RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 004r

Soort akte: taxatie

Datum: 11-4-1750

1e Comparant: Johanna Lamberti Schoenmakers

2e Comparant:

Goederen: huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 006r

Soort akte: taxatie

Datum: 29-4-1750

1e Comparant: Maria Peeterse van Hassel

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 008r

Soort akte: taxatie

Datum: 25-4-1750

1e Comparant: Fransijna Anthonisse Quirijns x Antonij Cluijters

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 009r

Soort akte: taxatie

Datum: 9-8-1750

1e Comparant: Adriaen Peeterse de Rooij

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is tbv Capel

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 009v

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Denis de Haan

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: 1e comparant is overleden; geen datum, geen bedragen

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 009br

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Jan Peeterse de Jongh

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: 1e comparant is overleden, geen goederen, geen datum

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 009bv

Soort akte: taxatie

Datum: 11-8-1751

1e Comparant: Jan Peeterse de Jongh

2e Comparant:

Goederen: een steede en land

Bijz: 1e comparant is overleden, geen goederen, geen datum

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 010v

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Denis de Haan

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: 1e comparant is overleden; geen datum, geen bedragen

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 010bv

Soort akte: taxatie

Datum: 25-8-1751

1e Comparant: Mathijs Cornelisz van Campen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 011v

Soort akte: taxatie

Datum: 30-8-1751

1e Comparant: Denis de Haan

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 013r

Soort akte: taxatie

Datum: 22-10-1751

1e Comparant: Johannes Rijcken

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 24 junij 1751 in t land
van Hulst.

De taxatie is tbv ;s Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 014r

Soort akte: taxatie

Datum: 22-1-1752

1e Comparant: Cornelia Peetersz Sprangers x Jan Laurentius

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden te Dongen.

Taxatie is tbv Klein Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 015r

Soort akte: taxatie

Datum: 23-1-1753

1e Comparant: Anthonij Kluijters

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 18-12-1752 te's
Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 016v

Soort akte: taxatie

Datum: 26-2-1753

1e Comparant: Jan Woutersz Zijlmans

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 27-1-1753 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 017v

Soort akte: taxatie

Datum: 26-2-1753

1e Comparant: Johannes Zeijlmans

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 11-2-1753 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 018v

Soort akte: taxatie

Datum: 10-3-1753

1e Comparant: Jan Koolhaas

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 2-1753 te Hendrik Luiten
Ambacht. Taxatie is tbv Hendrik Luiten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 019r

Soort akte: taxatie

Datum: 13-3-1753

1e Comparant: Adriana van Oosterhout

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 2-1753 te 's Gravenmoer.
Taxatie is tbv 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 020r

Soort akte: taxatie

Datum: 21-4-1753

1e Comparant: Adriaentje Baren x Antonij Peter Antonisse

2e Comparant:

Goederen: stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden te Dongen

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 021r

Soort akte: taxatie

Datum: 7-8-1753

1e Comparant: Adriaentje Bosser wed Johannes Joghemse Langerwerf

2e Comparant:

Goederen: 2 geerden

Bijz: 1e comparant is overleden op 5-1753

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 022r

Soort akte: taxatie

Datum: 18-9-1753

1e Comparant: Peeter de Hoog

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden op 7-1753

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 023r

Soort akte: taxatie

Datum: 21-9-1753

1e Comparant: Jacob Swalp

2e Comparant:

Goederen: een ackertje

Bijz: 1e comparant is overleden op 15-1-1752

Jacob had bij donnantie intervivos
overgegeven aan zijn zus Cornelia Swalp wed Heijliger Cock

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 023v

Soort akte: taxatie

Datum: 6-11-1753

1e Comparant: Adriaen van den Bos

2e Comparant:

Goederen: huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 8-1753 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 025v

Soort akte: taxatie

Datum: 16-11-1753

1e Comparant: Wouter van Nieuwenhuijsen

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden op 1-9-1753 te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 026v

Soort akte: taxatie

Datum: 29-12-1753

1e Comparant: Pieternella Jansze Hoevenaar x Matt Franse Camp

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: 1e comparant is overleden op 7-1753 te waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 027r

Soort akte: taxatie

Datum: 7-3-1754

1e Comparant: Thomas Vassen

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 028v

Soort akte: taxatie

Datum: 2-5-1754

1e Comparant: hendrik Joghemse Timmermans

2e Comparant:

Goederen: 2 geerden

Bijz: 1e comparant is overleden op 3-1754 te Raamsdonk. Geen
bedrag ingevuld

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 029r

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Gerride Otgens

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 20-4-1754 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 030v

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Arij van Breemen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: 1e comparant is overleden. Brioer Pieter is de enige
erfgenaam

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 031v

Soort akte: taxatie

Datum: 5-2-1755

1e Comparant: Melgior Crol

2e Comparant:

Goederen: huijs en land

Bijz: 1e comparant was secretaris te Alphen, Baarle en Caam
en is overleden op 1-1755

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 033r

Soort akte: taxatie

Datum: 14-5-1755

1e Comparant: Lucas Langermans

2e Comparant: Jan Hendrikse de Bont

Goederen:

Bijz: 1e comparant doet vrijwillig afstand van zijn goederen
tbv Jan Hendrikse de Bont. Jan zorgt verder voor Lucas. Contract van 11-5-1755

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 033v

Soort akte: taxatie

Datum: 10-7-1755

1e Comparant: Franciscus Basen

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden op 6-1755 te Brussel

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 034v

Soort akte: taxatie

Datum: 20-12-1755

1e Comparant: Jan Adr Coninx

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden op 1-1755. Zijn broer en
zusters zijn erfg.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 035r

Soort akte: taxatie

Datum: 20-12-1755

1e Comparant: Seeger Dirkse Swalp

2e Comparant:

Goederen: 2 parceeltjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 9-1755. Erfg zijn zijn
muij Cornelia Swalp wed heijliger de Cock en zijn oom Jacob Swalp

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 036r

Soort akte: taxatie

Datum: 30-1-1756

1e Comparant: Jan Adriaen Hulst

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 3-1-1756 te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 037r

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Naria Berrevoets x Nicolaas Bouwens

2e Comparant:

Goederen: een stuk geerd

Bijz: 1e comparant is overleden re Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 038r

Soort akte: taxatie

Datum: 10-7-1756

1e Comparant: Cornelia Croot

2e Comparant:

Goederen: enkele stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden op 5-1756 te Oosterhout.
Haar zus Pieternella Croot wed Mels de Graaff is erfg.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 039v

Soort akte: taxatie

Datum: 9-11-1756

1e Comparant: Jacobus van den Hoek

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden te 's Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 040v

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Johannes Timmermans

2e Comparant:

Goederen: een huis en 4 geerden land

Bijz: 1e comparant is overleden op 10-1756 te Waspik. Erfg
is ziojn zusters kind

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 041v

Soort akte: taxatie

Datum: 19-1-1757

1e Comparant: Lena Stokvis

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden te Waalwijk. Taxatie is tbv
Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 042r

Soort akte: taxatie

Datum: 20-1-1757

1e Comparant: Elisabeth van Nieuwenhuiijsen

2e Comparant:

Goederen: een stukje del

Bijz: 1e comparant is overleden te Sprang. De taxatie is tbv
Sprang

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 042v

Soort akte: taxatie

Datum: 26-2-1757

1e Comparant: Lena Stokvis

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden te Waalwijk.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 043r

Soort akte: taxatie

Datum: 9-3-1757

1e Comparant: Anna van der Sanden

2e Comparant:

Goederen: enkele stukjes land, steeds het 1/7 deel

Bijz: 1e comparant is overleden op 2-1757 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 044r

Soort akte: taxatie

Datum: 14-4-1757

1e Comparant: Marcelis Coninx

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden op 19-3-1757

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 044v

Soort akte: taxatie

Datum: 14-4-1757

1e Comparant: Willem Bogaerts

2e Comparant:

Goederen: een parceel land

Bijz: 1e comparant is overleden op 19-3-1757

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 045v

Soort akte: taxatie

Datum: 8-6-1757

1e Comparant: Dingena Verscheure

2e Comparant:

Goederen: 1/8 van 1/7 van een halve geerd

Bijz: 1e comparant is overleden op 10-3-1757 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 046r

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Cornelis van der Beck

2e Comparant:

Goederen: 3 stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden te Meeuwen. Taxatie is tbv
Meeuwen

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 047r

Soort akte: taxatie

Datum: 25-11-1757

1e Comparant: Maria van Berghem

2e Comparant:

Goederen: een halven buijtendel

Bijz: 1e comparant is overleden op 10-1757 te
Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 048r

Soort akte: taxatie

Datum: 9-5-1758

1e Comparant: Eijke Schoenmakers wed Arnoldus Cuijl

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 049r

Soort akte: taxatie

Datum: 9-5-1758

1e Comparant: Maria van Waspik

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 2-1758 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 051r

Soort akte: taxatie

Datum: 28-12-1758

1e Comparant: Huijbert Schoenmakers

2e Comparant:

Goederen: een huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 10-1758 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 052r

Soort akte: taxatie

Datum: 16-5-1759

1e Comparant: Jacobus Zeijlmans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: 1e comparant is overleden op 2-1759 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 053v

Soort akte: taxatie

Datum: 3-7-1759

1e Comparant: Huijbert Matthijse de Jongh

2e Comparant:

Goederen: 2 stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 10-2-1759 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 003r

Soort akte: taxatie

Datum: 23-3-1750

1e Comparant: Huijbert de Ruijter

2e Comparant:

Goederen: huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 054r

Soort akte: taxatie

Datum: 4-7-1759

1e Comparant: Engelina Biemans

2e Comparant:

Goederen: 3 geerden

Bijz: 1e comparant is overleden op 6-1759 te Sprangh.
Taxatie is tbv Sprangh

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 055r

Soort akte: taxatie

Datum: 8-9-1759

1e Comparant: Pieter Anthonisse

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden op 8-1759 te Dongen

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 055v

Soort akte: taxatie

Datum: 12-9-1759

1e Comparant: Godefrida Buijs wed Pieter Verbeek

2e Comparant:

Goederen: 8¼ geerd

Bijz: 1e comparant is overleden op 8-1759 te Gorinchem.
Taxatie is tbv Gorinchem

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 056r

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Arij Witte

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 28-8-1759 te Breda.
Taxatie is tbv 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 057r

Soort akte: taxatie

Datum: 12-6-1760

1e Comparant: Benjamin Kusters

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 11-1759

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 058v

Soort akte: taxatie

Datum: 19-7-1760

1e Comparant: Finsensina Kaimax wed Dirk van den Hoek

2e Comparant:

Goederen: een moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden op 7-1760 te "s
Grevelduijn capel. Taxatie is tbv 's Grevelduijn Capel.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 059ar

Soort akte: taxatie

Datum: 9-8-1760

1e Comparant: Jan van Loon

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden op 7-1760 te Geel. Taxatie
is tbv Nederveen Capel

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 059av

Soort akte: taxatie

Datum: 25-8-1760

1e Comparant: Adriana Elisabeth Doncquers

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden te 's Hertogenbosch. Taxatie
is tbv van Emmichoven en Ganswijk. Verzoek van de secretaris als los vel
bijgevoegd

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 059br

Soort akte: taxatie

Datum: 3-12-1760

1e Comparant: Adriana Janse Wijnants x Steeve Schuur

2e Comparant:

Goederen: een huijs

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 059cr

Soort akte: taxatie

Datum: 25-2-1761

1e Comparant: Laurensje Vos

2e Comparant:

Goederen: een stukje moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden op 1-1761 te Loon

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 059cv

Soort akte: taxatie

Datum: 29-4-1761

1e Comparant: Jan Peeterse de Rooij

2e Comparant:

Goederen: 1/3 in 4½ geerd

Bijz: 1e comparant is overleden op 3-1761 te 's Grevelduijn
Capel. Tazatie is tbv 's Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 060r

Soort akte: taxatie

Datum: 2-5-1761

1e Comparant: Cornelia van Dongen

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 3-1761 te waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 061v

Soort akte: taxatie

Datum: 6-5-1761

1e Comparant: Adriaentje Kanters

2e Comparant:

Goederen: stukje bos

Bijz: 1e comparant is overleden op 3-1761 te 's Gravenmoer.
Taxatie is tbv 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 062r

Soort akte: taxatie

Datum: 23-8-1761

1e Comparant: kind van Adriaen Adriaense Schoute

2e Comparant:

Goederen: een huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 6-1761. Erfg is zijn oom.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 063r

Soort akte: taxatie

Datum: 2-9-1761

1e Comparant: Anna Kouwens x David de Vos

2e Comparant:

Goederen: stuk geerd

Bijz: 1e comparant is overleden te Stantdaerbuijten. Taxatie
is tbv Werkendam

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 063v

Soort akte: taxatie

Datum: 21-12-1761

1e Comparant: Barbara Camp

2e Comparant:

Goederen: een deel in het huijs etc

Bijz: 1e comparant is overleden op 8-1761 te Waspik. Erfg
zijn haar susters

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 064r

Soort akte: taxatie

Datum: 24-12-1761

1e Comparant: Thomas Boudewijns

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 9-1761 te Waspik. Erfg
zijn zijn susters

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 065r

Soort akte: taxatie

Datum: 24-4-1762

1e Comparant: Anna Witte wed Arie Witte

2e Comparant:

Goederen: een stukje dijk

Bijz: 1e comparant is overleden op 3-1762 te Breda.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 065v

Soort akte: taxatie

Datum: 16-8-1762

1e Comparant: Maria Sagt x Nicolaas Brouwers

2e Comparant:

Goederen: een huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 3-1762 te Waspik. Erfg is
haar suster Cornelis Sagt x Jan Schoute.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 067r

Soort akte: taxatie

Datum: 17-8-1761

1e Comparant: Jan Vougers

2e Comparant:

Goederen: een huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 7-1762 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 068r

Soort akte: taxatie

Datum: 13-11-1762

1e Comparant: Pieter Vermijs

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden in 1762 op zijn schip.
Txatie is tbv Capel

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 068v

Soort akte: taxatie

Datum: 4-12-1762

1e Comparant: Jan Freijse Reckers

2e Comparant:

Goederen: een huijsje en stukje land

Bijz: 1e comparant is "seer sibiet"overleden op
7-1772 in een lant onder Kleijn Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 069r

Soort akte: taxatie

Datum: 22-2-1763

1e Comparant: Barbara Reckers x Jan de Hoogh

2e Comparant:

Goederen: een deel in een huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 12-1762 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 070v

Soort akte: taxatie

Datum: 21-3-1763

1e Comparant: Antonia Koene x Jan Brouwers

2e Comparant:

Goederen: een stuk geerd

Bijz: 1e comparant is overleden op 2-1763 te
Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 071r

Soort akte: taxatie

Datum: 19-5-1763

1e Comparant: Elisabeth van Dongen x Reijnier Boom

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc

Bijz: 1e comparant is overleden op 1-1763 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 071v

Soort akte: taxatie

Datum: 19-5-1763

1e Comparant: Wilbert Zeijlmans

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 4-1763 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 072r

Soort akte: taxatie

Datum: 13-6-1763

1e Comparant: Elisabeth Fass? x Cornelis Fick

2e Comparant:

Goederen: ½ huijsje

Bijz: 1e comparant is overleden op 4-1763 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 073r

Soort akte: taxatie

Datum: 30-7-1763

1e Comparant: Jenneke Kouwens

2e Comparant:

Goederen: een stukje geerd

Bijz: 1e comparant is overleden te Dordrecht. Taxatie is tbv
Dordrecht.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 073v

Soort akte: taxatie

Datum: 1-12-1763

1e Comparant: Thomas de Haan

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 10-1763 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 075r

Soort akte: taxatie

Datum: 2-12-1763

1e Comparant: Jan Adriaense van Tiggel

2e Comparant:

Goederen: een huijs en een stukje moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden op 11-1763 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 076v

Soort akte: taxatie

Datum: 13-12-1763

1e Comparant: Adriana van Sprangh x Joghum Rutters

2e Comparant:

Goederen: 2 stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden in 1762 te ;s's Gravenmoer.
De taxatie is tbv 's Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 077r

Soort akte: taxatie

Datum: 16-4-1764

1e Comparant: Peternella Willems van Loon

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant, minderjarig, is overleden op 3-1764 te
Donge

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 077v

Soort akte: taxatie

Datum: 16-4-1764

1e Comparant: Geertruij Willemse van Loon

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant, minderjarig, is overleden op 4-1764 te
Donge

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 078r

Soort akte: taxatie

Datum: 20-4-1764

1e Comparant: Adriaen Janse van Tiggel

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is inosent en is overleden op 3-1764 te
11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 079r

Soort akte: taxatie

Datum: 25-5-1764

1e Comparant: Maria van der Werf

2e Comparant:

Goederen: 2 stukken geerd

Bijz: 1e comparant is overleden te Dordrecht. Taxatie is tbv
Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 080v

Soort akte: taxatie

Datum: 2-7-1764

1e Comparant: Jonker Joan Alezander van Susteren

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden op 9-5-1764 te 's
Gravenwesel. Taxatie is tbv Baardwijck.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 081r

Soort akte: taxatie

Datum: 27-7-1764

1e Comparant: Huijbert van Gils

2e Comparant:

Goederen: ¼ huijsje en een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden op 6-1764 te Waspik.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 081r

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Elisabeth Janse Versceuren x mels Dirkse van Driel

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 6-1764 te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 083r

Soort akte: taxatie

Datum: 17-9-1764

1e Comparant: Huijbert Peeterse Verschuuren

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 8-1764 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 083v

Soort akte: taxatie

Datum: 29-10-1764

1e Comparant: Catharina Haagmeester

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden te ;s Grevelduijn capel.
Taxatie is tbv Capel

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 084v

Soort akte: taxatie

Datum: 19-12-1764

1e Comparant: Katharina Dorreboom wed Adriaen Bosser

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 11-1764

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 085r

Soort akte: taxatie

Datum: 24-5-1765

1e Comparant: Elisabeth Basen

2e Comparant:

Goederen: een stuk ackerland

Bijz: 1e comparant is overleden op 27-4-1765 te Breda.
Taxatie is tbv Geertruijdenberg.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 085v

Soort akte: taxatie

Datum: 4-6-1765

1e Comparant: Wouter Geene

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden op 5-1765 te 's Grevelduijn
Capel. Taxatie is tbv Capel

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 086r

Soort akte: taxatie

Datum: 10-7-765

1e Comparant: Barbara van Gilst

2e Comparant:

Goederen: ½ huijsje

Bijz: 1e comparant, minderjarig, is overleden op 5-1765 te
Waspik.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 086v

Soort akte: taxatie

Datum: 30-7-1765

1e Comparant: Maijke Peeterse Verschuure

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 6-1765 te waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 087r

Soort akte: taxatie

Datum: 21-10-1765

1e Comparant: Johanna Baze wed Pieter Heijblom

2e Comparant:

Goederen: een acker

Bijz: 1e comparant is overleden op 10-1765 te Breda. Taxatie
is tbv Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 087v

Soort akte: taxatie

Datum: 8-11-1765

1e Comparant: Joachiemus Zeijlmans

2e Comparant:

Goederen: stukje moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden op 10-1765 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 088r

Soort akte: taxatie

Datum: 23-12-1765

1e Comparant: Huijbert Schep

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 10-1765 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 089r

Soort akte: taxatie

Datum: 7-2-1766

1e Comparant: Lena Vermeulen

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 12-1765 te 's Gravenmoer.
Taxatie is tbv 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 090v

Soort akte: taxatie

Datum: 29-4-1766

1e Comparant: Willem van Dongen

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden op 1-1766 te waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 092r

Soort akte: taxatie

Datum: 29-4-1766

1e Comparant: Anna Kouwens

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden te Dorderecht. Taxatie is
tbv Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 092v

Soort akte: taxatie

Datum: 6-12-1766

1e Comparant: Andries Janse

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 7-1766 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 093r

Soort akte: taxatie

Datum: 20-1-1767

1e Comparant: Maria Grobbendonk wed Wilbert Zeijlmans

2e Comparant:

Goederen: 2 stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden op 12-1766

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 094r

Soort akte: taxatie

Datum: 12-2-1767

1e Comparant: Peeter Willemse Blanker

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 1-1767 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 094v

Soort akte: taxatie

Datum: 23-3-1767

1e Comparant: Helena Reckers x Adriaen Joghemse Blankers

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 12-1766 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 095v

Soort akte: taxatie

Datum: 24-3-1767

1e Comparant: Cornelis Otgens

2e Comparant:

Goederen: een deel van een huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 3-1767 te Raamsdonk. De
taxatie is tbv Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 096v

Soort akte: taxatie

Datum: 24-3-1767

1e Comparant: Adriaen Biemans

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 2-1767 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 097r

Soort akte: taxatie

Datum: 29-8-1767

1e Comparant: Adriaentje Verschueren wed Huijbert Otjens

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 7-1767 te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 098v

Soort akte: taxatie

Datum: 17-11-1767

1e Comparant: Catharina Moris geb Witte

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden op 16-10-1767 te
Middelharnis in de eijlande van Overclacqué. Taxatie is tbv Middelharnis

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 099r

Soort akte: taxatie

Datum: 25-12-1767

1e Comparant: Jan Bredenburgh

2e Comparant:

Goederen: een huijs en stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden op 12-1767 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 100r

Soort akte: taxatie

Datum: 19-5-1768

1e Comparant: Johanna Janse Verschuure x Adr Jan Wetterings

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: 1e comparant is overleden op 12-1767 te Donge

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 100v

Soort akte: taxatie

Datum: 1-8-1768

1e Comparant: Jacobus Soeters

2e Comparant:

Goederen: een stuk moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden op 6-1768 te Sprangh.
Taxatie is tbv Sprangh

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 101r

Soort akte: taxatie

Datum: 29-9-1768

1e Comparant: Davis de Vos

2e Comparant:

Goederen: een stuk geerd

Bijz: 1e comparant is overleden op 8-1768 te Sant ter
Buijten

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 101v

Soort akte: taxatie

Datum: 22-12-1768

1e Comparant: Peeter Ockers

2e Comparant:

Goederen: een stukje moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden te Meeuwen. Taxatie is tbv
Meeuwen

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 102r

Soort akte: taxatie

Datum: 11-1-1769

1e Comparant: Cornelis Marcelisse Reckers

2e Comparant:

Goederen: 1/3 huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 12-1768 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 103r

Soort akte: taxatie

Datum: 14-4-1769

1e Comparant: Adriaen Moleschot

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden op 3-1769 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 104v

Soort akte: taxatie

Datum: 5-5-1769

1e Comparant: Geertruij Schippers

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden te 's Grevelduijn Capel.
Taxatie is tbv Capel.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 105r

Soort akte: taxatie

Datum: 7-6-1769

1e Comparant: Jan Ariense Zeijlmans

2e Comparant:

Goederen: een acker

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 105v

Soort akte: taxatie

Datum: 26-7-1769

1e Comparant: Johannis Oerlemans

2e Comparant:

Goederen: een stuk moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden te Loon. Taxatie is tbv
Sprangh

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 106r

Soort akte: taxatie

Datum: 28-11-1769

1e Comparant: Anna de Bont x Adriaen Janse Verschuuren

2e Comparant:

Goederen: een stukje ackerland

Bijz: 1e comparant is overleden op 4-1769 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 106v

Soort akte: taxatie

Datum: 20-12-1769

1e Comparant: Johanna Nelis x Huijbert Tielmans

2e Comparant:

Goederen: een huijs

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 107r

Soort akte: taxatie

Datum: 24-1-1770

1e Comparant: 2 kinderen Jenneke de Ruijter

2e Comparant:

Goederen: deel huijs en land

Bijz: 1e comparanten zijn enekele jaren eerder overleden te
waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 107v

Soort akte: taxatie

Datum: 2-2-1770

1e Comparant: Adriaen Oerlemans

2e Comparant:

Goederen: een stukje moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden te Loom. Taxatie is tbv
Sprangh

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 108r

Soort akte: taxatie

Datum: 5-4-1770

1e Comparant: Maria Hoevenaar x Hendrik Hendrikse van den Hoek

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 108v

Soort akte: taxatie

Datum: 23-4-1770

1e Comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp

2e Comparant:

Goederen: een moolen, huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 110v

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Anna van Dommelen

2e Comparant:

Goederen: ½ stede met huijs etc

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 111r

Soort akte: taxatie

Datum: 27-4-1770

1e Comparant: Peeter de Rooij

2e Comparant:

Goederen: 2¼ geerd

Bijz: 1e comparant is overleden te 's Grevelduijn Capel.
Taxatie is tbv 's Grevelduijn Capel.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 111v

Soort akte: taxatie

Datum: 26-5-1770

1e Comparant: Berbera van der Sande

2e Comparant:

Goederen: deel van een huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 112v

Soort akte: taxatie

Datum: 18-6-1770

1e Comparant: Andries Huijberde Hopevenaar

2e Comparant:

Goederen: 2½ geerd en een acker

Bijz: 1e comparant is overleden te Raamsdonk. Taxatie is tbv
Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 113r

Soort akte: taxatie

Datum: 8-8-1770

1e Comparant: Alegonda de Bont

2e Comparant:

Goederen: een stuk moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 113v

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Dirk Passon

2e Comparant:

Goederen: een deel in een huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 114v

Soort akte: taxatie

Datum: 10-10-1770

1e Comparant: folio 115 ontbreekt

2e Comparant:

Goederen: een deel huijs en stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 115r

Soort akte: taxatie

Datum: 10-10-1770

1e Comparant: Theunis Zijlmans

2e Comparant:

Goederen: een deel huijs en stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 116r

Soort akte: taxatie

Datum: 19-11-1770

1e Comparant: Jan Liesvelt

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is tbv Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 117r

Soort akte: taxatie

Datum: 19-3-1771

1e Comparant: Jacobus Oerlemans

2e Comparant:

Goederen: een stuk moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden te Loon. Taxatie is tbv Loon

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 117v

Soort akte: taxatie

Datum: 11-4-1771

1e Comparant: Huijbert Smits

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 118r

Soort akte: taxatie

Datum: 20-6-1771

1e Comparant: goederen roomse kerk

2e Comparant:

Goederen: een huijs etc

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 118v

Soort akte: taxatie

Datum: 31-7-1771

1e Comparant: Weledel gestrengeTjerk Hanedoes

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden te Gorinchem. Taxatie is tbv
Gorichem

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 119v

Soort akte: taxatie

Datum: 16-11-1771

1e Comparant: Johanna van Kuijk x Cornelis Janse Schoenmakers

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs en een stuk acker

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 120r

Soort akte: taxatie

Datum: 16-12-1771

1e Comparant: Steve Schuur wed Adriana Janse Wijnants

2e Comparant:

Goederen: een huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 121r

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Lammertje van Gils x Jan Meeuwisse

2e Comparant:

Goederen: een stuk moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden op 12-1771 te Hendrik Luiten
Ambacht. Taxatie is tbv Hendrik Luiten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 121v

Soort akte: taxatie

Datum: 15-5-1772

1e Comparant: Maijke Vougers

2e Comparant:

Goederen: een huijs etc. en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 2-1772 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 123r

Soort akte: taxatie

Datum: 16-5-1772

1e Comparant: Maria Zijlmans

2e Comparant:

Goederen: een deel van een huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 3-1772 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 123v

Soort akte: taxatie

Datum: 21-10-1772

1e Comparant: Jasper Vougers

2e Comparant:

Goederen: een stede met huijs etc en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 6-1772 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 125v

Soort akte: taxatie

Datum: 22-1-1773

1e Comparant: Cornelia Zeijlmans x Jan van der Vluut

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs en land

Bijz: 1e comparant is overleden op 10-1772 te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 127r

Soort akte: taxatie

Datum: 4-2-1773

1e Comparant: Janneken Quirijns

2e Comparant:

Goederen: een stuk moerveld

Bijz: 1e comparant is overleden te Venloon

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 127v

Soort akte: taxatie

Datum: 15-2-1773

1e Comparant: Jan van den Bergh

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 128r

Soort akte: taxatie

Datum: 24-2-1773

1e Comparant: Adriaentie de Groot x jan Adriaense Smits

2e Comparant:

Goederen: een deel in een huijsje etc.

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 128v

Soort akte: taxatie

Datum: 19-3-1773

1e Comparant: Jacobus Sem

2e Comparant:

Goederen: stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden te 's Hertogenbosch. Taxatie
is tbv 's Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 76

Folio: 129v

Soort akte: taxatie

Datum: 21-4-1773

1e Comparant: Jan Smits

2e Comparant:

Goederen: een deel in een huijs etc

Bijz: 1e comparant is overleden te Nederlands Indie