RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 001r

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1715

1e Comparant: Jacobus Schoenmakers

2e Comparant: Dirck de Graeff

Goederen: een huijs met de ½ van het erf, gemeen met Cornelis
Embregts vanden Berg

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Janse de Jong

West: wed
Cornelis Aerde Schoenmakers

Noord: delle cooper
cum suis

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 001v

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1715

1e Comparant: Gustavus Haijaert x Maria Teresa Vervoort

2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

Goederen: een partje moervelt genaemt Baesken Veldeken

Prijs: ƒ 42

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Baesken Veldeken

Belend
Oost: Peeter Stockermans en Joost Swart cum suis

West: de
vercoopers

Noord: ackers

Zuid: dwarsvelden

Bijz: Mari was eerder wed Mattias Otgens

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 002r

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1715

1e Comparant: Gustavus Haijaert x Maria Teresa Vervoort

2e Comparant: Geerart Camp

Goederen: ½ acker zaeijlant genaemt de Vosholen

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vosholen, de Pan ackers

Belend
Oost: vercoopers

West: wed
Cornelis Aerden Schoenmakers

Noord: de Pan ackers

Zuid: de
moervelden

Bijz: Mari was eerder wed Mattias Otgens

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 002v

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1715

1e Comparant: Gustavus Haijaert x Maria Teresa Vervoort

2e Comparant: Adriaentje Willems Cloot wed Ant Huijberden Coninx

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Huijbert Cuijl

West: wed Jan
Aerde Schoenmakers

Noord: de hofkens

Zuid: dwars weg

Bijz: Mari was eerder wed Mattias Otgens

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 003r

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1715

1e Comparant: Anna Zeijlmans

2e Comparant: Jenneken Hendricx de Ruijter

Goederen: ¼ part in een acker zaeijlant, gelegen buijtendijcx,
met den moer aan de westenkant

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Ruijckhaver

West: Wouter
Ruijckhaver

Noord: wed Geerart
Zeijlmans

Zuid: Jochem
Fransen vander Laer cum suis

Bijz: Anna geeft op 6-1-1715 schriftelijk opdracht om het
stuk lant te verkopen. Haar broer Dirk heeft het stuk eertijts van haar gekogt voor f 50 voor Jenneken.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 003v

Soort akte: transport

Datum: 28-1-1715

1e
Comparant: Peeter Jochem
Berthouts ea

2e Comparant: Wouter Vermeulen

Goederen: ½ in leege velden moergronden inde Elff Mergen, groot geheel ontrent 22 hont, met Pieter Buijs en Bastiaen Peeters Boeser cs

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Elff Mergen

Belend
Oost: Jan de Wit

West: Martinus
Verhoeven

Noord: Peeter Swart

Zuid: de Leije

Bijz: Peeter Jochem Berthouts en als voogt en oom met
Jacobus Schoenmakers als toesiender van
Johanna Huijberden Schoenmakers, Huijbert Jochems Berthout, Peter als
voogt van Johannes Berthouts, Abram Cornelisse Schippers x Pitronella
Berthouts, Huijbert Lamberde Schoenmakers x Adriaentje Berthouts

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 004r

Soort akte: transport

Datum: 28-1-1715

1e Comparant: Peeter Jochems
Berthouts ea

2e Comparant: Huijbert Jochems Berthouts

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 8
geerden, in 4 geerden met cooper op oosten cant

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Hendrik Huijberden

West: Grietje
Vassen cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter Jochems
Berthouts als voogt over zijn broer Johannes

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 004r

Soort akte: transport

Datum: 16-9-1717

1e Comparant: Jacob van Malsem ea

2e Comparant: Seger Swalp

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonij Tijsse Coninx

West: wed secr
Ptr Zeijlmans en Arien Huijberden Coninx

Noord: de bijsters

Zuid: den reij
weg

Bijz: Jacob van Malsem, Gijsbert van malsem, Cornelis
Peeterse Boer x Maria van Malsem, Anneke, Willemeijntje en Adriaentje van
Malsem. Kinderen van Hendrik van Malsem

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 004v

Soort akte: transport

Datum: 28-1-1715

1e Comparant: Peeter Jochems
Berthouts ea

2e Comparant: Huijbert Jochems Berthouts

Goederen: ¼ in een halve acker zaeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: S'Grevelduijn sloot

Belend
Oost: Johannis Jochems met de wederhelft

West: Peeter Geerden

Noord: S'Grevelduijn
sloot

Zuid: watergang

Bijz: Peeter Jochems
Berthouts als voogt over zijn broer Johannes

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 005r

Soort akte: transport

Datum: 28-1-1715

1e Comparant: Abram Cornelisse Schippers

2e Comparant: Peeter Jochems
Berthouts ea

Goederen: 1¼ en 1/16 geert hooij ende weijlant, inden polder,
gemeen met kooper, in 9 geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: den Armen

West: Jan de Bruijn

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter Jochems
Berthouts als voogt over zijn broer Johannes

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 005v

Soort akte: transport

Datum: 12-2-1715

1e Comparant: Adriaen Vassen ea

2e Comparant: Cornelis Buijs

Goederen: 1/14 van 3 3/16
geert hooij ende weijlant, inden polder, op den westenkant, in 9 geerden

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: gasthuijs van Geertruijdenberg

West: kinderen
Mattijs Cornelisse Camp

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Adriaen Vassen, Margrita Melsen Zeijlmans wed Costiaen Vassen als moeder van Thomas,
Willemijna en Engelina Vasen, Johannis Vassen. Kinderen Corstiaen Vassen

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 006r

Soort akte: transport

Datum: 12-2-1715

1e Comparant: Adriaen Vassen ea

2e Comparant: Cornelis Buijs

Goederen: 1/14 part in 3 geerden hooij ende weijlant, inden
polder, in 6 geerden, op den westenkant in 12 geerden

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot

Belend
Oost: den Armen en Kerk

West: de schout
van Luijenambacht cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: stede
Cornelis en Frans Camp

Bijz: Adriaen Vassen, Margrita Melsen Zeijlmans wed Costiaen Vassen als moeder van Thomas,
Willemijna en Engelina Vassen, Johannis Vassen. Kinderen Corstiaen Vassen

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 006v

Soort akte: transport

Datum: 25-2-1715

1e Comparant: Huijbertje de Haen wed Jan Swart

2e Comparant: Huijbert Willems Swart

Goederen: een binnendelle, groot ontrent 1½ hont

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Jan Willemse Zeijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: Maeijken
Bervoets

Zuid: Adriaen
Bomnmelaer

Bijz: Huijbertje (Venloon) namens haar 7 kinderen

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 007r

Soort akte: transport

Datum: 18-3-1715

1e Comparant: Frees Lamberde Reckers

2e Comparant: Teunis Wouters Biemans

Goederen: de westense helft van een voorhuijsinge

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Jochemse Berthouts

West: erfg Alit
van Gijsel

Noord: keuke of
achterwoning

Zuid: lange
steeg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 007v

Soort akte: procuratie

Datum: 30-3-1715

1e Comparant: Cornelis de Vos

2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis compareert
te Breda.

Cornelis machtigt Adriaen om aan zijn
broer Jan Huijbregts de Vos 1-5 van de steede etc te verkopen

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 008r

Soort akte: procuratie

Datum: 4-7-1713

1e Comparant: Arent Vos, wijncooper Amsterdam

2e Comparant: Jan Huijbertse Vos

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Arent geeft aan dat hij zijn 1/5 deel aan zijn broer verkoopt. Het gaat om de
stede gekomen van Huijbert Cornelisse Vos en Jannetje Ors, zijn grootouders.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 008v

Soort akte: transport

Datum: 8-4-1715

1e Comparant: Cornelis en Arent Vos

2e Comparant: Jan Huijbertse Vos

Goederen: 2/5 van de stede gekomen van Huijbert Cornelisse Vos
en Jannetje Ors (ouders Corn en Jan). Zie folio 007r

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: S'Grevelduijn sloot

Belend
Oost: den Armen

West: S'Grevelduijn
sloot

Noord: Thomas Rijken

Zuid: de
graeffelijckheijt cum suis

Bijz: Cornelis woont te Breda en Arent te Amsterdam

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 009r

Soort akte: transport

Datum: 14-4-1715

1e Comparant: Adriaantje Brouwers wed Johannis Boeser

2e Comparant: Adriaen Anthonis Coninx

Goederen: de oostense helft van een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Korte Ackers

Belend
Oost: niet ingevuld

West: Peeter
Wouters Verschuren met wederhelft

Noord: sloot vande
bijsters

Zuid: Korte
Ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 009v

Soort akte: transport

Datum: 26-4-1715

1e Comparant: Jo0chem vander Laer, schepen

2e Comparant: Pweeter de Zeeu

Goederen: een huijs, hoff en werff met den berg daer op staende

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Zeijlmans, schout

West: dorps dijk

Noord: den dijk

Zuid: erve wed
secretaris en Joost van Vugt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 010r

Soort akte: transport

Datum: 9-5-1715

1e Comparant: Adriaen de Bruijn

2e Comparant: Aert Peeters de Bont

Goederen: 1/3 in een buijtendelle, gemeen met weeskinderen
Adriaen Bossere cum suis

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Bommelkaer cum suis

West: erfg Lambert Dircken

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: s'Heeren
straet

Bijz: Adriaen woont op de Made

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 010v

Soort akte: transport

Datum: 18-5-1715

1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

2e Comparant: Jan Wijdemans, chirurgijn

Goederen: 1/2 van een moergront, aengekomen van Gustavus
Haeijaerts x Maria Treresa Vervoort

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Smit cum suis

West: Gustavus
Haeijaerts

Noord: de ackers

Zuid: dwarsvelden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 011r

Soort akte: procuratie

Datum: 22-5-1715

1e Comparant: Gustavus Haeijaert x Maria Tresau Vervoort

2e Comparant: Maria Vervoort

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria was eerder wed van meester Matthijs Ottens,
brouwer te Waspick.

Gustavus machtigd te Geertruijdenberg
zijn vrouw tot het afhandelen van alle onroerende zaken etc.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 011v

Soort akte: transport

Datum: 23-5-1715

1e Comparant: Maria Tresia Vervoort eerder wed Mattias Otgens

2e Comparant: Geerart Camp

Goederen: ½ acker zaeijlant genaemt de Vosholen

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vosholen, de Pan ackers

Belend
Oost: Aert Janse Schoenmakers

West: den cooper met wederhelft

Noord: de Pan ackers

Zuid: de velden

Bijz: Maria treedt op namens haar man Gustavus Haeijaert.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 012r

Soort akte: transport

Datum: 27-5-1715

1e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans

2e Comparant: Bastiaen vassen

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Aertus Verhagen cum suis

West: Dingeman
Aerden Schoenmakers

Noord: Scheij sloot

Zuid: erff
Cornelis Weijdemans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 012v

Soort akte: transport

Datum: 27-5-1715

1e Comparant: Bastiaen Vassen

2e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Dingeman Aerden Schoenmakers

West: Jan Janse
Timmerman

Noord: Scheij sloot

Zuid: erff wed
Jochem Janse

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 013r

Soort akte: transport

Datum: 29-5-1715

1e Comparant: Poulus Timmermans

2e Comparant: Jan Adriaense Heijblom

Goederen: een parceel hoij ende weijlant genaemt de Koeij Weij.
Gelegen tot aen het Saijblok

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Koeij Weij, het Saijblok

Belend
Oost:

West:

Noord: Daniel Jansen
van Sprangh

Zuid: Dingeman
Adriaense Heijblom

Bijz: Poulus en Jan
wonen te S'Gravenmoer

Gereet f 50. Op 2-5-1716 bekent Catelijn
Timmermans x Poulus Timmermans dat de rest is voldaen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 013r

Soort akte: transport

Datum: 29-5-1715

1e Comparant: Poulus Timmermans

2e Comparant: Jan Adriaense Heijblom

Goederen: een parceel hoij ende weijlant

Prijs: ƒ 35

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Aertse Hulst

West: Dingeman
Adriaense Heijblom

Noord: Jan Heijblom

Zuid: Huijbert
Janse Coenen

Bijz: Poulus en Jan
wonen te S'Gravenmoer

Gereet de helft. Op 2-5-1716 bekent
Catelijn Timmermans x Poulus Timmermans dat de rest is voldaen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 014r

Soort akte: transport

Datum: 29-7-1715

1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans

2e Comparant: Jacobus de Bodt

Goederen: een hofken

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Zeijlmans, schout

West: Peeter de
Zeeu

Noord: Peeter de
Zeeu

Zuid: dorps
school

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 014v

Soort akte: transport

Datum: 18-9-1715

1e Comparant: Jacobus de Bodt, out schoolmeester

2e Comparant: Cornelia Fiers wed Mannekens

Goederen: een wilceurbrief tlv Grietje Jochems de Bruijn

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelia woont te Breda. Grietje ook.

Op 23-1-1716 is de wilceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 015r

Soort akte: transport

Datum: 20-9-1715

1e Comparant: Wouter Bacx

2e Comparant: Arien Marcelisse Coninx

Goederen: een huijs met de oostense helft vande stede met de
helft van de bijster, acker en veldekens tot de Oude Vaert toe

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Oude Vaert, Cuijpers Leije

Belend
Oost: Antonij Tijsse Coninx en de pastorij

West: Jacon Buijs ea

Noord: t kerkhof

Zuid: Oude Vaert
of Cuijpers Leije

Bijz: Zie deling van 4-3-1700

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 015v

Soort akte: transport

Datum: 20-9-1715

1e Comparant: Maria Treresa Vervoort x Gustavus Haeijaert

2e Comparant: Francus Tielemans

Goederen: een hofken

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Driesse Bogaert

West: niets
ingevuld

Noord: S'Heeren
straet

Zuid: wed
Anthonij Huijberden Voninx

Bijz: Maria handelt overeenkomstig procuratie 22-5-1715, zie
folio 11r

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 016r

Soort akte: transport

Datum: 20-9-1715

1e Comparant: Fransus Tielemans

2e Comparant: Dirck Janse Zeijlmans

Goederen: een huijs, hoff en acker

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Bastiaen Vassen

West: Adriaen
Vermeijs

Noord: Heer straete

Zuid: ondervoet
vanden dijk

Bijz: Fransus verklaart op 20-11-1716 de koopsom ontfangen
te hebben.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 016v

Soort akte: transport

Datum: 9-12-1715

1e Comparant: Thomas Janse Buijs

2e Comparant: Hermina de Bie wed Gerart Zeijlmans, schout

Goederen: een delle wijlant, aangekomen van sijn grootvader
Adriaen Buijs

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Ka

Belend
Oost: koopperse

West: wed Jan
Dircken Lijten

Noord: de Ka

Zuid: de straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 016v-2

Soort akte: transport

Datum: 1-10-1715

1e Comparant: Hendrik Heijmans

2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

Goederen: een 1/6 part in een delle, groot geheel 3 hont, gemeen
met Adriaen Bommelaer cum suis

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan van Grevenbroeck

West: Aert de Bont cum suis

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: Heer
straet

Bijz: Akte staat in de kantlijn van folio16v.

Datum: dag in oktober niet bekend.
Tansport om niets

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 017r

Soort akte: transport

Datum: 9-12-1715

1e Comparant: Jan Peeters de Jong

2e Comparant: Maria Schoenmakers wed Huijbert Pouwels Zeijlmans

Goederen: een binnen bijster

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Handricx Schoenmakers

West: de coperse

Noord: watergang

Zuid: de ackers
of sloot Corn Handricx

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 017v

Soort akte: transport

Datum: 9-12-1715

1e Comparant: Cornelia Zeijlmans wed Peeter Melsen Zeijlmans

2e Comparant: Thomas Moleschot

Goederen: ¼ in een acker zaeijlant met het veldeken

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis en Jacob Mattijse Camp

West: Cornelis Cornelisse Camp

Noord: erve Cornelis
en Jacob Mattijse Camp

Zuid: dwarsvelden

Bijz: Cornelia treedt ook op namens hun kinderen

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 018r

Soort akte: transport

Datum: 9-12-1715

1e Comparant: Frans Boeser

2e Comparant: Maria Schoenmakers wed Huijbert Pouwels Zeijlmans

Goederen: een ackerke met de veldekens bij Stadhouders dijk

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Stadhouders dijk

Belend
Oost: Cornelis de Bont

West: Adriaen
Hoevenaer

Noord: watergang

Zuid: erve
Adriaen Schoutten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 018v

Soort akte: transport

Datum: 9-12-1715

1e Comparant: Cornelis de Bont

2e Comparant: Maria Schoenmakers wed Huijbert Pouwels Zeijlmans

Goederen: een ackerke met de veldekens bij de Lootdijk

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Lootdijk

Belend
Oost: de cooperse

West: Frans
Boeser

Noord: watergang

Zuid: erve
verkooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 019r

Soort akte: procuratie

Datum: 30-10-1715

1e Comparant: Aert Adriaense Paep, soldaet

2e Comparant: Peeter van Oosterhout

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aert machtigt Peeter van Oosterhout als voogt van zijn
broer Casper Adriaense Paep het huijs etc te verkoopen aangezien hij bij zijn
regiment is ontboden.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 019v

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1715

1e Comparant: Peeter Adriaen van Oosterhout ea

2e Comparant: Aert de Bont

Goederen: huijs, hoff ende erve

Prijs: ƒ 1115

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Scheuren

West: Vroukens
vaert

Noord: den dijk

Zuid: erve
Teunis Janse Snijders

Bijz: Peeter Adriaen van Oosterhout als voogt van Casper
Adriaens Paep en namens Aert Adriaens Paep (procuratie zie folio 19r).

Gereet f 300. De rest via willeceur.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 020r

Soort akte: transport

Datum: 11-12-1715

1e Comparant: Aert de Bont

2e Comparant: Peeter Adriaen van Oosterhout ea

Goederen: een wilceur met als onderpant het in de vorige akte
gekogte huijs

Prijs: ƒ 815

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Adriaen van Oosterhout als voogt van Casper
Adriaens Paep en namens Aert Adriaens Paep (procuratie zie folio 19r).

Gereet f 300. De rest via willeceur.

Aart Peeters de Bont toont een quitantie
van Aart Adriaan Paap dat de wilceur is afgelost op 15-4-1717. Bijschrift
getekent 1-12-1734.

Cornelis Adriaanse Paap als curator van
de nagelaten goeden van wijlen Casper Paap verklaart op 22-12-1744 dat Casper
zijn deel ontfangen heeft.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 020v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1715

1e Comparant: Hendrick Teunis Snijders

2e Comparant: Jan de Smit

Goederen: eenen wijdries

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Pouwelse Bruijnenbaert cum
suis

West: den cooper

Noord: den cooper

Zuid: erfg
Meerten van Gijsel

Bijz: Hendrik woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 021r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1715

1e Comparant: Huijbert van Hassel

2e Comparant: Jan de Smit

Goederen: een acker zaeijlant inde Griffiers Bancken

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Griffiers Bancken

Belend
Oost: wed Hendrik de Bont

West: den Armen

Noord: erve Peeter
Jochemse Berthouts

Zuid: erve
Adriaen Boeser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 021v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1715

1e Comparant: Jan de Smit

2e Comparant: Huijbert van Hassel

Goederen: 1½ geert hooij ofte weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Cornelis de Bont en cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: weeskinderen Adriaen Lips en Abram Schippers

West: Maria
Vissers cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 022r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1715

1e Comparant: Hendrick Heijmans

2e Comparant: Dirck Wouterse Zeijlmans

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Jan Willemse Zeijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: 2 kinderen
Adriaen Peeters Paep

Zuid: Arien
Huijberde Zeijlmans

Bijz: Hendrick woont te Sprangh en Dirck te Cappel

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 022v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1715

1e Comparant: Hendrick Heijmans

2e Comparant: Bastiaen Boeser

Goederen: 1/6 in een binnenbijster

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: het dorp cum suis en Huijbert Aerts van Hassel

West: Gijsb
Zeijlmans, Ptr Willems van Driel, Denis Vos

Noord: straet

Zuid: erve Jan
de Bruijn

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 023r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1715

1e Comparant: Hendrick Heijmans

2e Comparant: Bastiaen Boeser

Goederen: 1/6 in een binnenbijster, inden polder

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Frans Boeser

West: Jacob en
Cornelis Mattijse Camp

Noord: de Kae

Zuid: Heer
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 023v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1715

1e Comparant: Hendrick Heijmans

2e Comparant: Bastiaen Boeser

Goederen: 1/6 in een binnenbijster

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan Willemse Cloot

Noord: Jacob Bommelaer

Zuid: Jan de
Bruijn

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 024r

Soort akte: transport

Datum: 3-1-1716

1e Comparant: Maria Treresa Vervoort x Gustavus Haeijaert

2e Comparant: Willem Louwen en Geerit Camp

Goederen: 1e een moergront (Willem 2/3 en Geerit 1/3), groot
ontrent 4 hont; 2e een rrepke moergront, breet 1 roeij

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e den schout cum suis; 2e verkooperse

West: Heijltje
Bogaerts; gelijk 1

Noord: Oude vaertje; gelijk 1

Zuid: dwarsvelden;
ackers

Bijz: Maria handelt overeenkomstig procuratie 22-5-1715, zie
folio 11r

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 024v

Soort akte: transport

Datum: 18-1-1716

1e Comparant: Pieter en Ida de Bruijn

2e Comparant: Anthonij Canters

Goederen: 3 mergen bossen, in huren bij Jan en Steven Blom

Prijs: ƒ 50

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: Jan Blom

Noord: Jan Robberts Faro

Zuid: wed Jacob
Witte

Bijz: Piter woont te Dommelen. Ida is wed Cornelis Swaen. Ida machtigt haer broer het transport te regelen.

Anthonij woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 025r

Soort akte: transport

Datum: 20-1-1715

1e
Comparant: Johannis
Berthouts

2e Comparant: Huijbert Lamberts Schoenmakers

Goederen: 2 geerden hooijende weijlant, inden polder, gemeen met
cooper in 4 geerden, in 8 geerden

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Handrick Huijberde Schoenmakers cum suis

West: wed Corstiaen Vassen

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Johannis woont te Luijenambagt

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 025v

Soort akte: transport

Datum: 3-2-1716

1e Comparant: Cornelia Jans Vassen wed Jan Tijsse Conincx

2e Comparant: Wiilemijn Mattijse Conincx wed Cornelis Cnaep

Goederen: ½ van een ½ acker met de velden. Wederhelft is van
cooperse

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Pispot, Cuijpers Leije

Belend
Oost: wed Peeter Zeijlmans

West: Steven van Steenhoven met andere
helft

Noord: Pispot

Zuid: dwarsvelden
of Cuijpers Leije

Bijz: Cornelia is geassisteert met Cornelis Buijs hare zoon.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 026r

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1716

1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

2e Comparant: Adriaen Schoutten

Goederen: 1/6 in een buijtendelle, groot geheel 3 hont, gemeen
met Adriaen Bommelaer

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan van Grevenbroek

West: Aert de Bont cum suis

Noord: Clijn Waspick

Zuid: Heer
straet

Bijz: transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 026v

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1716

1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

2e Comparant: Adriaen Schoutten

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, in 6 geerden

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert Lamberde Schoenmakers

West: erfg
Adriaen de Bruijn cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 027r

Soort akte: transport

Datum: 2-3-1716

1e Comparant: Huijbert Jacobse de Bruijn

2e Comparant: Sijmen Liesvelt

Goederen: 1/3 in een buijtendelle, gemeen met Aert de Bont cum
suis

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Bommelaer cum suis

West: Huijbert
Lamberde Schoenmakers

Noord: Clijn Waspick

Zuid: Heer
straet

Bijz: Blijkens een quitantie
van 30-1-1717 heeft Sijmen de koopsom voldaen

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 027v

Soort akte: transport

Datum: 3-3-1716

1e Comparant: Dingeman Aerde Schoenmakers

2e Comparant: Huijbert Aertse van Hassel

Goederen: 1/3 in een delle, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Handrick Huijberde Schoenmakers

West: Damus en
Jan Cornelisse Schoenmakers

Noord: de Cae

Zuid: erve
cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 028r

Soort akte: transport

Datum: 7-3-1716

1e Comparant: Adriaen Schoutten

2e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout

Goederen: 1 geert hooijende weijlant, inden polder, gemeen met
cooperse, in 6 geerden

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: kinderen Lambert Dricken

West: Peeter Mattijsse Camp cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 028v

Soort akte: transport

Datum: 28-3-1716

1e Comparant: Jacob Bommelaer x Sara Gijsberts Eerken ea

2e Comparant: Peeter Gijsberts Eerken

Goederen: 2/3 in een half huijs en erve

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Schep

West: Artus
Sterrenborgh met andere helft

Noord: den Armen

Zuid: Gelden
Willems Paens

Bijz: Jacob Bommelaer x Sara Gijsberts Eerken en Jan van
Tilborgh en Denis de Haen als armmeesters

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 029r

Soort akte: willekeur

Datum: 2-4-1716

1e Comparant: Cornelis Gelden Paens x Pitronella Jans Buijs

2e Comparant: Johan de Bruijn

Goederen: wilceur met als onderpant een halven acker zeijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaert

West: erve Freijs Reckers

Noord: Arien Pouwels
Bruijnenbaert

Zuid: Arien
Huijberde Coninx cs met wederhelft

Bijz: Adriana Baas wed Jan de Bruijn verklaart op 8-2-1731
dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 029v

Soort akte: transport

Datum: 25-4-1716

1e Comparant: David Croes ea

2e Comparant: Peeter en Hendrik Cornelisse vanden Hoek ea

Goederen: eenen bijster moergront

Prijs: ƒ 400

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Laureijs Canters en wed Johan Schoonhoven

West: erfg
Adriaen Cornelisse Joren

Noord: Wouter Vermeulen ea

Zuid: erfg
Maeijer Jans en Jan Peeters de Jong

Bijz: David Croes en Cornelia de Geus laast wed Geerit
Vermeulen, geassisteert door haar swager Geerart Talen.

Peeter en Hendrik Corn vd Hoek en
Hendrik Joosten vanden Hoek

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 030r

Soort akte: transport

Datum: 29-5-1716

1e Comparant: Peeter Adriaen Paep ea

2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspick

Goederen: een binnendelleken aan Vroukens vaert

Prijs: ƒ 67

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Binnen vaert

West: de
dwarsbijsters

Noord: Jan Scheppen

Zuid: Jan de
Bruijn

Bijz: Peeter Adriaen Paep en Huijbert Bogaert x Engel
Adriaen Paep

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 030v

Soort akte: transport

Datum: 30-5-1716

1e Comparant: Peeter Adriaen Paep ea

2e Comparant: Peeter Bastiaens Boeser

Goederen: een binnendelleken aan Vroukens vaert

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: sloot
bijsters

Noord: Jan de Bruijn

Zuid: Jenneke
Ruijteren

Bijz: Peeter Adriaen Paep en Huijbert Bogaert x Engel
Adriaen Paep

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 031r

Soort akte: transport

Datum: 22-6-1716

1e Comparant: Jacob Bommelaer

2e Comparant: Adriaentje Fransen Boeser

Goederen: eena cker zaeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de ackers onder Cappel

West: wed Jan
Teunisse Zeijlmans

Noord: Hendrik Bacx

Zuid: wed
Adriaen Meertens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 031v

Soort akte: transport

Datum: 12-7-1716

1e Comparant: Cornelis Peeter Melsen

2e Comparant: Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters

Goederen: een partje in een acker zaeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 80

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Peeter Willemse van Driel

West: erve Arien Croten

Noord: Meerten
Reckers

Zuid: wed Peeter
Zeijlmans, secretaris

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 032r

Soort akte: transport

Datum: 24-9-1716

1e Comparant: Adriaen van Helden ea

2e Comparant: Adriaen Coppelaer

Goederen: een weijdries inde moervelden

Prijs: ƒ 390

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cnapen Boske

Belend
Oost: Cnapen Boske

West: S'Gravenmoer of
stede cooper

Noord: wed Dingeman Haeijblom

Zuid: Steven
Blom en Dirk Faro

Bijz: Adriaen van Helden, schout Werkendam en Johan de
Gelder als voogden over Dingena Huijbert Coenen dochter van Huijbert Jans
Coenen, geseijt van Hassel.

De weij ligt achter het huijs in S'Gravenmoer van cooper zoals op 23-9-1726 van Dingena
gekogt.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 032v

Soort akte: transport

Datum: 24-9-1716

1e Comparant: Adriaen van Helden ea

2e Comparant: Adriaen Coppelaer en Laureijs Canters

Goederen: ontrent 2 hont moergrondet, in 10 hont, gemeen met
Aert Hulst

Prijs: ƒ 85

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob Clasen Tack

West: Cornelis
Jans Cop

Noord: Adriaen
Coppelaer

Zuid: Domenie
vander Hoeven

Bijz: Adriaen van Helden, schout Werkendam en Johan de
Gelder als voogden over Dingena Huijbert Coenen dochter van Huijbert Jans
Coenen, geseijt van Hassel en namens Simon van Vlugt x Jenneken van Hassel en
Jan van Velsen de jonge x Maria van Hassel.

Adriaen en Laureijs wonen te
S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 033r

Soort akte: transport

Datum: 24-9-1716

1e Comparant: Adriaen Coppelaer

2e
Comparant: Willem Soethout

Goederen: een weijdries en moervelden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cnapen Boske

Belend
Oost: Cnapen Boske

West: S'Gravenmoer of
stede vercooper

Noord: wed Dingeman
Heijblom

Zuid: Steven
Blom en Dirk Faro

Bijz: Adriaen verklaart op 24-6-1717 dat de koopsom voldaen
is.

Het gaat om gront agter het huijs dat
hij op 23-9-1716 te S'Gravenmoer gekogt heeft.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 033v

Soort akte: transport

Datum: 7-12-1716

1e Comparant: Dirk Zeijlmans x Jenneke de Ruijter

2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Akte is doorgestreept.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 033v-2

Soort akte: transport

Datum: 30-11-1716

1e Comparant: Thomas van Gils

2e Comparant: Jan Peeters de Jong

Goederen: een part hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend Oost: Frans Camp
cum suis

West: Peeter van Son

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Thomas woont te Almkerk

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 034r

Soort akte: transport

Datum: 7-12-1716

1e Comparant: Dirk Zeijlmans x Jenneke de Ruijter

2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik

Goederen: een huijs, hoff en ackerlant met de helft van de
waterput, gedeeltijk op erf Adriaen Vermeijs

Prijs: ƒ 1600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Bastiaan Vassen

West: Adriaen
Vermijs

Noord: Heer straet

Zuid: den dijck

Bijz: Gereet f 600.

Op 7-4 en 9-5 1717 worden f 500 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 034v

Soort akte: transport

Datum: 7-12-1716

1e Comparant: Jan Will. de Jong x Jannetje Joosten van Elsenhout

2e Comparant: Jan Huijbertse Vos, schepen

Goederen: 1/5 in een half huijs, erve en ackerlant en moergront
met de geheele schuur, gemeen met kooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den Armen

West: S'Gravenmoer

Noord: Anthonij van
Dommelen en wed Govert Paens cs

Zuid: Graeffelijckheijt,
Jan J Snijders, Corst Marcelis

Bijz: Het is huis aangekomen van verkoopers vrouwe
grootvader en grootmoeder

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 035r

Soort akte: transport

Datum: 10-12-1716

1e Comparant: Bastiaen Vassen

2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert van Hassel

West: heer cooper

Noord: den dick

Zuid: Heer
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 035v

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1717

1e Comparant: Dirk en Anna Zeijlmans

2e Comparant: Adriaen zeijlmans, schout

Goederen: de helft van perseelen moergront en en gedeeltje van
den ackerdries off droogplaets, gemeen met Hermina de Bie

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arien Croten cum suis

West: Jan Wouters Ruijkhaver cum suis

Noord: Arien Croten

Zuid: Giel Hanen
cum suis

Bijz: Hermina is wed Geerit Zeijlmans, in sijn leven schout

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 036r

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1717

1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

2e Comparant: Jan Wijdemans, chirurgijn

Goederen: ½ moervelt, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Stockermans en Joost Swart

West: Willem Louwen cum suis

Noord: de ackers

Zuid: dwarsvelden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 036v

Soort akte: transport

Datum: 19-2-1717

1e Comparant: Wijnant Janse van IJersel ea

2e
Comparant: Anna Wouters
Faro x Pieter Canters

Goederen: een bijster, groot ontrent 855 roeden

Prijs: ƒ 176

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: het hol vanden bijster sloot

West: S'Grevelduijs
sloot

Noord: wed Corst Wouters Rijken

Zuid: Dirk
Bastiaense Hulst

Bijz: Wijnant Janse van IJersel, meestersmit tot
S'Gravenmoer, Maria Cluijtenaer wed Michiel Janse van IJersel, geassisteert
door Wijnant.

Anmna wordt geassisteert door Pieter

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 037r

Soort akte: transport

Datum: 24-2-1717

1e Comparant: Margrita Jochums de Bruijn ea

2e Comparant: Huijbert van Hassel en Jan Hendriks de Bont

Goederen: een acker zaeijlant met de veldekens

Prijs: ƒ 955

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wrd Willem Blankers

West: Gijsbert
van Steenhoven

Noord: Heer Straet

Zuid: S'Grevelduijn
sloot

Bijz: Margrita Jochums de Bruijn (Oosterhout) en Elisabeth
Jochems de Bruijn (Breda) voor de helft en Roelant Verharen voor ¼ en Geerart
Zeijlmans en Jacobus Schoenmakers als voogt en toesiender van de 5 kinderen van
Michiel Janse Timmerman en Adraientje Jacobs Vassen geassisteert met Peeter
Zeijlmans, schout Hendrik Luijten Ambagt als oppervoogt voor 1/4

Margrita en Elisabeth krijgen f 400 en
Roeland Verharen en de voogden f 555

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 037v

Soort akte: transport

Datum: 24-2-1717

1e Comparant: Dirk Janse Zeijlmans

2e Comparant: Geerart Peeterse Dolk

Goederen: 1e een acker zaeijlant; 2e alle moervelden, dries of
droogplaats

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Breede plek

Belend
Oost: 1e Jan Wouters Ruijkhaver; 1e kavel

West: Jochum
vander Laer; gelijk 1

Noord: Breede plek
of wed Geerart Zeijlmans; veldekens

Zuid: Jan
Wouters Ruijkhaver; Jochum vander Laer

Bijz: Het tweede kavel is aangekomen van de wed Hendrik van
Grevenbroek

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 038r

Soort akte: transport

Datum: 24-3-1717

1e Comparant: Dingena de Ruijter

2e Comparant: Adriaen Bommelaer

Goederen: een hont ackerlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Pieternel Wouters Biemans

West: Denis
Peeters de Haen

Noord: wed Arien
Aertse van Hassel

Zuid: den cooper

Bijz: Het lant op op dato deses bevallen als mede erfgenaam
van vader en moeder, grootvader en grootmoeder

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 038v

Soort akte: procuratie

Datum: 12-3-1717

1e Comparant: Willemtje de Ruijter

2e Comparant: Jan van Tilburg, burgemeester

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willemtje (S'Gravenhage) machtigt Jan om de
nalatenschap van Janneke Bommelaer wed Gijsbert de Ruijter, haer ouders te regelen

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 039r

Soort akte: transport

Datum: 24-3-1717

1e Comparant: Aert de Ruijter ea

2e Comparant: Jan Peeters de Jong

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend Oost: Frans Camp
cum suis

West: Peeter van Son

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Aert de Ruijter , Reijnier Costers x Anna de Ruijter,
Dingena de Ruijter, Maria de Ruijter geassisteert door Adriaen Bommelaer voogt
en oom, Jan van Tilburg namens Willemken de Ruijter (S'Hage). Erfgenamen
Gijsbert de Ruijter en Jenneken Bommelaer en van Aert Bommelaer en Dingentje
Jans Teeuwe hun vader, moeder en groot ouders.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 039v

Soort akte: quitantie

Datum: 15-4-1717

1e Comparant: Arnoldus Adriaense Paep

2e Comparant: Aert de Bont

Goederen: Arnoldus bekent van Aert f 175 ontvangen te hebben

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Het gaat om het resterende geld van de koop van een
huis etc (11-12-1715, folio 19v)

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 040r

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1717

1e Comparant: Jan Schep

2e Comparant: Thomas Peeters de Haen

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erve vanden
Armen

Noord: Jan de Bruijn

Zuid: Arnoldus
de Bruijn, schout van Cleijn Waspik

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 040v

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1717

1e Comparant: Anthonij van Dommelen

2e Comparant: Jan Huijbertse Vos, schepen

Goederen: 1/5 part in een huijs, hoff, schuur, erve, ackerlant
en moervelden, zoals Huijbert Vos en vrouw hebben beseten, met cooper

Prijs: ƒ 129

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den Armens acker

West: S'Grevelduijn
sloot

Noord: Thomas
Reijcken en wed Govaert Paens

Zuid: Jan Janse
Snijders

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 041r

Soort akte: quitantie

Datum: 1-5-1717

1e Comparant: Jenneke Hend de Ruijter x Dirk Zeijlmans, schepen

2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik

Goederen: Jenneke verklaart f 500 van Arnoldus ontvangen te hebben

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Het gaat om de eerste termijn van de aankoop van het
huijs etc op 7-12-1716 folio 33v. Akte is niet uitgewerkt en doorgestreept.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 041v

Soort akte: transport

Datum: 31-5-1717

1e Comparant: Aert de Bont

2e Comparant: Sijmon van Liesvelt

Goederen: 1/3 van een delle hooij ofte weijlant, buijtendijx,
gemeen met cooper en kinderen Adriaen Boeser

Prijs: ƒ 82

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Bommelaer ea

West: Dirk
Lamberden Schoenmakers

Noord: Clijn Waspik

Zuid: Heer
straet

Bijz: Op 15-7-1718 toont Sijmon een quitantie waerop Aert
verklaert dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 042r

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1717

1e Comparant: Heijltje Huijb Bogaerts wed Corn Aerde Schoenm.

2e Comparant: Huijbert Aertse van Hassel

Goederen: 1/3 van een binnedel, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 163

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Handrik Huijberden Schoenmakers

West: Damus en
Jan Cornelisse Schoenmakers

Noord: de Cae

Zuid: t boven
erff off hof cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 042v

Soort akte: transport

Datum: 16-9-1717

1e Comparant: Adriaentje Gielen wed Hendrik van Grevenbroek

2e Comparant: Arien Janse Croot

Goederen: 1/8 in een huijs en erve, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de ackers

West: den dijk

Noord: wed Coenraet
Baes

Zuid: erfg Jan
Gielen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 043r

Soort akte: transport

Datum: 16-9-1717

1e Comparant: Adriaen Clasen Pols

2e Comparant: Arien Janse Croot

Goederen: 1/8 van een huijs en erve, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 42

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de ackers

West: den dijk

Noord: wed Coenraet
Baes

Zuid: erfg Jan
Gielen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 043v

Soort akte: transport

Datum: 16-9-1717

1e Comparant: Jacob van Malsem ea

2e Comparant: Joost van Vugt

Goederen: een bijster of moergront

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Bax

West: Anthonij
Tijsse Coninx

Noord: de watergang

Zuid: de ackers

Bijz: Jacob van Malsem, Gijsbert van Malsem, Cornelis
Peeterse Boer x Maria van Malsem, Anneke, Willemeijntje en Adriaentje van
Malsem. Kinderen van Hendrik van Malsem

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 044v

Soort akte: transport

Datum: 16-9-1717

1e Comparant: Michiel Denis de Haen

2e Comparant: Simon Sterrenburg

Goederen: een half bijsterke moergront, gemeen met Adriaen
Zeijlmans, schout cum suis

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve of sloot vande delle van verkooper

West: erve Jan
van Tilburg cum suis

Noord: Arien Croten
cum suis

Zuid: wed Jan
Boeser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 045r

Soort akte: transport

Datum: 28-9-1717

1e Comparant: Peeter Jochemse Berthouts ea

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: ¾ in een acker zaeijlant met de veldekens

Prijs: ƒ 1237

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: S'Grevelduijn sloot

Belend
Oost: wed Coenraet Baes en Wouter Jans Gijben

West: wed Geerit Peeters cum suis

Noord: den watergang

Zuid: S'Grevelduijn
sloot

Bijz: Peeter Jochemse Berthouts namens Johannes Jochemse
Berthouts

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 045v

Soort akte: transport

Datum: 28-9-1717

1e Comparant: Huijbert Lamberde Schoenmakers ea

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: en acker zaeijlant met den bijster ende veldekens

Prijs: ƒ 412

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Coenraet Baes en Wouter Jans Gijben

West: wed Geerit Peeters cum suis

Noord: den watergang

Zuid: S'Grevelduijn
sloot

Bijz: Huijbert Lamberde Schoenmakers en Abram Cornelisse
Schippers

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 046r

Soort akte: transport

Datum: 28-9-1717

1e Comparant: Willemijntje Mattijsse Camp

2e Comparant: Eijmbertus vanden Hout

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Dirken Lijten

West: Leendert
Verharen

Noord: erve Leendert
Verharen

Zuid: Heer
straet

Bijz: Willemeijntje mag in de oostense camer blijven wonen
met het koock keukentie daer aengetimmert

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 046v

Soort akte: transport

Datum: 1-10-1717

1e Comparant: Peeter Hofmans, coopman Tilborg

2e Comparant: Maeijken Dirken vander Hoeve wed Wouter Zeijlmans

Goederen: een buijtendel

Prijs: ƒ 280

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erve Peeter van Son

Noord: Jochem vander
Laer

Zuid: den Armen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 047r

Soort akte: procuratie

Datum: 25-9-1717

1e Comparant: Dina de Ruijter

2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: De Lijkant

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dina woont aende Haegse Rijweg te Rijswijk.

Dina machtigt Arnoldus namens haer een
stuk lant aan haar swager Reijnier Kosters te verkopen, genaamt De Lijkant. Er
mogen nog meer stukken lant, gekomen van haer ouders, verkogt worden.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 047v

Soort akte: transport

Datum: 1-10-1717

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn namens Dingena de Ruijter

2e Comparant: Reijnier Costers

Goederen: een partij weijlant inde Endenest, genaemt de Lijkant

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Endenest, de Lijkant, de Leije

Belend
Oost: dorps weg

West: erfg Steven
Cornelisse Swart

Noord: de Leije

Zuid: erfg
Steven Swarten

Bijz: Arnoldus is schout van CleijnWaspik en Dingena woont
te Rijswijk. Zie folio 47r.

Te betalen in 2 termijnen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 048r

Soort akte: transport

Datum: 1-10-1717

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn namens Dingena de Ruijter

2e Comparant: Reijnier Costers

Goederen: 1/30 part in een del genaemt den Wieldel, gemeen met
cooper en Adriaen Bommelaer cum suis

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Wieldel

Belend
Oost: Jan van Grevenbroek

West: Sijmon
Liesvelt

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: den wiel

Bijz: Arnoldus is schout van CleijnWaspik en Dingena woont
te Rijswijk. Zie folio 47r.

Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 048v

Soort akte: transport

Datum: 13-10-1717

1e
Comparant: Willem Soethout

2e Comparant: Wouter Vermeulen

Goederen: een partijke moergront en de bosken daer aen, groot
ontrent 1½ mergen

Prijs: ƒ 65

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cnapen Bosken

Belend
Oost: velden: Cnapen Bosken

West: erve Willem Soethout

Noord: Peeter
Adriaense Heijblom

Zuid: Aert
Hulsten en Anneke van Bommel

Bijz: Willem en Wouter wonen te S'Ggravenmoer. Het lant ligt
aen de Limietscheiding en is van Huijbert Jans Coenen geweest.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 049r

Soort akte: transport

Datum: 6-1-1718

1e Comparant: Jan Van Tilburg namens Dina de Ruijter

2e Comparant: Aert de Ruijter

Goederen: een acker weijlant, inden Endenest polder over de
Leije

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Endenest

Belend
Oost: wed Jan Zeijlmans

West: Peeter Canters

Noord: erve Thomas Rijken cum suis

Zuid: den wiel

Bijz: Dina woont te Rijswijk. Zie folio 49v

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 049v

Soort akte: procuratie

Datum: 4-10-1718

1e Comparant: Dijna de Ruijter

2e Comparant: Johan van Tilburg, schepen

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dijna (Rijswijk) machticgt Johan om lant te verkopen
aen Aert de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 050r

Soort akte: transport

Datum: 6-1-1718

1e Comparant: Aert de Ruijter

2e Comparant: Huijbert Swart

Goederen: een acker zaeijlant, inden Endenest polder over de
Leije

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Zeijlmans

West: Peeter Canters

Noord: erve Thomas Rijken cum suis

Zuid: den wiel

Bijz: Zie folio 49r. Hij koopt het lant voor f 150.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 050v

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1718

1e Comparant: Adriaen Cnaep ea

2e Comparant: Simon Liesvelt

Goederen: 1/3 van een buijtendel, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 145

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Bommelaer cum suis

West: Huijbert
Lamberde Schoenmakers

Noord: Cleijn waspik

Zuid: Heer
straet

Bijz: Adriaen Cnaep als voogt van de weeskinderen van
Adriaen Bosser en Adriaentje de Bruijn.

In de kantlijn is de verklaring dat
Simon alles betaalt heeft doorgestreept. Deze verklaring hoort op 51r te staan.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 051r

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1718

1e Comparant: Simon Liesvelt

2e Comparant: Geerart Peeters Dolk

Goederen: een wilceur met als onderpant een buijtendelle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Bommelaer en Adriaen Schoutten cum suis

West: Huijbert Lamberde
Schoenmakers

Noord: Cleijn waspik

Zuid: Heer
straet

Bijz: Blijkens een quitantie van 23-12-1723 is de wilceur
geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 051v

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1718

1e
Comparant: Willem Buijs ea

2e Comparant: Bastiaen Vassen ea

Goederen: 2/7 in 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in
6 geerden op den westenkant, in 12 geerden, gemeen met coopers

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Adriaen vander Schans

West: Peeter
Zeijlmans

Noord: Scheij sloot

Zuid: stede
Wouter Camp

Bijz: Willem Buijs, Cornelis Buijs, Maria Asborn wed
Martinus Buijs (Gorrichem), Johan Mutsers x Adriaentje Buijs.

Bastiaen Vassen, Pleuntje Janse Vassen
wed Huijbert Cuijl.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 052r

Soort akte: transport

Datum: 1-2-1718

1e Comparant: Bastiaen Vassen ea

2e Comparant: Willem Buijs ea

Goederen: 5/7 in de helft van 3 3/8 parten van een geert hooij
ende weijlant, inden polder, met coopers op den oostenkant, in 9 geert

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: gasthuijs van Geertruijdenberg

West: Hendrixken
Mattijsse Camp cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Bastiaen Vassen, Pleuntje Janse Vassen wed Huijbert
Cuijl.

Willem
Buijs, Cornelis Buijs, Maria Asborn wed Martinus Buijs (Gorrichem), Johan
Mutsers x Adriaentje Buijs.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 052v

Soort akte: transport

Datum: 16-2-1718

1e Comparant: Gijsbert Zeijlmans

2e
Comparant: Thomas Jans
Buijs

Goederen: 1/3 part in een huijs, hoff, erve, bijster en driessen

Prijs: ƒ 630

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Arien Huijb Coninx, wed Teunis Dolk, Adr Zeijlmans

West: Hermina de
Bie wed Geerit Zeijlmans, schout

Noord: Heer straet
en boske eijnt huijsinge H de Bie

Zuid: sloot
driessen en ackers

Bijz: Adriaen Zeijlmans is schout.

Gereet f 300. Op 9-3-1739 laat de wed Thomas Buijs een
quitantie zien waaruit blijkt dat de rest ook voldaen is. De quitantie is
ondertekent door: Mels de Graaff, Peeter Ketelaer, Thomas Compeer, Adriaen
Coninx, Maria Cuijl, Elisabet Buijs, Wouter Seijlmans en Cornelia de Crot.
Allen erfg Gijsbert Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 053r

Soort akte: transport

Datum: 8-3-1718

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout

2e Comparant: Dirk Janse Voegers, Aert de Bont, armmeesters

Goederen: een stuck ackerlant, genamet de Breede Plek

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Breede Plek

Belend
Oost: wed Willem de Ruijter

West: Wouter en
Dingena Zeijlmans ?

Noord: Gijsbert
Zeijlmans

Zuid: Geerart
Dolk cum suis

Bijz: Hermina is geassisteert door Adriaen Zeijlmans, schout

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 053v

Soort akte: transport

Datum: 8-3-1718

1e Comparant: Thomas Cuijl

2e Comparant: Peeter Hendrix van Waspik

Goederen: 1/3 part in een huijs, hoff, erve, bijster en driessen

Prijs: ƒ 630

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arien Huijb Coninx, wed Teunis Dolk, Adr Zeijlmans

West: Hermina de
Bie wed Geerit Zeijlmans, schout

Noord: Heer straet
en boske eijnt huijsinge H de Bie

Zuid: sloot
driessen en ackers

Bijz: Gereet f 300.

OP 2-4-1720 f 200, op 16-3-1721 f 100 en
op 17--5-1722 de rest voldaen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 054r

Soort akte: transport

Datum: 10-3-1718

1e
Comparant: Joost Swart

2e
Comparant: Peeter
Stockermans, mr smit

Goederen: eenen bijster moergront

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: sloot driessen en ackers

Belend
Oost: Jan Janse Vassen cum suis

West: Jan
Wijdemans

Noord: de ackers

Zuid: Oude
Vaertje

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 054v

Soort akte: transport

Datum: 17-3-1718

1e Comparant: Hendrixken Cornelisse Camp wed Coenraet Baes

2e Comparant: Adriaen Peeters Boeser

Goederen: een huijs, hoff en erve, genaemt t Pannen Huijs

Prijs: ƒ 600

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem: t Pannen Huijs

Belend
Oost: van de sloot tot de palen

West: erve of acker vercoopers

Noord: Peeter Denis
de Haen

Zuid: Arien van
Pas

Bijz: Hendrixken is geassisteert met Johan de Bruijn. Kooper
mag het geld onder zich houden tegen betaling van rente.

Op 7-2-1725 verklaart Hendrixken dat de
koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 055r

Soort akte: transport

Datum: 17-3-1718

1e Comparant: Cornelis Bastiaens Boer

2e Comparant: Arien Anthonis van pas

Goederen: 1/2 huijs, hoff en erve, gemeen met cooper, op
westenkant Vroukens vaert

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: soo ver het gebruijckt is geweest

West: erve Govaert Paens

Noord: wed Coenraet Baes cum suis

Zuid: Maria de
Ruijter en Reijnier Costers

Bijz: Cornelis woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 055v

Soort akte: transport

Datum: 29-4-1718

1e
Comparant: Catharina
Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Adriaentje de Bont wed Cornelis Adriaense Camp

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 700

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Dingeman Aerde cum suis

West: wed Adriaen Cnaep

Noord: Pispot

Zuid: de
dwarsvelden

Bijz: Catharina wordt geassisteert door Cornelis Buijs

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 056r

Soort akte: transport

Datum: 30-4-1718

1e Comparant: Christina van Sundert wed Jacob Bervoets ea

2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dorps straet

West: Dorps bos

Noord: polders Her straet

Zuid: de schuts
kooij

Bijz: Christina van Sundert wed Jacob Bervoets geasssisteert
door Huijbert Bervoets voor de ene helft en Huijbert en Peeter Bervoets, kinderen
van Jacob voor de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 056v

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1718

1e Comparant: Jacobus Swart

2e Comparant: Arien Paens

Goederen: ¼ van een partije moergront, groot geheel ontrent 6
hont. De helft is van de kinderen Jan Stevens Swart.

Prijs: ƒ 12

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Elf Mergen

Belend
Oost: Johannis Coninx

West: predikant
vander Hoeven

Noord: Jan Wouters

Zuid: de Elf
Mergen

Bijz: Jacobus woont te Suijlichem en Arien te Cappel.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 057r

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1718

1e Comparant: Jacobus Swart

2e Comparant: Sijmen Coppelaer

Goederen: ¼ van een partije moergront, groot geheel ontrent 6
hont. De helft is van de kinderen Jan Stevens Swart.

Prijs: ƒ 12

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Elf Mergen

Belend
Oost: Johannis Coninx

West: predikant
vander Hoeven

Noord: Jan Wouters

Zuid: de Elf
Mergen

Bijz: Jacobus woont te Suijlichem

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 057v

Soort akte: transport

Datum: 21-6-1718

1e Comparant: Commer van Gils en de wed Thomas Jacobs van Gils

2e Comparant: Aert de Ruijter

Goederen: een partje in een bijster moergront, putten en cuijlen
inbegrepen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Huijbert Cuijl

West: Peeter
Willems van Driel

Noord: watergang

Zuid: Jan de
Bruijn

Bijz: Transport om niets. Commer woont te Raemsdonk.

Het stukje lant is gemeen met Jacob
Bommelaer, Jan Schep en wed Jan Teunis Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 058r

Soort akte: transport

Datum: 1-8-1718

1e Comparant: Wouter Janse Zeijlmans ea

2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cuijpers Leije

Belend
Oost: Gijsbert Zeijlmans cum suis

West: Jan van
Grevenbroek

Noord: erve Thomas Buijs cum suis

Zuid: Cuijpers
Leije

Bijz: Transport om niets.

Wouter Janse Zeijlmans en Dingena
Zeijlmans wed Arien Kluijters, geasssisteert met Jan Zeijlmans, secretaris

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 058v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-8-1718

1e Comparant: Reijnier Costers

2e Comparant: Arien Heijmans

Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant, groot
ontrent 2½ hont

Prijs: ƒ 400

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de Vaert cant

West: erve Hendrik Vaertmans cum suis

Noord: Maria de
Ruijter en Arien van Pas

Zuid: Maria de
Ruijter en Arien de Zeeu

Bijz: Arien woont te Vrijhoeven.

Op 4-5-1743 verklaart Jan vanden Hoek x
Cornelia Heijmans en verklaart door de kinderen van Reijnier voldaen te sijn.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 059r

Soort akte: transport

Datum: 24-11-1718

1e Comparant: Aert de Bont

2e Comparant: Wouter van Steenhoven

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden binnenpolder

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: wed Cornelis Cornelisse Camp cum suis

West: kinderen
Jochem Janse Langerwerff

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Wouter woont te Raemsdonk.

Aert verklaart op 18-12-1719 geheel
voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 059v

Soort akte: transport

Datum: 3-12-1718

1e Comparant: Pleuntje Janse Vassen wed Huijbert Cuijl

2e Comparant: Adriaen Mattijsse Vermeijs

Goederen: ¼ part in een delle, inden binnenpolder

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de cae

Belend
Oost: Frans Boeser

West: Cornelis Mattijsse Camp cum suis

Noord: de Cae

Zuid: den wiel

Bijz: Pleuntje is geassisteert met Jan Huijberts Cuij,l haer
soon.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 060r

Soort akte: transport

Datum: 3-12-1718

1e Comparant: Peeterken Meeusen wed Jan Janse Vassen

2e Comparant: Adriaen Mattijsse Vermeijs

Goederen: ¼ part in een delle, inden binnenpolder, ander ¼ heden
gekogt

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Frans Boeser

West: Cornelis Mattijsse Camp cum suis

Noord: de Cae

Zuid: den wiel

Bijz: Peeterken wordt geassisteert door Meeuwis Jans Vassen,
haer soon.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 060v

Soort akte: transport

Datum: 3-12-1718

1e Comparant: Aert de Ruijter

2e Comparant: Adriaen Mattijsse Vermeijs

Goederen: 1/6 part in een delle, inden binnenpolder, ander ¼
heden gekogt, andere parten reeds van cooper

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Frans Boeser

West: Cornelis Mattijsse Camp cum suis

Noord: de Cae

Zuid: den wiel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 061r

Soort akte: transport

Datum: 3-12-1718

1e Comparant: Bastiaen Peeters Boeser

2e Comparant: Adriaen Mattijsse Vermeijs

Goederen: 1/6 part in een delle, inden binnenpolder, ander ¼
heden gekogt, andere parten reeds van cooper

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Frans Boeser

West: Cornelis Mattijsse Camp cum suis

Noord: de Cae

Zuid: den wiel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 061v

Soort akte: transport

Datum: 3-12-1718

1e Comparant: Adriaen Bommelaer

2e Comparant: Adriaen Mattijsse Vermeijs

Goederen: 1/6 part in een delle, inden binnenpolder, ander ¼
heden gekogt, andere parten reeds van cooper

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Frans Boeser

West: Cornelis Mattijsse Camp cum suis

Noord: de Cae

Zuid: den wiel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 062r

Soort akte: transport

Datum: 10-12-1718

1e Comparant: Pieter Buijs

2e Comparant: Maeijken Dirck vander Hoeven wed Wouter Zeijlmans

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 520

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Janse Voegers

West: Cornelis
van Dongen met wederhelft ??

Noord: erve Peeter
Jochems Berthouts

Zuid: erve
Cornelis van Dongen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 062v

Soort akte: transport

Datum: 10-2-1718

1e Comparant: Jacob en Jan van Tilburg

2e Comparant: Pieter Buijs

Goederen: 3/5 in een huijs, hoff en ackerlant met de geheele
schuur. De andere 2/5 parten zijn van Aert de Ruijter

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: wed Teunis Biemans cum suis

Noord: Teunis
Snijders

Zuid: Peeter
Jochems Berthouts

Bijz: Jacob en Jan wonen te Cappel.

Gereet f 350. Jacob verklaart op
24-1-1722 van de rest voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 063r

Soort akte: transport

Datum: 30-12-1718

1e Comparant: Geerit van Andel, schout Besoeijen, Drongelen, Gan

2e Comparant: Jan Zoeters ea

Goederen: ½ mergen moergront, wederhelft is ven erfg Hendrik van
Gils

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cnapen Bosken

Belend
Oost: Cnapen Bosken

West: erve
kinderen Johannis Vermeulen

Noord: Jacob Doornboom

Zuid: Johannis
Vermeulen

Bijz: Geerit is , schout van Besoeijen, Drongelen en
Gansoeijen.

Jan Zoeters (Sprang), Johannis van
Ammelrooij, Arien Janse Rommen en Adriaen Oerlemans.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 063v

Soort akte: transport

Datum: 30-12-1718

1e Comparant: Geerit van Andel, schout Besoeijen, Drongelen, Gan

2e Comparant: Jan Zoeters ea

Goederen: een parceel moergronden, groot ontrent 4 mergen

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: S'Grevelduijn

Noord: de
graeffelijckheijt

Zuid: niets
ingevuld

Bijz: Geerit is , schout van Besoeijen, Drongelen en
Gansoeijen.

Jan Zoeters (Sprang), Johannis van
Ammelrooij, Arien Janse Rommen en Adriaen Oerlemans.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 064r

Soort akte: transport

Datum: 21-1-1719

1e Comparant: Jan Schep

2e Comparant: Arien Cornelis de Zeeu

Goederen: een hont ackerlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel of den Wal

West: erve vercooper

Noord: Peeter
Scheuren

Zuid: den cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 064v

Soort akte: transport

Datum: 23-1-1719

1e Comparant: Anthonet Ruijsenaers

2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

Goederen: een parceeltje ackerlant, gekomen van haer moeder
Maria Boumans

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Korte Ackers

Belend
Oost: wed Geerot Zeijlmans, in sijn leven schout

West: Adriaen
Coninx

Noord: de bijsters

Zuid: de Korte
Ackers

Bijz: Anthonet wordt geassisteert door haer oom Anthonij Ruijsenaers

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 065r

Soort akte: transport

Datum: 23-1-1719

1e Comparant: Anthonet Ruijsenaers

2e Comparant: Jacob van Malsem

Goederen: een parceel moerbront en bijster, putten en cuijlen in
begrepen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouters Verschuren

West: niets
ingevuld

Noord: Her straet

Zuid: de aclers

Bijz: Anthonet wordt geassisteert door haer oom Anthonij Ruijsenaers.

Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 065v

Soort akte: transport

Datum: 24-3-1719

1e Comparant: Maria Treresia Vervoort wed Mattheus Otgens

2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik

Goederen: een partijken moergronden, putten en cuijlen in
begrepen

Prijs: ƒ 70

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Wijdemans

West: Wilhelmus
Louwen en Geerit Camp

Noord: Geerit Camp
met de steeg teijnde den acker

Zuid: Wilhelmus
Louwen en Geerit Camp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 066r

Soort akte: transport

Datum: 3-4-1719

1e Comparant: Daniel Poldermans ea

2e Comparant: Jacob Hendrix van Malsem ea

Goederen: 1e ½ huijs, hoff en ackerke, gemeen met coopers; 2e ½
bijster en moergront, putten en cuijlen inbegrepen

Prijs: ƒ 148

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Frans Boeser; 2e Ptr Wou Verschuren, G Camp

West: wed Peeter
Zeijlmans, secr; erfg Arien de Zeeu

Noord: erve Seger
Swalp; Her straet

Zuid: Jan Wouters Ruijkhaver; de
ackers

Bijz: Daniel Poldermans x Willemijna Hendriks van Malsem,
Anna Hendrix van Malsem, Siemon Liesvelt, armmeester, namens het weeskint
Adriaentje van Hendrik van Malsem en Anna Segers Zeijlmans.

Jacob Hendrix van Malsem, Gijsbert
Hendrix van Malsen en Cornelis Peeters de Boer.

Daniel Poldermans is op 20-11-1722
voldaen.

Leendert de Bie x Anna van Malsem
verklaart op 22-11-1722 van de wed Jacob van Malsem 1/3 van zijn deel ontfangen
te hebben. Op 26-11-1737 het 2/3 van Gijsbert van Malsem. Op 28-12-1737
verklaaert Jan Weelings x Adriaentje van Malsem
voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 067r

Soort akte: transport

Datum: 3-4-1719

1e Comparant: Jacob Hendrix van Malsem

2e Comparant: Gijsbert Hendrix van Malsem en Cornelis Ptr Boer

Goederen: 2/3 part in een halven bijster en moergront, putten en
cuijlen inbegrepen zoals van Ant Ruijsenaers gekogt folio 65r

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouters Verschuren cum suis

West: erfg Arien de Zeeu

Noord: Her straet

Zuid: de ackers

Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 067v

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1719

1e Comparant: Jan van Grevenbroek wednr Johanna Janse Camp

2e
Comparant: Jan Willems
Cloot

Goederen: eenen acker zaeijlant

Prijs: ƒ 388

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adam Cornelis cum suis

West: den cooper

Noord: stede wed
Hendrik van Grevenbroek

Zuid: erve
Leendert Person

Bijz: Jan is schepen

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 068r

Soort akte: transport

Datum: 22-4-1719

1e Comparant: Anneke Ariens van Gijsel wed Teunis Wouter Biemans

2e Comparant: Engeltje Wouters Biemans

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met
cooperse, in 12 geerden

Prijs: ƒ 425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Johannis Vermeulen

West: Cornelis
Schoenmakers

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 068v

Soort akte: transport

Datum: 1-5-1719

1e Comparant: Norbertus Brouwers x Maria Buijs

2e Comparant: Johan Mattijsse Otgens

Goederen: een parceeltje lant, groot (niets ingevuld) hont

Prijs: ƒ 35

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Oude Vaertje

Belend
Oost: Aert de Schoenmakers cum suis

West: erfg Cornelis Peeters

Noord: Oude Vaertje

Zuid: de
dwarsvelden

Bijz: Norbertus woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 069r

Soort akte: transport

Datum: 5-5-1719

1e Comparant: Jacob Buijs

2e Comparant: Jan Cornelis de Bont

Goederen: een huijs, hoff, erve en bijster

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hendrik van Waspik

West: Joost Ptr
Verschuren en Jan Wouters Verschuren

Noord: t kerkhoff

Zuid: watergang

Bijz: Jacob verklaart op 13-5-1723 geheel voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 069v

Soort akte: transport

Datum: 5-5-1719

1e
Comparant: Catharina
Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Jan Cornelis de Bont

Goederen: een halven acker zaeijlant, gemeen met wed Jan
Bastiaens Boeser

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve wed Peeter Willems van Driel

West: erve
Hermina de Bie cum suis

Noord: wed Adriaen Cluijters

Zuid: niets
ingevuld

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 070r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-5-1719

1e Comparant: Fransus Crillaerts

2e Comparant: Dirk Timmers

Goederen: een wilceur met als onderpant 1/3 van 1¾ geert hooij
ende weijlant, met Corn. Ptr Vermeulen, Wilbert vd Veeck, in 7 geert

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: den Armen

West: Jacobus
Schoenmakers

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Fransus woont te Oosterhout en Dirk te Cappel.

Dirk verklaart op 24-3-1725 dat de
wilceur geheel is afgelost.

Cornelis Peeters Vermeulen (Dongen)
staat borg met hetzelfde stuck lant.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 071r

Soort akte: transport

Datum: 23-6-1719

1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

2e Comparant: Jasper van Selm, brouwer tot Aelst

Goederen: een huijs, hoof en erve

Prijs: ƒ 1000

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jochum vander Laer

West: Peeter de
Zeeu ? en Jacobus de Bodt

Noord: s'Heeren
straete

Zuid: het
kerkhoff

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 071v

Soort akte: transport

Datum: 23-6-1719

1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout

2e Comparant: Jasper van Selm, brouwer tot Aelst

Goederen: 1/6 in een binnenbijster, gemeen met wed Geerit
Zeijlmans ea

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Teunis Dolk

West: Tomas Buijs cum suis

Noord: wed Teunis
Dolk en Tomas Buijs cs haer erve

Zuid: acker erfg
Michiel Compeer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 072r

Soort akte: transport

Datum: 2-8-1719

1e Comparant: Anneken Adr Mandemakers wed Jan Huijb Vos

2e Comparant: Jochem Franse vander Laer

Goederen: 1e een parceeltje moervelt, groot ontrent 3 hont; 2e
een parceeltje genaemt den Grasdries, groot ontrent ½ hont

Prijs: ƒ 305

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queb, den Grasdries

Belend
Oost: 1e de Queb; verkoopers

West: Schrevelduijn
sloot; Peeter Stockermans

Noord: Willem Janse Snijders; Peeter
Stockermans

Zuid: de
Graeffelijckheijt; gelijk 1

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 072v

Soort akte: verbael & reglement

Datum: 16-6-1719

1e Comparant: Pieter Bastiaense Boeser ea

2e Comparant:

Goederen: Er is een reglement voor schout en heemraeden
opgesteld door de Hove van Zuijthollant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter Bastiaense Boeser, Anthonij Koninx, Pieter
Buijs, Adriaen Bommelaer, Jacob Buijs, Pieter Zeijlmans en Adriaen Zeijlmans,
schout

het stuk bestaat 23 regels en een lijst
van tarieven.

Bv de secretaris krijgt 2 gulden 10
stuijvers voor het schrijven de conditien bij verkoopinge.

Er is een lijst van 85 tarieven.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 088r

Soort akte: authorisatie

Datum: 2-11-1719

1e Comparant: Adriaen Zeijlmans

2e Comparant:

Goederen: Adriaen wordt als schout geauthoriseert om het
reglement te

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen wordt als schout geauthoriseert om er voor te
zorgen dat er een Kerkraet of regthuijs wordt gemaeckt. Daar moeten alle
dorpszaken opgetekent worden. Tevens dient er een brandvrije kamer gemaeckt te
worden voor de secretarije.

Ondertekent door:

D Seijlmans, Cornelis Schoenmakers,
Geerit Camp, Denis de Haen en A Nievelt, notaris te Dordrecht.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 089r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-11-1719

1e Comparant: Geerart Mattijsse Camp, schepen

2e Comparant: Geertruij van Andel wed Anthonij Timmers

Goederen: wilceur met als onderpant 1e een buijtendelle; 2e
binnendelle

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: 1e wed Ptr Zeijlmans, secr; 2e zie bijz

West: den Armen;
Hendrik Huijberden Schoenmakers

Noord: Cleijn
Waspik; de Cae

Zuid: wed
Cornelis de Bont; Heer straet

Bijz: Anthonij was secretais van Sprang.

Op 18-4-1722 verklaart de schoonzoon van
Geertruij (J. Zeijlmans ?) dat de wilceur geheel is afgelost.

Belending oost kavel 2: Jan Peeter
Aerden en Cornelis Hendrix Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 090r

Soort akte: transport

Datum: 28-11-1719

1e Comparant: Pieter Ketelaer, schoolmeester

2e Comparant: WouterThomas Zeijlmans

Goederen: ½ huijs, hoff en erve, gemeen met Thomas Kompeer

Prijs: ƒ 850

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede erfg Cornelis Mathijse Camp

West: stede wed Cornelis Cornelisse Camp

Noord: Her straet

Zuid: steeg
vande stede erfg Cornelis Mathijse Camp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 090v

Soort akte: transport

Datum: 4-12-1719

1e Comparant: Jan Willem Jonckers ea

2e Comparant: Denis Peeterse de Haen

Goederen: een moerdel, aengekomen van Michiel Denis de Haen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve schout

West: erve Simon
Sterrenburg

Noord: den schout
cum suis

Zuid: Adriaen
Pols

Bijz: Jan Willem Jonckers x Aegtje Gielen de Haen, Maeijken
Gielen de Haen wed G??? Govaerts vander Leij, Jan als voogt van de 5 weeskinderen van Jan Stevens Swart en
Cornelia Gielen de Haen.

Erfgenamen van Giel Denis de Haen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 091r

Soort akte: transport

Datum: 4-12-1719

1e Comparant: Jan Willem Jonckers ea

2e Comparant: Thomas Peeters de Haen

Goederen: ¼ van een moerdel, gemeen met de schout, Arien Jans
Croot ea

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijk

West: S'Grevelduijn
sloot

Noord: Adriaen Pols

Zuid: Dirk Janse
Voegers

Bijz: Jan Willem Jonckers x Aegtje Gielen de Haen, Maeijken
Gielen de Haen wed G??? Govaerts vander Leij, Jan als voogt van de 5 weeskinderen van Jan Stevens Swart en
Cornelia Gielen de Haen.

Erfgenamen van Giel Denis de Haen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 091v

Soort akte: transport

Datum: 4-12-1719

1e Comparant: Anneken Ariens Mandemakers wed Jan Huijb Vos

2e Comparant: Corstiaen Marcelisse Reckers

Goederen: een parceeltje ackerlant, groot 60 a 70 roeden, met
den dijk en het veldeken buijten dijk

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den Armen

West: den cooper

Noord: den cooper

Zuid: erfg Aert
en Thomas Bommelaer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 092r

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1720

1e Comparant: Jan van Grevenbroek

2e Comparant: Dirk Janse Voegers en Aert de Bont

Goederen: een buijtenveldeken teijnde den acker van Jan G. met
de aerde tussen de dijk ende de Vest

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vest, Cuijpers Leije

Belend
Oost: den schout

West: Jan Peeters
de Jong

Noord: den dijk

Zuid: Cuijpers
Leije

Bijz: De koop mis tbv het dorp. Aert is gewesen burgemeester
van het jaar 1718

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 092v

Soort akte: transport

Datum: 3-2-1720

1e Comparant: Aert Janse Schoenmakers ea

2e Comparant: Dingeman Aerde Schoenmakers ea

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met wed Wouter Stevense Boeff cum suis

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot

Belend
Oost: Bastiaen Vassen

West: Jan
Zeijlmans

Noord: Schaeij sloot

Zuid: erve Jan
Jochemse Langerwerff cum suis

Bijz: Aert Janse Schoenmakers, Dirck Dolck x Berbera Janse
Schoenmakers voor 3/5 in 1½ geert en Dingeman Aerde Schoenmakers voor 2/5.

Dingeman Aerde Schoenmakers als voogt en
Peeter Zeijlmans, schout HLA, als oppervoogt tbv Huijbertje Schoenmakers,
dogter van Dingeman Aerde Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 093r

Soort akte: transport

Datum: 3-2-1720

1e Comparant: Jesper de Bruijn ea

2e Comparant: Adriaen Wouterse Cnaep

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Jesper de Bruijn

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot

Belend
Oost: Adriaen Dolck cum suis

West: erfg Giel
Cornelis Tijsse

Noord: Schaeij sloot

Zuid: erve Jan
Jacobse vander Kae of dwars sloot

Bijz: Jesper de Bruijn (Drimmelen) en Dingeman Aerde
Schoenmakers (Hendrik Luijten Ambagt) als voogt en Peeter Zeijlmans, schout
HLA, als oppervoogt tbv Huijbertje Schoenmakers, dogter van Dingeman Aerde
Schoenmakers en Elisabet Janse de Graeff

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 093v

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1720

1e Comparant: Peeter Jochemse Berthouts ea

2e Comparant: Huijbert Hendricks Schoenmakers

Goederen: 3½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 9
geerden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: den Armen

West: Jan de
Bruijn

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Peeter Jochemse Berthouts namens Jonker Johannis
Berthouts (Antwerpen). Blijkens een quitantie is de koopsom op 15-2-1720
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 094r

Soort akte: procuratie

Datum: 30-12-1719

1e
Comparant: Jonker Johannis
Berthouts

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannis (Antwerpen) veklaart een stuk lant verkogt te
hebben. Zie folio 93v

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 094v

Soort akte: quitantie

Datum: 15-2-1720

1e Comparant: Jan Peeters Berthouts

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan verklaart de koopsom ontfangen te hebben. Zie
folio 93v.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 095r

Soort akte: transport

Datum: 20-2-1720

1e Comparant: Thomas Vassen

2e Comparant: Adriaen Vassen

Goederen: ¼ part in een acker zaeijlant gemeen met wed Thomas
Molenschot cum suis

Prijs: ƒ 105

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem: Cuijpers Leije

Belend
Oost: Jan Peeters de Jong

West: wed Cornelis Cornelisse Camp

Noord: sloot tussen
acker en bijster van JP de Jong

Zuid: Cuijpers
Leije

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 095v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-2-1720

1e Comparant: Jan Franck

2e Comparant: Jacobus Schoenmakers

Goederen: wilceur met als onderpant huijs etc

Prijs: ƒ 1000

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jacobus Schoenmakers

West: Huijbert
van Hassel

Noord: Her straet

Zuid: den dijk
of wage weg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 096v

Soort akte: transport

Datum: 28-2-1720

1e Comparant: Jan Person ea

2e Comparant: Jan Paradaen Peeters den Boer

Goederen: een parceeltje hooij ende weijlant, groot ontrent 7
hont, genamet den Vijfhoek

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Vijfhoek, Oude vaertje

Belend
Oost: Cornelis en Jan Cornelisse

West: Jonker Thomas Claijpole

Noord: Oude vaertje

Zuid: cloosters
landen

Bijz: Jan Persoon (Dongen) namens Simon van Hamerstede,
bedinaer des goddelijken woorts te Dongen. Jan PP de Boer woont ook te Dongen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 097r

Soort akte: procuratie

Datum: 30-12-1719

1e Comparant: Simon van Hamerstede

2e Comparant: Jan Person

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Simon van Hamerstede, bedinaer des goddelijken woorts
te Dongen machtigt Jan persoon lant te verkopen te Raamsdonk. Zie folio 96v

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 097v

Soort akte: transport

Datum: 9-3-1720

1e Comparant: Alette Aertse Cuijl ea

2e Comparant: Peeter Coninx

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, buijtendijx, in 6
geerden, gemeen met Jan de Jong cum suis

Prijs: ƒ 1520

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot

Belend
Oost: de schoutten van Hendrik Luijten Ambagt cs

West: Gijsbert
Verwiel

Noord: Schaeij sloot

Zuid: dwars
sloot

Bijz: Alette Aertse Cuijl wed Peeter de Bont voor 1/3.
Jacobus Bramanje x Berbera Ockers, Bastiaen Paenackers x Elisabeth Ockers,
Joost Peeters Verschuren x Piternella Ockers, Cornelis Pelgroms x Johanna
Ockers, Jan Luijkasse x Adriaentje Ockers, Peeter Ockers en Aert Ockers voor
1/3. Jan Huijberde Cuijl, Arnoldus Huijberde Cuijl, Jacob Huijberde Cuijl,
Peeter Huijberde Cuijl, Gijsbert Peeterse de Jong wednr Adriaentje Huijberde
Cuijl, Jan Peeters Timmermans x Geertruij Huijberde Cuijl voor 1/3. Allen erfg
van Peeter Aerts Cuijl.

Peeter Coninx woont te Raemsdonk.

De uitweg naar de Her straet gaat over
het lant van Maria Hoevenaer cum suis en Jan Janse Timmermans.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 098r

Soort akte: transport

Datum: 11-3-1720

1e Comparant: Jan Peeters de Jong

2e
Comparant: Hendrixke
Mattijsse Camp wed Jan Jacobs vd Cae

Goederen: 4 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Adriaen Bommelaer

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend Oost: Frans Camp
cum suis

West: Peeter van Son

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 098v

Soort akte: transport

Datum: 11-3-1720

1e Comparant: Jan Peeterse de Jong

2e Comparant: Adriaen Janse Hoevenaer

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 250

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Michiel Janse Timmermans

West: wed Adriaen Mulders

Noord: Her straet

Zuid: erve of
acker Jan Peeters Coenen

Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 099r

Soort akte: transport

Datum: 27-3-1720

1e Comparant: Claes Jansen van Hassel ea

2e Comparant: Jenneken Adriaens Elants

Goederen: ½ huijs, hoff en acker

Prijs: ƒ 125

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Hoog

West: wed Thomas Molenschot

Noord: erve Adriaen
Vermeijs

Zuid: buijtendijksen
dwars sloot

Bijz: Claes Jansen van Hassel, Sijmen de Gast x Janneken
Janse van Hassel, Arien Aertse van Hoofwegen x Catelijn Janse van Hassel.
Kinderen Jan Jans van Hassel.

Op 5-11-1725 verklaart Sijmen de Gast van
Jan Vermeijs x Jenneken Adriaens Elants f 70 ontfangen te hebben.

Op 8-1-1727 verklaar Claas Janse van
Hassel dat de koopsom geheel voldaen is.

Als los vel bij 100r zit een quitantie
van Sijmen de Gast voor de resterende f 55.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 099v

Soort akte: transport

Datum: 27-3-1720

1e Comparant: Claes Jansen van Hassel ea

2e Comparant: Jenneken Adriaens Elants

Goederen: ½ parceeltje moergront

Prijs: ƒ 25

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Cornelis Aerde Schoenmakers

West: wed Willem
Blankers

Noord: den dijk

Zuid: dwars
geere

Bijz: Claes Jansen van Hassel, Sijmen de Gast x Janneken
Janse van Hassel, Arien Aertse van Hoofwegen x Catelijn Janse van Hassel.
Kinderen Jan Jans van Hassel.

Gereet f 10.

Op 8-1-1727 verklaar Claas Janse van
Hassel dat de koopsom geheel voldaen is.

Als los vel bij 100r zit een quitantie
van Sijmen de Gast voor de resterende f 15.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 100r

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1720

1e Comparant: Wilbert Willems Zeijlmans ea

2e Comparant: Melis Peeterse

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schips diep, Cae sloot

Belend
Oost: Peeter Mattijsse Camp cum suis

West: wed Peeter
Zeijlmans, secretaris

Noord: Schips diep

Zuid: Cae sloot

Bijz: Wilbert Willems Zeijlmans en Leendert Peeters
Schoenmakers x Adriaentje WillemseZeijlmans

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 100v

Soort akte: transport

Datum: 2-4-1720

1e Comparant: Arien van Gils ea

2e Comparant: Gelden Willem Paens

Goederen: ½ parceeltje ackerlant en moergronden, putten en
cuijlen inbegrepen, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 211

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den Vaert kant

West: erve Jan
Huijbertse

Noord: wed Cornelis
de Zeeu

Zuid: den Armen

Bijz: Arien van Gils, diake boekhouder, Lambertus Vermeerten
en Bastiaen den Biesheuvel, diakenvan Werkendam ende de Wercken namens de kerkenraet
en Marcelis Pleunen Ritmeester namens bestuurders Woudichem mbt tot de boedel
van Pleun Adriaens Groenevelt x Adriaentje Steven Swart, gewoont hebbende inde
Wercken.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 101r

Soort akte: transport

Datum: 2-4-1720

1e Comparant: Arien van Gils ea

2e Comparant: Johan de Bruijn

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 380

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Huijbert Cuijl

West: Vroukens
vaert

Noord: kinderen
Adriaen Boeser

Zuid: Arien de
Zeeu

Bijz: Arien van Gils, diake boekhouder, Lambertus Vermeerten
en Bastiaen den Biesheuvel, diakenvan Werkendam ende de Wercken namens de
kerkenraet en Marcelis Pleunen Ritmeester namens bestuurders Woudichem mbt tot
de boedel van Pleun Adriaens Groenevelt x Adriaentje Steven Swart, gewoont
hebbende inde Wercken.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 101v

Soort akte: authorisatie

Datum: 21-2-1720

1e Comparant: Marcelis Pleunen Ritmeester

2e Comparant: Kerkmeesters van Werkendam

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Marcelis (Wercken) wordt als oom en voogt vande 5
onmondige kinderen van Pleun Groenevelt en Adriaentje Swarte (Wercken)
gemachtigt de in Waspik liggende landen te verkopen tbv de kinderen.

De kerkmeesters van Werkendam worden
eveneens gemachtigd.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 102r

Soort akte: transport

Datum: 2-4-1720

1e Comparant: Gelden Willem Paens x Maria Stevense Swart

2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeu

Goederen: een moervelt

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: acker verkooper

West: kinderen
van Jan Huijbert Geerits

Noord: wed Cornelis
de Zeeu cum suis

Zuid: den Armen

Bijz: Gereet de helft. Op 14-5-17214 verklaart Gelden dat de
koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 102v

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1720

1e Comparant: Jan Brouwers ea

2e Comparant: Corstiaen Marcelisse Reckers

Goederen: de noordense helft van 3 parceeltjes in een bijster
moergronden,gemeen met erfg Lambert Frijsen Reckers

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Meertens Dolck cum suis

West: erfg
Gijsbert Coninx

Noord: Her straet

Zuid: erve wed
Jan de Smit

Bijz: Jan Brouwers x Maria Snijders, Peeter Swart x Joahanna
Snijders, Johannis Hendrikse Snijders, Teunis Janse Snijders als voogt kinderen
Hendrik Snijders. Allen kinderen van Hendrik Snijders.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 103r

Soort akte: transport

Datum: 5-4-1720

1e Comparant: Jan Brouwers ea

2e Comparant: Huijbert Peeters Smits

Goederen: de suijdense helft van 3 parceeltjes in een bijster
moergronden,gemeen met erfg Lambert Frijsen Reckers

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Meertens Dolck cum suis

West: erfg
Gijsbert Coninx

Noord: Her straet

Zuid: erve wed
Jan de Smit

Bijz: Jan Brouwers x Maria Snijders, Peeter Swart x Joahanna
Snijders, Johannis Hendrikse Snijders, Teunis Janse Snijders als voogt kinderen
Hendrik Snijders. Allen kinderen van Hendrik Snijders.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 103v

Soort akte: brief

Datum: 28-2-1720

1e Comparant: Antonius Snijders ea

2e Comparant: schout en schepenen van Raemsdonk

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Antonius Snijders en Jan Somers als voogt en
toesiender vande onmondige kinderen en
namens de mondige kinderen van wijlen Hendrik Snijders.

Zij vragen de bestuurders van Raemsdonk
om lant van Hendrik Snijders te mogen verkoopen tbv de schulden van Hendrik.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 104r

Soort akte: brief

Datum: 1-3-1720

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Arnoldus (Hooge Swaluw) schrijft aan de Hove van
Hollant dat zijn moeder Maria Geerits van Tilburg za wed Jacob de Bruijn bij
testament, van 22-11-1716 te Sprang bij not van Dijk, een stuk lant onder de kinderenen kintskinderen had
gedisponeeert.

Arnoldus x Maria van Ceters heeft eerst
in Breda getracht om als kok bij het leger zijn geld te verdien maar dat is
mislukt en nu probeert hij als schipper inde Hooge Swaluw saan de kost te
komen. Hij heeft geld nodig voor een schip en verzoekt om het lant te mogen
verkopen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 105r

Soort akte: transport

Datum: 25-4-1720

1e Comparant: Arijen Bosch

2e Comparant: Huijbert Andriesse Bogaerts

Goederen: een acker zaeijlant mettet veldeke, groot ontrent 6
hont

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen van Tichel

West: wed Jan
Jansen Vassen

Noord: erve off
hofke vanden kooper

Zuid: de dwars
geeren

Bijz: Arijen woont onder Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 105v

Soort akte: transport

Datum: 6-5-1720

1e Comparant: Roelant Verharen x Huijbertije Ariense Turck

2e Comparant: Jan Jochemse Timmermans

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met Cornelis Buijs

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Adriijaen Bink

West: Jan
Eelemans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Roelant woont
te Oosterhout en Jan te Raemsdonk

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 105v

Soort akte: transport

Datum: 13-10-1725

1e Comparant: Anthonij Canters

2e
Comparant: Willem Soethout

Goederen: 1/5 inde stede van Adriaan Canters, vader vercooper,
groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Jacob Doorrenboom

West: erve Pieter Canters

Noord: Leendert
Canters cum suis

Zuid: Aart
Cornelisse Hulst

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 106r

Soort akte: transport

Datum: 6-5-1720

1e Comparant: Aert Janse Schoenmakers x Johanna Jacobs Vassen

2e Comparant: Jan Jochemse Timmermans

Goederen: 1 1/8 geert, in 12 geerden, gemeen met Cornelis Buijs

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: Adriijaen Bink

West: Jan
Eelemans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Aert woont onder Hendrik Luijten Ambagt en Jan te Raemsdonk.

Het lant komt van Jacob Jans Vassen.
Johanna is een buijtenechtelijk kind bij Lijsbeth van Loon.

Jacobus Schoenmakers en Gerit Zeijlmans
voogden van de kinderen van Miggiel
Timmermans x Adriaentje Jacobs Vassen gaan akkoord.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 107r

Soort akte: transport

Datum: 3-5-1720

1e
Comparant: Johanna Civits
wed Jan van Aelst

2e Comparant: Peeter Adriaens van Gijsel

Goederen: eenen acker zaijlant, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Arien Pouwels
Bruijnenbaert

Noord: Rijnier
Costers en Cornelis Marcelisse Reckers

Zuid: Freijs Janse Reckers cum suis

Bijz: Johanna woont te Babilonienbroek

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 107v

Soort akte: transport

Datum: 23-5-1720

1e Comparant: Dingena Beijens laest wed Gerit Brouwers

2e Comparant: Anna de Bruijn wed Jan Aertse van Hassel

Goederen: 5 5/8 geert, inden polder, op den westenkant in 9
geert, de rest is van erfg Cornelia Janse Vassen

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: t gasthuijs van Geertruijdenberg

West: Meeuwis Jacobs cum suis

Noord: Schaij sloot,
Cae sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Dingena wordt geassisteert door Arien Bos.

(in de kop is Anna wed van Jan Jacobs)

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 108r

Soort akte: transport

Datum: 23-5-1720

1e Comparant: Aert Janse Schoenmakers

2e Comparant: Dirk Dolk

Goederen: ½ een binnendelle, inden polder, wederhelft is van
reeds van cooper, groot geheel ontrent 6
hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Laureijs de Smit

West: Anthonij
Tijsse Coninx

Noord: de Cae

Zuid: Her straet

Bijz: Aert woont onder Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 108v

Soort akte: transport

Datum: 29-5-1720

1e Comparant: Adriaen Molenschot

2e Comparant: Dirk Jansse van Disseldorp

Goederen: wint coorenmolen

Prijs: ƒ 4050

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De koop is incl alle rechten volgens contract van 1-1-1700 gesloten met Fransiskus de
Ravenschot oom en voogt van de kinderen van Huijbert de Ravenschot

Bij aanvaarding f 1050. Daarna drie
jaren f 1000.

Op 5-5-1726 verklaart Adriaen
(S'Gravenmoer) dat de koopsom geheel voldaen is.

Jan van Loon, schepen Raemsdonk en
Jenneke Brouwers wed Jan Janse van Loon, moeder Adriaen, staan borg

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 109v

Soort akte: transport

Datum: 3-6-1720

1e Comparant: Leendert Stockvis x Sijken Klaveren

2e Comparant: Peeter Huijberde Cuijl

Goederen: een binnendel, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erve Pieter
Boeser

Noord: Fransus
Beijens

Zuid: Thomas
Compeer en Willem vander Schans

Bijz: Leendert woont te Besoeijen.

Gereet f 150. Op 26-7-1721 verklaart
Leendert dat de koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 110r

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1720

1e Comparant: Jan Jonkers ea

2e Comparant: Gijsbert Deckers

Goederen: ¼ parceel moeren en gronden, gelegen over den
Santschel, gemeen met Arien Paens cum suis.

Prijs: ƒ 57

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Elf Mergen

Belend
Oost: niets ingevuld

West: erve
Martinus Verhoeven

Noord: Jan Wouterse

Zuid: de Elf
Mergen

Bijz: Jan Jonkers en Denis de Haen als voogt en toesiender
van de 5 kinderen van Jan Stevens Swart en Cornelia Michielsen de Haen, met
schout en schepen van S'Grevelduijn Cappel als oppervoogden.

Gijsbert woont te Cappel.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 110v

Soort akte: transport

Datum: 8-6-1720

1e Comparant: Jan Jonkers ea

2e Comparant: Cornelis Ophorst

Goederen: ¼ parceel moeren en gronden, gelegen over den
Santschel, gemeen met Arien Paens cum suis.

Prijs: ƒ 57

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Elf Mergen

Belend
Oost: niets ingevuld

West: erve
Martinus Verhoeven

Noord: Jan Wouterse

Zuid: de Elf
Mergen

Bijz: Jan Jonkers en Denis de Haen als voogt en toesiender
van de 5 kinderen van Jan Stevens Swart en Cornelia Michielsen de Haen, met
schout en schepen van S'Grevelduijn Cappel als oppervoogden.

Cornelis woont onder Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 111r

Soort akte: verkoop condities

Datum: 31-5-1720

1e Comparant: Jan Jonkers ea

2e Comparant:

Goederen: condities voor de verkoop van de helft van de moeren
en gronden. Zier folio 110r en 110v

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Jonkers en Denis de Haen als voogt en toesiender
van de 5 kinderen van Jan Stevens Swart en Cornelia Michielsen de Haen, met
schout en schepen van S'Grevelduijn Cappel als oppervoogden.

Cornelis woont onder Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 112r

Soort akte: transport

Datum: 5-8-1720

1e Comparant: Thomas Rijken

2e Comparant: Hendrik de Ruijter

Goederen: zijn part inde stede van Hendrik vanden Hoek zoals
zijn vader op 31-12-1686 van Peter Wagenaer is aangekomen.

Prijs: ƒ 2

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De 1/40 penning is 1/20 van de koopsom

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 112v

Soort akte: transport

Datum: 7-9-1720

1e Comparant: Jacob Bodt, gewesen schoolmeester

2e Comparant: Cornelis Cetelaer, schoolmeester tot Raemsdonk

Goederen: een huijske, hoff en erve

Prijs: ƒ 320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jasper van Selm

West: Peeter de
Zeeu cum suis

Noord: Peeter de
Zeeu

Zuid: dorps
school

Bijz: gereet f 170. Jacob verklaart op 20-9-1724 dat de rest
voldaan is. Jacob is getrouwt met Janneke vander Stelt.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 113r

Soort akte: transport

Datum: 12-11-1720

1e Comparant: Hermanus Jonckers

2e Comparant: Aert Peeter de Bont

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont, zoals
aangekomen van zijn vrouws ouders

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Freijs Jans Reckers

West: Wouter Biemans cum suis

Noord: Peeter Domen
cum suis

Zuid: Adriaen
Bommelaer

Bijz: Hermanus woont te Oude Tong in Overflacque.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 113v

Soort akte: willeceur

Datum: 5-12-1720

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout van Cleijn Waspik

2e Comparant: Joshepus Alart

Goederen: wolceur met als onderpant sijn huijs etc

Prijs: ƒ 600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Aertse van hassel

West: Adriaen
Vermeijs

Noord: Her straet

Zuid: wageweg of
den dijk

Bijz: Josephus woont te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 114v

Soort akte: transport

Datum: 12-12-1720

1e Comparant: Cornelis Janse Borst x Janneke Geerits

2e Comparant: Abraham Cornelis Schippers

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, in 6 geerden, gemeen met
den cooper

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Schips diep

Belend
Oost: Pieter Buijs cum suis

West: Huijbert
van Hassel cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Schips
diep

Bijz: Cornelis woont onder Cappel en Abraham onder Hendrik
Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 115r

Soort akte: transport

Datum: 13-12-1720

1e Comparant: Jasper van Selm, brouwer

2e Comparant: Johan de Bruijn

Goederen: wolceur met als onderpant, huijs etc en brouwerij

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochem vander Laer

West: Peeter de
Zeeu en Kornelis Ketelaer

Noord: Her straet

Zuid: het
kerkhof

Bijz: Jan Thomas de Bont verklaart namens zijn moeder
Willemina de Bruijn wed Thomas de Bont dat de wilceur op 13-12-1757 door
Adrianus Govardus van Andel, schout, voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 116r

Soort akte: transport

Datum: 21-12-1720

1e Comparant: Anthonij Cluijtenaers x Maria de Ruijter

2e Comparant: Reijnier Costers

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Swarten
stede cum suis

Noord: Arien van Pas

Zuid: wed
Cornelis de Zeeu

Bijz: Anthonij woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 116v

Soort akte: transport

Datum: 21-12-1720

1e Comparant: Anthonij Cluijtenaers x Maria de Ruijter

2e Comparant: Reijnier Costers

Goederen: 1/30 part in een buijtendelle genaemt de Wieldel,
gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Wieldel

Belend
Oost: Jan van Grevenbroek

West: Sijmen
Liesvelt

Noord: Oude straet
of Cleijn Waspik

Zuid: den wiel

Bijz: Transport om niets. Anthonij woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 117r

Soort akte: transport

Datum: 28-12-1720

1e Comparant: Peeter Bastiaense Boeser

2e Comparant: Aert Peeterse Boeser

Goederen: een binnendel

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: veldeken An
Paningen

Noord: Jan de Bruijn

Zuid: Anthonij
Cluijtenaers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 117v

Soort akte: transport

Datum: 1-1-1721

1e Comparant: Maria Dielisse vander Plas wed Peeter de Brouwer

2e Comparant: Jan Cornelisse de Bont

Goederen: een huijs, agterhuijs, schuer en brouwerij, moutterij
en alle toebehooren

Prijs: ƒ 2700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den rijweg

West: Hendrik
Huijberde Schoenmakers

Noord: Her straet

Zuid: erve
Mattijs de Bont

Bijz: Maria handelt volgens testament van 27-11-1701 bij
not. Timmers te Sprang gepasseert.

Noord-zuijd kan ook anders om zijn.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 118r

Soort akte: transport

Datum: 2-1-1721

1e Comparant: Jan van Grevenbroek

2e Comparant: Jan Handrixe Schoenmakers

Goederen: ½ binnendelle, inden polder

Prijs: ƒ 591

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout

West: wed Peeter
den Brouwer

Noord: de Cae

Zuid: sloot
tussen boske en de delle en steeg Her straet

Bijz: Jan Handrixe woont te Raemsdonk.

Gereet f 300. Jan G verklaart op
3-5-1721 dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 118v

Soort akte: transport

Datum: 2-1-1721

1e Comparant: Jan van Grevenbroek

2e Comparant: Maria Blankers wed Cornelis Hendr Schoenmaeckers

Goederen: ½ binnendelle

Prijs: ƒ 591

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout

West: wed Peeter den Brouwer

Noord: de Cae

Zuid: sloot
tussen boske en de delle en steeg Her straet

Bijz: Gereet f 300. Op 22-1-1721 f 100. Op 3-5-1721
verklaart Jan dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 119r

Soort akte: transport

Datum: 10-1-1721

1e Comparant: Jan Piggen x Willemken de Ruijter

2e Comparant: Aert de Ruijter

Goederen: 171 binnendelle, gemeen met Hermina de Bie wed Geerit
Zeijlmans, in sijn leven schout van Waspik, aan Vroukens vaert

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: de Vaert

Noord: Freijs Janse
cum suis

Zuid: den
watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 119v

Soort akte: transport

Datum: 10-1-1721

1e Comparant: Jan Piggen x Willemken de Ruijter

2e Comparant: Aert de Ruijter

Goederen: 1/30 part van een bijster, genaemt den Wieldel

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Wieldel

Belend
Oost: Jan van Grevenbroek

West: Sijmen
Liesvelt

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: den wiel

Bijz: Jan woont te Vrijhoeven.

Transport om niets.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 120r

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1721

1e Comparant: Johannis Vassen ea

2e Comparant: Anthonetta Zeijlmans wed Thomas Molenschot

Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper, aan Vroukens vaert

Prijs: ƒ 109

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Vaert

West: erve Peeter van Son

Noord: Willem
Nieuwenhuijse

Zuid: Adriaen
Pasman

Bijz: Johannis Vassen, Adriaen Vassen, Thomas Vassen,
Arnoldus vander Stegen x Willemijntje Vassen en Bastiaen Vassen als oom en
voogt van de kinderen van Engelina Vassen. Kinderen van Corstiaen Vassen en
Margrita Mels Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 120v

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1721

1e Comparant: Johannis Vassen ea

2e Comparant: Jan Jochems Timmermans

Goederen: 1/16 van een geert hooij ende weijlant, inden polder,
in 12 geerfden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 12

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Adriaen Bink cum suis

West: Peeter
Jochumse Zeijlmans cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Johannis Vassen, Adriaen Vassen, Thomas Vassen,
Arnoldus vander Stegeb x Willemijntje Vassen en Bastiaen Vassen als oom en
voogt van de kinderen van Engelina Vassen. Kinderen van Corstiaen Vassen en
Margrita Mels Zeijlmans.

Jan Jochems woont te Raemsdonk.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 121r

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1721

1e Comparant: Jan Cornelis de Bont

2e Comparant: Bastiaen Vassen als voogt van Engelina Vassen

Goederen: 1/6 van 5½ geert hooij ende weijlant, inden polder,
gemeen met cooperse, in 6 geerden

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Jan Baes cum suis

West: wed Thomas
Molenschot en Thomas vassen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 121v

Soort akte: transport

Datum: 22-1-1721

1e Comparant: Catharina van Veen wed Johannes Schoonhoven

2e Comparant: Bastiaen Vassen als voogt van Engelina Vassen

Goederen: 1/3 in 5½ geert hooij ende weijlant, inden polder,
gemeen met cooperse, in 6 geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Jan Baes cum suis

West: wed Thomas
Molenschot en Thomas vassen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 122r

Soort akte: lootceel vd dijk

Datum: 12-3-1721

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: Lootceel vanden dijk aende suijtsijde vande ackers,
gelegen is S'Grevelduijn Groot Waspik

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wed Jan de Smit, Adriaen Claveren en Leendert
Stockvis, 9 roeijen.

Abraham Cornelis Schippers en Peeter de
Hoog cum suis, 9 roeijen.

Corpen kinderen, Jenneken Snijders en
Maria de Naeijster, 3 roeijen.

Den armen alhier, Jan Aerts vanden
heuvels kinderen, Peeter de Seeldraeijer en Wouter janse Zeijlmans, 5 roeijen,
8 voet.

Arien Cornelis de Zeeuw cum suis, 3
roeijen.

De Wed Peeter de Bont en Freijske
Ariens, 3 roeijen

etc etc.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 123v

Soort akte: lootceel

Datum: 12-3-1721

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: lootinge vanden dijck teijnde de Brede Plek

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Brede Plek

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Volgens metingen 17-10-1685

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 126r

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1721

1e Comparant: Jacob Bommelaer

2e Comparant: Huibert Janse Schep

Goederen: 1/12 part in eenen acker zaeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 15

Plaats: S'Gravelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Bastiaense Boeser

West: Huijbert Swart

Noord: erve Thomas
Rijcken

Zuid: de wiel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 126v

Soort akte: transport

Datum: 24-3-1721

1e Comparant: Wouter Jans Zeijlmans ea

2e Comparant: Arnoldus vander Stegen

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden , gemeen met wed Geerit Zeijlmans, in sijn leven schout

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert Lamberde Schoenmaeckers cum suis

West: Hendrik
Huijberde Schoenmakers

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Wouter Jans Zeijlmans, Anna Jans Zeijlmans, Dingena
Jans Zeijlmans wed Arien Cluijters.

Wouter en Dingena verklaren op 3-2-1725
dat de koopsom geheel is voldaen. Los Briefje: Anna verklaart op 25-1-1725 haer
deel ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 127r

Soort akte: transport

Datum: 24-3-1721

1e Comparant: Jan Cornelis de Bont

2e Comparant: Arnoldus vander Stegen

Goederen: een huijs, erve, hoff en bijster

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hendrik van Waspik

West: Joost Ptr
Verschuren en Jan Wouters Verschuren

Noord: kerckhoff

Zuid: watergang

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 127v

Soort akte: transport

Datum: 19-4-1721

1e Comparant: Anthonetta Melsen Zeijlmans wed Thomas Molenschot

2e Comparant: Arien Huijberde Zeijlmans

Goederen: eenen acker zaeijlant

Prijs: ƒ 250

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: den weg of dwarsackers

West: stede Arien
Croten

Noord: Dirk Janse
Voegers

Zuid: de steeg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 128r

Soort akte: waarborg

Datum: 19-4-1721

1e Comparant: Anthonetta Melsen Zeijlmans wed Thomas Molenschot

2e Comparant: Arien Huijberde Zeijlmans

Goederen: Anthonette staat borg voor eventuele kosten van de
verkogte acker. Onderpant een halve binnendel. Zie folio 127v

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Adriaen en Johannis Vassen met wederhelft

West: wed Dirk Wijdemans

Noord: de Cae

Zuid: stede
Adriaen en Johannis Vassen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 128v

Soort akte: transport

Datum: 14-5-1721

1e Comparant: Bastiaen Peeters Boeser

2e Comparant: Peeter Bastiaens Boeser

Goederen: een binnendelleken

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erve Jan
Willemse Cloot

Noord: Jan Willemse
Cloot cum suis

Zuid: Jacob
Bommelaer

Bijz: Bastiaen woont te Vrijhoeven Cappel.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 129r

Soort akte: transport

Datum: 14-6-1721

1e Comparant: Johan Frank

2e Comparant: Jacobus Schoenmakers

Goederen: huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: huijs cooper waar Willem Louwen woont

West: Huijbert
Aertse van Hassel

Noord: Heer straet

Zuid: den dijk
of wageweg

Bijz: Koopprijs bedraagt f 300 + de wilkeurbrief van
23-2-1720 tbv Jacobus en tlv Johan tw van f 1000. Zie folio 95v

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 129v

Soort akte: transport

Datum: 25-6-1721

1e Comparant: Michiel Molenschot ea

2e Comparant: Adriaen Bink

Goederen: 2/3 bijster moeregront, putten en cuijlen inbegrepen.
Het resterende 1/3 part is reeds van cooper.

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dirk Zeijlmans ea

West: wed Teunis
Dolk en Anthonij Coninx

Noord: over
watergang tot sloot del Ant Coninx en bijster

Zuid: acker
vande kerk

Bijz: Michiel Molenschot x Pirijna Verharen (S'Gravenmoer),
Peeter de Hoog, chirurgijn, x Johanna Schippers (Geertruijdenberg) en
toestemming van Leendert Verharen, vader.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 130r

Soort akte: willekeur

Datum: 26-7-1721

1e Comparant: Willem en Cornelis Buijs

2e Comparant: Arnoldus vande Abelen ea

Goederen: wilceur met als onderpant het halve huijs etc, gemeen
met hare suster en broeder

Prijs: ƒ 960

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ka

Belend
Oost: Peeter Mattijse Camp

West: wed Adriaen Mulders

Noord: de Ka

Zuid: Her straet

Bijz: Arnoldus vande Abelen als voogt ende Jan Zeijlmans als
toesiender over de kinderen van Jan van Aelst en Regina van Eijck.

Jan Zeijlmans verklaart op 13-1-1729 dat
de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 131r

Soort akte: transport

Datum: 22-8-1721

1e Comparant: Johan Franck

2e Comparant: Jan Hendriks de Bont

Goederen: een partij meubelen in het gekogte huijs

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 132v

Soort akte: transport

Datum: 6-11-1721

1e Comparant: Dilis van Tichel wednr Cathalijn Ariens Stakenberg

2e Comparant: Cornelis Hendrixe Schoenmaeckers

Goederen: een ackerke zaeijlant, groot ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 295

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: den cooper

West: Huijbert
Lamberde Schoenmakers

Noord: erve Mattijs
de Bont of Pispot

Zuid: cloosters
goet van Santroosen

Bijz: Zie testament van 17-5-1698 voor not Hoevenaer te
Raemsdonk gepasseert.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 133r

Soort akte: testament

Datum: 17-5-1698

1e Comparant: Dilis van Tichel x Cathalijn Ariens Stakenberg

2e Comparant:

Goederen: Copie van testament van comparanten

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 134r

Soort akte: transport

Datum: 20-11-1721

1e
Comparant: Willem Soethout

2e Comparant: Roelof Dorenboom

Goederen: lant off weijdries agter het huijs van Willem samen
met cooper gekogt

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: moergront of boske van Wouter Vermeulen

West: S'Gravenmoer
of stede verkooper

Noord: wed Dingeman
Heijblom

Zuid: Steven
Blom en Dirk Faro

Bijz: Willem woont evenals Roelof te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 134v

Soort akte: transport

Datum: 25-11-1721

1e Comparant: Willem Jans de Geus ea

2e Comparant: Steven Swart

Goederen: twee partijen hooijlant neffens malkanderen agter de stede daer Jan Sijmonse de Geus gewoont
heeft en door cooper gekogt.

Prijs: ƒ 150

Plaats: S'Grevelduijn GW

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: erve Anthonij Quirijns

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: wed Wouter
Faro en Adriaentje Dircxe Faro cs

Zuid: Aart
Aartse Hulst cum suis

Bijz: Willem Jans de Geus, Jacob Jans de Geus, Jan Jans de
Geus en Wouter Vermeulen namens Sijmen Jans de Geus. Alle erfg van Jan Sijmons
de Geus.

Steven woont te S'Gravenmoer

Sijmon bekent op 4-2-1722 dat zijn deel
voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 135r

Soort akte: transport

Datum: 22-12-1721

1e Comparant: Catharina Jac van Dongen wed Corn Ptrs Vermeulen

2e Comparant: Fransis Crilaarts

Goederen: 1/6 van 1¾ geert hooij ende weijlant, inden polder, in
7 geerden, gemeen met Wilb. Vander Veek en cooper

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: den Armen

West: Jacobus
Schoenmakers

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Catharina woont te Dongen en Fransis te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 135v

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1721

1e Comparant: Pieter Buijs

2e Comparant: Frans Camp

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 918

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Schips diep

Belend
Oost: Adriaan Geerden Bouderwijns

West: Abram Cornelisse Schippers

Noord: Schaij sloot

Zuid: Schips
diep

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 136r

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1721

1e Comparant: Anthonij Jansen Snijders

2e Comparant: Cornelis Paans

Goederen: eenen acker zaijlant, groot ontrent 1½ hont

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: erve Arien
Huijberde Conincx

Noord: den cooper

Zuid: Aart de
Ruijter

Bijz: Gereet f 100. Op 5-6-1725 verklaart Anthonij de dat de
rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 136v

Soort akte: transport

Datum: 27-12-1721

1e Comparant: Aart de Ruijter

2e Comparant: Pieter Buijs

Goederen: 2/5 van een huijs, hoff, erve en ackerlant. De is
reeds van cooper

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Wiel Del

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: erve wed Wouter Biemans cum suis

Noord: Cornelis
Paans

Zuid: Peeter
Jochems Berthouts

Bijz: De stede was voorheen van Adriaan Jans de Ruijter. Het
geld wordt betaald nadat Aart zijn helft van zijn halve broers en zusters heeft
gekocht. Het huijs is verbonden met een stuk dijk genaamt de Wiel Del

Op 14-1-1721 ([sic] moet zijn 1722)
verklaart Aart voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 137r

Soort akte: transport

Datum: 14-1-1722

1e Comparant: Peeter IJsacke ea

2e Comparant: Aart de Ruijter

Goederen: 5/7 parten in een half huijs, hof, erve en driessen,
gemeen met wed Hendrik van Grevenbroek

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Gisberts Coninx

West: Jan Willemse Cloot

Noord: Geerit Dolk

Zuid: Jan
Willemse Cloot

Bijz: Peeter IJsacke x Maria Grevenbroeck, Cornelis Anemaat
x Johanna Grevenbroek, Cornelis van Grevenbroek, Theuntje van Grevenbroek en
haar kinderen van Joris Hendriks van Grevenbroek (Capelle), Dorathea van
Grevenbroek, Dingena van Grevenbroek, Gerit Camp als voogt en Cornelis Buijs
als toesiender van de kinderen van Jan van Grevenbroek en Corn Anemaat als
voogt over Maria dogter van Salemon van Grevenbroek. Erfgenamen van Hendrik van
Grevenbroek.

4/7 voor de verkoopers en 1/7 voor Maria

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 138r

Soort akte: transport

Datum: 14-1-1722

1e Comparant: Peeter IJsacke ea

2e Comparant: Aart de Ruijter

Goederen: 5/7 part in de helft van een buijten delle, gemeen met
wed Hendrik van Grevenbroek en cooper cum suis

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: den dijk

West: Sgrevelduijn
sloot of Sgravenmoer

Noord: wed Hendrik
van Grevenbroek cum suis

Zuid: Jan Smeur
cum suis

Bijz: Peeter IJsacke x Maria Grevenbroeck, Cornelis Anemaat
x Johanna Grevenbroek, Cornelis van Grevenbroek, Theuntje van Grevenbroek en
haar kinderen van Joris Hendriks van Grevenbroek (Capelle), Dorathea van Grevenbroek,
Dingena van Grevenbroek, Gerit Camp als voogt en Cornelis Buijs als toesiender
van de kinderen van Jan van Grevenbroek en Corn Anemaat als voogt over Maria
dogter van Salemon van Grevenbroek. Erfgenamen van Hendrik van Grevenbroek.

4/7 voor de verkoopers en 1/7 voor Maria

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 139r

Soort akte: transport

Datum: 14-1-1722

1e Comparant: Peeter IJsacke ea

2e Comparant: Aart de Ruijter

Goederen: 5/7 in de helft van een acker zaeijlant, groot ontrent
2 hont

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Wouters Ruijkhaver

West: den dijk

Noord: Jan Wouters
Ruijkhaver

Zuid: wed Geerit
Zeijlmans (schout) en wed Arien Croot

Bijz: Peeter IJsacke x Maria Grevenbroeck, Cornelis Anemaat
x Johanna Grevenbroek, Cornelis van Grevenbroek, Theuntje van Grevenbroek en
haar kinderen van Joris Hendriks van Grevenbroek (Capelle), Dorathea van
Grevenbroek, Dingena van Grevenbroek, Gerit Camp als voogt en Cornelis Buijs
als toesiender van de kinderen van Jan van Grevenbroek en Corn Anemaat als
voogt over Maria dogter van Salemon van Grevenbroek. Erfgenamen van Hendrik van
Grevenbroek.

4/7 voor de verkoopers en 1/7 voor Maria

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 140r

Soort akte: transport

Datum: 14-1-1722

1e Comparant: Peeter IJsacke ea

2e Comparant: Aart de Ruijter

Goederen: 5/7 in de helft van een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrik Oubol

West: Seger Swalp cum suis

Noord: stede Jan
Gijsbertse Coninx

Zuid: stede
Lambert Frijssen

Bijz: Peeter IJsacke x Maria Grevenbroeck, Cornelis Anemaat
x Johanna Grevenbroek, Cornelis van Grevenbroek, Theuntje van Grevenbroek en
haar kinderen van Joris Hendriks van Grevenbroek (Capelle), Dorathea van
Grevenbroek, Dingena van Grevenbroek, Gerit Camp als voogt en Cornelis Buijs
als toesiender van de kinderen van Jan van Grevenbroek en Corn Anemaat als
voogt over Maria dogter van Salemon van Grevenbroek. Erfgenamen van Hendrik van
Grevenbroek.

4/7 voor de verkoopers en 1/7 voor Maria

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 141r

Soort akte: transport

Datum: 14-1-1722

1e Comparant: Peeter IJsacke ea

2e Comparant: Aart de Ruijter

Goederen: 5/7 in de helft van een buijten del, gemeen met wed
Hendrik van Grevenbroek en cooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijk

West: Sgrevelduijn
sloot of Sgravenmoer

Noord: Dirk Janse
Voegers

Zuid: wed
Hendrik van Grevenbroek en cooper cum suis

Bijz: Peeter IJsacke x Maria Grevenbroeck, Cornelis Anemaat
x Johanna Grevenbroek, Cornelis van Grevenbroek, Theuntje van Grevenbroek en
haar kinderen van Joris Hendriks van Grevenbroek (Capelle), Dorathea van
Grevenbroek, Dingena van Grevenbroek, Gerit Camp als voogt en Cornelis Buijs
als toesiender van de kinderen van Jan van Grevenbroek en Corn Anemaat als
voogt over Maria dogter van Salemon van Grevenbroek. Erfgenamen van Hendrik van
Grevenbroek.

4/7 voor de verkoopers en 1/7 voor Maria

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 142r

Soort akte: volmagt

Datum: 10-1-1722

1e Comparant: Theuntje Joris van Grevenbroek

2e Comparant: Cornelis Joris van Grevenbroek

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Theuntje (Rotterdam) machtigt haar broer Cornelis tot
het regelen van de nalantenschap van hun opa Hendrik van Grevenbroek van wie
hun vader Joris een "echte" zoon was

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 143r

Soort akte: bijlbrief

Datum: 27-2-1722

1e Comparant: Arien Janse Valck, schipper van Oud Beijerlandt

2e Comparant: Hendrik Janse vanden Hoek, schiptimmerman

Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een nieuwe
poonschuijt, lang 36 voet en wijt 12 voet

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Te betalen in 7 jaarlijkse termijnen

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 144r

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1722

1e Comparant: Peeter van Dun ea

2e Comparant: Laureijs Willems van Dongen

Goederen: ½ binnen delle, inden polder, wederhelft is reeds van
cooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter den Brouwer

West: Dirk Dolck

Noord: de Cae

Zuid: Her straet

Bijz: Peeter van Dun, Peeter de Custer wednr Johanna van
Dun, Cornelis Heijblom namens het weeskint van Peeter de Custer (Hersvelt)

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 144v

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1722

1e Comparant: Peeter van Dun ea

2e Comparant: Laureijs Willems van Dongen

Goederen: 1/5 in een bijster moergront, putten en cuijlen
inbegrepen, gemeen met cooper cs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Coninx en Anthonij Coninx

West: kinderen
Mathijs Camp. Gemeen Bos, Dirk Zeijlmans

Noord: Her straet

Zuid: de ackers

Bijz: Peeter van Dun, Peeter de Custer wednr Johanna van
Dun, Cornelis Heijblom namens het weeskint van Peeter de Custer (Hersvelt).

Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 145r

Soort akte: procuratie

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: Enige tekst: Wij Meijer Salen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 145v

Soort akte: willeceur

Datum: 14-3-1722

1e Comparant: Jan Cornelis Schippers

2e Comparant: Cornelis Sprangers

Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant, groot
ontrent 5 hont

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Lambertse Schoenmakers

West: wed Adriaan
van Tichel

Noord: Her straat

Zuid: de Geeren

Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht en Cornelis te
Cappel

Blijckens een quitantie van 4-5-1731 is
de wilceur geheel voldaan. De quitantie wordt getoond door Piternel Berthouts
en Adriaan van den Bos

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 146v

Soort akte: transport

Datum: 25-3-1722

1e Comparant: Leendert Stockvis x Seijken Clavers

2e Comparant: Adriaan Cornelisse Clavers

Goederen: ½ huijs, hof en erve, gemeen met den cooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jan Willemse Zeijlmans

West: Vroukens
vaart

Noord: Teunis
Snijders

Zuid: Teunis
Sagt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 147r

Soort akte: transport

Datum: 18-4-1722

1e
Comparant: Geerit Camp
wednr Cornelia Boudewijns

2e Comparant: Thomas Cornelis de Bont

Goederen: een buijtendelle, groot ontrent 5 of 6 hant

Prijs: ƒ 1003

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter Zeijlmans, in sijn leven secretaris

West: den Armen

Noord: Oude straat

Zuid: wed
Cornelis de Bont en Laureijs Smits

Bijz: Zie testament van 6-5-1705 bij notaris Hoevenaars te
Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 147v

Soort akte: transport

Datum: 23-4-1722

1e Comparant: Adriaantje Michiels wed Hendrik van Grevenbroek

2e Comparant: Aart de Ruijter

Goederen: ½ huijs, hof, erve en driessen

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Gijsbertse Coninx

West: Jan Willemse Cloot

Noord: Geerit Dolk
cum suis

Zuid: Jan
Willemse Cloot

Bijz: Adriaantje mag in het huijs blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 148v

Soort akte: transport

Datum: 23-4-1722

1e Comparant: Hermina de Bie ea

2e Comparant: Aart de Ruijter

Goederen: ½ binnendelle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Jan Willemse Zeijlmans

West: Vroukens
vaart

Noord: Freijs Jansen
Reckers

Zuid: Arnoldus
de Bruijn, schout Cleijn Waspik

Bijz: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, in zijn leven
schout, geassisteert door Adriaan Zeijlmans, schout, haren zoon, en Adriaan
voor hem zelf.

Koopsom hoeft pas bij overlijden Hermina
betaalt te worden.

Jasper van Selm x Adriana Zeijlmans
verklaart namens Hermina de Bie op 3-3-1731 dat de koopsom geheel is voldaan.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 149v

Soort akte: transport

Datum: 6-5-1722

1e Comparant: Jan Peeterse Timmermans

2e Comparant: Arnoldus Huijberde Cuijl

Goederen: 1 1/8 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met Jan Jochums Timmermans cum suis

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Adriaan Binck cum suis

West: Jan Elemans cum suis

Noord: Schaeij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jan woont te Cappel en Arnoldus te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 150r

Soort akte: transport

Datum: 6-5-1722

1e Comparant: Arnoldus Huijbertse Cuijl

2e Comparant: Jan Peeterse Timmermans

Goederen: een huijs, hof en erve

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaan Doelenaar cum suis

West: wed Wouter
Huijberde Zeijlmans

Noord: Her straat

Zuid: watergang

Bijz: Jan woont te Cappel en Arnoldus te Raamsdonk.

Arnoldus verklaart op 8-12-1723 dat de
koopsom voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 150v

Soort akte: transport

Datum: 6-5-1722

1e Comparant: Arnoldus Huijbertse Cuijl

2e Comparant: Jan Peeterse Timmermans

Goederen: een huijs, hof en erveeen portie in een steeg, de
Santsteeg, gemeen met Jan Ptr Gielen en wed Huijbert Pouwels Zeijlmans

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Santsteeg

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Cappel en Arnoldus te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 151r

Soort akte: transport

Datum: 13-5-1722

1e Comparant: Laurens Vermeulen

2e Comparant: Wouter Vermeulen, brouwer Sgravenmoer

Goederen: ¼ van 4½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in
ses geerden, de overige ¾ zijn van den cooper ea

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Jan Janse Timmermans

West: kinderen
Michiel Janse Timmermans

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Laurens woont te Goes.

Den cooper, Maria Vermeulen x Pieter
Witte, marktschipper van Breda op Lijden, Adriana Vermeulen x Willem de Beer.
De Resterende 1½ Johannis Vermeulen, gekomen van zijn grootmoeder Adriaentje
Dircxse Waalwijck

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 151v

Soort akte: willeceur

Datum: 27-5-1722

1e Comparant: Simon Liesvelt

2e Comparant: Arien Heijmans

Goederen: wilceur met als onderpant een buijtendelle

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: Adriaan Bommelaar cum suis

West: Huijbert
Lamberde Schoenmakers

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Arien woont te vrijhoeven Cappel.

Op 10-5-1745 verklaren Johan van den
Hoeck x Cornelia Heijmans, Adriaan Smits als oom en voogt van Michiel Heijmans,
kintskinderen van Arien Heijmans dat de wilceur geheel voldaan is door de wed
Simon Liesvelt.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 152v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-5-1722

1e
Comparant: Thomas Buijs

2e Comparant: Johan de Bruijn

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e 1/3 van huijs etc,
gemeen met wed Jan Buijs en Pieter van Waspik

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Ari Huijb Coninx, wed Teunis Dolk en Jasper v Selm

West: wed Geerit
Zeijlmans (schout) en wed Frans Boeser

Noord: Her straat en
boske wed den schout voorn.

Zuid: sloot
tussen driessen en ackers

Bijz: Op 4-2-1732 is aan Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn
Waspik f 300 voldaan.

Op 13-6-1732 is aan Catharina Verbrake
wed Arnoldus de Bruijn de rest door Maria Coninx wed Thomas Buijs voldaan

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 152v-2

Soort akte: wilceur

Datum: 27-5-1722

1e
Comparant: Thomas Buijs

2e Comparant: Johan de Bruijn

Goederen: 2e een acker en een bijster

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mattijs Vermijs

West: Sijbeerten
Beijster en acker Jan Bastiaense Boeser

Noord: watergang

Zuid: erve Jan
Willemse Cloot

Bijz: Op 4-2-1732 is aan Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn
Waspik f 300 voldaan.

Op 13-6-1732 is aan Catharina Verbrake
wed Arnoldus de Bruijn de rest door Maria Coninx wed Thomas Buijs voldaan

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 153v

Soort akte: transportborgtogte

Datum: 5-10-1722

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: Iedereen van Waspik die naar Raamsdonk verhuisd of
andersom is borg verleent door de resp Armen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 154r

Soort akte: transport

Datum: 21-10-1722

1e Comparant: Peeter Domen wednr Neeltke Vaders ea

2e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans

Goederen: 1/3 in 7 geerden hooij ende weijlant, inden polder,
gemeen met Jan Jochemse de Bruijn en Adr Huijberde Bervoets

Prijs: ƒ 500

Plaats:

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert Lamberde Schoenmakers cum suis

West: Bastiaan
Stevens Huijsmans cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter Domen wednr Neeltke Vaders en Bastiaan Peeters
Boeser x Geertruij Domen, Piter van Waspik x Cornelia Domen en Hendrik Domen,
kinderen van Peeter

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 154v

Soort akte: transport

Datum: 20-11-1722

1e Comparant: Hendrixke Dingemans de Ruijter wed Jac van Malsem

2e
Comparant: Geerit Peeterse
Dolk

Goederen: 1/3 van een huijs, hoff en ackerke, gemeen met
Gijsbert van Malsem cum suis

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e wed Frans Boeser

West: wed Peeter Zeijlmans (schout)

Noord: erve Seger
Swalp

Zuid: erve Jan
Wouters Ruijkhaver

Bijz: Hendricxke treedt ook op namens de onmondige kinderen
uit haar huwelijk met Jacobus.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 154v-2

Soort akte: transport

Datum: 20-11-1722

1e Comparant: Hendrixke Dingemans de Ruijter wed Jac van Malsem

2e
Comparant: Geerit Peeterse
Dolk

Goederen: 1/3 van een bijster met putten en cuijlen inbegrepen
gemeen met Gisbert van Malsem en Cornelis Peeters Boer

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Wouters Verschuren en Geerit Camp

West: erfg
Adriaan Cornelis de Zeeu

Noord: Her straat

Zuid: de ackers

Bijz: Hendricxke treedt ook op namens de onmondige kinderen
uit haar huwelijk met Jacobus.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 155v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1722

1e Comparant: Petrus Otjens x Theodora Dingemans

2e Comparant: Peeter Cornelisse de Zeeu

Goederen: een binnendelle, inden polder, hem aangekomen van zijn
vrouwe grootmoeder

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Jan Peeters de Jong

West: wed
Cornelis de Jongh

Noord: de Cae

Zuid: Her straat

Bijz: Gereet f 200. Petrus verklaart op 5-1-1724 dat de rest
voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 156r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1722

1e Comparant: Petrus Otjens x Theodora Dingemans

2e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen

Goederen: ¼ huijs, erve en delle, aangekomen van zijn vrouwe
grootmoeder. Cooper heeft de rest reeds in bezit.

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Armens Kampken

Belend
Oost: den cooper, Cornelia de Zeeuw, wed Corn de Bont

West: Dorps Vaert
kant

Noord: sloot tussen
Armens Kampken en de del

Zuid: Her straat

Bijz: Gereet 150.
Petrus verklaart op 5-1-1724 dat de rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 156v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1722

1e Comparant: Petrus Otjens x Theodora Dingemans

2e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen

Goederen: ¼ van een hofke, aangekomen van zijn vrouwe
grootmoeder

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Zeeuw

West: Cornelis
Cetalaer

Noord: Joost van
Vugt met ¼

Zuid: den cooper
met ½

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 157r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1722

1e Comparant: Petrus Otjens x Theodora Dingemans

2e Comparant: Arien Cornelis de Zeeuw

Goederen: ¼ van een buijtendel gemeen met den cooper, Peeter de
Zeeuw en Anthonij Buijs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Anthonij Ockers

West: Freijske Ariens

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 157v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1722

1e Comparant: Petrus Otjens x Theodora Dingemans

2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeu

Goederen: ¼ van 1/3 van een buijtendelle. Het 1/3 is gemeen met
den cooper, Peeter de Zeeuw en Anthonij Buijs, bedeelt op t noorden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Steven Janse Timmermans

West: kinderen
Jan van Grevenbroeck

Noord: Clein Waspik

Zuid: Arien Pols
met 1/3

Bijz: Transport om niets.

't lant is vercooper aangekomen van zijn
vrouwe grootmoeder.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 158r

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1722

1e Comparant: Peeter de Zeeuw ea

2e Comparant: Seger Swalp

Goederen: een ackerke zaeijlant

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Peeter Wouters Verschuren

West: Jan Wouters
Verschuren

Noord: bijster
Hendrik Bax

Zuid: erve
Cornelis Peeters cum suis

Bijz: Peeter de Zeeuw
als voogt en Arien de Zeeuw als toesiender over Anthonij Buijs soon van
Pieter Buijs en Elisabeth de Zeeuw zaliger

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 158v

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1722

1e Comparant: Peeter de Zeeuw ea

2e Comparant: Seger Swalp

Goederen: ½ hont ackerlant

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Lange Ackers

Belend
Oost: Laureijs Willems van Dongen

West: kinderen
Jan van Dun

Noord: de Lange
Ackers

Zuid: Jan
Wouters Ruijckhaver

Bijz: Peeter de Zeeuw
als voogt en Arien de Zeeuw als toesiender over Anthonij Buijs soon van
Pieter Buijs en Elisabeth de Zeeuw zaliger

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 159r

Soort akte: transport

Datum: 18-12-1722

1e Comparant: Gijsbert van Malsem en Cornelis Peeters de Boer

2e
Comparant: Geerit Peeterse
Dolk

Goederen: 2/3 in een huijs, erve en werff. Andere 1/3 is reeds
van cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den hof en ackers van cooper en vercoopers

West: wed Peeter Zeijlmans (secretaris)

Noord: den hof en
ackers van cooper en vercoopers

Zuid: erve Jan Wouters
Ruijckhaver

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 159v

Soort akte: transport

Datum: 16-1-1723

1e Comparant: Wilbert vander Veek

2e Comparant: Jan Peters Coenen

Goederen: ¼ van 7 geerden hooij ende weijlant, inden polder,
gemeen en onverdeelt met cooper cum suis

Prijs: ƒ 340

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: den Armen

West: Jacobus Schoenmakers cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Wilbert woont te Oosterhout en Jan te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 160r

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1723

1e Comparant: Adriaantje Michiels ea

2e Comparant: Martinus Ackersdijck, predikant

Goederen: 1/3 van een buijtendijckse moerdelle aan den
noordenkant van de gehele del

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijk

West: erf Denis
de Haan

Noord: Dirk Jans
Voegers

Zuid: Denis de
Haan met 1/3

Bijz: Adriaantje Michiels wed Hendrik van Grevenbroek en
Aart de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 160v

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1723

1e Comparant: Adriaantje Michiels ea

2e Comparant: Denis de Haan

Goederen: 1/3 van een buijtendijckse moerdelle aan het eijnt van
t stuk van de heer Ackersdijk

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: den dijk

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: de heer
Ackersdijk

Zuid: Joost
Sterrenburg met 1/3

Bijz: Adriaantje Michiels wed Hendrik van Grevenbroek en
Aart de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 161r

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1723

1e Comparant: Adriaantje Michiels ea

2e Comparant: Joost Sterrenburg

Goederen: 1/3 van een buijtendijckse moerdelle aan het suijden
eijnt

Prijs: ƒ 105

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijk

West: erve Denis
de Haan

Noord: Denis de Haan
met 1/3

Zuid: moerdel
verkoopers

Bijz: Adriaantje Michiels wed Hendrik van Grevenbroek en
Aart de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 161v

Soort akte: willeceur

Datum: 3-4-1723

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: wilceur met als onderpant sijn 1e zijn huijs etc; 2e
een binnendelle

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijb Aartse van Hassel, erve kin. Jan W Zeijlmans

West: Adriaan
Vermijs; Vroukens vaart

Noord: Her straat;
watergang

Zuid: den dijck
of wageweg; wed Tijs de Jong

Bijz: Thomas verklaart op 20-12-1724 dat de wilceur geheel
is voldaan

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 162v

Soort akte: transport

Datum: 7-5-1723

1e Comparant: Michiel Molenschot namens Leonardus Verharen

2e Comparant: Adriaantje Schippers wed Adriaan Binck

Goederen: ½ huijs, hoff, erve en delle, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Eijmb. vd Hout, wed Jan Leijten, Wouter Jan Gijben

West: wed Peeter Paulus

Noord: de Kae

Zuid: Her straat
en erve Eijmbertus vanden Hout

Bijz: Michiel en Leonardus wonen te Sgravenmoer.

Op 27-3-1743 verklaart Michiel
Molenschot x Phinij Verharen, enige erfg van Leonardus dat Adriaan vanden Bos x
Adriaantje Schippers de koopsom geheel voldaan heeft.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 163v

Soort akte: procuratie

Datum: 8-4-1723

1e Comparant: Leonardus Verhagen

2e Comparant: Michiel Molenschot

Goederen: Leonardus machtigt Michiel om zijn goederen te beheren
en een halve stede te Waspik te verkopen. Zie folio 162v

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Leonardus en Michiel wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 164r

Soort akte: transport

Datum: 18-5-1723

1e Comparant: Cornelia Ariens de Zeeu wed Jan Ptrs van Alphen

2e Comparant: Jan Wouters Verschuren

Goederen: 1/5 acker zaeijlant, gemeen met cooper, verkooperse
aangekomen door overlijden van oom Jan Cornelis Peeterse

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bastiaan Vassen en Jan Matthijs Otgens

West: Jacobus
Schoenmakers en Jan Cornelis de Bont

Noord: Her straat

Zuid: dwarsvelden
of Sgravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 164v

Soort akte: transport

Datum: 1-6-1723

1e Comparant: Jan Adriaans Heijblom

2e Comparant: Adriaan Janse Heijblom ea

Goederen: een parceel hooijlant, groot ontrent tien hont
tagtentig roeden

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: boske Adriaantje Huijberde

West: erve
vercooper of heerlijkheijt van Sgravenmoer

Noord: Daniel van Sprang

Zuid: vercooper,
Dingeman Heijblom, Aart Aartse Hulst

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

Adriaan Janse Heijblom, soon voor
reeckening van zijn onmondige suster Altje Janse Heijblom

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 165r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-12-1723

1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans (schout)

2e Comparant: Simon Sterrenburg

Goederen: wilceur met als onderpant ses geerden hooij ende
weijlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Melis Peeters en Corstiaan Schoenmakers cum suis

West: wed Jan
Huijberde Zeijlmans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Simon verklaart op 15-6-1725 dat de wilceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 166br

Soort akte: procuratie

Datum: 15-12-1723

1e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout Waspik etc

2e Comparant: Hermina de Bie, zijn moeder

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaan geeft zijn moeder toestemming het huijs te
verkopen. Zie folio 166av. Akte uit Dordrecht. Tevens dient er een schuld
betaald te worden.

In een akte van consent gaat moeder
accoort dat het geld uit de verkoop gebruijkt wordt om de schuld af te lossen.

Dan volgt nog een akte van voorwaarde en
conditie ivm de verkoop van het huijs.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 166r

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1723

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik

2e Comparant: Dirk Janse van Disseldorp

Goederen: een huijs, hoff en bijster

Prijs: ƒ 2300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Aartse van Hassel

West: Adriaan
Vermeijs

Noord: Her straat

Zuid: den dijk
of wageweg

Bijz: Gereet f 1150. Arnoldus verklaart op 20-12-1724 dat de
koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 166v

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1723

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout) ea

2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik

Goederen: een huijs, hoff en erve en somerhuijs

Prijs: ƒ 2700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Buijs en Piter van Waspik

West: wed Frans
Boeser en Adriaan Schoutten

Noord: Her straat

Zuid: erve Adriaan Schoutten en wed
Jan Buijs

Bijz: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, Jasper van Selm x
Adriana Zeijlmans mede namens Adriaan Zeijlmans, schout van Waspik, (Dordrecht,
notaris Albertus van Nievelt, 15-12-1723), Johan Zeijlmans, predikant Cappel.

Verkoopers verklaren op 20-12-1724 dat
de koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 169r

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1724

1e
Comparant: Catharina
Hagoort wed Peeter Zeijlmans (schout)

2e
Comparant: Geerit Peeters
Dolck

Goederen: een parceel ackerlant in de Breede Pleck

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Breede Pleck, de Lange Ackers

Belend
Oost: den cooper cum suis

West: Huijbert
Willemse de Ruijter

Noord: de Lange
Ackers en dwarspat

Zuid: den dijk
of wageweg

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 169v

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1724

1e
Comparant: Catharina
Hagoort wed Peeter Zeijlmans (schout)

2e
Comparant: Geerit Peeters
Dolck

Goederen: een parceel ackerlant in de Lange Ackers

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Breede Pleck, de Lange Ackers

Belend
Oost: Seger Swalp

West: Jan Peeters
de Jong

Noord: erve Arien
Huijbede Coninx

Zuid: dwarspat
of de Breede Pleck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 170r

Soort akte: transportuijtcoop

Datum: 20-12-1723

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout) ea

2e Comparant: Johan Zeijlmans

Goederen: Johan krijgt 1e de 6 geerde, inden polder, in
Cleijn Waspik; 2e een moerveld te GW
gemeen met den schout en f 150

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het klein Elant, Schipsdiep

Belend
Oost: wed Cornelis de Bont

West: Adriaan
Zeijlmans cum suis

Noord: het klein
Elant of gebuur sloot

Zuid: Schipsdiep

Bijz: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans ter eenre ende
Adriaan Zeijlmans, schout van Waspik, Jasper van Selm x Adriana Zeijlmans, Johan Zeijlmans, predikant Cappel, sone en schoonsoon ter andere sijde. De
eerste drie comparanten kopen de derde comparant uijt betreffende de goederen
van hun moeder en overleden vader.

Johan wordt van verdere erfdelingen
uitgesloten.

Ondertekent door Peeter Zeijlmans,
schout, en schepenen van Hendrik Luijten
ambagt

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 171v

Soort akte: transport

Datum: 22-3-1724

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout)

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Arnoldus vander Stegen

Prijs: ƒ 1765

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert Lamberde Schoenmakers

West: Hendrik
Huijberde Schoenmakers

Noord: Scheij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Jasper van Selm, bierbrouwer x Adriana Zeijlmans geeft
mede namens Adriaan Zeijlmans, schout, toestemming voor de verkoop.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 172v

Soort akte: transport

Datum: 22-3-1724

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout)

2e Comparant: Arien Nobel

Goederen: een binnendelle, inden polder

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: verkooperse

West: wed Jan
Dircken Lijten

Noord: de Kae

Zuid: Her straat

Bijz: Jasper van Selm, bierbrouwer x Adriana Zeijlmans geeft
mede namens Adriaan Zeijlmans, schout, toestemming voor de verkoop.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 173r

Soort akte: transport

Datum: 22-3-1724

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout)

2e Comparant: Arien Nobel

Goederen: 3 delkens

Prijs: ƒ 305

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Peter Scheur cum suis en Vroukens vaert

West: erve
Arnoldus van Son

Noord: Vas Peeters
Vermeulen

Zuid: de straet

Bijz: Jasper van Selm, bierbrouwer x Adriana Zeijlmans geeft
mede namens Adriaan Zeijlmans, schout, toestemming voor de verkoop.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 173v

Soort akte: transport

Datum: 22-3-1724

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout)

2e Comparant: Jasper van Selm

Goederen: een del genaemt het Spierings delleke

Prijs: ƒ 350

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Spierings delleke

Belend
Oost: Peeter de Zeeu

West: wed Anthonij Ockers

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 174r

Soort akte: transport

Datum: 22-3-1724

1e Comparant: Arien Nobel

2e Comparant: Pieter van Waspik

Goederen: een binnen del, inden polder

Prijs: ƒ 330

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: wed Geerit Zeijlmans

West: wed Jan
Dirken Lijten

Noord: de Cae

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 174v

Soort akte: conditie

Datum: 22-3-1724

1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout)

2e Comparant:

Goederen: verkoop condities ivm verkoop lant, zie folio 171v t/m
173v

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 177r

Soort akte: transport

Datum: 22-3-1724

1e Comparant: Adriaan Zeijlmans

2e Comparant: Jasper van Selm, bierbrouwer

Goederen: Adriaan machtigt Jasper tot mede verkopen van lant, zie folio 171v
t/m 173v

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 177v

Soort akte: uijtsprake

Datum: 25-3-1724

1e Comparant: Hove en hooge vierschare van Zuijt Hollant

2e Comparant: Johan de Jongh ea

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johan de Jongh, Thomas Wouterse Zeijlmans, Cornelis
Lambertse, Jan Huijbertse Vassen, Peeter Melsen, Geerit Hendrikse Boeser, Dilis
Hendrix vanden Heuvel, Peeter Matthijs, Huijbert Janse Hoevenaar, Andries
Janse, Jochem Zeijlmans, Arijen Aartse Cuijl, Steven Wouters Boef, Hendrik
Janse Vassen, Cornelis Cornelisse,
Hendrik Jacobse, Adriaan Cornelis Buijs, Jan Clijsen, Jan Pieterse
Nieuwenhuijsen, Jan Bastiaans, Thijs Jans Camp, Huijbert Huijbertse Coninx,
Arien Jans, Leendert van Pelt, Gijsbert Gijsberts, Willem Jacobse en Aart
Dingemans, geassisteert Adriaan Hagoort, procureur ter eenre en

Mels Zeijlmans, Coenraat Baas, Thomas
Bommelaar, Arien van Pas, Johan Zeijlmans, Gijsbert de Ruijter, heemraden en
Thomas Zeijlmans secretaris van Waspik, geassisteert met Geerard Pauw en
Adriaan van Benschop, procureurs.

Ter voorkoming van problemen komen zij
een lijst van afspraken overeen ivm ghet beheer vande polder

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 180r

Soort akte: transport

Datum: 4-4-1724

1e Comparant: Jan Marcelis Reckers den Oude

2e Comparant: Jan Marcelis Reckers den Jonge

Goederen: 1/3 van een huijs en den werff met 3 roeijen lengte
inden hof, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart of erve Peeter Jochems Berthouts

West: de drie
roeijen

Noord: Freijs Jans
Reckers

Zuid: kinderen
Jan Willemse Zeijlmans

Bijz: Jan den Oude woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 180v

Soort akte: procuratie

Datum: 29-3-1724

1e Comparant: Gaudina Marcelisse Reckers wed Boudewijn Boumans

2e Comparant: Jan Marcelis Reckers (den Jonge)

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gaudina woont te Breda. Jan is een halfbroer.

Gaudina machtigt Jan om haar zaken te
behartigen betreffende de nalatenschap van Marcelis Lauwereijssen Reckers. Zij
deelt samen met kinderen Christiaan Marcelisse Reckers, Engelina Marcelisse
Reckers en Jan Marcelisse Reckers (den Ouden)

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 181r

Soort akte: transport

Datum: 5-6-1724

1e Comparant: Hendrik Sprangers

2e Comparant: Geerit Peeters Dolk

Goederen: een buijten delle

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: gemeene steeg

West: den cooper

Noord: del Arnoldus
vander Stegen

Zuid: Her straat

Bijz: Hendrik woont te Cappel en is geassisteert met Willem
zijn soon

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 181v

Soort akte: transport

Datum: 7-6-1724

1e Comparant: Josep vanden Bos x Cornelia Hendrikse Nobel

2e Comparant: Melis Peterse

Goederen: ½ acker zaeijlant bedeelt op den westenkant. Andere ½
is van Jan van den Berg

Prijs: ƒ 559

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Janse de Jong

West: Peeter
Gerritse

Noord: s'Heeren
strate

Zuid: dwars
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 182r

Soort akte: transport

Datum: 10-7-1724

1e Comparant: Peeter Stoffels de Hoog ea

2e Comparant: Crijn Michiels van Rossum

Goederen: een buijten delle agter het huijs en hof vande
verkoopers

Prijs: ƒ 690

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Peeter Melsen Zeijlmans en Adriaan Lips

West: Leendert
Verharen cum suis

Noord: sloot tussen
del en hof

Zuid: Oude
straat of Cleijn Waspik

Bijz: Peeter Stoffels de Hooh x Dorathea van Grevenbroek,
Adriaan van Bragt x Dingena van Grevenbroek en Geerit Camp als voogt en
Cornelis Buijs als toesiender van Maria van Grevenbroek, ontrent 24 jaar. De
drie oudste kinderen van Jan van Grevenbroek

Gereet
f 460. Op 29-1-1727 verklaart Augustinus Mattijs Otgens x Maria van
Grevenbroek dat de koopsom geheel voldaan is

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 182v

Soort akte: willeceur

Datum: 10-7-1724

1e Comparant: Crijn Michiels van Rossum

2e Comparant: Peeter Cornelisse Sprangers

Goederen: een wilceur met als onderpant een buijtendelle

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Peeter Melsen Zeijlmans cum suis

West: Leendert
Verharen cum suis

Noord: sloot del en
hoff Peeter Stoffelse de Hoog cs

Zuid: Oude
straat of Cleijn Waspik

Bijz: Peeter verklaart op 6-11-1731 f 300 ontfangen te
hebben en op 7-6-1732 dat de rest ook voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 183r

Soort akte: transport

Datum: 11-7-1724

1e Comparant: Adriaan van Bragt x Dingena van Grevenbroek

2e Comparant: Peeter Stoffelse de Hoog

Goederen: 1/3 inde huijsinge, hoff en erve

Prijs: ƒ 341

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Peeter Melsen Zeijlmans en Adriaan Lips

West: Leendert
Verharen en wed Coenraat Baas cs

Noord: sloot tussen
hof en del

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 183v

Soort akte: transport

Datum: 11-7-1724

1e Comparant: Adriaan van Bragt x Dingena van Grevenbroek

2e Comparant: Peeter Stoffelse de Hoog

Goederen: 1/3 van een buijtendel

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Freijs van Gijsel cum suis

West: Adriaan
Bommelaar

Noord: Oude straat

Zuid: Her straat
of wiel

Bijz: transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 184r

Soort akte: request

Datum: 3-6-1724

1e Comparant: Geerit Camp ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Geerit Camp als voogt en Cornelis Buijs als toesiender
van het onmondige kind van Jan van Grevenbroek.

Zij vragen toestemming gront mede namens
het onmondige kint te mogen verkopen

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 184v

Soort akte: transport

Datum: 19-7-1724

1e Comparant: Peeter Domen

2e Comparant: Hendrik Peeterse Domen, soon

Goederen: 1/2 huijsa, hoff, erve en ackerlant, gemeen met
cooper, Bastiaan Peeters Boeser en Peeter van Waspik

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den Geer

West: Vroukens
vaart of erve Thomas Denis de Haan

Noord: Dirk Janse
Voegers

Zuid: Wouter
Biemans

Bijz: Peeter mag in het huijs blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 185r

Soort akte: transport

Datum: 4-8-1724

1e Comparant: Josep van den Bos x Cornelia Hendrikse Nobel

2e Comparant: Anneken Schoenmakers wed Jan Hendrik Schoenmakers

Goederen: een binnendel, inden polder

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Jacobus Schoenmakers en Jan vanden Berg

West: Jacobus
Schoenmakers

Noord: de Cae

Zuid: dwarssloot
erve wed Cornelis Aerde Schoenmakers

Bijz: Josep woont te Breda en Anneken te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 185v

Soort akte: transport

Datum: 14-9-1724

1e Comparant: Jacobus van Vechelen ea

2e Comparant: Gerardus van Ellinckhuijsen

Goederen: schaarbossen, plantagien, landerijen en gronden,
gekogt op 25-10-1691 van Rogier Meijers

Prijs: ƒ 5730

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Vogelensang

Belend
Oost: Sgravenmoer ??

West: Adriaan Cornelis Joris ea

Noord: de Leije

Zuid: Vogelensang
of scheijding Hollant Brabant

Bijz: Jacobus van Vechelen, oudt schepen en borger
cappiteijn der stadt Breda namens Nicolaas Rudolphus vanden Hout, Roberta
Eemnes met bruijdegom Jan de Mongé, Wilhelmus Oberg, wijnkooper (Dordrecht) x
Geertruij Eemnes. Erfgenamen van Samuel Junius, predikant.

Belending west: Adriaan Cornelis Joris,
Jan Cornbelis Cop, Maijken Adriaansen wed Jochem Adriaan meijers

f 1720 valt onder Cappel en f 1720 valt
onder Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 186v

Soort akte: transport

Datum: 22-9-1724

1e Comparant: Adriaantje Cornelis Schippers wed Adriaan Binck

2e Comparant: Rudolphus Voltelen

Goederen: een hofke inde stede waar verkooperse woont, groot
ontrent ¼ hont

Prijs: ƒ 135

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: huijs en hofke Eijmbertus vanden Hout

West: huijs en werf
verkooperse

Noord: zover het erf
van Eijmbertus strekt

Zuid: voetpat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 187r

Soort akte: custingbrief

Datum: 22-9-1724

1e Comparant: Rudolphus Voltelen

2e Comparant: Adriaantje Cornelis Schippers wed Adriaan Binck

Goederen: custingbrief tbv de aankoop van een hofke. Folio 186v

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 187v

Soort akte: transport

Datum: 5-10-1724

1e Comparant: Johan Zeijlmans, predikant Cappel

2e Comparant: Jasper van Selm, bierbrouwer

Goederen: ½ parceel moergront, ackerlant en droogplaats, gemeen
met Adriaan Zeijlmans, schout, hen aangekomen van hun moeder

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Arien Croten cum suis

West:

Noord: Jan Wouters
Ruijckhaver

Zuid: Denis de
Haan cum suis

Bijz: Moeder is Hendrina de Bie. Zie ook fol 170 en 171

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 188r

Soort akte: transport

Datum: 7-10-1724

1e Comparant: Josep vanden Bos x Cornelia Hendriks Nobel

2e Comparant: Jan Cornelis vanden Berg

Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper, groot ontrent 7
hont, 14 roeden

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: wed Peeter Franse Boeser

West: erfg Peeter
de Rooij

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: Her straat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 188v

Soort akte: transport

Datum: 7-10-1724

1e Comparant: Bernard Deckers, advocaat Breda ea

2e Comparant: Jacobus Decker, coopbrouwer in de Witte Hant

Goederen: 1e 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met den cooper

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert van Hassel en Jan Cornelis de Bont

West: wed Jochem
vander Laer

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Bernard Deckers namens Maria Vissers, begijntje op den
Bagijn hove tot Breda. Ook Jacobus woont te Breda

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 188v-2

Soort akte: transport

Datum: 7-10-1724

1e Comparant: Bernard Deckers, advocaat Breda ea

2e Comparant: Jacobus Decker, coopbrouwer in de Witte Hant

Goederen: 2e 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Jan de Bruijn

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Peeter van Son

West: kinderen
Michiel Timmermans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Bernard Deckers namens Maria Vissers, begijntje op den
Bagijn hove tot Breda. Ook Jacobus woont te Breda

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 188v-3

Soort akte: transport

Datum: 7-10-1724

1e Comparant: Bernard Deckers, advocaat Breda ea

2e Comparant: Jacobus Decker, coopbrouwer in de Witte Hant

Goederen: 3e ½ van een halve del met 1/5 vande andere helft,
gemeen met cooper en wed Coenraat Baas

Prijs: ƒ 1900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straat

Belend
Oost: wed Corn de Bont met steeg van sevendalve geert

West: wed Peeter Zeijlmans (schout)

Noord: Oude straat
of Cleijn Waspik

Zuid: sloot
del en erf wed Coenraat Baas

Bijz: Bernard Deckers namens Maria Vissers, begijntje op den
Bagijn hove tot Breda. Ook Jacobus woont te Breda. F 700 tlv 2 geerden vallen
onder Cleijn Waspik.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 189v

Soort akte: transport

Datum: 2-12-1724

1e Comparant: Jacob Mattijse Coninx

2e Comparant: Lambert Ariens Zeijlmans

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Peeterse Timmermans

West: Arien van
Pas

Noord: erve Peeter
Jochems Berthouts

Zuid: erve
kinderen Adriaan Boeser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 190r

Soort akte: transport

Datum: 14-12-1724

1e Comparant: Maria Theunisse Crol wed Peeter Willemse van Driel

2e Comparant: Aart Peeterse de Bont

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont, incl stuk
dijck ( met Leendert Person, Meerten Reckers en wed Corn van Dongen)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Lange Steeg

Belend
Oost: Leendert Person cum suis

West: de steeg

Noord: de Lange
Steeg

Zuid: kinderen
Adriaan Boeser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 190v

Soort akte: request

Datum: 8-11-1724

1e Comparant: Maria Theunisse Crol wed Peeter Willemse van Driel

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria heeft 4 kinderen, een vervallen huijs en wat
lant waarop een willeceur brief rust.

Zij geeft schout en schepenen
toestemming om het ackerlant (zie folio 190r) te verkopen

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 191v

Soort akte: transport

Datum: 3-1-1725

1e Comparant: Hilleken Dingemans de Ruijter wed Adriaan Pols

2e Comparant: Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 1 hont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dwars steeg of acker Aart Ptr de Bont

West: erve
Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans

Noord: Arien de Zeeu

Zuid: Wouter
Janse Zeijlmans

Bijz: Hilleken is geassisteert met Gijsbert van Malsem haar
dogters man.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 192r

Soort akte: transport

Datum: 5-1-1725

1e Comparant: Johannis Vassen

2e Comparant: Adriaan Vassen

Goederen: ½ huijs, hoff, werf, delle en acker, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Geerit Peeters en Adriaan Vermijs

West: wed Thomas
Moleschot en erfg Dirk Wijdemans

Noord: de Kae en del
wed Thomas Molenschot

Zuid: dijck of
acker wed Thomas Molenschot

Bijz: Gereet f 1000

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 192v

Soort akte: custingbrief

Datum: 5-1-1725

1e Comparant: Adriaan Vassen

2e Comparant: Johannis Vassen

Goederen: custingbrief tbv de aankoop van de helft van het
huijs. Zie folio 192r

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannis verklaart op 23-1-1726 dat de custingbrief
geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 193r

Soort akte: transport

Datum: 12-1-1725

1e Comparant: Francus Crillaerts ea

2e Comparant: Francus Crillaerts, privé

Goederen: 1/3 + 1/12 in het ¼ van 7 geerden hooij ende weijlant,
inden polder, gemeen met Jan Peeterse Coenen

Prijs: ƒ 123

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: den Armen

West: Jacobus
Schoenmakers

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Francus Crillaerts namens Rijnier Peerbooms,
chirurgijn te Weert (notaris te Nederweert)

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 193v

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1725

1e Comparant: Pieter Adriaanse Smits ea

2e Comparant: Jan Adriaanse Smits

Goederen: ¾ van een huijske, hoff en erve. Resterende ¼ is reeds
van cooper.

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Vroukensvaartse Grippel

Belend
Oost: huijske Corstiaan Verstegen

West: den werff

Noord: de steeg

Zuid: wed Jan de
Leeuw en Corstiaan Verstegen

Bijz: Pieter Adriaanse Smits, Huijbert Otterdijk x Teuntje
Adriaanse Smits en Maria Adriaanse Smits.

Den hoff loopt door tot de
Vroukensvaartse Grippel.

Zie ook deling van 9-12-1663 tussen
Peter Denis de Haan, Maijken Peeter Thomassen en Wouter Peeter Thomassen. Het
huijske etc is aangekomen door overllijden van Maijken Peeter Thomassen.

Gereet 2/3 aan Pieter en Huijbert. Blijkens een quitantie van Maria op 27-6-1725 is het resterende 1/3 geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 194r

Soort akte: willeceur

Datum: 29-1-1725

1e Comparant: Peeter de Zeeuw ea

2e Comparant: Huijbert van Hassel ea

Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden hooij ende
weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Huijbert Aartse van Hassel en Jan Cornelis de Bont

West: wed Jochem
vander Laer

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Peeter de Zeeuw namens Jacobus Deckers, bierbrouwer in
de Witte Hant te Breda wednr Agata Staal.

Huijbert van Hassel en Jacobus
Schoenmakers namens Anna de Bruijn wed Jan Huijberts ? Van Hassel.

Jacobus Schoenmakers namens zijn moeder
de wed Handrik Huijberde Schoenmakers, Anna Vermeulen wed Peeter Adriaan
Horsten, Sijken Vermeulen wed Cornelis vander Valk, Johannus Schoenmakers en
Handrik Schoenmakers zijn broer, Teunis Janse Snijders, Janneke van Hassel wed
Hendrik de Bont. Erfgenamen van Anna de Bruijn verklaren op 19-1-1728 dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 194v

Soort akte: procuratie

Datum: 20-1-1725

1e Comparant: Jacobus Deckers, bierbrouwer te Breda

2e Comparant: Peeter de Zeeuw

Goederen: Jacobus machtigt Peeter tot het aangaan van een lening
zie folio 194r

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 195r

Soort akte: willeceur

Datum: 30-1-1725

1e Comparant: Jan Paradaen Peeters de Boer

2e Comparant: Jochem Ariense Conincx

Goederen: wilceur met als onderpant 1e een parceel hooij ende
weijlant, groot 7 hont, genaemt Den Vijfhoek; 2e een buijnder lant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Vijfhoek, Oude vaartje

Belend
Oost: 1e Cornelis en Jan Cornelisse

West: Joncker
Thomas Claijpole

Noord: Oude vaartje

Zuid: cloosters
landen

Bijz: Jan woont te Dongen en Jochem te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 195v

Soort akte: transport

Datum: 2-2-1725

1e Comparant: Maria Tijsse Nobel wed Jan Heeren ea

2e Comparant: Huijbertje Mattijs de Bont wed Jac Huijberde Cuijl

Goederen: ¼ van een ackertje, gemeen met Mattijs de Bont en
Huijbert Lamberde Schoenmakers

Prijs: ƒ 46

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jan Peeters Schoenmakers

West: Handrik
Huijberde Schoenmakers

Noord: Jan Cornelis
de Bont

Zuid: veldekens
weeskinderen Jan Peeters Schoenmakers

Bijz: Maria Tijsse Nobel wed Jan Heeren, Huijbert Janse
Heeren, meerderjarig, Dirk en Mattijs, minderjarige kinderen. Woonende onder
Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 196r

Soort akte: authorisatie

Datum: 8-1-1725

1e Comparant: Ingeerfdens van Cleijn Waspik

2e Comparant: schout, Arnoldus de Bruijn en 2 poldermeesters

Goederen: Er moet een nieuwe verlaat gemaakt worden in de
Kerkvaart. Schout en poldermstrs moeten dit regelen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Er moet een nieuwe verlaat gemaakt worden in de
Kerkvaart. Schout en poldermstrs moeten dit regelen.

Getekend:

A .d. Bruijn, schout, Thomas de Bont,
Anthonij Snijders, C. Buijs als schepenen van Cleijn waspik, Corn Ockers,
Adriaan Bommelaar, C. Coning als schepen, Peeter Glavimans, Jan Zeijlmans, Jan
Dolck, Huijbert van Hassel, Frans Camp, Fransis Beijens, J. Lips, Cornelis
Schoenmakers, A. Verstegen, J.P. Zeijlmans, Cornelis de Jong, Mathijs
Schoenmakers, Paulus Laureijs Bruijnenbaart, Dirk jansen Voegers, Peeter Tijsen
Camp, J.d. Bruijn, Janneken van Hassel, Jacob Decker, A ? Van Tilborgh, A. van
Gils.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 196v

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1725

1e Comparant: Arnoldus vander Stegen

2e Comparant: Johannis Vassen, hooijschipper

Goederen: 5 5/8 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met Cornelis vander Cae cum suis

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: de polders 4 geerden of Hermens Seijl

West: Jan Jochems
Zeijlmans

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Op 8-2-1727 verklaart Arnoldus dat de koopsom geheel
voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 197r

Soort akte: transport

Datum: 16-3-1725

1e Comparant: Peeter Fijneman

2e Comparant: Joost Sterrenburg

Goederen: een part van een weij dries met uijtgedolven
moergront, groot ontrent 6 hont in het 1e en 3e vierde part.

Prijs: ƒ 353

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve van niets ingevuld

West: Vroukens
vaart

Noord: Adriaan
Vaders cum suis

Zuid: Adriaan
Cornelis Claveren cum suis

Bijz: Peeter woont te Raamsdonk.

Het 2e vierde part is van Denis de Haan

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 197v

Soort akte: transport

Datum: 17-3-1725

1e Comparant: Tjerk Hanedoos namens Mattijs Belaarts

2e Comparant: Geerit (Ver)maas

Goederen: een parceeltje dries en acker op de noordenzijde van
de dorpsweg

Prijs: ƒ 2

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: sover cooper het heeft gebruijkt

West: voetpat of
onderteen vanden dijk

Noord: sover de
graeffelijkheijt van Hollant strekt

Zuid: de steeg
of weg

Bijz: Mattijs is heer van Wieldrecht en Emmichoven etc

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 198r

Soort akte: transport

Datum: 19-3-1725

1e Comparant: Francis Crillaarts

2e Comparant: Jan Peeterse Coenen

Goederen: ¼ van 7 geerden hooij ende weijlant, inden polder. De
rest is reeds van cooper

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: den Armen

West: Jacobus
Schoenmakers

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Francis woont te Oosterhout en Jan te
Geertruijdenberg.

Het verkogte is hem tranportant
aangekomen bij deijling, transport Catharina Jacobs van Dongen wed Cornelis
Peeters Vermeulen en transport van Rijnier Peerbooms, chirurgijn te Weert

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 198v

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1725

1e Comparant: Dirck Janse Zeijlmans

2e Comparant: Anna Thomasse Reijcken

Goederen: een uijtgedolven moerveldeken, inden eijndenest

Prijs: ƒ 8

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Rijcken cum suis

West: Huijbert
Schep

Noord: Thomas
Rijcken en wed Hendrik van Waspick

Zuid: erfg
Willemijntje Rijcken cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 199r

Soort akte: transport

Datum: 28-3-1725

1e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen

2e Comparant: Huijbert Bogaarts

Goederen: ¼ van een hofke

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Zeeuw en Cornelis Cetelaar

West: Dorpsdijk

Noord: Joost van
Vugt met ¼

Zuid: vercooper
met de ½

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 199v

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1725

1e Comparant: commissarissen van de hove van Hollant

2e Comparant: Gijsbert vander Cluijs

Goederen: 2 en 4 mergen uijtedolven moeren gebruijckt bij
Michiel Adriaanse van Eersel

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: copie van akte van verkoop te den Haag.

Wouter Francken en Adriaan de Laet staan
borg.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 200r

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1725

1e Comparant: Steven Wouterse Zeijlmans wed Engelina Vassen

2e Comparant: Adriaan Geerden Boudewijns

Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met wed Thomas Molenschot, Ptr Geerden Boudewijns en cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Handrik Huijberde Schoenmakers

West: Jan
Cornelisse de Bont

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 200v

Soort akte: transport

Datum: 11-4-1725

1e Comparant: Cornelis Buijs wed Dingena Bogers

2e Comparant: Jan Andriesse Bogaarts

Goederen: een huijske, hofke en erve voor opf inde stede van wed Cornelis Aarde Schoenmakers

Prijs: ƒ 25

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West: erve
Jacobus Schoenmakers

Noord: de flieren
hegge

Zuid: de andere
hegge

Bijz: Zie testament bij notaris Hoevenaar van 21-3-1721te
Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 201r

Soort akte: transport

Datum: 3-5-1725

1e
Comparant: Abram Cornelis
Schippers

2e Comparant: Huijbert Lamberde Schoenmakers

Goederen: een geert hooij ende weijlant, inden polder, in 8
geerden, gemeen inde oostense helft met cooper

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Handrik Huijberde Schoenmakers

West: Johannis
Vassen

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 201v

Soort akte: transport

Datum: 19-5-1725

1e Comparant: Pieter Cetelaar namens Adriaan Zeijlmans

2e Comparant: Cornelis Cetelaar

Goederen: parcelen moergront met een deel vanden dries of
droogplaats, gemeen met Hendrina de Bie wed Geerit Zeijlmans (zijn moeder)

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Arien Croten cum suis

West:

Noord: Jan Wouterse
Ruijckhaver

Zuid: Arien
Croten en Giel Hanen cum suis

Bijz: Adriaan is schout van Waspik en Cappel. Cornelis woont
te Raamsdonk. Er vindt verkoop plaats ivm een verbaal van 30-1-1725. Hierbij is
Huijbertje Gijsbertse Hoefnagels wed Jan Clasen Rosenbrant betrokken.

Daarnaast alle gronden die Dirk
Zeijlmans gemeen heeft met Hendrina de Bie volgens transport van 6-2-1717.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 202r

Soort akte: transport

Datum: 19-5-1725

1e Comparant: Pieter Cetelaar namens Adriaan Zeijlmans

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Gijsbert Zeijlmans cum suis

West: kinderen
Jan van Grevenbroek

Noord: erve Thomas
Buijs

Zuid: Cuijpers
Leije

Bijz: Er vindt verkoop plaats ivm een verbaal van 30-1-1725.
Hierbij is Huijbertje Gijsbertse Hoefnagels wed Jan Clasen Rosenbrant
betrokken.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 202v

Soort akte: transport

Datum: 19-5-1725

1e Comparant: Pieter Cetelaar namens Adriaan Zeijlmans

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: een parceeltje ackerlant

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Korte Ackers

Belend
Oost: wed Geerit Zeijlmans

West: Adriaan
Conincks

Noord: de bijsters

Zuid: de Korte
Ackers

Bijz: Er vindt verkoop plaats ivm een verbaal van 30-1-1725.
Hierbij is Huijbertje Gijsbertse Hoefnagels wed Jan Clasen Rosenbrant
betrokken.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 203r

Soort akte: willeceur

Datum: 16-6-1725

1e Comparant: Jan Jochems de Bruijn

2e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans

Goederen: een wilceur met als onderpant 2 1/5 geetr hooij ende
weijlant, in 7 geerden, met Jan Jochems Zeijlmans en Adriaan Bervoets

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Melis Peeterse cum suis

West: wed Cornelis Camp

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: JJ de Bruijn woont te Raamsdonk. JJ Zeijlmans
verklaart op 12-1-1742 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 203v

Soort akte: bijlbrief

Datum: 19-6-1725

1e Comparant: Gasper en George Julien en Hendrik Timmermans

2e Comparant: Hendrik vanden Hoek

Goederen: een bijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt,
lang 46 voet en wijt 12 ½ voet

Prijs: ƒ 370

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gasper en George wonen te Sprang en Hendrik T te
Cappel.

Op 6-9-1726 verklaart Hendrik dat gasper
en george hun helft voldaan hebben. Op 7-12-1730 heeft Hendrik T zijn helft ook
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 204v

Soort akte: transport

Datum: 13-8-1725

1e Comparant: Maria Grassau wed Lambert Wijngaarden

2e Comparant: Paulus van Nederveen

Goederen: een partij hooijlant agter stede van wed Wijngaart

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Sgrevelduijn sloot

Belend
Oost: erve Jacob Dorreboom

West: voornoemde
stede of Sgrevelduijn sloot

Noord: Thomas Swart

Zuid: Emmerejda
Witte wed Wouter Faro

Bijz: Maria woont te Geertruijdenberg en Paulus te
Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 205r

Soort akte: transport

Datum: 25-1-1725

1e Comparant: commissarissen van de hove van Hollant

2e Comparant: Mattijs Belaarts

Goederen: 7 mergen uijtgedolven moergront zoals gebruijkt door
Jan Tijsse Coninck

Prijs: ƒ 1475

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Sgravenmoerse
vaart

Noord:

Zuid:

Bijz: f 500 valt onder Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 206r

Soort akte: transport

Datum: 22-10-1725

1e Comparant: Dingena de Jong wed Teunis Dolk ea

2e Comparant: Vas Pieterse de Hoogh

Goederen: een huijs, hoff en erve en een partij grasdriessen
voor de huijsinge

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: hof en grasdriessen Anthonij Tijsse Coninx

West: Anth Huijb Coninx, Thomas Buijs, Wouter Zeijlmans

Noord: Her straat,
wed Ptr Geenen en stede Arien Coninx

Zuid: watergang
of erve verkooper

Bijz: Dingena de Jong wed Teunis Dolk, Adriaan Dolk, Dirk
Teunisse Dolk, Peeter Teunisse Dolk, Commer van Gils x Cathalijna Teunisse
Dolk, kinderen Teunis Dolk.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 206v

Soort akte: transport

Datum: 3-11-1725

1e Comparant: Janneke Ariens Dolk nu x Jan Wouter Ruijckhaver

2e Comparant: Jan Ariens Dolk

Goederen: een huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 5

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Sijmen Liesvelt, den wiel

West: Mattijs
Vermijs

Noord: den dijk of
Her straat

Zuid: sloot
tussen hof en bijsters

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 207r

Soort akte: transport

Datum: 15-12-1725

1e Comparant: Anthonij van Dommelen

2e Comparant: Thomas Rijcken voor zijn dogter Anna

Goederen: een parceeltje ackerlant, groot ontrent 2 hont, voor
het huijs vande verkooper, gemeen met Ptr van Dongen en Arien Schoutten

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Artus Sterrenburg

West: rijweg voor
t huijs verkooper

Noord: Huijbert
Swart en wed Hendrik Vaartmans

Zuid: Pt van
Dongen, Arien Schoutten, Joch Ariens Koninx

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 207v

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1725

1e Comparant: Willem Dingemanse Schoenmakers

2e Comparant: Gijsbert van Steenhoven

Goederen: ½ acker zaeijlant. Wederhelfdt is van Huijbert
Lamberde Schoenmakers

Prijs: ƒ 250

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Pispot

Belend
Oost: Cornelis Handrix Schoenmakers

West: Arien
Schoenmakers

Noord: Pispot

Zuid: de
dwarsvelden

Bijz: Willem woont te Raamsdonk, Gijsbert eveneens.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 208r

Soort akte: transport

Datum: 20-12-1725

1e Comparant: Willem Dingemanse Schoenmakers

2e Comparant: Elisabeth Hoevenaar wed Johan Elemans

Goederen: 1 geeert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met cooperse ea

Prijs: ƒ 540

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot

Belend
Oost: Jan Jochemse Timmermans cum suis

West: Peeter
Jochumse Zeijlmans cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Willem woont te Raamsdonk, Elisabeth eveneens.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 208v

Soort akte: transport

Datum: 9-1-1726

1e Comparant: Jocobus Decklers, bierbrouwer te Breda

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: ½ en 1/5 in de andere ½ van een buijtendelle, gemeen
met wed Coenraat Baas

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Leendert Verharen cs met steeg van sevendalve geer

West: wed Peeter Zeijlmans

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: sloot
tussen del en werf wed Coenraat Baas

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 209r

Soort akte: transport

Datum: 30-1-1726

1e Comparant: Willem vander Schans

2e Comparant: Piternella Adr Zeijlmans wed Mattijs Adr de Jong

Goederen: een binnendelle, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: bijster
Pieter Boeser

Noord: Thomas
Compeer

Zuid: Jan de
Bruijn

Bijz: Willem woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 209v

Soort akte: willeceur

Datum: 1-3-1726

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, secretaris Cleijn Waspik

2e Comparant: Peeter Wouterse Zeijlmans

Goederen: een wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Buijs

West: Adriaan
Schoutten en wed Frans Boeser cum suis

Noord: s'Heeren
strate

Zuid: erve
Thomas Buijs cs en wed Frans Boeser cs

Bijz: Peeter verklaart op 30-1-1727 dat de wilceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 210r

Soort akte: transport

Datum: 23-4-1726

1e Comparant: Peeter Jochemse Zeijlmans, schout en secr HLA

2e Comparant: Huijbert Hendrik Schoenmakers, poldermeester

Goederen: 7½ geert hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot, Schips diep

Belend
Oost: Jacobus Schoenmakers cum suis

West: Dingeman
Elemans cum suis

Noord: Schaij sloot

Zuid: Schips
diep

Bijz: Huijbert is poldermeester van de Overdiepse bekaden
hooijpolder. De polder logt ten noorden van het Schipsdiep

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 210v

Soort akte: transport

Datum: 27-4-1726

1e Comparant: Jacobus Hagoort, schoolmeeester te Dussen

2e Comparant: Adriaan Schoutten

Goederen: 1/18 van een bijster en driessen, gemeen met Jasper
van Selm ea

Prijs: ƒ 6

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Teunis Dolk

West: wed Jan Buijs cum suis

Noord: erve Vas
Peeterse de Hoog

Zuid: de ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 211r

Soort akte: transport

Datum: 16-5-1726

1e Comparant: Anthonij Buijs

2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeuw

Goederen: een weijdries

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Peeter Domen

West: Vroukens
vaart of erve Gijsbert vander Cruijs

Noord: Gelden
Willems Paans

Zuid: ?
Vermeulen

Bijz: Anthonij woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 211v

Soort akte: transport

Datum: 16-5-1726

1e Comparant: Anthonij Buijs

2e Comparant: Jan Jans ? Van Bredenburg

Goederen: ½ van een parceeltje moergronden en ackerlant inden
Eijndenest, gemeen met Sijmon Liesvelt

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Eijndenest, het Oude Leijken

Belend
Oost: doprs weg

West: het Oude
Leijken

Noord: Peeter
Scheuren cum suis

Zuid: Gelden Willem
Paans

Bijz: Anthonij woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 212r

Soort akte: transport

Datum: 17-5-1726

1e Comparant: Peeter van Dongen

2e Comparant: Mels Peeters de Graaff

Goederen: een parceltje ackerlant, groot ontrent sestig roeden

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Hendrik van Grevenbroek

West: wed Arien Croten

Noord: wed Arien
Croten

Zuid: den weg of
den dijk

Bijz: Peeter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 212v

Soort akte: transport

Datum: 22-5-1726

1e Comparant: Pieter Bastiaanse Boeser

2e Comparant: kinderen Adriaan Aarde Schoutten

Goederen: ¼ van een buijtendelle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Joost Verhagen cum suis

West: Steven
Janse Timmermans

Noord: Cleijn Waspik

Zuid: Heer
straat

Bijz: kinderen Schoutten wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 213r

Soort akte: erfpacht

Datum: 29-5-1726

1e Comparant: schout en schepenen van Waspik etc

2e Comparant: Jan Zeijlmans secr.

Goederen: Jan krijgt een parceeltje van het dorpsbos in
erfpacht, groot 97 roeden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: schouttens del

West: huijs en
hof Jan Zeijlmans

Noord: steeg van
Schoutens del

Zuid:

Bijz: Jan vander Meer, secretaris, betaalt op 18-6-1768 f
489

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 214r

Soort akte: willeceur

Datum: 5-6-1726

1e Comparant: Dirk van Dusseldorp, schepen en koornmolenaar

2e Comparant: Gerard Francken, advocaat vd hove van Hollant

Goederen: een wilceur met als onderpant 1e de koornmolen opden
dijk; 2e zijn huijs etc

Prijs: ƒ 2500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e; 2e Huijbert van Hassel

West: Adriaan
Vermeijs

Noord: erven Adriaan Vermijs cum suis; Her straat

Zuid: Peeter de
Hoog cum suis; den dijk of molen

Bijz: Dirk x Adriaantje van Loon. Gerard woont te Dordrecht.

Jan van Loon, koornmolenaar te
Raamsdonk, staat borg.

Blijkens een quitantie van C.M. Francken
wed Pielat van 10-10-1771 is er f 1400 voldaan.

Bij de boedelscheijding van Gerard gaat
de brief naar zijn broer Peternis, 26-11-1728, Dordrecht. Op 29-11-1740 gaat de
brief naar Broer Aegidius (Dordrecht). De erfgenamen van zijn enige dogter
Catharina Maria Francken verklaren op 30-6-1790 dat zij voor hun f 1100 voldaan
zijn.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 216r

Soort akte: willeceur

Datum: 8-6-1726

1e Comparant: Wouter Wouterse Biemans

2e Comparant: Jan Wouterse Zeijlmans

Goederen: een huijs hoff etc

Prijs: ƒ 275

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dwarsackers van Aart de Bont

West: Vroukens
vaart

Noord: wed Hendrik
Domen cum suis

Zuid: weeskinderen
Jan Willemse Zeijlmans

Bijz: Jan verklaart op 28-11-1746 dat de wed van Wouter de
wilceur geheel voldaan heeft

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 217r

Soort akte: transport

Datum: 7-10-1726

1e Comparant: Dingeman Deckers x Maria Gijsberts Coninx

2e Comparant: Peeter Bastiaanse Boeser

Goederen: 1/3 inde stede van Gijsbert Coninx zoals op heden is
verdeelt tussen verkoper, Jan Gijsbertse Coninx en Jan van Oirschot

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Lambertt Freijssen

West: Adam
Cornelisse en Jan Dolk cum suis

Noord: Her straat

Zuid: acker Aart
de Ruijter

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 217v

Soort akte: transport

Datum: 17-10-1726

1e Comparant: Anthonij van Dommelen

2e Comparant: Dirk vanden Hoek, bierbrouwer te Cappel

Goederen: een buijtendelle, agter sijn delle

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Sgrevelduijn sloot, de Queb

Belend
Oost: de Queb of voorste del van Anthonij van Dommelen

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Thomas
Rijcken

Zuid: Willem
Snijders

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 218r

Soort akte: transport

Datum: 21-10-1726

1e Comparant: Arien Huijbderde Conincx

2e Comparant: Cornelis Paans

Goederen: ¼ acker zaeijlant. Cooper heeft rest reeds in bezit.

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaart

West: erve wed
Teunis Wouters Biemans

Noord: Lambert
Bogers cum suis

Zuid: Piter
Buijs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 218v

Soort akte: transport

Datum: 31-1-1727

1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout en secr Cleijn Waspik

2e Comparant: Jasper van Selm, bierbrouwer

Goederen: een huijs, hoff, erve, somerhuijs, boske

Prijs: ƒ 2600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Buijs en Piter van Waspik cum suis

West: wed Frans
Boeser en Adriaan Schoutten

Noord: s'Heere
strate

Zuid: erve
Adriaan Schoutten en wed Jan Buijs cum suis

Bijz: Gereet f 1000. Arnoldus verklaart op 6-2-1728 dat de
koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 219r

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1727

1e Comparant: Johan Mattijsse Otgens ea

2e Comparant: Aart Jansen vanden Heuvel

Goederen: een huijsje, brouwhuijs, erve en delle

Prijs: ƒ 1900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: wed Anthonij Huijberde Coninx

West: Arien Schoenmakers cum suis

Noord: de Cae

Zuid: s'Heere
strate

Bijz: Johan Mattijsse Otgens, Laurens Schmedekens x Maria
Catharina Otgens, Augustinus Otgens Adriana Otgens x Cornelis vander Sande. Kinderen
van Mr Matthias Otgens en Maria Treresia Vervoort. Zij zijn ook erfg van Dingena de Bont (hun grootmoeder).

Moeder Maria Treresia geeft toestemming.

Gereet f 650. De rest via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 220r

Soort akte: custingbrief

Datum: 5-2-1727

1e Comparant: Aart vanden Heuvel

2e Comparant: Johan Mattijsse Otgens ea

Goederen: een custing brief met als onderpant het huijs etc. Zie
folio 219r

Prijs: ƒ 1250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johan Mattijsse Otgens, Laurens Schmedekens x Maria
Catharina Otgens, Augustinus Otgens Adriana Otgens x Cornelis vander Sande.

Cornelis vd Sande verklaart op 4-11-1728
dat op de custingbrief f 175 is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 221r

Soort akte: transport

Datum: 5-2-1727

1e Comparant: Augustinus Otgens x Maria van Grevenbroek ea

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: ½ acker zaijlant

Prijs: ƒ 118

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: 3 jongste kinderen van Jan van Grevenbroek

Noord: erve Adriaan
Schoutten en wed Frans Boeser

Zuid: veldeken
van het dorp

Bijz: Augustinus Otgens x Maria van Grevenbroek, Peeter
Stoffels de Hooh x Dorathea van Grevenbroek, Adriaan van Bragt x Dingena van
Grevenbroek (3 outste kinderen van Jan van Grevenbroek).

Gereet betaalt 1/3 aan Augustinus en 1/3
Peeter. Adriaan verklaart op 19-3-1727 van zijn deel voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 221v

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1727

1e Comparant: Johan Mattijsse Otgens ea

2e Comparant: Corstiaan Vermeer, cleermaker

Goederen: 1e de hyuijsinge waarin Mr Mathijs Otgens is
overleden, met hoff en 2e westense del

Prijs: ƒ 2450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 2e Aart vanden Heuvel met de wederhelft

West: Arien Schoenmakers cum suis

Noord: de Cae

Zuid: s'Heere
strate

Bijz: Johan Mattijsse Otgens, Laurens Schmedekens x Maria
Catharina Otgens, Augustinus Otgens Adriana Otgens x Cornelis vander Sande.
Kinderen van Mr Matthias Otgens en Maria Treresia Vervoort. Zij zijn ook erfg
van Dingena de Bont (hun grootmoeder).

Gereet f 1000. De rest via een
custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 222v

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1727

1e Comparant: Corstiaan Vermeer

2e Comparant: Johan Mattijsse Otgens ea

Goederen: custingbrief tbv de aankoop van de huijsinge. Zie
folio 221v

Prijs: ƒ 1450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johan Mattijsse Otgens, Laurens Schmedekens x Maria
Catharina Otgens, Augustinus Otgens Adriana Otgens x Cornelis vander Sande.
Kinderen van Mr Matthias Otgens en Maria Treresia Vervoort.

Op 15-2-1740 is de custingbrief geheel
afgelost.

Er is
betaalt door Jan Vrint en Bernardus Rasen ivm de boedel van Aart Vrint f
925.

Er is wederom een akte van 29-12-1732 en
een van 31-3-1735. Er gaat wel wat mis.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 223v

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1727

1e
Comparant: Claaske Jacobse
Cop wed Jan Schep

2e Comparant: Johan Mattijsse Otgens

Goederen: haar deel ion het goet van Noclaas Corp

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemse Cloot

West: wed Arien Croten

Noord: Jan Willemse
Cloot

Zuid: Leendert
Person

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 224r

Soort akte: transport

Datum: 28-2-1727

1e Comparant: Piter Hendrik van Waspik x Cornelia Pieter Domen

2e Comparant: Barent Hendrix van Waspik

Goederen: een acker zaijlant

Prijs: ƒ 295

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve kinderen Jan Willems Zeijlmans

West: erve
Adriaan Schoutten

Noord: Peeter van
Gijsel

Zuid: erfg
Maijke de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 224v

Soort akte: transport

Datum: 5-3-1727

1e Comparant: Wouter Adriaanse van Gijsel

2e Comparant: Jan Teunisse Pols

Goederen: en acker zaijlant

Prijs: ƒ 340

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Geer of Cappel

West: Vroukens
vaart

Noord: dries of spie van Peeter van Gijsel

Zuid: stede van
Peeter van Gijsel en den cooper

Bijz: Wouter woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 225r

Soort akte: transport

Datum: 6-3-1727

1e Comparant: Hendrik Willemse de Ruijter

2e Comparant: Lambert Cornelisse van Dongen

Goederen: 2 parceeltien ackerlant inde stede van Hendrik op
Hoek, groot 50 roeden, is 1/7 inde stede

Prijs: ƒ 15

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: stede Govert Paans

West: den huijs
werff

Noord: wed Jan de Smit

Zuid: Huijbert
Swart cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 225v

Soort akte: transport

Datum: 11-3-1727

1e Comparant: Handricxke Mattijsse Camp ea

2e Comparant: Jacoob Janse vander Cae

Goederen: 2/3 van een huijs, hoff en erve. Jacob bezit reeds 1/3
deel.

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jochumse Zeijlmans cum suis

West: Adriaan
vander Schans cum suis

Noord: heerlijkheijt
van Raamsdonk of erve Melis Peeterse

Zuid: sloot
tussen 12 geert Adriaan Cnaap en wed Ad Dolk

Bijz: Handricxke Mattijsse Camp wed Jan Jacobs vander Cae
voor 1/3, Jan Janse vander Cae en Arien Cornelisse de Zeeuw x Elisabeth Janse
vander Cae elk voor 1/3.

Belending noord tevens erve Andries
Hoevenaar.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 226r

Soort akte: transport

Datum: 6-4-1727

1e Comparant: Laurens Schmedekens, luijtenant, ea

2e Comparant: Thomas de Bont

Goederen: hun 1/4 deel in de custingbrief tlv Corstiaan
Vermeer, twv f 350

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Laurens Schmedekens, luijtenant vande bombardiers inde
artillerij ten dienste van de staat der vereenigde Nederlanden en Jan Mattijs Otgens.

In de kantlijn staat dat de moeder van
Jan genoegen neemt met de rente over f 2000. Van de genoemde f 350 moet Laurens
nog f 175 aan Johan betalen

Het rente contract is gemaakt tussen
moeder en kinderen te Oosterhout op 8-8-1726 bij notaris van Gils.

Op 15-1-1740 verklaart Thomas dat hij
door Jan Vrint en Bernardus Rasen, curators van Aart Vrint, geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 227r

Soort akte: transport

Datum: 26-4-1727

1e Comparant: Eisabeth Snijders wed Peeter de Zeeuw

2e Comparant: Wouter Janse van Disseldorp

Goederen: een huijs of schuurwerf op de westzijde van haar
huijsinge

Prijs: ƒ 1028

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: huijs verkoopster

West: dorps dijk

Noord: s'Heere
strate

Zuid: erve Joost
van Vugt

Bijz: Op 22-10-1727 verklaart Elisabeth geheel voldaan te
zijn.

Adriaan Vermijs en Dirk van Dusseldorp
staan borg

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 228r

Soort akte: willeceur

Datum: 7-5-1727

1e Comparant: Francus Beijens

2e Comparant: Jan Wouters Zeijlmans

Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant, groot
ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Schep

West: Peeter
Cuijl

Noord: stede Hendrik
Bax

Zuid: het patje

Bijz: Jan verklaart op 1-3-1732 dat de wilceur geheel is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 229r

Soort akte: transport

Datum: 12-5-1727

1e Comparant: Johanna Wouterse Zeijlmans

2e Comparant: Johan Cievits

Goederen: een huijs, hof, erve en bijster, waarin verkoopster
woont.

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan van Oosterhout

West: wed Cornelis de Bont

Noord: den dijk

Zuid: watergang

Bijz: Joahanna wordt geassisteert door Jan WouterseZeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 229v

Soort akte: willeceur

Datum: 13-5-1727

1e Comparant: Jan Cornelissse de Bont

2e Comparant: Adriaantje Baas wed Johan Aarts de Bruijn

Goederen: een wilceur met als onderpant 6 geerden hooij ende
weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schaij sloot

Belend
Oost: Adriaan Geerden Boudewijns

West: kinderen
Steven van Steenhoven

Noord: Schaij sloot,
Cae sloot

Zuid: Cae sloot

Bijz: Cornelis van Steenhoven x Maria de Bruijnverklaart op
26-10-1759 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61

Folio: 231v

Soort akte: transport

Datum: 13-5-1727

1e Comparant: Adrianus Bosch namens zijn moeder ea

2e Comparant: Peeter van Waspik

Goederen: een binnendelle

Prijs: ƒ 1150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Hendrikse en wed Cornelis Hendrikse

West: Laureijs
Willemse van Dongen

Noord: de Cae

Zuid: Her straat

Bijz: Adrianus Bosch namens zijn (moeder Bosch heeft een
procuratie getekent te Rotterdam), Johannis van Noppen x Piternel Bosch,
Adriana Bosch x Johan Eernst, schipper te zee (Rotterdam), Jacobus vander
Ruijt, kruijdenier (s'Hage) wed Cornelia Bos mede als voogt over zijn dogter
Maria vander Ruijt, Hendrik vander Schonk x Maria Bos, Arien van Dongen x
Johanna Bosch, Anselmus Bosscher x Maria Bosch, kint Nicolaas Bosch. Erfgenamen
van Peeter Janse Brouwer ter eenre.

Adrianus de Wit namens Elisabet Eelties wed Jan van Turenhout,
Nicolaas en Matheus Eelties, Hendrik van Peer x Maria Eelties, Simon de Gester
x Cornelia Eelties, Laurens Cuijpers x Johanna Eelties, Jacobus van Barlicum x
Dina Eelties, Cornelis Billekens x Anna Eelties (Sprang).

Antonet Zeijlmans wed Tomas Moleschot
namens Jacquijs Boeije (Antwerpen), Johanna Eelties wed Gerard Pieters, Johanna
Maria Teunis, Cornelia Teunis, Niclaas Josephus Teunis, Francus Teunis, Maria
Elisabeth Teunis, ontrent 25 jaar, Nicolaas Teunis is momboir. Alle kinderen
van Nicolaas Teunis en Maria Eelties,
Hendrina van Selst, Arien Soeters, Catharina van Selst wed Nicolaas van Deelen,
Hendrik van Selst, Geertruij Bax, Corstiaan van Selst x Adriaatie Bax,
Pieternel van Asperen wed Gijsbert van Selst, , Adriaantje en Maria van Selst,
dogters van Aart van Selst. Alle kinderen en kintskinderen van Jacomijn Dilise
vander Plas.

Eijmert vanden Hout wed Maria Delve en 4
kinderen, Hendrik en Pieternel vander Plas (Waalwijk). Kinderen en
Kintskinderen van Peeter vander Plas.

Jan Cornelisse de Bont x Maria Wissels,
Piternel van Balkom (Amsterdam), Jan van Balkom en Johan Wissels als erfg van
Maria vander Plas wed Peeter Janse Brouwer ter andere sijde.