RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 001r

Soort akte: transport

Datum: 5/3/1800

1e comparant: Pieter van der Meer ea

2e comparant: Jan de Bont

Goederen: 3 geerden, in 6 geerden, gemeen met den kooper

Prijs: ƒ 2420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Jansen Schoenmakers

West: Joh vanden
Hoek

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Pieter van der Meer, secretaris, namens Johannis
Franciscus Langestraat en mede namens Maria
en Anna Langestraat, zussen, Stphanus Kuijpers en Woutherus Geerling als
voogden van Gerardus Antonius Langestraat. Kinderen van wijlen Augustinus
Langestraat (proc, Rotterdam, not Antonij Westerbaan, 26-3-1800).

Augustinus is overleden op 6-1-1800 te
Rotterdam.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 002v

Soort akte: transport

Datum: 5/3/1800

1e comparant: Pieter van der Meer ea

2e comparant: Hubertus Janse de Bont

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka of Platte weg

Belend
Oost: Steve Verschuuren

West: Cornelis
Janse Schoenmakers

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: Herstraat

Bijz: Pieter van der Meer, secretaris, namens Johannis
Franciscus Langestraat en mede namens Maria
en Anna Langestraat, zussen, Stphanus Kuijpers en Woutherus Geerling als
voogden van Gerardus Antonius Langestraat. Kinderen van wijlen Augustinus
Langestraat (proc, Rotterdam, not Antonij Westerbaan, 26-3-1800).

Augustinus is overleden op 6-1-1800 te
Rotterdam.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 004r

Soort akte: procuratie

Datum: 3/26/1800

1e comparant: Johannis Franciscus Langestraat

2e comparant: Pieter van der Meer

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannis Franciscus Langestraat machtigt mede namens
Maria en Anna Langestraat, zussen,
Stphanus Kuijpers en Woutherus Geerling als voogden van Gerardus Antonius
Langestraat, Pieter van der Meer, secretaris, om stukken land te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 005r

Soort akte: transport

Datum: 5/3/1800

1e comparant: Jan F. de Bont

2e comparant: Francis de Wit

Goederen: 3½ geerd, in 7 geerden, gemeen met Arnold Joost
Timmermans

Prijs: ƒ 2800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus Pr Zeijlmans cs

West: Tomas Smeur
cs

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Francis woont te Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 006r

Soort akte: transport

Datum: 5/14/1800

1e comparant: Hendrika Willemina van den Hoek

2e comparant: Mels Langerwerf

Goederen: een damschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 1950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrika Willemina van den Hoek wed Arij de Bruijn

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 007r

Soort akte: transport

Datum: 5/28/1800

1e comparant: Gijsbert Hagens

2e comparant: Adriaan Schippers

Goederen: de ½ van 7½ geerd, gemeen met Huijbert Schoenmakers

Prijs: ƒ 3075

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter G de Jong

West: Cornelis J
Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Gijsbert woont te Maaslandsluijs.

Adriaan Schippers is secretaris van
Middelburg, notaris en procureur.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 008r

Soort akte: transport

Datum: 5/30/1800

1e comparant: Wouter Sulsers x Adriana Faro

2e comparant: Isak Wervers

Goederen: 2 stukjes ackerland

Prijs: ƒ 109

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kooper; Willem Timmermans

West: Jan van Loon; de kooper

Noord: kooper; steeg

Zuid: Jan van Loon; Pieter Heijblom

Bijz: Wouter woont te Sprang en Isak te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 009r

Soort akte: transport

Datum: 5/30/1800

1e comparant: Wouter Sulsers x Adriana Faro

2e comparant: Anthonij heijblom

Goederen: een stukje land

Prijs: ƒ 15

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Isak Wervers

West: den kooper

Noord: Joghem
Rutters

Zuid: Pieter Heijblom

Bijz: Wouter woont te Sprang en Anthonij te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 010r

Soort akte: transport

Datum: 6/6/1800

1e comparant: Zacharias Bergmans

2e comparant: Aalbert Geene

Goederen: een opsl;g van een huijsje, op den zijdijk

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West: den dijk

Noord: Jacobus Geene

Zuid:

Bijz: Zacharias woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 011r

Soort akte: transport

Datum: 6/6/1800

1e comparant: Adriaan Bossers x Johanna van Dongen

2e comparant: Paulus Joost Pols

Goederen: een stuk moerveld in de Elf Mergen

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Elf Mergen

Belend
Oost: Gerrit vermeulen

West: Jacob Konings
en Hendrik de Roon

Noord:

Zuid: de Leij

Bijz: Adriaan woont evenals Paulus te 's Grevelduin Cappel

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 012r

Soort akte: transport

Datum: 6/10/1800

1e comparant: Peeter de Vos

2e comparant: Jan Janse Gijbe

Goederen: een damschuit, akng 47 viet, met toebehoren.

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 013r

Soort akte: transport

Datum: 6/21/1800

1e comparant: Frans de Bont

2e comparant: Pieter Michielsen Timmermans

Goederen: een gaffelschip, met enige goederen, genaamd: de twee
gebroeders.

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 014r

Soort akte: transport

Datum: 7/4/1800

1e comparant: Cornelia de Jong wed Jan de Vos

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: een huis etc.

Prijs: ƒ 1575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob Kivits

West: kinderen
Cornelis F de Bont

Noord: Jan de Bont

Zuid: de straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 015r

Soort akte: transport

Datum: 7/4/1800

1e comparant: Cornelia de Jong wed Jan de Vos

2e comparant: Anna Rekkers wed Adriaen de Zeeuw

Goederen: ½ acker te boven

Prijs: ƒ 540

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geere

Belend
Oost: de Geere

West: Vrouwkensvaart

Noord: Pieter Passon

Zuid: Andries F
kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 016r

Soort akte: transport

Datum: 7/4/1800

1e comparant: Antonij de Jong

2e comparant: Cornelia de Jong wed Jan de Vos ea

Goederen: een opslag van een huijsje te boven, gekocht van de
armen op 27-8-1799

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelia de Jong wed Jan de Vos tbv haar 7 kinderen.

Het huijsje is nog tot mei 1801 gehiird
door Arnoldus Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 017r

Soort akte: transport

Datum: 7/28/1800

1e comparant: Abraham Assens

2e comparant: Frans de Bont

Goederen: een Fairij schip met enioge goederen

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Abraham woont te Bolsward

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 018r

Soort akte: transport

Datum: 8/2/1800

1e comparant: Johannes Vermeulen en Pieter Schaap

2e comparant: Philip Pols

Goederen: 2 driesen wijland

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dorpsweg

West: wed Corn
Sterrenburg

Noord: Janneke de
Rijke

Zuid: erfg Jan
van Tilborg

Bijz: Pieter woont te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 019r

Soort akte: wilceur

Datum: 8/26/1800

1e comparant: Arnoldus Joost Timmermans

2e comparant: Govert Arenssen

Goederen: wilceur met als onderpand een stuk land inde polder, 7
geerden, gemeen met Frans de
Wit

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus P Zeijlmans cs

West: Tomas Smeur
cs

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Arnoldus is secretaris en schout te Meerkerk en
Govert, chirurgijn, woont te Geertruijdenberg.

Op 26-7-1802 is de lening afbetaald.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 019v

Soort akte: wilceur

Datum: 9/26/1800

1e comparant: Martinus Schones

2e comparant: Adrianus van Steen, zwager

Goederen: wilceur met als onderpand een huijsje etc.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Nouwens

West: den dijk

Noord: kinderen
Buijs

Zuid: dorpsweg

Bijz: Op 4-5-1801 is de lening afgelost.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 021v

Soort akte: transport

Datum: 10/3/1800

1e comparant: Johannes Schoenmakers ea

2e comparant: Hubertus Jansen de Bont

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 1105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Hendrik Janse Schoenmakers

West: erfg
Cornelis Kamp

Noord: Pispot

Zuid: 's
Grevelduijn

Bijz: Johannes Schoenmakers, minderjarig doch meerderjarige
status, Maria Schoenmakers, Frans de Bont x Dingena Schoenmakers, Joh
Schoenmakers en Wouter jansen van Steenoven als voogden van de kinderen van
Pieter Schoenmakers en namens Jan de Jong x Johanna Schoenmakers. Kinderen
Peeter Schoenmakers woonenede en overleden te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 022v

Soort akte: transport

Datum: 10/3/1800

1e comparant: Maria Schoenmakers ea

2e comparant: Johannes Schoenmakers, broer

Goederen: een gaffelschip, zoals door hun vader bevaren.

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria Schoenmakers, Frans de Bont x Dingena
Schoenmakers, Joh Schoenmakers en Wouter jansen van Steenoven als voogden van
de kinderen van Pieter Schoenmakers en namens Jan de Jong x Johanna
Schoenmakers. Kinderen Peeter Schoenmakers woonenede en overleden te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 023v

Soort akte: transport

Datum: 10/29/1800

1e comparant: Johanna Passon wed Peeter Smits ea

2e comparant: Hendrik van Wagenbergh

Goederen: wilceur met als onderpant een huijs etc; een binnendel

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geere

Belend
Oost: de Geere; Vrouwkensvaart

West: Vrouwkensvaart;
Huijbert Smits

Noord: Huijbert
Smits; Pieter Timmermans

Zuid: Pieter
Passon; wed Adriaen A de Seeuw

Bijz: Johanna Passon wed Peeter Smits en haar zoon Huijbert Smits.

Hendrik woont te Dongen.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 025v

Soort akte: transport

Datum: 11/29/1800

1e comparant: Michiel Smits ea

2e comparant: Bastiaan de Rooij

Goederen: een parceel moergronden en bosschen, gemeen met Peeter
Adriaan de Rooij

Prijs: ƒ 889

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 's Grevelduin Cappel

West: 's
Gravenmoer

Noord: Nieuwe Leij

Zuid: Oude Leij

Bijz: Michiel Smits (Geertruijdenberg) namens Dirk Zeijlmans
(Rotterdam) en Antonij Quirijns ('s Grevelduin Cappel) alks execureur van
wijlen Jan Willems Coets, medicine doctor ('s Grevelduin Cappel) mede namens
Dirk Zeijlmans als execureur van wijlen Hermina en Geertruijda Zeijlmans
(beiden overl te 's Grevelduin Cappel) (proc 29-6-1799, not Harmanus Adrianus
Schadée, Rotterdam)

Bastiaan woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 027 lv1

Soort akte: procuratie

Datum:

1e comparant: Adrien de Jongh

2e comparant: Jean Baptist Lips

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Louvain

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Akte in het Frans, zonder datum:

Adrien de Jongh (Leuven) machtigt Jean
Baptist Lips (Waspik)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 027r

Soort akte: transport

Datum: 11/29/1800

1e comparant: Michiel Smits ea

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: een bosken

Prijs: ƒ 117

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Laurens Vermeulen

West: Adriaen
Janse de Jong

Noord: erf Steven
Blom

Zuid: de Leij

Bijz: Michiel Smits (Geertruijdenberg) namens Dirk Zeijlmans
(Rotterdam) en Antonij Quirijns ('s Grevelduin Cappel) alks execureur van
wijlen Jan Willems Coets, medicine doctor ('s Grevelduin Cappel) mede namens
Dirk Zeijlmans als execureur van wijlen Hermina en Geertruijda Zeijlmans
(beiden overl te 's Grevelduin Cappel, 29-1-1778) (proc 29-6-1799, not Harmanus
Adrianus Schadée, Rotterdam)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 028r

Soort akte: transport

Datum: 11/29/1800

1e comparant: Michiel Smits ea

2e comparant: Frans B Boeser

Goederen: akkerland ten oosten van Vrouwkensvaart

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den kooper

West: Marcelis
Smits

Noord: Marcelis
Smits

Zuid: Andries
Kamp

Bijz: Michiel Smits (Geertruijdenberg) namens Dirk Zeijlmans
(Rotterdam) en Antonij Quirijns ('s Grevelduin Cappel) alks execureur van
wijlen Jan Willems Coets, medicine doctor ('s Grevelduin Cappel) mede namens
Dirk Zeijlmans als execureur van wijlen Hermina en Geertruijda Zeijlmans
(beiden overl te 's Grevelduin Cappel, 29-1-1778) (proc 29-6-1799, not Harmanus
Adrianus Schadée, Rotterdam)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 029v

Soort akte: transport

Datum: 11/29/1800

1e comparant: Michiel Smits ea

2e comparant: Pieter van Dongen en wed Adriaen de Zeeuw

Goederen: akkerland op de
Limiten

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Limiten

Belend
Oost: kinderen Willem Zeijlmans

West: Jan Boeser

Noord: Geerwal

Zuid: wed
Adriaan de Zeeuw

Bijz: Michiel Smits (Geertruijdenberg) namens Dirk Zeijlmans
(Rotterdam) en Antonij Quirijns ('s Grevelduin Cappel) alks execureur van
wijlen Jan Willems Coets, medicine doctor ('s Grevelduin Cappel) mede namens
Dirk Zeijlmans als execureur van wijlen Hermina en Geertruijda Zeijlmans
(beiden overl te 's Grevelduin Cappel, 29-1-1778) (proc 29-6-1799, not Harmanus
Adrianus Schadée, Rotterdam)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 031r

Soort akte: transport

Datum: 7/3/1800

1e comparant: Dirk Zeijlmans

2e comparant: Antonij Quirijns

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Rotterdam

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirk machtigt Antonij om de erfenis van wijlen Hermina
Zeijlmans x Willem Coets en Geertruijda Zeijlmans te regelen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 032v

Soort akte: transport

Datum: 11/29/1800

1e comparant: Jan Wijdemans

2e comparant: Dirk Zeijlmans

Goederen: 3 geerden, in 6 geerden, gemeen met wed Joachim
Blankers, in overdiepse polder

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Peeter G de Jong

West: Hendrik Janse Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Dirk woont te Rotterdasm

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 033v

Soort akte: transport

Datum: 12/4/1800

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Cornelis de Bruijn

Goederen: een huijs etc

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: t dorp

West: Jan J de
Bont

Noord: P van der
Meer

Zuid: de straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 035v

Soort akte: transport

Datum: 12/9/1800

1e comparant: Joh. Paap

2e comparant: Joost Huijb Pols

Goederen: een damschuijt, lang 47 voet

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Joost woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 035v

Soort akte: transport

Datum: 12/11/1800

1e comparant: Catharina Pols wed Francus Verschuuren

2e comparant: Adriaen P Kiviets

Goederen: een huijs etc

Prijs: ƒ 640

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Marcelis Marc Zeijlmans

West: Jacobus de
Vos

Noord: den dijk

Zuid: wed
Marcelis Marc Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 036v

Soort akte: transport

Datum: 12/11/1800

1e comparant: Jacobus Adamse de Vos

2e comparant: Adriaen P Kievits

Goederen: een strook land tussen het huijs van verkoper en wed
Francus Verschuuren.

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 037v

Soort akte: transport

Datum: 12/16/1800

1e comparant: Joh Klavers

2e comparant: Huijbert Godefrooij

Goederen: een huijsje etc

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Cornelis Sterrenburg

West: den dijk

Noord: Jacobus Geene

Zuid: wed
Cornelis Sterrenburg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 038r

Soort akte: transport

Datum: 1/5/1801

1e comparant: Jan Oosterwaal

2e comparant: Willem Oosterwaal, zoon

Goederen: een huijs etc.

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen laurens Verschuuren

West: Dirk
Boelaars

Noord: den dijk

Zuid: kinderen
Jan L Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 039r

Soort akte: transport

Datum: 1/5/1801

1e comparant: Laurens Cornelis Snellens

2e comparant: Cornelis Dingeman Snellens

Goederen: een stuk acker

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Timmermans

West: Dingeman
Snellens

Noord: koper

Zuid: Dirk
Boelaars

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 040r

Soort akte: transport

Datum: 1/7/1801

1e comparant: Franciscus Hend Crielaars ea

2e comparant: Joh Hubertus de Bont

Goederen: 6 geerd

Prijs: ƒ 1020

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Gent

West: Hubertus
Janse de Bont

Noord: buijtenteen
dijk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Franciscus Hend Crielaars, coopman te Waalwijk, namens
Maria Elisabeth de4 Pont, moeder, wed Cornelis Crielaars, koopman. (porc
23-8-1799)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 041r

Soort akte: transport

Datum: 1/7/1801

1e comparant: Franciscus Hend Crielaars ea

2e comparant: Joh Vermeulen

Goederen: 6½ geerd in Overdiepse polder

Prijs: ƒ 4400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van Gent

West: koper

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: den dijk

Bijz: Franciscus Hend Crielaars, coopman te Waalwijk, namens
Maria Elisabeth de4 Pont, moeder, wed Cornelis Crielaars, koopman. (porc
23-8-1799, not Willem Boeser)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 042r

Soort akte: transport

Datum: 1/7/1801

1e comparant: Franciscus Hend Crielaars ea

2e comparant: wed Aart van Pas

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart

West: Peeter
Timmermans

Noord: wed Wouter
Kievits

Zuid: koperse

Bijz: Franciscus Hend Crielaars, coopman te Waalwijk, namens
Maria Elisabeth de4 Pont, moeder, wed Cornelis Crielaars, koopman. (porc
23-8-1799, not Willem Boeser)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 043r

Soort akte: transport

Datum: 1/7/1801

1e comparant: Franciscus Hend Crielaars ea

2e comparant: wed Wouter Kievits

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 775

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart

West: Peeter
Timmermans

Noord: kinderen Jan
L Zeijlmans

Zuid: wed Aart
van Pas

Bijz: Franciscus Hend Crielaars, coopman te Waalwijk, namens
Maria Elisabeth de4 Pont, moeder, wed Cornelis Crielaars, koopman. (porc
23-8-1799, not Willem Boeser)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 044r

Soort akte: procuratie

Datum: 8/23/1799

1e comparant: Maria Elisabeth Du Pont wed Corn Crielaars

2e comparant: Franciscus hendrikus Crielaars, zoon

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria machtigt Willem, koopman te Waalwijk, om stukken
land, paarden en beesten te verkopen/verhuuren.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 045r

Soort akte: transport

Datum: 1/9/1801

1e comparant: Hendrik van den Kieboom

2e comparant: Jan Maartense Biemans, zwager

Goederen: een acker

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Timmermans

West: Jan Klavers

Noord: dorpsweg

Zuid: Jan van
der Vleut

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 046r

Soort akte: transport

Datum: 1/30/1801

1e comparant: Joost Huijberde Pols

2e comparant: Anthonij Boender

Goederen: een damschuijt, lang 47 voet, met toebehooren

Prijs: ƒ 1250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Joost woont te 's Grevelduin Cappel en Antonij te
Nieuwbeijerland

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 047r

Soort akte: wilceur

Datum: 1/31/1801

1e comparant: Adriaen Willemse Blankers

2e comparant: Pieter de Bruijn

Goederen: wilceur met als onderpand de helft van 6 geerden,
gemeen met de Armen van Raamsdonk

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Willem Blankers

West: Adriaen
Langerwerf

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen woont onder Hendrik Luijten Ambacht en Pieter
te Kralingen.

Jan Janse van Steenoven (Raamsdonk) en
Wilhelmina van Steenoven (Oosterhout) staan borg.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 048v

Soort akte: transport

Datum: 2/11/1801

1e comparant: Hendrik Potmakers

2e comparant: Huijbert Hoevenaar

Goederen: 3 geerden, in 6 geerden, gemeen met koper

Prijs: ƒ 2450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Janse Schoenmakers

West: Huijbert
Janse Lips

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Huijbert woont onder Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 050r

Soort akte: transport

Datum: 2/16/1801

1e comparant: Johannes Wagemakers, schipper

2e comparant: Jan Matt Nouwens

Goederen: een tjalk schip met enige goederen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 051r

Soort akte: transport

Datum: 2/23/1801

1e comparant: Teunis Zagt ea

2e comparant: Anthonij van Ee

Goederen: een huijs etc. aan Vrouwkensvaart

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh Franciscus de Bruijn

West: Peeter van
Ee

Noord: den dijk

Zuid: Jan Lips
en Anthonij Snijders

Bijz: Teunis Zagt, Denis zagt, Marijnus Zagt, Tomas Zagt en
Adriaen Wouiterse Schouten x Dingena Zagt.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 052r

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1801

1e comparant: Anthonij Adriaen Verschuuren

2e comparant: Jan Biemans, zwager

Goederen: een huijs etc

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Cornelis Kamp

West: Jan Ot

Noord: wed Willem
Biemans

Zuid: dorpsweg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 053r

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1801

1e comparant: Adriaen van Riel

2e comparant: Pieter hendrikse Kamp

Goederen: een moerveld

Prijs: ƒ 65

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter J van Steenoven

West: de Ka

Noord: Adriaen
Straven

Zuid: Adriaen
Konings cs

Bijz: Adriaen woont te Sprang.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 054r

Soort akte: transport

Datum: 3/12/1801

1e comparant: Adriaen Corn Bink

2e comparant: Lambert, Adriaen en Elisabeth Zeijlmans

Goederen: een acker

Prijs: ƒ 1062

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh van den Hoek

West: Frans B
Boeser

Noord: wed Adriaen
van Gijsel

Zuid: Peeter
Passon

Bijz: Lambert, Adriaen en Elisabeth Zeijlmans zijn kinderen
van Jan L Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 055r

Soort akte: transport

Datum: 3/12/1801

1e comparant: Joh van der Vleut

2e comparant: Adriaen Corn Bink

Goederen: ½ acker, gemeen met Jan Janse de Bont

Prijs: ƒ 566

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Konings

West: Adriaen A
Blankers

Noord: Jan P
Verschuuren

Zuid: 's
Gravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 056r

Soort akte: transport

Datum: 3/13/1801

1e comparant: Sijmen Vissers ea

2e comparant: Adriaen van Hassel

Goederen: een huijsje

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de dijk

West: ka straat

Noord: wed Bart Mustert

Zuid: Anthonij
de Ruijter

Bijz: Sijmen Vissers x Catharina Konings (Raamsdonk) mede
namens Martinus Konings, broer (Baarstroode)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 057r

Soort akte: transport

Datum: 3/16/1801

1e comparant: Jan Adriaen de Jongh

2e comparant: Adriaen Corn Bink

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 880

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka of Platte weg

Belend
Oost: wed Wouter Adr Smeur

West: Marcelis
Adr de Jong

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: H? sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 058r

Soort akte: transport

Datum: 3/21/1801

1e comparant: Josephus de Kleijn en Jan Pruijsers

2e comparant: Huijbert Pruijsers

Goederen: een beijster, achter de vest

Prijs: ƒ 640

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Wouters Schouten

West: Jacob
Kivits

Noord: Waatergang

Zuid: de vest

Bijz: Jan woont te Vrijhoeve Cappel

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 059r

Soort akte: transport

Datum: 4/1/1801

1e comparant: Peeter P de Seeuw

2e comparant: Joh Hub de Bont, schout

Goederen: de helft in 8 geerden, gemeen met wed Jan Vassen de
Hoogh

Prijs: ƒ 3730

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kerkhoven

West: Hendrik H?
Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: polders
grond

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 060r

Soort akte: transport

Datum: 4/2/1801

1e comparant: Adriaen Jacob van Alphen ea

2e comparant: Huijbert Adriaen van Hassel

Goederen: de helft in 51/3 geerden, gemeen met koper

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan van Son

West: Paulus
Timmermans

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen (Dongen) namens Adrianus Henricus Goudriaan x
Adriana Cornelia Vermeulen als enige erfg van haar vader Pieter Laurens
vermeulen (Watergraafsmeer, proc 22-11-1800).

Huijbert woont onder Hendrik Luijten
Ambacht.

Op 23-10-1801 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 061v

Soort akte: transport

Datum: 4/2/1801

1e comparant: Adriaen Jacob van Alphen ea

2e comparant: Adriaen Janse van Dongen

Goederen: een parceel schaarbosch

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: ?

West: koper

Noord: koper

Zuid: de Leij

Bijz: Adriaen (Dongen) namens Adrianus Henricus Goudriaan x
Adriana Cornelia Vermeulen als enige erfg van haar vader Pieter Laurens
vermeulen (Watergraafsmeer, proc 22-11-1800).

Adriaen van Dongen woont eveneeens te
Dongen.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 062v

Soort akte: transport

Datum: 4/2/1801

1e comparant: Adriaen Jacob van Alphen ea

2e comparant: Adriaen van Loon

Goederen: een stuk zaaijland met bosch

Prijs: ƒ 1085

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Vogelenzang

Belend
Oost: Willem Timmermans cs

West: de koper

Noord: Willem
Timmermans cs

Zuid: den
Vogelenzang

Bijz: Adriaen (Dongen) namens Adrianus Henricus Goudriaan x
Adriana Cornelia Vermeulen als enige erfg van haar vader Pieter Laurens
vermeulen (Watergraafsmeer, proc 22-11-1800).

Adriaen van Loon woont te 's Gravenmoer.

Voor f 600 ligt het land te 's
Gravenmoer en voor f 485 te Waspik.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 063v

Soort akte: transport

Datum: 4/2/1801

1e comparant: Adriaen Jacob van Alphen ea

2e comparant: Willem Timmermans en Jan Anthonij Blom

Goederen: een stuk schaarbosch weijland

Prijs: ƒ 640

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Timmermans en jJn Ant Blom

West: Willem
Timmermans

Noord:

Zuid: Adriaen
van Loon cs

Bijz: Adriaen (Dongen) namens Adrianus Henricus Goudriaan x
Adriana Cornelia Vermeulen als enige erfg van haar vader Pieter Laurens
vermeulen (Watergraafsmeer, proc 22-11-1800).

Willem en Jan wonen te 's Gravenmoer.

Voor f 390 te 's Gravenmoer en f 250 te
Waspik

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 064v

Soort akte: transport

Datum: 4/2/1801

1e comparant: Adriaen Jacob van Alphen ea

2e comparant: Willem Timmermans en Jan Anthonij Blom

Goederen: een stuk schaarbosch

Prijs: ƒ 360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vogelenzang

Belend
Oost: Willem Timmermans en predikant Leemans

West: Willem
Timmermans en Adriaen van Loon

Noord: armen van 's
Gravenmoer en predikant Leemans

Zuid: de Vogelenzang
en Cornelis van Oosterhout

Bijz: Adriaen (Dongen) namens Adrianus Henricus Goudriaan x
Adriana Cornelia Vermeulen als enige erfg van haar vader Pieter Laurens
vermeulen (Watergraafsmeer, proc 22-11-1800).

Willem en Jan wonen te 's Gravenmoer.

Op 23-10 wordt het tweede deel van de
koopsom betaald.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 065v

Soort akte: procuratie

Datum: 11/22/1800

1e comparant: Adrianus Henricus Goudriaan ea

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Watergraafsmeer

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adrianus Henricus Goudriaan x Adriana Cornelia
Vermeulen machtigen Adriaen Jacobs van Alphen om de goederen te Breda, Dongen,
's Gravenmoer en Waspik te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 067r

Soort akte: transport

Datum: 4/4/1801

1e comparant: Hendrik de Ronden

2e comparant: Adriaen Boom

Goederen: een opslag van een huijsje etc op den zijdijk

Prijs: ƒ 521

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: de diaconie

Zuid: wed
Laurens Oomens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 068r

Soort akte: transport

Datum: 4/7/1801

1e comparant: Anthonij van der Ka

2e comparant: Joh Hubertus de Bont, schout

Goederen: een acker

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Hubertus J de Bont

West: Joseph van
Dongen

Noord: Pispot

Zuid: sloot over
de dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 069r

Soort akte: transport

Datum: 4/9/1801

1e comparant: Jan P de Bont

2e comparant: Catharina Sprangers wed Hendrikus van Son

Goederen: De helft van 5½ geerd gemeen met koperse

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Adriaen vassen

West: Arien de
Bont

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Catharina woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 070

Soort akte: transport

Datum: 4/17/1801

1e comparant: Adriaen jacobse Bink

2e comparant: Jan de Bont

Goederen: een stuk ackerland

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Corn Blankers

West: koper

Noord: Molendijk

Zuid: tot over
de dijk

Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 071r

Soort akte: transport

Datum: 4/24/1801

1e comparant: Adriaen van Ooijen

2e comparant: Thomas van Dusseldorp ea

Goederen: huijs hoff en hoedenfabriek aan benedenkerk

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: A van Steen

West: Bernardus
Otte

Noord: Wouter Janse
van Steenoven

Zuid: de straat

Bijz: Adriaen woont te Sprang.

Thomas van Dusseldorp en Joh van den
Wildenberg

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 072r

Soort akte: wilceur

Datum: 4/24/1801

1e comparant: Thomas van Dusseldorp ea

2e comparant: Adriaen van Ooijen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van huijs hoff en hoedenfabriek
aan benedenkerk (folio 71r)

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Sprang.

Thomas van Dusseldorp en Joh van den
Wildenberg.

Op 24-1-1804 heeft Thomas en op
22-11-1805 heeft Joh zijn helft afgelost.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 073r

Soort akte: transport

Datum: 4/24/1801

1e comparant: Antonie Hijmans ea

2e comparant: Jan Koning

Goederen: ¼ van 19½ geerd, gemeen met Bartolomeus Verhoven en
erfg Peeter Dorreboom

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Corn van Steenoven cs

West: Dingeman
Timmermans

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Antonie (Klundert) namens zijn moeder Johanna Margaretha Elemans wed
Michiel Hijmans (proc 22-4-1801).

Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht.
Procuratie als los vel aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 074r

Soort akte: procuratie

Datum: 4/22/1801

1e comparant: Johanna Margaretha Elemans wed Michiel Hijmans

2e comparant: Antonie Hijmans

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Klundert

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johanna machtigt haar zoon Antonie om te Waspik een
stuk land aan Jan Koning te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 075r

Soort akte: transport

Datum: 4/25/1801

1e comparant: Jan F de Bont ea

2e comparant: wed Aart van Pas

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 745

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Boeser

West: Adriaen
kamp

Noord: Gijsbert van
Malsem en Denis Sagt

Zuid: Jacob
Kievits

Bijz: Jan F de Bont en Jacob Kievit en nog namens Tomas
Veldhoven (op den Wagenberg, proc 4-3-1803 als los vel aanwezig) mede als voogd
van de kinderen van Govert van Veldhoven, Adriaen Weijnen x Anna de Ronden,
Maria Daamen als enige erfg van Josephus van Veldhoven (allen Hoge Zwaluwe),
Adriaen Lips x Pieternella de Bont en Jan Janse de Bont x Cornelia de Bont,
Tomas Cornelisse de Bont mede namens Hendrika en Johanna de Bont. Tesamen erfg
van Hendrina de Bruijn, moeder en grootmoeder.

(proc 19-2-1801, Zwaluwe)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 076v

Soort akte: wilceur

Datum: 4/25/1801

1e comparant: Cornelis van Pas ea

2e comparant: erfg Tomas de Bont

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een stuk land (folio 74r)

Prijs: ƒ 395

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis van Pas namens zijn moeder de wed Aart van
Pas.

Op 16-2-1803 is de wilceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 077v

Soort akte: procuratie

Datum: 2/19/1801

1e comparant: Tomas van Veldhoven ea

2e comparant: Jan Tomas de Bont en Jacob Kievits

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Zwaluwe

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Tomas Veldhoven (op den Wagenberg) Cornelis van
Veldhoven mede als voogd van de kinderen van Govert van Veldhoven, Adriaen
Weijnen x Anna de Ronden, Maria Daamen als enige erfg van Josephus van
Veldhoven (allen Hoge Zwaluwe). Allen erfg Hendrina de Bruijn wed Tomas de
Bont. Zij machtigen Jan en jacob om een stuk land te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 078v

Soort akte: transport

Datum: 4/25/1801

1e comparant: Johannes H van den Hoek

2e comparant: Daniel Sneeuw

Goederen: een huijs, loots en schipstimmerwerf met 2 huijsjes.
Alles op den zijdijk.

Prijs: ƒ 2900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West: den dijk

Noord: polder

Zuid: polder

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 079v

Soort akte: wilceur

Datum: 4/25/1801

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Joh H van den Hoek

Goederen: wilceur tbv de aankoop van huijs, loots en
schipstimmerwerf. (folio 78v)

Prijs: ƒ 1900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 080v

Soort akte: transport

Datum: 4/30/1801

1e comparant: Jan Bart de Bont

2e comparant: Laurens Olijslagers

Goederen: een ackertje te boven

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 's Grevelduin Cappel

West: Vrouwkensvaart

Noord: koper

Zuid: Joost W
Pols

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 081r

Soort akte: transport

Datum: 5/4/1801

1e comparant: Martinus Schoones x Anna Maria van den Hout

2e comparant: Adrianus van Steen

Goederen: een huijsje etc

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Christiaan Rekkers

West: den dijck

Noord: kinderen
Huijbert Buijs

Zuid: Cornelis
van der Schans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 082r

Soort akte: transport

Datum: 5/15/1801

1e comparant: Antonia Maria Ketelaar wed J van der Meer

2e comparant: Andries Boogers

Goederen: een huijsje etc.

Prijs: ƒ 475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaan de Seeuw

West: dorpsdijk

Noord: Teuntje en
Cornelia Sterrenburg

Zuid: Joseph van
Dusseldorp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 083r

Soort akte: transport

Datum: 5/16/1801

1e comparant: Paulus Timmermans

2e comparant: Gijsbertus Rens en Johannes Couwenberg

Goederen: een stuk moerveld

Prijs: ƒ 365

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: beijster sloot

West: een put

Noord: erfg Adriaen
Koppelaar

Zuid: Cornelis
Rullens

Bijz: Paulus woont te 's Gravenmoer, Johannes en Gijsbertus
te Loon op sant

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 084r

Soort akte: transport

Datum: 5/22/1801

1e comparant: Adriaen Buijs en Jacobus Geenen ea

2e comparant: Joh van den Hoek

Goederen: een huijs etc.

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan J Verschuuren

West: Cornelis
van der Schans cs

Noord: den dijk

Zuid: de
Watergang

Bijz: Adriaen Buijs en Jacobus Geenen als voogden van de
erfg van Maria Slijkers wed Pieter Geene

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 085r

Soort akte: transport

Datum: 6/11/1801

1e comparant: Bernardus Otte

2e comparant: Mels Langerwerff

Goederen: een huijs etc

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Tomas van Dusseldorp

West: Wouter
Janse van Steenoven

Noord: Wouter Janse
van Steenoven

Zuid: Herstraat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 086r

Soort akte: transport

Datum: 6/19/1801

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Cornelis Cornelis Vermijs

Goederen: 2 geerden, in 8 geerden, gemeen met wed Jan Wouterse
Verschuuren

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Peeter Corn Kamp

West: erfg
Hendrik Janse Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelis woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 087r

Soort akte: quitantie

Datum: 6/20/1801

1e comparant: Pieter du Bois x Adriana van Selm

2e comparant: Dirk Zeijlmans

Goederen: voorschot op wilceur die op de koornmolen staat tlv
Joh van Dusseldorp (f 7750)

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirk woont te Rotterdam

Op 5-2-1808 verklaart J Cop namens Dirk
Zeijlmans dat de f 500 betaald zijn door de executeurs van de boedel van wijlen
Pieter du Bois.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 088r

Soort akte: transport

Datum: 6/23/1801

1e comparant: Arnoldus van herberg

2e comparant: Peeter Janse

Goederen: een opslag van een huijsje op den zijdijk

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Stoffel
Lijten

Zuid: Huijbert de Vos

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 089r

Soort akte: wilceur

Datum: 8/3/1801

1e comparant: Cornelis de Jong, schipper

2e comparant: Wouter Janse van Steenoven

Goederen: een deel van 5½ geerd als erfg Adriaen Vasse en Pieternel
Vasse, gemeen met andere erfg. En nog een stuk acker als erfg.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Wijdemans en Berbera Wijdemans

West: wed Hendrik
van Son

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 090v

Soort akte: transport

Datum: 9/3/1801

1e comparant: Adriaen van Arendonck ea

2e comparant: Christoffel de Buijn

Goederen: ¼ van een buitendelle gemeen met Joh T de bruijn

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Zeijlmans

West: vaart

Noord: Jan H Rekkers

Zuid: Joh T de
Bruijn

Bijz: Adriaen woont te Zundert namens Elisabeth Augusta de
Bruijn x Johannis Jacobus Anthonis Colins en Maria Elisabeth Banduin wed
Carolus Theodorus de Bruijn (Beide Antwerpen, proc. Zundert, 24-8-1801),

Christoffel woont te Drel

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 091v

Soort akte: procuratie

Datum: 8/24/1801

1e comparant: Elisabeth Augusta de Bruijn ea

2e comparant: Adriaen van Arendonk

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Klundert

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Elisabeth Augusta de Bruijn met Adriaan Francis van
Engelen als voogd met toestemming van haar man JJA Colins (proc Antwerpen, not
NF Colins) en Maria Elisabeth Banduin wed Carolus Theodorus de Bruijn
(testament, Antwerpen) machtigen Adriaen van Arendonk hun goederen te verkopen
etc.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 093r

Soort akte: transport

Datum: 9/17/1801

1e comparant: Lambert Janse Zeijlmans ea

2e comparant: Adriaen Straver

Goederen: ½ acker saaijland, gemeen met Cornelis de Bont

Prijs: ƒ 1052

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Steeg

West: Adr Vissers

Noord: Jan M Biemans

Zuid: Jan Rekkers

Bijz: Lambert Janse Zeijlmans, Adriaan Janse Zeijlmans en
Elisabeth Janse Zeijlmans, Joost Wouterse Pols, Lambert Wouterse Pols, Willem M
Zijlmans x Johanna Pols ('s Grevelduin Cappel), Maria Pols wed Wouter van
Steenoven (Raamsdonk). Erfgenamen Cornelis Zeijlmans.

Jan van Honswijk (Dussen), Philip
Delleisel x Maria van Honswijk (Rotterdam), Johanna van Honswijk wed Reinier
Berkenbosch (Babiloniënbroek), Jan Boemans x Adriana van Honswijk, Anna van
Honswijk (Waalwijk), Cornelis en Lena Blok, kinderen van Hendrik Blok en Jacoba
van Honswijk, Lambert Pols en Willem de Bruijn als voogden van de minderjarige
kinderen van Hendrik en Jacoba, Maria Stravel wed Bart Mustert (Dussen) en nog
voor Bastiaen Ouwerkerk x Elisabeth Schippers (Dussen) en Lambert Pols en
Willem de Bruijn als voogden van de kinderen van Martinus van Iersel x Jacoba
Schippers als erfg van Joh van den Vleuten.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 094v

Soort akte: transport

Datum: 9/17/1801

1e comparant: Lambert Janse Zeijlmans ea

2e comparant: Lamberet Adriaen en Elisabeth Janse Zeijlmans

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 712

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vaart

West: erfg Peeter
Timmermans

Noord: wed Marcelis
Marc Zeijlmans

Zuid: koper

Bijz: Lambert Janse Zeijlmans, Adriaan Janse Zeijlmans en
Elisabeth Janse Zeijlmans, Joost Wouterse Pols, Lambert Wouterse Pols, Willem M
Zijlmans x Johanna Pols ('s Grevelduin Cappel), Maria Pols wed Wouter van
Steenoven (Raamsdonk). Erfgenamen Cornelis Zeijlmans.

Jan van Honswijk (Dussen), Philip
Delleisel x Maria van Honswijk (Rotterdam), Johanna van Honswijk wed Reinier
Berkenbosch (Babiloniënbroek), Jan Boemans x Adriana van Honswijk, Anna van
Honswijk (Waalwijk), Cornelis en Lena Blok, kinderen van Hendrik Blok en Jacoba
van Honswijk, Lambert Pols en Willem de Bruijn als voogden van de minderjarige
kinderen van Hendrik en Jacoba, Maria Stravel wed Bart Mustert (Dussen) en nog
voor Bastiaen Ouwerkerk x Elisabeth Schippers (Dussen) en Lambert Pols en
Willem de Bruijn als voogden van de kinderen van Martinus van Iersel x Jacoba
Schippers als erfg van Joh van den Vleuten.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 096r

Soort akte: transport

Datum: 9/17/1801

1e comparant: Lambert Janse Zeijlmans ea

2e comparant: wed Marcelis Marc Zeijlmans

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 975

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 's Grevelduin Cappel

West: vaart

Noord: Peeter Kamp

Zuid: watergang

Bijz: Lambert Janse Zeijlmans, Adriaan Janse Zeijlmans en
Elisabeth Janse Zeijlmans, Joost Wouterse Pols, Lambert Wouterse Pols, Willem M
Zijlmans x Johanna Pols ('s Grevelduin Cappel), Maria Pols wed Wouter van
Steenoven (Raamsdonk). Erfgenamen Cornelis Zeijlmans.

Jan van Honswijk (Dussen), Philip
Delleisel x Maria van Honswijk (Rotterdam), Johanna van Honswijk wed Reinier
Berkenbosch (Babiloniënbroek), Jan Boemans x Adriana van Honswijk, Anna van
Honswijk (Waalwijk), Cornelis en Lena Blok, kinderen van Hendrik Blok en Jacoba
van Honswijk, Lambert Pols en Willem de Bruijn als voogden van de minderjarige
kinderen van Hendrik en Jacoba, Maria Stravel wed Bart Mustert (Dussen) en nog
voor Bastiaen Ouwerkerk x Elisabeth Schippers (Dussen) en Lambert Pols en
Willem de Bruijn als voogden van de kinderen van Martinus van Iersel x Jacoba
Schippers als erfg van Joh van den Vleuten.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 097v

Soort akte: transport

Datum: 10/8/1801

1e comparant: Jacobus Bartelse van der Ka, schipper

2e comparant: Dirk rekkers, schipper

Goederen: een tjalkschip met toebehoren

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk.

Op 20-11-1801 is het schip afbetaald.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 098v

Soort akte: transport

Datum: 10/17/1801

1e comparant: Jan Janse Lips ea

2e comparant: Peeter P de Zeeuw

Goederen: een huijs etc. bij de haven; nog een hoff

Prijs: ƒ 2015

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen de Zeeuw; Jacob Kievits

West: dorpsdijk; kerk

Noord: ; de armen

Zuid: kinderen
Sterrenburg; kerk

Bijz: Jan Janse Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787),
kinderen Arnoildus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de
Hoogh (terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als
voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de
Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en
Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van
den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de
Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings,
Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw,
geestelijke dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg,
spekslachter Breda, en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van
Naerssen, Breda 12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter
Corn de Zeeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw,
Peeter van Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw
(proc 10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor
Somers x Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter
Kievits x Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw,
Cornelis Ribbens en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den
Reijke (Dussen). Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 101v

Soort akte: transport

Datum: 10/17/1801

1e comparant: Jan Janse Lips ea

2e comparant: Joh Hubertus de Bont, schout

Goederen: 4 geerden, in 8 geerden, gemeen met koper

Prijs: ƒ 3200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: polder en kerk

West: erfg Hendr.
Janse Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: de polder

Bijz: Jan Janse Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787),
kinderen Arnoildus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de
Hoogh (terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als
voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de
Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en
Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van
den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de
Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings,
Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw,
geestelijke dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg,
spekslachter Breda, en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van
Naerssen, Breda 12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter
Corn de Zeeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw,
Peeter van Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw
(proc 10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor
Somers x Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter
Kievits x Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw,
Cornelis Ribbens en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den
Reijke (Dussen). Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 104v

Soort akte: transport

Datum: 10/17/1801

1e comparant: Jan Janse Lips ea

2e comparant: Dirk van Driel

Goederen: 2 geerden, in 6 geerden, gemeen meterfg Hendrik Janse
Schoenmakers

Prijs: ƒ 1420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus P Zeijlmans

West: wed Wouter
Smeur

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan Janse Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787),
kinderen Arnoildus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de
Hoogh (terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings, Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw, geestelijke dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg, spekslachter Breda, en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van Naerssen, Breda 12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter Corn de Zeeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw, Peeter van Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw (proc 10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor Somers x Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter Kievits x Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw, Cornelis Ribbens en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den Reijke (Dussen). Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh.

Dirk woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 107v

Soort akte: transport

Datum: 10/17/1801

1e comparant: Jan Janse Lips ea

2e comparant: Hendrik Theodorus Schoenmakers ea

Goederen: 6 geerden

Prijs: ƒ 2800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Lambert Schoenmakers

West: erfg Hendrik
Janse Schoenmakers

Noord: Maas

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan Janse Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787),
kinderen Arnoldus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de
Hoogh (terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als
voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de
Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en
Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van
den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de
Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings,
Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw,
geestelijke dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg,
spekslachter Breda, en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van
Naerssen, Breda 12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter
Corn de Zeeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw,
Peeter van Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw
(proc 10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor
Somers x Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter
Kievits x Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw,
Cornelis Ribbens en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den
Reijke (Dussen). Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh.

Hendrik Theodorus Schoenmakers en Joh
Corn Kamp

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 110r

Soort akte: transport

Datum: 10/17/1801

1e comparant: Jan Janse Lips ea

2e comparant: Dirk Rekkers

Goederen: een acker saaijland aan Benedenkerk en nog een stuk
moerveld, gemeen met kinderen Corn de Zeeuw

Prijs: ƒ 918

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Cornelis de Zeeuw cs; Math van Dusseldorp

West: wed Matthijs Kamp; Corn Joghems Blankers

Noord: Peeter
Cornelis de Zeeuw; den dijk

Zuid: de Ka; dwars Geeren

Bijz: Jan Janse Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787),
kinderen Arnoildus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de
Hoogh (terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als
voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de
Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en
Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van
den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de
Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings,
Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw, geestelijke
dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg, spekslachter Breda,
en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van Naerssen, Breda
12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter Corn de Zeeuw,
Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw, Peeter van
Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw (proc
10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor Somers x
Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter Kievits x
Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw, Cornelis Ribbens
en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den Reijke (Dussen).
Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh.

Hierna komt een waslijst van procuraties.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 121r

Soort akte: transport

Datum: 10/28/1801

1e comparant: Huijbert de Ruijter

2e comparant: Adriaen Corn Bink

Goederen: de helft in 5½ geerd, gemeen met koper

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis de Bont

West: Hubertus de
Bont en Joh Vermeulen

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Huijbert woont te Antwerpen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 122r

Soort akte: transport

Datum: 11/3/1801

1e comparant: Jan J Lips ea

2e comparant: Jan de Jong

Goederen: een buitendel

Prijs: ƒ 1459

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matthijs van Dusseldorp

West: de armen
van Groot Waspik

Noord: Oude straat

Zuid: de
Heerstraat

Bijz: Jan J Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787),
kinderen Arnoildus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de
Hoogh (terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als
voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de
Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en
Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van
den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de
Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings,
Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw,
geestelijke dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg,
spekslachter Breda, en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van
Naerssen, Breda 12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter
Corn de Zeeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw,
Peeter van Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw
(proc 10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor
Somers x Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter
Kievits x Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw,
Cornelis Ribbens en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den
Reijke (Dussen). Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 124v

Soort akte: transport

Datum: 11/3/1801

1e comparant: Jan J Lips ea

2e comparant: Cornelis van der Schans

Goederen: een buitendel

Prijs: ƒ 870

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Pieter Liesveld

West: Jan de Bont

Noord: Oude straat

Zuid: de straat

Bijz: Jan J Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787),
kinderen Arnoildus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de
Hoogh (terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als
voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de
Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en
Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van
den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de
Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings,
Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw,
geestelijke dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg,
spekslachter Breda, en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van
Naerssen, Breda 12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter
Corn de Zeeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw,
Peeter van Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw
(proc 10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor
Somers x Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter
Kievits x Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw,
Cornelis Ribbens en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den
Reijke (Dussen). Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 127r

Soort akte: transport

Datum: 11/3/1801

1e comparant: Jan J Lips ea

2e comparant: Laurens Rekkers

Goederen: een ackertje saaijland; een bijsterke

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koper; koper

West: Pieter H
Kamp; Pieter H Kamp

Noord: Pieter H Kamp; wed Jan J Verschuuren

Zuid: erfg
Adriaentje Janse Kloot;

Bijz: Jan J Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787),
kinderen Arnoildus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de
Hoogh (terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als
voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de
Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en
Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van
den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de
Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings,
Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw,
geestelijke dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg,
spekslachter Breda, en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van
Naerssen, Breda 12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter
Corn de Zeeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw,
Peeter van Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw
(proc 10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor
Somers x Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter
Kievits x Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw,
Cornelis Ribbens en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den
Reijke (Dussen). Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 129v

Soort akte: transport

Datum: 11/3/1801

1e comparant: Jan J Lips ea

2e comparant: Jan P de Hoogh

Goederen: een bijstertje

Prijs: ƒ 403

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 's lands vest

West: Adriaan Koning

Noord: Adriaen
Schouten cs

Zuid: de Ka

Bijz: Jan J Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787),
kinderen Arnoildus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de
Hoogh (terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als
voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de
Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en
Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van
den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de
Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings,
Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw,
geestelijke dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg,
spekslachter Breda, en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van
Naerssen, Breda 12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter
Corn de Zeeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw,
Peeter van Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw
(proc 10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor
Somers x Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter
Kievits x Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw,
Cornelis Ribbens en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den
Reijke (Dussen). Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh.

Bekending noord-zuid kan ook andersom
zijn.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 132r

Soort akte: transport

Datum: 11/3/1801

1e comparant: Jan J Lips ea

2e comparant: Joh en Wouter Corn de Zeeuw

Goederen: een ackertje saaijland

Prijs: ƒ 191

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter B Kamp

West: Pieter H
Kamp

Noord: de vest

Zuid: de weg

Bijz: Jan J Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787),
kinderen Arnoildus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de
Hoogh (terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als
voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de
Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en
Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van
den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de
Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings,
Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw,
geestelijke dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg,
spekslachter Breda, en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van
Naerssen, Breda 12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter
Corn de Zeeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw,
Peeter van Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw
(proc 10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor
Somers x Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter
Kievits x Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw,
Cornelis Ribbens en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den Reijke
(Dussen). Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 134r

Soort akte: transport

Datum: 11/3/1801

1e comparant: Jan J Lips ea

2e comparant: Dirk Rekkers

Goederen: ½ acker saaijland, gemeen met wed Corn Sterrenburg

Prijs: ƒ 385

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Pols

West: Jan
Oosterwaal

Noord: de vest

Zuid: de weg

Bijz: Jan J Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787),
kinderen Arnoildus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de
Hoogh (terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als
voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de
Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en
Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van
den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de
Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings,
Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw,
geestelijke dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg,
spekslachter Breda, en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van Naerssen,
Breda 12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter Corn de
Zeeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw, Peeter
van Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw (proc
10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor Somers x
Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter Kievits x
Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw, Cornelis Ribbens
en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den Reijke (Dussen).
Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 136v

Soort akte: transport

Datum: 11/3/1801

1e comparant: Jan J Lips ea

2e comparant: Joh Vermeulen

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Vissers

West: Jan Nouwens

Noord: Willem
Biemans

Zuid: de weg

Bijz: Jan J Lips als voogd van de erfg van Jan Vasse de
Hoogh en namens Servaas de Hoogh (Dordrecht, proc, not Francois Pistorius,
Dordrecht 20-9-1801), Cornelia van Raamsdonk wed Jan van Brugge, Hendrik
Driessen x Petronella Botermans, Cornelis Botermans, Johanna Vijffhuijs wed
Arnoldus Storm (proc not Petrus Constantinus van Rijp, Rotterdam 20-8-1787), kinderen
Arnoildus Storm, Mathijs Snijders x Elisabeth de Hoogh, Huijbert de Hoogh
(terheijden), Jan Ptr de Hoogh, Nicolaas Botermans, Jacobus van Dongen x
Geertruij Botermans (beide Raamsdonk), Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed
Cornelis Smits (beide Hooge Zwaluw) (proc, P van der Meer, waspik 18-8, 4-9 en
18-9-1801). Allen erfg van Jan vasse de Hoogh voor de ene helft.

Jan P Verschuuren en Pieter H Kamp als
voogden van de erfg van Sijke de Seeuw wed Jan Vasse de Hoogh, Peeter P de
Seeuw, Peeter P Swart (G'Berg), Cornelis Swart (Zevenbergen), Piter de Zwart en
Adriaan de Zwart (Rotterdam), Pieter van Santen x Cornelis de Swart, Pieter van
den Bosch x Dingena de Swart, N de Swart en Johanna de Swart, Elisabeth de
Zeeuw wed Anthonij Weeterings (Terheijden), Maria de Zeeuw x Jog Weeterings,
Dingena de Zeeuw x Antonij van der Pannen (G'berg), Piternella de Zeeuw,
geestelijke dochter (Breda) (proc, 12-10-1801), Matthijs van den Berg,
spekslachter Breda, en Adriana van den Berg (Breda) (proc not Jacob van Naerssen,
Breda 12-10-1801), Peeter Corn de Seeuw, Joh Corn de Zeeuw, Wouter Corn de
Zeeuw, Adriaen Corn de Seeuw, Matth Corn de Zeeuw, Leendert de Zeeuw, Peeter
van Dongen x Pieternella de Zeeuw, Joost van Dongen x Dingena de Zeeuw (proc
10-9-1801), Lambert Polks x Elisabeth de Zeeuw, Gerrit van Vugt, Floor Somers x
Dingena van Vugt, Peeter A de Zeeuw en hendrik de Zeeuw, Pieter Kievits x
Elisabeth de Zeeuw, Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw, Cornelis Ribbens
en jan de Jong, Elisabeth van den Berg wed Adriaen van den Reijke (Dussen).
Allen erfg Sijke de Zeeuw wed Jan Vasse de Hoogh.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 139r

Soort akte: transport

Datum: 11/18/1801

1e comparant: Dirk Rekkers

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: ½ acker saaijland, gemeen wed Cornelis Sterrenburg

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Pols

West: Jan
Oosterwaal

Noord: de vest

Zuid: de weg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 140r

Soort akte: transport

Datum: 11/20/1801

1e comparant: Dirk rekkers

2e comparant: Peeter Corn de Zeeuw

Goederen: een acker saaijland aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 1025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de koper

West: wed
Matthijs Kamp

Noord: koper

Zuid: de ka

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 141r

Soort akte: transport

Datum: 11/30/1801

1e comparant: Johanna de Kok wed Adriaan P de Zeeuw

2e comparant: Peeter Kievits, schoonzoon

Goederen: een huijs etc.

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh Vermeulen

West: Peeter de
Seeuw cs

Noord: de straat

Zuid: het dorp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 143r

Soort akte: transport

Datum: 12/1/1801

1e comparant: Adriaan Verschuuren ea

2e comparant: Cornelis Vermijs

Goederen: 2 geerden, in 8 geerden, gemeen de koper

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Corn Kamp

West: de
westelijke helft van wed Pieter van Tiggel ea

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaan Verschuuren namens Antonet Verschuuren wed
Arnoldus van den Broek (Lijden, proc not Pieter van Klinkenberg, 20-11-1801).

Cornelis woont te Rotterdam.

wed Pieter van Tiggel en erfg Hendrik
Schoenmakers.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 144r

Soort akte: procuratie

Datum: 11/20/1801

1e comparant: Antonet Verschuuren wed Arnoldus van den Broek

2e comparant: Adriaan Verschuuren

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Leijden

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Antonet machtigt Adriaan om aan Cornelis Vermijs 2
geerden te verkopen (folio 143r)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 145r

Soort akte: transport

Datum: 12/15/1801

1e comparant: Tomas Ketelaar

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: een stuk weijland

Prijs: ƒ 690

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Hooge Weij

Belend
Oost: Joost Moleschot

West: Laurens
Rekkers

Noord: de Hooge Weij

Zuid: koper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 146r

Soort akte: transport

Datum: 12/15/1801

1e comparant: Cornelis van der Wie ea

2e comparant: Huijbert de Vos

Goederen: een opslag van een keetje op den zijdijk

Prijs: ƒ 18

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Govert Hasebos

West:

Noord: koper

Zuid: wed
Mustert

Bijz: Cornelis van der Wie mede namens zijn dochter Cornelia
van Dommelen (van der Wie is doorgestreept)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 147r

Soort akte: transport

Datum: 1/16/1802

1e comparant: Arnold Joost Timmerman, schout

2e comparant: Joh Dorreboom

Goederen: de helft in 7 geerden, gemeen met Frans de Wit

Prijs: ƒ 2625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: Jacobus P
Zeijlmans

West: Thomas Smeur

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Arnold is schout en secretaris te Meerkerk, Johan
woont te Raamsdonk.

Het stuk land is in verhuur bij Joh van
Steenoven voor f 130/jaar en er staat nog een hypotheek van f 1000 op tbv
Goveret Arensen (G'Berg). f 1625 wordt contant betaald.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 148v

Soort akte: transport

Datum: 1/21/1802

1e comparant: Adriaan van Loon

2e comparant: Johannes Prins

Goederen: een stuk saaijland

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Ruttens

West: koper

Noord: Joghem Adr
Rutten

Zuid: Jan Janse
van Loon

Bijz: Adriaan is schpen te 's Gravenmoer waar hij ook woont.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 149v

Soort akte: transport

Datum: 1/28/1802

1e comparant: Peeter Jansen de Jong

2e comparant: Antonij Lips

Goederen: een hoekje land van zijn hoff

Prijs: ƒ 63

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de steeg

West: verkoper

Noord: verkoper

Zuid: Arien
janse de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 150v

Soort akte: transport

Datum: 11/30/1801

1e comparant: Arien Corn de Zeeuw

2e comparant: Peeter van Dongen

Goederen: een stuk weijland genaamd: een Dries

Prijs: ƒ 975

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart

West: wed Adr van Gijsel

Noord: wed Aart van
Pas

Zuid: wed
Adriaan van Gijsel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 150v

Soort akte: transport

Datum: 2/4/1802

1e comparant: Cornelis Aartse de Bont

2e comparant: Joh Kusters, neef

Goederen: een buijtendel; een acker saaijland

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart; wed van Gijsel

West: de armen;
erfg wed Matthijs Otjens

Noord: Adriaan Lips;
erfg Jacobus Boeser

Zuid: de armen;
kinderen Adriaan B Kamp

Bijz: Belending oost west bij acker kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 151v

Soort akte: transport

Datum: 2/4/1802

1e comparant: Jacobus Geene

2e comparant: Johannes van den Broek

Goederen: een huijsje etc

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingeman Snellens

West: den dijk

Noord: A Vissers

Zuid: wed Corn
Sterrenburg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 152v-1

Soort akte: transport

Datum: 2/15/1802

1e comparant: Jacobus Hulst ea

2e comparant: Adriaantje van Es wed Dirk van Hulst

Goederen: ½ huijs etc. ; ½ buitendel

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van der Schans; Pieter M Kamp cs

West: Adriaan
Straver; Dirk Timmers

Noord: de straat;
Oude straat of Klein Waspik

Zuid: de
watergang; de straat

Bijz: Jacobus (Loon op Zant), Adrianus Vermeulen, notaris en
procureur te Waalwijk,namens Cornelia Hulst (Rotterdam), Petronella Hulst en
helena Hulst (Beide Dordrecht) (procnot Jan hendrik Schutten van Haege,
Dordrecht 14-12-1801), Elisabeth Hulst (G'Berg), Willem Hulst en Maria Hulst
(beiden Besooijen).

Cornelia, Petronella, helena, Elisabeth,
Willem en Maria zijn kinderen van Cornelis Hulst en samen met Jacobus erfg van
Dirk Hulst (Waspik)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 152v-2

Soort akte: transport

Datum: 2/15/1802

1e comparant: Jacobus Hulst ea

2e comparant: Adriaantje van Es wed Dirk van Hulst

Goederen: ½ buitendel; ½ ackertje

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter F Boeser; Jan F de Bont

West: erfg Pieter
Liesveld; Jan F de Bont

Noord: Oude straat
of Klein Waspik; wed Jan P Zeijlmans

Zuid: de straat;
's Grevelduin Cappel

Bijz: Jacobus (Loon op Zant), Adrianus Vermeulen, notaris en
procureur te Waalwijk,namens Cornelia Hulst (Rotterdam), Petronella Hulst en
helena Hulst (Beide Dordrecht) (procnot Jan hendrik Schutten van Haege,
Dordrecht 14-12-1801), Elisabeth Hulst (G'Berg), Willem Hulst en Maria Hulst
(beiden Besooijen).

Cornelia, Petronella, helena, Elisabeth,
Willem en Maria zijn kinderen van Cornelis Hulst en samen met Jacobus erfg van
Dirk Hulst (Waspik)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 152v-3

Soort akte: transport

Datum: 2/15/1802

1e comparant: Jacobus Hulst ea

2e comparant: Adriaantje van Es wed Dirk van Hulst

Goederen: ½ ackertje

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter F Boeser

West: 's lands
vest

Noord: de gemeenen
weg

Zuid: 's lands vest

Bijz: Jacobus (Loon op Zant), Adrianus Vermeulen, notaris en
procureur te Waalwijk,namens Cornelia Hulst (Rotterdam), Petronella Hulst en
Helena Hulst (beiden Dordrecht) (procnot Jan hendrik Schutten van Haege,
Dordrecht 14-12-1801), Elisabeth Hulst (G'Berg), Willem Hulst en Maria Hulst
(beiden Besooijen).

Cornelia, Petronella, helena, Elisabeth,
Willem en Maria zijn kinderen van Cornelis Hulst en samen met Jacobus erfg van
Dirk Hulst (Waspik)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 154r

Soort akte: procuratie

Datum: 12/14/1801

1e comparant: Cornelia Hulst ea

2e comparant: Adrianus Vermeulen, notaris en procureur

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Dordrecht

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelia Hulst (Rotterdam), Petronella Hulst en Helena
Hulst (beiden Dordrecht) machtigen Adrianus om de erfenis van Dirk Hulst
(Waspik) te regelen.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 155r

Soort akte: transport

Datum: 3/6/1802

1e comparant: Adrianus van Steen

2e comparant: Gerrit G van Dongen

Goederen: een huijsje etc te Boven

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Christiaan Rekkers

West: de dijk

Noord: kinderen
Huijbert Buijs

Zuid: Cornelis
van der Schans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 156r

Soort akte: wilceur

Datum: 3/6/1802

1e comparant: Gerrit Gerritsen van Dongen

2e comparant: Jan Klavers

Goederen: wilceur met als onderpand het in folio 155r
aangekochte huijs

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Christiaan Rekkers

West: de dijk

Noord: kinderen
Huijbert Buijs

Zuid: Cornelis
van der Schans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 157r

Soort akte: transport

Datum: 4/7/1802

1e comparant: Adriaan Jacobse Bink ea

2e comparant: Seijken Schoenmakers

Goederen: een huijs etc. te 11½ Hoeve

Prijs: ƒ 1450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ka of Platte weg

Belend
Oost: Huijbert Schoenmakers en koper

West: Huijbert
Adr van Hassel

Noord: Ka of Platte
weg

Zuid: straat

Bijz: Adsriaan Jacobse Bink (Raamsdonk), Joh van der reijken
x Maria Potmakers, erfg van Jan Norbertus van Tiggel x Cornelia Lijten (11½
Hoeve).\

Seijken woont te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 158r

Soort akte: transport

Datum: 4/21/1802

1e comparant: Pieter van Riel, schipper van stiel

2e comparant: Daniel Sneeuw

Goederen: het holl van een damschuijt

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 159r

Soort akte: transport

Datum: 5/4/1802

1e comparant: Adriaan van Seters

2e comparant: Paulus Joost Pols

Goederen: een stuk moerveld ten zuijden van de Leij en een stuk
over de Leij

Prijs: ƒ 95

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: ? Vos; erfg Wouter Vermeulen

West: Maria van
de Dussen??; Maria van de Dussen??

Noord: Michiel de
Roon; de Leij

Zuid: de Leij;
Ant Weijnants

Bijz: Adriaan woont te 's Gravenmoer en Paulus te 's
Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 160r

Soort akte: transport

Datum: 5/5/1802

1e comparant: Arnoldus de Bont

2e comparant: Anna Maria de Bont wed Peeter Janse de Bont

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 2350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Janse Lips cs

West: Corn H
Schoenmakers en Jan F de Bont

Noord: de Ka

Zuid: de straat

Bijz: Anna Maria woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 161r-1

Soort akte: transport

Datum: 5/26/1802

1e comparant: Catharina ??? Hol wed Gerrit van Hassel

2e comparant: 2 kinderen Frans Huijberde van Hassel

Goederen: een stuk land; een stuk ackerland

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: t gemeen land; Jan Oosterwaal

West: Sgrevelduijnsloot;
Jan de Bont

Noord: den dijk

Zuid: Christiaan
Rekkers en wed Blok

Bijz: Catharina woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 161r-2

Soort akte: transport

Datum: 5/26/1802

1e comparant: Catharina ??? Hol wed Gerrit van Hassel

2e comparant: 2 kinderen Frans Huijberde van Hassel

Goederen: een stuk land; een stuk met putten etc

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Liesveld

West: Laurens
Rekkers cs

Noord:

Zuid:

Bijz: Catharina woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 162r

Soort akte: transport

Datum: 5/26/1802

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Martinus van den Hooven

Goederen: een damschuijt

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Martinus woont te Bockhoven

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 163r

Soort akte: transport

Datum: 5/26/1802

1e comparant: Martinus van den Hooven

2e comparant: Joh van der Reijke

Goederen: een tjalkschip

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Martinus woont te Bockhoven

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 164r

Soort akte: transport

Datum: 5/29/1802

1e comparant: Antonij van Iersel en Antonij van Bennekom

2e comparant: Arij Boeser

Goederen: een stuk moerveld

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: armen 's Gravenmoer

West: Dirk Rutten
en Adriaan Tactor

Noord: wed Evert
Blok en Adriaan de Bruijn

Zuid: Pieter van
Seters en Teunis Heijblom

Bijz: Beide Antonij's wonen te 's Gravenmoer en Arij te 's
Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 165r

Soort akte: transport

Datum: 6/2/1802

1e comparant: Adriaan van Vuuren ea

2e comparant: Jan Timmermans en Bartholomeus Hend Verhoeven

Goederen: een moerveld

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dorps weg

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Tomas
Ketelaar

Zuid: Aart van
Pas

Bijz: Adriaan van Vuuren en Jan Timmerman, beide (Sprang)
als executeurs van de boedel van Adriana Oerlemanswed Govert de Bie en namens
de kinderen van het echtpaar de Bie x Oerlemans:

Elisabeth de Bie x Jan Timmermans,
Josijna de Bie x Peter Bart van den Hoeven, Hendrik de Bie en de minderjarige
kinderen van Barth Verhoeven x Johanna de Bie.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 166r

Soort akte: transport

Datum: 6/18/1802

1e comparant: Johannes Hulst ea

2e comparant: Joghem Ant Mouthaan

Goederen: een stuk land

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Ant van Bennekom cs

West: huis koper

Noord: Hendrik Ant
Mouthaan

Zuid: wed
Leendert Verduin cs

Bijz: Johannes Hulst, Cornelis heijblom x Jacoba Hulst,
Maria Hulst wed Adriaan Schep, Cornelia Hulst (allen 's Gravenmoer), Gijsbert
Kuijpers en Paulus Timmermans, armmeesters, namens de armen van Nederduits
hervormde gemeente te Rotterdam (proc not Woutherus de Prill, Rotterdam
19-3-1802) ivm Adriana Hulst x Hendrik Heijblom (beiden leven op kosten van de
armen). Allen kinderen van Maria Schep wed Aart Adr Hulst

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 167v

Soort akte: transport

Datum: 6/18/1802

1e comparant: Johannes Hulst ea

2e comparant: Jacob Adr Beunis

Goederen: een stuk land

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Tactor cs

West: koper en
Cornelis Hulst of Sgrevenduijn sloot

Noord: Pieter
Heijblom

Zuid: Adriaan Ad
van Seters

Bijz: Johannes Hulst, Cornelis heijblom x Jacoba Hulst,
Maria Hulst wed Adriaan Schep, Cornelia Hulst (allen 's Gravenmoer), Gijsbert
Kuijpers en Paulus Timmermans, armmeesters, namens de armen van Nederduits
hervormde gemeente te Rotterdam (proc not Woutherus de Prill, Rotterdam
19-3-1802) ivm Adriana Hulst x Hendrik Heijblom (beiden leven op kosten van de
armen). Allen kinderen van Maria Schep wed Aart Adr Hulst.

Jacob woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 169r

Soort akte: transport

Datum: 6/18/1802

1e comparant: Johannes Hulst ea

2e comparant: Isaak Wervers

Goederen: een stuk land

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: beijster sloot

West: koper of
Sgrevenduijn sloot

Noord: Jacob Nederveen

Zuid: wed
Adriaan Ad van Dongen cs

Bijz: Johannes Hulst, Cornelis heijblom x Jacoba Hulst,
Maria Hulst wed Adriaan Schep, Cornelia Hulst (allen 's Gravenmoer), Gijsbert
Kuijpers en Paulus Timmermans, armmeesters, namens de armen van Nederduits
hervormde gemeente te Rotterdam (proc not Woutherus de Prill, Rotterdam
19-3-1802) ivm Adriana Hulst x Hendrik Heijblom (beiden leven op kosten van de
armen). Allen kinderen van Maria Schep wed Aart Adr Hulst.

Jacob woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 170r

Soort akte: procuratie

Datum: 3/19/1802

1e comparant: Jan Kramer en Hendrik Cramer

2e comparant: armenmeesters van 's Gravenmoer

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Rotterdam

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan en Hendrik, diaconen vande Nederduitse hervormde
gemeente te Rotterdam. Deze gemeente heeft de zorg voor Adriana Hulst x Hendrik
Heijblom op zich genomen en machtigen de armenmeesters van 's Gravenmoer
Adriana's deel van de erfenis van Maria Schep wed Aart Adriaan Hulst te
behartigen.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 171v

Soort akte: transport

Datum: 6/19/1802

1e comparant: Huijbert Adr van Hassel

2e comparant: Adriaen lensveld

Goederen: 5 1/3 geerd

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Joh Hoevenaar, Jan van Son en Corn de Wit

West: Paulus
Timmermans

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Huijbert woont te Hendrik Luijten Ambacht en Adriaen
te Dussen Munsterkerk.

Op 21-12 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 172v

Soort akte: wilceur

Datum: 7/5/1802

1e comparant: Peeter Janse de Jongh

2e comparant: de kerk van 's Gravenmoer

Goederen: wilceur met als onderpand een binnendel

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart

West: erfg Peeter
Timmermans

Noord: Dirk van
Dongen

Zuid: Hendrik
van den Hoek

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 173v-1

Soort akte: transport

Datum: 7/15/1802

1e comparant: Pieter du Bois

2e comparant: Willem en Johannes Timmermans

Goederen: een stuk moerveld met putten etc. en nog een stukje
moerveld

Prijs: ƒ 28

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Palinge veld

Belend
Oost: kinderen Wouter Biemans; Peeter F Boeser

West: koper;
Peeter F Boeser

Noord: Peeter F
Boeser; Peeter F Boeser

Zuid: wed de
Bont; Palinge veld

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 173v-2

Soort akte: transport

Datum: 7/15/1802

1e comparant: Pieter du Bois

2e comparant: Willem en Johannes Timmermans

Goederen: een stukje moerveld achter Paulus van Turenhout

Prijs: ƒ 28

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Jong

West: Frans
Bastiaense Boeser

Noord: wed Hendrik
de Jong

Zuid: Marcelis
Smits

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 174v

Soort akte: transport

Datum: 7/22/1802

1e comparant: Denis Sagt en Gerrit Boeser

2e comparant: Bert van Ee

Goederen: een opslag van een huijsje op de zijdijk

Prijs: ƒ 135

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Willem
verduin

Zuid: A Boven

Bijz: Denis en Gerrit zijn armmeester van Waspik

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 175v

Soort akte: transport

Datum: 7/31/1802

1e comparant: Huijbert de Jong, schipper van stiel

2e comparant: Gijsbert Ooms

Goederen: een tjalkschip met toebehoren

Prijs: ƒ 919

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gijsbert woont te Groot Ammers

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 177r

Soort akte: transport

Datum: 8/18/1802

1e comparant: Mathijs van Dusseldorp

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: een stuk moerveld

Prijs: ƒ 13

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Laurens Rekkers

West: Lambert
Pols

Noord: koper

Zuid: wed Jan
Janse Verschuuren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 178r

Soort akte: transport

Datum: 8/19/1802

1e comparant: Adrianus van Steen

2e comparant: Johannes Hendrikus de Bont, medicine doctor

Goederen: een huijs etc. aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 4000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lips

West: Johannes
van de Wildenberg

Noord: Wouter Janse
van Steenoven

Zuid: Heerestraat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 179r

Soort akte: transport

Datum: 8/21/1802

1e comparant: Johanna van Loon wed Adam de Vos ea

2e comparant: Jan Adr de Vos

Goederen: ½ huijsje etc, gemeen met koper; een stuk moerveld

Prijs: ƒ 466

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Bastiaense Boeser en Laurens de Vos

West: wed Adam de
Vos, koper en Hendrik Vaartmans

Noord: den dijk; Jan
Biemans

Zuid: Huijbert
Smits; kinderen Jan L Zeijlmans

Bijz: Johanna van Loon wed Adam de Vos, jacobus de Vos,
Peeter de Vos, Jan de Vos, Crijn de Vos, Faas Buis x Adriana de Vos, Johanna de
Vos wed Willem Vermeer, Flora van Rode wed Adrianus de Vos (Rotterdam),
Johannes Bogers wednr Cornelia de Vos (Fijnaart) , kinderen Adam de Vos.

Cornelia Otgens wed Jan van Beek, Cornelis Koks
x Adriana Otgens, Peeter Janse van Aal x Anna Maria Otgens (Vrijhoeve),
kinderen Gerrit Otgens

Belending moerveld:

oost: Frans B Boeser

west: Marcelis Smits

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 180v

Soort akte: transport

Datum: 9/21/1802

1e comparant: Matthijs van Dusseldorp

2e comparant: Adrianus van Steen

Goederen: een huijs etc met broodbakkerij

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Wouter Adr Smeur

West: Jan Tomasse
de Bont

Noord: Her straat

Zuid: den dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 181v

Soort akte: transport

Datum: 9/25/1802

1e comparant: Johannes Ruijsenaar en Johannes Jacobus Zeijlmans

2e comparant: Jan Corn Knaap

Goederen: 6 geerden

Prijs: ƒ 4600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kerk en armen van Raamsdonk

West: erfg Peeter
de Jong

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Jan
Jacobse van der Ka cs

Bijz: Johannes R woont te G'berg en Johannes Z te Raamsdonk
en Jan Knaap ook te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 182v

Soort akte: transport

Datum: 10/1/1802

1e comparant: Johanna van den Broek wed Antonij van den Berg

2e comparant: Peeter van den Berg

Goederen: een opslag van een huijsje

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Adr Blankers

West: Joseph van
Dongen

Noord: Adriaen Adr
Blankers

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 183r

Soort akte: transport

Datum: 10/20/1802

1e comparant: Christiaen Kievits

2e comparant: Jan J Boeser

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 730

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart

West: Laurens
Olislagers

Noord: wed Adr Adr
de Zeeuw

Zuid: Cornelis
Boeser

Bijz: Christiaen woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 184r

Soort akte: transport

Datum: 10/20/1802

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Richardus Kievits

Goederen: een damschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Richardus woiont te Dussen Munsterkerk. Op 25-3-1803
is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 185r

Soort akte: transport

Datum: 11/16/1802

1e comparant: Peeter van Gijsel ea

2e comparant: Laurens Olijslagers

Goederen: een huijsje etc. te Boven

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koper en Adriaen Corn de Zeeuw

West: Vrouwkensvaart

Noord: Corn Corn
Vermijs

Zuid: koper

Bijz: Peeter van Gijsel namens zijn moeder wed Adriaen van
Gijsel

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 186r

Soort akte: transport

Datum: 11/16/1802

1e comparant: Peeter P de Zeeuw

2e comparant: Jan en Wouter de Zeeuw

Goederen: een ackertje saaijland aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Doolhoff

Belend
Oost: de wed Bart Langerwerf cs

West: de wed Bart
Langerwerf cs

Noord: den dijk

Zuid: den
Doolhoff

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 187r

Soort akte: transport

Datum: 1/5/1803

1e comparant: Anthonij Heijmans ea

2e comparant: Cornelis Jansen de Jong

Goederen: 6 geerden

Prijs: ƒ 5430

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Janse Hoevenaar

West: Jacobus
Timmermans en wed Wouter Knaap

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Oude
straat of Ka sloot

Bijz: Anthonij Heijmans (Kleundert) namens zijn moeder
Johanna Margaretha Elemans wed M Heijmans (Kleundert) (proc 4-1-1803).

Cornelis woont onder Hendrik Luijten
Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 188r

Soort akte: procuratie

Datum: 1/4/1803

1e comparant: Johanna Margaretha Elemans wed M Heijmans

2e comparant: Anthonij Heijmans

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Klundert

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johanna machtigt haar zoon Anthonij om 6 geerden te
Waspik te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 189r

Soort akte: transport

Datum: 1/7/1803

1e comparant: Frans van Peer x Geertruij Ruitenberg

2e comparant: Huijbert Ruitenberg, zwager

Goederen: ½ huijsje etc. te Boven aan den Dijk, gemeen met koper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingena Vos en Teunis Tankers

West: wed Philip
Pols

Noord: wed Aart van
Pas

Zuid: Adriaen
Corn Kamp

Bijz: Frans woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 190r

Soort akte: transport

Datum: 2/22/1803

1e comparant: Huijbertus van Hassel ea

2e comparant: armen en kerk van Raamsdonk

Goederen: 2 geerden, in 6 geerden, gemeen met koper

Prijs: ƒ 1450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koper

West: Jan Knaap

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Peeter
Kamp

Bijz: Huijbertus van Hassel (Oosterhout) mede namens zijn
moeder Dingena van der Noord wed Bastiaan van Hassel (de Leur), Pieter van
Hassel (Roosendaal), Helena van Hassel x Pieter Geerts (Rijsbergen), Geertruij
van Hassel (de Leur), Maria van Hassel x Jacobus Chattelijn, Willemina van
Hassel x Theodorus de Vet (Breda), Johanna van Hassel (de Leur). Allen kinderen
van Dingena en Bastiaan

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 191v

Soort akte: procuratie

Datum:

1e comparant: Dingena van der Noord wed Bastiaan van Hassel ea

2e comparant: Huijbertus van Hassel

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingena van der Noord wed Bastiaan van Hassel (de
Leur), Pieter van Hassel (Roosendaal), Helena van Hassel x Pieter Geerts
(Rijsbergen), Geertruij van Hassel (de Leur), Maria van Hassel x Jacobus
Chattelijn, Willemina van Hassel x Theodorus de Vet (Breda), Johanna van Hassel
(de Leur) machtigen Huijbert om een huis etc (de Leur) en een stuk land uit de
erfenis van Huijberd Vassen te Waspik te verkopen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 193r

Soort akte: transport

Datum: 2/22/1803

1e comparant: Theodorus Schoenmakers en Denis Sagt

2e comparant: Laurens Corn Snellens en Michiel van Gijsel

Goederen: een opslag van een huijsje, te Boven, nagelaten bij
Elias Verduin

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Laurens C
Snellens

Zuid: Adriaen
van Gijsel

Bijz: Theodorus Schoenmakers en Denis Sagt zijn armmeesters
van 1802 en 1803

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 194r

Soort akte: transport

Datum: 2/26/1803

1e comparant: Adrianus Koene ea

2e comparant: Joh Vermeulen

Goederen: het binneland in 7 geerden

Prijs: ƒ 1005

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koper

West: Heer Le Heu

Noord: buijtenteen
van den dijk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adrianus (G'berg) mede als voogd van de kinderen van
Johannes Koene, Pieter Koene namens zijn moeder Catharina Weterings wed
Cornelis Koene, Joh Brouwers (Baljuw G'berg) als executeur van de boedel van
Adriana Brouwers wed Justum van Küen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 195r

Soort akte: transport

Datum: 2/26/1803

1e comparant: Adrianus Koene ea

2e comparant: Adriaan Schoenmakers

Goederen: 7 geerden

Prijs: ƒ 1940

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: armen

West: heer Le Heu

Noord: Maas

Zuid: den dijk

Bijz: Adrianus (G'berg) mede als voogd van de kinderen van
Johannes Koene, Pieter Koene namens zijn moeder Catharina Weterings wed
Cornelis Koene, Joh Brouwers (Baljuw G'berg) als executeur van de boedel van
Adriana Brouwers wed Justum van Küen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 196r

Soort akte: transport

Datum: 2/26/1803

1e comparant: Adrianus Koene ea

2e comparant: Joh Hub de Bont

Goederen: 7 geerden

Prijs: ƒ 3470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: armen

West: heer Le Heu

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Adrianus (G'berg) mede als voogd van de kinderen van
Johannes Koene, Pieter Koene namens zijn moeder Catharina Weterings wed
Cornelis Koene, Joh Brouwers (Baljuw G'berg) als executeur van de boedel van
Adriana Brouwers wed Justum van Küen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 197r

Soort akte: transport

Datum: 2/26/1803

1e comparant: Barent van Biesen, schipper van Stiel, ea

2e comparant: Willem Janse Verschuuren

Goederen: een damschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Barent van Biesen, schipper van Stiel, en Bernardus
Cleijberg (Waalwijk) en Willem woont te Klein Waspik.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 198r

Soort akte: transport

Datum: 3/1/1803

1e comparant: Pieter Dekkers ea

2e comparant: Gerrit en Joseph van Dusseldorp

Goederen: een moerveldeken met putten en kuilen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bastiaan Boeser

West: Dingeman
van Dusseldorp

Noord: wed Peeter
van Tiggel

Zuid: de dwars
geeren

Bijz: Pieter Dekkers ('s Grevelduin Cappel) namens zijn
moeder Elisabeth Paans wed Cornelis Dekkers (proc 22-2-1803 's Grevelduin
Cappel) Procuratie als los vel aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 199r

Soort akte: procuratie

Datum: 2/22/1803

1e comparant: Elisabeth Paans wed Cornelis Dekkers

2e comparant: Pieter Dekkers, schipper van stiel

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Elisabeth machtigt haar zoon Pieter om een stukje land
te Waspik te verkopen. (Beiden 's Grevelduin Cappel)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 200r

Soort akte: transport

Datum: 3/3/1803

1e comparant: Nicolaas Ligois, medicine doctor

2e comparant: Pieternella van Doorn

Goederen: een huijs etc.

Prijs: ƒ 1295

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Kamp

West: Adriaan
Schoenmakers

Noord: hoofdsloot
del

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 201v

Soort akte: wilceur

Datum: 3/3/1803

1e comparant: Petronella van Doorn

2e comparant: Nicolaas Ligois

Goederen: wilceur itbv het door haar gekochte huijs (folio 200r)

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 202v

Soort akte: transport

Datum: 3/3/1803

1e comparant: Nicolaas Ligois, medicine doctor

2e comparant: Peeter Corn de eeuw

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 1475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ka of Platte weg

Belend
Oost: Huijbert Potmakers

West: Adriaen
Schoenmakers

Noord: de Ka of
Platte weg

Zuid: Hoofdsloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 203v

Soort akte: transport

Datum: 3/3/1803

1e comparant: Willem Verduin

2e comparant: Bernardus van Biesen

Goederen: een hengstschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 13-11-1803 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 205r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 3/22/1803

1e comparant: Willem Verduin

2e comparant: Dirk en Thomas Borstlap, schiptimmerman

Goederen: lening tbv de aankop van een nieuwe hengstschuijt, 46 voet lang

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 6-9-1801 is de lening geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 206v

Soort akte: transport

Datum: 3/22/1803

1e comparant: Adriaen Lips ea

2e comparant: Johannes Huijbert de Bont, schout

Goederen: 1/6 in 5 geerden, in 16 geerden, gemeen met erfg
Adriaen Adr Blankers

Prijs: ƒ 766

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriana Schoenmakers

West: wed
Matthijs F Kamp

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen is voor 1/6 erfgenaam van hendrina de Bruijn
wed Hendrikus de Bont

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 207v

Soort akte: transport

Datum: 3/25/1803

1e comparant: Peeter van Ee

2e comparant: Anna Klavers wed Wouter Adr Verschuuren

Goederen: een huijs etc.

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Wm Zijlmans

West: Vrouwkensvaart

Noord: Jan Lips en
Antonij Snijders

Zuid: kinderen
Zagt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 208v

Soort akte: transport

Datum: 3/25/1803

1e comparant: Adriaen Ant Verschuuren

2e comparant: Adriaen Biemans en Wouter Biemans

Goederen: een stuk weijland genaamd: den Bijster

Prijs: ƒ 1325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Bijster

Belend
Oost: Jan P Verschuuren

West: Peeter en
Adriaan Kamp

Noord: Frans B
Boeser

Zuid: Adriaen
Corn Kamp

Bijz: Adriaen woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 209v

Soort akte: transport

Datum: 3/25/1803

1e comparant: Richardus Kievits

2e comparant: Govert Rouwbos

Goederen: een damschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Richardus woont evenals Govert te Dussen Munsterkerk

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 210v

Soort akte: transport

Datum: 3/31/1803

1e comparant: Jan Peeterse Verscheuren ea

2e comparant: Joh Hubertus de Bont, schout

Goederen: 3 geerden, in 16 geerden, gemeen met koper

Prijs: ƒ 2850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriana Schoenmakers

West: wed
Matthijs F Kamp

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan Peeterse Verscheuren voor 1/3 en Adriaen Corn Bink
en Adriaen Langerwerf x Adriana Bink, Jan van der Weijde x Sijke Bink, Hendrika
Bink (Dongen) samen voor 1/3 en Adriaen Wm Blankers (Hendrik Luijten Ambacht),
Huijbert de Ruijter x Lucia Blankers (Antwerpen) Geertruij Blankers (Venrooij)
samen voor 1/3. Erfgenamen van Adriaen Adr Blankers

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 212r

Soort akte: transport

Datum: 4/1/1803

1e comparant: Peeter van Ee ea

2e comparant: Antonij van Ee

Goederen: ½ huijs etc gemeen met Cornelis de Bont

Prijs: ƒ 590

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis de Bont

West: Vrouwkensvaart

Noord: de straat

Zuid: Cornelis
de Bont

Bijz: Peeter van Ee mede namens Jan J Waas x Elisabeth van
Ee (Raamsdonk, proc not P van der Meer, 29-3-1803), Antonij van Ee, Jan J van
Ee, Wouter van Ee, Bartholomeus Kievits x Johanna van Ee (Dussen Munsterkerk),
Dirk Kamp en Matthijs de Bont als voogden van de kinderen van Crijn de Vos x
Aaltje van Ee. Allen erfg van Anna Potmakers wed Jan van Ee.

Antonij hoeft maar 6/7 van de koopsom te
betalen.

Zie ook koopakte van 5-12-1766 (Jan van
Ee en Corn de Bont)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 213v

Soort akte: transport

Datum: 4/1/1803

1e comparant: Peeter van Ee ea

2e comparant: Peeter van Ee

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 640

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem M? Zeijlmans

West: Vrouwkensvaart

Noord: Jan Rekkers

Zuid: kinderen
Zagt

Bijz: Peeter van Ee mede namens Jan J Waas x Elisabeth van
Ee (Raamsdonk, proc not P van der Meer, 29-3-1803), Antonij van Ee, Jan J van
Ee, Wouter van Ee, Bartholomeus Kievits x Johanna van Ee (Dussen Munsterkerk),
Dirk Kamp en Matthijs de Bont als voogden van de kinderen van Crijn de Vos x
Aaltje van Ee. Allen erfg van Anna Potmakers wed Jan van Ee.

Zie ook koopakte van 5-12-1766 (Jan van
Ee en Corn de Bont)

Peeter hoeft maar 6/7 van de koopsom te
betalen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 215r

Soort akte: transport

Datum: 4/1/1803

1e comparant: Peeter van Ee ea

2e comparant: Peeter van Ee

Goederen: een huijs etc

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Bruijn

West: Vrouwkensvaart

Noord: Jan van Kuik

Zuid: Jan H? de
Bruijn

Bijz: Peeter van Ee mede namens Jan J Waas x Elisabeth van
Ee (Raamsdonk, proc not P van der Meer, 29-3-1803), Antonij van Ee, Jan J van
Ee, Wouter van Ee, Bartholomeus Kievits x Johanna van Ee (Dussen Munsterkerk),
Dirk Kamp en Matthijs de Bont als voogden van de kinderen van Crijn de Vos x
Aaltje van Ee. Allen erfg van Anna Potmakers wed Jan van Ee.

Zie ook koopakte van 5-12-1766 (Jan van
Ee en Corn de Bont)

Peeter hoeft maar 6/7 van de koopsom te
betalen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 216v

Soort akte: procuratie

Datum: 3/29/1803

1e comparant: Jan J Waas x Elisabeth van Ee

2e comparant: Peeter van Ee, zwager

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan (Raamsdonk) machtigt Peeter om de erfenis van zijn schooonmoeder: Anna Potmakers te
regelen.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 217v

Soort akte: transport

Datum: 4/13/1803

1e comparant: Cornelis Aartse de Bont

2e comparant: Joghem Kuister

Goederen: een acker saijland

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dwarspat

West: Adriaen
Vissers

Noord: Adriaen
Straven

Zuid: Jan H
Rekkers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 218v

Soort akte: transport

Datum: 4/16/1803

1e comparant: Adriaen Bossers

2e comparant: Adr Kluitenaar

Goederen: een opslag van een huijsje te Boven aan den dijk
waarin Michiel van Beek woonde en is overleden.

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Bossers ('s Grevelduin Cappel) is armmeester

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 219v

Soort akte: transport

Datum: 4/18/1803

1e comparant: Peeter de Ruijter

2e comparant: Johannes Schouten

Goederen: een opslag van een huijsje op Scharloo beneden dijks
waarin zijn ouders gewoond hebben

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Hendrik de
Ruyijter

Zuid: wed
gennesen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 220v

Soort akte: transport

Datum: 4/23/1803

1e comparant: Jan F de Bont es

2e comparant: Johannes Hubertus de Bont, schout

Goederen: een binnendel eertijds in bezit van Adriaen Ad
Blankers en voor overledene vrouw Adriana de Bont

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hendrik de Jong

West: Joseph van
Dongen

Noord: Ka straat

Zuid: Kaaij straat

Bijz: Jan F de Bont en Jacob Kievits, beiden mede als
voogden van de kinderen van Govert van Veldhoven en mede namens Tomas van
Veldhoven (Wagenberg), Cornelis van Veldhoven, Adriaen Wijnen (Zwaluw) en
Reijnier Reijnders (Fijnaart). Allen kinderen en kintskinderen van Anna de Bont
en Adriaen van Veldhoven.

Cornelis de Ronde (proc, Zwaluw,
4-3-1803). Jan Janse de Bont x Cornelia de Bont, Adriaen Lips x Pieternella de
Bont, Tomas Corn de Bont, Hendrika de Bont en Johanna de Bont. Allen erfg van
Hendrina de Bruin wed Tomas de Bont

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 222v

Soort akte: transport

Datum: 4/23/1803

1e comparant: Jan F de Bont es

2e comparant: Johannes Hubertus de Bont, schout

Goederen: een acker saaijland met een veldeke eertijds in bezit
van Adriaen Ad Blankers en voor overledene vrouw Adriana de Bont

Prijs: ƒ 1150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Lips

West: Adriaan
Konings

Noord: wed Jan de
Bont

Zuid: 's
Gravenmoer

Bijz: Jan F de Bont en Jacob Kievits, beiden mede als
voogden van de kinderen van Govert van Veldhoven en mede namens Tomas van
Veldhoven (Wagenberg), Cornelis van Veldhoven, Adriaen Wijnen (Zwaluw) en
Reijnier Reijnders (Fijnaart). Allen kinderen en kintskinderen van Anna de Bont
en Adriaen van Veldhoven.

Cornelis de Ronde (proc, Zwaluw,
4-3-1803). Jan Janse de Bont x Cornelia de Bont, Adriaen Lips x Pieternella de
Bont, Tomas Corn de Bont, Hendrika de Bont en Johanna de Bont. Allen erfg van
Hendrina de Bruin wed Tomas de Bont

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 224r

Soort akte: transport

Datum: 4/23/1803

1e comparant: Jan F de Bont es

2e comparant: Jacob Kievits

Goederen: 5/6 in 5 geerden, in 16 geerden, eertijds in bezit van
Adriaen Ad Blankers en voor overledene vrouw Adriana de Bont

Prijs: ƒ 3833

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriana Schoenmakers

West: wed
Matthijs F Kamp

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan F de Bont en Jacob Kievits, beiden mede als
voogden van de kinderen van Govert van Veldhoven en mede namens Tomas van
Veldhoven (Wagenberg), Cornelis van Veldhoven, Adriaen Weijnen (Zwaluw) en
Reijnier Reijnders (Fijnaart). Allen kinderen en kintskinderen van Anna de Bont
en Adriaen van Veldhoven.

Koper hoeft slecht 4/5 van de koopsom te
betalen.

Het stuk land is gemeen met Joh Hub de
Bont

Cornelis de Ronde (proc, Zwaluw,
4-3-1803). Jan Janse de Bont x Cornelia de Bont, Adriaen Lips x Pieternella de
Bont, Tomas Corn de Bont, Hendrika de Bont en Johanna de Bont. Allen erfg van
Hendrina de Bruin wed Tomas de Bont

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 225v

Soort akte: transport

Datum: 4/25/1803

1e comparant: Dirk Rekkers

2e comparant: Jan Adr Nouwens

Goederen: een ackertje saaijland

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koper

West: Gerrit G
van Dongen en kinderen Buis

Noord: wed Willem
Biemans

Zuid: de steeg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 226v

Soort akte: transport

Datum: 5/9/1803

1e comparant: Dirk Rekkers

2e comparant: Pieternella Grienndaal wed Hendrik van Limt

Goederen: een ackertje saaijland

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijk

West: kinderen
Francus van Hassel

Noord: het gemeen land

Zuid: Jacobus en
Jan van der Sanden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 227v

Soort akte: transport

Datum: 5/12/1803

1e comparant: Leendert Ockers

2e comparant: Jan Niemans

Goederen: ½ dries en akker, gelegen over de Leij, gemeen met N
Ackermans; ½ in 2/3 moerveld

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dorpsweg; Gijsbert van Malsem

West: Gijsbert
van Malsem; secretaris Loeff

Noord: de armen; de
armen

Zuid: wed Corn
Sterrenburg ea; gemeen veld

Bijz: Leendert woont te Sprang en Jan te 's Grevelduin
Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 228v

Soort akte: transport

Datum: 5/13/1803

1e comparant: Dirk Rekkers

2e comparant: Jacobus Beunis

Goederen: een stuk moerveld met putten etc

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Frans van Hassel

West: kinderen
Frans van Hassel

Noord: sloot en weg

Zuid: Bernardus
Otte

Bijz: Jacobus woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 229v

Soort akte: transport

Datum: 5/14/1803

1e comparant: Jan P Verschuuren ea

2e comparant: Jan P Verschuuren

Goederen: een huijs etc

Prijs: ƒ 2540

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Koning

West: wed Jan de
Bont

Noord: de straat

Zuid: watergang

Bijz: Jan P Verschuuren mede namens Huijbert de Ruijter x
Lucia Blankers (Antwerpen), (proc not P van der Meer, Waspik 31-3-1803) voor
1/3.

Adriaan Wm Blankers(Hendrik Luijten
Ambacht) voor 1/3.

Geertruij Blankers (Venrooij), Adriaan
Corn Bink en Adriaen Langerwerf x Adriana Bink, Jan van der Weijde x Sijke Bink
(Dongen), Hendrika Bink (Dongen) voor 1/3.

Allen erfg van Adriaan Adr Blankers.

Koper hoeft maar 2/3 van de koopsom te
betalen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 231r

Soort akte: transport

Datum: 5/14/1803

1e comparant: Jan P Verschuuren ea

2e comparant: Adriaan Corn Bink

Goederen: een acker zaaijland en veld

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koper

West: Jan P
Verschuuren

Noord: de beijsters

Zuid: de dwars
geere

Bijz: Jan P Verschuuren mede namens Huijbert de Ruijter x
Lucia Blankers (Antwerpen), (proc not P van der Meer, Waspik 31-3-1803) voor
1/3.

Adriaan Wm Blankers(Hendrik Luijten
Ambacht) voor 1/3.

Geertruij Blankers (Venrooij), Adriaan
Corn Bink en Adriaen Langerwerf x Adriana Bink, Jan van der Weijde x Sijke Bink
(Dongen), Hendrika Bink (Dongen) voor 1/3.

Allen erfg van Adriaan Adr Blankers.

Koper hoeft maar 11/12 van de koopsom te
betalen

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 232v

Soort akte: procuratie

Datum: 3/31/1803

1e comparant: Huijbert de Ruijter x Lucia Blankers

2e comparant: Jan P Verschuuren

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huibert(Antwerpen) machtigt Jan om zijn deel van de
erfenis van Adriaan Adr Blankers (oom van zijn vrouw) te verkopen. (folio 229v
en 231r)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 233v

Soort akte: transport

Datum: 6/3/1803

1e comparant: Jan Vaartmans ea

2e comparant: Johanna Luijben wed Joachim Blankers

Goederen: 3 geerden, in 6 geerden, gemeen met koperse

Prijs: ƒ 960

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bartel P de Jong

West: Corn
Hendrikse Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: de Maas

Bijz: Jan ('s Grevelduin Cappel.) namens Dirk Zeijlmans
(Rotterdam, proc not Hermannus Adrianuis Schadee, 6-4-1803)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 234v

Soort akte: procuratie

Datum: 4/6/1803

1e comparant: Dirk Zeijlmans

2e comparant: Jan Vaartmans

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirk (Rotterdam) machtigt Jan ('s Grevelduin Cappel)
om te Wspik een stuk land te verkopen (folio 233v)

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 235v

Soort akte: transport

Datum: 7/14/1803

1e comparant: Jooris van Oort

2e comparant: Dirk van den Made

Goederen: het hol van een damschuijt, lang 48 voet, liggende op de
werf van Daniel Sneeuw

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jooris woont te Schiedam en Dirk te Moerdijk

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 236v

Soort akte: transport

Datum: 7/21/1803

1e comparant: Wouter Janse Smeur x Maria de Bont ea

2e comparant: Theodorus Schoenmakers ea

Goederen: 1/3 moerveld, gemeen met kopers

Prijs: ƒ 57

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Molevaartje

Belend
Oost: kinderen Adriaen B Kamp

West: Cornelis en
Cornelia de Bont

Noord: de Ka

Zuid: Molevaartje

Bijz: Wouter Janse Smeur x Maria de Bont, Cornelia de Bont
(Hoogstrate). Kinderen Jan P de Bont.

Theodorus Schoenmakers en kinderen
Matthijs de Bont.

Belending noord zuid kan ook andersom
zijn.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 237v

Soort akte: transport

Datum: 7/21/1803

1e comparant: Matthijs Boul

2e comparant: Antonij van Ee

Goederen: een huijs etc

Prijs: ƒ 875

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh F de Bruin

West: Vrouwkensvaart

Noord: Peeter van Ee
en Joh Franciscus de Bruin

Zuid: kaaijstraat

Bijz: belening oost: Joh F de Bruin op reede van de
neuseldrop van de paardestal

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 238v

Soort akte: transport

Datum: 7/25/1803

1e comparant: Witse Thomas

2e comparant: Daniel Sneeuw, scheepmaker

Goederen: een vriesche tjalk met toebehooren

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Witse woont te Makkem in Vriesland

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 239v

Soort akte: transport

Datum: 8/18/1803

1e comparant: Steeve de Bont

2e comparant: Huibert P Schoenmakers

Goederen: ½ ackertje zaaijland

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kinderen Jan Nouwens

West: koper

Noord: spoor

Zuid: Gerrit van
Dusseldorp

Bijz: Huibert woont onder 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 240v

Soort akte: transport

Datum: 8/23/1803

1e comparant: Jacobus Geene

2e comparant: Pieter Poppelier

Goederen: een damschuijtje met toebehoren

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De koopsom is op 14-10-1806 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 242r

Soort akte: transport

Datum: 8/23/1803

1e comparant: Willem J Verschuuren

2e comparant: Jan Wijdemans

Goederen: een damschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem woont te Kleijn Waspik

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 243v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 9/16/1803

1e comparant: Willem Hendr Schippers

2e comparant: Gerardus Ruitenberg, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de levering van een damschuijt, lang 47½
voet

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem woont te Waalwijk.

In 9-1810 is de lening geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 245r

Soort akte: transport

Datum: 10/7/1803

1e comparant: Jan Oosterwaal

2e comparant: Laurens Rekkers

Goederen: een stuk moerveld

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Liesveld

West: verkoper

Noord: koper

Zuid: wed Corn
Kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 246r

Soort akte: transport

Datum: 10/25/1803

1e comparant: Jan Adr de Jong

2e comparant: Cornelis van bavel

Goederen: een huis etc

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Corn Corn Schoenmakers

West: Marcelis
Adr de Jong

Noord: Adriaan Bink

Zuid: de straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 247r

Soort akte: wilceur

Datum: 10/25/1803

1e comparant: Cornelis van bavel

2e comparant: Jan B Crielaars, coopman te Waalwijk

Goederen: wilceur met als onderpand het in folio 246r gekochte
huis.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 248v

Soort akte: transport

Datum: 11/5/1803

1e comparant: WG Loeff

2e comparant: Jacobus Beunis

Goederen: een beijster moerveld; uitgedolven putten

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: uitgedolven beijster

West: 's
Grevelduin sloot of verkoper

Noord: Pieter Schaap

Zuid: de putten
of Adriaan de Roon cs

Bijz: WG woont te 's Gravenmoer en jacobus te 's Grevelduin
Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 249v

Soort akte: transport

Datum: 11/14/1803

1e comparant: Hendrik van Honsewijk ea

2e comparant: Jacobus Geene

Goederen: een hengstschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 370

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik van Honsewijk (Dussen) en Jan Lensveld
(Dussen) als voogden van de kinderen van Barend van Biesen bij Maria Schippers

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 251r

Soort akte: transport

Datum: 11/18/1803

1e comparant: Jan Pruisers en Josephus de Klijn

2e comparant: Cornelis de Klijn

Goederen: een huis etc.

Prijs: ƒ 606

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan J Verschuuren

West: den dijk

Noord: de straat

Zuid: Jan Pr
Verschuuren

Bijz: Jan woont inde Vrijhoeve

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 252r

Soort akte: transport

Datum: 11/24/1803

1e comparant: Govert Rouwbos

2e comparant: Cornelis van Gils

Goederen: een damschuit met toebehoren

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Govert woont te Dussen Munsterkerk en Cornelis te 's
Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 253r

Soort akte: transport

Datum: 12/6/1803

1e comparant: Jan P Verschuuren ea

2e comparant: Adriaan van Ooijen

Goederen: een huijsje etc

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Oomens

West: dorpsdijk

Noord: de kerck

Zuid: t dorp

Bijz: Jan P Verschuuren, Maria Verschuuren wed Peeter de
Zeeuw.

Adriaan woont inde Vrijhoeven

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 254r

Soort akte: transport

Datum: 12/6/1803

1e comparant: Jan P Verschuuren ea

2e comparant: Jacobus van der Zande

Goederen: een beijster

Prijs: ƒ 1263

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koper

West: Wouter en
Adr Biemans

Noord: Adr Kamp

Zuid: F Boeser

Bijz: Jan P Verschuuren, Maria Verschuuren wed Peeter de
Zeeuw.

Belending noord zuid kan ook andersom
zijn

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 255r

Soort akte: transport

Datum: 12/6/1803

1e comparant: Susanna zeijlmans wed Joh Vermeijs

2e comparant: Bart de Bruin

Goederen: een huis etc

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jogh van Dusseldorp

West: Marcelis de
Jong

Noord: de straat

Zuid: verkoper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 256r

Soort akte: transport

Datum: 12/7/1803

1e comparant: Adriaan Koning

2e comparant: Huibert van Dusseldorp

Goederen: 6 geerden, in 12 geerden

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Jan Schaap

West: Cornelis van Mourik

Noord: Hooftsloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Huibert woont te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 257r-1

Soort akte: transport

Datum: 12/15/1803

1e comparant: Dirk Kamp ea

2e comparant: Peeter, Wouter en Anna Kamp

Goederen: 2/7 in een huijs etc.; 2/7 in een buijtendel

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelia de Bont; vaart

West: kinderen
Adr Kamp (comparanten); juff van Son

Noord: de straat; J
Vermeulen

Zuid: Cornelis de Jong; Dirk van Dongen

Bijz: Dirk Kamp, Pieternella Kamp wed Dirk veenhuijsen
(Rotterdam).

Peeter, Wouter en Anna Kamp zijn broers
en zus van verkopers

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 257r-2

Soort akte: transport

Datum: 12/15/1803

1e comparant: Dirk Kamp ea

2e comparant: Peeter, Wouter en Anna Kamp

Goederen: 2/7 geerd, in 9 geerden, gemeen met wed Matthijs F
Kamp cs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Bartel Langerwerff

West: Jan van Son
cs

Noord: Scheijsloot of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Dirk Kamp, Pieternella Kamp wed Dirk veenhuijsen
(Rotterdam).

Peeter, Wouter en Anna Kamp zijn broers
en zus van verkopers

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 258r

Soort akte: transport

Datum: 1/3/1804

1e comparant: Willem Schippers

2e comparant: Bastiaen van Dam

Goederen: een damschuit

Prijs: ƒ 487

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem woont te Waalwijk en Bastiaen te Strien.

Los vel met procuratie van Bastiaan
waarin hij Joh Ruitenberg machtigt het schip te kopen(10-12-1803).

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 259r

Soort akte: transport

Datum: 1/23/1804

1e comparant: Jan van der Weijden ea

2e comparant: Jan P Verschuuren en Adriaen Blankers

Goederen: ¼ moerveldeken

Prijs: ƒ 85

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Corn Blankers

West: wed Joachim
Blankers

Noord: den dijk

Zuid: dwars
geere

Bijz: Jan van der Weijden (Dongen) en Hendrika Bink
(Dongen).

Adriaen woont te Hendrik Luijten
Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 260r

Soort akte: transport

Datum: 1/23/1804

1e comparant: Jan P Verschuuren ea

2e comparant: Jan P Verschuuren en Adriaen Wm Blankers

Goederen: ¼ moerveldeken

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Corn Blankers

West: wed Joachim
Blankers

Noord: den dijk

Zuid: geeren

Bijz: Jan P Verschuuren mede namens Huijbert de Ruijter,
Adriaen Wm Blankers (Hendrik Luijten Ambacht) mede namens Geertruij Blankers
(Hendrik Luijten Ambacht), Adriaen Corn Blankers, Adriaen Langerwerff, Joh van
der Weijde x Sijke Blankers (Dongen) en Hendrika Bink (Dongen). Allen erfg van
Adriaen Adr Blankers

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 261r

Soort akte: transport

Datum: 2/4/1804

1e comparant: Cornelis van der Schans en Marcelis Adr de Jong

2e comparant: Joh Vermeulen

Goederen: een opslag van een huijsje te Booven gekomen van wed
Bongaarts

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Arnoldus
Hoevenaar

Zuid: Evert
Zeijlmans

Bijz: Cornelis en Marcelis zijn armmeester van 1804 en 1805.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 262r

Soort akte: transport

Datum: 3/22/1804

1e comparant: Jan Corn de Bont

2e comparant: Adriana Corn de Bont, zus

Goederen: een stuk weijland

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan F de Bont

West: koperse

Noord: de ackers

Zuid: buijtenteen
vanden dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 263r

Soort akte: transport

Datum: 3/23/1804

1e comparant: Adriaan Ant Blom

2e comparant: Paulus Bruinenbaard

Goederen: een stuk moerveld

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: verkoper

West: wed Mathijs
Lijten

Noord: putten

Zuid: Bastiaan
de Rooij cs

Bijz: Adriaen woont te 's Gravenmoer en Paulus te 's
Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 264r

Soort akte: transport

Datum: 3/30/1804

1e comparant: Jan J Lips den Ouden ea

2e comparant: Marcelis Adr de Jong

Goederen: ½ in 1/6 van 5½ geerd en 1/4 van de rest, gemeen met
koper en overige erfg van Adriaan en Pieternella Vassen

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Wijdemans en wed Jan van der Heer cs

West: Catharina
Sprangers wed Hendrik van Zon

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan J Lips den Ouden namens Mr Adriaen de Jong
(Leuven, proc, not Pieter Lodewijk Neefs, 12 nivoten 12e jaar) en met
toestemming van Adriana van den Broek wed Adriaan Vassen. Toestemming als los
vel toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 265v

Soort akte: wilceur

Datum: 3/30/1804

1e comparant: Marcelis Adr de Jong

2e comparant: Adr de Jong

Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (folio 264r)

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 266v

Soort akte: transport

Datum: 3/30/1804

1e comparant: Jan J Lips den Ouden ea

2e comparant: Huijbert J Lips ea

Goederen: 3 geerden, in 6 geerden, gemeen met wed Joachim Wm
Blankers

Prijs: ƒ 2175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Langerwerf cs

West: wed Adriaan
J Bink

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan J Lips den Ouden namens Mr Adriaen de Jong
(Leuven, proc, not Pieter Lodewijk Neefs, 12 nivoten 12e jaar).

Huijbert J Lips, Jan J Lips, Johanna
Lips x Joh Hoevenaar, Maria Lips x Adrianus Kievits, Cornelia Lips. Kinderen
van verkoper.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 267v

Soort akte: procuratie

Datum:

1e comparant: Mr Adriaen de Jong

2e comparant: Jan J Lips den Ouden

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Leuven

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen machtigt Jan Baptist Lips, koopman, om
goederen te Waspik, Hendrik Luijten Ambacht en Capel te verkopen. De
oorspronkelijke procuratie is in het frans geschreven. Procuratie, in
nederlands, ook als los vel aanwezig

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 270r

Soort akte: transport

Datum: 4/3/1804

1e comparant: Dirk Rekkers, schipper van stiel

2e comparant: Jan Janse Nouwens

Goederen: een tjalkschip met toebehoren

Prijs: ƒ 980

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-8-18704 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 271r

Soort akte: transport

Datum: 4/20/1804

1e comparant: Arnoldus de Bont

2e comparant: Michiel van Hassel

Goederen: 6½ geerd binnendijks

Prijs: ƒ 1310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hendrik van Zon

West: Corn Hendr
Schoenmakers

Noord: sloot over
den dijk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Arnoldus woont te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 272r

Soort akte: transport

Datum: 4/20/1804

1e comparant: Arnoldus de Bont

2e comparant: Adriaan L Schoenmakers

Goederen: 6½ geerd buitendijks

Prijs: ƒ 1875

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hendrik van Zon

West: Corn Hendr
Schoenmakers

Noord: de Kaa

Zuid: sloot

Bijz: Arnoldus woont evenals Adriaan te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 273r

Soort akte: transport

Datum: 4/20/1804

1e comparant: Arnoldus de Bont

2e comparant: wed Wouter Adriaan Smeur

Goederen: 7½ geerd in overdiepse polder

Prijs: ƒ 2920

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hendrik van Zon

West: Corn Hendr
Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Arnoldus woont te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 274

Soort akte: transport

Datum: 4/25/1804

1e comparant: armmeester Waspik en Raamsdonk

2e comparant: Arien Pruissen

Goederen: een opslag van een huijsje te Boven gekomen van daniel
de Jong

Prijs: ƒ 205

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter Zeijlmans

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 275r

Soort akte: transport

Datum: 4/25/1804

1e comparant: armmeester Waspik en Raamsdonk

2e comparant: Nicolaas de Jong

Goederen: een moerveldeken

Prijs: ƒ 7

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Pols

West: kinderen
Jan L Zeijlmans

Noord: Huijbert
Pruijssers

Zuid: Laourens
Rekkers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: 276r

Soort akte: transport

Datum: 4/25/1804

1e comparant: Joghem Langerwerff ea

2e comparant: Antonie van Raamsdonk

Goederen: een stuk moerveld, gemeen met koper

Prijs: ƒ 21

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: het dorp

West: Adriaen
Koning

Noord: de straat

Zuid: kinderen
Jan Schep

Bijz: Joghem Langerwerff namens zijn moeder wed Bart
langerwerff

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: los vel 1

Soort akte: transport

Datum: 11/20/1806

1e comparant: D Elemans

2e comparant: heer van der Meer, secretaris

Goederen: de akte van consent en authorisatie gepasseert door de
kinderen Johannes Elemans

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: D. Elemans woont te Klundert.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: los vel 2

Soort akte: verzoek

Datum:

1e comparant: D F Rijke

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: D verzoek de regenten een stuk land te taxeren. Op los
vel staat ook de naam Geertruij oerlemans

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: los vel 3

Soort akte: procuratie

Datum:

1e comparant: Martinus de Coninckx

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Martinus geeft otestemming zijn huijs te verkopen. Vel
ondertekend door JBD Landtsheer.

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: los vel 4

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant: Elisabeth Paans wed Cornelis Dekkers

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 69

Folio: los vel 5

Soort akte: transport

Datum: 12/17/1798

1e comparant: Jan Klavers

2e comparant: Martinus Schoones

Goederen: een huijs etc te Boven

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Christiaen Rekkers

West: den dijck

Noord: kinderen
Huijbert Buijs

Zuid: Cornelis
van der Schans

Bijz: