RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 001r

Soort akte: transport

Datum: 7-10-1750

1e comparant: Gerard Christie wed Anna van Winteraat

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: een parceeltje moerland, genaamt Den Ruijsen Bijster,
groot ontrent 4 mergen, gemeen met Adriaen Swart cum suis

Prijs: ƒ 230

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Ruijsen Bijster

Belend
Oost: Pieter Witte cum suis

West: de heer
Elinkhuijsen

Noord: Adriaen Swart
cum suis

Zuid: Adriaen
Swart cum suis

Bijz: Gerard is schoolmeester te Teteringen

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 001v

Soort akte: transport

Datum: 7-10-1750

1e comparant: Gerard Christie wed Anna van Winteraat

2e comparant: Adriaen Zwart

Goederen: 1/3 part in de helft van een bijster, gemeen met erfg
Jacob Witte, genaamt Teunis Oomen Bijster, groot geheel 5 hondt

Prijs: ƒ 34

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Teunis Oomen Bijster

Belend
Oost: Dirck Rijken

West: de heer
Elinkhuijsen

Noord: Adriaen Swart

Zuid: Wouter
Vermeulen en Adriaen Swart

Bijz: Gerard is schoolmeester te Teteringen.

Adriaen woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 002r

Soort akte: transport

Datum: 9-11-1750

1e comparant: Theunis Dolk ea

2e comparant: Cornelis Nouwens

Goederen: een huijs en erve

Prijs: ƒ 795

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dorps weg

West: Jasper van
Zelm

Noord: erve van de
secretaris

Zuid: Her straat

Bijz: Theunis Dolk, Marcelis Smits x Dingena Dolck,
Bastaientje Dolk, Maria van den Hoven wed Gerrit Dolk en haar kint, Johannes
Verschuuren als voogd over Jan en Maria Dolk Alle kinderen van Peeter Dolk en
Adriaentje van Boxsel

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 002v

Soort akte: transport

Datum: 9-11-1750

1e comparant: Theunis Dolk ea

2e comparant: Pieter van Waspik

Goederen: een geregte ¼ part in een binnenbijster, gemeen met
Dirk Dolk en kinderen Kommer van Gilst

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Vest

Belend
Oost: Adriaen van den Bos

West: Jochem
Zeijlmans, Adr Schouten en Jasper van Zelm

Noord: watergang

Zuid: over den
Vest

Bijz: Theunis Dolk, Marcelis Smits x Dingena Dolck,
Bastaientje Dolk, Maria van den Hoven wed Gerrit Dolk en haar kint, Johannes
Verschuuren als voogd over Jan en Maria Dolk Alle kinderen van Peeter Dolk en
Adriaentje van Boxsel

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 003v

Soort akte: transport

Datum: 9-11-1750

1e comparant: Theunis Dolk ea

2e comparant: Peweter Verschuuren

Goederen: ½ binnendel en bijster op den oostenkant, gemeen met
Adriaen van Dongen cum suis

Prijs: ƒ 230

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Dongen

West: bijster of
erve van Pieter van waspik

Noord: erve Philip
Slijkers

Zuid: watergangh

Bijz: Theunis Dolk, Marcelis Smits x Dingena Dolck,
Bastaientje Dolk, Maria van den Hoven wed Gerrit Dolk en haar kint, Johannes
Verschuuren als voogd over Jan en Maria Dolk Alle kinderen van Peeter Dolk en
Adriaentje van Boxsel

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 004r

Soort akte: transport

Datum: 9-11-1750

1e comparant: Cornelis Nouwens ea

2e comparant: Jacobus en Wouter Peeterse Zeijlmans

Goederen: een en een halve en een quard quard, inden
buijtendijkse hooijpolder, bedeelt met kinderen Peeter Wouterse Zeijlmans cum
suis

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Cornelis van Steenhoven

West: erfg Willem
Kouwens cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelis Nouwens, Jan Nouwens, Johannes Verschuuren x
Maria Nouwens

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 005r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-12-1750

1e
comparant: Anna Compeer
wed Adriaen Coninx

2e comparant: Adriaen Schouten

Goederen: een wilceur met als onderpant een acker zaaland

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest, Korte ackers

Belend
Oost: Thomas de Bont

West: Johannes
Verschuuren

Noord: de Vest

Zuid: Korte
Ackers

Bijz: Adriaen verklaart op 12-3-1769 dat de wilceur geheel
is afgelost.

Datum op basis van 1e aflossingsdag:
19-12-1751

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 005v

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1750

1e
comparant: wed Dirk Dolk
ea

2e comparant: Benjamin Cop, Comis s'lands magazijn te GtB

Goederen: aankoop grond tot opmaaken en herstel van het retranchement

Prijs: ƒ 4272

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: wed Dirk Dok voor 72 roeden, Kommer van Gilst 77
roeden, Adriaen van den Bos 78 , Pieter
van Waspik 121 , Jan Buijs 128, Johan Verschuure 302, Adriaen Verschuur en
Adriaen van Dongen 338, Thomas de Bont 394, wed Joost van Vugt 312, Adriaen
Schouten als erfg Huijbert de Ruijter 250, Pieter Verschuur 48, wed Adriaen
Koningh 2, Maike Verschuur 16, erf Zeger Zwalp 4, Pieter Verschuur, 14, Jan
Maas 4, Willem de Zeeuw 5, wed Sterrenburgh 13, wed hendrik Hagoort 38, Gerrit
Dolk 28, Cornelis Boers 25, Gerrit Dolk 46, Thomas Schep 81, Adriaen Schouten
als erfg Huijbert de Ruijter 19, Adriaen Cloot 19, Joost van heuklom 38,
denselven 85, Gerrit Dolk 115, kinderen P Kamp 247, Kerk van Waspik 150,
Fransus Artel 104, Barend van Waspik, 86, Thomas de Bont 94, Thomas Compeer
130, Jan Borstlap 364, Thomas de Bont 519, Jan P de Jongh 119, Adriaen
Moleschot cs 110, Wed Bartel en M Kamp 143, Huijbert Konings 50, wed Adr Adrs
Konings cs 121, de kerk van Waspik 137, Johan en Peeter Verschuur 101, wed Jan
van Tichel 41, Joh en Peeter Verschuuren 48, wed Jochum Blankers 66 Joh
Verschuuren en G Otiens 77, Arnold Versteegen 65, wed Jan van Tichel 85, wed
Jochum Blankers 77, Jan Lips 168, kinderen Peeter Zeijlmans 93.

Tesamen 6103 roeden.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 007v

Soort akte: transport

Datum: 30-12-1750

1e comparant: Peeter Verschuuren

2e comparant: Pieter Geenen

Goederen: een parceeltje moerland, op den oostenkant, wederhelft
is van Adriaen van Dongen cs

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: erve Philip
Slijkers

Zuid: watergang

Bijz: Gereet f 150. Peeter verklaart op 8-11-1752 de rest
ontvangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 008v

Soort akte: transport

Datum: 11-1-1751

1e comparant: Jan Cornelisz Vermijs

2e comparant: Jan Nouwens

Goederen: een huijs, hof, erve en ackerland daaraan, groot
ontrent 3 hond, gelegen bij de korenmoolen

Prijs: ƒ 925

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van den Bos

West: Adriaen
Moleschot

Noord: erve Adriaen
vermijs

Zuid: buijtendijksen
water sloot od erce Adriaen Vermijs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 009r

Soort akte: transport

Datum: 11-1-1751

1e comparant: Gijsbert van Dijk ea

2e comparant: Jan Cornelis Vermijs

Goederen: een huijs, erf en hof

Prijs: ƒ 270

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jansz de Bont

West: Adriaen
Leijten

Noord: Johannes van
Hassel

Zuid: Adriaen
Leijten

Bijz: Gijsbert van Dijk wed Maria van Nuen, Jan Dolk wed Dingena van Nuen, Theunis Dolk x
Catharina van Nuen, Teunisa als voogd over Adriaen Dolk, zoon van Jan, Andries
van Huunen, Jan van der Meer namens Elisabeth van Huunen, Pieternella van
Huunen, Adriaen van Dijk, Johanna van Dijk, Jan van Dijk en Maria van Dijk,
kinderen van Maria van Nuen bij Jacob van Huunen en Gijsbert van Dijk.

Allen erfg van Jan van Nuen en Elisabeth
Leijten

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 010r

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1751

1e comparant: Anthonij Potmakers

2e comparant: Peeter Dirkse Zeijlmans

Goederen: 1e een deel in een ackerland, bedeelt met Mattijs
Peeterse Camp en den cooper; 2e een perceeltjen ackerland, bedeelt als voor

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kuijpers Leij

Belend
Oost: 1e Thomas de Bont; 2e Gerrit Dolk

West: Adriaan
Verschuren; de Kerk

Noord: waetergang;
Adriaan vanden Bos

Zuid: Kuijpers
Leij; Adriaan Schoutten cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 010v

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Lambert van Dongen

2e comparant: Lambert Maartense Reckers

Goederen: 1e een parceeltje moervelt, groot ontrent 1 hond; 2e een
parceeltje moergrond. Groot 1 hond en putten en kuijlen

Prijs: ƒ 0

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Bastiaen Fransen Boeser; gelijk veld 1

West: erfg
Gijsbert Coninx; gelijk veld 1

Noord: wed Huijbert
Smits; Maarten Biemans

Zuid: erve
Maarte Biemans; erve erfg Corst Marc Reckers

Bijz: het 1e parceel ligt agter de steeg van de weed Jan de
Smit hem aangekomen uit nalatenschap van Cornelis van Dongen

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 011v

Soort akte: transport

Datum: 23-4-1751

1e comparant: Hendrik Vaartmans

2e comparant: Cornelis de Zeeuw

Goederen: huijsje, erve en hofke

Prijs: ƒ 530

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Kerk vaart

West: den rij weg

Noord: Hendrik
Wamsteker

Zuid: Peeter
Swart

Bijz: Gereet f 430. Hendrik verklaart op 10-8-1752 de de
rest ook voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 012r

Soort akte: transport

Datum: 30-4-1751

1e comparant: Jochem Zeijlmans

2e comparant: Johannes Verschuuren

Goederen: een hond ackerland

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aart de Bont

West: het pad of
Mels de Graaf

Noord: wed Peeter de
Zeeuw

Zuid: acker
kinderen Jochem Zeijlmans

Bijz: Jochem woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 013r

Soort akte: transport

Datum: 14-5-1751

1e comparant: Jan Schalck x Anna van Broekhoven

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een huijs en erve ontrent de Kerkvaart

Prijs: ƒ 1550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Peeter de Zeeuw

West: Dorps dijk

Noord: den dijk

Zuid: erff Jan
Sterrenburg

Bijz: Gereet f 550.
Op 20-3-1753 wordt er f 350 betaald aan Gerrit van Vugt. OP 29-3-1754 f
125 en op 18-3-1755 f 460. Op 1-8-1756 is alles betaald, verklaart Gerrit van
Vugt

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 013v

Soort akte: transport

Datum: 28-5-1751

1e comparant: Jan Otijes

2e comparant: Adriaentje van Spaamdonk wed Matthijs Schoenmakers

Goederen: een geerd hoijland, inden polder, gemeen met Thomas de
Bont cs

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers cum suis

West: Andreis
Franse Hoevenaar

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan woont onder Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 014v

Soort akte: transport

Datum: 24-6-1751

1e comparant: Peeter Wouterse Zeijlmans

2e comparant: Marcelis Smits

Goederen: de zuijdense helft in een huijs en erve en de helft in
6 hond ackerland.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of Kapel

West: Vroukensvaartse
Grippel

Noord: wed Peeter de
Zeeuw

Zuid: Thomas
Bommelaar cs

Bijz: Noordekant is van Meeuwis, Rtheunis en Maria Zeijlmans
en wed Frans Bastiaense Boeser

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 015r

Soort akte: transport

Datum: 9-8-1751

1e comparant: Jan Cornelisz Vermijs

2e comparant: Cornelis Peeetersz de Seeuw en Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een perseel moervelt

Prijs: ƒ 250

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: suijdense dijk,kind. Joh. Schoenmakers en de verk

West: wed
Cornelis Hendrikse Schoenmakers

Noord: erve Joh Corn
Schoenmakers

Zuid: dwars pat
of voorbij den rietbos

Bijz: Jan verklaart op 18-3-1752 dat de koopsom voldan is.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 015v

Soort akte: transport

Datum: 8-9-1751

1e comparant: Anthonij Andries Oomens ea

2e comparant: Johanna Huijberde Schoenmakers

Goederen: een moeracker, gekomen uit de nalatenschap van de
ouders van de vrouw van Louies, gemeen met erfg Huijbert Lamb. Schoenmakers

Prijs: ƒ 465

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Ka

Belend
Oost: Huijbert Melsen Otgens

West: wed Adriaen
Langerwerf

Noord: Her straat

Zuid: de Ka of buijten velde

Bijz: Anthonij Andries Oomens en Adriaen van Tilborgh namens
Louies Coolen en desselfs huijsvrouw (Oosterhout). Reeds betaald aan onkosten
f 161 aan Jan Hendrikse de Bont, f 60 aan Peeter Jooste Verschuren, f 27
aan Cornelis Peeterse Camp, f 80, f 50 aan wed Adriaen Langerwerf. Louies
krijgt mog f 87

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 016v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 15-9-1751

1e comparant: Anthonij Vermeer

2e comparant: Peeter de Bruijn

Goederen: een kof schip met toebehooren etc

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Antonij woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 017r

Soort akte: transport

Datum: 15-9-1751

1e comparant: Peeter de Bruijn

2e comparant: Anthonij Vermeer

Goederen: een kof schip met toebehooren etc

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Antonij woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 017v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-10-1751

1e comparant: Just van Hukelom wed Maria Janse Ruijchaver

2e comparant: Adriaen Schouten

Goederen: een wilceur met als onderpand een huijs, ackerland en
velden

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen verklaart op 22-4-1763 dat de wilceur geheel
is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 018v

Soort akte: transport

Datum: 5-11-1751

1e comparant: Adriaen van de Laar

2e comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendrikse Schoenmakers

Goederen: een geregte 1/5 part in ses geerden hooij en weijland,
inden polder, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Johannes van hassel cum suis

West: den Armen

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 019r

Soort akte: transport

Datum: 27-11-1751

1e comparant: Wouter van Dusseldorp

2e comparant: Hendrik Camp

Goederen: een acker met een bijster daaragter

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Barend van Waspik en erfg Cornelis Vermijs

West: Jan
Borstlap

Noord: sloot van
moervelt verkooper

Zuid: erfg Jan
Willemse Kloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 019v

Soort akte: transport

Datum: 29-11-1751

1e comparant: Jan de Hoogh

2e comparant: Dirk Coninx

Goederen: een huijsje zijnde een opslagh, op den sijdijk ten
westen vande Kerk vaart.

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Adriaen
Schep

Zuid: Jan Adamse
Vos

Bijz: Het huijsje was van N van Raamsdonk en Geertruij de
Hoogh.

Betaalt wordt met Kerstmis eerstkomende.
Aan de armenmeester Adriaen Schouten f 120 en de rest aan de verkooper

Op 13-5-1752 is er f 34 betaalt.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 020r

Soort akte: transport

Datum: 24-12-1751

1e comparant: Hendrik Camp ea

2e comparant: Adriaen Vassen

Goederen: 4 geerden hooij en weijland, in 8 geerden, gemeen met
Cornelis Cornelisse Camp cs, inden binnenpolder

Prijs: ƒ 2950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: de Kerk en de gemeene binnenpolder

West: Jan
Hendrikse de Bont cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: de gemeene
erve

Bijz: Hendrik Camp als mede voogd over kinderen van wijlen
Matthijs Cornelis van Campen, Adriaen Zeijlmans namens Jan Peeterse Camp
(uitlandig), Pieter van Alphen x Pieternel Peeterse Camp, Pieternella Adriaense
Vasse, dogter van Agje Cornelisse Camp, Engelina Camp, Maeria Cornelisse Camp,
Johanna Cornelisse Camp, Cornelis Cornelisse Camp, Wijnand van de Korput namens
schhonzoon Theodorus Cornelisse Camp en jacobus Peeterse Camp.

Allen erfg van Matthijs Cornelisse van
Campen

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 021r

Soort akte: transport

Datum: 24-12-1751

1e comparant: Johan van Gert x Piternella Zeijlmans

2e
comparant: Thomas
Compeer, schepen

Goederen: een halven ackerland, groot ontrent 1 hond

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Aart de Bont

West: steede Mels
Peterse de Graaf

Noord: Joannes
Verschuuren

Zuid: weeskinderen
Joghem Zeijlmans met wederhelft

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 021v

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1751

1e
comparant: Cornelia Swalp
wed Heijliger Kok

2e
comparant: Thomas Compeer

Goederen: een 1/3 part in een acker, gemeen met Anna Koninx en
den kooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Breede Pleck, Retransement

Belend
Oost: Thomas de Bont

West: Jan
Borstlap

Noord: door het

Retransement tot de Breede Pleck

Zuid: Jasper van
Selm

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 022r

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1751

1e comparant: Katelijn Vermijs

2e comparant: Gerrit Dolk

Goederen: een lopt in een bijster, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 70

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de kooper

West: Hendrik
Kamp

Noord: den kooper

Zuid: sloot van
de ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 022v

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1751

1e comparant: Elias Verduijn ea

2e comparant: Hendrik Camp

Goederen: een deel land of bijster, gekomen van Matthijs
Cornelisz Vermijs, groot ontrent 110 roeden

Prijs: ƒ 75

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de steege of erve van erfg Jan Dolk

West: den kooper

Noord: wed Barend
van waspik

Zuid: erve
Gerrit Dolk

Bijz: Elias Verduijn X Cornelia Vermijs voor de ene helft en
Adriaen Schouten en Jan Boezer als voogden over de kjinderen van de comparant
voor de andere helft

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 023v

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1751

1e comparant: Jan Pols

2e comparant: Jan van Gemert

Goederen: een buijtendijkse del, groot ontrent 3 hond

Prijs: ƒ 280

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Arij de Seeuw cum suis

West: Steege of
delle van Jan de Bont cum suis

Noord: Oude straat

Zuid: Her straat

Bijz: Jan woont onder Loon. Betaald met custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 023v

Soort akte: custingbrief

Datum: 29-12-1751

1e comparant: Jan van Gemert

2e
comparant: Jan Pols

Goederen: een custingbrief met als onderpand de in de vorige
akte gekogte delle

Prijs: ƒ 280

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont onder Loon. Jan betaalt geen aflossing maar
alleen rente tot Jan overleden is. Blijkens een quitantie van Corstiaen Vougers
en Laurens Reckers is de brief op 13-10-1753 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 024v

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1751

1e comparant: Jan Pols

2e comparant: Jan van Gemert

Goederen: een binnendel, groot ontrent 2 hond

Prijs: ƒ 213

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Grevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Arij Reckers

Zuid: Thomas de
Bont

Bijz: Jan woont te Loon. Betaald via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 025r

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1751

1e comparant: Jan van Gemert

2e
comparant: Jan Pols

Goederen: custingbrief met als onderpand de in de vorige akte
gekochte del

Prijs: ƒ 213

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De brief wordt pas betaald na het overlijden van Jan.

Blijkens quitantie van Corstiaen Vougers
en Laurens Reckers is de brief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 025v

Soort akte: transport

Datum: 4-1-1752

1e comparant: Johannes Verschuuren

2e comparant: Adriaen Verschuuren

Goederen: een gedeelte in een binnenbijster

Prijs: ƒ 63

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: retransement

Belend
Oost: Adriaen van Dongen

West: Pieter van
Waspik

Noord: erve kooper

Zuid: gemeenlands
gragt ofte retransement

Bijz: Het stuk is heden aan de verkooper bij delinge
aanbedeelt

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 026r

Soort akte: donatie

Datum: 15-1-1752

1e
comparant: Jacob Swalp

2e
comparant: Cornelia Swalp
wed Heijliger Cok, suster

Goederen: een acker zaijland

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: retransement

Belend
Oost: wed Hendrik Hagoort cum suis

West: Gerrit Dolk

Noord: gragt van retransement

Zuid: dorps rijweg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 026v

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1752

1e comparant: Christiaen van Dusseldorp x Johanna van Hassel

2e comparant: Jan Janse de Bont

Goederen: 3 geerden hooij en weijlandt, in 6 geerden, inden
binnen polder, gemeen met Johannes van Hassel

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ca sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Jan Cornelisz de Bont

West: kintskinderen
van Jochem vander Laar

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ca sloot

Bijz: Christiaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 027r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 1-2-1752

1e comparant: Jan Vasse de Hoogh

2e comparant: Matthijs Coninx

Goederen: een so???schip met alle toebehooren

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anna Compeer wed Adriaen Coninx staat borg

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 027v

Soort akte: transport

Datum: 4-2-1752

1e comparant: Maarten van Son

2e comparant: Adriaen van Hassel

Goederen: 4 geerd hooij en weijlandt, gemeen met kooper, in 9
geerden, inden binnenpolder

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Peeter Blankers

West: wed Adriaen Franse Camp

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Maarten woont te Raamsdonk en Adriaen onder Hendrik
Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 028r

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1752

1e comparant: Hendrik van Moerkerke x Huijberdina Berrevoets

2e comparant: Anna Timmermans wed Ptr Kamp en Peeter Dorreboom

Goederen: de helft van 10½ geerd, inden binnenpolder, gemeen met
Marijnus Elemans en Peeter Verhoeve cum suis

Prijs: ƒ 3270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: erfg Huijbert Lamberde Schoenmakers

West: wed Johannes Janse Timmermans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Anna en Peeter wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 029r

Soort akte: transport

Datum: 17-2-1752

1e comparant: Elias Verduijn ea

2e comparant: Maria Timmermans wed Barend van Waspik

Goederen: een parceeltje ackerlandt, gemeen met kooperse

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Corsten

West: Hendrik Camp

Noord: bijster
Hendrik Camp

Zuid: dorps weg

Bijz: Elias Verduijn X Cornelia Vermijs voor de ene helft en
Adriaen Schouten en Jan Boezer als voogden over de kjinderen van de comparant
voor de andere helft

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 029v

Soort akte: transport

Datum: 17-2-1752

1e comparant: Adriaentje Geene wed Cornelis de Visser

2e comparant: Pieter Schut

Goederen: een opstal van een schuurtje, opden sijsijk, groot 27
voet

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kerk vaart

Belend
Oost:

West: de Kerk
vaart

Noord: erve
verkooperse

Zuid: erve Jan
Dolk

Bijz: Betaalt f 30 gereet. De overige 3 delen worden op 17,
18 en 17 februarij van 1753 t/m 1755 betaald.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 030r

Soort akte: transport

Datum: 14-4-1752

1e comparant: Aart Vermijs

2e comparant: Matthijs van Dusseldorp

Goederen: een binnendel, inden binnenpolder, groot ene mergen

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend Oost: Thomas
Schep

West: wed Peter Matthijse Camp

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Her straat

Bijz: Aart woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 030v

Soort akte: transport

Datum: 15-4-1752

1e comparant: Jan Matthijse de Bont

2e comparant: Joseph Camp

Goederen: de geregte westense helft van een stuk landt.
Verkooper hout oostense helft, teijnde de Hoefackers

Prijs: ƒ 103

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Hoefackers

Belend
Oost: Pieter van Eaamsdonk

West: wed Jan
Sterrenburg

Noord: acker en erve
Jan Nouwens

Zuid: Oudt
Vaartje of erve Jan Janse de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 031r

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1752

1e comparant: Cornelis Corste, hooijschipper

2e comparant: Bastiaen Holster

Goederen: 3 geerden hooij en weijlandt, gemeen met kinderen
Adriaen Berrevoets, in een stuk van 6 geerden

Prijs: ƒ 1900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Gerrit van Dusseldorp en Jan Jochemse Zeijlmans cs

West: Jasper de Bruijn en Adriaen Kamp

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: sloot
landt en steede wed Jacob Janse van der Ca

Bijz: Cornelis en Bastiaen
wonen te Raamsdonk.

Betaalt f 1100 gereet. Cornelis verklaart
op 5-5-1755 dat de rest betaald is.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 032v

Soort akte: transport

Datum: 25-4-1752

1e comparant: Willemina Vasse wed Arnoldus van der Steege

2e comparant: Anmna Koninx wed Hendrik Hagoort

Goederen: een stuk hooij en weijlandt, buijtendijks, ontrent de
Oude Straat sloot, genaamd De Kampjes

Prijs: ƒ 725

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: De Kampjes, Oude Straat sloot

Belend
Oost: erve Jan Hendrikse de Bont

West: Thomas
Compeer

Noord: Oude Straat
sloot

Zuid: erve Gerrit Dolk cum suis

Bijz: Gereedt f 225. Willemijna verklaart op 1-3-1753 dat de
rest betaald is.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 033v

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1752

1e comparant: Cornelis Nouiwens

2e
comparant: Anna Catharina
Snijders

Goederen: de helft in een binnendel, wederhelft is reeds van
kooperse

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: moerveld van juffr. De Jongh

West: Vroukens
vaart

Noord: wed Joost
Sterrenburgh

Zuid: Adriaen
van Gijsel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 034r

Soort akte: transport

Datum: 8-5-1752

1e comparant: Cornelis Jansz Schoenmakers ea

2e comparant: Hendrik Schoenmakers

Goederen: een half moerveldeke, wederhelft is van Cornelis Janse
de Bont, gelegen buijten dijck, groot geheel ontrent 2 hondt

Prijs: ƒ 50

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Leijten

West: Stoffel
Leijten en Jan Janse Schoenmakers

Noord: veldeke van
Adriaen Leijten

Zuid:

Bijz: Cornelis Jansz Schoenmakers, Peeter Maarten Oome x
Hendrina Jansz Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 035r

Soort akte: transport

Datum: 16-5-1752

1e comparant: Francus van Hassel

2e comparant: Adriaen Vasse

Goederen: 3½ geert hooij en weijlandt, inden polder, in 7
geerden, op den oostenkant, gemeen met wed Marcelis Zeijlmans

Prijs: ƒ 2215

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan Peetersz Koenen

West: wed Adriaen
Franse Kamp

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Gereet f 1215. Francus verklaart op 5-12-1752 dat de
rest betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 035v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-5-1752

1e comparant: Jan Baptist Kuijpers x Cornelia Schippers

2e comparant: Pieter Witte

Goederen: een wilceur met als onderpant een half huijs, schuur,
hof en acker, groot ontrent 4 hond en een klein veldeke,

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis de Bont

West: Adriaen
Leijten

Noord: Her straat

Zuid: erve Giel
van IJersel

Bijz: Pieter woont te Dongen.

Op 16-5-1792 verklaren Wouter Cornelis
Vermeulen en Jacob Witte dat de wilceur geheel is afgelost.

Het huijs etc is gemeen met wed Johannes
Verschuuren.

Losse kopie akte aanwezig

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 036v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-6-1752

1e comparant: Adriana Sebregts Ottersdijk wed Hendrik Domen

2e comparant: Adriaen Schouten

Goederen: wilceur tbv de verbetring van het huijs. Onderpand
halve steede, gemeen met Corstiaen Vougers, waar sij in woont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of S'Grevelduijn Capel

West: Vroukensvaartse
Grippel

Noord: Corstiaen
Vougers

Zuid: wed Wouter
Biemans

Bijz: Adriaen verklaart op 29-4-1760 dfat de wilceur geheel
is afgelost.

Medecomparant: Frans van Delft x Agje
Domen, Hendrina Doomen, kinderen van Hendrik Doomen. Zij gaan accorrd

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 037r

Soort akte: transport

Datum: 5-6-1752

1e comparant: Anna van Sprangh ea

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een 1/8 part in 6 geerdt hopoij en weijlandt: Het
Waalklant, gemeen met Noiclaas Tack cum suis

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Het Waalklant, Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan hendrikse de Bont

West: wed Jan
Hendrikse Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Anna van Sprangh, Cornelia van Sprangh, Adriana van
Sprangh, kinderen van Wouter van Sprangh

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 038r

Soort akte: transport

Datum: 5-7-1752

1e comparant: Hendrik van Malsem ea

2e comparant: Jan Frijsse Reckers

Goederen: een dijkcaveling zoals Leendert op 16-10-1732 van
Petrus de Hoog aangekomen is met het huijsje daar op staande.

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: acker Wouter Boezere

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik van Malsem x Jacomina Silvis, Wouter Tenhaaf x
Anna Silvis, in egte verweckt aan Martioa van Dommelen desselfs eerste
huijsvrouw, Eijcke Silvis en Hendrik van malsem als voogdt over Adriaen
Silvis.Eijcke en Adriaen zijn verweckt door Leendert Silvis aan Pieternella Looskint .

Kinderen en erfg van Leendert Silvis en zijn huijsvrouw.

Leendert en zijn vrouw hebben in het
huijsje gewoont.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 038v

Soort akte: transport

Datum: 26-7-1752

1e comparant: Jan Boeser

2e comparant: Thomas de Bont en Adriaen van hassel, polder mrs

Goederen: 6 geerde hooij en weijlant, in voornoemde polder

Prijs: ƒ 535

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Eijndelings kade, Scheepsdiep, Scheij sloot

Belend
Oost: Jan Coninx

West: Eijndelings
kade of voors polder

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Scheepsdiep

Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambagt.

Thomas en Adriaen zijn poldermeester van
de Oude en Nieuwe bekade Hooijpolders gelegen ten noorden het Scheepsdiep onder
Groot Waspik.

Betaalt wordt door Pieter van Waspik,
collecteur.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 039v

Soort akte: transport

Datum: 11-8-1752

1e comparant: Christiaen van Dusseldorp

2e comparant: Fransus van Hassel

Goederen: een geerd hooij en weijlandt, inden polder, in ses
geerden, gemeen met Jan Cornelis de Bont cum suis

Prijs: ƒ 739

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Piter Coolhaas cum suis

West: Johannes
van Hassel cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Cae sloot
of 11½ Hoeve

Bijz: Christiaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 040r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-8-1752

1e comparant: Fransus van hassel

2e comparant: Adriaen van Hassel

Goederen: wilceur met als onderpant een geerd hooij en
weijlandt, in 6 geerden, gemeen met Jan Corn de Bondt, in 6 geerden

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Piter Coolhaas cum suis

West: Johannes
van Hassel cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Cae sloot
of 11 Hoeve

Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luijten Ambagt. Hij verklaart
op 14-1-1754 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 040v

Soort akte: transport

Datum: 23-8-1752

1e comparant: Huijbert Snijders

2e comparant: Norbertus van Tiggel

Goederen: een 1/5 part in een acker zaijlant, bedeelt op
oostenkant, cooper heeft nog een 1/5
part. Cooper ? heeft resterende 3/5 part

Prijs: ƒ 258

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas de Bont

West: Huijbert
Cornelissen van den Heuvel

Noord: erve Jan
Peeterse Zeijlmans

Zuid: S'Gravenmoer

Bijz: Norbertus woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 041v

Soort akte: transport

Datum: 18-9-1752

1e comparant: Jacob Cuijpers

2e comparant: Jillis Vermeulen ea

Goederen: een 1/6 part in 5 geerden hooij en weijlandt, gemeen
met cooper, inden polder

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan van der Ka cum suis

West: Jacob
Boeser

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacob Cuijpers is Borger Capeteijn en tiende raadt van
Breda en treedt op namens Emmerentie Konings x Andries van Meer (Breda).

Jillis Vermeulen , beurtschipper van
Middelburg en desselfs suster Adriaana Witten x Frans van Hout

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 042v

Soort akte: transport

Datum: 18-10-1752

1e comparant: Joachimus Zeijlmans en Cornelis Sagt, armmeersters

2e comparant: Lambert van Dongen ea

Goederen: een huijsje met 1 hond 50 roeden hof en landt zoals
Anthonij het van zijn ouders is aanbedeelt.

Prijs: ƒ 215

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lambert van Dongen namens Corstiaen Reckers (Sandt
daar Buijten), Cornelia Reckers, Adriaen Timmermans x Maria Reckers (den
Hoeven) en Jan reckers. Kinderen wijlen Antonij Reckers en huijsvrouw.

De armenmeesters krijgen f 91. De rest
gaat naar Lambert van Dongen en familie..

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 043v

Soort akte: transport

Datum: 18-10-1752

1e comparant: Joachimus Zeijlmans en Cornelis Sagt, armmeersters

2e comparant: Lambert van Dongen

Goederen: een huijsje met wat hof en landt, ontrent Kloppen ?
Leij, zoals Adriaen Hak het toebehoort heeft.

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kloppen ? Leij

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 044r

Soort akte: transport

Datum: 8-11-1752

1e comparant: Willem de Zeeuw

2e comparant: Huijbert Snijders

Goederen: een bijster, zoals die te beurt gevallen is bij
deelingh van zijn vrouws overleden oom Jan Peeterse de Jongh, 14-10-1751

Prijs: ƒ 2300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Schouten cum suis

West: wed Bartel Camp

Noord: watergang

Zuid: sloot
acker van Peeter de Jong

Bijz: Wegen en stegen over stede van Jan de Bont en
Wijdemans over de weg naast het huijs

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 045r

Soort akte: transport

Datum: 8-11-1752

1e comparant: Joachim Zeijlmans ea

2e comparant: Peeter Ockers

Goederen: een moervelt

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Aantjes Leij

Belend
Oost: Pieter Canters en Meijneke Mouthaan

West: Aantjes
Leij

Noord: Thomas Paans
en erfg

Zuid: Adriaantje
Schep

Bijz: Joachim Zeijlmans x Soffia Bommelaear, Pieter van
Raamsdonk x Dingena Bommelaar, erfg van hun vader Adriaen Bommelaar voor 1/3.
Anthonij Kievits x Johanna Hijmans, dochter Hendrik Heijmans (Sprangh). Zie ook
scheijding Sprang van 18-1-1752.

Peeter woont onder Loon.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 046r

Soort akte: transport

Datum: 13-11-1752

1e comparant: Just Verschuuren

2e comparant: Willem de Zeeuw

Goederen: een huijs, hof en bijster

Prijs: ƒ 1900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonij van Pas

West: wed Adriaen Schep cum suis

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 046v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 19-12-1752

1e comparant: Jan Vasse de Hoogh

2e comparant: Theunis en Otto Vos

Goederen: een hengst schuijt

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Theunis en Otto wonen te Veen.

Betaalt gereet f 550. De rest hoort in
meij a.s. betaalt te worden.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 047r

Soort akte: transport

Datum: 3-1-1753

1e comparant: Adriaen Berthouts

2e comparant: Adriaen van Gijsel

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: erve Corstiaen Voegers

Noord: wed Cornelis
Paans

Zuid: wed Teunis
Biemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 047v

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1753

1e comparant: Cornelis Peeterse Boer ea

2e comparant: Harmanus Hilkers

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Larooe

West: Hendrik
Maas

Noord: retansement
op 's lands dijk

Zuid:

Bijz: Cornelis Peeterse Boer wed Maria van Malsem voor de
ene helft en Hendrik Boer, Jan Peeterse Boer als voogd over Peeter Boer,
kinderen van Cornelis en Maria, Jan Wouterse ? Boer soons, soone van Cornelis
en Theuntje Bogaert.

Belending oost en west kan ook andersom
zijn.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 048v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-2-1753

1e comparant: Jan Cornelisz Vermijs

2e comparant: Jan Hendriksz de Bont

Goederen: een wilceur met als onderpant een huijs, hof en erf
aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Jan Janse de Bont

West: Adriaen
Leijten

Noord: erf Johannis
van Hassel

Zuid: erf
Adriaen Leijten

Bijz: Jan verklaart op 30-3-1764 dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 049r

Soort akte: transport

Datum: 12-2-1753

1e comparant: Arij Koninx

2e comparant: Marcelis Coninx, broer

Goederen: een parcheel hooij en moerlant, groot ontrent 7 hondt,
in de bijster agter steede Adriaen Aartse Hulst gesegt Nobel

Prijs: ƒ 28

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve erfg Anthonij Cluijters

West: erve
Adriaen Aartse Hulst

Noord: erfg Anthonij
Cluijters

Zuid: erfg
Anthonij Cluijters

Bijz: Arij woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 050r

Soort akte: transport

Datum: 12-2-1753

1e comparant: Arij Coninx

2e comparant: Cornelis Vermeulen en Dirk Swart

Goederen: een parcheel hooij en moerlant, in de beijsters, agter
erve erfg Anthonij Cluijten

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve erfg Anthonij Kluijtens

West: S'Gravelduijn
sloot

Noord: Jochaimis
Coninx

Zuid: erve erfg
Anthonij Cluijters

Bijz: Arij, Cornelis en Dirk wonen te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 050v

Soort akte: transport

Datum: 14-2-1753

1e comparant: Denis van der Saake

2e comparant: Gooijert van Ritselt

Goederen: een parceeltje binnengrond, binnedijks, lang 198
roeden met dijk en weg, gekomen van Cornelis Boer en Gerrit Dolk cs

Prijs: ƒ 46

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem de Zeeuw

West: Cornelis
Schippers

Noord: Her straat

Zuid: in de
lengte tot erve Gijsbert van Malsem cum suis

Bijz: Denis van der Saake x Adrianan Sterrenburgh eerder wed
Adriaen Schep.

Adriaen Schep heeft het parceel destijds
gekogt van Gerrit Dolk cs

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 051v

Soort akte: transport

Datum: 20-2-1753

1e comparant: Geertruij Peterse de Bont wed Jan van den Bergh

2e comparant: Elisabeth Jansz Cllot wed Wouter Biemans

Goederen: een half veldeke

Prijs: ƒ 35

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Kerk van GW
en Thomas de Bont

Noord: Armen GW

Zuid: Jan
Cornelisse Boesere

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 052r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-3-1753

1e comparant: Jan Peetersz Zeijlmans

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede en bijster en acker

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaij straat

Belend
Oost: erfg Johannis Schoenmakers

West: Thomas de Bont

Noord: Kaij straat

Zuid: Adriaen
Schouten cum suis

Bijz: Gerrit woont te S'Gravenmoer. Gerrit verklaart op
2-10-1804 dat de erfg van Jan Peeterse Zeijlmans de wilceur geheel afgelost
hebben.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 053r

Soort akte: transport

Datum: 8-3-1753

1e comparant: Michiel Woutersz Vermijs ea

2e comparant: Hendrik Jan Camp

Goederen: een opslag van een huijsje op dijkcaveling van (voor
?) Jan
Coninx ea. Zoals Wouter Vermijs en dogter
Willemintje daar woonde

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Michiel Woutersz Vermijs mede namens de erfg van
wijlen Wouter Vermijs

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 053v

Soort akte: transport

Datum: 18-3-1753

1e comparant: Cornelis Schippers wed Maria Baaijens

2e comparant: Cornelis Weijdemans en Maarten van Son

Goederen: een deel van een acker, lang 6 roeden in het midden
van de sloot af over de geheele breete

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Vassen

West: Jan
Cornelis de Bont

Noord: Her straat

Zuid: ses roeden
acker over den sloot tot erve koopers

Bijz: Cornelis en Maarten wonen in Raamsdonk. Betaalt wordt
via overname custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 054r

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1753

1e comparant: Jan Cornelis de Bont

2e comparant: Gerrit Dirckse Timmers, hooijschipper

Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Adriaan van Hassel

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Jan Lips en Jan Aarde Schoenmakers

West: Johannis
van Hassel cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Gerrit is borger van S'Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 054v

Soort akte: transport

Datum: 2-4-1753

1e comparant: Marcelis Ariensz Koninx

2e comparant: Jacobus Boezere

Goederen: een dries

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert van Dongen en Cornelis reckers

West: stede Jan
de Smit

Noord: wed Mels
Peeterse de Graaf

Zuid: Cornelis
van Wagenberg cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 055r

Soort akte: transport

Datum: 4-4-1753

1e comparant: Leendert van der Pluijm x Anna Otte ea

2e comparant: Cornelis Jansz Schoenmakers

Goederen: de oostense helft van een erf, gekomen van Jan
Zeijlmans en Grietje Willemsz de Graaff, met het huijs aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, Pispot

Belend
Oost: Arijen Potmakers

West: wederhelft
huijs

Noord: Her straat

Zuid: Pispot

Bijz: Leendert van der Pluijm x Anna Otte, Johannes Otte,
Gerrit Otte, Johanna Otte. Kinderen wijlen Jacob Jansz Otte en Cornelia de
Graaff.

Helft gereet (tbv Leendert en
Johannes) en de ander helft via een
custingbrief (tbv Gerrit en Johanna)

Losse akte met coopconditie aanwezig.

Het huijs was voorheen van Huijbert
Nouwens.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 056r

Soort akte: custingbrief

Datum: 4-4-1753

1e comparant: Cornelis Jansz Schoenmakers

2e comparant: Gerrit en Johanna Otte

Goederen: een custingbrief met als onderpant het in de vorige
akte gekogte huijs etc.

Prijs: ƒ 235

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gerrit en Johanna verklaren op 14-5-1756 dat de brief
geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 056v

Soort akte: transport

Datum: 4-4-1753

1e comparant: Maria Schippers ea

2e comparant: Matthijs Scheers ?

Goederen: een huijsje met een erfke of hofke, teijnde in de
steede van wed Fransus Artel

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria Schippers wed Adriaen Smits voor de ene helft en
Peeter Smits als voogd over het kind van Jan Scheepens verwekt bij Pieternella
Smits en een kind van Peeter Smits verwekt bij Johanna Scheepens, dogter van
Jan Scheepens. Erfg van Adriaen Smits.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 057r

Soort akte: transport

Datum: 4-4-1753

1e comparant: Cornelis Jansz Schoenmakers en Cornelis Musters

2e comparant: Peeter de Zeeuw

Goederen: een steede: huijs, werf en hof zoals Damis en Jan
Cornelis Schoenmakers dat in haar leven beseten hebben

Prijs: ƒ 730

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West: huijsinge
wijlen Huijbert Aartse Van Hassel

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 058r

Soort akte: transport

Datum: 11-4-1753

1e comparant: Peeter Lamberde Bogaarts

2e comparant: Jochim Zeijlmans

Goederen: een drieske

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Vroukensvaart

Noord: Engel Biemans

Zuid: den kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 058v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-4-1753

1e comparant: Anna Jacobz Schoenmakers

2e comparant: Hendrik Jansz Schoenmakers

Goederen: wilceur met als onderpant 3½ geerd hooij en weijlant,
gemeen met Adriaen Vassen, in 7 geerden

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: erfg Jan Peetersz Coenen

West: wed Adriaen Fransz Camp

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Cae sloot

Bijz: Blijkens quitantie is de wilceur op 25-4-1767 geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 059v

Soort akte: transport

Datum: 25-5-1753

1e comparant: Jan Cornelisz de Jongh, hooijschipper

2e comparant: Peeter Matthijsz de Bont

Goederen: geregte helft in 5½ geerd hooij en weijland, inden
polder, gemeen met Thomas Vassen

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Thomas en Adriaen Vassen

West: Jan
hendriksz de Bont

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 060r

Soort akte: transport

Datum: 30-5-1753

1e comparant: Cornelis Bollaart ea

2e comparant: Lauwrijs Weijdemans en Hendrik Jansz Schoenmakers

Goederen: een geregte 1/6 part in 7 hond, gelegen teijnde de
Hoefacker

Prijs: ƒ 43

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Hoefacker, de Cade, Oude Vaartje

Belend
Oost: kinderen Huijbert Lamberde Schoenmakers

West: de wed van
Tiggel

Noord: de Cade

Zuid: het Oude
Vaartje

Bijz: Cornelis Bollaart, notaris Breda, curatuer van Louwies
Koolen (Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 061r

Soort akte: transport

Datum: 11-6-1753

1e comparant: Nicolaas Tak ea

2e comparant: Johanna Kuijpers ea

Goederen:

Prijs: ƒ 2650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Jan Hendriksz de Bont

West: wed Jan
Hendriksz Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Nicolaas Tak x Elisabeth Coninx, Wouter Vermeulen als
voogd over kinderen Johannes van Sprangh en Huijbertje Zeijlmans, Adriana
Coninx laast wed Peeter van Ammerongen, Anthonij van Sprangh zoon van Johannes
en Huijbertje.

Johanna Kuijpers wed Arnoildus van Zon
voor 4/8 en Hendrik Jansz Schoenmakers voor 3/8. 1/8 is reeds van Hendrik.

Betaalt gereet f 1100. De rest bij
vertoning van akte van approbatie van Adriaen Coninx en Anthonij van Sprangh.

Op 2-7-1753 wordt de rest betaalt.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 062r

Soort akte: transport

Datum: 11-7-1753

1e comparant: Jenneke Backer ea

2e comparant: Willem Bogaarts

Goederen: een stuk hooij en weijlant, agter S'Gravenmoer, groot
720 roeden, genaemt Anthonij Bastiaense Lant

Prijs: ƒ 54

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Adriaen Aertse Hulst

West: S'Grevelduijn
sloot of erve vande verkoopers

Noord: Adriaen
Aertse Hulst

Zuid: Anthonij
Kopelaer

Bijz: Jenneke Backer wed Johannes Danielsz van Sprangh,
Cornelis van Sprangh, Jacobus Johannisse van Sprangh, Adriaen Albert Jansz Blom
x Maria van Sprangh, Daniel en Johanna van Sprangh

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 063r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-7-1753

1e comparant: Dirxke Sterrenburg wed Huijbert Schep

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e haar steede met het
land daaraan gelegen, groot 3 hond; 2e een del

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Jan Boeser cum suis; 2e wed Marcelis Zeijlmans

West: Cornelis de
Zeeuw; Vroukens vaart

Noord: Peeter Boeser; Cornelis Pap

Zuid: Arij de
Zeeuw cum suis; Dirk Zeijlmans

Bijz: Gerrit woont te S'Gravenmoer.

Pieter Schaap x Catharina Vermeulen
verklaart op 16-7-1788 dat het vonderpant kan vervallen en op 22-11-1792 dat de
wilceur is afgelost

RA: scheeps

Folio: 064r

Soort akte: transport

Datum: 21-8-1753

1e comparant: Elisabeth van den Hoove ea

2e comparant: Cornelis Janse Vasse

Goederen: een weijtschip met alle toebehooren

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Elisabeth van den Hoove wed Adriaen de Jongh voor 5/8
en als voogd over haar kind voor 1/8, Cornelis Vasse, Adriaen Moleschot, Jan de Jongh en Hendrik de Jongh
allen als voogden over 2 voor kinderen van Adruiaen de Jongh voor 2/8.

Op 18-9-1753 is het schip betaalt.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 064v

Soort akte: transport

Datum: 15-9-1753

1e comparant: Jan Venis den Oude, hooijschipper

2e comparant: Jacobus Wolfershuijsen

Goederen: een huijsje en erve, gelegen op het kerkhoff

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jasper van Selm

West: Jan
Bogaarts en Dingeman van Dusseldorp

Noord: erve wed de
Zeeuw

Zuid: Dorps straatje

Bijz: Jan is borger van raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 065v

Soort akte: transport

Datum: 24-10-1753

1e comparant: Casper Rolberg ea

2e comparant: Adriaan Schouten, schepen van G en C Waspik

Goederen: een del agter huijsinge cooper

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Camp

West: Thomas de Bont

Noord: Kleijn Waspik

Zuid: erve
cooper

Bijz: Casper Rolberg x Cornelia de Hoogh, Johanna de Hoogh

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 066v

Soort akte: transport

Datum: 22-12-1753

1e comparant: Anthonij Oomens

2e comparant: Jan van der Vlut

Goederen: 1e een huijs en erve; 2e een hof

Prijs: ƒ 872

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e de Bruijn; 2e Nicolaas Brouwer

West: Vroukens
vaart, Vroukens vaart

Noord: wed Peeter
van Ee; Nicolaas Brouwer

Zuid: Her
straat; wed Dirck Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 067v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 22-12-1753

1e comparant: Jan Vasse de Hoogh

2e comparant: Theunis en Ottho Vos

Goederen: een hengstschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Theunis en Ottho wonen te Veen. Betaalt wordt gereet f
150 en de rest via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 068r

Soort akte: custingbrief

Datum: 22-12-1753

1e comparant: Theunis en Ottho Vos

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een custingbrief tbv de hengstschuijt uit de vorige
akte

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Theunis en Ottho wonen te Veen. Jan verklaart op
25-11-1756 dat de brief geheel is afgelost.

Johannes Vos en Michiel Verbeek staan
borg.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 069r

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1753

1e comparant: Jan van der Meer ea

2e comparant: Peeter Verschuuren

Goederen: een 1/3 part in de korte ackers

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de korte ackers

Belend
Oost: Zeeger Zwalp

West: wed
Heijliger Cock met 2/3 part

Noord: de weg

Zuid: Joost van
hekeloms ackers

Bijz: Jan van der Meer namens Peeter van Dun wed Maria
Paulisz (Hesselt) en Anna Elisabeth de Custer

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 070r

Soort akte: transport

Datum: 11-1-1754

1e comparant: Cornelis Schippers

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een geregte 1/6 part in ontrent 7 hond moervelt,
gelegen teijnde de Hoefackers

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Hoefackers, de Cade, het Oude Vaartie

Belend
Oost: kinderen Huijbert Lamberde Schoenmakers

West: wed van
Tiggel

Noord: de Cade

Zuid: het Oude
Vaartie

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 071r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 14-1-1754

1e comparant: Jan Bredenburg, armmeester ea

2e comparant: Johannis van Proijen

Goederen: een hengstschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 65

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Bredenburg, armmeester, als curatuer van de boedel
van Jan Block.

Johannis woont te Wilmstadt

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 072r

Soort akte: transport

Datum: 18-1-1754

1e comparant: Lambert van Dongen

2e comparant: Maria Pols wed Huijbert Reckers

Goederen: een halven grasdrie, gemeen met kopsters

Prijs: ƒ 42

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: de Armens
dries

Noord: de steegh
vanden Armenm

Zuid: Cornelis
Reckers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 072v

Soort akte: transport

Datum: 18-1-1754

1e comparant: Lambert van Dongen

2e comparant: Maria Reckers wed Huijbert Smits

Goederen: een dries

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dries Jacobus Boeser

West: straat van Jacobus
Boeser

Noord: wed Mels de
Graaf cum suis

Zuid: Jacobus
Boeser cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 073v

Soort akte: transport

Datum: 18-1-1754

1e
comparant: Thomas Smeur,
Rooms werelts priester ea

2e comparant: Lambert van Dongen

Goederen: 4/7 part in een steede, gecomen van Hendrik op Hoek,
kooper heeft de resteren 3/7 reeds.

Prijs: ƒ 125

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: dwars pat of steede van Pas

West: S'Grevelduijn
sloot of S'Gravenmoer

Noord:

Zuid:

Bijz: Thomas Smeur, Elisabeth Smeur x Mattheus van Houth.
Kinderen van wijlen Johanna Zeijlmans en Johan Smeur voor 2/3.

Johannes en Wouter Smeur en Mattheus van Houth als voogden en Cornelis Gijsbertde van Steenhoven als
toesiender over kinderen Adriaen Smeur, mede soon en erfgenaam van Johanna
Zeijlmans voor 1/3

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 074v

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1754

1e comparant: Jan Mathijsse de Jongh

2e comparant: Cornelis Meeuwisse van Steenhoven

Goederen: 2¼ geert hooij en weijlandt, in 9 geerden, binnen en
buijtendijks, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Jan van Steenhoven cum suis

West: Marijnus
Elemans cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 075r

Soort akte: transport

Datum: 24-1-1754

1e comparant: Fransus van Hassel

2e comparant: Adriaan van Hassel

Goederen: een geerdt hooij en weijlandt, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Gerrit Dirksz Timmers cs

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Peeter Coolhaas cum suis

West: Johannes
van Hassel cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 076r

Soort akte: transport

Datum: 4-2-1754

1e comparant: Peeter Oomens x Hendrina Schoenmakers

2e comparant: Jacob, Wouter en Jan Kievits

Goederen: een dwars del

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Zeijlmans of S'Grevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Peeter
Kennekens

Zuid: Jan
Schippers cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 076v

Soort akte: transport

Datum: 4-2-1754

1e comparant: Peeter Oomens x Hendrina Schoenmakers

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een ¼ part in een acker, gemeen met Cornelis Janse
Schoenmakers, inden buijten polder

Prijs: ƒ 55

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Gerrit Camp cum suis

West: wed
Huijbert Janse de Bont

Noord: erve Jan
Cornelisz de Jongh

Zuid: de velde

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 077r

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1754

1e comparant: Cornelis Gijsberde van Steenhoven

2e comparant: Jan Mattheijs de Jongh

Goederen: een delke

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: wed Peeter
van Ee cum suis

Noord: wed Huijbert
Reckers

Zuid: Peeter van
Bremen

Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 078r

Soort akte: transport

Datum: 14-2-1754

1e comparant: Adriaen Leijten ea

2e comparant: Jan Janse de Bont den Ouden

Goederen: een huijs en erve aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 480

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, Pispot

Belend
Oost: erf Cornelis Janse Schoenmakers

West: den cooper

Noord: Her straat

Zuid: Pispot

Bijz: Adriaen Leijten en Johannis Verschuuren als voogden
kinderen Huijbert Nouwens en zijn 1e huijsvrouw.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 079r

Soort akte: transport

Datum: 1-3-1754

1e comparant: Gulhelmus Aarts ea

2e comparant: Aaltje Lankhuijzen wed Jan Knaap

Goederen: 4 geerden en 2/3 part in 1 geert, in 12 geerden, inden polder. De 1e vier in 6
geerden west en de 2/3 in 6 geerden oost

Prijs: ƒ 2900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: wed Johannes Vermeulen

West: Gerrit van
Velsen cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Gulhelmus Aarts namens Anna Maria Timmermans
(Geertruijdenberg), Pieternel Timmermans x Jan Otjens (Raamsdonk).

Aaltje woont te Raamsdonk.

Het lant was aangekomen van Jan
Machielse Timmermans, broer en voor Jan Otjens via deeling tussen hem en zijn
vrouws voorkinderen bij Fransus van Hassel.

Zie Hendrik Luiten Ambagt 12-5-1751

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 080r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-3-1754

1e comparant: Willemina Vassen wed Arnoldus van der Steege

2e comparant: Adriaan de Graant, secr Oude hove tot Gilse

Goederen: wilceur met als onderpant haar styeede met ackerlant
daaragter

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dorps wegh

West: Jan van
Vugt

Noord: dorps wegh

Zuid: watergang

Bijz: Adriaan woont te Oosterhout.

Cornelis Quirijns verklaart namens
Adriaen op 290601758 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 081r

Soort akte: transport

Datum: 12-3-1754

1e comparant: Bastiaen van Hassel

2e comparant: Hendrik van den Hoek

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 600

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen Hoevenaer

West: Jan van
Oirle cum suis

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 082r

Soort akte: transport

Datum: 14-3-1754

1e comparant: Peeter Franse Boeser

2e comparant: Wouter Adriaen Schouten

Goederen: een halve bijster, gemeen met Adriaen Schouten

Prijs: ƒ 100

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Verschuuren cum suis

West: Jan van
Vugt cum suis

Noord: watergang

Zuid: de gragt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 082v

Soort akte: transport

Datum: 16-3-1754

1e comparant: Adriaen Zeijlmans ea

2e comparant: Adriaen Nouwens

Goederen: eenn huijs, hof en bijster genaamt, Den Treurniet

Prijs: ƒ 460

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Treurniet

Belend
Oost: Gooijert van Ritsele

West: wed Heijliger Cock

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz: Adriaen Zeijlmans, schout en Jan van der Meer,
secretaris, als curateuren van de boedel van Cornelis Schippers en sijn
huijsvrouw.

1/2 van 40e penning.

Betaalt gereet f 360 en de rst via
overname custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 083v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-4-1754

1e comparant: Jan de Bruijn

2e
comparant: Johanna
Kuijpers wed Arnoldus van Son

Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede: huijs, hof etc
en 2 dellen daar aan gelegen en 3/4 in een buijtendel

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Grevelduijn Capel

West: Jan van der
Vleur

Noord: del van
Johannes van Hassel

Zuid: her straat

Bijz: Johanna woont te Dongen.

Corn. H Schoenmakers en M.C. van Son
verklaren op 14-10-1810 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 084v

Soort akte: transport

Datum: 23-4-1754

1e comparant: Jan Wijnants van Isser

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: 2 hont moervelt, in een stuk van 4 morgen, gemeen met
Adriaen Swart

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Reijken

West: wed
Gerardus Elinkhuijsen

Noord: Arnoldus
Schep

Zuid: Teunis
Oomens

Bijz: Jan en Gerrit wonen te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 085r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 24-4-1754

1e comparant: Cornelis Schippers

2e comparant: hendrik van den Hoek, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een cofschuijt

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Blijkens quitantie is de bijlbrief op 3-10-1758 geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 086v

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Gerrit Vermijs

2e comparant: Pieter Vermijs

Goederen: 1e de helft in een huijs, erf, hof en dries daer agter
gelegen, gemeen met kooper 2e met het
veldike over den dijk

Prijs: ƒ 393

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Kruijs paal

Belend
Oost: 1e D v Dusseldorp;2e M Blankers wed C H
Schm.

West: Adriaen
Vassen; gemeene lant

Noord: Her styraat;
den wiel

Zuid: Kruijs
paal; erfg Willem Blankers

Bijz: Gerrit woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 087r

Soort akte: transport

Datum: 10-5-1754

1e comparant: Jan van der Meer, provisionelen schout en secr. Ea

2e comparant: Peeter Jochemse Langerwerf

Goederen: 1 geert hooij en weijlant, inden polder, gemeen met
den cooper

Prijs: ƒ 635

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Wouter van Steenhoven

West: wed Jochem Blankers

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Jan van der Meer, provisionelen schout en secr. Namens
Anthonij van der Put (uijtlandig) en Jacobus van der Put (Rotterdam).

Peeter woont te Raamsdonk.

Betaalt gereet f 317. De rest is op
11-5-1756 betaalt.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 088r

Soort akte: transport

Datum: 17-5-1754

1e comparant: Jan Cornelisse de Bont, brouwer

2e comparant: Jochem van Son

Goederen: een huijs, agterhuijs, schuer, brouwerij, mouterij en
alle toebehoooren

Prijs: ƒ 2410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Rij wegh

West: Matthijs
van Dusseldorp

Noord: Her straat

Zuid: erve Johannes
Bossere cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 088v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-5-1754

1e comparant: Cornelis Buijs, hooijschipper

2e comparant: Hendrina de Bruijn wed Thomas de Bont

Goederen: wilceur met als onderpant sijn halve steede

Prijs: ƒ 162

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: Adriaen van
Dongen

Noord: del van
Adriaen van Dongen

Zuid: Her straat

Bijz: Cornelia Lips wed Cornelis Thomas de Bont veklaart op
24-9-1783 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 089r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 1-6-1754

1e comparant: Hendrik Vaartmans

2e comparant: Frans Vaartmans

Goederen: een vries coffje met besaan tuijg en alle toebehooren

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans woont te Capel. Betaalt gereet f 100 en de rest
via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 090r

Soort akte: custingbrief

Datum: 1-6-1754

1e comparant: Frans Vaartmans

2e comparant: Hendrik Vaartmans

Goederen: een custingbroief

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans woont te Capel. Jan en Simon Vaartmans staan
borg.

Hendrik verklaart dat op 25-4-1755 f 250 is afgelost.

Klasina Ketealer wed Hendrik Vaertmans
verklaart op 25-4-1757 dat de brief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 090v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-6-1754

1e comparant: Peeter Jochemse Zeijlmans, schout en secr HLA

2e comparant: Jacob van der Werf

Goederen: wilceur met als onderpant 7½ geert hooij en weijlant

Prijs: ƒ 3400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Jan Buijs, Jan van Steenhoven en Marijnus Elemans

West: wed Wouter
van Steenhoven

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Frans
woont te Capel.

Bijz: Jacob woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 091v

Soort akte: transport

Datum: 24-7-1754

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea

2e comparant: Jan Buijs, schepen

Goederen: 3/4 part in een acker en beijster, gemeen met erfg Jan
Peetersz de Jongh en verhuurt aan
Cornelis Bink

Prijs: ƒ 336

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: den cooper

Noord: watergang

Zuid: S'Grevelduijnse
sloot

Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, als executeur van
de boedel van wijlen Greetje Gerride Otgens (11½ Hoeve)

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 092r

Soort akte: transport

Datum: 24-7-1754

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea

2e comparant: Peeter Matthijse de Bont

Goederen: een halve acker, gemeen met cooper, verhuurt van
Catharina Bouwens wed Johannis Janse Gijsen

Prijs: ƒ 311

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Arij Potmakers

West: Joseph Camp

Noord: Pispot

Zuid: velt van
van Ierssel

Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, als executeur van
de boedel van wijlen Greetje Gerride Otgens (11½ Hoeve)

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 093r

Soort akte: transport

Datum: 25-7-1754

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea

2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh

Goederen: ses geerden hooij en weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 3522

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Cornelis Janse de Bont

West: kinderen
Peeter Zeijlmans cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, als executeur van
de boedel van wijlen Greetje Gerride Otgens (11½ Hoeve)

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 094r

Soort akte: transport

Datum: 25-7-1754

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea

2e comparant: Johannis Jacobse Zeijlmans

Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, inden polder, in 12
geerden, op oostenkant met 3 geerde Jan Joghemse Zeijlmans, buijtendijks

Prijs: ƒ 830

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Huijbert Vassen cum suis

West: Jan Coninx cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: den dijk

Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, als executeur van
de boedel van wijlen Greetje Gerride Otgens (11½ Hoeve)

Het lant is in huur bij Jan Adriaense
van Tiggel

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 095r

Soort akte: transport

Datum: 25-7-1754

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea

2e comparant: Johannes verschuuren

Goederen: een parceeltje ackerlant, groot 1 hondt

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: retransement

Belend
Oost: den cooper

West: wed
Arnoldus Versteegen

Noord: Peeter
Verschuuren

Zuid: retransement

Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, als executeur van
de boedel van wijlen Greetje Gerride Otgens (11½ Hoeve)

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 095v

Soort akte: transport

Datum: 25-7-1754

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea

2e comparant: Jan Janse Gijben

Goederen: een huijs, erve, hof en del daar agter gelegen

Prijs: ƒ 1190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ca, Platte wegh

Belend
Oost: Wouter Zeijlmans

West: Adriaen
Vassen

Noord: Ca of platte
wegh

Zuid: Her straat

Bijz: Adrianus Govardus van Andel, schout, ea

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 096v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-7-1754

1e comparant: Johannis Janse Gijben

2e comparant: Josephus Allart

Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede met del daar
agter gelegen

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ca, Platte wegh

Belend
Oost: Wouter Zeijlmans

West: Adriaen
Vassen

Noord: Ca ofte
platte wegh

Zuid: Her straat

Bijz: Josephus woont te Geertruijdenberg.

Jan Baptist Cavelaer, houder brief,
verklaart op 16-3-1801 van Jan P de Jong f 500 ontfangen te hebben. De rest
wordt op 21-10-1803 betaalt.

Er is een losse akte aanwezig met deze wilceur

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 097r

Soort akte: transport

Datum: 26-10-1754

1e comparant: Adriana de Bont wed Joghem van Son

2e comparant: Jacobus Corsten

Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, inden polder,

Prijs: ƒ 1650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Thomas Boudewijns

West: Cornelis Janse de Bont cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 098r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-10-1754

1e comparant: Adriana de Bont wed Joghem van Son

2e comparant: Jan Joghemse Zeijlmans

Goederen: wilceur met als onderpant brouwerij en huijsinge etc

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gemeene steegh

West: Matthijs
van Dusseldorp

Noord: Her straat

Zuid: erve wed
Jacob Huijberde Cuijl

Bijz: Maarten Simon van Son (Raamsdonk) staat borg

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 099r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-10-1754

1e comparant: Cornelis Janse de Bont

2e comparant: Cornelis van Steenhoven

Goederen: een wilceur met als onderpant 3 geerden hooij en
weijlant inden polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Jacobus Corsten

West: Peeter
Gijsberse de Jongh

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Cornelis van S. woont te Raamsdonk. Hij verklaart op
28-11-1791 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 099v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1754

1e comparant: Jan Peetersz Zeijlmans

2e comparant: Pieter Ketelaar ea

Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede, beijster en
ackerlant daer aan gelegen

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Johannis Schoenmakers

West: Thomas de
Bont cum suis

Noord: Kaij straat

Zuid: Adriaen
Schouten cum suis

Bijz: Pieter Ketelaar en Adrianus Ketelaar als voogden over
Adriaenus zoon van Gerardus Taale

Jan Sterrenburg als gesurrogeerde voogd
en broer van Adriaen Tale verklaart op 7-11-1760 dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 100v

Soort akte: transport

Datum: 18-1-1755

1e comparant: Anthonij Adriaensz Vewrschuuren

2e comparant: Cornelis Claveren

Goederen: een ½ huijs, erve, hof en lant daer agter

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Willem Zeijlmans

West: Vroukens
Vaart

Noord: Anna Catharina
Snijders

Zuid: Nocolaus
Houwers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 101v

Soort akte: transport

Datum: 14-2-1755

1e comparant: Adriaen Custers

2e comparant: Benjamin Custers, broer

Goederen: een acker saijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aart van Pas

West: erfg Dirck
Vougers

Noord: erve Adriaen
van Gijsel

Zuid: steegh Jan
? van Dongen

Bijz: Benjamjn woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 102r

Soort akte: transport

Datum: 17-2-1755

1e comparant: Jan Bredenburgh en Jan Ariensz Smits, armmeester

2e
comparant: Johanna Smits

Goederen: een huijs en erve en een hof daer agter

Prijs: ƒ 470

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Arij Reckers

West: Dorps dijk

Noord: meus vande
kerkstoep

Zuid: Dorps pat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 102v

Soort akte: transport

Datum: 17-2-1755

1e comparant: Jan Bredenburgh en Jan Smits, armmeester

2e comparant: Arij Reckers, schipper

Goederen: een huijs, erve met den hof daar agter

Prijs: ƒ 395

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: het kerkhof van Waspick

West: erf Johanna Smits

Noord: meus vande
kerkstoep

Zuid: dorps pat

Bijz: Betaalt gereet de helft, de andere helft over een jaar

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 103v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 21-2-1755

1e comparant: Jan Vase de Hoogh

2e comparant: Dirk van Haarwaalde ea

Goederen: een hengstschuijt

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirk van Haarwaalde, Ohilip Mans en Hendrik Tellekant
(Allburgh)

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 104r

Soort akte: transport

Datum: 28-2-1755

1e comparant: Martinus Tessers en Pieter Roomer

2e comparant: Jilles Vermeulen, beurtschipper Middelburg-Breda

Goederen: een ¼ part in een stuk hooij en weijlant, in 5
geerden, gemeen met den cooper

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan van der Ca

West: kinderen
Jacob Boeser

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Martinus en Pieter wonen te Breda en zijn diaconenvan
de nederduijtse gereformeerde diaconie armen Breda en treden op namens:

Willem van Clodewijk, Daniel Jiffrij,
Abraham de Codin, Henricus Kakelaar, diaconen en bouwmeester (Middelburg) als
alimenterende 2 kinderen van Francois van Houten en Adriana Witten

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 105r

Soort akte: transport

Datum: 1-3-1755

1e comparant: Adriaen van der Steegen ea

2e
comparant: Johanna
Kuijpers wed Arnoldus van Son

Goederen: 2 3/4 geert hooij en weijlant, inden polder, gemeen
met Peeter Mattheijse de Bont

Prijs: ƒ 1765

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Adriaen Vassen

West: Jan
Hendriksz de Bont

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Cae sloot

Bijz: Adriaen van der Steegen namens zijn moeder Willemijna
van der Steegen, Pieternella Vassen , desselfs man Johannis de Groeft, Cornelis
vassen, Hendrik de Jong x Christina Vassen en Frans vanden Hout als vader en
voogt over sijn seve kinderen.

Lant is verhuurt aan Adriaan Moleschot.

Pieternella (Antwerpen) verklaart f 147
ontfangen te hebben

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 106v

Soort akte: transport

Datum: 1-3-1755

1e comparant: Adriaan Vasse ea

2e comparant: Willemijna Vassen wed Arnoldus van der Steegen

Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, in 12 geerden, inden
polder, gemeen met Huijbert Vassen cum suis

Prijs: ƒ 875

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: de Kerk en Armen van Raamsdonk

West: Jan
Joghemse Zeijlmans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: erve Frans
Camp

Bijz: Adriaen Vasse, Adriaen van der Steegen namens zijn
moeder Willemijna van der Steegen, Pieternella Vassen , desselfs man Johannis
de Groeft (Antwerpen), Cornelis Vassen, Hendrik de Jong x Christina Vassen en
Frans vanden Hout als vader en voogt over sijn seve kinderen.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 107v

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1755

1e comparant: Peeter Boeser, schout en secr Cleijn Waspik ea

2e comparant: Marijnus Elemans

Goederen: 1½ geer, in 12 geerden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Jan Joghemse Timmermans

West: wed Jacobus Joghemse Timmermans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter Boeser, schout en secr Cleijn Waspik ea voor ¼
part, Jan Coninx en Anthonetta Coninx wed Johannes Dorreboom samen voor ¼
part,Jan Coninx namens Pieter Boeser (Gouda) voor ¼ part en Cornelis Knaap,
Gerrit Knaap, Jan van Raamsdonk x Maria Knaap en Wouter Peetersz Knaap x
Adriana Kamp samen voor ¼ part. Allen erfgenamen van Adriaen Franse Boeser,
overleden te Raamsdonk.

Marijnus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 108v

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1755

1e comparant: Geertruij de Bont wed Jan van den Bergh

2e comparant: Mathijs Franse Camp

Goederen: een halven acker, groot geheel 6 hondt, bedeelt opden
oostenkant, Willem Otjens west.

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Nouwens

West: Peeter
Gijsbertse de Jongh

Noord: Her straat

Zuid: over de Ka tot moervelt wed Jan Sterrenburgh

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 109r

Soort akte: schepstransport

Datum: 12-4-1755

1e
comparant: Thomas
Compeer, schepen

2e comparant: Hendrik Vaartmans

Goederen: een hengstschuijt

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 109v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1755

1e comparant: Jan Hendrikse de Bont

2e comparant: Govart Perlemans, secretaris Sprangh

Goederen: wilceur met als onderpant seven dalve geerden hooij en
weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Peeter de Bont cum suis

West: Hendrik
Janse Schoenmakers

Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: blijkens quitantie is de wilceur op 16-4-1774 geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 110v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 25-4-1755

1e comparant: Michiel Ketelaar

2e comparant: Jan Bogaart

Goederen: een Ferrijschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Michiel woont te Bergen op den Soom.

Betaalt gereet f 300. Op 7-3-1766 krijgt
Thomas, broer, namens Michiel de resterende f 200.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 111r

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1755

1e comparant: Marijnus Wervers ea

2e comparant: Adriaen heijblom

Goederen: 1 hont saijlant in een steede van 15 hondt

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve of bossen mevr. Elinkhuijsen

West: Cornelis
Wervers

Noord: Cornelis
Wervers

Zuid: Anthonij
Heijblom

Bijz: Marijnus Wervers x Johanna Dorenboom, Cornelis Wervers
x Maria Dorenboom, Anthonij Heijblom x Adriana Dorenboom en Jan Faro x
Catharina Dorenboom, Jacoba Dorenboom. Alle wonen te S'Gravenmoer en Adriaen
ook.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 111v

Soort akte: transport

Datum: 8-7-1755

1e comparant: Bastiaen van Hassel

2e comparant: Adaen van Hassel

Goederen: enacker saijlant, groot ontrent 4 hondt met een
biojster daar agter, groot 2 hondt

Prijs: ƒ 700

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: acker Mels van Driel en bijster wed J Sterrenburgh

West: acker en bijster wed Huijbert Otjens cum suis

Noord: Her straat

Zuid: Oudt
Vaartje

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 112v

Soort akte: transport

Datum: 28-7-1755

1e comparant: Marcelis Arijnse Coninx wed Jenneken Reckers

2e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge

Goederen: een partje ackerlant, groot 3/4 hondt

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anna Catharina Sneijders

West: Aart de
Bont

Noord: erve Jan van
Dongen

Zuid: acker Aart
de Bont

Bijz: Marcelis verkoopt tbv de kinderen Leijntje en Maarten
Coninx. Akte van aanneming is van 26-3-1753.

Lambert Reckers en Dirk Coninx zijn de
voogden en krijgen tbv de kinderen f 35

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 113v

Soort akte: transport

Datum: 19-8-1755

1e comparant: Johannis Baptiste Verhaert ea

2e comparant: Hendrik de Rooij schepen Oosterhout ea

Goederen: een wilceur transport (was f 1250, in dato 5-2-1727)
capitaal tlv wed Aart van den Heuvel. Onderpant: huijs hof ertc

Prijs: ƒ 658

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ka

Belend
Oost: Huijbert Coninx

West: Andries
Franse Hoevenaar

Noord: de Ka

Zuid: Her straat

Bijz: Johannis Baptiste Verhaert x Johanna van der Sande,
dogter Cornelis van der Sande en Adriana Otjes.

Hendrik de Rooij als voogdt eb Gijsbert
Verpoorte als vader van Laurens Thomasse [sic] Verpoorten bij Cornelia
Cheiffers. Laurens Thomasse Verpoorten verklaart op 31-12-1771 dat hij van
Hendrik de Rooij het geld gekregen heeft.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 114v

Soort akte: transport

Datum: 27-10-1755

1e comparant: Laurentius Versteere de Balbiaen ea

2e comparant: Maria van Berghem

Goederen: een geregte 5/6 deel in de helft van een buijtendel,
groot ontrent 9 hondt, gemeen met Jan Janse de Bont de Jonge

Prijs: ƒ 400

Plaats:

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter van Selm

West: Grooten
Armen van GW

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Laurentius Versteere de Balbiaen, predicant
Oisterwijk, Anthonij Heremans, secrtaris Waalwijk, namens Elisabeth van
Nederveen (Oisterwijk) voor de eene helft.

Johan Hogerwerf x Johanna van Berghem
(SH Bosch), Abraham Godefridus vander Schout, schout Capel, namens zijn moeder
Christina van Berghem (Rosendaal) en namens sijjn moije Maria van berghem wed Jan van den Bergh
(Geertruijdenberg) voor de andere helft. Te samen erfg van Melchior Crol,
secretaris Alfen, Barrle en Cham

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 115v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-7-1755

1e comparant: weeskamer Dordrecht

2e
comparant: Elisabeth Dolk
x Willem Liesvelt

Goederen: wilceur met als onderpant 1/3 buijtendijkse del, 500
roeden, 1/3 binnendijks lant

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Elisabeth Dolk x Willem Liesvelt. Elisabeth is wed van
Johannes Boeser bij wie zij 3 kinderen heeft.

Volgens acte van 27-7-1745 met Gerrit
Cuijl wiens vrouw een zus is van Johannes Boeser, moet Elisabeth f 150 aan
elkkind uijtreijken bij mondigheid etc. Haar schip en landt te Waspik is
onderpant. Elisabeth en Willem hebben op 18-3-1749 f 450 in bewaring gegeven
zodat het onderpant vrij was.

Ivm hoge kosten aan het hooijschip
vragen zij minimaal f 300, als onderpant de goederen van Willem zijn overleden
moeder Janneken Teijsz Konincx voor 1/3. Jan en Piet hebben de andere 2/3
geheel vrij (28-2-1754 S'Grevelduijn Cappel en 11-7-1754 Waspik)

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 117v

Soort akte: transport

Datum: 22-11-1755

1e comparant: Adriaen Berthouts

2e comparant: Harme Hillekes

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jan Peeterse Zeijlmans

West: Vroukens
vaart

Noord: advocaat van
hest

Zuid: kinderen
Jan Peeterse Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 118r

Soort akte: transport

Datum: 3-1-1756

1e comparant: Jan van der Meer, secretaris, ea

2e comparant: Gerrit Vermeijs

Goederen: een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 851

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans van den Hout

West: wed Dirck Dolk

Noord: hof wed Dirk
Dolk

Zuid: Her straat

Bijz: Jan van der Meer namens Solomon en Catharina Voltelen

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 119r

Soort akte: transport

Datum: 3-1-1756

1e
comparant: Thomas Schep

2e comparant: Adriaen Adriaense Schouten

Goederen: een parceeltje ackerlant, gemeen met zijn vader
Adriaen Schouten

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: de vest

Noord: dwarspat

Zuid: retransement

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 119v

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1756

1e comparant: Cornelis Vermeulen wed Elisabeth Abberlaan

2e comparant: Nicolaas Bouwens, hooijschipper

Goederen: 1 1/3 geert hooij en weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met den cooper cum suis

Prijs: ƒ 1675

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheepsdiep

Belend
Oost: kinderen Jacobus Boeser

West: wed Jan
Knaap

Noord: Scheepsdiep

Zuid: hof Jan Joghemse
Zeijlmans

Bijz: Nocolaas woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 120v

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1756

1e comparant: Adriaan Verhaaren, koopman en brouwer ea

2e comparant: Jan Joghemse Zeijlmans

Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, inden polder, gemeen met
den cooper cum suis, in 6 geerden

Prijs: ƒ 775

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Huijbert Vassen

West: erfg Peeter Coninx

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: dwarssloot
vanden dijk

Bijz: Adriaan Verhaaren, koopman en brouwer, (op de Leur),
Corstiaen Berten x Adrianan Verhaaren, Martinus Maartens x Elisabeth Verhaaren,
Adriaen Verhaaren en Corstiaen Berten en Piet Jan Oome als voogden over 2
kinderen: Jacobus en Rollant Hasemans, kinderen van Theodora Verhaaren
(Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 121v

Soort akte: transport

Datum: 17-2-1756

1e comparant: Cornelis Janse Vassen

2e comparant: Peeter Matheijse de Bont

Goederen: een binnendel, inden binnenpolder

Prijs: ƒ 830

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ca

Belend
Oost: Willem de Zeeuw

West: Anna Hagoort cum suis

Noord: de Ca

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 122r

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1756

1e comparant: Peeter Dirckse Zeijlmans

2e comparant: Mattheijs Peeterse Camp

Goederen: 2/3 geert en 2
x 1/32 geert hooij en weijlant, in 11 geerden, inden polder, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: kinderen Thomas Zeijlmans

West: Gasthuijs
Geertruijdenberg

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 123r

Soort akte: transport

Datum: 21-2-1756

1e comparant: Jan de Leeuw, schout Raamsdonk ea

2e comparant: Cornelis Peeterse Camp

Goederen: een huijs en erve aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 870

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Jan Matthijse de Bont

West: wed
Huijbert Janse de Bont

Noord: Her straat

Zuid: acker
Cornelis de Jong

Bijz: Jan de Leeuw namens Willem van Dal x Pieternella
Otjes, oom Albert Cornelis de Jongh en Cornelia en Dingeman Otjes, kinderen van
wijlen Jenneken Cornelis de Jong en Jan Otjens, Jan Vismans, Johanna Vismans,
Adriaen Tierlo x Pieternella Vismans, kindern Helena Cornelis de Jonghx Paulis
Vismans, Jan de Ruijter x Maria de Bodt, Jan de Bodt, Cornelis de Bodt, peeter
Tolenaer x Pieternella de Bodt, kinderen van wijlen Maria Cornelisse de Jongh x
Huijbert de Bodt. Te samen voor 2/3.

Alberta de Jong wed Aart van den Heuvel
voor 1/6 en Cornelis de Jong en Cornelis Schipper x Adriaentje de Jong
(Amsterdam), Jan van den Heuvel en Dirk Dirkse Leijten als voogden van het
weeskint van Johannis Cornelis de Jong . Kinderen van Johannis Cornelis de
Jongh x Huijbertje de Graaff.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 124r

Soort akte: transport

Datum: 21-2-1756

1e comparant: Jan de Leeuw ea

2e comparant: Cornelis janse de Jong

Goederen: een acker

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matthijse de Bont

West: wed
Huijbert Janse de Bont

Noord: hof Cornelis
Peeterse Camp

Zuid: Hendrik
Schoenmakers cum suis

Bijz: Jan de Leeuw namens Willem van Dal x Pieternella
Otjes, oom Albert Cornelis de Jongh en Cornelia en Dingeman Otjes, kinderen van
wijlen Jenneken Cornelis de Jong en Jan Otjens, Jan Vismans, Johanna Vismans,
Adriaen Tierlo x Pieternella Vismans, kindern Helena Cornelis de Jonghx Paulis
Vismans, Jan de Ruijter x Maria de Bodt, Jan de Bodt, Cornelis de Bodt, peeter
Tolenaer x Pieternella de Bodt, kinderen van wijlen Maria Cornelisse de Jongh x
Huijbert de Bodt. Te samen voor 2/3.

Alberta de Jong wed Aart van den Heuvel
voor 1/6 en Cornelis de Jong en Cornelis Schipper x Adriaentje de Jong
(Amsterdam), Jan van den Heuvel en Dirk Dirkse Leijten als voogden van het
weeskint van Johannis Cornelis de Jong . Kinderen van Johannis Cornelis de
Jongh x Huijbertje de Graaff.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 125v

Soort akte: transport

Datum: 21-2-1756

1e comparant: Johan de Leeuw ea

2e comparant: Hendrik de Jong, hooijschipper

Goederen: een del, inden binnenpolder

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ca

Belend
Oost: wed Pieter de Zeeuw

West: wed Thomas de Bont

Noord: de Ca

Zuid: Her
cstraat

Bijz: Jan de Leeuw namens Willem van Dal x Pieternella
Otjes, oom Albert Cornelis de Jongh en Cornelia en Dingeman Otjes, kinderen van
wijlen Jenneken Cornelis de Jong en Jan Otjens, Jan Vismans, Johanna Vismans,
Adriaen Tierlo x Pieternella Vismans, kindern Helena Cornelis de Jonghx Paulis
Vismans, Jan de Ruijter x Maria de Bodt, Jan de Bodt, Cornelis de Bodt, peeter
Tolenaer x Pieternella de Bodt, kinderen van wijlen Maria Cornelisse de Jongh x
Huijbert de Bodt. Te samen voor 2/3.

Alberta de Jong wed Aart van den Heuvel
voor 1/6 en Cornelis de Jong en Cornelis Schipper x Adriaentje de Jong
(Amsterdam), Jan van den Heuvel en Dirk Dirkse Leijten als voogden van het
weeskint van Johannis Cornelis de Jong . Kinderen van Johannis Cornelis de
Jongh x Huijbertje de Graaff.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 127r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1756

1e comparant: Elisabeth Buijs wed Wouter Peeterse Boeser

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: wilceur met als onderpant 1e een half huijs, schuur en
olijmolen, gemeen met Aart van Pas;

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: acker Cornelis Sagt

Noord: Adriaen van
Gijsel

Zuid: Cornelis
Sagt

Bijz: Gerrit woont te S'Gravenmoer. Hij verklaart op
3-3-1766 dat de wilceur geheel is afgelost.

Wouter Boeser, zoon, staat borg

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 127r-2

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1756

1e comparant: Elisabeth Buijs wed Wouter Peeterse Boeser

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: 2e een ackersaijlant, gemeen met Huijbert Buijs, groot
ontrent 3 hondt; 3e acker saijlant 3 hondt

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 2e hof Huijbert Buijs; 3e acker Aart de Bont

West: hof Adriaen Biemans; teen
gemeente dijk

Noord: wed Cornelis
Paans; Cornelis Reckers

Zuid: Huijbert
Buijs; Jan Lips cum suis

Bijz: Gerrit woont te S'Gravenmoer. Hij verklaart op
3-3-1766 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 127r-3

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1756

1e comparant: Elisabeth Buijs wed Wouter Peeterse Boeser

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: 4e 3 hondt weijlant inde steede Jan Coninx

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: steeg van Adriaen Biemans

West: Pieter van
Molenschot

Noord: Willem
Leemans

Zuid: erve Jan
Coninx

Bijz: Gerrit woont te S'Gravenmoer. Hij verklaart op
3-3-1766 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 128v

Soort akte: transport

Datum: 9-3-1756

1e comparant: Corstiaen Ockers

2e comparant: Adriaen Adriaense Schouten

Goederen: een acker saijlant

Prijs: ƒ 330

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Bartel Camp

West: wed jan Sterrenburg

Noord: gemeene werk

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 129r

Soort akte: transport

Datum: 17-3-1756

1e comparant: Pieternella Timmermans x Jan Willemse Otjens

2e comparant: Huijbertje Aartse Coninx

Goederen: wilceur met als onderpant een acker saijlant, groot
ontrent 3 hondt

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Huijbert Janse de Bont

West: wed Adriaen
Hoevenaer en Jan Peeterse Coenen

Noord: Her straat

Zuid:

Bijz: Blijkens quitantie is de wilceur op 27-2-1776 geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 130r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 26-3-1756

1e comparant: Jan Vassen de Hoogh

2e comparant: Jan Vos

Goederen: een hengstschuijt

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: betaling gereet f 100, de rest via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 130v

Soort akte: custingbrief

Datum: 26-3-1756

1e comparant: Jan Vos

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een custingbrief met als onderpant en hengstschuijt.
Zie vorige akte.

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Blijkens quitantie is de brief op 30-9-1763 geheel
afgelost.

Dirk Boom en Cornelis Custer staan borg.

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: 132r

Soort akte: transport

Datum: 9-4-1756

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout ea

2e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge

Goederen: ¼ part in een acker saijlant met Anna Catharina Sneijders en den cooper

Prijs: ƒ 115

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anna Catharina Sneijders

West: Aart de
Bont

Noord: steede Anna
Biemans

Zuid: Bergten
pat ?

Bijz: Adrianus Govardus van Andel en Jan van der Meer,
secretaris als executeurs van de boedel van Theunthe van Dongen wed Jan van
Dongen

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: los vel 1

Soort akte: transport

Datum: 24-3-1803

1e comparant: Jan B Crielaers

2e comparant:

Goederen: de rente van het restant van de wilceur tlv Jan de
Jong (f 300) is 5%

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: los vel 2

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1778

1e comparant: Johannus Franciscus de Bruijn

2e comparant:

Goederen: wilceur: zie RA 66

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: los vel 3

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1777

1e comparant:

2e comparant:

Goederen: bedank brirfje voor transport tussen Arnoldus de
Bruijn en zijn zoon Jan Franciscus de Bruijn. Zie RA 66

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 64

Folio: los vel 4

Soort akte: transport

Datum: 22-2-1753

1e comparant:

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: