RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 001r

Soort akte: transport

Datum: 13-5-1727

1e Comparant: Adrianus Bosch ea

2e Comparant: Jan Cornelis de Bont

Goederen: een acker zaijlkant mettet veldeken, groot ontrent 3
hont

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Anth Hui, Arien Hui Coninx, wd Pt Pouw Zeijlm.

West: Huijbert en
Janneken Lambertse Schoenmakers

Noord: Her straat

Zuid: veldeken
Cornelis Paans

Bijz: Adrianus Bosch namens zijn moeder (Rotterdam),
Johannes van Noppen x Pieternel Bosch, Adriana Bos x Johan Ernst, schipper ter
zee (Rotterdam) en Jacobus van der Ruijt, cruijdenier (S'Hage), erfgenamen van
Cornelia Bos en voogt over sijn kint Maria van der Ruijt, Hendrik van der
Schonk x Maria Bos, Arien van Dongen x Johanna Bosch, Anselmus Bosscher x Maria
Bosch, kint Niclaas Bosch.

Alle erfgenamen van Peeter Janse Brouwer
ter eenre.

De hr de Wit namens Elisabet Eelties wed
Jan van Turnhout, Niclaas en Matheus Eelties, Hendrik van Peen x Maria Eelties.
Simon de Gester x Cornelia Eelties, Laurens Cuijpers x Johanna Eelties, Jacobus
van Barlicum x Dina Eelties, Cornelis Billekens x Anna Eelties (Sprang),
Antonet Zeijlmans wed Tomas Molenschot namens Johanna Eelties wed Gerard
Pieters(Antwerpen), Johanna Maria Teunis, Cornelia Teunis Nicolaas Joseph
Teunis en Franuiscus Teunis, Maria Elisabet Teunis, ca 25 jaar. Alle kinderen
van Niclaas Teunis en Maria Eelties.

Hendrina van Selst, wed Soeters,
Catharina van Selst wed Nicolaas van Deelen, Hendrik van Selst, Getruij Box,
Corstiaan van Selst x Adriaantje Box, Pieternel van Asperen wed Gijsbert van
Selst (en 2 kinderen), Adriaantie van Selst, Maria van Selst dochter van Aart
van Selst. Kinderen en kintskinderen van Jacomijn Dilisse van der Plas.

Eijmert vanden Hout en 4 kinderen bij
Anna Maria Delvo, Hendrik en Pieternel vander Plas (Waalwijk), kinderen en
kintskinderen van Peeter vander Plas.

Jan Cornelisse de Bont x Maria Wissels,
Pieternel van Balkom, Jan van Balkom en Johan Wissels. Erfgenamen van Maria
vander Plas wed Peeter Janse Brouwer ter andere sijde.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 004r

Soort akte: transport

Datum: 13-5-1727

1e Comparant: Adrianus Bosch ea

2e Comparant: Jan Cornelisse de Bont

Goederen: een binnenveldeken, groot 1½ hont

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Cornelis Hendrikse Schoenmakers

West: wed van
Cornelis Hendrix

Noord: Huijbert van
Hassel cum suis

Zuid: Jan
Cornelis Vermijs

Bijz: Adrianus Bosch namens zijn moeder (Rotterdam), Johannes
van Noppen x Pieternel Bosch, Adriana Bos x Johan Ernst, schipper ter zee
(Rotterdam) en Jacobus van der Ruijt, cruijdenier (S'Hage), erfgenamen van
Cornelia Bos en voogt over sijn kint Maria van der Ruijt, Hendrik van der
Schonk x Maria Bos, Arien van Dongen x Johanna Bosch, Anselmus Bosscher x Maria
Bosch, kint Niclaas Bosch.

Alle erfgenamen van Peeter Janse Brouwer
ter eenre.

De hr de Wit namens Elisabet Eelties wed
Jan van Turnhout, Niclaas en Matheus Eelties, Hendrik van Peen x Maria Eelties.
Simon de Gester x Cornelia Eelties, Laurens Cuijpers x Johanna Eelties, Jacobus
van Barlicum x Dina Eelties, Cornelis Billekens x Anna Eelties (Sprang),
Antonet Zeijlmans wed Tomas Molenschot namens Johanna Eelties wed Gerard
Pieters(Antwerpen), Johanna Maria Teunis, Cornelia Teunis Nicolaas Joseph
Teunis en Franuiscus Teunis, Maria Elisabet Teunis, ca 25 jaar. Alle kinderen
van Niclaas Teunis en Maria Eelties.

Hendrina van Selst, wed Soeters,
Catharina van Selst wed Nicolaas van Deelen, Hendrik van Selst, Getruij Box,
Corstiaan van Selst x Adriaantje Box, Pieternel van Asperen wed Gijsbert van
Selst (en 2 kinderen), Adriaantie van Selst, Maria van Selst dochter van Aart
van Selst. Kinderen en kintskinderen van Jacomijn Dilisse van der Plas.

Eijmert vanden Hout en 4 kinderen bij
Anna Maria Delvo, Hendrik en Pieternel vander Plas (Waalwijk), kinderen en
kintskinderen van Peeter vander Plas.

Jan Cornelisse de Bont x Maria Wissels,
Pieternel van Balkom, Jan van Balkom en Johan Wissels. Erfgenamen van Maria
vander Plas wed Peeter Janse Brouwer ter andere sijde.

Transport vindt om niets plaats

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 006r

Soort akte: willeceur

Datum: 13-5-1727

1e Comparant: Pieter van Waspik

2e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans

Goederen: wilceur met als onderpant een binnendelle, inden
polder

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cae

Belend
Oost: wed Jan Hendrik en wed Cornelis Hendrix

West: Laureijs
van Dongen

Noord: de Cae

Zuid: de Her
straat

Bijz: Jan verklaart op 6-4-1744 dat de wilceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 007r

Soort akte: transport

Datum: 23-5-1727

1e Comparant: Peeter Mattijsse Camp

2e Comparant: Dirk Melsen van Driel

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met den cooper cum suis

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Arnoldus Verstegen en Tomas de Bont

West: Adriaan
Geerden Boudewijns

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Dirk woont onder Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 007v

Soort akte: transport

Datum: 23-5-1727

1e Comparant: Cornelia de Zeeuw laast wed Jan Peters van Alphen

2e Comparant: Adriaan Jans Verschuren

Goederen: 1/5 part in een bijster moergront, putten en kuijlen
inbegrepen, gemeen met Laureijs Willemse van Dongen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Coninx en Anthonij Coninx

West: kinderen
Mattijss Camp, gemeen bos, Dirk Zeijlmans

Noord: Her straat

Zuid: ackers
Anthonij Coninx cum suis

Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 008r

Soort akte: transport

Datum: 16-7-1727

1e Comparant: Jan Zeijlmans, secr, ea

2e Comparant: Huijbert Aarts van Hassel

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: cooper en Jan Cornelisse de Bont

West: wed Jochum
vander Laar

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jan Zeijlmans namens Jacobus Deckers koopbrouwer tot
Breda wednr Agatha Staal.

Blijkens een quitantie is de koopsom op
4-9-1727 voldaan

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 008v

Soort akte: transport

Datum: 22-10-1727

1e Comparant: Wouter Janse van Disseldorp

2e Comparant: Elisabeth Snijders wed Peeter de Zeeuw

Goederen: een huijs off schuurwerff zoals cooperse aangekomen is
op 26-4-1727

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooperse

West: dorpsdijk

Noord: Herstraat

Zuid: erve Joost van Vugt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 009r

Soort akte: transport

Datum: 27-11-1727

1e Comparant: Jan Cornelisse de Bont

2e Comparant: Jan Marcelisse Reckers de Jonge

Goederen: eenen acker zaeijlant, groot ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 165

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Aart de Bont of de steeg

West: stede Arien
Croten

Noord: Dingena
Zeijlmans wed Arien Cluijters

Zuid: Pieter van
Dongen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 009v

Soort akte: transport

Datum: 24-12-1727

1e Comparant: Pieter de Hoogh, chirurgijn

2e Comparant: Adriaan vanden Bos

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: erfg Johannes Vermeulen

West: kinderen
Giel Jansen Timmermans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 010r

Soort akte: transport

Datum: 24-12-1727

1e Comparant: Michiel Molenschot, bierbrouwer Sgravenmoer, ea

2e Comparant: Adriaan vanden Bos

Goederen: 1 geert hooijende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Adriaan Vassen en Jochem Blankers

West: Jan Jochemse Timmermans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Michiel Molenschot en zijn schoonvader Leonardus
Verharen

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 010v

Soort akte: transport

Datum: 24-12-1727

1e Comparant: Adriaan vanden Bos x Adriaantje Schippers

2e Comparant: Dirk Dolk

Goederen: een huijs off schuurwerff aan de oostzijde van
verkoopers stede met hoffke of dries en de dellen

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Het hofke ligt tussen hofkens Eijmbertus vanden Hout
en Rudolphus Voltelen.

De dellen liggen tussen Rudolphus
Voltelen en wed Jan Leijten oost en west verkooper zijn huijs

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 011v

Soort akte: transport

Datum: 30-12-1727

1e Comparant: Jan Schoutten

2e Comparant: Bastiaan Jans Boeser

Goederen: een dries, groot ontrent 3 hont, inden Eijndenest,
verkooper aangekomen bij deelinge van 21-5-1726

Prijs: ƒ 139

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Eijndenest

Belend
Oost: wed Jan van Tilborg

West: Huijbert
Schep

Noord: den cooper

Zuid: wed Jan
van Tilborg

Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 012r

Soort akte: transport

Datum: 2-1-1728

1e Comparant: Emmeke Witte wed Wouter Faro, schipper

2e Comparant: Paulus van Nederveen

Goederen: een parceltje weijlant, groot ontrent 6 hont

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: het boske van (niets ingevuld), erve Jac Dorreboom

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: den cooper

Zuid: Adriaan
Swart cum suis

Bijz: Wouter was schipper te Breda op den Haag, Paulus woont
te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 012v

Soort akte: willeceur

Datum: 6-1-1728

1e Comparant: Huijbert Bogaarts

2e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans

Goederen: wilceur met als onderpant en acker zaijlant en een
veldeken

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Maria van Tichelen

West: wd Jan J
Vassen Jan Huij Cuijl wd Fransus Tieleman

Noord: Sheere strate

Zuid: dwars
geeren

Bijz: Jan verklaart op 15-4-1733 dat de wilceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 013v

Soort akte: transport

Datum: 7-1-1728

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans en kinderen

2e Comparant: Janneken Willem Boumans wed Ptr Wout Verschuren

Goederen: ½ acker zaijlant, groot geheel ontrent 5 hont,
wederhelft is van Steven Janse Timmermans

Prijs: ƒ 320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Korte Ackers

Belend
Oost: acker kooperse

West: Tomas de
Bont

Noord: bijsters

Zuid: pat of
Korte Ackers

Bijz: Geerit was schout van Waspik.

Jasper van Zelm, bierbrouwer, x Adriana
Zeijlmans geeft namens de zoon Adriaan toestemming voor het transport.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 014r

Soort akte: transport

Datum: 7-1-1728

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans en kinderen

2e Comparant: Janneken Willem Boumans wed Ptr Wout Verschuren

Goederen: een ackerke zaijlant, groot 1¼ hont

Prijs: ƒ 145

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Korte Ackers

Belend
Oost: Cornelis Janse Boeser

West: Steven
Janse Timmermans

Noord: bijsters

Zuid: Korte
Ackers

Bijz: Geerit was schout van Waspik.

Jasper van Zelm, bierbrouwer, x Adriana
Zeijlmans geeft namens de zoon Adriaan toestemming voor het transport.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 014v

Soort akte: transport

Datum: 7-1-1728

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans en kinderen

2e Comparant: Huijbert Peeters Verschuren, Jan Janse Verschuren

Goederen: een binnedelle, inden binnenpolder

Prijs: ƒ 657

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Peeter Mattijsse Camp cum suis

West: Pieter van
Waspik

Noord: de Cae

Zuid: Her straat

Bijz: Geerit was schout van Waspik.

Jasper van Zelm, bierbrouwer, x Adriana
Zeijlmans geeft namens de zoon Adriaan toestemming voor het transport.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 015r

Soort akte: transport

Datum: 7-1-1728

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans en kinderen

2e Comparant: Mels Peeterse de Graaff

Goederen: ontrent 2 hont ackerlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Eijndeling Ackers

Belend
Oost: Eijndeling Ackers

West: Denis de Haan

Noord: Meerten
Reckers

Zuid: Jenneken
Snijders cum suis

Bijz: Geerit was schout van Waspik.

Jasper van Zelm, bierbrouwer, x Adriana
Zeijlmans geeft namens de zoon Adriaan toestemming voor het transport.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 015v

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1728

1e Comparant: Adriaantje van Gorcom wed Jochem vander Laar

2e Comparant: Cornelis van Brantwijk, schout Dussen Munsterkerk

Goederen: 1e een parceeltje moergront, groot ontrent 3 hont.

2e een parceltje genaamt den Gras Dries

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queb, den Gras Dries

Belend
Oost: 1e de Queb; 2e wed Jan Vos

West: Schrevelduijn
sloot; Peeter Stockermans

Noord: Willem Janse
Snijders; Peeter Stockermans

Zuid: de
graaffelijckheijt nu Pieter Belaarts; gelijk 1e

Bijz: Pieter Belaarts is heer van Emminkhoven

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 016r

Soort akte: transport

Datum: 16-2-1728

1e Comparant: Anthonij Dielisse Quirijns

2e Comparant: Fransijna Anthonijsse Quirijns

Goederen: twee partijen en off landekens hooijlant, neffens
malkanderen, agter stede laast gekomen van Steven Fransen Swart

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: erve verkooper

West: Sgrevelduijn
sloot of voornoemde stede

Noord: wed Wouter
Faro en Adriaan Swart

Zuid: Coenraat
Aarden Hulst cum suis

Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer, Fransijna ook.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 016v

Soort akte: transport

Datum: 8-3-1728

1e Comparant: Reijnier Costers

2e Comparant: Arien Heijmans

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een acker zaijlant,
groot 5 a 6 hont; 2e een ackerke zaijlant, groot ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Vroukens vaart; 2e Binnen vaart

West: Swarten
Stede; erve kinderen Marcelis Reckers

Noord: Arien van
Pas; Peeter van Gijsel

Zuid: Arien de
Zeeuw; Elisa Cluijtenaars wed H Vaartmans

Bijz: Arien woont te Vrijhoeven.

Jan vanden Cock x Cornelia Heijmans
verklaart op 4-5-1743 dat de kinderen van Reijnier Costers de wilceur geheel
hebben afgelost.

Het 1e stuk lant is voor de helft bij
deelinge aangekomen van zijn vrous vader en voor de andere helft gekogt van
Anthonij Cluijsters

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 017v

Soort akte: transport

Datum: 11-3-1728

1e Comparant: Steven Janse Timmermans

2e Comparant: Dirk Timmers

Goederen: een buijtendelle, groot ontrent 4 a 5 hont

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Willem Schoutten cum suis

West: kinderen
Cornelis de Zeeuw

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Steven woont te Raamsdonk en Dirk te Cappel

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 018r

Soort akte: transport

Datum: 11-3-1728

1e Comparant: Steven Janse Timmermans

2e Comparant: Adriaan Schoutten

Goederen: een part van een bijster moergront, gemeen met cooper,
Jasper van Selm, Wouter Zeijlmans en meer andere

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Teunis Dolk en Vas Peeters de Hoog

West: wed Jan
Buijs, Thomas Buis en Peeeter van Waspik

Noord: erve Vas
Peeters de Hoog

Zuid: erve
Thomas Buijs en Adriaantje Compeer cum suis

Bijz: Steven woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 018v

Soort akte: transport

Datum: 15-3-1728

1e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen ea

2e Comparant: Jan Wouters Verschuren

Goederen: 1/5 part in 3 en ¾ part in 1 geert hooij ende
weijlant, inden polder, gemeen met cooper in oostense helft, in 7½ geerden

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Adriaan Schalken en Marijnis Elemans cum suis

West: Anthonij
Tijsse Coninx cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Laureijs Willemse van Dongen en Elisabeth de Zeeuw wed
Arien Bosseren. Elisabet woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 019r

Soort akte: transport

Datum: 30-3-1728

1e Comparant: Anthonij Pieterse Buijs

2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeuw

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vaart of erve Freijsken Ariens

West: acker Artus
Sterrenburg

Noord: cooper met
huijs en acker

Zuid: (niet ingevuld)
Schoutten

Bijz: Anthonij woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 019v

Soort akte: transport

Datum: 30-3-1728

1e Comparant: Anthonij Pieterse Buijs

2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeuw

Goederen: ¼ part in een buijtendelle

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Pieter Ockers

West: Jan Teunis Pols

Noord: Oude straat

Zuid: Her straat

Bijz: Anthonij woont te Rotterdam.

Transport om niets.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 020r

Soort akte: transport

Datum: 30-3-1728

1e Comparant: Anthonij Pieterse Buijs

2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeuw

Goederen: ¼ in 1/3 part in een buijtendelle, met Peeter van
Gijsel cum suis

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Dirk Timmers

West: Peeter
Stoffels de Hoog

Noord: Oude straat

Zuid: Adriaan
Pols

Bijz: Anthonij woont te Rotterdam.

Transport om niets.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 020v

Soort akte: transport

Datum: 1-4-1728

1e Comparant: Willem Janse Snijders

2e Comparant: Cornelis van Brantwijk, schout van Dussen Munsterk

Goederen: een moerdelle, groot 3 hont

Prijs: ƒ 222

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queb of erve wed Jan Vos

Belend
Oost: de Queb

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Anthonij van
Dommelen en Dirk vanden Hoek

Zuid: cooper met
del gekocht van wed Jochem vd Laar

Bijz: Willem woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 021r

Soort akte: transport

Datum: 2-4-1728

1e Comparant: Anthonij Jansen Snijders

2e Comparant: Jenneken Huijb de Bruijn wed Hen Huijb Schoenmaker

Goederen: een geert hooij ende weijlant, inden polder, in 16
geerden, gemeen met cooperse en wed Cornelis de Bont cum suis

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Hendrik de Bont

West: Adriaan
Geerden Boudewijns

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 021v

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1728

1e Comparant: Peeter Geerden Boudewijns

2e Comparant: Adriaan Geerden Boudewijns

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Dirk Melsen van Driel cum suis

West: Jan
Cornelisse de Bont

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 022r

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1728

1e Comparant: Joost van Vugt

2e Comparant: Lowies Chedeville

Goederen: een huis en erve

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter de Zeeuw

West: dorps dijk

Noord: Huijbert
Bogaarts

Zuid: wed Peeter
de Zeeuw

Bijz: Lowies woont in S'Hagen

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 022v

Soort akte: transport

Datum: 1-5-1728

1e Comparant: Peeter van Waspik

2e Comparant: Huijbert Willemse de Ruijter

Goederen: een binnendelle, inden polder

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Huijbert en Johannis Verschuren

West: wed Jan
Dirken Leijten

Noord: de Cae

Zuid: S'Heren
straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 023r

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1728

1e Comparant: Mels de Graaf ea

2e Comparant: Thomas Buijs

Goederen: ½ stuk zaeijlant, groot ontrent 3 hont, bij het werk
boven Waspik

Prijs: ƒ 2

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mels de Graaf x Piternella Croot, Cornelia Croot.
Erfgenamen Maria Croot wed Gijsbert Zeijlmans, suster van comparanten

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 024r

Soort akte: willeceur

Datum: 18-5-1728

1e Comparant: Dirck van Disseldorp, coornmolenaar

2e Comparant: Nicolaas Santvoort, predikant Leerdam

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e de korenmolen op den
dijk; 2e huijs, hoff en acker

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e (niets ingevuld); 2e Huijbert van Hassel

West: (niets
ingevuld); Adriaan Vermeijs

Noord: erve Adriaan Vermeijs; Her straat

Zuid: Peeter de
Hoog cum suis; den dijk of molen

Bijz: Nicolaas woont te S'Bos.

Blijkens quitantie is de wilceur op
10-5-1758 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 025r

Soort akte: contract

Datum: 23-6-1728

1e Comparant: Govert van Loon ea

2e Comparant: Jan Willem Cloot en Wouter Thom Zeijlmans, armmrs

Goederen: comparanten sluiten een contract af.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Govert van Loon x Elisabet vander Schop, Corstiaan van
Gennep x Maria Meertens Hessel.

Tweede comparanten timmeren twee nieuwe
huijsjes tbv de eerste comparanten. Wijt 20 voet en lang 36 voet.

Comparanten hebben de vrije inwoning en
geven de grond on niets aan de Armen. Als een van beide comparanten's vrouw
komt te overlijden mag het huijsje verkocht worden. Eventuele kinderen hebben
het recht het huijsje te kopen

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 026r

Soort akte: transport

Datum: 7-8-1728

1e Comparant: Jacobus Schoenmakers

2e Comparant: Pieternel Bogaarts wed Johan Frank

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: verkooper

West: Huijbert
Aartse van Hasselt

Noord: S'Heere
straat

Zuid: onderteen
vanden dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 026v

Soort akte: transport

Datum: 7-8-1728

1e
Comparant: Piternel Bogers
wed Johan Frank

2e Comparant: Johan Hendriks de Bont

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus Schoenmakers

West: Huijbert
van Hassel

Noord: S'Heere
straat

Zuid: onderteen
vanden dijk

Bijz: Johan woont te Raamsdonk

Pieternel mag in het huijs blijven wonen
in de voorkamer.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 027r

Soort akte: transport

Datum: 30-8-1728

1e Comparant: Catharina vander Closse ? Wed Hend Wout van Waspik

2e Comparant: Arien Marcelisse Coninx

Goederen: een huijs, werff met steenen en afgebrande materialen
en ½ stede : hoff, bijster, dries, acker en buijtendelle, met cooper

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de pastorije en Anthonij Tijsse Coninx

West: Arnoldus
vander Stege en Jan Janse van Tichel cs

Noord: kerkhof of
den weg

Zuid: Cuijpers
Leij

Bijz: Catharina handelt volgens testament van 18-1-1705 uit
Vrijhoeve Cappel. Jan Zeijlmans, secr, assisteert haar.

Het deel van het huijs is haar
aangekomen van Jacob Dolk.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 027v

Soort akte: transport

Datum: 30-8-1728

1e Comparant: Arien Marcelisse Coninx

2e Comparant: Arien Gijsbert Coninx, hooijschipper van Raamsdonk

Goederen: een wilceur met als onderpant zijn stede.

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: predikant huijs en land van Anthonij Tijsse Coninx

West: Arnoldus
vander Stege en Jan Janse van Tichel cs

Noord: kerkhof of
den weg

Zuid: Cuijpers
Leij

Bijz: Gijsbert Coninx, Hendrik Brouwers x Angeneta Coninx en
als erfg van Jan Coninx (dus 2/5), Francis Snollaars x Adriana Coninx verklaren
op 2-2-1756 f 864 ontvangen te hebben.

Frans Coninx laat op 14-2-1756 een
quitantie zien waaruit blijkt dat hij geheel voldaan is.

Het gaat om de stede waar hij ende wed
Hendrik van Waspik gewoont hebben en waarvan de huijsen zijn afgebrant en
waarvan hij de helft van Wouter Bax in 1715 heeft gekogt.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 028v

Soort akte: transport

Datum: 18-10-1728

1e Comparant: Peeter Cornelisse Camp

2e Comparant: Jacobus Liefmans

Goederen: haafflijke en meubilaire goederen. Oa een
merieveullen, 2 melkkoeijen, een kalf koeij, een kuuskalf, een vercken, een
wagen

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 029r

Soort akte: transport

Datum: 13-11-1728

1e Comparant: Maria en Adriaantje Anthonisse Canters

2e Comparant: Hendrik de Hoog, meesterschoenmaker S'Gravenmoer

Goederen: 2 1/3 parten in een 1/5 part in het goet van Jan
Cornelis Cop. Andere 1/3 is reeds van cooper.

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Gerardus van Ellinkhuijsen

West: erve Jacob
Dorrenboom

Noord: wed Adriaan
van IJersel

Zuid: Peeter van Gijsel

Bijz: Maria woont te Leijden en Adriaantje te S'Hagen

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 029v

Soort akte: transport

Datum: 3-12-1728

1e Comparant: Melis Peeterse Otgens

2e Comparant: Elisabet Dirken Vermeijs wed Vas Peeters de Hoog

Goederen: een parceeltje ackerlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Breede Plek

Belend
Oost: wed Frans Boeser

West: Thomas de Bont

Noord: sloot dries
wed Teunis de Bont en t verkogte

Zuid: pat of
Breede Plek

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 030r

Soort akte: transport

Datum: 14-12-1728

1e Comparant: Geerit Corstiaanse van Disseldorp ea

2e Comparant: Arnoldus Huijberde Cuijl

Goederen: een acker zaeijlant, met den cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Arien Schoenmakers

West: Peeter Cornelisse Camp

Noord: Pispot

Zuid: cloosters
goet nu Adriaan van IJersel

Bijz: Geerit Corstiaanse van Disseldorp eertijts wed van
Geertruij Dingemans Schoenmakers (Raamsdonk).

Arnoldus woont ook te Raamsdonk.

Uitweg over de stede van Jochem Blankers
tot de Her straat

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 030v

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1729

1e Comparant: Joost Peeterse Verschuren

2e Comparant: Joost van Vugt

Goederen: een huijswerff met afgebrande materialen met den hoff,
zoals het van Jan van Dun is aangekomen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arnoldus vander Stegen

West: het dorp

Noord: de weg of
erve Corstiaan van Gennip

Zuid: erve Jan
Wouterse Verschuren

Bijz: Voor de materialen wordt ook nog eens f 237 betaald.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 031r

Soort akte: willeceur

Datum: 4-2-1729

1e Comparant: Jan Zeijlmans, secrtaris

2e Comparant: Peeter Wouterse Zeijlmans

Goederen: een wilceur met als onderpant sijn huijs etc

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schau sloot, Schouttens del

Belend
Oost: straat of Her baan

West: de Schau
sloot of Schouttens del

Noord: straat, schutskoeij
en steeg na Schouttens del

Zuid: dorps bos

Bijz: Peeter verklaart op 23-1-1743 dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 031v

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1729

1e Comparant: Margrita Barrevoets wed Cornelis Teunisse Sijlmans

2e Comparant: Johan Baptist Lips

Goederen: een huijs, hoff, bijster, acker en buijtenveldeken

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cuijpers Leij

Belend
Oost: wed Peeter Wouterse Verschuren en Jochem Blankers

West: Jan Janse
Pols en wed secretaris Zeijlmans

Noord: S'Heere
straat

Zuid: bijster
wed secretaris Zeijlmans en Cuijpers Leij

Bijz: Zie ook testament van 24-2-1708. Sijmen Liesvelt
assisteert Margrita.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 032r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 12-2-1729

1e Comparant: Aart Joren

2e Comparant: Michiel Melsen van Gijsel

Goederen: een damschuijt met al zijn toebehooren

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 200. De rest op 12-2-1730 of 2 x f 50

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 032v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 12-2-1729

1e Comparant: Johannis Spaan

2e Comparant: Meeuwis Stevense Bosser

Goederen: een wijtschip (farij schip) met al zijn toebehooren

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannis woont te Suijlichem in Gelderlant.

Gereet ontfangen f 300. De rest zo ras
den paeij die op het getransporteerde schip aan Marijntje Vergou moeten worden
voldaan verschijnt.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 033r

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1729

1e Comparant: Johannis Adriaans Schoutten

2e Comparant: Frans Peeterse Boeser

Goederen: ½ acker en dries genaamt De Verbrande Stede. De
wederhelft is van Adriaan Schoutten, hooijschipper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: De Verbrande Stede, het Walleke

Belend
Oost: Vroukensvaartse grippel

West: de Armen,
het Walleke of wed Corst Marcellisse

Noord: Arien
Cornelisse de Zeeu en de Armen

Zuid: dorps weg

Bijz: Johannis woont te Raamsdonk en Adriaan ook.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 033v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 21-2-1729

1e Comparant: Meeuwis Stevense Bosser

2e Comparant: Johannis Spaan

Goederen: een farijschip met al sijn toebehoorten zoals het op
den timmerwerf leggende is.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannis woont te Suijlichem in Gelderlant.

De koop is inclusief het transport van
het schip van Johannis aan Meeuwis (zie folio 032v)

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 034r

Soort akte: transport

Datum: 17-3-1729

1e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris, namens Jacobus Deckers

2e Comparant: Peeter Cornelisse Camp

Goederen: 2 geerden hooij en weijlant, inden polderin 6 geerden,
gemeen met Adriaantje Baase wed Jan de Bruijn

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Arnoldus van Son

West: weeskinderen Michiel Timmermans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jacobus is borger en coopbrouwer en woont te Breda.
Peeter woont te Hendiksoons Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 034v

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1729

1e Comparant: Peeter Ariens van Dongen

2e Comparant: Johanna Adriaan van Tichel wed Dirk Mels van Driel

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 75

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbert Cuijl en Grietje en Janneke Gerritse

West: Bastiaan
Vassen

Noord: Her straat

Zuid: de
veldekens

Bijz: Johanna woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 035r

Soort akte: willeceur

Datum: 21-4-1729

1e Comparant: Jan Michielse Timmermans

2e Comparant: Anna Hend Schoenmakers wed Jan Hend Schoenmakers

Goederen: een wilceur met als onderpant 6 geerden hooij ende
weijlant, gemeen met Engelina Biemans, in 12 geerden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed en kinderen Joh Vermeulen

West: Cornelis
Hendriks Schoenmakers

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht.

Hendrik Janse Schoenmakers verklaart op
1-3-1754 dat er f 200 betaalt is. 2 geerden blijven in onderpant.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 035v

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1729

1e Comparant: Gerardus van Ellinkhuijsen

2e Comparant: Jan van Cleeff en Meeuwis Janse Zeijlmans

Goederen: een parceeltje moergront met putten en cuijlen, groot
ontrent 7 hont, aangekomen van heer doctor Junius.

Prijs: ƒ 645

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Jacob van Tilburg cum suis

West: dwars sloot
of erve Adriaan van IJersel

Noord: erfg Dirk
Bastiaanse Hulst cum suis

Zuid: Adriaan
van Dongen en Jan Hendriks Heijblom

Bijz: Gerardus woont te Breda, Jan woont te Loon op Sant en
Meeuwis tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 036r

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1729

1e Comparant: Hendrik de Hoog ea

2e Comparant: Jan van Cleeff en Meeuwis Janse Zeijlmans

Goederen: noordense helft van een perceel moergront, groot
geheel ontrent 5 hont. Wederhelft is van verkooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve wed Adriaan van IJersel

West: erve Wouter
Vermeulen

Noord: Jacob
Doornboom ea

Zuid: verkoopers

Bijz: Hendrik de Hoog (S'Gravenmoer) en Maria en Adriana
Canters. Jan woont te Loon op Sant en Meeuwis tot Cappel.

Gereet f 50. De rest bij approbatie van
Maria en Adriana.

Op 30-5-1729 is blijkens 2 quitanties de
rest ook voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 036v

Soort akte: transport

Datum: 5-5-1729

1e Comparant: Gijsbert vander Cruijs, coopman Geertruijdenberg

2e Comparant: Dirk Thomasse Rijcken

Goederen: 2 parceelen uijtgedolven moergront, het eene 2 mergen
en het andere 4 mergen, gekogt op 25-1-1725 van de graaffelijkheijt.

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 037r

Soort akte: transport

Datum: 6-5-1729

1e Comparant: Fransus Beijens

2e
Comparant: Jan Cievits

Goederen: ½ binnendel op Vroukensvaart wederhelft is van
Cristoffel de Bruijn en Arnoldus van Son

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaart

West: de
moerblocxkens van (niets ingevuld)

Noord: Cristoffel de
Bruijn en Arnoldus van Son

Zuid: wed Jan
Ant Zeijlmans, de Armen en Peeter Scheur

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 037v

Soort akte: transport

Datum: 7-5-1729

1e Comparant: Thomas de Bont

2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout en secr Cleijn Waspik

Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper en Cristoffel de
Bruijn

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: sloot del kind. Jan Willem Zeijlmans en t verkogte

West: de Vaart

Noord: Huijbert van
Hassel

Zuid: den cooper

Bijz: Gereet f 100, de rest op 1-11-1729.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 038r

Soort akte: transport

Datum: 9-5-1729

1e Comparant: Pieter van Waspik ea

2e Comparant: Cornelis Paans

Goederen: een binnendelle, groot ontrent 3 hont, zoals het in
sijnen hoefslag gelegen is op Vroukensvaart

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaart

West: soo ver het
streckt

Noord: Freijs Jans
Reckers

Zuid: Peeter
Jochems Berthouts

Bijz: Pieter van Waspik x Cornelia Domen, Bastiaan Peeter
Boeser x Geertruij Domen, Bastiaan en Hendrik Sebregts Ottersdijk als voogt en
toesiender van kinderen wijlen Hendrik Domen bij Adriana Ottersdijk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 038v

Soort akte: transport

Datum: 9-5-1729

1e Comparant: Pieter van Waspik ea

2e Comparant: Bastiaan Peeterse Boeser

Goederen: 2/3 part van een acker zaeijlant, groot ontrent 2
hont, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 83

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Johan de Bruijn

West: Peeter
Ockers

Noord: acker maijken
Huijberts de Bont

Zuid: veldeken
lantmeeter Willem Vermeulen

Bijz: Pieter van Waspik x Cornelia Domen, Bastiaan Peeter
Boeser x Geertruij Domen, Bastiaan en Hendrik Sebregts Ottersdijk als voogt en
toesiender van kinderen wijlen Hendrik Domen bij Adriana Ottersdijk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 039r

Soort akte: transport

Datum: 9-5-1729

1e Comparant: Cornelis Paans

2e Comparant: Jacob Buijs

Goederen: 1/6 part van een huijs, erve, hoff en bijster, gemeen
met Thomas Buijs en Piter van Waspik

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arien Huijberde Coninx ea

West: Jasper van
Selm ea

Noord: Her straat en
stede Jasper van Selm

Zuid: de ackers

Bijz: Arien Huijberde Coninx met sijn stede, Wouter en
Dingena Zeijlmans en Jasper van Selm cum suis.

Jasper van Selm met sijn stede en
Adriaan Schoutten met de wed Frans Boeser met haren bijster

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 039v

Soort akte: transport

Datum: 20-5-1729

1e Comparant: Christoffel de Bruijn, bierbrouwer tot Sandert

2e Comparant: Wilbert Zeijlmans

Goederen: een binnendelle aan Vroukensvaart

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaart

West: erve Peeter Boeser

Noord: wed Matijs
Adriaans de Jong

Zuid: cooper

Bijz: Wilert woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 040r

Soort akte: transport

Datum: 20-5-1729

1e Comparant: Adriaantje Gielen ea

2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

Goederen: ½ moergront, de wederhelft is van Hilleken Dingemans
wed Adriaan Pols

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijk

West: sloot
tussen t verkogte en erve Peeter van Dongen

Noord: Denis en
Thomas de Haan

Zuid: Denis en
Thomas de Haan cum suis

Bijz: Adriaantje Gielen x Niclaas Artel namens haar man en
Aart de Ruijter x Clara van Grevenbroek.

Aart de Ruijter staat garant voor alle
kosten met een ½ moerdelle: gront stede Hendrik op t Hoek suijden en Denis de
Haan noorden en west Sgrevelduijn sloot

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 040r

Soort akte: appostille

Datum: 18-7-1729

1e Comparant: Reijnier Coster wednr Anneke de Ruijter

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Reijnier heeft bij Anneke 5 kinderen waarvan de oudste
een zoon die meerderjarig is. Reijnier heeft f 200 geleend van Willemijna de
Ruijter, suster Anneke, x Adriaan van Campen. Zij eisen dit geld direct op.

Reijnier heeft nog meer schulden.

Hij kan zijn schuld aflossen door een
stuk land te verkopen. Men is bang dat Reinier het geld alsnog opmaakt

Er wordt nu verzocht dat Gerrit Coster,
de zoon, als voogt van zijn broers en zussen mag optreden en het land mag
verkopen aan zijn oom Adriaan van Campen.

Verderop een stukje dat gerrit is
aangestelt als voogt

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 041v

Soort akte: vervolg appostille

Datum: 28-7-1729

1e Comparant: Reijnier Costers

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Reinier verklaart geen verdere goederen als het inde
appostille genoemde lant zal verkopen etc.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 042r

Soort akte: transport

Datum: 28-7-1729

1e Comparant: Reijnier Coster ea

2e Comparant: Adriaan van Campen

Goederen: een parceel hooij ende weijlant, genaamt de Leijkant,
aangekomen door coop van Dingena de Ruijter

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Leijkant, de Klinkert

Belend
Oost: dorps weg

West: erve Jan
Bredenburg

Noord: de Leij of
erve Johannis van Ammelrooij

Zuid: de
Klinkert en Peeter Scheur

Bijz: Reijnier Coster wednr Anneken de Ruijter en Gerrit
Coster, zoon, als voogt over de overige vier kinderen van Reijnier.

Adriaan woont tot Cappel.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 042v

Soort akte: transport

Datum: 13-8-1729

1e Comparant: Janneken Jansen laast wed van Corn Mels van Gijsel

2e Comparant: Jan Marcelisse Reckers de Jonge

Goederen: een binnendelle aan Vroukens vaart

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaart

West: sloot
verkochte en Marcelis en Willem Zeijlmans

Noord: Huijbert en
Engel Reckers

Zuid: Arien van
Pas

Bijz: In t hoofd staat Janneken Melsen. Zij wordt
geassisteert door Willem Jacobse Block, haren voorsoon.

Gereet f 100.

Willem Jacobse Blok, Jan Jacobse Block,
Jan Gijsberts Coninx x J Jacobse Block, kinderen Janneken verklaren dat de
koopsom geheel voldaan is. 24-11-1738

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 043r

Soort akte: willeceur

Datum: 25-8-1729

1e Comparant: Willemijna Wout Zeijlmans wed Fransis vanden Hout

2e Comparant: Dirck Hendrickse Timmers, hooijschipper

Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Lange steeg

Belend
Oost: Arien van Pas

West: wed Hendrik
de Bont

Noord: Lange steeg
of erve Peeter Jochems Berthouts

Zuid: erve
kinderen Adriaan Boeser

Bijz: Willemijna woont te waalwijk en Dirck tot Cappel.

Op 8-10-1745 verklaart Geerit Timmers,
zoon, dat de wilceur geheel is afgelost. De wed Johan Civits heeft de wilceur
brief (2e huwelijk van Geerits moeder ?)

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 044r

Soort akte: transport

Datum: 31-8-1729

1e Comparant: Peeter Janse van Dun

2e Comparant: Jan Wouterse Verschuren

Goederen: 1/10 van een acker zaeijlant met de veldekens, bemeen
met de cooper, aangekomen van outoom Jan Cornelis Peeterse

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bastiaan Vassen en erfg Jan Mattijsse Otgens

West: Jacobus
Schoenmakers en Jan Cornelis de Bont cs

Noord: Her straat

Zuid: dwarsvelden
of S'Gravenmoer

Bijz: Peeter woont tot Hessel in Brabant

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 044v

Soort akte: transport

Datum: 31-8-1729

1e Comparant: Peeter Janse van Dun

2e Comparant: Peeter Janse van Dun

Goederen: 1/10 in 3 geerden en ¾ in 1 geert, inden polder,
gemeen met cooper, in oostense helft van 7½ geert

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Adriaan Schalken en Marijnis Elemans cum suis

West: Anthonij
Matthijsse Conincx cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter woont tot Hessel in Brabant

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 045r

Soort akte: transport

Datum: 6-10-1729

1e Comparant: Johannis Vassen, hooijschipper

2e Comparant: Peeter Cornelisse Camp

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met wed Jan de Bruijn en cooper

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Arnoldus van Son

West: Arnoldus
Verbuijs cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter woont te Hendriksoons Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 045v

Soort akte: transport

Datum: 10-11-1729

1e Comparant: Adrianus Cop ea

2e Comparant: Anthonij Jacobsen Doornboom

Goederen: hun deel inde stede waarin vader heeft gewoont,
gelegen in S'Gravenmoer, gemeen met Jacob Doornboom

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: kinderen Aart
Aartse Hulsten

Zuid: Anthonij
Canters cum suis

Bijz: Adrianus Cop, Peeter Cop (S'Hage), Adriaantje Cop
namens Adam van Joosten haar man (S'Hage). Kinderen Cornelis Jansen Cop.

De koopsom bedraagt f 200. Hiervan valt
f 75 onder Waspik.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 046r

Soort akte: transport

Datum: 5-1-1730

1e Comparant: Fransus Beijens wednr Elisabeth Teulincx

2e Comparant: Cornelis van Steenhoven

Goederen: een binnendel aan Vroukensvaart

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaart

West: bijster
Peeter Boeser

Noord: Adriaan
Bommelaar

Zuid: Peeter
Cuijl

Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 046v

Soort akte: willeceur

Datum: 11-1-1730

1e Comparant: Fransus Baeijens

2e Comparant: Denis Peeterse de Haan

Goederen: wilceur met als onderpant een buijtendijxe delle

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: wed Jacob Hendricks van Malsem cum suis

West: wed Peeter
de Zeeu

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Denis verklaart op 14-12-1730 dat de wilceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 047r

Soort akte: transport

Datum: 14-1-1730

1e Comparant: Jan Adriaan Scheerders x Anna Mattijsse Camp

2e Comparant: Philippus Segers Slijkers

Goederen: ¼ van een bijsterke zoals op 20-12-1729 van Willemijna
Camp aangekomen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Laureijs van Dongen cum suis

West: Anthonij
Mattijsse Conincx

Noord: Her straat

Zuid: erve
kinderen Teunis Dolk

Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 047v

Soort akte: transport

Datum: 16-1-1730

1e Comparant: Arien Bos

2e Comparant: Roelant Verharen

Goederen: 3 gerden hooij ende weijlant, inden polder, in 8
geerden, gemeen met Roelant Verharen

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Cornelis Dielissen vanden Heuvel cum suis

West: Andries
Fransen Hoevenaar cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Arien woont te Hendrik Luijten Ambagt en Roelant te
Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 048r

Soort akte: transport

Datum: 11-2-1730

1e
Comparant: Willem Soethout

2e Comparant: Leendert Adriaan Canters

Goederen: 1/5 van 1/12 in de stede gekomen van Adriaan Canters
den Ouden, groot ontrent 3½ loopsaat

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Jacob Dorrenboom

West: erve Pieter Canters

Noord: Leendert
Canters cum suis

Zuid: Aart
Cornelis Hulsten cum suis

Bijz: Willem woont te Papendregt en Leendert te Dongen

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 048v

Soort akte: transport

Datum: 24-3-1730

1e Comparant: Commer van Gils

2e Comparant: Jacob vander Cae

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper, Jan vander Cae en Adriaan Bommelaar

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Frans Camp cum suis

West: Arnoldus
van Son

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Commer woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 049r

Soort akte: attestatie

Datum: 24-3-1730

1e Comparant: Geertruij de Leeu ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Geertruij de Leeu, Heijltje Bogaarts wed Cornelis
Aarde Schoenmakers, agerende voor vroedvrouw.

Zij verklaren dat Clasina, woonde als
dienstmeijt te Rotterdam, op 1-3 naar hun huijs is gekomen en bekende dat sij 7
maanden swanger is. Zij wilde naar een nigt te Drunen om te bevallen. Op 7-3
wordt s'nacht het kint geboren. De vroedvrouw wordt erbij gehaalt. Het kint is
dood geboren. Het was al enkele dagen voor de geboorte dood. Het kint wordt
s'avonds nog begraven.

De moeder wordt niets verweten.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 050v

Soort akte: willeceur

Datum: 6-4-1730

1e Comparant: Aart de Ruijter

2e Comparant: Goverdina de Jong wed Adriaan de Leeuw en kinderen

Goederen: een wilceur met als onderpant een huijs etc

Prijs: ƒ 212

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Lange Ackers

Belend
Oost: stede Peeter Romme

West: Jan Willems Cloot

Noord: sloot tussen
dries en Lange Ackers

Zuid: acker Jan
Willems Cloot

Bijz: Adriaan de Leeuw was schout van Vrijhoeven Cappel.

Op 8-6-1740 verklaart Fransois vander
Werken x wed de Leeuw dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 051r

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1730

1e Comparant: Dirk Jansen Leijten

2e Comparant: Jan Janse Leijten

Goederen: een binnedel, inden polder

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert de Ruijter

West: Adriaan
Anthonisse Coninx

Noord: de Cae

Zuid: Her straat

Bijz: Dirk woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 051v

Soort akte: transport

Datum: 26-4-1730

1e Comparant: Hilleken Dingemanswed Adriaan Pols

2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

Goederen: ½ moergront, wederhelft is reeds van kooper

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cruijn vanden dijk

West: sloot
tussen verkogte en erve Peeter van Dongen

Noord: Denis en Thomas de Haan

Zuid: Denis en
Thomas de Haan cum suis

Bijz: Hilleken wordt geassisteert door Gijsbert van Malsem
haar swager.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 052r

Soort akte: transport

Datum: 23-5-1730

1e Comparant: Gijsbert van Malsem ea

2e Comparant: Peeter Mattijsse Camp

Goederen: 1/4 van een binnedelle, inden polder, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 8

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Vermijs

West: Huijbert en
Johannis Verschuren

Noord: de Cae

Zuid: Her straat

Bijz: Gijsbert van Malsem, Leendert de Bie x Anneken van
Malsem, Cornelis Peeterse Boer x Maria van Malsem, Hendricxken de Ruijter wed
Jacob van Malsem en 5 kinderen. Gijsbert als voogt van sijn suster Adriaantje
van Malsem, Daniel Poldermans wednr Willemijna van Malsem.

Kinderen van Hendrik van Malsem.

Adriaantje verklaart op 11-10-1732 dat
zij voldaan is van haar deel.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 052v

Soort akte: transport

Datum: 23-5-1730

1e Comparant: Gijsbert van Malsem ea

2e Comparant: Philip Slijkers

Goederen: ¼ deel van een binnenveldeken, groot geheel ontrent 1¼
hont

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Laurens van Dongen cum suis

West: Anthonij
Coninx

Noord: Her straat

Zuid: erve erfg
Teunis Dolk

Bijz: Transport om niets.

Gijsbert van Malsem, Leendert de Bie x
Anneken van Malsem, Cornelis Peeterse Boer x Maria van Malsem, Hendricxken de
Ruijter wed Jacob van Malsem en 5 kinderen. Gijsbert als voogt van sijn suster
Adriaantje van Malsem, Daniel Poldermans wednr Willemijna van Malsem.

Kinderen van Hendrik van Malsem.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 053r

Soort akte: transport

Datum: 31-5-1730

1e Comparant: Cornelis Segerse Buijs

2e Comparant: Jan Wouterse Verschuren

Goederen: 1/10 in 3 en ¾ in 1 geert hooij ende weijlant, inden
polder, inde oostense helft van 7½ geert

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Adriaan Schalken en Marijnis Elemans

West: Anthonij
Mattijsse Coninx

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 053v

Soort akte: transport

Datum: 30-8-1730

1e Comparant: Heijltje Ptrs Zeijlmans wed Wouter Stev Zeijlmans

2e
Comparant: Catholijna
Cluft wed Frans Mattijsse Camp

Goederen: ¼ in een stuk lant genaamt Geerken, gemeen met Vas
Muijser ea

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Geerken, Oude Vaartje, de Geer

Belend
Oost: transportante

West: Jan Peeters
Zeijlmans en Jan Lips

Noord: sloot tussen
de Geer en de ackers

Zuid: Oude
Vaartje

Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 054r

Soort akte: procuratie

Datum: 23-10-1730

1e Comparant: Adriaan Vassen ea

2e Comparant: Hendrik Janse Zeijlmans en Jacobus Schoenmakers

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan Vassen, Jochem Blankers, Peeter Wouterse
Zeijlmans namens voor zijn moeder Heijltje Peeterse Zeijlmans wed Wouter
Stevens, Hendrik Janse Zeijlmans, Huijbert en Peeter Janse Zeijlmans, Anna
Schoenmakers wed Jan Hendricx en haar onmondige zoon, Maria Blankers wed
Cornelis Hendrix en haar zoon, geassisteeert door Jacobus Schoenmakers.

Allen mede eijgenaren vande groote
greijne thiende.

Zij machtigen Hendrik Janse Zeijlmans en
Jacobus Schoenmakers om eventueel te handelen bij het proces van wed Anthonis
van Son waarbij hun eigendomsrecht betwist zou kunnen worden.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 054v

Soort akte: transport

Datum: 23-10-1730

1e Comparant: Dirk Zeijlmans ea

2e Comparant: Johan Zeijlmans, predikant Sgrevelduijn Cappel

Goederen: hun deel van een velt, putten en kuijlen, gemeen met
cooper cum suis, groot geheel 3 hont

Prijs: ƒ 133

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: velden Jan Peeters de Jong

West: Jan
Soethout

Noord: dijk of acker
van Thomas Reijcken

Zuid: velden
loopende oost en west

Bijz: Dirk Zeijlmans, Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters,
Wouter Zeijlmans x Adriana Cluijters. Erfgenamen Anna Zeijlmans.

Jacobus Hagoort x Lijsbet Zeijlmans,
Steven Jans Timmermans x Maijke Zeijlmans, Jasper van Selm x Adriana Zeijlmans.
Erfgenamen Johan Zeijlmans, schout, x Adriana van Clootwijk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 055v

Soort akte: willeceur

Datum: 28-10-1730

1e Comparant: Andries Franse Bogaarts x Johanna Janse Schippers

2e Comparant: Janneke Janse Dolk

Goederen: een wilceur met als onderpant 1/3 in een acker
zaeijlant, groot geheel 5 hont

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert en Janneken Lamberde Schoenmakers

West: wed Adriaan
van Tichel

Noord: Her straat

Zuid: de Geeren

Bijz: Janneke verklaart op 13-11-1732 dat de wilceur geheel
is afgelost

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 056v

Soort akte: transport

Datum: 28-10-1730

1e Comparant: Philip Slijkers

2e Comparant: Andries Franse Bogaarts

Goederen: een opslag van een huijsje op de dijk voor bijster
kinderen Arien Dolk

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: huijsje Maijken Segers

West: huijsje
Commer van Gils

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 057r

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1730

1e Comparant: Cornelis vander Sande ea

2e Comparant: Jan Marcelisse Reckers de Jonge

Goederen: een parceeltje ackerlant, groot ontrent 1½ hont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de steeg

West: den dijk

Noord: Dirk Janse
Voegers

Zuid: Peeter de
Hoog

Bijz: Cornelis vander Sande x Adriana Otgens, Augustinus
Otgens, Laurens Schmedekens x Catharian Otgens. Kintskinderen van Dingena
Huijberde de Bont wed Jan Mattijsse Otgens.

Matthijs de Bont, Jan Cornelis de Bont,
Thomas de Bont, Jan Janse de Bont, Huijbert Janse de Bont, Jan Hendricx de
Bont, Arien Potmakers x Maria de Bont, Pieternel en Alegonda de Bont, Cornelis
de Jong x Dingena de Bont. Kinderen en kintskinderen Jan Huijbertse de Bont.

Aart de Bont, Huijbert de Bont (innocent),
Maria de Bont, wed Peeter de Jong, Adriaantje de Bont wed Cornelis Adriaanse
Camp Dirk Wouterse Zeijlmans x Dingena de Bont, Jan vanden Berg x Geertruij de
Bont en Andries Hoevenaar. Kinderen en Kintskinderen van Peeter Huijberste de
Bont.

Willem Peeters, Kintskint van Willem
Huijbertse de Bont.

Peeter Hoffmans, zoon van Willemijna
Huijberts de Bont.

Allen erfgenamen van Maria Huijbertse de
Bont ingevolge testament van 25-8-1708 bij notaris van Tilborg te
Geertruijdenberg.

Laurens Schmedekens (29-12-1730) en
Augustinus Otgens (2-1-1731) geven toestemming voor alle drie de transporten.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 058r

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1730

1e Comparant: Cornelis vander Sande ea

2e Comparant: Frans Peeterse Boeser

Goederen: een parceeltje ackerlant, groot ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: Vroukens
vaart

Noord: kinderen
Peeter Domen

Zuid: kinderen
Anthonij Ockers

Bijz: Cornelis vander Sande x Adriana Otgens, Augustinus
Otgens, Laurens Schmedekens x Catharian Otgens. Kintskinderen van Dingena
Huijberde de Bont wed Jan Mattijsse Otgens.

Matthijs de Bont, Jan Cornelis de Bont,
Thomas de Bont, Jan Janse de Bont, Huijbert Janse de Bont, Jan Hendricx de
Bont, Arien Potmakers x Maria de Bont, Pieternel en Alegonda de Bont, Cornelis
de Jong x Dingena de Bont. Kinderen en kintskinderen Jan Huijbertse de Bont.

Aart de Bont, Huijbert de Bont
(innocent), Maria de Bont, wed Peeter de Jong, Adriaantje de Bont wed Cornelis
Adriaanse Camp Dirk Wouterse Zeijlmans x Dingena de Bont, Jan vanden Berg x
Geertruij de Bont en Andries Hoevenaar. Kinderen en Kintskinderen van Peeter
Huijberste de Bont.

Willem Peeters, Kintskint van Willem
Huijbertse de Bont.

Peeter Hoffmans, zoon van Willemijna
Huijberts de Bont.

Allen erfgenamen van Maria Huijbertse de
Bont ingevolge testament van 25-8-1708 bij notaris van Tilborg te
Geertruijdenberg.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 059r

Soort akte: transport

Datum: 13-12-1730

1e Comparant: Cornelis vander Sande ea

2e Comparant: Gelden Willemsen Paans

Goederen: een uijtgestoken moerveldeken

Prijs: ƒ 38

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: (niets ingevuld)

West: Vroukens
vaart

Noord: gelden Willem
Paans

Zuid: Reijnier Costers

Bijz: Cornelis vander Sande x Adriana Otgens, Augustinus
Otgens, Laurens Schmedekens x Catharian Otgens. Kintskinderen van Dingena
Huijberde de Bont wed Jan Mattijsse Otgens.

Matthijs de Bont, Jan Cornelis de Bont,
Thomas de Bont, Jan Janse de Bont, Huijbert Janse de Bont, Jan Hendricx de
Bont, Arien Potmakers x Maria de Bont, Pieternel en Alegonda de Bont, Cornelis
de Jong x Dingena de Bont. Kinderen en kintskinderen Jan Huijbertse de Bont.

Aart de Bont, Huijbert de Bont (innocent),
Maria de Bont, wed Peeter de Jong, Adriaantje de Bont wed Cornelis Adriaanse
Camp Dirk Wouterse Zeijlmans x Dingena de Bont, Jan vanden Berg x Geertruij de
Bont en Andries Hoevenaar. Kinderen en Kintskinderen van Peeter Huijberste de
Bont.

Willem Peeters, Kintskint van Willem
Huijbertse de Bont.

Peeter Hoffmans, zoon van Willemijna
Huijberts de Bont.

Allen erfgenamen van Maria Huijbertse de
Bont ingevolge testament van 25-8-1708 bij notaris van Tilborg te
Geertruijdenberg.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 060r

Soort akte: transport

Datum: 14-12-1730

1e Comparant: Fransis Beijens

2e Comparant: Denis Peeterse de Haan

Goederen: een buijtendelle

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: erfg Hendrik van Malsem

West: wed Peeter
de Zeeu

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: S'Heere
strate

Bijz: De koopsom is inclusief een hypotheek brief van f 500.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 060v

Soort akte: transport

Datum: 19-1-1731

1e
Comparant: Thomas
Bommelaar ea

2e Comparant: Jan Adriaanse Smits

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: bijster Jan
Willems Cloot

Noord: wed Peeter
Bastiaans Boeser

Zuid: Adriaan
Bommelaar cum suis

Bijz: Thomas Bommelaar, Anneken Bommelaar, Piternella
Bommelaar, Adriaan Verdonk x Maria Bommelaar. Kinderen Jacob Bommelaar.

Mede comparanten: Martinus Sprangers
namens zijn vader Cornelis, Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secretaris.
Zij hebben een wilceur op dit lant en geven toestemming.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 061r

Soort akte: transport

Datum: 19-1-1731

1e
Comparant: Thomas
Bommelaar ea

2e
Comparant: Thomas Schep

Goederen: ¼ in een ½ binnenbijster, gemeen met wed Jan Teunis
Zeijlmans

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Huijbert Cuijl

West: Denis Vos

Noord: watergang

Zuid: del Thomas
de Bont

Bijz: Thomas Bommelaar, Anneken Bommelaar, Piternella
Bommelaar, Adriaan Verdonk x Maria Bommelaar. Kinderen Jacob Bommelaar.

Transport om niets.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 061v

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1731

1e Comparant: Arnoldus Verbuijs, chirurgijn

2e Comparant: Petrus Groen, predikant

Goederen: een wilceur met als onderpant 4½ geert hooij ende
weijlant, inden polder, gemeen met de Armen en de Kerk, in 6 geerden

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Jan de Bruijn cum suis

West: wed Jan
Elemans en Adriaan Schalken

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Petrus verklaart op 29-12-1755 dat de wilceur geheel
is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 062v

Soort akte: procuratie

Datum: 8-2-1731

1e Comparant: Hendrik Janse Zeijlmans ea

2e Comparant: Paulus van Brakel, proc Hoogen Raadt Hollant

Goederen: Paulus heeft toestemming om, namens comparanten,
tijdens proces wed Teunis van Son eventueel te handelen.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik Janse Zeijlmans (Raamsdonk) en Hendrik en
Jacobus Schoenmakers namens Adriaan Vassen, Jochem Blankers ea. (zie folio 54r)

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 063r

Soort akte: transport

Datum: 3-3-1731

1e Comparant: Aart de Ruijter

2e Comparant: Aart Peeters de Bont

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Marcelis en Willem Zeijlmans

West: Vroukens
vaart

Noord: erfg Freijs
Janse Reckers

Zuid: Arnoldus
de Bruijn, schout Cleijn Waspik

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 063v

Soort akte: willeceur

Datum: 3-3-1731

1e Comparant: Aart de Ruijter

2e Comparant: Jan Zeijlmans, schout en prov schout

Goederen: een wilceur met als onderpant een halven acker
zaeijlant, gemeen met zijn vrouwe moeder

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Oubel cum suis

West: Seger Swalp

Noord: Jan
Gijsbertse Coninx

Zuid: acker of
steeg Leendert Parson

Bijz: Jan verklaart op 7-4-1733 dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 064r

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1731

1e Comparant: Anthonij Oomens

2e Comparant: Wilbertus Zeijlmans

Goederen: een huijsinge, hoff ende erve

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Reijnier Costers

West: Jan Peeterse Timmermans

Noord: S'Heere
strate

Zuid: del Peeter
Adriaans Boeser

Bijz: Wilbertus woont tot Capel

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 064v

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1731

1e Comparant: Elisabet van Tichel wed Jan Janse Gijben ea

2e Comparant: Jan Peeterse de Jong

Goederen: 1 en ¾ part in een geert hooij ende weijlant, inden
polder, sijnde ¼ deel van 7geerden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Adriaan de Laat

West: Melis
Peeters en Dries Hoevenaar

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Elisabet van Tichel wed Jan Janse Gijben voor de ene
helft en Johannis Janse Gijben, Bartholomeus Janse Gijben, Anna Janse Gijben.
Kinderen van Jan Janse.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 065r

Soort akte: willeceur

Datum: 30-3-1731

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik

2e Comparant: Adriaantje Base wed Johan de Bruijn

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een binnendelle op
Vroukensvaart; 2e een binnendelle

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e erve kinderen Jan Willem Zeijlmans; 2e gelijk 1

West: Binnenvaart; gelijk 1

Noord: watergang of
del Aart de Bont; Adriaan Bommelaar

Zuid: wed
Mattijs de Jong; Mevr de Raat

Bijz: OP 26-9-1756 verklaart Hendrina de Bruijn wed Thomas
de Bont dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 066r

Soort akte: willeceur

Datum: 30-3-1731

1e Comparant: Dirk van Dusseldorp, coornmolenaar

2e Comparant: Petrus Francken, predikant Geertruijenberg

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e de korenmolen op den
dijk; 2e huijs, hoff en acker

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e (niets ingevuld); 2e Huijbert van Hassel

West: (niets
ingevuld); Adriaan Vermeijs

Noord: erve Adriaan
vermeijs; Her straat

Zuid: Peeter de
Hoog cum suis; den dijk of molen

Bijz: Genoemd worden: Johan van Campen, meester Abram
Vrolijk, Sebastiaan Thierrij de Bie en Paulus van Brakel, procureurs van de
Hoogen Rade. Zij bevestigen deze wilceur.

Op 30-6-1790 verklaren de erfg van
Peeter Francken dat de wilceur geheel is afgelost.

Broer Ogidius heeft de hypotheek brief
gekregen. Ogidius had slechts een kint Catharina Maria. Zij trouwde 1e Matheus
Hubertus van Minninghen en 2e Willem Lodewijk Pilet.

Uit het eerste huwelijk: Gerard, Matthea
Huberta x Jacob de Kempenaar, en Aleda Adriana Pilet x Martinus Rummerink, enig
overgebleven dochter van Anna Henrica van Minninghen.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 067r

Soort akte: transport

Datum: 20-4-1731

1e Comparant: Huijbert Janse de Bont

2e Comparant: Jan Janse de Bont

Goederen: ½ huijs, hoff, ovenhuijske ende erve

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Anna en Piternel van Steenhoven

West: wed Hendrik
de Bont en Grietje Gerrits

Noord: Her straat en
erve wed Hendrik de Bont

Zuid: Pispot of
watersloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 067v

Soort akte: transport

Datum: 26-4-1731

1e Comparant: Anthonij Cluijtenaars

2e Comparant: Aart Peeterse de Bont

Goederen: een binnendelleke

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: veldeken
vande Armen

Noord: den cooper

Zuid: de Armen

Bijz: Anthonij woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 068r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 15-5-1731

1e Comparant: Jacob Jacobse Dolk, schipper

2e Comparant: Meeuwis Stevense Bosser, schipper

Goederen: een wijtschip met al zijn toebehooren

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Meeuwis woont te Cappel.

Gereet f 200. Jacob verklaart op
7-10-1731 dat de rest ook voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 068v

Soort akte: transport

Datum: 16-6-1731

1e Comparant: Thomas Rijken

2e Comparant: Hendrik de Jong

Goederen: ½ moerdel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: sloot dries verkooper en t verkogte

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Huijbert
Swart en Elisabeth Cluijtenaars cum suis

Zuid: Anthonij
van Dommelen en Dirk vanden Hoek

Bijz: Hendrik woont te Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 069r

Soort akte: transport

Datum: 16-6-1731

1e Comparant: Thomas Rijken

2e Comparant: Anna Quirijns

Goederen: ½ moerdel, wederhelft door Hendrik de Jong gekogt

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: sloot dries verkooper en t verkogte

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Huijbert
Swart en Elisabeth Cluijtenaars cum suis

Zuid: Anthonij
van Dommelen en Dirk vanden Hoek

Bijz: Anna woont te Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 069v

Soort akte: willeceur

Datum: 21-7-1731

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout en secr Cleijn Waspik

2e Comparant: Petrus Francken, predikant Geertruijdenberg

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een huijs etc; 2e 2/3
in een dijkstal of binnenhof, gemeen met Arnoldus van Son

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: limietscheijding Cappel; wed Arien Huijb Zeijlman

West: Vroukens
vaart en Fransus Beijens; Anthonij Sagt

Noord: dellen comp.
en Christoffel de Bruijn; dijk

Zuid: S'Heere
strate; erve Anthonij Snijders

Bijz: De brief is op 16-12-1777 verkogt aan Hubertus Wagen
te Breda en op 25-10-1818 is de willeceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 069v-2

Soort akte: willeceur

Datum: 21-7-1731

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout en secr Cleijn Waspik

2e Comparant: Petrus Francken, predikant Geertruijdenberg

Goederen: 3e ¾ part in een buijtendelle

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e Limietscheijding van Cappel

West: Vroukens
vaart

Noord: Huijbert van
Hassel

Zuid: huijs en
dellen comparant

Bijz: De brief is op 16-12-1777 verkogt aan Hubertus Wagen
te Breda en op 25-10-1818 is de willeceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 070v

Soort akte: transport

Datum: 8-10-1731

1e Comparant: Lammert van Turnhout ea

2e Comparant: Paulus van Turnhout

Goederen: ¾ deel van een huijsje aan den dijk tegens eenen dijk
vande Armen, zoals hun moeder het beseten heeft. Paulus heeft reeds ¼.

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lammert van Turnhout, Dirk Vassen de Hoog x
Bastiaantje van Turnhout, Peeter Vassen de Hoog x Johanna van Turnhout

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 071r

Soort akte: transport

Datum: 13-10-1731

1e Comparant: Maijken Lammertse Vos wed Jan Peeters de Hoogh

2e Comparant: Peeter Janse de Hoog

Goederen: een dijkkaveling en hijsje op polders sijdijck aan de
Kerkvaart

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: huijsje
Peeter Storm

Zuid: huijsje
Crijn van Rossum

Bijz: Compareerde mede Geerit van Leeuwen x Piternel Janse
de Hoog, Geerit van Kinderen x Seijken Jansen de Hoog mnede namens de kinderen
van Anthonij Corstiaanse Reckers bij Johanna Janse de Hoog zaliger. Zij geven
toestemming.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 071v

Soort akte: transport

Datum: 18-10-1731

1e Comparant: Stoffel Huijgen de Hoog ea

2e Comparant: matthijs Hendricx Schoenmakers

Goederen: een huijsje op polders sijdijck aan de Kerk vaart

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: dijkkaveling
Claes Jansen van Hasselt

Zuid: dijkkaveling
Teuinis Clasen Hoevenaar

Bijz: Stoffel Huijgen de Hoog, Hendrik van Dongen x Sijke
Huijgen de Hoog, Daniel de Ruijter x Maria Huijgen de Hoog, Adriaantje Huijgen
de Hoog mede namens de kinderen van Jacobus Schouten en Piternella Huijgen de
Hoog. Kinderen en kintskinderen van Huijg Peeters de Hoog en Maria van Pelt.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 072r

Soort akte: transport

Datum: 20-11-1731

1e Comparant: Andries Fransen Bogaarts

2e Comparant: Laureijs Wouterse Gijben

Goederen: een huijsje op dijkkaveling voor bijster vande
kinderen van Arien Nobel, zoals gekogt van Philip Slijkers, 28-10-1730

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: huijs Maijken Segers

West: huijs
Commer van Gils

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 072v

Soort akte: transport

Datum: 5-1-1732

1e Comparant: Jasper van Selm, bierbrouwer

2e Comparant: Hendrik Fransen Camp

Goederen: huijs, hoff, erve en boske

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Buijs en Pieter van Waspik cum suis

West: Adriaan
Schoutten en Thomas Schep

Noord: Her straat

Zuid: Adriaan
Schoutten en wed Thomas Buijs

Bijz: Gereet f 1000. De rest in 2 halfjaarlijkse termijnen.

Jasper verklaart op 28-12-1732 geheel
voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 073r

Soort akte: transport

Datum: 7-1-1732

1e Comparant: Aart Adriaanse Cuijl

2e Comparant: Johannis Janse Verschuren

Goederen: ½ acker zaeijlant. Het oostense deel.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochem Blankers en Adriaan Vassen

West: Grietje en
Adriaan Geerits met wederhelft

Noord: dries Jan
Wouterse Verschuren

Zuid: de
veldekens

Bijz: Aart woont te Hendrik Luijten Ambagt. Johannis woont
in de buurt van de kerk.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 073v

Soort akte: transport

Datum: 2-2-1732

1e Comparant: Peeter Janse van Alphen

2e Comparant: Jan Wouterse Verschuren

Goederen: 1/10 in 3 geerden en ¾ in 1 geert, inden polder,in 7½
geert, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Adriaan Schalken en Marijnis Elemans

West: Johannis
Peeters Zeijlmans met wederhelft

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 074r

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1732

1e Comparant: Johannis Coninx

2e Comparant: Jacob Adriaanse Boeser

Goederen: een geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met cooper cum suis in de oostense ses.

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: Peeter Jochemse Zeijlmans cum suis

West: Bastiaan
Vssen metwederhelft

Noord: Schaij sloot

Zuid: Raamsdonk
of stede Cornelis Wejdemans

Bijz: Johannis woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 074v

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1732

1e Comparant: Jacob Meeuwisse vander Cae ea

2e Comparant: Johannis Coninx

Goederen: 3 1/8 van een geert , inden polder, in 12 geerden,
gemeen Damis Schoenmakers, Joh. Vassen in westense 9 geerden

Prijs: ƒ 2007

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot; Cae sloot

Belend
Oost: polders lant of Hermans Seijl

West: Jan
Jochemse Zeijlmans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jacob Meeuwisse vander Cae, Adriaan Fransen Camp x
Johanna Meeuwisse vander Cae. Kinderen Meeuwis Jacbbs vander Cae.

Jacob Janse vander Cae, Jan Janse vander
Cae, Arien de Zeeuw x Elisabet Janse vander Cae. Kinderen Jan Jacobs vander
Cae.

Peeter Fijnemans, Adriaan Vaderen x
Jacomijn Fijnemans, Jacob Meeuwisse vander Cae namens Willem Heijblom x
Cornelia Fijnemans (Dongen), Peeter Cornelisse Camp en Peeter Fijnemans als
voogt en toesiender van de kinderen Jan Peeterse Schoenmakers zaliger en
Elisabet Fijnemans, Jan Segerse Fijnemans, Arien van Loon x Johanna Segerse
Fijnemans,. Kinderen en Kintskinderen van Jan Fijnemans en Adriaantje Jacobs
vander Cae.

Allen erfgenamen Cornelis Jacobs vander
Cae.

Johannis Coninx woont te Hendrik Luijten
Ambagt.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 075v

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1732

1e Comparant: Jacob Meeuwisse vander Cae ea

2e Comparant: Peeter Coninx

Goederen: 1 1/8 geert, inden polder, in 12 geerden, gemeen Damis
Schoenmakers, Joh. Vassen in westense 9 geerden

Prijs: ƒ 722

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot; Cae sloot

Belend
Oost: polders lant of Hermans Seijl

West: Jan
Jochemse Zeijlmans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jacob Meeuwisse vander Cae, Adriaan Fransen Camp x
Johanna Meeuwisse vander Cae. Kinderen Meeuwis Jacobs vander Cae.

Jacob Janse vander Cae, Jan Janse vander
Cae, Arien de Zeeuw x Elisabet Janse vander Cae. Kinderen Jan Jacobs vander
Cae.

Peeter Fiujnemans, Adriaan Vaderen x
Jacomijn Fijnemans, Jacob Meeuwisse vander Cae bamens Willem Heijblom x
Cornelia Fijnemans (Dongen), Peeter Cornelisse Camp en Peeter Fijnemans als
voogt en toesiender van de kinderen Jan Peeterse Schoenmakers zaliger en Elisabet
Fijnemans, Jan Segerse Fijnemans, Arien van Loon x Johanna Segerse Fijnemans,.
Kinderen en Kintskinderen van Jan Fijnemans en Adriaantje Jacobs vander Cae.

Allen erfgenamen Cornelis Jacobs vander
Cae.

Peeter Coninx woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 076v

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1732

1e Comparant: Johannis Coninx

2e Comparant: Johannis Vassen, hooij schipper

Goederen: ¼ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen in westense 9 geerden met cooper en vercooper

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot; Cae sloot

Belend
Oost: polders lant of Hermans Seijl

West: Jan
Jochemse Zeijlmans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Johannis Coninx woont te Hendrik Luijten Ambagt.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 077r

Soort akte: transport

Datum: 25-2-1732

1e Comparant: Damis Cornelisse Schoenmakers

2e Comparant: Johannis Vassen, hooijschipper

Goederen: ¼ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen in westense 9 geerden met cooper en vercooper

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot; Cae sloot

Belend
Oost: polders lant of Hermans Seijl

West: Jan
Jochemse Zeijlmans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 077v

Soort akte: transport

Datum: 29-2-1732

1e Comparant: Elisabeth Snijders wed Peeter de Zeeuw

2e Comparant: Peeter Janse de Hoog

Goederen: een deel van haar huijswerf

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: muur agterhuijs verkooperse

West: dorpsdijk

Noord: rest
voornoemde huijswerf

Zuid: erve Lowies Chedeville

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 078r

Soort akte: transport

Datum: 1-3-1732

1e Comparant: Fransus Beijens

2e Comparant: Jan Wouterse Zeijlmans

Goederen: een acker zaeijlant , groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Schep

West: Peeter Cuijl cum suis

Noord: het patje

Zuid: stede Hendrik
Bax

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 078v

Soort akte: willeceur

Datum: 1-3-1732

1e Comparant: Fransus Beijens

2e Comparant: Jan Wouterse Zeijlmans

Goederen: en wilceur met als onderpant een huijs etc, op
oostzijde Vroukensvaart, buijtendijcx

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arnoldus de Bruijn, schout en secr Cleijn Waspik

West: Dorps
Vaartkant

Noord: erve wed
Peeter Janse van Ee

Zuid: Her straat

Bijz: Jan verklaart op 13-10-1735 dat de wilceur geheel is
afgelost door Anthonis Oomens als cooper van het huijs van Frans Beijens.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 079r

Soort akte: transport

Datum: 31-3-1732

1e
Comparant: Dingena Faro
wed Cornelis Moets ea

2e
Comparant: Jan Cievits

Goederen: ½ acker zaeijlant, sijnde een dwars acker, wederhelft
is van Aart Peeters de Bont. Het lant is sluijtappels verdeelt

Prijs: ƒ 490

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Geer

Belend
Oost: den Geer of Sgrevelduijn Capel

West: de ackers
die oost en west lopen

Noord: acker
Bastiaan Peeters Boeser

Zuid: ackerlant
Adriaan Bommelaar

Bijz: Dingena Faro wed Cornelis Moets (Dordrecht) Arien van
Breemen en Pieter van Breemen

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 079v

Soort akte: transport

Datum: 31-3-1732

1e
Comparant: Dingena Faro
wed Cornelis Moets ea

2e Comparant: Adriaan Cornelis Claveren

Goederen: een ackerke zaeijlant, groot ontrent 1½ hont

Prijs: ƒ 255

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Reckers

West: wewd Jan de
Smit

Noord: wed Jan
Boumans

Zuid: verkooperse

Bijz: Dingena Faro wed Cornelis Moets (Dordrecht) Arien van
Breemen en Pieter van Breemen

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 080r

Soort akte: waarborgh

Datum: 31-3-1732

1e
Comparant: Dingena Faro
wed Cornelis Moets ea

2e Comparant:

Goederen: Zij geeft een waarborgh af ivm de niet behoorlijke
authorisatie van Arien en Pieter. Huijs, etc; 2e een binnendelle

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 2e Vroukensvaart

West: erve wed Peeter van Ee

Noord: ; wed Jan de
Bruijn

Zuid: ; Cornelis
Paans

Bijz: Dingena Faro wed Cornelis Moets (Dordrecht) Arien van
Breemen en Pieter van Breemen.

Dingena heeft aan Jan Cievits een halve
acker gemeen met Aart de Boint en Adriaan Claveren en een acker aangekomen bij
overlijden Freijs Janse Reckers verkogt.

Zij stelt tot waarborgh al haar goederen
haar aangekomen bij overlijden Heijltje Mattheus wed Arien Pouwelse
Bruijnenbaart: 1/3 huijs etc, 2 hont ackerlant en nog een ackerke. Zie deling
van 26-3-1725.

En nog een binnendelle.

Peeter van breemen verklaart op
28-9-1734 geheel akkoord te gaan met de deling van 3-5-1731 ende transporten
van 31-3-1731

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 080v

Soort akte: conditie en voorw.

Datum: 17-10-1731

1e Comparant: gecommitteerde van de raad van Hollant

2e Comparant:

Goederen: een lijst met condities om lant te verkopen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 083v

Soort akte: transport

Datum: 1-12-1731

1e Comparant:

2e Comparant: Johannis Zeijlmans

Goederen: 1 mergen lant zoals Peeter van Gijsel het nu huurt.

Prijs: ƒ 560

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Antonij Tonis

West: de Kerk

Noord: Groot Waspik

Zuid: Heer sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 084r

Soort akte: transport

Datum: 21-4-1732

1e Comparant: Gijsbert Wouter Gijben

2e Comparant: Jan Janse Pols

Goederen: ½ binnendelle, inden polder, gemeen met laureijs
Wouterse Gijben

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas Molenschot

West: Adriaan
vanden Bos

Noord: de Cae

Zuid: sloot
tussen hoff Huijbert Nouwens en Dirk Dolk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 084v

Soort akte: willeceur

Datum: 25-4-1732

1e
Comparant: Maria Coninx
wed Thomas Buijs

2e Comparant: Cornelis Paans ea

Goederen: wilceur met als onderpant ½ huijs etc gemeen met
Pieter van Waspik en Jacob Buijs

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Ari Hu Coninx, wd Vas Pts de Hoog, W J Zeijlmans

West: Hendrik
Camp, Thomas Schep en Adr Schoutten

Noord: Her straat en
erve Hendrik Camp

Zuid: zoverre
sij compiteert

Bijz: Cornelis Paans als voogt en Anthonij vanden Hout als
toesiender vande kinderen van zaliger Arien Nobel.

Bastiaan Sgreeft ? X Adriaantje Nobel
verklaart op 6-1-1742 f 160 ontfangen te hebben.

Jan Ariense Nobel verklaart op 9-5-1746
f 338 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 084v-2

Soort akte: willeceur

Datum: 25-4-1732

1e
Comparant: Maria Coninx
wed Thomas Buijs

2e Comparant: Cornelis Paans ea

Goederen: 2e een bijster

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Mattijs Vermijs

West: Cornelis
Janse Boeser en Wouter Vermijs

Noord: watergang

Zuid: acker
Cornelis Jans Boeser

Bijz: Cornelis Paans als voogt en Anthonij vanden Hout als
toesiender vande kinderen van zaliger Arien Nobel.

Bastiaan Sgreeft ? X Adriaantje Nobel
verklaart op 6-1-1742 f 160 ontfangen te hebben.

Jan Ariense Nobel verklaart op 9-5-1746
f 338 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 085v

Soort akte: transport

Datum: 14-5-1732

1e Comparant: Wouter Janse Zeijlmans ea

2e Comparant: Pieter van Waspik

Goederen: een binnenveldeken genaamt Den Mergen

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Mergen

Belend
Oost: Hendrik Maas cum suis

West: Adriaan
vanden Bos en Jan Peeters de Jong

Noord: gront wed Peeter Dolk cum suis

Zuid: acker
Arien Huijberde Coninx

Bijz: Wouter Janse Zeijlmans als directeur vande boedel van
Dirk Janse Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 086r

Soort akte: Borgtogt

Datum: 10-9-1732

1e Comparant: Johannis Pieters Zeijlmans

2e Comparant:

Goederen: Johannis krijgt een borgtogt voor Breda

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 087r

Soort akte: transport

Datum: 13-9-1732

1e Comparant: Jan Floren Baart

2e Comparant: Cornelia Quirijns

Goederen: ½ moerdel

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: sloot dries Thomas Rijken en t verkogte

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Huijbert
Swart en Elisabet Cluijtenaars

Zuid: Anthonij
van Dommelen en Dirk vanden Hoek

Bijz: Jan woont te Willemstat en Cornelia te Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 087v

Soort akte: transportattestatie

Datum: 20-9-1732

1e Comparant: Peeter Swel ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Swel, Claas Sevrijn, Jacobus Swel (allen
Brussel ontrentr de hooijkaij), Johannis Felicx, Jan Suijsen, Jan van Sand
(allen Mechelen).

Zij verklaren in augustus en september
1732 hooij gebonden te hebben op de heijde te Oosterhout. Zij verklaren ter
requisitie van Adriaan Vassen (Waspik) Het hooij was voor het leger bij t
veerhuis te Raamsdonk. Op het lant waar het hooij kwam te liggen stond nog een
deel haver. Na het maaien van de haver (22-8) is het s'nachts en de nacht
daarop bewaakt door gewapende dienders en is de haver op zondag op een wagen
geladen. Er is geen haver blijven staan.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 088v

Soort akte: contract

Datum: 16-10-1732

1e Comparant: Petrus de Hoog, chirurgijn x Johanna Schippers

2e Comparant: Leendert Silvis

Goederen: Petrus is eijgenaar van een acker zaeijlant te
Sgrevelduiijn Groot Waspik.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Peeter Boeser

West: sloot
buijtendijcx

Noord: Jan
Marcelisse Reckers

Zuid: P Coolhaas

Bijz: Leendert mag de aangrenzende dijk betimmeren tbv een
huijsje. Leendert moet alles nadien herstellen. Bij afbraak moet de dijk ook
weer in goede staat afgelevert worden.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 089v

Soort akte: attestatie

Datum: 31-10-1732

1e Comparant: Dirk de Wit ea

2e Comparant: Peeter Janse Zeijlmans

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirk de Wit, Adriaan Peeterse vanden Heuvel,
arbeiders, Peeter Wouterse Zeijlmans, tientpagter, Cornelis van Steenhoven,
wiens vader Wouter mede is tientpagter vande Grootte Greijne Tiende te
Raamsdonk.

Op verzoek van Peeter Janse verklaren
comparanten dat zij op 23-8-1732 in het Rijsbroeck of Willemspolder in
Raaamsdonk op twee stukken lant (in gebruijk bij jan de Meter en Huijbert
Bosseren) zijn geweest. Nabij het veerhuijs vande heer van Raamsdonk.

De comparanten hebben hun deel vande
haver bij elkaar gezet en zijn naar het veerhuijs gegaan. De heer Simon van Son
heeft hun verboden de haver weg te halen. Cornelis van Steenhoven verklaart dat
op zondag 24 augustus alle haver is weggehaald door de cnegt of coetsier van
Simon van Son.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 090r

Soort akte: transport

Datum: 4-11-1732

1e Comparant: Crijn Michiels van Rossum ea

2e Comparant: Fransus Artel, schepen

Goederen: een huijs, hof en erve met een partije grasdriessen

Prijs: ƒ 815

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonij Mattijsse Coninx

West: wed Ar Hu Coninx, wed Th Buijs, wd WoJa Zeijlmans

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz: Crijn Michiels van Rossum als voogt van de onmondige
kinderen van Vas Peeters de Hoog en Elisabet Vermeijs (volgens testament
23-4-1730), Peeter Vassen de Hoog. Peeter Peeters Storm x Geertruij Vassen de
Hoog, Dirk Vassen de Hoog.

Gereet f 315 voor Crijn van Rossum. De
rest via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 091r

Soort akte: transport

Datum: 4-11-1732

1e Comparant: Fransus Artel

2e Comparant: Crijn Michiels van Rossum ea

Goederen: een custingbrief met als onderpant het in de vorige
akte gekogte huijs etc.

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Crijn Michiels van Rossum als voogt van de onmondige
kinderen van Vas Peeters de Hoog en Elisabet Vermeijs (volgens testament
23-4-1730), Peeter Vassen de Hoog. Peeter Peeters Storm x Geertruij Vassen de
Hoog, Dirk Vassen de Hoog.

Op 29-3-1742 laat Fransus een quitantie
zien dat alles betaalt is. De quitantie is van Seger Swalp als voogt van
Stoffel de Hoog ipv Crijn van Rossum, Dirk, Peeter, Jan en Teunis de Hoog en
Peter Storm x Geertruij. De quitantie is van 20-12-1740.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 091v

Soort akte: transport

Datum: 4-11-1732

1e Comparant: Crijn Michiels van Rossum ea

2e Comparant: Barent van Waspik

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest, Breede Plek

Belend
Oost: Fransus Artel

West: Thomas de
Bont

Noord: wed Teunis
Dolk

Zuid: het water
tot de Vest en dan tot Breede Plek

Bijz: Crijn Michiels van Rossum als voogt van de onmondige
kinderen van Vas Peeters de Hoog en Elisabet Vermeijs (volgens testament
23-4-1730), Peeter Vassen de Hoog. Peeter Peeters Storm x Geertruij Vassen de
Hoog, Dirk Vassen de Hoog.

Betaalt wordt via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 092v

Soort akte: transport

Datum: 4-11-1732

1e Comparant: Barent van Waspik

2e Comparant: Crijn Michiels van Rossum ea

Goederen: custingbrief met als onderpant het in de vorige akte
gekochte ackerlant

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Crijn Michiels van Rossum als voogt van de onmondige
kinderen van Vas Peeters de Hoog en Elisabet Vermeijs (volgens testament
23-4-1730), Peeter Vassen de Hoog. Peeter Peeters Storm x Geertruij Vassen de
Hoog, Dirk Vassen de Hoog.

Crijn verklaart op 4-11-1734 f 100
ontfangen te hebben. Op 10-9-1736 is de brief geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 093r

Soort akte: relaas ter sake

Datum: 5-10-1732

1e Comparant: Thomas Schep, geregtsbode

2e Comparant: Crijn Michielse van Rossum

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Thomas gaat op verzoek van Crijn naar Dirk Vassen en
vraagt of de meubile en vaste goederen van Vas Peeters de Hoog en Elisabeth
Vermeijs, zijn ouders zaliger, wilde verkoopen ente gelde maken. Het antwoord
was hierop: JA

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 093v

Soort akte: transport

Datum: 13-11-1732

1e Comparant: Adries Franse Bogaarts x Johanna Janse Schippers

2e Comparant: Maria Schoenmakers wed Adriaan van Tichel

Goederen: 1/3 acker zaeijlant, groot ontrent 5 hont, gemeen met
2 onmondige kinderen van Jan Schippers

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert en Janneken Lamberts Schoenmakers

West: de cooperse

Noord: Her straat

Zuid: de geeren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 094r

Soort akte: transport

Datum: 2-12-1732

1e Comparant: Bastiaan Peeterse Boeser

2e Comparant: Corstiaan Dickse Voegers

Goederen: ½ huijs, erf en acker, gemeen met kinderen Hendrik
Domen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: Sgrevelduijn Cappel of de Geer

West: Vroukensvaartse
grippel

Noord: Dirk Janse
Voegers en wed Corn Teunis Zeijlmans

Zuid: wed Wouter
Biemans

Bijz: Bastiaan woont te Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 094v

Soort akte: transport

Datum: 10-12-1732

1e Comparant: Corstiaan Peeterse Schoenmakers

2e Comparant: Melis Peeterse Otgens

Goederen: 3 gerden hooij ende weijlant, inden polder over het
Schipsdiep, in 6 geerden, gemeen met den cooper

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Schipsdiep

Belend
Oost: Peeter van Dongen cum suis

West: wed Peeter Zeijlmans, secretaris

Noord: Schaij sloot

Zuid: Schipsdiep

Bijz: Corstiaan woont te Dongen en Melis te 11½ Hoeve

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 095r

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1732

1e Comparant: Anthonij Cluijters

2e Comparant: Anthonij Pieters Heijblom

Goederen: twee partijen off landekes hoijlant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Aart Adr Hulst en Anthonij Dielis Quirijns

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Adriaan
Thomas Swart en Anthonij Cluijters

Zuid: Jan Aartse
Hulst en Cornelis Cop

Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 096r

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1732

1e Comparant: Augustinus Otgens

2e Comparant: Jan Venis ea

Goederen: ¼ in een custingbrief tlv Aart Vrint x wed Corstiaan
Vermeer

Prijs: ƒ 172

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Venis en Pieter Ketelaar als voogden van het
weeskint van Jan Adriaans Venis.

De moeder van Augustinus, Maria Theresia
Vervoort wed Mattias Otgens krijgt de rente ingevolge een contract van 8-8-1726
bij notaris van Gils te Oosterhout. De brief is van 8-2-1727. De rente komt nu
ten laste van Aart Vrint.

Augustinus stelt ten onderpant sijn
contingent in f 2000 waarvan sijn moeder de rente krijgt. Overeenkomstig de
rente brieven van Aart Vrint en Aart vanden Heuvel

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 096r

Soort akte: transport

Datum: 13-1-1733

1e Comparant: Johan Lips

2e Comparant: Peeter Jochems Berthouts

Goederen: ¼ binnendelle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: velt van
Dirk Janse Voegers

Noord: Cornelis
Paans

Zuid: wed Teunis
Wouters Biemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 096v

Soort akte: transport

Datum: 2-2-1733

1e Comparant: Adriaan Janse Hoevenaar ea

2e Comparant: Jan Adriaanse Dolk

Goederen: 5/6 in 1½ hont zaijlant en ½ bijster en moergront. 1/6
van 1½ hont en halve bijster met Geerit Dolk den cooper [sic]

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Simon Liesvelt

West: erfg
Mattijs Vermeijs

Noord: erve Jan
Dolk, cooper

Zuid: erve Aart
de Ruijter

Bijz: Adriaan Janse Hoevenaar, Heijltje Ariens Dolk, geass
Pieter Ketelaar, schoolmeester, Arien Teunisse Visser en

moeder Geertruij Ariense Dolk.
Erfgenamen van Geerit Jansen Hoevenaar.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 097r

Soort akte: transport

Datum: 9-3-1733

1e Comparant: Adriaan Smeur ea

2e Comparant: Johan Verschuren ea

Goederen: 2/3 binnendelle met bepotinge of boske, inden polder

Prijs: ƒ 1380

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: wed Cornelis Adriaanse Camp

West: Josephus
Camp

Noord: de Cae of
Groot Waspik

Zuid: her straat

Bijz: Adriaan Smeur en Jan Zeijlmans, secr, namensPeeter
Wouterse Zeijlmans (Raamsdonk).

Johan Verschuren x Anna van Steenhoven,
Tomas de Bont als voogt van Dingena en Piternel Stevense van Steenhoven

Gereet f1000. Op 22-3-1734 verklaren
Adriaantje Schoenmakers wed peeter Wouters Zeijlmans, Johan Verschuren mede als
voogt erfg Tomas de Bont en als toesiender van Dingena en Piternel van
Steenhoven enerzijds en Adriaan Smeur anderzijds dat zij voldaan zijn van de
rest.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 097v

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1733

1e Comparant: Fransus Artel, schepen

2e Comparant: Bastiaan Fransen Boeser

Goederen: een gedeelte acker in de stede van Hendrik Bax en wed
Jan Teunissen Zeijlmans groot 2 roeden 3 voet bij 55 roeden

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: erve hendrik Bax

Noord: wed Peeter de
Zeeu

Zuid: wed Jan Antonissen Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 098r

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1733

1e Comparant: Aart de Ruijter

2e Comparant: Diaconij

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met huijsvrouw Niclaas Artel
vanwie de wederhelft is

Prijs: ƒ 209

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Oubol

West: Seger Swalp

Noord: Jan Gijsbert
Coninx

Zuid: acker of
steeg Leendert Person

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 098v

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1733

1e Comparant: Peeter Adriaans van Eersel ea

2e Comparant: Anthonij Dorenboom

Goederen: een parceeltje ackerlant, groot 2½ hont, agter stede
cooper; 2e 2 hont ackerlant

Prijs: ƒ 92

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: 1e erfg Jacob Doornboom; 2e den cooper

West: Sgrevelduijn
sloot; Jan Jacobs Mouthaan

Noord: Jocob
Doornboom; erfg Jacob Doornboom

Zuid: Jochum van
Hulten; wed Hendrik de Hoog

Bijz: Peeter Adriaans van Eersel, Geertruij Quirijns wed
Wijnant Adriaans van Eersel, Adriaan van Beek x Catharina van Eersel, Hendrik
Tactor namens Peeter van Eersel. Erfgenamen van Jan Cornelis Cop en Janneken
Jansen Cluijters.

Anthonij woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 099r

Soort akte: transport

Datum: 13-4-1733

1e Comparant: Wilhelmina de Ruijter wed Adriaan van Campen

2e Comparant: Huijbert Schep

Goederen: een parceeltje hooijlant ende weijlant genaamt Den
Leijkant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Leijkant, de Clinkert

Belend
Oost: dorpsweg

West: erve Jan
Bredenburg

Noord: de Leij of
erve Johannis van Ammelrooij

Zuid: de
Clinkert en wed Peeter Scheur

Bijz: Wilhelmina woont te Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 099v

Soort akte: transport

Datum: 15-4-1733

1e Comparant: Cornelis Buijs en Huijbert Swart, armmeesters

2e Comparant: Pieter ketelaar, schoolmeester

Goederen: een huijsje op poldersdijk aan de Kerkvaart, door
overlijden gekomen van Sijken Hoevenaar wed Hendrik Luijkassen Bergmans

Prijs: ƒ 104

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid: dijkkaveling
Cornelis de Visser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 100r

Soort akte: attestatie

Datum: 9-5-1733

1e Comparant: Anthonij de Rooij ea

2e Comparant: Hendrik Corstiaan Reckers

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonij de Rooij (Cappel), Anna Hitsenraat huijsvrouw
Dingeman van Malsem, Anthonij van Dongen.

Zij verklaren dat ze op 4-5-1733 hebben
gezien dat de vrouw van Hendrik: Maria Jansen Ruijckhaver met een riek naar de
acker van haar vader is gegaan.

Jan van Oirschot heeft Maria bij de arm
gepakt waarop Theuntje van Grevenbroek, huijsvrouw van Jan van Oirschot, met
een riek Maria op het hoofd heeft geslagen,zonder dat getuijgen hebben gezien
dat Maria terug sloeg. Anthonij heeft wel gehoord dat de ruijssels van de
rieken tegen elkaar sloegen.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 100v

Soort akte: transport

Datum: 17-8-1733

1e Comparant: Fransus Beijens wednr Elisabeth Teulings

2e Comparant: Anthonij Oomens

Goederen: een huijs, hof en erve aan Vroukensvaart; 2e een hof

Prijs: ƒ 700

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Arnoldus de Bruijn; 2e Teunis Sagt

West: Vaartkant
of dorps quaij; Vroukens vaart

Noord: wed Ptr van
Ee en wed Arn de Bruijn, Teunis Sagt

Zuid: Her
straat; wed Lammert Bogers

Bijz: Gereet f 200. Blijkens een quijtantie van 31-5-1734 is
er f 300 voldaan. Tevens is er een willeceurbrief van 1-3-1734 tlv dit huijs
bij Jan Wouters Zeijlmans gepasseert twv f 200 en hiermee de rest voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 101r

Soort akte: transport

Datum: 28-8-1733

1e Comparant: Peeter Cuijl

2e Comparant: Bastiaan Vassen, hooijschipper

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, inde westense 6 geerden. De oostense ses: de kerk vanRaamsdonk

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: Peeter Verhoeven cum suis

West: Jan
Jochemse Zeijlmans

Noord: Schaij sloot

Zuid: sloot
stede wed Frans Camp en Wouter Camp

Bijz: Bastiaan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 101v

Soort akte: attestatie

Datum: 24-8-1733

1e Comparant: Dorp van Waspik

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Waspik verklaart dat en deel van 11½ Hoeve, ca 19
huijzen, belasting etc betalen aan Raamsdonk maar dat Raamsdonk sig nooit
bemoeit met eenige gerigt etc.

Verdere gegevens:

Groot Waspik strekt zich uit van Cleijn
Waspik tot Raamsdonk of Curenpolder sijnde het huijs op de westzijde vande
dorpsstraat genaamt De Swaen van Jan Jochemse Zeijlmans en 12 geerden lant
daaragter van Adriaan Hoevenaar, subst. Secr Raamsdonk, n: vander werf Huijbert
Bervoets en Frans Ot.

Waspik strkt van het zuijden uit van de
Oude straat of Cae sloot, noortwaarts in tot de Schaijsloot of Dussen
Munsterkerk.

Hierbinnen liggen ca 800 geerden lant

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 102v

Soort akte: willeceur

Datum: 5-9-1733

1e Comparant: Anna Catharina Verbraacke wed Arnoldus de Bruijn

2e Comparant: Josephus Allart

Goederen: wilceur met als onderpant 1e een huijs etc; 2e ¾ van
een dijkstal of binnenhof, gemeen met Arnoldus van Son

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Limietscheijding Capel;2e wed Mattijs de Jong

West: Vroukens
vaart en Ant Oomen; Teunis Sagt

Noord: del comp en
Christoffel de Bruijn; gelijk 1e

Zuid: S'Heere
strate; gelijk 1e

Bijz: Wilhelmus Verbrake voogt van de kinderen de Bruijn
heeft een quitantie van 11-3-1737 getoont waarbij Josephus Allart bekent voldaan
te zijn van de wilceur.

Arnoldus was schout en secretaris van
Cleijn Waspik

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 103v

Soort akte: transport

Datum: 22-10-1733

1e Comparant: Peeter Boeser, schout en secretaris Cleijn Waspik

2e Comparant: Marcelis Zeijlmans

Goederen: een huijs, hoff, erve en driessen

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Lootdijk

Belend
Oost: hofke wed Peeter Scheur

West: hofke voor
t huijs verkooper

Noord: Lootdijk en
Her straat

Zuid: verkooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 104r

Soort akte: transport

Datum: 22-10-1733

1e Comparant: Marcelis Zeijlmans

2e
Comparant: Peeter Jochemse
Berthouts

Goederen: een stuk hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met
cooper, groot binnendijcx 10½ en buijtendijcx 9 geerden

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Wouter van Steenhoven en Dingeman Elemans cs

West: Jan Abberdaan cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot
of Hendrik Luijten Ambagt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 104v

Soort akte: transport

Datum: 22-10-1733

1e Comparant: Marcelis Zeijlmans

2e Comparant: Dirk Jansen Leijten

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Cornelis de Bont

West: Johannis en
Hendrik Schoenmakers

Noord: S'Heere
strate

Zuid: den dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 105r

Soort akte: transport

Datum: 28-10-1733

1e Comparant: Johannis Janse Gijben ea

2e Comparant: Jacop vander Sande

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 800

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Mattijs de Bont

West: Jochem
Blankers

Noord: Her straat

Zuid: Pispot

Bijz: Johannis Janse Gijben, Bartholomeus Jansen Gijben en
Anna Janse Gijben

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 105v

Soort akte: transport

Datum: 28-10-1733

1e Comparant: Bartholomeus en Anna Janse Gijben

2e Comparant: Johannis Janse Gijben

Goederen: 2/3 parten in een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 25

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Oude vaartje

Belend
Oost: Vas Muijser

West: wed Adriaan
van Tichel

Noord: Her straat

Zuid: Oude
vaartje

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 106r

Soort akte: transport

Datum: 2-12-1733

1e Comparant: Jan Janse van Dongen alias Jan Baas

2e Comparant: Cornelis Wijdemans

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend Oost: Arien Schoenmakers
cum suis

West: Thomas Vassen cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot
of 11½ Hoeve

Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 106v

Soort akte: transport

Datum: 3-12-1733

1e Comparant: Cuntje Vermeijs wed Arien Huijberde Coninx

2e Comparant: Jan Adriaansen Zeijlmans

Goederen: een wilceur met als onderpant haar huijs etc

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Fransus Artel

West: wed Thomas Buijs

Noord: erve Fransus
Artel

Zuid: erve
Fransus Artel

Bijz: Cuntje is geassisteert met Jochem en Huibert Coninx
haar zonen.

Adriaan verklaart op 3-4-1739 dat de
wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 107v

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1733

1e Comparant: Fransus Schoenmakers

2e Comparant: Anna Hend Schoenmakers wed Jan Hendr Schoenmakers

Goederen: huijs, hoff, erve en ½ delle

Prijs: ƒ 1000

Plaats: 11 Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Geerit Camp, wed Huijbert Pouwels Zeijlmans

West: huijs
Huijbert Aartse van Hassel

Noord: delle wed
Huijbert Pouwels Zeijlmans

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 108r

Soort akte: transport

Datum: 2-1-1734

1e Comparant: Jan Janse de Bont ea

2e Comparant: Huijbert Lammertse Schoenmakers

Goederen: 1/6 in een stuk hooij ende weijlant, inden polder,
groot 10½ geert biinendijcx en 9 geert buijtendijcx

Prijs: ƒ 860

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Wouter van Steenhoven en Dingeman Elemans cs

West: Jan Abberdaan cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Jan
Abberdaan cum suis

Bijz: Jan Janse de Bont als voogt en Marcelis Zeijlmans als
toesiender vande kinderen van Thomas Peeterse Zeijlmans.

Huijbert woont te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 108v

Soort akte: attestatie

Datum: 7-1-1734

1e Comparant: N Eijmertus Chirugijn Tilburg

2e Comparant: Joachimis van Breugel, chirurgijn Hendrik L A

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: N. Eijmbertus en Joachimis bekijken ten huijse van
Crijn Michielse van Rossum het dode lichaam van Willem Govertse van Loon,
ontrent 33 jaar, Willem is overleden door een steek wond door het hart.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 109r

Soort akte: attestatie

Datum: 7-1-1734

1e Comparant: Crijn Michielse van Rossum en Neeltje Vermeijs

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op zondag 3-1 s'avonds rond 8 uur zaten te drinken in
hun huijs: Marcelis Ariens Coninx, Jan Vassen de Hoog, Teunis Vassen de Hoog,
Frans Selie, Huijbert Huijbertse de Graaf, Arnoldus Huibertse Schep, Peeter
Willems van Dongen en Jacob Willemse Block. Nadat Willem van Loon binnenkwam
ontstond er een woordenwisseling tussen Peeter Willems van Dongen en Willem van
Loon. Willem slaat Peeter en Willem verzoekt om de ruzie bij te leggen. Als
Peeter voor de deur staat werkt Willem hem naar buijten. Willem gaat ook naar
buijten en komt even later gewond in de keuken terug waar hij neervalt.

Niemand weet wat er precies gebeurt is.
Er is geen wapen gevonden.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 109v

Soort akte: transport

Datum: 3-2-1734

1e Comparant: Jan Janse de Bont ea

2e Comparant: Jan Hendrixe de Bont

Goederen: 5 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6½
geert, gemeen met wed Thomas Moleschot, Thomas Vassen en Jan Lips

Prijs: ƒ 2730

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Moleschot

West: huijsvrou
Pieter Canters

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jan Janse de Bont als voogt en Marcelis Zeijlmans als
toesiender vande kinderen van Thomas Peeterse Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 110r

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1734

1e Comparant: Cornelis van Breda ea

2e Comparant: Maria Fransen Camp

Goederen: 1/5 van een acker zaeijlant, gemeen met cooperse en
wed Cornelis Dielisse

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas de Bont

West: Peeter Mattijsse Camp

Noord: erve wed
Huijbert Pouwelse Zeijlmans

Zuid: goederen
gekomen vd graaffelijkheijt

Bijz: Cornelis van Breda mede als voogt van Johan Baptista
en Catharina van Breda ter eenre en Jacobus Janse Zeijlmans ter ander zijde

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 110v

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1734

1e
Comparant: Johan Baptist
Lips

2e Comparant: Jan Hendrix de Bont

Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6½
geert, gemeen mer cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Moleschot

West: huijsvrou
van Pieter Canters

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 111r

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1734

1e Comparant: Thomas Vassen

2e Comparant: Jan Hendrix de Bont

Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6½
geert, gemeen mer cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Moleschot

West: huijsvrou
van Pieter Canters

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Thomas woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 111v

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1734

1e
Comparant: Antonetta
Zeijlmans wed Thomas Moleschot

2e Comparant: Jan Hendrix de Bont

Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6½
geert, gemeen mer cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Moleschot

West: huijsvrou
van Pieter Canters

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 112r

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1734

1e Comparant: Adriaan Jochums Langerwerf

2e Comparant: Johan Baptist Lips

Goederen: ½ acker zaeijlant, wederhelft is van Jochem Bloankers

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cuijpers Leij

Belend
Oost: Johannis Vassen

West: den cooper

Noord: sloot
verkogte en stede Huijb en Joh Verschuren

Zuid: Cuijpers
Leij

Bijz: Adriaan woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 112v

Soort akte: transport

Datum: 23-2-1734

1e Comparant: Peeter van Gijsel

2e
Comparant: Anna Jacobs
Witte wed Johannis Vermeulen

Goederen: een bos zoals het uit den boedel van zijn vrouwvader
Adriaan Everts is anbedeelt.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: den Vogelensang

Belend
Oost: boske kooperse

West: stede
kooperse

Noord: de kooperse
en de heeer Elinkhuijsen

Zuid: den
Vogelensang

Bijz: Anna woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 113r

Soort akte: transport

Datum: 25-2-1734

1e Comparant: Wouter Dirkse List

2e Comparant: Meeus Melsen van Gijsel

Goederen: een parceeltje ackerlant, groot 25 roeden

Prijs: ƒ 28

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: stedeke van de Armen

West: dijk

Noord: Mels Peeters
de Graaf cum suis

Zuid: Maria
Gielen de List

Bijz: Wouter woont te Heel in de Bommelderweert

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 113v

Soort akte: transport

Datum: 23-3-1734

1e Comparant: Huijbert Ariens Schoutten

2e Comparant: Jan Cornelisse de Bont, bierbrouwer

Goederen: ¾ acker zaeijlant, gemeen met wed Arien Huijberde
Conincx

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Vosholen

Belend
Oost: Cornelis Wijdemans cum suis

West: den cooper

Noord: S'Heere
strate

Zuid: dwarspat
vande Vosholen

Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 114r

Soort akte: ontlastbrief

Datum: 12-5-1734

1e Comparant: Aart Adriaans Vermeijs

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aart is komen te trouwen met Adriaantje de Zeeu,
geboortig tot Oosterhout. De Armen staan borg voor Aart ende helft van zijn
eventuele kinderen.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 114v

Soort akte: transport

Datum: 4-8-1734

1e Comparant: Geerit Camp ea

2e Comparant: Catholijn Clugt wed Frans Mattijsse Camp

Goederen: ½ huijs, hoff, erve en acker, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 355

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Verhoeven cum suis

West: wed Jan den
Timmerman

Noord: sloot 12
geerden vd Kerk Raamsdonk, Bast Vassen

Zuid: erve
Wouter van Steenhoven of Raamsdonk

Bijz: Geerit Camp is directeur van de nagelaten goederen van
Wouter Mattijsse Camp volgens testament van 4-5-1734

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 115r

Soort akte: transport

Datum: 9-11-1734

1e Comparant: Bastiaan Peeterse Boeser

2e Comparant: Adriaan Peeterse Boeser

Goederen: 1/3 acker zaeijlant, andere 2/3 van Jan Jochems de
Bruijn en Grietjen Bervoets, genaamt Jan Wouters ackers, op den westkant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Jan Wouters ackers

Belend
Oost: Jan Jochems de Bruijn en Grietjen Bervoets

West: Wouter
Ockers

Noord: erve Teunis
Janse Zeijlmans

Zuid: erve erfg
Jan Sijmons Cuijpers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 115v

Soort akte: transport

Datum: 9-11-1734

1e Comparant: Bastiaan Peeterse Boeser

2e Comparant: Wouter Peeterse Boeser

Goederen: 1/3 van de stede van Gijsbert Conincx, op 7-10-1726
tussen Dingeman Deckers, Jan Gijs. Conincx en Jan van Oirschot verdeelt

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Leendert Person cum suis

West: Adam van
Molenschot cum suis

Noord: Her straat

Zuid: acker
Diaconij en Niclaas Artel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 116v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 10-11-1734

1e Comparant: Jan Jacobs Ligtendag, schipper van Bommel

2e Comparant: Hendrik Janse vanden Hoek, schipstimmerman

Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een poonschuit, lang 35
voet, wijt 13 voet

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik verklaart op 10-3-1739 dat de bijlbrief geheel
is afgelost

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 117r

Soort akte: transport

Datum: 22-11-1734

1e Comparant: Hendrik Janse Grevenbroek ea

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: ½ acker zaeijlant, wederhelft is reeds vande cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas Buijs cum suis

West: Jan
Peeterse de Jong

Noord: erve Adriaan Schoutten en Thomas Schep

Zuid: veldeke
van het dorp

Bijz: Hendrik Janse Grevenbroek, Bernardus Pennenburg x
Sijken van Grevenbroek en Hendrina van Grevenbroek x Hendrik Janse. Drie
jongste kinderen van Jan van Grevenbroek.

Op 5-1-1735 verklaart Hendrik Janse
(wegens ziekte bij obverdracht afwezig) zich akkoord.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 117v

Soort akte: transport

Datum: 22-11-1734

1e Comparant: Mattijs Schoenmakers

2e Comparant: Bartholomeus Janse Gijben

Goederen: een huijsje op den polders sijdijck aan de Kerkvaart,
zoals het gekomen is van erfg Huijg Peeters de Hoog

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: dijkkaveling
Claas Janse van Hassel

Zuid: dijkkaveling
Teunis Clasen Hoevenaar

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 118r

Soort akte: transport

Datum: 14-12-1734

1e Comparant: Geerit Cornelisse Vermeijs

2e Comparant: Geerit Peeterse Dolk

Goederen: ¼ in 1/3 acker en bijster. De overige ¾ parten zijn
van Jan vanden Cieboom, Jan en Caatje Corn Vermeijs.

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Het ¼ komt van Mattijs Vermeijs zoals hetselve is
verdeelt met Adriaan Vermeijs en Thomas Cirsteter die de andere 2/3 parten
hebben

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 118v

Soort akte: erfpagtbrief

Datum: 20-12-1734

1e Comparant: geregten van Waspik

2e Comparant: Jan Zeijlmans, schout en secretaris

Goederen: erfpagt op een parceel lant genaamt het Dorpsbos

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Dorpsbos

Belend
Oost: dorps straat en sloot

West: Jasper van
Selm

Noord: huijs en hof
Jan zeijlmans

Zuid: wed Peeter
Dolk

Bijz: Op los vel: Jan vander Meer heeft de pagt afgekogt
voor f 540 op 18-6-1768.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 119r

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1734

1e Comparant: Anthonij Peeterse Heijblom

2e Comparant: Adriaan Janse Heijblom

Goederen: een partijken hooijlant agter stede verkoper

Prijs: ƒ 25

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Cornelis Cop

West: Sgrevelduijn
sloot of stede verkooper

Noord: den verkooper
met wederhelft

Zuid: Jan Aarden
Hulst

Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer evenals Adriaan.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 119v

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1735

1e Comparant: Jan Zeijlmans ea

2e Comparant: Johanna Verschuren wed Lammert Zeijlmans

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 432

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: erve
Wilbert Zeijlmans

Noord: Peeter
Adriaanse Boeser

Zuid: Arien de
Zeeuw

Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, namens
Christoffel de Bruijn, woonende in Sundert

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 120r

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1734

1e Comparant: Jan Zeijlmans ea

2e Comparant: Geerit Vermeijs

Goederen: ¾ part van een binnendel, rest is van wed Cornelis
Teunisse Zeijlmans, aan Vroukens vaart

Prijs: ƒ 242

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaart

West: erfg Peeter Boeser

Noord: Wilbort
Zeijlmans

Zuid: Denis de
Haan

Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, namens
Christoffel de Bruijn, woonende in Sundert.

Geerit woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 120v

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1735

1e Comparant: Hendrik Janse ea

2e Comparant: Jan Hendrikse de Bont

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 130

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Huijbert Lammerde Schoenmakers

West: gemeijne
steeg en dellekens Arnoldus vander Stegen

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: S'Heere
strate

Bijz: Hendrik Janse x Hendrina van Grevenbroek, Bernardus
Pennenburg x Sijken van Grevenbroek en swager Hendrik Janse Grevenbroek,. Drie
jongste kinderen van Jan van Grevenbroek.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 121r

Soort akte: transport

Datum: 10-2-1735

1e Comparant: Johan Hendrik Damisse, secr Ginneken

2e Comparant: Adriaan Peeterse van Gijsel

Goederen: een uijtgedolven moerdel, groot ontrent 4 a 5, putten
en cuijlen inbegrepen

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hoeff van Heukelom

West: Vroukens
vaart

Noord: Adriaan
Claveren en Anthonij Snijders cum suis

Zuid: wed Teunis Wouters Biemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 121v

Soort akte: transport

Datum: 4-3-1735

1e Comparant: Bastiaan Creeft x Adriaantje Nobel

2e Comparant: Wilbert Zeijlmans

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: erve Dirk
Wouterse Zeijlmans

Noord: wed Vas
Peeters Vermeulen

Zuid: S'Heere
strate

Bijz: Bastiaan woont te Willemstat

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 122r

Soort akte: transport

Datum: 5-3-1735

1e Comparant: Jan Michielse Timmermans

2e Comparant: Dirk Dolk

Goederen: ¾ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Peeter Timmermans ea

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Adriaan vanden Bos en Jacob Boeser

West: den Armen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot
of 11½ Hoeve

Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 122v

Soort akte: ontlastbrief

Datum: 16-3-1735

1e Comparant: Willemijna en Geerit Aartse Hoevenaar

2e Comparant:

Goederen: Voor beide wordt borg gestaan bij verhuizing naar
Cappel

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 123r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 21-3-1735

1e Comparant: Dirk Vassen de Hoog

2e Comparant: Geerit van Kinderen, schiptimmerman

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een hengst, lang 36
voet en wijt 11 voet 4 duijm

Prijs: ƒ 790

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 123v

Soort akte: transport

Datum: 31-3-1735

1e Comparant: Tomas Hoevenaar, secretaris Raamsdonk ea

2e Comparant: Jacobus Jochems Timmermans

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met Peeter Jochemse Zeijlmans cum suis

Prijs: ƒ 3250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: erfg wed Jan Elemans

West: Jacob
Boeser cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: erve
Adriaan Fransen Camp of Raamsdonk

Bijz: Tomas Hoevenaar namens Niclaas de Wit, bedienaar des
goddelijks woord (Edam) en Cornelia de Wit (Geertruijdenberg).

Jacobus woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 124r

Soort akte: willeceur

Datum: 31-3-1735

1e Comparant: Jacobus Jochemse Timmermans

2e Comparant: Jacob, Clare en Maria van der Werf

Goederen: een wilceur met als onderpant de 6 geerden, in 12
geerden, gemeen met Pieter Zeijlmans, zoals in de vorige akte gekocht

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacob, Clare en Maria kinderen van Pieter vander Werf
zaliger.

Blijkens quitantie van Jacob en Maria is
de wilceur op 23-2-1752 geheel afgelost. Zij zijn erfg van Clara.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 125r

Soort akte: hypoteecq

Datum: 31-3-1735

1e Comparant: Adriana Maria Otgens x Cornelis vander Sande

2e Comparant: Teunis Lukwel

Goederen: hypoteecq met onderpant 1/3 van de resterende
penningen van een custingbrief van f 1075 tlv Aart vanden Heuvel van 5-2-1727.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriana woont te Meersel, Adriana treedt op namens
haar man. Adriana is een dochter van Mattias Otgens.

Teunis woont te Drimmelen.

Johannis Baptist Verhaart toont namens
Emeratia de Gref wed Teunis Lucwel een quitantie van 20-8-1755. De hypoteecq is
geheel afgelost.

Tweede onderpant 1/3 vande resterende
penningen van een custingbrief van f 925 tlv Corstiaan Vermeer van 6-2-1727.

Het geld was geleend tbv de aankoop van
twee huijzen en een schuur en 2 dellen. Maria Treresa Vervoort wed Adr
(Mattias) Otgens, advocaat, trekt het vrugtgebruijk van de brieven.

Mede comparant is Maria Treresa
(Meersel), zij stelt de rente op de resterende penningen ten onderpant f 12 per
jaar van Aart Vrint x wed Corstiaan Vermeer of van Aart vanden Heuvel.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 126r

Soort akte: transport

Datum: 13-4-1735

1e Comparant: Jan Mattijsse de Jong ea

2e Comparant: Huijbert Janse de Bont x Cornelia Matt de Jong

Goederen: 5/6 in een ½ huijs, erve end delle. Copper heeft
resterende deel reeds, wederhelft is van Jan Janse Leijten

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Damis Cornelisse Schoenmakers

West: wed Thomas Molenschot

Noord: de Cae of
Groot Waspik

Zuid: Her straat
en huijske Claas Hoevenaar

Bijz: Jan Mattijsse de Jong, Adriaantje Mattijsse de Jong x
Anthonij Huijben, Huijbert Mattijsse de Jong, Fransus Mattijsse de Jong, Jochem
de Bont x Anna Mattijsse de Jong.

Het huijs is hun aangkomen door
overlijden van Adriaan de Jong x Cornelia Mattijsse Otgens. Zie deling 9-1-1727

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 126v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 6-5-1735

1e Comparant: Pieternella Buijs wed Cornelis Paans

2e Comparant: Hendrik Ariens Oerlemans

Goederen: eenvriese coft schip met alle toebehooren

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik woont te Capel.

Gereet voldaan f 250. Piternella
verklaart op 18-5-1738 geheel voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 127r

Soort akte: transport

Datum: 6-5-1735

1e Comparant: Laureijs Wouterse Gijben

2e Comparant: Johan Jochemse Zeijlmans

Goederen: een wilceur met als onderpant een halven binneldelle,
inden polder, gemeen met Jan Pols

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: wed Thomas Molenschot

West: Adriaan
vanden Bos

Noord: de Cae

Zuid: erve
Huijbert Nouwens

Bijz: Jan verklaart op 8-6-1740 dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 128r

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1735

1e Comparant: Peeter Adriaans de Rooij

2e Comparant: Peeter en Anneken Janse Kennekens

Goederen: een buijtendijkse dwarsdel

Prijs: ƒ 315

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: del van Willem Zeijlmans of Sgrevelduijn Cappel

West: Vroukens vaart

Noord: Aart Peeters
de Bont

Zuid: kinderen
Jan Cornelisse Schoenmakers

Bijz: Peeter en Anneken wonenen onder Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 128v

Soort akte: transport

Datum: 25-7-1735

1e Comparant: Adriaantje Adr Fijnenbuijk wed Adr Jan van Dongen

2e Comparant: Jan Zoeters ½ en Michiel en Peeter Rommen, elk ¼

Goederen: ½ parceel moergronden, gemeen met Leendert Adriaans
Kanters, 2e en 4e lot, groot geheel ontrent 6 hont, verdeelt in 4 loten

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Jan Bredenburg cum suis

West: Sgrevelduijn
sloot of erve Gerard Ellinkhuijsen

Noord: Arien Jans
Rommen

Zuid: Anthonij
Quirijns en Adriaan Tomas Swart

Bijz: Zie ook testament van 3-6-1734 te Waspik. Adriaantje
wordt geassisteert met Wouter Vermeulen.

OP 28-7-1735 verklaart Adriaantje dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 129r

Soort akte: transport

Datum: 27-8-1735

1e Comparant: Elisabet Cluijtenaars wed Hendrik Vaartmans

2e Comparant: Jan Willemse Cloot en Jasper van Selm, armmeesters

Goederen: wilceur met als onderpant een dries of binnendelle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: acker Jan Marcelisse Reckers cum suis

Noord: kinderen
Arien van Pas

Zuid: acker
Reijnier Costers

Bijz: Anthonij Coninx, armmeester, verklaart op 6-1-1752 dat
de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 129v

Soort akte: transport

Datum: 20-10-1735

1e Comparant: Heijltje Ptr Zeijlmans wed Wout Stevense Zeijlmans

2e Comparant: Jochem Blankers namens Peeter Blankers

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 16
geerden, gemeen met cooper en Thomas de Bont cum suis

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: Huijbert Jansen de Bont

West: Adriaan
Geerden Boudewijns

Noord: Schaij sloot,
Cae sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Heijltje woont te Oosterhout.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 130r

Soort akte: transport

Datum: 13-12-1735

1e Comparant: Gerard van Cinderen

2e Comparant: Hendrik vanden Hoek, schiptimmerman

Goederen: een huijsje en dijkkaveling op den sijdijk

Prijs: ƒ 202

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Hommelennest; Kerk vaart

Belend
Oost: Kerkvaart

West:

Noord: dijkkaveling
Hommelennest

Zuid: huijsje
cooper

Bijz: De Hommelennest behoort aan Jan Jochemse Timmermans en
Cornelis Buijs.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 130v

Soort akte: transport

Datum: 28-12-1735

1e Comparant: Elisabet Snijders wed Peeter de Zeeuw

2e Comparant: Cornelis de Cleijn namens Joost van Vugt

Goederen: een erfken

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de verkooperse met haar huijs

West: dorps dijk

Noord: den dijk

Zuid: erke
Peeter Janse de Hoog van verkooperse gekocht

Bijz: Gereet voldaan f 150. Op 5-5-1736 verklaart Elisabet
dat alles voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 131r

Soort akte: transport

Datum: 10-1-1736

1e Comparant: Peeter Janse de Hoog

2e Comparant: Gijsbert Wouters Gijben

Goederen: een huijsje en dijkkaveling op polders sijdijck

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost: Kerk vaart

West: huijsje Crijn van Rossum

Noord: huijsje
Pieter Storm

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 131v

Soort akte: transport

Datum: 23-1-1736

1e Comparant: Joost Swart

2e Comparant: Peeter Joosten Swart

Goederen: de noordelijke helft van een huijsje en dijkkaveling
op den sijdijk

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost: Kerk vaart

West:

Noord: huijsje wed
Adriaan Dolk

Zuid: huijsje
van Barent van Waspik

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 132r

Soort akte: transport

Datum: 23-1-1736

1e Comparant: Damis Cornelisse Schoenmakers

2e Comparant: Stoffel Leijten

Goederen: 1/12 van 2/3 van een binnnedelle, gemeen met cooper.
Het andere 1/3 deel is van Cornelis Hendrikse Schoenmakers

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Hendrikse Schoenmakers

West: Geerit Camp

Noord: 1/3 part van
Cornelis Hendrikse Schoenmakers

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 132v

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1736

1e Comparant: Jan Janse Schoenmakers

2e Comparant: Adriaan Janse Leijten

Goederen: een huijs, hoff, acker en veldekens

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: wed Jacob Huijb Cuijl en Huijb Lamm Schoenmakers

Noord: lootdijk door
Jan Cornelis de Bont gebruijkt

Zuid: moerveldeken
Damis Cornelis Schoenmakers

Bijz: Betaalt met custing brief

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 133r

Soort akte: custingbrief

Datum: 1-2-1736

1e Comparant: Adriaan Janse Leijten

2e Comparant: Jan Janse Schoenmakers

Goederen: een custingbrief met als nderpant zijn huijs etc zoals
hij dat in de vorige akte heeft gekocht.

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan verklaart op 24-2-1741 dat de custingbrief geheel
is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 133v

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1736

1e Comparant: Adriaan van Gils, notaris Oosterhout

2e Comparant: Hendrik de Rooij, schout van Sprangh

Goederen: ½ in 2½ mergen hooijlant, bemtgronden en moergronden
bij Schoutten Leij

Prijs: ƒ 475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schoutten Leij, Eijndenest

Belend
Oost: Eijndenest

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: niets
ingevuld

Zuid: niets
ingevuld

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 134r

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1736

1e Comparant: Adriaan van Gils, notaris Oosterhout

2e Comparant: Peeter de Rooij

Goederen: ½ in 2½ mergen hooijlant, bemtgronden en moergronden
bij Schoutten Leij

Prijs: ƒ 475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schoutten Leij, Eijndenest

Belend
Oost: Eijndenest

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: niets
ingevuld

Zuid: niets
ingevuld

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 134v

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1736

1e Comparant: Piter van Raamsdonk ea

2e Comparant: Peeter Zeijlmans, schout en secr Hendr Luijten Amb

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met cooper en Jacobus Timmermans

Prijs: ƒ 460

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: erfg wed Jan Elemans

West: Jacob Boeser cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: erve
Adriaan Fransen Camp

Bijz: Piter van Raamsdonk namens Simon van Son, curator
vande boedel van Dingena Aarden Timmermans wed Sijmen Abrahamse Botjenten
(Raamsdonk)

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 135r

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1736

1e Comparant: Willem van Bennekum x Teuntje Canters

2e Comparant: Aart van den Hout en Cornelis van Grtevenbroek

Goederen: zuijdense helft van een parceel moergronden, groot
geheel 5 hont

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Jan van Cleef en Meeuis Zeijlmans

West: erve Wouter Vermeulen

Noord: Jan van
Cleeff en Meeuis Zeijlmans met wederhelft

Zuid: Cristiaan
Johan Clis

Bijz: Willem woont te Sgravenmoer. Teuntje was eertijds wed
van Hendrik de Hoog.

Aart woont te Loon op Sant en Cornelis
te Cappel

Gereet f 100. Willem verklaart dat de
rest op 16-3-1738 is voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 135v

Soort akte: transport

Datum: 12-6-1736

1e Comparant: Fransus van hassel en Anna Maria Timmermans

2e Comparant: Dirk Dolk

Goederen: 1½ geet hoij ende weijlant, in 6 geerden, gemeen
Peeter Timmermans en cooper, aangekomen door overlijden Jacobus Timmermans

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Adriaan vanden Bos en Jacob Boeser

West: den Armen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot
of 11½ Hoeve

Bijz: Anna Maria is wed van Arnoldus Verbuijs

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 136r

Soort akte: transport

Datum: 14-7-1736

1e Comparant: Marcelis Zeijlmans

2e Comparant: Johannis Cornelisse Schoenmakers

Goederen: een acker zaeijlant met een veldeken

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijb Lammerde en Mattijs de Bont

West: den cooper

Noord: buijtenteen
vanden dijk of erve Dirk Janse Leijten

Zuid: veldekens
kinderen Jan Peeters Schoenmakers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 136v

Soort akte: transport

Datum: 14-7-1736

1e Comparant: Joh Schoenmakers namens Cornelis Hendriks, vader

2e Comparant: Huijbert Marcelisse Reckers

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: den gront van Jan van Oosterhout

Noord: wed Corstiaan
Reckers

Zuid: Cornelis
van Steenhoven

Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 137r

Soort akte: transport

Datum: 28-8-1736

1e Comparant: Jan Zeijlmans, secetaris, ea

2e Comparant: Geerit van Peer, meesterschoenmaker

Goederen: een cleijn huijsje met een leeg erfke

Prijs: ƒ 320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erf wed Peeter de Zeeuw

West: dorpsdijk

Noord: huijs
verkooper

Zuid: Huijbert
Boogaarts

Bijz: Jan Zeijlmans namens Johan Adams Tappeser, grossier in
S'Hage, x Emmerantia Baars eerder wed van Louweijs Chedeville.

Gereet f 220. Op 4-5-1738 laat Geerit
van Peer de quitantie zien waaruit blijkt dat op 4-5-1738 alles voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 137v

Soort akte: borgbrief

Datum: 27-10-1736

1e Comparant: Maria Tielemans

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria krijgt een borgbrief is getrouwd met Cornelis
Bogaarts wednr van Maria Meermans en gaat te Oosterhout wonen. De Armen van
Waspik staan borg voor Maria en de helft van de eventuele kinderen.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 138r

Soort akte: transport

Datum: 14-11-1736

1e Comparant: Jan Jochemse de Bruijn

2e Comparant: Johan Jochemse Zeijlmans

Goederen: 2 1/3 geert hooijlant, ten noorden vanden polder over
Schipsdiep, gemeen met cooper en Maria Domen, in 7 geerden

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schipsdiep, Schaijsloot

Belend
Oost: Adriaan Jochemse Langerwerf cum suis

West: Wouter van Steenhoven

Noord: Schaijsloot

Zuid: Schipsdiep

Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 138v

Soort akte: willeceur

Datum: 29-11-1736

1e Comparant: Hendrik Langermans

2e Comparant: Pieter Wouters Zeijlmans

Goederen: een wilceur met als onderpant huijs etc

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Adriaan Boeser

West: Vroukens vaart

Noord: Wouter
Ockers, Huijbert Schep en Teunis Zeijlmans

Zuid: Arien de
Zeeu

Bijz: Op 20-5-1743 verklaart Peeter dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 139r

Soort akte: procuratie

Datum: 11-12-1736

1e Comparant: Jacobus Martini ea

2e Comparant: Willem van Heijst, schipper te Besoijen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus Martini x Helena Caveliers, Arien Marcelisse
Coninx wednr Cornelia Cavelier als vader en voogt van zijn kinderen, Helena
Cavelier namens Dionijs Hendrik Barnevelts en Adriaan Geerit Smolders, voogden
kinderen Cornelis Geerit Smolders en Cornelia Cavelier (Tilborg).

Erfgenamen van Pieter Adriaans Cavelier.

Zij machtigen Willem om bij de Camer van
de Oostindise Compagnie te Middelburg de nalatenschap van Pieter re regelen.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 139v

Soort akte: transport

Datum: 14-12-1736

1e Comparant: Jan Janse Pols wednr Johanna Wouterse Gijben

2e Comparant: Mattijs Schoenmakers

Goederen: en huijs, hoff, erve en bijster

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lips voorden watergang erna wed Ptr Zeijlmans

West: Jan Ariens Nobel voor w. gang erna Thomas de Bont

Noord: Her straat

Zuid: bijster
Thomas de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 140r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-12-1736

1e Comparant: Mattijs Schoenmakers

2e Comparant: Jan Janse Pols

Goederen:

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Akte is niet gepasseert. Cooppenningen zijn voldaaan.
Zie 139v

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 140v

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1736

1e Comparant: Ougustinus Otgens ea

2e Comparant: Lucas Priest x Jenneken Hendriks de Ruijter

Goederen: een parceel moergronden

Prijs: ƒ 75

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Oude vaartje

Belend
Oost: Dirk Dolk cum suis

West: erfg Cornelis en Jan Cornelisse

Noord: Oude Vaartje
of erve Mattijs de Bont ea

Zuid: dwars
geeren of Sgravenmoer

Bijz: Ougustinus Otgens (Delft), Cornelis vander Sande x
Adriana Otgens (Meersel), Lourens Schonedeckens x Catharina Otgens. Erfgenamen
van Jan Mattijs Otgens

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 141r

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1736

1e Comparant: Lucas Priest x Jenneken Hendriks de Ruijter

2e Comparant: Jan Janse de Bont

Goederen: een parceel moergronden

Prijs: ƒ 260

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Dolk cum suis

West: erfg Cornelis en Jan Cornelisse

Noord: Oude Vaartje
of erve Mattijs de Bont ea

Zuid: dwars geeren
of Sgravenmoer

Bijz: Als dit hetzelfde stuk is als dat hij in de vorige
akte heeft gekocht dan maakt hij een goede winst: f 75 tov f 260

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 141v

Soort akte: transport

Datum: 18-12-1736

1e Comparant: Willem Hendrik Bouwens

2e Comparant: Dingena Snijders wed Jan de Smit

Goederen: een parceeltje ackerlant en dries, groot ontrent 1
hont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooperse

West: Jan Coninx cum suis

Noord: erve wed
Freijs Lamberde Reckers nu Adr Biemans

Zuid: erve
Leendert Person

Bijz: Willem woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 142r

Soort akte: transport

Datum: 21-12-1736

1e Comparant: Catolijna Verdaas wed Jan Janse Leijten

2e Comparant: Dirk Janse Leijten

Goederen: een binnendel, inden polder, groot ontrent 4 hont

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert de Ruijter

West: Adriaan Coninx

Noord: de Cae

Zuid: S'Heere
strate

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 142v

Soort akte: transport

Datum: 31-12-1736

1e Comparant: Machiel Lankhuijsen ea

2e Comparant: Johannis Janse Verschuren

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: wed Cornelis Adriaanse Camp

West: den cooper en Piternella van Steenhoven

Noord: Pispot of
stede wed Cornelis Adriaanse Camp

Zuid: landen
Michiel van IJersel of Sgravenmoer

Bijz: Machiel Lankhuijsen (Amsterdam) namens Peter Edenburg
x Elisabet Lankhujsen (Amsterdam).

Johannis woont aan Benede Kerk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 143r

Soort akte: transport

Datum: 2-1-1737

1e Comparant: Adriaan Vos

2e Comparant: Huijbert Vos

Goederen: ½ huijs, hoff, schuur, ackerlant en moergront, gemeen
met cooper en Jenneken Vos. Aangekomen van wed Jan Huijberde Vos.

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Jan Jan Snijders

West: Pieter de Smit en schout Brantwijk

Noord: Govert Paans,
Tomas Rijken, Anth van Dommelen

Zuid: erfg J J Snijders en Melis Adr
Bommelaar, Belaarts

Bijz: Adriaan woont te Rijderkerk.

Het huijs is hun aangekomen door
overlijden van hun moeder. De wederhelft is van de erfg van Jan Janse Snijders

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 143v

Soort akte: transport

Datum: 18-1-1737

1e Comparant: Wouter Segerse Zeijlmans

2e Comparant: Wouter van Disseldorp

Goederen: een huijs met de westense helft van het erf aan Benede
Kerk, wederhelft erf is van wed Peeter Melse Zeijlmans

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, Pispot

Belend
Oost: huijs Jacobus Otgens

West: wed Peeter Melse Zeijlmans

Noord: Her straat

Zuid: Pispot

Bijz: Het huijs is gekomen van Michieltje Willems de Greeff
wed Johan Zeijlmans en hare kinderen. Zie transport van 19-1-1714.

Gereet f 100. Op 5-2-1737 verklaart
Wouter Segerse dat de koopsom voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 144r

Soort akte: transport

Datum: 18-1-1737

1e Comparant: Wouter van Disseldorp

2e Comparant: Huijbert Nouwens

Goederen: een huijs met de westense helft van het erf aan Benede
Kerk, wederhelft erf is van wed Peeter Melse Zeijlmans

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Benede Kerk, Pispot

Belend
Oost: huijs Jacobus Otgens

West: wed Peeter Melse Zeijlmans

Noord: Her straat

Zuid: Her straat

Bijz: Wouter heeft het huijs inde vorige akte gekocht.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 144v

Soort akte: transport

Datum: 18-1-1737

1e Comparant: Huijbert Nouwens

2e Comparant: Wouter van Disseldorp

Goederen: een huijs, hoff ende erve met de dijken van Wouter
Zeijlmans gekogt

Prijs: ƒ 250

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas Molenschot

West: Eijmbertus vanden Hout

Noord: sloot tussen
del Jan Pols en hof verkogte

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 145r

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1737

1e Comparant: Adriaantje van Gorkom wed Jochem vander Laar

2e Comparant: Reijnier Boom

Goederen: een deel van den hoff

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk steeg tussen verkogte en huijs gebr. Camp

Belend
Oost: de Kerk steeg

West: de verkooperse met huijs en hof

Noord: Her straat

Zuid: soo ver
het streckt

Bijz: gebr Camp zijn Mattijs en Bartolomeus

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 145v

Soort akte: custingbrief

Datum: 21-1-1737

1e Comparant: Reijnier Boom

2e Comparant: Adriaantje van Gorkom wed Jochem vander Laar

Goederen: custingbrief met als onderpant de in vorige akte
gekogte helft van den hof

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Brief geroijeert volgens quitantie op 2-3-1744

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 146r

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1737

1e Comparant: Elisabet Janse Dolk wed Peeter Janse de Hoog

2e Comparant: Catharina, Maria en Anna Catharina Deckers

Goederen: een huijsje met erve

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve wed Peeter de Zeeuw

West: dorpsdijk

Noord: wed Joost van Vugt

Zuid: Adam
Tappeser

Bijz: Zie testament 14-2-1726 bij notaris Hoevenaar te
Raamsdonk.

Wed Peeter de Zeeuw heeft erf gekocht
van Peeter Jans de Hoog.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 146v

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1737

1e Comparant: Goudina Reckers ea

2e Comparant: Peeter Pols

Goederen: een half huijs,hoff, erve en ackerlant

Prijs: ƒ 295

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Walleken

Belend
Oost: het Walleken

West: Vroukensvaartse Grippel

Noord: Ariens
Gerrits van Gils

Zuid: erve en
acker Jan Jesper en Maijken Voegers

Bijz: Marcelis Zeijlmans namens Gaudina Marcelisse Reckers
wed Boudewijn Biemans (Breda) voor de helft. Jan Corstiaanse Reckers, Cornelis
Corst Reckers, Hendrik Corst Reckers, Maria Corst Reckers wed Huijbert Smits,
Adriaan de Vos x Adriaantje Costiaans Reckers, Lammert van Dongen x Johanna
Costiaans Reckers en Anthonij Cost Reckers, voor de andere helft.

Anthonij verklaart op 7-2-1737 dat hij
van zijn deel voldaan is.

Peeter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 147r

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1737

1e Comparant: Goudina Reckers ea

2e Comparant: Anthonij Jans Snijders

Goederen: een dries aanbedeelt door overlijden Engel Marcelisse
Reckers

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: stede Dingena Moetsen cum suis

West: erve wed Teunis den Bieman

Noord: Dingena
Moetsen cum suis

Zuid: wed
Cornelis Paans

Bijz: Marcelis Zeijlmans namens Gaudina Marcelisse Reckers
wed Boudewijn Biemans (Breda) voor de helft. Huijbert Marcelis Reckers, Jan
Marcelis Reckers, Cornelis Marcelis Reckers, Marcelis en Willem Zeijlmans voor
de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 147v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 12-2-1737

1e Comparant: Jan Janse Luijkas

2e Comparant: Jan Vassen de Hoog

Goederen: een damschuijt met alle toebehooren, zoals het inde
vaart ligt.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Janse Luikas woont te Lage Swaluw.

Betaling in drie termijnen. Op 17-2-1738
wordt de eerste termijn voldaan. Op 23-3-1741 is de gehele koopsom voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 148r

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1737

1e Comparant: Hendrik Bax en kinderen

2e Comparant: Huijbert Willems de Ruijter

Goederen: een bijster en moergronden

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Wouters Verschuren cum suis

West: wed Joost van Vugt

Noord: watergang

Zuid: acker
Huijbert Verschuren

Bijz: Hendrik Bax wednr Catelijn Boeser, Adriaantje Hendrix
Bax wed Joost Sterrenburg en Geertruij Hendrix Bax.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 148v

Soort akte: willeceur

Datum: 25-2-1737

1e Comparant: Adriaan de Jong

2e Comparant: erfg Jeremias vander Vleute, coopman Waalwijk

Goederen: wilceur met als onderpant 7 geerden hooij ende
weijlant

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: wed peeter Zeijlmans, secr Waspik

West: Jan Peeters de Jong

Noord: Schaij sloot,
Cae sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Adriaan woont te Raamsdonk.

Het geld wordt overgedragen door Hendrik
Bastiaanse de Rooij, schout Sprang en Willem van Andel, drossaart en secretaris
Gansooijen als voogden van Antonia van Dam.

Op 13-5-1739 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 149r

Soort akte: willeceur

Datum: 27-2-1737

1e Comparant: Huijbert Janse de Bont

2e Comparant: Pieter Witte

Goederen: een wilceur met als onderpant vier geerden hooij ende
weijlant, in 8 geerden, gemeen met wed Hendrik de Bont

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: Mattijs Camp cum suis

West: Tomas de Bont en Peeter Blankers cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Polders
gront

Bijz: Pieter woont te Sgravenmoer. Hij bekent op 29-12-1746
dat de wed Jan Hendrikse Schoenmakers voor Huijbert Janse de Bont de wilceur
geheel voldaan heeft.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 149v

Soort akte: willeceur

Datum: 7-3-1737

1e Comparant: Arnoldus Verstegen

2e Comparant: erfg Jeremias vander Vleute, coopman Waalwijk

Goederen: een willeceur met als onderpant 6 geerden hooij ende
weijlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Schipsdiep, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert en Janneke Lamberde Schoenmakers

West: wed Jan Hendrix Schoenmakers cum suis

Noord: het
Schipsdiep

Zuid: Cae sloot
of 11½ Hoeve

Bijz: Het geld wordt overgedragen door Hendrik Bastiaanse de
Rooij, schout Sprang voogt en mede executeur van Antonia van Dam.

Op 13-5-1739 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 150r

Soort akte: willeceur

Datum: 15-3-1737

1e Comparant: Eijmbertus vanden Hout laast wed Johanna Baijens

2e Comparant: Willemijna Wouters Zeijlmans wed Francis vd Hout

Goederen: wilceur met als onderpant het huijs etc

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter van Dusseldorp

West: wed Rudolphus Voltelen

Noord: hof van Dirk
Dolk

Zuid: her straat

Bijz: Willemijna woont te Waalwijk.

Wouter vanden Hout, Lambertus van Genk
en Allegonda vanden Hout hebben op 16-4-1745 een quitantie ondertekent waaruit
blijkt dat de wilceur geheel is afgelost.

De quitantie werd getoond door Fransois van
den Hout

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 150v

Soort akte: willeceur

Datum: 27-3-1737

1e Comparant: Jan Maas x Dorethea van Grevenbroek

2e Comparant: Crijn Michielse van Rossum

Goederen: wilceur met als onderpant 1e het huijs etc; 2e een
buijtendel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: 1e Jan Lips cum suis; 2e Arien de Zeeuw cum suis

West: Tomas de Bont; Adriaan Schouten cum suis

Noord: del Crijn M
van Rossum; Oude straat

Zuid: Her
straat; den dijk

Bijz: Wouter de Bodt, mede namens de kinderen van Stoffel
Peeter de Hoog ter eenre en Peeter van Dongen, mede namens Cornelis Adr van
Dongen, Bastiaan van Aalst, Jan Wouter Canters mede alas voogt van Berbera
Andriesse van Rossum, Peeter Ketelaar namensA ? Michielse van Rossum. Alle
erfgenamen van Crijn van Rossum en Neeltje Vermeijs. De wilceur is geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 151r

Soort akte: transport

Datum: 10-5-1737

1e Comparant: Peeter Michiels Timmermans

2e Comparant: Dirk Dolk

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen cooper en verkooper (3 geerden)

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Adriaan vanden Bos en Jacob Boeser

West: de Armen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 151v

Soort akte: willeceur

Datum: 22-5-1737

1e Comparant: Reijnier Costers ea

2e Comparant: Antonij Matijsse Coninx en Teunis Janse Zeijlmans

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een huijs etc; 2e een
binnendelleke

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Peeter Boeser; 2e Vroukens vaart

West: Wilbert Zeijlmans; erve Jan Peeters Timmermans

Noord: Her straat; Jan Peeters Boeser

Zuid: del van
Peeter Boeser; Jan Teunis Zeijlmans

Bijz: Reijnier Costers wed Anneke de Ruijter, Geerit en
Adriaan Costers. Geerit ook namens zijn minderjarige broers en zussen.

Antonij en Teunis zijn armmeesters

Op 25-5-1743 verklaart Thomas Compeer
als armmeester dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 152r

Soort akte: willeceur

Datum: 28-5-1737

1e Comparant: Jan Cornelis de Bont wednr Maria Wissels

2e Comparant: Elisabet Hollander wed Dirk Hendriks Timmers

Goederen: een wilceur met als onderpant 3 geerden hooij ende
weijlant, in 6 geerden, gemeen met Huijbert Aartse van Hassel

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Jan Lips en Peeter Coolhaas

West: Huijbert van Hassel

Noord: Schaij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Elisabet woont te Capel.

Op 19-3-1753 is de wilceur via verkoop
van de drie geerden aan Gerrit Dirkse Timmers voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 152v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 29-5-1737

1e Comparant: Jacobus Schouten

2e Comparant: Jan van Meuleschot

Goederen: een pleijtschip met al zijn toebehooren

Prijs: ƒ 1345

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 153r

Soort akte: transport

Datum: 7-6-1737

1e Comparant: Peeter van Dongen

2e Comparant: Jan Wouters Zeijlmans

Goederen: 1/3 in een acker zaeijlant, op den westenkant. Jan
Peeter Timmermans heeft 1/3 en Peeter Gijsberts de Jong het derde part

Prijs: ƒ 175

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Engel Adriaans Scheur

West: wed Lammert Zeijlmans

Noord: sloot tussen
erve Peeter Joch Berthouts en acker

Zuid: dwars
ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 153v

Soort akte: transport

Datum: 8-8-1737

1e Comparant: Steven Janse Timmermans

2e Comparant: Johannis Janse Verschuren

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 255

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Korte ackers

Belend
Oost: cooper en Huijbert Verschuren

West: Thomas de Bont

Noord: bijster Jan
Willemse Cloot cum suis

Zuid: Korte
ackers of erve wed Cornelis Janse Boeser

Bijz: Steven woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 154r

Soort akte: transport

Datum: 21-11-1737

1e Comparant: Janneken Janse Croot ea

2e Comparant: Peeter Person

Goederen: ½ huijs, hoff, erve en ackerlant, gemeen met Peeter
Pols. Zie deling 23-1-1703

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaartse Grippel

Noord: Arien Gerrits
van Gils

Zuid: Jan Jesper
en Maijken Voegers

Bijz: Janneken Janse Croot laast wed Cornelis Melsen van
Gijsel, geassisieert door Willem Jacobs Blok en Jan Jacobs Blok, Jan Gijsberts
Coninx x Jacobske Jacobs Blok. Kinderen van Janneken

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 154v

Soort akte: transport

Datum: 22-11-1737

1e Comparant: Arien de Zeeu

2e Comparant: Elisabet Snijders wed Peeter de Zeeuw

Goederen: 1/4 suijdense part van een acker zaijlant. De rest is
ook van verkooper.

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Aart de Bont

West: erve Mels Peeter de Graaf

Noord: den verkooper

Zuid: wed Arien
Cluijters ?

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 155r

Soort akte: transport

Datum: 22-11-1737

1e Comparant: Elisabet Snijders wed Peeter de Zeeu

2e Comparant: Jan Woutersen Zeijlmans

Goederen: ½ binnendelle aan Vroukensvaart, gemeen met Huijbert
Pols

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaart

West: de blockens van Jan Voegers

Noord: Thomas de
Bont

Zuid: Jan Jesper
en Maijken Voegers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 155v

Soort akte: transport

Datum: 22-11-1737

1e Comparant: Arien de Zeeu

2e Comparant: Elisabet Snijders wed Peeter de Zeeuw

Goederen: en ackerke zaijlant

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaartse grippel

Noord: den verkooper

Zuid: de
cooperse

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 156r

Soort akte: transport

Datum: 26-11-1737

1e Comparant: Willem van Malsem ea

2e Comparant: Joost Peeterse Verschuren

Goederen: hun deel in een buijtendel, gemeen met Gijsbert van
Malsen en Daniel Poldermans (zij hebben 4/11 van de helft)

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Swart cum suis

West: Denis en Tomas de Haan

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Willem van Malsem, Dingeman van Malsem, Adriaantje van
Malsem, Geerit van Malsem, Hendrik van Malsem. Kinderen van Jacob Hendriks van
Malsem voor de ene helft en nog voor 2/11 parten in de wederhelft.

Cornelis Peeterse Boer x Maria van
Malsem voor 2/11, Leendert de Bie wednr Anneken van Malsem mede voor sijn 3
kinderen voor 2/11, Jan Weelings x Adriaantje van Malsem voor 1/11. Alle
erfgenamen van Hendrik van Malsem.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 156v

Soort akte: transport

Datum: 28-11-1737

1e Comparant: Arien Zeijlmans ea

2e Comparant: Corstiaan Voegers

Goederen: een parceeltje ackerlant, groot ontrent 3 vierendeel
hont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel

West: den hof vande cooper

Noord: den cooper

Zuid: den cooper

Bijz: Arien Zeijlmans, Hendrik Clinckpenning x Anna
Zeijlmans, Geertruij Zeijlmans wed Gijsbert Cuijpers, Jan Verwiel gesegt
Zeijlmans x Janneken Zeijlmans, Jacobus van 't Geloof x Adriaantje Cluijt, Jan
van Haften x Dingena Zeijlmans, Hendrik Clinckpenning als voogt en Thomas
Compeer als toesiender van de kinderen van Theunis Claesen verweckt bij Adriaantje
Zeijlmans.

Alle erfgenamen van Grietje Bervoets wed
Cornelis Teunis Zeijlmans.

Jacobus van 't Geloof verklaart op
8-1-1738 van zijn deel voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 157r

Soort akte: transport

Datum: 28-11-1737

1e Comparant: Arien Zeijlmans ea

2e Comparant: Geerit Vermeijs

Goederen: ¼ binnendel, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 74

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Binnenvaart

West: bijster Teunis Zeijlmans

Noord: Wilbert
Zeijlmans

Zuid: Denis en
Thomas de Haan

Bijz: Arien Zeijlmans, Hendrik Clinckpenning x Anna
Zeijlmans, Geertruij Zeijlmans wed Gijsbert Cuijpers, Jan Verwiel gesegt
Zeijlmans x Janneken Zeijlmans, Jacobus van 't Geloof x Adriaantje Cluijt, Jan
van Haften x Dingena Zeijlmans, Hendrik Clinckpenning als voogt en Thomas
Compeer als toesiender van de kinderen van Theunis Claesen verweckt bij
Adriaantje Zeijlmans.

Alle erfgenamen van Grietje Bervoets wed
Cornelis Teunis Zeijlmans.

Jacobus van 't Geloof verklaart op
8-1-1738 van zijn deel voldaan te zijn.

Geerit woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 157v

Soort akte: transport

Datum: 2-12-1737

1e Comparant: Jan Zoeters

2e Comparant: Dingeman Peeterse Vos

Goederen: ¼ van een parceel moergronden, groot ontrent 4 mergen,
verdeelt met Johannis van Ammelrooij ea

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: Arien
Oerlemans met 2 vierde parten

Zuid: Arien
Janse Rommen met 1 vierde part

Bijz: Jan en Dingeman wonen te Sprang.

Verdeelt met Johannis van Ammelrooij,
Arien Jans Rommen en Arien Oerlemans.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 158r

Soort akte: transport

Datum: 3-12-1737

1e Comparant: Adriaan Dirkse Leijten ea

2e Comparant: Anna Hend Schoenmakers wed Jan Hend Schoenmakers

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooperse en Peeter Cuijl

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: Adriaan en Martinus Ockers

West: Cornelis Weijdemans cum suis

Noord: Schaij sloot;
Cae sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Adriaan Dirkse Leijten, Dirk Dirkse Lijten, Aart
Adriaans Cuijl x Adriaentje Dirkse Leijten, Maria Dirkse Leijten x Cornelis
Huijberde Ruijter, Adriaan Hoevenaar x Teuntje Dirkse Leijten. Kinderen wed
Dirk Leijten

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 158v

Soort akte: transport

Datum: 3-12-1737

1e Comparant: Barent van Waspik

2e Comparant: Huijbert Schep, schepen

Goederen: een acker zaijlant

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaartse grippel

Noord: Peeter van
Gijsel

Zuid: Teunis
Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 159r

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1737

1e Comparant: Meerten Adriaan Meertens

2e Comparant: Mattijs van Riel

Goederen: een parceeltje noergronden, putten en cuijlen

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: niets ingevuld

West: niets ingevuld

Noord: Huijbert Haansberg

Zuid: Cornelis
vanden Hoven en Arien Paans cs

Bijz: Meerten woont te Dongen en Mattijs te Capel.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 159v

Soort akte: transport

Datum: 7-1-1738

1e Comparant: Willem, Geerit en Dingeman van Malsem

2e Comparant: Hendrik en Adriaantje van Malsem

Goederen: 3/5 part van een huijsje aan de Lootdijk gemeen met
coopers en Dingeman van Malsen die het noordense eijnt heeft

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Lootdijk

Belend
Oost:

West:

Noord: t huijse
verkooper en Dingeman, aangetimmert

Zuid: huijsje
wed Dirk de Ruijter

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 160r

Soort akte: transport

Datum: 10-1-1738

1e Comparant: Lammert Freijsen Reckers ea

2e Comparant: Leendert Person

Goederen: 1/6 van een buijtendelle, gemeen met cooper en wed Jan
Boumans cum suis

Prijs: ƒ 410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: de Armen

West: Jan Maartense Dolk

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: s'Heere
straat

Bijz: Lammert Freijsen Reckers, Geerit van Peer x Adriaantje
Freijsse Reckers

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 160v

Soort akte: transport

Datum: 24-1-1738

1e Comparant: Peeter Janse Vos

2e Comparant: Peeter Peeterse Storm

Goederen: ½ huijsje met dijkkaveling, op polders sijdijck. Zoals
Peeter Storm den Ouden en Adriaantje Gijsbert Compeer beseten hebben

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost: Kerk vaart

West:

Noord: dijkkaveling
Cornelis de Visser

Zuid: huijsje
Gijsbert Gijben

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 161r

Soort akte: transport

Datum: 24-1-1738

1e Comparant: Peeter Peetersen Storm

2e Comparant: Jan Adriaanse Dolk

Goederen: een huijsje en dijkkaveling, op polders sijdijck,
zoals vader en moeder beseten hebben

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost: Kerk vaart

West:

Noord: dijckkaveling
Cornelis de Visser

Zuid: huijsje
Gijsbert Gijben

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 161v

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1738

1e Comparant: Hendrik Paap

2e Comparant: Dirk Wouterse Zeijlmans

Goederen: ½ binnendel

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Willem Zeijlmans

West: Vroukens vaart of hofke vande cooper

Noord: den verkooper

Zuid: Aart de
Bont

Bijz: Hendrik woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 162r

Soort akte: transport

Datum: 20-2-1738

1e Comparant: Johannes Vassen, hooijschipper

2e Comparant: Thomas Vassen, chirurgijn te Oosterhout

Goederen: 1/8 van 5½ geert hooij ende weijlant, inden polder,
gemeen met cooper en Adriaan Vassen

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Cornelis Wijdemans cum suis

West: wed Thomas Molenschot

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 162v

Soort akte: transport

Datum: 20-2-1738

1e Comparant: Johannes Vassen, hooijschipper

2e Comparant: Adriaan Vassen

Goederen: 1/8 van 5½ geert hooij ende weijlant, inden polder,
gemeen met cooper en Thomas Vassen

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Cornelis Wijdemans cum suis

West: wed Thomas Molenschot

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 163r

Soort akte: transport

Datum: 25-2-1738

1e Comparant: Jan Zeijlmans ea

2e Comparant: Peeter Bogaarts

Goederen: 1/3 huijs en erf, gemeen met cooper en Cornelis
Marcelisse Reckers

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: acker Peeter Bogaarts cum suis

Noord: Huijbert
Reckers

Zuid: wed
Cornelis Paans

Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, namens Dingena
Faro wed Cornelis Moets (Dordrecht)

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 163v

Soort akte: transport

Datum: 25-2-1738

1e Comparant: Jan Zeijlmans ea

2e Comparant: Peeter Bogaarts

Goederen: ¾ hont zaijlant

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: Teunis Janse Snijders

Noord: Huijbert
Reckers

Zuid: wed
Cornelis Paans

Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, namens Dingena
Faro wed Cornelis Moets (Dordrecht)

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 164r

Soort akte: transport

Datum: 1-3-1738

1e Comparant: Jan Peeters Boeser

2e Comparant: Adriaan Peeters Boeser, schepen

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: erve Jan Peeters Timmermans

Noord: Dirk Wouterse
Zeijlmans

Zuid: Reijnier
Costers

Bijz: Jan woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 164v

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1738

1e Comparant: Ant Peeter Anthonisse x Adriaantje Adr Teunen

2e Comparant: Thomas Paans

Goederen: een parceeltje moergronden, groot ontrent 1 hont

Prijs: ƒ 145

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve erfg Anthonij Dilisse Quirijns

West: sloot tussen 504 roeden verkooper en t verkogte

Noord: erfg Anthonij Dilisse Quirijns

Zuid: Armen
S'Gravenmoer

Bijz: Anthonij woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 165r

Soort akte: transport

Datum: 10-4-1738

1e Comparant: Johannes Boumans ea

2e Comparant: Cornelis van Wagenberg

Goederen: huijs, hoff, erve en acker

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: Vroukens vaart

Noord: Adriaan Pols
cum suis

Zuid: Jan
Reckers

Bijz: Johannes Boumans (Dussen) namens Fijken Bogaarts wed
Jan Boumans (Dussen)

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 165v

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1738

1e Comparant: Jan Zeijlmans ea

2e Comparant: Jan Corstaian Reckers, meestertimmerman

Goederen: huijsje en erve

Prijs: ƒ 380

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve wed Peeter de Zeeu

West: dorps dijk

Noord: Catharina
Deckers cum suis

Zuid: huijsje en
erve Geerit van Peer 28-8-1736 transpor

Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, namens Johan Adam
Tappeser grossier in S'Hage x Emmerantia Baars eerder wed Loures Chedeville.

Gereet voldaan f 150. De rest diesnt
over een jaar voldaan te worden.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 166r

Soort akte: transport

Datum: 1-5-1738

1e Comparant: Pieter Buijs

2e Comparant: Willem vanden Broek

Goederen: een schuurke met het erf

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaartse grippel

West: 2 roeden agter de platen van t schuurke

Noord: huijs
verkooper

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 166v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 19-5-1738

1e Comparant: Hendrik Hendrik Jongssoon, schipper vanden Bommel

2e Comparant: Hendrick Janse vanden Hoek, schiptimmerman

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lant
46 voet wijt 14 voet.

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick verklaart op 6-7-1742 dat de brief geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 167v

Soort akte: transport

Datum: 1-7-1738

1e Comparant: Peeter Huijbertse van Hassel

2e Comparant: Bastiaan Vassen

Goederen: 2 geerden, inden polder, in 6 geerden, gemeen met
cooper cum suis

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: Jacob Boeser

West: Jan Jochumse Zeijlmans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Heerlijkheijt
van Raamsdonk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 168r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 14-8-1738

1e Comparant: Aart van Beek

2e Comparant: Peeter Joosten Swart

Goederen: een farijschip met zijn toebehooren, zoals het in de
Kerk vaart ligt

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aart woont te Cappel.

Gereet voldaan f 400. Maria van Beek, in
bezit van de bijlbrief, zie deling Cappel 14-1-1742, verklaart op 18-8-1743 dat
de bijlbrief geheel is afgelost.

Elisabet Snijders wed Peeter de Zeeuw
staat borg

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 169r

Soort akte: transport

Datum: 18-8-1738

1e Comparant: Eijmbertus vanden Hout laast wed Johanna Beijens

2e Comparant: Fransois vanden Hout

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter van Dusseldorp

West: wed Rudolphus Voltelen

Noord: hof van Dirk
Dolk

Zuid: Her straat

Bijz: Gereet f 50. Cooper sal betalen aan de wed Francois
vanden Hout f 700 ivm de aflossing vande hypoteekbrief op het huijs ivm
transport van 15-3-1737 (folio 150r). De resterende f 200 worden betaalt aan
Wouter, Willem en Allegonda vanden Hout, voorkinderen van vercooper bij Anna
Maria Lover en Cornelis vanden Hout nakint bij Johanna Beijens.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 169v

Soort akte: procuratie

Datum: 9-9-1738

1e Comparant: Pieter Adriaans van Dongen ea

2e Comparant: Cornelis van Brantwijk, schout Dussen

Goederen: De erfgenamen machtigen Cornelis de nalatenschap te
regelen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter Adriaans van Dongen x Maria Janse Rossums,
Cornelis Adriaanse van Dongen x Maria Michielse Rossums, Anna Maria Andriesse
Rossums, Jan Wouters Kanters x Adriana Michielse Rossum en als voogt van
Barbara Andriesse Rossums, dogter Andries Michielse Rossum, Peeter Rossum.
Wouter de Bodt x Maria de Hoog, en als voogt van de kinderen van Peeter
Stoffelse de Hoog. Erfgenamen Quirijn Michielse Rossum en Neeltje Vermeijs

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 170r

Soort akte: transport

Datum: 9-9-1738

1e Comparant: Pieter Adriaans van Dongen ea

2e Comparant: Wouter de Bodt

Goederen: ¾ huijs en dijkkaveling, op polders sijdijck, waar
Cornelis Melsen in woont

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost: Kerk vaart

West:

Noord: huijs gelogt
bij Meeus Bosser

Zuid: dijkkaveling
wed Adriaan Dolk

Bijz: Pieter Adriaans van Dongen x Maria Janse Rossums,
Cornelis Adriaanse van Dongen x Maria Michielse Rossums, Anna Maria Andriesse
Rossums, Jan Wouters Kanters x Adriana Michielse Rossum en als voogt van
Barbara Andriesse Rossums, dogter Andries Michielse Rossum, Peeter Rossum.
Wouter de Bodt x Maria de Hoog, en als voogt van de kinderen van Peeter
Stoffelse de Hoog. Erfgenamen Quirijn Michielse Rossum en Neeltje Vermeijs

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 170v

Soort akte: transport

Datum: 9-9-1738

1e Comparant: Pieter Adriaans van Dongen ea

2e Comparant: Meeuwis Bosser

Goederen: een huijs en dijkkaveling, op polders sijdijk, waarin
Crijn van Rossum en Neeltje Vermeijs gewoont hebben

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: huijsje
Gijsbert Gijben

Zuid: huijsje
gekocht door Wouter de Bod

Bijz: Pieter Adriaans van Dongen x Maria Janse Rossums,
Cornelis Adriaanse van Dongen x Maria Michielse Rossums, Anna Maria Andriesse
Rossums, Jan Wouters Kanters x Adriana Michielse Rossum en als voogt van
Barbara Andriesse Rossums, dogter Andries Michielse Rossum, Peeter Rossum.
Wouter de Bodt x Maria de Hoog, en als voogt van de kinderen van Peeter
Stoffelse de Hoog. Erfgenamen Quirijn Michielse Rossum en Neeltje Vermeijs

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 171r

Soort akte: transport

Datum: 20-9-1738

1e Comparant: Eijmbertus vanden Hout laast wednr Johanna Beijens

2e Comparant: Fransois vanden Hout

Goederen: de inboedel van het huijs dat Fransois van Eijmbertus
heeft gekogt. Zie folio 169r

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Eijmbertus houdt thans residentie te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 172r

Soort akte: procuratie

Datum: 27-9-1738

1e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris en gewezen prov. Schout

2e Comparant: Sebastiaan Thierrij de Bije, procureur

Goederen: Jan magtigt Sebastiaan al zijn zaken bij de Hove van
Hollant te behartigen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 172v

Soort akte: transport

Datum: 4-10-1738

1e Comparant: Philippus Bax, molenaar in Vrijhoeven Cappel

2e Comparant: Coenraat Dagevos, schout Vrijhoeven

Goederen: wilceur met als onderpant 1/3 van 7½ geert hooij ende
weijlant, gemeen met Martinus Ockers en kinderen Jan Gijsels

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Peeter Witte

West: niets ingevuld

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Philippus Bax namens Adriaan Ockers x Maria de Beer
(Sprang).

Blijkens een quitantie getoond door
Johannis Janse Verschuren is de wilceur op 18-1-1746 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 173v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 28-10-1738

1e Comparant: Meeuwis Bosser

2e Comparant: Jacob van Nederveen

Goederen: een farij reijsschip met al zijn toebehooren zoals het
in de Kerkvaart ligt

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerkvaart

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacob woont te S'Gravenmoer.

Gereet f 1700. De rest in 7 termijnen (6
x 200 en 1 x 100).

Blijkens quitantie is de koopsom op
12-4-1740 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 174r

Soort akte: transport

Datum: 14-11-1738

1e Comparant: Petrus van Loon x Maria Anna de Raat

2e Comparant: Aart de Beer en Mattheus Ophorst, elk voor ½

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Molen sloot

Belend
Oost: den Molen sloot of Cappel

West: Vroukens vaart

Noord: schout de
Bruijn cum suis

Zuid: baron Johan
de Raat

Bijz: Maria is hoog edel wel geboren.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 174v

Soort akte: transport

Datum: 19-11-1738

1e Comparant: Jan Adriaanse Smits

2e Comparant: Piternel Buijs wed Cornelis Paans

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: erve Jan Willemse Cloot

Noord: Adriaan
Boeser

Zuid: Thomas
Zeijlmans cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 175r

Soort akte: transport

Datum: 19-12-1738

1e Comparant: Huijbert Pols

2e Comparant: Jan Pols

Goederen: ½ binnedelle, gemeen met Jan Wouterse Zeijlmans

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: de clocxkens van Jan Voegers

Noord: Thomas de
Bont

Zuid: Jan Jesper
en Maijken Voegers

Bijz: Huijbert woont te Amsterdam

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 175v

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1738

1e Comparant: Jan Janse Pols wed Johanna Wouterse Gijben

2e Comparant: Dirk Dolk

Goederen: ½ binnendelle, gemeen met de wederhelft nagelaten door
Laureijs Wouterse Gijben

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: wed Thomas Molenschot

West: Adriaan vanden Bos

Noord: de Cae

Zuid: erve
Wouter van Dusseldorp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 176r

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1738

1e Comparant: Leendert Passon wednr Huijbertje Lammertse Reckers

2e Comparant: Jan Janse Pols

Goederen: een huijs met de noordense helft van t erf en hof tot
t ackerlant en de helft van t lant ten oosten van t huijs

Prijs: ƒ 860

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Aart de Bont

West: ackerke erfg wed Coenraat Baes

Noord: Jan Willemse
Cloot

Zuid: wed Arien
Cluijters

Bijz: Het huijs is aangekomen van de ouders van Huijbertje
Reckers haar ouders. Zie deling 9-1-1703.

De wederhelft is van de kinderen Maarten
Lambertsen Reckers.

Geret f 500. De rest via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 176v

Soort akte: custingbrief

Datum: 29-12-1738

1e Comparant: Jan Janse Pols

2e Comparant: Leendert Passon

Goederen: custingbrief tbv de aankoop van het huijs. Zie folio
176r. Onderpant het huijs.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Leendert verklaart op 7-12-1741 dat de custingbrief
geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 177r

Soort akte: transport

Datum: 30-12-1738

1e Comparant: Stoffel Leijten

2e Comparant: Josephus Camp

Goederen: 2/3 part van een binnendelle, inden polder

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Hendriks Schoenmakers

West: Geerit Camp

Noord: sloot
verkogte en 1/3 deel van CH Schoenmakers

Zuid: s'Here
strate

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 177v

Soort akte: transport

Datum: 5-1-1739

1e Comparant: Aart vanden Hout en Cornelis van Grevenbroek

2e Comparant: Peeter Huijbertse Ockers

Goederen: de zuijdense helft van een partij moergronden, groot
geheel 5 hont

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Jan van Cleef en Meeus Zeijlmans

West: erve Wouter Vermeulen

Noord: Jan van Cleef
en Meeus Zeijlmans met de wederhelft

Zuid: Corstiaan
Jan Clis

Bijz: Aart woont te Loon op Sant en Cornelis te Cappel en
Peeter te Vrijhoeven

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 178r

Soort akte: transport

Datum: 7-1-1738

1e Comparant: Jan Adriaanse Bosser

2e Comparant: Helger Kock

Goederen: 2/3 parten van een acker zaijlant, inde Korte Ackers,
gemeen met de kinderen Jan van Dun

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Korte Ackers, Lange Ackers

Belend
Oost: Seger Swalp

West: Johannis Coninx

Noord: dwars pat of
Lange Ackers

Zuid: acker Jan
Wouterse Ruijckhaver

Bijz: Jan woont te Raamsdonk.

Gereet f 70. Jan verklaart op 20-9-1739
dat de rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 178v

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1739

1e Comparant: Mattijs Mulders

2e Comparant: Thomas van Tichel

Goederen: een huijs, hoff, erve en delle

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Buijs

West: Gijsbert de Jong

Noord: de Cae

Zuid: s'Heere
strate

Bijz: Gereet f 800. Mattijs verklaart op 21-11-1740 dat de
rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 179r

Soort akte: transport

Datum: 13-1-1739

1e Comparant: Michiel Moleschot en Adriaan vanden Bos

2e Comparant: Cornelia de Laat wed Adriaan Blankers

Goederen: 2¾ geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 11
geerden, gemeen met cooperse in oostense helft

Prijs: ƒ 1075

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot,

Belend
Oost: heer Verbeek en wed Peeter Melsen Zeijlmans

West: gasthuijs van Geertruijdenberg

Noord: Schaij sloot,
Cae sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Michiel woont te S'Gravenmoer. Het lant is aangekomen
door overlijden van Johanna Schippers.

Gereet f 400. Michiel en Adriaan
verklaren op 3-3-1740 dat de rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 179v

Soort akte: willeceur

Datum: 23-1-1739

1e Comparant: Jan Cornelisse Vermeijs

2e Comparant: Michiel Peeterse Zeijlmans

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een huijske etc; 2e
een parceeltje moergrond, groot ontrent 3 a 4 hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude vaartje

Belend
Oost: 1e Adr vd Bos en Mich Molenschot; Jan Schoenmakers

West: wed Thomas Molenschot; Jochem Blankers

Noord: erve Adriaan
Vermeijs; den dijk

Zuid: veldeke
Adriaan Vermeijs; Oude vaartje

Bijz: Michiel verklaart op 14-4-1741 dat de wilceur geheel
is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 180r

Soort akte: transport

Datum: 30-1-1739

1e Comparant: Huijbertje vanden Heuvel wed Peeter Mattijsse Camp

2e Comparant: Johannis Cornelis Schoenmakers

Goederen: een parceeltje ackerlant met een veldeken daar aan
gelegen

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Hand. Schoenmakers

West: wed Peeter Melsen Zeijlmans

Noord: bijster wed
Peeter Melsen Zeijlmans

Zuid: goederen Adriaan van Iersel

Bijz: Huijbertje is geassisteert met Cornelis Peeters Camp,
haar oudste zoon.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 180v

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1739

1e Comparant: Meeuwis Bosser

2e Comparant: Hendrik Wamstekers

Goederen: een huijs en dijkkavelinge op de sijdijk

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost: Kerk vaart

West:

Noord: huijsje
Gijsbert Gijben

Zuid: huijsje
Wouter de Bodt

Bijz: Hendrik woont te Hendrik Luijten Ambagt.

Gereet f 400, de rest via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 181r

Soort akte: custingbrief

Datum: 5-2-1739

1e Comparant: Hendrik Wamstekers

2e Comparant: Meeuwis Bosser

Goederen: custingbrief met als onderpant het huijs zoals in
vorige akte (folio180v) getransporteerd.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Meeuwis verklaart op 2-5-1743 dat de custingbrief
geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62

Folio: 181v

Soort akte: transport

Datum: 24-2-1739

1e Comparant: Peeter Cuijl

2e Comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendriks Schoenmaackers

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Martinus Ockers cum suis

West: Cornelis Weijdemans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: