RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 001r

Soort akte: transport

Datum: 11/22/1792

1e comparant: Casper Schuller ea

2e comparant: Jan Pruijsen x Adriaena van Os

Goederen: 2/3 huis gelegen te Boven aan Vroukensvaart

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan J. Boeser

West: Cornelis
van Dusseldorp

Noord: Peter Boeser

Zuid: kinderen
Adriaan Cornelis de Seeuw

Bijz: Casper Schuller x Johanna van Os (Terheijde), hendrik
van der Heijst x Helena van Os. Kinderen Elisabeth Schep en Leendert van Os.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 002r

Soort akte: wilceur

Datum: 11/22/1792

1e comparant: Johannes Pruijsen

2e comparant: Jan Vaartmans

Goederen: wilceur tbv zijn huis (zie akte 1)

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Sgrevelduin Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 003r

Soort akte: transport

Datum: 11/22/1792

1e comparant: Stans Snellens ea

2e comparant: Dingeman Snellens, broer

Goederen: een huisje te Boven

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Snellens

West: Jacobus
Geene en Adriaan Vissers

Noord: erfg Arnoldus
Timmerman

Zuid: Cornelis
Snellens, vader

Bijz: Stans Snellens namens zijn vader Cornelis Snellens
(proc 21-11-1792)

Procuratie is toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 004r

Soort akte: transport

Datum: 12/11/1792

1e comparant: Cornelis van der Schans en Adriaen Wouterse Schout

2e comparant: Antonij Schrouwens

Goederen: een opslag van een huisje te Boven op den Dijk

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis en Adriaan zijn armmeester van 1792 en 1793.

Antonij woont te Oosterhout.

In het huisje heeft wijlen Adriaantje
van Boxtel wed Willem de Jongh gewoont en laatst heeft Francus de Jongh er
gewoond.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 005r

Soort akte: verruiling

Datum: 12/17/1792

1e comparant: Bastiaan Biesheuvel x Maria Koning

2e comparant: Johannes Dorreboom, zwager

Goederen: een stuk land, in den Doorn, onder Almkerk tegen 6
geerden inden polder

Prijs: ƒ 4500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Doorn; de Eijndelingh Kade

Belend
Oost: Jacobus Timmerman en erffg Peeter G. de Jongh

West: Cornelis
van Gent en de Eijndelingh Kade

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: wed Wouter
Knaap en Adriaan Knaap

Bijz: Bastiaan woont te Almkerk en Johannes te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 006r

Soort akte: transport

Datum: 1/10/1793

1e comparant: Jan Cornelis van Steenoven ea

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: een parceel moerland

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter Liesveld

West: verkoopers

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Cornelis van Steenoven, Mathijs Snijders x Anna
Cornelisse van Steenoven, Peter Cornelisse van Steenoven, Adriana Cornelisse
van Steenoven, Peter Huijberde Schoenmakers en Johannes Cornelisse van
Steenoven als voogden van de minderjarige erffg en anmens Mathijs Nouwens x
Maria Catharina van Steenoven (proc 20-11-1792) en namnes Gerrit Cornelisse van
Steenoven. Erfgenamen van Cornelis Janse van Steenoven en Cornelia Dolk,
gewoond hebbende te Raamsdonk.

Procuratie toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 007v

Soort akte: waarborg

Datum: 1/11/1793

1e comparant: Cornelis Aartse de Bont

2e comparant: Maria Johanna van Wagenbergh

Goederen: ivm een lijfrente als onderpand een delle en een acker
saaijlant

Prijs: ƒ 235

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart; wed van Gijsel

West: de Armen;
wed Mathijs Otjens

Noord: Adriaan Lips;
wed Jacobus Boeser

Zuid: de Armen;
Adriaan B. Camp

Bijz: Bij 2e perceel kan oost west ook andersom zijn.
Contract van de lijfrente toegevoegd

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 009r

Soort akte: transport

Datum: 1/24/1793

1e comparant: Cornelis Janse Schoenmakers

2e comparant: Simon Otjens

Goederen: een geert lant, inden polder en een stuk in 6 geerden
gemeen met koper, Hendrik Janse Schoenmaker en Jacobus Reij??e

Prijs: ƒ 1030

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Joghem Blankers

West: Adriaan
Jacobus Bink

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Kasloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 010r

Soort akte: Custingbrief

Datum: 1/24/1793

1e comparant: Simon Otjens

2e comparant: Cornelis Janse Schoenmaker

Goederen: custingbrief tbv aan koop land (zie akte 9r)

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 011r

Soort akte: transport

Datum: 1/28/1793

1e comparant: Gerrit Vermeijs

2e comparant: Bernardus Ot x Johanna Gerritse Vermijs

Goederen: ½ huis etc. gemeen met kooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans van den Hout

West: Wouter
Janse van Steenoven

Noord: Wouter Janse
van Steenoven

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 012r

Soort akte: transport

Datum: 2/5/1793

1e comparant: Pieter du Bois

2e comparant: Cornelis Janse Schoenmakers

Goederen: ½ moerveld, gemeen met Jan Thomasse de Bont en ½
grasveld gemeen met JT de Bont

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Queb; erfg Jan Vos

West: 's
Grevelduinse sloot; erfg Pieter Stokkermans

Noord: Jan Thomasse
de Bont; erfg Pieter Stokkermans

Zuid: Jan
Thomasse de Bont; Thpmas Ketelaar

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 013r

Soort akte: transport

Datum: 2/6/1793

1e comparant: Johannes Timmermans en Anthonij Verschuren, zwager

2e comparant: Cornelis en Johanna Timmermans

Goederen: ½ steede met huis etc. gelegen op het Hoog Blok,
gemeen met koopers

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Hoog Blok

Belend
Oost: Peeter Timmermans

West: Adriaan
Vissers

Noord: Adriaan
Wouterse Schouten

Zuid: Dingemans
en Cornelis Snellens

Bijz: Het huis is belast met f 350. F 200 nog te betalen aan
de overleden secretaris Jan van der Meer en f 150 aan Pieter Schaap. (willequer
brieven aanwezig). Porcuratie van Anthonij Verschuren is toegevoegd

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 014v

Soort akte: transport

Datum: 2/7/1793

1e comparant: Adriaan W. Blankers

2e comparant: Wouter Adriaan Smeur

Goederen: ½ acker gelegen in 11½ Hoeve

Prijs: ƒ 1425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: kooper

Noord: Her straat

Zuid: 1e sloot
over de Ka

Bijz: Adriaan woont te Hendrik Luiten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 015r

Soort akte: transport

Datum: 2/7/1793

1e comparant: Adriaan W. Blankers

2e comparant: Wouter Adriaan Smeur

Goederen: ½ acker gelegen in 11½ Hoeve

Prijs: ƒ 1325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joghem W. Blankers

West: de kooper

Noord: Herstraat

Zuid: 1e sloot
over de Ka

Bijz: Adriaan woont te Hendrik Luiten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 016r

Soort akte: transport

Datum: 2/8/1793

1e comparant: Jacobus Marcelisse Zeijlmans

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: 3½ geert, in 7 geerden, inden polder, gemeen met
kooper

Prijs: ƒ 3400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus, Jan, Adriaen en Cornelis Koene

West: 4 kinderen
Wouter Venis

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 016v

Soort akte: transport

Datum: 2/14/1793

1e comparant: Martinus van Oosterhout en Hendrik Vaartmans

2e comparant: Huijbert Pruijsers

Goederen: een opslag van een huis, te boven aan de Dijk

Prijs: ƒ 410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van der Schans

West:

Noord: Sagarias
Geenen

Zuid: Jan Ot

Bijz: Martinus en hendrik zijn voogden van het minderjarige
kind van Adriaan Bommelaar bij Catharina Vaartmans

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 017v

Soort akte: transport

Datum: 2/15/1793

1e comparant: Adriaan Laurense Verschuuren

2e comparant: 3 kinderen van Jan Lamberde Zeijlmans

Goederen: 1/3 acker saaijlant, gelegen te Boven

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan van den heuvel

West: Corn Corn
Snellens en Antonij Laurense Verschuuren

Noord: Cornelis Bartelse
Kamp

Zuid: Adriaan
van Dongen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 018r

Soort akte: transport

Datum: 2/15/1793

1e comparant: Lambert Janse Zeijlmans ea

2e comparant: Adriaan Laurense Verschuuren

Goederen: een huisje etc

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matthijs Konings

West: Jan
Oosterwaal

Noord: den Dijk

Zuid: verkoopers

Bijz: Lambert Janse Zeijlmans, Adriaan Janse Zeijlmans en
Elisabeth Janse Zeijlmans, kinderen Jan Lamberde Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 019r

Soort akte: transport

Datum: 2/15/1793

1e comparant: Adriaan Laurense Verschuuren

2e comparant: Arnoldus van Herbring??

Goederen: een opslag van een huisje gelegen binnen de seijdijk

Prijs: ƒ 85

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 019v

Soort akte: transport

Datum: 4/20/1793

1e comparant: Cornelis Pree x Adriana Koning

2e comparant: Elias Verduijn

Goederen: een opslag van een huisje, te Boven op den dijk

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Jan Ot

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 020r

Soort akte: wilceur

Datum: 4/25/1793

1e comparant: Jan Janse de Bont

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: wilceur met als onderpand een binnendel en een bijster

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka of Platte weg

Belend
Oost: de secretaris, Jacobus Kievits

West: Hendrik
Janse Schoenmakers; Tomas Konings ea

Noord: Ka of Platte
weg; straat

Zuid: Her
straat;

Bijz: belend west: Tomas Konings en Huijbert Janse de Bont

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 021r

Soort akte: transport

Datum: 5/11/1793

1e comparant: Huijbert Boelaars x Elisabeth de Jongh

2e comparant: Jan Vos, zwager

Goederen: ½ acker gelegen te Boven

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geene

Belend
Oost: de Geene

West: Vroukens
vaart

Noord: Pieter Passon

Zuid: Andries T. Kamp

Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 022r

Soort akte: transport

Datum: 5/13/1793

1e comparant: Thomas van Steenoven x Maria de Bont

2e comparant: Jan P. de Bont, schoonvader

Goederen: een acker saaijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bart Langerwerf

West: Cornelis
Jogh. Blankers

Noord: Pieter du
Bois

Zuid: Peeter
Jogh. Blankers

Bijz: Belending noord zuid kan ook andersom.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 022v

Soort akte: wilceur

Datum: 6/1/1793

1e comparant: Jan en Maria van den Heuvel

2e comparant: den Groote Armen van Groot Waspik

Goederen: wilceur met als onderpand het huis aan Benekenkerk

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka of Platte weg

Belend
Oost: wed Konings

West: wed
Matthijs Franse Kamp

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Kaaijstraat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 023v

Soort akte: transport

Datum: 7/19/1793

1e comparant: Hendrik Zeijlmans

2e comparant: Jacobus P. Zeijlmans, broer

Goederen: 3 geerden, in 6 geerden, inden polder, gemeen de
kooper

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Pieter G. de Jongh

West: wed Jan
Vasse de Hoogh

Noord: Maas

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 024v

Soort akte: transport

Datum: 7/19/1793

1e comparant: Jacobus P. Zeijlmans

2e comparant: Dirk van Dongen

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka of Platte weg

Belend
Oost: erfg Peeter G. de Jongh

West: Hendrik
Zeijlmans

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: erfg
Peeter G. de Jongh

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 025v

Soort akte: transport

Datum: 7/19/1793

1e comparant: Hendrik Zeijlmans

2e comparant: Dirk van Dongen

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka of Platte weg

Belend
Oost: den kooper

West: Hendrik
Janse Schoenmakers

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 026r

Soort akte: transport

Datum: 8/7/1793

1e comparant: Adriaan Boeser ea

2e comparant: Dingeman Snellens

Goederen: een perceel moerveld en putten en kuilen

Prijs: ƒ 89

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den Dijk

West: 's
Grevelduijnse sloot

Noord: Adriaan
Vissers

Zuid: Andries T.
Kamp

Bijz: Adriaen Boeser (Hendrik Luiten Ambacht) en de heer
Johannes Quirijns corn zoon, schout van 's Grevelduin Cappel namens Cornelia
Boeser wed Arij Huijser (proc 5-8-1793). Toegevoegd de procuratie.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 027v

Soort akte: transport

Datum: 8/8/1793

1e comparant: Hendrik Zeijlmans

2e comparant: Dirk van Dongen

Goederen: een perceeltje ackerland

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Peeter
Otjens

Noord: kooper

Zuid: Jacobus P.
Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 028v

Soort akte: transport

Datum: 8/13/1793

1e comparant: Jan P. de Bont

2e comparant: Jan Janse Nouwens

Goederen: een parceeltje ackerland

Prijs: ƒ 168

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Weijnsteeg

Belend
Oost: Peeter Cornelis de Seeuw

West: wed Jan
Vasse de Hoogh

Noord: Weijnsteeg

Zuid: wed Jan N.
de Bont

Bijz: belending noord zuid kan ook andersom

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 029v

Soort akte: transport

Datum: 8/28/1793

1e comparant: Jacobus van Steenbergen ea

2e comparant: Hendrik Boer

Goederen: een parceel vaste goederen (zie transpoort
16-11-1742); een drieske in de Endenest; ½ parceel moerveld: de Clatisboom

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Endenest, de Clatisboom

Belend
Oost: Wouter Vermeulen; erfg Adriaan van Clootwijk; zie1

West: ; Dirk
Rijken

Noord: ; Dirk Rijken

Zuid: ; de weg

Bijz: Jacobus van Steenbergen, notaris te Sprang, namens
Maria Otterdijk (Besoijen) (proc 22-8-1793).

Hendrik woont te Sprang.

Toegevoegd: de procuratie

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 031v

Soort akte: transport

Datum: 9/10/1793

1e comparant: Wouter Vermeulen

2e comparant: Jan Paans

Goederen: een moerveld etc

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus Witten

West: de Armen
van 's Gravenmoer

Noord: de kooper

Zuid: Willem van Bennekom

Bijz: Wouter woont te 's Gravenmoer en Jan te Loon

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 032v

Soort akte: transport

Datum: 11/16/1793

1e comparant: Adriana Konings ea

2e comparant: Thomas van Steenoven

Goederen: een acker saaijland aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 1330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Peeter Gijsbertse de Jongh

West: Jan J. de
Bont

Noord: Francis van
den Hout

Zuid: Dwarspat

Bijz: Adriana Konings, Andries van Os x Huijbertje Konings,
schipper, Antonij Schouten en Adriaan Cornelisse Cnaap als voogden van de
minderjarige kinderen van Anna van Sprang x Antonij Konings

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 033v

Soort akte: transport

Datum: 11/16/1793

1e comparant: Adriana Konings ea

2e comparant: Peeter Wouterse Boeser en Hendrik Vaartmans

Goederen: een parceeltje moerveld gelegen over de Leij gemeen
wed Cornelis Geenen

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouterse Boeser

West: den
groenendaal

Noord: Cornelis van Dongen

Zuid: Peeter
Adriaense Boeser

Bijz: Adriana Konings, Andries van Os x Huijbertje Konings,
schipper, Antonij Schouten en Adriaan Cornelisse Cnaap als voogden van de
minderjarige kinderen van Anna van Sprang x Antonij Konings

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 034v

Soort akte: transport

Datum: 11/16/1793

1e comparant: Pieter van der Meer ea

2e comparant: Adrien Konig, schepen

Goederen: een ackertje saaijland

Prijs: ƒ 410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Breede Plek

Belend
Oost: Wouter Schouten

West: wed
secretaris

Noord: Cornelis J.
Blankers

Zuid: over de
vest tot de Breede Plek

Bijz: Pieter van der Meer, secretaris, namens Barend van
Waspik en Hendrik van Waspik, beide wonende te Rotterdam. (proc 14-5-1793, not
Cornelis van der Looij, Rotterdam)

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 035v

Soort akte: transport

Datum: 1/4/1794

1e comparant: Peeter Huijberde Zeijlmans ea

2e comparant: Daniel Sneeuw, schipper

Goederen: 2 geerden, in 8 geerden, inden polder, gemeen met wed
Jan Wouterse Verschuuren

Prijs: ƒ 1850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis P. Kamp

West: Hendrik
Janse Schoenmakers cs

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Peeter Huijberde Zeijlmans, Huijbert Snijders x Anna
Maria Zeijlmans en Jacobus van de Hoef x Elisabeth Zeijlmans (allen Raamsdonk)

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 036v

Soort akte: transport

Datum: 1/14/1794

1e comparant: Johannes Paap

2e comparant: Stoffel Leijten

Goederen: een hengst schuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 037r

Soort akte: transport

Datum: 1/16/1794

1e comparant: Peeter Corn de Seeuw ea

2e comparant: Jan en Wouter Corn de Seeuw

Goederen: een opslag van een huis, op de dijk; een stuk
moergrond

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: ; wed Jan Vasse de Hoogh

West: ; Cornelis
Blankers

Noord: Johannes van
Dusseldorp; den dijk

Zuid: Pieter
Vaartmans; wed Jan Vasse de Hoogh

Bijz: Peeter Corn de Seeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Jan Corn
de Seeuw, Wouter Cornelisse de Seeuw, Matheus Corn de Seeuw, Peeter van Dongen
x Pieternella de Seeuw en Peeter P. se Seeuw namens Leendert de Seeuw, Joseph
van Dongen x Dingena de Seeuw. Kinderen Cornelis P. de Seeuw

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 038r

Soort akte: transport

Datum: 2/3/1794

1e comparant: Jan Lips ea

2e comparant: Marcelis de Jongh

Goederen: ½ steede emt ½ huis etc gemeen met Adriaen Adr de
Jongh en kooper, gelegen aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Gijben

West: Adriaen
jacobusse Bink

Noord:

Zuid: Her straat

Bijz: Jan Lips en Steve Verschuuren als execureurs van de
boedel van Pietrenella Vassen

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 039r

Soort akte: transport

Datum: 2/3/1794

1e comparant: Jan Lips ea

2e comparant: Marcelis de Jongh

Goederen: ½ binnendelle gemeen met Adriaen Adr de Jongh en
kooper

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka of Platte weg

Belend
Oost: Jan Janse Gijben

West: Hendrik
Janse Schoenmakers

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid:

Bijz: Jan Lips en Steve Verschuuren als execureurs van de
boedel van Pietrenella Vassen

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 040r

Soort akte: transport

Datum: 2/3/1794

1e comparant: Jan Lips ea

2e comparant: Marcelis de Jongh

Goederen: ½ acker saaijlant gemeen met Adriaen Adr de Jongh en
kooper

Prijs: ƒ 835

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter Vermeijs

West: Willem
Joghemse Blankers

Noord: Herstraat

Zuid: de weg

Bijz: Jan Lips en Steve Verschuuren als execureurs van de
boedel van Pietrenella Vassen

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 041r

Soort akte: transport

Datum: 2/5/1794

1e comparant: Johannes van Baalen ea

2e comparant: Theunis Tankens

Goederen: ½ huis etc gemeen met kinderen Jan Boeser

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Laurens Snellens

West: Arij
Ruijtenbergh

Noord: Philip Pols

Zuid: Pieter
Pruijsers cs

Bijz: Johannes van Baalen x Johanna Boeser, Theunis Tankens
x Jenneke Boeser. Kinderen Pieter Boeser. Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 042r

Soort akte: transport

Datum: 2/20/1794

1e comparant: Adriaentje Mouthaan wed Thomas Pols ea

2e comparant: Willem Marcelisse Zeijlmans

Goederen: een parceel moerveld etc inden beijsters

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Nicolaas G. de Rooij

West:

Noord: Wouter Wouter
Vermeulen

Zuid: Maarten de
Jong

Bijz: Adriaentje Mouthaan wed Thomas Pols ('s Grevenduijn)
en Phielip Pols enAdriaen Mouthaan ('s Grevelduijn Cappel) als voogden van de
kinderen Adriaentje en Thomas.

Willem woont te 's Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 043r

Soort akte: transport

Datum: 2/20/1794

1e comparant: Wouter Vermeulen

2e comparant: Philip Pols en Jan van Dongen

Goederen: een bijster achter de wed Teunis Heijblom

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Anthonij Kluijters

West: 's
Grevelduin sloot

Noord: Nicolaas
Huijben

Zuid: wed Evert
Blok

Bijz: Wouter woont te 's Gravenmoer en Jan te 's Grevelduin
Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 044r

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1794

1e comparant: Jacobus P Zeijlmans ea

2e comparant: Peeter Huijberde Schoenmakers ea

Goederen: een steede met huis etc onder 11½ Hoeve

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka of Platte weg

Belend
Oost: wed Jan Wouterse Verschuuren

West: wed Jan van
Tiggel

Noord: Her straat

Zuid: Ka of
Platte weg

Bijz: Jacobus P Zeijlmans namens Johanna Schoenmakers wed
Johannes Bartholomeus Kamp (proc 20-2-1794).

Peeter Huijberde Schoenmakers, Lambert
Schoenmakers, Cornelis Meeuwisse van Steenoven, Joghem W. Blankers en Anna
Schoenmakers wed Johannes Bossers.

Belending noord zuid kan ook andersom

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 045r

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1794

1e comparant: Jacobus P Zeijlmans ea

2e comparant: Peeter Huijberde Schoenmakers ea

Goederen: ½ acker saaijland onder 11½ Hoeve gemeen met Joghem W
Blankers

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter van Tiggel

West: Wouter
Smeur

Noord: Her straat

Zuid: Oud
Vaartje

Bijz: Jacobus P Zeijlmans namens Johanna Schoenmakers wed
Johannes Bartholomeus Kamp (proc 20-2-1794).

Peeter Huijberde Schoenmakers, Lambert
Schoenmakers, Cornelis Meeuwisse van Steenoven, Joghem W. Blankers en Anna
Schoenmakers wed Johannes Bossers.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 046r

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1794

1e comparant: Jacobus P Zeijlmans ea

2e comparant: Francus Kamp ea

Goederen: 7¼ geerd

Prijs: ƒ 3500

Plaats:

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Janse Schoenmakers

West: kinderen
Wouter Venis

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacobus P Zeijlmans namens Johanna Schoenmakers wed
Johannes Bartholomeus Kamp (proc 20-2-1794), Johanna woont onder 11½ Hoeve.

Francus Kamp, Peeter Huijberde
Schoenmakers elk voor 1/3 en Adriaen van Son en Kohanna Zeijlmans samen 1/3

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 047r

Soort akte: transport

Datum: 3/4/1794

1e comparant: Willem en Huijbert Janse Verschuuren

2e comparant: Cornelis van der Schans

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Verschuuren

West: Peeter B Camp

Noord: 's Lants vest

Zuid: wed
Adriaen de Seeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 048r

Soort akte: transport

Datum: 3/4/1794

1e comparant: Thomas van Steenoven

2e comparant: Frans van den Hout

Goederen: eenstuk van een acker saaijlant aan Benedenkerk achter
huisje kooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 049r

Soort akte: beijlbrief

Datum: 3/5/1794

1e comparant: Cornelis Geene

2e comparant: Dirk en Thomas Borstlap, scheepmakers

Goederen: beijlbrief tbv de levering van een hengst schuijt,
lang 43 voet.

Prijs: ƒ 665

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 050r

Soort akte: transport

Datum: 3/10/1794

1e comparant: Pieter Witte ea

2e comparant: Adriaen Straver

Goederen: een acker saaijland gelegen te Boven

Prijs: ƒ 905

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen de Seeuw

West: Adriaen
Koning

Noord: Rijweg

Zuid: erfg
Adriaentje Janse Kloot

Bijz: Pieter Witte als executeur van de boedel van Anthonia
Witte (Dongen)

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 051r

Soort akte: transport

Datum: 3/10/1794

1e comparant: Pieter Witte ea

2e comparant: Pieter van der Meer en Johannes Vermeulen

Goederen: een beijster moerveld

Prijs: ƒ 845

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de beijster sloot

West: 's
Grevelduin sloot

Noord: den Armen van 's Gravenmoer

Zuid: Cornelis
van Oosterhout

Bijz: Pieter Witte als executeur van de boedel van Anthonia
Witte (Dongen).

PvdM is secretaris en JV is schepen van
Groot waspik.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 052r

Soort akte: wilceur

Datum: 3/22/1794

1e comparant: Adriaen Willemse Blankers

2e comparant: Hendrik Wessels

Goederen: wilceur met als onderpand 3 geerden, in 6 geerden,
gemeen met Peeter Huijberde Schoenmakers, inden polder

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Smeur

West: Davis
Schipper cs

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luiten Ambacht en hendrik te
Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 053r

Soort akte: transport

Datum: 3/24/1794

1e comparant: Hermanus Hilker

2e comparant: Lambert Pols

Goederen: een ackertje saaijlant

Prijs: ƒ 222

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter H. Kamp

West: de kooper

Noord: 's lands vest

Zuid: Adriaen
Straver

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 054r

Soort akte: transport

Datum: 3/24/1794

1e comparant: Jan Brouwers

2e comparant: Hermanus Hilker

Goederen: een moerdelle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Huijbert van Hassel

West: Gijsbert
van Malsem en Huijbert Pruijsers

Noord: Christiaen
Reckers

Zuid: Cornelis
Blankers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 055r

Soort akte: transport

Datum: 3/24/1794

1e comparant: Cornelis Ophorst, schipper

2e comparant: Gerrit van Diemen

Goederen: ¼ beijster, gemeen met Michiel de Roon, Michiel Dolk
en Hendrik Luupers

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 's Grevelduijn Cappel

West: de beijster
sloot

Noord: kinderen

Matthijs van Riel

Zuid: Paulus
Bruijnenbaart cs

Bijz: Cornelis woont evenals Gerrit te 's Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 056r

Soort akte: transport

Datum: 4/11/1794

1e comparant: Wouter Janse van Steenoven ea

2e comparant: Wouter Adriaen Smeur

Goederen: de helft in 11 geerden, inden polder, gemeen met
Johannes Elemans met wederhelft

Prijs: ƒ 4177

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Francis Kamp en ???

West: Cornelis
van Steenoven cs

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: den dijk

Bijz: Wouter Janse van Steenoven, Jan J. van Steenoven
(Raamsdonk), Willem van Steenoven (Oosterhout), Wouter Adr. Smeur x Maria van
Steenoven, Adriaen Heeren x Adriana van Steenoven, Jan Smeur x Johanna van
Steenoven (Raamsdonk), Adriaen W. Blankers x Pieternella van Steenoven (Hendrik
Luiten Ambacht), Cornelis de Wit en Pieternella de Wit (raamsdonk), Johannes
Cornelisse van Steenoven namens heer Wilhelmus de Wit, capelaan van
Aarlanderveen en Alphen (proc 25-1-1794, not Leendert Ciggaen). Johannes Corn
van Steenoven en Cornelis P. Kamp als voogden van de kinderen van Maarten de
Wit en Catharina can Steenoven en de kinderen van Peeter W. Schoenmakers en
Dingena van Steenoven. Erfg van Jan Wouterse van Steenoven

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 057r

Soort akte: transport

Datum: 4/11/1794

1e comparant: Wouter Janse van Steenoven ea

2e comparant: Adriaen W. Blankers

Goederen: de helft in 9 geerden, inden polder, gemeen met wed
Heijmans met wederhelft

Prijs: ƒ 4035

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Davit Schippers

West: Armen van
Raamsdonk

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Wouter Janse van Steenoven, Jan J. van Steenoven
(Raamsdonk), Willem van Steenoven (Oosterhout), Wouter Adr. Smeur x Maria van
Steenoven, Adriaen Heeren x Adriana van Steenoven, Jan Smeur x Johanna van
Steenoven (Raamsdonk), Adriaen W. Blankers x Pieternella van Steenoven (Hendrik
Luiten Ambacht), Cornelis de Wit en Pieternella de Wit (raamsdonk), Johannes
Cornelisse van Steenoven namens heer Wilhelmus de Wit, capelaan van
Aarlanderveen en Alphen (proc 25-1-1794, not Leendert Ciggaen). Johannes Corn
van Steenoven en Cornelis P. Kamp als voogden van de kinderen van Maarten de
Wit en Catharina can Steenoven en de kinderen van Peeter W. Schoenmakers en
Dingena van Steenoven. Erfg van Jan Wouterse van Steenoven

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 058r

Soort akte: transport

Datum: 4/11/1794

1e comparant: Wouter Janse van Steenoven ea

2e comparant: Adriaen W. Blankers

Goederen: de helft in 6 geerden, inden polder, gemeen met de
Armen van Raamsdonk met wederhelft

Prijs: ƒ 2666

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Armen van Raamsdonk en wed Heijmans

West: Adriaen
Langerwerff cs

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Wouter Janse van Steenoven, Jan J. van Steenoven (Raamsdonk), Willem van Steenoven (Oosterhout), Wouter Adr. Smeur x Maria van Steenoven, Adriaen Heeren x Adriana van Steenoven, Jan Smeur x Johanna van Steenoven (Raamsdonk), Adriaen W. Blankers x Pieternella van Steenoven (Hendrik Luiten Ambacht), Cornelis de Wit en Pieternella de Wit (raamsdonk), Johannes Cornelisse van Steenoven namens heer Wilhelmus de Wit, capelaan van Aarlanderveen en Alphen (proc 25-1-1794, not Leendert Ciggaen). Johannes Corn van Steenoven en Cornelis P. Kamp als voogden van de kinderen van Maarten de Wit en Catharina can Steenoven en de kinderen van Peeter W. Schoenmakers en Dingena van Steenoven. Erfg van Jan Wouterse van Steenoven.

Procuratie ivm akte 56r, 57r en deze
akte toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 060r

Soort akte: wilceur

Datum: 4/14/1794

1e comparant: Adriaen W. Blankers

2e comparant: J.P. Allard

Goederen: wilceur met als onderopand de helft van 9 geerden (zie
akte 57r)

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luiten Ambacht en J.P. te
Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 061r

Soort akte: transport

Datum: 4/15/1794

1e comparant: Hendrina Klavers wed Lambert Maartense Reckers

2e comparant: Johannes Klavers

Goederen: een huis etc met inboedel

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Marcelis? Biemans

West: verkooper

Noord: Jan Adriaense
Lankhuizen?

Zuid: Adriaen
Vissers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 062r

Soort akte: transport

Datum: 4/18/1794

1e comparant: Maaijke Weijtvliet ea

2e comparant: Dirk Kamp

Goederen: een huis etc aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 1125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit van Dusseldorp

West: Jan en
Maria van den Heuvel

Noord:

Zuid: Her straat

Bijz: Maaijke Weijtvliet wed Wouter Konings en x Johannes
van den Heuvel, Antonij Schouten en
Willem de Graauw als voogden van de kinderen van Maaijke en Wouter. Quitantie
toegevoegd als los vel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 063r

Soort akte: transport

Datum: 4/18/1794

1e comparant: Maaijke Weijtvliet ea

2e comparant: Peter, Wouter en Anna Kamp

Goederen: een binnendel achter de stede

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka of Platte weg

Belend
Oost: Johannes van den Hoek

West: Huijbert
Potmakers

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid:

Bijz: Maaijke Weijtvliet wed Wouter Konings en x Johannes
van den Heuvel, Antonij Schouten en
Willem de Graauw als voogden van de kinderen van Maaijke en Wouter

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 064r

Soort akte: transport

Datum: 4/18/1794

1e comparant: Maaijke Weijtvliet ea

2e comparant: Huijbert Potmakers

Goederen: een binnendel achter de stede

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka of Platte weg

Belend
Oost: Peter Kamp cs

West: Jan en
Maria van den Heuvel

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid:

Bijz: Maaijke Weijtvliet wed Wouter Konings en x Johannes
van den Heuvel, Antonij Schouten en
Willem de Graauw als voogden van de kinderen van Maaijke en Wouter

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 065r

Soort akte: transport

Datum: 4/29/1794

1e comparant: Johannes van den Hoek

2e comparant: Johannes Vermeulen, schepen

Goederen: een binnendel inden polder

Prijs: ƒ 1850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Knaap

West: Matthijs de
Bont

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 066r

Soort akte: transport

Datum: 5/2/1794

1e comparant: Peter Janse de Vos

2e comparant: Sijmen Janse Otjens

Goederen: ½ tjalk, lang 69 voet met toebehooren

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 067r

Soort akte: transport

Datum: 5/3/1794

1e comparant: Adriaan Smeur, schipper

2e comparant: Daniel Janse Hensen, schipper

Goederen: een ferrie met een gaffeltuig met toebehooren

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Daniel woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 068r

Soort akte: transport

Datum: 5/8/1794

1e comparant: Johanna de Bruijn ea

2e comparant: Cornelis van den Schans

Goederen: een huis etc

huis etc

Prijs: ƒ 485

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Geene

West: den kooper

Noord: den Dijk

Zuid: den kooper

Bijz: Johanna de Bruijn wed Michiel de Koning, Adriaen
Wouter Schouten en en Jan W. Schouten als voogden van de 2 kinderen van Michiel
bij Catharina SChouten, Cornelis van den
Schans en Tomas Ketelaar als voogden van de 2 kinderen van Michiel en Johanna.

Johanna mag in het huis blijven wonen

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 069r

Soort akte: transport

Datum: 5/8/1794

1e comparant: Johanna de Bruijn ea

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: een beijster

huis etc

Prijs: ƒ 670

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan de Bont

West: Jan J.
Verschuuren

Noord: den Dijk

Zuid: de
watergang

Bijz: Johanna de Bruijn wed Michiel de Koning, Adriaen
Wouter Schouten en en Jan W. Schouten als voogden van de 2 kinderen van Michiel
bij Catharina SChouten, Cornelis van den
Schans en Tomas Ketelaar als voogden van de 2 kinderen van Michiel en Johanna.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 070r

Soort akte: transport

Datum: 5/8/1794

1e comparant: Johanna de Bruijn ea

2e comparant: Johanna de Bruijn wed Michiel de Koning

Goederen: een stuk lant gemeen met Adriaen W. Schouten

huis etc

Prijs: ƒ 16

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Blankers

West: Jacob
Kievits

Noord:

Zuid:

Bijz: Johanna de Bruijn wed Michiel de Koning, Adriaen
Wouter Schouten en en Jan W. Schouten als voogden van de 2 kinderen van Michiel
bij Catharina SChouten, Cornelis van den
Schans en Tomas Ketelaar als voogden van de 2 kinderen van Michiel en Johanna.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 071r

Soort akte: wilceur

Datum: 5/8/1794

1e comparant: Jan Brouwers

2e comparant: Martinus Verhoeve, predikant op de Lind

Goederen: wilceur met als onderpand het huis etc op Vroukens
vaart

Prijs: ƒ 1250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 's Grevelduijn Cappel

West: Vroukens
vaart

Noord: Jan Lips en
Anthonij Snijders

Zuid: erfg
Cornelis Sagt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 072r

Soort akte: transport

Datum: 5/15/1794

1e comparant: Peeter van Ee

2e comparant: Anthonij Schepens

Goederen: een hengst schuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonij woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 073r

Soort akte: wilceur

Datum: 5/31/1794

1e comparant: Johannes van den Boogert

2e comparant: Anthonij Schouten ea

Goederen: een wilceur met als onderpand een acker en een
buitendel

Prijs: ƒ 1238

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Timmermans; Vroukens vaart

West: Adriaen
Vissers; kinderen Hendrik van Son

Noord: wed Maarten
Biemans; Pieter Hendrikse Kamp

Zuid: 3 kind Jan
Zeijlmans; Cornelis Peeterse Kamp

Bijz: Johannes woont evenals Anthonij te Raamsdonk.

Anthonij Schouten en Willem de Graauw
(Moerdijk) als voogden van de 3 kinderen van Wouter Konings en Maaijke
Weijtvliet

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 074r

Soort akte: transport

Datum: 6/26/1794

1e comparant: Johanna Margrieta Elemans wed Michiel Heijmans

2e comparant: Johannes Vissers

Goederen: een huis etc onder 11½ Hoeve

Prijs: ƒ 1150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Knaap

West: Mons
Arnoldus de Bont

Noord: Adrtiaen
Knaap cs

Zuid: Jan Janse
van Steenoven

Bijz: Michiel was secretaris van Raamsdonk, Johannes woont
te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 075r

Soort akte: beijlbrief

Datum: 7/12/1794

1e comparant: Willem Teunisse van der Pluijm

2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker

Goederen: beijlbrief tgv de levering van een nieuwe damschuijt,
lang 42 voet.

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem woont onder Dussen Munsterkerk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 076v

Soort akte: transport

Datum: 7/17/1794

1e comparant: Jaan van Pas wed Jacobus Boeser ea

2e comparant: Cornelis Boeser en Floor Pruijsers

Goederen: het afgebrande huis, werf en hof te Boven

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vaart

West: wed J. van
der Meer

Noord: Jan J. Boeser

Zuid: Arnoldus
de Bont

Bijz: Jaan van Pas wed Jacobus Boeser, Arij Boeser en Jan
van Tilborgh x Dinaken Boeser ('s Grevelduijn Cappel), Steve Blok x Jannneke
Boeser en Cornelis van Oosterhout x Antonia Boeser ('s Gravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 077v

Soort akte: transport

Datum: 11/24/1794

1e comparant: Hermanus Hilker

2e comparant: Bernardus Ot

Goederen: een moer veldeken

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Huijbert van Hassel cs

West: Gijsbert
van Malsem en Huijbert Pruijsers

Noord: Christiaen Reckers

Zuid: Cornelis
Blankers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 078v

Soort akte: transport

Datum: 12/16/1794

1e comparant: Joseph van Dongen en Jan Corn de Bont

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: ½ drieske, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 36

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Maria Lijten

West: Matthijs
van Dusseldorp

Noord: de dwars
Geere

Zuid: erfg Maria
Lijten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 079v

Soort akte: transport

Datum: 2/12/1795

1e comparant: Pieter Vermeijs

2e comparant: Johannes Vermeijs, zoon

Goederen: een huijs etc aan Benedenkerk en een veldeke over den
dijk

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter du Bois; Cornelis Blankers

West: Marcelis de Jong; Jan Lips

Noord: de straat;
den dijk

Zuid: de
kruijpaale; ???

Bijz: Johannes woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 080v

Soort akte: wilceur

Datum: 3/17/1795

1e comparant: Hermanus Hilker

2e comparant: Willem Boeser

Goederen: wilceur met als onderpand en acker saaijlant te Boven

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Vasse de Hoogh

West: Christiaen
Reckers

Noord: Jan Biemans

Zuid: dorpsweg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 081v

Soort akte: transport

Datum: 3/23/1795

1e comparant: Huijbert Lijten ea

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: een acker saaijlant met beijster

Prijs: ƒ 1325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lips cs

West: Steve de
Bont cs

Noord: Huijbert
Lijten

Zuid: 's
Gravenmoer

Bijz: Huijbert Lijten, Peeter Lijten (Dongen), Steve de Bont
x Johanna Lijten, Maarten Lijten (Raamsdonk) mede namens zijn zus Anna Lijten
('s Gravenhage) ([proc, 24-12-1794, 's Gravenhage, not Hermanus Noordbeek),
Dirk Kamp x Elisabeth Lijten. Dirk en Maarten als voogden van het kind van Jan
Vermeulen bij Johanna Lijten. Allen erfgenamen van Maria Lijten

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 083r

Soort akte: transport

Datum: 3/23/1795

1e comparant: Huijbert Lijten ea

2e comparant: Jan Ot

Goederen: een nhuis etc

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johannes van Steenoven

West: Huijbert
Lijten

Noord: Abraham
Kuipers

Zuid: Huijbert
Lijten

Bijz: Huijbert Lijten, Peeter Lijten (Dongen), Steve de Bont
x Johanna Lijten, Maarten Lijten (Raamsdonk) mede namens zijn zus Anna Lijten
('s Gravenhage) ([proc, 24-12-1794, 's Gravenhage, not Hermanus Noordbeek),
Dirk Kamp x Elisabeth Lijten. Dirk en Maarten als voogden van het kind van Jan
Vermeulen bij Johanna Lijten. Allen erfgenamen van Maria Lijten. Poocuratie van
de akte op 81v en 83r is toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 085r

Soort akte: transport

Datum: 3/30/1795

1e comparant: Steve de Bont

2e comparant: Wouter Janse van Steenoven

Goederen: een ackertje

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kooper

West: Jan Aarde
Schoenmakers

Noord: de Wijn steeg

Zuid: Jan van Dusseldorp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 086r

Soort akte: wilceur

Datum: 4/10/1795

1e comparant: Johannes Franciscus de Bruijn

2e comparant: Herman Joseph Heller

Goederen: Wilceur met als onderpand een steede met een huis etc
en 2/3 dijkstal gemeen met Arnoldus van Son; ¾ buijten del naast vaart

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel; kinderen Jan Zeijlmans; Cappel

West: Johannes
van den ??? en Vroukens vaart; kind. Zagt

Noord: dellen, den
dijk; Huijbert van Hassel

Zuid: 's Heere
straat; Anna Catharina Snijders; zie noor

Bijz: Johannes woont te Quisnog??? dog is aanwezig.

Op 10-10-1810 wordt besloten de goederen
te verkopen teneinde de debiteuren te kunnen betalen.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 087r

Soort akte: transport

Datum: 4/11/1795

1e comparant: Jan Brouwers

2e comparant: Peeter van Ee, schipper

Goederen: een huis etc

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 's Grevelduijn Cappel

West: Vroukens
vaart

Noord: Jan Lips en
Antonij Snijders

Zuid: erfg
Cornelis Sagt

Bijz: Er rust nog een wilceur van f 800, tbv Martinus
Verhove, predikant op de Lind, op

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 088r

Soort akte: transport

Datum: 4/13/1795

1e comparant: Jan en Maria van den heuvel

2e comparant: Nicolais Legois, medecine doctor te Waspik

Goederen: een huis etc te Benedenkerk

Prijs: ƒ 1970

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ka of Platte weg

Belend
Oost: Dirk Kamp en Huijbert Potmakers

West: wed
Matthijs Franse Kamp

Noord: de Ka of
Platte weg

Zuid: straat

Bijz: er rust nog een wilceur op van f 650 tbv Hendrik de
Rooij (Oosterhout) van 31-12-1771 en een van 475 tbv de Armen van Waspik

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 089r

Soort akte: transport

Datum: 4/17/1795

1e comparant: Johannes van der Vleut

2e comparant: Matthijs Briol

Goederen: een huis etc; een hof

Prijs: ƒ 1150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johannes ? De Bruijn; erfg Corn Sagt

West: Vroukens
vaart; Vroukens vaart

Noord: wed Jan van
Ee en Johan ? De Bruijn; erf Corn Sagt

Zuid: straat;
Aart Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 090r

Soort akte: wilceur

Datum: 4/11/1795

1e comparant: Matthijs Briol

2e comparant: Johannes van den Hoek

Goederen: Wilceur met als onderpand het huis (zie akte 89r)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 091r

Soort akte: transport

Datum: 5/4/1795

1e comparant: Anna van Loon ea

2e comparant: Simon van Ritsel

Goederen: een opslag van een huisje

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Boelaars

West: Lambert
Pols

Noord: den Dijk

Zuid: Anthonij
van Pas

Bijz: Anna van Loon wed Cornelis Maas, Huijbert de Bot x
Johanna Maas (Raamsdonk), Adriana Maas en Maria Maas, Anna Maria Maas wed Dirk
van Gestel (Dongen). Allen kinderen van Cornelis Maas

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 092r

Soort akte: transport

Datum: 5/14/1795

1e comparant: Lambert Bogers

2e comparant: Willem de Kok

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Christiaen van Hassel

West: Christoffel
van Gennip

Noord: den dijk

Zuid:

Bijz: Los briefje vraagt om een expedite uit deze
transportbrief. Verzoek van 26-1-1818.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 093r

Soort akte: transport

Datum: 5/22/1795

1e comparant: Peeter de Vos

2e comparant: Machiel Oosterwaal

Goederen: ½ tjalk met toebehooren (andere helft is reeds van
kooper)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 094r

Soort akte: transport

Datum: 5/28/1795

1e comparant: Hermanus Hilker ea

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: een acker saaijlant te Boven

Prijs: ƒ 284

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 't gemeen land

West: Dirk Rijken

Noord: den kooper

Zuid: Dirk
Rijken

Bijz: Hermanus Hilker, Gijsbert van Malsen x Maria Hilker en
Huijbert Pruijsers x Johanna Hilker

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 095r

Soort akte: transport

Datum: 5/28/1795

1e comparant: Hermanus Hilker ea

2e comparant: wed Willem Biemans

Goederen: een parceeltje weijland en bosch

Prijs: ƒ 65

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Dingena en
Anna Verschuuren

Noord: Laurens
Reckers

Zuid: 't ackerland

Bijz: Hermanus Hilker, Gijsbert van Malsen x Maria Hilker en
Huijbert Pruijsers x Johanna Hilker

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 096r

Soort akte: transport

Datum: 6/5/1795

1e comparant: Elisabeth Boeser ea

2e comparant: Johannes van den Hoek en Pieter van der Meer

Goederen: een huis etc en een hof

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kerk; Adriaen Schouten cs

West: het dorp;
het dorp

Noord: ; de kerk

Zuid: ; de kerk

Bijz: Elisabeth Boeser, Hendrik brouwers x Catharina Boeser
('s Grevelduijn Cappel), Tomas Paans x Maria Boeser (Loon) mede namens Jan
Nelemans x Adriana Boeser (Zevenbergen), Govert van Weijk (Dussen) en Adriaan
de Rooij (Loon) als voogden van erfg Peter Adr. Boeser. Allen kinderen en
kindskinderen van Peeter Adriaan Boeser

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 097r

Soort akte: transport

Datum: 6/5/1795

1e comparant: Elisabeth Boeser ea

2e comparant: Aart van Pas

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Peeter
Timmermans

Noord: Corn
Krielaars

Zuid: den kooper

Bijz: Elisabeth Boeser, Hendrik brouwers x Catharina Boeser
('s Grevelduijn Cappel), Tomas Paans x Maria Boeser (Loon) mede namens Jan
Nelemans x Adriana Boeser (Zevenbergen), Govert van Weijk (Dussen) en Adriaan
de Rooij (Loon) als voogden van erfg Peter Adr. Boeser. Allen kinderen en
kindskinderen van Peeter Adriaan Boeser

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 099r

Soort akte: transport

Datum: 6/13/1795

1e comparant: Simon Otjens, schipper

2e comparant: Peeter van Ee, schipper

Goederen: een huis etc aan Vroukens vaart

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Cornelis Sagt

West: Cornelis
Hanse de Bont en wed Jan van Ee

Noord: den dijk

Zuid: Jan Lips
en Antonij Snijders

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 100r

Soort akte: transport

Datum: 6/21/1795

1e comparant: Jodocus Janse Couwenberg ea

2e comparant: Adriaen janse Moethaan

Goederen: een perceel moerveld in de beijsters

Prijs: ƒ 5

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den burger Loeff

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jodocus Janse Couwenberg en Jodocus den Oude als
executeurs (volgens testament van 20-2-1793) van de boedel van Maria van Loon.

Adriaen woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 101r

Soort akte: transport

Datum: 6/27/1795

1e comparant: Pieter en Barth van Dongen

2e comparant: Peeter de Vos, schipper

Goederen: een poonschuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 765

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 102v

Soort akte: transport

Datum: 8/6/1795

1e comparant: Cornelis Geene

2e comparant: Arij Schram

Goederen: een hengst schuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Arij woont te Drimmelen

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 103v

Soort akte: transport

Datum: 8/6/1795

1e comparant: Adriaen Scheam

2e comparant: Cornelis Geene

Goederen: een hengst schuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Drimmelen

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 104v

Soort akte: transport

Datum: 9/5/1795

1e comparant: Cornelis Corn van der Pluijm

2e comparant: Dirk van Dongen

Goederen: een buijten del

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: kinderen
Hendrik van Son

Noord: Cornelis P.
Kamp

Zuid: de Armen

Bijz: Cornelis woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 105v

Soort akte: transport

Datum: 9/17/1795

1e comparant: Pieter du Bois

2e comparant: Johannes van den Hoek

Goederen: Wilceur met als onderpand 2 buitendellen

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Wouterse Schouten

West: Cornelis
Blankers

Noord: Oude straat
of Klein Waspik

Zuid: Kaaij straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 107r

Soort akte: transport

Datum: 10/2/1795

1e comparant: Joost Sterrenburgh en Gerardus Sterrenburgh

2e comparant: Teuntje en Cornelia Sterrenburgh

Goederen: ½ huis etc

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen de Seeuw

West: dorps dijk

Noord: wed Jan vasse
de Hoogh

Zuid: J. van der
Meer

Bijz: Joost woont in de Oude Tonge en Gerardus te Giesen

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 108r

Soort akte: transport

Datum: 10/26/1795

1e comparant: Hendrina Klavers wed Lambert Maartense reckers

2e comparant: Wouter Adriaen verschuuren

Goederen: een binnendelke

Prijs: ƒ 425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 's Grevelduijn

West: Vroukens
vaart

Noord: den kooper

Zuid: Andries
Kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 109r

Soort akte: transport

Datum: 11/20/1795

1e comparant: Johanna Timmermans ea

2e comparant: Johannes Timmermans, broer

Goederen: een stedeken met huis etc op 't Hoog Blok

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: 't Hoog Blok

Belend
Oost: Peeter Timmermans

West: Adriaen
Vissers

Noord: Adriaen W.
Schouten

Zuid: Dingeman
en Corn. Snellens

Bijz: Johanna Timmermans, Catharina Timmermans wed Cornelis
Timmermans, Ant. Laurense Verschuuren x Anna Maria Timmermans.

Nog belast met f 350. F 200 tbv de overleden
secretaris en f 150 tbv Pieter Schaap ('s Gravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 110r

Soort akte: transport

Datum: 12/1/1795

1e comparant: Jacoba en Jenneke Cornelisse Geene

2e comparant: Arnoldus van herbing

Goederen: een hengst schuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Geene is overleden. In 1797 is de koopsom
voldaan en is Jenneke x Joh. Rijken

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 111r

Soort akte: transport

Datum: 12/3/1795

1e comparant: Dingena Dolk

2e comparant: Thomas Schep

Goederen: een dam schuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 630

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Bij folio 101 zit een los briefje omtrent deze koop.

Adriaan Dolk ontvangt in 1800 het
laatste geld.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 112v

Soort akte: transport

Datum: 12/9/1795

1e comparant: Wouter Kievits

2e comparant: Marcelis Smits

Goederen: 1/3 acker

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Adriaen Zeijlmans

West: den kooper

Noord: den kooper

Zuid: Andries
Kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 113v

Soort akte: transport

Datum: 12/16/1795

1e comparant: Jan Smeur

2e comparant: Bernardus Kleijbergh, schipper

Goederen: een tjalk schip met toebehooren

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 114v

Soort akte: transport

Datum: 12/28/1795

1e comparant: Jan van der Sanden en Peeter Janse Brox

2e comparant: Philip Pols

Goederen: een opgehoogd veld

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arij Ruijtenberg cs

West: Dingena Vos

Noord: Jan van Riel

Zuid: Tomas
Ketelaar

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 115v

Soort akte: transport

Datum: 12/29/1795

1e comparant: Adriaen Cornelisse Nouwens

2e comparant: Daniel Sneeuw, schipper

Goederen: een huijs etc

Prijs: ƒ 1850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 't dorp

West: Jan Janse
de Bont

Noord: Pieter van
der Meer, secretaris

Zuid: de straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 116v

Soort akte: transport

Datum: 1/7/1796

1e comparant: Cornelis Janse Schoenmakers

2e comparant: Adriaen Adr. Ansems

Goederen: een huis etc

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Pispot

Belend
Oost: Joseph van Dongen

West: Johannes
Corn van Steenoven

Noord: Her straat

Zuid: de Pispot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 118r

Soort akte: transport

Datum: 1/11/1796

1e comparant: Maria Hulst ea

2e comparant: Joghem ADr. Ruttens

Goederen: een stuk saaijland

Prijs: ƒ 245

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Rutters

West: 's
Grevelduijn sloot

Noord: Isak Wervers

Zuid: Adriaen
van Dongen

Bijz: Maria Hulst wed Adriaen Arnoldus Schep ('s
Gravenmoer), Gijsbert Kuijpers, gewesen armmeester van 's Gravenmoer (proc
24-11-1795) namens de kinderen van Adriaen Schep

Adriaen woont te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 119r

Soort akte: transport

Datum: 1/11/1796

1e comparant: Dingena Janse van Loon ea

2e comparant: Jan Janse van Loon

Goederen: 4/5 part saaijlant, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: van Bennekom

West: 's
Gravenduijn sloot

Noord: Pieter
Heijblom

Zuid: Pieter
Loureijs Vermeulen

Bijz: Dingena Janse van Loon, Jan Verharen x Cornelia van
Loon, Arie Jansen van Loon, Nicolaas van Loon, Adriaan Kop als voogd van 2
kinderen van Adriaan Janse van Loon. Allen erfg van Jan Adr. Van Loon en
Adriaentje van Grevenbroek

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 120r

Soort akte: transport

Datum: 2/3/1796

1e comparant: Willem Janse Verschuuren

2e comparant: Adriaen van Dongen

Goederen: ½ acker saaijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed J van der Meer

West: kooper

Noord: kooper

Zuid: Hendrik
Vaartmans

Bijz: Willem woont onder Klein Waspik

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 121r

Soort akte: transport

Datum: 2/12/1796

1e comparant: Wouter Verheide ea

2e comparant: Johannes Konings

Goederen: 3 geerden land, in 6 geerden, gemeen met kooper, inden
polder

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh. P Zeijlmans cs

West: de kerk en
armen van Raamsdonk

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Raamsdonk

Bijz: Wouter Verheide en Bartholomeus van der Hoeve (beide
Cappel) als voogden van Elisabeth Adriaense van der Hoeve.

Johannes woont onder Hendrik Luiten
Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 122r

Soort akte: transport

Datum: 2/12/1796

1e comparant: Johanna de Bruijn wed Michiel Konings

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: een huijsje etc.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Antonij de Jongh

West: Adriaen
Nouwens

Noord: den dijk

Zuid: den kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 123r

Soort akte: transport

Datum: 2/13/1796

1e comparant: Hendrik Schoenmakers

2e comparant: Maarten Janse Verschuuren, schipper

Goederen: een tjalk schip, lang 68 voet met toebehooren

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 124r

Soort akte: transport

Datum: 3/19/1796

1e comparant: Jan Bartelse de Bont ea

2e comparant: Joost Wouters Pols

Goederen: een acker saaijlant te Boven

Prijs: ƒ 264

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: Vroukens
vaart

Noord: Jan B de Bont

Zuid: den kooper

Bijz: Jan Bartelse de Bont, Jochem Bartelse de Bont,
Arnoldus Bartelse de Bont, Peeter Passon x Adriana Bartelse de Bont, Laurens
Olijslagers x Elisabeth Bartelse de Bont, Adriaan Janse Zeijlmans mede namens
Cornelia de Bont wed Jan Kievits (proc 13-3-1796), Lambrecht Janse Zeijlmans,
Elisabeth Janse Zeijlmans, Anna Maria de Zeeuw, Anna de Zeeuw, Arnoldus van der
Na x Lucia de Seeuw, Adriaen Adr Nouwens x Adriana de Seeuw, Jan P Verschuuren
namens Hendricus Hack x Dingena de Seeuw en Hendricus van Liempd x Petronella
de Seeuw (Beide te Maaren, proc den Bosch, 28-3-1795), Arien Cornelisse de
Seeuw mede namens Anna Reckers wed Adriaen Ariense de Seeuw, zijn moeder. Allen
meerdejarige erfg Matthijs de Seeuw.

Laurens reckers en Jan P Verschuuren als
voogden van de minderjarige erfg.

De verkoop vond reeds op 7-5-1795
plaats.

Procuratie is toegevoegd. Er staat ook
een procuratie op folio 131v.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 126r

Soort akte: wilceur

Datum: 3/29/1796

1e comparant: Jan de Bont

2e comparant: Jan de Jongh

Goederen: wilceur met als onderpand 3 geerden in een stuk van 6
geerden, inden polder, gemeen met Jan Janse de Bont en een huijs etc

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Adr van Hassel cs; pastorie

West: Hendrik
Janse Schoenmakers; Pieter du Bois cs

Noord: Dussen
Munsterkerk; straat

Zuid: Ka straat;
Molendijk

Bijz: Jan en Jan wonen onder 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 127v

Soort akte: transport

Datum: 4/23/1796

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Mels Langerwerf

Goederen: een tjalk schip met toebehooren

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 128v

Soort akte: transport

Datum: 4/27/1796

1e comparant: Jan Ot

2e comparant: Hendrik de Ronde

Goederen: een hengst schuijt, leggende inde haven, met
toebehooren

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 129v

Soort akte: transport

Datum: 4/28/1796

1e comparant: Hermanus Hilker

2e comparant: Daniel de Jongh

Goederen: een parceel moerveld

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Pols

West: kinderen
Jan L Zeijlmans

Noord: Huijbert
Pruijsers cs

Zuid: Laurens
Reckers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 130r

Soort akte: transport

Datum: 5/9/1796

1e comparant: Joh. Elemans

2e comparant: Jochem P Schoenmakers

Goederen: de helft in 7½ geert land, inden polder, gemeen met
Nicolaas Hagens

Prijs: ƒ 2950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Peeter Gijsbert de Jong

West: Hendrik P
Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Joh. Woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 131r

Soort akte: transport

Datum: 5/9/1796

1e comparant: Pieternella van Dijk ea

2e comparant: Jan Peijmans

Goederen: een huis etc. aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 275

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Joh. Blankers

West: verkoopers

Noord: Adriaen
Schouten

Zuid: Kaaijstraat

Bijz: Pieternella van Dijk, Pieter van der Meer, secretaris,
namens J.G. Scheidler, sergand, x Anna Maria van Dijk (proc 10-4-1796,
Helvoirt). Procuratie toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 132v

Soort akte: transport

Datum: 5/10/1796

1e comparant: Joh. Van den Hoek en Pieter van der Meer

2e comparant: Joh. Vermeulen en Cornelis van Pas

Goederen: een huijs etc. en een hof, eerder (5-6-1795, folio
96r) gekocht van erfg Peeter Adr de Bont

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kerck; Adriaen Schouten

West: det dorp;
het dorp

Noord: de kerck; de
kerck

Zuid: de kerck ;
de kerck

Bijz: Joh. En Cornelis zijn kerckmeester van 1796 en 1797

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 133v

Soort akte: transport

Datum: 9/2/1796

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Joost de Kleijn

Goederen: een besaan tjalk

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 134v

Soort akte: transport

Datum: 9/2/1796

1e comparant: Joost de Kleijn

2e comparant: Daniel Sneeuw

Goederen: een Vriese tjalkschip, leggende in de haven

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 135v

Soort akte: transport

Datum: 10/14/1796

1e comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek

2e comparant: Laurens Reckers

Goederen: ½ buiten del, gemeen met AC Bink

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen H van Son

West: Theodorus
Heijmans

Noord: Oude straat
of Klein waspik

Zuid: Adriaen
Cornelis Bink

Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 136v

Soort akte: transport

Datum: 10/14/1796

1e comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek

2e comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek

Goederen: een binnen del genaampt de Schutskooij

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Schutskooij

Belend
Oost: Vroukens vaart en Marcelis Smits

West: wed Lambert
M Reckers

Noord: Marcelis
Smits

Zuid: Tomas Sagt

Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester als verkoopers

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 137v

Soort akte: transport

Datum: 10/14/1796

1e comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek

2e comparant: Pieter van der Meer, secretaris

Goederen: een dries weijland

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart en Jan Reckers

West: Adriaen
Vissers en Adriaen Corn Kamp

Noord: Laurens
Olijslagers

Zuid: Jan
reckers

Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester.

Het land is nog tot 1799 verhuurd aan
Jan B de Bont

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 138v

Soort akte: transport

Datum: 10/14/1796

1e comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek

2e comparant: Theodorus Schoenmakers

Goederen: een block dijkeijnde

Prijs: ƒ 985

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Matthijs T Kamp

West: Adriaen
Lips

Noord: den dijk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester.

Het land is nog tot 1799 verhuurd aan
Jacob Kievits

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 139v

Soort akte: transport

Datum: 10/14/1796

1e comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek

2e comparant: Pieter Pieterse Schaap

Goederen: een ackertje saaijland en 1/3 hofke eertijds
toebehoorende aan Tomas van Malsem

Prijs: ƒ 310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus van der Sande

West: Adriaen
Vissers

Noord: erfg Huijbert
van Hassel

Zuid: Jan
Klavers

Bijz: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek
(armmeesters Waspik) en Gerrit Schaap mede namens Gijsbert van Dongen als
armmeester van Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 140v

Soort akte: transport

Datum: 10/22/1796

1e comparant: Hermanus Hilker

2e comparant: Jan Adr Nouwens

Goederen: een acker saaijland te Boven

Prijs: ƒ 317

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Vasse de Hoogh

West: Christiaan Reckers

Noord: Jan Biemans

Zuid: dorps weg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 141r

Soort akte: transport

Datum: 11/4/1796

1e comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: een blok dijkeijnde

Prijs: ƒ 1245

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Peeter H Schoenmakers

West: Jacobus
Koene cs

Noord: buitenteen
vanden dijk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 142r

Soort akte: transport

Datum: 11/4/1796

1e comparant: Wouter Janse van Steenoven en Johannes vanden Hoek

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: een parceeltje gekomen van Cornelis Dubbelduin

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: kinderen
Hendr van Son

Zuid: de straat

Bijz: Wouter en Johannes zijn armmeester

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 142v

Soort akte: wilceur

Datum: 11/24/1796

1e comparant: Matthijs Briol

2e comparant: Johannes van den Hoek

Goederen: wilceur met als onderpand zijn huijs etc en een hof

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh. T. de Bruijn; erffg Cornelis Zagt

West: Vroukens
vaart; Vroukens vaart

Noord: wed Jan van
Ee, Joh. T. de Bruijn; erfg Corn. Zagt

Zuid: de straat;
Aart Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 143v

Soort akte: transport

Datum: 12/21/1796

1e comparant: Commer Reckers ea

2e comparant: Jan Reckers, broer en zwager

Goederen: 4/5 van de opslag van een huijsje, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Boeser

West: Frans
Boeser

Noord: den dijk

Zuid: Frans
Boeser

Bijz: Commer Reckers, Pieternella Reckers, Bart van den
Reijke x Elisabeth Reckers, Joost Nobel x Catharina Reckers (Raamsdonk).

P{ieternella mag in het huijs blijven
wonen.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 144v

Soort akte: transport

Datum: 1/16/1797

1e comparant: Cornelis de Bont

2e comparant: Cornelia de Bont, zus

Goederen: ½ acker saaijland gemeen met kooperse en nog ½
moerveldeke

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janse de Bont; wed Matthijs de Bont

West: Cornelis de
Jong cs; Pieter du Bois

Noord: de straat; de
Ka

Zuid: dwars weg;
's Gravenmoer

Bijz: Cornelis woont evenals Cornelia onder Hendrik Luiten
Ambacht.

Op de acker rust nog een wilceurbrief
tbv wed Arnoldus van Son (afbetaald).

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 145v

Soort akte: transport

Datum: 1/28/1797

1e comparant: Joost de Kleijn

2e comparant: Daniel Sneeuw

Goederen: een tjalkscheepje, liggende alhier inde have

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 146v

Soort akte: transport

Datum: 2/18/1797

1e comparant: Jan P de Bont

2e comparant: Peeter Corn de Seeuw

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: wed Jan
Vasse de Hoogh

Noord: de kooper

Zuid: Jan
Nouwens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 147v

Soort akte: wilceur

Datum: 3/23/1797

1e comparant: Jacob Buijs???

2e comparant: Cornelis de Grant, advocaat

Goederen: wilceur met als onderpand een perceel wijland

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Janse Schoenmaker

West: Pieter H.
Kamp

Noord: de straat

Zuid: Joseph van
Dongen

Bijz: Cornelis woont te Oosterhout.

De voogden van de kinderen van Adriaen
Buijs betalen aan een erfg van zijn oom.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 148v

Soort akte: transport

Datum: 3/25/1797

1e comparant: Dingena en Anna Verschuuren

2e comparant: Jan P Verschuuren ea

Goederen: een huijs etc en een weijke beijster en nog een
beijster

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arij Reckers; wed ??? Biemans; P Timmermans

West: het dorp;
Adriaen Schouten; Adr Verschuuren

Noord: de kerk; Kinderen Jan L Zeijlmans; kind. Heijmans

Zuid: het dorp;
Adriaen Cornelisse Kamp

Bijz: Jan P Verschuuren en Maria verschuuren wed Peeter de
Seeuw, broer en zus

Nog een moerveldke: O: Adriaen Nouwnes,
N: watergang, Z: Adriaen Nouwnes en nog een partje bos gemeen met kinderen Jan
L. Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 149v

Soort akte: transport

Datum: 4/15/1797

1e comparant: Sijmon Janse Otjens

2e comparant: Jan de Jongh

Goederen: een tjalk schip, 69 voet lang, met toebehooren

Prijs: ƒ 1075

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 151r

Soort akte: transport

Datum: 4/21/1797

1e comparant: Huijbert Janse Lips

2e comparant: Huijbert Smits

Goederen: 2 parceeltjes veld

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Andries Kamp; wed Peeter Smits

West:

Noord: Andries Kamp;
Peeter Timmermans

Zuid: Peeter
Timmermans; Peeter Timmermans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 152r

Soort akte: transport

Datum: 4/28/1797

1e comparant: Joghem P Schoenmakers

2e comparant: Huijbert Schoenmakers, broer

Goederen: de helft in 7½ geerde land, inden polder, gemeen met
Nicolaas Hagens

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Peeter Gijsb de Jongh

West: Hendrik
Janse Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Joghem en Huijbert wonen onder 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 153r

Soort akte: transport

Datum: 5/26/1797

1e comparant: Metgert Alkema, diaken te Dongen

2e comparant: Adriaen Deckers

Goederen: 1/3 van 1/5 van de gronden gekomen van Huijbert Faro

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob Wervers ?

West: Jacob
Wervers ?

Noord: Juffr
Vermeulen cs

Zuid: erfg
Hendrik Ente cs

Bijz: Adriaen woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 154r

Soort akte: transport

Datum: 5/26/1797

1e comparant: Jan Janse van der Ka

2e comparant: Adriaen Cornelisse Kamp, zwager

Goederen: een huijs etc. te Boven

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Adriaen B Kamp

West: wed Pieter
van Moleschot

Noord: de straat

Zuid: diaconie
armen alhier

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 155r

Soort akte: transport

Datum: 6/14/1797

1e comparant: Dingeman Timmermans en Tomas Ketelaar

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: een parceel ackerland aan het zuidense eind vanden beijster

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Pieter Moleschot

West: Laurens
Reckers

Noord: Jan Liesvelt

Zuid: Antonij
Verschuuren

Bijz: Dingeman Timmermans (Raamsdonk) en Tomas Ketelaar als
voogden van de kinderen Pieternella Liesveld en het kind van Margrita Liesveld

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 156r

Soort akte: transport

Datum: 6/14/1797

1e comparant: Jan Liesveld

2e comparant: Tomas Ketelaar

Goederen: een parceel weijland

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Moleschot

West: Laurens
Reckers

Noord: hooge weg

Zuid: Jan
Oosterwaal

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 157r

Soort akte: transport

Datum: 6/22/1797

1e comparant: Antonij den Ouden ea

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: ¾ ackertje saaijland, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 380

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Tomas van Steenoven

West: kinderen
Adriaen Kamp

Noord: Cornelis de
Jong

Zuid: tot over de Ka

Bijz: Antonij namens (Zevenbergen) namens Cornelia Pieters
Omen, dochter van Pieter Janse Omen en Hendrina Janse Schoenmakers
(Zevenbergen), Marijnus Wilmz Koevoet (Hoeve) namens Maria Adriaansdr Koevoet,
dochter van Hendrina Janse Schoenmakers en Adriaen Koevoet (Hoeve) (proc
30-5-1797, Zevenbergen). Erfgenamen van de oom van moederszijde Cornelis Janse
Schoenmakers, onlangs overleden.

Procuratie toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 160r

Soort akte: transport

Datum: 8/13/1797

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Mattheus Bosman

Goederen: een gaffelschip, genaampd: Vrouwe Maria, bevaaren door
de verkooper

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 161r

Soort akte: transport

Datum: 8/18/1797

1e comparant: Arnoldus Heijmans

2e comparant: Frans, Martinus en Maria Bastiaense Boeser

Goederen: ½ beijster weijland, gemeen met koopers

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koopers

West: Jacobus de
Vos cs

Noord: Her straat

Zuid: Adriaen
Ant Verschuuren cs

Bijz: Arnoldus woont te Dussen Munsterkerk.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 162r

Soort akte: transport

Datum: 8/25/1797

1e comparant: Cornelis van Kuijk x Johanna de Bruijn

2e comparant: de diaconie armen

Goederen: een opslag van een huijsje opden dijk achter
retranchement

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: de weg

Noord: wed Andries
van Heume?

Zuid: Sagarias
Geene

Bijz: Cornelis woont te "s Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 163r

Soort akte: transport

Datum: 8/25/1797

1e comparant: Cornelis van Kuijk x Johanna de Bruijn

2e comparant: wed J van der Meer

Goederen: 1/3 en een stukje saaijland gemeen met kooperse en
Adriaen Wouterse Schouten

Prijs: ƒ 12

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis J Blankers

West: J Kivits

Noord: ???

Zuid: ???

Bijz: Cornelis woont te 's Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 164r

Soort akte: wilceur

Datum: 8/28/1797

1e comparant: Adriaen van den Nieuwe Giesen

2e comparant: Jan Vaartmans, zwager

Goederen: wilceur met als onderpand zijn damschuijt, lang 43 voet.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont evenals Jan te 's Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 165r

Soort akte: wilceur

Datum: 8/28/1797

1e comparant: Adriaen van den Nieuwe Giesen

2e comparant: Frans Vaartmans, schoonvader

Goederen: wilceur met als onderpand zijn damschuijt, lang 43 voet.

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont evenals Jan te 's Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 166r

Soort akte: transport

Datum: 9/28/1797

1e comparant: Helena Koene wed Hendrik Gosen

2e comparant: Adrianus Koene, broer

Goederen: 1/5 van 2/3 in 7 geerden, inden polder, gemeen met
kooper

Prijs: ƒ 580

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den Armen

West: Hendrik
Janse Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: helena woont te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 167r

Soort akte: transport

Datum: 10/3/1797

1e comparant: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans ea

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 770

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Klavers cs

West: Cornelis
van der Schans

Noord: de Pat

Zuid: Adriaen
Vissers

Bijz: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans, Adriaen Janse
Verschuuren, Adriana Janse Verschuuren, Peeter Reckers, Gijsbert Oomens x Adriana
Reckers, Wouter Oomens x Johanna Reckers, Sijmen Vissers x Catharina Konings
(Raamsdonk) mede namens Maarten Konings, zwager (proc 9-1797), Wouter Adriaense
Verschuuren x Anna Klavers, Jan Klavers, Adriaen vanden heuvel x Maria Klavers,
Pieter Klavers, Antonij Pols x Adriana Klavers ('s Grevelduijn Cappel), Adriaen
Ant Verschuuren, Corn Ant Verschuuren, Willem Ant Verschuuren, Jan Sneeuw x
Adriana Verschuuren, Lambert Verschuuren x Maria Verschuuren, Adr Adr
Verschuuren namens Nicolaas van Spijk x Dingena Verschuuren (Heesbeen), Adriaen
Ad Nouwens, Jan Adriaense Nouwens, Judocus den Ouden x Anna Adr Nouwens,
Adriaen J verschuuren x Maria Adr Nouwens, Adriaen Corn Kamp en Peeter Otjens x
Adriana Corn Kamp, Adriaen de Ruijter x Maria Kamp, Jan Janse van der Ka als
voogd over zijn kind bij Cornelia Kamp (Raamsdonk), Adriaen Corn Nouwens en
Peeter B Camp als voogd van de kinderen van Adriaen B Kamp bij Anna Maria
Verschuuren. Allen erfg van Lambert Maartense Reckers en Hendrina Klavers

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 168v

Soort akte: transport

Datum: 10/3/1797

1e comparant: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans ea

2e comparant: Jacobus van der Sanden

Goederen: een binnen del

Prijs: ƒ 645

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Huijbert Smits

Noord: wed Adriaen
Adr de Seeuw

Zuid: Marcelis
Smits

Bijz: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans, Adriaen Janse
Verschuuren, Adriana Janse Verschuuren, Peeter Reckers, Gijsbert Oomens x
Adriana Reckers, Wouter Oomens x Johanna Reckers, Sijmen Vissers x Catharina
Konings (Raamsdonk) mede namens Maarten Konings, zwager (proc 9-1797), Wouter
Adriaense Verschuuren x Anna Klavers, Jan Klavers, Adriaen vanden heuvel x
Maria Klavers, Pieter Klavers, Antonij Pols x Adriana Klavers ('s Grevelduijn
Cappel), Adriaen Ant Verschuuren, Corn Ant Verschuuren, Willem Ant Verschuuren,
Jan Sneeuw x Adriana Verschuuren, Lambert Verschuuren x Maria Verschuuren, Adr
Adr Verschuuren namens Nicolaas van Spijk x Dingena Verschuuren (Heesbeen),
Adriaen Ad Nouwens, Jan Adriaense Nouwens, Judocus den Ouden x Anna Adr
Nouwens, Adriaen J verschuuren x Maria Adr Nouwens, Adriaen Corn Kamp en Peeter
Otjens x Adriana Corn Kamp, Adriaen de Ruijter x Maria Kamp, Jan Janse van der
Ka als voogd over zijn kind bij Cornelia Kamp (Raamsdonk), Adriaen Corn Nouwens
en Peeter B Camp als voogd van de kinderen van Adriaen B Kamp bij Anna Maria
Verschuuren. Allen erfg van Lambert Maartense Reckers en Hendrina Klavers

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 170r

Soort akte: transport

Datum: 10/3/1797

1e comparant: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans ea

2e comparant: Peeter Smits

Goederen: een blokje weijland en nog twee perceeltjes putten en
kuijlen

Prijs: ƒ 235

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh van den Hoek en Wouter J. van Steenoven

West:

Noord: Marcelis
Smits; Adriaentje Biemans

Zuid: Tomas
Sagt; Marcelis Smits

Bijz: Adriaentje Reckers wed Maarten Biemans, Adriaen Janse
Verschuuren, Adriana Janse Verschuuren, Peeter Reckers, Gijsbert Oomens x
Adriana Reckers, Wouter Oomens x Johanna Reckers, Sijmen Vissers x Catharina
Konings (Raamsdonk) mede namens Maarten Konings, zwager (proc 9-1797), Wouter
Adriaense Verschuuren x Anna Klavers, Jan Klavers, Adriaen vanden heuvel x
Maria Klavers, Pieter Klavers, Antonij Pols x Adriana Klavers ('s Grevelduijn
Cappel), Adriaen Ant Verschuuren, Corn Ant Verschuuren, Willem Ant Verschuuren,
Jan Sneeuw x Adriana Verschuuren, Lambert Verschuuren x Maria Verschuuren, Adr
Adr Verschuuren namens Nicolaas van Spijk x Dingena Verschuuren (Heesbeen),
Adriaen Ad Nouwens, Jan Adriaense Nouwens, Judocus den Ouden x Anna Adr
Nouwens, Adriaen J verschuuren x Maria Adr Nouwens, Adriaen Corn Kamp en Peeter
Otjens x Adriana Corn Kamp, Adriaen de Ruijter x Maria Kamp, Jan Janse van der
Ka als voogd over zijn kind bij Cornelia Kamp (Raamsdonk), Adriaen Corn Nouwens
en Peeter B Camp als voogd van de kinderen van Adriaen B Kamp bij Anna Maria
Verschuuren. Allen erfg van Lambert Maartense Reckers en Hendrina Klavers

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 171v

Soort akte: wilceur

Datum: 10/14/1797

1e comparant: Cornelia de Jong wed Jan de Vos

2e comparant: Johannis Vermeulen

Goederen: wilceur met als onderpand een huijs etc en een stuk
ackerland

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob Kievits; de Geer

West: wed
Cornelis F de Bont; Vroukens vaart

Noord: Jan de Bont;
Pieter Passon

Zuid: Her
straat; Andries Franse Kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 173r

Soort akte: transport

Datum: 10/19/1797

1e comparant: Cornelia van den heuvel wed Hendrik van Dal

2e comparant: Huijbert Kamp

Goederen: ½ opslag van een huijsje, gemeen met kooper, op den
dijk

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West: den polder

Noord: den kooper

Zuid: wed Jan
Goosen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 173v

Soort akte: transport

Datum: 11/1/1797

1e comparant: Adriana Schoenmakers

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 371

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Janse van Steenoven

West: Tomas van
Steenoven

Noord: dwars pat

Zuid: de Ka

Bijz: Adriana woont onder Hendrik Luiten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 174v

Soort akte: transport

Datum: 11/1/1797

1e comparant: Adriana Schoenmakers ea

2e comparant: Johannes Vermeulen en Theodoris Schoenmakers

Goederen: ½ beijster gemeen met Wouter Janse van Steenoven en
nog een part in een moerveld

Prijs: ƒ 263

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk van Tiggel; wed J van der Meer

West: Peeter P de
Seeuw; Steve de Bont

Noord: Steve de
Bont; t Oud Vaartje

Zuid: de dwars
Geer; Wouter J van Steenoven

Bijz: Adriana Schoenmakers (Hendrik Luiten Ambacht) en
Hendrina Schoenmakers wed Cornbelis Schalk (Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 175v

Soort akte: transport

Datum: 11/8/1797

1e comparant: Jan de Bont en Jacob Buijs

2e comparant: Theodoris Schoenmakers

Goederen: ½ binnen delle gemeen met kooper

Prijs: ƒ 775

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de diaconie armen

West: Cornelis
van der Schans

Noord: den kooper

Zuid: dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 176v

Soort akte: wilceur

Datum: 11/11/1797

1e comparant: Tomas van Steenoven

2e comparant: Theodoris Heijmans

Goederen: wilceur met als onderpand 6½ geerd land, inden polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Crielaars

West: Huijbert de Ruijter cs

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Theodoris is emeritus predikant van 's Grevelduin
Cappel en woont te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 177v

Soort akte: transport

Datum: 11/17/1797

1e comparant: Tomas van Steenoven

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: een acker saaijlant

Prijs: ƒ 875

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: hendrik
Schoenmakers

Noord: dwars pat

Zuid: tot over
de Ka

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 178v

Soort akte: transport

Datum: 12/11/1797

1e comparant: Antonij van der Ka

2e comparant: Huijbert Janse de Bont

Goederen: ½ acker saaijlant gemeen met kooper

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Huijbert Janse Lips

West: den kooper

Noord: Pispot

Zuid: tot over
den dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 179v

Soort akte: transport

Datum: 12/16/1797

1e comparant: Gijsbert van Hassel ea

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Jan J Nouwens

Zuid: de straat

Bijz: Gijsbert van Hassel (Tilborgh), Christiaan van Hassel,
Johannes van Hassel (Besooijen), Johannes Spierings x Catharina van Hassel mede
namens Lambertus van Hassel, zwager, binnenloods te Rotterdam (proc not. Jacob
Pieter Beijerman, Rotterdam, 13-12-1797), Johannis Timmermans x Maria van
Hassel. Allen kinderen van Adriaen van Hassel.

Procuratie staat op folio 181r

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 180v

Soort akte: transport

Datum: 12/16/1797

1e comparant: Johannes Vermeulen

2e comparant: Jan Nouwens

Goederen: een opslag van een huijsje zoals in folio 179v gekocht
van erfg Adriaen van Hassel

Prijs: ƒ 278

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 182r

Soort akte: wilceur

Datum: 1/4/1798

1e comparant: Maria Slijkers wed Pieter Geene

2e comparant: diaconie armen van Groot Waspik

Goederen: wilceur met als onderpand een huijsje etc.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan J Verschuuren

West: Cornelis
van der Schans

Noord: dijk

Zuid: watergang

Bijz: belending noord zuid kan ook andersom.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 183r

Soort akte: transport

Datum: 1/4/1798

1e comparant: Susanna de Bot wed Pieter Schut

2e comparant: diaconie armen van Groot Waspik

Goederen: een huijsje op de Sijdijk

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Willem
Verduijn

Zuid: wed
Dingeman Dolk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 184r

Soort akte: transport

Datum: 1/26/1798

1e comparant: Peeter en Bart van Ee

2e comparant: Johannis van Baalen

Goederen: een opslag van een huijsje waarin hun ouders gewoond
hebben

Prijs: ƒ 280

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Corn de Bont

West: Cornelis
Koks

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter en Bart van Ee, kinderen van Daniel van Ee en
Johanna van Gilst

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 185r

Soort akte: transport

Datum: 2/5/1798

1e comparant: Joseph van Dusseldorp

2e comparant: Dingeman van Dusseldorp, vader en nog een moerveld

Goederen: een half huijsje etc.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen de Seeuw

West: P. van der
Meer

Noord:

Zuid: het dorp

Bijz: Er wordt verwezen naar een erfdeling van 27-2-1754 en
een verkoop akte van 23-3-1792.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 186r

Soort akte: transport

Datum: 2/13/1798

1e comparant: Adam Wagemakers

2e comparant: Bart van den Hoeve

Goederen: een hengst schuijt

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adam woont te 's Grevelduijn Cappel.

Anthonij Wagemakers, broer, verklaart
dat het geld betaald is.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 187r

Soort akte: transport

Datum: 3/2/1798

1e comparant: Maria de Bont wed Tomas van Steenoven

2e comparant: Huijbert Janse de Bont

Goederen: 6½ geerd, inden binnen polder

Prijs: ƒ 1010

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Crielaars

West: Adriaen
Bink cs

Noord: tot over den
dijk tot de bermsloot

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 188r

Soort akte: transport

Datum: 3/2/1798

1e comparant: Maria de Bont wed Tomas van Steenoven

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: 6½ geerd, inden Hooijpolder

Prijs: ƒ 4400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Crielaars

West: Adriaen
Bink cs en Huijbert de Ruijter cs

Noord: bermsloot

Zuid: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 189r

Soort akte: transport

Datum: 4/6/1798

1e comparant: Johannes van Dusseldorp

2e comparant: Joh van den Hoek

Goederen: een huijs, bakkerij en pakhuijs opden dijk aan de
haven

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Laurens
Oomens

Zuid: Jan en
Wouter de Seeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 190r

Soort akte: transport

Datum: 4/6/1798

1e comparant: Pieter du Bois x Adriana van Selm

2e comparant: Johannes van Dusseldorp

Goederen: een windkorenmolewn met gereedschappen met nog een
huijs aan benedenkerk naast de molen

Prijs: ƒ 15250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: ; Jan de Bont

West: ; Joh
Vermeijs

Noord: ; Heere
straat

Zuid: de dijk
alwaar de molen staat

Bijz: Er wordt een custing brief opgemaakt voor f 7750.
Folio 192r

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 193r

Soort akte: wilceur

Datum: 4/23/1798

1e comparant: Jan de Bont

2e comparant: Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh

Goederen: wilceur met als onderpand een acker saaijland en een
half huijs gemeen met Jacob Buijs

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan de Bont; Adr J Bink

West: Cornelis
Janse Schoenmakers; Jan Lips cs

Noord: Bijster; den
dijk

Zuid: over den
dijk tot 's Gravenmoer; den dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 194v

Soort akte: transport

Datum: 4/23/1798

1e comparant: Antonij van der Ka

2e comparant: Martinus Schenkens

Goederen: ½ huijs etc. aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk van Tiggel

West: Jan Lips

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 195v

Soort akte: transport

Datum: 5/4/4798

1e comparant: Pieter du Bois

2e comparant: Tomas ketelaar

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 1250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed J van der Meer

West: Dirk van
Tiggel

Noord: Ka straat

Zuid: Heer
straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 196v

Soort akte: transport

Datum: 5/4/1798

1e comparant: Pieter du Bois

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: oosterse en westerse buijtendelle

Prijs: ƒ 1080

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Wouterse Schouten

West: Cornelis
Joghem Blankers

Noord: Oude straat
of Kleijn Waspik

Zuid: de straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 197v

Soort akte: transport

Datum: 5/25/1798

1e comparant: Jan de Jongh

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: ¼ acker saaijland, gemeen met wed van Tiggel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kooper

West: wed Jan W
Verschuuren

Noord: straat

Zuid: over de ka
tot de dwarsgeeren 's Gravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 198v

Soort akte: transport

Datum: 5/25/1798

1e comparant: Machiel Oosterwaal

2e comparant: Daniel Sneeuw

Goederen: een farie schip

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 199v

Soort akte: transport

Datum: 5/30/1798

1e comparant: Adriaen Huijb van Dongen

2e comparant: Pieter du Bois

Goederen: een moerveld etc

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Huijb Adr
van Hassel

Noord: wed M F Kamp

Zuid: Joh van
Steenoven cs

Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 200r

Soort akte: transport

Datum: 6/12/1798

1e comparant: Joghem de Jongh

2e comparant: Peeter van Dongen

Goederen: 1/3 acker

Prijs: ƒ 540

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Timmermans

West: Peeter
Timmermans

Noord: wed Adr van
Gijsel

Zuid: kinderen J
A de Bont

Bijz: Joghem woont onder Hendrik Luiten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 201r

Soort akte: transport

Datum: 6/14/1798

1e comparant: Johannes vanden Hoek en Wouter Janse van Steenoven

2e comparant: Peeter Smits

Goederen: een binnendel genaamd de Schutskooij

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Schutskooij

Belend
Oost: Vroukens vaart of Marcelis Smits

West: kooper

Noord: Marcelis
Smits

Zuid: Tomas Sagt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 202r

Soort akte: transport

Datum: 7/27/1798

1e comparant: Abraham Berkel

2e comparant: Wouter Adr Smeur

Goederen: ¼ in 11 geerden, inden polder genaamd de Mispelwerff

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Mispelwerff

Belend
Oost: Francis Kamp en de heer van Groot Waspik

West: Cornelis
Meeuwisse van Steenoven

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: den dijk

Bijz: Abraham woont te Maassluijs

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 203r

Soort akte: transport

Datum: 8/30/1798

1e comparant: Bernardus van Dongen

2e comparant: Jan van den Teen

Goederen: een damschuijt met een paveljoen, lang 40 voet

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 204r

Soort akte: transport

Datum: 10/2/1798

1e comparant: Arnoldus Bartelse de Bont

2e comparant: Christiaan Janse Kievits

Goederen: ½ acker saaijland

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vaart

West: Laurens
Olijslagers

Noord: wed Jacob
Boeser

Zuid: wed
Adriaen A de Seeuw

Bijz: Christiaan woont te Dussen Munsterkerk.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 205r

Soort akte: hypotheek

Datum: 10/6/1798

1e comparant: Johannes van Dusseldorp, molenaar

2e comparant:

Goederen: hypotheek ipv borgtogt op de molen

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Briefje betreffende de huypotheek van D Zijlmans
(Rotterdam) toegevoegd

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 206r

Soort akte: transport

Datum: 10/10/1798

1e comparant: Johannes en Gerrit van Vugt

2e comparant: Joost de Kleijn en Joh Pruijsers

Goederen: een huijs etc.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janse Verschuuren

West: dorpsdijk

Noord: de straat

Zuid: Jan P
Verschuuren

Bijz: Joh Pruijsers woont te Vrijhoeve Cappel. De verkopers
mogen blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 207r

Soort akte: transport

Datum: 10/20/1798

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Adriaen van Limt

Goederen: een tjalkschip

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 208r

Soort akte: transport

Datum: 10/29/1798

1e comparant: Embertus F van den Hout ea

2e comparant: Adriaen van Oijen

Goederen: een huijs met hoedefabriek

Prijs: ƒ 1420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: A van Steen

West: Bernardus
Otte

Noord: Wouter Janse
van Steenoven

Zuid: straat

Bijz: Embertus F van den Hout (Geertruijdenberg) mede namens
J Badde x Johanna van den Hout (Terheide) (proc 29-8-1798), Johannes van den
Hout (G'berg), Matinus Schoones x Anna Maria van den Hout, Adrianus van Steen x
Barbara van den Hout en Embertus F van den Hout als voogd van de kinderen van
Antonij van den Dungen bij Christina van den Hout. Allen erfg van Frans van den
Hout. Procuratie toegevoegd op folio 213v.

Adriaen woont te Vrijhoeve Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 209v

Soort akte: transport

Datum: 10/29/1798

1e comparant: Embertus F van den Hout ea

2e comparant: Peeter Corn de Seeuw

Goederen: een huijs etc.

Prijs: ƒ 810

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan J de Bont

West: Dingeman
van Dusseldorp ea

Noord: erfg P de
Jong en kind Tomas van Steenoven

Zuid:

Bijz: Embertus F van den Hout (Geertruijdenberg) mede namens
J Badde x Johanna van den Hout (Terheide) (proc 29-8-1798), Johannes van den
Hout (G'berg), Matinus Schoones x Anna Maria van den Hout, Adrianus van Steen x
Barbara van den Hout en Embertus F van den Hout als voogd van de kinderen van
Antonij van den Dungen bij Christina van den Hout. Allen erfg van Frans van den
Hout. Procuratie toegevoegd op folio 213v.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 211r

Soort akte: wilceur

Datum: 10/29/1798

1e comparant: Adriaen van Ooijen x Maria Maas

2e comparant: Johannes Netten

Goederen: wilceur met als onderpand de hoedenfabriek (gekocht
zie folio 208r)

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adrianus van Steen

West: Bernardus
Otte

Noord: Wouter Janse
van Steenoven

Zuid: straat

Bijz: Adriaen woont te Vrijhoeve Cappel en Johannes te
ketsheuvel onder Loon

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 212v

Soort akte: transport

Datum: 11/2/1798

1e comparant: Peeter Janse de Jong

2e comparant: Maria Elisabit Potmakers wed Willem Biemans

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 1200

Plaats:

Toponiem:

Belend
Oost: Willem J Verschuuren

West: Jan Janse
Verschuuren

Noord: Jan Biemans

Zuid: de weg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 214r

Soort akte: transport

Datum: 11/6/1798

1e comparant: Johanna Margrieta Elemans wed Michiel Heijmans

2e comparant: Adriaen Schippers

Goederen: de helft in 9 geerden gemeen met Adriaen W Blankers,
inden polder

Prijs: ƒ 3426

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed David Schippers cs

West: de Armen
van Raamsdonk

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Michiel was secretaris van Raamsdonk. Johanna woont te
Klundert.

Adriaen is secretaris van stad
Middelburgs Ambachten en notaris en procureur

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 215r

Soort akte: transport

Datum: 11/28/1798

1e comparant: Jophannes van den Bogert

2e comparant: Jan H reckers

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jan Zijlmans

West: Vroukens
vaart

Noord: wed Willem
Talen

Zuid: Joh
Verster de balbiaen

Bijz: Johannes woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 216r

Soort akte: transport

Datum: 12/14/1798

1e comparant: Jacobus Rijke

2e comparant: Cornelis Kamp

Goederen: 3 geerden, inden polder, in 6 geerden, gemeen met
Adriaen Lips

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Son

West: erfg Peeter
G. de Jong

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacobus woont te Oosterwijk en CVornelis onder Hendrik
Luiten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 217r

Soort akte: transport

Datum: 12/15/1798

1e comparant: W G Loeff ea

2e comparant: Isak Wervers

Goederen: 2 parceeltjes saaijland

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper; Cornelis van Bennekom

West: Jan van
Loon; den kooper

Noord: ; Adriaen Ant
Heijblom

Zuid: Jan van
Loon; Hendrik van Bennekom

Bijz: W G Loeff, ontvanger van 's Gravenmoer, namens
Fransosa jacoba van den Hoeven wed Hendrik van den Born (proc 24-9-1798).
Procuatie toegevoegd, folio 219r.

Isak woont te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 218r

Soort akte: transport

Datum: 12/15/1798

1e comparant: W G Loeff ea

2e comparant: Nicolaas Janse Moethaan

Goederen: een parceel moerveld etc

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Evert Blok

West: 's
Grevelduijn sloot

Noord: Armen van 's
Gravenmoer

Zuid: Pieter
Schaap

Bijz: W G Loeff, ontvanger van 's Gravenmoer, namens
Fransosa jacoba van den Hoeven wed Hendrik van den Born (proc 24-9-1798).
Procuatie toegevoegd, folio 219r.

Nicolaas woont te 's Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 220r

Soort akte: transport

Datum: 12/17/1798

1e comparant: Jan Klavers

2e comparant: Martinus Schoonens

Goederen: een huijs etc te Boven

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Christiaen Reckers

West: den dijk

Noord: kinderen
Huijbert Buijs

Zuid: Cornelis
van der Schans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 221r

Soort akte: transport

Datum: 1/5/1799

1e comparant: Peeter Snijders x Elisabeth Schep

2e comparant: Hendrik van Kuijk

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 122

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jan Kusters

West: dorps bos

Noord: den dijk

Zuid: Adriaen
Lips

Bijz: Peeter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 222r

Soort akte: transport

Datum: 1/5/1799

1e comparant: Peeter Snijders x Elisabeth Schep

2e comparant: Antonij van Ee

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 740

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem M Zijlmans

West: Vroukens
vaart

Noord: Arnoldus Janse
de Bont

Zuid: den
diaconie

Bijz: Peeter Snijders x Elisabeth Schep en Peternella de
Jong. Peeter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 223r

Soort akte: transport

Datum: 2/18/1799

1e comparant: Pieter van der Meer, secretaris

2e comparant: Antonij van Raamsdonk

Goederen: een dries weijland

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vaart en Jan Rekkers

West: Adriaen
Vissers en Adriaen B Kamp

Noord: Laurens
Olijslagers

Zuid: Jan Rekkers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 224r

Soort akte: transport

Datum: 2/18/1798

1e comparant: Pieternella Konings wed Cornelis van Malsem

2e comparant: Willem Boeser

Goederen: een parceel moerveld

Prijs: ƒ 31

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter P Schaap

West: 's
Grevelduijn sloot

Noord: kind Hendrik
van den Hoek

Zuid: Adriaen
Vissers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 225r

Soort akte: transport

Datum: 3/7/1798

1e comparant: Gijsbert Dekkers x Wilhelmina Zijlmans

2e comparant: Adrianus Kievits

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 610

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Pieter du
Bois

Noord: erfg Tomas
Paans

Zuid: wed Corn
de Bont

Bijz: Gijsbert woont te 's Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 226r

Soort akte: transport

Datum: 3/7/1799

1e comparant: Gijsbert Dekkers x Wilhelmina Zijlmans

2e comparant: Adrianus Kievits

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: Peeter F
Boeser

Noord: wed Adriaen
van Gijsel

Zuid: Corn
Schoenmakers

Bijz: Gijsbert woont te 's Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 227r

Soort akte: transport

Datum: 3/8/1799

1e comparant: Bart van den Hoeve

2e comparant: Aart Nieuwkoop

Goederen: een hengstschuijt met toebehooren , leggende inde
haven

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Bart woont te 's Grevelduijn Cappel. Aart woont te
Nederveen

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 228r

Soort akte: transport

Datum: 3/26/1799

1e comparant: Leijn Schep wed Tomas van Malsem

2e comparant: Antonij van Raamsdonk

Goederen: een bijstertje hooij en rietveld

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan van Tilborg

West: 's
Grevelduijn sloot

Noord: Gijsbert van
Malsem

Zuid: Jan
Klavers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 229r

Soort akte: transport

Datum: 4/9/1799

1e comparant: Pieter Konings ea

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: een huijsje etc

Prijs: ƒ 362

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Liesveld

West: Adriaen
Laurense Verschuuren

Noord: den dijk

Zuid: Laurens
Rekkers

Bijz: Pieter Konings (Rotterdam), Adriaen Konings (Gouw)
mede namens Cornelia Konings (Rotterdam) (proc 6-4-1799). Kinderen Matt
Konings. Procuratie toegevoegd.

Belend west: tevens de kinderen Jan L
Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 230r

Soort akte: transport

Datum: 4/9/1799

1e comparant: Pieter Konings ea

2e comparant: Huijbert P Smits

Goederen: eem ackers saaijland te Boven

Prijs: ƒ 535

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: Vroukens
vaart

Noord: Frans B
Boeser

Zuid: wed Peeter
H Smits

Bijz: Pieter Konings (Rotterdam), Adriaen Konings (Gouw)
mede namens Cornelia Konings (Rotterdam) (proc 6-4-1799). Kinderen Matthijs
Konings. Procuratie toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 232r

Soort akte: transport

Datum: 4/13/1799

1e comparant: Cornelis G Akkerman ea

2e comparant: Anna Maria de Bont wed Peeter de Bont

Goederen: ½ moerveld gemeen met verkopers

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Kemmeren

West: erfg
Antonij Schouten

Noord: t Oude
Vaartje

Zuid: de
verkopers

Bijz: Cornelis G Akkerman (Reijen), Jan Baptist Ackermans
(Gils) en Denis van Alphen (Oosterhout) als voogden van de kinderen van Adriaen
Akkermans.

Anna Maria woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 233r

Soort akte: transport

Datum: 5/14/1799

1e comparant: Johannes Vissers

2e comparant: Hendrik van Suijlekom

Goederen: een huijs etc.

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Knaap cs

West: Arnoldus de
Bont

Noord: Adriaen Knaap
cs

Zuid: Jan Janse
van Steenoven

Bijz: Hendrik woont te Oosterhout, Custingbrief van f 1000
toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 234r

Soort akte: transport

Datum: 5/14/1799

1e comparant:

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 235r

Soort akte: transport

Datum: 6/14/1799

1e comparant: Peeter Otjens

2e comparant: Pieter van der Meer, secretaris

Goederen: een buitendel

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janse de Bont

West: de kerk

Noord: Oude straat
of Klein Waspik

Zuid: Kaaij straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 236r

Soort akte: transport

Datum: 7/9/1799

1e comparant: Andries van Os

2e comparant: Bernardus van Dongen

Goederen: een poonschuijt met paveljoen

Prijs: ƒ 1240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 237r

Soort akte: transport

Datum: 8/9/1799

1e comparant: Johannes van den Bogert

2e comparant: Peeter Smits

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 712

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Timmermans

West: Adriaen
Vissers

Noord: Laurens
Olijslagers

Zuid: kinderen
Jan L. Zeijlmans

Bijz: Johannes woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 238r

Soort akte: transport

Datum: 8/9/1799

1e comparant: Johannes van den Bogert

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: een buitendel

Prijs: ƒ 762

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vaart

West: erfg van
Son

Noord: Pieter H Kamp

Zuid: wed
Cornelis Kamp

Bijz: Johannes vdB woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 239r

Soort akte: transport

Datum: 8/27/1799

1e comparant: Cornelis van de Schans en Jacob Kievits

2e comparant: Antonij de Jong

Goederen: een opslag van een huijsje te Boven gekomen van
Cornelis Zijlmans en Maria de Jong

Prijs: ƒ 85

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis en Jacob zijn armmeester

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 240r

Soort akte: transport

Datum: 9/20/1799

1e comparant: Johannes van der Weijde x Lucia Bink

2e comparant: Adriaen Corn Bink, zwager

Goederen: ¼ in 5½ geerd, inden polder, gemeen met Hendrik Corn
Bink

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johannes Vermeulen

West: Cornelia de
Bont

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Johannes woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 241r

Soort akte: transport

Datum: 9/21/1799

1e comparant: Wouter van Ujen x Maria van Steenoven

2e comparant: Wouter Janse van Steenoven, schoonvader

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 1900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lips

West: Adriaen
Corn Bink

Noord: de Ka of Platte
weg

Zuid: Adrianus
van Steen en kooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 242r

Soort akte: transport

Datum: 10/16/1799

1e comparant: Peeter Corn de Seeuw

2e comparant: Adriaen van Rooij

Goederen: een huijs etc. zoals gekocht van Frans van den Hout
(29-10-1798, folio 209v)

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingeman van Dusseldorp ea

West: Jan J de
Bont

Noord:

Zuid: erfg
Peeter de Jong en kind Tomas van Steenhoven

Bijz: Adriaen woont te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 243r

Soort akte: transport

Datum: 10/17/1799

1e comparant: Pieter van der Meer, secretaris, ea

2e comparant: Hendrik de Ronden

Goederen: een opslag van een huijsje opden zijdijk gekomen van
Dingeman Dolk zaliger

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Schut

Zuid: wed
Laurens Oomens

Bijz: Pieter van der Meer, secretaris, namens Adriaen Dolk
en Pieter Dolk (beide Rotterdam) (proc Rotterdam, 13-9-1799). Procuratie
toegevoegd.

Het huis is tot 3-5-1800 verhuurd aan
Adam Hildebrand.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 245r

Soort akte: transport

Datum: 11/23/1799

1e comparant: Elisabeth en Cornelia Bogers

2e comparant: Peeter van Dongen

Goederen: een huijs etc. te Boven

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: de diaconie

Noord: wed Adriaen
de Zeeuw

Zuid: Tomas Zagt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 246r

Soort akte: transport

Datum: 12/23/1799

1e comparant: Pieter en Gerrit Schaap

2e comparant: Pieter Kruijff

Goederen: een beister moerveld

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de armen van 's Gravenmoer

West: 's
Grevelduijn [sloot ?]

Noord: Maria Vermeulen

Zuid: de armen
van 's Gravenmoer

Bijz: Pieter en Gerrit wonen te 's Gravenmoer en Pieter K te
Loon

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 247r

Soort akte: transport

Datum: 12/24/1799

1e comparant: Jan Corn de Bont

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: ½ acker saaijland aan de noordenkant vant spoor

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen de Bont

West: Joghem P
Schoenmakers

Noord: kooper

Zuid: t spoor

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 248r

Soort akte: transport

Datum: 1/2/1800

1e comparant: Adriaen van Seeters en Pieter Schaap

2e comparant: Jan van Beek

Goederen: een parceel land

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Antonij Mouthaan

West: erfg
Antonij Mouthaan

Noord: Govert
Konings

Zuid: erfg
Antonij Mouthaan

Bijz: Pieter woont evenals Jan te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 249r

Soort akte: transport

Datum: 1/9/1800

1e comparant: Johanna van Loon wed Adam de Vos

2e comparant: Johanna de Vos wed Willem Vermeer, dochter

Goederen: ½ opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus de Vos

West: Hendrik
Kamp ea

Noord: den dijk

Zuid: erfg Gerit
Otjens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 250r

Soort akte: transport

Datum: 1/17/1800

1e comparant: Wouter van Ujen x Maria van Steenoven

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: de helft in 6 geerden, inden polder, gemeen met den
kooper

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lucia en Hendrika Bink

West: den armen
van waspik

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: het land is nog voor 3 jaar verhuurd aan Wouter Janse
van Steenoven [vader van Maria]

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 251r

Soort akte: transport

Datum: 1/17/1800

1e comparant: Jan P de Bont

2e comparant: Peeter de Zeeuw

Goederen: een acker saaijland bij de koorenmolen

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed B Langerwerf en Joachim Blankers

West: Corn J
Blankers

Noord: Joh van
Dusseldorp

Zuid: Corn J
Blankers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 252r

Soort akte: transport

Datum: 1/24/1800

1e comparant: Wouter Corn Knaap

2e comparant: Jan Corn Knaap, broer

Goederen: de helft in 6 geerden, gemeen met kooper, inden polder

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Wouter Knaap

West: Peeter H Schoenmakers

Noord: Maas

Zuid: straat

Bijz: Wouter en Jan wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 253r

Soort akte: transport

Datum: 1/27/1800

1e comparant: Maria van den Bergh wed Matthijs Franse Kamp

2e comparant: Adriaen Schoenmakers

Goederen: een huijs etc. aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 2379

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Nicolaas Legois

West: Joachim
Blankers

Noord: de Ka of
Platte weg

Zuid: Heer
straat

Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 254r

Soort akte: transport

Datum: 2/6/1800

1e comparant: Sijmen van Ritsel en Lambert Pols ea

2e comparant: Lambert Pols

Goederen: een huijsje etc

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Pols

West: Adriaen
Nouwens

Noord: den dijk

Zuid: Gijsbert
van Malsem

Bijz: Sijmen van Ritsel en Lambert Pols als voogden van de
kinderen van Pieter Koevoet en Geertruij van Ritsel

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 255r

Soort akte: transport

Datum: 2/6/1800

1e comparant: Adriaen Wouterse Schouten en Pieter Hendr Kamp ea

2e comparant: Jan Klavers

Goederen: een huijsje etc. te Boven

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Cornelis Sterrenburg

West: de weg

Noord: Jacobus
Geenen

Zuid: wed
Cornelis Sterrenburg

Bijz: Adriaen Wouterse Schouten en Pieter Hendr Kamp zijn
armmeester van Waspik van 1800 en 1801

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 256r

Soort akte: transport

Datum: 2/12/1800

1e comparant: Joghem de Jongh

2e comparant: Dirk van Dongen

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 600

Plaats:

Toponiem:

Belend
Oost: Willem M Zeijlmans

West: Vroukens
vaart

Noord: Teunis Sagt
cs

Zuid: wed Wouter
Kievits

Bijz: Joghem woont onder Hendrik Luiten Ambacht en Dirk
onder 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 257r

Soort akte: transport

Datum: 3/3/1800

1e comparant: Jacobus Wervers ea

2e comparant: Adriaen van Loon

Goederen: een parceel land

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Ruttens

West: het huijsje

Noord: Joghem Ad
Ruttens

Zuid: Jan Janse
van Loon

Bijz: Jacobus Wervers ( 's Gravenmoer) voor zichzelf en
samen met Jan Janse van Loon als voogden van de kinderen van Adriaen Janse van
Loon zaliger.

Adriaen woont te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 258r

Soort akte: transport

Datum: 3/3/1800

1e comparant: Adriaen Ad van Seters ea

2e comparant: Adriaen Janse van Dongen

Goederen: een parceel bosch

Prijs: ƒ 315

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Coets?

West: den kooper

Noord: Paulus Blom

Zuid: den kooper
cs

Bijz: Adriaen Ad van Seters ('s Gravenmoer) en Pieter van
der Meer, secreatris, namens Pieter Schaap ('s Gravenmoer).

Adriaen woont te Dongen.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 259r

Soort akte: transport

Datum: 3/10/1800

1e comparant: Embertus Vermeeren x Agatha Fasseur ea

2e comparant: Adrianus Koene

Goederen: 1/5 en 2/3 part in een parceel hooij en weijland in 7
geerden, inden polder

Prijs: ƒ 731

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh Vermeulen en de armen van Waspik

West: Hendrik
Janse Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Embertus Vermeeren x Agatha Fasseur voor de ene helft.
Agatha is erf van Cathatina Schattelijn,moeder, wed Thomas Fasseur en laatst
van Jacob Koene.

Antonie Koene voor zich zelf en samen
met Willem de Rooij voogden over de kinderen van Jan en Cornelis Koene en
namens Helena Koene wed Hendrik Goosens. Erfgenamen van Jacob Koene. Allen
woonachtig te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 260r

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant:

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 260r

Soort akte: transport

Datum: 3/17/1800

1e comparant: Hendrik Schoenmakers

2e comparant: Huijbert de Jong

Goederen: een tjalkschip, lang 70 voet

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 261r

Soort akte: transport

Datum: 3/25/1800

1e comparant: Pieter van der Meer ea

2e comparant: Adriaan Schippers

Goederen: 7 geerden land, inden polder

Prijs: ƒ 6320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen J Bink

West: Cornelis
Kamp en erfg wed Gerrit van Seters

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Pieter van der Meer, secetaris, namens Pieter Schaap
('s Gravenmoer) (proc 3-2-1800).

Adriaen is secretaris van stad
Middelburgs ambachten, notaris en procureur. Procuratie toegevoegd, folio 263r.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 262r

Soort akte: transport

Datum: 3/26/1800

1e comparant: Steve Verschuuren

2e comparant: Francis Adr Kamp

Goederen: 7½ geerd, inden polder

Prijs: ƒ 5200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Wouter Venis

West: Hendrik
Janse Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Francis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 264r

Soort akte: transport

Datum: 4/5/1800

1e comparant: Jacobus Rijken

2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers

Goederen: 1½ geerd land, inden polder, in 6 geerden, gemeen met
kooper

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joachim W Blankers

West: Adriaen
Jacobusse Bink

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacobus woont te oosterwijk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 265r

Soort akte: transport

Datum: 4/10/1800

1e comparant: Frans Hoevenaar

2e comparant: Francis Adr Kamp

Goederen: 2½ geerd land, inden polder, in 6 geerden, gemeen met
kooper

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Janse Lips

West: Jan
Jacobusse van Drunen ???

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Francis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 266r

Soort akte: transport

Datum: 4/28/1800

1e comparant: Peeter van Dongen ea

2e comparant: Jacobus de Vos

Goederen: 1/4 in 2/3 van een huijsje etc. gemeen met kooper en
een evengroot deel van een moerveld

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans B Boeser; Frans B Boeser

West: wed Adam de
Vos cs; M Smits

Noord: den dijk; J
Biemans

Zuid: Huijbert
Smits; kinderen Jan L Zeijlmans

Bijz: Peeter van Dongen namens Peeter de Vos en Adriaen de
Vos (beide Rotterdam). Procuratie toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: 268r

Soort akte: transport

Datum: 4/28/1800

1e comparant: Jacobus de Vos

2e comparant: Jan Adams de Vos

Goederen: een huijsje etc en nog 2/3 moerveld

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans B Boeser; Frans B Boeser

West: wed Adam de
Vos cs; M Smits

Noord: den dijk; J
Biemans

Zuid: Huijbert
Smits; kinderen Jan L Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: lv1

Soort akte: decreet

Datum: 1/17/1798

1e comparant: Jan van Dusseldorp x Jenneke 't Hooft

2e comparant:

Goederen: ontslag van fideicommis van 3 percelen land

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: lv2

Soort akte: procuratie

Datum:

1e comparant: Maarten Konings

2e comparant: Simon Visser

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maarten woont te Baarstroden en Simon te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: lv4

Soort akte: procuratie

Datum: 11/5/1817

1e comparant: Pieter du Bois wed Adriana van Selm

2e comparant: Josephus Koene, procureur

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: het betreft hier een zaak tegen Johannes van
Dusseldorp

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: lv5

Soort akte: relaas

Datum: 8/13/1804

1e comparant: F Kijser

2e comparant: Pieter du Bois

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Relaas van de dagvaarding van Johannes van Dusseldorp

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: lv7

Soort akte: relaas

Datum: 10/27/1804

1e comparant: F Kijser

2e comparant: Pieter du Bois

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Relaas van de dagvaarding van Johannes van Dusseldorp

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: lv8

Soort akte: dagvaarding

Datum: 9/4/1804

1e comparant: J Koene, procureur ea

2e comparant: Johannes van Dusseldorp

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: J Koene, procureur, namens Pieter du Bois

RA: Groot Waspik RA 68

Folio: lv9

Soort akte: vonnis

Datum: 11/6/1804

1e comparant: Pieter du Bois

2e comparant: Johannes van Dusseldorp

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: