Dussen Muilkerk RA 16 index

1709-1721

Fol 1
Scheijding en deeling tuschen de kinderen en erfgen van za Cornelis van Honswijck

Fol 3v
Schuldbrief voor de heer Godert Verploeg

Fol 4v
Taxatie goederen Adriaen van Wevelinchoven, Gorinchem, aldaer sonder wettige descendenten overleden

Fol 5
Erfenisse voor Antonij Rombouts

Fol 5v
Erfenisse voor Aert Konings

Fol 6
Schuldbrief voor Hendrick vander Hoeven, sercr tot Cappel

Fol 6v
Erfenisse voor de kerck van Dussen

Fol 7
Schuldbrief voor Godert Verploegh

Fol 7v
Taxatie goederen Arnoldus Pistorius, Dordrecht, en sonder wettige descendenten overleden

Fol 8v
Schuldbrief voot maria Swaen wed Jeremias van Broekhoven

Fol 9
Aangebrachte goederen naergelaten bij Adriaen Potter en sonder wettige descendenten overleden

Fol 10
Taxatie goederen bij Adriaen … en sonder wettige descendenten overleden

Fol 11
Schuldbrief voor de diaconij van meeuwen

Fol 11v
Aangebrachte goederen naergelaten bij Maijken Cornelis en sonder wettige descendenten overleden

Fol 12v
Transport en erfenisse voor Jan Wilmse Bouwman

Fol 13
Scheijding end deeling tusschen Antonij van Honswijck en desselfs meerderjarige kinderen
Antonij wed Maijke Tonien ter eenre en Geerit Aerts Lensvelt X Aegthe, Johan en Tieleman van Hasselt X Teuntje

Fol 15
Erfenisse voor Adriaen vander Pluijm

Fol 15v
Subdivisie oft smaldeeling tusschen de kinderen en erfgen van Maijke Tonien

Fol 17v
Bewijs en uijtkoop voor de kinderen van Godert van Sprang verwekt bij Maria Hacken: Daniel, hendriock, Dirck en Schalck

Fol 18v
Transport en erfenisse voor Jan Willems Bouwmans

Fol 19v en 20 zijn er niet, niet gefotografeerd

Fol 21
Aangebrachte goederen naergelaten bij Anna van Heijst wed Hendrick van der Hoeven, Waelwijck en aldaer sonder wettige descendenten overleden

Fol 21v
Bewijs en uijtkoop voor de kinderen van Meerten van Dijck en Jenneken Stokmans wegens de voors haer moederlijcke erfportie
Meerten ter eenre en Jan van Dijk, Joost Koekoek X Stijntje, Philips Doloo X Marie, Jan van Benschop X Hester, de kinderen

Fol 23
Transport en erfenisse voor Maria Dingmans wed Sijmon de Jongh

Fol 23v
Erfenisse voor Wilm Janse van Dongen

Fol 24
Taxatie goederen naergelaten bij Gerrard die Buk, G Berg, en aldaer sonder wettige descendenten overleden

Fol 24v
Schuldbrief voor Catharina Minkelis wed Adrianus Lakeveld

Fol 25v
Transport en opdracht voot Wilm van Dongen

Fol 26, Copie
Jan en Adriaen Hofmans, Brussel, mede namens Baleele? Hofmans, Jan Engels X Maria Anna Hofmans dragen op tbv Pieter Donker

Fol 27, Copie
Louis van Schueren Hagoort, heer van Dussen etc, verleent Gerrit Cornelisse de Gast een griendt

Fol 27v
Schuldbrief voor de hr Hendrik van Gils

Fol 28v
Transport voor sris Johannes Pistorius

Fol 29
Transport voor Piternella van der Wiel wed Bastiaen de Roij en Philips Vermijs

Fol 30
Paulus [niets ingevuld] heeft verkocht aan Heul [niets ingevuld]. [akte is doorgestreept]

Fol 30v
Transport voor Huijbert van St Truijen

Fol 31v
Transport voor Adriaen de Roij

Fol 32v
Kustingbrief voor de hr Mathijs Pompe, heer van Dortmonde etc

Fol 33v
Opdracht voor Krijn van Herp

Fol 34
Scguldbrief voor Cornelis van Branswijk, sris tot Meeuwen

Fol 34v
Erfenisse voor Adriaen van Pelt

Fol 35v, copie
James Dusgeon X Antonia de Bruijn
Genoemd: Gerardus de Bruijn

Fol 36
Erfenisse voor Hendrik van Ouwerkerk

Fol 36v
Erfenisse voor Peter Kivit, wonende aen de Dussen

Fol 37v
Opdragt voor Cornelis Teunisse Hollander

Fol 38v
Transport en opdracht voor Piternella vander Wiel wed Adriaen de Roij

Fol 39v, copie
Verlije en opdragt voor Geelik van Oirschot

Fol 40v
Contract tussen Adriaeaentje Claes Verijk ter eenre en Eelke Jans Bue wed van Arent van Olst en Jan Cornelis Bue ter andere zijde.
Adriaentje met Claes Nederveen en Anthonij Hollander, haer resp sonen.
Eelke en Jan met Philips Vermijs en Cornelis Hollander
Het betreft de nalantenschap van Aert Claes Verijk.

Fol 42v
Opdragt voor Jacob Janse van Groeningen

Fol 43v
Opdragt voor Huijbert Aertse van Hassel

Fol 44
Vontract tusschen Megtelt de Vries laast wed van Antonij van Honswijk ende kinderen van den voorn van Honswijk. Item scheijding en deeling tusschen de voorkinderen
Kinderen: Jan, Aegtje X Gerrit Aertse Lensvelt, Teuntje X Tileman van Hasselt

Fol 46v
Opdragt voor Wilm Hendrikse Kivits den Ouden

Fol 47v
Schultbrief voor Jacobus Schoenmakers

Fol 48
Dirck Kuijndertse Leegganger en Kuijndert Ariaense teuling, broer en neef van Huijbertje Kuijndertse Leegganger, stom geboren, verkopen tbv Ariaen Teunisse Backer

Fol 49
Uijtkoop voor het onm kind van Hendrik Glavimans verwekt aen Adriaentje Litting
Hendrik wed van Adriaentje ter eenre en Antonij Stael Schermijn, neef van Adriaentje om de zaken mbt tot het kind, Anneke te regelen ter andere zijde

Fol 50
Peeter Janse Hagoort X Willemijna Stael verkoopt aan Jan Wilmse Bouwman

Fol 51
Schultbrief voor sr Johan Bijens, houtkoper tot G Berg

Fol 51v
Opdragt voor Adriaen Knaep wonende tot Raemsdonk
Verkoper is Adriaen Langenhuijsen, zwager

Fol 52v
Geertruijd Cornelisse Hollanders wed Krijn van Herp met Frank Janse Kamp, schoonzoon ter eenre en Moses la Grauw mede als voogd van Adriaentje Corsten de Gase en Peter de Gase. Zij sluiten een akkoord
Er is een testament van Krijn van herp van 5-2-1698

Fol 54
Transport voor Adriaen Stael

Fol 54v
C Beelaeerts als erfgen van Matthijs Pompe verkoopt aan Wilm van Dongen

Fol 55, copie
Op 11-5-1714 machticht Constantijn van Wevelinchoven: Willem Hendrik van Os. Procuratie te Rueremonde?

Fol 56v
Schuldbrief voor Adriaen Carelse van Wouw. Hij is schuldig aan Adriaen zijn broer.

Fol 57
Maria Hacke wed Govert van Sprang is overleden zijn testament.
Meeuwis Heijstek gaat de zaken van de kinderen, Daniel, Henderik, Dirck en Schalk, regelen.

Fol 58
Op 11-4-1715 ontvangen van Michiel Lambertse de Bruijn de 40ste penning en de 10de verhoging van het huijs gekocht door Pieter Claese Donkersloot tbv Peeter Pellekaen

Fol 58v
Erfenisse voor Peeter Pellekaen, verkocht door Wilm Hendrikse Kivits.
Met toestemming van Elisabet van Honswijk en haar zoon Adriaen Govaerts

Fol 59v
Erfenisse voor Willem Hendrikse Kievits, verkoper is Anna Stael Base wed Jan Cornelise van Tilburg

Fol 60
Contract tusschen Anna Stael en hare kinderen
Anna Stael Base wed Jan Cornelise van Tilburg ter eenre en Jan, Adriaen, Willem den ouden, Willem den jonge, Johanna X Jan van Honswijk, Maria za X Adriaen van der Vlier, Petronella X Cornelis Rijke, Jacobus en zijn zus Cornelia en Willemina

Fol 61v
Schulbrief voor de heer Govaert Verploegh, woondende tot Herwijnen

Fol 62
Contract tusschen Wilm Hendrikze Kievits ter eenre en Peeter Pellekaan ter andere zijde

Fol 63
Transport voor Jan Wilmse Bouwman
Verkopers: Hendrik Glavimans X Willemijn van den Anker, Huijbertje van den Anker, Lijsbet van de kamer als erfgen van de wed van Bastiaen Pellekaen, Jacon Carelse van Wouw, Neeltke Laurenss en Krijn Pruijser als erfgen van Laurens Krijnen.

Fol 64
Erfenisse voor Adriaen van der Pluijm
Verkopers: Lambert Ariaens van Hovewegen X Anneke Tabbart, Bastiaen Hendriks Metselaer X Teuntie Tabbert, Cornelis van der Wiel X Lijntie Tabberts, Mathijs Jans Timmermans X Aeltie Tabberts en … … [ niet ingevuld} van de onm kinderen van Huijbert den Boer en Maijken Tabbert, kinderen en kintskinderen van Sijmon Tabberts voor de helft, Willem Hanrickse Kievits namens Lijsken Theunis Botermaten wed Sijmen Tabberts voor de andere helft.

Fol 64 los vel
Memorie indersake van Willem Hendrik Kievits contra

Fol 65
Schijdinge en deelingh tusschen de kinderen van Willem Doloo:
Pieter Willem Doloo ter eenre en Uriaen Doloo ende peter Jans vander Meijde, oomen en bloetvoogden van de twee onm kinderen, Aert en Peterke, van Willem bij Aartie Janse vander Meijde

Fol 67
Rekening, bewijs en reliqua die is doende Meeuwis Heijstek mbt de vier kinderen van Govert van Sprang bij Maria Hacke als erfgen van Margrita Sauve wed Hendrik van Dennekamp, s Bosch

Fol 68
Transport voor Hendrik Glavimans

Fol 69
Schuldbrief voor de voorkinderen van Govert van Sprang: Daniel, Hendrik, Dirck en Schalk

Fol 70
Splitsing en deelinge tusschen Johan van Batenburg en de kinderen van Jacob Kivits
Jacob van Batenburg X Johanna van Honswijk ter eenre en Peeternella X Cornelis Rijke, Cornelia, uitlandig, en Willemina met voogd Willem Hendriks Kivits

Fol 71v
Transport voor Jacobus Schoenmakers, Waspik
Verkopers: Gerrit Hendriks Timmers X Dirckske van Gelder de jongste
Procuratie van Dirckske volgt op fol 72

Fol 73r
Rekening, bewijs et reliqua die is doende Peeter de Gast als voogd van Adriaentje Corsten de Gast

Fol 74v
Transport voor Cornelis Wilmse van Dinteren

Fol 75v
Transport voor Eijmert Vermeijs

Fol 76
Transport voor Bastiaan Janse Koekkoek
Verkoper: Jan Jans Rams X Cornelia Stael wed Lammert van Dinteren

Fol 76v
Transport voor Cornelis Wilmse van Dinteren

Fol 77v
Contract van uitkoop tusschen Hendrickske Janse Bouwman laast wed van Krijn Hendrikse Camp, eerder wed van Thijs Jans van Aerkel en Hendrik Ariense Camp wednr van Marijke Thijse van Arkel ter eenre en Michiel Lammerde de Bruijn X Wijntie Thijze van Arkel ter andere sijde

Fol 79v
Transport voor Cornelis van Brandwijk, sris tot Meeuwen
Verkoper: Jacobus Kroeskop X Anneke Wilms de Bruijn

Fol 80v
Schiftingh, scheijdingh en deelingh tusschen de wed van Geelwijn Aertse Camp en desselfs kinderen
Teuntke Jans Baes wed van Geelwijn Camp geassisteert met Jacob van Campen, haren toecomende bruijdegom en de kinderen: Lijsbert X Cuijndert Dirkse Leegganger en Hendrick Ariense Camp als bloetvoogd van de drie onm kinderen: Arien, Jan en Jenneken

Fol 82
Uijktkoop voor de onm kinderen van Jacob Wilmse van Dinteren verwekt aen Swaentje Janse Uppel
Joost Janse Uppel, oom en bloetvoogd van de drie kinderen.

Fol 84
Transport voor Melis Oerlemans en Jan Oerlemans, Cappel

Fol 85
Transport voor Appolinia Pistorius wed van Adriaan van Nederveen, wonende alhier

Fol 86, copie
Johan Louis van Schueren aen Hagoort, heer van Dussen etc verlijt tbv Heijmen Meeussen Heijstek, ca 17 jaar een huijs etc

Fol 87
Contract van uijtkoop tusschen Anneke Versteeg wed van Teunis Cappel ter eenre en Dingena Teunisse Capel, dochter van Teunis bij Sijke Schans

Fol 88
Opdragt voor Pleun Jacobse van Krimpen
Verkopers: Elske Tutoor wed Hendrik Janse van Maestricht, Jan van Maestricht, zoon.

Fol 89
Opdracht voor Maria Dingemans wed van Sijmen de Jong
Verkopers: Wilm Hendricks van der Pol X Janneke Jacobs van Dalen en Cornelia Jacobs van Dalen, beijden Emmichoven

Fol 90, copie
Op 26-11-1696 compareerde Sijmon de Jong en Maria Dingemans zij maken hun testament bij not Pieter de With te Gorinchem. Op 21-4-1719 wordt het testament geopend.

Fol 93r
Transport voor sris Btrandwijk

Fol 94v, copie
Otto Frederich, baron van Uitinghof etc, verklaart dat Hendrik Verploeg gecompareert is.
Hendrik heeft het huijs etc gekocht van Willem Kievits volledig voldaen. Hendrik heeft ook hulde en eed van trouw gedaan.

Fol 95v
Transport voor Appolonia Pisterius wed van Adriaen Nederveen.

Fol 96v
Transport voor Thomas Zeijlmans, woonende alhier
Verkopers Adriaen en Adriaentie de Bruijn

Fol 97v
Transport voor Jacobus Hagoort, schoolmeester te Dussen

Fol 98v
Opdragt voor Geelik van Oirschot

Fol 99v
Kustingbrief voor de heer Adriaen Hagoort, out schepen der stad Gorinchem

Fol 100v, copie
Op 4-3-1621 machtigt Adriaen Hagoort: Nicolaes Hagoort, borgm te Meeuwen

Fol 102v
Scheijding en deeling tusschen Bastiaen Hendrikse Camp, Hendrik Hendrikse Camp, Claas Camp, kinderen Hendrik Hendrikse Camp en Geertje Bastiaens Koeckoek en Leendert de Haas X Adriaentje Camp voor 1/8 erfgen.

Fol 104
Acte van uijtkoop voor het onm kind, Bastiaen, van Peter Pellekaen verwekt aen Anneke Gilen de Bruijn

Fol 105
Erfenisse voor de heer Hendrik van Gils, op den Hill
Verkopers: Paulus Presch, Petrus Otgens, Sevenbergen, mede namens Gerardus de Ridder en namens Jan Dingeman, eerfgen van Johanna Dingemans X Peter van Zon, procuraties op fol 106v en 107v

Fol 108v
Uitkoop voor Neeltje Franke, onm dochter van Frank Camp en Lijstie Janse Roubos.
Geertruijd Hollanders wed Krijn van Herp is grootmoeder van Neeltje

Fol 109v
Contract tusschen de wed van Pieter Dirckse van Giesendam en hare kinderen
Peterken Jans Camp wed van Pieter, Jophanna X Teunis van de Koppel, Kunira za X Jacobus Kleijn mede als vader van zijn vier kinderen: Pieter, Christiaan, Maria en Pieternella; Adriana X Pieter Klasen Donkersloot.

Fol 112
Staet en inventaris van alle de goederen soo roerende als onroerende die metter dood ontruijmt en nagelaten sijn bij Hendrik Ariaense Camp en Marike Thijse van Arkel, mitsgaers staat van schulden en lasten des boedels.
Arien Hendrikse Camp, outste zoon, ter eenre en Susanna Hendrikse Camp, Michiel Donkersloot als voogd over de vier onm kinderen van hendrik: matthijs, Lijsbet, Anneke en Hendrikske ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de goederen.

Fol 120
C van Brandwijk, secr, is volaen door Adriaen van Noort, Almkerk.

Fol 120v
Transport voor Jan Janse Vos
Verkoper is Adriaen, broer

Fol 121v
Opdracht voor Johannes van der Wiel, procuratie op fol 122v

Fol 123v
Akte van uijtkoop van Mooses Pieterse de Berk wednr van Adriaentje Hendrikse Sagt.
Teunis hendrikse Sagt als oom ende bloetvoogd van de viwer onm kinderen: Pieter, Jan, Hendrik en Sijke.

Fol 124v
Coopconditie en transport van eenige haeflijke goederen
Laurens Oldenborg verkoopt aan Jan van Vessem

Fol 125v
Schultbrief Johan Louis van Schuren Hagoort etc.

Fol 126v en 127 zijn niet gefortografeerd

Fol 127v
Transport voor Hendrik van Auwerkerk, mr smit

Fol 128v
Uitkoop voor de onm kinderen van Hendrik Glavimans verwekt aan Willemina van den Anker.
Wilm Kins als oom, wegens zijn vrouw Huijbertje van den Anker, van de vier kinderen van Hendrik en Willemina: Rombout, Wilen, Adriana en Willemina.

Fol 130, copie
Johan Louis baron van Schueren Hagoort etc. het betreft Jan van Vessem en een koop

Fol 130v
Schultbrief voor Wilm Kloens X Josina Cloens de wed Gerrard Muijs
Willem Hendrikse Kievits en Cornelia van Honswijk zijn het geld schuldig.

Fol 131v
Transport voor Jan Meertense Dolkes, Cappel
Verkopers: Johannes van Gelder, Krijn Lambertse Vos X Maria van Gelder, David van Gisen X Cornelia van gelder, Gritje van Gelder wed Handrik Roubos met kinderen Peter en Adriaentje, Johannes voorn als oom en voogd van de vier onm kinderen van jan van gelder za en alle namens Stijntje van gelder, hun suster. Allen erfgen van Lijsbet van Nederveen wed Peter van Gelder

Fol 132v
Opdragt voor Hendrik vander Hoeven, sris van Cappel
Verkopers: Petrus Pus, predicant te Gisen, X Cornelia van Tilburg mede namens Jan de Gester X Johanna van Tilburg, Cornelis van Brandwijk, notaris en procureur, mede namens Johanna van Brandwijk wed Govert Verploeg, Cornelis van Brandwijk sris tot Meeuwe, Cornelis Schalke X Anna Benschop, Dingena Stael wed Jan Gerritse Hagoort, Peeter Hagoort X Willemina Stael, Cornelia van Brandwijk en namens Cornelis van Tilburg. Allen erfgen van Nicolaas van Brandwijk, schout Dussen Muijlkerk.

Fol 134
Opdragt voor Johanna van Brandwijk wed Govert Verploegh
Verkopers: Petrus Pus, predicant te Gisen, X Cornelia van Tilburg mede namens Jan de Gester X Johanna van Tilburg, Cornelis van Brandwijk, notaris en procureur, mede namens Cornelis van Brandwijk sris tot Meeuwe, Hendrik vander Hoeven, sris van Cappel
Cornelis Schalke X Anna Benschop, Dingena Stael wed Jan Gerritse Hagoort, Peeter Hagoort X Willemina Stael, Cornelia van Brandwijk en namens Cornelis van Tilburg. Allen erfgen van Nicolaas van Brandwijk, schout Dussen Muijlkerk.

Fol 135
Transport voor Cornelis van Brandwijk den jonge, waarnemend schout van Dussen Muijkerk.
Verkopers: Petrus Pus, predicant te Gisen, X Cornelia van Tilburg mede namens Jan de Gester X Johanna van Tilburg, Cornelis van Brandwijk, notaris en procureur, mede namens Johjanna van Brandwijk wed Govert Verploeg, Cornelis van Brandwijk sris tot Meeuwe, Hendrik vander Hoeven, sris van Cappel
Cornelis Schalke X Anna Benschop, Dingena Stael wed Jan Gerritse Hagoort, Peeter Hagoort X Willemina Stael, Cornelia van Brandwijk en namens Cornelis van Tilburg. Allen erfgen van Nicolaas van Brandwijk, schout Dussen Muijlkerk. Procuratie volgt op fol 136

Fol 137v
Erfenissse voor Hendrik van Gils
Vanaf einde boek tot aan folio 137v taxaties van overleden personen zonder nagelaten wettige descendenten.