RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 001r

Soort akte: contract

Datum: 31-5-1695

1e Comparant: Adriaen Aerts van Hasselt

2e Comparant: Adriaen Peeters Paep

Goederen: Zij bezitten samen een huijs. Elk deel wordt precies
opgemeten

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 002r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-6-1695

1e Comparant: Kornelis Tonis Seijlmans ea

2e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck

Goederen: een buitendelle, gelegen boven inde Ruijcht

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: den dijck

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Michiel
Berten Vles

Zuid: stede of
delle Hein op Hoeck

Bijz: Kornelis Thonis Seijlmans, Jan Thonis Seijlmans ende
Kornelis (= Kornelia) Thonis in absentie van haeren man Jan Jacops, Thomas
Reijcken voor sijn kinderen bij Mariken Thunissen Seijlmans en schout en
gerechten als oppervoogden over de kinderen van Thonis Thonis Seijlmans en
Frans Boeser als vader ende voght van sijn kinderen bij Anneken Thonis
Seijlmans. Allen kinderen van Thonis Wouters Seijlmans.

Gereet f 100. Op 4 -2-1697 is de koopsom
geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 002v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-6-1695

1e
Comparant: Hendrick Backx

2e Comparant: Jan Hendricksen Grevenbroeck

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 800

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Gerrit Seijlmans, schout

West: Peeter
Jansen Brouwer

Noord: de Kae

Zuid: bos erfg
Jan de Bont

Bijz: Gereet f 500. Op 4-8-1696 is de rest voldaan.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 003r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-6-1695

1e Comparant: Kornelis Thonis Seijlmans ea

2e Comparant: Hendrik Janse Backx

Goederen: de halve huijsinge met de halve brouwerij en het
ackerlant, gemeen en onverdeelt met Jan Thonis Seijlmans en Frans Boeser

Prijs: ƒ 540

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer

West: Vroukens
vaert

Noord: Kornelis
Janssen Seuw

Zuid: wed Thomas Bommelaer

Bijz: Kornelis Thonis Seijlmans, Jan Thonis Seijlmans ende
Kornelia Thonis in absentie van haeren man Jan Jacops, Thonis (= Thomas ?)
Reijcken voor sijn kinderen bij Mariken Theunis Seijlmans en schout en
gerechten als oppervoogden over de kinderen van Theunis Teunissen Seijlmans en
Frans Boeser als vader ende voght van sijn weeskijnt bij Anneken Thonis
Seijlmans. Allen kinderen van Thonis Wouters Seijlmans.

Gereet de helft. Op 4-2-1696 is de rest voldaan.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 003v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-6-1695

1e Comparant: Frans Boeser

2e Comparant: Hendrick Jansen Backx

Goederen: ¼ in het huijs, hooff en brouwerij en het ackerlant
van Thonis Wouters Seijlmans, gemeen met cooper en Jan Thonis Seijlmans

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: deGeer

West: Vroukens
vaert

Noord: Kornelis
Janssen Seuw

Zuid: wed Thomas Bommelaer

Bijz: Gereet f 120. De rest is op 19-1-1700 voldaan

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 004r

Soort akte: waterbrief

Datum: 14-6-1695

1e Comparant: Cornelis Jochumssen Vermeijs

2e Comparant: Herreman Cornelis Ossterom

Goederen: waterbrief tbv de leverantie van een damschuijt

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 200.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 004v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-6-1695

1e Comparant: Nanning de Seu

2e Comparant: Adriaen Aerts Bommelaer

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Willem Huijberde Zeijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: wed Thonis
Swart

Zuid: Johan de
Bruijn

Bijz: Nanning woont te Cappel. Er wordt gelijk betaalt op f
30 na ivm mogelijke dijck en contrabutielasten.

Deze f 30 zijn op 13-2-169? Voldaan.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 005r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-8-1695

1e Comparant: Adriaen Peeters Paep

2e Comparant: Willem Jansen van Donghen

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Huijberde Zeijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: waterganck

Zuid: Peeter
Huijberde Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 005v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-9-1695

1e Comparant: Janneken Jansen Cluijsters wed Johan Corn Koop

2e Comparant: Pitter Adriaensen Kanter

Goederen: een beijster

Prijs: ƒ 45

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Scravenduijn sloot

Belend
Oost: erve Johan de Smidt cum suis

West: Scravenduijn
sloot

Noord: Jan Hubben

Zuid: Anthonis
Kanters

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 007r

Soort akte: waterbrief

Datum: 12-12-1695

1e Comparant: Jan Peeters Geenen

2e
Comparant: Herreman Siurdts

Goederen: waterbrief tbv de leverantie van een farie of
praemschip

Prijs: ƒ 730

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 500. Op 29-11-1696 is er f 230 voldaan.

Quitantie is als los vel aanwezig

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 007v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-10-1695

1e Comparant: Anneken Peeters Zeijlmans wed Aert Reijcken

2e Comparant: Mathijs Cornelisse Camp

Goederen: 1¼ geert min een ½ van een ¼ hooij ende weijlant, inden
polder, in 11 geerden, opden westenkant met vooper in 5½ geert.

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Ouden Maes, Kaeij sloot

Belend
Oost: Willem Langwerf ? Int selve lant

West: gasthuijs
van Geertruijdenbergh

Noord: Ouden Maes

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 008r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1695

1e Comparant: Leonardus Verharen

2e Comparant: Adriaen Huijben den Connich

Goederen: een eijnde ackerlandt

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacops

West: Matijs
Cornelisse Camp

Noord: erve Dirck
Janssen Zeijlmans

Zuid: erve
Peeter Zeijlmans, secr

Bijz: Gereet f 100. De rest is op 18-5-1697 voldaan.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 008v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-11-1695

1e Comparant: Dingena Jacops de Bruijn wed Frans Brouwers

2e Comparant: Leonardus Verharen

Goederen: een acker zaeijlant, boven inde Ruijcht, groot ontrent
3 hont, aengekomen van Jacop de Bruijn

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: erft Gerrit den Snijder

West: erve
Michiel Berten

Noord: Maeijken de
Bont

Zuid: erfg
Peeter Jochumsen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 009r

Soort akte: procuratie

Datum: 18-11-1695

1e Comparant: Peter Johan Wijnnandt, collonel ea

2e Comparant: Adriaen de Bruijn, schepen Cleijn Waspick

Goederen: 16 geerden lants

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: de Kerck

West: Coenraedt Baes

Noord: Scheij sloot

Zuid: polders
zijdijck

Bijz: Johan Wijnandt, collonel x Elisabeth Volbergen
(s'Hagen).

Zij machtigen Adriaen om 16 geerden
lants

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 009v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-12-1695

1e Comparant: Adriaen de Bruijn ea

2e Comparant: Johan en Hendrick de Bont, broers

Goederen: elk vier geerden hooij ende weijlant, inden polder, in
16 geerden, op den westenkant

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Cornelis Camp met de andere 8 geerden

West: Coenraedt
Baes

Noord: Scheij sloot

Zuid: polders
zijdijck

Bijz: Adriaen de Bruijn namensJohan Wijnandt, collonel x
Elisabeth Volbergen (s'Hagen). Zie folio 9r.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 010r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-12-1695

1e Comparant: Adriaen de Bruijn ea

2e Comparant: Cornelis Camp

Goederen: 8 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 16
geerden, op den oostenkant

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: de Kerck

West: Jan de Bont
cum suis(met andere 8 geerden)

Noord: Scheij sloot

Zuid: polders
(zijdijck)

Bijz: Adriaen de Bruijn namensJohan Wijnandt, collonel x
Elisabeth Volbergen (s'Hagen). Zie folio 9r.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 010v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1695

1e Comparant: Corstiaen Vassen

2e Comparant: Adriaen Geerden Boudewijns

Goederen: een huijs met den hooff ende schuer

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Pouwelsen Zeijlmans

West: gemeenen
wegh

Noord: Heer straet

Zuid: erve Jan
Bastiaens de Graeff

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 011r

Soort akte: copie procuratie

Datum: 9-1-1696

1e Comparant: Cornelis en Andries Jansen Bos, schieppers

2e Comparant: Peeter Janssen Bos, brouwer tot Raemsdonck

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis en Andries, binnenlandse schieppers te Rotterdam,
machtigen hun broer Peeter te Raemsdonck om de nalatenschap van hun overleden
moeder Adriaentje Willemsen wed Jan Peeters Bos te regelen. Cornelis en Andries
zijn elck voor 1/6 erfgenaam. Rotterdam 4-3-1682

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 011v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-1-1696

1e Comparant: Cornelis en Andries Janssen Bos

2e Comparant: Aerejan Janssen Bos

Goederen: een stuck van 8 geerden, inden polder, gemeen met erfg
Thomas van Bommel

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: zie procuratie van 4-3-1682. Folio 11r

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 011v

Soort akte: accoort

Datum: 25-6-1695

1e Comparant: Willem van Bommel, notaris, ea

2e Comparant: Adriaen Janssen

Goederen: 8 geerden te
Raemsdonck inden polder van Waspik naast 8 geerden van Catharina 5 en gekogt door Adriaen Janssen Bosser 3

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem van Bommel, notaris, Michiel Fijnenbuijck x
Elisabeth van Bommel, Johan Pruijmboom ? x Catharina van Bommel, kinderen Jan
van Bommel: Joost ende Anna.

Bovengenoemde personen gaan accoord met
de verkoop van de 3 geerden aan Adriaen Janssen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 012r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-1-1696

1e Comparant: Peeter Janssen Brouwer ea

2e Comparant: Adriaen Janssen Bos (in kop pagina Bosser)

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlandt, inden polder, in 8
geerden, gemeen met Catalijn van Bommel en cooper

Prijs: ƒ 340

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: erfg Thomas van Bommel

West: erfg
Andries Janssen cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Peeter Janssen Brouwer namens Cornelis en Andries Bos.
Zie folio 11r

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 012v

Soort akte: waetterbrief

Datum: 16-1-1696

1e Comparant: Adriaen Henderick Timmers

2e Comparant: Jan Peeters Gene (in kop Peeter Janssen Geenen)

Goederen: waetterbrief tbv de vercoop van een farie met zijn
toebehoren

Prijs: ƒ 840

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Cappel.

Gereet f 600 en daarna 2 termijnen. Op
22-2-1698 en 17-4-1698 de termijnen voldaan.

Hendrick Aertse Timmer staat borg.

Pieter Janssen Geene verklaart geen
penningen te schieten aan voornoemde Farijschipper alvorens de bijlbrief is
overgegeven en dat blijckt dat de Farij vrij is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 013v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-1-1696

1e Comparant: Cornelis Moetse en Adriaen Jacobs van Bremen

2e Comparant: Jochum Fransen vander Laer

Goederen: een buijtendijcxse dwarsdelle

Prijs: ƒ 423

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: delle
Peeter van Son

Noord: Adrtiaen
Thonis Jan Sijmons

Zuid: Arnoldus
Hooffmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 014r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-1-1696

1e Comparant: Cornelis Moetse en Adriaen Jacobs van Bremen

2e Comparant: Adriaen Pouwelsen

Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met den cooper

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Binnen Bem

Belend
Oost: den Armen

West: Meerten
Dolck cum suis

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Heer
straet of Binnen Bem

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 014v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1696

1e Comparant: Pieter Beijens ea

2e Comparant: Cristiaen Huijberde Vassen

Goederen: 2¾ geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 5½
geerde, gemeen met Johan de Bruijn cum suis

Prijs: ƒ 708

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Adriaen Wilborde

West: Mels Thomas
Seijlmans

Noord: Scheij sloot
of Mase

Zuid: Kae sloot

Bijz: Pieter Beijens en Cornelis Heijblom als vooght over de
cinderen van Adriaen Molenschot, Cornelis Vereijlt voor hem zelf en als vooght
over de cinderen van Jan Vereijlt en over de cinderen van Elisabeth Vereijlt.

De koopprijs is 359 gulden per geert. De
40e penning komt op 708

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 015r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1696

1e Comparant: Cornelis Janssen Schouten ea

2e Comparant: Cornelis Janssen de Bont

Goederen: ¼ geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 16
geerden, gemeen met cooper cum suis.

Prijs: ƒ 124

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Jan en Hendrick de Bont

West: Peeter
Buijs cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Cornelis Janssen Schouten x Anneken Gijsberts de Haen,
Anthonij vander Venat ? X Theuntie Gijsberts de Haen, Gouda Gijsberts de Haen x
Michiel Dingeman Luchten. Erfg van Adriaen Anthonis van Pas.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 015v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1696

1e Comparant: Cornelis Janssen Schoutten ea

2e Comparant: Willem Adriaensen Blanckers

Goederen: ½ en ½ in een ¼ geert hooij ende weijlant, inden
polder, in 16 geerden, gemeen Coenraet Baes en Cornelis de Bont cum suis

Prijs: ƒ 321

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Johan de Bont cum suis

West: Pieter
Buijs cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Cornelis Janssen Schouten x Anneken Gijsberts de Haen,
Anthonij vander Nadt X Theuntie Gijsbrechts de Haen, Gouda Gijsberts de Haen x
Michiel Dingeman Luchten. Erfg van Adriaen Anthonis van Pas.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 016r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-1-1696

1e Comparant: Jacop Cornelissen van Donghen

2e Comparant: Peeter Janssen Domen

Goederen: 1/3 inden acker van Peeter Thomas, gemeen met
Adriaentje Gerrits Dolck en Jories Willemsen Wambus

Prijs: ƒ 97

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Griffiers Bancken

Belend
Oost: erve Maeij Peeter Thomas

West: het
Walleken

Noord: ackers inde
Griffiers Bancken

Zuid: Peeter de Haen

Bijz: Overgegeven op 28-4-1706

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 016v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-1-1696

1e Comparant: Jories Willemsen Wambus

2e Comparant: Peeter (Janssen) Domen

Goederen: 1/3 inden acker van Peeter Thomas, gekomen wed Gerrit
Peeters Dolck, gemeen met cooper en
Adriaentje Gerrits Dolck

Prijs: ƒ 97

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Griffiers Bancken

Belend
Oost: erve Maeij Peeter Thomas

West: het
Walleken

Noord: ackers inde
Griffiers Bancken

Zuid: Peeter de
Haen

Bijz: Overgegeven op 28-4-1706

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 017r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1696

1e Comparant: Gerrit Mathijssen Camp

2e Comparant: Peeter Andriessen Hoevenaer

Goederen: 1 en 1/3 geert, in 9 geerden, gemeen met Frans
Hoevenaer cum suis, inden polder

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Adriaen Janssen Bos

West: de kinderen
vande predikant vander Liedt

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 017v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1696

1e Comparant: Corstiaen Huijberts Vassen

2e Comparant: Gijsbert de Ruijter

Goederen: eenen acker zaeijlant, gelegen in Boven

Prijs: ƒ 487

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaerts griepel

West: erve erfg
Swarten

Noord: erfg Adriaen
Anthonis van Pas

Zuid: Cornelis
de Zeeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 018r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-2-1696

1e Comparant: Cornelis Janssen Schouten ea

2e Comparant: Willem, Jacob ende Janneken Tijssen Konincx

Goederen: eenen halven mergen ackerlant, boven inde Grieffiers
Bancken

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Grieffiers Bancken

Belend
Oost: Huijbert Kuijl

West: Jan
Anthonis van Pas

Noord: erve erfg
Peeter Jochumse Berthouts

Zuid: stede
Peeter Thomas

Bijz: Cornelis Janssen Schouten, Anthonis vander Nadt, Gauda
de Haen x Michiel Dingemans Luchten. In de kop staat erfg van Adriaen van Pas.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 018v

Soort akte: procuratie

Datum: 14-1-1796

1e Comparant: Michiel Dingemans Luchten, schipper te Dordrecht

2e Comparant: Gouda Gijsbertse de Haan

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Michiel machtigt Gouda, zijn vrouw, de nalatenschap
van Arijen Anthonissen van pas te regelen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 019v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-2-1696

1e Comparant: Cornelis Janssen Schouten ea

2e Comparant: Peeter Seijlmans, secretaris

Goederen: een binnendelleken, inden polder,

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kaa

Belend
Oost: Cornelisn Janssen Zeuw cum suis

West: Coenraet
Baes

Noord: de Kaa

Zuid: erve erfg
Hendrick Jochumsen

Bijz: Cornelis Janssen Schouten, Anthonis vander Nadt, Gauda
de Haen x Michiel Dingemans dochter [moet zijn Luchten]. In de kop staat erfg
van Adriaen van Pas.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 020r

Soort akte: testament

Datum: 29-10-1695

1e Comparant: Lambert Boudewijns

2e Comparant: Cornelia Melssen weduwe Gerrit Jansen Boudewijns

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lambert woont buijten de Bossche poort van Breda in
het huijs Den Roskam. Hij laat te Sgravenhage bij notaris Willem van Bommel
zijn testament maken. Maria van Elsackers, zijn vrouw, erft alles. Zij moet het
kint Geeraerdus opvoeden etc. Maria heeft ook nog drie minderjarige
voorkinderen bij Corstiaen Wegger.

Cornelia laat haar testament maken te
Geertruijdenberg bij notaris Melcheor Gerrartz.

Erfgenaam: Cornelia Jespers de Graeff f
100, Cornelia Melssen Boudewijns f 25,

Peeter Janssen Boudewijns het beste bed
en toebehoorten

Peeter Janssen Boudewijns en Janneken
Geertsen Boudewijns, alle linden wollen, gout en silver etc.

Adriaen Geertsen Boudewijns f 50

Geerit Lamberts Boudewijns f 25

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 022v

Soort akte: procuratie

Datum: 22-2-1696

1e Comparant: Maijken Elsackers wed Lambert Boudewijns

2e Comparant: Peeter Boudewijns

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maijken woont te Breda en machtigt Peeter lant te
vercoopen aan Arien Adriaen Boudewijns

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 023r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-3-1696

1e Comparant: Peeter Gerrit Boudewijns ea

2e Comparant: Arien Gerrits Boudewijns

Goederen: eenen acker
saeijlants met de veldekens, groot ontrent 6 hont

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Johan de Bondt

West: Jan Tijssen
Conincx cum suis

Noord: Her straet

Zuid: graeffelijckheijt
gronden

Bijz: Peeter namens hem zelf en (Maijken Elsackers) wed
Lambert Boudewijns elck ¼ acker en Peeter en Janneken Gereden de ander ½.
Volgens testament. Zie 21v.

Er is op een wilceur van f 400 tlv
Lambert Boudewijns nog f 234 betaalt als resterend deel.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 023v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1696

1e Comparant: Hendrick Luijcas Berghmans

2e Comparant: Dingetien Denijs de Haen wed Thonis Classen

Goederen: een huijs, hooff ende den bijster met de grasdries

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: wed Thomas
Seijlmans en Cornelis Thomas Seijlmans

West: Adriaen Cornelis Ruijs cum suis

Noord: buijtendijckesen
dwars sloot

Zuid: erve
Coenraet Baes en Cornelis Peeter Melsen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 024r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-3-1696

1e Comparant: Huijbert Adriaensen x Catelijn Jacop Stevens

2e Comparant: Adriaen Aerts van Hasselt

Goederen: een acker saeijlant, gelegen Boven

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dwarsacker van Wouter Adriaen Corsten

West: Vroukensvaertse
Grippel

Noord: Marcelis
Freijssen

Zuid: Gijsbert
de Ruijter

Bijz: Huijbert woont te Bael

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 024v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1696

1e Comparant: Dirck Janssen Seijlmans

2e Comparant: Cornelis Janssen de Bont

Goederen: een halve acker
zaeijlant met Frans Boeser cum suis

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Pouwelssen Zeijlmans

West: Mathijs Cornelisse
Camp

Noord: watterganck

Zuid: greaffelijckheijts
gronden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 025r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1696

1e Comparant: Dirck Janssen Seijlmans

2e Comparant: Anthonis Janssen van Sprang

Goederen: drie geerden hooij ende weijlant, inden polder, in ses
geerden met Jacop Janssen Vassen

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Leonaerdus Verharen cum suis

West: den Armen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Gereet f 650. Op 23-2-1699 verklaart Dirck geheel
voldaen te sijn

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 025v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1696

1e Comparant: Anthonis vander Nadt

2e Comparant: Machiel den Backer

Goederen: een buijtendelle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: delle Willem Huijberde Zeijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: Jan Aerts van
Hassel

Zuid: Michiel
den Backer met een delle

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 026r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1696

1e Comparant: Cornelia Cornelisse wed Johannis Huijberts Rijcken

2e Comparant: Anthonis vander Nadt

Goederen: een buijten delle

Prijs: ƒ 219

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: heerlijckheijt van Cappel

West: Vroukens
vaert

Noord: Jan Aertsen

Zuid: Machiel
Backer tot Cappel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 026v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1696

1e Comparant: Bastiaen van Es

2e Comparant: Dirck Janssen Voegers

Goederen: een binne delle

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Huijbert
Aertse Cuijl

Noord: wed Adriaen
Meertens cum suis

Zuid: Jan de
Bruijn

Bijz: Op 3-3-1698 verklaart Bastiaen dat de koopsom geheel
voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 027r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1696

1e Comparant: Bastiaen van Es

2e Comparant: Dirck Janssen Voegers

Goederen: 2 hont acker in de Griffiers Bancken

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Griffiers Bancken

Belend
Oost: erfg Jan Thonis Comper

West: Peeter Buijs

Noord: erve Peeter Jochems Berthouts

Zuid: erve
Peeter Buijs

Bijz: Op 3-3-1698 verklaart Bastiaen dat de koopsom geheel
voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 027v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1696

1e Comparant: Johannis Brouwers

2e Comparant: Jacop Janssen Conincx

Goederen: een erff ofte hooffstede zoals in de limietscheijding
gelegen is

Prijs: ƒ 463

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: heer schout van Luijten Ambagt

West: wed de
schoutin van Luijten Ambagt

Noord: Leukens stede

Zuid: Her straet
tot erve Jan Willemsen Kuijpers

Bijz: Johannis woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 028r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1696

1e Comparant: Adriaen Thijssen Conincx en Gijsbert Adr Cnaepen

2e Comparant: Aertus Verhaghen

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden met den cooper cum suis

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Nicolaes Banck cum suis

West: Gerrit
Boeser

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Aertus is borger van Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 028v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-5-1696

1e Comparant: Cornelis Dierckxsen Ottens

2e Comparant: Wouter Stevensen Boeff

Goederen: 4 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, met Melis Peeters Comus ?? (cum suis ?)

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: wed Johan Otgens

West: Peeter
Domen

Noord: Scheij sloot
of Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 029r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-5-1696

1e Comparant: Cornelis Janssen de Bont

2e Comparant: Willem Adriaensen Blanckers

Goederen: een ½ acker saeijlant met Cornelis Dielis vanden
Heuvel

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Commer Lamberden

West: Huijbert
Adriaensen van Hassel

Noord: Her straet

Zuid: erve wed
Thonis Classen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 029v

Soort akte: willeceur

Datum: 24-5-1696

1e Comparant: Dingena de Bruijn wed Frans Brouwers

2e Comparant: Berent van Es, coopman in wijn te G'bergh

Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden hooij ende
weijlant, inden polder, inde oostense 6 van 12 geerden

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: erfg Jan Jochems

West: Leonardus Verharen cum suis

Noord: Scheij sloot
of Oude Maese

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Dingena woont te Raemsdonck.

Barent van Es verklaart op 13-3-1699 dat
de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 030v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-6-1696

1e Comparant: Johan Dingemans Brouwers

2e Comparant: Melis Peeters

Goederen: een halff huijs, hooff en werff met de delle,
onverdeelt met Melis Peeters

Prijs: ƒ 800

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Kaa

Belend
Oost: Wouter Dielissen vanden Heuvel

West: erfg
Cornelis Peeters

Noord: de Kaa

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 031r

Soort akte: waetterbrief

Datum: 12-7-1696

1e Comparant: Willem Jacobss de Bruijn

2e Comparant: Thieleman Janss Lochten

Goederen: wwn waetterbrief tbv de coop van een pleijtschip met
zijn toebehooren

Prijs: ƒ 2100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 1000, de rest in termijnen.

Leonardus Verharen en Peeter Zeijlmans,
secretaris, staan borg.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 032r

Soort akte: waeterbrief

Datum: 21-7-1696

1e Comparant: Eltje Pieters van Heereveen

2e Comparant: Jacobus Adriaensen Aerts

Goederen: een farijschip (Eltje verkoopt aan Jacobus)

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus woont te S'Gravenmoer. Er wordt gereet
betaalt.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 033v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-9-1696

1e Comparant: mr Matias Otgens

2e Comparant: Lambert Diercken Schoenmakers

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, met Melis Peeters en Wouter Stevensen Boeff

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Dingena de Bont cum suis

West: Adriaen
Vaders cum suis

Noord: Scheij sloot
of Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 034r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-9-1696

1e Comparant: mr Matias Otgens

2e Comparant: Melis Peeters

Goederen: 1 geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, met Lambert Diercken Schoenmakers en Wouter Stevensen Boeff

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Dingena de Bont cum suis

West: Adriaen
Vaders cum suis

Noord: Scheij sloot
of Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 034v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-9-1696

1e Comparant: Adriaen Aertss Schouten

2e Comparant: Adriaentien Janssen Timmermans

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 415

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: schout van Luiten Ambacht

West: erfg Jacob
den Backer

Noord: erve Adriaen
Hoevenaer cum suis

Zuid: erve
coopperse

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 035r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-10-1696

1e Comparant: Cornelis Corstiaense

2e Comparant: Adriaen Hoevenaer, notaris tot Raemsdoncq

Goederen: 2 geerden lant, in 12 geerden, met Frans Otygens,
Huijbertje Adr. Hoevenaer, Adriaen Hoevenaer

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Wouter Verwiel

West: Hendrick
Huijberden en Lauwereijs Vermolen

Noord: Scheij sloot

Zuid: erve Peeter Zeijlmans cum suis

Bijz: Cornelis woont te Raemsdoncq

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 035r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-11-1696

1e Comparant: Alexander vander Lidt

2e Comparant: Cornelis Huijberde Haensbergh

Goederen: 1/3 in 10 geerden, gemeen met mr Johan vander Lidt cum
suis, inden polder

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend Oost: Andries
Janss

West: Claes Jacobss Tack

Noord: Scheij sloot
of Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Gereet f 350, de rest over een jaer.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 035v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-10-1696

1e Comparant: Seske Block wed Johan Anthoniss Cuijl ea

2e Comparant: Jan Smits

Goederen: een acker zaeijlant, Boven inde Ruijcht, groot ontrent
3 hont, met Hendrina Adriaensen van Hassel, in 6 hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Boven, de Ruijcht, het Walleken

Belend
Oost: het Walleken

West: erve
Hendrick van Grevenbroek

Noord: erfg Peeter
Jochems

Zuid: stede
Hendrick op Hoeck

Bijz: Seske Block wed Johan Anthoniss Cuijl (Breda), Jan
Janss Cuijl, Anthonis Janss Cuijl, monsr Floris van Gils namens Geerit Dries
Huijsen (Woerden) wed Maria Cuijl en zijn dochter Maria Dries Huijsen [Dries = Gerrit
?]

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 035v

Soort akte: waeterbrief

Datum: 19-1-1697

1e Comparant: Cornelis Janssen de Jongh

2e Comparant: Corstiaen Cornelis van Leuwen

Goederen: waeterbrief tbv de verkoop van een pleijtschip met
alle toebehooren

Prijs: ƒ 3400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 1000, de rest in jaerlijkse termijnen.

Peeter Janssen de Bondt en Anneken
Cornelissen Nobel staen borg.

Op 13-2-1697 verklaart Corstiaen dat de
brief geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 036v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1697

1e Comparant: Denijs Janssen van Hasselt

2e Comparant: Cornelis Janssen de Bont

Goederen: een geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 16
geerden, met de cooper cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Johan de Bont cum suis

West: wed Thomas
Zeijlmans, secretaris

Noord: Scheij sloot
ofte Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 037r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-2-1697

1e Comparant: Roelus Rocus Rutten ea

2e Comparant: Anneken Anthonissen wed Corst Woutersen Rijcken

Goederen: een beijster velt

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Elff Mergen

Belend
Oost: erve wed Aertnoldus Cuijpers en de Elff Mergen

West: Sgravenduijn
sloot

Noord: wed
Aertnoldus Cuijpers

Zuid: Jan van
Iersel

Bijz: Roelus Rocus Rutten namens Cornelis, Johannes en
Jacobus Cornelis Rutten, Adriaen Peeters Conincx x Johanna Cornelis Rutten.
Alle kinderen en erfg van Cornelis Rocus Rutten en Adriaentje Thomassen
Rijcken.

Volgens procuratie van S'Gravenmoer,
2-1-1697

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 037v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1697

1e Comparant: Jan Peeters Ockers

2e Comparant: Cornelis Adriaensen Kamp

Goederen: 1½ geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, inde westense 6

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Maeijke van Pelt met andere 6 geerden

West: wed Jochem
Berthouts

Noord: Scheij sloot
ofte Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 038r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1697

1e Comparant: Wouter Zegers Zeijlmans ea

2e Comparant: Cornelia Melsen Boudewijns

Goederen: 1½ geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden

Prijs: ƒ 490

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Jan Coene

West: Wouter
Stevens Boeff

Noord: Scheij sloot ofte Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Wouter Zegers Zeijlmans en Huijbert Ptr Holstijner x
Anneke Zegers Zeijlmans.

Gereet f 245. Wouiter en Huijbert
verklaren op 12-5-1698 dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 038v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1697

1e Comparant: Jan Janssen Vassen x Jenneken Geerden Boudewijns

2e Comparant: Johan Melsen Zeijlmans

Goederen: 1 geerde hoij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, met Mels Zeijlmans en Adriaen
Gerede Boudewijns cs

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Cornelis Dielis

West: erfg Jan
Coenen

Noord: Scheij sloot
ofte Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 039r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1697

1e Comparant: Johan Rombouts ea

2e Comparant: Maeijken Diercken vander Hoeven

Goederen: ontrent 6 hont ackerlant inde Grieffiers Banken

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Grieffiers Banken

Belend
Oost: Johan Anthonis van Pas

West: Johan Rombouts, Pieter Schut x Cornelia Rombouts

Noord: erve Peeter
Jochums Berthouts kinderen

Zuid: erve
Peeter Domen cum suis

Bijz: Johan Rombouts namens sijn moeder Adriana vanden Houdt
(Waelwijck).

Maeijken Diercken vander Hoeven wed
Wouter Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 039v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-3-1697

1e Comparant: Jan Aerts Schep

2e Comparant: Salemon Voltelen, predicant

Goederen: wilceur met als onderpant 1e 3 hont ackerlant; 2e een
binnendelle

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: ; Vroukens vaert

West: ; Peeter
Boeser

Noord: Jan Thonis
Zeijlmans; Adriaen Aerts Bommelaer

Zuid: Jacop
Thomas Bommelaer; Jan Aerts van Hasselt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 040r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1697

1e Comparant: Huijbert Peeters Berrevoets

2e Comparant: Artus Sterrenburg

Goederen: eenen acker zaeijlant

Prijs: ƒ 160

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Walleken

Belend
Oost: Cornelis Janssen de Zeuw

West: het
Walleken

Noord: Grietje
Franssen wed Frans Swart

Zuid: den Armen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 040v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-3-1697

1e Comparant: Commer Franssen vande Laer

2e Comparant: Jochum Franssen vande Laer

Goederen: het leegh erff met den hooff

Prijs: ƒ 800

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jochum Franssen met sijn huijs etc

West: dorpsdijck

Noord: Her straet

Zuid: Adriaen
Cornelis Zuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 041r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-3-1697

1e Comparant: Aernoldus Franssen vande Laer

2e Comparant: Huijbert Pouwelsen Zeijlmans

Goederen: 2¾ geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 13
geerden, inde westense helft, met Juffrouw Ruijsens

Prijs: ƒ 997

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Gerrit Moetjes int selleve stuck

West: Willem
Blanckers kumsies

Noord: Scheij sloot
ofte Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 041v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-4-1697

1e Comparant: Johan Willemsen Zeijlmans

2e Comparant: Adriaen Jacops

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, op den westenkant

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: kinderen Aert Dingemans

West: Jan den
Timmerman en Adriaen Jacops cum suis

Noord: Scheij sloot
ofte Oude Maese

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 042r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1697

1e Comparant: Johannes Dircken Otgens

2e Comparant: Hendrick Huijberts Schoenmakers

Goederen: ½ acker met de veldekens daer aen

Prijs: ƒ 45

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Pt Janssen Brouwer en Lam Diercksen Schoenmaeckers

West: Jacop
Lammert Commeeren

Noord: Her straet

Zuid: bijster
erfg Aert Dingemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 042v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1697

1e Comparant: Pieter Janssen Geenen ea

2e Comparant: Jan Stevens van Duen

Goederen: ½ huijsinge met den hooff van Adriaen Berrevoets

Prijs: ƒ 385

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Johan Jacops met andere helft

West: dorpsdijck

Noord: de weght

Zuid: erve Jan
Wouters Verschueren

Bijz: Pieter Janssen Geenen, Cornelis Thonis Zeijlmans en
Catelijn Janssen Rubben.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 043r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1697

1e Comparant: Jan Jacops

2e Comparant: Jan Stevens van Dun

Goederen: ½ huijsinge met den hooff gekomen bij deeling van
Adriaen Berrevoets en Dingetien Vaders

Prijs: ƒ 375

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Stevens van Dun met andere helft

West: dorpsdijck

Noord: de weght

Zuid: erve Jan
Wouters Verschueren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 043v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1697

1e Comparant: Criestiaen Suer namens Anneke Thonis Cuijl

2e Comparant: Peeter Bastiaensen Boeser

Goederen: eenen acker zaeijlant, groot ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Adriaen Jan Teeuwen

West: Dierck den
Kuijper

Noord: erve erfg
Peeter Jochumsen Berthouts

Zuid: erve Peeter Denis de Haen

Bijz: Anneke woont te Breda

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 044r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1697

1e Comparant: Peeter Thomassen Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Maeijken Huijberde de Bont

Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Willem Huijberde Zeijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: heer docktoir
Swaens

Zuid: Jan Aerts
van Hasselt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 044v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-5-1697

1e Comparant: Hendrick en Jacop Janssen Vassen

2e Comparant: Wouter Dielis vanden Heuvel

Goederen: 1 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude Maese, Kaa sloot

Belend
Oost: erfg Johan Teullinghs

West: Huijbert
Driessen cum suis

Noord: Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 045r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-5-1697

1e Comparant: Johannis en Anna vander Liedt

2e Comparant: wed Peeter Pouwelsen

Goederen: 2 paerten in 11 geerden min 3, zodat de wed de helft
bezit. De ander helft is van Anthonis Corn ? Haensbergh

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Andries Janssen

West: Nicolaes
Jacops Tack

Noord: Scheij sloot
ofte Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 045v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-7-1697

1e Comparant: Huijbert Peterss Berrevoets

2e Comparant: Jan Bastiaenss Boeser

Goederen: 3 hont ackerlant, gemeen met weeskinderen Frans
Hendricks Boeser

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Walleken

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: den Armen
en het Walleken

Noord: Cornelis
Janss de Zeeuw

Zuid: goederen
van Santroiijen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 046r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-7-1697

1e Comparant: Michiel Adriaensen Fijnenbuijck

2e Comparant: Cornelis Dielis vanden heuvel

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 8
geerden, gemeen met Willem van Bommel, notaris Breda en Johannes Pruijmboom

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jochem Janss

West: Adriaen Bos
en Catlijn van Bommel

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 046v

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Cornelis Dielis vanden Heuvel

2e Comparant: Michiel Adriaenss Fijnenbuijck

Goederen: wilceur met als onderpant 2 geerden in de gifte
hiervoren gemelt. Zie folio 46r

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Michiel verklaart op 26-9-1701 dat de wilceur geheel
afgelost is. Quitantie is als los vel aanwezig

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 047r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-12-1697

1e Comparant: Joost Adriaen Horsten x Anneke Willemsen Buijs

2e Comparant: Cornelis Jansen de Bont

Goederen: een acker saeijlant, grot ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 340

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Melis Peeters

West: Jacop
Conincx

Noord: bijster
Dingena de Jongh

Zuid: erve
Geerit Zeijlmans, schout

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 047v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-12-1697

1e Comparant: Joost Adriaen Horsten x Anneke Willemsen Buijs

2e Comparant: Cornelis Hendricksen Schoenmaker ea

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Maeijken Buijs met andere helft

West: meester de
Both

Noord: Her straet

Zuid: het spoor
aenden dijck

Bijz: Cornelis Hendricksen Schoenmaker als voogt van
Marijken Willemsen Buijs

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 048v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-2-1698

1e Comparant: Adriaentje Corn Venis wed Gijsbert Jans Conincx

2e Comparant: Jan Bouwens ea

Goederen: een wilceur met als onderpant het huijs, hof en
driessen waar Adriaentje in woont.

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Thonis Jans Snijders, erfg Meerten van Gesel

West: erfg
Adriaen Dircken

Noord: Her straet

Zuid: erve
Hendrick van Grevenbroeck

Bijz: Jan Bouwens en mr Broeders als voogden vande wesen van
Adriaen Deniss.

Op 9-11-1718 laten Jan Coninx en Jan van
Oorschot de brief zien waarop Jan Bouwens verklaart dat de wilceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 049r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1698

1e Comparant: Johan Cop

2e Comparant: Jacop Doorenboom

Goederen: ontrent 4 hont weijlant

Prijs: ƒ 108

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Tichel en wed Cornelis Swart

West: Adriaen van
Iersel cum suis

Noord: Canters

Zuid: Jochum
Janssen iouck van iaten ???

Bijz: Johan woont te Oosterhout. Hij verklaart op 4-5-1699
dat de koopsom voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 049v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-2-1698

1e Comparant: Wouter Jansen Gijben

2e Comparant: Peeter Jansen de Jongh

Goederen: 1e 1/12 paert in 7 geerden, inden polder, met Gerrit
Peeters en den cooper cum suis; 2e 1/8 in een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 185

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: 1e Jan Huijberden Zeijlmans; 2e Hendrick de Bont

West: Melis Peeters cum suis; Frans Camp

Noord: Scheij sloot;
stede Gieltien Willems de Greef

Zuid: Ka sloot;
cloosters goet ofte dwarsbijsters

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 050r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-2-1698

1e Comparant: Wouter Jansen Gijben

2e Comparant: Gerrit Peeters Otgens

Goederen: 1/12 in een acker
gemeen met den cooper cum suis

Prijs: ƒ 38

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick de Bont

West: Frans Camp

Noord: stede
Gieltien Willems de Greef

Zuid: cloosters
goet ofte dwarsbijster

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 050v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-2-1698

1e Comparant: Dingetien Deniss de Haen

2e Comparant: Wouter Janss Gijben

Goederen: een huijs, hoff met het cleijn huijske daer bij
staende met den bijster

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed secretaris en Cornelis Theuniss Zeijlmans

West: Adriaen Corneliss Buijs en wed Jochum Berthouts

Noord: erve Gerrit
Zeijlmans, schout

Zuid: erve
Cornelis Peter Melsen en Coenraet Baes

Bijz: Dingentien mag in het cleijn huijsje blijven wonen.

Gereet f 200. Er is melding dat er drie
keer f 100 betaelt is.

Op folio 51r verklaren de erfg van
Dingetien dat de wilceur geheel is afgelost.

Arij Hoevenaer, Hendrick Luijcasse, Clas
Thonis Snijders, dochter Cornelis Commers en Adriaen Meulders ??????

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 051r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1698

1e Comparant: Adriaentje Gerrits Ruijghaver

2e Comparant: Peter Domen

Goederen: 1/3 acker zaeijlant, boven inde Griffiers Bancken,
gemeen met koper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Griffiers Bancken, het Walleken

Belend
Oost: erve Peter de Haen

West: het
Walleken

Noord: de noord/zuijd ackers

Zuid: Peter
Deniss de Haen en de noord/zuijd ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 051v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-4-1698

1e Comparant: Jan Rombouts

2e Comparant: Adriaen van Hasselt

Goederen: ¼ acker zaeijlant, van outs geheten de Griffiers
Bancken

Prijs: ƒ 320

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Griffiers Bancken

Belend
Oost: wed en kinderen Wouter Huijbert Zeijlmans

West: Huijbert
Aerts van Hasselt

Noord: Peeter
Jochems Kinderen

Zuid: erve Peter
Domen

Bijz: Jan woont tot Waelwijck

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 052r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-4-1698

1e Comparant: Jan Rombouts ea

2e Comparant: Huijbert Aerts van Hasselt

Goederen: ¼ acker zaeijlant, van outs geheten de Griffiers
Bancken, gekomen van Jan Rombouts, gewesene schout van Cappel

Prijs: ƒ 320

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Griffiers Bancken

Belend
Oost: Jan Rombouts

West: den Armen

Noord: Peeter
Jochems Kinderen

Zuid: Peeter Jochems Kinderen

Bijz: Jan Rombouts namens Peter Schut x Cornelia Rombouts
(Waelwijck)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 052v

Soort akte: procuratie

Datum: 12-4-1698

1e Comparant: Peter Schut, coopman in Wijnen

2e Comparant: Johan Rombouts, swager

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peter woont te Waelwijck.

Peter machtigt Jan om te Waspik om een
stuk grond te verkopen. Zie folio 52r

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 053r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-6-1698

1e Comparant: Lambert Commeren ea

2e Comparant: Adriaen de Bruijn, koopman, borger te Sgravenhage

Goederen: de ½ van een ½ huijs, hooff en ackerlant

Prijs: ƒ 635

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: advocaat Otgens

West: Cornelis
Doelis vanden Heuvel

Noord: Her straet

Zuid: erve wed
Thonis Claess

Bijz: Lambert Commeren en Jacob Bommelaer als voogden en
toesienders van de wesen van Jacob Commeren, de weduwe Jacob Commeren.

De voogden verklaren op 27-7-1699 van
hun f 317,5 voldaen te zijn.

Thomas van Gils, mede namens zijn broer
Commer verklaart op 27-??-1709 dat hij door handen van Catharina Hagoort wed
vanden secretaris voor de f 317,5 voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 053v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-6-1698

1e Comparant: Jan Aerts vanden Heuvel

2e Comparant: Dierck Janss Zeijlmans en Jacop Bommelaer, armmrs

Goederen: wilceur met als onderpant huijsinge en ½ acker, gemeen
met Peeter den Seldraijer en Jenneke Wouters.

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Walleken

Belend
Oost: het Walleken

West: stede Denis
Peeters de Haen

Noord: Michiel
Berten

Zuid: den Armen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 054r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-6-1698

1e Comparant: Adriaen Janssen Conincx

2e Comparant: Peter Janssen Conincx en Johan Abberdaen

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 9
geerden, met coopers

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude Maese, Kaa sloot

Belend
Oost: Cornelis Peeter Melsen

West: Louwerijs
Vermeullen

Noord: Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Adriaen woont te Amsterdam

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 054v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-6-1698

1e Comparant: Lambert Commeren ea

2e Comparant: Huijbert Peeters Schutter

Goederen: 1/3 in een bijster

Prijs: ƒ 30

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Hoevenaers

West: Huijbert
Janssen vassen

Noord: erve Cornelis
Emberechts vanden Bergh

Zuid: Oude Vaert

Bijz: Lambert Commeren en Jacob Bommelaer als voogden en
toesienders van de wesen van Jacob Commeren en Anneken Jacop Bommelaer ,
Gieleken Dingemans.

Huijbert woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 055r

Soort akte: waetterbrief

Datum: 4-7-1698

1e Comparant: Peeter Janssen de Jongh

2e Comparant: Peeter Hendrickxsen van den Jouwer

Goederen: waetterbrief ivm coop van een farijschip met alle
toebehooren

Prijs: ƒ 1900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter H woont in Weslant op de Jouwer.

Gereet f 500 en bij aanvaarding f 500,
de rest in termijnen. Op 16-7-1699 is reeds f 1000 betaelt, op 4-7-1699 f 200, op 5-9-1700 f 100,op 20-12-1701 f 200 en op 16-4-1703 f 200 [samen f 1700].
Op folio 56v staet dat de leste paij van f 200 op 26-9-1703 betaelt is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 056v

Soort akte: procuratie

Datum: 14-7-1698

1e Comparant: Theodorus van Nuijsenborg, heer Zuijdewijn Capel

2e Comparant: Adriaen de Bruijn, coopman en borger Sgravenhage

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e erfg Aert Cuijl; 2e Pr Matthijss;3e W Zeijlmans

West: Peeter
Zeijlmans; Willem Zeijlmans; Vroukensvaert

Noord: Oude straet;
den dijck; secr Brantwijck

Zuid: den dijck;
groinden Juffr de Jongh; Nic de Wiedt

Bijz: Adriaen wordt gemachtigt (bij Notaris Timmers te
Vrijhoeve Capel) aan Huijbert Adriaensen van Hasselt 1e een buijtendelle en 2e
bossen etc ; 3e een delle te verkopen.

Op 24-10-1698 wordt dese procuratie te
waspik bevestigd.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 057r

Soort akte: procuratie

Datum: 13-8-1698

1e Comparant: Marten Wouters de Wiedt, mr klermacker

2e Comparant: Wouter Wouters de Wiedt

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Marten woonende te Leijden machtigt (notaris van
Swieten te Leijden) zijn vader (Waelwijck) om de naelatenschap van zijn broer
Cornelis Wouters te regelen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 057v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-8-1698

1e Comparant: Wouter Wouters de Wiedt en Woltera de Wiedt

2e Comparant: Mathijs Cornelis Camp

Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met Johan d'Ver ? X Maria
Wouters de Wiedt cum suis

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick van Tilborgh

West: erfg Jan
Cleijssen

Noord: heerlijckheijt
van Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 058r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-8-1698

1e Comparant: Johan de Ver ? X Maria de Wiedt ea

2e Comparant: Mathijs Cornelis Camp

Goederen: ¼ paert volgens testament van Thomas Wouters en nog ¼
van haer moeder gecomen. Andere helft is reeds van Mathijs (zie 57v)

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick van Tilborgh

West: erfg Jan
Cleijssen

Noord: heerlijckheijt
van Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Johan de Ver ? X Maria de Wiedt, Marten de Wiedt (zie
folio 057r), Woltera Wouters de Wiedt en Dierck Wouters de Wiedt.

Testament van Thomas Wouters de Wiedt,
notaris Jost Swart, 25-5-1689, Graven

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 058v-1

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-11-1698

1e Comparant: Johannis Hoevenaer

2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout en Dierck Janssen Zeijl.

Goederen: 1/6 in de erffenis van Anthonis Classen en Dingetien
Denis de Haen

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: zie ook 58v-2

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 058v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-11-1698

1e Comparant: Gijsbert de Ruijter en Peeter Domen, armmrs

2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout en Dierck Janssen Zeijl.

Goederen: het 1/6 part van Neeltje Thonis in de erffenis van
Anthonis Classen en Dingetien Denis de Haen

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Beide parten samen f 100. Zie 58v-1

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 059r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1698

1e Comparant: Peeter den Holstijnder ea

2e Comparant: Cornelis Janssen de Bondt

Goederen: een bijster

Prijs: ƒ 245

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Cornelis Peeters

West: Wouter
Diellissen vanden Heuvel

Noord: erve Wouter
Diellissen vanden Heuvel

Zuid: Oude vaert

Bijz: Peeter den Holstijnder als voogt en Peeter Hendricx
als toesiender vande wesen van Jan Bastiaens de Greeff en Marieke Janssen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 059v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1698

1e Comparant: Peeter den Holstijnder ea

2e Comparant: Corstiaen Huijberts Vassen

Goederen: het huijs met het hooffken

Prijs: ƒ 166

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Pouwels Zeijlmans cum suis

West: Peeter
Janssen Brouwer

Noord: Adriaen
Geerden vande Wijns

Zuid: Huijbert
Pouwels Zeijlmans cum suis

Bijz: Peeter den Holstijnder als voogt en Peeter Hendricx
als toesiender vande wesen van Jan Bastiaens de Greeff en Marieke Janssen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 060r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-12-1698

1e Comparant: Johan de Bruijn, sub. schout en secr Cl. Waspick

2e Comparant: Jan Willemsen Cloot

Goederen: een bijsterken

Prijs: ƒ 31

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Corneliss Buijs

West: Willem
Jacopss cum suis

Noord: erve erfg
Wouter Janssen

Zuid: de ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 060v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1699

1e Comparant: Jacques Giellis x Cornelia Janssen Sprangers

2e Comparant: Cornelis Janssen Sprangers

Goederen: ¾ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, met Cornelis Camp en cooper cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Johan de Bruijn, secretaris

West: Anna Swaen

Noord: Scheij sloot
of Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 061r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1699

1e Comparant: Lambert Peeters Bogaert

2e Comparant: Cornelis Sprangers

Goederen: 2½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 7½
geerden, met de wed Thomas Ockers cum suis

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Frans Camp en Johan de Bont cum suis

West: Hendrick
Scheuren cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Cornelis woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 061v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1699

1e Comparant: Servaes Vermeulen, schoolmeester S'Gravenmoer

2e Comparant: Adriaen Huijberde Zeijlmans

Goederen: 2½ hont zaeijlant inde Griffiers Bancken

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Griffiers Bancken

Belend
Oost: kinderen Mels Dirckss

West: kinderen Mels Dirckss

Noord: erve erfg
Peeter Jochems Berthouts

Zuid: erve Peter
Domen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 062r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-1-1699

1e Comparant: Willem Janss Banck, borger en schipstimmerman

2e Comparant: Jan Sijmonss Kuijper, rijsschipper

Goederen: wilceur met als onderpant de ½ van 10½ geerden
buijtenlant, teijnde de polder van GW, met Adriaen Geenen

Prijs: ƒ 1900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Peter Wouterss, schout van Luijen Ambacht

West: Peter Melss

Noord: Oude Mase

Zuid: buijtendijxe
dwars sloot

Bijz: Willem woont te Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 062v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-2-1699

1e Comparant: Nicolaes Coerpenninck

2e Comparant: Dirck Janssen Zeijlmans, president schepen

Goederen: wilceur met als onderpant een damschuijt met de boot
en toebehooren zoals in 's Hertogenbosch verkregen is

Prijs: ƒ 178

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 063r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-2-1699

1e Comparant: Nicolaes Coerpenninck

2e Comparant: Coenraet Adriaenss Baes, schepen

Goederen: wilceur met als onderpant een damschuijt met alle
toebehooren zoals die inde Kerkvaert ligt

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 063v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1699

1e Comparant: Huijbert Gijsbertss Conincx

2e Comparant: Adriaen Huijbertss Conincx ea

Goederen: huijs, hoff, delle en ackerlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Huijbert Conincx, Anthonij ende Marieke
Huijbertss, Cornelis Cop x Soetjes Huijbertss Coninx. Kinderen van Huijbert
Gijsbertss Conincx.

Inruijl voor de goederen mag Huijbert in
het huijs blijven wonen en zorgen de kinderen voor hem t/m zijn begrafenis.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 064r

Soort akte: procuratie

Datum: 11-2-1699

1e Comparant: Denijs Janss van Hasselt

2e Comparant: Elisabeth Janss Stadthouders

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Denijs (Helkant onder de Hooge Swaluwe) machtigt zijn
vrouw Elisabeth om de helft van 6 geerden lant, gemeen met Leonardus Verharen,
aan Leonardus te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 064v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1699

1e Comparant: Elizabeth Janss Stadthouders ea

2e Comparant: Leonart Verharen, schepenen

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaij sloot

Belend
Oost: kinderen Jan Jochems de Bruijn cum suis

West: Willem
banck cum suis

Noord: Scheij sloot
of Oude Maese

Zuid: Kaij sloot

Bijz: Elizabeth Janss Stadthouders namens haar man Denijs
Janss van Hasselt (zie folio 64r) als testamentaire boedelhouder van Petronella
de Bruijn volgens testament (Dongen, 14-9-1681).

Gereet f 650, de rest over een jaer. Op
3-5-1699 betaelt Nijs Janss van Donghen f 150 aen Pieter Boelaert. Arent van
Dijck gaat accoort.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 065r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1699

1e Comparant: Cornelis Aerden Timmermans

2e Comparant: Adriaen Meusen Timmermans

Goederen: 3 geerden lant in 6 geerden, met Marieke Aertss
Timmermans, inden polder

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Jochums Zeijlmans

West: Lodewijck
Verwiel

Noord: dwars sloot
Jan Janss Timmermans

Zuid: buijtendijckesen
dwars sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 065v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1699

1e Comparant: Johannis Brouwers ea

2e Comparant: Cornelis Cornelis Camp

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, hgemeen met kinderen Jochum de Bruijn

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Jochum Jans cum suis

West: Leonardus
Verharen

Noord: Scheij sloot
of Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Johannis Brouwers (Raensdonck) namens Dingena Jacops
de Bruijn wed Frans Peeters Brouwers (Geertruijdenbergh).

Dingena verklaart op 4-7-1699 haer gelt
ontfangen te hebben

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 066r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1699

1e Comparant: Pieter Janssen Geenen

2e Comparant: Anthonij Huijbert Conincx

Goederen: ½ acker zaeijlant, hem aengekomen bij deeling van
Adriaen Berrevoets

Prijs: ƒ 175

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Vaders

West: erfg
Adriaen Aertse de Jongh

Noord: erve Cornelis
Camp

Zuid: Cuijpers
Leij

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 066v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1699

1e Comparant: Arnoldus Hoffmans

2e Comparant: Aellidt Aertse Cuijl

Goederen: een acker zaeijlant boven in de Griffiers Bancken

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Griffiers Bancken, het Walleken

Belend
Oost: het Walleken

West: erfg Denis
Peeters de Haen

Noord: erfg Meerten
van Gesel

Zuid: Cornelis
Janssen de Zeeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 067r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1699

1e Comparant: Lambert Commeren

2e Comparant: Adriaen Huijbertse de Bruijn

Goederen: ½ huijs, hoff en ackerlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 515

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: advocaat Otgens en zijn moeder

West: Cornelis
Dielissen vanden Heuvel

Noord: Heij straet

Zuid: ondervoet
vanden dijck

Bijz: Adriaen is president schepen van Cleijn Waspick

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 067v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1699

1e Comparant: Adriaen Huijbertse de Bruijn

2e Comparant: Lamkbert Commerssen

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: advocaat Otgens met sijn moeder

West: Cornelis
Dielissen cum suis

Noord: erve Adriaen
de Bruijn

Zuid: erve
Gerrit Zeijlmans, schout

Bijz: Adriaen is president schepen van Cleijn Waspick,
borger en coopman van Sgravenhage

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 068r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1699

1e Comparant: Dingena de Bont

2e Comparant: Cornelis Dircxsen Cop

Goederen: een huijs, hoffende delle

Prijs: ƒ 1240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: wed Meester Dirck Wijdemans

West: kinderen
Huijbert Gijben Conincx

Noord: de Kae

Zuid: Heijr
straet

Bijz: Gereet f 620, de rest in 2 termijnen. Mathias Otgens
verklaart op 9-3-1700 dat de koopsom geheel betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 068v

Soort akte: vrijgift/wilceur

Datum: 5-3-1699

1e Comparant: Johannes Dircxsen Otgens

2e Comparant: Dingena Huijbertsen de Bont

Goederen: een huijs, hoff ende delle

Prijs: ƒ 2150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Huijbert Gijben Conincx

West: kinderen
Jan Hendricx

Noord: de Kae

Zuid: Heir
straet

Bijz: Betaelt wordt via een wilceur die ook op dit folio
staet.

Maria Buijsen x Johannes Dircxsen Otgens
verklaart op 30-3-1702 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 069r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-3-1699

1e Comparant: Claes Theunis Claess ea

2e Comparant: Gerrit ende Dirck Janss Zeijlmans

Goederen: huijsinge, hof, ackerlant, driessen, moeren &a ,
zoals door hun ouders naergelaten

Prijs: ƒ 243

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Claes Theunis Claess, Maria Theunis Claess, Arien
Theunis Claess ende Hendrick Lucass x Sijken Theunis Claess

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 069v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1699

1e Comparant: Adriaen Aerts van Hasselt

2e Comparant: Jan Janss Dubbelduijn

Goederen: 1½ hont ackerlant, gecomen van Cornelis Rocussen

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve erfg Dirck Leendertss

West: erve Jan de
List

Noord: den Armen met
huijs en ackerlant

Zuid: Maijken de
Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 069v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-11-1700

1e Comparant: Hendrick van Tilborgh

2e Comparant: Coenraedt Adriaensen Baes

Goederen: wilceur met als onderpant eenen buijtendijckse delle

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Kercke delle

West: Matijs
Cornelissen Camp

Noord: heerlijckheijt
van Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Coenraedt verklaart op 18-11-1705 dat de wilceur
geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 070r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1699

1e Comparant: Servaes Vermeulen

2e Comparant: Jan Willemss Zeijlmans

Goederen: 3 hont ackerlant, Boven inde Ruijcht

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht, de Geer sloot

Belend
Oost: de Geer sloot

West: erve Jan
Boeser

Noord: Marcelis Freijs

Zuid: cooper cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 070v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-3-1699

1e Comparant: Hendrick Janss Bles

2e Comparant: Jan Hendrickss Bles

Goederen: ½ huijs, de cooper bezit reeds de andere helft, inde
Ruijcht

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: Wouter Ruijghaver

West: den
gemeenen dijck ende wegh

Noord: den gemeenen
wegh

Zuid: den gemeenen dijck ende wegh

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 071r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-3-1699

1e Comparant: Jan Hendrickss Bles en Hendrick Janss Bles

2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout

Goederen: 1 hont ackerlant, Boven inde kleine Brede Pleck

Prijs: ƒ 67

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Brede Pleck

Belend
Oost: den cooper

West: wed of
kinderen Johan Zeijlmans, schout

Noord: erve wed
Thomas Wouterss Zeijlmans

Zuid: buijtendijcksen
ondervoet vanden dijck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 071v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1699

1e Comparant: Mathijs Otgens, advocaat

2e Comparant: Mathijs Corneliss Camp

Goederen: 2 hont ackerlant

Prijs: ƒ 325

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Zeijlmans, secretaris

West: Kercken
acker

Noord: den cooper

Zuid: den cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 072r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1699

1e Comparant: Hermen Reijnierss ea

2e Comparant: Dirck Janss Voegers

Goederen: 5/4 deel honts ackerlant

Prijs: ƒ 143

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve erfg Dirck Leenders

West: stede Denis
Peeterss de haen

Noord: Jan Boeser
ende den secretaris

Zuid: den cooper

Bijz: Hermen Reijnierss, Sijmon Louwereijs, wed Michiel
Berten Vlees, Dingentje Michielss Vlees voor 2 parten

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 072v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-5-1699

1e Comparant: Jan Jacobss Vaders

2e Comparant: Johan Willemss van Amelroij

Goederen: 1e ½ binnendelle, biinendijck, met cooper; 2e ½
buijtendelle, met Jan Willemss van Amelroij

Prijs: ƒ 130

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Vroukens vaert; 2e Vroukens vaert

West: erve Jan
Willemss Cloot; delle Peter van Son

Noord: Jan Willemss
Cloot; Armen

Zuid: erfg
Thomas Bommelaer; Arnoldus Hoffmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 073r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-5-1699

1e Comparant: Cornelis Dirckss Cop

2e Comparant: Gerrit Mathijss Camp

Goederen: een huijs met den hof tot den driessen

Prijs: ƒ 505

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Meester Dirck Wijdemans

West: erfg
Huijbert Gijsbertss

Noord: dries of erve
Cornelis Dirckss Cop

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 073v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-8-1699

1e Comparant: Adriaen Peterss Coninck ea

2e Comparant: Hendrick Janss van Tilborgh

Goederen: eenen acker zaeijlant met bossen en velden daer aen
behoorende

Prijs: ƒ 350

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Thomas Rijcken

West: erfg Peter
Vrolijcken cum suis

Noord: de andere
Leij

Zuid: de Leij of
het bos van de cooper

Bijz: Adriaen Peterss Coninck en Roelof Rocus Rutten als
voogt van Jacobus Rocus Rutten

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 074r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1699

1e Comparant: Adriaen Dirckss van Driel, coopman

2e Comparant: Willem Jacob Jan Thijs

Goederen: 1e eenen acker zaijlant, boven inde Grieffiers
Bancken, groot ontrent 2½ hont; 2e 2/3 acker zaijlant, met cooper

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Grieffiers Bancken

Belend
Oost: 1e Adriaen Huijberden Zeijlmans;2e Lambert Freijss

West: den Armen;
de stege

Noord: erve kinderen
Ptr Jochemss;stede Meerten van Gesel

Zuid: erve Peter
Domen; erve Peter Domen

Bijz: Adriaen is borger van Dordrecht.

Betaelt wordt in 4 termijnen. Adriaen
verklaart op 19-4-1710 dat de koopsom voldaen is. Voors cooper was zijn swager
(overleden) geweest.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 074v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1699

1e Comparant: Willem Jacob Jan Thijs

2e Comparant: Adriaen Dirckss van Driel, coopman

Goederen: wilceur met als onderpant de twee stukken acker in de
vorieg akte (folio 74r) gekocht

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: OP 1-11-1703 is de wilceur geheel afgelost. Willem is
een swager van Adriaen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 075r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-10-1699

1e Comparant: Peter en Jan Jochemss de Bruijn

2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schouteth

Goederen: 2 dellekens: 1e noordense; 2e zuijdense

Prijs: ƒ 460

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Vroukens vaert; 2e Adr Scheuren, wed P de Bont

West: stede Peter
van Son

Noord: Adriaen de
Bruijn den Ouden

Zuid: sloot
aende Her straet

Bijz: Peeter verklaart op 24-12-1699 dat de koopsom voldaen
is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 075v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-11-1699

1e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout, ea

2e Comparant: Steven Franssen x Adriaentje Janss de Vries

Goederen: het huijske van Andries Franssen inde stede van
Cornelis Aerden

Prijs: ƒ 40

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: twee roeden

West: erve Wouter
Dieliss

Noord: vlieren hegge

Zuid: andere

hegge

Bijz: Gerrit Zeijlmans, schout, Dirck Zeijlmans en Leonardus
Verharen, heemraden, als oppervoogden van alle wesen.

Steven krijgt het huijs om in het
onderhoud van de wesen te voorzien.

Steven Franss heeft verreckt vande coop
van t huijs van Cornelis Aerden f 70, en voor den inboel van Dries Fransen f
22-7-12. De uijtgeef bedroeg f 94-6-12

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 076r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-11-1699

1e Comparant: Adriaen Schouten x Geertruijt Franss Boeser

2e Comparant: Jacob Janss Coninx

Goederen: 1 geerde hooij ende weijlant, onden polder, in 12
geerden, met Gerrit en Wouter Boeser cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Artus Verhagen

West: kinderen
Aert Dingemans

Noord: Scheij sloot

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 076v

Soort akte: waterbrief

Datum: 7-11-1699

1e Comparant: Jacob Janss Coninx

2e Comparant: Adriaen Schouten

Goederen: een Farije met alle toebehooren, zoals het in het
Schips diep ligt

Prijs: ƒ 235

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 076v

Soort akte: procuratie

Datum: 12-11-1699

1e Comparant: Herremen Reijniersen en Sijmen Louwerijs

2e Comparant: Leonardus Verharen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost:

West:

Noord: Adriaen
Classen

Zuid: Jan vanden
Heuvel

Bijz: Erremen en Sijmen zijn borgers van Dordrecht en
machtigen Leonardus voor de verkoop van een acker, gelegen Boven inde Ruijcht
aen Dirck Janssen Zeijlmans hen aengekomen bij deeling van Michiel Berten
Vlees. Geen koopsom genoemd

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 077r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1699

1e Comparant: Leonardus Verharen ea

2e Comparant: Dierck Janssen Zeijlmans

Goederen: 2.3 van ontrent 3 hont ackerlant, met Adriaen Classen

Prijs: ƒ 133

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Walleken

Belend
Oost: het Walleken

West: stede Denis
Peterss de Haen

Noord: Mastiean van
Nes

Zuid: Sijken
Berten

Bijz: Leonardus Verharen ea namens Herman Reijniersen en
Sijmen Louwerijs. Herman en Sijmen zijn borger van Dordrecht. Zie folio 76v

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 077v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1699

1e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout en Dirck Janssen Zeijlman

2e Comparant: Peeter Janssen Brouwer

Goederen: een partijken bijstervelden met driessen gekocht van
erfg Anthonis Classen

Prijs: ƒ 210

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: heer Otgens

West: Willem
Blanckers

Noord: erve Lambert
Commeren

Zuid: zoals het voordensen gebruijckt
is

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 078r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1699

1e Comparant: Peeter Willemsen Swardt

2e Comparant: Cornelis Willemsen Swardt

Goederen: ¼ in een buijtendelle, gemeen met cooper en Huijbert
Cornelissen Swardt cum suis

Prijs: ƒ 62

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Peeter Gerritss Dolck cum suis

West: Hendrick
van Malsen

Noord: heerlijckheijt
van Cleijn waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 078v

Soort akte: contract

Datum: 1-1-1700

1e Comparant: Francis de Raveschot ea

2e Comparant: Adriaen Mollenschoot, mollennaer Sgravenmoer

Goederen: den wint volgens octroij vande te maeckenen
korenmollen

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Francis de Raveschot als oom en bloetvoogt van
Huijbert de Raveschot.

Adriaen moet ook jaerlijcks f 70
betalen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 079v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-1-1700

1e Comparant: Hendrick Backx

2e Comparant: Frans Bastiaensen Boeser

Goederen: 2 roeden breette inden acker en 3 voet inde stede waar
Hendrick nu woont

Prijs: ƒ 143

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: tot de lengte van 55 roeden

West: den coostal

Noord: Cornelis
Janssen Zeuw

Zuid: Jan Thonis
Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 080r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1700

1e Comparant: Michiel Denissen de Haen

2e Comparant: Adriaen Janssen Croot

Goederen: ¼ in de huijsinge, hooff en ackerlant tot de
buijtendijckese velden toe, gemeen met cooper en schout

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Lange ackers

Belend
Oost: de Lange ackers

West: de buijten
velden

Noord: Hendrick van
Grevenbroeck ea

Zuid: erfg Jan
de Liest

Bijz: Hendrick van Grevenbroeck en Wouter Ruijghaver en
Lambert Freijssen cum suis

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 080v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 8-1-1700

1e Comparant: Willem Jacops de Bruijn

2e Comparant: Johan de Bruijn

Goederen: een hoijpleijt met de bodt en alle toebehooren

Prijs: ƒ 945

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Leendert Verhaeren en Peeter Zeijlmans, secretaris
verclaren te approberen en voor goed te houden de borg die Tielleman Luchte op
Willem de Bruijn heeft ivm het schiep.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 081r

Soort akte: willeceur

Datum: 13-1-1700

1e Comparant: Jacobus Jacobussen Schouten

2e Comparant: Cornelis Janssen de Bont

Goederen: wilceur met als onderpant 1 geere hoij ende weijlant,
inden polder, in 6 geerde, gemeen met Cornelis Camp cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Oude straet

Belend
Oost: Jochum Janssen cum suis

West: Leonardus
Verharen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Oude
straet

Bijz: Cornelis verklaart op 17-3-1702 dat de wilceur geheel
is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 081v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1700

1e Comparant: Jan Aerts Dolck ea

2e Comparant: Wouter Thonis Benschop

Goederen: hun gerechtigheijt in het huijs en hooff volgens de
slooten en nog den beijster, met cooper en Cornelia Dolck op 't oosten

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Matijs Janssen Coninx

West: kinderen
Peeter Gerrits Dolck, int westendeel

Noord: Her straet

Zuid: erve
kinderen Peeter Gerrits Dolck

Bijz: Jan Aerts (in kop Adriaensen) Dolck mede als voogt van
Truijcken Adriaensen Dolck, Peeter Hacken x Catelijn Adriaensen Dolck en
Heijltje Adriaensen Dolck

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 081v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1700

1e Comparant: Jan Aerts Dolck ea

2e Comparant: Wouter Thonis Benschop

Goederen: 2e nog het ackerken

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Peeter Gerrits Dolck

West: Matijs
Vermeijs

Noord: de beijsters

Zuid: erve
Hendrick van Grevenbroeck

Bijz: Jan Aerts (in kop Adriaensen) Dolck mede als voogt van
Truijcken Adriaensen Dolck, Peeter Hacken x Catelijn Adriaensen Dolck en
Heijltje Adriaensen Dolck

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 082r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1700

1e Comparant: Wouter Thonis Benschop

2e Comparant: Jacobus de Bodt, schoolmeester

Goederen: een wilceur met als onderpant de inde vorige akte,
folio 81v, gekochte goederen: huijs en bijster etc

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: zie folio 81v-1 en 81v-2

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 15-1-1701 en 17-6-1704 f 50 betaelt.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 082v

Soort akte: contract

Datum: 22-1-1700

1e Comparant: Willem Jacopsen Boumans

2e Comparant: Hendrick van Malsem x Adriaentje Stevense Boumans

Goederen: huijs, hooff ende ackerlant waar hij woonende is en
alle andere ackers, bijsters etc die hij bezit

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: In ruijl voor de gift wordt Willem zijn leven lang
door Hendrick verzorgd

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 083r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-1-1700

1e Comparant: Hendrick van Malsem

2e Comparant: Zeger Janssen Swalp

Goederen: een huijs, hoof ende bijstervelt

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Backx

West: Jan Aerts
de Jongh

Noord: Her straet

Zuid: watergangck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 083v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-1-1700

1e Comparant: Adriaentje Adriaensen Berrevoets

2e Comparant: Jost vander Hoeven

Goederen: wilceur met als onderpant een huijs en hooff aende
Kerk vaert

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Cae straet

West: dorps bos

Noord: Cae straet

Zuid: dorps bos

Bijz: Adriaentje wordt geassisteert door Gerrit Zeijlmans,
schout.

Jost woont tot Almkerk. Hij verklaart op
28-1-1701 dat Jacop Berrevoets de wilceur geheel heeft afgelost

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 084r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1700

1e Comparant: Cornelis Aertsen vanden Hoeck

2e Comparant: Adriaen Cornelissen Cluijters

Goederen: 1/6 in 2 hont ackerlant, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 20

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Lambert Freijssen

West: erve Willem
Jacob Jan Thijs

Noord: Lambert
Freijssen

Zuid: Peeter
Zeijlmans, secretaris, en Jan Boeser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 084v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-2-1700

1e Comparant: Adriaen Janssen Bos

2e Comparant: Roelant Verhaeren ea

Goederen: ¼ acker zaeijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Blanckers

West: kinderen
Jochem de Bruijn

Noord: Her straet

Zuid: acker
Joachim de Bruijn

Bijz: Roelant Verhaeren x Huijbertje Adriaensen Teurck,
Peteer Jochems, schout van Luijtenambacht als oppervoogt van Adriaen Adriaensen
Teurck

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 085r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-2-1700

1e Comparant: Adriaen Janssen Bos

2e Comparant: Roelant Verhaeren ea

Goederen: ¾ geert hoij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, met Jan Giellen Timmermans en en Dirck janssen de Greff cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Louwereijs Vermeulen cum suis

West: Dingena de
Bondt

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Roelant Verhaeren x Huijbertje Adriaensen Teurck,
Peteer Jochems, schout van Luijtenambacht als oppervoogt van Adriaen Adriaensen
Teurck.

Roelant is een swager van Adriaen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 085v

Soort akte: vrijgift/wilceur

Datum: 16-2-1700

1e Comparant: Huijbert Willemsen Swart

2e Comparant: Cornelis Janssen Wagemackers

Goederen: ¼ buijtendelle, gemeen met Cornelis Willemsen Swart

Prijs: ƒ 67

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Peeter Gerrits Dolck

West: Hendrick
van Malsen

Noord: heerlijckheijt
van Cleijn Waspick

Zuid: erve
Peeter Wouters en Hendrick van Malsen

Bijz: Er wordt betaalt via een wilceur die ook op dit folio
staat.

Op 2-3-1700 heeft Cornelis f 16 betaalt.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 086r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1700

1e Comparant: Wouter Backx x Neltje Thonis Otgens

2e Comparant: Hendrick Wouterss van Waspick

Goederen: ontrent ½ hont ackerlant

Prijs: ƒ 83

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen de Jongh

West: den dijck

Noord:

Zuid: cooper en
vercooper

Bijz: Neltje is wed Dirck Vermeijs

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 086r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1700

1e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick

2e Comparant: Wouter Backx

Goederen: ontrent ½ hont lant. Zie eerste akte op folio 86r.
Daar transporteert Wouter hetzelfde lant aan Hendrick.

Prijs: ƒ 83

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 086r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-3-1700

1e Comparant: Jacop Thomas Bommelaer

2e Comparant: Cornelis Sprangers

Goederen: wilceur met als onderpant 1e huijs, hooff ende
ackerlant; 2e een binnendelle

Prijs: ƒ 320

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e erve Nicolaes de Wiedt; 2e Vroukens vaert

West: Vroukens
vaert; erve Jan Willems Cloot

Noord: Hendrick
Backx; Jan van Amelroij

Zuid: Jan Thonis
Zeijlmans; Gijsbert de Ruijter

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 087r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1700

1e Comparant: Adriaen Vaders

2e Comparant: Anthonis Huijberde Conincx

Goederen: ½ ackerken zaeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Camp

West: Jan de
Jongh

Noord: beijster
Cornelis Camp

Zuid: Kuijpers
Leij

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 087v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-3-1700

1e Comparant: Adriaen Jacop de Bruijn den Ouden

2e Comparant: Christaen Huibertss Vassen

Goederen: 3 geerden hoij ende weijlant in 12 geerden op den
oostencant, noch 3 geerden min 1½ vierendeel int selfve lant op westen cant

Prijs: ƒ 2840

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Zeijl, Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: de Zeijl en erfg Joachim Berthouts

West: erfg
Leendert van Pelt cum suis

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Adriaen verklaart op 31-3-1700 f 1950 en op 3-7-1700 f 450 en op 16-11-1700 f 436. Hiermee is de
koopsom incl intrest voldaen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 088r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-3-1700

1e Comparant: Adriaen Leendertss van Pelt

2e Comparant: Adriaentje Janss Timmermans

Goederen: 6 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, opden oostenkant

Prijs: ƒ 2140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Corstiaen Vassen cum suis

West: erfg Peeter Ansen Bosser cum suis int selve stuk

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 089v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-4-1700

1e Comparant: Hendrick Bacx

2e Comparant: Adriaen Hoevenaer, notaris tot Raemsdonck

Goederen: wilceur met als onderpant ¾ in een huijs, het andere ¼
is van Jan Thonis Zeijlmans, met ½ acker

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de wal vande Geer

West: Vrouwkens
vaert

Noord: Jan Zeijlmans
cum suis

Zuid: Jacob
Bommelaer cum suis

Bijz: Gerrit Hendrick Boeser (Hendrick Luijten Ambacht)
staat borg.

Blijkens een quitantie is de wilceur op
30-11-1717 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 090r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1700

1e Comparant: Hendrick Backx

2e Comparant: Cornelis Matijssen Vermeijs

Goederen: 1e den treurniet; 2e eenen beijster aen het eijnde van
den treurniet

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Dirck van Malsen cs; 2e Adriaen Corn Zeuw cs

West: Seger
Jansen Swalp; gelijk 1

Noord: Her straet;
den treurniet

Zuid: beijster;
waterganck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 090v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1700

1e Comparant: Jan Jacobss Vaders

2e Comparant: Peter Adriaens Scheur

Goederen: eenen dries ende uijtedolven putten op westzijde
Vroukens vaert

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peter de Haen ende den Armen

West: erfg Jan de Cuijper

Noord: Jan Aertss de
Bruijn cum suis

Zuid: Jan
Willemss Kuijper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 091r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-7-1700

1e Comparant: Adriaentje Adriaensen Berrevoets

2e Comparant: Jacop Huijberts Berrevoets

Goederen: een huijs met den hooff aende Kerck vaert

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dorps straet

West: dorps bos

Noord: Her straet
ende de schuts koij met het hoofken

Zuid: dorps bos

Bijz: Adriaentje Adriaensen Berrevoets wed Pieter Janssen
Geenen en Adriaen Wouters als voocht vande wesen van PJ Geenen en Adriaentje

Betaalt wordt f 250 en een wilceur van
Jost vander Hoeven tlv voornoemde Berrevoets. Zie 83v

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 091v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-5-1700

1e Comparant: Adriaen Mollenschot ea

2e Comparant: Thonis Diellissen Quireijns en Dirck Wouters Pharo

Goederen: een beijster, groot
ontrent 5 mergen 3 hont, 75 roeden

Prijs: ƒ 115

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Coen Janss cum suis

West: Sgravelduijn sloot

Noord: Jan Huijbert
Gerrits en Dirck Bastiaensen Hulst cs

Zuid: Thonis
Diellissen Waelwijck

Bijz: Adriaen Mollenschot namens Dierck ter Haghen als
testamentaire voocht van Cornelis Reus.

Bij belending zuijd is Quireijns
doorgestreept

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 091v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-7-1700

1e Comparant: Matias Otgens ende Dingena Huijberde de Bont

2e Comparant: Anthonedt Melsen Zeijlmans

Goederen: een buijtendelleken

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: delle
Peeter van Son

Noord: Oude straet

Zuid: erfg Jan
vander Punten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 092r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-7-1700

1e Comparant: Matias Otgens ende Dingena de Bondt, zijn moeder

2e Comparant: Jan Ariensen van Hasselt

Goederen: eenen acker zaeijlant

Prijs: ƒ 315

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen de Bruijn met huijs en acker

West: Hendrick Huijbertss Schoenmackers

Noord: Her straet

Zuid: den dijck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 092v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-8-1700

1e Comparant: Adriaen Cluijters ea

2e Comparant: Gerrit Janssen Zeijlmans

Goederen: ¾ part inde huijsinge met den hooff opden weestenkant,
zoals van Jan Wouters, schout, geweest is, aende kerck

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Zeijlmans, schout, met zijn deel

West: Frans
Boeser ende Willem d'Ruijter

Noord: Her straet

Zuid: erve wed
Thomas Wouters Zeijlmans

Bijz: Adriaen Cluijters x Dingena Janssen Zeijlmans, Anna
ende Wouter Janssen Zeijlmans.

Anna verklaart op 12-11-1703 haer deel
ontfangen te hebben, Adriaen Cluijsters verklaart dat op 13-11-1701 en Wouter
op 24-12-1701.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 093r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-10-1700

1e Comparant: Jacobus Bodt, schoolmeester

2e Comparant: Adriaen Mollenschot, mollenaer te Sgravenmoer

Goederen: eenen acker saeijlant met het veldeken

Prijs: ƒ 325

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Eijken Tijssen en Willem Blanckers

West: Leonardus
Verharen en Jan Janssen

Noord: Her straedt

Zuid: erve Willem
Blanckers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 093v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-10-1700

1e Comparant: Jacobus Bodt, schoolmeester

2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout

Goederen: een buijtendelleken, van outs genaemt Spierings
delleken

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Spierings delleken

Belend
Oost: Gerretruijt van Gellecom

West: erfg Merten
Aerts van Gijsel

Noord: heerlijckheijt
van Cleijn waspick

Zuid: erve Zeger
Janssen Swalp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 094r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-11-1700

1e Comparant: Wouter Adriaen Corsten

2e Comparant: Hendrick Aerts Scheur

Goederen: een binnedelle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erve erfg
Jan de Kuijper

Noord: Jan Willemsen
Kuijper

Zuid: Dierck de
Kuijper cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 094v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-11-1700

1e Comparant: Wouter Janss Backs

2e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick

Goederen: wilceur met als onderpant sijn huijs, hoff, bijster en
ackerlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: pastorije en wed Adriaen de Jongh

West: waterganck

Noord:

Zuid:

Bijz: Blijkens quitantie van 10-5-1716 bekent Catharina
vander Closse wed Hendrick van Waspick dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 095v

Soort akte: procuratie

Datum: 10-11-1700

1e Comparant: Toonter Francken ea

2e Comparant: Nicolaes Banck

Goederen: ½ in 10½ geerde lant, gemeen met Adriaen Heeren

Prijs: ƒ 1630

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: wed Jochum Zeijlmans

West: erfg Peter
Melsen

Noord: Scheij sloot

Zuid: den dijck

Bijz: Toonter Francken, secretaris te Geertruijdenberg, als
curareur vande boedel van Willem Janss Banck, geassisteert door Nicolaes Banck.
Zij machtigen Nicolaes om aen Jan Sijmons Cuijper, Reijsschipper eenig lant te
vercopen.

Er wordt in 2 termijnen betaelt

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 095v-2

Soort akte: procuratie

Datum: 10-11-1700

1e Comparant: Toonter Francken ea

2e Comparant: Nicolaes Banck

Goederen: 2e 1/6 van een partij lant te Raemsdonck agter de
Kerck, met Wouter venis

Prijs: ƒ 600

Plaats: Raemsdonck

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Toonter Francken, secretaris te Geertruijdenberg, als
curareur vande boedel van Willem Janss Banck, geassisteert door Nicolaes Banck.
Zij machtigen Nicolaes om aen Jan Sijmons Cuijper, Reijsschipper eenig lant te
vercopen.

Er wordt in 2 termijnen betaelt

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 095v-3

Soort akte: procuratie

Datum: 10-11-1700

1e Comparant: Toonter Francken ea

2e Comparant: Nicolaes Banck

Goederen: 1/3 in 14 geerde lant, , onverdelt in de oostense 7
geerden

Prijs: ƒ 2001

Plaats: Cleijn Waspick

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Francken, secretaris te Geertruijdenberg, als
curareur vande boedel van Willem Janss Banck, geassisteert door Nicolaes Banck.
Zij machtigen Nicolaes om aen Jan Sijmons Cuijper, Reijsschipper eenig lant te
vercopen.

Er wordt in 2 termijnen betaelt

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 096r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-11-1700

1e Comparant: Nicolaes Banck ea

2e Comparant: Jan Sijmons Cuijper, Reijsschipper

Goederen: ½ in 10½ geerde lant, inden polder

Prijs: ƒ 1630

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: wed Jochum Zeijlmans

West: erfg Peter
Melsen

Noord: Scheij sloot

Zuid: den dijck

Bijz: Nicolaes Banck, coopman te Geertruijdenberg namens
Wouter Francken, secretaris te Geertruijdenberg, als curareur vande boedel van
Willem Janss Banck, geassisteert door Nicolaes Banck.

Gereet betaelt de helft.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 097r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-12-1700

1e Comparant: Adriaen Huijberde Conincx

2e Comparant: Cornelis Diercksen Cop

Goederen: 1/8 in een huijs, hooff en delle, gemeen met cooper en
Anthonis en Marieken Huijberde Conincx

Prijs: ƒ 110

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Kaa

Belend
Oost: Gerrit Matijss Camp en de cooper

West: Mathias
Otgens

Noord: de Kaa

Zuid: Her
straedt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 097v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1700

1e Comparant: Jan Willemsen Boumans

2e Comparant: Jan Anthoniss van Pas

Goederen: een dries

Prijs: ƒ 260

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erve Jan
Freijssen

Noord: wed Jan
Aertss Croot

Zuid: Anthonis Swarten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 098r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1700

1e Comparant: Jan Willemsen Boumans

2e Comparant: Denis Peeters de Haen

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erve arfg
Jan de Kuijper

Noord: den Armen
ende de kooper

Zuid: Hendrick
Aertss Scheur

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 098v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-12-1700

1e Comparant: Jan Gerritss Dolck

2e Comparant: Jacop Bodt, schoolmeester

Goederen: eenen acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont, gecomen
van sijn ouders, inde Ruijcht

Prijs: ƒ 320

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: erfg Jan Dingemans cum suis

West: Jan
Willemsen Cloot

Noord: erve Hendrick
van Grevenbroeck

Zuid: erve
Lambert Freijssen

Bijz: Jan woont te Besoijen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 099r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1700

1e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout

2e Comparant: Joost vander Hoeven

Goederen: opslag van een huijsje gesedt bij jacob Dolck op de
erve wed Thonis Dolck met de dijckaties en het hoofken

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 099v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-12-1700

1e Comparant: Jan Willemsen Boumans

2e Comparant: Adriaen Pouwelsen, borgemeester

Goederen: ½ ackerken zaeijlant, groot 1½ hont

Prijs: ƒ 75

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Adriaen
Pouwelsen

Noord: Jan Freijssen
met wederhelft

Zuid: Adriaen
Pouwelsen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 100r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-12-1700

1e Comparant: Jan Willemsen Boumans

2e Comparant: Adriaen Pouwelsen, borgemeester

Goederen: 1/3 in Cuijperen acker

Prijs: ƒ 75

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Cuijperen acker

Belend
Oost: erve Kornelis Abrahamsen

West: erve
Hendrick Thonissen Snijders

Noord: Jan Freijssen

Zuid: den cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 100v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-1-1700

1e Comparant: Jacob Coninx

2e Comparant: Michiel Gisbertss Compeer

Goederen: eenen acker zaeijlants, gemeen met erfg Adriaentje
Gijsbertss, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 440

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis de Bont

West: wed en erfg
Thomas Wouterss Zeijlmans

Noord: erve erfg Jan
Wouterss, schout

Zuid: Gerrit
Zeijlmans, schout

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 101v

Soort akte: waterbrief

Datum: 7-2-1701

1e Comparant: Thomas Adriaenss Cuijl

2e Comparant: Wouter Pharao

Goederen: een waterbrief tbv de leverantie van een pleijtschip
met sijn toebehooren

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gijsbert Thomass Zeijlmans en Adriaentje Gijsbertss
staan borg

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 102v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1701

1e Comparant: Corstiaen Huijbertss Vassen

2e Comparant: Jan Janssen van Mieijen

Goederen: een huijske met den hooff, Benede Kerck

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerck

Belend
Oost: Huijbert Pouwels Zijlmans

West: de gemeenen
wegh ende boskem

Noord: Adriaen
Boudewijns

Zuid: Peter
Aerden cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 103r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-3-1701

1e Comparant: Aarnoldus Dons ea

2e Comparant: Jacop Janssen Conincx

Goederen: 3 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden met Cornelis Camp

Prijs: ƒ 1160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: wed Jochums Janssen cum suis

West: Leonardus
Verhaeren

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Aarnoldus Dons x Anneke Jochums de Bruijn (Breda) mede
namens Sijke Jochums de Bruijn (Breda), Jacobus Schouten x Adriaentje Jochums
de Bruijn

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 103v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1701

1e Comparant: Jacop Janssen Conincx

2e Comparant: Jan Wouterss Verschueren

Goederen: 3¼ geert hoij ende weijlant, inden polder, in 7?1
geerde met de wed en erfg Matijs Willemsen

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Mels Thomass Zeijlmans

West: wed Jan
Coenen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 104r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1701

1e Comparant: Willem Blanckers

2e Comparant: Adr Mollenschot, mollenaer Sgravenmoer & Waspick

Goederen: den dijck teijnde den acker daer den molen op staet

Prijs: ƒ 10

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Cornelis Buijs

West: Adriaen
Mollenschoot

Noord: den gebuer
weght

Zuid: acker Willem Blanckers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 104v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-5-1701

1e Comparant: Peeter Aerden Schoenmackers

2e Comparant: Dierck Dierckesen Leijten ea

Goederen: wilcuer met als onderpant een delle waerin Cornelis
Aerden het 1/12 part in heeft

Prijs: ƒ 650

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Kamp en Cornels Hendricks Schoenmackers

West: Gerrit Kamp

Noord: Gerrit Kamp

Zuid: Her straet

Bijz: Dierck Dierckesen Leijten namens Jan Peeterss
Schoenmackers, zoon van Peeter Aerden

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 105r

Soort akte: waterbrief

Datum: 2-11-1701

1e Comparant: Jacob Hendrickse Soetelingh van Campen

2e Comparant: Jan Jochems de Bruijn

Goederen: een tjalckschip met sijn toebehooren zoals het voor
Geertruijdenbergh ligt

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 300, de rest via een waterbrief. De
resterende f 200 worden op 4-11-1703 voldaen.

Ondertekent: Jacob Voefijngh van Campen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 105v

Soort akte: procuratie

Datum: 29-10-1701

1e Comparant: Joost Francois van Raveschot ea

2e Comparant: Gerard Zeijlmans ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Joost Francois van Raveschot (Maesbommel), oom en
momboir van Huijbert van Ravenschot, leenvolger van Waspick.

Gerard Zeijlmans, schout, en Peter
Zeijlmans, secretaris, beijde van Waspick.

Zij worden gemachtigd op te nemen een
capitael van 600 gulden

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 105v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-11-1701

1e Comparant: Gerard Zeijlmans ea

2e Comparant: Cornelis Janss de Bont

Goederen: wilceur met als onderpant de chiende en jaerlijckse
inkomsten van Waspick

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gerard Zeijlmans, schout, en Peter Zeijlmans,
secretaris, beijde van Waspick namens Joost Francois van Raveschot (Maesbommel)
, oom en momboir van Huijbert van Ravenschot, leenvolger van Waspick.

Mels Cornelis de Bont verklaart op
1-11-1723 namens zijn moeder, wed Cornelis de Bont, dat er f 200 voldaen is.

OP 11-8-1732 verklaart Thomas de Bont
als erfgenaam van zijn moeder, wed Cornelis de Bont, dat de wilceur door de
heer Baron van Benninghausen geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 106v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1702

1e Comparant: Adriaen Dingemans Cleijssen

2e Comparant: Cornelis Cop

Goederen: 1e ¼ huijs,
hooff en delle, met cooper cum suis, 2e
¼ in eenen acker voor t huijs met cooper
en Adriaen en Thonis Conincx

Prijs: ƒ 130

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Kaa, de Vosholen

Belend Oost: 1e cooper
ende Geerit Camp; 2e Adr Corn Buijs

West: Matias
Otgens; Peeter Janssen Brouwer

Noord: de Kaa, Her
straedt

Zuid: Her
straedt; de Vosholen

Bijz: Adriaen Dingemans Cleijssen x Marieken Huijberden
Conincx.

Gereet f 50. Adriaen verklaart op
28-5-1703 dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 107r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1702

1e Comparant: Niecolaes vander Liedt ea

2e Comparant: Willem Kouwens

Goederen: 1 geert hoij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden,
met Anna Swaens wed ??? Couwens

Prijs: ƒ 410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend Oost: Cornelis
Camp cum suis

West: Huijbert
Pouwelsen Zeijlmans

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Niecolaes vander Liedt namens sijn moeder Paria
Pietersen wed Alickesander vander Liedt. Predicant Terheijden

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 107v

Soort akte: accoort

Datum: 10-3-1702

1e Comparant: Henderick Back

2e Comparant: Jan Thonis Zeijlmans

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Henderick en Jan zijn accoort betreffende het ¼ part
van het huijs. Jan krijgt de bovenkamer met den solder, ½ kelder, ½ schuerken,
½ koeijstal

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 107v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1702

1e Comparant: Henderick Back

2e Comparant: Johan Thonis Zeijlmans

Goederen: ¼ huijs, hooff ende schuerken, zie deeling op
hetzelfde folio.

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: hert ackerlant

West: Vroukensvaertse
Grieppel

Noord: Cornelis
Janssen Zeuw

Zuid: Jacob
Bommelaer

Bijz: Betaelt wordt via een wilceur die op folio 108r staet

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 108r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1702

1e Comparant: Jan Tonnisse Zeijlmans

2e Comparant: Peeter Adriaense Scheur

Goederen: ontrent docdaff ?? Ackerlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: over de Geer tot erve Cornelis Hendricks

West: erve Peeter
de Haen

Noord: weeskinderen
Jacob Commeren

Zuid: Jan
Aertsen Schep

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 108v

Soort akte: waterbrief

Datum: 11-2-1702

1e Comparant: Jacob Adriaenssen Dolck

2e Comparant: Catalijna wed Jesper van Dijck

Goederen: een damschuijt met sijn toebehooren

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 275, de rest via een waterbrief.

Hendrick ende Wouter Backs staen borg.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 109r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-3-1702

1e Comparant: Thomas Aerden Rijcken

2e Comparant: Antonie Gijsbertsen van Dommelen

Goederen: 1e huijs, hoff en 2e ¼ in een acker aen het huijs en
moerdel, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 353

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Thomas Rijcken

West: Sgravenmoer

Noord: Thomas
Rijcken; Hendrick van Tilborgh

Zuid: Willem
Jansen Snijders; Thom Rijcken en Gov Paens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 109v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-3-1702

1e Comparant: Dingena Huijberde de Bont ea

2e Comparant: Adriaen Hoevenaer, notaris te Raemsdonck

Goederen: 3½ geert lant, in 7 geerden, inden polder, gemeen met
Cornelis Hendrickss

Prijs: ƒ 1662

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schij sloot, Ka dijck

Belend
Oost: Jan Gielen cum suis

West: Wouter
Boeven

Noord: Schij sloot

Zuid: Ka dijck

Bijz: Dingena Huijberde de Bont wed Johan Tijssen Otiens,
Matias Otiens tevens als voocht voor sijn moeder

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 110v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-4-1702

1e Comparant: Commer Fransen vande Laer, coopman

2e Comparant: Jochem Francen vande Laer, broer

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met cooper in 6 westense geerden

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Cornelis Vissers met wederhelft

West: den Armen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Commer is borger van Sgravenhagen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 111r

Soort akte: waterbrief

Datum: 8-4-1702

1e Comparant: Adriaen Schouten

2e Comparant: Johannes Bastiaense Drimmelaer

Goederen: sijn farijschip met alle toebehooren, zoals het voor
Geertruijdenbergh ligt

Prijs: ƒ 320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannes Jochems de Bruijn staet borg.

Gereet f 220 en over een jaar f 100.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 111v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-4-1702

1e Comparant: Jan ende Peter Janss Vassen

2e Comparant: Cornelis Jans de Bont

Goederen: ½ van ¼ geert hoij ende weijlant, aangekomen van
Hendrick Janss Vassen volgens testament te HLA, in 12 geerden

Prijs: ƒ 72

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Leendert Verharen cum suis (west ?)

West: advocaat
Otgens

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 112r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-5-1702

1e Comparant: Johan Huijbertschen Bis, schiepper

2e Comparant: Adriaen Janssen Schoenmackers

Goederen: ¼ acker zaeijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Geerden Boudewijns

West: Jan Tijssen
Coninx cum suis

Noord: Her straedt

Zuid: graeffelijckheijt
van Hollant haer gronden

Bijz: Johan is borger van Gouda

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 112v

Soort akte: waterbrief

Datum: 7-6-1702

1e Comparant: Adriaen Schouten

2e Comparant: Johannes Cornelis Wijngaerts

Goederen: een pleijtschip met al zijn toebehooren

Prijs: ƒ 1050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gerrit Boeser en Jan Bastiaense Boeser staen borg.

Gereet f 500 en de rest in jaerlijckse
termijnen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 113v

Soort akte: testament

Datum: 16-4-1702

1e Comparant: Catharina van Bommel x Johan Pruijmboom

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Catharina woont te Rijsbergen en is ziek te bedde.

1e zij wil begraven worden

2e er gaat een legaat naar haar twee
voorkinderen Peter en Anna Maes. Zij krijgen de goederen gekomen van Peter van
Bommel, broer van Catharina. Daarnaast het goud en zilver etc. en een
jaerlijkse uitkering van resp 50 en 30 gulden.

De meubels etc gaan naar Peter en Anna,
Catharina van Erck, haar moeder was Cornelia Maes x Jan Francois van Erck
(Antwerpen) , haar 5 kinderen bij Johan Pruijmboom

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 115r

Soort akte: procuratie

Datum: 23-6-1702

1e Comparant: Johan van Erck, mr balansmaker

2e Comparant: Willem van Bommel

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johan woont te Antwerpen en treedt op als voocht van
zijn minderjarige dochter bij Cornelia Maes, aangesteld bij testament (zie
folio 113v) van Catharina van Bommel wed Peter Jacobs Maes en x Johan Anthonij
Pruijmboom.

Willem wordt gemachtigt de staet en
inventaris van Catharina van Bommel op te stellen en de nalatenscap te regelen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 116v

Soort akte: advertentie

Datum: 23-7-1702

1e Comparant: Willem van Bommel

2e Comparant: Cornelis Dillisen vanden heuvel

Goederen: 2 geerden lant, inden polder

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Bekendmaking van de gift.

Een ieder die iets heeft te pretenderen
etc moet dit binnen drie weken bekend maken.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 116v-2

Soort akte: advertentie

Datum: 23-7-1702

1e Comparant: Willem van Bommel ea

2e Comparant: Adriaen Bos en Adriaen Aertse Teurk

Goederen: 5 geerden gekomen van Tomas van Bommel, inden polder,
in 8 geerden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Bekendmaking van de gift.

Willem van Bommel voor hem zelf en mede
als voocht vande kinderen van Johan Pruijmboom, als voogt van het weeskint van
Johan van Erck bij Cornelia Peetersen Maes, Peeter Maes voor hem zelf en namens
zijn zuster Anna Maes.

Een ieder die iets heeft te pretenderen
etc moet dit binnen drie weken bekend maken.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 116v-3

Soort akte: advertentie

Datum: 23-7-1702

1e Comparant: Willem van Bommel ea

2e Comparant: Meeus Jacobsen vander Schans

Goederen: 9 geerden lant, gemeen met Cornelis Dillissen vanden
Heuvel, inden polder

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: bekendmaking van de gift.

Willem van Bommel namens Johan van Erck
als voogt van zijn dochter Catharina bij Cornelis Peeterse Maes en als voogt
vande vijf weeskinderen van Catharina van Bommel in tweede bedde bij Johan
Anthonisse Pruijmboom en als voogt van Josephies en Anna, kinderen van Johan
Tomassen van Bommel, Peeter Peeterse Maes voor hem zelf en namens zijn zuster
Anna.

Een ieder die iets heeft te pretenderen
etc moet dit binnen drie weken bekend maken.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 118r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-7-1702

1e Comparant: Peter Peter Maes ea

2e Comparant: Adriaen Bos

Goederen: 3 geerden hoij ofte weijlant, in 8 geerden, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 1182

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Corn Dieliss vanden Heuvel en Meus Jac vander Kaa

West: kinderen
Dries Janss Hoevenaer

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Peter (Rijsbergen) voor hem zelf en namens zijn zuster
Anna Peterss Maes. Procuratie gepasseert bij haar oom Willem van Bommel,
notaris te Breda. De moeder van Peter en Anna was Catharina Tomass van Bommel.

Notaris van Bommel namens Johan van
Erck, momboir van zijn dochter Catharina bij Cornelia Peterss Maes, aangesteld
bij testament van Catharina van Bommel wed van Peter Jacobss Maes en x Johan
Anthonisse Pruijmboom (Antwerpen).

Notaris van Bommel namensals voogt vande
vijf kinderen van Catharina van Bommel bij Johan Pruijmboom (Rijsbergen)

Er wordt betaalt in 2 termijnen. Gereet
de helft. Op 5-9-1703 verclaren de vercoopers dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 119r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-7-1702

1e Comparant: Peter Peter Maes ea

2e Comparant: Adriaen Aertss Turcq

Goederen: 2 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 8
geerden

Prijs: ƒ 788

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Corn Dieliss vanden Heuvel en Meus Jac vander Kaa

West: kinderen
Dries Janss Hoevenaer

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Peter (Rijsbergen) voor hem zelf en namens zijn zuster
Anna Peterss Maes. Procuratie gepasseert bij haar oom Willem van Bommel,
notaris te Breda. De moeder van Peter en Anna was Catharina Tomass van Bommel.

Notaris van Bommel namens Johan van
Erck, momboir van zijn dochter Catharina bij Cornelia Peterss Maes, aangesteld
bij testament van Catharina van Bommel wed van Peter Jacobss Maes en x Johan
Anthonisse Pruijmboom (Antwerpen).

Notaris van Bommel namens als voogt
vande vijf kinderen van Catharina van Bommel bij Johan Pruijmboom (Rijsbergen)

Er wordt betaalt in 2 termijnen. Gereet
de helft. Josina van Leur wed Willem van Bommel, notaris, verklaart op
25-6-1704 dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 120r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-7-1702

1e Comparant: Peter Peter Maes ea

2e Comparant: Meus Jacobs vander Kaa

Goederen: 4 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 8
geerden, gemeen met Cornelis Dielis

Prijs: ƒ 1578

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: wed Mathijs Willems en wed Jochum Janss

West: Adriaen Bos
cum suis

Noord: Scheij sloot
ofte Oude Mase

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Peter (Rijsbergen) voor hem zelf en namens zijn zuster
Anna Peterss Maes. Procuratie gepasseert bij haar oom Willem van Bommel,
notaris te Breda. De moeder van Peter en Anna was Catharina Tomass van Bommel.

Notaris van Bommel namens Johan van
Erck, momboir van zijn dochter Catharina bij Cornelia Peterss Maes, aangesteld
bij testament van Catharina van Bommel wed van Peter Jacobss Maes en x Johan
Anthonisse Pruijmboom (Antwerpen).

Notaris van Bommel namensals voogt vande
vijf kinderen van Catharina van Bommel bij Johan Pruijmboom (Rijsbergen)

Er wordt betaalt in 2 termijnen. Gereet
de helft. RA folio soort akte datum 1e comparant 2e
comparant goederen prijs plaats toponiem belend
oost belend west belend noord belend
zuid bijzonderheden

Groot Waspik RA 60 119r vrijgift 6-7-1702 Peter
Peter Maes ea Adriaen Aertss Turcq 2 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in
8 geerden fl 788 Groot Waspik Scheij
sloot, Kaa sloot Corn Dieliss
vanden Heuvel en Meus Jac vander Kaa kinderen
Dries Janss Hoevenaer Scheij sloot Scheij sloot "Peter (Rijsbergen) voor hem zelf en namens zijn zuster
Anna Peterss Maes. Procuratie gepasseert bij haar oom Willem van Bommel,
notaris te Breda. De moeder van Peter en Anna was Catharina Tomass van Bommel.

Notaris van Bommel namens Johan van
Erck, momboir van zijn dochter Catharina bij Cornelia Peterss Maes, aangesteld
bij testament van Catharina van Bommel wed van Peter Jacobss Maes en x Johan
Anthonisse Pruijmboom (Antwerpen).

Notaris van Bommel namensals voogt vande
vijf kinderen van Catharina van Bommel bij Johan Pruijmboom (Rijsbergen)

Er wordt betaalt in 2 termijnen. Gereet
de helft. Op 5-9-1703 verclaren de vercoopers dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 121r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-7-1702

1e Comparant: Willem van Bommel, notaris te Breda

2e Comparant: Cornelis Dielis (vanden Heuvel)

Goederen: 2 geerden hoij ende weijlant , inden polder, in 8
geerden, gemeen met cooper en Meus jacobss vander Ka

Prijs: ƒ 789

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: wed Mathijs Willems en wed Jochum Janss

West: Adriaen Bos
cum suis

Noord: Scheij sloot
ofte Oude Mase

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Gereet de helft. Op 5-9-1703 verklaert vercooper dat
de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 121v

Soort akte: procuratie

Datum: 31-7-1702

1e Comparant: Jenneken Joosten v Nuijen wed Jan Coenen v Hasselt

2e Comparant: Wouter van Gijsel

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jenneken en Wouter wonen te Rotterdam.

Wouter wordt gemachtigd om 5400 a 5500 gulden te lenen
met als onderpant 2 stukken lant. Een van 12 geerden gekomen van Michiel Otgens
en een 1/3 van 35 geerden te Raemsdonck, gekomen van Hendricxk vanden Kieboom,
genaemt: de Drie Cleijne Hoogjens

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 122r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-8-1702

1e Comparant: Wouter Adriaens van Gijsel ea

2e Comparant: Aeltje van Campen wed Johan Sprangers

Goederen: een wilceur met als onderpant 12 geerden hoij ende
weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude Mase, Ka sloot

Belend Oost: wed Thijs
Willems cum suis

West: Lambert
Dirckss

Noord: Oude Mase

Zuid: Ka sloot

Bijz: Wouter Adriaens van Gijsel namens juffrouw Jenneken
Joosten van Nuijen wed Johan Coenen van Hasselt.

Op 22-12-1703 verklaart Adriaen
Sprangers namens zijn moeder Aeltje van Campen dat de wilceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 122v

Soort akte: waterbrief

Datum: 11-9-1702

1e Comparant: Seger Cornelissen Buijs

2e Comparant: Hendrick Vermeulen

Goederen: een smalschiep met zijn toebehooren

Prijs: ƒ 698

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick woont te Oisterhout.

Gereet f 350, de rest in 2 termijnen.

Adriaen Cornelissen Zeuw en Louwereijs
de Smiest staen borg.

Blijkens een quitantiegetoond door
Cornelia de Seeuw wed Seger Cornelissen Buijs is de koopsom van de farij geheel
voldaen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 123v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1702

1e Comparant: Jan Janss Gijben

2e Comparant: Marike Janss van Tichel

Goederen: een wilceur met als onderpant 7/4 geert hoij ende
weijlant, inden polder, in 7 geerden

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan Huijberden Zeijlmans

West: Melis
Peterss cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 124r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1702

1e Comparant: Jan Janss Gijben

2e Comparant: Peter Janss de Jongh

Goederen: 1 en 2/3 van 1/4 geert, inden polder, in 7 geerden,
gemeen met cooper en vercooper cum suis

Prijs: ƒ 305

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan Huijberden Zeijlmans

West: Melis
Peterss cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 124v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-2-1703

1e Comparant: Jan Aertss Schep

2e Comparant: Cornelis Sprangers

Goederen: een wilceur met als onderpant een geert hooij en
weijlant, in 6 geerden, gemeen met Adriaen Bommelaer cum suis

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Huijbert Driessen

West: Peter van
Son

Noord: Oude mase of
Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelis woont tot Cappel.

Blijkens een quitantie van 28-10-1713 is
de wilceur geheel afgelost.

De quitantie is als los vel aanwezig.

Een kopie van de akte zit na folio 241.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 125r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1703

1e Comparant: Cornelia Jacobss Backer

2e Comparant: Gerrit Peterss Otgens

Goederen: ¼ inde oostense helft inde midde ende den bijster voor
den waterganck

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Peeterss Otgens cum suis

West: Adriaen
Cornelis Buijs met wederhelft

Noord: waterganck

Zuid: Kuijpers
Leij

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 125v

Soort akte: contract

Datum: 1-3-1703

1e Comparant: voor en nakinderen Wouter Aertsen Bieman

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonij en Engeltje, voorkinderen, krijgen f 200
vande nakinderen. Tevens krijgen ze nog 16 nieuwe bijekorven en het tonnken met
honningh en een bije planck, wat staken en slieten, een karturf met karsoijen.
De nakinderen zien af van het goet dat Anthonij opden staet verschoten heeft.

Anthonij mag de vier biestocken met en
wercksken houden.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 126r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-3-1703

1e Comparant: Anthonij Wouterss Bieman ea

2e Comparant: Cornelis de Bont

Goederen: een wilceur met als onderpant de stede met het
ackerlant en twee dwersackers mede daer gelegen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Peter Doomen

Zuid: stede
Marcelis Freijss

Bijz: Anthonij Wouterss Bieman als voogt en Sijmon Goijertss
Vermaes als toesiender vande nakinderen van Wouter Aertss Bijeman en Engeltje
Wouterss Vermaes.

Vermoedelijke belending oost/west is
Adriaen Bommelaer ende erfg Jan Freijss (beide worden zuijden genoemd).

Blijkens quitantie heeft Wouter Wouters
op 29-2-1717 f
100 voldaen. Op 12-4-1719 verklaart Cornelis Cornelis de Bont dat Wouter
Wouters Bieman f 66 ontfangen te hebben. Op 12-6-1726 verklaart Anna Zeijlmans
wed Cornelis de Bont dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 126v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1703

1e Comparant: Willem Janssen van Dongen ea

2e Comparant: Sijmen Janssen van Liesvelt

Goederen: 1e een huijs en hoff aen Vroukens vaert; 2e een hof
van loochten

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Johan de Bruijn; 2e Matheus Pieterse

West: de
vaertkant; Vroukens vaert

Noord: Daniel
Andrisen en Johan de Bruijn; L Scheuren erf

Zuid: Her
straet; erfg Matheus Pieters

Bijz: Willem Janssen van Dongen namens sijn vader Jan
Aertsen van Dongen.

Er wordt betaelt via een wilceur die bij
dese akte staet. Gereet f 300

Op 31-3-1704 verklaart Willem Janssen
van Dongen dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 127v

Soort akte: waterbrieff

Datum: 16-3-1703

1e Comparant: Pieter Jochemse de Bruijn

2e Comparant: Reijnier Eijsbrand

Goederen: een waterbrief ivm de koop van een farieschip met al
zijn toebehooren

Prijs: ƒ 1212

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Reijnier is geboren te Vrieslant.

Er wordt f 600 gereet voldaen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 128r

Soort akte: procuratie

Datum: 16-3-1703

1e Comparant: Adriaentje Peeterssen Berthouts

2e Comparant: Adriaen de Bruijn

Goederen: procuratie tbv 3 geerden lant, in 9 geerden, gemeen
met Willem Blankers cum suis

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: den Armen

West: Jan de
Bruijn

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen is borger van Sgravenhage. Hij wordt
gemachtigd om 3 geerden lant aan Huijbert Hendrick Schoenmakers te
transporteren.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 128v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-3-1703

1e Comparant: Adriaen de Bruijn ea

2e Comparant: Huijbert Hendrick Schoenmakers

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, in 9 geerden, gemeen
met Willem Blankers cum suis

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: den Armen

West: Jan de
Bruijn

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen is coopman en borger van Sgravenhage en treedt
op namens Adriaentje Peetersen Berthouts (zie folio 128r)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 129r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-3-1703

1e Comparant: Peeter Aerden Schoenmakers

2e Comparant: Jesper de Bruijn

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, met cooper en vercooper

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jan Janssen Timmerman

West: kinderen
Cornelis Tijssen

Noord: Scheij sloot

Zuid: erve
kinderen Jacob Hendricks

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 129v

Soort akte: procuratie

Datum: 18-6-1702

1e Comparant: kinderen Peter Gerritss Dolck

2e Comparant: Gerrit Peters Dolck

Goederen: buijtendel, bijster en ackerlant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: erve wed
Hendrick van Grevenbroeck

Zuid:

Bijz: Het is een procuratie onder de hand. De kinderen
verklaren hun erfportie in een buijtendel, bijster en ackerlant aan hun broer
en swager verkocht te hebben.

Ondertekent door Jan Peterss Dolck,
Adriaen den Backer en Jan Janss Meter.

Er is een los vel aanwezig waarop de
kinderen verklaren het lant verkocht te hebben.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 130r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1703

1e Comparant: Jan Peterss Dolck ea

2e Comparant: Gerrit Peters Dolck

Goederen: 1e hun deel in een buijtendelle; 2e een bijster met
ackerlant, gemeen met Wouter van Benschop

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Hendrick Sprangers; 2e wed Thijs Jan Huijgen

West: Cornelis
Swart cs; Mathijs Vermeijs

Noord: gemeene
stege;

Zuid: Her straet

Bijz: Jan Peterss Dolck, Adriaen den Backer x Cornelia
Peterss Dolck en Jan Janss Meter x Catlijna Peterss Dolck

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 130r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1703

1e Comparant: Jan Peterss Dolck ea

2e Comparant: Gerrit Peters Dolck

Goederen: 3e hun deel in een ackerlant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 3e wed Thijs Jan Huijgen

West: Wouter van
Benschop

Noord: Her straet

Zuid: wed
Hendrick van Grevenbroeck

Bijz: Jan Peterss Dolck, Adriaen den Backer x Cornelia
Peterss Dolck en Jan Janss Meter x Catlijna Peterss Dolck

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 130v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1703

1e Comparant: Cornelis Dirckss Cop

2e Comparant: Anthonij Huijberts Coninks

Goederen: 1e ½ en 1/8 part in een huijs, hof en delle; 2e ½
acker zaijlant gemeen met Adriaen Huijberts Conincks

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ka; de Vosholen

Belend
Oost: 1e Gerrit Camp en Corn Cop; 2e Adriaen Corn Buijs

West: advocaat Otgens; Peter Janss Brouwer

Noord: de Ka; Her
straet

Zuid: Her
straet; de Vosholen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 131r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1703

1e Comparant: Anthonij Huijberden Coninks

2e Comparant: Mighiel Gijsbertss Compeer

Goederen: ½ huijs en hof gelegen aende kerck

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: Mathijs
Cornelis Camp

West: Cornelis Camp

Noord: Her straet

Zuid: erve
Mathijs Camp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 131v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-4-1703

1e Comparant: Johannis Mathijss Camp

2e Comparant: Cornelis Mathijs Camp, broer

Goederen: 1/3 huijs, hof en ackerlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Cornelis Thijs

West: Jan den
Timmerman

Noord: Peter Janss
Vassen, Kerck en Armen van Raemsdonck

Zuid: wed secr
van Raemsdonck of heg over den grippel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 132r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-6-1703

1e Comparant: Gerrit Matijssen Camp

2e Comparant: Cornelis Janssen de Bont

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, met Johan de Bruijn

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: kinderen Adriaen Lieps en Cornelis Abrahamssen

West: Cornelia
Viessers

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 132v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-9-1703

1e Comparant: Anthonie Timmers ea

2e Comparant: Gijsbert Verwiel, drossaert Waelwijck, secr LoonoZ

Goederen: 4 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met Catarine en Hester Verwiel, minderjarige zusters

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jan Janssen Timmermans, Peeter Janssen Vassen cs

West: erfg Claes
Adriaensen Hoevenaers

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: sloot
vanden hooff, erve Peeter Jochums, schout

Bijz: Anthonie Ttimmers, secretaris tot Sprangh, namens
Anthonis vander Elst x Bessula ? Verwiel (Delft).

Het lant is hen aengecomen door
overlijden van hun vader Lodewijck Verwiel.

Peeter Jochums is schout van Hendrik
Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 133r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-10-1703

1e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout, ea

2e Comparant: Claes Banck

Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met cooper en Jan Tijssen Conincks

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude Maese, Kaa sloot

Belend
Oost: Lendert Verharen

West: den cooper
en advocaat Otgens

Noord: Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Gerrit Zeijlmans, schout, namens de naergelaten
kinderen van Grietje Janssen Vassen en Dierck Janssen Zeijlmans namens de
kinderen Hendrick ? Janssen Vassen voor een ¼ part van een geert en Cornelis de
Bont voor een vierde geert

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 133v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-10-1703

1e Comparant: Coenraet Adriaenss Baes

2e Comparant: Willem Adriaensen Blanckers

Goederen: 1 min ½ van ¼ geert, in 16 geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Jan en Hendrick de Bont

West: Adriaen
Geerden Boudewijns cum suis

Noord: Scheij sloot
of Oude Maese

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 134r

Soort akte: waterbrief

Datum: 11-12-1703

1e Comparant: Jacobus Claes Rutten

2e Comparant: Cornelia Adr de Zeeuw wed Zeger Cornelissen Buijs

Goederen: waterbreif ivm de koop van een smalschiep met alle
toebehooren

Prijs: ƒ 675

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus woont te Oosterhout.

Gereet betaalt f 300. Pieter Claes
Rutten en Jan Jacops van Dongen staan borg.

Cornelia verklaart op 19-4-1707 dat de
koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 135r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1703

1e Comparant: Wouter Adriaensen van Gesel ea

2e Comparant: Adriaen Cornelis Tijssen ea

Goederen: 12 geerden hoij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 4100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend Oost: wed Matijs
Willemsen cum suis

West: wed Lambert Dircken cum suis

Noord: Scheij sloot of Oude Mase

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Wouter Adriaensen van Gesel namens Jenneken van Nuijen
wed Jan Coenen van Hasselt (Rotterdam).

Adriaen, Teunis, Jan en Wouter Cornelis
Tijssen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 135v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-1-1704

1e Comparant: Jacob Janss Coninx

2e Comparant: Cornelis Cornelis Camp

Goederen: 3 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, met cooper

Prijs: ƒ 1325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Adam Hofmans cum suis

West: Leonardus
Verharen

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 136r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-1-1704

1e Comparant: Anthonij Bastiaenss van Nes, coopman tot Gorel

2e Comparant: Cornelis Janss Wijngaert

Goederen: een acker zaijlant, gelegen tot Cappel, groot ontrent
6 hont. Deze acker staet borg ivm coop van lant van Johan Knaep

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: nieuwe borg: erve Willem Jacob Jan Tijssen

West: erve Denis
Peters de Haen

Noord: wed Peter de
Bont

Zuid: Dirck
Zeijlmans

Bijz: Cornelis woont tot Cappel.

Anthonie stelt nu als borg een acker,
inde Ruijcht, groot ontrent 5 hont

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 136v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1704

1e Comparant: Johan Vercampen

2e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder Cleijn waspick

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemss Zeijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: Her straet

Zuid: maijken de
Bont

Bijz: Johan woont tot Shertogenbos en treedt mede op namens
zijn broer Cornelis Verkampen.

Gereet f 250. Johan Vercampen verklaart
op 25-3-1704 dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 137r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1704

1e Comparant: Cornelis Mathijss Vermeijs

2e Comparant: Jan Dircken Leijten

Goederen: 1e 1/5 inde Voshoolen van Aert Dingemans en2e 1/5 inde bijster, gemeen met de wesen van Jan
Aerden cum suis

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Huijbert Cuijl cum suis; 2e niets ingevuld

West: advocaat
Otgens; gelijk 1

Noord: dwers pat;
Oude vaert

Zuid: bijster
advocaat Otgens cum suis, dwars bijsters

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 137v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1704

1e Comparant: erfg Adriaen Lamberden ea

2e Comparant: Joost Peterss Swartjes

Goederen: den opslag van het huijs van Claes Jan Van Hasselt en
Jenneke Bergmans

Prijs: ƒ 155

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kerck vaert

Belend
Oost: Kerck vaert

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erfg Adriaen Lamberden en erfg Jenneke Lucas Bergmans,
Nicolaes Jansse van Hasselt , Pieter Lambertse Vos, Thonis Lambertse Vos, Jan
Peterss de Hoogh x Maijken Lambertse Vos, Jan Lambertss Vos, Crijn Lambertss
Vos, Neeltje Lamberts Vos, Grietje Lamberts Vos, Hendrick Lucas Bergmans,
Magdalena Bergmans, kinderen Cornelia Bergmans: Jan van Thoren en Jan Crab x
Ifken van Thoren, Johan Gijsbert Elemans, armmeester Raemsdonck, voor de
kinderen Dircksken Bergmans, Wouter Cornelis Visscher x Geertruijt Lucas
Bermans

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 138r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1704

1e Comparant: Peter Aerden Schoenmakers

2e Comparant: Wouter Stevenss Boef

Goederen: 1½ geert hoij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Dingeman Aerden cum suis

Prijs: ƒ 562

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: erfg Gerrit Boeser cum suis

West: Dingeman
Dirckss cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: erve
Jochem Janss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 138v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-3-1704

1e Comparant: Jan Janss Vassen x Jenneke Gerridden

2e Comparant: Mighiel Nicolaes vander Sake

Goederen: een wilceur met als onderpant een huijs en hoff

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: de Kerck
pat

Noord: dijck ofte
Her straet

Zuid: Coenraet
Baes, het kerckhof en den Armen

Bijz: Mighiel woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 139v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-3-1704

1e Comparant: Simon Janss van Liesvelt

2e Comparant: Franciscus Beijens

Goederen: huijs, hof en erven aen Vroukens vaert

Prijs: ƒ 925

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johan de Bruijn

West: vaertkant
ofte het dorp

Noord: wed Daniel
Andriss en Johan de Bruijn

Zuid: Her straet

Bijz: Gereet f 400. Op 27-5-1706 verklaart Simon dat de
koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 140r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-3-1704

1e Comparant: Simon Janss van Liesvelt

2e Comparant: Jacob Thijss Koninxs

Goederen: 1/3 en 1/5 in 1/3
van 5 hont zaijlant, gemeen met cooper , gelegen boven

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Aerts Cuijl

West: Johan
Thonis van Pas

Noord: erve kinderen
Peter Jochemss Berthouts

Zuid: erve peter
Domen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 140v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-4-1704

1e Comparant: Johan de Bruijn

2e Comparant: Cornelis Janss de Bont

Goederen: 1½ geerde hoij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 795

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Adriaen Lips en Cornelis Abrahams cum suis

West: Cornelia
Vissers

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 141r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1704

1e Comparant: Cornelis Janss Zeeuw

2e Comparant: Adriaentje Janss Zeeuw

Goederen:

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis machtigt Adriaentje

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 141r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1704

1e Comparant: Adriaen namens vader Cornelis Janss Zeeuw

2e Comparant: Adriaentje Janss Zeeuw

Goederen: 1e 1/16 part in hof met den werf; 2e ¼ in 1/7 part van
t gemeen bos, gemeen met cooperss cum suis; 3e 1/16 acker te boven.

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Korte Ackers

Belend
Oost: 1e Cornelis Jans De Bont; 3e Jan Vos

West: cooperse met huijs etc; Thonis Thijss Coninx

Noord: de kerck;de
bijsters

Zuid: Her
straet; dwers pat aende Korte Ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 141v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1704

1e Comparant: Jan Peterss van Strien

2e Comparant: Cornelis Jacobss Buijs

Goederen: ½ acker zaijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: schoutin van Luijten Ambacht cum suis

West: Adriaen
Mulders

Noord: Her straet

Zuid: moervelden
van Hoevenaer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 142r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-7-1704

1e Comparant: Adriaen Adriaenss Coninx

2e Comparant: Adriaentje Janss Timmerman wed Jochem Pr Zeijlmans

Goederen: 3 geerden weijlants, in 6 geerden, gemeen met wed
Adriaen meeuwisse, inden polder

Prijs: ƒ 384

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kooper

West: Gijsbert
Verwiel, drost van Waelwijck cum suis

Noord: dwersloot
Peter Aertse Cuijl cum suis

Zuid: dwersloot
Jan Janss Timmermans

Bijz: Adriaen woont tot Cappel. Jochem was in sijn leven
schout van Hendrick Luijten Ambacht.

Gereet f 200. Op 16-1-1705 verklaart
Adriaen dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 143r

Soort akte: consent

Datum: 21-5-1704

1e Comparant: Stadthouder en heemraedt

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Stadthouder en heemraedt geven toestemming tot het
ruilen van 1½ geert lant inden polder tussen Peter Zeijlmans, secretaris, ende
Arm en Kerckmeesters

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 143r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-8-1704

1e Comparant: Gijsbert Thomas Zeijlmans ea

2e Comparant: Peter Zeijlmans, secretaris

Goederen: 1 geert hoij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met secretaris en advocaat Otgens cum suis

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan Willem Zeijlmans cum suis

West: Jan
Huijberden Zeijlmans

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Ka sloot

Bijz: Gijsbert Thomas Zeijlmans en Anthonij Thijss Coninx,
armmeesters

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 143v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-8-1704

1e Comparant: Jan van Drunen

2e Comparant: Peter Janss Stockermans

Goederen: ¼ bijster, gemeen met advocaat Otgens en Joost Peterss
Swartjes

Prijs: ƒ 19

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Cuijl cum suis

West: advocaar
Otgens

Noord: erve
weeskinderen Jan Aerden

Zuid: de
bijsters die oost en west liggen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 143v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-8-1704

1e Comparant: Jacob Thijss Coninx ea

2e Comparant: Peter Zeijlmans, secretaris

Goederen: ½ geerde hoij ende weijlants, inden polder, in 6
geerden, gemeen met secretaris en
advocaat Otgens cum suis

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan Willem Zeijlmans

West: Jan
Huijberden Zeijlmans

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacob Thijss Coninx en Peter Adriaen Scheur,
kerckmeesters

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 143v

Soort akte: transport

Datum: 3-6-1713

1e Comparant: Adriaen Zeijlmans ea

2e Comparant: Peeter Boeser, Huijbert Swart, Denis de Haen

Goederen: ¼ part in moervelden, putten en cuijlen inbegrepen,
gemeen met Pieter Buijs en kinderen za. Jochem Berthouts, inde Elf Mergen

Prijs: ƒ 97

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Elf Mergen

Belend
Oost: Johan de Wit

West: erfg
Adriaen de Ruijter ea

Noord: Paulus Willem

Zuid: Oude leije

Bijz: Adriaen Zeijlmans namens Cornelis Janse Schrauwen x
Cornelia Buijs, Lambert Buijs en Cornelis Buijs volgens missive van 1-6-1713

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 144r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-8-1704

1e Comparant: Peter Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Gijsbert Thomas Zeijlmans ea

Goederen: 1 geert hoij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan de Bruijn cum suis

West: erfg
Gijsbert Elemans

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Ka sloot

Bijz: Gijsbert Thomas Zeijlmans en Anthonij Thijss Coninx,
armmeesters.

Den Armen hoeven geen 1/40 penning te
betalen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 144v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-8-1704

1e Comparant: Peter Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Jacob Thijss Coninx ea

Goederen: ½ geert hoij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Jacob Jan Vassen

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Jan de Bruijn cum suis

West: erfg Gijsbert Elemans

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jacob Thijss Coninx en Peter Adriaen Scheur,
kerckmeesters.

De Kerck hoeft geen 1/40 penning te
betalen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 145r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-9-1704

1e Comparant: Antoni Timmers, secretaris tot Sprangh ea

2e Comparant: Gijsbert Verwiel, drosserd Waelwijck

Goederen: 4 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met Gijsbert Verwiel en Hester Verwiel

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jansse Timmermans en Peter Jansse Vassen

West: Claes
Adriaensen Hoevenaer

Noord: Oude Mase

Zuid: sloot
hooff Peter Jochems Seijlmans, schout HLA

Bijz: Antoni Timmers, secretaris tot Sprangh, namens Gerardt
van Erkel x Catharina Verwiel (Rotterdam).

Het landt is aengecomen van Lodewijck
Verwiel, hun vader

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 145v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-10-1704

1e Comparant: Willem Jacops de Bruijn

2e Comparant: Jacop Janssen Koninck

Goederen: 2 geerden hoij ende weijlant, in 12 geerden, opden
westenkant in 9 geeren

Prijs: ƒ 675

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: wed Corstiaen Vassen

West: Johan en
Jacobus Seijlmans

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 146r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1705

1e Comparant: Cornelis Cnaep

2e Comparant: Huijbert Andriessen Hoevenaer

Goederen: 3 hont saijlant, genaemt den Pispot

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Pispot

Belend
Oost: Huijbert Haensbergen

West: den cooper

Noord: dwarsloot

Zuid: graeffelijckheijts
gronden

Bijz: Huijbert woont te Raemsdonck.

Gereet f 300. OP 24-12-1705 verklaart
Adriaen Cornelissen Knaep, zoon van Cornelis Cornelissen Knaep dat de koopsom
geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 146v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1705

1e Comparant: Cornelis Cornelisse

2e Comparant: Lauwereijs de Smit

Goederen: 1e ontrent 42 roeden lant inden acker, gecomen vande
Snijder; 2e 3 a
4 roeden hoff ende werff, gemeen met wed Adr Cornelisse

Prijs: ƒ 23

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Jan Vassen; 2e Cornelis de Bont

West: Antonij
Tijsesen Coninx; den cooper cum suis

Noord: de bijsters;
erve Cornelis Zeeuwen

Zuid: erve Frans
Boeser; den dijck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 147r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1705

1e Comparant: Peter Otterdijk en Janneke ??? Scheur

2e Comparant: Antoniss Cornelis Zagt

Goederen: elk hun 1/3 part in 1e een huijs, hoff en erve op
Vroukens vaert; 2e de bossen op; 3e een acker te boven

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e den hoff van Jan de Bruijn; 3e Peter Buijs

West: Hend Ariens
Scheurwater; wed Huijbert Cuijl

Noord: ; erff wed
Cornelis Claessen

Zuid: ; 2e den
hof van Francois Beijens

Bijz: Peter en Janneke wonen tot Sprangh.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 147v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1705

1e Comparant: Adriaen Hoevenaer

2e Comparant: Peter Janss de Jongh

Goederen: een acker zaijlant met de veldekens daeraen

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Thijss Coninx cum suis

West: Cornelis Embrechts vanden Bergh
cum suis

Noord: Her straet

Zuid: Oude
Vaertje

Bijz: Adriaen woont te Raemsdonck, evenals Peter.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 148r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1705

1e Comparant: Jan Arissen Hoevenaer

2e Comparant: Willemijntje Mathijssen Kamp

Goederen: een erff met het huijs

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Jan Dircks Schoenmaker

West: Verharen

Noord: erve Verharen

Zuid: Her straet

Bijz: Er is een los vel met het verzoek het huijs aan
Willemijn te verkopen van gelijke datum

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 148v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-3-1705

1e Comparant: Corijs Aerden Sint ??

2e Comparant: Huijbert Arissen van Hasselt

Goederen: een del

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mathuijs Franssen ?

West: Maghiele
Cornelis

Noord: Her straet

Zuid: Cleijn
Waspick

Bijz: Lorijs woont op de Made

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 149r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-10-1705

1e Comparant: Jan Jacops Vaders

2e Comparant: Adriaen Aertssen van Hasselt

Goederen: ½ buijtendel, gemeen met Jan Melsen Crol

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: heeromen delle

West: Armen

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 149v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1705

1e Comparant: Thomas Molenschot, mulder van Waspick

2e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder Cleijn Waspick

Goederen: een buijten del, genaemt den Hoeckdel

Prijs: ƒ 315

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Hoeckdel

Belend
Oost: de vaert of Johan de Bruijn

West: Peeter van
Son

Noord: Oude straet

Zuid: Nieuwenhuijssen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 150r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1706

1e Comparant: Matias Otgens, licensiaet inde rechten ea

2e Comparant: Catharina van Hagort wed Peeter Zeijlmans, secr

Goederen: 1½ geert lant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met
Dingena de Bont

Prijs: ƒ 718

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jan Willemssen Zeijlmans cum suis

West: Jan
Huijberden Zeijlmans

Noord: Scheij sloot

Zuid: de dellen

Bijz: Matias Otgens, licensiaet inde rechten, en Dingena de
Bont zijn moeder.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 150v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-2-1706

1e Comparant: Steven Fransen

2e Comparant: Jacobus Coninck

Goederen: wilceur met als onderpant zijn stede

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: van Tiggell

West: Dingeman
Aerden

Noord: de Gheeren

Zuid: Her straet

Bijz: Neeltie Boeser x Jacop Coninck verklaart op 31-12-1708
dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 151r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-2-1706

1e Comparant: Anthonia Thijssen Konincx

2e Comparant: Catelijn Adriaenssen van Hassell wed Jochum Jansse

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, in 9 geerden, gemeen
met de voorss weduwe, inden polder

Prijs: ƒ 1350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: secretaris van Brantwijck

West: Cornelis
Dilissen

Noord: Scheij sloot

Zuid: de dellen

Bijz: Gereet f 675. De 2e termijn op 17-2-1707 volgens
substuituut secretaris Both

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 151v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-3-1706

1e Comparant: Mariken Tomassen Bommelaer en weeskinderen

2e Comparant: Hendrick Arissen Scheur

Goederen: 2 hont ackerlant inde stede zaliger Thomas Bommelaer
ende voors weduwe, gemeen met Jacop Bommelaer

Prijs: ƒ 266

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Nicolaes de Wit

West: Jacop en
Mariken Bommelaer

Noord: de voors
weduwe cum suis

Zuid: de stegh

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 152r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1706

1e Comparant: Wilbort Adam vander Veecken ea

2e Comparant: Frans Boeser

Goederen: een delle, inden polder

Prijs: ƒ 303

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ka

Belend
Oost: Anthonij Koninx

West: erfg Jan
Vassen cum suis

Noord: de Ka

Zuid: den dijck

Bijz: Wilbort Adam vander Veecken (Oosterhout), Steven
Cornelisse Vermeulen (Dongen) mede als voogt voor de kinderen van Peeter
Cornelissen Vermeulen

1/40 penning komt uit op f 305

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 152v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1706

1e Comparant: Peeter Doomen ea

2e Comparant: Adriaen Gertsen Boeser

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 612

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker Verharen

West: erve Adriaen Janssen Smits

Noord: Peeter Buijs
en gebueren acker

Zuid: Peeter
Hanen

Bijz: Peeter Doomen, Bastiaen Boeser x Ghertruij Domen,
Adriaen Vaders als vocht en Peeter als toesiender vande wesen: Hendrick ? en
Cornelia Doomen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 153r

Soort akte: procuratie

Datum: 21-4-1706

1e Comparant: Sijcken Vassen Vermeulen wed Corn vander Valck

2e Comparant: Adriaen Huijberde de Bruijn

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Sijcke (S'Gravenhage) machtigt Adriaen (S'Gravenhage)
de nalatenschap van haer moeder Adriaentje Huijberde de Bruijn te regelen met
haar zuster Anneken Vassen Vermeulen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 153v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1706

1e Comparant: Adriaen de Bruijn ea

2e Comparant: Handrick Huijbertse Schoenmaeckers

Goederen: 2 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 8
geerden, opden westenkant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend Oost: Melis
Peeters cum suis

West: wed Jochum Berthouts cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen de Bruijn namens Sijcken Vassen Vermeulen wed
Cornelis vander Valck (zie folio 153r)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 154r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1706

1e Comparant: Jan Sprangers

2e Comparant: Jacobus Schoenmakers

Goederen: 2 geerden min ¼ hoij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Johan de Bruijn

West: wed Claes
Willemsen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 154v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1706

1e Comparant: Jenneken Joosten van Uijen wed Jan Coenen

2e Comparant: Huijbert Janssen Coenen

Goederen: weij en moervelt achter Sgravenmoer

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hoef van Heukelom

West: Huijbert
Jansen Coenen

Noord: Sgravenduij
sloot (wordt west genoemd)

Zuid: Dirck Faro

Bijz: Jenneken woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 155r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-5-1706

1e Comparant: Nicolaes Biscop

2e Comparant: Lesken Weijdemans, moeder Nicolaes

Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent 1½ hont

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lesken Weijdemans

West: Anthoni
Konincx

Noord: sloot voorden
acker

Zuid: dwars pat

Bijz: Nicolaes woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 155v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-7-1706

1e Comparant: Joost Jan Haens ea

2e Comparant: Jacobus Eevers

Goederen: een bijstert

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Cornelissen Cop

West: erfg
Fijnenbuijck

Noord: erve Jan
Cornelissen Kop

Zuid: vaert van
Sgravenmoer

Bijz: Joost Jan Haens, Adriaen Lambert Smeulder, Peter
Embrechts de Bont (allen Tilburg), Peeter Jan Emmen, Huijbert Willemsen Smit,
Bartholomeus Melissen, Pieter Magielssen de Graeff (allen Dongen). Erfgenamen
van Wouter Emmen (Dongen).

Noord/zuid kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 156r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-8-1706

1e Comparant: Adam Hofmans

2e Comparant: Catharina Adr van Hassell wed Jochem Janssen

Goederen: 5 geerden lant, in 12 geerden, gemeen met wed in 10
geerden

Prijs: ƒ 1750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend Oost: Cornelis
Camp cum suis

West: wed Jochum
Jacops met overige 2 geerden

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adam is borger van Brussel

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 156v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-11-1706

1e Comparant: Adriaen Molenschot, schepen Sgravenmoer

2e Comparant: Adriaen Mattijsse Vermijs

Goederen: een acker zaijlant met het veldeken

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Eijken Tijssen en Willem Blanckers

West: Leonardus
Verharen en Jan Janssen

Noord: Hair straet

Zuid: erve Willem
Blanckers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 157r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1706

1e Comparant: Anna Kespers wed Adriaen Pts Paep en kinderen

2e Comparant: Peeter Wouterssen Zeijlmans

Goederen: een buijten delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Zeijlmans

West: de vaert

Noord: Aert vanden
Hoeck

Zuid: Brantwijck,
schout Dussen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 157v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1706

1e Comparant: Anna Kespers wed Adriaen Pts Paep en kinderen

2e Comparant: Reijnier Keusters

Goederen: een delle ofte acker binnen met de halve steege aen
Vroukens vaert

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaert

West: Cornelis
Abrams

Noord: erfg Adriaen
van Pas

Zuid: wed
Adriaen Kievits

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 158r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-12-1706

1e Comparant: Peeter Aerden Schoenmakers

2e Comparant: Huijbert Arissen van Hassell

Goederen: ½ stede met ½ huijs

Prijs: ƒ 825

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Huijberde

West: Adriaen de
Jongh; Damis en Jan Schoenmaeckers

Noord: Her straet

Zuid: de dellen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 158v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-1-1707

1e Comparant: Frans Boesers, heemraet

2e Comparant: Bastiaen Huijberde Vassen

Goederen: ½ en 1/12 geert, opden westenkant in 3½ geert, in 7
geerden

Prijs: ƒ 291

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Cornelis Peeter Vassen cum suis

West: Frans Kamp cum suis, int selve stuck

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 159r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1707

1e Comparant: Jan Janssen Vassen en Geertruij Janssen Vassen

2e Comparant: Vas Adriaenss Muijser

Goederen: 1/5 in een ackerlant, groot ontrent 3½ hont, inden
bijsterpolder

Prijs: ƒ 66

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Lambert Diercken

West: Jan Gijben
cum suis

Noord: Hair straet

Zuid: Oude vaert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 159v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1707

1e Comparant: Willemijntje Adam wed Jan Aerden ea

2e Comparant: Johannis Laureijssen Vermeulen

Goederen: 4 hont bosse

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Vogelsanck

Belend
Oost: de heer Junuis

West: Peter van
Gesel

Noord: de heer
Junuis

Zuid: de
Vogelsanck

Bijz: Willemijntje Adam wed Jan Aerden en kinderen:
Adriaentje Jans wed Willem Gerritse Faro, Cornelis Monde x Elisabet Jan Aerden,
Bastiaen Melssen x Cathalijn Jan Aerden (Dongen)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 160r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-1-1707

1e Comparant: Adriaen Vaders

2e Comparant: Dirck Jansse Boogers

Goederen: 1/3 inde stede van Jan Vaders zaliger, opden
noordenkant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: sloot neffens walleken Koenraet Baes

West: de Geer

Noord: Peeter
Zeijlmans cum suis

Zuid: Cornelis
Thonisse Zeijlmans en Peeter Doomen

Bijz: Adriaen woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 160v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-2-1707

1e Comparant: Johan de Bruijn, substituut secretaris

2e Comparant: Cornelis Janssen de Bont

Goederen: 1/6 in 5½ gert lant, inden polder, gemeen met wed
Corstiaen Vassen en wed Johannis van Schoonhoven

Prijs: ƒ 320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: erfg Adriaen Wilborden

West: den
stadthouder Mels Seijlmans

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 161r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-2-1707

1e Comparant: Willem Blanckers en Cornelis Dilissen vd Heuvel

2e Comparant: Johan Gabrielssen Francken

Goederen: een acker zaeijlant, inden buijtenpolder

Prijs: ƒ 320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen de Bruijn

West: Huijbert
van Hassell

Noord: Her straet

Zuid: den dijck
ofte rijwegh

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 161v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-2-1707

1e Comparant: Adriaen Vaders

2e Comparant: Johan de Bruijn, substituut secretaris

Goederen: 3 parten in een binnendelle. 2 delen aan de
zuijdenkant en 1 deel noort. Het vierde part is van wed Adriaen Bervoets

Prijs: ƒ 188

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 162r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1707

1e Comparant: Cornelis de Bont en Johan Smeur

2e Comparant: Pieter Bastiaens Boeser

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan de Bruijn cum suis

West: Pieter
Bastiaens Boeser

Noord: Pieter
Bastiaens Boeser

Zuid: t velt van
Anna Panenem

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 162v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1707

1e Comparant: Nicolaes Banck ea

2e Comparant: Jan Janss Timmermans

Goederen: 4 geerden hoij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Leendert Verharen

West: vercoopers
cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Nicolaes Banck (borger G'bergh) en Dingna Banck wed
Anthonij Molenschot, sijn suster (Goude)

Gereet f 700

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 163r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1707

1e Comparant: Adriaentje Janss Timmermans wed Joch Ptr Zeijlmans

2e Comparant: Jan Peterss de Jongh

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Gielen

West: Adriaen
Mulders

Noord: Heer straet

Zuid: erve Jan
Peterss Coen cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 163v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-3-1707

1e Comparant: Jan Gabriels Francken

2e Comparant: Cornelis de Bont

Goederen: wilceur met als onderpant een ackerzaijlant, inden
buijtenpolder

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen de Bruijn

West: Huijbert
van Hassel

Noord: Her straet

Zuid: dijck of
rijwegh

Bijz: De wilceur is op 19-12-1713 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 164r

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1707

1e Comparant: Peeter Dingeman Otgens ea

2e Comparant: Bastiaen Huijbert Vassen

Goederen: 1/12 deel in 7 geerden, inden polder, met cooper op
westenkant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Jacobus Schoenmaeckers met helft van 7 geerden

West: Frans Camp cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Peeter Dingeman Otgens als vooght en toesiender en
Margrita Boesers wed Willem de Ruijter als moeder vant weeskint van Willem.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 164v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1707

1e Comparant: Cornelis Sprangers

2e Comparant: Geertruij Meertens van Gijsel wed Anthonij Ockers

Goederen: 2½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in7½
geert, gemeen met Meerten Adr van Gesell, gecomen van Lambert Ptr Bogaert

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend Oost: Frans Camp
cum suis

West: Hendrick
Scheuren

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Cornelis woont te Cappel

Gereet f 25, Cornelis verklaart op
23-1-1708 dat de koopsom geheel voldaen is.

Adriaen Anthonisse Ockers heeft
gebleecken een borgtoghte van een buijtendel toebehoorende aan Lambert Peeters
vanden Bogaert die op getransporteert lant stont. Gepasseert Cappel 12-1-1699.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 165r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-5-1707

1e Comparant: Hendrick Heijmans

2e Comparant: Adriaen Bommelaer

Goederen: ½ huijs met ackerlant, groot int geheel 8 hont, gemeen
met cooper

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer

West: wal van
Coenraet Baes

Noord: Arien Aertse
van Hasselt en Jenneken Bommelaer

Zuid: kinderen
Jacob Commeren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 165v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-5-1707

1e Comparant: Matias Otgens, licentiaet in reghten, ea

2e Comparant: Anneken Ar Hoevenaer wed Lamb Dircken Schoenmakers

Goederen: 2 1/13 geert
hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden met Dingena Dircxse

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Jan Janssen Timmermans cum suis

West: Artus
Verhagen cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Matias Otgens, licentiaet in reghten, en Dingena de
Bont zijn moeder. Er is een los vel waarin deze verkoop staat beschreven

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 166r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1707

1e Comparant: Peeter Huijberde Douden

2e Comparant: Peeter Andriessen Hoevenaer

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, in 9 geerden, met cooper
cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Arien Bos cum suis

West: Cornelis
Haensbergh en wed Peeter Poulus

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 166v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-1-1708

1e Comparant: Anthoij Hendrick Bouwens

2e Comparant: Jan Laureijs Smits

Goederen: 1/8 gebent naast den koeijstal met de halven koeijstal
inde huijsinge, gemeen met erfg Wouter Anthoniss Snijders en werf etc

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Wouter Anthoniss Snijders, Frans Boeseren cs

West: erfg
Lambert Freijssen Reckers

Noord: Meerten
Campersie

Zuid: erfg
Wouter Anthoniss Snijders

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 166v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-1-1708

1e Comparant: Anthoij Hendrick Bouwens

2e Comparant: Jan Laureijs Smits

Goederen: 2e een driesken

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arie Krooten

West: erfg Wouter
Anthoniss Snijders

Noord: wed
secretaris

Zuid: Hendrick
Snijders

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 167v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-1-1708

1e Comparant: Hendrick vander Hoeven, secretaris tot cappel

2e Comparant: Willem Blanckers

Goederen: de westense helft in 9 geerden, inden polder

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Oude straet

Belend
Oost: wed Jochem Berthouts met wederhelft

West: wed Jochem
Janss

Noord: Scheij sloot

Zuid: Oude
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 168r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-1-1708

1e Comparant: Pieter Buijs

2e Comparant: den Armen van Waspick

Goederen: wilceur met als
onderpant ½ huijs en ackerlant, groot 7½ hont, gelegen boven, gemeen met
kinderen bij Anth vd Hooven

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck Janss Voegers

West: Teunis
Zaeght

Noord: erfg Peeter
Jochemen

Zuid: wed
Adriaen Boeseren

Bijz: Dirck Zeijlmans en Artus Sterrenburg, armmeesters,
verklaren op 24-12-1712 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 168v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1708

1e Comparant: Coenraet Adriaenss Baes

2e Comparant: Denis en Thomas Peeters de Haen

Goederen: ackerlant met den hoff, groot ontrent 6 hont, gelegen
boven

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de vaert grippel

West: wed Jan
Bastiaenss Boeser

Noord: Pieter
Boeseren cum suis

Zuid: steeg
Pieter Buijs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 169v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1708

1e Comparant: Cornelis Camp

2e Comparant: Jacobus Schoenmakers

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, in 6 geerden, inden
polder, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, de Kae

Belend
Oost: Jan de Bruijn

West: Willem
Claessen cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: de Kae

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 170r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1708

1e Comparant: Cornelis Otgens

2e Comparant: Anneken Ariens Schoenmakers

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Jan Jansse Timmerman cum suis

West: Artus Verhagen cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Anneken heet in de akte op folio 164v Anneken Ariens
Hoevenaer wed Lamb Dircken Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 170v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1708

1e Comparant: Cornelis Otgens

2e Comparant: Dingeman Dircken Schoenmakers

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden met cooper cum suis

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Jan Jansen Timmerman cum suis

West: Artus
Verhagen cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 171r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-3-1708

1e Comparant: Thomas Cuijl, hooijschipper

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: akte niet verder uitgewerkt en doorgestreept

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 171v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-3-1708

1e Comparant: Thomas Cuijl, hooijschipper

2e Comparant: Hendrick Woutersen van (Wan) Waspick

Goederen: wilceur met als onderpant zijn 1/3 part in huijs etc,
gemeen met Gijsbert Zeijlmans

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arien Huijberde Konincx ende oude schoutin cs

West: schoutin
van Groot Waspick

Noord: den dijck

Zuid: acker van
Gijsbert Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 172r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1708

1e Comparant: Anthonij van Erch

2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeuw

Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent 5 hont

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Willem Jacobs

West: de schoutin
van Waspick

Noord: wed Peeter de
Bonth

Zuid: Arien
Klaessen Pols

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 172v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-4-1708

1e Comparant: Pitronella Jans Bruijnen wed Corn Wagemakers

2e Comparant: Huijbert Cornelis Swart

Goederen: ¼ del, gemeen met
Jacobus vander Schans ende Cornelis Swart

Prijs: ƒ 69

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straet

Belend
Oost: Geerart Dolck

West: Hendrick
van Malssen

Noord: Oude straet

Zuid: Hair
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 173r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1708

1e Comparant: Maria van Assell x Adriaen Zegers

2e Comparant: Adriaen van Andel en Hendrick vander Hoeven

Goederen: wilceur met als onderpant 12 geerden hooij ende
weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Adriaen Geerden Boudewijns

West: wed Geerit
Peeters en Geerit Camp

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Maria treedt op namens haar man (Rotterdam).

Adriaen en Hendrick zijn resp schout en
secretaris van Cappel.

Blijkens een quitantie is de wilceur op
12-5-1711 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 173v

Soort akte: verclaringe

Datum: 14-6-1708

1e Comparant: schout en gerechten van Waspick

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Schout en gerechten van Waspick verclaren dat Jacob
Both gedurende 42 jaer het dorp gedient heeft en nooit is ingeteeckent in het
register van de 1/100, 1/200 of 1/1000 penning en nooit getaxeert is boven de f
500. Jacob Both wordt toegestaen doliantie te doen bij de gerechten van
Dordrecht alwaar hij nu woont

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 174r

Soort akte: waterbrief

Datum: 2-7-1708

1e Comparant: Jan Peters van Alphen

2e Comparant: Gerart Cluijters

Goederen: een farije schip met toebehooren

Prijs: ƒ 1250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 400.

Peteer de Zeeuw en Peeter Janss Heijblom
staan borg

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 175r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-10-1709

1e Comparant: Thomas Adriaen Fijnenbuijck

2e Comparant: Reijnier Koster

Goederen: hof ende huijswerff, groot ontrent 1 hont

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: weeskinderen Adriaen Boeseren

West: Leendertje
van Nederveen

Noord: den dijck

Zuid: weeskinderen
Adriaen Boeseren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 175v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-10-1709

1e Comparant: Jan Peetersz van Alphen

2e Comparant: Peeter Adriaense de Zeeuw

Goederen: ½ delle, inden polder

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peter Jansz Brouwer

West: wed Adriaen
de Zeeuw

Noord: Heere straet

Zuid: de kae

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 176r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1708

1e Comparant: Cornelis Janss de Jongh ea

2e Comparant: Aert Adriaenss Hulst

Goederen: 1e 2 moervelden; 2e een hoecxken inde Elff Mergen

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Elff Mergen

Belend
Oost: 1e hof van Heukelom; 2e wed secr Kuijpers

West: Jan Sijmons
Geus

Noord: erfg Lijsbet
den Boer; wed secr Kuijpers

Zuid: Cornelis
Cornelissen van Dongen

Bijz: Cornelis Janss de Jongh namens Maria Janss van Assel
afgesepareerde huijsvrouw van Adriaen Zegers (Rotterdam)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 176v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1708

1e Comparant: Freijs Lambertsen Reckers

2e Comparant: wed Anthonij Ockers

Goederen: 1½ geert, hooij ende weijlant, inden polder, gemeen
met de wed cum suis, in 4 geerden

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend Oost: Frans Camp
cum suis

West: Dirck
Leijten cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: wed Anthonij woont tot Sprangh

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 177r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-1-1709

1e Comparant: Steven Franssen

2e Comparant: Willem Melisse Buijs

Goederen: een huijs, hoff en ackerlant

Prijs: ƒ 820

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen van Tighel cum suis

West: Dingeman
Aerden cum suis

Noord: Hair straet

Zuid: Cornelis
Gielen cum suis

Bijz: Willem woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 177v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1709

1e Comparant: Bartholomeus de Hoogh

2e Comparant: Jan van Grevenbroeck

Goederen: ½ del hooij ofte weijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 165

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mels Zeijlmans

West: Leendert
Verharen cum suis

Noord: Oude straet

Zuid: huijswerff
cooper

Bijz: Bartholomeus woont te Geertruijdenberg. Hij verklaart
op 17/1/1710 dat de koopsom voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 178r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1709

1e Comparant: Geerit Kamp

2e Comparant: Wouter Thomassen Zeijlmans

Goederen: 1-3 del, onden polder

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Cornelis Handricx

West: den cooper

Noord: de Kae

Zuid: erfg Aert
Dingemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 178v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1709

1e Comparant: Cornelis Cop

2e Comparant: Gerart Kamp

Goederen: hof en dries

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed meester Dirck [Weijdemans]

West: Anthonij
Huijberde Konincx

Noord: Anthonij
Huijberde Konincx

Zuid: andere
erve cooper

Bijz: Cornelis woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 179r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1709

1e Comparant: Cornelis Cop

2e Comparant: Anthonij Huijberde Konincx

Goederen: een del, inden polder

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend Oost: wed mr
Dirck Weijdemans

West: cooper

Noord: de Kae

Zuid: Gerart
Kamp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 179v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1709

1e Comparant: Jacob Bommelaer

2e Comparant: Arien Cornelis de Zeeuw

Goederen: een acker zaijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer

West: erve Peeter
de Haen

Noord: Jan Scheppen

Zuid: wed
Cornelis Janss de Zeeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 180r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-2-1709

1e Comparant: Arien, Willem en Willemijna Janss van Dongen

2e Comparant: Dirck Woutersse Zeijlmans

Goederen: veldekens ofte dellekens op Vroukens vaert

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Huijbert Aertse Cuijl

West: binnen
vaert

Noord: Thomas
Fijnenbuijck

Zuid: Peeter
Boeseren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 180v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-2-1709

1e Comparant: Cornelis Hendricks Schoenmakers ea

2e Comparant: Fransus Tielemans

Goederen: ½ acker saijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Spoor

Belend
Oost: voorss weeskint

West: Adriaen
Vermijs

Noord: Hair straet

Zuid: het Spoor

Bijz: Cornelis Hendricks Schoenmakers als voogt ende
Dingeman Dirckse Schoenmakers als toesiender over het innocente weeskint van
Willem Janss Buijs (Hendrik Luijten Ambacht)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 181r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-2-1709

1e Comparant: Jan Janss Timmerman

2e Comparant: Jan Cornelis Schippers

Goederen: een acker zaijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: andere erve cooper

West: wed Adriaen
van Tichel

Noord: hegh of hoff
wed Adriaen van Tichel

Zuid: de waeijen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 181v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1709

1e Comparant: Maria ende Cornelia Jespersse de Greeff ea

2e Comparant: Jochem Fransse vande Laer

Goederen: huijs, schuer, werff ende hoff

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Kerck pat

West: Dirck
Seijlmans

Noord: S'Heeren
straet

Zuid: het
kerckhoff

Bijz: Maria ende Cornelia Jespersse de Greeff, Adriaen
Geerden Boudewijns als voogt van Elisabeth Jespersse de Greeff, kinderen Jesper
Cleijssen de Greeff, en Janneken Geerden Boudewijns.

Gereet f 1200. Op 30 april verklaren de
1e comparanten dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 182r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1709

1e Comparant: Cornelis van Dongen

2e Comparant: Freijs Lamberden Reckers

Goederen: ½ huijs, hoff en ackerlant opden westenkant

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan den Smith

West: Hendrick
Snijders

Noord: Marieken
Lamberden Reckers cum suis

Zuid: Jan den
Smith

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 183r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-6-1709

1e Comparant: Matias Otgens, licenciaet in rechten

2e Comparant: Anneken de Bruijn wed Jan Arissen van Hassell

Goederen: een acker zaeijlant ende weijlant, groot ontrent 4
hondt

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Huijberde Schoenmakers

West: wed Lambert
Commeren en wed Peeter Janss Brouwer

Noord: den dijck of
erve cooperse

Zuid: erve Peeter Aerden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 183v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-7-1709

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspick, ea

2e Comparant: Peeter Jochumss Berthouts

Goederen: ¾ huijs, hoff en erve boven op Vroukensvaert, met cooper

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: S'Heeren straet

West: erfg Merten
van Gijsel

Noord: wed Handrick
van Tilborgh cum suis

Zuid: Gisters ?
Steeght

Bijz: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspick, namens
Adriaentje Peeterss Berthouts

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 184r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-9-1709

1e Comparant: Grietje Jochumss de Bruijn

2e Comparant: Jacobus Both, schoolmeester

Goederen: wilceur met als onderpant ½ acker met de veldekens,
gemeen met Elisabeth Jochumss de Bruijn, suster

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas Zeijlmans, secr, Gijsb van Steenhoven

West: erfg
Maijken Peters en erfg Meerten Adr Venroij ?

Noord: Her straet

Zuid: S'Gravelduijn
sloot

Bijz: Grietje woont te Breda

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 184v

Soort akte: erffdeelinge

Datum: 15-10-1709

1e Comparant: Matthias Otgens ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Matthias Otgens, Cornelis de Bont als voogt over de
kinderen van Matthias, volgens testament, 30-10-1703, van zaliger Dingena de
Bont , in haer leven wed Jan Matthijs Otgens.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 187r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-10-1709

1e Comparant: Jan Peeters Koenen ea

2e Comparant: Cornelis Handrick Schoenmakers

Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent 2½ hont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Pispoth

Belend
Oost: Huijbert Driessen

West: cooper met
andere erve

Noord: de Pispoth

Zuid: graeffelijckheijt
gronden

Bijz: Jan Peeters Koenen, Bartholomeeus de Hoogh, Jan de
Hoogh, Peeter de Hoogh, Cornelis Coenen ende Jan Koenen en Elisabeth de Hoogh.

De acker moet stegen over de stede van
Huijbert Pouwelse Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 188r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-10-1709

1e Comparant: Jan Peeters Koenen ea

2e Comparant: Anneken Janss wed Handrick Corneliss

Goederen: 4 geerden hooij ende wijlant, inden polder, in 6
geerden

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: wed Anthonij Ockers cum suis

West: Jan Baes
tot Dongen cum suis

Noord: Schij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Jan Peeters Koenen, Bartholomeeus de Hoogh, Jan de
Hoogh, Peeter de Hoogh, Cornelis Coenen ende Jan Koenen en Elisabeth de Hoogh.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 188v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1709

1e Comparant: Barent van Es ea

2e Comparant: Gijsbert Verwiel, schout Sprangh

Goederen: 1/3 in 12 geerden hooij ende weijlant, inden polder,
met cooper

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter Wouters en Jan Jacobsen Timmerman

West: Claes Adriaenss Hoevenaer

Noord: sloot hoff en
erve erfg Huijbert Janss Hoevenaer

Zuid: Oude Mase

Bijz: Barent van Es namens Nicolaes van Erck x Hester
Verwiel (Delft)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 189r

Soort akte: procuratie

Datum: 2-12-1709

1e Comparant: Johannus Benedictus Vercamp ea

2e Comparant: Adriaen Corneliss de Zeeuw

Goederen: machtiging tot verkoop van een delle, opgedragen
Willem Jacobs door Geertruij van Gellicom wed Hendrick Verkamp

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan de Bruijn eertijts, nu N Baijens

West: Gijsbert
Conincx eertijts,nu wed Geerrit Zeijlmans

Noord: Clijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Johannus Benedictus Vercamp, licentiaet in rechten,
namens zijn broer Cornelis Wilhelmus Vercamp (S'Hertogenbosch) machtigt Adriaen
om een delle lant, in Sgravelduijn GW, te verkopen aan Peeter Cornelisse de
Zeeuw, broer van Adriaen.

Het lant is later Cornelis Wilhelmus
aengecomen door doot van Geertruij, zijn moeder

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 190r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1709

1e Comparant: Adriaen Cornelis de Zeeuw ea

2e Comparant: Peeter Cornelisse de Zeeuw, broer

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 255

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Fransus Beijens

West: wed Geerit
Zeijlmans

Noord: Clijn Waspick

Zuid: Hair
straet

Bijz: Adriaen Cornelis de Zeeuw namens Johannus Benedictus
Vercamp, licentiaet in rechten en Cornelis Wilhelmus Vercamp (S'Hertogenbosch).
(zie folio 189r)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 190v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-12-1709

1e Comparant: Jacob Bommelaer

2e Comparant: Caterina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secretaris

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs, hoff en
ackerlant, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Niclaes de With

West: den
vaertkant

Noord: Hendrick Bacx

Zuid: Hendrick
Scheuren

Bijz: Caterina verklaart op 23-6-1716 dat er f 125 voldaen
is en ontslaet de acker, op heden gekocht door Adriaentje Fransen Boeser

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 192r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-10-1709

1e Comparant: Jacob Konincx

2e Comparant: Sijmon Sterrenborgh

Goederen: huijs, hof en halve put, op de erve van wed Jochem
Peeterss Zeijlmans

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Zeijlmans, schout Hendrik Luijten Ambacht

West: wed schout
van Luijten Ambacht

Noord: Peeter
Zeijlmans, schout Hendrik Luijten Ambacht

Zuid: Corstiaen Voegers cum suis

Bijz: Er wordt in 5 termijnen betaalt. Op 26-1-1715 is de
vijfde termijn betaelt

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 192v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1710

1e Comparant: Peeter Adriaens de Zeeuw ea

2e Comparant: Joost Peeterss Verschueren

Goederen: huijs en hoff

Prijs: ƒ 720

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob Kornelisse Buijs

West: dorps dijck

Noord: soo ver het
gebruijckt is

Zuid: erve Jan
Wouterss Verschueren

Bijz: Peeter Adriaens de Zeeuw als vooght en Cornelis
Heijblom als toeseinder van de 2 kinderen van zaliger Jan van Dun en Johanna
Adriaenss de Zeeuw.

Gereet f 360. De erfg van Peeter
Adriaenss de Zeeuw verklaren op 29-11711 dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 193r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-1-1710

1e Comparant: Roenant Verharen en Arien Aertse Turck

2e Comparant: Michiel Janss Timmermans

Goederen: ¾ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, met cooper cum suis

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Johannis Vermeulen cum suis

West: Cornelis Handricxse Schoenmakers cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 193v

Soort akte: borgtogte

Datum: 9-1-1710

1e Comparant: Mattias Otgens, licenciaet in rechten

2e Comparant:

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 6 hont

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Vassen

West: Arien
Jacobs

Noord: Hair straet

Zuid: de
veldekens

Bijz: Mattias staet met een stuck lant borg voor de koop van
goederen door Cornelis de Bonth op 9-1-1710 tw van 1925 gulden: 5 geerden - 1/8
- 1/16

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 194r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-1-1710

1e Comparant: Mattias Otgens

2e Comparant: Norbertus Brouwers

Goederen: ½ moervelt, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 190

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Out vaertje

Belend
Oost: Jan Dircken Leijten

West: kinderen
Cornelis Peters

Noord: Out vaertje

Zuid: ???

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 194v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1710

1e Comparant: Cornelis Janss Sprangers

2e Comparant: Jacobus Hendricx Schoenmakers

Goederen: 1½ geert hoij ende weijlant, in 6 geerden, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, de Kaa

Belend
Oost: Jan de Bruijn

West: Willem
Cauwens

Noord: Scheij sloot

Zuid: de Kaa

Bijz: Cornelis woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 195r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1710

1e Comparant: Jacobus Both, schoolmeester

2e Comparant: Joahnnes Grevenbroeck

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont, boven inde
Ruijcht

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: erfg Jan Dingemans cum suis

West: Jan Willems
Cloot

Noord: erfg Hendrick
van Grevenbroeck

Zuid: erve
Lambrecht Freijss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 195v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1710

1e Comparant: Adriaen Janss Bosser en Jan Wouterss Verschueren

2e Comparant: Peeter Adriaens de Zeeuw

Goederen: 1e ½ huijs, hoff, werff en delle, gemeen met Laurens
de Smith; 2e de oostense helft van de werff; 3e noordense helft del

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e dorpshuijs; 2e Laurens de Smith; Corn de Bont

West: dorps
dijck; wed Corn de Zeeuw; vaert kant

Noord: erve Cornelis
de Zeeuw; gelijck west; t Kampken

Zuid: lijck wegh;
huijs; Laurens de Smith

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 196r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1710

1e Comparant: Peter Adriaen de Zeeuw ea

2e Comparant: Jan Peterss de Jongh

Goederen: oostense helft van een binnendel, inden polder,
wederhelft is van Jan Peeterss van Alphen

Prijs: ƒ 345

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Michiel Compeer

West: wed
Cornelis de Zeeuw

Noord: de Kae

Zuid: Hair
straet

Bijz: Peeter Adriaens de Zeeuw als vooght en Cornelis
Heijblom als toeseinder van de 2 kinderen van zaliger Jan van Dun en Johanna
Adriaenss de Zeeuw.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 196r

Soort akte: quitantie

Datum: 25-1-1710

1e Comparant: Huijbert Lamberts Schoenmakers ea

2e Comparant: Jan Elemans

Goederen:

Prijs: ƒ

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Michiel Compeer

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert Lamberts Schoenmakers, Willem Dingemans
Schoenmakers sone van Dingeman Dircken Schoenmakers mede namens broers en
zussen bekennen dat Jan Elemans een rente uijt hoofde van de koop 6 geerden
heeft voldaen. (zie folio 196v)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 196v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1710

1e Comparant: Nicolaes Bank

2e Comparant: Johannes Elemans

Goederen: 6 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden met Dingeman Dircken cum suis

Prijs: ƒ 3580

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Jan Janss Timmermans cum suis

West: Aartus
Verhagen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Nicolaes woont te Geertruijdenbergh. Hij moet de
wederhelft jaarlijks f 1 betalen. (zie ook f 196r)

Gereet f 1580. Blijkens een quitantie is
de koopsom op 13-6-1712 geheel voldaen.

Los vel: quitantie is van 8-3-1712

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 196v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-3-1710

1e Comparant: Adriaen Timmerman

2e Comparant: Peeter Zeijlmans, schout Hendrik Luijten Ambacht

Goederen: 1 geert hoij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met Artus Verhagen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot

Belend
Oost: Dingeman Dircksen cum suis

West: Wouter
Boeser cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Ka sloot

Bijz: Adriaen woont te Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 197r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1710

1e Comparant: Nikolaes Bisschop

2e Comparant: Matijs Janss de Bont

Goederen: een binnen delle, inden polder

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Dirk Zeijlmans

West: het
Geestelijk Cantoor

Noord: Heijr straet

Zuid: de Cae

Bijz: Nikolaes woont te Raemsdonk

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 197v

Soort akte: verzoek

Datum: 12-4-1710

1e Comparant: Dingena Adr Fijnenbuijck wed Jan Ptrs van Sprangh

2e Comparant: Daniel Janse van Sprangh

Goederen: procuratie ivm een parceel lant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: huijs
Daniel Janse van Sprangh

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingena verzoekt ivm ziekte de koopakte op te maken
(zie folio 198r)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 198r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1710

1e Comparant: Dingena Adr Fijnenbuijck wed Jan Ptrs van Sprangh

2e Comparant: Daniel Janse van Sprangh

Goederen: een stuck lant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aart Adriaanse Hulst

West: erve wed
Jan Sijmonse Cuijpers

Noord: Groot Waspick

Zuid: Adriaan
Willemse Heijblom

Bijz: Dingena woont te Sgravenmoer, Daniel ook.

Peeter en Michiel Janse van Sprangh,
kinderen en erfg van Dingena Adriaense Fuijnenbuijck, bekennen voldaen te zijn.
15-9-1712

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 198v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1710

1e Comparant: Arien Adriaens Scheur

2e Comparant: Peeter Adriaens Scheur

Goederen: ½ huijs en erve

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter de Bont

West: schoutin
van Groot Waspick

Noord: wed Peeter de
Bont

Zuid: erfg Jacob
Huijberden de Bruijn

Bijz: Er wordt in 5 termijnen betaald. Op 9-4-1715 verklaren
Jan Peeters x Janneke Adriaens Scheur, Engel Adriaens Scheur, Engel Handrix
Scheur, eenige dochter Handrick Adriaens Scheur, kinderen Adriaen Adriaens
Scheur, dat de koopsom geheel voldaen is.

Er is een los vel: Adriaen Hendricks [in
de kop staat Arien Adriaens] Scheur verklaart van zijn zoon Peeter Adriaens f
50 ontfangen te hebben, 20-8-1712.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 199r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1710

1e Comparant: Arien Adriaenss Scheur

2e Comparant: Engel Adriaens Scheur

Goederen: 75 roeden acker zaijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter Buijs cum suis

West: wed Huijbert Cuijl

Noord: Peeter Jochums Berthouts

Zuid: erfg Adriaen Boeser

Bijz: Er wordt in 5 termijnen betaald. Op 9-4-1715 verklaren
Peeter Adriaens Scheur, Jan Peeters x Janneke Adriaens Scheur, Engel Handrix
Scheur, eenige dochter Handrick Adriaens Scheur, kinderen Adriaen Scheur, dat
de koopsom geheel voldaen is.

Los vel: Adriaen verklaart van Eengel f
50 ontfangen te hebben, 1-1-1713

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 199v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-6-1710

1e Comparant: Hendrick Heijmans

2e Comparant: Gelden Paens

Goederen: ontrent 3 hont waeijlant ende uijtgedolven moeren

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willems Zeijlmans, cum suis

West: wed Jacob
Sprangers

Noord: wed Jan
Sijmons Kuijpers

Zuid: Marie de
Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 200r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-10-1710

1e Comparant: Thomas Adriaenss Fijnenbuijck

2e Comparant: Dirck Janss Voegers

Goederen: ½ mergen zaeijlant, zoals door zijn vrouws voorouders
gebruijckt is

Prijs: ƒ 155

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Willem Jacobs

West: erfg Jan
Michielsse de Light

Noord: den Armen

Zuid: Maijken de
Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 200v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-10-1710

1e Comparant: Adriaen Baes, brouwer Breda

2e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder Clijn Waspick

Goederen: binnendel of moergront op Vroukensvaert

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: binnen vaert

West:

Noord: Aert
Bommelaeren, Huijbert Cuijl, zie verder bijz

Zuid: erfg
Adriaen Jan Tijssen

Bijz: kinderen Willem Jacob Jan Tijssen en Frans Boeseren
cum suis

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 201r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-12-1710

1e Comparant: Maria van Assel, gesepareerde vrouw Adriaen Segers

2e Comparant: Cornelis de Bont

Goederen: 6 geerden hoij ende weijlant, inden polder, opden
oostenkant, in 12 geerden

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Adriaen Gerritsen Boudewijns cum suis

West: Steven van
Steenhoven met de wederhelft

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Maria woont te Rotterdam (zie ook folio 201v)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 201v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-12-1710

1e Comparant: Maria van Assel, gesepareerde vrouw Adriaen Segers

2e Comparant: Steven van Steenhoven

Goederen: 6 geerden hoij ende weijlant, inden polder, opden
westenkant, in 12 geerden

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Cornelis de Bont met de wederhelft

West: Gerit Camp

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Maria woont te Rotterdam (zie ook folio 201r)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 202r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-12-1710

1e Comparant: Sijken Thomasse Zeijlmans wed Adriaen de Laet

2e Comparant: Steven van Steenhoven

Goederen: een binnendel, inden polder

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Cornelis Adriaenss Camp

West: Cornelis
Handrickss Schoenmakersse

Noord: de Kae

Zuid: Hair
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 202v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1710

1e Comparant: Marie Bommelaer wed Jan Theunis Zeijlmans

2e Comparant: Hermijna de Bie wed Gerardus Zeijlmans, schout

Goederen: ½ binnen delle, op Vroukensvaert, gemeen met Gijsbert
de Ruijter, groot ontrent 1½ hont

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgrevelduijn Cappel

West: binnenvaert

Noord: Vreijs Janss
Reckers

Zuid: den
watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 203r

Soort akte: procuratie

Datum: 31-12-1710

1e Comparant: Adriaentje Cornelisse Swart

2e Comparant: Jan Cornelisse Swart ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaentje (Dordrecht) machtigt haar broer Jan en
zwager Johannis Huijberts vander Dack x Jannige Cornelisse Swart ivm overlijden
van hun moeder Teuntje Jansse Kop een stuck zaeijlant aan Jacob Dorreboom
(Sgravenmoer) te transporteren

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 204r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-1-1711

1e Comparant: Jan Cornelisse Swart ea

2e Comparant: Jacob Dorreboom

Goederen: 1/5 inde goederen van Jan Cornelis Cop

Prijs: ƒ 148

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: heer Junius

West: Adriaen
Hulst

Noord: heer Junius

Zuid: wed
Adriaen van Iersel

Bijz: Jan Cornelisse Swart, Johannis Huijberts vander Dack x
Jannige Cornelisse Swart en Cornelis Servaes Kelder x Adriaentje Cornelisse
Swart (zie folio 203r) (Dordrecht)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 204v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-1-1711

1e Comparant: Anneken Mattijsse Camp wed Steven Adriaen Everts

2e Comparant: Handricxken Mattijsse Camp wed Jan Jacobs

Goederen: 2¼ geert hoij ofte weijlant, in 9 geerden, opden
oostenkant, inden polder

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaijsloot, de Kae

Belend
Oost: wed Goris Brouwers cum suis

West: den Armen

Noord: Schaijsloot

Zuid: de Kae

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 205r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-1-1711

1e Comparant: Laurijs de Smit

2e Comparant: Maria Jespers de Graeff

Goederen: ¼ van een hoff

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochem Fransen vander Laer

West: dorps dijck

Noord: Jochem
Fransen vander Laer

Zuid: wed
Cornelis de Zeeu

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 205v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1711

1e Comparant: Wouter Zeijlmans

2e Comparant: Cornelis Handricksen Schoenmakers

Goederen: 1/3 del, inden polder

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend Oost: den cooper

West: Geerit Camp

Noord: de Kae

Zuid: erfg Aert
Dingemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 206r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-2-1711

1e Comparant: Thomas en Commer Jacobsen van Gils

2e Comparant: Adriaen Bommelaer

Goederen: een acker zaijlant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer

West: werf cooper

Noord: den cooper

Zuid: Peeter
Scheuren

Bijz: streckt tevens tot de erve van Catelijn Soethouts

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 206v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-2-1711

1e Comparant: Thomas en Commer Jacobsen van Gils

2e Comparant: Adriaen Bommelaer

Goederen: 1/8 delle, gemeen met erfg Aert en Thomas Bommelaer

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Adriaensen Fijenbuijck

West: erfg
Adriaen Boeser

Noord: Oude straet

Zuid: den wiel

Bijz: transport om niets

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 207r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1711

1e Comparant: Jan Smeur

2e Comparant: Adriaen Boudewijns

Goederen: 1 geerdt lant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met
Adriaen Geerden Boudewijns

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen de Bruijn cum suis

West: Cornelis de
Bont

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont tot Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 207v

Soort akte: procuratie

Datum: 14-3-1711

1e Comparant: Johan en Adriaen Aerden Timmerman ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johan en Adriaen Aerden Timmerman, Isaac Swaen x
Pitronella Timmerman (Rotterdam), Simon Abrahams x Dingena Aerden Timmermans,
Adriaen Aerts Coninck den Jonge x Maria Aerde Timmermans (Cappel) machtigen te
Raamsdonk Gijsbert Cnaep x Anneke Timmerman en Adriaen Tijssen x Meijntje
Aerden Timmerman om een geert lant te vercopen aan Peeter Zeijlmans voor f 200

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 208v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-3-1711

1e Comparant: Gijsbert Cnaep ea

2e Comparant: Peeter Zeijlmans

Goederen: 1 geert hoij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met Artus Verhagen cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, de Kae sloot

Belend
Oost: Jan Elemans cum suis

West: Bastiaen
Vassen cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: de Kae sloot

Bijz: Gijsbert Cnaep x Anneke Timmerman en Adriaen Tijsse x
MeijntjeTimmerman mede namens Johan en Adriaen Aerden Timmerman, Isacq Swaen x
Pitronella Timmerman (Rotterdam), Simon Abrahams x Dingena Aerden Timmermans,
Adriaen Aerts Coninck den Jonge x Maria Aerde Timmermans (Cappel) en Adriaen
Aerden Timmerman [staet niet in de procuratie], erfg Aeltje Aerden Timerman
(zie ook folio 207v

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 209r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-3-1711

1e Comparant: Meeuwis Jacobse

2e Comparant: Meeuwis Cornelis van Steenhoven

Goederen: 2 geerden hoij ofte waeijlant, inden polder, gemeen
met Bastiaen Vassen en Dingeman Dircken, in 12 geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Wouter Stevens cum suis

West: Jan Janse
Timmermans

Noord: sooweijt dese
jurisdiktie is streckende

Zuid: erve wed
Jochem Janse

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 209v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-3-1711

1e Comparant: Aert Cornelisse de Jong

2e Comparant: Wouter van Steenhoven

Goederen: 7½ geert hoij ofte weijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kae sloot

Belend
Oost: wed Jochem Zeijlmans

West: Cornelis
Peeter Melsen

Noord: buijtendijcxe
halve dwarsloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 210r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 2-5-1711

1e Comparant: Maria Janse van Haren wed Cornelis vander Saecken

2e Comparant: Dirck Teunisse Dolck

Goederen: haer schuijt met toebehooren

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 210v

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1711

1e Comparant: Thomas Adriaense Fijenbuijck

2e Comparant: Jan van Grevenbreoeck

Goederen: een buijtendelle

Prijs: ƒ 85

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straet

Belend
Oost: wed Cornelis de Zeeu cum suis

West: Adriaen
Bommelaer cum suis

Noord: Oude straet

Zuid: S'Heeren
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 211r

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1711

1e Comparant: Thomas Adriaense Fijenbuijck

2e Comparant: Jan van Grevenbreoeck

Goederen: een buijtendelle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straet

Belend
Oost: wed Lambert Dircken

West: de gemeenen
steeg

Noord: Oude straet

Zuid: S'Heeren
strate

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 211v

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1711

1e Comparant: Thomas Adriaense Fijenbuijck

2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeuw

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 370

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erf weduwe
Huijbert Cuijl

Noord: Pleun (verder
niets ingevuld)

Zuid: Dirck
Wouterse Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 212r

Soort akte: transport

Datum: 15-5-1711

1e Comparant: Adriaentje Brouwers wed Johannis Boeser

2e Comparant: Peeter Wouters Verschuren

Goederen: westense helft van een acker saijlant

Prijs: ƒ 530

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Korte Ackers

Belend
Oost: Adriaentje Brouwers met wederhelft

West: erfg
Cornelis de Zeeuw

Noord: sloot
bijsters

Zuid: Korte
Ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 212v

Soort akte: waterbrief

Datum: 15-7-1711

1e Comparant: Margaretta Melsen Zeijlmans wed Corstiaen Vassen

2e Comparant: Adriaen Corstiaense Vassen

Goederen: hoij ende pleijtschip met alle toebehooren

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 500, de rest in termijnen van f 150

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 214r

Soort akte: transport

Datum: 17-8-1711

1e Comparant: Cornelis en Jan Cornelisse

2e Comparant: Wouter Janse Verschuren

Goederen: ½ huijs, hoff en del, gemeen inde wederhelft

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Melis Peeters

West: wed Lambert
Dircken

Noord: de Cae

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 214v

Soort akte: transport

Datum: 17-8-1711

1e Comparant: Cornelis en Jan Cornelisse

2e Comparant: Adriaentje Janse Verschuren

Goederen: ½ huijs, hoff en del, gemeen inde wederhelft

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Milis Peeters

West: wed Lambert
Dircken

Noord: de Cae

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 215r

Soort akte: transport

Datum: 10-9-1711

1e Comparant: Hendrik Janse Snijders

2e Comparant: Dirk Janse Zeijlmans, president schepen

Goederen: ¼ acker zaeijlant, buijtendijx

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Ruijckhaver met ¼

West: den cooper
met ¼

Noord: Heer straet

Zuid: erve
Wouter Ruijckhaver

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 215v

Soort akte: transport

Datum: 10-9-1711

1e Comparant: Bartholomeus de Hoogh

2e Comparant: Johan van Grevenbroek

Goederen: ½ acker zaeijlant, wederhelft is van cooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: wed Arien
Cluijters cum suis

West: Jacob
Tijsse Camp

Noord: erf Frans
Boeser cum suis

Zuid: erve Dirk
Zeijlmans

Bijz: Bartholomeus is borger van Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 216r

Soort akte: procuratie

Datum: 25-9-1711

1e Comparant: Francis Boeser, beurtschipper te Dordrecht

2e Comparant: Lijntje vander Lende x Francis Boeser

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Francis (Dordrecht) machtigt zijn vrouw om te
transporteren aan Hendrik Snijders sijn pleijtschip

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 216v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 28-9-1711

1e Comparant: Lijntje vander Lende namens Francis Boeser

2e Comparant: Hendrik Snijders

Goederen: een pleijtschip met alle toebehooren

Prijs: ƒ 1880

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lijntje is de vrouw van Francis (zie folio 216r).

Hendrik woont te Raemsdonk.

Gereet f 1000. De rest in termijnen aan
Cornelis Segers. Wouter Venis verklaart op 31-3-1716 dat de koopsom voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 217v

Soort akte: transport

Datum: 14-10-1711

1e Comparant: Geerit Camp

2e Comparant: wed Geerit Peeterse

Goederen: 3 geerden lant, gemeen met de wed, in 6 geerden

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Steven van Steenhoven

West: wed Wouter
Stevense Boef

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 218r

Soort akte: transport

Datum: 29-1-1712

1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Cornelis Janse de Jong

Goederen: een delle, inden polder

Prijs: ƒ 420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: wed Cornelis de Zeeu

West: Jan de
Bruijn

Noord: de kae

Zuid: Heer
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 218v

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1712

1e Comparant: Jacobus Mol x Maijken Buijs

2e Comparant: Thomas Buijs

Goederen: een parceel ackerlant met dries

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Tijs Vermijs cum suis

West: schoutin van Waspick cum suis

Noord: waterloop

Zuid: dwarspat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 219r

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1712

1e Comparant: Jacobus Mol x Maijken Buijs

2e Comparant: Meeuwis Jacobse

Goederen: 1½ geert hoij ende weijlant, inden polder, in 4½ geert

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: Handrixke Mattijsse Camp

West: den Armen

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Ca sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 219v

Soort akte: transport

Datum: 24-2-1712

1e Comparant: Peeter Jochemse Berthouts

2e Comparant: Cornelis Peeter Melsen ea

Goederen: ¾ en 1/8 geert hoij ende weijlant, inden polder, in 9
geerden, gemeen met Johannis Berthouts cum suis

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: den Armen

West: Jan de
Bruijn

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Ca sloot

Bijz: Cornelis Peeter Melsen als voogt van Johannis
Berthouts zoon van Jochem Berthouts en Grietje Peeter Melsen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 220r

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1712

1e Comparant: Adriaen Vermijs, meester timmerman

2e Comparant: Leonardus Verharen, schepen

Goederen: een parceel ackerlant, groot ontrent 1 hont

Prijs: ƒ 34

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Willem Blankers

West: Jan Janse
van Hasselt

Noord: de meulen

Zuid: agsterste
dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 220v

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1712

1e Comparant: Leonardus Verharen, schepen

2e Comparant: Adriaen Vermijs, meester timmerman

Goederen: een parceel ackerlant, groot ontrent 1¼ hont

Prijs: ƒ 36

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: Mels
Thomassen Zeijlmans

Noord: Her straet

Zuid: den dijck
aen den meulen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 221r

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1712

1e Comparant: Heijltje Huijb van Gils wed Corn Aert Schoenmakers

2e Comparant: Heijltje Peeters Zeijlmans wed Wouter Boef

Goederen: 1½ geert hoij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooperse cum suis

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Ca sloot

Belend
Oost: wweskinderen Adriaen Boeser cum suis

West: Dingeman
Dircken

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Ca sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 221v

Soort akte: transport

Datum: 4-3-1712

1e Comparant: Anthonij vander Punten, secr Doeveren en Genderen

2e Comparant: Adriaen Huijberde Zeijlmans

Goederen: een binne delle, groot ontrent 5 hont

Prijs: ƒ 650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Jan Willemse Zeijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: Hendrik
Zeijlmans

Zuid: Arien
Aertse van Hasselt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 222r

Soort akte: transport

Datum: 11-3-1712

1e Comparant: Cornelis Peeter Melsen

2e Comparant: Johan de Bruijn

Goederen: ¼ acker opden oostenkant

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: wed Peeter
Zeijlmans

West: wed Jochem Berthouts

Noord: Wouter Janse
Gijben

Zuid: Sgrevelduijn
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 222v

Soort akte: transport

Datum: 14-3-1712

1e Comparant: Norbertus Brouwer

2e Comparant: Gijsbert van Steenhoven

Goederen: 6 geerden hoij ofte weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: de Kerk ende Armen

West: Rijke
Vorstel

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Norbertus woont te Gemert, Gijsbert te Raemsdonk

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 223r

Soort akte: transport

Datum: 14-3-1712

1e Comparant: Adriaen Cornelis Schippers

2e Comparant: Neeltjen Boeser wed Jacob Conincx

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met kinderen Jacob Abrahamse Schipper

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Laureijs Vermeulen

West: Giel Jansse
Timmermans cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Adriaen woont tot Loon en Jacob tot Luijenambacht

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 223v

Soort akte: transport

Datum: 2-4-1712

1e Comparant: Peeter Willems van Driel ea

2e Comparant: Willemijna Rijken wed Jan Bastiaense Boeser

Goederen: een acker, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 530

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den Armen

West: Adriaen
Huijberts Zeijlmans

Noord: Peeter
Jochemse Berthouts

Zuid: kinderen
Adriaen Boeser

Bijz: Peeter Willems van Driel, Denis Vos x Maijken van
Driel, Willem Laurens Outmans x Anna van Driel

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 224r

Soort akte: procuratie

Datum: 22-2-1712

1e Comparant: Pieter Brantwijck van Blocklant ea

2e Comparant: Pieter Brouwer, stadhouder Hooge en Lage Zwaluw

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter Brantwijck van Blocklant (Dordrecht), Maria
Boeij wed vander Meulen, Anna Maria vander Hoeve wed Willem Boeij (S'Hage).

Pieter wordt gemachtigt om te Waspik aan
Jan Janse Timmerman den ouden en den jonge (Raemsdonk) op te dragen om de
verkoop brieven etc van 6 geerden lant in orde te laten maken.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 224v

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1712

1e Comparant: Pieter Brantwijck van Blocklant ea

2e Comparant: Jan Janse Timmerman den ouden

Goederen: ½ van 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in
12 geerden

Prijs: ƒ 1375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Peeter Coninx cum suis

West: Michiel
Janse Timmerman cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Pieter Brantwijck van Blocklant (Dordrecht), Maria
Boeij wed vander Meulen, Anna Maria vander Hoeve wed Willem Boeij (S'Hage).

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 225r

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1712

1e Comparant: Pieter Brantwijck van Blocklant ea

2e Comparant: Jan Janse Timmerman den jonge

Goederen: ½ van 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in
12 geerden

Prijs: ƒ 1375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Peeter Coninx cum suis

West: Michiel
Janse Timmerman cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Pieter Brantwijck van Blocklant (Dordrecht), Maria
Boeij wed vander Meulen, Anna Maria vander Hoeve wed Willem Boeij (S'Hage).

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 225v

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1712

1e Comparant: Hendrixe Campen wed Coenraet Baes

2e Comparant: Steven van Steenhoven

Goederen: een del, inden polder

Prijs: ƒ 425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Jan de Bruijn

West: wed Willem
Blankers

Noord: de Kae

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 226r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-5-1712

1e Comparant: Francus Beijens

2e Comparant: Jan van Tilburg, schepen

Goederen: wilceur met als onderpant een buijtendijxe delle

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Handrick de Ruijter cum suis

West: Peeter de
Zeu

Noord: Oude straet

Zuid: straet

Bijz: Denis de Haen, die de wilceur heeft overgenomen
september 1713, verklaart op 20-11-1730 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 226v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-5-1712

1e Comparant: Francus Beijens

2e Comparant: Jan van Tilburg, schepen

Goederen: wilceur met als onderpant een huijs etc

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan de Bruijn

West: het dorp

Noord: erf Jan de
Bruijn

Zuid: Her straet

Bijz: Huijbert Swart, die de wilceur heeft overgenomen
6-9-1713, verklaart op 15-4-1724 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 227r

Soort akte: testament

Datum: 20-2-1686

1e Comparant: Cathalijn Ariens van Liesvelt wed

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cathalijn Ariens van Liesvelt is wed van Maarten
Tijsse van Campen (Dordrecht). Zij maakt haar testament op: genoemd woprden
Engeltje Willems Pluknoot dogter van Heijltjen Jochems Ponts ?

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 227v

Soort akte: huwelijksvoorwaarde

Datum: 29-6-1702

1e Comparant: Cornelis vander Biesen

2e Comparant: Engeltje Willemse Pluknoot x Corn vander Biesen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 229r

Soort akte: transport

Datum: 19-5-1712

1e Comparant: Engeletje Pluknoot wed Cornelis vander Biesen

2e Comparant: Huijbert Schoenmakers

Goederen: 1 geerde lant, in 6 geerden, inden polder

Prijs: ƒ 520

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Arien Cornelis Cistijsse cum suis

West: schoutin van Waspick cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Engeltje woont te Haarlem

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 229v

Soort akte: transport

Datum: 1-6-1712

1e Comparant: Peeter Jochems Berthouts ea

2e Comparant: Wouter Vermeulen

Goederen: een bijster moergront, groot ontrent 3 mergen

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Adriaentje Dircken Waelwijk

West: Adriaen
Marcelis Cluijters

Noord: Aert Aertse
Hulst en meer andere

Zuid: erfg
Barent Geus

Bijz: Peeter, Huijbert, Johannis, Adriaentje Jochemse
Berthouts, Abraham Schipper x Pitronella Jochemse Berthouts, Peeter Berthouts
en Jacobus Schoenmakers als voogden van het kint van Huijbert Schoenmakers bij
Cornelia Jochemse Berthouts: Johanna Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 230r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-8-1712

1e Comparant: Peeter Willems van Driel

2e Comparant: Geerit Peeters Dolck

Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaijlant

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Lambert Freijssen Reckers

West: de gemeene
steeg

Noord: stede Freijs
Lamberde Reckers

Zuid: acker
kinderen Adriaen Boeser

Bijz: Geerit verklaart op 14-12-1724 dat de wilceur geheel
is afgelost

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 230v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 10-9-1712

1e Comparant: Pieter Barvoets

2e Comparant: Cornelis Jacobse Buijs

Goederen: een hooij ende pleijtschip met toebehooren

Prijs: ƒ 2400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter woont tot Cappel,. Jacob Barvoets staat borg

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 231r

Soort akte: transport

Datum: 22-11-1712

1e Comparant: Pieter Adriaen Canters

2e Comparant: Jan van Tilburg

Goederen: een weijdries, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 15

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dorpsweg

West: wed
Bastiaen Boeser

Noord: wed Jan
Boeser cum suis

Zuid: wed Hendrick
van Tilburg

Bijz: Pieter woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 231v

Soort akte: transport

Datum: 23-1-1713

1e Comparant: Teunis en Engeltje Wouters Bieman

2e Comparant: Jan de Bont

Goederen: ½ acker saeijlant groot ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis de Jong

West: Michiel
Jans Timmermans met wederhelft

Noord: Her straet

Zuid: Oude
Vaertje

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 232r

Soort akte: transport

Datum: 24-1-1713

1e Comparant: Wouter Adriaens van Gesel

2e Comparant: Geertruij Meertens wed Antonij Ockers

Goederen: 1/3 in 5 geerden hooij ende weijlant, in 7½ geerden,
inden polder

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Kae sloot

Belend Oost: Jan Conincx
cum suis

West: wed Hendrick Scheuren cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 232v

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1713

1e Comparant: Lambert Buijs ea

2e Comparant: Cornelis Anthonijse van Dongen

Goederen: een huijs, werf en hof en ½ ackerlant

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter Buijs met helft acker en Dirk Jans Voegers

West: Teunis Sagt

Noord: Peeter Jochems
Berthout

Zuid: weeskinderen
Adriaen Boeser

Bijz: Lambert Buijs, Cornelis Buijs, Cornelis Schrauwen x
Cornelia Buijs.

Gereet f 550. Op 10-2-1714 verklaren de
verkopers dat de koopsom geheel voldaen is.

Quitantie als los vel aanwezig

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 233r

Soort akte: transport

Datum: 7-2-1713

1e Comparant: Hendrick Heijmans

2e Comparant: Jan Peeters de Jong

Goederen: 1 geeret jhooij ofte weijlant, inden polder, in 6
geerden

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert Driessen cum suis

West: Peeter van
Son

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 233v

Soort akte: transport

Datum: 18-2-1713

1e Comparant: Jacobus Hagoort ea

2e Comparant: Steven Janss Timmermans

Goederen: 2/3 hont saeijlant, 1/3 is reeds van cooper, in 2½
hont, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Geerit Zeijlmans

West: wed Geerit
Zeijlmans

Noord: bijstert Jan Willems Cloot

Zuid: erve Jan
Willems Cloot

Bijz: Jacobus Hagoort x Elisabeth Zeijlmans en Adriaen
Schouten x Geertruij Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 234r

Soort akte: transport

Datum: 24-2-1713

1e Comparant: Cornelis Sprangers

2e Comparant: Jan Wouters Verschuren

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Wouter Stevense Boef

West: wed Wouter
Stevense Boef

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Cornelis woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 234v

Soort akte: transport

Datum: 3-3-1713

1e Comparant: Melchior Zeijlmans, out stadthouder van Waspick

2e Comparant: Thomas Molenschot

Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Willemss van Driel

West: Arien
Crooten cum suis

Noord: Dirk Janss
Voegers

Zuid: erfg
Merten van Gijsel

Bijz: Melchior Zeijlmans = Mels Thomas Zeijlmans (staat in
de kop)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 235r

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1713

1e Comparant: Pieter Canters x Anna Wouters Faro

2e Comparant: Michiel Janse Timmermans

Goederen: 3 geerden hooioj ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Leendert Verharen cum suis

West: den Armen

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Pieter woont te Sgravenmoer en Michiel te Luijen
Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 235v

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1713

1e Comparant: Jan Wouters Verschueren

2e Comparant: Anna Wouters Faro x Pieter Canters

Goederen: 3¼ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6½
geerden, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Peeter Zeijlmans cum suis

West: cinderen
Cornelis Tijssen

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Anna woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 236r

Soort akte: procuratie

Datum: 6-3-1713

1e Comparant: Pieter Ariens Mutsaert ea

2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter Ariens Mutsaert, Denis Mutsaert, Matrijn Potel
X Maria Ariens Mutsaert. Mede erfg van Peeter Janse Vassen. De erfg machtigen
Adriaen om de nalatenschap van Peeter Janse Vassen te regelen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 236r

Soort akte: verzoek

Datum: 14-2-1713

1e Comparant: de vrinden van zaliger Peeter Janse Vasse

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: de vrinden en erfgenamen van onse oom Peeter Janse
Vassen verklaren alle vaste goederen verkocht te hebben en verzoeken om de
veste van dien zijn voorgang te laten hebben.

Getekent Adriaen Wijnsou, Sprang 14-2-1713

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 236v

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1713

1e Comparant: Adriaen Mutsaert ea

2e Comparant: Willem Jacobs Buijs ea

Goederen: 1/7 in 3 geerden hooij ofte weijlant, inden polder, in
12 geerden, op den westenkant in 6 geerden

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot

Belend
Oost: Armen van Raemsdonk

West: Peeter
Jochemse Zeijlmans cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: stede
Frans Mattijsse Camp

Bijz: Adriaen Mutsaert, Cornelis Mutsaert, Adriaen
Zeijlmans, schout, namens Peeter Ariens Mutsaert, Denis Mutsaert, Matrijn Potel
X Maria Ariens Mutsaert. (zie folio 236r), Adriaentje Mutsaert x Adriaen Jansse
Cuijpers, Lijsbert Mutsaert x Adriaen Wijnsou. Kinderen van Aert Mutsaert en
Grietje Jansen Vassen. Voor 1/7 erfg van Peeter Janse Vassen.

Willem Jacobs Buijs en Pleuntje Jans
Vassen wed Huijbert Cuijl.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 237r

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1713

1e Comparant: Adriaen Mutsaert ea

2e Comparant: Willem Jacobs Buijs ea

Goederen: 1/7 in 3 3/16 geerden hooij ofte weijlant, inden
polder, op den oostenkant in 9 geerden

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: gasthuijs van Geertruijdenberg

West: kinderen Mattijs
Cornelisse Camp cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Adriaen Mutsaert, Cornelis Mutsaert, Adriaen
Zeijlmans, schout, namens Peeter Ariens Mutsaert, Denis Mutsaert, Matrijn Potel
X Maria Ariens Mutsaert. (zie folio 236r), Adriaentje Mutsaert x Adriaen Jansse
Cuijpers, Lijsbert Mutsaert x Adriaen Wijnsou. Kinderen van Aert Mutsaert en
Grietje Jansen Vassen. Voor 1/7 erfg van Peeter Janse Vassen.

Willem Jacobs Buijs en Pleuntje Jans
Vassen wed Huijbert Cuijl.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 237v

Soort akte: transport

Datum: 14-3-1713

1e Comparant: Clasina van Orten wed Adriaen Heeren

2e Comparant: Dingeman Elemans

Goederen: 5¼ geert hooij ende weijlant, inden polderin 10½
geerden, gemeen met Jan Sijmons Cuijper

Prijs: ƒ 2100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jochem Zeijlmans

West: Cornelis
Peeter Melsen

Noord: Scheij sloot

Zuid: buitendijxe
dwars sloot

Bijz: Clasina wordt geassisteert door Jacobus Heeren

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 238r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-3-1713

1e Comparant: Pieter Buijs

2e Comparant: Jan de Bruijn

Goederen: wwn wilceur met als onderpant 6 geerden hooij ende weijlant, inde polder,
in 12 geerden

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Cornelis de Bont

West: Mels Tomas
Zeijlmans

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jan verklaart op 28-2-1722 dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 238v

Soort akte: transport

Datum: 18-3-1713

1e Comparant: Peter Aerden Schoenmakers ea

2e Comparant: Dingeman Aerden Schoenmakers

Goederen: 1½ geert hoij ofte weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Jasper de Bruijn (Drimmelen)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jan Janss Timmermans

West: Adriaen
Verschans cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: sloot
teijnde steeg wed Jan Jacobs

Bijz: Peter Aerden Schoenmakers en Lijsbet Fijneman wed Jan
Peterss Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 239r

Soort akte: transport

Datum: 18-3-1713

1e Comparant: Maria Janss Schoenmakers wed Adriaen van Tichel

2e Comparant: Dingeman Aerden Schoenmakers

Goederen: 2/5 in 1½ geert, in 6 geerden, gemeen met cooper cum
suis

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: weeskinderen Adriaen Boeser cum suis

West: Dingeman
Dirckss Schoenmakers

Noord: Scheij sloot

Zuid: stee wed
Jochem Janss

Bijz: Er is een testament van 12-5-1712 bij notaris
Hoevenaer te Raemsdonk

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 239v

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1713

1e Comparant: Jan Janse Vassen

2e Comparant: Bastiaen Vassen

Goederen: 1/7 in de helft van 3 3/16 geert hoij ende weijlant,
inden polder, op den westenkant in 9 geerden

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: gasthuijs van Geertruijdenberg

West: kinderen
Mattijs Cornelisse Camp cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jan is voor 1/7 erfgenaam van Peeter Janse Vassen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 240r

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1713

1e Comparant: Jan Janse Vassen

2e Comparant: Bastiaen Vassen

Goederen: 1/7 in 3 geerden hooij ofte weijlant, inden polder, in
12 geerden, op den westenkant in 6 geerden

Prijs: ƒ 257

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot

Belend
Oost: Armen van Raemsdonk

West: Peeter
Jochemse Zeijlmans cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: stede Frans Mattijsse Camp

Bijz: Jan is voor 1/7 erfgenaam van Peeter Janse Vassen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 240v

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1713

1e Comparant: Wouter Segerse Zeijlmans ea

2e Comparant: Bastiaen Vassen

Goederen: 1/7 in de helft van 3 3/16 geert hoij ende weijlant,
inden polder, op den westenkant in 9 geerden

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: gasthuijs van Geertruijdenberg

West: kinderen
Mattijs Cornelisse Camp cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Wouter Segerse Zeijlmans, Maijken Segers Zeijlmans,
Willem Mouthaen x Lijsbet Zeijlmans, Anna Zeijlmans x Hendrik van Malsem.
Kinderen Seger Zeijlmans x Judic Janse Vassen. Voor 1/7 erfg van Peeter Janse
Vassen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 241r

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1713

1e Comparant: Wouter Segerse Zeijlmans ea

2e Comparant: Bastiaen Vassen

Goederen: 1/7 in 3 geerden hooij ofte weijlant, inden polder, in
12 geerden, op den westenkant in 6 geerden

Prijs: ƒ 257

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot

Belend
Oost: Armen van Raemsdonk

West: Peeter
Jochemse Zeijlmans cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: stede
Frans Mattijsse Camp

Bijz: Wouter Segerse Zeijlmans, Maijken Segers Zeijlmans,
Willem Mouthaen x Lijsbet Zeijlmans, Anna Zeijlmans x Hendrik van Malsem.
Kinderen Seger Zeijlmans x Judic Janse Vassen. Voor 1/7 erfg van Peeter Janse
Vassen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 241v

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1713

1e Comparant: Johannes van Amelroij

2e Comparant: Bastiaen Peters Boeser

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: bijster Jan
Willems Cloot

Noord: Jan Willems
Cloot

Zuid: Jacob
Bommelaer

Bijz: Johannes woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 242r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-6-1713

1e Comparant: Steven Fransen Bogaerts

2e Comparant: Jan Franken

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jansen
van Hassel

West: Jacobus
Schoenmakers

Noord: wed Cornelis
Aerden Schoenmakers

Zuid: de straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 242v

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1713

1e Comparant: Johannes van Amelroij

2e Comparant: Anthonij Janse Snijders

Goederen: een buijten delle op Vroukensvaert

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vaert kant

West: sloot
Endeling del Peeter van Son

Noord: den Armen

Zuid: wed Peeter
de Bont

Bijz: Johannes woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 243r

Soort akte: verzoek

Datum: 1-6-1713

1e Comparant: Cornelis Jan Schrauwen ea

2e Comparant: Peeter Boeseren ea

Goederen: Verzoek aan de schout
Zeijlmans om sekere heijvelde te vesten, gecomen van hun moeder, inde
Elf Mergen

Prijs: ƒ 97

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Elf Mergen

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Jan Schrauwen, Lambregt Buijs en Cornelis
Buijs.

Peeter Boeseren, Huijbert Swarten en
Denis de Haen.

De wederhelft blijft van Pieter Buijs en
zijn kinderen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 243v

Soort akte: transport

Datum: 3-6-1713

1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout, ea

2e Comparant: Peeter Bastiaensen Boeser ea

Goederen: ¼ in een partij moervelt, putten en cuijlen
inbegrepen, gemeen met Pieter Buijs en kinderen Jochum Berthouts, inde Elf
Mergen

Prijs: ƒ 97

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Elf Mergen

Belend
Oost: Johan de Wit

West: erfg
Adriaen de Ruijter ea

Noord: Paulus
Willems

Zuid: oude leije

Bijz: Adriaen Zeijlmans, schout, namens Cornelis Jan
Schruwen, Lambregt Buijs en Cornelis Buijs.

Peeter Bastiaensen Boeseren, Huijbert
Swarten en Denis de Haen.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 244r

Soort akte: transport

Datum: 6-6-1713

1e Comparant: Jan Peeters van Uen

2e Comparant: Abram Cornelisse Schippers

Goederen: 1½ geert hooij enmde weijlant, in 6 geerden, anede
noordzijde Schipsdiep, gemeen met de cooper cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Schips diep

Belend
Oost: Pieter Buijs cum suis

West: Cornelis de Bont cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Schips
diep

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 244v

Soort akte: transport

Datum: 21-9-1713

1e Comparant: Anthonij Canters

2e Comparant: Anna Wouters Faro x Pieter Canters

Goederen: een bijsterke

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elf Mergen

Belend
Oost: de Elf Mergen

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Pieter
Canters

Zuid: Johannis
Vermeulen

Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer, evenals Anna.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 245r

Soort akte: testament

Datum: 1-8-1703

1e Comparant: Adriaen Moetjens en Neeltje de Leeu

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont tot Besooijen. Het testament is van
1-8-1703 te Sprang, notaris Barent Sas. Het is een langst levende testament

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 245v

Soort akte: testament

Datum: 5-5-1665

1e Comparant: Arien Willemse van Gilst

2e Comparant: Geertruij Willemse van Gilst

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Arien is geboren te Waspik en woont te Bergen in
Noorwegen, het testament is van 5-5-1665, notaris Johan Cop te Dordrecht.

Arien:

Alle hele en halve broeders en susters
krijgen een rijksdaalder. Daarnaast is zijn zus Geertruij (Dordrecht) de eenige
erfgenaam.

Geertruij: Alle hele en halve broeders
en susters krijgen een rijksdaalder. Daarnaast is haer broer Arien de eenige
erfgenaam.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 246v

Soort akte: transport

Datum: 16-10-1713

1e Comparant: Nicolaes de Graeff x Neeltje de Leeu

2e Comparant: Cormelia Huijb Zeijlmans wed Ptr Mels Zeijlmans

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, opden
oostenkant in 13 geerden, met cooperse cum suis

Prijs: ƒ 555

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Willem Couwens

West: Leendert
Verharen

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Neeltje was eertijds weduwe van Adriaen Moetjens. (zie
folio 145r voor hun testament)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 247r

Soort akte: transport

Datum: 19-10-1713

1e Comparant: Maria Huijberde de Bont

2e Comparant: Aert Peeters de Bont

Goederen: een buijten delle, groot ontrent 4 hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: Vroukens
vaert

Noord: Jan de Bruijn

Zuid: Peeter de
Rooij

Bijz: Maria woont te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 247v

Soort akte: transport

Datum: 28-10-1713

1e Comparant: Jan vander Linde ea

2e Comparant: Huijbert Jansse Schep

Goederen: een huijs en hoff

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve wed Anthonij nockers

West: erve
Gijsbert den Decker

Noord: Maeijken de
Bont

Zuid: Marie
Stevens Swart x Gelden Willem Paens

Bijz: Jan vander Linde, martschipper van Dort opde Clundert,
Aartus Sterrenburg x Adriaentie vander Linde, Seijken vander Linden x Hendrik
Buddings (Suilesteijn). Kinderen Joost Janse vander Linde bij Anneke Denisse de
Haen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 248r

Soort akte: transport

Datum: 28-10-1713

1e Comparant: Jan vander Linde ea

2e Comparant: Huijbert Jansse Schep

Goederen: een ackerke zaeijlant, groot ontrent ½ hont

Prijs: ƒ 15

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Denisse de Haen

West: wed Geerit
Zeijlmans

Noord: erve wed
Coenraet Baes

Zuid: erve wed
Coenraet Baes

Bijz: Jan vander Linde, martschipper van Dort opde Clundert,
Aartus Sterrenburg x Adriaentie vander Linde, Seijken vander Linden x Hendrik
Buddings (Suilesteijn). Kinderen Joost Janse vander Linde bij Anneke Denisse de
Haen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 248v

Soort akte: transport

Datum: 31-10-1713

1e Comparant: Jan Schep

2e Comparant: Jan Peeterse de Jong

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, met den cooper

Prijs: ƒ 316

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert Driessen cum suis

West: Peeter van
Son

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 249r

Soort akte: transport

Datum: 31-10-1713

1e Comparant: Thomas Jans Schep en
Anth Bastiaens Timmermans

2e Comparant: Arien Cornelis de Zeeu

Goederen: een ackerke zaeijlant, groot 1½ hont

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den Armens acker

West: erve Peeter
de Haen

Noord: Jan Schep met
wederhelft

Zuid: den cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 249v

Soort akte: transport

Datum: 2-11-1713

1e Comparant: Adriaen Schep en Jan Dirckse van Babelgem

2e Comparant: Francus Beijens

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 280

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: bijster
Pieter Boeser

Noord: Adriaen
Bommelaer

Zuid: Anneken de
Bruijn wed Jan Aertse van Hassel

Bijz: Jan woont te Wel

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 250r

Soort akte: borgtogte

Datum: 14-11-1713

1e Comparant: Jan Adriaense Schep

2e Comparant:

Goederen: een acker zaeijlant, groot 1 hont,

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Zeijlmans

West: Nicolaes de
Wit

Noord: Hendrick Bacx

Zuid: wed
Adriaen Meertens

Bijz: Jan staat borg voor het onderhoud van een stuk dijk

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 250v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-11-1713

1e Comparant: Jan Adriaense Schep

2e Comparant: Cornelis Sprangers

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een acker zaeijlant;
2e een binnen delle

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Cappel; 2e vaert kant

West: vaert kant;
den Armen

Noord: Peeter
Scheur; Jan de Bruijn

Zuid: Arien de
Zeeu; wed Adriaen Peeters Paep

Bijz: Blijkens quitatie is de wilceur op 17-1-1719 geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 251r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1713

1e Comparant: Wouter Hendrixe Boeser

2e Comparant: Johan Jochemse Zeijlmans

Goederen: 2 geeerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met Bastiaen Vassen cum suis

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Artus Verhagen cum suis

West: Dingeman
Aerden Schoenmakers cum suis

Noord: Dussen

Zuid: erve
Cornelis Weijdemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 251v

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1714

1e Comparant: Salemon van grevenbroek

2e Comparant: Meeus Jacobs

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, bedeelt
opden westenkant in 4½ geerden, in 9 geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Jan Tijsse Coninx

West: den Armen

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 251v

Soort akte: toestemming

Datum:

1e Comparant: Cornelis Aerde de Laet

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis geeft toestemming als erfgenaam dat het huijs
van de wed Jan Zeijlmans verkocht wordt aen Wouter Segers Zeijlmans. (zie folio
252r)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 251v

Soort akte: toestemming

Datum: 7-1-1714

1e Comparant: Bertruij Seijlmans

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Bertruij Seijlmans (Amsterdam) geeft toestemming dat
moeder het huijs verkoopt aan swager. (zie folio 252r)

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 252r

Soort akte: transport

Datum: 19-1-1714

1e Comparant: Gieltie Willems de Graeff ea

2e Comparant: Wouter Segers Zeijlmans

Goederen: het huijs met westense helft van 't erff te Benede
Kerck

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerck, Pispot

Belend
Oost: wed Hendrik de Bont

West: wed
Huijbert Zeijlmans

Noord: Heer straet

Zuid: Pispot

Bijz: Gieltie Willems de Graeff wed Jan Zeijlmans, Huijbert
Cornelis Prins x Cornelia Zeijlmans, Aert Cornelis de Laet x Seijken Zeijlmans,
Cornelis Janse Versluijs x Emmerens Zeijlmans en Cornelis Aerden de Laet x
Pitronella Zeijlmans en Bertruij Zeijlmans. Kinderen Jan Zeijlmans en Gieltie
Willems de Laet.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 252v

Soort akte: transport

Datum: 19-1-1714

1e Comparant: Gieltie Willems de Graeff ea

2e Comparant: Jacobus Jans Otte

Goederen: de oostense helft van een erff aen Benede Kerk. Zie
ook folio 252r

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Benede Kerck, Pispot

Belend
Oost: wed Hendrik de Bont

West: wed
Huijbert Zeijlmans

Noord: Heer straet

Zuid: Pispot

Bijz: Gieltie Willems de Graeff wed Jan Zeijlmans, Huijbert
Cornelis Prins x Cornelia Zeijlmans, Aert Cornelis de Laet x Seijken Zeijlmans,
Cornelis Janse Versluijs x Emmerens Zeijlmans en Cornelis Aerden de Laet x
Pitronella Zeijlmans en Bertruij Zeijlmans. Kinderen Jan Zeijlmans en Gieltie
Willems de Laet.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 253r

Soort akte: procuratie

Datum: 21-4-1713

1e Comparant: Maria van Gils ea

2e Comparant: Govert vander Lit

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria van Gils wed Peter [is vermoedelijk Hendrik]
vander Lit, secretaris Aste en Somelen (Someren), geassisteert met Hendrik vander
Lith, haer zwager. Zij machtigt Govert, haer soon, op basis van het testament,
Lierop 31-1-1703, van Hendrik Peeter vander Lit, om een stuk lant te Cappel en
te Waspick te verkopen. Zie folio 253v

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 253v

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1714

1e Comparant: Govert vander Lit ea

2e Comparant: Peter de Roij

Goederen: ½ dwars delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sgravelduijn Cappel

West: Vroukens
vaert

Noord: Aert de Bont

Zuid: wed Jan
Aerts van Hassel

Bijz: Govert vander Lit, namens Maria van Gils wed Hendrik
vander Lit, secretaris van Asten en Someren (zie folio 253r).

Peter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 254r

Soort akte: transport

Datum: 14-2-1714

1e Comparant: Cornelis de Bont

2e Comparant: Pieter Jacobs Witten

Goederen: 2½, 1/8, 1/16 en 1/32 geert hooij ende weijlant, inden
polder, op den oostenkant met cooper, in 7¼ geerden

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Kae sloot

Belend Oost: Frans Camp
cum suis

West: wed
Anthonij Ockers

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 254v

Soort akte: transport

Datum: 14-2-1714

1e Comparant: Frans Camp, schepen

2e Comparant: Pieter Jacobs Witte

Goederen: ½, 1/8, 1/16 en 1/32 geert hooij ende weijlant, inden
polder,, in 7¼ geerden, met Johanes Coninx cum suis

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Kae sloot

Belend Oost: Frans Camp
cum suis

West: wed
Anthonij Ockers

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 255r

Soort akte: testament

Datum: 17-1-1712

1e Comparant: Jan Peters van Alphen en Corn Adr Janse de Zeeuw

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Bij notaris Melchior Gerrits, Geertruijdenberg steelen
zij een langst levende testament op. Het zoontje van Cornelia bij Cornelis
Segers Buijs en hun gezamenlijke zoon dienen opgevoed te worden. De voorzoon
van Cornelia krijgt f 100 en de gezamenlijke zoon, Piet Janse van Alphen, en
ventuele nieuwe kinderen f 25 bij onmondigheid etc

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 256r

Soort akte: transport

Datum: 16-2-1714

1e Comparant: Cornelia de Zeeu wed Jan Peeters van Alphen

2e Comparant: Jan Peeters de Jong

Goederen: ½ binnen delle, inden polder, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: wed Michiel Compeer

West: wed
Cornelis de Zeeu

Noord: de Cae

Zuid: Heer
straet

Bijz: Volgens testament van 17-1-1712 te Geertruijdenberg
bij notaris Gerrits. Zie folio 255r

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 256v

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1714

1e Comparant: Adriaen vander Sande

2e Comparant: Frans Camp

Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Huijbert Driessen Hoevenaer

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Jacobus Schoenmakers

West: Jan Peeters
de Jong

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 257r

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1714

1e Comparant: Adr Schouten x Geertruij van Clootwijk, =Zeijlmans

2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, met wed Geerart Zeijlmans cum suis

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert Lamberde Schoenmakers

West: Adriaen de
Bruijn cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 257v

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1714

1e Comparant: Dirk Zeijlmans

2e Comparant: Wouter Zeijlmans

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Willemse van Driel

West: wed Geerart
Zeijlmans

Noord: Adriaen Pols

Zuid: Jan Aerts
vanden Heuvel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 258r

Soort akte: transport

Datum: 4-4-1714

1e Comparant: Jan Janse van Hassel

2e Comparant: Jacobus Schoenmakers

Goederen: een huijs met ½ erff en del gemeen met Cornelis
Embrechts vanden Berg

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Peeter Janse de Jong

West: wed Corn
Aerden Schoenmakers en C E vd Berg

Noord: de Kae

Zuid: Heer
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 258v

Soort akte: transport

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 259r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 31-5-1714

1e Comparant: Adriaen Vasse

2e Comparant: Johan de Visser

Goederen: een farijschip met toebehooren

Prijs: ƒ 1900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johan woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 259r

Soort akte: dijcklotinge

Datum: 13-6-1714

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: Vele inwoners krijgen een suk dijk toegewezen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 262r

Soort akte: transport

Datum: 26-11-1714

1e Comparant: Jan Cornelisse Schippers

2e Comparant: Cornelis Marcelis Reckers

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Rijnier Costers en wed Arien Swart

West: Arien
Pouwels cum suis

Noord: Arien van Pas
cum suis

Zuid: wed Jacobs
Cievits

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 262v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-12-1714

1e Comparant: Dirk Zeijlmans

2e Comparant: Cornelia Siers wed Arnoudt Mannekes

Goederen: wilceur met als onderpant een huijs en erve

Prijs: ƒ 410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochem vander Laer

West: Jochem
vander Laer

Noord: S'Heeren straet

Zuid: het
kerkhof

Bijz: Cornelia woont te Breda.

Blijkens quitantie is de wilceur op
18-1-1715 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 263r

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1714

1e Comparant: Dirk Zeijlmans wednr Catharina Siers

2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochem vander Laer

West: Jochem
vander Laer cum suis

Noord: S'Heeren
straet

Zuid: kerkhof

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 263v

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1714

1e Comparant: Dirk Zeijlmans wednr Catharina Siers

2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

Goederen: 1/6 binnen bijster, gemeen met wed Geerit Zeijlmans ea

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Teunis Dolck

West: Gijsbert
Zeijlmans cum suis

Noord: wed Teunis
Dolck en Gijsbert Zeijlmans

Zuid: acker wed
Michiel Compeer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 264r

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1714

1e Comparant: Dirk Zeijlmans

2e Comparant: Adriaen Schoutten

Goederen: een binnen delle, groot ontrent 6 hont

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: wed Willem Blankers

West: Mattijs de Bont

Noord: de Kae

Zuid: erve
Cornelis de Bont cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 264v

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1714

1e Comparant: Dirk Zeijlmans wednr Catharina Siers

2e Comparant: Anna Zeijlmans

Goederen: ¼ acker, buijtendijcx

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Ruijckhaver

West: de
moervelden

Noord: wed Geerart
Zeijlmans

Zuid: Wouter
Ruijckhaver

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 265r

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1714

1e Comparant: Gustavus Haeijaerts x Maria Treresa Joh Vervoort

2e Comparant: Huijbert Driesen Boogaert

Goederen: een hofke tegenover de brouwerij vande kinderen uit
Maria's huwelijk met Mattias Otgens, groot ontrent 20 roeden

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janse Gijben

West: steeg acker
vercooper

Noord: Heer straet

Zuid: ackers
Arien Bos

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 265v

Soort akte: accoort

Datum: 26-12-1714

1e Comparant: Gustavus Haeijaerts x Maria Treresa Joh Vervoort

2e Comparant: Cornelis de Bont

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria is eerder wed van Mattias Otgens.

De 1e comparanten gaan accoort met de
deling (16-10-1709)zoals tussen Mattias Otgens en Cornelis de Bont als voogt
van de kinderen van Mattias Otgens ingevolge testament (30-10-1703) Dingena de
Bont wed Jan Matthijs Otgens.

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 266r

Soort akte: ontslag borgtogt

Datum: 26-12-1714

1e Comparant: Cornelis de Bont

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis ziet af van een borg tlv Mattias Otgens tgv
een acte van 9-1-1716 [?]

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 266v

Soort akte: procuratie

Datum: 31-12-1714

1e Comparant: Willem Verbrake ea

2e Comparant: Wilbrordus Vrint

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Verbrake en Arnoldus de Bruijn x Anna Catharina
Verbraeck. Zij magtigen Wilbrordus Vrint (Geel onder Antwerpen) om alle
goederen in Geel, Grobbendonk, Pal en Polderbosch te verkopen

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 267r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-6-1713

1e Comparant: Steven Franse Bogaert

2e Comparant: Jan Francken

Goederen: wilceur met als onderpant huijs etc

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Janse van Hasselt

West: Jacobus
Schoenmakers

Noord: wed Cornelis
Aerden Schoenmakers

Zuid: de straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: 267v

Soort akte: transport

Datum: 4-5-1714

1e Comparant: Commerke Teunis Vermijs

2e Comparant: Anthonij Janse Snijders

Goederen: ½ in een halve acker zaijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erve
Huijbert Arien Coninx

Noord: Pitronella Janse
Buijs met wederhelft

Zuid: stede wed
??? van Tilborg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 60

Folio: los vel

Soort akte: brief

Datum: 30-5-1769

1e Comparant: Adriaen Hanedoes

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De schrijver wil weten hoe de heer Adr hanedoes aan
zijn lant komt.

Het stuk lant staat op naam van Matthijs
Bellaarts, gekocht uijt de graafelijkheijjdts gronden, 17 en 20-10-1729.

De men dient mbv aktes te bewijzen dat
het land dat Tjerk Haendoes van zijn vader Adriaen heeft gekregen hun eigendom
is.