RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: huwelijk voorwaarden
Datum: 2-8-1646
1e Comparant: Adriaen Cornelis Wijngaerde
2e Comparant: Maeijken Anth Drossarts wed Aert Roelen Boelen ?
Bijz: Adriaen Cornelis Wijngaerde van Sgravenmoer ter eenre en Maijken Anthonissen Drossaerts van Oudenbos wed Aert Roelen Boelen ter andere zijde.
Voorwaarden opgesteld bij not Rogier Hessels, Oosterhout
Copie te Waspik, 12-2-1664
genoemd: Jan Cornelisse Wijngaert, broer. Cornelis vande Wijngaerde, neve van de bruijd, Gijsbert Heskens, inde Haege

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 21-10-1683
1e Comparant: Joh vander Hagen, predikant
2e Comparant:
Bijz: Erfgenamen: Hermanus, predicant Klundert, Henricus, predicant G'Berg,Samuel, Rebecca ,de kinderen van Catharina bij Peter Aelsius, predikant Udenhout en het kind van Maria, broers en zussen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 1-10-1680
1e Comparant: Peter Jans Brouwer x Aeltje Anthonisse van Hassel
2e Comparant:
Bijz: 1-10. De dagaanduiding is onbekend

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 12-9-1673
1e Comparant: Frans Commeren Cuijper x Adriaentje Joachumss
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 10-1-1675
1e Comparant: Pieter de Preter
2e Comparant: Leijntie Huijbrechts wed Hendrick Willemss Wever
Bijz: Pieter de Preter en Leijntie Huijbrechts wed Hendrick Willemss Wever zijn in ondertrouw.
Leijntje heeft een voorzoon Jan.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 1-9-1667
1e Comparant: Margrietken Janssen X Melis Hendricx
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Cornelis Janss, broer.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 12-10-1684
1e Comparant: Aert Dingemans en Jacobsken Janss Buijs
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Jan Aerden, oudtste zoon. Corn? Aerden, Peeter en Dingeman.
Dingeman Aerden Schoenmakers is voldaan, 1692

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 27-2-1685
1e Comparant: Johan Tomas Rijken x Janneken Jacobs Bommelaer
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Anna Jansen, oudste dochter.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 15-7-1686
1e Comparant: Leijsbeth Wouters Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: de zoon van Jacob Dolck: Adriaen
Leijsbeth Diercks Vermeijs.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 18-4-1687
1e Comparant: Willem Willemsen
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Hendrick Willemsen van Malsem, zwager

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 13-10-1691
1e Comparant: Jan Janss van Tichelen x Adr Wouters Verschueren
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 1-9-1693
1e Comparant: Adriaen Cornelisse Zeuw x Adriaentje Janssen Zeuw
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Marieken X Jan Wouters, Leijsbet X Cleijs Janssen, Peeter, Adriaentje, Johanna en Cornelia, hun kinderen.
Belending: Cornelis Janssen Zeuw.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 25-9-1693
1e Comparant: Dirk Weijdemans x Elisabeth Jans van Gool
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 8-10-1693
1e Comparant: Jan Ad Hoevenaar x Cornelia Mattijsse Camp
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 10-10-1696
1e Comparant: Dirk Janssen Zeijlmans x Catharina Adriaens Fiers
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Cornelia Fiers, zus.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 14-2-1698
1e Comparant: Wouter Janse Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Adriaentje van Clotwijck, zijn moeder.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 27-3-1700
1e Comparant: Hendrik van Grevenbroeck x Adriaentje Michielschen
2e Comparant:
Bijz: De kinderen van tweede en derde bedde delen in gelijke maten.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 28-8-1703
1e Comparant: Ad Cornelisse de Zeuw x Adriaentje Janssen Zeuw
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 27-1-1706
1e Comparant: Hendrick Janssen de Bont x Johanna Aris van Hassel
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Cornelis de Bont en Huijbert van Hassel

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 22-11-1706
1e Comparant: Jan Dircken Leijten x Janneken de Jongh
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: verkoop
Datum: 8-5-1708
1e Comparant: Adriaen Geeritse Boeser X Adriaentje Jac de Bruijn
2e Comparant:
Bijz: Jacob Koninx en Huijbert de Bruijn als voogden over de kinderen van Adriaen Geeritse Boeser en Adriaentje Jacobssen de Bruijn willen de boedel verkopen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: accoort
Datum: 24-10-1708
1e Comparant: Gelden Willems Paens
2e Comparant: Peeter Geritsen van Dongen
Bijz: Beide wonen te Loon. Zij sluiten een akkoord mbt de rekening van de goederen van Geertruij de Zwart X Peeter Gerritsen van Dongen en dochter van Cornelis Stevens de Swart. Gelden Paens was testamentaire erfgenaam.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 30-3-1709
1e Comparant: Anth Huijberde Conincx x Adriaentje Willems Cloot
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 11-5-1709
1e Comparant: Adriaen Meulders x Beatris Coninx
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Anthonij Tijssen Konincx, Sijmen Janss Vaermans, Jan Buijs en Adriaen Cornelisse Cnaep.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: borgtogt
Datum: 15-10-1710
1e Comparant: Pieternel Wouters Visser
2e Comparant:
Bijz: Pieternel is komen te trouwen met Jan Klaa?, Swaluwe. De gerechten staan borg omdat Pieternel in de Swaluwe gaat wonen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 20-5-1711
1e Comparant: Corn Teunisse Zeijlmans x Grietjen Ariaens Bervoet
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 29-6-1711
1e Comparant: Jan Adriaensen van Gijsel
2e Comparant:
Bijz: Het testament is opgesteld bij not Barent Sas, Sprang.
Erfgenaam: Freijske Ariens wed Adriaen Mertens, moeder

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 28-10-1711
1e Comparant: Pieter Daniels Sneeu x Catelijn Daniels de Jong
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: verkoop
Datum: 9-11-1711
1e Comparant: Gelden Willems Paens x Maria Stevense Swart
2e Comparant:
Bijz: Barent Sas, notaris te Sprang, wil namens Gelden Willems Paens x Maria Stevense Swart hun boedel verkopen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: waarborg
Datum: 27-4-1712
1e Comparant: Jan de Smit en Adriaen Cornelisse de Zeeu
2e Comparant:
Bijz: Jan de Smit en Adriaen Cornelisse de Zeeu staan borg tbv Peeter de Zeeu, timmerman, die een contract heeft met de dijkgraef en de poldermeesters over het onderhouden van drie sluijsen

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 14-6-1712
1e Comparant: Peeter Aerde Schoenmakers
2e Comparant: Elisabet Jans Fijneman
Bijz: Peeter Aerde Schoenmakers wed Berbel Dirken met zijn broer Dingeman ter eenre en Elisabet Jans Fijneman wed Jan Peeter Schoenmakers met haar broer Peeter ter andere sijde.
Eventuele voogden: Dingeman Aerden Schoenmakers en Peeter Jansen Fijneman.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: contract
Datum: 30-7-1713
1e Comparant: Thomas Moleschot X Theunti Zeijlmans
2e Comparant: Jenneken Adriaanse de Jong wed Jan Dirken Leijten
Bijz: Thomas Moleschot X Theunti Zeijlmans als erfgenaam van een steede ter eenre en Jenneken Adriaanse de Jong wed Jan Dirken Leijten ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de erfscheiding tussen hun beider woningen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 22-10-1713
1e Comparant: Arien Swart x Lijsbet Cluijtenaars
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: rekening/aanneming
Datum: 3-11-1713
1e Comparant: Jan Willems Zeijlmans wednr Maeijken Marc Reckers
2e Comparant: Gijsbert Marcelis Reckers
Bijz: Jan Willems Zeijlmans wednr Maeijken Marc Reckers verklaart dat zijn kinderen van de grootouders: Marcelis Reckers en Maria Jans Kroot enige vaste goederen zijn aanbestorven.
Huijbert Marcelis Reckers wil tbv de kinderen:Willem en Marcelis de goederen aannemen en beheren.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 9-5-1714
1e Comparant: Frans Mattijs Camp x Catelijn Driessen Cluft
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: verkoop
Datum: 7-3-1715
1e Comparant: Dirk Jans Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz: Dirk wil zijn boedel verkopen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 14-11-1715
1e Comparant: Norbertus Jans van Tichel x Helena Corn vd Heuvel
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 12-3-1716
1e Comparant: Johan van Grevenbroeck x Johanna Jans Camp
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: accoord
Datum: 10-6-1716
1e Comparant: Maria Jans Schoenmakers wed Adr van Tichel ea
2e Comparant: Pieter Stockermans wed Maria Jans Snijders
Bijz: Maria Jans Schoenmakers wed Adriaen van Tichel, met Jan van Tichel als voogt, en Petronella Schoenmakers wed Cornelis Vermijs met Willem Louwen en Adriaen de Bruijn als voogden ter eenre.
Pieter Stockermans wed Maria Jans Snijders en eerder wed van Jan Aerden Schoenmakers ter andere sijde.
Zij sluiten een akkoord mbt de goederen van de vader en de moeder van de eerste comperanten.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament etc
Datum: 9-12-1717
1e Comparant: Christine van Sundert wed Jacob Bervoets
2e Comparant:
Bijz: Christine van Sundert wed Jacob Bervoets en Peeter Bervoets hebben papieren met het testament van Christine en Jacob, 20-2-1715 te Meeuwen.
De testamenten van 12-9-1680 not Rutters G.Berg en dat van 9-6-1690 vervallen.
Genoemd: Huijbert en Peeter, voorzonen van Jacob.
Eventuele voogden: Huijbert en Peeter. Jacob en Jan Hendrik van Tilburg.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: accoord
Datum: 9-2-1718
1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans
2e Comparant: Jan Zeijlmans, secr
Bijz: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secr, wordt geassisteert door Nicolaas Hagoort ter eenre en Jan Zeijlmans, secr, ter andere seijde.
Zij sluiten een akkoord mbt de uitkoop van het vaderlijk goet op basis van het testament van 9-10-1703 bij not Timmers en mbt de moederlijke goederen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 11-8-1718
1e Comparant: Huijbert Willems de Ruijter
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Grietje Bastiaens Boeser, zijn moeder. Anneke Willem de Ruijter wed Peeter Otgens, halve zuster
Erfgenamen: zijn drie halve zusters: Maeijken, Leijsbet en Geertruij Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: verkoop
Datum: 18-9-1718
1e Comparant: Dingeman Aerde Schoenmakers
2e Comparant:
Bijz: Dingeman Aerde Schoenmakers en Peeter Fijneman als voogden over de kinderen van Jan Peeters Schoenmakers en Elisabeth Fijnemans willen de boedel verkopen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 12-10-1718
1e Comparant: Peeter Wouters Verschuren x Janneken Will Boumans
2e Comparant:
Bijz: Er is een testament van 24-5-1696, G'Berg.
Genoemd: Huijbert en Marijken Prs Verschuren. Zoon Jan.
Erfgenamen: Joost, Huijbert, Mariken, de kinderen van Willem, Jan Jans Verschuren, zoon van Sijken Stoffelen, buitenechtelijk kind bij Jan.
Eventuele voogen: Joost en Huijbert.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: acte van voogdij
Datum: 13-1-1719
1e Comparant: Margrita Melsen Zeijlmans wed Corstiaan Vassen
2e Comparant:
Bijz: Margrita benoemt tot medevoogd over de kinderen: Thomas Moleschot, zwager.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 16-3-1719
1e Comparant: Cornelis Teunis van Dongen x Gauken Lamb Reckers
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogd: hun dan nog levende oudste zoon.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 1-4-1719
1e Comparant: Thomas Moleschot x Anthonetta Melsen Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: accoord
Datum: 21-9-1719
1e Comparant: Maria Kivits wed Nicolaas van der Stegen
2e Comparant: Arnoldus vander Stege
Bijz: Maria Kivits wed Nicolaas van der Stegen met swager Peeter Staal als voogt en Johanna Kivits wed Jan van Aalst met swager Jan vander Sluijs als voogt ter eenre en
Arnoldus vander Stege, zoon van Maria en Nicolaas ter andere sijde.
Arnoldus heeft land gehuurd van zijn grootmoeder Adriaentje de Bruijn. Adriaen Jacobs Kivist is grootvader. Zij sluiten een akkoord.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 23-12-1719
1e Comparant: Maria Aerde Elants wed Jan Jans van Hassel
2e Comparant:
Bijz: Erfgenaam: Janneken Adriaens Eelants, haar broers dochter bij Janneke Jan Sijmons.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: deling
Datum: 17-1-1720
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans
2e Comparant: haar kinderen
Bijz: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout, met Dirck Zeijlmans als voogd ter eenre en Johan Zeijlmans, predikant Cappel, Adriaen Zeijlmans, schout, en Jasper van Selm X Adriana Zeijlmans, kinderen van Hermina en Geerit.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 4-3-1720
1e Comparant: Eijmbertus vanden Hout x Anna Maria Cover
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 14-8-1720
1e Comparant: Corn Hendr Schoenmakers x Maria Willemse Blankers
2e Comparant:
Bijz: Cornelis was borgemeester in 1719.
Eventuele voogden: Jan Hendrix Schoenmakers en Jochem Willems Blankers.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: acte van voogdij
Datum: 9-4-1723
1e Comparant: Pieternel Janse wed Cornelis Cornelisse Camp
2e Comparant:
Bijz: Pieternel benoemt tot voogden over de kinderen en kindskinderen: Matthijs Cornelisse Camp en Jan Cornelisse de Jong. Jochem Blankers en Adriaen Cornelis de Jong.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 30-12-1724
1e Comparant: Lamb Adriaens Zeijlmans x Johanna Janse Verschuren
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Jan Adriaanse Zeijlmans en Adriaan Janse Verschuren.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 13-3-1725
1e Comparant: Ariaen en Anneken Janse Schoenmakers
2e Comparant:
Bijz: Het testament van 13-6-1721 bij not Hoevenaar te Raamsdonk komt te vervallen.
Erfgenaam: het kind van Jan Hendrikse Schoenmakers bij Anneke Hendrikse Schoenmakers en het kind van Cornelis Hendrikse Schoenmakers bij Maria Blankers. Bij vooroverlijden van de kinderen dan beide moeders, beiden weduwe.
Eventuele voogden: Jacobus Schoenmakers en Jochem Blankers. Mattijs Schoenmakers en Adriaan Blankers.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 28-2-1726
1e Comparant: Peeter Mattijsse Camp x Huijbertje Corn vd Heuvel
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Frans Camp en Dirk Melsen van Driel. Frans Camp en Jan Peeterse de Jong. Anselmus Zeijlmans, Peeter van Dongen, Bertus van Tichel.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 15-12-1726
1e Comparant: Rudolphus Voltelen x Catharina Janse Clock
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 18-2-1727
1e Comparant: Adriaen Vassen x Agatha van Campen
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Johannes Vassen en Wouter van Steenhoven

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 27-12-1727
1e Comparant: Janneken Boumans wed Peeter Wouterse Verschuren
2e Comparant:
Bijz: Er is een testament van 12-10-1718. Janneken verdeelt nu alvast de vaste goederen aan: Joost, Huijbert, Mariken.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: acte van voogdij
Datum: 23-12-1727
1e Comparant: Cornelia Adr de Zeeuw wed Jan Prs van Alphen
2e Comparant:
Bijz: Cornelia benoemt tot voogden over haar zoon Peeter: Cornelis Segers Buijs en Adriaan Janse Verschuren.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 3-1-1728
1e Comparant: Hendrik Langermans x Anna Kespers
2e Comparant:
Bijz: Anna was eerder wed Adriaan Peeters Paap.
Genoemd: de kinderen van Anna bij Adriaan Paap.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: verkoop
Datum: 3-4-1728
1e Comparant: Arien Nobel
2e Comparant:
Bijz: Maria van Dijk wed Arien Nobel, Thomas Buijs en Anthonij van den Hout als voogden over de kinderen van Arien bij Neesken Buijs willen de boedel verkopen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 23-4-1728
1e Comparant: Vas Peeters de Hoog x Leijsbet Vermeijs
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Crijn van Rossum en Peeter Stoffellse de Hoog.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 12-6-1728
1e Comparant: Bastiaen Janse Boeser x Anna Thomasse Rijken
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 11-10-1728
1e Comparant: Dirk Janse Voegers x Teuntje Janse Croten
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Jan, Jesper, Corstiaan en Maeijken, ongetroude kinderen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 6-9-1728
1e Comparant: Huijbert Schep x Dirksken Sterrenberg
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Thomas Schep en Joost Sterrenburg.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: verkoop
Datum: 16-10-1728
1e Comparant: Peeter Domen
2e Comparant:
Bijz: de voogd van de kinderen van Peeter Domen wil de goederen verkopen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: verkoop
Datum: 13-9-1729
1e Comparant: Arien van Pas
2e Comparant:
Bijz: Jan Mertens Dolk en Ad de Rooij als voogden over de kinderen van Arie Anth vander Pas en Janneke Coninx willen de boedel verkopen.

RA: Groot Waspik RA 48B
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: testament
Datum: 10-11-1729
1e Comparant: Cornelis van der Eijke x Maria Leijten
2e Comparant:
Bijz: