1672

Fol. 1r

Sijmon Anthonis Mathijss verkoopt aan Corn Henrick Eelens, 7-3.

Fol. 1r

Jan Jan Horsten verkoopt aan Adriaen Bernaert Denijsen?, 9-3.

Fol. 1v

Jan Jan Horsten verkoopt aan Jan Anthonis Mathijss, 9-3.

Fol. 2r

Peeter Aelbrechts de Cort weduwenaer Sijken Jan Sijmon Coremans daer moeder aff was Maeijken Wijnant Janss en grootmoeder Michieltjen Laureijss transporteert aan Jan Jan Bink, 12-3.

Fol. 2v

Claesken Jasper Buijs x Adriaen Peeters van Spreeuwel en Merten Mertens Brouwer weduwenaar van Jacobmijntje Jasper Buijs verkopen aan Aert Janss van Hasselt, 19-4.

Fol. 2v

Joachim Adriaen Peeters verkoopt Anthonis Jan Gijsb zijn swaeger, 19-4.

Fol. 3r

Jenneke Anth Dijrcx wed Reijnier Janss van Bommel met Jan Reijnier van Bommel haar zoon verklaren dat Lijsbet Reijnier van Bommel za 3 onmondige kinderen heeft nagelaten: Cornelia, op Bamis jl 5 jaar, Reijnier, in as meij 4 jaar en Jenneke, op aller heijligen jl 2 jaar. Met als vader Corstiaen Janss van Bocxsel het een en ander mbt de allimentatie en de grootvaderlijke goederen, 21-4.

Fol. 3v

Huijbrecht Geerit Anth x Dingna Claessen verklaren aangenomen te hebben van Jenneke Anth Dijrcx wed Reijnier Janss van Bommel met Jan Reijnier van Bommel haar zoon en Corstiaen Janss van Bocxsel wed Lijsbet Reijnier van Bommel de twee jongste kinderen van Corstiaen: Reijnier en Jenneke, 21-4.

Fol. 4r

Dijrck, Jan en Anthonis Geerit Dijrck Casteleijns, gebroederen, en Maeijken Geerit Dijrcxss wed Corn Henrick Rombouts, hun zus met als moeder Lijntjen Jan Broeders ter eenre en Peeter Huijb Jan Horsten als voogd van Anthonis Geerit Dijrck Castelijns de jongste met als moedere Geertruijt Anth Vennincx ter andere zeijde. Zij verklaren dat Geerit Dijrck, hun vader, op 17-2-1572 zijn testament gemaakt heeeft. Daar volgt de algehele probleem stelling en zij komen tot een akkoord, 22-4.

Fol. 6r

Anneke Willem Verlegen met Geerit Princen haar swager mede namens Willem Verlegen, Pauwels van Bierstraten, advocaat, x Cathelijn Willem Verlegen, Adriaen Stael als voogd van de kinderen van Eduaert Stael za, secr aen de Dussen Muijkerck x Margrieta Verlegen za, mede namens de kinderen Huijb Sporckmans x Margrieta Verlegen za, Geerit Princen weduwenaar van Jacomijna Willem Verlegen en kinderen, Artus Willem Verlegen, schepen Dongen, mede als voogd van Peeter Willem Verlegen kinderen. Allen kijnderen en erfgenamen van Willem Janss Verlegen en Lesken Stoffel Peeters van Ghilse. Zij verkopen aan Laureijs Smits, 27-4.

Fol. 6v

Geerit Geerit Jan Aertss mede namens Wouter, Commerken, Geertruijt Cornelis Wouters van Beijeren daar Adriaentjen Geerit Jan Aerts moeder van was, Peeter Wouters van Beijeren als voogd en Geerit voors als toesiender van Jan en Grietje, kinderen van Cornelis en Adriaentje, Jacomijna Corn Huijb Boer x Marchelis Adriaenss, Marij Corn Huijbrechts Boer, Marchelis voors als voogd en Anthonis Claes Brebers tot Wasbeeck als toesiender van de kinderen van Huijb Corn Huijben Boer en Lijsbet Corn Claes Brebers. Allen erfgeneman van Lesken Adriaenss Meulder. Zij verkopen aan Thomas Claijpoole, 28-4

Fol. 7r

Jan Mertens int Broock en Marthijntjen Mertens int Broock verkopen aan Jan Mels Bastiaens van Dongen, 4-6.

1673

Fol. 8r

Mevrouw Catharina Smits wed Godfri Lloijd met Thomas Claijpoole haar soon verklaart dat Sebastiaen van Ipelaer op 6-11-1668 te Heusden een schuldbekentinis heeft afgelegd, 14-2.

Fol. 9r

Anthonis Adriaensen Coppelaer, Adriaen en Dijrck Sijmons Coppelaer mede namens Peeter hun broer en de onmondige broer en zus, Maria Sijmonss Coppelaer x Marinus Corn Costermans, Maria Geerit Adriaenss Grutter x Joachum Jan Bastiaen Visser, Adriaen Geeritsen Grutter, meulder alhier, Joachum als voogd en Adriaen als toesiender van Merten, Cornelia, Peeter, Jenneken en Geerit, kinderen van Geerit Adriaens Grutter en Mariken Adr Sijmonsen Coppelaer za. Allen erfgenamen van Servaes Adriaenssen Coppelaer, jongman tot Dongen. Zij maken een erfdeling,

Fol. 12v

Dirck, Jan en Anthonis Geerit Dijrck Casteleijns, gebroederen, en Maeijken Geerit Dijrcxss wed Corn Henrick Rombouts met Peeter Adr Huijben als voogd en de voogden van Anthonis Geerits de jonge hun halfbroer maken een erfdeling, 25-2.

Fol. 14v

Jenneken Anthonis Dijrcxss weduwe lestmael van Reijnier van Bommel ter eenre en Jan Reijnier van Bommel d’oude, Anthonis Reijnieren, Jan Reijnier de Jonge en Dijrck Reijnier verklaerde en bekende alsoo de kinderen van Lijsbet Reijnieren en Corstiaen Janss van Bocxsel desselvs vader op 21-4-172 een akkoord hebben gesloten, 6-4.

Fol. 15v

Jan Henrick Rutgers, Cathelijn Henrick Rutgers wed Andries Jan Oomen. Anthonis Adriaen de Graeuw timmerman weduwenaer van Marij Henrick Rutgers met twee voorkinderen maken een erfdeling van de goederen van Henrick Jan Rutgers en Grietjen Dijrck Peeters, 27-4.

Fol. 21v

Artus Corn Pels verkoopt aan Merten Cornelis van Nijeuwenhuijsen, 13-5.

Fol. 22r

Eeltjen Anthonis Merten Loonen weduwe Jan Claes Brebers ter eenre en Cornelis Claes Brebers als voogd en Adriaen Anthonis Merten Loonen als toesiender van Jenneke Jan Claes Brebers dochter van Eeltjen en Jan ter andere zeijde. Zij maken een erfdeling, 17-5.

Fol. 25v

Maeijken Huijb Janssen weduwe Anthonis Vennincx verkoopt aan Willem Huijb Willems haar zwager, 17-5.

Fol. 26r

Maeijken Adriaen Broeders weduwe Jan Laureijs Dries Oomen ter eenre en Jan Jan Laureijs Dries Oomen, Anneke Jan Laureijs Dries Oomen x Cornelis Vijveren, Maeijken Jan Laureijs Oomen weduwe Jan Janss Verbunt x Peeter Jan Stevens, Adriaen Jan Laureijs Oomen als voogd van de drie kinderen van Dries Jan Laureijs Oomen en Lijntjen Jan Rutgers: Jenneken, Marij en Adriaen. Zij verklaren dat op 21-2-1648 de stede onverdeeld is gebleven. Daarna volgt deling, 13-6.

Fol. 29v

Maeijken Jan Laureijs Oomen weduwe Jan Janss Verbunt x Peeter Jan Stevens verkoopt aan Aert Adriaen van Broechoven, 14-6.

Fol. 30v

Jacob Aerden de Jonge voor 3/8, Willem Corn Willem Cocx en Lesken Corn Willem Cocx x Andries Deniss, Jan Corn Cocx, broer voor 5/8 verkopen aan Sijmon Adriaenss Coppelaer erffgen, 21-9.

Los vel

Vest

Huijbert en Cathelijn Raes Emmen 13-5-1712

Vest

Nicolaes van Spaendonk, 19-3-1753

Fol. 32r

Andries Jan Peeters als voogd en Jan Janss van Ael de Jonge als toesiender van Jenneke Adriaen Jan Peeters, 6 jaar, waar Adriaentje Janss van Ael moeder van is ter eenre en moeder ter andere zeijde. Zij komen tot een akkkoord, 21-11.

Fol. 34

Adriaen Jan Laureijs Oomen als voogd en Jan Henrick Rutgers als toesiender van de drie kinderen van Andries Jan Laureijs Oomen en Cathelijn Jan Rutgers: Jenneken, ca 14 jaar, Marij, ca 7 jaar, en Adriaen, ca 5 jaar. Moeder neemt de kinderen aan, 25-11.

Fol. 35v

Peeter Corn van Loon als grootvader en voogd en Corn Jan Spijckers als toesiender van de vijf kinderen van Dijrck Jan Huijgen en Adriaentjen Peeters van Loon verkopen aan Denijs Jan Adriaenss27-11.

Fol. 36r

Corn Jan Spijckers als voogd van Laureijs Dijrck Huijgens, uitlandig, verkoopt aan Adam Heijblom, brouwer tot Breda, 27-11.

1674

Fol. 37v

Adriaen Vijvers van den Nieuwenhuijsen weduwenaer Maeijken Jan Peeter Matheus Broeders, Anthonis en Corn, gebroederen Jan Teeuwen? soonen, Willem Jacob Joosten x Iken Janss, Adriaen? Jan Sijmons waar Sijken Raess moeder van was en Peeter Jan Peeters. Allen erffgenamen van Maeijken Jan Peeters. Zij hebben gedeeld, 30-1.

Fol. 38r

Jacob Peeters Wit, Jan Peeters Wit en Barbara Peeters Wit weduwe Dirck Adriaenss Molenschot. Allen kindskinderen van Adriaen Peeters Wit en Cathelijn Adriaenss Cuijl.

Zij maken een deling, 14-2.

Fol. 41r

Geerit Geerit Jan Aertss mede namens Wouter, Commerken en Geertruijt Corn van Beijeren waar Adriaentjen Geerit Jan Aertss moeder van was, Peeter Wouters van Beijeren als voogd

van Jan en Grietjen Corn Wouters van Beijeren waar de voors Adriaentjen moeder van was, Jacomijna Corn Huijb Boer vande Heijden x Marchelis Adriaen Marcheliss, Marij Corn Huijb Boer, Marchelis als voogd en Anthonis Claess van Wasbeeck als toesiender van de zes kinderen van Huijb Corn Huijbrecht Boer vande Heijden en Lijsbet Corn Claes Brebers, present. De kinderen en erffgen van Lesken Adriaenss Meulder eerst weduwe van Geerit Jan Aertss en lestmael van Corn Huijb Boer. Zij maken een deling, 17-2.

In de kantlijn: Commerklen X Huijbert Cornelis Timmermans, Pauwel cornelis Denis X Marijken Cornelis Boer, 6-5-1681.

Fol. 43r

Cathelijn Adriaen Jan Everden x Jan Willems Rocksnoer verkoopt aan Adriaen Merten Adriaen Godertss, 22-2.

Fol. 43v

Bernaert Quirijn Hessels verkoopt aan Wouter Henricx de Weert, 24-2.

Fol. 44r

Thomas Henrick Doomen mede namens Cornelia Henrick Domen x Wouter Adrn Wijten, Wouter als voogd van Jenneken en Iken, zussen van Thomas,met Adam Corn Doomen als toesiender, Adriaen Henrick Doomen, Adriaentjen en Maeijken Hendrick Doomen verkopen aan Corn Adrn Brabants Smit, 29-3.

Fol. 44v

Francois Geerit Francken, waarvan Sijken Frans Brouwers moeder was, en Frans Joachim Frans Brouwers en Anneken Joachim, zijn zus, mede namens Jan hun broer, 12 jaar geleden vertrokken, en Peeter, voor kerstmis 1673 naar Indie gevaren verkopen als erfgenamen van Aert Frans Brouwer, hun oom, aan Henrick Andries? Pr Willemen, 31-3.

Fol. 44v

De verkopers uit de vorige akte verkopen aan Floris Pels, secr alhier, 20-4.

Aert Frans x zus JoostDijrck Pr Corn

Fol. 45r

Peeter en Henrick Hulsten, Maria Hulsten, Peeter als voogd van de kinderen van Jenneken Adriaen Hulsten waar Adriaen Willems Cloot de vader van was, als erfgenamen van Adriaen Hulsten en Maeijken Henrick de Wael, hun ouders, Jan Adriaen Hulsten, broer, als mede erfgenaam van Jan Adriaen Hulsten, Dingena Adriaen Hulsten wed Wouter Jan Wouters verkopen aan Thomas Claijpoole, 22-4.

Fol. 46r

Johan Teulings namens Johan IJde Coenen? Van Zegewars???, Zarlotte IJde Coenen van Zegerwars … … … verkopen aan Aert Adriaen Broechoven, 10-4.

Fol. 46v

Johan Teulings namens Agnes Geertruijt baronesse van Zijlant x Johan IJde Coenen verkopen aan Aert Broechoven, 25-4.

Fol. 47r

Johan Teulings indezelfde qualitijt verkoopt aan Catharina Smits wed Godfroij Lloijd, 23-4.

Fol. 47v

Peeter Jan Pr Jans, Dingena Jan Peeters x Cornelis Peeter Jans van Beeck, Marij Jan Peeter Janss x Peeter Anthonis Janss waarvan Maeijken Corn Jan Steevens de moeder was verkopen aan Thomas Claijpoole, 15-5.

Fol. 48r

Register van vesten, Transpoorten, opdrachten en andere contracten gepasseert voor schouteth ende schepenen der heerlijcheijt van Dongen

Beginnende metten xxiiij Meij xljc vijerentseventich

1674

Fol. 49r

Thonis Jan Peeter Matheuss als oom en voogd en Jan Jan Peeter Janss als oom en toesiender van Petronella, 18 jaar, Maeijken, 15 jaar, Jenneken, 9 jaar, Jan, 6 jaar, Sijken, 3 jaar, kinderen van Peeter Jan Peeter Matheuss za en Maeijken Jan Peeter Jan Lambss ter eenre en Maeijke, de moeder, ter andere zeijde sluiten een akkoord mbt de opvoeding etc, 24-5.

Fol. 51r

Maeijken Jan Peeter Jan Lambrechtss wed Peeter Jan Peeter Matheuss verkoopt aan Huibrecht Jan Huijben de Jonge, doorgestreept.

Fol. 51v

Maeijken Jan Peeter Jan Lambrechtss wed Peeter Jan Peeter Matheuss verkoopt aan Corn Jan Pr Matheuss, 9-6.

Fol. 52r

Maeijken Janss voorss verkoopt aan Jan Adriaen van Bavel, 9-6.

Fol. 52r

Maeijken Janss voorss verkoopt aan Jan Corn Janss, 9-6.

Fol. 52v

Huijbrecht Jan Huijben d’oude, Huijb Jan Huijben de Jonge, Jenneke Jan Huibrechts, blindt, Anneke Jan Huijben de Jonge x Jan Jan Peeter Jan Lambss kopen Corst Jan Huijben, broer uit van de moederlijke goederen, zijn moeder was Maeijken Jan Bastiaenss.

Huijb, Huijb en Jenneken en Anneken Jan Huijben d’oude wed Jan Mertens waarvan de moeder Cathelijn Adriaen Maes was, Jan Corn Jans als voogd van Henrick en Zebideus Corst Jan Huijben delen de vaderlijke goederen. Vader was Jan Huijb Henricks, 14-6.

Fol. 57r

Gijsbrecht Jan Gijsbrechts als voogd van de vijf kinderen van Adriaen Jan Gijsbrechts en Geertruijt Embrecht Raesss: Jan, Petronella, Anneken, Huijbrecht en Adriaen. Raes Embrecht Raess is toesiender. Zij verkopen aan de hoogste bieder.

Fol. 58r

Rijck Willem Fijnenbuijck, Willemijn Willem Fijnenbuijck x Thonis Henrick Ravels, Adriaen Pauwelssen weduwenaer van Adriaentjen Willem Fijnenbuijck met zijn kinderen Sijken, 7½ jaar en Pauwelijna, drie jaar, Wouter Henricx de Weert als toesiender van Jan Willem Fijenbuijck, 20 jaar, en Elisabet Willem Fijnenbuijck, 18 jaar. Zij zijn erfgenamen van Corn Willem Fijnenbuijck tot Breda overleden, hun broer. Zij maken een erfdeling, 20-6.

Fol. 62r

Rijck Willem Fijnenbuijck, Willemijn Willem Fijnenbuijck x Thonis Henrick Ravels, Wouter Henricx de Weert als toesiender van Jan en Elisabet Willem Fijnenbuijck maken een erfdeling, 22-6.

Fol. 64v

Adriaentjen Corn Jan Willemen wed Claes Domis Corn x Merten Mertens Brouwer verkoopt aan Catharina Smits wed Godfroij Lloijd, 5-7.

Fol. 66r

Anneken Corn Thomas wed Jan Willemss van Heulten met Willem Janss van Heulten haar zoon, Corn Janss van Heulten, Jenneken Janss van Heulten, Marij Janss van Heulten x Joost Willem Bastiaenss verkopen aan Artus Pels, 14-7.

Fol. 66v

De voors verkopers verklaren dat Artus Pels de koopsom heeft voldaen, 14-7.

Fol. 66v

Engeltje Corn Meijnaerts met Jan Willem Corst Meijnaerts, haar oom, verkoopt aan Geerit Jan Anthonissen, 14-8.

Fol. 67r

Lijntjen Adriaen Merten Wagemakers wed Anthonis Merten Jan Mertens met Pr Pr Claes Bressers als voogd verklaart dat zij met Merten en Dingna, haar kinderen, na de dood van haar man is blijven huishouden, 9-9.

Fol. 68r

Corstiaen Peeters van Cueris weduwenaar Vroesken Lambrecht Joosten, Anthonij en Willem Corstiaen Peeters van Curis, Peeter Corstiaens, 24 jaar, Cathelijn Corstiaen Peeters x Adriaen Janss de Cort, Marij Corstiaen Peeters x Anthonij Henricx vanden Eijnde verkopen aan Geerit Willem Adriaenss, 10-10.

Fol. 69r

Corstiaen Peeters van Cueris weduwenaar Vroesken Lambrecht Joosten ter eenre en Anthonij, Willem en Peeter Corstiaens, Cathelijn Corstiaen Peeters x Adriaen Janss de Cort, Marij Corstiaen Peeters x Anthonij Henricx vanden Eijnde verkopen aan Geerit Willem Adriaenss sluiten een akkoord, 10-10.

Fol. 70r

Barbel Adriaenss van Heijst weduwe Henrick Jan Scherders en haar aangenomen kinderen verkopen aan Corn Adriaen Vrancken, 10-10.

Fol. 70v

Maeijken Huijbrecht Jan Embrechtss Horsten wed Anthonis Vlamincx? verkoopt aan Peeter Huijbrecht Janss haar broer, 26-11.

Fol. 71r

Thomas Mathijs Schoenmaeckers tot Oosterhout mede namens Anthonis zijn broer, Cathelijn zijn zus wed Cornelis vanden Corput verkoopt aan Thomas Claijpoole, 6-11.

Fol. 71r

Adriaen Andries Jan oomen x Lijntjen Janss Keij verkoopt aan Thomas Claijpoole, 16-11.

Fol. 71v

Stoffel Henricx vanden Kieboom, Maeijken Henricx vanden Kieboom wed Peeter Huijbrecht Lamb, Jan Rochus Janss x Marijken Henricx vanden Kieboom. Hun moeder was Lijntjen Mathijs Anthoniss. Zij verkopen aan Thomas Claijpoole, 17-11.

Fol. 71v

Barbel Adriaenss van Heijst weduwe Henrick Jan Scherders, Cathelijn en [niets ingevuld] haar zussen verkopen aan Thomas Claijpoole, geen datum.

Fol. 72

Adriaen Jan Adriaens van Heijst, Claes Janss Verbunt x Marijken Janss van Heijst, Sijken Janss van Heijst x Merten Corn van den Nijeuwenhuijse, Lesken Janss van Heijst wed Laureijs Jan Meeussen, allen namens Bernaert Janss van Heijst, buijten slants sijnde, verkopen aan Thomas Claijpoole.

Het goed is destijdt gekomen van Jan Joos Dijrcx, daarna Jan Fickendr, Maeijken, Peeter Anneken en Jenneken Adriaens van Heijst hun grootmoeder, oom en moetjens, 17-11.

Fol. 72v

Maeijken Claes Corn wed Adriaen Adriaen Jan Everden ter eenre en Steven Adriaen Jan Everts als voogd en Jan Claes Corn als toesiender van de drie kinderen van Adriaen: Claes, as St Jan 10 jaar, Adriaentje, as St Jan 7 jaar en Jan bamis jl 4 jaar ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 23-11

Fol. 74r

Jan Denis Henricx van Bavel als voogd en Henrick Andries Willemen als toesiender van de kinderen van Henrick Denis Henricx van Bavel: Denis, Maeijken, Anneken, Andries, Pr, Claesken, Jan en Adriaen. Hun moeder is Maeijken Andries Pr Willemen. Zij verkopen aan Jan Peeter Janss van Beeck en aan Jan Denis, 17-12

Fol. 74v

Jan Denis Henricx verkoop aan Jan en Pr Janss van Bavel, 17-12.

Fol. 75r

Jan Adriaenss Hoeijmaecker verkoopt aan Aert Janss van Bavel, 22-12.

Fol. 75r

Hilleken Adriaen Rijcken wed Adriaen Claes Corn x Jan Huijbrecht Adriaen Boer, werver?, ter eenre en Jan Claes Cornelis als voogd en Adriaen Adriaens Rijken als grootvader en toesiender van de vijf kinderen van Hilleken en Adriaen: Claes, 15 jaar, Marijnus, 13 jaar, Jan, 11 jaar, Adriaen, 9 jaar en Jan, 7 jaar ter andere zeijde.Zij sluiten een akkoord, 22-12.

Fol. 77r

Merten Huijbrecht Mertens van den Nijeuwenhuijsen verkoopt aan Adriaen Hendrick Scherders, 31-12.

1675

Fol. 77r

Maeijken Claes Corn wed Adriaen Adriaen Jan Everts met Jan Claes Corn, broer, als voogd verkoopt aan Stans Geerits Hoefsmit, 4-1.

Fol. 77v

De voors verkoopster verkoopt aan Maeijken Adriaen Jan Everts, 4-1.

Fol. 78r

De voors verkoopster verkoopt aan Steven Adriaen Jan Everts, 4-1.

Fol. 78r

Jacomijntje Corn Huijbrechtss Boer vande Heijden x Marchelis Adriaenss, Neeltje Corn Huijbrechts Boer x Anthonis Henricx Timmer, Anneken Corn Huijbrechts Boer x Adriaen Adriaen Timmer en Marij Corn Huijbrechtss Boer, Marchelis Adriaens als voogd en Anthonis Claess van Wasbeeck als toesiender van de kinderen van Huijbrecht Corn Huijben Boer za en Lijsbet Corn Claes Brebers. Allen kinderen van Corn Huijb Boer en Lesken Adriaenss Meulder. Zij maken een deling, 14-1.

Fol. 80r

Adriaentjen Corn Jan Willemen wed Claes Domis Corn Meeus x Merten Mertens Brouwer verkoopt aan Catharina Smits wed Goijdefrouw Lloijd, 17-1.

Fol. 80r

Jan en Willem Corn Jan Heijmans Keijensoonen verkopen aan Thomas Claijpoole, 19-1.

Fol. 80v

Jan Huijbrechts Corn Huijb,ruijter onder de comp vande graeff van Cuijlenburgh met Roeloff Corn Ligtenbergh, ook ruijter, Andries Huijbrecht Corn Huijben, Dingna Huijbrecht Corn Huijbrechts, 23 jaar, Adriaentje Huijb Corn, 18 jaar, Maeijken Huijb Corn. Hun moeder was Mathijntjen Andries Leesten ter eenre en de vader Huijbrecht Corn ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 21-1.

Fol. 81r

Willem Janss van Bommel, Artus Pels, Artus Verlegen, Anthonis Copplaer, Dijrck Wouter Rijcken en Jacob Witten, schepenen, Corn Adriaen Casteleijns en Jan Corn Janss gesworene verkopen aan de hoogste bieder: Thomas Claijpoole, 21-1.

Fol. 81v

Dingna Wouter Rijcken x Adriaen Sijmons Coppelaer verkoopt aan Cornelis Janss van Heulten en Wouter Janss Hantkint, 18-1.

Fol. 82r

De voors verkoopster, Sijken Wouter Rijcken x Corn Jan Van Heulten, Neeltjen Wouter Rijcken x Wouter Janss Hantkint en Dijrck Wouter Rijcken verkopen aan Artus Pels, 18-1.

Fol. 82v

Anthonis Adriaen Coppelaer als voogd van Dijrck, Thomas, Anneke en Jenneke Sijmon Adriaenss Coppelaer en namens Marij Sijmons Coppelaer x Marinus Corn Costermans, Adriaen Sijmons Coppelaer namens Peeter zijn broer (procuratie te Vlissingen) verkopen aan Adriaen Sijmons Coppelaer, 18-1.

Fol. 83r

Peeter Adriaens van Dongen die als moeder Anneke Thomas Daemen had, verkoopt mede namens zijn zussen aan Artus Pels, 18-1.

Fol. 83v

De voorss cooper verklaart dat Artus Betaald heeft, 18-1.

Fol. 83v

Marij Pr Sprangers x Robbrecht de Hooch geven over aan Jan Willems Klis, Heijligegeestmr, 18-1.

Fol. 84r

Mathijs Pr Mathijss, Roeloff Jan Ackermans x Willemken Pr Mathijss, Jan Willem Adriaen Willems x Anneken Pr Mathijss verkopen aan Thomas Claijpoole, 18-1.

Fol. 84r

Stoffel Willem Jan Leemans verkoopt aan Adriaen Janss Nelo, 18-1.

Fol. 84v

Dijrck Wouter Rijcken x Eva Peeter Adriaenss Block, Adriaentjen Peeter Adriaenss Block x Abraham Coorenaer, Jacobus Sijmons …nis, ruijter, x Jenneken Pr Adriaens Block ter eenre en Anneke Peeter Janss Vrolijk wed Adriaen Pr Adriaenss Block ter andere zeijde sluiten een akkoord, 28-1.

Fol. 86r

Hilleken Adriaen Rijcken wed Adriaen Claes Corn x Jan Huijbrecht Adriaen Boer en haar kinderen bij Adriaen verkoopt aan Adriaen Adriaenss Rijcken, 29-1.

Fol. 86v

Willemijn Willems Rijcken X Anthonius Henrick Ravels verkoopt aan Peeter Pailjou X Elisabeth, haar suster.

Fol. 86v

Jan Willemss Cuijper weduwenaer lestmael Maeijken [akte niet verder afgemaakt]

Fol. 86v

Jacob Laureijss Groenendael x Maeijken Commer Janss weduwe van Laureijs Dries Oomen van wie ze vier kinderen aannam: Dries, Jan, Marij, Lesken die Laureijs verwekt had bij Huijbertjen Jan Lochten en een eigen kind bij Laureijs: Laureijs verkopen aan Thomas Claijpoole, 30-1.

Fol. 87r

Anthonis Jan Wouter Mathijss als voogd en Henrick Adriaen Hulsten als toesiender van de 7 onmondige kinderen van Wouter Jan Wouter Mathijss: Corn, 21 jaar, Adriaentjen, 19 jaar, Peeter, 16 jaar, Henrick, 14 jaar, Huijbrecht, 12 jaar, Cathelijn, 11 jaar en Jan de jonge, 9 jaar, Jan de Oudste, 26 jaar, Adriaen, 25 jaar en Merten, 24 jaar, ter eenre en hun moeder: Dingna Adriaen Hulsten ter andere zeijde sluiten een akkoord, 2-2.

Fol. 89r

Claesken Adriaenss Cat weduwe Pauwels Pauwelss met Adriaen Pauwels haar zoon, Marij Pauwel Pauwelss x Adriaen Willem Marcus, Anneken Pauwels, Petronella Pauwels weduwe Handrick? Wouters verkopen aan Jan Peeter Janss Vrolijck, 4-2.

Fol. 89v

Rijck Willem Fijnenbuijck, Willemijn Willem Fijnenbuijck x Thonis Henrick Ravels, Elisabet Willem Fijnenbuijck x Pitre Pailhou???, Jan Willem Fijenbuijck, 22 jaar met, Wouter Henricx de Weert, Adriaen Pauwelssen weduwenaer van Adriaentjen Willem Fijnenbuijck Zij zijn erfgenamen van Corn Willem Fijnenbuijck voor de helft en Elisabeth Willem Fijnenbuijck voor de ander helft verkopen aan Jan Adriaenss Hoeijmaecker, 5-2.

Fol. 90r

Marchelis Adriaen Marchelis als voogd en Anthonis Claes Brebers als toesiender van de 6 kinderen van Huijb Corn Huijbrechtss Boer: Janneken, 18 jaar, Cornelis, 16 jaar, zijn gehoor ende memorie niet wel hebbende, Lesken, 16 jaar, Grietgen, 10 jaar, Adriaentjen (man), 7 jaar en Jacob, 4 jaar ter eenre en moeder Lesken Corn Brebers ter andere zeijde sluiten een akkoord, 8-2.

In de kantlijn: Leijsken X Hernrick Peeter Ridders?

Fol. 91v

Jan Henrick Rutgers, Cathelijn Henrick Rutgers x Daniel Henrick Eelens, Anthonis Adriaen de Graeff weduwenaer van Marij Hendrick Rutgers met zijn kinderen Adriaen en Dijrck verkopen aan Thomas Claijpoole, 12-2.

Fol. 91v

Corn Corstiaen Corn op Stroom en Jenneken Corstiaen Corn x Peeter Peeter Mathijss maken een erfdeling, 14-2.

Fol. 94r

Registere van vesten, transpoorten, opdrachten ende andere contracten gepasseert voor schouteth ende schepenen der heerlijcheijt van Dongen

Beginnende metten xiiij februarij xljc vijffenentseventich

1675

Fol. 95r

Anthonis Mels Bastiaenss als voogd van vier kinderen van Heijlken Mels Bastiaenss: Anthonis, Mels, Maeijken en Lodewijck ter eenre en de vader Willem Lodewijck Wouters ter andere zeijde. Tevens is overleden Maeijken Anthonis Jan Nooten, de grootmoeder.. Zij sluiten een akkoord, 22-2.

Fol. 96r

Adriaen Bastiaen Janss als voogd van twee kinderen van Anthonis Bastiaen Janss: Cathelijn, 11 jaar en Petronella, 9 jaar, ter eenre en de moeder Anneke Willem Marcelis ter andere zeijde. Anneke is inmiddels getrouwd met Willem Lodewijcken. Zij sluiten een akkoord, datum ontbreekt vange ontbreken foto.

Fol. 96v en 97r

Foto ontbreekt

Fol. 97v

Pr Pr Cleijs Bressers als grootvader ende voogd en Cornelis Claes Brebers als oom en toesiender van vier kinderen van Claes Pr Bressers: Peeter, 14 jaar, Dingna, 12 jaar, Corn, 11 jaar en Sijken, 8 jaar. Moeder is Jenneke Cornelis Cornelis Warren. Zij sluiten een akkoord, 20-2.

Fol. 99r

Huijbrecht Corn Huijbrecht Raess weduwenaer van Martijntjen Andries Leesten verkoopt aan Claes Corn Huijben zijn broer, 20-2.

Fol. 99r

Huijbrecht voors verkoopt aan Anneken Joachim Adriaenss weduwe Peeter Corn Ligtenbergh, 20-2.

Fol. 99v

Huijbrecht voors verkoopt aan Jan Jan Bijnen, 20-2.

Fol. 100r

Joost Peeter Janss verkoopt aan Adriaentje Laureijs Claes Timmers weduwe Pr Jan Peeters, 25-2.

Fol. 100r

Anthonij Thomas Philipsen, Jacob Adriaenss Crul x Neeltjen Thomas Philipsen, Merten Corn Mertens Hoeijmaker mede namens Jenneken Philips, Maeijken, Jan en Adriaentjen zijn zussen en broeders waarvan Peterken Thomas Philipsen de moeder was, Joost Joost Adriaenss Snellen waarvan Lijntjen Thomas Philipsen de moeder was mede namens Corn Pr Stadhouders en Dingna Thomas Philipsen, Cornelis Bouwen Donckers x Heijltjen Thomas Philipsen. Allen kinderen en kindskinderen van Lijntje Thomas Thijs die eerst getrouwd was met Adriaen Joost Snellen en daarna met Thomas Philipsen. Zij verkopen aan Thomas Claijpoole, 2-3.

Fol. 101

Thomas Claijpoole, schouteth alhieren rentmeester te Oosterhout en Dongen ter eenre en Floris pels, secretaris Dongen ter andere zeijde. Zij delen de goederen gekomen van Huijbrecht Claes Huijbrecht Raessen erfgenamen, 27-2.

Fol. 103

Cornelis Wijnant Olijslagers verkoopt aan Jan Jacob Kerckers, 6-3.

Fol. 103v

Maeijken Adriaen Broeders weduwe Jan Laureijs Dries Oomen met Adriaen Jan Laureijs haar zoon voor de helft en Adriaen voors mede als voogd en Jan Peeter Matheus als toesiender van Laureijs Jan Oomen kinderen: Jan, Pieternella en Jenneken Laureijs Jan Oomen x Andries Huijbrecht Corn, Adriaen voors als voogd en Jan Henricx vander Vloeten als toesiender van Andries Jan Oomen kinderen waarvan Lijntje Henricx vander Vloeten de moeder is: Jenneken, Adriaen en Marij, Dingna Jan Laureijs Oomen x Jan Mathijs Janss inde Heijvelden, Peeter Jan Laureijs Oomen, Maeijken Jan Laureijs Oomen, Jan Jan Laureijs Oomen, Anneken Jan Laureijs Oomen x Corn Vijveren van den Nijeuwenhuijse voor dander helft. Zij verkopen aan Thomas Claijpoole, 14-3.

Fol. 104v

Dijrck Janss van Baertwijck, ruijter onder de compagniede graeff van Cuijlenborch onder het regiment van de graeff van Waldijck te Swol x Maeijken Michiels en als behout oom en voogd van Jan Adriaens Cloon en Grietje Michielss weeskijnt genaamd Jenneken Jan Adriaens waarvan moeder resp grootmoeder van was: Lijntjen Peeters van Heijst anders den Haen ter eenre en Oeijken Gijsbrechts van Baertwijck wed van Meerten Peeters van Heijst anders den Haen met Dijrck Peeter Casteleijns haar zwager ter andere zeijde. Er wordt het een en ander verklaard, 14-3.

Fol. 105v

Dingna Adriaen Hulsten weduwe van Wouter Jan Wouter Mathijss met Adriaen Wouter Jans haar zoon verkoopt aan Jan Adriaenss van Alphen, 18-3.

Fol. 105v

Jacobmijna Adriaen Willemss weduwe Aert Anthonis Vennincx? nu x Jan Adriaenss van Alphen verkoopt aan Adriaen Jacob Horsten, 18-3.

Fol. 106r

Maeijken Janss Hantkijnt x Adam Vassen Vermeulen verkoopt aan Dirck Janss Groenendael, 23-3.

Fol. 106v

Adriaentjen Huijbrechts de Bruijn weduwe Vas Peeters Vermeulen verkoopt aan Claes Cornelis Huijben den Ouden, 28-3.

Fol. 107r

Jan Willemss … verkoopt aan Willem Janss van Heulten

Fol. 107v

Gijsbrecht Jan Gijsbrechts mede als voogd van Adriaen Jan Gijsbrechts vijf kinderen waarvan Geertruijt Embrecht Raess? de moeder is, Jan Jan Gijsbrechts, Anthonis Jan Gijsbrechts, Anneke Jan Gijsbrechts x Sijmon Joost Sijmons, Barbel Jan Gijsbrechts x Matheus Aert Volders. Erfgenamen van Jan Gijsbrecht Corn en Anneken Anthonis Dijrcx.

Tevens Janneken Geerit Adriaenss x Raes Embrecht Raess. Zij verkopen aan Artus Pels, 30-3.

Fol. 108r

Verkopers voors verklaren dat Artus Pels betaald heef, 30-3t.

Fol. 108v

Geerit Geerit Anthonis als oom en voogd en Dijrck Adriaenss Jonckman als oom en toesiender van vijf kinderen van Peeter Geerit Anthonis waarvan de moeder was Neesken Jan Katten: Jenneken, Marij, Adriaen, Anneken en Anthonis verkopen aan Huijbrecht Geerit Anthonis, 1-4.

Fol. 108v

Mr Corn Dijrcx, chirugijn alhier verkoopt aan Henrick Andries Peeterss, 6-4.

Fol. 109r

Maeijken Willem Janss wed Gijsbrecht Adrn Wouters van den Nijeuwenhuijse verkoopt aan Henrick Andries Peeters, 6-4.

Fol. 109r

Adriaen Willemss Heijblom verkoopt aan Peeter Janss Vrolijck, 6-4.

Fol. 109v

Johan La…ing namens Johan de … verkoopt aan Peeter Dingeman Joosten, 11-4.

Fol. 110r

De voorss verkoper verkoopt aan Adriaen Gijsbrecht Broeders, 11-4.

Fol. 110

De voors verkoper verkoopt aan Sijmon Peeterss van Son en aan Adriaen Gijsbrecht Broeders, 11-4.

Fol. 110v

Sijmon Peeterss van Son verkoopt aan Floris Pels, 4-1675

Fol. 111r

Jacob Aerden de Jonge, Jan Corn Willem Corp, Willem Corn Willem Corp, Andries Denissen x Lesken Corn Willem Corp verkopen aan Artus Pels, 18-4.

Fol. 111v

Corn Claes Brebers als voogd en Pr Adriaen Janss van Tilborch als toesiender van vier kinderen van Rijck Corn Waveren za en Cathelijn Jan Quirijnen: Cornelia, 16 jaar, Jenneken, 12 jaar, Merten, 11 jaar en Sijken 9 jaar ter eenre en Cathelijn Jan Quirijnen nu x Jan Pr Luijcken ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 6-5.

Fol. 113r

Jenneke Corn Claes Warren weduwe Claes Peeter Peeter Bressers verkoopt aan Jan Peeter Corn Stevens, 9-5.

Fol. 113v

Elisabeth Willem Rijcken Fijnenbuijck x Pieter Pailjou verkoopt aan Jan Embrecht Peeters, 30-5

Fol. 114r

Anthonis Geerit Casteleijns de Jonge, backer te sHertogenbosch, verkoopt aan Artus Corn Pels, 7-6.

Fol. 114r

Eeltjen Jan Claess weduwenaer Wouter Janss van Goirl??, Lijntje Jan Corn Stoffels nu x Jan Adriaenss van Roij, Jenneke Jan Corn weduwe Pr Pauwels, Maeijken Jan Corn Stoffels, Adriaen Jan Corn, allen kinderen van Maeijken Adriaen Pauwels, verkopen aan Maeijken Corn Willems wed Matheijs Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse, 20-6.

Fol. 114v

Joost Sijmon Heijvelts??, Willem Willems van den Nijeuwenhuijse, Jan Adr Broeders x Anneken Willems van den Nijeuwenhuijse, hun moeder was Peerken Sijmon Goderts, verkopen aan Artus Pels, 3-7.

Fol. 115r

De voors verkopers verklaren dat Artus Pels betaald heeft, 3-7.

Fol. 115v

Marchelis Bernaert Ruijsennaers als oom en voogd en Artus Corn Pels als oom en toesiender van twee nakinderen van Adriaen Bernaert Ruijsenaers: Bernaert, 12½ jaar en Hester, 10 jaar en 3 maanden ter eenre en Geertruijt Corn Pels, de moeder, ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 25-7.

Fol. 117r

Geertruijt Pels wed Adriaen Bernaert Ruijsenaers en haar twee kinderen: Bernaert en Hester ter eenre en Marchelis Bernaert Ruijsennaers als voogd en Wouter Corn Heijs als toesiender van de vier voorkinderen van Adriaen: Jenneken, Evert, Cathelijn en Mechtel waarvan Maeijken Corn Heijs de moeder was ter andere zeijden. Zij maken een erfdeling, 25-7.

Fol. 120v

Adriaentjen Geeritss weduwe Wouter Dijrcx van Spaendonck verkoopt aan Geerit Dijrcx van Spaendonck, 23-8

Fol. 121r (los vel)

Adriaen Janss van Heijst ter eenre en Merten Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse x Sijken Janss van Heijst ter andere zeijde. Zij maken een deling, datum niet te lezen.

Fol. 121v (los vel)

Adriaen Janss van Heijst, vuijtgekocht hebbende Lesken zijn zus en tegens Merten Corn Mertens x Sijken verkopen aan Floris Pels, 30-12-1676.

Fol. 123r

Adriaentjen Geerits wed voornoemt (fol. 120v) verklaart dat Geerit Spaendonck geheel voldaan heeft, 23-8.

Fol. 123r

Artus Corn pels verkoopt aan Lesken Adriaen Janss Croon? x Jan Henricks Rutgers, 24-8.

Fol. 124r

Dijrck Jan Jan Casteleijns, Cathelijn Jan Jan Casteleijns, begijntje te Cl…hout, Dijrck Geerit Casteleijns als voogd en Jan Wijtens als toesiender over Margriet Jan Jan Casteleijns maken een erfdeling, 17-10.

Fol. 128v

Cornelis Bastiaen Anthoniss t Vuijlendock verkoopt aan Thomas Claijpoole, 18-10.

Fol. 128v

Lucas Luijcken mede namens Thomas zijn broer int Sevenberghslant, Peeter Adriaen Pr Luijcken, cleermaker als voogd van Lijntjen en Adriaentjen Peeter Lucas Peeter kinderen verkopen aan Thomas Claijpoole, 18-10.

Fol. 129r

Jan Meeus Peeters x Anneken Claes Pr Claes Adriaenss, Jenneke en Dingna Claes Pr Claess jonge dochteren, Jan Jan Otten x Anneke Pr Claes, Lijntje Peeter Claes wed Merten Peeters int Broeck verkopen aan Thomas Claijpoole, 18-10.

Fol. 129v

Berbel Willem Dijrcken wed Corn Stoffel Pruijsten met Henrick Adriaenss van Oirschot haar zwager verkoopt aan Artus Pels, 30-10.

Fol. 130r

Jenneken Janss van Dongen weduwe Martijn de Heuw verkoopt aan Willem Janss van Heulten, 30-10.

Fol. 130r

Jacob Aerden de Jonge verkoopt aan Jenneken Aerden weduwe Huijbrecht Adriaen Rosenboom, 30-10.

Fol. 130v

Jenneken Aerden weduwe Huijbrecht Adriaen Rosenboom verkoopt aan Thomas Claijpoole, 30-10.

Fol. 130v

Cornelis Janss Verhoeck tot G’Berge verkoopt aan Jan Anthonis Mathijss, 2-11.

Fol. 131r

Embrecht Anthonis Janss verkoopt aan Jan Adam Claess, 14-11.

Fol. 131v

Corn Janss van Heulten namens Adriaentjen Pr Blocken x Abraham Corenaer verkoopt aan Eva Peeter Blocken wed Dijrck Wouter Rijcken, 18-11.

Fol. 132r

Petronella Jan Huijgens x Willem Veramelvoort verkoopt aan Jan Mertens Int Broeck, 15-11.

Fol. 132v

Gijsbrecht Aert Broechoven ter eenre en Eva of Iffken Corn Janss Lichtenberg met Maeijken Wilbert Roelen weduwe van Corn Lichtenberg haar moeder ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord ivm de zwangerschap van Iffken, 24-11.

Fol. 133v

Jan Peeter Janss van Broeck verkoopt aan Adriaen Jacob Binck, 25-11.

Fol. 134r

Dezelve Jan Peeter Janss van Broeck verkoopt aan Peeter Jan Pr Janss, 25-11.

Fol. 134v

Maeijken Corneliss van Drem weduwe van Adriaen Quirijn Hessels met Quirijn Adriaen Hessels haar zoon verkoopt aan Bernaert Quirijn Hessels, 27-11.

Fol. 135r

Anneken Anthonis Adriaenss weduwe Merten Adriaen Jan Broeders verkoopt aan Peeter Merten Pr Janss, 30-11.

Fol. 135r

Maria Baraillion weduwe Thomas Bardrith?, luijtenant, mede namens Johan Frabre, coopman te sHertogenbosch en als voogd over Johannis Godlieff, de zoon van Thomas verkopen aan Henrick Geerit Do…ers, 30-11.

Fol. 136r

Maria in de qualitijt voors verkoopt aan Geerit Princen, 30-11.

Fol. 136r

Maria in de qualitijt voors verkoopt aan Geerit Philips Olijfiers

Fol. 136v

Deliana van Dijck x Nicolaes Knallaers, brouwer inden Arent te Breda, mede namens Willem van Dijck, zirugijn te Amsterdam, verkoopt aan Willem Adriaen Willems, 16-12.

Fol. 136v

Wilbort Rijck Wilborts verkoopt aan Peeter Adriaenss Drijff, 18-12.

1676

Fol. 137r

Jan Denis Henricx van Bavel verkoopt aan Lesken Adriaen Peeters weduwe Jan Claes Janss, 11-1.

Fol. 137v

Jan Denis Henricx voornt verkoopt aan Adriaentjen Godert Deniss weduwe Adriaen Dijrck Jan Huijgen, 11-1.

Fol. 137v

Maeijken Dingeman Boomaerts weduwe Denijs Henricx van Bavel verkoopt aan Sijmon Denis Henricx van Bavel, 15-1.

Fol. 138r

Deselve Maeijken met Sijmon Deniss haar zoon verkoopt aan Peeter Adriaen Canters, 15-1.

Fol. 138v

Corstiaen, Corn en Jan, broers, Adriaen Corst Jan Aertss soonen, Anneken Adriaen Corst Jan Aerts weduwe Peeter Adriaen Jannis?, Lijntjen Adriaen Corst Janss x Pr Pr Claes Bressers, Maeijken Adriaen Corst Janss x Corn Adriaen Broeders als erfgenamen van Corn Corst Jan Aertss maken een erfdeling, 18-1.

Fol. 141r

Sijmon Denis Henricx van Bavel verkoopt aan Anthonis Jan Anthonis, 20-1.

Fol. 141v

Huijbrecht Corn Huijbrechtss verkoopt aan Joost Peeter Janss, 21-1.

Fol. 142r

Huijbertjen Joost Merten Bisschot weduwe Geerit Melss, Jan Corn Cop namens Gijsbrecht van der Punt, koeckenbacker te Delft, eenig zoon van Adriaentje Corn Heijmans, Corn Geerit Adriaen Smaeckers waarvan Pleuntje Corn Heijmans de moeder was mede namens Maeijken Geerits zijn zus weduwe Laureijs Davids verkopen aan Anthonis Dielis Quirijns, 23-1.

Fol. 142v

Peeter Peeterss de Jonge en Neesken Pr Peeterss x Corn Corn Corn de Jonge verkopen aan Corn Claes Corn, 21-1.

Fol. 143r

Willemijn Willem Rijcken Fijenbuijck x Anthonis Henrick Ravels en Elisabet Willem Rijcken Fijnenbuijck x Pieter Paeljou verkopen aan Dijrck Janss Groenendael, 25-1.

Fol. 143v

Huijbrecht Geerit Anthonissen verkoopt aan Peeter Janss Wijngaert, 29-1.

Fol. 144r

Maeijken Claes Corn weduwe Adriaen Adriaen Jan Evertse met Corn Claess haar broer verkoopt aan Steven Adriaen Jan Everts, 11-2.

Fol. 144r

Jan Jacobss Groenedael verkoopt aan Marchelis Adriaen Marcheliss, 17-2.

Fol. 144v

Cornelis Adriaen Corsten verkoopt aan C… Anthonis Janss, 19-2.

Fol. 145r

Jan Adriaen Corsten verkoopt aan Anneken Adriaen Corsten zijn zus weduwe van Peeter Adriaen Jannis, 19-2.

Fol. 145r

Jenneken Embrecht Quirijns x Sijmon Denis Henricx van Bavel verkoopt aan Quirijn Embrecht Quirijnss haar broer, 20-2.

Fol. 145v

Jan, Jacob en Corn, broers, Peeter Jan Janss van Boeck soonen waarvan Lesken Corn Adrn Joose de moeder was, Peeter Willem Peeters weduwenaer van Margriet Peeter Janss van Boeck met zijn drie onm kinderen: Adriaentjen, Willemijn en Willem, Anthonis Pr Willemss den oudste soon, ouder dan 25 jaar, maken een erfdeling, 26-2.

Fol. 149r

Jan Adriaens van Alphen verkoopt aan Adriaen Henrick Scherders, 29-2.

Fol. 149v

Philips Bollekens verkoopt aan Jacob Cornelis Meulder, 29-2.

Fol. 150v

Peeter Janss van Dongen, zijn moeder is Anneken Corn Damen, en zijn dochter Maeijken Pr Janss van Dongen bij Maeijken Denis?? zijn akkoord, 10-3.

Fol. 151r

Peeter Janss van Dongen en zijn dochter Maeijken Pr Janss van Dongen verkopen aan Eva Pr Blocken weduwe Dijrck Wouters, 10-3.

Fol. 151r

Floris Pels ter eenre en Maeijken Commeren weduwe Laureijs Andries Oomen nu x Jacob Laureijs Groenendael en Andries Laureijs Dries Oomen en Andries Lambrecht Broeders als toesiender van de voorkinderen van laureijs: Joes, Maeijken en Lesken en voogd van Laureijs Laureijs Dries nakind verwekt bij Maeijken Commeren ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 13-3.

Fol. 152r

Joost Adriaen Pauwels mede namens zijn kinderen: Jan en Eeltjen, Adriaen Joost Adriaenss tot Oosterhout waarvan Heijltje Jan Corn Stoffels moeder was desisteren mbt geld dat van Thomas Claijpole moet komen of hem toekomt, 13-3.

Fol. 152v

Claes Jacob Decker x Judich Peeters Luijcken verkoopt aan Thomas Claijpoole, 19-3

Fol. 153r

Jan en Andries, broers, Huibrecht Corn Huijben soonen, Jenneken Corn Huijben [?, verkeerd om] x Roeloff Corn Ligtenbergh, ruijter,, Dingna Huijb Corn. Hun moeder was Martijn Andries Leesten/Loosten desisteren van de boedel van hun vader en moeder.

De boedel mag naar Adriaen Janss van Heijst x Maeijken Huijb Corn, 24-3.

Fol. 154r

Jan Adriaenss Hoijmaecker verkoopt aan Marij Adriaen Hulsten x Corn Janss Ipelaer, 28-3.

Fol. 154v

Maeijken Adriaen Hulsten x Corn Janss Ipelaer verkoopt aan Jacob Jan Willems, 28-3.

Fol. 154v

Adriaen Jan Sijmons waarvan Sijken Raes Willemen de moeder was verkoopt aan Anthonis Jan Peeterss,2-4.

Fol. 155r

Jan Huijb Henricx van Doesburch? waarvan Jenneken Jacob Haensbergen de moeder was verkoopt aan Adriaen Jan Sijmons, 2-4.

Fol. 155v

Adriaentje Paradaens weduwe Jan Lenaerts van Alphen nu x Daniel Adriaens …orreco…, Paradaen Jan Lenaerts, Marij Jan Lenaerts, Paradaen Peeters den Boer als voogd en Corn Corstiaen Cornelis op Stroom als toesiender van drie onm kinderen van Jan Lenaerts: Dingna, Peeter en Anneken verkopen aan Jan Denis Henricx van Bavel, 8-4.

Fol. 156r

Dijrck Peeter Sprangers verkoopt aan Willem Janss van Heulten, 8-4.

Fol. 156v

Jan Sijmon Corn nu weduwenaer van Lijnthen Anthonis Jan Jan Wouters verkoopt aan Corn Jan Sijmons, 22-4.

Fol. 156v

Artus Willem Verlegen, Corn Corneliss van Honswijck als voogd en Artus als toesiender van twee onm kinderen van Eduaert Stael en Margrieta Willem Verlegen za: Jan en Melhjor, Artus als toesiender en Jacob Sporckmans als voogd, reeds overleden en hij was doctor inde medicijnen, van de twee kinderen van Huijbrecht Sporckmans en eveneens van Margrieta za: Jacobus en Elisabet, Catharina Willem Verlegen wed Pauwels Bierstraeten, advocaet, Stoffel Willem Verlegen, Stoffel Peeter Verlegen met namens Jan Peeter Verlegen, Geerit Pricen als voogd en vader van zijn vier kinderen: Lijsbet, Pauwels, Willem en Peeter, moeder was Jacomijna Willem Verlegen. Allen erffgenamen van Willem Janss Verlegen en Elisabet Stoffel Peeterss van Ghilse. Zij verkopen aan Floris Pels, 5-5.

Fol. 157v

Huijbrecht en Servaes Adriaen Clauwaerts soonen verkopen aan Adriaen Anthonis Cuijl x Lesken Adriaenss Clauwaerts, 7-5.

In de kantlijn: Willemken, zus van Lesken, 7-2-1683.

Fol. 158v

Cornelis Adriaen Vrancken, Anneken Adriaen Vrancken x Jan Lambrecht Janss, Cathelijn Adriaen Vrancken x Adriaen Jan Sijmons, Jan Geerit Janss van den Nijeuwenhuijse als vader en voogd van zijn kinderen bij Petronella Adriaen Vrancken: Ignatius en Adriaentjen, Maeijken Joost Roeloffs wed Vranck Adriaen Vrancken met Cornelis als voogd en Jan Joost Janss als toesiender van haar kinderen: Joost, Jan en Anneken. Erfgenamen van Adriaen Vranck Lenaerts en Maeijken Corn Hessels. Zij maken een erfdeling, 18-5.

Fol. 161v

Adriaen Jan Adriaenss Hulst en Dingna Janss Hulst weduwe Quirijn Rochus Rutten. Hun moeder was Adriaentjen Meussen Verbunt, binnen sGravenmoer overleden. Zij renuntieren tbv hun broer Jan Janss Hulst. 29-5.

Fol. 162v

Henrick en Sebedeus Corstiaen Jan Huibrechts tot Strien verkopen aan Jan Jan Peeter Janss, 5-6.

Fol. 163r

Merten Huijbrecht Mertens van den Nijeuwenhuijse verkoopt aan Adriaen Vijveren van den Nijeuwenhuijsen, 20-6.

Fol. 163v

Adriaentjen Adriaenss Tgemoet weduwe Adriaen Michielss Fijnenbuijck verklaart alsoo Anneke Adriaen Fijnenbuijck x Anthonis Coppelaer en Michiel Fijnenbuijck haar kinderen bij hun huwelijk f 424 hebben gehad, 12-8.

In de kantlijn: Jan Willems Klis X Lijsbet Adriaen Michielss, 17-2-1678.

Fol. 164v

Jenneken Peeter Henricx x Michiel Geerit Anthonis verkoopt aan Jan Peeter Henricx haar broer, 22-10.

Fol. 165r

Anthonis Jacob Willemss en Adriaen Jan Jacobss, beide tot Bocxel en enige erffgenamen van Peeter Jacob Willemss Schoenlapper ter eenre en Maeijken Jan Robbens weduwe Peeter Jacob Willems met Adriaen Jan Robben haar broer ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 7-6.

Fol. 166v

Maeijken Adriaen Anthoniss x Jan Peeter Huijbrechts en Jan Adriaen Anthoniss verkopen aan Michiel Jan Pr Mathijss, hun zwager, 16-11.

Fol. 167r

Jenneken Geerit Janss van den Nijeuwenhuijse x Jan Joost Roeloffs, Quirijntjen Geerits van den Nijeuwenhuijse x Corn Adriaen Vrancken, Jan Geerits van den Nijeuwenhuijse, Marij Geerits van den Nijeuwenhuijse met Jan Mathijs Janss als voogd, Adriaen Geerits van den Nijeuwenhuijse, hun moeder was Cathelijn Adr Janss, ter eenre en Cathelijn Geerits van den Nijeuwenhuijse x Jan Henrick Scherders, Adriaentjen Geerits van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Henrick Scherders, Thoontje Geerits van den Nijeuwenhuijse, hun moeder was Dingna Andries Laureijs Oomen ter andere zeijde. Zij maken een erfdeling, 19-11.

Fol. 169v

Jenneken Geerit Janss van den Nijeuwenhuijse x Jan Joost Roeloffs, Quirijntjen Geerit Janss van den Nijeuwenhuijse x Corn Adriaen Vrancken, Jan Geerits van den Nijeuwenhuijse, Marij Geerits van den Nijeuwenhuijse met Jan Mathijs Janss als voogd, Adriaen Geerits van den Nijeuwenhuijse, erffgenamen van Geerit Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse en Cathelijn Adriaen Jannis. Zij maken een erfdeling, 19-11.

Fol. 173r

Adriaentjen Geerits van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Henrick Scherders en Cathelijn Geerits van den Nijeuwenhuijse x Jan Henrick Scherders verkopen aan Jan Joost Roeloffs, 19-11.

Fol. 173v

Anthonis Adriaenss de Graeuw ter eenre en Michiel Jan Peeters als uitgekocht hebbende Maeijken Adriaen Anthonis de Graeuw x Jan Peeter Huijbrechtss en Jan Adriaenss de Graeuw ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 19-11.

Fol. 176r

Peeter Thomas van Bommel als voogd en oom van Joost en Anneken Jan Thomas van Bommel waar Maeijken Cornelis Beens moeder van was, Peeter ook namens Wouter Claess de Jonge als vader en voogd van Corn, Marij en Adriaen waarvan Maeijken Corn Beens de moeder was, Neeltjen Corn Beens x Adriaen Corn Camp, voorkinderen van Cathelijn Henricx van Erffronten en nog namens Adriaen en Barbara Corn Adriaen Brabants nakinderen van Cathelijn. Allen erffgenaam van Cathelijn ter eenre en Jan Jan Embrecht Rijchouts als voogd van Adriaentjen Adriaen Cornelis Brabants waarvan Maeijken Jan Embrecht Rijchouts de moeder is, Adriaen Henrick Doomen als toesiender van zijn Verhoeck [?] kinderen: Jochuma, Catherijna en Adriaen waarvan Barbara Corn Brabants de moeder was en waar Corn Adriaen Brabants de grootvader was ter nadere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 19-11.

Fol. 180r

Peeter Thomas van Bommel als voogd en oom van Joost en Anneken Jan Thomas van Bommel mede namens Wouter Claess de Jonge als vader en voogd van zijn kinderen waarvan Maeijken Corn Beens de moeder was, Neeltjen Corn Beens x Adriaen Corn Camp, voorkinderen van Cathelijn Henricx van Erffronten ter eenre en Jan Jan Embrecht Rijchouts als oom en voogd van Adriaentjen Adriaen Cornelis Brabants waarvan Maeijken Jan Embrecht Rijchouts de moeder is, Corn Aerts Verhoeck als vader en voogd van zijn kinderen: Jochuma, Catherijna en Adriaen waarvan Barbara Corn Brabants de moeder was met Adriaen Henric Doomen als toesiender als naerkinderen van Cathelijn Henricx van Erffronten. Zij maken een erfdeling, 19-11.

Fol. 182v

Jan Jan Embrecht Rijchouts als oom en voogd van het kind van Adriaen Cornelis Brabants waarvan Maeijken Jan Embrecht Rijchouts de moeder is ter eenre en Corn Aerts Verhoeck als vader en voogd van zijn kinderen: Jochuma, Catherijna en Adriaen waarvan Barbara Corn Brabants de moeder was met Adriaen Henric Doomen als neeff en toesiender ter andere zeijde. Zij maken een erfdeling, 19-11.

Fol. 185r

Adriaen Jan Robben tot Loon namens Anthonis Jacob Willemss en Adriaen Jan Jacob Willemen, beide tot Bocxel, erfgenamen van Pr Jacob Willemen, verkoopt aan Boudewijn de Swart, 8-12.

Fol. 185v

Boudewijn de Swart x Hester Mathijss van Bavelgem als uitgekocht hebbende de erfgenamen van Pr Jacob Willemen, Dijrck van Matheuss van Bavelgem, schoolmeester tot Weel?, kinderen van Neeltjen Dijrck Aertss van Roij, Jan Henrick Aertss van Roij tot Schendel met Barbel Henrick Aertss van Roij x Willem Peeters van Doormael als erfgenamen van Anneken Aertss van Roij, de vrouw van Peeter Jacobs voorss verkopen aan Corn Jan Pr Jan Lambrechtss, 8-12.

In de kantlijn: Marcelis Jan Spierings X Hester Mathijss van Bavelgem, Barbel en Janha X Willem Peeters van Doormael. Koper is Peeter Cornelis Jan Peeters, 6-1-1679

Fol. 186v

Floris Pels verkoopt aan Thomas Claijpoole, 9-12.

Fol. 187r

Thomas Claijpoole als possefleur van de acker uit de vorige akte, Jan Aertss van Bommel, Steeven Anth Broeders, Peeter Corn van Loon, Aert Adriaenss van Broechoven, Peeter Dijrcken sluiten een akkoord, 9-12.

Fol. 188r

Hilleken Peeter Peeter Vrancken weduwe Adriaen Gijsbrecht Broeders met Peeter Peeter Vrancken de Jonge haar broer, Jan Gijsbrecht Broeders als oom en voogd en Peeter de Jonge als oom en toesiender van twee onm kinderen van Adriaen Gijsbrecht Broeders en Hilleken: Marij en Jan verkopen aan Claes Huijbrecht Willemss, 21-12.

Fol. 189v

Adriaen Jan Coenen mede namens Adriaen, Corn, Neeltjen en Cathelijn Jan Henrick Coenen, Corn en Adriaen Claes Jan Coenen verkopen aan Jan Willemss Klis. Allen erfg van Jan Hendrik Coenen, 23-12.

In de kantlijn: Cornelis Jan Coenen namens Geerit Jan Jan Coenen, procuratie 18-11-1677 te Zierikzee,

Fol. 190r

Marij Janss van Heijst x Claes Janss Verbunt, Lesken Janss van Heijst weduwe Laureijs Jan Meusen ter eenre en Adriaen Janss van Heijst met Merten Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse x Sijken Janss van Heijst ter andere zeijde. Adriaen en Merten kopen Marij en Lesken uit, 30-12.

Fol. 193r

Adriaen Janss van Heijst ter eenre en Sijken Janss van Heijst x Merten Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse ter andere zeijde. Hun ouders zijn Jan Adriaenss van Heijst en Adriaentjen Bernaerts. Zij maken een erfdeling, 30-12.

Fol. 195v

Adriaen Janss van Heijst verkoopt aan Floris Pels, 30-12.

Fol. 196v

Cornelis Jan Laureijs als oom en voogd en Michiel Adriaenss Fijnenbuijck als oom en toesiender van de twee onm kinderen van Willemken Jan Laureijs za en Jan Adriaenss Fijnenbuijck: Adriaen, 6 jaar, Jan, st Jan jl 2 jaar ter eenre en de vader ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 31-12.

1677

Fol. 198v

Cornelis Jan Coenen mede namens Henrick en Neeltjen, broer en zus, en nog namens Jan en Geerit Janss Coenen, Cathelijn Janss Coenen x Jan Jan Jan Cools verkopen aan Jan Willems Klis, 7-1.

Fol. 199r

Lijntje Corn Huibrecht Raess x Jan Peeter Janss van Beeck verkopen aan Claes Corn Huijben de Jonge, 7-1.

Fol. 199v

De verkopers voors verkopen aan Lesken Claes Goijaerts weduwe lestmael van Corn Huijben Raess, 7-1.

Fol. 200r

Jan Peeter Janss van Beeck verkoopt aan Laurens Smits, oud schout en rentmeester alhier, 9-1.

Fol. 200v

Merten Huijbrecht van den Nijeuwenhuijse verkoopt aan Raes Embrecht Raess, 9-1.

Fol. 200v

Stoffel Peeter Verlegen, Artus Willem Verlegen als voogt van Jan Peeter Verlegen verkopen aan Jan Peeter Janss van Beeck, 9-1.

Fol. 201v

Dingna Jan Peeterss x Cornelis Pr Janss van Beeck verkoopt aan Peeter Jan Peeterss van Beeck, 16-1.

Fol. 202r

Elisabet Willem Fijnenbuijck x Pieter Paeljouw verkoopt aan Wouter Henricx de Weert, 19-1.

Fol. 202r

Anneken Adriaen Vrancken x Jan Lamb Janss verkoopt aan Cathelijn Adriaen Vrancken haar zus, 23-1.

Fol. 202v

Neeltjen Janss van Loon weduwe Jan Pr Janss de Jonge met Wouter Janss haar broer, Dingna Jan Pr Janss x Jan Adriaen Prs, Jacobmijna Jan Pr Janss x Jan Anth de Cort, Janneken Jan Peeter Janss, Meerten Peeter Janss als voogd en Wouter Janss van Loon als toesiender van Jan en Engeltje Jan Peeter Janss verkopen aan Peeter Merten Peeters, 8-2.

Fol. 202v

De voors verkopers verkopen aan Merten Peeter Jans hun oom, 8-2.

Fol. 203r

Michiel Adriaen Embrechts weduwenaer Dingna Claes Thomas ter eenre en Thomas Claes Thomass, Maeijken Claes Thomass x Commer Willems tot Calmhout met Jacob Janss Ipelaer haar zwager,, Lesken Corn Thomas x Peeter Corn Peeter Jacobs, Cathelijn Corn Thomas x Jacob Jans Ipelaer ter andere zeijde. Hun ouders zijn Claes Thomas en Maeijken Bernaert Driess. Zij sluiten een akkoord, 22-2.

Fol. 204v

Adriaentje Paradaens weduwe Jan Lenaerts van Alphen nu x Daniel Adriaenss ter eenre en Paradaen Jan Lenaerts mede namens Marij Jan Lenaerts zijn zus, Paradaen Peeters den Boer als voogd van Marij en Peeter en Anneken Jan Lenaerts ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 22-2.

Fol. 206r

Jan Sijmon Corneliss weduwenaer van Lijntjen Anthonis Jan Janss ter eenre en Corn Jan Sijmons, Anthonis Jan Sijmons, Anneke Jan Sijmons x Adriaen Aert Eelens, Jan Sijmons als grootvader en voogd van Maeijken Jan Sijmons drie kinderen bij Peeter Jan Jacobs za ter andere zeijde. Zij maken een erfdeling, 24-2

Fol. 210v

Dijrcxken Rutten weduwe Corn Janss Mouthaen verkoopt aan Adriaen Marchelis Adriaenss, 24-2.

Fol. 211r

Stoffel Peeter Verlegen mede namens Jan zijn broer, soldaet onder de comp van capiteijn Ledichman, Artus Willem verlegen als voogd van Jan verkopen aan Aert Adriaen Hulsten, 24-2.

Fol. 211r

De voors verkopers verkopen aan Marchelis Adriaen Cluijter, 24-2.

Fol. 211v

De voors verkopers verkopen aan Adam Anthonis Canters en Frans Corn Swart, 24-2.

Fol. 212r

De voors verkopers verkopen aan Joachum Jan Rutten, 24-2.

Fol. 212v

Peeter Janss Vrolijck verkoopt aan Jacob Peeterss Wit, 24-2.

Fol. 212v

Floris Pels verkoopt aan Peeter Janss Vrolijck, 24-2.

Fol. 213r

Jan Willem Klis verkoopt aan Adriaen Peeter Mustert, wever, 25-2.

Fol. 213r

Adriaen Claes Peeters verkoopt aan Geerit Jan Anthonis, 25-2.

Fol. 213v

Dijrck en Merten Anthonis Dirck Casteleijns, Dingna Anthonis Cateleijns x Jan Pauwels van Asperen ter eenre en Adriaentjen Anthonis Casteleijns x Merten Janss Ipelaer ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 25-2.

Fol. 214v

De eerste voors comparanten verkopen aan Pieter vander Eijcken, coster en schoolmeester alhier, 25-2.

Fol. 215r

Adriaen Corn Joris verkoopt aan Adriaen Marchelis, 13-3.

Fol. 215r

Neeltjen Peeter Vass Vermeulen x Adriaen Corn Joris verkoopt aan Willem Jan Ackermans, 13-3.

Fol. 215v

Corn Adriaen Vrancken als voogd en Jan Joost Roeloffs als toesiender van drie onm kinderen van Vranck Adriaen Vrancken za en Maeijken Joost Roeloffs: Joost, 15 jaar, Jan, 13 jaar en Anneken, 8 jaar, ter eenre en Maeijken met Jacob Joost Roeloffs haar broer ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 23-3.

Fol. 217r

Marijken Huijb Joachum Clauwaerts met Corn Jan Philips, Corn Denis Turcken als voogd van Cornelia Jacob Keerlen waarvan Anneken Huijb Joachum de moeder was, Claes Adr Adriaen Claess als voogd van Geertruijt Adriaen Adriaen Claess, waarvan Neeltjen Rutten moeder resp grootmoeder was, verkopen aan Wilbort Joost Sijmons, 24-3.

Fol. 217v

Maeijken Denis Godschalcx weduwe Jan Peeter Decker met Corstiaen Brouwers, Abraham Peeter Kinders, 20 jaar, ruijter onder de regm van Steenhuijse, waarvan Henricxken Denis Godschalcx de moeder was, met Corn Jan Geerits als voogd van Abraham verkopen aan Jochumes Philipus Fontius, conrector tot Breda en Artus Pels, 24-3.

Fol. 218r

Peeter Thomas van Bommel als voogd van Joost en Anneken Jan Thomas van Bommel en namens Wouter Claess de Jongh als vader en voogd van Corn, Marij en Adriaen waarvan Maeijken Corn Beens de moeder was, verkopen aan Adriaen Corn Camp, 25-3.

Fol. 218v

Cathelijn Geerit Jan Wouters van Nijeuwenhuijse x Jan Henrick Scherders, Adriaentje Geerits van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Henrick Scherders en Thoontje Geerits van den Nijeuwenhuijse X Claes Willem Olijslagers, kinderen van Geerit Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse en Dingna Andries Laureijs Oomen, maken een erfdeling, 29-3.

Fol. 220v

Adriaentjen [?] Geerit Janss van Nijeuwenhuijse x Jan Henrick Scherders verkoopt aan Andries Lambrecht Broeders, 30-3.

Fol. 221r

Adriaentje Adriaens Fijnenbuijck x Roeloff Rochus verkoopt aan Willem Jacob Pauwels, 30-3.

Bij belending: Jan en Adam Fijnenbuijck, Lijsbet Fijnenbuijck, Michiel Fijnenbuijck en Adriaen Corn Joost.

Fol. 221r

Corn Denis Peeter Turcken als voogd van Cornelia Jacob Keerlen waarvan Anneken Huijb Joachum Clauwearts de moeder en Neeltjen Rutten grootmoeder van moeders zeijde was ter eenre en Claes Frans vanden Assem tot den Ham ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 31-3.

Fol. 222r

Peeter Janss Vrolijck verkoopt aan Anthonis Willems Heijblom, 19-4.

Fol. 222v

Adriaen Jan Huijgens als oom en voogd en Jan Adriaenss Baes als grootvader en toesiender van twee onm kinderen van Jenneken Jan Huijgens za en Denijs Janss Baes: Jenneken, Bamis jl 4 jaar en Peeter in meij 77 3 jaar, ter eenre en de vader ter andere zeijde21-4.

Zij sluiten een akkoord

Fol. 224r

Corn en Jan Anthonis Jan Jan Wouterss, Jenneken Anthonis Jan Jan Wouters x Adriaen Adriaenss van Bavel, Anneken Jan Sijmon Corn, waarvan Lijntjen Anthonis Jan Jan Wouters de moeder was, x Adriaen Aert Eelens, allen erfgenaam Jan Anthonis en Anneken Jan Joosten. Zij sluiten een akkoord, 3-5.

Fol. 225r

Anneken Jan Sijmons x Adriaen Aert Eelens verkoopt aan Adriaen Adriaenss van Bavel, 3-5.

Fol. 225v

De voors verkoper verkoopt aan Corn Anthonis Jan Janss, 3-5.

Fol. 226r

De voors verkoper verkoopt aan Huijbrecht Jan Huijben de Jonge, 3-5.

Fol. 226r

Meeus Michiel Meeuss verkoopt aan Thomas Claijpoole, mei

Fol. 226v

Maeijken Peeter Adriaenss x Jan Adriaen Claess voordochter Metgen Peeters ter eenre en Adriaentjen Laureijs Timmers weduwe Pr Jan Peeters met Willem van Bommel waarvan Metgen Peeter Matheuss de moeder was ter andere zeijde. Zij maken een erfdeling, mei.

Fol. 229r

Corn Wijnant Olijslagers verkoopt aan Thomas Claijpoole, 15-5.

Fol. 229v

Maeijken Joost Roeloffs weduwe Vranck Adriaen Vrancken met Jan Joost Roeloffs verkoopt aan Jan Geerit Janss van den Nijeuwenhuijse, 18-5.

Fol. 230r

Corn Jacob Willem de Oude en Corn Jacob Willem de Jonge waarvan Anneken Joosten de moeder was verkopen aan Jan Adriaen Jan Sijmons. Jan en Adriaen zijn vader delen daarna, 22-5.

Fol. 230v

Henrick Adriaen Hulsten verkoopt aan Jan Jan Jans van Ael de Jonge, 29-5.

Fol. 230v

Artus Verlegen mede namens zijn mede erfg van Willem Verlegen, Adriaen Adriaen Rijcken, Anthonij Jan Keij, Denos Zebrecht Weterings, Corn Wijnant Olijslagers en Adriaen Cens Adriaen Roelen mede namens zijn mede erfg ter eenre en Thomas Claijpoole ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 29-5.

Fol. 232r

Jenneken Jan Willem x Henrick Pr Janss Timmerman met Andries Joris Pr Driess als erfgenaam Maeijken Anthoniss van Vlijmen, haar moeder, laest x Jan Henricx Verhuegen en als mede erfg van Bastiaen Anthonis van Vlijmen, Andreas Joris Pr Driess en Eva Joris Pr Driess weduwe Raes Adriaen Raess tesamen uitgekocht hebbende Jan Corn Sijmons van Son en vanwege Merten en Digna, zijn broer en zus en Jan, Cornelia, Anneken, Jenneken, Dingna en Wouter Huibrecht Corn Corsten waarvan Adriaentjen Jan Willem van Rijn de moeder was en mede uitgekocht Heijtje Jan Willem met Corn Jan Corn inde Varstraet. Zij verkopen aan Floris Pels, 31-5.

Fol. 232v

De voors verkopers verklaren dat Floris Pels de grond vrij heeft, 31-5.

Fol. 232v

Cornelia Pr Jan Oomen weduwe Mathijs Mathijs Anthoniss van Dongen verkoopt aan Anneken Lenaert Vrancken, 16-6.

Fol. 233r

Merten Corn van den Nijeuwenhuijse verkoopt aan Willem Janss van Bommel, 6-6.

Fol. 233r

Adriaentjen Geerits van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Henrick Scherders verkoopt aan Jan Henrick Scherders, 18-6.

Fol. 233v

Adriaentjen Jan Jacobs weduwe Jan Corsten de Loos, Jan Sijmon Corn als grootvader en voogd van drie kinderen van Pr Jan Jacobs en Maeijken Jan Sijmons za: Jan Anthonis en Lijsbet, Elisabet Adriaen Pr Laureijs weduwe Jacob Jan Jacob van Dongen en Jan Adriaen Pr Laureijs, haar broer, als momboirs van twee kinderen van Jacob met de schout van Wuustwezel als oppervoogd sluiten een akkoord met de schout van Dongen als oppervoogd van de kinderen van Peeter Jan Jacobs een akkoord, 18-6.

Fol. 235v

Jan Sijmon Corn als grootvader en voogd van drie kinderen van Pr Jan Jacobs verkoopt aan Peeter Janss Spreeuwel, 18-6.

Fol. 236r

Dezelfde verkoopt aan Claes Franssen vanden Assum, 18-6.

Fol. 236r

Elisabet Adriaen Pr Laureijs weduwe Jacob Jan Jacob van Dongen en Jan Adriaen Pr Laureijs, haar broer, als momboirs van twee kinderen van Jacob met de schout van Wuustwezel als oppervoogd verkopen aan Adriaen Henrick Scherders, 18-6.

Fol. 236v

Dezelfden verkopen aan Willem Janss van Bommel, 18-6.

Fol. 237r

Dezelfden verkopen aan Thomas Claijpoole, 18-6.

Fol. 237v

Thomas Claijpoole geeft over aan Jan Adriaen Claessen, 18-6.

Fol. 238r

Cornelis Vijver Adriaenss van den Nijeuwenhuijse als voogd en Stoffel Willem Leems als toesiender van zes onm kinderen van Gijsbrecht Adriaen Wouterss van den Nijeuwenhuijse za en Maeijken Willem Leems nu x Huijbrecht Corn Giijsbrechts: Anneken, 21 jaar, Neeltjen, 19 jaar, Willem, 17 jaar, Adriaentje, 14 jaar, Aeltjen, 11 jaar en Piternel, 7 jaar ter eenre en moeder ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 23-7.

Fol. 239v

Thomas Claijpoole verkoopt aan Adriaentjen Denis Goderts weduwe Adriaen Dijrck Huijgens, 26-7.

Fol. 240r

Adriaentjen Denis Goderts weduwe Adriaen Dijrck Huijgens met Jan haar zoon verkoopt aan Thomas Claijpoole, 26-7.

Fol. 240r

Johan van Alphen, oud schepen Breda, namens Jacob van den Brandelaer, coopman Dordrecht als vaderlijke en moederlijke voogd van Rogier Meijers ter eenre en Johan van den Kieboom mede namens Maria Aernouts weduwe Anthoij vanden Kieboom als moeder en voogd van haar kinderen ter andere zeijde. Zij maken een erfdeling, 25-8.

Fol. 241v

Artus Verlegen door schout en schepenen opte regsiter gestelt, Henrick Adriaens vander Put als recht hebbende van …, Johan Coulings? namens de … en erfg van Peeter Scheer alle crediteuren van Engeletje Jan Corn Stoffels weduwe Henrick Anthoniss de Grouwel? verkopen aan Thomas Claijpoole, 28-8.

Fol. 242v

Cathelijn Adriaenss van Heijst, 75 jaar, met Adriaen Jan van Heijst haar neef ter eenre en Geerit Peeter Adriaenss Luijcken x Anneken Henrick Scherders ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord, 13-9.