RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 001r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1563

1e Comparant: Wouter Aen Wijten

2e
Comparant: Willem
Corneliss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 001r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-1-1564

1e
Comparant: Jan Andriess

2e
Comparant: Jan Berthoutss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 001v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-1-1564

1e Comparant: Cornelis Adriaenss Groij

2e Comparant: den heijligeest van Raemsdonck

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 001v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-1-1564

1e Comparant: Bastiaen Baijens

2e Comparant: Adriaen Adriaen Diercxss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 002r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-5-1564

1e
Comparant: Hendrick
Corneliss

2e
Comparant: Joachim Aertss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 002r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1564

1e Comparant: Jan Zeegerss

2e Comparant: Jan Bouwens

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 002v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-6-1564

1e
Comparant: Peeter Willemss
Sconincx ea

2e Comparant: Gerit Andriess

Goederen:

Bijz: Peeter Willemss Sconincx mede als voogt van sijn kinderen en Peter
Janss als voogt van Cornelis Janss Mombers kinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 003r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-9-1564

1e Comparant: Thomas Hendricxss met moeten

2e Comparant: erffg Hendrick Aen Wijten

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 003r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-9-1564

1e Comparant: Meerten Laurenss

2e Comparant: Gerit Andriess tbv Adriaen Peterss weeskint

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 003v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-10-1564

1e Comparant: Jan Corneliss

2e Comparant: Jan Aertsz tbv Adriaen Corneliss weeskinderen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 004r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-1-1665

1e Comparant: Hendrick Corneliss van Mierlo

2e Comparant: Maijrcken Willemsdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 004r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-1-1565

1e Comparant: Vas Thomass

2e Comparant: Jan Peeterss de Raet en Jan Janss de Laet

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 004v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-6-1565

1e Comparant: Adriaen Janss Knapen

2e Comparant: Frans Reijnen mandemaker van G'berg

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 004v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-4-1565

1e Comparant: Laureijs Janss

2e Comparant: Mathijss Jan Geritss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 005r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-4-1565

1e Comparant: Cleijs Bertenss

2e Comparant: Laureijs Janss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 005r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-7-1565

1e
Comparant: Thomas
Corneliss

2e
Comparant: Joachim Janss
van Broeckhoefffven

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 005v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-7-1565

1e Comparant: Wouter Mertenss

2e Comparant: Adriaen Janss Coefs van Axel

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 006r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-7-1565

1e Comparant: Cornelis Janss

2e Comparant: Hendrick Govertss x Aentgen Geritsz dr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 006r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-7-1565

1e Comparant: Cornelis Janss

2e Comparant: Adriaen Jasperss x Neeltgen Geritsz dr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 006v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-7-1565

1e Comparant: Cornelis Janss

2e Comparant: Jan Govertss x Geerken Gerits dr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 006v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-7-1565

1e
Comparant: Cornelis Janss
Backer

2e Comparant: Cornelis Adriaenss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 007lv

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Wouter Reijerts x Linken Janss

2e Comparant: Adriaen Janss, swager

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 007r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-7-1565

1e Comparant: Dierck Janss van Waemel

2e Comparant: Jan Jan Diercxss, broer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 007r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-7-1565

1e Comparant: Dierck Janss van Waemel

2e Comparant: Barbara Jan Diercxss, suster

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 007v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-11-1565

1e Comparant: Thomas Corneliss

2e Comparant: Adriaen Janss Riool

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 007v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-11-1565

1e Comparant: Jan Peterss de Raet

2e Comparant: Adriaen Peterss van Bavel

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 008r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-11-1565

1e Comparant: Matthijs Janss

2e Comparant: Adriaen Ghijsbrechtss Buijs

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 008r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-1-1566

1e
Comparant: Joost Willemss

2e Comparant: Claes Adr van Dongen tbv Thom Smits voorkinderen

Goederen:

Bijz: Cornelis Thomass en Truijcken sijn suster zijn
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 008v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1566

1e Comparant: Goijardt Cleijss

2e Comparant: Anthonis Lambrechts

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 008v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-9-1566

1e Comparant: Wouter Wouterss

2e Comparant: Vastaerdt Janss

Goederen:

Bijz: Vastaerdt woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 009r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-11-1566

1e Comparant: Willem Michielss

2e Comparant: Janneken Baijens dr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 009v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-11-1566

1e Comparant: Jan Vas Wouterss

2e Comparant: Jacob Janss van Dongen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 009v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-11-1566

1e Comparant: Michiel Janss

2e Comparant: Beris Huijbrechtss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 010r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-11-1566

1e Comparant: Gerit Adriaenss

2e Comparant: Claes Adriaenss van Dongen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 010r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-12-1566

1e Comparant: Adriaen Diercxss Schoenmaecker

2e Comparant: Jan Janss van Dongen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 010v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-12-1566

1e Comparant: Matthijs Otgens Matthijss, secretaris

2e Comparant: Jan Janss van Dongen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 010v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-12-1566

1e Comparant: Claes Adriaenss van Dongen

2e Comparant: Jan Janss van Dongen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 011r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-12-1566

1e Comparant: Jan Huijgen

2e Comparant: Jacob Janss van Dongen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 011r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1567

1e Comparant: Hendrick Jaspars

2e Comparant: Bastiaen Baijenss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 011v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-5-1567

1e Comparant: Ariaen Geritss Molder

2e Comparant: Peter Baijens tbv sijn weeskint

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 011v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-5-1567

1e
Comparant: Hendrick wed
Adriaen Janss Staecens

2e Comparant: Peter Baijens tbv sijn weeskint

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 012r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-6-1567

1e Comparant: Goijart Claess

2e Comparant: Dingen Goijartsdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 012r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-8-1567

1e Comparant: Ariaen Gerit Buijs

2e Comparant: Jennken Huijbert Hamers van Sartogen Bosch

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 012v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-10-1567

1e Comparant: Adriaen Lambrechtsz Moer

2e Comparant: Daem Joosten

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 012v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-10-1567

1e
Comparant: Hendrick Willemss

2e Comparant: Marij Frederijxken, moeder

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 013r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-10-1567

1e Comparant: Gerit Adriaenss

2e Comparant: Danoel Verlou Adriaensz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 013r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-10-1567

1e Comparant: Ariean Geritss van Bommel ea

2e Comparant: Gosen Janss ea

Goederen:

Bijz: Ariean Geritss van Bommel als voocht van Jan Buijs
Geritsz drie dochteren.

Gosen Janss, Beris Ansen, Ariaen Janss
Potbackers kinders ?, Cornelis Peterss, Adriaen Willemss, Peter Janss, Claes
Adriaenss Bol, Annken wed Tomas Cornelis. Erfg Jan Dierck Huijben.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 014 lv

Soort akte: verkoop

Datum: 17-3-1565

1e Comparant: Janneken Baijenss

2e Comparant: Willem Michielss

Goederen: 2 stukjes gront.

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 014r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1567

1e Comparant: Goijardt Cuarden ?

2e Comparant: Cuardt ? Adriaenss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 014v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-12-1567

1e Comparant: Arnaudt Claess

2e Comparant: Andries Jacopss vander Elst

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 015r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-1-1568

1e Comparant: Goijart Cleijs en Tomas Vrancken

2e Comparant: Anthonis Stoffelss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 015v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-1-1568

1e Comparant: Antonis Stoffelss, vocht Ptr Jan Stacenss kinderen

2e Comparant: Ariaen Joachimss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 016r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1568

1e Comparant: Peter Willem Connincx

2e Comparant: Claes Adriaenss van Dongen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 016r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-2-1568

1e Comparant: Michiel Janss

2e Comparant: Frans Janss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 016v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-2-1568

1e Comparant: Jenneken Peer Lemmens dr

2e Comparant: Huijbert Jaspars

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 016v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-2-1568

1e Comparant: Jenneken Peer Lemmens dr

2e Comparant: Dimpna wed
Jaspars Hendricxss tbv kinderen

Goederen:

Bijz: Kinderen: Ariaen, Lijsken en Neelken Jaspars

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 017r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1568

1e Comparant: Wouter Wouterss en Peter Willemss, dijckmrs

2e Comparant: Ariaen Lenaerts en Maijrcken Hermanssdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 017r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1568

1e
Comparant: Wouter Wouterss
en Peter Willemss, dijckmrs

2e
Comparant: Janneken Tomas
Cornelis wed Corn Tomass ea

Goederen:

Bijz: Janneken Tomas Cornelis wed Corn Tomass, Beatrix,
Truijcken en Dingen Tomas Cornelisdr

Beatrix
x Matthijs Huijmanss.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 017v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-3-1568

1e
Comparant: Wouter Wouterss

2e Comparant: Jan Peeterss, schout en swager te Dordrecht

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 017v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1568

1e Comparant: Cleijs Berthoutsz

2e Comparant: Huijbrecht Beijriss

Goederen:

Bijz: Huijbert Beris verklaart dat de wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 018r

Soort akte: transport

Datum: 31-3-1568

1e Comparant: Jan Bertenss

2e Comparant: Baijen Janss in porta

Goederen: een rente

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 018r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-5-1568

1e Comparant: Lenardt Corneliss

2e Comparant: Jan Adriaen Baijenss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 018v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-2-1569

1e Comparant: Wouter Adriaen Wijtenss

2e Comparant: Gerit Robbrechtss vanden Berch

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 018v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-2-1569

1e Comparant: Jan Roelenss

2e Comparant: Cornelis Toniss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 019r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-3-1569

1e Comparant: Ariaen Geritss de Molder

2e Comparant: Wouter Willem Wouterss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 019r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1569

1e Comparant: Ariaen Janss van Gils

2e Comparant: Goijart Cuarden ?

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 019v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1569

1e
Comparant: Wouter Willem
Wouterss

2e Comparant: Antonis Adriaen Toniss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 020 lv

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Wouter Willemss

2e Comparant: Arijaen Geritss de Molder

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 020r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1569

1e Comparant: Dirck Toniss Stoffels

2e Comparant: Ariaen Joachimss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 020r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-8-1569

1e Comparant: Michiel Willemss

2e Comparant: Peter Peterss van Noij ea

Goederen:

Bijz: Peter Peterss van Noij, Andries Hendricxsz en Cornelis
Aertsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 020v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-9-1569

1e Comparant: Ariaen Geritss de Molder

2e Comparant: Korst Adriaenss en Jobken Adriaenss dr, suster

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 021r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-1-1570

1e Comparant: Tomas Vrancken

2e Comparant: Joost Matthijss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 021r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1570

1e Comparant: Merten Lauwen

2e Comparant: Peter Corneliss ea

Goederen:

Bijz: Peter Corneliss voor ½.

Jan Rommen x Maeijrcken Nout Claess en
Margriet Nout Claessdr voor dander ½

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 021v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-4-1570

1e Comparant: Jan Zegerss

2e Comparant: Ariaen Ghijsbertss Buijs

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 021v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-4-1570

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Wouter Matthijss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 022r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-4-1570

1e Comparant: Wouter Janss Toniss

2e Comparant: Jan Janss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 022r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-5-1570

1e Comparant: Adriaen Lambrechtsz

2e Comparant: Damiaen Joosten

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 022v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-5-1570

1e Comparant: Adriaen Lambrechtsz Moer

2e Comparant: Damiaen Joosten Busvonder ?

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 023r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-6-1570

1e Comparant: Joachim Janss

2e Comparant: Matthijs Otgens Matthijss, secr, ea

Goederen:

Bijz: Matthijs Otgens Matthijss, secr, tbv Lijsken Hendrick
Willemss de Vlaemingsdr

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 023v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-6-1570

1e Comparant: Cornelis Corneliss den Jongen Neel

2e Comparant: Claes Adriaen Huijgen en Jan Buijs Adriaenss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 023v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-6-1570

1e Comparant: Jan Janss Boer

2e Comparant: Lijsken Hendricxdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 024r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-7-1570

1e Comparant: Michiel Janss

2e Comparant: Lijsken Hendrick Willemss de Vlaemingsdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 024v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-7-1570

1e Comparant: Peter Huijbrechtss

2e Comparant: Steven Willemss van Dordrecht

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 024v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-8-1570

1e Comparant: Michiel Janss en Hendrick Peterss

2e Comparant: Willem Peterss erffg

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 025r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-8-1570

1e Comparant: Jacob Luijcken

2e Comparant: Willem Peterss erffg

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 025v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-8-1570

1e Comparant: Jan Roelenss en Michiel Willemss

2e Comparant: Wouter Wouterss

Goederen:

Bijz: Lijsken Wouter Wouterss weduwe en Jan Wouterss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 026r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-11-1570

1e Comparant: Lenaert Corneliss

2e Comparant: Vastardt Tomas

Goederen:

Bijz: Aetken Vas Tomas wed.

Gerit Vass, Anneken Vass, Cornelis Vass,
Seger Hendricxsz en de onmondige kinderen. Erfg van Vas Tomas

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 026v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-11-1570

1e Comparant: Matthijs Huijmanss

2e Comparant: Jewnneken Tomas wed

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 027r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-1-1571

1e Comparant: Adriaen Adriaenss van Gils

2e Comparant: Damiaen Joosten en Wijt Adriaenss

Goederen:

Bijz: Beide zijn deken van het Barbara gilde inder kerkcken
tot Waspijck

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 027v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-2-1571

1e Comparant: Antonis Corneliss

2e Comparant: Peter Vas Wouterss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 027v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-2-1571

1e Comparant: Jan Huijgen

2e Comparant: Damiaen Joosten

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 028r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-5-1571

1e Comparant: Jan Huijgen

2e Comparant: Damiaen Joosten

Goederen:

Bijz: Seger Damen en Aentgen Damen wed

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 028v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1571

1e Comparant: Matthijs Huijmanss

2e Comparant: Marij Cornelisdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 029r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-11-1571

1e Comparant: Peter Willemss

2e Comparant: Jan Adriaenss

Goederen:

Bijz: Ariaen Geritsz van Bommel als voocht van Jan Geritsz
kinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 029v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-11-1571

1e Comparant: Cornelis Toniss

2e Comparant: Peter Vas Wouterss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 030r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-12-1571

1e Comparant: Dierck Clauwaertsz

2e Comparant: Sebastiaen Wouterss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 030v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-1-1572

1e Comparant: Hendrick Wouterss tot Oosterhout

2e Comparant: Wouter Vastardt Wouterss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 031 lv

Soort akte: waterbrief

Datum: 3-7-1623

1e Comparant: Gillis de Cock te Antwerpen

2e Comparant: Cornelis Adriaenssen Peeters, schipper Waspick

Goederen: een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 031r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1572

1e Comparant: Cornelis Toniss

2e Comparant: Matthijs Huijmanss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 031v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1572

1e Comparant: Matthijs Huijmanss

2e Comparant: Dingeman Andriess

Goederen:

Bijz: quitantie van Dingeman is toegevoegd

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 032r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1572

1e Comparant: Matthijs Huijmanss

2e Comparant: Adriaen Huijbrechtss, swager

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 032v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1572

1e Comparant: Joachim Janss

2e Comparant: Marij Peter Janss Mombers weduwe

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 033r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1572

1e Comparant: Peter Willemss Conninx

2e Comparant: Phaes Janss en Maeijcken Beris Huijbrechtsz dr

Goederen:

Bijz: Roeloff Buijs Janss wednr Maeijken

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 033v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-7-1572

1e Comparant: Adriaen Geritss de Molder

2e Comparant: Marij Frederijcken

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 034r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-7-1572

1e Comparant: Peter Willemss

2e Comparant: Bastiaen Baijenss

Goederen:

Bijz: Bastiaen is voor 12-11-1581 ? Overleden.

Genoemde namen:

Adriaen Peterss, Claes Ariaens ?, Adriaen Adriaen Diercxss, Adriaen
Janss Vrochter, Jan Adriaen Cvlaes namens Hermans kinderen, Huijbert Adriaens
mede namens zijn broers kinderen, Jan Janss vanden Werck namens kinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 034v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-7-1572

1e Comparant: Wijt Adriaenss

2e Comparant: Jan Adriaen Hendricxss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 035r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-9-1572

1e Comparant: Matthijs Huijmans

2e Comparant: Adriaen Peterss Cuijpers

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 035v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-10-1572

1e Comparant: Bastiaen Baijens

2e Comparant: Adriaen Geritsz de Molder

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 035v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-11-1572

1e Comparant: Wouter Adriaen Wijten

2e Comparant: Jan Buggen
Brouwer te delft

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 036r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1575

1e Comparant: Jan Roelen

2e Comparant: Jan Peter Vas en Damiaen Joosten ea

Goederen:

Bijz: Jan Peter Vas en Damiaen Joosten tbv Jan Peterss de
Raeten weeskint

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 036v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1575

1e Comparant: Frans Geritsz namens Adriaen Adriaenss

2e Comparant: Jan Peter Vas en Damiaen Joosten ea

Goederen:

Bijz: Jan Peter Vas en Damiaen Joosten tbv Jan Peterss de
Raeten weeskint

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 036v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-2-1575

1e Comparant: Jan Willem Wouterss

2e Comparant: Michiel Adriaenss en Joost Adriaenss, swager

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 037r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-3-1575

1e Comparant: Gerit Adriaenss en Adr Diercxss Schoenmaecker

2e Comparant: Lijsken Wouter Wouterss weduwe ea

Goederen:

Bijz: Lijsken Wouter Wouterss weduwe met Jan Wouterss als
voocht

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 037v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-2-1576

1e Comparant: Jan Steven Janss

2e Comparant: Claes Adriaenss Huijgen ea

Goederen:

Bijz: Claes Adriaenss Huijgen en Lijsken zijn vrouw en Jan
Buijs erffg

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 038r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-2-1576

1e Comparant: Goijart Evertsz, rechter

2e Comparant: Joachim Clauwertss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 038v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-4-1576

1e Comparant: Antonis Corneliss

2e Comparant: Floris Corneliss x Engeleken Ghijsbertsdr ea

Goederen:

Bijz: Floris Corneliss x Engeleken Ghijsbertsdr, Gerit
Andriess x Ghielken Ghijsbertsdr

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 039r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-8-1576

1e Comparant: Lenaert Corneliss

2e Comparant: Beris Corneliss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 039v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-1-1577

1e Comparant: Michiel Janss

2e Comparant: Wouter Willem Wouterss ea

Goederen:

Bijz: Wouter Willem Wouterss als voocht van Jan Willem
Wouterss weeskint

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 040r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1577

1e Comparant: Jan Roelenss

2e Comparant: Laureijs Pauwelss en Jenneken, suster

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 040v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1572

1e Comparant: Peter Willemss Timmerman

2e Comparant: Cornelis Handricxss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 041r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1572

1e Comparant: Jan Lambrechtss Moer

2e Comparant: Adriaen Jasperss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 041v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1577

1e Comparant: Cornelis Tonis Cleijss

2e Comparant: Adriaen Adriaenss den Jongen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 042r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1577

1e Comparant: Hendrick Peterss

2e Comparant: Jacop Janss van Dongen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 042v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-2-1577

1e Comparant: Peter Corneliss

2e Comparant: erffg Wijt Adriaenss

Goederen:

Bijz: Cornelis en Meus Janss en Adriaen Claess

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 043r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-3-1577

1e Comparant: Sebastiaen Adriaenss

2e Comparant: Jan Bernaertsz van Doveren

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 043v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1577

1e Comparant: Jan Stevenss de Cuijper

2e Comparant: Cornelis Adriaenss Mombers erffg

Goederen:

Bijz: Wijt Floren, Frans Geritsz, Maeijken Corneliss, Jan
Hugen en Hugen Peterss namens de kinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 044r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1577

1e Comparant: Adriaen Willem Vass

2e Comparant: Cornelis Mombers erffg

Goederen:

Bijz: Hans Anthonis van Hassel x Marijken Cornelis van
Hassel, Floris Wijten

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 044v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1577

1e Comparant: Jan Lambrechtss

2e Comparant: Jacop Luijcken

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 045r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1577

1e Comparant: Jan Joosten

2e Comparant: Wouter Janss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 045v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1577

1e Comparant: Adriaen Willemss

2e Comparant: Jenneken Cornelis Franssen wed ea

Goederen:

Bijz: Jenneken Cornelis Franssen wed, Adriaen Franss als
voocht van Laurens Franss weeskinderen en Michiel Willemss weeskint.

Er is een quitantie van Jenneken

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 046r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-4-1577

1e Comparant: Willem Wouterss

2e Comparant: Jan Andriess Bogaert mede tbv Claes Claess, swager

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 046v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-5-1577

1e Comparant: Adriaen en Ardt Jacopss

2e Comparant: Tonis Ansen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 047r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-5-1577

1e Comparant: Jan Roelen

2e Comparant: Marij Wouter Aen Wijten wed en kinderen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 047v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-8-1577

1e Comparant: Commer Claess

2e Comparant: Claes Adriaenss van Dongen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 048r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-11-1577

1e Comparant: Jan Roelen als voocht Katelijn Roelen, suster

2e Comparant: Lijntgen Andries Bonten wedue

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 048v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-11-1577

1e Comparant: Peter Willemss schoudt

2e Comparant: Cornelis Joosten Craen ?

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 049r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-11-1577

1e Comparant: Willem Wouterss

2e Comparant: Willem Aertsz ea

Goederen:

Bijz: Willem Aertsz en Adriaen Willemsz als voocht van Peter
Willemss, broer, kinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 049v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1578

1e Comparant: Vastardt Willemss

2e Comparant: Adriaen Jacopss Corp

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 050r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-2-1577

1e Comparant: Maijrcken Janss

2e Comparant: Laureijs Laureijss x Maijrcken Willemss dr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 050v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1578

1e Comparant: Adriaen Wouter Corneliss

2e Comparant: Wouter Janss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 051r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1578

1e Comparant: Jan Roelen

2e Comparant: Vastardt Willemss ea

Goederen:

Bijz: Vastardt Willemss, Adriaen Willemss mede als voocht
van Peter Willemss en Michiel Willemss weeskint, Metke, Marij en Neeltgen
Willemss. Erffg van Willem Michielss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 051v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-3-1578

1e Comparant: Joost Peterss

2e Comparant: Adriaen Peterss Schoenmaker

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 052r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-3-1578

1e Comparant: Jan Roelen

2e Comparant: Jasper Romboutsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 052v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-11-1578

1e Comparant: Vastaerdt Willemss

2e Comparant: Cornelis Diercxss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 053r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-11-1578

1e Comparant: Marcelis Willemss

2e Comparant: Kathrijna Jan Peterss van Mechelen wedue

Goederen:

Bijz: Peter Janss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 053v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-11-1578

1e Comparant: Floris Corneliss

2e Comparant: Anthonis Corneliss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 054r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-1-1579

1e Comparant: Peter Joachimss ea

2e Comparant: Vastardt Willemss

Goederen:

Bijz: Peter Joachimss
namens Anneken Gerit Janss wedue, schoonmoeder

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 054r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1579

1e Comparant: Jacop Wouterss

2e Comparant: Jan Vas Wouterss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 055r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1580

1e Comparant: Sebastiaen Adriaenss

2e Comparant: Cornelis Diercxss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 055v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1580

1e Comparant: Adriaen Wiercixss

2e Comparant: Anthonis Corneliss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 056r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-7-1580

1e Comparant: Jan Stevenss de Cuijper

2e Comparant: Gerit Adriaenss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 056v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-7-1580

1e Comparant: Jan Corneliss

2e Comparant: Cornelis Janss en Denijs Willemss x Janneken Janss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 057r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-10-1580

1e Comparant: Jan Roelen

2e Comparant: Lenert Corneliss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 057v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1580

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 057v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1580

1e Comparant: Cleijs Jacopss

2e Comparant: Adriaen Huijmans

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 058r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1580

1e Comparant: Cornelis Ghijsbrechtsz

2e Comparant: Jan bernaertss van Drunen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 058v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-1-1581

1e Comparant: Jan Diercxss

2e Comparant: Adriaen Jan Oppers ea

Goederen:

Bijz: Adriaen Jan Oppers mede namens neltgen Jan Oppers
wedue zijn moeder, Lijsken Adriaen Laureijssdr zijn meijken

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 059r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1581

1e Comparant: Laureijs Janss

2e Comparant: Jan Vas Wouterss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 059v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1581

1e Comparant: Hugo Peterss

2e Comparant: Meerten Wouterss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 060r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1581

1e Comparant: Franchoijs Geritss de Coninck, schout Raemsdonck

2e Comparant: Joost Baijenss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 060v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1581

1e Comparant: Peter Huijbrechtss

2e Comparant: Peter Baijenss ea

Goederen:

Bijz: Peter Baijenss als voocht, Jan Ghijsbertss als
toesiender van Bouwen Joosten kionderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 061r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1581

1e Comparant: Sebastiaen Adriaenss

2e Comparant: Jan Janss den Jongen Boer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 061v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-12-1581

1e Comparant: Peter Willemss Schout

2e Comparant: Gerit Melchiorss tbv Jenneken Melchior Janss, zus

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 062r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-12-1581

1e Comparant: Jan Adriaenss

2e Comparant: Adriaen Wiercxss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 062v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-12-1581

1e Comparant: Adriaen Jacop Tijss

2e Comparant: Adriaen Adriaen Diercxss x Truijcken Jacopss

Goederen:

Bijz: Adriaen overleden voor 13-5-1585

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 063 lv

Soort akte: quitantie

Datum: 12-6-1590

1e Comparant: Geerit Melchiorss

2e Comparant: Jan Janss Wever

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 063 lv2

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Tonisken Ariaen Diercxss

2e Comparant:

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 063r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1582

1e Comparant: Jan Janss de Wever

2e Comparant: Wouter Mathijss en Jan Adriaen Claess

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 063v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-4-1582

1e Comparant: Mathijs Janss

2e Comparant: Hendrick Hermans Neeltgen Willemss Michielss ea

Goederen:

Bijz: Hendrick Hermans Neeltgen Willemss Michielss en Marij
Willemss Michielss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 064r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-4-1582

1e Comparant: Hendrick Hermanss

2e Comparant: Marij Willem Michielss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 064v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-4-1582

1e Comparant: Matthijs Janss

2e Comparant: Cornelis Matthijss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 065r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-11-1582

1e Comparant: Peter Anthoniss

2e Comparant: Peter Mertenss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 065r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-4-1584

1e Comparant: Peeter Willemss

2e Comparant: Korstijaen Adriaenss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 065v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-5-1584

1e Comparant: Jan Toniss Luer en Geerit Melssertss

2e Comparant: Adriaen Vas Wouterss

Goederen:

Bijz: Lijsken Toniss Jaspers, Geerit Peeterss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 065v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1584

1e Comparant: Jan Peeterss Meijenblom

2e Comparant: Willemken Claess dr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 067r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1584

1e Comparant: Adriaen Vassen

2e Comparant: Marijken Cornelisdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 067r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1584

1e Comparant: Adriaen Vassen

2e Comparant: Adriaen Willem Michielss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 067v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1584

1e Comparant: Geerit Melssertss

2e Comparant: Cornelis Adriaen Aertss en kinderen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 067v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-2-1584

1e Comparant: Jan Thoniss Luer

2e Comparant: Dierck Adriaenss mede namens broers en susters

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 068r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-2-1584

1e Comparant: ??? Adriaenss

2e Comparant: Adriaen Jansz Vrochter ea

Goederen:

Bijz: Adriaen Jansz Vrochter als voocht kinderen Adr Adr
Diercxss met Teunken Jacopss de wedue, Wouterken Jacopss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 068r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-3-1584

1e Comparant: Jacop Jan Driess

2e Comparant: Commer Peeterss meijenblom

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 068v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-3-1584

1e Comparant: Andries Jasperss, G'berg

2e Comparant: Gherit Melcorss ea

Goederen:

Bijz: Gherit Melcorss als voocht Huijbert Janss de Bont
weeskint

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 069r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-3-1584

1e Comparant: Peter Corneliss Lijnden

2e Comparant: Wouter Wouterss ea

Goederen:

Bijz: Wouter Wouterss, Maeijken Jan Roelen wed en Marijken
Roelen.

Leentken Wouter Wouterss, Marijken
Roelen x Adriaen Janss, Marijken Teuwen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 069v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-11-1584

1e Comparant: Lauwereijs Pauwelss en Jan Peterss Meijenblom

2e Comparant: Peter Joachimss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 070r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-6-1585

1e Comparant: Mathijs van Clootwijck

2e Comparant: Peeter Joachimss

Goederen:

Bijz: Adriaen Joachimss, broer

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 070v

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 070v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-6-1585

1e Comparant: Cornelis Seegerss ea

2e Comparant: Peeter Joachimss

Goederen:

Bijz: Cornelis Seegerss, Jasper mattheuss en Steven
Gheritss, G'berg

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 071r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-8-1585

1e Comparant: Cornelis Seegerss ea

2e Comparant: Gherit Adriaenss

Goederen:

Bijz: Cornelis Seegerss, Jasper mattheuss en Steven
Gheritss, G'berg

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 071v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-8-1585

1e Comparant: Cornelis Seegerss

2e Comparant: Jan Anthoniss Luer en Antonis Jacopsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 072r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-9-1585

1e Comparant: Andries Jaspersz, G'berg

2e Comparant: Willem Jansz Buijs

Goederen:

Bijz: Laatste betaling aan weduwe Willem Janss Buijs. Geen
datum

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 072v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-9-1585

1e Comparant: Aert Jan Cornelisz ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Aert Jan Cornelisz, Jacques Schollen en Dierck
Ghijsbertsz, heijligestmrs en gasthuijsmrs G'berg

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 073r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-9-1585

1e Comparant: Adriaen Severijnsz

2e Comparant: Herman Ghijsbrechtsz tbv Joachim Melisz weeskint

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 073v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-12-1585

1e Comparant: Peeter Joachimsz

2e Comparant: Seeger Hendricxsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 073v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-3-1586

1e Comparant: Cornelis Mettenss

2e Comparant: Adriaen Vas Wouterss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 074r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1586

1e Comparant: Antonis Corneliss

2e Comparant: Seeger Ghijsbrechtss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 074r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1586

1e Comparant: Joachim Franss, G'berg

2e Comparant: Jan Adriaenss Schep

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 074v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-3-1586

1e Comparant: Cornelis Seegersz, Gberg

2e Comparant: Gherit Vas Thomasz en Adriaen Peetersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 074v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-11-1586

1e Comparant: Peter Cornelisz Lijnden

2e Comparant: Bastiaen Aertsz tbv Janneken Peetersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 075r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-11-1586

1e Comparant: Schalck Diercxsz

2e Comparant: Adriaen Govert Evertsz met sijn suster

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 075r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-12-1586

1e Comparant: Anthonis Jacopsz

2e Comparant: Anthonis Tonisz Cuijl

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 076r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1587

1e Comparant: Jan Jansz Prins

2e Comparant: Jan Peetersz Meijenbloem

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 076v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-3-1587

1e Comparant: Jan Wouterss namens Joachim Franss, G'berg

2e Comparant: Jan Vastaert Wouterss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 076v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-3-1587

1e Comparant: Meerten Diercxsz

2e Comparant: Hubert Cleijsz en Jan Stoffelsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 077r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-3-1587

1e Comparant: Andries Jaspersz, G'berg

2e Comparant: Jan Beijensz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 077r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-3-1587

1e Comparant: Anthonis Cornelisz

2e Comparant: Peeter Mathijss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 077v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-8-1587

1e Comparant: Jan Janss Versteege

2e Comparant: wed en erffg Jan Joosten

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 077v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-8-1587

1e Comparant: Damiaen Flipss

2e Comparant: wed en erffg Jan Joosten

Goederen:

Bijz: Anna Tijs Denis wed Jan Joosten en Adriaen Janss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 078r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-12-1587

1e Comparant: Dierck Adriaen Diercxsz

2e Comparant: Laureijs Pauwelss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 078r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1588

1e Comparant: Jan Jansz Prins, heijligestmr Waspick

2e Comparant: Michiel Jansz en Seger Damiaensz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 078v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-10-1588

1e Comparant: Adriaen Huijbrechtss

2e Comparant: Matheus Janss Smit van Sgravenmoer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 079 lv

Soort akte: quitantie

Datum: 14-5-1593

1e Comparant: Hans van Hasselt

2e Comparant: Gerit Peterss voocht Adr Vassen kinderen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 079 lv2

Soort akte: quitantie

Datum: 17-3-1595

1e Comparant: Jan Seegersz

2e Comparant: Gherit Peetersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 079r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-10-1588

1e Comparant: Gerit Peeterss

2e Comparant: Andries Adriaenss tbv Adriaen Vassen weeskinderen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 079r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-10-1588

1e Comparant: Jan Janss Prins

2e Comparant: Adriaen Vassen weeskinderen

Goederen:

Bijz: Huijpken Andries Adriaenss wed, Janneken Andries
Adriaenss, Jochim Jan Beerten, Hans van Hasselt, Jan de Wamer, Jan Segerss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 079v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1588

1e Comparant: Anthonis Cornelisz

2e Comparant: Adriaen Huijbrechtss en Adriaen Wiercken

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 079v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-12-1589

1e Comparant: Jan Adriaenss Staesen

2e Comparant: Geerit Peeterss

Goederen:

Bijz: Staes Huijben x Lijnken Heijn Peterss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 080r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1588

1e Comparant: Gherit Andriesz

2e Comparant: Bastiaen Aertsz en Melis Corn tbv kerk Raemsdonk

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 080v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1588

1e Comparant: Jan Stoffelss namens Floris Cornelisz

2e Comparant: Jan Meussen en Ant Cornelisz, Heijligestmrs Rdk

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 081r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-3-1589

1e Comparant: Jan Cleijsz

2e Comparant: Willem Flipsz tbv erffg Hendrick Petersz Maet

Goederen:

Bijz: Jan Peeterss van Dongen is mede erffgenaam.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 081ra

Soort akte: wilceur

Datum: 7-3-1589

1e Comparant: Willem Stoffelss namens Andries Gaspertsz

2e Comparant: Peeter Matthijss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 081rb

Soort akte: wilceur

Datum: 24-1-1590

1e Comparant: Laureijs Pauwelsz

2e Comparant: Jan Laureijsz tbv Jan Peeterss Meijenblom kint

Goederen:

Bijz: kint: Laureijs Janss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 081rb

Soort akte: wilceur

Datum: 4-6-1590

1e Comparant: Michiel Jansz

2e Comparant: Leentken Roelen wed Wouter Woutersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 081va

Soort akte: wilceur

Datum: 24-1-1590

1e Comparant: Willem Flipss tbv Lijsken Willems wed Huijch Janss

2e Comparant: Cornelis Fransz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 081vb

Soort akte: wilceur

Datum: 14-6-1590

1e Comparant: Mathijs Jansz, Krijn Adriaensz ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Mathijs Jansz, Krijn Adriaensz, Laureijs Mertensz en
Jan Mertensz weeskinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 081vb

Soort akte: wilceur

Datum: 14-6-1590

1e Comparant: Sebastiaen Adriaensz

2e Comparant: erffg Janneken Peer Lemmens

Goederen:

Bijz: erffg: Adriaen Peterss Boepken, Lijntken Cornelis
teeuwen, Lenaert Peeter Segers, Jan Peterss van Dijck, Gerit Andriess, Peerken
Abel ? Aertss, Wouter Bernaertss, Adriaen Wouterss, Huijbert Cornelisz, Jan
Willemss, Peter Hendrick Messen ?, Seeger Dmen, Heijmen hermanss, Meerten
Willemss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 082r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-6-1590

1e Comparant: Jacop Woutersz

2e Comparant: Commer Claesz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 082r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-6-1590

1e Comparant: Jacop Woutersz

2e Comparant: Nicolaes Keijen ?

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 082v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-6-1590

1e Comparant: Jan Stevenss Kuijper

2e Comparant: Adriaen Jansz Vos

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 082v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-8-1590

1e Comparant: Aert Jacop Mathijsz

2e Comparant: Claes Jacopsz, swager

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 083r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-8-1590

1e Comparant: Cornelis Ghijsbrechtss

2e Comparant: Jan Beerthen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 083r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-8-1590

1e Comparant: Jacop Jan Andriesz

2e Comparant: Commer Claesz tbv Willeken Claes, suster

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 083v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-8-1590

1e Comparant: Jan Jansz Versteege

2e Comparant: Lijnken Vranck Tomas weduwe

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 083v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-11-1590

1e Comparant: Willem Wouter Willemss ea

2e Comparant: Lijnken Cornelis wed Vranck Tomasz

Goederen:

Bijz: Willem Wouter Willemss en Jan Stevensz Cuijper met
Dingen Wouterss haer moeder met Dingenken Woutersdr, Aentken Woutersdr

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 083v

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Peeter Michielss Cleermaker

2e Comparant: Maeijke Peer Mombers weduwe

Goederen:

Bijz: Maeijken Peterss x Adriaen Wouterss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 084r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1591

1e Comparant: Jan Toniss Luer

2e Comparant: Jan Adriaen Claesz tbv Jan van Breemen kinderen

Goederen:

Bijz: in de kop Meerten Woutersz Turck

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 084r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1591

1e Comparant: Huijbert, Dingen en Lijsken Janss

2e Comparant: Adriaen Huijbrechtss oom

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 084v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1591

1e Comparant: Commer Claesz

2e Comparant: Jan Jansz Wever

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 084v

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Jacop Woutersz

2e Comparant: Hendrick Hermanss ea

Goederen:

Bijz: Hendrick Hermanss, Metjken Willemss, Neeltken
Willemss, Neeltken Adriaensdr, Maerijken Willemss en Adriaen Janss Mol. Erffg
Anneken Bontsen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 085r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1591

1e Comparant: Willem Woutersz

2e Comparant: Peeter Anthonisz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 085r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1591

1e Comparant: Jan Cleijsz

2e Comparant: Adriaen en Seeger Jansz Bogaerts

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 085v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1591

1e Comparant: Jan Adr Cleasz en Jan Anthonis Luer, heijligestmrs

2e Comparant: Maerijken Peer Mombers weduwe

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 085v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1591

1e Comparant: Anthonis Adriaensz

2e Comparant: Adriaen Jansz Vos

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 086r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-4-1591

1e Comparant: Jan Meussen

2e Comparant: Adriaen Wiercken

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 086r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1592

1e Comparant: Willem Stoffelsz namens Jan Mathijsz rentmeester

2e Comparant: Peter Michielsz, Dierck Adr Diercxss ea

Goederen:

Bijz: Peter Michielsz, Dierck Adr Diercxss, Commer Cleasz
als voocht Willemken Claesdr, suster

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 086r

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Mathijs Janss

2e Comparant: Jan Jansz Hoeveneer ea

Goederen:

Bijz: Jan Jansz Hoeveneer en Jan Adriaen Claesz als voocht
en toesiender Hermen Ghijsbertss weeskinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 086v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-6-1592

1e Comparant: Hendrick Adriaensz

2e Comparant: Jan Jansz Prins

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 086v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-7-1592

1e Comparant: Willem Stoffelsz tbv Jan Math Godtschalck, rentmr

2e Comparant: Willem Hendricxsz Buijs, Frans Geritsz schout

Goederen:

Bijz: Jan Fransz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 087r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1592

1e Comparant: Huijch Petersz

2e Comparant: Jan Seegersz en Seger Jansz, soon

Goederen:

Bijz: Quitantie van Seeger Jansz bijgevoegd.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 087v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-2-1593

1e Comparant: Adriaen Jansz Luer

2e Comparant: Engel Engelbrtsz cum suis

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 087v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-2-1593

1e Comparant: Jacop Jan Andriesz

2e Comparant: Jan Anthonisz Luer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 088r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-11-1593

1e Comparant: Willem Stoffelsz tbv Jan Mathijss Godschalcx

2e Comparant: Michiel Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 088r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-12-1593

1e Comparant: Michiel Jansz

2e Comparant: Peeter Huijbrechtsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 088v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-12-1593

1e Comparant: Wouter Woutersz

2e Comparant: Staes Huijbrechtss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 088v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-2-1594

1e Comparant: Willen Stoffelsz tbv Jan de Leu

2e Comparant: Seeger Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 089r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-5-1594

1e Comparant: Huijmen Hermansz

2e Comparant: Anthonis Jacopsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 089v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-5-1594

1e Comparant: Mathijs Jansz

2e Comparant: Seeger Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 090r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-5-1594

1e Comparant: Gerit Adriaensz

2e Comparant: Seeger Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 090v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-5-1594

1e Comparant: Adriaen Huijb Dierck Flooren

2e Comparant: Seeger Jan Seegerss

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 091r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-5-1594

1e Comparant: Anthonis Corneliss

2e Comparant: Seeger Janss

Goederen:

Bijz: Er is een quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 091v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-6-1594

1e Comparant: Willem Stofelss namens Jan de Leu

2e Comparant: Adr Geritss Schout tbv Lijntken Vranck Tomas wed

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 092v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-10-1594

1e Comparant: Ariaen Michielss

2e Comparant: Adriaen Toniss Smit

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 092v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-5-1595

1e Comparant: Peeter Cornelisz Lijnden

2e Comparant: Seeger Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 093r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-5-1595

1e Comparant: Jan Jan Prinss

2e Comparant: Willem Lambrechtss Metser

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 093r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-5-1595

1e Comparant: Jan Jansz Driessen den Jongen

2e Comparant: Staes Huijbrechtsz

Goederen:

Bijz: Eelken Cornelis Hendricxss weduwe.

Quitantie van Staes is aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 093r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-11-1595

1e Comparant: Huijmen Hermenss

2e Comparant: Seeger Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 093v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-11-1595

1e Comparant: Jacop Jan Andriesz

2e Comparant: Seeger Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 094r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-11-1595

1e Comparant: Jan Lambrechtsz Moer

2e Comparant: Huijbert Adriaensz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 094v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-11-1595

1e Comparant: Peeter Cornelisz Lijnden

2e Comparant: Handrick Adriaensz, swager

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 095r

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Huijbert Adriaensz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz ea

Goederen:

Bijz: Adriaen Adriaensz met Wilmken sijn suster, Jan Adriaen
Claesz tbv Herman Ghijsbrechtsz weeskinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 095v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-12-1595

1e Comparant: Anthonis Cornelisz ea

2e Comparant: Willem Cornelis en Huijbert Jansz Bosser tbv

Goederen:

Bijz: Anthonis Cornelisz, Gerit Melsen en Meerten Woutersz
Turck als dijckmeesters vande polder.

Willem Cornelis en Huijbert Jansz Bosser
tbv de Heiligest van Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 096r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-3-1596

1e Comparant: Jochem Jansz Paep

2e Comparant: Jacop Jacopss en Claes Jacopss, swager

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 096v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-5-1596

1e Comparant: Adriaen Gerits van Bommel ea

2e Comparant: Lenaert Corneliss haar schoonvader

Goederen:

Bijz: Adriaen Gerits van Bommel en Frans Geritss schout
Raemsdonck zijn broer als voocht van Lijsken Jan Geritsdochter weduwe wijlen
Adriaen Lenaertss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 097r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-7-1596

1e Comparant: Mathijs Jans

2e Comparant: Adriaen Michiels

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 097v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-7-1596

1e Comparant: Huijbert Jan Vassen

2e Comparant: Michiel Adriaen en Adriaen Michielss en broe/suss

Goederen:

Bijz: Adriaen Michielss den Joncxsten, Anneken en Jacop,
Mariken en Ghijsbrechken

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 098r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1597

1e Comparant: Jan Stevenss Cuijper

2e Comparant: Anneken Janss. Dochter

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 098v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1596

1e Comparant: Peter Willemss

2e Comparant: Seger Jan Zegersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 099r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-3-1597

1e Comparant: Teunken wed Jan Toniss Luer

2e Comparant: Adriaen en Lijntken Janss Lueren

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 099r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-3-1597

1e Comparant: Adriaen Jans Lueren

2e Comparant: Lijntken sijn suster

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 099v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1597

1e Comparant: Gerit Melsen

2e Comparant: Gerit Driess, Raemsdonk, Ant Alaerts, Spijkenis

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 099v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-4-1597

1e Comparant: Adriaen Janss Ruijten

2e Comparant: Teunken Handricxdr wed Jan Toniss Luer ea

Goederen:

Bijz: Teunken Handricxdr wed Jan Toniss Luer en Adriaen en
Lijntken haar kinderen.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 100v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-6-1597

1e Comparant: Dingen Jan Vassendr

2e Comparant: Seger Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 100v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-6-1597

1e Comparant: Dingen Jan Vassendr

2e Comparant: Adriaen Huijbrechtsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 101r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-2-1598

1e Comparant: Matthijs Jansz

2e Comparant: Cornelis Ghijsbrechtsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 101r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1598

1e Comparant: Laureijs Jansz

2e Comparant: Jochiem Petersz Vonder

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 101v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1598

1e Comparant: Jan Adriaen Staecens

2e Comparant: Merten Woutersz Tuerck

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 102r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1598

1e Comparant: Merten Woutersz

2e Comparant: Jan Stevensz Cuijper

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 102v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-7-1598

1e Comparant: Dingen Jan Vas Woutersdr

2e Comparant: Seger Jan Segersz

Goederen:

Bijz: Dingen Jan Vas Woutersdr met Jochim Petersz, swager,
als voocht.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 103r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-8-1598

1e Comparant: Bastiaen Adriaensz

2e Comparant: Seger Jan Segersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 103v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-11-1598

1e Comparant: Jan en Peter Woutersz

2e Comparant: Lenaert Anthonis die Haen, Breda

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 104r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1598

1e Comparant: Peeter Mathijsz

2e Comparant: Jan Adriaensz Stacens

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 104v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-1-1599

1e Comparant: Michiel Mathijsz schout

2e Comparant: Lenaert Cornelisz Sicsoert

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 105r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-2-1599

1e Comparant: Gerit Melchiorsz

2e Comparant: Adriaen Jansz Bogaert

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 105v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-3-1599

1e Comparant: Bastiaen Geritsz

2e Comparant: Hendrick Adriaen Diercxsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 106r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1599

1e Comparant: Aert Jacopsz

2e Comparant: Adriaen Jansz x Maeijken Roelen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 106v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-11-1599

1e Comparant: Jacop Jansz van Dongen

2e Comparant: Michiel Mathijs schout

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 107r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1599

1e Comparant: Cornelis Mathijsz

2e Comparant: Nelken Jan Jansz Prinsendr, schoonzus

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 107r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-11-1599

1e Comparant: Anthonis Jacopsz

2e Comparant: Jan Peters Meijer ea

Goederen:

Bijz: Jan Peters Meijer, Aentgen geritsdr, Gijsbrecht
Gelijnsz en andere erffg tot Breda

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 107v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-12-1599

1e Comparant: Schalck Aertsz, G'berg

2e Comparant: Seger Jan Zegersz, Raemsdonck

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 107v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-1-1600

1e Comparant: Adriaen Jansz Bogaert

2e Comparant: Jan Jan Diercxsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 108r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1600

1e Comparant: Jan Jan Andriesz

2e Comparant: Seger Jan Zegersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 108r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1600

1e Comparant: Jan Adriaensz Schep

2e Comparant: Adriaen Woutersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 108v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-10-1600

1e Comparant: Hendrick Adriaensz

2e Comparant: Aentken Peter Tonis Lichten wed en kinderen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 108v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-12-1600

1e Comparant: Mariken Jansdr wed Peter Cornelis Lijnden

2e Comparant: Anthonis Fransz, haer zoon

Goederen:

Bijz: Jochim Handricx x Aliken ? Peters en Neeltken Peters

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 109r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-3-1601

1e Comparant: Anthonis en Melis Cornelisz en Mathijs Jansz

2e Comparant: Handrick Hermansz van Dussen

Goederen:

Bijz: Melis is secr Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 109r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-3-1601

1e Comparant: Wouter Woutersz

2e Comparant: Bastiaen Adriaensz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 109v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-3-1601

1e Comparant: Mathijs Jansz, Raemsdonck

2e Comparant: Seger Jan Segersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 110r

Soort akte: wilceur. Copie

Datum: 16-1-1601

1e Comparant: Adriaen Geritsz van Bommel, Raemsdonck

2e Comparant: jacomina Jacops wed Gerit Diercxsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 110v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-4-1601

1e Comparant: Laureijs Jacopsz

2e Comparant: Frans Adriaen Peters van Raemsdonck

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 111r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-6-1601

1e Comparant: Adriaen Lambrechtsz, borgemeester, tbv het dorp

2e Comparant: Lenaert Cornelisz Sicsoert van Cappel

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 111v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1601

1e Comparant: Adriaen Jansz Bogaert

2e Comparant: Huijbertken Wouter Vassen weduwe

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 112r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-12-1601

1e Comparant: Anthonis Cornelisz ea

2e Comparant: Jan Adriaen Claesen

Goederen:

Bijz: Anthonis Cornelisz en Neeltken Huijbrechtsdr weduwe
Ariaen Peter Gijben.

Peter Ockers krijgt oa geld.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 112v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1602

1e Comparant: Jan Joachimsz

2e Comparant: Jan Adriaensz Stacens

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 113 lv

Soort akte: wilceur copie

Datum: 30-3-1601

1e Comparant: Mathijs Jansz onder Raemsdonck

2e Comparant: Seger Jans Segersz

Goederen:

Bijz: Er is een quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 113r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-3-1602

1e Comparant: Jacop Goeijertsz

2e Comparant: Cornelis Gijsbrechtsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 113r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1602

1e Comparant: Hendrick Adriaensz

2e Comparant: Reijn Gielisz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 113v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1602

1e Comparant: Wierick Geritsz

2e Comparant: Jan Meusz tot Raemsdonck

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 115r

Soort akte: wilceurboek

Datum:

1e Comparant: Willeceur boek beginnende 19-6-1602

2e Comparant:

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 115rb

Soort akte: wilceur

Datum: 27-7-1602

1e Comparant: Willem Adriaensz

2e Comparant: Jan Jan Melisz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 116r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-10-1602

1e Comparant: Jan Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant: Herber Willemsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 116v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-11-1602

1e Comparant: Willem Woutersz Coomen

2e Comparant: Elisabeth Cornelisz dr wed Jochim Jan Andreisz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 117r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-12-1602

1e Comparant: Adriaen Zeversz

2e Comparant: wed en kint Adriaen Jansz Ruijsten

Goederen:

Bijz: kinderen Truijcken Adriaensz

Jan Jansz Hoevener x Maeijken Adriaensz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 117v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-12-1602

1e Comparant: Mathijs Adriaensz

2e Comparant: wed en kint Adriaen Jansz Ruijsten

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 118r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-12-1602

1e Comparant: Jan Adriaensz Stacens

2e Comparant: Seger Jan Segersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 118v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-12-1602

1e Comparant: Frans Adriaensz

2e Comparant: Adriaen Seversz

Goederen:

Bijz: Adriaen x Janneken

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 119r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-1-1603

1e Comparant: Joachim Jan Berthoutsz

2e Comparant: Adriaen Jan Tonisz x Mariken Jan Andriesdr ea

Goederen:

Bijz: Adriaen Jan Tonisz x Mareiken Jan Andriesdr voor 3
delen en Jan Jan Andriesz als voocht van Jacop zijn broers kinderen voor 1 deel

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 119v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-1-1603

1e Comparant: Anthonis Diercxsz

2e Comparant: wed en kinderen Michiel Adriaen Zegersz

Goederen:

Bijz: Jacop en Anneken Michielsz en Maeijken hun suster.
Huijpken die weduwe

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 120r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-1-1603

1e Comparant: Adriaen Mathijsz

2e Comparant: wed en kinderen Michiel Adriaen Zegersz

Goederen:

Bijz: Jacop, Adriaen, Gijsbrecht, Anneken en maeijken Michielsz
en Huijbken die weduwe

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 120v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1603

1e Comparant: Jan Janss Witlock

2e Comparant: Adriaen Huijgen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 121r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1603

1e Comparant: Adriaen Huijgen

2e Comparant: Laureijs Martensz ea

Goederen:

Bijz: Laureijs Martensz voocht wed en kinderen Laureijs
Jacopsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 121v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1603

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen en Huijch Petersz, heijligestmr

2e Comparant: Dingentken Beris Huijbrechtsz huisvrouwe

Goederen:

Bijz: Jan Petersz ontvangt oa geld. Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 122r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-2-1603

1e Comparant: Beerthout Joachiemsz

2e Comparant: Dierck Rutgersz ea

Goederen:

Bijz: Dierck Rutgersz voor ½, erffg Jan Dierck Rutten, en
Jochiem Peetersz met Huijbert Jan Vassen en kijnderen Maeijken Jan Vassendr
voor dander ½

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 122v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-2-1603

1e Comparant: Adriaen Meertensz

2e Comparant: Anthonis Jacopsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 122v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-2-1603

1e Comparant: Jochiem Petersz

2e Comparant: Dierck Rutten

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 123r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-2-1603

1e Comparant: Wouter Woutersz

2e Comparant: Dierck Rutgersz ea

Goederen:

Bijz: Dierck Rutgersz voor ¼, erffg Jan Dierck Rutten, en
Jochiem Peetersz voor ½ en Jochiem Petersz met Huijbert Jan Vassen en kijnderen
Maeijken Jan Vassendr voor ¼

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 123r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-2-1603

1e Comparant: Joachiem Petersz

2e Comparant: Huijbert Jansz ea

Goederen:

Bijz: Huijbert Jansz (Vassen) en de kinderen van Maeijken
Jan Vas Wouterss zijn zus.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 123v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-3-1603

1e Comparant: Adriaen Huijgen

2e Comparant: Peter Willemsz Conincx, bestevader

Goederen:

Bijz: Huijch Petersz verklaart namens zijn vader dat de wilceur
is afgelost. Quitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 124r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1603

1e Comparant: Jan Claeijs Jacopsz

2e Comparant: Wouter Woutersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 124v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-4-1603

1e Comparant: Jan Peter Willemsz

2e Comparant: Jan Tonisz x Lijnken Peters ea

Goederen:

Bijz: Jan Tonisz van Susten x Lijnken Peters, Willemken
Peters, Cornelis Petersz en Grietken Peters, zijn broers en zussen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 125r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-4-1603

1e Comparant: Anthonis Cornelisz Cleermaker

2e Comparant: wed en kinderen Peter Willemsz

Goederen:

Bijz: Jan Peter Willemsz en Jan Thonisz, swager, Barbarra
Peter Willemsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 125v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-4-1603

1e Comparant: Peter Adriaensz Greijn

2e Comparant: Mathijs Florisz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 126r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-4-1603

1e Comparant: Jan Adriaensz Clasen

2e Comparant: Lijsken Cornelis Woutersz dr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 126v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-5-1603

1e Comparant: Huijch Petersz

2e Comparant: Adriaen Huijgen, zoon

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 127r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-5-1603

1e Comparant: Cornelis Andriesz

2e Comparant: Frans Adriaensz ea

Goederen:

Bijz: Frans Adriaensz tbv zijn suster voor ½ en Truiijcken
wed Adriaen Jansz Ruijsten voor dander ½.

Maeijken Adriaens x Jan Jansz. Jacop
Petersz, zoon van truijcken

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 127v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-5-1603

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Cleermaker

2e Comparant: Rutger Petersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 128r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-5-1603

1e Comparant: Adriaen Huijgen

2e Comparant: Anthonis Jacopsz

Goederen:

Bijz: Handrick Adriaensz en Peter Jacopsz als voogd en
toeseinder van wed en kinderen Ant Jacopsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 128v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-6-1628

1e Comparant: Anneken Peters wed Govaert Jacopsz

2e Comparant: Handrick Jacopsz ea

Goederen:

Bijz: Anneken heeft Jochiem Aertsz als voocht.

Handrick Jacopsz, moeder en susters en
broeders voor ½ en Anthonis Clasen, susters en broeders voo dander ½.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 129r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-9-1603

1e Comparant: Corstiaen Marcelisz

2e Comparant: Jan Dierck die Bie en Adriaen, zoon

Goederen:

Bijz: 2 quitanties aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 129v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-10-1603

1e Comparant: Michiel Mathijsz schout namens kinderen

2e Comparant: erffg Marten Laureijsz

Goederen:

Bijz: Laureijs Mertens. Mathijs Jansz, Anneken Martens,
Janneken Jan Martensz. Jan Lambrechtsz Meur, Jan Bastiaensz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 129v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-10-1603

1e Comparant: Michiel Mathijsz schout

2e Comparant: erffg Jacop Laureijsz

Goederen:

Bijz: erfg: Dingen Jacops en Laureijs Jacopsz weu en
kinderen.

Margrietken Laureijs Jacops weduwe

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 129v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-10-1603

1e Comparant: Michiel Mathijsz schout

2e Comparant: Laureijs Mathijsz x Lijntken Handricx dochter ea

Goederen:

Bijz: Laureijs Mathijsz x Lijntken Handricx dochter voor ½
en kinderen Aenken Handrick Petersz voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 130r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-10-1603

1e Comparant: Michiel Mathijsz schout

2e Comparant: Peter Cornelisz Dolck

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 130r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-10-1603

1e Comparant: Michiel Mathijsz schout

2e Comparant: Mathijs Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 130v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-11-1603

1e Comparant: Jochiem Jan Berthoutsz namens zijn vader

2e Comparant: Commer Claesz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 130v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-11-1603

1e Comparant: Jan Adr Clasen en Huijch Petersz, heijligestmrs

2e Comparant: Willemken Willems wed Peter Cornelisz Braber

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 131r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-11-1603

1e Comparant: Weillem Huijgen

2e Comparant: Jan Adr Clasen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 131v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-11-1603

1e Comparant: Jan Stevensz Cuijper

2e Comparant: Adriaen Huijgensz

Goederen:

Bijz: Maeijken Adriaen Huijgen huijsvrouwe.

Er is een quitantie aanwezig (2 folio's
verderop)

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 132r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-11-1603

1e Comparant: Laureijs Diercxsz

2e Comparant: Peter Corstiaensz en Quirijn Stoffelsz ea

Goederen:

Bijz: Peter Corstiaensz en Quirijn Stoffelsz als voogden
kinderen Mariken Handricxdochter wed Helger Aertsz. 1 bij helger en 1 bij
Denijs Joesten Haen, voorman

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 132v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-12-1603

1e Comparant: Jan Adriaensz Stacens

2e Comparant: Adriaen Jansz Bogaert

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 133r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-12-1603

1e Comparant: Jan Cornelis Haensberch

2e Comparant: Jan Petersz Sneu

Goederen:

Bijz: Oudtste zoon Jan Petersz met Peter Adriaen Geritsz
zijn oom

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 133v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-12-1603

1e Comparant: Jacop Handricxsz wa

2e Comparant: Frans Jansz

Goederen:

Bijz: Jacop Handricxsz tbv Anneken Adriaens wed Jan Adrianes
Doeijsens ? Quitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 134r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-2-1604

1e Comparant: Adriaen Seversz

2e Comparant: Herber Willemsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 134v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-3-1604

1e Comparant: Bastiaen Adriaensz

2e Comparant: Seger Jan Segersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 135r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-5-1604

1e Comparant: Cornelis Huijgensz

2e Comparant: Cornelis Centen van
Weestveen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een veerpont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 135v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-5-1604

1e Comparant: Jochim Jan Berthoutsz

2e Comparant: Huijch Petersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 135v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-5-1604

1e Comparant: Jan Mathijsz

2e Comparant: Wijt Willemsz

Goederen:

Bijz: Metken x Wijt Willemsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 136r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-6-1604

1e Comparant: Cornelis mathijsz

2e Comparant: Laureijsken Jans dochter

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 136r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-6-1604

1e Comparant: Huijch Petersz

2e Comparant: Adriaen Cornelis Gijsbrechtsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 136v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-7-1604

1e Comparant: Adriaen Lambrechtsz

2e Comparant: voocht en toesiender Adriaen Jansz Vochter kinder

Goederen:

Bijz: Huijbert Adriaenss, Jan en Adriaen Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 137r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-8-1604

1e Comparant: Joest Adriaen Gielisz

2e Comparant: Peeter Aelbrecht, schipper te Heemstede

Goederen:

Bijz: Lenaert Aertsz Schipper, Jan Diercxsz van
Nieuwerkerck, Willem Robbrechtsz, Wouter Adriaensz Nering als voocht vande
kinderen. Een deel van de wilceur was verkocht aan Lenaert Aertsz Schipper.
Adriaen Aertsz was voocht van de kinderen van lemaert

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 138r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-10-1604

1e Comparant: Wouter Jansz

2e Comparant: Jacomijntje Jansdr wed Cornelis Willemsz Avontuer

Goederen:

Bijz: Peeter Adriaens ontvangt oa geld.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 138v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1604

1e Comparant: Hilleken Diercxdr x Adriaen Jansz Luer

2e Comparant: Frans Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 139r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1605

1e Comparant: Thomas Jansz

2e Comparant: Adriaen Cornelisz Schipper, Bergen opten Soom

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 140r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-1-1605

1e Comparant: Adriaen Mathijsz

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen

Goederen:

Bijz: er zijn 2 quitanties aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 140v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-3-1605

1e Comparant: Jan Petersz

2e Comparant: Barbara Peter Willemsz weduwe,moeder

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 141r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-3-1605

1e Comparant: Jan Petersz

2e Comparant: Grietken en Willemken Peters, susters

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 141r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-3-1605

1e Comparant: Embrecht Jacopsz

2e Comparant: Lenaertken Joestendr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 141v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-3-1605

1e Comparant: Jan Cornelisz x Mariken Jansz ea

2e Comparant: 2 dochters van Mariken bij Peeter

Goederen:

Bijz: Mariken is wed
van Peeter Cornelisz Lijnden

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 141v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-10-1605

1e Comparant: Jan Cornelisz x Mariken Jansz ea

2e Comparant: 2 dochters van Mariken bij Peeter

Goederen:

Bijz: Mariken is wed
van Peeter Cornelisz Lijnden. Eeltken en Neeltken Peters dochter

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 142r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1605

1e Comparant: Jochiem Jansz tbv Adriaen Jociemsz soen

2e Comparant: Gerit Peetersz, sold G'berg, x Adriaenken Fransdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 142r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1605

1e Comparant: Aert Cornelisz

2e Comparant: Adriaen Ariaensz van Dongen ea

Goederen:

Bijz: Adriaen Ariaensz van Dongen x Mariken Handricxdr wed
Helger Aertsz en de kinderen bij Helger

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 142v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-4-1605

1e Comparant: Jacop Goeijertsz

2e Comparant: Adriaen Jansz Vosch

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 142v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-4-1605

1e Comparant: Dingeman Michielsz

2e Comparant: Jacop Goeijertsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 143r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-4-1605

1e Comparant: Peter Cornelisz Rolven ?

2e Comparant: Dingentken Wouters wed Willem Woutersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 143r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-4-1605

1e Comparant: Peter Cornelisz Rolven ?

2e Comparant: Embrecht Jacopsz ea

Goederen:

Bijz: Embrecht Jacopsz tbv zijn voorkinderen bij Dingentken
Wouters [?] (zie andere akte folio 143r)

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 143v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-4-1605

1e Comparant: Peter Cornelisz Rolven ?

2e Comparant: Peeter Adriaen Geritsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 143v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-6-1605

1e Comparant: Michiel Mathijsz schout

2e Comparant: Gerit Melsen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 144r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-6-1605

1e Comparant: Michiel Mathijsz schout

2e Comparant: Jan Jan Gijsbrechtsz x Dingentken Wijten ea

Goederen:

Bijz: Jan Jan Gijsbrechtsz x Dingentken Wijten en Floris
Wijten

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 144v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-6-1605

1e Comparant: Aert Cornelisz en Jan Mathijsz

2e Comparant: Anthonis Diercxsz en weeskinderen

Goederen:

Bijz: Anthonis Tonisz.

Anthonis Diercxsz met Willem Jansz als
voocht en Dierck Diercxsz met Jan Diercxsz als oom tbv Dierck Anthonisz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 145r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1605

1e Comparant: Maeijken Mertensdr wed Adriaen Huijbrchtsz

2e Comparant: Floris Adriaens en zijn swager Cornelis Petersz

Goederen:

Bijz: Maeijken heeft Jan Jan Andriesz als voocht

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 145r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1605

1e Comparant: Adriaen Michielsz

2e Comparant: Floris Adriaens en zijn swager Cornelis Petersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 145v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1605

1e Comparant: Huijbert Jan Vassen

2e Comparant: Floris Adriaens en zijn swager Cornelis Petersz ea

Goederen:

Bijz: Floris Adriaens en zijn swager Cornelis Petersz voor ½
en Maeijken Meretens wed Adriaen Huijbrechtsz met Cornelis Anthonisz als voocht

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 145v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1605

1e Comparant: Anthonis Cornelisz

2e Comparant: Floris Adriaens en zijn swager Cornelis Petersz ea

Goederen:

Bijz: Floris Adriaens en zijn swager Cornelis Petersz voor ½
en Maeijken Meretens wed Adriaen Huijbrechtsz met Cornelis Anthonisz als voocht

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 146r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-7-1605

1e Comparant: Michiel Mathijsz schout

2e Comparant: Willem Cornelisz ea

Goederen:

Bijz: Willem Cornelisz en Cornelis Andriesz als voocht en
toesiender van kinderen Anthonis Cornelisz Cleermakers

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 146v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-10-1605

1e Comparant: Jan Jan Andriesz

2e Comparant: kint van Jan Adriaensz Palincx en Geerken Mathijsd

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 146v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-10-1605

1e Comparant: Peter Mathijsz

2e Comparant: kint van Jan Adriaensz Palincx en Geerken Mathijsd

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 147r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-11-1605

1e Comparant: Jan Jansz

2e Comparant: Laureijs Laureijsz van Sgravenmoer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 147v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1605

1e Comparant: Willem Adriaensz Decker

2e Comparant: Cornelis peter Willemsz x Maeijken Adriaen Huijben

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 148r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1605

1e Comparant: Aert Wesselsz

2e Comparant: Japicxen Jansdr wed Jacop Scheren

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 148v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-11-1605

1e Comparant: Cornelis Mathijsz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz x Aentken Jans en swager/echtgen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 149r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-1-1606

1e Comparant: Adriaen Sijmonsz

2e Comparant: Adriaen Quirijnsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 149r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1606

1e Comparant: Adriaen Huijgen

2e Comparant: Jan Lambrechtsz Muer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 149v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1606

1e Comparant: Adriaen Jansz Bogaert

2e Comparant: Jan Cleijs Jacopsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 150r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1606

1e Comparant: Jan Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant: Adriaen Seversz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 150v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1606

1e Comparant: Dierck Petersz

2e Comparant: Peter Adriaen Geritsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 150v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1606

1e Comparant: Dierck Petersz

2e Comparant: Coenraet Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 151r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-2-1606

1e Comparant: Frans Adriaensz Boeser

2e Comparant: Claes Jacopsz en Rutger Petersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 151v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1606

1e Comparant: Huijbrecht Geritsz

2e Comparant: Jan Adriaensz Stacens x Adriaenken Aerts

Goederen:

Bijz: Jan is voor 1612 overleden

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 152r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-4-1606

1e Comparant: Abraham Cornelisz

2e Comparant: Cornelis Jansz en Evaert Adriaensz, swagers

Goederen:

Bijz: Margrita Cornelis x Cornelis Jansz van Bree, Elisabeth
Cornelis x Evaert Cornelisz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 152v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-5-1606

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen

2e Comparant: Michiel Mathijsz schout tbv Jan Adr van Gilse

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 152v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-7-1606

1e Comparant: Wierick Geritsz

2e Comparant: Lambrecht Adriaensz ea

Goederen:

Bijz: Lambrecht Adriaensz als voocht kint Wierick Geritsz
wed Lijken Jan Geritszdr

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 153r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-7-1606

1e Comparant: Jan Jansz Hoevener

2e Comparant: Adriaen Diercxsz die Bie

Goederen:

Bijz: Adriaen Diercxsz, Andries Diercxsz, kinderen Huijbert
Diercxsz die Bie en Goijaeet Adriaensz x Aliken Dierckdr. Kinderen Dierck die
Bie

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 153v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1606

1e Comparant: Jan Hendricxsz Snijder

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen als voocht kinderen Hermen
Ghijsbrechtsz: Peterken en Maeijken Hermen Ghijsbrechtsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 153v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1606

1e Comparant: Jan Cornelisz

2e Comparant: Peter Cornelisz Dolck x Neeltken

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 154r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-6-1606

1e Comparant: Jan Lambrechtsz Muer

2e Comparant: Peter Cornelisz Dolck x Neeltken

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 154r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-6-1606

1e Comparant: Peter Mathijsz

2e Comparant: Peter Cornelisz Dolck

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 154v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-7-1606

1e Comparant: Cornelis Ghijsbrechtsz Hoeffnagel

2e Comparant: Roelant Aertsz vander Plas

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 154v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-8-1606

1e Comparant: Adriaen Jansz Luer

2e Comparant: Ermken Petersdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 155r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-8-1606

1e Comparant: Aert Wessels

2e Comparant: Jan Adriaensz Schep x Lijsken

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 155r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-11-1606

1e Comparant: Jan Woutersz

2e Comparant: Jan Andriesz Bogaert

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 155v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-11-1606

1e Comparant: Raes Joesten

2e Comparant: wed en kinderen Willem Bommelers ea

Goederen:

Bijz: wed en kinderen Willem Bommelers voor ½ en wed en
kinderen Jacop Aertsz Bommelers x Janneken Willems voor dander ½

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 155v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-11-1606

1e Comparant: Seger Adriaensz

2e Comparant: wed en kinderen Willem Aertsz Bommelers ea

Goederen:

Bijz: Janneken Jansz wed Willem Aertsz, Gerit Jansz Tgemoet,
Cornelis Tonis x dochter van Willem

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 156r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-11-1606

1e Comparant: Dierck Foppens van Driel

2e Comparant: Hendrick Adriaensz Timmer ea

Goederen:

Bijz: Hendrick Adriaensz Timmer als voocht kinderen Peter
Cornelisz Lijnden bij Mariken Jansz nu x Jan Cornelisz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 156r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-12-1606

1e Comparant: Gerit Willemsz

2e Comparant: Roelant Aertsz vander Plas

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 156v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-12-1606

1e Comparant: Jan Adriaensz Schep

2e Comparant: Peter Jacopsz ea

Goederen:

Bijz: Peter Jacopsz als voocht en Handrick Adriaensz als
toesiender Aentken Thomasdr wed Anthonis Jacopsz en het weeskint bij de voors
Tonis Cornelisz [?].

Jan Anthonisz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 156v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-1-1607

1e Comparant: Ermken Petersdr x Jan Willemsz Decker

2e Comparant: Adriaen Adriaensz Cleermaker

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 157r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-1-1607

1e Comparant: Dierck Petersz

2e Comparant: Adriaen Mathijsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 157r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-1-1607

1e Comparant: Peter Romboutsz

2e Comparant: Dierck Petersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 157v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-2-1607

1e Comparant: Peter Romboutsz

2e Comparant: Adr Wijt Willemsz wed Adriaenken Meusdr kinderen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 157v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-2-1607

1e Comparant: Adriaen Wijt Willemsz

2e Comparant: Gielis Tomasz van Sgravenmoer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 158r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1607

1e Comparant: Jan Jansz vanden Werck

2e Comparant: Jan Jansz Hoevener

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 158r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1607

1e Comparant: Jan Jan Andriesz

2e Comparant: Jan Stevensz Cuijper

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 158v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1607

1e Comparant: Frans Jansz

2e Comparant: Adriaen Mathijsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 158v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1607

1e Comparant: Adriaen Huijgen

2e Comparant: Peter Mathijsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 159r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-3-1607

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen

2e Comparant: Adriaen Huijgen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 159v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1607

1e Comparant: Aentken Ariaensdr x Thomas Jansz

2e Comparant: Coenraet Jansz en Wouter Woutersz

Goederen:

Bijz: Aentken heeft Matheus, broer, als voocht.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 160r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-4-1607

1e Comparant: Mathijs Adriaensz

2e Comparant: Jan Woutersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 160r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-4-1607

1e Comparant: Reijn Gielisz

2e Comparant: Jan Woutersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 160v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-4-1607

1e Comparant: Jan Matheusz

2e Comparant: Jan Woutersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 160v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-4-1607

1e Comparant: Adriaen Adriaensz en Peeter Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant: Jan Woutersz

Goederen:

Bijz: Ook Jan Adriaensz betaalt.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 161r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-7-1607

1e Comparant: Peter Adriaen Geritsz

2e Comparant: Jan Cornelisz Haensberchs

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 161r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-9-1607

1e Comparant: Adriaen Seversz

2e Comparant: Anneken Melsen wed Dierck Foppensz van Driel

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 161v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-9-1607

1e Comparant: Jan Cornelisz Haensberchs

2e Comparant: Anneken Melsen wed Dierck Foppensz van Driel

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 161v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1607

1e Comparant: Embrecht Jacopsz

2e Comparant: Adriaen Mathijszvoocht Jan Boeren kint

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 162r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-11-1607

1e Comparant: Jan Jansz den Jongen Hoevener

2e Comparant: Adriaen Seversz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van den veenvosch schip

Bijz: Adriaen Seversz, Peter Mathijsz namens Maeijken Lambrechts,
Lambrecht Willemsz en Eeken Willems krijgen geld.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 162v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-11-1607

1e Comparant: Laureijs Pauwelsz

2e Comparant: Jan Lambrechtsz Muer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 162v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-11-1607

1e Comparant: Adriaen Stoffelsz

2e Comparant: Jan Mathijsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 163r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-11-1607

1e Comparant: Jan Jansz vanden Werck

2e Comparant: Peter Adriaensz de Roeij

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 163r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-11-1607

1e Comparant: Jan Thomasz

2e Comparant: Joest Adriaen Gielisz Poets en kinderen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een veenvosch schip

Bijz: Wouter Adriaensz Nering is voocht vande kinderen.

Cornelis, Thomas en Jocim Joesten en de
andere kinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 164r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-12-1607

1e Comparant: Handrick Adriaensz Timmer

2e Comparant: Claes Handricxsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 164r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-12-1607

1e Comparant: Aert Jacopsz

2e Comparant: Claes Jacopsz ea

Goederen:

Bijz: Claes Jacopsz, swager, Jan Adriaen Clasen cs, Michiel
Jansz cs, Adriaen Geritsz C??ck cs en Cornelis Jansz van Bree. Erffg Jacop
Jacopsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 164v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-12-1607

1e Comparant: Peter Jochiemsz

2e Comparant: Claes Jacopsz ea

Goederen:

Bijz: Claes Jacopsz, swager, Jan Adriaen Clasen cs, Michiel
Jansz cs, Adriaen Geritsz C??ck cs en Cornelis Jansz van Bree. Erffg Jacop
Jacopsz

Aert Jacopsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 165r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-12-1607

1e Comparant: Andries Dingemans

2e Comparant: Michiel Jansz, schoonvader

Goederen:

Bijz: Adriaen Michielsz, Dingeman Michielsz, Adriaen
Cornelisz Haensberch en Iken Bastiaen Adriaensz weduwe.

Michiel Jansz vermoedelijk overleden
voor 14-12-1612

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 165v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-12-1607

1e Comparant: Beerthout Jochiemsz, secr Raemsdonck

2e Comparant: kinderen Jasper Matheusz, G'berg

Goederen:

Bijz: Matheus Jaspersz, Piternella Jaspersz en Huijbert
Corsten, Dingen Jaspersz, Jan Matheus Jaspersz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 165v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1607

1e Comparant: Adriaen Frans Geritsz van Raemsdonck

2e Comparant: Adriaen Peter Stacen, Cappel

Goederen:

Bijz: Adriaen Adriaen Petersz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 166r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1607

1e Comparant: Adriaen en Dingeman Michielsz

2e Comparant: Gerit Melchiorsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 166r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1607

1e Comparant: Willem Joesten Timmerman

2e Comparant: erffg Maeijken Jacop Woutersdr

Goederen:

Bijz: erffg: Handrick Jansz Buijs, Adriaen Michielsz als
voogden, Cornelis Corstiaensz x Dingentken Huijbrechts, Jan Wouters en Huijbert
Jans Bosser

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 166v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-3-1608

1e Comparant: Jan Cornelisz

2e Comparant: Embrecht Jacopsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 167r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-4-1608

1e Comparant: Jan Tonisz van Sutphen

2e Comparant: Adr Lambrechtsz, Jochim Jansz Paep, Heijligestmrs

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 167v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-4-1608

1e Comparant: Jan Tonisz van Hasselt

2e Comparant: Jan Tonisz van Sutphen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 168r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-4-1608

1e Comparant: Jan Tonisz van Sutphen

2e Comparant: Adriaen Seversz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 168v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-5-1608

1e Comparant: Embrecht Jacopsz

2e Comparant: zijn kinderen bij Dingentken Wouter Willemsz

Goederen:

Bijz: quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 169r

Soort akte: waarborg

Datum: 19-5-1608

1e Comparant: Huijch Petersz

2e Comparant: Coenraet Jansz en Jan Jansz vanden Werck

Goederen: waarborg tbv de aankoop van een veenvosch schip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 169r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-6-1608

1e Comparant: Adriaen Wijten

2e Comparant: Meus Adriaensz, zoon

Goederen:

Bijz: Peter Arien Geritss, Maeijken Ariens wed Ariaen
Huijgen en Ariaen Wijten krijgen geld.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 169v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-10-1608

1e Comparant: Jan Willemsz Cam

2e Comparant: Anneken wed Adriaen Hermans en de kinderen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 169v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1608

1e Comparant: Adriaen Huijgens

2e Comparant: Adriaen Michielsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 170r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1608

1e Comparant: Michiel Mathijsz schout

2e Comparant: Evaert Adriaensz Pullen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 170r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1608

1e Comparant: Jan Andriesz

2e Comparant: Adriaen Huijgensz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 170v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-11-1608

1e Comparant: Andries Dingemansz

2e Comparant: Jan Willemsz Cam

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 170v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-11-1608

1e Comparant: Peter Mathijsz

2e Comparant: Andries Dingemansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 171r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-11-1608

1e Comparant: Adriaen Jacopsz Bommeler

2e Comparant: Raes Joesten

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 171r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-12-1608

1e Comparant: Aert Cornelisz

2e Comparant: Adriaen Aertsz, voorzoon bij Aentken Ariaenss

Goederen:

Bijz: Aert Wessels met Aenken Lauwereijss, bestemoeder van
Ariaen Aertss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 171v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1608

1e Comparant: Michiel Mathijsz schout

2e Comparant: Cornelis Jansz van Bree

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 171v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1608

1e Comparant: Cornelis Joesten en broers en zussen

2e Comparant: Joest Adriaen Gielisz, hun vader

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 172r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1609

1e Comparant: Adriaen Mathijsz voocht Jan Nouten kint

2e Comparant: Adriaen Huijgen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 172r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1609

1e Comparant: Wouter Woutersz

2e Comparant: Adriaen Huijgensz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 172v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1609

1e Comparant: Peter Jochiemsz

2e Comparant: Adriaen Huijgen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 172v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1609

1e Comparant: Corstiaen Marcelisz

2e Comparant: Adr Lambrechtsz en Jochiem Jansz, heijligestmrs

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 173r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1609

1e Comparant: Peter Matheusz

2e Comparant: Dierck Petersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 173r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1609

1e Comparant: Peter Adriaensz de Roeij

2e Comparant: Melis Melisz namens Sijken Gerits, schoonmoeder

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 173v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1609

1e Comparant: Jan Jan Andriesz

2e Comparant: Michiel Mathijsz schout

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 174v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1609

1e Comparant: Adriaen Jochiemsz

2e Comparant: Adriaen Denisz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 175r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-2-1609

1e Comparant: Peter Tonisz Cuijl

2e Comparant: wed en kinderen Cornelis Jan Roeloffsz

Goederen:

Bijz: Huijpken Peter Godtschalcx, Crijn Jansz en Jan
Adriaensz Dolck, Peeter Melss

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 175v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-2-1609

1e Comparant: Jan Adriaen Jansz x Neelken Corn Jan Roeloffsdr

2e Comparant: Huijpken Peeter Godtschalcx, schoonmoeder

Goederen:

Bijz: Jacop Peeter Huijbrechtss x Berbel Cornelis, Peter
Melsen, Adriaen Meertens als voocht van Peeter Janss Dolck den Jongen, Cornelis
Dircxss vande Monde, Willem Teeck ? x
Janneken Dircxs, Peeter en Anthonij Dircxs, ??? van beuren x Adriaenken Janss,
Peeter Adriaensz Meulder x janneken Crijnen. Alle erffg Huijpken Peeter
Godtschalcx, grootmoeder

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 176r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-3-1609

1e Comparant: Peter Handricxsz Back

2e Comparant: Jochim Jochiemsz Backer, G'berg

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 176v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-3-1609

1e Comparant: Adriaen Huijgen

2e Comparant: Adriaen Wijt Willemss als vader van 2 kinderen

Goederen:

Bijz: Adriaen Wijten en Peter Arien Geritss verklaren dat
Maeijken Ariaen Huijgen, Meus Ariaenss betaald hebben

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 176v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-3-1609

1e Comparant: Adriaen Wijt Willemss

2e Comparant: Dingentken Adriaens, zijn dochter

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 177r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1609

1e Comparant: Adriaen Denisz

2e Comparant: Peter Arieansz de Roeij

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 177r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-5-1609

1e Comparant: Jan Andriesz Bogaert

2e Comparant: Ermken Petersdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 177v

Soort akte: wilceur copie

Datum: 19-5-1608

1e Comparant: Coenraet Jansz

2e Comparant: Cornelis Huijgensz

Goederen:

Bijz: Huijch Petersz en Cornelis Huijgens, zoon, ontvangen geld

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 178r

Soort akte: wilceur copie

Datum: 27-5-1609

1e Comparant: Peter Jacopsz

2e Comparant: Herberen Willemsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 178v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-6-1609

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Fuijnenbuijck

2e Comparant: Peter Jan Mathijsz tbv Jan Andriesz Bogaert kinder

Goederen:

Bijz: Jan Andriesz Bogaerts wed Aenken Jan Mathijszdr.

Peter Jan Mathijsz, Dingeman Jansz,
Andries Jansz ontvangen geld.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 179r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-7-1609

1e Comparant: Adriaen Jansz Luer

2e Comparant: Ermken Petersdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 179r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-10-1609

1e Comparant: Huijman Hermansz en Dingeman Michielsz

2e Comparant: Roegier Cornelisz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 179v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-12-1609

1e Comparant: Thomas Jansz Schipper

2e Comparant: Jochiem Wijten

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 179v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-1-1610

1e Comparant: Claes Cornelisz Mulender

2e Comparant: Peter Adriaensz de Roeij

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 180r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-1-1610

1e Comparant: Huijch Jansz

2e Comparant: Jan Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 180v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-1-1610

1e Comparant: Jan Jansz Hoevener

2e Comparant: 2 dochters Anneken Branden x Adr Jansz Rodermonts

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 180v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-1-1610

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant: 2 dochters Anneken Branden x Adr Jansz Rodermonts

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 181r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-1-1610

1e Comparant: Wouiter Willemsz

2e Comparant: Lijsken Janss x Jan Stevensz Cuijper

Goederen:

Bijz: erffg Lijsken Jansz1-1-1612: Claes Cornelisz Molenaer,
Jan Jansz, Peter Denisz de Haen en Jan Wouters Pramer

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 181v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-1-1610

1e Comparant: Jan Wouter Jansz

2e Comparant: Peter Jan Mathijsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 181v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-2-1610

1e Comparant: Jan Aertsz Metser

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 182r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-2-1610

1e Comparant: Frederick Adriaensz en Peter Jansz Nobel. R'donk

2e Comparant: Laureijs Mathijsz en erffg Lijnken Hendrick Peters

Goederen:

Bijz: Dirck en Adriaen Laureijsz, Cornelis Willemsz erffg
Laureijs Mathijsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 182r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-4-1610

1e Comparant: Wierck Geritsz

2e Comparant: Jan Adriaensz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 182v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1610

1e Comparant: Thomas Jansz Schipper

2e Comparant: Cornelis Frans Petersz Conincx, woont nu teNispen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 183r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1610

1e Comparant: Laureijs Mertensz

2e Comparant: Mathijs Jansz ea

Goederen:

Bijz: Mathijs Jansz, kinderen Aentken Mertens en Jan
Mertensdr [?].

Michiel Mathijsz schout, Mathijs Jansz
en bastiaewn Jansz met broer en zussen krijgen geld.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 183r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1610

1e Comparant: Huijbert Adriaensz, borgemr Waspick

2e Comparant: Peter Huijbrechtsz

Goederen:

Bijz: Jacop Petersz zoon van Peter Huijbrechtsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 183v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1610

1e Comparant: Adriaen Huijgen

2e Comparant: erffg Anna Mertens dr

Goederen:

Bijz: erffg Michiel Mathijsz en Mathijs Jansz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 183v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1610

1e Comparant: Adriaen Jansz Vosch

2e Comparant: Adriaen Jansz Luer x Hilleken

Goederen:

Bijz: Adriaen heeft een zoon Lenaert

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 184r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1610

1e Comparant: Michiel Jansz

2e Comparant: Adriaen Huijgensz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 184r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1610

1e Comparant: Andries Dingemansz

2e Comparant: Michiel Jansz, schoonvader

Goederen:

Bijz: Adriaen Michielsz, Jan Michielsz, Dingeman Michielsz
Adriaen, Cornelisz Haensberch, Frans Adriaensz namens de weeskinderen, erffg
Anneken Willems

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 184v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-4-1610

1e Comparant: Gerit Willemsz

2e Comparant: Wouter Adriaensz Nering ea

Goederen:

Bijz: Wouter Adriaensz Nering als voocht Joest Adriaen
Gielisz kinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 184v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-4-1610

1e Comparant: Gijsbrecht Geritsz

2e Comparant: wed en erffg Jan Diercxsz Brouwer

Goederen:

Bijz: Anthonis en Dierck Diercxsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 185r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-4-1610

1e Comparant: Jan Woutersz

2e Comparant: wed en erffg Jan Diercxsz Brouwer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 185v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-4-1610

1e Comparant: Jochiem Jan Berthoutsz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz Cleermaker

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 186r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-5-1610

1e Comparant: Peter Jacopsz

2e Comparant: Frans Jansz

Goederen:

Bijz: quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 186v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-6-1610

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Fruen

2e Comparant: Jacop Goevertsz

Goederen:

Bijz: quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 187r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-9-1610

1e Comparant: Adriaen Huijgens

2e Comparant: Jenneken Jans wed Handrick van Someren

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 187v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-9-1610

1e Comparant: Adriaen Michielsz

2e Comparant: Gerit Petersz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 187v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-9-1610

1e Comparant: Adriaen Michielsz

2e Comparant: Gerit Jansz ofte Gerit Petersz hem noemt

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 188r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-9-1610

1e Comparant: Jacop Petersz

2e Comparant: Dingeman Michielsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 188r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-11-1610

1e Comparant: Matheus Petersz

2e Comparant: Stel Aen, Antwerpen Nienstadt

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 189r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1610

1e Comparant: Adriaen Jacopsz Bommeler

2e Comparant: Peter Anthonisz Paep, Sgravenmoer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 189r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1610

1e Comparant: Lambert Willemsz

2e Comparant: Herber Willemsz

Goederen:

Bijz: Abraham Jansz x dochter van Herber Willemsz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 189v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-1-1611

1e Comparant: Willem Huijgen

2e Comparant: Frederick Adriaensz en Peter Jansz Nobel

Goederen:

Bijz: Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 189v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1611

1e Comparant: Wouter Jansz

2e Comparant: Eltken Petersdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 190r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1611

1e Comparant: Thomas Jansz

2e Comparant: Evert Adriaensz Pullen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 190v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1611

1e Comparant: Wouter Woutersz

2e Comparant: Thomas Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 190v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-2-1611

1e Comparant: Mr Adriaen Stevensz

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 191r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-2-1611

1e Comparant: Bastiaen Geritsz

2e Comparant: Staes Adriaensz schipper te Raemsdonck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een veenvosch schip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 192r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-3-1611

1e Comparant: Thomas Jansz

2e Comparant: Cornelis Jansz van Bree

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 192v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-3-1611

1e Comparant: Peter Cornelisz Dolck

2e Comparant: Jan Willemsz Cam

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 193r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-3-1611

1e Comparant: Dingentken Bernaertsdr met Michiel Mathijsz voocht

2e Comparant: Aert Wessels

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 193r

Soort akte: waarborg

Datum: 5-3-1611

1e Comparant: Mr Adriaen Stevensz

2e Comparant: Adriaen Jansz van Gils

Goederen: tbv schip dat Adriaen jansz verkocht heeft aan Adriaen
Huijgens ruijter

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 193v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1611

1e Comparant: Adriaen Huijgen

2e Comparant: Adriaen Jansz van Gils

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz: quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 194v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1611

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen

2e Comparant: Eltken Petersdr wed Cornelis Handricxsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 194v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1611

1e Comparant: Jan Aertsz Metseler

2e Comparant: Mathis Jansz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 195r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1611

1e Comparant: Jan Mathijsz

2e Comparant: Claes Cornelisz Molenaer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 195r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1611

1e Comparant: Bastiaen Petersz Greeff

2e Comparant: Adriaen Wijten

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 195v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-4-1611

1e Comparant: Aert Willemsz Bommeler

2e Comparant: Wouter Adriaensz Nering ea

Goederen:

Bijz: Wouter Adriaensz Nering als voocht Joest Adriaen
Gielisz kinderen. Quitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 196r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-4-1611

1e Comparant: Mathijs Jansz

2e Comparant: Gerit Willemsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 196v

Soort akte: transport

Datum: 9-5-1611

1e Comparant: Jan Laureijs Jacopsz x Janneken Jan Meertensdr

2e Comparant: Michiel Mathijsz schout

Goederen: De penningen tlv Jacop Peer Hannen, Hendrik Luijten
Ambacht, Adriaen Huijgens Ruijter, Laureijs Mertensz

Bijz: De penningen zijn aengecomen van Anna Mertensdr, hun
meije, x Jan Lambrechtsz Muer. De prijs is 23 ponden grote vlaems. Quitantie
aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 197r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-5-1611

1e Comparant: Jacop Jans Thomasz

2e Comparant: Jan Jochiemsz vander Luer

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz: Jacop heeft een broer Thomas.

Frederick jansz Brouwewr (Bergen opten
Soom), Cornelis Cornelis Gabrielsz als voocht Cornelis Peter Fransz weskint
en Jan Jochiemsz ontvangen geld.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 198r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-5-1611

1e Comparant: Jan Matheusz

2e Comparant: Jan Andriesz Bogaert

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 198r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-5-1611

1e Comparant: Jan Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant: Lambrecht Willemsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 198v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-5-1611

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant: Jan Jansz vanden Werck

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 198v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-6-1611

1e Comparant: Dingeman Wijten

2e Comparant: Adriaen Wijten ea

Goederen:

Bijz: Adriaen Wijten, Jan Wijten x Dingentken, Michiel Jansz
x Nelken ? Wijten.

Er is ook nog Joachiem Wijten

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 199r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-5-1611

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Vruen ?

2e Comparant: Adriaen Jansz Vosch

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 199r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-5-1611

1e Comparant: Michiel Jansz

2e Comparant: Wijt Willemsz, schoonvader, ea

Goederen:

Bijz: Wijt Willemsz, schoonvader, Joachiem, Dingeman, Jan en
Adriaen Wijten.

Soentken Cornelis. In 1617 is er sprake
van de erffgenamen.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 199v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-6-1611

1e Comparant: Mathijs Petersz

2e Comparant: Jacop Govertsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 199v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-7-1611

1e Comparant: Handrick Adriaensz

2e Comparant: Jacop Goevertsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 200r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-9-1611

1e Comparant: Frans Jansz

2e Comparant: Lambrecht Willemsz en Peter Mathijsz ea

Goederen:

Bijz: Lambrecht Willemsz en Peter Mathijsz x Eltken
Willemsdr voor ½ en Maeijken Lemmens wed Jacop Jansz voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 200v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-9-1611

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Cleermaker

2e Comparant: Jan Andriesz, swager

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 200v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-10-1611

1e Comparant: Thomas Jansz x Aentken Adr dr wed Adr Huijbrechtsz

2e Comparant: Peeter Woutersz ea

Goederen:

Bijz: Peeter Woutersz als voocht en Matheus Adriaensz als
toesiender vande weeskinderen die sijn huijsvrouw verwekt heeft bij Adriaen
Huijbrechtsz haren voorman.

Wiilem Geritss x Adriaenken Ariens en
Huijbrecht Adriaenss krijgen geld

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 201r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1611

1e Comparant: Handrick Adriaensz Schoenmakers

2e Comparant: kint Jan Adriaensz Paling en Gatken ? Mathijsdr

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 201r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-11-1611

1e Comparant: Adriaen Stevensz Blanckerts van Sgravenmoer

2e Comparant: Jan Adriaensz Pharo, Sgravenmoer

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 201v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-11-1611

1e Comparant: Cornelis Andriesz

2e Comparant: Jan Willemsz Cam

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 201v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-11-1611

1e Comparant: Dingeman Jansz

2e Comparant: Peter Romboutsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 202r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-12-1611

1e Comparant: Andries Adriaensz Smit

2e Comparant: Peter Jochiemsz Paep

Goederen:

Bijz: Jochiem Jansz Paep, vader ontvangt oa geld

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 202r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-1-1612

1e Comparant: Peter Romboutsz

2e Comparant: Jan Cornelisz, woont ni inden Vrijhoeven

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 202v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-1-1612

1e Comparant: Huijbert Bastiaensz Greeff

2e Comparant: Adriaen Stevensz Blanckerts

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 203r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-1-1612

1e Comparant: Jan handricxsz Cleermaker

2e Comparant: Jan Wouter Jansz

Goederen:

Bijz: Een deel vande wilceur gaat naar Coenraet Jansz.
Quitanties van dit deel zijn aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 203v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-1-1612

1e Comparant: Wierick Geritsz en Willem Joesten ?

2e Comparant: Rogier Cornelisz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 204r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-3-1612

1e Comparant: Jacop Peetersz

2e Comparant: Berthout Jochiemsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 204v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-1-1612

1e Comparant: Damiaen Joesten

2e Comparant: Berthout Jochiemsz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 205r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-1-1613

1e Comparant: Cornelis Jansz Haensberch

2e Comparant: Adriaen Adriaensz Cleermaker

Goederen:

Bijz: een deel wordt aan Cornelis Diercxsz Rocas ? verkocht. Quitantie is aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 205v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-4-1613

1e Comparant: Aert Bernaertsz

2e Comparant: Adriaen Ariaen Denisz

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 206r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1614

1e Comparant: Frans Adriaensz Boeser

2e Comparant: Bastiaen Petersz Boer

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz: Peter Bastiaensz ontvangt vanaf 1617 het geld.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 207r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-7-1614

1e Comparant: Adriaen Jan Aertsz ea

2e Comparant: Lambrecht Willemsz tbv Jacop Jansz kinderen ea

Goederen:

Bijz: Adriaen Jan Aertsz (cappel) en Thomas Jansz als voocht en toesiender van
Aert Cornelisz kinderen

Maeijken Lambrechts is de weduwe van
Jacop Jansz

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 207v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-1-1615

1e Comparant: Andries en Adriaen Fransz ea

2e Comparant: Commer Fransz, broer

Goederen:

Bijz: Andries en Frans zijn kinderen van Frans Adriaensz
Smits

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 207v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-1-1615

1e Comparant: Andries Fransz

2e Comparant: Frans Adriaensz Smit, vader

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 208r

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Ghijsbrecht Adriaensz Branden kinderen

2e Comparant: Gerit Melsen

Goederen:

Bijz: kinderen: Jan Lenaertsz x Adriaenken Adriaens dochter
van Anneken Adriaen Jansz Rodermont, Adriaen Dingemans x Gertken ? Gijsbrechts

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 208v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-3-1616

1e Comparant: Adriaen Jansz Hoeveneer

2e Comparant: Jacop Claesz Tack

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz: Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 209v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-4-1616

1e Comparant: Adriaen Jansz Luer

2e Comparant: Hans van Boom Weert woonende tot Mans

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 210v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-5-1616

1e Comparant: Cornelis Huijgensz

2e Comparant: Handrick Adriaensz Timmer x neeltken

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 211r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-5-1616

1e Comparant: Jan Jansz den Jongen Hoevener

2e Comparant: Niclaes Thomas Wits van Antwerpen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 212r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-10-1616

1e Comparant: Aert Dirck Back, Sprang

2e Comparant: Jan Jansz vanden Werck

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 212v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-1-1618

1e Comparant: Huijbrecht Arienss

2e Comparant: Peter de Haen, Bruessel

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 213v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-3-1619

1e Comparant: Thomas Jan Thomass Schipper

2e Comparant: Stellaen de Winter, schipper Antwerpen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 216r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-5-1619

1e Comparant: Jochum Joosten

2e Comparant: Cornelis Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 217r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-3-1620

1e Comparant: Antonis Adriaenss Leur

2e Comparant: Hilleken Diercxss wed Adriaen Janss Leur

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 218r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-11-1620

1e Comparant: Huijbrecht Janssen Schep, schipper

2e Comparant: Geertruijt Corp wed Joost Pauwels, Mechelen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 219r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-1-1621

1e Comparant: Jacop Janss, schipper

2e Comparant: Quirijn de Vos, schipper Brussel

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 220r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1621

1e Comparant: Adriaen Jacopss Bommeleer, schipper

2e Comparant: Johan van Bome, schiptimmerman St Amans

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een nieuw pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 222r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-2-1622

1e Comparant: Robbrecht Jan Claesen, Sgravenmoer

2e Comparant: Aentken Bastiaenssen wed Huijbert Janss Schep ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz: Aentken Bastiaenssen wed Huijbert Janss Schep en
Adriaen Janss Schep als voocht van Huijbert Janssen zijn broers weeskint

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 223r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-2-1622

1e Comparant: Handrick Willemss

2e Comparant: Aert ? Jan Meertenss, de Gou

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pontschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 224r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-6-1622

1e Comparant: Andries Franssen

2e Comparant: Cornelis Jansen vanden Werck, G'Berg

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een schuijt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 224v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-12-1618

1e Comparant: Michiel Jan Michielss

2e Comparant: Michiel Mathijs tbv kinderen Adriaen Meertenss

Goederen: een perceelken saeijlants, gecomen van Wijt Willemss

Bijz: de acker wordt wederom verleden.De rente kan gelost
worden voorf 111.

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 225r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-7-1623

1e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss

2e Comparant: Gielis de Cock, schipper Antwerpen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 226r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-6-1623

1e Comparant: Jacop Adriaen Jacopssen, Roosendael

2e Comparant: Anneken Adriaens wed Adr Jacopssen Bommeler ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz: Anneken en haer kinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 227r

Soort akte: wilceur/waterbrief

Datum: 6-3-1622

1e Comparant: Adriaen Huijbrechtss, schipper

2e Comparant: Cornelis Ariaen Peterss, schipper

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 228r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-4-1640

1e Comparant: Peter Arss Rutten, Sgravenmoer

2e Comparant: Catelijn Adriaenss wed Jochum Joosten Paep ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip

Bijz: Catelijn en haar kinderen

RA: Groot Waspik RA 72

Folio: 229r

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: