Boek A

Acte 1
Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sijmon Peterss van Son als ge-wesene voocht van de kinderen van Cornelis Jaspers, niet gesloten.

Acte 2
Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Govertss, Cappel, als voocht van de vier kinderen van Crijn Leendertss vander Kleij za en Neeltje Goverts, 13-5-1677,

Acte 3
Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sijmon Peterss van Son als ge-wesene voocht van de kinderen van Cornelis Jaspers sedert 20-11-1674, niet gesloten.

Acte 4
Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Huijbert Gijsbertss Conincx als voocht ende Mels Zeijlmans als toesiender van de kinderen van Jan Gijsbert Conincx bij Theuntje Thomass Zeijlmans van de vaderlijke goederen, 1-3-1678.

Int bijwesen van Gijsbert, Adriaentje ende Maijken Janss Conincx.

In de liquidatie worden vermeld Thomas, Gijsbert, Adriaentje, Maijken ende Jacob Janss Co-nincx

Acte 5
Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Hendrik Fransssen Boeser als voocht van Bastiaen Huijbertss Vassen [zoon van Huijbert Janss Vassen] de welcke hij ver-weckt heeft aen Truijcken Bastiaenssen, zijne overleden huijsvrouwe, 3-3-1768.

Acte 6
Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Huijbert Gijsbertss Conincx als voocht ende Mels Zeijlmans als toesiender van de drie kinderen, Adriaentje, Maijken ende Jacob, van Jan Gijsbert Conincx bij Theuntje Thomass Zeijlmans van de vaderlijke goederen, 1-3-1678.

Acte 7
Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sijmon Peterss van Son als voocht van de kinderen van Cornelis Jasperss za bij Huijbertje Peterss za, sedert 31-1-1671, actum 20-11-1674.

Acte 8
Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sijmon Peterss van Son als voocht van de kinderen van Cornelis Jeijsperss za bij Huijbertje Peeterssen za, sedert 4-5-1666, ac-tum 31-1-1671.

Acte 9
Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Thomas Adriaenss Bommelaer als voocht van Jacobus en Catharina Jacobss Bommelaer ivm land gecomen van Anneke Adri-aenss Bommelaer, grootmoeder, 26-5-1674

Acte 10
Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Dirck Melssen als voocht , na doode van zijn vader, ende Dingeman Peeterssen als toesiender van de twee kinderen van Jan Janss Rijool en Janneken Peeterss sedert 4-3-1665, actum 23-12-1671.

Int bijwesen van Peeter en Adriaen Janss, der weesen broederen ter presentie van Cornelis Jansss, onmondige soone, out ontrent 25 jaren

Boek B

Acte 1
Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Adriaen Hendriexss Scheuren als voocht ende Jan Anthonissen als toesiender van de kinderen van Leenaert Hendriecxss Scheuren en Marie Teuniss, 25-1-1676.

Gesloten door Jan Janssen Ammelrooij, moederlijck oom, Sprangh

Acte 2
Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Peter Janssen als voocht ende Ma-thijs Cornelissen Camp als toesiender van de kinderen van Dingeman Peeterss ende Aeltje Meertens, sedert het overlijden van Dingeman en Aeltje, 18-1-1677.

Acte 3
Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Hendrik Fransssen Boeser als voocht van Bastiaen Huijbertss Vassen [zoon van Huijbert Janss Vassen] de welcke hij ver-weckt heeft aen Truijcken Bastiaenssen, zijne overleden huijsvrouwe, 3-3-1768.

Acte 4
Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Hendrick Jochumss Schoenmaec-kers als voocht van het kint van Adriaen Janss ende Anneke Jochumss, sedert 10-6-1670, actum 11-6-1678.

Acte 5
Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Laureijs Jacobss Bommelaer als voocht van de vier kinderen van Adriaen Hoevenaer za en Adriaentje Jacobss Bommelaer ivm de goederen aengecomen van hun grootmoeder en moeijtje, sedert 10-1669, actum 18-1-1680

Jan Adriaense Lucht is vaderlijck oom en toesiender.

Acte 6
Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Matthijs Willemss als voocht ende Pr Bastiaenss als toesiender [verder niets ingevuld], 22-12-16?? [85 folio’s]

Int bijwesen van Wouter Verheijden x Teuntje Arienss, Willem Ariaenss

Acte 7
Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Tijssen Otgens als voocht ende Peeter Janssen de Jonge als toesiender van de kinderen van Willem Peeterssen Plucknoot za en Heijltje Janssen de Jonge, 1-4-1679.

Acte 8
Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Peeter Adriaenssen Brouwer, Raemsdonck als voocht van de kinderen van Meerten Mathijss en Dingen Jochums, sedert 2-7-1643, actum 4-6-1650.

Int bijwesen van Adriaen Meertens en Aleijdt Meertens