RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 001r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-4-1756

1e comparant: Jan van Oerle

2e comparant: Hendrina de Bruijn weduwe Thomas de Bont

Goederen: lening met als onderpant een halven buijten del,
gemeen Anna Connix

Prijs: ƒ 420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude Straat

Belend
Oost: Hendrik vanden Hoek

West: weduwe
Thomas de Bont

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 001v

Soort akte: beijlbrief

Datum: 30-4-1756

1e comparant: Corstiaen Damen

2e comparant: Hendrik vanden Hoek, scheepemaker

Goederen: beijlbrief tbv de leverantie van een coffij schuijt,
lang 48 voet, weijt veertien voet

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 003r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 14-5-1756

1e comparant: Jan Bogaarts

2e comparant: Gerrit Otjens

Goederen: een hengstschuijt

Prijs: ƒ 165

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 003v

Soort akte: transport

Datum: 20-5-1756

1e comparant: Wouter Zeijlmans ea

2e comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendrik Schoenmakers

Goederen: een halve geert hooij en weijlant, in ses geerden, in
den polder, met kooperse en Cornelis de Bont

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Jacob Corsten

West: Peeter Gijsbertse
de Jongh

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Wouter, Jacobus, Adriana en Hendrik Zeijlmans, Lambert
Schoenmakers X Huijbertje Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 004v

Soort akte: transport

Datum: 8-7-1756

1e comparant: Cornelis Janse Schoenmakers

2e comparant: Jan Vasse de Hoog

Goederen: een binnendel, inden polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: ka, Platte weg

Belend
Oost: Adriaen van Hassel cum suis

West: erfgenamen Jochem
Blankers

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: erf Peeter
de Seeuw

Bijz: Gereet f 346. Op 12-2-1657 is alles betaald.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 005v

Soort akte: transport

Datum: 10-7-1657

1e comparant: Dirk van Dusseldorp en Wouter van Selm

2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout en W. van Selm

Goederen: een parceel moervelt of bijster

Prijs: ƒ 405

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: des andere Wouter Biemans

West: Peeter
Gijsbertse de Jongh cum suis

Noord: erve Peeter
Franse Boeser

Zuid: de del
vande weduwe Thomas de Bont

Bijz: Dirk is schepen en Wouter collecteur van en over de
consumerende der middel deser heerlijkheijt. Beide zijn kerkmeester in 1756 en
1757

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 006v

Soort akte: transport

Datum: 24-7-1756

1e comparant: Peeter van Dongen en Gerrit van Wouw

2e comparant: Andries van Heumen

Goederen: een huijsje

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Hendrik Valk

Zuid: Corstiaen
Coninx

Bijz: Peeter en Gerrit zijn voogden over de kinderen van
Lauwerens van Dongen.

Op 3-11-1761 verklaren de voogden de
koopsom ontvangen te hebben en dit geld met het kostgeld verrekent te hebben.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 007v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-11-1756

1e comparant: Jan Buijs, schepen en Arnoldus Schep

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: wilceur tbv een obligatie met als onderpant 1e een
buijtendel; 2e een parceeltje ackerlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: 1e de kerk; 2e Johannis van Hassel

West: wed Adriaan
Hovenaer; Maria Blankers

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik, de Molendijk

Zuid: Her
straat; veldeke van Maria Blankers

Bijz: Jan en Arnoldus zijn voogden over het kint van Simon
Schep, volgens testament van 17-2-1746.

Piter Schaap bekenne namens sijn vrouwe
vader Gerrit Vermeulen de f 300 op 2-4-1771 ten volle betaalt zijn.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 008v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-11-1756

1e comparant: Gerrit Vermijs

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een lening met als onderpant een acker saijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11 1/2 Hoeve

Toponiem: de Vosholen

Belend
Oost: Anthonij Coninx cum suis

West: Jan
Mattijsse de Bont

Noord: Her straat

Zuid: de
Vosholen

Bijz: Op 2-?-1757 verklaart Hendrik dat de lening geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 010r

Soort akte: transport

Datum: 5-1-1757

1e comparant: Adriaan Molenschot

2e comparant: Huijbert Snijders

Goederen: ee huijs, agterhuijs, hof en del

Prijs: ƒ 4800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ca, Platte weg

Belend
Oost: Lauwerens Wijdemans

West: Wouter van
Dusseldorp

Noord: Ca of Platte
wegh

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 010v

Soort akte: transport

Datum: 5-1-1757

1e
comparant: Anthonij
Potmakers X Johanna Peeterse Camp

2e comparant: Mels Dirkse van Driel

Goederen: een acker saijlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Snijders

West: Jan Lips

Noord: Pispot

Zuid: over den
dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 011v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-1-1757

1e comparant: Anthonij Berthouts

2e comparant: Adriaan van Gijsel

Goederen: lening met als onderpant 2 1/2 geert hooij en
weijlant, in den polder, met Corn Meeuwis v Steenhoven

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: erfg Wouter van Steenhoven en Marijnis Elemans

West: Marijnis
Elemans cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: akte is doorgestreept. Op 11-5-1758 verklaart Adriaan
dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 012v

Soort akte: transport

Datum: 2-2-1757

1e comparant: Jan de Bruijn

2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout ea

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: erven
kinderen Wouter Biemans

Noord: Tomas de Haan

Zuid: wed Tomas
de Bont

Bijz: Adrianus van Andel en Mejuff. Adriana van Selm. Het
lant was de vader van Jan op 16-5-1717 aangekogt.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 013v

Soort akte: transport

Datum: 2-3-1757

1e comparant: Dirk Deckers ea

2e comparant: Jan van Duseldorp

Goederen: een huijs, agterhuijs, schuur, erf en ackerlant daar
aan, groot te samen eene mergen

Prijs: ƒ 2500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de wed Frans Camp

West: Pieter
Zeijlmans, schout en secr van HLA

Noord: sloot van het
lant van Jan Jochemse Zeijlmans cs

Zuid: Raamsdonk

Bijz: Dirk als vader en voogt over sijn kinderen verwekt bij
Cornelia Timmermans en Bastiaen Holster als toesiende voogt.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 014v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-3-1757

1e comparant: Jan van Dusseldorp

2e comparant: Jan van Gielst

Goederen: lening met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 2500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de wed Frans Camp

West: Pieter
Zeijlmans, schout en secr van HLA

Noord: sloot van het
lant van Jan Jochemse Zeijlmans cs

Zuid: Raamsdonk

Bijz: Jan van D. woont te Raamsdonk.

Deze wilceur is doorgestreept en niet
gepasseert daarJan van D. het huijs gereet betaald heeft

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 015v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-3-1757

1e comparant: Willemijna Vassen wed Arnoldus vander Steegen

2e comparant: Dirk Deckers ea

Goederen: een lening met als onderpant 1 1/2 geert, in 12
geerden, inden polder, met Huijbert Vassen

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: de kerk en Armen van Raamsdonk

West: Jan
Jochemse Zeijlmans cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: erve van
wed Frans Camp

Bijz: Dirk als vader en voogt over sijn kinderen verwekt bij
Cornelia Timmermans en Bastiaen Holster als toesiende voogt.

Dirk en Bastiaen verklaren op 8-3-1759
dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 016v

Soort akte: transport

Datum: 26-4-1757

1e comparant: Jan Mattheijse de Jongh

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een lening met als onderpant en binnendel

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: delle vande wed Marchesils Zeijlmans

West: Vroukensvaart

Noord: erfg Dirk
Wouter Zeijlmans

Zuid: Jochem de
Bont

Bijz: Op 1-4-1777 verklaart Jan Vasse de Hoogh dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 017v

Soort akte: transport

Datum: 9-5-1757

1e comparant: Hendrik Maas

2e comparant: Harme Hillekens

Goederen: een parceeltje ackerlant, groot 24 roeden, met de wed
Jan Maas

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest, dwars pat

Belend
Oost: wed Peeter Verschuuren

West: Willem de
Zeeuw

Noord: de Vest

Zuid: dwars pat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 018r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-5-1757

1e comparant: Jan Mattheijse de Bont

2e comparant: Johanna Kuijpers wed Arnoldus van Son

Goederen: lening met als onderpant een acker saijlant, in den
buijtenpolder, groot 3 hont

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: dwars pat, gemeene weg

Belend
Oost: Gerrit Vermijs

West: Cornelis
Janse de Jong cum suis

Noord: Her straat

Zuid: dwars pat
of gemeene weg

Bijz: Johanna woont te Dongen.

Op 27-?-1809 is de wilceur geheel
afgelost. Adriaan van Son

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 019r

Soort akte: transport

Datum: 2-6-1757

1e comparant: Anna Gijben ea

2e comparant: Lauwerens Oomens

Goederen: een opslag van een huijsje, staande op polderdijk

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost: de Kerk vaart

West: de teen
vanden dijk

Noord: Jan Dolk

Zuid: Hendrik Wamstekers

Bijz: Anna Gijben, Lauwerens Oomens X Grietje Gijben, Wouter
Gijben, Jan Neerings X Maria Gijben

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 020r

Soort akte: transport

Datum: 9-7-1757

1e comparant: Peeter Jasper van Selm

2e comparant: Adrianus Govardus van Andel,schout

Goederen: 1e een huijs, agterhuijs, schuur, hof en erve beneves
de brouwerij etc; 2e een hof

Prijs: ƒ 5500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Pieter Ketelaer; 2e Peeter Adr Verschuuren

West: wed Pr de
Zeeuw en Jac Buijsen;wed Jan H S.makers

Noord: Her straat;
del vande verkooper

Zuid: het
Kerkhof; Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 021r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 23-6-1757

1e comparant: Peer Vasse de Hoogh

2e comparant: Jan van Veen

Goederen: een hengstschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 740

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Veen.

Gereet betaald f 400,-. Op 1 november
komt nog eens f 100,- Daarnaast staan Jan Vasse de Hoogh en Dick Boon voor de
rest borg.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 022r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-8-1757

1e comparant: Jan de Bruijn

2e comparant: Petrus Scheffers

Goederen: Wilceur die betaald wordt uit de verkoop van 1e een
binnendel; 2e binnendel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel; Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaart;
Vroukensvaart

Noord: Aart de Bont;
Joachimis Zeijlmans

Zuid: Huijbert Matt. De Jong; Mattheus op Horst

Bijz: Petrus woont te 's Hertogen Bosch. Op 26-9-1757
verklaart Cornelis Quirijns namens de heer Scheffers dat alles is afgelost.

Jan de Bruijn dient een vonnis te
betalen.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 023r

Soort akte: transport

Datum: 8-9-1757

1e comparant: Peeter Verscheuren ea

2e comparant: Jan Hendrikse de Bont

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 675

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Thomas Compeer

West: Cornelis Sagt of Thomas de Haan

Noord: Oude straat
of Klijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Peeter Verscheuren, Simon Drosseret X Geertruij
Verscheuren, Goijert van Ritsel X Johanna Verscheuren, Hendrik Camp X Maria
Verscheuren, Willemina Verscheure wed Peeter van Moleschot, Nijs van Iersel X
Flora Verscheuren.

Alle kinderen van Joost Peeterse
Verscheuren, woonende en overleden te Waalwijk.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 024r

Soort akte: transport

Datum: 26-9-1757

1e comparant: Cornelis Quirijns namens Jan de Bruijn

2e comparant: Jacobus en Cornelis Quijrijns

Goederen: een binnendel, groot ontrent twee en een half hont

Prijs: ƒ 210

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Aart de Bont
off dorpswatergang

Zuid: Huijbert
Matthijsse de Jong

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 024v

Soort akte: transport

Datum: 26-9-1757

1e comparant: Cornelis Quirijns namens Jan de Bruijn

2e comparant: Cornelis Thomasse de Bont

Goederen: een binnendel, groot ses hont.

Prijs: ƒ 560

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Joachimis
Zeijlmans

Zuid: Mattheus
op Horst

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 025r

Soort akte: transport

Datum: 13-9-1757

1e comparant: Thomas de Haan

2e comparant: Cornelis Sagt

Goederen: een moervelt, gelegen buijtendijx

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jasper van Selm cum suis

West: erve erfg Simon Sterrrenburg

Noord: Jasper van
Selm en Pieter Ketelaer

Zuid: wed Mels
de Graaf

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 025r

Soort akte: transport

Datum: 13-9-1757

1e comparant: Thomas de Haan

2e comparant: Cornelis Sagt

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: erve Peeter Timmermans

Noord: de Armen van
Groot Waspik

Zuid: Peeter
Timmermans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 026r

Soort akte: transport

Datum: 18-9-1757

1e comparant: Jan Batis Lips namens Wilhelmina Moleschot

2e comparant: Adriaan Moleschot

Goederen: een 1/4 geert hooij en weijlant, in 6 geerden, met
Tomas Boudewijns

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: wed Jan Hendrikse Schoenmakers cum suis

West: Jacob
Costen

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Wilhelmina is weduwe van Jan Cornelisse de Jong
(Delft)

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 026v

Soort akte: transport

Datum: 18-9-1757

1e comparant: Jan Baptist Lips namens Wilhelmina Moleschot

2e comparant: Adriaan Moleschot

Goederen: 1/4 part in een acker, met Adriaan Vassen

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Gijsbertse de Jongh

West: wed Barthel Camp cum suis

Noord: bijster van
Huijbert Snijders

Zuid: Retransement
ofte Gerrit Dolk

Bijz: Wilhelmina is weduwe van Jan Cornelisse de Jong
(Delft)

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 027v

Soort akte: transport

Datum: 19-11-1757

1e comparant: Wouter van Selm

2e comparant: Mattheijs van Dusseldorp

Goederen: de Pastoors del, groot ontrent seven hont

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pastoors del

Belend
Oost: Dirk Janse Zeijlmans

West: Jan Janse
de Bont de Jonge cum suis

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: Kaij
straat

Bijz: op het lant staat een octoij van haar dedele groot
mog. De heeren staten van Hollant en Westvrieslant van 28-1-1747

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 028v

Soort akte: transport

Datum: 2-12-1757

1e comparant: Gerrit Cornelis Vermijs

2e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hont

Prijs: ƒ 950

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Dwars pat

Belend
Oost: Anthonij Coninx cum suis

West: Jan
Mattijsse de Bont

Noord: Her straat

Zuid: Dwarts pat

Bijz: Er wordt f 200 gereet betaalt, de rest via een
custingbrief

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 029r

Soort akte: custingbrief

Datum: 2-12-1757

1e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge

2e comparant: Gerrit Cornelis Vermijs

Goederen: een custingbrief met als onderpant de acker saijlant
gekogtv in de vorige acte.

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 6-1-1758, 12-12-1759 wordt f 100 betaalt, op 16
junij 1761 f 200, in 1762 f 200. Op 24-6-1764 is de schuld geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 030r

Soort akte: transport

Datum: 4-1-1758

1e comparant: Peeter van der Beck ea

2e comparant: Pieter van Breemen

Goederen: 1e een ackertje, groot tagentig roede; 2e een ackertje
in GW, groot 33 roede

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e erve vanden cooper; 2e Vroukensvaart

West: Thomas de
Haan; den hof vanden cooper

Noord: kinderen
Peeter Swart; kinderen Peeter Swart

Zuid: wed Thomas de Bont; wed Thomas de Bont cum suis

Bijz: Peeter van der Beck, Adriaen van der Beck namens zijn
vader Abram van den Beck, Isaac de Bock, Isaac Doedijns, Cornelis Heijblom, Jan
de Keijser, Anthonij Coleijn, Matthheijs Blankers, Simon vander Wiel.

Allen broeders en neven en erfg van
Cornelis van der Beck, overleden te Meeuwen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 030r-2

Soort akte: transport

Datum: 4-1-1758

1e comparant: Peeter van der Beck ea

2e comparant: Pieter van Breemen

Goederen: 3e een moerveldeke en droegplaats, meest putten en
kuilen

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Joost van Heukelom

West: Joost van
Heukelom

Noord: wed Huijbert
Schep

Zuid: kinderen
Peeter Swart

Bijz: Peeter van der Beck, Adriaen van der Beck namens zijn
vader Abram van den Beck, Isaac de Bock, Isaac Doedijns, Cornelis Heijblom, Jan
de Keijser, Anthonij Coleijn, Matthheijs Blankers, Simon vander Wiel.

Allen broeders en neven en erfg van
Cornelis van der Beck, overleden te Meeuwen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 031r

Soort akte: transport

Datum: 5-1-1758

1e comparant: Jacoba Aartse Hulst wed Jan Mouthaan

2e comparant: Jacobus Adriaanse Hulst

Goederen: een parceeltje saijlant, groot ontrent 1½ hont

Prijs: ƒ 25

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jochem Rutters

West: Armen van
Sgravenmoer

Noord: Arnoldus
Schep

Zuid: Anthonij
Heijblom

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 032r

Soort akte: transport

Datum: 6-1-1758

1e comparant: Cornelis van der Hoeve

2e comparant: Cornelis Ariense de Zeeuw

Goederen: een dries, groot ontrent drie hont

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Cornelis Reckers

Noord: Jacobus Boeser

Zuid: nom. Uxoris Johanna Custers

Bijz: Cornelis vdH woont te Sgrevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 032v

Soort akte: donatie

Datum: 9-1-1758

1e comparant: Arnoldus Sterrenberg, koster en schoolmeester ea

2e comparant: Jenneke Sterrenberg X Michiel Heijmans

Goederen: een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den acker van Peeter Jochemse Zeijlmans

West: Jan
Zeijlmans

Noord: voornoemde
Peeter Zeijlmans

Zuid: erve van
Jan Voegers

Bijz: Arnoldus woont te Raamsdonk.

Arnoldus doneert aan zijn dogter Jenneke
Sterrenberg X Michiel Heijmans,secretaris en notaris te Raamsdonk.

Peeter is schout en secrataris te
Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 033r

Soort akte: transport

Datum: 24-1-1758

1e comparant: Peeter Willemse Heijblom ea

2e comparant: Jan en Theintje Bogaarts

Goederen: een stuk hooij en weijlant, groot ontrent 720 roeden,
genaamt Anthonij Bastiaanse Lant

Prijs: ƒ 59

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Anthonij Bastiaanse Lant, Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: erve Adriaan Aartse Hulst

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Adriaan
Aartse Hulst

Zuid: Anthonij
Coppelaer

Bijz: Peeter Willemse Heijblom X Aaltje Bogaarts, Jan
Bogaarts, Theuntje Bogaarts, Jetten Bogaarts, Pieter van Opstal X Dingena
Bogaarts.

Allen broeders en susters en swager van
Willem Bogaarts

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 034r

Soort akte: transport

Datum: 27-1-1758

1e comparant: Rocus Canters namens zijn moeder

2e comparant: Rocus Canters

Goederen: een stukje moervelt, groot ontrent 80 roeden

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Wintraadt

West: wed Arie Coppelaer

Noord:

Zuid:

Bijz: Rocus treedt op namens zijn moeder Johanna Cop wed
Laureijs Canters

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 035r

Soort akte: transport

Datum: 3-2-1758

1e comparant: Mattheus Smits

2e comparant: Laurens Verschuren

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den acker vande wed Thomas de Bondt

West: den dijk

Noord: Cornelis
Bartholomeus Camp

Zuid: Lambert
van Dongen

Bijz: Mattheus woont te Brussel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 035v

Soort akte: transport

Datum: 10-2-1758

1e comparant: Adriaen Lankhuijsen ez

2e comparant: Johannes Hoevenaar

Goederen: een ackerke, groot twee hondt

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kaa

Belend
Oost: wed Adriaan Hoevenaar

West: wed Pieter
van Raamsdonk

Noord: Her straat

Zuid: de Kaa

Bijz: Adriaen Lankhuijsen, Jan Lankhuijse, Huijbert Cornelis
Prinse X Elisabeth Lankhuijsen, Geerit vander Theen X Maria Lankhuijsen, Wouter
Janse Cnaap voogt over het kint van Jan Lankhuijsen verwekt bij Katharina
Mulders.

Alle kinderen en erfgenamen van Jan
Lankhuijsen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 036r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 16-2-1758

1e comparant: Thomas Cetelaar

2e comparant: Jacobus Hulst

Goederen: een kofschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 036v

Soort akte: transport

Datum: 20-2-1758

1e comparant: Jan Adriaense Verschuren es

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een 1/4 part in 7½ geert hooij en weijlant, inden
polder, op den oosten kant, gemeen met Wouter Pols

Prijs: ƒ 1060

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot , Ca sloot

Belend
Oost: Marijnis Elemans cum suis

West: kinderen
Johannes Cornelis Schoenmakers

Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Jan Adriaense Verschuren, Anthonij Adriaense
Verschuren, Wouter Adriaense Verschuren mede als toesiende voogt en Jan Smits
als voogt over Anna Adriaense Verschuren

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 037v

Soort akte: transport

Datum: 20-2-1758

1e comparant: Simon van Son

2e comparant: Wouter Adriaense Verschuren

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Hendrikse de Bont

West: Armen

Noord: stede van
Adriaen van Gijsel

Zuid: acker van
Aart de Bont

Bijz: Simon woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 038r

Soort akte: transport

Datum: 21-2-1758

1e comparant: Gijsbert Koninx ea

2e comparant: Cornelis Bartholomeus Camp

Goederen: een huijs, hof met de steeg tot den dries van de wed
Wouter Boeser, en 2e drieske agter het huijs

Prijs: ƒ 456

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Smits cum suis

West: wed Pieter
van Moleschot cum suis

Noord: sloot vande
wed Wouter Boeser; Her straat

Zuid: sloot
vande Diaconie acker; Willem Biemans cs

Bijz: Gijsbert Koninx, Pieter Koninx, Elisabeth Koninx,
Thomas Koninx X Jenneke Koninx, Corstiaen Koninx. Alle kinderen van Jan
Gijsbertse Koninx.

Het drieske ligt in een bijster bedeelt
met Willem Biemans en de wed Wouter Boeser.

Deels volgens deling tussen Jan van
Oirschot en Maria en Jan Koninx

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 038v

Soort akte: transport

Datum: 28-2-1758

1e
comparant: Corstiaen
Ockers x Johanna Koninx

2e comparant: Eijltjen Janse Boeser wed Huijbert Koninx

Goederen: een 1/4 part in een buijtendel, gemeen met kooperse

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Michiel Jacobse van Dongen

West: Gerrit
Timmers

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Corstiaen woont tot Cappel, Eijltje te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 039r

Soort akte: transport

Datum: 28-2-1758

1e comparant: Jan Willemse Schouten namens zijn moeder

2e comparant: Aart van Pas

Goederen: een ackertje, groot een hondt

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de gemeene steeg, het Walke

Belend
Oost: het Walke

West: acker van
Dirk Rijken

Noord: de gemeene
steeg

Zuid: Dirk
Rijken

Bijz: Jan treedt op namens zijn moeder Eijltje Janse Boeser,
laast wed Huijbert Koninx

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 039v

Soort akte: Willeceur

Datum: 8-3-1758

1e comparant: Jacobus Boeser

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: een willeveur met als onderpant een steede met het
ackerlant daar aan gelegen; 2e een dries

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Grippe van Vroukensvaart; Vroukensvaart

West: acker van Mattijs Ptr Camp; wed Huijbert Smits

Noord: Jan van Pas;
Cornelis Reckers

Zuid: Barthel de
Bont; Cornelis de Seeuw

Bijz: Geerit woont te Sgravenmoer. De wilceur is volledig
afgelost aan P. ... X Catharina Vermeulen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 039v-2

Soort akte: Willeceur

Datum: 8-3-1758

1e comparant: Jacobus Boeser

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: 3e een dries, groot te samen ses hondt

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e erve vande wed Huijbert Smits

West: erve vande
wed Jan de Smit

Noord: wed Mels de
Graaf

Zuid: Cornelis
van Wagenbergh

Bijz: Geerit woont te Sgravenmoer. De wilceur is volledig
afgelost aan P. ... X Catharina Vermeulen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 040v

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1758

1e comparant: Laurens Verschuren

2e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge

Goederen: een halve acker, gemeen met Jan vander Vleut

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Buijs

West: wed Adriaen Blankers

Noord: wed Adriaen
Blankers

Zuid: tot vier
roeden over den dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 041r

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1758

1e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge

2e comparant: Laurens Verschuren

Goederen: een halven acker gemeen met Catharina Snijders,
bedeelt op de westen kant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Lange steeg

Belend
Oost: Catharina Snijders

West: Aart de
Bont

Noord: Lange steeg

Zuid: acker van
Aart de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 041v

Soort akte: transport

Datum: 2-4-1758

1e comparant: Dirk Janse van Dusseldorp

2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp, zijn zoon

Goederen: een korenwintmolen met alle gereetschappen

Prijs: ƒ 2000

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan moet aan zijn vader en moeder (Adriana Scheur)
jaarlijks f 800 gulden betalen. Bij overlijden van een van de twee nog f 400.

In de kantlijn: Jan betaalt nog f 1750
voor 70 jaar recog???

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 042v

Soort akte: transport

Datum: 8-4-1758

1e comparant: Dirk Janse van Dusseldorp

2e comparant: Hendrina Dirkse van Dusseldorp ea

Goederen: de voorste kamer met de n solder daarboven aan den
oostenkant van het huijs op Benede Kerk

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrina, Pieternella en Adriana zijn dogters

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 042v-2

Soort akte: transport

Datum: 8-4-1758

1e comparant: Dirk Janse van Dusseldorp

2e comparant: Hendrina Dirkse van Dusseldorp ea

Goederen: 2e den hof en dries agter het huijs; 3 een ackertje
met moerveldeke (SG GW)

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Klinkert

Belend
Oost: 2e Jan Hendrikse de Bont; 3e den Klinkert

West: deel van
het huijs; sloot over den Leij

Noord: Her straat;
wed Huijbert Schep

Zuid: den dijk
met moolen; Pieter Liesvelt

Bijz: Hendrina, Pieternella en Adriana zijn dogters.

Ouders mogen in het huijs blijven wonen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 043r

Soort akte: transport

Datum: 11-5-1758

1e comparant: Anthonij Berthouts

2e comparant: Adriaen van Gijsel

Goederen: 1/4 in 10½ geert hooij en weijlant, met Cornelis
Meeuwen van Steenhoven, binnen en buijtendijks

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloo, Kaa sloot

Belend
Oost: Johannes Wouterse van Steenhoven en Cornelis van S

West: Johannes Dorreboom cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 044r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-6-1758

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout

2e comparant: Gerrit Timmers

Goederen: wilceur met als ondrpant huijs, agterhuijs, scheur,
hof en erven en de brouwerij etc; 2e een hof

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Pieter Ketelaar; 2e Peeter Adr Verschueren

West: wed Ptr de
Zeeuw en wed Jac Wolfershuijsen; zie bz

Noord: Her straat;
del van Jasper van Selm

Zuid: Kerkhof,
Herstraat

Bijz: Op 19-5-1779 verklaart Gerrit dat dese wilceur geheel
is afgelost.

ten westen: wed Jan Hendrikse
Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 044v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-6-1758

1e comparant: Willemina Vassen wed Arnoldus vander Stegen

2e
comparant: Cornelia
Konings wed Pieter Jacob Witte

Goederen: een wilceur met als onderpant haar stede met het
ackerlant daar agter

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Dorps wegh, watergang

Belend
Oost: Dorps wegh

West: Jan van
Vugt

Noord: Dorps wegh

Zuid: watergang

Bijz: Cornelia woont te Dongen. Op 13-12-1780 verklaart
Antonia Witte als erfgename van haar moeder dat de acker niet meer als
onderpant hoeft te gelden.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 045r

Soort akte: transport

Datum: 30-6-1758

1e comparant: Jan Blok, diacen van Sgravenmoer namens Kerkenraat

2e comparant: Steven de Jongh

Goederen: een stuk mant, groot 4 hont, 95 roeden

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgravenduijse sloot

Belend
Oost: erve van Willem van Bennekom

West: Sgravenduijse
sloot

Noord: kinderen
Anthonij Jacobse Dorreboom

Zuid: erfg Anna
Witte

Bijz: Steven woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 046r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-8-1758

1e comparant: Augustinus Johannes van Rijckevorsel

2e comparant: Peeter Cornelisse Camp

Goederen: wilceur met als onderpant ses geerden hooij en weijlant,
inden polder

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloo, Kaa sloot

Belend
Oost: Cornelis van Steenhoven

West: kinderen
Thomas Zeijlmans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Augustinus woont te Breda.

Peeter verklaart op 23-1-1760 dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 047r

Soort akte: transport

Datum: 30-8-1758

1e comparant: Monsr Wouter Vermeulen, brouwer te Sgravenmoer ea

2e comparant: Wouter Vermeulen

Goederen: een bijster, groot negen hondt

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: bijstersloot

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Peeter van
Kuijk

Zuid: erfg wed
Johannes Vermeulen

Bijz: Wouter is voogt over de twee kinderen (Anna en
Cornelia) van wijlen Johannes van Sprangh en Huijbertje Zeijlmans en treedt op
namens Anthonij en Pieter van Sprangh meerderjarige kinderen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 048r

Soort akte: transport

Datum: 30-8-1758

1e comparant: Monsr Wouter Vermeulen, brouwer te Sgravenmoer ea

2e comparant: Nicolaas Cloppenburg

Goederen: een bijster moer, groot ontrent 4 hondt, genaamt
Theunis Oomen bijster

Prijs: ƒ 215

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Theunis Oomen bijster, Monfoort

Belend
Oost: de moer, genaamt Montfoort

West: Christiaen Clis

Noord: Adriaen Swart

Zuid: putten van
verscheijde lieden

Bijz: Wouter is voogt over de twee kinderen (Anna en
Cornelia) van wijlen Johannes van Sprangh en Huijbertje Zeijlmans en treedt op
namens Anthonij en Pieter van Sprangh meerderjarige kinderen voor de ene helft
en voor de andere helft: Monsr Hendrik Ente, collecteur en schoolmeester te
Sgravenmoer namens Adriana Konings wed Pieter van Amerongen (Dordrecht)

Nicolaas is ledienaar des Goddelijke
Woorts te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 049r

Soort akte: transport

Datum: 11-10-1758

1e comparant: Johannes Kloostermans X Susanna Vermuijs

2e comparant: Jacobus Peeterse Zeijlmans

Goederen: een acker, groot twee hondt, gemeen met de erfg
Michiel …

Prijs: ƒ 435

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochem Langerwerf

West: Peeter Cornelisse Camp

Noord: Her straat

Zuid: sloot over
de Ka

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 049v

Soort akte: transport

Datum: 19-10-1758

1e comparant: Thomas de Haan

2e comparant: Cornelis Sagt

Goederen: een buijten del

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Jan hendrikse de Bont

West: wed Peeter
de Seeuw

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 050r

Soort akte: transport

Datum: 8-11-1758

1e comparant: Wouter Ockers x Johanna Theunisse Biemans

2e comparant: Adriaen van Gijsel

Goederen: een delleke, groot drie hondt, met putten en kuijlen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Hoef

Belend
Oost: den Hoef

West: Vroukensvaart

Noord: den kooper

Zuid: Joachimus
Zeijlmans cum suis

Bijz: Wouter woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 050v

Soort akte: transport

Datum: 9-11-1758

1e comparant: Anthonij Kosters en Jacob Buijs, Armmeesteren

2e comparant: Peter Vassen de Hoog

Goederen: een huijsje staande op dijkstal met hof daaragter.

Prijs: ƒ 48

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Het huijsje is van outs door Jacobus de Vos en Theunis
de Hoog gebruijkt.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 051r

Soort akte: transport

Datum: 21-11-1758

1e comparant: Wouter Pols

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een ¼ part in 7½ geert hooij en weijlant, inden
polder, met de cooper op den oostenkant

Prijs: ƒ 1060

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Marijnus Elemans cum suis

West: erfg Huijbert Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Wouter woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 051v

Soort akte: transport

Datum: 24-11-1758

1e comparant: Dingeman van Dusseldorp ea

2e comparant: Johannis Bartholomeus Camp

Goederen: een geert hooij en weijlant in twaalf geerden, gemeen
met Marijnus Elemans en den kooper cum suis

Prijs: ƒ 621

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: wed Jan Jochemse Timmermans

West: wed Jacobus Timmermans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Dingeman van Dusseldorp, Corstiaen van Dusseldorp,
Nicolaas Prinse X Geertruij van Dusseldorp, Jan Huijberde Schouten x Elisabeth
van Dusseldorp alsmede de erfg van Eijkje Schoenmakers wed Arnoldus Kuijl

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 052r

Soort akte: transport

Datum: 28-11-1758

1e comparant: Maria Thimmermans wed Jan Jochemse Timmermans

2e comparant: Peeter Jochemse Langerwerf

Goederen: een geert hooij en weijlant in ses geerden, gemeen met
den cooper

Prijs: ƒ 655

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: erfg Wouter van Steenhoven

West: Adriaen Vasse cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 053r

Soort akte: transport

Datum: 18-12-1758

1e comparant: Jacobus en Peeter Zeijlmans

2e comparant: Harme Hilkers

Goederen: 2/3 van een del, gemeen met den kooper

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den Hoef van van Heukelom

West: Vroukenvaart

Noord: den kooper

Zuid: Jan
Vougers cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 054r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-12-1758

1e comparant: Monsr Jasper van Selm

2e comparant: Juffr Johanna Kuijpers wed Arnoldus van Son

Goederen: wilceur met als onderpant een binnendel, inden polder

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Jan vander Meer, secretaris

West: wed Jan Hendrikse Schoenmakers

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: sloot
vande hof van Govardus Adr van Andel, schout

Bijz: Johanna woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 054r

Soort akte: transport

Datum: 2-1-1759

1e comparant: Jan Janse de Bont de Jongen en Jan vander Vleut

2e comparant: Cornelia de Laat wed Adriaen Blankers

Goederen: een partje ackerlant. Groot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Buijs

West: de kooperse

Noord: de stede
vande verkooperse

Zuid: tot
teijnde van de weijde van Jan Buijs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 055r

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1759

1e comparant: Pieter Ketelaer, schoolmeester en koster

2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout

Goederen: een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Reijnier Boom

West: den kooper

Noord: Her straat

Zuid: Kerkhof

Bijz: den hof mag door de verkooper gebruijkt worden totdat
hij of zijn vrouw komt te overlijden.

Er wordt f 525 gereet betaald en de rest
via een custingbrief

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 055v

Soort akte: custingbrief

Datum: 8-1-1759

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout

2e comparant: Pieter Ketelaer, schoolmeester en koster

Goederen: custingbrioef met als onderpant het huijs etc dat in
de vorige akte is gekocht.

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 056r

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1759

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout

2e comparant: Jan Janse de Bont

Goederen: een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Reijnier Boom

West: verkooper

Noord: Her straat

Zuid: sloot van
het kerkhof

Bijz: kooper met een vrijen weg oost van het huijs laten. De
kooper betaalt door overname custingbrief (zie vorige akte) tbv Pieter Ketelaar
en de rest gereet.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 057r

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1759

1e comparant: Hendrik Ente, collecteur en schoolmeester, namens

2e comparant: Pieter Gijsbertus Loef, officier etc

Goederen: de helft van seven hondt hooijlant

Prijs: ƒ 28

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: bijster sloot

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: kinderen
Wouter van Sprangh

Zuid: Dirk
Nederveen cum suis

Bijz: Hendrik werkt te Sgravenmoer en treedt op namens
Adriana Konings wed Pieter van Amerongen (Dordrecht).

Pieter is officier der Hoge
Ambagtsheerlijkheijt Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 058r

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1759

1e comparant: Anthonij Koninx ea

2e comparant: Pieter Gijsbertus Loef, officier etc

Goederen: de helft van seven hondt hooijlant

Prijs: ƒ 33

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: bijster sloot

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: erfg Adriaen
van Sprangh

Zuid: kooper

Bijz: Anthonij Koninx, schepen x Anna van Sprangh en Adriaen
Commers x Adriana van Sprangh, Willem Stal x Cornelia van Sprangh.

Pieter is officier der Hoge
Ambagtsheerlijkheijt

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 058v

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1759

1e comparant: Huijbert van Hassel

2e comparant: Adriaen Jacob Boeser

Goederen: drie geerden hooij en weijlant, in ses geerden, gemeen
met den kooper

Prijs: ƒ 2250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheeps diep, Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Cornelis Winterant

West: Scheeps diep etc

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: ka sloot

Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luijten Ambagt.

Ten westen tot het Scheepsdiep toe
Peeter Jochemse Zeijlmans, secretaris HLA en over het Scheeps diep den Hoog
Edelen Heer deser plaats

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 059v

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1759

1e comparant: Judijk Zeijlmans ea

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een opslag van een huijsje op dijkstal op de zijdijk
zoals Grietje Zeijlmans het gebruijkte

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Judijk Zeijlmans, Adriana Zeijlmans wed Wouter vanden
Hoek, Jacob Bastiaense Koninx x Pieternella Zeijlmans, Benjamijn Elandt x
Geertruij Roubos, Jan Roubos als voogt over sijne twee kinderen( Grietje en
Adriana) (hooge en laage Swaluw).

Alle erfgenamen van Grietje Zeijlmans
wed Wouter Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 060r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1759

1e comparant: Pieter van Alphen

2e comparant: Pieter van Camp

Goederen: een wilceur met als onderpant de helft van een huijs,
hoof en erve gemeen met Cornelis Segerde Buijs

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: Adriaen van Dongen

Noord: del van
Adriaen van Dongen

Zuid: Her straat

Bijz: Op 25-9-1783 verklaart Adriaan Dolk namens Pieter van
Kampe dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 061r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 25-1-1759

1e comparant: Adriaen van Boksel

2e comparant: Jan Borstlap, scheepstimmerman

Goederen: bijlbief tbv de leverantie van een hengstschuijt, lang
40 voet, wijt 12 voet.

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 061v

Soort akte: transport

Datum: 30-1-1759

1e comparant: Abraham Goudefrou vander Schout, schout ea

2e comparant: Jan Vasse de Hoog

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 1325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matthijs van Dusseldorp

West: de Armen

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Abraham werkt te Sgrevelduijn Capel en treedt op
namens zijn heersmoeder Christnia van Berghem wed Hendrik Adolph vander Schout
voor de ene helft en Jan Janse de Bont voor de andere helft

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 062r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-2-1759

1e comparant: Eijltje Boeser wed Francus Artel

2e comparant: Thomas Compeer

Goederen: wilceur met als onderpant een acker

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Breede Pleck

Belend
Oost: de Kerk van Waspik

West: kinderen Barent van Waspik

Noord: over den
retransiement tot de bijster etc

Zuid: Breede
Pleck

Bijz: Op 15-3-1762 verklaart Thomas Compeer dat de wilceur
geheel is afgelost.

De bijster ten noorden is van wed Dirk
van Dolk en Pieter van Waspik

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 063r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 20-2-1759

1e comparant: Johannes Rijke

2e comparant: Hendrik van den Hoek

Goederen: bijlbrief tbv de levering van een kofschuijt, lang 47
voet, wijt 14 voet.

Prijs: ƒ 1215

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannes woont te Drongelen.

Hendrik verklaart op 18-9-1763 dat de
bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 064r

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1759

1e comparant: Jan Schouten ea

2e comparant: Adriaen Schouten, schepen

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: kinderen Maarten Adriaen Maartense cum suis

West: Gerrit Timmermans

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Jan treedt op namens zijn moeder Eijltje Boeser laast
wed Huijbert Koeninx. Eijltje woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 065r

Soort akte: transport

Datum: 5-3-1759

1e comparant: Cornelis Quirijns ea

2e comparant: Hendrik Moonen

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Aart de Bont
of dorpswatergang

Zuid: Huijbert
Matthijse de Jong

Bijz: Cornelis Quirijns, Peeter Quijrijns en Jan Weijgaarts
als voogden over het kint van Jacobus Quijrijns (Capel) en Cornelis voor sijn
selve.

Hendrik woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 065v

Soort akte: transport

Datum: 8-3-1759

1e comparant: Willemijna Vasse wed Arnoldus vander Stegen

2e comparant: Kerk en Heijlihe Geest Armen van Raamsdonk

Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, in ses geerden, inden polder
met Huijbert Vassen cum suis

Prijs: ƒ 990

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Kerk en Armen van Raamsdonk

West: Jan Jochemse Zeijlmans cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: erve vande
wed Frans Camp

Bijz: Er wordt slecht de 80e penning betaalt.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 066r

Soort akte: transport

Datum: 8-3-1759

1e comparant: Jan Aarde Schoenmakers

2e comparant: Laurens Wijdemans

Goederen: 2 geerden lant in ses geerden, met den kooper, inden
overdiepse polder

Prijs: ƒ 940

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: wed Adriaen Camp cum suis

West: Gerrit Timmers

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Scheeps
diep

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 067r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 12-3-1759

1e comparant: Hendrik Swart

2e comparant: Cornelis Vermijs

Goederen: een ferrij schip met toebehooren

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 067v

Soort akte: transport

Datum: 24-3-1759

1e comparant: Christoffel Lijte

2e comparant: Bastiaen Holster

Goederen: een opslag van een keet, gelegen op de polders vier geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jochemse Blankers

West: wed Johannis Vasse cum suis

Noord:

Zuid:

Bijz: Christoffel woont te Hendrik Luijten Ambagt en
Bastiaen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 067v

Soort akte: transport

Datum: 28-3-1759

1e comparant: Johannis Kloostermans x Susanna Verbuijs

2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh

Goederen: 4½ geert hooij en weijlant, inden polder, in ses
geerden, met de Kerk en Armen

Prijs: ƒ 2700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Peeter Cornelisse Camp cum suis

West: Marijnis Elemans cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 068v

Soort akte: transport

Datum: 3-4-1759

1e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh

2e comparant: Jan vander Ka

Goederen: 1/12 part in 7 geert hooij en weijlant , inden polder

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Gerrit Vermeulen cum suis

West: Andries Hoevenaar cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 069r

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1759

1e comparant: Daniel Hulste ea

2e comparant: Adriaen Janse Heijblom

Goederen: 1e een parceel moergront, groot 1 loop, genaamt Maeij
Koenen bijster; 2e parceel moer, 1 loop

Prijs: ƒ 113

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Dirk Nederveen; 2e erfg Abthonij Dorreboom

West: Wouter Vermeulen; putten vande wed Jan Timmermans

Noord: erfg Arie
Coppelaer; de sloot

Zuid: Aantjes
Leij; Aantjes Leij

Bijz: Daniel Hulste en Simon Janse Heijblom als voogd over de
twee kinderen van Jacob Hulste (Rotterdam) en het kint van wijlen Maria Hulste
X Pieter Heijblom (Sgravenmoer), Daniel Hulste namens Adriaen Hulste en Jacoba
Hulste (Rotterdam).

Alle kinderen en kindt kinderen en
erfgenamen van Adriaen Aertse Hulst geseijdt Nobel.

Adriaen Heijblom woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 070r

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1759

1e comparant: Daniel Hulste ea

2e comparant: Jan Arisse Borstlap

Goederen: 3/4 part in een stuk moer in een stuk van ses hondt, met
Aert Adriaen Hulst, genaamt den Driekoop

Prijs: ƒ 172

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Driekoop

Belend
Oost: erfg Nicolaas Tack

West: Willem van Gurp

Noord: den Driekoop
sloot

Zuid: erfg Arij
Coppelaer

Bijz: Daniel Hulste en Simon Janse Heijblom als voogd over
de twee kinderen van Jacob Hulste (Rotterdam) en het kint van wijlen Maria
Hulste X Pieter Heijblom (Sgravenmoer), Daniel Hulste namens Adriaen Hulste en
Jacoba Hulste (Rotterdam).

Alle kinderen en kindt kinderen en
erfgenamen van Adriaen Aertse Hulst geseijdt Nobel.

Adriaen Heijblom woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 071r

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1759

1e comparant: Daniel Hulste ea

2e comparant: Adriaen Tomas Paans

Goederen: een parceel moer, inde Elf Mergen, groot 70 roeden met
nog 8 roede teijnde den Armens Bijster

Prijs: ƒ 63

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Elf Mergen, Armens Bijster

Belend
Oost: Adriaen de Jong

West: Wouter Vermeulen

Noord: bijster sloot

Zuid: Adriaen Michielse van IJersel

Bijz: Daniel Hulste en Simon Janse Heijblom als voogd over
de twee kinderen van Jacob Hulste (Rotterdam) en het kint van wijlen Maria
Hulste X Pieter Heijblom (Sgravenmoer), Daniel Hulste namens Adriaen Hulste en
Jacoba Hulste (Rotterdam).

Alle kinderen en kindt kinderen en
erfgenamen van Adriaen Aertse Hulst geseijdt Nobel.

Adriaen Heijblom woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 072r

Soort akte: transport

Datum: 24-4-1759

1e comparant: Jan Vasse de Hoog

2e comparant: Hendrik van Dal

Goederen: een opslag van een huijsje op de sijdijk

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan verklaart op 27-4-1767 dat de wilceur tbv het huijs
volledig is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 073r

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1759

1e comparant: Geertruij Quirijns ea

2e comparant: Anthonij Mouthaan

Goederen: een parceel hooij en weijlant met en bosje daar
teijnde

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: Charles Eduwardt van Alphen

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: Cornelis
Vermeulen cum suis

Zuid: Aart
Aerdiaense Hulst cum suis

Bijz: Geertruij Quirijns wed Wijnant van Iersel voor ¼ ,
Adriaen van Os x Adriana Anthonij Wijnants voor ½ en Adriaen van Os namens Jan
Wijnants van Eijrsel voor ¼.

Alle erfg van Anthonij Adriaense
Cluijters.

Alle woonende te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 073v

Soort akte: transport

Datum: 16-5-1759

1e comparant: Cornelia Swalp wed Helliger de Cock

2e comparant: Adriana Jacobusse Schouten

Goederen: een ackertje, groot 1½ hondt zaijlant

Prijs: ƒ 192

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: retrangement, dwars pat

Belend
Oost: Anna Koninx wed Hendrik Hagoort cum suis

West: Gerrit Dolk

Noord: retrangement

Zuid: dwars pat
ofte Adriaen Schouten acker

Bijz: Adriana woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 074v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-5-1759

1e comparant: Willem vanden Broek

2e comparant: Adriaen van Gijsel

Goederen: wilceur met als onderpant twee hondt ackerladt

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Olijslagers cum suis

West: hof van Huijbert Buijs

Noord: Huijbert
Buijs

Zuid: steede van
Adriaen van Gijsel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 075r

Soort akte: transport

Datum: 7-6-1759

1e comparant: Andries van Boxtel

2e comparant: Jacob Janse Kievit

Goederen: een buijten del, groot intrent drie hondt

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Arnmoldus van Son

West: Dirk Seijlmans

Noord: Armen

Zuid: Her straat

Bijz: Andries woont te Dreune

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 075v

Soort akte: transport

Datum: 12-6-1759

1e comparant: Jan Wouterse van Dusseldorp

2e comparant: Jacobus Peeterse Zeijlmans en Jan Jacobse vander C

Goederen: een huijs, agterhuijs, scheur, erf en ackerlant, groot
tesamen een mergen

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Frans Camp

West: Peeter Zeijlmans, schout en secretaris van HLA

Noord: sloot van het
landt van Jan Jochemse Zeijlmans cs

Zuid: Raamsdonk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 076v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 20-6-1759

1e comparant: Thomas Ketelaar

2e comparant: Jacobus Schoute

Goederen: een ferre schuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 077r

Soort akte: transport

Datum: 14-8-1759

1e comparant: Hendrik Peterse Zeijlmans

2e comparant: Peeter Cornelisse Camp

Goederen: een geert hooij en weijlant, in ses geerdenm met den
kooper, inden polder

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Huijbert Vasse

West: Jan Jochemse Zeijlmans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Raamsdonk

Bijz: Peeter woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 077v

Soort akte: transport

Datum: 20-8-1759

1e comparant: Anthonij Koninx en Jacob Buijs, armmeesteren

2e comparant: Cornelis Johannisse Schoenmakers

Goederen: een huijsje op dijkstal zoalsa het door Frans Boogerts
gebruijkt is

Prijs: ƒ 26

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 078r

Soort akte: transport

Datum: 22-8-1759

1e comparant: Willemina Vasse wed Arnoldus vander Stegen

2e comparant: Jan Vasse de Hoog

Goederen: ses geerden hooij en weijlant, inden buijtendijxsen
hooijpolder

Prijs: ƒ 1315

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheijs diep

Belend
Oost: Lambert Schoenmakers

West: Hendrik Schoenmakers cum suis

Noord: Scheijs diep

Zuid: binnenkant
vanden teen vanden dijk

Bijz: Er wordt gereet betaalt f 815. De rest moet op
7-3-1760 betaalt worden.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 078r

Soort akte: transport

Datum: 25-8-1759

1e comparant: Maria Deckers wed Jan Zeijlmans, secretaris

2e comparant: Adriaen Berthouts

Goederen: een moerveldeke met putten en kuijlen en droogplaats
in den Eijndenest

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Eijndenest

Belend
Oost: erfg de Rooij van Sprangh

West: Vroukensvaart

Noord: wed Arien de
Zeeuw

Zuid: erfg
Hendrik van Diemen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 079r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-8-1759

1e comparant: Anthonij Mouthaan

2e comparant: Jacob Pieterse Witte ea

Goederen: een wilceur met als onderpandt een parceel hooij en
weijlant met een boske; 2e lant van M Timmermans

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Charles Eduwart van Alphen, secr Sgrm; A. vd Bos

West: Sgrevelduijn sloot; Marijnus Elemans

Noord: Cornelis
Vermeulen cum suis; Scheij sloot

Zuid: Aert
Adriaense Hulst cum suis; Ka sloot

Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer.

Jacob Pieterse Witte en Cornelis
Vermeulen als voogden over het weeskint (Wouter) van Catharina Witte en
Cornelis Vermeulen.

Jacob verklaart op 14-4-1762 dat de
wilceur geheel is afgelost.

Mede comparant was Maria Timmermans wed
Jan Jochemse Timmermans een stelt als onderpant mede een geert lant gemeen met
Peeter Gijsberts de Jongh

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 079v

Soort akte: transport

Datum: 10-11-1759

1e comparant: Adriaen Biemans ea

2e comparant: Peeter Janse Zeijlmans

Goederen: drie geerden, in 12 geerden, opden oostenkant ,met
Piternella de Graaf en erfg Jan Knaap cs

Prijs: ƒ 1900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Wouter Vermeulen cum suis

West: erfg Jan Knaap cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen Biemans, Maarten Biemans, Wouter Ockers x
Johanna Biemans, Adriaen Olislagers x Adriaantje Biemans. Eenige erfg van haar
muij Engelina Biemans

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 080v

Soort akte: transport

Datum: 28-12-1759

1e comparant: Adriaen Verhaare ea

2e comparant: Peeter Jochemse en Barthel Peeterse Langerwerf

Goederen: agt geerden hooij en weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 5600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: wed Adriaen Camp

West: Andries Hoevenaar cum suis

Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen Verhare (de Leur) en Jacobus en Roelant
Haasemans (Oosterhout). Hun vader en grootvader is Roelandis Verhaaren.

Er wordt gereet betaalt f 3600. Adriaen
Verhaaren verklaart op 11-1-1761 dat de rest ook betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 081v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-12-1759

1e comparant: Wouter van Dusseldorp

2e comparant: Jacob Pieterse Witte ea

Goederen: een wilceur met als onderpant1e een huijs, hof en erve
aan Benede Kerk; 2e een acker

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: 1e wed Huijbert Snijders; 2e Andries Fr Hoevenaar

West: Frans vanden Houte; Peeter Schoenmakers

Noord: erve van wed
Dirk Dolk; over dijk tot Oude vaartje

Zuid: Her
straat; steede wed Jan Peteerse Zeijlmans

Bijz: Jacob Pieterse Witte en Cornelis Vermeulen als voogden
over het weeskint (Wouter) van Catharina Witte en Cornelis Vermeulen.

Op 12-8-1778 verklaart Jan vander Meer,
secretaris, dat de wilceur niet opgeeijscht mag worden zonder kennisse van de
voogden. Op 9-9-1784 verklaren de voogden dat de acker niet meer als onderpant
hoeft te gelden.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 082v

Soort akte: transport

Datum: 17-1-1760

1e comparant: Cornelis Janse Vasse ea

2e comparant: Jan Koninx en Bastiaen Holster

Goederen: ses geerden hoooij en weijlant, in 12 geerden, inden
polder, 3 oost en 3 west, deze met kooper JK

Prijs: ƒ 4410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: landt vanden binnenpolder

West: Jan Jochemse Zeijlmans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelis Janse Vasse, Hendrik de Jongh x Christina
Vasse, Frans vanden Hout wed Mergo Vasse, Jan Baptist Lips, Jan Wouterse van
Steenhoven, Jan Janse de Bondt en Willem Jochemse Blankers, de vier voogden
over 7 kinderen van Jacobus Tambuijser X Pieternell, Pieternella Vasse, Fransis
van den Dries x Maria Teresia Tambuijser. Elias Verdeuren x Isabella
Tambuijser. (Antwerpen )

Alle kinderen en kintskinderen van
Johannes Vasse en Johanna Camp

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 083v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1760

1e comparant: Jan Matthijsse de Bont

2e comparant: Catharina Elants wed Hendrik Doome

Goederen: wilceur met als onderpant een binnendel, inden polder

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Maarten van Son

West: Anthonij Koninx

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: erve
Maarten van Son

Bijz: Catharina woont te Dongen.

Op 17-1-1791 verklaren Cornelis en
Johanna Doomen, kinderen en erfg van Catharina dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 084r

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1760

1e comparant: Peeter Willemse de Jongh ea

2e comparant: Wouter Adriaense Smeur

Goederen: een huijs en erve aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 2040

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, Rij weg

Belend
Oost: Rij weg

West: Matthijs van Dusseldorp

Noord: Her straat

Zuid: erve Johannes Bossere cum suis

Bijz: Peeter Willemse de Jongh en Cornelis Janse de Bont als
voogden over 4 kinderen van Jochem van Son en Adriana de Bont.

Er wordt gereet betaald f 1340 en er
wordt een belasting van f 700 tbv Jan Jochemse Zeijlmans overgenomen. De erfg
van Jan laten op 20-12-1766 weten dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 085r

Soort akte: transport

Datum: 23-1-1760

1e comparant: Augustinus Johannes van Rijckevorsel

2e comparant: Peeter Cornelis Camp

Goederen: ses geerden, hooij en weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 3800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Cornelis van Steenhoven

West: 3 kinderen van Thomas Zeijlmans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Augustinus woont te Theteringen en Peeter te Hendrik
Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 085v

Soort akte: transport

Datum: 29-1-1760

1e comparant: Cornelis Quirijns namens Joost van Heukelom

2e comparant: Jan Freijse Reckers

Goederen: 1e sestien roeden moervelt; 2e een dries, groot twee
hondt

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Wouter Verhaegen; Adriaen Biemans

West: wed Huijbert Smits; Adriaen Biemans met den rijweg

Noord: erve Adriaen
de Vos; Adriaen Biemans

Zuid: erve wed
Huijbert Smits; erve wed Huijbert Smits

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 086r

Soort akte: transport

Datum: 30-1-1790

1e comparant: Cornelis Janse Vasse

2e comparant: Pieternella Hendrikse de Bont wed Dirk Dolk

Goederen: het 1/23 part in de Vosholen en 1/23 van een dries

Prijs: ƒ 70

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Vosholen, Gemeene weg

Belend
Oost: Adriaen Lijten ?

West: Adriaen Lijten

Noord: Gemeene weg

Zuid: Schravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 087r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 1-2-1760

1e comparant: Jan Borstlap namens Denis Haatenboer

2e comparant: Jan Vos

Goederen: een hengstschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 327

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Denis woont te Sgravenmoer en Jan Vos te Wijk. Er
wordt betaalt gereet f 200 en Jan Borstlap verklaart op 21-2-1760 de rest van
Jan Vase de Hoog ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 087v

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1760

1e comparant: Huijbert Buijs

2e comparant: Adriaen van Gijsel

Goederen: 238 roeden ackerlandt inde steede van de verkooper en
2e een hoekje hof

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e verkopers hof; 2e de vaste werf

West: Adriaen Olijslagers; het voors ackerlant

Noord: Wouter
Boezer; voors acker

Zuid: Willem
vanden Broek; erve kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 088v

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1760

1e comparant: Cornelis Janse de Jongh ea

2e comparant: Dirk van Dongen

Goederen: de westense helft van een huijs en erve

Prijs: ƒ 550

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Geertruij de Bont wed Jan van den Bergh

West: steede wed Jan van Tiggel

Noord: Her straat

Zuid: sloot
vande del van Geertuij de Bont

Bijz: Cornelis Janse de Jongh, Jacobus Maarten van Son x
Pieternella de Jongh, Cornelis Schippers x Adriaentje de Jongh

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 089r

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1760

1e comparant: Gerrit en Adriaen Kusters ea

2e comparant: Aart de Bont

Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent 2½ hondt

Prijs: ƒ 405

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aart van Pas

West: Jan Jasper en Maijke Dirkse Vougers

Noord: Adriaen van
Gijsel

Zuid: Rijweg van
Peeter van Dongen

Bijz: Gerrit en Adriaen Kusters, Hendrik van Riel x Johanna
Kusten, Adriaen de Jong en Gerrit Kusten als voogden over 4 kinderen van
Adriaen de Jong en Maria Kusters.

Alle erfgenamen van Benjamin Kusters

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 089v

Soort akte: 13-2-1760

Datum:

1e comparant: Gerrit en Adriaen Kusters ea

2e comparant: Aart van Pas

Goederen: 1e een binnedel 2e een 1/6 part in een bijster met Jan
Buijs cs

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Dorpslant

Belend
Oost: 1e Vroueknsvaart; 2e Dorpslant

West: Jan Timmermans; weeskint Simon Schep

Noord: Peeter
Boezer; Her straat

Zuid: Cornelis
Sagt; watergang

Bijz: Gerrit en Adriaen Kusters, Hendrik van Riel x Johanna
Kusten, Adriaen de Jong en Gerrit Kusten als voogden over 4 kinderen van
Adriaen de Jong en Maria Kusters.

Alle erfgenamen van Benjamin Kusters

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 090v

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1760

1e comparant: Hendrik van Riel x Johanna Kusters

2e comparant: Cornelis Ariense de Zeeuw

Goederen: eena cker saaijlant, groot ontrent 2 hondt

Prijs: ƒ 290

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Cornelis Marcelisse Reckers

Noord: cooper

Zuid: Adriaen
van Gijsel

Bijz: Hendrik woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 091r

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1760

1e comparant: Dirk en Thmas Swart

2e comparant: Jan Stevense Blom

Goederen: een parceel hooij en weijlant

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Paulus Nederveen

West: erve kooper

Noord: wed Roelant (
of Roeloff) Dorreboom

Zuid: wed Paulus
Nederveen

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 091v

Soort akte: transport

Datum: 23-2-1760

1e comparant: Peeter Franse Boezer en Aart van Pas, armmeesteren

2e comparant: Cornelis Olijslagers

Goederen: een opslagh van een huijsje zoals het gebruijkt is
door wed Jan Zeijlmans of Catharina Beijens

Prijs: ƒ 127

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 091v

Soort akte: transport

Datum: 23-2-1760

1e comparant: Cornelis Olijslagers

2e comparant: Adriana van Dongen wed Joost Maas

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent een hondt

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: weeskinderen van Laurens van Dongen

West: Jan Schoute

Noord: sloot vande
steede Adriaen van Gijsel

Zuid: erve
Peeter van Dongen en kooperse

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 092v

Soort akte: transport

Datum: 12-3-1760

1e comparant: Adriana Scheur wed Dirk van Dusseldorp

2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp

Goederen: de westense helft een huijs en erve aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: andere helft van het huijs en rijweg vande kooper

West: Pieter Vermijs

Noord: Herstraat

Zuid: den dijk
met de koorenmoole

Bijz: Kooper betaalt via en hipotheek.

Hendrina van Dusseldorp verklaart op
6-4-1798 dat de hipotheek is afgelost door Peeter du Bois namens Dirk vander
Loo

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 093r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 17-4-1760

1e comparant: Wouter van Selm

2e comparant: Cornelis Cornelisse Camp

Goederen: een hengst schuijt met zijn toebehooren

Prijs: ƒ 245

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 094r

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1760

1e comparant: Adriana van Otterdijk eerder wed Hendrik Doomen ea

2e comparant: Corstiaen Vougers

Goederen: de helft van een huijs, hof en ontrent een hondt
saaijlandt daaragter, andere helft is van cooper

Prijs: ƒ 565

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer of Capel

West: Vroukensvaart

Noord: den kooper

Zuid: kinderen Wouter Biemans

Bijz: Adriana van Otterdijk en haar kinderen Fransis van
Delft x Agatha Doomen, Isaak Meijer x Maria Doome (Rotterdam), Hendrina Doome.

Op 9-6-1763 verklaart Lodewijk Vermijs
namens de kinderen dat alles betaalt is. De weduwe mag haar leven lang in het
huijs blijven wonen. Gereet f 215, de rest na overlijden van de weduwe.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 095r

Soort akte: transport

Datum: 9-5-1760

1e comparant: Mattheus Ophorst

2e comparant: Jan Aartse de Bondt

Goederen: een bijster

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Aart de Beer

West: Vroukensvaart

Noord: Cornelis
Thomasse de Bont

Zuid: wed Aart
de Beer

Bijz: Mattheus en Jan wonen te Capel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 095v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-5-1760

1e comparant: Maarten Peeterse van Son

2e comparant: Pieter Wijnant Vlaminx

Goederen: een wilceur met als onderpant een half huijs etc

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: voor Adriaen Vasse en agter Jan Lips

West: voor Jan Matt. de Bont en steede Hendrik Baptist

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Herstraat

Bijz: Maarten woont te Raamsdonk en Pieter te Dongen.

Op 17-12-1761 verklaart Pieter dat de
wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 096v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-6-1760

1e comparant: Huijbert Buijs

2e comparant: Pieter Ketelaar, koster en schoolmeester

Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede en hof

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensavaart

West: de Noor van het saaijlant van wed Boezer cs

Noord: wed Paans

Zuid: Adriaen
van Gijsel

Bijz: Op 15-8-1769 verklaart Pieter dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 097r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 20-6-1760

1e comparant: Anthonij van Dongen

2e comparant: Gerrit Vermijs

Goederen: een damschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 4-9-1762 verklaart Anthonij dat de schuld geheel
betaalt is. Er wordt gereet f 400 betaalt en de rest zal door Jan Janse de Bont
de Jonge betaalt worden.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 098r

Soort akte: transport

Datum: 13-7-1760

1e comparant: Ghilhelmus Aarts ea

2e comparant: Wouter Jansen Knaep

Goederen: 2 1/3 geert hooij en weijlant, in 12 geerden, gemeen
en onverdeelt met de kooper

Prijs: ƒ 1450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Wouter Vermeulen cum suis

West: Gerardus van velsen cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Ghilhelmus treedt op namens namens Huijbertje van Son
wed van Peter Timmermans (Geertruijdenberg) (Ghilhelmus is ook voogd van 4
kinderen van Huijbertje) en Adriaantje Timmermans (Rotterdam).

Wouter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 099r

Soort akte: transport

Datum: 23-6-1760

1e comparant: Wouter Janse Knaep

2e comparant: Peeter Janse Zeijlmans

Goederen: een geert hooij en weijlant, gemeen met den kooper

Prijs: ƒ 621

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot

Belend
Oost: Wouter Vermeulen cum suis

West: Gerardus van Velsen cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Peteer woont te 11½ Hoeve

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 099v

Soort akte: transport

Datum: 8-10-1760

1e comparant: Aaltje de Jongh wed Aart vanden Heuvel

2e comparant: Jan Aart van den Heuvel

Goederen: een huijs, hof, scheurtje en del daar agter aan, aan
Benede Kerk

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Anthonij Koninx

West: Andries Franse Hoevenaar

Noord: de Ka

Zuid: Her straat

Bijz: Er wordt betaalt met het overnemen van twee
custingbrieven: 1e een tbv de Armen f 375; 2e een tbv Laurens Thomasse
Verpoorte (Voogden Hendrik de Rooij en Gijsbert Verpoorte) De rest contant.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 100v

Soort akte: transport

Datum: 10-8-1760

1e comparant: Jan vander Meer, secretaris namens Jacob Schep

2e comparant: Adriaen van Gijsel

Goederen: een huijsje, hof, werf en erve, groot ontrent ½ hondt

Prijs: ƒ 119

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Arij de Seeuw

West: erve
weeskint Hendrik van Diemen

Noord: Steve Scheur

Zuid: wed Arij
de Seeuw

Bijz: Jacob woont Dongen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 101r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-10-1760

1e comparant: Jan Borstlap

2e comparant: Jan Adriaen Bierwagen

Goederen: wilceur met als onderpant 1e een bijster; 2e 2 hondt
ackerlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Dwars pat; Dwars weg

Belend
Oost: 1e Hendrik Camp; 2e Wouter Schouten

West: kinderen Barent van Waspik, wed Thomas de Bont

Noord: bijster
Anthonij van Pas; Dwars weg

Zuid: Dwars pat;
Pieter van Waspik cum suis

Bijz: Jan Adriaen Bierwagen woont te Dongen. Adriaen Janse
Bierwagen namens zijn vader verklaart op 12-12-1769 dat de wilceur geheel betaalt
is.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 101v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-11-1760

1e comparant: Cornelia Zeijlmans wed Jan Peeterse Zeijlmans

2e comparant: Hendrik Schoenmakers

Goederen: wilceur met als onderpandt de steede etc; 2e een
bijster

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: wed Thomas de Bont; 2e Cornelis Schoenmakers

West: kinderen Johannis Schoenmakers; wed Thomas de Bont

Noord: Her straat;
watergang

Zuid: Pispot;
Sgravenmoer

Bijz: Hendrik verklaart op 3-10- (80 ?) dat de wilceur
geheel is afgelost door de erfg van JP Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 102v

Soort akte: transport

Datum: 10-12-1760

1e comparant: Corn Corsten, hooijschipper x Elisabeth Janse Dolk

2e comparant: Cornelis vander Schans

Goederen: een acjkers saijlant, groot 2 hondt

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Dorps weg

Belend
Oost: Gerrit Dolk

West: wed Gerrit Vermijs

Noord: veldeken
verkooper

Zuid: Dorps weg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 103r

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1760

1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea

2e comparant: Adriaen Schouten de Jonge x Johanna Sterrenburgh

Goederen: 3/4 in een half huijs,hoff en dries daar aan, gemeen
met wed Hagoort, koper heeft reeds 1/4 part

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Filip Slijkers

West: erfg wed Arthel

Noord: Her straat

Zuid: watergangh

Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel
Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh. Alle
kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia Koninx

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 103r-2

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1760

1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea

2e comparant: Adriaen Schouten de Jonge x Johanna Sterrenburgh

Goederen: 3/4 in een halve binnendel, inden polder, met wed
Hagoort

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Bondt

West: Thomas Schep

Noord: Ca

Zuid: Her straat

Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel
Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh. Alle
kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia Koninx

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 103r-3

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1760

1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea

2e comparant: Adriaen Schouten de Jonge x Johanna Sterrenburgh

Goederen: 3/4 in een vierde bijster, 1/4 is reeds vande kooper

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Barthel Camp

West: de Kerk

Noord: pastorij

Zuid: acker wed
Hagoort

Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel
Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh. Alle
kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia Koninx

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 104r

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1760

1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea

2e comparant: Cornelis Sterrenburg

Goederen: 3/4 in een halve acker, gemeen met wed Hagoort, kooper
heeft reeds een 1/4 part

Prijs: ƒ 367

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest

Belend
Oost: Willem de Seeuw

West: Adriana Jacobusse Schouten

Noord: de Vest

Zuid: Dorps weg

Bijz: Arnoldus Sterrenburgh, Adriaen Schouten x Johanna
Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis
Sterrenburgh. Alle kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia
Koninx

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 104r-2

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1760

1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea

2e comparant: Cornelis Sterrenburg

Goederen: 3/4 in een vierde acker, gemeen met wed Hagoort,
kooper heeft reeds het resterende 1/4 part

Prijs: ƒ 367

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest

Belend
Oost: Adriaen Schouten de Jonge

West: de Kerk

Noord: sloot bijster
wed Koninx

Zuid: velt
Gerrit Dolk

Bijz: Arnoldus Sterrenburgh, Adriaen Schouten x Johanna
Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis
Sterrenburgh. Alle kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia
Koninx

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 104r-3

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1760

1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea

2e comparant: Cornelis Sterrenburg

Goederen: 3/3 in een 1/12 moervelt, gemeen met Huijbert van Gils

Prijs: ƒ 367

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest

Belend
Oost: kinderen Joseph Camp

West: Adriaen van Hassel

Noord: dwars sloot

Zuid: velt Jan
Janse de Bondt

Bijz: Arnoldus Sterrenburgh, Adriaen Schouten x Johanna
Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis
Sterrenburgh. Alle kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia
Koninx

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 105v

Soort akte: transport

Datum: 12-2-1761

1e comparant: Johannis Bossere x Anna Huijberde Schoenmakers

2e comparant: Neeltje Pols wed Gerrit Vermijs

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Simon Liesvelt

West: Jan Hendrikse de Bont

Noord: Oude straat of Kleijn waspik

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 106r

Soort akte: transport

Datum: 18-2-1760

1e comparant: Johannis Bossere x Anna Huijberde Schoenmakers

2e comparant: Huijbertje de Bont wed Jacob Huijberde Cuijl

Goederen: ¼ part in een acker. De resterede 3/4 zijn reeds van
de cooperse.

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Leijten

West: Jan Thomasse de Bont

Noord: erve Wouter
Adriaense Smeur

Zuid: veldekens van Hendrik
Schoenmakers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 106v

Soort akte: transport

Datum: 18-2-1761

1e comparant: Mej. Lena Vermeulen ea

2e comparant: Johannes Bossere

Goederen: ses geerden hooij enw eijlant, inden polder

Prijs: ƒ 4000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: kint Dirk Deckers cum suis

West: Peeter Janse Zeijlmans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Mej. Lena Vermeulen, Pieter Laurens, subs secretaris
te Ginneken namens Gerrit Post x Johanna Witte en namens Margaretha Witte x
Johan Simon Willemse Vermeulen, Anna Witte wed Arij Witte, Maria Witte (Breda)

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 107v

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1761

1e comparant: Jan van Dusseldorp x Adri. van Selm, koornmolenaar

2e comparant: Adrianus Govardus van Andel

Goederen: een halve binnendel. De andere helft is reeds van de
kooper

Prijs: ƒ 84

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: kinderen Wouter Biemans

Noord: Thomas de
Haan

Zuid: wed Thomas
de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 107v

Soort akte: transport

Datum: 5-3-1761

1e comparant: Simon Vaartmans

2e comparant: Hendrik vanden Hoek

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang
47 voer en wijt 13 voet.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik verklaart op 2-401763 dat de bijlbrief geheel
is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 109r

Soort akte: transport

Datum: 9-3-1761

1e comparant: Peeter Franse Boezer en Aart van Pas, armmeesteren

2e comparant: Jacob vander Wateren

Goederen: een opslag van een huijsje op dijkstal agter retanchement
en n og 9 a 10 roeden hof en wat moer

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 109v

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1761

1e comparant: Pieter Adriaen Heijblom ea

2e comparant: Christoffel Timmermans

Goederen: 79½ roede lants

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Loon

West: Jan Pharo

Noord: Grooten Armen
van Sgravenmoer

Zuid: Pieter
Heijblom

Bijz: Pieter Adriaen Heijblom, Abraham Werre als voogden
over het kint van Johanna Dorreboom wed Marijnis Wevers (Sgravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 110r

Soort akte: transport

Datum: 24-3-1761

1e comparant: Bastiaen Vincent x Adriana van Ee

2e comparant: Peeter Timmermans

Goederen: een sant veldeken

Prijs: ƒ 21

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matthijse de Jongh

West: wed Peeter Verschuren

Noord: Jacobus
Zeijlmans

Zuid: de kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 110v

Soort akte: transport

Datum: 13-4-1761

1e comparant: Jan Aerde Schoenmakers

2e comparant: Hendrik Schoenmakers

Goederen: 1/6 part in een moerveldeke, gemeen met den kooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen van Huijbert Lamberde Schoenmakers

West: wed Jan van Tiggel

Noord: Ka

Zuid: Oude
Vaartje

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 111r

Soort akte: transport

Datum: 2-5-1761

1e comparant: Catharina Jacobse Dorreboom wed Adriaen Boezer

2e comparant: Jan Boezer

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aart van Pas

West: Aart van Pas

Noord: acker
Cornelis Sagt

Zuid: steegh van
Peeter van Dongen

Bijz: Kooper hoeft tijdens leven verkoopster niet te
betalen. Adriaen Schep, Peeter A Boeser en Klaas van Loon verklaren op
21-12-1764 dmv een quitantie dat er geheel betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 111v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 8-5-1761

1e comparant: Corstiaen Daamen

2e comparant: Adriaen van Sprangh

Goederen: Coffschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 1350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont op de Hooge Swaluw. Corstiaen is een
schoonzoon van hendrik vanden Hoek. Betalen: gereet f 700, rest in termijnen.
Beide delen aan Hendrik vanden Hoek

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 112v

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1761

1e comparant: Jan Brouwers ea

2e comparant: Peeter Matthijse de Bont

Goederen: een acker en moervelt, samen groot ontrent drie hont

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Out vaertje

Belend
Oost: Jan Otjes

West: Jan Adriaen Hoevenaer en den kooper

Noord: wed Adriaen
Hoevenaer

Zuid: Out
vaertje

Bijz: Jan Brouwers, meestersmit X Anthonia Koenen, Adrianan
Koenen laast wed Marijnus Bierstekers, Teuntje Jacobs wed Pieter Koene.
Kinderen en erfg van Jan Peeterse Koenen wed Lena Meijers (Geertruijdenberg).

Betaalt: gereet f 300. Jan Brouwers
verklaart op 3-1-1762 de rest ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 113v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-5-1761

1e comparant: Willemina Vasse wed Arnoldus vander Stegen

2e comparant: Adriaen Schoutte, schepen

Goederen: wilceur met als onderpant ses geerden hooij en
weijlant, in den polder

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot

Belend
Oost: Lambert Schoenmakers

West: Hendrik Schoenmakers cum suis

Noord: den dijk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Op 6-3-1770 verklaart Adriaan dat de wilceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 114v

Soort akte: transport

Datum: 29-8-1761

1e comparant: Peeter Franse Boeser en Aart van Pas, armmeesteren

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een opslag van een huijsje, op het kerkhof, met een
hofke, zoals Jacobus Geene gebruijkt heeft

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: het huijsje dient te worden afgebroken en er mag op de
gront geen nieuw huis gebouwd worden.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 115r

Soort akte: transport

Datum: 15-9-1761

1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea

2e comparant: Adriaen Adriaense Schoutte

Goederen: 1e ¼ partin een acker, groot 60 roeden, met den
kooper; 2e ½ acker groot ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Retransement, de Vest

Belend
Oost: den kooper; 2e wed Barthel Camp

West: de Vest; Cornelis Sterrenburgh

Noord: dwars pat;
gemeene weg

Zuid: Retransement;
soo verre het streckt

Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel
Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh en Denis
vander Saake X Adriana Sterrenburgh. Alle erfg van het overleden kint van
Adriaen Adriaense Schoutte

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 115r-2

Soort akte: transport

Datum: 15-9-1761

1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea

2e comparant: Adriaen Adriaense Schoutte

Goederen: 3e ¼ part in een huijs, hof en dries, met de wed
Hagoort en den kooper; 4e ¼ in een binnedel

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ca

Belend
Oost: 3e Philip Slijkers cum suis; Peeter de Bondt

West: erfg wed Fransus Arthel; Thomas Schep

Noord: Her straat; de Ca

Zuid: watergang;
Herstraat

Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel
Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh en Denis
vander Saake X Adriana Sterrenburgh. Alle erfg van het overleden kint van
Adriaen Adriaense Schoutte

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 115r-3

Soort akte: transport

Datum: 15-9-1761

1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea

2e comparant: Adriaen Adriaense Schoutte

Goederen: 5e een 1/8 part in een bijster, met de wed Koninx

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Bartholomeuse Camp

West: dorps weg

Noord: pastorie

Zuid: dwars
sloot

Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel
Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh en Denis
vander Saake X Adriana Sterrenburgh. Alle erfg van het overleden kint van
Adriaen Adriaense Schoutte

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 116r

Soort akte: transport

Datum: 23-10-1761

1e comparant: Jan Matthijse de Bont en Maarten Peeterse van Son

2e comparant: Jacobus Adriaense Bink

Goederen: een huijs, hof en erve, aan Beneede Kerk

Prijs: ƒ 1140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Beneede Kerk

Belend
Oost: Adriaen Vassen

West: Hendrik Batist

Noord: dwars sloot
van de del van Jan Matthijse de Bont

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 116v

Soort akte: transport

Datum: 23-10-1761

1e comparant: Maarten Peeterse van Son

2e comparant: Jan Matthijse de Bont

Goederen: een binnendel, groot ontrent vier hont, sestien roeden

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ka

Belend
Oost: Jan Lips

West: den kooper

Noord: de Ka

Zuid: dwars
sloot van het erf van Jacobus Bink

Bijz: Maarten woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 117v

Soort akte: transport

Datum: 5-11-1761

1e comparant: Maarten Peeterse van Son

2e comparant: Wouter Zeijlmans

Goederen: een acker saijlant, groot 160 roeden

Prijs: ƒ 361

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matthijse de Bont

West: Cornelis Janse de Bont

Noord: Her straat

Zuid: gemene
buurweg

Bijz: Maarten woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 118r

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1761

1e comparant: Dirk en Thomas Swart

2e comparant: Anthonij Koninx, schepen

Goederen: een moervelt, groot on trent drie hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: verkooper

West: Wouter Vermeulen

Noord: verkooper cum
suis

Zuid: Nicolaas
Kloppenburgh, predicant Sgravenmoer

Bijz: Dirk namens zijn broer Thomas (Goes)

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 118v

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1761

1e comparant: Monsr Hendrik Enten ea

2e comparant: Anthonij Koninx, schepen

Goederen: eenen ackerdries en grondt, groot seven hont, kooper
heeft reeds ¼ deel

Prijs: ƒ 131

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Sagt

West: Dirk Rijke cum suis

Noord: Dirk Rijke
cum suis

Zuid: niets ingevuld

Bijz: Monsr Hendrik Enten, collecteur van Sgravenmoern
namens Adrianan Koning wed Pieter van Amerongen (Dortrecht) en voor ¼ Hendrik
Ente zelf en voor ¼ namens zijn vrouws suster Adrianan Tak. En de kooper namens
Anthonij van Sprangh voor 1/12, Anna en Cornelia van Sprangh, samen voor 1/6.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 119v

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1762

1e comparant: Dirk en Thomas Swart

2e comparant: Gerrit Kusters

Goederen: een bijster, groot drie en een half hont

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan van IJsser cum suis

West: Anthonetta van Opstall wed Willem van Gorp

Noord: Wouiter
Vermeulen

Zuid: Anthonetta
van Opstall wed Willem van Gorp

Bijz: Dirk namens zijn broer Thomas (Goes), Gerrit woont te
Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 120r

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1762

1e comparant: Dirk en Thomas Swart

2e comparant: Gerrit Kusters

Goederen: 1/3 in 1/2 bijster, met erfg Jacob Witte wed , genaemt
Theunis Oomen bijster, groot geheel 5 hont

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Rijken

West: heer van Elinkhuijsen

Noord: de verkooper

Zuid: Anthonij
Koninx

Bijz: Dirk namens zijn broer Thomas (Goes), Gerrit woont te
Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 120v

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1762

1e comparant: Wouter van Selm ea

2e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge

Goederen: en binnendel, inden polder

Prijs: ƒ 1925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Peeter Adriaense Verschuren, secretaris en polder

West: Hendrik Schoenmakers

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: sloot
vanden hof vanden heer schout

Bijz: Wouter van Selm en als voogt over kinderen Hermijna van
Selm in 1e en 2e huwelijk verwekt bij Gijsbert vander Kleij en Jacobus
Quirijns, Adrianus Govardus van Andel, schout, X Geertruij van Selm, Gerard
Zeijlmans van Selm, predikant te Nieuwveen en des schout en Wouter van Selm als
voogden kinderen Elisabeth Rijnardas van Selm wed Simon Hamel en Jan van
Dusseldorp X Adriana van Selm, (kints)kinderen en van Jasper van Selm

Gereet betaalt f 1425. En overname
wilceur tbv Johanna Kuijpers wed A v. Son

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 121v

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1762

1e comparant: Wouter van Selm ea

2e comparant: Jan van Disseldorp

Goederen: 1e een buijtendel; 2e een stukji moervelt, 20 roeden
agter Paulus van Turenhout (1/8 is al voor Jan)

Prijs: ƒ 510

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: wed Peeter de Seeuw; 2e Pieter de Jong

West: Wouter Ockers; Willem en Dirk Vos

Noord: Oude straat;
Thomas Schep

Zuid: Her
straat; Anthonij Selmans

Bijz: Wouter van Selm en als voogt over kinderen Hermijna
van Selm in 1e en 2e huwelijk verwekt bij Gijsbert vander Kleij en Jacobus
Quirijns, Adrianus Govardus van Andel, schout, X Geertruij van Selm, Gerard
Zeijlmans van Selm, predikant te Nieuwveen en des schout en Wouter van Selm als
voogden kinderen Elisabeth Rijnardas van Selm wed Simon Hamel en Jan van
Dusseldorp X Adriana van Selm, (kints)kinderen en van Jasper van Selm

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 122v

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1761

1e comparant: Wouter van Selm ea

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: 1e een dries

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest, gragt van het gemeene lant

Belend
Oost: de Vest of gragt van het gemeene lant;

West: Jan Buijs cum suis

Noord: Adriaen
Schouten

Zuid: acker van
Jan Borstlap

Bijz: Wouter van Selm en als voogt over kinderen Hermijna
van Selm in 1e en 2e huwelijk verwekt bij Gijsbert vander Kleij en Jacobus
Quirijns, Adrianus Govardus van Andel, schout, X Geertruij van Selm, Gerard
Zeijlmans van Selm, predikant te Nieuwveen en des schout en Wouter van Selm als
voogden kinderen Elisabeth Rijnardas van Selm wed Simon Hamel en Jan van
Dusseldorp X Adriana van Selm, (kints)kinderen en van Jasper van Selm

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 122v-2

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1761

1e comparant: Wouter van Selm ea

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: 2e een droogplaats en moervelt, met Pieter Ketelaar
cum suis

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Mels de Graaf

West:

Noord:

Zuid: de sloot

Bijz: Wouter van Selm en als voogt over kinderen Hermijna
van Selm in 1e en 2e huwelijk verwekt bij Gijsbert vander Kleij en Jacobus
Quirijns, Adrianus Govardus van Andel, schout, X Geertruij van Selm, Gerard
Zeijlmans van Selm, predikant te Nieuwveen en des schout en Wouter van Selm als
voogden kinderen Elisabeth Rijnardas van Selm wed Simon Hamel en Jan van
Dusseldorp X Adriana van Selm, (kints)kinderen en van Jasper van Selm

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 123v

Soort akte: transport

Datum: 4-3-1762

1e comparant: Jan Pennings ea

2e comparant: Adriana van Dongen wed Joost Maas

Goederen: 2/6 part in een acker saijlant, gemeen met haar
minderjarige susters en broeders, groot 1 hont

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Snellers

West: kooperesse

Noord: stede wed
Adriaen van Gijsel

Zuid: werf
kooperesse

Bijz: Jan Pennings x Catharina van Dongen en Geertruij van
Donge (Dussen)

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 124r

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1762

1e comparant: Adriaen Schouten de Jonge

2e comparant: Cornelis vander Schans

Goederen: de helft in een huijs, hof en dries, met de wed
Hagoort

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Philip Slijkers

West: den verkooper

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 125r

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1762

1e comparant: Anthonij van Andel ea

2e comparant: Adriaen Schouten de Jonge

Goederen: een huijs, hof en erve met een partije grasdriessen

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Bredenburgh cum suis

West: wed Hendrik Hagoort cum suis

Noord: Her straat, t
erfke gebruijkt bij Mattijs Scheers

Zuid: Watergang

Bijz: Anthonij van Andel x Johanna Artel, Klasina Artel, Jan
en Nicolaas Artel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 125v

Soort akte: transport

Datum: 15-3-1762

1e comparant: Anthonij van Andel ea

2e comparant: Wouter Schoute

Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 1½ hont

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: retranchement

Belend
Oost: acker vande Kerk

West: kinderen van Barent van Waspik

Noord: bijster van
Pieter van Waspik

Zuid: over het
retranchement tot dorpsweg

Bijz: Anthonij van Andel x Johanna Artel, Klasina Artel, Jan
en Nicolaas Artel. Kinderen van Fransus Artel en en Eijltje Boeser

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 126r

Soort akte: transport

Datum: 16-3-1762

1e comparant: Anthonij Heijblom EA

2e comparant: Joghem Rutters

Goederen: 193 roeden ackerlant

Prijs: ƒ 86

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de heer Elinkhuijsen

West: Arnoldus Schep

Noord: de heer
Elinkhuijsen

Zuid: verkoopers
en Adriaen Heijblom

Bijz: Anthonij Heijblom en Maria Dorreboom wed Cornelis
Werver.

Alle woonende te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 126v

Soort akte: transport

Datum: 22-3-1762

1e comparant: Matthijs Otjens

2e comparant: Jan Kievits

Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, inden polder, met Cornelis
Schoenmakers cum suis

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Peter van Dongen cum suis

West: Norbertus van Tiggel

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 127v

Soort akte: transport

Datum: 8-4-1762

1e comparant: Anthonij Mouthaan

2e comparant: Johan, Jacob en Anna Dorreboom

Goederen: drie geeerden hooij en weijlant, in 12 geerden, met
Peeter Gijsbertse de Jongh ea, inden polder

Prijs: ƒ 2300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: wed Adriaen vanden Bosch

West: Marijnus Elemans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer.

Johan, Jacob en Anna Dorreboom zijn de
minderjarige kinderen van Peeter Dorreboom en Heijltje Schoute

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 127v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 14-4-1762

1e comparant: Arij Reckers

2e comparant: Hendrik vanden Hoek, scheepmaker

Goederen: een bijlbrief tbv leverantie van een kofschuijt, lang
47 voet en wijt 13 voet 8 duijm

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Blijkens een quitantie is de bijlbrief op 12-4-1779
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 128v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 27-7-1762

1e comparant: Willem de Ruijter

2e comparant: Jan Ruijtenbergh, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lang
47 voet, wijt 14 voet

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 129v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-9-1762

1e comparant: Jan Borstlap

2e comparant: Adriaen Adriaensz van Iersel

Goederen: wilceur met als onderpant 1e bijster; 2e 2 hont
ackerlant

Prijs: ƒ 913

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Hendrik Camp; 2e Wouter Schoute

West: kinderen Barent van Waspik; wed Th. de Bont

Noord: bijster van
Anthonij van Pas; dwars weg

Zuid: dwars pat;
erfg Pieter van Waspik cum suis

Bijz: Adriaen woont te Unenhout. Op 12-12-1769 verklaart
Adriaen dat de goederen uit het verbant kunnen, er is nog niet geheel betaalt.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 130v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 16-9-1762

1e comparant: Anthonij van Dongen

2e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang
47 voet, wijt 13 voet 8 duijm

Prijs: ƒ 835

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 131r

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1762

1e comparant: Lambert Freijse Reckers ea

2e comparant: Johanna Peterse Claasen wed Jan Freijse Reckers

Goederen: 1e helft van opslag van een huijs op den lootdijk; 2e
½ in 16 roeden moervelt, rest is van de wed

Prijs: ƒ 138

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Wouter Boeser; 2e wed Wouter Verhaagen

West: den dijk; wed Huijbert Smits

Noord: Adriaen
Bogaarts; erve Adriaen Vos

Zuid: wed
Huijbert Smits; erve wed Huijbert Smits

Bijz: Lambert Freijse Reckers, Adrianan Reckers wed Gerrit
van Peer, Anthonij Berthouts x Johanna Freijse Reckers. Alle erfgenamen van hun
broer Jan Freijse Reckers

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 131r-2

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1762

1e comparant: Lambert Freijse Reckers ea

2e comparant: Johanna Peterse Claasen wed Jan Freijse Reckers

Goederen: 3e de helft van een drieske, groot int geheel twee
hont, agter stede Jan de Smit, rest is van wed

Prijs: ƒ 138

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e Adriaen Biemans

West: Adriaen Biemans met rijweg

Noord: Adriaen
Biemans

Zuid: erve wed
Huijbert de Smit

Bijz: Lambert Freijse Reckers, Adrianan Reckers wed Gerrit
van Peer, Anthonij Berthouts x Johanna Freijse Reckers. Alle erfgenamen van hun
broer Jan Freijse Reckers

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 132v

Soort akte: transport

Datum: 14-1-1763

1e comparant: Dirk en Thomas Swart

2e comparant: Gerrit Vermeulen en Maria de Haan wed Adr. de Jong

Goederen: de helft in een stuk moervelt, groot int geheel 24
hont, met kooper en Geertruij Quirijns

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Rijke cum suis

West: Juffr Elinkhuijse

Noord: Adriaen van
IJersel cum suis

Zuid: Gerrit
Custers cum suis

Bijz: Dirk mede namens zijn broer Thomas (Goes)

Geertruij is weduwe van Wijnant van
IJersel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 133r

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1763

1e comparant: Monsr Adriaen Bol ea

2e comparant: Huijbert van Hassel

Goederen: een opslag van een huijsje, op den dijk voor het
retrgement, voor den acker van Adriaen Schoute

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Bol is de enige overgebleven voogt van de
kinderen van Peeter Zeijlmans ingevolge testamente Catharina Hagoort wed Peeter
Zeijlmans, secr te Waspik in sijn leven.

In het huijsje heeft Peeter en zijn
vrouw gewoont.

Bij het huijsje hoort nog een stuk acker
ten noorden van het huijsje.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 134r

Soort akte: transport

Datum: 26-1-1763

1e comparant: Aaltje en Jan Camp

2e comparant: Peeter Camp, broer

Goederen: 2/3 part in een huijs, hof, acker en erve. 1/3 is
reeds van Peeter

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Verhoeve

West: Jan vander Ka

Noord: landt van Ker
en Armen van Raamsdonk

Zuid: acker
Cornelis van Steenhoove

Bijz: Aaltje mag haar cleven lang in het huijs blijven wonen
op het kamertje boven de kelder

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 135r

Soort akte: transport

Datum: 31-1-1763

1e comparant: Peeter Swart

2e comparant: Wouter van Selm

Goederen: een huijs op de Lootdijk nevens de Kerkvaart

Prijs: ƒ 675

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Loot dijk, Kerk vaart

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 135v

Soort akte: transport

Datum: 8-2-1763

1e comparant: Arij Maartense Reckers

2e comparant: Lambert Maartense Reckers

Goederen: eem delleke

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Willem Zeijlmans ofte Capel

West: Vroukens vaart

Noord: Wouter
Verschuren

Zuid: Jan van
Gemert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 136r

Soort akte: transport

Datum: 24-2-1763

1e comparant: Pieter vanden Bergh ea

2e comparant: Anthonij Berthouts

Goederen: en huijs, hof en erve, met Dirk van Dongen

Prijs: ƒ 495

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Gijsbertse de Jong

West: Dirk van Dongen en hof en erve van Peeter vd Boer

Noord: sloot vande
del Hendrik ? Zeijlmans

Zuid: Het straat

Bijz: Pieter vanden Bergh, Eijmbert vanden Bergh, Matthijs
Franse Camp X Maria vanden Bergh, Cornelis Aartse de Bont voor sijn vader, Aart
de Bont en Cornelis Peeterse Kamp als voogden over kinderen van Cornelis vanden
Bergh en Jan Ribbens verwekt bij Geertruij vanden Bergh.

Alle (agter)(kints)kinderen van
Geertruij de Bont X Jan vanden Bergh

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 136v

Soort akte: transport

Datum: 24-2-1763

1e comparant: Pieter vanden Bergh ea

2e comparant: Hendrik Zeijlmans

Goederen: halve binnendel, in den polder

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Peeter Gijsbertse de Jong

West: Hendrik Schoenmakers

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: sloot

Bijz: Pieter vanden Bergh, Eijmbert vanden Bergh, Matthijs
Franse Camp X Maria vanden Bergh, Cornelis Aartse de Bont voor sijn vader, Aart
de Bont en Cornelis Peeterse Kamp als voogden over kinderen van Cornelis vanden
Bergh en Jan Ribbens verwekt bij Geertruij vanden Bergh.

Alle (agter)(kints)kinderen van
Geertruij de Bont X Jan vanden Bergh

Gereet f 320. De reterende f 80 zijn
voor de weeskinderen van Jan Ribbens, met intrest.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 137v

Soort akte: transport

Datum: 24-2-1763

1e comparant: Pieter vanden Bergh ea

2e comparant: Johannes Janse Verschuren

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 770

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: wed Bastiaen Franse Boeser

West: Wouter vander Leij

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Pieter vanden Bergh, Eijmbert vanden Bergh, Matthijs
Franse Camp X Maria vanden Bergh, Cornelis Aartse de Bont voor sijn vader, Aart
de Bont en Cornelis Peeterse Kamp als voogden over kinderen van Cornelis vanden
Bergh en Jan Ribbens verwekt bij Geertruij vanden Bergh.

Alle (agter)(kints)kinderen van
Geertruij de Bont X Jan vanden Bergh

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 138v

Soort akte: overgifte

Datum: 25-2-1763

1e comparant: Andries Sneeuw

2e comparant: Jan van Kuijk x Elisabeth Sneeuw

Goederen: opslag van een huijsje op den Timmerwerf van het erf
van Jan de Bruijs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan neemt aan voor Andries te zorgen, gedurende de
komende drie jaren. Met consent van Adriaen Sneew, Adriaen Paap x Allegonda
Sneeuw

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 139r

Soort akte: transport

Datum: 14-3-1763

1e comparant: Jenne Korpel ea

2e comparant: Jenne Korpel

Goederen: eenstukje ackerlant, groot ontrent ½ hont, zoals Jan
Korp het beseten geeft

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kooperesse

West: Maarten Biemans

Noord: wed Wouter
Biemans

Zuid: Dorps weg

Bijz: Jenne Korpel laast wed Jan Verduijn namens Jacob
Korpel (den Briel) en Claas Korpel, woonende op den Westmaas (den Briel).

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 140r

Soort akte: transport

Datum: 13-4-1763

1e comparant: Adriaen de Graant, notaris en procureur

2e comparant: Hendrik van den Hoek

Goederen: een dwarsdel, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 315

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Omloop

Belend
Oost: den Omloop

West: del vande weduwe van Son

Noord: Cornelis van
Steenhoven

Zuid: Jan Baptist
Lips

Bijz: Adriaen woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 140v

Soort akte: transport

Datum: 21-4-1763

1e comparant: Cornelis voor den Dagh ea

2e comparant: Hendrik Schoenmakers

Goederen: 1/5 part in een stuk van ses geerden, rest is van de
kooper, in den polder

Prijs: ƒ 860

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Jan Janse de Bont de Jonge

West: Armen

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ca sloot

Bijz: Cornelis voor den Dagh, Huijbert van Nedenburgh x
Adrianan voor den Dagh, kinderenen erfg van Jochem voorden Dagh, hun vader,
woonende te Uitwijck

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 141v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 21-4-1763

1e comparant: Arij Vaartmans

2e comparant: Hendrik vanden Hoek, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang
47 voet, wijt 13 voet 8 duijm

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Arij woont te Sgrevelduijn Capel.

Op 22-4-1769 is er een quitantie van de
vrouw van Cornelis vanden Hoek, zoon van wijlen Hendrik, waarin staat dat alles
betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 142v

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1763

1e comparant: Lena Reckers ea

2e comparant: Jan Peeterse de Hoog en Corstiaen Reckers

Goederen: 1e een huijs, hof en erve met 2e 47 roeden ackerlant

Prijs: ƒ 189

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Adriaentje Cloot

West: den dijk

Noord: slants werk

Zuid: 1e Teuntje
van Grevenbroek ; het voors huijs

Bijz: Lena Reckers, Elisabeth Reckers, Corstiaen Reckers,
Jan Peeterse de Hoog x Barbara Reckers. Alle kinderen en erfg van Hendrik
Reckers x Maria Ruijghaver.

Teuntje van Grevenbroek laast wed Jan
van Oirschot.

Corstiaen mag 1/4 en Jan 1/8 houden. Er
hoeft dan maar f 91 betaalt te worden. Dit klopt niet

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 143r

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1763

1e comparant: Lena Reckers ea

2e comparant: Lambert Maartensew Reckers

Goederen: vijftig roeden ackerlant

Prijs: ƒ 85

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Juffr Bause

West: Teuntje van Grevenbroek

Noord: Dorps weg

Zuid: erfg Mels
de Graaf

Bijz: Lena Reckers, Elisabeth Reckers, Corstiaen Reckers,
Jan Peeterse de Hoog x Barbara Reckers. Alle kinderen en erfg van Hendrik
Reckers x Maria Ruijghaver

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 144v

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1763

1e comparant: Lena Reckers ea

2e comparant: Willem Biemans

Goederen: een half hondt ackerlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Korte ackers

Belend
Oost: Adriaentje Janse Cloot

West: Tuentje Witte

Noord: de korte
ackers

Zuid: Adriaentje
Janse Cloot

Bijz: Lena Reckers, Elisabeth Reckers, Corstiaen Reckers,
Jan Peeterse de Hoog x Barbara Reckers. Alle kinderen en erfg van Hendrik
Reckers x Maria Ruijghaver

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 145r

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1763

1e comparant: Lena Reckers ea

2e comparant: Harme Hillekens

Goederen: een uijtegedolve moervelt

Prijs: ƒ 195

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geul

Belend
Oost: de Geul

West: Sgrevelduijn

Noord: Gerrit Dolk

Zuid: Thomas van
Malsem

Bijz: Lena Reckers, Elisabeth Reckers, Corstiaen Reckers,
Jan Peeterse de Hoog x Barbara Reckers. Alle kinderen en erfg van Hendrik
Reckers x Maria Ruijghaver

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 146r

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1763

1e comparant: Cornelis Cornelisse Camp

2e comparant: Adriaen Dolk

Goederen: een hengst schuijt met sijn toebehooren

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen betaalt gereet f 100 en volgens Cornelis op
28-7-1764 en 21-7-1765 de eerste twee termijn van het resterende bedrag. En op
8-7-1767 de rest.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 146v

Soort akte: transport

Datum: 19-5-1763

1e comparant: Frans van Delft ea

2e comparant: Handrik Timmermans

Goederen: een partij uijtgedolven moervelt, met de kooper en
Cornelis Boeser

Prijs: ƒ 12

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevellduijn Capel

West: Vroukens vaart

Noord: wed Potmakers

Zuid: wed
Sterrenburgh

Bijz: Frans van Delft x Agje Doorne, Isaac de Meijer x Maria
Doorne, Henderina Doome en Wouter Boezer alle kinderen en erfg van Adriana
Otterdijk.

Handrik woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 147r

Soort akte: transport

Datum: 20-5-1763

1e comparant: Jan van Raamsdonk ea

2e comparant: Jacob vander Werf, koopman te Dordtrecht

Goederen: 1e 1 geert, in 12 geerden, met kooper en Nic. Adr van
Velse 2e 3½ geert, in 7 geerden, met JT deBont

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheijsloot, Ka sloot,

Belend
Oost: 1e erve Arij Huijser+ 2e wed Jan Knaap

West: erfg Jacob Konins cs, Huijbert van de Korput

Noord: Maas,
Scheijsloot of Dussen Munsterkerk

Zuid: erve
Pieter en Jan Zeijlmans, Ka sloot

Bijz: Jan van Raamsdonk, schepen in Raamsdonk, namens Dirk
Voet, koopman te Dortrecht, x Adriana Maria van velsen. Jacob is de broer van
Adriana

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 148r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-6-1763

1e comparant: Jan Borstlap, scheeptimmerman

2e comparant: Antonia Witte

Goederen: wilceur met als onderpant sijn huijs en timmerij

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Haave van Waspik

West: den dijck

Noord:

Zuid: erfg wed
de Visser

Bijz: op 21/2/1799 is de wilceur geheel afgelost.

Antonia woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 149r

Soort akte: transport

Datum: 2-6-1763

1e comparant: Marijnus Adriaense Wervers ea

2e comparant: Willem Gerrit Loef, secretaris te Sgravenmoer

Goederen: vijf hondt saijlant

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Bennekom

West: Sgravenmoer

Noord: Pieter
Heijblom

Zuid: Jillis
Vermeulen

Bijz: Marijnus Adriaense Wervers curator van Steven de Jongh
x Willemijntje Simons Timmers (Sgravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 149v

Soort akte: transport

Datum: 2-6-1763

1e comparant: Willem Gerrit Loef, secretaris Sgravenmoer

2e comparant: Jan Adriaense van Loon

Goederen: vijf hondt saijlant

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Bennekom

West: Sgravenmoer

Noord: Pieter
Heijblom

Zuid: Jillis
Vermeulen

Bijz: Willem en Jan wonen te Sgravenmoer.

(Willem verkoopt het lant dus direct
door met f 50 winst)

Er wordt f 75 gereet betaald. Bij correcte
betaling van de rente is er 10 stuijvers korting

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 150r

Soort akte: transport

Datum: 14-6-1763

1e comparant: Christiaen Swart

2e comparant: Adriana Swart wed Roelof Dorreboom

Goederen: een bijstertje moervelt genaamt Den Bommelaaren
Bijster, gemeen met kopper en Grietje Swart

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Bommelaaren Bijster

Belend
Oost: erfg Adriaen Swart

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: Armen van
Sgravenmoer

Zuid: Willem
Heijblom cum suis

Bijz: Christiaen woont te Breda

Grietje Swart wed Hermanus de Gester

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 151r

Soort akte: transport

Datum: 21-6-1763

1e comparant: Peeter Riemslagh

2e comparant: Anna Maria Heijblom

Goederen: een bijster

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de heer C. E. van Alphen

West: de kooperse

Noord: Adriaen Klis

Zuid: Jochem
Konings

Bijz: Peeter woont te Rotterdam, Anna is sijn nicht en woont
te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 151v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 30-6-1763

1e comparant: Hendrik de Jongh, schipper

2e comparant: Laurens Oomens, schipper

Goederen: een pleijtschip tegens een hengstschuijt

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan de Hoogh en Peeter Peeterse staan borg

Op 12-3-1769 is f 100 betaald. Het schip
wordt getaxeert op f 850 tbv de 1/40 penning

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 152r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 30-6-1763

1e comparant: Laurens Oomens, schipper

2e comparant: Hendrik de Jongh, schipper

Goederen: een hengst schuijt tegen een pleijtschip dat Laurens
net gekocht heeft van Hendrik

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan de Hoogh en Peeter Peeterse staan borg, De hengst
schuijt wordt getaxeert op f 600,- tbv 1/40 penning

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 153r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 14-7-1763

1e comparant: Hendrik de Jong, schipper

2e comparant: Huijbert de Hoog, schipper

Goederen: een hengst schuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Christina Vasse x Hendrik de Jongh verklaart op
22-9-1763 dat de f 700 betaalt sijn.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 154r

Soort akte: transport

Datum: 6-8-1763

1e comparant: Peeter Leempoel

2e comparant: Aart Dirkse Zeijlmans

Goederen: ½ buijtendel, gemeen met Michiel Jacobusse van Dongen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Wouter van der Leij

West: Adriaen Schoute

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: her straat

Bijz: Peeter woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 154v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-8-1763

1e comparant: Catharina Brouwers wed Jan Janse Gijben

2e comparant: Monsr Hendrik Ente ea

Goederen: wiolceur tbv de mortificatie van een onderhandse
obligatie met als onderpant een acker saijlant

Prijs: ƒ 438

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Nobel

West: Jan van Tiggel

Noord: Her straat

Zuid: Oude
Vaartje of Schravenmoer

Bijz: Monsr Hendrik Ente, collecteur Sgravenmoer voor 5/8,
Anthonij Konings coor 1/8, de drie kinderen van Jan van Sprang , Anthonij, Anna
en Cornelia voor 1/8, Christiaen Struijk x Adriana Tack voor 1/8.

Op 12/8/1782 is er f 200 betaalt. Op
12-2-1783 is de wilceur geheel afgelost.

Jan Gijben staat borg.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 156r

Soort akte: transport

Datum: 10-9-1763

1e comparant: Adriaen Zeijlmans

2e comparant: Thomas Compaeer, schepen

Goederen: een partje in een acker saaijlant, gemeen met
verkooper sijn suster Dingena Zeijlmans

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Aart de Bont

West: erve wed Mels de Graaf

Noord: de kooper

Zuid: erve Jan
Aertse van den Heuvel

Bijz: Adriaen woont te Middelharnas

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 156v

Soort akte: transport

Datum: 27-9-1763

1e comparant: Huijbert Zeijlmans ea

2e comparant: Wouter en Adriaen Janse Knaap

Goederen: een stede: huijs, sceur, hoof en lant

Prijs: ƒ 4400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan vander Ka en Jacobus Zeijlmans

West: Michiel Heijmans en Jan Jochemse Zeijlmans

Noord: sloot agter
de steede of erve Jan Konings cum suis

Zuid: erve
secretaris en acker Jan Wout. van Steenhoove

Bijz: Huijbert Zeijlmans, schout en secretaris van Hendrik
Luiten Ambagt, Schalk Stal en Abraham Walraven, executeurs van de boedel van
Pieter Zeijlmans, in sijn leven schout en secretaris van HLA.

Wouter en Adriaen wonen te Raamsdonk,
Michiel is secretaris van Raamsdonk.

Huijbert mag in het huijs blijven wonen
opt kamertje int voorhuijs

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 157v

Soort akte: transport

Datum: 27-9-1763

1e comparant: Huijbert Zeijlmans ea

2e comparant: Maria Elemans wed Berthel Timmermans

Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, met de
kooperse, inden binnenpolder

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Joghumse Zeijlmans

West: Jan Konings

Noord: over den
dijck tot erve Elisabeth Konings

Zuid: sloot of
erve Jan Jacobse vander Ka

Bijz: Huijbert Zeijlmans, schout en secretaris van Hendrik
Luiten Ambagt, Schalk Stal en Abrham Walraven, executeursvan de boedel van
Pieter Zeijlmans, in sijn leven schout en secretaris van HLA.

Maria woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 158r

Soort akte: transport

Datum: 27-9-1763

1e comparant: Huijbert Zeijlmans ea

2e comparant: Cornelis Cnaap, schepen te Raamsdonk

Goederen: ses geerden hooij en weijlant, in 12 geerden, met wed
Jac Timmermans, in binnen en buijten hooijpold

Prijs: ƒ 4330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jacobus Timmermans

West: Arij Huijsers cum suis

Noord: Maas

Zuid: Heeren
straat of Raamsdonk

Bijz: Huijbert Zeijlmans, schout en secretaris van Hendrik
Luiten Ambagt, Schalk Stal en Abraham Walraven, executeursvan de boedel van
Pieter Zeijlmans, in sijn leven schout en secretaris van HLA

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 159r

Soort akte: transport

Datum: 27-9-1763

1e comparant: Huijbert Zeijlmans ea

2e comparant: Francus Adriaense Kamp

Goederen: 7½ geert hooij en weijlant, inden binnen en buijten
hooijpolder

Prijs: ƒ 4850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Boezer

West: Cornelis Wouterse van Steenhoove

Noord: Maas

Zuid: Ka sloot

Bijz: Huijbert Zeijlmans, schout en secretaris van Hendrik
Luiten Ambagt, Schalk Stal en Abraham Walraven, executeursvan de boedel van
Pieter Zeijlmans, in sijn leven schout en secretaris van HLA.

Francus woont te Raamsdonk.

Betaalt gereet f 1450. De rest via
overname scheepecustingbrief van 1-6-1754. Deze is op 13-10-1775 geheel
betaalt, blijkens een quitantie van H. Hoevenaer, predicant te Dussen.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 160r

Soort akte: transport

Datum: 5-10-1763

1e comparant: Daniel van Ee

2e comparant: Jan van Ee, broer

Goederen: een opslag van een huijsje, volgens deijling van
24-3-1763 van zijn ouders gekomen

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 160v

Soort akte: transport

Datum: 18-11-1763

1e comparant: Lambert Freijse Reckers ea

2e comparant: Adriaen Olijslagers

Goederen: een halve stede: huijs, agterhuijs, hof

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Langhe Steeeg

Belend
Oost: wed Adriaen van Gijsel

West: den kooper

Noord: wed Matthijs
Otjens

Zuid: de Langhe
Steeeg

Bijz: Lambert Freijse Reckers, Adriana Freijse Reckers wed
Gerrit van Peer, Anthonij Berthouts xJohanna Freijse Reckers. Kinderen Freijs
Lamberde Reckers X Elisabeth Janse Snijders. Goederen komen van overleden neef
Freijs Janse Reckers.

Volghens aanneeminge van 8-4-1732

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 161r

Soort akte: transport

Datum: 18-11-1763

1e comparant: Lambert Freijse Reckers ea

2e comparant: Maria Kamp wed Bartholomeus Cornelisse Kamp

Goederen: vier hondt weijlant

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johanna Smits

West: over den steegh wed Wouter Boezer cs

Noord: Lambert
Reckers

Zuid: Dorps weg

Bijz: Lambert Freijse Reckers, Adriana Freijse Reckers wed
Gerrit van Peer, Anthonij Berthouts xJohanna Freijse Reckers. Kinderen Freijs
Lamberde Reckers X Elisabeth Janse Snijders. Goederen komen van overleden neef
Freijs Janse Reckers.

Volghens aanneeminge van 8-4-1732

Tussen oost en west wordt ook nog de wed
Huijbert Smits genoemd.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 162r

Soort akte: transport

Datum: 28-11-1763

1e comparant: Jan Vasse de Hoogh namens Jan Peeterse de Hoogh

2e comparant: Peeter de Hoog

Goederen: een hond saaijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Mels Peeters de Graaf

West: Elisabeth Reckers

Noord: kinderen
Biemans

Zuid: wed Thomas
de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 162v

Soort akte: transport

Datum: 30-11-1763

1e comparant: schepenen van Waspik

2e comparant: Barthel de Bont

Goederen: een huijs, agterhuijs, hof en erve

Prijs: ƒ 301

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Willem
vanden Broek cum suis

Zuid: wed
Adriaen van Gijsel

Bijz: Jan Buijs, Ptr Liesvelt, Thom Compeer, Adr Schoute,
Corn Sagt en Jac Buijs en Adrianus Govardus van Andel verkopen bij executie ivm
vonnis van 21-5-1762.

Ten voordeele van Elisabeth Buijs wed
Wouter Boeser en Maria Servaesse van Toorn wed Willem vanden Broek.

Ten nadeele van Huijbert Buijs. Er dient
f 320 verhaalt te worden.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 163v

Soort akte: transport

Datum: 10-12-1763

1e comparant: Cornelis Boler (Boer ?)

2e comparant: Handrik Timmermans

Goederen: een partje moervelt, de koper heeft reeds de rest van
het stuk gront

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: wed Potmakers

Zuid: wed
Sterrenburgh

Bijz: Cornelis woont in de Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 164r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1763

1e comparant: Elisabeth Reckers

2e comparant: Pieter Buijs

Goederen: ½ huijs, hof en erve. Met 12 roeden ackerlant, met
Corstiaen Reckers

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Corstiaen Reckers

West: den dijck

Noord: de
verkooperse

Zuid: Teuntje
van Grevenbroek wed Jan van Oorschot

Bijz: Elisabeth mag in het kamertje blijven wonen solang sij
ongetrouwt is.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 165r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1763

1e comparant: Jan Dolk

2e comparant: Dirck Deckers ea

Goederen: wilceur met als onderpandt twee geerden hooij en weijlant,
inden polder

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: wed Adriaen vanden Bos

West: Marijnus Elemans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan woont te Raamsdonk.

Dirck Deckers en Bastaien Holster als
voogden van Adam Deckers zoon van Dirck en Cornelia Timmermans

Dirck Deckers verklaart op 10/1/1770
namens zijn zoon Adam Deckers dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 165v

Soort akte: transport

Datum: 14-1-1764

1e comparant: Handrik Timmermans

2e comparant: Barthel de Bont

Goederen: een moervelt

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn

West: Vroukensvaart

Noord: wed Potmakers

Zuid: wed
Sterrenburgh

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 166r

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1764

1e comparant: Sijke Doudeijns

2e comparant: Cornelis Sagt

Goederen: een binnendel, Cornelis erft reeds 1/5

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: bijsters vande Armen

Noord: Gerrit
Vermeulen

Zuid: heer
schout

Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns,
Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat.
Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit
V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed
Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser,
Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen
Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 167v

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1764

1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso

2e comparant: Cornelis Sagt

Goederen: twee hondt zaijlant

Thomas erft reeds 1/5 deel

Prijs: ƒ 395

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Walleken

Belend
Oost: acker Nicolaas Bouwens

West: Walke

Noord: Aart de Bont

Zuid: wed Thomas
de Bont

Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns,
Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat.
Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit
V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed
Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser,
Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen
Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 168r

Soort akte: transport

Datum: 21-6-1764

1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso

2e comparant: Lambert Reckers

Goederen: een partje moervelt

Prijs: ƒ 43

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Armen

West: dries van Steven Scheur

Noord: kinderen Jan Kievits

Zuid: Cornelis
Sagt

Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns,
Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat.
Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit
V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed
Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser,
Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen
Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 169r

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1764

1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso

2e comparant: Dingena Swart wed HV en Jen Bosseren wed Willem S

Goederen: drie hondt ackerlant. Dingena en Jennke erven reeds
elk1/5. (prijs klopt dan niet)

Prijs: ƒ 280

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: van Arij Vaartmans tot acker Barthel de Bont

West: wed Willem Swart tot Arij Vaartmans

Noord: Lambert van
Dongen

Zuid: Dirk Rijken cum suis

Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns,
Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat.
Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit
V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed
Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser,
Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen
Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 169v

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1764

1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso

2e comparant: Peeter de Graaf

Goederen: drie paartie inde steede, groot ontrent 1½ hondt

Prijs: ƒ 214

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns,
Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat.
Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit
V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed
Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser,
Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen Swart.
Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 170v

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1764

1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso

2e comparant: Adriaen Boezeren, uit HLA

Goederen: een del moervelt

Prijs: ƒ 505

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: den dijck

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: wed Huijbert
Schep

Zuid: erfg Dirk
Vougers

Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns,
Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat.
Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit
V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed
Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser,
Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen
Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 171r

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1764

1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso

2e comparant: Adriaen van Dongen

Goederen: een moerken, groot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 4

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: den Dijk

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: Jan Boer

Zuid: wed Joost
Sterrenburgh

Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns,
Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat.
Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit
V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed
Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser,
Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen
Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 171v

Soort akte: transport

Datum: 24-1-1764

1e comparant: Jacob Kievits ea

2e comparant: den Heiligen Geest Armen van Groot Waspik

Goederen: eem willeceur brief tlv Jacob Bommelaar van 19-3-1700
met als onderpant een huijs etc en ackerlant

Prijs: ƒ 170

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve van Nicolaas Wit

West: Vroukensvaart

Noord: Hendriks Bax

Zuid: Jan
Thomasse Zeijlmans

Bijz: Jacob Kievits (den Hil) zoon van wijlen Adriana
Sprangers en mede erfgenaam van Cornelis Sprangers.

De Armeesters van 1782-1782 Frans B
Boeser en Adriaen Wouter Schoute verklaren op 20-12-1872 dat de wilceur
volledig is afgelost.

er wordt slecht de 1/80 penning betaalt,

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 172v

Soort akte: transport

Datum: 31-1-1764

1e comparant: Dorathea van Grevenbroek laast wed Jan Maas

2e comparant: Hendrik de Jong

Goederen: eenm huijs,hof, nijster

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Schep

West: Jan de Bont en Just Wijdemans

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz: Met consent van de zoonJan Maas van Dorathea

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 173v

Soort akte: transport

Datum: 3-2-1764

1e comparant: Elisabeth Snijders wed Peeter de Seeuw

2e comparant: Adriaen de Seeuw, zoon

Goederen: een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adrianus Govardus van Andel, schout

West: Jan Vasse de Hoogh

Noord: Her straat

Zuid: huijsje
van de Armen van Capel

Bijz: volgens testament van 26-10-1701? bij notaris
Hoevenaer te Raamsdonk.

Elisabeth mag in het voorhuijs blijven
wonen. Tevens mag sijn suster Pieternella wed Bartholomeus van Vugt in het
oosterse kamertje in het voorhuijs blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 174r

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1764

1e comparant: Peeter Gijsbertus Loef, balliuw van Sgravenmoer

2e comparant: Christoffel Timmermans en Joghem Ruijters

Goederen: een bijstertje

Prijs: ƒ 2

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: bijster sloot

West: Sgravenmoer

Noord: erfg Adriaen
Koppelaar

Zuid: erfg
Adriaen van Dongen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 174v

Soort akte: transport

Datum: 17-2-1764

1e comparant: Willem vander Schans, armmeester Sgrevelduijn GW

2e comparant: Heijligen Geest en Armen van Groot Waspik

Goederen: een huijsje er erve op het kerkhof

Prijs: ƒ 42

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: heer schout

West: Dingeman van Dusseldorp

Noord: Dorps straatje

Zuid: Adriaen De
Seeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 175v

Soort akte: transport

Datum: 12-3-1764

1e comparant: Matthijs Konings ea

2e comparant: Wouter Adriaens Schouten

Goederen: een bijster, ackerlant, bos, genaamt De Kerk Pat,
gemeen met Hendrik Hagoort

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: De Kerk Pat

Belend
Oost: bijster wed Barthel Camp en acker Adr Schoute de J

West: dorp en kerk van Waspik

Noord: de pastorij
van Waspik

Zuid: over het
Retrangement tot Sgravenmoer

Bijz: Matthijs Konings, Thomas Konings, Joghem Timmermans x
Janneke Konings, Thomas Compeer namens Hendrik Joosten Knook x Maria Konings,
Johanna Konings. Alle erfg van grootvader paternel Anthonij Thijse Konings

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 176r

Soort akte: transport

Datum: 15-3-1764

1e comparant: Huijbertje Peeterse Kamp via A Konings en JacBuijs

2e comparant: Matthijs Peeterse Kamp, broer

Goederen: 2 1/16 geert hooij en weijlant, in 11 geerden met de
wed Adriaen Blankers, inden polder

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Maria de Jong

West: gasthuijs van Geertruijdenberg

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 176v

Soort akte: transport

Datum: 15-3-1764

1e comparant: Adriaen, Peeter en Thomas van Tiggel

2e comparant: Matthijs Peeterse Kamp

Goederen: 1/6 in 2½ geert hooij ende weijlant, in elf geerden,
gemeen met den kooper

Prijs: ƒ 2330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Maria de Jong

West: gasthuijs van Geertruijdenberg

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 177v

Soort akte: transport

Datum: 22-3-1764

1e comparant: Maria Anth van Grobbendonk wed Wilbert Solmans

2e comparant: Jacob Kievits

Goederen: een huijs en erve

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochem de Bont

West: Peeter Timmermans

Noord: Her straat

Zuid: Peeter
Timmermans

Bijz: Maria mag in het hujs blijven woonen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 178r

Soort akte: transport

Datum: 30-3-1764

1e comparant: Pieter Vermijs ea

2e comparant: Maria Adriaense Leijten

Goederen: een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janse de Bont den Ouden

West: Adriaen Leijten

Noord: Johannes van
Hassel

Zuid: Adriaen
Leijten

Bijz: Pieter Vermijs en Peeter Franse Kamp als voogden over
de kinderen van Jan Cornelisz Vermijs x Anna Maria Doome (beijde overleden)

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 178v

Soort akte: transport

Datum: 30-3-1764

1e comparant: Pieter Vermijs ea

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een moerveldeke, groot ontrent 30 roeden, gemeen met
Jan Cornelisz de Bont

Prijs: ƒ 65

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Stoffel Leijten

West: den kooper

Noord: den kooper

Zuid: dwars
geeren

Bijz: Pieter Vermijs en Peeter Franse Kamp als voogden over
de kinderen van Jan Cornelisz Vermijs x Anna Maria Doome (beijde overleden)

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 179v

Soort akte: transport

Datum: 31-3-1764

1e comparant: Anthonij Koppelaar

2e comparant: Wouter Vermeule junior

Goederen: een stuk hoij en eijlant, groot ontrent 2 mergen

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Gerrit Vermeulen cum suis

West: Sgrevelduijnsloot

Noord: Willem van
den Bogaart cum suis

Zuid: Dirk
Nederveen cum suis

Bijz: Anthonij en Wouter wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 180r

Soort akte: transport

Datum: 6-4-1764

1e comparant: Adriaen Koppelaar

2e comparant: Johannes van Sprangh

Goederen: 1e 1/3 en 2e 1/6 part in een moervelt in een stuk van
drie hondt,

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: ; 2e van de bijstersloot af tot Sgrevelduijns loot

West: ; voornoemde erfg

Noord: erfg Adriaen
van Sprangh en erfg Arij Koppelaar

Zuid: Joachimus
Rutters

Bijz: Johannes woont te Sgravenmoer

het 1/3 part gemeen met sijn broers en
het 1/6 met de erfg Arij Koppelaar en Adriaen van Sprangh

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 181r

Soort akte: transport

Datum: 18-4-1764

1e comparant: Thomas Compeer, schepen namens andere

2e comparant: diaconie Armen van Groot Waspik

Goederen: een binnendel, inden binnenpolder

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Matthijs van Dusseldorp

West: Peeter Matthijse de Bont cum suis

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Her straat

Bijz: Thomas Compeer namens Hendrik Joosten Knook x Maria
Konings, Johanna Konings.

Er wordt gereet f 650 betaalt.

Adriaen vanden Hil x Johanna Konings
verklaart op 26-3-1770 dat de gehele som betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 181v

Soort akte: transport

Datum: 18-4-1764

1e comparant: Matthijs Konings

2e comparant: Johannis Janse Verschuren

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent 3 hondt

Prijs: ƒ 645

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Korte ackers

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: Maijkje Peterse Verscheuren

Noord: bijster van
wed Peeter Verscheuren

Zuid: de Korte
ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 182v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 19-4-1764

1e comparant: Frans Vaartmans

2e comparant: Hendrik vanden Hoek, schepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een koffschuijt, lang
47 voet en wijt 13 voet 8 duijm

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 19-2-1769 verklaar Jan vanden Hoek als medeerfg van
Hendrik dat de bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 184r

Soort akte: transport

Datum: 1-5-1764

1e comparant: Adriaen Schoute, schepen

2e comparant: Adriaen van Dijk

Goederen: een erfke voor de del van de kooper

Prijs: ƒ 24

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat

Belend
Oost: sloot Peeter Joghemse Blankers

West: rij wegh

Noord: sloot van het
tweede beddeike van het boske kooper

Zuid: Ka straat

Bijz: Kooper sal huijsje timmeren op het erfke

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 184v

Soort akte: transport

Datum: 8-5-1764

1e comparant: Adriaen Wijnants van Iersel namens sijn moeder

2e comparant: Johanna van Oosterhout

Goederen: ¼ part in een stuk moervelt, groot on trent 24 hondt,
gemeen met Gerrit Vermeulen cum suis

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Rijke cum suis

West: Juffr Ellinkhuijsen

Noord: Adriaen van
Iersel

Zuid: Gerrit
Kusters

Bijz: Moeder Adriaen is Geertruij Quirijns wed Wijnant van
Iersel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 185r

Soort akte: transport

Datum: 26-5-1764

1e comparant: Willem en Anthonij Koppelaar

2e comparant: Petrus G. Loef. Balliuw Sgravenmoer

Goederen: 2/3 en 1/6 part moervelt in een stuk van vijf hondt,
gemeen met Johannie van Sprangh

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: het 1/6 part; erfg Adriaen van Sprangh

West: erfg Adriaen Sprangers cum suis

Noord: bijstersloot
tot Sgrevelduijn sloot

Zuid: Christiaen
Timmermans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 185v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1764

1e comparant: Jan Leijten

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een wilceur met als onderpandt de oostense ½ van een
acker en veldeken, bedeelt met Johanna Leijten

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Jan Baptist Kuijpers

West: Johanna Leijten

Noord: Pispot

Zuid: dwars geeren

Bijz: Hendrik verklaart op 18-4-1768 dat de wilceur geheel
is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 186v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1764

1e comparant: Peeter Leijten

2e comparant: Jan Dirkse van Disseldorp

Goederen: wilceur met als onderpant de oostense helft van een
acker, bedeelt met Maria Leijten

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janse de Bont den Ouden

West: Maria Leijten

Noord: Huijbert
Leijten

Zuid: Maria
Leijten

Bijz: Peeter woont te Dongen. Jan verklaart op 12-4-1765 dat
de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 187v

Soort akte: transport

Datum: 18-6-1764

1e comparant: Anthonij van Dongen

2e comparant: Sagharias Geenen

Goederen: een huijs met een erfke en een hofke

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Malsem

West: erfg Hendrik Maas

Noord: Meeuwis van
Gijsel

Zuid: Cornelis
van Malsem

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 188v

Soort akte: transport

Datum: 18-6-1764

1e comparant: Sagharias Geene x Dingena Swart

2e comparant: Pieter van Breemen

Goederen: een hof, groot ontrent 32 roeden

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Adriaen van Gijsel

West: huijsinge kooper

Noord: den kooper

Zuid: den kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 189v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-6-1764

1e comparant: Sagharias Geene

2e comparant: Pieter van Breemen

Goederen: wilceur met als onderpant een huisje met een boske en
hofke

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Malsem

West: erfg Hendrik Maas

Noord: Meeuwis van
Gijsel

Zuid: Cornelis
van malsem

Bijz: Op 8-5-1780 verklaren Pieter vander Meer namens
Hendrik Hendrikse van Dorst x Maria van Breemen en Mels van Gijsel x
Pieternella van Breemen beide erfg van Pieter van Breemen, hun vader dat de
wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 190v

Soort akte: transport

Datum: 9-7-1764

1e comparant: Gerardus Stokvis ea

2e comparant: Cornelis B Kamp

Goederen: de helft in een acker saijlant, gemeen met den kooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: sloot over den dijck

Noord: Laurens
Wijdemans

Zuid: wed
Laurens Verscheuren

Bijz: Gerardus Stokvis wed Adriana van Mier voor de helft en
Adriaen Brekelmans en Jacobus Stokvis als voogden over het kint van Gerardus
(allen Waalwijk)

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 191v

Soort akte: transport

Datum: 30-7-1764

1e comparant: Grietje Swart wed Hermanus de Gester

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: 1/3 part in een bijster , genaamt DenBommelaar, gemeen
met Adriana Swart wed Roelof Dorreboom

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Bommelaar

Belend
Oost: erfg Adriaen Swart

West: Sgrevelsuijn sloot

Noord: Armen van
Sgravenmoer

Zuid: Willem
Heijblom cum suis

Bijz: Grietje woont te Os en Gerrit te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 192r

Soort akte: transport

Datum: 6-8-1764

1e comparant: Frans Bastiaense Boeser ea

2e comparant: Maria Dolk wed Bastiaen Franse Boeser, moeder

Goederen: ¼ part in een bijster, gemeen met kooperse cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Adriaen de Vos cum suis

Noord: Her straat

Zuid: erfg Jan
de Smit

Bijz: Frans Bastiaense Boeser namens sijn nicht Peternella
Dolk wed de heer Ds Johannes Dagevos, mede namens haar dogter Margereta en haar
zoon Johannes (allen te Leijden)

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 192v

Soort akte: transport

Datum: 20-8-1764

1e comparant: Gerrit van Leeuwe ea

2e comparant: Cornelis Maas

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 215

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johanna van Leeuwen

West: Willem de Seeuw

Noord: den dijk

Zuid: Anthonij
van Pas

Bijz: Gerrit van Leeuwe wednr Petronella de Hoogh, Johanna
van Leeuwe wed Hendrik Boelaarts, Johannes van Leeuwe (Dortrecht), Lucas van
Steenhove x Sija van Leeuwe (Rotterdam). Kinderen van Gerrit en Petronella.

Op 29-4-1771 is blijkens quitantie de
koopsom betaalt.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 193v

Soort akte: transport

Datum: 31-8-1764

1e comparant: Cornelis van Brantwijk, schout Dussemunsterkerk

2e comparant: Adrianus Govardus van Andel en Jan Th de Bont

Goederen: elk de helft van 1e een parceel moergront, groot
ontrent 3 hondt; 2e een parc. grasdries, 1½ hondt

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queb

Belend
Oost: 1ede Queb; 2e wed Jan Vos

West: Sgrevelduijn sloot; erfg Pieter Stockermans

Noord: het na te
noemen 3e parc.; erfg Pieter Stockemans

Zuid: Pieter
Ketelaar; Pieter Ketelaar cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 193v-2

Soort akte: transport

Datum: 31-8-1764

1e comparant: Cornelis van Brantwijk, schout Dussemunsterkerk

2e comparant: Adrianus Govardus van Andel en Jan Th de Bont

Goederen: 3e parcel moervelt, groot drie hond en geregte helft
van de steeg van lant tot huijs Dirk Leijte

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e Queb of erve Jan de Vos

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: kinderen Jan
Joghems Zeijlmans

Zuid: 1e parceel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 194v

Soort akte: transport

Datum: 5-9-1764

1e comparant: Dingena Zeijlmans

2e comparant: Thomas Compeer, schepen

Goederen: een partie in een acker zaaijlant, gemeen met den
kooper

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Aart de Bont

West: erve wed Mels de Graaf

Noord: den kooper

Zuid: erve Jan
Aartse vanden Heuvel

Bijz: Dingena woont te Maaslantsluis

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 195r

Soort akte: transport

Datum: 21-9-1764

1e comparant: Peeter Verlegh

2e comparant: Andries Franse Kamp

Goederen: 1e een binnendelke

Prijs: ƒ 201

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: sloot wed Wilbert Zeijlmans cum suis

West: Vroukens vaart

Noord: Jan Joghemse
de Bont

Zuid: natenoemen
parc of Cornelia Pols wed Corst Vougers

Bijz: Peeter woont te Besoijen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 195v

Soort akte: transport

Datum: 21-9-1764

1e comparant: Peeter Verlegh

2e comparant: Cornelia Pols wed Corstiaen Vougers

Goederen: een binnendelke

Prijs: ƒ 201

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: sloot wed Wilbert Zeijlmans

West: Vroukens vaart

Noord: Andries
Franse Kamp

Zuid: wed
Huijbert Snijders

Bijz: Peeter woont te Besoijen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 196v

Soort akte: transport

Datum: 3-10-1764

1e comparant: Janneke den Backer laast wed Jan Corst Reckers

2e comparant: Joseph Jemetti, verwer en glaasemaker

Goederen: een huijsje en erve

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen de Seeuw

West: dorps dijck

Noord: Jan
Sterrenburgh

Zuid: wed Gerrit
van Peer

Bijz: Gereet f 25, op 12-2-1767 f 25 en op 7-12-1767 wederom
f 25. Geen verdere betalingen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 197r

Soort akte: transport

Datum: 26-10-1764

1e comparant: Cervaesse van Toorn wed Willem van den Broek

2e comparant: Maria Ptr Berthouts wed Adriaen Ptr van Gijsel

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: hof vande kooperse

West: Adriaen Olijslagers

Noord: kooperse

Zuid: kooperse

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 198r

Soort akte: transport

Datum: 2-11-1764

1e comparant: Hendrik Pieterse van Waspik

2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp ea

Goederen: ieder voor de helft 1e een binnen velt genaamt de
Merge, groot ontrent 4 hondt

Prijs: ƒ 412

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Merge

Belend
Oost: Peeter Adriaense Verscheure

West: Adriaen vanden Bos wed cum suis

Noord: gront vande
wed Peeter Verscheuren

Zuid: acker van
Jan Buijs

Bijz: Jan Dirkse van Dusseldorp en Hendrik Barentse van
Waspik

Hendrik woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 198r-2

Soort akte: transport

Datum: 2-11-1764

1e comparant: Hendrik Pieterse van Waspik

2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp ea

Goederen: ieder voor de helft 2e een vierde part in een
binnenvelt, gemeen met de erfg wed Dirk Dolk

Prijs: ƒ 412

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Merge

Belend
Oost: Adriaen vanden Bos

West: erfg Jochum Zeijlmans cum suir

Noord: watergang

Zuid: over
retransement tot acker kind. Anth van Waspik

Bijz: Jan Dirkse van Dusseldorp en Hendrik Barentse van
Waspik

Hendrik woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 198v

Soort akte: transport

Datum: 12-12-1764

1e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een bijster, groot 8 hondt

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Camp

West: Hendrik van Waspik

Noord: watergang

Zuid: kooper

Bijz: uitweg noordwaart over lant van Anthonij van Pas

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 199r

Soort akte: transport

Datum: 12-12-1764

1e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Kamp

West: Jan Boeser

Noord: voornoemde bijster
(vorige akte)

Zuid: dwars pat
of dorps weg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 199v

Soort akte: transport

Datum: 12-12-1764

1e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker

2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Werk

Belend
Oost: Thomas Compeer

West: wed Thomas de Bont

Noord: bijster Jan
Buijs

Zuid: tot over
het Werk tot so verre het streckende is

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 200v

Soort akte: transport

Datum: 18-12-1764

1e comparant: Huijbert van Dongen ea

2e comparant: Hendrik van Waspik en Jan Dirkse van Dusseldorp

Goederen: een ¼ part in een bijster , gemeen met cooppers en
erfg wed Dirk Dolk

Prijs: ƒ 215

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Retangement

Belend
Oost: wed Adriaen vanden Bos

West: Adriaen Schouten

Noord: Adriaen
Schouten de Jonge

Zuid: dwarspat
of Retangement

Bijz: Huijbert van Dongen x Dingena van Gilst (Raamsdonk),
Daniel van Ee x Johanna van Gilst, Berbera van Gilst

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 201r

Soort akte: transport

Datum: 18-12-1764

1e comparant: Huijbert van Dongen x Dingena van Gilst

2e comparant: Daniel van Ee x Johanna van Gilst

Goederen: een derde part van een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Munnik

West: Cornelia de Laat wed Adriaen Blankers

Noord: den dijk

Zuid: Jan Buijs

Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk.

Daniel krijgt de westelijke helft en
Berbera van Gilst de oostenlijke helft van het huijsje

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 202r

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1764

1e comparant: Wouter van Selm

2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout

Goederen: de helft in een parceel moervelt of bijster, gemeen
met den kooper

Prijs: ƒ 202

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Wouter Biemans

West: Peeter Gijsbertse de Jongh

Noord: erve Peeter
Franse Boeser

Zuid: del van wed Thomas de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 202v

Soort akte: transport

Datum: 2-1-1765

1e comparant: Dirk Swart mede namens Thomas Swart

2e comparant: Monsr Peeter Quijrijns, bierbrouwer Sgrevelduijn

Goederen: een bosje

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis vander Hoeve cum suis

West: wed Jan Timmermans

Noord: Steeve
Heijblom

Zuid: Weledelen
Heer van Groot Waspik

Bijz: Thomas woont te Goes

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 203r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-1-1765

1e comparant: Adriaentje Damisse Schoenmakers wed Corn Mustert

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: eem wilceur met als onderpandt haar steede: huijs etc

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: wed Thomas de Bont

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Hendrik verklaart op 9-4-1767 dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 204r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-1-1765

1e comparant: Adriaentje Damisse Schoenmakers wed Corn Mustert

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: eem wilceur met als onderpandt haar steede: huijs etc

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: wed Thomas de Bont

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Hendrik verklaart op 9-4-1767 dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 204v

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1765

1e comparant: Peeter Joost Verscheure ea

2e comparant: Johannes Jansen Verschuuren

Goederen: een halve binnendel met een huijsje, bedeelt met
Maijke Peeterse Verschuuren

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Tomas van Tiggel

West: Adriaen Schouten den Oude

Noord: sloot vande
del van Maijke Verscheure

Zuid: sloot

Bijz: Peeter Joost Verscheure, Simon Drossert x Geertruij
Verscheure, Nijs van Iersel x Flora Verscheure, Willemijne Verscheure wed
Pieter van Molenschot, Hendrik van Kampe x Maria Verscheuren, Gijsbert van
Ritselt x Johanna Verscheuren

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 205v

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1765

1e comparant: Adriaen Paap ea

2e comparant: Adriana Pols wed Peeter Wouterse Zeijlmans

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 531

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Marcelis Zeijlmans

West: Vroukens vaart

Noord: kinderen
Marcelis Zeijlmans

Zuid: wed Huijbert Schep

Bijz: Adriaen Paap, Hendrik Moone x Anna Paap, Cornelis van
Wagenbergh. Kinderen en erfg van
Cornelis Paap en Sijckje Boelaars.

Adriaen woont te Sgrevelduijn

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 206r

Soort akte: transport

Datum: 11-3-1765

1e comparant: Dirk Swart mede namens Thomas Swart

2e comparant: Cornelis Wouter Geene

Goederen: een hondt en vijftien roeden moervelt, genaamt
Monvoort

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Monvoort

Belend
Oost: verkooper

West: Anthonij Koningh

Noord: Dirck Rijken

Zuid: erfg Anna
Faro

Bijz: Thomas woont te Goes en Cornelis te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 206v

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1765

1e comparant: Katharina van Waspik

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: 1e een ackertje zaijlant, een hondt+ 2e een bijster,
twee hondt

Prijs: ƒ 285

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Gerrit Dolk cs; 2e Cornelis Corsten

West: Hendrik Camp; Hendrik Camp

Noord: bijster
Hendrik Camp; Hendrik Camp

Zuid: stede
Adriaentje Cloot; hendrik Camp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 207v

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1765

1e comparant: Peeter Leijte

2e comparant: Maria Kamp wed Huijbert Snijders

Goederen: de oostense helft van een acker

Prijs: ƒ 1000

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jansen de Bont den Ouden

West: Maria Leijten

Noord: Huijbert
Leijten

Zuid: Maria
Leijte

Bijz: Peeter woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 208r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 23-5-1765

1e comparant: Anna Maria Verschuure ea

2e comparant: Hendrik Boers

Goederen: een hengstschuijt zoals Peeter Jooste Verschurren die
gebruijkt heeft.

Prijs: ƒ 35

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anna Maria Verschuure, Johannes van Hassel en Jan van
Vugt als voogden overde kinderen van Peeter Joost Verschuure iuit 2e huw met
Johanna vanden Heuvel en 3e huw met Johanna Otjens.

Hendrik woont te Engele

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 208v

Soort akte: transport

Datum: 4-6-1765

1e comparant: Jacob Witte ea

2e comparant: Anthonij Koninx en Cornelis Geene

Goederen: een moervelt, genaamt den Monvoort

Prijs: ƒ 445

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Monvoort

Belend
Oost: onbekent

West: Anthonij Koninx

Noord: Dirk Rijken

Zuid: Dirk
Rijken

Bijz: Jacob Witte en mede als voogt over de kinderen van
Adriana Witte bij Wouter Venis, Anthonia
Witte, Hendrik Enten x Anna Tak, Adriana
Tak, Anthonij Koninx x Anna van Sprangh, Willem Stal x Cornelia van Sprang,
Adrian Carromens x Adriana van Sprangh, Dirk Swart, Thomas Swart, Adrian van
Os. Wouter, Cornelis, Pieter, Adriana x Willem J de Geus, Eva x Hendrik Kuijk,
Johanna, Maria en kinderen Cornelia Vermeulen. Cornelia wed Cornelis Swaan

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 210r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-6-1765

1e comparant: Gijsbert van Malsem

2e comparant: Nicolaus Bouwens

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een parceeltje acker
; 2e portie in stede van wijlen Denis de
Haan

Prijs: ƒ 76

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Harme Hilkes; 2e erfg Mels de Graaf

West: wed Gerrit Dolk;
erfg Mels de Graaf

Noord: dorps weg;
erfg Mels de Graaf

Zuid: wed Gerrit
Dolk; erfg Mels de Graaf

Bijz: de acker ligt in stede Gerrit Dolk

Op 16-12-1767 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 211r

Soort akte: transport

Datum: 19-6-1765

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea

2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheeptimmerman

Goederen: een opslag van een huijsje, op de sijdijck aan Kerk
vaart

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk vaart

Belend
Oost:

West:

Noord: Armen

Zuid: den kooper

Bijz: Adrianus Govardus van Andel namens Gerrit en Wouter
vanden Heuvel (Delft), Johannes van Hassel en Jan van Vugt als voogden over
kinderen Peeter Jooste Verschuuren bij Johanna vanden Heuvel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 211v

Soort akte: transport

Datum: 10-7-1765

1e comparant: Huijbert van Dongen x Dingena van Gilst

2e comparant: Daniel van Ee x Johanna van Gilst

Goederen: een ¼ part in een opslag van een huijsje waarvan de
kooper reeds 3/4 heeft

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Munnik

West: Cornelia de Laat wed Adriaen Blankers

Noord: den dijck

Zuid: Jan Buijs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 212r

Soort akte: transport

Datum: 17-7-1765

1e comparant: Lambert Soeter x Maria Peeterse vanden Hoek

2e comparant: Thomas Paans

Goederen: een derde part in 12 hondt uijtgedolven moer, met
Hendrik Corn en wed Hendrik Jooste vanden Hoek

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Boer

West: Sgravenmoer

Noord: Gerrit
Vermeulen cum suis

Zuid: erfg
Adriaen de Jong

Bijz: Lambert woont te Sprangh en Thomas te Capel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 212v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 6-8-1765

1e comparant: Huijbert de Ruijter

2e comparant: Jan Ruijtenbergh, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lang
47 voet en wijt 13 voet 8 duijm

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-7-1773 is de bijlbrief blijkens een quitantie
geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 214r

Soort akte: transport

Datum: 23-8-1765

1e comparant: Adrianan Reckers wed Gerrit van Peer

2e comparant: Dingeman van Dusseldorp

Goederen: een erfke

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Adriaen de Seeuw

West: dorps dijk

Noord: Joseph
Jemetti

Zuid: Jan
Bogaarts en koper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 214v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-9-1765

1e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een wilceur met als onderpant een binnendel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, platte weg

Belend
Oost: Jan vander Meer, secretaris

West: Hendrik Janse Schoenmakers

Noord: Ka of platte
weg

Zuid: sloot
vande hof vande schout

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 215r

Soort akte: transport

Datum: 19-10-1765

1e comparant: Maria vanden Hoek namens haar moeder

2e comparant: Thomas Paans

Goederen: een derde part in 12 hondt uijtgedolven moer, met
Hendrik Corn vanden Hoek en kooper

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Boer

West: Sgravenmoer

Noord: Gerrit Vermeulen
cum suis

Zuid: erfg
Adriaen de Jong

Bijz: Maria vanden Hoek namens haar moeder Maria Smits wed
Hendrik vanden Hoek. Zij woont te Sprangh en Thomas te Capel

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 216r

Soort akte: transport

Datum: 7-11-1765

1e comparant: Peeter Camp ea

2e comparant: Adriana Pols wed Peeter Wouterse Zeijlmans

Goederen: een halve buijtendel, kooperse heeft reeds de andere
helft

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: wed Arnoldus van Zon

Noord: Jan Lips

Zuid: Dirk
Zeijlmans

Bijz: Peeter Camp nom uxoris, Johan Esselmus Bossere noim
uxoris.

Adriana woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 216v

Soort akte: transport

Datum: 8-11-1765

1e comparant: Thomas Coninx

2e comparant: Thomas Compeer, schepen

Goederen: ackerlant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Breede plek, retransiement

Belend
Oost: wed Thomas de Bondt

West: heer schout

Noord: bijster Jan
de Hoogh

Zuid: over het
retransiement tot de Breede plek

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 217r

Soort akte: transport

Datum: 21-11-1765

1e comparant: Peeter Camp ea

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: erfg Simon Lievelt

West: Jan Hendriks de Bondt

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Peeter Camp nom uxoris, Johan Esselmus Bossere noim
uxoris.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 218r

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1765

1e comparant: Peeter Camp ea

2e comparant: Jan Lamberde Zeijlmans

Goederen: een huijs, hof en erve met bijster, groot 14 hondt

Prijs: ƒ 785

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Janneke Dolk

West: Anthonij
van Pas cum suis

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz: Peeter Camp nom uxoris, Johan Esselmus Bossere noim
uxoris. Beijde woonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 218v

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1765

1e comparant: Peeter Camp ea

2e comparant: Wouter Kievits

Goederen: een acker zaijlant

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis vander Schans

West: wed Gerrit Dolk

Noord: bijster wed
Gerrit Dolk

Zuid: stede Adriaen Janse Cloot

Bijz: Peeter Camp nom uxoris, Johan Esselmus Bossere noim
uxoris.

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 219v

Soort akte: transport

Datum: 19-12-1765

1e comparant: Dirk Adriaense Swart en namens Thomas Swart

2e comparant: Christoffel Timmermans

Goederen: de helft in vier hondt moer

Prijs: ƒ 28

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: erfg Jan van Oosterhout

Noord: Josina
Eijpelaar

Zuid: Armen van
Sgravenmoer

Bijz: Dirk woont te Loon en Thomas te Goes en Christoffel te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: 220r

Soort akte: transport

Datum: 19-12-1765

1e comparant: Dirk Adriaense Swart en namens Thomas Swart

2e comparant: Evert Block

Goederen: twee hondt moer

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Anthonij Kluijsters

West: Gerrit Vermeulen

Noord: Armen van
Sgravenmoer

Zuid: Louwerens
Oomens

Bijz: Dirk woont te Loon en Thomas te Goes en Evert te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: losvel1

Soort akte: wilceur

Datum: 2-2-1746

1e comparant: Jan Peterse Zeijlmans

2e comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

Goederen:

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Schoenmakers

West: Thomas de Bont en Adriaan Hoevenaer

Noord: watergang of
bijsterke van de Bont en Hoevenaer

Zuid: sloot
tussen bijster en acker

Bijz: Op 3-10-1804 is de wilceur geheel afgelost.

Lange lijst met rente betalingen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: losvel2

Soort akte: wilceur

Datum: 18-6-1764

1e comparant: Sagharias Geene

2e comparant: Pieter van Breemen

Goederen: wilceur met als ondrpant een huijsje, erfke en hofke

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Malsem

West: erfg
Hendrik Maas

Noord: Meeuwis van
Gijsel

Zuid: Cornelis
van malsem

Bijz: Op 8-5-1780 is de wilceur geheel afgelost.

Lijste met rentebetalingen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: losvel3

Soort akte: wilceur

Datum: 7-3-1753

1e comparant: Jan Peeter Zeijlmans

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede, bijster en
acker

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Johannes Schoenmakers

West: Thomas de Bont

Noord: Kaij straat

Zuid: Adriaan
Schouten

Bijz: Gerrit woont te Sgravenmoer.

Op 2-10-1804 is de wilceur geheel
afgelost.

Lijst met rentebetalingen

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: losvel4

Soort akte: verklaring

Datum: 19-2-1799

1e comparant: P Witte

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: P. Witte verklaart namens zijn vader dat als de
kinderen van Jan Borstlap de wiklceur van f 450 aflossen zijn neef Jacob Venis
het geld in ontvangst zal nemen.

Getekend te Breda

RA: Groot Waspik RA 65

Folio: losvel5

Soort akte: procuratie

Datum: 28-12-1797

1e comparant: Dirk vander Loo

2e comparant: Hendrina van Dusseldorp

Goederen:

Prijs: ƒ

Plaats:

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirk verklaart dat Hendrina alles voor hem mag
ontfangen wat hem te Waspik competeert.

Direk woont te Avezaathen en Hendrina te
Geertruijdenberg