RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 000r

Soort akte: dorpsbestuur 2

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: later dan 1550

Heemraders:

Herman Adriaensz

Floris Adriaensz

Herman Gr???tsz

Hubert Henricsxz

Claes Philipsz

Michiel Michielsz

Willem Petersz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 000r

Soort akte: dorpsbestuur 1

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: 1549 ?

Heemraders:

Herman Adriaenssen

Cornelis Dricszzoen (doorgestreept)

Willem Jansssoen (doorgestreept)

Jacop Hermanssoen (doorgestreept)
mortens

Floris Adriaenss

Peter Adriaenss (doorgestreept)

Herman Geritssoen

Reijnert Jansz van Ghils

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 001r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1544

1e Comparant: Adriaen Gielissoen

2e Comparant: Wouter Janssoen Gruijter

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: dag aanduiding is niet goed.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 001r

Soort akte: overdracht

Datum: 1-5-1544

1e Comparant: Michiel Adriaenszoen

2e Comparant: Wouter Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: dag aanduiding is niet goed.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 001v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-5-1544

1e Comparant: Joost Janss Vernoert

2e Comparant: Adriaen Janss tbv Adriaen Pot Hermans kijnder ?

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 001v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-5-1544

1e Comparant: Tonis Mertenss

2e Comparant: Adriaen Lambertsz van Cappel

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Genoemd: Willemken Martens, Herman Goijertsz en ???
Bijl, Jan Meuss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 001v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-5-1544

1e Comparant: Peter Janss Doedijn

2e Comparant: Peter Merten Pauwel ?

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 002r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-5-1544

1e Comparant: Herman Woutszoen

2e Comparant: Herman Dircxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 002r

Soort akte: testament

Datum:

1e Comparant: Cornelis Govertsz

2e Comparant: zijn vrouw Metken

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 002v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-6-1544

1e Comparant: Merten Timmerman ea

2e Comparant: Adriaen Adr van Waelwijck en Jan Petersz Paep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Merten Timmerman namens het convent van Marie Water te
Rosmaele

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 002v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-6-1544

1e Comparant: Adriaen Adr van Waelwijck en Jan Petersz Paep

2e Comparant: Merten Timmerman ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Merten Timmerman namens het convent van Marie Water te
Rosmaele.

Quitantie als los vel aanwezig.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 003r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-6-1544

1e Comparant: Floris Adriaensz en Cornelis Govaertss

2e Comparant: Adriaen Baeijenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 003r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-6-1544

1e Comparant: Cornelis Dircsz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz van Dongen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 003v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-6-1544

1e Comparant: Steven ? Lenaertss van Ghestel de Jonge

2e
Comparant: Tonis Adriaenss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 003v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-6-1544

1e Comparant: Henrick Peterssoen

2e Comparant: Adriaen Adriaen Huijbertsz de Jonge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 004r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-6-1544

1e Comparant: Jan Adriaen Zeverijnss ea

2e Comparant: Adriaen Lenaert Goiaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Adriaen Zeverijnss als voocht van Adriaen Lenaert
Goiaertss weeskijnt

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 004v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-7-1544

1e
Comparant: Comen ? Willem

2e Comparant: Bouwen Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 004v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1544

1e Comparant: Grietken Gerrit Janss weduwe

2e Comparant: onleesbaar

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 004v

Soort akte: huur

Datum: 19-10-1544

1e Comparant: Mr Cornelis van Ghent

2e Comparant: Jan van ???

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 005r

Soort akte: deling

Datum:

1e Comparant: Reijnert Ghijsbertsz x Anneken Henrick Adr weduwe

2e Comparant: erffg Henrick Adriaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 005v

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Reijnert Ghijsbertsz

2e Comparant: Henrick Adriaenss 6 kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 006r

Soort akte: deling

Datum:

1e Comparant: Henrick Adriaen Maess kijnder

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Kinderen: Huijbrecht, Jan en Cornelis Henrick
Adriaenss. Anneken, Aentken en Mariken.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 006v

Soort akte: deling

Datum:

1e Comparant: Reijnert Ghijsbertsz

2e Comparant: Adriaen de Raet ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen de Raet als voocht van Reijnert Gijsbertsz
kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 008r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-7-1544

1e Comparant: Henrick Willemss de Vlaminck

2e
Comparant: Herman
Adriaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 008r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-7-1544

1e Comparant: Jacop Adriaenss

2e Comparant: Henrick Willemss de Vlaminck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Henrick draagt een deel van de wilceur over aan Lijs
Huijman Dircx huijsvrouwe tbv haar man.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 008v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-7-1544

1e Comparant: Adriaen Janss de Jonge

2e Comparant: Andries Jacopss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 008v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-7-1544

1e Comparant: Adriaen Jan Reijnertss de Jonge

2e Comparant: Andries Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 008v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-7-1544

1e Comparant: Adriaen Peterss Vos

2e Comparant: Adriaen Toniss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: betaald wordt oa door Claes Back.

Adriaen Toniss draagt een deel van de
wilceur over aan Jacop Adriaenss, aan Adriaen Janss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 009r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-7-1544

1e Comparant: Hubrecht Dirck Floren en Jacop Adriaenss

2e Comparant: Tonis Adriaensz Smijt

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Genoemd: Adriaen Maet

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 009r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-7-1544

1e
Comparant: Maria Willem
Aertss huijsvrou ea

2e
Comparant: Willem Aertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Maria Willem Aertss huijsvrou, Jasper Willemsz ,
Lijnkens en Aenken Willemsdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 009v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-7-1544

1e Comparant: Adriaen Jan reijnertss de Jonge

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxs de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 010r

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Claes Corneliss

2e Comparant: Joost Toniss, schout Sinte Geertruijden Berge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 010r

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Herman Adriaenss

2e Comparant: Joost Toniss, schout Sinte Geertruijden Berge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 010rb

Soort akte: wilceur

Datum: 6-8-1544

1e Comparant: Damiaen Henricx

2e Comparant: Aert van Wijck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 010rb

Soort akte: wilceur

Datum: 29-8-1544

1e Comparant: Peter Gerijtss de Greeff

2e Comparant: Hendrick Adriaensz van besoijen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 010rb lv

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Aernt van Wijck

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: moeilijk te lezen handschrift

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 010v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Joost Toniss, schout Sinte Geertruijden Berge

2e Comparant: Herman Adriaenssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 010v

Soort akte: verlije

Datum: 6-8-1544

1e Comparant: Aert van Wijck

2e Comparant: Adriaen Henricxss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 010vb

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-9-1544

1e Comparant: Herman Nowels ?

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 010vb

Soort akte: deling

Datum: 6-9-1544

1e Comparant: Claes Voss kijnder

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Kijnder: Herman Nowelsz ?, Jan, Gherijt, Frans en Heijmans
weeskijnt,

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 011v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-9-1544

1e Comparant: Herman Nowelsz

2e Comparant: Jan, Gherijt en Frans Claes Voss kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 011v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-9-1544

1e Comparant: Anthonis Corneliss x Anna Peter de Raetsdr ea

2e Comparant: Mathijs Willemss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Anthonis Corneliss x Anna Peter de Raetsdr , Adriaen
de Raets als voocht van Peter de Raets, zijn broers, kijnder: Hubert en Jan
Peterss.

Mathijs Willemss, Peter Marten Peterss
en Jacop Mathijss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 011v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-9-1544

1e Comparant: Mathijs Willemss ea

2e Comparant: Anthonis Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemss, Peter Mertenss en Jacop Mathijss.

2 quitanties aanwezig

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 013r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-9-1544

1e Comparant: Adriaen Lambertsz van Ghent

2e Comparant: Adriaen Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 013v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-9-1544

1e Comparant: Corst Dircxsz Verkerck

2e Comparant: Jasper Jaspersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 013v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-10-1544

1e Comparant: Gherijt Evertssoen

2e Comparant: Mathijs Willemssoen

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 013v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-10-1544

1e Comparant: Mathijs Willemssoen

2e Comparant: Gherijt Evertssoen

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 014r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-10-1544

1e Comparant: Adriaen Tonis Dircxss de Oude

2e Comparant: Gherijt Evertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 014r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-10-1544

1e Comparant: Henrick Janss Sgrootensz

2e Comparant: Tonis Corneliss de Meijer en Peter Tonisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 014r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-10-1544

1e Comparant: Cornelis en Dingen Willem Peterss

2e Comparant: Hubrecht Dirck Floren

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 014v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-10-1544

1e
Comparant: Hubert Dirck
Floren

2e
Comparant: Cornelis Willem
Peterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis draagt een deel van de wilceur over aan zijn
zus Dingen, aan Jan Henrick Maess (en hij weer aan Tonis Stoffels) Dingen
draagt weer een deel over aan haar broer.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 014v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-10-1544

1e Comparant: Hubert Dirck Floren

2e Comparant: Thoentken Willem Peterssoendr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Genoemd: Henrick G???

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 015r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-10-1544

1e
Comparant: Jan Corstiaenss

2e Comparant: Rombrecht Adriaen Cuijsten

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 015r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-10-1544

1e Comparant: Jacop Adriaenss

2e Comparant: Zoeth Adriaen Peterss weduwe ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Zoeth Adriaen Peterss weduwe en Adriaen Janss als
voocht van de 3 kinderen van Zoeth.

Zoeth draagt een del vande wilceur over
aan Adriaen Tonis Dricxss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 015v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-10-1544

1e Comparant: Cornelis Janss vanden Gauw

2e Comparant: Herman Jan Wouterssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 015v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-10-1544

1e Comparant: Peter Janss Doedijn

2e Comparant: Herman Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 015v

Soort akte: deling

Datum: 14-10-1544

1e Comparant: Anna Baeijen Philipsz wed

2e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester, ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips Philipsz, priester, als voocht van
Baeijen Philipsz kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 016r

Soort akte: overdracht

Datum: 25-10-1544

1e Comparant: Peter Janss Doedijn

2e Comparant: Heemraed van Waspijck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 016v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-10-1544

1e Comparant: Gerijt Merten Lauwelsz

2e Comparant: Hubert Dircsxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 016v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-10-1544

1e Comparant: Jan Jacop Bernaertss en Jan Janss

2e
Comparant: Jan Thonis
Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 017r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-10-1544

1e
Comparant: Willem
Corneliss

2e Comparant: Reinert Ghijsbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 017r

Soort akte: testament

Datum: 19-10-1544

1e Comparant: Michiel Cornelissoen

2e
Comparant: Katherina Claes
Goiaertsdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 017v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-10-1544

1e
Comparant: Herman
Goiaertssoen

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 017v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-10-1544

1e Comparant: Adriaen Janss

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 018r

Soort akte: verlije

Datum: 8-11-1544

1e Comparant: Aert Corneliss ea

2e Comparant: Adriaen Peterss Vos ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Aert Corneliss, Danel Pauwelss, Peter Jan Jacopss
Berth Jan Berthoutss, Adriaen ??? de Jonge, Willem Corneliss, Jan Claesz,
Cornelis Cornelisz, Joost Willemsz Joesz en mede erffg.

Adriaen Peterss Vos en Claes Jacopss tbv
Adriaen Peterss kijnder.

Op 22-1-1545 draagt Jacop Peter
Corneliss over aan Adriaen Peterss Vos

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 018r

Soort akte: verlije

Datum: 8-11-1544

1e Comparant: Adriaen Toniss

2e Comparant: Adriaen Peterss Vos ea

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Adriaen Peterss Vos mede namens zijn kinderen en
Gheertruijt Claes Janss Back huijsvr tbv haar man

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 018v

Soort akte: wilceurt

Datum: 24-11-1544

1e
Comparant: Willem Cornelis

2e Comparant: Frans Janss van Bommel

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willem Janss van Dordrecht is namens de mede erffg
voldaan

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 018v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-11-1544

1e Comparant: Willem Adriaenss en Jacop Peterss

2e Comparant: Frans Janss van Bommel

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 019r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-11-1544

1e Comparant: Cornelis Janss vanden Gauwe ea

2e Comparant: Wouter Jan Wouterssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Janss vanden Gauwe namens Adriaen Jansdr zijn
zus (proc Gauwe, 910-1544)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 019r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-12-1544

1e Comparant: Jasper Jasperszoen

2e Comparant: Jan Tonis Dircxss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 019r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-12-1544

1e Comparant: Jan Tonis Dircxss

2e Comparant: Jasper Jasperszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 019v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-1-1545

1e Comparant: Zever Adriaenss

2e Comparant: Herman Van Clootwijck Drircxss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 019v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-1-1545

1e Comparant: Zever Adriaenss

2e Comparant: Adriaen van Clootwijck Dircsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen van Clootwijck Dircsz tbv Ghijsbrecht
Ghijsbrechtsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 020r

Soort akte: verlije

Datum: 3-11-1544

1e Comparant: Jan Adriaenssoen Vos de Jonge

2e Comparant: Meester Gerijden Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 020r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1544

1e Comparant: Cornelis Philipsz van Bruheze

2e Comparant: Peter Goiaertss tbv Jan Zijmonsoen van Rotterdam

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: De grond is weer verleden.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 020v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-12-1544

1e Comparant: Rombrecht Adriaensz Cuijsten

2e Comparant: Cornelis Jans vanden Vlimmen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 020v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-12-1544

1e Comparant: Adriaen Peter ? Staess

2e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester, ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips Philipsz, priester, tbv Katherina
Anthonis Henricxdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 021r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-12-1544

1e Comparant: Herman Dircxss

2e Comparant: Adriaen Thonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 021r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-12-1544

1e Comparant: Jacop Willemss van haren

2e Comparant: Herman Dircxss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 021v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-9-1545

1e Comparant: Jan ADriaenssoen Vos de Oude

2e Comparant: Adriaen Lambrechtsz weduwe ?

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 021v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-1-1545

1e Comparant: Wouter Mathijss

2e Comparant: Herman Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Herman draagt een deel van de wilceur over aan Adriaen
Tonis Dircxss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 022r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-1-1545

1e
Comparant: Wouter Jan
Wouterss

2e
Comparant: Berthout
Cleijss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 022r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-1-1545

1e Comparant: Jacop Back

2e Comparant: Adriaen Lambrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 022r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-1-1545

1e Comparant: Peter ? Lenaertss

2e Comparant: Adriaen Leneaertss de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Adriaens en Reijnert Janss zijn betaald.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 022v

Soort akte: verlije

Datum: 17-1-1545

1e Comparant: Adriaen Lenaertss de Oude

2e Comparant: Lan Merten Lenaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 022v

Soort akte: verlije

Datum: 17-1-1545

1e Comparant: Goosen Aertss en Anneken Jacopsdr

2e Comparant: Hansken ? van Zomers

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 022v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1545

1e Comparant: Gerit Adriaenss

2e Comparant: Belijt Adriaen Huijgen huijsvrouw tbv haar man

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Belijt draagt de hofstede weeer over aan Zever
Adriaenss.

Zever houdt Zoeth Adriaen Peterss weduwe
schadeloos.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 023r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-12-1544

1e Comparant: Zoeth Adriaen Peterss weduwe

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 023v

Soort akte:

Datum: 19-1-1545

1e Comparant: Adriaen Lenaertss de Jonge

2e Comparant: Jan Adriaen Huijgensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 023v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1545

1e Comparant: Wouter Jan Wouterss

2e Comparant: Andries Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 024r

Soort akte: vonnis

Datum: 17-1-1545

1e Comparant: Jan Jan Meijnaertszoen cs

2e
Comparant: Jan Gherijt
Mombersz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Gherijt Mombersz namens Mariken Roloff Peter
Canters weduwe.

Genoemd Roloff Peterss, Damis Roelen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 024r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-1-1545

1e Comparant: Gherijt Merten Pauwelsz ea

2e Comparant: ??? Pauwel, broeder ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gherijt Merten Pauwelsz, Willem Gerbrechtss, Adriaen
Toniss elck ¼ en Willem Corneliss en Matheeus ??kss.

??? Pauwel, broeder van het ST
Catharijnendael Clooster te Sinte Geertruijden Berghe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 024v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1545

1e Comparant: Jan Gerijt Mombers

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 024v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1545

1e Comparant: Cornelis Jan Gerijt Mombers

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 025r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1545

1e Comparant: Adriaen Baijenss de Oude ea

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Baijenss de Oude, Zever Adriaensz en Adriaen
Henricxsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 025r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1545

1e Comparant: Reijnert Janss van Gils

2e Comparant: Mathijs Willemss tbv zijn kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 025v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1545

1e
Comparant: Jan Aertss

2e Comparant: Peter ?tenss en kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 025v

Soort akte: verlije

Datum: 26-1-1545

1e Comparant: Peter en Matheeus
Jan Peter Huijmans

2e Comparant: Mathijs Willemssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 025v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1545

1e Comparant: Adriaen Adriaenssoen de Raet

2e Comparant: Jacop Bernaertsz

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 026r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-1-1545

1e
Comparant: Jan Corstiaenss

2e Comparant: Adriaen Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 026r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-1-1545

1e Comparant: ?tius Henricxsz

2e Comparant: Andries Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 026r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-2-1545

1e Comparant: Willem Janss van Waelwijck

2e Comparant: Andries Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 026r

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Claes Adriaen Huijghen

2e Comparant: Wouter Mertens

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: nog genoemd Joris ? Gheritsen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 026v

Soort akte: deling

Datum: 1-2-1545

1e Comparant: erffg Sijken Jan van Gils weduwe

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg: Reijnert Janss van Gils, Berthout Janss,
Adriaen Jan van Gils wed en kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 027r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-1-1545

1e Comparant: Herman Jan Wouterss

2e Comparant: broeder Lauwerss ?? Katharijnendael te G'berg

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 027v

Soort akte: verlije

Datum: 25-1-1545

1e Comparant: broeder Anthonis prior zustersclooster te G'berghe

2e Comparant: Herman Jan Wouterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 027v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1545

1e Comparant: Theen Wouterss

2e Comparant: Herman Janss voerss [Wouterss]

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 027v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-2-1545

1e Comparant: Thoentken Adriaen Janss van Gils wed ea

2e Comparant: Jan Adriaen Wouterssoen

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Thoentken Adriaen Janss van Gils wed met Jacop
Willessoen, haar broer en voocht, en kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 028r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-2-1545

1e
Comparant: Jan Adriaen
Wouterssoen

2e
Comparant: Claes Janss
Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 028r lv

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Peter van Bael

2e Comparant: Florijs Adriaenssen erffg

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: moeilijk leesbaar

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 028v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-2-1545

1e Comparant: ? Adriaen
Janss

2e Comparant: Floris Adriaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 028v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-1-1545

1e Comparant: Hubert Janss Cuijsten

2e Comparant: Adriaen Henricxss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 029r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-1-1545

1e Comparant: Cornelis Hubertss Cuijsten

2e Comparant: Adriaen Henricxss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: In de kop is Janss doorgestreept in de akte staat
Hubertss Janss.

Peter Aertsz is betaald.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 029r

Soort akte: wegen en stegen

Datum: 5-2-1545

1e Comparant: Floris Adriaenss

2e Comparant: Adriaen Adriaenss de Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen mag water halen over het land van Floris

Op 26-1-1546 verklaart Reijnert Janss
van Gils ook dat Floris over zijn land mag rijden.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 029v

Soort akte: quitantie

Datum: 5-2-1545

1e Comparant: Jan Jan Merijniss ea

2e Comparant: Mathijs Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Jan Merijniss mede namens zijn kijnder oa Matheeus

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 029v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-2-1545

1e
Comparant: Herman Govertss

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 029v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-2-1545

1e Comparant: Zever Adriaensz

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 030r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1545

1e Comparant: Peter Doedijn

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs draagt de wilceur over aan Matheeus Jan Peter
Hermanss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 030r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-2-1545

1e Comparant: Meeus Janss

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs draagt de wilceur over aan Matheeus Jan Peter
Hermanss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 030r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-2-1545

1e Comparant: Cornelis Wouter Hermanss

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs draagt de wilceur over aan Matheeus Jan Peter
Hermanss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 030v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-2-1545

1e Comparant: Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs draagt de wilceur over aan Matheeus Jan Peter
Hermanss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 030v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-2-1545

1e Comparant: Adriaen Deniss

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs draagt de wilceur over aan Matheeus Jan Peter
Hermanss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 031r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-2-1545

1e Comparant: Reijnert Janss van Gils

2e Comparant: heer Philips tbv Crijn Philipss en kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: heer Philips is priester

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 031r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-2-1545

1e Comparant: Adriaen Corneliss

2e Comparant: Melis, broer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: heer Philips is priester

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 031v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-2-1545

1e Comparant: Jacop Janss Back

2e Comparant: Peter Janss Son

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 031v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-2-1545

1e Comparant: Albert Janss

2e Comparant: Wouter Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 032r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-2-1545

1e Comparant: Adriaen Lambrechtsz en Andries Aertssoen

2e Comparant: Jan Toniss Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 032r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-2-1545

1e Comparant: Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Adriaen Toniss Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 032v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-1-1545

1e Comparant: Gerit Corneliss

2e Comparant: Neeltken Reujn Herbertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 032v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1545

1e Comparant: Mathijs Willemss van Cappel

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 033r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-2-1545

1e Comparant: Claes Janss Back

2e Comparant: Adriaen Toniss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen draagt een deel vande wilceur over aan Jacop
Bernaertss en aan Adriaen Janss.

Nog genoemd Adriaen Geritss Vos of Vas

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 033r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1545

1e Comparant: Henricvk Tonis Henricxss

2e Comparant: Aenken Govaert Bastiaenss huijsvr. tbv haar man

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 033v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1545

1e Comparant: Jan Adriaensz Vos

2e
Comparant: Jan Aertsz,
zwager

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 033v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1545

1e Comparant: Peter Gerijtss Greeff

2e Comparant: Jacop Willemss van Haren

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Gerits en Gherit Peter Willems/Winnens zijn
voldaan. Quitantie aanwezig

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 034r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-3-1545

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Gerijt Peter Hermanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gerijt draagt een deel van de wilceur over aan Jacop
Aertss, priest

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 034r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-3-1545

1e
Comparant: Willem Aertss

2e Comparant: Peter Jan Peter Hermanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 034v

Soort akte: deling

Datum: 19-3-1545

1e Comparant: Adriaen Peterss Vos

2e Comparant: zijn kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 035v

Soort akte: verlije

Datum: 22-3-1545

1e Comparant: Gerijt Peter Hermanss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 035v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-3-1545

1e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

2e Comparant: Gerijt Peter Hermanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 036r

Soort akte: deling

Datum: 1-4-1545

1e Comparant: Peter Damissen ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Damissen namens zijn dochter kijnder en Cornelis
Willemss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 036v

Soort akte: deling

Datum: 12-4-1545

1e Comparant: Jan Bouwenssoen

2e Comparant: Mariken Jan Bouwens erffg

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Jan Bouwens verklaart het verkregen land niet
te verkopen etc.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 037v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1545

1e Comparant: Henrick Cornelis Piggenzoen ea

2e Comparant: Adriaen Janss Loeff tbv Gerijt Evertssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Henrick Cornelis Piggenzoen x Maria Cornelis Andries
Bouwenszdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 037v

Soort akte: verlije

Datum: 18-4-1545

1e Comparant: Peter Henricxsz van Baerle ea

2e Comparant: Floris Adriaenssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Henricxsz van Baerle namens Jan Bocht zijn zweer
(proc 27-1-1545)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 038r

Soort akte: verlije

Datum: 18-4-1545

1e Comparant: Peter Henricxsz van Baerle ea

2e Comparant: Jacop Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Henricxsz van Baerle namens Jan Bocht zijn zweer
(proc 27-1-1545)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 038r

Soort akte: verlije

Datum: 18-4-1545

1e Comparant: Peter Henricxsz van Baerle ea

2e Comparant: Jan Tonis Janss van Breda

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Henricxsz van Baerle namens Jan Bocht zijn zweer
(proc 27-1-1545)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 038r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-4-1545

1e Comparant: Floris Adriaensz, Jacop Willemssoen en Tonis Janss

2e Comparant: Peter Henricxsz van Baerle tbv Jan Bocht

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Bogen erffg zijn voldaan

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 038v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-4-1545

1e Comparant: Jacop Wouter Hermanss

2e Comparant: Lijnken Frans Aerts weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 038v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-4-1545

1e Comparant: Adriaen Adriaenssoen de Raet

2e Comparant: Niclaes Vierlijnck, griffier te Breda

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 039r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1545

1e Comparant: Peter Janss Doedijn

2e Comparant: Tonis Heijmanssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 039r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1545

1e Comparant: Matheeus Merten Pauwelss

2e Comparant: Adriaen Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 039v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1545

1e Comparant: Matheeus Jan peter Hermanss

2e Comparant: Zoeth Adriaen Peterss weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 039v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1545

1e Comparant: Peter Janss Doedijn

2e Comparant: Tonis Adriaen Smijt

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 040r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-4-1545

1e Comparant: Henrick Peter Lucas

2e Comparant: Adriaen Wouterss User

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Lambrechtsz van Ghent en Matheeus Matijss ?

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 040r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1545

1e Comparant: Willemken Peter Wouterss van Besoijen wed ea

2e Comparant: Mathijs Willemssoen ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willemken Peter Wouterss van Besoijen weduwe
(Willemken P W Schouten wed) en Aert Monnick, Ghijsbrechtken Peter Wouters.

Mathijs Willemssoen, Hubrecht Dircxsz,
Peter Merten Peterssoen, Jacop Mathijss, Aenken Reijnt Ghijsbertsz huijsvr tbv
haar man

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 040v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-4-1545

1e Comparant: Mathijs Willemssoen ea

2e Comparant: Willemken Peter Wouterss van Besoijen wed ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willemken Peter Wouterss van Besoijen weduwe en Aert
Monnick, Ghijsbrechtken Peter Wouters.

Mathijs Willemssoen, Hubrecht Dircxsz,
Peter Merten Peterssoen, Jacop Mathijss, Aenken Reijnt Ghijsbertsz huijsvr tbv
haar man

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 041r

Soort akte: huwelijk voorwaarden

Datum: 29-4-1545

1e Comparant: Jan Tonisssoen

2e Comparant: Lijnken Adriaen Huijgenszdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 041r

Soort akte: deling

Datum:

1e Comparant: Gherijt Geldensz x Maria ??? Hassel ?

2e Comparant: Adriaen Henricxsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Henricxsz als voocht van Henrick zijns zoon
kijnder. Gherijt neemt Willem Henrick Adriaenszoen, Huijbertken en Quirijnen
aan.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 042v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-5-1545

1e Comparant: Gerijt Evertszoen

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 042v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-5-1545

1e Comparant: Gerijt Evertszoen

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 043r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-5-1545

1e Comparant: Peter Adriaen Henricxsz

2e Comparant: Gerijt Evertszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 043r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-5-1545

1e Comparant: Adriaen Janss

2e Comparant: Herman Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 043r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-5-1545

1e
Comparant: Tonis Adriaen Toniss

2e
Comparant: Adriaen Henrick
Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Toevoeging staat 2 aktes hoger maar lijkt hierbij te
horen: Adriaen van Muijen tot Schertogen Bosschen is voldaan, 9-2-1605, door
kinderen Adriaen Toniss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 043v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-5-1545

1e Comparant: Adriaen Jan Reijnertss de Jonge

2e
Comparant: Willem Aertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 043v

Soort akte: overdracht

Datum: 27-5-1545

1e Comparant: Jan Jacopss Momber

2e Comparant: Roeloff Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 043v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-5-1545

1e Comparant: Anthonis Cornelissen x Anna Peter de Raetsdr

2e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 044r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-5-1545

1e Comparant: Willem Cornelissen

2e Comparant: Peter Mertenss mede tbv zijn kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 044r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-5-1545

1e Comparant: Willem Janss Geijlinck

2e Comparant: Willem Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 044r

Soort akte: verlije

Datum: 29-5-1545

1e Comparant: Jan Adriaen Zeverijnss ea

2e Comparant: heer Philips Philipsz, priester, ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Adriaen Zeverijnss als voocht van Aenken Emmert
Goiaertszdr.

heer Philips Philipsz, priester, mede
namens Baijen Philipsz zijn broers kijnder.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 044v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1545

1e Comparant: Hubert Janss Cuijsten

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 044v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1545

1e Comparant: Herman Adriaensz

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 044v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Adriaen Janss de Oude

2e Comparant: Floris Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 045r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1545

1e Comparant: Cornelis Goiaertss

2e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 045r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-6-1545

1e Comparant: Willem Heijman Aertss en Gherijt Robben

2e Comparant: Mathijs Willemss tbv Adriaen Mathijss kijnder

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Genoemd: Gerijt van Ghesel

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 045v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1545

1e Comparant: Mathijs Willemss tbv Adriaen Mathijss kijnder

2e Comparant: Willem Heijman Aertss en Gherijt Robben

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gherijt draagt een deel over aan zijn zwager Mr
Gerijden.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 045v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-6-1545

1e Comparant: Aert Gerijt Nouts

2e Comparant: Peter Jan Lauwensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 046r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-6-1545

1e Comparant: Adriaen Adriaensz tot Sgraevmoer

2e Comparant: Adriaen Adriaensz Keteler en Bernaert Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 046r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-6-1545

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Keteler en Bernaert Janss

2e Comparant: Adriaen Adriaensz tot Sgraevmoer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 046r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-6-1545

1e
Comparant: Henrick Jacopss

2e
Comparant: Tonis Jan
Reijnertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 046v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-6-1545

1e Comparant: Lucas Henricxsz

2e Comparant: Herman Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 046v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-6-1545

1e Comparant: Herman Dircxsz

2e Comparant: Michiel Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 046v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-6-1545

1e Comparant: Jan Janss Ats ?

2e Comparant: Jan geritss tbv Ka*a Jan Gruijter

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 047r

Soort akte: waarborg

Datum: 20-6-1545

1e Comparant: Marie Peter Wouter Zeeben weduwe

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Marie houft Jan schadeloos

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 047r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-6-1545

1e Comparant: Willem Herbertss

2e Comparant: Denijs Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 047r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-6-1545

1e Comparant: Denijs Janss

2e Comparant: Gerijt Nouten ? Pauwelss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Gerijt Geerwijnsz is voldaan

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 047v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-6-1545

1e Comparant: Peter Jan Peter Hermanss

2e Comparant: Janneken Adriaen Lambrechtsz weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 047v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-6-1545

1e Comparant: Peter Jan Peter Hermanss

2e Comparant: Janneken Adriaen Lambrechtsz weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 048r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-7-1545

1e Comparant: Thonis Mertenss

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 048r

Soort akte:

Datum:

1e Comparant: Claes Huijgensz erffg

2e Comparant: Adriaen Jacopss tbv Adriaen Peterss kijnt

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 048v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-7-1545

1e Comparant: Claes Philipsz

2e Comparant: Gerijt Claess Vos

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 048v

Soort akte: copie wilceur

Datum: 20-7-1545

1e Comparant: Jacop Adriaenssoen

2e Comparant: Adriaen Jan Gerijtssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 049r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-8-1545

1e Comparant: Peter Janssoen Timmerman

2e Comparant: Mathijs Dircxsz de Brouwer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 049v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-9-1545

1e Comparant: Floris Adriaenss

2e Comparant: Wijnandt Corneliss tbv sijner moeien

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 049v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-9-1545

1e Comparant: Tonis Mertenss

2e Comparant: Peter Gerijtss Greeff

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 050r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-9-1545

1e Comparant: Matheeus Jan Peter Hermanss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 050r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-9-1545

1e Comparant: Peter Janssoen Timmerman

2e Comparant: Claes Lauwenszoen tbv Mathijs Dircxzoen de Brouwer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Op 26-4-1555 heeft Aert Janssz van Hasselt
overgedragen aan Wouter Corneliss een deel van de goederen zoals in de akte
beschreven.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 050v

Soort akte: verlije

Datum: 18-9-1545

1e Comparant: Jan Adriaenss de Vos de Oude

2e Comparant: Janneken Adriaen Lambrechtsz weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 050v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-9-1545

1e Comparant: Dirck Janssoen

2e Comparant: Wouter Robbrechtsz tbv Mr Jan de Voert

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 050v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1545

1e Comparant: Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Wouter de Wit tbv zijn dochters kijnt

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Janneken Woutersz krijgt geld.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 051r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-10-1545

1e Comparant: Tonis Adriaenss

2e Comparant: Peter Zegerss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 051r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1545

1e
Comparant: Aert Jan
Wouterss

2e Comparant: Adriaen Claess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 051r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-10-1545

1e Comparant: Jan Jan Meijnertsz en Cornelis Janss vande Gauwe

2e
Comparant: Aert Jan
Wouterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis ook namens broers en susters

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 051r lv

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Wouter Peters de Vit [Wit]

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: geld vanden
schiip

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 051v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-10-1545

1e Comparant: Jan Gerijtssoen Severijn/Scerijn ?

2e Comparant: Adriaen Floriss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 051v

Soort akte: verkoop

Datum: 26-9-1545

1e Comparant: Wouter Corneliss, brogmrs van Sinte G'Berghe

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Wouter heeft op diverse stukken land ingezet.

Op 10-10-1545 worden de perselen
verkocht:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 052r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-10-1545

1e Comparant: broeder Lauwens ea

2e Comparant: Thonis Janssoen tbv Aenken Willem Huijgenszdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: broeder Lauwens, pater van het convernt van Sinte
Katarijnen Daele binnen Sinte Geertruijden

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 052v

Soort akte: overdracht

Datum: 28-10-1545

1e Comparant: Huvert Gerijtssoen de Vos

2e Comparant: Adriaen Janssoen Boerss ? Ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Janssoen Boerss ? tbv Henrick Dircxsz de
brouwer van Rotterdam.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 052v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-11-1545

1e Comparant: Jasper Janssoen

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 052v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-11-1545

1e Comparant: Jan Claes Hermanss

2e Comparant: Claes Hermanss tbv Adriaen Aert van Stertszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Aert van Stert draagt een deel over aan
Clauwert Janss tbv Wouter Janss, broer.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 053r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-11-1545

1e Comparant: Willem Janss de Coster ?Anthonis Jan Reijnertsz

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 053r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-11-1545

1e Comparant: Peter Janss Doedijn

2e Comparant: Dirck Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 053r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-11-1545

1e Comparant: Jacop Adriaensz

2e Comparant: Jasper Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Jaspersz en Tonis Jaspersz zijn voldaan

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 053v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-8-1545

1e Comparant: Adriaen Janssoen Loij ea

2e Comparant: Adriaen Jacopssoen Verlou ea

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Adriaen Janssoen Loij en Huijp Henricxzoen de Roij,
Ewout Janssoen, Jacop Dirick Aen Schoutenzoen en broers en zussen en Aenken
Adriaen Andriess weduwe.

Adriaen Jacopssoen Verlou tbv Adriaen
Petersssoen weeskijnt

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 053v

Soort akte: overdracht

Datum: 6-8-1545

1e Comparant: Adriaen Janssoen Son ?
ea

2e Comparant: Adriaen Jacopssoen Verlou ea

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Adriaen Janssoen Loij en Huijp Henricxzoen de Roij,
Ewout Janssoen, Jacop Dirick Aen Schoutenzoen en broers en zussen en Aenken
Adriaen Andriess weduwe.

Adriaen Jacopssoen Verlou tbv Adriaen
Petersssoen weeskijnt

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 053v

Soort akte: waarborg

Datum: 5-12-1545

1e Comparant: Marie Herman Mathijss weduwe en kijnder

2e
Comparant: Jan Aertssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 054r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1545

1e Comparant: Peter Jan Lauwensz ea

2e Comparant: Mariken Cornelis Henricxsz weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Jan Lauwensz, Aert Gherijt Noutsz, Adriaen
Lenaertszoen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 054r

Soort akte: overdracht

Datum: 15-12-1545

1e
Comparant: Cornelis
Willemss

2e Comparant: Dingenken zijn zus

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 054r

Soort akte: verlije

Datum: 15-12-1545

1e Comparant: Cornelis van Bruheze Philipsz

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxsz en tbv Thonis Stoffelsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 054r

Soort akte: verlije

Datum: 15-12-1545

1e Comparant: Cornelis van Bruheze Philipsz

2e
Comparant: Adriaen Henrick
Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 054v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-12-1545

1e Comparant: Jan Mathijssoen ea

2e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester, ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Mathijssoen, Herman Janss emede namens Jan Claes
Mathijss weeskijnt.

Heer Philips Philipsz, priester, en
Claes Philipsz zijn broer.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 054v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-11-1545

1e Comparant: Herman Dircxsz

2e Comparant: Huijbert Dirck Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 055r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-9-1545

1e Comparant: Thonis Mertenss

2e Comparant: Hendrick Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Hendrick draagt een del over aan zijn vader Adriaen
Henricxsz. Aert Adriaensz ontvangt geld.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 055r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-12-1545

1e Comparant: Jacop Adriaensz

2e Comparant: Dingenken Willem Petersdr ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Dingenken Willem Petersdr mede namens Aert, broer en
Peterken, zus

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 055v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-9-1545

1e Comparant: Thonis Mertenss

2e Comparant: Goiaert Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 055v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-9-1545

1e Comparant: Gerijt Claes Voss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 055v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-9-1545

1e Comparant: Adriaen Adriaensz van Dongen

2e Comparant: Anthonis Claess Cloosterman en Roeloff Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 056r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-12-1545

1e Comparant: Melchior Janss

2e Comparant: Jan Jan Meeuss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 056r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1546

1e Comparant: Huijbert Adriaenssoen ea

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Huijbert Adriaenssoen, Adriaen van Clootwijck Dircxsz
x Anna

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 056r

Soort akte: verlije

Datum: 24-12-1545

1e Comparant: Matheeus Jan Peter Hermanss

2e Comparant: Matheeus Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 056v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-1-1546

1e Comparant: Mathijs Willemss

2e Comparant: Adriaen van Clootwijck Dircxsz en Huijbert Adrsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 056v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-1-1546

1e Comparant: Heer Philips Philipsz ea

2e
Comparant: Jan Adriaensz
tbv Lenaert Goiaertsdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips Philipsz als voocht van Jan Philipsz en
Baijen Philipsz kijnder.

Adriaen Aertsz x ? Lenaert draagt een
deel over aan Herman ? Jan Claess Back (Claes Janss is doorgestreept)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 057r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1546

1e Comparant: Adriaen Janssoen ea

2e Comparant: Joost Janss Vervoirt

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Janssoen als voocht van Adriaen Peter
Huijmanss twee kijnder, Janneken Adriaen Peterss, Zoeth Adriaen Peter Huijmanss
weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 057r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1546

1e Comparant: Joost Janss Vervoirt

2e Comparant: Jacop Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 057r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1546

1e Comparant: Adriaen Janssoen ea

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Janssoen als voocht van Adriaen Peter
Huijmanss twee kijnder, Janneken Adriaen Peterss, Zoeth Adriaen Peter Huijmanss
weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 057v

Soort akte: verlije

Datum: 16-1-1546

1e Comparant: Frans Adriaen Gielijss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 057v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1546

1e Comparant: Janneken Adriaen Jacopss weduwe ea

2e Comparant: Jan Andriess tbv Andries Janss zijn vader

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Janneken Adriaen Jacopss weduwe, Tonis Adriaen Jacopss
mede namens de kijnder van zijn zus, Jacop Adriaen Jacopss, Frans zijn broer,
Aert Adriaensz hun broer

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 057v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1546

1e Comparant: Peter Baijen Aertss ea

2e Comparant: Adriaen Joordenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Baijen Aertss , Aert en Jochem zijn broers en
Hilleken Baijen Aertsdr hun zus

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 058r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-6-1546

1e Comparant: Adriaen Janss de Oude

2e Comparant: Floris Adriaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 058r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1545

1e
Comparant: Zoeth Adriaen
Peterss weduwe ea

2e
Comparant: Floris
Adriaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Zoeth Adriaen Peterss weduwe, Adriaen Janss Loij als
voocht van Adriaen Peter Hermanss twee kijnder en Janneken Adriaen Petersdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 058r

Soort akte: verlije

Datum: 20-1-1546

1e Comparant: Jan Adriaensz Vos

2e Comparant: Willem Gerijtss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 058v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-1-1546

1e Comparant: Willem Gerijtss

2e Comparant: Jan Adriaensz Vos

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 058v

Soort akte: waarborg

Datum: 20-1-1546

1e Comparant: Willem Gerijtss

2e Comparant: Jan Adriaensz Vos

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Het betreft geld dat Jenneken Adriaen Lambrechtsz
weduwe betaalt heeft en nog betalen zal.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 058v

Soort akte: deling

Datum: 20-1-1546

1e Comparant: Peter Henricxzoen van Baerle ea

2e Comparant: Jacop Willemssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Henricxzoen van Baerle tbv Jan Bocht zijne
gebuer

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 059r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-1-1546

1e Comparant: Peter Gerijtss Sluij

2e Comparant: Aert Lenaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 059r

Soort akte: overdracht

Datum: 30-1-1546

1e Comparant: Dirck Staessen

2e Comparant: Damiaen Gerijtss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 059r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1546

1e Comparant: Zever Adriaenssoen

2e Comparant: Bastiaen Goiaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 059v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1546

1e Comparant: Matheeus Jan Peter Hermanss

2e Comparant: Herman Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: tbv een half torfschip

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 059v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1546

1e Comparant: Matheeus Jan Peter Hermanss

2e Comparant: Herman Dirccxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 059v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1546

1e Comparant: Jacop Adriaensz

2e Comparant: Adriaen Claess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 060r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1546

1e Comparant: Herman Adriaenssoen

2e Comparant: Adriaen Verlou Jacopss tbv Adr Peterss kijnt

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 060r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1546

1e
Comparant: Margriet Jacop
Bernaertsz weduwe

2e
Comparant: Jan Jacopss tbv
Thomas Jacop Bernaertss, zoon

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 060v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1546

1e Comparant: Adriaen Dirck Meelensz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz van Waelwijck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 060v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1546

1e Comparant: Herman Dircxsz

2e Comparant: Michiel Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 061r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1546

1e Comparant: Wouter Mathijss

2e Comparant: Matheeus Mertenss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Matheeus Mertenss mede tbv Lijsbeth Henrick Tonissdr
en Henrick Toniss weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 061r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1546

1e Comparant: Adriaen Jan Reijnertsz de Oude

2e Comparant: Huijbrecht Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 061v

Soort akte: huwelijk voorwaarden

Datum: 11-2-1546

1e Comparant: Peter Merten Peterssoen

2e Comparant: Thoenken Adriaen Rommendr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Thoenken heeft als voocht haar vader Adriaen Rommensz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 061v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-1-1546

1e Comparant: Adriaen Adriaen Ghijbensz ea

2e Comparant: Margriet Jacop Bernaertssdr weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Adriaen Ghijbensz namens zijn vrouw, Mariken
Jacop Bernaertsdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 061v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1546

1e Comparant: Margriet Jacop Bernaertssdr weduwe

2e Comparant: Jan Jacop Bernaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 062r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1546

1e
Comparant: Jan Jacop
Bernaertss

2e
Comparant: Jan Thonis
Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 062r

Soort akte: waarborg

Datum: 13-2-1546

1e Comparant: Peter Damiss

2e Comparant: Thonis Lambrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 062r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1546

1e Comparant: Willem Ghijsbrechtsz

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 062v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-2-1546

1e Comparant: Peter Goiaertsz

2e Comparant: Adriaen Toniss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 062v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1546

1e Comparant: Adriaen Toniss

2e Comparant: Peter Goiaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 062v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-2-1546

1e Comparant: Adriaen Janss Rodermans ??

2e Comparant: Herman Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 062v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-2-1546

1e Comparant: Tonis Janss van Breda

2e Comparant: Cornelis Janss van Gils

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemsz als schout verklaart dat de wilceur
is afgelost.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 063r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-2-1546

1e Comparant: Huijbert Janss Cuijsten

2e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 063r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-2-1546

1e Comparant: Huijbert Janss Cuijsten

2e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester, ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips Philipsz, priester, tbv Jan Philipsz
kijnt

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 063r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-2-1546

1e Comparant: Huijbert Janss Cuijsten

2e Comparant: Heer Philips

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips
tbv Baijen Philipsz kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 063v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-2-1546

1e Comparant: Herman Dircxsz

2e Comparant: Dries Aertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 063v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1546

1e
Comparant: Jan Thoniss
Dircxsz

2e Comparant: Herman Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 063v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-2-1546

1e Comparant: Wouter Mathijss

2e Comparant: Matheeus Mertenss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Matheeus Mertenss mede tbv ??? Heijn Tonis en Heijn
Tonis weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 064r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-3-1546

1e Comparant: Huijbrecht Dirck Florenzoen

2e Comparant: Mariken Jan Janssoen weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 064r

Soort akte: deling

Datum: 11-3-1546

1e Comparant: Elijsabeth Mertensdr

2e Comparant: haar kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 064r

Soort akte: verlije

Datum: 3-3-1546

1e Comparant: Willem Henreicxsz

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 064v

Soort akte: verlije

Datum: 20-1-1546

1e Comparant: Joost Janss Stammen ?
ea

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Joost Janss Stammen ?
tbv zijn vrouw, Aenken, Anneken en Grietken Adriaen Gielissdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 064v

Soort akte: verlije

Datum: 17-3-1546

1e
Comparant: Jan Tonis
Dircxsz

2e
Comparant: Herman Govertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 064v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-3-1546

1e
Comparant: Herman Govertss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 065r

Soort akte: deling

Datum: 17-3-1546

1e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester, ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips Philipsz, priester, mede als voocht van
Jan Philipsz kijnt (Frans), Adriaen Toniss, Jan Toniss en Reijnert
Ghijsbrechtsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 065v

Soort akte: akkoord

Datum: 11-3-1546

1e Comparant: Jan en Quirijn Goiaert Willemss

2e Comparant: schout en heemraet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan en Quirijn mogen niets verkopen etc voor zij 24
jaar oud zijn.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 065v

Soort akte: verlije

Datum: 13-3-1546

1e Comparant: Jan Hacken

2e Comparant: Gherijt Aertss van Ghesel ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gherijt Aertss van Ghesel tbv Jacop Wouterss kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 065v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-3-1546

1e Comparant: Frans Adriaen Gieliss

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 066r

Soort akte: vonnis

Datum: 13-3-1546

1e Comparant: Jan Claes Corneliss huijsvrouwe

2e Comparant: Claes Philipsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Claes Philipsz mede namens Philips Baijenss Anen ? Erffg

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 066r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-3-1546

1e Comparant: Merten Goiaertsz

2e Comparant: Gerijt Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 067v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1546

1e Comparant: Neesken Adriaen ??? weduwe

2e Comparant: Jan Claes Hermanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 067v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1546

1e Comparant: Heijman en Jan
Adriaen Collensz

2e Comparant: Jan Claes Hermanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 067v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1546

1e Comparant: Jan Claes Hermanss

2e Comparant: Neesken Adriaen Lambrechtsz weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Betaald wordt aan Neesken en aan Jan, Tomas, Heijman
en Gherijt Adriaensz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 068r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-4-1546

1e Comparant: Adriaen van Sonnevelt ea

2e Comparant: Wouter Cornelis en Rombrecht Adriaensz Cuijsten

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen van Sonnevelt mede namens Joncfrou Adriana
Sijch ? weduwe Aert van Diemen en samen
namens mr Willem van Diemen (proc Rotterdam, 22-3-1546)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 068r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-4-1546

1e Comparant: Wouter Cornelis en Rombrecht Adriaensz Cuijsten

2e Comparant: Adriaen van Sonnevelt ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen van Sonnevelt mede namens Joncfrou Adriana
Sijch ? weduwe Aert van Diemen en samen
namens mr Willem van Diemen (proc Rotterdam, 22-3-1546)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 068v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-4-1546

1e Comparant: Jacop Lenaertsz en Jan Peterss

2e Comparant: Floris en Ambrosius de Joede

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 068v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1546

1e Comparant: Tonis Janss Luer

2e Comparant: Mathijs Willemss tbv zusterclooster te Heusden

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 069r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-5-1546

1e Comparant: Willem Adriaen Jan Vass en Jacop Peter Corneliss

2e Comparant: Broeder Lauwreijs Goverts pater

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Lauwreijs is pater der susterenclooster te Sinte
Geertruijden Berghe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 069r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-5-1546

1e Comparant: Peter Gerijtss Greeff

2e Comparant: Jan Henrick Maess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 069v

Soort akte: overdracht

Datum: 1-5-1546

1e Comparant: Jacop Cornelis dochter

2e Comparant: Jan Peterss van Mechelen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Neelken Jacops is doorgestreept.

Op 2205 draagt Adriaen Cornelis zijn del
aan Jan over.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 069v

Soort akte: verlije

Datum: 1-5-1546

1e Comparant: Michiel Corneliss

2e Comparant: Jan Peterss van Mechelen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 069v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-5-1546

1e Comparant: Jan Peterss van Mechelen

2e Comparant: Michiel Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Berthen x Michiel Cornelis weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 070r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-5-1546

1e Comparant: Margriet Jacop Bernaertsz weduwe

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 070r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-5-1546

1e Comparant: Matheeus Jan Peter Hermanss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 070v

Soort akte: copie vrijgift

Datum: 17-2-1525

1e Comparant: Claes Cornelis ?

2e Comparant: meester Gherijt van Clootwijck Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willems, richter van Sgrevelduijn

Heemraders:

Philips Baijenssoen, Peter Huijmanss,
Andries Janss, Merten Peterss, Gherijt Janss, Claes Janss Voss en Henrick
Adriaenss Scroden ?

Gherijt is priester en pastoor te Cappel

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 071r

Soort akte: overdracht

Datum: 22-5-1546

1e Comparant: Erkeren Reijnsz namens zijn moeder

2e Comparant: Jan Gerijtss tbv Wouter Cornelis

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: In akte staat 1545. Is vermoedelijk een fout

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 071r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1546

1e Comparant: Adriaen Denijss

2e Comparant: Cornelis Mathijss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 071r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-6-1546

1e Comparant: Tonis Mertenss

2e Comparant: Jan Mertenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 071r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-6-1546

1e
Comparant: Aert Jan
Wouterss

2e Comparant: Cornelis Adriaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 071v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-6-1546

1e Comparant: Elijsabeth Mertensdr

2e Comparant: Jenneken Robben Wouterss weduwe

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 072r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-6-1546

1e Comparant: Wouter Peterss de Wit ea

2e Comparant: Reijnert Ghijsbertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Wouter Peterss de Wit en Adriaen Gerijtss als voocht
van Merten Gerijtss weeskijnt. Wouter en Adriaen houden Reijnert schadeloos.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 072r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-6-1546

1e Comparant: Herman Adriaensz Timmerman

2e Comparant: meester Adriaen Strijn, priester

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Tonis Corneliss draagt de wilceur namens meester
Adriaen over aan Michiel Janss, brouwer tot Delft.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 072v

Soort akte: akkoord

Datum: 6-6-1546

1e Comparant: Herman Dircxsz

2e Comparant: Jacop Mathijss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Herman delft de watergang van Jacop.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 072v

Soort akte: deling

Datum: 10-6-1546

1e Comparant: Herman Adriaenssoen ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Herman Adriaenssoen, Peter Adriaen Henricxsz en Jacop
Mathijssoen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 073r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-6-1546

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Jan Matheeuss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 073v

Soort akte: deling

Datum: 5-6-1546

1e
Comparant: Aert Heijman
Aertss ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Aert Heijman Aertss, mr Gherijt van Gorp, Gherijt
Robbensz en Willem Heijmanss als erffg van Heijman Aertss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 075r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-6-1546

1e Comparant: Herman Dircxsz

2e Comparant: Jacop Mathijss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 075r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-7-1546

1e Comparant: Frans Adriaen Gielissoen

2e Comparant: Adriaen Wouterss van Sprangh

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 075r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-7-1546

1e Comparant: Adriaen Wouterss van Sprangh

2e Comparant: Jacop Mathijss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 075r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-7-1546

1e Comparant: Joost Janss Sta??ens

2e Comparant: Peter Adriaen H??

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 075v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-6-1546

1e Comparant: Heer Philips Philipsz ea

2e
Comparant: Gherijt Tack
Huijbertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips Philipsz namens Baijen Philipsz en Jan
Philipsz kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 075v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-6-1546

1e Comparant: Gherijt Tack Huijbertsz

2e Comparant: Heer Philips Philipsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips Philipsz namens Baijen Philipsz en Jan
Philipsz kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 075v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-7-1546

1e Comparant: Jacop Janss Back

2e Comparant: Tonis Jan Laurensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 076r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-7-1546

1e Comparant: Tonis Jan laurenszoen

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 076r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-5-1546

1e Comparant: Adriaen Adriaensoen, schout

2e Comparant: Tonis Stoffelsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 076r

Soort akte: verlije

Datum: 18-7-1546

1e Comparant: Cornelis Philipsz van Bruheze

2e Comparant: Gerijt Smijt Gerijtss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 076v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-2-1546

1e Comparant: Tonis Adriaensz ea

2e Comparant: Herman Govertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Tonis Adriaensz, Jacop Adriaensz, broer, en Jan
Willemssoen Hovenaer

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 076v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-8-1546

1e Comparant: Jan Jacop Bernaertsz

2e Comparant: Peter Bouwenssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 076v

Soort akte: overdracht ?

Datum: 7-9-1546

1e Comparant: Jan Janss Houck ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Janss Houck namens zijn vrouw en tbv Willem
Willemsz vande Gauwe ??? weeskijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 077r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-9-1546

1e
Comparant: Jan Wittensz ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Wittensz , Jacoba Claes van Beveren weduwe, Peter
van Beveren Willemss en Gerijt ?rtsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 077v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-9-1546

1e Comparant: Stoffel Ghijbrechtsz ea

2e
Comparant: Jan Thonis
Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Stoffel Ghijbrechtsz, Meeus Janss Verspant, Goris
Mertenss, Elijzabeth Jan Verspantsdr, Cornelis Jan Verspantsdr (nu wijlen), Jan
Hermanss?

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 077v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-9-1546

1e Comparant: Adriaen Jan Reijnertss de Jonge ea

2e Comparant: Jan Janss Houck van Middelborch

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Jan Reijnertss de Jonge, Jan Janssoen als
voocht van Marie zijn zusters kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 078r

Soort akte: overdracht

Datum: 12-9-1546

1e Comparant: Jan Janss Houck

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Janss Houck mede namens van de kijnder van Willem
Willemsz van Hauwelinghe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 078r

Soort akte: verlije

Datum: 13-9-1546

1e Comparant: Wouter Mathijs Jan Gerijtss

2e Comparant: Jan Claess tbv Lessen Goiaert Laurendr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 078v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-9-1546

1e Comparant: Peter Lambrechtsz van Ghent

2e Comparant: Geetken Adriaen Adriaensz Bijlen wed en kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 078v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-9-1546

1e Comparant: Jasper Wouter Mathijss

2e Comparant: Godschalck Godschalckx tbv zijn moeder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 078v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-9-1546

1e Comparant: Jasper Wouterss

2e Comparant: Godschalck Godschalckx tbv zijn moeder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 079r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-9-1546

1e Comparant: Cornelis Huijbrechtsz

2e Comparant: Wouter Petersz die Wit

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Of Cornelis of Wouter tbv Meerten Gerijtss weeskijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 079r

Soort akte: verlije

Datum: 25-9-1546

1e Comparant: Cornelis Lucasz

2e
Comparant: Aert Jan
Woutersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 079r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-9-1546

1e Comparant: Adriaen Zegersz

2e Comparant: Wouter Petersz die Wit tbv Merten Gerijtss kijnt

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 079r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-9-1546

1e Comparant: Gielis Gieliss

2e Comparant: Mariken Corstendr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Henrick Wms x Mariken is voldaan.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 079v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-9-1546

1e Comparant: Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Heer Philips Philipsz tbv Frans Jan Philipsz kijnt

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: [Frans is kleinzoon van Philips]

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 079v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1546

1e Comparant: Peter Raet

2e
Comparant: Willem Adriaensz
Vass

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 079v

Soort akte: overdracht

Datum: 10-10-1546

1e Comparant: Willem Adriaen Jan Vass

2e Comparant: Peter Raet

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 079v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Willem Adriaen Jan Vass

2e Comparant: Peter Petersz de Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 080r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1546

1e Comparant: Janneken Wouter Hermanss weduwe

2e Comparant: Dingna Lambrecht die Potbackers weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Lijsken Lambrechtsdr is voldaan, 9-5-1550

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 080r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1546

1e Comparant: Peter Henricxsz

2e Comparant: Dingna Lambrecht die Potbackers weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 080v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1546

1e Comparant: Peter Henricxsz

2e Comparant: Jan Adriaen Zeverijnss tbv Lenaert Goiaertss kijnt

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 080v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-10-1546

1e Comparant: Jan Adriaenssoen tbv Lenaert Goiaertss kijnt

2e Comparant: Peter Henricxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 081r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-10-1546

1e Comparant: Huijbrecht Gerijtss de Vos

2e Comparant: Adriaen Adriaensz de Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 081r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-10-1546

1e Comparant: Adriaen Adriaensz de Raet

2e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 081r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-10-1546

1e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtsz

2e Comparant: Adriaen de Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen draagt een deel van de wilceur over aan
Henrick zijn vrouw tbv Grietken haar dochter

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 081v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-10-1546

1e Comparant: Peter Adriaen Henricxsz ea

2e Comparant: Reinert Ghijsbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Adriaen Henricxsz mede namens zijn voorkijnder
en Adriaen Adriaensz de Raet

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 081v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-10-1546

1e Comparant: Reinert Ghijsbrechtsz

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Adriaen Henricxsz mede namens zijn voorkijnder
en Adriaen Adriaensz de Raet

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 081v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-10-1546

1e Comparant: Jan Adriaen Zeverijnss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 082r

Soort akte: verlije

Datum: 23-10-1546

1e Comparant: Wouter Robbensz ea

2e Comparant: Herman Govertsz en Herman Dircsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Wouter Robbensz namens Na??? Jan Duwert

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 082r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-11-1546

1e Comparant: Godschalck Govelincx x Joncfrou Henrick Hasselsdr

2e Comparant: Goelis vanden Hoeck Henricxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 082v

Soort akte: quitantie

Datum: 8-11-1546

1e Comparant: Katharina Verkerck

2e Comparant: Vas Woutersz als gesworen van Waspijck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 082v

Soort akte: quitantie

Datum: 8-11-1546

1e Comparant: Hilleken Wouter Aertss weduwe ea

2e Comparant: Adriaen Adriaen Huijbertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Hilleken Wouter Aertss weduwe, Joost Tonis als voocht
van Herman de Reijs kijnder.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 082v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1546

1e
Comparant: Aert Jan
Wouterss

2e
Comparant: Willem
Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 083r

Soort akte: procuratie

Datum:

1e Comparant: Meester Jacop Staess ea

2e Comparant: Willem Janss, broer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Meester Jacop Staesz, priester, en vaanrig ? Bijnen
??? (Dordrecht) als voocht van Staes Janss, Aert Janss en Vastaert Janss
weeskijnder van Jan Willemss en Stijntgen Staessdr, Jan Lenaertss x Lijntken
Jansdr.

Te Heusden geeft Jowen wed Adriaen Dircxsz en nu x Jan Henrick Kneijven
procuratie aan Willem Janss Dimmer ?

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 084r lv

Soort akte: verkoop

Datum:

1e
Comparant: Jan Reijnertss
ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Reijnertss mede als voocht van Willem Toniss kijnt

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 084v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1546

1e
Comparant: Jacop Peter
Corneliss

2e
Comparant: Willem Janss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willem Janss mede namens Staes Janss, Aert Janss,
Vastaert Janss weeskijnder van Jan Willemss en Jan Lenaerts en vrouw Lijntgen
Jansdr) , Jan Henrick Knoijs x Jowen Janss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 084v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1546

1e
Comparant: Willem Janss ea

2e Comparant: Jacop Peter Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willem Janss mede namens Staes Janss, Aert Janss,
Vastaert Janss weeskijnder van Jan Willemss en Jan Lenaerts en vrouw Lijntgen
Jansdr) , Jan Henrick Knoijs x Jowen Janss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 085r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1546

1e Comparant: Henrick Willemss de Vlemminck

2e Comparant: Jacop Peterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Neeltgen Jacop Peterss weduwe, Frans Peterss krijgen
geld

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 085r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1546

1e Comparant: Willem Adriaen Jan Vass

2e Comparant: Willem Janss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willem Janss mede namens Staes Janss, Aert Janss,
Vastaert Janss weeskijnder van Jan Willemss en Jan Lenaerts en vrouw Lijntgen
Jansdr) , Jan Henrick Knoijs x Jowen Janss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 085v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1546

1e
Comparant: Willem Janss ea

2e Comparant: Willem Adriaen Vass

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willem Janss mede namens Staes Janss, Aert Janss,
Vastaert Janss weeskijnder van Jan Willemss en Jan Lenaerts en vrouw Lijntgen
Jansdr) , Jan Henrick Knoijs x Jowen Janss (proc Dordrecht)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 085v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-11-1546

1e Comparant: Thoenken Aen Cuijsten weduwe

2e
Comparant: Aert Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 086r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1546

1e Comparant: Jan Tonis Dircxsz ea

2e Comparant: Anthonis Jan Reijnertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Tonis Dircxsz
en kijnder en de Jonge Adriaen Toniss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 086r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-11-1546

1e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

2e Comparant: Heer Philips tbv Baijen Philipsz kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 086r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1546

1e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz de Oude

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 086v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1546

1e Comparant: Claes Philipsz

2e Comparant: Jan Gerijtss Streijn ?
tbv Anna Godschalcz wed

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 086v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-11-1546

1e Comparant: Melchior Janss

2e Comparant: Peter Cornelis Stoelkenss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Cornelis Stoelkenss tbv Grietken Gerijt Jans
weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 087r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-12-1546

1e Comparant: Reijnert Janss van Gils

2e Comparant: Berthout Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 087r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-12-1546

1e Comparant: Peter Cleijss

2e Comparant: Berthout Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 087v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-12-1546

1e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtsz

2e Comparant: Adriaen Janss Loij ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Janss Loij tbv Adriaen Peter Huimanss. Adriaen
draagt een deel over aan Claes Jacopsz
tbv Beatris Adriaen Mathijsdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 087v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-12-1546

1e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtsz

2e Comparant: Jan Adriaen Petersdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 087v

Soort akte: overdracht

Datum: 4-12-1546

1e Comparant: Jenneken Adriaen Petersdr

2e Comparant: Claes Jacopsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Claes Jacopsz tbv Beatris Adriaen Mathijsdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 088r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1546

1e Comparant: Peter Raet

2e Comparant: Jan Gerijt Mombersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan draagt een deel over aan Reijnert Janss als
heijlige geest meester.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 088r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-10-1546

1e Comparant: Cornelis Jan Gerijt Mombers

2e Comparant: Peter Raet

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 088r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-10-1546

1e Comparant: Lauwens Claessoen

2e Comparant: Sijmon Henricxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 088v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-10-1546

1e
Comparant: Thonis Aertss
Paijman ea

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Thonis Aertss Paijman tbv Jan Aertss kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 088v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-10-1546

1e Comparant: Adriaen Willemss Boet ea

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Willemss Boet als voocht van Peter Boeten
kijnder, Arris Adriaensz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 088v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1546

1e Comparant: Claes Philipsz

2e
Comparant: Thomas Aertss
ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Thomas Aertss tbv Jan Aertss kijnder, Cornelis Janss.

Herman Goijertsz, Herman Adriaensz
krijgen ook geld.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 089r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-8-1546

1e Comparant: Zever Adriaensz

2e Comparant: Lauwens Claess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 089r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-12-1546

1e Comparant: Adriaen Janss tbv vrouw en Jan Jan Gerijt Zegersz

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 089v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1546

1e Comparant: Goosen ? Claess

2e Comparant: Jacop Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 089v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-12-1546

1e Comparant: Jacop Adriaenss

2e Comparant: Claes Janss Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 089v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-12-1546

1e Comparant: Margriet Thonis Gerijt Stevens weduwe

2e Comparant: Cornelis Baijenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 089v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-12-1546

1e Comparant: Cornelis Baijenss

2e Comparant: Andries Aertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 090r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-12-1546

1e Comparant: Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Adriaen Henrick Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 090r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-12-1546

1e Comparant: Adriaen Lenaertsz de Jonge

2e Comparant: Jan Adriaen Huijgen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 090v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-12-1546

1e Comparant: Jan Adriaen Huijgen

2e Comparant: Adriaen Lenaertsz de Jonge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 090v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-12-1546

1e Comparant: Frans Janss Dudijn

2e Comparant: Henrick Willemss de Vlemminck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 090v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-12-1546

1e Comparant: Frans Janss Dudijn

2e Comparant: Michiel Hermanss tbv Stijnken Hermanss wed

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Stijnken woont te Schertoghen Bosch

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 091r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-12-1546

1e
Comparant: Goiaert Peterss

2e Comparant: Tonis Janss van Staeck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 091r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-8-1546

1e Comparant: Cornelis Janss Vinck en Matheeus Janss

2e Comparant: Gerijt Evertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 091v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-11-1546

1e Comparant: Meeus Janss

2e Comparant: Henrick Peterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 091v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-11-1546

1e Comparant: Huijman Adriaensz

2e Comparant: Meeus Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Meeus draagt een deel over aan Tombert Petersz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 091v

Soort akte: verlije

Datum: 15-1-1547

1e Comparant: Gerijt Smijt Gerijtss

2e
Comparant: Heijman
Adriaenss Col

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 092r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1547

1e
Comparant: Jan Claess

2e Comparant: Andries Aertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 092r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1547

1e Comparant: Adriaen Janss

2e Comparant: Cornelis Wouterss B??ff

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 092r

Soort akte: overdracht

Datum: 15-1-1547

1e Comparant: Reijnert Janss van Gils

2e Comparant: Floris Adriaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Reijnert helpt Floris met zijn watergang malen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 092v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1547

1e Comparant: Huijman Dircxsz en Thonis Mertenss

2e Comparant: Adriaen Adriaensz de Jonge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 092v

Soort akte: quitantie

Datum: 24-1-1547

1e Comparant: Lieven Janss ea

2e Comparant: Vas Wouterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Lieven Janss mede als voocht van Claes Jan Mathijss
kijnt

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 092v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-11-1546

1e Comparant: Willem Janss

2e Comparant: Jan Peterss van Mechelen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 093r

Soort akte: overdracht

Datum: 29-1-1547

1e Comparant: Willem Gerijtss

2e Comparant: Jan Peterss van Mechelen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 093r

Soort akte: deling

Datum: 29-1-1547

1e
Comparant: Goiaert
Willemss erffg

2e Comparant: Jacop Peterss tbv zijn vrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 093v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-1-1547

1e Comparant: Peter Dudijn

2e Comparant: Gielis Henricxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 093v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-2-1547

1e
Comparant: Herman Govertss

2e
Comparant: Peter Goiaertss
tbv Adriaen Verlou Jacopss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 094r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1547

1e Comparant: Huijbrecht en Jan Peterss de Raetszoen

2e Comparant: Adriaen Adriaensz de Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 094r

Soort akte: deling

Datum: 8-2-1547

1e Comparant: Huijbrecht en Jan Peterss de Raetszoen

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 094v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1547

1e Comparant: Meeus Janss

2e Comparant: Adriaen Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 094v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1547

1e Comparant: Margriet Jacop Bernaertss weduwe

2e Comparant: Adriaen Adriaen Ghijsbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 094v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1547

1e Comparant: Peter Gerijt Peter Hermanss

2e Comparant: Meeus Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Meeus draagt een deel over aan Rombout Peterss.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 095r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1547

1e Comparant: Jan Huijbrecht Cuijstensz

2e
Comparant: Aert Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Tonis Paep, Cornelis Jan Huijbrechtss en Anneken
Jan Huijbendr hebben de wilceur afgelost aan Govaert Hacopsz en Gerit Tonis
Smit als heijlige geest meesters van Cappel, 14-9-1594.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 095r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-2-1547

1e Comparant: Jan Jacop Bernaertss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 095v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1547

1e Comparant: Peter Janss Dudijn

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 095v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1547

1e Comparant: Gerijt Adriaenss Collen

2e Comparant: Adriaen Janss Schep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 096r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1547

1e Comparant: Jacop Wouterss N???ss

2e Comparant: Adriaen Janss Schep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 096r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1547

1e Comparant: Jacop Adriaenss

2e Comparant: Adriaen Janss Schep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 096v

Soort akte: vonnis

Datum: 15-2-1547

1e
Comparant: Margriet Jacop Berneartss
weduwe

2e
Comparant: Jan Jacop
Bernaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 097r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-2-1547

1e Comparant: Wouter Jan Vass

2e Comparant: Jan Geritss Momber tbv de kerck van Waspijck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 097r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1547

1e Comparant: Matheeus Mertenss

2e Comparant: Pauwels Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 097v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1547

1e Comparant: Willem Zeverss

2e Comparant: Tonis Wouterssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Sijken Jan Lauwensdr draagt een deel over aan Jan
Claess

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 097v

Soort akte: deling

Datum: 3-3-1547

1e Comparant: Merten Goiaertss ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Merten Goiaertss, Peter Janss namens zijn vrouw,
Elijzabeth Mertenss met haar zonen Jan en Quirijn

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 098v

Soort akte: testament

Datum: 3-3-1547

1e
Comparant: Elijzabeth
Goiaert Willemss weduwe

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: haar zonen:Merten, Jan en Quirijn

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 098v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-3-1547

1e Comparant: Huijbrecht Janss Cuijsten en Rombrecht Adriaenss

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 099r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1547

1e Comparant: Peter Goiaertss

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 099r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1547

1e Comparant: Adriaen Baijenss de Oude en Adriaen Henricxsz

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 099v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1547

1e Comparant: Cornelis Peterss van Raemsdonck

2e Comparant: Grietken Gerijt Janss weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 099v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1547

1e Comparant: Adriaen Henricxsz van Raemsdonck

2e Comparant: Grietken Gerijt Janss weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 100r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1547

1e Comparant: Henrick Willemss de Vlemminck

2e Comparant: Peter Martens Peterss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Martens Peterss tbv Marten en Anneken zijn
kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 100r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-3-1547

1e Comparant: Tonis Janss Luer

2e Comparant: Willem Rommensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 100r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-3-1547

1e Comparant: Jacop Janss Back

2e Comparant: Willem Rommen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 100v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-3-1547

1e Comparant: Michiel Baijens

2e Comparant: Adriaen Adriaensz de Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 100v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-3-1547

1e Comparant: Antonis Aertss Boen

2e Comparant: Adriaen Adriaensz de Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 100v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-3-1547

1e Comparant: Adriaen Damensz ea

2e Comparant: Adriaen Adriaensz de Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Damensz, Heijsken Damen zijn moeder, Cornelis
Damensz en Mariken Tonisdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 101r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-3-1547

1e Comparant: Huijbrecht Wouter Willemsz ea

2e Comparant: Jan Hermanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Huijbrecht Wouter Willemsz als voocht van Cornelis
Janss kijnder, Haesken Woutersdr mede namens Anna Cornelis Janssdr (proc
15-3-1547)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 101r

Soort akte: testament

Datum: 19-3-1547

1e Comparant: Dingen Hessel ? Ghijsbrechtsz weduwe

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Dingenken Mathijs Adriaenssdr.

Hessel Ghijsbrechtsz was eerder getrouwd
met Peterken.

Erffg:

Dingeneken Mathijs Adriaensdr.

Metken Joes Zegers weduwe.

De heijligegeest meesters

Jacop Aertss, priester en cappelaen van
ons lieve Vrouwe altaar.

De kleding gaat naar: Anna Mathijs
Adriaensz huijsvrouwe, Gheertruijt Jan Dircxsz weduwe, Marie, dochter, Neeltken
Tijsdr, Hessel en Marcelis Mathijs ??? kinder

Mathijs Willemss en Jacop zijn zoon

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 102r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1547

1e Comparant: Jacop Peterssoen namnes zijn vrouw

2e Comparant: Anthonis Gieliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 102v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1547

1e Comparant: Jasper Wouter Mathijssoen

2e Comparant: Jan Andriessoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 102v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1547

1e Comparant: Jasper Wouter Mathijssoen

2e Comparant: Wouter Mathijs, vader

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: 20-9-1561
draagr Jasper de rente namens zijn vader over aan Wouter Woutersz,
schout van Cleijn Waspick

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 103r

Soort akte: verlije

Datum: 2-4-1547

1e Comparant: Adriaen Buijs Hickensz ?

2e Comparant: Wouter Jacopss van Altena

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 103v

Soort akte: verlije

Datum: 21-4-1547

1e Comparant: Willem Gerijtss

2e Comparant: Aert van Ghel

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: in de marge: of Jacop Mathijss tot zijnen behoeff.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 103v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-5-1547

1e Comparant: Jan Adriaen Zeverijnss

2e Comparant: Jan Henricxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 103v

Soort akte: quitantie

Datum: 7-5-1547

1e Comparant: Denijs Adriaensz ea

2e Comparant: Jan Adriaen Zeverijnss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Denijs Adriaensz namens de wed van Gherijt van Ghesel
en erffg (proc Heusden ?)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 104r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-5-1547

1e Comparant: Jan Jacopss

2e Comparant: Huijbrecht Dirck Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 104r

Soort akte: vonnis

Datum: 7-5-1547

1e Comparant: Cornelisz Meeus wed

2e Comparant: Aert Heijmanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 104v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1547

1e Comparant: Joost Janss Vervoert

2e
Comparant: Peter Janss,
schout Raemsdonck tbv Corn Gerijtss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 105r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-5-1547

1e Comparant: Jan Jan Willemss

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 105r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-5-1547

1e Comparant: Aert Heijmanss

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 105r

Soort akte: quitantie

Datum: 21-5-1547

1e Comparant: Ka Verkerck wed Baijen Geraertsz

2e Comparant: Dorp van Waspijck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Namens Waspijck: Vas Wputerss en Jan Aen Huijgen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 105v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-5-1547

1e Comparant: Michiel Thomass

2e Comparant: Thoenken Adriaen Janss van Gils weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 105v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-5-1547

1e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz

2e Comparant: Herman Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 106r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-5-1547

1e
Comparant: Peter Toniss

2e
Comparant: Jan Wouterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 106v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-6-1547

1e Comparant: Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Zoeth Adriaen Peterss weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 106v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-6-1547

1e Comparant: Claes Janss Vos en Frans en Jan zijn zonen

2e Comparant: Frans Jan Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Claes Janss Vos en Frans en Jan zijn zonen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 107r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-6-1547

1e Comparant: Claes Janss Vos ea

2e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester, ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Claes Janss Vos en Frans en Jan zijn zonen en als
voocht van Heijman Robbensz kijnt wettelijck verkregen bij Alijt zijn vrouw
zaliger.

Heer Philips Philipsz, priester, tbv
Baijen Philipsz kijnder.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 107r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-6-1547

1e Comparant: Claes Janss Vos ea

2e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester, ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips Philipsz, priester, tbv Baijen Philipsz
kijnder.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 107v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-6-1547

1e Comparant: Claes Janss Vos ea

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Claes Janss Vos en Frans en Jan zijn zonen en als
voocht van Heijman Robbensz kijnt wettelijck verkregen bij Alijt zijn vrouw
zaliger.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 107v

Soort akte: deling

Datum: 10-6-1547

1e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester, ea

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips Philipsz, priester, mede namens Baijen
Philipsz kijnder en Claes Philipsz zijn broer, Frans Jan Philipsz, Gijsbrecht
Gijsbrechtsz, Jan Claes Voss en mede als voocht van Alijt zijn zusters kijnt, Claes Janss Vos namens Frans en Gerijt
zijn zonen, Henrick Toniss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 108r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-6-1547

1e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester, ea

2e Comparant: Jan Claess Vos ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips Philipsz, priester, tbv Baijen Philipsz
kijnder.

Jan Claess Vos mede namens Frans, broer
en Alijt, zus, haar kijnt

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 108r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-6-1547

1e Comparant: Wouter Roeloffs

2e Comparant: Jan Gerijtss Schreijn tbv Wouter Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 108v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-6-1547

1e Comparant: Frans Jan Philipsz

2e Comparant: Jan en Frans Claess Vos

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 108v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-6-1547

1e Comparant: Gerijt Adriaensz Col

2e Comparant: Mathijs Willemss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemss
tbv susterclooster van Heusden.

Mathijs draagt de wilceur over aan
Adriaen Aertss (los vel aanwezig, bij 109r)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 109r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-6-1547

1e Comparant: Jasper Henricxsz

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 109r

Soort akte: waarborg

Datum: 22-6-1547

1e Comparant: Gerijt Merten Lauwensz

2e Comparant: Denijs Jans van wege Willem Herbertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 109v

Soort akte: verlije

Datum: 23-5-1547

1e Comparant: Gherijt Peter Huijmanss

2e Comparant: Jan Bouwenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 109v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-5-1547

1e Comparant: Jan Bouwenss

2e Comparant: Gherijt Peter Huijmanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 109v

Soort akte: copie quitantie

Datum:

1e Comparant: Broeder Claes Boelen ea

2e Comparant: Cornelis Dircxsz tot Cappel

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Broeder Claes Boelen pater en suster Jenneken Thomas
dochter mater, suster Lijsbeth Janss namens convent van Sinte Katharijnen Daele
van Sinte Geertruijden Berghe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 110r

Soort akte: copie vrijgift

Datum:

1e Comparant: Philips Baijens en Wouter die Roij Gherijtss

2e Comparant: Cornelis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Dudijn Jansz, richter Cleijn Waspick. Heemraders:
Philips Baijensz, Aert van Ghesel Adriaenss, Peter Huijmanss, Andries Janss,
Gherijt Jacop Maesz, Martijn Peterss en Thonis Berthoutss.

Philips en Wouter zijn kerckmeesters van
Capel

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 110v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-7-1547

1e Comparant: Suster Anna Corstiaensdr, mater, ea

2e
Comparant: Jan Claes
Hermanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Suster Anna Corstiaensdr, mater, en suster Agnes Zeger
Martensdr ? Namens het susterclooster Katharina Daele te Sinte Geertruijden
Berghe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 111r

Soort akte: overdracht

Datum: 9-7-1547

1e Comparant: Adriaen Janss ea

2e Comparant: Thoenken Jan janss weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Janss, Jan Janss, Gielen Gieliss x Lijnken
Janssdr en Mariken Janssdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 111r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-7-1547

1e Comparant: Jan Janss van Waspijck wed

2e Comparant: Meester Gheleijn Dircxsz, brouwer te Delft

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Aen baijens is de voocht van Thoenken; de weduwe van
Jan (zie vorige akte).

Er volgt nog een tweede wilceur.
Gegevens hetzelfde.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 111v

Soort akte: akkoord

Datum: 3-8-1547

1e Comparant: Adriaen Adriaenss van Dongen en Reijnert Janss

2e Comparant: Huijbrecht Dircxsz Florensszoen cs

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen en Reijnert zijn heilige geest meesters van Waspijck.

2e akkoord: Adriaen Huib Dirck Florenss
tegen Adriaen Janss de Jonghe en Jan
Beerthen als heilige geest meesters.

Adriaen Jacopss Verlou betaalt namens
Adriaen Huijben.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 112r

Soort akte: akkoord

Datum: 6-8-1547

1e Comparant: Cornelis van Ghent ea

2e Comparant: Jan van Wijngaerden ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis van Ghent, ambachtsheer van Waspijck en
Cappel, Aernt van Wijck, Cornelis van Bruhese ter eenre.

Jan van Wijngaerden, Gherit Tack, Marten
Timmerman namens Sinte Brigitte clooster te Rosmaele en de schout

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 112v

Soort akte: verlije

Datum: 12-9-1547

1e Comparant: Joost Zegherszoen

2e Comparant: Peter Adriaenszoen ea

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Peter Adriaenszoen en Aenken Jacob Mathijszoens weduwe
en kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 112v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-8-1547

1e Comparant: Anthonis Corneliszoen

2e Comparant: Reijner Janss van Ghils

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 112v

Soort akte: wilcuer

Datum: 24-8-1547

1e Comparant: Anthonis Corneliszoen

2e Comparant: Reijner Janss van Ghils

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 113r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-8-1547

1e Comparant: Denis Adriaensz en Adriaen Deniszoen

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 113r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-9-1547

1e Comparant: Peter Timmerman

2e Comparant: Jan Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Adriaen Lauwereijs draagt een del over aan Adriaen
Tonis Dircxsz.

Op dezelfde dag heeft Jan Adriaenss een
wilceur lgv Peter Timmerman !!!.Peter draagt deze weer over aan Tonis Stoffelsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 113v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-9-1547

1e Comparant: Peter Adriaenszoen

2e Comparant: Joost Zeghersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 113v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-9-1547

1e Comparant: Damiaen Gerijtss

2e Comparant: Lambert Claess van Ghelcum

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 114r

Soort akte: aanneming

Datum: 21-10-1547

1e Comparant: Marij Jan de Rooijs weduwe ea

2e Comparant: Dirck Dirrcxzoen wednr Lijsbeth Jan de Roij

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Marij Jan de Roeijs weduwe moeder van Lijsbeth Jan de
Roijs dochter saliger, Herman Jansz de Roeij, Gerijt Jansz de Roij, Adriaen
Jansz de Roeij en andere broers en zussen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 114r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-10-1547

1e Comparant: Reijnert Jansz van Ghils

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 114r

Soort akte: overdracht

Datum: 14-9-1547

1e Comparant: Mathijs Dircxsz

2e Comparant: Jan Thonis Dircxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 114v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-10-1547

1e Comparant: Cornelis Woutersz

2e Comparant: Willem Cornelisz, zoon

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 114v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-10-1547

1e Comparant: Willem Cornelisz, zoon

2e Comparant: Cornelis Woutersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 114v

Soort akte: overdracht

Datum: 5-11-1547

1e Comparant: Merten Govertsz

2e Comparant: Jenneken Robbert Noutesz weduwe

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 115r

Soort akte: vonnis

Datum: 25-10-1547

1e Comparant: Huijman Adriaensz

2e Comparant: Claes Corneliszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mooie lijst van titels voor de keizer.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 116v

Soort akte: verlije

Datum: 19-11-1547

1e Comparant: Laurens Jansz

2e Comparant: Peter Geritsz de jonge Greeff

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 116v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-11-1547

1e Comparant: Peter Geritsz de jonge Greeff

2e Comparant: Laurens Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 117r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-12-1547

1e Comparant: Henrick Matheusz

2e Comparant: Gerit Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 117r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-12-1547

1e Comparant: Jan Claes Hermansz

2e Comparant: Jan Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 117v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-12-1547

1e Comparant: Jacob Jansz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 117v

Soort akte: quitantie

Datum: 27-11-1547

1e Comparant: Henrick Geritsz Oereman ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Henrick Geritsz Oereman x Lijsken Herman Adriaensdr,
Peterken en Lijnken Herman Adriaensdr en Adriaen Herman Adriaensz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 118v

Soort akte: wilcuer

Datum: 16-12-1547

1e Comparant: Geert Petersz

2e
Comparant: Anna Staes
Claeszoens weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 119r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-12-1547

1e Comparant: Adriaen Huijbertsz de Jonge

2e Comparant: Aert Willemszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Mathijsz draagt op 28-3-1553 de wilceur over
aan Gheman Ghemesz ivm overlijden van Aert Willemsz.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 119r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-1-1548

1e Comparant: Huijman Dircxsz

2e Comparant: Jans van Haren

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 119v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1548

1e Comparant: Tonis Jans Luer

2e Comparant: Jan Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 119v

Soort akte: waarborch

Datum: 15-1-1548

1e Comparant: Peter Janszoen Dudijn

2e Comparant: Huijman Dircxsz en Stijngen die Lackencoopster

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Stijngen die Lackencoopster ten Bosch

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 120r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1548

1e Comparant: Willem Jansz die Coster

2e Comparant: Huijbert Dirck Florensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 120r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1548

1e Comparant: Adriaen Jansz

2e Comparant: Adriaen Petersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 120r

Soort akte: overdracht

Datum: 10-2-1548

1e Comparant: Lucia van Gendt ea

2e Comparant: Mechtelt, dochter van Lucia

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Lucia van Gendt cum tutore en Cornelis Willemsz x
Grietken Cornelisdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 120v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-3-1548

1e Comparant: Aert Meuszoen

2e Comparant: Lucas Henricxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Lucas draagt de wilceur over aan Aliken Aerts tbv
Adriaen Aertsz schout te ST Geertruijdens

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 120v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-3-1548

1e Comparant: Elisabeth wed Gerijt van Ghesel ea

2e Comparant: Jan Andrieszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Elisabeth wed Gerijt van Ghesel met Steven Blackaert ,
schout te Heusden als voocht, en Adriaen Gherit van Gheselssoen mede namens
broers en zussen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 121r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1548

1e Comparant: Jan Janszoen ea

2e Comparant: Gerijt Evertsz tot Dordrecht

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Janszoen Di?
van Laurensz van Bronchorst namens Laurens van Bronchorst x joncvrouwe
Margriet Mols, Thielman Mol, Jacop Quekel van Wieldrecht x joncvrouwe Cornelia
Joris Molsdr (proc Brulen, 2-4-1548, Dordrecht 4-4-1548)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 121r

Soort akte: overdracht

Datum: 6-4-1548

1e Comparant: Jan Jans

2e Comparant: Cornelis Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 121v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1548

1e Comparant: Aen Denis

2e Comparant: Mathijs Willem
tbv Jacop Mathijsz weduwe, kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 121v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1548

1e Comparant: Peter Mertensz

2e Comparant: Cklaes Adriaen Huijgensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 122r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1548

1e Comparant: Willem Gerijtsz

2e Comparant: Cornelis Joostensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 122r

Soort akte: verlije

Datum: 6-4-1548

1e Comparant: Cornelis Joostensz

2e Comparant: Willem Gerijtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 122v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1548

1e Comparant: Adriaen Henricxsz van Dongen

2e Comparant: Haesken Merten bernts weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 122v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1548

1e Comparant: Janneken ADriaen Peter Huijmanszdr

2e Comparant: Soe? Willem
Janszoensdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 123r

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: heer Philips Baijensz ea

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: heer Philips Baijensz mede als voocht van Baijen
Philipsz kijnder en Henrick Thonis ???
met vrouw

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 123r

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Matheus Jan Petersz

2e Comparant: Huijman Dircxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 123v

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Adriaen Gerijts

2e Comparant: Adriaen Jansz tbv zijn 2 kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 123v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Adriaen Jansz tbv zijn 2 kijnder

2e Comparant: Adriaen Gerijts

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 124r

Soort akte: verlije

Datum: 25-4-1548

1e Comparant: Adriaen Janszoen Rodermont

2e Comparant: Pauwels Geruwijnszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 124r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-4-1548

1e Comparant: Jacob Adriaenszoen

2e Comparant: Pauwels Geruwijnszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 124r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-4-1548

1e Comparant: Jacop Jansz Back

2e Comparant: Gerijt Smit

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 124r lv

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Willem Peter Wouters weduwe

2e Comparant: Vastaert Gisberts; Hubert Dircksoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: 2 quitanties

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 124v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1548

1e Comparant: Heijnrick Peterszoen

2e Comparant: Adriaen Adriaensz en Gerijt Adriaenszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 124v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-5-1548

1e Comparant: Gerijt Adriaenszoen

2e Comparant: Heijnrick Peterszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 125r

Soort akte: deling

Datum: 6-5-1548

1e Comparant: Adriaen Adriaensz ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Adriaensz, Gerijt Adriaenszoen en Heijnrick
Peterszoen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 125r

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 125r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-5-1548

1e Comparant: Adriaen Adriaensz

2e Comparant: Heijnrick Peterszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 125r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-5-1548

1e
Comparant: Anna Godschalck
Godschalcx weduwe cum tutore

2e Comparant: Roeloff Dircxz en Simon Henricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 125v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-5-1548

1e Comparant: Willem van Ram Dircxz

2e
Comparant: Jan Thonis
Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 125v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-5-1548

1e Comparant: Jan Thonis Dircxsz

2e Comparant: Willem van Ram Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 126r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-5-1548

1e Comparant: Peter Jansz Fledder

2e Comparant: Corn Dircxz tbv Margriet ? Henrick Lambertsz wed

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 126r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-5-1548

1e Comparant: Henrick Aertsz

2e Comparant: Adriaen Jansz tbv Adriaen Petersz 2 kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 127v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-5-1548

1e Comparant: Peter Gerijtsz

2e Comparant: Lijsken Tijs Hermansdr x Huijman Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 127v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-5-1548

1e Comparant: Huijman Adriaensz

2e Comparant: Peter Gerijtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter draagt een deel over aan Dinken Adriaen
Lambertsz weu en aan Damiaen Gerijtsz tbv Berijs Huijbertsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 128r

Soort akte: testament

Datum: 1-6-1548

1e
Comparant: Herman Goverts

2e Comparant: Ceun Jans ?

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 128r

Soort akte: testament

Datum: 1-6-1548

1e Comparant: Thoentken Adriaen Cuijsten weduwe

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg: Neelken haar dochter

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 129v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-7-1548

1e Comparant: Jan Adriaen Zeverijnsz

2e Comparant: Adriaen Lenaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 129v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-7-1548

1e Comparant: Huijman Adriaensz

2e Comparant: Herman Adriaenszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 130r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-9-1548

1e Comparant: Cornelis Claes Berhoutsz

2e Comparant: Adriaen Adriaen Huijbertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 130r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-7-1548

1e Comparant: Elisabeth wed Gerijt van Ghesel ea

2e Comparant: Huijman Dircxsz en Adriaen Deniszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Elisabeth wed Gerijt van Ghesel, Adriaen van Ghesel
Geritsz mede namens broers en zussen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 130v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-7-1548

1e Comparant: Huijman Dircxszoen

2e Comparant: Elisabeth wed Gerijt van Ghesel ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Elisabeth wed Gerijt van Ghesel, Adriaen van Ghesel
Geritsz mede namens broers en zussen.

Adriaen Denis staat borg. Denis Adriaen
Denis betaalt. Jan van Clootwijck ontvangt.

Een del van de wilceur wordt over
gedragen aan Cornelis Toniss van Schertogen Bosche.

Op 14-6-1561 heeft Adriaen Janss Schep
tbv Janneken Cornelis Tonissdr erffg geld geloot die Ghijbrecht Adriaensz via
een transport van Adriaen Gosens tot Waelwijck gekregen had ivm waarborg.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 131r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-7-1548

1e Comparant: Adriaen Gerijtsz

2e Comparant: Huijch Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 131r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-7-1548

1e Comparant: Wouter Corneliszoen

2e Comparant: Jan Woutersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 131r lv-1

Soort akte: quitantie

Datum: 20-5-1556

1e Comparant: Adriaen Prenckel Janss

2e Comparant: Huijman Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 131r lv-2

Soort akte: quitantie

Datum: 5-3-1553

1e Comparant: Adriaen Schijnckel Janss

2e Comparant: Adriaen Adriaenss alias Scep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 131v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-9-1548

1e Comparant: Adriaen Jansz Schep

2e Comparant: Peter Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter draagt een deel over aan Henrick Aertsz en aan
Cornelis Dircxz tbv Metgen Henrick Lambertsz weduwe, Cornelis Dircxz zelf, aan
Adriaen Thonis Dircxz, Goedert Cornelisz en aan Neel Jan Aen Huijgen weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 132r

Soort akte: overdracht

Datum: 6-10-1548

1e Comparant: Adriaen Thonisz ea

2e Comparant: Jan Driesz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Thonisz mede namens Lambert Thonisz, Thonis
Thonisz, Anneken en Marijke Thonisdr, Jan Joost Stockmans x Peter(ken) Thonisdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 132r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-10-1548

1e Comparant: Henrick Jacopsz Cuijper

2e Comparant: Huijman Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 132r

Soort akte: overdracht

Datum: 6-10-1548

1e Comparant: Wouter Cornelisz ea

2e Comparant: Anthonis Cornelisz tbv Truijcken Petersdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Wouter Cornelisz, borgemeester van St Geerdtruijden
Berge namens Jan Jansz Houck van Middelborch

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 132v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-11-1548

1e Comparant: Jan Driesz en Jan Geritsz Momber

2e Comparant: Adriaen van Dongen en Reijnert Jansz van Gils

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Beide Jannen zijn
kerckmeester te Waspijck. Adriaen en Reijnert zijn heilige geest
meesters te Waspijck

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 132v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-11-1548

1e Comparant: Anna Staesdr

2e Comparant: Cornelis Dircxz, vader [?]

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Anna heeft Huijbert Henricxz als voocht.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 133r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1548

1e Comparant: Willem Thomasz en Adriaen Aertsz

2e Comparant: Huijman Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 133r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1548

1e Comparant: Huijman Dircxz

2e
Comparant: Willem Thomasz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 133r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1548

1e Comparant: Adriaen Adriaensz, schout in Twaelfftalff Hoeven

2e Comparant: Claes Jansz Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 133v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1548

1e Comparant: Claes Jansz Back

2e Comparant: Adriaen Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 133v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1548

1e Comparant: Eerken Adriaen Laurensz weduwe

2e Comparant: Jan Goeijerts

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Eerken heeft Adriaen Adriaensz als voocht

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 133v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1548

1e Comparant: Jan Goeijerts

2e Comparant: Eerken Adriaen Laurensz weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Eerken heeft Adriaen Adriaensz als voocht

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 134r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1548

1e Comparant: Eerken Adriaen Laurensz weduwe

2e Comparant: Jan Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Eerken heeft Adriaen Adriaensz als voocht

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 134r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1548

1e Comparant: Jan Jansz

2e Comparant: Eerken Adriaen Laurensz weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Eerken heeft Adriaen Adriaensz als voocht

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 134r lv

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Mathijs Adriaensz

2e Comparant: Mathijs Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: anno 1549

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 134v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1548

1e Comparant: Adriaen Baijensz

2e Comparant: Jacob Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 134v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1548

1e Comparant: Adriaen Adriaensz, schout in Twaelfftalff Hoeven

2e Comparant: Reijnert Ghijsbertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 135r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-11-1548

1e Comparant: Aert Godschalcxz

2e Comparant: Adriaen Ghijsbertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 135r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-12-1548

1e Comparant: Aert Huijmansz

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 135v

Soort akte: verlije

Datum: 2-12-1548

1e Comparant: Claes Rugelsz

2e Comparant: Wouter Jacobsz, zwager

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 135v

Soort akte: verlije

Datum: 2-12-1548

1e Comparant: Cornelis Hack Buijs

2e Comparant: Claes Rugelsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 135v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-12-1548

1e Comparant: Jacob Henricxz

2e Comparant: Wouter Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 135v

Soort akte: overdracht

Datum: 15-12-1548

1e Comparant: Jacob Henricxz

2e Comparant: Wouter Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 136r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-1-1549

1e Comparant: Jacob Adriaensz

2e Comparant: Huijman Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 136r

Soort akte: verlije

Datum: 15-1-1549

1e
Comparant: Willem Jan
Aertsz

2e Comparant: Wouter Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 136v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1549

1e Comparant: Jan Jan Roeloffsz

2e Comparant: Roeloff Janszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 137r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1549

1e Comparant: Adriaen Aertsz en Willem Tomasz

2e Comparant: Herman Govertsz

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 137r

Soort akte: wilcuer

Datum: 15-1-1549

1e
Comparant: Herman Govertsz

2e Comparant: Adriaen Aertsz

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Adriaen Aertsz draagt de wilceur over aan Grietken
Adriaensdr.

Peter Wouterss x Grietken Adriaensz is
voldaen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 137v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1549

1e
Comparant: Herman Govertsz

2e
Comparant: Willem Thomasz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willem draagt een deel over aan Goedert Dries. Goedert
draagt zijn deel over aan Bertrom Claesz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 137v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-1-1549

1e Comparant: Thonis Lambrechtsz

2e Comparant: Michiel Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 138r

Soort akte: verlije

Datum: 9-2-1549

1e Comparant: Lijsken Aert Jan Woutersz weduwe ea

2e
Comparant: Aert Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Lijsken Aert Jan Woutersz weduwe mede namens het kijnt
van Cornelis Jacobsz, Cornelis Aertsz, Gommer Aertsz, Marinus Aertsz, Anneken
Aertsz cum tutore.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 138v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-2-1549

1e Comparant: Aert Willemsz

2e Comparant: Lijsken Aert Jan Woutersz weduwe ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Lijsken Aert Jan Woutersz weduwe , Cornelis Aertsz,
Gommer Aertsz, Marinus Aertsz, Anneken Aertsz.

Een deel van de wilceur wordt
overgedragen aan Adriaen Jansz Schep.

Aert Willems draagt een deel over aan
Michiel Cornelisz.

Wouter Jan Woutersz, Cornelis Jacobsz,
Adriaen Jan Woutersz namens Aert Willemsz

Willem Peterss is waerborch ivm
overlijden van Aert Willemsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 139r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-2-1549

1e Comparant: Cornelis Aertsz

2e Comparant: Adriaen Tonisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 139v

Soort akte: deling

Datum: 9-2-1549

1e Comparant: Adriaen Baijensz

2e Comparant: Willem en Jacob Seversz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 140v

Soort akte: deling

Datum: 9-2-1549

1e Comparant: Jenneken Wouter Hermansz weduwe

2e
Comparant: Cornelis
Woutersz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Woutersz, Jan Woutersz, Jacob Woutersz,
Herman Woutersz en Juetgen Woutersdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 141r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1549

1e Comparant: Joncker Anthonis van Hasselt ea

2e Comparant: Jan Meusz en Adriaen Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Joncker Anthonis van Hasselt mede namens joncker
Laurens van Hasselt zijn vader, Gielis vanden Meer x Henrijcka van Hasselt.

Quitantie aanwezig bij 151r. Jan Jan
Meusz heeft afgelost, 20-2-1556.

2e quitantie bij 151r vanuit Sgravenmoer
aanwezig. Lijst met heemraders en leeftijden.

3e quitantie aanwezig bij 151r

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 141r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1549

1e Comparant: Jan Meusz

2e Comparant: Joncker Anthonis van Hasselt ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Joncker Anthonis van Hasselt mede namens joncker
Laurens van Hasselt zijn vader, Gielis vanden Meer x Henrijcka van Hasselt

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 141v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-2-1549

1e Comparant: Roeloff Jansz

2e Comparant: Reinert Ghijsbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Hendrick en Gerit
Aen Huijben, Joost Cap tbv Roeloff betalen.

Reinert Ghijsbrechtsz weduwe en Huijbert
Zeger Maes en broers en zussen zijn voldaen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 142r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-2-1549

1e Comparant: Cornelis Woutersz Heijs ea

2e Comparant: Jan Thonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Woutersz Heijs mede namens mr Mathijs Hejs,
broer, Henrick Simonsz x Marijke en het weeskijnt Heasken Wouter Heijs.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 142r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-2-1549

1e Comparant: Matheus Jansz en Cornelis Jansz Vinck, swager

2e Comparant: Jan Thonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 142v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-2-1549

1e Comparant: Cornelis Woutersz Heijs ea

2e Comparant: Jan Thonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 142v

Soort akte: renunciatie

Datum: 26-2-1549

1e Comparant: Adriaen Aertsz x Adriaentgen Lenaertszdr

2e Comparant: Jan Adriaen Severijnsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Akte is doorgestreept en met dezelfde namen op
volgende folio een nieuwe akte gemaakt

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 143r

Soort akte: renuntiatie

Datum: 26-2-1549

1e Comparant: Adriaentgen Lenaert Goeijertsdr

2e Comparant: Jan Adriaen Severijnsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaentgen heeft Adriaen Aertsz als voocht

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 143r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1549

1e Comparant: Adriaen Florensz x Marijken Petersdr

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 143r

Soort akte: overdracht

Datum: 2-4-1549

1e Comparant: Mathijs Willemsz, richter, ea

2e Comparant: Mr Jacob Berwaerts, doctoir inde medicinen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemsz, richter, namens Gerijt Tack

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 143v

Soort akte: renuntiatie

Datum: 11-3-1549

1e Comparant: Jenneken Claes Cornelisz weduwe

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jenneken heeft Jan Claesz als voocht

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 143v

Soort akte: overdracht

Datum: 21-3-1549

1e Comparant: Adriaen Jansz alias Rodermont

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 144r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1549

1e
Comparant: Govert Evertsz

2e Comparant: Anthonis Claesz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 144r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Gerijt Aertsz

2e Comparant: Anthonis Claeszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 144v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Gerijt Aertsz

2e Comparant: Roeloff Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 144v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Gerijt Aertsz

2e Comparant: Roeloff Dircxz tbv Gerijt Nouts W??? en kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 145r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Gerijt Evertsz ea

2e Comparant: Peter Bouwensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gerijt Evertsz, Adriaen van Dongen, Jan Thonis Dircxz,
Mr Gerijt van Gorp, Aert en Willem Hermansz en Gerijt Rommenzoen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 145r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Gerijt Evertsz ea

2e Comparant: Jan Meusz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gerijt Evertsz, Adriaen van Dongen, Jan Thonis Dircxz,
Mr Gerijt van Gorp, Aert en Willem Hermansz en Gerijt Rommenzoen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 145r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Gerijt Evertsz ea

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gerijt Evertsz, Adriaen van Dongen, Jan Thonis Dircxz,
Mr Gerijt van Gorp, Aert en Willem Hermansz en Gerijt Rommenzoen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 145v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Gerijt Evertsz

2e Comparant: Jan Anthonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 145v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Claes Philipsz

2e Comparant: Gerijt Evertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 146r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Henrick Petersz ea

2e Comparant: Adriaen Henricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Henrick Petersz namens Mr Andries Sierlinck,
rentmeester van Steenbergen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 146v

Soort akte: copie wilceur

Datum:

1e Comparant: Jacob Goverss

2e Comparant: Cornelis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 147r

Soort akte: waarborg

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Peter Jansz Dudijn en Adriaen Jordensz ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Jansz Dudijn en Adriaen Jordensz;

Adriaen Gerijtsz als voocht van Thomas
Gerijtsz kijnder;

Adriaen Jansz Clachmes als voocht Aen
Peter Huijmansz kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 147r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Adriaen Jan Reijnertsz de Oude

2e Comparant: Gerijt van Gesel erffg

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 147v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Bastiaen Goeijertsz

2e Comparant: Huijbert Dircxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 147v

Soort akte: aanneming

Datum: 30-4-1549

1e Comparant: Tonis Jansz Luer

2e Comparant: Hubert Staesz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 148r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1549

1e Comparant: Mels Jansz ea

2e Comparant: Adriaen Jordensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mels Jansz, Jan Jansz, Adriaen Jansz ?ochmont en
Henrick Cornelisz alias Bijvoet

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 148r

Soort akte: verlije

Datum: 31-5-1549

1e Comparant: Willem Jansz

2e Comparant: Wouter Robbrechtsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Wouter Robbrechtsz tbv Mr Jan de Voort, canonick tot
St Geertruiden berghe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 148r lv

Soort akte: quitantie

Datum: 25-2-1592

1e Comparant: Jenneken Joosten

2e Comparant: Ghijsbert Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Int huijs van Jan Huijb Cuijsten

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 148v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1549

1e Comparant: Jacob Dircxz

2e
Comparant: Herman Govertsz
tbv Heijnrick Adriaensz kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 148v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1549

1e Comparant: ??? Herman
de Molchsdr wed Peter Henricxz

2e Comparant: Jan Petersz Paep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 149r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1549

1e Comparant: Adriaen van Waelw en Adriaen Damisz

2e Comparant: Wouter de Wit tbv Merten Gherijtszoen ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Wouter de Wit tbv Merten Gherijtszoen en zijn dochters
weeskijnt.

Arien Denis betaalt.

Gerijt Woutersz, Gerijt Petersz van
Bommel, Adriaen Geritsz, IJewen Gielisoom Seger ontvangen geld.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 149v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1549

1e Comparant: Peter Merten Laurensz

2e Comparant: Adriaen Baijens den Ouden

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 149v

Soort akte: deling

Datum: 31-5-1549

1e Comparant: Thoentgen Adriaen Cuijsten wed en kijnder

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: kijnder: Corst Adriaen Cuijsten, Neeltgen, Henrick
Petersz, Jan Adriaen Cuijsten (krijgt het schip), Rom Cuijsten en Adriaen Jansz
Schep

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 150r

Soort akte: overdracht

Datum: 31-5-1549

1e Comparant: Thoentgen Adriaen Cuijsten wed

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 150v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1549

1e Comparant: Jan Jacobsz

2e Comparant: Adriaen Thonisz Doude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 151r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1549

1e
Comparant: Thonis Jan
Thonisz ea

2e Comparant: Jan Jan Meusz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Thonis Jan Thonisz als voocht van Cornelis Aert
Baeijens weduwe en kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 151r

Soort akte: overdracht

Datum: 15-6-1549

1e Comparant: Adriaen Tonisz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz van Dongen tbv Jan Adrsz kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 151r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-6-1549

1e Comparant: Gherijt Robbrechtsz, porter Shertogenbosche

2e Comparant: Mr Gerijden van Gorp Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gherijt x dochter van Heijman Aertsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 151r lv1

Soort akte: overdracht

Datum: 28-2-1561

1e Comparant: Cornelis Janss vander Duss ea

2e Comparant: Willem Hendricsz de Vries

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Janss vander Duss, Jacop Laurenss mede namens
broers en zussen, Claes Janss van Almkerck mede namens broers en zussen,
Goeijert Rutt namens zijn dochter, Jan Adriaensz van Strien cs en Cornelis
Corneliss.

Geld van Jan Aertsz erffg.

Een 2e overdracht vindt plaats. Geld van
Melchior Janss. Dit deel wordt overgedragen aan Wouter Woutersz tbv Jan
Adriaensz van Strien

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 151r lv2

Soort akte: quitantie

Datum: 10-7-1557

1e Comparant: Jan Vass ea

2e Comparant: Willem Petersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Vass mede als voocht van de Jongen Aen die Raet.

Daarnaast quitantie van:

Huijbert vPetersz tbv Anthonis
Cornelisz.

Reijnier Ghijsbrechtsz erffg.

Adriaen Huijbert Dircxz tbv Marij Raet,
zijn moeder.

Anneke Anthonis Cornelis huisvrouwe tbv
Willlem Petersz en van Coppe Scheren

Tijs Mathijsz tbv Jan Kuijsten.

Cornelis Jansz, swager van Tijs Mathijsz
tbv Mels Jansz.

Tijs Eelen tbv Mels Jansz.

Adriaen Lambrechtsz.

Cleijss Cornelisz tbv Coppe Scheren.

Lijnken Tijs Eelen wed tbv Mels Janss.

Claesken Jan Vass Jan weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 151r lv3

Soort akte: quitantie

Datum: 13-1-1560

1e Comparant: Baijen Petersz en Huijb Cornelis ea

2e Comparant: Mels Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Huijb Cornelis mede als voocht van Cornelis Corneliss
weeskijnt.

Geschreven door Claes Corneliss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 151v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-6-1549

1e Comparant: Adriaen Aertsz

2e Comparant: Adriaen Thonisz Doude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 151v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1549

1e
Comparant: Jan Godertsz

2e
Comparant: Govert Coman
Jacobs weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 152r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-7-1549

1e Comparant: Mr Gerijt van Gorp

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 152v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1549

1e Comparant: Rombert Adriaensz Cuijsten

2e Comparant: Cornelis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 152v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1549

1e Comparant: Jacob Adriaensz

2e Comparant: Jan Jansz Dell??? de Jonge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 153r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1549

1e Comparant: Willem Zeversz

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Claes Philips weduwe Johanna krijgt van Henrick
Willemsz de Vlaminck van wegen Willem Zeversz.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 153r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-7-1549

1e Comparant: Jan Aelhoeven alias Spael ea

2e Comparant: Adriaen Geritsz van Nispen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Aelhoeven alias Spael namens Roeloff Aelhoeven
(proc 240601549)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 153v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-7-1549

1e Comparant: Cornelis Dircxz en Alijt, suster

2e Comparant: Adriaen Adriaensz van Dongen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: de verkoop heeft 5 of 6 jaar geleden plaats gevonden

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 153v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-7-1549

1e Comparant: Cornelis Bueckeler

2e Comparant: Jan Andriesz of zijn vader

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis loopt achter met betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 154r

Soort akte: quitantie

Datum: 11-8-1549

1e Comparant: Jan Adriaensz Schoeck

2e Comparant: Vas Petersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 154r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-8-1549

1e Comparant: Lijs Huijmans weduwe cum tutore

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz Doude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 154v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-8-1549

1e Comparant: joncvrouwe Agnetze van Ratinge

2e Comparant: Wouter Roeloffsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Wouter Roeloffsz, Adriaen Jansz mede tbv Aentgen Jacob
Mathijsz weduwe en haar 2 kijnder, Tonisken Roeloffsdr, Peter Mertensz zijn 2
voorkijnder bij Cathalijn Roeloffsz.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 155r

Soort akte: testament

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Adriaen de Raet

2e Comparant: Henricka Jacobsdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 155r

Soort akte: overdracht

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Jan Gerijtsz Schreijn ea

2e Comparant: Wouter Cornelisz, borgmrs St. Geertruijdenberghe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Gerijtsz Schreijn namens van Henrick Coenen,
rentmeester Heusden (proc. Schepenen StGeertruijdenberghe, 5-8-1549)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 155v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Claes Jansz alias Back

2e Comparant: Wouter Jansz Gruijter

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 156r

Soort akte: verlije

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Joost Segersz

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 156r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz Doude

2e Comparant: Joost Segersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 156v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Wouter Jansz Gruijter

2e Comparant: Herman Govertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 156v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Jan Huijbertsz Cuijsten

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 157r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Adriaen Jansz Schep

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 157r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Claes Jansz Back

2e Comparant: Adriaen de Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 157v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Cornelis Claesz

2e Comparant: Reijnert Ghijsbertsz

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 157v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Cornelis Claesz

2e Comparant: Reijnert Ghijsbertsz tbv Adriana, dochter

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Adriana is een dochter van Claes(ken) Adriaen Peter de
Raetsdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 158r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Reijnert Ghijsbertsz

2e Comparant: Cornelis Claesz

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 158r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Reijnert Ghijsbertsz

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 158v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Adriaen Petersz Mijn Heer

2e Comparant: Cornelis Dircxz tbv Mathijs Huijmansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 158v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Floris Adriaensz

2e Comparant: Mr Gerijt van Gorp ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mr Gerijt van Gorp
mede tbv Gerijt Robbrechtsz, swager, Aert Heijmansz en Willem Heijmansz.
Heijman Aertsz erffg.

Robbrecht Petersz is door Wijt Floren
voldaen.

Frans Heijmans is door Joost ??? en door Adriaen Huijbrechtsz x
Neeltgen Floren voldaen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 159r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-9-1549

1e
Comparant: Mr Gerijt van
Gorp ea

2e
Comparant: Floris
Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mr Gerijt van Gorp
mede tbv Gerijt Rombertsz, Aert
Heijmansz en Willem Heijmansz.

Floris draagt een deel het land weer
over aan Herman Adriaensz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 159v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-9-1549

1e Comparant: Peter Cornelisz ea

2e Comparant: Cornelis Henricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter Cornelisz namens Grietken Gerijt Jansz weduwe
(proc 10-3-1547, Sgrtevenduijn)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 160r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-9-1549

1e Comparant: Peter Lambrechtsz

2e Comparant: Lijsken Aert Jan Woutersz weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 160r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-10-1549

1e Comparant: Jan Willemsz den Hoevener

2e Comparant: Mr Gerijt van Gorp

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 160v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1549

1e Comparant: Joachim Baijensz

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz den Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 160v

Soort akte: verlije

Datum: 27-10-1549

1e Comparant: Cornelis Philipsz van Bruhesen

2e Comparant: Huijbert Tack

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 160v

Soort akte: verlije

Datum: 27-10-1549

1e Comparant: Cornelis Philipsz van Bruhesen

2e Comparant: Huijbert Tack

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 161r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-11-1549

1e Comparant: Matheus Merten Laurensz

2e Comparant: Bastiaen Baijensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 161v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-11-1549

1e Comparant: Jan Goeijertsz

2e Comparant: Jacob Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jacob draagt een deel over aan Adriaen Baeijensz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 161v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-11-1549

1e Comparant: Jacob Willemsz

2e Comparant: Jan Goeijertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 161v

Soort akte: waarborg

Datum: 2-11-1549

1e Comparant: Peter Vere???

2e Comparant: Cornelis Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 162r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-11-1549

1e Comparant: Rombert Adriaensz Cuijsten

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 162r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1549

1e Comparant: Adriaen Roeloffsz de Zeuw

2e Comparant: Cornelis Adriaensz Timmerman

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 162v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1549

1e Comparant: Jan Jansz

2e Comparant: Bastiaen Goeijertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 162v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1549

1e Comparant: Neel Melis weduwe cum tutore

2e Comparant: Gerit Commen Jacobsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 162v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1549

1e Comparant: Adriaen Meusz

2e Comparant: Herman Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 163r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1549

1e Comparant: Claes Philipsz

2e Comparant: Reijnert Gijsbertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 163r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1549

1e Comparant: Mathijs Denisz en Henrick Commensz van Dongen

2e
Comparant: Willem
Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 163v

Soort akte: verlije

Datum: 16-11-1549

1e Comparant: Peter Adriaen Henricxz

2e Comparant: Gerijt Jansz de Roeij

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 163v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1549

1e Comparant: Gerijt Jansz de Roeij

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 163v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-11-1549

1e Comparant: Jan Mathijsz van Dongen

2e Comparant: Jan Woutersz van Sgraevenmoer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 164r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1549

1e Comparant: Theu Merten Laurensz

2e Comparant: Laurens Tonisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 164r

Soort akte: waarborg

Datum: 2-12-1549

1e Comparant: Willem Jansz

2e Comparant: Cornelis Goeijertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 164r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-12-1549

1e Comparant: Jan Jansz

2e Comparant: Mathijs Willemsz tbv Peter Mertensz kinder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Frans Dircxz x Anneken Peter Mertensdr is voldaen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 164v

Soort akte: verlije

Datum: 2-12-1549

1e Comparant: Peter Adriaen Henricxz

2e Comparant: Herman Jansz de Roeij

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 164v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-12-1549

1e Comparant: Herman Jansz de Roeij

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 164v

Soort akte: verlije

Datum: 14-12-1549

1e Comparant: Herman Adriaensz

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Herman en Marijken Gerijt Smits houden Jacob Jansz
Back schadeloos

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 165r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-12-1549

1e Comparant: Adriaen Goijertsz van Sprangh

2e Comparant: Mathijs Willemsz tbv Peter Mertensz kinder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter heeft voor en naekinder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 165r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-12-1549

1e Comparant: Wouter Cornelisz

2e Comparant: Ariaen Henrick Jansz weu

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: In de kop staat Aentgen Henrick Jansz weu

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 165v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-12-1549

1e Comparant: Aentgen Henrick Jansz weu cum tutore

2e Comparant: Wouter Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 165v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-12-1549

1e Comparant: Henrick Petersz Smit

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz Doude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 165v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-12-1549

1e Comparant: Rombert Cuijsten

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz Doude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 166r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1549

1e Comparant: Peter Raet x Hilleken

2e Comparant: Vas Woutersz tbv Kercken van Waspijck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 166v

Soort akte: overdracht

Datum: 3-1-1550

1e Comparant: Dries Lucasz

2e
Comparant: Cornelis
Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 166v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-1-1550

1e Comparant: Gerard Tack Huijbertszoen

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxz mede tbv Lambert Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 166v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1550

1e Comparant: Peter Adriaen Henricxz mede tbv Lambert Dircxz

2e Comparant: Gerijt Tack Hubertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 167r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1550

1e Comparant: Peter Jan Peter Huijsmans

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 167r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1550

1e Comparant: Tonis Lambertsz

2e Comparant: Michiel Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 167r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-1-1550

1e Comparant: Mathijs Adriaensz

2e Comparant: Mathijs Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 167v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-1-1550

1e Comparant: Aert Meusz

2e Comparant: Tonis Heijmansz van Sprangh

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 167v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1550

1e Comparant: Gerijt Merten Laurensz ea

2e Comparant: Wouter Cornelisz van Sinte Geertruijdenberge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gerijt Merten Laurensz mede namens Marij Peter
Mertensz weduwe en kint.

Huijb Dijrick Floren laat weten dat
Jacob de Vlaming voldaan heeft Wouter inden Bock.

Coppe Spruijt heeft betaald.

Kinderen Joost Wouters (mn Kornelis)
zijn voldaen door Heijlken Peter Mertnsz Laureijsdr wed Adriaen Florisz.

Barbara vander Heijden wed Joost
Woutersz inden Bock is voldaen door Heijlken Peters

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 168r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1550

1e Comparant: Ewout Jansz ea

2e Comparant: ???

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Ewout Jansz namens Mr Cornelis Snijs Raedt ordmans
inden hove van Hollant en Philips de Bie, swager (proc 18-1-1550)

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 168r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1550

1e Comparant: Anna vanden Mze ?? wed Godschalck Godschalcx

2e Comparant: Anthonis Claesz Cloosterman

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Anna heeft Eewout Jansz als voocht

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 168r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1550

1e Comparant: Peter Claesz

2e Comparant: Toentgen Adriaen Jansz van Ghils weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Reijnert Jansz van Gils bekent voldaen te zijn.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 168v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1550

1e Comparant: susterclooster Cathelijnen Daele te St G'berge

2e Comparant: Henrick Willemsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Henrick Willemsz en Neeltgen Jacob Petersz weduwe en
haar kinder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 168v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1550

1e Comparant: Jan Jansz

2e Comparant: Willem Adriaen Jan Vass

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 168v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 168v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1550

1e Comparant: susterclooster Cathelijnen Daele te St G'berge

2e Comparant: Gerijt Merten laurensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Henrick Willemsz en Neeltgen Jacob Petersz weduwe en
haar kinder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 169r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-1-1550

1e Comparant: Peter Henricxz

2e Comparant: Jan Peter Paeps

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 169r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1550

1e Comparant: Frans Floren Crijnsz ?

2e Comparant: Vas Woutersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 169v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-2-1550

1e Comparant: Jacob Woutersz

2e Comparant: Adriaen Denisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 169v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1550

1e Comparant: Claes Jansz Back

2e Comparant: Jan Gerijtsz Schreijn tbv Adriaen Faesz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 170r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-2-1550

1e Comparant: Henrick Mateusz

2e Comparant: Comen Willem

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 170v

Soort akte: quitantie

Datum: 8-2-1550

1e Comparant: Abraham Jansz en Cornelis Jansz

2e Comparant: Willem Petersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 170v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-2-1550

1e Comparant: Adriaen Petersz Vos

2e Comparant: Jan Andrissz van Raemsdonck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Akte staat 2 x geschreven. 1e keer is er opnieuw
begonnen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 171r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1550

1e Comparant: Heer Jan Petersz, coster Raemsdonck

2e Comparant: Tonis Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 171r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1550

1e
Comparant: Mr Quirijn
Adriaensz, doctor, ea

2e Comparant: Peter Gerijtsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mr Quirijn Adriaensz, doctor, mede namens de kinderen
van Cornelis van Breda (proc Dordrecht, 24-1-1549).

Peter Gerijtsz tbv Aernt Brouwer Willem
Blasius, muntmeester der kon. Munt te Dordrecht en Elisabeth Jan Petersz weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 171v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1550

1e Comparant: Aert Willemsz

2e Comparant: Michiel Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 171v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1550

1e Comparant: Wouter Jan Woutersz

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 171v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1550

1e Comparant: Wouter Cornelis van St Geertruijdenberge

2e Comparant: Gerijt Merten Laurensz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gerijt Merten Laurensz en Marij Peter Mertensz weduwe
en haar kinder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 172r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1550

1e Comparant: Gerijt Merten Laurensz

2e Comparant: Gerijt Geldens

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 172r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1550

1e Comparant: Jan Aertsz

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz den Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 172v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1550

1e Comparant: Peter Dircxz

2e Comparant: Joost Lambrechtsz de Wit

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 172v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1550

1e Comparant: Adriaen Cornelisz

2e Comparant: Hubert Huijmansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Beris Huijbrechtsz, Dingen Bedos is voldaen van Aen
Melisz kijnder wegen.

Peterken Jan Reijwertsz is voldaen
vanwege Adriaen Corneliss kinder ?.

Cornelis Wouterss Leur is vanwege
Neeltgen en Gheerken Cornelisdr voldaen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 173r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1550

1e Comparant: Adriaen Claesz ea

2e Comparant: Claes Philipszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Claesz en Eercken zijn suster

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 173r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1550

1e Comparant: Willem Herbaersz en Jan Jansz

2e Comparant: Mathijs Willemsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemsz tbv Neeltgen Willem Mathijsz weduwe
en de 2 kinderen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 173v

Soort akte: verlije

Datum:

1e Comparant: Floris Adriaensz ea

2e Comparant: Reijnert Ghijsbertsz

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Floris Adriaensz, Cornelis Adriaensz en Jaspar
Henricxz.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 173v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-3-1550

1e Comparant: Adriaen Aertsz

2e Comparant: Aert Petersz Paep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 174r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-3-1550

1e Comparant: Tonis Mertensz

2e Comparant: Adriaen Tonisz den ouden

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 174r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-3-1550

1e Comparant: Adriaen Jansz Rodermont

2e Comparant: Claes Jansz Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 174r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-3-1550

1e Comparant: Joncker Anthonis en Joncker Laurens van Hasselt

2e Comparant: Jan Jans Meisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 174v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-3-1550

1e Comparant: Jan van Wijngerden

2e Comparant: Simon Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 174v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-3-1550

1e Comparant: Simon Willemsz

2e Comparant: Jan van Wijngaerden

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 175r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-4-1550

1e Comparant: Rombout Buijs

2e Comparant: Adriaen Goeijertsz tbv Wouter Jacobsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 175r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1550

1e Comparant: Wouter Tijs

2e Comparant: Willem Gijsen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 175r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1550

1e Comparant: Wouter Thijsz

2e Comparant: Cornelis Dircxz tbv Thijsken Human Dircxz dr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 175v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1550

1e Comparant: Jan Aertsz

2e Comparant: Willem Gijsbertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 175v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1550

1e
Comparant: Jan Aertsz

2e
Comparant: Cornelis Dircxz
tbv Thijsken Human Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Thijs Human is voldaen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 175v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1550

1e Comparant: Jan Jansz

2e Comparant: Willem Gijsbertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 176r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1550

1e Comparant: Jan Jansz

2e Comparant: Willem Gijsbertsz en erffg Human Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 176r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1550

1e Comparant: Jan Jansz

2e Comparant: Willem Gijsbertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 176r

Soort akte: deling

Datum: 5-5-1550

1e Comparant: Gerijt Tonis Gerijt Stevensz weduwe cum tutore

2e
Comparant: Hubert Tonisdr
ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Hubert Tonisdr, Jacob Aert Baijensz weduwe cum tutore,
Adriaen Adriaen Huijbertsz de Jonge x Meth Tonisdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 177r

Soort akte: testament

Datum: 5-5-1550

1e Comparant: Adriaen Adriaen Huijbertsz de Jonge

2e Comparant: Meth Tonisdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 177v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1550

1e Comparant: Adriaen Petersz Vos

2e Comparant: Adriaen Cornelisz

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Jan Joost Gruijters x nicht van Adriaen Cornelisz zijn
erffg, 1599

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 177v

Soort akte: deling

Datum: 25-4-1550

1e Comparant: Gerijt Peters Humansz ea

2e Comparant: Adriaen Verlou Jacobsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gerijt Peters Humansz met Peter zijn zoon, ?rijt
Baijensz, Gerijt Mertensz, wed Peter Mertensz en kint, Mathijs Willemsz en Jan
Vasss.

Adriaen Verlou Jacobsz ?? als voocht van Marijken Adriaen Peterszdr, innocent, Heer Philips Philipsz, Adriaen Tonisz den Oude, Hubert Adriaensz. Tevens Adriaen van Clootwijck en Gerit de Roever hiertoe gesusraneert

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 178r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1550

1e Comparant: Tonis Jansz Luer

2e Comparant: Jan Petersz Paep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 178r

Soort akte: quitantie

Datum: 18-5-1550

1e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz den Jonge

2e Comparant: Huijbert Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: wilceur tbv de aankoop van een schip van de kinderen
van Peter Mertensz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 178r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-5-1550

1e Comparant: Jacob Dircxz

2e Comparant: Herman Govertsz tbv Henrick Aen Lemens kinder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 178v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-5-1550

1e Comparant: Tonis Jansz Luer

2e Comparant: Dirck Adriaen Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 178v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-5-1550

1e Comparant: Lijs Mertens Goirt Willems weduwe

2e Comparant: Hilleken Wouter Aertsz weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 179r

Soort akte: deling

Datum: 20-5-1550

1e Comparant: Gerijt Geldens ea

2e
Comparant: Willem Henrick
ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gerijt Geldens x Marij Mertens Henrick Adriaensz
weduwe.

Willem Henrick, Aentgen Henricxdr,
Hubert henricxz en Quirijn henricxz. Erffg Henrick Adriaen Henricxz.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 179v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-5-1550

1e Comparant: Mels Jansz

2e Comparant: Kan Gerijtsz Mommer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 179v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-5-1550

1e Comparant: Jacob Willemsz

2e Comparant: Claes Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 180r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-5-1550

1e Comparant: Adriaen Wouterszoen

2e Comparant: Herman Govertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 180r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-5-1550

1e
Comparant: Herman Govertsz

2e Comparant: Adriaen Woutersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 180v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-6-1550

1e Comparant: Gielisken Jan Willemsz weduwe cum tutore ea

2e Comparant: Adriaen Melisz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gielisken Jan Willemsz weduwe cum tutore en Wouter
Jansz en Peter Petersz. Erffg van Jan Willemsz Gruijter.

Adriaen Melisz en Adriaen Jacobsz tbv
Marij Michiel Jacobsz weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 180v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-6-1550

1e Comparant: Frans Florisz en Frans Jacobsz

2e Comparant: Cornelis Jansz van Ghils

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 181r

Soort akte: testament

Datum: 27-7-1550

1e Comparant: Comen Willem Jansz

2e Comparant: Peterken en kinderen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 181r

Soort akte: Quitantie

Datum: 26-8-1550

1e Comparant: Aert van Gheel

2e Comparant: Jacob Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: betreft een waterbrief van Adriaen Jan Gerijtsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 181v

Soort akte: dorpsbestuur

Datum: 1-9-1550

1e Comparant:

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: schout: Adriaen Adriaensz

heemraders:

Hannen Adriaensz

Cornelis Dircxz

Floris
Adriaensz

Herman
Govertsz

Reijnert Jansz

Hubert henricxz

Claes
Philipsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 181v

Soort akte: verlije

Datum: 1-9-1550

1e Comparant: Cornelis van Besoijen Philipsz

2e Comparant: Gerijt Geldens

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 182r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-9-1550

1e Comparant: Claes Philipsz

2e Comparant: Mr Gerijt van Gorp ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mr Gerijt van Gorp tbv Willem Heijmansz en Aert
Heijmansz. Willem en Aert dragen de wilceur over aan Adriaen Adriaensz van
Dongen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 182r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-9-1550

1e Comparant: Claes Philipsz

2e Comparant: Gerijt Evertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 182v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-9-1550

1e Comparant: Adriaen Petersz van Dongen

2e
Comparant: Henrick
Matheusz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 182v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-9-1550

1e Comparant: Anthonis Mertensz

2e Comparant: Adriaen Jansz Schep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 183r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-9-1550

1e Comparant: Lijs Hujmans weduwe cum tutore ea

2e Comparant: Henrick Willemsz de Vlemminck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Lijs Hujmans weduwe cum tutore, Wouter Mathijsz,
Cornelis Dircxz als oom en voocht van Mathijs Humans

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 183r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-9-1550

1e Comparant: Henrick Willemsz de Vlemminck

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Joost Jansz is voldaen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 183v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-11-1550

1e Comparant: Tonis van Staeck ea

2e Comparant: Mathijs Willemsz tbv Jacob Mathijsz kinder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Datum: maand mogelijk niet goed.

Tonis van Staeck en Adriaen Adriaen
Cornelis alias Maet.

Voogden van Jacob's kinder: Jan
Cornelisz, Willem Henricxz en Adriaen Jansz Staess

Cornelis Hubertsz betaalt.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 183v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-11-1550

1e
Comparant: Willem Cornelis

2e Comparant: Roeloff Jacobsz en Jacobsken Jacobsdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Datum: maand mogelijk niet goed.

Roeloff en Jacobsken zijn kinderen van
Jacob Mathijsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 184r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1550

1e Comparant: Cornelis van Bruheze ea

2e
Comparant: Simon Willem
Simonsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Datum: maand mogelijk niet goed.

Cornelis van Bruheze als voocht van
joncvrou Margriet van Innekercke, nicht, weduwe Mr Jacob Berwaerts, doctoir in
medicinen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 184r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-11-1550

1e Comparant: Simon Willem Simonsz

2e Comparant: Cornelis van Bruheze ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Datum: maand mogelijk niet goed.

Cornelis van Bruheze als voocht van
joncvrou Margriet van Innekercke, nicht, weduwe Mr Jacob Berwaerts, doctoir in
medicinen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 184v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-11-1550

1e Comparant: Adriaen Aertsz

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Datum: maand mogelijk niet goed.

Op 9-6-1554 dragen Joost Janss en
Dijrick Loeff, erffg Jan Tonis Dircxz, het restant van de wilceur over aan
Dingen Henrick Corstiaensdr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 184v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-11-1550

1e Comparant: Cornelis Hubertsz

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Datum: maand mogelijk niet goed.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 185r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-11-1550

1e Comparant: Adriaen Cornelisz

2e Comparant: Peter Mertensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Datum: maand mogelijk niet goed.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 185r

Soort akte: verlije

Datum: 8-11-1550

1e Comparant: Adriaen van Clootwijck ea

2e Comparant: Adriaen Denisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Datum: maand mogelijk niet goed.

Adriaen van Clootwijck namens Aert van
Wijck

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 185r lv

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-10-1559

1e
Comparant: Wouter
Woutersz, schout, tbv Dingen

2e
Comparant: Aen Aertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Tevens krijgt Jacob Tonis voor zijn wilceur en is
voldaen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 185v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-10-1550

1e Comparant: Adriaen Tonisz

2e Comparant: Jaspar Woutersz en Joost Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Quitantie als los vel aanwezig.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 186r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-10-1550

1e Comparant: Herman Adriaensz

2e Comparant: Floris Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 186r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-10-1550

1e Comparant: Adriaen Jansz Schep

2e Comparant: Herman Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 186v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-10-1550

1e Comparant: Adriaen Gerijtsz ea

2e Comparant: Adriaen Jansz Schep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Gerijtsz, Cornelis Adriaensz, kinderen Soeth
Adriaens Gerijtsdr. Present is de grootvader Willem Jansz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 186v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-10-1550

1e Comparant: Herman Adriaensz

2e Comparant: Adriaen Jansz Schep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 186v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-10-1550

1e Comparant: Matheus Jansz

2e Comparant: Adriaen Jansz Schep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 186v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-10-1550

1e Comparant: Jan Jasparsz

2e Comparant: Matheus Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 187r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-10-1550

1e
Comparant: Henrick Petersz
Smit

2e
Comparant: Aert Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Op 22-3-1552 brengt Herman Adriaensz aan dat Mathijs
Nelen alle wilceuren van wijlen Aert Willemsz heeft overgedragen aan Jan
Cornelisz tbv Dijrick Adriaensz.

Op 8-11-1590 wordt deze wilceur
overgedragen aan Dirck Loeff Anthonis ivm overlijden Dirck Adriaensz
huijsvrouw.

In 1620 is hij in handen van Joachem ? Loeff.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 187r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-10-1550

1e Comparant: Peter Gerijtsz

2e Comparant: Adriaen Gerijtsz en de kinderen van zijn wed [?]

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 187v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-10-1550

1e Comparant: Aentgen Huijben

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Aentgen heeft Huijbert Cornelisz, haar vader, als
voocht

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 187v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1550

1e Comparant: Claes Philipsz

2e Comparant: Aentgen Huijben

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 188r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1550

1e Comparant: Jan Adriaensz Bol

2e Comparant: Mr Gheleijn Dircxz brouwer tot Delft

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 188r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-10-1550

1e Comparant: Jan Reijers ea

2e Comparant: Peter Adriaen Henricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Reijers en Wouter Aertsz als voocht van Willem
Jansz kint

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 188v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-10-1550

1e Comparant: Jan Reijers ea

2e Comparant: Herman Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Reijers en Wouter Aertsz als voocht van Willem
Jansz kint

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 188v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-10-1550

1e Comparant: Jan Reijers ea

2e Comparant: Adriaen Adriaensz tbv Jacob Mathijsz kinder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Reijers en Wouter Aertsz als voocht van Willem
Jansz kint

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 188v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1550

1e Comparant: Peter Gerijtsz

2e Comparant: Michiel Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Woutersz is voldaen van zijn 1/3 deel door Jan
Melis x Heijlken Jan Mathijsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 189r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-11-1550

1e
Comparant: Volcxken wed
Jacob Boot cum tutore ea

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Volcxken wed Jacob Boot cum tutore, Adriaen Jacobsz,
?moon en Marij Jacob Boots kinder

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 189r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-11-1550

1e Comparant: Claes Philipsz

2e Comparant: wed Jacob Boot
en 3 kinder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 189r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-11-1550

1e Comparant: Mr Gerijt van Gorp

2e Comparant: Reijnert Jansz van Ghils

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 189v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-11-1550

1e Comparant: Huijbert Henrick Maesz

2e Comparant: Heer Adriaen Woutersz priester en capelaen Cappel

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: 21-2-1562 draagt Peter geritsz Greeff de wilceur over
aan Tonis Adriaensz Smit en Tonis weer aan Ghijsbrecht Woutersz van Waelwijck

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 189v

Soort akte: overdracht

Datum: 29-11-1550

1e Comparant: Adriaen Goijertsz

2e Comparant: Adriaen Claesz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 190r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-12-1550

1e Comparant: Tonis Janss

2e Comparant: Dircxke Wouter Dircxssdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 190r

Soort akte: quitantie

Datum: 12-7-1559

1e Comparant: Adriaen Adriaensz al dalo ??? ea

2e Comparant: Rombout Kuijsten

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Adriaensz al dalo ??? namens Cornelis
Adriaensz Bauman zijn broer

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 190r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1550

1e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz

2e Comparant: Huijbert Jansz Cuijsten

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 190v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-12-1550

1e Comparant: Huijbert Jansz Cuijsten

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Joost Janss is voldaen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 190v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-1-1551

1e Comparant: Arien Corneliss

2e Comparant: Ariaen Peterss Vos

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Mathijss verklaart dat Neltken Adriaen Petersz
betaald is.

Tevens bekent hij dat Willem Woutersz en
Gheertken Ariaens betaald zijn.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 191br

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1551

1e Comparant: Pauwels Geerwijnss

2e Comparant: Wouter Corneliss van den Berch

Plaats: Sgrevelduijn
W

Bijz: Dirck Foppens is eigenaar in 1598 en Jacop Wouters Thielen is voldaen van
de brieve door Adriaen Doedijns en Wouter Adriaensz Rothals als swager van
Staes Geerwijnsz zaliger.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 191r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-1-1551

1e Comparant: Staes Hermansz ea

2e Comparant: Jacob Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Staes Hermansz, Gijsbert Cocsz ?, Peter Schouten, Jan
Adriaen Hijmansz cs en Tonisken Staessendr

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 191rc

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1551

1e Comparant: Willem Michielss

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 191rc

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1551

1e Comparant: Gerit Adriaensz Buijs

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 191v

Soort akte: akkoord

Datum: 2-5-1551

1e Comparant: Jan Govertsz van Sprangh x Truijcken

2e Comparant: Herman die Anolder ?? ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Herman die Anolder ??, Adriaen Adriaensz Huijben cs

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 191vb

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1551

1e Comparant: Adriaen Adriaen Reijnertss den Ouden

2e Comparant: Wouter Corneliss vanden Berch

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 191vc

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1551

1e Comparant: Wouter Mertenss

2e Comparant: Claes Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 191vc

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1551

1e Comparant: Henrick Adriaen die Raets weduwe ea

2e Comparant: Frans Jan Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Henrick Adriaen die Raets weduwe, Adriaen Adriaensz x
Jacoba Adriaen Ghijsbertsensdr, Cornelis Claessen x Margrieta Adriaen
Ghijsbertszdr die Raet, Haesken Adriaen die Raetsdr met Hubert Dircxz als
voocht

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 192r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-1-1551

1e Comparant: Frans Janssen

2e Comparant: Henrick Adriaen die Raets weduwe ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Henrick Adriaen die Raett weduwe, Adriaen Adriaensz,
Cornelis Claessen, Adriaen Adriaensz die Raet [?], Haesken Adriaen die Raetsdr.

Een deel van de wilceur wordt
overgegeven aan Anthonis Stoffelsz.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 192v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-2-1551

1e Comparant: Huijman Adriaensz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Griet Aen Aerts weduwe geeft haar hofstede over aan
Adriaen Hubertsz de Jonge in ruil voor de rest van de schuld die Huijman haar
zwager nog schuldig is aan Adriaen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 192v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1551

1e Comparant: Bert Cleijssen

2e Comparant: Adriaen Peterss Vos

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 192v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1551

1e Comparant: Adriaen Peterss Vos

2e Comparant: Bert Cleijssen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 193r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1551

1e Comparant: Jan Janss Andriess

2e Comparant: Reijnert Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 193r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1551

1e Comparant: Reijnert Janss

2e Comparant: Jan Janss Andriess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 193v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1551

1e Comparant: Gherijt Janssen Ghijben

2e
Comparant: Claes Janss
Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 193v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1551

1e Comparant: Claes Janss Back

2e Comparant: Gherijt Janssen Ghijben

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 194r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1551

1e Comparant: Sens Handricxss

2e Comparant: Cornelis Jacobss en Adriaen Janss Corstiaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 194r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1551

1e
Comparant: Mels Janss

2e
Comparant: Art Jan
Wouterss erffg

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Govert Artsz draagt Wouter Janss een deel van de
wilceur over.

Schout Adriaen betaalt/ontvangt een
helft en Jan Bertenss x Michiel(ken) Corneliss de andere helft.

Lijsken Art Jan Woutersz weduwe krijgt
geld.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 194v

Soort akte: verlije

Datum: 7-2-1551

1e Comparant: Henrick Tonisse

2e Comparant: Govert Driessent

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 194v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1551

1e Comparant: Pauwels Gerwijnssen

2e Comparant: Wouter Corneliss vanden Berch

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 194v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1551

1e Comparant: Adriaen Reijwertss den Ouden

2e Comparant: Wouter Corneliss vanden Berch

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 195r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-2-1551

1e Comparant: Hubert henricxzoen Maes

2e Comparant: Herman Adriaensz tbv Gherijke Cornelis Janss wed

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Ghijsbert Woutersz draagt een deel over aan Joachim
Janss Paep, 10-8-1565

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 195v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1551

1e
Comparant: Mr Philips,
priester, ea

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Mr Philips, priester, mede als voocht van baijen
Philipsz kijnt, Claes Philipsz, Jan Vos Claess mede als voocht van Heijnrick
Robben kijnt, Gherijt Vos Claessen, Frans Janss, Frans Vos Claessen, Ghijsbert
Ghijsbertsen namens zijn 2 dochters bij Lijntken Cleijs Vosdr, Adriaen van
Clootwijck en Hubert Adriaensen. Land
aangekomen van Adriaen Janss van Clootwijck die Jonge

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 196r

Soort akte: deling

Datum: 7-2-1551

1e
Comparant: Jan Andriess ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Andriess, Claes Philipsz, Matheus Mertenss mede
als voocht van Peter Mertens kijnt, IJefken Adriaen Tonissentdr, Gherit
Mertens, Heijnrich Mathieus. Merten Laureijs erffg.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 196r

Soort akte: voogdij

Datum: 7-2-1551

1e Comparant: Joost Janss

2e Comparant: Adriaen Toniss de Jonghe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Met consent van Jenneken Merten Peters weduwe,
grootmoeder en Thoentken Rommendr, moeder en Adriaen Rommenss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 196v

Soort akte: overdracht

Datum: 22-2-1551

1e Comparant: Gerit Peterss en Peter Geritss

2e Comparant: Michiel Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 196v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1551

1e Comparant: Jan Claess Vos ea

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Claess Vos als voocht van Heijnrick Robben kijnt

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 197r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-2-1551

1e Comparant: Claes Philipsz

2e Comparant: Jan Claess Vos ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Claess Vos als voocht van Heijnrick Robben kijnt

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 197r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-2-1551

1e Comparant: Adriaen Deniss

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 197v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-2-1551

1e Comparant: Peter Rijcken

2e Comparant: Jacob Peterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter draagt een deel over asan Reijnert Gijssen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 197v

Soort akte: verlije

Datum: 22-2-1551

1e
Comparant: Willem Gheritss

2e
Comparant: Cornelis
Jacobss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 198r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-2-1551

1e Comparant: Cornelis Jacobss

2e
Comparant: Willem Gheritss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heijlken weduwe Willem Gherits is voldaen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 198r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1551

1e Comparant: Peter Baeijenss

2e Comparant: Arien Jordiss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 198v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1551

1e
Comparant: Govert Peterss

2e Comparant: Lambert Lambertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 198v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1551

1e Comparant: Zever Adriaenss

2e Comparant: Lambert Lambertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 199r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1551

1e Comparant: Peter Gherijtss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 199r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1551

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Dirck Loeff is voldaen, 29-10-1559.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 199v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1551

1e Comparant: Hubert Janss Cuijst

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Dirck Loeff Anthonis draagt een deel over aan Dingen
Corsten.

Wouter Wouters verklaart namens Dingen
Corsten geld gekregen te hebben van Lijntken Adriaen Huijb Kuijsten weduwe.

Anneken Dingen Corstendr verklaart dat
Lijntken Hermans en Jan Corneliss afgelost hebben.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 199v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1551

1e
Comparant: Jan Hubertss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Dirck Loeff Anthonis krijgt geld.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 200r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1551

1e Comparant: Gherijt Adriaenss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Joost Jansz krijgt geld.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 200r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1551

1e Comparant: Peter Rijken

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 200v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1551

1e Comparant: Jan Jacobss

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 200v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1551

1e
Comparant: Peter He?? die Ghesker

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 201r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1551

1e Comparant: Arien Floriss

2e Comparant: Jan Tonis Dijrickxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 201r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1551

1e Comparant: Jan Tonis Dijrickxz

2e Comparant: Adriaen Floriss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Hendricxz vanden Bosche is betaalt door oa Dirck
Loeff en Joost Janss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 201v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1551

1e Comparant: Herman Woutersz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz Huijben

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 201v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1551

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Huijben

2e Comparant: Herman Woutersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 202r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1551

1e Comparant: Herman Woutersz

2e Comparant: Cornelis Woutersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 202r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1551

1e Comparant: Cornelis Woutersz

2e Comparant: Herman Woutersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Herman draagt een deel over aan Mariken Hermanss zijn
dochter

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 202v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-4-1551

1e Comparant: Joost Baijens

2e Comparant: Gerijt Peter Huijmensz en zoon zoon Peter

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: De wilceur wordt ovegedragen aan Michiel Cornelisz.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 202v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1551

1e Comparant: Grietken Adriaensdr

2e Comparant: Willem Gijssen ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willem Gijssen en Cornelis Dijricxsz namens Tijs
Huijmensz en Wouter Tijsz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 203r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1551

1e Comparant: Berthout Cleijssen

2e Comparant: Arien Peterssen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 203r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1551

1e Comparant: Arien Peters Vos

2e Comparant: Berthout Cleijssen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: De erffg van Berthout zijn voldaen door de Vos erffg.
Jan Andriess wordt nog genoemd.

Reijnert Janss van Ghilss heeft betaalt.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 203v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1551

1e Comparant: Jan Andriess

2e Comparant: Reijnert Janss van Ghils

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 203v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1551

1e Comparant: Reijnert Janss

2e Comparant: Jan Andriess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Reijnert Janss betaalt zowel Beert Cleijsz als Jan
Andriess.

Jan wordt ook betaald door Cornelis Vass
van Schraeffmoer

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 204r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1551

1e Comparant: Gerijt Janss Gijben

2e Comparant: Claes Jansz Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 204r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1551

1e Comparant: Claes Jansz Back

2e Comparant: Gerijt Janss Gijben

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Beerth Cleijs en Jan Andreiss zijn voldaen door Claes
Bax 4 kijnder, Jan Gerijt Janss is voldaen door de voorkijnder van Claes Bax.

Cleijs en Huijbert Beerte zijn voldaen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 204v

Soort akte: waarborg

Datum: 20-4-1551

1e Comparant: Gerijt Peter Huijmensz en zoon zoon Peter

2e Comparant: Joost Baijensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 205r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1551

1e Comparant: Joost Baijensz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz van Waelwijck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: De wilceur zal worden afbetaald door Pieter Baijenss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 205r

Soort akte: overdracht

Datum: 20-4-1551

1e Comparant: Dijrick Peterss van Mechelen tbv Lijske

2e Comparant: Weijnken Peters van Mechelen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 205v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1551

1e Comparant: Henrick Willemsz

2e Comparant: Michiel Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 205v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1551

1e Comparant: Henrick Willemsz

2e Comparant: Michiel Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 206r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1551

1e Comparant: Herman die Michiel

2e Comparant: Adriaen Rommen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 206r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1551

1e Comparant: Hubert Jacobs

2e Comparant: Jan Tonis Dijricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 206v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-5-1551

1e Comparant: Jan Tonis Dijricxz

2e Comparant: Hubert Jacobs

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Adriaen Baumans krijgt geld evenals Baeijen
Petersz

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 206v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-5-1551

1e Comparant: Jacob Wouter Hermanss

2e Comparant: Peter Adriaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 207r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-5-1551

1e Comparant: Wouter Jacobss

2e Comparant: Adriaen Wouterss, zijn zoon

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 207r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-5-1551

1e Comparant: Adriaen Wouterssoen

2e Comparant: Wouter Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Een deel wordt overgedragen aan Govert Aertss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 207v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-5-1551

1e Comparant: Henrick Jacobsz

2e Comparant: Jan Driess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 207v

Soort akte: quitantie

Datum: 30-5-1551

1e Comparant: ??? Huijmanss
en Wouter Tijss

2e Comparant: Henrick Willemsz die Vlemminck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 207v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-5-1551

1e Comparant: Cornelis Hubertss

2e Comparant: Aert Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 208r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-5-1551

1e Comparant: Willem Henricxz Roes

2e Comparant: Jan Tonis Dijricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 208r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-5-1551

1e Comparant: Adriaen Wouterss

2e Comparant: Jan Tonis Dijricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Dirck Loeff, Joost van Campen Janss, Lambrecht Loeff
Antoniss als voocht van Dirck Loeff Anthoniss kijnder krijgen geld.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 208v

Soort akte: overdracht

Datum: 5-6-1551

1e Comparant: Claes Govertss

2e Comparant: Michiel Corneliss tbv manhuijs van ???

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 208v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-6-1551

1e Comparant: Herman Janss die Roeij

2e Comparant: Heer Philips

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: OP 15-5-1553 draagt Herman al zijn goederen over aan
heer Philips tot hij alles betaalt heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 209r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-6-1551

1e
Comparant: Gerit Peterss
Hermanss

2e
Comparant: Bastiaen
Goertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 209r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-6-1551

1e Comparant: Peter Mertenss

2e Comparant: Jan Geeritss Monnet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 209v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-6-1551

1e Comparant: Cornelis Janss ea

2e Comparant: Adriaen Janss Reijnerts

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Janss als voocht van Dijrick Janss weeskijnt
en Cornelis Geeritss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 209v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-6-1551

1e Comparant: Adriaen Janss Reijnerts

2e Comparant: Cornelis Janss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Janss als voocht van Dijrick Janss weeskijnt
en Cornelis Geeritss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 210r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-6-1551

1e Comparant: Peter Adriaenss ???

2e Comparant: Adriaen Jacobsz tbv Mariken Arien Peters kijnt

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 210v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-8-1551

1e Comparant: Herman Adriaensz

2e Comparant: Wouter Woutersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 210v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-8-1551

1e Comparant: Wouter Woutersz

2e Comparant: Herman Adriaensz Bijl

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 211r

Soort akte: rekning

Datum: 10-8-1551

1e Comparant: Adriaen Baijens tbv Dingen, dochter

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 211r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-7-1551

1e
Comparant: Jacob Wouter
Hermanss

2e
Comparant: Jan Tonis
Dijricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 211v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-7-1551

1e
Comparant: Jacob Wouter
Hermanss

2e
Comparant: Jan Tonis
Dijricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 211v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-7-1551

1e Comparant: Andries Aertss

2e Comparant: Jan Tonis Dijricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 213r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-7-1551

1e Comparant: Henrick Jacobsz

2e Comparant: Henrick Peeters

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 213r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-7-1551

1e Comparant: Jan Janss Hengeler

2e Comparant: Adriaen Handricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 213v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-9-1551

1e Comparant: Humen Dijricxz weduwe ea

2e Comparant: Adriaen Janss Schep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Humen Dijricxz weduwe en Wouter Tijs met Cornelis
Dijricxz als voocht van Humen Dijricxzoen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 213v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-9-1551

1e Comparant: Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Humen Dijricxz erffg

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: erffg: Humen Dijricxz weduwe en Wouter Tijs met
Cornelis Dijricxz als voocht van Humen Dijricxzoen.

Tijs Huijmans en Elisabeth zijn moeder
krijgen geld. Adriaen moet ook Cornelis Toniss erffg ten Bosche betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 214r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-9-1551

1e Comparant: Hendrick Matheeusz

2e Comparant: Goert Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 214r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-9-1551

1e Comparant: Peter Adriaenss en kijnder

2e Comparant: Claes Philips

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 214v

Soort akte:

Datum: 8-9-1551

1e Comparant: Gerit Pieterss en Peter Geritss

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 214v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-9-1551

1e Comparant: Gerit Pieterss en Peter Geritss

2e Comparant: Willem Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 215r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-9-1551

1e Comparant: Peter Janss de Oude

2e Comparant: Adriaen Janss Schep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 215r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-9-1551

1e Comparant: Herman Adriaenss

2e Comparant: Meester Leendert, coster van Cappel

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 215v

Soort akte: testamenr

Datum: 19-9-1551

1e Comparant: Claes Hermenss

2e Comparant: Peterken zijn vrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 215v

Soort akte: deling

Datum: 19-9-1551

1e Comparant: Arien van Donghen ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Arien van Donghen, Truij Gerit Buijs en Jan Ariss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 216r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-9-1551

1e Comparant: Arien Meliss

2e Comparant: Hermen Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 216r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-9-1551

1e
Comparant: Fick Janss

2e
Comparant: Jan Adriaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 216v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-9-1551

1e Comparant: Jacob Zeverijnss

2e Comparant: Mels Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 216v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-9-1551

1e
Comparant: Jan Adriaenss

2e
Comparant: Fick Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Fick als voocht van zijn dochter en die weu [?] en
dragen over aan Jan Adriaen B???

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 217r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-10-1551

1e Comparant: Meester Laureijs Willemss ea

2e Comparant: Peter Peterss die Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Meester Laureijs Willemss namens het convent van Sinte
Katerijnen Dale te St Geertruijden berghe

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 217r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-10-1551

1e Comparant: Huijb Dijrick Floren

2e Comparant: Willem Janss Heijlinck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 217v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-10-1551

1e Comparant: Tonis Janss Luer

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 217v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-10-1551

1e Comparant: Jan die Wit

2e Comparant: Adriaen Toniss de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 218r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-11-1551

1e Comparant: Arien Peterss

2e Comparant: Jan Adriaenss van Donghen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 218r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-11-1551

1e
Comparant: Gerit Peterss

2e
Comparant: Govert Aertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 218r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-11-1551

1e Comparant: Gommert Aertss

2e Comparant: Mels Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 218v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-11-1551

1e Comparant: Matheeus Janss

2e Comparant: Jan Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 218v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-11-1551

1e Comparant: Jacob Zegerss

2e Comparant: Frans Peterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 218v

Soort akte: verlije

Datum: 28-10-1551

1e Comparant: Willem Gijsbertss

2e Comparant: Antonis Stoffelen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 219r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-10-1551

1e Comparant: Melis Corneliss

2e Comparant: Adriaen Adriaenss van Dongen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 219r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-10-1551

1e
Comparant: Willem Wouterss

2e Comparant: Peter en Adriaen Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 219v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-10-1551

1e Comparant: Huijb Ja?
Baeijernss weduwe

2e Comparant: Adriaen Hendricxzz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 219v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1552

1e Comparant: Michiel Berten

2e Comparant: Cleijs Hermanss tbv Jan Cleijs Hermanss kijnt

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 220r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1552

1e
Comparant: Govert Wouterss

2e Comparant: Adriaen Janss Schep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 220r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1552

1e Comparant: Jacob Corneliss

2e Comparant: Hilleken Willem Gherijtss weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 220v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1552

1e Comparant: Jan Adriaensz Bosser

2e Comparant: Adrien Dijricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 220v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Mels Janss

2e Comparant: Adr Adr Peterss tbv Toentken Cleijs Aert Vass wed

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 221r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-2-1552

1e Comparant: Hilleken Peter die Raets tbv Peter Rats, man

2e Comparant: Michiel Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 221v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-2-1552

1e Comparant: Robert Adriaenss ea

2e Comparant: Hilleken Peter Raten huijsvrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Robert Adriaensz en zus, Adriaen Janss Schep, Jan
Adriaensz Cuijst, Korst Adriaensz, Cornelis Adriaensz, Hubert Jansz Cuijst,
Hendrick Peterss Smit.

Hilleken heeft Peter Janss als voocht.

Verkoop ivm overlijden Aert Willemss.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 221v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-2-1552

1e Comparant: Jacob Adriaensz ea

2e Comparant: Hilleken Peter Raten huijsvrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jacob Adriaensz, Jan Damisz en Jan Korsten

En

Tijs Mathijss en Thijs Eelen

Beide verkopen ivm overlijden Aert
Willemss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 222v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-2-1552

1e Comparant: Hilleken Peter Raten huijsvrouw

2e Comparant: Cornelis Dijricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 223r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1552

1e Comparant: Commen Willem

2e Comparant: Jacob Zeversz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jacob draagt een deel van de wilceur over aan Wouter Wouterss
en aan Reijnert Gijsbertss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 223r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1552

1e Comparant: Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Adriaen Adriaensz tbv
Willem Mathijsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 223v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1552

1e
Comparant: Peter Cleijss

2e
Comparant: Frans Peterss
tbv Jacob Peterss kinder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 223v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1552

1e Comparant: Arien Peterss

2e Comparant: Arien Janss Schep

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 224r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-3-1552

1e Comparant: Arien henricxz

2e Comparant: Arien Baeijenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: A. Baeijenss draagt een del over aan Jaspar Roeverss ?

Dirck Loeff en Reijnert Janss verklaren
dat de wilceur is afgelost.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 224r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1552

1e
Comparant: Jan Govertss

2e Comparant: Henrick Adr Adr de Raets weduwe en haar kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Henrick is vermoedelijk Henricka

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 224v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-3-1552

1e Comparant: Henric de Smit

2e Comparant: Huijb Jacobs weu

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 224v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1552

1e Comparant: Huijb Jacbs weu

2e Comparant: Henric Peterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 224v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-3-1552

1e Comparant: Aert Meusz

2e Comparant: Grietken Jacobs weu

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 225r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-3-1552

1e Comparant: Henrick Aertss

2e Comparant: Tonis Mertenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 225r

Soort akte: verlije

Datum: 10-3-1552

1e Comparant: Wouter jacobsz

2e Comparant: Peter Wouterss Spiegel

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 225r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-3-1552

1e Comparant: Peter Janss Doedijn

2e Comparant: Gijsbert Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 225v

Soort akte: rekening

Datum: 24-3-1552

1e Comparant: Gherit Geldensz, kijnder en Henric Ariaensz

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 225v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-5-1552

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Hubert Dijricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 225v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-5-1552

1e Comparant: Hubert Henricxz Maes

2e Comparant: Cornelis Claess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 226r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1552

1e Comparant: Tonis Janss Luer

2e Comparant: Gerijt Geldenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 226r

Soort akte: verlije

Datum: 4-5-1552

1e Comparant: Wouter Jacobs ea

2e Comparant: Peter Wouters Spiegel en Jan Claes Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Wouter Jacobs, Adriaen Adriaensz namens Dijrick
Ghijsbertss van Wijk

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 226r

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Jan Cornelis Hulsout van Breda

2e Comparant: Hermen Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 226v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-5-1552

1e Comparant: Thijs Janss

2e Comparant: Peter Janss Timmerman

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 226v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-5-1552

1e Comparant: Denis Janss

2e Comparant: Arien Peterss tbv zijn kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Arien draagt een deel over aan Hubert Peterss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 227r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-6-1552

1e Comparant: Cornelis Cornelisz de Gortmaker

2e Comparant: Adriaen Aertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 227v

Soort akte: testament

Datum: 25-6-1552

1e Comparant: Jan Meuss

2e Comparant: Willemken Aertszdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 227v

Soort akte: waarborg

Datum: 11-5-1552

1e Comparant: Cornelis Hubertsz

2e Comparant: Rombout Adriaensz Cuijst

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Huijbrechtsz Kuijsten heeft zijn 1/3 deel
voldaen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 228r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-6-1552

1e Comparant: Arien Dijricxz

2e Comparant: Arien Tonisz de Jonge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 228r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-6-1552

1e Comparant: Hubert Janss Kuijst ea

2e Comparant: Hilleken Peters Raten huisvrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Hubert Janss Kuijst, Mels Janss, Jan Aertsz en Willem
Peterss elk 1/6

Adriaen Janss Schep, Rombout Adriaensz
en Jan Adriaensz samen 1/3.

Jacob Henricxz Scheeren, Jan Jacop Janss
betalen ook.

Claes Corneliss en Tijs Eelen krijgen
ook geld.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 228v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-9-1552

1e
Comparant: Tonis Janss

2e
Comparant: Jan Geritss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 228v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-9-1552

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Willem Ariss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 229r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-9-1552

1e
Comparant: Jan Willemss

2e
Comparant: Tonis Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 229r

Soort akte: belofte

Datum: 4-9-1552

1e Comparant: ??? Govertss

2e
Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 229v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-9-1552

1e Comparant: Jacob Janss Back

2e Comparant: Tonis Zijmonsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 229v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-10-1552

1e Comparant: Jan Janss Heengeler

2e
Comparant: Jan Geritss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: er wordt naar folio 176 verwezen ivm Willem Gijsen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 230r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-10-1552

1e Comparant: Jan Janss Hengeler

2e Comparant: Arien Henricxz tbv Jan Matheeusz kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 230r

Soort akte: waarborg

Datum: 1-10-1552

1e Comparant: Metken Rom Goiertss weduwe

2e Comparant: Jan Peterss van Mechelen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willem Janss staat borg

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 230v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-10-1552

1e
Comparant: Willem
Gijsbertss

2e
Comparant: Claes Janss
Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 230v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-10-1552

1e
Comparant: Herman Govertss
ea

2e
Comparant: Hendrick
Peterss de Smit

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Herman Govertss, Willem Gijsbertss, Tijs Huimenss en
Wouter Tijss

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 231r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-10-1552

1e Comparant: Arien Beijensz

2e Comparant: Arien Rommen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 231r

Soort akte: wilcuer

Datum: 30-10-1552

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Adriaen Adriaensz van Cleijn Donghen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: waterbrief

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 231v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-10-1552

1e Comparant: Dielis Koeleman

2e Comparant: Matheus Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Janss Schep is borg. Delen van de wilceur
worden overgedragen aan Michiel Corneliss.

Lijsbeth Huijmans heeft ook een deel van
de wilceur.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 231v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-10-1552

1e Comparant: Matheus Janss

2e Comparant: Jan Adriaensz Bol

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 232r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-11-1552

1e Comparant: Rombert Adriaensz Kuijst

2e Comparant: Denis Adriaensz tbv Dingen Peter Dieliss weu

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 232r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-12-1552

1e Comparant: Tonis Mertensz

2e Comparant: Reijnert Gijsbertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Dircxz Schoenmaker is voor de helft vande
wilceur voldaen.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 233v

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Jacob Zeverss

2e Comparant: Hubert Hubertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Hubert draagt de wilceur over aan Adriaen ???

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 233v

Soort akte:

Datum:

1e Comparant: Arien Janss Rovermans

2e Comparant: Arien Tonisz de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 234r

Soort akte: wilceur

Datum:

1e
Comparant: Cornelis Wouterss

2e
Comparant: Jan Peterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Handricxz van Vlijmen en Aert Rons krijgen geld.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 234r

Soort akte: overdracht

Datum:

1e Comparant: Gerit Janss

2e Comparant: Marij Jan de Roijen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 234v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-12-1552

1e Comparant: Zeger Aertss

2e Comparant: Claes Janss Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 234v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-12-1552

1e Comparant: Jan Vos als voocht van ???

2e Comparant: Heer Philipsz, priester ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philipsz, priester, tbv Baeijen Philipsz erffg

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 235r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-12-1552

1e Comparant: Matheus Mertensz

2e Comparant: Jan Tonis Heijnricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 235r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-12-1552

1e Comparant: Cornelis Arien Janss ea

2e Comparant: Jan Jacobsz weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Arien Janss met Adriaentken zijn zus, Heijman
Janss, Willem Janss, Jacob Janss en Marijken Jansdr.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 235v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-12-1552

1e Comparant: Willem Ghijsbrechtsz

2e Comparant: Claes Jansz Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 235v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-12-1552

1e Comparant: ??? Jansz

2e Comparant: J???

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 236r

Soort akte: kwijtschelding

Datum: 7-2-1553

1e Comparant: Adriaen Tonis x Juetken Adriaen Zeverijsdr ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Tonis x Juetken Adriaen Zeverijsdr, Adriaen
van Clootwijck mede namens Huijbert Adriaensz, swager

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 236r

Soort akte: copie testament

Datum: 1-8-1552

1e Comparant: Metken Gerijt Mertenszdr

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 236v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-7-1556

1e Comparant: Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz

2e Comparant: Sever Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 237r

Soort akte: voorwaarden

Datum: 26-7-1556

1e Comparant: Marij Goosen Claess ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Marij Goosen Claess, ??? Cornelis Josten huisv,
Mariken Jasperss ?, Lijn Jan Mertensz huijsv, Heijl ??? Goijerts weu, Heijlken
Arien Meliss huijsv, Marijke Jan Dircxz ?, Neel Denis Janss huijsv, Jacop ???
Petersz huijsv, Lijn ??? weduwe, Heijlken Meus Laureijss wijf.

Aentken Han Roelen weu, Lijs
Donderbuijen weu, Heijl Teuwen, Jacop Goeijert Claess huijsv.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: 237v

Soort akte: quitantie

Datum: 16-11-1549

1e Comparant: Grijdt Comen Jacobs weduwe cum tutore

2e Comparant: Michiel Cornelis

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: lv1

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Cnelis vanden Naet

2e Comparant: Jan Meuss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Anthonis van Hasselt is ook voldaen

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: lv2

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Claes Aertsz en Peter Willemsz

2e Comparant: Schep Ariaen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: lv3

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Adriaen Huijben ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Huijben vanwege marij Raet, zijn moeder, is
betaald.

Erffg Tijs Mathijss zijn betaald door
Mels Janss.

Michiel Aertsz en Claeijs Cornelisz mede
als voocht van Cornelis Janss kijnt als erffg van Tijs Mathijss dragen een deel
tlv Baeijen Petersz over aan Jan Kuijsten.

Anneke Tonis Corneliss huijsvrouwe is
betaald door Coppen Scheren en Jan Aertsz kijnder.

Adriaen Dircxz en Reijnert Gijsen zijn
betaald door Willem Peterss.

Jacop Scheren heeft de erffg betaald.

Een deel van een wilceur tlv Jan
Kuijsten wordt overgedragen aan Adriaen Huijb Dircxz

Mels Janss en Adriaen Janss Schep hebben
betaald. Oa aan Tijs Eelen erffg.

Jan Vass is betaald door Jacob Janss.

Jan Adriaen Coomen ?? is betaald.

Jan Peters is betaald door Jan Aertss.

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: lv4

Soort akte: wilceur

Datum: 14-10-1552

1e Comparant: Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Wouter Jacopsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: lv5

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Antonis Corneliss

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 14

Folio: lv6

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Denis Adriaensz

2e Comparant: Claes Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: