Index off bladwijser

van

alle de actens in dit register vervat

1776

vest Anthonij van Bommel pros et qq aan
Peeter Weeterings 1

Jan en Elisabet Peeters van
Loon aan Peeter Jan van den Enden 1

De erffgenamen van canonnik
Arnoldus de Raet aan Jan Peeters Smits 2

De selve aan Gijsbert Meertens
van den Nieuwenshuijsen 4

De selve aan Cornelis Meerten
Anthonisse 5

De selve aan Pieter Cornelis
van den Heuvel 7

De selve aan Adriaen Peeter
Sprangers 8

De selve aan den selve 10

De selve aan den selve 11

De selve aan Willem en
Theodorus van Gool 13

schultbr Den diakonie armen tlv Pieter Adr
Broekhoven 14

1777

Schultbr Den diakonie armen tlv Cornelis Joosten van
Vugt 15

Vest De voogden over kinderen van Hendrien
Lam (3 huw) aan Adr Claes Koenen 16

Den selven aan Willem Peeter
Theunen 17

Schultbr Geerit Kusters tlv Willem Abraham Warren en
Willemijna Dorreboom, egtelieden 17

Vest Eva Hulsten en Adriaen Claes Koenen
aan Adriaen Adriaense van der Wee 18

Schultbr Christoffel Timmermans tlv Govert Jan Oomens 19

Pieter Jacobse van beek tlv
Elisabet Jansen de Weert 20

Vest Geradus Mattijs van Rijsewijk aan Jan
Jansen Mijnen 21

Den selve aan Adriaen Meerten
Gooijaerts 21

De kinderen van Allegonda
Jansen Meijaren wed Nicolaas Goovert Bootermans aan Laureijs Peeter Oomens 22

De selve aan Jan Adriaen Ariens 23

Jan Cornelis Rijsbergen aan
Paulus Baltus van Vugt 23

Schultbr Den diakonie armen tlv Wouter Leenhouwers 24

Vest Petrus Johan van Loon aan Jan Jacobus
van Boxel 25

Guilielmus Josephus van den
Heuvel namens baron jonker Jean Philippe de Raed van der Voort aan Anthonie en jan
Francis Coesmans 26

Den selve aan Justina van Loon
x Woltherus de Jong 27

Den selve aan Adriaan Peters
van Dongen 28

Den selve aan de wed Arnoldus
Jan Elands 28

Den selve aan Christoffel
Timmermans 29

Schultbr Adriaan Govert Steevens tlv de wed van
Arnoldus Castelijns 30

Den diakonie aemen tlv Joost
Ariens van de Mosselaer x Jennemarie Claese van Dooremaele 31

Marie Joost Broeders tlv Jan
van de Waser 32

Anthonij Pieters Moolenschot
tlv Jan van den Broek x Anthonia van Kleeff 32

1778

Schultbr Nicolaas van Son tlv Huijbert Steven Claesen
en Johanna Jansen van Gool 33

Vest Simon Anthonij de Vries als rentmeester
over Oosterhout en Dongen aan

Jacoba Gudela Maria Verlaer wed
Nicolaas Philip van Loon 35

De erfgenamen van Geerit
Adriaense van den Nieuwenhuiijsen aan Peeter Jansen van den Enden 35

De selve aan den selve 37

Peeter Jansen van den Enden aan
Cornelis Peeter Riemslag 38

Adriaen Johannes en Ida Johanna
Swaen en Wouter Vermeulen namens Cornelis
Swaen aan Willem Jacobse de Geus 39

Schultbr Den
diakonie armen tlv Adriaentje van Dun wed Jan Mattijse van der Sluijs 39

Kustingbr De
minderjarige kinderen van Anthonij van Waspik tlv Adriaen Koenen 40

Vest Elisabet Jansen de Weert x Cornelis
Michielse van Dongen aan Norbertus van Boxel
x Maria Jansen de Weert 41

Schultbr Den grooten armen tlv Norbertus van Boxel x
Maria Jansen de Weert 42

Den diakonie armen tlv de selve 43

Vest Annemarie Adriaense de Smit x
Christiaen Cornelis Vermeulen aan Steeven
Gijsbert van den Assem 45

De erffgenamen van Joost
Huijbert Jansen en Dingena Cornelis Peeters aan Jan Peter Smits 46

De selve aan den selve 48

De selve aan Bastiaen Laets 50

De selve aa Jan Adriaen Koks 52

De erffgenamen van Marie Jansen
Meijeren wed Huijbert Cornelis de Boer aan Adriaen
Claes Koenen 54

Schultbr Den diakonie armen tlv Arnoldus Anthonie van
Dongen 55

Vest Woltherus de Jong wednr Justina Maria
van Loon aan Wouter Dingeman van Es 56

Adriaentje Verhoeven x Aert
Kuijpers en Johanna Verhoeven x Jan Jansen Broeders aan Adriaen Michiel
Verhoeven 57

1779

Cornelis Smits aan Jan Cornelis
Wijnants 58

Schultbr Adriaen Struijk tlv Christiaen Struijk 59

Vest Hendrik Kuijper namens Catharina Maria
Fuijnenbuijk wed Jacob Kuijper en

Adriaen Jacob Sem namens
Cornelis Boonebakker wed Mechelina Fijnenbuijk

Aan Adriaen van Zeeters en
Christoffel Timmermans 60

Peeter Jansen in ’t Groen namens
Jan Geeridsen in ’t Groen aan Christiaen Dekkers 61

Schultbr Den diakonie armen tlv Norbertus van Boxel x
Maria Jansen de Weert 63

Schultbr De zes kinderen van wijle Hendrien Lam aan
de selve verwekt in eerste huwelijk door wijlen Jacobus Nieumans. In tweede
huwelijk door mede wijle Anthonie van Waspik en in derde huwelijk door der
selver weduwenaer Cornelis van Eersel tlv Adriaentje van Dun wed Jan Mattijse
van der Sluijs 64

Vest De kinderen van Adriaentje Jan
Olijslagers aan de selve in egte verwekt door Jan Anthonie van Dongen aan
Peeter Peeter Akkermans tbv zijn vrouw Johanna Olijslagers 65

Zeeger van Giersbergen wednr
van Johanna Michielse van Dongen aan Willem Stans Akkermans 66

Schultbr Laureijs Steevens tlv Catrien Embregt
Claessen wed Norbertus Jan Sulsten 67

Vest De kinderen van Maria Adams Vermeulen
aan de selver eerste huwelijk verwekt door wijlen Jan Laureijs Donkers en in
tweede of laeste huwelijk door meede wijlen Pieter Verhaegen aan Jan Huijbert
van Riel 68

De kinderen van Willem Willem
Driessen en Jennemarie van Kuijk aan Cornelis Anthonie van den Corput tbv zijn
vrouw Annemarie Willem Driessen 69

Jacomeijn Anthonie Claessen x
Jan Huijbert de Bruijn aan Wouter Peeters van Rooij 71

De kiinderen van Adriaen Jansen
Schep en Adriaentje Dooreboom aan Dirk Kop 71

De erffgenamen van Adriaentje
Claessen van Loon wed Christiaen Clis aan den diakonie armen 72

Schulbr Jacob Witte tlv Jan Meelis Emmen x Catrien
Adriaense Broekhoven 74

Jacob Witte tlv Pieter
Adriaense Broekhoven 75

1780

Den grooten armen tlv Maria
Dekkers en haere vijff kinderen bij Jan Cornelis Wijnants 75

Den diakonie armen tlv Wouter
Peeters van Rooijen x Adriaentje Anthonie Claessen 77

Vest Dorothea Philippina Catriena van Loon
x Bastiaen Hevermans aan Catriena Gijsberta van Loon x Jan Jacobus van Boxel 78

Johan George Hegner ter eenre
en Eva Maria Sem ter andere, erfmangelinge 79

Nicolaas Janzen de Jong aan
Cornelis Meerten Anthonisse 80

Schultbr Elisabet en Adriaena Maria Govertsen tbv
Jacob Witte 81

Vest Maria Dooreboom x Adriaen Kop aan
Pieter Schaep 82

Vest de erffgenamen van Cornelis Geerit
Raessen aan Laureijs Steevens 83

De kinderen en kindskinderen
van wijlen Adriaentje van Spreeuwel wed Peeter Jan Liessen aan Pieternel Jacob
Spreeuwel wed Embrecht Geerit Raessen 84

Marie Cornelis Franken wed
Philip Vergaeren aan Cornelis Jan Emmen 85

Antonia van Kleeff wed Thomas
Moolenschot aan Elisabet en Anthonia Moolenschot 86

Dezelve aan Laureijs Adriaen
Sprangers 87

Schultbr Adriaen van Gool tlv Johanna Cornelis Franken
wed Peeter Crijnen van Helvert 87

Vest Paulus Baltus van Vugt en Eva Jacobse
van Schendel mitsgaders de kinderen en kindskinderen van wijlen Cornelis
Cornelis Rijsbergen wed Jacob Matijse van Schendel aan Willem Jacobse van
Schendel 88

Schultbr Horatius Leenderd Lauta van Aijsma tlv
Willem Jacobse van Schendel 90

Vest Cornelis Jan Huijben wed Pietronella
Jan Gijsbregts aan Adrianus Hendrikus van Gils 90

Geertruij Geeritse van Dongen x
Cornelis Dielis Oomens aan Cornelis Cornelis Everts 91

Maria Capitijn wed Roeland
Adriaense Vermeulen aan Adriaen Cornelis Vermeulen 92

Schultbr Johan George Hegner tlv Laureijs Steevens 93

Vest Willemijntje IJpelaar x Jan
Moolenschot aan Elisabeth IJpelaar 94

Hendrik Adriaense Leermakers
wednr Pieternel Thomas Maes aan Nicolaes Adriaense van Helvert 94

Adriaentje van Dun wed Jan
Mattijse van der Sluijs aan Adriaen Jan Laureijsen 95

Jacoba Gudela Maria Verlaer wed
Nicolaes Philip van Loon aan Johannes Walder 96

Peeter van Pelt aan Francis van
Pelt 97

Schultbt Jacob Witte tlv Francis van Pelt 97

Vest Jan Jan Huijben senior wednr
Adriaentje Laureijssen aan Jan Janszen Verbunt 98

Schultbr Francois Hendrik, Gerardus Bernardus en
Jacobus Francois van Alphen mitsgaders de drie kinderen van wijlen Cornelis van
Alphen tlv Jan Jan Huijben wednr Adriaentje Laureijsen 99

Vest Peter Adriaen Canters aan Willem
Bakker 100

1781

Schultbr den diakonie armen tlv Crijn Geerit Stappers
x Joahnna Peeter Ligtenberg 101

Vest Gerardus Adriaanse van helvoirt aan
Monsr Hendrikus van Son 102

Jan Janzen van Dongen no ux
Catrien Jan Scherders aan Jan van der Put 103

Den secretaris Adriaan Jan Sem
als executeur ovder den nagelaten boedel van Charles Eduard van Alphen aan Jan
Baptist Coesmans 104

Den zelve aan Cornelis de Weert 105

Schultbr Catrien Maria Fijnenbuijk weduwe Jacob
Kuijper tlv Gerardus Adriaanse van Helvert 105

Anna Laureijs Laureijsen wed
Jan Mattijse van Breugel tlv Jan Joost Akkermans 106

Den diakonie tlv Barbara Peeter
Akkermans wed Arnoldus Jan Elands 107

Vest de kinderen van Laureijs Laureijs
Oomens aen Johanna Adriaan Bierwagen wed Pieter Wijnant Vlaminks 108

Joost en Adriaena Cornelis van
Bavel aan Cornelis Gijsberdt Timmermans 109

Borgtogt Adriaana Lamberd Scheerders weduwe Dielis
Wijnants van Eersel voor Rochus Borstlap en Dingena Lamberd Scheerders tbv den
diakonie 110

Vest Cornelis Meertens en Jacob Beerende
van Riel als sequesters in den boedel van den uijtlandige Jan Cornelis Janzen
van Dorst aen Peeter Adriaan Knaepen 111

Schulbr Anna Vermeulen tlv Adriaan Claas Koenen 112

Jacob Witte tlv Antonie Antonie
Ligtenberg 113

Vest Petrus Johannes van Loon aan Hendrik
Janzen Dingemans 114

Woltherus de Jong weduwenaar
van Justina van Loon aan Gerardus van Breda 114

Adriaantje van Dun weduwe Jan
Mattijse van der Sluijs aan Adriaan Rommen 115

Jan Vos aan Willem Jan Koppens
weduwenaar Jennemarie Vos 116

Jan Huijbers de Bruijn aan
Antonie Janzen Schoenmakers 116

De kinderen, kiondskinderen en
erffgenamen van Peeter Sgrauwersen en Maria van Dongen aan Adriaen Thomnaars 117

Deselve aan monsr Hendrikus van
Son 118

Adriaan Thonaar weduwenaer van
Judirh Jacob Broeders aen Adriaan Peeter Laureijsen 119

De heer Woltherus de Jong
weduwenaar van juffrouw Justina van Loon aan Francis Pieter van den Assem 120

Deselve aan Adriaan van Son 121

Cornelis van Gils en Annemarie
van den Berg,egtelieden, aan Adriaan Goovert Steevens 121

Schultbr juffrouw Anna Vermeulen ten lasten van
Adriaan Govert Steevens 122

Vest Jan Huijberd de Bruijn en Jacomijn
Anthonie Claessen, egtelieden, aan Anthonie Janssen Schoenmakers 123

Hendrien Peeters van Dongen aan
Hendrik Gijsberd Roelen 124

Schultbr Sr Jacob Witte ten laste van Jan Peeter Maas
weduwenaar van Marie Anthonie Franken 125

De wed van Adriaan van Gool ten
lasten van Pieter Cornelis Timmermans 126

Vest de erffgen van Catrien Embregt
Claessen eerst wed van Willem Weggen en laest van Norbertus Jan Hulsten aan
Peeter Schoenmakers 127

Deselve aan Johannis Janzen
Snijders 128

Hendrirena Ockers wed van
Arnoldus Castelijns aan Stans Adriaan Sprangers 130

1782

Vest De wed en kinderen van Anthonie Janzen
van Dongen aan Adriaen Jan Weeterings 130

De kinderen en erffgenaemen van
wijlen Adriaen Dirk Bakkeren en Maria van Eersel in der tijd egtelieden aen
Jacob Matteren 132

De gezaementlijke erffgenaemen
van Jan en Hendrik Janzen Venis aen monsr Pieter Schaap 133

Schultbr Jacomijna Timmers ten lasten van Jenneke
Timmers, huijsvrouw van Denis Hatenboer 134

Vest Hendrik Anthonie Loonen akls in
huwelijk hebbende Elisabet Jan Huijgen en Peter van der Weiden als procuratie
hebbende van desselvs vaeder Gijsbert Peeter van der Weijden aen Anthonie
Adriaen Anthonisse 135

Jenneke Timmers, huijsvrouw van
Deenis Hatenboer, aen monsieur Hendrikus van Son 136

De kinderen en kindskinderen
van wijlen Embregt Anthonise Raessen aen Cornelis Jan Huijben 137

Adriaen Goovert Steevens aen de
gezamentlijke zoo eijge als aengehuwde kinderen van wijlen Peter Adriaense van
Bavel 138

De kinderen en kindskinderen
van Jan Huijbert Boogerts en Maria Jan Weeterings, indertijd egtelieden, aen de heer Jacobus Francois van Alphen 138

Deselve aen de heer Jacobus
Francois van Alphen 140

Arnoldus en Jan Anthonie van
Dongen aen Peeter Anthonie van Dongen 141

Schultbr den diaconie armen deser paletse ten laste
van Peeter Anthonie van Dongen 141

Vest Jan Anthonie van Dongen aen Jan
Adriaen Sprangers 142

Catrina Adriaen Janzen wed van
Adriaen Jan Oomens aen Adam Meerten Goijaerts 143

De kinderen van Marie Jan
Willemen verwekt bij Mattijs Peeter Lamberde aen Adriaen Michielse Verhoeven 144

Schultbr de wed van Adriaen van Gool ten lasten van
Adriaen Michielse Verhoeven 145

De wed Adriaen van Gool ten
lasten van Adriaen Thonardt 146

Vest Marie Claessen huisvrouw van Martien
Peeter Horsten aen Jan Adriaen Sprangers 146

Deselve aen Laureijs Adriaen
Sprangers 147

Deselve aen den wel edele
gestrenge heer Mr Horatius Leendert Lauta van Aijsma 148

Schultbr Den diaconie armen deeser plaetse ten laste
van Jan Huijbert de Bruijn 148

Vest De kinderen naegelaeten door Mattijs
Peeter Lambregts in zijn eerste en tweede huwelijk verwekt aen Maria Jan
Willemen en Cornelia Burgers aen Lucia Mattijs Lambregts 149

Den selve aen Peter Wouters de
Weert 150

Deselve aen Monsr Gerardus van
Son 151

Carel Wijgers wed aen haeren
soon Fredrik Johan Wijgers 152

Schultbr De kinderen van Hendrik Ros ten laste van
Fredrik Johan Wijgers 153

Vest De kinderen en kindskinderen van
wijlen Lucia Kornelis Soomers, eerst wed van Jan Dingemans en laest van Adriaen
Aart de Smit aen Pieter Christiaense Schoenmaekers 154

De kinderen en kindskinderen
van wijlen Marie Peeter Emmen wed van Peter Adriaense de Jong aen Lambert
Jansen Sprangers 155

Deselve aen Peeter Peeter
Steevens 156

Schultbr De greformeerde kerk alhier ten laste van
Adriaen Peeters de Jong 157

Willem en Theodorus van Gool
ten lasten van Johanna Anthonie Janzen van de Wildert wed van Huijbert Peter
Jan Wijnen 157

Vest Anna Adriaense van Spaendonk hujsvrouw
van Bastiaen vann der Schriek aen Anthonie Janzen van der Weegen 158

Schultbr Jan Baptiest Coesmans ten laste van Anthonie
Jansen van der Weegen 159

Den heer Adriaen de Grand ten
laste van Pieter Embregt Raessen 160

Vest Jan Anthonie Franken aan Peeter van
den Enden 160

Schultbr Jacobus Gerardus prinsen ten laste van
Cornelis Claes Huijben en Catrien Peeters de Jong, egtelieden 161

Vest de erffgenamen van Justus Wilhelmus
Middelaer en Medielina Leemans aen Jan Cornelis van Dongen 162

Cornelia Nicolaes Verbunt
huijsvrouw van Anthonie Vermeer aen Arnoldus Nivolaesse Verbunt 164

Schultbr Den diaconie armen alhier ten laste van
Peeter Anthonie van Dongen 164

Vest Anthonie Willem Snijders aen Johanna
Anthonie Liessen huisvrouw van Willem Meerten Gojaerts 165

1783

Vest De wed en kinderen van Willem van
Schendel aen Maerten Anthonie op Stroom 166

Catrien Cornelis Rijsbergen aen
Peeter Adriaen Anthonisse 167

Peeter Stoffels van Loon en
Elisabeth Stoffel van Loon huisvrouw van Willem van Herp aen Cornelis Meerten
Anthonissen 168

Anthonia Cornelis van Riel
huisvrouw van Jan Cornelis de Bont aen Peeter Stoffel van Loon 169

De erffgenamen van Adam Joost
Dingemans en Marie Cornelis van Alphen, indertijd egtelieden, aen Peeter Jan
Sprangers 169

Huijbert Anthonie en Cornelis
Nicolaes Huijben mitsgaeders Nicolaes van helvert aen Anthonie Raessen 171

Willem gerit Smits en Cornelis
Mertes als Executeuren in den boedel van wijlen Anthonie van der Burgt aen Jan
Pieter Verhoeven 172

Den heer secretaris alhier
Adriaen Jacob Sem als procuratie hebbende van Eva Vermeulen, Agje en Adriana de
Geus, huijsvrouwen van Hendrik Cornelis Kuijk, Peter Goudriaen en Cornelis
Kieboom aen Monsr Wouter Wouters Vermeulen 173

Monsieur Wouter Wouters
Vermeulen en den secretaris alhier Adriaen Jacob Sem als last en procuratie
hebbensde van de voorn Aagje en Adriana de Geus aen Francis Joost maes en
Anthonie Joost Maes 174

Den selve aen de heer Willem
Geerit Loeff en Monsr Pieter Schaep 175

Francois Bosman als executeur
van den testamente van wijlen Jan Cornelis van Dongen aen sig selve 176

Allegonda Joosten de Jong aen
de wed Johannis Jan Driessen 177

De kinderen van wijlen Jan
Willem Broeders en Margriet Adriaen Kanters, egtelieden, aen Willem Janzen
Ligtenberg 178

Deselve aen monsr Hendrikus van
Son 178

De kinderen van wijlen Joost
Ariens van de Mosselaer en Jennemarie Claesse van Dooremaele, egtelieden, aen
Adriaen Meelis Emmen 179

Deselve aen Pieter Aertse
Broekhoven 180

Schultbr Den diaconie armen deeser Heerlijkheid ten
laste van Peeter Anthonie van Dongen 181

Theodorus van Gool ten laste
van Catrien Embregt raessen huijsvrouw van Emberegt Jan Joosen 182

Den diaconie aemen deeser
Heerlijkheid Dongen ten laste van Cornelis Meeleis Groenendael 183

Vest Anthonia Anthonie Ligtenberg aen
Anthonie Anthonie Ligtenberg 184

Schutbr Sr Jacob Witte ten laste van Anthonie
Anthonie Ligtenberg 185

Vest Aaltje Coenen huijsvrouw van Jan
Fijnenbuijk en Cornelia Coenen aen Adriaen Adriaense van der Wee 186

Meerten Cornelis en Johanna Op
Stroom mitsgaders Johanna Catrien Janze Meijnen aen Adriaen Meerten Goijaerts 187

Schultbr den diaconie armen deezer Heerlijkheid ten
laste van Pieternel Meeleis Groenendael wed Cornelis Janzen Verbunt 188

1784

Vest Jan Adriaen Koks aen Jan Janzen
Beijnen 188

Schultbr den diaconie armen te ’s Moer ten laste van
Jan Janzen Beijnen en Maria Adriaen Koks, echtelieden 189

Vest de gezamentlijke kinderen van wijlen
Arnoldus Peeter Broeders aen Anthonie en Francis Joost Maes 190

Dingena Cornelis Franken
huisvrouw van Francis Gijsbertt van den Assum aen Cornelis Meerten Anthonisse 191

Johanna Adriaense van Kuijk
huisvrouw van Cornelis van Diesen aen Jan Huijbert van Riel 192

Adriaen Huijbert den Boer en
Adriaentje Huijbert den Boer huisvrouw van Pieter van Riel aen Cornelis Jan
Emmen 193

Schultbr Maria Mouthaen wed van Jan van der Dussen
ten lasten van de gezamentlijke kinderen van wijlen Cornelis Roelands Vermeulen 193

De wed Jan Matthijsse van
Breugel ten laste van Jan Lievens 195

Juffrouw Anna Vermeulen ten
laste van de wed en testamentaire erffgenamen van Arnoldus Castelijns 196

Vest Cornelis Cornelis Evers aen Adriana
Schoenmaakers wed Johan Jacob Kerst 197

Annemarie Willem Driessen wed
en testamentaire erffgename van Cornelis Santhonisse van de Corput aen Pieter
Mane en Martinus Janzen Beekman en aen Cornelis Adriaen Maas 198

De kinderen van wijlen den heer
mr Gijsmarus Gijsbertus van Heijst aen Monsr van Son 199

Dezelve aen den voorn monsr van
Son 200

Dezelve aen den voorn monsr van
Son 201

Dezelve aen Adriaen Peeters van
Dongen 202

Dezelve aen Willem van Gool 203

Dezelve aen Adriaen, Hans en Jan
Jacobus Vermeulen 204

Dezelve aen Pieter Jan
Sprangers 205

Dezelve aen Theodorus van Gool 206

Dezelve aen Adriaen Anthonie
Adriaense 207

Dezelve aen Pieter Jan
Sprangers 208

Anthonie Willem Snijders aen
Gijsbert Meertens van den Nieuwenhuijsen 208

Anthonie Jan Huijben aan Jan,
Laureijs, Cornelis en Annemarie Jan Huijben 209

Jan Baptist van Steenhoven als
gelaste van de heer Wouter de Jong aen Huijbert Willem Janzen en Loureijs
Peeter Oomens 210

Schuldbr Anthonie Bierwaagen ten laste van Huijbert Jan
Huijben 211

Vest De kinderen en kindskinderen van
wijlen Jan Anthonisse van Dongen aen Jan Huijbert de Bruijn 212

Jan Huijbert de Bruijn en
Jacomijn Anthonie Claesse, echtelieden, aen de wed van Cornelis Jacobus
Schellekens 213

1785

Vest Jan Baptist van Steenhoven als gelaste
van Woltherus de Jong aan Huijbert Willem Janzen en Laureijs Peeter Oomens 214

Jacob Matthern als diacon aen
Jan Laureijsen 215

De gezaementlijke kinderen en
kindskind van Pieternel Meelis Groenendael die wed was van Cornelis Janzen
Verbunt aan den voorn Laureijsen 215

Huijbert Pieter Claasen aan
Laureijs Jan Joosen 216

De kinderen van Cornelia Janzen
van Dongen aan dezelve in echte verwekt door Cornelis van der Locht aan Martien
Cornelis Meertens 217

De wed en erffgenaamen van
Johannes van den Broek aan Gerardus Smits 217

Anthonia van Kleeff wed
laastmaal van Johannes van den Broek aan den voorn Smits 218

Schuldbr den diaconie armen deezer plaatze ten laste
van Adriaantje van Dun wed Jan Mattijze van der Sluijs 219

Vest Adriaantje Jacob Broeders aan Raas Jan
Oomens 219

Cornelis en Adriaan Jan Elands
aan de wed Jan Mattijze van Breugel 220

Schuldbr Dingeman Janzen Dingemans ten laste van
Peeter Anthonie van Dongen 221

Vest De gezaementlijke kinderen van wijlen
Jan Aart Broekhoven en Geertruij Waegemans, in der tijd echtelieden, aan
Cornelis Meerten Anthonisse 222

Schuldbr Embregt Jan Ooms ten laste van Johannes Jan
Oomens 223

Den diaconie aemen deezer
plaatze ten laste van Cornelis Meelis Groenendael 224

Vest Jan van der Put aan Jan Embegt Raasen 225

Geerit Smits aan Adriaan Adr
van der Wee 226

Anneke Joost Broeders
huijsvrouw van Nicolaas Gijsbert Ligtenberg aan de wed Jan Baptist Hendriks 226

Pieter IJpelaar aan Cornelis
van Helvert 227

Finis