Indecx off bladwijser van alle de actens in dit
register vervat

Fol. 1

Ordinaire conditie tot vercoopinge van vaste goederen

1769

Fol. 10

Verkooping

Juffrouw Geredina Greevers weduwe van Egidius Adriaen
Havermans aen Jan Adriaense van der Wee

Fol. 11

Verkooping

De selve aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 13

Verkooping

De selve aen Jan Vos

Fol. 14

Verkooping

De selve aen Arnoldus Andriese Knaepen

1770

Fol. 16

Aenbesteeding

Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens deeser
heerlijkheid Dongen tot uitbaggeringe van een gedeelte deeser gemeentes
Groenendijkse have

Fol. 18

Verpachting

De selve aen Cornelis van den Noort

Fol. 20

Verhuuring

De erfffgenaemen van Cornelis Wouters van Es aen Huijbert
Nicolaes Huijben

Fol. 22

Verkooping

De erffgenamen van Willemijn Pharo weduwe van Adriaen Coenen
aen Anthonie Adriaen Coenen

Fol. 23

Verkooping

Den voogd en toesiender over het eenig minderjarig nagelaten kind van Hendrik van Pelt en Anneke Gijsbert Broeders aen Anthonie Claes Broeders

Fol. 25

Verhuuring

De selve aen Anthonie Hendrik Opstroom

Fol. 27

Verkooping

Marie Cornelis Scheerders huijsvrouw van Pieter Stal en de
voogd en toesiender over den uitlandigen Adriaen Cornelis Elands aen Jan
Mattijse van Breugel

Fol. 29

Verkooping

De selve aen Adriaen van Son

Fol. 31

Verkooping

De voogd en toesiender over de vier minderjarige kinderen
nagelaten door Laureijs Cornelis Opstroom aen Jan Andries Broeders

1771

Fol. 32

Verkooping

Pieternel, Joseph, Jan, Jennemarie en Wilbert Adriaen
Horsten mitsgaders Adriaen Joost Horsten en Allegonda Janze Broekmans aen
Lambert Jansen Sprangers

Fol. 34

Verkooping

De selve aen den weledelen heer Adriaen Jacob Sem,
secretaris alhier

Fol. 36

Verkooping

De heer Jacob Philip van Vondel executeur van de testamente
van wijlen de heer Francois Cuijpers en als gelaste van de weledele gestrenge
heer Nicolaes Baron van Luekner en van vrouwe Johanna Cornelia Cuijpers aen
monsieur Hendrikus en juffrouw Adriaena van Son

Fol. 38

Verkooping

De selve aen den selve

Fol. 40

Verkooping

De erffgenamen van wijlen Cornelis Wouters van Es aen
Annemarie Wouters van Es huijsvrouw van huijbert Nicolaes Huijben

Fol. 42

Verkooping

De selve aen Jan Peeter Smits

Fol. 43

Verkooping

De selve aen Jan Gijsbert Timmermans

Fol. 45

Verkooping

Catrien Adriaen Janzen weduwe en boedelhoudster van Adriaen
Jan Oomens aen Pieter Martens

Fol. 46

Verkooping

De selve aen Adriaen en Pieter Wouters de Weert

Fol. 47

Aenbesteeding

Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens deeser
heerlijkheid Dongen tot uitbaggeringe van een gedeelte deeser gemeentes
Groenendijkse have

Fol. 49

Verhuuring

Jacobus Janzen van Dongen in qualitijt als curator over
zijne innocente zuster Marie Janzen van Dongen aen sig selve

Fol. 51

Verpachting

Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens deeser
heerlijkheid Dongen aen Cornelis van den Noort

Fol. 53

Verkooping

De kinderen en kindskinderen van Jacobus Janzen Roksnoer in
eerste huwelijk verwekt bij Catrien Willem Heijblom aen Adriaen Jan Weeterings

Fol. 55

Verkooping

De heer Johannis Hollertt aen Peeter Adriaense Vermoolen

Fol. 56

Verkooping

Den selve aen Adriaen van Gool

Fol. 58

Verkooping

Den selve aen Monsieur Hendrikus en juffrouw Adriaena van
Son

Fol. 59

Verkooping

De heer Johannis Hollertt aen cornelis Doomen

Fol. 61

Verkooping

Den selve aen Adriaen van Son

Fol. 62

Verkooping

Den selve aen Monsieur Hendrik en juffrouw Adriaena van Son

Fol. 64

Verkooping

Den selve aen de selven

Fol. 65

Verkooping

Den selve aen Pieternel Spreeuwel weduwe Embrecht Geerit
Raesen

Fol. 67

Verkooping

Anneke Jan Driesen weduwe en erfgenaem van Jan Peeter van
den Enden aen Jan Cornelis van Dongen

Fol. 68

Verkooping

De representanten van Adriaentje Sijmon Goders aen monsieur
Hendrik van Son

Fol. 70

Verhuuring

De voogden en toesiender over de twee minderjarige kinderen
nagelaten door Willem Willem Driesen aen peeter Jan Beekman

1772

Fol. 72

Verkooping

De kinderen en kindskinderen van Eeltjen Janzen Riemslag en
peeter in ’t Groen aen de weduwe van Adriaen de Jong en Adriaen Hendriks de
Rooij

Fol 73

Verkooping

De selven aen Jan Cornelis Wijnants

Fol. 75

Verkooping

De selve aen Jan Peeters in ’t Groen

Fol. 76

Verkooping

De selve aen Adriaen Waegemaekers

Fol. 78

Verhuuring

De voogd en toesiender over ’t minderjarige nagelaten kind
van Govert Steevens aen Dingeman Stans Akkermans

Fol. 79

Verhuuring

De voogd en toesiender over ’t minderjarige naegelaten
weeskind van Cornelis Anthonis van de Wildert en Marie Stoffels van Loon aen
Huijbert Stoffel van Loon

Fol. 80

Verkooping

Jan Adriaen Koks aen Adriaen Janzen van den Nieuwenhuijsen

Fol. 82

Verkooping

Johannis Janzen van Riel aen Berbera Peeter Akkermans weduwe
van Arnoldus Jan Elands

Fol. 84

Adam Duijser no. Ux. Hendriana Reael en als gelaste van
Jacoba en Dingena Lips en van Johanna Lips weduwe Johannis Calselre aen de
weduwe Embrecht Geerit Raesen

Fol. 85

Aenbesteding

Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens deeser
heerlijkheid Dongen tot uitbaggeringe van een gedeelte deeser gemeentes
Groenendijkse have

Fol. 87

Verkooping

De erfgenamen van Hendrik Bouwens van Loon aen Jan Mattijse
van der Sluijs

Fol. 89

Verkooping

De kinderen en erffgenamen van Adriaen Jan Canters en Marie
Vermeulen aen Jan van den Broek

Fol. 90

Verkooping

De weduwe en kinderen van Jan Aert Broekhoven aen Willem
Meerten Gooijaerts

Fol. 92

Verkooping

De selven aen Adriaen Meelis Emmen.

1773

Fol. 94

Aenbesteding

Heeren regenten van venloon, Cappel en Dongen tot het opdoen
der slooten aen de Loonse Drees

Fol. 97

Verkooping

De erffgenamen van marie Jan Liesen weduwe Jan Willemse van
Dun aen Paulus Smans

Fol. 98

Verpagting

Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens alhier aen
Pieter Janzen van Dongen

Fol. 100

Verkooping

De erffgenamen van Wijlen Jan Aertse van bavel aen Hendrik
Janzen Dingemans

Fol. 102

Verkooping

De selven aen peeter Adriaense van Bavel

Fol. 104

Verkooping

Rochus Borstlap en Dingena Lambert Scheerders aen Jan Coenen

Fol. 105

Verkooping

De selven aen den weledelen gestrengen heer Jacob Lauta van
Aijsma, officier alhier

Fol. 107

Verkooping

De selve aen den weledelen heer Adriaen Jacob Sem,
secretaris alhier

Fol. 108

Verkooping

De selven aen Juffrouw Eva Maria Sem

Fol. 110

Verkooping

De selve aen Cornelis de Weert

Fol. 111

Verkooping

De erffgenamen van Anthonie Adriaense van Riel en Marie
Janzen van den Nieuwenhuijsen aen de weduwe van Adriaen Anthonie Ligtenberg

Fol. 114

Verkooping

De selve aen Jan Janzen Verbunt

1774

Fol. 117

Verkooping

De kinderen en erffgenamen van Adriaen Janze Kerremans en
Marie Peeter Claessen aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 119

Verkooping

Martien Peeter Horsten no. Ux Marie Claessen aen Peeter
Cornelis van den Heuvel

Fol. 120

Verkooping

De selve aen de weduwe van jan Dingemans

Fol. 122

Verkooping

De selve aen Adriaen van Son

Fol. 123

De selve aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 124

Verkooping

De voorkinderen, de weduwe en nakinderen van Adriaen Aert de
Smit aen Lucia Cornelis Soomers weduwe van Adriaen Aert de Smit

Fol. 125

Verkooping

De selve aen Johanna en Annemarie Adriaense de Smit

Fol. 126

Verkooping

De selve aen de selve

Fol. 127

Verkooping

De selve aen den heere secretaris Adriaen Jacob Sem

Fol. 128

Verkooping

De weduwe, de na- en voorkinderen van Adriaen Aert de Smit
aen Cornelis van Gils

Fol. 129

Verkooping

De sleve aen huijbert Anthonie van Riel

Fol. 130

Verpagtinge

Heeren schouteth scheepenen deser heerlijkheid Dongen aen
Cornelis van den Noort

Fol. 132

Verkooping

De erffgenamen van Maria de Beer weduwe van Adriaen Okkers
aen Adriaen en Pieter Wouters de Weert

Fol. 133

Verkooping

Wouter de Beer aen de heer Jan Willem Klis en mejuffrouw
Senderina Magteld Klis

Fol. 135

Ckp

Den selve aen Willem Weeterings

Fol. 138

Verhuuring

Den grooten armen alhier aen verscheijdene persoonen in
cavelen

Fol. 142

Verkooping

Petrus Johannis, Dorothea Philippina Catriena en Maria
Justina Joanna van Loon aen Willem en Theodorus van Gool

Fol. 144

Verkooping

De selve aen Jan Peeter Smits

Fol. 146

Verkooping

De selve aen den selve

Fol. 147

Aenbesteeding

Heeren schouteth scheepenen en regeerders deeser
heerlijkheid Dongen tot het maken van een nieuwe beschoeijinge aen deze
gemeentes Groenendijkse have aen Nicolaes Princen

1775

Fol. 150

Verhuuring

De voogd en toesiender over de vijv minderjaerige kinderen
van wijlen Huijbert Anthonie Smits aen Jan Janzen van Boxel

Fol. 151

Verhuuring

De selven aen Rochus Borstlap

Fol. 153

Verkooping

De kinderen en kindskinderen van Margriet Janzen de Bruijn
en Cornelis Wijnant Bink aen Jan Stanse Vermeulen

Fol. 154

Verkooping

De selven aen Barbera Janzen van den Nieuwenhuijsen weduwe
van Peeter Wouters Broekhooven

Fol. 156

Verkooping

De selve aen Jan en Elisabet Peeters van Loon

Fol. 158

Verpagting

Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens deeser
heerlijkheid Dongen aen Cornelis van den Noort

Fol. 160

Verkooping

De erffgenamen en representanten van wijlen Wouter Cornelis
Canters aen Jan Adriaen Canters

Fol. 162

Verkooping

De selve aen de heer Woltherus de Jongh

Fol. 163

Verkooping

De selve aen Jacobus van der Wee

Fol. 165

Verkooping

De erffgenamen en representanten van wijlen Pieternel
Beerend Peeters weduwe van Wouter Cornelis Canters aen monsieur Hendrikus van
Son en Adriaen Janzen van Dongen

Fol. 166

Verkooping

De selven aen Willem Bakker

Fol. 167

Verkooping

De selven aen Johannis Francis Coesmans

Fol. 169

Verkooping

De selven aen Adam Meerten Gooijaerts

Fol. 171

Verkooping

Cornelis en Dingena Janzen Elands aen Anthonie Meerten
Opstroom

1776

Fol. 174

Verpagting

Heeren schouteth scheepenen en gesworenens deeser
heerlijkheid Dongen aen Cornelis van den Noort

Fol. 176

Verkooping

Martien Peeter Horsten aen Adam Meerten Gooijaerts

Fol. 178

Verkooping

Den selve aen Jan Andries Broeders

Fol. 180

Den selve aen den weleedelen heer Adriaen Jacob Sem,
secretaris alhier

Fol. 181

Verkooping

Den selve aen Adriaen Peeter Sprangers

Finis