RA: Groot Waspik RA 57
Folio:
Soort akte: vrijgift
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 000
Soort akte: voorblad
Datum:
1e Comparant: register van alle giften en willeceuren
2e Comparant: beginnende den 1e aprilis anno xv c twintich
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: schout Michiel Mathijs Otgens
secretaris Thomas Janss
heemraders:

Huijch Peterss
Jochim Jan Berthoutss
Lambrecht Willemss
Wouter Wouterss
Gerit Franss
Gijsbrecht Geritss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 000 lv1
Soort akte: quitantie
Datum: 27-11-1623
1e Comparant: Corstiaen Wouterssen
2e Comparant: Matteus Raaters ?
Goederen:
Prijs: ƒ
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 001r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-4-1620
1e Comparant: Aentken Adriaensdr wed Dirck van Clootwijck
2e Comparant: Adriaen Diercxss van Clootwijck, outste zoon
Goederen: 2½ geerde lant, inden polder, in twelff geerden, gemeen met erffg Dirck van Clootwijck
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schipsdiep of Kille
Belend Oost: Anneken Diercxss Foppen
West: Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer
Noord: Maesen
Zuid: Schipsdiep of Kille coemende vuijt Vroukens vaert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 001v
Soort akte: rentebrieff
Datum: 28-4-1620
1e Comparant: Adriaen Adriaenss Lueskint
2e Comparant: Cornelis Melss ?
Goederen: 3/8 acker saeijlant mert 30 stuijvers rente op de gehele acker, gemeen met Adriaen Franss en Willem Buijs
Prijs: ƒ 107
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Willem Buijs met 3/8
West: Adriaen Franss met 1/4
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 002r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-4-1620
1e Comparant: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr ea
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: een grut ende 1/8 moergronden, inde Molenheij, inde 6e cavel en de tweede letter C
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr mede namens Lauwereijs Janss x Adriaentken Adriaensdr, swager (proc 26-4-1620, schepenen van Strien)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 002v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-4-1620
1e Comparant: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr ea
2e Comparant: Jan Wouter Janss en Peter Adriaen Gheritss
Goederen: 1½ hont gronden, boven Vroukens vaert
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Geer
West: Muencken moer of vaert grippelke
Noord: Peter Adriaen Gheritss
Zuid: erfg Adriaen Huijb Dierck Floren
Bijz: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr mede namens Lauwereijs Janss x Adriaentken Adriaensdr, swager (proc 26-4-1620, schepenen van Strien)
Betaald wordt via een wilceur. Op 6-3-1624 verkoopt Peter zijn deel aan Jan.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 003r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-4-1620
1e Comparant: Jan Wouter Janss en Peter Adriaen Gheritss
2e Comparant: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van gront (zie folio 002v)
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Meerten Joosten x Peterken Adriaensdr mede namens Lauwereijs Janss x Adriaentken Adriaensdr, swager (proc 26-4-1620, schepenen van Strien)
Op 27-6-1621 is de wilceur geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 003r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-5-1620
1e Comparant: Matijs Peters
2e Comparant: Jochim Peters Vonder
Goederen: een eijnt acker saeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Vos hoolen
Belend Oost:
West: cooper
Noord: Her straet
Zuid: Vos hoolen dijck of Matijs Janss acker
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 003v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-5-1620
1e Comparant: Adriaen Stoffelen ea
2e Comparant: Adriaen Jacopss Baes
Goederen: een huijs, hoff metten ackerlant, boven Vroukens vaert
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert grippelke
West: Jan Lauwereijs
Noord: Peter Thomas Goverde
Zuid: erffg Wijt Willemss
Bijz: Adriaen Stoffelen als voocht van Jacop Stoffelen zijnen broeders weeskijnderen met Anneken Cornelisdr de weduwe, Jan Wouterss haer oom ende gecoren voocht.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 004r
Soort akte: wilceur
Datum: 1-5-1620
1e Comparant: Adriaen Jacopss Baes
2e Comparant: Jan Wouterss, out secretaris
Goederen: wilceur tbv de aankop van een huijs (zie folio 3v)
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 27-3-1630 is de wilceur geheel voldaan volgens de erffg van Jan Wouterss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 004v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-5-1620
1e Comparant: Jan Wouterss, out secretaris
2e Comparant: Peter Thomas Goverden
Goederen: een huijs metten erve, boven Vroukens vaert
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Griffiers Bancken
Belend Oost: Vroukens vaert grippelke
West: Adriaen Lambrechtss en Jan Tomass
Noord: Griffiers Bancken
Zuid: Adriaen Jacopss Baes
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 004v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-5-1620
1e Comparant: Peter Thomas
2e Comparant: Jan Wouterss
Goederen: een wilceur tbv de aankoop van een huijs
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Rombouts x Lijsken Janss ontvangt geld op 21-4-1628
Jan Mathijs x Maeijken Janss ontvangt geld op 22-4-1628 en 16-5-1632

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 005v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-5-1620
1e Comparant: Hendrick Hendricxss van Engelen ea
2e Comparant: Peter Wouterss
Goederen: 13 hont en 81 schufften gronden, inde hoeff van Heukelom
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: hoeff van Heukelom, Meulen heij, den Cleijnen Geer
Belend Oost: Meulen heij
West: den Cleijnen Geer
Noord: Willem Jacopss
Zuid: Peter Antoniss Paep
Bijz: Hendrick Hendricxss van Engelen x Aentken Loeff (Vlijmen), mede namens Anthonis Loeff, Claes Loeff ende Willem de Beest, secr Out Heusden, x Neeltken Loeff (proc 29-4-1620, notaris te Heusden). Alle erffg Lambrecht Loeff Antonisse en Geritken Claesdr, ouders.
Dierck ende Claes Loeff, de kinderen van Jenneken Loeff za, broers en susters

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 006r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-5-1620
1e Comparant: Jasper Arentss Hartoch ea
2e Comparant: Peter Antoniss Paep
Goederen: 7¾ geerden lant, in 12 geerden, opten westen cant, met Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Cleijn Waspick
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer, selfde stuk
West: Joost Aertss Buijs en cooper
Noord: Maesen
Zuid: Sgrevelduijn GW
Bijz: Jasper Arentss Hartoch, Gherit Arentss Hartoch, Anna Jost Gruijtersdr, moeder, Stendel Arentssdr, suster.
Peter woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 006v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-5-1620
1e Comparant: Matijs Janss ea
2e Comparant: Vastaert Jacopss voor Truijcken Vassen, zijn moeder
Goederen: een huijs metten erve
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Steven Aerrtss
West: Peter Wouterss
Noord: Her straet
Zuid: Frans Geritss schouth erffg cum suis
Bijz: Matijs Janss, Jan Lauwereijs en Bastiaen Janss, Cornelis Janss en Jan Huijb Hendricxss, swager. Tsamen erffg van Lauwereijs Mertens voor ½.
Peter Peterss Keijser, Cornelis Adriaenss Haensberch, voochden van Aentken Peters huisvrouwe van Lauwereijs Martens voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 007r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-5-1620
1e Comparant: Vastaert Jacopss voor Truijcken Vassen, zijn moede
2e Comparant: Cornelis Adriaenss Haensberch
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 5-6-1623 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 007r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-5-1620
1e Comparant: Neeltken Janss wed Peter Cornelis Dolck
2e Comparant: Cornelis Adriaenss Haensberch
Goederen: een huijs hoff gronden metten acker
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: pastorije en Daem Joosten
West: Cornelis Andriess en Adriaen Stevenss
Noord: kerckhoff
Zuid: Sgravenmoerse maeten
Bijz: Neeltken heeft als voocht Jan Adriaenss Dolck, mede namens de weeskinderen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 007v
Soort akte: wilceur
Datum: 30-5-1620
1e Comparant: Cornelis Adriaenss Haensberch
2e Comparant: Neeltken Janss wed Peter Cornelis Dolck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huis
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Neeltken heeft als voocht Jan Adriaenss Dolck, mede namens de weeskinderen.
De wilceur wordt later voor een deel aan Seger Janss te Raemsdonck een deel aan Coenraet Janss, een deel aan Peter Mathijss en een deel aan Adriaen Hendricxss Panum tbv Dingentken zijn dochters weeskint bij Adriaen Franss Cuijper, Michiel Janss Comans en Adriaen Jochums verkocht.
Later wordt een deel aan Huijpken Peter Godschalck en een deel aan Seger Janss.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 008v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-6-1620
1e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff
2e Comparant: Peter Adriaenss de Roij
Goederen: een banck gronden, boven Willem van Ghents vaert
Prijs: ƒ 195
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: cooper
Noord: cooper
Zuid: Gherit Thonis Smidt
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 009r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-7-1620
1e Comparant: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea
2e Comparant: Cornelis Adriaenss Hulst
Goederen: 15 mergen gronden, gemeen met Emmerantia Claes Cloosatermans en og 1½ mergen zuijd vande voorss leije
Prijs: ƒ 204
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: hoeff van Heukelom
West: Sgravenmoer of Sgevelduijn sloot
Noord: Stoffel Adriaens Cluijter
Zuid: Stoffel Adriaens Cluijter
Bijz: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt. Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen Janss Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 010r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-9-1620
1e Comparant: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea
2e Comparant: Jan Adriaenss Waelwijck
Goederen: 1/3 in 2 mergen bosschen, gemeen met erffg Jan Dierck Rijken
Prijs: ƒ 59
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Maeij Tomas Dielis cum suis
West: Adriaen Tomass
Noord: erffg Wouter Hantkinden
Zuid: Adriaen Tomass
Bijz: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt. Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen Janss Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout) en Antonis Antoniss mede namens Cornelis Claes Cloosaermans en Emmerantia Claes Cloosatermans wed Embrecht Aertss van Gordijn ?(proc, schepenen Schoonhoven 5-8-1620)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 010v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-9-1620
1e Comparant: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea
2e Comparant: Jan Adriaen Adriaenss den Jonge Cluijter
Goederen: ½ in 2 mergen weijlants, gemeen met Maeijken Tomas Dielis cum suis
Prijs: ƒ 170
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Stoffel Adriaenss Cluijter cum suis
West: Sgravenmoer
Noord: Adriaen Adriaenss Puijst
Zuid: erffg Jan Tomas Gieliss
Bijz: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt. Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen Janss Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout) en Antonis Antoniss mede namens Cornelis Claes Cloostermans en Emmerantia Claes Cloosatermans wed Embrecht Aertss van Gordijn ?(proc, schepenen Schoonhoven 5-8-1620)
Op 31-1-1623 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 011r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-9-1620
1e Comparant: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt ea
2e Comparant: Peter Lauwereijs
Goederen: 1/3 in 1½ mergen gronden, gecomen van Wouter Janss Nooten, gemeen met cooper cs
Prijs: ƒ 18
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Eijndenest
West:
Noord: cooper
Zuid: cooper
Bijz: Peter Peter Joosten en Herman Janss van Hasselt. Swager mede namens Jan Janss Borchgraeff, Heijliger Janss Borchgraef, Adriaen Janss Borchgraeff, Cornelis Claess Cloostermans als voocht en Cornelis Geritss Borchgraeff als toesiender van Abraham en Anneken, kinderen Jan Janss Borchgraeff, de voorss Jan Janss als voocht van Jacop, zoon van Peter Jacopss Blau en Dingna Janss Borchgraeff za. (proc 1-8-1618, schepenen in Oosterhout) en Antonis Antoniss mede namens Cornelis Claes Cloostermans en Emmerantia Claes Cloostermans wed Embrecht Aertss van Gordijn ?(proc, schepenen Schoonhoven 5-8-1620)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 011v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-10-1620
1e Comparant: Adriaen Janss Hoeveneer
2e Comparant: Frans Adriaenssen Boeser
Goederen: ¼ in 3¾ geerden, gemeen met Coenraet Janss in 7½ geerden opten oosten cant
Prijs: ƒ 457
Plaats: Cleijn Waspick
Toponiem:
Belend Oost: Stoffel Peterss cum suis
West: Coenraet Janss, in selfde stuck
Noord: Maesen
Zuid: Sgrevelduijn GW
Bijz: Betaald wordt vie een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 012r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-10-1620
1e Comparant: Frans Adriaenssen Boeser
2e Comparant: Adriaen Janss Hoeveneer
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 457
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Agatha van Bemont en een deel aan Seger Janss en een deel aan Jesper Geritss x Maeijken Jochums.
In 1621 is iedereen voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 012v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-10-1620
1e Comparant: Thimotheus Wijckentorn, predikant
2e Comparant: Adriaen Diercxss van Clootwijck den Ouden
Goederen: ½ delle tegenover de Cappelss molen gemeen met zijn twee kinderen
Prijs: ƒ 425
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Wouterss van Duijsel
West: erffg Frans Diercxss cum suis
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Thimotheus is wednr van Aentken Diercxss, suster van Adriaen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 013r
Soort akte: wilceur
Datum: 29-10-1620
1e Comparant: Adriaen Diercxss van Clootwijck den Ouden
2e Comparant: Thimotheus Wijckentorn, predikant
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 425
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen x Peterken Diercxss. Op 29-4-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 013v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Floris Wijten ea
2e Comparant: Jan Matheuss
Goederen: een geerken lant tegenover de Cappelss Moolen
Prijs: ƒ 134
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Bagijnen steeg
West: Joost Aertss
Noord: Cleijn Waspick ???
Zuid: Her straet
Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 014r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Jan Matheuss
2e Comparant: Floris Wijten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 134
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Op 17-2-1623 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 014r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Floris Wijten ea
2e Comparant: Handrick Wouterss
Goederen: een huijs metten erve en 2e een delleke, zoals Matijs Floris het altijd beseten heeft
Prijs: ƒ 1086
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Dierck Corstiaenss
West: kinderen Willem Jacopss
Noord: Her straet; zie 1
Zuid: de delle die Jacop Corn en Adr Deniss kochte; 2eea
Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren.
Belending zuijd: Anneken Janss.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 014v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Handrick Wouterss
2e Comparant: Floris Wijten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 1024
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. In 1638 ? Is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 015r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Floris Wijten ea
2e Comparant: Jacop Corneliss en Adriaen Deniss
Goederen: een delle op Willem van Ghents vaert
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen van Heusden
Noord: Gerit Janss Tgemoet erffg
Zuid: Handrick Back
Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 015v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Jacop Corneliss en Adriaen Deniss
2e Comparant: Floris Wijten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 5-11-1627 is de wilceur geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 016r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Floris Wijten ea
2e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff
Goederen: een delle op Willem van Ghents vaert
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: bagijnen van Heusden
Noord: Adriaen Deniss
Zuid: Gherit Janss Tgemoet erffg
Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 016r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff
2e Comparant: Floris Wijten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren.
Na enkele betaling staat er in 1624 nog een rest bedrag.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 016v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Floris Wijten ea
2e Comparant: Huijbrecht Diercxss vander Maes
Goederen: een delle op Willem van Ghents vaert
Prijs: ƒ 271
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: bagijnen van Heusden
Noord: Peter Adriaenss
Zuid: Adriaen Deniss
Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 017r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Huijbrecht Diercxss vander Maes
2e Comparant: Floris Wijten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 16v)
Prijs: ƒ 271
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Op 22-5-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 017r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Floris Wijten ea
2e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff
Goederen: een acker saeijlant op Willem van Ghents vaert
Prijs: ƒ 455
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jochumss cum suis
West: Lenaert Diercxss cum suis
Noord: Willem Jacop Toniss
Zuid: steeg clooster van Heusden
Bijz: Floris Wijten als voocht vande weeskinderen van Matijs Flooren. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 017v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-11-1620
1e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff
2e Comparant: Floris Wijten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 17r)
Prijs: ƒ 455
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 6-1-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 0187v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-6-1627
1e Comparant: Matheus Peeter Teuwen
2e Comparant: Anthonis Michielss Stockmans
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 975
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Er vinden diverse betalingen plaats.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 018r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea
2e Comparant: Matijs Jan Matijss
Goederen: 2 acker saeijlants
Prijs: ƒ 1500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Antonis Jooriss
West: 1 Peter Jochems; 2 Jan Andriessen
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen Wouters, broer, als voocht voor ½.
Michiel Mathijs schout namens Jan Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620, notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 018v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Matijs Jan
2e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 18r)
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen Wouters, broer, als voocht voor ½.
Michiel Mathijs schout namens Jan Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620, notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.
Op 25-3-163? is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 019r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea
2e Comparant: Jan Andries Janss
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 415
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: vercoopers
West: Jochum Janss Paep
Noord: vercoopers
Zuid: vercoopers
Bijz: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen Wouters, broer, als voocht voor ½.
Michiel Mathijs schout namens Jan Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620, notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 019r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Jan Andries Janss
2e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 415
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen Wouters, broer, als voocht voor ½.
Michiel Mathijs schout namens Jan Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620, notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.
Op 28-5-1689 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 019v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea
2e Comparant: Ghijsbrechts Gheritss
Goederen: 2 dellen neffens den molen in 11½ Hoeve
Prijs: ƒ 667
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Lambrechtss
West: erffg Hans Janss van Hasselt
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss met Adriaen Wouters, broer, als voocht voor ½.
Michiel Mathijs schout namens Jan Adriaenss en Sever Adriaenss en Adriaen en Hendrick Adriaenss (proc 24-9-1620, notaris Breda), Dierck Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Dries x Willemken Adriaensdr. Erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 020r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Ghijsbrechts Gheritss
2e Comparant: Mariken Wouters wed Huijbrecht Adriaenss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 667
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg Ghijsbert Cornelis krijgen f 600 en Jochum Jaecopss en Gijsbert Adriaenss, Arien Arss de rtt waarmee de wilceur geheel is afgelost. 24-6-1626

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 020v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Adriaen Janss Vos ea
2e Comparant: Jan Aertss Metseler
Goederen: ½ acker saeijlant mette veldekens, gemeen met Jan Wouters tot Raemsdonck
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peter Adriaenss
West: Cornelis Matijss
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Adriaen Janss Vos voor ½ en Jan Huijch Janss x Leesken Adriaen Janss Vossendr ende Merck Willemss als voocht van Vijverken Adriaen Janssdr ende het weeskint van Jan Adriaenss Vossen voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 020v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Jan Aertss Metseler
2e Comparant: Adriaen Janss Vos ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Janss Vos voor ½ en Jan Huijch Janss x Leesken Adriaen Janss Vossendr ende Merck Willemss als voocht van Vijverken Adriaen Janssdr ende het weeskint van Jan Adriaenss Vossen voor dander ½.
Op 17-23-1629 is de wilceur geheel afgelost.bij Jan Huijgen, Vijverken Arien en Hendrick Jansen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 021v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Adriaen Wijten ea
2e Comparant: Adriaen Janss Vos ea
Goederen: een huijs metten erve, gecomen van Wijt Willemss
Prijs: ƒ 139
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: zie deling
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Wijten mede als voocht van Dingemman Wijten weeskinderen geassisteert met Handerick Deniss als bestevader en toesiender, Huijbrecht Corneliss als voocht ende vanwegen zijn moeder weduwe wijlen Jochim Wijten, Jan Wijten, Michiel Janss x Neesken Wijten en Sebastiaen Peterss Greeff.
Adriaen Janss Vos x Hilleken Hendrick Denisdr wed Dingeman Wijten.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 021v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Adriaen Janss Vos ea
2e Comparant: Adriaen Wijten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huis
Prijs: ƒ 139
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Wijten mede als voocht van Dingemman Wijten weeskinderen geassisteert met Handerick Deniss als bestevader en toesiender, Huijbrecht Corneliss als voocht ende vanwegen zijn moeder weduwe wijlen Jochim Wijten, Jan Wijten, Michiel Janss x Neesken Wijten en Sebastiaen Peterss Greeff.
Adriaen Janss Vos x Hilleken Hendrick Denisdr wed Dingeman Wijten.
Op 28-10-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 022r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Adriaen Jan Toniss x Lijsken Wouter Janss
2e Comparant: Cornelis Michielss x sijn huijsvrouwe dochter [?]
Goederen: een huijs metten erve; 2e een eijndt acker achter de kerck
Prijs: ƒ 220
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: 1e Adriaen Adriaenss Hulst;2e Corn Adr Haensberch
West: kinderen Adriaen Matijs; Adriaen Handricxss Panum
Noord: Peter Bastiaens; Mr Adriaenss
Zuid: Jan Andries Bogaert
Bijz: Belending noord/zuijd kan ook andersom zijn. Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 022v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-11-1620
1e Comparant: Cornelis Michielss
2e Comparant: Adriaen Jan Toniss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 22r)
Prijs: ƒ 220
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Een deel van de wilceur wodt verkocht aan Michiel Matijss tbv Adriaen Matijss weeskinderen
genoemde namen bij betaling: Jan Arss Cuijper, Aert Aerss,broer, Cornelis Stevens Swart, hHuijch Janss kinderen, Neelken Huijgen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 023r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-11-1620
1e Comparant: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea
2e Comparant: Willem Geritss
Goederen: een huijs metten hoff en 2e delle en hoff, zoals gekocht van erffg Adriaen Severss
Prijs: ƒ 1125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Vroukens vaert; 2e Jan Adriaen Claess
West: Willem Adr Decker en Jan Adriaenss Fijnenbuijck
Noord: her straet
Zuid: Jan Adriaen Claess
Bijz: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden, geassisteert met Jan Jan Andriess haer broer, Antonis Goverden als gerechte voocht van de kinderen van Jacop Goverden met Jan Jan Andries als toesiender.
Belendingen 1 oost west kan ook net andersom zijn.
Belending 2 west: Frans Willemss met huijsken gecomen van Adriaen Severss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 023v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-11-1620
1e Comparant: Willem Geritss
2e Comparant: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs
Prijs: ƒ 1125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden, geassisteert met Jan Jan Andriess haer broer, Antonis Goverden als gerechte voocht van de kinderen van Jacop Goverden met Jan Jan Andries als toesiender.
Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Adriaen Handricxss Panum en Staes Adriaenss.
Aert Willems Bommeler en Peter Ariens als voogden van Peter Adriaen Maes kinderen ontvangen geld
Cleijs Janss namens kijndren Peter Sch??? en ??? Janss als erffg van Adriaen ??? Mick antvangen geld.
Er is een quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 024r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-11-1620
1e Comparant: Adriaen Wijten ea
2e Comparant: Adriaen Janss Vosch
Goederen: hun deel in de stede van Wijt Willems, grootvader, incl acker en weijlant, zie deling
Prijs: ƒ 55
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Wijten als voocht van Dingeman Wijten , broer, weeskinderen met Handrick Deniss als bestevader en toesiender. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 024v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-11-1620
1e Comparant: Adriaen Janss Vosch
2e Comparant: Adriaen Wijten ea
Goederen: wilceur tbv de aankop van een deel van een steede (zie folio 24r)
Prijs: ƒ 55
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Wijten als voocht van Dingeman Wijten , broer, weeskinderen met Handrick Deniss als bestevader en toesiender.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 025r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-11-1620
1e Comparant: Adriaen Adriaenss Fijnebuijck ea
2e Comparant: Adriaen Janss Vos
Goederen: 2 stukjes hoff en een stukje grasdries ten westen van het huijs, inde stede van Wijt Willemss, zie deling
Prijs: ƒ 28
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Adriaenss Fijnebuijck namens Geertken Huijben, schoonmoeder, wed Jochim Wijten.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 025r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-11-1620
1e Comparant: Adriaen Janss Vos
2e Comparant: Adriaen Adriaenss Fijnebuijck ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond
Prijs: ƒ 28
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: op 24-6-1628 bekent Naeijken Corneliss weduwe Jacop ??? dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 025v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-11-1620
1e Comparant: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea
2e Comparant: Frans Willemss en Adriaen Franss Cuijper
Goederen: ½ mergen moergronden, gecomen van Adriaen Severss op oostzijde Vroukens vaert
Prijs: ƒ 65
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jacop Tonis
West: Peter Adriaenss Fijnenbuijck
Noord: Reijn Dieliss
Zuid: Jan Wouterss
Bijz: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden, geassisteert met Jan Jan Andriess haer broer, Antonis Goverden als gerechte voocht van de kinderen van Jacop Goverden met Jan Jan Andries als toesiender.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 025v
Soort akte: wilceur
Datum: 20-11-1620
1e Comparant: Frans Willemss en Adriaen Franss Cuijper
2e Comparant: Cleijsken Jans wed Jacop Goverden ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (folio 25v)
Prijs: ƒ 65
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 23-5-1622 is de wilceur geheel afgelost. O.a. door Frans Willemss Cleermaker.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 026r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-11-1620
1e Comparant: Jan Adriaen Claess
2e Comparant: Cornelis Matijss
Goederen: een half delle, gemeen met Cornelis Gheritss
Prijs: ƒ 248
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: gemeenen dijck
West: Peter Willemss
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 026v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-11-1620
1e Comparant: Cornelis Matijss
2e Comparant: Jan Adriaen Claess
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 248
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: diverse betalingen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 027r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-11-1620
1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaecker
2e Comparant: Mr Adriaen Stevenss
Goederen: een eijnt ackers, achter de kerck
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kerckweg of Cornelis Adriaen Haensberch
West: Adriaen Handricxss Panum
Noord: cooper
Zuid: einde andere ackers
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 027r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-11-1620
1e Comparant: Adriaen Stevenss
2e Comparant: Cornelis Michielss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 27r)
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 027v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-11-1620
1e Comparant: Jan Wouterss van Duijsel
2e Comparant: Herman Aertss
Goederen: een delle tegenover de Cappelss moelen, gecomen van Direck van Clootwijck za
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Joost Aertss
West: Adriaen Diercxss van Clootwijk ea
Noord: ambacht Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Belending west: en weeskijnderen Timoteus Wijckentorn, predicant.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 027v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-11-1620
1e Comparant: Herman Aertss
2e Comparant: Jan Wouterss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 27v)
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 26-10-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 028r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-11-1620
1e Comparant: Floris Wijten ea
2e Comparant: Peter Jacopss Wever
Goederen: en huijske mette erve en moergront
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Meulen banck
Belend Oost: Willem Jacop Toniss erffg
West: Meulen banck
Noord:
Zuid:
Bijz: Floris Wijten als voocht van Matijs Flooren weeskinderen.
Geen prijs genoemd ivm gifte van Matijs Flooren aan Peter Jacopss op 23-2-1611

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 028v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-12-1620
1e Comparant: Jan Peter Martens ea
2e Comparant: Jan Handrick Coenen
Goederen: een perceel gronden of delle, 1 ? Mergen, gemeen met Handrick Dieliss
Prijs: ƒ 40
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Hoeff van Heukelom
West: Direrck Adriaenss
Noord: Cornelis Peter Stevenss
Zuid: erffg Roeloff Diercxss
Bijz: Jan Peter Martens, Adriaen Cornelis Adriaenss x Maeijken Adriaen Cornelisdr en Adriaen Cornelis Lambrechtss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 029r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-12-1620
1e Comparant: Adriaen Corneliss ea
2e Comparant: Adriaen Janss vanden Gorp
Goederen: 2/3 in 21 geerden, gemeen met Adriaen Janss
Prijs: ƒ 2893
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gherit Jan Meuss en Cornelis van Nispen
West: Willem Joosten van ???
Noord: Maesen
Zuid: Luiten ambacgt
Bijz: Adriaen Corneliss als voocht van Alit Cleijs Breurendr, visscher G'Berge voor 1/6 mede namens Lijntken Cleijs Breurendr wed Huijbrecht Corneliss Ruijmen, geassisteert met Claes Huijbrecht Ruijmen, zoon voor 1/6 Adriaen Dierck Brueren, Hendrick Dierck Brueren, Claes Matijss Visscher x Anna Dierck Bruerendr en Michiel Adriaenss Spranger als oom ende voocht van de weeskinderen van Adriaen Adriaenss Spranger en Neewltken Dierck Bruren: Adriaen, Dierck, Cornelis ende Michiel. Voor 4/5 in een 1/3 (proc notaris G'berg, 18-12-1620). Herman Adriaenss x Pierternelle Dierck Brueren voor 1/5 van 1/3. Alle voor 2/3 erffgenamen van Lijsbeth Adriaen Brueren en Adriaen Willemss, borgm G'berge.
Adriaen Janss woont te Wuijtrecht.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 029v
Soort akte: wilceur
Datum: 19-12-1620
1e Comparant: Adriaen Janss vanden Gorp
2e Comparant: Adriaen Corneliss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 29r)
Prijs: ƒ 2893
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Corneliss als voocht van Alit Cleijs Breurendr, visscher G'Berge voor 1/6 mede namens Lijntken Cleijs Breurendr wed Huijbrecht Corneliss Ruijmen, geassisteert met Claes Huijbrecht Ruijmen, zoon voor 1/6 Adriaen Dierck Brueren, Hendrick Dierck Brueren, Claes Matijss Visscher x Anna Dierck Bruerendr en Michiel Adriaenss Spranger als oom ende voocht van de weeskinderen van Adriaen Adriaenss Spranger en Neewltken Dierck Bruren: Adriaen, Dierck, Cornelis ende Michiel. Voor 4/5 in een 1/3 (proc notaris G'berg, 18-12-1620). Herman Adriaenss x Pierternelle Dierck Brueren voor 1/5 van 1/3. Alle voor 2/3 erffgenamen van Lijsbeth Adriaen Brueren en Adriaen Willemss, borgm G'berge.
Adriaen Janss woont te Wuijtrecht.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 030r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-12-1620
1e Comparant: Sebastiaen Sebastiaensen x Aentken Gelden Janssen
2e Comparant: Gelden Janss ea
Goederen: 1 mergen delle of moergronden, oostzijde Vroukens vaert, gecomen van Gelden Janss [?] bij delinge
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jacopss
West: vaert
Noord: Corst Marceliss
Zuid: Matheus Adriaenss
Bijz: Gelden Janss, schoonvader, Peter Geldens, swager, en Corst Marcelis. De delle wordt daarna in drieën gedeeld. Corst oost, Gelden midden en Peter west.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 031r
Soort akte: transport
Datum: 23-12-1620
1e Comparant: Adriaen Adriaen Hendricxss Goes ea
2e Comparant: Peter Geldens ea
Goederen: hun deel inde nalatenschap
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Adriaen Hendricxss Goes en Lijntken Cornelis gesssisteert met Huijch Peterss erffg van Maeijken Danielss X Gelden Janss, nicht.
Peter Geldens en Sebastiaen Sebastiaensen x Aentken Gelden Janssen, Cornelis Adriaenss x Jenneken Geldens

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 031v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-1-1621
1e Comparant: Jan Cornelis Timmerman x Maeijken
2e Comparant: Gertruijt en Cornelia Jan Adriaenss van Ghijls
Goederen: een huijs netten erve
Prijs: ƒ 373
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janss van Hasselt
West: Adriaen Michielss
Noord: Jochum Janss en Adriaen Michielss
Zuid: Her straet
Bijz: Maeijken is wed van Adriaen Huijgen Ruijter.
De vrouw van Jan Adriaenss was Aeltken Cornelis.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 031v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-1-1621
1e Comparant: Jan Adriaenss van Ghijls ea
2e Comparant: Jan Cornelis Timmerman x Maeijken
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 31v)
Prijs: ƒ 373
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken Ariens is wed van Adriaen Huijgen Ruijter.
Jan Adriaenss van Ghijls wed Aeltken Cornelis namens zijn kinderen: Gertruijt en Cornelia
Op 26-4-1626 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 032r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-1-1621
1e Comparant: Johan Aertsen Buijs ea
2e Comparant: Coenraet Janss
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 120
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Willem Huijgen
Noord: Groot Waspick
Zuid: Heer straet
Bijz: Johan Aertsen Buijs, borgm G'Berge, namens Jochim Tielen, coopman Middelborg in Selant en Dinggentken ende de weeskijnderen van Elisabeth Tielendr, suster en susterskinderen (proc1-10-1619, schepenen G.berge) voor ½ en Jacomijntje Wouterssdr wed Lambrecht Peterss, Dingentken Cornelis haer dochter, met Huijch Peterss als voocht, , Mettken Cornelis mede haeren dochter, Pieternella ende Maeijken Lambrechts dochteren voor dander ½

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 033r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-1-1621
1e Comparant: Peter Geldens
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: 1 mergen delle of moergronden, gemeen met Aert Wessels in 2 bloccken
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aert Wessels
West: wed Aert Schipper
Noord: Corst Marceliss
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 033v
Soort akte: taxatie
Datum: 20-1-1621
1e Comparant: Adriaen Stevenss en Embrechts Jacopss ea
2e Comparant:
Goederen: 3 geerden lants, in 12 geerden; 2e ½ delle in 11½ Hoeve
Prijs: ƒ 377
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Embrechts Jacopss int selfde stuck
West: Adriaen Michielss
Noord: ; Nieuwe straet
Zuid: ; Groot Waspick
Bijz: Adriaen Stevenss en Embrechts Jacopss als erffgenamewn van Jan Janss Boeren, jongman.
Van Jan Janss is geen familie bekend.
De halve delle wordt op f 210 getaxeert.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 034r
Soort akte: lijst gerechten
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Schout inde regeringe:
Laurens vanden Keboem
Heemraders:
Huijch Peterss, gestorven den 20e november 1?
Lambrecht Willemss
Gerit Franss
Frans Adriaenss Boeser
Jan Willem Janss
Wierck Geritss
Peter Goverden
Secretaris:
Thomas Janss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 034r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-2-1621
1e Comparant: Steven Corneliss Buijs ea
2e Comparant: Huijbrecht Bastiaenss Greeff
Goederen: ontrent ½ mergen ackerlants, gemeen met Lambrecht Willemss
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Lambrecht Willemss
West: Vroukens vaert grippelke
Noord: Jan Peter Adriaenss
Zuid: Stoffel Arienss Cluijter
Bijz: Steven Corneliss Buijs namens Adriaen Stevenss Blancaert, oom (proc 13-2-1621, schout Sgravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 034v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-2-1621
1e Comparant: Huijbrecht Bastiaenss Greeff
2e Comparant: Adriaen Jan Thomass
Goederen: hetzelfde stuk ½ mergen ackerlant (zie folio 34r)
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lambrecht Willemss en Adriaen Janss verdelen de mergen in 2 stukken: Adriaen noord en Lambrecht zuijd.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 034v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-3-1621
1e Comparant: Michiel Matijs Otghens ea
2e Comparant: Embrecht Jacopss
Goederen: 2¼ geerden, in 6 geerden opten westencant in 12 geerden, 2e ½ delle - ¼ met Wouter Wouterss en cooper
Prijs: ƒ 94
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Embrecht Jacopss zelfde stuk; Adr Michielss schout
West: Adriaen Michielss; Andries Dingemans cs
Noord: Maesen; Heer straet
Zuid: 11½ Hoeve; Groot Waspick
Bijz: Michiel Matijs Otghens als voocht vande kinderen van Adriaen Matijss, broer en Mr Adriaen Stevens voor 1/3 en Melchior Sebastiaenss voor 2/3 als erffg vvan Jan Janss dienen javenden den jongen Jan Boer

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 035v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-3-1621
1e Comparant: Embrecht Jacopss
2e Comparant: Melchior Sebastiaenss
Goederen: wilceur met als onderpant het lant in de voige veste genoemt
Prijs: ƒ 560
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 26-5-1626 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 035v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-3-1621
1e Comparant: Embrecht Jacopss
2e Comparant: Wouter Wouterss
Goederen: ½ delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 210
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Michielss schout
West: Andries Dingemans
Noord: Groot Waspick
Zuid: Nieuwer straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 036r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-3-1621
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Andries Aertss
Goederen: een huijsken metten erve, inde Cleijne Geer
Prijs: ƒ 285
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cleijne Geer, Groote Geer
Belend Oost: Hoeff van Heukelom
West: Groote Geer
Noord: kinderen Willem Jacop Toniss
Zuid: vercooper
Bijz: Belending oost west kan ook andersom zijn.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 036v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-3-1621
1e Comparant: Andries Aertss
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijsken
Prijs: ƒ 285
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 10-4-1621 wordt een deel van de wilceur verkocht aan Bastiaen Geritss tbv Jan Bastiaenss , zoon. Op 22-1-1624 wordt een deel verkocht aan Janneken Cornelis wed Jan Ariaenss Waelwijck

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 036v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-3-1621
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Lenaert Diercxss
Goederen: 11/8 hont moergronden inde Molenheij int 6e cavel en tweede letter C
Prijs: ƒ 98
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Molenheij
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 037r
Soort akte: wilceur
Datum: 18-3-1621
1e Comparant: Lenaert Diercxss
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 36v)
Prijs: ƒ 98
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 10-4-1621 wordt een deel van de wilceur verkocht aan Bastiaen Geritss tbv Jan Bastiaenss , zoon.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 037v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-3-1621
1e Comparant: Lauwerens vanden Kieboom ea
2e Comparant: Aert Bernaertss
Goederen: alle dijckstal in Sgrevelduijn GW neffens den neiuwe dijck, ontrent Muncken ? Hoeff
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lauwerens vanden Kieboom, schout, Huijch Peterss, Ghijsbert Geritss, Gherit Franss, Jan Willem Janss en Peter Goverden, heemraden, Wouter Wouterss en Peter Jochim Janss, borgemeesters namens de gemeenen naeburen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 038r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-3-1621
1e Comparant: Jan Cornelis x Mariken Janssdr
2e Comparant: Jochim Hendricxss
Goederen: een hoff waar Jochim op getimmert heeft; 2e ½ acker saeijlant gemeen met vercooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jacop Peter Huijben of Andreas Dingemans
West: vercooper, vercooper
Noord: de ackers; hoff
Zuid: her straet; cloostergoet
Bijz: Belending noord zuijd van 1 kan ook andersom zijn.
Belending oost 2e: Cornelis Janss Haensberch

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 038v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-4-1621
1e Comparant: Jan Janss Hoevener den Ouden
2e Comparant: Lauwereijs Janss, swager
Goederen: omtrent ½ mergen ackerlant, boven Vroukens vaert
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Geer steech
West: vaert Grippel
Noord: Adriaen Rombouts
Zuid: Jan Corneliss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 038v
Soort akte: wilceur
Datum: 14-4-1621
1e Comparant: Lauwereijs Janss, swager
2e Comparant: Jan Janss Hoevener den Ouden
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 25-10-1623 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 039r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-5-1621
1e Comparant: Wilbort Corneliss
2e Comparant: Hendrick Lenaertss
Goederen: een huijske metten erve
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Matheus Adriaenss
West: Vroukens vaert
Noord: Gherit Jan Aen Denis
Zuid: Cornelis Janss cum suis
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 039v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-5-1621
1e Comparant: Hendrick Lenaertss
2e Comparant: Wilbort Corneliss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijske
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 29-10-1623 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 040r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-6-1621
1e Comparant: Meerten Claes Bisschop
2e Comparant: mr Adriaen Stevenss Verschurings
Goederen: ½ mergen gronden inde Corte Maeten
Prijs: ƒ 10
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Corte Maeten
Belend Oost: Peter Jochem Jan Beerten
West: Peeter Matijss of 11½ Hoeve
Noord: Peter Matijss cum suis
Zuid: Cuijpers Leij
Bijz: Meerten woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 040v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-7-1621
1e Comparant: Gherit Meliss, ruijter onder Megang, G'Berg
2e Comparant: Matijs Michielss
Goederen: 12 geerden lants, gecomen van zijn vader
Prijs: ƒ 768
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Peterss Crollen en Cornelis Janss Nobel
West: Matijs Peterss
Noord: Maesen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: 6 geerden worden gemangelt tegen 6 geerden uit de volgende veste.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 041r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-7-1621
1e Comparant: Matijs Michielss
2e Comparant: Gherit Meliss, ruijter onder Megant, G'Berg
Goederen: 6 geerden lant, in 12 geerden opten oostencant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aert Adriaenss cum suis
West: Jochim Segeren int selfde lant
Noord: Maesen
Zuid: Hendrick Luijten Amabacht
Bijz: deze 6 geerden worden gemangelt tegen 6 geerden uit de vorige veste (zie folio 40v)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 041r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-7-1621
1e Comparant: Matijs Michielss
2e Comparant: Gherit Meliss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 40v en 41r)
Prijs: ƒ 1066
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 23-12-1621 wordt een deel van de wilceur verkocht aan Seger Janss.
Eind 1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 042r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-7-1621
1e Comparant: Gherit Jan Meuss
2e Comparant: Huibrecht Corneliss
Goederen: 3 geerden lant, in 12 geerden
Prijs: ƒ 510
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anneken wed Commer Claesen int selde lant
West: Jan Matijss van Clootwijck, rentmeester
Noord: Maesen
Zuid: Gherit Janss cooltuijn
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 042v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-8-1621
1e Comparant: Jan Adriaenss Fijnenbuijck
2e Comparant: Wilbort Corneliss
Goederen: het noordeijnt (½) van een acker, inde Griffier Bancken
Prijs: ƒ 229
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Griffier Bancken
Belend Oost: Rom Peeterss
West: wed Dirck Foppenss
Noord:
Zuid: Jan Adriaenss met wederhelft
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 043r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-8-1621
1e Comparant: Wilbort Corneliss
2e Comparant: Jan Adriaenss Fijnenbuijck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 229
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen en Peeter Adriaenss Fijnenbuijck, erffg van Jan, verklaren dat de wilceur geheel is afgelost, 17-1-1626

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 043v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-10-1621
1e Comparant: Jan Janss den Jongen Hoevener ea
2e Comparant: Lauwereijs Janss, vader Neeltken
Goederen: ½ acker saeijlant, groot geheel ½ mergen, boven Vroukens vaert, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 285
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Geer steech
West: vaert grippel
Noord: Jan Corneliss
Zuid: Adriaen Bimmen ?
Bijz: Jan Janss den Jongen Hoevener als voocht Neeltken Lauwereijs zijn suster weeskint, int bijwesen van Jan Janss, vader en Adriaen Janss,broer.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 044r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-10-1621
1e Comparant: Lauwereijs Janss, vader Neeltken
2e Comparant: Jan Janss den Jongen Hoevener ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 43v)
Prijs: ƒ 285
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Janss den Jongen Hoevener als voocht Neeltken Lauwereijs zijn suster weeskint, int bijwesen van Jan Janss, vader en Adriaen Janss,broer.
Op 16-5-1626 is de wilceur geheel afgelost volgens erffg weeskint.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 044v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-10-1621
1e Comparant: Cornelis Andriess Cuer
2e Comparant: Adriaen Stevenss Verschuerings
Goederen: een perceelken gronden achter Cornelis zijn huijs, gecomen van Anthonis Adriaen Toniss
Prijs: ƒ 8
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Adriaenss Haensberch of kerckwech
West: cooper
Noord: watersloot
Zuid: cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 044v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-10-1621
1e Comparant: Hilleken Diercx weduwe Adriaen Janss Leur
2e Comparant: Wouter Willemss
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Matheus Adriaenss
West: Vroukens vaert
Noord: Gherit Willemss Braber
Zuid: erffg Willem Jacop Toniss
Bijz: Hilleken heeft als voocht Peter Govertss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 045r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-10-1621
1e Comparant: Jacop Adriaenss Meulder ea
2e Comparant: Adriaen Janss Vos
Goederen: een gedeelte weijlant, in Jan Wijt Willems stede, gemeen met Bastiaen Peeterss Greeff
Prijs: ƒ 70
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Sgrevelduijnsloot
Noord: Jan Lauwereijss
Zuid: cooper
Bijz: Jacop Adriaenss Meulder x Maeijken Corneliss Huijbendr, Huijbrecht Corneliss, swager, namens hun moeder Geertruijt Huijben wed Jochum Wijten.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 045v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-10-1621
1e Comparant: Adriaen Janss Vos
2e Comparant: Jacop Adriaenss Meulder ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 45r)
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacop Adriaenss Meulder x Maeijken Corneliss Huijbendr, Huijbrecht Corneliss, swager, namens hun moeder Geertruijt Huijben wed Jochum Wijten.
Maeijken Cornelis wed Jacop Arss krijgt geld
Peeter Arss en Hendrick Jans nemen (een deel) van de wilceur over.
De gelijcke erffg verklaren dat de wilceur geheel is afgelost door Neelken Handricxs op 28-12-1663

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 045v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-10-1621
1e Comparant: Huijbrecht Cornelis ea
2e Comparant: Cornelis Stevens
Goederen: een stuck ackerlant, in Wijt Willemss tsede
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Bastiaen Peterss Greeff
West: cooper
Noord: Jan Wijten
Zuid: Adriaen Janss Vos
Bijz: Huijbrecht Cornelis, zoon Geertruijt Huijben en Jacop Adriaenss Meulder x Maeijken Cornelisdr.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 046r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-10-1621
1e Comparant: Cornelis Stevens
2e Comparant: Huijbrecht Cornelis ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbrecht Cornelis, zoon Geertruijt Huijben en Jacop Adriaenss Meulder x Maeijken Cornelisdr.
Maeijken Corn wed Jacop Adr verklaart dat de wilceur geheel is afgelost op 27-12-1624

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 046v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-11-1621
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Jan Corneliss
Goederen: een delle tegenover Peter Jan Matijss
Prijs: ƒ 330
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Janss Schipper
West: Coenraet Janss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 046v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-11-1621
1e Comparant: Jan Corneliss
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 30-12-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 047r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1621
1e Comparant: Adriaen Jan Joriss x Maeijken Aert Jacops
2e Comparant: Dingeman Janss Bogaert
Goederen: een delle metten werff
Prijs: ƒ 425
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: kinderen Dirck Adriaenss Schoenmaecker
Noord: Groot Waspick
Zuid: straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 047r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-12-1621
1e Comparant: Dingeman Janss Bogaert
2e Comparant: Adriaen Jan Joriss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 46r)
Prijs: ƒ 425
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: de wilceur is geheel afgelost, datum niet te lezen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 047v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1621
1e Comparant: Frans Janss
2e Comparant: Lambrecht Willemss
Goederen: ½ delle, gemeen met Jan Andriess Bogaert
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Anneken wed Jan Janss Vinder ?
West: Frans Adriaenss Boeser
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Heer straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 048r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1621
1e Comparant: Adriaen Marceliss ea
2e Comparant: Aert Bernaertss
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 110
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Stoffelen
West: Aert Willemss Bommeler
Noord: vercooper
Zuid: dorps dijck
Bijz: Adriaen Marceliss namens Maeijken Peter Meijersdr, moeder, wed Adriaen Peterss van Sgravenmoer, geassisteert door Hendrick van Dommelen (proc not Oosterhout) voor ½.
Jan Aertss Metseler mede namens Peter Adriaenss, swager vervangende Jacop Adriaenss, broer (proc not G'berg, 13-12-1621) voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 048v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-12-1621
1e Comparant: Aert Bernaertss
2e Comparant: Adriaen Marceliss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 14-12-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 049r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-1-1622
1e Comparant: Wouter Jan Wouterss
2e Comparant: Huijbrecht Adriaenss
Goederen: een moerdelle, gekocht van Eeltken Peterss
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Matheus Adriaenss
West: Vroukens vaert
Noord: Adriaen Rombouts
Zuid: Gherit Franss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 049v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1622
1e Comparant: Adriaen Denis
2e Comparant: Huijbrecht Diercxss vander Maes
Goederen: een delleken, gekocht van Wouter Adriaenss Roothals
Prijs: ƒ 67
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen gronden
Noord: cooper
Zuid: Bastiaen Peterss Greeff
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 050r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1622
1e Comparant: Jan Matheuss
2e Comparant: Jan Adriaenss de Roij, schout Cappel
Goederen: een geerken lants, ontrent tegenover de Capelsse moelen, gecomen van Matijs Flooren
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Bagijnen Steech
West: Joost Aertss
Noord: ambacht Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 050r
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1622
1e Comparant: Matheus Adriaenss en Tomas Janss Schipper ea
2e Comparant: Gelden Janss
Goederen: hun deel van de nalatenschap
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Matheus Adriaenss en Tomas Janss Schipper, erffg voor ½ van Mariken Daniels x Gelden Janss, tot behoeff van Gelden Janss.
Frans vander Linden x Adriaentken Rochus de Cuijper, voor ¼, hebben hun geld gekregen.
Adriaen Willemss Clepper, voor ½, x Dierckxss Diercxdr heeft ook zijn geld gekregen.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 050v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1622
1e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff
2e Comparant: Jan Wijten
Goederen: een stuk ackerlant, in Wijt Willemss stede, waar Jan nu woont
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert grippel
West: Cornelis Stevenss
Noord: Jan Wijten
Zuid: wed Adriaen Janss Luer
Bijz: Belending oost west kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 051r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-3-1622
1e Comparant: Adriaen Jan Joriss x Maeijken Aert Jacopss
2e Comparant: Wouter Matijs Wouterss
Goederen: een ackerken saeijlant, achter Vastaert Jacops
Prijs: ƒ 290
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Andriess Stevens
West: Frans Geritss erffg
Noord: Vastaert Jacops
Zuid: Frans Geritss erffg
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 051v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-3-1622
1e Comparant: Wouter Matijs
2e Comparant: Adriaen Jan Joriss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 51r)
Prijs: ƒ 290
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 20-2-1626 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 052r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-4-1622
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Huijbrecht Bastiaenss Greeff
Goederen: ½ mergen saeijlant, inde Meulen Banck
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Meulen Banck
Belend Oost: Peter Adriaenss de Roij
West: Peter Wouterss
Noord: Willem Jacop Toniss
Zuid: Willem Jacop Toniss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 052r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-4-1622
1e Comparant: Huijbrecht Bastiaenss Greeff
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 52r)
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: OP 2-2-1623 wordt de wilceur getransporteert aan Wierck Geritss en Adriaewn Janssen Schep, kerckmeesters

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 052v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-4-1622
1e Comparant: Aentken Bastiaens wed Huijbrecht Janss Schep ea
2e Comparant: Adriaen Janss Schep
Goederen: ½ huijs met ½ delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 805
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Stevenss
West: Michiel Matijss cum suis
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Aentken Bastiaens wed Huijbrecht Janss Schep, geassisteert door Jan Handrick Bonttenss ? En Lauwereijs vanden Kieboom als oppervoocht van haer kinderen.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 053r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-4-1622
1e Comparant: Adriaen Janss Schep
2e Comparant: Aentken Bastiaens wed Huijbrecht Janss Schep ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ huijs
Prijs: ƒ 805
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrick Lendertsen Scheur x Aentken verklaart dat de wilceur geheel is afgelost, 1-3-1632

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 053r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-4-1622
1e Comparant: Adriaen Janss Schep ea
2e Comparant: Adriaen Stevenss
Goederen: 1/6 in een delle, gemeen met Andries Dingemans cum suis
Prijs: ƒ 136
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Wouterss
West: Huijch Peterss
Noord: groot Waspick
Zuid: nieuwe straet
Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss, Jan Bastiaenss mede namens de andere broers ende susters.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 053v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-4-1622
1e Comparant: Adriaen Stevenss
2e Comparant: Adriaen Janss Schep ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond
Prijs: ƒ 136
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss, Jan Bastiaenss mede namens de andere broers ende susters.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 053v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-4-1622
1e Comparant: Adriaen Janss Schep ea
2e Comparant: Joost Willemss
Goederen: 2 hoffkens
Prijs: ƒ 28
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Adriaenss Fiijnenbuijck
West: Peter Jan Matijs en Joost Willemss
Noord: cooper
Zuid: cooper
Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss wed Huijbrecht

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 054r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-4-1622
1e Comparant: Adriaen Janss Schep ea
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: een delleken
Prijs: ƒ 266
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Lambrecht Willemss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Jan Andriess Bogaerts cum suis
Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss wed Huijbrecht.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 054r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-4-1622
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Adriaen Janss Schep
Goederen: wilceur tbv de aankop van lant
Prijs: ƒ 266
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht van t weeskijnt van Huijbrecht Janss Schep, broer, Aentken Bastiaenss wed Huijbrecht.
Handrick Lenderts x Aentken verklaart op 28-4-1624 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 054v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-4-1622
1e Comparant: Peter Willemss
2e Comparant: Jan Peter Willemss
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 700
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jochum Peterss cum suis
West: cooper
Noord: straet
Zuid: de veldekens
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 054v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-4-1622
1e Comparant: Jan Peter Willemss
2e Comparant: Cornelis Janss Haensberch
Goederen: wilceur tbv de aankop van lant (zie folio 54v)
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 29-3-1626 hebben de kinderen verklaart dat de wilceur geheel is afgelost.
In de kop zou Peter Willems het geld ontvangen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 055r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-5-1622
1e Comparant: Jan Janss Hoevener den Ouden ea
2e Comparant: Antonis Jacopss Meulder
Goederen: 2 dellekens zoals gekocht van Jacopss Jacop Scheren ?, de moeder van Anneke Jacops
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Willem Jacopss erffg
Noord: Sebastiaen Peterss Greeff
Zuid: Jan Peterss Meulder
Bijz: Jan Janss Hoevener den Ouden en Matheus Adriaenss als voochden van Anneken Jacopsdr

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 055r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-6-1622
1e Comparant: Thomas Janss, secretaris ea
2e Comparant: Jochim Peterss Vonder en Corn Janss Haensberch
Goederen: 21 geerden binnen dijck en 18 geerden buijtendijcx, voor 2/3 van erffg Lijsbet Adriaen Breuren gekocht en 1/3 aenbestorven
Prijs: ƒ 2300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gherit Jan Meussen en Cornelis van Nispen
West: Willem Joosten van Loo
Noord: Maesen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Thomas Janss, secretaris, namens Adriaen Janss Vonder (Vuitrecht), (proc G.berg, 17-5-1622).
Adriaen Janss van Gorp beknt op 15-5-1626 dat de koopsom geheel is voldaan

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 056r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-7-1622
1e Comparant: Matheus Adriaenss ea
2e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff
Goederen: een delleken, gecomen van teuntken Adriaen backendr
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: bagijnen gronden
Noord: Rombout Peterss
Zuid: Peter Deniss de Haen
Bijz: Matheus Adriaenss namens Jochim de Jeger, vaandrich onder capiteijn Jeuskelen ? Namens zijn vijff kinderen bij Cathalijn Anthonisdr (proc 8-6-1622)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 056v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-10-1622
1e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea
2e Comparant: Adriaen Jan Toniss en Jan Wouter Janss
Goederen: een huijs, werff, ½ hoff, grasdries, acker en acker die Adriaen Wijten tegen de kinderen van Lijntken Tijss gedeelt heeft
Prijs: ƒ 1276
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: gracht teijnde acker nae Cuijpers Leij
Zuid: 2e Huijch Janss
Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.
Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 057r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-10-1622
1e Comparant: Adriaen Jan Toniss en Jan Wouter Janss
2e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs
Prijs: ƒ 1276
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.
Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.
Peter Thonis ??? is geheel voldaan.
Gerit Joosten x Dingen Adriaen Wijten is geheel voldaan
Corn Corn Buijs is geheel voldaan, 26-9-1633
Corn Buijs en Bastiaen Balten Dieliss als voochden van de weeskijnderen van Dingen Dieliss zijn voldaan, 23-1-1638
De weduwe Adriaen Aert Toniss, 28-12-1630.
Er is een quitantie van Jan Peeterss Leempoel x Dingenken Adriaenss aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 057v
Soort akte: rentebrief
Datum: 8-10-1622
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Michiel Matijss ea
Goederen: half huijs en erve, zoals gecomen van erffg Adriaen Wijten en Dingen Dielis
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Michiel Matijss als voocht vant weeskijnt van Michiel Dircxss.
Het huijs wordt wederom verleden voor f6. De rente kan ook ineens betaald worden: f 100.
Op 8-12-1623 is de brief gelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 057v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-10-1622
1e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea
2e Comparant: Jan Corneliss
Goederen: een perceelken ackerlant in Wijt Willems stede
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Janss Vos
West: Adriaen Janss Vos
Noord: Adriaen Janss Vos
Zuid: Cornelis Stevenss
Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.
Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 058r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-10-1622
1e Comparant: Jan Corneliss
2e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.
Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.
4-12-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 058r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-10-1622
1e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea
2e Comparant: Aert Wessel Aertss en Denis Peterss de Haen
Goederen: ettelijke delen gronden, gedeelt tegen kijnderen Lijntken Corpen
Prijs: ƒ 166
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jan Toniss cum suis
West: Jan Peterss Meijer
Noord: kijnderen voorss Lijn Tijs
Zuid: Huijch Janss
Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.
Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 058v
Soort akte: wilceur
Datum: 8-10-1622
1e Comparant: Aert Wessel Aertss en Denis Peterss de Haen
2e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 166
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.
Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.
Op 19-1-1624 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 059r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-10-1622
1e Comparant: Dingen Adriaen Wijtendr ea
2e Comparant: Adriaen Jan Toniss en Jan Wouter Janss
Goederen: ontrent ½ mergen gronden
Prijs: ƒ 36
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Huijch Janss
West:
Noord: Denis Peterss cum suis
Zuid: Michiel Jacopss
Bijz: Dingen Adriaen Wijtendr met Jan Cornelis Timmerman als voocht, int bijweesen van Jan Wijten, voor ½.
Cornelis Corneliss Buijs als voocht vant weeskint van Dingen Dielisdr x Adriaen Wijten met Balten Dieliss als toesiender voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 059r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-12-1622
1e Comparant: Wouter Hendricxss ea
2e Comparant: Adriaen Stevens Verschuerings
Goederen: een huijske metten erve teijnde de gebuerstraet
Prijs: ƒ 232
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Andriess Cuer
West: cooper
Noord: Ghebuer straet en Adriaen Arienss
Zuid: cooper
Bijz: Wouter Hendricxss, Antonis Claesen x Willemken Hendricxsdr voor ½.
Matijs Goverts, Heijltken Govertsdr voor ¼.
Lauwereijs vanden Kieboom, schout, namens erffg van vaderszijde van Maeijken Jansdr voor ¼.
Erffgenamen van Jan Hendricxss en Maeijken Jansdr.
Op 17-1-1624 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 059v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-12-1622
1e Comparant: Jochim Jan Berthoutss
2e Comparant: Adriaen Jochims sijnen soon
Goederen: ½ huijs etc gemeen met kinderen en kintskinderen Catharina Peter Meijenblomsdr zaliger x Jochim Janss 2e ½ acker
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert; Adriaen Jochimss
West: dwars steech; Wouter Janss
Noord: Jochim Aertss; Wouter Janss
Zuid: Peter Jochimss; Huijbert Gheritss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 059v
Soort akte: wilceur
Datum: 30-12-1622
1e Comparant: Adriaen Jochims sijnen soon
2e Comparant: Jochim Jan Berthoutss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ huijs en acker
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Erffg J J Berthouts ontvangen op 14-3-1626 geld.
Peter Jochims verklaart op 15-1-1631 dat de wilceur geheel is afgelost.
Jan Berten krijgt namens t weeskijnt [?] geld van ??? Jochimss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 060r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1623
1e Comparant: Peter Jochum Berthoutss
2e Comparant: Adriaen Jochumss broer
Goederen: zijn deel inde stede en ackerlant, gemeen met kinderen Jan Adriaenss de Ruijter, erffg Huijbrecht Meertens en cooper
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert; cooper
West: dwars steech; Wouter Janss
Noord: Jochim Aertss; Huijbrecht Gheritss
Zuid: Peter Jochimss; Wouter Janss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 060v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-1-1623
1e Comparant: Adriaen Jochumss broer
2e Comparant: Peter Jochum Berthoutss
Goederen: wiklceur tbv de aankoop van deel uit de nalatenschap (zie folio 60r)
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 4-1-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 061r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1623
1e Comparant: Jan Jan Wouterss Krij ?
2e Comparant: Wouter Wouterss, schoonvader
Goederen: een ackerken saeijlants met delleken, gecoemen van Jan Adriaen Claess
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Lenaert Diercxss cum suis
West: erffg Adriaen Lambrechtss
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 061r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1623
1e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea
2e Comparant: Jan Willem Janss
Goederen: een acker saeijlants
Prijs: ƒ 1152
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Wouterss tot Raemsdonck cum suis
West: wed Commer Claesen
Noord: Her straet
Zuid: clooster goet
Bijz: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen van Cornelis Matijs Timmerman.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 061v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-1-1623
1e Comparant: Jan Willem Janss
2e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 1152
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen van Cornelis Matijs Timmerman.
Er vinden diverse betalingen aan de kinderen plaats.
Op 10-10-1630 heeft Jan Willem Buijs met de Heijligeestmeesters afgerekend tbv Sijcken ende Janneken Corneliss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 061v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1623
1e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea
2e Comparant: Bastiaen Geritss
Goederen: een huijs mette hoff
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: gebeur straet
West: Cornelis Geritss cum suis
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen van Cornelis Matijs Timmerman.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 062r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-1-1623
1e Comparant: Bastiaen Geritss
2e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen van Cornelis Matijs Timmerman.
De diversen kinderen krijgen hun geld.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 062r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1623
1e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea
2e Comparant: Peter Matijss
Goederen: ½ delle, gemeen met Cornelis Geritss
Prijs: ƒ 347
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Bastiaen Geritss en gemeenen dijck
West: Peter Willemss
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss, Adriaen Matijs als oom ende voocht van Sijcken ende Janneken Cornelisdr, Joost Corneliss en Lauwerens vanden Kieboom, schout vanwege Jost Corneliss, uijtlandig. Kinderen van Cornelis Matijs Timmerman.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 062v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-1-1623
1e Comparant: Peter Matijss
2e Comparant: Matijs Corneliss en Cornelis Corneliss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 347
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 5-3-1626 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 062v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1623
1e Comparant: Mels Aertss Scheppen
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: een eijndeken delle
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: gemeen steech
West: cooper
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: dwarssteech
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 063r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-1-1623
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Mels Aertss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Berbel Peterss x Mels Aertssverklaart op 27-8-1627 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 063r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-1-1623
1e Comparant: Corstiaen Wouterss Wagenmaecker
2e Comparant: Matheus Peterss Teuwen
Goederen: een huijsken, hoff en erve
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheuss
West: Vroukens vaert
Noord: erffg Cornelis Janss
Zuid: Peter Matheuss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 063v
Soort akte: wilceur
Datum: 18-1-1623
1e Comparant: Matheus Peterss Teuwen
2e Comparant: Corstiaen Wouterss Wagenmaecker
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 62r)
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Dieliss als voocht van de kinderen van Cvorstiaen Wouters verklaart op 16-6-1628 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 063v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-1-1623
1e Comparant: Adriaen Aertss
2e Comparant: Peter Wouterss
Goederen: 1/6 in stede van Adriaen Aertss, aengecomen van zijn vader, boven Vroukens vaert, gemeen met Jan Peterss Geenen; 1/6 acker
Prijs: ƒ 356
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Geer steech; Vroukens vaert
West: Vroukens vaert grippel; cooper
Noord: Jan Tijss; Jan Peterss met ¼
Zuid: Jan Peterss met ¼; zie 1
Bijz: den acker is gecomen van Frans den Smidt.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 064r
Soort akte: wilceur
Datum: 18-1-1623
1e Comparant: Peter Wouterss
2e Comparant: Adriaen Aertss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 356
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 13-2-1626 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 064r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-2-1623
1e Comparant: Peter Wouterss
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: 1/6 huijs waar Jan Peterss Geenen nu in woont, mette cleijn huijsken, gemeen met Jan Peterss
Prijs: ƒ 124
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 6-3-1624 verkoop Jan Wouter Janss het 1/6 deel aan Jan Peterss Geenen.
Jan Peterss belooft Cornelis Peterss, zijn half broer te onderhouden

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 065r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1623
1e Comparant: Adriaen Franss Cuijper ea
2e Comparant: Thomas Janss, secretaris
Goederen: een huijs metten hoff op oostzijde Vroukens vaert
Prijs: ƒ 565
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Cornelis Janss
West: Adriaen Franss Cuijper
Noord: Her straet
Zuid: erffg Cornelis Janss
Bijz: Adriaen Franss Cuijper als voocht en Peter Michielss Cleermaecker als toesiender vande kinderen van Andries Franss Smidt en Dingen Petersdr.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 065r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-2-1623
1e Comparant: Thomas Janss, secretaris
2e Comparant: Adriaen Franss Cuijper ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 565
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Franss Cuijper als voocht en Peter Michielss Cleermaecker als toesiender vande kinderen van Andries Franss Smidt en Dingen Petersdr.
Op 23-6-1728 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 066r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1623
1e Comparant: Cornelis Huijgen ea
2e Comparant: Peter Huijgen, broer
Goederen: een huijs metten hoff en werff
Prijs: ƒ 860
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Nieuwe straet
West: Antonis Joris
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Huijgen mede als voocht van de kinderen van Adriaen Huijgen, Willem Huijgen, Cornelis Janss x Aentken Adriaen Huijgendr, Janneken Willemss wed Jan Huijgen met Wouter Willemss, broer als voocht.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 066r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-2-1623
1e Comparant: Peter Huijgen, broer
2e Comparant: Cornelis Huijgen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 860
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Huijgen mede als voocht van de kinderen van Adriaen Huijgen, Willem Huijgen, Cornelis Janss x Aentken Adriaen Huijgendr, Janneken Willemss wed Jan Huijgen met Wouter Willemss, broer als voocht.
Bastiaen Commeren en Cornelis Fredericxss hebben hum deel ontvangen, 1628.
Huijbert Arss Ruijter ?krijgt geld.
De weduwe van Cornelis Huijgen.
Maeijken Jansdr.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 066v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1623
1e Comparant: den schout ea
2e Comparant: Cornelis Huijgen
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 327
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Hendrick Bouwenss ?
West: erffg Lauwereijs Pauwelss
Noord: Groot Waspick
Zuid: Nieuwe straet
Bijz: den schout als oppervoocht van de kinderen van Adriaen Huijgen, Willem Huijgen, Peter Huijgen, Janneken Willemss wed Jan Huijgen, met Wouter Willems, broer, als voocht, Cornelis Janss x Aentken Adriaen Huijgen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 067r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1623
1e Comparant: Cornelis Huijgen
2e Comparant: den schout ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 327
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: wed Peeter Huijgen 13-2-1630.
Kinderen Arss de Ruijter
Sebastiaen Commeren mede namens Maeijken Arss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 067v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1623
1e Comparant: Peter Hendricxss
2e Comparant: Jan Diercxss en Judich Jansdr
Goederen: een back ackerlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Bastiaen Peterss Greeff
Zuid: Dirck Corsten
Bijz: Jan en Judich wonen te Cappel

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 068r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1623
1e Comparant: Frans Willemss Cleermaecker
2e Comparant: Peter Michielss Cleermaecker
Goederen: ½ in ontrent ½ mergen moergronden, gemeen met Adriaen Franss Cuijper, gecocht van erffg Jacop Goverden, oostz Vv
Prijs: ƒ 73
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jacop Toniss
West: Peter Adriaenss Fijnenbuijck
Noord: erffg Reijn Dielis
Zuid: kinderen Jan Wouterss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 068r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1623
1e Comparant: Adriaen Janss Schep ea
2e Comparant: Adriaen Jacopss Baes
Goederen: ½ huijs met ackerlant
Prijs: ƒ 838
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: vaert
West: Jan Adriaenss Waelwijck
Noord: Peter Thomass
Zuid: Jan Wijten cum suis
Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht vant weeskint van Lijsken Adriaen Janss Scheppendr verweckt bij Adriaen Jacopss Baes.
Betaald wordt via een wilceur. Quitantie van Maeijken Peeter wed Adriaen Aerts Schep aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 068v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-4-1623
1e Comparant: Adriaen Jacopss Baes
2e Comparant: Adriaen Janss Schep ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 838
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Janss Schep als voocht vant weeskint van Lijsken Adriaen Janss Scheppendr verweckt bij Adriaen Jacopss Baes.
OP 27-2-1630 is de wilceur geheel afgelost. AJ Schep is in 1627 reeds overleden.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 069r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1623
1e Comparant: Merck Adriaenss x Teuntken Ariensdr
2e Comparant: Peter Jochemss Paep, swager
Goederen: 2 geerden, in 12 geerden, gemeen met Aeret Adriaens en wed Hendrick Dieliss in 6 geerden op oostencant
Prijs: ƒ 61
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Peterss Crol ?
West: erffg Gherit Meliss
Noord: Maesen
Zuid: Raemsdonck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 069r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1623
1e Comparant: Aert Aertss Reijers ea
2e Comparant: Peter Thomass Goverden
Goederen: ½ mergen moergronden
Prijs: ƒ 36
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West:
Noord: Jan Wijten met ¼
Zuid: Adriaen Aert Scheppen
Bijz: Aert Aertss Reijers mede namens Dries Dierxss de Bie, swager, Gerit Toniss ende sijnen halven broeder

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 069v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-4-1623
1e Comparant: Bastiaen Geritss
2e Comparant: Cornelis Geritss
Goederen: wilceur met als onderpant een halven hoff, gemeen met Adriaen Meertenss, swager
Prijs: ƒ 59
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Michiel Tijss
West: Coenraet Janss
Noord:
Zuid:
Bijz: Augustus 1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 070r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-4-1623
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Peter Jochumss
Goederen: 2 eijnden delle
Prijs: ƒ 630
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Frans Adriaenss Boeser
West: Lambrecht Willemss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: gemeen steech en Herman Aertss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 070v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-4-1623
1e Comparant: Peter Jochumss
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 630
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 16-4-1623 verkoopt Jan een deel aan Michiel Mathijss tbv Janneken Eelen ? Een deel van de wilceur.
Michiel verkoopt weer een deel aan Neelken Janss Palinck

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 071r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-4-1623
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Andries Aertss
Goederen: 1 hont 24 roeden lant, inde Cleijne Geer
Prijs: ƒ 211
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cleijne Geer, Groote Geer
Belend Oost: Hoef van Heukelom
West: Groote Geer
Noord: cooper
Zuid: vercooper
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 071r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-4-1623
1e Comparant: Andries Aertss
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 211
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 31-5-1631 verklaart Peter Wouterss dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 071v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1623
1e Comparant: Adrientken Meerttens weduwe Roeloff Corneliss ea
2e Comparant: Peter Toniss Cuijl
Goederen: ettelijcke gronden in ½ mergen inde Meulen heij
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Meulen heij
Belend Oost: Peeter Geeldens
West: Hoef van Heuckelom
Noord: erffg Willem Jacop Toniss
Zuid: Peeter Geeldens
Bijz: Adrientken Meerttens weduwe Roeloff Corneliss met Hans Cuijpers als voocht voor 3 delen en Baeijen Eelen Oermans voor het 4e deel

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 071v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1623
1e Comparant: Peter Adriaenss Fijnenbuijck ea
2e Comparant: Wilbort Corneliss
Goederen: ½ acker saijlant, suijteijnt
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Rommen
West: Lenaert Diercxss cum suis
Noord: cooper
Zuid: Peter Thomas Goverde
Bijz: Peter Adriaenss Fijnenbuijck, Adriaen Arienss en Rijck Ariens, Peter Peterss wednr Huijpken Ariens, Adrioaen Corneliss als voocht van kinderen Huijpken Ariens Fijnenbuijck, Jan Janss x Baetken Wouters hus susters dochter, Adriaen Michielss zoon van Michiel Arienss Fijnenbuijck mede namens Willem Arienss, swager, x Lijsken Ariensdr.
Erffg van Jan Arienss Fijnenbuijck.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 072r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-4-1623
1e Comparant: Wilbort Corneliss
2e Comparant: Peter Adriaenss Fijnenbuijck ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 13-6-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 072v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1623
1e Comparant: Mathijs Peterss ea
2e Comparant: Adriaentken Adriaen Freunen
Goederen: 1½ geerde lant, inden polder, in 12 geerden, gemeen in 6 geerden oost met coopster en Lijntken Handricx wed Gherit Meliss
Prijs: ƒ 388
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Aentken Aen Schouten
West: Jochum Segers int selve lant
Noord: Maesen
Zuid: Raemsdonck
Bijz: Mathijs Peterss als voocht van de kinderen Gherit Peterss en Maeijken Melisdr en Bastiaen Janss als toesiender.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 072v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-4-1623
1e Comparant: Adriaentken Adriaen Freunen
2e Comparant: Mathijs Peterss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 388
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 3-3-1624 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 073r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1623
1e Comparant: Mathijs Peterss ea
2e Comparant: Adriaentken Adriaen Freunen
Goederen: ½ acker saeijlant gemeen met coopster voor Jacop Jan Thomas gheseet
Prijs: ƒ 220
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Vos Hoolen
Belend Oost: Adriaen Adriaenss Freunen
West: Anneken Willem Wouterss weu
Noord: Her straet
Zuid: Vos Hoolen of wed Hans Thoniss cum suis
Bijz: Mathijs Peterss als voocht van de kinderen Gherit Peterss en Maeijken Melisdr en Bastiaen Janss als toesiender.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 073r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1623
1e Comparant: Mathijs Peterss ea
2e Comparant: Vastaert Jacops
Goederen: 1/3 vande geer achter Peter Wouterss huijs, gemeen met Jan Matijss, erffg Antonis Corneliss
Prijs: ƒ 64
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Gherit Franss
West: Cornelis Huijb Raesen
Noord: ackers achter PW huijs
Zuid: Oyde vaert
Bijz: Mathijs Peterss als voocht van de kinderen Gherit Peterss en Maeijken Melisdr en Bastiaen Janss als toesiender. Op 29-5-1624 is de kopsom voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 073v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1623
1e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff
2e Comparant: Peter Gheldens
Goederen: een huijs metten ackerlant op Willem van Ghents vaert waar Huijbrecht Bastiaenss, soon heeft gewoont
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen gronden
Noord: Antonis Hendricxss
Zuid: cooper
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 073v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-4-1623
1e Comparant: Peter Gheldens
2e Comparant: Jacomintken Adriaens Corpen ea
Goederen:
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacomijntken Adriaens Corpen en kinderen verweckt bij Huijbrecht Bastiaenss Greeff.
October 1627 is de wilceur geheel afgelost.
Nog genoemd Gerit Sebastiaen Greeff en Peter Corsten, Sebastiaen Peter Corsten en Denis Peterss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 074r
Soort akte: verlije
Datum: 17-10-1623
1e Comparant: Cornelis Stevenss ea
2e Comparant: Huijbert Janss
Goederen: 1e een huijs metten werff en 2e hoff achter Jan Adriaen Claess huijs
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert; Vroukens vaert
West: Jan Adriaen Claess en Cornelis Stevenss; JAC
Noord: Cornelis Stevenss
Zuid: ; Willem Geritss
Bijz: Cornelis Stevenss mede namens Willem Franss, swager (proc 6-5-1623, Breda) en ten overstaen van Jan Adriaen Claess voor ½.
Peter Mathijss x Eerken Willems, Lauwerens vanden Kieboom als voocht van de kinderen van Lambrecht Willemss (13-4-1623), Aen Cornelis Stevens en Jan Adriaen Claess tot haeren behoeff.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 074v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-10-1623
1e Comparant: Huijbert Janss
2e Comparant: Cornelis Stevenss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 22-12-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 075r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-10-1623
1e Comparant: Peter Adriaen Geritss ea
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: een huijs, ackerlant en erve, boven Vroukens vaert
Prijs: ƒ 1225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Muncken moer
Belend Oost: cooper
West: Vroukens vaert grippel of Muncken moer
Noord: Stoffel Adriaenss Cluijter
Zuid: cooper
Bijz: Peter Adriaen Geritss mede namens Matijs Cornelis (G'berg) als voocht van Peter Ariaenss kinderen verweckt bij Jacomintje Jansdr (proc 25-4-1623) en Jan Gheritss als toesiender.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 075r
Soort akte: wilceur
Datum: 19-10-1623
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Peter Adriaen Geritss ea
Goederen:
Prijs: ƒ 1225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peter Adriaen Geritss mede namens Matijs Cornelis (G'berg) als voocht van Peter Ariaenss kinderen verweckt bij Jacomintje Jansdr (proc 25-4-1623) en Jan Gheritss als toesiender.
Op 16-12-1644 is de wilceur geheel afgelost (Mathijs Huijbertss)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 076r
Soort akte: rentebrief
Datum: 22-5-1623
1e Comparant: Jan Andriess Janss
2e Comparant: Floris Wijten
Goederen: ½ del
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Floris Wijten
West: Adriaen Janss Hanekemaet
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Jan woont te Raemsdonck. Het lant wordt wederom verleden voor f 6/jaar. De rente kan afgekocht worden voor f 100. Op 20-9-1630 verklaren de erffg van Floris Wijten dat de rentebrief voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 076v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-10-1623
1e Comparant: Truijcken Jansdr wed Lambrecht Willemss
2e Comparant: Peter Deniss de Haen en Jan Gheritss
Goederen: een perceel ackerlants, boven Vroukens vaert
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Geer steech
West: Adriaen Janss Coninck
Noord: Jan Peeterss Geenen
Zuid: Thomas Stoffelen Cluijter
Bijz: Truijcken heeft als voocht Antonis Hendricxss, swager, en de kinderen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 076v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-10-1623
1e Comparant: Peter Deniss de Haen en Jan Gheritss
2e Comparant: Truijcken Jansdr wed Lambrecht Willemss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Truijcken heeft als voocht Antonis Hendricxss, swager, en de kinderen.
Mels Janss als voocht vande kinderen verklaart dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 077r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-11-1623
1e Comparant: Jan Janss vande Werck
2e Comparant: Jan Janss Hoevener den Jongen
Goederen: een huijs met hooffken
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janss Hoevener den Ouden
West: Vroukens vaert
Noord: timmerste
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 077v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-11-1623
1e Comparant: Jan Janss Hoevener den Jongen
2e Comparant: Jan Janss vande Werck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Corstiaen Janss mede als voocht van de kinderen van Jan Janss vande Werck, Geertruijt Peeterss, Anthonis Janss vande Werck en Heijnrick Heijnricxss Aldenborch. Erffg Jan Janss vande Werck. Zij verklaren op 6-2-1631 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 078r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-11-1623
1e Comparant: Wilbort Corneliss
2e Comparant: Jochim Jochumss Backer
Goederen: ½ acker saeijlant, geheel entrent 1 hont
Prijs: ƒ 74
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Huijch Janss
West: Cornelis Adriaenss Springer
Noord: Corte Maten
Zuid: Cornelis Adriaenss Springer
Bijz: Jochim woont te G'berg.
Belending oost west kan ook andersom zijn

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 078r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-11-1623
1e Comparant: Antonis Hendricxss ea
2e Comparant: Jan Adriaen Adriaenss den Jongen Cluijter
Goederen: een stuck weijlant
Prijs: ƒ 360
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Adriaen Lenaert Peer Rutten
West: Anneken Geerits wed Adriaen Claesen
Noord: Jan Peterss Meijer
Zuid: Anneken Geerits wed Adriaen Claesen
Bijz: Antonis Hendricxss als voocht en Adriaen Janss als toesiender van Teunken Claesdr en van Lenaertken Adriaen Rutten, Jan Wouterss Nerinck x Maeijken Adriaen Ruttendr.
Op 27-4-1628 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 078v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-12-1623
1e Comparant: Lijsken Wouters x Peter van Woensel
2e Comparant: Jan Jan Andriess
Goederen: 2¼ geerden in 9 geerden, inde helft op westencant
Prijs: ƒ 420
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper int selve lant
West: kinderen Matijs Janss
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Lijsken heeft proc voor haar man (Heusden, 17-10-1623) en heeft als voocht Adriaen Janss Schep, stadthouder.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 079r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-12-1623
1e Comparant: Jan Jan Andriess
2e Comparant: Lijsken Wouters x Jan Peter van Woensel
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 420
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Peterss x Lijsken verklaart op 26-12-1625 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 079v
Soort akte: procuratie
Datum: 17-10-1623
1e Comparant: Jan Peterss
2e Comparant: Lijsken Wouterss zijn vrouw
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: proc voor Jan van Heemskerck, notaris Heusden

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 080r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-1-1624
1e Comparant: Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans ea
2e Comparant: Jan Wouterss
Goederen: ½ ackerken saeijlant met veldekens
Prijs: ƒ 265
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janss
West: Jan Adriaen Geritss
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans met Seger Janss als voocht voor ½.
Jan Janss namens Herman Huijmans (Goes), oom en voocht van Jan Adriaenss van Adriaen Huijmans (proc 30-8-1623, Goes) voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 080r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-1-1624
1e Comparant: Jan Wouterss
2e Comparant: Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken Janss wed Adriaen Huijmans met Seger Janss als voocht voor ½.
Jan Janss namens Herman Huijmans (Goes), oom en voocht van Jan Adriaenss van Adriaen Huijmans (proc 30-8-1623, Goes) voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 080v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-1-1624
1e Comparant: Jan Denis de Haen
2e Comparant: Adriaen Jochumss en Bastiaen Peterss
Goederen: ½ mergen moergrond inde Meulenbanck, gecoemn van Huijbrecht van Born
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Meulenbanck
Belend Oost: Peter Adriaenss de Roeij
West: Hoeff van Heuckelom
Noord: erffg Willem Jacop Toniss
Zuid: erffg Meijenbloms
Bijz: Adriaen en Bastiaen wonen te Cappel

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 081r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-1-1624
1e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootwijck ea
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: 5/7 in 2 moeracker
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss cum suis
West: cooper
Noord: Wouter Janss cooltuijn
Zuid: Heer straet
Bijz: Adriaen Dircxss van Clootwijck namens Adriaenken Adriaens wed Dirck Adriaenss van Clootwijck, moeder (proc Andel, 8-6-1620).
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 081r
Soort akte: wilceur
Datum: 29-1-1624
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootwijck ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 8 ? -1-1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 081v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-1-1624
1e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootwijck ea
2e Comparant: Peeter Rommen
Goederen: een perceel moergrond 5 delen in 9 hont
Prijs: ƒ 45
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Huijch Janss
Noord: cooper
Zuid: Heer straet
Bijz: Adriaen Dircxss van Clootwijck namens Adriaenken Adriaens wed Dirck Adriaenss van Clootwijck, moeder (proc Andel, 8-6-1620).
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 081v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-1-1624
1e Comparant: Peeter Rommen
2e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootwijck ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 45
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Wouters van Duijsel verklaart op 16-1-1632 dat de weduwe van Peter Rommen de wilceur geheel heeft afgelost. Quitantie van Willemken Cornelis wed Peter Rommen aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 081v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1624
1e Comparant: Denis Janss x Claerken Michielss
2e Comparant: Denis Peeterss
Goederen: 1/8 ackerlant, huijs en hoff aengecomen van Michiel Jacopss zijn schoonvader, gemeen met andere kinderen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: als vooren [?]
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 082r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1624
1e Comparant: Peeter Handricxss Back x Anneken Michielss
2e Comparant: Denis Peeterss
Goederen: 1/8 ackerlant, 1/4 huijs en hoff aengecomen van Michiel Jacopss zijn schoonvader, gemeen met andere kinderen
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 082r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-2-1624
1e Comparant: Denis Janss
2e Comparant: Beert Michielss
Goederen: 1/8 ackerlant, huijs en hoff en leeghe acker, ¼ in een delle aengecomen van Michiel Jacopss zijn schoonvader
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 31-8-1627 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 082v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-3-1624
1e Comparant: Sebastiaen Geritss ea
2e Comparant: Jan Matheuss
Goederen: ½ in 2 ackers saeijlant, gemeen met Cornelis Stevenss, Willems swager
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hoeff van Heuckelom
West: Geer steech
Noord: Thomas Janss
Zuid: Gelden Janss
Bijz: Sebastiaen Geritss namens Willem Franss, ruijter onder ritmeester Wagemans (proc 3-1-1624, Breda).
Jan woont te Cappel. Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 082v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-3-1624
1e Comparant: Jan Matheuss
2e Comparant: Sebastiaen Geritss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebastiaen Geritss namens Willem Franss, ruijter onder ritmeester Wagemans (proc 3-1-1624, Breda).
Jan woont te Cappel.
Op 8-4-1626 delen Jan Matheuss (zuijd) en Cornelis Stevenss (noord) de ackers.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 083r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-3-1624
1e Comparant: Thomas Jans, schout
2e Comparant: Handrick Lenaertss
Goederen: een huijs metten hoff, oostzijde Vroukens vaert
Prijs: ƒ 475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Cornelis Janss
West: Adriaen Franss Cuijper
Noord: Heer straet
Zuid: erffg Cornelis Janss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 083r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-3-1624
1e Comparant: Handrick Lenaertss
2e Comparant: Thomas Jans, schout
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 22-5-1628 is de wilceur geheel afgelost. Thomas Jans is voor 22-2-1626 overleden.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 083v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Matijs Peeters secretaris Raemsdonck
2e Comparant: Meerten Mathijss
Goederen: een huijs mette delle opte Santschel
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Jacopss Buijs
West: Cornelis Peterss
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 083v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Meerten Mathijss
2e Comparant: Matijs Peeters secretaris Raemsdonck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lijsbeth Janss wed Mathijss Peeterss verklaart op 16-9-1634 dat de wilceur geheel is afgelost.
Mathijs is reeds voor 8-2-1626 overleden. Zij hebben een zoon Peeter Thijss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 084r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Adriaen Jan Thoniss, swager
Goederen: ½ acker saeijlant, buijtendijcx, gecomen van erffg Adriaen Wijten, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: de Leege Delle
Belend Oost: den dijck
West: de Leege Delle
Noord: gracht acker aen Cuijpers Lije
Zuid: Huijch Janss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 084r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Adriaen Jan Thoniss, swager
Goederen: ½ mergen moergronden gecomen van erffg Adriaen Wijten
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Huijch Janss
West:
Noord: Denis Peterss cum suis
Zuid: Michiel Jacopss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur gelijk met vorige veste

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 084v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Adriaen Jan Thoniss, swager
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (2 vestes, zie folio 84r)
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen is met een zus van Jan getrouwd. Jan krijgt geld van de weeskinderen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 084v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Adriaen Jan Thoniss
2e Comparant: Michiel Mathijss ea
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Michiel Mathijss als voocht van het kint van Michiel Dircxss.
De acker wordt wederom verleden voor ca f 6. De brief kan voor f 100 worden afgekocht.
Gerit Peeterss Beij verklaart op 4-5-1638 dat de wilceur door Anthonis Janss Snijder geheel afgelost is

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 085r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Peter Bastiaenss Greeff
Goederen: zijn deel in een huijs met hoff, gecomen (7-10-1622) van erffg Adriaen Wijten, gemeen met Adriaen Jan Thoniss
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 085r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Peter Bastiaenss Greeff
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Januarij 1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 085v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Peter Rombouts
Goederen: ½ deel inde Hooge acker en een stuck grasdries gecomen samen met Adriaen Jan Toniss van erffg Adriaen Wijten
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Hooge acker
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 085v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Peter Rombouts
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 22-1-1629 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 086r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Adriaen Jan Toniss
2e Comparant: Peeter Bastiaenss Greeff
Goederen: ½ huijs met werff en hoff gecomen van Adriaen Wijten, andere helft gekocht van Jan Wouter Janss
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 086r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Peeter Bastiaenss Greeff
2e Comparant: Adriaen Jan Toniss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anthonis Huijberden x Ghileken Damen verklaart op 9-1-1633 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 086v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Adriaen Jan Toniss
2e Comparant: Adriaen Jacopss Corp
Goederen: ½ grasdries gecomen van Adriaen Wijten, gemeen met Peter Bastiaenss Greeff zoals van Jan Wouter Jans gekocht
Prijs: ƒ 97
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peter Bastiaenss Greeff met wederhelft
West: cooper
Noord: vercooper
Zuid: Denis Peterss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 086v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Adriaen Jacopss Corp
2e Comparant: Adriaen Jan Toniss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 97
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 21-1-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 087r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1624
1e Comparant: Wilbort Corneliss
2e Comparant: Adriaen Jan Toniss
Goederen: ¼ stuk gront zoals cooper, Aert Wessels en Denis Peterss de Haen van erffg Adriaen Wijten gekocht hebben
Prijs: ƒ 41
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Jan Peterss Meijer
Noord: kinderen Lijnken Corpen
Zuid: Huijch Janss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 087r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-5-1624
1e Comparant: Lambrecht Janss
2e Comparant: Jan Handrick Bouwens
Goederen: 6 geerden
Prijs: ƒ 1475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Huijmen Hermans
West: Jan Jan Andries
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Lambrecht woont te Doveren. Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 087v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-5-1624
1e Comparant: Jan Handrick Bouwens
2e Comparant: Lambrecht Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 1475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lambrecht woont te Doveren. Op 8-7-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 087v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-5-1624
1e Comparant: Lambrecht Janss
2e Comparant: Peter Willemss
Goederen: 2 geerden lant, in 7 geerden opte westencant met cooper
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper int selve lant
West: Wouter Meertens Turck
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 088r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-5-1624
1e Comparant: Peter Willemss
2e Comparant: Lambrecht Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 4-6-1627 is de wilceur geheel afgelost. Quitanties aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 088r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Jan Andriess tot Raemsdonck
2e Comparant: Jan Mathijss
Goederen: ½ delle
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Floris Wijten
West: Adriaen Jan Toniss met wederhelft
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 088v
Soort akte: wilceur
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Jan Mathijss
2e Comparant: Jan Andriess tot Raemsdonck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 20-9-1630 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 088v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Dingeman Janss Bogaert
2e Comparant: Cornelis Peter Janss
Goederen: een huijs, hoff mette delle
Prijs: ƒ 1445
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Merten Mathijss
West: kinderen Dirck Adriaens Schoenmaker
Noord: Groot Waspick
Zuid: Nieuwe straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 089r
Soort akte: wilceur
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Cornelis Peter Janss
2e Comparant: Dingeman Janss Bogaert
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 1445
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans Huijben mede namens Willem Lambertss en Jan Peter Michielss namens Jan Segerss, Claes Aertss Ruijmen, Jan Bastiaenss ???. Erffg Maeijken Dingemans voor ½.
Maeijken Meertens ? voor dander helft ? Verklaren dat de wilceur op 14-5-1641 geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 089r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea
2e Comparant: Claes Cornelis Meulder
Goederen: ½ banck dellen
Prijs: ƒ 180
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen gront gecomen van Jochim Aenken Aerts
Noord: Peter gelden
Zuid: Antonis Jacopss Meulder
Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, Gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 089v
Soort akte: wilceur
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Claes Cornelis Meulder
2e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 180
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, Gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.
Op 14-8-1633 is de wilceur geheel afgelost volgens Bastiaen Peter Corsten.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 090r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea
2e Comparant: Jacop Peterss
Goederen: een acker saijlant tegenover Anthonis Handricxss
Prijs: ƒ 547
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Ghents vaert grippel
Noord: Adsriaen Aertss Doedijns
Zuid: Jan Dircxss
Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 090r
Soort akte: wilceur
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Jacop Peterss
2e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 547
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.
Op 28-4-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 090v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea
2e Comparant: Adriaen Jochimss
Goederen: een delleken op Willem van Ghents vaert
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen gronden
Noord: Huijbrecht Dorcxss vander Maes
Zuid: vercoopers
Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 090v
Soort akte: wilceur
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Adriaen Jochimss
2e Comparant: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff met als voocht Peter Corsten, Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht voor Huijbrecht Bastiaenss kijnderen, gerrit Bastiaenss Greeff en Andries Aertss x Teuntken Bastiaen Grevendr en andere broers en zussen.
Op 12-2-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 091r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Jan Aertss Metseler
2e Comparant: Cornelis Adriaenss Haensberch
Goederen: ½ acker saeijlant mette veldekens, gemeen met Jan Wouterss tot Raemsdonck
Prijs: ƒ 240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peter Adriaenss
West: Jan Willem Janss
Noord: Her straet
Zuid: over den dijck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 091v
Soort akte: wilceur
Datum: 31-5-1624
1e Comparant: Jan Handricxss Schel en Adr Adr Cleermaker
2e Comparant: Willem en Jan Huijgen Vos
Goederen: wilceur met als onderpant het ackerlant waarvan de gifte heden gepasseert is [?]
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 24-10-1644 is de wilceur geheel afgelost: Adriaen Wilmss, Matheus Wilmss, Dirck Lendertss x Maeijken Wilmss, Theunken Janss.
Pauwel Wouters namens de kinderen van ??? en Maeijken ??? wed Jan Aertss Metseler hebben hun deel op 2-5-1639 gekregen. Quitanties aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 091v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-6-1624
1e Comparant: Maddeleentken Adriaen Janss Leurendr
2e Comparant: Adriaen Cornelis Seu
Goederen: een huijs hoff en moergronden
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheus met huijs
West: Jochim Aertss Timmerman met huijs
Noord: Her straet
Zuid: wed Adriaen geritss
Bijz: Maddeleentken wordt geassisteert door Adriaen Aertss Schep, swager

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 092r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-6-1624
1e Comparant: Adriaen Cornelis Seu
2e Comparant: Wilm Willemss Metseler
Goederen: het huijs van de gifte van folio 91v
Prijs: ƒ 510
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 092r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-6-1624
1e Comparant: Wilm Willemss Metseler
2e Comparant: Adriaen Cornelis Seu
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 510
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-11-1639 is de wilceur geheel afgelost. Quitanties aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 092v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-6-1624
1e Comparant: Adriaen Jochim Jan Beerten ea
2e Comparant: Adriaen Adriaenss Cop
Goederen: een stuck weijvelt opte Nieu Meulenlij; 2e een stuck grond
Prijs: ƒ 118
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Nieu Meulenlij
Belend Oost: Dirck Adriaenss Waelwijck; zie 1
West: Lijnken Peermaten; zie 1
Noord: Adriaen Lambrechtss Geus; zie 1
Zuid: Nieuwe Meulenlij
Bijz: Adriaen Jochim Jan Beerten mede als voocht vande voorkinderen van Jan Adriaenss de Ruijter en Wouter Nieclaes als toesiender, Peter Jochim Janss, Peter Sijmon x Ida Adriaen de Ruijterdr, Joost Meertens als voocht vande kinderen van Huijbrecht Meertens bij Ida Adriaen de Ruijterdr.
Adriaen Jans de Ruijter verklaart op 22-12-1646 ? Dat hij van zijn part voldaen is door Corn de Ruijmer ? X dochter Adriaen Jochimss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 093r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-6-1624
1e Comparant: Peter Willemss
2e Comparant: Jacop Jochimss
Goederen: een delle lant
Prijs: ƒ 312
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peter Mathijss cum suis
West: Floris Wijten cum suis
Noord: Groot Waspick
Zuid: Adriaen Stevenss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 093r
Soort akte: wilceur
Datum: 23-6-1624
1e Comparant: Jacop Jochimss
2e Comparant: Peter Willemss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 312
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 20-1-1625 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 093v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-7-1624
1e Comparant: Dingeman Janss Bogaert ea
2e Comparant: Dirck Adriaenss
Goederen: een huijs metten hoff
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Handrick Willemss
West: Peter Janss
Noord: Her straet
Zuid: Peter Janss
Bijz: Dingeman Janss Bogaert mede als voocht van Adriaen Janss, Seger Janss Bogaerts weeskijnderen int bijwesen Aentken Claess wed Adriaen Janss Bogaert x Anthonis Joriss, Aentken Willemss wed Seger Janss met Sebastiaen Geritss als voocht tevens toesiender Aentken Claess kinderen. Tsamen voor 2 parten.
Kijnderen Andries Janss Bogaert en Frans Huijbrechtss x Heijlken Jan Andriesdr.
Belending noord zuijd kan ook andersom zijn.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 093v
Soort akte: wilceur
Datum: 4-7-1624
1e Comparant: Dirck Adriaenss
2e Comparant: Dingeman Janss Bogaert ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dingeman Janss Bogaert mede als voocht van Adriaen Janss, Seger Janss Bogaerts weeskijnderen int bijwesen Aentken Claess wed Adriaen Janss Bogaert x Anthonis Joriss, Aentken Willemss wed Seger Janss met Sebastiaen Geritss als voocht tevens toesiender Aentken Claess kinderen. Tsamen voor 2 parten.
Kijnderen Andries Janss Bogaert en Frans Huijbrechtss x Heijlken Jan Andriesdr.
Op 3-1-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 094r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-7-1624
1e Comparant: Dingeman Janss Bogaert ea
2e Comparant: Joost Willemss
Goederen: ½ delle gemeen met Truijcken Janss wed Lambrecht Willemss
Prijs: ƒ 310
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Anneken Janss wed Jan Janss Vader
West: Frans Adriaenss Boeser
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Dingeman Janss Bogaert mede als voocht van Adriaen Janss, Seger Janss Bogaerts weeskijnderen int bijwesen Aentken Claess wed Adriaen Janss Bogaert x Anthonis Joriss, Aentken Willemss wed Seger Janss met Sebastiaen Geritss als voocht tevens toesiender Aentken Claess kinderen. Tsamen voor 2 parten.
Kijnderen Andries Janss Bogaert en Frans Huijbrechtss x Heijlken Jan Andriesdr.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 094r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-7-1624
1e Comparant: Joost Willemss
2e Comparant: Dingeman Janss Bogaert ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 310
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 13-6-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 094v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-7-1624
1e Comparant: Jan Handrick Bouwens
2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser
Goederen: 3½ geerde, inden polder, in 7 geerden met Cornelis Adriaenss Geus/Ceur ? en Jacop Peterss
Prijs: ƒ 752
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis en Jacop
West: erffg Jochim Franss
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 094v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-7-1624
1e Comparant: Frans Adriaenss Boeser
2e Comparant: Jan Handrick Bouwens
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 752
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 22-2-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 095r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-7-1624
1e Comparant: Bastiaen Geritss
2e Comparant: Melchior Adriaen Meertens
Goederen: ½ hoff, gemeen met Adriaen Meertens
Prijs: ƒ 59
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Michiel Matijss
West: Coenraet Janss
Noord: Her straet
Zuid: Coenraet Janss
Bijz: Belending noord zuid kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 095v
Soort akte: rentebrief
Datum: 24-8-1624
1e Comparant: Peeter Willemss
2e Comparant: Thomas Janss, schout ea
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Crijn Janss cum suis
West: Wierck Geritss
Noord: Her straet
Zuid: de veldekens
Bijz: Thomas Janss, schout, tot behoeff van weeskinderen Jacop Goverden.
De acker wordt wederom verleden voor f 6. De rente kan afgekocht worden voor f 100.
OP 27-5-1642 verklaart Jan Adriaenss Cuijper int bijwesen van Lijnken Janss wed Peter Jacop Goverden met Anthonis Goverden als voocht van Peeterken Jacop Goverden dochter dat de rente brief is afgerekent voor de afgelopen jaren.
April 1650 verklaart Janneken Jacopssen namens Peeterken Jacop Goverden haar suster dat de wilceur geheel is voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 096r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-10-1624
1e Comparant: Jan Peeter Adriaen Geritss [Geenen]
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: een perceelken ackerlant, ontrent 2 hont 73 roeden, gecomen van Jan Corneliss Bervoets; 2e een steech
Prijs: ƒ 290
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Peter Adriaenss
Noord: Stoffel Adsriaenss Cluijter
Zuid: cooper
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 096r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-10-1624
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Jan Peeter Geenen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 290
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 12-9-1638 is de wilceur geheel afgelost aen Cornelis Aerts via Tomas Janss Schipper. Quitanties aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 096v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-10-1624
1e Comparant: Jan Jan Dircxss den Jongen
2e Comparant: Dierck Diercxss Haegen
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 332
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erffg Lauwereijs Pauwelss
West: Adriaen Meertens
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 096v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-10-1624
1e Comparant: Dierck Diercxss Haegen
2e Comparant: Jan Jan Dircxss den Jongen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 332
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 10-5-1639 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 097r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-10-1624
1e Comparant: Joost Meertenss ea
2e Comparant: Adriaen Jochumss
Goederen: hun deel in Jochum Jan Berthoutss stede: huijs, en ackerlant en 2e een deel naast Adr Jochumss huijs gemeen met zie bijz
Prijs: ƒ 460
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: dwars steech; Adriaen Jochumss
West: Vroukens vaert; Wouter Janss
Noord: Jochum Aertss en Griffier Steech, Wouter Janss
Zuid: Peter Jochumss; Huijbrecht Geritss
Bijz: Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss
De stede wordt gedeeld met Kinderen Jan Adriaenss de Ruijter, Peter Jochumss, Adriaen Jochumss. Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 097v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-10-1624
1e Comparant: Adriaen Jochumss cum suis
2e Comparant: Joost Meertenss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 460
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss
De stede wordt gedeeld met Kinderen Jan Adriaenss de Ruijter, Peter Jochumss, Adriaen Jochumss. Op 29-8-1628 is de wilceur geheel afgelost. Adriaen Jacops Baes als voocht en Peter Jochums als toesiender van kijnderen Iken Aerts de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 097v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-10-1624
1e Comparant: Joost Meertenss ea
2e Comparant: Adriaen Jochumss
Goederen: ½ mergen lant
Prijs: ƒ 123
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Corst Marceliss cum suis
Noord:
Zuid: Gelden Janss
Bijz: Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 098r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-10-1624
1e Comparant: Adriaen Jochumss
2e Comparant: Joost Meertenss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 123
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Joost Meertenss als voocht vande kijnderen van Huijbrecht Meertens en, Peter Sijmonss.
Adriaen Jacops Baes als voocht en Peter Jochums als toesiender van kijnderen Iken Aerts de Ruijter zijn op 29-12-1648 geheel voldaan.
Adriaen de Ruijter pas op 22-12-1640.
Quitantie van een deel van de betaling aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 098r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-10-1624
1e Comparant: Matijs Corneliss ea
2e Comparant: Frans Huijbrechtss
Goederen: 1 geerde lant, inden polder ,in 6 geerden opden oostencant in in 12 geerden,
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper cum suis int selve lant met 6 geerden
West: Jan Willemss Schuijffhil
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Matijs Corneliss x Lijsken Jan Adriaen Geritss van Bommelsdr

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 098v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-3-1623
1e Comparant: Dingeman Janss Bogaert ea
2e Comparant: Adriaen Romboutss, secr Cappel
Goederen: 1/5 van 5 -1/8 geerde, gemeen met kijnderen Adriaen en Seger Janss Bogaerts, gecomen van Jan Andries Bogaert
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Cleijn Waspick
Toponiem: Baeckelant; ; Groote Eelant
Belend Oost: Gerrit Willemss Timmer; wed Frans Dircxss
West: Adriaen de Haen (Breda); Peter Wouterss
Noord: Maesen; Groote Eelant
Zuid: Sgrevelduijn GW, zie 1
Bijz: Dingeman Janss Bogaert, Andries Janss Bogaert, Frans Huijbrechtss x Heijlken Jan Bogaertsdr.
Het land ligt gemeen: 2 -1/8 met wed ??? Scheppen en Wilbert Philips opten oostencant in 6½ geerden in 13 geerden. Een deel in de oostense helft van 10½ geerden met Wilbert Philips genaemt Baeckelant.
Betaald wordt via 3 wilceuren.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 098v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-3-1623
1e Comparant: Adriaen Romboutss, secr Cappel
2e Comparant: Dingeman Janss Bogaert
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Peterss krijgt geld

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 099r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-11-1623
1e Comparant: Adriaen Romboutss, secr Cappel
2e Comparant: Andries Janss Bogaert
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Michiel Janss x Lijnken ? wed Andries Janss Bogaert krijgt geld oa tbv Aentken Segerdr en Janneken Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 099r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-11-1623
1e Comparant: Adriaen Romboutss, secr Cappel
2e Comparant: Frans Huijbrechtss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: november 1627 is de wilceur geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 099v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1624
1e Comparant: Adriaen Handricxss Panum ea
2e Comparant: Adriaen Jan Toniss
Goederen: een delleken, gecomen van Adriaen Severss
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert en heijligeest
West: erffg Willem Adriaenss
Noord: Jan janss
Zuid: Peter Matijss
Bijz: Adriaen Handricxss Panum, Staes Adriaenss, Aert Willemss Bommeler mede namens Adriaen Adriaenss, swager

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 099v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1624
1e Comparant: Cornelis Stevenss
2e Comparant: Jan Wijten
Goederen: een stuck ackerlant
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Bastiaen Peterss Greeff
West: Adriaen Janss Vos
Noord: cooper
Zuid: vercooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 100r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1624
1e Comparant: Peter Corsten ea
2e Comparant: Peter Adriaen Geritss
Goederen: een perceelken gronden in Wijt Willemss Stede, 58 roeden, gemeen met cooper; 2e 13 roeden lant
Prijs: ƒ 64
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper; cooper
West: Jan Wijten; Thomas Janss, schout
Noord: Wouter Claess; zie 1
Zuid: Thomas Janss, schout; Cornelis Stevenss
Bijz: Peter Corsten namens Cleijsken Jacops wed Bastiaen Peterss Greeff voor de ½.
Peter Bastiaenss Greeff mede als voocht van de kinderen van Huijbrecht Bastiaenss Greeff, Maeijken en Anneken Sebastiaen Petersdochters, Andries Aertss x Teunken ? Bastiaen Peeterss voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 100r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1624
1e Comparant: Jacop Diercxss van Campen x Maeijken Adriaenss ea
2e Comparant: Maeijken Janss wed Jacop Henricxss
Goederen: een dwersdelle op oostzijde Vroukens vaert
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheuss
West: Jan Janss Hoevener den Ouden
Noord: Jan Adriaen Claesen
Zuid: Her straet
Bijz: Jacop Diercxss van Campen x Maeijken Adriaenss, Jan Heijligers als bloetvoocht van de kinderen van Maeijken Arienss verweckt bij Adriaen Heijligers

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 100v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-12-1624
1e Comparant: Wilbert Cornelis x Sijcken Aert Wesselsdr ea
2e Comparant: Wouter Clasen
Goederen: een acker saeijlant met een cleijn huijsken, boomgaert en weijlant zoals Jan Laureijs het gebruikt heeft
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jacopss Baes
West: Sgavenduijn sloot
Noord: Jan Tomass
Zuid: erffg Wijt Willemss
Bijz: Wilbert Cornelis x Sijcken Aert Wesselsdr voor ½.
Jochim Jochumss Backer (G'berg) mede namens Jacomijnken Jansdr het weeskint van Jan Janss van Es ? bij Janneken Jan Denisdr, Adriaen Aerts Jongman, Gijsbrecht Jacopss, Joosken Gijsbrechts wed Laureijs Janss met Bastiaen Geritss als voocht.tsamen erffg Jan Laureijss voor dander ½
Wouter woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 101r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-12-1624
1e Comparant: Adriaen Michielss
2e Comparant: Adriaen Stevenss
Goederen: 1/6 in een delle, gemeen met Andries Dingemans en cooper
Prijs: ƒ 80
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Wouterss
West: Adriaen Cleijs Bosser
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 101r
Soort akte: verlije
Datum:
1e Comparant: Adriaen Stevenss
2e Comparant: Gerit Franss en Frans Adr Boeser Heiligeestmrs
Goederen: 6½ geerde, achter het huijs van vercooper
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Michiel Matijss
West: Adriaen Jansse Schep
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Adriaen behoudt het vruchtgebruijk gedurende zijn leven

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 101v
Soort akte: verlije
Datum: 30-4-1625
1e Comparant: Jan Huijgen
2e Comparant: Gerit Franss en Frans Adr Boeser Heiligeestmrs
Goederen: een huijs mette delle
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dingeman Michielss
West: Matijs Michielss
Noord: Groot Waspick
Zuid: straet
Bijz: Het huijs etc wordt wederom verleden voor f3.
De rente kan worden afgelocht voor f 50.
Op 3-6-1650 is de rentebrief geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 101v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-6-1625
1e Comparant: Peter Anthoniss Cuijl
2e Comparant: Jan Corst Marceliss
Goederen: ½ mergen ackerlant inde griffiersbancken
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Peter Wouterss
West: vercooper
Noord: kinderen Adriaen Jochumss
Zuid: Peter Thomas Goverden
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 102r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-6-1625
1e Comparant: Jan Corst Marceliss
2e Comparant: Peter Anthoniss Cuijl
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mels Aertss Schep en Cornelis Janss Cuijlen verklaren dat de wilceur geheel is afgelost, 11-4 16??

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 102r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-6-1625
1e Comparant: Peter Jochums ea
2e Comparant: Peter Anthoniss Cuijl
Goederen: een huijs mette erve
Prijs: ƒ 1050
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acjkers streckende oost en ???
West: Wouter Janss
Noord: Wouter Janss
Zuid: dwers steech
Bijz: Peter Jochums voocht vande kinderen van Adriaen Jochumss en Wouter Jan Wouterss als toesiender.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 102r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-6-1625
1e Comparant: Peter Anthoniss Cuijl
2e Comparant: Peter Jochums ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 1050
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peter Jochums voocht vande kinderen van Adriaen Jochumss en Wouter Jan Wouterss als toesiender.
Er vinden diverse betalingen plaats

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 102v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-7-1625
1e Comparant: Peter Jochim Jan Berthoutss
2e Comparant: Adriaen Rombouts, secr, ea
Goederen: ½ mergen moergronden inde Corte Maeten, gemeen met kinderen Berthout Jochumss, gecomen van Jan Berthoutss
Prijs: ƒ 10
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Corte Maeten
Belend Oost: erffg Willem Joosten cum suis
West: erffg Adriaen Stevenss
Noord: tot zover de grond streckt
Zuid: Cuijpers Lije
Bijz: Adriaen Rombouts, secr, tot behoeff kinderen Adriaen Stevenss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 102v
Soort akte: aanneming
Datum: 30-6-1625
1e Comparant: Engelken Thomas wed Tonis Loeff
2e Comparant: Willem Laureijs
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Engelken woont te Rotterdam. Het kint heet Maeijken Aertss dochter van Aert Thomass

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 103r
Soort akte: confessie
Datum: 8-8-1625
1e Comparant: Jan Corneliss wed Mariken Janss
2e Comparant:
Goederen: Jan verklaart onterecht beschuldigt te worden
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 103r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-8-1625
1e Comparant: Claes Henr Kegelaers x Catelijn Bouwens Verheijen
2e Comparant: Peter Laurenss Coninck
Goederen: zijn deel in 1½ mergen moergronden, met cooper, gecomen van Bouwen Laureijs, schoonvader, boven Monniken moer
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: erffg Wouter Jan Wouter
Zuid: heer van Montfort
Bijz: Claes woont te Breda en Peter te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 103v
Soort akte: aanneming
Datum: 10-8-1625
1e Comparant: Adriaen Adriaenss Cleermaecker
2e Comparant: Cleijs Janss ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cleijs Janss als voocht en Adriaen Beijnen als toesiender vande weeskinderen van Adriaen Lenaertss verweckt bij Maeijken. Aangenomen: Huijbertken

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 103v
Soort akte: aanneming
Datum: 10-8-1625
1e Comparant: Peter Huijgenss
2e Comparant: Cleijs Janss ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cleijs Janss als voocht en Sebastiaen Geritss als toesiender vande weeskinderen van Adriaen Lenaertss verweckt bij Alit Dircxdr. Aangenomen: Maeijken Adriaens

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 104r
Soort akte: testamant
Datum: 9-8-1625
1e Comparant: Wilelem Willemss Metser
2e Comparant: Neelken Adriaens, zijn huijsvrouw
Goederen: langstlevende testament
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 104v
Soort akte: testament
Datum: 1-8-1625
1e Comparant: Thomas Janss Schipper
2e Comparant: Aenken Adriaens, zijn huijsvrou
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aenken heeft een voorzoon Aert (andere voorkinderen hebben al wat genoten) en bij Thomas 2 kinderen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 105r
Soort akte: testament
Datum: 22-8-1625
1e Comparant: Dirck Corstiaenss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: het weeskint van Anthonis Corsten bij Jenneken Jacopsdr

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 105v
Soort akte: testament
Datum: 20-9-1625
1e Comparant: Thomas Janss Schipper
2e Comparant: Maeijken Thomasdr
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 106r
Soort akte: testament
Datum: 24-9-1625
1e Comparant: Wouter Janss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouter woont inde Ruijcht, heeft zoon Jan Wouterss.
Jan heeft een dochter Jacopsken

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 106v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-11-1625
1e Comparant: Maeij Joosten wed Jan Adriaen Geritss
2e Comparant: Neelken Joosten wed Joost Willemss
Goederen: wilceur met als onderpant ½ acker saeijlant,
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erffg Huijmans
West: Jan Peterss Meulder met wederhelft
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeij woont te Raemsdonck en Neeltken te G'berg

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 107r
Soort akte: aanmening
Datum: 2-11-1625
1e Comparant: Cornelis Andriess
2e Comparant: Adriaen Gerits ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Gerits als voogt en Wouter Janssen als oppervoocht het weeskint van Wierck Geritss: Jan Wiercxss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 107r
Soort akte: aanneming
Datum: 2-11-1625
1e Comparant: Anthonis Jacopss meulder
2e Comparant: Jan Janss, voocht
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: het kint van Claes Corneliss: Lijsken

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 107v
Soort akte: accoort
Datum: 3-11-1625
1e Comparant: Jan Dircxss van Baertwijck
2e Comparant: Henricxken Adriaenss wed Anthonis Laurenssen
Goederen: Jan Dircxss, swager Anthonis, krijgt alle cleren etc en nog f 202
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 108r
Soort akte: erffdeling
Datum: 18-11-1625
1e Comparant: kinderen Peter Matheuss en huijsvrou
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: kinderen: Matheus Peterss, Geert Janss x Heijlken Petersdr, Anthonis Michielss wed Maijken Peters en zijn kinderen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 109r
Soort akte: erfdeling
Datum: 8-12-1625
1e Comparant: Maeijken Dirckx wed Jochim Aertssen
2e Comparant: de kinderen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aert en Dingen Jochumss, Adriaen en Anthonis Jochumss met voocht Peter Aertss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 109v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1625
1e Comparant: Dingen Jochumsdr wed Peter Huijgenssen ea
2e Comparant: Aert Jochumssen, broer
Goederen: haar deel in het huijs en gronden, gemeen met Mariken Dierckx, moeder en broers en zussen
Prijs: ƒ 54
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Willem Willemss
West: Peter Govertsen
Noord: Her straet
Zuid: Oude straet
Bijz: Dingen Jochumsdr wed Peter Huijgenssen met Willem Huigensen als voocht mede namens de kinderen. Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 110r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-12-1625
1e Comparant: Aert Jochumss
2e Comparant: Dingen Jochumsdr en kinderen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een deel van een huijs etc.
Prijs: ƒ 54
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dingen Jochumsdr wed Peter Huijgenssen met Willem Huigensen als voocht mede namens de kinderen.
Op 3-2-1631 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 110r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-10-1625
1e Comparant: Matijs Corneliss x Lesken Jansdr ea
2e Comparant: Frans Huijbertss
Goederen: 2 geerden, in 6 geerden, gemeen met Jan en kinderen Cornelis met 4 geerden opt oostzijde
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Schuijffhil, kinder Corn Janss cs
West:
Noord: Maesen
Zuid: Oude straet
Bijz: Matijs Corneliss x Lesken Jansdr, Maeijken Janss en Jan Willemss als voocht vant weeskint van Jan Janss, Jan Matijs als voocht van Janneken Peterss, Jochum Joosten als voocht van Maeijken Joosten, suster. Erffg Jan Adriaen Geritssen Bommel

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 110v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-11-1625
1e Comparant: Lambert Janss
2e Comparant: Jaetken Willemss ea
Goederen: ½ acker saeijlant
Prijs: ƒ 450
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Tijs Pieterss, kinderen Aert Aert Jacopss
West: Jan Hendricxss Rijool, erffg Anthonis Corneliss
Noord: cloosters goet
Zuid:
Bijz: Jaetken Willemss, Cornelis Driess namens Cornelis Pieterss als voocht van de kinderen van Jan Pieterss. Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 110v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-11-1625
1e Comparant: Jaetken Willemss ea
2e Comparant: Lambert Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jaetken Willemss, Cornelis Driess namens Cornelis Pieterss als voocht van de kinderen van Jan Pieterss. Op 16-4-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 111r
Soort akte: erfdeling
Datum: 30-11-1625
1e Comparant: Janneken Mels
2e Comparant: haar kinderen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mels Janss, kinderen Wouter Janss, schout, kinderen Lambrecht Willemss, kinderen Anthonis Henricxss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 111v
Soort akte: accoort
Datum: 3-12-1625
1e Comparant: Aert Pauwels
2e Comparant: Adam Janss ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adam Janss als voocht van Lesken Janssen ? en van de weeskinderen van Aert en Mariken Henricxss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 112r
Soort akte: aanneming
Datum: 5-12-1625
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Jan Cornelis ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Cornelis als voocht van de kinderen Gerit Bastiaenss Greeff en met advies van Wouter Geritss [?], schout, het kint van Gerit: Lijsken

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 112r
Soort akte: aanneming
Datum: 5-12-1625
1e Comparant: Matheus Peterss
2e Comparant: Jan Cornelis ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: an Cornelis als voocht van de kinderen Gerit Bastiaenss Greeff en met advies van Wouter Janss, schout, de zoon van Gerit: Pieter

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 112v
Soort akte: erfdeling
Datum: 6-12-1625
1e Comparant: Ghijsbert Adriaens ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Ghijsbert Adriaens, kinderen Adriaen Wouterss, Gijsbert Geritss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 112v
Soort akte: aanneming
Datum: 10-12-1625
1e Comparant: Jacop Pieterss
2e Comparant: Adriaen Gielen ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Gielen als voocht en Huijbert Huijbertss als toesiender het kint van Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck: Maeijken Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 113r
Soort akte: aanneming
Datum: 10-12-1625
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Adriaen Gielen ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Gielen als voocht en Huijbert Huijbertss als toesiender het kint van Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck: Jenneken Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 113r
Soort akte: aanneming
Datum: 10-12-1625
1e Comparant: Maeijken Corneliss
2e Comparant: Adriaen Gielen ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Gielen als voocht en Huijbert Huijbertss als toesiender het kint van Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck: Adriaen Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 113r
Soort akte: aanneming
Datum: 10-12-1625
1e Comparant: Lijsken Adriaenss wed Gerit Jan Arienss ?
2e Comparant: Jochum Segers als voocht
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: 3 onmondige kinderen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 113v
Soort akte: aanneming
Datum: 11-12-1625
1e Comparant: Maeijken Segers
2e Comparant: Bastiaen Geritss en Daem Joosten
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: haar twee kinderen bij Gijb Geritss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 114r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-12-1625
1e Comparant: Gijsbert Adriaens ea
2e Comparant: Jochum Hendricxss
Goederen: ½ delle
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Cornelis Huijgen
West: erffg Pieterken Mertens
Noord: Groot Waspick
Zuid: her straet
Bijz: Gijsbert Adriaens namens Adriaen Adriaenss (Sgravenhage) en Cornelis Adriaenss namens Wouter Adriaenss (Bommel). Kinderen van Adriaen Wouterss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 114r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-12-1625
1e Comparant: Gijsbert Adriaenss namens
2e Comparant: Lijsken Enbertss met Adriaen ??? voocht
Goederen: ¼ inde stee van Adriaen Wouterss
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Her straet
Zuid: Henrick Adriaenss
Bijz: Lijsken woont te Hamel.
Belending noord zuijd kan ook andersom zijn

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 114v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-12-1625
1e Comparant: Jochum Henricxss ea
2e Comparant: Gijsbert Adriaenss Neleman
Goederen: ½ stee
Prijs: ƒ 50
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Corneliss
West: erffg Laureijs Pauwelss
Noord: Her straet
Zuid: Henrick Adriaenss
Bijz: Jochum Henricxss namens Adriaen Adriaenss Wever ? (Sgravenhage) en Cornelis Adriaenss, broer, Wouter Adriaenss (Bommel). Kinderen Adriaen Wouterss.
Belending noord zuijd kan ook andersom zijn

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 114v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-12-1625
1e Comparant: Frans Adriaenss Boeser ea
2e Comparant: Jan Matheuss
Goederen: ½ stede van Jacopsken Coppen za
Prijs: ƒ 346
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Corst Marceliss
West: Gherit Franss
Noord: Corst Marceliss
Zuid: erffg Adriaen Jacopss Bommeler
Bijz: Frans Adriaenss Boeser als voocht vande kinderen Jan Janss Hoevener en Maeijken Adriaenss tevens als voocht vande kinderen van Adriaen Janss Hoevener.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 115r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-12-1625
1e Comparant: Jan Matheuss
2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 346
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans Adriaenss Boeser als voocht vande kinderen Jan Janss Hoevener en Maeijken Adriaenss tevens als voocht vande kinderen van Adriaen Janss Hoevener.
Op 13-10-1634 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 115r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-12-1625
1e Comparant: Adriaentken Toniss met Jan Aertss Metseler, voocht
2e Comparant: Cornelis Stevenss
Goederen: ½ delle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: kerck
West: kinderen Dick Adriaenss Schoenmaker
Noord: Claeijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 115v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-12-1625
1e Comparant: Adriaentken Toniss met Jan Aertss Metseler, voocht
2e Comparant: Cornelis Stevenss
Goederen: ½ delle op Vroukens vaert
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erf Willem Adriaens
Noord: Wil Geritss
Zuid: Jan Janss Hoevener
Bijz: Belending oost west kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 115v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-12-1625
1e Comparant: Adriaentken Toniss met Jan Aertss Metseler, voocht
2e Comparant: Cornelis Stevenss
Goederen: ½ delle
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Teuwen
West: Timmerst
Noord: erffg Gerit den Brabers
Zuid: Adriaen Jacops Baes
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 115v
Soort akte: accoort
Datum: 26-12-1625
1e Comparant: Cornelis Stevenss
2e Comparant: Adriaentken Toniss wed Willem Franss
Goederen: volgens testament krijgt Cornelis het huijs gecomen van Jan Adriaen Claesen. Adriaentken f150 en alle obligaties
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 116r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-12-1625
1e Comparant: Jan Toniss Praser? ea
2e Comparant: Bastiaen Geritss ea
Goederen: ½ huijs met ackerlant
Prijs: ƒ 190
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Peter Huijgen
West: Mathijs Janss
Noord: Her straet
Zuid: de ??? van Santroosen
Bijz: Jan Toniss Praser? en Gijsbert Joriss als voocht en toesiender vande kinderen van Gerit Aertss.
Bastiaen Geritss tbv de kinderen van Adriaen Janss Bogaert.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 116r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-12-1625
1e Comparant: Bastiaen Geritss ea
2e Comparant: Jan Toniss Praser? ea
Goederen:
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Toniss Praser? en Gijsbert Joriss als voocht en toesiender vande kinderen van Gerit Aertss.
Bastiaen Geritss tbv de kinderen van Adriaen Janss Bogaert.
Op 11-1-1626 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 116v
Soort akte: aanneming
Datum: 29-12-1625
1e Comparant: Grietje Jacopss wed Thomas Janss, schout
2e Comparant: Wouter Janss als voocht
Goederen: haar 4 onmondige kinderen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Grietje met Jan Andries, oom

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 116v
Soort akte: erfdeling
Datum: 31-12-1625
1e Comparant: erffg Willem Adriaenss Decker
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg: kinderen Vas Wouterss
Gerrit Willemss Bink

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 117r
Soort akte: erfdeling
Datum: 31-12-1625
1e Comparant: Gerit Willemss
2e Comparant: Jan Meliss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 117r
Soort akte: aanneming
Datum: 31-12-1625
1e Comparant: Dingen Jochum Aertsdr
2e Comparant: Wilm Huijgen als bestorben voocht
Goederen: 2 kinderen bij Peter Huijgen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 117v
Soort akte: aanneming
Datum: 1-1-1626
1e Comparant: Jacop Joosten
2e Comparant: Joost Willemss
Goederen: kijnt bij Janneken Wilm Joosten
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 118r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-1-1626
1e Comparant: Jan Corneliss
2e Comparant: Neelken Pieter
Goederen: ¼ ackerlant
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: cooper
Zuid: cloosters goet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 118r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-1-1626
1e Comparant: Jan Wouter Jans ea
2e Comparant: Adriaen Janss Hanneckemaet
Goederen: ¼ mergen dellen
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Jan Thijss cum suis
West: Michiel Matijss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Jan Wouter Jans als voocht kijnderen Lijsken Wouter Janss en namens Wilm Ariaenss (proc Gornichem, 6-1-1626), Cornelis Michielss.
Betaald wordt via een wilceur. Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 118v
Soort akte: wilceur
Datum: 8-1-1626
1e Comparant: Adriaen Janssen Hanneckemaet
2e Comparant: Jan Wouter Jans ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 5-1-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 119r
Soort akte: aanneming
Datum: 16-1-1626
1e Comparant: Maeijken Peeter Janss en Cornelis Pieterss, broer
2e Comparant: Mels Aertss Schep, bloetvoocht
Goederen: de 2 kinderen bij Adriaen Janss Schep
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 119v
Soort akte: erfdeling
Datum: 17-1-1626
1e Comparant: Corst Marcelissen
2e Comparant: zijne huijsvrouwe kijnderen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Kinderen: Adriaen Corsten, Teunken Corsten, Laureijs Janss en kinderen Peeter Adriaenss Fijnenbuijck

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 120r
Soort akte: erfdeling
Datum: 17-1-1626
1e Comparant: Peter Geldens
2e Comparant: Aenken Geldens, suster
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 120v
Soort akte: copie taxatie
Datum: 14-1-1626
1e Comparant: goederen Peter Peterss Vos
2e Comparant:
Goederen: ½ stuck hoeijlant gemeen met erffg Wouter Claess
1/8 acker met Michiel ? Cornelis
stuk ackerlant met dellen in Bagijnenbank
Prijs: ƒ 510
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnenbank
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 121r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-1-1626
1e Comparant: Adriaen Wouterss ea
2e Comparant: Mechelken Corneliss wed Peter Peeterss
Goederen: en huijs met erve, gecomen van Henrick Wouters en eertijts van Floris Wijten (1620)
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Dirck Corsten
West: erffg Willem Jacop Thoniss
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Wouterss als voocht en Sebastiaen Peterss als toesiender van Henrick Wouters, broer, kinderen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 121r
Soort akte: erfdeling
Datum: 18-1-1626
1e Comparant: Mechel Cornelis wed Peter Peeterss
2e Comparant: Sebastiaen Peterss de Roij ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebastiaen Peterss de Roij, , Cornelis Peterss en Adriaen Wouterss als voocht van kint Henrick Wouterss in presentie van Sebastiaen de Roeij als toesiender Hendrick Ariaen Timmer namens kinderen Adriaen Lauriss (Bergen op Soom), Peter Jacopss.Alle erffg van Peter Peeterss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 122r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-1-1626
1e Comparant: Peter Jacopss, Dilis Aertss ea
2e Comparant: Sebastiaen Peterss de Roeij ea
Goederen: hun deel inde goederen vangecomen van Peter Vas
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peter Jacopss, Dilis Aertss, Adriaen Crijnen, Cornelis Geritss mede namens sijn susters, Neelken Laurijss met Cornelis Matijss, voocht, Hendrick Adriaenss Timmer namens Pieter Adriaenss en Adam Dircxss, ruijter onder gouveneeur Verhoven, Neelken Adriaenss, suster.
Sebastiaen Peterss de Roeij, Cornelis Peterss, Adriaen Wouterss tbv kint Hendrick Wouterss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 122v
Soort akte: aanneming
Datum: 20-1-1626
1e Comparant: Maeijken Janss wed Adriaen Huijmens
2e Comparant: Jan Janss broer
Goederen: haer weeskint
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 123r
Soort akte: aanneming
Datum: 20-1-1626
1e Comparant: Cornelis Toniss wednr Maeijken Brams
2e Comparant: Jan Adriaens Baert
Goederen: 3 kinderen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Cornelis, Anneken Cornelis, Thomas Claesen x Josijnken Cornelis

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 123r
Soort akte: erfdeling
Datum: 20-1-1626
1e Comparant: Jan Janss wednr Anneken Huijmens
2e Comparant: Maeijken ???
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 123v
Soort akte: erfdeling
Datum: 24-1-1626
1e Comparant: Frans Adriaenss Boeser ea
2e Comparant: Meus Janss x Adriaenken Willemssem ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans Adriaenss Boeser mede als voocht van de kinderen van Henrick Adriaenss Boeser, broer, en Peter Toniss als toesiender, Maeijken Adriaenss.
Meus Janss x Adriaenken Willemssem mede als voocht van de kinderen van Aert Willemss Bommeler.
Erfgenamen van Adriaen Hendricxss Panum ende Jenneken Janss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 124r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-1-1626
1e Comparant: Lambrecht Jansz ea
2e Comparant: Jan Peter Genen
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: vaert
West: Jan Wouter Jansz
Noord: Jan Peterssz
Zuid: Jan Petersz
Bijz: Lambrecht Jansz, Wouter Huijbrechtsz, Jan Adriaensz Block, Thomas Jansz als voocht kinderen Cornelis Janssen , Adriaen Pauwelsz en Jan Pauwelsz.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 124r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-1-1626
1e Comparant: Jan Petersz Genen
2e Comparant: Lambrecht Jansz ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lambrecht Jansz, Wouter Huijbrechtsz, Jan Adriaensz Block, Thomas Jansz als voocht kinderen Cornelis Janssen , Adriaen Pauwelsz en Jan Pauwelsz.
Op 24-2-1630 is de wilceur geheel afgelost.
Lammert Jan Lammertss Rusen. Quitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 124v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-1-1626
1e Comparant: Claesken Adriaens wed Adriaen Sijmons ea
2e Comparant: Peter Adriaensz de Roeij
Goederen: 2/3 banck ackerlant en gronden
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnen Banck
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen Banck
Noord: erffg Peter Corsten
Zuid: cooper met 1/3
Bijz: Claesken Adriaen wed Adriaen Sijmonsz, Sijmon Sijmonsz als voocht van de kinderen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 124v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-1-1626
1e Comparant: Peter Jochumsz ea
2e Comparant: Adriaen Jacopsz Bommeler
Goederen: 2 dellekens, zoals gekocht van Joost Adriaensz Poets
Prijs: ƒ 350
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Teeuwen
Noord: erffg Peter Teuwen
Zuid: erffg Reijn Dielisz
Bijz: Peter Jochumsz als voocht en Wouter Jansz als toesiender van kinderen Adriaen Jochumsz.
Belending oost west kan ook andersom zijn. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 125r
Soort akte: wiceur
Datum: 31-1-1626
1e Comparant: Adriaen Jacopsz Bommeler
2e Comparant: Peter Jochumsz ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peter Jochumsz als voocht en Wouter Jansz als toesiender van kinderen Adriaen Jochumsz.
Op 14-3-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 125r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-1-1626
1e Comparant: Peter Jochumsz ea
2e Comparant: Jan Henricxsz Rijool
Goederen: een moerdel
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: vaert
West: Aert Scheppen
Noord: Corst Marcelisz
Zuid: Santschel
Bijz: Peter Jochumsz als voocht en Wouter Jansz als toesiender van kinderen Adriaen Jochumsz.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 125r
Soort akte: wilceur
Datum: 31-1-1626
1e Comparant: Jan Henricxsz Rijool
2e Comparant: Peter Jochumsz ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-4-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 125v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-1-1626
1e Comparant: Lijnken Adriaen Palincx ea
2e Comparant: Peter Woutersz
Goederen: een delle, gecomen van neelken Janss Palincx
Prijs: ƒ 562
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen Jansz Schep
West: kinderen Michiel Mathijsz
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Michiel Mathijsz
Bijz: Lijnken Adriaen Palincx, Pauwels Adriaensz, Adriaen Sijmons namens Heijlken Adriaen Palincxsz, Peter Palincx, mede namen neelken Adriaen Palincx voor de ½.
Peter Willemsz, Mathijs Jansz, Neelken Adriaensz, Matijs Michielsz mede als voocht kinderen Adriaen Mathijsz, Anthonis Michielsz met broers en kinderen Michiel Matijsz, Anthonis Petersz en Mathijs Michielsz als voocht van broers en zussen voor dander helft.
Erfg Neelken Jans Palincxsz. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 125v
Soort akte: wilceur
Datum: 31-1-1626
1e Comparant: Peter Woutersz
2e Comparant: Lijnken Adriaen Palincx ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 562
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lijnken Adriaen Palincx, Pauwels Adriaensz, Adriaen Sijmons namens Heijlken Adriaen Palincxsz, Peter Palincx, mede namen neelken Adriaen Palincx voor de ½.
Peter Willemsz, Mathijs Jansz, Neelken Adriaensz, Matijs Michielsz mede als voocht kinderen Adriaen Mathijsz, Anthonis Michielsz met broers en kinderen Michiel Matijsz, Anthonis Petersz en Mathijs Michielsz als voocht van broers en zussen voor dander helft.
Erfg Neelken Jans Palincxsz.
Op 21-2-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 126r
Soort akte: accoord
Datum: 1-2-1626
1e Comparant: Frans Adriaen Boeser ea
2e Comparant: Jenneken Peters gewesenen vrouw van AH Panum
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans Adriaen Boeser mede als voocht kinderen Hendrick Adriaensz Panum en Peter Tonisz als toesiender, Maeijken Adriaen Panum. Erffg Adriaen Henricxsz Panum.
Jenneken heeft Wouter Woutersz als voocht.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 126r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-2-1626
1e Comparant: Peter Geldenss ea
2e Comparant: Adriaen Jan Tijss
Goederen: een huijs met erve
Prijs: ƒ 304
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gersteech
West: Vroukens vaert
Noord: Peter Geldenss
Zuid: Aenken Geldens
Bijz: Peter Geldenss en Aenken Geldenss voor de ½.
Anthonis Bastiaenss mede als voocht van Johken Adriaenss weeskijnt, Dirck Janss als voocht van Adriaen Thoniss Poets kijnderen en namens de kijnderen van Adriaen Bastiaenss, broer, Cornelis Bastiaenss, Claes Adriaenss, Janneken Adriaenss, Heijlken Adriaenss, Jan Henricxss x Maeijken Adriaenss, Adriaen Peterss x Anneken Adriaenss.Erffg Cornelis Adriaenss voor dander helft. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 126v
Soort akte: wilceur
Datum: 5-2-1626
1e Comparant: Adriaen Jan Tijss
2e Comparant: Peter Geldenss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 304
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peter Geldenss en Aenken Geldenss voor de ½.
Anthonis Bastiaenss mede als voocht van Johken Adriaenss weeskijnt, Dirck Janss als voocht van Adriaen Thoniss Poets kijnderen en namens de kijnderen van Adriaen Bastiaenss, broer, Cornelis Bastiaenss, Claes Adriaenss, Janneken Adriaenss, Heijlken Adriaenss, Jan Henricxss x Maeijken Adriaenss, Adriaen Peterss x Anneken Adriaenss.Erffg Cornelis Adriaenss voor dander helft. Er vinden 2 betalingen plaats.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 127r
Soort akte: aanneming
Datum: 6-2-1626
1e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten
2e Comparant:
Goederen: 2 kinderen bij Maeijken Jacopss van Jacop Jacopss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 127r
Soort akte: accoord
Datum: 6-2-1626
1e Comparant: Jan Willemss Cloot ea
2e Comparant: Iken Adriaenss wed Cornelis Huijgen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Willemss Cloot namens Adriaen Adriaenss x Jeenken Cornelisdr en Cornelis Adriaenss namens zijn huijsvrouwe kinderen, Wilm Huijgen als voocht van Matijs Corneliss. erffg Cornelis Huijgen.
Iken wordt geassisteert door Frans Adriaenss Boeser

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 127v
Soort akte: erfdeling
Datum: 10-2-1626
1e Comparant: kinderen Jochum Janss Paep
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: kinderen: kint Wouter Meertens Turck, Jan Jochumss, Jacop Jochumss, kinderen Peter Jochumss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 128r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1626
1e Comparant: Jan Peter Stoffel Brouwers
2e Comparant: Huijbert Wilm Pauwelss ea
Goederen: een stucxken lant
Prijs: ƒ 149
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Gerit Franss
West: Huijbert Janss met zijn erffg
Noord: Peter Wilmss
Zuid: cloosters goet
Bijz: Huijbert Wilm Pauwelss. Pauwels Adriaen Pauwelss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 128v
Soort akte: accoord
Datum: 21-2-1626
1e Comparant: Henrick Adriaenss ea
2e Comparant: Embrecht Willemss ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Henrick Adriaenss als voocht kijnderen Peterken Mertens en Dingeman Henricxss, Jan Jochumss als voocht kinderen Aert Thomass en Peterken Mertens, die later getrouwd is geweest met Adriaen Mertens Gertss
Embrecht Willemss als voocht kinderen Adriaen Mertenss met Bastiaen Geritss als toesiender, Mels Adriaenss, Anthonis Janss x Lesken Adriaen Mertenss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 129r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-2-1626
1e Comparant: Merten Aertss ea
2e Comparant: Jan Jochumss
Goederen: een stucxken ackerlant, gecomen van de vrouw za van Jan Jochumss
Prijs: ƒ 50
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Krijn Geritss
West: kinderen Peter Jochumss
Noord: Cornelis Driess
Zuid: Schraven
Bijz: Merten Aertss, Merten Jacopss en Merten Adriaenss mede namens zijn susters en broers

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 129r
Soort akte: erfdeling
Datum: 22-2-1626
1e Comparant: Peter Janss
2e Comparant: erffg van Dingenken Jacobs echtg Peter
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Peterss; Jan Franss; Cleijs Janss x Maeijken Peterss, Huijbert Huijbertss als voocht kinderen Peter Adriaenss, Aert Adriaenss x Maeijken Janss, Merten Jacopss x Anneken Janss en kinderen Peter Sch???mans

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 129v
Soort akte: rentebrief
Datum: 24-2-1626
1e Comparant: Maeijken Peters wed Adriaen Janss Schep
2e Comparant: Cornelis Adriaenss ea
Goederen: een huijs met dellen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Adriaen Stevenss
West: Michiel Matijss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Cornelis Adriaenss tbv de kinderen van Maeij Denis en Cornelis Janss.
Het huijs wordt wederom verleden voor f 6. De rente kan voor f 100 afgekocht worden.
Op 12-9-1632 is de wilceur geheel afgelost volgens Adriaen Franss Boeser als voocht vande kinderen.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 130r
Soort akte: aanneming
Datum: 25-2-1626
1e Comparant: Adriaenken Adriaenss ea
2e Comparant: Wouter Willem Geritss
Goederen: haar kint bij Willem Geritssen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaenken Adriaenss met Huijbert Adriaenss, broer, als voocht. Wouter woont te Tilborch

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 130v
Soort akte: accoord
Datum: 4-3-1626
1e Comparant: Thomas Janss
2e Comparant: Huijbert Adriaenss ea
Goederen: accoord betrefffende het testament tussen Thomas en zijn dochter
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert Adriaenss, Aert Adriaenss, Peter Jochumss x Neelken Adriaenss, Adriaenken Adriaenss. Erffg Aenken Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 131r
Soort akte: erfdeling
Datum: 9-3-1626
1e Comparant: Thomas Janss
2e Comparant: kinderen van Adriaenken Adriaenss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 131v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-3-1626
1e Comparant: Cornelis Peterss ea
2e Comparant: Bastiaen Geritss ea
Goederen: ½ hont ackerlant aengecomen van Andries Janss Bogaert
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: de voorss kinderen
West: Frans Huijbertss
Noord: erffg Peter Janss
Zuid: Corte Maten
Bijz: Cornelis Peterss als voocht vant kint van Dingeman Janss Bogaert.
Bastiaen Geritss tbv de kinderen van Adriaen Janss Bogaert.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 132r
Soort akte: smaldeling
Datum: 4-3-1626
1e Comparant: Huijbert Adriaenss ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert Adriaenss, Aert Adriaenss, Peter Jochumss x Neelken Adriaenss, Adriaenken Adriaenss. Erffg Aenken Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 132v
Soort akte: erfdeling
Datum: 4-3-1626
1e Comparant: kinderen Jan Janss Meliss
2e Comparant: erffg Maeijken Adriaenss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg: Henrick Adriaenss, Cornelis Driess, kinderen Dirck Adriaenss wed Jan Thoniss Cuijper.
Voocht van de kinderen van Jan Melis is Gerit Willemss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 133r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1626
1e Comparant: Adriaen Gielen ea
2e Comparant: Hendrick Lenaertss Scheur
Goederen: ½ mergen ackerlants inde Griffiersbancken
Prijs: ƒ 420
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Griffiersbancken
Belend Oost: Peter Wouterss
West: Peter Thoniss ???
Noord: kinderen Adriaen Jochumss
Zuid: Peter Thomas Goverden
Bijz: Adriaen Gielen als voocht kinderen Peter Adriaenss Fijnenbuijck, Adriaen Corsten, Laureijs Janss, Anthonis Janss, Teunken Corsten.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 133r
Soort akte: wilceur
Datum: 5-3-1626
1e Comparant: Hendrick Lenaertss Scheur
2e Comparant: Adriaen Gielen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 420
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Gielen als voocht kinderen Peter Adriaenss Fijnenbuijck, Adriaen Corsten, Laureijs Janss, Anthonis Janss, Teunken Corsten.
Betaald wordt via een wilceur. Op 3-12-1629 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 133v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1626
1e Comparant: Jan Wouter Janss ea
2e Comparant: Adriaen Janss Hannekemaet
Goederen: ½ huijs met erve
Prijs: ƒ 407
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Wouterss
West: Peter ???
Noord: straet
Zuid: Huijbert Gerit Franss
Bijz: Jan Wouter Janss als voocht kinderen Lijsken Wouter Janss mede namens Goelis Henricxss Backer en namens Wilm Adriaenss Cremer, Cornelis Michielss, Jan Wouter Janss als voocht kint Corn Michielss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 133v
Soort akte: wilceur
Datum: 5-3-1626
1e Comparant: Adriaen Janss Hannekemaet
2e Comparant: Jan Wouter Janss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ huijs etc.
Prijs: ƒ 407
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Wouter Janss als voocht kinderen Lijsken Wouter Janss mede namens Goelis Henricxss Backer en namens Wilm Adriaenss Cremer, Cornelis Michielss, Jan Wouter Janss als voocht kint Corn Michielss.
Op 28-12-1630 is de wilceur geheel afgelost volgens Anthonis Janss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 134r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1626
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Adriaen Jan Thonis, kinderen Lijsken Wouter Janss
Goederen: een stuck grond
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: vercooper
West: Peter Rommen
Noord: Her straet
Zuid: Corte Maten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 134r
Soort akte: aanneming
Datum: 5-3-1626
1e Comparant: Anthonis Janss
2e Comparant: Embrecht Willemss
Goederen: Lijnken dochter van Merten Adriaenss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lijnken dochter van Merten Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 134v
Soort akte: erfdeling
Datum: 6-3-1626
1e Comparant: Adriaen Jan Thoniss
2e Comparant: kinderen Lijsken Wouter Janss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Wouter Jans is voogd van de kinderen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 135r
Soort akte: erfdeling
Datum: 9-3-1626
1e Comparant: kinderen en erffg Anthonis Corneliss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dingen Adriaenss, kinderen Jacop Anthoniss, Maeijken Thoniss, kinderen Mels Janss met Wouter Janss, schout, als voocht

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 135v
Soort akte: accoord
Datum: 10-3-1626
1e Comparant: Sebastiaen Janss ea
2e Comparant: Dingen Anthoniss ea
Goederen: het gaat om de aanneming van t kint van Jacop Anthonis door Anthonis Corneliss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebastiaen Janss als voocht en Jan Janss als toesiender van t kint van Jacop Anthoniss.
Dingen Anthoniss, Maeijken Anthoniss. Wouter Janss als voocht kinderen Mels Janss bij Neelken Thoniss. Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 136r
Soort akte: erfdeling
Datum: 10-3-1626
1e Comparant: Wouter Wouterss
2e Comparant: zijn kinderen bij Berbel Peeterss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: kinderen Wouter Wouterss den Jongen, Eelken Wouterss, Huiijpken Wouterss, Pauwels Wouterss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 136v
Soort akte: erfdeling
Datum: 10-3-1626
1e Comparant: erfg Wouter Jan Thoniss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erfg: Jan Wouter Janss, kinderen Lijsken Wouter Jans

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 136v
Soort akte: deling
Datum: 10-3-1626
1e Comparant: erffg Cornelis Janss
2e Comparant:
Goederen: zij verdelin de penningen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg: Jan van Lier, , Goris Corneliss, de weder??? van Cornelis Peter Primers, Cornelis Andries als voocht kint Jasn Crijnen. Erffg van t kint van Maeijken Denis

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 137r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-3-1626
1e Comparant: Cornelis Janss Timmermans
2e Comparant: wed en kinderen Cornelis Huijgen
Goederen: 6 geerden, gecomen ? Van Huijch Peterss za
Prijs: ƒ 230
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Frans Diercxss
West: den schout van Gils
Noord: Masen
Zuid: Oude straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 137r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-3-1626
1e Comparant: Iken Adriaenss wed Cornelis Huijgen ea
2e Comparant: Adriaen Franss ea
Goederen: 6 geerden lant
Prijs: ƒ 249
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Frans Diercxss
West: den schout van Gils
Noord: Masen
Zuid: Oude straet
Bijz: Iken Adriaenss wed Cornelis Huijgen met Huijbert Janss als voocht, Huijbert Adriaenss Ruijter, Sebastiaen gennikeren ? X Grietken Adriaenss, Maeijken Adriaenss. Kinderen Adriaen Huijgen Ruijter.
Adriaen Franss als voocht en Peter Wouterss als toesiender vant kint van Peter Janss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 137v
Soort akte: accoord copie
Datum: 11-3-1626
1e Comparant: Cornelis Pieters ea
2e Comparant: Cornelis Jacopss x Jaetken Willemss wed Jan Peters
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Pieters als voocht en Wilm Huijgen als toesiender kinderen Jan Peter Willemss bij Sijken Corneliss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 137v
Soort akte: aanneming
Datum: 12-3-1626
1e Comparant: Jaetken Willemss
2e Comparant: Cornelis Peterss
Goederen: het kint bij Jan Peterss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wilmken Janss x Claes Thonissen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 138r
Soort akte: erfdeling
Datum: 12-3-1626
1e Comparant: Jaetken Willemss nu x Cornelis Jacopss
2e Comparant: haer kinderen bij Jan Peterss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 138v
Soort akte: erfdeling
Datum: 12-3-1626
1e Comparant: erffg Jan Wouterss, oudt secr Waspick
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Romboutss, schout en secr Cappel x Lijsken Janss, kinderen Tomas Janss, Wouter Janss schout, Jan Matthijs x Maeijken Janss, kinderen Mels Janss, Mathijs Michielss als voocht kinderen Adriaen Matthijss wednr Wouterken Janss,
Kinderen Adriaen Stevenss za wed Jenneken Janss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 139r
Soort akte: erfdeling
Datum: 14-3-1626
1e Comparant: weduwe Wouter Willemss
2e Comparant: de erffg
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: de erfg: Peter Thomass x Aenken Willemss, Jan Willemss, Lesken Willemss, kinderen Janneken Willemss met Wilm Huiijgen als voocht

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 139v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-3-1626
1e Comparant: Adriaen Ghielen ea
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: een huijs, dries
Prijs: ƒ 203
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Leenken Bernaertss
West: kinderen Adriaen Lendertss
Noord: Her straet
Zuid: ??? Geritss
Bijz: Adriaen Ghielen mede als voocht kindneren Peter Adriaenss Fijnenbuijck en kinderen Rijck Adriaenss, Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck, Aert Janss als voocht kinderen Lesken ? Wouterss, Adriaen Corneliss als voocht kinderen Huijpken ? Adriaenss en Anthonis Adriaenss Timmer als voocht kinderen Willem Adriaenss. Erffg Jan Adr Fijnenbuijck.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 140r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-3-1626
1e Comparant: Thomas Janss Schipper
2e Comparant: Adriaen Ghielen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 203
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Ghielen mede als voocht kindneren Peter Adriaenss Fijnenbuijck en kinderen Rijck Adriaenss, Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck, Aert Janss als voocht kinderen Lesken ? Wouterss, Adriaen Corneliss als voocht kinderen Huijpken ? Adriaenss en Anthonis Adriaenss Timmer als voocht kinderen Willem Adriaenss. Erffg Jan Adr Fijnenbuijck.
Op 4-12-1629 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 140r
Soort akte: erfdeling
Datum: 16-3-1626
1e Comparant: erffg Adriaen Lambrechtss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg: Janneken Berthoutss, Gerit Janss, kinderen Lambert Adriaenss en Cornelis Michielss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 140v
Soort akte: erfdeling
Datum: 18-3-1626
1e Comparant: erffg Maeijken Janss wed Jacop Henricxss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg: weeskint Anneken Jacopss met Huijbert Adriaenss als vader, Adriaen Jacopss Baes, Henrick Jacopss, Jan Jacopss, Jacop Jacopss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 141r
Soort akte: erfdeling
Datum: 18-3-1626
1e Comparant: kinderen Michiel Mathijss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: kinderen: Anthonis Michielss, Jan Michielss, Cornelis Michielss, Mathijs Michielss, voorsoon,

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 142r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-3-1626
1e Comparant: Gerit Janss Pudt
2e Comparant: Willem Joosten Brock
Goederen: 2 dellen van Peter Mathijss aengecomen
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: wed Peter Goverden
West: Truijcken M???ss
Noord: Oude straet
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 142r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-3-1626
1e Comparant: Gerit Janss Pudt
2e Comparant: Willem Joosten Brock
Goederen: een binnendelle gemeen met Adriaen Romboutss
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: wed Peter Peterss ???
Noord:
Zuid: Bastiaen Peterss Greeff
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 142r
Soort akte: erfdeling
Datum: 6-4-1626
1e Comparant: kinderen Gerit Franss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: kinderen: Dingen Geritss en Aenken Geritss, Huijbert Geritss, Aert Geritss, Jan Crijnen ? X Neesken Geritss, Anneken Geritss, Maeijken Geritss, Cornelis Floris Pels x ?eesken Geritss,
Aert Willems x Jacopsken Geritss.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 143
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-3-1626
1e Comparant: Jacopsken Laureijs wed Peter Wouterss Vechtel ea
2e Comparant: Lijsken Jan Claes Jacopss wedue en kinderen
Goederen: 3 geerden, inden polder, , in 12 geerden opten westencant, met kinderen Jacop Wouterss
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Jacop Wouterss
West: Jochim Peeterss ???
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jacopsken Laureijs wed Peter Wouterss Vechtel met Vastardt Jacopss als voocht.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 143r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-3-1626
1e Comparant: Lijsken Jan Claessen wedue
2e Comparant: Jacopsken Laureijss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 8-1-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 143v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1626
1e Comparant: Hendrick Hendricxss Back ea
2e Comparant: Jan, Hendricxken en Jacopsken Jacopss
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 173
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Wilm Jacop Thoniss
Noord: kinderen Adriaen Deniss
Zuid: Gerit Janss
Bijz: Hendrick Hendricxss Back en Denis Janss Haen als voocht en toesiender van kinderen Hendrick Hendricxss Back. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 143v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-4-1626
1e Comparant: Jan, Hendricxken en Jacopsken Jacopss
2e Comparant: Hendrick Hendricxss Back ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 173
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrick Hendricxss Back en Denis Janss Haen als voocht en toesiender van kinderen hendrick Hendricxss Back.
Op 1-4-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 144r
Soort akte: erfdeling
Datum: 6-4-1626
1e Comparant: kinderen Lijsken Wouter Janss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: kinderen: Cornelis Michielss wed Trijnken Janssdr en de andere 4 kinderen.
Lijksen is zus van Jan Wouter Janss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 144r
Soort akte: accoord
Datum: 6-4-1626
1e Comparant: Neelken Peter Lijnen
2e Comparant: erffg Adriaen Janss Korsten, man za
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Neelken met als voocht Jochum Henricxss, swager.
Erffg: Jan Korsten, Anthonis Janss Corsten, soon

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 144v
Soort akte: aanneming
Datum: 6-4-1626
1e Comparant: Neesken Franss wed Jacop Peterss Haenen
2e Comparant: Jan Pieterss en Gerit Franss, secr
Goederen: 2 kinderen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Neesken met Adriaen Franss Haenen als voocht

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 145r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1626
1e Comparant: Peter Geldens
2e Comparant: Corst Marceliss
Goederen: ½ delle
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Truijcken Aert Scheppen
Noord: Aenken ? Gheldens
Zuid: cooper
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 145v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-4-1626
1e Comparant: Corst Marceliss
2e Comparant: Peter Geldens
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 11-5-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 145v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1626
1e Comparant: Aenken Gheldens
2e Comparant: Adriaen Jan Tijss
Goederen: een huijs met erve
Prijs: ƒ 115
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gheer steech
West: Vroukens vaert
Noord: cooper
Zuid: Jan Cornelis
Bijz: Aentken heeft broer Peter als voocht

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 146r
Soort akte: deling
Datum: 7-4-1626
1e Comparant: kinderen Huijbert Jan Vassen
2e Comparant: kinderen Corn Jan Bervoets
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken, Frans en Jan Janss Huijbrechtss, 3 voorkinderen.
kinderen Corn Jan Bervoets bij Margriet Cornelis: Huijbert Corneliss, Aenken Corneliss met Tomas Janss Schipper als voocht vande de nakinderen bij Cornelis Janss Bervoets.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 146v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-4-1626
1e Comparant: ??? Geritss ea
2e Comparant: Meerten Tijs ea
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 106
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Peter Janss
West: weeskint Dingeman Janss Bogaert cum suis
Noord: Het straet
Zuid: Peter Janss
Bijz: Sebastiaen Geritss als voocht kinderen Adriaen Janss Bogaert, Han??? Segherss, Frans Huijbrechtss mede als voocht kint Seger Janss Bogaert, Cornelis Peterss als voocht kint Dingeman Janss Bogaert. Erffg Adriaen Janss Bogaert.
Meerten Tijss, Claes Toniss en Adriaen Michielss den Jongen.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 146v
Soort akte: verklaring
Datum: 16-4-1626
1e Comparant: Anthonis Michielss en Mathijs Michielss, broers
2e Comparant: Sebastiaen Adriaenss van Campen
Goederen: hun vader za had procuratie vande erffg van Cornelis Janss Haemel en had een obligatie tlv Seb. Deze is afgelost.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 147r
Soort akte: erfdeling
Datum: 16-4-1626
1e Comparant: weduwe en erffg Adriaen Aertss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dircxken Adriaen Janss Leur wed Adriaen Aertss
Mels Aertss Schep, Wilmken Aertss, weeskint Peter Thoniss Cuijl met Cornelis Janss Cuijl als voocht. Erffg Adriaen Janss Schep

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 147v
Soort akte: staat en inventaris
Datum: 16-4-1626
1e Comparant: Wilm Laureijss x Adriaentken Mertenss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 148r
Soort akte: aanneming
Datum: 1-5-1626
1e Comparant: Wilm Laureijss
2e Comparant: Jan Jochumss en Jacop Peterss, voocht /toesiender
Goederen: weskint bij Adriaentken Mertensdr
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 148v
Soort akte: aanneming
Datum: 1-3-1626
1e Comparant: Jan Janss Venis
2e Comparant: Peter Janss Cluijter als voocht
Goederen: 3 kinderen; Jan , Cornelis en Lijsken Janss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 148v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-5-1626
1e Comparant: Wilm Huijgen ea
2e Comparant: Jan Willemss Buijs
Goederen: een huijs met erve
Prijs: ƒ 600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Adriaenss
West: cooper
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Wilm Huijgen en Jan Willemss Cloot als voocht en toesiender kinderen Janneken Willemss za bij Jan Huijgen, Jan Willemss x Dingen Cleijs en Jan Andriess x Maeijken Cleijss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 148v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-4-1629
1e Comparant: Cleijs Janssen ea
2e Comparant: Corstiaen Henricxss
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 252
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Lambert Janssen Rommen
West: Cornelis Ariaen Peeterss
Noord: Herturgen ? Straet
Zuid: Cornelis Ariaen Peeterss
Bijz: Cleijs Janssen alsc voocht en Adriaen Krijnen als toesiender vande kinderen van Adriaen Lendertss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 149r
Soort akte: wilceur
Datum: 1-5-1626
1e Comparant: Jan Willemss Buijs
2e Comparant: Wilm Huijgen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wilm Huijgen en Jan Willemss Cloot als voocht en toesiender kinderen Janneken Willemss za bij Jan Huijgen, Jan Willemss als voocht Dingen Cleijs en Jan Adriaenss x Maeijken Cleijss.
Op 1-8-1627 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 149r
Soort akte: aanneming
Datum: 6-5-1626
1e Comparant: Peter Corneliss Spits
2e Comparant: Jan Jan Venis als gerechte bloetvoocht
Goederen: dochter van Claes Corn wed: Lijsken Claess
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 149v
Soort akte: deling
Datum: 9-5-1626
1e Comparant: erffg Jan Cornelis Haensberch
2e Comparant: Jan Janss ea
Goederen: Obligatien
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Erfg: Thomas Janss Schipper als voocht kinderen Cornelis Janss Bervoets, Frans, Jan en Maeijken Huijbrechtss, kinderen Huijbrecht Jan Vassen ter eenre.
Jan Janss, Jan Adriaenss Block, Wouter Adriaenss Goetgaert ter andere.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 150r
Soort akte: aanneming
Datum: 13-5-1626
1e Comparant: Wouter Janss schout
2e Comparant: Mels Janss
Goederen: 5 kinderen bij Jenneken Janss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Henrick Franss x Geriken, Toniss Wouterss, 9-1-1641
Anthonis Peeterss x Lijsken, Peeter Wouterss
Bastiaen Wouterss is overleden, 12-2-1640

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 150v
Soort akte: copie attestatie
Datum: 26-5-1626
1e Comparant: Jan Peterss vanden Beijen
2e Comparant: Anth Janss, Aliken Mathijs ? en Gieleken Corn Ptrs
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 150v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-5-1626
1e Comparant: Peterken Janss wed Anthonis Henricxss ea
2e Comparant: Peter Geldenss
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Camp
West: Diercxken Jochumss
Noord: ambacht Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Peterken Janss wed Anthonis Henricxss met Wouter Janss voocht en Dirck Adriaen Quirijnsen ? als voocht en Mels Janss als toesiender van haer kinderen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 151r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-5-1626
1e Comparant: Peter Geldenss
2e Comparant: Peterken Janss wed Anthonis Henricxss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peterken Janss wed Anthonis Henricxss met Wouter Janss voocht en Dirck Adriaen Quirijnsen ? Asl voocht en Mels Janss als toesiender van haer kinderen.
Peterken trouwt met Gelden Willemss Decker.
Op 18-2-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 151r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-5-1626
1e Comparant: Johannes Scheurmans, Antwerpen
2e Comparant: Maria Joosten ea
Goederen: 6 geerden, inden polder, in 12 geerden gecomen van Seger Damen, aengecomen van Adr Michielss schout S'moer
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Mels Janss
West: heijligest Wasoick
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Maria Joosten met Pastoor de Wit. Oosterhout, als voocht

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 151v
Soort akte: deling
Datum: 28-5-1626
1e Comparant: Mels Janss voocht van de kinderen Lambrecht Willemss
2e Comparant: Janneken, Maeijken en Lijnken Lambrechtss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 152r
Soort akte: accoord
Datum: 4-4-1626
1e Comparant: Jan Peterss ea
2e Comparant: Neesken Franss wed Jacop Peterss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Peterss als voocht en Cornelis Janss Cuijlen als toesiender van t kint van Jacop Peter Hannen za. Neesken heeft Wilbert Janss als voocht.
Peeter Jacopss is voldaan op 3-5-1628.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 152v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-5-1626
1e Comparant: Jochum Corneliss ea
2e Comparant: Jan Corsten
Goederen: een binnendijcxe delle
Prijs: ƒ 234
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Jan ??? x wed Peter Peterss
Noord: Adriaen Janss
Zuid: Adriaen Jochumss
Bijz: Jochum Corneliss als voocht vervangende Willem Janss van Heijst als toesiender vant kint van Huijbert Diercxss vander Maes bij Liisken Janss van Heijst, Adriaen Romboutss, schout Capel, namens Jacop van Passenroden als voocht van Cornelis Francken erffg van Sijken Corneliss eerste huijsvrouw Huijbert Diercxss (proc 5-5-1626, Gorcum)
Jan Corsten woont te Cappel. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 152v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-5-1626
1e Comparant: Jan Corsten
2e Comparant: Jochum Corneliss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 234
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jochum Corneliss als voocht vervangende Willem Janss van Heijst als toesiender vant kint van Huijbert Diercxss vander Maes bij Liisken Janss van Heijst, Adriaen Romboutss, schout Capel, namens Jacop van Passenroden als voocht van Cornelis Francken erffg van Sijken Corneliss eerste huijsvrouw Huijbert Diercxss (proc 5-5-1626, Gorcum)
Jan Corsten woont te Cappel. Op 22-5-1628 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 153r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-5-1626
1e Comparant: Jochum Corneliss ea
2e Comparant: Jan Laureijs Lantmeter
Goederen: een perceel moergrond inde Molenbanck
Prijs: ƒ 12
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Molenbanck
Belend Oost: Peter Jacopss
West: Ambachtsheer Ravenschot met Molenwe??
Noord: Her straet
Zuid: erffg Jochum Aertss Reijmer
Bijz: Jochum Corneliss als voocht vervangende Willem Janss van Heijst als toesiender vant kint van Huijbert Diercxss vander Maes bij Liisken Janss van Heijst, Adriaen Romboutss, schout Capel, namens Jacop van Passenroden als voocht van Cornelis Francken erffg van Sijken Corneliss eerste huijsvrouw Huijbert Diercxss (proc 5-5-1626, Gorcum)
Jan Corsten woont te Cappel. Jan Laureijs te .Sprang

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 153r
Soort akte: aanneming
Datum: 2-6-1626
1e Comparant: Erken Willemss wed Peter Mathijss
2e Comparant: Mathijs Michielss en Willem Laureijss
Goederen: 4 kinderen: Anthonis, Dingenken, Gertken en Maeijken
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 153v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-7-1626
1e Comparant: Adriaen Adriaenss Coninck ea
2e Comparant: Jan Jacopss Timmerman
Goederen: een huijs met erve
Prijs: ƒ 520
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Jacop Peter Hanen
West: wed Adriaen Adriaenss Freun
Noord: Jacop Thoniss weeskint
Zuid: Her straet
Bijz: Adriaen Adriaenss Coninck namens Herman Janss Ruijstenberch. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 154r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-7-1626
1e Comparant: Jan Jacopss Timmerman
2e Comparant: Herman Janss Ruijstenberch
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 520
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Aerts verklaart namens de kinderen van Herman dat de wilceur geheel is afgelost, 3-1-1629.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 154v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-8-1626
1e Comparant: Wouter Janss schout ea
2e Comparant: Vas Janss
Goederen: delle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erffg Willem Adriaenss
Noord: Joost Adriaen Ghielen erffg
Zuid: Herman Aertsz
Bijz: Wouter Janss schout namens erffg Jan Janss vanden Werck (proc, G'berg, 13-11-1625).
Vas woont te Cleijn Dongen.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 155r
Soort akte: staat en inventaris
Datum: 8-8-1626
1e Comparant: Trijncken Janss x Cornelis Michielss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 155r
Soort akte: aanneming
Datum: 8-8-1626
1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker
2e Comparant: Hendrick Janss, bloetvoocht
Goederen: zijn kint bij Trijncken Janss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 156r
Soort akte: erfdeling
Datum: 9-8-1626
1e Comparant: erffg Matijs Janss van Campen
2e Comparant: Aleijt Meertens
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Matijsz, Cornelis Jacopsz en kinderen, kinderen Wilbort Cleijsz, Merten Tijsz, Jan Matijsz

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 157r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-8-1616
1e Comparant: Maeijken Huijgen wed Huijch Janss
2e Comparant: de kinderen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Michielss x Maeijken Huijgen, de kinderen met Peter Rommen als voocht.
Jaartal is vermoedelijk 1626.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 158r
Soort akte: aanneming
Datum: 8-11-1626
1e Comparant: Adriaen Adriaenss Cleermaker (Snijder)
2e Comparant: Cleijs Janss, bloetvoocht
Goederen: kint van Adriaen Lennertsz
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 158r
Soort akte: aanneming
Datum: 8-11-1626
1e Comparant: Sebastiaen Geritss
2e Comparant: Cleijs Janss, bloetvoocht
Goederen: kint van Adriaen Lennertsz
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 158v
Soort akte: accoord
Datum: 28-11-1626
1e Comparant: Jan Willemss Buijs ea
2e Comparant: Wouter Wouterss den Jongen ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Willemss Buijs en Jan Jochumss Paep als voocht en toesiender kint Wilm Laureijss.
Wouter Wouterss den Jongen als voocht van Eelken zijn suster wed Wilm Laureijss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 159v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-12-1626
1e Comparant: Adriaen Jochumss ea
2e Comparant: Huijbert Corneliss
Goederen: een binnendelle en perceel dwersdellen gecomen van Bagijnen goet zoals Matijs Flooren beseten heeft
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: hoef van Heukelom
Noord: Gerit Janss Tgemoet
Zuid: kinderen Maeijken Vaders
Bijz: Adriaen Jochumss als voocht kint Adriaen Deniss, Denis Adriaen Deniss, Meijken en Neelken Adriaen Denisdr met Jan Adriaenss Croot als voocht voor ½.
Joost Willemss voocht 2 kinderen Jacop Corneliss za, Peter Jacopss, Anneken Jacopss, Jan Adams x Maeijken Jacopss, Daniel Janss Cleermaecker x Dingenken Jacopss, Joost als voocht 2 kinderen Pieter Henricxss en 4 kinderen Cornelis Jacopss voor dander ½.
Belending oost west kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 160r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-12-1626
1e Comparant: Adriaen Jochumss
2e Comparant: Jan Sachariass en Sacharias Janss
Goederen: een huijs metten hoff
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jochumss
West: wed Adriaen Sijmonss
Noord: Her straet
Zuid: Jan Michielss
Bijz: Adriaen Jochumss als voocht kint Adriaen Deniss, Denis Adriaen Deniss, Maeijken en Neelken Adriaen Denisdr met Jan Adriaenss Croot.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 160r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-12-1626
1e Comparant: Sacharias Janss
2e Comparant: Adriaen Jochumss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Jochumss als voocht kint Adriaen Deniss, Denis Adriaen Deniss, Maeijken en Neelken Adriaen Denisdr met Jan Adriaenss Croot.
Adriaen Peterss Spoel namens broers en zussen verklaart op 10-10-1630 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 160v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-12-1626
1e Comparant: Jan Willems Cloot
2e Comparant: Peter Thomas Goverden
Goederen: zijn deel in de erffgoederen aengecomen van Wouter Willemss
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 160v
Soort akte: wilceur
Datum: 19-12-1626
1e Comparant: Peter Thomas Goverden
2e Comparant: Jan Willems Cloot
Goederen: wilceur tbv de aankoop van erfgoederen
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 21-7-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 161r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-12-1626
1e Comparant: Peter Thomas Goverden ea
2e Comparant: Peter Thomas Goverden
Goederen: haar deel in de erfgoederen van Wouter Willemss
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peter Thomas Goverden en Willem Huijgen als voocht en Jan Willemss als toesiender 3 kinderen Jenneken Willemss bij Jan Huijgen.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 161r
Soort akte: wilceur
Datum: 19-12-1626
1e Comparant: Peter Thomas Goverden
2e Comparant: Willem Huijgen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van erfgoederen
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Huijgen als voocht en Jan Willemss als toesiender 3 kinderen Jenneken Willemss bij Jan Huijgen. Op 3-10-1629 is de wilceur geheel afgelost.
Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 161r
Soort akte: erfdeling
Datum: 19-12-1626
1e Comparant: erfg Joachim Jan Berthoutss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peter, Bert, weeskint Adriaen Joachimss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 162r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-12-1626
1e Comparant: Meerten Jacopss ea
2e Comparant: Adriaen Franss ea
Goederen: 4 geerden, inden polder, in 12 geerden
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Gerit Peterss
West: Jan Willemss Buijs cs
Noord: Maesen
Zuid: Jochim Segerss
Bijz: Merten Jacopss, Merten Adriaenss, Grietken Aerden met Peter Thomas secr als voocht, Cornelis Claess mede namens 4 susters en broeders, Merten Adriaenss namens Maeijken Adriaenss zijn suster ende Merten Aerden.
Adriaen Franss en Peter Wouterss (in kop Huijbrechtss) voocht en toesiender kint Peter Janss voor de ½.
Jan Huijb Reijnen voocht kint Jan Corneliss van Hertichvelt voor dander ½.
Geen verkoopprijs genoemd.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 162r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-12-1626
1e Comparant: Janneken Berthouts ea
2e Comparant: Adriaen Franssen en Peter Wouterss ea
Goederen: 8 geerden lants in de 12 geerden uit de vorige akte
Prijs: ƒ 3400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Gerit Peterss
West: Jan Willemss Buijs cs
Noord: Maesen
Zuid: Jochim Segerss
Bijz: Janneken Berthouts met Peter Jochimss als voocht voor ¾ , Jan Berthoutss, Peter Jochimss als voocht Anneken Berthoutss (Jan Berthoutss suster), de kinderen voor ¼.
Adriaen Franssen en Peter Wouterss als voogden kint Peter Janss voor ½.
Jan Huijb Reijnen voocht kint Jan Corneliss van Hertichvelt voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 162v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-12-1626
1e Comparant: Adriaen Franssen en Peter Wouterss ea
2e Comparant: Janneken Berthouts
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 3400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Franssen en Peter Wouterss als voogden kint Peter Janss voor ½.
Jan Huijb Reijnen voocht kint Jan Corneliss van Hertichvelt voor dander ½.
De wilceur is op 16-1-1630 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 163r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-12-1626
1e Comparant: Jan Berthouts ea
2e Comparant: Jochim Segeren
Goederen: 4½ en 1/12 geerden, inden polder, in 7 geerden opten oostencant
Prijs: ƒ 1077
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den heijligest
West: kinderen Jochim Janss Paep met 1/3 deel
Noord: maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan Berthoutss, en Peter Jochimss als voocht Anneken Berthoutss, suster.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 163r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-12-1626
1e Comparant: Jochim Segeren
2e Comparant: Jan Berthouts ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 1077
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Berthoutss, en Peter Jochimss als voocht Anneken Berthoutss, suster. Op 2-6-1929 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 163v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1626
1e Comparant: Jan Spierinck ea
2e Comparant: Jan Jochumss ea
Goederen: 12 roeijen dellen
Prijs: ƒ 18
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Spierinck voor ½. Maeijken Janss Seuen ? met Wouter Janss schout als voocht, erffg van Coenraet Janss.
Jan Jochumss en Henrick Adriaenss voogden kinderen Aert Thoniss za en kint Dingeman Henricxss za

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 163v
Soort akte: aanneming
Datum: 28-12-1626
1e Comparant: Henrick Arss Schoenmakers
2e Comparant: Jan Jochumss
Goederen: t kint: Arnout Dingeman Henricxss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 164r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1627
1e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten ea
2e Comparant: Willem Joosten Brock
Goederen: een huijs met ackerlant, gecomen van Mathijs Floren
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Lendert Diercxss
Noord: Erffg Willem Jacop Thoniss
Zuid: Jan Aertss Dolck
Bijz: Sebastiaen Peter Corsten als voocht en Denis Peterssen als toesiender van 5 kinderen van Gijsbert Bastiaenss Greeff en als voocht van Peeter Bastiaenss en 2 kinderen Gerit Bastiaenss en als voocht van Anneken en Maeijken Grevendochteren en Wouter Wouterss als voocht kint Adriaen Aertss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 164v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-1-1627
1e Comparant: Willem Joosten Brock
2e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebastiaen Peter Corsten als voocht en Denis Peterssen als toesiender van 5 kinderen van Gijsbert Bastiaenss Greeff en als voocht van Peeter Bastiaenss en 2 kinderen Gerit Bastiaenss en als voocht van Anneken en Maeijken Grevendochteren en Wouter Wouterss als voocht kint Adriaen Aertss.
Er vinden diverse betalingen plaats.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 165r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1627
1e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten EA
2e Comparant: Jan Petersen Geenen
Goederen: een huijs met erve
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: kinderen Jan Adriaenss Dolck
Zuid: jonckheer Adriaen van Ravenschote
Bijz: Sebastiaen Peter Corsten als voocht en Denis Peterssen als toesiender van kinderen van Gerit Bastiaenss Greef. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 165v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-1-1627
1e Comparant: Jan Petersen Geenen
2e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten EA
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Er vinden diverse betalingen plaats. 5 quitanties aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 166r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1627
1e Comparant: Peter Jochumss ea
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: ½ mergen gronden inde Eijndenest
Prijs: ƒ 26
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Eijndenest
Belend Oost:
West: Jan Arsss Sprangers
Noord: Peter Anthoniss Paeps
Zuid: erffg Adriaen Adriaenss Cops
Bijz: Peter Jochumss namens Jochim Jan Berthouts vader za (proc 2-1-1625)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 166r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1627
1e Comparant: Jan Wouter Janss ea
2e Comparant: Jan Peterss Geenen
Goederen: ½ in 4½ mergen gronden gecomen van Wouter Janss za, gemeen met Jan Wouter Janss
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Anneken Diercxs Foppen weu
West: Jan Wouter Janss
Noord: Her straet
Zuid: Corte Maten
Bijz: Jan Wouter Janss als voocht kinderen Lijsken Wouter Janss za em mede namens Willem Arss Cremer (Gorinchem, 6-1-1626)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 166v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1627
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Peter Thomas Goverden
Goederen: ½ mergen uit vorige akte
Prijs: ƒ 34
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 166v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-1-1627
1e Comparant: Peter Thomas Goverden
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 34
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 22-4-1628 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 166v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1627
1e Comparant: Dirck Peterss voocht kinderen Jan Henricxss Hespel
2e Comparant: Adriaen Adriaenss Cleermaker
Goederen: ¼ acker saeijlant gemeen met cooper en Dirck Gerit Aen Venis kinderen, gecomen van Adriaen Janss Vos
Prijs: ƒ 222
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Peter Adriaenss
West: Jan Willemss Buijs
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 167r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-1-1627
1e Comparant: Adriaen Adriaenss Cleermaker (Snijder)
2e Comparant: Dirck Peterss voocht kinderen Jan Henricxss Hespel
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 222
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Henrick Janssen en Jan Aertss Metser krijgen geld.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 167v
Soort akte: erfdeling
Datum: 20-2-1627
1e Comparant: Aert Adriaenss ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aert Adriaenss, Huijbert Adriaenss, Lambert Janss x Adriaenken Arss en Peter Jochumss x Eelken Arss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 168r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1627
1e Comparant: Jan Janss Gijben
2e Comparant: Geraert Janss
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Adriaen Mathijss cs
West: Jan Mathijss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 168v
Soort akte: staat en inventaris
Datum: 26-2-1627
1e Comparant: Anthonis Henricxss za x Peterken Janss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 169v
Soort akte: aanneming
Datum: 28-2-1627
1e Comparant: Peterken Janss wed Anthonis Henricxss
2e Comparant: Dirck Adriaenss en Mels Janss
Goederen: haer 5 kinderen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Henrick Anthoniss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 170v
Soort akte: staat en inventaris
Datum:
1e Comparant: Adriaen Jacopss Bommeler
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 171v
Soort akte: aanneming
Datum: 22-2-1627
1e Comparant: Anneken Adriaenss wed Adr Jacopss Bommeler
2e Comparant: Cornelis Stevenss
Goederen: haer 5 kinderen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 172r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1627
1e Comparant: Jan Wouter Janss ea
2e Comparant: Geraert Janss
Goederen: ½ acker saeijlant met gronden
Prijs: ƒ 225
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: erffg Gerit Janss Tgemoet
West: Cornelis Michielss
Noord: waterganck
Zuid: Corte Maten
Bijz: Jan Wouter Janss als voocht 4 kinderen Lijsken Wouter Janss int bijwesen van Henrick en Thonis Janss en namens Willem Arss Cremer en zijn kint. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 172r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-3-1627
1e Comparant: Geraert Janss
2e Comparant: Jan Wouter Janss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 18-9-1629 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 172v
Soort akte: erfdeling
Datum: 3-3-1627
1e Comparant: Henrick Adriaenss ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Henrick Adriaenss , Cornelis Driess, Gerit Dircxss en Adriaen Direcxss, Anthonis Janss x Neelken Lauriss. Erffg Adriaen Jan Meliss ?

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 173r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1627
1e Comparant: Anthonis Janss Seu
2e Comparant: Hendrick Adriaenss Leu
Goederen: ½ acker saeijlant gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erffg Coenraet vJanss
West: wed Peter Huigen
Noord: Willem Huijgen
Zuid: cloosters goet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 173r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1627
1e Comparant: Lijsbet Aertssdr ea
2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser
Goederen: 1/3 delle voor Thomas Janss Schipper gemeen met Jan Adriaen Gijben ?, out schout Baertwijck en cooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: erffg Wilm Aerss Decker
West: pastoors erffg
Noord: heijligest
Zuid: Her straet
Bijz: Lijsbet Aertssdr namens Adriaen Adriaenss (Bergen opten Soom) en Peter Adriaenss x Lisbet voorss (Brouwershaven) (proc G'berg)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 173v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1627
1e Comparant: Lijsbet Aertssdr ea
2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser
Goederen: 1/3 delle
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Adriaen Franss Cuijper ?
Noord: Herman Aertss
Zuid: erffg Gerit Franss
Bijz: Lijsbet Aertssdr namens Adriaen Adriaenss (Bergen opten Soom) en Peter Adriaenss x Lisbet voorss (Brouwershaven) (proc G'berg)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 174r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-3-1627
1e Comparant: Peter Geldens
2e Comparant: Adriaen Jan Thijss
Goederen: zijn deel in een ackerlant met den dries
Prijs: ƒ 75
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: geersteech
West: Vroukens vaert
Noord: geersteech
Zuid: cooper
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 174r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-3-1627
1e Comparant: Adriaen Jan Thijss
2e Comparant: Peter Geldens
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 12-10-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 174v
Soort akte: staat en inventaris
Datum: 3-4-1627
1e Comparant: Hendrick Willemss x Neelken Peterss ?
2e Comparant:
Goederen: aengebrocht bij Aenken Corneliss, Henricxs moeder
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 175r
Soort akte: aanneming
Datum: 3-4-1627
1e Comparant: Aenjen Corneliss wed Peter Jan Mathijss
2e Comparant: schout en heemraden
Goederen: t kint van Henrick Willemss en Neelken Peterss: Willemken Henricxs
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 175v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-3-1627
1e Comparant: Dingen Adriaen Wouterss en Huijbert Mertens
2e Comparant: Wouter Jacopss Visscher
Goederen: 3 delen in een acker met 2 veldekens en 3 delen int 3e veldeken teijnde acker van Jan Peter Willemss met Corn Arss Haensberch
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Jan Peter Willemss
West: wed Mathijs Peeterss
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Dingen heeft Adriaen Michielss als voocht

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 176r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-3-1627
1e Comparant: Mathijs Michielss ea
2e Comparant: Jochim Segerss
Goederen: 7 geerden, inden polder
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jan Andriess den Jongen
West: kint Wouter Mertenss Turck
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Mathijs Michielss en Mathijs Janss , samen namens Catelijn Janss wed Peter Willemssen kinderen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 176r
Soort akte: wilceur
Datum: 31-3-1627
1e Comparant: Jochim Segerss
2e Comparant: Catellijn Janss wed Peter Willems en kinderen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Janss x Catelijn Janss verklaart dat op 20-10 ?-1630 de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 176v
Soort akte: deling
Datum: 16-4-1627
1e Comparant: kinderen Maeij Jacop Henricxss weduwe
2e Comparant:
Goederen: deling van obligatien
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen, Jacopsken, Jan en Henrick Jacopss, Huijbert Adriaenss x Anneken Jacopss za en zijn zoon Jacop Huijbertss. Erfg Maeij Janss x Jacop Henricxss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 177v
Soort akte: deling
Datum: 29-4-1627
1e Comparant: kinderen Adr Stevenss Verschurincx x Janneken
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Mathijss x Henrricxsken Adriaen Steven Verschurincx, Wouter Adriaen Steven, Adriaen Jan Matheuss x Sijken

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 178v
Soort akte: aanneming
Datum: 29-12-1628
1e Comparant: Grietken Jacopss wed Tomas Janss, schout Waspick
2e Comparant: Wouter Janss schout bestorven voocht
Goederen: 4 onmondige kinderen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Grietken heeft als voocht Jan Jan Andriess, haar oom.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 179r
Soort akte: accoord
Datum: 3-2-1626
1e Comparant: erffg Dierck Corstiaenss
2e Comparant: erffg Maeijken Cornelis Floren
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Daem Joosten, Thonis Joosten als voocht Goeijert en Dierck Corstiaenss kinderen, Anneken Diercxss x Abraham vande Wijngaert, Daem is swager van Anneken.
Jacop Peeterss, Peter Peeterss, Jan Janss, swager, Neelken Peeterss en Lijnken Peeterss. Kinderen van Maeijken, zij was getrouwt geweest met Dierck Corstiaenss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 180r
Soort akte: transport
Datum: 14-6-1627
1e Comparant: Adriaen Michielss ea
2e Comparant: Adr Michielss tbv kinderen Ptr Arss Fijnenbuick
Goederen: 1½ hont gronden inde Molenheij
Prijs: ƒ 54
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peter Geldens
West: Hoeff van Heuckelom
Noord: Ghijb Geritss
Zuid: kinderen Reijn Willemss
Bijz: Adriaen Michielss mede als voocht van Adriaen Fijnenbuijck kinderen, Rijck Aerss kinderen, Adriaen Corneliss van Es voocht kinderen Huipken Arss, , Peter Peeterss Bruijnen, Aert Jan Aertss als voocht kint Baetken Wouterss. Erffg Jan Arss Fijnenbuijck

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 180v
Soort akte: accoord
Datum: 1-5-1627
1e Comparant: Corn Thoniss Hoevener wed Maeijken Janss
2e Comparant: Jan Janss voocht kint van Maeijken en Corn ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken is wed Adriaen Heijnricxss.
Jan Janss voocht kinderen van Maeijken int bijwesen van Anthonis Janss, broer.
Willem Mathijs x Maeijken Jacopss Locht wed Cornelis Toniss Hoevener

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 181r
Soort akte: staat en inventaris
Datum: 10-5-1627
1e Comparant: Maeijken Janss za
2e Comparant: Cornelis Toniss Hoevener wednr Maeijken
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 181v
Soort akte: smaldeling
Datum: 11-5-1627
1e Comparant: kinderen Peter Wouterss x Willemken Huijbrechtss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert Peeterss, Huijbert Janss x Adriaenken Peterss en Geraert Janss x Janneken Peeterss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 182v
Soort akte: accoord
Datum: 11-5-1627
1e Comparant: Adriaen Franss Cuijper
2e Comparant: Commer Franss, broer, soldaet te Heusden
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 183r
Soort akte: accoord
Datum: 26-5-1627
1e Comparant: Willem Peterss Meijsen van Munen ea
2e Comparant: Aert Pauwelss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Peterss Meijsen van Munen en Jan Cornelis Schalidecker van Tongere namens Thonis Janss van Ceulen.
Thonis Janss eist van Aert Pauwelss van Waspick geld.
Wilm Peeterss wednr Maria Janss van Ceulen en Lijsken Janss van Ceulen wed Corn Janss Schaliedecker, erffg Anthoniss Janss.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 183v
Soort akte: deling
Datum: 27-5-1627
1e Comparant: Damiaen Joosten en Denis Peterss Haen, kerckmrs
2e Comparant: Adriaen Franss Cuijper
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 184r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-6-1627
1e Comparant: Jan Willemss Buijs en Lijsken Willemss
2e Comparant: Adriaen Franss ea
Goederen: 3½ geerden, gecomen van Anneken Willem Wouterss cs, polder, in 12 geerden, met Anneken Dielis en erffg Jan Cleijs Jacopss
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jochim Segeren
West: Jan Adriaenss
Noord: Maesen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Lijsken met Jochim Joosten als voocht.
Adriaen Franss vanwege Jan Huijb Reijnen als voocht kint Jan Corneliss van Hertichsvelt.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 184r
Soort akte: accoord
Datum: 3-6-1627
1e Comparant: Aert Peeter Jan Gijben ea
2e Comparant: Adriaen Peeterss x Maeijken Adriaenss Denisdr ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aert Peeter Jan Gijben voocht kint Andries Aert Driess.
Adriaen Peeterss x Maeijken Adriaenss Denisdr en Denis Adriaen Deniss, Neelken Adriaen Deniss, Adriaen Peeterss namens Cornelis Adriaen Deniss. Erffg Adriaen Deniss x Maeijken Aertss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 185r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-6-1627
1e Comparant: Adriaen Conincx, stadthouder Raemsdonck, ea
2e Comparant: Jacop Jacopss Timmerman
Goederen: een acker saeijlant, aengekomen van Maeijken Joosten
Prijs: ƒ 484
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Mels Janss
West: erffg Jan Peeterss Meulder
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Adriaen Conincx, stadthouder Raemsdonck, namens Seeger Peeterss, Rotterdam, (proc 2-3-1627, G'berg) en Dirck Peeterss. Broer, Anneken ende Maeijken Peeterss voor ½.
Jochim Joosten voor dander ½. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 185v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-6-1627
1e Comparant: Jacop Jacopss Timmerman
2e Comparant: Adriaen Conincx, stadthouder Raemsdonck, ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 484
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Conincx, stadthouder Raemsdonck, namens Seeger Peeterss, Rotterdam, (proc 2-3-1627, G'berg) en Dirck Peeterss, broer, Anneken ende Maeijken Peeterss voor ½.
Jochim Joosten voor dander ½.
Op 28-1-1629 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 186r
Soort akte: erfdeling
Datum: 4-6-1627
1e Comparant: erffg kint Adriaen Jacop Baes ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg kint Adriaen Jacop Baes x Lijsken Adriaen Janss Scheppen:
Mels Aertss Schep als voocht weeskint Huijbert Janss Schep en Theunken Janss Schep, Maeijken Peeterss wed Adriaen Janss Schep met Cornelis Peeterss als voocht

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 186v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-6-1627
1e Comparant: Aert Henricxss Meulder tot Raemsdonck ea
2e Comparant: Frans Huijbertss
Goederen: een geerde, inden polder, met cooper en Huijbert Jan Huijben cs, in 6 geerden op oostencant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Schuijfhil
West: Frans Huijbertss int selve stuck
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Aert Henricxss Meulder tot Raemsdonck namens Herman Janss, ruijter onder ritmeester Panums ?, wed Maeijken Janss. (proc G'berg, 17-4-1627)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 187r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-6-1627
1e Comparant: Anthonis Michielss Stockmans
2e Comparant: Matheus Peeter Teuwen
Goederen: een huijs met erve zoals het van Peeter Matheuss is geweest
Prijs: ƒ 975
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: wed Aert Adriaenss Schep
West: erffg Cornelis Janss ???
Noord: Her straet
Zuid: Oude straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.
Lendert Thonis

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 188r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-6-1627
1e Comparant: Peter Lauriss x Dircxken Adriaensdr
2e Comparant: Adriaen Corsten
Goederen: 1 mergen ackerlant, aengecomen van Adriaen Janss Leu za
Prijs: ƒ 650
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Cornelis Stevenss
Noord: Jan Wijten
Zuid: Huijbert Dircxss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 188r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-6-1627
1e Comparant: Adriaen Corsten
2e Comparant: Peter Lauriss x Dircxken Adriaensdr
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 26-10-1631 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 188v
Soort akte: transport
Datum: 23-6-1627
1e Comparant: Jacop Corneliss Buijs
2e Comparant: Cornelis Corneliss Buijs, broer
Goederen: 6 geerden, inden polder, in 12 geerden, gecomen van Adruaen Michielss, schout Sgravenmoer
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jochim Janss Beerten
West: kinderen Adriaen Janss Bogaerden
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 188v
Soort akte: aanneming
Datum: 25-6-1627
1e Comparant: Anneken Jochumss wed Henrick Arss Schoenmakers
2e Comparant: Jochim, Melis, Dirck Henricxss ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jochim, Melis, Dirck Henricxss en Corst Janss x Adriaentken Henricxss en Cornelis Adriaenss voocht van de 4 kinderen: Teunken, Ariaen, Maeijken, Anneken Henricxss, Willemken Henricxss, Huijbert Henrcixss en Jan Henricxss met Jochum Henricxss als voocht kint Dingeman Henricxss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 189v
Soort akte: accoord
Datum: 5-7-1627
1e Comparant: Jan Jan Gijben vanwege dochter en zoon
2e Comparant: Peeter Thomas en Corn Jacopss Buijs, heijligestmrs
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 190r
Soort akte: erfdeling
Datum: 8-7-1627
1e Comparant: erffg Adriaen Aertss Schouten
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg: Jan Jacopss Timmerman x Aliken Adriaenss Schouten, Adriaen Aertss, Jan Adriaenss Schouten en Cornelis Aertss, broer.
Er is sprake van de drie kinderen.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 191r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-10-1627
1e Comparant: Mathijs Jan Thijss
2e Comparant: Jan Willemss Cloot
Goederen: een erff en ackerlant met veldekens
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Adriaen Janss Bogaerts
West: Adriaen Wouterss weeskinderen cs
Noord: cloosters goet
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 191r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-10-1627
1e Comparant: Jan Willemss Cloot
2e Comparant: Mathijs Jan Thijss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Michielken Arss wed Mathijs Jan Thijss met Adrien Michielss als voocht verklaart op 21-10-1647 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 191v
Soort akte: accoord
Datum: 8-7-1627
1e Comparant: Jan Peeterss Geenen wednr Neelken Janss
2e Comparant: Thomas Janss ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Thomas Janss als toesiender en mede namens Adriaen Aertss Sanger ? als voocht van Cornelis Aertss soon van Neelken Janss bij Aert Corneliss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 192v
Soort akte: accoord
Datum: 17-10-1627
1e Comparant: Jacomijn Arss ea
2e Comparant: Lijnken Arss, suster
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacomijn Arss en Denis Peeterss als toesiender van haer kinderen bij Huijbert Korstiaenss Greeff

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 193r
Soort akte: aanneming
Datum: 20-10-1627
1e Comparant: Adriaen Gerit Peeterss, Oosterhout
2e Comparant: schout en heemraden
Goederen: Jan Wiercken, zoon van Wierck geritss, neve
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 193v
Soort akte: accoord
Datum: 28-10-1627
1e Comparant: Adriaen Peeterss Spoel x Maeijken Adr Denisdr ea
2e Comparant: Aert Peeterss Heijnen ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Peeterss Spoel x Maeijken Adriaen Denisdr mede namens Neelken en Cornelis Adriaen Deniss. Erfg Adriaen Deniss.
Aert Peeterss Heijnen voocht kinderen Andries Aert Driess

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 194v
Soort akte: copie procuratie
Datum: 29-10-1627
1e Comparant: Wouter Henricxss x Machielken Dingemans
2e Comparant: Wouter Janss schout tot Waspick
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: G'berg
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 195r
Soort akte: vrijgift
Datum:
1e Comparant: Wouter Janss namens Wouter Henricxss
2e Comparant: Aenken Dingemans, moeder
Goederen: ¼ in 9 geerden, inden polder
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Coenraet vJanss cs
West: Michiel vanden Eijnde, schout Gils
Noord: Maesen
Zuid: Henrick Luijten Ambacht
Bijz: Proc zie folio 194v

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 195v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-11-1627
1e Comparant: Gerit Willemss Timmer ea
2e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss (Sprangers in de kop)
Goederen: een huijs met erve, gecomen van Willem Aerss Decker
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Lendertss
West: Thonis Janss
Noord: Her straet
Zuid: Adriaen Jacopss Baesen
Bijz: Gerit Willemss Timmer met Sacrijs Rutten en Adriaen Arss sijne kinderen voor ½.
Jan Segerss voor 3 delen en Franss Huijbertss als voocht Aenken ? Segers, zus van Jan, voor 1 deel in dander ½. Betaald wordt via 3 wilceuren.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 195v
Soort akte: wilceur
Datum: 5-11-1627
1e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss
2e Comparant: Gerit Willemss Timmer
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 11-5-1631 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 196r
Soort akte: wilceur
Datum: 5-11-1627
1e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss
2e Comparant: Jan Segerss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 11-5-1630 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 196r
Soort akte: wilceur
Datum: 5-11-1627
1e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss
2e Comparant: Frans Huijbertss voocht Aenken Segerss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 12-1-1630 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 196v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-11-1627
1e Comparant: Willem Stevenss ea
2e Comparant: Peeter Theuniss
Goederen: een huijs net erve
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Arss Schouten kinderen
West: Jacop Jacopss Timmerman
Noord: Michiel Peeterss
Zuid: Adriaen Da??? den Wever
Bijz: Willem Stevenss, Andries C??? als toesiender 4 kinderen Staes Arss. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 197 lv
Soort akte: eedt ?
Datum: 19-7-1689
1e Comparant: Frans en Anthonis Corneliss Swart ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans en Anthonis Corneliss Swart en Maeijken Huijbert Bervoets x Hendrick van Tilborgh

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 197r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-11-1627
1e Comparant: Peeter Theuniss
2e Comparant: Willem Stevenss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 197v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-12-1627
1e Comparant: Jan Willemss Buijs ea
2e Comparant: Peeter Thomas secretaris
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Peeter Jochumss
West: Andries Dingeman
Noord: Jan Thonis Weushoff
Zuid: Andries Dingeman
Bijz: Jan Willemss Buijs als voocht en Jan Jochumss als toesiender vant kint van Willem Laureijss za voor ½.
Sebastiaen Geritss als voocht vant kint van Lendert Diercxss za voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 198r
Soort akte: wilceur
Datum: 1-12-1627
1e Comparant: Peeter Thomas secretaris
2e Comparant: Jan Willemss Buijs ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Willemss Buijs als voocht en Jan Jochumss als toesiender vant kint van Willem Laureijss za voor ½.
Sebastiaen Geritss als voocht vant kint van Lendert Diercxss za voor dander ½.
Op 22-12-1629 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 198v
Soort akte: accoord
Datum: 1-12-1627
1e Comparant: Cornelis Mathijss x Henricxken Arss ea
2e Comparant: Jan Dircxss, swager en zijn moeder
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Mathijss x Henricxken Arss wed Anthonis Lauriss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 199r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-12-1627
1e Comparant: Cornelis Stevenss Swart
2e Comparant: Jan Wijten
Goederen: een deel ackerlant in Wijt Willemss stede zoals gekocht van Adriaen Meulders en Huijbert Corneliss
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Wijten
West: Peeter Arss cs
Noord: Jan Wijten
Zuid: Cornelis Stevenss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 199r
Soort akte: wilceur
Datum: 7-12-1627
1e Comparant: Jan Wijten
2e Comparant: kinderen Jan Jan Meliss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 198v)
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 5-4-1662 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 200r
Soort akte: erfdeling
Datum: 22-12-1627
1e Comparant: erffg Adriaen Janss Bogaert en Adriaenken Claess
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg: Jan Peeterss x Janneken Adriaenss, Claes Arss en Adriaen Adriaenss, Adriaenken Adriaens met Jacop Joosten als haar voogd

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 201r
Soort akte: erffdeling
Datum: 22-12-1627
1e Comparant: erffg Peeter Jochumss Paep
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg: Jacop Jacopss x Adriaenken Peeterss, Lijnken Peeterss met Jan Jochumss en Adriaen Aertss als voocht en toesiender,

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 202r
Soort akte: erffdeling
Datum: 4-1-1628
1e Comparant: erffg Jan Andriess Bogaert
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg: Michiel Janss x weduwe Andries Janss Bogaert, Jan Segerss en Aenken Segerss met Frans Huijbrechtss als voocht, kinderen Adriaen Janss Bogaert, Frans Huijbrechts x Heijlken Jan Bogaertss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 202v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-1-1628
1e Comparant: Wouter Wouterss en Cornelis Janss x Eelken Wouters
2e Comparant: Jochim Henricxss
Goederen: ½ delle, gemeen met Huijpken Wouterss hun suster
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas Janss cs
West: Andries Dingemanss cs
Noord: Oude straet
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 203r
Soort akte: rekening
Datum: 21-1-1628
1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher
2e Comparant: erffg Cornelis Arss Haensberch
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 203v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1628
1e Comparant: Jacop Peeterss x Anneken Thomass ea
2e Comparant: Cornelis en Meliss Janss als voogden ea
Goederen: een stuk lant
Prijs: ƒ 26
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Cornelis Janss
West: Sgrevelduijn
Noord: kinderen Cornelis Janss
Zuid: Anthonis Bastiaenss
Bijz: Jacop Peeterss x Anneken Thomass, Thijs en Lijsken Arss kinderen van Adriaen Huijben, mede namens Adriaen en Jan Thomass, swagers (proc 15-6-1627), Adam Claess Thomass.
Adriaen Cornelis, Meliss Janss als voocht en Jan Arss Pharo als toesiender van Jan Cornelis Wijngaert zijnen broeder.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 204r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1628
1e Comparant: Frans Arss Boeser ea
2e Comparant: Aert Arss
Goederen: een huijs, hoff en boomgaert op oostzijde Vroukens vaert
Prijs: ƒ 839
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Maeijken Vaders
West: Adriaen Janss Hoevener
Noord: timmerstede
Zuid: Her straet
Bijz: Frans Arss Boeser namens Adriaen Janss Hoevener (proc Bergen oopten Soom, 10-1-1628) voor ½.
Maeijken Arss met Thomas Janss als voocht, Frans Arss Boeser als voocht van de 4 kinderen van Maeijken bij Adriaen Janss Hoevener [?] voor dander ½. Betaald wordt via 2 wilceuren.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 204v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-1-1628
1e Comparant: Aert Arss
2e Comparant: Maeijken Arss Panum en kinderen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 464
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 21-6-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 205r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-1-1628
1e Comparant: Aert Arss
2e Comparant: Frans Arss Boeser tbv Adr Janss Hoevener
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op27-12-1638 is de wilceur geheel afgelost bij Cornelia Janss wed Adriaen Janss Hoevener.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 205v
Soort akte: aanneming
Datum: 28-1-1628
1e Comparant: Anneken Corneliss wed Jacop Stoffelen
2e Comparant: Claes Stoffelen
Goederen: 2 kinderen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 206r
Soort akte: inventaris
Datum: 28-1-1628
1e Comparant: kinderen Jacop Stoffelen
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 206v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-2-1628
1e Comparant: Aenken Corsten wed Bert Bastiaenss ea
2e Comparant: Jan Willemss Cloot
Goederen: ½ moeracker
Prijs: ƒ 245
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbertss
West: kinderen Mels Janss
Noord: Her straet
Zuid: Oude Vaert
Bijz: Aenken Corsten wed Bert Bastiaenss en namens schout en gerechten van Raemsdonck vanegen de gemeene crediteuren volgens ackte van renuntiatie gedaen bij Bert Michielss Vlees x Janneken Beerten (proc Raemsdonck, 24-7-1626).
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 207r
Soort akte: wilceur
Datum: 1-2-1628
1e Comparant: Jan Willemss Cloot
2e Comparant: Aenken Corsten wed Bert Bastiaenss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 245
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aenken Corsten x Peeter Aertss Vender. Op 2-4-1629 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 207v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-2-1628
1e Comparant: Jan Willemss Cloot
2e Comparant: Servaes Jacopss
Goederen: ½ moeracker
Prijs: ƒ 238
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbertss
West: kinderen Mels Janss
Noord: Her straet
Zuid: Oude Vaert
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 207v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-2-1628
1e Comparant: Servaes Jacopss
2e Comparant: Jan Willemss Cloot
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 238
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 2-4-1628 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 208r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1628
1e Comparant: Henrick Janss Snijder
2e Comparant: Anthonis Janss, broer
Goederen: zijn deel inde nalatenschap van zijn grootvader en grootmoeder en ouders
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De koopsom is op 1-5-1632 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 208r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1628
1e Comparant: Claes Stoffelen, Oosterhout
2e Comparant: Jan Gheritss
Goederen: ½ acker opten oostencant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: vaertcant
West: Jan Arss Pharo
Noord: Jan Arss Pharo en Huijbert Dircxss
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 208v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-2-1628
1e Comparant: Jan Gheritss
2e Comparant: Claes Stoffelen, Oosterhout
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 8-3-1631 is de wilceur geheel afgelost. Getekend Claes Stoffelen Cluijter.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 209r
Soort akte: erfdeling
Datum:
1e Comparant: Theunis Janss ea
2e Comparant:
Goederen: geen gegevens verder opgeschreven
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Theunis Janss en Jan Wouter Janss als voocht Jan Janss sijn susters weeskint.
Alsoo Theunis Janss zijne vader suster en broeder

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 209v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-2-1628
1e Comparant: Adriaen Romboutss, schoudt Cappel
2e Comparant: Adriaen Franss Cuijper
Goederen: ½ mergen ackerlant, gecomen van zijn vader za.
Prijs: ƒ 330
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: de Gheer
Belend Oost: de Gheer
West: Gherit Franss erffg
Noord: Phaes Jans
Zuid: Jan Matheuss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 210r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-2-1628
1e Comparant: Adriaen Franss Cuijper
2e Comparant: Adriaen Romboutss, schoudt Cappel
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 26-10-1629 is de wilceur geheel afgelost. Er is een wuitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 210v
Soort akte: erfdeling
Datum: 14-3-1628
1e Comparant: Peeter Jochumss wed Sofia Peeter Wouterss
2e Comparant: hun weeskint
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Het weeskint heeft Wouter Janss schout namens Henrick Huijmans als gerecht bestorven bloetvoocht

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 211r
Soort akte: erfdeling
Datum: 18-3-1628
1e Comparant: Maeijken Janss wed Jan Thijss
2e Comparant: de kinderen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken heeft Jan Arss Cluijter als voocht.
Adriaen Jan Thijss, Jacop Jan Thijss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 211v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-3-1628
1e Comparant: Jan Peeter Geenen x Eelken Jan Thijssdr
2e Comparant: Maeijken Jan Thijss weduwe
Goederen: het deel van Eelken in de nalantenschap van haar vader
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken Janss is wed Jan Thijss (folio 211r)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 211v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-3-1628
1e Comparant: Maeijken Arss ea
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: ½ hondt ackerlant op westencant met Adriaen Jacopss Corp; 2e een huijswerf, ½ hoff en 2 stukjes lant
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jacopss Corp
West: Maeijken Adriaenss voorss
Noord:
Zuid: Denis Peeterss Haen
Bijz: Maeijken Arss wed Adriaen Corsten met Jacop Joosten als voocht voor ½.
Sebastiaen Peeter Corsten (Greeff ?) als voocht en Denis Peeterss Haen als toesiender vant kint van Peeter Sebastiaen Greeff bij de voorss Maeijken Arss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 212r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-3-1628
1e Comparant: Jan Corneliss
2e Comparant: Adriaen Joosten
Goederen: ½ huijs, hoff en erve, gemeen met cooper met noch ½ acker saeijlant
Prijs: ƒ 305
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Anneken Jochumss cs
Noord: Her straet
Zuid: Cloosters goet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 212v
Soort akte: wilcuer
Datum: 23-3-1628
1e Comparant: Adriaen Joosten
2e Comparant: Jan Corneliss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 305
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Er worden enkele betalingen verricht oa aan Adriaen Peeterss en verdere erffg.
Sijken Corneliss, Anneken Cornelis en Adr Peeterss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 212v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-3-1628
1e Comparant: Adriaen Joosten
2e Comparant: Jochim Hendricxss
Goederen: een perceelken ackerlant: 1/4 van het ackerlant zoals Adriaen het heeft. (folio 212r)
Prijs: ƒ 195
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: vercooper
Noord: Her straet
Zuid: Cloosters goet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 213r
Soort akte: wilcuer
Datum: 23-3-1628
1e Comparant: Jochim Hendricxss
2e Comparant: Jan Corneliss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 195
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De wilceur is op 17-10-1638 geheel voldaan. Sijken Corneliss, Anneken Cornelis en Adr Peeterss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 213v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1628
1e Comparant: Henrick Henricxss Back ea
2e Comparant: Thomas Janss Schipper en Wilbert Corneliss
Goederen: een huijs, hoff ende ackerlant
Prijs: ƒ 550
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Lambertss
West: Neesken ? Wijten
Noord: Jochim Jochimss Backer
Zuid: ??? Thoniss
Bijz: Henrick Henricxss Back als voocht en Denis Peeterss Haen als toesiender van kinderen Peeter Henricxss Back. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 213v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-3-1628
1e Comparant: Thomas Janss Schipper en Wilbert Corneliss
2e Comparant: Henrick Henricxss Back ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Henrick Henricxss Back als voocht en Denis Peeterss Haen als toesiender van kinderen Peeter Henricxss Back. Op 14-12-1633 is de wilceur geheel afgelost. Een deel vande wilceur wordt verkocht aan Huijpken Peeter Godtschalcx.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 214r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1628
1e Comparant: Henrick Henricxss Back ea
2e Comparant: Denis Peeterss Haen
Goederen: ½ hont ackerlant inde steede van cooper, opten oostencant
Prijs: ƒ
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: dwers ackers
West: cooper
Noord: Huijbert Geritss
Zuid: erffg Giel Janss Licht ?
Bijz: Henrick Henricxss Back als voocht en Denis Peeterss Haen als toesiender van kinderen Peeter Henricxss Back.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 214v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1628
1e Comparant: Henrick Henricxss Back ea
2e Comparant: Denis Peeterss Haen
Goederen: ¼ delle, gemeen met erffg Bert Michielss cs
Prijs: ƒ 180
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: gemeenen dijck
West: Sgravenmoer
Noord: cooper
Zuid: Michiel Arss
Bijz: Henrick Henricxss Back als voocht en Denis Peeterss Haen als toesiender van kinderen Peeter Henricxss Back.
Prijs op basis van 40e penning

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 215r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1628
1e Comparant: Peeter Cornelis Hagaertss ea
2e Comparant: Jochim Joosten Poets
Goederen: een huijs ende erve gewonnen van Jan Henricxss Helspel ivm zijn wilceur
Prijs: ƒ 199
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Wouterss en Adriaen Michielss
West: kinderen Quirijn Janss
Noord: Her straet met sloot Wouter Wouterss
Zuid: Dingeman Michielss
Bijz: Peeter Cornelis Hagaertss mede namens zijn broer en Mathijs Michielss als voocht 3 kinderen van Adriaen Mathijss za.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 215v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-4-1628
1e Comparant: Jochim Joosten Poets
2e Comparant: Peeter Cornelis Hagaertss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 199
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Cornelis Goijaertss mede namens zijn broer en Mathijs Michielss als voocht 3 kinderen van Adriaen Mathijss za.
Op 2-3-1631 is de wilceur geheel afgelost. Mathijs Michielss als voocht Jan Aertss en Michiel Aertss. Erffg Adriaen Mathijss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 216r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-4-1628
1e Comparant: Cornelis Janss (Timmerman) x Eelken Wouterss
2e Comparant: Peter Thomas secretaris
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 355
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Adriaen Wouterss
West: kinderen Lendert Diercxss
Noord: Her straet
Zuid: Cloosters goet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 216r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-4-1628
1e Comparant: Peter Thomas secretaris
2e Comparant: Cornelis Janss (Timmerman) x Eelken Wouterss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 355
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-5-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 216v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-4-1628
1e Comparant: Wouter Janss schout ea
2e Comparant: Aenken Anthonis wed Dingeman Michielss
Goederen: het deel van de nalatenschap van Dingeman Michielss: ¼ inde stede met lant en ¼ acker saijelant
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouter Janss schout namens Wouter Henricxss x Michielken Dingemans (proc Adriaen Vervoort, not G'berg). Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 216v
Soort akte: wilceur
Datum: 20-4-1628
1e Comparant: Aenken Anthonis wed Dingeman Michielss
2e Comparant: Wouter Janss schout ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop ¼ stede en lant
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouter Janss schout namens Wouter Henricxss x Michielken Dingemans (proc Adriaen Vervoort, not G'berg). Op 31-5-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 217r
Soort akte: copie procuratie
Datum: 1-4-1628
1e Comparant: Wouter Henricxss x Michielken Dingemans, G'berg
2e Comparant: Wouter Janss, schout
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 217v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-3-1628
1e Comparant: Ariaen Janss Hoevener
2e Comparant: Jan, Henrick en Jacopsken Jacopss
Goederen: ½ delle met Maeijken Ariaen Henricxss Panumsdr
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Jan Cornelis Thomass
West: wed Adriaen Jacopss Bommeler
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 218r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-3-1628
1e Comparant: Wouter Janss voocht kinderen Mels Janss ea
2e Comparant: Jan Janss
Goederen: ½ acker saeijlants opten westen cant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 240
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erffg Anthonis Corneliss
West: Jacop Jacopss Timmerman
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Sebastiaen Janss is toesiender. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 218r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-3-1628
1e Comparant: Jan Janss
2e Comparant: Wouter Janss voocht kinderen Mels Janss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebastiaen Janss is toesiender. Op 5-2-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 218v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1628
1e Comparant: Huijbert en Heijlken Cornelis Haensberch ea
2e Comparant: Wilm Peetersz Mick
Goederen: een huijs, hoff, erve en ackerlant gelegen aende kerck
Prijs: ƒ 955
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: pastorije en Damiaen Joosten
West: Corn Andr Gerit? en kinder Adr Steven Verschurincx
Noord: kerckhove
Zuid: Corte Maten
Bijz: Huijbert en Heijlken Cornelis Haensberch met Thomas Janss Schipper mede als voocht van Heijlken, Wouter Jacopss Visscher, Huijbert Mertens en Jacop Peetersz, swagers. Erffg van Cornelis Aertss Haensberch.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 219r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-3-1628
1e Comparant: Wilm Peetersz Mick
2e Comparant: Huijbert en Heijlken Cornelis Haensberch ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 955
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert en Heijlken Cornelis Haensberch met Thomas Janss Schipper mede als voocht van Heijlken, Wouter Jacopss Visscher, Huijbert Mertens en Jacop Peetersz, swagers. Erffg van Cornelis Aertss Haensberch.
De wilceur ids afgelost.
Pauwels Wouterss x Heijlken Corneliss Haensberch

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 219v
Soort akte: copie aanneming
Datum: 5-9-1627
1e Comparant: Gelden Wilmss Decker ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gelden Wilmss Decker x dochter van Peeterken Janss wed Thonis Henricxss waarbij zij vijf kinderen had: Anneken, Janneken, Henricken, Claes en Jan Thoniss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 220r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-5-1628
1e Comparant: Jacop Jacopss Timmerman
2e Comparant: Jan Jochumss Paep
Goederen: een acker saeijlant, gecocht van de erffg Jan Arien Geritss
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: de acker wordt wederom verleden voor f 6. De rente kan gelost worden voor f100.
3-5-1639 is de brief geheel afgelost door de erffgg van J J Timmermans.
Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 221r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-5-1628
1e Comparant: Jan Adriaenss, Raemsdonck
2e Comparant: Cornelis Mathijss
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 335
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Cloot
West: erffg Jochim Janss Paep
Noord: Jan Willemss Cloot
Zuid: Jan Willemss Cloot
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 221r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-5-1628
1e Comparant: Cornelis Mathijss
2e Comparant: Jan Adriaenss, Raemsdonck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 335
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 20-9-1630 is de wilceur geheel afgelsot

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 222r
Soort akte: waerborg
Datum: 2-7-1628
1e Comparant: Anthonis Janss
2e Comparant: Geraert Janss
Goederen: waerborg ivm aankoop acker op 13-5-1627
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 222v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-7-1628
1e Comparant: A??? Franss x Elisabeth Geritssdr ea
2e Comparant: Lambert Janss
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: vaert
West: Jan Matheuss
Noord: erff Gerit Janss
Zuid: kint Adriaenken Arss wed Willem Geritss
Bijz: AntonisFranss x Elisabeth Geritssdr, Adriaen Corneliss Smidts x Iken Geritssdr, Jan Geritss. Erffg Gerit Willemss den ???. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 222v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-7-1628
1e Comparant: Lambert Janss
2e Comparant: A??? Franss x Elisabeth Geritssdr ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Antonis Franss x Elisabeth Geritssdr, Adriaen Corneliss Smidts x Iken Geritssdr, Jan Geritss. Erffg Gerit Willemss den ???.
Op 20-5-1629 is de wilceur geheel afgelsot.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 223r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-7-1628
1e Comparant: Cornelis Smidt ea
2e Comparant: Anneken Cornelis wed Jacop Stoffelen
Goederen: een huijsingen met erve, gecomen van Rutger Peeterss
Prijs: ƒ 162
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Lambert Janss
West: Magdaleenken Arss
Noord: Her straet
Zuid: Lambert Janss
Bijz: Cornelis Smidt als voocht kinderen Frans Willemss Cleermaker. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 223r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-7-1628
1e Comparant: Anneken Cornelis wed Jacop Stoffelen
2e Comparant: Cornelis Smidt ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 162
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Smidt als voocht kinderen Frans Willemss Cleermaker. Op 6-9-1634 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie aanwezig (Adriaen Cornelissen Smit)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 223v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-7-1628
1e Comparant: Sebastiaen Ghertiss ea
2e Comparant: Peeter Jochumss
Goederen: 1½ geerde, inden polder, in 5½ geerde, met kint Adriaen Jochumss cs met 12 geerden
Prijs: ƒ 475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Heiligest Waspick
West: kint Adr Jochumss en Ptr Jochums int selve stuck,
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Sebastiaen Ghertiss als voocht kinderen Lendert Dircxss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 223v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-7-1628
1e Comparant: Huijbert Gertss
2e Comparant: Huijbrecht Roelen
Goederen: zijn deel in de boedel van Gerit Franss en Henricxken, ouders
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 224r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-7-1628
1e Comparant: Huijbrecht Roelen
2e Comparant: Huijbert Gertss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van erfgoederen
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 24/5/1629 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 224v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-7-1628
1e Comparant: Aert Peeterss
2e Comparant: Huijb Gertss
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 1275
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: de ackers
West: erffg Wouter Janss
Noord: erffg Wouter Janss
Zuid: dwerssteech
Bijz: Aert wordt bijestaan door Mels Aerrtss Schep oom. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 224v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-7-1628
1e Comparant: Huijb Gertss
2e Comparant: Aert Peeterss Cuijl
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 1275
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aert wordt bijestaan door Mels Aerrtss Schep oom. Op 10-11-1641 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 225v
Soort akte: erfdeling
Datum: 20-7-1628
1e Comparant: kinderen Margriet Corn x Huijbert Jan Vassen
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: kinderen: Frans, Jan en Maeijken Huijbertssdr

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 226r
Soort akte: erfdeling
Datum: 24-7-1628
1e Comparant: kint Wilm Laureijss
2e Comparant: kint Anneken Laureijss Werver en Lendert Diercxss Foppen van Driel
Goederen: goederen van Laureijs Pauliss, grootvader
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lendert Diercxss Foppen van Driel

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 227r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-8-1628
1e Comparant: Maeijken Cornelis Seu ea
2e Comparant: Anneken Jochumss wed Heijnrick Aertss Schoenmakers
Goederen: ½ acker saeijlant met Jan Willemss Buijs
Prijs: ƒ 462
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Buijs
West: cooperse
Noord: kint Willem Laureijss
Zuid: Cloosters goet
Bijz: Maeijken Cornelis Seu met Jacop Joosten als voocht voor ½ en Jan Janss Spierinck en Jan Corneliss Seu als voocht van 2 kinderen van Jan Janss bij Neelken Janss voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 227r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-8-1628
1e Comparant: Anneken Jochumss wed Heijnrick Aertss Schoenmakers
2e Comparant: Maeijken Cornelis Seu ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 462
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken Cornelis Seu met Jacop Joosten als voocht voor ½ en Jan Janss Spierinck en Jan Corneliss Seu als voocht van 2 kinderen van Jan Janss bij Neelken Janss voor dander ½.
Op 5-7-1629 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 227v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-8-1628
1e Comparant: Maeijken Cornelis Seu ea
2e Comparant: Mels Arss van Gesel
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jacop Joosten
West: Janneken Berthouts
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Maeijken Cornelis Seu met Jacop Joosten als voocht voor ½ en Jan Janss Spierinck en Jan Corneliss Seu als voocht van 2 kinderen van Jan Janss bij Neelken Janss voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 227v
Soort akte: wilceur
Datum: 8-8-1628
1e Comparant: Mels Arss van Gesel
2e Comparant: Maeijken Cornelis Seu ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken Cornelis Seu met Jacop Joosten als voocht voor ½ en Jan Janss Spierinck en Jan Corneliss Seu als voocht van 2 kinderen van Jan Janss bij Neelken Janss voor dander ½.
Op 16-5-1639 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 227v
Soort akte: smaldeling
Datum: 4-3-1628
1e Comparant: kinderen Jochum Jan Berthoutss
2e Comparant:
Goederen: Zie deling van 29-12-1622
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: 2 kinderen Iken Adriaenss de Ruijter bij Huijbert Mertenss, kint Adriaen Jochumss en Peeter Jochumss, Adriaen Janss de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 228v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1628
1e Comparant: Adriaen Janss Ruijter
2e Comparant: Peeter Jochumss
Goederen: 1/8 in de huijsinge, boomgaerten ackerlant, aengecomen van Corstiaen Peter Meijenblom za
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West:
Noord: wed Jochum Aertss Timmerman
Zuid: Griffiers Stege
Bijz: Peeter Jochumss heeft een broer Adriaen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 228v
Soort akte: copije ordonnatie
Datum: 23-3-1628
1e Comparant: de Polder
2e Comparant: Jochum Seegers
Goederen: er wordt 4 geerden lant behoorende tot de polder verkocht
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: er wordt een stuk grond behoorende tot de polder verkocht om de grootste schuld te leningen tgv de nieuwe steenen sluijs en reparatie van de watermolen.
De naeburen: Wouter Janss schout, Jan Ghijsbrechtss, Jan Jan Adsriaenss, Jochum Henricxss, Wouter Wouterss, Mathijs Michielss, Cornelis Peeterss, Jacop Joosten, Cornelis Jacopss, Michielss, Peeter Wouterss, Sebastiaen Gheritss, Gherit Janss, Peeter Jochumss, Jan Hendrick Bouwenss, Ariaen Franss, Merten Thijss, Corstiaen Janss, Jacop Peeter Huijben, Peter Melsen, Frans Huijbertss, Adriaen Michielss, Jan Willemss Buijs

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 229r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-8-1628
1e Comparant: Wouter Wouterss Boeff en Wilm Huijgen poldermrs
2e Comparant: Jochum Segerss
Goederen: 4 geerden, inden polder, opten westencant van Hermans Sijl
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hermans Sijl
West: Wouter Wouterss ea int selve stuk
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Wouter Wouterss, Jochum Segerss en Wouter Jacopss Visscher

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 230r
Soort akte: smaldeling
Datum: 13-6-1628
1e Comparant: kinderen Adriaen Mathijss en Wouterken Janss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: kinderen: Mathijs Michiels en Wouter Jans schout als voocht en toesiender van Jan Michiel en Aert Arss 3 kinderen en Geriken Arss en Aert Jochumss x Neelken Arss.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 230r
Soort akte: smaldeling
Datum: 13-6-1628
1e Comparant: kinderen Adriaen Matthijss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Michielss en Aert Arss, Aert Jochumss en Geriken Arss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 230v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-8-1628
1e Comparant: Jan Wijten
2e Comparant: Maeijken Cornelis Seu en Jan Janss Spierinck ea
Goederen: zijn deel in de delle: de Brembosch, gecomen van zijn vrouw Lijnken Bree?? za, met erffg Coenraet Janss van Hedickhuijzen
Prijs: ƒ 22
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Brembosch
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken Cornelis Seu en Jan Janss Spierinck en zijn twee kinderen bij Neelken Janss. Erffg van CJ van Hedickhuijzen.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 230v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-8-1628
1e Comparant: Maeijken Cornelis Seu en Jan Janss Spierinck ea
2e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootick
Goederen: hun deel in een delle: Brembosch, gecomen door overlijden Coenraet Janss van Hedickhuijzen en stuk hiervoor gekocht.
Prijs: ƒ 97
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Brembosch
Belend Oost: kinderen Adriaen Arss Fijnenbuijck ?
West: Jan Matheuss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Maeijken Cornelis Seu en Jan Janss Spierinck en zijn twee kinderen bij Neelken Janss. Erffg van CJ van Hedickhuijzen.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 231r
Soort akte: wilceur
Datum: 19-8-1628
1e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootick
2e Comparant: Maeijken Cornelis Seu en Jan Janss Spierinck ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 97
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De wilceur is geheel afgelost 1? -2- 163?

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 231r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-9-1628
1e Comparant: Jan Cornelis Thomass x Dingna Bernaerts
2e Comparant: Frans Arss Boeser
Goederen: een erff lants met groint
Prijs: ƒ 287
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: kinderen Adriaen Arss Fijnenbuijck
Noord: Her straet
Zuid: cooper
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 231v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-9-1628
1e Comparant: Frans Arss Boeser
2e Comparant: Jan Cornelis Thomass x Dingna Bernaerts
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 287
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 21-11-1629 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 232r
Soort akte: transport
Datum: 30-9-1628
1e Comparant: Ariaen Janss Hoevener x Cornelia Jan Arssdr ea
2e Comparant: Jan Corneliss Timmerman
Goederen: alle lant zoals zijn vrouw van Jan Cornelis voorss tbv 2 kinderen gekocht heeft
Prijs: ƒ 50
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janss
West: Adriaen Michielss
Noord: Adriaen Michielss en weeskint Wouter Mertenss
Zuid: Her straet
Bijz: Ariaen Janss Hoevener x Cornelia Jan Arssdr mede namens het kint van Geertruijt Jan Arssdr

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 232r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-9-1628
1e Comparant: Jan Corneliss Timmerman
2e Comparant: Peeter Thomas Goverden
Goederen: erff met hoff
Prijs: ƒ 310
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janss
West: Adriaen Michielss
Noord: Adriaen Michielss en weeskint Wouter Mertenss
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 232v
Soort akte: wilceur
Datum: 30-9-1628
1e Comparant: Peeter Thomasz (Goverden)
2e Comparant: Jan Cornelis Timmerman
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 310
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Michiels x Maeijken Arss wed Jan Cornelis Timmerman verklaart op 18-10-1648 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 232v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-9-1628
1e Comparant: Mels Arss Schep ea
2e Comparant: Peeter Jochumss
Goederen: een turfdelle
Prijs: ƒ 445
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: wed Aert Arss Scheppen
Noord: Peeter Thomas Goverden
Zuid: erffg Jan Janss den Ouden Hoevener
Bijz: Mels Arss Schep, Willemken Arss Scheppendr en weeskint van Peeter Anthoniss Cuijl.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 233r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-9-1628
1e Comparant: Peeter Jochumss
2e Comparant: Mels Arss Schep ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 445
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 3-3-1633 is de wilceur geheel afgelost. Quitanti aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 233v
Soort akte: erfdeling
Datum: 19-10-1628
1e Comparant: Nesken Wijten wed Michiel Janss
2e Comparant: hun kinderen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: kinderen: Jan en Willemken Michielss, Gerit Janss x Nelken Gielen en Gertken Michielss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 234r
Soort akte: smaldeling
Datum: 19-10-1628
1e Comparant: de kinderen van Michiel Janss
2e Comparant:
Goederen: zie ook folio 233v
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: kinderen: Jan en Willemken Michielss, Gerit Janss x Nelken Gielen en Gertken Michielss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 234r
Soort akte: staat en inventaris
Datum: 19-10-1628
1e Comparant: boedel Michiel Janss
2e Comparant:
Goederen: zie ook folio 233v
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 235r
Soort akte: aanneming
Datum: 19-10-1628
1e Comparant: Jan en Willemken Michielss ea
2e Comparant:
Goederen: hun innocente zus Gerken Michielss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: an en Willemken Michielss, Gerit Janss x Nelken Gielen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 235r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-10-1628
1e Comparant: Thomas Janss Schipper ea
2e Comparant: Anneken Arss wed Adriaen Jacopss Bommeler
Goederen: een huijsken met erve en ackerlant
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janss Venis
West: Adriaen Corsten cs
Noord: Cornelis Aertss
Zuid: Jan Gheritss
Bijz: Thomas Janss Schipper als voocht en Jan Arss Cluijter als toesiender kint Ariaen Jan Thomass Coninck

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 235v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-10-1628
1e Comparant: Huijbert Diercxss ea
2e Comparant: Thomas Janss Schipper ea
Goederen: een binnendijcxe delle
Prijs: ƒ 270
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West:
Noord: Lemdert Aertss
Zuid: kinderen Peter Wouterss
Bijz: Huijbert Diercxss en Marcelis Aertss Cluijter als voocht van zijn 2 kinderen.
Thomas Janss Schipper als voocht en Jan Aertss Cluijter als toesiender kint Adriaen Jan Thomass Coninck.
Een deel wordt vie een wilceur betaald. Deze is op 26-7-1633 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 235v
Soort akte: staat en inventaris
Datum: 24-10-1628
1e Comparant: Pleunken Marcelis x Huijbert Diercxss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 236r
Soort akte: aanneming
Datum: 24-10-1628
1e Comparant: Huijbert Diercxss wed Pleunken Marcelis
2e Comparant: Marcelis Arss Cluijter en Lendert Diercxss
Goederen: 2 kinderen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Neleken en Lijnken Huijbertss. Tevens aanwezig Adriaen Arss Cluijter, oom vande kinderen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 236v
Soort akte: erfdeling
Datum: 24-10-1628
1e Comparant: Huijbert Diercxss wed Pleunken Marceliss + kinder
2e Comparant: Jacop Janss x Adriaenken Segersdr [?]
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Kinderen Seger Arss Gheritss krijgen een stuk gront [?]

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 237r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-10-1628
1e Comparant: Damiaen Joosten ea
2e Comparant: Gelden Willemss Decker
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 564
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Sebastiaen Peeterss de Roeij en Jan Dircxss
Zuid: Denis Janss Haen
Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van Wijngaerden en namens het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 237v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-10-1628
1e Comparant: Gelden Willemss Decker
2e Comparant: Damiaen Joosten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 564
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van Wijngaerden en namens het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.
25-2-1633 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 237v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-10-1628
1e Comparant: Damiaen Joosten ea
2e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 413
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Denis Janss Haen
Zuid: Ariaen Janss
Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van Wijngaerden en namens het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 237v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-10-1628
1e Comparant: Sebastiaen Peter Corsten
2e Comparant: Damiaen Joosten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 413
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van Wijngaerden en namens het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.
Op 28-11-1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 238r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-10-1628
1e Comparant: Damiaen Joosten ea
2e Comparant: Sacharias Janss
Goederen: een huijs, hoff ende erve
Prijs: ƒ 237
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Jan Michielss
Noord: Her straet
Zuid: Jan Michielss
Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van Wijngaerden en namens het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 238r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-10-1628
1e Comparant: Sacharias Janss
2e Comparant: Damiaen Joosten ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 237
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Damiaen Joosten, Anneken Dircxss x Abraham van Wijngaerden en namens het weeskint van Willem Dirck Corstiaensen, Peeter Janss Schaep mede namens het weeskint van Goeijert Dirck Corstiaenssen, Adriaen Janss namens Corst Thoniss. Erffg van Dirck Corsten.
Op 1-6-1633 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie aanwezig (oa van Joost Damen)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 238v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-10-1628
1e Comparant: Sebastiaen Gheritss ea
2e Comparant: Jacop Joosten
Goederen: een delle met het weeskint van Laureijs Pauwelss zijnen grootvader
Prijs: ƒ 267
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Claes ? Corstiaenss
West: Mels Arss van Gesel
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Sebastiaen Gheritss als voocht kint Adriaen Lendert Dircxss. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 238v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-10-1628
1e Comparant: Jacop Joosten
2e Comparant: Sebastiaen Gheritss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 267
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebastiaen Gheritss als voocht kint Adriaen Lendert Dircxss. Op 23-3-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 239r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-11-1628
1e Comparant: Wouter Janss schout ea
2e Comparant: Servaes Jacopss
Goederen: ½ acker saeijlant
Prijs: ƒ 260
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Franss
West: cooper
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Wouter Janss schout als voocht en Sebastiaen Janss als toesiender van 2 kinderen van Mels Janss za. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 239r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-11-1628
1e Comparant: Servaes Jacopss
2e Comparant: Wouter Janss schout ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouter Janss schout als voocht en Sebastiaen Janss als toesiender van 2 kinderen van Mels Janss za. Op 14-1-1630 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 239v
Soort akte: deling
Datum: 22-11-1628
1e Comparant: Michiel, Jan en Aert kinderen Ariaen Mathijss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mathijs Michielss is voocht van Jan

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 240r
Soort akte: erfdeling
Datum: 9-11-1628
1e Comparant: 7 kinderen Lambrecht Willemss en Truijcken Janss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dirck Hendricxss x Janneken Lambrechts, Lijnken, Wilm, Peeter, Maeijken met Wouter Wouterss als voocht, Wouter Wouterss als voocht en Jan Jan Andriess als toesiender van Commer Lambrechtss en heijlken Lambrechtss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 240v
Soort akte: staat en inventaris
Datum: 9-11-1628
1e Comparant: Lambrecht Willemss x Truijcken Janss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 241r
Soort akte: accoord
Datum: 9-11-1628
1e Comparant: 7 kinderen Lambrecht Willemss en Truijcken Janss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 241v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-12-1628
1e Comparant: Sebastiaen Gheritss voocht Dierck Lendertss
2e Comparant: Jan Aertss Metseler
Goederen: ½ acker saeijlant gemeen met weeskint Willem Laureijss, gecomen van Laureijs Pauwels, grootvader
Prijs: ƒ 180
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Heijligest van Raemsdonck
West: Jacop Joosten
Noord: Waterganck
Zuid: cloosters goet
Bijz: Dierck is een zoon van Lendert Diercxss. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 241v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-12-1628
1e Comparant: Jan Aertss Metseler
2e Comparant: Sebastiaen Gheritss voocht Dierck Lendertss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 180
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 22-1-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 242r
Soort akte: erfdeling
Datum: 22-12-1628
1e Comparant: Willem Willemss Timmerman x Maeijken Thoniss
2e Comparant: Sebastiaen Janss ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebastiaen Janss als voocht en Jan Janss, secr Raemsdonck, kint Jacop Anthonis

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 242v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1628
1e Comparant: Jochum Janss ea
2e Comparant: Peeter Janss Cluijter
Goederen: een stuck lant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Meus Janss
Zuid: kint Jochum J???
Bijz: Jochum Janss als voocht vande 5 kinderen Peeter Arss Groeij: Thomas, Engel, Peeter, Vas ? en Eelken Peeterss, Jan Janss Venis als vader en voocht van zijn 3 kinderen, Coenraet Janss, Meus Janss als vader en voocht van zijn kint en Jan Willemss Cuijper. Erffg van Adriaen Thomass.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 242v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-1-1629
1e Comparant: Peter Thomas, secretaris
2e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs
Goederen: ¼ in 9 geerden, inden polder, gemeen met wed ??? Michielss
Prijs: ƒ 440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Coenraet Janss cs
West: Michiel vanden Eijnde, schoudt Ghijlse
Noord: Masen
Zuid: Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 243r
Soort akte: wilceur
Datum: 5-1-1629
1e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs
2e Comparant: Peter Thomas, secretaris
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 12-2-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 243r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-1-1629
1e Comparant: Jacop Jacopss Timmerman
2e Comparant: Jochum Segeren
Goederen: 2 1/3 geerde lant, inden polder, met cooper in 7 geerden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Heijligest van Waspick
West: Cornelis Andriess
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 243v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-1-1629
1e Comparant: Sacharias Rutten
2e Comparant: Gerit Willemss Timmer, schoonvader
Goederen: zijn deel in een acker saeijlant, inde Geer, gecomen van zijn schoonmoeder za, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: Hoef van Heuckelom
West: Corst Marceliss
Noord: erffg Peter Arss Fijnenbuijck
Zuid: Aert Arss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 243v
Soort akte: erfdeling
Datum: 29-1-1629
1e Comparant: Jan Wijten wed Dingena Anthonis Huijbendr
2e Comparant: zijn kinderen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: kinderen: Jan Janss, Cornelis Janssen en Jan Matheuss namens Anthonis Janssen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 244v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1629
1e Comparant: Johan Scheurmans x Anthonette Adriaenss ea
2e Comparant: Robbrecht Janssen en Thomas Dircken
Goederen: ¼ in ½ mergen bosschen aende Molenlij, gecomen van Swarte Monninckens, met Stoffel Peeterss, Sevenbergen en Jan Corn Cocx cs
Prijs: ƒ 42
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johan Scheurmans x Anthonette Adriaenss mede namens Joncker Jan Coenen schout Oosterhout geconstitueert van Mathijs Henrick Philips Bollekens mede namens kint van Frans Henrick Philips Bollekens, broer: Anneken Franssen, Wilm Henrick Philips Bollekens, innochente broer, Jasper Gheritss x Heijlken Henrick Philips Bollekens. Erffg Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 244v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1629
1e Comparant: Dirck Arss Waelwijck voogt kint Aert Gheritss
2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken
Goederen: een bijster lant
Prijs: ƒ 25
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Roelof Dircxss
West: Thomas Dircken
Noord: vercooper
Zuid: erffg Adriaen Dircken
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 245r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-3-1629
1e Comparant: Jan Janssen, secr Raemsdonck, ea
2e Comparant: Adriaen Ghijsbertss ea
Goederen: 1/8 delle gemeen met wed Peeter Corneliss Dolck
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Peeter Corneliss Dolck met ½ delle
West: erffg Coenraet Janss
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Janssen, secr Raemsdonck, namens Janneken Corneliss wed Willem Janss Swarten (proc 2-3-1629, Laurens vanden Kieboom, not G'berg).
Adriaen Ghijsbertss namens dochter Jan Janss en haar broer Jan Janss.Kinderen Jan Janss Gijben

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 245v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-1-1629
1e Comparant: Aert Arss x Maeijken Janss ea
2e Comparant: Cornelis Peeterss
Goederen: ½ steede opten westencant
Prijs: ƒ 317
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: kinderen Dirck Geritss Schoenmakers
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Aert Arss x Maeijken Janss, Meerten Jacopss als voocht Adriaenken Janss, zus Maeijeken, Huijbert Huijbertss, Lijnken Jansen wed Peter Arss, Cleijs Jansen namens Jan Peterss en Lijsken Peterss, schoonbroer en zus. Erffg Dingna Jacopss dr.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 245v
Soort akte: wilceur
Datum: 24-1-1629
1e Comparant: Cornelis Peeterss
2e Comparant: Aert Arss x Maeijken Janss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ stede
Prijs: ƒ 317
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aert Arss x Maeijken Janss, Meerten Jacopss als voocht Adriaenken Janss, zus Maeijeken, Huijbert Huijbertss, Lijnken Jansen wed Peter Arss, Cleijs Jansen namens Jan Peterss en Lijsken Peterss, schoonbroer en zus. Erffg Dingna Jacopss dr.
Januarij 1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 246r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-1-1629
1e Comparant: Jochum Jacopss namens Maeijken Peter Meijers ea
2e Comparant: Marcelis Aertss Cluijter ea
Goederen: een stede met lant en gronden, gecomen van Adriaen Peeterss
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: erffg Dielis Vassen
West: Sgrevelduijn
Noord: Jan Janss Meijer
Zuid: erffg Henrick Jansen
Bijz: Jochum Jacopss namens Maeijken Peter Meijers wed Ariaen Peeterss en Jan Artss Metseler.
Marcelis Aertss Cluijter en Jochum Jan Peeter Rutten als voocht van Maeijken en Dingna Arss, Marcelis voorss voor susters voor ½ en Peeter Adriaen Peeterss voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 246r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-1-1629
1e Comparant: Dirck Janss Mostaert
2e Comparant: Peeter Adriaen Peeterss
Goederen: zijn deel in een bijster
Prijs: ƒ 25
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Marcelis Arss Cluijter cs
West: cooper
Noord: Marcelis Arss Cluijter cs
Zuid: erffg henrick Janssen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 246v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-1-1629
1e Comparant: Marcelis Arss Cluijter ea
2e Comparant: Jan Janssen Meijer
Goederen: 2 blocxkens lant
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Dircxss
West: Sgrevelduijn
Noord: Lijsken Marcelis
Zuid: kinderen Adriaen Marceliss
Bijz: Marcelis Arss Cluijter en Jochum Jan Peer Rutten als voocht van Maeijken en Dingna Arssdr

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 246v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-1-1629
1e Comparant: Huijbrecht Roelen
2e Comparant: Lijsken Janssen wed Jochum Peeterss Vonder
Goederen: ½ acker saeijlant
Prijs: ƒ 168
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Wirck Gheritss
West: erffg Jan Peeter Willemss
Noord: Her straet
Zuid: Jochum Segeren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 247r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-1-1629
1e Comparant: Jan Janss Meijer ea
2e Comparant: Jochum Japicxss Meijer
Goederen: een stede mette gronden, gecomen van Peeter den Meijere en 1e vrouw
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Sgravenmoer
West: Pauwels van Asperen cs
Noord: Pauwels van Asperen cs
Zuid: Jan Arss den Jongen Cluijter
Bijz: Jan Janss Meijer en Peeter Janss Meijer en de 4 kinderen van Adriaen Janss Meijer: Theunis, Peeter, Digna en Jan Arss voor ¼
Peeter Janss Cluijter als voocht 2 kinderen Robbrecht Janss Meijer, Sijmen Peeterss x Soeken Arssdr, Thomas Diercken als voocht 2 kinderen Jan Arss Cluijter: Ariaenken en Janneken Janssen voor ¼.
Marcelis Arss Cluijter namens Maeijken Peeter Meijer, Jan Artss Metseler en Japick Arss, swager, Maeijken Crijnen x Peeter Ariaen Peeterss voor ¼.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 247r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-1-1629
1e Comparant: Jan Janss Meijer ea
2e Comparant: Peeter Ariaen Peeterss
Goederen: een stuk weijlant
Prijs: ƒ 75
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Sijmen Peeterss
West: cooper
Noord: cooper
Zuid: Cornelis Joo???
Bijz: Jan Janss Meijer en Peeter Janss Meijer en de 4 kinderen van Adriaen Janss Meijer: Theunis, Peeter, Digna en Jan Arss voor ¼
Peeter Janss Cluijter als voocht 2 kinderen Adriaen Janss Meijer: Arienken en Ghielleken Arss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 248r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-4-1629
1e Comparant: Anneken Lambrechts van Gardijn ? Ea
2e Comparant: Dirck Arss Waelwijck en Staes Huijbrechtss
Goederen: 4½ mergen gronden met Cornelis Arss Hulst
Prijs: ƒ 175
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Stoffel Arss Cluijter cs
Zuid: Stoffel Arss Cluijter cs
Bijz: Anneken Lambrechts van Gardijn, Aert Lambrechts van Gardijn (Schoonhoven). Erffg Claes Thoniss Cloostermans (proc Govert Artss Bullick, not Schoonhoven, nmaart 1629)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 248v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-4-1629
1e Comparant: Corstiaen Henricxss
2e Comparant: Cleijs Janssen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 252
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cleijs Janssen als voocht en Adriaen Krijnen als toesiender vande kinderen van Adriaen Lendertss.
Op 4-3-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 249r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-4-1629
1e Comparant: Dirck Dircxss van Clootwijck
2e Comparant: Adriaen Dircxss, broer
Goederen: een buijtendijcxse delle
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Lijn Janss wed Meerten Aertss
West: Jan Matheuss
Noord: ambacht Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 249v
Soort akte: erfdeling
Datum: 22-4-1629
1e Comparant: Adriaen Dircxss van Clootwijck
2e Comparant: Jan Matheuss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 250r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1629
1e Comparant: Adriaen Ghijsbertss ea
2e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman
Goederen: een geerkenof hoecxken lant aent eijnt hof Adriaen Mertenss erffg
Prijs: ƒ 20
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Michielss
West: Adriaen Mertenss erffg
Noord: erffg Coenraet janssen
Zuid: Adriaen Mertenss erffg
Bijz: Adriaen Ghijsbertss als voocht dochter van Jan Janssen Ghijben en Jan Janss als broeder vande voorss dr

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 250r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1629
1e Comparant: Jan Janssen Ghijben en Adriaen Ghijsbrechtss ea
2e Comparant: Wouter Janss schout
Goederen: ½ delle, gemeen met weduwe Peeter Corneliss Dolck opten westen cant
Prijs: ƒ 120
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: weduwe Peeter Corneliss Dolck met wederhelft
West: erffg Coenraet Janss
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Janssen Ghijben en Adriaen Ghijsbrechtss als voocht dochter Jan Janss Ghijben, suster van voorss Jan Janss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 250v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1629
1e Comparant: Jan Janssen, secr Raemsdonck, ea
2e Comparant: Jan Janssen Ghijben ea
Goederen: ¼ delle, gemeen met Wouter Wouterss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: gemeenen sloot
West: Jacop Jochumss
Noord: Oude straet
Zuid: dwarssloot naest den Dijck
Bijz: Jan Janssen, secr Raemsdonck, namens Jenneken Cornelisdr wed Willem Janss Swerten (proc Adriaen ???, not , 8-5-1626)
Jan Janssen Ghijben en Adriaen Ghijsbrechtss als voocht dochter Jan Janss Ghijben, suster van voorss Jan Janss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 250v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1629
1e Comparant: Jan Janss de Cort x wed Jan Henricxss ea
2e Comparant: Dirck Aertss Waelwijck
Goederen: een acker saeijlants aen de Meulenlij en voetpat
Prijs: ƒ
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Jan Arss Cluijter
West: voetpat
Noord: gracht
Zuid: Heere van Montfoort
Bijz: Jan Janss de Cort x wed Jan Henricxss, Dirck Joriss x Hester Henricxss mede als voocht van Jacopsken Henricxss.
Koopprijs niet te lezen.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 251r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1629
1e Comparant: Anneken Anthonis dr ea
2e Comparant: Steven Huijbrechtss en Jacomijnken Arssdr
Goederen: 4 geerden, inden polder, , in 12 geerden, met Cornelis Cornelis Buijs cs
Prijs: ƒ 1090
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jochim Jan Berthouts
West: kinderen Adriaen Janssen Bogaert
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Anneken Anthonis dr met Thomas Janssen als voocht voor 3 delen en Huijbert Claesen voor ¼.
Meij 1636 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 251r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-5-1629
1e Comparant: Wilm Huijgen ea
2e Comparant: Lijsken Cornelis wed Jan Cleijss
Goederen: 6 geerden, inden polder, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Willem Joosten van Loos
West: Lijsken Willemss wed Cornelis den Hollander
Noord: Masen
Zuid: Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Wilm Huijgen namens Anthonis Henricxss (G'berg) en Geertruijt Henricxss wed Cornelis Vlijgs ?, borgemr (proc, schepenen G'berg, 7-5-1629). Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 251v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-5-1629
1e Comparant: Lijsken Cornelis wed Jan Cleijss
2e Comparant: Wilm Huijgen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wilm Huijgen namens Anthonis Henricxss (G'berg) en Geertruijt Henricxss wed Cornelis Vlijgs ?, borgemr (proc, schepenen G'berg, 7-5-1629).
Op 9-5-1635 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 251v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-5-1629
1e Comparant: Cornelis Andriess Ceur ea
2e Comparant: Wouter Janss Schilders, lackencooper G'berg
Goederen: 3½ geerde, inden polder, in 16 geerden met cooper
Prijs: ƒ 537
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: gemeenen polders dijck en kerkck van Waspick
West: kint Huijbert Arss en kinderen Lambert Willemss
Noord: Scheij sloot
Zuid: voet polders dijck
Bijz: Cornelis Andriess Ceur als vervanger van Dirck Stappers (G'berg) namens Cornelis Stappers en Francois Stappers (proc Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 14-2-1629). Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 252r
Soort akte: wilceur
Datum: 21-5-1629
1e Comparant: Wouter Janss Schilders, lackencooper G'berg
2e Comparant: Cornelis Andriess Ceur ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 537
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Andriess Ceur als vervanger van Dirck Stappers (G'berg) namens Cornelis Stappers en Francois Stappers (proc Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 14-2-1629). Op 8-12-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 252v
Soort akte: waarborg
Datum: 12-5-1629
1e Comparant: Maeijken Adriaenss Panums wed Adr Janssen Hoevener
2e Comparant: Aert Arss
Goederen: 1e 1/3 van haar huijs aende kerck, aengecomen van Adriaen Henricxss Panum haar vader en 2e 1/3 ackerlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: 1e kinderen Maeijken Jansen Vaders; 2e zie noord
West: Adr Janssen Hoevener; Wouter Wouterss
Noord: Oost: 2e Wouter Ariaen Stevens Verscheurincx
Zuid:
Bijz: Maeijken heeft Adriaen Jacopss Baes als voocht.
Aert Arss heeft een half huijs gecocht van Maeijken zij staat borg voor de eventuele extra kosten

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 252v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-5-1629
1e Comparant: Herman Aertss
2e Comparant: Adriaen Jan Matheuss
Goederen: een binnen delleken
Prijs: ƒ 149
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Ariaen Franssen Cuijpers
Noord: Jan Wijten
Zuid: Frans Arss Boeser
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 253r
Soort akte: wilcuer
Datum: 13-5-1629
1e Comparant: Adriaen Jan Teuwen
2e Comparant: Herman Aertss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 149
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 4-1-1631 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 253r
Soort akte: erfdeling
Datum: 12-7-1629
1e Comparant: Maeijken Jansen wed Corn Corn Seu
2e Comparant: Jan Jansen Spierinck wed Nelken Janss, kinderen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Beide zijn erffg van Coenraet Janss van Hedickhuijzen.
Jan Janssen Spierinck, Thonis Corneliss x Dingen Janssendr, Wouter Janssen Scholtus namens Jan Corneliss Seu als voocht van Sijken Janssendr.
Maeijken Jansen wed Corn Corn Seu met Cornelis Jacopss Buijs als voocht

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 254r
Soort akte: erfdeling
Datum: 12-7-1629
1e Comparant: Jan Jansen Spierinck wed Nelken Janss, kinderen
2e Comparant: Maeijken Jansen wed Corn Corn Seu
Goederen: deling van een stuk lant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Janssen Spierinck, Thonis Corneliss x Dingen Janssendr, Wouter Janssen Scholtus namens Jan Corneliss Seu als voocht van Sijken Janssendr.
Maeijken Jansen wed Corn Corn Seu met Cornelis Jacopss Buijs als voocht

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 254v
Soort akte: aanneming
Datum: 19-7-1629
1e Comparant: Jan Janssen x Catelijn Jans wed Peter Willemss
2e Comparant:
Goederen: haar kint bij Peeter Willemss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: ??? Robbrecht Janssen als gerecht bloetvoocht en Matheuss Janssen als toesiender geassisteert met Mathijs Michielss en Steven Huijbrechtss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 255r
Soort akte: staat en inventaris
Datum: 28-8-1629
1e Comparant: Margriet Vassendr sa x Cornelis Adriaen Peeterss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 256r
Soort akte: aanneming
Datum: 1-9-1629
1e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss wed Margriet Vassendr
2e Comparant: Cornelis Vassen en Peeter Adr Peetersen
Goederen: zijn kint bij Margriet
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Vas Janssen Vermeulen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 256v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-9-1629
1e Comparant: Gulleken Damen wed Ariaen Jan Thonissen ea
2e Comparant: Jan Mathijss
Goederen: een ½ delle, gemeen met cooper op westencant
Prijs: ƒ 320
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Gerit Janssen
West: Mathijs Michielss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Gulleken Damen wed Ariaen Jan Thonissen voor ½.
Willem Peeterss als voocht en Commer Jan Thijssen als toesiender vande 2 kinderen van Ariaen bij Gulleken en Anthonis Peeterss x Maeijken Arss, voordochter van Ariaen, voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 257r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-9-1629
1e Comparant: Jan Mathijss
2e Comparant: Gulleken Damen wed Ariaen Jan Thonissen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 320
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gulleken Damen wed Ariaen Jan Thonissen voor ½.
Willem Peeterss als voocht en Commer Jan Thijssen als toesiender vande 2 kinderen van Ariaen bij Gulleken en Anthonis Peeterss x Maeijken Arss, voordochter van Ariaen, voor dander ½.
Op 28-12-1630 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 257r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-9-1629
1e Comparant: Jacop Jochumss
2e Comparant: Jacop Peetersen ea
Goederen: ¼ acker saeijlant opten oostencant
Prijs: ƒ 220
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Lijnken Peeter Jochumsdr met ¼
West: cooper
Noord: Cornelis Driessen
Zuid: Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer
Bijz: Jacop Peetersen als voocht en Jan Jochumsen als toesiender van het kint van Wouter Mertenss Turck.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 257v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-9-1629
1e Comparant: Jacop Peetersen ea
2e Comparant: Jacop Jochumss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 220
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacop Peetersen als voocht en Jan Jochumsen als toesiender van het kint van Wouter Mertenss Turck.
Op 24-2-1633 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 257v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-10-1629
1e Comparant: Janneken Arss met Gerit Jansen als voocht
2e Comparant: Janneken Berthouts
Goederen: ¼ acker saeijlant, gecomen van Adriaen Lambrechts haar vader
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: vercooperse
West: cooperse en Denis Peetersen Haen
Noord: kinderen Lambert Arss
Zuid: Gerit Jansen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 258r
Soort akte: transport
Datum: 23-10-1629
1e Comparant: Peeter Jochumssen ea
2e Comparant: Adriaen Peetersen ten Berch
Goederen: de wilceur van de koop vande stede tlv kinderen Peeter Thonissen Cuijl
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Jochumssen als voocht en Wouter Jansen als toesiender vant kint van Adriaen Jochumss.
Op 23-7-1633 is de wilceur geheel afgelost.
Nu is de wilceur van Merten Arss van Gesel

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 258v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-11-1629
1e Comparant: Jan Arss Pharo, Sgravenmoer
2e Comparant: Aert Bervoets
Goederen: een perceelken ackerlant
Prijs: ƒ 175
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Jan Ghertsen
West: cooper
Noord: Huijbert Dircxss
Zuid: Huijbert Dircxss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 258v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-12-1629
1e Comparant: Mathijs Jansen
2e Comparant: Lijsken Cornelis ea
Goederen: een acker saeijlant, gecomen van Mariken Wouterss, moeder, ½ erfken
Prijs: ƒ 350
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Cloot
West: Jan Andriessen
Noord:
Zuid:
Bijz: Lijsken Cornelis voor ½ en Wouter, Adriaen en Cornelis Arss. Alle kinderen Ariaen Wouterss

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 259r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-12-1629
1e Comparant: Mathijs Jansen
2e Comparant: Ghijsbert Arss Neleman
Goederen: ½ erfken teijnde huiijs Jan Willemss Cloot
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Peeterss Ghielen
West: Jacop Jochumss cs
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 259v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-12-1629
1e Comparant: Ghijsbert Arss Neleman
2e Comparant: Jan Willemss Cloot
Goederen: ½ erfken (zie folio 259r)
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 259v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-12-1629
1e Comparant: Jochim Henricxss ea
2e Comparant: Jan Willemss Cloot
Goederen: een erfken gemeen met Ghijsbert Arss Neleman
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Her straet
Zuid: erffg Henrick Arss
Bijz: Jochim Henricxss namens Adriaen Arss (Sgravenhage) , Wouter Arss, Cornelis Arss (Bommel). Erffg van Maeijken Wouterss, meije, voor ½.
Lijsken Cornelis x Hans R??? Adriaenss (Zaltbommel, 26-2-1628)

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 260r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-12-1629
1e Comparant: Jan Willemss Cloot
2e Comparant: Ghijsbert Arss Neleman
Goederen: ½ erfken, gecomen van erfg Adriaen Wouterss, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 60
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Joosten
West: erffg Laureijs Pauwelsen
Noord: Her straet
Zuid: erffg Henrick Arss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 260r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-12-1629
1e Comparant: Ghijsbert Arss Neleman
2e Comparant: Jan Willemss Buijs
Goederen: het voors erfken (zie folio 260r)
Prijs: ƒ 144
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 260v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-12-1629
1e Comparant: Jochum Henricxss en Lijsken Cornelis
2e Comparant: Jan Willemss Cloot
Goederen: een acker saijlant en nog een stukje acker
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Cornelis Mathijss
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 260v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-12-1629
1e Comparant: Anthonis Jansen
2e Comparant: Mels Arss van Gesel, swager
Goederen: een huijs, hoff en erve en een halven scheurwerff met ¼ hoff, gelegen aende kerck, aengecomen van zijn schoonvader
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Aertss Metseler
West: erffg Cuijndert Jansen
Noord: Her straet
Zuid: Thomas ???
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 261r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-12-1629
1e Comparant: Mels Arss van Gesel
2e Comparant: Anthonis Jansen, (schoon)broer
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Erffg van Anthonis Janssen: Peter Janss Brouwer x Aeltje Janiss, Meus Janiss, Janneke Janiss, Cornelis Huijbrechtss wednr Adriaentje Janiss en zijn kinderen verclaeren op 24-9-1680 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 261v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1629
1e Comparant: Cornelis Michielss
2e Comparant: Mathijs Michielss
Goederen: een acker saeijlant gecomen van zijn vader Michiel Mathijss; 2e een bijster gecomen van Adr Lambrechtss za; 3e 4 roeijen
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: 1e Gerit Janss; 2Mathijs Michielss met wederhelft
West: Wouter Janss schout; erffg Gerit Janss
Noord: Corte Maten; Daem Joosten
Zuid: sloot veldekens; Cornelis Michielss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 262 lv
Soort akte: quitantie
Datum:
1e Comparant: Adriaen Jans Bouf
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 262r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-1-1630
1e Comparant: Jan Janss Spierinck ea
2e Comparant: Anneken Jochumss wed Henrick Arss Schoenmakers
Goederen: een acker saeijlant, aengecomen van Coenraet Janss van Hedickhuijzen za
Prijs: ƒ 700
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooperse
West: Jan Willemss Buijs
Noord: erffg Laureijs Pauwelss
Zuid: loosters goet
Bijz: Jan Jansn Spierinck voor ½ en Theunis Arss x Dingen Janssendr, Jan Corneliss Seu als voocht van Sijken Janssdr voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 262r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-1-1630
1e Comparant: Anneken Jochumss wed Henrick Arss Schoenmakers
2e Comparant: Jan Janss Spierinck ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Jansn Spierinck voor ½ en Theunis Arss x Dingen Janssendr, Jan Corneliss Seu als voocht van Sijken Janssdr voor dander ½.
Sijken Jan Spierincx x Willem Janss. Op 1-2-1633 is de wilceur geheel afgelost. Theunis Arss Cappiteijn.
Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 262v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-1-1630
1e Comparant: Peeter Thomas Goverden
2e Comparant: Adriaen Michielss
Goederen: een erff met hoff
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janssen
West: cooper
Noord: cooper
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 262v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-1-1630
1e Comparant: Adriaen Michielss
2e Comparant: Peeter Thomas Goverden
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 9-2-1634 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 263r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1630
1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter ea
2e Comparant: Freijs Janss en Matheus Peeterss
Goederen: het geseet inde Ruijcht, gecomen van Jan Laureijss
Prijs: ƒ 800
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Ruijcht
Belend Oost: Adriaen Jacopss
West: Sgrevelduijn
Noord: Thomas Janss
Zuid: erffg Wijt Willemss
Bijz: Adriaen Janss de Ruijter voor ½ en Huijbert Niclaes Anthoniss mede als voocht kinderen Peeter en Adriaen Niclaes Anthoniss: Jacomina Adriaenss en Maeijken Peeterss, Steven Huijbrechtss voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 263r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-1-1630
1e Comparant: Freijs Janss en Matheus Peeterss
2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop het geseet
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Janss de Ruijter voor ½ en Huijbert Niclaes Anthoniss mede als voocht kinderen Peeter en Adriaen Niclaes Anthoniss: Jacomina Adriaenss en Maeijken Peeterss, Steven Huijbrechtss voor dander ½.
Op 8-2-1634 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 263v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1630
1e Comparant: Willem Lambrechtss ea
2e Comparant: Wouter Wouterss
Goederen: 3 geerden, inden polder, in 16 geerden met cooper en Huijbert Arss cs
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss Schilders
West: Peter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Willem Lambrechtss namens Peeter Lambrechtss, broer. (proc Daniel Elbo, not Dordrecht, 23-1-1630).
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 263v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-1-1630
1e Comparant: Wouter Wouterss
2e Comparant: Peeter Lambrechtss Crol
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 17-4-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 264r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1630
1e Comparant: Huijbert Huijbertss
2e Comparant: Lijnken Peeter Aertss wed
Goederen: 3 geerden, inden polder, op oostencant met wed in 4 geerden
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aert Henricxss Meulder en Heijligest Raemsdonck
West: polder
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 264r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-1-1630
1e Comparant: Lijnken Peeter Aertss wed
2e Comparant: Huijbert Huijbertss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 27-12-1634 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 264v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1630
1e Comparant: Jan en Jacop Jochumss Paep
2e Comparant: Drick Henricxss
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 550
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Lijnken Peeter Jochumss
West: Jacop Jacopss
Noord: Her straet
Zuid: sloot ackers
Bijz: Adriaen Ghijsbertss als erffg van Jan Jochumss Paep is van kooppenningen voldaen, 26-3-1640.
De helft wordt betaald via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 264v
Soort akte: wilcuer
Datum: 26-1-1630
1e Comparant: Dirck Henricxss
2e Comparant: Jacop Jochumss Paep
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 275
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 28-2-1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 265r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1630
1e Comparant: Gerit Janssen
2e Comparant: Wouter Janss schoudt
Goederen: ½ acker, zoals gekocht van erffg Lijsken Wouter Janssen
Prijs: ƒ 260
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: erffg Gerit Janss
West: Mathijs en Cornelis Michielss
Noord: waterganck
Zuid: Corte Maten
Bijz: Op 12-1-1631 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 265v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-1-1630
1e Comparant: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen
2e Comparant: Wilm Huijgen
Goederen: ½ acker saeijlant gemeen met cooper opten westencant
Prijs: ƒ 365
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooper met wederhelft
West: Jacop Peeter Huijbrechtss
Noord: Andries Dingemans
Zuid: Cloosters goet
Bijz: proc voor Lijsbeth Waspick 12-1-1630.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 265v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-1-1630
1e Comparant: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen
2e Comparant: Wouter Janss schoudt
Goederen: 2 geerden lants, inden polder, gemeen met cooper, in 12 geerden
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Michielss
West: den schoudt van Ghijls
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 266r
Soort akte: wilcuer
Datum: 29-1-1630
1e Comparant: Wouter Janss schoudt
2e Comparant: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De wilceur is afgelost. Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 266r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-1-1630
1e Comparant: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen
2e Comparant: Jacop Joosten, Wouter Wouterss ea
Goederen: ¼ in een mergen moerdellen, gecomen vcan Wierck Gheritss
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Truijcken Melsen
Noord: Freijs Janss
Zuid: Jan Wijten
Bijz: proc voor Lijsbeth Waspick 12-1-1630.
Jacop Joosten, Wouter Wouterss, Huijbert Arss en Cornelis Mathijss. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 266v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-1-1630
1e Comparant: Jacop Joosten, Wouter Wouterss ea
2e Comparant: Lijsbeth Wircxss x Adriaen Janssen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacop Joosten, Wouter Wouterss, Huijbert Arss en Cornelis Mathijss. Op 13-1-1631 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 267r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-2-1630
1e Comparant: Peter Janss Cluijter ea
2e Comparant: Cornelis Janssen Cluijter
Goederen: een stuck weijlant, gecomen van Jan Arss Cluijter
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Jochim Jan Berthoutss erffg
West: Sgravenmoer
Noord: Jan Arss Cluijter
Zuid: Jan Janss Meijer
Bijz: Peter Janss Cluijter als voocht van Ariaen Janss Cluijters 2 kinderen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 267r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1630
1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman
2e Comparant: Jan Segerss, swager
Goederen: zijn deel in een acker saeijlant, gecomen van Jan Bogaerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 78
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Michiel Janss
West: 3 kinderen Ariaen Jansen Bogaert
Noord: Corte Maten
Zuid: Peeter Janss en Frans Huijbrechtss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 267v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1630
1e Comparant: Jan Janss
2e Comparant: Jan Bastiaenss
Goederen: een huijs, hoff en erve, gecomen van Maeijken Huijmans en Maeijken van Corn Huijgen gekocht heeft
Prijs: ƒ 600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Hans Thoniss van Hasselt
West: Adriaen Michielss
Noord: kint Wouter Mertenss Turck
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 267v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-2-1630
1e Comparant: Jan Bastiaenss
2e Comparant: Jan Janss Snijder
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lijnken Janss wed Peter Wilmss met Jan Adriaenss Cluijper als voocht verklaart dat de wilceur in 1642 geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 268r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-3-1630
1e Comparant: Gherit Wilmss Timmer
2e Comparant: Thomas Janssen Schipper
Goederen: 1/3 delle gemeen met Jan Bastiaenss Timmerman, aengecomen van Willem Arss Decker
Prijs: ƒ 297
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: dwersdelle
West: Frans Arss Boeser en Heijligest
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 268r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-3-1630
1e Comparant: Thomas Janssen Schipper
2e Comparant: Gherit Wilmss Timmer
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 297
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De wilceur is geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 268v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-3-1630
1e Comparant: Wouter Janss schout ea
2e Comparant: Thomas Janss
Goederen: hun deel inde stede en lantvan Jan Thomass, gemeen met Aert, Huijbert en Ariaenken Arss
Prijs: ƒ 193
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: (Peeter ?) Thomas Goverden
West: Sgrevelduijn
Noord: cooper
Zuid: Matheus Peeterss en Freijs Janss
Bijz: Wouter Janss schout namens Jacop Janss (Bergen) (proc Wouter de Wit, not, 11-2-1629) voor ¼, mede namens Peeter Jochumss voor 1/32, Jan Arss Cluijter als toesiender vant kint van Ariaen Janss Coninck voor ¼, Cornelis Artss voor 1/8 en Jan Peeterss Heeren voor 1/8. Erffg Jan Thomass

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 269r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-3-1630
1e Comparant: Ariaen Artss namens Cornelis zijn broer
2e Comparant: Jochum Segeren
Goederen: 2 geerden lants, inden polder, met kijnderen Henrick Dieliss en Peeter Jochumss, groot 6 geerden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan den Meulder
West: cooper
Noord: Masen
Zuid: Henrick Luijten Ambacht
Bijz: Proc voor Laurens vanden Kienboom, not G'berg, 17-1-1630. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 269r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-3-1630
1e Comparant: Jochum Segeren
2e Comparant: Ariaen Artss namens Cornelis zijn broer
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 20-9-1636 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 269r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-3-1630
1e Comparant: Michiel Peeterss
2e Comparant: Ariaen Aerden
Goederen: een eijndt ackerlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dingen Theuniss
West: Jacop Jacopss
Noord: Claes Arss Hoevener
Zuid: Peter Thoniss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 269v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-3-1630
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Peeter Ariaen Geritss
Goederen: 2 hont ackerlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Matheus Peeterss
West: Anthonis Janssen
Noord: vercooper
Zuid: Jan Janssen Snijder
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 269v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-3-1630
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Anthonis Peeter Corsten
Goederen: een werf met hof en ½ hont saeijlants gecocht van Maeijken Corsten en voogden kinderen
Prijs: ƒ 180
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Peeterss en (Jacop ?) Arss Corpen
West: (Jacop ?) Arss Corpen
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 270r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-3-1630
1e Comparant: Anthonis Peeter Corsten
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 180
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: folio 270r: Op 14-3-1631 transporteert Jan Wouter Janss de wilceur aan de heijligest van Waspick, 1664 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 270r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-3-1630
1e Comparant: Cornelis Mathijs Wouterss, Raemsdonck
2e Comparant: Jochum Segeren
Goederen: 2 geerden lant, inden polder, gecomen van henrick Dieliss, gemeen met cooper en Lijnken Peeter Jochumsdr in 6 geerden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Peeterss Meulder int selve stuck
West: Claes Arss Hoevener cs
Noord: Masen
Zuid: Henrick Luijten Ambacht
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 270v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-5-1630
1e Comparant: Jan Cornelis Thomas ?, Cleijn Dongen
2e Comparant: Adriaen Jan Mathijss
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 330
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Mr Adriaen Stevenss
West: Jan Jacopss
Noord: Claein Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 270v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-5-1630
1e Comparant: Claesken Arss dr Adriaen Claesen ???
2e Comparant: Huijbert Corneliss Timmerman
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: ??? Michielss
Noord: erffg Bastiaen de Greeff
Zuid: Huijbert Corneliss
Bijz: koopprijs niet te lezen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 271r
Soort akte: rentebrief
Datum: 6-7-1630
1e Comparant: Jan Janss Spierinck
2e Comparant: Jan Laureijssen Lantmeter
Goederen: 4½ gerden, inden polder, met Peeter Melss opden westencant in 9 geerden
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peter Melsen met wederhelft
West: wed Dingeman Michielss
Noord: Masen
Zuid: Oude straet
Bijz: het lant wordt wederom verleden voor f 25. De rente kan gelost worden voor f 400.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 271v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1630
1e Comparant: Jan Janss Spierinck
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 235
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Jan Cornelis Cleter ?
West: kinderen Jan Wijten
Noord: Claeijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 271v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1630
1e Comparant: Anthonis Arss Leur tbv Lendert, broer, schipper
2e Comparant: Jacop Jan Mathijss
Goederen: een delle, groot ontrent ½ mergen, binnendijcx
Prijs: ƒ 175
Plaats: Sgrevelduijn W
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Cornelis Adriaen Peeterss
Noord: Wouter Wouterss
Zuid: kint Adriaen Janss Coninck
Bijz: Proc Lendert voor notaris Wouter de Wit, Bergen opten Soom.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 272r
Soort akte: attestatie
Datum: 23-1-1631
1e Comparant: Jan Henricxss Rijool ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Henricxss Rijool verclaert op verzoek van Adriaenken Sebastiaen ? Wed Huijbert Janss Schep, 1e man dat Adriaenken in 1622/1623 van Adriaen Janss schep haar kint bij Huijbert: Adriaen Huijbrechtss heeft aangenomen

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 273r
Soort akte: rentebrief
Datum: 2-6-1631
1e Comparant: Jan Janss Spierinck
2e Comparant: Jan Laureijssen Lantmeter
Goederen: 4½ gerden, inden polder, met Peeter Melss opden westencant in 9 geerden
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peter Melsen met wederhelft
West: wed Dingeman Michielss
Noord: Masen
Zuid: Her straet
Bijz: het lant wordt wederom verleden. De rente kan gelost worden voor f 200.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 273v
Soort akte: taxatie
Datum: 20-9-1636
1e Comparant: Adriaen Ghijben ea
2e Comparant:
Goederen: ¼ van een delle, gemeen met Wouter Wouterss
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: den dijck
West: Jacop Jochumss
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Ghijben als voocht en ??ost Willems als toesiender vant kint van Jan Janss Ghijben.
Jan janss is kinderloos overleden.

RA: Groot Waspik RA 57
Folio: 275r
Soort akte:
Datum:
1e Comparant: de kinderen Ghijsbert Lenderss
2e Comparant:
Goederen: ???
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: