RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 002r

Soort akte: transport

Datum: 6-1-1766

1e comparant: Nijs van Iersel ea

2e comparant: Hendrik van den Hoek

Goederen: gerechte achterse deel van een binne del

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: kinderen Thomas Adriaen van Tiggel

West: Adriaen
Schoute den Oude

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Joannes
Verschueren

Bijz: Nijs van Iersel X Flora Verschuuren, Willemina
Verschuuren wed van Pieter van Molenschot, Hendrik van Kampe X Maria
Verschueren, Goijert van Ritsel X Joanna Verschueren, Anna Maria Verschueren,
Joannes van Hassel en Jan van Vught, voogden over de minderjarige kinderen van
Peeter Joosten Verschueren

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 003r

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1766

1e comparant: Thomas van Malsem ea

2e comparant: Christina Vassen wed Hendrik de Jongh

Goederen: 1e huis, achterhuis, hof en erve; 2e noordenent van
den bijster einde den hof

Prijs: ƒ 685

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Herstraat

Belend
Oost: 1e Hendrik Camp cum suis; 2e Jan Buijs cum suis

West: de
cooperse; Joost Wijdemans

Noord: halve
Herstraat; den hof

Zuid: bijster
achter den hof; de cooperse

Bijz: Thomas van Malsem X Leijntje Schep, Nicolaas Pols X
Elisabeth Schep, Pieter Pleijt X Adriantje Schep, Jan Taalen X Eijltie Schep,
Frans Bastianse Boezer en Denis van der Saaken, voogden over het minderjarige
kind van Adriaen Schep

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 003v

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1766

1e comparant: Thomas van Malsem ea

2e comparant: Christina Vassen wed Hendrik de Jongh

Goederen: een parceeltie meest uijt gedolven moervelt

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter de Jongh

West: Adriaen van
Hoek

Noord: Jacob Schep

Zuid: Jan van
Dusseldorp

Bijz: Thomas van Malsem X Leijntje Schep, Nicolaas Pols X
Elisabeth Schep, Pieter Pleijt X Adriantje Schep, Jan Taalen X Eijltie Schep,
Frans Bastianse Boezer en Denis van der Saaken, voogden over het minderjarige
kind van Adriaen Schep

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 004r

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1766

1e comparant: Thomas van Malsen ea

2e comparant: Wouter Schoute

Goederen: een parceeltie meest uijt gedolven moervelt

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Buijs cum suis

West: de wed
Huijbert Snijders

Noord: halve
watergang

Zuid: wed Thomas
de Bont

Bijz: Thomas van Malsem X Leijntje Schep, Nicolaas Pols X
Elisabeth Schep, Pieter Pleijt X Adriantje Schep, Jan Taalen X Eijltie Schep,
Frans Bastiaense Boezer en Denis van der Saaken, voogden over het minderjarige
kind van Adriaen Schep. Allen kinderen en kindt kindt van Thomas Schep en
Leijntie Boezere alhier te Waspik gewoond hebbende en overleede

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 004v

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1766

1e comparant: Thomas van Malsen ea

2e comparant: Hendrik van den Hoek

Goederen: binne del in de binnenpolder

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: binnenpolder, Ka, Platte weg

Belend
Oost: Adriaen Schoute den Jonge

West: Mathijs van
Dusseldorp

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Herstraat

Bijz: Thomas van Malsem X Leijntje Schep, Nicolaas Pols X
Elisabeth Schep, Pieter Pleijt X Adriantje Schep, Jan Taalen X Eijltie Schep,
Frans Bastiaense Boezer en Denis van der Saaken, voogden over het minderjarige
kind van Adriaen Schep. Allen kinderen en kindt kindt van Thomas Schep en
Leijntie Boezere alhier te Waspik gewoond hebbende en overleede

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 005v

Soort akte: transport

Datum: 4-3-1766

1e comparant: Jan Wouterse Verschuere

2e comparant: Jan Janse van der Ka

Goederen: 2 en 1/12 geert hooij ofte weijlandt, in 7 geerden,
gemeen en onverdeelt met den cooper

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Vermeulen

West: Andries
Hoevenaers

Noord: Dusse
Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan Janse woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 006v

Soort akte: transport

Datum: 4-3-1766

1e comparant: Jan Boogers

2e comparant: Jan Wouterse Verschueren

Goederen: een acker saijland, groot ontrendt drie hondt

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jan Thomas van Tiggel

West: Dingeman
van Dusseldorp

Noord: Her straat

Zuid: veldike
van den vercooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 007r

Soort akte: transport

Datum: 4-3-1766

1e comparant: Hendrina Putmans en Peter van der Hoeve

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen:

Prijs: ƒ 85

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonij van Pas

West: Pieter
Ketelaar

Noord: Anthonij van
Pas

Zuid: erfgenamen
van Dirk van Dusseldorp

Bijz: Hendrina is wed van Michiel Rommen en woont te
Sprangh, Peter woont te Capelle en Gerrit te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 008v

Soort akte: transport

Datum: 4-3-1766

1e comparant: Jan Boogaart

2e comparant: Jan Wouterse Verschueren

Goederen: een parceeltie landt, groot ontrent een hondt

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kinderen van Thomas van Tiggel

West: Dingeman
van Dusseldorp

Noord: den acker van
den cooper

Zuid: Sgravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 009r

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1766

1e comparant: Willem van Malsen

2e comparant: Christiaen Zeijlmans

Goederen: een halve roede hof

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sagahanis ? Geene

West: de dijk

Noord: Meeuwis van
Gijsel

Zuid: Sagahanis
? Geene

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 009v

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1766

1e comparant: Wouter Zeijlmans

2e comparant: Willem Jochem Blankers

Goederen: een acker zaijlandt groot ontrend hondert en sestigh
roede

Prijs: ƒ 421

Plaats: 11 1/2 Hoeve

Toponiem: 11 1/2 Hoeve

Belend
Oost: twaalfst halve Hoeve

West: Jan
Matthijse de Bond

Noord: Cornelis
Janse de Bondt

Zuid: Herstraad

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 010r

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1766

1e comparant: Cornelis Thomasse de Bondt

2e comparant: Jan Lamberde Zeijlmans

Goederen: een binne del, groot ontrend ses hond

Prijs: ƒ 1005

Plaats: Sgrevelsuijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: SGrevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Joachimus
Zeijlmans

Zuid: Jan Aertse
de Bont

Bijz: gemeene buurweg

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 010v

Soort akte: transport

Datum: 10-4-1766

1e comparant: Evert Zeijlmans ea

2e comparant: Adriaen Lips

Goederen: een bijster, ontrendt vijf hond

Prijs: ƒ 1670

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lips den Oude

West: wed Thomas de Bondt cum suis

Noord: Jan Lips den
Oude

Zuid: de
natenoverneme acker

Bijz: Evert Zeijlmans, Thomas Zeijlmans, Chorstiaen
Zeijlmans, Homa Hommes ? X Cornelia Zeijlmans, Christiaen Morgenstaar X
Katharina Zeijlmans, wonende te Etten, Elisabeth Zeijlmans en Meggelina
Zeijlmans.

Mons. Adriaen Bol als enige voogt over
het minderjarige kindt van Peeter Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 011r

Soort akte: transport

Datum: 10-4-1766

1e comparant: Evert Zeijlmans ea

2e comparant: Cornelis Thomas de Bondt

Goederen: een acker zaijlandt groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 820

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lips

West: wed Thomas de Bond

Noord: het perceel
van de vorige akte

Zuid: Sgrevelduijnse
sloot

Bijz: Evert Zeijlmans, Thomas Zeijlmans, Chorstiaen
Zeijlmans, Homa Hommes ? X Cornelia Zeijlmans, Christiaen Morgenstaar X
Katharina Zeijlmans, wonende te Etten, Elisabeth Zeijlmans en Meggelina
Zeijlmans.

Mons. Adriaen Bol als enige voogt over
het minderjarige kindt van Peeter Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 012r

Soort akte: transport

Datum: 10-4-1766

1e comparant: Evert Zeijlmans ea

2e comparant: Adriaentie Biemans wed Adriaen Olijslagers

Goederen: een halve mergen weijlant

Prijs: ƒ 305

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Olijslagers cum suis

West: wed Peeter Verschuere

Noord: Jan
Timmermans cum suis

Zuid: Dirk de
Cock

Bijz: Evert Zeijlmans, Thomas Zeijlmans, Chorstiaen
Zeijlmans, Homa Hommes ? X Cornelia Zeijlmans, Christiaen Morgenstaar X
Katharina Zeijlmans, wonende te Etten, Elisabeth Zeijlmans en Meggelina
Zeijlmans.

Mons. Adriaen Bol als enige voogt over
het minderjarige kindt van Peeter Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 013r

Soort akte: transport

Datum: 24-4-1766

1e comparant: Hendrik Pieterse van Waspik

2e comparant: Adriaentie Biemans wed Adriaen Olijslagers

Goederen: binne del

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: bijster van
den selve van Donge

Noord: Dorps
watergangen

Zuid: Cornelis
van Donge

Bijz: Hendrik woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 014r

Soort akte: transport

Datum: 24-5-1766

1e comparant: Jacobus Thomasse Zeijlmans

2e
comparant: Maria Camp wed
Huijbert Snijders

Goederen: twee geerden hooij en weijlandt in de Overdiepse polder

Prijs: ƒ 1040

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Overdiepse polder, Scheepsdiep, Scheijsloot

Belend
Oost: Andries Franse Hoevenaer

West: Lauwerens
Wijdemans

Noord: Lauwerens
Wijdemans

Zuid: Scheijsloot
ofte Dusse Munsterkerk

Bijz: koper als geapprobeerde last en procuratie hebbende
van Augustinus van Langstraate X Anna Maria Camp.

Het land ligt in een stuk van ses
geerden gemeen en onverdeelt met Joannes B Camp en de cooperse

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 014v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-6-1766

1e comparant: Jacob Jooste Dolk

2e comparant: Deiaconie ? Armen van raamsdonk

Goederen: geldlening met onderpand: twee geerde hooij en
weijlant geleegen in den polder

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheijsloot

Belend
Oost: Jacobus Bink

West: Marijnus
Elemans cum suis

Noord: Scheijsloot
ofte Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacob is schipper varende onder Raamsdonk.Op 24-4-1790
heeft Jacobus van Loon de wilceur aan de deiaconie afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 015v

Soort akte: transport

Datum: 12-8-1766

1e comparant: Jacob Nederveen ea

2e comparant: Dingena Nederveen X Steve Adriaense Blom

Goederen: ten eerste: een parceeltie hooijlant, groot ontrent
drie hond.

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Ruttens

West: wed Johannes Timmermans

Noord: Jan Stevense
Blom

Zuid: Peter
Quirijns

Bijz: Jacob Nederveen, Adriana Nederveen wed Anthonij
Hendrikse Heijblom, Catharina van Iersel wed Dirk Nederveen, Joannes Nederveen
erfgenamen van Paulus Nederveen en Joanna Ruttens.

Dingena woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 016r

Soort akte: transport

Datum: 12-8-1766

1e comparant: Jacob Nederveen ea

2e comparant: Dingena Nederveen X Steve Adriaense Blom

Goederen: ten tweede: een hooijweij, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Ruttens cum suis

West: steede van
Steven Adriaense Blom

Noord: Steven
Adrianse Blom

Zuid: voornoemde
Quirijns

Bijz: Jacob Nederveen, Adriana Nederveen wed Anthonij
Hendrikse Heijblom, Catharina van Iersel wed Dirk Nederveen, Joannes Nederveen
erfgenamen van Paulus Nederveen en Joanna Ruttens.

Dingena woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 016v

Soort akte: transport

Datum: 12-8-1766

1e comparant: Jacob Nederveen ea

2e comparant: Dingena Nederveen X Steve Adriaense Blom

Goederen: ten derde: een heijveldike, groot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: het dorp van Groot Waspik

West: Adriaen
Stevense Blom

Noord: wed Roelof
Dorreboom cum suis

Zuid: kinderen
Theunis Dorreboom cum suis

Bijz: Jacob Nederveen, Adriana Nederveen wed Anthonij
Hendrikse Heijblom, Catharina van Iersel wed Dirk Nederveen, Joannes Nederveen
erfgenamen van Paulus Nederveen en Joanna Ruttens.

Dingena woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 017r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-10-1766

1e comparant: Jan Matthijse de Bont

2e comparant: kinderen en erfgenamen van de hr Adriaen Zeijlmans

Goederen: een lening met als onderpand de helft in een steede,
gemen en onverdeelt met Joost Wijdemans

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hendrik de Jong

West: Adriaen
Stevense Blom

Noord: Herstraat

Zuid: watergang
ofwed Huijbert Snijders

Bijz: Adriaen Zeijlmans was schout van Groot Waspik,
Sgrevelduijn Capel.

Op 10-10-1774 heeft Jan Matthijse de
Bont de wilceur geheel afgelost aan W. Koots X Hermina Zeijlmans en Geetruij
Zeijlmans, Kinderen van Adriaen Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 018r

Soort akte: transport

Datum: 18-10-1766

1e comparant: Jan Meeuwisse Vassen X Lamberta van Gilst

2e comparant: Huijberts Lammerse van Gilst

Goederen: vijfde part in een huijs, achterhuijs, hof en erve met
een acker daar agter gelegen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Thomasse de Bondt

West: Thomas Comeer en wed Bartholomeus Camp

Noord: den leem van
den teen van den dijck

Zuid: Cornelis
Janse de Bondt

Bijz: Jan woont in Hendrik Luitenambacht,Huijberts is broer
van Lamberta

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 019r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1766

1e comparant: Huijbert Lammerse van Gilst ea

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een lening met als onderpand 1e: een huijs,
achterhuijs, hof en erve; 2e 1/5 part in een bijster

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Jan F. de Bondt; 2e Jacobus F. Zeijlmans

West: Norbertus
van Tiggel; idem

Noord: Theen van den
dijck; idem

Zuid: Cornelis
Janse de Bondt; Jan Janse de Bondt

Bijz: Huijbert Lammerse van Gilst, Maria en Elisabeth L. van
Gilst, Huijbert van Dongen X Dingena Commerde van Gilst, Daniel van Ee X Joanna
Commerde van Gilst.

Op 11-5-1781 is de wilceur volledig aan
Hendrik Janse Schoenmakers terugbetaald.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 020r

Soort akte: transport

Datum: 15-11-1766

1e comparant: Monsr. Arij
Huijsen

2e comparant: Cornelis van Gent

Goederen: ses geerden hooij en weijlant, in den polder, in 12
geerden

Prijs: ƒ 5000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheepsdiep

Belend
Oost: Jan Konings

West: erfgenamen
van de heer Jacobus van der Werf

Noord: Theen van den
dijck

Zuid: erfgenamen
van Wouter en Adriaen Janse Cnaap

Bijz: Arij woont te Raamsdonk, Cornelis woont te Drimmelen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 020v

Soort akte: transport

Datum: 28-11-1766

1e comparant: Anthonij Mouthaan

2e comparant: Jacobus Dorreboom

Goederen: een geert hoij of weijlant, in den polder, in 12
geerden, g

gemeen met cooper en meer anderen

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Bienk

West: Nasujan ? Elemans cum suis

Noord: Scheij sloot
ofte Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Het lant ligt in een stuk van twaalf geerden

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 021v

Soort akte: transport

Datum: 5-12-1766

1e comparant: Cornelis Aartse de Bondt

2e comparant: Jan van Ee

Goederen: twee kamers met den gang in den verkooper zijn huijs

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans de Jongh

West: Vroukensvaart

Noord:

Zuid:

Bijz: Conditie: van den voorgevel tot den eerste middelmuer
toe, den middelmuer tussen de voorkamer en de kueke en guudt samen te
onderhouden en nog een bepaling over het event. aftimmeren van de zolder en nog
meerdere bepalingen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 023ar

Soort akte: transport

Datum: 9-12-1766

1e comparant: Cornelia van Dongen ea

2e comparant: Jochem Peetersse Timmermans

Goederen: een geert hoij of weijlant in de polder, 'n stuk van
ses geerden gemeen en onverdeelt met den cooper

Prijs: ƒ 765

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schouw sloot

Belend
Oost: Jan W. van Steenhoven

West: kinderen
van Jochum Blankers

Noord: Dusse
Munsterkerk

Zuid: Schouw
sloot

Bijz: Cornelia van Dongen, Huijbert Bossers X Adriantie van
Strien, Silia van S wed Peeter de Meeter, Leendert Rogsnoer X Pauwelina van D,
Carel van Hellemond X Margrietta van D, Cornelia van D, Huijbert van S,
Cornelis Heeren X Margrita van S.

Huijbert Snijders X Maria van S,
Cornelis Heeren en Peeter Dorreboom, voogden 3 kind. Huibertie van S X Anthonij
van D, 4 kind. Adriana van S X Teunis Heeren, 3 kind. Arie Peeterse van S en
Silia last van Corn Corn Wagemakers en Jan Goverse van Gool.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 024v

Soort akte: transport

Datum: 19-12-1766

1e comparant: Frans Matthijse de Jongh

2e comparant: Adriaen Vermijs

Goederen: een huis en de oostense helft van het achterhuijs, hof
en erve

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfgenamen van Maria Sagt

West: Cornelis de
Bondt

Noord: den dijck

Zuid: Schouw
sloot

Bijz: afspraken over het opknappenen onderhouden van het
huis en gezamenlijk gebruik van bepaalde ruimtes etc.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 025v

Soort akte: transport

Datum: 13-1-1767

1e comparant: Nicolaas Franciscus Nuijts, Coopman

2e comparant: Lambert Maartense Reckers

Goederen: acker zaijlant, groot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Verschuren cum suis

West: den cooper

Noord: Dorp wegh

Zuid: Schouw
sloot

Bijz: Nicolaas woont te Breda, last hebbende van Vrouwe
Maria Tresia Casselo???, Douariere wijlen meester Cornelis Josephus Baesen,
Raedt ordinaires te Breda, ivm de vier kinderen uit zijn tweede huwelijk.

Cornelius Josephus, Henricus Adrianus
Jacobusen Maria Isabella Baesen, kinderen uit zijn eerste huwelijk met Anna
Barbara Parduijn

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 028r

Soort akte: transport

Datum: 27-1-1767

1e comparant: Cornelis en Jacobus van Son

2e comparant: Cornelis Cornelisse Camp

Goederen: een derde geert hoij ofte weijlant, in den polder

Prijs: ƒ 1170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de polder en kerk den eenen teijnde den anderen

West: Jan en
Arnoldus de Bondt

Noord: Dusse Munsterkerk

Zuid: den wiel
van den polder

Bijz: Het lant ligt in een stuk van agt geerden gemeen en
onverdeelt met den cooper

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 029r

Soort akte: transport

Datum: 2-2-1767

1e comparant: Pieter Liesvelt, burgemeester van Groot Waspik

2e comparant: Jan Adriaense van Loon

Goederen: een vierde in het Swaane bos

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Swaane bos

Belend
Oost: erfgenamen van Pieter Willen

West: Aert Hulst

Noord: Willem van
Bennekom

Zuid: Jochem
Rutters

Bijz: de 40e penning klopt niet en 10e verhoging ook weer
niet. Pieter Verkoopt ook namens wijlen Hendrik van den Hoek, mede
burgemeester.

Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 030r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-2-1767

1e comparant: Willem Janse Otjes

2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp

Goederen: een lening met als onderpand een gert hoij of
weijlant, in den polder

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Peeter van Dongen

West: Norbertus
van Tiggel

Noord: Scheijsloot
ofte Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Het lant ligt in een stuck van ses geerden gemeen en
onverdeelt met Cornelis Janse Schoenmakers en meer andere.

Op 15-4-1769 is de gehele wilceur aan
Jan Dirkse van Dusseldorp afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 030v

Soort akte: transport

Datum: 25-2-1767

1e comparant: Jochem Koninx wed Adriaentje Sagt

2e comparant: Aart van Pas

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent vier hondt

Prijs: ƒ 669

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Wage weg, Walleke

Belend
Oost: Walleke

West: Wage wegh

Noord: Dirk Rijken

Zuid: wed
Huijbert Vos

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 031v

Soort akte: transport

Datum: 25-2-1767

1e comparant: Joghem Koning wed Adriaentie Sagt

2e comparant: Govert Koning

Goederen: een parceeltie lant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg van Anthonij Kluijsters

West: Schrevelduijn
sloot

Noord: Willem Kiel

Zuid: Dirck
Adriaens de Swart

Bijz: Joghem en Govert wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 032v

Soort akte: transport

Datum: 2-3-1767

1e comparant: Wouter van Dusseldorp en Cornelis Janse Schoenmake

2e comparant: Jan Kusters

Goederen: een rietboske

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan en Wouter Kievits

West: wed Thomas de Bont

Noord: Herstraat

Zuid: Jan en
Wouter Kievits

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 033r

Soort akte: transport

Datum: 5-3-1767

1e comparant: Jan en Thomas de Ruijter

2e comparant: Jan Taalen

Goederen: Huijsken op den dijk

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Corstiaen Coninx

Zuid: Lucas
Priest

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 034r

Soort akte: transport

Datum: 9-3-1767

1e comparant: Jan Smits

2e comparant: Peeter Adriaense Verschuuren

Goederen: een acker saijlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Mattijs Otjes

West: Adriaentje Willemse Cloot cum suis

Noord: de bijster
van Maij Korte

Zuid: Dorps weg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 034v

Soort akte: transport

Datum: 13-3-1767

1e comparant: Peeter Leenderse Schoenmakers

2e comparant: Jan Kievits

Goederen: binne del

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Peeter
Boeser

Noord: wed Huijbert
de Jongh

Zuid: Matthijs Vennijs

Bijz: Peeter Leenderse Schoenmakers last hebbende van zijn
moeder Adriaentje Zeijlmans wed van Jan Pols, Jacobus van Dongen X Anthonia
Schoenmakers, Pieter S. , Adam Ackermans X Maria S. , Willem S., Anna S. wed
Cornelis Vermeulen, Jacobus, Willem Marcelisen Wouter Zeijlmans, Adriaen de
Jongh X Maria M. Z. , Jan Willemse, Cornlis W. , Peeter W. , Willem W. ,Maria
W.en Anna Willemse Zeijlmans voor de een helft

Willem Meertense Snoere, Gerrit M.S. ,
Anthonij van Dijck X Adriaentje M.S. , Dirk Willemse Kolster X Maria M.S. ,
Cornelis Janse Paenacker, Joanna J.P. , Willem van Loon, Robbert Brekelmans X
Elisabeth Marcelisen Schalken, Dirk Kolster X Willemina M.S. , Joost M.S. ,
Corstiaen Besterin X Meggelina Schalken voor de ander helft.

Allen erfgenamen van Jan Wilbert
Zeijlmans X Maria van Grobbendonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 036r

Soort akte: transport

Datum: 13-3-1767

1e comparant: de voorstaende personen op folio 34v

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 720

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: den Armen
van Groot Waspik

Noord: kiendere Aert
de Beer

Zuid: sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 036v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 14-3-1767

1e comparant: Sagharias de Roon

2e comparant: kiendere en kintskinde erfgHendrik van den Hoek

Goederen: Bijlbrief tbv het maake en leveren van een
Kofschuitlangh 47 voet, wijt 13 voet en 3 duijm

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 038r

Soort akte: transport

Datum: 25-3-1767

1e
comparant: Janneke Dolk
wed Martinus Smits

2e comparant: Nicolaas van Riel

Goederen: een huis, achterhuis, hof en erve en bijster

Prijs: ƒ 523

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kienderen Simon Liesvelt

West: Jan
Lamberde Zeijlmans

Noord: den dijck

Zuid: watergang

Bijz: Drie hondert gulden gereet.Op 30-3-1772 heeft Jannke
de overige twee hondert drie en twintich gulden ontvangen.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 039r

Soort akte: transport

Datum: 28-3-1767

1e comparant: Cornelis Marcelisse Reckers

2e
comparant: Jan Reckers

Goederen: een huis, achterhuis, hof, erve en ackerlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Cornelis van
Wagenbergh

Zuid: Willem
Marcelisse Zeijlmans

Bijz: Jan is een neef van Cornelis

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 039v

Soort akte: gift

Datum: 4-4-1767

1e comparant: Teuntje van Grevenbroek ea

2e comparant: den Grooten Armen van Groot Waspik

Goederen: huijsje en ackerlant, groot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Theuntje van Grevenbroek wed Aart Hoevenaer, Maarten
Heijblom X Willemina Hoevenaer, Hendrik Verduijn wednr Anna Hoevenaer en hun
kind. Sijkje van den Broek wed Hendrik Hoevenaer en hun kind.

Overdracht voor de genoote allimentatie
van Theuntje van Grevenbroek

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 040v

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1767

1e comparant: Gerrit Dirkse Timmers

2e comparant: Cornelis Sijbrechtse Vermijs

Goederen: een gaffelschip met zijn toebehooren

Prijs: ƒ 4130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gerrit en Cornelis zijn borgers te Capel, gereet twee
duisent en vijf en sestigh gulden, re rest via een kustingbrief

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 041v

Soort akte: chustingbrief

Datum: 7-4-1767

1e comparant: Cornelis Sijbrechtse Vermijs

2e comparant: Gerrit Dirkse Timmers

Goederen: Chustinghbrief met als onderpand een gaffelschip en
alle goederen

Prijs: ƒ 2065

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gerrit Dirkse Timmers is geheel voldaan op 1-2-1785

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 042v

Soort akte: transport

Datum: 9-4-1767

1e comparant: Adriaantje Damis Schoenmakers wed Cornelis Mustert

2e comparant: Jan de Bont Jan Hendriks zoon

Goederen: een huis, achterhuis, hof en erven

Prijs: ƒ 1460

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: wed Thomas de Bont

Noord: de del van de
kooperse

Zuid: Herstraat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 043v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-4-1767

1e comparant: Willemina Vasse wed Arnoldus van der Steege

2e comparant: Adriaen Schoute

Goederen: lening met als onderpand ses geerden lant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot

Belend
Oost: Lambert Schoenmakers

West: Hendrik
Schoenmakers

Noord: den dijck

Zuid: Ka sloot

Bijz: Op 6-3-1770 verklaart Adriaan Koning X Maria Buijs als
mede erfgenaam van Adriaen Schoute dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 044r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-4-1767

1e comparant: Dirk de Kock

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: lening met als onderpand een dries

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kinderen en erfgenamen van Mels de Graaf

West: Peter
Adriaense Verschuren

Noord: de bijster
van de wed Peter Verschuure cum suis

Zuid: wed
Mathijs Otgens

Bijz: Op 4-1-1783 verklaart Peeter P de Zeeuw namens zijn
zus Seijke de Seeuw wed van Jan Vasse de Hoogh dat de wilceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 044v

Soort akte: transport

Datum: 16-5-1767

1e comparant: Cornelis Joore ea

2e comparant: Matthijs Peeterse Camp

Goederen: een acker saijlant met een veldike

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ca

Belend
Oost: Maria Aarde Schoenmakers

West: Cornelis
Janse Schoenmakers

Noord: de pat

Zuid: over de Ca

Bijz: Cornelis Joore, Wilbordus van Son X Cornelia Otgens,
Adriaen Pieterse Hensen X Maria Otgens

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 045v

Soort akte: transport

Datum: 16-5-1767

1e comparant: Adrianus Pieterse Hensen

2e comparant: Cornelis Meeuwisse van Steenhoove

Goederen: drie agste parte in twee geerden, in den polder

Prijs: ƒ 395

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Gent cum suis

West: Jacob
Coninx

Noord: de Maes

Zuid: dwarsloot
van den hof vanden wed van Mourick

Bijz: Lant ligt in een stuk van 18 geerden, gemeen en
onverdeelt met Nicolaas Bouwens cum suis

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 046v

Soort akte: transport

Datum: 16-5-1767

1e comparant: Jan Heere

2e comparant: Cornelis Meeuwisse van Steenhoove

Goederen: 5/4 deels geerts hooij en weijlant, in den polder, in
12 geerden, gemeen met Nicolaas Bouwens

Prijs: ƒ 870

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Gent

West: Jacob
Coninx

Noord: de Maes

Zuid: sloot van
dewed van Mourik

Bijz: Jan en Cornelis wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 047r

Soort akte: transport

Datum: 27-5-1767

1e comparant: Wouter Peeterse Cnaap

2e comparant: Johanna Jacoba Zeijlmans wed Michiel van Mourik

Goederen: een derde part in seven gerden hooij en weijlant, in
den polder

Prijs: ƒ 1750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheepsdiep, Ka sloot

Belend
Oost: Jochem Langerwerf cum suis

West: kienderen
Peeter de Rooij cum suis

Noord: Scheepsdiep

Zuid: Ka sloot

Bijz: Wouter woont te Raamsdonk.

Het lant in gemeen en onverdeelt met de
coopperse cum suis

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 048r

Soort akte: transport

Datum: 27-5-1767

1e comparant: Wouter Peeterse Knaap

2e comparant: Johanna Dorreboom wed Jan de Jongh

Goederen: een halve geert hooij ofte weijlant, in den polder, in
12 geerden, bedeelt op westenkant met cooperse in 6 geerden

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheijsloot

Belend
Oost: Leendert Dirkse Ruijsenaars cum suis

West: Johannes
Coninx

Noord: Scheijsloot
ofte Dusse Munsterkerk

Zuid: dwarssloot
van den dijck

Bijz: Wouter en Johanna wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 049r

Soort akte: transport

Datum: 29-5-1767

1e comparant: Chorstiaen Reckers

2e comparant: Pieter van den Broeck

Goederen: de helft in een huijs, hof en erve, zijnde het voorste
hofke, groot ontrent twalf roede

Prijs: ƒ 115

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den verkooper

West: den dijck

Noord: den verkooper

Zuid: Theuntje
van Greevenbroek wed Jan van Oorschot

Bijz: Goederen gemeen en onverdeelt met Huijbert Buijs.

Gereet betaald 40 gulden. Op 9-8-1768 is
er vijf en veertig gulden betaald.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 050r

Soort akte: transport

Datum: 12-6-1767

1e comparant: Jan Boer ea

2e comparant: Herman Hillekens (zwager)X Adriaentje Boer

Goederen: 1/3 deel van

ten eerste: een parceeltie hof of
ackerlant

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Slant westen

West: erfgenamen
Gijsbert van Malsen

Noord: den wegh

Zuid: Gerrit
Dolk

Bijz: Jan Boer, Hendrik Boer, zoon en zoonszoon van Cornelis
Peeterse Boer (overleeden)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 050v

Soort akte: transport

Datum: 12-6-1767

1e comparant: Jan Boer ea

2e comparant: Herman Hillekens (zwager)X Adriaentje Boer

Goederen: ten tweede: een bijsterke onbedeelt met Gerrit Dolk
cum suis

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik van Waspik cum suis

West: wed Peeter
Verschuure

Noord: dorpsdijck

Zuid: de ackers

Bijz: Jan Boer, Hendrik Boer, zoon en zoonszoon van Cornelis
Peeterse Boer (overleeden)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 051r

Soort akte: transport

Datum: 19-6-1767

1e comparant: Jan Venis den Oude

2e comparant: Willem Neenis, zijn zoon

Goederen: een pleijtschip met alle toebehooren

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan is borger van Raamsdonk.

Op 1-2-1782 verklaren de erfgenamen van
Jan Venis den Oude dat de 1600 gulden geheel betaald zijn.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 052r

Soort akte: transport

Datum: 24-6-1767

1e comparant: Gerrit van Oosterhout

2e comparant: Jan Gerritse van Oosterhout, zijn vader

Goederen: een derde part in een sesde part moervelt en een
zuijense 1/6 part

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bijster sloot, Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: vanden Bijster sloot tot den Sgrevelduijn sloot

West: erfgenamen van Adriaen van Sprangh cum suis

Noord: erfgenamen
van Adriaen van Sprangh

Zuid: erfgenamen
van Arij Koppelaar

Bijz: Gerrit woont te Giesendam, zijn vader te Sgravenmoer.

Het eerste velt ligt in een stuck van
drie hondt, gemeen en onverdeelt met Jan en Christian van Sprangh, het tweede
onbedeelt met Jan van Sprangh en de heer Balluw van Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 052v

Soort akte: transport

Datum: 13-7-1767

1e comparant: Maria de Zeeuw wed Anselmus Bossere

2e comparant: Jan Wouter Verschuere

Goederen: een vijfde part in een acker zaijlant, gemeen en
onverdeelt met Wiilem de Zeeuw cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Hassel cum suis

West: Peeter van
den Bergh cum suis

Noord: Herstraat

Zuid: Sgravenmoer

Bijz: Maria woont te Raamsdonk, Jan te 11 1/2 Hoeven

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 053r

Soort akte: transport

Datum: 13-7-1767

1e comparant: Sijckje Smits wed Peeter Verschueren

2e comparant: Jan Wouterse Verschueren

Goederen: een tiende part in eenacker zaijlant, gemeen en
onverdeelt met Willem de Zeeuw cum suis

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11 1/2 Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Hassel cum suis

West: Peeter van
den Bergh

Noord: Herstraat

Zuid: Sgravenmoer

Bijz: Jan woont te 11 1/2 Hoeven

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 054r

Soort akte: transport

Datum: 17-7-1767

1e comparant: Pieter Dorreboom ea

2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh

Goederen: drie geerden hooij of weijlant, in den polder, gemeen
en onverdeelt met de wed Jan de Jongh

Prijs: ƒ 2240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: juffrouw de wed Leendert Ruijsenaars cum suis

West: Jan Koning

Noord: Scheijsloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: dwarssloot
bij ten dijk

Bijz: Pieter Dorreboom, Nicolaas en Jan Klaas Hagers,
Adriaen Klaas H., Willem Klaas H., kinderen van Kathariana Dorreboom X Klaas
Peterse H., Klaas Pieterse H., Nicolaas Silvis X Neeltie Pieterse H.,
(Drimmelen), Herman Bonneveld X Teuntje Pieterese H., met drie kienderen van
Pieter Klaas H zoon van Katharina Dorreboom, Jan, Johanna Maria en Hermina
Margaretha Koning, kinderen van Adriaen Koninx junior, Johannes Vermeulen,
coopman, monsr Hendrik van Moerkerken X Huijberdina Borrevoets, Johannes
Adriaen Hinsbeck namens zijn vader Godefridus Cornelis Hinsbeck X Elisabeth
Koning, Adriaen Bouwens namens zijn moeder Johanna Dorreboom wed Jan de Jongh,
Marijnus Elemans en Jan van Raamsdonk als executeurs nalatenschap van Pieter
Koning.

Allen erfgenamen van Peeter Koning te
Raamsdonk gewoont hebbende.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 056r

Soort akte: transport

Datum: 22-7-1767

1e comparant: Eijltje Sprangers ea

2e comparant: Jacobus Geene

Goederen: sevenagste parten in een huijs, hof en erve.

Prijs: ƒ 232

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Snellens

West: den voorn
dijck

Noord: erfgenamen
Mels de Graaf

Zuid: Corstiaen
Zeijlmans

Bijz: Eijltje Sprangers wed Meeuwis van Gijsel, Mels van
Gijsel en Jan Block als voogden van drie kinderen van Meeuwis.

Resterende agste part is reeds van de
kooper; verkopster mag haar leven lang blijven wonen, afspraken over gebruik en
onderhoud; gereet betaald fl 101; Eijltje ontvangt de rest op 22-7-1768 en Mels
op 8-9-1773 en 16-1-1776

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 057r

Soort akte: transport

Datum: 28-8-1767

1e comparant: Jan Ariaense Zeijlmans

2e comparant: Jan Matthijse de Jongh

Goederen: een 1/2 acker zaijlant, gemeen en onverdeelt met Frans
de Jongh

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Geer of Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Jasper
Voegers

Zuid: Andries
Kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 058r

Soort akte: transport

Datum: 28-8-1767

1e comparant: Jan Arianese Zeijlmans

2e comparant: Frans Matthijse de Jongh

Goederen: een halve acker zaijlant, geemen en onverdeel met Jan
Matthijse de Jongh

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Geer van Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Jasper
Voegers

Zuid: Andries
Kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 058v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-8-1767

1e comparant: Adriaen Vermijs

2e comparant: Jacoba van Loon, geboere Verlaer

Goederen: lening met als onderpand een half huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfgenamen Maria Sagt

West: Cornelis de Bont cum suis

Noord: den dijck

Zuid: Frans de
Jongh

Bijz: Jacoba is huijsvrouw van den weledele gestrenge heer
Nicolaas Filiep van Loen, luijtenant.

Jacoba wed van Nicolaas Filip van Loen
verklaart op 18-3-1784 dat de wilceur geheel is afgelost.

Jan Janse de Bondt den Jonge, Pieter
Vermeijs en Adriaen Janse Zeijlmans staan borg.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 060r

Soort akte: transport

Datum: 19-9-1767

1e comparant: Pieter de Hoogh namens Jacob Swalp

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: de helft in twee parceelties ackerlant, groot samen
125 roede

Prijs: ƒ 95

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest

Belend
Oost: 1e: wed Johannes Verschuere; 2e: Willem de Zeeuw

West: wed Peeter
Verschuere; wed Peeter Verschuere

Noord: de Vest;
Dorps wegh

Zuid: Dorps wegh;
Willem Biemans

Bijz: Jacob woont te Dordrecht.

Het lant ligt gemeen met Cornelia Swalp
wed Helger de Cock

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 061r

Soort akte: transport

Datum: 21-9-1767

1e comparant: Willem Liesvelt en Jan van der Meer

2e comparant: Pieter Liesvelt, broer

Goederen: twee derde parte in een huijs, agterhuijs en erve

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Wil

Belend
Oost: de Wil

West: den dijck

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan van der Meer namens Jan Liesvelt wonende te
Rotterdam; Pieter heeft reeds een derde in zijn bezit; het huijs was van hun
ouders

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 061v

Soort akte: transport

Datum: 23-10-1767

1e comparant: Anna Wouterse Verschueren wed Dirk Wijdemans

2e comparant: Jan Wouterse Verschueren

Goederen: een vierde part in een huijs, agterhuijs, hof, erf en
del

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11 1/2Hoeven

Toponiem: Ca, Platte weg

Belend
Oost: wed Matthijs Otjens

West: Johannes Bartholomeusse Camp

Noord: Ca of Platte weg

Zuid: Herstraat

Bijz: Anna woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 062v

Soort akte: transport

Datum: 23-10-1767

1e comparant: Jan Peeterse Verschueren ea

2e comparant: Anna Wouterse Verschuren wed Dirk Wijdemans

Goederen: een geert hooij of weijlant, in den polder, in 6
geerden gemeen en onverdeelt met de cooperse

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot

Belend
Oost: Jacobus Peter Zeijlmans cum suis

West: Hendrik Schoenmakers cum suis

Noord: Scheijsloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan Peeterse Verschueren, Peeter de Zeeuw X Maria P.V.
, Dingena en Anna P.V. ,kinderen van Peeter Janse Verschueren.

Anna woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 063r

Soort akte: transport

Datum: 2-11-1767

1e comparant: Maarten Peeterse van Son en Jan Matthijs de Bondt

2e comparant: de Heer Jan van der Meer

Goederen: een bijster, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ka

Belend
Oost: de wed Jan Brox

West: het moervelt van de erfg
Guilelmus Vebraeker

Noord: de Ka

Zuid: Sgravenmoer

Bijz: Maarten woont te Raamsdonk. Jan van der Meer is
secretaris te Groot Waspiok

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 063v

Soort akte: transport

Datum: 14-11-1767

1e comparant: Jan Adriaense Verschuren ea

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: twee geerden hooij een weijlant, in de polder, in 6
geerden met wed Dirk Wijdemans cum suis

Prijs: ƒ 1440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheijsloot

Belend
Oost: Jacobus Peeterse Zeijlmans cum suis

West: Hendrik Schoenmakers cum suis

Noord: Scheijsloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan Adriaense Verschueren, Wouter A.V. , Peeter A.V. ,
Anthonij A.V. , Dirk de Cock X Maria A.V. , Peeter Willemse Otjens en Jan
Wouter Verschueren als voogden van 4 kinderen van Lauwerens A.V.En 3 kinderen
van Anna A.V. X Huijbert van de Rijken.

Allen kienderen en kientskienderen van
Adriaen Janse Verschuren voor de ene helft; Jan Lamberde Zeijlmans, Jan van der
Vleur X Cornelia L.Z. , JoostWouterse Pols en Willem Marcelisse Zeijlmans X
Joanna Wouterse Pols en

Peeter Willemse Otjens en Jan
WouterVerschueren als voogden van 3 kinderen van Maria L. Zeijlmans X Wouter
Pols; allen kienderen en kientskienderen van Lambert Zeijlmans en Johanna Janse
Verschueren voor de andere helft.

Allen erfgenamen van Adriaentje Janse
Verschueren X Huijbert Meelisse Otjens

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 065r

Soort akte: transport

Datum: 14-12-1767

1e
comparant: Maria Willemse
Otjens wed Thomas Boudewijns

2e comparant: Willem de Zeeuw

Goederen: een vierde paart in een acker zaijlandt, gemeen met de
cooper cum suis

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11 1/2 Hoeven

Toponiem:

Belend
Oost: wed Dirk Wijdemans

West: Jan Wouterse Verschueren

Noord: Herstraat

Zuid: dwars
geere of Sgravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 065v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-1-1769

1e comparant: Adriaen Franse van Hassel

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmaklers

Goederen: lening met als onderpand drie geerden hooij en
weijlandt, in den polder

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot

Belend
Oost: Frans Kamp

West: wed Jan
Hendrikse Schoenmakers

Noord: Dusse

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luiten Ambacht.

Op 19-6-1771 verklaart Hendrik dat de
wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 065v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1767

1e comparant: Jacobus van Malsem ea

2e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout

Goederen: ten 1e: een parceeltie ackerlandt ontrent seventigh
roede, geleegen in de steede van wed Gerrit Dolk

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Harmen Hilkens

West: wed Gerrit Dolk

Noord: wed Helger
Cock

Zuid: wed Gerrit
Dolk

Bijz: Jacobus, Thomas, Willem, Cornelis van Malsem,
Adriaentje van M. weed Cornelis den Tuijmelaar, Jenneke Rijken wed Hendrik van
M.,Dirk Rijken de Jonge en Thomas Malsen als voogden over de kinderen van
Cornelis den Tuijmelaar en Hendrik van M. en Adrianus van Malsem allen
kienderen en kientskienderen van Gijsbert van Malsem

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 065v-2

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1767

1e comparant: Jacobus van Malsem ea

2e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout

Goederen: 2e: eenderde part in eenbijster moervelt bedeelt met
de wed helger Cock en Harmen Hilkens

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kienderen Wouter Biemans

West: wed Peeter Verschueren

Noord: den dijck

Zuid: wed Thomas
de Bondt

Bijz: Jacobus, Thomas, Willem, Cornelis van Malsem,
Adriaentje van M. weed Cornelis den Tuijmelaar, Jenneke Rijken wed Hendrik van
M.,Dirk Rijken de Jonge en Thomas Malsen als voogden over de kinderen van
Cornelis den Tuijmelaar en Hendrik van M. en Adrianus van Malsem allen
kienderen en kientskienderen van Gijsbert van Malsem

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 066v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1767

1e comparant: Jacobus van Malsem ea

2e comparant: Thomas van Malsem

Goederen: 1e :een opslagh van een huijsje en agterhuijsen

Prijs: ƒ 52

Plaats: Loodijck

Toponiem: Loodijck achter het Retia Siement ?

Belend
Oost:

West:

Noord: den brandgevel
van het huijsje van den cooper

Zuid: Hendrik
Valk

Bijz: Jacobus, Thomas, Willem, Cornelis van Malsem,
Adriaentje van M. weed Cornelis den Tuijmelaar, Jenneke Rijken wed Hendrik van
M.,Dirk Rijken de Jonge en Thomas Malsen als voogden over de kinderen van
Cornelis den Tuijmelaar en Hendrik van M. en Adrianus van Malsem allen
kienderen en kientskienderen van Gijsbert van Malsem

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 066v-2

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1767

1e comparant: Jacobus van Malsem ea

2e comparant: Thomas van Malsem

Goederen: 2e: een partje in een riet veldike, groot ontrent
twintigh roede, gemeen met den cooper en meer and.

Prijs: ƒ 52

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Harmen
Hilkens en meer anderen

Zuid: Cornelis
van Dongen

Bijz: Jacobus, Thomas, Willem, Cornelis van Malsem,
Adriaentje van M. weed Cornelis den Tuijmelaar, Jenneke Rijken wed Hendrik van
M.,Dirk Rijken de Jonge en Thomas Malsen als voogden over de kinderen van
Cornelis den Tuijmelaar en Hendrik van M. en Adrianus van Malsem allen
kienderen en kientskienderen van Gijsbert van Malsem

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 067v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1767

1e comparant: Jacobus van Malsem ea

2e comparant: Dirk Rijken den Jonge

Goederen: een agste paart in de steede of landt van Denis
Peeterse de Haan, geleegen in 2 partijen, 160 roede

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: kienderen Mels de Graaf

Noord: Lammert
Maartense Reckers

Zuid: Jacobus
Geene

Bijz: Jacobus, Thomas, Willem, Cornelis van Malsem,
Adriaentje van M. weed Cornelis den Tuijmelaar, Jenneke Rijken wed Hendrik van
M.,Dirk Rijken de Jonge en Thomas Malsen als voogden over de kinderen van Cornelis
den Tuijmelaar en Hendrik van M. en Adrianus van Malsem allen kienderen en
kientskienderen van Gijsbert van Malsem

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 069r

Soort akte: transport

Datum: 21-12-1767

1e comparant: Lambert Freijs Reckers ea

2e comparant: Adriantje Biemans wed Adriaen Olijslagers

Goederen: een half hondt ackerlandt

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de koopster

West: Peeter Adriaense Verschueren

Noord: wed Matthijs
Otjes

Zuid: Dorps wegh

Bijz: Lambert Freijs Reckers, Adriana F.R. wed Gerrit van
Peer, Anthonijn Berthouts X Johanna F.R. ,allen kinderen van Freijs Lamberden
Reckers X Elisabeth Janse Sneijders

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 069v

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1767

1e comparant: Joachimus Zeijlmans en Jan Dirkse van Dusseldorp

2e comparant: Hendrik van Malsem

Goederen: een acker zaijlandt, groot ontrent drie hondt met
huijsje , hierin woonde Theuntje van Grevenbroek

Prijs: ƒ 410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert en Corstiaen Reckers

West: den dijck

Noord: Pieter van
den Broek cum suis en de Dorps wegh

Zuid: Dorps wegh
en Kiendere Abels de Graaf

Bijz: Joachim en Jan waren in 1766 armmeester

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 070v

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1768

1e comparant: de Heer Adrianus Gerardus van Andel, schout

2e comparant: Jan Janse de Bont den Jonge

Goederen: een hof

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peepeter Adriaense Verschueren

West: wed Thunis Dolk

Noord: del van den
kooper

Zuid: de sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 071r

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1768

1e comparant: Jan Janse de Bondt den Jonge

2e comparant: de Heer Adrianus Gerardus van Ande, schout

Goederen: een hof

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: sloot

West: den heer kooper

Noord: verkoper;

Zuid: het
kerkhof

Bijz: en nog een stukje van ontrent 30 voet ten westen
tusschjen den verkoepers en de erfg van den Heer kooper, schuer geleege.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 072r

Soort akte: transport

Datum: 13-1-1768

1e comparant: Huijbertie Smits

2e comparant: Cornelia Oomens en kinderen

Goederen: een opslagh van een huijsie

Prijs: ƒ 230

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den acker van Jan Lips cum suis

West: den dijck

Noord: wed Jan
Freijse Reckers

Zuid: wed
Bartholomeus Camp

Bijz: Cornelia Oomens wed Lauwerens Verschueren voor de ene
helft en Anthonij Adriaense Verschuere en Cornelis Aartse de Bondt als voogden
over 4 kinderen van Cornelia Oomens wed Lauweren Adriaense Verschueren voor de
ander helft

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 073r

Soort akte: transport

Datum: 13-1-1768

1e comparant: Cornlia Oomens en kinderen

2e comparant: Aart Dirkse Zeijlmans

Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent een en een half
hondt

Prijs: ƒ 335

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anna Catharina Snijders

West: Peeter Aartse de Bondt

Noord: steede wed
Adriaen Olijslagers

Zuid: den acker
van Bartholomeus de Bondt

Bijz: Cornelia Oomens wed Lauwerens Verschueren voor de ene
helft en Anthonij Adriaense Verschuere en Cornelis Aartse de Bondt als voogden
over 4 kinderen van Cornelia Oomens wed Lauweren Adriaense Verschueren voor de
ander helft

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 074r

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1768

1e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh en Willem de Zeeuw

2e comparant: Jacobus Dorreboom

Goederen: een en een agste geert hooij ofte weijlant, in,den
polder, in 12 geerden, gemeen met cooper en meer andere

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Brink

West: Marijnus Elemans cum suis

Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 074v

Soort akte: transport

Datum: 27-1-1768

1e comparant: Jan Bennings ea

2e comparant: Adriaen van Straveren

Goederen: een agterhuijs, huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 545

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Schoute de Jonge

West: Jan Buijs en Matthijs Koning

Noord: de heg aan de
zuijdzijde van Jan Maas

Zuid: Adriaen
Schoute de Jonge

Bijz: Jan Bennings X Neeltie Bredenburgh, Johannes Gaberiel
X Jannetie B. , Willem Hansen X Maria B.Allen erfgenamen van Jan Bredenburgh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 075v

Soort akte: transport

Datum: 27-1-1768

1e comparant: Jan Bennings ea

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een moerveldike, gemeen met de kinderen Simon Liesvelt
en meer andere

Prijs: ƒ 13

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Dirk Rijken

Noord: den Armen
alhier

Zuid: Dirk Rijken

Bijz: Jan Bennings X Neeltie Bredenburgh, Johannes Gaberiel
X Jannetie B. , Willem Hansen X Maria B.Allen erfgenamen van Jan Bredenburgh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 076r

Soort akte: transport

Datum: 29-1-1768

1e comparant: Johanna Peeterse Claasen wed Jan Frijse Reckers

2e comparant: Dingeman Snellens

Goederen: huijs, agterhuis en erve

Prijs: ƒ 185

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Wouter Peeters Boezer

West: den dijck

Noord: Cornelis van
Malsem

Zuid: wed
Lauwerens Verschueren

Bijz: sestigh guldens gereet en Op 8-2-1771 is de rest
voldaan.

Cornelis Snellens en Anna Mulders wed
Cornelis Reckers staan borg

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 076v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-2-1768

1e comparant: Jan Janse de Bondt de Jonge

2e comparant: Peeter W. Vlamings

Goederen: lening met als onderpand 1e een acker saijlant, groot
ontrent 3 hondt; 2e een acker zaijlant

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Anthonij Konings; 2e Jan Buijs

West: Jan Matthijse de Bondt; wed Adriaen Blankers

Noord: Her straat;
den bijster van wed Blankers

Zuid: dwarspat;
over den dijck

Bijz: Peeter woont te Dongen. Geen melding van afbetaling

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 078r

Soort akte: transport

Datum: 25-2-1768

1e comparant: Jan van Pas

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent drie hondt, geleegen
agter de steede van Jacobus Boezer

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de werf van den voorn Boezer

West: acker Jan Kievits

Noord: wed Thomas de
Bondt

Zuid: Jacobus
Boezer

Bijz: Jan van Pas woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 079r

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1768

1e comparant: Willem Venis, hooijschipper namens zijn vader Jan

2e comparant: de Heer Jan van der Meer, secretaris

Goederen: 1e een parseeltje moorvelt en 2e parceeltje droogvelt

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e: den theen van den dijck; 2e Kienderen M. de G.

West: Sgrevelduijn sloot of Sgravenmoer; Cornelis Sagt

Noord: kienderen
Mels de Graaf cum suis; kiend. M. de G.

Zuid: wed
Huijbert Schep; Kiend. Mels de Graaf cum suis

Bijz: Willem en Jan wonen te Utrecht.

Moorvelt gemeen met den cooper en
kienderen van Mels de Graaf, het droogvelt gemeen met den cooper en Jan Vasse
de Hoogh cum suis

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 079v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-3-1768

1e comparant: Adriaen Franse van Hassel

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: lening met als onderpand drie geerden hooij en
weijlandt, in den polder, in 6 geerden, gemeen met Jan Jacobse vander Aa

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Francus Adriaense Camp

West: wed Arnoldus van Son

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk.

Op 19-6-1771 verklaart Hendrik Janse
Schoenmakers dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 080v

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1768

1e comparant: Cornelis van der Schans, Wouter van Selm: kerkmrs

2e comparant: Peeter Adriaense Boezer

Goederen: 1e: een huijs, agterhuijs, erf en 2e: een hof

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e: de kerk; 2e Wouter Schouten cum suis

West: Dorps wegh; Dorps wegh

Noord: de kerk; de
kerk

Zuid: de kerk;
de watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 082r

Soort akte: transport

Datum: 26-3-1768

1e comparant: Wouter Janse van Steenhoeve wed Johanna Dolk

2e comparant: Jan de Bondt Jan Hendriks zoon

Goederen: twee geerden hooij of weijlandt, in den polder

Prijs: ƒ 1550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ca sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Adriaen Vassen cum suis

West: wed Thomas de Bondt cum suis

Noord: Ca sloot

Zuid: Scheij
sloot of Dusse Munsterkerk

Bijz: het landt ligt in een stuck van 8 geerden gemeen en
onverdeelt met den cooper en meer anderen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 082v

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1768

1e comparant: Johanna Smits

2e comparant: Dingena en Anna Peeterse Verschueren

Goederen: een huijs erve en hof

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arij reckers

West: Dorps dijck ofte sover den nesuseldrop ? Loopt

Noord: muer van de
kerkstoep

Zuid: Dorps pat

Bijz: Op 26-4-1780 is de fl 500 voldaan. Coopse hoeft geen
rente betalen als vercooperse niet meer bij haar inwoont. Daarna rente betalen
of de schuld inlossen.

Op apart briefje verklaart Johanna op
26-4-1780 geheel voldaan te zijn.

Jan Peeterse Verschueren en Peeter
Ariens de Zeeuw staan borg

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 084r

Soort akte: transport

Datum: 13-4-1768

1e comparant: Lambert Freese Reckers ea

2e comparant: Maria Cornelis Camp wed Bartholomeus Camp

Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent vijd enseventigh
roede

Prijs: ƒ 135

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Walleke

Belend
Oost: Walleke of Groote Armen

West: Dirk Rijken

Noord: Dingena Vos
cum suis

Zuid: Lambert
van Dongen

Bijz: Lambert Freese Reckers, Adriaena F.R. wed Gerrit van
???? En Anthonij Berthouts X Johanna F.R. allen kienderen van Freijs Lambert
Reckers X Elisabeth Janse Sneijders

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 085r

Soort akte: transport

Datum: 18-4-1768

1e comparant: Maria van Son en kinderen

2e comparant: Cornelis Adriaen en Peeter Joghemse Blankers

Goederen: een acker zaiojlant, groot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Kuijpers

West: wed Anones Janse

Noord: Jan Janse de
Bondt den Ouden

Zuid: de dwars
geer of Sgravenmoer

Bijz: Maria van Son wed Jan Adriaense Leijten, Huijbert
Adriaense Leijten en Jacobus van Son als voogden van 6 kinderen van Maria van
Son

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 086r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-4-1768

1e comparant: Jan Dolk

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: lening met als anderpand twee geerden hooij en
weijlant, in den polder, in 12 geerden

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Brink

West: Marijnus Elemans

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan woont te Raamsdonk

Op 10-1-1770 is deze wilceur afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 087r

Soort akte: transport

Datum: 6-5-1768

1e comparant: Jan Vasse de Hoogh

2e comparant: Willem Marcelis Zeijlmans

Goederen: een binnen del, in den polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Adriaen van Hassel

West: Bartel Langerwerf

Noord: de Ka of
Platte weg

Zuid: het erf
van Peeter Ariaens de Zeeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 087v

Soort akte: transport

Datum: 6-5-1768

1e comparant: Hendrik Potmakers ea

2e comparant: Willem Marcelisse Zeijlmans

Goederen: een huijs, agterhuijs, hof en erve in Beneden Kerk

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janse de Bondt den Ouden

West: Cornelis Janse Schoenmakers

Noord: Her straat

Zuid: den bogert
van Jan Janse de Bondt den Ouden

Bijz: Hendrik Potmakers, Willem Biemans X Maria Elisabeth P.
, Willem Potmakers voor hem zelf en als voogd over broer en zus Huijbert en
Johanna Potmakers, Anthonij Potmakers en Anthonij Koninx als voogt van de
innocente Jan Potmakers.

Allen kienderen van Arie Potmakers en
Maria Hendrikse de Bondt

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 088v

Soort akte: transport

Datum: 7-5-1768

1e comparant: Cornelis Sterrenburgh

2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp

Goederen: twee derde parten in een moervelt, bedeelt oosten
kant. Huijbert van Gils de westenkant met m.a.

Prijs: ƒ 468

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen en erfg van Joseph Camp

West: Adriaen van Hassel

Noord: dwars sloot

Zuid: het velt
van Jan Janse de Bondt den Oude

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 089v

Soort akte: transport

Datum: 14-5-1768

1e comparant: Cornelis Corsten, hooijschipper

2e comparant: Laurens Reckers

Goederen: een bijster

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kinderen en erfgenamen van Siemon Liesvelt

West: Pieter Camp

Noord: wed Gerrit Dolk

Zuid: wed Gerrit
Dolk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 090r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 25-5-1768

1e comparant: Thieleman van der Hof

2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv levering een damschuijt, lang 47 voet,
wijt 10 voet

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 8-9-1771 verklaart Jan Ruijtenberg dat de schuld is
afgelost.

Thieleman woont te Sevenberge

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 091v

Soort akte: transport

Datum: 11-6-1768

1e comparant: Adriaen Jan Weterings

2e comparant: kinderen Jan Janse Verschuuren

Goederen: een sestiende part in een acker saijlant, de rest is
al van de kinderen, groot2 hondt en 40 roeden

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bamis dries

Belend
Oost: Hendrik van Kampen

West: wed Jan Janse Verschuuren

Noord: den Bamis
dries van de kinderen Wouter Biemans

Zuid: de korte
ackers

Bijz: Adriaen woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 092r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-8-1768

1e comparant: Steeve Adriaense Blom

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: een lening met als onderpand een parceel hooijlant
groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Rutters cum suis

West: wed Johannes Timmermans

Noord: Jan Stevense
Blom

Zuid: Peter
Quirijns

Bijz: Steeve en Gerrit wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 092r-2

Soort akte: wilceur

Datum: 3-8-1768

1e comparant: Steeve Adriaense Blom

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: lening met als 2e onderpand een koeijenweij, groot
ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Rutters cum suis

West: steede van Steeve Adriaense Blom

Noord: Steeve
Adriaense Blom

Zuid: Peter
Quirijns

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 092r-3

Soort akte: wilceur

Datum: 3-8-1768

1e comparant: Steeve Adriaense Blom

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: lening met als 3e onderpand een heijveldike, groot
ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dorp van Groot Waspik

West: Adriaen Stevense Blom

Noord: wed Roelof
Dorreboom

Zuid: kinderen
Theunis Dorreboom cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 092v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-9-1768

1e comparant: Adriaentie Damisse Schoenmakers w Cornelis Mustert

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: lening met als onderpand een del

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: wed Thomas de Bondt

West: wed Thomas de Bondt

Noord: Scheij sloot
of Kleijn Waspik

Zuid: steede van
Jan de Bont Jan Hendriksoon

Bijz: op 2-2-1771 verklaar Jan Vasse de Hoogh dat de wilceur
geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 093v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-11-1768

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp

2e comparant: Adriana van Steenhove wed Jan van Gilst

Goederen: een lening met als 1e onderpand een binne del

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Cornelis van den Hoek

West: Thomas van Tiggel

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Her straat

Bijz: op 27-5-1769 verklaart Peeter Zeijlmans namens Adriana
dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 093v-2

Soort akte: wilceur

Datum: 2-11-1768

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp

2e comparant: Adriana van Steenhove wed Jan van Gilst

Goederen: 2e onderpand een buijtendel

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat, Oude straat

Belend
Oost: Heer oom del

West: Jan Vasse de Hoogh

Noord: Oude straat
of Klein Waspik

Zuid: Ka straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 094r

Soort akte: transport

Datum: 19-11-1768

1e comparant: Peeter Dirkse Zeijlmans

2e comparant: Matthijs Peeterse Kamp

Goederen: 2/6 parten in een agste acker zaijlant met den dries
daar teijnden aan geleegen, met den kooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot, Kuijpers Leij

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: Jan Buijs

Noord: de Pispot

Zuid: Kuijpers
Leij

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 094v

Soort akte: transport

Datum: 25-11-1768

1e comparant: Jan Boezer en Adriaen Buijs, Armmeesteren

2e comparant: Jan van Dusseldorp en Anthonij Konings, burgem.

Goederen: een huijsje en erve op het kerkhof

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Heer schout

West: Dingeman
van Dusseldorp cum suis

Noord: Adriaen de
Zeeuw

Zuid: dorpsschool

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 095r

Soort akte: transport

Datum: 26-11-1768

1e comparant: Dirk Swart

2e comparant: Peeter Quirijns

Goederen: de helft in negen hondt hooij en moerlant, in den
bijster achter Anthonij Mouthaan

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: Anthonij Mouthaan

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: Govert
Konings

Zuid: Anthonij Mouthaan

Bijz: Het lant ligt gemeen en onverdeelt met Cornelis
Vermeulen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 096v

Soort akte: transport

Datum: 17-1-1769

1e comparant: Monsr Cornelis Janse Crul en Anna Chergie

2e comparant: Jan Meeuwisse Vasse

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Kusters

West: het dorp

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis is permanente armmeester te Oosterhout.

Anna is wed Cornelis Frick

Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht

het huijsje was on bezit van Anna en
haar man.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 097r

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1769

1e comparant: Hendrik van Waspik

2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp

Goederen: een mergen

Prijs: ƒ 406

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Vest, Mergen

Belend
Oost: Peeter Adriaense Verschuuren

West: Jacobus Bink

Noord: Adriaen van
Dongen

Zuid: de Vest

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 097r

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1769

1e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp

2e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout

Goederen: een stuck weijlant genaamd de Mergen

Prijs: ƒ 406

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Mergen, Vest

Belend
Oost: Peeter Adriaense Verschuuren

West: Jacobus Bink

Noord: Adriaen van
Dongen

Zuid: de vest

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 097v

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1769

1e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout

2e comparant: Cornelis Sagt

Goederen: een binnen del

Prijs: ƒ 290

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: den Grooten Armen

Noord: den kooper

Zuid: wed Thomas
de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 098r

Soort akte: transport

Datum: 27-1-1769

1e comparant: Cornelis Couwens ea

2e comparant: Cornelis van Gent (Drimmelen)

Goederen: ses geerden hooij en weijlant, in den polder

Prijs: ƒ 5150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: kinderen Peeter Wouter Zeijlmans cum suis

West: Maria de Jongh cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: de Heeren Cornelis Couwens en Adrianus de Sel namens
Nicolaas Bouwens, Albert heijmans X Anna Bouwens, Judith Kuijck wed Adriaen
Bouwens (Werkendam)

Allen erfgenamen van Adriaentje Kouwens
wed Peter Bouwens

Willem Kouwens voor zichzelf als
executeur van David de Vos X Anna Kouwens, Johannes Kouwens (Goes), Andries van
Duren X Adriana Kouwens, Abraham van Duren X Cornelia Kouwens dochter van
Elisabeth Hania wed Nicolaas Kouwens.

allen erfgenamen van Cornelia Abberdaan
wed van Willem Kouwens, Nicolaas Bouwens te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 099r

Soort akte: transport

Datum: 30-1-1769

1e comparant: Jan Zeijlmans ea

2e comparant: Elisabet Buijs wed Wouter Boezer

Goederen: een acker saijlant, groot een en een half hondt

Prijs: ƒ 362

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Bont

West: Adriaen Bogaarts

Noord: Peeter Passon

Zuid: de
kooperse

Bijz: Jan , Cornelis, Peter, Willem, Maria, Anna kinderen
van Willem Janse Zeijlmans X Johanna van Son, Jacobus, Willem, Marcelis Wouter,
Maria X Adriaen de Jong kinderen van Marcelis Janse Zeijlmans X Anna
Schoenmakers.

Allen erfgenamen van hun outoom Cornelis
Marcelisse Reckers

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 100r

Soort akte: transport

Datum: 30-1-1769

1e comparant: Jan Zeijlmans ea

2e comparant: Margareta Snellens wed Peeter Bogaarts

Goederen: een derde part in een huijs, hof en werf gemeen en
onverdeelt met de kooperse

Prijs: ƒ 275

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: kooperse

Noord: Adriaen de
Seeuw

Zuid: Cornelis
Deckers

Bijz: Jan , Cornelis, Peter, Willem, Maria, Anna kinderen
van Willem Janse Zeijlmans X Johanna van Son, Jacobus, Willem, Marcelis Wouter,
Maria X Adriaen de Jong kinderen van Marcelis Janse Zeijlmans X Anna
Schoenmakers.

Allen erfgenamen van hun outoom Cornelis
Marcelisse Reckers

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 100v

Soort akte: transport

Datum: 30-1-1769

1e comparant: Jan Zeijlmans ea

2e comparant: Maria Berthouts wed Adriaen van Gijsel

Goederen: een acker saijlant

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de erve van Cornelis de Seeuw

West: de erve van Cornelis van Wagenberg

Noord: Jacobus
Boezer cum suis

Zuid: de
cooperse

Bijz: Jan , Cornelis, Peter, Willem, Maria, Anna kinderen
van Willem Janse Zeijlmans X Johanna van Son, Jacobus, Willem, Marcelis Wouter,
Maria X Adriaen de Jong kinderen van Marcelis Janse Zeijlmans X Anna
Schoenmakers.

Allen erfgenamen van hun outoom Cornelis
Marcelisse Reckers

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 101v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-1-1769

1e comparant: Margareta Snellens wed Peeter Bogaart

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: lening met als onderpandt huijs, hof werf met het
ackerlant daar teijnde aan geleegen

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Anna Katharina Snijders

Noord: Adriaen de
Seeuw

Zuid: Cornelis
Deckers

Bijz: Op 5-2-1780 Hendrik dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 102r

Soort akte: transport

Datum: 3-2-1769

1e comparant: Dirk van Dongen

2e comparant: Jan Reckers

Goederen: een parceel weijlant, groot ontrent twee en een half
hondt

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Jacobus Zeijlmans

Noord: den kooper

Zuid: Jacobus Boezer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 102v

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1769

1e comparant: Jac. Maartense van Son en Corn. Abraham Schippers

2e comparant: Anna Knaap wed Jacobus Timmermans

Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder,

Prijs: ƒ 840

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheijsloot

Belend
Oost: Jacobus Bink

West: Marijnus Elemans

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacobus, Cornelis en Anna wonen te Raamsdonk

Het lant ligt in een stuck van 12
geerden gemeen en onverdeelt met Jacobus Dorreboom en meer anderen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 103r

Soort akte: transport

Datum: 18-2-1769

1e comparant: Jan Janse van der Ka

2e comparant: Jan van der Vleut

Goederen: een del

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel

West: Vroukens vaart

Noord: Aart Dirkse
Zeijlmans

Zuid: dorps
watergangh

Bijz: Jan van der Ka woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 103v

Soort akte: transport

Datum: 18-2-1769

1e comparant: Jan Janse van der Ka

2e comparant: Jan van der Vleut

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janse Kievits

West: Jacobus Marcelisse Zeijlmans

Noord: wed Corstiaen
Vougers

Zuid: Joachimus
Zeijlmans

Bijz: Jan van der Ka woont in Ramsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 104r

Soort akte: transport

Datum: 18-2-1769

1e comparant: Cornelis Sebregtse Vermijs ea

2e comparant: Dirk Rijken

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent een hondt

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: wed Huijbert Schep

Noord: den kooper

Zuid: Aart van
Pas

Bijz: Cornelis Sebregtse Vermijs, Johanna Vermijs, Hendrik
van Waspik X Maria Vermijs, Arnoldus Haverhals X Catharina Vermijs, Anthonij
van Dongen en Anthonij Vermijs als voogden over kinderen Zebregt Vermijs

Kinderen Zebregt Vermijs en Jenneke van
Dongen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 105r

Soort akte: transport

Datum: 22-2-1769

1e comparant: Maria de Jongh

2e comparant: Jan Smits

Goederen: agt en een vierde geert hooij en weijlant, in den
polder

Prijs: ƒ 6000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheijsloot

Belend
Oost: Cornelis van Gent

West: Mathijs Peeters Camp cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Maria woont te Oosterhout

Het lant ligt in een stuck van 10
geerden gemeen en onverdeelt met de kinderen Yhomas Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 105v

Soort akte: transport

Datum: 3-3-1769

1e comparant: Jacobus Boezer

2e comparant: Aart van Pas

Goederen: een dries, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Peeter Smits

Noord: Jan Reckers
cum suis

Zuid: Cornelis
de Seeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 106r

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1769

1e comparant: Pieter van den Broek namens zijn moeder

2e comparant: Bartholomeus de Bont

Goederen: een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 306

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: den cooper

Noord: den kooper

Zuid:

Bijz: Moeder van Pieter is: Maria Servaase van Toorn wed
Willem van den Broek.

verkoopster mag in het huijs blijven
wonen tegen vijftien pondt boter per jaar, zij is 70 jaar.

Er wordt 300 betaald bij paaijen voor
onderhoudt verkoopster, de eventuele rest na twee jaar na haar overlijden. Op
18-4 1771 verklaren de erfgenamen, Gijsbert Mels Bastiaen, Pieter, Sijke van
der B wed Hendrik Hoevenaer dat de koopsom geheel betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 107r

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1769

1e comparant: Adriaen van Hassel en Jacobus van Loon

2e comparant: de Heer Jan van der Meer en Adriaen van Donge

Goederen: een acker saijlant. Dijck en dries, groot ontrent vier
hondt

Prijs: ƒ 626

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Hoef van Santroosen

Belend
Oost: den dries van den Armen

West: wed Cornelis Reckers

Noord: Cornelis
Bartholomeus Camp

Zuid: een bosje
ofte grient vd erfg Bommelaar en m.a.

Bijz: Jacobus woont te Venloon, Jan is secretaris te Groot
Waspik.

Het lant ligt achter dorpsweg van outs
genaamd den Hoef van Santroosen, het lant komt van Lamert van Donge overl
vrouws vader.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 107v

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1769

1e comparant: Adriaen van Dongen

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: de helft van vier hondt ackerlant, dijck en dries

Prijs: ƒ 334

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Hoef van Santroosen

Belend
Oost: acker en den dries van den Armen

West: wed Cornelis Reckers

Noord: wed Cornelis
Reckers

Zuid: wed
Cornelis Reckers

Bijz: Het lant ligt achter dorpsweg van outs genaamd den
Hoef van Santroosen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 108r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-4-1769

1e comparant: Jan en Maria Aarde Schoenmakers

2e comparant: den weledele gestrengen hr Nicolaas Filip van Loon

Goederen: lening met als 1e onderpant: 3/10 parten in de
Noshoolen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Noshoolen, de Ka

Belend
Oost: kinderen Adriaen Leijten

West: Matthijs Peeters Kamp

Noord: de pat

Zuid: de Ka

Bijz: Nicolaas is Luijtenant ten dienste deser landen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 108r-2

Soort akte: wilceur

Datum: 30-4-1769

1e comparant: Jan en Maria Aarde Schoenmakers

2e comparant: den weledele gestrengen hr Nicolaas Filip van Loon

Goederen: lening met als 2e onderpant: 3/10 parten in een
bijster

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matthijs Peeters Kamp en Jan de Bruijn

West: Jan Janse de Bont den Ouden

Noord: de Ka

Zuid: de
dwarsgeeren of Sgravenmoer

Bijz: deese bovenstaande wiilecuer is niet gepasseert omdaty
de debutuuren in gebreeke gebleeven en is op folio 109vso

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 109r

Soort akte: transport

Datum: 11-4-1769

1e comparant: Jan Adriaense Verschuure

2e comparant: Cornelis Aart de Bont

Goederen: een acker saijlant, grrot ontrent drie hondt en eenige
roeden, gemeen met Jan van der Vleut

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den acker van Peeter de Bont

West: dwarsackers van Lambert Reckers cum suis

Noord: den verkooper
cum suis

Zuid: Jan
Reckers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 109r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-4-1769

1e comparant: Maria Aarde Schoenmakers

2e comparant: den weledele gestrengen hr Nicolaas Filip van Loon

Goederen: lening met als 1e onderpant: 3/10 parten in de
Noshoolen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Noshoolen, de Ka

Belend
Oost: kinderen Adriaen Leijten

West: Matthijs
Peeters Kamp

Noord: de pat

Zuid: de Ka

Bijz: Nicolaas is Luijtenant ten dienste deser landen.

Op 18-4-1784 verklaart Jacoba Gudula wed
Nicolaas Filip van Loon dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 109v-2

Soort akte: wilceur

Datum: 13-4-1769

1e comparant: Maria Aarde Schoenmakers

2e comparant: den weledele gestrengen hr Nicolaas Filip van Loon

Goederen: lening met als 2e onderpant: 3/10 parten in een
bijster

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matthijs Peeters Kamp cum suis

West: Jan Janse de Bont den Ouden

Noord: de Ka

Zuid: de
dwarsgeere of Sgravenmoer

Bijz: deese bovenstaande wiilecuer is niet gepasseert omdaty
de debutuuren in gebreeke gebleeven en is op folio 109vso

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 110r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-4-1769

1e comparant: Willem, Peeter en Frans Janse Otjens

2e comparant: Theuntie Witte

Goederen: lening met als onderpant een en een halve geert hooij
en weijlant, in den polder, in ses geerden

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Peeter van Dongen cum suis

West: Jacobus Brink

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Theuntie woont te Dongen.

Op 23-3-1782 is deze wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 111r

Soort akte: transport

Datum: 17-4-1769

1e comparant: Willemina Vasse wed Arnoldus van der Steegen

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: ses geerden hooij en weijlant, in den polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Schoenmakers

West: Hendrik Schoenmakers cum suis

Noord: den dijck

Zuid: Ka sloot

Bijz: Er is 400 gulden betaald

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 111v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 17-4-1769

1e comparant: Hendrik van Os

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek

Goederen: bijlbrief tbv de levering van een kofschuijt, lang 47
voet, wijt 13 voet

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hrendrik woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 112v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-4-1769

1e comparant: Cornelis Peeterse Camp

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: lening met als onderpant een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matthijse de Bont

West: wed Huijbert de Bont

Noord: Her straat

Zuid: Cornelis
de Jongh acker

Bijz: Op 25-4-1802 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 113r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-5-1769

1e comparant: Jan Janse de Bont den Jonge

2e comparant: Adriaen Rombout

Goederen: lening met als onderpand drie geerden hooij en
weijlant, in den binnenpolder in ses geerden

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Gerrit Dirkse Timmermans cum suis

West: Hendrik Schoenmakers

Noord: Ka sloot

Zuid: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk

Bijz: Adriaen woont te Rotterdam

Op 1-5-1805 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 114r

Soort akte: transport

Datum: 5-5-1769

1e comparant: Jan Vasse de Hoogh

2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris

Goederen: twee droog plaasjes, water putte en kuijlen, gemmen en
onverdeelt met den kooper

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Mels de Graaf en meer anderen

West: Thomas van Malsen

Noord: kinderen Mels
de Graaf

Zuid: Cornelis
Sagt cum suis

Bijz: het was voorheen in bezit van Jan de Hoogh en monsr
Jasper van Selm

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 114v

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1769

1e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp

2e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout

Goederen: een bijster en ackerlant, groot iontrent 6ses hondt

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus Brink

West: Wouter van Steenhooven

Noord: waterloop

Zuid: binne de
gemeene lants werken

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 115r

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1769

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp

2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp

Goederen: een binnen del, in den binnen polder

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Cornelis Hendrik van den Hoek

West: Peeter Matthijse Kamp

Noord: de Ka of
Platte weg

Zuid: Her straat

Bijz: Gereet 300 gulden, de rest op 2 november aan Adriana
van Steenhoove wed van Jan van Gilst. Op 27-5-1769 verklaart Peeter Janse
Zeijlmans namens Adriana dat de fl 1000 betaald zijn.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 115v

Soort akte: transport

Datum: 16-6-1769

1e comparant: IJckje Swart wed Pr Vos, wed Huijb. Konings ea

2e comparant: Adriaen Wagemakers

Goederen: een opslag van een huijsje op de sij dijk

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West: den dijk

Noord: Jan van
Raamsdonk

Zuid: Corstiaen
Reckers

Bijz: IJckje Swart wed Peeter de Vos, eerder getrouwd
geweest met Huijbert Konings voor de ene helft en Jan de Vos X Kuentie Konings,
Maria Konings wed Adriaen van Hassel en Pieter Konings voor de andere helft.

Gereet fl 50. Op 29-12-1770 heeft Ijckje
fl 50 ontvangen. Op 18-9-1771, 19-8-1772 wederom fl 50. Op 20-8-1773 is er
geheel betaald.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 116v

Soort akte: transport

Datum: 10-7-1769

1e comparant: Anna Maria en Dingena van der Ka

2e comparant: Maarte de Wit

Goederen: vijf en een derde geert hooij en weijlant, in de
polder

Prijs: ƒ 4950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Andries Hoevenaer cum suis

West: Cornelis van Windraad cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Maarte woont te Maaslantsluijs

Het lant ligt in een stuck van tien en
twee derde geert gemeen en onverdeelt met Huijbert van de Korput

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 117r

Soort akte: transport

Datum: 27-7-1769

1e comparant: Willem Jacobse de Geus ea

2e comparant: Laurens Bruijnenbaart ea

Goederen: een parceel moervelt, in de elf ? Mergen, groot
ontrent vier hondt

Prijs: ƒ 335

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Leij, Scheij sloot, Elf mergen

Belend
Oost: wed Adriaen Schep (Schip)en Stoffel Timmermans

West: Ni de Haan

Noord: Scheij sloot

Zuid: de Leij

Bijz: Willem Jacobse de Geus X Adriana Vermeulen, Cornelis
Vermeulen, Piter Laurens Vermeulen, Hendrik Cornelis Kuijk X Eva Vermeulen,
Laurens Bruijnenbaart en Maria Bruijnenbaart wed Joost Pols

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 117v

Soort akte: transport

Datum: 1-8-1769

1e comparant: de Heer Jan van der Meer, secretaris

2e comparant: Corstiaen Pruijsers

Goederen: een parceel uijt gedolven moervelt, in de elf mergen,
groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Elf mergen, de Leij,

Belend
Oost: wed Adriaen Boezer

West: erfg Wouter Vermeulen

Noord: Jacob de Haan
cum suis

Zuid: de Leij

Bijz: Jan verkoopt namens Maria Dekkers wed Jan Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 118r

Soort akte: transport

Datum: 14-8-1769

1e comparant: Jacob Jooste Dolk

2e comparant: Jacobus Dorreboom

Goederen: 1 1/32 geert hooij en weijlant, in den polder, in 12
geerden gemeen met den kooper en meer anderen

Prijs: ƒ 863

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Brink

West: Marijnus Elemans

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

Gereet betaald fl 563

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 118v

Soort akte: transport

Datum: 14-8-1769

1e comparant: Jacob Jooste Dolk

2e comparant: Anna Knaap wed Jacobus Timmermans

Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 12
geerden gemeen met de kooperse en meer anderen

Prijs: ƒ 836

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Brink

West: Marijnus Elemans cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Anna woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 119v

Soort akte: transport

Datum: 16-8-1769

1e comparant: Dingeman van Dusseldorp ea

2e comparant: Nicolaas Prinsen

Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 6
geerden op de westenkant met P. Gijsbertse de Jongh

Prijs: ƒ 920

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: wed Peeter Kamp

West: Bastiaen Halster cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: erve Peeter Joghemse Langerwerf

Bijz: Dingeman (Waspik), Christiaen , Nicolaas Prinsen X
Geertruij, Jan Schoute X Elisabeth (allen Raamsdonk), Adriaen Romme (Dongen) en
Govert Princen als voogden van 5 kinderen van Govert Princen wed Cornelia,
Govert voor hem zelf, Joost van D. , Bartel Bouwens X Johanna (Raamsdonk)

Nicolaas woont ook te Raamsdonk

Van de koopsom gaat volgens
coopcondities fl 131af

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 120r

Soort akte: transport

Datum: 16-8-1769

1e comparant: Nicolaas Prinsen ea

2e comparant: Dingeman van Dusseldorp

Goederen: een vierde part in een dwars del, kooper heeft al 1/16
part. Gemeen en onv. met Ding. Schoenmakers

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: de del van de wed Arnoldus van Son

Noord: Aart
Seijlmans

Zuid: kinderen
Aart de Beer

Bijz: Nicolaas Prinsen X Geertruij, Jan Schoute X Elisabeth,
Dingeman, Christiaen en Dingeman, kinderen van Gerrit X Elisabeth Schoenmakers.

Koper betaald slechts 3/4 aan de anderen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 121r

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1769

1e comparant: Dirk Swarten Thomas Swart

2e comparant: Jan Paans

Goederen: een partje so bos, hooij en weijlant, groot ontrent
vier hondt

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Govert Konings

West: Anthonij Mouthaan

Noord: Govert
Konings

Zuid: Wouter
Vermeulen

Bijz: Thomas woont te Goes, Jan woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 121v

Soort akte: transport

Datum: 7-12-1769

1e comparant: Fan de Jongh en de Vries

2e comparant: de diaconi arme

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Bont

West: erfg Mels de Graaf

Noord: Jasper
Vougers

Zuid: de gemeene
steegh

Bijz: Jan van der Vleut, Jan Lamberde Zeijlmans, Jan, Frans,
Matthijse de Jongh, Cornelia de Jongh wed Huijbert Janse de Bont, Willem de Wit
X Maria Theresia de Vries, Corstiaen Borsten Adriana Luijben, Anna de Vries.

Pieter de Bont en Adriaen van den Hout
als voogden over Anthonij de Vries. Adriaen namens Jacoba de Vries (Gorinchem)
en Matthijs Luijben (Tamsteldam) allen erfg. van Jan Ariense Zijlmans, oom en
outoom

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 122r

Soort akte: transport

Datum: 30-12-1769

1e comparant: Jan Boezer en Adriaen Buijs, armmeesteren

2e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout

Goederen: een opslagh van een huijsje

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfenisse Theodorus Schoenmakers

West: wed Jan Munnik

Noord:

Zuid:

Bijz: Jenneke Slijkers heeft het voorheen gebruijkt en
beseeten

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 122v

Soort akte: transport

Datum: 4-1-1770

1e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout

2e comparant: Bartholomeus Cornelis van den Rijcke

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfenisse Theodorus Schoenmakers

West: wed Jan Munnik

Noord:

Zuid:

Bijz: Zie vorige akte waarin Adrianus het zelfde huijsje
voor fl 60 heeft gekocht van de Armemeesteren.

De koopsom mag in zeven termijnen
betaald worden.

Lambert F. Reckers en Adriaen van de
Reijcke staan borg

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 123v

Soort akte: transport

Datum: 10-1-1770

1e comparant: Jan Jooste Dolk

2e comparant: Anna Knaap wed Jacobus Timmermans

Goederen: Twee geerden hooij en weijlant, in den polder, in 12
geerden, gemeen met den kooperse en meer andere

Prijs: ƒ 1477

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Bink

West: Marijnus Elemans

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan en Anna wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 124r

Soort akte: transport

Datum: 10-1-1770

1e comparant: Jan Jooste Dolk

2e comparant: Jacobus Dorreboom

Goederen: 1/32 part van een geert hooij en weijlant, in den
polder, in 12 geerden metkooper en meer anderen

Prijs: ƒ 23

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Bink

West: Marijnus Elemans

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: beijde wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 124v

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Jabob Swart en mede namens zijn vader

2e comparant: Dirck Rijcke namens Cornelis Geene

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Elisabeth Reckers

West: den dijck

Noord: Dingeman van
Malsem

Zuid: Willem van
Malsem

Bijz: Gereet fl 50 aan Jacob. De andere fl 50 blijven tot
tijdt en wijlen bij de secretaris.

Op 13-4-1773verklaren de edele agtb. Dat
de vader van Jacob: Adriaen is overleden en krijgt Jacob als enige erfgenaam de
resterende fl 50.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 125r

Soort akte: transport

Datum: 11-1-1770

1e comparant: Elisabeth Reckers

2e comparant: Cornelis Geene

Goederen: 22 1/2 roede hof

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest

Belend
Oost: ten zuijden ? De steede Pieter Buijs cum suis

West: den kooper

Noord: de Vest

Zuid: Corstiaen
reckers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 125v

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1770

1e comparant: Lambert van Dongen

2e comparant: Adriaen van Dongen, zijn zoon

Goederen: een steede, huijs, hof en erve met vier hondt
ackerlant

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Kievits cum suis

West: wed Jan Maas

Noord: wed Laurens
Verschuuren

Zuid: Arij
Vaartmans

Bijz: Gereet fl 500, de rest wordt op 6-1-1772
kwijtgescholden.

De koper moet zijn vader zijn verdere
leven onderhouden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 126r

Soort akte: transport

Datum: 23-2-1770

1e comparant: Jacob van Nederveen

2e comparant: Jochem Rutters

Goederen: de helft in 10 hondt en 35 roede lant

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Knapenbos, Avontasie, Peer in de weij boske

Belend
Oost: Wouter Vermeulen junior

West: Sgrevenduijn

Noord: den sche
Vermuulen ?

Zuid: wed Roelof
Dorreboom

Bijz: Jacob woont te Werkendam en Jochem te Sgravenmoer.

Mede drie parceeltjes in Knapenbos, twee
parceeltjes in den Avontasie en een parceeltje genaamd:Peer in de weij boske

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 126v

Soort akte: transport

Datum: 8-3-1770

1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea

2e comparant: Reijnier Kusters

Goederen: een half huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Kusters

West: Vroukensvaart

Noord: het huijs van
Hens van Diemens erfg.

Zuid: Cornelis
de Seeuw

Bijz: Arnoldus, Jan, Hendrik Adriana X Lambert Kiemans,
Katharina X Jan Bogaarts en Elisabeth Sterrenburgh X Dirk Driesprongh allen
kinderen van Joost Sterrenburgh en Adriana Bax

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 127r

Soort akte: transport

Datum: 8-3-1770

1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea

2e comparant: Paulus Bruijnenbaart

Goederen: 1e: een gras dries met 2e: een moervelt daar agter
geleegen, samen groot ontrent seven hondt

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e: Peeter van Breemen; 2e: Gerrit Kusters

West: Vroukensvaart; Peeter van Breemen

Noord: Barthel de
Bont; Andreis Kamp

Zuid: Anna
Katharina Snijders, Anna Katharina Snijders

Bijz: Arnoldus, Jan, Hendrik Adriana X Lambert Kiemans,
Katharina X Jan Bogaarts en Elisabeth Sterrenburgh X Dirk Driesprongh allen
kinderen van Joost Sterrenburgh en Adriana Bax.

Paulus woont te S'Grevelduijn

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 128r

Soort akte: transport

Datum: 8-3-1770

1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea

2e comparant: Adriaen Adriaense de Seeuw

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 480

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den verkooper

West: de gemeene steegh

Noord: Peeter Franse
Boezer

Zuid: de Armen

Bijz: Arnoldus, Jan, Hendrik Adriana X Lambert Kiemans,
Katharina X Jan Bogaarts en Elisabeth Sterrenburgh X Dirk Driesprongh allen
kinderen van Joost Sterrenburgh en Adriana Bax

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 129r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-3-1770

1e comparant: Bastiaen Holster

2e comparant: de Heer Jacob Hoevenaer

Goederen: lening met als onderpand

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Willem Blankers

West: Jan Konings

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sllot

Bijz: Bastiaen woont te Raamsdonk en Jacob te Dordrecht.

Op 29-3-1784 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 130r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-4-1770

1e comparant: Wouter Peeterse Zeijlmans

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een lening met als onderpandt zijn steede, huijs,
schuur, hof en de erve met de del teijnde daaraan

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: wed Cornelis Brink

West: Jan Gijben

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Her straat

Bijz: Op 21-2-1172 verklaart Hendrik dat de wilceur geheel
is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 130v

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1770

1e comparant: Pieter Liesvelt

2e comparant: Hendrik Hendrikse van den Hoek

Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijck

Prijs: ƒ 370

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West: den dijck

Noord: wed Peeter
van Raamsdonk

Zuid: Adriaen
Wagemakers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 131r

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1770

1e comparant: Pieter Liesvelt en Jan van den Hoek Hendrik Soon

2e comparant: Nicolaas Bosser

Goederen: Een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik van Kampe

West: de wiel

Noord:

Zuid:

Bijz: Het huijs was in bezit voorheen Willem Oosterwaal X
Dingena Oorschot, beide overleden

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 132r

Soort akte: transport

Datum: 26-4-1770

1e comparant: Jan Meeuwisse Vasse

2e comparant: Jan Schep

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Kuster

West: het dorp

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht

Gereet fl 25 en 3 jaar, op 1 mei, nog fl
30 en het vierde jaar fl 35. Jan verklaart op 20-5-1772 twee termijnen
ontvangen te hebben. Op 18-10-1775 verklaart Jan dat alles is betaald.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 132v

Soort akte: transport

Datum: 2-5-1770

1e comparant: Pieter Liesvelt en Jan van den Hoek Hendrik Soon

2e comparant: Johannis Hermanus Walbers

Goederen: en opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 15

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: In het huijsje heeft Jan Kieboom en daarna Elias
Verduijn beijde bij contimiatie gealimenteert van den Grooten Armen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 133r

Soort akte: transport

Datum: 5-5-1770

1e comparant: Johannis Hermanus Walbers

2e comparant: Jan van Oosterwaal

Goederen: een opslag van een huijsje welk op 2-5-1770 aan hem
verkocht is door de armmeesteren

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 133v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1770

1e comparant: Johannis van Sprangh X Cornelia Venis

2e comparant: Jacob Witte als voogd kinderen Wouter Venis

Goederen: wilceur met als onderpand een stuck hooij en weijlant, in den polder,
in 14½ geerden, gemeen met Joh Konings

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Adriaen Vasse cum suis

West: Johannis Verschuuren

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelia is een dochter van Wouter Venis X Adriana
Witte.

Kinderen Wouter:Jan, Pieter, Cornelis en
Jacob.

Op 21-7-1795 is de wilceur afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 134v

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1770

1e comparant: Willem de Zeeuw en Gijsbert van Dongen ea

2e comparant: het dorp

Goederen: een hof, groot ontrent dertigh roeden

Prijs: ƒ 224

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Lijckstoep

Belend
Oost: dorpsschool en schoolhuisje

West: den dijck

Noord: Dingeman van
Dusseldorp cum suis

Zuid: de
Lijckstoep

Bijz: Gijsbert van Donge en Joost Wouterse Pols X Anna van
Dongen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 135r

Soort akte: transport

Datum: 28-5-1770

1e comparant: Catharina Janse Verbunt wed Huijbert de Jongh

2e comparant: Jan van Ee

Goederen: een binnen del

Prijs: ƒ 453

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Marcelis Zeijlmans

West: Vroukensvaart

Noord: Hendrik Moone

Zuid: Wouder
Marcelis Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 136r

Soort akte: transport

Datum: 31-5-1770

1e comparant: Adriaan de Looper ea

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: twee huijsjes en erven met ackerlant

Prijs: ƒ 410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaentje Janse Kloot

West: wed Maarten Biemans

Noord: erfg Wouter
Biemans

Zuid: dorps weg

Bijz: Adriaen de Looper en Harme Hilker als voogden over de
kinderen van Jan van Nieuwenhuijsen X Maria van Dommelen. Grootmoeder maternel
is Jenneke Korp laast wed van Jan Verduijn, haar Muij is Anna van Dommelen.

Gereet fl 210

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 137r

Soort akte: transport

Datum: 1-6-1770

1e comparant: de Heer Nicolaas Cloppenburgh, emeritus predikant

2e comparant: Pieter Schaap

Goederen: een bijster, genaamd Theunis Oomen bijster, groot
ontrent vier hondt

Prijs: ƒ 331

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Theunis Oomenbijster

Belend
Oost: Anthonij Koning cum suis

West: Christiaen Clis

Noord: Anthonij
Konings

Zuid: de meest
putten van verscheijde luijden

Bijz: Nicolaas was predikant te Sgravenmoer. Pieter woont te
Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 137v

Soort akte: transport

Datum: 18-6-1770

1e comparant: Maria Schep wed Aert Adriaense Hulst

2e comparant: Adriaen nde Bruijn en Jan Kraaijoog

Goederen: de gerechte helft in een moerveldike, groot ontrent
een hondt. Adriaen west, Jan oost

Prijs: ƒ 84

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Borstlap

West: Jochem Rutters

Noord: eenige putten
en kuijlen

Zuid: Jan
Wijnands

Bijz: Maria woont te Sgravenmoer, Adriaen te Capel en Jan te
Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 138r

Soort akte: transport

Datum: 20-6-1770

1e comparant: Jan Wijnant van Iersel

2e comparant: Gerrit Kusters

Goederen: een parceeltje moervelt, groot ontrent een half hondt,
gemeen en onverdeelt met de kooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Rijcke cum suis

West: de Armen van Sgravenmoer

Noord: Johanna van
Oosterhout

Zuid: Anthonij
Konings cum suis

Bijz: Jan en Gerrit wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 138r

Soort akte: transport

Datum: 29-6-1770

1e comparant: Denis Vos

2e comparant: Dirk Denisse Vos

Goederen: een moervelt, groot ontrent agt hondt, gemeen en
onverdeelt met den kooper

Prijs: ƒ 445

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Konings

West: wed Bastiaen Frans Boezer cs agter Joach Zeijlmans

Noord: Her straat

Zuid: de
watergang van Adriaen van den Hoek

Bijz: Denis en Dirk wonen te Sprangh.

vervolg belend ten zuijden: tot den
dries van de wed Thomas de Bont

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 139r

Soort akte: transport

Datum: 13-8-1770

1e comparant: OL Vos

2e comparant: Peeeter Adriaense de Jongh

Goederen: een damschuijt, groot ontrent dertien last

Prijs: ƒ 1110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: OL Vos woon t te Nederhemert.

Jan Vasse de Hoogh staat borg.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 139v

Soort akte: transport

Datum: 29-10-1770

1e comparant: Cornelis van Wagenberg

2e comparant: Johannes Bartholomeuse de Bont

Goederen: een huijs, agterhuijs, hof en erve met het ackerlant
daar agter geleegen, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Laurens
Reckers

Zuid: Jan
Reckers

Bijz: Op 22-11-1771 verklaart Cornelis fl 450 ontvangen te
hebben. Op 30-10-1777 wordt de rest betaald.

Cornelis Aartse de Bont en Jan Lamberde
Seijlmans staan borg

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 140v

Soort akte: transport

Datum: 31-10-1770

1e comparant: Wouter van Steenhooven en Jan Lips de Jonge

2e comparant: Wouter van Steenhoove en Johanna de Bondt

Goederen: een parceel moervelt, gemeen met de koopers

Prijs: ƒ 73

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schouw sloot

Belend
Oost: Peeter Boezer

West: Johannis en Adriaen van Hassel

Noord: Schouw sloot

Zuid: moervelt
van Peeter Gijsbertse de Jongh

Bijz: Wouter en Jan zijn van kinderen van Alegonda de Bont

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 141r

Soort akte: transport

Datum: 3-11-1770

1e comparant: Jan Oosterwaal

2e comparant: Hendrik Hendrikse van den Hoek

Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijck

Prijs: ƒ 185

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de haave

West: den dijck (doorgestreept)

Noord: wed Hovenaar

Zuid: den kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 141v

Soort akte: transport

Datum: 8-12-1770

1e comparant: Jacobus Thomasse Zeijlmans namens:

2e comparant: Jan Janse de Bont den Ouden

Goederen: een acker saijlant met een velt daar agter, aan
beneden kerk, groot vijf hondt

Prijs: ƒ 1210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: beneden kerk, Pispot

Belend
Oost: Theodorus Schoenmakers

West: den kooper

Noord: Pispot

Zuid: de
dwarsgeeren of Sgravenmoer

Bijz: Jacobus namens: de Heer Augustinus Langstraat X Maria
Camp.

Gereedt fl 810. Op 13-1-1772 verklaart
Jacobus dat de resterende fl 400 betaald zijn.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 142ar

Soort akte: transport

Datum: 8-12-1770

1e comparant: Peeter Dirke Zeijlmans

2e comparant: Matthijs Peeterse Kamp

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent 50 roede, gemeen met
den kooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Dolk

West: de kerk

Noord: erve wed
Jacobus Bink

Zuid: de korte
ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 142br

Soort akte: transport

Datum: 18-12-1770

1e comparant: Jan Mathijse de Jongh ea

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een binnen del

Prijs: ƒ 380

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Peeter Franse Boezer

Noord: Thomas
Compeer

Zuid: Jan Kievits

Bijz: Jan Mathijse de Jongh, Frans, Cornelia wed Huijbert
Janse de Bont en Jochem de Bont als voogd over zijn 2 kinderen van Anna de
Jongh, Elisabeth, Catharina, Matthijs de Bont, Corstiaen Borste X Adriana
Luijpe, Willem de With X Maria de Vries, en Willem als voogd over Anna en
Anthonie de Vries (Dongen), Jan Kusters X Anthonia de Bont, Peeter de Bont,
Mathijs Luijben, Adriaen Heere X Jacoba de Vries

erfg van Huijbert de Jongh en Katharina
Verbunt, Cornelis Janse Verbunt, Jan Janse Verbunt, Jacobus van der Wee als
voogd over 2 kinderen van Nicolaas Verbunt, Ingenatius Mustert X Catharina
Klaase Verbunt. Allen erfg van Huijbert de Jongh X Katharina Verbunt

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 143r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1770

1e comparant: Jochem Peeterse Timmermans

2e comparant: Anthonij van den Broek

Goederen: lening met als onderpand twee geerden hooij en
weijlant, in 6 gerden, in den polder

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot,Scheij sloot

Belend
Oost: wed Wouter van Steenhoove

West: Willem Jochemse Blankers cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jochem en Anthonij wonen te Raamsdonk

Op 12-9-1781 verklaart Anthonij dat de
wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 143v

Soort akte: transport

Datum: 18-1-1771

1e comparant: Adriaen Cornelis van Eersel namens Jan Stev. Blom

2e comparant: Willem Stevense Blom

Goederen: negen hondt lant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Steeve Ad. Blom

West: den verkooper

Noord: wed Roelof
Dorreboom

Zuid: Steeve Ad.
Blom

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 144v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-2-1771

1e comparant: Anthonij Mouthaan

2e comparant: Njis Deckers, voogd kint Daniel Hulst

Goederen: zijn goederen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Christiaen Timmermans

West: steede van voorn comparant

Noord: Govert
Konings

Zuid: Aert
Adriaense Hulst

Bijz: niet gepasseerd wegens in gebreken blijven den de
debiteur

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 145r

Soort akte: transport

Datum: 16-2-1771

1e comparant: Pieter van Dongen ea

2e comparant: Adriana van Dongen wed Joost Maas

Goederen: vier sesde parten in een acker. Het andere deel is al
van Adriana, geheel groot ontrent een hondt

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Snellens

West: de kooperse

Noord: steede van
wed Adriaen van Gijsel

Zuid: de werf
van de kooperse

Bijz: Pieter van Dongen, Pieter van der Pluijm X Goudijna
van Dongen, Theunis van Dongen, Cornelis van Dongen (Middelburgh)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 145v

Soort akte: transport

Datum: 25-2-1771

1e comparant: de Heer Jan van der Meer, secretaris namens:

2e comparant: Aart Hulst

Goederen: seven hondt lant, meest putten en kuijlen

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Wijnants van Eersel

West: den kooper

Noord: Gerrit
Kusters

Zuid: Adriaen Heijblom

Bijz: namens: Cornelis van Gorp, Gerrit van Zittert X Maria
van Gorp (beijde Emmikhoven)de vaderlijke helft, Hendrik Heijblom, Maria,
Jenneke X Aalbert Prins, Peeter (Rotterdam), Dingena, Lena X Aart Hulst voor de
moederlijke helft.

Allen erfgenamen vanWillem van Gorp en
Anthonette van Opstal, eerder wed van Johannes Peterse Heijblom.

Kooper mag 1/12 van de koopsom zelf
houden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 146v

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1771

1e comparant: Peternella Dirkse de Graaf

2e comparant: Cornelis Janse de Jongh

Goederen: twee geerden hooij en weijlant, in den polder, in 12
geerden, gemeen met Peeter Janse Zeijlmans cum suis

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Johan Bossere

West: Jan Thomasse de Bont cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Peternella en Cornelis wonen te Hendrik Luijten
Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 147r

Soort akte: transport

Datum: 9-3-1771

1e comparant: Jan Norbertusse van Tiggel

2e comparant: Maria Kamp wed Huijbert Snijders

Goederen: een acker saijlant met een veldike daar agter, groot 2
hondt en 75 roeden

Prijs: ƒ 608

Plaats: 11 1/2 Hoeven

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas de Bont cum suis

West: de koopster

Noord: de steede van
Jan Peeterse Zeijlmans

Zuid: Sgravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 148r

Soort akte: transport

Datum: 9-3-1771

1e comparant: Jan Peeterse Verschuuren

2e comparant: Adriaen Jochems Blankers

Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Hendrik Janse Schoenmakers cum suis

West: Andries Frans Hoevenaer

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Het lant ligt in een stuck van 16 geerden gemeen en
overdeelt met de wed Thomas de Bont cum suis.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 148v

Soort akte: transport

Datum: 16-3-1771

1e comparant: Jan Peeterse de Bont

2e comparant: Theodorus Schoenmakers

Goederen: een halven acker saijlant, bedeelt met den kooper

Prijs: ƒ 620

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: erfg Arij Potmakers cum suis

West: Jan Janse de Bont den Ouden

Noord: Pispot

Zuid: Sgravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 149r

Soort akte: transport

Datum: 16-3-1771

1e comparant: Anna de Bont wed Jan Nouwens

2e comparant: Jan Peeterse de Bont

Goederen: een halven acker saijlant, groot 2 1/2 hondt en 31
roede ackerlant, bedeelt op den oosten kant

Prijs: ƒ 786

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter van Raamsdonk

West: verkoopster

Noord: Her straat

Zuid: over den
Ka tot veldike Jacobus Thom. Zeijlmans cs

Bijz: 1/40 penning klopt niet

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 149v

Soort akte: transport

Datum: 22-3-1771

1e comparant: Cornelis Janse de Jongh

2e comparant: Jacobus Dorreboom

Goederen: een halve geert hooij en weijlant, in de polder, in 12
geerden gemeen met den kooper en m.a.

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Brink

West: Marinus Elemans cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelis woont te Hendrik Luijten Ambacht en Jacobyus
te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 150r

Soort akte: transport

Datum: 4-4-1771

1e comparant: Johannes Verschuure

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: eenn halve acker saijlant, gemeen met Cornelis
Sterrenburgh, groot geheel 3 hondt

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem de Seeuw

West: Adriana Schoute cum suis

Noord: s'Lants werke

Zuid: Adriaen
Schoute cum suis

Bijz: Johannes woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 151r

Soort akte: transport

Datum: 4-4-1771

1e comparant: Johannes Verschuure

2e comparant: Matthijs Peeterse de Bont

Goederen: een halven binne del gemeen Adriaen Schoute, in den
polder

Prijs: ƒ 335

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: de kooper

West: Cornelis van den Hoek

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Her straat

Bijz: Johannes woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 151v

Soort akte: transport

Datum: 8-4-1771

1e comparant: Pieter van Breemen ea

2e comparant: Dirk Rijcke

Goederen: 1e een huijsje met 2e een half hondt saijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: verkooper

West: wed Cornelis Sagt

Noord: 1e Nicolaas
Bouwens; 2e Jan Aartse de Bont

Zuid: wed Thomas
de Bont

Bijz: Pieter van Breemen wed Sickje Versteege, Maria en
Pieternella van Breemen, kinderen van Pieter

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 152v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1771

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp

2e comparant: Jan Huijberde Kaaij

Goederen: lening met als onderpoant een buijten del

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ka straat

Belend
Oost: ??

West: Jan de Hoogh

Noord: Oude straat
of Klein Waspik

Zuid: Ka straat

Bijz: Jan woont te Oosterhout. Jan verklaart op 10-4-1773
dat degehele wilceur is afgelost (Keij)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 153r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-4-1771

1e comparant: Anna Wouterse Verschuure wed Dirk Wijdemans

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: lening met als onderpant ses geerden hooij en
weijlantin den Overdiepse bekaaden hooijpolder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Hendrik Janse Schoenmakers

West: Adriaen Vasse

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Maase

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 154r

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1771

1e comparant: Cornelis Peeterse Camp

2e comparant: Jan Arnolduse de Bruijn

Goederen: een binne del

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: de steede van Peeter Timmermans

Noord: Jan Lamderden
Seijlmans

Zuid: Peeter Adriaen
Boezer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 154v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 9-5-1771

1e comparant: Jan van Dommelen

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de levering van een nieuwe kofschuijt,
lang 48 voet, wijt 14 voet

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 28-4-1781 is de schuld geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 155v

Soort akte: transport

Datum: 5-6-1771

1e comparant: Nicolaas Bouwens en Marijnus Elemans namens:

2e comparant: Jan van den Hoek Hendriksoon

Goederen: vier geerden hooij en weijlant, in de polder gemeen
met Jacob van der Werf cum suis

Prijs: ƒ 2550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Gent

West: Jacob Konings

Noord: Maas

Zuid: sloot/erve
Jac. Zeijlmans wed Michiel van Mourick

Bijz: namens: David Schippers (Middelburg)

Nicolaas heeft fl 1550 gereet ontvangen.
Op 6-6-1772 verklaart David dat de rest betaald is.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 156v

Soort akte: transport

Datum: 19-6-1771

1e comparant: Adriaen Franse van Hassel

2e comparant: Adriaen Kommers

Goederen: drie geerden hooij en weijlant, in den polder in 6
geerden

Prijs: ƒ 2050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Frans Camp

West: Hendrik Janse Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 157r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-6-1771

1e comparant: Jan Matthijse de Bont

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een lening met als onderpand 1e een acker saijlant, in
den buijten polder; 2e een acker

Prijs: ƒ 425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Gemeene weg

Belend
Oost: 1e Jan Janse de Bont; 2e Adriaan Vasse

West: Hendrik Schoenmakers cum suis; Willem Blankers

Noord: Her straat;
Her Straat

Zuid: Dwars pat;
den dijk of Gemeene weg

Bijz: Op 27-1-1791 verklaart Cornelis Hendrik Schoenmakers
dat de wilceur is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 157r-2

Soort akte: verkoop

Datum: 20-6-1771

1e comparant: Jan Matthijse de Bont

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: 3e twee dellen, inden binnenpolder

Prijs: ƒ 425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Jan Lips cum suis

West: Anthonij Konings cum suis

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: sloot van
Jacobus Bink

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 158r

Soort akte: transport

Datum: 21-6-1771

1e comparant: Jan van Raamsdonk namens :

2e comparant: Jacobus Hoevenaer

Goederen: een geert hooij en weijlant, in de polder, in 12
geerden gemeen met Jacob van der Werf cs

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Gent

West: Jacob Konings

Noord: Maas

Zuid: sloot/erve
Jac. Zeijlmans wed Michiel van Mourick

Bijz: Jan namens: de weleerwaarde heer Nicolaus Adrianus van
Velsen, predikant te Ankeveen.

Jacobus woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 159r

Soort akte: transport

Datum: 31-7-1771

1e comparant: Jan Rijcke

2e comparant: Jan van Dommelen

Goederen: een damschuijt, lang 45 voet, wijt 12 1/2 voet

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 160r

Soort akte: transport

Datum: 5-8-1771

1e comparant: Cornelis Ribbens ea

2e comparant: Adriana Bogaart

Goederen: een huijs en erve

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11 1/2 Hoeven

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter van den Bergh cum suis

West: Peeter van den Boer

Noord: Peeter van
den Boer

Zuid: Her straat

Bijz: Cornelis Ribbens wed Maria van der Burgh, zijwas
eerder getrouwd geweest met Jan Janse Bogaarts, Jan Bogaarts, Adriana
Boogaarts, Arnoldus Vermijs XElisabeth Bogaarts enb Jan Ribbens.

Adriana mag fl 80 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 160v

Soort akte: transport

Datum: 10-8-1771

1e comparant: Johanna Peeterse Claasen wed Jan Freijse Reckers

2e comparant: Jan Lamberde Seijlmans

Goederen: 1e een bijstertje, 2e parceeltje moervelt

Prijs: ƒ 293

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Bartholomeuse Kamp;2e wed Huijbert Verhaage

West: de gemeene steegh; Marcelis Smits cum suis

Noord: wed
Bartholomeuse Kamp; kinderen Adriaen de Vos

Zuid: Marcelis
Smits; Peeter Smits

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 161r

Soort akte: transport

Datum: 2-10-1771

1e comparant: Adriaentje Damisse Schoenmakers wed Corn. Mustert

2e comparant: Jan de Bont

Goederen: een buijten del agter de steede van den kooper

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: wed Thomas de Bont

Noord: Oude straat
of Klein Waspik

Zuid: de steede
van den kooper

Bijz: Gereet fl 650 en op 6-8-1772 fl 25, op 5-2-1773 fl 40,
op 28-9-1773 fl 35, op 20-4-1774 fl 40 en de rest op 17-12-1774

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 162r

Soort akte: transport

Datum: 29-10-1771

1e comparant: Peter Dirkse Zeijlmans

2e comparant: Aart Dirkse Zeijlmans, zijn broer

Goederen: de helft van een hofke, gemeen en onverdeelt met den
kooper

Prijs: ƒ 37

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Vroukensvaart

Noord: den kooper

Zuid: Jan van
der Vleut

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 162v

Soort akte: transport

Datum: 27-11-1771

1e comparant: Maria Blankers wed Cornelis Hendrik Schoenmakers

2e comparant: Willem Jochems Blankers

Goederen: een huijs, hof erf en een del daar agter aan Beneede
Kerk

Prijs: ƒ 5000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ca, Platte weg

Belend
Oost: Andries Franse Hioevenaer

West: Matthijs Peeterse Kamp

Noord: Ca of Platte
weg

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 163r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 2-12-1771

1e comparant: Willem Verduijn

2e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een hengstschuijt,
lang 45 voet , wijt 13 voet

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De schuld wordt over gegeven aan de Heer Nicolaas
Philippus van Loon en aan Adriaen van Son.

Op 1-5-1783 is de schuld geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 164r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-12-1771

1e comparant: Jan en Maria van den Huuvel, broeder en suster

2e comparant: Monsr Hendrik de Rooij, schepe te Oosterhout

Goederen: een lening met als opderpant haar huijs, hof, schuur
en del gelegen aan Beneede Kerk

Prijs: ƒ 658

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg, Ca straat

Belend
Oost: Anthonij Konings

West: Andries Franse Hoevenaers

Noord: Ka of Platte
weg,

Zuid: Ca straat

Bijz: Op 5-3-1803 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 165r

Soort akte: transport

Datum: 2-1-1772

1e comparant: de Heer Arij Huisers

2e comparant: Johannes Bossers en Peeter Huijberde Schoenmakers

Goederen: vijf gerden soo hooij als weijlant in ses geerden in
den polder, de andere geert is van Gerrit Knaap

Prijs: ƒ 3470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Knaap

West: Huijbert Vassen

Noord: Maas

Zuid: erve
Peeter Huijberde Schoenmakers

Bijz: Arij woont te Sevenberge, Johannes en Peeter te
Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 165v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-1-1772

1e comparant: Adriaen van Dongen

2e comparant: Cornelis Ketelaar, koster, schoolmr te Baartwijk

Goederen: lening met als onderpand zijn steede: een huijs, hof
en erve met vier hondt ackerlant

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Kievits

West:

Noord: wed Jan Maas

Zuid: Aij
Vaartmans cum suis

Bijz: Op 5-1-1807 is er fl 150 afgelost, vermoedelijk de
laatste termijn

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 166r

Soort akte: transport

Datum: 19-1-1772

1e comparant: Anna de Bont wed Jan Nouwens en Jan P. de Bont

2e comparant: Peeter Cornelis de Seeuw

Goederen: een stuck ackerlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11 1/2 Hoeven

Toponiem: twaalfsthalve hoeve

Belend
Oost: wed Peeter van Raamsdonk

West: Matthijs Franse Camp cum suis

Noord: Her straat

Zuid:

Bijz: Koopper gaat een huijs bouwen en moet ruimte laten
voor de verkoper om met kar en paard op de achter gelegen acker te komen.

Het sande van den dijck voor de stoep
van de voors rijweg sal blijven voor rekening vanden verkooper

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 167r

Soort akte: transport

Datum: 30-1-1772

1e comparant: Thomas Paans

2e comparant: Pieter Potter

Goederen: een damschuijt met alle sijn staande en loopende want

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet fl 150, de rest in jaarlijkse termijnen van fl
50

Peeter Wouterse Boezer staat borg

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 168r

Soort akte: transport

Datum: 4-2-1772

1e comparant: Peeter Dirkse Zeijlmans

2e comparant: Willem de Bruijn

Goederen: 1e: De helft van een huijs, schuur. Met de helft van
de brouwerij,keetel en kuijp en gereedschap

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Hendrik Schoenmakers en Jan Peeterse de Hoogh

Noord: Hendrik
Schoenmakers

Zuid: Ka straat

Bijz: het geheel gemeen met zijn broer Aart Dirkse Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 168r-2

Soort akte: transport

Datum: 4-2-1772

1e comparant: Peeter Dirkse Zeijlmans

2e comparant: Willem de Bruijn

Goederen: 2e: een halven binnenhof geleegen binnendijcks gemeen
met zijn broer Aart

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaij straat

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Jan Peeterse de Hoogh

Noord: den dijck of
Kaij straat

Zuid: Marcelis M
Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 168v

Soort akte: transport

Datum: 4-2-1772

1e comparant: Peeter A de Seeuw

2e comparant: Peeter Dirkse Zeijlmans

Goederen: Een steede: een huijs, wer en hof aan Beneede Kerk

Prijs: ƒ 892

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Beneede Kerk

Belend
Oost: Adriaen van Hassel cum suis

West: Jan van den Bergh

Noord: de del van
Willem Zeijlmans

Zuid: Ka straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 169r

Soort akte: transport

Datum: 4-2-1772

1e comparant: Peeter Ariaense de Seeuw

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: twee en een vierde geert, in negen geerden, in den
polder, op den oosten kant met kin. Bart. De Bont

Prijs: ƒ 1631

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Jan Lips cum suis

West: Peeter Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 170r

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1772

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea

2e comparant: Jan Peeters de Hoogh

Goederen: 1e: een huijs, hoff en erve aan Vrouwkensvaart

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kaaij straat

Belend
Oost: Aart en Peeter Seijlmans

West: Hendrik Schoenmakers

Noord: Aart en Peeter Seijlmans

Zuid: de Kaaij
straat

Bijz: de Heer Adrianus Goverdus van Andel, schout namens:
Hendrina, Pieternel en Adriana van Dusseldorp dochters van Dirk van Dusseldorp
X Adraantje Scheur, Cornelis van Dorp X Anna van der Schans, Aria Ariese van
baelen X Adriana van der Schans.

Kinderen Jan van der Schans X Johanna
Scheur

Jan van der Schans, uijtlandig.

erfg Steeven Scheur

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 170r-2

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1772

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea

2e comparant: Jan Peeters de Hoogh

Goederen: 2e: een hoff, binnen dijks

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaaij straat

Belend
Oost: Aart en Peeter Seijlmans

West: Marcelis Seijlmans

Noord: den dijck of
Kaaij straat

Zuid: Marcelis
Seijlmans

Bijz: de Heer Adrianus Goverdus van Andel, schout namens:
Hendrina, Pieternel en Adriana van Dusseldorp dochters van Dirk van Dusseldorp
X Adraantje Scheur, Cornelis van Dorp X Anna van der Schans, Aria Ariese van
baelen X Adriana van der Schans.

Kinderen Jan van der Schans X Johanna
Scheur

Jan van der Schans, uijtlandig.

erfg Steeven Scheur

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 171r

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1772

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea

2e comparant: Joachimus Seijlmans

Goederen: een acker saaijlant, groot twee en een half hond aan
Vrouwkens vaart

Prijs: ƒ 665

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Vrouwkensvaartse Grippel

Belend
Oost: S'Grevelduijn Capel

West: Vrouwkensvaartse Grippel

Noord: Joachimus
Seijlmans

Zuid: Adriaen
van Gijsel wed cum suis

Bijz: de Heer Adrianus Goverdus van Andel, schout namens:
Hendrina, Pieternel en Adriana van Dusseldorp dochters van Dirk van Dusseldorp
X Adraantje Scheur, Cornelis van Dorp X Anna van der Schans, Aria Ariese van
baelen X Adriana van der Schans.

Kinderen Jan van der Schans X Johanna
Scheur

Jan van der Schans, uijtlandig.

erfg Steeven Scheur

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 172r

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1772

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea

2e comparant: wed Adriaen Olijslagers

Goederen: een weijde, groot ontrent vier hondt

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sant steeg

Belend
Oost: het veldike van Lammert Reckers

West: de Sant steeg

Noord: de erfg Ja
Kievits

Zuid: Cornelis
Sagt

Bijz: de Heer Adrianus Goverdus van Andel, schout namens:
Hendrina, Pieternel en Adriana van Dusseldorp dochters van Dirk van Dusseldorp
X Adraantje Scheur, Cornelis van Dorp X Anna van der Schans, Aria Ariese van
baelen X Adriana van der Schans.

Kinderen Jan van der Schans X Johanna
Scheur

Jan van der Schans, uijtlandig.

erfg Steeven Scheur

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 173-2

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1772

1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea

2e comparant: wed Adriaen Olijslagers

Goederen: 2e: twee hondt saijlant en 3e: een derde part van het
ackerlant van Cornelis Stevense Swart

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Walke

Belend
Oost: 2e: het Walke

West: Huijbert Schep

Noord: Aart van Pas;
3e: Adriaen van Dongen

Zuid: Aart van
Pas; den kooper

Bijz: de Heer Adrianus Goverdus van Andel, schout namens:
Hendrina, Pieternel en Adriana van Dusseldorp dochters van Dirk van Dusseldorp
X Adraantje Scheur, Cornelis van Dorp X Anna van der Schans, Aria Ariese van
baelen X Adriana van der Schans.

Kinderen Jan van der Schans X Johanna
Scheur

Jan van der Schans, uijtlandig.

erfg Steeven Scheur

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 173r

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1772

1e comparant: Jan Rijcke

2e comparant: Peeter Ariense de Seeuw

Goederen: 1e: een huijs, hof en de erve met een steegh, gemeen
en onverd. met Ant. Potmakers en Jan Boer

Prijs: ƒ 2850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aart van Pas cum suis

West: de erfg Jan Zeijlmans

Noord: wed Huijbert
Schep

Zuid: wed
Huijbert Vos

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 174r

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1772

1e comparant: Huijbertje de Bont wed Jacob Huijberde Kuijl

2e comparant: Steeve de Bont

Goederen: een huijs, hof en acker

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Maria Leijten cum suis

West: Jan Thomas de Bont

Noord: de spoor
buijten den dijk

Zuid: Stoffel Leijten

Bijz: Huijbertje en haar dochter Anneke Kuijl mogen beijde
hun leeven lang vrij in het huijs blijven wonen. Tevens mogen zede hof en een
deel van de acker gebruiken.

Gereet fl 50, de rest moet na het
overlijden van beijde vrouwen de erfgenamen betaald worden.

Op 30-3-1795 verklaart Adriana Kuijl wed
Arnoldus de Jongh de resterende fl 550 ontvangen te hebben als enige erfgenaam.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 175r

Soort akte: transport

Datum: 17-2-1772

1e comparant: Jan Willemse Otgens

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 8
geerden op den westen kant met Peeter Otjes cs

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Andries Franse Hoevenaer

West: Willem Blankers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 175v

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1772

1e comparant: Hendrik van Waspik

2e comparant: Maria Ariense Nouwens wed Joh. Janse Verschuuren

Goederen: een bijster

Prijs: ƒ 698

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan de Hoogh

West: Harme Hilker cum suis

Noord: Harme Hilker

Zuid: kinderen
Wouter Biemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 176r

Soort akte: transport

Datum: 21-2-1772

1e comparant: Wouter Peeterse Zeijlmans

2e comparant: Cornelis Janse Schoenmakers

Goederen: een huijs, hof en erve aan Beneede Kerk

Prijs: ƒ 2050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Cornelis Brink

West: Jan Gijbe

Noord: sloot van den
del van den verkooper

Zuid: Her straat

Bijz: Het lant van de verkooper achter het huijs moet
bereikbaar blijven over een breedte van een roede

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 176v

Soort akte: transport

Datum: 26-2-1772

1e comparant: erfg Peeter de Seeuw X Elisabeth Sijders

2e comparant: Peeter de Seeuw

Goederen: een binnen del, in den polder

Prijs: ƒ 1185

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ka, Platte weg, Ka straat

Belend
Oost: Theodorus Schoenmakers cum suis

West: Hendrik Cornelis de Jongh

Noord: de Ka of
Platte weg

Zuid: de Ka
straat

Bijz: Cornelis de Seeuw, Pietrenella de S. wed Bath. Van Vugt,
Willem de S. , Jan de Hoog X Sijckje de S., Wouter, Adriaen en Peeter de S. ,
Joseph en Cornelis de Swart, Jan van den Bergh, Adriaen van de Rijcke X
Elisabeth van den Bergh, Willem de S. en Johannis als voogden over kinderen van
Jan Ribbens X Geertruij van den B., Jan , Adrianus, Pieter, Maria X Jakobus
Korste, Johanna de Swart X Adrianus de Westerkinck. Peeter mag 1/9 = ca fl 131
1/2 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 177v

Soort akte: transport

Datum: 26-2-1772

1e comparant: Cornelis de Seeuw ea

2e comparant: Pieter du Bois, kerkmeester

Goederen: een buijten del

Prijs: ƒ 510

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ca straat

Belend
Oost: Cornelis Sagt

West: den kooper

Noord: Oude straat
of Klein waspik

Zuid: Ca straat

Bijz: Cornelis de Seeuw, Pietrenella . wed Bath. Van Vugt,
Willem . , Jan de Hoog X Sijckje., Wouter, Adriaen en Peeter . , Joseph en
Cornelis de Swart, Jan van den Bergh, Adriaen van de Rijcke X Elisabeth van den
Bergh, Willem de S. en Johannis als voogden over kinderen van Jan Ribbens X
Geertruij van den B., Jan , Adrianus, Pieter, Maria X Jakobus Korste, Johanna
de Swart X Adrianus de Westerkinck. Erfg Pr de Seeuw X Eli. Snijders

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 178r

Soort akte: transport

Datum: 26-2-1772

1e comparant: Cornelis de Seeuw ea

2e comparant: Willem de Seeuw

Goederen: een acker saijlant genaamt: het Oude Steedike, groot
drie hondt

Prijs: ƒ 555

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude Steedike, het Walke

Belend
Oost: het dijkje

West: het Walke

Noord: Matthijs de
Seeuw

Zuid: wed
Bastiaen Franse Boezer

Bijz: Cornelis de Seeuw, Pietrenella . wed Bath. Van Vugt,
Willem . , Jan de Hoog X Sijckje., Wouter, Adriaen en Peeter . , Joseph en
Cornelis de Swart, Jan van den Bergh, Adriaen van de Rijcke X Elisabeth van den
Bergh, Willem de S. en Johannis als voogden over kinderen van Jan Ribbens X
Geertruij van den B., Jan , Adrianus, Pieter, Maria X Jakobus Korste, Johanna
de Swart X Adrianus de Westerkinck. Erfg Pr de Seeuw X Eli. Snijders

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 179r

Soort akte: transport

Datum: 26-2-1772

1e comparant: Cornelis de Seeuw ea

2e comparant: Cornelis Cornelis Camp

Goederen: een ackertje saijlant, groot ontrent een en een half
hondt

Prijs: ƒ 285

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Aartse de Bont

West: de steede van desanderen Mels de Graaf

Noord: Cornelis de
Seeuw

Zuid: wed
Johannes Verschuuren

Bijz: Cornelis de Seeuw, Pietrenella . wed Bath. Van Vugt,
Willem . , Jan de Hoog X Sijckje., Wouter, Adriaen en Peeter . , Joseph en
Cornelis de Swart, Jan van den Bergh, Adriaen van de Rijcke X Elisabeth van den
Bergh, Willem de S. en Johannis als voogden over kinderen van Jan Ribbens X
Geertruij van den B., Jan , Adrianus, Pieter, Maria X Jakobus Korste, Johanna
de Swart X Adrianus de Westerkinck. Erfg Pr de Seeuw X Eli. Snijders

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 179v

Soort akte: transport

Datum: 26-2-1772

1e comparant: Cornelis de Seeuw ea

2e comparant: Cornelis Ariaense de Seeuw

Goederen: 1e: een 1/4 part in een buijtendel, gemeen met den
kooper; 2e een 1/4 van 1/3 part in een buijtendel

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ka straat

Belend
Oost: 1e: Wouter Ockers; 2e Gerrit Timmers

West: Jan van Gemert; Peeter Franse Boezer

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik; Oude straat etc

Zuid: Ka straat;
den kooper

Bijz: Cornelis de Seeuw, Pietrenella . wed Bath. Van Vugt,
Willem . , Jan de Hoog X Sijckje., Wouter, Adriaen en Peeter . , Joseph en
Cornelis de Swart, Jan van den Bergh, Adriaen van de Rijcke X Elisabeth van den
Bergh, Willem de S. en Johannis als voogden over kinderen van Jan Ribbens X
Geertruij van den B., Jan , Adrianus, Pieter, Maria X Jakobus Korste, Johanna
de Swart X Adrianus de Westerkinck. Erfg Pr de Seeuw X Eli. Snijders

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 180r

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1772

1e comparant: Jan Peeterse de Hoogh

2e comparant: Aart Drikse Zeijlmans en Willem de Bruijn

Goederen: Een hof gelegen binnendijks

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaaij straat

Belend
Oost: de koopers

West: Marcelis Seijlmans

Noord: den dijck of
Kaaij straat

Zuid: Marcelis
Seijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 180v

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1772

1e comparant: Peeter Adriaense Verschuuren ea

2e comparant: Cornelis Brouwers

Goederen: een huijs, agterhuijs, erf en hof met een dries
daaragter

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Anna
Catharina Snijders

Zuid: erfg
Theunis Sagt

Bijz: Peeter Adriaense Verschuuren en Lambert Maartense
Reckers als voogden van de kinderen van Cornelis Klavers X Theuntje Passon

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 181v

Soort akte: transport

Datum: 18-3-1772

1e comparant: Jan en Arnoldus de Bont

2e comparant: Adriaen Adriaense de Blankers

Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 16
geerden, gemeen met den kooper

Prijs: ƒ 775

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers cum suis

West: Andries Frans Hoevenaers cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 182r

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1772

1e comparant: Piter de Jongh ea

2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh

Goederen: twee en een half geert hooij en weijlant, in den
polder, in 6 geerden, gemeen met den kooper

Prijs: ƒ 1850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Leendert Ruijsenaer cum suis

West: Jan Konings cum suis

Noord: Dusse
Munsterkerk

Zuid: dwars
sloot van de wed Bartholomeus Timmermans

Bijz: Pieter de Jongh, Jan de Jongh, Elisabeth de Jongh X
Paulus van der Schans, Dina de Jongh X Dirk Kramer, Johanna de Jongh wed Jan
Wessels allen erg Johanna Dorreboom X Jan de Jongh.

Erfg Johanna Dorreboom

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 182v

Soort akte: transport

Datum: 27-3-1772

1e comparant: Cornelis Janse van Steenhoven ea

2e comparant: Huijbert Janse de Bont

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 680

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de gemeene steegh

West: Thomas Compeer

Noord: campie van
Cornelis van der Schans

Zuid: Ka straat

Bijz: Cornelis Janse van Steenhoove X Cornelia Gerritse
Dolk, Doris Cornelisz Camp (beijde Raamsdonk), Cornelis Corn Camp , Jacobus
Janse van Son (Rotterdam), Arnoldus van Gerven X Maria Jansen van Son
(Raamsdonk) kind. van Jan van Son X Adriana Cornelisz Camp.

Kinderen en kintskinderen van moeder en
grootmoeder Adriaentie de Jongh wed Cornelis Camp en laast wed van Gerrit Dolk.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 183v

Soort akte: transport

Datum: 27-3-1772

1e comparant: Cornelis Janse van Steenhoven ea

2e comparant: Laurens Reckers

Goederen: een bijster

Prijs: ƒ 910

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Simon Liesvelt

West: Peeter Kamp en Cornelis van der Schans

Noord: den kooper
cum suis

Zuid: Anthonij
Verschuure

Bijz: Cornelis Janse van Steenhoove X Cornelia Gerritse
Dolk, Doris Cornelisz Camp (beijde Raamsdonk), Cornelis Corn Camp , Jacobus
Janse van Son (Rotterdam), Arnoldus van Gerven X Maria Jansen van Son (Raamsdonk)
kind. van Jan van Son X Adriana Cornelisz Camp.

Kinderen en kintskinderen van moeder en
grootmoeder Adriaentie de Jongh wed Cornelis Camp en laast wed van Gerrit Dolk.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 184r

Soort akte: transport

Datum: 27-3-1772

1e comparant: Cornelis Janse van Steenhoven ea

2e comparant: Matthijs Nouwens

Goederen: een huijs, hof en de erve met een ackertje saijlant
daar voor gelegen met rijweg west van het huijs

Prijs: ƒ 790

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de heer schout en s'Lands werk

West: Huijbert van Hassel

Noord: dwars pat

Zuid: den dijck
van s'Lands werk

Bijz: Cornelis Janse van Steenhoove X Cornelia Gerritse
Dolk, Doris Cornelisz Camp (beijde Raamsdonk), Cornelis Corn Camp , Jacobus
Janse van Son (Rotterdam), Arnoldus van Gerven X Maria Jansen van Son
(Raamsdonk) kind. van Jan van Son X Adriana Cornelisz Camp.

Kinderen en kintskinderen van moeder en
grootmoeder Adriaentie de Jongh wed Cornelis Camp en laast wed van Gerrit Dolk.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 184v

Soort akte: transport

Datum: 27-3-1772

1e comparant: Cornelis Janse van Steenhoven ea

2e comparant: Huijbert Franse van Hassel

Goederen: een acker saijlant, grrot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matthijs Nouwens

West: den kooper

Noord: dwars pat

Zuid: den dijck

Bijz: Cornelis Janse van Steenhoove X Cornelia Gerritse
Dolk, Doris Cornelisz Camp (beijde Raamsdonk), Cornelis Corn Camp , Jacobus
Janse van Son (Rotterdam), Arnoldus van Gerven X Maria Jansen van Son
(Raamsdonk) kind. van Jan van Son X Adriana Cornelisz Camp.

Kinderen en kintskinderen van moeder en
grootmoeder Adriaentie de Jongh wed Cornelis Camp en laast wed van Gerrit Dolk.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 185r

Soort akte: transport

Datum: 27-3-1772

1e comparant: Cornelis Janse van Steenhoven ea

2e comparant: Huijbert Franse van Hassel

Goederen: 1e: een acker saijlant; 2e een drieske met een
rietveld; 3e een rietveld

Prijs: ƒ 570

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Corst Reckers; 2e de acker saijlant; 3e Cor. R.

West: den kooper; Christiaen Reckers cs; Sgrevel. Sloot

Noord: den dijck;
sloot; de kerk cs

Zuid: Adriaen
Blankers cs;; Harme Hilker

Bijz: Cornelis Janse van Steenhoove X Cornelia Gerritse
Dolk, Doris Cornelisz Camp (beijde Raamsdonk), Cornelis Corn Camp , Jacobus
Janse van Son (Rotterdam), Arnoldus van Gerven X Maria Jansen van Son
(Raamsdonk) kind. van Jan van Son X Adriana Cornelisz Camp.

Kinderen en kintskinderen van moeder en
grootmoeder Adriaentie de Jongh wed Cornelis Camp en laast wed van Gerrit Dolk.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 186r

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1772

1e comparant: Matthijs van Dongen ea

2e comparant: Matthijs van Dongen

Goederen: 1e een half huijs, hof en erve aan de Kerkvaart; 2e
een part in den hof agter de steede

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: dorps Kaij straat

Belend
Oost: 1e Pieter van Alphen cum suis; 2e idem

West: dorps Kaij straat; idem

Noord: brantgevel;heck
en dam van del van Willem v Donge

Zuid: Her str;
de heg of de pruijmenboom v Ida Wijdemans

Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan
Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X
Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen.

samen met dekoper van de andere helft
het huijs scheiden en onderhouden en elkaar niet belemmeren.

De koper mag 1/6 zelf houden

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 187r

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1772

1e comparant: Matthijs van Dongen ea

2e comparant: Jan Joost Wijdemans

Goederen: een half huijs, schuur, erf en hof

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: dorps Ka straat

Belend
Oost: Pieter van Alphen

West: dorps Ka straat

Noord:

Zuid: de
brantgevel van het voorste del van het huijs

Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan
Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X
Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 188r

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1772

1e comparant: Matthijs van Dongen ea

2e comparant: Willem van Dongen en Reijnier Haasebos

Goederen: een buijten del

Prijs: ƒ 775

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: dorps Kaij straat

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: dorps Kaij straat

Noord: Armen van
Groot Waspik

Zuid: den hof
van Matthijs van Dongen of hecken en dam

Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan
Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X
Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen.

De kopers mogen elk 1/6zelf houden

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 188v

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1772

1e comparant: Matthijs van Dongen ea

2e comparant: Dingena Bommelaar wed Pieter van Raamsdonk

Goederen: een bijster, gemeen met den kooperse

Prijs: ƒ 790

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers

West: Pieter Hendrikse Kamp

Noord: Ka straat

Zuid: Joseph van
Dongen en de Kooperse

Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan
Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X
Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 189v

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1772

1e comparant: Matthijs van Dongen ea

2e comparant: Joseph van Dongen

Goederen: een acker saijlant gemeen en onverdeelt met de wed van
Raamsdonk

Prijs: ƒ 1060

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers

West: Pieter Hendrikse Kamp

Noord: de bijster
van de wed van Raamsdonk

Zuid: Sgravenmoer

Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan
Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X
Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen.

De koper mag 1/6 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 190r

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1772

1e comparant: Matthijs van Dongen ea

2e comparant: Huijbert Janse de Bont

Goederen: een bijster geleegen bij de vest

Prijs: ƒ 1005

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: Dingena en Anna Verschuuren

Noord: de watergang

Zuid: s'Lands
werk

Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan
Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X
Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 190v

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1772

1e comparant: Matthijs van Dongen ea

2e comparant: Maria Adr. Nouwens wed Jan Janse Verschuuren

Goederen: 1e een bijstertje;2e een moerveldeke met P. van
Alphen; 3e een moerveldeke met gemeen bos; 4e idem

Prijs: ƒ 280

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Thom. Konings; 2e Wouter Schouten; ;4e P Greene

West: Pieter Greene; de heer schout; Adriaen Nouwens;

Noord: de koopster;
Jan Lamb. Zeijlmans; Willem de Seeuw

Zuid: watergang;
Pieter van Alphen;

Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan
Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X
Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen.

belent ten westen 4e Cornelis van der
Schans

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 191v

Soort akte: transport

Datum: 13-4-1772

1e comparant: Willem Adriaense Blankers

2e comparant: Adriaen Joghemse Blankers

Goederen: een geert hooij en weijlant, in den npolder, in 16
geerden, gemeen en onverd met wed Th. De Bont

Prijs: ƒ 775

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers

West: Andries Franse Hoevenaers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Willem woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 192v

Soort akte: transport

Datum: 14-4-1772

1e comparant: Johannis Bartholomeus kamp

2e comparant: Maria Camp wed Huijbert Snijders

Goederen: twee geerden hooij en weijlant, in de overdiepse
polder, in 6 geerden gemeen met de kooperse

Prijs: ƒ 1015

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: overdiepse polder, Scheij sloot, Scheepsdiep

Belend
Oost: Andries Franse Hoevenaer

West: Anna Wijdemans cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Scheepsdiep

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 193r

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1772

1e comparant: Anna Kuijl ea

2e comparant: Johannis Bartholomeus kamp

Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 12
geerden, gemeen en onverd. met Marijnus Elemans

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Dorreboom

West: wed Jacob Timmermans

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Anna, Jacob, Adriana X Arnoldus de Jongh en Huijbertje
X Steeve de Bont

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 193v

Soort akte: transport

Datum: 21-4-1772

1e comparant: Cornelis Cornelisse Kamp

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: vier geerden hooij en weijlant, in 8 geerden, gemeen
en onverdeelt met Adriaen Vassen

Prijs: ƒ 2840

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijck ende kerk

West: Hendrik Schoenmakers

Noord: Dusse
Munsterkerk

Zuid: polders
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 194r

Soort akte: transport

Datum: 21-4-1772

1e comparant: Jan Vasse de Hoogh

2e comparant: Cornelis Cornelisse Kamp

Goederen: twee huijsjes en erve met het ackerlant daaragter

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaentje Janse Kloot

West: wed Maarten Biemans

Noord: erfg Wouter
Biemans

Zuid: dorps weg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 195r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 23-4-1772

1e comparant: Cornelis Swart

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaker

Goederen: Bijlbrief tbv leverantie van een kofschuit, lant 47
voet, wijt 13 voet

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis woont te Sevenberge.

Op 24-4-1784 is de schuld geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 196r

Soort akte: transport

Datum: 28-4-1772

1e comparant: Anna Mulders wed Cornelis Reckers ea

2e comparant: Johannis Janse Verschuuren

Goederen: Een huijsje en erve met hofje

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den acker van de Heer Jan van der Meer, secretaris

West: Thomas Ketelaer

Noord: Cornelis
Bartholomeus Kamp

Zuid: Hendrik
Kamp cum suis

Bijz: Anna Mulders wed Cornelis, Corstiaen, Huijbert, Lena X
Jan Andries Huune, Maria X Dingeman Snellens, Hendrina X Adriaen Verschuuren.
Allen kinderen van Cornelis reckers X Anna Mulders.

Gereet fl 50 en verder jaarlijks fl 16.
Op 11-5-1773 en op 23-5-1774 wordt fl 16, op 11-5-1775 fl 26 betaald. Op
15-7-1775 verklaren de erfg van Anna Mulders dat de schuld geheel is betaald.
Anna is voor 11-5-1775 overleden

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 197r

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1772

1e comparant: Gerrit Knaap

2e comparant: Johannis Bossers en Peeter Huijberde Schoenmakers

Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder , in 6
geerden. De andere 5 zijn reeds van de koopers

Prijs: ƒ 730

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Knaap

West: Huijbert Vassen

Noord: Maas

Zuid: erve
Peeter Huijberde Schoenmakers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 197v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 8-5-1772

1e comparant: Hendrik Tacktor

2e comparant: Jan Ruijtenbergh, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een danschuijt, lang
47 voer, wijt 13 2/4 voet

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 198v

Soort akte: transport

Datum: 27-5-1772

1e comparant: Hendrik Potmakers

2e comparant: Maria Kamp wed Bartholomeus Kamp

Goederen: een halven del, in den binnenpolder

Prijs: ƒ 940

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat, Ka, Platte weg

Belend
Oost: het weeskint van Joghem Anselmus Zeijlmans

West: wed Johannis Verschuuren

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Ka straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 199r

Soort akte: transport

Datum: 20-6-1772

1e comparant: Meeuwis Zeijlmans

2e comparant: Marcelis Smits

Goederen: 1e een half huijs, hof met een en een half hondt
ackerlant ; 2e een binnevelt; 3e een bijstertje

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geert

Belend
Oost: 1e de Geert; 2e de vaart;3e Peeter Timmermans

West: Vroukens vaart; Armen; Dirk Vos

Noord: Willem de
Seeuw cum suis; Jan Kievits;

Zuid: Thomas
Bommelaar; de Armen; wed T. de Bont

Bijz: Meeuwis woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 199v

Soort akte: transport

Datum: 15-7-1772

1e comparant: Sagharias Bergmans

2e comparant: Margareta Gijben wed Laurens Oomens

Goederen: een hengstschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 775

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet fl 400 en de rest jaarlijks met minimaal fl 50.
Op 26-7-1773, 15-8-1774 wordt fl 50 en op 24-6-1776 fl 100 en op 20-4-1777 de
resterende fl 175 betaald.

Arnoldus Wamslakers staat borg

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 200v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-8-1772

1e comparant: Jan Arnoldus de Bruijn

2e comparant: J.P.Allard

Goederen: een lening met als onderpandt een binnendel

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: de steede van Peeter Timmermans

Noord: Jan Lammerde
Zeijlmans

Zuid: Peeter
Adriaen Boeser

Bijz: J.P. woont te Geertruijdenbergh.

Hij verklaart op 12-2-1785 dat de
wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 201r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-11-1772

1e comparant: Adriaen Vermeijs

2e comparant: Wouter Wijtvliet

Goederen: een lening met als onderpandt zijn huijs en erf
gelegen aan de Vroukensvaart

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat

Belend
Oost: Nicolaas Brouwers

West: Cornelis de Bont

Noord: Ka straat

Zuid: Frans de
Jong

Bijz: Adriaen woont aan de Vroukensvaart en Wouter te Dusse
Munsterkerk.

Pieter Vermijs staat borg.

Jacobus van der Pluijm en Thonnis
Middelkoop, beide van Dusse Munsterkerk en mede erfg van Wouter Wijtvliet,
krijgen op 19-3-1782 ? fl 86.

Op 11-2-1785 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 202r

Soort akte: allimentatie

Datum: 30-11-1772

1e comparant: Johanna Gijbe

2e comparant: De Armmeesteren

Goederen: Johanna wordt onderhouden mits zij afstand doet van
haar huijs, geleegen op de sijdijck

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Seger
Mouthaan

Zuid: Denis van
der Saake

Bijz: geen 1/40 penning

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 202v

Soort akte: allimentatie

Datum: 30-11-1772

1e comparant: Pieternella Ariense van der Looij

2e comparant: Armen

Goederen: Pieternella wordt onderhouden, zij afstand doet van
haar huijsje en haar meubeltjes

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bartholomeus van de Rijcke

West: Daniel van Ee

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieternella was eerst wed van Laurens Gijbe en daarna
van Jan Munnink. Pieternella mag haar bed haar leven lang houden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 203r

Soort akte: allimentatie

Datum: 30-11-1772

1e comparant: Catharina Cornelisse Vermijs

2e comparant: den grooten Armen

Goederen: Catharina wordt onderhouden mits zij afstand doet van
1e haar huijsje en 2e een parceeltie ackerlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e de wed Cornelis Sagt; 2e Wouter Kievits

West: Adriaen Nouwens; Pieter Kamp

Noord: ; den bijster
van Laurens Reckers

Zuid: de erve
van Anthonij Verschuuren cum suis

Bijz: Het lant is gemeen en onverdeelt met Laurens Reckers.

Haar dochter Alegonda mag haar leven
lang in het huijsje blijven wonen, tenzij ze trouwt.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 203r-2

Soort akte: allimentatie

Datum: 30-11-1772

1e comparant: Catharina Cornelisse Vermijs

2e comparant: den grooten Armen

Goederen: 3e een portie in een partie moervelt genaamt Mathijs
Vermijs velt

Prijs: ƒ

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Mathijs Vermijs velt

Belend
Oost: erfg Gerrit Dolk

West: Jan de Hoogh

Noord: erfg Gerrit
Dolk

Zuid: Wouter van
Dusseldorp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 203v

Soort akte: transport

Datum: 14-12-1772

1e comparant: Cornelis van der Schans en Anthonij Konings

2e comparant: Jan Cornelis de Bondt

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bartholomeus van de Rijcke

West: Daniel van Ee

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis en Anthonij zijn Armmeester.

Het huijsje is door Pieternella Ariaense
van der Loij, laatst weduwe van Jan Munninck, gebruikt en beseeten geweest.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 204v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1772

1e comparant: Peeter Johannisse Schoenmakers

2e comparant: Jan Thomasse de Bondt en Corn. Joh. Schoenmakers

Goederen: ses geerden hooij en wijlant, in 12 geerden, op den
westenkant

Prijs: ƒ 4000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers

West: Lambert Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 205r

Soort akte: transport

Datum: 18-12-1772

1e comparant: Dingena van Steenhoven wed Cornelis Janse de Bont

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een hondt saijlant, in Benede Kerk

Prijs: ƒ 568

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Willem Joghumse Blankers

West: Peter Lamberde Schoenmakers

Noord: Her straat

Zuid: ackerlant
van de verkoopers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 205v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-12-1772

1e comparant: Matthijs Nouwens

2e comparant: Theuntie Witte

Goederen: lening met als onderpandt zijn steede: huijs, hof en
ackerlant

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de heer schout

West: Huijbert van Hasselt

Noord: dwarsweg

Zuid: 's Lants
werken

Bijz: Theuntie woont te Dongen.

Theuntie krijgt fl 81, fl 404. Op
5-4-1783 heeft ze nog fl 145 tegoed.

Cornelis Janse van Steenhoven staat borg

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 206r

Soort akte: transport

Datum: 7-1-1773

1e comparant: Adriaen Konings

2e comparant: Matthijs Peeterse Kamp

Goederen: een ackertie saijlant, groot 138 roeden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johannis van Hassel

West: wed Cornelis Hendrikse Schoenmakers

Noord: den dijckwerf

Zuid: de sloot
van de erve van de voorn wed.

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 206v

Soort akte: transport

Datum: 7-1-1773

1e comparant: Matthijs Peeterse Kamp e.a.

2e comparant: Adriaen Konings

Goederen: een ackertie saijlant, groot 138 roede

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot, Sgrevelduijnse sloot

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: den kooper

Noord: Pispot

Zuid: Sgrevelduijnse
sloot

Bijz: Matthijs Peeterse Kamp, Adraen, Peeter en Dirck van
Tiggel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 207v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1773

1e comparant: Pieter Hendrik Timmermans

2e comparant: Adriaen Joris Omens

Goederen: lening met als onderpandt een geert hooij en weijlant,
in den polder, in 6 geerden, gemeen met Johannis van Steenhoove cs

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Peeter Joghemse Langerwerf cum suis

West: kinderen Pieter de Rooij

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Pieteren Adriaen wonen te Oosterhout.

De erfgenamen van Adriaen Joris Omens
verklaren op 25-1-1780 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 208r

Soort akte: transport

Datum: 28-1-1773

1e comparant: Cornelis Hendrikse van den Hoek

2e comparant: de Heer Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een binnedel, in den polder

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg, Ca straat

Belend
Oost: Adriaen Schoute cum suis

West: Peeter du Bois

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Ca straat

Bijz: Cornelis woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 208v

Soort akte: transport

Datum: 29-1-1773

1e comparant: Cornelis Hendrikse van den Hoek

2e comparant: de Heer Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een buijtedel, aan Vroukensvaart

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Nicolaas van Son

Noord: Cornelis van
Steenhoove

Zuid: Jan Lips

Bijz: Cornelis woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 209r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-2-1773

1e comparant: Anna de Bont wed Jan Nouwens

2e comparant: Theuntie Witte

Goederen: een lening met als onderpandt 1e haar steede met huijs
etc; 2e een halve binnedelle, in den polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg, Ca straat, Rij weg

Belend
Oost: 1e Jacobus Bink; 2e de diaconi arme

West: Adriaen Molenschot; Peter de Seeuw

Noord: Rij weg; Ca
of Platte weg

Zuid: erve van
Pieter Vermijs; Ka straat

Bijz: Theuntie woont te Dongen.

Morteficatie van een onderhandse
obligatie ten laste van Jan Nouwens tbv Pieter Witte van 4-1-1751.

Aplonia Sluijk ? Wed Wouterverklaartop
30-3-1797 dat Jacob Buijsen en Jan de Bont de wilceur geheel hebben afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 210r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-2-1773

1e comparant: de heer Jan van der Meer namens:

2e comparant: Embrecht van den Bergh

Goederen: lening met als onderpandt haar helft in een huijs en
erve

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat

Belend
Oost: wed Thomas de Bont

West: Matthijs van Dongen

Noord: wed Thomas de
Bont

Zuid: Ka straat

Bijz: namens: Eliabeth de Jong wed Cornelis Buijs te
Rotterdam

Embrecht verklaart op 24-9-1783 dat de
wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 211r

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1773

1e comparant: Elisabeth Stokkelmans wed Jan Broks

2e comparant: Peter Broks, zoon

Goederen: huijs en erve, aan Benede Kerk, met alle staande en
leggende plaaten en alle smids gereedschap

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat

Belend
Oost: Huiijbert Schoenmakers

West: Matthijs Peeters de Bont

Noord: Ka straat

Zuid: Huijbert
Schoenmakers

Bijz: De koopsom wordt pas na moeders overlijden uitbetaald.
Willem van Loenhout X Maria Brox mede namens Tomas Brox verklaart op 13-1-1777
fl 600 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 211v

Soort akte: transport

Datum: 18-2-1773

1e comparant: Jan Thomasse Paans

2e comparant: Nicolaus Jonkers

Goederen: een vierde part in een grooten bijster, groot geheel 4
hondt

Prijs: ƒ 26

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: weeskint van Jan Vos

West: Aart de Beer

Noord: den kooper

Zuid: Peeter
Pruijsers cum suis

Bijz: Jan en Nicolaus wonen te Venloon

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 212v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 19-3-1773

1e comparant: Jan Peeterse de Bruijn

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang
47 voet, wijt 13 voet.

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan P. woont te Sgrevelduijn. Elk half jaar lost Jan H
fl 50 af.

Jan H. verklaart op 11-4-1782 van Arie
Janse Vaartmans en Jan Quirijns als voogden over de kinderen van Jan P. fl 100
ontfangen te hebben. De bijlbrief is geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 213v

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1773

1e comparant: Peeter van den Bergh

2e comparant: Jacobus Peeterse Zeijlmans

Goederen: een binnedel, in den polder

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Peeter Gijsbertse de Jongh

West: Jan Cornelisse van den Bergh

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: erve
Anthonij Berthouts

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 214r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-5-1732

1e comparant: Cornelis Deckers

2e comparant: de heer Hendrikus van Wagenbergh

Goederen: lening met als onderpand zijn huijs, hof, erve en
ackerlant daar teijnde aangelegen

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: wed Wouter Boezer

Noord: wed Peeter Bogaarts

Zuid: erfgenamen
Bartholomeus de Bont

Bijz: Hendrikus is rooms werelts priester te Antwerpen. Op
13-2-1790 is de wilceur dmv een quitantie van Hendrik Schoenmakers geheel
overgenomen. Zie folio 267v. Hendrik heeft

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 214v

Soort akte: transport

Datum: 13-5-1773

1e comparant: De heer Adriaen Ruijsenaer

2e comparant: Peeter Gisbertse de Jongh en Nicolaas Prinsen

Goederen: twee geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, met de
koopers cum suis

Prijs: ƒ 1550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Zeijlmans

West: Bastiaen Holster cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Peeter
Langerwerf

Bijz: Adriaen woont op de Swaluw, Peeter onder 11½ Hoeve en
Nicolaas te Raamsdonk.

Gereet fl 750 en een scheepe schult
brief van fl 750

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 215r

Soort akte: schultbief

Datum: 13-5-1773

1e comparant: Nicolaas Prinse

2e comparant: de heer Adriaen Ruijsenaer

Goederen: schulktbrief tbv de aankoop van een geert lant. Dit
geert is tevens onderpand

Prijs: ƒ 775

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Zeijlmans

West: Bastiaen Holster cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Peeter
Langerwerf

Bijz: Nicolaas woont te Raamsdonk, Adriaen op de Swaluw. Op
13-5-1774 verklaart Adriaen dat de schultbrief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 215v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1773

1e comparant: Wouter Peeterse Zeijlmans

2e comparant: Gerrit Vermeulen

Goederen: een lening met als onderpandt een binnedel, in den
polder

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: wed Cornelis Bink

West: Jan Gijben

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: erve
Cornelis Janse Schoenmakers

Bijz: Gerrit woont te Venloon. De wilceur is op 28-5-17788
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 216v

Soort akte: transport

Datum: 29-5-1773

1e comparant: Cornelis van Dongen

2e comparant: Frans Bastiaense Boeser

Goederen: een acker zaaijlant

Prijs: ƒ 840

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den Grooten Armen

West: Jan Lamb. Zeijlmans

Noord: sloot van wed
Adriaen van Gijsel

Zuid: erfgenamen van Bartel de Bont

Bijz: Cornelis woont te S'Grevelduijn Cappel.

Het lant mag gedurende het leven van de
verkooper, zonder zijn toestemming, niet verkogt worden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 217r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-6-1773

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp

2e comparant: Thomas Schattelijn

Goederen: lening met als onderpandt 1e een buijtendel; 2e een
binnedel

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg, Ka straat

Belend
Oost: 1e Heeroom en del; 2e Diaconi Arme

West: Jan de Hoogh; Peeter Franse Boezer

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik; Ka of Platte weg

Zuid: Ka straat;
Ka straat

Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 218r

Soort akte: transport

Datum: 24-8-1773

1e comparant: Elisabeth van Dinter wed Hensrik Wamstekers ea

2e comparant: Arnoldus Wamstekers

Goederen: een nopslag van een huijs en schuur op de Loudtdijck
nevens de Kerkvaart

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Loudt dijck, Kerkvaart

Belend
Oost:

West:

Noord: Laurens
Oomens

Zuid: Cornelis
de Seeuw

Bijz: Elisabeth van Dinter wed Hendrik Wamstekers mede
namens haar zoon Waltherus, Arnoldus Wamstekers mede namens zijn oom Monsr Jan
Wamstekers (Rotterdam) en als voogd over Godefridus, Jan junior (Waalwijk)
Wamstekers, Wouter Janse van Steenhoove X Katarina Wamstekers, Lodewicus van
der Henst namens zijn vader Jan en Nicolaas Kipping als voogden over het kind
van Hendrik Wamstekers.

Het huis was van Hendrik Wamstekers.
Anoldus mag 1/12 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 218v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-8-1773

1e comparant: Arnoldus Wamstekers

2e comparant: Lodewicus van der Henst en Nicolaas Kippingh

Goederen: lening met als onderpand zijn huijs en schuur op de
dijckstal van de sijdijck nevens de Kerkvaart

Prijs: ƒ 215

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerkvaart

Belend
Oost:

West:

Noord: Laurens
Oomens

Zuid: Cornelis
de Seeuw

Bijz: Lodewicus en Nicolaas zijn voogden over Cornelia
Wamstekers

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 219v

Soort akte: transport

Datum: 22-10-1773

1e comparant: Hendrik Sprangers ea

2e comparant: Adriaen Smits

Goederen: een vierde part in een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Dirck Rijcke

Noord: de steegh

Zuid: Peeter van
Breemen

Bijz: Hendrik Sprangers (Rotterdam) mede namens sijn swager
en suster Jacob Carius X Elisabeth Sprangers (Gouda) en Anna Sprangers
(Amsterdam).

Het 1/4 was van hun moeije maternel
Maria de Groot X Jan Smits. Adriaen heeft reeds 3/4 van het huis.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 220r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-10-1773

1e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker

2e comparant: de heer Jan Baptist Crielaers junior, koopman

Goederen: lening met als onderpandt sijn huijs, scheepsmakerij,
loots en alle gereedschappen, op den sijdijck

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Sagharias
Bergmans

Zuid: Pieter
Schut cum suis

Bijz: JB Crielaers woont te Waalwijk. Er is sprake van een
morteficatie van een obligatie van 31-5-1740 van fl 200 tbv Josephus Allard en
verloopen rente etc.

Op 12-8-1795 is de lenig geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 221r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-10-1773

1e comparant: Maria Leijten

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmaker

Goederen: lening met als onderpandt 1e haar huijs, hof en erf ,
aan Benede Kerk; 2e een ackertje enveldike

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: 1Jan Janse de Bondt den O; 2 wed Huijbert Snijders

West: Huijbert Leijten; Steeve de Bont cum suis

Noord: Johannis van
Hassel; Huijbert Leijten

Zuid: Huijbert
Leijte cum suis; de dwars geeren

Bijz: Op 23-3-1795 verklaart Cornelis namens zijn vader dat
de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 221v

Soort akte: transport

Datum: 22-11-1773

1e comparant: Kasparis Rolberg ea

2e comparant: Jan Janse Maas

Goederen: 10 roeden ackerlant in een vierde gewent in het geheel
30 roeden. De koper heeft de resterende 20 r.

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest

Belend
Oost: Willem de Seeuw

West: Jan P Verschuuren

Noord: de Vest

Zuid: Harme
Hilker

Bijz: Kasparis Rolberg X Cornelia de Hoogh en Adriaen van
Dijck X Johanna de Hoogh.

Jan is een zoon van Jan Maas X Theodora
van Greevenbroek, eerder wed Peeter de Hoogh. Allen kinderen van Johanna vG.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 222r

Soort akte: transport

Datum: 3-1-1774

1e comparant: Cornelis van der Schans en Anthonij Konings

2e comparant: Cornelis Snellens

Goederen: een huijs, hof en ackerlant daar teijnde aan gelegen

Prijs: ƒ 165

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Aart de Bondt

West: erfg Mels de Graaf

Noord: erfg Jan
Aartse van den Heuvel

Zuid: de kooper

Bijz: Cornelis en Anthonis zijn Armmeester

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 222v

Soort akte: transport

Datum: 3-1-1774

1e comparant: Cornelis van der Schans en Anthonij Konings

2e comparant: Cornelis Sterrenburgh

Goederen: 1e een veldike, geleegen te Boove; 2e moerveldeke,
beide voorheen in bezit van wijlen Jan Boer

Prijs: ƒ 78

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Boove

Belend
Oost: 1e den dijck; 2e

West:

Noord: erfg Jasper
Vougers cum suis

Zuid: Adriaen
van Dongen; de heer schout cum suis

Bijz: Cornelis en Anthonis zijn Armmeester

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 223r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-1-1774

1e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge

2e comparant: de heer Thomas Schattelijn

Goederen: lening met als onderpandt sijn huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat

Belend
Oost: Reijnier Boom

West: de heer
schout

Noord: de Ka straat

Zuid: de heer
schout

Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 224r

Soort akte: transport

Datum: 17-1-1774

1e comparant: Jan Adriaense Kievits

2e comparant: Maria Nouwens wed Johannis Janse Verschuure

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent vier hondt

Prijs: ƒ 490

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de heer Jan van der Meer, secretaris cum suis

West: Adriaen van Dongen

Noord: de gemeene
steegh

Zuid: Arij
Vaartmans cum suis

Bijz: Jan woont te S'Grevelduijn

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 224v

Soort akte: transport

Datum: 22-3-1774

1e comparant: Adriaen Janse Smits

2e comparant: Jenneke Rijcke wed Hendrik van Malsem

Goederen: een huijs, hof en erve te Boove

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Boove

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Dirk Rijcke

Noord: de steegh

Zuid: Peeter van
Breemen

Bijz: Gereet fl 100, de rest in jaarlijkse termijnen van fl
20. Op 25-3-1775 betaalt Jenneke fl 50, in nov. 1775 fl 30. Op 3-4-1776 is de
koopsom geheel betaald.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 225r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-3-1774

1e comparant: Cornelis van Dongen

2e comparant: Maria Draijers, huijsvr van Monsr Adriaen de Graaf

Goederen: lening met als onderpandt een binnendel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Peeter Franse Boezere

Noord: wed Adriaen
van Gijsel

Zuid: Joachimis
Zeijlmans

Bijz: Adriaen woont te Geertruijdenbergh. Hij verklaart op
24-12-1783 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 225v

Soort akte: transport

Datum: 26-3-1774

1e comparant: Simon Beunis

2e comparant: Willem Vosch van Avesaet

Goederen: een lening met als onderpant drie geerden hooij en
weijlant, in den polder

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers cum suis

West: de Armen

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Simon woont te Drunen. OP 13-4-1782 is de wilceur
geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 226r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-3-1774

1e comparant: Huijbert Franse van Hassel

2e comparant: Jonkvr. Apolonia, Agnieta en Cath Maria Reijnders

Goederen: lening met als onderpant 1e sijn huijs met acker; 2e
een drieske met een rietvelt; 3e een rietvelt

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Mathijs Nouwens; voorgaande parceel

West: Hendrik van Limpt; Corstiaen Reckers cum suis

Noord: 3e: oost
Corstiaen Reckers cum suis

Zuid: 3e west:
S'Grevelduijn sloot

Bijz: de jonckvrouwen wonen te Oosterhout. Op 21-5-1779 is
de wilceur geheel afgelost blijkens een quitantie van de heer P. D. Brants X CM
Reijnders.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 226v

Soort akte: transport

Datum: 9-4-1774

1e comparant: de Heer Augustinus Langstraat, coopman

2e comparant: Jacobus Thomas Zeijlmans

Goederen: de helft in een stuck lant, Jan Matthijsse de Bont
heeft de oostenlijke helft

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Pieter van Raamsdonk

West: Pieter du Bois cum suis

Noord: acker en erve
Jan Vasse de Hoogh

Zuid: het Out
Vaartieofte de erve van Jan Janse de Bont

Bijz: Augustinus woont te Rotterdam.

Het noorden eijnde van beide stukken
land moet gerust blijven zolang er zuijtwaarts nog vaste grond gevonden wordt

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 227r

Soort akte: transport

Datum: 11-4-1174

1e comparant: Adriaan Nouwens ea

2e comparant: Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een acker saijlant, groot 2½ hondt.

Prijs: ƒ 690

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Peeterse de Bont

West: Matthijs Franse Kamp

Noord: de erve Peeter Cornelisse de Seeuw

Zuid: over den
dijck tot het veldike Jac. Thom Zeijlmans

Bijz: Adriaen Nouwens, Matthiijs Nouwens, Huijbert Adriaense
Leijten X Cornelia Janse Nouwens, Willem Verschuuren en Jan de Bont als voogden
over de kinderen van Adriaen Kocks wed Johanna Nouwens en Arnoldus Rovol wed
Maria Nouwens.

Allen kinderen en kintskinden van Jan
Nouwens en Anna de Bont

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 227v

Soort akte: transport

Datum: 11-4-1774

1e comparant: alle de voors personen

2e comparant: Jan de Bont en Jacob Buijs

Goederen: 1e: een steede: een huijs, agterhuijs, hof en erve met
2½ hondt ackerlant; 2e een binnendel

Prijs: ƒ 1330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Rij weg, Ka, Platte weg, Ka straat

Belend
Oost: 1e Jacobus Bink; 2e diaconij arme

West: erfg Adriaen Moleschot; Peeter de Seeuw

Noord: Rij weg; Ka
of Platte weg

Zuid: erve van
Pieter Vermijs; Ka straat

Bijz: de binnendel is gemeen en onverdeelt met Theodorus
Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 228v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-4-1774

1e comparant: Willem de Bruijn

2e comparant: de heer Abraham van Vessem

Goederen: ee lening met als onderpant sijn halve steede: huijs,
agterhuijs, hof en erven

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat

Belend
Oost: Aart Dirkse Zeijlmans

West: Jan Peeterse de Hoogh cum suis

Noord: Hendrik
Schoenmakers

Zuid: Ka straat

Bijz: Abraham woont te Rotterdam.

De willecuer is getransporteerd aan de
heer Hubertus Wagemakers te Breda op 12-9-1778. Zie folio 313.

Pieter Wagewmakers verklaart op
23-10-1783 dathij fl 860 ontfangen heeft.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 229r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-4-1774

1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans

2e comparant: Thomas Schattelijn

Goederen: een lening met als onderpant vier geerden hooij en
weijlant, in den polder

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Johannis Bossere cum suis

West: Jan Thomas de Bont

Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. Een quitantie van
Thomas stelt dat de wilceur geheel is afgelost op 24-11-1779

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 229v

Soort akte: transport

Datum: 3-5-1774

1e comparant: Elisabeth Reckers

2e comparant: Harme Hilker, schepe

Goederen: een ackertje saijlant, groot ontrent een hondert en
twintig roeden

Prijs: ƒ 305

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Vasse de Hoog

West: Christiaen Reckers

Noord: erfg Wouter
Biemans

Zuid: Dorps weg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 230r

Soort akte: transport

Datum: 3-5-1774

1e comparant: Elisabeth Reckers

2e comparant: Jan en Cornelis Brouwes

Goederen: een moer veldike, groot ontrent een hondert en vijftig
roeden

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert van Hassel

West: Harme Hilker

Noord: Christiaen
Reckers

Zuid: Adriaen
Blankers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 230v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 7-5-1774

1e comparant: Cornelis Jonge soon

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuit, lang 47
voet en wijt 13 voet.

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis woont te Bommel.

Op 21-3-1782 is de bijlbrief geheel
afgelost blijkens een quitantie van Jan Hendrikse.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 232r

Soort akte: transport

Datum: 9-5-1774

1e comparant: Cornelis van Mourick ea

2e comparant: Pi. Liesvelt, Co. Sterrenberg en Reijnier Kosters

Goederen: eenn uijtgedolven moervelt

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Sterrenberg

West: Schrevelduijnsloot

Noord: Peeter
Pruijsers cum suis

Zuid: de heer
schout

Bijz: Pieter is scheepe, Cornelis is burgemeester.

Cornelis van Mourick (Raamsdonk) namens
zijn moeder Jacoba Zeijlmans wed Michiel van Mourick (Raamsdonk) en J.E.
Sualbach X Maria Ruijsenaers (Geertruijdenbergh)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 232v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-5-1774

1e comparant: Nicolaas Prinse

2e comparant: Jan Willemse Klis

Goederen: lening met als opnderpandt twee en twee derde gert
hooij en weijlant, in den polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Cornelis Kamp

West: Bastiaen Holster

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Nicolaas woont te Raamsdonk. Jan is penningmeester van
den Willemspolder te Oosterhout en Raamsdonk.

wilceur wordt afgelost voor de ene helft
op 11-5-1781 en de rest een jaar later.

Op 11-12-1782 is blijkens een quitantie
van Jan W. Klis de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 233r

Soort akte: transport

Datum: 23-5-1774

1e comparant: Theuntie Witte ea

2e comparant: Jan Smits

Goederen: een bijster, groot ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schravenduijn

Belend
Oost: Anthonij Konings cum suis

West: Schravenduijn

Noord: Adriaen
Wijnens van IJerssel en Gerrit Kusters

Zuid: Anthonij
Konings cum suis

Bijz: Theuntie Witte (Dongen) mede samen met Cornelis
Vermeulen (Dongen) als voogd over de kinderen van Wouter Venis wed Adrianan
Witte en over de soon van Cornelis Vermeulen wed Catharina Witte.

Jan woont te S'Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 233v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-6-1774

1e comparant: Adriaen Adriaense Stam

2e comparant: Willem Nakke ea

Goederen: lening met als onderpant zijn damschuit die hij
onlangs nieuw bij hem uitgehaalt heeft.

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Nakke en Cornelis Leempoel voogden over
Cornelis Nakke, zoon van Willem Nakke tbv Cornelis.

Adriaen Stam en Cornelis Oerlemans staan
borg. Op 3-2-1782 is er fl 600 afgelost. Zie ook los vel.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 234v

Soort akte: transport

Datum: 16-6-1774

1e comparant: Jan van Raamsdonk

2e comparant: de her Jacobus Hoevenaer, koopman

Goederen: de helft in 3½ geert hooij en weijlant, in 7 geerden,
in den polder. De andere helft van kooper.

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan, schepe van Raamsdonk, namens de weleerwaarde heer
Nicolaas Adriaen van Velse, predikant te Ankerveen.

Jacobus woont te Dordrecht.

De 7 geerden gemeen en onverdeelt met
Jan Thomasse de Bondt.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 235r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-6-1774

1e comparant: Huijbert Otgens

2e comparant: de heer Thomas Schattelijn

Goederen: lening met als onderpant 2 geerden hooij en weijlant,
in Overdiepse polder

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Overdiepse polder, Scheij sloot

Belend
Oost: wed Huijbert Snijders

West: Gerrit Dirckse Timmers cum suis

Noord: Maas

Zuid: Scheij
sloot of Dussemunsterkerk

Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. Blijkens een
quitantie is de wilceur geheel afgelost op 20-6-1775

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 236r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-8-1774

1e comparant: Pieter du Bois

2e comparant: de heer Michiel Reinier Blokhuijzen, koopman

Goederen: ling met als onderpandt 1e een binnendel, in den
binnenpolder; 2e een buijtendel

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg, Ka straat, Oude straat

Belend
Oost: 1e Jan van der Meer; 2e Cornelis Sagt

West: Peter Matthijse Camp; den comparant

Noord: Ka of Platte weg; Oude straat of
Cleijn waspik

Zuid: Ka straat,
Groot Waspik

Bijz: Michiel woont te Rotterdam; Blijkens een quitantie van
I.C. Blokhuijzen gebooren Hudde is de wilceur op 23-11-1788 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 236v

Soort akte: transport

Datum: 7-10-1774

1e comparant: Willemina van Diemen

2e comparant: Pieter van Breemen

Goederen: vijftien à sestien roeden hof, geleegen in den hof van
den kooper

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: den kooper

Noord: wed Hendrik
van Malsem

Zuid: den kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 237r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-10-1774

1e comparant: Jan Matthijsse de Bont

2e comparant: Thomas Schattelijn

Goederen: lening met als onderpandt 1e een halve steede met
huijs, etc en bijster; 2e ackersaijlant

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Hend. de Jongh; 2e Jan J. de Bont den Jonge

West: Thomas Compeer cum suis;Cornelis Kamp cum suis

Noord: Ca straat; Ka
straat

Zuid: watergang;
dwarspat

Bijz: Thomas woont in Geertruijdenbergh. Hij verklaart op
27-1-1791 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 237v

Soort akte: transport

Datum: 11-10-1774

1e comparant: Cornelia Kemmere wed Joseph Lemitte ea

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een huijsje en erve

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen de Seeuw

West: Dorps dijck

Noord: Jan
Sterrenburg

Zuid: Dingeman
van Dusseldorp

Bijz: Cornelia Kemmere wed Joseph Lemitte, Anthonij Konings
en Pieter Verleg als voogd over de kinderen van Joseph en Cornelia. De koopsom
wordt betaald aan de erfg van Jenneke den BackerXJan Corstiaense Reckers.

Cornelia mag haar leven lang in het
agterhuijs blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 239r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1774

1e comparant: Arnoldus Wamstekers

2e comparant: voogden over het kint van Hendrik Wamstekers

Goederen: een lening met als onderpandt een opslag van een huijs
en schuur staande op Dijksta(a)l vd sijdijck, nevens Kerkvaart

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerke vaart, Sij dijck

Belend
Oost:

West:

Noord: Laurens
Oomens

Zuid: Cornelis
de Seeuw

Bijz: hendrik Janse en Lambeert Huijberde Schoenmakers zijn
de voogden over het kint van Hendrik X Elisabeth van Dinter

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 239v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1774

1e comparant: Jan Wouterse Verschuure

2e comparant: Pieter Wijnants Vlamings

Goederen: een lening met als onderpandt 1e een acker saijlant, 3
hondt; 2e zie , 1½ hondt

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e kind. Thomas van Thiggel; 2e Jan Otgens

West: Dingeman van Dusseldorp; Dingena Hoevenaar

Noord: Ka straat; Ka
straat

Zuid: dwarsgeeren;
erve MatthijsPeeterse de Bont

Bijz: Jan woont te 11½ Hoeve, Pieter te Dongen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 240v

Soort akte: transport

Datum: 25-10-1774

1e comparant: Pieter Snelle ea

2e comparant: Maria Elisabeth Timmers wed Cornelis Wijgaers

Goederen: een partij weijde, bossen en een dries, een bos,
saijlant, een bos en het grootbos samen 50 hondt

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de heer van Waspik en de dwarssteeg

West: gescheijdt Sgravenmoer

Noord: wed Simon de
Guus, de heer van Groot Waspik

Zuid: wed Corn.
Wevers, Joch. Rutters, Laurens Vermuulen

Bijz: weledel gest. heer Pieter Snelle, med doct namens
Catharina Buijs wed Gerard van Ellinkhuijse (Breda). Hun kinderen: Maria
Elisabeth X Willem Timmermans, Cath Elisabeth , Willem Paschier en Johanna X
Nicolaas Hooijkaas. Maria woont te Den Bosch.

Voor de Waspikse goederen fl 1500 en
voor de s'Gravenmoerse fl 750.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 241v

Soort akte: transport

Datum: 25-10-1774

1e comparant: Pieter Snelle ea

2e comparant: Christoffel Timmermans

Goederen: een parcel bosch, groot ontrent 90 hondt

Prijs: ƒ 2900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: gescheijdt van Sgrevelduijn

West: wed Cornelis Wijgaers met dwarssteeg en dwarssloot

Noord: de heer van
Groot Waspik

Zuid: de Limiet,
scheijdinge Brabant-Holant

Bijz: weledel gest. heer Pieter Snelle, med doct namens
Catharina Buijs wed Gerard van Ellinkhuijse (Breda). Hun kinderen: Maria
Elisabeth X Willem Timmermans, Cath Elisabeth , Willem Paschier en Johanna X
Nicolaas Hooijkaas. Maria woont te Den Bosch.

Christoffel woont te Sgravenmoer. De
dwarssloot aan de west en oostkant is met eijke paelen en kuijlen afgebakent.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 242v

Soort akte: transport

Datum: 23-1-1775

1e comparant: Huijbert van Vuren, procuur

2e comparant: Pieter Liesvelt

Goederen: een derde part in een buijtendel, gemeen met den
kooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ka straat

Belend
Oost: Dirk Hulst

West: Jan de Hoogh

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: Ka straat

Bijz: Huijbert is procuur (Sgrevelduijn Cappel) en treedt op
namens Johanna Jacoba Lavade wed Jan Liesvelt. (Rotterdam) Pieter is Schepen te
Waspik

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 243r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1775

1e comparant: Jan Wijdemans

2e comparant: Thomas Schattelijn

Goederen: een lening met als onderpandt 1e een binnendel, in den
binnenpolder; 2e ½ in hooij, weij en ackerlant

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg, Ka straat

Belend
Oost: 1e weeskin. Adriaen Schouten; 2e Corn. Wijdemans

West: Adriaen Vasse; Adriaen Vasse

Noord: Ka ofte
Platte weg; over den dijck

Zuid: Ka straat;
Ka sloot

Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. Josephus Koenen
verklaart namens T. Schattelijn dat op 7-7-1778 de wilceur geheel is afgelost.

Het tweede stuck lant genaamt een blook
en dijck eijdt

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 244r

Soort akte: transport

Datum: 28-1-1775

1e comparant: Huijbert van Vuren, procuur

2e comparant: Pieter Liesvelt

Goederen: een derde bijster met een uijtgedolve moervelt, zoals
J. Liesvelt dit in bezit had, gem met de koper

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Helger de Cook

West: erfg Gerrit Dolk e.a.

Noord: den dijck

Zuid: Anthonij
Verschuuren en meer anderen

Bijz: zie twee aktes terug. Pieter is Schepen te Waspik

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 244v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1775

1e comparant: Cornelis Wijdemans

2e comparant: Cornelis Ketelaer, koster en voorzanger

Goederen: lening met als onderpandt 1e sijn half huijs, schuur
etc.; 2e helft van een stuck hooij en weijlant

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Het Blook en Dijckeijndt; Ka sloot

Belend
Oost: 1e wed Hendrik de Jong; 2e Hendrik Schoenmakers

West: Thomas Compeer cum suis;Jan Wijdemans

Noord: Ka straat;
over den dijck

Zuid: watergang;
Ka sloot

Bijz: Cornelis werkt te Baardwijk. Op 4-2-1785 is er fl 150
afgelost. Op 2-11-1789 is blijkens een quitantie de wilceur geheel afgelost.

Het huijs etc is gemeen met Jan
Matthijsse de Bont; het stuck lant heet: Het Blook en Dijckeijndt en ligt in de
binnenpolder en bedeelt op den oostenkant.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 245v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 6-2-1775

1e comparant: Laurens van Dongen

2e comparant: Jan Ruijtenbergh, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de levering van een damschuijt, lang 47
voet, wijt 13 2/4 voet

Prijs: ƒ 767

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 246v

Soort akte: transport

Datum: 8-2-1775

1e comparant: Pieter Liesvelt en Frans Bastiaanse Boezer

2e comparant: Arnoldus Timmermans

Goederen: een steedeke: huijs, hof en ontrent 1½ hondt ackerlant
gelegen op het Hoogblock

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Hoogblock

Belend
Oost: Peeter Aartse de Bondt

West: kinderen Mels de Graaf

Noord: Thomas
Compeer

Zuid: Cornelis
Snellens

Bijz: Pieter en Frans zijn arme meester

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 247r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-2-1775

1e comparant: Arnoldus Timmermans

2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een lening met als onderpandt zijn huis, hof en
ackerlant

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Aartse de Bondt

West: kinderen Mels de Graaf

Noord: Thomas
Compeer

Zuid: Cornelis
Snellens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 248r

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1775

1e comparant: Pieter Liesvelt en Frans Bastiaanse Boezer

2e comparant: Pieter en Frans zijn arme meester

Goederen: een opslag van een huijs, op den dijck achter s'lands
werk, hierin woonde wed Corstiaen Konings

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de dijck

West: de wegh

Noord: Frans de
Jongh

Zuid: de voetpat

Bijz: Pieter en Frans zijn arme meester

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 248v

Soort akte: transport

Datum: 20-2-1775

1e comparant: Cornelis van der Poel

2e comparant: Cornelis Peeterse Kamp

Goederen: een geert hooij en weijlant, in een stuck van ses
geerden, in den polder, met den kooper cum suis

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Peeterse Zeijlmans cum suis

West: Bastiaen Holster cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Peeter
Langerwerf

Bijz: Cornelis vdPwoont te Geeretruijdenbergh en Cornelis PK
in Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 249r

Soort akte: transport

Datum: 20-2-1775

1e comparant: Adriana Schoenmakers wed Peeter van den Bergh

2e comparant: Hendrik Potmaker

Goederen: halve steede: huijs, hof, erf en del daaragter
gelegen, gem. en onverd. Met Peeter Janse Zeijlmans

Prijs: ƒ 1125

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Ka , Platte weg

Belend
Oost: Peeter van den Boer en Hendrik Schoenmakers

West: wed Matthijs Otgens

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 249v

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1775

1e comparant: Jan van Pas

2e comparant: Andries Franse Camp

Goederen: bistertje

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Vougers

West: Jacobus Thomasse Zeijlmans

Noord: den kooper

Zuid: Peeter
Timmermans

Bijz: Jan woont te S'Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 250r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1775

1e comparant: de heer Adrianus Govardus van Andel, schout

2e comparant: JohannisJacobus en Theresia Maria van de Leur

Goederen: lening met als onderpandt 1e zijn huijs en brouwerij
etc; 2e een bijster en acker, groot 6 hondt

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Jan Janse de Bont de Jonge; 2e Jacobus Bink

West: Adriaan de Seeuw; Wouter van Steenhoven

Noord: Her straat;
watergang

Zuid: kerkhof;
tot binne de gemeen s'lands werken

Bijz: Johannis en Theresia wonen te Breda. Beide verklaren
op 19-5-1779 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 250r-2

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1775

1e comparant: de heer Adrianus Govardus van Andel, schout

2e comparant: JohannisJacobus en Theresia Maria van de Leur

Goederen: 3e een stuck weijlant, genaamt de Merge, groot ontrent
4 hondt; 4e helft van een moervelt, 3 hondt

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Merge; Queb ?, S'Grevelduijn sloot

Belend
Oost: 3e Peeter Adriaense Verschuren; 4e de Queb

West: Jacobus Brink; S'Grevelduijn sloot

Noord: Huijbert de
Bont, het navolgende perceel

Zuid: de Vest; Thomas Ketelaar

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 250r-3

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1775

1e comparant: de heer Adrianus Govardus van Andel, schout

2e comparant: JohannisJacobus en Theresia Maria van de Leur

Goederen: 5e een parceel dries, groot ontrent een half hondt; 6e
een parceel moervelt

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 5e wed Jan Vos; 6e de Queb of erve wed Jan Vos

West: erfg Peeter Stockermans; S'Grevelduijn sloot

Noord: erfg Peeter
Stockermans; kind. Jan Joch. Zeijlmans

Zuid: Thomas
Ketelaer cum suis, het voors 1e parceel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 250r-4

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1775

1e comparant: de heer Adrianus Govardus van Andel, schout

2e comparant: JohannisJacobus en Theresia Maria van de Leur

Goederen: 7e een acker saijlant, groot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Compeer cum suis

West: wed Thomas de Bont

Noord: de bijster
van de kinderen Jan Buijs

Zuid: het werk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 251v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1775

1e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge

2e comparant: Hendrik Goossen

Goederen: een lening met als onderpandt een binnendel en hof

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: de heer Jan van der Meer, secretaris, cum suis

West: Hendrik Schoenmakers

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Herstraat

Bijz: Hendrik woont te Geertruijdenbergh. Op 6-4-1793 is de
wilceur, aan de erfg van Hendrik: Johannis en Anna Goossen, volledig afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 252r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-4-1775

1e comparant: Cornelis Peeterse Kamp

2e comparant: Monsr Cornelis Ketelaar, koster en voorzanger

Goederen: een lening met als onderpandt 1e sijn huijs etc aan
Benede Kerk; een buitendel

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: 1e Jan Matthijs de Bont; 2e Vroukens vaart

West: wed Huijbert Janse de Bont; del van Nic. van Son

Noord: Her straat;
wed Peteer Wouterse Zeijlmans

Zuid: Cornelis
de Jong; wed Peeter Zeijlmans

Bijz: Cornelis werkt te Baardwijk. Op 8-9-1792 verklaart hij
dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 252v

Soort akte: transport

Datum: 17-5-1775

1e comparant: Jan Adriaense Verschuuren

2e comparant: Maria Berthouts wed Adriaen van Gijsel

Goederen: een en een half hondt ackerlant in de steede van de
verkooper

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Aartse de Bont

West: wed Marte Biemans

Noord: wed Marte
Biemans

Zuid: Cornelis
Aartse de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 253r

Soort akte: transport

Datum: 24-5-1775

1e comparant: Jochem Aartse de Bont

2e comparant: de diaconie arme

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 555

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Marcelisse Zeijlmans

West: Vroukensvaart

Noord: Jan Matrthijs
de Jongh

Zuid: Andries
Franse Kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 253v

Soort akte: transport

Datum: 6-6-1775

1e comparant: Andries Franse Kamp en Adriaen Franse van Hassel

2e comparant: Matthijs Franse Kamp

Goederen: een parceel lant, genaamt de Geer

Prijs: ƒ 280

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: Cornelis Peeterse Kamp

West: Peeter Otgens

Noord: erve Peeter
Otgens

Zuid: het out
vaartie

Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 254v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-6-1775

1e comparant: Pieter Liesvelt, scheepe

2e comparant: de heer Thomas Schattelijn

Goederen: lening met als onderpant1e 2 derde parten in een
buijtendel;2e 2 derde parten in een bijster

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat, Oude straat

Belend
Oost: 1e Dirk Hulsten;2e wed Helger de Kock

West: Jan Vasse de Hoogh, Nicolaas van Riel

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik; Her straat

Zuid: Ka straat;
steede Anthonij Verschuuren

Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. Antonij Koenen
verklaart op 14-6-1797, namens Thomas, dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 255r

Soort akte: transport

Datum: 20-6-1775

1e comparant: Huijbert Otgens

2e comparant: Monsr Willem Klewijn, koster en schoolmeester

Goederen: twee geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, in
overdiepse polder, met Jan van Oort cum suis

Prijs: ƒ 975

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheeps diep; Scheij sloot

Belend
Oost: wed Huijbert Snijders

West: Gerrit Dirkse Timmers cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Scheeps
diep

Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk, Willem werkt te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 255v

Soort akte: transport

Datum: 20-6-1775

1e comparant: Huijbert Otgens

2e comparant: Jan Snijders

Goederen: een moer veldike, zoals het sijne vrouwe vader Laurens
Wijdemans is aanbedeelt op 20-4-1763

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers

West: Mels van Driel

Noord: Hendrik
Schoenmakers

Zuid: Hendrik
Schoenmakers

Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 256r

Soort akte: transport

Datum: 20-6-1775

1e comparant: Wouter Vissers ea

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek

Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijck zoals
Adriana Geene het bezat

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Jan Borstlap

Zuid: Pieter Schut soen

Bijz: Wouter Vissers, Reijnier Siewert X Pieternella V. ,
Anthonij van Dommele X Maria V. , Wouter en Reijnier als voogden over de
kinderen van Pieter Deckers wed Geertruij V. en over het kint van Anthonij van
Dommelen wed Maria V., Adriaen van den Heuvel, zoon van Maria V. , Adriana de
Visser wed Arij Schenk (Delft), Lodewijk Caal x Johanna de Visser
(S'Gravenhagen), Jan de Jong x Lena Deckers (Middelburg): kint en kintskinderen
van Adriana Geene wed Cornelis de Visser

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 257v

Soort akte: scheepstransp.

Datum: 25-7-1775

1e comparant: Adriaen Sneeuw

2e comparant: Hendrik de Waart

Goederen: een hengstschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 185

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik woont te Wel. Op de verkoop van schepen hoeft
geen 1/40 penning betaald te worden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 257v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-8-1775

1e comparant: Jan Snijders

2e comparant: de heer Thomas Schattelijn

Goederen: een lening met als onderpand 1e zijn huijs etc; 2e een
bijster

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Peeter Zeijlmans; 2e Hendrik Schoenmakers

West: wed Snijders; Mels van Driel

Noord: del van
Barth. Langerwerf; Hendrik Schoenmakers

Zuid: Her
straat; Hendrik Schoenmakers

Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. J Koene, prockerur
te Geertruijdenbergh verklaart, namens Thomas, dat de wilceur op 29-4-1782 geel
is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 258v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-8-1775

1e comparant: Arnoldus Wamstekers

2e comparant: Jan Baptist Crilaars

Goederen: lening met als onderpandt sijn opslag van een huijs
etc. op den sijdijck

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Laurens
Oomens

Zuid: Cornelis
de Seeuw

Bijz: Jan woont te Waalwijk. Dewilceur is tbv de
morteficatie van een obligatie, groot fl 300, tlv Hendrik Wamstekers, de vader
van Arnoldus, van 23-2-1754 tbv de her J Allart ? In sijn leeven wonende te
Geertruijdenbergh. De overige fl 50 krijgt Arnoldus zelf.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 259r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-8-1775

1e comparant: Arnoldus Wamstekers

2e comparant: Jan namens Godefridus Wamstekers

Goederen: lening met als onderpandt sijn opslag van een huijs
etc. op den sijdijck

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Laurens
Oomens

Zuid: Cornelis
de Seeuw

Bijz: Arnoldus, Monsr Jan Wamstekers (Rotterdam) als voogd
van den inosenten Godefridus. Zonen van Hendrik Wamstekers

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 260r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 26-8-1775

1e comparant: Cornelis van Dongen

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang
47 voet, wijt 13 voet, 8 duijm

Prijs: ƒ 944

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis woont te Santdaarbuijten. Jan verklaart op
2-2-1788 dat de bijlbrief geheel is afgelost door Cornelis Cornelisse van
Dongen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 261r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-10-1775

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp

2e comparant: Hendrik Pieterse van Waspik

Goederen: een lening met als onderpand zijn huijs etc. aan
Benede Kerk

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk,Ka straat

Belend
Oost: Wouter Smuur

West: Jan Thomasse de Bont

Noord: de Ka straat

Zuid: de dijck

Bijz: Hendrik woont te Rotterdam.

Op 29-11-18000 is blijkens een quitantie
de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 261v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-10-1775

1e comparant: Anna Wouterse Verschuuren wed Dirk Wijdemans

2e comparant: Joh vd Loo, Hendrina en Peternella van Dusseldorp

Goederen: een lening met als onderpandt drie geerden hooij en
weijlant, in den polder

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jacobus Peeterse Zeijlmans cum suis

West: Anneke Kamp cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Anna woont te Raamsdonk. Geleend van Johannis fl 100
en van Hendrina en Peternella elk fl 150. Johannis verklaart , namens hun drieën,
op 16-3-1779 dat de leninhn geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 262r

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1776

1e comparant: Jan Tale

2e comparant: Adriaen Bommelaar

Goederen: een opslag van een huisje op Looddijck

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Looddijck

Belend
Oost:

West:

Noord: Frans
Bastiaense Boezer

Zuid: Jan Ot

Bijz: Jan woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 262v

Soort akte: gift

Datum: 18-1-1776

1e comparant: Huijbertie de Leeuw wed Martinus van Gennip

2e comparant: Christoffel van Gennip

Goederen: een opslag van een huijsje op Dijkstal

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Dijkstal

Belend
Oost: Gijsbert van Gennip

West: wed Huijbert Janse de Bont

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbertie heeft toestemming van haar zoon Christiaen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 263v

Soort akte: transport

Datum: 24-1-1776

1e comparant: Adriana Zeijlmans wed Wouter van den Hoek

2e comparant: Jan Goose

Goederen: het agterste deel van haar huijs, 3 gebinten van den
sijduur uijt oosten, gelegen aan de sijdijck

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: van den
dwarsbalk

Zuid: tot sover
het streckende is

Bijz: Adrianan heeft toestemming van haar zoon Gerrit mede
namens zijn broers Jan en Wouter

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 264r

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1776

1e comparant: Adriana Adriaense Blankers wed Cornelis Bink

2e comparant: Adriaen Adriaense Blankers

Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 16
geerden, met den kooper en meer anderen

Prijs: ƒ 775

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers cum suis

West: Andries Franse Hoevenaers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 264v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-2-1776

1e comparant: de heer Adam Deckers, schout

2e comparant: de heer Cornelis Lambertus Akkersdijk

Goederen: lening met als onderpandt 1e 4 geerden hooij en
weijlant, in den polder; 2e 2 geerden, in den polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: 1e Marijnus Elemans; 2e Marijnus Elemans

West: Johannis Vermeulen; Cornelis van Gent cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk; maas

Zuid: Ka sloot;
Ka sloot

Bijz: Adam is schout te Sprangh. Op 11-7-1777 is bliojkens
een quijtantie de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 265r

Soort akte: transport

Datum: 20-2-1776

1e comparant: Arnoldus Wamstekers

2e comparant: Jacobus Koenen, schijper van stijl X Joh. Leijten

Goederen: een huijs en een schuur op den sijdijck

Prijs: ƒ 2528

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Jan Dolk

Zuid: erfg
Cornelis de Seeuw

Bijz: Jac. Woont te Oosterhout. Betaalt met een scheepe
schultbrief van fl 215 van 24-8-1774 tbv Cornelia Hendrikse Wamstekers. Een van
fl 600van 18-10-1774 tbv Walerus Hend. W. Een van fl 350 tbv van 16-8-1775 tbv
Jan Baptist Crielaars en een van fl 1100 van16-8-1775 tbv Godedridus H.W. ,
overl. De rest in geld. Wouter Jan. Van Steenhoven namens voogt Cornelia:
Lodewiekes van de Henst en namens Jan en Arnoldus, JB Crielaart: brieven
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 266v

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1776

1e comparant: Johan de Leeuw ea

2e comparant: Maria Cornelisse Camp wed Bartholomeus Kmap

Goederen: een acker saijlant, groot twee en een half hondt

Prijs: ƒ 715

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Twaalfst halve Hoeve

Belend
Oost: Huijbert Janse de Bont

West: Jan Wouterse Verschuuren cum suis

Noord: Her straat

Zuid: oude
vaartie

Bijz: de heer Johan de Leeuw, schout van Raamsdonk, namens
de kinderen en erfgenamen van Jan Ottiens XPiternella Timmermans (wed van Frans
Huijberde van Hasselt): Willem Peeter en Frans Jan Ottiens, Huijbert Michiel en
Adriaen van Hassel, Matthijs de Bont X Maria van Hassel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 267v

Soort akte: transport

Datum: 4-3-1776

1e comparant: de heer Hendericus van Wagenbergh

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmaker

Goederen: een scheepe custingbrief van 3-5-1773 met als borg een
huijs etc

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: wed Wouter Boezer

Noord: wed Peeter
Bogaarts

Zuid: erfg
Bartholomeus de Bont

Bijz: Hendericus is Rooms werelts priester te Antwerpen.
Betaalt op 13-2-1790 oa met een quitantie op een wilceur, zie fol 214

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 268r

Soort akte: transport

Datum: 14-3-1776

1e comparant: Elisabeth Stokkelmans wed Jan Brox

2e comparant: Peeter Brox

Goederen: de helft van een bijstertje gemeen met Jan en Peeter
van der Sanden

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ka

Belend
Oost: Peeter Gijsbertse de Jongh cum suis

West: de heer Jan van der Meer, secretaris

Noord: de Ka

Zuid: de
dwarsgeeren of S'Gravenmoer

Bijz: Elisabeth woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 268v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-3-1776

1e comparant: Adriaen Nouwens

2e comparant: Monsr Joachimus van Brugel x Johanna Brouwers

Goederen: een lening met als onderpandt een buijtendel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat; Oude straat

Belend
Oost: Armen van Groot Waspik

West: Michiel de Roon

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Ka straat

Bijz: Joachimus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 269r

Soort akte: transport

Datum: 25-3-1776

1e comparant: Stoffel Leijten

2e comparant: Jan Janse Konings

Goederen: een moerveldikke, groot ontrent een en een half hondt

Prijs: ƒ 230

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den verkooper

West: Jan Vasse
de Hoogh

Noord: erve Jan
Thomasse de Bont

Zuid: de dwars
geere of S'Gravenmoer

Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht. Het veldikke
komt ingevolge een deijling van sijn vrouwe broers en susters van 23-1-1736. De
verkooper moet de kooper over zijn eigen moervelt laten gaan. Mede over het
velt van Hendrik Schoenmakers en het stuk van Huijbert Leijten.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 269v

Soort akte: transport

Datum: 27-3-1776

1e comparant: Monsr Jacob Witte

2e comparant: de heer Pieter Laurens Vermeulen, secr Ginneken

Goederen: twee bosschen met schuarhout, groot ontrent 6 hondt

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: den kooper

Noord: den kooper

Zuid: Donge

Bijz: Jacob woont te Breda en treedt op namens de edel
gestrenge heer Johan Dirk Freulitouw de Bruijn, rentmeester van zijne
doorluchtigheid den Heere Prince van Oranje en Nassau wed Emerantia Katharina
Witte die erfg was van Emerantia Konings laatst wed Andries van Meer volgens
testatament in Princenhage van 18-9--1760

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 270v

Soort akte: transport

Datum: 20-4-1776

1e comparant: Jan Nobel

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een acker saijlant

Prijs: ƒ 1000

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Huijberde Schoenmakers

West: wed Jan Gijbe

Noord: Her straat

Zuid: het Out
vaartie ofte erve erfg Corn van den Hollen

Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 271r

Soort akte: transport

Datum: 20-4-1776

1e comparant: Jan Nobel

2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent 3 ½ hondt

Prijs: ƒ 950

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Anthonij
Konings, tot de dwarspoel toe

Noord: Her straat

Zuid: de
dwarsgeren

Bijz: Jan woont te Raamsdonk.

Bij belent ten westen komen nog de
volgende namen voor: de Ka, Wouter Janse van Steenhoven, Peeter Brox en
Dingeman van Dusseldorp. Vermoedelijk geen rechthoekig stuk lant.

Conditie: Kooper mag over het erf, ten
oosten van het huijs, van Huijbert Tielemans, stegen en wegen.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 271v

Soort akte: transport

Datum: 25-4-1776

1e comparant: Hendrik Seijlmans

2e comparant: Jacobus Peeterse Seijlmans

Goederen: drie geerden hooijen weijlant, in overdiepse polder,
in 6 geerden, met den kooper

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Peeter Gijsbertse de Jongh

West: Jan de Hoogh cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: de Maas

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 272r

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1776

1e comparant: Monsr Johannis van den Hout X Adriana Zeijlmans

2e comparant: Jacobus Thomasse Zeijlmans

Goederen: 1½ geert en een 1/3 in een ¼ geert hooij en weijlant,
in den polder, in 13 geerden, met den kooper

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Cornelis van Genk

West: wed Cornelis Bink en Willem Adr. Blankers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Johannis woont te Tilburgh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 272v

Soort akte: transport

Datum: 1-5-1776

1e comparant: Adriana van Loon wed Christiaan Klis ea

2e comparant: Adriaen Adriaen Seters

Goederen: 1e een parceel hooijlant, genaamt Aert Geusen lant; 2e
een leijkant en putten agten den Eijk

Prijs: ƒ 45

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Aert Geusen lant, den Eijk

Belend
Oost: 1e ; 2e

West: s'Gravenduijn sloot; Adriaen van Os

Noord: wed Aert
Hulst; den Armen van S'Gravenmoer

Zuid: Willem
Kiel; wed Laureijs Oomens

Bijz: Christiaan was schepen te S'Gravenmoer.

Adriana van Loon wed Christiaan Klis, Jan
Willem Klis, notaris, Handerina Klis, Adriaen Fijnenbuijck als voogt en Jan van
Hulten als toesiender over de 2 kinderen van Jacob van Hulten, Jan van Hulten
voor hem selven, Willem van Hulten.

Adriaen woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 272v-2

Soort akte: transport

Datum: 1-5-1776

1e comparant: Adriana van Loon wed Christiaan Klis ea

2e comparant: Adriaen Adriaen Seters

Goederen: 3e een parceeltie moergront, groot een ½ hondt,
gelegen in de Avantagie; 4e veltmoer in den Driekoop

Prijs: ƒ 45

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Avantagie, Driekoop

Belend
Oost: 3e Pieter Schaap; 4e voork van Joh. Vermuulen

West: Adriaen van Os; Pieter Kanters

Noord: Wouter
Vermuulen kinderen

Zuid: -- ; erfg
Jan Arisse Borstlap

Bijz: Christiaan was schepen te S'Gravenmoer.

Adriana van Loon wed Christiaan Klis, Jan
Willem Klis, notaris, Handerina Klis, Adriaen Fijnenbuijck als voogt en Jan van
Hulten als toesiender over de 2 kinderen van Jacob van Hulten, Jan van Hulten
voor hem selven, Willem van Hulten.

Adriaen woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 273v

Soort akte: transport

Datum: 1-5-1776

1e comparant: Adriaen Adr. Seters namens Jacobus van Wintraad

2e comparant: Willem Gerrit Loef, secretaris

Goederen: eenn parceel moergront en putten, groot 3 hondt

Prijs: ƒ 104

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Driekoop sloot

Belend
Oost: erfg Wouter Vermuulen

West:

Noord: de Driekoop
sloot

Zuid: kinderen
Thomas Paans

Bijz: Adriaen en Willem wonen te S'Gravenmoer, Jacobus is
predikant

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 274r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-5-1776

1e comparant: Johanna Leijten wed Andries Janse

2e comparant: Adriaen Joghemse Blankers

Goederen: lening met als onderpandt een acker saijlant, groot
ontrent 75 roeden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Pispot

Belend
Oost: de kinderen Joghem Blankers

West: Anneke Kamp

Noord: de Pispot

Zuid: S'Gravenmoer

Bijz: Adriaen verklaart op 15-2-1791 dat de wilceur geheel
is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 274v

Soort akte: transport

Datum: 15-5-1776

1e comparant: Willem Stevense Blom

2e comparant: Adriaen van Suijlekom

Goederen: een lening met als onderpandt 9 hondt lant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Steeve Adriaense Blom

West: den debituur

Noord: wed Roelof
Dorreboom

Zuid: Steven
Adriaense Blom

Bijz: Willem woont te S'Gravenmoer, Adriaen te Oosterhout.

Adriaen verklaart op1 6-7-1790 dat de
wilceur geheel is afgelost.

Aaltie Mouthaan wed Jan Stevense Blom
moeder van de voornoemde comparant (Moeder ????) verklaart zich akkoord.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 275v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1776

1e comparant: Thomas Konings

2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een lening met als onderpandt 1e sijn huijsje; 2e een
bijster

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Pieter Geene; 2e wed Thomas de Bont

West: Cornelis van der Schans; wed Johannis Verschuuren

Noord: den dijck; de
Ka straat

Zuid: Cornelis
van der Schans; watergang

Bijz: Op 17-4-1783 is door Michiel Tomasse Konings fl 100
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 276r

Soort akte: transport

Datum: 21-6-1776

1e comparant: Geertruij Seijlmans wed Jan van Oerle

2e comparant: Henderina de Bruijn wed Thomas de Bont

Goederen: de helft van een buijtendel onverdeelt met het
weeskint van Joghem Timmermans

Prijs: ƒ 420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ka straat

Belend
Oost: Hendrik Hendrikse van den Hoek

West: de kooperse

Noord: Oude straat
ofte Kleijn Waspik

Zuid: Ka straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 276v

Soort akte: transport

Datum: 24-7-1776

1e comparant: Geertruij Seijlmans wed Jan van Oerle

2e comparant: Wouter Schouten

Goederen: de helft in een huijs, hof en erve, gemeen en
onverdeelt met Thomas Compeer

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Matthijsse de Bont cum suis

West: wed Bartholomeus Kamp

Noord: de Ka straat

Zuid: Jan
Matthijsse de Bont cum suis

Bijz: Conditie: koper maakt keukentje voor verkoopster aan
de westen kant waar zij haar leven lang met haar dochter mag blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 277v

Soort akte: transport

Datum: 28-10-1776

1e comparant: Adriana van Steenhoven wed monsr Jan van Gilst

2e comparant: Jan Wouterse van Steenhoven

Goederen: 4½ geert hooij en weijlant, in den polder, in 9
geerden, gemeen en onverdeelt met Bastiaen de Rooij

Prijs: ƒ 3300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: wed Michiel van Mourik cum suis

West: den kooper

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriana woont te Leijden en Jan, haar broer, te
Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 278r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-11-1776

1e comparant: Jan Bogerts en Theuntie Borgers wed Jac van Opstal

2e comparant: Monsr Karel van Gennip, schoolmeester

Goederen: een lening met als onderpandt een stuk hooijlant,
groot 9 hondt

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Vermeulen

West: S'Grevelduijn sloot

Noord: Aart Hulst

Zuid: kinderen
Dirk Nederveen

Bijz: Jan en Theuntie wonen te S'Gravenmoer, Karel aan de
Heijkant te Tilborgh. Op 16-4-1789 is de ene helft blijkens een quitantie
betaalt. De rest op 20-11-1790.

Los vel: f 19 ontfangen van de kinderen
van Jan Bogers op 7-11-1776. De schuldbrief kan vernietigt worden. 23-11-1790.
C van Gennip, Tilburg

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 278v

Soort akte: transport

Datum: 18-11-1776

1e comparant: Reijnier Hasebos

2e comparant: Matthijs van Dongen

Goederen: een halve buijtendel gemeen en onverdeelt met Willem
van Dongen, nevens de dorps Kaij straat

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaij straat, Heckendam

Belend
Oost: wed de Bondt

West: dorps Kaij straat

Noord: armen van
Groot Waspik

Zuid: hof/erve
kooper ofte den Heckendam

Bijz: Reijnier woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 279r

Soort akte: transport

Datum: 2-12-1776

1e comparant: Bastiaen van Hassel

2e comparant: kerk en armen van Raamsdonk

Goederen: 2½ geert hooij en weijlant, in 6 geerden, gemeen en
onverdeelt met den kooper

Prijs: ƒ 1824

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: de kerk en armen van Raamsdonk

West: wed Frans Kamp

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: erve
Peeter Franse Camp

Bijz: Bastiaen woont op de Leur en is voogd over de kinderen
van Huijbert Vasse

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 279v

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1776

1e comparant: Harmanus Beijers

2e comparant: Pieter Potter, schipper van stiel

Goederen: een acker saijlant, geleegen over den Leij, groot
ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 340

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Leij

Belend
Oost: Arnoldus Schep

West: de kinderen Cornelis Sagt

Noord: wed Hendrik
van Aalst

Zuid: Leij

Bijz: Harmanus woont op de Swaluw en tredt op namens zijn
vrouwe moeder Adriana Schep wed Cornelis Nooteboom, wonende te Allemkerk.

Betaalt wordt met fl 150 en een scheepe
custingbrief van fl 190

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 280r

Soort akte: custingbrief

Datum: 27-12-1776

1e comparant: Pieter Potter, schipper van stiel

2e comparant: Adriana Schep wed Cornelis Noteboom

Goederen: een custingbrief met als onderpandt de voors acker
(zie vorige akte)

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De eerste fl 20 zijn betaald op 28-12-1777, de 2e op
26-12-1778, de 3e op 1-1-1780, 4e op 22-12-1780, 5e 23-12-1781.

Op 17-1-1786 verklaart Harmanus dat de
custingbrief geheel is afgelost.

De 1/40 penning hoeft niet betaalt te
worden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 281r

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1776

1e comparant: Hermanus Beijer

2e comparant: Jan Mattijse de Jong

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent 2 hondt

Prijs: ƒ 360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Grevelduijn Capel

West: Vroukens vaart

Noord: wed Adriaen
van Gijsel

Zuid: Peeter
Franse Boezer

Bijz: Hermanus woont op de Swaluw en treedt op namens zijn
vrouwe moeder Adriana Schep wed Cornelis Nooteboom, wonende te Allemkerk.

Betaald wordt met fl 150 en een
custingbrief van fl 210.

Zie ook los vel waarin vele betalingen
staan vermeld.

Genoemde namen: Arnoldus Noteboom,
Peeter Boeser, Pieter Potter, Peter van Roesmalem, Joost Hendrikse vande Koppel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 281v

Soort akte: custingbrief

Datum: 27-12-1776

1e comparant: Jan Matthijse de Jongh

2e comparant: Adriana Schep wed Cornelis Noteboom

Goederen: een custingbrief met als onderpandt de voors acker
(zie vorige akte)

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De 1e fl 20 wordt op 28-12-1777 betaald.fl 40 op
26-12-1778, fl 20 op 1-1-1779, fl 21 op 22-12-1780, nog een keer fl 20.
Hermanus verklaart in 1786 dat de custingbrief geheel is afgelost.

De 1/40 penning hoeft niet betaald te
worden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 282r

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1776

1e comparant: Pieter Kusters ea

2e comparant: Jan van Riel

Goederen: een half huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 137

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed van Os

West: Reijnier Kusters

Noord: Hendrik van
Diemen

Zuid: wed
Cornelis de Seeuw

Bijz: Pieter, Reijnier, Gijsbert, Anthonij en Marijnus. Alle
kinderen van Adriaen Kusters (overleden)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 282v

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1776

1e comparant: Pieter Kusters ea

2e comparant: Reijnier Kusters

Goederen: een acker weijlant gemeen en onverdeelt met gerrit
Knaap

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Jan van der Meer, secretaris

Belend
Oost: Vroukensvaart

West:

Noord: den Armen

Zuid: Dorps weg

Bijz: Pieter, Reijnier, Gijsbert, Anthonij en Marijnus. Alle
kinderen van Adriaen Kusters (overleden)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 283r

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1776

1e comparant: Pieter Kusters ea

2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout

Goederen: een hondt bijster

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Franse Boezer

West: Peeter Franse Boezer

Noord: Peeter Franse
Boezer

Zuid: de kerk

Bijz: Pieter, Reijnier, Gijsbert, Anthonij en Marijnus. Alle
kinderen van Adriaen Kusters (overleden)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 283v

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1776

1e comparant: Pieter Kusters ea

2e comparant: Anthonij Kusters

Goederen: een bijster

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anna Katharina Snijders

West: watergang

Noord: Adriaen van
den Hoek

Zuid: Peeter
Franse Boezer

Bijz: Pieter, Reijnier, Gijsbert, Anthonij en Marijnus. Alle
kinderen van Adriaen Kusters (overleden)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 284r

Soort akte: transport

Datum: 31-12-1776

1e comparant: Joghem Bartelse de Bont

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: 1 1/8 geert hooij en weijlant, in 9 geerden, met den
kooper en Peeter Peeters Passon, in den polder

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan en Adriaen Lips

West: Peeter Huijberde Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 284v

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1777

1e comparant: Peeter Boeser en Adriaen Zeijlmans, armemeesters

2e comparant: Peeter Wagemakers

Goederen: een opslag van een huijsje, binnen den sijdijck

Prijs: ƒ 11

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijck

West: de straat

Noord:

Zuid:

Bijz: het huijsje was van Geertruijd de Vos wed van Jan
Wagemakers

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 285r

Soort akte: transport

Datum: 31-1-1777

1e comparant: Monsr Henricus Saverius Biersteekers

2e comparant: Jacobus Koenen ea

Goederen: een geregte 1/3 part in een stuk hooij en weijlant, in
den polder, in 7 geerden, met de coopers

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: de Armen

West: Adriaen Vasse cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Henricus woont te Antwerpen en treedt mede op als
voogt over drie kinderen van sijn suster Maria Catharina de Queeter in huwelijk
verwekt bij Cornelis Janse Nees en namens zijn broeder Cornelis Janse Nees.

Jacobus, Jan, Adriaen en Cornelis Koenen
en Hendrik Goosen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 286r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1777

1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans

2e comparant: Monsr Adriaen Mutsaart en Dirk Deckers

Goederen: lening met als onderpand 1e een half huijs etc gemeen
met Hen. Potmakers;2e een acker saijlant

Prijs: ƒ 1000

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: 1e Peeter van den Boer; wed Peeter van den Bergh

West: wed Matthijs Otjes; Peeter van den Boer

Noord: Ka of Platte
weg; Her straat

Zuid: Her
straat; sloot over de Ka

Bijz: Adriaen woont te Tilborg, Dirk te Waalwijk, beijde als
voogt over de kinderen van wijlen Johannis Broekhast, coopman te Waalwijk.
Cornelis Broekhast verklaart op 13-3-1781 dat de gehele wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 287r

Soort akte: transport

Datum: 5-3-1777

1e comparant: Jan Adr. Van Loon namens Jacobus Hulst

2e comparant: Adriaen Janse van Loon

Goederen: een vervalle huijsje, hof en ackerlant, groot 1½ hondt

Prijs: ƒ 34

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Cornelis Wervers ?

West:

Noord: Arnoldus
Schep

Zuid: Jan Pharo

Bijz: Jacobus is Rijnt?schipper van Stijl. Adriaen en Jan
wonen te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 287v

Soort akte: hipotheecq

Datum: 18-3-1777

1e comparant: Monsr Jan de Bruijn

2e comparant: Josephus Koenen namens Alida Turen wed Phi vd Last

Goederen: hypotheek met als onderpandt 1e een steede: huijs,
hof, erf en werf en delle; 2e een binnedelle

Prijs: ƒ 1075

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e S'Grevelduijn Capel; Vroukensvaart

West: Vroukensvaart; steede Peeter Timmermans

Noord: Johannis van
Hassel; Jan Lamberde Zeijlmans

Zuid: Ka straat;
Peeter Adriaense Boezer

Bijz: Een heel verhaal over borgen etc. genoemd: Arnoldus de
Bruijn, in zijn leeve rooms priester te Corasouw, Willem de Bruijn, brouwer,
Peter de Jongh, schipper van Stiel; Adriaen Vasse, opa Peter de Jong,

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 289r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-3-1777

1e comparant: Willem de Bruijn, brouwer

2e comparant: de heer Hubertus Wagemakers

Goederen: lening met als onderpandt zijn half huijs etc met de
brouwerij, bedeelt op den westenkant

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Jan Peeterse de Hoogh

Noord: Hendrik
Schoenmakers

Zuid: Ka straat

Bijz: Hubertus woont te Breda.

De andere helft van het huijs is van
Peeter Dirkse Zeijlmans.

Op 21-10-1784 verklaren de erfg van
Hubertus Wagemakers dat zij het huijs etc ontslaan als onderpandt.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 289v

Soort akte: transport

Datum: 9-4-4777

1e comparant: inwoners

2e comparant: Dorp Groot Waspik

Goederen: lant tbv van de aanleg weg Waspik - S'Gravenmoer

Prijs: ƒ 137

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Genoemde namen: Cornelis van der Schans, Wouter
Schoute, Cornelis Sterrenburgh, Hendrik van den Hoek, Martinus Boezer, beijde
kerkmeester, Wouter Schoute als voogt kinderen Adriaen Schoute, wed Bart. Kamp,
Adriaen de Jongh, erfg Adriaen Moleschot en Adriaen Vase, Adriaen Lips, Pieter
Kamp, Jan Lips, wed Cornelis de Bont, Jan Thomas de Bont, Peeter Gijsbertse de
Jongh. Jan Sterrenburg en Teunis Sagt als borgermeesteren van GW.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 290v

Soort akte: transport

Datum: 10-4-1777

1e comparant: Tomas Paans namens Jan Dalmeijer

2e comparant: Simon Otgens, schipper van stiel

Goederen: een kofschuijt

Prijs: ƒ 360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te S'Grevelduijn Capel. Betaald gereet fl
190. De rest is op 12-6-1778 betaald.Simon mag het goet dat hij van sijn out
oom maternel Huijbert Vasse heeft geërft, voor de expricatie van de aflossinge,
niet transporteren.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 291r

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1777

1e comparant: Jan Arnoldusse de Bruijn

2e comparant: Johannis Franciscus de Bruijn, sijn soon

Goederen: een steede: huijs, hof, erf en werf en de dellen daar
annex leggende in sijn regenooten; 2 binnendel

Prijs: ƒ 4400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e S'Grevelduijn Capel; 2e Vroukensvaart

West: Vroukensvaart; steede Peeter Timmermans

Noord: Johannis van
Hassel; wed Jan Lamberde Zeijlmans

Zuid: Ka straat;
Peeter A. Boezer

Bijz: tevens wordt de inboedel verkocht.

In de kantlijn staat fl 4400, in de
tekst fl 4100

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 291v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 2-5-1777

1e comparant: Jan Tunisse van der Pluijm

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een kofschuijt, lang 47
voet,wijt 13 voet en 8 duijm

Prijs: ƒ 1385

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan vd P woont te Dussen. Op 29-6-1786 verklaart Jan
van den Hoek dat de bijlbrief is door Tunis Janse van der Pluijm geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 292v

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1777

1e comparant: Jacoba Kanters wed Arnoldus Schep en erfg

2e comparant: Cornelis Sterrenburg

Goederen: een acker saijlant gelegen over den Leij, groot
ontrent drie hondt

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Leij

Belend
Oost: Peeter de Leeuw

West: Pieter Potter

Noord: wed Hendrik
van Malsum

Zuid: de Leij

Bijz: Er is een testament van november ? en december 1776.

Jacoba woont te S'Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 293r

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1777

1e comparant: Jacoba Kanters wed Arnoldus Schep en erfg

2e comparant: Wouter Kievits

Goederen: een binnedel

Prijs: ƒ 475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Marcelisse Zeijlmans

West: Vroukensvaart

Noord: wed Peeter
Dirkse Zeijlmans

Zuid: wed Peeter
Wouterse Zeijlmans

Bijz: Jacoba woont te S'Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 293v

Soort akte: transport

Datum: 13-5-1777

1e comparant: Anthonij Konings, scheepe

2e comparant: Adriaen Kop

Goederen: een moerveldike, gemeen en onverdeelt met monsr
Hendrik Ente

Prijs: ƒ 104

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Vermeulen

West: Adriaen van Seeters putten

Noord: den Armen van
S'Gravenmoer

Zuid: .. .. ..

Bijz: Adriaen woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 294-2

Soort akte: transport

Datum: 13-5-1777

1e comparant: Anthonij Konings, scheepe

2e comparant: Adriaen Kop

Goederen: 3e 1/12 part in een stuck weijlant genaamt de Weene,
groot ontrent 1 hondt, 80 roeden; 4e 1/12 del

Prijs: ƒ 104

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Weene

Belend
Oost: 3e Jacobus M. Zeijlmans; 4e Corstiaen Reckers

West: wed Dirk de Cock; Adriaen Joghemse Blankers

Noord: de Armen; Pieter van Breemen

Zuid: Jacobus
Boezer; Jan van der Meer, secretaris

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 294-3

Soort akte: transport

Datum: 13-5-1777

1e comparant: Anthonij Konings, scheepe

2e comparant: Adriaen Kop

Goederen: 5e 1/12 dries en moervelt; 6e 1/12 uijtgedolven
moervelt op de oostenkant van Vroukensvaart

Prijs: ƒ 104

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 5e den dijck; 6e weeskinderen Cornelis Klaver

West: Jan van der Meer, secretaris, cs;Andries Kamp

Noord: Jacobus van
der Sande; Harme Hilkers

Zuid: Peeter de
Graaf cum suis; wed Joachimus Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 294r

Soort akte: transport

Datum: 13-6-1777

1e comparant: Pieter Kusters ea

2e comparant: Pieternella van Driel wed Anthonij Kusters

Goederen: 1e 1/12 part in een huijs etc met ackerlant met Peeter
de Graaf; 2e 1/12 in een acker saijlant

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e de diaconi armen; Jan Ot

West: de dijck; Peeter de Hoogh

Noord: Lambert
Reckers; erfg Wouter Biemans

Zuid: Jacobus
Geene; Dorps weg

Bijz: Pieter, Reijnier, Marijnus en Gijsbert allen erfg van
Anthonij Kusters hun broer.

Inclusief alle goederen kasten, kisten,
kooper en tin.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 295r

Soort akte: transport

Datum: 13-6-1777

1e comparant: Pieternella van Driel wed Anthonij Kusters

2e comparant: Pieter Kusters ea

Goederen: de helft in een meest uijtgedolve moerveldike of
bijstertie gemeen met de koopers

Prijs: ƒ 5

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anna Katharina Snijders

West: watergangh

Noord: Adriaen van
den Hoek

Zuid: Cornelis
Boezer

Bijz: Pieter, Reijnier, Marijnus en Gijsbert allen erfg van
Anthonij Kusters hun broer.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 295r

Soort akte: transport

Datum: 18-6-1777

1e comparant: Willem de Bruijn

2e comparant: Susanna de Bruijn, sijn suster

Goederen: een half huijs etc met brouwerij, gelegen aan
Vroukensvaart

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat

Belend
Oost: Aart Dirkse Zeijlmans

West: Jan Peeterse de Hoogh

Noord: Hendrik
Schoenmakers

Zuid: Ka straat

Bijz: Inclusief alle toebehooren als vatte, tonnens,ketels
en eesten koelbakken. Alle de hafelijke goederen van karrepart beesten en
meubilaire goederen en brouwerij gereedschappen.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 295v

Soort akte: transport

Datum: 26-6-1777

1e comparant: Joost de Kleijn

2e comparant: Jacobus Schippers

Goederen: een hengstschuijt inclusief alle teobehooren

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus woont te Willemstadt

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 296r

Soort akte: transport

Datum: 11-7-1777

1e comparant: Adam Deckers, schout te Sprangh

2e comparant: Dingeman Timmermans

Goederen: vier geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, gemeen
en onverdeelt met Jacomijn a Konings

Prijs: ƒ 2850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Peeter Dorreboom cum suis

West: Johannis Bossere

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Dingeman woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 296v

Soort akte: transport

Datum: 2-8-1777

1e comparant: Mr Guhelmus Josephus van den Heuvel, advocaat

2e comparant: Maria Berthout wed Adriaen van Gijsel

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 483

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Grevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: kinderen Aart
de Beer

Zuid: de erfg
den heer advocaat van Hijst

Bijz: Guhelmus werkt te Waalwijk. Hij verkoopt namens Jonker
Jaen Philippe de Raet van der Noort, Baron des Rooms Heijlighs Rijckx.

Van Hijst woonde te Antwerpen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 297v

Soort akte: transport

Datum: 5-8-1777

1e comparant: Willem de Jongh ea

2e comparant: Frans de Jongh, hun broer

Goederen: een opslag van een huijs, op dijckstaal bij s'lans
werken

Prijs: ƒ 56

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik van Limpt

West: Hendrik Muus cum suis

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem, Antonij, Elisabeth de Jongh.

Elisabeth mag in het huijs blijven wonen
tenzij ze trouwt.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 297v

Soort akte: transport

Datum: 5-8-1777

1e comparant: Frans de Jongh

2e comparant: Simon van Ritsel

Goederen: een opslag van een huijsje, op dijkstaal, agter s'lans
werken

Prijs: ƒ 52

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Andries van
Huunen

Zuid: Frans
Bastaiense Boezer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 298r

Soort akte: transport

Datum: 3-10-1777

1e comparant: Jan Peeterse de Hoogh

2e comparant: Govert Hendrikse Buijs

Goederen: een hengstschuijt zoals die nu op de werff van Jan van
den Hoek ligt.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Govert woont te Prinslant. Betaald gereet fl 75 en de
rest 16 of 17 october 1777

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 298v

Soort akte: transport

Datum: 3-11-1777

1e comparant: Diena van Druunen wed Joa. Zeijlmans

2e comparant: Monsr Hendrik van Riel

Goederen: een geregte helft in een moerveldike, gemeen en
onverdeelt met Peeter Zeijlmans

Prijs: ƒ 55

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter van Steenhoven cum suis

West: de Ka

Noord:

Zuid:

Bijz: Diena mede namens hun dochter Cornelia.

Diena en Hendrik wonen beide te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 299-2

Soort akte: transport

Datum: 3-11-1777

1e comparant: Diena van Druunen wed Joa. Zeijlmans

2e comparant: Monsr Hendrik van Riel

Goederen: 3e 3/4 buijtendelle, tusschen erffenisse en dellen van
Jan de Bruijn

Prijs: ƒ 55

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Limitscheijding

Belend
Oost: Limitscheijding van Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Huijbert van
Hassel

Zuid: Huijbert
van Hassel

Bijz: Op folio 300r staat een kopie van de procuratie.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 299r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1777

1e comparant: Jan van der Meer, secretaris

2e comparant: de heer Hubertus Wagemakers

Goederen: een scheepe schultbrief tlv Jan de Bruijn. Het
onderpandt was 1e het huijs etc 2e 1/3 dijkstal

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Capel; 2e wed Ariaen Huijberde Zeijlmans cs

West: Vroukensvaart en Fransus Beijens; Anthonij Sagt

Noord: de delle van
Jan en Christ. de Bruijn; den dijck

Zuid: s'Heeren
straat; erve Anthonij Snijders

Bijz: Jan treedt op namens de weledele vrouwe Catharina
Maria Franken laatst wed van de wel eerwaarde heer Willem Lodewijck Pielat, in
leeve predicant te S'Hage.

Hubertus woont te Breda.

Jan de Bruijn is een zoon van Arnoldus,
in leeve schout en secretaris van Kleijn Waspik. De brief is van 21-7-1731 tbv
wijlen Petrus Franke, predicant te Geertruijdenbergh.

Op 9-10-1810 is de fl 1000betaald met
twee jaar rente. Het onderpandt is vrij.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 301r

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1777

1e comparant: Jacobus Marselisse Zeijlman

2e comparant: Johanna Biemans

Goederen: een acker saijlant, groot1½ hondt

Prijs: ƒ 390

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den acker van Jan van der Ruel

West: Vroukensvaart

Noord: de kooperse

Zuid: wed
Adriaen van Gijsel

Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 301v

Soort akte: transport

Datum: 29-12-1777

1e comparant: Jacobus Marcelisse Zeijlmans

2e comparant: Jan Reckers

Goederen: een parceel weijlant, genaamt de Weenen

Prijs: ƒ 435

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Weenen

Belend
Oost: den koopers lant

West: kinderen van Mels de Graaf

Noord: de Armen

Zuid: wed Peeter
Smits

Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 302r

Soort akte: transport

Datum: 24-1-1778

1e comparant: Jaconus Peeterse Zeijlmans ea

2e comparant: Wouter Smuur

Goederen: een binnendel, aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 2071

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, Ka, Platte weg

Belend
Oost: Jacobus Bink cum suis

West: Johannis Janse Gijben

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: sloot van
de steede van Corn. Janse Schoenmakers

Bijz: Jacobus Peeterse Zeijlmans, Hendrik Seijlmans, Lambert
Schoenmakers X Huijbertie Seijlmans, Michiel van Hassel X Adriana Selmans, alle
erfg van hun broer Wouter Zeijlmans.

De kooper neemt gelijk een obligatie van
fl 600 tbv Gerrit Vermeulen over. De kooper betaalt de rest fl 1471 gereet.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 302v

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1778

1e comparant: Gijsbert van Gennip en Jan Aarts

2e comparant: Lambert Bogaarts, broer vd kinderen

Goederen: 2/3 in een huijs, waarvan 1/3 reeds van de kooper is.

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter Boezer

West: den dijck

Noord: Cornelis
Snellens cum suis

Zuid: Cornelis
Snellens cum suis

Bijz: Jan woont te Venloon. Gijsbert en Jan zijn voogt over
2 kinderen van Adriaen Bogaart X Cornelia Aarts (beide overl)

De koopsom wordt betaalt bij
meerderjarigheid of huwelijk van de kinderen. Op 23-10-1785 krijgt Cornelia
fl20

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 303v

Soort akte: transport

Datum: 17-2-1778

1e comparant: Jan Janse Konings

2e comparant: Matthijs van Dusseldorp

Goederen: een moerveldeke, groot ontrent 1½ hondt

Prijs: ƒ 271

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Stoffel Leijten

West: Jan Vasse de Hoogh

Noord: de erve van
Jan Thomasse de Bont

Zuid: de
dwarsgeeren of S'Gravenmoer

Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht. Er is recht van
overpad over het veld van Hendrik Schoenmakers, en de droogplaats van Hendrik
Leijten (ingevolge deijlinge van 23-1-1736)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 304r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-3-1778

1e comparant: Willem de Bruijn, namens zijn broer

2e comparant: Hubertus Waagemakers

Goederen: een lening met als onderpandt 1e een steede met huijs
etc.; 2e 2/3 in een dijkstal of binnenhof, met Arnoldus van Son

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Cappel; 2e wed Adr. Huijbert Seijlmans

West: Vroukensvaart en Fransus Beijens; Anth. Sagt cs

Noord: de dellen;
den dijck

Zuid: s'Heeren
straat; erve van Anth. Snijders

Bijz: Broer van Willem: Johan Franciscus, Philosooph te
Loven. Hubertus woont te Breda. Op 9-10-1810 is Hubertus overleden. Cornelis
Hensten wed Cornelia Wagenmakers krijgt het overschot van de schuld uitbetaalt:
fl 154

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 304r-2

Soort akte: wilceur

Datum: 18-3-1778

1e comparant: Willem de Bruijn, namens zijn broer

2e comparant: Hubertus Waagemakers

Goederen: 3e 3/4 in een buijtendel tusschen erf. huijsingen en
delle constitunant; 4e binnendel

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e Limiet scheijding Capel; 4e Vroukensvaart

West: Vroukensvaart; steede Peeter Timmermans

Noord: Huijbert van
Hassel; Jan Lamberde Zeijlmans

Zuid: Huijbert
van Hassel; Peeter Adriaense Boezer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 305r

Soort akte: transport

Datum: 18-4-1778

1e comparant: Monsr Hendrik Ente, collecteur

2e comparant: Johannes van Dusseldorp

Goederen: een opslag van een huijsen schuur aan de Looddijk
nevens de Kerkvaart

Prijs: ƒ 2300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Looddijk, Kerkvaart

Belend
Oost:

West:

Noord: Laurens
Oomens

Zuid: Cornelis
de Seeuw

Bijz: Hendrik werkt te S'Gravenmoer en treedt op namens
Jacobus Koene (S'Gravenmoer), Johannes woont te Almkerk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 305v

Soort akte: transport

Datum: 27-4-1778

1e comparant: Jan Hendrik van den Hoek

2e comparant: Willem Verduijn

Goederen: een huijsje op Dijckstaal nevens de Kerkvaart

Prijs: ƒ 230

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Dijckstaal, Kerkvaart

Belend
Oost:

West:

Noord: Jan Borstlap

Zuid: Pieter
Schut

Bijz: Betaald gereet fl 130. De rest is op 13-9-1783 betaald

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 306r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-4-1778

1e comparant: Willem Adriaen Blankers

2e comparant: de heer Pieter Adriaen Ketelaar, collectuur

Goederen: een lening met als onderpandt 2 3/4 geert hooij en
weijlant, in 11 geerden, in den polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan Smits

West: gasthuijs van Geertruijdenbergh

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Willem woont te Hendrik Luijten Ambacht, Pieter werkt
te Raamsdonk.

Het lant ligt gemeen met Matthijs
Peeterse Kamp cus suis.

Blijkens een quitantie is de wilceur op
10-3-1784 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 307r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-5-1778

1e comparant: Anna Wouterse Verschuuren, wed Dirk Wijdemans

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een lening met als onderpandt 6 geerden hooij en
weijlandt, in den overdiepse polder

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers

West: Adriaen Vasse

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Anna woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 307v

Soort akte: transport

Datum: 20-5-1778

1e comparant: Jacobus Quirijns ea en Cornelis Vermuulen

2e comparant: Pieter Schaap en Adriaen Adriaens van Seders

Goederen: een nparcel hooij en moerlant en bos, groot 9 hondt
agter Anth. Mouthaan

Prijs: ƒ 205

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonij Mouthaan

West: S'Grevelduijn sloot

Noord: Govert
Konings

Zuid: Anthonij Mouthaan

Bijz: Jacobus, Marijnus, Johannis, Droosaart te Geffen,
Cornelis van Tilborgh, Jacobus en Marinus Quirijns als voogden over de kinderen
van Johannis van Vuuren X Johanna Quirijns alle kinderen en kintskinderen van
Peter Quirijns (S'Grevelduijn Cappel, overl).

Cornelis woont te Dongen. Pieter en
Adriaen te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 308v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-5-1778

1e comparant: Cornelis Jooste Wijdemans

2e comparant: Monsr Gerrit Timmers en Gerrit Knaap

Goederen: lening oa op basis van agterstallige huur. Onderpandt
1e een half huijs etc; 2e ½ stuk hooijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Block en Dijckeijnt

Belend
Oost: 1e wed Hendrik de Jongh; 2e Hendrik Schoenmakers

West: Tomas Compeer; Jan wijdemans

Noord: Ka straat;
overdijck

Zuid: watergang;
Ka sloot

Bijz: Gerrit T woont te S'Grevelduijn Capel en Gerrit K te
Raamsdonk.

Het huijs is gemeen met Jan Matthijs de
Bont

Blijkens een quitantie is de wilceur op
16-11-1789 geheel afgelost.

Het hooijlant heet: Het Block en
Dijckeijnt en ligt in den polder

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 309r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 26-5-1778

1e comparant: Hendrik van den Hoek

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaker

Goederen: een bijlbrief tbv de leverantie een kofschuijt, lang
47 voet, wijt 13 voet, 8 duijm

Prijs: ƒ 944

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: de bijlbrief is op 4-3-1783 geheel afgelost. Hendrik
woont te S'Grevelduijn Groot Waspik

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 310v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-6-1778

1e comparant: Frans Mathijse de Jongh

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een lening met als onderpandt een ackertie saaijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de halve ..ip

West: Vroukensvaart

Noord: Peeter
peeterse Passon

Zuid: Andries
Franse Kamp

Bijz: Hendrik verklaart dat de wilceur op 30-11-1780 geheel
is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 311r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-6-1778

1e comparant: Geertruij Selm wed Adrianus Govardus van Andel

2e comparant: wel edelen gebooren heer Floris Justus Coussebant

Goederen: lening op basis van chijnsen etc. Onderpandt: 1e huijs
en brouwerij; 2e een bijster en ackerlant

Prijs: ƒ 3135

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Jan Janse de Bont; 2e Jacobus Bink

West: Adriaen de Seeuw; Wouter van Steenhoven

Noord: Ka straat; watergang

Zuid: het
kerkhof; des lans werke

Bijz: Adrianus was schout van Groot Waspik etc. Floris is de
heer van Groot Waspik.

Govert van Opstal, schout van Groot
Waspik en rentmeester van de heer van Groot Waspik verklaart op 19-4-1779 dat
de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 312r

Soort akte: transport

Datum: 22-6-1778

1e comparant: Peeter de Seeuw namens Jan Swart

2e comparant: Jacob Timmermans

Goederen: een ferij schip

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Swart verklaart op 12-10-1778 dat het schip geheel
betaald is.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 312v

Soort akte: transport

Datum: 29-6-1778

1e comparant: Peeter Joghemse Zeijlmans en zus

2e comparant: Monsr Hendrik van Riel

Goederen: een geregte helft van een moerveldike, gemeen met de
kooper

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter van Steenhooven cum suis

West: de Ka

Noord: Adriaen van
Staveren

Zuid: Adriaen
Konings

Bijz: Peeter woont te Raamsdonk. Mede namens Joris Real Vast
X Anna Joghemse Zeijlmans (Maaslant). Hendrik woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 313r

Soort akte: transport

Datum: 12-9-1778

1e comparant: de heer Cornelis Quirijns, secretaris

2e comparant: de heer Hubertus Wagemakers

Goederen: een scheepe schultbrief tlv Willem de Bruijn van
27-4-1774 tbv de heer van Vessem, onderpandt steede

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Dirkse Zeijlmans

West: Jan Peeterse de Hoogh

Noord: Hendrik
Schoenmakers

Zuid: Ka straat

Bijz: Cornelis werkt te S'Grevelduijn Cappel en treedt op
namens de heer Abraham van vessem (Rotterdam).

Hubertus woont te Breda.

De steede ligt aan Vroukensvaart

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 313v

Soort akte: transport

Datum: 29-10-1778

1e comparant: Mr. H.L. Lauta van Aijsma, rentmeester

2e comparant: w. gestr. Hr.PD Brant en vr Catharina M. Reijnders

Goederen: de geregte helft in een willecuurbrief tlv Huijbert
Franse van Hassel van 26-3-1774 tbv C Focke

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hr Aijsma is rentmeerster van van de prins van Oranje
en woont te Hooge Swaluw en treedt op namens de heer C. Focke(Nijmegen)

C. Focke was getrouwd met Apolonia
Agnita Reijnders

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 314r

Soort akte: transport

Datum: 30-10-1778

1e comparant: Willem Marcelisse Zeijlmans

2e comparant: Arnoldus de Bont

Goederen: een binnendel in de binnenpolder

Prijs: ƒ 1405

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Huijbert Aartse van Hasselt

West: Bartholomeus Langerwerf

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: erf wed
Peeter Dirkse Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 314v

Soort akte: transport

Datum: 12-11-1778

1e comparant: Pieter Boezer ea

2e comparant: Tomas, Huijbertje, Pieternel Swart, broers/suster

Goederen: een half huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 187

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Huijbert Vos

West: wed Hendrik Vaartmans

Noord: Adriaen van
Dongen

Zuid: Peeter
Pruijser

Bijz: Pieter Boezer, Cornelis Geene X Adriana Swart, Dirk
Rijke X Dingena Swart, Cornelis Sterrenburg en Tunis Sagt als voogden over 3
kinderen van Pieter Boesere X Maria Swart ( overl).

Gereet fl 140 en een beetje. De rest aan
de drie onmondige kinderen als ze 25 jaarof getrouwd zijn. Op 24-1-1786 krijgen
de kinderen van Pieter: Johanna, Jennike en Willem fl 46, 17 st en 8 penningen.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 315v

Soort akte: transport

Datum: 4-1-1779

1e comparant: Willem Marcelisse Zeijlmans

2e comparant: Joseph van Dongen

Goederen: een huijs, agterhuijs, hof en erve aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Huijbert de Bont

West: Cornelis Janse Schoenmakers

Noord: Her straat

Zuid: den
bogaart van Huijbert de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 316r

Soort akte: transport

Datum: 23-2-1779

1e comparant: Cornelis van Malsem

2e comparant: Cornelis Snellens

Goederen: 9 reijnlantse roederen

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: het erf van den kooper

West: den dijck

Noord: het erf van
den kooper

Zuid: het erf
van den kooper

Bijz: Op 23-2-1779 verklaren Tomas van malsen en Tomas Swart
voogden over de voorkinderen van Cornelis van Malsem en Klasina Swart zich
akkoord.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 316v

Soort akte: transport

Datum: 26-2-1779

1e comparant: Maria Wijdemans ea

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: 6 geerden hooij en weijlant, in overdiepse bekaaden
hooijpolder

Prijs: ƒ 2550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: de kooper

West: Adriaen Vasse

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Maria, Cornelis, Anna X Joghem de Bont (Raamsdonk en
Hendrik Luijten Ambacht) alle kinderen van Dirk Wijdemans en Anna Wouterse
Verschuuren.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 317r

Soort akte: transport

Datum: 2-3-1779

1e comparant: Corn. van der Schans en Adr. Konings, armmeesteren

2e comparant: Albert Geenen

Goederen: opslag van een huijsie, binne den sijdijck, zoals sijn
koopers moeder dat beseeten heeft

Prijs: ƒ 82

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ouders Albert: Willem Geene X Elisabeth Mook

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 317v

Soort akte: transport

Datum: 11-3-1779

1e comparant: Matthij Peeterse de Bont ea

2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris

Goederen: 2/12 van een buijtendel gemeen met Laurens Reckers cum
suis

Prijs: ƒ 22

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Timmers

West: Peeter
Franse Boezer

Noord: wed Cornelis
de Seeuw

Zuid: Ka straat

Bijz: Matthij Peeterse de Bont, Jan de Bont, Theodorus
Schoenmakers X Johanna de Bont en Lambert Sprengers

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 318r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-3-1779

1e comparant: Maria Wijdemans

2e comparant: Jan vd Lo, Henderina en Pieternel v Dusseldorp

Goederen: een lening van 3 x fl 300 met als onderpandt 3
geerdenin overdiepse polder aan scheepsdiep

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Overdiepse polder, Scheepsdiep, Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Peeterse Zeijlmans cum suis

West: Anneke Kamp cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Maria woont te Raamsdonk.

Blijkens een quitantie is de wilceur
21-3-1785 volledig betaald. Jan van der Looij is hun broer.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 319ar

Soort akte: bijlbrief

Datum: 19-3-1779

1e comparant: Adriaen van der Pluijm

2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lang
47 voet, wijt 13 3/4 voet

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 319br

Soort akte: transport

Datum: 26-3-1779

1e comparant: Joghem Timmermans

2e comparant: Jan Janse de Bont

Goederen: een halve del, gemeen met sijn moederwed Tomas de Bont
??

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik van den Hoek

West: wed voornoemde de Bont

Noord: de sloot

Zuid: Ka straat

Bijz: Joghem woont te Raamsdonk.

Betaald gereet fl 200. Op 1-4-1813 is de
koopsom geheel betaald.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 319bv

Soort akte: wilceur

Datum: 27-3-1779

1e comparant: Joghem Barthelse de Bont

2e comparant: Monsr Gerardus van Son

Goederen: een lening met als onderpand 3 geerden hooij en
weiojlant, in den polder

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus Peeterse Zeijlmans cum suis

West: Wouter Adriaense Smuur cum suis

Noord: Maas

Zuid: Ka sloot

Bijz: Joghem woont te Hendrik Luijten Ambacht, Gerardus te
Dongen. Blijkens een quitantie is de wilceur op 23-1-1790 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 320r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 17-4-1779

1e comparant: Dirk Dirkse Timmers

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek

Goederen: een bijlbrief tbv de levenrantie van een kofschuit,
lang 47 voet, wijt 13 voet 8 duijm

Prijs: ƒ 725

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Blijkens een quitantie is de bijlbrief op 13-3-1780
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 321r

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1779

1e comparant: Jan Anth van Strijen en Dingeman Wil. Schoenmakers

2e comparant: Dingeman van Dusseldorp

Goederen: 2/4 part in een dwarsdel, de andere helft is van de
kooper en de uitlandige Jan Tieleman

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: de del van
Nicolaas van Son

Noord: wed Aart de
Beer

Zuid: Aart
Dirkse Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 321v

Soort akte: transport

Datum: 11-5-1779

1e comparant: Jan de Bont

2e comparant: Adriaen Rombout

Goederen: lening met als onderpandt vier geerden hooij en
weijlant, in den polder

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: den polder

West: de wed
Tomas de Bont cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen woont te Rotterdam.

De willecuur is afgelost benevens den
willecuur van 11-4-1782 die op 18-5-1878 is omgezet in een wilceur van fl 2600

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 322r

Soort akte: transport

Datum: 19-5-1779

1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel

2e comparant: Christiaen Schuler, brouwer

Goederen: een huijs, agterhuijs, schuur, brouwerij en
toebehooren

Prijs: ƒ 8000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janse de Bont en agter den hof tot Gijsb. Boom

West: Adriaen de
Seeuw en dorpshuijsje

Noord: van de
brouwerij en hof

Zuid: gangentie
van de dorpsschool

Bijz: Govardus was schout van Waspik.

Belending: van den hof uit den noorden
de schuur van Jan Jansen de Bont suijtwaerts tot in het kerkhof

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 323r

Soort akte: transport

Datum: 21-5-1779

1e comparant: Pietyer Koolhaas

2e comparant: Bartholomeus Langerwerf en Peeter Jogh. Blankers

Goederen: 2¼ geert hooij en weijlant, in 9 geerden met wed
Cornelis Tomas de Bont en de koopers, polder

Prijs: ƒ 1750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Anselmus Bosser cum suis

West: Fransus
Kamp cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Pieter woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 323v

Soort akte: transport

Datum: 21-5-1779

1e comparant: Cornelis Swalp wed Helger de Cock

2e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel

Goederen: een huijs, schuur en erve

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Nouwens

West: Docus den
Ouden

Noord: Kaij straat

Zuid: sloot van
den bijster van de verkoopster

Bijz: Govardus was schout van Waspik.

Betaald gereed fl 1200. De rest is
blijkens een quitantie op 2-1-1781geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 324v

Soort akte: transport

Datum: 2-6-1779

1e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris

2e comparant: Laurens Reckers

Goederen: een sesde part in een buijtendel, gemeen met den
kooper

Prijs: ƒ 47

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Timmers

West: Peeter Franse Boeser

Noord: wed Cornelis
de Seeuw

Zuid: Ka straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 324v

Soort akte: transport

Datum: 5-6-1779

1e comparant: Maria Kievits wed Matthijs Peeterse Kamp

2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een uijtgedolve moerveldike, geleegen in de Voshoolen

Prijs: ƒ 22

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Voshoolen

Belend
Oost: den kooper

West: de kind.
van Tiggel en Wouter van Steenhooven e.a.

Noord: den kooper

Zuid: de
dwarsgeeren ofte S'Gravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 330r

Soort akte: transport

Datum: 5-6-1779

1e
comparant: Cornelia Swalp
wed Helger de Cock

2e comparant: Judocus den Ouden, haar zoon

Goederen: een portie gront

Prijs: ƒ 2

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel

West: wed Thomas de Bont

Noord: Her straat

Zuid: sloot van
den bijster van de verkoopster

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 330v

Soort akte: transport

Datum: 5-6-1779

1e
comparant: Cornelia Swalp
wed Helger de Cock

2e comparant: Judocus den Ouden, haar zoon

Goederen: een bijster, groot ontrent 2½ hondt

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffenisse Adriaen Nouwens

West: wed Tomas de Bont

Noord: watergang

Zuid: de sloot

Bijz: De koopsom wordt pas na het overlijden van Cornelia
betaald.

Johanna de Cock wed Adriaen de Seeuw
voor de ene helften Helger, Adriaen, Willem, Jan en Cornelia de Cock en Gerrit
Vermijs als voogt over Anna Maria , kinderen van ?? De Cock voor de andere
helft, verklaren dat de fl 350 betaald zijn.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 331v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-6-1779

1e comparant: Jan Jooste Wijdemans

2e comparant: Pieternella Schoute wed Gerrit van Seters

Goederen: lening met als onderpand de helft in een parceel hooij
en weijlant genaamt een Block en Dijckeijnd

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: een Block en Dijckeijnd

Belend
Oost: Cornelis Wijdemans

West: Adriaen
Vasse

Noord: over den
dijck

Zuid: Ka sloot

Bijz: Op 25-9-1784 is de wilceur geheel afgelost.

Pieternella woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 332

Soort akte: transport

Datum: 18-6-1779

1e comparant: Jann Jooste Wijdemans

2e comparant: Hendrik van Waspik

Goederen: een binnendel, groot agt hondt

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Adriaen Schoute

West: Adriaen
Vasse

Noord: Ka ofte
Platte weg

Zuid: over den dijck
van den stoep wed Joh P. Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 332v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-6-1779

1e comparant: Hendrik van Waspik

2e comparant: Monsr Adriaen Rombout

Goederen: een lening met als onderpand een binnendel, in den binnenpolder

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Adriaen Schoute

West: Adriaen
Vasse

Noord: over den
dijck

Zuid: over den
dijck van den stoep wed Joh P. Zeijlmans

Bijz: Adriaen woont te Rotterdam.

Blijkens een quijtantie van 16-5-1782 is
de wilceur geheel afgelost. Het is de del die in de vorige akte gekocht is.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 333v

Soort akte: transport

Datum: 13-7-1779

1e comparant: Dingena Kamp

2e comparant: de heer Willebordus van Son

Goederen: een derde part in een huijs, hof en erve aan Benede
Kerk waarin koper, broer en neef de rest comp.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus Bink

West: wed
Anthonij Konings

Noord: de del van
Wed Konings

Zuid: Her straat

Bijz: Willebordeus woont te Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 334r

Soort akte: transport

Datum: 9-9-1779

1e comparant: Jan Peeterse de Hoogh

2e comparant: Wouter Matthijse van Dusseldorp

Goederen: huijs, hof en erve aan Vroukensvaart

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaaij straat

Belend
Oost: Willem de Bruijn

West: Willem
Schoenmakers

Noord: Willem de
Bruijn

Zuid: Kaaij
straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 334v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-9-1779

1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel

2e comparant: Huijbert Hoevenaers, predicant

Goederen: lening met als onderpand 1e huijs etc; 2e een stuck
landt genaamt: den bijster en ackerlant

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den bijster en ackerlant; de Mergen

Belend
Oost: 1e Adriaen Nouwens; 2e Jacobus Bink

West: Docus den
Ouden; Wouter van Steenhoove

Noord: Ka straat;
waterloop

Zuid: wed Helger
de Kock; binnen de gemeene lantswerken

Bijz: Huijbert werkt te Dussen.

Lantswerken

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 334v-2

Soort akte: wilceur

Datum: 27-9-1779

1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel

2e comparant: Huijbert Hoevenaers, predicant

Goederen: 3e een stuck weijlant genaamt de Mergen, groot 4
hondt; 4e een acker saijlant, 2 hondt

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e Peeter Adriaen Verschuure cs; 4e Tomas Compeer

West: Jacobus Bink; wed Thomas de Bont

Noord: wed Johannis
Verschuure; bijster Adriaen Konings

Zuid: de Vest;
over het werk

Bijz: Betaald de eerste fl 1700 op 5-4-1781. De rest op
2-12-1782

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 334v-3

Soort akte: wilceur

Datum: 27-9-1779

1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel

2e comparant: Huijbert Hoevenaers, predicant

Goederen: 5e een acker saijlant, 70 roeden, in de steede van
Matthijs Nouwens; 6e met nog 1/3 bijstermoervelt

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 5e Harme Hilker; 6e kinderen Wouter Biemans

West: Huijbert
van Hassel; wed Peeter Verschuure

Noord: wed Helger de
Kock; den dijck

Zuid: Huijbert
van Hassel; wed Tomas de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 336r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-10-1779

1e
comparant: Wilbert Flipse
X Adriana Kamp

2e comparant: Cornelis Kamp

Goederen: een lening met als onderpand sijn erf portie van Anna
Kamp

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wilbert woont op Stuijvesant onder Oosterhout en
Cornelis te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 337r

Soort akte: transport

Datum: 16-10-1779

1e comparant: Aart Smitse ea

2e comparant: Hendrik Heijmans

Goederen: 1e een ackertje saaijlant, 80 roeden; 2e een
bijstertje

Prijs: ƒ 192

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Helger de Cok; 2e Cornelis Camp

West: wed van
Moleschot; Pieter Liesvelt

Noord: wed
Moleschot; wed Helger de Kok

Zuid: dorpsweg;
wed Moleschot

Bijz: Aart Smitse en Joost Hubertus Pols als voogden over
het kint van Jan Smits, het kint van Teunis Smits, vijf kinderen van Crijn
Willem Smits, Hendrik Swart en Jan van Delft als voogden ovder dekinderen van
Hendrik Swart wed Cornelis Corsten, Anthonij Wevers X Maria Smits. Jan Wilem
Smits, Aart Anthonij Smits, Jan Bol X Cornelia Smits, Corstaen Vermuule X Maria
Smits, Anthonij, heer van de Heijkant X Anna Smits, Adriaen Smits, Jan Ant.
Smits, Aart Willemse Smits, Hendrik van der SchoofXJohanna Smits, Anthonij
Corn. Anthonisse X Adriaantje Smit, Adriaen P. de Jong X Anna Maria Smits, Aard
en Jan Smits, broers, Joost Huijbert Pols, Anna Maria Smits wed Peeter
Zeijlmans, Cornelia Pols, Cornelia Ant Smits, Johanna Smits wed Jan Dingemans,
Maria Smits, Johanna Smits wed Adriaen Kosters ?, Steven van den Ansem X
Johanna Smits, Frans Smits, Anna Willemde Smits erfgenamen van Martinus Aarde
Smits X Janneke Jansen Dolk, hun oom, tante, out oom en tante (Muij ?)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 338v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1779

1e comparant: Huijbert lamberde en Elisabeth van Gilst

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: lening met als onderpandt 1e haar huijs etc en een
acker agter het huijs; 2e 1/5 in een bijsterthe

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Tomasse de Bont; 2e Jacobus F. Zeijlmans

West: wed Jan
Norbertus van Tiggelen cs; Adr. van Hassel

Noord: den teen van den dijck; Andries ... Hoevenaer

Zuid: wed
Cornelis Janse de Bont; Joh. van Steenhoeve cs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 339r

Soort akte: transport

Datum: 19-10-1779

1e comparant: Hendrik Heijmans

2e comparant: Joost Huijberde Pols

Goederen: een bijstertje

Prijs: ƒ 101

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Camp

West: Pieter
Liesvelt

Noord: wed Helger de
Kock

Zuid: wed
Moleschot

Bijz: Joost woont te S´Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 339v

Soort akte: transport

Datum: 29-10-1779

1e comparant: Jan Huijbertse de Bont ea

2e comparant: Jan Huijberde de Bont

Goederen: een acker saijlkant, groot 2 hondt

Prijs: ƒ 645

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis de Jongh

West: de wed Barthel Camp cs

Noord: Her straat

Zuid: oude
vaartie

Bijz: Jan Huijbertse de Bont, Luckas Paijmans X Huijbertje
de Bont, en Cornelia de Bont, kinderen van Huijbert Janse de Bont X Cornelia de
Jongh.

Jan mag fl 215 zelf houden:hij betaalt
dus fl 430

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 340r

Soort akte: transport

Datum: 29-10-1779

1e comparant: Jan Huijbertse de Bont ea

2e comparant: Luckas Paijmans

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johannis van hassel

West: de straat

Noord: den dijck

Zuid: Hendrik
Schoenmakers

Bijz: Jan Huijbertse de Bont, Luckas Paijmans X Huijbertje
de Bont, en Cornelia de Bont, kinderen van Huijbert Janse de Bont X Cornelia de
Jongh.

De koopsom is fl 260 waarvan Luckas fl
86 en nog wat zelf mag houden. Hij betaalt fl 173:6:12

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 340v

Soort akte: transport

Datum: 29-10-1779

1e comparant: Jan Huijbertse de Bont ea

2e comparant: Maria Kamp wed Bartholomeus Kamp

Goederen: een acker saijlant, groot twee hondt

Prijs: ƒ 670

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis de Jongh

West: de koopster

Noord: Her straat

Zuid: het Oude
vaartie

Bijz: Jan Huijbertse de Bont, Luckas Paijmans X Huijbertje
de Bont, en Cornelia de Bont, kinderen van Huijbert Janse de Bont X Cornelia de
Jongh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 341r

Soort akte: transport

Datum: 30-10-1779

1e comparant: Jan van der Loo wed Adriana van Dusseldorp

2e comparant: Henderina en Pieternella van Dusseldorp

Goederen: 1/6 in een half huijs, hof en erve aan de oosten kant

Prijs: ƒ 98

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de heer Raep

West: Pieter du Bois

Noord: Her straat

Zuid: den dijck

Bijz: Mede comparanten: Cornelis van der Loo (in de kop
staat Jan) en Adriaen Buijs als voogden over het kint van Adriana van
Dusseldorp en voornoemde Cornelis. Zij geven toestemming

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 341v

Soort akte: transport

Datum: 30-10-1779

1e comparant: Adriaen Bouwens namens zijn moeder

2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh

Goederen: ½ geert hooij en weijlant, in 6 geerden, met den
kooper, in den polder

Prijs: ƒ 370

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wewd Michiel van Mourick

West: Jan Konings cum suis

Noord: Dusse
Munsterkerk

Zuid: dwars
sloot van wed Bartholomeus Timmermans

Bijz: Moeder: Adriana de Jongh wed Adriaen Bouwens

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 341v

Soort akte: transport

Datum: 29-11-1779

1e comparant: Peeter Peeter Passon

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmaker

Goederen: 1 1/8 geert hooij en weijlant, in 9 geerden, met den
kooper aan den oosten kant, in den polder,

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan en Adriaen Lips

West: Peeter
Huijberde Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 343r

Soort akte: transport

Datum: 29-11-1779

1e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

2e comparant: Peeter Peeter Passon

Goederen: een binnen del

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Peeter Franse Boezer

Noord: Tomas Kompeer

Zuid: Jan
Kievits

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 344r

Soort akte: transport

Datum: 18-12-1779

1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans

2e comparant: Jacobus Peeterse Zeijlmans

Goederen: vier geerden hooij en weijlant, 12 geerden, in den
polder, met Wouter Janse Knaap cs

Prijs: ƒ 2773

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Johannis Bossere

West: de wed
Peeter Knaap

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 344v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-1-1780

1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans

2e comparant: Adriana Bogaarts

Goederen: een lening mat als onderpant 1e een half huijs en een
halve del met Hendrik Potmakers; 2e acker

Prijs: ƒ 375

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Ca, Platte weg

Belend
Oost: 1e Pieter van den Boer; wed Peeter van den Bergh

West: wed
Matthijs Otjens; Pieter van den Boer

Noord: Ca ofte
Platte weg; Her straat

Zuid: Her
straat; sloot over de Ca

Bijz: Blijkens een quitantie is de wilceur op 13-3-1781
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 345v

Soort akte: transport

Datum: 10-1-1780

1e comparant: Peeter Adriaense de Jongh

2e comparant: Anthonij Snijders

Goederen: een damschuijt, groot ontrent dertien last, met
toebehooren

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonin woont te S'Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 346v

Soort akte: transport

Datum: 11-1-1780

1e comparant: Jan Smeur

2e comparant: Catharina van Hassel wed Jan Hoevenaar

Goederen: 5 1/3 geert hooij en weijlant, , in 10 1/3, in
overdiepse polder, met Maarten de Wit

Prijs: ƒ 1250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Scheepdiep

Belend
Oost: Andries Fr. Hoevenaar cum suis

West: Cornelis Winteraat cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Scheepdiep

Bijz: Jan woont te Raamsdonk, Catharina onder Hendrik
Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 347r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1780

1e comparant: Huijbert Franse van Hassel

2e comparant: Antonij Belliers

Goederen: een lening met als onderpant 1e sijn huijs en acker
etc; 2e een drieske met rietvelt; 3e rietvelt

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Matthijs Nouwens; 2e de acker; 3e Cors. Reckers

West: Hen van
Liempt; Cors Reckers cs; Sgrevelduijn sloo

Noord:

Zuid:

Bijz: Antonij woont Lage Swaluwe.

Bliojkens een quitantie is de wilceur op
15-1-1788 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 348v

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1780

1e comparant: Pieter Hendrik Timmerman ea

2e comparant: Grooten Armen van Raamsdonk

Goederen: drie geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, in den
polder, met Jan Wouterse van Steenhoven

Prijs: ƒ 2815

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan Wouterse van Steenhoven

West: Peeter J. Langerwerff cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Pieter Hendrik Timmerman X Catharina van Gilst,
Matthijs van Dusseldorp namens zijn broer Jan X Pieternella van Gilst (Lijden),
Jan van Steenhoven en Cornelis Bossere als voogdende inosente Elisabeth dochter
van Govert van Gilst.

Allen erfgenamen van Maria van Campen X
Wouter van Steenhoven (Raamsdonk)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 350v

Soort akte: transport

Datum: 26-1-1780

1e comparant: drie inwoners

2e comparant: Huijbert Sagt en Pieter van der Meer, borgemeester

Goederen: stukken lant tbv de weg naar S'Gravenmoer

Prijs: ƒ 133

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert van Hassel, Jan Peeterse Verschuure en wed
Johannis Verschuure

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 351r

Soort akte: transport

Datum: 27-1-1780

1e comparant: Willem Marcelisse Zeijlmans

2e comparant: Frans Bastiaense Boeser

Goederen: een acker saaijlant, groot vier hond

Prijs: ƒ 1230

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Grevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: Jan Reckers

Zuid: Matthijs
Konings

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 352r

Soort akte: transport

Datum: 28-1-1780

1e comparant: Wouter Cornelis van Steenhoven

2e comparant: Huijbertje de Seeuw wed Jan Lammb. Zijlmans

Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Timmermans

West: Antonij van
Pas

Noord: de steede van
wed Adriaen van Gijsel

Zuid: de acker
van Jan Aartse de Bont

Bijz: Wouter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 352v

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1780

1e comparant: Lambert Bogaarts ea

2e comparant: den Diaconie Armen

Goederen: een acker saiijlant, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 875

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Doorene leij

Belend
Oost: Doorene Leij ?

West: sloot
vanden dries van Anna Catharina Snijders

Noord: Adriaen H. De
Seeuw

Zuid: wed
Cornelis Deckers

Bijz: Lambert Bogaarts, Elisabeth en Cornelia Bogaarts, Jan
de Vos X Francijna Bogaarts, Cornelis Snellens en Nicolaas van Kuijk als
voogden over het kint van Adriaen van Dongen X Anna Maria Bogaarts.

Alle arfgenamen van Margareta Snellens
wed Peeter Bogaarts, hun ouders en grootouders.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 353v

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1780

1e comparant: Lambert Bogaarts ea

2e comparant: Lambert, Elisabeth en Cornelia Bogaarts

Goederen: een huijs, agterhuijs, hof en erve

Prijs: ƒ 645

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: acker uit
vorige akte

Noord: Adriaen de
Seeuw

Zuid: wed
Cornelis Deckers

Bijz: Lambert Bogaarts, Elisabeth en Cornelia Bogaarts, Jan
de Vos X Francijna Bogaarts, Cornelis Snellens en Nicolaas van Kuijk als
voogden over het kint van Adriaen van Dongen X Anna Maria Bogaarts.

Alle arfgenamen van Margareta Snellens
wed Peeter Bogaarts

Elke koper mag zelf fl 129 houden. De
andere twee krijgen fl 258.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 354v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-2-1780

1e comparant: Lambert, Elisabeth en Cornelia Bogaarts

2e comparant: Jacobus Prinse

Goederen: lening met als onderpant het huijs dat in de vorige akte
gekocht is.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: den acker

Noord: Adriaen de
Seeuw

Zuid: wed
Cornelis Deckers

Bijz: Jacobus woont te Dongen.

Op 23-11-1799 verklaart Jacobbus dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 355v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1780

1e comparant: Nicolaas van Riel

2e comparant: wed Hendrik de Jongh

Goederen: lening met als onderpand en huijs etc

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter Liesvelt

West: wed JanJans
Zeijlmans

Noord: Herstraat

Zuid: Huijbert
van Hassel cum suis

Bijz: Op 14-11-1782 verkllart Cornelis de Jongh namens zijn
moeder dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 356r

Soort akte: transport

Datum: 17-2-1780

1e comparant: Joghem de Bont

2e comparant: Aart van Pas

Goederen: een acker saijlant , groot ontrent twe hondt

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Andries
Kamp

Noord: Peeter van
Dongen

Zuid: sloot van
de steede van wed Peeter van Gijsel

Bijz: Betaalt gereet fl 250. Op 6-8-1780 verklaren Matthijs
de Bont en Cornelis Janse Vermijs X Willemina de Bont namens broers en zussen
dat de rest betaald is. Vader Joghem is overleden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 356v

Soort akte: transport

Datum: 21-2-1780

1e comparant: Adriana van den Broek huijsvrouw van Adriaen Vasse

2e comparant: Peeter P. de Seeuw, hooijschipper

Goederen: vier geerden hooij en weijlant, in 8 geerden met
Vassen dde Hoogh

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: de kerk

West: Hendrik
Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: polders
goet

Bijz: Adriaen Adr. de Jongh treedt op als curateur over
Adriaen Vassen. Hier is sprake van dat Adriaen Adriaense de Jongh mede optreedt
namens zijn grootmoeder.

Betaald gereet fl 1500. De rest is op
29-7-1780 betaald.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 357v

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1780

1e comparant: Peeter Franse Boeser en Denis Sagt, Armmeesteren

2e comparant: Gerrit Ruijtenbergh

Goederen: een opslag van een huijsje op den sijdijck zoals
Johanna Gijben dat gebruijkt heeft

Prijs: ƒ 565

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: belasting 1/80 penning

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 358v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1780

1e comparant: Gerrit Ruijtenbergh

2e comparant: Jan Ruijtenberg, zijn vader

Goederen: lening met als onderpant het huijsje uit de vorige
akte, gelegen aop den sijdijck

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 23-4-1800 is de wilceur aan de erfgenamen geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 359r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-2-1780

1e comparant: Wouter Matthijs van Dusseldorp

2e comparant: Adriana van Steenhoove wed Jan van Gilst

Goederen: een lening met als onderpand zijn huijs etc aan
Vroukensvaart

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat

Belend
Oost: Willem de Bruijn

West: Hendrik
Janse Schoenmakers

Noord: Willem de
Bruijn

Zuid: de Ka
straat

Bijz: Adriana woont te Leijden. OP 21-4-1790 verklaren de
executeuren van de nalatenschap van Adriana dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 360r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1780

1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans

2e comparant: Joh Cor Meeuw. , Wouter en Adr Cor van Steenhoven

Goederen: een lening met als onderpand 1e eenhalf huijs etc met
Hendrik Potmakers; een acker saijlant

Prijs: ƒ 2200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Ca, Platte weg

Belend
Oost: 1e Peeter van den Boer;2e wed Peeter van den Bergh

West: wed
Matthijs Otjens; Peeter van den Boer

Noord: Ca ofte
Platte weg; Herstraat

Zuid: Her
straat; sloot over den Ca

Bijz: Johannis woont onder Hendrik Luijten Ambagt. Wouter en
Adriaen te Raamsdonk. Zij verklaren op 18-3-1781 dat de wilceur geheel is
afgelost.

Zij moeten als borgen de som van fl 2200
betalen tbv hun overleden vader

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 361r

Soort akte: transport

Datum: 3-3-1780

1e comparant: Anna van Sprangh wed Anthonij Konings

2e comparant: Peeter en Sijkje Boezer

Goederen: 1e een moervelt, groot ontrent drie hond; 2e
droogplaats, ontrent een hond, 25 roeden

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Montfoort

Belend
Oost: 1e de Montfoort;2eTunis Sagt

West: Wouter
Vermuulen; de verkoopster

Noord: Jan Mits
(Smits ?);

Zuid: Peeter
Schaap

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 361v

Soort akte: transport

Datum: 3-3-1780

1e comparant: Anna van Sprangh wed Anthonij Konings

2e comparant: Cornelis van Dongen

Goederen: een acker saijlant met een bos, groot ontrent vier
hond

Prijs: ƒ 395

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Groenendaal

Belend
Oost: kinderen Sagt

West: het land
genaamt Groenendaal

Noord: wed Hendrik
van Malsen

Zuid: sloot van
de verkoopster

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 362r

Soort akte: transport

Datum: 10-3-1780

1e comparant: Jacobus Peeterse Zeijlmans

2e comparant: Lammert Schoenmakers

Goederen: een acker saijlant, groot ontrent twee hondt

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Oude Vaartie

Belend
Oost: Jan Wouterse Verschuure

West: Peeter
Janse Zeijlmans

Noord: Herstraat

Zuid: Oude
Vaartie

Bijz: Jacobus treedt op namens zijn moeder Adriana
Schoenmakers wed Peeter van den Bergh.

Lammert woont in Henderik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 363r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-3-1780

1e comparant: Jan Snijders

2e comparant: Thomas Schattelijn

Goederen: een lening met als onderpant 1e een huijs etc aan
Benede Kerk; 2e een bijster

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: 1e wed Peeter Zeijlmans; 2e Hendrik Schoenmakers

West: Jan Lips;
Mels van Dael

Noord: de del van
Barth. Langerwerf; Hen. Schoenmakers

Zuid: Her
Straat; Hendrik Schoenmakers

Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. J Koene verklaart
namens Thomas dat op 24-4-1782 de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 364r

Soort akte: transport

Datum: 31-3-1780

1e comparant: Joost de Kleijn, schipper van Stiel

2e comparant: Harme Hilker, schepen

Goederen: dartig roeden lant

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Vest

Belend
Oost: Peeter Adriaense de Seeuw

West: Willem de
Seeuw

Noord: s'lants Vest

Zuid: den kooper

Bijz: Joost treedt op namens Jan Janse Maas (Rotterdam)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 365r

Soort akte: transport

Datum: 28-4-1780

1e comparant: Cornelia Lips wed Cornelis de Bont

2e comparant: Peeter Joghemse Blankers en Bartholom. Langerwerf

Goederen: 2¼ geert hooij en weijlant, in 9 geerden, met de
kopers, in den polder

Prijs: ƒ 1125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka

Belend
Oost: Anselmus Bossere

West: Francus
Camp cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 365v

Soort akte: transport

Datum: 28-4-1780

1e comparant: Bartholomeus Langerwerf en Peeter J. Blankers

2e comparant: Cornelia Lips wed Cornelis de Bont

Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, in 9 geerden, met de
kooperse, in den polder

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ca

Belend
Oost: Armen

West: Cornelis
van Steenhoven

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ca

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 366v

Soort akte: transport

Datum: 8-5-1780

1e comparant: Frans Bast. Boeser

2e comparant: Sagharias Geene

Goederen: een opslag van een huijsje op den dijck agter slants
werk

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijck

West: den weg

Noord: Simon van
Ritsel

Zuid: den
voetpat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 367r

Soort akte: transport

Datum: 8-5-1780

1e comparant: Sagarias Geenen

2e comparant: Cornelis Renneburg

Goederen: een huijsje, hof en erf

Prijs: ƒ 315

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Malsem

West: den dijck

Noord: Huijb de
Graaf ende nuseldrop van Corst Seijlmans

Zuid: Cornelis
Snellens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 367v

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1780

1e comparant: de heer Christiaan Schuller

2e comparant: Monsr Joh Vermuule

Goederen: een huijs, agterhuijs, schuur en brouwerij etc

Prijs: ƒ 9000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: voor Jan Janse de Bont, agter tot Gijsbert Boom

West: Adriaen de
Seeuw en dorpshuijsje

Noord: de brouwerij
en hof

Zuid: het
gangetje van dorpsschool en het kerkhof

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 369r

Soort akte: transport

Datum: 18-5-1780

1e
comparant: Willemina
Sellevis wed Hendr. Van Malsem

2e comparant: Jacob van Malsem, schipper van stiel, haar zoon

Goederen: een kofschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 12400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 370r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-6-1780

1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans

2e comparant: Monsr Marijnus Klemans

Goederen: een lening met als onderpand 1e eenhalf huijs etc met
Hendrik Potmakers; een acker saijlant

Prijs: ƒ 340

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Ca, Platte weg

Belend
Oost: 1e Peeter van den Boer; 2e Lambert Schoenmakers

West: wed
Matthijs Otjens; Peeter van den Boer

Noord: Ca ofte
Platte weg; Herstraat

Zuid: Her
straat; sloot over den Ca

Bijz: Peeter woont te 11½ Hoeve, Marijnus te Raamsdonk. Hij
verklaart op 13-3-1781 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 371r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-8-1780

1e comparant: Willem de Bruijn

2e comparant: Monsr Adriaen Rombout

Goederen: een lening met als onderpant 2 geerden min een vierde
geert, in 6 1/2 geert, met Jac. F. Timmermans

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: kinderen Willem de Bruijn

West: Mattijs Peeterse Camp

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk. Hij verklaart op 11-8-1791
dat de wilceur geheel is afgelost. Ook via los vel.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 372r

Soort akte: gift

Datum: 6-9-1780

1e comparant: Maria Bogaart wed Gerit Nette

2e comparant: Willem van den Bergh x Anna Maria Nette

Goederen: de helft in een opslag van een huijsje, aan Benede
Kerk, met haar kinderen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Antonij van den Bergh

West: Adriaen van
Dijck

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria mag haar leven lang in het huijs blijven wonen
en Willem sal haar onderhouden etc

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 372v

Soort akte: transport

Datum: 15-9-1780

1e comparant: Peeter Franse Boeser en Denis Sagt, armmeesteren

2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een opslag van een huijsje waarin Catharina Vermijs
(overl) gewoont heeft.

Prijs: ƒ 26

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: zie ook transport 30-11-1772.

Belasting is 1/80 penning

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 373r

Soort akte: transport

Datum: 19-9-1780

1e comparant: Peeter Franse Boeser en Denis Sagt, armmeesteren

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: 1e een parceeltie ackerlant met Laurens Reckers cs; 2e
ween partie moervelt van Katharina Vermijs

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Wouter Kievits; 2e erf Gerrit Dolk

West: Pieter Kamp
cs; Jan de Hoogh

Noord: den bijster
van Laurens Reckers; erf Gerrit Dolk

Zuid: erve
Anthonij Verschuure; Wouter van Dusseldorp

Bijz: belasting is 1/80 penning

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 373v

Soort akte: transport

Datum: 21-9-1780

1e comparant: Jan Oosterwaal

2e comparant: Laurens Reckers

Goederen: een parceeltje ackerlant, gemeen en onverdeeld met den
kooper

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Kievits

West: Pieter Camp cum suis

Noord: den bijster
van den cooper

Zuid: erve
Anthonij Verschurure cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 374r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-10-1780

1e comparant: Matthijs Nouwens

2e comparant: den weledel gestrenge heer R.M. Damisse, stadhoude

Goederen: lening oa ivm achterstallige lanthuur. Onderpant zijn
steede: huijs etc

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adrianus Govardus van Andel

West: Huijbert
van Hassel

Noord: dwars weg

Zuid: s'lands
werk

Bijz: Hr. Damisse werkt te Breda. Op 2-4-1783 verklaart hij
dat bij openbare verkoop van de steede, bij een te lage opbrengst, de steeede
niet als onderpant meer hoeft te gelden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 375r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-10-1780

1e comparant: Jan Snijders

2e comparant: Christian Schuller

Goederen: een lening met als onderpant 1e zijn huijs etc aan
Benede Kerk; 2e een bijster

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: 1e wed Peeter Seijlmans; 2e Hendrik Schoenmakers

West: Jan Lips;
Mels van Driel

Noord: del van
Bartholomeus Langerwerf; Hen. Schoenmakers

Zuid: de Her
straat; Hendrik Schoenmakers

Bijz: Op 24-4-1782 verklaart Jan Vermuulen namens Christian
dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 376v

Soort akte: transport

Datum: 30-11-1780

1e comparant: Anna van Kuijk wed Frans de Jongh ea

2e comparant: Jan M. de Jongh

Goederen: een ackertje saaijlant, groot ontrent 1½ hond

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Grip

Belend
Oost: de Grip

West: Vroukensvaart

Noord: Peeter
Peeterse Passon

Zuid: Andries
Franse Camp

Bijz: Anna van Kuijk wed Frans de Jong, voor de helft en
haar kinderen: Matthijs, Elisabeth , Pieternella voor de andere helft

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 377r

Soort akte: transport

Datum: 1-12-1780

1e comparant: de heer Joseph Wilhelmus Raap, medecina doctor

2e comparant: Jan de Bont

Goederen: een huijs, agterhuijs, schuur, hof en ackerlant daar
teijnde gelegen aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 4000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, Moolen dijck

Belend
Oost: de pastorij

West: Hendrina
van Disseldorp

Noord: de straat

Zuid: den Moolen
dijck

Bijz: Joseph woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 378r

Soort akte: transport

Datum: 13-12-1780

1e comparant: Adriaen Versteegen

2e comparant: Pieter Hen. Kamp

Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent twee hond

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Joh Janse Verschuure

West: Bartholomeus
Langerwerf

Noord: de bijsters

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 378v

Soort akte: transport

Datum: 30-12-1780

1e comparant: Peeter Blankers

2e comparant: de kerk van raamsdonk

Goederen: 4½ geert hooij en weijlant, in 9 geerden, met Bart.
Langerwerf, in den binnenpolder

Prijs: ƒ 4050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka, Platte weg

Belend Oost: wed
Anselmus Bossers cum suis

West: Francus
Camp

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka ofte
Platte weg

Bijz: aan belasting te betalen 1/80 penning

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 379v

Soort akte: transport

Datum: 3-1-1781

1e comparant: Joost Huijberde Pols

2e comparant: Cornelis Peeeterse Camp

Goederen: 3½ geert hooij en weijlant, in 7 geerden, met de
kooper, in den polder

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheepsdiep, Ka, Platte weg

Belend
Oost: Peeter Schaap

West: Andries F.
Hoevenaar

Noord:

Zuid: Scheepsdiep

Bijz: Ka ofte Platte weg

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 380v

Soort akte: transport

Datum: 8-1-1781

1e comparant: Barbara den Oudste wed Matthijs Scheers

2e comparant: Johannes Neimens

Goederen: een huijsje, hof en smeijerij met alle gereedschappen
en inboedel van het huijs etc.

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van der Schans

West: Adriaen van
Straveren

Noord: den dijck

Zuid: Dirk Hulst

Bijz: Verkoopster mag haar leven lang in het huijsje blijven
wonen. Het huijs wordt binnen 6 weken na overlijden van verkopster betaald.

Op 16-11-1781 verklaren de erfgenamen
dat het huijsje betaald is. Willem Driessen, Arij de Koning, Nicolaas Stam, Jan
Batenburg, Willemtje van der Wal

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 381r

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1781

1e comparant: Matthijs de Bont ea

2e comparant: Jan Janse Verschuuren

Goederen: Huijs, hof en erve aan Vroukensvaart

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Marcelis M Zeijlmans

West: Jan Kievits

Noord: de straat

Zuid: Marcelis M
Zeijlmans

Bijz: Matthijs de Bont (S'Grevelduijn), Adriaen van Oerle X
Elisabeth de Bont, Adam Wagemakers X Catharina de Bont, Cornelis Vermijs X
Willemina de Bont, Cornelia de Bont, Jan Kusters X Antonia de Bont, Cornelis de
Bont,oom, namens Peeter de Bont

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 383r

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1781

1e comparant: Peeter Bast Boeser ea

2e comparant: Frans Bastiaense Boeser

Goederen: een huijs, hof en bijster daar agter gelegen

Prijs: ƒ 630

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Denis Vos

West: erfg
Bastiaen Franse Boeser

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz: Peeter en Denis zijn armmeesteren.

Peeter Brouwers namens zijn moeder Lena
van Driel wed Adriaen Brouwers (Sprangh), Adriaen Visser X Pieternella van
Driel, Cornelis van Campen X Johanna Konings, Peeter Konings, Adrianan Konings.

Allen erfg van Peeter van Driel.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 384r

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1781

1e comparant: Peeter Bast Boeser ea

2e comparant: Frans Bastiaense Boeser

Goederen: 1e een bijster moervelt; 2e een patie in een veldeken;
3e een partie in een acker, over den Leij

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Grip

Belend
Oost: wed RijnierKosters cum suis

West: erfg
Bastiaen Franse Boeser

Noord: watergang;
Peeter P. Passon

Zuid: de Grip of
de erve Dirk Den. Vos; erfg A Potmakers

Bijz: Peeter en Denis Denis Sagt, armmeesteren.

Peeter Brouwers namens zijn moeder Lena
van Driel wed Adriaen Brouwers (Sprangh), Adriaen Visser X Pieternella van
Driel, Cornelis van Campen X Johanna Konings, Peeter Konings, Adrianan Konings.

Bij 3e parceel staat: Watter Adriaen van
den Hoek in heeft gecompeteert.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 386v

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1781

1e comparant: Cornelis Camp ea

2e comparant: Peeter Huijberde Schoenmaker

Goederen: drie geerden hooij en weijlant, gemeen met wed
Anselmus Bossers

Prijs: ƒ 2710

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka, Platte weg

Belend
Oost: Cornelis van Mourik

West: Bartholomeus
Langerwerf

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ca ofte
Platte weg

Bijz: Cornelis, Johannes, Peeter B. Camp, Adriana Camp,
Anthonij van de Ca X Pieternella Camp, Adrianus Camp, Corn. van der Poel X
Adrianan Camp (Geertruijdenbergh), Hendrik Potmaker X Elisabet Camp, Cornelis P
Camp (HLA) mede namens Corn. Adr. Camp (Alkmaar), Wilbert Philipsen X Adriana
Adr. Camp, (Stuijvesant), Hendrik Adr. Camp, schipper van Stiel (Oosterhout).
Alle erfg van Maij Anna Camp enPieter Hendriks Camp en Adriaen B. Camp als
voogden over de innocente erfgenamen van Maij Anna Camp.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 387v

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1781

1e comparant: Cornelis Camp ea

2e comparant: Cornelis van der Schans

Goederen: eenen acker saaijlant, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 958

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Steve de Bont

West: erfg Arij Potmakers

Noord: Pispot

Zuid: over den
dijck tot het veldeke van Steve de Bont

Bijz: Cornelis, Johannes, Peeter B. Camp, Adriana Camp,
Anthonij van de Ca X Pieternella Camp, Adrianus Camp, Corn. van der Poel X
Adrianan Camp (Geertruijdenbergh), Hendrik Potmaker X Elisabet Camp, Cornelis P
Camp (HLA) mede namens Corn. Adr. Camp (Alkmaar).

Gereet aan de meerderjarige fl 508. De
rest blijft voor rekening van Anselmus Zeijlmans en Anna Kievits staan tot ze
meerderjarig zijn.

Amselmus verklaart namens Jacobus Reijke
X Anna Kievits dat op 12-12-1788 het geld betaald is.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 390r

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1781

1e comparant: Cornelis van Mourik ea

2e comparant: de heer M. Roda

Goederen: een huijs, hof en ackertje met nog een hof daaragter
gelegen

Prijs: ƒ 4250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de heer secr van Raamsdonk en Wout. en Adr. Cnaap

West: Cornelis
van der Lo

Noord: dwarssloot
van agterste hof tot Hoevenaar toe

Zuid: de erve
van Jan van Steenhoven

Bijz: Monsr Cornelis van Mourik (Raamsdonk) en de heer P.F.
Bernards X Megelina van Mourik (Engelen).

Het ackertje kwam van Adriaen Aartse
Schouten. Diverse afspraken over onderhoud, overpad en bebouwing etc.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 391v

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1781

1e comparant: Adriaen Berthouts

2e comparant: Antonias Pols wed Cornelis A. de Leeuw

Goederen: een moerveldike

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg wed de Rooij

West: Peeter Pruijsen cum suis

Noord: de cooperse

Zuid: erfg
Teuntje de Leeuw

Bijz: Leeuw = ? Seeuw

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 392r

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1781

1e comparant: …anna de Bruijn

2e comparant: Willem de Bruijn, broer

Goederen: een half huijs, schuur, agterhuijs en brouwerij met
toebehooren + hafelijke goederen etc.

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aart Dirkse Sijlmans

West: Wouter van
Disseldorp

Noord: Hendrik
Schoenmakers

Zuid: Ka straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 393v

Soort akte: transport

Datum: 26-2-1781

1e comparant: Adriaen van der Steegen

2e comparant: Jan Janse Verschuure

Goederen: een huijs, hof en erf en een drieske daar agter
gelegen

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dorps weg

West: Jan van
Vugt

Noord: Dorps weg

Zuid: de
watergang

Bijz: Met een beest en een balasting van fl 400 tbv Teuntje
Witte.

De verkooper mag in de voorkamer blijven
wonen en moet door de kooper onderhouden worden.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 394v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 3-3-1781

1e comparant: Jan Hendrikse Vos

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaaker

Goederen: bijlbrief tbv de levenrantie van een kofschuit, lang
47 voet, wijt 13 voet 8 duijm

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Blijkens een quitantie is de bijlbrief op 3-10-1793
geheel betaald.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 395v

Soort akte: transport

Datum: 13-3-1781

1e comparant: Peeter Janse Zijlmans

2e comparant: Adriaen Langerwerf

Goederen: een half huijs, hof en halve del daar agter gelegen
met Hendrik Potmakers

Prijs: ƒ 1300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Peeter van den Boer cum suis

West: wed Matthijs Otjens

Noord: Ka ofte
Platte weg

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 396v

Soort akte: transport

Datum: 13-3-1781

1e comparant: Peeter Janse Zijlmans

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek

Goederen: de oostens en westense helft van een acker

Prijs: ƒ 2500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Ca

Belend
Oost: Lambert Schoenmakers

West: Peeter van
den Boer

Noord: Her straat

Zuid: sloot over
den Ca

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 397r

Soort akte: transport

Datum: 16-3-1781

1e comparant: Jan en Jan Franciscus de Bruijn

2e comparant: Willem de Bruijn

Goederen: een binnedel

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: steede van
Peeter Timmermans

Noord: Jan Lamberde
Zijlmans

Zuid: Peeter Adr
Boeser

Bijz: Op het lant staat nog een willecuer van fl 1000 tbv de
heer J.P. Allard van 29-8-1772

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 398r

Soort akte: transport

Datum: 24-3-1781

1e comparant: Jan Hendrik de Bont

2e comparant: Jan de Vos

Goederen: Huijs, hof, erf en werf

Prijs: ƒ 1550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Tomas de Bont

West: erfg Tomas
de Bont

Noord: sloot van de
del van den verkooper, agter de steed

Zuid: Her straat

Bijz: Betaald gereetfl 400 en een scheepen custing brief van
fl 1100

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 398v

Soort akte: custingbrief

Datum: 24-3-1781

1e comparant: Jan de Vos

2e comparant: Jan Hendriks de Bont

Goederen: custingbrief met als onderpant het huijs uit de vorige
akte

Prijs: ƒ 1150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan de Vos betaalt op 19-3-1782 fl 150, 19-4-1783 fl
200, 26-4-1785 fl 200, 28-3-1786 fl 400, op 19-3-1787 fl 100, 19-4-1788 fl 100,
21-4-1789 fl 100. Op 10-4-1790 is de brief geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 399v

Soort akte: transport

Datum: 31-3-1781

1e comparant: Peeter van Hassel ea

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmaker

Goederen: drie geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, in den
polder, uit boedel Huijbert Vassen

Prijs: ƒ 2805

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Peeter Schoenmakers cum suis

West: Nicolaas
Prinse cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Raamsdonk

Bijz: Peeter van Hassel, Teunis Kievits X Elisabet van
hassel, Bartholomeus Moonen X Maria van Hassel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 400v

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1781

1e comparant: de heer Pieter du Bois

2e comparant: Adriaen Koning

Goederen: een huijs, hof en erf

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Nouwens

West: Judocus den
Ouden

Noord: Ka straat

Zuid: Judocus den Ouden

Bijz: Pieter treedt op namens Geertruij van Selm wed Adriaen
Govardus van Andel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 401r

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1781

1e comparant: de heer Pieter du Bois

2e comparant: Peeter Adriaen Verschuuren

Goederen: een parceel weijlant, genaamt den Mergen, groot
ontrent 4 hond

Prijs: ƒ 360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Mergen, de Vest

Belend
Oost: den kooper

West: Jacobus
Bink

Noord: Peeter
Adriaen de Seeuw

Zuid: de Vest

Bijz: Pieter treedt op namens Geertruij van Selm wed Adriaen
Govardus van Andel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 402r

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1781

1e comparant: de heer Pieter du Bois

2e comparant: Adriaen J Blankers

Goederen: eenen acker saaijlant, groot ontrent twee hond

Prijs: ƒ 580

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Schouten

West: erfg Tomas
de Bont

Noord: Adriaen
Koning

Zuid: tot over
het werk

Bijz: Pieter treedt op namens Geertruij van Selm wed Adriaen
Govardus van Andel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 403r

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1781

1e comparant: de heer Pieter du Bois

2e comparant: Harme Hilker, schepen

Goederen: 1e een parceeltje ackerlant, groot ontrent seventig
roede, ; 2e 1/3 bijster moerveld

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e den kooper; 2e kinderen Wouter Biemans

West: Matthijs
Nouwens; erfg Peeter Verschuuren

Noord: Huijbert van
Hassel;

Zuid: Matthijs
Nouwens; erve Tomas de Bont

Bijz: Pieter treedt op namens Geertruij van Selm wed Adriaen
Govardus van Andel.

Het ackerlant ligt in de steede van
Matthijs Nouwens.

Het moerveld is gemeen met den kooper en
Laurens Reckers

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 404r

Soort akte: transport

Datum: 18-4-1781

1e comparant: Anthonij Ockers namens zijn moeder

2e comparant: Adriaen J Blankers

Goederen: een buijten del, groot ontrent 3½ hond

Prijs: ƒ 423

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ka straat

Belend
Oost: de heer Pieter du Bois

West: Cornelis A
de Seeuw

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Ka straat

Bijz: moeder: Johanna Biemans wed Wouter Ockers (Sprangh)

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 406ar

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1781

1e comparant: Matthijs van Disseldorp

2e comparant: de heer Augustinus Langstraat

Goederen: een lening met als onderpant 1e een buijtendel; 2e een
binnendel

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ka, Platte weg, Ka straat

Belend
Oost: 1e heeroom en del; 2e de diaconie armen

West: Jan de
Hoogh; Peeter Franse Boeser

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik; Ka ofte Platte weg

Zuid: Ka straat;
Ka straat

Bijz: Augustinusa woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 406br

Soort akte: transport

Datum: 11-5-1781

1e comparant: Elisabet Lamb. Van Golst

2e comparant: Adriaen J. Blankers

Goederen: een huijs, agterhuijs en erf met acker daar agter

Prijs: ƒ 1221

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Tomasse de Bont

West: de kooper

Noord: de teen van
den dijk

Zuid: wed
Cornelis Janse de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 406bv

Soort akte: custingbrief

Datum: 11-5-1781

1e comparant: Adriaen Joghemse Blankers

2e comparant: Elisabeth Lamb. van Gilst

Goederen: custingbrief uijt hoofde vande cooppenningen van een
huijs, agterhuis, erf en ackerlant

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Elisabeth verklaart op 6-12-1783 dat er fl120 is
betaalt. Daniel van der Aa X Johanna van Gilst, Adriaen van Dongen namens zijn
moeder Dingena van Gilst verklaren op 22-111-1784 de rest ontvangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 407v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-5-1781

1e comparant: Jan Wijdemans

2e comparant: Geertruij Zijlmans

Goederen: lening met als onderpant een half huijs etc

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter van Alphen

West: Dorps Ka
straat

Noord: Matthijs van Dongen

Zuid: brandgevel
voorste deel huijs

Bijz: Geertruij woont te 'S Grevelduijn Cappel.

Op 29-11-1800 verklaren de testemantaire
executeurs van hermina en Geetruijda Zijlmans enb doctor J.W. Coets geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 408r

Soort akte: transport

Datum: 23-5-1781

1e comparant: Peeter Franse Boeser en Denis Sagt, armmeester

2e comparant: Huijbert Hendrikse Camp

Goederen: een opslag van een huijsje op den sijdijck

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Jan
Ruijtenbergh

Zuid: Hendrik
van Dal

Bijz: belasting 1/80 penning

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 409r

Soort akte: transport

Datum: 11-6-1781

1e comparant: Arien Adriaense Oerlemans

2e comparant: Govert de Bie

Goederen: de helft in een moervelt, gemeen met erfg J Soeters,
groot 5 of 6 hond

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart

West: S'Gravenmoer

Noord: Tomas Ketelaar

Zuid: Antonijvan
Pas cum suis

Bijz: Arien woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 409v

Soort akte: transport

Datum: 11-6-1781

1e comparant: Aart van Oosterhout ea

2e comparant: Govert de Bie

Goederen: de helft in een moervelt, groot 5 of 6 hond, gemeen
met den kooper

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart

West: S'Gravenmoer

Noord: Tomas
Ketelaar

Zuid: Antonijvan
Pas cum suis

Bijz: Aart van Oosterhout, Arnoldus Haverhals, Adriaan van
Dullemen, Denis Dirkse Vos, Aart en Arnoldus als voogden over 4 kinderen van
Willem Haverhals 4 kinderen van Barent van Heumen en over twee kinderen van
Adriaen Adr. Oerlemans, Jan Oerlemans en Govert de Bie en Jan, Roelof, Pieter
de Koning, Jacobus havens. erfg Geertruij van Amelrooij X Jacobus Soeters.
Geertruij is hun meuij en outmeuij.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 410v

Soort akte: transport

Datum: 19-7-1781

1e comparant: Gerard van Ophuijsen ea

2e
comparant: Jan Reckers

Goederen: een parceel moergronden, putten en kuijlen, groot
ruijm 6 hond in S'Grevelduijn en 2½ hond in Waspik

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Grevelduijn Cappel

West: Vrouwkensvaart

Noord: wed Adriaen
van Gijsel

Zuid: Harme Hilker

Bijz: Gerard van Ophuijsen X Maria Anna Theodora van Heijst,
Jaques van Santfoort X Cornelia Walthera van Heijst, beide wonende te
Atnwerpen.

Voor de 2½ hond te Waspik is fl 180
betaald.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 412r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-7-1781

1e comparant: schepenen uit Venloon ea

2e comparant: Johan van Rooijen, predicant

Goederen: lening tbv de aankoop van en huijs etc alhier aan de
suijdzeijde van de Kaatsheuvel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Schulken

West: Maria
Gulick

Noord: den staat

Zuid: Johannes
en Cornelis van Loon

Bijz: B. Everts, officier, J.L. Henckel en Nicolaas Gester,
schepenen van Venloon en Jan Pruijsers (Vrijhoeven Capel).

Op 5-8-1784 is de wilceur geheel
afgelost.

Borg staan Jan en Gerrit van Vugt

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 413v

Soort akte: transport

Datum: 6-8-1781

1e comparant: Margarita Gijben wed Laurens Oomens

2e comparant: Peeter van Hassel, schipper van stiel

Goederen: een hengstschuijt met alle toebehooren

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter woont te Raamsdonk.

Peeter betaalt gereet fl 400 en de rest
is op 31-8-1781 betaald.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 414r

Soort akte: transport

Datum: 26-9-1781

1e comparant: Cornelis van der Wegen ea

2e comparant: Michiel Roda en Antonij Schouten

Goederen: ¼ part in een moer geer of hooijlant

Prijs: ƒ 66

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Govert Cornelis Ackermans cum suis

West: wed Jan
Matthijsen van Breugel

Noord: Jan Lips

Zuid: dwars
geeren of S'Gravenmoer

Bijz: Cornelis van der Wegen, Govert Jan Pessers X Anna
Maria van der Wegen en Johannis Norbertus van Groenedaal.

¼ is van Peeter de Gruijter en ½ Peeter
Jan Adriaense

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 415r

Soort akte: transport

Datum: 26-9-1781

1e comparant: Peeter de Gruijter en Peeter Jan Adriaense

2e comparant: Roda en Antonij Schouten

Goederen: ¼ en ½ven een moergeer of hooijlant

Prijs: ƒ 152

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Govert Cornelis Ackermans cum suis

West: wed Jan
Matthijsen van Breugel

Noord: Jan Lips

Zuid: dwars
geeren of S'Gravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 415v

Soort akte: transport

Datum: 13-11-1781

1e comparant: Maria P. Verschuuren wed Peeter Ariense de Seeuw

2e comparant: Peeter Hendrikse Camp

Goederen: een acker saaijlant, gelegen alhier over den vest,
genaamt den Lange Acker, groot ontrent 2½ hond

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Lange Acker

Belend
Oost: wed Jan Vasse de Hoogh

West: Harme
Hilker

Noord: s'lants vest

Zuid: middel pat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 416v

Soort akte: transport

Datum: 21-11-1781

1e comparant: Gijsbert van Dongen, Joost en Lambert W. Pols

2e comparant: Pieter P. de Seeuw, hooijschipper

Goederen: eenen acker saaijlant, groot ontrent drie hond met een
moerveld daar teijnde gelegen

Prijs: ƒ 1340

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Dirkse Wijdemans

West: Jan
Wouterse Verschuuren

Noord: Her straat

Zuid: over den
dijck tot de dwars geeren of S'Gravenmoer

Bijz: Gijsbert woont te S'Grevelduijn

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 417r

Soort akte: transport

Datum: 21-11-1781

1e comparant: Joost Wouterse Pols ea

2e comparant: Lambert W. Pols

Goederen: een ackertje saaijlant, over de vest, groot ontrent 75
roeden, genaamt den Lange Acker

Prijs: ƒ 215

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Lange Acker

Belend
Oost: Harme Hilker

West: Cornelis
Sterrenburgh

Noord: s'lants vest

Zuid: middel weg

Bijz: Joost Wouterse Pols, Gijsbertus van Dongen en Wouter
Cornelis van Steenhoven als voogden over 6 kinderen van Joost Wouterse Pols wed
Anna van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 418r

Soort akte: transport

Datum: 21-11-1781

1e comparant: Joost Wouterse Pols ea

2e comparant: Lambert Wouterse Pols

Goederen: een ackertje saaijlant, over den vest, groot ontrent
75 roeden, genaamt den Korte Acker

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Korte Acker

Belend
Oost: Jan C. Boeven

West: wed Jan
Vasse de Hoogh

Noord: middel weg

Zuid: Willem
Biemans

Bijz: Joost Wouterse Pols, Gijsbertus van Dongen en Wouter
Cornelis van Steenhoven als voogden over 6 kinderen van Joost Wouterse Pols wed
Anna van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 419r

Soort akte: transport

Datum: 14-12-1781

1e comparant: Jan Janse Verschuuren

2e comparant: Francus Janse Verschuuren

Goederen: een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Marcelis M. Zijlmans

West: Jacob
Kievits

Noord: de straat

Zuid: Marcelis
M. Zijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 419v

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1781

1e comparant: Jan Coks namens Jan Rogsnoer, opa

2e comparant: Adriaen Tactor

Goederen: een bijstertje, groot 25 roeden

Prijs: ƒ 22

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Armen van S'Gravenmoer

West: wed Aart
Hulst

Noord: Dirk Rutters

Zuid: Wouter
Vermeulen

Bijz: Jan en Jan wonen te Dongen, Adriaen te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 420v

Soort akte: transport

Datum: 21-12-1781

1e comparant: Wouter Marcelisse Zijlmans

2e comparant: Teunis, Huijbert, Denis en Marijnus Sagt

Goederen: een binnen del, groot 4 hond

Prijs: ƒ 410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erven van Willem Marc. Zijlmans

West: Vroukwnsvaart

Noord: Jan van Ee

Zuid: erfg wed
Peeter Zijlmans

Bijz: Wouter woont te S'Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 421r

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1782

1e comparant: Anneke Kuijl

2e comparant: Joh. Bart.
Camp

Goederen: 2½ geerd hooij en weijlant, in 7¼ geert, met den
kooper

Prijs: ƒ 2375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka straat

Belend
Oost: Adriaen Vasse

West: kinderen
Wouter Venis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 422r

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1782

1e comparant: Catharina Bruijn wed Pieter de Jongh en kinderen

2e comparant: Gillis de Krook, schipper van stiel

Goederen: een savrie ? schip met toebehooren

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gillis woont te Selsade.

Betaald gereet fl 1000. Catharina
verklaart dat op 4-5-1782 de fl 200 betaald zijn.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 423r

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1782

1e comparant: Anna de Bont wed Cornelis den Ronden

2e comparant: Peeter J. Blankers

Goederen: 6 geerden hooij en weijlant, in den overdiepse polder

Prijs: ƒ 2800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Lambert Schoenmakers

West: Hendrik
Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Anna woont opde Hooge Swaluw

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 423v

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1782

1e comparant: Anna de Bont wed Cornelis den Ronden

2e comparant: Jan Hendrikse de Bont

Goederen: 1½ halve bijster op den westenkant

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Cornelis T de Bont

West: Adriaen
Koning

Noord: waatersloot

Zuid: tot de
ackers

Bijz: Gereet fl 1000, de rest is op 15-2-1783 betaald

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 424v

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1782

1e comparant: Anna de Bont wed Cornelis de Ronden

2e comparant: Lambert Verschuuren

Goederen: eeen ackertje saiijlant, groot 135 roeden

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Korte Acker, de Vest

Belend
Oost: Francus J Verschuuren

West: Francus J
Verschuuren

Noord: de Vest

Zuid: de Korte Acker

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 425v

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1782

1e comparant: Anna de Bont wed Cornelis de Ronden

2e comparant: Tomas Compeer

Goederen: een ackertje saiijlant, groot ontrent een hond

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: retrangement

Belend
Oost: Antonij van Waspik

West: Tomas
Compeer

Noord: Wouter van
Steenhoven

Zuid: retrangement
tot het breede pleck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 426r

Soort akte: transport

Datum: 1-3-1782

1e comparant: Gijsbert Oomens

2e comparant: Gerrit van den Ham, schipper van stiel

Goederen: een damschuijt, lang 46 voet, wijt 14 voet, met
toebehooren

Prijs: ƒ 2150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gerrit woont in den Briel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 427r

Soort akte: transport

Datum: 12-3-1782

1e comparant: Jan van Strijen

2e comparant: Peeter Willemse Schoenmakers

Goederen: ¼ part in een acker saijlant met den kooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Hendrik Janse Schoenmaker

West: Cornelis
van der Poel

Noord: watergang,
genaamt de Pispot

Zuid: S'Gravenmoer

Bijz: Jan en Peeter wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 427v

Soort akte: transport

Datum: 23-3-1782

1e comparant: Francus en Willem Otjens

2e comparant: Hendrik J Schoenmakers

Goederen: 1½ geerd wijlant, in den polder gemeen en onverdeelt
met Cornelis J. Schoenmakers cum suis

Prijs: ƒ 1240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka straat

Belend
Oost: Peeter van Dongen

West: Jacobus Adriaen Bink

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 428r

Soort akte: transport

Datum: 23-3-1782

1e comparant: Maria Otjens wed Tomas Boudewijn

2e comparant: Hendrik J. Schoenmakers

Goederen: eenen geerd hooij en weijlant, in den polder, met den
kooper

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka straat

Belend
Oost: Peeter van Dongen

West: Jacobus Adr. Bink

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka straat

Bijz: Gerret fl 200, de rest via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 429r

Soort akte: transport

Datum: 27-3-1782

1e comparant: Pieter van den Boer

2e comparant: Huijbert van Disseldorp

Goederen: een huijs hof en erf

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk P. van Dongen

West: Adriaen Langerwerf

Noord: sloot van de
del van Hendrik J. Schoenmakers

Zuid: Her straat

Bijz: De verkooper mag zijn leven lang in de voorkamer
blijven wonen

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 429v

Soort akte: custingbrief

Datum: 26-3-1782

1e comparant: Huijbert van Disseldorp

2e comparant: Pieter van den Boer

Goederen: custingbrief met als onderpant het huijs uit de vorige
akte

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De erfgenamen van Pieter van den Boer verklaren op
13-7-1789 dat de brief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 430v

Soort akte: transport

Datum: 3-4-1782

1e comparant: Huijbert van den Bogaart ea

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een half huijs en erf, het voorste gedeelte

Prijs: ƒ 315

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: brantgevel

West: dorps dijck

Noord: Dingeman van
Disseldorp

Zuid: gangetje
met volgende huijs

Bijz: Huijbert, Adriaen, Cornelia, Johannis van den Bogaart
X Anna Bogers (Breda), Hendrik de Ruijter X Johanna Bogers. Alle kinderen van
Jan Bogers X Maria Weterings. Willem Jansen Verschuren en Willem Weterings als
voogden over Elisabet Bogers, het kind van Jan Bogers x Maria

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 431v

Soort akte: transport

Datum: 3-4-1782

1e comparant: Huijbert van den Bogaart ea

2e comparant: Adriaen Bogers

Goederen: een huijsje

Prijs: ƒ 77

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingeman van Disseldorp

West: dorps dijck

Noord: gangetje

Zuid: het dorp

Bijz: Huijbert, Adriaen, Cornelia, Johannis van den Bogaart
X Anna Bogers (Breda), Hendrik de Ruijter X Johanna Bogers. Alle kinderen van
Jan Bogers X Maria Weterings. Willem Jansen Verschuren en Willem Weterings als
voogden over Elisabet Bogers, het kind van Jan Bogers x Maria

Cornelia Bogers mag haar leven lang in
het huijs blijven woenen.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 432v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 6-4-1782

1e comparant: Gijsbert Oomens

2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang
47 voet, wijt 13 voet 8 duijm

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan verklaart op 18/5/1786 dat de brief geheel is
afgelost.Extra conditie: Bij wanbetaling wordt de schuijt van zijn broer Wouter
ook in het geheel betrokken.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 433v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-4-1782

1e comparant: Jan de Bont

2e comparant: Adriaen Rombout

Goederen: een l;ening met als onderpant 1e 4 geerden lant, in
den polder; 2e een buijten del

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot; Oude straat

Belend
Oost: 1e den polder; 2e Jacob Kievits

West: Adriaen Adr. Blankers; kinderen Corn. Thom de Bont

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk; Oude straat/KW

Zuid: polders
goet, erve Jan de Vos

Bijz: Adriaen woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 434v

Soort akte: transport

Datum: 11-4-1782

1e comparant: Hendrik Camp

2e comparant: Cornelis Camp, zoon

Goederen: 1e ½ ackertje, gr 3½ hond, met Johanna Verschuren wed
Goijert van Ritsel; 2e 2/5 ackertje, gr 125 ro

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Jan Cornelis Boeser; 2e het dorp

West: Willem Verschuren; den dijck

Noord: sloot vande
bijster van Jan Biemans; Jan Verduijn

Zuid: de weg;
Cornelis Maas

Bijz: Het 2e ackertje met Cornelis van Dongen. Er wordt
betaalt aan zijn broer Joost, Maria Verschuren, zijn broer Huijbert Camp en
zijn vader

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 435v

Soort akte: transport

Datum: 16-4-1782

1e comparant: Catharina van den Montel wed Simon Beunis

2e comparant: Adriaen J. Blankers

Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, in 16 geerden, met den
cooper

Prijs: ƒ 1265

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka straat

Belend
Oost: Jan de Bont cum suis

West: Andries F. Hoevenaar

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka straat

Bijz: Catharina woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 436r

Soort akte: transport

Datum: 24-4-1782

1e comparant: Jan Snijders

2e comparant: Anthonij van der Ka

Goederen: een half huijs, agterhuijs en schuur aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 1536

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Jan Lips

West: wed Seijlmans

Noord: erve
Bartholomeus Langerwerf

Zuid: Benede
Kerk en de brantgevel

Bijz: diversie condities: Het geheel ligttegen den dijck, de
ree van de wed Peeter Zeijlmans, de stal van Jan Lips

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 437r

Soort akte: transport

Datum: 26-4-1782

1e comparant: Johanna van Hassel

2e comparant: Huijbert Adriaen van Hassel

Goederen: een geert hooij en weijlant, in 6 geerden, met den
kooper cs, in den polder

Prijs: ƒ 820

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Lips

West: Jan Jansen de Bont cum suis

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 437v

Soort akte: transport

Datum: 26-4-1782

1e comparant: Johanna van Hassel en Andries Hoevenaar

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een geert hooij en weijlant, in 8 geerden, met Peeter
Otjens en den kooper, in den polder, west

Prijs: ƒ 820

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: de 1e helft van 8 geerden

West: Willem Blankers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 438v

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1782

1e comparant: Huijbert Jansen Verschuuren

2e comparant: Theodorus B. Camp

Goederen: een acker saaijlant

Prijs: ƒ 875

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: spoor, Vest

Belend
Oost: Francus J. Verschuuren

West: wed Jan Vasse de Hoogh

Noord: s'lants vest

Zuid: spoor

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 439r

Soort akte: transport

Datum: 6-5-1782

1e comparant: Joghem B de Bont

2e comparant: Arnoldus B de Bont, broer

Goederen: een halve acker saaijlant, groot ontrent in t geheel 5
hond, met den kooper

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: wed Arij Vaartrmans

Noord: wed Jacobus
Boeser

Zuid: Adriaen
Ariense de Seeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 439v

Soort akte: transport

Datum: 18-5-1782

1e comparant: Govert van Opstall ea

2e comparant: Frans van den Hout

Goederen: huijsje, erf en hof

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingeman van Disseldorp

West: Jan Jansen de Bont

Noord: Her straat

Zuid: Peeter G.
de Jong

Bijz: Govert van Opstall en Jan van der Meer resp. schout en
secretaris namens Jan Tielemans (uitlandig), Anna Bogaarts namens haar man
Michiel van Roes ? En Francijna Bogaarts. Anna en Francijna wonen te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 440v

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1782

1e comparant: Andries Franse Hoevenaar

2e comparant: Matthijs Franse Camp

Goederen: een huijs met een del daaragter gelegen, met de geheel
inhoud

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan van den Heuvel

West: Willem J. Blankers

Noord: Ka

Zuid: Herstraat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 441r

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1782

1e comparant: Andries F. Hoevenaar

2e comparant: Matthijs F. Camp

Goederen: ses geerden hooij en weijlant, binnen en buijten aan
den oosten en de armen aan de westenkant

Prijs: ƒ 2700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka straat

Belend
Oost: Adriaen Adriaen Blankers

West: Anthonis Snijders

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 441v

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1782

1e comparant: Andries Franse Hoevenaar

2e comparant: Matthijs F. Camp

Goederen: 3 3/8 geert hooij en weijlant, in den polder, in 9
geerden, met den verkooper

Prijs: ƒ 1518

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka straat

Belend
Oost: Peeter J Langerwerf

West: Maarten de Wit cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 442r

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1782

1e comparant: Andries Franse Hoevenaar

2e comparant: Matthijs F. Camp

Goederen: een half acker saaijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Matthijs F. Camp

West: Pieter de Jong

Noord: Ka straat

Zuid: moerveld
van Pieter du Bois

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 442v

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1782

1e comparant: Andries Franse Hoevenaar

2e comparant: 2 kinderen van Cornelis Peterse Camp

Goederen: 2 geerden hoij en weijlant, in 9 geerden,

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka straat

Belend
Oost: Peeter J. Blankers

West: Maarten De Wit cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 443v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-6-1782

1e comparant: Jan Snijders

2e comparant: Augustus Langstraat

Goederen: een lening tbv de levering van wijn fl 153 en nog fl
47 geld met als onderpand sijn half huijs etc.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: wed Peeter Zijlmans

West: Jan Lips

Noord: agterste
gedeelte huijs Antonij van der Ka

Zuid: ka straat

Bijz: Augustus woont te Rotterdam. Hij verklaart op
18-10-1785 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 444r

Soort akte: transport

Datum: 2-7-1782

1e comparant: Willem de Bruijn, bierbrouwer

2e comparant: Jacobus Tomasse Zeijlmans

Goederen: 3/4 geert hooij en weijlant, in den polder, met den
kooper

Prijs: ƒ 1640

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka straat

Belend
Oost: kinderen verkooper

West: Willem Adriaense Blankers cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 444v

Soort akte: transport

Datum: 1-8-1782

1e comparant: Gerrit van den Hoek ea

2e comparant: Jan Goosens

Goederen: voorste deel van een huijsje op den sijdeijk

Prijs: ƒ 65

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: ???? Van Dal

Zuid: den kooper
of agterste gedeelte van het huijsje

Bijz: Gerrit van den Hoek, zijn moeder Adriana Zeijlmans wed
Wouter van den Hoek, en zijn broers Jan en Wouter

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 448v

Soort akte: transport

Datum: 6-8-1782

1e comparant: Jacobus Peterse Zeijlmans

2e comparant: Wouter Adriaense Smuur

Goederen: een acker saijlant, met den kooper

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kinderen Willem A.Blankers

West: Hendrik Potmakers cum suis

Noord: Her straat

Zuid: over den
dijck tot den sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 449r

Soort akte: transport

Datum: 11-9-1782

1e comparant: Anderies Bogaarts

2e comparant: Jan van der Meer

Goederen: een huijsje en erve

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingeman van Dusseldorp

West: dorpsdijk

Noord: het gangetje

Zuid: dorp

Bijz: Cornelia Bogaarts gaat akkoord. Zie ook 3-4-1782

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 449r

Soort akte: transport

Datum: 11-9-1782

1e comparant: Wouter van Dusseldorp

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: 14 roeden bijster

Prijs: ƒ 46

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lamberde Zeijlmans

West:

Noord: Anthonij van
Pas cum suis

Zuid: Jan Lamberde
Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 450r

Soort akte: ruijling

Datum: 23-9-1782

1e comparant: imand Mosselman

2e comparant: Dingeman Dolk

Goederen: ruiling van een besaanhen(g)stschuit minder dan 4 last

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mosselman woont op den Bommel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 450r

Soort akte: ruijling

Datum: 23-9-1782

1e comparant: Dingeman Dolk

2e comparant: Imand Mosselman

Goederen: ruiling van een hengstschuit, minder dan 4 last

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 450v

Soort akte: transport

Datum: 26-10-1782

1e comparant: Huijbert Janse Verschuuren

2e comparant: Hendrik Hendrikse van den Hoek

Goederen: een huijsje met een halve del daar agter gelegen

Prijs: ƒ 790

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk van Tiggel

West: Peeter Franse Boeser

Noord: halve del verkooper

Zuid: Adriaen
van Hassel

Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 451r

Soort akte: transport

Datum: 30-10-1782

1e comparant: Adriaen en Matthijs de Koning

2e comparant: Pieter Hendriks Camp

Goederen: een steede: huijs, hof en erf

Prijs: ƒ 1105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: kaaij straat

Belend
Oost: Adriaen van Straveren, Dirk Hulst en andere

West: Pieter Hendrik Camp en wed Hendrik de Jong

Noord: Kaaij straat

Zuid: waatergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 452r

Soort akte: transport

Datum: 30-10-1782

1e comparant: Matthijs Konings

2e comparant: Adriaen Konings

Goederen: een bijster

Prijs: ƒ 1315

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hen. van Riel, Adr. Koning en wed Jan V de Hoogh

West: Wouter Schouten

Noord: waatergang

Zuid: Adriaen J.
Blankers

Bijz: De kooper mag 2/3 zelf houden. Hij betaalt dus fl 435

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 452v

Soort akte: transport

Datum: 14-11-1782

1e comparant: kinderen van Riel

2e comparant: Matthijs Kong

Goederen: een huijs, agterhuijs, schur, hof, erf en bijster

Prijs: ƒ 424

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter Liesveld cum suis

West: wed Jan Lamberde Zijlmans

Noord: den dijck

Zuid: Laurens
Reckers

Bijz: Dirk Verhoeven (Baardwijk) als voogd over de kinderen
van Nicolaas van Riel X Cornelia Crol.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 453r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-11-1782

1e comparant: Matthijs Koning

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een lening met als onderpant het huijs uit de vorige
akte

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 9-4-1799 verklaart Peter van der Meer namens zijn
moeder dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 455-2

Soort akte: wilceur

Datum: 14-11-1782

1e comparant: Matthijs Koning

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: 3e moerveld met putten en kuijlen en dijk; 4e een
moerveld met Adr. Janse Koning met dijk en straat

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e Peeter G. de Jong; 4e dorp

West: Frans Boeser; Adriaen J. Koninfg

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 455r

Soort akte: transport

Datum: 21-11-1782

1e comparant: Adriaen Koning

2e comparant: Barthel Langerwerf

Goederen: 1e een huijs, hof en erf; 2e een halve acker op den
oostenkant, groot geheel 6 hond

Prijs: ƒ 3770

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Matthijs Camp; 2e wed Jan Hoevenaar

West: Peeter van Tiggel; Jan M. de Bont

Noord: sloot van
verkooper; de straat

Zuid: de straat;
Jan M. de Bont

Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 456r

Soort akte: transport

Datum: 2-12-1782

1e comparant: de heer Pieter du Bois

2e comparant: Jacob Kievits

Goederen: een bijster, groot ontrent 6 hond

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Vest

Belend
Oost: Adriaen J. Bink

West: Wouter van Steenhoven

Noord: watergang

Zuid: de Vest

Bijz: Pieter treedt op namens Geertruij van Selm wed Adriaen
Govardus van Andel

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 456v

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1782

1e comparant: Nicolaas Paanse ?

2e comparant: Peeter G. de Jong

Goederen: 2 2/3 geerd hooij en weijland, in 6 geerden met den
kooper

Prijs: ƒ 2746

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Peeter Camp

West: Bastiaen
Holster cum suis

Noord: Dusse
Munsterkerk

Zuid: Peeter J.
Langerwerf

Bijz: Nicolaas woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 457r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1782

1e comparant: Antonij van Raamsdonk

2e comparant: Peeter Cornelis de Seeuw

Goederen: de westense helft van een acker

Prijs: ƒ 1300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Kaaij straat

Belend
Oost: Bartel Langerwerf

West: Jan Peeterse de Bont en den kooper

Noord: Kaaij straat

Zuid: Theodorus Schoenmakers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 457v

Soort akte: transport

Datum: 18-12-1782

1e comparant: Hendrik Heijmans

2e comparant: Jacob Kievits

Goederen: een ackertje van 90½ roeden

Prijs: ƒ 265

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Helger de Cock

West: wed van Molenschot

Noord: Pieter
Liesvelt

Zuid: het dorp

Bijz: Hendrik woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 458r

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1782

1e comparant: Hendrik Bommelaar ea

2e comparant: Marcelis Smits

Goederen: een huijs, hof en ontrent 2½ hond saaijlant daar agter
gelegen

Prijs: ƒ 430

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Kievits

West: Vrouwkensvaart

Noord: den cooper

Zuid: Joost W.
Pols

Bijz: Hendrik, Adriaen en Anna Bommelaar, Joh. De Leeuw,
schout (Raamsdonk) voor Dingena Verdonk, Maas van ?ona, diacen
(Geertruijdenberg) voor 3 kinderen Jacobus Ruijtenberg, voor Pieter
Ruyijtenberg en Willem Adriaense de Visser X Maria Ruijtenberg (Swaaluw),Pieter
van Exsel X Adriana de Rooij en zijn vrouws 2 voorkinderen (van Jan
Ruijtenberg). Allen erfg van Jacob Bommelaar

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: 459r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-12-1782

1e comparant: Jan Snijders

2e comparant: Jacobus Korsten, hooijschipper

Goederen: een lening met als onderpant sijn half huijs aan
Benede Kerk

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk; Ka straat

Belend
Oost: wed Peeter Zijlmans

West: Jan Lips

Noord: agterste gedeelte huijs van
Antonij van der Ka

Zuid: Ka straat

Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk.

Op 18-3-1785 verklaart Josephus Koenen
namens Jacobus dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: los vel

Soort akte: toestemming

Datum: 7-6-1781

1e comparant: kinderen Dirck Denis Vos

2e comparant:

Goederen: een stuck moerlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan de Koning, Roelof de Koning, Pieter de Koning,
Jacobus Ha???

Zij geven toestemming voor transport van
het lant dat van hen muije Geertruij van Amelrooij wed Jacobus Soeters komt.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: los vel

Soort akte: quitantie

Datum:

1e comparant: Adriaan de Zeeuw en wed Heijliger de Cok

2e comparant: Geertruij van Selm wed Adr Gov van Andel

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen en de weduwe verklaren op 25-1-1750 dat
Geertruij de f 517 van de hypotheek van het huijs van hun gekocht voledig is
betaalt.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: los vel

Soort akte: quitantie

Datum:

1e comparant: Johannes, Ienken en Willem Boezer

2e comparant: Thomas, Pieternella en Huijbertje Swart

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Kinderen Boezer verkleren op 20-1-1786 dat de kinderen
Swart f 46 betaald hebben

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: los vel

Soort akte: verkoop

Datum:

1e comparant:

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: los vel

Soort akte: lijstje

Datum:

1e comparant:

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: een stukje afgescheurd papier met een lijsje waarop 8
ossen vermeld staan

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: los vel

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1776

1e comparant: Willem Stevense Blom

2e comparant: Adriaan van Suijlekom

Goederen: wilceur met als onderpant 9 hont lant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Steeven Adriaense Blom

West: den debiteur

Noord: wed Roelof
Dorreboom

Zuid: Steeve
Adriaense Blom

Bijz: Willem woont te 's Gravenmoer, Adriaan te Oosterhout.
Adriaan verklaart op 16-7-1790 dat de wilceur geheel is afgelost.

Adriaentje Mouthaan wed Jan Steevense
Blom verklaart akkoord te zijn.

RA: Groot Waspik RA 66

Folio: los vel

Soort akte: transport

Datum: 23-4-1781

1e comparant: wed Wilm Liesvelt

2e comparant:

Goederen: haar part in de bijster en del, het 1/3 part met Jan
Liesvelt

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: zie 242verso en 244 (Is niet van RA 66)