Index of bladwijzer van alle de actens in dit register
vervat

Fol. 1

Ordinaire conditie tot verkoopinge van vaste goederen

Fol. 4

Verkooping

Martinus van Loon aan Peter Anthonie van Loon

Fol. 5

Verkooping

Martinus van Loon aan Huijbert van der Schoot

Fol. 7

Verkooping

Martinus van Loon aan den selve

1756

Fol. 9

Verhuuring

Den voogd over de kinderen van Cornelia van den
Nieuwenhuijsen verwekt bij Jan van Langen

Fol. 11

Verkooping

De heer Adriaen Sem als gelaste van Anthonie Janzen Broeders
ad opus jus habentium aen de heer Adriaen Sem

Fol. 13

Verkooping

De heer Adriaen Sem als gelaste van Anthonie Janzen Broeders
ad opus jus habentium aen Jan in ‘t Groen

Fol. 15

Verkooping

De heer Adriaen Sem als gelaste van Anthonie Janzen Broeders
ad opus jus habentium aen Adriaen van Seeters

Fol. 16

Verkooping

De heer Adriaen Sem als gelaste van Anthonie Janzen Broeders
ad opus jus habentium aen Adriaen Cop

Fol. 18

Verkooping

De heer Adriaen Sem als gelaste van Anthonie Janzen Broeders
ad opus jus habentium aen Willem Heijblom

Fol. 20

Verkooping

Johannis Melgerts als gelaste van t Barbara Gasthuis van
Woerden aen Rochus Borstlap

Fol. 22

Verkooping

De kinderen van wijlen de heer Aernout Charles Pels aen de
heer Charles Eduard van Alphen

Fol. 25

Verkooping

De gesamentlijke erffgenamen van bastiaen Mels Bastiaense ad
opus jus habentium aen Dionisius van Loon

Fol. 27

Verkooping

Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad
opus jus habentium aen Adriaen Jan Oomens

Fol. 28

Verkooping

Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad
opus jus habentium aen de wed mons Arn van Son

Fol. 29

Verkooping

Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad
opus jus habentium aen Peter Adriaen Anthonissen

Fol. 30

Verkooping

Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad
opus jus habentium aen Marijnus Adr Wervers

Fol. 31

Verkooping

Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad opus jus habentium aen Jochem Geeritse van Poppel

Fol. 32

Verkooping

Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad
opus jus habentium aen Jenneke Peeters de Jong

Fol. 34

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Jan Laureijsen

Fol. 34

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Anthonie Jan Liesen

Fol. 34

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Cornelis Meertens

Fol. 35

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Arnoldus Elands

Fol. 35

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Jan Peeter Maes

Fol. 35

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Peter Anthonie van Loon

Fol. 35

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Jan Peter Maes

Fol. 36

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Gijsbert van den Assum

Fol. 36

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Jan Heijkants

Fol. 36

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Adriaen Rommen

Fol. 36

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Lamberd Elands

Fol. 37

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Willem Jan Olijslagers

Fol. 37

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Jan Anthonie Verhelst

Fol. 37

Verkooping

Jan van Langen ad opus jus habentium aen Geerit Dirken van
Spaendonk

Fol. 39

Verkooping

Jan van Langen ad opus jus habentium aen Peeter Jan Hulsten

Fol. 41

Verkooping

Jan van Langen ad opus jus habentium aen Jan Jan Hulsten

Fol. 43

Verkooping

Embregt van den Berg aen Jan Naessen

1757

Fol. 45

Verkooping

De erffgenamen van Peter Emmen aen Embregt Anthonie Raesen

Fol. 47

Verkooping

De erffgenamen van Peter Emmen aen Bernardus Joost Raesen

Fol. 48

Verkooping

Huijbert Janze de Bruijn aen Adriaen Anthonie Ligtenbergh

1758

Fol. 50

Verkooping

De voogden en toesiender over de kinderen van Peeter Peeters
Ligtenberg verwekt bij Johanna Willem Wervers aen de heer Nicolaes Philip van
Loon

Fol. 52

Verkooping

De voogden en toesiender over de kinderen van Peeter Peeters
Ligtenberg verwekt bij Johanna Willem Wervers aen Peeter Adr van Bavel

Fol. 53

Verkooping

De voogden en toesiender over de kinderen van Peeter Peeters
Ligtenberg verwekt bij Johanna Willem Wervers aen Bernardus Joost Raesen

Fol. 54

Verkooping

Philip Pieter Nolte aen Michiel Jacobs van Dongen

Fol. 56

Verkooping

Jan, Cornelia, Catrien en Marie Jansen de Rooij aen Adriaen
Anthonie Ligtenberg

Fol. 57

Verkooping

Jan, Cornelia, Catrien en Marie Jansen de Rooij aen Adriaen
Meerten Gooijaerts

Fol. 59

Verkooping

Jan Janzen Broeders aen Adriaen van der Wee

Fol. 61

Verkooping

De kinderen van Cornelis Franken aen Anthoniet Anthonie
Janzen

Fol. 63

Verkooping

De kinderen van Cornelis Franken aen Jacob Jan Willemen

Fol. 67

Verkooping

Peter en Anneke Willem Schenkels en Cornielie Huijbert
Schenkels aen Willem Meerten Goijaerts

Fol. 68

Verkooping

Peter en Anneke Willem Schenkels en Cornielie Huijbert
Schenkels aen Jan Peters de Jong

Fol. 70

Verkooping

De erffgenamen van Hendrik Adriaen Janzen van Dongen aen
Steeven Laureijs Steevens

Fol. 72

Verkooping

De erffgenamen van Hendrik Adriaen Janzen van Dongen aen
Peeter Janzen Smits

Fol. 73

Verkooping

De erffgenamen van Hendrik Adriaen Janzen van Dongen aen Cornelis
Peeters van Dongen

Fol. 74

Verkooping

De heer Cornelis Kouwens curateur des boedels van Jan
Vermeer en wijlen zijne huijsvrouw Pieternella de Weert ad opus jus habentium
aen Cornelis Mutsaerts

Fol. 76

Verkooping

De erffgenamen van Jan Michielse van Dongen en Willemijn de
Cort aen juffrouw Francoise Jacoba van Alphen

Fol. 77

Verkooping

De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen Jan Willem
van Spaendonk

Fol. 79

Verkooping

De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen Adriaen van
Gool

Fol. 80

Verkooping

De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen juffrouw
Dingena Greevers

Fol. 81

Verkooping

De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen Willem
Adriaen Willemen

Fol. 82

Verkooping

De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen de wed mons Arnold
van Son

Fol. 83

Verkooping

De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen Pieter Stanse
Vermeulen

Fol. 84

Verkooping

De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen Nicolaes
Philip van Loon

Fol. 85

Verkooping

Sr Geerit Greevers aen juffrouw Dina Greevers huijsvrouw van
Egidius Adriaen Havermans

1759

Fol. 86

Verkooping

De erffgenamen van Geerit Gijse vanden Nieuwenhuijsen en
Anneke Willem Schenkels

Fol. 88

Verhuuring

De voogd en toesiender over de kinderen van Cornelia van den
Nieuwenhuijsen verwekt bij Jan van Langen

Fol. 90

Verkooping

De heer Johannis Batist en Mejuffrouw Annamarie en Maria
Catharina Bouwens en de voogd en toesiender over de kinderen van wijlen
juffrouw Dingena Bouwens verwekt bij de heer Johannis Servaes aen de wed
Embregt Geerit Raessen

Fol. 92

Verkooping

De heer Johannis Batist en Mejuffrouw Annamarie en Maria
Catharina Bouwens en de voogd en toesiender over de kinderen van wijlen
juffrouw Dingena Bouwens verwekt bij de heer Johannis Servaes aen Laureijs
Adriaen Laureijsen

Fol. 93

Verkooping

De kinderen van Martinus Gijsbert van den Nieuwenhuijsen en
de erffgen van Geerit Gijse van den Nieuwenhuijsen aen Anthonie Leenderd
Schoenmaekers

Fol. 95

Verhuuring

De voogd over de kinderen van Cornelia van den
Nieuwenhuijsen verwekt bij Jan van Langen aen Adriaentje Jan Timmermans wed
Adriaen Michiel Joosten

Fol. 96

Verkooping

De heer Philip Johan Boone als gelaste van Johanna Lips en
haeren man Jannis Caverus en van Dingena en Jacoba Lips aen Rochus Borstlap

Fol 98

Verkooping

De heer Johannis Hollertt aen Jan Wilbords van Son

Fol. 101

Verkooping

De erffgen van Janneke Adr Cloon weduwe van Ignatius Musters
aen Hendrik Peeter Snelders

Fol. 102

Verkooping

De erffgen van Janneke Adr Cloon weduwe van Ignatius Musters
aen Gijsbert Meertens van den Nieuwenhuijsen

Fol. 104

Verkooping

De erffgen van Janneke Adr Cloon weduwe van Ignatius Musters
aen Francis Joost Maes

Fol. 105

Verkooping

De erffgen van Janneke Adr Cloon weduwe van Ignatius Musters
aen Huijbert Janz van der Schoot

Fol. 108

Verhuuring

De voogd en toesiender over Adriaen Corn Elands aen Anthonie
Meerten Op Stroom

Fol. 108

Verhuuring

De voogd en toesiender over Adriaen Corn Elands aen Adriaen
Peeter Horsten

Fol. 111

Verkooping

Laureijs Paulus Bruijnenbaerd als gelaste van Jan Huijbert
Ligtenberg aen Huijbert Anthonie van Riel

Fol. 112

Verkooping

Laureijs Paulus Bruijnenbaerd als gelaste van Jan Huijbert
Ligtenberg aen Jan Jan Huijben

Fol. 113

Verkooping

Laureijs Paulus Bruijnenbaerd als gelaste van Jan Huijbert
Ligtenberg aen Nicolaes Anthonie Haensberg

1760

Fol. 114

Verhuuring

De voogd en toesiender over de kinderen van Willem Willem
Driesen verwekt bij Annemarie van Kuik aen Peeter Willem Driesen

Fol. 116

Verkooping

De voogd en toesiender over de kinderen van Leendert van
Osch verwekt bij Elisabeth Scep aen juffrouw Johanna Catriena van Alphen

Fol. 118

Verkooping

Willem Adriaen voor zig zelve en nog als voogd en den
toesiender over t kind van jan Adriaen Willemen en Sijken Stoffel Smits aen
juffrouw Johanna Catriena van Alphen

Fol. 120

Verhuuring

De voogd en toesiender over de kinderen van Cornelia van den
Nieuwenhuijsen verwekt bij Jan van Langen aen Martinus van Loon

Fol. 121

Verkooping (bij executie)

Adriaen jacob Sem in qualitijt als substituut ontvanger
alhier aen Cornelis Kuijpers

Fol. 124

Verhuuring

Marie Joosten van Son, de wed en kinderen van Willem Joosten
van Son en Sijmon van Son aen Bernardus Joost Raesen

Fol. 125

Verkooping

Nicolaes Jan Huijben en Elisabet Jacobus den Boer aen Jan
Peeter Sprangers

1761

Fol. 127

Verkooping

De wed en kinderen van Cornelis Mattijs Musterts aen Jan Franken

Fol. 129

Verkooping

De heer Adriaenus Govardus van Andel aen mejuffrouw
Francoisa Jacoba van Alphen

Fol. 131

Verpagting

Heeren regenten alhier aen de wed Cornelis Jansen van den
Oort

Fol. 133

Verpagting

Heeren regenten alhier aen Willem den Beer

Fol. 135

Verkooping

Joost, Jenneke Lambregt Broeders en de erffgenamen van
Gijsbert Broeders aen Peeter Adriaense Vermoolen

Fol. 137

Verkooping

Joost, Jenneke Lambregt Broeders en de erffgenamen van
Gijsbert Broeders aen Jan Mattijse van Breugel

Fol. 139

Verkooping

Joost, Jenneke Lambregt Broeders en de erffgenamen van
Gijsbert Broeders aen Elisabet en Petronella van Ickoven?

Fol. 141

Verkooping

Joost, Jenneke Lambregt Broeders en de erffgenamen van
Gijsbert Broeders aen de heer George Willem Sallungius

Fol. 143

Verkooping

Joost, Jenneke Lambregt Broeders en de erffgenamen van
Gijsbert Broeders aen Jan Laureijsen

Fol. 145

Verkooping

Peeter, Cornelis, Adriaen, Marie en Anneke Peeters van Bavel
aen de wed mons Arnold van Son

Fol. 147

Verkooping

Peeter, Cornelis, Adriaen, Marie en Anneke Peeters van Bavel
aen de wed Aert Prs Broekhooven

Fol. 149

Verkooping

De kinderen van Jacobus Adr van der Wee en Dingena Cornelis
Broeders aen Adriaen en Pieter Wouters de Weerdt

Fol. 151

Verkooping

De kinderen van Jacobus Adr van der Wee en Dingena Cornelis
Broeders aen de wed mons Arnold van Son

Fol. 152

Verkooping

Anthonetta, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal
aen de heer Johan George Hegner

Fol. 154

Verkooping

Anthonetta, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal
aen Adriaen Adriaense Wervers

Fol. 155

Verkooping

Anthonetta, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal
aen Adriaen Jacob Sem

Fol. 157

Verkooping

Den armeester van den grooten armen alhier aen Jan Geeritse
van Dongen

Fol. 158

Verkooping

Jan Janzen Broeders ad opus jus habentium aen Bartholomeus
Lans en Jacobus Nieumans

Fol. 160

Verkooping

Jan Janzen Broeders ad opus jus habentium aen Rochus
Borstlap

Fol. 161

Verpagting

Heeren regenten alhier aen Johannis Melgerts

Fol. 168

Verkooping

Hendriena Cornelis Raeijmaekers en Peeter Stokkermans aen
Hellebrand Janze van Weerle

Fol. 169

Verhuuring

De voogd en toesiender over t kind van Cornelis Anthonie van
de Wilderd verwekt bij Marie Stoffel van Loon aen Huijbert Peeter Jan Wijnen

Fol. 171

Verkooping

De erffgenamen van Peeter Nicolaas Ridders aen Adriaen
Peeter Sprangers

Fol. 173

Verkooping

De erffgenamen van Peeter Nicolaas Ridders aen Huijbert
Embregt Claesen

Fol. 174

Verkooping

De erffgenamen van Peeter Nicolaas Ridders aen de heer
Nicolaas Philip van Loon

Fol. 176

Verkooping

De erffgenamen van Peeter Nicolaas Ridders aen Jan Joost
Ackermans

Fol. 177

Verkooping

De erffgenamen van Peeter Nicolaas Ridders aen Stans Stanse
Vermeulen

1762

Fol. 179

Verkooping

Laureijs, Wouter en Hendrick Laureijs Omens aen Laureijs
Laureijs Oomens

Fol. 181

Verkooping

Laureijs, Wouter en Hendrick Laureijs Omens aen Wouter
Laureijs Oomens

Fol. 183

Verkooping

De erffgenamen van Joost Zijmon Goderts aen Bernardus Joost
Raesen

Fol. 185

Verkooping

Heeren regenten alhier aen Jacob Overwater

Fol. 187

Verhuuring

De voogd en toesiender over de kinderen van Willem Geerde
van Loon en Marie Deenis van Bavel

Fol. 190

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Jan Laureijsen

Fol. 190

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Anthonie Liesen

Fol. 191

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Cornelis Meertens

Fol. 191

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Arnoldus Elands

Fol. 191

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Aert Willem de Smit

Fol. 191

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Gijsbregt van den Assum

Fol. 192

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Peeter Anthonie van Loon

Fol. 192

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Jacobus van der Wee

Fol. 192

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Cornelis Joost Loonen

Fol. 192

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Arnoldus Elands

Fol. 193

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Lambregt Janzen Elands

Fol. 193

Verhuuring

Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten
armen alhier aen Jan Anthonie Verhelst

Fol. 195

Verkooping

Pieter van Bommel aen Jan Laureijsen

1763

Fol. 196

Verkooping

Pieter van den Berg als executeur van den boedel van Johanna
Goijaerts van Oosterhout aen de wed mons Arnoldus van Son

Fol. 198

Verkooping

Gijsbregt, Pieter en Dingeman Francen van den Assum en den
voogd en toesiender over de kinderen van Jan Dingeman Vermeulen mitsgaders
Adriana Dingeman Vermeulen aen Jan Francen van den Assum

Fol. 199

Verkooping

Gijsbregt, Pieter en Dingeman Francen van den Assum en den
voogd en toesiender over de kinderen van Jan Dingeman Vermeulen mitsgaders
Adriana Dingeman Vermeulen aen Pieter en Gijsbregt Francen van den Assum

Fol. 201

Verkooping

Cornelis Evers en Maria van den Broek aen Adriaen Jacob van
der Wee

Fol. 202

Verkooping

Cornelis Evers en Maria van den Broek aen juffr Franc Jacoba
van Alphen

Fol. 203

Verkooping

Cornelis Evers en Maria van den Broek aen mejuffrouw Theuntje
Witte

Fol. 204

Verkooping

Cornelis Evers en Maria van den Broek aen de selve

Fol. 206

Verkooping

De erffgenamen van Adriaen Peeters van Bavel aen Peeter
Peeterse van Bavel

Fol. 208

Verkooping

De kinderen van Wouter van Loon ad opus jus habentium aen
Nicolaes van Spaendonk

Fol. 209

Verkooping

De kinderen van Wouter van Loon ad opus jus habentium aen
Pieter van den Enden

Fol. 211

Verkooping

De kinderen van Wouter van Loon ad opus jus habentium aen
Huijbert van der Schoot

Fol. 213

Verkooping

Maria Adriaense Person wed van Pieter Wijgers ad opus jus
habentium aen Willem Schut

1764

Fol. 214

Verkooping

Huijbert Peeter Claessen en Adriaentje Cornelis Beljaerts
aen Peeter Adriaense Vermoolen

Fol. 215

Verkooping

Mattijs, Johanna en Anneke Peeter Lambregts en de voogd en
toesiender over de kinderen van Cornelia Peeter Lambregts aen Cornelis Jan Bink

1765

Fol. 216

Verkooping

Jan, Govert en Marie Meelis Groenendael en Jan Jacob
Groenendael aen Peeter Snijders

Fol. 218

Verhuuring

De voogd en toesiender over de kinderen van Willem Willem
Driesen aen Jan Vos

Fol. 220

Verkooping

Govert, Anthonie en Cornelis Jan Bijnen aen Johanna en
Annemarie Adriaense de Smit

Fol. 221

Verkooping

Govert, Anthonie en Cornelis Jan Bijnen aen den selve

Fol. 222

Verhuuring

De wed van den heere Philip Johan Boone

1766

Fol. 225

Verkooping

Cornelis Janzen Groenendael en de voogd en toesiender over
de kinderen van Jan Cornelis Groenendael aen Anthonie van Waspik

Fol. 226

Verkooping

Den weduwenaer en de voogd en toesiender over de kinderen
van Joahnna Steevens aen de wed Gijsbert Claes Ligtenberg

Fol. 228

Verkooping

De kinderen van de heer oversten Artus Hollertt

Fol. 231

Cornelis Peeters van der Veeken aen Adriaen Janzen van Son

1767

Fol. 232

Verkooping

De heer Jan Cornelis Timmermans als gelaste van juffrouw
Anna Elisabet van Gellekom wed van mons Huijbert Verkerk aen de heer Nicolaes
Philip van Loon

Fol. 234

Verkooping

De heer Jan Cornelis Timmermans als gelaste van juffrouw
Anna Elisabet van Gellekom wed van mons Huijbert Verkerk aen den selve

Fol. 235

Verkooping

Jan Willem Olijslagers en Jan Cornelis Claesen als
execureuren van den boedel van Adam Peeter van Oosterhout aen Cornelis
Scheepers

Fol. 237

Verkooping

Jan Willem Olijslagers en Jan Cornelis Claesen als
execureuren van den boedel van Adam Peeter van Oosterhout aen Jan Dingemans

Fol. 238

Verkooping

Jan Willem Olijslagers en Jan Cornelis Claesen als
execureuren van den boedel van Adam Peeter van Oosterhout aen Jan Janzen
Broeders

Fol. 240

Verkooping

De armmeesters van den grooten armen alhier aen Jan Cornelis
Wijnants

Fol. 242

Aenbesteding

Heeren regenten alhier aen Jan Thijssen

Fol. 243

Aenbesteding

Heeren regenten alhier aen Martien van den Bosch

Fol. 243

Aenbesteding

Heeren regenten alhier aen Jan Thijsen

Fol. 243

Verpagting

Heeren regenten alhier aen Adriaen Adriaense Wervers

Fol. 246

Verhuuring

Jan Adriaen Elands en den voogd en toesiender over den
uitlandige Adriaen Cornelis Elands aen Nicolaes Peeter Horsten

Fol. 247

Verhuuring

Jan Adriaen Elands en den voogd en toesiender over den
uitlandige Adriaen Cornelis Elands aen Adriaen Cornelis Huijgen

Fol. 248

Verkooping

De erffgenamen van Cornelis Jan Broeders en Jenneke Adr
Joosten aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 249

Verkooping

De erffgenamen van Cornelis Jan Broeders en Jenneke Adr
Joosten aen den selve

1768

Fol. 251

Verkooping (bij executie)

Melgert Akkema in qualitijt als geregtsvorster alhier aen
deese gemeente

Fol. 254

Aanbesteding

Heeren regenten alhier aen Jan Thijsen

Fol. 256

Aanbesteding

Heeren regenten alhier aen Martinus van den Bosch

Fol. 256

Aanbesteding

Heeren regenten alhier aen den selve

Fol. 256

Verkooping

Nicolaes Adriaense van Loon aen Michiel Jacobs van Dongen

Fol. 258

Verpagting

Heeren regenten alhier aen Jan Cornelis van der Logt

Fol. 260

Aanbesteding

Heeren regenten alhier aen Adriaen Beunis

Fol. 262

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Jan Laureijsen

Fol. 262

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen
alhier aen Anthonie Jan Liesen

Fol. 263

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Cornelis Meerten Anthonisse

Fol. 263

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Jacobus van der Wee

Fol. 263

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Peeter Anthonie van Loon

Fol. 263

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Aert Willem de Smit

Fol. 264

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Peeter Anthonie van Loon

Fol. 264

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Arnoldus Elands

Fol. 264

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen den selve

Fol. 264

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Jacobus van der Wee

Fol. 265

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Lamberd Janzen Elands

Fol. 265

Verhuuring

Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten
armen alhier aen Jan Anthonie Verhelst

Fol. 265

Verhuuring

De voogd en toesiender over de kinderen en de wed van
Anthonie van Waspik aen Peeter Broeders

Fol. 267

Verkooping

Wouter Adriaen van Es en de voogd en toesiender over het kinder
van de wed van Adriaen van Es verwekt bij Cornelis Govaerden aen Jan Peeter
Smits

Fol. 269

Verkooping

Anneke Adriaense van Bavel wed van Jan Adriaen Cuijpers aen
Cornelis Jan Bink

Fol. 270

Verkooping

Anneke Adriaense van Bavel wed van Jan Adriaen Cuijpers aen
Mons Nicolaes van Son

Fol. 272

Verkooping

Anneke Adriaense van Bavel wed van Jan Adriaen Cuijpers aen
de heer Adriaen Jacobs Sem

Fol. 273

Verkooping

De erffgenamen van Janneke Willemse van Schendel indertijd
huijsvrouw van Dingeman van den Hout aen Martien Peeter Horsten

1769

Fol. 275

Verkooping

Laureijs en Elisabet Cornelis Op Stroom aen Jan Gijsbert
Klugt

Fol. 278

Besteeding

Heeren regenten alhier aen Martien van den Bosch

Fol. 279

Besteeding

Heeren regenten alhier aen Willem Akkermans

Fol. 279

Besteeding

Heeren regenten alhier aen Martien van den Bosch

Fol. 279

Verpagting

Heeren regenten aen de wed Cornelis Janzen van den Noort

Fol. 282

Besteeding

Heeren regenten alhier aen Cornelis Hendrik Schellekens

Fol. 284

Verhuuring

De heer Johannis Hollertt aen Jan Vos

Fol. 285

Verhuuring

De heer Johannis Hollertt aen Jan Vos

Fol. 286

Verhuuring

De heer Johannis Hollertt aen Adriaen van Son

Fol. 286

Verhuuring

De heer Johannis Hollertt aen Jan Embregt Raesen

Fol. 287

Verhuuring

De heer Johannis Hollertt aen Peeter Adriaense van der Wee

Fol. 288

Verkooping

Adriaen Jan Oomens no ux Catrien Adriaen Janzen aen Willem
Adriaen Janzen

Fol. 289

Verkooping

Adriaen Jan Oomens no ux Catrien Adriaen Janzen aen Peeter
Adriaen Anthonisse

Finis

1779