolphus de Wijs

2e Comparant: Sictus Hendricxss x Maeijken Corneliss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 307v)

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Er wordt 3 x een bedrag betaald.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 308r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-3-1656

1e Comparant: Pauwels Wouterss

2e Comparant: Adriaen Janssen

Goederen: een huijs met erve

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willemken Commeren

West: Melis Hendricxssen

Noord: Her straet

Zuid: grippel
acker

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 308v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-3-1656

1e Comparant: Willem Lambrechtss ea

2e Comparant: Ariaen Corneliss Buijs

Goederen: een acker saijlant

Prijs: ƒ 301

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Vosholen

Belend
Oost: wed Frans Huijbertss

West: Huijbert Dircxss (Raemsdonck)

Noord: Her straet

Zuid: Vosholen

Bijz: Willem Lambrechtss als voocht van de 6 kinderen van
??? Lambrechtss za voor ½ en Maeijken Corneliss Buijs met Cornelois Jacopss
Buijs, vader , als assistent, voor dander ½

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 308v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-3-1656

1e Comparant: Jan Corneliss Versluijs ea

2e Comparant: Maeijken Hendr wed Thonis Jochumssen en kijnder

Goederen: ¼ acker saeijlant, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens Vaert

West: Meerten Adriaenss van Gesel

Noord: Aert Jochumss
Timmerman

Zuid: Adriaen de
Ruijter

Bijz: Jan Corneliss Versluijs als schoonvader vande dgr van
Ariaen Jochumssen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 309r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1656

1e Comparant: Cornelis Peeterssen Dolck ea

2e Comparant: Adriaen Peeterssen Dolck, broer en swager

Goederen: 6/7 huijs, hoff, saeijlant en gronden, gemeen met
cooper, achter de kerck

Prijs: ƒ 1907

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: pastorije en Dammen Joosten

West: Thonisken Adr wed Corn Andries, Wouter Adr Stevens

Noord: kerck hoff

Zuid: Cuijperss
Leij

Bijz: Cornelis Peeterssen Dolck, Willem Lambertssen x
Adriaenken Peeterssen Dolck, Gerrit Peeterssen Dolck, Bastiaen Janss x Anneken
Peeterssen Dolck, Handrick Meusen de Hoogh x Truijcken Peeterssen Dolck en
Hendrick Hendricxssen de Hoogh x Bastiaenken Willemssen. Kijnderen en erffg van
Neelken Janssen.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 309v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-3-1656

1e Comparant: Adriaen Peeterssen Dolck, broer en swager

2e Comparant: Cornelis Peeterssen Dolck ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc

Prijs: ƒ 1907

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Peeterssen Dolck, Willem Lambertssen x
Adriaenken Peeterssen Dolck, Gerrit Peeterssen Dolck, Bastiaen Janss x Anneken
Peeterssen Dolck, Handrick Meusen de Hoogh x Truijcken Peeterssen Dolck en
Hendrick Hendricxssen de Hoogh x Bastiaenken Willemssen. Kijnderen en erffg van
Neelken Janssen.

Op 25-9-1660 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 310r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1656

1e Comparant: Adriaen Peeterssen Dolck

2e Comparant: Adriaen Willem Huijgen

Goederen: een huijs, hoff, gronden en saeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Adriaen Stevenss en Peeter Ghertsen

West: Anthonis Vassen en kijnderen Adriaen Michilelsen

Noord: Her straet

Zuid: Sgavelduijn

Bijz: Lijsbeth Wouterss bekent op 25-9-1660 dat de koopsom
geheel is voldaan

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 310v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-4-1656

1e Comparant: Anthonis Michielss x Adriaenken Hendr Scheuren

2e Comparant: Jan Huijbertss Vassen

Goederen: ½ binnendijcxse delle, gemeen met Lendert Hendricxss
Scheuren

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jochum Hendricxss en kijnderen Daem Joosten

West: Wilmken Commeren cs

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 310v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-4-1656

1e Comparant: Anthonis Michielss x Adriaenken Hendr Scheuren

2e Comparant: Adriaen Hendricxss en Lendert Hendr Scheuren

Goederen: ¼ huijs, erve en hoff, zoals Hendrick Lendertss
Scheuren, vader, beseten heeft, gemeen met Adriaen H Scheuren en Bas Henricxs

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Adriaenss de Bruijn

West: Cornelis Janss Geerden

Noord: Her straet

Zuid: Huijbert
Arss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 311r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1656

1e Comparant: Jacop Labinon ?, wijnkoper Dordrecht x Allita Heij

2e Comparant: Roelant
Carpentier ea

Goederen: wilceur met als onderpant ½ van 6 geerden, inden
polder, gemeen met Claes Aertss van Neten

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Arss Waelwijck

West: Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Roelant
Carpentier als voogt van zijn kijnderen Roelant en Pieter verwekt bij
Sara Leijsten. Op 16-3-1658 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 312r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-6-1656

1e Comparant: Adriaen Clasen van Heukelom ea

2e Comparant: Hans Rudolphus de Wijs

Goederen: ½ perceel bijsters, gronden en moerleechten, teijnde
stede Adriaen Dircken, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 170

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen Dircken

West: Gherit Peeterssen Cleermaker

Noord: Her straet

Zuid: Adriaen
Dircken en Gherit Peeterssen Cleermaker

Bijz: Adriaen Clasen van Heukelom als voogt van de kijnderen
van Neelken Huijgen en Huijch Janss (proc heeren van Vrouwenbaert, 20-6-1656),
Sebrecht Sijmonss mede namens Rombout Huijgen en als voogt van t weeskijnt van
Janneken Huijgen.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 312r

Soort akte: approbatie

Datum: 26-6-1656

1e Comparant: Rombout Huijgen

2e Comparant:

Goederen: Rombout approbeert de veste van 23-6-1656 (zie folio
312r)

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 312v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-6-1656

1e Comparant: Rudolphus de Wijs

2e Comparant: Adriaen Clasen van Heukelom ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Clasen van Heukelom als voogt van de kijnderen
van Neelken Huijgen en Huijch Janss (proc heeren van Vrouwenbaert, 20-6-1656),
Sebrecht Sijmonss mede namens Rombout Huijgen en als voogt van t weeskijnt van
Janneken Huijgen.

Er staan 2 betaling genoteerd.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 313r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-7-1656

1e Comparant: Adriaen Corneliss Wijngaert

2e Comparant: Marcus Janssen Faro

Goederen: ½ grasdries, inde stede van Jochum Jacopssen Meijer,
gemeen met Jan Cornelis, broer

Prijs: ƒ 65

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jochum Jacopss Meijer

West: Peeter Janss de Cluijter

Noord: Peeter Janss
de Cluijter

Zuid: Jan Hamel

Bijz: Adriaen woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 313v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-9-1656

1e Comparant: Wouter Janss Spoelman

2e Comparant: Armen en Heijlige Geest

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joost Janss

West: Vroukens vaert

Noord: Huijbert
Janss en Huijbert Peeterssen

Zuid: Corst
Berntsen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 314r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-10-1656

1e Comparant: Johannis Gruijters x Machtelt Schuijffhil ea

2e Comparant: Jacop van Volbergen, secr generaliteijt rekenkamer

Goederen: ½ in 16 geerden en 1/3 in de ander ½, met Johannis
Gruijters en Jochum Herris, zoals gecomen van borgemr Schuiffhil

Prijs: ƒ 5000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kerck en polders dijck

West: Huijbert Adriaen de Bruijn

Noord: Masen

Zuid: polders
dijck

Bijz: Johannis Gruijters x Machtelt Schuijffhil, Mathijs
Heijs x Catelijn Schuijffhil, Mathijs Schuijffhil, Cornelis Buijs, oudt schout
Waelwijck, als voocht van Willem Schuijffhil, Thonis Herris, luijtenant onder
colonel Sitma ? X Joan Maria Schuijffhil en Jochum Schuijffhil. Kijnderen Damis
Schuijffhil en Anna Godtschals za, voor deene ½.

Johannes Gruijters namens Johan
Schuijffhil, soldaat (proc 15-7-1656) voor 1/3 in de andere ½

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 315r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-11-1656

1e Comparant: Jan Janss Hantkijnt

2e Comparant: Peeter Adriaenss Rutten

Goederen: ½ perceel bleckelingsgronden, inde Bagijnenbanck,
gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Bagijnenbanck

Belend
Oost: Steven Huijbertss en Jan Laureijs Lantmeter met ½

West: hoeve vande swarte manneckens

Noord: erffg Dirck
Arss Waelwijck

Zuid: Wouter
Robben Lijde

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer, Peeter eveneens.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 315r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1656

1e Comparant: Gerit Janss

2e Comparant: Mels Thomas, collecteur Armen en heijligeest

Goederen: wilceur met als onderpant een buijtendelle teijnde
Handrick Franssen geseet

Prijs: ƒ 800

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Thomas, secr

West: Armen van Waspick

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: Handrick
Franssen

Bijz: Op 19-4-1669 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 316r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1656

1e Comparant: Thomas Wouterss x Adriaenken Ghijsberts

2e Comparant: Adriaen Dircken Cammeraet

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Corstiaen Janss en Cornelis Janss

West: Cleijs Janss

Noord: Her straet

Zuid: Peeter
Melsen opten Santschel

Bijz: Op 20-1-1680 heeft de wed van TW Zeijlmans de koopsom
geheel ontfangen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 316r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-12-1656

1e Comparant: Jan Cornelis Wijngaert

2e Comparant: Marcus Janss Faro

Goederen: ½ grasdries inde stede van Adriaen Jochum Meijer,
gemeen met cooper; 2e½ weijde in de
stede

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jochum Jacopss Meijer; wed Jan Jac Cuijper

West: Peeter Janss Cluijter;wed Jochum Jacopss Meijer

Noord: Peeter Janss
Cluijter; zie 1 nu erffg

Zuid: Jan Hamel;
zie 1

Bijz: Marcus woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 316v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1657

1e Comparant: Peeter Jacopssen Meermans ea

2e Comparant: Matheus Janss ea

Goederen: ½ mergen saeijlant, gemeen met Anthonis en Matheus
Janss

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Corsten

West: Vroukens vaert grippel

Noord: erffg Corst
Marcelissen

Zuid: Anneken
Adriaenssen Bommelers

Bijz: Peeter Jacopssen Meermans (Oosterhout) als voocht en
Adriaen Jan Matheussen als toesiender vant kint van Jan Matheuss en Maeijken
Janssen Geerden za.

Matheus Janss en Neelken Jans elck ¼ en
Anthonis Janss voor de ½

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 317r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-1-1657

1e Comparant: Matheus Janss ea

2e Comparant: Peeter Jacopssen Meermans ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 316v)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Matheus Janss en Neelken Jans elck ¼ en Anthonis Janss
voor de ½.

Peeter Jacopssen Meermans (Oosterhout)
als voocht en Adriaen Jan Matheussen als toesiender vant kint van Jan Matheuss
en Maeijken Janssen Geerden za.

Op 8-1-1660 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 318r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1657

1e Comparant: Mathijs Hendricssen x Neelken Adriaen Deniss

2e Comparant: Jacop Huijbrechtss de Bruijn

Goederen: een huijsken mette erve, beseten geweest bij Neelken
Adriaenss

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Jan Corstiaenss

Noord: Her straet

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 318v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-2-1657

1e Comparant: Peeter Thomas Goverts

2e Comparant: Adriaen Anthonissen

Goederen: een bijster of grasdries t sijnden de Groote Geer, op
oostzijde Vroukens vaert

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Groote Geer

Belend
Oost: Peeter Wouterss, schout, en Sebastiaen Fransen cs

West: Adriaen Jan Mathijssen

Noord: Adriaen Jan
Mathijssen

Zuid: Jan
Adriaen Geritssen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 319r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1657

1e Comparant: Ghijsbert Dingemans

2e Comparant: Adriaen Janssen

Goederen: 2 geerden lant, inden polder, gemeen met cooper,
Cornelis Jacopss Buijs en Cornelis Janssen in 9 geerden

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Laureijs Lantmeter en Peeter Melsen

West: kijnder Michiel vande Eijnde za schout tot Ghiels

Noord: Masen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 319r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-3-1657

1e Comparant: Adriaen Janssen

2e Comparant: Ghijsbert Dingemans

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 319r)

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-3-1661 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 319v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1657

1e Comparant: Jacop Labinon ea

2e Comparant: Dielis Handricxssen vanden Heuvel

Goederen: 6 geerden, inden polder, gecomen van Peeter Janssen
vanden Swaluw en Claes Aertsen van Neten

Prijs: ƒ 2560

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Adriaenssen Waelwijck

West: Peeter Wouterss, schout

Noord: Masen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Jacop Labinon, wijncoopman Dordrecht x Alette Heij
voor ½ en Cornelia Clasen van Neten
(Dordrecht) voor dander ½.

Dielis woont te Raemsdonck. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 320r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-3-1657

1e Comparant: Dielis Handricxssen vanden Heuvel

2e Comparant: Jacop Labinon ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacop Labinon, wijncoopman Dordrecht x Alette Heij
voor ½ en Cornelia Clasen van Neten
(Dordrecht) voor dander ½.

Dielis woont te Raemsdonck. Op
bijgevoegde quitatie staat dat de wilceurdeel tbv Jacop Labinon op 10-3-1657
geheel is afgelost. Het andere deel is op 13-5-1658 afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 320v

Soort akte: copie erffdeling

Datum:

1e Comparant: Andries, Arent en Cornelis van Neten, broers ea

2e Comparant:

Goederen: erffdeling ivm het overlijden van Nicolaes Aertssen
van Neten

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De drie broers treden ook namens hun zus Elisabeth op.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 321v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-4-1657

1e Comparant: Jan Adriaenssen

2e Comparant: Jan Willemsen Buijs

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbrechtss Vassen

West: Hendrick Andriessen Keijsers

Noord: Hendrick
Andriessen Keijsers

Zuid: sloot
veldekens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 322r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-4-1657

1e Comparant: Adriaen Janssen en Jan Janssen, broers

2e Comparant: Jan Adriaenssen, neve

Goederen: een geerd lant, inden polder, in 6 geerden met cooper
cs

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Jacopssen en kijnderen Huijbert Handricxss

West: Jan Handricxssen Rijool

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 322v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-4-1657

1e Comparant: Steven Huijbrechtssen Clauwaertss

2e Comparant: Jan Sijmonssen Hoevenaer

Goederen: een deel bleckeling gronden, inde Bagijnen Banck, de ½
van de breete opten oosten cant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Bagijnen Banck

Belend
Oost: Jan Ghijsbertss Gheldens

West: erff Dirck Artss Waelwijck en Corn Jochum Rijcken

Noord: nieuwe
Molenlije

Zuid: hoogh
vande Santschel vande padt

Bijz: Steven woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 323r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1657

1e Comparant: Jinnise Theodora van Ravenschoet, vrouwe tot Loon

2e Comparant: Anthonis Dircxssen melen

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Alphons van
ravenschot

Zuid: Adriaen
Geldens cs

Bijz: Op 23-6-1658 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 323v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1657

1e Comparant: Huijbert Peeterssen

2e Comparant: Mathus Peeterssen

Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met cooper, gecocht van Mels
Thomass die gedeelt vanwege Peeter Wouterssen huijsvrouwe grootvader

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Marten Aertssen van gesel

Noord: cooper

Zuid: Aert
Jochum Timmerman

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 324r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1657

1e Comparant: Peeter Thomass, secr, ea

2e Comparant: Govert Peeterssen van Gorp

Goederen: 2e loth inde grond met boschen

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: joncker
Adolff van Raveschot

Zuid: wed Jan
Adams van Poppel

Bijz: Johanna Theodora van Ravenschoet de Capelle, vrouwe
tot Loon (proc not van Eijthoven, 's Hertogenbos, 23-4-1657). Betaald wordt via
een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 324v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-5-1657

1e Comparant: Govert Peeterssen van Gorp

2e Comparant: Johanna Theodora van Ravenschoet

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 27-11-1658 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 325r

Soort akte: transport

Datum: 15-5-1657

1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea

2e Comparant: Pieter Janss van Nesch, wijncooper G'berg

Goederen: een deel vande wilceur tlv Adriaen Aerden, f 200,
17-2-1657

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Thomas, secr, namens Anneken Jacopss
(Oosterhout), erffg en dochter van Anneken Anthoniss Lahaer ? (proc Raemsdonck
14-5-1657).

De wilceur staet in een boek van
delingen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 325v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-5-1657

1e Comparant: Mathijs van Asperen, heer van Heeswijk en Dinthers

2e Comparant: Rogier Meijer ea

Goederen: wilceur met als onderpant alle gebouwen en
landereijen, oa 70 mergen

Prijs: ƒ 10000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: zijn land te Sgravenmoer

Noord: Quijnten de
Veer ? Ea

Zuid: wed en
erffg Dirck Wachtmans ea

Bijz: Mathijs is cappiteijn. Rogier Meijerss (Breda) en
Adriaen van Asperen, rentmeester Bergen opten Soom. Wilceur is ook te
Sgravenmoer opgetekend.

Belend noord: Quijnten de Veer ?,
balieuw vaden Haghe, Anthonij ??? en Marcus Jan Faro.

Belend zuijd: wed en erffg Dirck
Wachtmans, de palen van Brabant en Adriaen Commer Blanckertss cs, Jochum
Jacopss Meijer wed en erffg.

Op 24-7-1664 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 326v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-6-1657

1e Comparant: Peeter Thomas secretaris ea

2e Comparant: Peeter Anthoniss vander Punten ea

Goederen: een binnendijcxse turfdelle, zijnde t tweede loth in
88 roeden

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Gents vaert

Noord: Steven
Corneliss Swart

Zuid: Peeter
Geldens

Bijz: Peeter Thomas secretaris namens Johanna Theodora van
Raveschot de Capelle, vrouwe van Loon. (proc not Hendrick van Eijnthoven, 's
Hertogenbosschen, 23-4-1657).

Peeter Anthoniss vander Punten, Govert
Anthonis vander Punten en Jan Ghertss Boudewijns.

Van het stuk land ligt Govert Anthonis
met zijn 1/3 opten zuijden cant en Govert Thoniss voorss en Jan Gerden met hun
2 delen ten noorden.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 327r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-6-1657

1e Comparant: Peeter Anthoniss vander Punten ea

2e Comparant: Johanna Theodora van Raveschot

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johanna Theodora van Raveschot de Capelle, vrouwe van
Loon.

Peeter Anthoniss vander Punten, Govert
Anthonis vander Punten en Jan Ghertss Boudewijns. Op 26-10-1658 is de wiloceur
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 327v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-7-1657

1e Comparant: Peeter Thomas secretaris ea

2e Comparant: Jan Dircken van Grevenbroeck

Goederen: een binnendijcxse turfdelle zijn de t tweede loth
tussen 5e en 6e pael, groot 11 hont, 60 roeden

Prijs: ƒ 470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Gents vaert

Noord: joncker Adolf
van Raveschot

Zuid: Ghijsbert
Greijerden

Bijz: Peeter Thomas secretaris namens Johanna Theodora van
Raveschot de Capelle, vrouwe van Loon. (proc not Hendrick van Eijnthoven, 's
Hertogenbosschen, 23-4-1657).

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 328r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-7-1657

1e Comparant: Jan Dircken van Grevenbroeck

2e Comparant: Johanna Theodora van Raveschot

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 327v)

Prijs: ƒ 470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johanna Theodora van Raveschot de Capelle, vrouwe van
Loon. Slechts 1 betaling vermeld.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 328v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-7-1657

1e Comparant: Wouter Peeter Thomas

2e Comparant: Peeter Deniss de Haen, swager

Goederen: 1/6 inde stede, hoff, boomgaert ende seijlant, gemeen
met Peeter Thomas Goverden en cooper en sijn huijsvrouwe suster

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Griffierss Bancken

Belend
Oost: Vroukens Vaert grippel

West: Michiel Pieterss kijnderen

Noord: gel??? vande
Griffierss Bancken

Zuid: Adriaen
Jacopss Baes

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 328v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-7-1657

1e Comparant: Peeter Deniss de Haen, swager

2e Comparant: Wouter Peeter Thomas

Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond (zie folio 328v)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-6-1659 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 329r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-7-1657

1e Comparant: Johannes Gruijters x Machtelt Schuijfhill ea

2e Comparant: Jacop van Volbergen, secr generaliteits rekenkamer

Goederen: 2/3 in 8 oostense geerden, in 16 geerden, gemeen met
cooper, inden polder

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: polders dijck en oudt kerckhoff

West: erffg Huijbert Arss de Bruijn (16 geerden)

Noord: Masen

Zuid: polders
dijck

Bijz: Johannes Gruijters(G'berg) x Machtelt Schuijfhill,
dochter van Damis Schuijffhil za, borgemr G'berg mede namens Johan Gerritss,
cappiteijn luijtenant, x Maria Schuijffhill, suster (proc, Raemsdonck,
8-12-1653)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 329v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-7-1657

1e Comparant: Jacop Peeter Thijss

2e Comparant: Dingeman Cornelis Neringh ea

Goederen: wiloceur met als onderpant 1/3 in 6 geerden, inden
polder, gemeen met Jacop Wouterss Visscher cs

Prijs: ƒ 296

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheepsdiep

Belend
Oost:

West:

Noord: Scheepsdiep

Zuid: buijtendijcxse
dwersloot

Bijz: Jacop woont te Dongen. Dingeman Cornelis Neringh tbv
Maeijken Adriaenss wed Jan Pieterss Wi???, sijn moeder. Op 4-5-1658 is de
wilceur door Jacop Wouterss Visscher, als cooper vande Gipsteech ?, geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 330r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-10-1657

1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijs Weijdemans

2e Comparant: Cornelis Hendricxss Buijs

Goederen: wilceur met als onderpant 4½ geerd lant, inden polder,
in 6 geerden

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbertss Vassen

West: Truijcken Janss

Noord: Masen

Zuid: buijtendijcxse
dwersloot

Bijz: Maeijken en Cornelis wonen te Breda. Akte is
doorgestreept.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 331r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-11-1657

1e Comparant: Cornelis Rochussen x Adriaenken Thomas

2e Comparant: Cornelis Janss Veniss

Goederen: ontrent ½ mergen bosschen achter Thomas Daemen Neder ?

Prijs: ƒ 80

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Pieterss Puijs

West: Robbrecht Janss Faro

Noord: Marcus Janss
Faro

Zuid: Huijbert
Janss Rijcken

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 331r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-11-1657

1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijs Weijdemans

2e Comparant: Hendrick Adriaess Biestraten, Cornelis Marijnssen

Goederen: wilceur met als onderpant ½ huijs etc en ½ in 12
geerden, inden polder, gemeen met Sijmon vanden Broeck, swager

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jacopss Timmerman en Truijcken Janss

West: Adriaen Aerden en Claes Adr Hoevenaer

Noord: Masen

Zuid: Her straet

Bijz: Maeijken woont te Breda, Hendrick te Oosterhout
(f1000) en Cornelis te Oosterhout, schepen (f 500). Op 22-3-1664 is het deel
vande wilceur van HA Bietstraeten geheel afgelost. Op 17-12-1666 verklaart
Adriaen Wouter Verwiel (Wouter Verwiel is heemraat te Sprang) dat de wilceur
geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 332v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 333r

Soort akte: borgtocht

Datum: 1-12-1657

1e Comparant: Sijmon Janss vd Broeck x Theunken Adr Freunen ea

2e Comparant: Cornelis Swaen

Goederen: Cornelis heeft zich voor Sijmon tbv Adriaen Vermeer
borg gesteld voor de betaling van f 600

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sijmon Janss vdBroeck x Theunken Adr Freunen en
Maeijken Adriaen Freunen wed Nicolaas Weijdemans (Breda) (geass door Sijmon).

Cornelis woont te G'berg. Op 30-7-1659
verklaart Abraham Swaen namens zijn schoonvader dat de borgbrief verleden is.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 334r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1657

1e Comparant: Wouter Janssen, schout

2e Comparant: Jan Ghijsbertss en Thomas Woutersen

Goederen: een acker saeijlant teijnde de stede van vercooper

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Hendrick Andries Keijser

West: Thomas Wouterss

Noord: dwerssloot

Zuid: Corte
Maten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 334v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1658

1e Comparant: Jan Rombouts van Huijs ea

2e Comparant: Wouter Wouterss Heeren

Goederen: ¼ in 10½ geerd buijtenlant, teijnde de polder, gemeen
met cooper

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouterss

West: Peeter Melsen

Noord: Masen

Zuid: buijtendijcxse
swarsloot

Bijz: Jan Rombouts van Huijs (Oosterhout) namens Dirck
Govertsen vander Biestraten (Nieuwe Tonge) als voocht van Adriaenken Govertss
vander Biestraten (proc Oosterhout 8-11-1657). Wouter woont ook te Oosterhout.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 335r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1658

1e Comparant: Melis Handricxss ea

2e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs

Goederen: een huijs, hoff, erve ende bosschen, achter de kerck;
2e een perceelken grondenten westen van Thonis Clasen

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lijsken Wouterss en kijnderen

West: Adriaen Wouterss en Wouter Adriaen Stevenss

Noord: kerckhoff

Zuid: waterganck

Bijz: Melis Handricxss, Dirck Handricxss, Aert Dingemans
zoon van Dingeman Hendricxss voor de ½ en Gerit Dircxss, Adriaen Dircxss voor ¼
en Adriaen Janss Cuijper en Anthonis Roeloffsen wed Theunken Janss Cuijper voor
¼. Erffg Thonisken Adriaenss wed Cornelis Andriesen Luer. Op 27-10-1666 is de
wilceur geheel afgelost. Genoemde namen: Dielis Hendricxss, Lambert Dircxss
soon Dirck Hendricxss. De andere partijen erffg hebben hun deel ook gekregen
(zonder datum)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 335v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1658

1e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs x Neesken Bastiaenss

2e Comparant: Sebastiaen Franss, schoonvader

Goederen: 1/3 in 3½ geerd, inden polder, in 7 geerden, opten
westencant, gemeen met Peeter Melsen met andere helft

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Melsen met wederhelft

West: Adriaen Aertssen Suermont

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Op 1-3-1658 [?] is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 336r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-4-1658

1e Comparant: Jacop Peeter Thijssen

2e Comparant: Jacop Wouterss Visscher

Goederen: 2 geerden buijtenland teijnde de polder, in 6 geerden
met Wouter Jacopss Visscher cs

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheepsdiep

Belend
Oost: Aert Adriaenss de Bruijn

West: Jan Huijbrechtss Vassen en Melis Handricxss

Noord: Scheepsdiep

Zuid: buijtendijcxse
dwarsloot

Bijz: Jacop woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 336r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-4-1658

1e Comparant: Wouter Jacop Visscher

2e Comparant: Jacop Wouterss Visscher, zoon

Goederen: 2 geerden, inden polder, in 6 geerden, binnen en
buijtendijcxs

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Arss de Bruijn

West: Jan Huijbertss Vassen

Noord: buijtendijcxse
dwarsloot, scheepsdiep, Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 336v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1658

1e Comparant: Huijbert Janss de Bonth ea

2e Comparant: Anthonis Wouterss

Goederen: 1/6 inde stede en seijlant van cooper, opten
noordencant, gecomen van Peeter Wouters huijsvrouw, zijn schoonmoeder

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Gheer

Belend
Oost: de Gheer

West: Vroukens Vaert grippel

Noord: Adriaen Jan
Mathijss

Zuid: cooper

Bijz: Huijbert Janss de Bonth mede als vader en voocht van 6
kijnderen: Jan, Dingen ?, Willemijnken, Maeijken, Wilm en Peeter Huijbertss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 337r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1658

1e Comparant: Elisabeth vander Eijnde ea

2e Comparant: Thomas Janss van Bommel

Goederen: 10 geerden hoeijland, inden polder, in 16 geerden,
gemeen met Jan Hendricxss Rijool en Jan Peeterss

Prijs: ƒ 4000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Jacopss Buijs en Adriaen Janss cs

West: Wouter Wouterss Boeff en Dries Janss

Noord: Masen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Elisabeth vander Eijnde mede namens Margo vander
Erijnde, suster (proc, not Breda, 10-4-1658) geass door Joncker Johan Frederick
van Russel, swager, vendrich onder cappiteijn Steenbergen.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 337v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1658

1e Comparant: Thomas Janss van Bommel

2e Comparant: Elisabeth en Margo vander Eijnde, susters

Goederen: wilkceur tbv de aankoop van land (zie folio 337r)

Prijs: ƒ 4000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 12-5-1659 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 338r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-4-1658

1e Comparant: Claes Adriaenss Hoevenaer

2e Comparant: Huijbertken Clasen Hoevenaerss, dochter

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Vosholen

Belend
Oost: Hendrick Andriesen Keijser

West: vercooper

Noord: Her straet

Zuid: Vosholen of Jan Willem Buijs

Bijz: Claes woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 338r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-4-1658

1e Comparant: Heijlken Jan Andriesen Bogaert wed Frans Huijberts

2e Comparant: Peeter Thomas secr ea

Goederen: 3 geerden land, inden polder, in 6 geerden, gemeen met
Peeter Thomas en Mels Thomas

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Jan Willemss Schuijffhil

West: kijnderen Huijbert Corneliss Bervoets

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Peeter Thomas secr, Mels Thomas en Jan Ghijsbertss met
Jan Adriaen Teeuwen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 338v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1658

1e Comparant: Jan Adriaenss Baes

2e Comparant: Adriaen Adriaenss den Jongen

Goederen: 3 geerden land, inden polder, 6 geerden, gemeen met
vercopper cs

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Peeterss en Peeter Jacopss cs

West: Jan Henricxss Rijool

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 339r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1658

1e Comparant: Joncker Adolff van Raveschot

2e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten

Goederen: een perceel bosschen

Prijs: ƒ 70

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Gents vaert

Noord: joncker
Adolff vander Voort ?

Zuid: Govert
Peeterss van Gorp

Bijz: Adolff is erffg van Johan van Raveschot, zijn broer
(proc volgens acte van octrooi, 18-11-1654).

Tot ontlasting van de schouwen etc stelt
joncker Adolff van Raveschot een onderpant als borg tbv Bastiaen Peeter
Corsten, Peeter Corneliss en Cornelis Adriaenss Leempoel25-7-2004 een acker
saeijlant

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 339v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1658

1e Comparant: joncker Adolff van Raveschot

2e Comparant: Cornelis Adriaenss Leempoel

Goederen: een percel delle

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Gents vaert

Noord: wed Jan
Corsten cs

Zuid: Jan
Dircxssen Grevenbroeck

Bijz: Op 27-9?-1658 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 339v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1658

1e Comparant: joncker Adolff van Raveschot

2e Comparant: Peeter Corneliss

Goederen: een perceel delle, aengecomen van zijn broer Johan za

Prijs: ƒ 120

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Gents vaert

Noord: Johannes
Plassing, predikant tot Cappel

Zuid: Anthonis
Dircxss Melen ???

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 340r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1658

1e Comparant: Caterina van Gennep wed Joahhnis Passibs

2e Comparant: Peeter Corneliss

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Gents vaert

Noord: Willem
Schouten

Zuid: cooper

Bijz: Johannes was bedienaer des goddelijks woord te Cappel.
Op 22-7-1660 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 340r

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: ?????????

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 342r

Soort akte: verpenen recht

Datum: 22-5-1658

1e Comparant: Corstiaen Wouterss Rijcken x wed Jan Ptr Coninck

2e Comparant:

Goederen: Corstiaen verzoekt het huijs etc van erffg Jan Ghertss
Hoevenaer te verkopen ivm een wilceur (f479) van 25-7-1651

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 342v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-5-1658

1e Comparant: Peeter Anthonis vander Maes

2e Comparant: Adriaen Jacopss Kievits

Goederen: een huijs, scheurken, erve en saeijlant

Prijs: ƒ 1150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert grippel

West: Adriaenken Jan Gertss

Noord: weeskijnt Jan
Matheuss

Zuid: vercooper
tot keersboom

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 343r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-5-1658

1e Comparant: Peeter Anthonis vander Maes

2e Comparant: Govert Jan Gheritss ea

Goederen: wilceur ivm de uutcoop van t versterf van Jan Gheritss
Hoeveaer met als onderpant, erve, boomgaert, saeijlant

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert grippel

West: Anneken Adriaenss Bommelers

Noord: Adriaen
Jacopss Kievit en Adr de J???chente

Zuid: clooster
van Santroosen

Bijz: Govert Jan Gheritss en Peeter Jacopss Moerman als
voocht van t weeskijnt van Jan Teeuwen.

Het weeskijnt van Jan Janss Teeuwen
leent f 40 uit.

Janneken Jan Teeuwen x Lambert Blaber
(Wilden in het land van Luijck).

Op 29-4-1669 is de wilceur geheel ?
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 343v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-6-1658

1e Comparant: Peeter Anthonis vander Maes

2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken

Goederen: een hoff, boomgaert en saeijlant met grasdries, via
pepenrecht verkregen

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert grippel

West: Anneken Adriaen Bommeler

Noord: Adriaen
Kievits en Adriaenken Jan Gerits

Zuid: t clooster van Santroosen

Bijz: Op het land staat nog een wilceur. Op 21-2-1660
verklaart PA vd Maes dat alle afspraken, in de veste genoemd, komen te
vervallen.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 344r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-6-1658

1e Comparant: Peeter Corneliss Swart

2e Comparant: Truijcken Janss Loft wed Peeter Wouterss

Goederen: 1/10 in een buijtendelle, gemeen met Aert gerit
Franssen en Jan Corn vande Graeff cs

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Corsten

West: Peeter Anthoniss vander Punten

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer. Truijcken wordt geass
door Aert Peeterss Buijs, neve

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 344v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-6-1658

1e Comparant: Adriaen Anthoniss Compeer wed Janneken Cleijssen

2e Comparant: Thomas Peeterss Seijlmans

Goederen: een huijs, hoff en boomgaert met ackerlant, gekocht
van Jan Peeter Gielen

Prijs: ƒ 1800

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Lambertss en Theunisken Janssen

West: Jan Huijbertss de Bont en Lijsken Pieterss Nobel

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 345r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-6-1658

1e Comparant: Thomas Peeterss Seijlmans

2e Comparant: Adriaen Anthoniss Compeer wed Janneken Cleijssen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio
344v)

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 9-1-1664 is de laatste termijn betaald aan Adriaen
Anthoniss Cuijl [?]

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 345v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-6-1658

1e Comparant: joncker Adolff van Raveschoet

2e Comparant: Jan Wouterss

Goederen: een perceel hoeij en weijlant: de Camp

Prijs: ƒ 650

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Camp

Belend
Oost: Huijbert Corneliss en Jan Claesen cs

West: dorp Cappel met Oude vaert

Noord: ambacht van
Nederveen

Zuid: vrouwe van
Loon en joncker Adolff vander Voort

Bijz: Adolff is erffg van zijn broer Johan. (proc volgens
acte van octrooij, 18-11-1654).

Jan woont tot Cappel. Betaald wordt via
een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 346r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-6-1658

1e Comparant: Jan Wouterss

2e Comparant: joncker Adolff van Raveschoet

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 345v)

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 28-11-1658 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 346r

Soort akte: waterbrief

Datum: 7-9-1658

1e Comparant: Peeter Peeterss Verhoeven

2e Comparant: Mathijs Huijbert de Ghreeff

Goederen: waterbrief ivm de aankoop een pleijtschip met
toebehoren

Prijs: ƒ 1150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer en Mathijs in het land van
Holstein op een eiland van ?oststr??.

Meus Janss Wijngaert en Sijcken Janss
Smits staan borg.

Pleunken Peeters wed MH de Ghreeff en
Sebastiaen Huijbertss de Greeff als voocht van t kijnt van Mathijs ontvangen
geld in 1664 en 1665.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 347v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-10-1658

1e Comparant: Jan Huijbertss Bervoets

2e Comparant: Jan Huijbertss Vassen

Goederen: een geerd lkans, inden polder, in 6 geerden, gemeen
met kijnderen Huijbert Corneliss Bervoets

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Thomas Janss, schout

West: Dirck Hendricxss Cleermaker cs

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 347v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-12-1658

1e Comparant: Wouter ??? Crillaerts x ??? Quirijnss

2e Comparant: Jacop van Vessem ?

Goederen: ½ van ontrent 2½ mergen bleckeling gronden opte Oude
Molenleij, gemeen met ??? Adriaen van vessem zijn moeder

Prijs: ƒ 10

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Elff Mergen

Belend
Oost: Hoef van heuckelom

West: Cornelis Janssen Cuijper

Noord: Sijmon
Adriaenss Gues ?

Zuid: Elff
Mergen

Bijz: ??? Quirijnss is lest wed van Peeter ???

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 348v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-1-1659

1e Comparant: Anthonis Roeloffsen Cuijl

2e Comparant: Wouter Willemss Cop, swager

Goederen: ¼ perceel bleckelings gronden, in de gronden van
Emsteijn, gemeen met Marcus Janss Faro en cooper, gecomen van zijn moeder

Prijs: ƒ 25

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het cleijn bosch

Belend
Oost: Mathijs Arss Borstlap

West: het cleijn bosch

Noord: kijnderen
Johannis Sprangers

Zuid: lije van
Mathijs van Asperen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 349r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1659

1e Comparant: Adriaenken Franssen wed Cornelis Stevenss Swart

2e Comparant: Anthonis Janssen Snijder

Goederen: een perceelken saeijlant, groot ca 2 hont 20 roeden;
2e een perceeleken opde schuerwerf en een hof in Wijdt Willems za stede

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Janssen

West: Wijdt Willemss za

Noord: Adriaen Aerts
Suermont

Zuid: wed
Hendrick Janssen

Bijz: Adriaenken wordt geass door Frans Corneliss Swart,
zoon

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 349v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1659

1e Comparant: Jan Adriaenss Binck en Huijbertken Adr Conic ?

2e Comparant: Jan Wesselsen van Ruijnen

Goederen: wilceur met als onderpant haar huijs etc

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Aerden en Sijmon Janssen vanden Broeck

West: ??? Jacopss

Noord: Adriaen
Aerden

Zuid: Her straet

Bijz: Jan woont te G'berg. Op 14-11-1664 is de wilceur
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 350r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-2-1659

1e Comparant: Jan Huijbertss Geldens

2e Comparant: Peeter Gheldens

Goederen: een binnendelleken

Prijs: ƒ 75

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Jan Michielssen

Noord: overige erffg
Engelken Geldens

Zuid: Adriaen
Adriaenssen de Jongsten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 350v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1659

1e Comparant: Jacop Servaesen

2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel, swager

Goederen: zijn deel vande erffenis van Servaes Jacopss: huijs,
erve, acker en delle

Prijs: ƒ 65

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 350v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1659

1e Comparant: Iken Adriaenss wed Servaes Jacopss

2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel, swager

Goederen: ½ van het huijs, erve en hoff, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan ? Cleijssen

West: Dingeman Janss

Noord: Her straet

Zuid: Wouter
Wouterss Boeff

Bijz: Iken wordt geassisteert met Adriaen en Jan Vassen,
zonen. Op 12-6-1663 is de koopsom aan de erffg van Iken geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 351r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1659

1e Comparant: Jan Jacopss x Wilmken Thonis ea

2e Comparant: Claes Adriaenss ?

Goederen: 2 binnendellen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Bagijnen banck

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert; gelijk 1

West: Bagijnen banck; gelijk 1

Noord: erffg Anneken
Corneliss; Govert Arss Verster

Zuid: Jan
Peeterss ?; Peeter Gheldens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 352r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-4-1659

1e Comparant: Daniel Andriesen x Peeterken Adriaensen

2e Comparant: Lendert Adriaenssen van Overpelt, cramer te Pelt

Goederen: wilceur met als onderpant 1/6 in t huijs etc van
Adriaen Peeterss Spoel, gemeen met andere kijnderen

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: wed Lendert
Dircxss

Zuid: Pauwels
Freijsen

Bijz: Lendert woont te Cappel. Op 14-4-1665 is de wilceur
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 352v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-4-1659

1e Comparant: Peeter Corneliss Timmerman ea

2e Comparant: Adriaen Corneliss Camp

Goederen: een acker saeijlantvoor Pauwels Wouterss geseet,
gecomen van Wouter Wouterss za hun grootvader.

Prijs: ƒ 977

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Adriaen Michielss

West: Willem Buijs en Adriaen Willemss

Noord: Her straet

Zuid: erffg
Laurens Pauwelss

Bijz: Peeter Corneliss Timmerman mede namens Berbel
Corneliss Timmerman, Jan Bastaienss x Lijsbeth Corneliss Timmerman en Peeter C
als voocht en Wouter Wouterss Boeff als toesiender vande 3 kijnderen van
Cornelis Janss Timmerman en Eel??? Wouterss: Huijbert, Janneken en Adriaenken
Corneliss Timmerman.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 354r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-4-1659

1e Comparant: Adriaen Corneliss Camp

2e Comparant: Peeter Corneliss Timmerman ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 354v)

Prijs: ƒ 720

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Corneliss Timmerman mede namens Berbel
Corneliss Timmerman, Jan Bastaienss x Lijsbeth Corneliss Timmerman en Peeter C
als voocht en Wouter Wouterss Boeff als toesiender vande 3 kijnderen van
Cornelis Janss Timmerman en Eel??? Wouterss: Huijbert, Janneken en Adriaenken
Corneliss Timmerman.

Op 29-6-1661 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 354v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-4-1659

1e Comparant: Peeter Corneliss Timmerman ea

2e Comparant: Jan Ghijsbertss en Thomas Wouterss

Goederen: een buijtendijcxse delle voor Bastiaen Franss geseet,
gecomen van Wouter Wouterss, grootvader

Prijs: ƒ 720

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss, schout

West: Mels Thomas

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Peeter Corneliss Timmerman mede namens Berbel
Corneliss Timmerman, Jan Bastaienss x Lijsbeth Corneliss Timmerman en Peeter C
als voocht en Wouter Wouterss Boeff als toesiender vande 3 kijnderen van
Cornelis Janss Timmerman en Eel??? Wouterss: Huijbert, Janneken en Adriaenken
Corneliss Timmerman.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 355r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-4-1659

1e Comparant: Jan Ghijsbertss en Thomas Wouterss

2e Comparant: Peeter Corneliss Timmerman ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 353v)

Prijs: ƒ 977

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Corneliss Timmerman mede namens Berbel
Corneliss Timmerman, Jan Bastaienss x Lijsbeth Corneliss Timmerman en Peeter C
als voocht en Wouter Wouterss Boeff als toesiender vande 3 kijnderen van
Cornelis Janss Timmerman en Eel??? Wouterss: Huijbert, Janneken en Adriaenken
Corneliss Timmerman.

Op 13-5-1661 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 355v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-3-1659

1e Comparant: Huijbert Ghijsbertssen

2e Comparant: Cornelis vander Wel, appotecker G'berg

Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden, inden polder,
gemeen met Wouter Janssen, schout, opden westencant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janss, schout met overige 9 geerden

West: kijnderen schout van Ghiels

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Op 9-6-1686 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 356r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-6-1659

1e Comparant: Claes Adriaenss Hoevenaer

2e Comparant: Jan Cornelis Springer

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 650

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Vos holen

Belend
Oost: Frans Peeterss Brouwers

West: Armen van Waspick

Noord: Her straet

Zuid: Vosch
holen

Bijz: Claes woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 356v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-6-1659

1e Comparant: Wouter Adriaen Stevenss

2e Comparant: Sebastiaen Franss

Goederen: een buijtendijcxse delle, gecomen van zijn ouders

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Adriaen Jan Mathijss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 357r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-7-1659

1e Comparant: Wouter Janss, schout

2e Comparant: Seger Wouterss, zoon

Goederen: 1 hont 13 roeden saeijlant inde Corte Maten

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Corte Maten

Belend
Oost: Jan Ghijsbertss

West: Jan Wouterss Seijlmans

Noord: lange ackers
over den dijck

Zuid: Cuijpers
Leij

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 357v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-7-1659

1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijs Weijdemans

2e Comparant: erffg Cornelis Lendertss Swaen

Goederen: wilceur met als onderpant een perceel erve ende
saeijlant, inden polder

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sijmen vanden Broeck en Maeijken Adr Freunen

West: Jan Adriaenss Binck en Adriaen Aerden

Noord: Adriaen
Aerden

Zuid: Claes Arss
Hoevenaer

Bijz: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijs Weijdemans
(Breda), geass door Sijmon Janss vanden Broeck, swager enb Sijmon zelf x
Amtonette Janss vanden Broeck.

Aelken sSwaen ? Wed Cornelis Swaen
verklaert dat Huijbert Janss ??? als cooper vande erffenisse de wilceur geheel
heeft afgelost, 11-6-1662 ?.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 358r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-8-1659

1e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaertss ea

2e Comparant: Adriaen en Jacop Jan Mathijss

Goederen: ½ mergen bleckeling gronden, gecomen van Adriaen
Michiel Jacopss za, schout van Sgravenmoer

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janss Wouterss cs

West: erffg Jochim Dircken

Noord: Adriaen
Janssen en Jacop Janss

Zuid: wed
Cornelis Stevenss Swart

Bijz: Steven Huijbertss Clauwaertss namens Anthoni Vebijn,
heere van Bunegen en de heere Quijntijn de veer, baljuw van Sgravenhaghe (proc
28-7-1659) voor ½, Peeter Thomas, secr en Mels Thomas namens Grietken Jacopss,
hun moeder en Jan Laureijs Lantmeter samen voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 358v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-11-1659

1e Comparant: Anthonis Peeter Corsten

2e Comparant: Claes Jacopss Corp

Goederen: het deel vande erffenis van Peerken Claesen hun moeder
zoals gekocht van Adriaenken Jacopss Corp en Lijnken Jacopss Corp

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De erffenis omvat de stede, buijtendelle, gemeen met
Jacop Adriaenss Corp, Claes Jacopss Corp en kijnderen Adriaen Jacopss Corp (zie
veste van 12-11-1655)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 359r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-12-1659

1e Comparant: Jacop Wouterss Visser x Aechtken Cornelis Buijs ea

2e Comparant: Hendrick Handricxss van Ghils ea

Goederen: 6 hont 25 roeden moergronden, gecomen van Adriaen
Michiel Jacopss za, schout van Sgravenmoer met coopers en Adr de Ruijter

Prijs: ƒ 90

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert grippel

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: erffg Cornelis Janss en t clooster
van Santoosen

Zuid: de Armen,
Adr Jan Thijsen en wed Jochim Dircken

Bijz: Jacop Wouterss Visser x Aechtken Cornelis Buijs mede
namens de kinderen van Jacop Cornelis Buijs, Adriaen Peeterssen van Sprang x
Claesken Jasperss Buijs, Meerten Meertenss Brouwer x Jacomijntje Jasperss Buijs
voor ½. Jacop Wouterss Visscher als voocht en Bastiaen Baltussen Denis als
toesiender van Adriaen Commersen, Adriaen Hendrick Denis wed Adriaenken
Adriaenss Blanckerss en zijn kijnderen. Tsamen voor dander ½.

Hendrick Handricxss van Ghils en Meerten
Jacopss van Campen tbv de wed en kijnderen van Johannis Sprangers

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 359v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1660

1e Comparant: Adriaen Jochumss Meijer ea

2e Comparant: Govert van Andel, secr Breda

Goederen: een perceel moergronden, groot stijff 2 mergen,

Prijs: ƒ 786

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hoef van Heucelom

West: Jan Hamels ?

Noord: Thomas Janss
van Bommel en Coenraet Janss Smit

Zuid: Johannis
Sprangers en Lijsken Lambrechtss

Bijz: Adriaen Jochumss Meijer mede als voocht van de 3
kinderen van Jochum Jacopss Meijer, broers en zus: Claes, Abraham en Caterina.
Adriaen Anthon iss Canterss x Maeijken Jochumss, Willem Janss x Peerken
Jochumss, Peeter Willemss Heijblom x Lijsken Jochumss, Adriaena Janss van
Vechel wed Jacop Jochumss Meijer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 360v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1660

1e Comparant: Adriaen Jochumss Meijer ea

2e Comparant: Peeter Corneliss Swart

Goederen: een perceelken weijlant

Prijs: ƒ 133

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Marcus Janss Faro

West: Marcus Janss Faro

Noord: Lijsken
Lambrechtss

Zuid: errfg Cornelis
Janss Venis

Bijz: Adriaen Jochumss Meijer mede als voocht van de 3
kinderen van Jochum Jacopss Meijer, broers en zus: Claes, Abraham en Caterina.
Adriaen Anthon iss Canterss x Maeijken Jochumss, Willem Janss x Peerken
Jochumss, Peeter Willemss Heijblom x Lijsken Jochumss, Adriaena Janss van
Vechel wed Jacop Jochumss Meijer

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 361r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-1-1660

1e Comparant: Huijch Peeterss

2e Comparant: Adriaen Driessen

Goederen: ½ ackerken

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Maeijken Hendricxss

West: Dingen Jochumss

Noord: Willem
Lambrechtss

Zuid: Adriaen
Michielss en cooper

Bijz: Op 25-1-1667 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 361v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1660

1e Comparant: Jan Meusen Wijngaert ea

2e Comparant: Willem Arss Quiirijnss, stadthouder Sgravenmoer ea

Goederen: een perceel gronden ende weijvelden, groot ontrent 10
hont, 45 roeden neffens stede Meus Janss Wijngaert

Prijs: ƒ 540

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: bosch Jan Pieter Puijs

West: Sgravelduijn sloot

Noord: Adriaen
Willems Heijblom

Zuid: kijnderen
Cornelis Janssen venis

Bijz: Jan Meusen Wijngaert, Thomas Arss Bommeler x
Adriaenken Meusen Wijngaert, Mathijs Arss Borstlap x Maeijken Corneliss,
Anneken Corneliss wed Thomas Corneliss Luerts, geass door Peeter Joppen,
Cornelis Willemss Pharo. Alle kijnderen en erffg van meus Janss Wijngaert en
Adriaenken Willemss Bommeler.

Willem Arss Quiirijnss, stadthouder
Sgravenmoer tbv de heer Govert van Alphen, secr Breda

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 362r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1660

1e Comparant: Jan Meusen Wijngaert ea

2e Comparant: Adriaen Willemss Heijblom

Goederen: een perceel bosch ende weijvelden teijnde stede Meus
Janss Wijngaert, groot 10 hont 80 roeden

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Peeterss Puijs

West: Sgravelduijn sloot

Noord: Michiel Adr
Fijnenbuijck en Jan Ptrss Puijs

Zuid: Govert van
Alphen (zie ook folio 361v)

Bijz: Jan Meusen Wijngaert, Thomas Arss Bommeler x
Adriaenken Meusen Wijngaert, Mathijs Arss Borstlap x Maeijken Corneliss,
Anneken Corneliss wed Thomas Corneliss Luerts, geass door Peeter Joppen,
Cornelis Willemss Pharo. Alle kijnderen en erffg van meus Janss Wijngaert en
Adriaenken Willemss Bommeler.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 362v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1660

1e Comparant: Adriaen Willemss Heijblom

2e Comparant: Adris Coralis Joren ea

Goederen: een perceelken bosch, groot ontrent 2 hont, in de
grotn van de vorige veste (zie folio 361v en 362r)

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: bosch Jan Pieterss Puijs

West: Adriaen Willemss Heijblom

Noord: bosch Jan Pieterss Puijs

Zuid: secr van
Alphen

Bijz: Adris Coralis Joren tbv Sijcken Seben wed Cornelis
Buijs

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 363r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1660

1e Comparant: Peeter Janss Dolck den Ouden ea

2e Comparant: Anthonis Jan Sijmonss

Goederen: een huijs, hoff, boomgaert en saeijlant

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: ??? Meliss

Zuid: Peeter
Janss Dolck den Jongen

Bijz: Peeter Janss Dolck den Ouden als voocht en Pauwels
Freijsen als toesiender vande 4 kijnderen van Adriaen Meertenss, Truijcken
Meertenss wed Jan Gheritss Braber en Maeijken Meertenss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 363v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1660

1e Comparant: Willem Lambertss wedn Adriaenken Peeterss Dolck ea

2e Comparant: Adriuaen Cornelis Camp

Goederen: een huijsinghe, erve, hoff en boomgaert

Prijs: ƒ 1600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Joost Damen

West: Thomas Peeterss

Noord: Her straet

Zuid: dwarsloot

Bijz: Willem Lambertss wedn Adriaenken Peeterss Dolck voor ½
en Gherit Peeterss Cleermaker als voocht van de 3 kijnderen van Willem
Lambrechtss, Peeter Michiless, Anneken Michielss en Stoffel Michiless,
voorkijnderen van Anneken. Tsamen voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 364r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1660

1e Comparant: Adriuaen Cornelis Camp

2e Comparant: Willem Lambertss wedn Adriaenken Peeterss Dolck ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc )zie folio
363v'

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3/5/1663 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 364r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1660

1e Comparant: Peeter Michielss

2e Comparant: Anneken en Stoffel Michielss, broer en zus

Goederen: zijn deel van een acker saeijlant, gecomen van hun
moeder, gemeen met Willem Lambrechts, wednr moeder, en rest familie

Prijs: ƒ 30

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Melsen

West: kijnderen Peeter Gheritss

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 364v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1660

1e Comparant: Joost Janss

2e Comparant: Meerten Adriaenss van Gesel

Goederen: een huijs, hoff en saeijlant, gecocht van Jan Jan
Wouterss, op oostzijde Vroukens vaert

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jacops Vaderjan

West: Jan Wouter Janss en Jan Corsten

Noord: Huijbert
Janss

Zuid: Jan Janss
Wouterss

Bijz: Op 27-2-1661 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 365r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1660

1e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaerts ea

2e Comparant: Jan Bastiaenss ea

Goederen: een banck bleckeling gronden inde Bagijnen Banck op de
west zijde van Willem van Ghents vaert

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Bagijnen Banck

Belend
Oost: de bancken

West: Adriaen de Ruijter cs

Noord: coopers

Zuid: nieuwe
Molenlije

Bijz: Steven Huijbertss Clauwaerts voor de oostense helft en
Corstiaen Wouterssen Reijcken, brouwer tot Sgravenmoer x Lijnken Thomas en
Cornelis Roochussen x Adriaenken Thomas mede namens Frans Corneliss Swart x
Grietken Thomas, Jan Aerden Bommeler x Dircxken Thomas en Jan Thomas. Alle
kijnderen van Thomas Dircxssen Rijcken voor dander ½.

Jan Bastiaenss tbv Judich Janss, sijn
moeder en Dirck Janssen van Nederveen voor 5/6 en Jan Peeterssen Gheenen voor
1/6

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 365v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1660

1e Comparant: Sebastaien Hendricxss Scheur

2e Comparant: Lendert Hendricxss Scheur, broer

Goederen: ¼ in het huijs, erve en hoff, gemeen met cooper en
broer Adriaen, gecomen van hun vader

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Adriaenssen de Bruijn

West: Cornelis Jansen Gerden

Noord: Her straet

Zuid: Huijbert
Arss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 365v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-3-1660

1e Comparant: Wouter Jan Matthijs

2e Comparant: Michiel Berten, swager

Goederen: zijn part in het huijs van Denis Peeterss de Haen,
gecomen van Janneken Berten, zijn huijsvrouwe moeder

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 366r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1660

1e Comparant: Hans Rudolphus de Wijs

2e Comparant: Mathijs Jan Huijgen

Goederen: een perceel bijsters en moervelden, gecocht vande
kijnderen van Huijch Janss en Sicktus ?
Hendricxss

Prijs: ƒ 280

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: kijnderen Adriaen Dircken

West: Gherit Peeterss Cleermaker

Noord: Her straet

Zuid: kijnderen
Adriaen Dircken

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 366r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1660

1e Comparant: Mathijs Jan Huijgen

2e Comparant: Hans Rudolphus de Wijs

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land

Prijs: ƒ 280

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Er staan slechts 2 betalingen (samen ca f 100 vermeld)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 366v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-4-1660

1e Comparant: Peeter Jacopss Meermans ea

2e Comparant: Adriaen Jan Mathijss

Goederen: een huijs, hoff, boomgaert en saeijlant

Prijs: ƒ 775

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Cornelis Jochum Rijcken

Noord: Adriaen
Corsten

Zuid: Adriaen
Jacopss Kievits met stede Jan Gherden

Bijz: Peeter Jacopss Meermans (Oosterhout) als voocht en
Adriaen Jan Mathijs als toesiender vant weeskijnt van Jan Jan Matheuss en
Maeijken Janss Gerden.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 367r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-4-1660

1e Comparant: Adriaen Jan Mathijss

2e Comparant: Peeter Jacopss Meermans ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van huijs etc )zie folio 366v'

Prijs: ƒ 775

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Jacopss Meermans (Oosterhout) als voocht en
Adriaen Jan Mathijs als toesiender vant weeskijnt van Jan Jan Matheuss en
Maeijken Janss Gerden.

Lambert Blabers x Jenneken Jan Matheuss
verklaart dat op 28-8-1663 de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 367v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1660

1e Comparant: Lendert Hendricxss Scheur

2e Comparant: Aert Adriaenss Bommeler

Goederen: ½ delle, gemeen met Jan Huijbertss Vassen

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Peeter Vassen en kijnderen Daen Joosten

West: wed en kijnderen Jacop Joosten

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 367v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1660

1e Comparant: Bastiaen Hendricxss Scheur

2e Comparant: Lendert Hendricxss Scheur, broer

Goederen: ½ in 3 hont saeijlant, gemeen met Adriaen Hendricxss
Scheur, broer

Prijs: ƒ 125

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Thonissen

West: Aert Peeterssen Buijs (Puijs ?)

Noord: Peeter
Jochumss

Zuid: Peeter
Thomas Goverden

Bijz: Bastaien woont te Almkerck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 368r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-5-1660

1e Comparant: Jan Wouter Janss ea

2e Comparant: Hendrick van Ghilse

Goederen: zijn deel van de gronden die hij van Embrecht Wouter
Domen gekocht heeft, mt zelfde becomen van Adriaen Janss Thendeken ?

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Sgravelduijn

Noord: clooster vvan
Santroosen

Zuid: erffg
Jochum Dirck Rijcken en jan Sijmonss Hoevena

Bijz: Jan Wouter Janss mede namens Ricktus Hendrickss x
dochter van Cornelis Michielss Cleermaker.

De gronden liggen op Schouten Leij en
zijn gemeen met cooper.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 368v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-5-1660

1e Comparant: Hendrick van Ghilse

2e Comparant: Jan Wouters Janssen

Goederen: 4 hont gronden, zijn gerechtigheijt inde gronden van
Truijcken Maes opde Niewe Molenlije, ½ mergen gecomen van Jacop Wouterss

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: Vroukens vaert

Noord: cooper

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 369r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-5-1660

1e Comparant: Peeter Melsen ea

2e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijss Weijdemans

Goederen: 1/8 in 6 geerden hoeij en weijland, teijnde de polder,
gemeen met cooperse en suster

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbertss vassen

West: Truijcken Janss wed Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: buijtendijcxse
dwersloot

Bijz: Peeter Melsen,
heemraet te Raemsdonck, namens Mathijs Clasen Weijdemans, oudt
schoenmaker te Leijden als erffg van Claes Mathijss Weijdemans, vader, overl te
Breda. (proc not Hendrick Melchiors Kresser, Leijden,12-5-1660)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 369v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-5-1660

1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijss Weijdemans

2e Comparant: Jan Huijbertss Vassen

Goederen: 5¼ geerd hoeij ende weijland, teijnde de polder,
gemeen met de voordochter van Claes Mathijssen Weijdemans

Prijs: ƒ 2100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbertss Vassen

West: Truijcken Janss wed Peeter Wouterss

Noord: Masen

Zuid: buijtendijcxse
dwersloot

Bijz: Maijken wordt geassisteert door Peeter Melsen, heemraet te Raemsdonck, neve. De koopsom is
op 7-7-1661 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 370r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-6-1660

1e Comparant: Jan Aerden Bommeler

2e Comparant: Cornelis Rochussen, swager

Goederen: ¼ acker saeijlant, gemeen met cooper cs

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Hoeff van Heucelom, nieuwe Molenlije

Belend
Oost: Hoeff van Heucelom

West: nieuwe Molenlije

Noord: cooper en
vercooper cs

Zuid: cooper en
vercooper cs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 370v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 371r

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 371v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-7-1660

1e Comparant: Gherit Janss

2e Comparant: Mels Thomass, swager

Goederen: 3 geerden hoeij en weijland, inden polder, in 6
geerden met cooper

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheepsdiep

Belend
Oost: Huijbert Peeterss en Adriaen Thoniss

West: Adriaen Jan matheuss en Aerdt Arss de Bruiijn

Noord: Scheepsdiep

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 372r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-8-1660

1e Comparant: Willem Adriaenss Quirijnen, stadth S'moer ea

2e Comparant: Corstiaen Adriaenss Wijngaert

Goederen: een perceel weijvelden, gronden en bijsters, zoals
gecocht van Adriaen Corneliss Wijngaert

Prijs: ƒ 750

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Pieterss Puijs

West: Sgravelduijn sloot en Sgravenmoer

Noord: Marcelis Adriaenss Cluijter

Zuid: Anthonis
Bastiaenss

Bijz: Willem Adriaenss Quirijnen, stadth S'moer namens Jan
Peeterss Puijs (Sluijs) (proc not Sijmon vander Kuijl, 4-7-1660)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 372v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-10-1660

1e Comparant: Damian ? Lambertss, dienaar goddelijk woord, ea

2e Comparant: Cornelis Swaen, drimme? schipper G'berg

Goederen: 4 mergen bossen, zoals gecocht van Wouter Schilders,
in 2 stukken

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Maeij ? Dielis erffg; wed Adriaen van Vossen

West: Corst Adr
Wijngaert; erffg Jan Janss van Beijeren

Noord: Marcelis Arss
Cluijter; closter van Emsteijn

Zuid: kijnder
Dirck Arss Waelwijck, closter van Emsteijn

Bijz: Damian ? Lambertss, dienaar goddelijk woord, namens
Jan Pieterss Puijs (proc not Sijmon vander Kuijl, Sluijs, 21-9-1660)

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 373r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-10-1660

1e Comparant: Jan Adr Snijder wed Janneken Peeter Janssen ea

2e Comparant: Adriaen Cornelis Peeterss

Goederen: een perceelken saeijlant inde Corte Maten

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Corte Maten

Belend
Oost: Cornelis Peeterss

West: Adriaen Thoniss Compeer

Noord: vercooper

Zuid: Peeter
Thonissen

Bijz: Jan Adr Snijder wed Janneken Peeter Janssen en
Cornelis Peeterss en Jan Cornelis Seuw x Maeijken Peeterss, broer en zus

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 373v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1660

1e Comparant: Maeijken Peeter Thomass ea

2e Comparant: Gherit Peeterss Cleermaker

Goederen: 2 hont saeijlant inde stede van Peeter Thomas Goverden

Prijs: ƒ 430

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Griffiers Bancken

Belend
Oost: vercoopster

West: Michiel
Pieterss de Ruijter

Noord: ackers
Griffiers Bancken

Zuid: Peeter
Deniss de Haen

Bijz: Maeijken Peeter Thomass wordt geass door Peeter Deniss
de Haen, swager, voor ½ en Wouter Peeter Thomass voor dander ½.

Op 1-4-1662 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 374r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-1-1661

1e Comparant: Adriaen Adriaenss Michel ea

2e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jongen

Goederen: 2/3 perceel gronden, bijsters ende moerleechten,
gemeen met Meerten Mathijss

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend Oost: Wilm
Jacopss

West: cooper

Noord: Her straet

Zuid: Wilm
Jacopss

Bijz: Adriaen Adriaenss Michel voor 1/3 en Cornelis Clasen
namens Maeijken Peeter Ghielen, zijn moeder, voor 1/3

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 374v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1661

1e Comparant: Wouter Peeter Thomas

2e Comparant: Gherit Peeterss Cleermaker

Goederen: een perceeleken saeijlant inde stede van zijn vader, zijn deel in het
huijs

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Maeijken Peeter voorss

West: Maeijken
Peeter voorss

Noord: Maeijken
Peeter Thomass

Zuid: Peeter
Deniss de haen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 378r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-2-1661

1e Comparant: Meerten Adriaenss van Gesel

2e Comparant: Joost Janss

Goederen: een huijs, erve ende hoff

Prijs: ƒ 350

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: Jan Corsten

Noord: Huijbert
Janss

Zuid: Jan Janss
Wouterss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 378v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1661

1e Comparant: Peeter Arss Bongh

2e Comparant: Govert Janssen

Goederen: 2½ hont saeijlant

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: Dirck
Janssen van Nederveen

Noord: Peeter
Janssen Dolck den Jongen

Zuid: Anthonis Melsen den Ouden

Bijz: Peeter woont opde Nieuwe Vaert te Cappel.

Op 13-4-1663 is de koopsom geheel
voldaan.

Genoemd Govert Jans Geerde.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 379r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1661

1e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jongen ea

2e Comparant: Peter Adri de Jongen en Anthonis Adriaenss, broer

Goederen: een binnendijcxse delle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: dwarsdel

Noord: Peeter Geldens

Zuid: Peeter
Geldens

Bijz: Adriaen Adriaenss de Jongen, Jan Eos ? X Aenken Adriaenss de Jonghe, Peeter Bongh x
Stijntken Wouterss lest wed Peeter
Adriaens de Jonghen, Bastiaen Andriesen en Bastaien Evert Bastiaert als voocht
vant kint van Andries Aert Goses: Jan Drisen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 379v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-3-1661

1e Comparant: Peeter Jacopssen

2e Comparant: Huibert Handricxssen

Goederen: ¾ van 3¾ geerd
hoeij ende weijlant, in 7½ geerden,
opten westencant, met kijnderen Huijbert Handrickx Verscheuren

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Peeter Janss int zelfde stuk

West: Huijbert
Diercken

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 380r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-3-1661

1e Comparant: Dierck Heijs

2e Comparant: Handrick Jochumss

Goederen: ½ in een stuck van 6 ? geerden, inden polder, met
Cornelis Buijs, oudt schout tot Waelwijck

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Wouterss Boeff cs

West: erffg Jan
laureijs Lantmeter

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Dierck woont te G'berg. Op 16-1-1662 is de koopsom
geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 380v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1661

1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Math Weijdemans ea

2e Comparant: Wouter Verwiel, schoolmeester te Cappel

Goederen: 12 geerden hoeij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 7067

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Truijcken Jans wed Ptr Wouterss, Jan Jac Timmerman

West: Claes
Adriaenss Hoevenaer

Noord: Masen

Zuid: sloot

Bijz: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijss Weijdemans
(Breda) geass door Peeter Thomass, secr en Sijmon Janss vanden Broek x
Anthonisken Adriaen Freunen. Koopsom wordt contant betaald.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 381r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1661

1e Comparant: Anthonis Sebastiaenss ea

2e Comparant: Meerten Adriaenss van Gesel

Goederen: 2½ geerd lant, inden polder, gemeen met cooper, in een
stuck van 7½ geerden

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jenneken Cornelis en kijnder Cornelis Mathijss

West: Meerten
Mathijss en Adriaen Wilberss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Anthonis Sebastiaenss (Sgravenhage) mede als voocht
vande kijnderen van Jan Bastiaenss Timmerman: Michiel, Willem, Seger, Gherit,
Ghertruijt en mariken Janss. Adriaen Louwen x Ghertken Micgielss, Adriaen
Cornelis x Gertruijt Michielss en Joost Willemss x Adriaen [?] Bastaienss.
Kinderen en kintskinderen van Sebastiaen Ghertss en Adriaenken Michielss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 381v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1661

1e Comparant: Meerten Adriaenss van Gesel

2e Comparant: Anthonis Sebastiaenss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 381r)

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonis Sebastiaenss (Sgravenhage) mede als voocht
vande kijnderen van Jan Bastiaenss Timmerman: Michiel, Willem, Seger, Gherit,
Ghertruijt en mariken Janss. Adriaen Louwen x Ghertken Micgielss, Adriaen
Cornelis x Gertruijt Michielss en Joost Willemss x Adriaen [?] Bastaienss.
Kinderen en kintskinderen van Sebastiaen Ghertss en Adriaenken Michielss.

Op 29-6-1663 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 382v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1661

1e Comparant: Anthonis Sebastiaenss ea

2e Comparant: Joost Willemss, swager

Goederen: ¾ huijs, hoff, boomgaert en houtwasschen, gemeen met
Joost Willemss

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dorps straet

West: Gherit
Diercxss

Noord: dorps goet

Zuid: Her straet

Bijz: Anthonis Sebastiaenss (Sgravenhage) mede als voocht
vande kijnderen van Jan Bastiaenss Timmerman: Michiel, Willem, Seger, Gherit,
Ghertruijt en mariken Janss. Adriaen Louwen x Ghertken Micgielss, Adriaen
Cornelis x Gertruijt Michielss en Joost Willemss x Adriaen [?] Bastaienss.
Kinderen en kintskinderen van Sebastiaen Ghertss en Adriaenken Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 383r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-5-1661

1e Comparant: Anthonis Janss

2e Comparant: Mels Thomassen

Goederen: wilceur met als onderpant een binnendijcxse delle,
gecomen van zijn moeder

Prijs: ƒ 820

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Claes Thonissen Freunen

West: Jan Arss
Baes

Noord: polder Groot
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Op 21-4-1698 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 384r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-6-1661

1e Comparant: joncker Pouwels Robben van Raveschot de Capelle

2e Comparant: Peeter Anthoniss vander Punten

Goederen: wilceur met als onderpant ½ molen en huijs met
rosmolen etc opt Stapelent

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Stapeleijnt

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Powel woont te Groeningen int lantt van Cuijck. Op
27-6-1671 is de wilceur geheel afgelost. Genoemde namen: Peter Jacop alls
voocht van de wesen van Jan Romboutss, Jan Gerits Boudewijns x Dingentje
Adriaenss Romboutss voor ½ en namens kinderen Jan Rombouts voor ½.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 385r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-8-1661

1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Math Weijdemans ea

2e Comparant: Lambrecht Wouterss x ?sellu Muijser

Goederen: wilceur met als onderpant haer huijs etc inde polder
van Groot Waspick

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jacopss Timmerman

West: Adriaen
Aerden en de schurwerff

Noord: Wouter
Verwiel

Zuid: Raemsdonck

Bijz: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijss Weijdemans
(Breda) geass door Peeter Thomass, secr en Sijmon Janss vanden Broek, swager.

Lambrecht Wouterss (G'berg) is
trompetter onder baron Lauathu. Op 2-8-1674 heeft Huijbert Janssen Hoevener,
cooper van deze wilceur, de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 386r

Soort akte: copie octrooi

Datum:

1e Comparant: Pouwels Robbrecht van Raveschot

2e Comparant:

Goederen: Pouwel krijgt toestemming om goederen te vercoopen in
Hollant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 388r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-9-1661

1e Comparant: Peeter Cornelissen Swart

2e Comparant: Wouter Merceusen

Goederen: een perceelken beijsters en gronden inde stede van
Jochum Jacopss Maeijer, zoals gecocht van JJM

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Marcus Janss

West: Marcus Janss

Noord: erffg
Cornelis Janss Venis

Zuid: Jan Arss
Hamel

Bijz: Peeter woont te Sgavenmoer evenals Marcus

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 388v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-9-1661

1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Math Weijdemans ea

2e Comparant: Sijmon Janss vanden Broeck, swager

Goederen: ½ huijs, erve, boomagert en saeijlant, inden polder
van Groot Waspick, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jacopss Timmerman

West: Jan Adriaenss Binck en Adriaen Aerden

Noord: Wouter
Verwiel

Zuid: Raemsdonck
en stede Adriaen Aerden

Bijz: Maeijken (Breda) wordt geass door Peeter Thomass,secr

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: 389v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-9-1661

1e Comparant: Sijmon Janss vanden broeck

2e Comparant: Mathijs van Son

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc inden polder

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jacopss Timmerman

West: Adriaen Aerden en schurwerff

Noord: Wouter
Verwiel

Zuid: Raemsdonck
en stede Adriaen Aerden

Bijz: Mathijs woont te G'berg. Op 28-11-1662 is de wilceur
geheel afgelost, door Huijbert Janss Hoevener.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 01

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-8-1695

1e Comparant: Willem Jacopss de Bruijn

2e Comparant: Adriaen Cornelis de Ladt

Goederen: zijn schip

Prijs: ƒ 2350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen betaald via een wilceur. Wilceur stukje is
doorgestreept.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 02

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-7-1695

1e Comparant: Jacop Willems Boumans

2e Comparant: Jacop Hendricxsen van malsen

Goederen: ½ buijten delle, gemeen met Hendrick van Malsem, vader

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick van Tilborgh

West: Kornelis Beijens

Noord: Clijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 03

Soort akte: koopvoorwaarden

Datum: 20-4-1667

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: koopvoorwaarden ivm verkoop goederen van Jan Huijgen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 04

Soort akte: extract rol/dingtafe

Datum: 1-2-1667

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Genoemde namen: Adriaen Janss de Ruijter, Adriaen
Corneliss Buijs, Adriaen Anthonis, Vas Peeterss ?, Jacop Wouterss Visser, Jan
Gijbenm en Mathijs ???

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 05

Soort akte: verzoek

Datum: 17-1-1644

1e Comparant: Dirck Janss van Nederveen

2e Comparant: Thonis Roeloffsen Jonckman

Goederen: Thonis heeft Dirck iets gevraagd

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 06

Soort akte: afreeckening

Datum: 12-6-1632

1e Comparant: Frans Adriaenss Boeser ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans Adriaenss Boeser tbv de kinderen van Handrick
Adriaenss Jannen ?

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 07

Soort akte: quitantie

Datum: 8-7-1639

1e Comparant: Cornelis Adriaenss Sprangers

2e Comparant: Jan Adriaenss

Goederen:

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 08

Soort akte: lijstje namen

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Arn Verstegen, wed Ptr Dolck, Laurens Gijben, wed Adr
Blanckers (doorgestreept) en Huijb Will de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 09

Soort akte: procuratie

Datum: 30-1-1665

1e Comparant: Lemdert Adriaenssen Kramer

2e Comparant: Thomas Peeterss, secr

Goederen: toestemming om geld te ontvangen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 10

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Adr, Truijcken, Nelken en ??? Vassen, Jacop Meusen

2e Comparant: Jan van ???gels

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 11

Soort akte: quitantie

Datum: 15-5-1658

1e Comparant: Jacop Jan Mathijs

2e Comparant: Anthonis Janssen Teeuwen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 12

Soort akte: quitantie

Datum: 15-10-1657

1e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaerts, erff Tomas Dirck

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 13

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaerts ea

2e Comparant: Dirck Janss van nederveen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: quitantie van 1661.

Steven Huijbertss Clauwaerts voor Frans
Corneliss Ab???

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 14

Soort akte: quitantie

Datum: 28-11-1661

1e Comparant: kinderen Adr Adr Cleermaker

2e Comparant: Jan Huijbertss Vassen ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Huijbertss Vassen als voocht vande kinderen van
Abraham Jacopss.

Zij krijgen de laatste 2 termijnen van
Asdriaen Huijbertss Bervoets

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 15

Soort akte: copie akte 299r

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 16

Soort akte: copie akte 301v

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 17

Soort akte: ???

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 18

Soort akte: quitantie

Datum: 10-3-1636

1e Comparant: Jan Gertsen

2e Comparant: Anthonis Joosten

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 19

Soort akte: quitantie

Datum: 21-11-1619

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Dingeman Jan Boegert

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 20

Soort akte: quitantie

Datum: 26-3-1656

1e Comparant: Anthonis en Adriaen Diercken Waelwijck

2e Comparant: Wouter Willemss Cop

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 21

Soort akte: quitantie

Datum: 13-3-1655

1e Comparant: Maeijken Dircken wed Joachim Aertss

2e Comparant: Aert Jochumss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken heeft overeenkomstig de aenneming haer deel
aan Aert in mindering gebracht van de cooppenningen ?

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 22

Soort akte: quitantie

Datum: 5-4-1660

1e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken

2e Comparant: Jan M??? Wijngaert

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 23

Soort akte: ??? foto 417

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 24

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Anthonis Janssen Ruijer

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 25

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-10-1635

1e Comparant: Huijbert Gertsen

2e Comparant: Merten ??? ???

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 26

Soort akte: quitantie

Datum: 6-6-1632

1e Comparant: Nellen Cornelis

2e Comparant: Jan Mesen Roet ?

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los
vel 27

Soort akte: quitantie

Datum: 10-6-1635

1e
Comparant: Cornelis den
Ruijmer ea

2e
Comparant: Merten
Adriaenssen van Geijsel

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot
Waspik

Toponiem:

Belend Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis den Ruijmer namens zijn
moeder Adriaenken Peeters Vinck

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 28

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-9-1664

1e Comparant: Peeterken Jacopss

2e Comparant: Wilm Peeterssen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Janneken Jacopss heeft het geld ontvangen. Peeterken
woont te Amsterdam

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 29

Soort akte: quitantie

Datum: 23-4-1658

1e Comparant: Maeijeken Corn Maes wed Meijlus Colander

2e Comparant: Peeter en Mels Thomas en Jan Ghijsbertsen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 30

Soort akte: quitantie

Datum: 1-11-1663

1e Comparant: Jacomijntje Janss

2e Comparant: gerechten van Waspik

Goederen: betaling ivm de verkoop vande stede van Jan Jan
Wouters

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacomijntje wont te Werckendam

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 31

Soort akte: quitantie

Datum: 23-3-1652

1e Comparant: Antonis Dircxss Melem den Ouden

2e Comparant: Jan Jan Matheuss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 32

Soort akte: quitantie

Datum: 19-4-1644

1e Comparant: Jochum Janssen Rutten

2e Comparant: Wouter Schilders

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 33

Soort akte: quitantie

Datum: 16-3-1641

1e Comparant: A van Dijck

2e Comparant: Wouter Schilders

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 34

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Adriaen Ghijsbertsen

2e Comparant: Jan Ghijsbertsen, broer

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 35

Soort akte: quitantie

Datum: 19-10-1632

1e Comparant: Marie van Eijnden

2e Comparant: Jacop Joosten van Wasbeeck

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 36

Soort akte: quitantie

Datum: 3-5-1644

1e Comparant: Jan Jacopssen Cuijper

2e Comparant: Steven Huijbertsen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 37

Soort akte: quitantie

Datum: 8-4-1641

1e Comparant: Jan Adriaenss

2e Comparant: Jan jacopssen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 38

Soort akte: quitantie

Datum: 14-1-1644

1e Comparant: Hendrick Winckels ? En Enbgelken Vasagen

2e Comparant: Thonis Dierscxsen de Jonge

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 39

Soort akte: quitantie

Datum: 2-10-1644

1e Comparant: Adriaen Huijbertss de Jonge

2e Comparant: Teunis Dirckss de Jonge

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 40

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-1-1646

1e Comparant: Sictus Hendricxss

2e Comparant: Geerit Janss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sictus woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 41

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Anthonis Huijbertss

2e Comparant: Anneken Anthoniss, dochter

Goederen: Anneken krijgt geld vande wilceur tlv Anthonis
Wouterss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 42

Soort akte: quitantie

Datum: 27-2-1673

1e Comparant: Jan Peeter Micgielen

2e Comparant: Cornelis Cornelissen van Dongen ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Cornelissen van Dongen als voocht en Claeij
janssen als vader en toesiender van janneken Cleijs daer moeder van was nelken
janss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 43

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 43

Soort akte: quitantie

Datum: 4-6-1643

1e Comparant: Mels Adriaenss van Gesel

2e Comparant: Wouter Janssen, schout

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 44

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Jan ???cxssen

2e Comparant: Peeter Wouterssen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 45

Soort akte: quitantie

Datum: 9-3-1633

1e Comparant: Maeijken Adriaenss ea

2e Comparant: Thomas Janssen Schipper

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken Adriaenss , Anneken Jochumss, Frans Jochumss,
kijnderen Ariaen Jochumss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 46

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Jan Gertsen

2e Comparant: Abthonis Joosten

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 47

Soort akte: quitantie

Datum: 9-6-1642

1e Comparant: Antonijs Jacopss ???

2e Comparant: Pauwels Vreijsen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 48

Soort akte: quitantie

Datum: 13-11-1647

1e Comparant: Helken Michielssen

2e Comparant: ??? Hendricxss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 49

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1641

1e Comparant: Sebastiaen Peeterss de Roij ea

2e Comparant: Jan Sunenschen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebastiaen Peeterss de Roij mede als toesiender en
Adriaen Wouterss als voocht vant kijnt
hendrick Wouterss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 50

Soort akte: quitantie

Datum: 13-2-1642

1e Comparant: Michielken Janss lest wed Peeter Adriaenss Cop ?

2e Comparant: Jan Sijmonss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 51

Soort akte: quitantie

Datum: 19-3-1641

1e Comparant: Cornelis Janss

2e Comparant: Commer Lambrechtss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 51

Soort akte: quitantie

Datum: 29-9-1640

1e Comparant: Cornelis Oubosch

2e Comparant: Cornelis Mathijss Camp

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 52

Soort akte: goederen lijst

Datum:

1e Comparant: Janken peeterss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Janken woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 52

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Claes Arienss

2e Comparant: Frans Huijbertss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 53

Soort akte: brief

Datum:

1e Comparant: Frans Huijbrechtss

2e Comparant:

Goederen: een brief voor G'Berg met een ebstaelling van Frans ?

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans woont te Raemsdock

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 54

Soort akte: quitantie

Datum: 10-2-1608

1e Comparant: Huijch Peeterss

2e Comparant: Joachim Jan Berthoutss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 55

Soort akte: quitantie

Datum: 17-1-1606

1e Comparant: Huijch Peeterss

2e Comparant: Joachim Jan Berthoutss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 56

Soort akte: quitantie

Datum: 17-4-1607

1e Comparant: Huijch Peeterss

2e Comparant: Joachim Jan Berthoutss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 57

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Helken Heijs

2e Comparant: Peeter Wouterss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 58

Soort akte: quitantie

Datum: 25-12-1636

1e Comparant: Jan Jacopss

2e Comparant: ??? Jan Janssen Wijt

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 59

Soort akte: quitantie

Datum: 13-3-1639

1e Comparant: Claesken wed
Adriaen Sijmonss

2e Comparant: Baeijen Jan Baeijenss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 60

Soort akte: quitantie

Datum: 13-2-1643

1e Comparant: Claesken wed
Adriaen Sijmonss

2e Comparant: Baeijen Jan Baeijenss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 61

Soort akte: goederen lijst

Datum:

1e Comparant: Jan Hendricxss

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 62

Soort akte: quitantie

Datum: 13-1-1634

1e Comparant: Adriaen Adriaenss Bogert

2e Comparant: FransHuijbrechtss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: v erder genoemt Adriaen Janss Bogert, Claes Adriaenss
Bogert

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 63

Soort akte: quitantie

Datum: 12-4-1636

1e Comparant: Willem Joosten Brock

2e Comparant: Anthonis Adriuaenss Seu ?

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 64

Soort akte: procuratie

Datum: 14-5-1631

1e Comparant: Joachim Adriaenss

2e Comparant: zijn vrouw

Goederen: machtiging tot verkoop van 6½ geerde lant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 65

Soort akte: quitantie

Datum: 22-3-1631

1e Comparant: ??? Joachimss

2e Comparant: Huijbrecht Adriaenss, swager

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 66

Soort akte: quitantie

Datum: 20-6-1636

1e Comparant: Handrick Jacopssen

2e Comparant: Anthonis Joosten

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 67

Soort akte: quitantie

Datum: 26-3-1636

1e Comparant: Wouter Schilders

2e Comparant: Jan Janssen Brusuns ?

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 68

Soort akte: quitantie

Datum: 17-2-1637

1e Comparant: Peeter Thomas Goijaertss

2e Comparant: Tonis Joosten

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 69

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1639

1e Comparant: Anthonis Huijbertss

2e Comparant: Anthonis Peeterss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: tevens op het zelfde vel een transport van een deel
van de wilceurtbv t weeskint van Dingen ? Dieliss op 23-1-1638. Voogeden
Cornelis Corneliss Buijs en Bastaien Balten Dielis.

Aechtken Cornelis Buijs verklaart op
11-?-1698 dat deze wilceur geheel is afgelost door Anthonis Peeter Corsten.
Adraien Hendricxss is aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 70

Soort akte: quitantie

Datum: 8-5-1639

1e Comparant: Wouter Jacopssen Visscher

2e Comparant: Denis Peeterssen de Haen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: betaling tbv het transport van een deel vande wilceur
van Cornelis Michielss Snijder

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 70

Soort akte: quitantie

Datum: 18-5-1633

1e Comparant: Claes Adraienssen Bogaert

2e Comparant: Maeijken en Anneken Jochumss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 71

Soort akte: quitantie

Datum: 9-5-1636

1e Comparant: Gherts Hagorts

2e Comparant: Anthonis Adriaenss Leur

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hiermee is de wilceur tlv Anthonis Corst Leur tbv
Gerit Gertss voldaan

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 72

Soort akte: quitantie

Datum: 26-1-1634

1e Comparant: Arijaenken Peeterss

2e Comparant: Meerten Adriaenss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 73

Soort akte: quitantie

Datum: 25-5-1633

1e Comparant: Bastiaen Hendricxss

2e Comparant: Huijbrecht Corneliss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 74

Soort akte: quitantie

Datum: 9-7-1634

1e Comparant: Adriaen Gertss, voocht Jan Wiercken

2e Comparant: Lijsken Janss wed Jan Cleijss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 75

Soort akte: quitantie

Datum: 17-11-1660

1e Comparant: geen naam

2e Comparant: Sijijes ? Janssen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 76

Soort akte: betaling

Datum: 14-9-1669

1e Comparant: erffg Jochum Segerssen ea

2e Comparant: Sebastiaen Huijbrechtss de Greeff

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg Jochum Segerssen, Peeterken Adriaen Jochumss en
Dirck Lauwereijss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 76

Soort akte: quitantie

Datum: 29-1-1670

1e Comparant: Huijbrechts Dircxss ea

2e Comparant: Bastiaen Huijgen de Greeff

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbrechts Dircxss, Adriaen Dircken x Heijltje
Diurcken, wed Jan Dircken, Adriaen Cornelis x Theuntken Dircken, Jacop
Huijbrechtss de Bruijn en Huijbrechts Peterss, Aert Corneliss de Jongen namens
zijn moeder wed Jan Jochumss en voor de 2 kinderen van Jochum Corneliss,
Cornelis Camp, Claes Janss en Dingena Janss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 76

Soort akte: quitantie

Datum: 14-9-1669

1e Comparant: Bastiaen Huijgen de Greeff

2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secr

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 76

Soort akte: quitantie

Datum: 16-12-1672

1e Comparant: Jan Aerts de Bruijn ea

2e Comparant: Bastiaen Huijgen de Greeff

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Aerts de Bruijn namens Catalijn Aertss de Bruijn
(proc not de Ruijter te Waspick, 3-12-1672), Adriaen Jacopss Kievits x
Adriaentje Aertss de Bruijn. Kinderen Aert Adriaens Aert de bruijn en Maeijken
Janss Buijs.

Bastiaen is een mede erffg van
Jacomijntje Jacopss Corp ivm een rentebrief verleden bij Huijbrecht Gerit
Franss van 10-2-1632 aen Jochum Zegerss

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 76

Soort akte: quitantie

Datum: 16-12-1672

1e Comparant: Bastiaen Huijgen de Greeff

2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secr

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 76

Soort akte: quitantie

Datum: 16-12-1677

1e Comparant: Bastiaen Huijgen de Greeff

2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secr

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 77

Soort akte: quitantie

Datum: 23-12-1632

1e Comparant: Adriaen Janss

2e Comparant: Frans Adriaens Boeser

Goederen: betaling tbv her huijs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 78

Soort akte: quitantie

Datum: 25-7-1633

1e Comparant: Adriaen Janssen

2e Comparant: Frans Jacopss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 79

Soort akte: quitantie

Datum: 12-6-1637

1e Comparant: ??? Lenaertsen van Driel

2e Comparant: Jan Bastiaenss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58

Folio: los vel 80

Soort akte: quitantie

Datum: 9-7-1634

1e Comparant: Adriaen Gertss ea

2e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs

Goederen:

Prijs: ƒ

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Gertss namens Adriaen Janss, wert inde Engel x
Elisabeth Wircx