RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Quitantie
Datum:
1e Comparant: Reijnier Costers en Tomas Buijs, kerkmrs
2e Comparant:
Bijz: quitantie over de jarten 1720 en 1721

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 16-2-1731
1e Comparant: Arnoldus Verbuijs x Anna Maria Timmermans
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 26-2-1731
1e Comparant: Freijs Jans Reckers
2e Comparant:
Bijz: de erfgenamen van Freijs willen de boedel verkopen.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 10-3-1731
1e Comparant: Frans Peeters Boeser x Maria Sterrenburg
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Adriaen Prs Boeser en Joost Sterrenburg

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 9-4-1731
1e Comparant: Eijmbertus vanden Hout x Johanna Beijens
2e Comparant:
Bijz: Er zijn vier kinderen uit het huwelijk met Anna Maria Corver. Zie testament van 4-3-1720.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 11-4-1731
1e Comparant: Arien Potmakers x Maria Hendrikxe de Bont
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden Jan Hendrikse de Bont en Antonie Potmakers.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament copie
Datum: 11-4-1731
1e Comparant: Arien Potmakers x Maria Hendriks de Bont
2e Comparant:
Bijz: zie vorige akte

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 7-5-1731
1e Comparant: Willemke van Ee wed Smits
2e Comparant:
Bijz: Willem Janse van Ee en Elisabeth Daniels [zie handtekening] Sneeu wed Peeter Jans van Ee mede namens alle verdere erfgenamen van Willemke van Ee, overleden te Rotterdam. Willem de boedel verkopen.
De kinderen van Jan Prs van Ee krijgen de helft van de opbrengst.
Nog genoemd: broer Geerit van Ee. Jan Prs Verschuren.
2 losse briefjes: Nijl van Ee?, Adriaen van Hei.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 13-6-1731
1e Comparant: Seger Swalp x Maria Dirkse Vermeijs
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: de drie kinderen: Jan, Jacob en Cornelia X Helger Kok en kleinkind: Seger.
Eventuele voogden: Helger Kok en Jan Janse Maas.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 31-8-1731
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn x Anna Catharina Verbrake
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogd: Wilhelmus Verbraacke

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 24-9-1731
1e Comparant: Barent van Waspik x Maria Antonisse Timmermans
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 5-10-1731
1e Comparant: Adriaen Cornelis Clavers x Maria Janse Snijders
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden; Adriaen Jansz Verschuren en Dirk Dolk.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Huwelijk voorwaarden
Datum: 8-2-1732
1e Comparant: Dirk Teunisse Dolk en Piternel de Bont
2e Comparant:
Bijz: Dirk Teunisse Dolk wed van Berbera Schoenmakers en Piternel de Bont stellen de huwelijkse voorwaarden op.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 14-2-1732
1e Comparant: Dirk Janse Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz: Wouter Janse Zeijlmans wil de boedel van Dirk Janse Zeijlmans verkopen

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 12-4-1732
1e Comparant: Dirk Janse Lijten x Engelina Verdaas
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 17-4-1732
1e Comparant: Adriaan Nieukuijk x Janneke Base
2e Comparant:
Bijz: niet gepasseert

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 7-5-1732
1e Comparant: Joghem Blankers x Engelina Cornelisse Camp
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Hendrik Fransen Camp en Matthijs Cornelisse Camp. Josephus Fransen camp en Wouter van Steenhoven.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 20-5-1732
1e Comparant: Jan van Oerle x Geertruij Wouterse Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 3-6-1732
1e Comparant: Corstiaen Voegers x Cornelia Janse Pols
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 3-9-1732
1e Comparant: Wouter de Bodt x Maria Stoffels de Hoogh
2e Comparant:
Bijz: Wouter en Maria wonen te Dussen

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 7-10-1732
1e Comparant: Elisabeth Vermijs wed Vas Pieters de Hoogh
2e Comparant:
Bijz: Willem Crijn van Rossum als voogd over de kinderen van Vas Pieters de Hoogh x Elisabeth Vermijs, zie testament van 23-4-1828, met consent van Dirk Vasse de Hoog, Peeter Vasse de Hoog en Peeter Peeterse Storm X Geertruij Vasse de Hoog verkopen de boedel van Elisabeth.
Crijn Michiels van Rossum als voogd [?] ontvangt het geld

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 30-10-1732
1e Comparant: Denis en Thomas de Haan
2e Comparant:
Bijz: Denis en Thomas zijn broers.
Genoemd: hun drie zussen.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 19-11-1732
1e Comparant: Jenne Huijb de Bruijn wed Hand Huijb Schoenmakers
2e Comparant:
Bijz: Erfgenaam: haar zoon Francis.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 17-1-1733
1e Comparant: Jan Janse de Bont x Willemijna Peeters Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Johannis Cornelisse Schoenmakers en Johannis Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 31-3-1733
1e Comparant: Thomas Peeters Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz: Jan Jansen de Bont en Marcelis Zeijlmans als voogden over de kinderen van Thomas Peeters Zeijlmans willen de boedel verkopen.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 4-9-1733
1e Comparant: Guelhelmus Louwen
2e Comparant:
Bijz: Guelhelmus Louwen, pastoor te Waspik.
Erfgenaam: Guelhelmus Verbraacke, neef, zoon van Guelhelmus en Catharina Louwen.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 11-2-1734
1e Comparant: Maijken Peeters Verschuren
2e Comparant:
Bijz: Erfgenamen: Joost en Huijbert Peeterse Verschurenen en Johannis zoon van Johannis Peeterse Verschuren.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 4-5-1734
1e Comparant: Wouter Mattijsse Camp
2e Comparant:
Bijz: genoemd: Catholijn Cluft wed Frans Camp. Broer.
Geerit, kinderen Frans, Teuntje X Peeter d'Oude, kinderen Neeske en de kinderen van Maria, broeders en zusters.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 4-6-1734
1e Comparant: Wouter Camp
2e Comparant:
Bijz: Geerit Camp wil de goederen van Wouter Camp verkopen.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 21-8-1734
1e Comparant: Thomas Reijcken x Anneken Pieterse van Gorcom
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 8-9-1734
1e Comparant: Adriaan Janse Verschuren x Anna Maria Janse Smits
2e Comparant:
Bijz: Adriaen en Anna Aaria hebben acht kinderen.
Eventuele voogden: Wouter Janse Verschuren en Jan Janse Smits.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 1-12-1734
1e Comparant: Thomas de Bont x Hendrina de Bruijn
2e Comparant:
Bijz: Akte bevat bijna geen tekst. Zie volgende akte.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 1-12-1734
1e Comparant: Thomas de Bont x Hendrina de bruijn
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 6-12-1734
1e Comparant: Jacob Jans vander Cae x Catharina Corn de Jong
2e Comparant:
Bijz: Jacob heeft een vookint

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 8-3-1735
1e Comparant: Fransis Beijens
2e Comparant:
Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, wil de boedel van Fransis Beijens verkopen.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Acte van voogdij
Datum: 13-12-1735
1e Comparant: Eijmbertus vanden Hout
2e Comparant:
Bijz: Eijmbertus vanden Hout eerst wednr van Matria Couver en nu wednr van Johanna Beijens benoemt tot voogden over zijn kinderen Huijbert van den Hout en Arnoldus van Hassel, beijden Waalwijk.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 28-1-1736
1e Comparant: Johan P Zeijlmans x Cornelia Anselmus Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz: Johan noemt zijn twee kinderen

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 7-2-1736
1e Comparant: Jan en Johanna Wouterse Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz: Jan en Johanna zijn broer en zus.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 21-5-1736
1e Comparant: Joh Corn Schoenmakers x Maria Prs Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 21-6-1736
1e Comparant: Jan Janse Pols x Johanna Wouters Gijben
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: contract
Datum: 25-10-1736
1e Comparant: Rijnier Costers wednr Anna de Ruijter
2e Comparant: Maria Coninx wed Thomas Buijs
Bijz: Zij sluiten een akkoord mbt de rekening als gewesen kerkmeesters.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 12-11-1736
1e Comparant: Adr Geerden Boudewijns x Adriaentje Thom Zeijlmans
2e Comparant:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 21-12-1736
1e Comparant: Engelina Marcelisse Reckers
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Goudina, zus, wed Boudewijn Boumans.
Erfgenamen hele en halve broeders en zusters.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 23-3-1737
1e Comparant: Jan Janse Pols
2e Comparant:
Bijz: Jan wil zijn roerende goederen verkopen.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 16-4-1737
1e Comparant: Geerit Peeterse Dolk x Adriaantje Corn de Jong
2e Comparant:
Bijz: Adriaantje was eerder wed van Cornelis Cornelis Camp de jonge.
Eventuele voogden: Adriaen Cornelisse de Jong en Jan de Meter

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 20-5-1737
1e Comparant: Catholijn Ariens de Jong
2e Comparant:
Bijz: Erfgenaam: Marijnus de Jong, neef.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 26-6-1737
1e Comparant: Adriaen Antonis Coninx x Anna Michielse Compeer
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Michiel Coninx, oudste zoon, en Thomas Compeer

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 7-8-1737
1e Comparant: Bastiaen Fransen Boeser x Maria Janse Dolk
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Leijntje Fransen Boeser X Thomas Schep en Eijltje Fransen Boeser X Fransus Artel, halve zusters. Jan Maartens Dolk za, vader van Maria.
Eventuele voogden: Wouter Michiels Verhagen en Thomas Schep.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 3-12-1737
1e Comparant: Anneken Krijgsman
2e Comparant:
Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, wil de boedel van Anneken Krijgsman geheten van Luxemburg wed Jan Martin en eerder van Dirk Peeterse Zeijlmans verkopen.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 29-3-1738
1e Comparant: Crijn Michielse van Rossum wednr Neeltjen Vermeijs
2e Comparant:
Bijz: Crijn wil de roerende goederen verkopen.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 27-5-1738
1e Comparant: Crijn Michiel v Rossum X Neeltjen Vermeijs
2e Comparant:
Bijz: De erfgenamen willen de boedel en de winkel van Crijn en Neeltjen verkopen.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Verkoop
Datum: 27-5-1738
1e Comparant: Crijn Michiel v Rossum X Neeltjen Vermeijs
2e Comparant:
Bijz: Zie vorige akte.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Acte van voogdij
Datum: 7-6-1738
1e Comparant: Petrus Groen wednr jacoba van der Heijden
2e Comparant:
Bijz: Petrus, predikant benoemt tot voogden over zijn kinderen, zie testament 29-3-1729 Delft: Hendrik Meester en Simon vander Slijden, not Delft.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 3-7-1736
1e Comparant: Christoffel Leijten x Adriaentje Jan Schoenmakers
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogd: Peeter Cornelisse Camp, Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 9-9-1738
1e Comparant: Adriaen Janse Lijten x Elisabeth Schoenmakers
2e Comparant:
Bijz: Eventuele voogden: Dirk Janse Lijten en Peeter Cornelisse Camp

RA: Groot Waspik RA 49
Folio: Ongefolieerd
Soort akte: Testament
Datum: 9-9-1738
1e Comparant: Jan Cornelis Vermeijs x Jenneken Adriaen Elants
2e Comparant:
Bijz: Genoemd: Adriaentje van Domen, Dongen.