Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 001r

Soort akte: request

Datum: 22-9-1757

1e comparant: Mattijs Coninx ea

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Mattijs Coninx, Leendert Ruijsenaars en Arnoldus Sterrenburg als voogden over het kind van Maria van Cleef waar vader af is N Treffers en Wijnant van Cleeff, Jan van Oers x Hendrina van Cleeff, Gerrit van Beek x Anna van Cleeff zijn erfgenamen van oom en outoom Dirk van den Hoek. Zij vragen toerstemming om land te verkopen.

Authorisatie volgt op folio 2r.

Verzoek tot openbare verkoping staat op folio 2v

2e verzoek staat op folio 3v

authorisatie staat op folio 4v en op 5r (28-10-1757)

3e verzoek staat op folio 5v

authorisatie volgt op 8r (12-11-1757)

4e verzoek volgt op folio 10r

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 011r

Soort akte: request

Datum: 20-12-1757

1e comparant: Petrus Beckers ea

2e comparant: Cornelis van den Hoven

Goederen: verzoek om geen land te laten verkopen tot schulden wegens achterstallige betalingen zijn voldaan.

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Petrus Beckers namens Alida Vloots wed Melchior Crol, Jan Hoogerwerff, Abraham van der Schout namens Christina van Berchem, sijne moeder als meede in qualitijt als erfgenaam van Maria van Berchem wed van den Bergh en Antonie Hermans Antonisz x Jacoba van Nederveen allen mede namens Louwerens Verster de Balbian x Maria Molegraaff en Sophia Molegraaff, allen erfgenamen van Melchior Crol, in leven secretaris van Alphen, Baal en Caam.

Folio 12v

Cornelis moet land verkopen om zijn schulden te voldoen.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 013r

Soort akte: request

Datum: 19-5-1758

1e comparant: Jan en Geertruij Schippers

2e comparant:

Goederen: verzoek om toestemming tot het graven van een sloot

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Op folio 14r staat de toestemming

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 014v

Soort akte: requst

Datum: 19-5-1758

1e comparant: Jacob Quirijns

2e comparant:

Goederen: verzoek om als procureur geadmitteert te worden

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: In de kant staat toestemming

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 015r

Soort akte: request

Datum: 23-1-1758

1e comparant: Willem van der Schans en Jan Verhagen ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om samen met de meerderjarige goederen te verkopen om de schulden in de nalatenschap te kunnnen voldoen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Willem van der Schans en Jan Verhagen als voogden over de kinderen van Anna van den Hoven en Hendrik Mouthaan en het kint van Cornelia van den Hoven en Steeven Bouwers, mede erfgenamen van hun grootmoeder Marie Prs de Rooij wed Hendrik van den Hoven.

Authorisatie volgt op 15v

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 016r

Soort akte: request

Datum: 5-4-1759

1e comparant: Adriaan Branderhorst, schoolmeester

2e comparant:

Goederen: verzoek om een stukje hof op het kerkhof te mogen gebruiken

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: toestemming staat op folio 17r

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 018r

Soort akte: request

Datum: 7-5-1759

1e comparant: Peter Quirijns ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om Cornelis Quirijns als vervangen van jacobus Quirijns aan te stellen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Peter Quirijns is samen met Jacobus Janse Quirijns in het testament van Antonie van Clootwijk, 21-5-1755, als executeur benoemd en als voogd over Janneke van Clootwijk, suster.

Jacobus is inmiddels overleden.

Toestemming staat op folio 19r

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 020r

Soort akte: request

Datum: 6-12-1759

1e comparant: Peeter Boeser, veerman onder Nederveen

2e comparant:

Goederen: verzoek om het veer nog 8 jaar te mogen pagten

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: accoort staat op folio 21r

Overzicht van de rekening als los vel aanwezig

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 021v

Soort akte: request

Datum: 30-4-1760

1e comparant: Bastiaan Boeser en Louwernes Vos, Loon

2e comparant:

Goederen: verzoek om een buijten del te mogen delen dmv een sloot

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: toestemming staat op folio 22r

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 022v

Soort akte: request

Datum: 16-5-1760

1e comparant: Antonie den Ronden

2e comparant:

Goederen: verzoek om de rente van een obligatie tbv de kinderen te mogen gebruiken voor de opvoeding

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Antoinie den Ronden heeft 3 kinderen bij Maria van Riel za wed Jan Clase van der Zaken.

Hij heeft een geschil over een obligatie tbv de kinderen met de voogden over de kinderen, Peeter Boer en Gemen Cus. Zijn vader Willem den Ronden staat borg.

Toestemming staat op folio 23v.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 024r

Soort akte: request

Datum: 16-5-1760

1e comparant: Johannes van Vuren

2e comparant:

Goederen: verzoek om oa een sloot te mogen dempen om van 2 stukken land een geheel te maken

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: toestemming staat op folio 24v

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 025r

Soort akte: request

Datum: 29-5-1760

1e comparant: Arie de Bruijn, Loon

2e comparant:

Goederen: verzoek om een sloot te mogen graven ivm betere afwatering

Plaats: Capelle

Bijzonderheden:

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 026r

Soort akte: renuntiatie

Datum: 19-4-1764

1e comparant: Cornelis de Ruijter ea

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Cornelis de Ruijter en Adriaan Gijben als voogden van de kinderen van Anthoni van der Leij en Johanna de Bie en Pitronella Boere wed van Antoni. Zij renuntieren van de nalatenschap van Antoni ivm grote schulden.

Zij verzoeken een curateur aan te stellen.

Aanstelling van de schout tot curateur op fiolio 26v

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 027v

Soort akte: request

Datum: 2-2-1765

1e comparant: Peter de Zeeuw ea

2e comparant:

Goederen: verzoek tot verkoop land

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Peter de Zeeuw en Peter Adzoon Ketelaar als excuteurs over de boedel van Corstaen Glavimans, alhier overleden.

Zij willen met Corstiaan van der Hoeven, Hendrik Verhoeven x Dingena van der Hoeven, Peter van der Hoeven en het kint, Delia, van Dirk van der Hoeven en Elisabet de Valk.

Toestemming staat op folio 28v en 29r

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 030v

Soort akte: authorisatie

Datum: 12-10-1772

1e comparant: Mattijs Coninx ea

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Mattijs Coninx en Arnoldus Sterrenburg, Raamsdonk als voogden over de kinderen, Geertruij en Jenneke, van Adriana Starrenburg en Maarte Thooft en Simon en Ditk Thooft krijgen toestemming om stukken land uit de nalatenschap van Vinsentia Caijmax wed Dirk van den Hoek te verkopen.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: 032r

Soort akte: request

Datum: 6-9-1779

1e comparant: Johan Dun ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om de revenuen uit een erfenis te mogen gebruiken voor de opvoeding van de kinderen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Johan Dun, gewesene sergeant, verklaart dat zijn kindenen Pieternella, Jacobus en Margareta van tweede bedde door het overlijden van Elisabeth Peeter Konings goederen zijn aanbestorven van Jan Ockers, moederlijck outoom, Teuntje Huijbertse Boer laast wed Gerrit Bax, overout moeije.

Troestemming staat op 33v en 34r

Lambert van Pelt , Huijbert van Pelt en Wouter Verheijden zijn de voogden over de kinderen.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 4-12-1773

1e comparant: Joost Pools ea

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Joost Pools, Marcelis Zeijlmans x Johanna Pols, Lammert en Maria Pols, Johannes van der Vleut en Anthonij Joosten Pols als voogden over Anna Pols, kinderen van Wouter Pols en Maria Lammersen Zeijlmans, alhier gewoont hebbende en overleden.

Zij willen de goederen van de ouders, landbouwers, verdelen dan wel verkopen.

Toestemming staat op folio 38v en 39r

Testament van de ouders is van 14-2-1771

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 24-1-1774

1e comparant: Eijmert de Bruijn ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om inzet revenuen erfenis

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Eijmert de Bruijn en Willem Hommel, Loon, als voogden over de ses kinderen van Willem de Bruijn za en Mechelina Bax geven te kennen dat Adriaantje de Haan wed Lammert de Bruijn, grootmoeder, in 1773 is overleden. De ses kinderen, Eijmert en Corstiaen de Bruijn zijn de erfgenamen. Men wil de revenuen gebruiken voor de opvoeding van de kinderen.

Toestemming staat op folio 42v en 43v

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 7-2-1774

1e comparant: Jan Verheijden ea

2e comparant:

Goederen: verzoek tot verkoop stuk hooijland

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Jan Verheijden en Peeter Quirijns als voogden over Zebregt Zebregtse Vermeijs geven te kennen dat door het overlijden van Catharina Otterdijk wed Cornelis Vermeijs, grootmoeder, Zebregt, Cornelis, Johanna Maria en Catharina x Arnoldus Haverhals voor 1/4, Cornelis Vermeijs voor 1/4, Frans Eele x Johanna Vermeijs voor 1/4 en de ses kinderen van Hendrik Vermeijs ook voor 1/4 een stuk hooijland is aanbestorven.

Toestemming verleend

Zij willen dit stuk land verkopen.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 7-2-1774

1e comparant: Huibert van Vuuren ea

2e comparant:

Goederen: verzoek tot admitteren als procureur

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Huibert van Vuuren geeft te kennen dat zijn oom Jacob Quirijns, procureur, is overleden. Hij wil als procureur geadmitteeert worden.

Toestemming gegeven.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 21-2-1774

1e comparant: Govert van Andel, Groot Waspik

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Govert van Andel wil als procureur geadmiteert worden.

Toestemming gegeven.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 30-5-1774

1e comparant: Jan Klaese Mouthaan ea

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Jan Klaese Mouthaan en Gerrit de Rooij als voogden over het kint van Jan Vos en Huijbertje Paans za. Zij willen de eijke bomen verkopen.

Toestemming gegeven.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 3-10-1774

1e comparant: Hendrik den Ronden

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Hendrik den Ronden is getrouwt met Delia Ockers wed Jan Cornelissen Smits bij wie zij drie kinderen heeft gekregen waarvan ere een onlangs is getrouwd. In 1765 is Pieternella Smits, muije, overleden. Jan Willemse Smits is voogd over de nalatenschap van Pieternella, Hendrik verzoekt nu de voogd om de erfenis in te zetten voor de betere educatie in te zetten. De voogd heeft authorisatie nodig.

Authorisatie verleend.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 14-11-1774

1e comparant: Peter Adzoon Ketelaar ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om de nalatenschap van Jan de Zanger te verdelen.

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Peter Adzoon Ketelaar excuteur over de boedel van Korstaen Glaviman, in 1751 alhier overleden, benevens de verdere zusters en broeders kinderen wegens het testament van Korstiaen en zijn broer Anthonij van 9-10-1749 voor notaris van Dijk te Sprrang wegens het part van Jan de Zanger, zoon van nicht Alida Glaviman. Alida is inmiddels overleden en Jan is met het schip den Ketel in 1744 naar Oost Indie en op 27-8-1749 met het schip Zeelandia naar China vertrokken. Het schip Zeelandia is vermist.

Toestemming verleend.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 12-6-1775

1e comparant: Frans Boezer ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om goederen te verkopen.

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Frans Boezer, Groot Waspik, Gerrit Timmers en Anthonie van Dongen, Hendrik Hijmans en zijn kinderen bij Adriana Verhaege za, Vrijhoeven, zijn voor 1/3 part erfgenamen van Neeltie Dolk wed Wouter Verhage, testament van 21-3-1737 voor notaris van Dijk te Sprang,

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 13-10-1777

1e comparant: Cornelis Jacobs van Tilborgh ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om land te verkopen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Cornelis Jacobs van Tilborgh, Jacobus en Marijnus Quirijns als voogden over de kinderen van Pieter Quirijns en Hendrina van Tilborgh.

Er zijn nog 2 kintskinderen: Huibert en Hendina, kinderen van Johanna Quirijns en Johannes van Vuere

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum:

1e comparant: Hendrik Oerlemans ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om de acte aangegaan met Adriaan Gijben te approbeeren

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Hendrik Oerlemans en Peeter Verhoeven als voogden over de drie kinderen van Alida Verhoeven bij haar eerste man Cornelis Oerlemans nu wed Adriaan Gijben

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 18-1-1779

1e comparant: Joachiem de Bondt ea

2e comparant:

Goederen: toiestemmint tot het verkopen van een stuk land

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Joachiem de Bondt en Paulus Antonisse Pols als voogden over het kind van Mattijs de Bondt en Maria Antonisse Pols. De boedel van Antonij Pols en Anna Bruijnenbaart is met schulden belast en men wil een stuk land verkopen

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 22-2-1779

1e comparant: Hendrik Snijders

2e comparant:

Goederen: toestemming om de goederen te verkopen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Hendrik Snijders heeft te kennen gegeven dat in zijn huijs Catharina de Leeuw wed Frans Soeters is overleden en nauwelijks enige goederen heeft agtergelaten, testament van 10-1-1746 voor notaris van Dijk te Sprang,

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: approbatie

Datum:

1e comparant: Adriaan Antonisse Loopers ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om een huijs etc te verkopen.

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Adriaan Antonisse Loopers en Cornelis Adriaanse Konings als voogden over het kind van Jan Ele Nieuwenhuijsen en Pieternella Verhagen. Door overlijden van Jan en zijn vader Elant heeft het kind een deel van de erfenis. Men wil verkopen

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 22-3-1780

1e comparant: Lucas Paijmans ea

2e comparant:

Goederen: authorisatie tot verkoop

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Lucas Paijmans en Jan Verheijde als voogden over de zoon van Antonij Paijmans za en Maria de Beer, Crijn Paijmans en Johannes van Riel als voogden over de drie kinderen van Antonij en Jenneke Couwenberg, 2e huwelijk. De boedel bestaat oa uit een quaat huijs etc.

Men wil de boel verkopen om de schulden te betalen.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 13-9-1780

1e comparant: Joost van Hooff ea

2e comparant:

Goederen: toestemming tot verkoop

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Joost van Hooff en Jan Broekmans als voogden over de drie kinderen van Joahnnes van Hooff za en Ardina Broekmans.

Men wil een half huijs verkopen en de schulden af betalen. De wederhelft is van Simon van Hooff.

Acte ook als los vel aanwezig.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 6-11-1780

1e comparant: Wouter Kivits ea

2e comparant:

Goederen: authorisatie voor verkoop geoderen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Wouter Kivits en Lourens Beckers, beijde Groot Waspick, en Antonij Lichtenberg, Dongen, als voogden over het kind, Adriaantje, van Wouter Peeterse Zeijlmans za en Catarina Lichtenberg geven te kennen dat Adriaantje Ariens Pols wed Peeter Wouterse Zeijlmans onlangs alhier is overleden en in het testament van 6-1-1778 haar kleinkind als arfgenaam is benoemd.

Zij willen goederen verkopen om de schulden af te betalen

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 7-5-1781

1e comparant: Johannis Quirijns Corn:z

2e comparant:

Goederen: verzoek tot vervullen van procureursplaats

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: verzoek wordt toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: approbatie

Datum: 31-3-1783

1e comparant: Magiel de Roon ea

2e comparant:

Goederen: approbatie ivm verkoop land

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Magiel de Roon en Mourits Konings als bij testamente van Gijsbert Deckers aangestelde voogden van zijn zoon Gijsbert Deckers bij Anna Ophorst te kennen gevende dat bij testament, notaris Adriaan Waalwijk 18-4-1750 te Breda, van Geertruij de Bie wed Arnoldus Verbeij en Johanna Verbeij, beijde gewoont hebbende en overleden te Breda is aan Gerrit de Bie gelegateert en is verstorven op de kinderen van Matheus Deckers en Janneke de Bie. Gijsbert heeft 1/16 deel.

Men is accoort.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authoprisatie

Datum: 21-4-1783

1e comparant: Mattijs de Bondt ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om geoderen te verkopen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Mattijs de Bondt en Antonie Jooste Pols als voogden over het kind van Maria Antonisse Pols en Mattijs de Bondt ivm het versterf van Anna Bruijnenbaart wed Antonie Pols, de nalatenschap is met schulden belast en men wil een stuk land verkopen.

De kinderen van Antonie Pols willen goederen verkopen.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 5-6-1783

1e comparant: Adriaan de Bruijn ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om toestemming voor de wijze van het oplossen van het geschil

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Adriaan de Bruijn en Bartholmeus van der Hoeven als bij testament, 19-2-1783, van Corstiaan de Beer x Marijtje Boelee aangestelde voogden over de kinderen van Elisabet de Beer en Arij de Bruijn. Er is een geschil met Huijbertje de Beer wed Huijbert Bax.

Acte ook als los vel aanwezig

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authoprisatie

Datum: 14-7-1783

1e comparant: Mattijs de Bondt ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om revenuen in te zetten voor de opvoeding

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Mattijs de Bondt heeft een kind, Anna, bij Maria Anonisse Pols. Het kind is door Anna Bruijnenbaart wed Antonie Pols opgenomen. Het kind is nu een deel aanbestorven en Mattijs samen met Antonij Jooste Pols, voogden over het kind willen authorisatie om de revenuen van de deel voor de opvoeding te gebruiken.

Toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: verklating

Datum: 14-7-1783

1e comparant: Pieter van der Meer

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Pieter wordt als procurerur aangesteld.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 8-9-1783

1e comparant: Adriaan Cornelisse de Zeeuw ea

2e comparant:

Goederen: toestemming tot de verkoop van de goederen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Adriaan Cornelisse de Zeeuw en Peeter Franse Camp, beijden Groot Waspik, geven te kennen dat Mattijs Vermeijs in sijn testament, 22-3-1783, sijn suster Maria Vermeijs x Peeter voorn en de kinderen van Jan Anselmus Bossers en Aeltje Vermeijs als erfgenamen genoemd. Adriaan en Peeter zijn voogden over de genoemde kinderen.

Zij willen de goederen verkopen.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: autorisatie

Datum: 6-10-1783

1e comparant: Jacob Konings ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om belasting van 2 stukken land samen te voegen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Jacob Konings, Hendrik Luijten Ambacht, geeft te kennen dat door het overlijden van zijn vader Jan hem en sijn suster en broeders een binnen del en een stuk moervelt is aangekomen. Men wil de belastinge van beide stukken land samenvoegen.

Toegestaan.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 12-1-1784

1e comparant: Adrianus Vermeulen

2e comparant:

Goederen: verzoek om als procureur te mogen werken

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Toegestaan.

Acte van eed afleggen toegevoegd

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 17-6-1785

1e comparant: Adriaan Konings ea

2e comparant:

Goederen: toestemming goederen te verkopen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Adriaan Konings, Besoijen, en Corstiaan Pruijsers als voogden over de drie kinderen van Adriana Konings en Nicolaas Jonkers junior ivm het versterf van Nicolaas Jonkers den ouden. Men wil de goederen en damschuijt verkopen om de schulden af te betalen.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 17-6-1785

1e comparant: Tomas Pols ea

2e comparant:

Goederen: toestemming tot het verkopen van goederen oa een damschuijt

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Tomas Pols en Corstiaan Pruijsers als voogden over de drie kinderen van Tomas Pols bij Huijbertje Jonkers. Door overlijden van haar vader Nicolaas Jonkers zijn de kinderen goederen waaronder een damschuijt aanbestorven., die wil men verkopen

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 3-10-1785

1e comparant: Adriana Janse van der Kae ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om goederen te verkopen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Adriana Janse van der Kae verlatene huijsvrouw van Wouter Marcelisse Zeijlmans en haar drie kinderen verklaart dat haar man op 15-5-1785 met de noorderzon is vertrokken.

Hij blijkt op 13-6-1785 met het schip Ablasserdam als soldaat naar Batavia te zijn vertrokken. Samen metWillem Marcelisse Zeijlmans en Jacobus Meertense van Son verzoekt zij om goederen te mogen verkopen.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 13-2-1786

1e comparant: Huijbertje van Dongen ea

2e comparant:

Goederen: toestemming revenuen nalatenschap in te zetten voor de opvoeding

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Huijbertje van Dongen wed Gerrit van Dommelen. Gerrit is in 1-1785 overleden en laat 4 kinderen na. Nadien is Maria Mouthaan wed Hendrik van Dommelen, grootmoeder, overleden.. Huijbertje wil samen met Hendrik Hendrikse van Dommelen en Antonij van Gorkum, voogden van de kinderen, de revenuen van de nalatenschap van Maria gebruiken om de kinderen op te voeden

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 27-2-1786

1e comparant: Joost Antonisse Pols ea

2e comparant:

Goederen: toestemming revenuen nalatenschap in te zetten voor de opvoeding

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Joost Antonisse Pols wed Huijbertje Potmakers, overleden in 1780, heeft drie kinderen. In 1785 is Johanna Camp wed Anthonij Potmakers, grootmoeder. Joost wil met Willem Potmakers, voogd over de kinderen, de revenuen van de nalatenschap inzetten voor de opvoeding

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 17-5-1786

1e comparant: Lambertus Peijsel ea

2e comparant:

Goederen: verzoek tot in bewaring nemen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Lambertus Peijsel, predicant op de Hoeve, geeft te kennen dat zijn zoon Jan, gaarder 's landsmiddelen te Capel kranzinnig is geworden.Hij verzoekt om zijn zoon in bewaring te nemen en hem onder curatele te plaatsen.

Men besluit tot nader onderzoek.

Getuige verklaring volgen

akte van benoemning van Lambertus als gaarder, voor 1 jaar

verzoek aan de drossaart van de Hoeve

toestemming

finale authorisatie

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 4-9-1786

1e comparant: Antonia Broekmans ea

2e comparant:

Goederen: verzoek tot verkoop deel van een huijs

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Antonia Broekmans wed Simon van Hooff, overleden op 5-6-1786, heeft drie kinderen.

Zij verzoekt om haar deel van een huijs te mogen verkopen.

Toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 9-10-1786

1e comparant: Elisabet van den Hoek

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Elisabet is ten huijse van Willem Paans door Anna Ophorst x Stoffel Quirijns voor hoer uijtgemaakt.

Zij verzoekt om pro deo te mogen procederen.

Toegestaan.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 21-3-1787

1e comparant: Pieter Boeser ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om toestemming verkoop goederen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Pieter Boeser en Antonij Timmermans als voogden over het kind van Wouter Boeser za en Adriana van Aalst. Zij willen samen met de meerderjarige kinderen goederen verkopen.

Toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 2-4-1787

1e comparant: Johannes van der Schans ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om een stuk land te verkopen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Johannes van der Schans en Hendrik de Bruijn als voogden over de vier kinderen van Adriaan Wijnants za en Mechelina de Looper nopens het versterf Jan Ariense Paeens, outoom, Zij willen samen met de andere erfgenamen een stuk land verkopen.

Toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 2-7-1787

1e comparant: Jan van Riel ea

2e comparant:

Goederen: authorisatie voogden

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Jan van Riel, Vrijhoeven, Wilhelmina van Riel x Jan van Dommelen, schipper, Antonij Mattijse van Riel, Josijna van Riel, Mattijs van Riel en Peeter van Riel, de kinderen, Antonij en Mattijs van Gerrit van Riel, Amsterdam en Hendrik Helms x Catharina van Riel, Amsterdam en Adriana van Riel x Peeter van den Hoek, kinderen en kindskinderen van Adriaantje de Jong wed Mattijs van Riel. Tevens zijn er nog 2 kinderen: Jenneke en Adriana, beijde van onhandelbare aard. Men verzoekt om het aanstellen van voogden.

Aanstelling Gerrit van den Hoven en Heijliger van Es

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: approbatie

Datum: 17-11-1787

1e comparant: Hendrik de Looper ea

2e comparant:

Goederen: toestemming gevraagd

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Hendrik de Looper en Hendrik van Tilburg als bij testament, 2-3-1784, van Adriaan Wijnants en Mechel de Looper aangestelde voogden over hun vier kinderen. Er is een geschil nadat Mechel voor de 2e keer is getrouwd met Johannes van der Schans

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum:

1e comparant: Samuel Peijsel ea

2e comparant:

Goederen: verzoek verlenging confinement en aanstelling curateur

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Samuel Peijsel, Hoeven, Pieter Roos, notaris Dordrecht, x Anna Catharina Peijsel, Cornelis Peijsel, predikant Helingen, Maria Peiijsel, Hoeven, Lambertus Peijsel, gaarder 's landsmiddelen alhier, geven te knennen dat hun broer Johannes, gaarder, bij acte van 17-5-1786, op verzoek van hun vader Lambertus, in een verbeterhuijs te 's Bosch is geplaatst. Nu de ouders zijn overleden verzoeken zij om de bewaring te verlegen en om Piewter Roos als curateur te benoemen.

Eerst meer gegevens uit 's Bosch.

Finale appoinetement: Johannes wordt ontheven van het confinement

Verklaring door vader van het zinnelooshuijs

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 28-4-1788

1e comparant: Corstiaan van der Hoeven ea

2e comparant:

Goederen: toestemming tot verkoop goederen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Corstiaan van der Hoeven en Hendrik Hendrikse Oerlemans als voogden over de kinderen van Abram de Bruijn nopens het versterf van Arnoldus Janse Sterrenburg, oom. Volgens testament van 24-12-1779 delen de kinderen in de erfenis. Met de andere erfgenamen wil men de goederen verkopen.

Toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 19-5-1788

1e comparant: Francis van Drunen

2e comparant:

Goederen: verzoek om als procureur benoemd te worden

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Francis van Drunen, procureur te Dussen Muilkerk, wil benoemd worden als procureur te Capelle.

Wordt toegestaan. Toestemmin staat ook enkele folio's verderop

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 23-6-1788

1e comparant: Hendrina van Vuuren ea

2e comparant:

Goederen: toestemnming om veniam agendie

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Hendrina van Vuuren, Rotterdam, is genoodzaakt een proces tegen Maria Roodenrijs wed Johannes van Vuuren, stiefmoeder, te entameeren. Zij vraagt veniam agendie.

Wordt toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 16-6-1788

1e comparant: Adrianus Rudolphus van Genderen ea

2e comparant:

Goederen: toestemming to benoeming procureur

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Adrianus Rudolphus van Genderen, schout Sprang. Hij wil benoemd worden als procureur.

Toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: approbatie

Datum:

1e comparant: Jan Kalvert ea

2e comparant:

Goederen: approbatie van accoort

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Jan Kalvert, Breda, en Jan Janse Smits als bij testament, 13-8-1781, van Jacobus Swart en Jahnna Boer za als voogden benoemd over hun kinderen. Jacobus is voor de 2e keer getrouwd en er is een geschil en zij hebben een accoort gesloten. Zij verzoeken om approbatie.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 10-8-1790

1e comparant: Bartholomeus van der Hoeven ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om als voogden op te treden

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Bartholomeus van der Hoeven en Wouter Verheijde verklaren dat Adriaan van der Hoeven, broer en swager, onlangs is overleden en in sijn testament, notaris Arnoldus van der Hoeven 24-12-1774 Sprang, hen beijde als voogden heeft benoemd en dat Antonetta van Pelt, laatste huijsvrouw van Adriaan reeds was overleden zonder testament na te laten. Zij vragen nu om ook over de nalatenschap van Antonetta als voogden benoemd te worden.

Toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 13-10-1790

1e comparant: Elisabet Josselet ea

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Elisabet Josselet, J Josselet, burgemeester Nijmegen, en H Josselet, met acte van notaris Vermasen 26-8-1790 te Nijmegen, akte staat voor de authorisatie, en verklaren dat Quirina in de Betou, nicht, is overleden. Zij willen dat de mede erfgenamen mee betalen aan de begrafenis en mee delen in de erfenis.

Er worden advertenties geplaats en de boedel verkocht.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 22-11-1790

1e comparant: Jacobus van Steenbergen ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om acte van admissie

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Jacobus van Steenbergen, procureur, Sprang, vraagt acte van admissie om te Capelle te werken.

Toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 23-5-1791

1e comparant: Antonij Quirijns

2e comparant:

Goederen: verzoek om als procureur benoemd te wroden.

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Antonij wil als procureur benoemd worden.

Toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 18-7-1791

1e comparant: Jacobus Snijders ea

2e comparant:

Goederen: autrhorisatie gebruik revenuen voor de opvoeding

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Jacobus Snijders en Nicolaas de Rooij als voogden over de kinderen van Arien Snijders za en over de vijff kinderen van Nicolaas en Geertruij van Cleeff za. De kinderen zijn erfgenaam van Antonij Snijders en Johanna van Cleeff.

Men wil approbatie voor de uijtcoop en men toestemming wil Cornelia van Vechelen wed Arien Snijders tbv haar kinderen Cornelis en Adriaantje de revenuen van de uijtcoop laten gebruiken voor de opvoeding.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 1-2-1793

1e comparant: Gerrit Antonisse Vaartmans ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om de revenuen in te zetten voor de opvoeding

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Gerrit Antonisse Vaartmans was getrouwd met Cornelia van Oosterhout bij wie hij een kind, Adriana, heeft, thans 14 jaar. Na overlijden van zijn vrouw heeft Adriaan Gerritse van Oosterhout het kind tot zich genomen. Nu grootvader is overleden wil hij met Antonij van Dongen en Adriaan Mertense van Oosterhout als voogden de revenuen van de nalatenschap inzetten voor de opvoeding.

Toegestaan

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 12-1-1797

1e comparant: Maria Omes ea

2e comparant:

Goederen: toestemming

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Maria Omes laatst wed van Claas van Kuijk, Anna Maria van Kuijk, Groot Waspik, en Thomas van der Wiel als vader en voogd over zijn dochter, Maria, bij Elisabeth van Kuijk.

Zij hebben op 15-12-1787 een contract gesloten mbt de boedel waarin ook Hendrik van Kuijk deelt.

Wegens schulden wil men nu van het contract af en de goederen verkopen.

Toegestaan. P H Camp, Jan Jansen Lips en Francis Camp zijn de voogden van de boedel en Maria

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 1-2-1797

1e comparant: Peter de Rooij ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om ontslag van voogdij

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Peter de Rooij, Matthijs de Rooij, Bastiaan de Rooij, Dirk de Bruijn x Anna de Rooij en Steven Huijsman x Maria de Rooij, kinderen van Adriaan Peterse de Rooij en Maria Dekkers. In het testament van 23-12-1784 zijn over Johanna, inocent, als voogden Hendrik Adriaanse de Rooij en Bartholomeus van der Hoeven, Willem van Herwijnen en Bartholomeus Bastiaanse Timmermans, Raamsdonk, als toesienders aangesteld. Wegens de meerderjarigheid van Johanna willen de voogden ontslagen worden.

Declaratoir. De broers en zussen willen de adminstratie over Johanna overnemen.

Acte van ontslag van de voogden.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum:

1e comparant: Hermanus Docters van Leeuwen

2e comparant:

Goederen: admissie tot benoeming als procureur

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Hermanus, Raamsdonk, wil als procureur aangesteld worden.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 22-4-1797

1e comparant: Peeter Pruijsers ea

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Peeter Pruijsers en Nicolaas Jonkers geven te kennen dat zij in het testament, 23-2-1775 van Coirstiaan Pruijsers en Adriaantie Paans, als voogden zijn aangesteld. Nicolaas is inmiddels ook overleden en het verzoek is om Casper de Kok als vervanger te benoemen.

Akkoord

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 24-4-1797

1e comparant: Jan Huijsman ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om toestemming verkoop geoderen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Jan Huijsman, schout, als voogd van de kinderen van Martinus Tactor en Hendrina Hoefnagel. Hij vraagt toestemnming om de nalatenschap te verkopen.

Akkoord

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 18-9-1797

1e comparant: Paulus Cornelis Hoijnek van Papendrecht ea

2e comparant:

Goederen: cerzoek om acte van admissie

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Paulus Cornelis Hoijnek van Papendrecht, notaris Heusden, vraagt om een acte van admissie om als procureur te kunnen werken

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 20-5-1799

1e comparant: Staas van Diggelen ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om als procureur te kunnen werken

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Staas van Diggelen, Rijswijk in Altena, wil als procureur werken.

Akkoord. Toestemming staat een folio verderop

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 6-5-1799

1e comparant: Adriaan Nicolaas Vos ea

2e comparant:

Goederen:

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Adriaan Nicolaas Vos is overleden en als voogden over zijn kinderen worden Magiel Nieman en Adriaan Kanters, 's Moer, aangesteld

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 2-12-1799

1e comparant: Francois van de Werke ea

2e comparant:

Goederen: veroek om acte van admissie

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Francois van de Werke, Sprang, wil als procureur werken.

Akkoord

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 2-1-1800

1e comparant: Willem Roosenbrand ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om goederen te verkopen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Willem Roosenbrand en Aart van Campen als voogden over Pieter Pruijsers, zoon van Huijberd en Geertruij Rosenbrand, willen de goederen verkopen.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 21-9-1801

1e comparant: Cornelis Wouterse van Campen ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om goederen te verkopen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Cornelis Wouterse van Campen en Cornelis Vos als voogden over de drie kinderen van Hendrik Vos en Sijke Dalmaijers, beijde in 1800 overleden. Zij willen goederen verkopen om de schulden te voldoen.

Akkoord

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 6-6-1803

1e comparant: Teuntje Pols ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om inzet geld voor de opvoeding

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Teuntje Pols wed Mattijs Peeter Leijten heeft een kind Willemiena, 4½ jaar. Het kind heeft uit de nalentenschap van haar grootvaderr Peeter Leijten geld gekregen. Teuntje wil dit geld gebruiken voor de opvoeding.

De voogden Joost H Pols en Mattijs de Bont krijgen toestemming het geld aan Teuntje te geven.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 25-6-1803

1e comparant: Cornelis van der Schans ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om de nalatenschap te verkopen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Cornelis van der Schans en Adriaan Kop als voogden over de erfgenamen van Teuntje van der Schans wed Cornelis Kop, overleden op 24-2-1803, testament van 8-3-1774 notaris Fr van de Werke te Sprang, Zij willen met de meerderjarige erfgenamen de goederen verkopen.

Akkoord

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 10-8-1803

1e comparant: Bastiaan de Rooij ea

2e comparant:

Goederen: verzoek benoeming voogden

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Bastiaan de Rooij wednr Aaltje Knaap, op 2-8-1803 overleden, verzoekt om Mattheus de Rooij, broer, Dirk de Bruin x Anna de Rooij, zuster, en Steven Huijsman x Maria de Rooij, zuster, als voogden te benoemen.

Authorisatie volgt.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 28-5-1804

1e comparant: Maria Verheiden ea

2e comparant:

Goederen: authorisatie voogden en toestemming verkoop land en inzet revenuen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Maria Verheiden wed Jacob de Jong geeft te kennen dat er geen voogden zijn aangesteld over haar drie kinderen. Voorstel Antonie de Jong, broer, Waspik, en Peeter Borsten, Loon op Zand.

Tevens verzoekt zij een stuk land te mogen verkopen en de overige revenuen te mogen inzetten tbv de opvoeding.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorissatie

Datum: 18-2-1805

1e comparant: Arnoldus Vos ea

2e comparant:

Goederen: toestemming om goederen te verkopen

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Arnoldus Vos en Antonie Dolk alls voogden over de kinderen van Jan Arise Paans za en Helena Dolk. Zij willen goederen verkopen om de schulden te voldoen.

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 28-5-1804

1e comparant: Johanna Kuijpers ea

2e comparant:

Goederen: authorisatie voogden.

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Johanna Kuijpers wed Willem Anthonie Bloem, 6-5 jl overleden. In het testament zijn als voogden benoemd: A. Bloem, Nijmegen, broer , Daniel van Opstall, G'Berg en Peeter Kuijpers, Drunen, broer.

Zij vraagt voor de kinderen, Jacoba, Susanna, Maria, Pitronella en Jan Gerard, om de voogden te authoriseren

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 11-5-1805

1e comparant: Huijbert van Tienen

2e comparant:

Goederen: toestemming benoeming voogden

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Huijbert van Tienen verklaart dat zijn dochter Catharina wed Pieter Lekkerkerk, op 2-11-1805 is overleden en een dochter Geertrui, ca 12 jaen, heeft nagelaten zonder voogden te benoemen.

Verzoek om Bernardus van Tienen, oom, Jan Bommenee van Tienen en Jacobus Terleman, neeve.

Akkoord

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: request

Datum: 27-10-1806

1e comparant: Jenneken Verduijn ea

2e comparant:

Goederen: verzoek om authorisatie voogden

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Jenneken Verduijn wed Lammert de Bruijn verklaart dat er geen voogden zijn benoemd over haar kinderen.

Zij wil hertrouwen met Gerrit Leendertsen van Diemen en daarom een deling maken. Verzoek om als voogden aan te stellen: Antonij van Oversteeg en Cornelis Wouters van Campen.

Akkoord

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B

Folio: ongef

Soort akte: authorisatie

Datum: 16-3-1807

1e comparant: Martina Mes ea

2e comparant:

Goederen: toestemming voogen en inzet revenuen voor de opvoeding

Plaats: Capelle

Bijzonderheden: Martina Mes wed Jacobus Ramstijn, overleden op 27-2 jl. Er zijn geen voogden aangesteld.

Voorstel Gerrit Simonse van Diemen en Gerrit Leendertse van Diemen en verzoekt om de revenuen van de nalatenschap te mogen inzetten voor de opvoeding.