RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 001r

Soort akte: transport

Datum: 3-3-1739

1e Comparant: Hendrik Paep

2e Comparant: Dirck Wouterse Zeijlmans

Goederen: een halve binnendel

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Willem Zeijlmans

West: Vroukens vaert

Noord: Anthonij
Oomens en Teunis Sagt

Zuid: cen cooper

Bijz: Hendrik woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 001v

Soort akte: transport

Datum: 25-3-1739

1e Comparant: Elisabet Ariens de Zeeuw wed Arien Jans Bosser

2e Comparant: Adriaen Verschuren

Goederen: 1/10 part in ¾ part van een bijster moergornd met
putten en cuijlen, gemeen met Laureijs van Dongen, Jan en Hendrik Maas cs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen Coninx en Antonij Coninx

West: Flip
Slijkers en Pieter van Waspik

Noord: Her straat

Zuid: ackers
Anthonij Coninx cum suis

Bijz: transport kost niets

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 002r

Soort akte: transport

Datum: 25-3-1739

1e Comparant: Elisabet Ariens de Zeeuw wed Arien Jans Bosser

2e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen

Goederen: 1/10 part in ¾ part van een bijster moergornd met
putten en cuijlen, gemeen met Aert Verschuren, Jan en Hendrik Maas cs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen Coninx en Antonij Coninx

West: Flip
Slijkers en Pieter van Waspik

Noord: Her straat

Zuid: ackers
Antonij Coninx cum suis

Bijz: transport kost niets

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 003r

Soort akte: transport

Datum: 25-3-1739

1e Comparant: Elisabet Ariens de Zeeuw wed Arien Jans Bosser

2e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen

Goederen: 1/10 part in ¾ part van een bijster moergornd met
putten en cuijlen, gemeen met Aert Verschuren, Jan en Hendrik Maas cs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen Coninx en Antonij Coninx

West: Flip
Slijkers en Pieter van Waspik

Noord: Her straat

Zuid: ackers
Antonij Coninx cum suis

Bijz: transport kost niets

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 003v

Soort akte: transport

Datum: 3-4-1739

1e Comparant: Teunis de Ruijter x Hendrina Peeters van Son

2e Comparant: Meerten Peeters van Son

Goederen: ¼ part van een huijs, hoff, erve en delle, ¼ is reeds van
cooper, ½ is van Cornelis Wijdemans

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Vasse en wed Thomas Molenschot

West: Geerit Camp
en Huijbert Coninx

Noord: uijterse ?

Zuid: Her straat

Bijz: Teunis en Meerten wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 004r

Soort akte: transport

Datum: 3-4-1739

1e Comparant: Teunis de Ruijter x Hendrina Peeters van Son

2e Comparant: Meerten Peeters van Son

Goederen: ¼ acker zaeijlant, gemeen met Cornelis Wijdemans en
den cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Vosholen

Belend
Oost: Adriaen Vassen

West: Jan
Cornelisse de Bont

Noord: Her straat

Zuid: Vosholen
of dwarspat

Bijz: Teunis en Meerten wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 004v

Soort akte: transport

Datum: 3-4-1739

1e Comparant: Jochem Coninx ea

2e Comparant: Jan Cornelisse de Bont

Goederen: ¼ acker zaijlant, gemeen met den cooper die de rest
reeds bezit

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Vosholen

Belend
Oost: Cornelis Wijdemans en Maarten Peeters van Son

West: den cooper

Noord: Her straat

Zuid: dwars pat
of Vosholen

Bijz: Jochem Coninx, Huijbert Coninx, Maria Coninx wed
Thomas Buijs. Alle kinderen van Arien Huijberde Coninx en Cuijntje Vermijs

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 005r

Soort akte: transport

Datum: 3-4-1739

1e Comparant: Jochem Coninx ea

2e Comparant: Jan Bredenburg

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Fransus Artel cum suis

West: wed Thomas
Buijs en Pieter van Waspik

Noord: Her straat

Zuid: gras dries
of sloot vanFransus Artel

Bijz: Jochem Coninx, Huijbert Coninx, Maria Coninx wed Thomas Buijs. Alle kinderen van Arien Huijberde Coninx en Cuijntje Vermijs.

Gereet f 300. Blijkens quitantie is de
rest op 10-5-1740 betaald.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 005v

Soort akte: erfpachtbrief

Datum: 3-4-1739

1e Comparant: Jan Bredenburg

2e Comparant: Jan Gerrits Maas

Goederen: erffpacht tbv het gekochte huijs (zie folio 005r)

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Bredenburg neemt voor 1 gulden 10 stuijvers per
jaar de middenberm tegen den hoff van hem Bredenburg, gelegen vande heg vanden
hoff aff noordewaard in tot den dijk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 006r

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1739

1e Comparant: Peeter Janssen van Dun

2e Comparant: Adriaan Verschuren

Goederen: ½ van 1/10 van 3 ¾ geert hooij en weijlant. Cooper en
Joanna Verschuren hebben resterende 9/10 reeds, in 7½ geert

Prijs: ƒ 62

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Marijnis Elemans cum suis

West: Antonie
Mattijsse Coninx cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter woont te Herssel.

Stuk lant ligt op den oostenkant. Jan
Peeters Zeijlmans heeft de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 006v

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1739

1e Comparant: Peeter Janssen van Dun

2e Comparant: Johanna Verschuren wed Lambert Zeijlmans

Goederen: ½ van 1/10 van 3 ¾ geert hooij en weijlant. Cooperse
en Adriaan Verschuren hebben resterende 9/10 reeds, in 7½ geert

Prijs: ƒ 62

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Marijnis Elemans cum suis

West: Antonie
Mattijsse Coninx cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter woont te Herssel.

Stuk lant ligt op den oostenkant. Jan
Peeters Zeijlmans heeft de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 007r

Soort akte: transport

Datum: 18-4-1739

1e Comparant: Adriaan Schouten

2e Comparant: Jan Maas

Goederen: een ½ huijs, hoff en erf, gemeen met Tomas Schep met
het oostense schuurke agter het huijs

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Camp en wed Tomas Buijs cum suis

West: Jan Peeters
de Jong

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 007v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-4-1739

1e Comparant: Jan Maas x Dorathea van Grevenbroeck

2e Comparant: Thomas de Haaen en Bastiaan Fransen Boeser

Goederen: wilceur met als onderpant een ½ huijs etc, gemeen met
Tomas Schep

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Camp en wed Tomas Buijs cum suis

West: Jan Peeters
de Jong

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz: Thomas en Bastiaen zijn armmeesters. Op 3-6-1769 is de
wilceur geheel afgelost, Peeter Fransen Boeser en J Konings

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 008r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-4-1739

1e Comparant: Tomas Schep

2e Comparant: Thomas de Haan en Bastiaan Fransen Boeser

Goederen: een wilceur met als onderpant een half huijs etc,
gemeen met Jan Maas

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Camp en wed Tomas Buijs cum suis

West: Jan Peeters
de Jong

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz: Thomas en Bastiaen zijn armmeesters. Op 8-6-1766 is de
wilceur geheel afgelost, J Zeijlmans armmeester

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 008v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-5-1739

1e Comparant: Aart Vrint

2e Comparant: Martinus Ackersdijk

Goederen: wilceur met als onderpant een huijs etc.

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cae

Belend
Oost: Aart vanden Heuvel

West: wed
Cornelis Hendriks Schoenmakers en soon

Noord: Cae

Zuid: Her straat

Bijz: Martinus woont te s'Bos.

Jan Vrint (Loon) en Wouter Maas (Dongen)
staan borg

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 009r

Soort akte: transport

Datum: 13-5-1739

1e Comparant: Adriaan Smits x Maria Janse Schippers

2e Comparant: Huijbert Lammerde Schoenmakers

Goederen: 1/3 acker zaijlant, gemeen met Cornelis Schippers en
wed Adriaen van Tichel

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: wed Adriaen
van Tichel

Noord: Her straat

Zuid: de geeren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 009v

Soort akte: attestatie

Datum: 15-7-1739

1e Comparant: Adriaan de Haan en Jan Mouthaan

2e Comparant: Peeter Zeijlmans, schout en secr HLA

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan is 38 en Jan 17 jaar out. Zij verklaren dat
zij verleeden zaterdag, 11-7, bij het huijs van Peeter Jochemse Timmermans zijn
geweest en zagen dat Jacobus Jochemse Timmermans bezig was een hooij schelft te
setten en hoorden bijden praten over een splis sloot in een stuk van 12
geerden. Het huijs van Adriaen Fransen Camp ligt ten noorden. De twe hebbeb
blijkbaar woorden over noot. Jacobus heeft wel toestemming gevraagd aan schout
etc.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 010r

Soort akte: attestatie

Datum: 22-7-1739

1e Comparant: Huijbert Schep, Thomas Schep en Huijbert Pols

2e Comparant: Wilbert Zeijlmans ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert Schep, schepen is 57, Tomas, bode is 52 en
Huijbert Pols(Capel), 67 jaar.

Wilbert Zeijlmans, Adriana Zeijlmans wed
Leendert Schoenmakers, Corstiaen Schoenmakers x Johanna Zeijlmans en Anthonij
Pols alle kinderen van Maria Huijberde Schep, dochter van Huijbert Adriaens
Schep

De 1e comparanten verklaren dat Maria Huijberde
Schep een dochter is van Huijbert Adriaans Schep en Jenneken .. En een volle
zuster van Adriana Huijberde Schep die tot Tertolen in Zeelant getrout is
geweest en van Adriaan Huijberde Schep overleden in Tertolen.

De attestanten verklaren dat Huijbert
Adriaan Schep hun oom was

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 010v

Soort akte: attestatie

Datum: 22-7-1739

1e Comparant: Peeter Adr van Dongen en Peeter Adr de Jong

2e Comparant: Peeter Zeijlmans, schout en secr van HLA

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: PA de Jong woont te Hendrik Luijten Ambagt.

Attestanten verklaren op verzoek op een
stuk lant, ten noorden van het huijs van Adriaan Fransen Camp, van 12 geerden
zijn geweest. De westense helft is van de schout en de oostense van Jacobus
Jochemse Timmermans (folio 009v) Zij hebben de sloot gemeeten. Hij was breet 6
voet en max 3 voet diep. De sloot is een merkelijke verbetering van het
voornoemde lant.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 011r

Soort akte: transport

Datum: 15-8-1739

1e Comparant: Adriaantje Jochems vander Laar ea

2e Comparant: Pieter Cetelaar, schoolmeester

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Reijnier Boom cum suis

West: Jasper van
Selm

Noord: Her straat

Zuid: Kerkhof

Bijz: Adriaantje Jochems vander Laar wed Jan Aart Schouten( Raamsdonk), Cornelia Jochemse vander Laar wed Rombout van Engelen (Besoijen), Adriaan Zeijlmans namens Willem van Boekhout x Fransina Jochemse vander Laar (s'Hage), Adriaan Cuijsten als voogt over Adriaan vander Laar, zoon van Fransus Jochemse vander Laar en over 3 kinderen van Anna Jochemse vander Laar bij Jochem vanden Dag. Alle kinderen van Jochem vander Laar en Adriaantje van Gorcom.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 011v

Soort akte: transport

Datum: 15-8-1739

1e Comparant: Cornelia Jochems vander Laar ea

2e Comparant: Adriaantje Jochems vd Laar wed Jan Aart Schouten

Goederen: 4/5 van een buijtendel, groot 4 a 5 hont, gemeen met
cooperse

Prijs: ƒ 224

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: sloot vande
del van Arnoldus van Son

Noord: erfg Adriaan
Pols

Zuid: Johannes
Zeijlmans

Bijz: Cornelia Jochemse vander Laar wed Rombout van Engelen
(Besoijen), Adriaan Zeijlmans namens Willem van Boekhout x Fransina Jochemse
vander Laar (s'Hage), Adriaan Cuijsten als voogt over Adriaan vander Laar, zoon
van Fransus Jochemse vander Laar en over 3 kinderen van Anna Jochemse vander
Laar bij Jochem vanden Dag. Alle kinderen van Jochem vander Laar en Adriaantje
van Gorcom.

Adriaantje woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 012r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-8-1739

1e Comparant: Guilhelmus Aarts Brouwers ea

2e Comparant: Josephus Allart

Goederen: wilceur met als onderpant 1/3 van 7 geerden hooij ende
weijlant, inden polder, in 12 geerden.

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: erfg Johannes Vermeulen

West: Cornelis Handriks Schoenmakers

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot
of Hendik Luijten Ambagt

Bijz: Guilhelmus Aarts Brouwers (Geertruijdenberg) x Anna
Maria Timmermans (eerder wed Arnoldus Verbuijs, chirurgijn alhier) en Anna
Maria als moeder van Susanna Verbuijs.

Josephus woont ook te Geertruijdenberg

De resterende 5 geerden behoren Engeltje
Biemans en Dirk de Graaf.

Josephus Coene namens W.N. Verlegh,
testamentaire voogt over de kinderen van Josephus Allart en Hendrina Theresia
Verlegh verklaart dat de wilceur op 28-3-1759 geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 012v

Soort akte: transport

Datum: 1-9-1739

1e Comparant: Jacobus Pieter Geenen namens

2e Comparant: Adriaen Smits

Goederen: een opslag van een huijsken, geset door Jacob Dolk,
met het hofke, sooals het op 16-12-1700 aan Joost vander Hoeve vercoft is

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus Pieter Geenen namens Adriana vander Hoeven wed
Cornelis van Bronswijk ? , secretaris Meeuwen, Joost Vercuijl, ?? Cuijl, A
Verkuijl via Adriaan van Os, Adriana Verkuijl en D vd Walle x Margoo Verkuijl.

Het huijsken ligt naast dat van Wed
Thonis Dolk (nu Francis ??)

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 013v

Soort akte: procuratie

Datum: 19-9-1739

1e Comparant: Adriaan van Duijnen

2e Comparant: Johan van Dijk

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan woont tot Capel en Johan tot Sprangh.

Johan krijgt toestemming om namens
Adriaan het een en ander (os huiujsinge) te verkoopen.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 014r

Soort akte: attestatie

Datum:

1e Comparant: groot Waspick

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: er wordt een veer ingesteld om de landen over de
rivier het Scheps diep ten alle tijden te kunnen bereiken.

Prijs:

per persoon 2 duijten

een paert een stuijver

een kar eene stuiver 8 penningen

een beest een stuijver

een kalf agt penningen

een veule agt penningen

ider schaap vier penningen

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 014v

Soort akte: procuratie

Datum: 3-11-1739

1e Comparant: Peeter Jochemse Zeijlmans, schout en secr van HLA

2e Comparant: Johan van Dijk, procureur rechtbank Raamsdonk

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter zal Johan vervangen

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 015r

Soort akte: transport

Datum: 13-11-1739

1e Comparant: Adriaen Laat de Jong

2e Comparant: Geerit Geeritse Vermeulen

Goederen: 7 geerden hooij en weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 3500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Peeter Zeijlmans, overleden secr Waspik

West: Jan
Peeterse de Jong

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot
of Twaalftalve Hoeve

Bijz: Geerit woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 015v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-1-1740

1e Comparant: Sijken Adriaense van Gijsel wed Pieter Buijs

2e Comparant: Pieter Witte

Goederen: 1e een wilceur met als onderpant ses geerden hooij
ende weijlant, inden polder, 2e een huijs etc

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schips diep, Cae sloot

Belend
Oost: 1e Adriaan Geerden Bouwewijns; 2e Vroukensvaert

West: Jan Lips;
erve wed Teunis den Bieman

Noord: Schips diep;
huijs Willem vd Broek, wed Corn Paans

Zuid: Cae sloot;
Peeter Jochemse Berthouts

Bijz: Pieter woont te Dongen. Hij verklaart op 9-2-1746 dat
de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 016r

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1740

1e Comparant: Jan Vrint ea

2e Comparant: Andries Fransen Hoevenaar

Goederen: een huijs, hoff, erve en delle

Prijs: ƒ 1780

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aart vanden Heuvel

West: wed
Cornelis Hendrikse Schoenmakers

Noord: de Cae

Zuid: Her straat

Bijz: Jan Vrient en Bernardus Rasen als curateurs vanden
boedel van wijlen Aart Vrint.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 016v

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1740

1e Comparant: Andries Franse Hoevenaar

2e Comparant: Dirk Wouterse Zeijlmans

Goederen: een buijten delle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: slot tussen
dese del en del van Arnoldus van Son

Noord: Antonij Jan
Snijders

Zuid: erfg
Dingeman Dirken

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 017r

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1740

1e Comparant: Andries Franse Hoevenaar

2e Comparant: Peeter Wouterse Zeijlmans

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: steeg of ackers Aart de Bont

West: erve Mels
Peeterse de Graaff

Noord: wed Teunis
Wouters Biemans

Zuid: Arien de
Zeeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 017v

Soort akte: waarborg

Datum: 20-1-1740

1e Comparant: Andries Hoevenaar

2e Comparant:

Goederen: Andries stelt zijn huijs (zie folio 16r) als onderpant
ivm alimentatie van Huijbert Peeters de Bont

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De in de vorige twee aktes verkochte goederen (buijtendel
en acker) die Andries aangekomen zijn door Alida Aartse Cuijl, volgens deling
30-10-1733, waren veronderpant ivm alimentatie van Huijbert Peeters de Bont
(elk met 20 gulden).

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 018r

Soort akte: transport

Datum: 12-2-1740

1e Comparant: Jan Cornelis Vermijs

2e Comparant: Barent van Waspik

Goederen: ¼ van 1/3 part in een bijster en acker, de andere ¾
delen zijn van Jan Cieboom, Caatje Vermeijs en Geerit Peeters Dolk

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Het land is aangekomen door overlijden van Matthijs
Vermeijs. De andere 2 1/3 parten zijn van Adriaan Vermeijs en Thomas Cirsteter
volgens deling 14-12-1728 (RA 46 10-5-1738 !!!!)

Barent verklaart op 13-2-1741 dat de
koopsom voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 018v

Soort akte: transport

Datum: 20-2-1740

1e Comparant: Sijken Clasen van Hassel ea

2e Comparant: Seger Mouthaan

Goederen: een huijsje en dijkkaveling, op den polders sijdijck
nevens den Kerkvaart

Prijs: ƒ 96

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerkvaart

Belend
Oost:

West:

Noord: huisje en
dijkkaveling Daniel de Ruijter

Zuid: huijsje en
dijkkaveling Claas Janse van Hassel

Bijz: Sijken Clasen van Hassel wed Hendrik van Dongen en
Stoffel Huijgen de Hoogh als voogt vande kinderen van Hendrik.

Gereet f 26:11. 25:14 aan de onmondige
kinderen Peeter en Jacobus van Jacobus Schouten en Piternel de Hoog.

Peeter krijgt zijn geld op 19-8-1743 en
Jacobus op 26-2-1746. De rest aan Paulus van Turnhout.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 019r

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1740

1e Comparant: Jan Huijbertsen Cuijl

2e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong

Goederen: ½ acker, onverdeelt met Grietke en Janneke Geerits

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Melisse Otgens

West: wed Dirk
Melsen van Driel

Noord: Her straat

Zuid: veldekens
buijten de Cae van Jan Sterrenburg cs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 019v

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1740

1e Comparant: Johanna Wouterse Zeijlmans

2e Comparant: Dirk Wouterse Zeijlmans

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: sloot
tussen dese del en del Arnoldus van Son

Noord: wed Adriaen
Aartse Schouten

Zuid: de Armen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 020r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 11-3-1740

1e Comparant: Jan Joosten Swart

2e Comparant: Pieter Ketelaar, schoolmeester

Goederen: een hengstschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 297

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Raamsdonk. Naast de koopsom krijgt Jan
ook een schuijtje.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 021r

Soort akte: transport

Datum: 18-3-1740

1e Comparant: Hendrik Doomen en Jan Oomens

2e Comparant: Cornelis Wijdemans

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers

West: Adriaan en
Thomas Vassen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 021v

Soort akte: transport

Datum: 18-3-1740

1e Comparant: Michiel Molenschot

2e Comparant: Adriaan vanden Bos

Goederen: een ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jochem Blankers en Adriaan Vassen

West: Jan Jochemse Timmermans

Noord: Scheij sloot

Zuid: ambagt van
Raamsdonk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 021v

Soort akte: custingbrief

Datum: 18-3-1740

1e Comparant: Cornelis Wijdemans

2e Comparant: Hendrik Domen en Jan Oomens

Goederen: een custingbrief met als onderpant de in de vorige
akte gekochte twee geerden

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk. Blijkens een quitantie
van Catharina Elants wed Hendrik Doomen en Jan Oomens is de custingbrief op
21-1-1760 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 022r

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1740

1e Comparant: Dirk van Dusseldorp ea

2e Comparant: Peeter Janse de Jong

Goederen: een parceel moergront, groot ontrent 3 hont aangekomen
door overlijden Peeter Scheur

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: water sloot

West: Armen van
Sgravenmoer

Noord: Armen van Sgravenmoer

Zuid:

Bijz: Dirk van Dusseldorp x Adriaantje Peeters Scheur en Jan
van der Schans x Johanna Peeters Scheur.

Peeter woont te Loon op Sant.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 022v

Soort akte: transport

Datum: 25-3-1740

1e Comparant: Dingena Peeterse de Haan wed Huijbert Swart

2e Comparant: Cornelis Sagt, schepen

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Willem Zeijlmans

West: Binnen
vaart

Noord: Thomas de
Bont

Zuid: Adriaan
Bommelaar

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 023r

Soort akte: transport

Datum: 26-3-1740

1e Comparant: Pieter Cetelaar, schoolmeester

2e
Comparant: Jan Borstlap

Goederen: deel in een huijsje op den polders sijdijk opden
westenkant van de Kerkvaart

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: dijk van t
sluijske

Zuid: dijkkaveling
van Cornelis de Visser

Bijz: Jan woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 023v

Soort akte: transport

Datum: 26-3-1740

1e Comparant: Cornelis Wouters Visser

2e Comparant: Jan Borstlap

Goederen: deel in een huijsje op den polders sijdijk opden
westenkant van de Kerkvaart, ander deel in vorige akte gekocht

Prijs: ƒ 55

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid: dijkkaveling
van Cornelis de Visser

Bijz: Jan woont te Cappel. Koopsom wordt op 26-4-1740
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 024r

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1740

1e Comparant: Dingena Peeterse de Haan wed Huijbert Swart

2e Comparant: Willem Huijbertse Swart

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 260

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: acker Janneken Tuwaartse

West: hofke wed
Hen. Vaartmans daert huijs heeft gestaan

Noord: wed Jan Smeur

Zuid: Anthonij
van Dommelen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 024v

Soort akte: transport

Datum: 11-5-1740

1e Comparant: Matthijs Otgens x Anna Geerits Camp ea

2e Comparant: Jan Hendriks de Bont

Goederen: een binnendel met een hofke, inden polder

Prijs: ƒ 1205

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Cae

Belend
Oost: Josep Camp en kinderen Johannes Schoenmakers

West: wed Jan Hen
Schoenmakers, wed Ptr Melsen Zeijlmans

Noord: Cae of Groot
Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Matthijs Otgens x Anna Geerits Camp, Barbara, Dingena
en Maria Geerits Camp. Kinderen Geerit Camp

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 025r

Soort akte: transport

Datum: 23-5-1740

1e Comparant: Adriaen Bommelaar ea

2e Comparant: Adriaan Schouten

Goederen: een buijtendel, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: wed Simon Liesvelt

Noord: Oude straat
of Clijn Waspik

Zuid: de wiel

Bijz: Adriaen Bommelaar voor 1/8 en 1/6, Reijnier Costers en
Gijsbert Aart de Ruijter en Geerit Costers en Cornelis van Grevenbroek als
voogt van 5 minderjarige kinderen van Aart de Ruijter samen voor 1/6, Jacob
Schep voor 1/8, Meeuwis Zeijlmans en Tomas Zeijlmans en Teunis Zeijlmans en
Maria Zeijlmans voor 1/8, Tomas Bommelaar en Anna Bommelaar en Adriaan
Ruijtenberg x Piternel Bommelaar en Adriaan Verdonk met 2 kinderen voor de ene
helft en 1/3 in de wederhelft van een buijtendel.

Het lant wordt om niets verkocht.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 025v

Soort akte: transport

Datum: 27-5-1740

1e Comparant: Engeltje Ariens Scheur

2e Comparant: Steven Peeters Scheur

Goederen: 1/6 in een huijs en erve en een hof ten zuijden van
het huijs

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Dirk Wouters Zeijlmans

West: Pieter Boeser, schout Cappel

Noord: Wilbert
Zeijlmans

Zuid: Marcelis
Zeijlmans cum suis

Bijz: Engeltje is 27 jaar out. Engeltje mag in het huijs
blijven wonen. Steven woont ook in het huijs.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 026r

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1740

1e Comparant: Adriaentje Beerten Vlees en haar man Nic. Artel

2e Comparant: Johan Zeijlmans, secretaris

Goederen: ½ in een moerdelle met droogplaats, wederhelft is van
erfg Aart de Ruijter, buijtendijx

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: buijten teen vande dijk

West: Sgravenmoer

Noord: wed Joost
Sterrenburg

Zuid: erve wed
Johan Smeur

Bijz: Gereet f 25. De rest in drie termijnen

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 026v

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1740

1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea

2e Comparant: Johan Zeijlmans, secretaris

Goederen: ½ moerdelle, wederhelft was van Adriaentje Beerten
Vlees. Zie vorige akte

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: droogplaatsen

West: Sgravenmoer

Noord: wed Joost
Sterrenburg

Zuid: erve wed Johan Smeur

Bijz: Gijsbert de Ruijter, Cornelis van Grevenbroek en
Geerit Costers als voogden van Hendrik, Jenneken, Jacobus, Anneken en Claas de
Ruijter. Kinderen van Aart de Ruijter en Clara van Grevenbroek

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 027r

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1740

1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea

2e Comparant: Pieter van Waspik

Goederen: een huijs en erve, waar Aart de Ruijter woonde, met de
driessen daar agter

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Lange Ackers

Belend
Oost: Adam van Molenschot cum suis

West: Adriaentje
Jans Cloot

Noord: de Lange
Ackers

Zuid: acker wed
Wouter Biemans

Bijz: Gijsbert de Ruijter, Cornelis van Grevenbroek en
Geerit Costers als voogden van Hendrik, Jenneken, Jacobus, Anneken en Claas de
Ruijter. Kinderen van Aart de Ruijter en Clara van Grevenbroek.

Als Adriaentje Berten Vlees weduwe wordt
mag zij in een deel van het huijs wonen. ???

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 027v

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1740

1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea

2e Comparant: Melsa Peeter de Graaff

Goederen: 1/16 in een ackerlant voor de stede vande cooper,
gemeen met cooper en Huijbert Schep cum suis

Prijs: ƒ 24

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gijsbert de Ruijter, Cornelis van Grevenbroek en
Geerit Costers als voogden van Hendrik, Jenneken, Jacobus, Anneken en Claas de
Ruijter. Kinderen van Aart de Ruijter en Clara van Grevenbroek.

Het 1/16 deel was van Aart de ruijten en
de moeder van zijn vrouw.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 028r

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1740

1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea

2e Comparant: Jasper van Selm

Goederen: een deel in een binnelbijster zoals het van Aart de
Ruijter was.

Prijs: ƒ 5

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: onleesbaar

West: wed Peeter
Willemse van Driel

Noord:

Zuid: Watergang,
2e lot grootte del Thomas de Bont

Bijz: Gijsbert de Ruijter, Cornelis van Grevenbroek en
Geerit Costers als voogden van Hendrik, Jenneken, Jacobus, Anneken en Claas de
Ruijter. Kinderen van Aart de Ruijter en Clara van Grevenbroek.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 028v

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1740

1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea

2e Comparant: Gijsbert de Ruijter

Goederen: 1/5 part van 4 bedden droogplaats, gemeen huijsvrouw
Nicolaas Artel.

Prijs: ƒ 5

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Joost
Sterrenburg

Zuid: wed Jan
Smeur

Bijz: Gijsbert de Ruijter, Cornelis van Grevenbroek en
Geerit Costers als voogden van Hendrik, Jenneken, Jacobus, Anneken en Claas de
Ruijter. Kinderen van Aart de Ruijter en Clara van Grevenbroek.

Johan Zeijlmans, secretaris mag de
droogvelden ook gebruijken.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 029r

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1740

1e Comparant: Adriaentje Beerten Vlees en haar man Nic. Artel

2e Comparant: Mels Peeters de Graaff

Goederen: 1/16 in een acker gemeen met cooper en Huijbert Schep
cum suis, zoals zij samen met Aart de Ruijter beseten heeft

Prijs: ƒ 24

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 029v

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1740

1e Comparant: Adriaen Zaeijlmans, schout ea

2e Comparant: Pieter van Waspik

Goederen: ½ in een binnedel, inden polder, gemeen met Dirk Dolk

Prijs: ƒ 645

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Tomas Molenschot

West: Adriaan
vanden Bos

Noord: Cae of Groot
Waspik

Zuid: sloot dese
del en del W van Dusseldorp en D Dolk

Bijz: Adriaen Zeijlmans, schout en Jan Zeijlmans, secretaris
als curateurs vande boedel van Laureijs Wouter Gijben volgens akte van 8-8-1738

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 030r

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1740

1e Comparant: Adriaen Zaeijlmans, schout ea

2e Comparant: Piternel vander Loij wed Laureijs Gijben

Goederen: een opslag van een huijsje op de dijkkaveling voor de
bijster kinderen Arien Nobel, zoals Laureijs er in gewoont heeft.

Prijs: ƒ 37

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: huijsje Maijken Segers

West: huijsje
Commer van Gils

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Zeijlmans, schout en Jan Zeijlmans, secretaris
als curateurs vande boedel van Laureijs Wouter Gijben volgens akte van 8-8-1738

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 030v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 18-7-1740

1e Comparant: Adriaan Vassen

2e Comparant: Johannis Huijberden Bogaarts

Goederen: een damschuijt met toebehooren zoals hij nu inde
Kerkvaart ligt

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan verklaart op 24-11-1746 dat de koopsom is
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 031r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 18-7-1740

1e Comparant: Adriaan Vassen

2e Comparant: Adriaan Cornelisse de Jong

Goederen: een pleijt schip met toebehooren zoals het nu in de
Kerk vaart ligt

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: betaald moet worden in 8 termijnen.

Cornelis de Jong staat borg

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 031v

Soort akte: transport

Datum: 23-7-1740

1e Comparant: Pieternel Bogaarts wed Hendrik Paap ea

2e Comparant: Huijbert Schep, schepen

Goederen: een binnendel, groot ontrent 3 hond

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Capel

West: Vroukens
vaart

Noord: Cornelis Paap

Zuid: Dirk
Wouter Zeijlmans

Bijz: Pieternel Bogaarts wed Hendrik Paap en Cornelis Paap
als voogt over de vijf kinderen van Pieternel.

Gereet f 35. De rest is op 13-11-1745
door de wed van Huijbert Schep voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 032v

Soort akte: transport

Datum: 9-8-1740

1e Comparant: Pieter Verheij ea

2e Comparant: Pieternelle Gerr van Gils wed Corn Aartse de Weert

Goederen: ¾ in een 1/3 part van een acker zaijlant, groot
ontrent 4 hond, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 111

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Boeser

West: Jan en Jasper Voegers

Noord: Peeter
Jochemse Berthouts

Zuid: steeg wed
Cornelis van Dongen

Bijz: Pieter Verheij (Werkendam), Jan Barendse Goudriaan
(Hardinxvelt) en Hendrik Swets als executeurs vande boedel van wijlen Theuntje
Cornelis Backer x Arien Gerritse van Gils (Werkendam), Teunis Mank, Pieter de
Wiert mede als voogd van de kinderen van Arien Gerritse van Gils en namens Arij
van Gils (Papendrecht) mede als voogt van de kinderen van Arij.

Erfgenamen van Arien Gerritse van Gils
en Theuntje Cornelis Backer.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 033r

Soort akte: transport

Datum: 9-8-1740

1e Comparant: Pieter Verheij ea

2e Comparant: Pieternelle Gerr van Gils wed Corn Aartse de Weert

Goederen: ¾ in 1/3 part van een acker zaijlant

Prijs: ƒ 55

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel

West: Vroukens
vaart

Noord: Marcelis
Zeijlmans

Zuid: Peeter Pols cum suis

Bijz: Pieter Verheij (Werkendam), Jan Barendse Goudriaan
(Hardinxvelt) en Hendrik Swets als executeurs vande boedel van wijlen Theuntje
Cornelis Backer x Arien Gerritse van Gils (Werkendam), Teunis Mank, Pieter de
Wiert mede als voogd van de kinderen van Arien Gerritse van Gils en namens Arij
van Gils (Papendrecht) mede als voogt van de kinderen van Arij.

Erfgenamen van Arien Gerritse van Gils
en Theuntje Cornelis Backer.

Pieternel woont te Werkendam

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 033v

Soort akte: transport

Datum: 27-8-1740

1e Comparant: Hendrik van Malsem

2e Comparant: Adriaan Swart

Goederen: een opslag van een huijsje op den Lootdijk, verponding
nr 205, gemeen met Dingeman van Malsem die het nooordense eijndt bezit

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Loot dijk

Belend
Oost:

West:

Noord: huijsje Dingeman van Malsem

Zuid: huijsje
wed Dirk de Ruijter

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 034r

Soort akte: transport

Datum: 22-9-1740

1e Comparant: Francois Slingbie ea

2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout en Corn vander Hoeven

Goederen: 1e 1/3 part in een parceel hoijen weijlant, moergront
en bossen, genaamd den Breede Bijster, breet ontrent 38 schaft, 1/3 bos

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Breede Bijster, Oude Molen Leij,

Belend
Oost: 1e Sgr Capel; 2e Anna Witte en wed Joh Vermeulen

West: Sgrevelduijn
sloot of Sgravenm; Adriaan Swart

Noord: ;wed Paulus
Nederveen

Zuid: den Oude
Molen Leij; de Leij vande Heer van Waspik

Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria
Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen,
predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam
x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen
Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Cornelis van der Hoeven is schout
Zuijdewijn en secretaris van Sgrevelduijn en Nederveen Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 034r-2

Soort akte: transport

Datum: 22-9-1740

1e Comparant: Francois Slingbie ea

2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout en Corn vander Hoeven

Goederen: 3e eenn heijvelt gemeen met Anthonij Cluijter en de
erfg Jacob Witte

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Cnapen Bosken

Belend
Oost: Michiel van Iersel

West: Jan Timmermans

Noord: Cnapen Bosken

Zuid: de Leij
van de Heer van Waspik

Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria
Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen,
predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam
x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen
Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Cornelis van der Hoeven is schout
Zuijdewijn en secretaris van Sgrevelduijn en Nederveen Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 035r

Soort akte: transport

Datum: 22-9-1740

1e Comparant: Francois Slingbie ea

2e Comparant: Pieter Witte

Goederen: een parceel lant of bijster, groot ontrent 765 roeden

Prijs: ƒ 35

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den bijster sloot

West: erfg
Leendert Canters

Noord: Armen van
Sgravenmoer

Zuid: erfg Corst
Wouterse Reijcken

Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria
Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen,
predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam
x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen
Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Pieter woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 036r

Soort akte: transport

Datum: 22-9-1740

1e Comparant: Francois Slingbie ea

2e Comparant: Pieter IJpelaar

Goederen: ½ parceel moergront

Prijs: ƒ 295

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elff Mergen

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid: de Elff
Mergen

Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria
Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen,
predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam
x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen
Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Pieter woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 036v

Soort akte: transport

Datum: 22-9-1740

1e Comparant: Francois Slingbie ea

2e
Comparant: Jan Quirijnse

Goederen: ½ een parceel moergront

Prijs: ƒ 295

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elff Mergen

Belend
Oost:

West: den
watersloot

Noord:

Zuid: de Elff
Mergen

Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria
Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen,
predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam
x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen
Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Jan woont te Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 036v

Soort akte: transport

Datum: 22-9-1740

1e Comparant: Francois Slingbie ea

2e Comparant: Cornelis van Herrik

Goederen: een parceel moergront inde Elff Mergen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elff Mergen

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria
Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen,
predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam
x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen
Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Cornelis woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 037r

Soort akte: transport

Datum: 22-9-1740

1e Comparant: Francois Slingbie ea

2e Comparant: Jan de Jongh

Goederen: een parceel moergront inde Elff Mergen

Prijs: ƒ 152

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elff Mergen, de Leij

Belend
Oost: Jan van Oosterhoud

West: de Leij

Noord: Jan Quirijns

Zuid:

Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria
Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen,
predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam
x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen
Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Jan woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 037v

Soort akte: transport

Datum: 22-9-1740

1e Comparant: Francois Slingbie ea

2e Comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: ½ parceel moergront inde Elff Mergen, groot ontrent 3
hond

Prijs: ƒ 120

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elff Mergen

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria
Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen,
predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam
x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen
Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Gerrit woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 038r

Soort akte: transport

Datum: 22-9-1740

1e Comparant: Francois Slingbie ea

2e Comparant: Jan van Oosterhoud

Goederen: ½ parceel moergront inde Elff Mergen, groot ontrent 3
hond

Prijs: ƒ 120

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elff Mergen

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria
Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen,
predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam
x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen
Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 038v

Soort akte: transport

Datum: 22-9-1740

1e Comparant: Francois Slingbie ea

2e Comparant: Peter Vos

Goederen: een parceel moergront op Aantjes Leij, ontrent 66 a 67
roeden agetr Maria Meijers

Prijs: ƒ 92

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Aantjes Leij

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria
Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen,
predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam
x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen
Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Peeter woont tot Loon

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 039r

Soort akte: transport

Datum: 7-10-1740

1e Comparant: Leendert Person wedHuijbertie Lammerde Reckers

2e Comparant: Lammert Meertens Reckers

Goederen: een binnedelle, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Binnen vaart, Binnen vaart

Belend
Oost: Binnen vaart

West: de Blocxken

Noord: Huijbert
Marcelisse Reckers

Zuid: Huijb
Smits

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 039v

Soort akte: transport

Datum: 15-10-1740

1e Comparant: Peeter Huijbertse Ockers

2e Comparant: Willem Sprangers

Goederen: zuijdense helft van een parceel moergront, groot
geheel 5 hont

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Meeuwis Zeijlmans en Jan van Cleeff

West: erve Wouter
Vermeulen

Noord: Jan van
Cleeff en Meeuwis Zeijlmans, noorden helft

Zuid: Corstiaen
Jan Clis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 040r

Soort akte: transport

Datum: 28-10-1740

1e Comparant: Seger Swalp wed Maria Vermeijs

2e Comparant: Helger Cock

Goederen: een huijs, hoff en erve en bijster

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Block

West: Anthonij
Coninx

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz: Verkoop om niets. Seger mag zijn leven lang in het
huijs blijven wonen. Woning getaxeert op f 50

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 040v

Soort akte: transport

Datum: 9-11-1740

1e Comparant: Jan de Jong

2e Comparant: Wouter de Bie

Goederen: ½ parceel moergront inde Elff Mergen, ruijm vier hont

Prijs: ƒ 2

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elff Mergen, de Leij

Belend
Oost: Jan van Oosterhoud en Gerit Vermeulen

West:

Noord: Jan Quirijns

Zuid: de Leij

Bijz: Jan en Wouter wonen tot Loon

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 041r

Soort akte: transport

Datum: 9-11-1740

1e Comparant: Jan de Jong

2e Comparant: Adriaan Jans de Jong

Goederen: ½ parceel moergront inde Elff Mergen, ruijm vier hont

Prijs: ƒ 2

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan van Oosterhoud en Gerit Vermeulen

West:

Noord: Jan Quirijns

Zuid: de Leij

Bijz: Jan en Adriaan wonen tot Loon

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 041v

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1740

1e Comparant: Teunis Adriaens Dolk ea

2e Comparant: Adriaen Laureijsse van Dongen

Goederen: een huijsje op den sijdijck op den westenkant van de
Kerkvaart, zoals het van de ouders was.

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Teunis, Jan en Frans Adriaens Dolk, Cornelis Melsen
van Gijsel x Johanna Adriaense Dolk. Kinderen van Adriaen Teunisse Dolk en
Piternel Visser.

¾ gereet het vierde deel moet binnen
veeertien dagen voldaan worden.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 042r

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1740

1e Comparant: Teunis Adriaens Dolk ea

2e Comparant: Dirk Dolck

Goederen: ¼ part in een bijster en moergront, gemeen met cooper,
Commer van Gils en wed Peeter Dolk. Gekomen van wed Teunis Dolk

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan vanden Bos

West: Wouter Zeijlmans,
Adr. Schouten, Jasper van Selm

Noord: Watergang

Zuid: de ackers

Bijz: Teunis, Jan en Frans Adriaens Dolk, Cornelis Melsen
van Gijsel x Johanna Adriaense Dolk. Kinderen van Adriaen Teunisse Dolk en
Piternel Visser.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 042v

Soort akte: transport

Datum: 24-11-1740

1e Comparant: Willem Swart

2e Comparant: Anthonij Willemse van Dongen

Goederen: een huijske ende erve

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter Swart

West: kinderen
Claas Stevense Bosser

Noord: Maria Gielen
List

Zuid: Meeuwis
Bosser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 043r

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1740

1e Comparant: Peeter Boeser, schout en secr Cleijn Waspik

2e Comparant: Marcelis Zeijlmans

Goederen: een erfke met een binnedelle, groot 4½ hont

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Reijnier Coster cum suis

Noord: Dirk Wouters
Zeijlmans, Steven Scheur en cooper

Zuid: wed
Lambert Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 044r

Soort akte: transport

Datum: 17-12-140

1e Comparant: Peeter Adriaen Boeser, schout en sec Cleijn Waspik

2e Comparant: Aart de Bont

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 4 hond

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Smits en de wed Verstegen

West:

Noord: de ackers

Zuid: Thomas en
Denis de Haan

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 044v

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1740

1e Comparant: Marcelis Zeijlmans

2e Comparant: Jacob Adriaens Boeser

Goederen: drie geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cae sloot

Belend
Oost: Cornelis Wintraat en kinderen Arie Witten

West: Peeter
Jochems Zeijlmans en polders Cade

Noord: Dussen
Munsterkerk

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 044v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-12-1740

1e Comparant: Fransus Artel, cleermaker

2e Comparant: Joachim van Brecht en Johanna Brouwers

Goederen: wilceur met als onderpant 1e een huijs, hoff, erve en
driessen; 2e een acker, groot 3 hond

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Korte Ackers

Belend
Oost: 1e Anthonij Thijs Coninx; 2e de kerk

West: Jan
Bredenburg cum suis; ? Van Waspik

Noord: Her straat en
erve Adriaen Smits; Dirk Dolk cs

Zuid: Watergang;
de Korte Ackers

Bijz: Op 6-3-1762 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 045v

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1740

1e Comparant: Hendrik Maas ea

2e Comparant: Johannes Verschuren

Goederen: ¼ part in een binnebijster en dries, gemeen met
Adriuaan verschuren en Lourijs van Dongen

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonij Coninx cum suis

West: het gemeen
bos en Philip Slijkers

Noord: Her straat

Zuid: Seger
Swalp en Lourijs van Dongen

Bijz: Hendrik en Jan Maas, Corstiaen Co? X Maria Maas

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 046v

Soort akte: transport

Datum: 22-12-1740

1e Comparant: Jan Bredenburg

2e Comparant: Dirk Reijken

Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent 1 hond, gemeen met
weed Sijmon Liesvelt

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hooff slootje

West: hooffsloot
van Arien de Zeeuw

Noord: Dirk van
Dusseldorp

Zuid: Hendrik
Langermans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 047r

Soort akte: transport

Datum: 23-12-1740

1e Comparant: Leendert Passon

2e Comparant: Adriaan Claveren

Goederen: ½ delle, buijtendijx, gemeen met wed Jan Bouwens,
genaamt Den Brembos

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Brembos

Belend
Oost: den Armen

West: Jan
Maartens Dolk cum suis

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 047v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-1-1741

1e Comparant: Peeter Storm x Geertruij Vasse de Hoogh

2e Comparant: Zeger Zwalp ea

Goederen: wilceur met als onderpant het huijs waar Peeter Storm
nu in woont en de hengstschuijt gekocht van Arien Marcelis Koninx

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Zeger Zwalp en Peeter Vasse de Hoogh als voocht van
Stoffel Vassen de Hoogh, zoon van Vas Peeters de Hoogh (uitlandig) x Lijsbeth
Vermeijs.

Op 9-5-1752 verklaren Theunis, Jan en
Peeter Vassen de Hoogh als erfg van hun broer Stoffel dat de wilceur is
afgelost.

Peeter Vassen de Hoogh, Theunis Vassen
de Hoogh en Dirk Vassen de Hoogh staan borg.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 048v

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1741

1e Comparant: Janneke Tuwarts ea

2e Comparant: Dircxken van Dongen wed Cornelis Jansen Boeser

Goederen: 1/6 in het buijtenland van de stede van Cornelis
Swart: ½ van de noordense helft vd grasdries en ½ van middenstuk hoijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den hoff buijtendijx

West: Sgrevelduijn
sloot of Sgravenmoer

Noord: de steede
Hendrik Ophoek

Zuid: Marijken
Quirijns

Bijz: Janneke Tuwarts (Sgravenmoer) en Anthonij vanden
Zantheuvel x Cornelia Molenschot (Geertruijdenberg) als erfgenamen van Frans
Cornelis Swart.

Het lant was verdeelt tussen Gerrit,
Frans en Anthonij Cornelisse Swart volgens deling van 31-1-1671.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 049v

Soort akte: transport

Datum: 3-2-1741

1e Comparant: Johannes Pieterse Zeijlmans

2e Comparant: Hendrik Camp ea

Goederen: 3 geerden en ¾ part van 1 geert, in 7½ geerden, inden
polder, gemeen met Adriaan en Johanna Verschuren, op den westenkant

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Marijnus Elemans

West: Anthonij
Coninx

Noord: Bermsloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Hendsrik Camp als voogt vande weeskinderen van
Johannis Cornelisse Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 050r

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1741

1e Comparant: Anthonij Willemse Snijders ea

2e Comparant: Lambert Cornelisse van Dongen

Goederen: parceel ackerlant, groot 2 hont en 20 roeden en een
parceel in den Schuurwerf en een in Binnenhof in Wijt Willems steede

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Schuurwerf, Binnenhof

Belend
Oost: erve Jochum Coninx cum suis

West: erve cooper

Noord: Thomas de
Bont en wed Jan de Smit

Zuid: Jochum Coninx

Bijz: Anthonij Willemse Snijders (Dongen) , Joost Huijbert
Janse x Cathalijn Wilemmse Snijders mede namens zijn vader Huijbert Jans.

Zie veste vanden 7 februarij 1659

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 050v

Soort akte: autorisatie

Datum: 9-2-1741

1e Comparant: Peeter Jochem Zeijlmans, schout en secr HLA

2e Comparant: Paulus Hoijer van Braakel

Goederen: Paulus wordt gemachtigd de schout war te nemen.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 051r

Soort akte: transport

Datum: 21-2-1741

1e Comparant: Adriaan Niclassen van Dongen

2e Comparant: Dirck Janse Dolk

Goederen: een bijsterke moergront

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Anthonij Dilissen Quirijns

West: kinderen
Cornelis Jansen van Dongen

Noord: de Oude
Molenleij op bijster schout/secr Capel

Zuid: Peeter en
Hendrik de Rooij

Bijz: Adriaan woont te Dongen, Dirk te Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 051v

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1741

1e Comparant: Willem Sprangers

2e Comparant: Johanna Verschuren wed Lammert Zeijlmans

Goederen: ½ parcel moergront, groot int geheel 4 hont

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Meeuwis Zeijlmans

West: erve Wouter
Vermeulen

Noord: Jan van
Cleeff en Meeuwis Zeijlmans met wederhelft

Zuid: Corstiaan
Johan Clis

Bijz: Willem woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 052r

Soort akte: transport

Datum: 2-3-1741

1e Comparant: Geerit Cornelisse Vermeijs, schipper

2e Comparant: Jan Janse Schoenmakers

Goederen: 1/3 part van een parceel moergront, groot ontrent 4 a
5 hont, gemeen met cooper en Stoffel Leijten

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Damis Schoenmakers cum suis

West: Jan
Vermeijs en Jan Cornelisse de Bont

Noord: kinderen
Johannis Cornelisse Schoenmakers

Zuid: de dwars
geeren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 052v

Soort akte: transport

Datum: 3-3-1741

1e Comparant: Pieter van Waspik

2e Comparant: Dirk Teunisse Dolk

Goederen: ½ binnendelle, inden polder, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas Molenschot

West: Adriaan vanden Bos

Noord: Cae of Groot
Waspik

Zuid: sloot
tussen dese del en del Wouter van Dusseldorp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 053r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 4-3-1741

1e Comparant: Adriaan van Hassel ea

2e Comparant: Geerit Dirkse Timmers

Goederen: een pleijtschip met toebehooren

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan van Hassel en Johannis van Hassel als voogden
over 4 kinderen van Pieter van Hassel en Geertruij Vassen.

Dirk woont te Capel.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 053v

Soort akte: transport

Datum: 4-3-1741

1e Comparant: Adriaan van Hassel

2e Comparant: Peeter Jochemse Langerwerff

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper en Hendrik Timmermans

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Wouter van Steenhoven

West: Jochem Blankers cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot
of Hendrik Luiten Ambacht en Raamsdonk

Bijz: Adriaan woont te Hendrik Luijten Ambacht en Peeter te
Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 054r

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1741

1e Comparant: Peeter Cornelisse Camp

2e Comparant: Cornelis Janse de Bont

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 700

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Josep Camp

West: Jan
Verschuren en Jan van Noort

Noord: Her straet

Zuid: Pispot

Bijz: Peeter woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 054v

Soort akte: transport

Datum: 10-3-1754

1e Comparant: Cornelis Buijs en Adriaan Schouten, armmeesters

2e Comparant: Maarten Teunis Biemans

Goederen: een huijsje met ackerlant, naargelaten door Peeter
Corp

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arien Corp en Hendrik Maas

West: kint en
vrouw Luijkas Priest

Noord: acker
Adriaantje Cloot

Zuid: sloot
tussen huijs en acker en erve Jan Pols

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 055r

Soort akte: custing brief

Datum: 10-3-1741

1e Comparant: Maarten Tuenisse Biemans

2e Comparant: Cornelis Buijs en Adriaan Schouten, armmeesters

Goederen: een custingbrief tbv de aankoop van t huijsje en het
ackerlant. Zie vorige akte

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 26-11-1759 verklaren Anthonij Konings en Jacob
Buijs, armmeesters, dat de brieff geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 055v

Soort akte: transport

Datum: 25-3-1741

1e Comparant: Huijbert Buijs ea

2e Comparant: Wouter Peeterse Boeser

Goederen: 1/3 in een moerdel, gemeen met Pieter van Waspik en
wed Hendrik Doomen

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Capel

West: Vroukens
vaart

Noord: wed Willem
Potmakers

Zuid: wed Joost
Sterrenburg

Bijz: Huijbert Buijs namens Jacomijn Janse Fijneman wed
Adriaan Vaderen (Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 056r

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1741

1e Comparant: Adriaantje vander Laar wed Aart Adriaanse Schouten

2e Comparant: Dirk Wouterse Zeijlmans

Goederen: een buijtendel, groot 4 a 5 hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: sloot
tussen dese del en del Arnoldus van Son

Noord: kinderen
Adriaan Pols

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 056v

Soort akte: transport

Datum: 4-4-1741

1e Comparant: Pieter van Waspik

2e Comparant: Adriaan Verschuren

Goederen: een huijs, hoff en erve met de driessen daar agter

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Lange Ackers

Belend
Oost: Adam van Meulenschot cum suis

West: Adriaantje
Jansen Cloot

Noord: de Lange
Ackers

Zuid: acker wed
Wouter Biemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 057r

Soort akte: transport

Datum: 15-4-1741

1e Comparant: Huijbert van Dommelen ea

2e Comparant: Nicolaas de Groot x Catharina Sterrenburg

Goederen: een huijs, hoffende erve

Prijs: ƒ 310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: ackers Dirck Rijcken en Peeter van Dongen

West: buijten
teen vanden dijk

Noord: wed Hendrik
Vaartmans en Willem Swart cum suis

Zuid: wed Thomas Rijcken

Bijz: Huijbert van Dommelen, Aart van Dommelen, Gijsbert van
Dommelen (Buninck), Jan Peterese Boer x Johanna van Dommelen, Adriaan Schouten
voor de 4 kinderen van Jan van Dommelen, Hendrik van Malsem x Willemijntje
Silvis en Anna Silvis, dochters Maria van Dommelen. Kinderen en kleijnkinderen
van Anthonij van Dommelen en Anna Zeijlmans, 1e vrouw, en Cornelia Huijberde
Vos, 2e vrouw.

Nicolaas woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 057v

Soort akte: transport

Datum: 15-4-1741

1e Comparant: Huijbert van Dommelen ea

2e Comparant: Anthonij Potmakers

Goederen: 5/6 part in een parceel moergront zoals het in sijnen
Hoeffslag gelegen is.

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dries wed Tomas Rijcken

West: erve Dirk
vanden Hoek

Noord: wed Hendrik
de Jong cum suis

Zuid: Peeter Stockermans cum suis

Bijz: Huijbert van Dommelen, Aart van Dommelen, Gijsbert van
Dommelen (Buninck), Jan Peterese Boer x Johanna van Dommelen, Adriaan Schouten
voor de 4 kinderen van Jan van Dommelen, Hendrik van Malsem x Willemijntje
Silvis en Anna Silvis, dochters Maria van Dommelen. Kinderen en kleijnkinderen
van Anthonij van Dommelen en Anna Zeijlmans, 1e vrouw, en Cornelia Huijberde
Vos, 2e vrouw.

Anthoni9j woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 058r

Soort akte: transport

Datum: 17-4-1741

1e Comparant: Petrus de Hoogh, chirurgijn Geertruijdenberg

2e Comparant: Wouter Peters Boeser

Goederen: een acker zaijlant te Boven

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Walleken

Belend
Oost: het Walleken

West: ? Dijk van
Leendert Silvis

Noord: Cornelis
Marcelisse Reckers

Zuid: Peeter
Coolhaas

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 058v

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1741

1e Comparant: Adriaantje vander Laar wed Aart Adr Schoutten

2e Comparant: Anna Hen Schoenmakers wed Jan Hen Schoenmakers

Goederen: 1/5 van ses geerden hooij ende weijlant, inden polder,
gemeen met verdere kinderen Jochum vander Laar

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert van Hassel

West: den Armen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: zoon van Anneken gaat accoord

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 059r

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1741

1e Comparant: Wouter Ockers

2e Comparant: Huijbert Schep, schepen

Goederen: een acker zaijlant te Boven, groot ontrent 350 roeden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: acker Adriaantje Boeser

West: steede
cooper

Noord: Peeter Fransen Boeser

Zuid: Hendrik
Langermans

Bijz: Wouter woont tot Sprangh

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 059v

Soort akte: procuratie

Datum: 27-4-1741

1e Comparant: Adriaan Huijbertse van Hassel ea

2e Comparant: Cornelis de Ville, advocaat te Sgravenhage

Goederen: Cornelis wordt gemachtigd goederen te verkopen aan
Anthonij Snijders:½ erve en hooijschuur, gekomen van Adriaen de Bruijn

Prijs: ƒ 1295

Plaats: Shage

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan Huijbertse van Hassel als voogt en Johannes
Vassen als toesiender van de kinderen van Peeter Huijberste van Hassel en
Geertruij Bastiaense Vassen.

De wederhelft van de goederen zijn reeds
van Anthonij Snijders

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 060v

Soort akte: transport

Datum: 28-4-1741

1e Comparant: Dingeman Pieters Vos

2e Comparant: Anthonij van Pas

Goederen: ¼ van een parceel moergront, groot ontrent 4 hont ?,
met6 Johannes van Ammelrooij, Arien Jans Rommen en Arien Oerlemans

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Johannis van
Ammelrooij en Arien Oerlemans met 2/4

Zuid: Arien Jans
Rommen met ¼

Bijz: Dingeman woont te Sprangh.

Gereet f 350 en f 250 via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 061r

Soort akte: custingbrief

Datum: 28-4-1741

1e Comparant: Anthonij van Pas

2e Comparant: Dingeman Pieters Vos

Goederen: custingbrief tbv de aankoop van een parceel moergront.
Zie vorige akte. Onderpant het gekochte moergront

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingeman woont te Sprangh.

Blijkens quitantie van de wed Vos is de
brief op 26-4-1749 (1799?) geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 061v

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1741

1e Comparant: Peeter Jochemse Zeijlmans, schout en secr HLA

2e Comparant: Thomas de Bont, poldermeester overdiepse polder

Goederen: een parceel hooijlant en buijtengorsen, breet 6
geerden, over het Schipsdiep, in 12 geerden, westenkant

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Overdiepse hooijpolder, Schipsdiep, Schaij sloot

Belend
Oost: Jacobus Jochemse Timmermans met wederhelft

West: Jacob
Adriaanse Boeser

Noord: Schaij sloot

Zuid: Schips
diep

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 062r

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1741

1e Comparant: Jacob Adriaanse Boeser

2e Comparant: Thomas de Bont, poldermeester overdiepse polder

Goederen: een parceel hooijlant en buijtengorsen, breet 6
geerden, over het Schipsdiep, in 12 geerden,oostenkant

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Overdiepse hooijpolder, Schipsdiep, Schaij sloot

Belend
Oost: voorheen schout HLA, ook verkocht aan polder

West: Bastiaan
Vassen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Schips
diep

Bijz: Jacob woont te Hendrik Luijten Ambacht.

In de kantlijn staat dat Jacob het stuk
namens Adriaan Schoutten heeft verkocht. Voldaan wordt via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 062v

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1741

1e Comparant: Thomas de Bont, poldermeester overdiepse polder

2e Comparant: Jacob Adriaanse Boeser

Goederen: custingbrief met als onderpand het verkocht land. Zie
vorige akte

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacob woont te Hendrik Luijten Ambacht. Hij verklaart
op 1-2-1742 de brief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 063r

Soort akte: attestatie

Datum: 1-5-1741

1e Comparant: Jan Wagemakers ea

2e Comparant: Cornelis Buijssen en Adriaan Schoutten,armmeesters

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 2e comparanten verklaren dat 1e comparant een brief
van Jan Joost Couwenberg, armmeester te Loon, heeft overhandigt waarin hem
wekelijks 4 broden is toegezegd.

Hij heeft echter te Loon nooit meer dan
2 broden gekregen.

Te Waspik kreeg hij steeds 4 broden tot
het bedrog ontdekt werd.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 063v

Soort akte: transport

Datum: 31-5-1741

1e Comparant: Adriaan Hoevenaar, notaris te Raamsdonk ea

2e Comparant: dijkgraaf en poldermeester Overdiepse polder

Goederen: aanwas gelegen achter de 12 geerden achter den Groot
Waspiksen polder

Prijs: ƒ 1051

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Schips diep

Belend
Oost: erfg Gijsbert Verwiel

West: Adriaan
Cnaap of Raamsdonk

Noord: Schaij sloot

Zuid: Schips diep

Bijz: Adriaan Hoevenaar voor 1/6, Jacob, Clara en Maria
vander Werff (Dordrecht) voor 1/3, Johannis Abberdaan (schepen Raamsdonk)
namens Adriaan Bervoets en Nicolaas Bouwens x Maria Bervoets 2/3 van 1/3 en
namens Cornelis Vermeulen x Elisabeth Abberdaan wed Jacob Bervoets (Dordrecht)
1/3 van 1/3 en Dirk Otgens voor 1/6.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 064r

Soort akte: transport

Datum: 1-6-1741

1e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout ea

2e Comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendrikse Schoenmakers

Goederen: 1/5 part in 6 geerden hooij ende weijlant, gemeen met
kinderen Anna vander Laar en cooperse cum suis, inden polder

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Schips diep

Belend
Oost: Huijbert van Hassel

West: de Armen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Adriaan Zeijlmans namens Willem van Bocholt x Fransina
vander Laar (S'Hage).

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 064v

Soort akte: transport

Datum: 18-7-1741

1e Comparant: Pieter Witte en Anthonij Cluijsters

2e Comparant: Adriaan Zeijlmans en Cornelis vander Hoeven

Goederen: 1e 1/6 in een parceel hooij ende weijlant, moergront
en bos breet 38 schaft, genaamd: Breeden Bijster; 2e ½ bos

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Breeden Bijster

Belend
Oost: 1e Sgreveld C; 2e Anna Witte wed Joh Vermeulen

West: Sgrevelduijn
sloot;Adriaan Swart

Noord: de Nieuwe
Molen leije; wed Poulus Nederveen

Zuid: de Oude
Molen leije; de Leije vd heer van Waspik

Bijz: Pieter woont te Dongen, Anthonij te Sgravenmoer. Zij
zijn eigenaar van 2/3 van 3 parceelen landerijen, gekomen vande heer Vivien
enQuitijn de Veer

Adriaan is Schout en Cornelis secretaris
van Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 064v-2

Soort akte: transport

Datum: 18-7-1741

1e Comparant: Pieter Witte en Anthonij Cluijsters

2e Comparant: Adriaan Zeijlmans en Cornelis vander Hoeven

Goederen: 3e een heijvelt

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Cnapen Bosken

Belend
Oost: Michiel van Ijrsel

West: Jan
Timmermans

Noord: Cnapen Bosken

Zuid: de Leije
vd heer van Waspik

Bijz: Pieter woont te Dongen, Anthonij te Sgravenmoer. Zij
zijn eigenaar van 2/3 van 3 parceelen landerijen, gekomen vande heer Vivien en
Quitijn de Veer

Adriaan is Schout en Cornelis secretaris
van Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 065r

Soort akte: transport

Datum: 26-7-1741

1e Comparant: Adr Zeijlmans, dijkgraaf en Thom de Bont poldermst

2e Comparant: Francois Bernardus Cousebant zie bijz

Goederen: een perceel hooij ende weijlant, breet 7½ geert,
waarop den oude Eijndeling Cade ligt

Prijs: ƒ 1115

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: oude Eijndeling Cade, Schaijsloot, Schips diep

Belend
Oost: Jacob Boeser cum suis

West: Dingeman
Elemans cum suis

Noord: Schaijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Schips
diep

Bijz: Francois Cousebant is Heer van Sgrevelduijn Groot
Waspik, Twaaldehalve Hoeve en Hendrik Luijten Ambacht etc

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 065v

Soort akte: transport

Datum: 21-7-1741

1e Comparant: Wouter Peeterse Boeser

2e Comparant: Pieter van Waspik

Goederen: 1/3 in een moerdel, gemeen met cooper en en wed
Hendrik Domen, zoals het gekocht is van de wed Adr Vaderen op 25-3-1741

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Capel

West: Vroukens
vaart

Noord: wed Willem
Potmakers

Zuid: wed Joost
Sterrenburg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 066r

Soort akte: transport

Datum: 2-8-1741

1e Comparant: Jan Meeuse Vasse

2e Comparant: Wouter van Dusseldorp

Goederen: ¼ in ½ acker zaijlant, gemeen met Jan Wouters
Verschuren en kinderen Jan Huijberden Hoevenaar

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Andries Huijberde Hoevenaar

West: kinderen Johannis
Cornelis Schoenmakers

Noord: Pispot

Zuid: de dwars
geeren

Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 066v

Soort akte: transport

Datum: 2-9-1741

1e Comparant: Adriaan van Gils, notaris Oosterhout

2e Comparant: Huibert Ottersdijk

Goederen: een parceeltje moergront, van outs genaamt den
Claterboom, groot ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 180

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: den Claterboom

Belend
Oost: de dwars leij

West: Wouter
Vermeulen

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert woont inde Vrijhoeven

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 067r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-9-1741

1e Comparant: Jan Janse vanden Hoek

2e Comparant: Huijbert van Duijnen, coopman Oosterhout

Goederen: wilceur met als onderpant sijn huijsinge en
schiptimmer op den polders sijdijkwerff

Prijs: ƒ 647

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost:

West: Kerk vaart

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15 julij verklaart Huijbert dat er f 588 betaald
is. De werff valt niet meer onder het onderpant.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 067v

Soort akte: transport

Datum: 14-10-1741

1e Comparant: Adriaan Molenschot ea

2e Comparant: Anthonij Snijders

Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent 4 hont

Prijs: ƒ 470

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Bastiaan Fransen Boeser

West: Leendert
Person cum suis

Noord: gemeene steeg
of ackers Ptr Jochems Berthouts

Zuid: acker Aart
de Bont

Bijz: Adriaan Molenschot, Johan Cornelisse de Jongh x
Willemina Molenschot (s'Hage)

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 068r

Soort akte: transport

Datum: 21-10-1741

1e Comparant: Cornelis Buijs en Adriaan Schoutten, armmeesters

2e Comparant: Geerart van Malsem

Goederen: een huijsje of dijkkaveling op den lootdijk, gekomen
van Anneke Segers Zeijlmans

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: huijsje
Willem van Dongen

Zuid: huijsje
Dingeman van Malsem

Bijz: f 40 gereet, de rest op 28-3-1742

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 068v

Soort akte: transport

Datum: 14-11-1741

1e Comparant: Gijsbert van Malsem

2e Comparant: Huijbert de Ruijter

Goederen: een nhuijsje en dijkkaveling, op den dijk teijnde den
Breede Plek

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Breede Plek

Belend
Oost: Geerit Dolk

West: Jan van
Lint

Noord: Geerit Dolk

Zuid: t huijse
Willem van Dongen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 069r

Soort akte: transport

Datum: 5-12-1741

1e Comparant: Jan Janse Pols

2e Comparant: Jan Peeters de Jong

Goederen: 1/12 in een ½ acker zaijlant, bijster en gronden,
gemeen met cooper, Grietje Geeritse Otgens en Jan Nobel

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cuijpers Leij

Belend
Oost: Thomas de Bont

West: Adriaan en
Johanna Verschuren

Noord: water sloot

Zuid: Cuijpers
Leij

Bijz: Jan woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 069v

Soort akte: transport

Datum: 7-12-1741

1e Comparant: Jan Janse Pols

2e Comparant: Jan Adriaanse Verschuren

Goederen: een huijs met noordense helft van ereff, hof tot acker
en ½ acker tot oosten huijs, zoals sluijtappels gedeeld op 9-1-1703

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Aart de Bont

West: acker erfg wed Coenraat Baes

Noord: Adriaantje
Janse Cloot ea met haar dwarsackers

Zuid: wed Arien
Cluijters

Bijz: Jan woont te Loon.

Wederhelft is van kinderen Meerten
Lammerden Reckers

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 070r

Soort akte: transport

Datum: 7-12-1741

1e Comparant: Jan Adriaanse Verschuren x Johanna Reckers

2e Comparant: Jan Janse Pols

Goederen: de zuijdense helft van een binnendel, groot 2 hont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel

West: Vroukens vaart

Noord: Arien Reckers
met de wederhelft

Zuid: Thomas de
Bont

Bijz: Jan Janse woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 070v

Soort akte: willeceur

Datum: 8-12-1741

1e Comparant: Jan Janse Pols

2e Comparant: Jan Wouterse Zeijlmans

Goederen: wilceur met als onderpant ½ binnendel gemeen met
voornoemde Jan Zeijlmans aan Vroukens vaart

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaart

West: de
blocxkens van Jan Jesper en Maeijken Voegers

Noord: Thomas de
Bont

Zuid: Jan Jesper
en Maeijken Voegers

Bijz: Jan Janse woont te Loon.

Jan Wouterse verclaart dat de wilceur op
6-1-1746 geheel is voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 071r

Soort akte: transport

Datum: 8-12-1741

1e Comparant: Pieter Cetelaar, schoolmeester

2e Comparant: Helger Cock

Goederen: 1/3 part in een acker zaijlant, gemeen met Thomas
Compeer en wed Adriaan Coninx

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Breede Pleck

Belend
Oost: Thomas de Bont

West: wed Thomas Buijs cum suis

Noord: bijster
Jasper van Selm

Zuid: Breede
Pleck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 071v

Soort akte: transport

Datum: 13-12-1741

1e Comparant: Heijltje Bogers wed Cornelis Aarden Schoenmakers

2e Comparant: Jan Jans van Tichel

Goederen: een huijs, hoff, erve en boomgaart

Prijs: ƒ 800

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk de Graaff

West: Peeter
vanden Berg en Jan Peeterse Zeijlmans

Noord: sloot erf en
del wed Jan Hendrix Schoenmaker

Zuid: Her straat
en huijsje Cornelis Ribbers

Bijz: Heiltje is ontrent 80 jaren (zij is in 1667 te Dongen
gedoopt). Zij wordt geassisteert door Adriaan Lijten, haar schoonzoon.

Er wordt betaald met custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 072r

Soort akte: custingbrief

Datum: 13-12-1741

1e Comparant: Jan Jans van Tichel

2e Comparant: Heijltje Bogers wed Cornelis Aarden Schoenmakers

Goederen: een custingbrief met als onderpant het zojuist
gekochte huijs etc

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 14-12 1743 verklaren: Aart, Maria wed Hendrik
Louwen en Adriaan Lijten x Elisabeth Schoenmakers. Kinderen van Heijltje Bogers
en Cornelis Aarden Schoenmakers dat de custingbrief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 072v

Soort akte: transport

Datum: 15-12-1741

1e Comparant: Anna Zeijlmans wed Adriaan Smeur

2e Comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendrikse Schoenmakers

Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, inden polder, in 6 geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Jan Cornelis de Bont

West: Grietje
Geerden Otgens

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Anna Zeijlmans woont tot Raamsdonk.

De zoon van Anna Schoenmakers geeft
toestemming

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 073r

Soort akte: procuratie

Datum: 30-12-1741

1e Comparant: Hendrik vanden Hoek, scheepstimmerman

2e Comparant: Hendrik Janse Struijk, outschepen Oosterhout

Goederen: Hendrik Struijk wordt gemachtigd enig land te
Oosterhout te verkopen.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 073v

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1742

1e Comparant: Cornelis Buijs en Adriaan Schouten, armmeesters

2e Comparant: Cornelis Dingeman Snellens

Goederen: een huijs, hoff en ackerlant, gekomen van Jenneken
Snijders

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Aart Peeterse de Bont

West:

Noord: Peeter Boer

Zuid: Peeter
Person

Bijz: Gereet f 130, de rest via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 074r

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1742

1e Comparant: Cornelis Dingeman Snellens

2e Comparant: Cornelis Buijs en Adriaan Schouten, armmeesters

Goederen: custingbrief met als onderpant het zojuist gekocht
huijs etc.

Prijs: ƒ 420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Bogers en Lammert van Dongen staan borg.

Ptr C Camp en A.W. Schouten verklaren
dat de custingbrief op 10-1-1801 geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 074v

Soort akte: transport

Datum: 13-1-1742

1e Comparant: Geertruij Vaderen wed Jan Jochemse de Bruijn

2e Comparant: Peeter Cnaap, schepen Raamsdonk

Goederen: 1 en 1/6 geert hooij en weijlant, inden polder, in 7
geerden, gemeen met Jan Jochems Zeijlmans cum suis

Prijs: ƒ 696

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaan Jochemse Langerwerff cum suis

West: Wouter van
Steenhoven cum suis

Noord: Schips diep

Zuid: Cae sloot
of Hendrik Luijten Ambacht

Bijz: Geertruij woont te Raamsdonk.

Het gaat hierbij om de aanwas die op
14-11-1736 aan Jan Jochemse Zeijlmans is verkocht.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 075r

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1742

1e Comparant: Adr Zeijlmans, dijkgraaf en Thom de Bont poldermst

2e Comparant: Norbertus van Tichel

Goederen: een parceel hooij en weijlant, inden polder, breet 6
geerden, gekomen van den schout van HLA

Prijs: ƒ 1082

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Schips diep

Belend
Oost: Jacobus Jochemse Timmermans

West: Jacob
Boeser en Adriaan Schoutten

Noord: Schaij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Schips
diep

Bijz: Norbertus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 075v

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1742

1e Comparant: Adr Zeijlmans, dijkgraaf en Thom de Bont poldermst

2e Comparant: Johannes Coninx, schepen Raamsdonk

Goederen: een parceel hooij en weijlant, inden polder, breet 6
geerden, gekomen van Jacob Adriaanse Boeser en Adriaan Schouten

Prijs: ƒ 1080

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Schips diep

Belend
Oost: Norbertus van Tichel

West: Bastiaan
Vassen

Noord: Schaij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Schips
diep

Bijz: Johannes woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 076r

Soort akte: transport

Datum: 20-2-1742

1e Comparant: Leendert Person wed Huijbertje Lammerde Reckers

2e Comparant: Anthonij Snijders

Goederen: ½ acker zaijlant, groot 1½ hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: wed
Cornelis van Dongen en Marcelis Ariens Coninx

Noord: gemeene steeg
of acker wed Teunis Wouterse Biemans

Zuid: acker wed
Aart de Bont

Bijz: Cornelis en Marcelis bezitten de wederhelft

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 076v

Soort akte: transport

Datum: 22-2-1742

1e Comparant: Thomas Zeijlmans ea

2e Comparant: Joachimus Zeijlmans

Goederen: een binnendelleken, groot ontrent 3 hont, westen kant
Vroukens vaart

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaart

West: erve wed Wouter Biemans

Noord: wed Cornelis
Paans

Zuid: Thomas de
Bont

Bijz: Thomas Zeijlmans, Meeuwis Zeijlmans, Teunis Zeijlmans
en Maria Zeijlmans voor de ene helft en Adriaan Bommelaar voor 1/6 Bastiaen
Peeterse Boeser voor 1/6 en Anthonij Cluijtenaars voor 1/6

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 077r

Soort akte: transport

Datum: 22-2-1742

1e Comparant: Anthonij Cluijtenaars

2e Comparant: Reijnier Costers

Goederen: sijn portie in een bijsterke, gemeen met Adriaan
Bommelaar en Bastiaan Peeterse Boeser, om niet

Prijs: ƒ

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Huijbert Cuijl

West: Adriaan
vanden Hoek en Denis Vos

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonij woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 077v

Soort akte: transport

Datum: 9-4-1742

1e Comparant: Cornelis van Wagenberg

2e Comparant: Adriaan Cornelis Claveren

Goederen: 1/3 in een bijsterdel, groot geheel 6 hont, gemeen met
cooper en 2 jongste kinderen Freijs Lammerde Reckers

Prijs: ƒ 112

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: den armen

West: Meerten
Janse Dolk

Noord: Oude straat

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 078r

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1742

1e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Mels Peeters de Graaff

Goederen: een partje droogplaats en uijtgedolven moergront

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: onderteen vanden dijk

West: erve Peeter
van Dongen

Noord: Denis de Haan

Zuid: den cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 078v

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1742

1e Comparant: Adriaan Boeser, armmeester

2e Comparant: Aart vanden Heuvel

Goederen: een huijsje op den Lootdijk, waar wed Hendrik de
Ruijter is ovberleden, zoals het van Hendrik en de wed is geweest.

Prijs: ƒ 43

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Loot dijk

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Dirk de
Ruijter

Zuid: Berber de
Jong

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 079r

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1742

1e Comparant: Adriaan Boeser, armmeester

2e Comparant: Lammert van Dongen

Goederen: 1/7 part in den werf en buijtenlant vande stede van
Hendrik opt Hoek, zoals gekomen van Hendrik de Ruijter

Prijs: ƒ 2

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: t ackerlant

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: wed Jan de
Smit

Zuid: stede
Frans Cornelis Swart

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 079v

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1742

1e Comparant: Adriaan Boeser en Thomas Compeer, armmeester

2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

Goederen: een huijsje op de Loot dijk agter de ackers, waarin
Peeter Daniels Sneeu heeft gewoont, zoals Peeter het heeft beseten

Prijs: ƒ 14

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Loot dijk

Belend
Oost:

West:

Noord: Mels van
Gijsel

Zuid: t huijsje
van Jan Blok

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 080r

Soort akte: transport

Datum: 11-5-1742

1e Comparant: Adriaan van Gils not Oosterhout

2e Comparant: Huijbert Otterdijk

Goederen: ½ van een moergront, gemeen met Jan Peeters, Jan van
Ammelrooij, Arien Jan Rommen en Adr Oerlemans, geheten Hamelen Bosken

Prijs: ƒ 25

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert woont in Vrijhoeven Capel.

Verkoper is het stukje gront door
overlijden van zijn ouders aanbedeelt.

Er is een kopie in de vorm van een losse
akte

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 080v

Soort akte: visitatie

Datum: 7-6-1742

1e Comparant: Sebertus Perenboom, chirurgijn

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebertus heeft namens Johan Herman Halling, baljuw van
Zuijt Hollant het huijs van Hendrik Wamstekers bezocht. En daar het ldode
lichaam van zijn zoon Arnoldus, ontrent 3 jaar en 3 maanden, gevisiteert. Het
lichaam was gaaf.

Hendrik verklaart dat het kint
gisterenavont rond 7 uur in de sloot voor zijn huis was gevallen en er levend
is uitgehaald. Het kint is kort daarop toch overleden.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 081r

Soort akte: transport

Datum: 27-6-1742

1e Comparant: Adriaantje Cop wed Jacop Bouman ea

2e Comparant: Jochem Rutters

Goederen: een bijster weijlant, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Drie Coop

Belend
Oost: bijster genaamt Den Drie Coop

West: erve Jan
Adriaan Hulst

Noord: Adriaan
Heijblom

Zuid: wed Aart
van Dongen

Bijz: Adriaantje mede namens Pieter Cop, meesterschoenmaker
(Hage) en Adrianus Cop (Rotterdam).

Jochem woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 081v

Soort akte: transport

Datum: 17-6-1742

1e Comparant: Johannes Couwens ea

2e Comparant: Arien de Zeeu

Goederen: een parceeltje uijtgedolven moergront

Prijs: ƒ 240

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Hendrik Langermans

West: Vroukens
vaart

Noord: den cooper

Zuid: Hendrik
Langermans

Bijz: Johannes Couwens namens Martinus den Ouden, commis ten
comptoire vanden heer ontfanger vande gemeene middelen te Dordrecht x Anna van
Camen eerder wed Jan vander Camp. Jan was mede erffgenaam van grootmoeder
maternel Janneke van Hassel x Jan Sijmonse Cuijpers en namens Simon Janse
Cuijpers (Werkendam) en Coenraet Cuijpers en Catharina Janse Cuijpers.
Erfgenamen van Jan Simonse Cuijpers en Janneken van Hasselt

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 082r

Soort akte: transport

Datum: 17-7-1742

1e Comparant: Johannes Couwens ea

2e
Comparant: Cornelia
Coninck wed Jan Sterrenburg

Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: kinderen Johannis Cornelisse Schoenmkaers

West: wed Dirk
Melse van Driel

Noord: Schaij sloot,
Cae sloot

Zuid: Cae sloot
of Twaalftalve Hoeve

Bijz: Johannes Couwens namens Martinus den Ouden, commis ten
comptoire vanden heer ontfanger vande gemeene middelen te Dordrecht x Anna van
Camen eerder wed Jan vander Camp. Jan was mede erffgenaam van grootmoeder
maternel Janneke van Hassel x Jan Sijmonse Cuijpers en namens Simon Janse
Cuijpers (Werkendam) en Coenraet Cuijpers en Catharina Janse Cuijpers.
Erfgenamen van Jan Simonse Cuijpers en Janneken van Hasselt.

Cornelia woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 082v

Soort akte: transport

Datum: 30-7-1742

1e Comparant: Anna Clijvet, laatst wed Hendrik de Groot

2e Comparant: Huijbert Ottersdijk

Goederen: een drieske met een moervelt inden Endenest, groot
ontrent 4 hont

Prijs: ƒ 168

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Endenest

Belend
Oost: erfg Adriaan van Clootwijck

West: Dirk
Reijcken

Noord: Dirk Reijcken

Zuid: den weg

Bijz: Huijbert woont in Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 083r

Soort akte: visitatie

Datum: 30-7-1742

1e Comparant: Jan Schenkels, dienstknecht bij Jochem van Son

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan is geboren te Dongen.

Jan laat een snede onder het
linkerkaakbeen zien. Er is geen gevaar. De wond is toegebracht met een mes door
Frans de Vos, soldaat, gistermiddag rond 12.00 terwijl Frans zat te eten

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 083v

Soort akte: attestatie

Datum: 2-8-1742

1e Comparant: Dingentien de Zeeu ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingentien de Zeeu X Peeter Swart, Piternella Swart
voordochter van Peeter Swart, bijde ca 34 a 24 jaar out.

Zij verklaren dat op zondag den 24e
junij 1742 om ca 21.00 Frans de Vos hun huis binnen wilde dringen.

Tevens is Frans op zaterdag den 21e
julij rond 14.00 - 15.00 ook bij hun aan huijs geweest met eten en bier inde
hand en een mes. Hij heeft stoelen door het huijs gesmeten en er een
stukgeslagen.

Dingetien verklaart dat op den 28e in
aanwezigheid van Hendrik Swart, de voorzoon van haar man,17 jaar out, Frans
weer is langs geweest en gezegd heeft: daar moet er nog een op mijn schede voor
ik uijt Waspick wegga. Hij gaat toch deserteren naar den Fransman

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 084r

Soort akte: attestatie

Datum: 2-8-1742

1e Comparant: Theuntje van Raamsdonk, dienstmeijt

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Theuntje is in dienst bij Jan Cornelisse Schoenmakers
en is 20 a 21 jaar out.

Zij verklaart dat Frans de Vos op
2-7-1742 heeft getracht haar te onteeren en verkrachten. Theuntje is hierbij
gewond geraakt.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 085r

Soort akte: attestatie

Datum: 2-8-1742

1e Comparant: Huijbert Aartse van Broeckhoven, knegt

2e Comparant: Joh van Hassel, Jan Zeijlmans, Jasper van Selm

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert werkt bij Adriaan van Dongen, meestersmit.

Hij verklaart dat hij op den 21e junij
1742 is aangevallen door Frans de Vos. Met hulp van Laurens van Dongen kan
Huijbert ontsnappen. Frans de Vos liep daarna naar het huijs vande secretaris,
daarna naar het huijs vande wed Joost van Vugt en daarna naar het huijs van
Cornelis Cleijn tegenover de smitse.

Johannes verklaart dat hij een half uur
na het vorige voorval met zijn paard bij de smits is aangekomen. Frans de Vos
heeft toen weer een poging gedaan om Huijbert aan te vallen.

Jan en Jasper, brouwer, komen uijt hun
huijs om te kijken wat er gaande is en horen Frans schelden en hij gooit
werktuijg op straat en beschadigd de smitse..

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 086r

Soort akte: attestatie

Datum: 2-8-1742

1e Comparant: Coenraet Franck en Pieter Schut

2e Comparant: Peeter de Lapper, knegt bij den koorenmolen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Coenraet is gegasjeert wagtmeester.

Zij verklaren dat op den 24e junij 1742
Frans de Vos, soldaat onder het regiment vanden Collonel Gadelierre, bij
Coenraet in huijs is gekomen. Hij heeft hem buijten gezet waarna Frans veel
geraas en getier maakte. Hij heeft verscheijdenen malen met de degen op en door
de deur gestoken. Daarna heeft hij Peeter de Lapper aangevallen.

Peeter verklaart dat hij vanaf het huijs
van Wouter van Dusseldorp zijn zijn huijs lipe en door Frans de Vos werd
aangeroepen om mee te gaan drinken. Dat weigerde hij waarop Frans begon te
schelden en met een mes te steken. Peeter heeft zich met een reijf verdedigd en
is tot achter het huijs vanden roomschen pastoor gevlucht.

Wouter van Dusseldorp bevestigd het
geheel.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 087r

Soort akte: attestatie

Datum: 11-9-1742

1e Comparant: schout ende schepen

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: schout ende schepenen verklaaren dat Jacobus Bodt, in
sijn leven schoolmeester, twee vrouwen heeft gehad.

1e
Claaske Block. Bij haar een dochter
Cornelia getrout geweest met Simon Colthoff, schoolmeester tot Besoijen.

2e in 1710 getrout met Janneke Verstelt.
Kinderen: Fransois, Maria, 27 jaar en Susan, out 23 jaar.

Fransois Bodt is in 1730 met het schip
Hillegonda als matroos voor de kamer van Hoorn naar de oost is vertrokken en in
1733 op het schip de Winthont is overleden.

Cornelia en de twee zussen zijn
erfgenamen. Voor Susan wordt een voogd benoemt.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 087v

Soort akte: procuratie

Datum: 11-9-1742

1e Comparant: Maria Bodt

2e Comparant: Daniel Weijsma

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria geeft Daniel Weijsma toestemming om de erffenis
van haar overleden broer Fransois te Hoorn te regelen.

Fransois Bodt is in 1730 met het schip
Hillegonda als matroos voor de kamer van Hoorn naar de oost is vertrokken en in
1733 op het schip de Winthont is overleden.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 088r

Soort akte: transport

Datum: 4-10-1742

1e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout

2e Comparant: Lammert van Dongen

Goederen: 1/7 part in een acker, huijs, werff en moervelden, in
genaamt De stede van Hendrik Opt Hoek, gem met wed Jan Smeur en cooper

Prijs: ƒ 36

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: De stede van Hendrik Opt Hoek

Belend
Oost: acker kinderen Arien van pas

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: wed Jan de
Smit en de secretaris

Zuid: de steeg
gekomen van Steven Corn Swart

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 088v

Soort akte: borgbrief

Datum: 10-11-1742

1e Comparant: schout en schepenen

2e Comparant: Cristiaan Antonisse Reckers

Goederen: borgbrief tbv C A Reckers

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cristiaan gaat trouwen met Anna Maria Feijens inde
Ouden Bos. Hij wil daar gaan wonen maar heeft een borg nodig voor hem zelf en
de helft van de kinderen die hij in het huwelijk verwekt.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 089r

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1742

1e Comparant: Johannes Couwens ea

2e Comparant: Adriaan Jansen de Jong

Goederen: een parceel moergront, groot ontrent 330 roeden
hollants, gelegen inde bijsters

Prijs: ƒ 296

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: putten van Adriaan Zeijlmans, schout

West: Adriaan
Swart

Noord: Dirk Reijcken

Zuid: erfg van
Waalwijken

Bijz: Johannes Couwens namens Martinus den Ouden, commis ten
comptoire vanden heer ontfanger vande gemeene middelen te Dordrecht x Anna van
Camen eerder wed Jan vander Camp. Jan was mede erffgenaam van grootmoeder
maternel Janneke van Hassel x Jan Sijmonse Cuijpers en namens Simon Janse
Cuijpers (Werkendam) en Coenraet Cuijpers en Catharina Janse Cuijpers.
Erfgenamen van Jan Simonse Cuijpers en Janneken van Hasselt.

Adriaan woont tot Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 089v

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1742

1e Comparant: Johannes Couwens ea

2e Comparant: Huijbert Ottersdijk

Goederen: een parceeltje moergront, groot ontrent 9 roeden
brabants

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouiter Vermeulen

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannes Couwens namens Martinus den Ouden, commis ten
comptoire vanden heer ontfanger vande gemeene middelen te Dordrecht x Anna van
Camen eerder wed Jan vander Camp. Jan was mede erffgenaam van grootmoeder
maternel Janneke van Hassel x Jan Sijmonse Cuijpers en namens Simon Janse
Cuijpers (Werkendam) en Coenraet Cuijpers en Catharina Janse Cuijpers.
Erfgenamen van Jan Simonse Cuijpers en Janneken van Hasselt.

Huijbert woont in Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 090r

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1742

1e Comparant: Johannes Couwens ea

2e Comparant: Cornelis van Wintraat, schoolmeester Sgravenmoer

Goederen: een parcel moergront, groot ontrent 3 hont, gemeen met
Arien Coppelaer, Laureijs Canters, wed en erfg Aart Aartse Hulst

Prijs: ƒ 215

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannes Couwens namens Martinus den Ouden, commis ten
comptoire vanden heer ontfanger vande gemeene middelen te Dordrecht x Anna van
Camen eerder wed Jan vander Camp. Jan was mede erffgenaam van grootmoeder
maternel Janneke van Hassel x Jan Sijmonse Cuijpers en namens Simon Janse
Cuijpers (Werkendam) en Coenraet Cuijpers en Catharina Janse Cuijpers.
Erfgenamen van Jan Simonse Cuijpers en Janneken van Hasselt.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 090v

Soort akte: transport

Datum: 20-11-1742

1e Comparant: Laurens Boom X Dingena van Scheijndel

2e Comparant: Adriaan Peeterse van Gijsel

Goederen: een parceel ackerlant, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 540

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Aart de Bont

West: Vroukens
vaartse grippel of erve Denis de Haan

Noord: Huijbert
Reckers

Zuid: Joachimus
Zeijlmans

Bijz: Laurens woont tot Besoijen.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 091r

Soort akte: transport

Datum: 15-12-1742

1e Comparant: Dingena Bommelaar wed Cornelis Buijs

2e Comparant: Jacob Jans vander Cae

Goederen: een parceel hooij ende weijlant, groot 1 geert, in 6
geerden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Adrian Fransen Camp

West: wed Arnoldus van Son

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 091v

Soort akte: transport

Datum: 15-12-1742

1e
Comparant: Willem Swart ea

2e Comparant: Adriaan Cuijsten

Goederen: een parceeltje moergront, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hen Vaartmans, wed Corn Boeser en Maria Sagt

West: wed Corn
Boeser en Maria Sagt tot aan den dijk

Noord: stede Hendrik
Opt Hoek

Zuid: wed Hendrik de Jong

Bijz: Willem Swart, Adriaan Swart, Cornelis Sagt x Maijken
Swart, Dingena Swart wed Huijbert Vos en Hendrik Cornelis Swart en Denis de
Haan als voogden van de kinderen van zaliger Peeter Swart x Adriaantje Bosser.
Kinderen Huijbert Swart en Dingena de Haan.

Adriaan woont in Vrijhoeve Capel.

Belending westwaerts is een heel
verhaal.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 092r

Soort akte: transport

Datum: 19-12-1742

1e Comparant: Arien Jochemse Coninx

2e Comparant: Jan Wouterse Zeijlmans

Goederen: een parceel ackerlant, inde stede van Hendrik Opt
Hoek, groot 400 roeden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Arien van Pas

West: erve
Lammert van Dongen

Noord: wed Jan Smeur
cum suis

Zuid: stede Cornelis Stevense Swart

Bijz: Arien woont te Sgravenmoer. Er wordt verwezen naar
transport van 26-3-1677

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 092v

Soort akte: transport

Datum: 19-12-1742

1e Comparant: Adriaan Huijbertsen Swart

2e Comparant: Dirck Thomasse Reijcken

Goederen: 1/3 van de hele breette vande stede van Cornelis
Stevense Swart, op de zuijdense kant, lang 64 roeden, noord Willem Swart

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Stede Hendrik
Opt Hoek

Zuid: Dirk
Reijcken

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 092v-2

Soort akte: transport

Datum: 19-12-1742

1e Comparant: Adriaan Huijbertsen Swart

2e Comparant: Dirck Thomasse Reijcken

Goederen: 2e de zuijdense helft van een hoff, binnendijxk,
gemeen met Willem Swart en 2/3 vande hoff ten westen vande dijk

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 093r

Soort akte: visitatie

Datum: 21-12-1742

1e Comparant: Sebertus Perenboom, chirurgijn

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Eijndenest

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebertus is naar het huijs van Cornelis Arien de Zeeuw
en aldaar gevisiteert het doode lichaam van zijn zoon Arien, out ontrent 5
jaar. Er zijn geen verwondingen te zien. Cornelis verklaart dat Arien
verdronken is in de Eijndenest, gistermiddag ontrent 15.00

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 093v

Soort akte: transport

Datum: 22-12-1742

1e Comparant: Jan Cornelis de Jong, hooijschipper

2e
Comparant: Johan Lips

Goederen: een buijtendelle, genaamt De Hoek Del

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: De Hoek Del

Belend
Oost: Buijten vaart

West: sloot
tussen dese del en del Arnoldus van Son

Noord: Willem
Nieuwenhuijsen

Zuid: Geerit
Vermeijs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 094r

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1742

1e Comparant: Peeter Jansen van Dun

2e Comparant: Peeter Janse Verschuren

Goederen: 1/10 van een acker zaijlant met veldeken daer teijnde,
gemeen met Laurens van Dongen cum suis

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bastiaen Vassen

West: Peeter
vanden Berg

Noord: Her straat

Zuid: dwarsvelden
van Michiel van IJersel

Bijz: Peeter woont te Hersel onder Antwerpen

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 094v

Soort akte: transport

Datum: 3-1-1743

1e Comparant: Catholijn Verdaas wed Jan Jansen Leijten

2e Comparant: Huijbert Janse de Bont

Goederen: een ½ huijs, hoff, erve en delle. Cooper heeft
wederhelft, haar aangekomen door overl Adriaan de Jong en Corn Matthi Otgens

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Damis Cornelisse Schoenmakers cum suis

West: Adriaan
Molenschot

Noord: Cae of Groot
Waspick

Zuid: Her straat
en huijske za Claas Hoevenaar

Bijz: Zie ook delinge van 9-1-1727.

Betaalt via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 095r

Soort akte: custingbrief

Datum: 3-1-1743

1e Comparant: Huijbert Janse de Bont

2e Comparant: Catholijn Verdaas wed Jan Jansen Leijten

Goederen: custing brief met als onderpant huijs etc zoals inde
vorige akte gekocht.

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Catholijn Verdaas wed Jan Jansen Leijten verklaart op
10-12-1746 dat de brief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 095v

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1743

1e Comparant: Dingena Swart wed Huijbert Vos

2e
Comparant: Thomas Compeer

Goederen: ¼ buijtendelle, gemeen met cooper en Cornelis Swart

Prijs: ƒ 82

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Geerit Dolck

West: Joost
Verschuren

Noord: Oude straat of Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 096r

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1743

1e Comparant: Willem Swart

2e Comparant: Cornelis Sagt

Goederen: westense helft van eena cker, gelegen over de Lege
weg, groot ontrent 4 hont, met den dijk

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Lege weg, de Leije

Belend
Oost: cooper met wederhelft

West: erfg Anna Waalwijk

Noord: Dirl Reijken

Zuid: de Leije

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 096v

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1743

1e Comparant: Jan Ariens Nobel

2e Comparant: Jan Buijs

Goederen: een binnenvelde of bijsterke

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mattijs Schoenmakers

West: wed Adriaan
Blankers

Noord: onderteen
vanden dijk

Zuid: watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 097r

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1743

1e Comparant: Jan Ariens Nobel

2e Comparant: Jan Buijs

Goederen: de helft van een acker en bijster met veldeken over
den dijk, wederhelft is van Grietje Geeritsen Otgens en Jan Ptr de Jong

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cuijpers Leije

Belend
Oost: Thomas de Bont

West: wed Adriaan
Blankers en wed Lammert Zeijlmans cs

Noord: watergang

Zuid: Cuijpers
Leije

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 097v

Soort akte: visitatie

Datum: 21-1-1743

1e Comparant: Sebertus Peerenboom, chirurgijn

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sebertus heeft het doode lichaam van Reijnier Kosters
gevisiteert. Het lichaam is gisteren, tussen 11 en 12 uur, gevonden op den
westenkant van Vroukensvaart. Het lichaam is nog gaaf, er waren geen tekenen
van geweld.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 098r

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1743

1e Comparant: Peeter Pols

2e Comparant: Peeter Person

Goederen: ½ huijs, hoff, erve en ackerlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of Sgrevekduijn Capel

West: Vroukens
vaert

Noord: wed Cornelis
Aert de Weert

Zuid: Jan Jesper
en Maijken Voegers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 098v

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1743

1e Comparant: Dingena Bommelaer wed Cornelis Buijs

2e Comparant: Jan Jacobs Schoutten

Goederen: 1 en 1/8 geert hooij en weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met Jan Jochems Timmermans

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Adriaan vanden Bos

West: Marijnis
Elemans cum suis

Noord: Schaij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 099r

Soort akte: transport

Datum: 4-3-1742

1e Comparant: Michiel Molenschot, brouwer Sgravenmoer

2e Comparant: Jan Cornelisse Vermeijs

Goederen: ½ acker zaijlant, gemeen met Adriaan vanden Bos vanwie
de wederhelft is

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Maria Blankers wed Corn Hendriks Schoenmakers

West: den cooper

Noord: erve wed
Adriaan Vermeijs

Zuid: veldeken
wed Adriaan Vermeijs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 099v

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1743

1e Comparant: Jacob Adriaanse Boeser

2e Comparant: Adriaan vanden Bos

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in ses
geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 1775

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Johannis Vermeulen

West: wed Dirk Dolk cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jacob woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 100r

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1743

1e Comparant: Niclaas van Erck

2e Comparant: Johannis Coninx

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, in 12 geerden, inden
polder, gemeen met Jacob Boeser, die de wederhelft heeft gekocht

Prijs: ƒ 4500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: Peeter Jochemse Zeijlmans ea

West: Adriaan
Hoevenaar

Noord: Schaij sloot

Zuid: sloot land
en stede Peeter Jochemse Zeijlmans

Bijz: Niclaas woont te Gouda en Johannis te Hendrik Luijten
Ambacht

Peeter Jochemse Zeijlmans en Bartel Timmermans
binnendijx en Peeter Coninx en de overdiepse polder buijtendijx.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 100v

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1743

1e Comparant: Niclaas van Erck

2e Comparant: Jacob Adriaanse Boeser

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, in 12 geerden, inden
polder, gemeen met Johannis Coninx, die de wederhelft heeft gekocht

Prijs: ƒ 4500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: Peeter Jochemse Zeijlmans ea

West: Adriaan
Hoevenaar en overdiepse polder

Noord: Schaij sloot

Zuid: sloot land
en stede Peeter Jochemse Zeijlmans

Bijz: Niclaas woont te Gouda en Jacob te Hendrik Luijten
Ambacht

Peeter Jochemse Zeijlmans en Bartel
Timmermans binnendijx en Peeter Coninx buijtendijx.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 101r

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1743

1e Comparant: Hendrik de Rooij, schout Sprang

2e
Comparant: Jan Quirijns

Goederen: de helft van 2½ mergen hoijlant, beemstgronden en
moergronden, ontrent Schoutten Leij

Prijs: ƒ 630

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schoutten Leij, Eijnde nest, Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: Eijnde nest

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 101v

Soort akte: transport

Datum: 23-3-1743

1e Comparant: Gerrit Costers ea

2e Comparant: Pieter Cetelaar, schoolmeester

Goederen: huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Marcelis Zeijlmans

West: Wilbert
Zeijlmans

Noord: den dijk

Zuid: sloot
huijs en del Marcelis Zeijlmans

Bijz: Gerrit Costers, Benjamin Kosters (Dongen), Johanna
Costers (Rotterdam), Adriaan Costers, Adriaan Janse de Jong x Maria Costers.
Kinderen Reijnier Costers.

Er wordt gereet betaalt f 550. De rest
via overname hypotheek brief tbv de Armen.

De hypotheek brief is op 15-5-1743
geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 102r

Soort akte: transport

Datum: 1-4-1743

1e
Comparant: Jan Corstiaens
Reckers

2e Comparant: Marcelis Zeijlmans

Goederen: een ackerke zaijlant, groot ontrent ¾ hont

Prijs: ƒ 141

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Aart de Bont

West: Vroukensvaartse
Grippel

Noord: den cooper

Zuid: Adriaan
van Gijsel

Bijz: Medecomparant is Heijltje Janse Snijders, moeder van
Jan, zij gaat akkoord

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 102v

Soort akte: transport

Datum: 27-4-1743

1e Comparant: Willem van Ee en Adriaan van Ee

2e Comparant: Jan Peeterse Timmermans

Goederen: een blocxken uijtgedolven moerlant, groot 1½ hont

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de dellen

West: den cooper

Noord: kinderen
Arien van Pas

Zuid: kinderen
Peeter Melsen Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 103r

Soort akte: transport

Datum: 1-5-1743

1e Comparant: Geerit Costers en Adriaan Janse de Jong

2e Comparant: Bartholomeus de Bont

Goederen: een acker zaijlant

Prijs: ƒ 510

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaartse grippel

West: Swarten stede

Noord: kinderen
Arien van Pas

Zuid: Arien de
Zeeuw

Bijz: Geerit woont te Sgravenmoer en Adriaan te Loon en
Bartholomeus te Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 103v

Soort akte: transport

Datum: 1-5-1743

1e Comparant: Jenneke Tuwaarts ea

2e Comparant: Willem Swart

Goederen: 1/3 in de stede van Cornelis Stevense Swart (zie
deijling 31-1-1671)

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Bartel de Bont

West: erf van den
cooper tot den dijk

Noord: Jan Wouterse
Zeijlmans cum suis

Zuid: Dirk
Rijken en de wed Cornelis Boeser

Bijz: Jenneke Tuwaarts en Anthonij van den Santheuvel x
Cornelia Molenschot (Geertruijdenberg)

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 104r

Soort akte: transport

Datum: 1-5-1743

1e Comparant: Willem Swart

2e Comparant: Denis Peeterse de Haan

Goederen: 1/3 in de stede van Cornelis Stevens Swart (zie
deijling 31-1-1671)

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Bartel de Bont

West: erf van den
cooper

Noord: Jan Wouterse
Zeijlmans cum suis

Zuid: Dirk
Reijken en de wed Cornelis Boeser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 104v

Soort akte: transport

Datum: 25-5-1743

1e Comparant: Pieter Cetalaar, schoolmeester

2e Comparant: Jochem Aartse de Bont

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Marcelis Zeijlmans

West: Wilbert
Zeijlmans

Noord: den dijk

Zuid: sloot
tussen huijs en del Marcelis Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 105r

Soort akte: attestatie

Datum: 12-6-1743

1e Comparant: Frans Bogers

2e Comparant: Lijsbeth Leijten wed Jan van Uijen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans is ca 64 jaar.

Frans verklaart, ter requisitie van Jan
Janse de Bont, dat hij 47 jaar geleden als knecht heeft gewoont bij wijlen
Huijbert Pauwelse Zeijlmans. Hij heeft toen en eintje sloot gegraven tussen de halve
acker van Huijbert en den acker die destijds van Cornelis Aartse Schoenmakers,
vader vande huijsvrouw van Adriaan Leijten. Huijbert vond toen dat hij de hele
sloot bezat. Cornelis heeft nooit iets gedan wat het tegendeel bewees.

Lijsbeth is ca 65 jaar.

Zij verklaart 43 jaar geleden aan de
noordzijde van de acker van Huijbert (ander helft van Adriaan Leijten) woonde.

Zij bevestigt het verhaal van Frans

Derde comparant: Maria van Uijen
(dochter van Lijsbeth) X Gijsbert van Dijck, out ca 43 jaar, bevestigt de
zienswijze van Frans.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 106r

Soort akte: transport

Datum: 17-6-1743

1e Comparant: Jan Janse de Bont

2e Comparant: Adriaan Leijten

Goederen: een halven acker

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: den cooper

Noord: erve wed Jan
van Uen

Zuid: veldekens
vande cooper

Bijz: Koopsom wordt op 1-11-1743 betaald

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 106v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 26-6-1743

1e Comparant: Joannis Vassen de Hoog, schipper

2e Comparant: Cornelis Vassen, soon

Goederen: een farij schip met toebehooren zoals het in de
Kerkvaart ligt

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: gereet f 400 en de rest in vier termiinen van resp f
600, 200, 200 en 200.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 107r

Soort akte: transport

Datum: 29-6-1743

1e Comparant: Hendrik Langermans ea

2e Comparant: Cornelis Ariens de Zeeuw

Goederen: een huijs, schuur, hoff, erve en acker, groot ontrent
4 a 5 hont,

Prijs: ƒ 670

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Vroukensvaartse Grippel

Belend
Oost: erve Adriaan Boeser

West: Vroukensvaartse
Grippel

Noord: wed Huijbert
Schep

Zuid: Arien de
Zeeuw

Bijz: Hendrik Langermans voor de helft en Hendrik
Langermans, Cornelis Adriaan Paap, Engel Adriaans Paap, Peter Bogers als voogd
van 4 kinderen van Hendrik Adriaan Paap verwekt bij Piternel Bogers, Peeter
Huijberde Cuijl namens de uijtlandige Jasper en Aart Adriaense Paap. Kinderen
van Adriaan Peeterse Paap, zoon van Peeter Adriaan Paap ? , en Anna Cespers
eerder huijsvrouw van Hendrik Langersmans en wed van Adriaan Peeterse Paap,
tesamen voor de andere helft.

Het huijs is aangekomen van Maria
Stevens Swart wed Gelden Willems Paans.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 107v

Soort akte: transport

Datum: 29-6-1743

1e Comparant: Hendrik Langermans ea

2e Comparant: Dirk Reijken

Goederen: een acker zaijlant, gelegen over de Leije, groot
ontrent 2½ hont, met een binnevelt daaraan

Prijs: ƒ 237

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Endenest

Belend
Oost: den gemeenen weg inden Endenest

West: den dijk

Noord: den Armen

Zuid: cooper

Bijz: Hendrik Langermans voor de helft en Hendrik Langermans,
Cornelis Adriaan Paap, Engel Adriaans Paap, Peter Bogers als voogd van 4
kinderen van Hendrik Adriaan Paap verwekt bij Piternel Bogers, Peeter Huijberde
Cuijl namens de uijtlandige Jasper en Aart Adriaense Paap. Erfgenamen van Anna
Cespers eerder huijsvrouw van Hendrik Langersmans en wed van Adriaan Peeterse
Paap, tesamen voor de andere helft.

Hendrik Langermans krijgt het geld. Hij
verklaart op 19-6-1752 dat de som voldaan is

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 108r

Soort akte: transport

Datum: 29-6-1743

1e Comparant: Hendrik Langermans ea

2e Comparant: Arien de Zeeuw

Goederen: een dries en moergront, inden Eijndenest, putten en
cuijlen inbegrepen

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Eijndenest

Belend
Oost: Bastiaan Fransen Boeser

West: Vaart kant of rijwegt

Noord: den cooper

Zuid: waterloop

Bijz: Hendrik Langermans voor de helft en Hendrik
Langermans, Cornelis Adriaan Paap, Engel Adriaans Paap, Peter Bogers als voogd
van 4 kinderen van Hendrik Adriaan Paap verwekt bij Piternel Bogers, Peeter
Huijberde Cuijl namens de uijtlandige Jasper en Aart Adriaense Paap. Erfgenamen
van Anna Cespers eerder huijsvrouw van Hendrik Langersmans en wed van Adriaan
Peeterse Paap, tesamen voor de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 108v

Soort akte: transport

Datum: 29-6-1743

1e Comparant: Hendrik Langermans ea

2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

Goederen: een dries en moergront, putten en cuijlen inbegrepen,
inden Eijndenest

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Eijndenest

Belend
Oost: Bastiaan Fransen Boeser

West: de Vaart
kant

Noord: waterloop

Zuid: Peeter van
Gijsel cum suis

Bijz: Hendrik Langermans voor de helft en Hendrik
Langermans, Cornelis Adriaan Paap, Engel Adriaans Paap, Peter Bogers als voogd
van 4 kinderen van Hendrik Adriaan Paap verwekt bij Piternel Bogers, Peeter
Huijberde Cuijl namens de uijtlandige Jasper en Aart Adriaense Paap. Erfgenamen
van Anna Cespers eerder huijsvrouw van Hendrik Langersmans en wed van Adriaan
Peeterse Paap, tesamen voor de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 109r

Soort akte: visitatie

Datum: 1-7-1743

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: Verder geen tekst

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 109v

Soort akte: transport

Datum: 8-7-1743

1e Comparant: Hendrik Vermeijs ea

2e Comparant: Barent van Waspik

Goederen: een dries

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Maria Buijs

West: Adriaan ?? Gerrit Dolk cum suis

Noord: dwarssloot of
hof Wouter Vermeijs

Zuid: erve wed
Wouter Biemans

Bijz: Hendrik Vermeijs, Wouter Vermeijs en zijn vijf
kinderen, Maria Vermeijs wed Pieter Verbuijs met zoon Jochem Verbuijs, Leendert
van den Berg wednr Truijke Vermeijs die en dochter was van Teunis Vermeijs en
zijn vier kinderen, Leendert vanden Berg als voogt van Corstiaan Vermeijs die
een zoon was van Jan Vermeijs, Jan Langermans en Arie Langermans en Dirk
Langermans, kinderen Janneken Vermeijs, Maria Vermeijs x Geerit van der Veen,
dochter van Adriaentje Vermeijs. Kinderen en kintkinderen van Jochem Teunis
Vermeijs en Maria Snijders.

Op 30-9-1743 verklaart Geerit vander
Veen akkoord te gaan met de verkoop en voldaan te zijn van zijn contingent.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 110v

Soort akte: willeceur

Datum: 26-10-1743

1e
Comparant: Anna Compeer
wed Adriaan Conincx

2e Comparant: Jan Janse de Bont

Goederen: wilceur met als onderpant een halve binnendel, inden
polder, gemeen met haar kinderen

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Dirk Leijten

West: Jan Peeters
de Jong

Noord: de Cae

Zuid: Her straat

Bijz: Jan verklaart op 26-5-1750 dat de wilceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 111r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-10-1743

1e Comparant: Elisabeth Snijders wed Peeter de Zeeuw

2e Comparant: Jan Janse de Bont

Goederen: wilceur met als onderpant een binnendelle inden polder

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Jan Peeterse de Jong

West: Jan en
Heijltje Cornelisse de Jong

Noord: de Cae of
Groot Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Jan verklaart op 26-5-1750 dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 111v

Soort akte: attestatie

Datum: 8-11-1743

1e Comparant: Arien Marcelisse Coninx

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Arien is 66 jaar. Arien verclaart dat een acte voor
Adriaan Zeijlmans, schout, is voorgelezen.

De schouten van Waspik en Hendrik
Luijten Ambacht hebben in 1720 tbv Jan van Tichel den oude en Jan Cornelisse
Schippers (HLA) lossen een probleem met een sloot tussen beider erf op.

Ook de scheiding tussen het erf van
Willem Melis Otjens en Dingeman Aarde Schoenmakers wordt genoemd.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 112v

Soort akte: transport

Datum: 2-12-1743

1e Comparant: Peeter Michilesen Timmermans

2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met wed Dirk Dolk

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Adriaan vanden Bos

West: den Armen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 113r

Soort akte: transport

Datum: 13-12-1743

1e Comparant: Matthijs Hendriks Dolk ea

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: een bijster en acker

Prijs: ƒ 2100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Lange Ackers

Belend
Oost: Heijliger Cock en wed Joost van Vugt

West: wed Adriaan
Conincx en Laureijs van Dongen

Noord: Her straat

Zuid: de Lange
Ackers

Bijz: Matthijs Hendriks Dolk en Jan Hendriks Dolk
(Middelborg) en Peeter Hendriks Dolk. Kints kinderen van Anthonij Mattijsse
Conincx (Capel).

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 113v

Soort akte: transport

Datum: 23-12-1743

1e Comparant: Adriaan Boeser en Thomas Copmpeer, armmeesters

2e Comparant: Jan Verduijn x Janneke Corp

Goederen: een huijs, hoff en erve, gekomen van Arien Corp
zaliger

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaantje Cloot

West: Meerten
Biemans en Cornelis en Jan Corp

Noord: acker
Adriaantje Cloot

Zuid: Jan
Adriaans Verschuren

Bijz: Gereet f 12,50. De rest is op 14-5-1744 voldaan

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 114r

Soort akte: transport

Datum: 18-1-1744

1e Comparant: Jan Cornelis Jannen

2e Comparant: Hendrik Snoeren

Goederen: een bijsterke moervelt

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Oude Molenlije

Belend
Oost: bijsterke Dirk Dolk

West: Thomas
Paans

Noord: de Oude
Molenlije of bijster schout en secr Capel

Zuid: bijster
Peeter en Hendrik de Rooij

Bijz: Jan woont te Dongen, Hendrik te Loon

De koopsom is op 9-1-1745 geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 114v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 29-1-1744

1e Comparant: Peeter Joosten Swart

2e Comparant: Adriaan Peeters Berthouts

Goederen: een hengst schuijt met alle toebehooren

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Joosten Swart verklaart op 4-2-1748 dat Peeter
Jochems Berthouts als borge de f 400 heeft voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 115v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-2-1744

1e Comparant: Peeter Michilesen Timmermans

2e Comparant: Josephus Allart

Goederen: wilceur met als onderpant 2 en 1/3 geert hooij en
weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met Aarts Jan Otgens

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Johannis Vermeulen

West: secr
Hoevenaar en kinderen Joh Vermeulen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot
of Hendrik Luijten Ambacht

Bijz: Peeter woont te Raamsdonk en Josephus te
Geertruijdenberg.

Josephus Coenen verklaart, namens de
voogden van de minderjarige kinderen van Josephus Allart, op 23-7-1760 dat de
wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 116v

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1744

1e Comparant: Jan Huijberde Cuijl

2e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong

Goederen: ½ moeracker

Prijs: ƒ 275

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Bogers

West: Jan Nobel
met wederhelft en ½ veldeken

Noord: Huijbert
Tielemans en Huijbert ??

Zuid: Sgravenmoer
of de dwarsgeeren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 117r

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1744

1e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong

2e Comparant: Jan Huijberde Cuijl

Goederen: 1/3 acker zaijlant, gemeen met Jan Wouterse Zeijlmans,
met 1/3 part

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Engel Scheur

West: Jan Peeter
Timmermans met derde part

Noord: acker Peeter Jochems Berthouts

Zuid: dwarsacker
Aart de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 117v

Soort akte: transport

Datum: 23-3-1744

1e Comparant: Wouter de Bodt

2e Comparant: Wouter Janse van Dusseldorp

Goederen: een huijsje en dijkkaveling, op poldersdijk aan de
Kerkvaart, aangekomen volgens transport 9-9-1738 en waarin Wouter woonde.

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost:

West:

Noord: dijkkaveling Hendrik Wamstekers

Zuid: dijkkaveling
Adriaan van Dongen

Bijz: Wouter woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 118r

Soort akte: transport

Datum: 26-3-1744

1e Comparant: Matthijs Willemse Otgens

2e Comparant: Peeter Willemse Otgens

Goederen: een geert hooij ende wijlant, inden polder, in 8
geerden, in de westense 4 geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Jan Peeterse de Jong

West: Hermans
Zeijlkant van wed Huijb Lamb Schoenmakers

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Hermans Zeijlkant behoort ook de Polder toe.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 118v

Soort akte: transport

Datum: 16-4-1744

1e Comparant: Pieter van Waspik

2e Comparant: Pieter van Raamsdonk

Goederen: een binnendel, inden polder

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Hendrik Jans Schoenmakers

West: Laurens van
Dongen

Noord: de Cae

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 119r

Soort akte: transport

Datum: 16-4-1744

1e Comparant: Geertruij de Bont wed Jan Cornelis vanden Berg

2e Comparant: Pieter van Waspik

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: bijster
Peeter van Dongen

Noord: dorps
watergang

Zuid: Peeter van
Dongen

Bijz: Geertruij wordt geassisteert door Pieter vanden Berg

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 119v

Soort akte: transport

Datum: 18-4-1744

1e Comparant: Anna Fijneman wed Damis Corn Schoenmakers

2e Comparant: Cornelis Jansen Schoenmakers

Goederen: ¼ in een huijs, hoff, erve en delle, gemeen met haar
kinderen en cooper

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Aartse van Hasselt

West: Huijbert
Janse de Bont

Noord: de Cae of
Groot Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Anna mag in het huijs blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 120r

Soort akte: transport

Datum: 18-4-1744

1e Comparant: Anna Fijneman wed Damis Corn Schoenmakers

2e Comparant: Cornelis Jansen Schoenmakers

Goederen: ½ in een 1/3 part van een acker zaijlant, ander helft
is van de kinderen, gemeen met Geerit Vermeijs en haar kinderen

Prijs: ƒ 75

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: het Spoor, de Vosholen

Belend
Oost: Huijbert Conincx

West: wed Mattijs
de Bont

Noord: Her straat

Zuid: het Spoor
of de Vosholen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 120v

Soort akte: transport

Datum: 18-4-1744

1e Comparant: Anna Fijneman wed Damis Corn Schoenmakers

2e Comparant: Cornelis Jansen Schoenmakers

Goederen: ¼ acker zaijlant, ¼ is van de kinderen, de rest van
cooper, groot geheel ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 50

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Geerit Camp

West: Huijbert
Janse de Bont

Noord: moerackers of
rij weg

Zuid: moergronden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 121r

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1744

1e Comparant: Jan Jansen van Strien ea

2e Comparant: Barent van Waspik

Goederen: een parceel uijtgedolven moergront, groot ontrent 1¼
hont

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Thomas Buijs

West: Geerit Dolk cum suis

Noord: putten
Cornelis Peeter Boer cum suis

Zuid: dries
vanden cooper

Bijz: Jan Jansen van Strien x Anneke Geeritse Camp, Coenraat
Janse Cnock X Janneke Geeritse Camp,
Wouter Vermijs mede namens Geerit en Hendrik Camp, zonen Jan Geeritse Camp
(soldaten regiment Linteman, althans in Engelant).

Hendrik Jansen Camp verklaart, mede als
erfgenaam van zijn broer Geerit, akkoord te gaan en het geld ontfangen te
hebben, op 9-2-1745

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 121v

Soort akte: transport

Datum: 21-5-1744

1e Comparant: Johannis Vassen

2e Comparant: Arnoldus vander Stegen

Goederen: een acker zaijlant

Prijs: ƒ 485

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Grietje Geerits Otgens

West: Johan Lips

Noord: erve Peeter
Verschuuren

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 122r

Soort akte: transport

Datum: 21-5-1744

1e Comparant: Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters

2e Comparant: Adriaan Verschuren

Goederen: ½ acker zaijlant, groot geheel 6 hont, gemeen met wed
Lammert Zeijlmans

Prijs: ƒ 505

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: acker Aart de Bont

West: dwarsackers
vande stede Mels de Graaff

Noord: Lam Reckers,
Jan Adr Verschuren, Maarten Biemans

Zuid: Cornelis
Marcelisse Reckers

Bijz: Dingena woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 122v

Soort akte: transport

Datum: 21-5-1744

1e Comparant: Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters

2e Comparant: Johanna Verschuren wed Lammert Zeijlmans

Goederen: ½ acker zaijlant, gemeen met Adriaan Verschuren

Prijs: ƒ 505

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: acker Aart de Bont

West: dwarsackers
vande stede Mels de Graaff

Noord: Lam Reckers,
Jan Adr Verschuren, Maarten Biemans

Zuid: Cornelis
Marcelisse Reckers

Bijz: Dingena woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 123r

Soort akte: attestatie

Datum: 18-6-1744

1e Comparant: Adriaan Zeijlmans ea

2e Comparant: Pieter Jochemse Zeijlmans, schout en secr HLA

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan Zeijlmans, 56 jaar, Jan Jochemse Zeijlmans, 73
jaar, wonende in De Swaan, Meeuwis Vassen, 62 jaar, (Hendrik Luijten Ambacht).

Op de Limitscheijding Groot
Waspick-Raamsdonk is, inde

Cade gelegen, een sluis of verlaat
(bouwjaar 1704) in de sloot buijtendijcx. De sloot ligt tussen/op het land van
Hoevenaar oost en Johannis Vermeulen west.

De omheinig etc is kapot ien is reeds in
1707 al eens gerepareert.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 123v

Soort akte: transport

Datum: 15-7-1744

1e Comparant: Jan Janse vanden Hoeck

2e Comparant: Jan Ruijtenberg

Goederen: een huijs met twee schuurtjes of lootsen en een
sleephelling off schipstimmerwerff op den seijdijck

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost: Kerk vaart

West:

Noord: Dijkkaveling
wed Jan vanden Heuvel

Zuid: dijkkaveling
Pieter vanden Hoek

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 124r

Soort akte: transport

Datum: 27-7-1744

1e Comparant: Simon Sterrenburg ea

2e Comparant: Adriaan Koster

Goederen: een huijs, erve en hoff

Prijs: ƒ 230

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Dirk Rijken en Pieter van Dongen

West: onderteen
vanden dijk tegen dries Dirk Rijken

Noord: wed Hendrik
Vaartmans en Willem Swart

Zuid: Dirk
Rijken

Bijz: Simon Sterrenburg, 1/8 in de helft. Anthonij Vermeijs
x Huijbertje vanden Hoek, Anthonij van Riel x Elisabeth vanden Hoek, Dirk
Nederveen x Adriaentie vanden Hoek, Wouterken vanden Hoek. Kinderen van Anneken
Sterrenburg voor 1/8. Sijmon Sterrenburg namens Anthonij Ouwers, Anna Maria
Ouwers wed Hendrik van Breugel en de kinderen Arnoldus Ouwers, Kinderen
Cornelia Sterrenburg voor 1/8. Dirkxken Sterrenburg wed Huijbert Schep 1/8.
Adriaan Schep x Adriana Sterrenburg en Sijmon Sterrenburg en Adriaan Kosters
als voogden van Cornelis, Arnoldus, Johanna en Johannes Sterrenburg. Kinder van
Jan Sterrenburg voor 1/8. Teunis Zeijlmans x Maria Sterrenburg 1/8, Arnoldus
Sterrenburg en Sijmon en Adriaan Kosters als voogden van Jan, Adriana,
Catharina, Hendrik en Elisabeth Sterrenburg. Kinderen Joost Sterrenburg voor
1/8, Adriaentje Sterrenburg wed Willem van den Hoek voor 1/8.

Allen erfgenamen van Cathalijn
Sterrenburg, in haar leven x Claas de Groot.

Claas de Groot voor de wederhelft.

Gereet de helft en de rest in 1745.

Claas verklaart op 19-2-1745 dat Adriaan
Kosters hem de helft (f115) voldaan heeft.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 125r

Soort akte: visitaie

Datum: 26-8-1744

1e Comparant: Dirk Ariens Conincx

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sibertus Peerenbooms is Chirurgijn.

Dirk laat een wond aan het hoofd zien.
De wond is gisteren rond 2 a 3 uur toegebracht door Thomas Schep, dorpsbode,
(int of bij het land van Huijbert van Hasselt over t Schipsdiep) met een mes.
Er was een ruzie tussen Thomas en Arien Gijsbertse Conincx. Hierbij is Thomas
inde sloot gevallen. Toen Thomas zijn mes trok is Dirk tusenbeide gekomen met
de snee als gevolg.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 125v

Soort akte: willeceur

Datum: 15-9-1744

1e Comparant: Thomas Damis Schoenmakers

2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmkaers

Goederen: willeceur met als onderpant een parceel ackerlant,
groot 1 hont, gemeen met het weeskint van Gerrit Vermeijs

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: rij spoor, de Vosholen

Belend
Oost: Huijbert Coninx

West: wed Matthijs de Bont

Noord: Her straat

Zuid: rij spoor
of de Vosholen

Bijz: Hendrik verklaart op 29-11-1749 dat de willeceur
geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 126v

Soort akte: willeceur

Datum: 21-9-1744

1e Comparant: Dingeman van Malsem

2e Comparant: Hendrik vanden Hoek

Goederen: wilceur met als onderpant het noordense gedeelte van
een huijsje staande opden dijk achter de ackers no 205 ???

Prijs: ƒ 116

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Geerit van
Malsem

Zuid: Adriaen
Swart met de wederhelft

Bijz: Hendrik verklaart op 29-7-1764 dat de wilceur geheel
is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 127r

Soort akte: borgbrief

Datum: 5-10-1744

1e Comparant: Teunis Clasen Hoevenaar namens dochter Grietje

2e Comparant: Schout en schepenen

Goederen: Grietje wil naar de Hoge of Lage Swaluw en heeft een
borgbrief nodig,. Schout en schepenen geven de brief.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 127v

Soort akte: uitcoop

Datum: 5-10-1744

1e Comparant: Johanna van Rijswijk ea

2e Comparant: Pieter van Breemen

Goederen: Pieter koopt goederen: huijsje, inboel, erve hof en
een een parceeltje moergront en een part moer gemeen kinderen Ptr Swart

Prijs: ƒ 206

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johanna van Rijswijk x Pieter Verstegen namens haar
man (Middelburg), Pieternel Narbouts x Geerit Verstegen (Middelburg), Hendrik
van Diemen als voogd over Pieternel Verduijn en Pieter van Breemen x Seijken
Verstegen. Kinderen en kintskinderen van Corstiaan Verstegen en Piternel de
Haan.

Voldaan f 166. De rest als weeskint
mondig is.

Op 8-11-1751 verklaart Christoffel
Crenker x Pieternel Verduijn dat de f 50 voldaan zijn.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 128r

Soort akte: transport

Datum: 6-10-1744

1e Comparant: Thomas Cisteter wednr Maria Vermeijs

2e Comparant: Geerit Vermeijs

Goederen: een huisje met inboel, hoffke en erve en 1/3 bijster
acker, de ander 2 delen zijn van wed Jan Cieboom ea

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan en Geerit Dolk

West: Thomas Buijs sijn wed en wed Corn Janse Boeser cs

Noord: Her straat

Zuid: stede
Adriaantje Janse Cloot

Bijz: Thomas is gegasjeert soldaat.

Geerit woont tot Capel.

Het land behoort verkoper, Jan Cieboom,
Caatje Verneijs, Geerit Peeterse Dolk, Barent van Waspik en Wouter van
Dusseldorp. Hen aangekomen bij overlijden Mattijs Vermeijs. So als hetselve is
verdeelt met Adriaan Vermeijs en de kinderen Cornelis Vermeijs. Zie deling
Capel van 14-12-1728

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 128v

Soort akte: uijtcoop

Datum: 6-10-1744

1e Comparant: Geerit Vermeijs

2e Comparant: Tomas Cisterter en Jan Cornelis Vermeijs ea

Goederen: Tomas verkoopt de goederen die hij samen met Maria
Vermeijs heeft bezeten

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Geerit woont tot Capel.

Jan Cornelisse Vermeijs, Cathalijn
Vermeijs, Cornelia Vermeijs wed Jan Cieboom en Geerit Cornelisse Vermeijs.
Kinderen Cornelis Mattijsse Vermeijs. Pieter Adriaanse Vermeijs, Aart Adriaanse
Vermeijs, Geerit Adriaanse Vermeijs, Wouter van Dusseldorp x Catharina Adriaanse
Vermeijs. Kinderen Adriaan Mattijse Vermeijs. Erfg van Maria Matijsse Vermeijs
in haar leven x Thomas Cisteter.

Op 15-12-1744 verklaart Geerit Mattijsse
Vermeijs dat de kinderen van Cornelis Adriaan Vermeijs hun f 100 hebben
gekregen.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 129r

Soort akte: transport

Datum: 2-11-1744

1e Comparant: Jan Hendrikse de Bont ea

2e Comparant: Pieter Adamse van Meulenschot

Goederen: ¼ en 1/6 part in de stede gekomen van Peeter Rommen.
Pieter heeft reeds ¼. Gemeen met Seger Swalp en Jan en Jenneke Dolk

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Conincx cum suis en de Diaconie Armen

West: wed Wou
Biemans, Adr Verschuren, wed Sijm Liesvelt

Noord: Her straat

Zuid: acker Jan
Verschuren

Bijz: Jan Hendrikse de Bont namens Berbera Bogaarts, Jan
Bogaarts, meester huijstimmerman (beide Dordrecht) Erfgenamen van IJda Soelen
wed Dingeman Bogaarts. Van de post van hun vader en Jan vande Graaf voor ¼.
Seger Swalp en Janneke Jans Dolk voor 1/6 part in de stede van Jan Peeter Romme
haar aangekomen van vande Graaf.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 129v

Soort akte: transport

Datum: 2-11-1744

1e Comparant: Peeter Adam van Meulenschot

2e Comparant: Jan Hendrikse de Bont

Goederen: een wilceur met als onderpant ¼ en 1/6 inde stede
gekomen van eertijds Peeter Rommen, heden gekocht van Seger Swalp ea

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Seger Swalp, kinderen Dingeman Bogaarts en Janneke
Dolk. Zie folio 129r

Jan de Bont verklaart op 10-10-1757 dat
de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 130r

Soort akte: transport

Datum: 13-11-1744

1e Comparant: Elisabeth Buijs ea

2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

Goederen: een parceel moergrond in de Elff Mergen, groot ontrent
3 hont, putten en cuijlen inbegrepen

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Elff Mergen, Oude Leije

Belend
Oost: Adriaan Boeser

West: Wouter
Vermeulen

Noord: Arien Paans

Zuid: Oude Leije

Bijz: Elisabeth Buijs wed Wouter Boeser, Anna Buijs, Adriaan
Faasse Noteboom x Clasina Buijs, Jan Buijs als voogt van de 2 kinderen van
Adriaantje Buijs verwekt bij Hendrik Nette en Elias Verduijn: Wouter Nette en
Maria Verduijn en als voogt van het kint van Huijbertje Buijs verwekt bij
Adriaan Potters. Kinderen en kintskinderen van Pieter Buijs en Sijken van
Gijsel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 130v

Soort akte: transport

Datum: 13-11-1744

1e Comparant: Elisabeth Buijs ea

2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

Goederen: een parceel moergrond in de Elff Mergen, groot ontrent
3 hont, putten en cuijlen inbegrepen

Prijs: ƒ 15

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Vermeulen

West:

Noord: Arien Pasman cum suis

Zuid: Mijneke
Mouthaan

Bijz: Elisabeth Buijs wed Wouter Boeser, Anna Buijs, Adriaan
Faasse Noteboom x Clasina Buijs, Jan Buijs als voogt van de 2 kinderen van
Adriaantje Buijs verwekt bij Hendrik Nette en Elias Verduijn: Wouter Nette en
Maria Verduijn en als voogt van het kint van Huijbertje Buijs verwekt bij
Adriaan Potters. Kinderen en kintskinderen van Pieter Buijs en Sijken van
Gijsel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 131r

Soort akte: transport

Datum: 1-12-1744

1e Comparant: Jan Ariense Dolk wednr Cornelia Janse ea

2e Comparant: Martinis Aarden Smits

Goederen: een huijske, hoff en erve

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Simon Liesvelt

West: Geerit
Vermeijs

Noord: Her straat

Zuid: sloot
teijnde den hof toe.

Bijz: Jan Ariense Dolk, 72 jaar, Cornelis Corsten x
Elisabeth Janse Dolk.

Jan mag blijven wonen.

Cornelis Corsten verklaart op 9-2-1745
akoord te gaan en voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 131v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 22-12-1744

1e Comparant: Huijbert Snijders

2e Comparant: Pieter van Alphen

Goederen: een Pleijtschip met alle toebehooren, zoals het in de
Kerkvaart ligt.

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald moet worden 2 termijnen van f 150 en een
vierde van f 50.

Huijbert verklaart op 20-9-1746 dat
alles voldaan is.

Mattijs
Cornelis Can??? Is borg.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 132v

Soort akte: transport

Datum: 23-12-1744

1e Comparant: Mattijs Willemse Otgens, hooijschipper

2e Comparant: JanJanse de Bont

Goederen: ¼ buijtendelle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Jan Pols

West: de Kerk

Noord: Oude straat

Zuid: Her straat

Bijz: Mattijs woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 133r

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1744

1e Comparant: Adriaantje Michiels Beert Vlees x Niclaas Artel

2e Comparant: heer Predikant en kerckenraat en Diaconij Armen

Goederen: ½ acker zaijlant, gemeen met Diaconij die de
wederhelft heeft.

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan de Smit

West: Seger Swalp

Noord: erve Jan
Gijsbertse Conincx

Zuid: acker of steeg van Jan Adriaanse Verschuren cs

Bijz: 80e penning ipv 40e

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 133v

Soort akte: transport

Datum: 4-1-1745

1e Comparant: Johannis Peeterse Zeijlmans

2e Comparant: Huijbert Janse Schoenmakers

Goederen: het noordense gedeelte van 3 ¾, in 7½ geert, op den
westenkant. Het zuijdense deel van is van broeders en susters.

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Marijnis Elemans en wed Adriaan Schalken

West: wed Jan
Sterrenburg en Hendrik Hagoort

Noord: Scheij sloot

Zuid: erve
cooper

Bijz: De andere 3 2/4 geert is van Adriaan en Johannis
Verschuren

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 134r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 6-1-1745

1e Comparant: Hendrik van Malsem

2e Comparant: Hendrik vanden Hoek, scheepsmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een nieuwe ferrij of
coff, lang 42 voet, wijt 12 voet.

Prijs: ƒ 680

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-9-1747 verklaart Hendrik vanden Hoek dat de
brief is voldaan

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 135r

Soort akte: transport

Datum: 16-1-1745

1e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Hendrik van Malsem

Goederen: een huijsje staande op den Lootdijk, agter de ackers,
waarin Peeter Daniels Sneeuw heeft gewoont

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Lootdijk

Belend
Oost:

West:

Noord: Mels van

Geijsel

Zuid: huijsje
Jan Blok

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 135v

Soort akte: transp en aanneming

Datum: 23-2-1745

1e Comparant: Anna Feijneman wed Damis Corn Schoenmakers

2e Comparant: Thomas Damisse Schoenmakers, zoon

Goederen: Thomas krijgt het geld in ruil, voor het onderhoud van
zijn moeder, dat Anna verkregen heeft uit verkoop ¼ huijs en delle

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Het deel van het huijs is aan Cornelis Janse
Schoenmakers verkocht (18-4-1744).

Thomas krijgt het geld (f 190) en alle
goederen (waarde f 30)

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 136r

Soort akte: transport

Datum: 2-3-1745

1e Comparant: Peeter Martienisse Oomen

2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: 1e een wilceur met als onderpant ¼ huijs etc; 2e een ½
buijtendelle, gemeen met Cornelis Janse Schoenmakers

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: 1e Huijbert van Hassel; 2e Vroukens vaart

West: Huijbert
Janse de Bont; del wed Arnoldus van Son

Noord: de Cae

Zuid: Her straat

Bijz: Peeter woont te Sevenbergen.

Hendrik verklaart op 4-2-1754 dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 136r-2

Soort akte: transport

Datum: 2-3-1745

1e Comparant: Peeter Martienisse Oomen

2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: 3e ¼ acker zaijlant, groot geheel 2 hont, gemeen met
Jan Cornelisse Schoenmakers en Thomas Schoenmakers

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e kinderen Geerit Camp

West: Huijbert Janse de Bont

Noord: moerackers of
rijweg

Zuid: moergronden

Bijz: Peeter woont te Sevenbergen.

Hendrik verklaart op 4-2-1754 dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 137r

Soort akte: willeceur

Datum: 11-3-1745

1e Comparant: Martinus Ockers

2e Comparant: Cornelis Mutsert

Goederen: wilceur met als onderpant 3 ¾ geert hoij en weijlant,
inden polder, in 7½ geert, gemeen met wed Adriaan Ockers

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Pieter Witte cum suis

West: Hendrik
Schoenmakers

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Martinus woont te Turnhout.

Cornelis verklaart op 6-5-1748 dat de
wilceur geheel is afgelost door wed Johannis Verschuren namens Martinus

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 137v

Soort akte: transport

Datum: 11-3-1745

1e Comparant: Martinis Ockers

2e Comparant: Johannis Ockers

Goederen: 3 ¾ geert hooij en weijlant, inden polder, in 7½
geert, gemeen met kinderen Jan Gijsels en wed Adriaan Ockers

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Pieter Witte cum suis

West: Hendrik
Schoenmakers

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Martinis en Johannis wonen te Turnhout.

Betaald dient te worden op f 525 op
11-3-1747 aan Cornelis Mutsert en de rest aan de kinderen Jan Gijsels als het
jongste mondig is.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 138r

Soort akte: willeceur

Datum: 18-3-1745

1e Comparant: Cornelis Janse Schoenmakers

2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een wilceur met als onderpant ¼ deel van het huijs etc
en ¾ van een delle daarachter gelegen; 2e een halve buijtendelle

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Huibert van Hassel; 2e Vroukensvaart

West: Huijbert
Jansen de Bont; del wed Arnoldus van Son

Noord: Her straat

Zuid: Cae of
Groot Waspick

Bijz: Hendrik verklaart op 8-3-1757 dat de wilceur geheel is
afgelost.

Het huijs en delle is gemeen met
Cornelis Melsen cum suis.

De buijtendelle is gemeen met Peeter
Oomen

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 138r-2

Soort akte: willeceur

Datum: 18-3-1745

1e Comparant: Cornelis Janse Schoenmakers

2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een wilceur met als onderpant 3e 2/4 van een acker
zaeijlant, groot geheel 2 hont, gemeen met Pieter Oomen

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: 3e

Belend
Oost: kinderen Gerrit Camp

West: Huijbert
Jansen de Bont

Noord: moerackers of
rijweg

Zuid: moergronden

Bijz: Hendrik verklaart op 8-3-1757 dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 138v

Soort akte: transport

Datum: 24-4-1745

1e Comparant: Michiel Lassoij ea

2e Comparant: Andries Fransen Hoevenaar

Goederen: 2 ¼ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 9
geerden, met den cooper

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Roelant Verharen

West: Geerit
Peeters Zeijlmans en Jan vander Cae

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot
of Hendrik Luijten Ambacht

Bijz: Michiel Lassoij eerder wed Catharina Turk, Niclaas
Lassoij en Jan Cock x Maria Lassoij (allen Geertruijdenberg)

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 139r

Soort akte: transport

Datum: 27-4-1745

1e Comparant: Adriaan van Dongen

2e Comparant: Sijmen Schep

Goederen: een huijsje

Prijs: ƒ 505

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Kerkvaart

West:

Noord: huijsje en
dijkkaveling Wouter van Dusseldorp

Zuid: huijsje en
dijkkaveling Peeter Swart

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 139v

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1745

1e Comparant: Cornelis Wijdemans en Meerten van Son

2e Comparant: Laureijs Weijdemans

Goederen: een gedeelte van een acker ter lengte van ses roeden,
in het midden vanaf de sloot zuijtwaerts

Prijs: ƒ 170

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Vassen

West: Jan
Cornelisse Bont

Noord: Her straat

Zuid: tot ses
roeden over den sloot

Bijz: Meerten en Cornelis wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 140r

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1745

1e Comparant: Bastiaan Fransen Boeser en Thomas de Haan, armmrs

2e Comparant: Laureijs Wijdemans

Goederen: een huijsje aan den dijck zoals Jan van beeck dat
beseten heeft.

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet voldaan f 90. Op 10-5-1747 verklaart Thomas
Compeer als armmeester dat de rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 140v

Soort akte: borgbrief

Datum: 24-5-1745

1e Comparant: Anna Peeterse Buijs

2e Comparant:

Goederen: Anna gaat trouwen met Adriaan Coeveots te Oude Bos en
wil daar gaan wonen. Zij heeft een borgbrief nodig.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Schout en schepenen staan borg voor Anna en de helft
van haar eventuele kinderen

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 141r

Soort akte: transport

Datum: 29-5-1745

1e Comparant: Wouter vanden Hout ea

2e Comparant: Anna Woutersen Zeijlmans wed Jan Cievits

Goederen: een parceel ackerlant, groot ontrent 6 hont

Prijs: ƒ 700

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Arien Pas

West: wed Hendrick de Bont

Noord: steede Peeter Jochems Berthouts

Zuid: acker Aart
de Bont

Bijz: Wouter vanden Hout, Lambertus van Genck en Alegonda
vanden Hout (allen Waalwijk).

Gereet voldaan f 100. De rest moet aan
wed Dirk Timmers voldaan worden tlv een hypotheek brief van 25-8-172?

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 141v

Soort akte: transport

Datum: 2-6-1745

1e Comparant: Marcelis Conincx ea

2e Comparant: Teunis Zeijlmans, kerkmeester

Goederen: een huijs, hof, erve, bijster en ackerlant, gelegen
achter de kerck

Prijs: ƒ 2500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de pastorije en de kinderen van Adriaan Conincx cs

West: Arnoldus
Verstegen en Jan Jansen van Tichel

Noord: t kerkhof

Zuid: Cuijpers
Leije

Bijz: Marcelis Conincx, Dirk Conincx en mede namens hun drie
minderjarige zusters. Kinderen van Arien Marcelis Coninx en Cornelia Adriaensen
Meermans (2e huwelijk).

Gereet voldaen f 1500, de rest moet
voldaen worden aan Arien Gijsbertse Conincx ivm een hypotheek brief van
30-8-1728 (In kantlijn: 28-8-1728, folio27 vso)

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 142r

Soort akte: transport

Datum: 11-6-1745

1e Comparant: Arnoldus Cuijl ea

2e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong

Goederen: 9/10 van de helft van een bijster.

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Kerk en de Armen cum suis

West: erfg Aart
en Thomas Bommelaer

Noord: Huijbert van
Hasselt en Teunis Snijders cum suis

Zuid: erve Jan
de Bruijn nu Thomas de Bont

Bijz: Arnoldus Cuijl 1/5, Peeter Cuijl 1/5, Mattijs en Anna
Cuijl 1/5, Dingena de Jong wed Peeter van Dongen 1/10 en Jan Peeterse
Timmermans wednr ?? Huijberde Cuijl mede namens zijn zoon elk 1/10, Peeter
Gijsbertse de Jong 1/10. Erfgenamen Jan Huijberde Cuijl

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 142v

Soort akte: transport

Datum: 11-6-1745

1e Comparant: Arnoldus Cuijl ea

2e Comparant: Peeter Jansen Timmermans mede namens zijn zoon

Goederen: 4/5 van 1/3 ackerlant, gemeen met Jan Wouterse
Zeijlmans

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Engel Scheur met de rest

West: Jan
Peeterse Timmermans met het 3e 1/3 deel

Noord: acker Peeter
Jochemse Berthouts

Zuid: dwarsacker
Aart de Bont

Bijz: Arnoldus Cuijl 1/5, Peeter Cuijl 1/5, Mattijs en Anna
Cuijl 1/5, Dingena de Jong wed Peeter van Dongen 1/10 en Jan Peeterse
Timmermans wednr ?? Huijberde Cuijl mede namens zijn zoon elk 1/10, Peeter
Gijsbertse de Jong 1/10. Erfgenamen Jan Huijberde Cuijl

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 143r

Soort akte: procuratie

Datum: 19-6-1745

1e Comparant: Petrus Zeijlmans, oud secr Schijndel

2e Comparant: Dirk van Dusseldorp, coornmolenaar

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirk krijgt toestemming om namens Petrus de meubilaire
goederen te verkopen, schulden te vereffenen etc.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 143v

Soort akte: transport

Datum: 17-7-1745

1e Comparant: Johannes van Sprangh

2e Comparant: Adriaan Swart

Goederen: de helft van een bos, groot geheel 6 hond

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve schout en secr Capel cum suis

West: erve Jan
Timmermans

Noord: Dirk
Nederveen

Zuid: de heer
van Waspik

Bijz: Johannes woont te Breda en Adriaan te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 144r

Soort akte: willeceur

Datum: 6-10-1745

1e Comparant: Jan Willemse Otgens

2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een willeceur met als onderpant een geert hooij ende
weijlant, in 8 geerden. 2e de helft van drie geerden, in 6 geerden.

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: 1e Jan Prs de Jong cum suis; 2e Corn van Wintraat

West: wed
Huijbert Lamb Schoenmakers; schout van HLA

Noord: Schaij sloot;
Scheij sloot

Zuid: Cae sloot
of 11½ Hoeve; Cae sloot of HLA

Bijz: Jan woont onder Hendrik Luijten Ambacht.

Hendrick verklaart op 1-3-1759 f 400
ontfangen te hebben van Jan Otjes

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 144v

Soort akte: transport

Datum: 26-10-1745

1e Comparant: Wouter van Dusseldorp

2e Comparant: Hendrik Wamsteecker

Goederen: een huijsje en dijckkaveling zoals op 23-3-1744
aangekomen en te aanvaarden op 1-11-1745

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Kerk vaart

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 145r

Soort akte: attestatie

Datum: 9-11-1745

1e Comparant: Leendert van der Pluijm ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Leendert van der Pluijm, Theodorus Civits en Cornelis
Civits, woonende te Dussen Munsterkerk.

Zij verklaren dat zij gezien hebben dat
Pieter Willems, hooijschipper, op vrijdag 8 october, zijn scheepslading hooij
heeft gekregen. Hij lag voor de sluijs bij Theodorus Civits. Pieter heeft zijn
schip naar de Scheij sloot gebracht en daar latene liggen zonder het goed te
bevestigen.

Theodorus Kivits voornoemt en en Willem
Blankers en Aart Schoenmaackers (hendrik Luijten Ambacht). Zij zijn op voerzoek
van Theodorus met Dingeman Tumeris uit Emminkhoven op 12-10 naar het schip
gegaan. Theodorus had geroep gehoord. Zij hebben Pieter dronken gevonden.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 146r

Soort akte: transport

Datum: 12-11-1745

1e Comparant: Jacobus de Vries x Anna Mattijsse de Jong

2e Comparant: Corstiaan Voegers

Goederen: de zuijdense helft van een acker

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of S'Grevelduijn Capel

West: Vroukens
vaartse grippel

Noord: Cooper

Zuid: Fransus
Mattijsse de Jong met de wederhelft ???

Bijz: Jacobus woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 146v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 13-11-1745

1e Comparant: Cornelis Jansen de Jong

2e Comparant: Hendrik Cornelisse de Jong, zoon

Goederen: een pleijtschip met al zijn toebehooren

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet voldaan f 1100, de rest in 5 jaarlijkse
termijnen op 13-11

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 147r

Soort akte: willeceur

Datum: 17-11-1745

1e Comparant: Huijbert Janse de Bont

2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een wilceur met als onderpant vier geerden hooij ende
weijlant, gemeen met wed Hendrick de Bont

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: Mattijs Camp cum suis

West: Thomas de
Bont en Peeter Blanckers cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: polders
gront

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 147v

Soort akte: willeceur

Datum: 25-11-1745

1e
Comparant: Willem Jacobs
Block ea

2e Comparant: de Armen

Goederen: een wilceur met als onderpant hun huijsje met den
bijster

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Cornelis de Zeeuw cum suis

West: Heijlger
Cock

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz: Willem Jacobs Block en Pieternel Jans eerder wed Cornelis
Mattijsse Vermeijs.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 148r

Soort akte: transport

Datum: 29-11-1745

1e Comparant: Thomas Damis Schoenmakers

2e Comparant: Geerit Cornelis Vermeijs

Goederen: 1/3 acker zaeijlant, groot geheel ontrent 3 hont,
gemeen met t weeskint van den cooper

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vosholen

Belend
Oost: Huijbert Conincx en Huijbert Tielemans

West: wed Mattijs
de Bont

Noord: Her straat

Zuid: de
Vosholen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 148v

Soort akte: transport

Datum: 4-12-1745

1e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris, ea

2e Comparant: Norbertus van Tichel

Goederen: ses geerden hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 3720

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Willem Melisse Otgens

West: Geerit
Vermeulen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot
of 11½ Hoeve

Bijz: Jan Zeijlmans als executeur van de boedel van
Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, in zijn leven secr Waspik.

Jan is hun zoon.

Norbertus woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 149r

Soort akte: transport

Datum: 14-12-1745

1e Comparant: Geertruij Maria de Bruijn ea

2e Comparant: Johanna Cuijpers wed Arnoldus van Son

Goederen: de helft van een moerdelleke, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: moerblocxkens

Noord:

Zuid: wed Jan
Cievits

Bijz: Geertruij Maria de Bruijn namens Cornelia Meeusen wed
Christoffel de Bruijn, haar moeder, woonende tot Sundert.

Johanna woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 149v

Soort akte: transport

Datum: 6-1-1746

1e
Comparant: Jan Pols

2e
Comparant: Anna Zeijlmans
wed Jan Cievits

Goederen: ½ binnendelle, gemeen met Jan Wouterse Zeijlmans

Prijs: ƒ 149

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaart

West: de
blocxkens van Jan Jesper en Maijken Voegers

Noord: Thomas de
Bont

Zuid: Jan Jesper
en Maijken Voegers

Bijz: Jan woont onder Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 150r

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1746

1e Comparant: Jacob Hendrikse Dolck

2e Comparant: Jan Peetersen Camp

Goederen: een farijschip met al zijn toebehoorten, zoals het aan
de Kerkvaart ligt.

Prijs: ƒ 1465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacob woont te Sevenbergen, Jan is geboortig van
Dussen.

Gereet voldaan f 1100. De rest in vier
jaarlijkse termijnen ( 3x 100 en eenmaal de rest)

Op 10-10-1749 is alles voldaan.

Jacobus Peeterse Camp en Peeter Peeterse
Camp, ontrent 24 jaar, staan borg.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 151r

Soort akte: transport

Datum: 17-1-1746

1e Comparant: Huijbert Otterdijk ea

2e Comparant: Jan Paulusse Timmermans

Goederen: Er wordt een stuk moergront overgedragen, geheten
Hijmelen Boske gekomen van heer van Gils en erfg Eijltje Sprangers

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Hijmelen Boske, Cnapen Boske

Belend
Oost: Cnapen Boske

West: wed Paulus Nederveen

Noord: kinderen
Jacob Dorenboom

Zuid: wed Joh
Vermeulen, cooper, schout en secr Capel

Bijz: Huijbert Otterdijk ½, Jan Soeters 1/8, Johannis van
Ammelrooij 1/8, Roelant Oerlemans voor zijn moeder wed Adriaan Oerlemans 1/8,
Michiel Rommen 1/16 en Michiel als voogt kinderen Peeter Rommen1/16.

Jan woont te S'Gravenmoer.

De overdracht vindt om niets plaats.

Op 12-6-1771 is een los briefje
ondertekend waarin bovengenoemde namen voorkomen ivm het bezit van een stuk
land Er wordt genoemd den legger van Groot Waspik folio 209 v en 175 v. Het
brief is ondertekend door de hr Van Gils te Oosterhout.

Zie ook folio 80r

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 151v

Soort akte: willeceur

Datum: 19-1-1746

1e Comparant: Adriaan Willemse vanden Hoek ea

2e Comparant: den Grooten Armen

Goederen: wilceur met als onderpant 7/8 part in een huijs etc
met bijster

Prijs: ƒ 87

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: stede wijlen Bastiaan Franse Boeser

West: erve kinderen Denis Vos

Noord:

Zuid: erve
Thomas de Bont

Bijz: Adriaan Willemse vanden Hoek x Maria Crol eerder wed
Peeter vann Driel, Lena van Driel wed Adriaan Brouwers, Corstiaan Conincx x
Teuntje van Driel.

Zuijtwaart soals het met wijlen Denis de
Vos voor en over de watergang is bedeeld.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 152r

Soort akte: transport

Datum: 19-1-1746

1e Comparant: Hendrik Clinckpenning ea

2e Comparant: Jan Verwiel gesegt Zeijlmans

Goederen: een huijsje op polders sijdijk

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Kerkvaart

West:

Noord: Bartel Gijben

Zuid: Peeter
Storm

Bijz: Hendrik Clinckpenning als voogt en Thomas Compeer als
toesiender van de kinderen van Theunis Claesen Hoevenaar en Adriaantje Cornelisse
Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 152v

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1746

1e Comparant: Stoffel Huijgen de Hoogh, soldaat

2e Comparant: Thomas Compeer en Adriaan Peeter Boeser, armmtrs

Goederen: hengst en meubilaire goederente verkopen ivm de
opvoeding van zijn twee kinderen. Tevens transporteert hij zijn huijs.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 153r

Soort akte: transport

Datum: 2-2-1746

1e Comparant: Jan Peeter Zeijlmans

2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant, groot 2
hont; 2e een bijster

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e kinderen Joh Schoenmakers; 2e gelijck 1e

West: Thomas de Bont; gelijck 1e

Noord: bijster 2e
onderpant; watergang of bijster

Zuid: dwarsgeeren
over den dijk; sloot bijster acker

Bijz: Op 3-10-1804 verklaart P van der Meer namens Cornelis
Ketelaar dat de wilceur geheel is afgelost.

De bijster ten zuijden van het 2e
onderpant is van Thomas de Bont en Adriaan Hoevenaar

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 153v

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1746

1e Comparant: Geerit Dolk ea

2e Comparant: Adriaan Schep

Goederen: het noordense eijnt van een bijster moergront, lank 14
roeden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joost Peeters Verschuren

West: Willem Blok

Noord: Her straat

Zuid: bijster
transportanten

Bijz: transport om niets.

Geerit Dolk, Cornelis Peeterse Boer en
Gijsbert van Malsem.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 154r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 5-2-1746

1e Comparant: Jan Vassen de Hoog

2e Comparant: Peeter Peeterse de Zeeu

Goederen: een damschuijt met alle toebehooren, zoals het met
hooij geladen in de Kerkvaart ligt.

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Elisabeth Snijders wed Peeter de Zeeu staat borg

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 154v

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1746

1e Comparant: Elisabeth Buijs wed Wouter Boeser ea

2e Comparant: Thomas Compeer en Adriaan Boeser, armmrs

Goederen: ses geerden hooij ende weijlant, inden binnenpolder

Prijs: ƒ 1325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schipsdiep, Cae sloot

Belend
Oost: wed Adriaan Geerden Boudewijns

West: Johannes Lips

Noord: Schipsdiep

Zuid: Cae sloot

Bijz: Elisabeth Buijs wed Wouter Boeser, Huijbert Buijs als
voogt van het kint van Arien Potters en wijlen Huijbertje Buijs en Huijbert als
voogt van de kinderen van wijlen Adriaantje Buijs en een bij Hendrik Nette en
een bij Elias Verduijn.

Gereet 1/3 deel voor Elisabeth, kint
Huijbertje f 125 en kinderen Adriaantje f 200.

Op 25-3-1747 verklaart Huijbert namens
kint van nHuijbertje weer f 200 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 155r

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1746

1e Comparant: Adriaan Faassen Noteboom

2e Comparant: Elisabeth Buijs wed Wouter Boeser

Goederen: een acker zaijlant, inde stede wijlen Pieter Buijs,
groot 3 hont

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de hof van het huijs van Huijbert Buijs

West: erve wed Teunis Wouterse Biemans

Noord: wed Cornelis
Paans

Zuid: Huijbert
Buijs

Bijz: Adriaan woont te Raamsdonk.

Zie deling 13-11-1744 van de ouders van
de vrouw van Adriaan.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 155v

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1746

1e Comparant: Maria Gielen Ligt laast wed Alexander Davitson

2e Comparant: Adriaan Huijberde Bogaarts

Goederen: een huijs met een hofke, groot ontrent 7 a 8 roeden,
inde stede van Michiel Dirke List

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Person

West: Adriaantje Bosser ??

Noord: Jan Boom cum
suis

Zuid: wed Wouter
Boeser

Bijz: Gereet voldaan f 28 aan costgel. De rest met voldaan
worden aan Thomas Compeer en Adriaan Boeser als armmeesters.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 156r

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1746

1e Comparant: Johannis Janse Verschuren

2e Comparant: Peeter Janse Verschuren

Goederen: een parceel zaeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Beneden Kerk, Korte ackers

Belend
Oost: Zeger Swalp

West: erfg Willemijn Jans wed Jan Vos

Noord: acker wed
Joost van Vugt

Zuid: Korte
ackers

Bijz: Johannis woont aan Beneden Kerk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 156v

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1746

1e Comparant: Johannis Janse Verschuren

2e Comparant: Peeter Janse Verschuren

Goederen: ¾ van een binnenbijster, gemeen met Arien de Zeeuw

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Gijsbert van malsem cum suis

West: Huijbert de Ruijter

Noord: dwarsloot aande
wiel of erve Arien de Zeeuw

Zuid: de ackers

Bijz: Johannis woont aan Beneden Kerk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 157r

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1746

1e Comparant: Johannis Janse Verschuren

2e Comparant: Huijbert Melisse Otgens

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: erfg Heijltje Peeterse Zeijlmans

West: Hendrick Schoenmakers cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Johannis woont aan Beneden Kerk en Huijbert te 11½
Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 157v

Soort akte: transport

Datum: 14-4-1746

1e Comparant: Johannes Meertense Ockers ea

2e Comparant: Johannes Janse Verschuren

Goederen: 7½ geert, inden polder

Prijs: ƒ 4600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Beneden Kerk, Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Pieter Witte

West: Hendrik Schoenmakers

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Johannes Meertense Ockers (Turnhout) voor de ene
helft, Wouter Ockers en Maria de Beer wed Adriaan Ockers voor 2/3 en Anthonij
Gijsels, Pieter Cleijn x Geertruij Gijsels, Anna Gijsels en Jan Gijsels als
vader voogt van Maria Gijsels, 23 jaar, voor de resterende 1/3 van de
wederhelft.

Erfgenamen van Pieter Ockers, testament
gepasseert op 11-9-1729 bij notaris Johan van Dijk.

Johannes Verschuren woont te Beneden
Kerk.

Er is sprake van het testament
(23-1-1676 notaris Adriaan de Ruijter) van Meerten Adriaans van Gijsel en
Maijken Wouterse van Riel waarbij Geertruij van Gijsel wed Anthonij Ockers 2½
geert krijgt.

In een contract tussen de kinderen en
kintskinderen van wijlen Lammert Peeters Bogaarts ter eenre en de voornoemde
comp blijkt de 2½ geert belast te zijn.

Gereet betaalt f 700. F 525 moet aan
Cornelis Mutsert ivm hypotheekbrief voldaan worden

Wouter en Maria de Beer hebben hun deel
gekregen. Evenals de kinderen van Jan Gijsels.

Johannes O verklaart op 6-5-1748 zijn
deel ontfangen te hebben. Maria Gijsels verklaart op 12-12-1748 haar deel
ontfangen te hebben

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 158v

Soort akte: transport

Datum: 30-4-1746

1e Comparant: Jan Verwiel gesegt Zeijlmans

2e Comparant: Adriaan Schep

Goederen: een huijsje op polders sijdijck

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Kerk vaart

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 159r

Soort akte: transport

Datum: 30-4-1746

1e Comparant: Adriaan van Hassel ea

2e Comparant: Jan Hendrikse de Bont

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 395

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: Dirk van Dusseldorp

Noord: onderteen van
den dijk of rijweg

Zuid: Her straat

Bijz: Adriaan van Hassel als voogt en Andries Hoevenaar als
toesiender van de kinderen van Peeter van Hassel en Geertruij Vassen, Corstiaen
van Disseldorp x Johanna van Hassel, dochter van Peeter en Geertruij.

De acker van Johannis van Hassel mag
wegen en stegen over deze acker als de weg tussen brouwerij en wed Adriaan
Geerden Boudewijns verboden wordt.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 159v

Soort akte: transport

Datum: 30-4-1746

1e Comparant: Adriaan van Hassel ea

2e Comparant: Johannis van Hassel

Goederen: een bijster en een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 1210

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Hendriks de Bont

West: Cornelis van Steenhoven

Noord: Her straat

Zuid: tot over
den dijk

Bijz: Adriaan van Hassel als voogt en Andries Hoevenaar als toesiender
van de kinderen van Peeter van Hassel en Geertruij Vassen, Corstiaen van
Disseldorp x Johanna van Hassel, dochter van Peeter en Geertruij.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 160r

Soort akte: transport

Datum: 28-5-1746

1e Comparant: Adriaan Vassen Muijser

2e Comparant: Jan Nobel

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Huijbert Lamberde Schoenmakers

West: wed Johannes Janse Gijben

Noord: Her straat

Zuid: Oude
vaartje of erve Cornelis van Hollen

Bijz: Adriaan woont te Baartwijk en Jan te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 160v

Soort akte: willeceur

Datum: 22-6-1746

1e Comparant: Jasper van Selm, brouwer

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: willeceur met als onderpant een binnendelle inden
polder, groot ontrent 9 hont

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Peeter dolk, den secr, hofkens sijdijk

West: Hendrik Janse Schoenmakers

Noord: watersloot en
cade

Zuid: Her straat

Bijz: Thomas verklaart op 14-2-1748 dat de willeceur geheel
is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 161r

Soort akte: transport

Datum: 22-6-1746

1e Comparant: Adriaan Zeijlmans ea

2e Comparant: Peeter van Meulenschot

Goederen: ¼ part in de stede van Peeter Rommen met het huijsje
daar op staande voo het deel dat van hun was

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Diaconie Armen en Jan Conincx cum suis

West: wed Wout Biemans, Adr Verschuren, wed Sim Liesvelt

Noord: Her straat

Zuid: acker Jan
Verschuren

Bijz: Adriaan Zeijlmans en Jan Zeijlmans als executeuren van
de boedel van wijlen Janneken Bogaarts wed Adam van Meulenschot

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 161v

Soort akte: willeceur

Datum: 22-6-1746

1e Comparant: Peeter van Molenschot

2e Comparant: Jan Hendricks de Bont

Goederen: willeceur met als onderpant het ½ en 1/6 part in de
stede eertijdt gekomen van Peeter Rommen en zojuist getransportteert

Prijs: ƒ 235

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 10-10-1757 verclaart Jan dat de willeceur slechts f
200 groot is. Op 25-9-1767 verklaart Maria de Bont namens broers en zussen dat
de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 162r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 1-7-1746

1e Comparant: Jacobus Schoutten ea

2e Comparant: Geerit Schoutten, broer

Goederen: Farijschip met alle toebehooren zoals het in de
Kerkvaart ligt.

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerkvaart

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus Schoutten en Fransus Schoutten zonen van
Adriaan Schoutten, gewesen hooijschipper, thans wonende te Delft, namens hun
vader.

Er moet in 11 termijnen betaalt worden
(10 x 150 en 1 x 100).

Pieter Wolhoff (Delft). Geerit's
schoonvader staat borg voor de helft.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 163r

Soort akte: transport

Datum: 4-7-1746

1e Comparant: Hendrik van Malsem

2e Comparant: Corstiaen Janse Conincx

Goederen: een huijsje, staande op den lootdijck agter de ackers,
waarin verkooper en daarvoor Peeter Danielse Sneeuw heeft gewoont

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Mels van
Gijsel

Zuid: huijsje Jan Blok

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 163v

Soort akte: transport

Datum: 10-8-1746

1e Comparant: Peteer Janse de Vos

2e Comparant: Hendrik de Ruijter

Goederen: een huijsje of rieten hutje op polders sijdijck

Prijs: ƒ 14

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Kerkvaart

West:

Noord: t hutje van
Huijbert Schoutten

Zuid: t hutje
van Gijsbert van Beek

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 164r

Soort akte: transport

Datum: 10-9-1746

1e Comparant: Frans Mattijsse de Jong

2e Comparant: Jan Adriaansen Zeijlmans

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of Sgrevelduijn

West: Vroukens vaart

Noord: Jan Jespers
en Maijken Voegers

Zuid: Corstiaan
Voegers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 164v

Soort akte: transport

Datum: 10-9-1746

1e Comparant: Arnoldus Huijberde Cuijl ea

2e Comparant: Fransus Mattijsse de Jong

Goederen: een huijs, hoff en erve ten oosten van Vroukens vaart

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Teunis Sagt

West: Aart Peeterse de Bont

Noord: Her straat

Zuid: erve van
Anna Catharina Snijders

Bijz: Arnoldus Huijberde Cuijl ¼, Jan Peeterse Timmermans
a;s voocht van Peeter zijn zoon verwekt bij Geertruij Huijberde Cuijl ¼,
Matthijs Cuijl en Anna Cuijl ¼ en Peeter de Jong en Willem de Zeeuw x Dingena
de Jong kinderen Gijsbert de Jong en Adriaentje Cuijl voor ¼. Erfgenamen van
Peeter Huijberde Cuijl

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 165r

Soort akte: transport

Datum: 29-9-1746

1e Comparant: Adriaan Vassen Muijser

2e Comparant: Peeter Cornelisse Camp

Goederen: de oostense helft van een geer, groot ontrent 3 hont,
putten en kuijlen inbegrepen

Prijs: ƒ 85

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Heijltje Stevens Zeijlmans

West: wed Frans Mattijsse Camp

Noord: erve erfg
Heijltje Zeijlmans

Zuid: Oude Vaart

Bijz: Adriaan woont te Baartwijk.

Met een uitweg over de steeg van Willem
Melisse Otgens en erf Heijltje Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 165v

Soort akte: borgbrief

Datum: 17-11-1746

1e Comparant: Elisabeth Joosten Swart x Adriaan Reool

2e Comparant:

Goederen: Elisabeth heeft een borgbrief nodig omdat Adriaan
reeds in Rotterdam woont

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Elisabeth woonde te Raamsdonk, Adriaan te Rotterdam.

Zij krijgt een borg voor haarzelf en de
helft van haar eventuele kinderen.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 166r

Soort akte: transport

Datum: 21-11-1746

1e Comparant: Huijbert Janse de Bont

2e Comparant: Anna Hend Schoenmakers wed Jan Hend Schoenmakers

Goederen: vier geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 8
geerden, gemeen met wed Hendrick de Bont

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Matijs Camp cum suis

West: Thomas de Bont cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: polders
gront

Bijz: Gereet betaalt f 800. f 400 moet aan Pieter Witte ivm
een wilceurbrief en f 400 aan Hendrik Schoenmakers betaalt worden.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 166v

Soort akte: transport

Datum: 24-11-1746

1e Comparant: Thomas Damisse Schoenmakers

2e Comparant: Cornelis Janse de Bont

Goederen: een half moerveldeke, buijten den dijk, gemeen met Jan
Cornelis Schoenmakers, groot geheel ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 50

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Leijten

West: Stoffel Leijten

Noord: veldeken
Adriaan leijten

Zuid: dwars
geeren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 167r

Soort akte: transport

Datum: 22-12-1746

1e Comparant: Peeter Joosten Swart ea

2e Comparant: Hendrick Sijmons Vaartmans

Goederen: de zuijdense helft van een huijsje of dijkkaveling, op
poldersdijk, Peeter Swart heeft de ander helft (23-1-1736)

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost: Kerk vaart

West:

Noord: brantgevel
noordense helft van het huijsje

Zuid: huijsje
Barent van Waspik

Bijz: Peeter Joosten Swart, Jan Joosten Swart, Adriaan
Rioool x Elisabeth Joosten Swart, Jan van Raamsdonk x Maria Joosten Swart en
Peeter de Vos x Eijcken Joosten de Swart

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 167v

Soort akte: transport

Datum: 5-1-1747

1e Comparant: Adriaan Peeters Heijblom ea

2e Comparant: Jacob van Nederveen

Goederen: een parceeltje hooij ende weijlant ontrent 4 a 5 hont

Prijs: ƒ 45

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Adriaans Heijblom

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: Jan Adriaans
Heijblom

Zuid: wed
Roeloff Dorenboom

Bijz: Adriaan Peeters Heijblom, Anthonij Peeters Heijblom,
Adriaantje Peeters Heijblom wed Jan Remikes, Adriaan Jans Heijblom x Pieternel
Peeters Heijblom, Hermanus vander Sluijs, zoon van Catharina Peeters Heijblom,
Maria Hielst x Evert Luijten, zoon van Dina Peeters Heijblom. Kinderen en
kintskinderen van Peeter Adriaansen Heijblom.

Jacob woont te Werkendam.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 168r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 5-1-1747

1e Comparant: Elisabeth vanden Looij wed Huijbert Bogaarts

2e Comparant: Steven Claesen Bosser

Goederen: een hengstschuijt met al zijn toebehoren

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet voldaan f 200. De rest in 4 termijnen (3 x 100
en 1 x 75)

Lucas Coense Backer ende Sion Lucasse
Backer (Neder Hardinksvelt) staan borg.

Elisabeth verklaart op 8-2-1748 de eerste
f 100 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 168v

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1747

1e Comparant: Arien Joch Conincx wdr Maria Alegonda vander Sloot

2e Comparant: Charles Eduard van Alphen, secr Sgravenmoer

Goederen: een parceeltjen hooij ende weijlant, groot ontrent 2
hont, putten en kuijlen inbegrepen

Prijs: ƒ 70

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve erfg Jan Peeterse de Jong

West: erve Jan Janse Meijers

Noord: Anthonij
Adriaan Cluijters

Zuid: Jochem Ariens Conincx

Bijz: Het stukje lant komt uit den boedel van Digna
Marcelisse Cluijters wed Govert Palans (erfdeling 28-7-1724 Sgravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 169r

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1747

1e Comparant: Arien Joch Conincx wdr Maria Alegonda vander Sloot

2e Comparant: Christoffel Timmermans

Goederen: een parceel moervelt, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Jochem Coninx

West: erve Anthonij Cluiters

Noord: Jochem Ariens
Conincx

Zuid: het boske
van Anthonij Cluijters

Bijz: Christoffel woont te Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 169v

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1747

1e Comparant: Steven Scheur ea

2e Comparant: Luijkas Langermans

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 1½ hont

Prijs: ƒ 245

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Theunis Sagt

West: Jan Peeterse Timmermans en Jan Wouterse Zeijlmans

Noord: stede Peeter
Jochems Berthouts

Zuid: acker van
Aart de Bont

Bijz: Steven Scheur, Dirck van Dusseldorp x Adriaentje
Scheur en als voogt van de kinderen Jan van der Schans bij Joahnna Scheur.
Kinderen en kintskinderen van Peeter Scheur voor de ene helft en Jan vander
Sande, Frans vander Sande, en als voogt voor de kinderen van Cornelis vander
Sande en van Jacob vander Sande. Alle kinderen en kintskinderen van Janneken
Adriaen Scheur bij Jan vander Sande. Voor de andere helft. Allen erfgenamen van
Engel Adriaense Scheur.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 170r

Soort akte: transport

Datum: 31-3-1747

1e Comparant: Willem van Oirschot ea

2e Comparant: Willem Wouterse Biemans ea

Goederen: 1/3 van de stede van Gijsbert Conincx: 1e een parceel
zaeijlant, groot ontrent 1 hont; 2e een dries groot 4 hont

Prijs: ƒ 405

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e de steeg van Jan Conincx; 2e Adriaan Biemans

West: wed Wouter Boeser; Peeter van meulenschot

Noord: wed Wouter
Boeser; Jan Coninx

Zuid: erff Jan
Conincx; wed Wouter Boeser

Bijz: Willem van Oirschot (Hoorn), Jan van Oirschot
(Rotterdam), Willem van Oosterwal x Dingena van Oirschot. Anthonette van
Oirschot en Cornelis van Oirschot (Alkmaar). Erfgenamen van Jan van Oirschot en
Johanna Conen.

Willem krijgt het eijgendom en
Adriaantje Jans Cloot het vrugtgebruijk.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 170r-2

Soort akte: transport

Datum: 31-3-1747

1e Comparant: Willem van Oirschot ea

2e Comparant: Willem Wouterse Biemans ea

Goederen: 3e 2 parceeltjes uitgedolven moergront ten zuijden
vande watergang en 4e 2 parceeltjes ten noorden van de watergang

Prijs: ƒ 405

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: gehele stede:
Her straat

Zuid: gehele
stede: Diaconie

Bijz: Willem van Oirschot (Hoorn), Jan van Oirschot
(Rotterdam), Willem van Oosterwal x Dingena van Oirschot. Anthonette van
Oirschot en Cornelis van Oirschot (Alkmaar). Erfgenamen van Jan van Oirschot en
Johanna Conen.

Willem krijgt het eijgendom en
Adriaantje Jans Cloot het vrugtgebruijk.

Cornelis van Oirschot verklaart op
28-8-1748 dat zijn deel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 170v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 1-4-1747

1e Comparant: Maria vanden Hoven wed Geerit Peeterse Dolk

2e Comparant: Peeter Aarts vander Pluijm

Goederen: een coffe schip met al zijn toebehoorten

Prijs: ƒ 990

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria wordt geassisteert door Adriaan Molenschot.

Peeter woont aan den nieuwen dijk onder
Dussen.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 171r

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1741

1e Comparant: Johanna vander Schilt ea

2e Comparant: Huijbert Anthonisse Conincx

Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met den cooper

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Meerten Adriaan Meertens cum suis

West: Geerit Timmers

Noord: Oude Straat

Zuid: Her straat

Bijz: Johanna woont te Dongen en treedt op namens Hendrik de
Swaan en Hendrik vande Laar (Hage) als executeurs van de boedel van hun vader
en schoonvader Arnoldus vander Laar

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 171v

Soort akte: transport

Datum: 9-5-1747

1e Comparant: Laureijs Weijdemans

2e Comparant: Cornelis Schippers

Goederen: het noordense deel van een acker, ter lengte van ses
roeden

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Vassen

West: Jan Cornelis de Bont

Noord: Her straat

Zuid: ses roeden
over den sloot

Bijz: Er wordt betallt met een custingbrief

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 172r

Soort akte: custingbrief

Datum: 9-5-1747

1e Comparant: Cornelis Schippers

2e Comparant: Laureijs Weijdemans

Goederen: custing brief tbv aankoop deel van een acker (ziew
vorige akte)

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-3-1753 verklaart Laureijs dat de custingbrief
geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 172v

Soort akte: transport

Datum: 13-5-1747

1e Comparant: Adriaan Schouten en Sijmon Schep, kerkmrs

2e Comparant: het dorp

Goederen: een weg aangekomen van erfg Arien Marcelisse Conincx

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: pastorij en erfg Anthonij Tijsse Conincx

West: Arn Verstegen, Jan van Tichel, Ptr, Joh Verschuren

Noord: kerkhof

Zuid: den dijck

Bijz: Conditie oa dat de beesten met een touw aan de horens
vastgeknoopt over de weg mogen op straffe van verbeurt verklaren van het
loslopende beest.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 173v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 24-5-1747

1e Comparant: Thomas Paans

2e Comparant: Frans Adriaanse Dolk

Goederen: een coffe schip met al zijn toebehoorten

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 174r

Soort akte: transport

Datum: 10-7-1747

1e Comparant: Jan Aarden Hulst

2e Comparant: Dirk van Nederveen

Goederen: het ¼ part in het 3e 1/5 part uit het oosten van een
bijster moergront, gemeen met Voenraat Cornelis en Adriaan Aarden Hulst

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Arien Borstlap

West: Wouter Vermeulen

Noord: Arien
Coppelaar cum suis

Zuid: Aantjes
Leij

Bijz: Jan en Dirk wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 174r-2

Soort akte: transport

Datum: 10-7-1747

1e Comparant: Jan Aarden Hulst

2e Comparant: Dirk van Nederveen

Goederen: 2e nog het ¼ part in de westense 1/5 part van dezelfde
bijster gemeen met Arien Coppelaar

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Arien Borstlap

West: Wouter Vermeulen

Noord: Arien
Coppelaar cum suis

Zuid: Aantjes
Leij

Bijz: Jan en Dirk wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 174v

Soort akte: transport

Datum: 16-9-1747

1e Comparant: Adriaan Costers

2e Comparant: Dircksken Sterrenberg wed Huijbert Schep

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Dirk Reijken en Peeter van Dongen

West: onderteen van den buijtenkant vanden dijk

Noord: wed Hendrik
Vaartmans en Willem Swart

Zuid: Dirk
Reijken

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 175r

Soort akte: transport

Datum: 11-10-1747

1e Comparant: Joseph Deckers ea

2e Comparant: Jan Sterrenberg

Goederen: een huijsje ende erve

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve wed Peeter de Zeeuw

West: dorpsdijk

Noord: Geerit en Jan
van Vugt

Zuid: Jan
Corstiaans ???gers

Bijz: Joseph Deckers als executeur van de nalatenschap van
Catharina Deckers, Jan Zeijlmans x Maria Deckers en Cornelis Ketelaar x Anna
Catharina Deckers.

Het huijs is eerder verkocht aan Peeter
Janse de Hoogh ( 29-2-1732 RA 62 folio 77v)

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 175v

Soort akte: transport

Datum: 14-11-1747

1e Comparant: Meerten Biemans ea

2e Comparant: de gemeenschap

Goederen: land tbv een weg. F 2 per roeden

Prijs: ƒ 267

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Meerten Biemans x Adriaantje Reckers, Johan Verschuren
x Johanna Reckers als eijgenaars van een huijs en stede en ackerlant oost van
het huijs en als eijgenaars van een stede en ackerlant met Lammert Reckers oost
en het huijs van 2e comp zuijden.

Het ackerlant tussen Adriaen en Johanna
Verschuren zuijden en Elisabet en Adriaentje Janse Cloot.

Peeter van Meulenschot, Jan Dolk, Seger
Swalp, de diaconie, wed Jan de Smit, wed Teunis Biemans tesamen noorden, Aart
de Bont oost en huijs 2e comp west.

Jan Verduijn als eijgenaar van de stede
Arien Corp. Meerten Biemans als eijgenaar van de stede van Peeter Corp.

Luijkas Priest x Jenneken de Ruijter en
als voogt over de buijtenechtelijke kinderen van zijn vrouw bij Jan Matijsse
Otgens, Anthonette van Grevenbroek wed Jan van Oirschot als eijgenaars van
ackerlant.

Allen bekennen door Pieter van Waspik,
borgemeester, voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 176v

Soort akte: beijlbrief

Datum: 6-1-1748

1e Comparant: Dingeman van Malsem

2e Comparant: Hendrik vanden Hoek

Goederen: beiojlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lang
42 voet, wijt 11 voet 7 duijm

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik verklaart op 23-6-1762 dat de brief geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 177r

Soort akte: transport

Datum: 26-1-1748

1e Comparant: Geerit den Burger

2e Comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendriks Schoenmakers

Goederen: 1/5 part in een stuk hooij ende weijlant, inden
polder, groot geheel ses geerden, gemeen met kooperse

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert van Hassel

West: den Armen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Geerit woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 177v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 7-2-1748

1e Comparant: Adriaan Vassen

2e Comparant: Christiaan Vassen, zoon

Goederen: een wijtschip met al zijn toebehooren, zoals het in de
Kerkvaart ligt.

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 178r

Soort akte: transport

Datum: 10-2-1748

1e Comparant: Corn Jansen Vassen x Dingena Dolk, hooijschipper

2e Comparant: Pieternel Hendrikse de Bont wed Dirk Dolk

Goederen: ½ huijs en erve met het hoffken en driesken tussen
hooffkens Fransois vanden Hout en kinderen Rudolphus Voltelen en delle

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Rud Voltelen en hoff Wout v Dusseldorp

West: Adriaan vanden Bos

Noord: sooverhet
hoffken van Voltelen streckt

Zuid: s Heeren
straat

Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 178v

Soort akte: transport

Datum: 10-2-1748

1e Comparant: Corn Jansen Vassen x Dingena Dolk, hooijschipper

2e Comparant: Pieternel Hendrikse de Bont wed Dirk Dolk

Goederen: ½ binnendelle, inden polder, gemeen met kooperse

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Meulenschot

West: Adriaan vanden Bos

Noord: Her straat

Zuid: erve
Wouter van Dusseldorp

Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 179r

Soort akte: transport

Datum: 4-3-1748

1e Comparant: Jan Meeusen Vassen

2e Comparant: Andries Fransen Hoevenaar

Goederen: 1 1/8 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 9
geerden, gemeen met cooper en Jan Wouterse Verschuren

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Roelant Verharen

West: Jan Jacobs vander Cae

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 179v

Soort akte: transport

Datum: 18-3-1748

1e Comparant: Geerit van Vugt, soldaat te Delft

2e Comparant: Cornelis vanden Berg

Goederen: een huijs en erve

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter de Zeeu

West: dorpsdijck
en straat

Noord: Her straat

Zuid: erve Jan
Sterrenburg

Bijz: Geerit heeft te Waspik gewoont.

Gereet f 500, de rest via custingbrief,
heden gepasseert.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 180r

Soort akte: transport

Datum: 18-3-1748

1e Comparant: Cornelis vanden Berg

2e Comparant: Geerit van Vugt

Goederen: custingbrief tbv de koop van een huijs (zie vorige
akte) het huijs doent als onderpant.

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 180v

Soort akte: transport

Datum: 30-3-1748

1e Comparant: Geerit van Es ea

2e Comparant: Peeter Cnaap, schepen Raamsdonk

Goederen: 1/6 part in 7 geerden hooij ende weijlant, inden
polder, gemeen met cooper en Jan Joch Zeijlmans en kinderen Adriaan Bervoets

Prijs: ƒ 715

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schips diep, Cae sloot

Belend
Oost: wed Adriaan Jochemse Langerwerf

West: Wouter van Steenhoven cum suis

Noord: Schips diep

Zuid: Cae sloot

Bijz: Geerit van Es x Jacomijntje de Bruijn,
(Babilonienbroek), Huijbert de Waal x Cornelia de Bruijn (Wijck), Leendert de
Boer x Adriaantje de Bruijn (Willemstat), Dingena de Bruijn (Raamsdonk) en
Claas van Loon x Geertruij de Bruijn. Kinderen wijlen Jan de Bruijn en
Geertruij Vaderen (te Raamsdonk overleden).

Gereet betaalt voor 4 kinderen. Op
7-5-1748 verklaart Dingena dat ook zij voor haar deel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 181r

Soort akte: transport

Datum: 23-4-1748

1e Comparant: Jan Francken ea

2e Comparant: Jan Janse vander Cae

Goederen: 1/3 van 11/12 parten van 7 geerden, hooij ende
weijlant, inden polder, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Geerit Vermeulen

West: wed Huijbert Melisse Otgens cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot
of 11½ Hoeve

Bijz: Jan Francken x Anna Everts (Turnhout), Cornelis Everts
(Dongen) en Jacobus van Lil x Adriaantje Everts (Dongen).

Kinderen van Anna Mattijsse Camp.

Jan Janse woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 181v

Soort akte: transport

Datum: 25-4-1748

1e Comparant: Anthonij Potmakers

2e Comparant: Peeter Dircksen Zeijlmans

Goederen: 1/6 in 2 en 1/16 geert hooij ende weijlant, inden
polder, in 11 geerden, gemeen met cooper, wed, kinderen Ptr Mattijsse Camp

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed heer Verbeeck

West: gasthuijs van Geertruijdenberg

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Anthonij woont tot Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 182r

Soort akte: transport

Datum: 27-4-1748

1e Comparant: Sijmen Schep x Adriaantje Buijs

2e Comparant: Johanna vander Cae wed Adriaan Fransen Camp

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 9
geerden, gemeen met cooper in westense helft

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Jan Lips en Peeter van Raamsdonk

West: de Armen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 182v

Soort akte: transport

Datum: 27-4-1748

1e Comparant: Adriaan Cuijsten x Maria Cornelisse Swart

2e Comparant: Sijmen Schep

Goederen: een buijtendelle, groot ontrent 10 hont

Prijs: ƒ 1140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: del vande kerk

West: Adriaan Hoevenaar

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspick

Zuid: Her straat

Bijz: Adriaan woont tot Vrijhoeve

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 183r

Soort akte: transport

Datum: 8-7-1748

1e Comparant: Geerit van Vugt, soldaat te Delft

2e Comparant: Jan Zeijlmans namens Jan van Vugt, broer, minderj

Goederen: ½ bijster moergront meest uijtgedolven, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest

Belend
Oost: Huijbert de Ruijter

West: Thomas de Bont

Noord: watergang of
bijster Helger Cock

Zuid: de Vest

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 183v

Soort akte: transport

Datum: 27-7-1748

1e Comparant: Engel Mandemakers wed Mels van Gijsel

2e Comparant: Hendrik vanden Hoek en Cornelis Sagt, armmrs

Goederen: haar huijs etc tegen betaling van haar onderhoud

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 184r

Soort akte: transport

Datum: 21-9-1748

1e Comparant: Jan Joosten Swart ea

2e Comparant: Stoffel Leijten

Goederen: een parceel moergront, groot ontrent 4 a 5 hont, putten
en cuijlen inbegrepen, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis de Bont

West: Jan Vermeijs en Jan Cornelis de Bont

Noord: kinderen Jan
Cornelis Schoenmakers

Zuid: de dwars
geeren

Bijz: Jan Joosten Swart namens Neeltje Oushoren wed Johan
Schoenmakers (Delft).

Stoffel woont te Hendrik Luijten
Ambacht.

Het parceel is met droogplaats op acker
Adraan Leijten volgens deling van 23-1-1736.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 184v

Soort akte: transport

Datum: 28-12-1748

1e Comparant: Adriaantje Bak ea

2e Comparant: Peeter Wouterse Zeijlmans

Goederen: ½ huijs, hoff, erve en ackerlant gemeen met kinderen
Jan Tonisse Zeijlmans (transport 10-3-1702), aangekomen van hun vader

Prijs: ƒ 425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaartse grippel

Noord: wed Peeter de
Zeeu

Zuid: kinderen
Jacob Bommelaer cum suis

Bijz: Adriaantje Bak wed Joost Sterrenberg en Geertruij Bak

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 185r

Soort akte: transport

Datum: 2-1-1749

1e Comparant: Huijbert Janse de Bont

2e Comparant: Huijbert Mattijsse de Jong

Goederen: ½ binnedelle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: beijster wed Marcelis Zeijlmans

West: Vroukens vaart

Noord: wed en
kinderen schout de Bruijn

Zuid: wed
Marcelis Zeijlmans

Bijz: Huijbert de Jong woont tot Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 185v

Soort akte: transport

Datum: 2-1-1749

1e Comparant: Huijbert Jansen de Bont

2e Comparant: Huijbert Mattijssen de Jong

Goederen: ½ binnedelle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: beijster Thomas Zeijlmans

Noord: Thomas
Compeer

Zuid: Wilbert
Zeijlmans

Bijz: Huijbert de Jong woont tot Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 186r

Soort akte: transport

Datum: 3-1-1749

1e Comparant: Hendrik vanden Hoek en Cornelis sagt, armmeesters

2e Comparant: Huijbert Janse de Bont

Goederen: het erffke met de stenen etc van t huijsken waar
Cornelia Clasen Hoevenaar woonde, zoals ook haar voorsaten het al besaten.

Prijs: ƒ 45

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 186v

Soort akte: transport

Datum: 3-1-1749

1e Comparant: Hendrik vanden Hoek en Cornelis sagt, armmeesters

2e Comparant: Laureijs van Dongen

Goederen: een huijsje warin Engel Mandemakers wed Mels van
Gijsel heeft gewoont, op den dijk west van de ackers

Prijs: ƒ 35

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Corstiaen
Popelier

Zuid: Corstiaen
Conincx

Bijz: Laureijs woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 187r

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1749

1e Comparant: Jasper van Zelm ea

2e Comparant: Wouter van Zelm

Goederen: een gedeelte van een moerdelle, langs den gemeenen
weg, eertijts gekomen uit den boedel van pastoor Geerart van Clootwijk

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dorpslant

West:

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: blocxke
ter halve sloot vande del vande secretaris

Bijz: Jasper van Zelm als vader van zijn zoon Geerit bij
Adriana Zeijlmans verwekt

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 187v

Soort akte: transport

Datum: 16-1-1749

1e Comparant: Peeter Adriaan de Jong ea

2e Comparant: Jan en Adriaan de Bruijn

Goederen: 1e een ½ huijs, hoff, erve en delle; 2e een ½
binnendelle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Sgrevelduijn Capel; 2e Capel

West: Anthonij Oomens en Vroukensvaart; Vroukensvaart

Noord: Johannis Van
Hassel; watergang

Zuid: Her
straat; Huijbert de Jong

Bijz: Peeter Adriaan deJong x Anna Catharina de Bruijn en
Geertruij de Bruijn.

1e kavel: hof ligt tussen Niclaas
Brouwers en wed Lammert Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 187v-2

Soort akte: transport

Datum: 16-1-1749

1e Comparant: Peeter Adriaan de Jong ea

2e Comparant: Jan en Adriaan de Bruijn

Goederen: 3e een ½ binnendelle; 4e een ½ binnendelle; 5e een ½
uijtgedolven moerdelle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e zie 2; 4e Vroukensvaart; 5e Corn Wijdemans

West: zie 2; de beijsters; kinderen Geerit Camp

Noord: Jochimus
Zeijlmans; Denis en Thomas de Haan; Cae

Zuid: Matheus
Ophorst; Thomas de Bont; Oude Vaartje

Bijz: Peeter Adriaan deJong x Anna Catharina de Bruijn (HLA)
en Geertruij de Bruijn.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 188r

Soort akte: renuntatie

Datum: 16-1-1749

1e Comparant: Peeter Adriaan de Jong ea

2e Comparant: Jan en Adriaan de Bruijn

Goederen: Peeter en Geertruij zien af van de erfenis tbv Jan en
Adriaan

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Adriaan deJong x Anna Catharina de Bruijn (HLA)
en Geertruij de Bruijn. Erfgenamen van Arnoldus de Bruijn, in sijn leven schout
van Cleijn Waspik x Anna Catharina Verbraacke nu huijsvrouw van Joseph vanden
Bolk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 188v

Soort akte: procuratie

Datum: 10-12-1748

1e Comparant: Arnoldus Sterrenburg, schoolmeester Raamsdonk

2e Comparant:

Goederen: toestemming voor de verkoop van een stuk grond genaamd
de Seven Mergen grond, ten deele liggende onder Waspik

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgravenmoerse vaart

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Geerardus Verveer, notaris te Dordrecht, geeft
Arnoldus Sterrenburg, namens Jonckvrouw Christina Beelarts als erfgenaam van
haar broer Mattijs, toestemming om aan Pieter Ketelaar, een stuk grond te
verkopen.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 189r

Soort akte: transport

Datum: 18-1-1749

1e Comparant: Arnoldus Sterrenburg (namens zie vorige akte)

2e Comparant: Pieter Ketelaar, schoolmeester Waspik

Goederen: een ½ hoefke van de graafelijksheijtsgronden genaamt:
de Seven Mergen, gemeen met hr Hanendoes

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 4 mergen van Dirk Reijken

West: Sgrevelduijnse sloot

Noord: erfg Ptr
Stockermans, wed Huijb Vos, erfg Grt Maas

Zuid: Jan
Willemse van Ammelrooij en Jan Zoeters

Bijz: Betaalt in waspik f 300 en in Sgravenmoer f 200.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 189v

Soort akte: transport

Datum: 24-1-1749

1e Comparant: Johannis Peeterse Zeijlmans

2e Comparant: Hendrik Camp

Goederen: een ½ buijtendelle, gemeen met Jan Lips

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas de Bont

West: Adriaan Schoutten en kinderen Ptr Stoffels de Hoog

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 190r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 3-2-1749

1e Comparant: Hendrik Vaartmans

2e Comparant: Pieter Brouwers

Goederen: een Coffeschip met al zijn toebehooren zoals het in de
Kerk vaart ligt

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter woont te Sgravenmoer, Gereet betaalf f 700, op
10-11-1751 f 100 en op 4-4-1752 de resterende f 100.

Joost vanden Hoek (Capel) staat borg
voor de f 200.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 190v

Soort akte: transport

Datum: 8-2-1749

1e Comparant: Denis de Haan, 80 jaar en Thomas de Haan 78 jaar

2e Comparant: Cornelis Sagt

Goederen: een huijs erve en ackerlant, groot ontrent 7 hont; den
hof

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaartse grippel

West: Anthonij van Pas;

Noord: erf wed
Wouter Boeser en Willemijna Boeser

Zuid: wed
Cornelis van Dongen

Bijz: Belending van den hof: oost erf wed Wouter Boeser en
Willemijna Boeser en noorden de Lange Steeg of de stede van Peeter en Jochem
Berthouts.

Denis en Thomas blijven inde voorkamer
wonen en worden door Cornelis onderhouden en verzorgt.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 191r

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1749

1e Comparant: Adriaan Coevoets x Anna Peeters Buijs

2e Comparant: Huijbert Peeters Buijs

Goederen: ½ huijs, hoff en erve en 238 roeden ackerlant
daaragter, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaartse Grippel

West: erve Teunis Wouterse Biemans

Noord: Willem vd
Broek, wed Corn Paans en Willem vd Broek

Zuid: Peeter
Jochem Berthouts en wed Wouter Boeser

Bijz: Adriaan woont in Ouden Bos

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 191v

Soort akte: willeceur

Datum: 15-2-1749

1e Comparant: Huijbert Peeters Buijs

2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

Goederen: willeceur met als onderpant t huijs hof en erve en 238
roeden ackerlant zoals in de vorige akte getransporteert.

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaartse Grippel

West: erve Teunis Wouterse Biemans

Noord: Willem vd
Broek, wed Corn Paans en Willem vd Broek

Zuid: Peeter
Jochem Berthouts en wed Wouter Boeser

Bijz: Jan verklaart op 7-2-1760 dat de willeceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 192r

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1749

1e Comparant: Theodorus Cornelisse Camp

2e Comparant: Geerit Dolk ea

Goederen: 1 1/3 geert , inden polder, in 8 geerden, gemeen met
Mattijs Camp en Cooper

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: de Kerk

West: wed Hendrick de Bont cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Polders
gront

Bijz: Theodorus woont te Raamsdonk.

Geerit Dolk treedt op namens Cornelis
Cornelisse Camp, hooijschipper, broer

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 192v

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1749

1e Comparant: Laureijs Weijdemans

2e Comparant: Huijbert Janse de Bont

Goederen: een huijsje aan den dijk zolas hij en Jan van Beek het
hebben beseten en hem aangekomen op 12-5-1745

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 193r

Soort akte: transport

Datum: 17-2-1749

1e Comparant: Huijbert Janse de Bont

2e Comparant: Laureijs Wijdemans

Goederen: een huijs, hof en erve met erfke waar huijske wijlen
Cornelia Clasen Hoevenaar op heeft gestaan.

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Jansw Schoenmakers en Cornelis Mutsert

West: Adriaan Molenschot

Noord: sloot tussen
del verkooper en t verkogte

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 193v

Soort akte: transport

Datum: 28-2-1749

1e Comparant: Willem Liesvelt ea

2e Comparant: Cornelis Corsten, hooijschipper Raamsdonk

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met kinderen Bervoets

Prijs: ƒ 2100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: Geerit van Disseldorp en Jan Jochem Zeijlmans cs

West: Jesper de Bruijn en Adriaan Cnaap

Noord: Schaij sloot

Zuid: sloot tussen t verkogte en erf
Jac Jans vander Cae

Bijz: Willem Liesvelt x Elisabeth Dolk eerder wed Johannes
Boeser (Dordrecht), Adriaan Coppelaar x Alegonda Dolk (Raamsdonk) en Willem Vos
x Jacoba Dolk

Gereet voldaan f 1300. Op 22-4-1752 is volgens
quitantie de rest voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 194r

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1749

1e Comparant: Huijbert Nouwens

2e Comparant: Cornelis Nouwens, broer

Goederen: ¼ van 1¾ geert , inden polder, in 6 geerden, met
cooper, Jan Nouwens, Joh. Verschuren en kinderen Peeter Wouter Zeijlmans

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Cornelis van Steenhoven

West: Willem Couwens en Pieter Bouwens

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 194v

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1749

1e Comparant: Jan Jans vander Cae

2e Comparant: Arien de Zeeuw, hooijschipper

Goederen: 2¼ geert, hooij ende weijlant, inden polder, in 9
geerden, met cooper op den oostenkant. West is van wed Adriaan Fransen Camp

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Jan Lips cum suis

West: de Armen met de quaij 9 geerden

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 195r

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1749

1e Comparant: Arien de Zeeuw en Jacob Janse vander Cae

2e Comparant: Jan Jacobse vander Cae

Goederen: 2/9 in 11/12 van 7 geerden , inden polder, gemeen met
cooper, Adriaan Hoevenaar en Grietje Melisse Otgens

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Geerit Vermeulen

West: wed Huijbert Melisse Otgens

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 195v

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1749

1e Comparant: Jan vander Cae

2e Comparant: Jacob vander Cae

Goederen: een geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Adriaan Fransen Camp

West: wed Arnoldus van Son

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 196r

Soort akte: willeceur

Datum: 7-3-1749

1e Comparant: Joost van Heukelum x Maria Ruijckhaver

2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout Waspik en Capel

Goederen: eem willeceur met als onderpant een huijs, hoff, erve
en ackerlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mels de Graaff en Elisabeth en Adriaantje Cloot

West: den dijk en Theuntje van Grevenbroeck

Noord: ackerlant
Elisabeth Cloot

Zuid: nieuwe
dorpsweg en erve Theuntje van Grevenbroeck

Bijz: Op 22-4-1763 verklaar Jan Willem Koets x Hermina
Zeijlmans, dochter wijlen Adriaan Zeijlmans, dat de willeceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 196v

Soort akte: willeceurt

Datum: 21-3-1749

1e Comparant: Johanna Peters de Hoog

2e Comparant: Adriaan Schoutten

Goederen: een willeceur met als onderpant 1/3 part in een
buijtendelle, gemeen met broers en zusters

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lips en Hendrik Camp

West: de steeg vande seven geerden

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspick

Zuid: hof
Adriaan Schoutten

Bijz: Het onderpant is door Adriaan Schoute op 24-10-1753
gekocht

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 197r

Soort akte: transport

Datum: 6-6-1749

1e Comparant: Mattijs Coninx x Willemijna Swart

2e Comparant: Thomas Compeer

Goederen: een ½ delle, gelegen buijtendijx, wederhelft ten
oosten is van cooper

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Geerit Dolk en Arnoldus vander Stegen

West: Joost Verschuren

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Mattijs woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 197v

Soort akte: transport

Datum: 28-6-1749

1e Comparant: Geerit van Es ea

2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout Waspik en Capel

Goederen: een deel van een acker zaeijlant teijnde de Geer
ontrent de Endenest, groot ontrent 1 hont in ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 47

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: andere 2 hont

West: Adriaan Boeser

Noord: acker Peeter
Fransen Boeser

Zuid: erve Arien
de Zeeuw

Bijz: Geerit van Es x Jacomijna de Bruijn, Huijbert de Waal
x Cornelia de Bruijn, Leendert de Boer x Adriaantje de Bruijn, Jan de Ruijter x
Dingena de Bruijn, Klaas van Loon x Geetruij Jans de Bruijn. Kinderen Jan
Jochem de Bruijn en Geertuij Vaders, overleden te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 198ar

Soort akte: transport

Datum: 14-7-1749

1e Comparant: Jan Adriaans Heijblom

2e Comparant: Anthonij Koppelaar

Goederen: een stuk hooij ende weijlant, groot ontrent 2 mergen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Adriaantje Huijberde (Cleijn Dongen)

West: Sgreven???

Noord: erve Johannes
van Sprang ?

Zuid: Roelof
Dorreboom

Bijz: Jan en Anthonij wonen te Sgravenmoer.

Gereet f 100.

Adriaan Heijblom, Dingena Janse
Heijblom, Aalbert Simons Heijblom ende merken van Anna ??? Heijblom, Mijntje
Hovenaar x Maarte Simonse Heijblom verclaren op 31-3-1764 de rest ook ontfangen
te hebben.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 198av

Soort akte: willeceur

Datum: 10-7-1749

1e Comparant: Anthonij Koppeaar

2e Comparant: Jan Adriaanse Heijblom

Goederen: willeceur met als onderpant de getransporteerde 2
mergen (zie vorige akte)

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 198br

Soort akte: transport

Datum: 18-6-1749

1e Comparant: Johannes Couwens ea

2e Comparant: Jan Wouters van Steenhoven

Goederen: de helft in een stuk hooij ende weijlant genaamt de
Mispelswerf, groot geheel 10 ½ geert, gemeen met Marijnus Elemans cs

Prijs: ƒ 3250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Mispelswerf, Scheij sloot

Belend
Oost: schout HLA en de heer van Groot Waspik

West: Peeter Jochemse Berthouts

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: buijtendijk
of hooftsloot

Bijz: Johannes Couwens x Jenneke Kuijpers en namens zijn
vrouws broer. Kinderen van Sijmen Janse Cuijpers. Broer woont te Dordrecht.

Adriaan Zijlmans namens Gerard Zijlmans,
predikant te Schoorl x Johanna Vermeulen, Adriaan Bosson x Jenneke Vermeulen,
Jan Sijmens Vermeulen (Utregt), Pieter van Dijk x Cornelia Vermeulen
(Dordrecht). Kinderen van Catarina Cuijpers.

Jan Sijmense Cuijpers, Nicolaas
Brackmans x Johanna Cuijpers, Lambertus Pisel, predikant inde Hoeve x Coprnelia
Cuijpers, Cornelis Papegaij x Anna Jacoba Kuijpers. Kinderen Coen Janse
Cujpers.

Matinus van Baden x Anna van Kamen eerder
wed Jan vander Kemp, Dominus Lambertus Pijsel voogt van Cornelia vander Kemp,
dochter van Sijmen Janse vander Kemp (Oudenbos) kinderen Cornelia Cuijpers.

Alle kintskinderen van Jan Sijmens
Cuijpers en Janneke Coene van Hassels ?

Jan Wouters woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 199r

Soort akte: transport

Datum: 30-7-1749

1e Comparant: Meeus Zeijlmans ea

2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout

Goederen: 1e een ackertje, groot ontrent 75 roeden tussen
Vroukensvaart en de Geer; 2e een ackerke zaijlant, groot 80 roeden

Prijs: ƒ 135

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Bastiaen Boeser; acker Jan Wout Zeijlmans

West: Jacob Schep; Vroukensvaartse Grippel

Noord: stede
transportanten; Willem de Zeeuw cs

Zuid: Jan van Gemert; Jan van Gemert

Bijz: Meeus Zeijlmans (Capel), Teunis Zeijlmans, Maijken
Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 199v

Soort akte: transport

Datum: 31-7-1749

1e Comparant: Jacob Schep, soldaat

2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout

Goederen: een ackertje zaijlant, groot ontrent 75 roeden, tussen
Vroukensvaart ende Geer

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kooper met gelijke 75 roeden

West: Jan Wouters Zeijlmans

Noord: stede
kinderen Jan Teunis Zeijlmans cum suis

Zuid: erve Jan
van Gemert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 200r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 31-7-1749

1e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout ea

2e Comparant: Pieter vande Water

Goederen: een farij schip met alle toebehooren zoals het nu in
de Kerk vaart ligt

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan Zeijlmans als curator van de boedel van
schipper Jan Camp x Maria van Boxel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 200v

Soort akte: transport

Datum: 13-8-1749

1e Comparant: Jan Buijs ea

2e Comparant: Hendrik Vaartmans

Goederen: een huijsje, erf en hofke op den polder zijdijk

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost: Kerk vaart

West: rij weg

Noord: Hendrik
Wamstekers

Zuid: Peeter
Swart

Bijz: Jan Buijs als voogt van Huijbert Sijmons Schep, zoon
van Sijmon Schep en Adriaantje Buijs

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 201r

Soort akte: transport

Datum: 18-8-1749

1e Comparant: Meus, Teunis en Maria Zeijlmans

2e Comparant: Dirxke Sterrenburg wed Huijbert Schep

Goederen: een acker zaijlant, gelegen over de Leij, groot
ontrent drie hond

Prijs: ƒ 155

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Huijbert Schep

West: Cornelis Sagt

Noord: Dirk Reijken

Zuid: Mels
Zeijlmans cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 201v

Soort akte: transport

Datum: 18-8-1749

1e Comparant: Meus, Teunis en Maria Zeijlmans

2e Comparant: Cornelis Zagt

Goederen: een binnendelle, groot ontrent 3 hond

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: erve Jan Timmermans

Noord: erfg Reijnier
Costers

Zuid: Pieter van
Waspik

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 202r

Soort akte: transport

Datum: 18-8-1749

1e Comparant: Meus, Teunis en Maria Zeijlmans

2e Comparant: Jan Buijs

Goederen: een halve binnen ???, gemeen met erfg Bommelaar, groot
geheel ontrent 3 hond

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas de Bont

West: weeskint Sijmon Schep

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 202v

Soort akte: transport

Datum: 8-9-1749

1e Comparant: Pieter Ketelaar, schoolmeester ea

2e Comparant: Adriana Otgens wed Cornelis vander Sande

Goederen: een deel van een schepen schultbrief, groot f 1250 tlv
Aart vanden Heuvel, van 5-2-1727 en nu tlv de wed ?

Prijs: ƒ 416

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter Ketelaar namens Louwerens S?uldecken (Breda).
Adriana woont te Meersel

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 203v

Soort akte: transport

Datum: 14-10-1749

1e Comparant: Gerrit Stokvis

2e Comparant: Cornelis Nouwens

Goederen: ¼ part in een binnendelle, gemeen met kooper en erg
Adriaan Klaveren (¼) en Anna Catharian Snijders (½)

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Hoef

Belend
Oost: de Hoef od Sgrevelduijn Capel

West: Vroukens vaart

Noord: wed Joost
Sterrenburg

Zuid: Adriaan
van Gijsel

Bijz: Gerrit woont te Waalwijk.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 204r

Soort akte: transport

Datum: 15-10-1749

1e Comparant: Jan Cornelis de Jong, hooijschipper

2e Comparant: Jan Baptist Lips

Goederen: ½ binnedelle, inden binnenpolder, groot ontrent 7 hond

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Platte weg

Belend
Oost: Adriaan Vassen

West: Meerten van Son

Noord: Oude straat
of Platte weg

Zuid: erve
Adriaan Vassen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 204v

Soort akte: transport

Datum: 20-10-1749

1e Comparant: Dingeman Peeter Clavers ea

2e Comparant: Jan, Jan de Bont de Jonge zijn zoon (Jan Jans)

Goederen: ½ buijtendelle, groot geheel ontrent 9 hond, gemeen
met secratis Crol

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter van Zelm

West: de Armen

Noord: Klijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Dingeman Peeter Clavers, Jacob Mattijs van Schijndel,
Cornelia van Schijndel wed Huijbert Brouwers voor de eene helft.

Willemijn Jans van Schijndel wed Gerrit
Gerrits van Dongen voor een vierde en Jochem Beunis als voogt en Jacobus van
Schijndel als toesiender van 2 kinderen van wijlen Nicolaas Jans van Schijndel
voor een vierde.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 205r

Soort akte: transport

Datum: 14-11-1749

1e Comparant: Anthonie Berthouts en Jan Reckers

2e Comparant: Adriaan Verschuren voogt Maria Adr Clavers

Goederen: 1/6 part in een buijtendijxe delle. De rest heeft
Maria al in bezit.

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Armen

West: Meerten Dolk

Noord: Klijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 205v

Soort akte: willeceur

Datum: 19-11-1749

1e Comparant: Aaltje de Jong wed Aart vanden Heuvel

2e Comparant: Hendrik vanden Hoek en Cornelis Sagt, armmeesters

Goederen: een willeceur tbv afbetaling custing brief tbv ???
(Augustinus) Otgens zoon van Mathias Otgens. Onderpant een huijs etc

Prijs: ƒ 375

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Coninx

West: Andries Hoevenaar

Noord: de Kade

Zuid: Her straat

Bijz: Jan de Jong, hooijschipper namens Austinus Otgens,
koopman te Delft, verklaart voldaan te zijn

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 207r

Soort akte: transport

Datum: 21-11-1749

1e Comparant: Huijbert Jans de Bont

2e Comparant: Engel Camp wed Jochem Blankers

Goederen: een binnendel inden binnenpolder, groot ontrent 1
mergen

Prijs: ƒ 1170

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Kade, Platte weg

Belend
Oost: Cornelis Janse Schoenmakers cum suis

West: Adriaan Molenschot

Noord: de Kade of
Platte weg

Zuid: erve
Laurens Wijdemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 207v

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1749

1e Comparant: Gieltje Ariensz de Jongh

2e Comparant: Adriaan Jansz Leijten

Goederen: een acker saijlant, groot omtrent 3½ hond

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: erve wed Jan van Oort

West: Annike Cornelisz Kamp cum suis

Noord: Pispot

Zuid: Sgravenmoer
of de dwarsvelden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 208r

Soort akte: transport

Datum: 15-12-1749

1e Comparant: Jan Peterse Zeijlmans

2e Comparant: Adriaan Vassen

Goederen: een del

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Oude straat

Belend
Oost: wed Mattijs de Bont

West: de Kerken del

Noord: Ka of Oude
straat

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 208v

Soort akte: transport

Datum: 24-12-1749

1e Comparant: Cornelis Ariensz Verhulst

2e Comparant: Adriaan Aartsz Verhulst, broer

Goederen: 1e ½ hond land in de Elf Mergen; 2e een perceel
moergrond

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Elf Mergen

Belend
Oost: 1e Adriaan de Jong; 2e hoek van Heulelom

West: Wouter Vermeulen; Anthonij Schuijters

Noord: de bijster
sloot; Wouter Vermeulen cs

Zuid: putten Jan
Adr Heijblom; Adriaan Koppelaar

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 208v-2

Soort akte: transport

Datum: 24-12-1749

1e Comparant: Cornelis Ariensz Verhulst

2e Comparant: Adriaan Aartsz Verhulst, broer

Goederen: 3e een perceel genaamt Maijken Koenen Bijster en ten
4e een stuk land van 1 hond agter t huijs van Adriaan Aartsz Verhulst

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Maijken Koenen Bijster

Belend
Oost: 3e niets ingevuld; 4e erve Anthonij Konings

West: Gerrit Vermeulen; Sgrevelduijn sloot

Noord: Adriaan Koppelaar;
A Kluijters

Zuid: hr van
Winteraat; wed Johannes van Sprang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 209v

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1749

1e Comparant: Cornelis en Huijbertje Camp

2e Comparant: Mattijs Peeterse Camp

Goederen: 1e 2/3 parten in 2 1/16 geerd, met kooper, wed Peeter
Camp ea, in 11 geerden; 2e 2/3 in een acker, groot ontrent 1 mergen

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kort Ackers, retransement

Belend
Oost: 1e kindrs Tho Zeijlmans; 2e Jan Buijs en Grt Dolk

West: gasthuijs Geertruijdenberg; de Kerk

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk erf Adr vd Bos

Zuid: Ca sloot;
via retransement tot de Kort Ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 209v-2

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1749

1e Comparant: Cornelis en Huijbertje Camp

2e Comparant: Mattijs Peeterse Camp

Goederen: 3e 2/6 in een acker saijland in 11½ Hoeve, gemeen met
kooper, groot geheel 5 a 6 hond

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Thomas de Bont en Jan Buijs

West:

Noord: Pispot

Zuid: dijk
Sgravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 210v

Soort akte: transport

Datum: 6-1-1750

1e Comparant: Jan vander Schans

2e Comparant: Dirk van Disseldorp

Goederen: een halkve acker en moer waarvan de koper de rest
reeds bezit

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Klinkert ?

West:

Noord: wed Huijbert
Schep Johannes van Ammelrooij

Zuid: Adriaan
vanden Hoek cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 211ar

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1750

1e Comparant: Johannes Rijke, meesterschoenmaker te Breda ea

2e Comparant: Wouter Vermeulen, brouwer in Sgravenmoer

Goederen: ¼ part van 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Caeij sloot

Belend
Oost: kinderen Jan Jansz Timmermans

West: kinderen Michiel Jansz Timmermans

Noord: Scheij sloot

Zuid: Caeij
sloot

Bijz: Johannes Rijke x Willemina Quirijns en Eva Quijrijns
wed Peeter van Waas (Breda), Abraham de Kreek x Adriana Elizabette Quijrijns

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 211av

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1750

1e Comparant: Maria Deckers wed Jan Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een huijs, hof ende erve aan de Kerkvaart

Prijs: ƒ 3300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Her straat

West: Jasper van Selm

Noord: schutskooij

Zuid: kinderen
Peeter Dolk

Bijz: Gereet f 1650 en een kustingbrief van f 1650

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 211br

Soort akte: kustingbrief

Datum: 9-1-1750

1e Comparant: Jan van der Meer, secretaris

2e Comparant: Maria Deckers wed Jan Zeijlmans, secretaris

Goederen: een kustingbrief tbv de aankoop van het in de vorige
akte aangekogte huijs. Huijs dient als onderpant

Prijs: ƒ 1650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 5-12-1769 is blijkens een quitantie de kustingbrief
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 211bv

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1750

1e Comparant: Pieter Witte en Anthonij Kluijters

2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout, Cornelis vd Hoeve, secr

Goederen: de ½ van 3 stukken land waar zij reeds de wederhelft
bezitten: 1e een perceel hooij en weijland, moer en bos: Breede Bijster

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Breede Bijster

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: de Nieuwe
Molenleij

Zuid: de Oude
Molenleij

Bijz: Pieter woont te Dongen en Anthonij te Sgravenmoer. Zij
zijn voor de helft eigenaars van drie parcelen land en bos eertijts gekomen van
de heeren Viveen en Quitijn de Veer

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 211bv-2

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1750

1e Comparant: Pieter Witte en Anthonij Kluijters

2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout, Cornelis vd Hoeve, secr

Goederen: 2e ½ stuk bos; 3e een ½ heijveld en bos

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Knapenboske

Belend
Oost: 2e Anna Witte wed Joh Vermeulen: 3e Mich v Iersel

West: Adriaan Swart;Jan Timmermans

Noord: wed Paulus
Nederveen; Knapenboske

Zuid: de Leij vd
heer van Waspik; gelijk 2e parceel

Bijz: Pieter woont te Dongen en Anthonij te Sgravenmoer. Zij
zijn voor de helft eigenaars van drie parcelen land en bos eertijts gekomen van
de heeren Viveen en Quitijn de Veer

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 212v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 19-1-1750

1e Comparant: Adriaan Vassen

2e Comparant: Hendrik Bouwers

Goederen: een wit schip met al zijn toebehooren

Prijs: ƒ 1325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik woont te Raamsdonk.

Gereet voldaan f 200. In maart f 800 en
de rest in drie jaarlijkse termijnen.

Adam Somers staat borg

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 213r

Soort akte: transport

Datum: 26-1-1750

1e Comparant: Jan Willemse Otgens

2e Comparant: Jan Janse de Bont

Goederen: een ¼ part in een buijtendelle waarvan kooper reeds ¼
part bezit, gemeen met Peeter Otgens en Thomas Boudewijns, samen ½

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Pols

West: de Kerk

Noord: Oude straat
of Klijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 213v

Soort akte: transport

Datum: 4-2-1750

1e Comparant: Maeijke Peeterse Verschuuren

2e Comparant: Thijs Peeterse Camp

Goederen: 1 geert en anderhalf vierendeel, gemeen met kooper,
inden polder

Prijs: ƒ 475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: kinderen Thomas Zeijlmans

West: gasthuijs Geertruijdenberg

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 214r

Soort akte: transport

Datum: 4-2-1750

1e Comparant: Pieter(ke) de Bruijn ea

2e Comparant: Aaltje Lankhuijzen wed Jan Knaep

Goederen: de helft in 6 geerden landt, gemeen mer erg Jan Knaep

Prijs: ƒ 2340

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Cornelis Korten cum suis

West: Hendrik Schoenmakers cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: wed Jacob
vander Ka

Bijz: Pieter(ke) de Bruijn wed Cornelis Jacobse Drimmelaar,
Adrianus Cornelis Drimmelaar namens Cornelis Swaen en Thomas Snoek. Kinderen
van wed Cornelis Swaen voor de ene helft.

Pieter Konings, wed Jan Aberdaan, Maria
Konings wed Jan Bruel, wed Aderjaen Konings, Pieter Konings namens juff Konings
wed Jacobus van Bruel en Margareta Waarts wed Adriaan Konings junior als moeder
en voogdesse van hun kinderen (Amsteldam), Godefridus Cornelis Hinsbeeck x
Elisabeth Konings (Siddeburen. Hellum, Schilwolde), Claas Hagens, de wed Jan de
Jong en Pieter Dorreboom voor de andere helft.

Erfgenamen van Jesper de Bruijn en
Geertruij Konings.

Aaltje woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 214v

Soort akte: transport

Datum: 16-3-1750

1e Comparant: Jan Adriaensz Koning ea

2e Comparant: Peeter Gijsberts de Jongh

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 3672

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: kinderen Johannes Cornelisz Schoenmakers

West: Peeter van Dongen cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussenmunsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan, Matthijs, Thomas en Janneke Adriaensz Koning,
Pieter Ketelaar en Steven Scheur als voogden over Johanna en Maria Adriaensz
Koning samen voor 3 geerden.

Cornelia Kinings wed Jan Sterrenburg 1¾
geert.

Anna Konings wed Hendrik Hagoort 1¼ geert.

Gereet Voldaan de 3 en 1¾ geert. Op
24-4-1752 verklaart Anna dat haar 1¼ geert voldaan zijn.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 215r

Soort akte: transport

Datum: 16-3-1750

1e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong

2e Comparant: Anna Konings wed Hendrik Hagoort

Goederen: een kusting brief met als onderpant de inde de vorige
akte gekocht 1¼ geert land

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 215v

Soort akte: transport

Datum: 28-3-1750

1e Comparant: Peeter vanden Bergh

2e Comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendriks Schoenmakers

Goederen: 1 geert hoiij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Cornelis Jansz de Bont

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Schaij sloot

Belend
Oost: Jan Cornelis de Bont

West: Grietje Geerden Otgens

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 216r

Soort akte: transport

Datum: 9-4-1750

1e Comparant: Adriaan Bol, voogd kinderen Peeter Zeijlmans

2e Comparant: Jan Hendriks de Bont namens Cornelis Mutsaart

Goederen: een huijs, hof en del

Prijs: ƒ 2300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Thomas de Bont

West: Thomas de
Bont

Noord: Oude straat
of Klijn Waspik

Zuid: de straat

Bijz: Gereet f 800 en een kusting brief van f 1500.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 216v

Soort akte: Kustingbrief

Datum: 9-4-1750

1e Comparant: Cornelis Mutsert

2e Comparant: Adriaan Bol namens kinderen Peeter Zeijlmans

Goederen: een kustingbrief tbv de aankoop van een huijs etc
(vorige akte). Het huijs is onderpant

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 9-4-1767 verklaren de kinderen en Adriaan Bol als
voogd over een dochter van Peeter Zeijlmans dat de kustingbrief geheel is
afgelost. Christiaan, Evert, Elsiabeth en Meggeliaan

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 217v

Soort akte: transport

Datum: 9-4-1750

1e Comparant: Pieter Franse Boeser ea

2e Comparant: Adriaan Bol als voogd kinderen Peeter Zeijlmans

Goederen: een opslag van een huijs voor het retransement op den
dijk waarin Huijbert is overleden en deel van een acker noorden huijs

Prijs: ƒ 115

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter Franse Boeser en Adriaan Schouten als
erfgenamen van Huijbert de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 218r

Soort akte: transport

Datum: 9-4-1750

1e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout, ea

2e Comparant: Cornelis Schippers

Goederen: een huijs, hof en bijster genaamt Den Treurniet

Prijs: ƒ 530

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Treurniet

Belend
Oost: Gerrit Dolk cum suis

West: wed Hilleger Kock

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz: Adriaan Zeijlmans namens Jacob Blok en Gerrit Vermijs,
Jan vermijs, Kaatje Vermijs, Elias verduijn x Cornelia Vermijs. Erfgenamen van
Pieternel Schoenmakers wed Pieter Blok.

Het huijs is inclusief een kustingbrief
van f 100 tbv de Armen.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 218v

Soort akte: transport

Datum: 9-4-1750

1e Comparant: Cornelis Schippers

2e Comparant: Lambert Huijbertsz Schoenmakers ea

Goederen: een 1/3 part in een acker saaijlant, gemeen koopers en
wed Adriaan van Tichel, groot geheel ontrent 5½ hond

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: de koopers

West: wed Adriaan van Tichel

Noord: Her straat

Zuid: over dwarsweg,
Schoenweg tot veld wed A v Tichel

Bijz: Lambert Huijbertsz Schoenmakers, Joahannes Bosser x
Anna Huijbertsz Schoenmakers, Willem Jochemse Blankers x Margo Huijbersz
Schoenmakers, Cornelis Meeuwisse van Steenhoven x Cornelia Huijbertsz
Schoenmakers, Johanna Huijbertse Schoenmakers en Peeter Huijbertsz Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 219r

Soort akte: transport

Datum: 9-4-1750

1e Comparant: Jan en Heijltje de Jong

2e Comparant: Peeter van Dongen

Goederen: 1½ geert hooij ende weijland, gemeen met kooper, in 6
geerden

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Peeter Gijsbertse de Jong

West: Willem Otjes cum suis

Noord: Scheij sloot
of DussenMunsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Peeter woont onder Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 220r

Soort akte: transport

Datum: 17-4-1750

1e Comparant: Grietje Geerden Otgens

2e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong

Goederen: ½ ackertje saaijland, wederhelft is reeds van kooper,
groot geheel ontrent 2 hond

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Melisse Otgens

West: Mels Dirkz van Driel

Noord: Her straat

Zuid: de Ka en
veldeken vroeger van Bastiaan Vassen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 220v

Soort akte: transport

Datum: 17-4-1750

1e Comparant: Grietje Geerden Otgens

2e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh

Goederen: 1/12 part in een hooij en weijlant, in 7 geerden,
gemeen met Jan vander Ka en Adriaan Hoevenaar

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Gerrit Vermeulen

West: wed Huijbert Melisz Otgens

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 221r

Soort akte: transport

Datum: 17-4-1750

1e Comparant: Pieternel Blok wed Dirk de Ruijter

2e Comparant: Willem Gijsbert van Malsem

Goederen: een opslagh van een huijsje op den Lootdijk aan
zijdzijde retrancement

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Lootdijk

Belend
Oost: van Heukelum

West: Dorpsweg

Noord: Adriaan Swart

Zuid: Cornelis
Bongaart

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 221v

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1750

1e Comparant: Huijbertje vanden Heuvel ea

2e Comparant: Johanna vander Ka wed Adriaan Franse Kamp

Goederen: 4 geerden hooij ende weijland, in 8 geerden, inden
polder

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Adriaan van Hassel cum suis

West: wed en kinderen Roeland Verharen

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Huijbertje vanden Heuvel laast wed Peeter Matthijssse
Kamp, Norbertus van Tiggel, Anthonij Peeterse van Dongen, Marinus Elemans
namens Simon van Son als voogd van Barbara van Dongen en kinderen van Dielis
van Dongen. Kinderen en Kintskinderen van Huijbertje vanden Heuvel en Peeter
Anthonisse van Dongen en erfgenamen van Elisabeth van den Heuvel.

Peeter Adriaanse van Dongen, Cornelis
Peeterse van Dongen, Gerrit Vermijs x Peternel van Dongen, Jacob Blok x Adriana
van Dongen. Kinderen wijlen Peeter Anthonisse van Dongen en Adriaentje vanden
Heuvel. Ook ergenamen van Liesbeth vanden Heuvel, moeders suster te Raamsdonk
overleden.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 222v

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1750

1e Comparant: Huijbertje vanden Heuvel ea

2e Comparant: Norbertus van Tiggel

Goederen: ¾ parten in 1/10 en 2/3 in 1/10 van 1¾ en 2/3 in een
acker, gemeen met kooper en Huijbert Snijders, groot ontrent 1 hond

Prijs: ƒ 151

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas de Bont

West: Huijbertje Cornelisz vanden heuvel

Noord: erve Jan
Peetersz Zeijlmans

Zuid: Sgravenmoer

Bijz: Huijbertje vanden Heuvel laast wed Peeter Matthijssse
Kamp, Norbertus van Tiggel, Anthonij Peeterse van Dongen, Marinus Elemans
namens Simon van Son als voogd van Barbara van Dongen en kinderen van Dielis
van Dongen. Kinderen en Kintskinderen van Huijbertje vanden Heuvel en Peeter
Anthonisse van Dongen en erfgenamen van Elisabeth van den Heuvel.

Peeter Adriaanse van Dongen, Cornelis
Peeterse van Dongen, Gerrit Vermijs x Peternel van Dongen, Jacob Blok x Adriana
van Dongen. Kinderen wijlen Peeter Anthonisse van Dongen en Adriaentje vanden
Heuvel. Ook ergenamen van Liesbeth vanden Heuvel, moeders suster te Raamsdonk
overleden.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 224r

Soort akte: transport

Datum: 27-6-1750

1e Comparant: Pieter Cornelisz de Weert ea

2e Comparant: Aart van Pas

Goederen: een acker zaijland, groot ontrent 4 hond

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Boeser

West: Adriaan Kusters

Noord: erve Peeter
Jochemse Berthouts

Zuid: de steeg
of erve wed Cornelis van Dongen

Bijz: Pieter Cornelisz de Weert, Jenneken de Weert wed
Koenraet Heijblom, Dirck Piek x Geertruij van Gilst.

RA: Groot Waspik RA 63

Folio: 224r

Soort akte: transport

Datum: 27-6-1750

1e Comparant: Pieter Cornelisz de Weert ea

2e Comparant: Pieter van Waspik

Goederen: een parceeltje ackerland, groot ontrent 2 hond

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaartse Grippel

Noord: wed Marcelis
Zeijlmans

Zuid: erve
Peeter Passon

Bijz: Pieter Cornelisz de Weert, Jenneken de Weert wed
Koenraet Heijblom, Dirck Piek x Geertruij van Gilst.