RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 002r

Soort akte: transport

Datum: 4-1-1783

1e comparant: Maria Verschuuren ea

2e comparant: Cornelis B Camp

Goederen: een dries, groot ontrent vijf hond

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Graaf

West: Peeter
Adriaense Verschuuren

Noord: Anna
Verschuuren en Johannes Smits

Zuid: wed
Matthijs Otjens

Bijz: Maria Verschuuren wed Dirk deCock, Helger en Adriaen
de Cock en Willem, Jan, Cornelia en Anna Maria de Cock, minderjarigen.

Allen kinderen van Dirk de Cock en Maria
Verschuuren

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 002v

Soort akte: transport

Datum: 6-1-1783

1e comparant: Adriaen
Arnoldusse Schep ea

2e comparant: Adriaen Arnoldus Schep

Goederen: een parceel lant, groot ontrent elf hond

Prijs: ƒ 94

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Rutters cum suis

West: S'Gravenmoer

Noord: wed Cornelis
Wervers

Zuid: Peeter van
Kuijk ea

Bijz: Adriaen en Jacobus Arn Schep (S'Gravenmoer),
Pieternella Arnoldusse Schep wed Adriaen Lovenstijn (Geertruijdenberg), Jacobus
Adriaen Schep x Helena Schep (SGm), Adriaen van Os en Peeter Pruijserrs als
voogden het kint van Dora Schep x Teunis Wervers.

Allen kinderen en erfg van Arnoldus
Schep en Jacoba Canters, beide overl te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 003v

Soort akte: transport

Datum: 6-1-1683

1e comparant: Adriaen
Arnoldusse Schep ea

2e comparant: Peeter Schaap, schepen

Goederen: een parceel moerveld, groot 2½ hond

Prijs: ƒ 115

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kinderen van Dusseldorp

West: putten en
kuijlen

Noord: Tomas
Ketelaar

Zuid: den kooper

Bijz: Adriaen en Jacobus Arn Schep (S'Gravenmoer),
Pieternella Arnoldusse Schep wed Adriaen Lovenstijn (Geertruijdenberg), Jacobus
Adriaen Schep x Helena Schep (SGm), Adriaen van Os en Peeter Pruijserrs als
voogden het kint van Dora Schep x Teunis Wervers.

Allen kinderen en erfg van Arnoldus
Schep en Jacoba Canters, beide overl te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 004v

Soort akte: transport

Datum: 6-1-1783

1e comparant: Adriaen Cop

2e comparant: Peeter ???, predicant

Goederen: een moerveldeke, met monsr Hendrik Ente

Prijs: ƒ 195

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Vermeulen

West: Adriaen van
Seters putten

Noord: Armen van
S'Gravenmoer

Zuid: Armen van
S'Gravenmoer

Bijz: Adriaen en
Peeter woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 005r

Soort akte: transport

Datum: 14-1-1783

1e comparant: Dingena Hoevenaar

2e comparant: Catharina van Hassel wed Jan Hoevenaar

Goederen: een acker saaijlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan W Verschuuren

West: de kooperse

Noord: Her straat

Zuid: Matthijs de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 005v

Soort akte: transport

Datum: 13-1-1783

1e comparant: Lambert Bogers

2e comparant: Anthonij Laurense Verschuuren

Goederen: een huijsje, hof en erf

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Vaartmans

West: Cornelis
van Malsem

Noord: Cornelis
Snellens

Zuid: Wouter
Boeser cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 006r

Soort akte: transport

Datum: 14-1-1783

1e comparant: Cornelis Laurense Wijdemans ea

2e comparant: Johannes van den Hoek

Goederen: twee geerden hooij en weijlant, in overdiepse polder,
in ses geerden, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Scheeps diep

Belend
Oost: Antonie Snijders

West: Gerrit Timmers cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Scheeps
diep

Bijz: Cornelis Laurense Wijdemans, Johannes Snijders x Maria
Wijdemans, Jan P de Bont x Adriana Wijdemans, Huijbert Otte x Pieternella
Wijdemans. Alle erfg van Anna Wijdemans

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 006v

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1783

1e comparant: Cornelis Laurense Wijdemans ea

2e comparant: Huijbert van Hassel

Goederen: drie 1/4 parten van een acker saaijlant, gemeen met
Adriaen Lips, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Denis Sagt

West: wed Laurens
Verschuuren

Noord: Pieter Boeser

Zuid: Cornelis B
Camp

Bijz: Cornelis Laurense Wijdemans, Johannes Snijders x Maria
Wijdemans, Jan P de Bont x Adriana Wijdemans, Huijbert Otte x Pieternella
Wijdemans. Alle erfg van Anna Wijdemans

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 007r

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1783

1e comparant: Huijbert F ? Van Hassel

2e comparant: Adriaen Lips ea

Goederen: drie ¼ parten van een acker waarvan Adriaen reeds ¼
heeft.

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Denis Sagt

West: wed Laurens
Verschuuren

Noord: Pieter Boeser

Zuid: Cornelis B Camp

Bijz: Adriaen Lips voor ¼, Johannes Silavers (= Silvius ?)
voor 2/4

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 008r

Soort akte: transport

Datum: 28-1-1783

1e comparant: Jan Jansen de Bont

2e comparant: Willem Silavers

Goederen: een acker saiijlant aant Pannen huijs, groot drie hond

Prijs: ƒ 675

Plaats: GW te Boven

Toponiem: Pannen huijs

Belend
Oost: hof van Jan Cornelis Boeser

West: Cornelis B Camp

Noord: Jacob Kievits

Zuid: secretaris
en Adriaen van Dongen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 008v

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1783

1e comparant: Anna Bogaarts ea

2e comparant: Dingeman van Dusseldorp

Goederen: ¼ part in een buijtendel, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: del van
Nicolaas van Son

Noord: Aard ? Peeter
Zeijlmans

Zuid: wed Aart
de Bont

Bijz: Anna Bogaarts wed Michiel van de Hoeve en Anna
Bogaarts. Beide erfg van Jan Tielemans

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 009v

Soort akte: transport

Datum: 10-3-1783

1e comparant: Wouter Boeser

2e comparant: Peeter Boeser en hendrik Vaartmans

Goederen: een halve acker saaijlant, dedeeld op den noorden kand

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Passon

West: onderteen
vanden dijk

Noord: Hendrik
Vaartmans

Zuid: Pieter
Boeser

Bijz: Woouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 010r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1783

1e comparant: Kornelia Dolk wed Kornelis Janse van Steenhoove

2e comparant: Heijlige Geest Armen

Goederen:

Prijs: ƒ 430

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Kornelia woont te Raamsdonk.

Op 31-1-1793 verklaren Adrien Schouten
en Cornelis vander Schans als armmeesteren dat Kornelia de wilceur geheel heeft
afgelost.

Mede comparant Laurens Reckers staat
borg.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 010r

Soort akte: transport

Datum: 25-3-1783

1e comparant: Johannes Janse Verschuuren

2e comparant: Philippus Pols

Goederen: een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan vander Meer, secretaris

West: de weg

Noord: Doris Kamp

Zuid: Jan
Verduijn

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 010v

Soort akte: transport

Datum: 25-3-1783

1e comparant: Willemina Silvis wed Hendrik van Malsem

2e comparant: Cornelis vander Schans, scheepen

Goederen: een acker saijland, groot ontrent 130 roeden

Prijs: ƒ 375

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Reckers

West: den dijck

Noord: dorps weg

Zuid: Peeter de
Graaf

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 012r

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1783

1e comparant: Matthijs Nouwens

2e comparant: Dirk Rijke

Goederen: een steede: huijs, hof, erf en eenige roeden
ackerland, achter Retrangement

Prijs: ƒ 490

Plaats: GW te Boven

Toponiem: Retrangement

Belend
Oost: Harmen Hilke

West: Huijbert
van Hassel

Noord: dwars weij

Zuid: S'Lantswerk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 012v

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1783

1e comparant: Dirk Rijke

2e comparant: Adriaen Vissers

Goederen: 1/8 in een steede of lant van Denis P de Haan, twee
partijtjes, groot ontrent 160 roeden

Prijs: ƒ 370

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Mels de Graaf

West: kinderen
Mels de Graaf

Noord: Lambert
Maartens Reckers

Zuid: Jacobus
Geene

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 013r

Soort akte: transport

Datum: 10-4-1783

1e comparant: Corstiaen Reckers

2e comparant: Adriaen Joghemse Blankers

Goederen: 30 roeden ackerlant

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: sloot
kinderen Mels de Graaf

Noord: acker
Huijbert van Hasel

Zuid: sloot
vande secretaris

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 013v

Soort akte: transport

Datum: 17-4-1783

1e comparant: Corstiaen Reckers

2e comparant: Cornelis Geene

Goederen: 22 roeden ackerlant in 44 roeden

Prijs: ƒ 47

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de verkooper met andere 22 roeden

West: den dijck

Noord: s'lantswerk

Zuid: wed
Huijbert Buijs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 014r

Soort akte: transport

Datum: 28-4-1783

1e comparant: Peeter Franse Kamp, executeur

2e comparant: Jan Wouter Verschuuren

Goederen: 2 geerden hooij en weijland, inden polder, in 8
geerde, met wed Matthijs Otjens, in 4 geerden oost

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Peeter Schaap

West: Willem
Blankers

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Peeter Franse Kamp, executeur testament van Andries F
Hoevenaar.

De vier geerden west zijn van Hendrik
Schoenmakers en Peeter Otjens

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 014v

Soort akte: transport

Datum: 28-4-1783

1e comparant: Govert van Opstall, schout en Peeter F Kamp exec.

2e comparant: Matthijs F Kamp

Goederen: 2½ geert hooij en weijlant, inden polder, in 9
geerden, gemeen met de koper

Prijs: ƒ 2134

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Peeter J ? Langerwerf

West: Jan Smeur ? cum
suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Govert van Opstall, schout en Peeter F Kamp als
executeurs van het testament van Andries F Hoevenaar

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 015v

Soort akte: transport

Datum: 28-4-1753

1e comparant: Peeter Franse Kamp, executeur

2e comparant: Lambert Schoenmakers

Goederen: 1¼ geert hooij en weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Joh van Hassel

Prijs: ƒ 995

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost:

West:

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Peeter Franse Kamp, executeur testament van Andries F
Hoevenaar.

Lambert woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 016r

Soort akte: transport

Datum: 28-4-1783

1e comparant: Johannes van Hassel

2e comparant: Lambert Schoenmakers

Goederen: 1¼ geert hooij en weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met den kooper

Prijs: ƒ 995

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers

West: Jacob
Corsten

Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 016v

Soort akte: transport

Datum: 28-4-1783

1e comparant: Wouter J namens vader Jan Wouterse Verschuuren

2e comparant: Matthijs F Camp

Goederen: ?? geerden hooij en weijland, in 9 geerden, gemeen met
kooper

Prijs: ƒ 1150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Peeter J ? Langerwerf

West: Jan ? Smeur

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 017v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-4-1783

1e comparant: Matthijs Franse Camp

2e comparant: Grooten Armen van Raamsdonk

Goederen: een wilceur met als onderpand ses geerden, in 9 geerden met Ptr J Langerwerf, , met
comparant

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Peeter J Langerwerf

West: Jan Smeur cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Scheij
sloot, Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 018v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 2-5-1783

1e
comparant: Elisabeth
Paans wed Cornelis Deckers

2e comparant: Cornelis Deckers, zoon, schipper van stiel

Goederen: een damschuit, lang 46 voet, wijt 14 voet, met alle
toebehooren

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 019v

Soort akte: transport

Datum: 13-5-1783

1e comparant: Dirk Rijken

2e comparant: Gijsbert van Malsem

Goederen: een ackertje, groot ontrent 1½ hond

Prijs: ƒ 250

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: Mels van Gijsel cum suis

West: Denis Sagt

Noord: wed Nicolaas
Bouwens

Zuid: Adriaen
Adriaen Blankers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 020r

Soort akte: transport

Datum: 23-5-1783

1e comparant: Johanna Passon wed Peeter J Smits

2e comparant: Jan Klavers en Willem en Maria Klavers

Goederen: een half moervelt aan Jan en een half aan Willem en
Maria, groot ontrent 250 roeden

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Boeser cum suis

West: Cornelis Bartelse Camp

Noord: Marcelis
Smits

Zuid: Lambert
Reckers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 020v

Soort akte: transport

Datum: 31-5-1783

1e comparant: Adriaan Kop

2e comparant: Hendrik van den Born

Goederen: een parceeltje moerveld, groot ontrent 4 hond

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Evert Blok

West: S'Grevelduijn

Noord: Armen
S'Gravenmoer

Zuid: Pieter
Schaap

Bijz: Adriaan en Hendrik wonen te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 021v

Soort akte: transport

Datum: 31-5-1783

1e comparant: Jan Verschuuren

2e comparant: Francus en Lambert Verschuuren

Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 133 roeden

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Peeter de Bont

West: steede Mels de Graaf

Noord: Cornelis C
camp

Zuid: Wouter
Wouters

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 022r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-6-1783

1e comparant: Johanna Reckers wed Anthonij Berthouts

2e comparant: Anna Kusters wed Evert Block

Goederen: wilceur met als onderpant haar huijs etc

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Gijsbertse de Jong

West: Dirk van Dongen

Noord: sloot Jacob
Peeterse Zeijlmans

Zuid: Her straat

Bijz: Anna woont te S'Gravenmoer. Zij verklaart op 11-8-1786
dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 022v

Soort akte: transport

Datum: 21-6-1783

1e comparant: Jacobus van Winteraat, predicant

2e comparant: Huijbert Adr van Hassel

Goederen: 2½ en 1/6 geert, de helft van 5 1/3, gemeen met Pieter
Laurens Vermeulen, secr Ginneken

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Maarten de Wit

West: Adriaen Boeser

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacobus is predicant ten waarden in het lant van
Wierden (mogelijk Woerden)

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 023v

Soort akte: transport

Datum: 1-7-1783

1e comparant: Johan Willem Coets ea

2e comparant: weleeerwaarde Theodorus Heijmans

Goederen: een buijtendel, groot 420 roeden

Prijs: ƒ 430

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ka straat

Belend
Oost: Jacob Cievits

West: Matthijs van Dusseldorp

Noord: Oude straat

Zuid: Ka straat

Bijz: Johan Willem Coets, medicus doctor, (S'Gevelduijn
Cappel) namens Direk Zijlmans, metselaar (Rotterdam) en Joris Paalvast ?
(Maanshuijs ?)

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 028v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-7-1783

1e comparant: Mels van Gijsel

2e comparant: Diaconi Armen van Groot Waspik

Goederen: wilceur met als onderpand sijn huijs etc

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: Gijsbert van Malsem

Noord: wed Hendrik
van Malsem

Zuid: Adriaen
Adriaense Blankers

Bijz: Bliojkens quitatie is de wilceur op 17-2-1806 volledig
afgelost

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 029r

Soort akte: transport

Datum: 19-7-1783

1e comparant: Elisabeth van Driel wed Peeter van Dongen

2e comparant: Joghem W Blankers

Goederen: 1½ geerd hooij en weijland, in 6 geerden, inden
polder, gemeen met Willem Blankers cum suis

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot , Ka sloot

Belend
Oost: Peeter G de Jong

West: Jan Kients ? Cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 029v

Soort akte: transport

Datum: 29-8-1783

1e comparant: Johannis van Hassel

2e comparant: Jan de Bondt

Goederen: 3 geerden hooij en weijland, inden polder, gemeen met
Jan Janse de Bont

Prijs: ƒ 2900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot , Ka sloot

Belend
Oost: Gerrit Dirkse Timmermans cum suis

West: Hendrik Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Enkele rentebetalingen en een aflossing staan vermeld.

Op los vel van 18-11-1786 verklaart
Johannis dat Jan f 700 heeft afgelost

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 030r

Soort akte: transport

Datum: 29-8-1783

1e comparant: Stoffel Leijten

2e comparant: Matthijs van Dusseldorp

Goederen: een moerveldike

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Schoenmakers cum suis

West: den kooper

Noord: Jan Tomasse
de Bont

Zuid: dwarsgeeren

Bijz: Stoffel woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 030v

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Peeter van Alphen ea

2e comparant: Govert van Opstall, schout

Goederen: een huijs, hof en erf

Prijs: ƒ 1125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaaij straat

Belend
Oost: kinderen Cornelis Tomasse de Bont

West: Matt van
Dongen en Jan Wijdemans

Noord: sloot del van
Matthijs Willem van Dongen

Zuid: Kaaij
straat

Bijz: Peeter van Alphen, Maria Buijs namens Cornelia Buijs
wed Hendrik van den Hoven (Rotterdam).

Cornelia verklaart op 25-9-1783 dat zij
genoegen neemt met de verkoop.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 031r

Soort akte: transport

Datum: 29-10-1783

1e comparant: Jan van der Meer, secretaris

2e comparant: Pieter van der Meer, zoon

Goederen: 1e een huijs met een kleijn huijsje en 2e een hof

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Dingeman van Dusseldorp; 2e dorps straat

West: dorps dijk; Jan Janse de Bont

Noord: Dingeman van
Dusseldorp; ?? van verkooper

Zuid: het dorp;
Peeter Adr Verschuuren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 032r

Soort akte: transport

Datum: 29-10-1783

1e comparant: Pieter van der Meer, procureur ea

2e comparant: Anna Hoevenaar

Goederen: 2/5 part in een acker saaijland, gemeen met Matthijs F
Camp, groot ontrent 75 roeden

Prijs: ƒ 53

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: kinderen Huijbert Hoevenaars

West: Wouter van Dusseldorp

Noord: Pispot

Zuid: over den
dijk tot S'Gravenmoer

Bijz: Pieter namens Dirk Hoevenaar, schipper (Rotterdam) en Adriaen Hoevenaar en Matthijs Camp en Hendrik F Camp als voogden over kinderen Huijbert Hoevenaar, Francus Hoevenaar, Anna en Catharian Hoevenaar en hun moeder Cornelia Camo wed Huijbert Hoevenaar.

1/5 compiteert Dirk Hoevenaar en de rest
erfg Adriaen Hofwegers

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 032r-3

Soort akte: transport

Datum: 30-10-1783

1e comparant: Dingena Schoenmakers

2e comparant: Cornelis J Schoenmakers, broer en Jan T de Bont

Goederen: 4e 1/2 acker, agter voorn steede; 5e 1/2 binnendel

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: 4e ..; 5e Arnoldus de Bont

West: Johannis Bossers; Hendrik J Schoenmakers

Noord: Pispot

Zuid: over den
dijk tot S'Gravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 032r-4

Soort akte: transport

Datum: 30-10-1783

1e comparant: Dingena Schoenmakers

2e comparant: Cornelis J Schoenmakers, broer en Jan T de Bont

Goederen: 6e 1/3 in de helft van 7½ geerden, inden polder gemeen
met Hendrik Janse Schoenmakers; 7e 3 in
6 geerden

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot , Ka sloot

Belend
Oost: 6e Marijnus Eleman; 7e Wouter Smeur

West: Peeter Gijsbertse de Jong; Anna Vermeulen

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk; Scheij sloot

Zuid: Ka sloot;
Ka sloot

Bijz: het 7e parceel gemeen met ? Van Sjstraate ?

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 033r

Soort akte: transport

Datum: 30-10-1783

1e comparant: Dingena Schoenmakers

2e comparant: Cornelis J Schoenmakers, broer en Jan T de Bont

Goederen: 1e 1/3 in 1/2 del, inden binnenpolder; 2e 1/3 in 1/3
binnendel agter voorn steede

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat, Ka, Platte weg

Belend
Oost: 1e ? Langstraat; 2e de voornoemde del

West: Jacobus T Zijlmans; Arnoldus de Bont

Noord: Ka of Platte
weg; als voren

Zuid: Ka straat;
als voren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 033r-2

Soort akte: transport

Datum: 30-10-1783

1e comparant: Dingena Schoenmakers

2e comparant: Cornelis J Schoenmakers, broer en Jan T de Bont

Goederen: 3e 1/3 in een huijs, agterhuijs en 1/3 in 1/2 acker,
gelegen agter de voornoemde steede

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e wed ? Zijlmans cum suis

West:

Noord: Her straat

Zuid: over den
dijk tot S'Gravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 034r

Soort akte: transport

Datum: 10-11-1783

1e comparant: Michiel Roda

2e comparant: Arnoldus de Bont

Goederen: een huijs, hof en acker en nog een hof er agter

Prijs: ƒ 3700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: secretaris van Raamsdonk en Wouter Adriaen Cnaap

West: Corn vander Lo, Jog Timmermans, wed Jac Timmermans

Noord: dwars sloot
agterste hof tot hr Hoevenaar toe

Zuid: erve Jan van Steenhoven

Bijz: Michiel woont te Oosterhoud.

Het ackertje agter den voorste hof,
gekomen van Adriaen Aartse Schouten, mag
niet betimmert worden. Wouter en Adriaen Cnaap behouden hun voetpat.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 035v

Soort akte: transport

Datum: 17-11-1783

1e comparant: Frans B Boeser en Adriaen Schouten, armmeesteren

2e comparant: Govert Hasebos

Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijk, zoals
Johanna van Hassel het gebruijkt heeft

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wooning wed Ant van Dommelen

West: den dijk

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 036r

Soort akte: transport

Datum: 17-11-1783

1e comparant: Cornelis Camp, Cornelis en Gerrit Maas

2e comparant: Jan van der Meer, secretartis

Goederen: van 1e comp 2/5 en de andere twee 1/5 van een parceel
dries en ackerland

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: zie bijzonder

West: voet pad of onderteen vanden dijk

Noord: Jan Verduijn

Zuid: Cornelis
van Dongen

Bijz: het land ligt op de noordzijde van den dDorpsweg in
den Hoef, gekomen van den Gravelijkheijd.

Oostwaart tot soverre de voorvaderen van
de verkoopers het land altijd gebruijkt en beseten hebben aan de oostsijde van
den oude sloot

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 036v

Soort akte: transport

Datum: 17-11-1783

1e comparant: Cornelis Maas

2e comparant: Gerrit Maas

Goederen: de helft inde opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johannes Niemans

West:

Noord: den dijk

Zuid: Adriaen
van Staaveren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 037v

Soort akte: transport

Datum: 12-12-1783

1e comparant: Jacobus Korsten, hooij schipper

2e comparant: Tomas Smeur en Huijbert Corn van Steenhoven

Goederen: ses geerden hooij en weijland, inden polder

Prijs: ƒ 6000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Lambert Schoenmakers cum suis

West: Hendrik Schoenmakers cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Er wordt met een obligatie van f 6000 betaald

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 038r

Soort akte: transport

Datum: 13-12-1783

1e comparant: Johanna Kusters wed Hendrik van Riel

2e comparant: Adriaan van Riel, zoon

Goederen: een rest moerveld, gemeen met Peeter Zeijlmans

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter van Steenhoven

West: de Ka

Noord: Adriaan van Staaveren

Zuid: Adriaan
Konings cum suis

Bijz: Johanna woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 038v

Soort akte: transport

Datum: 23-12-1783

1e comparant: Peeter Fransen Camp ea

2e comparant: Anthonij van Raamsdonk

Goederen: een binnendel, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 660

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaart

West: wed van de Heer van Andel

Noord: Jan Kivits

Zuid: Teunis
Sagt

Bijz: Peeter Fransen Camp
voor hem zelf en met Adriaan
Corn de Seeuw als voogden over 2
kinderen van Johannes Anselmus Bosser x Aaltje Vermijs

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 039v

Soort akte: transport

Datum: 24-12-1783

1e comparant: Cornelis van Dongen

2e comparant: Maria Berthouts wed Adriaan van Gijsel

Goederen: een binnendel, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 675

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Peeter F Boeser en vandaar af tot de watergang

Noord: wed Adriaen
van Gijsel

Zuid: wed
Joachimus Zijlmans

Bijz: Cornelis woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 040r

Soort akte: transport

Datum: 7-1-1784

1e comparant: Hendrik van den Hoek

2e comparant: Jan Nouwens

Goederen: een huijs en erf

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk van Tiggel

West: Peeter F Boeser

Noord: sloot del van
verkooper

Zuid: Cornelis
Janse Schoenmakers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 041r

Soort akte: transport

Datum: 10-1-1783

1e comparant: Adriaen Lips ea

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een binnendel, aan Benede Kerk, in de steede van
Adriaan Vassen (overleden), groot tien hond

Prijs: ƒ 1275

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, Ka, Platte weg

Belend
Oost: erfg Adriaen Vassen

West: wed Jan M de Bont

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: erve
Adriaen Vassen

Bijz: Adriaen Lips executeur testastament van Adrianus Molenschot en Cornelia Lips wed
Cornelis T (F ?) de Bont

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 041v

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1783

1e comparant: Adriaen Lips executeur

2e comparant: Lambert Schoenmakers

Goederen: een halve geerd lant, in 6 geerden, gemeen met kooper
cum suis

Prijs: ƒ 480

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Hendrik Janse Schoenmakers

West: Tomas Smeur cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen Lips executeur testastament van Adrianus Molenschot.

Lambert woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 042v

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1784

1e comparant: Adriaen P van Dongen ea

2e comparant: Adriaan J Blankers

Goederen: 60 a 70 roeden ackerland, gemeen met den kooper, gelegen bij den molen

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Johannes van Hassel

Noord: den dijk

Zuid: de
veldikens

Bijz: Adriaen P van Dongen (Raamsdonk) voor 1/7, kinderen
Jan van Strien voor 1/7, dogter Gerrit Vermeijs voor 1/7, wed Cornelis van
Dongen (Rotterdam) voor 1/7, Jan , Peeter, Hendrik ?, Anna en Maria van Dongen
voor 1/7 Leijntje Koning wed Jacob Block.

namens haar zoon Willem Block voor 1/7
Cornelis van Mourik als armmeester van Raamsdonk mede namens Anthonij P van
Dongen voor 1/7

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 043v

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1784

1e comparant: Cornelia Lijten wed Jan N Orbertusse van Tiggel

2e comparant: Adriaen J Blankers

Goederen: 60 a 70 roeden land, gemeen met kooper, gelegen bij de
molen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Johannes van Hassel

Noord: den dijk

Zuid: de
veldikens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 044v

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1784

1e comparant: Adriaen Vermijs

2e comparant: Simon Otjens

Goederen: een huijs, bakkerij en oosthelft van agterhuijs

Prijs: ƒ 840

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Cornelis Sagt

West: Cornelis de Bont

Noord: den dijk

Zuid: wed Frans
de Jongh

Bijz: Met hetzelfde regt als
Adriaen het op 19-12-1766 van
Frans M de Jongh heeft gekocht

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 045r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 17-4-1784

1e comparant: Jan Kant

2e comparant: Jan Ruijtenberg

Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een hengst schuijt, lang
41 voet, wijt 13 voet

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Rijswijk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 046v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-4-1784

1e comparant: Anthonij Konings

2e comparant: Adriaen de Bruijn, beurt schipper

Goederen: wilceur met als onderpant een acker saaijlant aan
Beneede Kerk, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Beneede Kerk

Belend
Oost: Peeter de Jong

West: Jan J de Bont

Noord: Frans van den
Hout

Zuid: dwars pat

Bijz: Adriaen woont te Geertruijdenberg.

Op 12-3-1787 verklaart Adriaen dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 046v

Soort akte: transport

Datum: 7-5-1784

1e comparant: Adriaen Nouwens

2e comparant: Lamberdina Spuijbroek

Goederen: een wilceur met als onderpand een buijtendel

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ka straat

Belend
Oost: Armken van Groot Waspik

West: kinderen Michiel de Roon

Noord: Oude straat
of Klijn Waspik

Zuid: Ka straat

Bijz: Lamberdina woont te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 048r

Soort akte: transport

Datum: 27-5-1784

1e comparant: Dirk Deckers, executeur

2e comparant: Cornelis en Laurens Cornelisse Snellens

Goederen: een beijster hooijlant, agter steede van Huijbert de
Graaf

Prijs: ƒ 263

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijk

West: Christoffel Timmermans

Noord: Huijbert de
Graaf

Zuid: Adriaan
van Dongen

Bijz: Dirck Deckers (Waalwijk) als executeur van den boedel
van Mariua Deckers wed Jan Zeijlmans, in leven secretaris,

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 048v

Soort akte: transport

Datum: 4-6-1784

1e comparant: Maria Wijdenmans

2e comparant: Hendrik Jansen Schoenmaker

Goederen: 3 geerden hooij en wijland, in overdiepse polder, in 6
geerden, gemeen met wed Jan Vasse de Hoogh ea

Prijs: ƒ 1125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jacobus Peeters Zeijlmans

West: den kooper

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Maria woont te Raamsdonk. Het lant is belast met een
wilceur van f 900 tbv Jan van der Lo, Hendrina en Pieternella van Disseldorp
van 17-3-1779. De rest wordt gereet betaald

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 049v

Soort akte: transport

Datum: 5-6-1784

1e comparant: Anna Catharina Snijders

2e comparant: Jan Lips en Anthonij Snijders

Goederen: 1e een huijs, erf en del; 2e een quaat veld

Prijs: ƒ 470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e S'Grevelduijn Cappel;

West: Vroukens vaart;

Noord: Cornelis de
Bont; 2e Paulus Bruijnenbaart

Zuid: Jan
Brouwers; 2e wed Afdriaen van Gijsel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 049v-2

Soort akte: transport

Datum: 5-6-1784

1e comparant: Anna Catharina Snijders

2e comparant: Jan Lips en Anthonij Snijders

Goederen: 3e een buijten delleke; 4e een acker; 5e een dries; 6e
½ moervelt

Prijs: ƒ 470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 4e Frans Boeser ; 6e Joh en Huijbert van Hassel

West: 4e Aart Zeijlmans; 6e Cornelis Boeser

Noord: 3e Armen van
GW; 5e Hendrik van den Hoek

Zuid: 3e Aart Zeijlmans; 5e wed Cornelis Deckers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 050r

Soort akte: transport

Datum: 9-6-1784

1e comparant: Johannis Verster de Balbian, notaris ea

2e comparant: Adriaen de Rooij

Goederen: de helft in een parceel moergronden, laegveld en
bosschen, groot geheel 59 hond: Beneden Bijster, met Geetruij Zeijlmans

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude Leij,
Nieuwe Leij

Belend
Oost: erve S'Grevelduijn Cappel

West: erve S'Gravenmoer

Noord: de Nieuwe
Leij

Zuid: de Oude
Leij

Bijz: Johannis Verster de Balbian, not, x Theodora vander
Hoeve (S'Bosch), Cornelis van Diepenbrugge, schout van Arkel x Catharina ,
Johan Christian van der Leur, secr van Steenbergen x Pieternella , Jan Carel Schoorn, dienaar des goddelijks woord, x Cornelia van
der Hoeve (Schiedam), Adrianus Quirinus Kollf, sub secr en wijncoopman
(Middelharnis) x Hendrica van der Hoeve.
Kinderen van wijlen Cornelis van der Hoeve, schout van Zuijdewijn x Cornelia
van Doorn.

Adriaen woont te S'Grevelduijn.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 052r

Soort akte: transport

Datum: 14-6-1784

1e comparant: Elisabeth Dolk wed Willem Liesveld

2e comparant: Jan Liesveld, neef

Goederen: 1e 1/3 part in een bijster, met uijtgd moerveld, met
Ptr Liesveld; 2e 1/3 in een buijtendel met P. L.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ka straat

Belend
Oost: 1e wed Helger de Kock ea; 2e Dirk Hulst

West: Freijs Reckers cum suis; wed Jan de Hoogh

Noord: Oude straat of
Kleijn Waspik

Zuid: Ka straat

Bijz: Elisabeth woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 052v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-6-1784

1e comparant: Jan Liesveld

2e comparant: Marijnus Elemans, schepen te Raamsdonk

Goederen: wilceur: onderpand 1e 1/3 part in een bijster; 2e 1/3
in een buijtendel beide met Pt Liesveld

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ka straat

Belend
Oost: 1e wed Helger de Kock ea; 2e Dirk Hulst

West: Freijs Reckers cum suis; wed Jan de Hoogh

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Ka straat

Bijz: In vorige akte gekocht.

Blijkens een quitantie is de wilceur op
14-6-1797 geheel afgelost.

Op los vel verklaart M Elemans wed van Michiel Heijmans (Klundert)
f 600 ontvangen te hebben

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 053v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 16-8-1784

1e comparant: Jan Teunisse van der Pluijm

2e comparant: Johannes van den Hoek

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofachuijt, lang
47 voet, wijt 13 voet 8 duijm

Prijs: ƒ 1519

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Dussen.

Johannes verklaart op 3-3-1792 dat de
bijlbrief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 054r

Soort akte: transport

Datum: 17-6-1784

1e comparant: Gijsbert van Dongen

2e comparant: Jan van den Hoek

Goederen: een binnendel, inden polder, groot ontrent 7 hond

Prijs: ƒ 1825

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Adriaen Adriaense Cnaap

West: Matthijs Peeters de Bont

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: erf van
Adriaen Adriaense Blankers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 055v

Soort akte: transport

Datum: 16-8-1784

1e comparant: Willemina Sillevis wed Hendrik van Malsem

2e comparant: Lambert en Engelbert Bogers

Goederen: een huijs, hof en erf, te Boven aan den dijk

Prijs: ƒ 400

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: Corstiaen Reckers

West: den Dijk

Noord: kinderen Th
Buijs

Zuid: Dorpsweg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 056r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-8-1784

1e comparant: Willem de Bruijn, bierbrouwer

2e comparant: Cornelis Crilaars, coopman te Waalwijk

Goederen: wilceur met als onderpant sijn binnendel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Peeter Timmermans

Noord: wed Jan
Lamberde Zeijlmans

Zuid: Peeter ?
Boeser

Bijz: Cornelis verklaart op 12-2-1785 dat de wilceur geheel
is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 057r

Soort akte: transport

Datum: 10-9-1784

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp ea

2e comparant: Matthijs van Dusseldorp

Goederen: eenm vierde part in een acker saaijlant, gemeen met
Joghem B de Bont

Prijs: ƒ 168

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anna Hoevenaar cum suis

West: Cornelis Janse Schoenmakers

Noord: Pispot

Zuid: over den
dijk tot S'Gravenmoer

Bijz: Matthijs van Dusseldorp, Jan, Allegonda wed Franciscus
Cornelis van Ottenstijn (Leijden), Adriaen (Loon), Pieter Kievits X Maria
(Sprangh), Adriaen Sweep x Anna Maria (Oosterhout) en Johanna van Dusseldorp.
Kinderen en erfg van Wouter van Dusseldorp

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 057v

Soort akte: transport

Datum: 10-9-1784

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp ea

2e comparant: Francis van den Hout

Goederen: huijs, hof en erve aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lips

West: de kooper

Noord: erf weeskint
van Wouter Janse van Steenhoven

Zuid: Her straat

Bijz: Matthijs van Dusseldorp, Jan, Allegonda wed Franciscus
Cornelis van Ottenstijn (Leijden), Adriaen (Loon), Pieter Kievits X Maria
(Sprangh), Adriaen Sweep x Anna Maria (Oosterhout) en Johanna van Dusseldorp.
Kinderen en erfg van Wouter van Dusseldorp.

Het lant is belast met een wilceur van f
500 tbv Wouter Vermeulen. Jacob Witte en Cornelis Vermeulen als geweest sijnde
vooogden over Wouter Vermeulen verklaren op 12-3-1686 dat de wilceur geheel is
afgelost.

De rest is bij verkoop betaald

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 060r

Soort akte: transport

Datum: 21-10-1784

1e comparant: Willem de Bruijn

2e comparant: Aart Dirkse Zeijlmans

Goederen: een half huijs, agterhuijs en brouwerij en
gereetschappen etc gelegen aan Vroukensvaart

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vaart en Aart Zeijlmans

West: Wouter van Dusseldorp en Hendrik Jans Schoenmakers

Noord: Hendrik Janse
Schoenmakers cum suis

Zuid: Her straat

Bijz: Willem woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 060r-2

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Willem de Bruijn

2e comparant: Aart Dirkse Zeijlmans

Goederen: 2e een binnehof

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aart Zeijlmans

West: Marcelis M Zeijlmans

Noord:

Zuid: Marcelis M
Zeijlmans

Bijz: Willem woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 060v

Soort akte: transport

Datum: 21-10-1784

1e comparant: Willem de Bruijn

2e comparant: Cornelis Cornelis Crielaers

Goederen: een binnedel, groot 7 hond

Prijs: ƒ 1505

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Peeter Timmermans

Noord: wed Jan
Lamberde Zeijlmans

Zuid: Peeter
Adriaen Boeser

Bijz: Willem woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 062r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-12-1784

1e comparant: Jan Wijdemans

2e comparant: Geetruij Zeijlmans

Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden, in 6 geerden, gemeen met Joghem W
Blankers, overdiepse polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Peeter G de Jongh

West: Hendrik Janse Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Geertruij woont te S'Grevelduijn.

Op 29-11-1900 verklaart de executeur van
het testament van Hermina en Geertruijda Zeijlmans dat de wilcewur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 063r

Soort akte: transport

Datum: 28-12-1784

1e comparant: Bastiaen Holster ea

2e comparant: Adriaen Holster

Goederen: 3 geerden hooij en weijland, in 12 geerden, op den
oostenkant

Prijs: ƒ 2500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: de Seijl

West: Cornelis van Mourik

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Bastiaen Holster namens Hendrik de Groot (Gorinchem).

Bastiaen en Adriaen wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 063v

Soort akte: transport

Datum: 28-12-1784

1e comparant: Adriaen Holster

2e comparant: Jacob Koning

Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, in 12 geerden,

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot

Belend
Oost: het polders lant

West: Cornelis van Mourik

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacob woont te Hendrik Luijten Ambagt.

Op 15-3-1785 wordt de koopsom voldaan

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 065r

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1785

1e comparant: Arij Geene

2e comparant: Jacobus Geene, zoon

Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijk

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Jan de Vos

Zuid: Sacrijan ?
Bermans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 066v

Soort akte: transport

Datum: 28-1-1785

1e comparant: Lambert Huijberde Schoenmakers

2e comparant: Willem J. Blankers

Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, inden
polder gemeen met Michiel van Hassel

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Cornelis Schoenmakers

West: Cornelis van Gent

Noord: Scheij sloot
Of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Lambert woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 067v

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1785

1e comparant: Pieter Vermijs

2e comparant: Jan Willem Coets ea

Goederen: een wilceur met als onderpant een huijs, hof en
ackerlant aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Pieter du Bois

West: Pieterenella Vassen

Noord: Her straat

Zuid: de
kampspaalen ? van de moolen

Bijz: Jan Willem Coets, medicina doctor te S. Capel en
Willem Boeser, secrtaris van Baardwijk en woonende te Waalwijk als voogden, bij
testament aangesteld door wijlen Hendrik van Dam en zijn in leven zijnde
huijsvrouw, over Alida Cornelia van Genderen, dogter van mr A.R. van Genderen,
schout van Sprang en wijlen Elisabeth van Dam.

Op 6-12-1803 verklaart J van der Put X
Alida Cornelia van Genderen dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 068r

Soort akte: transport

Datum: 18-3-1785

1e comparant: Jan Snijders

2e comparant: Anthonij van der Ka

Goederen: een half huijs emtt een schuurtje daarnevens, aan
Benede Kerk

Prijs: ƒ 712

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: wed Peeter Zijlmans

West: Jan Lips

Noord: brandgevel
kooper

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 068v

Soort akte: transport

Datum: 18-3-1785

1e comparant: Jan Snijders

2e comparant: Wouter Adriaen Smeur

Goederen: een moerveld

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Jansen Schoenmakers

West: Dirk van Driel

Noord: Hendrik
Jansen Schoenmakers

Zuid: Hendrik Jansen Schoenmakers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 069v

Soort akte: transport

Datum: 11-6-1785

1e comparant: Cornelis van Dongen

2e comparant: Jan Cornelisse Boeser

Goederen: een bijster moerveld, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Graaf cum suis

West: S'Gravelduijn

Noord: Ari
Sterrenburg

Zuid: Peeter de
Graaf cum suis

Bijz: Cornelis woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 070r

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Pieter du Bois em Teunis Sagt. Armmeesteren

2e comparant: Embertus van Dongen

Goederen: een opslag van een huijsje waarin wed Gerrit nOtjens
heeft gewoont aan westsijde vande sijdijk

Prijs: ƒ 16

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Aalbert Geene

Zuid: Govert
Hasebos

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 070v

Soort akte: transport

Datum: 11-6-1785

1e comparant: Cornelis Wijdemans

2e comparant: Huijbert Adriaen van Hassel

Goederen: een ¼ part in een acker saaijlant, opden oostenkant,
groot ontrent 1½ hond

Prijs: ƒ 425

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Ka

Belend
Oost: de kooper

West: Peeter de Leeuw

Noord: Her straat

Zuid: de Ka

Bijz: Cornelis woont te Baardwijk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 071r

Soort akte: transport

Datum: 3-9-1785

1e comparant: Teunis van Gemert ea

2e comparant: Andries Franse Kamp

Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 225 roeden

Prijs: ƒ 555

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: S'Grevelduijn Cappel

Noord: Frans Boeser

Zuid: wed
Adriaen van Gijsel

Bijz: Teunis van Gemert, Anna Maria van Gemert, Nocolaas
Rijkers, Johannes Kievits x Johanna Rijkers, Justi Reijkers en Maria Rijkers
voor de ene helft en Dirk Voegers. Andries Franse Kamp x Maria Voegers, Laurens
Reckers, Jan Reckers, Adriaen de Seeuw x Anna Reckers, Dirk van Dongen x Maria
Reckers voor de andere helft. Alle erfg van Jan van Gemert.

Kooper mag 1/8 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 072r

Soort akte: transport

Datum: 3-9-1785

1e comparant: Teunis van Gemert ea

2e comparant: Andries Franse Kamp

Goederen: een binnendel, groot ontrent twee hond

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Grevelduijn Capel

West: Vroukens vaart

Noord: Lambert
Reckers

Zuid: Jan
Tomasse de Bont

Bijz: Teunis van Gemert, Anna Maria van Gemert, Nocolaas
Rijkers, Johannes Kievits x Johanna Rijkers, Justi Reijkers en Maria Rijkers
voor de ene helft en Dirk Voegers. Andries Franse Kamp x Maria Voegers, Laurens
Reckers, Jan Reckers, Adriaen de Seeuw x Anna Reckers, Dirk van Dongen x Maria
Reckers voor de andere helft. Alle erfg van Jan van Gemert.

Kooper mag 1/8 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 073r

Soort akte: transport

Datum: 3-9-1785

1e comparant: Teunis van Gemert ea

2e comparant: Jan van den Hoek

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: wed Cornelis de Seeuw

West: Jan Jansen de Bont

Noord: Oude straat
of Klijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Teunis van Gemert, Anna Maria van Gemert, Nocolaas
Rijkers, Johannes Kievits x Johanna Rijkers, Justi Reijkers en Maria Rijkers
voor de ene helft en Dirk Voegers. Andries Franse Kamp x Maria Voegers, Laurens
Reckers, Jan Reckers, Adriaen de Seeuw x Anna Reckers, Dirk van Dongen x Maria
Reckers voor de andere helft. Alle erfg van Jan van Gemert.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 073v

Soort akte: transport

Datum: 12-9-1785

1e comparant: Jacob Koning, schepen S'Grevelduijn Capel

2e comparant: Jan Schaap

Goederen: drie geerden, in 12 geerden, tussen 3 geerd van Adriaen Holster en 6 geerd Adriaen Koning

Prijs: ƒ 2008

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot

Belend
Oost: den Seijl

West: Cornelis van Mourik

Noord: Maas

Zuid: Ka sloot

Bijz: Joacob woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 074v

Soort akte: transport

Datum: 24-9-1785

1e comparant: Joseph Wilhelmus Raup, medicina doctor Raamsdonk

2e comparant: Jan Hendrikse de Bont

Goederen: 1e een bijster ackerlant en moerveld; 2e een acker
saiijlant, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 3691

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Adriaen Adriaense Blankers; 2e Jacob Kivits

West: Johannes van Hassel; Wouter Verscheuren

Noord: straat; wed
Adriaen van Gijsel

Zuid: S'Grevelduij
sloot; acker Jan de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 074v-2

Soort akte: transport

Datum: 24-9-1785

1e comparant: Joseph Wilhelmus Raup, medicina doctor Raamsdonk

2e comparant: Jan Hendrikse de Bont

Goederen: 3e een acker, groot 1 hond

Prijs: ƒ 3691

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Schouten

West: Joghem J de Jongh

Noord: wed Adriaen
van Gijsel

Zuid: Jan A de
Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 075v

Soort akte: transport

Datum: 30-9-1785

1e comparant: Hubertus en Pieter Hoevenaar ea

2e comparant: Christoffel Timmerman

Goederen: 3½ geert hooij en weijlant, in 7 geerden, gemeen met
Jan T de Bont, inden polder

Prijs: ƒ 3350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Wouter Jansen Knaap

West: Jan Aartsen de Bont

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Hubertus en Pieter Hoevenaar (Dordrecht) en bijde als
voogeden over vijf kinderen van Cornelis Groen van Prinsterer wed Johanna
Klasina Hoevenaar en Hester Maria Hoevenaar. Allen erfg van hun broer Jacobus
Hoevenaar

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 076r

Soort akte: transport

Datum: 30-9-1785

1e comparant: Hubertus en Pieter Hoevenaar ea

2e comparant: Jacob Koning

Goederen: 6 geerden hooij en weijlant, in 12 geerden, gemeen met
Jan van den Hoek, inden polder

Prijs: ƒ 5020

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter en Adriaen Janse Knaap

West: het Gescheijd tussen Waspik en Raamsdonk

Noord: Maas

Zuid: sloot van
Arnoldus de Bont

Bijz: Hubertus en Pieter Hoevenaar (Dordrecht) en bijde als
voogeden over vijf kinderen van Cornelis Groen van Prinsterer wed Johanna
Klasina Hoevenaar en Hester Maria Hoevenaar. Allen erfg van hun broer Jacobus
Hoevenaar.

Jacob woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 077r

Soort akte: transport

Datum: 17-11-1785

1e comparant: Adrianus van der Wiel

2e comparant: Cornelis van Dusseldorp

Goederen: een huijs en erf

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hendrik van Os

West: Vroukensvaart

Noord: Peeter F
Boeser

Zuid: wed
Reijnier Kusters

Bijz: Adrianus woont te S'Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 077v

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel

2e comparant: Pieter du Bois

Goederen: 1e ½ parceel
moerveld, groot 1½ hond; 2e ½ parceel gras dries, groot ¼ hond

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e de Queb; 2e wed Jan Vos

West: S'Grevelduijn sloot; erfg Pieter Stockermans

Noord: na te noemen
3e parceel; erfg Pieter Stockermans

Zuid: Tomas
Ketelaar; Tomas Ketelaar cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 077v-2

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel

2e comparant: Pieter du Bois

Goederen: 3e parceel
moerveld, groot 1½ hond; 4e parceel
moerveld of bijster

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queb

Belend
Oost: 3e de Queb; 4e kinderen Wouter Biemans

West: S'Grevelduijn sloot; Peeter Gijsbertse de Jongh cs

Noord: kinderen Jan
J Zeijlmans; erve Peeter Fr Boeser

Zuid: 1e
parceel; wed Tomas de Bont

Bijz: Alles inclusief de meubilaire goederen

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 078v

Soort akte: transport

Datum: 12-12-1785

1e comparant: Johanna van Lint
wed Cornelis Cornelisse Camp

2e comparant: Jan Reckers

Goederen: een ackertje saaijlant, groot 1½ hond

Prijs: ƒ 300

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: spoor acker van Pieter de Bont

West: steede Mels de Graaf

Noord: wed Cornelis
A de Seeuw

Zuid: Cornelis
Lambert Verschuren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 079v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1785

1e comparant: Pieter van den Boer

2e comparant: Cornelis Janse de Jongh

Goederen: een acker saaijland, groot twee hond

Prijs: ƒ 1000

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan van den Hoek

West: wed Peeter van Tiggel

Noord: Her straat

Zuid: over de ka
tot Oude Vaartje

Bijz: Pieter woont te 11½ Hoeve en Cornelis te Hendrik
Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 080r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1785

1e comparant: Dingena Hoevenaar

2e comparant: Jan T de Bont

Goederen: een halve acker en bijster, grott geheel 6 hond,
gemeen met kooper

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Hulst en wed Jo.Zeijlmans

West: Anthonij Snijders

Noord: Her straat

Zuid: over den
dijk tot S'Grevelduijn

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 081r

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1785

1e comparant: Hendrik Zijlmans

2e comparant: Peeter Otjens

Goederen: geregte westense helft van een acker saaijlant

Prijs: ƒ 725

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: steede van de
kooper

Zuid: erf
Cornelis Peeter Camp

Bijz: Hendrik woont onder Hendrik Luijten Ambagt en Peeter
onder 11½ Hoeve.

Er moet een steeg gemaakt worden tussen
de twee helften in.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 081v

Soort akte: transport

Datum: 22-12-1785

1e comparant: Govert van Opstall, schout ea

2e comparant: Pieter vander Meer

Goederen: 1e een opslag van een huijsje, opden dijk agter
retranchement; 2e ½ bijster met Willem van Malsen

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: ; 2e Adriaen van Dongen

West: ; S'Grevelduijn sloot

Noord: 1e Gerrit
Hack ?; de wed Vaartmans

Zuid: 1e Tomas
van Malsem; Cornelis Snellens

Bijz: Govert van Opstall, schout en Jan vander Meer
secretaris, bijde als curatoren van den boedel van wijlen Jan van Boxtel

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 082v

Soort akte: transport

Datum: 22-12-1785

1e comparant: Pieter vander Meer

2e comparant: Johannes Timmermans

Goederen: een opslag van een huisje, op den dijk agter
retranchement

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Gerrit Hack ?

Zuid: Tomas van
Malsem

Bijz: Peeter verkoopt het huijsje met als winst een ½
bijster.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 083r

Soort akte: transport

Datum: 28-12-1785

1e comparant: Cornelis van der Poel

2e comparant: Cornelis Peeter Camp

Goederen: een geert hooij en weijlant, in ses geerden, gemeen
met de koper

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Hendrik J Schoenmakers

West: Pieter G de Jong

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelis vd P woont te Geertruidenberg en Cornelis
C te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 083v

Soort akte: transport

Datum: 31-12-1785

1e comparant: Huijbert de Hoogh

2e comparant: Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh

Goederen: een ackertje saaijlant, groot 1 hond

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Graaf

West: Harmen Hilke

Noord: kinderen
Biemans

Zuid: dorps weg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 084r

Soort akte: transport

Datum: 5-1-1786

1e comparant: Jan Hendrik vanden Hoek

2e comparant: Cornelis Meeuwisse van Steenhoven

Goederen: 4 geerden hooij en weijland, inden polder, gemeen met
den kooper

Prijs: ƒ 3300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Gent

West: Johannes Dorreboom

Noord: Maas

Zuid: sloot of erf Arnoldus de Bont

Bijz: betaald via Kustingbrief

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 085r

Soort akte: custingbrief

Datum: 5-1-1786

1e comparant: Huijbert en Bartholomeus van Steenhoven tbv

2e comparant: Jan Hendrik vanden Hoek

Goederen: custingbrief met als onderpant de gekochte vier
geerden. Zie vorige akte

Prijs: ƒ 3300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert en Bartholomeus van Steenhoven tbv hun vader
Cornelis M van Steenhoven.

Jan verklaaart op 29-4-1788 dat de brief
geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 085v

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1786

1e comparant: Jan de Bont

2e comparant: Frans B Boeser

Goederen: een vierde acker saaijlant, groot 1½ hond

Prijs: ƒ 500

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen W Schouten

West: Joghem de Jong

Noord: wed Adriaen
van Gijsel

Zuid: Jan A de
Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 086v

Soort akte: transport

Datum: 16-1-1786

1e comparant: Joghem Peeters Timmermans

2e comparant: Joh Barth van Steenhoven wed Peeter Joh Langerwerf

Goederen: twee geerden hooij en weijlant in 6 geerden, met de
kooperse, in den polder

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot , Ka sloot

Belend
Oost: Kerk van Raamsdonk

West: Willem Joh Blankers cum suis

Noord: Scheij sloot
of Dusse Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 087r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 24-1-1786

1e comparant: Jan Ot

2e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een hengstschuijt,
lang 42 voer, wijt 13 voet

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Blijkens quitantie is de bijlbrief op 24-3-1797 geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 088v

Soort akte: transport

Datum: 27-1-1786

1e comparant: Adriaentje Dorreboom wed Anthonij Heijblom ea

2e comparant: Hendrik van den Born

Goederen: twee parceeltjes ackerlant, samen 1 en ½ hond

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Marie Wervers; Maria Wevers

West: Jan van Loon; Peeter Ad Lants Hermans ?

Noord: Wed Adriaen
van Loon; wed Adriaen Heijblom

Zuid: Maria
Werverse; Willem van Bennekom

Bijz: Adriaentje Dorreboom wed Anthonij Heijblom voor de ene
helft en Adriaen Ant Heijblom en Cornelis Ant Heijblom voor 1/3 in de andere
helft en Willem Gerard Loef namens de Diaconij van Dordrecht die de alimentatie
verzorgt van Elisabeth Molendijk wed
Anthonij Heijblom voor 1/6 en namens de Grooten Armen van S'Grevenmoer
die de alimentatie verzorgen van de kinderen van Anthonij Heijblom en Elisabeth
voor het resterende 1/6 deel

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 089v

Soort akte: transport

Datum: 8-2-1786

1e comparant: Peeter Pruijser

2e comparant: Adriaen Vissers

Goederen: een partje ackerland, sestig roede, gemeen met kooper
cum suis

Prijs: ƒ 289

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den kooper

Belend
Oost: den kooper

West: den kooper

Noord: Lambert
Reckers cum suis

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 090r

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1796

1e comparant: Peeter Peeterse de Seeuw

2e comparant: Cornelis vander Schans, schepen

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 1587

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka straat, Ka ,Platte weg

Belend
Oost: Teodoris Schoenmakers cum suis

West: wed Hendrik Cornelisz de Jongh

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Ka straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 090v

Soort akte: transport

Datum: 11-2-1786

1e comparant: Michiel Compeer

2e comparant: Adriaen Wouterse Schouten

Goederen: ¼ part in een huijs, hof en erf, gemeen met de kooper

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan M de Bont cum suis

West: Adriaen en Joh B Camp

Noord: Ka straat

Zuid: wed Jan M
de Bont cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 091r

Soort akte: transport

Datum: 2-3-1786

1e comparant: Michiel Compeer

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een binnen del

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Peeteer F Boeser

Noord: Jan M de Jong

Zuid: Pieter
Passon

Bijz: Michiel Compeer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 091v

Soort akte: transport

Datum: 2-3-1786

1e comparant: Michiel Compeer

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een acker saaijlant, groot 2½ hond

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Breede pleck

Belend
Oost: kinderen Ant van Waspik

West: Adriaen Joghems Blankers

Noord: wed Jan Vasse
de Hoog

Zuid: Breede
pleck

Bijz: Michiel woont te Middelburg

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 092v

Soort akte: transport

Datum: 2-3-1786

1e comparant: Michiel Compeer

2e comparant: Adriaen W Schouten

Goederen: een halve buijtendel, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 670

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat, Ka straat

Belend
Oost: Cornelis van der Schans

West: Jan de Bont

Noord: Oude straat

Zuid: Ka straat

Bijz: Michiel woont te Middelburg

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 093v

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Jan Lips en Cornelis Vaartmans als executeurs

2e comparant: Jan Hendrik vanden Hoek

Goederen: een binnendel aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 1875

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, Ka, Platte weg

Belend
Oost: Jan Lamberfde van der Moer

West: Kerke del

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Ka straat

Bijz: Jan Lips en Cornelis Vaartmans als executeurs en
voogden over Pieternella Vassen, Joghem W Blankers en Wouter Jansen van
Steenhoven als voogden over kinderen van Adriaen de Jong en kinderen Pieter de
Jong

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 094r

Soort akte: transport

Datum: 27-3-1786

1e comparant: Adriaen de Beer

2e comparant: Jan Kusters

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 655

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Nicolaas van Son

Noord:

Zuid: Hendrik
Schoenmakers

Bijz: Adriaen woont te Vrijhoeven Cappel en Jan te
S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 095r

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Jan Emrig Rasen

2e comparant: Jacobus Snaphaan

Goederen: 504 roeden bijster

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Leij

Belend
Oost: Jacob de Haan

West: S'Grevenduijn

Noord: de Leij

Zuid: Armen
S'Gravenmoer

Bijz: Jan woont te Dongen, Jacobus te Loon

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 095v

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Lambert en Engelbert Bogers

2e comparant: Willem Klaveren

Goederen: een huijs, hof en erf, staande aan den dijk

Prijs: ƒ 400

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: Corstiaan Reckers

West: den dijk

Noord: kinderen
Huijbert Buijs

Zuid: dorpsweg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 096r

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Willem Klavers

2e comparant: Maria Klavers, zuster

Goederen: een acker saaijlant, gelegen boven aant pannen huijs,
groot drie hont

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: pannen huijs

Belend
Oost: de hof van Jan Cornelisse Boeser

West: Cornelis B Camp

Noord: Jacob Kievits

Zuid: de
secretaris en Adriaan van Dongen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 096v

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Adriaen Lips, executeur test. Adriaan Molenschot

2e comparant: Jan en Adriaen Lips

Goederen: een acker saaijlant bij de koornmolen, groot 2 hond 80
roeden

Prijs: ƒ 1280

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Molen dijk

Belend
Oost: Jacob Buijs en Jan de Bont

West: den dijk

Noord: Molen dijk

Zuid: over den
dijk tot Sgrevelduijn

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 097r

Soort akte: transport

Datum: 31-3-1786

1e comparant: Adriaen Lips, executeur test. Adriaan Molenschot

2e comparant: Adriaen Kamp

Goederen: een halve acker, bedeelt op den westenkant

Prijs: ƒ 520

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lips cum suis

West: Jan en Adriaan B. Camp

Noord: bijster
Anthonij Snijders

Zuid: Sgrevelduijn
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 098r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-5-1786

1e comparant: Willemina Verschuuren wed Pieter van Moleschot

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: wilceur met als onderpant een steede met huijs etc

Prijs: ƒ 350

Plaats: GW te Boven

Toponiem: Lange steeg

Belend
Oost: Willem Biemans cum suis

West: Pieter Liesvelt

Noord: Pieter Kamp

Zuid: Lange
steeg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 099r

Soort akte: transport

Datum: 19-7-1786

1e comparant: Wouter Schouten. Armmeester

2e comparant: Philip Pols

Goederen: de opslag van een huisje

Prijs: ƒ 6

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: wed Hendrick van Melsen

Noord: de st5eeg

Zuid: wed van
Melsen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 099v

Soort akte: transport

Datum: 19-7-1786

1e comparant: Philip Pols

2e comparant: Jenneke Reijke wed Hendrik van Malsem

Goederen: een werfje waarop een huijsje heeft gestaan, bewoont
door de wed Pols

Prijs: ƒ 6

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: de kooperse

Noord: de steeg

Zuid: de
kooperse

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 100r

Soort akte: transport

Datum: 22-7-1786

1e comparant: Jenneke Koekmans laast wed Jan Denisse Vos

2e comparant: A.B. van Genderen, schout te Sprang

Goederen: de helft in een bijster moerveld, met de verkooperse

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Koning en wed Joachimus Zijlmans

West: Frans B Boeser

Noord: Her straat

Zuid: watergang
en over de w. gang van Frans B Boeser

Bijz: Jenneke is hertrouwt met Robbert Sutherland (Sprangh)

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 101r

Soort akte: transport

Datum: 11-8-1786

1e comparant: Johanna Reckers wed Anthonij Berthouts

2e comparant: Peeter G de Jong

Goederen: een huijs, hof en erf

Prijs: ƒ 702

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Dirk van Dongen

Noord: sloot Jacobus
Peeterse Zijlmans

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 101v

Soort akte: transport

Datum: 17-8-1786

1e comparant: Jan vander Meer, secretaris namens Adr en Ptr Dolk

2e comparant: Dingeman Dolk

Goederen: 2/3 van een opslag van een huijsje, opm den sijdijk

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West: den dijk

Noord: wed Sch??t

Zuid: Laurens
Oomens

Bijz: Adriaen en Peeter wonen te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 102v

Soort akte: transport

Datum: 6-9-1786

1e comparant: weled gestr heer A.R. van Genderen ea

2e comparant: Frans B Boeser

Goederen: een bijster moer veld, groot 8 hond

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Koning en wed Jogh Zojlmans

West: den kooper

Noord: Her straat

Zuid: waatergang

Bijz: weled gestr heer A.R. van Genderen, schout Sprang en
Johanna Koeman laast wed Denis Vos nu x Robert Sutherland

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 103v

Soort akte: transport

Datum: 3-11-1786

1e comparant: Jan Tomasse de Bont

2e comparant: Adriaen Franse Kamp

Goederen: een binnendel , groot ontrent twee hond

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Gevelduijn Capel

West: Vroukens vaart

Noord: den kooper

Zuid: Teunis
Sagt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 104r

Soort akte: transport

Datum: 9-11-1786

1e comparant: Willem de Bruijn, bierbrouwer

2e comparant: Elisabet Tresia Bex ? Wed Nicolaas du Pont

Goederen: 6½ geert hooij en weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 6500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Cornelis van Gent

West: kinderen Jacobus Tomasse de Zeijlmans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Willem woont te Waaleijk en is voogd over zijn
kinderen bij Dingena Smits. Als voogden zijn op 26-7-1780 aangesteld Simon van
Son en Sebregt Rombouts ingevolge testament Jan Smits en Johanna de Laat,
Geertruijdenberg 29-9-1773.

Elisabet woont te Tilburg. Cornelis
Crielaars, coopman te Waalwijk, verklaart het geld ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 106r

Soort akte: transport

Datum: 8-12-1786

1e comparant: Anneke Kuijl en Adriana Kuijl wed Arnoldus de Jong

2e comparant: Aart van Pas

Goederen: een binnendel, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 815

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Vroukens vaart

West: Peeter F Boeser

Noord: Cornelis
Janse Schoenmakers

Zuid: secretaris

Bijz: Betaald wordt met f 215 gereet en een onderhandse
obligatie van f 600.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 107r

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1787

1e comparant: Matthijs de Seeuw

2e comparant: Adriaen A de Seeuw

Goederen: een acker weijlant

Prijs: ƒ 600

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: weeskinderen Adriaen Cornelisse de Seeuw

West: Vroukens vaart

Noord: kinderen
Adriaen Cornelisse de Seeuw

Zuid: kinderen
Adriaen Cornelisse de Seeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 107v

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1787

1e comparant: Mels van Gijsel

2e comparant: Adriaen A de Seeuw

Goederen: een uijtgedolve moerveld, opten oosten kant van
Vroukensvaart

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Paulus Bruijnenbaart

West: Paulus Bruijnenbaart

Noord: Laurens
Olijslagers

Zuid: Jan Lips
cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 108v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-1-1787

1e comparant: Pieter du Bois

2e comparant: Hendrik Goosen

Goederen: een wilceur met als onderpant een biinendel

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Jan vander Meer, secrtaris

West: Dirk van Tiggel

Noord: de Ka of
Platte weg

Zuid: Ka straat

Bijz: Hendrik woont te Geertruijdenbergh. Op 20-4-1798
verklaart Anna Goosen dat de wilceur geheel is afgelost.

Anna mogelijk getrout met J van den Hout

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 109v

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1787

1e comparant: Arien Cornelisse de Seeuw ea

2e comparant: Jan Ruyijtenberg, schepen

Goederen: een buijtendel, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 620

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Adriaen J Blankers

West: Jan van den Hoek

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Arien Cornelis de Seeuw, Arien Ariense de Seeuw en
Peeter Janse Zeijlmans als voogden over kinderen van Arien Cornelisse de Seeuw.
Samen erfg van Cornelis Ariense de Seeuw

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 110v

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1787

1e comparant: Arien Cornelisse de Seeuw ea

2e comparant: Arien Cornelis de Seeuw

Goederen: 2/3 parten in een buijten del, bedeeld agter

Prijs: ƒ 171

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Geerit D Timmers

West: Peeter F Boeser

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Laurens
Reckers

Bijz: Arien Cornelis de Seeuw, Arien Ariense de Seeuw en
Peeter Janse Zeijlmans als voogden over kinderen van Arien Cornelisse de Seeuw.
Samen erfg van Cornelis Ariense de Seeuw

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 111v

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1787

1e comparant: Arien Cornelisse de Seeuw ea

2e comparant: Huijbertje de Seeuw wed Jan Lamb Zijlmans

Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 3 hond, 75 roeden

Prijs: ƒ 1170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter A de Bont

West: erve Peeter de Graaf

Noord: erfg Peeter W Zijlmans

Zuid: Jan
Reckers

Bijz: Arien Cornelis de Seeuw, Arien Ariense de Seeuw en
Peeter Janse Zeijlmans als voogden over kinderen van Arien Cornelisse de Seeuw.
Samen erfg van Cornelis Ariense de Seeuw

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 112r

Soort akte: transport

Datum: 26-1-1787

1e comparant: Joghem Janse de Jongh

2e comparant: Matthijs Janse de Jongh, broer

Goederen: een acker saijlant, gemeen met suster Elisabeth, groot
geheel 3 hond

Prijs: ƒ 575

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: Geer van S'Grevelduijn

West: Vroukensvaart

Noord: Peeter Passon

Zuid: Andries
Franse Kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 112v

Soort akte: transport

Datum: 26-1-1787

1e comparant: Johannes van der Vluut

2e comparant: Wouter Kievits

Goederen: een acker saijlant, groot 3 hond

Prijs: ƒ 1100

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: S'Gravelduijn Capel

West: Jan Biemans

Noord: Andries
Franse Kamp

Zuid: wed
Joagimus Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 113r

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1787

1e comparant: Seijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoog

2e comparant: lambert Pols

Goederen: 1e een bijster, groot 8 hond; 2e een acker saaijlant,
groot ontrent 2 hond

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Pieter Hendr Kamp cs; 2e Pieter H Camp

West: kinderen Biemans; Jan Boeser cum suis

Noord: Waatergang;
voornoemde bijster

Zuid: na te
noemen acker; dwarspat of dorpsweg

Bijz: Betaald wordt via een onderhandse obligatie.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 114r

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1787

1e comparant: Johanna Smits

2e comparant: Adriaen Ant Verschuuren

Goederen: een bijster, groot ontrent 6 hond

Prijs: ƒ 860

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingena Verschuuren

West: Theodoris B Camp

Noord: Frans Boeser

Zuid: Cornelis B
Camp

Bijz: Betaald wordt via een onderhandse obligatie.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 115r

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1787

1e comparant: Peeter van den Boer

2e comparant: Adriaen B Camp

Goederen: een beijster weijlant, groot 11 a 12 hond

Prijs: ƒ 2570

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Kerk van Groot Waspik

West: Jan Peeter Verschuuren

Noord: Waatergang

Zuid: t
saaijland

Bijz: Peeter en Adriaen wonen te Hendrik Luijten Ambagt.
Betaald wordt er f 170 gereet en f 2400 via een onderhandse obligatie

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 116r

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1787

1e comparant: Peeter van den Boer

2e comparant: Cornelis H de Jong

Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 120 roeden, bedeelt inde midden, van steeg
tot paal, van paal tot werk op westenkant.

Prijs: ƒ 621

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk pat

Belend
Oost: Kerk pat

West: Adriaen Joghems Blankers

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 116r-2

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1787

1e comparant: Peeter van den Boer

2e comparant: Cornelis H de Jong

Goederen: Nog een veldiken, gelegen over het werk, groot twee
hond, met putten en kuijlen

Prijs: ƒ 621

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest

Belend
Oost: Adriaen J Blankers

West: Bartel Langerwerf

Noord: de Vest

Zuid: de weg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 117r

Soort akte: transport

Datum: 16-2-1787

1e comparant: Joost ?? Smits ea

2e comparant: Jan Cornelis Boeser, schepen

Goederen: een bijstertje

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan vander Meer, secrataris

West: den kooper

Noord: kinderen Sagt
??

Zuid: Tomas van
Malsem

Bijz: Joost ?? Smits en Simon t Hooft beijde als executeurs
over het testament van Arnoldus Sterrenburg en als voogden over vijf
kinderen Michiel Heijmans, in leven
secrtaris van Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 117v

Soort akte: transport

Datum: 16-2-1787

1e comparant: Peeter Jogh Zeijlmans en Pieter Kommers

2e comparant: Jan van Kemmeren en Adriaen Dingemans

Goederen: een geer ten oosten van de Eijndeling kade vanden
oostpolder

Prijs: ƒ 120

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Geeren

Belend
Oost: de Eijndeling kade vanden oostpolder

West: soo men segt de hr Roda en Anthonij Schouten

Noord: soo men segt
erve Hendrik Schoenmakers cum suis

Zuid: sloot van
de Geeren

Bijz: Peeter en Pieter zijn borgemeesters van raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 118v

Soort akte: transport

Datum: 3-3-1787

1e comparant: Anna van Sprang wed Anthonij Konings

2e comparant: Wouter Koninmgs, zoon

Goederen: een huijs, hof, erf en dellen daar agter aan Benede
Kerk

Prijs: ƒ 2800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, Ka, Platte weg

Belend
Oost: erfg Gerrit Kamp cum suis

West: Jan en Maria van den Heuvel

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 119r

Soort akte: transport

Datum: 3-3-1787

1e comparant: Jan Janse Verschuuren

2e comparant: Pieter Hendrikse Kamp

Goederen: een acker saiijlant, groot ontrent 2½ hond

Prijs: ƒ 250

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: acker Adriaen de Jong

West: den kooper

Noord: Jan Peeter
Verschuuren

Zuid: over den
dijk tot s'lants werk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 120r

Soort akte: transport

Datum: 5-3-1787

1e comparant: Pieter H Camp

2e comparant: Jan Janse Verschurren

Goederen: een bijster, groot ontrent vijf hond

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Laurens Reckers

West: Lambert Pols

Noord: erfg Wouter
van Dusseldorp

Zuid: wed Jan
Vasse de Hoog

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 120v

Soort akte: transport

Datum: 9-3-1787

1e comparant: Maria Otjens wed Tomas Boudewijns

2e comparant: Peeter Otjens

Goederen: een halve buijtendel, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Jan Janse de Bont

West: de Kerk

Noord: Oude
straat of Kleijn Waspik

Zuid: Herstraat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 121v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 15-3-1787

1e comparant: Jacobus van Nimwegen

2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een hengstschuijt, lang
42 voet, wijt 13 voet

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus woont op den Plaat.

Jan verklaart op 4/8/1789 dat de
bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 123r

Soort akte: transport

Datum: 13-4-1787

1e comparant: Wilbrordus van Son ea

2e comparant: Gerrit van Dusseldorp

Goederen: huijs, hof, erf en werf aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Adriaen Jac Bink

West: wed Anthonij Konings

Noord: sloot vd del van wed Anthonij
Konings

Zuid: Her straat

Bijz: Wilbrordus van Son voor 1/3 en 1/6, Adriaen Hensen als
voogt over sijn dogter Gerarda voor 1/6 en hendrik Baptist voor 1/3

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 123v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-4-1787

1e comparant: Anna Corn Wijdemans wed Jan Mathijsen de Bont

2e comparant: Nies Deckers

Goederen: wilceur tbv de aflossing van een obligatie van f 100
en 150 contant, onderpant 1e een acker saaijlant; 2e acker saaijlant

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Jan Janse de Bont; 2e erfg Adriaen Vassen

West: Hendrik Schoenmakers; Willem Blankers

Noord: Her straat;
Her straat

Zuid: dwarts
pat; den dijk of gemeene weg

Bijz: Nies woont te S'Gravenmoer. Hi9j verklaart op
27-1-1791 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 123v-2

Soort akte: wilceur

Datum: 17-4-1787

1e comparant: Anna Corn Wijdemans wed Jan Mathijsen de Bont

2e comparant: Nies Deckers

Goederen: 3e twee binnendellen

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: 3e Hendrik Jansen Schoenmakers

West: Wouter Koning

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: sloot
Adriaen J Blankers

Bijz: Nies woont te S'Gravenmoer. Hij verklaart op 27-1-1791
dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 125r

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1787

1e comparant: Gerrit van Honk ea

2e comparant: Cornelis Aartsen de Bont

Goederen: een parceel ackerlant, groot ontrent drie hond, aan de
westenkant van Vroukensvaart

Prijs: ƒ 945

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: hoff van Laurens Olieslagers

West: Jacobus vander Sanden cum suis

Noord: wed Cornelis
Deckers

Zuid: wed Adriaen
van Gijsel

Bijz: Gerrit van Honk x Adriana Boeser, Adriaen van Os x
Elisaebth Boeser, Pieter Boeser en
Anthonij Timmermans den Ouden als voogden over dogter van wijlen Wouter
Boeser

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 126r

Soort akte: transport

Datum: 10-5-1787

1e comparant: Cornelis vander Schans en Adr. Wout. Schouten ea

2e comparant: Peeter de Vos

Goederen: een opslag van een huijsje, aan Benede Kerk, zoals Jan
en zoon Teunis Zeijlmans dat gebruijkt hebben tijdens un leven.

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Cornelis Janse Schoenmakers

West: de wiel

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis en Adriaen zijn armmeester en treden op
namens Teunis Zeijlmans voor ¼, Pieter vander Meer, subst secretaris, namens
Christiaen Keller x Maria Krijtenberg, Johanna Krijtenberg (Zierikzee) samen
voor ¼, Hendrik Busio x Johanna Zeijlmans, Elisabeth Zeijlmans wed Adriuaen van
den Bos samen voor ¼ en Johanna van Deventer voor ¼.

Alle erfg van Jan Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 127r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-5-1787

1e comparant: Peeter de Vos

2e comparant: Jan vander Meer, secretaris

Goederen: een wilceur met als onderpant de opslag van het
huijsje wat hij in de vorige akte gekocht heeft.

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 128r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 14-5-1787

1e comparant: Sagharias Bergmans

2e comparant: Joost Leempoel

Goederen: een kofschuijt, lang 44 voet, wijt 12½ voet

Prijs: ƒ 975

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Er worden enkele afbetalingen bijgeschreven. Op
25-8-1808 is de koopsom geheel betaald zo verklaart Zacharias van Dommelen.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 128v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-5-1787

1e comparant: Jan de Bont

2e comparant: Adriaen Rombout

Goederen: wilceur wegens mortificatie van 2 wilceuren: f 1400
van 11-5-1779 en een van f 1200 van 11-4-1782. Onderpant zie bijz

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Adr. A Blankers cs; 2e erf Corn T de Bont

West: Joh van Hassel; Adriaen Koning

Noord: de straat;
waaterloop

Zuid: S'Grevelduijn
sloot; den ackers

Bijz: Adriaen woont te Rotterdam.

Op 18-4-1809 is de wilceur blijkens een
notitie op de wiileceurbrief van Maria Blick, gebooren van den Hoek, geheel
afgelost.

Het onderpant is 1e een bijster en acker
en 2e een halve bijster, op den westenkant

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 130r

Soort akte: transport

Datum: 18-5-1787

1e comparant: Jan de Bont

2e comparant: Hendrik Jansen Schoenmakers

Goederen: 4 geerden hooij en weijland, inden polder, in 8
geerden, met den kooper

Prijs: ƒ 4000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Vasse de Hoogh cum suis

West: Adriaen Adriaense Blankers

Noord: Dussen
Munsterkerk

Zuid: 's polders
gront

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 131r

Soort akte: transport

Datum: 19-5-1787

1e comparant: Arnoldus de Bont

2e comparant: Jan de Bont

Goederen: een binnendel, groot ontrent 8 hond

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Michiel van Hassel

West: Bart Langerwerf

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: erf wed
Peeter Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 132r

Soort akte: transport

Datum: 1-6-1787

1e comparant: Jan Lips en Joahnnes Cornelis van Steenhoven

2e comparant: Cornelis Kamp

Goederen: een huijs, hof en erf

Prijs: ƒ 275

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janse de Bont

West: Adriaen Knaap

Noord: slloot vd del
van Hendrik Jansen Schoenmakers

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 132v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-6-1787

1e comparant: Docus den Oude

2e comparant: Sagharias Bergmans

Goederen: wilceur met als onderpant 1e huijs, hof en erve; 2e
een bijster, groot 2½ hond

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Adriaen Konings; Adriaen Nouwens

West: Jacob Kivits; Jacob Kievit

Noord: Her straat;
sloot

Zuid: Adriaen
Konings; watergang

Bijz: Op 24-10-1805 betaalt Anna Nouwens wed Docus den Ouden
aan Sagharias van Dommelen, die namens zijn grootvader optreedt, f 200.

Sagharias van Dommelen en Cornelis Vos x
Lena van Dommelen, erfg Sagharias Bergmans verklaren op 20-7-1807 dat de
wilceur geheel is afgelost door Anna Nouwens , de wed van Judocus den Oude.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 133r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 15-6-1787

1e comparant: Dingeman Dolk

2e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een nieuwe hengst
schuijt

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Blijkens een quitantie van Jan en Dirk Borstlap is de
bijfbrief op 28-5-1793 geheel betaald.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 134v

Soort akte: transport

Datum: 19-7-1787

1e comparant: Cornelis vander Schans en Adr. Wouter. Schouten ea

2e comparant: Huijbert de Ruijter

Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijk, waarin
Gijsbert van Beek gewoont heeft en overleden is

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis vander Schans en Adriaen Wouterse Schouten,
armmeesteren en Nicolaas Cornelis Goosen, armmeester van Gilze ende Rijen

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 135r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 15-9-1787

1e comparant: Joost den Kleijne

2e comparant: Jan Ruyijtenberg, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een dam schuijt, lang
48 voet, wijt 13 3/4 voet

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 25-12-1795 is blijkens een quitatie van Jan
Ruyijtenberg de bijlbrief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 136v

Soort akte: transport

Datum: 15-10-1787

1e comparant: Jacobus Reijke

2e comparant: Wouter Kievit

Goederen: een binnendel, groot ontrent 3 hond

Prijs: ƒ 815

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Pieter du Bois

Noord: Peeter Passon

Zuid: Anthonij
van Raamsdonk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 137v

Soort akte: transport

Datum: 15-10-1787

1e comparant: Jacobus Reijke

2e comparant: Marcelis Smits

Goederen: eem binnendel

Prijs: ƒ 387

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Andries Kamp

Noord: wed hendrik van
Son

Zuid: den kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 138v

Soort akte: transport

Datum: 15-10-1787

1e comparant: Jacobus reijke

2e comparant: Anthonij van Raamsdonk

Goederen: een halve binnendel, gemeen met Aart Zeijlmans

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Andries Kamp

Noord: Adriaen Lips

Zuid: Andreis
Kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 139v

Soort akte: transport

Datum: 15-10-1787

1e comparant: Jacobus Reijke

2e comparant: Jan van den Hoek

Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 860

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthopnij van Pas

West: Jacob Kivits

Noord: wed Adriaen
van Gijsel

Zuid: Peeter
Passon

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 140v

Soort akte: transport

Datum: 15-10-1787

1e comparant: Jacobus Reijke

2e comparant: Wouter Kivits

Goederen: een half huijs, hof, erf en bijster, gemeen met den
kooper, aan Vroukens vaart

Prijs: ƒ 1350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Timmermans

West: Adriaen Lips cum suis

Noord: de teen van
den dijk

Zuid: watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 141r

Soort akte: transport

Datum: 25-10-1787

1e comparant: Jacobus Reijke

2e comparant: Marcelis Smits

Goederen: 2/3 part van een acker saaijlant, opden westen kant

Prijs: ƒ 305

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Kivits, met andere 1/3 part

West: Marcelis Smits

Noord: den kooper

Zuid: Andries
Kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 141v

Soort akte: transport

Datum: 31-10-1787

1e comparant: Jacobus Timmermans

2e comparant: Gijsbert Timmermans

Goederen: drie geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, gemeen
met wed Wouter Knaap, in Overdiepse polder

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Overdiepse polder

Belend
Oost: Francus van Tiggelen

West: Marijnus Elemans

Noord: Dussen
Munsterkerk

Zuid: maas

Bijz: Jacobus en Gijsbert wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 142v

Soort akte: transport

Datum: 8-11-1787

1e comparant: Maria Johanna en Henricus van Wagenberg, priester

2e comparant: Cornelis Aartsen de Bont

Goederen: 1e een ackertje saaijlant; 2e een parceeltje grond en
kuijlen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed van Gijsel; 2e Andries Kamp

West: wed Jan Mi Otjens; Peeter Passon

Noord: wed Jacob
Boeser; Harmen Hilke

Zuid: Peeter
Verschuuren; wed Joachim Zeijlmans

Bijz: henricus woont te Antwerpen

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 144v

Soort akte: transport

Datum: 5-1-1788

1e comparant: Adriaen Jacobusse Bink

2e comparant: Jan en Pieter vander Meer, secr en sub secr.

Goederen: 1e een bijster, groot ontrent 6 hond met 2e een bos

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Peeter Adr Verschuuren; 2e Pieter Geene cum sui

West: Jacob Kivit; Cornelis vander Schans

Noord: watergang;
Cornelis vander Schans

Zuid: 's lants
vest; watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 145v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1788

1e comparant: Adriaen Boeser

2e comparant: Jacobus van Zon

Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden hooij en weijlant,
inden polder

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Huijbert van Hassel

West: Frans Compaeer

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacobus woont te Oosterhout.

Op 7-2-1792 verklaart Wil Gerarden Smits
namens Jacobus van Zon dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 146v

Soort akte: transport

Datum: 1-4-1788

1e comparant: Jacob Kievits

2e comparant: Jacobus de Vos

Goederen: Huijs, hof en erf

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Fransus Jansen Verschuuren

West: Pieter Timmermans

Noord: Ka straat

Zuid: Pieter
Timmermans

Bijz: Gerret f 400 en op 1-4-1803 verklaart Adr. C. Brink
dat de overige f 200 zijn betaald

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 147r

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1788

1e comparant: Johannes Lambertus van der Meer ea

2e comparant: Adriaen Jacobusse Brink

Goederen: een binnendel, in binnenpolder

Prijs: ƒ 3580

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: erfg Adriaen Schouten

West: Jan van den Hoek

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Her straat

Bijz: Johannes Lambertus van der Meer wed Maria Vermijs
(Maria was eerder wed van Hendrik van Waspik) en Arnoldus Haverkate namens
Cornelis Sebrehtse Vermeijs als voogd over dogter van Hendrik van Waspik en
Maria Vermijs

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 148r

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1788

1e comparant: Johannes Lambertus van der Meer ea

2e comparant: Joost de Kleijn, schipper

Goederen: een opslag van een huijs en schuur en gebruijk vanden
hof, gelegen op den sijdijk. Het was van Hendrik van Waspik

Prijs: ƒ 2310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West:

Noord: Leendert Ruijtenberg

Zuid:

Bijz: Johannes Lambertus van der Meer wed Maria Vermijs
(Maria was eerder wed van Hendrik van Waspik) en Arnoldus Haverkate namens
Cornelis Sebrehtse Vermeijs als voogd over dogter van Hendrik van Waspik en
Maria Vermijs

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 149r

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1788

1e comparant: Johannes Lambertus van der Meer

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een ackertje saaijlant, groot ontrent e1 hond

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan J Verschuuren

West: Adriaen J Bink

Noord: Jan Peeter de
Bont

Zuid: 's lands
werk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 149v

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1788

1e comparant: Adriaen Jacobusse Bink

2e comparant: Adriaen Cornelisse Bink

Goederen: een halve binnendel, in binnenpolder, groot 413 roeden

Prijs: ƒ 1012

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: dogter Wouter van A??

West: Wouter Adriaen Smeur

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: middelsloot
van kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 150r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-4-1788

1e comparant: Joost de Kleijn, schipper

2e comparant: Augustinus Langestraat, koopman te Rotterdam

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs en schuur (zie
148r)

Prijs: ƒ 2300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wilceur is afgelost, zonder datum

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 151r

Soort akte: transport

Datum: 25-4-1788

1e comparant: Johannes Vermeulen ea

2e comparant: Tomas Ketelaar

Goederen: de opslagen van twee huijsjes met gebruik vanden hof
aan de sijdijk, alwaar Hendr. H van den Hoek in heeft gewoont

Prijs: ƒ 520

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannes Vermeulen en Leendert Ruijtenberg als voogden
over kind van Hendrik Hendrik van den Hoek bij Maria van Breemen

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 151r

Soort akte: transport

Datum: 28-4-1788

1e comparant: Adriaen de Beer

2e comparant: Jan Priem

Goederen: 1e de helft in 308 roeden moer, meest uijtgedolven; 2e
een boske

Prijs: ƒ 24

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Stoffel Timmermans; 2e Willem van Bennekom

West: Willem Kiel; Wouter Vermuulen

Noord: Jacobus
Everts; wed Hulst

Zuid: Willem
Kiel; Pieter schaap

Bijz: Adriaenn woont te Vrijhoeve enn Jan te S'Grevelduijn
Capel.

Bij Pieter Schaap werd geen windstreek
genoemd (zuijd bleef over)

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 152re

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1788

1e comparant: Adriaen Jacob Sem Ea

2e comparant: Jan vanden Hoek

Goederen: 6 geerden hooij en weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 5700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Augustinus Langestraat cum suis

West: Lucia en Hendrika Bink

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen Jacob Sem, secetaris van Dongen en Anna
Vermeulen (S'Gravenmoer) en Eva Maria Sem (Dongen), Johannes Vermeulen (Schepen
Oudenbosch), Pieter Laurens Vermeulen wed Anna Catharina Vermeulen (subst
ontfanger Ginneken), Jacobus Francois van Alphen (Lieutenant bij den Armee
vanden Staat)

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 153r

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1788

1e comparant: Adriaen Jacob Sem namens Anna Vermeulen

2e comparant: Antonij J van eersel

Goederen: 3 parceeltjes putten en kuijlen, groot ontrent 25 hond

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Jan Wijnants van Eersels kinderen; 2e PJ Witte

West: Pieter Jacobse Witte erfg; Adriaen Bennis

Noord: .. ; Aalbert Heijblom

Zuid: Adriaen
van Os no ux; bekende putten

Bijz: Adriaen is secretaris van Dongen en Anna en Anthonij
wonen te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 153r-3

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1788

1e comparant: Adriaen Jacob Sem namens Anna Vermeulen

2e comparant: Antonij J van eersel

Goederen: 3 parceeltjes putten en kuijlen, groot ontrent 25
hond. 3e heet Den Driekoop

Prijs: ƒ

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e Nicolaas Ente

West: Adriaen Wijnants van Eersel

Noord: Willem
Heijblom erfg

Zuid: Adriaen
Borstlap erfg

Bijz: Adriaen is secretaris van Dongen en Anna en Anthonij
wonen te S'Gravenmoer.

De prijs bedraagt 10 stuivers.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 154r

Soort akte: transport

Datum: 27-5-1788

1e comparant: Peeter Bartelse Kamp

2e comparant: Philip Pols

Goederen: een werfken

Prijs: ƒ 80

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: hof kooper

West: erfg Peeter Boeser

Noord: Doris Kamp

Zuid: erve
kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 154v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 14-6-1788

1e comparant: Arnoldus van Biesen

2e comparant: Joahnnes van den Hoek, scheepmaker

Goederen: een bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt,
lang 47 voet, wijt 13 voet 8 duijm

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan verklaart op 7-6-1802 dat de bijlbrief geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 157v

Soort akte: transport

Datum: 9-10-1788

1e comparant: Monsr Frans van den Hout

2e comparant: Adrianus van Steen x Berbera van den Hout, schoonz

Goederen: een huijs, erf en hof aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Jan Lips

West: verkooper

Noord: del van
dogter Wouter van Steenhoove

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 158r

Soort akte: transport

Datum: 6-11-1788

1e comparant: Adriana Bogers

2e comparant: Jan de Jong

Goederen: een huijs en erf

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert van Dusseldorp

West: Hendrik Potmakers cum suis

Noord: Huijbert van
Dusseldorp

Zuid: Het straat

Bijz: Adriana woont te 11½ Hoeve.

Huijs inclusief den imboel etc. Adrianan
mag in het huijs blijven wonen

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 159r

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1788

1e comparant: Dirk Voegers

2e comparant: Abdries F Kamp

Goederen: 1e een halve steede en ackerlant; 2e een halve dries,
gemeen met den kooper; 3e halve del

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Cappel; 2e Cappel; 3e Capel

West: Vroukens vaart; vaart; Vroukens vaart

Noord: Matthijs de
Jong; wed van Gijsel; den kooper

Zuid: Wouter
Biemans; wed van Gijsel; Jan Lips

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 159r-2

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1788

1e comparant: Dirk Voegers

2e comparant: Abdries F Kamp

Goederen: 4e een binnen del; 5e een acker saaijlant, groot
ontrent 2 hond

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 4e den Kooper; 5e Peeter A de Bont

West: Vaart; Peeter de Graaf

Noord: Anthonij van
Raamsdonk; wed Peeter Smits

Zuid: wed van
Son; Diaconij Armen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 160r

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1789

1e comparant: Cornelis van Malsen

2e comparant: Cornelis Sterrenburg

Goederen: een hofke, groot ontrent 20 roeden

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Snellens

West: den kooper

Noord: Huijbert de
Graaf

Zuid: Cornelis
Snellens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 161r

Soort akte: transport

Datum: 3-4-1789

1e comparant: Jan van Riel ea

2e comparant: Peeter Jansen de Jong

Goederen: 1e Huijs, hof, erf en 2e een steeg daaraan gelegen

Prijs: ƒ 480

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Andries Kamp; 2e vaart

West: Adriaen Schouten; het erf

Noord: Cornelis
Snellens; Andries Kamp

Zuid: Jan A de
Bont; Jan A de Bont

Bijz: Jan van Riel en Cornelis Snellens als voogden over het
kind van jan van Driel bij Pieterenella Maas, Adriaen Nobel x Goudina Maas
(Raamsdonk), Adriana Maas (Oosterhout).

Erfg van Adriana van Dongen wed Joost
Maas

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 162r

Soort akte: transport

Datum: 3-4-1789

1e comparant: Jan van Riel ea

2e comparant: Adriaen van Straveren en Dingeman Snellens

Goederen: een acker saaijlant, groot 2 hond

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Snellens

West: Adriaen Schouten

Noord: sloot wed van
Gijsel

Zuid: van den werf

Bijz: Jan van Riel en Cornelis Snellens als voogden over het
kind van jan van Driel bij Pieterenella Maas, Adriaen Nobel x Goudina Maas
(Raamsdonk), Adriana Maas (Oosterhout).

Erfg van Adriana van Dongen wed Joost
Maas

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 163r

Soort akte: transport

Datum: 6-4-1789

1e comparant: Anthonij van Eerka ??

2e comparant: Pieternella Schouten wed Gerrit van seteren

Goederen: 7 geerden hooij en weijlant, inden Overdiepse Hooij
polder

Prijs: ƒ 2150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter Schaap

West: Hendrik Jansen Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Pieternella woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 164r

Soort akte: transport

Datum: 28-4-1789

1e comparant: Willem Gerard Loef ea

2e comparant: Leendert Verduijn

Goederen: een halve bijster, gemeen met Jan Bogers

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: beddevande wed Aart Hulst

West: S'Gravenmoer

Noord: wed Aart
Hulst

Zuid: Cornelis
Nederveen cum suis

Bijz: Willem Gerard Loef, secretaris S'Gravenmoer, als
executeur nalantenschap Jacobus van Opstal en Teuntje Bogers

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 165r

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1789

1e comparant: Abraham Dank x Clasina van Malsem

2e comparant: Pieter van der Meer, subst secretaris

Goederen: een half bijstertje, gemeen met den kooper

Prijs: ƒ 13

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Dongen

West: S'Grevelduijn sloot

Noord: Cornelis
Snellens

Zuid: wed
Vaartmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 165v

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1789

1e comparant: Johannes Bosseren en Peeter Fransen Kamp

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: een bijstertje en putten en kuilen

Prijs: ƒ 44

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Laurens Reckers

West: Lambert Pols

Noord: wed Jan L
Zeijlmans

Zuid: Jan
Kievits

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 166r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 9-5-1789

1e comparant: Bartholomeus Adriaense Bogers

2e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een hengst schuijt,
lang 46 voet en wijt 14 voet

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan verklaart op 27-5-1795 dat de bijlbrief geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 167r

Soort akte: transport

Datum: 14-5-1789

1e comparant: Johannes Jansen Verschuuren

2e comparant: Adriaen Wouterse Schouten

Goederen: 1e een geregte 1/3 part van een acker saaijlant op den
westenkant; 2e een veldiken putten en kuijlen

Prijs: ƒ 360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerk pat

Belend
Oost: de Kerk pat; de Kerk

West: Adriaen Jogh. Blankers; Jan Peeter Verschuuren

Noord: t werk

Zuid: S'Gravenmoer

Bijz: uitweg over bijster van Lambert Verschuuren

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 168r

Soort akte: transport

Datum: 20-5-1789

1e comparant: Joghem Bartelse de Bont

2e comparant: Pieter van der Meer, subst secretaris

Goederen: een half ackertje saaijlant, gemeen met Matthijs van
Dusseldorp, groot geheel 2 hond

Prijs: ƒ 198

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Anna Hoevenaar cum suis

West: Cornelis Jansen Schoenmakers

Noord: Pispot

Zuid: over den
dijk tot S'Gravenmoer

Bijz: Joghem woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 169r

Soort akte: transport

Datum: 22-5-1789

1e comparant: Peeter Adriaen Boeser

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: wilceur tbv mortificatie 2 obligaties van f 100 en f
300 contant, onderpant 1e huis etc; 2e een binnendel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e de Kerk; 2e de vaart

West: Dorp; Peeter Timmermans

Noord: de Kerk;
Cornelis Crielaars

Zuid: de Kerk;
Aart van Pas

Bijz: Peeter van der Meer verklaart op 5-6-1795 dat de
wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 170r

Soort akte: transport

Datum: 2-6-1789

1e comparant: Aalbert Geene

2e comparant: Adriaen Laurens Verschuuren

Goederen: een opslag van een huijsje, binnen den sijdijk, zoals
verkooper het gebruikt heeft

Prijs: ƒ 65

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt in 3 termijnen: 13-10-1789, 2-10-1790 en
26-3-1792.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 170v

Soort akte: transport

Datum: 26-6-1789

1e comparant: Pieter van der Meer, subst secretaris

2e comparant: Cornelis en Laurens Cornelisse Snellens

Goederen: een bijstertje

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Dongen

West: S'Grevelduijn sloot

Noord: de koopers

Zuid: wed
Vaartmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 171r

Soort akte: transport

Datum: 15-7-1789

1e comparant: Adriaen van Seters ea

2e comparant: Adriaen Adriaen van Dongen

Goederen: 1e een parceeltje zaaij en weijlant, groot 2½ hondt;
2e parceeltje weijlant, groot 1 handt

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e heer Leemans, predikant; 2e Adriaen Schep

West: wed Wervers; Adriaen Schep

Noord: wed Wervers;
Adriaen Schep

Zuid: Adriaen
Schep; Grooten Armen van S'Gravenmoer

Bijz: Adriaen van Seters namens Maria van Dongen laast wed
Pieter van Luijk. Allen wonen te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 172v

Soort akte: transport

Datum: 30-7-1789

1e comparant: Adriaen Migeljanse
van Eersel ea

2e comparant: Cornelis van Oosterhout

Goederen: een parceeltje schaarbos, groot ontrent 1½ hond

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Vogelesangs bos

Belend
Oost: Pieter Laurens Vermuelen

West: Willem van bennekom

Noord: Pieter
Laurens Vermuelen

Zuid: de Vogelesangs bos

Bijz: Adriaen Migeljanse
van Eersel, soon van wijlen Maria Kluijtenaars wed Mighiel Janse van
Eersel (Dongen), Michiel van Oosterhout, Cornelis van Oosterhout, Maria van
Oosterhout x Antonij Janse van Eersel (allen S'Gavenmoer), Adriana van Dongen x
Willem Niemans, natuurlijke dogter van Barbera van Eersel (Dongen), Gerrit
Janse van Oosterhout (Neder Harsinxvelt).

Allen kinderen van Barbera van Eersel
wed van Jan Gerride van Oosterhout. Barbera was een dogter van Maria Kluijtenaars
en MJ van eersel.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 173v

Soort akte: transport

Datum: 8-8-1789

1e comparant: Pieter van der Meer ea

2e comparant: Jan oosterwaal

Goederen: een acker saaijlant, groot 2 hond

Prijs: ƒ 360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest

Belend
Oost: wed Jan Vasse de Hoog

West: de Vest

Noord: de Vest

Zuid: Steeg

Bijz: Pieter van der Meer, subst secretaris, namens
Zacharias van Rekom en Jacobus van Roeleveld als executeurs van het testament
van Joachim Schouten (Delft) voor ¼, Jacobus de Bie en wed Gerrit van Seters(=
Pieternella Schouten) en J Elemans, samen elk voor ¼.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 174v

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant:

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 176v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 27-8-1789

1e comparant: Cornelis A de Bont ea

2e comparant: Peeter van Ee

Goederen: een hengstschuijt, benede de vier last

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis A de Bont
en Dirk Kamp als executeurs over den innocente Anna Potmakers wed Jan
van Ee, Peeter van Ee, Antonij van Ee, Creijn de Vos x Aaltje van Ee

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 177v

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1789

1e comparant: Pieter van der Meer, subst secretaris

2e comparant: Cornelis Joosten Wijdemans

Goederen: eenn opslag van een huijsje, zoals verkooper en voor
deese Catharina Vermijs het gebruijkt heeft

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Adriaen Nouwens

Noord:

Zuid: Adriaen
Nouwens

Bijz: gereet f 150 en een custingbrief van f 100

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 178r

Soort akte: custingbrief

Datum: 16-11-1789

1e comparant: Cornelis Joosten Wijdemans

2e comparant: Jan vander Meer, secretaris

Goederen: een custingbrief tbv de aankoop van het huijsje. Zie
vorige akte. Onderpant voornoemde opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 179r

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1789

1e comparant: Cornelis Jooste Wijdemans

2e comparant: Johannes van den Hoek

Goederen: een halve steede: half huijs agterhuijs, schuur, hof
en land, gemeen met wed Jan M de Bont

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hendrik de Jong

West: Wouter
Schouten cum suis en Adriaen B Camp

Noord: Kaaij straat

Zuid: water gang

Bijz: de kooper reserveer de liggende plaat en drie essen en een willegen boom.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 180r

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1789

1e comparant: Cornelis Jooste Wijdemans

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een half parceel weij en saaijland, genaamt het Block
en Dijkeijnde, groot 3 geerden, opden oostenkant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Block en Dijkeijnde

Belend
Oost: erfg Adriaen Vassen

West: westense helft of Jan Wijdemans

Noord: tot over den
dijk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 181r

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1789

1e comparant: Govert van Opstal ea

2e comparant: Lambert Schoenmakers

Goederen: een half bijstertje en moerveld, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 21

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Out Vaartje

Belend
Oost: wed Jan de Jong

West: Cornelis de Jong

Noord: sloot van Jan
van den Hoek

Zuid: Out
Vaartje

Bijz: Govert van Opstal, schout en Pieter van der Meer,
subst secr. als executeurs van de boedel van Peeter janse Zeijlmans.

Lambert woont te Hendrik Luijten Ambagt.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 182r

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1789

1e comparant: Peeter F Boeser

2e comparant: Huijbert Bogers

Goederen: een opslag van een huijsje op den sijdijk nevens de
Kerkvaart, zoals Maria Catharina Vos wed Gerrit Vissers er gewoont heeft

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerkvaart

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 182v

Soort akte: transport

Datum: 28-12-1789

1e comparant: Johannes Lips namens Adrianus de Jong

2e comparant: Cornelis en Steve Verschuuren

Goederen: de helft van 7½ geert, gemeen met Cornelis Verschuuren

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: kinderen Wouter Venis

West: Hendrik Schoenmakers

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adrianus studert te Leijden

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 184v

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1790

1e comparant: Joghem Bartelse de Bont

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, gemeen met
wed Jan vasse de Hoog cum suis

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot

Belend
Oost: Jacobus Peeter Zeijlmans

West: den kooper

Noord: Maas

Zuid: Ka sloot

Bijz: Joghem woont onder Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 185v

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1790

1e comparant: Johannes Klavers

2e comparant: Hendrik vanden Kieboom

Goederen: een halven acker saaijland, gemeen met Adriaen Lips

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Denis Sagt

West: wed Laurens Verschuuren

Noord: Piter Boeser

Zuid: Cornelis B
Camp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 186v

Soort akte: transport

Datum: 12-2-1790

1e comparant: Jan van den Hoek Hendrikszoon

2e comparant: Jan de Jongh

Goederen: een acker saaijlant

Prijs: ƒ 3000

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Schoenmakers

West: Cornelis de Jongh

Noord: Her straat

Zuid: sloot over de ka

Bijz: Betaald met een scheepe custingbrief

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 187v

Soort akte: custing brief

Datum: 12-2-1790

1e comparant: Jan de Jongh

2e comparant: Jan van den Hoek Hendriks zoon

Goederen: cusating brief met als onderpant de in de vorige akte
gekogte acker.

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te 11½ Hoeve.

Blijkens quitantie is de brief op
8-11-1805 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 188v

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1790

1e comparant: Cornelis Deckers ea

2e comparant: Tomas Sagt

Goederen: half huijs, hof, erf en lant daar agter

Prijs: ƒ 1730

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Jacobus van der Sande

Noord: Lambert
Bogers, Diaconij en Jan Lips

Zuid: Laurens
Olijslagers en Cornelis A de Bont

Bijz: Cornelis Deckers namens zijn moeder Elisabeth Paans
wed Cornelis Deckers (Amsterdam).

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 189v

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1790

1e comparant: Adriaen Jacob Sem ea

2e comparant: Pieter Schaap en Gerrit Schaap

Goederen: een parceel bijstervelt, greoot ontrent 5 hond,
gelegen inde Beijsters

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Beijsters, S'Greevelduijn sloot

Belend
Oost: Armen van S'Gravenmoer

West: S'Greevelduijn sloot

Noord: Johanna
Vermeulen

Zuid: Armen van
S'Gravenmoer

Bijz: Adriaen Jacob Sem, Johannes Vermeulen (Oudenbosch),
Peeter Laurens Vermeulen (Ginneken) als voogd over sijn kint Adriana Cornelis
Vermeulen verwekt bij Anna Catharina Vermeulen, Jacobus Francois van Alphen x
Anna Helena Semm, Eva Maria Semm (Dongen), Johannes van Baijen Sem haar broer
(Etten).

Erfg van Lena en Anna Vermeulen.

Pieter woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 190v

Soort akte: transport

Datum: 10-3-1790

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp en Pieter van der Meer

2e comparant: Pieter Janse Brox

Goederen: een ackertje saaijlant, groot ontrent 1½ hond

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Anna Hoevvenaar cum suis

West: Jan Tde Bont

Noord: Pispot

Zuid: over den
dijk tot S'Gravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 191v

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1790

1e comparant: Willem Simonis ea

2e comparant: Dirk van Tiggel

Goederen: een steede: huijs, hof en werf aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Michiel van Hassel cum suis

West: Anthonij van der Ka

Noord: del van Jan
de Bont

Zuid: Ka straat

Bijz: Willem Simonis x Pieternella Zijlmans, Cornelis
Cornelisse van der Pluijm x Anna Zeijlmans. Kinderen van Dingena Kamp wed
Pieter Dirkse Zeijlmans.

Zie ook transport van 4-4-1753 en
4-2-1772

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 192v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-4-1790

1e comparant: Johannes Lips namens Adrianus de Jongh

2e comparant: Adrianus Berckmans, coopman Rotterdam

Goederen: een wilceur met als onderpant een ¼ part in 6 geerden
hooij en weijlant, gemeen met Marcelis de Jong en Joghem Will. Blankers

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost:

West:

Noord: Scheij sloot
of Dussen mUnsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adrianus de Jongh studeert te Leijden.

Adrianus Berckmans verklaart op
20-3-1804 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 194r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-4-1790

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp

2e comparant: Hendericus Godefris Visser

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc aan Benede
Kerk

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Wouter Adriaen Smeur

West: Jan T de Bont

Noord: Her straat

Zuid: den dijck

Bijz: Hendericus woont te Ketsheuvel onder Loon.

Op 19-5-1792 verklaart Hendericus dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 195r

Soort akte: transport

Datum: 7-5-1790

1e comparant: Willem Simonis ea

2e comparant: Jan Aartse de Bont

Goederen: een binnendel, aan Vroukensvaart

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Grevelduijn Cappel

West: de vaart

Noord: Wouter
Kievits

Zuid: Pietrnella
de Jong cum suis

Bijz: Willem Simonis x Pieternella Zijlmans, Cornelis
Cornelisse van der Pluijm x Anna Zeijlmans. Kinderen van Dingena Kamp wed
Pieter Dirkse Zeijlmans.

Jan woont te S'Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 196r

Soort akte: transport

Datum: 14-5-1790

1e comparant: Adriaen Blankers

2e comparant: Tomas van Malsem

Goederen: 1e een ackertje saaijlant, groot ontrent 1½ hond; 2e
1/3 part in een hofke, gemeen met Christiaen Reckers

Prijs: ƒ 480

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Jacobus vander Sanden

West: sloot van Adriaen Vissers

Noord: wed Huijbert
van Hassel

Zuid: secretaris

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 197r

Soort akte: transport

Datum: 25-5-1790

1e comparant: Willem Simonis

2e comparant: Cornelois Corn van der Pluijm

Goederen: de helft van een buijtendel, gemeen met den kooper

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Vaart

West: erfg van A van Son

Noord: Cornelis Kamp

Zuid: den Armen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 197v

Soort akte: transport

Datum: 22-5-1790

1e comparant: Jan Baptist van Oerten ?? Ea

2e comparant: Jan Reckers

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 545

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Grevelduijn Capel

West: Vroukensvaart

Noord: watergang

Zuid: wed Jan
van Ee

Bijz: Jan Baptist van Oerten (Standaarbuijten), Cornelis
Moonen (Antwerpen), Johannes en Bartholomeus Moonen (Leur), Jacobus en Hendrik
Moonen (Standaarbuijten).

Kinderen van wijlen Hendrik Moonen
(S'Grevelduijn Capel)

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 199v

Soort akte: transport

Datum: 29-5-1790

1e comparant: Anthonij Wervers ea

2e comparant: Isak Wervers

Goederen: 1e een parceel saaij en weijland, groot 3 hond; 2e een
parceeltje saaij en weijland

Prijs: ƒ 112

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Adriaen van Dongen; 2e Hendrik van den Boer

West: S'Grevelduijn sloot; Hendrik van den Boer

Noord: wed Wijgaarts
cum suis; Cornelis rutters

Zuid: Adriaen
Schep; Willem van Bennekom

Bijz: Anthonij Wervers, Jacobus Wervers, Isak Wervers,
Bastiaen Melsen x Janna Wervers.

Kinderen van wijlen Cornelis Wervers en
Maria Dorreboom

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 200v

Soort akte: transport

Datum: 1-6-1790

1e comparant: Cornelis Oerlemans

2e comparant: Dingena Snellens

Goederen: 1e een bijster moervelt, groot 3 hond; 2e bijstertje
putten en kuilen gekomen van mester Sterrenburg

Prijs: ƒ 475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Vissers

West:

Noord: Tomas van
Malsem; 2e Jan van der Meer

Zuid: Adriaen
Vissers; 1e parceel

Bijz: Cornelis woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 201v

Soort akte: transport

Datum: 1-6-1790

1e comparant: Cornelis Oerlemans

2e comparant: Aart van Pas

Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 3 hond

Prijs: ƒ 1070

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: den kooper

Noord: t saaijlant
kinderen Cornelis Sagt

Zuid: de steeg

Bijz: Cornelis woont te Loon. Hij verklaart op 11-12-1790
dat de koopsom betaald is. Tot zolang geldt het lant las onderpant.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 202v

Soort akte: transport

Datum: 3-6-1790

1e comparant: Jan Janse de Roon namens Adriaen de Beer

2e comparant: Wouter de Beer, broer

Goederen: een parceel moerlant

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: de Vaart

Noord: Jan Adriaense
de Bont

Zuid: wed
Adriaen van Gijsel

Bijz: Jan woont in de Moer van Wedelender ?? Capel
(doorgestreept Vrijhoeve), Adriaen te Sprang

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 204r

Soort akte: transport

Datum: 9-6-1790

1e comparant: Jan van der Meer, sec, Pieter van der Meer sub sec

2e comparant: Cornelis van der Schans, schepen

Goederen: een bos, in de steede van den kooper

Prijs: ƒ 65

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter Geene

West: den kooper

Noord: den kooper

Zuid: watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 204v

Soort akte: transport

Datum: 3-7-1790

1e comparant: Peeter Adriaense Boeser

2e comparant: Peeter Timmers

Goederen: 1e een parceeltje moerveld en putten, groot ontrent 1½
hond; 2e een half veldiken, gemeen met kinderen Dirk en Jan van Loon

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Leij

Belend
Oost: Joh Verheijden

West: 1e Corstiaen Pruijsers; 2e Joh Rosters

Noord: Jan Priem

Zuid: den Leij;
Aeltje Leijten

Bijz: Peeter T woont aan den Loonsen Dijk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 205r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 8-7-1790

1e comparant: Cuireijn den Rooijen

2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een poon schuijt, lang
50 voet, wijt 17 voet

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cuireijn woont te Zevenbergen.

Piter, Leendert, Gerardus, Adrianus en
Johannes Ruijtenberg en Tomas Schep. Kinderen en erfg Jan Ruijtenberg. Zij verklaren
op 3-5-1800 dat de bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 206v

Soort akte: transport

Datum: 16-7-1790

1e comparant: Willem Stevense Blom

2e comparant: Willem van den Broek

Goederen: 9 hond and

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Steve Adriaense Blom

West: den kooper

Noord: Willem Warre

Zuid: Steve
Adriaense Blom

Bijz: Bijde Willems wonen te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 207r

Soort akte: wolceur

Datum: 17-7-1790

1e comparant: Pieter du Bois x Adriana van Selm

2e comparant: Laurens Pels, rentmeester vd prins van Oranje

Goederen: wilceur met als onderpant de wintmoolen aan Benede
Kerk

Prijs: ƒ 2100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter woont aan Benede Kerk onder den dorpe en
Laurens te Breda.

OP 7-4-1798 verklaart A Reijken, de
huijdige houder van de brief, dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 209r

Soort akte: transport

Datum: 13-8-1790

1e comparant: Cornelis van der Poel

2e comparant: Cornelis Peeterse Camp, schepen Hendrik Luijten Am

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 740

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Peeter W Schoenmakers

West: Jacobus reijken cum suis

Noord: Pispot

Zuid: over den
dijk tot S'Gravenmoer

Bijz: Cornelis woont te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 210r

Soort akte: transport

Datum: 26-8-1790

1e comparant: Wijnand van den Corput ea

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: 3½ geert hooij en weijland, in 7 geerden, op den
westenkant

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka sloot

Belend
Oost: Jac M Zeijlmans

West: wed Joh B Camp

Noord: Dussen
Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Wijnand van den Corput x Johanna de Jong, Wouter Janse
van Steenhoven en Joghem W Blankers a;s gesurogeerde voogden over drie kinderen
van wijlen Pieter Adriaense de Jong met betrekking tot hun erfportie van wijlen
Adriaen Vassen

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 211r

Soort akte: transport

Datum: 16-9-1790

1e comparant: Christina en Johanna van Teurenhout en broers vrou

2e comparant: Commer Reckers

Goederen: een opslag van een huijsje, binnendijks ontrent
Vroukensvaart, zoals hun ouders het gebruijkt hebben

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: den dijk

Zuid: Adriaen
Koning

Bijz: Koopsom wordt met f 10 per jaar afgelost. Als kooper
zijn vrouws vader, ? Peijmans, komt te overlijden dan moet hij het restant
gelijk betalen.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 212r

Soort akte: transport

Datum: 12-10-1790

1e comparant: Anselmus Zeijlmans

2e comparant: Peeter Otjens

Goederen: een halve acker saaijlant, gemeen met Hendrik
Potmakers

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Smeur

West: Cornelis Meeuwisse van Steen(h)oven

Noord: Her straat

Zuid: over de Ka
tot Hendrik Schoenmakers

Bijz: Anselmus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 213r

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1791

1e comparant: Jan Bartelse de Bont

2e comparant: Arnoldus Bartelse de Bont

Goederen: een huijs, hof en erf

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker verkooper

West: Vroukens vaart

Noord: Laurens
Reckers

Zuid: Jan
Reckers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 213r

Soort akte: transport

Datum: 24-9-1791

1e comparant: Jan van der Meer, secretaris

2e comparant: Jan Klavers

Goederen: 1e twee parceeltjes droogplaats, putten en kuijlen; 2e
een part in een parceel moerveld etc. , met Adriaen Vissers

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Adriaen Vissers cum suis; 2e teen vanden dijk

West: Cornelis van Tilburg; S'Grevelduijn sloot

Noord: Adriaen
Vissers ea; Adriaen Vissers cum suis

Zuid: erfg
Cornelis Sagt; wed Huijbert Schep

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 213v

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1791

1e comparant: Arnoldus Bartelse de Bont

2e comparant: Laurens Olijslagers

Goederen: een halven acker saaijlant, groot 2½ hond

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: halve acker verkooper

West: wed Arij Vaartmans

Noord: wed Jacobus
Boeser

Zuid: Peeter F
Boeser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 214r

Soort akte: transport

Datum: 19-1-1791

1e comparant: Peeter Janse de Jong ea

2e comparant: 3 kinderen Jan Lamberde Zeijlmans

Goederen: een halve steede: half huijs, agterhuijs, hof, dries
en werf, gemeen met koopers, gelegen aan Vroukensvaart

Prijs: ƒ 1035

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Grevelduijn Cappel

West: den hof van Joh F de Bruijn

Noord: Her straat

Zuid: Jan Lips
en Anthonij Snijders

Bijz: Peeter Janse de Jong, Joghem Adriaen en Jan Janse de Jongh, Pieternella de
Jong, Jan Vos x Cornelia de Jong, Huijbert Boelaars x Elisabeth de Jong. Peeter
van Gijsel en Jan Vos als voogden over kinderen van Jan Schep bij Maria de Jong.

Alle erfg van hun broer Matthijs de
Jong.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 215r

Soort akte: transport

Datum: 19-1-1791

1e comparant: Peeter Janse de Jong ea

2e comparant: Peeter Passon

Goederen: een halven acker saaijlant, groot geheel 3 hond,
gemeen met Elisabeth Janse de Jong

Prijs: ƒ 605

Plaats: GW te Boven

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer

West: Vroukens vaart

Noord: Peeter Passon

Zuid: Adries F
Kamp

Bijz: Peeter Janse de Jong, Joghem Adriaen en Jan Janse de Jongh, Pieternella de
Jong, Jan Vos x Cornelia de Jong, Huijbert Boelaars x Elisabeth de Jong. Peeter
van Gijsel en Jan Vos als voogden over kinderen van Jan Schep bij Maria de Jong.

Alle erfg van hun broer Matthijs de
Jong.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 216r

Soort akte: transport

Datum: 27-1-1791

1e comparant: Johannes van den Hoek ea

2e comparant: Anthonij Snijders

Goederen: een steede: huijs, agterhuijs, schuur, erf, hof en
dries daar agter

Prijs: ƒ 1985

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed hendrik de Jo0ng

West: Wouter Schouten cum suis en Adrioanan B Camp

Noord: Kaaij straat

Zuid: watergang

Bijz: Johannes van den Hoek, Anna Wijdemans wed Jan M de
Bont, Cornelis de Bont en Cornelia de Bont, kinderen Jan de Bont.

Verkoopers reserveren voor zich zelf:
leggende en staande plaaten, de verkenskooijen, de schuur, de nieuwe losse
steen, twee heijlen onder de schoring, kleerstookens en onderlaaane in de
bedsteede, 25 kop willigen en 3 opgaande, alle esse boomen, 3 en 4 jaaren
schaarhout.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 217r

Soort akte: transport

Datum: 27-1-1791

1e comparant: Anna Wijdemans ea

2e comparant: Johannes van den Hoek

Goederen: twee halven binnendellen, inden binnenpolder, agter
steede Adriaen Jacobse Bink, groot 1 mergen, 2 hond, 50 roeden

Prijs: ƒ 1250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Hendrik J Schoenmakers

West: Wouter Koning

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Dwars
sloot erf Adriaen Jacob Bink

Bijz: Anna Wijdemans wed Jan M de Bont, Cornelis de Bont en
Cornelia de Bont, kinderen Jan de Bont.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 218r

Soort akte: transport

Datum: 29-1-1791

1e comparant: Jan Cornelisse de Bont ea

2e comparant: Hendrik Jansen Schoenmakers

Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, inden polder, gemeen met
den kooper, in 6 geerden

Prijs: ƒ 2985

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Tomas Smeur

West: Peeter G de Jong

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan Cornelisse de Bont, Cornelis, Steve en Adriana
Corn. De Bont, alle kinderen van wijlen Dingena van Steenhoven wed Cornelis Janse de Bont, Steve
Verschuuren en Cornelis Verschuuren als voogden 0ver de kleinkinderen van
Dingena van Steenhoven.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 219r

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1791

1e comparant: Anselmus Zeijlmans

2e comparant: den Diaconie Armen van GW

Goederen: een binnendel, inden binnenpolder, groot ontrent 6
hond

Prijs: ƒ 765

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Kerke del

West: Adriaen B Camp

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Her straat

Bijz: Anselmus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 220r

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1791

1e comparant: Anselmus Zeijlmans

2e comparant: Cornelis Adriaen Camp, schepen Hendrik Luijten Amb

Goederen: 3 geerden hooij en weijland, in 6 geerden, gemeen met
Hendrik Potmaker, in den polder

Prijs: ƒ 2050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka, Platte weg

Belend
Oost: Cornelis J Schoenmakers

West: Maria J Zeijlmans

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Anselmus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 220v

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1791

1e comparant: Pieternella en Elisabeth de Jong

2e comparant: Simon Otjens

Goederen: een half huijs,
schuur en hof aan Vroukensvaart

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Cornelis Sagt

West: Cornelis de Bont

Noord: agtergevel
kooper

Zuid: Jan Lips
en Anthonij Snijders

Bijz: Pieternella en Elisabeth de Jong zijn erfg van hun
ouders Frans Matthijsse de Jongh en Johanna van Kuijk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 221v

Soort akte: transport

Datum: 15-2-1791

1e comparant: Steve de Bont

2e comparant: Adriaen Joghemse Blankers

Goederen: een halve acker saaijlant, op den westenkant, groot
ontrent 2 hond

Prijs: ƒ 725

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Cornelis van der Schans

Noord: Pispot

Zuid: den Dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 222v

Soort akte: transport

Datum: 9-3-1791

1e comparant: Gerrit Vermijs

2e comparant: Adriaen
Gerritse Vermijs ea

Goederen: een huijs, hoff en erf aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Frans van den Hout

West: Wouter Janse van Steenhoven

Noord: Wouter Janse
van Steenhoven

Zuid: Her straat

Bijz: Adriaen
Gerritse Vermijs en Bernardus Ol x Johanna Geriitse Vermijs.

Ipv de koopsom beloven Adriaen en
Bernardus de ouders Adriaen Gerrit Vermijs en Elisabeth Smits gedurende hun
verdere leven te onderhouden. Huijs etc staan borg

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 223v

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1791

1e comparant: Bastiaen Lammen X Cornelia Borstlap

2e comparant: Dirk, Tomas en Maria Borstlap, broers en zuster

Goederen: een ¼ poart in het huijs, scheepstimmerwerf en
gereedschappen aan de sijdijk en ¼ in de meubels

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Bastiaen woont te Zwijndrecht.

Koopers en verkooper zijn kinderen
van wijlen Jan Borstlap en Maria Buijs

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 224r

Soort akte: transport

Datum: 25-3-1791

1e comparant: Jan Janse Verschuuren

2e comparant: Laurens Reckers

Goederen: en partje hof, groot ontrent 1 hond

Prijs: ƒ 195

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Pieter H
Kamp

Noord: wed Jan Vasse
de Hoog

Zuid: den kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 225r

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1791

1e comparant: Anna Wijdemans ea

2e comparant: Joghem W Blankers

Goederen: een halven acker saaijlant, aan Benede Kerk, groot
ontrent 1 hond 60 roeden

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: erfg Piternella Vassen

West: wed W Joghemse Blankers

Noord: Her straat

Zuid: Dwarspat

Bijz: Anna Wijdemans wed Jan M de Bont, Cornelis de Bont en
Cornelia de Bont, kinderen Jan Matthijse de Bont.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 226r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 27-4-1791

1e comparant: Pieter van Ee

2e comparant: Dirk en Tomas Borslap, scheepmakers

Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een damschuijt, lang 47
voet, wijt 14 voet 5 duijm

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Bliojkens quitantie is de bijlbrief op 6-3-1806 geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 227v

Soort akte: transport

Datum: 5-5-1791

1e comparant: Johannes Quireijns ea

2e comparant: Jan van Riel

Goederen: Joh zijn 3/8
part en Cornelis en Gerrit hun 1/8 part dis ½ in een parceel moergronden,
putten en kuijlen, gemeen zie bijz

Prijs: ƒ 200

Plaats:

Toponiem:

Belend
Oost: wed Pieter de Leeuw

West: S'Grevelduijn sloot

Noord: erfg Arij
Vaartman

Zuid: den kooper

Bijz: Johannes Quireijns (Vrijhoeve Cappel), Cornelis
Oerlemans en gerrit Oerlemans (Loon).

Gemeen met Meerten de Jongh en Pieter
Pruijsers en groot geheel 8 hond

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 228v

Soort akte: transport

Datum: 6-7-1791

1e comparant: Jacobus Everts en Matthijs vander Wee, no uxoris

2e comparant: Johannes Vermeulen en Pieter Schaap

Goederen: elk de helft van een parceel moervelt, groot 12 hond,
gelegen in 2 bijsters naast elkaat,met een hooge leijkant

Prijs: ƒ 735

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: S'Gravelduijn sloot

Belend
Oost: erve Wouter Vermeulen

West: S'Gravelduijn sloot

Noord: Adriaen
Everts, scheijdende op nieuwe sloot

Zuid: de heer
doctor Koets Cunisius

Bijz: Er is recht op een vrije weg over den bijster naar
S'Gravenmoer en een vrije doorvaart dioor den noorden sloot, langs den bijster
onder S'Gravenmoer tot in de S;Gravenmoerse vaart.

Betaald wordt 1/3 gereet en op 5-1-1792
is de rest betaald

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 230r

Soort akte: transport

Datum: 20-9-1791

1e comparant: Philip Pols

2e comparant: Laurens Cornelisse Snellens

Goederen: en huijs, hof, erf en werfke

Prijs: ƒ 400

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: Jan van der Meer, secretaris

West: de weg

Noord: Doris Kamp

Zuid: wed Jan
Verduijn

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 231v

Soort akte: transport

Datum: 27-9-1791

1e comparant: Maria Verschuuren wed Peeter Ariense de Seeuw

2e comparant: Philip Pols

Goederen: een huijs, hog, erf en saaijlant en een dries,
buijtendijx, samen groot ontrent 4 hond

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aart van Pas

West: sloot van het veld van Peeter Pruijsers cs

Noord: Peeter
Pruijsers cum suis

Zuid: Arie
Ruijtenberg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 232v

Soort akte: transport

Datum: 27-9-1791

1e comparant: Maria Verschuren wed Peeter Ariense de Seeuw

2e comparant: Philip Pols

Goederen: een ackertje saaijlant, groot ontrent 1 hond

Prijs: ƒ 360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Walke

Belend
Oost: het Walke

West: Tomas Ketelaar

Noord: Aart van Pas

Zuid: Aart van
Pas

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 233v

Soort akte: transport

Datum: 27-9-1791

1e comparant: Maria Verschuren wed Peeter Ariense de Seeuw

2e comparant: Tomas Ketelaar

Goederen: een acker saaijlant, gelegen voor het huijs van Pieter
Pruijsers, groot ontrent 2 hond

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aart van Pas en Philip Pols

West: Peeter Pruijsers

Noord: secretaris

Zuid: Aart van
Pas

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 234v

Soort akte: transport

Datum: 27-9-1791

1e comparant: Maria Verschuren wed Peeter Ariense de Seeuw

2e comparant: Jan van der Meer, secretaris

Goederen: een geregte 1/3 part van de hele breete van een acker
saaijlant, in steede Cornelis Steven Swart, lang 64 roeden

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: deel lant, en deel steede

West: steeg van Willem de Swart

Noord: Adriaen van
Dongen

Zuid: Tomas
Ketelaar

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 235v

Soort akte: transport

Datum: 27-9-1791

1e comparant: Maria Verschuren wed Peeter Ariense de Seeuw

2e comparant: Johannes Vermeulen, schepen en Pieter Schaap

Goederen: twee driesen, gelegen over de Leij, groot samen
ontrent 9 hont

Prijs: ƒ 975

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Leij

Belend
Oost: Dorps weg

West: Cornelis Sterrenburg

Noord: Jenneke Rijke

Zuid: erfg Jan
van Tilborg

Bijz: Pieter is schepen te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 236v

Soort akte: transport

Datum: 29-11-1791

1e comparant: Jan Adriaense Verschuuren

2e comparant: Hendrik van den Kieboom, schipper van stiel

Goederen: een ackertje saaijlant, gelegen voor het huijs van den
verkooper, groot ontrent 1 hond

Prijs: ƒ 326

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker wed Maarten Biemans

West: 1½ roede van de
gevel van het huijs vd verkooper

Noord: Dorpsweg

Zuid: wed
Maarten Biemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 237v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-11-1791

1e comparant: Jan Adriaense Verschuuren

2e comparant: Hendrik van den Kieboom

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik van den Kieboom

West: Lambert Reckers

Noord: Dorpsweg

Zuid: Lambert
Reckers

Bijz: Op 29-11-1805 is er f 150 betaald.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 238v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 6-1-1791

1e comparant: Daniel Sneeuw, schipper van stiel

2e comparant: Arij Griffioen, schepen Waalwijk

Goederen: een damlooper met toebehooren etc.

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 239v

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1792

1e comparant: Jacobus reijken

2e comparant: Huijbert Lips

Goederen: een half ackertje saaijlant, aan Benede Kerk, gemeen
met den kooper, groot geheel 3 hond

Prijs: ƒ 553

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, Pispot

Belend
Oost: Cornelis Kamp

West: Antonij van der Ka

Noord: Pispot

Zuid: over den
dijk tot S'Gravenmoer

Bijz: Jacobus woont in den Udenhout

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 240v

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1792

1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea

2e comparant: Lan Lips

Goederen: een bijster weijland, groot 4 hond

Prijs: ƒ 1870

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Janse de Bont

West: Hendrik Janse Schoenmakers

Noord: Her straat

Zuid: sloot
tussen acker en bijster

Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuuren als
executeurs van de boedel van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 241v

Soort akte: transport

Datum: 2-2-1792

1e comparant: Willem Bogers

2e comparant: Adriana Bogers wed Leendert Verduin, zuster

Goederen: een ¼ part van een bijster, gemeen met kooperse

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: bedde van wed Aart Hulst

West: S'Gravenmoer

Noord: wed Aart
Hulst

Zuid: Cornelis
Nederveen cs

Bijz: Willem woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 242v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1792

1e comparant: Jan de Bont

2e comparant: Adrianus Berchmans, koopman Rotterdam

Goederen: wilceur met als onderpant:1e een binnedel, groot
ontrent 8 hond; 2e een buijtendel, groot 4 hond

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Michiel van Hassel; 2e Jacob Kievits

West: Bart Langerwerff; kinderen Cornelis F de Bont

Noord: de Ka; Oude
straat

Zuid: Dirk van
Tichel; Jan de Vos

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 242v-2

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1792

1e comparant: Jan de Bont

2e comparant: Adrianus Berchmans, koopman Rotterdam

Goederen: 3e een buijtendel, groot 7 hond; 4e een buijten del,
groot 5 hond

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e Jacob Kievits; 4e wed Jan Vassen de Hoogh

West: Adriaan Schouten; Cornelis vander Schans

Noord: Oude straat;
gelijk 3e

Zuid: Her
straat; gelijk 3e

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 244r

Soort akte: transport

Datum: 4-2-1792

1e comparant: Jan de Bont

2e comparant: Frans Bastaiense Boeser

Goederen: een acker saaijlant, groot 3 hond

Prijs: ƒ 1200

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob Kievits

West: Wouter Verschuuren

Noord: wed Adriaen
van Gijsel

Zuid: acker
Peeter Passon

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 245r

Soort akte: transport

Datum: 11-2-1792

1e comparant: Adriaen Boeser

2e comparant: Christoffel Timmermans

Goederen: 6 geerden hooij en weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 6000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Huijbert Adriaense van Hassel

West: Francus Adr Kamp

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen woont onder Hendrik Luijten Ambagt en
Christoffel te S'Gravenmoer.

Gereet ontfangen f 3000 en de rest op
15-2-1793

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 246r

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1792

1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea

2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh

Goederen: een ¼ part in een acker saaijlant, groot ontrent 1½
hond, op de weste helft, gemeen met wed Matthijs Fransen Kamp

Prijs: ƒ 630

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Matthijs Franse Kamp met wederhelft

West: Peeter G de Jong

Noord: Her straat

Zuid: velt van
Pieter du Bois

Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als
executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 247r

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1792

1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea

2e comparant: Theodorus Schoenmakers

Goederen: de geregte oostense helft van een acker saaijlant,
groot ruim 2 hond

Prijs: ƒ 635

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Janse de Bont

West: Hendrik Janse Schoenmakers met wederhelft

Noord: de sloot
tussen acker en bijster

Zuid: over den
dijk tot S'Gravenmoer

Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als
executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 248r

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1792

1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: de geregte westense helft van een acker saaijlant,
groot ruijm 2 hond

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Theodorus Schoenmakers met wederhelft

West: den kooper

Noord: de sloot
tussen acker en bijster

Zuid: over den
dijk tot S'Gravenmoer

Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als
executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 249r

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1792

1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea

2e comparant: Michiel van Hassel

Goederen: een bijster weijlant, groot 3 hond

Prijs: ƒ 1220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan de Bont

West: Cornelis Janse Schoenmakers

Noord: Her straat

Zuid: sloot
tussen den acker

Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als
executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 250r

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1792

1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een buijtendel, groot ruim 4 hond

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Adriaen Koning

West: kind van Hendr Hendr van den Hoek

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als
executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 251r

Soort akte: transport

Datum: 14-2-1792

1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea

2e comparant: Abraham Kuijpers

Goederen: een huijs, hof en erf aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 1260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Johannes van Steenoven

West: de steeg

Noord: Her straat

Zuid: Maria Leijten

Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als
executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 252r

Soort akte: transport

Datum: 14-2-1792

1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea

2e comparant: Adriaen Joghemse Blankers

Goederen: een acker saaijlanr, groot 2 hond

Prijs: ƒ 1020

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: de kinderen Jan Peeterse de Bont

Noord: Jan de Bont

Zuid: sloot van
het weijke van Cornelis Corn de Bont

Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als
executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 253r

Soort akte: transport

Datum: 14-2-1792

1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea

2e comparant: Jan de Bont

Goederen: een acker saaijlant, groot ruijm 2 hond

Prijs: ƒ 830

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan de Bont

West: Cornelis Janse Schoenmakers

Noord: sloot tussen
acker en bijster

Zuid: over den
dijk tot S'Gravenmoer

Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als
executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 254r

Soort akte: transport

Datum: 14-2-1792

1e comparant: Huijbert Adriaense van Hassel ea

2e comparant: Jan Reckers

Goederen: 1e een buijtendel, groot 2½ hond, gelegen aan Vroukens
vaart; 2e een half moerveld, gemeen met kinderen Adr Huijb. Van Hassel

Prijs: ƒ 480

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e kinderen Willem Zeijlmans; 2e de heer Raap

West: de Vaart; Wouter Janse van Steenoven

Noord: Johan Vester
de Balbiaen; waaterloop

Zuid: Joh Franciscus
de Bruijn; Jan Lips

Bijz: Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuure als
executeurs van de boedel van van Johannes van Hassel x Adriaentje Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 255r

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1792

1e comparant: Allegonda Dolk wed Huijbert Franse van Hassel

2e comparant: Peeter Peeterse Schaap

Goederen: 1e een huijs, agtrehuijs en erve; 2e een acker
saaijlant, oost van het huijs, groot 2 hond

Prijs: ƒ 3400

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: de volgende acker; Dirck Reijke

West: dorpsweg; het huijs

Noord: Peeter
Fransen Boeser, dwarspat

Zuid: den dijck;
den dijck

Bijz: Allegonda mag haar leven lang in het kamertje teijnde
de gang blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 256r

Soort akte: transport

Datum: 9-3-1792

1e comparant: Peeter Aar(t)se de Bont

2e comparant: Peeter Timmermans, zwager

Goederen: 1e een acker saaijlant, groot ontrent 3 hond; 2e een
buijtendel, groot 4 hond

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Aart Zeijlmans; 2e de verkooper

West: de steeg; de vaart

Noord: de weg; Jan T
de Bont

Zuid: Piter
Passon, Pieter van Gorcom

Bijz: Peeter woont aan Vroukensvaart

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 257r

Soort akte: transport

Datum: 15-3-1792

1e comparant: Jan van Oort ea

2e comparant: Steve Verschuuren

Goederen: een half huijs, schuur, hof en erf, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis de Bont

West: Huijbert Janse de Bont

Noord: Kaaij straat

Zuid: Pispot

Bijz: Jan van Oort, Abraham Kuijpers, Cornelis Kuijpers,
Johanna Kuijpers, Anna Kuijpers, Arnoldus van de Ven x Maria Kuijpers, Cornelis
de Bont x Adriana Kuijpers, Johannes Joh Bosseres en Joghem Willemse Blankers
als voogden over kinderen van Pieternella Kuijpers bij Bartholomeus Vissers.

Alle erfg van Cornelia Schippers laast
wed Jan B Kuijpers.

Het huijs werd voorheen bewoont door Jan
van Oort, Abraham Kuijpers, Johanna en Anna Kuijpers.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 258r

Soort akte: transport

Datum: 15-3-1792

1e comparant: Jan van Oort ea

2e comparant: Pieternella Koning

Goederen: de geregte oostense helft van een acker saaijland,
agter de woonsteede, groot ontrent 2 hond

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Steve Verschuuren

West: de westense helft

Noord: pispot

Zuid: over den
dijck tot het veldike

Bijz: Jan van Oort, Abraham Kuijpers, Cornelis Kuijpers,
Johanna Kuijpers, Anna Kuijpers, Arnoldus van de Ven x Maria Kuijpers, Cornelis
de Bont x Adriana Kuijpers, Johannes Joh Bosseres en Joghem Willemse Blankers
als voogden over kinderen van Pieternella Kuijpers bij Bartholomeus Vissers.

Alle erfg van Cornelia Schippers laast wed
Jan B Kuijpers.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 259r

Soort akte: transport

Datum: 15-3-1792

1e comparant: Jan van Oort ea

2e comparant: Jan van Oort

Goederen: de westense helft van een acker saaijlant, groot
ontrent 2 hond

Prijs: ƒ 840

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de oostense helft

West: Adriaen J Blankers

Noord: Pispot

Zuid: over den
dijck tot het veldike

Bijz: Jan van Oort, Abraham Kuijpers, Cornelis Kuijpers,
Johanna Kuijpers, Anna Kuijpers, Arnoldus van de Ven x Maria Kuijpers, Cornelis
de Bont x Adriana Kuijpers, Johannes Joh Bosseres en Joghem Willemse Blankers
als voogden over kinderen van Pieternella Kuijpers bij Bartholomeus Vissers.

Alle erfg van Cornelia Schippers laast
wed Jan B Kuijpers.

Jan mag 1/8 van de koopsom zelf houden

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 260r

Soort akte: transport

Datum: 15-3-1792

1e comparant: Jan van Oort ea

2e comparant: Cornelis Kuijpers

Goederen: 1e de helft van een veldike, gemeen met Steve
Verschuuren; 2e een partje moerveld op den oostenkant

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Out Vaartje

Belend
Oost: 1e Joseph van Dongen; 2e wed Willem J Blankers

West: Adriaen Joghemse Blankers; Hendr J Schoenmakers

Noord: den dijck;
Cornelis J de Jong

Zuid: S'Gravenmoer;
t Out Vaartje

Bijz: Jan van Oort, Abraham Kuijpers, Cornelis Kuijpers,
Johanna Kuijpers, Anna Kuijpers, Arnoldus van de Ven x Maria Kuijpers, Cornelis
de Bont x Adriana Kuijpers, Johannes Joh Bosseres en Joghem Willemse Blankers
als voogden over kinderen van Pieternella Kuijpers bij Bartholomeus Vissers.

Alle erfg van Cornelia Schippers laast
wed Jan B Kuijpers.

Cornelis mag 1/8 van de koopsom zelf
houden

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 261r

Soort akte: transport

Datum: 15-3-1792

1e comparant: Steve Verschuuren

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een gert hooij en weijlant, in 6 geerden, inden
polder, gemeen met kooper en wed Jan Vasse de Hoogh

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jacobus P Zeijlmans

West: Wouter Adr Smeur

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 262r

Soort akte: transport

Datum: 23-3-1792

1e comparant: Dingeman van Dusseldorp

2e comparant: Joseph van Dusseldorp, zoon

Goederen: 1e een half huijs en erf; 2e een schuur aan de noorde
kant van het huijs

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen de Seeuw; erf wed Adriaen de Seeuw

West: Pieter van
der Meer; dorps dijck

Noord: ; Jan van der
Meer

Zuid: het dorp

Bijz: Zie ook erfdeeling 27-2-1754 en transport op 28-8-1736
en 19-4-1738.

Bij de koop is inbegrepen nog het
moerveld teijnde den acker, kast en kist in het huijs en nog meer genoemde
huijsraat.

Verkooper mag in het huijs blijven
wonen.

Betaald wordt f 200 gereet en de rest op
5-2-1798 door het half huijs voor f 200 aan zijn vader te verkoopen (RA 68
folio 185r)

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 263v

Soort akte: transport

Datum: 23-3-1792

1e comparant: Hendrina van Dusseldorp ea

2e comparant: Pieter du Bois

Goederen: een half huijs, hof en erf aan Benede Kerk, bedeelt
opden oosten kant

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, t spoor

Belend
Oost: Jan de Bont

West: koper

Noord: Her straat

Zuid: t spoor

Bijz: Hendrina van Dusseldorp voor 5/6, Adriaen Buijs mede
namens Arie van der Loo (Amsterdam) testamentaire voogd over zijn zoon
Johannes, verwekt bij Adriana van Dusseldorp voor 1/6

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 265r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-4-1792

1e comparant: Anna van Sprang wed Antonij Konings

2e comparant: Johannes van den Hoek

Goederen: wilceur met als onderpant een acker, aan Benede Kerk,
groot ontrent drie hond

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: Peeter Gijsbertse de Jong

West: Jan Janse de Bont

Noord: Her straat

Zuid: dwarspat

Bijz: Johannes verklaart op 16-11-1793 dat de wilceur geheel
is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 266r

Soort akte: transport

Datum: 2-5-1792

1e comparant: Dirk Elemans ee

2e comparant: Huijbert Hoevenaar

Goederen: een sesde part in een parceel hooij en weijlant, groot
6 geerden, in den polder. De rest is al van de kooper.

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jacobus Dorreboom

West: verkoopers

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Dirk Elemans, secretaris in de Kleundert, Joannes
Elemans, Johanna Margaretha Elemans wed Michiel heijmans, in leven secretaris
van Raamsdonk, Elisabeth Elemans.

Allen kinderen van Marijnis Elemans

Huijbert woont onder Hendrik Luijten
Ambagt

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 267r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-5-1792

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp

2e comparant: Johannes van den Hoek

Goederen: 1e een wilceur met als onderpant zijn huijs etc aan
Benede Kerk; 2e een moerveld

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk

Belend
Oost: 1e Wouter Adr Smeur; 2e Hendr Janse Schoenmakers

West: Jan T de Bont; den comparant

Noord: Her straat;
Jan Tomas de Bont

Zuid: den dijck;
Dwars Geer of S'Gravenmoer

Bijz: Johannes verklaart op 21-9-1802 dat de wilceur geheel
is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 268v

Soort akte: transport

Datum: 20-6-1792

1e comparant: Tomas van Malsen

2e comparant: Jan Klavers

Goederen: een riet veldeken

Prijs: ƒ 300

Plaats: GW te Boven

Toponiem:

Belend
Oost: Dingeman Snellens

West: S'Grevelduijn sloot

Noord: verkooper

Zuid: Dingeman
Snellens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 269r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 20-6-1792

1e comparant: Anna van der Pluijm wed Hendrik Schippers

2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een damschuijt, lang 47
voet, wijt 14 voet min 5 duijm

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anna woont te Dussen Munsterkerk

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 270v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-9-1792

1e comparant: Josephus Koenen ea

2e comparant: Embertus Francus van den Hout

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e: ¼ in 'n huijs etc
aan Benede Kerk; 2e ¼ ackerlant aan Benede Kerk

Prijs: ƒ 3300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerk, Ka straat, Ka, Platte weg

Belend
Oost: 1e Jan Gijben; 2e Peeter Kamp

West: Adriaen J Blankers; wed Jan M de Bont

Noord: Ka of Platte
weg; Kaaij straat

Zuid: Ka straat;
den dijck

Bijz: Josephus Koenen , procureur divirsche regtbanken (Geertruijdenberg) namens mr Adrianus de Jong
(Loven in Oostenrijks Brabant).

Op 16-3-1804 is er 2650 afbetaald. De
onderpanden kunnen vervallen

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 270v-2

Soort akte: wilceur

Datum: 27-9-1792

1e comparant: Josephus Koenen ea

2e comparant: Embertus Francus van den Hout

Goederen: een wilceur met als onderpant 3e ¼ in een ½ acker, met
Pieter Blankers; 4e ¼ in ¼ acker met Jan Lips

Prijs: ƒ 3300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e Jan Janse Verschuuren; 4e Pieter G de Jong

West: Jan Janse Verschuuren; Adriaen B Camp

Noord: beijster Adr
B Camp; sloot Antonij Snijders

Zuid: S'Grevelduijn
sloot; S'Grevelduijn sloot

Bijz: Josephus Koenen , procureur divirsche regtbanken (Geertruijdenberg) namens mr Adrianus de Jong
(Loven in Oostenrijks Brabant).

Op 16-3-1804 is er 2650 afbetaald. De
onderpanden kunnen vervallen.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 270v-3

Soort akte: wilceur

Datum: 27-9-1792

1e comparant: Josephus Koenen ea

2e comparant: Embertus Francus van den Hout

Goederen: een wilceur met als onderpant 5e ¼ in 1/3 van 5½ geert
land; 6e ¼ in ½ van voornoemt land

Prijs: ƒ 3300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Diep, Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: 5e JanWijdemans zie bijz

West: Jan Peeters de Bont

Noord: Scheij sloot
of Dussen Munst.

Zuid: Ka sloot

Bijz: Josephus Koenen , procureur divirsche regtbanken (Geertruijdenberg) namens mr Adrianus de Jong
(Loven in Oostenrijks Brabant).

Op 16-3-1804 is er 2650 afbetaald. De
onderpanden kunnen vervallen

Belending ten oosten: Binnen polder Jan
Wijdemans, Buiten polder Berbera Wijdemans en over het Diep Hendrik Janse
Schoenmakers.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 270v-4

Soort akte: wilceur

Datum: 27-9-1792

1e comparant: Josephus Koenen ea

2e comparant: Embertus Francus van den Hout

Goederen: een wilceur met als onderpant 7e ½ in 3 geerden, in
een stuk van 6 geerden met Willem Blankers; 8e ½ in 1/6 van land no 5

Prijs: ƒ 3300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Peeter J Langermans ?

West: Adriaen Jacobse Bink

Noord: Scheij sloot
of Dussen etc

Zuid: Ka sloot

Bijz: Josephus Koenen , procureur divirsche regtbanken (Geertruijdenberg) namens mr Adrianus de Jong
(Loven in Oostenrijks Brabant).

Op 16-3-1804 is er 2650 afbetaald. De
onderpanden kunnen vervallen.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 275r

Soort akte: transport

Datum: 12-10-1792

1e comparant: Daniel van Ee

2e comparant: Cornelis Koks

Goederen: de westense of agterste gedeelthe van een olslag van
een huijs

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den verkooper met voorste gedeelte

West: Adriaen Blankers

Noord: den dijk

Zuid: Adriaen
Konings

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 275v

Soort akte: scheepsrt

Datum: 2-11-1792

1e comparant: Bernard ? Ot

2e comparant: Johannes Paap

Goederen: een hengstschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: 276r

Soort akte: transport

Datum: 10-11-1792

1e comparant: Johanna van Leeuwen wed Hendrik Boelaars/kinderen

2e comparant: Dirk Boelaars zoon

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Oosterwaal

West: Cornelis Maas

Noord: den dijk

Zuid: Antonij
van Pas

Bijz: Inclusief bijna alle meubelen etc.

Procuratie mede ondertekent door:

Adriaen en Gerrit Boelaars en Jan
Jaspers, Jan Patist, Pijter Jansen en Adriaen Span.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: los vel 1

Soort akte: Quitantie

Datum: 20-1-1786

1e comparant: Joannis van Hassel

2e comparant: Jan de Bont

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannis verklaart van Jan de Bont geld ontfangen te
hebben waarmee de wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: los vel 2

Soort akte: transport

Datum: 6-12-1791

1e comparant: Joannis Elemans

2e comparant: Joanna Margaretha Elemans

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Joannis heeft de helft van 7 geerden, Johanna 6
geerden en de halve 9 geerden en Elisabeth
een kwart in 9 geerden volgens onderhandse deijling

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: los vel 3

Soort akte: lijstje

Datum:

1e comparant:

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: wed Jan Peeters Zeijlmans een hypoteek van f 800

Rente per 2-2-1792 f 32

Corn Peeterse Camp een hypotheek van f 400

Rente per 11-4-1792 f 16

Willem Marcelisse Zeijlmans een
obligatie van f 150

Rente per 16-11-1791 f 6

De selve van f 200

Rente per 17-2-1792 f 8

Jan Janse de Bont een obligatie van f
500

Rente per 27-5-1792 f 18:15

Cornelis Aartse de Bont een obligatie
van f 500

Rente per 21-5-1792 f 17:10

Jan Adriaense Smeur een obligatie van f
300

Rente per 26-5-1792 f 12

Te samen f 110: 05

RA: Groot Waspik RA 67

Folio: los vel 4

Soort akte: verzoek

Datum:

1e comparant: Geertruij de Bie

2e comparant: de heer Vermeulen

Goederen: Geertruij verzoekt om de drie maande tractement die
zij nog te goet heeft te laten bezorgen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Geertruij woont te Klijn Waspik.