RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 000r lv

Soort akte: quitantie

Datum: 2/24/1808

1e comparant: J Hallingius, commisaris

2e comparant: Jacob Dorrenboom

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Raamsdonk

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacob heeft de verpondingen van zijn goederen onder
Raamsdonk over het jaar 1806 en 1807 voldaan

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 001r

Soort akte: transport

Datum: 5/3/1804

1e comparant: Johanna van der Meer wed Tomas Ketelaar

2e comparant: Daniel Sneeuw

Goederen: 2 opslagen van een huijsje opden zijdijk zoals
gebruikt door Hendrik van den Hoek

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Wagemakers

West: Bart Bogers

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 002r

Soort akte: wilceur

Datum: 5/3/1804

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Johanna van der Meer wed Tomas ketelaar

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 2 huijsjes (folio 1r)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 003r

Soort akte: transport

Datum: 5/15/1804

1e comparant: Peeter P de Zeeuw

2e comparant: Cornelis Janse de Jong

Goederen: een ackerland onder 11½ Hoeve

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huibert Adr van Hassel

West: Adriaen W
Verschuuren

Noord: Heerenstraat

Zuid: over de ka
tot ??? Sloot

Bijz: Cornelis woont te Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 004r

Soort akte: transport

Datum: 5/15/1804

1e comparant: Cornelis Janse de Jong

2e comparant: Jan de Jongh

Goederen: ackerland onder 11½ Hoeve

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koper

West: Peeter van
Tiggel

Noord: Herstraat

Zuid: sloot

Bijz: Cornelis woont te Hendrik Luijten Ambacht en Jan te
11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 005r

Soort akte: transport

Datum: 6/28/1804

1e comparant: Matthijs Boom ea

2e comparant: Rijnier Boom

Goederen: een huijs met bakkerij etc.

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kerkstoep

West: Jan Janse
de Bont

Noord: Heerstraat

Zuid: kerkhoff

Bijz: Matthijs (Loon op Sant.), Adriaan Boom, Reijnier Boom,
Pieternella Boom, Jan Baptist van Gilst x Cornelia Boom. Erfg van Gijsbert
Boom.

Reijnier hoeft slecht 4/5 van de koopsom
te betalen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 006r

Soort akte: transport

Datum: 6/29/1804

1e comparant: Jacobus Geene, schipper van stiel

2e comparant: Hendrik de Ronde, schipper van stiel

Goederen: een opslag van een huijsje op den zijdijk

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West: den dijk

Noord: Jan de Vos

Zuid: Albert
Geene

Bijz: Hendrik woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 007r

Soort akte: transport

Datum: 6/29/1804

1e comparant: Jacobus Geene, schipper van stiel

2e comparant: Hendrik de Ronde, schipper van stiel

Goederen: een hengstschuijt

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik woont te Dussen Mensterkerk

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 008r

Soort akte: transport

Datum: 6/29/1804

1e comparant: Hendrik de Ronde, schipper van stiel

2e comparant: Jacobus Geene, schipper van stiel

Goederen: een damschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrik woont te Dussen Mensterkerk

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 009r

Soort akte: transport

Datum: 7/12/1804

1e comparant: Pieter Schaap

2e comparant: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer

Goederen: een deel van een willekeurbrief tlv Arnoldus Timmermans
(akte van 8-2-1775) en eerder overgenomen door zijn zoon Johannes

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter woont te 's Gravenmoer. Antonia woont te
Sprang, Jan was secretaris van Waspik

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 010r

Soort akte: transport

Datum: 7/18/1804

1e comparant: Maarten Janse Verschuuren, schipper van stiel

2e comparant: Jan van de Rijke, schipper

Goederen: het hol van een tjalk

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 011r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 7/26/1804

1e comparant: Arnoldus van herberg, schipper van stiel

2e comparant: Johannes Ruitenberg, scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lang
44½ voet.

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 012v

Soort akte: transport

Datum: 8/17/1804

1e comparant: Daniel Sneeuw, scheepmaker

2e comparant: Johannis Schouwen

Goederen: het hol van een damschuijtje

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannis woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 013v

Soort akte: transport

Datum: 8/22/1804

1e comparant: Pieternella Beunis

2e comparant: Johanna Schoenmakers wed Wouter Kievits

Goederen: 1½ geerd, in 8 geerden, gemeen met koperse cs

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh Hub de Bont en J Kievits

West: wed
Matthijs F Kamp

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 014v

Soort akte: transport

Datum: 10/3/1804

1e comparant: Tomas Janse Zeijlmans ea

2e comparant: Corn Corn Schoenmakers

Goederen: een huijs etc aan Benedenkerk behalve het bakhuijsje,
koper mag er wel in bakken

Prijs: ƒ 1714

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan F de Bont

West: koper

Noord: Kaaijstraat

Zuid: Antonij
Snijders cs

Bijz: Tomas Janse Zeijlmans, Josephus de Kleijn x Huibertje
Zeijlmans, Maria Zeijlmans wed Corn Aarts, Catharina Zeijlmans wed Joost van
Barel (11½ Hoeve), Gerrit van Vugt en Josephus de Kleijn als voogden van de
minderjarige erfg vasn Jan P Zeijlmans. Tesamen kinderen en kinstkinderen van
de wed Jan P Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 016r

Soort akte: transport

Datum: 10/3/1804

1e comparant: Tomas Janse Zeijlmans ea

2e comparant: Huibert Janse Lips

Goederen: een stuk weijland genaamd: de Beijster

Prijs: ƒ 2370

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Beijster

Belend
Oost: Corn Corn Schoenmakers

West: Jan F de
Bont

Noord: Jan F de Bont

Zuid: de ackers

Bijz: Tomas Janse Zeijlmans, Josephus de Kleijn x Huibertje
Zeijlmans, Maria Zeijlmans wed Corn Aarts, Catharina Zeijlmans wed Joost van
Barel (11½ Hoeve), Gerrit van Vugt en Josephus de Kleijn als voogden van de
minderjarige erfg vasn Jan P Zeijlmans. Tesamen kinderen en kinstkinderen van
de wed Jan P Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 017r

Soort akte: transport

Datum: 10/3/1804

1e comparant: Tomas Janse Zeijlmans ea

2e comparant: Theodorus Schoenmakers

Goederen: een acker acjter de beijsters

Prijs: ƒ 585

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Corn Corn Schoenmakers

West: Jan F de
Bont

Noord: de beijsters

Zuid: 's
Gravenmoer

Bijz: Tomas Janse Zeijlmans, Josephus de Kleijn x Huibertje
Zeijlmans, Maria Zeijlmans wed Corn Aarts, Catharina Zeijlmans wed Joost van
Barel (11½ Hoeve), Gerrit van Vugt en Josephus de Kleijn als voogden van de
minderjarige erfg vasn Jan P Zeijlmans. Tesamen kinderen en kinstkinderen van
de wed Jan P Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 018r

Soort akte: transport

Datum: 10/12/1804

1e comparant: Adriaen Adr Nouwens ea

2e comparant: Adriaen Adr Nouwens

Goederen: een huijs etc

Prijs: ƒ 495

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Cornelis Wijdemans cs

West: Adriaan
Koning

Noord: de straat

Zuid: watergang

Bijz: Adriaen Adr Nouwens, Jan Adr Nouwens, Anna Nouwens wed
Jacobus Janse den Ouden, Cornelis van der Schans en Marcelis Adr de Jong,
armmeesters 1804 en 1805 voor zoveel Jan van de Water x Maria Nouwens betreft.
Allen kinderen Adriaen Janse Nouwens

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 019r

Soort akte: transport

Datum: 10/12/1804

1e comparant: Adriaen Adr Nouwens ea

2e comparant: Jan ? Rekkers

Goederen: een buitendel

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de armen

West: kinderen
Michiel de Roon

Noord: Oude straat

Zuid: de straat

Bijz: Adriaen Adr Nouwens, Jan Adr Nouwens, Anna Nouwens wed
Jacobus Janse den Ouden, Cornelis van der Schans en Marcelis Adr de Jong,
armmeesters 1804 en 1805 voor zoveel Jan van de Water x Maria Nouwens betreft.
Allen kinderen Adriaen Janse Nouwens

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 020r

Soort akte: wilceur

Datum: 10/20/1804

1e comparant: Antonie Janse van der Kaa

2e comparant: Adriana van Son

Goederen: wilceur oa wegens mortificatie van 2 obligaties met
als onderpand zijn ½ huijs etc.aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk van Tiggel

West: Jan J Lips
den Ouden

Noord: wed Bart
Langerwerff

Zuid: Martinus
Schenkels

Bijz: Adriana woont te Dongen.

Corn H Schoenmakers verklaart namens
Adriana op 24-2-1806 dat de lening geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 021r

Soort akte: transport

Datum: 11/20/1804

1e comparant: Johannes H van den Hoek

2e comparant: Hendrika Willemina van den Hoek ea

Goederen: een huijs etc aan de zijdijk en inboedel

Prijs: ƒ 1784

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West:

Noord: wed Oomens

Zuid: Jan de
Seeuw

Bijz: Hendrika Willemina van den Hoek, dochter, x Johannes
Blok.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 022v

Soort akte: transport

Datum: 11/26/1804

1e comparant: Huijbert Janse Lips

2e comparant: Joghem Schoenmakers

Goederen: 1 geerd in 6 geerden, gemeen met koper en Joghem
Lambert Schoenmakers

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Christaan van Dusseldorp

West: Bartel de
Jongh

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Cornelis
Langerwerff

Bijz: Joghem woont onder 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 023v

Soort akte: transport

Datum: 12/1/1804

1e comparant: Cornelis Mustert

2e comparant: de armen

Goederen: een huijs etc. in ruil voor alimentatie tot aan hun
dood.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Kamp

West: Joost
Moleschot

Noord: den dijk

Zuid: wed Willem
Biemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 024r-1

Soort akte: transport

Datum: 12/5/1804

1e comparant: Willem de Kok

2e comparant: Adriaen de Kok ea

Goederen: 1/5 in een ackertje; 1/5 in een ackertje

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Pols; de armen

West: Jan P
Verschuuren; Jacob Kievits

Noord: de steeg; Jan
oosterwaal

Zuid: wed Willem
Biemans; Joost Moleschot

Bijz: Adriaen de Kok en Jan, Cornelia en Maria de Kok, broer
en zussen van Willem.

Nog gegeven belending 2e ackertje voor
en achter: Oost Jacob Kievits en West Ant verschuuren

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 024r-2

Soort akte: transport

Datum: 12/5/1804

1e comparant: Willem de Kok

2e comparant: Adriaen de Kok ea

Goederen: stuk moerveld; stuk moerveld

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Willem Biemans; wed Willem Biemans cs

West: Jan
Liesveld; Jan Liesveld

Noord: Joost Pols;
Joost Pols

Zuid: watergang;
de wiel

Bijz: Adriaen de Kok en Jan, Cornelia en Maria de Kok, broer
en zussen van Willem.

Belending noord-zuid kan ook andersom

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 025v

Soort akte: transport

Datum: 1/16/1805

1e comparant: Huijbert Schouten ea

2e comparant: Laurijs Jans van Breugel

Goederen: ½ moergeer te 11½ Hoeve, gemeen met M Roda (zie folio
28v)

Prijs: ƒ 244

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter de Bont

West: L J van
Breugel

Noord: Oud Vaartje

Zuid: dwars
geeren

Bijz: Huijbert Schouten (Emmichoven), Hendrik van Ouwerkerk
(Emmichoven) namens Frederik Willem Kooning x Adriana Schouten (Rotterdam)
(proc not Willem Joh van Rijp, 9-1-1805) en hendrik Ouwerkerk als voogd van het
kind van wijlen Antonie Schouten.

Laureijs woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 026v

Soort akte: procuratie

Datum: 1/9/1805

1e comparant: Fredrik Willem Koning x Adriana Schouten

2e comparant: Hendrik van Ouwerkerk

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Rotterdam

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Fredrik (Rotterdam) machtigt Hendrik (Emmichoven) om
goederen te Waspik en Raamsdonk te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 027v

Soort akte: transport

Datum: 1/18/1805

1e comparant: Sijmen van Delft

2e comparant: Adriaen Cornelis Kamp

Goederen: een acker zaaijland te Boven

Prijs: ƒ 1340

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Adriaen Kamp cs

West: kinderen
Adriaen Kamp cs

Noord: koper

Zuid: Jacob van
der Zanden

Bijz: Sijmen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 028v

Soort akte: transport

Datum: 1/29/1805

1e comparant: Franciscus Andreas Loomans

2e comparant: Laurijs Jans van Breugel

Goederen: ½ moergeer onder 11½ Hoeve gemeen met kinderen Antonie
Schouten (folio 25v)

Prijs: ƒ 244

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter de Bont

West: koper

Noord: dwars geeren

Zuid: sloot

Bijz: Franciscus (Breda) namens Carolina Maria Wilhelmina
van Loon, eerst wed Zacharias Matthias Loomans, daarna wed Michiel Roda en nu x
Petrus Robbertus Thijssen (Breda) (proc not Jacob van Naerssen, 28-12-1802)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 030r

Soort akte: procuratie

Datum: 12/28/1802

1e comparant: Carolina Maria Wilhelmina van Loon ea

2e comparant: Franciscus Andreas Loomans

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Carolina Maria Wilhelmina van Loon, eerst wed
Zacharias Matthias Loomans, daarna wed Michiel Roda en nu x Petrus Robbertus
Thijssen (Breda) machtigt Franciscus Andreas Loomans, zoon om haar zaken te
behartigen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 031r

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1805

1e comparant: Johannes van Dusseldorp x Jenneke van Hooff

2e comparant: hun kinderen

Goederen: de koornmolen, huijs etc, schenking met overname van
hypotheek oa tgv Pieter du Bois (f 5750)

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan de Bont

West: Bart de
Bruin en wed Joh Vermeijs

Noord: Heere straat

Zuid: den dijk

Bijz: Genoemd:

Dirk en Simon van Hooff, Hendrik van
Ouwerkerk, behuwd broeder, Jacob de Jong x Geertruij van Dusseldorp, op los vel
R Middelkoop.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 035r

Soort akte: transport

Datum: 3/5/1805

1e comparant: Christoffel de Bruin

2e comparant: Joh Vermeulen

Goederen: ¼ buitendel gemeen met Joh Franciscus de Bruin

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Zeijlmans

West: vaart

Noord: Jan H Rekkers

Zuid: Joh F de
Bruin

Bijz: Christoffel woont te Driel

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 036r

Soort akte: transport

Datum: 3/8/1805

1e comparant: Cornelis Hendrik Schoenmakers ea

2e comparant: wed Wouter Smeur

Goederen: 2 geerden, in 6 geerden, gemeen met koperse

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk van Driel

West: Jan F de
Bont

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelis namens Adrianus de Perez ('s Hertogenbosch)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 036v

Soort akte: procuratie

Datum: 2/15/1805

1e comparant: Adrianus de Perez

2e comparant: Cornelis Hendrik Schoenmakers

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: 's Hertogenbos

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adrianus de Perez ('s Hertogenbosch) machtigt Cornelis
om een stuk land te verkopen (folio36r)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 037v

Soort akte: transport

Datum: 3/18/1805

1e comparant: Jan Embertus van Boxtel ea

2e comparant: Nicolaas Adr Moethaan ea

Goederen: een stuk moerveld

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Princen

West: Jan van
Dongen

Noord: Johannis
Kanters

Zuid: Jan Loef

Bijz: Jan Embertus van Boxtel namens zijn moeder Maria Janse
de Weert wed Embertus van Boxtel (Dongen) en Margareta Gijben wed Lourens
Oomens.

Nicolaas Mouthaan (Cappel) en Nicolaas
Oerlemans (Loon)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 038r

Soort akte: procuratie

Datum: 3/16/1805

1e comparant: Maria Janse de Weert wed Embertus van Boxtel

2e comparant: Jan Embertus van Boxtel

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Dongen

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria Janse de Weert wed Embertus van Boxtel (Dongen)
machtigt haar zoon Jan om een stuk grond te verkopen (folio 37v)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 039r

Soort akte: transport

Datum: 3/21/1805

1e comparant: Cornelia Schep wed Peeter Pruijsers ea

2e comparant: Adriaen van Dongen

Goederen: huijs etc te Boven

Prijs: ƒ 930

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de weg

West: wed ? Pols

Noord: kinderen
Swart

Zuid: wed Philip
Pols

Bijz: Cornelia Schep wed Peeter Pruijsers en Huijbert
Pruijsers, Floor Pruijsers, Pieternella Pruijsers, Adriaen Pruijsers en Adriaen
Snijders x Adriana Pruijsers (beiden 's Grevelduin Cappel), Jan van Loon x Cornelia
Pruijsers ('s Gravenmoer), Hendrik van der Schans x Dirkje Pruijsers (Loon),
kinderen Peeter Pruijsers

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 040r

Soort akte: transport

Datum: 3/21/1805

1e comparant: Pieter Klavers

2e comparant: wed Andries Fransen Kamp

Goederen: een droog veldeken; een moerveldeke gemeen met Peeter
Passon

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijk

West: koperse

Noord: Dingeman Snellens; koperse

Zuid: koperse;
wed Cornelis Sterrenburg

Bijz: Pieter woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 041r

Soort akte: transport

Datum: 4/10/1805

1e comparant: Hendrik T Schoenmakers

2e comparant: Theodorus Schoenmakers, vader

Goederen: 3 geerden, gemeen met Johannes Cornelis Kamp

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter Bammens, Adr en Joha Lamb Schoenmakers

West: Adriaen
Langerwerff cs

Noord: Maas

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 042r

Soort akte: transport

Datum: 4/18/1805

1e comparant: Steeve Verschuuren

2e comparant: Peeter Adr de Zeeuw

Goederen: huis etc aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Adriana Jan? de Bont

West: Huijbert
Janse de Bont

Noord: de straat

Zuid: Pispot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 043r

Soort akte: transport

Datum: 4/18/1805

1e comparant: Steeve Verschuuren

2e comparant: Johannes van Dongen

Goederen: 1/3 binnendel; een acker aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: kinderen Adriaen B Kamp; Joseph van Dongen

West: Huijbert
Janse de Bont; Bert van Dongen

Noord: Steve de Bont en kinderen Jan Nouwens; Pispot

Zuid: de straat;
's Gravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 044r

Soort akte: transport

Datum: 4/18/1805

1e comparant: Adriaen Antonie Blom

2e comparant: Antonie Joost Pols

Goederen: een moerveld

Prijs: ƒ 35

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed A Pols

West: Paulus
Bruijnenbaard

Noord: wed Jan van
Tilburg

Zuid: Bastiaen
de Rooij

Bijz: Adriaen woont te 's Gravenmoer en Antonie te 's Grevelduin
Cappel.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 044v

Soort akte: transport

Datum: 5/2/1805

1e comparant: Jan Janse de Bont

2e comparant: Joh Vermeulen

Goederen: 3 geerdenh, in 6 geerden, gemeen met wed Jan de Bont

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huibert van Hassel

West: Petrus
Schoenmakers

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 045v

Soort akte: transport

Datum: 5/8/1805

1e comparant: Daniel Sneeuw, scheepmaker

2e comparant: Antonie Matt Snijders

Goederen: een tjalkschip met goederen

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 046v

Soort akte: transport

Datum: 6/25/1805

1e comparant: Daniel Snueeuw, scheepmaker

2e comparant: Joh Timmermans

Goederen: het hol van een damschuit

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Joh Timmermans woont te Oude Tonge

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 047v

Soort akte: transport

Datum: 7/23/1805

1e comparant: Willem Timmermans ea

2e comparant: Marcelis Marcelisse Zeijlmans

Goederen: een acker saaijland, te Boven

Prijs: ƒ 915

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Laurens Olijslagers

West: Jacobus van
der Sanden

Noord: wed Tomas
Sagt

Zuid: Adriaen
van Gijsel

Bijz: Willem Timmermans als executeur van de boedel van
wijlen Cornelis Janse de Bont

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 048v

Soort akte: wilceur

Datum: 7/6/1805

1e comparant: Peeter van Ee, schipper

2e comparant: Johannes en Willem Timmermans

Goederen: wilceur met als onderpand een binnendel

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem M? Zeijlmans

West: Vrouwkensvaart

Noord: Jan Rekkers

Zuid: kinderen
Zagt

Bijz: De koopsom is op 9-6-180? geheel voldaan. Van de akte
is als los vel ook een kopie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 049v

Soort akte: transport

Datum: 8/15/1805

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Jan van der Meer

Goederen: het hol van een gaffelschip, lang 60 voet

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Terheijden

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 050v

Soort akte: transport

Datum: 8/20/1805

1e comparant: Bert van Dongen, schipper

2e comparant: Jan van Driel Adrianuszoon

Goederen: het hol van een damschuit, lang 48 voet

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Moerdijk

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 051v

Soort akte: transport

Datum: 8/20/1805

1e comparant: Adriaen van Driel

2e comparant: Daniel Sneeuw

Goederen: het hol van een jachtpoon

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Moerdijk

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 052v

Soort akte: transport

Datum: 8/21/1805

1e comparant: Adriaen van Driel

2e comparant: Daniel Sneeuw ea

Goederen: een hengstschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Moerdijk.

Daniel Sneeuw, Peter P de zeeuw, Willem
Janse Verschuren, Stoffel Leijten

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 053v

Soort akte: transport

Datum: 8/29/1805

1e comparant: Dirk Rekkers

2e comparant: Floor Somers

Goederen: een opslag van een huijsje op den zijdijk

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vaart

West:

Noord: Adriaen
Wagemaker

Zuid: Nicolaas
van Hassel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 054v

Soort akte: transport

Datum: 9/10/1805

1e comparant: Daniel Sneeuw

2e comparant: Anthonie Verbeek

Goederen: een jachtpoon met toebehoren

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonie woont te Veen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 055v

Soort akte: transport

Datum: 9/11/1805

1e comparant: Jan Oosterwaal

2e comparant: Adriaentje van es wed Dirk Hulst

Goederen: een acker zaaiand

Prijs: ƒ 365

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vest

West: wed Dirk
Rijken

Noord: verkoper

Zuid: wed Rijken

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 056v

Soort akte: transport

Datum: 9/11/1805

1e comparant: Jan Oosterwaal

2e comparant: wed Hendrik van Limt

Goederen: een acker zaailand

Prijs: ƒ 460

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh Vermeulen

West: kinderen
Fransis van Hassel

Noord: de vest

Zuid: wed Hulst

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 057v

Soort akte: transport

Datum: 9/11/1805

1e comparant: Pieter van der Meer, secretaris

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: een buitendel

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janse de Bont

West: de kerck

Noord: Oude straat

Zuid: Herstraat

Bijz: Op 21-8-1807 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 058v

Soort akte: transport

Datum: 10/29/1805

1e comparant: Antonie Ad Verschuuren

2e comparant: Huijbert Jooste Pols

Goederen: een huijs etc te Boven

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joost van Moleschot en kinderen Helga de Kok

West: erfg Willem
Biemans

Noord: Laurens
Rekkers

Zuid: erfg
Willem Biemans

Bijz: Verkoper mag in een deel van het huis blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 059v

Soort akte: transport

Datum: 11/8/1805

1e comparant: Peeter Matthijsen Kamp ea

2e comparant: Pieter Potter

Goederen: ½ acker zaailand (zie ook folio 60v)

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Corn de Zeeuw

West: de westerse
helft of Peeter Otjens

Noord: Heerstraat

Zuid: over de Ka

Bijz: Peeter Matthijsen Kamp, Frans Matth Kamp, Marcelis Adr
de Jongh x Catharina Kamp, Sebertus de Bruin x Pieternella Kamp (Raamsdonk),
kinderen Mathijs F Kamp en Maria van den Bergh

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 060v

Soort akte: transport

Datum: 11/8/1805

1e comparant: Peeter Matthijsen Kamp ea

2e comparant: Peter Otjens

Goederen: ½ acker zaailand, westense deel (zie ook folio 59v)

Prijs: ƒ 710

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter Potter

West: Bart de
Jong

Noord: Heerstraat

Zuid: over de Ka

Bijz: Peeter Matthijsen Kamp, Frans Matth Kamp, Marcelis Adr
de Jongh x Catharina Kamp, Sebertus de Bruin x Pieternella Kamp (Raamsdonk),
kinderen Mathijs F Kamp en Maria van den Bergh.

Peeter woont te 11½ Hoeve

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 061v

Soort akte: transport

Datum: 11/8/1805

1e comparant: Peeter Matthijsen Kamp ea

2e comparant: Peter Otjens

Goederen: stuk weijland

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Langerwerf

West: koper

Noord: koper

Zuid: buitenteen
vande Ka

Bijz: Peeter Matthijsen Kamp, Frans Matth Kamp, Marcelis Adr
de Jongh x Catharina Kamp, Sebertus de Bruin x Pieternella Kamp (Raamsdonk),
kinderen Mathijs F Kamp en Maria van den Bergh.

Peeter woont te 11½ Hoeve

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 062v

Soort akte: transport

Datum: 11/15/1805

1e comparant: Joh Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek ea

2e comparant: Peeter Langerwerf

Goederen: 4 geerden, in 6 geerden, gemeen met Johannes van
Noort, in Overdiepsepolder

Prijs: ƒ 1605

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Antonij Snijders

West: H van
Hassel

Noord: Scheijsloot of Dussen Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Joh Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek, dochter van Joh H van den Hoek, Wouter
Hagoort als voogd van de minderjarige erfg van Joh vd Hoek, Pieter van der Meer
namens de mede voogd Cornelis van den Saken (proc 31-12-1804)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 063v

Soort akte: transport

Datum: 11/15/1805

1e comparant: Joh Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek ea

2e comparant: Arnoldus J de Bont

Goederen: een acker zaailand

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Koning

West: kinderen
Jan Lamberde Zeijlmans

Noord: van Gijsel

Zuid: Peeter P
Passon

Bijz: Joh Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek, dochter van Joh H van den Hoek, Wouter
Hagoort als voogd van de minderjarige erfg van Joh vd Hoek, Pieter van der Meer
namens de mede voogd Cornelis van den Saken (proc 31-12-1804).

Arnoldus woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 064v

Soort akte: transport

Datum: 11/15/1805

1e comparant: Joh Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek ea

2e comparant: Peeter Otjens

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 1260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriana Schoenmakers

West: kinderen
Cornelis Kamp

Noord: Ka straat

Zuid: Adriaan
Jacobse Bink

Bijz: Joh Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek, dochter van Joh H van den Hoek, Wouter
Hagoort als voogd van de minderjarige erfg van Joh vd Hoek, Pieter van der Meer
namens de mede voogd Cornelis van den Saken (proc 31-12-1804).

Peeter woont onder 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 065v

Soort akte: transport

Datum: 11/15/1805

1e comparant: Joh Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek ea

2e comparant: Joh Ruitenberg

Goederen: een buitendel

Prijs: ƒ 490

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koper

West: Jan J de
Bont

Noord: de straat

Zuid: Klein
Waspik

Bijz: Joh Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek, dochter van Joh H van den Hoek, Wouter
Hagoort als voogd van de minderjarige erfg van Joh vd Hoek, Pieter van der Meer
namens de mede voogd Cornelis van den Saken (proc 31-12-1804).

Peeter woont onder 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 066v

Soort akte: transport

Datum: 11/15/1805

1e comparant: Joh Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek ea

2e comparant: Joh Blok

Goederen: een huis etc

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Janse Verschuuren

West: Cornelis
van der Schans

Noord: Herstraat

Zuid: waterloop

Bijz: Joh Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek, dochter van Joh H van den Hoek, Wouter
Hagoort als voogd van de minderjarige erfg van Joh vd Hoek, Pieter van der Meer
namens de mede voogd Cornelis van den Saken (proc 31-12-1804).

Peeter woont onder 11½ Hoeve.

Jan hoeft slecht de helft te betalen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 067v

Soort akte: transport

Datum: 12/13/1805

1e comparant: Denis van der saken

2e comparant: Pieter Potter, schoonzoon

Goederen: een opslag van een huijsje, op den zijdijk

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West: den dijk

Noord: erfg Gerardus
Ruitenberg

Zuid: Bert van
Dongen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 068v

Soort akte: transport

Datum: 12/19/1805

1e comparant: Cornelis van der Schans en H? Adr de Jong

2e comparant: Huibert Kamp

Goederen: een opslag van een huisje, op den zijdijk, nagelaten
bij IJda van Hassel wed Dirk Bas

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West: den dijk

Noord: wed Go???

Zuid:

Bijz: Cornelis en H zijn armmeester

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 069v

Soort akte: transport

Datum: 12/20/1805

1e comparant: Jan en Joghem Kusters

2e comparant: Maria Kusters, zus

Goederen: ½ huis etc, gemeen met koperse

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter van Ee

West: Vrouwkensvaart

Noord: Antonij van
Ee

Zuid: Jan Lijn
en Antonij Snijders

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 070r

Soort akte: transport

Datum: 12/27/1805

1e comparant: Pieter Ruijtenberg ea

2e comparant: Peter van Dongen, schipper

Goederen: een opslag van een huijsje, opden zijdijk

Prijs: ƒ 370

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West: den dijk

Noord:

Zuid: Denis van
der zaken

Bijz: Pieter Ruijtenberg (Raamsdonk), Joh Ruijtenberg,
Pieter Potter namens Tomas Schep x Angenita Ruitenberg, Pieter van der Meer en
Adriaen W Schouten als voogden van de kinderen van Leendert Ruijtenberg en
namens Dirk Ritmeesters x Klasina Ruijtenberg (Werkendam). Erfg van Gerardus
Ruijtenberg

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 071r

Soort akte: procuratie

Datum: 12/30/1805

1e comparant: Tomas Schep x Angenita Ruijtenberg

2e comparant: Pieter Potter, zwager

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Tomas machtigt Pieter om de erfenis van hun broer
Gerardus te regelen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 071v

Soort akte: procuratie

Datum: 12/13/1805

1e comparant: Dirk Ritmeesters x Klasina Ruijtenberg

2e comparant: Pieter van der Meer en Adriaen W Schouten

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirk machtigt Pieter en Adriaan om de erfenis van
Gerardus, broer, te regelen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 072r

Soort akte: transport

Datum: 12/31/1805

1e comparant: Mathijs Boom ea

2e comparant: Gijsbertus Rens en wed Corn van Dordmont

Goederen: 2/3 moerveld gemeen met Maria de Vos wed Reijnier
Kosters (zie proc)

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Lips

West: Frans
Boeser

Noord: waterlaat

Zuid: Corn
Boesere

Bijz: Mathijs (Loon op Zant) namens Pieter Kosters en Jacob
de Klek? (proc not Jan van Oosterhout, Rotterdam 15-7-1805).

Gijsbert en de wed wonen ook te Loon op
Zant

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 072v

Soort akte: procuratie

Datum: 7/9/1805

1e comparant: Pieter Kosters en Jacob de Klek?

2e comparant: Mathijs Boom

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Rotterdam

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacob x Engelina Kosters.

Pieter en Jacon machtigen Mathijs (Loon
op Zand) om een stuk moerveld te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 074r-1

Soort akte: transport

Datum: 12/31/1805

1e comparant: Paulus van Ouwerkerk ea

2e comparant: Jan van Wageningen

Goederen: 2/6 in 2/3 van de Thienden, gemeen met de Armen,
genaamd de Kerkhoven en nog 2/6 in de helft 6 blokken thienden

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kerkhoven

Belend
Oost: Klein Waspik, partij 1

West: 14 geerden
vande Armen;

Noord: Scheijsloot;
Scheijsloot

Zuid: het Oude
kerkhof; 11½ Hoeve

Bijz: Paulus van Ouwerkerk (Woudrichem) namens Anthonij
Balthazar Stoop (Dodrecht) en Dirk Willem Nibbelink, schout en secretaris van
Hendrik Ido Ambacht als excuteur van het testament van wijlen Jonkvrouwe
Christina Elisabeth Pompen van Meerdervoort en HIA (proc not Abraham Adrianus
van den Oeven?, Dordrecht, 11-10-1805).

Jan van Wageningen woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 074r-2

Soort akte: transport

Datum: 12/31/1805

1e comparant: Paulus van Ouwerkerk ea

2e comparant: Jan van Wageningen

Goederen: 2/6 in 4 blokken thienden

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: zie vorige partijen

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Paulus van Ouwerkerk (Woudrichem) namens Anthonij
Balthazar Stoop (Dodrecht) en Dirk Willem Nibbelink, schout en secretaris van
Hendrik Ido Ambacht als excuteur van het testament van wijlen Jonkvrouwe
Christina Elisabeth Pompen van Meerdervoort en HIA (proc not Abraham Adrianus
van den Oeven?, Dordrecht, 11-10-1805).

Jan van Wageningen woont te Rotterdam

het geheel wordt verkocht als onderdeel
van een partij thienden die ook onder Emmichoven, Nederveen en Klein Waspik
vallen voor f 12.000.

Hierna volgen de procuraties en
voorwaarden en een los briefje van Dirk Nibbelink, Zwijndrecht 27-11-1805.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 081r

Soort akte: transport

Datum: 1/23/1806

1e comparant: Antonij van der Ka

2e comparant: Jan van Dongen

Goederen: een stuk moerveld

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Janse Lips

West: Joseph van
Dongen

Noord: Joh H de Bont

Zuid: 's
Gravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 082r

Soort akte: transport

Datum: 2/15/1806

1e comparant: Jacoba Snijders wed Philip Pols

2e comparant: Antoni van Kuijk

Goederen: een huijs etc; een stuk weiland; enkele putten etc.

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: ; Adriaan van Dongen

West: den dries;
Jan van Riel

Noord: Adriaan van
Dongen; Hendrik Vaartmans

Zuid: wed
Huibert Ruijtenberg; zie 1

Bijz: belending putten etc: zuid wed Ketelaars, west Dingena
Vos en noorden Corn Schoenmakers. Bij folio 80r zit een los briefje omtrent de
verkoop van het huijs

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 083r

Soort akte: transport

Datum: 2/15/1806

1e comparant: Pieternella Swart

2e comparant: Willem Reijken

Goederen: een huis etc; 2/5 ackertje, gemeen met erfg Dirk
reijken en Corn Geenen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Cornelis Sterrenburg; wed Jan van der Meer

West: Hendr
Vaartmans cs; Hendrik Vaartmans

Noord: Adriaan van
Dongen; Hendrik Vaartmans

Zuid: Adriaan
van Dongen; wed Jan van der Meer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 084r

Soort akte: transport

Datum: 2/20/1806

1e comparant: Willem Timmers

2e comparant: Adriaan Nieuwenhuijsen

Goederen: een hengstschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 1120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem woont op het Strien La??? En Adriaan te 's
Gravenmoer.

Op 28-5-1807 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 085v

Soort akte: transport

Datum: 2/24/1806

1e comparant: Antonie van der Ka

2e comparant: Johannes de Bruin

Goederen: ½ huis etc. aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 1210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk van Tiggel

West: Jan Janse
Lips den Ouden

Noord: wed
Langerwerff

Zuid: Martijnus
Schenkels met wederhelft

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 086v

Soort akte: transport

Datum: 2/24/1806

1e comparant: Bartholomeus Bogers

2e comparant: Antonie van der Ka

Goederen: een opslag van een huijsje op den dijk

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Daniel Sneeuw

West: de straat

Noord: Daniel Sneeuw

Zuid: Daniel
Sneeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 087v

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1806

1e comparant: Mels van Gijsel

2e comparant: Willemina Boeser wed Aart van Pas

Goederen: een huis etc te Boven

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vaart

West: Gijsbert
van Malsem

Noord: Gijsbert van
Malsem

Zuid: koperse en
Jan J Boeser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 088v

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1805

1e comparant: Jan Govert Schoomans x Dingena de Jong

2e comparant: Mels van Gijsel

Goederen: een huis etc. met bakkerij

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bert Bogers

West: Anthonij Snijders

Noord: de straat

Zuid: sloot
vanden dries

Bijz: Jan woon te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 090r

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1806

1e comparant: Jan Govert Schoomans x Dingena de Jong

2e comparant: Bart Bogers

Goederen: een huis etc

Prijs: ƒ 680

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter ? Kamp

West: Mels van
Gijsel

Noord: straat

Zuid: sloot
vanden dries

Bijz: Jan woon te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 091r

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1806

1e comparant: Jan Govert Schoomans x Dingena de Jong

2e comparant: Jan Wagemakers, schipper

Goederen: een beijster; een moerveldeken

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Pieter ? Kamp; kinderen Peter Timmermans

West: Ant
Snijders; Frans B Boeser

Noord: sloot vanden
hof; kinderen Peter Timmermans

Zuid: Schouwsloot;
kinderen Jan Schep

Bijz: Jan woon te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 092r

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1806

1e comparant: Jan Govert Schoomans x Dingena de Jong

2e comparant: Corn Hendr de Jong

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 1260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis van der Schans

West: Joh Hub de
Bont

Noord: Ka straat

Zuid: Her straat

Bijz: Jan woon te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 093r

Soort akte: transport

Datum: 2/28/1806

1e comparant: Joh Adr Knaap ea

2e comparant: Jacobus Jogh Timmermans

Goederen: 4 geerden, in 12 geerden, gemeen met Jacobus
Dorreboom; 3 geerden in Overdiepse polder

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaan Bink; Frans
de Wit

West: Huibert
Hoevenaar; wed Adriaan Bink

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk, Scheijsloot

Zuid: Ka sloot;
Maas

Bijz: Joh Adr Knaap namens Gijsbert Timmermans (Raamsdonk,
proc 24-2-1806).

Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 094v

Soort akte: transport

Datum: 2/24/1806

1e comparant: Gijsbert Jogh Timmermans

2e comparant: Joh Adr Knaap

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Raamsdonk

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gijsbert Timmermans (Raamsdonk) machtigt Joh Adr Knaap
om 2 stukken land te verkopen (folio 93r)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 095v

Soort akte: transport

Datum: 2/28/1806

1e comparant: Gerrit Sterrenburg ea

2e comparant: Dominicus Jemetti

Goederen: een huis etc.

Prijs: ƒ 710

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Kievits

West: Dorps dijk

Noord: Peter P de
Zeeuw

Zuid: Andries
Bogers

Bijz: Gerrit Sterrenburg (Giessen), Gerrit Janse van den
Hoek en Gerrit Talen als voogden van de kinderen van Joost Sterrenburg. Erfg
van Cornelia Sterrenburg

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 096v

Soort akte: transport

Datum: 3/4/1806

1e comparant: Adriaan de Bont

2e comparant: Cornelis H de Jongh

Goederen: een huis etc aan Benedenkerk

Prijs: ƒ 1250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Huijbert Janse Lips

West: Peter Adr
de Zeeuw

Noord: Heere straat

Zuid: Pispot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 097v

Soort akte: transport

Datum: 3/13/1806

1e comparant: Peeter Rekkers

2e comparant: Cornelis Jooste Pols

Goederen: een damschuit met toebehoren

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis woont te 's Grevelduin Cappel. Oin 1809 is
Peter reeds overleden. Later wordt Adriaan Boom als voogs aangesteld. Er worden
5 termijnen genoteerd.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 099r

Soort akte: transport

Datum: 3/17/1806

1e comparant: Hendrik van den Kieboom

2e comparant: Adriaan Theodorus Schoenmakers

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 305

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Zagt

West: den dijk

Noord: Adriaan Lips

Zuid: Jan Janse
van der Ka

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 100r

Soort akte: transport

Datum: 3/17/1806

1e comparant: Joost Huijberde Pols

2e comparant: Jan Joosat Pols, schipper van Stiel, zoon

Goederen: een damschuijt met toebehoren

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Joost en Jan wonen beide te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 101r

Soort akte: transport

Datum: 3/19/1806

1e comparant: Johannis van der Weijden x Lucia Corn Bink

2e comparant: Adriaan langerwerf

Goederen: ½ van 6 geerden, gemeen met Hendrik Bink

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Joh ?? Van den Hoek

West: ? ? ? Le
Heu

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Johannis woont te Dongen en Adriaan te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 102r

Soort akte: transport

Datum: 3/24/1806

1e comparant: Johannes Blok

2e comparant: Arnoldus Timmermans

Goederen: een huis etc

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan J Verschuuren

West: Corn van
der Schans

Noord: Her straat

Zuid: waterloop

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 103r

Soort akte: transport

Datum: 3/27/1806

1e comparant: Huijbertje Zeijlmans wed Joseph de Klein

2e comparant: Cornelis de Klein, zoon

Goederen: een opslag van een huis

Prijs: ƒ 1900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vaart

West: polders
dijk

Noord: Pieter
Vaartmans

Zuid: polders
dijk

Bijz: Huijbertje mag in het huis blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 104r

Soort akte: transport

Datum: 4/10/1806

1e comparant: Pieter Schaap

2e comparant: Willem Boeser

Goederen: een huis etc

Prijs: ƒ 840

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg wed Reijken en kinderen Boeser

West:

Noord: kinderen
Bartel en Dirk van Tiggel cs

Zuid: den dijk

Bijz: Pieter woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 105r

Soort akte: transport

Datum: 4/10/1806

1e comparant: Pieter Schaap

2e comparant: Huibert Pruisers

Goederen: een acker zaailand

Prijs: ƒ 362

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus van der Sanden

West: Adriaan
Vissers cs

Noord: kinderen
Frans van Hassel

Zuid: de sloot

Bijz: Pieter woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 106r

Soort akte: transport

Datum: 5/16/1806

1e comparant: Paulus Timmermans

2e comparant: Jan Jacobsen van der Ka

Goederen: 6 geerden

Prijs: ƒ 1060

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huibert Adriaan van Hassel

West: Francus Adr Kamp

Noord: buitenteen
dijk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Paulus woont te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 107r

Soort akte: transport

Datum: 6/5/1806

1e comparant: Arie van der Pas ea

2e comparant: Joh van der Schans

Goederen: een huis etc.

Prijs: ƒ 1410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Nouwens

West: wed Judocus
den Ouden en Jacob Kievits

Noord: Her straat

Zuid: wed den
Ouden

Bijz: Arie van der Pas ('s Grevelduin Cappel) voor zich zelf
en samen met Adriaen Wouterse Schouten als voogden van het kind van Jan Hagen
bij Dimpna? van Pas, allen erfg van Janneke van Pas x Adriaan Koning en Adriaan
voor hem zelf.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 108v

Soort akte: transport

Datum: 6/5/1806

1e comparant: Arie van der Pas ea

2e comparant: Adriaan Koning

Goederen: een ackertje zaailand

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Breede Plek

Belend
Oost: Adr W Schouten

West: wed Jan van
der Meer

Noord: Wouter Janse
van Steenoven

Zuid: Breede
Plek

Bijz: Arie van der Pas ('s Grevelduin Cappel) voor zich zelf
en samen met Adriaen Wouterse Schouten als voogden van het kind van Jan Hagen
bij Dimpna? van Pas, allen erfg van Janneke van Pas x Adriaan Koning en Adriaan
voor hem zelf.

Adriaan hoeft slechts de helft van de
koopsom te betalen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 110r

Soort akte: transport

Datum: 6/13/1806

1e comparant: Heijliger Boer ea

2e comparant: Hendrik P netten en Adriaan Dekkers

Goederen: een stuk moerveld, een stuk moerveld in de Endenest;
een stuk moerveld: de Flaterboom? Tussen erven W Vermeulen

Prijs: ƒ 57

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Endenest

Belend
Oost: Wouter Vermeulen; J Schouten; dwarsleij

West: ; wed T
Reijken

Noord: ; wed T
Reijken

Zuid: Jan
Verheijden

Bijz: Heijliger Boer, lid van de Hoven en Hoge Vierschaar
van ZuidHolland, mede namens Hendrik van Riel, Pieternella Boer als erfg van
Pitronella Otterdijk wed Hendrik Boer, Heiliger en Pieter van der Loo als
voogden van de minderjarige erfg.

Hendrik en Adriaan wonen te Vrijhoeve
Cappel

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 111v

Soort akte: transport

Datum: 6/13/1806

1e comparant: Frans de Bont

2e comparant: Adriaan van Limt

Goederen: een tjalkschip

Prijs: ƒ 585

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 112v

Soort akte: verkoopcondities

Datum: 4/14/1806

1e comparant: Heijliger Boer ea

2e comparant:

Goederen: verkoopcondities van de verkoop van 3 stukken
moerveld. Zie folio 110r

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Heijliger Boer, lid van de Hoven en Hoge Vierschaar van
ZuidHolland, mede namens Hendrik van Riel, Pieternella Boer als erfg van
Pitronella Otterdijk wed Hendrik Boer, Heiliger en Pieter van der Loo als
voogden van de minderjarige erfg.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 114r

Soort akte: transport

Datum: 6/25/1806

1e comparant: Jacobus de Vos ea

2e comparant: Faas Buijs

Goederen: 7/8 in de helft van de oplag van een huijsje etc,
gemeen met 1/8 van koper en Johanna de Vos wed Willem Vermeer met ½

Prijs: ƒ 66

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan de Vos

West: Hendrik
Kamp

Noord: den dijk

Zuid: erfg
Otjems

Bijz: Jacobus de Vos mede namens de kinderen van Jan
Baijens, Crijn de Vos, Pieter de Vos, Johanna de Vos wed Wm Vermeer, Adriaen de
Vos, kinderen Francijna Bogers wed Jan de Vos.

Het huijsje komt van hun vader.

Conditie is dat het huijsje door Jan de
Vos op de werf getimmert blijft.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 115r

Soort akte: transport

Datum: 7/17/1806

1e comparant: Adriaan Taktor

2e comparant: Steven Steven? Blok

Goederen: een moerveld inde Beijsters

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Beijsters

Belend
Oost: Arie Boeser

West: Jacobus
Beunis

Noord: Dirk Rutters

Zuid: erfg
Wouter Vermeulen

Bijz: Adriaan en Steven wonen te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 116r

Soort akte: transport

Datum: 7/23/1806

1e comparant: Huijbert Jooste Pols

2e comparant: Adriaan Biemans

Goederen: een huijs etc te Boven

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joost van Moleschot en kinderen Helger de Kok

West: Wouter
Biemans

Noord: Laurens
Rekkers

Zuid: koper

Bijz: Conditie is dat Antonie Adr Verschuren en huisvrouw in
het huis mogen blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 117v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 8/1/1806

1e comparant: Marijnus Wevers, schipper van stiel

2e comparant: Dirk en Tomas Borstlap

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een damschuit, lang
47½ voet, met toebehoren

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Marijnus woont te Dongen.

Op de 16e van de herfstmaand is de
lening afgelost

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 119r

Soort akte: transport

Datum: 8/22/1806

1e comparant: Maria Vos wed Rijnier Kosters ea

2e comparant: Laurens Hanse Snellens

Goederen: een huijsje etc.

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingena Snellens cs

West: den dijk

Noord: Huijbert
Godefrooij en Jacobus Geene cs

Zuid: Dingena
Snellens cs

Bijz: Maria Vos wed Rijnier Kosters, Dingena Vos, Frans van
Pas x Geertruij Ruijtenberg ('s Grevelduin Cappel), Pieter van der Meer namens
Daniel Halmmans zoon van Reijnierus Halmmans x Adriana Vos (proc 5-5-1806) en namens
Reijn van den Zwam x Johanna Sterrenburg (proc 6-5-1806), Pieter Potter mede
namens Tomas Schep en Cornelis van der Saken (proc 2-7-1806). Erfg van Johanna
Vos. Tevens Corn van der Schans en denis Sagt als voogden van de minderjarige
erfg.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 120v

Soort akte: transport

Datum: 8/22/1806

1e comparant: Maria Vos wed Rijnier Kosters ea

2e comparant: Huibert Vasters

Goederen: een stuk weiland genaamd den Dries

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Dries; de hogen akker

Belend
Oost: wed Philip Pols

West: Pieter
Potter

Noord: Jan Niemans
cs

Zuid: de hogen
akker

Bijz: Maria Vos wed Rijnier Kosters, Dingena Vos, Frans van
Pas x Geertruij Ruijtenberg ('s Grevelduin Cappel), Pieter van der Meer namens
Daniel Halmmans zoon van Reijnierus Halmmans x Adriana Vos (proc 5-5-1806) en
namens Reijn van den Zwam x Johanna Sterrenburg (proc 6-5-1806), Pieter Potter
mede namens Tomas Schep en Cornelis van der Saken (proc 2-7-1806). Erfg van
Johanna Vos. Tevens Corn van der Schans en denis Sagt als voogden van de
minderjarige erfg.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 122r

Soort akte: transport

Datum: 8/22/1806

1e comparant: Maria Vos wed Rijnier Kosters ea

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: ½ akker gemeen met koper

Prijs: ƒ 420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Pols

West: wed Hendrik
van Limt

Noord: de vest

Zuid: de weg

Bijz: Maria Vos wed Rijnier Kosters, Dingena Vos, Frans van
Pas x Geertruij Ruijtenberg ('s Grevelduin Cappel), Pieter van der Meer namens
Daniel Halmmans zoon van Reijnierus Halmmans x Adriana Vos (proc 5-5-1806) en
namens Reijn van den Zwam x Johanna Sterrenburg (proc 6-5-1806), Pieter Potter
mede namens Tomas Schep en Cornelis van der Saken (proc 2-7-1806). Erfg van
Johanna Vos. Tevens Corn van der Schans en denis Sagt als voogden van de
minderjarige erfg.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 123v

Soort akte: transport

Datum: 8/22/1806

1e comparant: Maria Vos wed Rijnier Kosters ea

2e comparant: Adriana van Es wed Dirk Hulst

Goederen: ¼ van een stuk zaailand, gemeen met Adr W Schouten en
Corn van der Schans

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de getransporteerde

West: de kerk

Noord: de beijsters

Zuid: over de
vest tot de weg

Bijz: Maria Vos wed Rijnier Kosters, Dingena Vos, Frans van
Pas x Geertruij Ruijtenberg ('s Grevelduin Cappel), Pieter van der Meer namens
Daniel Halmmans zoon van Reijnierus Halmmans x Adriana Vos (proc 5-5-1806) en
namens Reijn van den Zwam x Johanna Sterrenburg (proc 6-5-1806), Pieter Potter
mede namens Tomas Schep en Cornelis van der Saken (proc 2-7-1806). Erfg van
Johanna Vos. Tevens Corn van der Schans en denis Sagt als voogden van de
minderjarige erfg.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 125r

Soort akte: transport

Datum: 8/22/1806

1e comparant: Maria Vos wed Rijnier Kosters ea

2e comparant: Hendrik Vaartmans en Pieter W Boeser

Goederen: een stuk zaailand op het hoogblok

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het hoogblok

Belend
Oost: Laurens Olijslagers

West: wed Corn
Sterrenburg

Noord: Corn Boeser

Zuid: Hendr
Vaartmans

Bijz: Maria Vos wed Rijnier Kosters, Dingena Vos, Frans van
Pas x Geertruij Ruijtenberg ('s Grevelduin Cappel), Pieter van der Meer namens
Daniel Halmmans zoon van Reijnierus Halmmans x Adriana Vos (proc 5-5-1806) en
namens Reijn van den Zwam x Johanna Sterrenburg (proc 6-5-1806), Pieter Potter
mede namens Tomas Schep en Cornelis van der Saken (proc 2-7-1806). Erfg van
Johanna Vos. Tevens Corn van der Schans en denis Sagt als voogden van de
minderjarige erfg.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 126v

Soort akte: transport

Datum: 8/22/1806

1e comparant: Maria Vos wed Rijnier Kosters ea

2e comparant: Maria Timmermans wed Laurens verschuuren

Goederen: een stuk zaailand te Boven; een stukje putten en
kuilen

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het hoogblok

Belend
Oost: Hendrik Vaartmans; Jan van Riel

West: Willem
Reijken; 's Grevelduin

Noord: Adriaan van
Dongen; Jan van Riel

Zuid: ; Jan de
Bont

Bijz: Maria Vos wed Rijnier Kosters, Dingena Vos, Frans van
Pas x Geertruij Ruijtenberg ('s Grevelduin Cappel), Pieter van der Meer namens
Daniel Halmmans zoon van Reijnierus Halmmans x Adriana Vos (proc 5-5-1806) en
namens Reijn van den Zwam x Johanna Sterrenburg (proc 6-5-1806), Pieter Potter
mede namens Tomas Schep en Cornelis van der Saken (proc 2-7-1806). Erfg van
Johanna Vos. Tevens Corn van der Schans en denis Sagt als voogden van de
minderjarige erfg.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 128r

Soort akte: transport

Datum: 8/22/1806

1e comparant: Maria Vos wed Rijnier Kosters ea

2e comparant: Corn Dingeman Snellens en Dooris Brouwers

Goederen: een stukje hooi en weiland genaamd een Bed

Prijs: ƒ 310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: een Bed

Belend
Oost: den dijk

West: Adriaan van
Dongen

Noord: wed Andries
kamp

Zuid:

Bijz: Maria Vos wed Rijnier Kosters, Dingena Vos, Frans van
Pas x Geertruij Ruijtenberg ('s Grevelduin Cappel), Pieter van der Meer namens
Daniel Halmmans zoon van Reijnierus Halmmans x Adriana Vos (proc 5-5-1806) en
namens Reijn van den Zwam x Johanna Sterrenburg (proc 6-5-1806), Pieter Potter
mede namens Tomas Schep en Cornelis van der Saken (proc 2-7-1806). Erfg van
Johanna Vos. Tevens Corn van der Schans en denis Sagt als voogden van de
minderjarige erfg.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 129v

Soort akte: procuratie

Datum: 5/5/1806

1e comparant: Daniel Halmmans ea

2e comparant: P van der Meer ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Daniel Halmmans en Johannes Reijnierus Halmmans
(Beusekom) machtigen Pieter van der Meer om de erfenis van hun Moei Johanna Vos
wed Corn Sterrenburg te regelen.

Reijn van der Zwam x Johanna Jan
Sterrenburg (Catwijk aan de Rijn) machtigen evenens Pieter als erfg van Corn
Sterrenburg, oom. Datum 6-6-1806

Cornelis van der saken en Tomas Schep,
schippers, machtigen Pieter Potters als
erfg van Corn Sterrenburg. Datum 2-7-1806

Zie folio 119 t/m 128.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 131v

Soort akte: transport

Datum: 11/13/1806

1e comparant: Johannes Elemans ea

2e comparant: Maria van Steenoven wed Wouter Adr Smeur

Goederen: ¼ van 10½ à 11 geerden ibuitendiks en inde Overdiepse
polder genaamd: Nispens werff, gemeen met koperse

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Fransus Kamp en de heer van Groot Waspik

West: Corn
Meeuwisse van Steenoven

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: den dijk

Bijz: Johannes Elemansmede namens zijn kinderen (proc juli
1806) en Dirk Elemans (Kleundert) als mede voogd van de minderjarige kinderen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 132v

Soort akte: procuratie

Datum:

1e comparant: Jasper Elemans ea

2e comparant: Joahnnes Elemans

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Datum: juli 1806

Jasper Elemans, M E Elemans, Marinus
Elemans, Johanna Diena Elemans, Pieter Gerardus Elemans, Johanna Jacoba
Elemans, Eliza Elemans, Jan Willem Elemans, Anna Arnolda Elemans machtigen hun
vader Johannis een stuk land te verkopen (folio 131v)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 133v

Soort akte: transport

Datum: 11/21/1806

1e comparant: Jan Janse Nouwens

2e comparant: Pieter Stoffelse van Gennip

Goederen: een huijsje etc.

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk van Tiggel

West: Cornelis H
Schoenmakers

Noord: verkoper

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 134v

Soort akte: transport

Datum: 11/28/1806

1e comparant: Adrianus Koning

2e comparant: Gijsbert van Malsem

Goederen: een akker saaijland; een akkertje

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Breede Plek; de Grip

Belend
Oost: Adriaan Schouten; Adriaan Straver

West: wed J van
der Meer; kinderen Peeter Boeser

Noord: Wouter van
Steenoven; reijweg

Zuid: Breede
Plek; de Grip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 135v

Soort akte: transport

Datum: 11/28/1806

1e comparant: Gijsbert van Malsem

2e comparant: Adrianus Koning

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: Vrouwkensvaart

Noord: Jan H Rekkers

Zuid: Huijbert
Pruijsers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 136v

Soort akte: transport

Datum: 11/28/1806

1e comparant: Gijsbert van Malsem

2e comparant: Willemina Boeser wed Aart van Pas

Goederen: een stukje land

Prijs: ƒ 6

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koperse

West: verkoper
met huijsje

Noord: koperse

Zuid: koperse

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 137r

Soort akte: wilceur

Datum: 1/7/1807

1e comparant: Martinus Schenkels

2e comparant: wed Wouter Kusten

Goederen: wilceur met als onderpand een ½ huijs

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk van Tiggel

West: Jan Janse
Lips den Ouden

Noord: Jan de Bruijn

Zuid: de straat

Bijz: wed Wouter Kusten woont te Besooijen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 138r

Soort akte: transport

Datum: 1/12/1807

1e comparant: Cornelis Kuijpers

2e comparant: Johannes van Dongen

Goederen: een stukje veld en water, buitendijks

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den koper

West: wed B
langerwerff

Noord: den dijk

Zuid: 's
Gravenmoer

Bijz: Cornelis woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 139r

Soort akte: transport

Datum: 1/12/1807

1e comparant: Adriaan Nieuwenhuijsen

2e comparant: Cornelis de Klein

Goederen: een hengstschuit met toebehoren

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan woont te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 140r

Soort akte: transport

Datum: 1/22/1807

1e comparant: Joh van den Broek x Jacoba Geene ea

2e comparant: Willem Reijken

Goederen: 1/5 in een akker gemeen met koper

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hend Vaartmans

West: Hendrik
Vaartmans

Noord: Hendrik
Vaartmans

Zuid: wed J van
der Meer

Bijz: Joh van den Broek x Jacoba Geene, Joh Rijke x Janneke
Geene

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 141r

Soort akte: transport

Datum: 1/22/1807

1e comparant: Antonie van der Ka

2e comparant: Cornelis Wagemakers

Goederen: een huijsje etc op den dijk

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Daniel Sneeuw

West: de straat

Noord: Daniel Sneeuw

Zuid: Daniel
Sneeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 142r

Soort akte: transport

Datum: 2/19/1807

1e comparant: Peeter Kivits ea

2e comparant: 6 kinderen Marcelis M Zeijlmans

Goederen: een huijs etc. gelegen aan Vroukensvaart, no 198

Prijs: ƒ 1130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de koopers

West: Jacobus
Adam de Vos

Noord: straat

Zuid: de koopers

Bijz: Peeter Kivits, Jan van den Bosch, schout Udenhout, en
Cornelis Verwiel (Waalwijk) namens broer en zwager Adriaan P Kievits (proc not
Francois van de Werken, Sprang 15-12-1806)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 143r

Soort akte: transport

Datum: 2/19/1807

1e comparant: Peeter Kivits ea

2e comparant: Arnoldus Janse de Bont

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 530

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart

West: kinderen
Boeser

Noord: Jan Rekkers

Zuid: Cornelis
Schoenmakers

Bijz: Peeter Kivits, Jan van den Bosch, schout Udenhout, en
Cornelis Verwiel (Waalwijk) namens broer en zwager Adriaan P Kievits (proc not
Francois van de Werken, Sprang 15-12-1806).

Arnoldus woont te 's Grevelduin Cappel.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 144r

Soort akte: transport

Datum: 2/19/1807

1e comparant: Peeter Kivits ea

2e comparant: 6 kinderen Marcelis M Zeijlmans

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 560

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart

West: de armen

Noord: Bastiaan
Boeser

Zuid: kinderen
Corn F de Bont

Bijz: Peeter Kivits, Jan van den Bosch, schout Udenhout, en
Cornelis Verwiel (Waalwijk) namens broer en zwager Adriaan P Kievits (proc not
Francois van de Werken, Sprang 15-12-1806)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 145r

Soort akte: procuratie

Datum: 12/15/1807

1e comparant: Adriaan Peeter Kievits

2e comparant: Peeter Kivits ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sprang

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan machtigt Peeter Kivits, Jan van den Bosch,
schout Udenhout, en Cornelis Verwiel (Waalwijk), broer en zwagers, om land en
een huis etc. te verkopen (folio 142r t/m 144v)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 146v

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1807

1e comparant: Gijsbert Oomens ea

2e comparant: Mathijs Verhoeven, zwager

Goederen: ¾ opslag van een huijsje op den sijdijk, gemeen met
koper

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West:

Noord: Adriaan Boom

Zuid: Jan Blok

Bijz: Gijsbert Oomens, Wouter Oomens en Maria Oomens,
kinderen Margarita Gijben wed Laurens Oomens

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 147v

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1807

1e comparant: Gijsbert van Malsem

2e comparant: Pieter van der Meer, secretaris

Goederen: een acker saaijland, binnen en over de vest

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Breede Plek

Belend
Oost: Adriaan W Schouten

West: wed J van
der Meer

Noord: Wouter Janse
van Steenoven

Zuid: Breede
Plek

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 148r

Soort akte: transport

Datum: 2/27/1807

1e comparant: Gijsbert van Malsem

2e comparant: Pieter Potter

Goederen: een acker saaijland te Boven

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Grip

Belend
Oost: Adriaan Stravers

West: kinderen
Peeter Boeser

Noord: de weg

Zuid: de Grip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 149r

Soort akte: transport

Datum: 3/23/1807

1e comparant: Paulus Timmermans

2e comparant: Jacob Boeser

Goederen: 6 geerden in Overdiepse polder

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Lensveld

West: de Heer van
Waspik

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Maas

Bijz: Paulus woont te 's Gravenmoer en Jacob te Raamsdonk.
Aankondiging van de koop via los briefje aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 150r

Soort akte: transport

Datum: 3/23/1807

1e comparant: Hendrik de Zeeuw, schipper

2e comparant: Leendert Bouwens

Goederen: een tjalkschip met toebehoren

Prijs: ƒ 2175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Leendert woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 151v

Soort akte: transport

Datum: 4/7/1807

1e comparant: Jan de Vos

2e comparant: Huijbert de Vos, zoon

Goederen: een opslag van een huijsje op den sijdijk no 113

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West:

Noord: Hendrik de
Ronde

Zuid: Huijbert
Bogers

Bijz: Huijbert belooft tevens zijn vader te onderhouden.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 152v

Soort akte: transport

Datum: 4/9/1807

1e comparant: Johannes Blok

2e comparant: Adriaan van Gennip

Goederen: een damschuit met toebehoren

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 27 van de bloumaand 1809 is de koopsom voldaan

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 154r

Soort akte: transport

Datum: 4/10/1807

1e comparant: Jan Janse Lips den Ouden ea

2e comparant: Adriaan J de Jong

Goederen: een huijs etc aan Benedekerk nr 50

Prijs: ƒ 560

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: kinderen Matthijs P de Bont

West: wed Bart
Langerwerf

Noord: de straat

Zuid: Pispot

Bijz: Jan Janse Lips den Ouden namens Adriana van dam wed
Jan van der Sanden (proc 20-1-1807)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 155r

Soort akte: transport

Datum: 4/10/1807

1e comparant: Jan Janse Lips den Ouden ea

2e comparant: Jacobus van der Sanden

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de weg

West: koper

Noord: wed van Limt

Zuid: Adriaan
Vissers

Bijz: Jan Janse Lips den Ouden namens Adriana van dam wed
Jan van der Sanden (proc 20-1-1807)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 156r

Soort akte: transport

Datum: 4/10/1807

1e comparant: Jan Janse Lips den Ouden ea

2e comparant: Peeter Brox

Goederen: een moerveld in de Vosholen

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vosholen

Belend
Oost: wed Bart de Jong

West: wed J van
der Meer

Noord: ka

Zuid: koper

Bijz: Jan Janse Lips den Ouden namens Adriana van dam wed
Jan van der Sanden (proc 20-1-1807).

Belending noord zuid kan ook andersom.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 157r

Soort akte: transport

Datum: 4/23/1807

1e comparant: Pieter Vaartmans

2e comparant: Joh Blok

Goederen: een opslag van een huijsje op den zijdijk nr 30

Prijs: ƒ 677

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vaart

West: den dijk

Noord: Jan de Zeeuw

Zuid: de middel
muur

Bijz: de middel muur staat tussen dit huis en het huis van
de wed Kleendert Ruijtenberg

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 158r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 5/29/1807

1e comparant: Joost Wijdemans, schipper

2e comparant: Johannes Ruijtenberg. Scheepmaker

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een damschuit, 47 voet lang

Prijs: ƒ 1080

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 159v

Soort akte: transport

Datum: 6/29/1807

1e comparant: Huijbert de Vos en Bert van Dongen

2e comparant: Arien Hasebos

Goederen: een opslag van een huijsje etc op de sijdijk nr 123

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijk

West: de polder

Noord: Jan Peeter
Jansen

Zuid: Govert
Hasebos

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 160v

Soort akte: transport

Datum: 7/3/1807

1e comparant: Antonie Schrouwers

2e comparant: Bart van Dongen, zwager

Goederen: ½ acker saaijland en dries, gemeen met koper, over de Leij

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Sagt

West: De??
Groenendaal

Noord: Jan Niemans

Zuid: Peeter W
Boeser

Bijz: Antonie woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 161v

Soort akte: transport

Datum: 7/3/1807

1e comparant: M C van Houten ea

2e comparant: Willem Schroot

Goederen: een huijs etc. op Vrouwkensvaart no 210

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Antonie van Ee

West: de Bont en
Antonie van Ee

Noord: den dijk

Zuid: J J Lips

Bijz: M C van Houten, secretaris Raamsdonk, namens Peeter
van Ee, schipper (proc Rotterdam 30-6-1807).

Willem woont te Raamsdonk.

Willem en Peeter hebben te Rotterdam al
een koopcontract getekend. Dit staat op folio 163r

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 162v

Soort akte: procuratie

Datum: 6/30/1087

1e comparant: Peeter van Ee

2e comparant: M C van Houten, secretaris Raamsdonk,

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter machtigt M C om zijn huis te verkopen. (folio
161v)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 164r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 7/16/1807

1e comparant: Pieter Poppelier

2e comparant: Dirk en Tomas Borstlap

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een hengstschuit, lang
46 voet

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 165r lv

Soort akte: aankondiging

Datum: 7/17/1807

1e comparant: Cornelis de Beveren erfg

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De erfgenamen willen de Tiende van Groot Waspik, Klein
Waspik en nederveen openbaar verpagten

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 165v

Soort akte: transport

Datum: 8/7/1807

1e comparant: Joost Spoor

2e comparant: Hendricus van Steenoven

Goederen: een damlooper: de twee gebroeders. Lang 63 voet.

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Joost woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 167r

Soort akte: transport

Datum: 8/26/1807

1e comparant: Joh Gijsbert van Steenoven

2e comparant: Lambert Bogers

Goederen: een stuk kwebben, putten en kuilen in de Vosholen

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vosholen

Belend
Oost: wed Peeter de Bont

West: Cornelis Wijdemans

Noord: Oude Vaartje

Zuid: dwars
Geeren of 's Gravenmoer

Bijz: Joh woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 168r

Soort akte: transport

Datum: 9/8/1807

1e comparant: Jan Jooste Pols, schipper

2e comparant: Dirk de Bruin

Goederen: het hol van een damschuit, lang 48 voet

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Zevenbergen en Dirk te 's Grevelduin
Cappel.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 169r

Soort akte: transport

Datum: 9/10/1807

1e comparant: Huibert Janse Lips en Marijnus Sagt, armmeesters

2e comparant: Thomas Corn de Bont

Goederen: een opslag van een huijsje, op den zijdijk no 140,
nagelaten door de wed Willem Engels

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Peeter de
Ruiter

Zuid: Jan van Beek

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 170r

Soort akte: transport

Datum: 9/10/1807

1e comparant: Cornelis de Klein

2e comparant: Johannes van den Wildenberg

Goederen: een huijs etc. aan de kerk no 87

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan J Verschuuren

West: dorpsdijk

Noord: de straat

Zuid: wed Jan P
verschuuren

Bijz: Er was al een koopcontract getekend: folio 172r

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 173v

Soort akte: transport

Datum: 10/20/1807

1e comparant: Arnoldus van der Heijden ea

2e comparant: Jan Janse van Steenoven

Goederen: 3 geerden, in 6 geerden, gemeen met koper

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk van Driel

West: Huibert van
Steenoven

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Arnoldus van der Heijden (Raamsdonk) namens Maria Otjens
wed Thomas Boudewijns (Raamsdonk). Proc staat op folio 175r en het koopcontrat
op folio 176r

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 177r

Soort akte: transport

Datum: 12/1/1807

1e comparant: Anna Maria Biemans wed Hendrik van den Kieboom

2e comparant: Jan Maarten Biemans

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koper

West: Jan van de
Water

Noord: dorps weg

Zuid:

Bijz: Op folio 180r staat het koopcontract.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 177v

Soort akte: transport

Datum: 10/30/1807

1e comparant: Steve de Bont

2e comparant: Cornelis Smits

Goederen: een huijs etc, no 23

Prijs: ƒ 310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Leijten

West: erfg Jan F
de Bont

Noord: de straat

Zuid: verkoper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 181r

Soort akte: transport

Datum: 12/1/1807

1e comparant: Bartel de Bont ea

2e comparant: Laurens Rekkers

Goederen: een acker saaijland, oost van Vrouwkensvaart

Prijs: ƒ 570

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 's Grevelduin Cappel

West: Arnoldus B
de Bont

Noord: koper

Zuid: Jan H
Rekkers

Bijz: Bartel de Bont, Adriana de Bont, Aart Boogmans x
Johanna de Bont. Kinderen Jan Bartel de Bont.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 182v

Soort akte: transport

Datum: 12/1/1807

1e comparant: Bartel de Bont ea

2e comparant: Willem Marcelisse Zijlmans

Goederen: een huijs etc, no 221, te Boven

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart

West: kinderen
Marcelis M Zeijlmans

Noord: Laurens
Olijslagers

Zuid: Peeter van
Gijsel

Bijz: Bartel de Bont, Adriana de Bont, Aart Boogmans x
Johanna de Bont. Kinderen Jan Bartel de Bont.

Willem woont te 's Grevelduin Cappel.

Op folio 184r staat het koopcontract.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 186v

Soort akte: transport

Datum: 12/17/1807

1e comparant: Abraham van Dijk x Maria Buis ea

2e comparant: Bart Molen?

Goederen: een huijs etc. no 31,achter de korenmolen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: verkoperse

West: Jan J Lips

Noord: de straat

Zuid:

Bijz: Abraham van Dijk x Maria Buis (Dussen), Dingena Buis,
Antonie van Raamsdonk en Cornelis van der Schans als voogden van de
minderjarrihe kinderen van Adriaan Buis, kinderen Adriaan Buis, voor de ene
helft.

Adriana Maria de Bont wed Jan de Bont
voor de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 188ra

Soort akte: transport

Datum: 12/17/1807

1e comparant: Abraham van Dijk x Maria Buis ea

2e comparant: Jan J Lips de Jongen

Goederen: een bijster weijland

Prijs: ƒ 1990

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: juffr de Perez

West: kinderen
Peeter H Kamp

Noord: de straat

Zuid: sloot ackers

Bijz: Abraham van Dijk x Maria Buis (Dussen), Dingena Buis,
Antonie van Raamsdonk en Cornelis van der Schans als voogden van de
minderjarrihe kinderen van Adriaan Buis, kinderen Adriaan Buis

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 188vb

Soort akte: transport

Datum: 12/17/1807

1e comparant: Abraham van Dijk x Maria Buis ea

2e comparant: Jan H Rekkers

Goederen: een acker saaijland

Prijs: ƒ 795

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joseph van Dongen

West: kinderen
Peeter H Kamp

Noord: sloot bijster

Zuid: 's
Gravenmoer

Bijz: Abraham van Dijk x Maria Buis (Dussen), Dingena Buis,
Antonie van Raamsdonk en Cornelis van der Schans als voogden van de
minderjarrihe kinderen van Adriaan Buis, kinderen Adriaan Buis

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 190v

Soort akte: transport

Datum: 12/17/1807

1e comparant: Abraham van Dijk x Maria Buis ea

2e comparant: wed Jan de Bont

Goederen: ½ ackertje saaijland achter de korenmolen, gemeen met
koperse

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koperse

West: Jan J Lips
cs

Noord: de hof

Zuid: wed Joh
Vermeijs

Bijz: Abraham van Dijk x Maria Buis (Dussen), Dingena Buis,
Antonie van Raamsdonk en Cornelis van der Schans als voogden van de
minderjarrihe kinderen van Adriaan Buis, kinderen Adriaan Buis

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 192r

Soort akte: wilceur

Datum: 12/17/1807

1e comparant: Bart Molen

2e comparant: Cornelis Hendrikse Schoenmakers

Goederen: wilceur met als ondrpand een huijs etc, no 33, agter
de korenmolen (zie folio 168v)

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed J de Bont

West: Jan J Lips
cs

Noord: de straat

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 193r

Soort akte: wilceur

Datum: 12/18/1807

1e comparant: Paulus Timmermans

2e comparant: 2 minderjarige kinderen Adriaan Buis ea

Goederen: wilceur met als onderpand 6 geerden

Prijs: ƒ 455

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Adr van Hassel

West: Francus Adr
Kamp

Noord: Scheepsdiep

Zuid: den dijk

Bijz: Paulus woont te 's Gravenmoer.

2 minderjarige kinderen Adriaan Buis (f
151) en Aalbert Geene, zoon Geertruij Geene
(f 303).

Bij het passeren van de akte waren ook
aanwezig: Jacobus Geene, Huijbert Pruijsers en Jan J Boeser als voogden.

Op de 27e van de sprokkelmaand van 1810
verklaart Jacobus Geene de f303 geheel ontvangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 194v

Soort akte: transport

Datum: 12/29/1807

1e comparant: Johannes Kusters ea

2e comparant: Johanna Schoenmakers wed Wouter Kivits

Goederen: een huijsje etc, no 194

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koperse

West: Adriaan
Lips

Noord: Her straat

Zuid: koperse

Bijz: Johannes Kusters, Joghem Kusters en Maria Kusters.
Kinderen Jan Kusters.

Belending noord zuid kan ook andersom.

Koopakte staat op folio 195v

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 196v

Soort akte: transport

Datum: 12/29/1807

1e comparant: Mattheus Stam

2e comparant: Lambert Blom

Goederen: een damschuit met goederen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mattheus woont te 's Grevelduin Cappel en Lambert te
Herwijnen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 197v

Soort akte: transport

Datum: 1/15/1807

1e comparant: Huibert van Dusseldorp ea

2e comparant: Pieter Potter

Goederen: een buitendel

Prijs: ƒ 830

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart

West: Hers straat

Noord: wed Ernst?
Blok

Zuid: Peeter M
Kamp

Bijz: Huibert van Disseldorp (Dussen Munsterkerk), Gerrit
van Disseldorp en Joseph van Disseldorp, Jan Fijneman x Maria van Disseldorp
(Raamsdonk), Pieter van der Meer namens Willem van Disseldorp (Rotterdam, proc
not Gualtherus Johannes Juijnboll?) en namens Cornelis Boogmans x Johanna van
der Giessen (Rotterdam, proc 27-11-1807), Dingena de Wit (Waalwijk), Gerrit van
Disseldorp en Peeter Kamp als voogden van het minderjarihe kind van Adriaan van
der Giessen x Geertruij van Disseldorp. Allen kinderen en kinskinderen van
Dongeman van Disseldorp

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 199r

Soort akte: transport

Datum: 1/15/1807

1e comparant: Huibert van Dusseldorp ea

2e comparant: Adriaan F Schoenmakers

Goederen: een hof en acker saaijland met een moerveldeken aan
bendekerk

Prijs: ƒ 1030

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan verschuuren

West: wed Bart de
Jong

Noord: Her straat

Zuid: Geeren of
's Gravenmoer

Bijz: Huibert van Disseldorp (Dussen Munsterkerk), Gerrit
van Disseldorp en Joseph van Disseldorp, Jan Fijneman x Maria van Disseldorp
(Raamsdonk), Pieter van der Meer namens Willem van Disseldorp (Rotterdam, proc
not Gualtherus Johannes Juijnboll?) en namens Cornelis Boogmans x Johanna van
der Giessen (Rotterdam, proc 27-11-1807), Dingena de Wit (Waalwijk), Gerrit van
Disseldorp en Peeter Kamp als voogden van het minderjarihe kind van Adriaan van
der Giessen x Geertruij van Disseldorp. Allen kinderen en kinskinderen van
Dongeman van Disseldorp

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 201r

Soort akte: transport

Datum: 1/15/1807

1e comparant: Huibert van Dusseldorp ea

2e comparant: Pieter van der Meer

Goederen: 1/8 helft van een huijs, no 94

Prijs: ƒ 355

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: P Kivits

West: koper

Noord: Joseph van
Dusseldorp

Zuid: het dorp

Bijz: Huibert van Disseldorp (Dussen Munsterkerk), Gerrit
van Disseldorp en Joseph van Disseldorp, Jan Fijneman x Maria van Disseldorp
(Raamsdonk), Pieter van der Meer namens Willem van Disseldorp (Rotterdam, proc
not Gualtherus Johannes Juijnboll?) en namens Cornelis Boogmans x Johanna van
der Giessen (Rotterdam, proc 27-11-1807), Dingena de Wit (Waalwijk), Gerrit van
Disseldorp en Peeter Kamp als voogden van het minderjarihe kind van Adriaan van
der Giessen x Geertruij van Disseldorp. Allen kinderen en kinskinderen van
Dongeman van Disseldorp

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 202v

Soort akte: transport

Datum: 2/4/1808

1e comparant: Cornelis de Jong x Pieternella P Zijlmans ea

2e comparant: Pieter de Wit

Goederen: 7½ geerd

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Francus Adr Kamp

West: Bart van
Steenoven

Noord: buitenteen
dijk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelis de Jong x Pieternella P Zijlmans (Breda) mede
namens Maria Zeijlmans (Leijden, proc not Albertus Kleijnenberg, 27-1-1808) en
nemans Jan Zijlmans, schipper (Rotterdam), Johanna Zeijlmans (Oosterhout).
Kinderen Peeter Zeijlmans.

Pieter woont te Raamsdonk.

Op folio 204r staat het koopcontract. Op
folio 2005r een procuratie

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 206r

Soort akte: transport

Datum: 2/4/1808

1e comparant: Adriana van Son wed Adriaan de Zeeuw ea

2e comparant: Cornelis de Zeeuw, schipper, zoon

Goederen: een gaffelschip

Prijs: ƒ 2950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriana van Son wed Adriaan de Zeeuw met consent van
Jan Corn de Zeeuw en Mattheus de Zeeuw als voogden

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 207v

Soort akte: transport

Datum: 2/6/1806

1e comparant: Daniel Sneeuw, scheepmaker

2e comparant: Adrianus van Herwijnen

Goederen: een aardappelschuit, groot 6 last

Prijs: ƒ 280

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adrianus woont te Andel in het land van Altena

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 208v

Soort akte: transport

Datum: 2/6/1808

1e comparant: Adrianus van Herwijnen

2e comparant: Dirk Boumans

Goederen: een hengstscheepje

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adrianus woont te Andel in het land van Altena

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 209v-1

Soort akte: transport

Datum: 2/19/1808

1e comparant: Pieter Rijken ea

2e comparant: Jan Jansen Boeser

Goederen: 1/3 stuk van een moerveld; een hofken

Prijs: ƒ 590

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dorpsweg; Hendrik Vaartmans

West: Willem
Boeser; Hendrik Vaartmans

Noord: dorps weg;
Willem Rijken

Zuid: Johannes
Timmermans; wed Adriaan van Dongen

Bijz: Pieter Rijken (Hagoord) en als voogd van de
minderjarihe erfg van zijn vader Johannes Reijken (Drongelen), Thomas Reijken
(op zijn schip, burger te Drongelen), Adriaan van Raamsdonk x Cornelia Rijken
(Amsterdam). Kinderen Joh Rijken.

Koopcondities staan op folio 211r.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 209v-2

Soort akte: transport

Datum: 2/19/1808

1e comparant: Pieter Rijken ea

2e comparant: Jan Jansen Boeser

Goederen: een hofken

Prijs: ƒ 590

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan de Roon

West: Johannes
Boeser

Noord: Jan de Roon

Zuid: Hendrik
Vaartmans

Bijz: Pieter Rijken (Hagoord) en als voogd van de
minderjarihe erfg van zijn vader Johannes Reijken (Drongelen), Thomas Reijken
(op zijn schip, burger te Drongelen), Adriaan van Raamsdonk x Cornelia Rijken
(Amsterdam). Kinderen Joh Rijken.

Koopcondities ivm verkopen oa te
Waspikstaan op folio 211r.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 215v

Soort akte: transport

Datum: 2/19/1808

1e comparant: Johannes van den Wildenberg

2e comparant: Joh Wagemakers, schipper

Goederen: de oostense zijde van een huijs tec, gelegen aan
Benedekerk, nr 26 zoals met Tomas van Duseldorp op 29-9-1801 verdeeld

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: A van Steen

West: Bernardus
Otte

Noord: Wouter Janse
van Steenoven

Zuid: straat

Bijz: Koopcontract dat Johannes van den Wildenburg en Tomas
van Dusseldorp samen het huijs van Adriaan van Ooijen kopen volgt op folio
216v.

Het contract van de huisige koop volgt
op 218r.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 219r

Soort akte: transport

Datum: 2/19/1808

1e comparant: Laurens Corn Snellens

2e comparant: Michiel van Gijsel

Goederen: ¼ opslag van een huijsje te boven, nr 250

Prijs: ƒ 31

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: verkoper

Zuid: Adriaan
van Gijsel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 220r

Soort akte: transport

Datum: 2/26/1808

1e comparant: Jacob Dorreboom

2e comparant: Jan Adriaan Knaap

Goederen: 2 geerden, in 12 geerden, gemeen met 4 geerden op
oosten kant met wed Jacobus Timmermans

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaan J Bink

West: Simon
Otjens met andere helft

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacob en Jan wonen te Raamsdonk.

Koopcontract volgt op folio 221r.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 222v

Soort akte: transport

Datum: 3/1/1808

1e comparant: Adriaen Holster

2e comparant: Cornelis Hendrikse Schoenmakers ea

Goederen: een opslag van een keet zolas sinds 24-3-1759 gebruikt
door Stoffel Leijten

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed van Tiggel cs

West: verkoper

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk.

Cornelis Hendrikse Schoenmakers en
Marcelis Adr de Jong, poldermeesters

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 223v

Soort akte: transport

Datum: 3/1/1806

1e comparant: Adriaen Holster

2e comparant: Cornelis Hendrikse Schoenmakers ea

Goederen: een veerpont zoals gebruikt bij Harmens Zeijl

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk.

Cornelis Hendrikse Schoenmakers en
Marcelis Adr de Jong, poldermeesters

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 224v

Soort akte: transport

Datum: 3/3/1808

1e comparant: Adriaan de Kok ea

2e comparant: Johannes van Dongen

Goederen: een ackertje saaijland; stukje ackerkand te Boven inde
Korte Ackers

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Korte Ackers, 't Spoor

Belend
Oost: de diaconie en A Biemans; Lambert Pols

West: ; wed Jan P
Verschuuren

Noord: dorpsweg en
Joost Moleschot; 't Spoor

Zuid: Joost
Moleschot en Jan Oosterwaal; Biemans

Bijz: Adriaan de Kok, Jan de Kok, Cornelis de Kok en Maria
de Kok, broers en zussen.

Belending noord zuid kan ook andersom

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 226r

Soort akte: transport

Datum: 3/5/1808

1e comparant: Hendrika Bink

2e comparant: Adriaan Langerwerf

Goederen: 3 geerden, in 6 geerden, gemeen met koper

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Joh H van den Hoek

West: ?? le Heu

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Hendrika woont evenals Adriaan onder 11½ Hoeve.

Koopcontract volgt op folio 228r.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 227r

Soort akte: transport

Datum: 3/5/1808

1e comparant: Hendrika Bink

2e comparant: Adriaen Corn Bink

Goederen: de helft in 2¾ geerden, in 5½ geerden, gemeen met
koper

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh Vermeulen

West: Cornelis de
Bont

Noord: Scheijsloot

Zuid: Ka en
Scheepsdiep

Bijz: Hendrika woont onder 11½ Hoeve.

Koopcontract volgt op folio 228r.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 229r

Soort akte: transport

Datum: 3/15/1808

1e comparant: Jan Ot ea

2e comparant: Faas Buis

Goederen: een huijsje etc. aan Benedekerk no 35

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinf van F van Steenoven

West: de straat

Noord: Abraham
Kuijpers

Zuid: Huijbert
Lijten

Bijz: Jan Ot (Oosterhout) Antonie de Jong x Hendrina Ot,
Maria Doremaal wed Jan J Ot, Bernardus Otte. Kinderen Jan Ot.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 230r

Soort akte: transport

Datum: 3/15/1808

1e comparant: Jan Ot ea

2e comparant: Adam de Vos

Goederen: een stukje ackerland te Boven

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan M Biemans

West: A Vissers

Noord: Wouter
Biemans

Zuid: de steeg

Bijz: Jan Ot (Oosterhout) Antonie de Jong x Hendrina Ot,
Maria Doremaal wed Jan J Ot, Bernardus Otte. Kinderen Jan Ot.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 231r

Soort akte: transport

Datum: 3/15/1808

1e comparant: Faas Buis en Johanna de Vos wed Willem Vermeer

2e comparant: Francijna Bogers wed Jan de Vos

Goederen: een opslag van een huijsje, nr 185

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: koperse

West: Hendrik
Kamp cs

Noord: den dijk

Zuid: erfg
Otjens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 232r

Soort akte: transport

Datum: 3/15/1808

1e comparant: Joh Blok

2e comparant: Adriana van Son wed Adriaan de Zeeuw

Goederen: een opslag van een bakkerij en schuur op den zijdijk,
nr 102

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaart

West: den dijk

Noord: Jan de Zeeuw

Zuid: muur huijs
en huijs wed Ruijtenberg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 233r

Soort akte: transport

Datum: 4/30/1808

1e comparant: Dirk Boelaars

2e comparant: Leendert Baggermans

Goederen: een hengstscheepje

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Leendert woont te Helvoet sluijs

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 234r

Soort akte: transport

Datum: 5/14/1808

1e comparant: Johanna Luijbe wed Joachim Blankers

2e comparant: Cornelis Schoenmakers en Marcelis Adr de Jong

Goederen: 4 geerden, in 8 geerden, gemeen met kopers als
poldermeesters

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: juff Adr Schoenmakers

West: de
wederhelft

Noord: buitenteen
dijk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelis en Marcelis zijn poldermeesters

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 235r

Soort akte: transport

Datum: 5/27/1808

1e comparant: Antonie van Raamsdonk en Marcelis de Zeeuw ea

2e comparant: Jan van Riel

Goederen: een huijsje etc, nr 243, te Boven

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johannes Pruijsen

West: Vrouwkensvaart

Noord: Gerrit en
Adriaan Boeser

Zuid: Huijbert
Kusters

Bijz: Antonie van Raamsdonk en Marcelis de Zeeuw als voogden
van de 2 minderjarige kinderen van Bastiana van Dijk wed Cornelis van
Dusseldorp

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 236v

Soort akte: transport

Datum: 6/9/1808

1e comparant: Gijsbert van Malsem ea

2e comparant: Willem en Johannes Timmermans

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 518

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 's Grevelduin Cappel

West: Vrouwkensvaart

Noord: Jan Rekkers

Zuid: erfg Sagt

Bijz: Gijsbert van Malsem namens Peeter van Ee (proc
3-6-1808). Het verkoopcontract volgt op folio 238r. De procuratie op folio
239r.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 240r

Soort akte: transport

Datum: 6/13/1808

1e comparant: Cornelia de Bont

2e comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: 5½ geerd

Prijs: ƒ 4000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Corn Bink

West: het
gasthuis van G'berg

Noord: Scheijsloot
of Dussen Munsterkerk

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelia woont op den Bagijnhoven te Hoogstraten.
Koopcontract volgt op 241v.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 242v

Soort akte: transport

Datum: 6/24/1808

1e comparant: Mattheus Janssen x Hendrina Vermeijs ea

2e comparant: Cornelis Rekkers

Goederen: een huijsje gekomen van Wilhelmina de Noort wed
Cornelis Vermijs, Hendrina's moeder, aan Benede Kerk, nr 34

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de wiel

West: den dijk

Noord: Jan van
Dongen

Zuid:

Bijz: Mattheus Janssen x Hendrina Vermeijs (Oosterhout).

Zoe Oosterhout, testament, 23-1-1808 bij
notaris Adriaen Brouwer A??.

Verkoopcontract volgt op folio 243v.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 244v

Soort akte: koopcontract

Datum: 9/2/1808

1e comparant: Willem Oosterwaal

2e comparant: Jan Oosterwaal

Goederen: het op 18-8 jl afgebrande huijsje etc, nr 180

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan L Verschuren

West: Dirk
Boelaars

Noord: den dijk

Zuid: kinderen
Jan L Zijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 245v

Soort akte: koopcontract

Datum: 10/3/1808

1e comparant: Antonetta van Son wed Matthijs van Dongen

2e comparant: Adriaan van Dongen, zoon

Goederen: ½ huijs etc. met smits en halve buitendel, nr 146?

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Govert van Opstall en kinderen Corn F de Bont

West: de straat

Noord: Jan Wijdemans
en kinderen Corn F de Bont

Zuid: de straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 246v

Soort akte: procuratie

Datum: 10/7/1808

1e comparant: Antonetta van Son wed Matthijs van Dongen

2e comparant: Simon Simonse van Son

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Simon (Raamsdonk) wordt gemachtigt een halfhuijs met
smits etc aan haar zoon Adriaan te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 247v

Soort akte: koopcontract

Datum: 8/8/1808

1e comparant: Peeter van Ee

2e comparant: Peeter Kivits en Joh van den Bosch, schout

Goederen: een huijs etc, nr 202

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: J de Bruin

West: Vrouwkensvaart

Noord: Andries van
Kuik

Zuid: Jan T de
Bruin of Ant van Ee

Bijz: Johan woont in den Udenhout

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 248v

Soort akte: procuratie

Datum: 8/10/1808

1e comparant: Peeter van Ee

2e comparant: Antonie van Ee

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter machtigt Antonie de helft van een huijs te
verkopen (folio 248v)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 249v

Soort akte: procuratie

Datum: 11/9/1808

1e comparant: Dingena Janse Oosterwaal

2e comparant: Michiel Janse Oosterwaal

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingena woont evenals Michiel te Made. Zij machtigt
Michiel om de erfenis van haar vader Johannes (overleden 13-9-1808 te Waspik)
af te handelen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 250v

Soort akte: koopcontract

Datum: 11/14/1808

1e comparant: Jan van Riel ea

2e comparant: Jan P Timmers

Goederen: een huijs etc te Boven, nr 243

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh Pruisen

West: Vrouwkensvaart

Noord: Gerrit en
Adriaan Boezer

Zuid: Joh van
der Est en verkopers

Bijz: Jan van Riel en Willemina Potmakers wed Jan van Riel.

Jan P Timmers woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 251v

Soort akte: koopcontract

Datum: 12/20/1808

1e comparant: Hendrik de Ronden

2e comparant: Peeter Musters

Goederen: een opslag van een huijsje op den zijdijk, nr 112

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vaart

West: den dijk

Noord: Huijbert de
Vos

Zuid: Aalbert
Geene

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 252v

Soort akte: procuratie

Datum: 11/14/1808

1e comparant: IJda Vaartmans wed Leendert Ruijtenberg

2e comparant: Pieter van der Munk, neef

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: wed Corn de
Zeeuw

Zuid: Corn de
Klein

Bijz: IJda woont te Hardingsvelt en machtigt Pieter om een
huijsje op den zijdijk, nr 101, te verkopen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 253r-1

Soort akte: koopcontract

Datum: 12/17/1808

1e comparant: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer ea

2e comparant: Daniel van der Meer ea

Goederen: een huijs etc, nr 99; een buitendel

Prijs: ƒ 6200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: straat; Vrouwkensvaart

West: wed Jan de Bont; Heer straat

Noord: straat en wed
de Bont; Corn Schoenmakers

Zuid: P van der
Meer; kinderen P H Kamp

Bijz: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer (Sprang),
Adrianus van der Meer, secretaris Woudrichem, Johannes van der Meer
(Raamsdonk).

Daniel van der Meer, Pieter van der
Meer, Johanna van der Meer wed Tomas ketelaar en Jan Oldenzeel (Vlaanderen?)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 253r-2

Soort akte: koopcontract

Datum: 12/17/1808

1e comparant: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer ea

2e comparant: Daniel van der Meer ea

Goederen: een binnedel; een binnendel

Prijs: ƒ 6200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkensvaart; kinderen M de Bont

West: ; wed
Ketelaar

Noord: wed Aart van
Pas; Ka straat

Zuid: Corn
Schoenmakers; de straat

Bijz: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer (Sprang),
Adrianus van der Meer, secretaris Woudrichem, Johannes van der Meer
(Raamsdonk).

Daniel van der Meer, Pieter van der
Meer, Johanna van der Meer wed Tomas ketelaar en Jan Oldenzeel (Vlaanderen?)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 253r-3

Soort akte: koopcontract

Datum: 12/17/1808

1e comparant: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer ea

2e comparant: Daniel van der Meer ea

Goederen: 3 geerden in 6 geerden gemeen met Jan Wijdemans; ½
dries weijland achter de vest gemeen met P van der Meer

Prijs: ƒ 6200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: ;Adr C Nouwens

West: ;Jacob
Kievits

Noord: over den
dijk; waterloop

Zuid: Ka sloot;
de vest

Bijz: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer (Sprang),
Adrianus van der Meer, secretaris Woudrichem, Johannes van der Meer
(Raamsdonk).

Daniel van der Meer, Pieter van der
Meer, Johanna van der Meer wed Tomas ketelaar en Jan Oldenzeel (Vlaanderen?)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 253r-4

Soort akte: koopcontract

Datum: 12/17/1808

1e comparant: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer ea

2e comparant: Daniel van der Meer ea

Goederen: een akker zaailand; een akker zaailand

Prijs: ƒ 6200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Floor Pruisers en Corn Boezer; de armen

West: ; Laurens
Snellens

Noord: Adriaan van
den Heuvel; P B Kamp

Zuid: Floor
Pruisers en Corn Boezer; volgend perceel

Bijz: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer (Sprang),
Adrianus van der Meer, secretaris Woudrichem, Johannes van der Meer
(Raamsdonk).

Daniel van der Meer, Pieter van der
Meer, Johanna van der Meer wed Tomas ketelaar en Jan Oldenzeel (Vlaanderen?)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 253r-5

Soort akte: koopcontract

Datum: 12/17/1808

1e comparant: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer ea

2e comparant: Daniel van der Meer ea

Goederen: eenveldeken te Boven; een akker zaailand te Boven

Prijs: ƒ 6200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: ; Hendrik
Vaartmans

Noord: het voogaande
perceel; Willem Rijken

Zuid: Jan
Nouwens en Dorpsweg; wed Thomas ketelaar

Bijz: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer (Sprang),
Adrianus van der Meer, secretaris Woudrichem, Johannes van der Meer
(Raamsdonk).

Daniel van der Meer, Pieter van der
Meer, Johanna van der Meer wed Tomas ketelaar en Jan Oldenzeel (Vlaanderen?)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 253r-6

Soort akte: koopcontract

Datum: 12/17/1808

1e comparant: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer ea

2e comparant: Daniel van der Meer ea

Goederen: een akker zaailand; een akkertje; een moerveldeken
achter de molen inde Vosholen

Prijs: ƒ 6200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vosholen

Belend
Oost: P van der Meer; ; P J Brox

West: wed Joachim
Blankers

Noord: het dorp

Zuid: over de
vest; over de batterijen

Bijz: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer (Sprang),
Adrianus van der Meer, secretaris Woudrichem, Johannes van der Meer
(Raamsdonk).

Daniel van der Meer, Pieter van der
Meer, Johanna van der Meer wed Tomas ketelaar en Jan Oldenzeel (Vlaanderen?)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 253r-7

Soort akte: koopcontract

Datum: 12/17/1808

1e comparant: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer ea

2e comparant: Daniel van der Meer ea

Goederen: een stuk akkerland gemeen met Adriaan W Schouten; een
geert in Klein waspik, in 8 geerden, met P van der Meer en wed Ketelaar

Prijs: ƒ 6200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Eland

Belend
Oost: ; Jan Geenen

West: ; Corn
Vaartmans cs

Noord: ; Groot
Waspik

Zuid: ; het
Eland

Bijz: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer (Sprang),
Adrianus van der Meer, secretaris Woudrichem, Johannes van der Meer
(Raamsdonk).

Daniel van der Meer, Pieter van der
Meer, Johanna van der Meer wed Tomas ketelaar en Jan Oldenzeel (Vlaanderen?)

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 255v

Soort akte: procuratie

Datum: 12/17/1808

1e comparant: Antonia Maria Ketelaar ea

2e comparant: Pieter Ketelaar

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer (Sprang),
Adrianus van der Meer, secretaris Woudrichem, Johannes van der Meer (Raamsdonk)
machtigen Pieter Ketelaar (Baardwijk) om hun goederen te Waspik te verkopen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 258v

Soort akte: koopcontract

Datum: 2/7/1809

1e comparant: Huibert Pruijsers ea

2e comparant: Floor Pruijsers, broer

Goederen: 6/7 deel van een weiland, gemeen met koper

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dorpsweg

West: den dijk

Noord: Gerrit
Vermeulen

Zuid: de armen
en Hendrina van Dusseldorp

Bijz: Huibert Pruisers, Adriaan Pruijsers ('s Grevelduin
Cappel), Adriaan Snijders x Adriana Pruijsers ('s Grevelduin Cappel), Hendrik
van der Schans x Dirkske Pruijsers (Loon), Jan van Loon x Cornelia
Pruijsers ('s Gravenmoer) en Willem Vos x Pieternella Pruijsers (Sprang). Allen
kinderen en erfg wed Peeter Pruijsers

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 260r

Soort akte: transport

Datum: 2/3/1809

1e comparant: Stoffel Lijten

2e comparant: Pieternella de Zeeuw wed Cornelis de Bruin

Goederen: een opslag van een huijsje, nr 115 op den zijdijk

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijk

West:

Noord:

Zuid: Jan P
Jansen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 261r

Soort akte: koopcontract

Datum: 2/9/1809

1e comparant: Wouterke Bogers wed Adriaan van Dongen ea

2e comparant: Izak Wevers

Goederen: een akker zaailand

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: heer Lemans

West: Joghem
Rutters

Noord: koper

Zuid: Joghem
Rutters

Bijz: Wouterke Bogers wed Adriaan van Dongen mede namens
haar 3 minderjarige kinderen (met toestemming van de gerechte te 's Gravenmoer)
en namens Hendrik van Dongen, zoon, (Sliedrecht, proc 27-2-1809) en Adriana van
Dongen. Authorisatie vanwege de kinderen staat op folio 262r en de procuratie
op folio 263r

Izak woont te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 262r

Soort akte: transport

Datum:

1e comparant:

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 263v

Soort akte: koopcontract

Datum:

1e comparant: Jan Janse van der Ka

2e comparant: Jacobus van der Sanden

Goederen: ½ akker zaailand gemeen met verkoper

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob Kievits cs

West: Corn C
Snellens

Noord: Theodorus
Schoenmakers

Zuid: Corn C
Snellens

Bijz: Jan woont te Raamsdonk.

Datum: 27 van de lentemaand 1809

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 264v

Soort akte: koopcontract

Datum:

1e comparant: Joh van der Rijke x Maria Potmakers

2e comparant: Adriaan Biemans

Goederen: ½ akker zaailand gemeen met koper

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Cornelis van der Schans

West: Theodorus
Schoenmakers

Noord: Pispot

Zuid: veldekens

Bijz: belending noord zuid kan ook andersom.

Datum 19e vande grasmaand 1809

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 265v

Soort akte: koopcontract

Datum:

1e comparant: Cornelia de Bont

2e comparant: Huijbert van Dusseldorp en Abraham de Jong

Goederen: een akker zaailand

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan J de Bont

West: Joh
Wagemakers

Noord: straat

Zuid: dwars
spoor

Bijz: Cornelia woont evenals Abraham te Hendrik Luijten
Ambacht en Huijbert te 11½ Hoeve.

Belending noord zuid kan ook andersom.

Datum 30e van de lentemaand 1809

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 266v

Soort akte: procuratie

Datum: 1/19/1809

1e comparant: Huibert de Jong x Maria Nouwnes

2e comparant: P van der Meer

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huibert woont te Rotterdam en machtigt Pieter om de
nalatenschap van Adriaan Corn Nouwens te regelen/verkopen.

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 267v

Soort akte: procuratie

Datum: 2/3/1809

1e comparant: Adriaan J Verschuuren ea

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan J Verschuuren , Willem J Verschuuren, Merten J
Verschuuren, Cornelis J Verschuuren en Huijbert J Verschuuren, Johannes J
verschuuren (Oosterhout). Kinderen Jan J Verschuuren en erfg van Adriaen Corn
Nouwens machtigen Adriaan om de erfenis te aanvaarden/verkopen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 268v

Soort akte: procuratie

Datum: 2/3/1809

1e comparant: Huibert Nouwens ea

2e comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huibert Nouwens (Zevenbergen), Jan Nouwens en Andries
Schrauwen x Johanna Nouwens (Fijnaart). Kinderen Cornelis Huibert Nouwens.

Willem Nouwens (Zevenbergen), Jacobus
Hensberg x Johanna Nouwens, Pieternella Nouwens (Kuilenburg), Johannes Berkman
x Maria Nouwens en Huijberdina Nouwens (Amsterdam). Kinderen Jan Huibert
Nouwens.

Allen erfg van Adriaan Corn Nouwens. Zij
machtigen Adriaan Janse Verschuren de erfenis te aanvaarden/ verkopen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: 269v

Soort akte: procuratie

Datum: 2/6/1809

1e comparant: Anna Nouwens wed Jan van der Ka

2e comparant: Peter B Kamp, oom

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anna machtigt Peter om de erfenis van Adriaan Corn
Nouwens te aanvaarden/verkopen

RA: Groot Waspik RA 70

Folio: lv 1

Soort akte: transport

Datum: 3/23/1795

1e comparant: Huibert Lijten ea

2e comparant: Jan Ot

Goederen: een huijs etc

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joh van Steenoven

West: Huibert
Lijten

Noord: Abraham
Kuijpers

Zuid: Huibert
Lijten

Bijz: Huibert Lijten, Peeter Lijten (Dongen), Steve de Bont
x Johanna Lijten, Maarten Lijten (Raamsdonk) en namensns Anna Lijten ('s
Gravenhagen, proc not Johannes Hermanus Noordbeek, 24-12-1794), Dirk Kamp x
Elisabet Lijten en samen met Maarten Lijten als voogd van het kind van Jan
vermeulen bij Johanna Lijten. Allen erfg Maria Lijten