RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 001r
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1715
1e Comparant: Jacobus Schoenmakers
2e Comparant: Dirck de Graeff
Goederen: een huijs met de ½ van het erf, gemeen met Cornelis Embregts vanden Berg
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Janse de Jong
West: wed Cornelis Aerde Schoenmakers
Noord: delle cooper cum suis
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 003r
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1715
1e Comparant: Anna Zeijlmans
2e Comparant: Jenneken Hendricx de Ruijter
Goederen: ¼ part in een acker zaeijlant, gelegen buijtendijcx, met den moer aan de westenkant
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Ruijckhaver
West: Wouter Ruijckhaver
Noord: wed Geerart Zeijlmans
Zuid: Jochem Fransen vander Laer cum suis
Bijz: Anna geeft op 6-1-1715 schriftelijk opdracht om het stuk lant te verkopen. Haar broer Dirk heeft het stuk eertijts van haar gekogt voor f 50 voor Jenneken.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 004r
Soort akte: transport
Datum: 16-9-1717
1e Comparant: Jacob van Malsem ea
2e Comparant: Seger Swalp
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anthonij Tijsse Coninx
West: wed secr Ptr Zeijlmans en Arien Huijberden Coninx
Noord: de bijsters
Zuid: den reij weg
Bijz: Jacob van Malsem, Gijsbert van Malsem, Cornelis Peeterse Boer x Maria van Malsem, Anneke, Willemeijntje en Adriaentje van Malsem. Kinderen van Hendrik van Malsem

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 004v
Soort akte: transport
Datum: 28-1-1715
1e Comparant: Peeter Jochems Berthouts ea
2e Comparant: Huijbert Jochems Berthouts
Goederen: ¼ in een halve acker zaeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: S'Grevelduijn sloot
Belend Oost: Johannis Jochems met de wederhelft
West: Peeter Geerden
Noord: S'Grevelduijn sloot
Zuid: watergang
Bijz: Peeter Jochems Berthouts als voogt over zijn broer Johannes

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 005r
Soort akte: transport
Datum: 28-1-1715
1e Comparant: Abram Cornelisse Schippers
2e Comparant: Peeter Jochems Berthouts ea
Goederen: 1¼ en 1/16 geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met kooper, in 9 geerden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot
Belend Oost: den Armen
West: Jan de Bruijn
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Peeter Jochems Berthouts als voogt over zijn broer Johannes

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 005v
Soort akte: transport
Datum: 12-2-1715
1e Comparant: Adriaen Vassen ea
2e Comparant: Cornelis Buijs
Goederen: 1/14 van 3 3/16 geert hooij ende weijlant, inden polder, op den westenkant, in 9 geerden
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot
Belend Oost: gasthuijs van Geertruijdenberg
West: kinderen Mattijs Cornelisse Camp
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Adriaen Vassen, Margrita Melsen Zeijlmans wed Costiaen Vassen als moeder van Thomas, Willemijna en Engelina Vasen, Johannis Vassen. Kinderen Corstiaen Vassen

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 006r
Soort akte: transport
Datum: 12-2-1715
1e Comparant: Adriaen Vassen ea
2e Comparant: Cornelis Buijs
Goederen: 1/14 part in 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, op den westenkant in 12 geerden
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot
Belend Oost: den Armen en Kerk
West: de schout van Luijenambacht cum suis
Noord: Schaeij sloot
Zuid: stede Cornelis en Frans Camp
Bijz: Adriaen Vassen, Margrita Melsen Zeijlmans wed Costiaen Vassen als moeder van Thomas, Willemijna en Engelina Vassen, Johannis Vassen. Kinderen Corstiaen Vassen

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 006v
Soort akte: transport
Datum: 25-2-1715
1e Comparant: Huijbertje de Haen wed Jan Swart
2e Comparant: Huijbert Willems Swart
Goederen: een binnendelle, groot ontrent 1½ hont
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Jan Willemse Zeijlmans
West: Vroukens vaert
Noord: Maeijken Bervoets
Zuid: Adriaen Bommelaer
Bijz: Huijbertje (Venloon) namens haar 7 kinderen

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 007r
Soort akte: transport
Datum: 18-3-1715
1e Comparant: Frees Lamberde Reckers
2e Comparant: Teunis Wouters Biemans
Goederen: de westense helft van een voorhuijsinge
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Jochemse Berthouts
West: erfg Alit van Gijsel
Noord: keuke of achterwoning
Zuid: lange steeg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 007v
Soort akte: procuratie
Datum: 30-3-1715
1e Comparant: Cornelis de Vos
2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis compareert te Breda.
Cornelis machtigt Adriaen om aan zijn broer Jan Huijbregts de Vos 1-5 van de steede etc te verkopen

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 008r
Soort akte: procuratie
Datum: 4-7-1713
1e Comparant: Arent Vos, wijncooper Amsterdam
2e Comparant: Jan Huijbertse Vos
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Arent geeft aan dat hij zijn 1/5 deel aan zijn broer verkoopt. Het gaat om de stede gekomen van Huijbert Cornelisse Vos en Jannetje Ors, zijn grootouders.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 008v
Soort akte: transport
Datum: 8-4-1715
1e Comparant: Cornelis en Arent Vos
2e Comparant: Jan Huijbertse Vos
Goederen: 2/5 van de stede gekomen van Huijbert Cornelisse Vos en Jannetje Ors (ouders Corn en Jan). Zie folio 007r
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: S'Grevelduijn sloot
Belend Oost: den Armen
West: S'Grevelduijn sloot
Noord: Thomas Rijken
Zuid: de graeffelijckheijt cum suis
Bijz: Cornelis woont te Breda en Arent te Amsterdam

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 009r
Soort akte: transport
Datum: 14-4-1715
1e Comparant: Adriaantje Brouwers wed Johannis Boeser
2e Comparant: Adriaen Anthonis Coninx
Goederen: de oostense helft van een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Korte Ackers
Belend Oost: niet ingevuld
West: Peeter Wouters Verschuren met wederhelft
Noord: sloot vande bijsters
Zuid: Korte Ackers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 009v
Soort akte: transport
Datum: 26-4-1715
1e Comparant: Jo0chem vander Laer, schepen
2e Comparant: Peeter de Zeeu
Goederen: een huijs, hoff en werff met den berg daer op staende
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Zeijlmans, schout
West: dorps dijk
Noord: den dijk
Zuid: erve wed secretaris en Joost van Vugt
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 010r
Soort akte: transport
Datum: 9-5-1715
1e Comparant: Adriaen de Bruijn
2e Comparant: Aert Peeters de Bont
Goederen: 1/3 in een buijtendelle, gemeen met weeskinderen Adriaen Bossere cum suis
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Bommelkaer cum suis
West: erfg Lambert Dircken
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: s'Heeren straet
Bijz: Adriaen woont op de Made

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 010v
Soort akte: transport
Datum: 18-5-1715
1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout
2e Comparant: Jan Wijdemans, chirurgijn
Goederen: 1/2 van een moergront, aengekomen van Gustavus Haeijaerts x Maria Treresa Vervoort
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter de Smit cum suis
West: Gustavus Haeijaerts
Noord: de ackers
Zuid: dwarsvelden
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 011r
Soort akte: procuratie
Datum: 22-5-1715
1e Comparant: Gustavus Haeijaert x Maria Tresau Vervoort
2e Comparant: Maria Vervoort
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maria was eerder wed van meester Matthijs Ottens, brouwer te Waspick.
Gustavus machtigd te Geertruijdenberg zijn vrouw tot het afhandelen van alle onroerende zaken etc.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 011v
Soort akte: transport
Datum: 23-5-1715
1e Comparant: Maria Tresia Vervoort eerder wed Mattias Otgens
2e Comparant: Geerart Camp
Goederen: ½ acker zaeijlant genaemt de Vosholen
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vosholen, de Pan ackers
Belend Oost: Aert Janse Schoenmakers
West: den cooper met wederhelft
Noord: de Pan ackers
Zuid: de velden
Bijz: Maria treedt op namens haar man Gustavus Haeijaert.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 012r
Soort akte: transport
Datum: 27-5-1715
1e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans
2e Comparant: Bastiaen vassen
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Aertus Verhagen cum suis
West: Dingeman Aerden Schoenmakers
Noord: Scheij sloot
Zuid: erff Cornelis Weijdemans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 012v
Soort akte: transport
Datum: 27-5-1715
1e Comparant: Bastiaen Vassen
2e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Dingeman Aerden Schoenmakers
West: Jan Janse Timmerman
Noord: Scheij sloot
Zuid: erff wed Jochem Janse
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 013r
Soort akte: transport
Datum: 29-5-1715
1e Comparant: Poulus Timmermans
2e Comparant: Jan Adriaense Heijblom
Goederen: een parceel hoij ende weijlant genaemt de Koeij Weij. Gelegen tot aen het Saijblok
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Koeij Weij, het Saijblok
Belend Oost:
West:
Noord: Daniel Jansen van Sprangh
Zuid: Dingeman Adriaense Heijblom
Bijz: Poulus en Jan wonen te S'Gravenmoer
Gereet f 50. Op 2-5-1716 bekent Catelijn Timmermans x Poulus Timmermans dat de rest is voldaen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 013r
Soort akte: transport
Datum: 29-5-1715
1e Comparant: Poulus Timmermans
2e Comparant: Jan Adriaense Heijblom
Goederen: een parceel hoij ende weijlant
Prijs: ƒ 35
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aert Aertse Hulst
West: Dingeman Adriaense Heijblom
Noord: Jan Heijblom
Zuid: Huijbert Janse Coenen
Bijz: Poulus en Jan wonen te S'Gravenmoer
Gereet de helft. Op 2-5-1716 bekent Catelijn Timmermans x Poulus Timmermans dat de rest is voldaen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 014r
Soort akte: transport
Datum: 29-7-1715
1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans
2e Comparant: Jacobus de Bodt
Goederen: een hofken
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Zeijlmans, schout
West: Peeter de Zeeu
Noord: Peeter de Zeeu
Zuid: dorps school
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 014v
Soort akte: transport
Datum: 18-9-1715
1e Comparant: Jacobus de Bodt, out schoolmeester
2e Comparant: Cornelia Fiers wed Mannekens
Goederen: een wilceurbrief tlv Grietje Jochems de Bruijn
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelia woont te Breda. Grietje ook.
Op 23-1-1716 is de wilceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 015r
Soort akte: transport
Datum: 20-9-1715
1e Comparant: Wouter Bacx
2e Comparant: Arien Marcelisse Coninx
Goederen: een huijs met de oostense helft vande stede met de helft van de bijster, acker en veldekens tot de Oude Vaert toe
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Oude Vaert, Cuijpers Leije
Belend Oost: Antonij Tijsse Coninx en de pastorij
West: Jacon Buijs ea
Noord: t kerkhof
Zuid: Oude Vaert of Cuijpers Leije
Bijz: Zie deling van 4-3-1700

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 015v
Soort akte: transport
Datum: 20-9-1715
1e Comparant: Maria Treresa Vervoort x Gustavus Haeijaert
2e Comparant: Francus Tielemans
Goederen: een hofken
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Driesse Bogaert
West: niets ingevuld
Noord: S'Heeren straet
Zuid: wed Anthonij Huijberden Voninx
Bijz: Maria handelt overeenkomstig procuratie 22-5-1715, zie folio 11r

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 016r
Soort akte: transport
Datum: 20-9-1715
1e Comparant: Fransus Tielemans
2e Comparant: Dirck Janse Zeijlmans
Goederen: een huijs, hoff en acker
Prijs: ƒ 600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Bastiaen Vassen
West: Adriaen Vermeijs
Noord: Heer straete
Zuid: ondervoet vanden dijk
Bijz: Fransus verklaart op 20-11-1716 de koopsom ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 016v
Soort akte: transport
Datum: 9-12-1715
1e Comparant: Thomas Janse Buijs
2e Comparant: Hermina de Bie wed Gerart Zeijlmans, schout
Goederen: een delle wijlant, aangekomen van sijn grootvader Adriaen Buijs
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Ka
Belend Oost: koopperse
West: wed Jan Dircken Lijten
Noord: de Ka
Zuid: de straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 016v-2
Soort akte: transport
Datum: 1-10-1715
1e Comparant: Hendrik Heijmans
2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout
Goederen: een 1/6 part in een delle, groot geheel 3 hont, gemeen met Adriaen Bommelaer cum suis
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan van Grevenbroeck
West: Aert de Bont cum suis
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: Heer straet
Bijz: Akte staat in de kantlijn van folio16v.
Datum: dag in oktober niet bekend. Tansport om niets

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 017r
Soort akte: transport
Datum: 9-12-1715
1e Comparant: Jan Peeters de Jong
2e Comparant: Maria Schoenmakers wed Huijbert Pouwels Zeijlmans
Goederen: een binnen bijster
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Handricx Schoenmakers
West: de coperse
Noord: watergang
Zuid: de ackers of sloot Corn Handricx
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 017v
Soort akte: transport
Datum: 9-12-1715
1e Comparant: Cornelia Zeijlmans wed Peeter Melsen Zeijlmans
2e Comparant: Thomas Moleschot
Goederen: ¼ in een acker zaeijlant met het veldeken
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis en Jacob Mattijse Camp
West: Cornelis Cornelisse Camp
Noord: erve Cornelis en Jacob Mattijse Camp
Zuid: dwarsvelden
Bijz: Cornelia treedt ook op namens hun kinderen

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 018r
Soort akte: transport
Datum: 9-12-1715
1e Comparant: Frans Boeser
2e Comparant: Maria Schoenmakers wed Huijbert Pouwels Zeijlmans
Goederen: een ackerke met de veldekens bij Stadhouders dijk
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Stadhouders dijk
Belend Oost: Cornelis de Bont
West: Adriaen Hoevenaer
Noord: watergang
Zuid: erve Adriaen Schoutten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 018v
Soort akte: transport
Datum: 9-12-1715
1e Comparant: Cornelis de Bont
2e Comparant: Maria Schoenmakers wed Huijbert Pouwels Zeijlmans
Goederen: een ackerke met de veldekens bij de Lootdijk
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Lootdijk
Belend Oost: de cooperse
West: Frans Boeser
Noord: watergang
Zuid: erve verkooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 019r
Soort akte: procuratie
Datum: 30-10-1715
1e Comparant: Aert Adriaense Paep, soldaet
2e Comparant: Peeter van Oosterhout
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aert machtigt Peeter van Oosterhout als voogt van zijn broer Casper Adriaense Paep het huijs etc te verkoopen aangezien hij bij zijn regiment is ontboden.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 019v
Soort akte: transport
Datum: 11-12-1715
1e Comparant: Peeter Adriaen van Oosterhout ea
2e Comparant: Aert de Bont
Goederen: huijs, hoff ende erve
Prijs: ƒ 1115
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Scheuren
West: Vroukens vaert
Noord: den dijk
Zuid: erve Teunis Janse Snijders
Bijz: Peeter Adriaen van Oosterhout als voogt van Casper Adriaens Paep en namens Aert Adriaens Paep (procuratie zie folio 19r).
Gereet f 300. De rest via willeceur.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 020r
Soort akte: Wilceur
Datum: 11-12-1715
1e Comparant: Aert de Bont
2e Comparant: Peeter Adriaen van Oosterhout ea
Goederen: een wilceur met als onderpant het in de vorige akte gekogte huijs
Prijs: ƒ 815
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Adriaen van Oosterhout als voogt van Casper Adriaens Paep en namens Aert Adriaens Paep (procuratie zie folio 19r).
Gereet f 300. De rest via willeceur.
Aart Peeters de Bont toont een quitantie van Aart Adriaan Paap dat de wilceur is afgelost op 15-4-1717. Bijschrift getekent 1-12-1734.
Cornelis Adriaanse Paap als curator van de nagelaten goeden van wijlen Casper Paap verklaart op 22-12-1744 dat Casper zijn deel ontfangen heeft.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 020v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1715
1e Comparant: Hendrick Teunis Snijders
2e Comparant: Jan de Smit
Goederen: eenen wijdries
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Pouwelse Bruijnenbaert cum suis
West: den cooper
Noord: den cooper
Zuid: erfg Meerten van Gijsel
Bijz: Hendrik woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 021r
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1715
1e Comparant: Huijbert van Hassel
2e Comparant: Jan de Smit
Goederen: een acker zaeijlant inde Griffiers Bancken
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Griffiers Bancken
Belend Oost: wed Hendrik de Bont
West: den Armen
Noord: erve Peeter Jochemse Berthouts
Zuid: erve Adriaen Boeser
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 021v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1715
1e Comparant: Jan de Smit
2e Comparant: Huijbert van Hassel
Goederen: 1½ geert hooij ofte weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Cornelis de Bont en cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot
Belend Oost: weeskinderen Adriaen Lips en Abram Schippers
West: Maria Vissers cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 022r
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1715
1e Comparant: Hendrick Heijmans
2e Comparant: Dirck Wouterse Zeijlmans
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Jan Willemse Zeijlmans
West: Vroukens vaert
Noord: 2 kinderen Adriaen Peeters Paep
Zuid: Arien Huijberde Zeijlmans
Bijz: Hendrick woont te Sprangh en Dirck te Cappel

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 022v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1715
1e Comparant: Hendrick Heijmans
2e Comparant: Bastiaen Boeser
Goederen: 1/6 in een binnenbijster
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: het dorp cum suis en Huijbert Aerts van Hassel
West: Gijsb Zeijlmans, Ptr Willems van Driel, Denis Vos
Noord: straet
Zuid: erve Jan de Bruijn
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 023r
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1715
1e Comparant: Hendrick Heijmans
2e Comparant: Bastiaen Boeser
Goederen: 1/6 in een binnenbijster, inden polder
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Kae
Belend Oost: Frans Boeser
West: Jacob en Cornelis Mattijse Camp
Noord: de Kae
Zuid: Heer straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 023v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1715
1e Comparant: Hendrick Heijmans
2e Comparant: Bastiaen Boeser
Goederen: 1/6 in een binnenbijster
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Kae
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Willemse Cloot
Noord: Jacob Bommelaer
Zuid: Jan de Bruijn
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 024r
Soort akte: transport
Datum: 3-1-1716
1e Comparant: Maria Treresa Vervoort x Gustavus Haeijaert
2e Comparant: Willem Louwen en Geerit Camp
Goederen: 1e een moergront (Willem 2/3 en Geerit 1/3), groot ontrent 4 hont; 2e een reepke moergront, breet 1 roeij
Prijs: ƒ 140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e den schout cum suis; 2e verkooperse
West: Heijltje Bogaerts; gelijk 1
Noord: Oude vaertje; gelijk 1
Zuid: dwarsvelden; ackers
Bijz: Maria handelt overeenkomstig procuratie 22-5-1715, zie folio 11r

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 024v
Soort akte: transport
Datum: 18-1-1716
1e Comparant: Pieter en Ida de Bruijn
2e Comparant: Anthonij Canters
Goederen: 3 mergen bossen, in huren bij Jan en Steven Blom
Prijs: ƒ 50
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: Jan Blom
Noord: Jan Robberts Faro
Zuid: wed Jacob Witte
Bijz: Piter woont te Dommelen. Ida is wed Cornelis Swaen. Ida machtigt haer broer het transport te regelen.
Anthonij woont te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 025r
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1715
1e Comparant: Johannis Berthouts
2e Comparant: Huijbert Lamberts Schoenmakers
Goederen: 2 geerden hooijende weijlant, inden polder, gemeen met cooper in 4 geerden, in 8 geerden
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Handrick Huijberde Schoenmakers cum suis
West: wed Corstiaen Vassen
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Johannis woont te Luijenambagt

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 025v
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1716
1e Comparant: Cornelia Jans Vassen wed Jan Tijsse Conincx
2e Comparant: Willemijn Mattijse Conincx wed Cornelis Cnaep
Goederen: ½ van een ½ acker met de velden. Wederhelft is van cooperse
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot, Cuijpers Leije
Belend Oost: wed Peeter Zeijlmans
West: Steven van Steenhoven met andere helft
Noord: Pispot
Zuid: dwarsvelden of Cuijpers Leije
Bijz: Cornelia is geassisteert met Cornelis Buijs hare zoon.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 026r
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1716
1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout
2e Comparant: Adriaen Schoutten
Goederen: 1/6 in een buijtendelle, groot geheel 3 hont, gemeen met Adriaen Bommelaer
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan van Grevenbroek
West: Aert de Bont cum suis
Noord: Clijn Waspick
Zuid: Heer straet
Bijz: transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 026v
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1716
1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout
2e Comparant: Adriaen Schoutten
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, in 6 geerden
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Huijbert Lamberde Schoenmakers
West: erfg Adriaen de Bruijn cum suis
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 027r
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1716
1e Comparant: Huijbert Jacobse de Bruijn
2e Comparant: Sijmen Liesvelt
Goederen: 1/3 in een buijtendelle, gemeen met Aert de Bont cum suis
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Bommelaer cum suis
West: Huijbert Lamberde Schoenmakers
Noord: Clijn Waspick
Zuid: Heer straet
Bijz: Blijkens een quitantie van 30-1-1717 heeft Sijmen de koopsom voldaen

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 027v
Soort akte: transport
Datum: 3-3-1716
1e Comparant: Dingeman Aerde Schoenmakers
2e Comparant: Huijbert Aertse van Hassel
Goederen: 1/3 in een delle, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Handrick Huijberde Schoenmakers
West: Damus en Jan Cornelisse Schoenmakers
Noord: de Cae
Zuid: erve cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 028r
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1716
1e Comparant: Adriaen Schoutten
2e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout
Goederen: 1 geert hooijende weijlant, inden polder, gemeen met cooperse, in 6 geerden
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot
Belend Oost: kinderen Lambert Dricken
West: Peeter Mattijsse Camp cum suis
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 028v
Soort akte: transport
Datum: 28-3-1716
1e Comparant: Jacob Bommelaer x Sara Gijsberts Decker ea
2e Comparant: Peeter Gijsberts Decker
Goederen: 2/3 in een half huijs en erve
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Schep
West: Artus Sterrenborgh met andere helft
Noord: den Armen
Zuid: Gelden Willems Paens
Bijz: Jacob Bommelaer x Sara Gijsberts Decker en Jan van Tilborgh en Denis de Haen als armmeesters

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 029r
Soort akte: willekeur
Datum: 2-4-1716
1e Comparant: Cornelis Gelden Paens x Pitronella Jans Buijs
2e Comparant: Johan de Bruijn
Goederen: wilceur met als onderpant een halven acker zeijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaert
West: erve Freijs Reckers
Noord: Arien Pouwels Bruijnenbaert
Zuid: Arien Huijberde Coninx cs met wederhelft
Bijz: Adriana Baas wed Jan de Bruijn verklaart op 8-2-1731 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 029v
Soort akte: transport
Datum: 25-4-1716
1e Comparant: David Croes ea
2e Comparant: Peeter en Hendrik Cornelisse vanden Hoek ea
Goederen: eenen bijster moergront
Prijs: ƒ 400
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Laureijs Canters en wed Johan Schoonhoven
West: erfg Adriaen Cornelisse Joren
Noord: Wouter Vermeulen ea
Zuid: erfg Maeijer Jans en Jan Peeters de Jong
Bijz: David Croes en Cornelia de Geus laast wed Geerit Vermeulen, geassisteert door haar swager Geerart Talen.
Peeter en Hendrik Corn vd Hoek en Hendrik Joosten vanden Hoek

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 030r
Soort akte: transport
Datum: 29-5-1716
1e Comparant: Peeter Adriaen Paep ea
2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspick
Goederen: een binnendelleken aan Vroukens vaert
Prijs: ƒ 67
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaert
West: de dwarsbijsters
Noord: Jan Scheppen
Zuid: Jan de Bruijn
Bijz: Peeter Adriaen Paep en Huijbert Bogaert x Engel Adriaen Paep

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 030v
Soort akte: transport
Datum: 30-5-1716
1e Comparant: Peeter Adriaen Paep ea
2e Comparant: Peeter Bastiaens Boeser
Goederen: een binnendelleken aan Vroukens vaert
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: sloot bijsters
Noord: Jan de Bruijn
Zuid: Jenneke Ruijteren
Bijz: Peeter Adriaen Paep en Huijbert Bogaert x Engel Adriaen Paep

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 031r
Soort akte: transport
Datum: 22-6-1716
1e Comparant: Jacob Bommelaer
2e Comparant: Adriaentje Fransen Boeser
Goederen: eena cker zaeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de ackers onder Cappel
West: wed Jan Teunisse Zeijlmans
Noord: Hendrik Bacx
Zuid: wed Adriaen Meertens
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 031v
Soort akte: transport
Datum: 12-7-1716
1e Comparant: Cornelis Peeter Melsen
2e Comparant: Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters
Goederen: een partje in een acker zaeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 80
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Peeter Willemse van Driel
West: erve Arien Croten
Noord: Meerten Reckers
Zuid: wed Peeter Zeijlmans, secretaris
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 032r
Soort akte: transport
Datum: 24-9-1716
1e Comparant: Adriaen van Helden ea
2e Comparant: Adriaen Coppelaer
Goederen: een weijdries inde moervelden
Prijs: ƒ 390
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cnapen Boske
Belend Oost: Cnapen Boske
West: S'Gravenmoer of stede cooper
Noord: wed Dingeman Haeijblom
Zuid: Steven Blom en Dirk Faro
Bijz: Adriaen van Helden, schout Werkendam en Johan de Gelder als voogden over Dingena Huijbert Coenen dochter van Huijbert Jans Coenen, geseijt van Hassel.
De weij ligt achter het huijs in S'Gravenmoer van cooper zoals op 23-9-1726 van Dingena gekogt.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 032v
Soort akte: transport
Datum: 24-9-1716
1e Comparant: Adriaen van Helden ea
2e Comparant: Adriaen Coppelaer en Laureijs Canters
Goederen: ontrent 2 hont moergrondet, in 10 hont, gemeen met Aert Hulst
Prijs: ƒ 85
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jacob Clasen Tack
West: Cornelis Jans Cop
Noord: Adriaen Coppelaer
Zuid: Domenie vander Hoeven
Bijz: Adriaen van Helden, schout Werkendam en Johan de Gelder als voogden over Dingena Huijbert Coenen dochter van Huijbert Jans Coenen, geseijt van Hassel en namens Simon van Vlugt x Jenneken van Hassel en Jan van Velsen de jonge x Maria van Hassel.
Adriaen en Laureijs wonen te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 033r
Soort akte: transport
Datum: 24-9-1716
1e Comparant: Adriaen Coppelaer
2e Comparant: Willem Soethout
Goederen: een weijdries en moervelden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cnapen Boske
Belend Oost: Cnapen Boske
West: S'Gravenmoer of stede vercooper
Noord: wed Dingeman Heijblom
Zuid: Steven Blom en Dirk Faro
Bijz: Adriaen verklaart op 24-6-1717 dat de koopsom voldaen is.
Het gaat om gront agter het huijs dat hij op 23-9-1716 te S'Gravenmoer gekogt heeft.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 033v
Soort akte: transport
Datum: 7-12-1716
1e Comparant: Dirk Zeijlmans x Jenneke de Ruijter
2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Akte is doorgestreept.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 033v-2
Soort akte: transport
Datum: 30-11-1716
1e Comparant: Thomas van Gils
2e Comparant: Jan Peeters de Jong
Goederen: een part hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Frans Camp cum suis
West: Peeter van Son
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Thomas woont te Almkerk

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 034r
Soort akte: transport
Datum: 7-12-1716
1e Comparant: Dirk Zeijlmans x Jenneke de Ruijter
2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
Goederen: een huijs, hoff en ackerlant met de helft van de waterput, gedeeltijk op erf Adriaen Vermeijs
Prijs: ƒ 1600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Bastiaan Vassen
West: Adriaen Vermijs
Noord: Heer straet
Zuid: den dijck
Bijz: Gereet f 600.
Op 7-4 en 9-5 1717 worden f 500 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 034v
Soort akte: transport
Datum: 7-12-1716
1e Comparant: Jan Will. de Jong x Jannetje Joosten van Elsenhout
2e Comparant: Jan Huijbertse Vos, schepen
Goederen: 1/5 in een half huijs, erve en ackerlant en moergront met de geheele schuur, gemeen met kooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den Armen
West: S'Gravenmoer
Noord: Anthonij van Dommelen en wed Govert Paens cs
Zuid: Graeffelijckheijt, Jan J Snijders, Corst Marcelis
Bijz: Het is huis aangekomen van verkoopers vrouwe grootvader en grootmoeder

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 035r
Soort akte: transport
Datum: 10-12-1716
1e Comparant: Bastiaen Vassen
2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert van Hassel
West: heer cooper
Noord: den dick
Zuid: Heer straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 035v
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1717
1e Comparant: Dirk en Anna Zeijlmans
2e Comparant: Adriaen zeijlmans, schout
Goederen: de helft van perseelen moergront en en gedeeltje van den ackerdries off droogplaets, gemeen met Hermina de Bie
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Arien Croten cum suis
West: Jan Wouters Ruijkhaver cum suis
Noord: Arien Croten
Zuid: Giel Hanen cum suis
Bijz: Hermina is wed Geerit Zeijlmans, in sijn leven schout

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 036r
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1717
1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout
2e Comparant: Jan Wijdemans, chirurgijn
Goederen: ½ moervelt, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Stockermans en Joost Swart
West: Willem Louwen cum suis
Noord: de ackers
Zuid: dwarsvelden
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 036v
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1717
1e Comparant: Wijnant Janse van IJersel ea
2e Comparant: Anna Wouters Faro x Pieter Canters
Goederen: een bijster, groot ontrent 855 roeden
Prijs: ƒ 176
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: het hol vanden bijster sloot
West: S'Grevelduijs sloot
Noord: wed Corst Wouters Rijken
Zuid: Dirk Bastiaense Hulst
Bijz: Wijnant Janse van IJersel, meestersmit tot S'Gravenmoer, Maria Cluijtenaer wed Michiel Janse van IJersel, geassisteert door Wijnant.
Anna wordt geassisteert door Pieter

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 037r
Soort akte: transport
Datum: 24-2-1717
1e Comparant: Margrita Jochums de Bruijn ea
2e Comparant: Huijbert van Hassel en Jan Hendriks de Bont
Goederen: een acker zaeijlant met de veldekens
Prijs: ƒ 955
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wrd Willem Blankers
West: Gijsbert van Steenhoven
Noord: Heer Straet
Zuid: S'Grevelduijn sloot
Bijz: Margrita Jochums de Bruijn (Oosterhout) en Elisabeth Jochems de Bruijn (Breda) voor de helft en Roelant Verharen voor ¼ en Geerart Zeijlmans en Jacobus Schoenmakers als voogt en toesiender van de 5 kinderen van Michiel Janse Timmerman en Adraientje Jacobs Vassen geassisteert met Peeter Zeijlmans, schout Hendrik Luijten Ambagt als oppervoogt voor 1/4
Margrita en Elisabeth krijgen f 400 en Roeland Verharen en de voogden f 555

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 037v
Soort akte: transport
Datum: 24-2-1717
1e Comparant: Dirk Janse Zeijlmans
2e Comparant: Geerart Peeterse Dolk
Goederen: 1e een acker zaeijlant; 2e alle moervelden, dries of droogplaats
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Breede plek
Belend Oost: 1e Jan Wouters Ruijkhaver; 1e kavel
West: Jochum vander Laer; gelijk 1
Noord: Breede plek of wed Geerart Zeijlmans; veldekens
Zuid: Jan Wouters Ruijkhaver; Jochum vander Laer
Bijz: Het tweede kavel is aangekomen van de wed Hendrik van Grevenbroek

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 038r
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1717
1e Comparant: Dingena de Ruijter
2e Comparant: Adriaen Bommelaer
Goederen: een hont ackerlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Pieternel Wouters Biemans
West: Denis Peeters de Haen
Noord: wed Arien Aertse van Hassel
Zuid: den cooper
Bijz: Het lant op op dato deses bevallen als mede erfgenaam van vader en moeder, grootvader en grootmoeder

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 038v
Soort akte: procuratie
Datum: 12-3-1717
1e Comparant: Willemtje de Ruijter
2e Comparant: Jan van Tilburg, burgemeester
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willemtje (S'Gravenhage) machtigt Jan om de nalatenschap van Janneke Bommelaer wed Gijsbert de Ruijter, haer ouders te regelen

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 039r
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1717
1e Comparant: Aert de Ruijter ea
2e Comparant: Jan Peeters de Jong
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Frans Camp cum suis
West: Peeter van Son
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Aert de Ruijter , Reijnier Costers x Anna de Ruijter, Dingena de Ruijter, Maria de Ruijter geassisteert door Adriaen Bommelaer voogt en oom, Jan van Tilburg namens Willemken de Ruijter (S'Hage). Erfgenamen Gijsbert de Ruijter en Jenneken Bommelaer en van Aert Bommelaer en Dingentje Jans Teeuwe hun vader, moeder en groot ouders.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 039v
Soort akte: quitantie
Datum: 15-4-1717
1e Comparant: Arnoldus Adriaense Paep
2e Comparant: Aert de Bont
Goederen: Arnoldus bekent van Aert f 175 ontvangen te hebben
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Het gaat om het resterende geld van de koop van een huis etc (11-12-1715, folio 19v)

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 040r
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1717
1e Comparant: Jan Schep
2e Comparant: Thomas Peeters de Haen
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erve vanden Armen
Noord: Jan de Bruijn
Zuid: Arnoldus de Bruijn, schout van Cleijn Waspik
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 040v
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1717
1e Comparant: Anthonij van Dommelen
2e Comparant: Jan Huijbertse Vos, schepen
Goederen: 1/5 part in een huijs, hoff, schuur, erve, ackerlant en moervelden, zoals Huijbert Vos en vrouw hebben beseten, met cooper
Prijs: ƒ 129
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den Armens acker
West: S'Grevelduijn sloot
Noord: Thomas Reijcken en wed Govaert Paens
Zuid: Jan Janse Snijders
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 041r
Soort akte: quitantie
Datum: 1-5-1717
1e Comparant: Jenneke Hend de Ruijter x Dirk Zeijlmans, schepen
2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
Goederen: Jenneke verklaart f 500 van Arnoldus ontvangen te hebben
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Het gaat om de eerste termijn van de aankoop van het huijs etc op 7-12-1716 folio 33v. Akte is niet uitgewerkt en doorgestreept.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 041v
Soort akte: transport
Datum: 31-5-1717
1e Comparant: Aert de Bont
2e Comparant: Sijmon van Liesvelt
Goederen: 1/3 van een delle hooij ofte weijlant, buijtendijx, gemeen met cooper en kinderen Adriaen Boeser
Prijs: ƒ 82
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Bommelaer ea
West: Dirk Lamberden Schoenmakers
Noord: Clijn Waspik
Zuid: Heer straet
Bijz: Op 15-7-1718 toont Sijmon een quitantie waerop Aert verklaert dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 042r
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1717
1e Comparant: Heijltje Huijb Bogaerts wed Corn Aerde Schoenmakers
2e Comparant: Huijbert Aertse van Hassel
Goederen: 1/3 van een binnedel, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 163
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Handrik Huijberden Schoenmakers
West: Damus en Jan Cornelisse Schoenmakers
Noord: de Cae
Zuid: t boven erff off hof cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 042v
Soort akte: transport
Datum: 16-9-1717
1e Comparant: Adriaentje Gielen wed Hendrik van Grevenbroek
2e Comparant: Arien Janse Croot
Goederen: 1/8 in een huijs en erve, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de ackers
West: den dijk
Noord: wed Coenraet Baes
Zuid: erfg Jan Gielen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 043r
Soort akte: transport
Datum: 16-9-1717
1e Comparant: Adriaen Clasen Pols
2e Comparant: Arien Janse Croot
Goederen: 1/8 van een huijs en erve, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 42
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de ackers
West: den dijk
Noord: wed Coenraet Baes
Zuid: erfg Jan Gielen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 043v
Soort akte: transport
Datum: 16-9-1717
1e Comparant: Jacob van Malsem ea
2e Comparant: Joost van Vugt
Goederen: een bijster of moergront
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Bax
West: Anthonij Tijsse Coninx
Noord: de watergang
Zuid: de ackers
Bijz: Jacob van Malsem, Gijsbert van Malsem, Cornelis Peeterse Boer x Maria van Malsem, Anneke, Willemeijntje en Adriaentje van Malsem. Kinderen van Hendrik van Malsem

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 044v
Soort akte: transport
Datum: 16-9-1717
1e Comparant: Michiel Denis de Haen
2e Comparant: Simon Sterrenburg
Goederen: een half bijsterke moergront, gemeen met Adriaen Zeijlmans, schout cum suis
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve of sloot vande delle van verkooper
West: erve Jan van Tilburg cum suis
Noord: Arien Croten cum suis
Zuid: wed Jan Boeser
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 045r
Soort akte: transport
Datum: 28-9-1717
1e Comparant: Peeter Jochemse Berthouts ea
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: ¾ in een acker zaeijlant met de veldekens
Prijs: ƒ 1237
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: S'Grevelduijn sloot
Belend Oost: wed Coenraet Baes en Wouter Jans Gijben
West: wed Geerit Peeters cum suis
Noord: den watergang
Zuid: S'Grevelduijn sloot
Bijz: Peeter Jochemse Berthouts namens Johannes Jochemse Berthouts

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 045v
Soort akte: transport
Datum: 28-9-1717
1e Comparant: Huijbert Lamberde Schoenmakers ea
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: en acker zaeijlant met den bijster ende veldekens
Prijs: ƒ 412
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Coenraet Baes en Wouter Jans Gijben
West: wed Geerit Peeters cum suis
Noord: den watergang
Zuid: S'Grevelduijn sloot
Bijz: Huijbert Lamberde Schoenmakers en Abram Cornelisse Schippers

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 046r
Soort akte: transport
Datum: 28-9-1717
1e Comparant: Willemijntje Mattijsse Camp
2e Comparant: Eijmbertus vanden Hout
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Dirken Lijten
West: Leendert Verharen
Noord: erve Leendert Verharen
Zuid: Heer straet
Bijz: Willemeijntje mag in de oostense camer blijven wonen met het koock keukentie daer aengetimmert

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 046v
Soort akte: transport
Datum: 1-10-1717
1e Comparant: Peeter Hofmans, coopman Tilborg
2e Comparant: Maeijken Dirken vander Hoeve wed Wouter Zeijlmans
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 280
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erve Peeter van Son
Noord: Jochem vander Laer
Zuid: den Armen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 047r
Soort akte: procuratie
Datum: 25-9-1717
1e Comparant: Dina de Ruijter
2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: De Lijkant
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dina woont aende Haegse Rijweg te Rijswijk.
Dina machtigt Arnoldus namens haer een stuk lant aan haar swager Reijnier Kosters te verkopen, genaamt De Lijkant. Er mogen nog meer stukken lant, gekomen van haer ouders, verkogt worden.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 047v
Soort akte: transport
Datum: 1-10-1717
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn namens Dingena de Ruijter
2e Comparant: Reijnier Costers
Goederen: een partij weijlant inde Endenest, genaemt de Lijkant
Prijs: ƒ 180
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Endenest, de Lijkant, de Leije
Belend Oost: dorps weg
West: erfg Steven Cornelisse Swart
Noord: de Leije
Zuid: erfg Steven Swarten
Bijz: Arnoldus is schout van CleijnWaspik en Dingena woont te Rijswijk. Zie folio 47r.
Te betalen in 2 termijnen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 048r
Soort akte: transport
Datum: 1-10-1717
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn namens Dingena de Ruijter
2e Comparant: Reijnier Costers
Goederen: 1/30 part in een del genaemt den Wieldel, gemeen met cooper en Adriaen Bommelaer cum suis
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Wieldel
Belend Oost: Jan van Grevenbroek
West: Sijmon Liesvelt
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: den wiel
Bijz: Arnoldus is schout van CleijnWaspik en Dingena woont te Rijswijk. Zie folio 47r.
Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 048v
Soort akte: transport
Datum: 13-10-1717
1e Comparant: Willem Soethout
2e Comparant: Wouter Vermeulen
Goederen: een partijke moergront en de bosken daer aen, groot ontrent 1½ mergen
Prijs: ƒ 65
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cnapen Bosken
Belend Oost: velden: Cnapen Bosken
West: erve Willem Soethout
Noord: Peeter Adriaense Heijblom
Zuid: Aert Hulsten en Anneke van Bommel
Bijz: Willem en Wouter wonen te S'Ggravenmoer. Het lant ligt aen de Limietscheiding en is van Huijbert Jans Coenen geweest.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 049r
Soort akte: transport
Datum: 6-1-1718
1e Comparant: Jan Van Tilburg namens Dina de Ruijter
2e Comparant: Aert de Ruijter
Goederen: een acker weijlant, inden Endenest polder over de Leije
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Endenest
Belend Oost: wed Jan Zeijlmans
West: Peeter Canters
Noord: erve Thomas Rijken cum suis
Zuid: den wiel
Bijz: Dina woont te Rijswijk. Zie folio 49v

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 049v
Soort akte: procuratie
Datum: 4-10-1718
1e Comparant: Dijna de Ruijter
2e Comparant: Johan van Tilburg, schepen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dijna (Rijswijk) machticgt Johan om lant te verkopen aen Aert de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 050r
Soort akte: transport
Datum: 6-1-1718
1e Comparant: Aert de Ruijter
2e Comparant: Huijbert Swart
Goederen: een acker zaeijlant, inden Endenest polder over de Leije
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Zeijlmans
West: Peeter Canters
Noord: erve Thomas Rijken cum suis
Zuid: den wiel
Bijz: Zie folio 49r. Hij koopt het lant voor f 150.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 050v
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1718
1e Comparant: Adriaen Cnaep ea
2e Comparant: Simon Liesvelt
Goederen: 1/3 van een buijtendel, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 145
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Bommelaer cum suis
West: Huijbert Lamberde Schoenmakers
Noord: Cleijn waspik
Zuid: Heer straet
Bijz: Adriaen Cnaep als voogt van de weeskinderen van Adriaen Boeser en Adriaentje de Bruijn.
In de kantlijn is de verklaring dat Simon alles betaalt heeft doorgestreept. Deze verklaring hoort op 51r te staan.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 051r
Soort akte: Wilceur
Datum: 1-2-1718
1e Comparant: Simon Liesvelt
2e Comparant: Geerart Peeters Dolk
Goederen: een wilceur met als onderpant een buijtendelle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Bommelaer en Adriaen Schoutten cum suis
West: Huijbert Lamberde Schoenmakers
Noord: Cleijn waspik
Zuid: Heer straet
Bijz: Blijkens een quitantie van 23-12-1723 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 051v
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1718
1e Comparant: Willem Buijs ea
2e Comparant: Bastiaen Vassen ea
Goederen: 2/7 in 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden op den westenkant, in 12 geerden, gemeen met coopers
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Adriaen vander Schans
West: Peeter Zeijlmans
Noord: Scheij sloot
Zuid: stede Wouter Camp
Bijz: Willem Buijs, Cornelis Buijs, Maria Asborn wed Martinus Buijs (Gorrichem), Johan Mutsers x Adriaentje Buijs.
Bastiaen Vassen, Pleuntje Janse Vassen wed Huijbert Cuijl.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 052r
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1718
1e Comparant: Bastiaen Vassen ea
2e Comparant: Willem Buijs ea
Goederen: 5/7 in de helft van 3 3/8 parten van een geert hooij ende weijlant, inden polder, met coopers op den oostenkant, in 9 geert
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: gasthuijs van Geertruijdenberg
West: Hendrixken Mattijsse Camp cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Bastiaen Vassen, Pleuntje Janse Vassen wed Huijbert Cuijl.
Willem Buijs, Cornelis Buijs, Maria Asborn wed Martinus Buijs (Gorrichem), Johan Mutsers x Adriaentje Buijs.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 052v
Soort akte: transport
Datum: 16-2-1718
1e Comparant: Gijsbert Zeijlmans
2e Comparant: Thomas Jans Buijs
Goederen: 1/3 part in een huijs, hoff, erve, bijster en driessen
Prijs: ƒ 630
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Arien Huijb Coninx, wed Teunis Dolk, Adr Zeijlmans
West: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout
Noord: Heer straet en boske eijnt huijsinge H de Bie
Zuid: sloot driessen en ackers
Bijz: Adriaen Zeijlmans is schout.
Gereet f 300. Op 9-3-1739 laat de wed Thomas Buijs een quitantie zien waaruit blijkt dat de rest ook voldaen is. De quitantie is ondertekent door: Mels de Graaff, Peeter Ketelaer, Thomas Compeer, Adriaen Coninx, Maria Cuijl, Elisabet Buijs, Wouter Seijlmans en Cornelia de Crot. Allen erfg Gijsbert Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 053r
Soort akte: transport
Datum: 8-3-1718
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout
2e Comparant: Dirk Janse Voegers, Aert de Bont, armmeesters
Goederen: een stuck ackerlant, genamet de Breede Plek
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Breede Plek
Belend Oost: wed Willem de Ruijter
West: Wouter en Dingena Zeijlmans ?
Noord: Gijsbert Zeijlmans
Zuid: Geerart Dolk cum suis
Bijz: Hermina is geassisteert door Adriaen Zeijlmans, schout

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 053v
Soort akte: transport
Datum: 8-3-1718
1e Comparant: Thomas Cuijl
2e Comparant: Peeter Hendrix van Waspik
Goederen: 1/3 part in een huijs, hoff, erve, bijster en driessen
Prijs: ƒ 630
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Arien Huijb Coninx, wed Teunis Dolk, Adr Zeijlmans
West: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout
Noord: Heer straet en boske eijnt huijsinge H de Bie
Zuid: sloot driessen en ackers
Bijz: Gereet f 300.
OP 2-4-1720 f 200, op 16-3-1721 f 100 en op 17--5-1722 de rest voldaen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 054r
Soort akte: transport
Datum: 10-3-1718
1e Comparant: Joost Swart
2e Comparant: Peeter Stockermans, mr smit
Goederen: eenen bijster moergront
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: sloot driessen en ackers
Belend Oost: Jan Janse Vassen cum suis
West: Jan Wijdemans
Noord: de ackers
Zuid: Oude Vaertje
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 054v
Soort akte: transport
Datum: 17-3-1718
1e Comparant: Hendrixken Cornelisse Camp wed Coenraet Baes
2e Comparant: Adriaen Peeters Boeser
Goederen: een huijs, hoff en erve, genaemt t Pannen Huijs
Prijs: ƒ 600
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem: t Pannen Huijs
Belend Oost: van de sloot tot de palen
West: erve of acker vercoopers
Noord: Peeter Denis de Haen
Zuid: Arien van Pas
Bijz: Hendrixken is geassisteert met Johan de Bruijn. Kooper mag het geld onder zich houden tegen betaling van rente.
Op 7-2-1725 verklaart Hendrixken dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 055r
Soort akte: transport
Datum: 17-3-1718
1e Comparant: Cornelis Bastiaens Boer
2e Comparant: Arien Anthonis van pas
Goederen: 1/2 huijs, hoff en erve, gemeen met cooper, op westenkant Vroukens vaert
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: soo ver het gebruijckt is geweest
West: erve Govaert Paens
Noord: wed Coenraet Baes cum suis
Zuid: Maria de Ruijter en Reijnier Costers
Bijz: Cornelis woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 055v
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1718
1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Adriaentje de Bont wed Cornelis Adriaense Camp
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 700
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Dingeman Aerde cum suis
West: wed Adriaen Cnaep
Noord: Pispot
Zuid: de dwarsvelden
Bijz: Catharina wordt geassisteert door Cornelis Buijs

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 056r
Soort akte: transport
Datum: 30-4-1718
1e Comparant: Christina van Sundert wed Jacob Bervoets ea
2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dorps straet
West: Dorps bos
Noord: polders Her straet
Zuid: de schuts kooij
Bijz: Christina van Sundert wed Jacob Bervoets geasssisteert door Huijbert Bervoets voor de ene helft en Huijbert en Peeter Bervoets, kinderen van Jacob voor de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 056v
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1718
1e Comparant: Jacobus Swart
2e Comparant: Arien Paens
Goederen: ¼ van een partije moergront, groot geheel ontrent 6 hont. De helft is van de kinderen Jan Stevens Swart.
Prijs: ƒ 12
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Elf Mergen
Belend Oost: Johannis Coninx
West: predikant vander Hoeven
Noord: Jan Wouters
Zuid: de Elf Mergen
Bijz: Jacobus woont te Suijlichem en Arien te Cappel.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 057r
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1718
1e Comparant: Jacobus Swart
2e Comparant: Sijmen Coppelaer
Goederen: ¼ van een partije moergront, groot geheel ontrent 6 hont. De helft is van de kinderen Jan Stevens Swart.
Prijs: ƒ 12
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Elf Mergen
Belend Oost: Johannis Coninx
West: predikant vander Hoeven
Noord: Jan Wouters
Zuid: de Elf Mergen
Bijz: Jacobus woont te Suijlichem

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 057v
Soort akte: transport
Datum: 21-6-1718
1e Comparant: Commer van Gils en de wed Thomas Jacobs van Gils
2e Comparant: Aert de Ruijter
Goederen: een partje in een bijster moergront, putten en cuijlen inbegrepen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Huijbert Cuijl
West: Peeter Willems van Driel
Noord: watergang
Zuid: Jan de Bruijn
Bijz: Transport om niets. Commer woont te Raemsdonk.
Het stukje lant is gemeen met Jacob Bommelaer, Jan Schep en wed Jan Teunis Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 058r
Soort akte: transport
Datum: 1-8-1718
1e Comparant: Wouter Janse Zeijlmans ea
2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cuijpers Leije
Belend Oost: Gijsbert Zeijlmans cum suis
West: Jan van Grevenbroek
Noord: erve Thomas Buijs cum suis
Zuid: Cuijpers Leije
Bijz: Transport om niets.
Wouter Janse Zeijlmans en Dingena Zeijlmans wed Arien Kluijters, geasssisteert met Jan Zeijlmans, secretaris

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 058v
Soort akte: wilceur
Datum: 14-8-1718
1e Comparant: Reijnier Costers
2e Comparant: Arien Heijmans
Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant, groot ontrent 2½ hont
Prijs: ƒ 400
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de Vaert cant
West: erve Hendrik Vaertmans cum suis
Noord: Maria de Ruijter en Arien van Pas
Zuid: Maria de Ruijter en Arien de Zeeu
Bijz: Arien woont te Vrijhoeven.
Op 4-5-1743 verklaart Jan vanden Hoek x Cornelia Heijmans en verklaart door de kinderen van Reijnier voldaen te sijn.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 059r
Soort akte: transport
Datum: 24-11-1718
1e Comparant: Aert de Bont
2e Comparant: Wouter van Steenhoven
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden binnenpolder
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Cornelis Cornelisse Camp cum suis
West: kinderen Jochem Janse Langerwerff
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Wouter woont te Raemsdonk.
Aert verklaart op 18-12-1719 geheel voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 059v
Soort akte: transport
Datum: 3-12-1718
1e Comparant: Pleuntje Janse Vassen wed Huijbert Cuijl
2e Comparant: Adriaen Mattijsse Vermeijs
Goederen: ¼ part in een delle, inden binnenpolder
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de cae
Belend Oost: Frans Boeser
West: Cornelis Mattijsse Camp cum suis
Noord: de Cae
Zuid: den wiel
Bijz: Pleuntje is geassisteert met Jan Huijberts Cuij,l haer soon.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 060r
Soort akte: transport
Datum: 3-12-1718
1e Comparant: Peeterken Meeusen wed Jan Janse Vassen
2e Comparant: Adriaen Mattijsse Vermeijs
Goederen: ¼ part in een delle, inden binnenpolder, ander ¼ heden gekogt
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Frans Boeser
West: Cornelis Mattijsse Camp cum suis
Noord: de Cae
Zuid: den wiel
Bijz: Peeterken wordt geassisteert door Meeuwis Jans Vassen, haer soon.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 060v
Soort akte: transport
Datum: 3-12-1718
1e Comparant: Aert de Ruijter
2e Comparant: Adriaen Mattijsse Vermeijs
Goederen: 1/6 part in een delle, inden binnenpolder, ander ¼ heden gekogt, andere parten reeds van cooper
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Frans Boeser
West: Cornelis Mattijsse Camp cum suis
Noord: de Cae
Zuid: den wiel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 061r
Soort akte: transport
Datum: 3-12-1718
1e Comparant: Bastiaen Peeters Boeser
2e Comparant: Adriaen Mattijsse Vermeijs
Goederen: 1/6 part in een delle, inden binnenpolder, ander ¼ heden gekogt, andere parten reeds van cooper
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Frans Boeser
West: Cornelis Mattijsse Camp cum suis
Noord: de Cae
Zuid: den wiel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 061v
Soort akte: transport
Datum: 3-12-1718
1e Comparant: Adriaen Bommelaer
2e Comparant: Adriaen Mattijsse Vermeijs
Goederen: 1/6 part in een delle, inden binnenpolder, ander ¼ heden gekogt, andere parten reeds van cooper
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Frans Boeser
West: Cornelis Mattijsse Camp cum suis
Noord: de Cae
Zuid: den wiel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 062r
Soort akte: transport
Datum: 10-12-1718
1e Comparant: Pieter Buijs
2e Comparant: Maeijken Dirck vander Hoeven wed Wouter Zeijlmans
Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 520
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk Janse Voegers
West: Cornelis van Dongen met wederhelft ??
Noord: erve Peeter Jochems Berthouts
Zuid: erve Cornelis van Dongen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 062v
Soort akte: transport
Datum: 10-12-1718
1e Comparant: Jacob en Jan van Tilburg
2e Comparant: Pieter Buijs
Goederen: 3/5 in een huijs, hoff en ackerlant met de geheele schuur. De andere 2/5 parten zijn van Aert de Ruijter
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: wed Teunis Biemans cum suis
Noord: Teunis Snijders
Zuid: Peeter Jochems Berthouts
Bijz: Jacob en Jan wonen te Cappel.
Gereet f 350. Jacob verklaart op 24-1-1722 van de rest voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 063r
Soort akte: transport
Datum: 30-12-1718
1e Comparant: Geerit van Andel, schout Besoeijen, Drongelen, Gan
2e Comparant: Jan Zoeters ea
Goederen: ½ mergen moergront, wederhelft is ven erfg Hendrik van Gils
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cnapen Bosken
Belend Oost: Cnapen Bosken
West: erve kinderen Johannis Vermeulen
Noord: Jacob Doornboom
Zuid: Johannis Vermeulen
Bijz: Geerit is , schout van Besoeijen, Drongelen en Gansoeijen.
Jan Zoeters (Sprang), Johannis van Ammelrooij, Arien Janse Rommen en Adriaen Oerlemans.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 063v
Soort akte: transport
Datum: 30-12-1718
1e Comparant: Geerit van Andel, schout Besoeijen, Drongelen, Gan
2e Comparant: Jan Zoeters ea
Goederen: een parceel moergronden, groot ontrent 4 mergen
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: S'Grevelduijn
Noord: de graeffelijckheijt
Zuid: niets ingevuld
Bijz: Geerit is , schout van Besoeijen, Drongelen en Gansoeijen.
Jan Zoeters (Sprang), Johannis van Ammelrooij, Arien Janse Rommen en Adriaen Oerlemans.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 064r
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1719
1e Comparant: Jan Schep
2e Comparant: Arien Cornelis de Zeeu
Goederen: een hont ackerlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cappel of den Wal
West: erve vercooper
Noord: Peeter Scheuren
Zuid: den cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 064v
Soort akte: transport
Datum: 23-1-1719
1e Comparant: Anthonet Ruijsenaers
2e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout
Goederen: een parceeltje ackerlant, gekomen van haer moeder Maria Boumans
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Korte Ackers
Belend Oost: wed Geerot Zeijlmans, in sijn leven schout
West: Adriaen Coninx
Noord: de bijsters
Zuid: de Korte Ackers
Bijz: Anthonet wordt geassisteert door haer oom Anthonij Ruijsenaers

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 065r
Soort akte: transport
Datum: 23-1-1719
1e Comparant: Anthonet Ruijsenaers
2e Comparant: Jacob van Malsem
Goederen: een parceel moerbront en bijster, putten en cuijlen in begrepen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Wouters Verschuren
West: niets ingevuld
Noord: Her straet
Zuid: de aclers
Bijz: Anthonet wordt geassisteert door haer oom Anthonij Ruijsenaers.
Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 065v
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1719
1e Comparant: Maria Treresia Vervoort wed Mattheus Otgens
2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
Goederen: een partijken moergronden, putten en cuijlen in begrepen
Prijs: ƒ 70
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Wijdemans
West: Wilhelmus Louwen en Geerit Camp
Noord: Geerit Camp met de steeg teijnde den acker
Zuid: Wilhelmus Louwen en Geerit Camp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 066r
Soort akte: transport
Datum: 3-4-1719
1e Comparant: Daniel Poldermans ea
2e Comparant: Jacob Hendrix van Malsem ea
Goederen: 1e ½ huijs, hoff en ackerke, gemeen met coopers; 2e ½ bijster en moergront, putten en cuijlen inbegrepen
Prijs: ƒ 148
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1e Frans Boeser; 2e Ptr Wou Verschuren, G Camp
West: wed Peeter Zeijlmans, secr; erfg Arien de Zeeu
Noord: erve Seger Swalp; Her straet
Zuid: Jan Wouters Ruijkhaver; de ackers
Bijz: Daniel Poldermans x Willemijna Hendriks van Malsem, Anna Hendrix van Malsem, Siemon Liesvelt, armmeester, namens het weeskint Adriaentje van Hendrik van Malsem en Anna Segers Zeijlmans.
Jacob Hendrix van Malsem, Gijsbert Hendrix van Malsen en Cornelis Peeters de Boer.
Daniel Poldermans is op 20-11-1722 voldaen.
Leendert de Bie x Anna van Malsem verklaart op 22-11-1722 van de wed Jacob van Malsem 1/3 van zijn deel ontfangen te hebben. Op 26-11-1737 het 2/3 van Gijsbert van Malsem. Op 28-12-1737 verklaaert Jan Weelings x Adriaentje van Malsem voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 067r
Soort akte: transport
Datum: 3-4-1719
1e Comparant: Jacob Hendrix van Malsem
2e Comparant: Gijsbert Hendrix van Malsem en Cornelis Ptr Boer
Goederen: 2/3 part in een halven bijster en moergront, putten en cuijlen inbegrepen zoals van Ant Ruijsenaers gekogt folio 65r
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Wouters Verschuren cum suis
West: erfg Arien de Zeeu
Noord: Her straet
Zuid: de ackers
Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 067v
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1719
1e Comparant: Jan van Grevenbroek wednr Johanna Janse Camp
2e Comparant: Jan Willems Cloot
Goederen: eenen acker zaeijlant
Prijs: ƒ 388
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adam Cornelis cum suis
West: den cooper
Noord: stede wed Hendrik van Grevenbroek
Zuid: erve Leendert Person
Bijz: Jan is schepen

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 068r
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1719
1e Comparant: Anneke Ariens van Gijsel wed Teunis Wouter Biemans
2e Comparant: Engeltje Wouters Biemans
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooperse, in 12 geerden
Prijs: ƒ 425
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Johannis Vermeulen
West: Cornelis Schoenmakers
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 068v
Soort akte: transport
Datum: 1-5-1719
1e Comparant: Norbertus Brouwers x Maria Buijs
2e Comparant: Johan Mattijsse Otgens
Goederen: een parceeltje lant, groot (niets ingevuld) hont
Prijs: ƒ 35
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Oude Vaertje
Belend Oost: Aert de Schoenmakers cum suis
West: erfg Cornelis Peeters
Noord: Oude Vaertje
Zuid: de dwarsvelden
Bijz: Norbertus woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 069r
Soort akte: transport
Datum: 5-5-1719
1e Comparant: Jacob Buijs
2e Comparant: Jan Cornelis de Bont
Goederen: een huijs, hoff, erve en bijster
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Hendrik van Waspik
West: Joost Ptr Verschuren en Jan Wouters Verschuren
Noord: t kerkhoff
Zuid: watergang
Bijz: Jacob verklaart op 13-5-1723 geheel voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 069v
Soort akte: transport
Datum: 5-5-1719
1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Jan Cornelis de Bont
Goederen: een halven acker zaeijlant, gemeen met wed Jan Bastiaens Boeser
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve wed Peeter Willems van Driel
West: erve Hermina de Bie cum suis
Noord: wed Adriaen Cluijters
Zuid: niets ingevuld
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 070r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-5-1719
1e Comparant: Fransus Crillaerts
2e Comparant: Dirk Timmers
Goederen: een wilceur met als onderpant 1/3 van 1¾ geert hooij ende weijlant, met Corn. Ptr Vermeulen, Wilbert vd Veeck, in 7 geert
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot
Belend Oost: den Armen
West: Jacobus Schoenmakers
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Fransus woont te Oosterhout en Dirk te Cappel.
Dirk verklaart op 24-3-1725 dat de wilceur geheel is afgelost.
Cornelis Peeters Vermeulen (Dongen) staat borg met hetzelfde stuck lant.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 071r
Soort akte: transport
Datum: 23-6-1719
1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout
2e Comparant: Jasper van Selm, brouwer tot Aelst
Goederen: een huijs, hoof en erve
Prijs: ƒ 1000
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jochum vander Laer
West: Peeter de Zeeu ? en Jacobus de Bodt
Noord: s'Heeren straete
Zuid: het kerkhoff
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 071v
Soort akte: transport
Datum: 23-6-1719
1e Comparant: Adriaen Zeijlmans, schout
2e Comparant: Jasper van Selm, brouwer tot Aelst
Goederen: 1/6 in een binnenbijster, gemeen met wed Geerit Zeijlmans ea
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Teunis Dolk
West: Tomas Buijs cum suis
Noord: wed Teunis Dolk en Tomas Buijs cs haer erve
Zuid: acker erfg Michiel Compeer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 072r
Soort akte: transport
Datum: 2-8-1719
1e Comparant: Anneken Adr Mandemakers wed Jan Huijb Vos
2e Comparant: Jochem Franse vander Laer
Goederen: 1e een parceeltje moervelt, groot ontrent 3 hont; 2e een parceeltje genaemt den Grasdries, groot ontrent ½ hont
Prijs: ƒ 305
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queb, den Grasdries
Belend Oost: 1e de Queb; verkoopers
West: Schrevelduijn sloot; Peeter Stockermans
Noord: Willem Janse Snijders; Peeter Stockermans
Zuid: de Graeffelijckheijt; gelijk 1
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 072v
Soort akte: verbael & reglement
Datum: 16-6-1719
1e Comparant: Pieter Bastiaense Boeser ea
2e Comparant:
Goederen: Er is een reglement voor schout en heemraeden opgesteld door de Hove van Zuijthollant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieter Bastiaense Boeser, Anthonij Koninx, Pieter Buijs, Adriaen Bommelaer, Jacob Buijs, Pieter Zeijlmans en Adriaen Zeijlmans, schout
het stuk bestaat 23 regels en een lijst van tarieven.
Bv de secretaris krijgt 2 gulden 10 stuijvers voor het schrijven de conditien bij verkoopinge.
Er is een lijst van 85 tarieven.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 088r
Soort akte: authorisatie
Datum: 2-11-1719
1e Comparant: Adriaen Zeijlmans
2e Comparant:
Goederen: Adriaen wordt als schout geauthoriseert om het reglement te
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen wordt als schout geauthoriseert om er voor te zorgen dat er een Kerkraet of regthuijs wordt gemaeckt. Daar moeten alle dorpszaken opgetekent worden. Tevens dient er een brandvrije kamer gemaeckt te worden voor de secretarije.
Ondertekent door:
D Seijlmans, Cornelis Schoenmakers, Geerit Camp, Denis de Haen en A Nievelt, notaris te Dordrecht.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 089r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-11-1719
1e Comparant: Geerart Mattijsse Camp, schepen
2e Comparant: Geertruij van Andel wed Anthonij Timmers
Goederen: wilceur met als onderpant 1e een buijtendelle; 2e binnendelle
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: 1e wed Ptr Zeijlmans, secr; 2e zie bijz
West: den Armen; Hendrik Huijberden Schoenmakers
Noord: Cleijn Waspik; de Cae
Zuid: wed Cornelis de Bont; Heer straet
Bijz: Anthonij was secretais van Sprang.
Op 18-4-1722 verklaart de schoonzoon van Geertruij dat de wilceur geheel is afgelost.
Belending oost kavel 2: Jan Peeter Aerden en Cornelis Hendrix Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 090r
Soort akte: transport
Datum: 28-11-1719
1e Comparant: Pieter Ketelaer, schoolmeester
2e Comparant: WouterThomas Zeijlmans
Goederen: ½ huijs, hoff en erve, gemeen met Thomas Kompeer
Prijs: ƒ 850
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: stede erfg Cornelis Mathijse Camp
West: stede wed Cornelis Cornelisse Camp
Noord: Her straet
Zuid: steeg vande stede erfg Cornelis Mathijse Camp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 090v
Soort akte: transport
Datum: 4-12-1719
1e Comparant: Jan Willem Jonckers ea
2e Comparant: Denis Peeterse de Haen
Goederen: een moerdel, aengekomen van Michiel Denis de Haen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve schout
West: erve Simon Sterrenburg
Noord: den schout cum suis
Zuid: Adriaen Pols
Bijz: Jan Willem Jonckers x Aegtje Gielen de Haen, Maeijken Gielen de Haen wed Geemen Govaerts vander Leij, Jan als voogt van de 5 weeskinderen van Jan Stevens Swart en Cornelia Gielen de Haen.
Erfgenamen van Giel Denis de Haen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 091r
Soort akte: transport
Datum: 4-12-1719
1e Comparant: Jan Willem Jonckers ea
2e Comparant: Thomas Peeters de Haen
Goederen: ¼ van een moerdel, gemeen met de schout, Arien Jans Croot ea
Prijs: ƒ 105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den dijk
West: S'Grevelduijn sloot
Noord: Adriaen Pols
Zuid: Dirk Janse Voegers
Bijz: Jan Willem Jonckers x Aegtje Gielen de Haen, Maeijken Gielen de Haen wed G??? Govaerts vander Leij, Jan als voogt van de 5 weeskinderen van Jan Stevens Swart en Cornelia Gielen de Haen.
Erfgenamen van Giel Denis de Haen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 091v
Soort akte: transport
Datum: 4-12-1719
1e Comparant: Anneken Ariens Mandemakers wed Jan Huijb Vos
2e Comparant: Corstiaen Marcelisse Reckers
Goederen: een parceeltje ackerlant, groot 60 a 70 roeden, met den dijk en het veldeken buijten dijk
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den Armen
West: den cooper
Noord: den cooper
Zuid: erfg Aert en Thomas Bommelaer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 092r
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1720
1e Comparant: Jan van Grevenbroek
2e Comparant: Dirk Janse Voegers en Aert de Bont
Goederen: een buijtenveldeken teijnde den acker van Jan G. met de aerde tussen de dijk ende de Vest
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest, Cuijpers Leije
Belend Oost: den schout
West: Jan Peeters de Jong
Noord: den dijk
Zuid: Cuijpers Leije
Bijz: De koop mis tbv het dorp. Aert is gewesen burgemeester van het jaar 1718

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 092v
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1720
1e Comparant: Aert Janse Schoenmakers ea
2e Comparant: Dingeman Aerde Schoenmakers ea
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met wed Wouter Stevense Boeff cum suis
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot
Belend Oost: Bastiaen Vassen
West: Jan Zeijlmans
Noord: Schaeij sloot
Zuid: erve Jan Jochemse Langerwerff cum suis
Bijz: Aert Janse Schoenmakers, Dirck Dolck x Berbera Janse Schoenmakers voor 3/5 in 1½ geert en Dingeman Aerde Schoenmakers voor 2/5.
Dingeman Aerde Schoenmakers als voogt en Peeter Zeijlmans, schout HLA, als oppervoogt tbv Huijbertje Schoenmakers, dogter van Dingeman Aerde Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 093r
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1720
1e Comparant: Jesper de Bruijn ea
2e Comparant: Adriaen Wouterse Cnaep
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Jesper de Bruijn
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot
Belend Oost: Adriaen Dolck cum suis
West: erfg Giel Cornelis Tijsse
Noord: Schaeij sloot
Zuid: erve Jan Jacobse vander Kae of dwars sloot
Bijz: Jesper de Bruijn (Drimmelen) en Dingeman Aerde Schoenmakers (Hendrik Luijten Ambagt) als voogt en Peeter Zeijlmans, schout HLA, als oppervoogt tbv Huijbertje Schoenmakers, dogter van Dingeman Aerde Schoenmakers en Elisabet Janse de Graeff

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 093v
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1720
1e Comparant: Peeter Jochemse Berthouts ea
2e Comparant: Huijbert Hendricks Schoenmakers
Goederen: 3½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 9 geerden, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Kae sloot
Belend Oost: den Armen
West: Jan de Bruijn
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz: Peeter Jochemse Berthouts namens Jonker Johannis Berthouts (Antwerpen). Blijkens een quitantie is de koopsom op 15-2-1720 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 094r
Soort akte: procuratie
Datum: 30-12-1719
1e Comparant: Jonker Johannis Berthouts
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johannis (Antwerpen) veklaart een stuk lant verkogt te hebben. Zie folio 93v

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 094v
Soort akte: quitantie
Datum: 15-2-1720
1e Comparant: Jan Peeters Berthouts
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan verklaart de koopsom ontfangen te hebben. Zie folio 93v.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 095r
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1720
1e Comparant: Thomas Vassen
2e Comparant: Adriaen Vassen
Goederen: ¼ part in een acker zaeijlant gemeen met wed Thomas Molenschot cum suis
Prijs: ƒ 105
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem: Cuijpers Leije
Belend Oost: Jan Peeters de Jong
West: wed Cornelis Cornelisse Camp
Noord: sloot tussen acker en bijster van JP de Jong
Zuid: Cuijpers Leije
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 095v
Soort akte: wilceur
Datum: 23-2-1720
1e Comparant: Jan Franck
2e Comparant: Jacobus Schoenmakers
Goederen: wilceur met als onderpant huijs etc
Prijs: ƒ 1000
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jacobus Schoenmakers
West: Huijbert van Hassel
Noord: Her straet
Zuid: den dijk of wage weg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 096v
Soort akte: transport
Datum: 28-2-1720
1e Comparant: Jan Person ea
2e Comparant: Jan Paradaen Peeters den Boer
Goederen: een parceeltje hooij ende weijlant, groot ontrent 7 hont, genamet den Vijfhoek
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Vijfhoek, Oude vaertje
Belend Oost: Cornelis en Jan Cornelisse
West: Jonker Thomas Claijpole
Noord: Oude vaertje
Zuid: cloosters landen
Bijz: Jan Persoon (Dongen) namens Simon van Hamerstede, bedinaer des goddelijken woorts te Dongen. Jan PP de Boer woont ook te Dongen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 097r
Soort akte: procuratie
Datum: 30-12-1719
1e Comparant: Simon van Hamerstede
2e Comparant: Jan Person
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Simon van Hamerstede, bedinaer des goddelijken woorts te Dongen machtigt Jan persoon lant te verkopen te Raamsdonk. Zie folio 96v

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 097v
Soort akte: transport
Datum: 9-3-1720
1e Comparant: Alette Aertse Cuijl ea
2e Comparant: Peeter Coninx
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, buijtendijx, in 6 geerden, gemeen met Jan de Jong cum suis
Prijs: ƒ 1520
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot
Belend Oost: de schoutten van Hendrik Luijten Ambagt cs
West: Gijsbert Verwiel
Noord: Schaeij sloot
Zuid: dwars sloot
Bijz: Alette Aertse Cuijl wed Peeter de Bont voor 1/3. Jacobus Bramanje x Berbera Ockers, Bastiaen Paenackers x Elisabeth Ockers, Joost Peeters Verschuren x Piternella Ockers, Cornelis Pelgroms x Johanna Ockers, Jan Luijkasse x Adriaentje Ockers, Peeter Ockers en Aert Ockers voor 1/3. Jan Huijberde Cuijl, Arnoldus Huijberde Cuijl, Jacob Huijberde Cuijl, Peeter Huijberde Cuijl, Gijsbert Peeterse de Jong wednr Adriaentje Huijberde Cuijl, Jan Peeters Timmermans x Geertruij Huijberde Cuijl voor 1/3. Allen erfg van Peeter Aerts Cuijl.
Peeter Coninx woont te Raemsdonk.
De uitweg naar de Her straet gaat over het lant van Maria Hoevenaer cum suis en Jan Janse Timmermans.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 098r
Soort akte: transport
Datum: 11-3-1720
1e Comparant: Jan Peeters de Jong
2e Comparant: Hendrixke Mattijsse Camp wed Jan Jacobs vd Cae
Goederen: 4 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Adriaen Bommelaer
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Frans Camp cum suis
West: Peeter van Son
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 098v
Soort akte: transport
Datum: 11-3-1720
1e Comparant: Jan Peeterse de Jong
2e Comparant: Adriaen Janse Hoevenaer
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 250
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Michiel Janse Timmermans
West: wed Adriaen Mulders
Noord: Her straet
Zuid: erve of acker Jan Peeters Coenen
Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 099r
Soort akte: transport
Datum: 27-3-1720
1e Comparant: Claes Jansen van Hassel ea
2e Comparant: Jenneken Adriaens Elants
Goederen: ½ huijs, hoff en acker
Prijs: ƒ 125
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter de Hoog
West: wed Thomas Molenschot
Noord: erve Adriaen Vermeijs
Zuid: buijtendijksen dwars sloot
Bijz: Claes Jansen van Hassel, Sijmen de Gast x Janneken Janse van Hassel, Arien Aertse van Hoofwegen x Catelijn Janse van Hassel. Kinderen Jan Jans van Hassel.
Op 5-11-1725 verklaart Sijmen de Gast van Jan Vermeijs x Jenneken Adriaens Elants f 70 ontfangen te hebben.
Op 8-1-1727 verklaar Claas Janse van Hassel dat de koopsom geheel voldaen is.
Als los vel bij 100r zit een quitantie van Sijmen de Gast voor de resterende f 55.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 099v
Soort akte: transport
Datum: 27-3-1720
1e Comparant: Claes Jansen van Hassel ea
2e Comparant: Jenneken Adriaens Elants
Goederen: ½ parceeltje moergront
Prijs: ƒ 25
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Cornelis Aerde Schoenmakers
West: wed Willem Blankers
Noord: den dijk
Zuid: dwars geere
Bijz: Claes Jansen van Hassel, Sijmen de Gast x Janneken Janse van Hassel, Arien Aertse van Hoofwegen x Catelijn Janse van Hassel. Kinderen Jan Jans van Hassel.
Gereet f 10.
Op 8-1-1727 verklaar Claas Janse van Hassel dat de koopsom geheel voldaen is.
Als los vel bij 100r zit een quitantie van Sijmen de Gast voor de resterende f 15.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 100r
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1720
1e Comparant: Wilbert Willems Zeijlmans ea
2e Comparant: Melis Peeterse
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schips diep, Cae sloot
Belend Oost: Peeter Mattijsse Camp cum suis
West: wed Peeter Zeijlmans, secretaris
Noord: Schips diep
Zuid: Cae sloot
Bijz: Wilbert Willems Zeijlmans en Leendert Peeters Schoenmakers x Adriaentje Willemse Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 100v
Soort akte: transport
Datum: 2-4-1720
1e Comparant: Arien van Gils ea
2e Comparant: Gelden Willem Paens
Goederen: ½ parceeltje ackerlant en moergronden, putten en cuijlen inbegrepen, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 211
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den Vaert kant
West: erve Jan Huijbertse
Noord: wed Cornelis de Zeeu
Zuid: den Armen
Bijz: Arien van Gils, diake boekhouder, Lambertus Vermeerten en Bastiaen den Biesheuvel, diaken van Werkendam ende de Wercken namens de kerkenraet en Marcelis Pleunen Ritmeester namens bestuurders Woudichem mbt tot de boedel van Pleun Adriaens Groenevelt x Adriaentje Steven Swart, gewoont hebbende inde Wercken.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 101r
Soort akte: transport
Datum: 2-4-1720
1e Comparant: Arien van Gils ea
2e Comparant: Johan de Bruijn
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 380
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Huijbert Cuijl
West: Vroukens vaert
Noord: kinderen Adriaen Boeser
Zuid: Arien de Zeeu
Bijz: Arien van Gils, diake boekhouder, Lambertus Vermeerten en Bastiaen den Biesheuvel, diakenvan Werkendam ende de Wercken namens de kerkenraet en Marcelis Pleunen Ritmeester namens bestuurders Woudichem mbt tot de boedel van Pleun Adriaens Groenevelt x Adriaentje Steven Swart, gewoont hebbende inde Wercken.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 101v
Soort akte: authorisatie
Datum: 21-2-1720
1e Comparant: Marcelis Pleunen Ritmeester
2e Comparant: Kerkmeesters van Werkendam
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Marcelis (Wercken) wordt als oom en voogt vande 5 onmondige kinderen van Pleun Groenevelt en Adriaentje Swarte (Wercken) gemachtigt de in Waspik liggende landen te verkopen tbv de kinderen.
De kerkmeesters van Werkendam worden eveneens gemachtigd.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 102r
Soort akte: transport
Datum: 2-4-1720
1e Comparant: Gelden Willem Paens x Maria Stevense Swart
2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeu
Goederen: een moervelt
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker verkooper
West: kinderen van Jan Huijbert Geerits
Noord: wed Cornelis de Zeeu cum suis
Zuid: den Armen
Bijz: Gereet de helft. Op 14-5-17214 verklaart Gelden dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 102v
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1720
1e Comparant: Jan Brouwers ea
2e Comparant: Corstiaen Marcelisse Reckers
Goederen: de noordense helft van 3 parceeltjes in een bijster moergronden,gemeen met erfg Lambert Frijsen Reckers
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Meertens Dolck cum suis
West: erfg Gijsbert Coninx
Noord: Her straet
Zuid: erve wed Jan de Smit
Bijz: Jan Brouwers x Maria Snijders, Peeter Swart x Joahanna Snijders, Johannis Hendrikse Snijders, Teunis Janse Snijders als voogt kinderen Hendrik Snijders. Allen kinderen van Hendrik Snijders.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 103r
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1720
1e Comparant: Jan Brouwers ea
2e Comparant: Huijbert Peeters Smits
Goederen: de suijdense helft van 3 parceeltjes in een bijster moergronden,gemeen met erfg Lambert Frijsen Reckers
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Meertens Dolck cum suis
West: erfg Gijsbert Coninx
Noord: Her straet
Zuid: erve wed Jan de Smit
Bijz: Jan Bouwens x Maria Snijders, Peeter Swart x Johanna Snijders, Johannis Hendrikse Snijders, Teunis Janse Snijders als voogt kinderen Hendrik Snijders. Allen kinderen van Hendrik Snijders.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 103v
Soort akte: brief
Datum: 28-2-1720
1e Comparant: Antonius Snijders ea
2e Comparant: schout en schepenen van Raemsdonk
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Antonius Snijders en Jan Somers als voogt en toesiender vande onmondige kinderen en namens de mondige kinderen van wijlen Hendrik Snijders.
Zij vragen de bestuurders van Raemsdonk om lant van Hendrik Snijders te mogen verkoopen tbv de schulden van Hendrik.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 104r
Soort akte: brief
Datum: 1-3-1720
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Arnoldus (Hooge Swaluw) schrijft aan de Hove van Hollant dat zijn moeder Maria Geerits van Tilburg za wed Jacob de Bruijn bij testament, van 22-11-1716 te Sprang bij not van Dijk, een stuk lant onder de kinderenen kintskinderen had gedisponeeert.
Arnoldus x Maria van Ceters heeft eerst in Breda getracht om als kok bij het leger zijn geld te verdien maar dat is mislukt en nu probeert hij als schipper inde Hooge Swaluw aan de kost te komen. Hij heeft geld nodig voor een schip en verzoekt om het lant te mogen verkopen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 105r
Soort akte: transport
Datum: 25-4-1720
1e Comparant: Arijen Bosch
2e Comparant: Huijbert Andriesse Bogaerts
Goederen: een acker zaeijlant mettet veldeke, groot ontrent 6 hont
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen van Tichel
West: wed Jan Jansen Vassen
Noord: erve off hofke vanden kooper
Zuid: de dwars geeren
Bijz: Arijen woont onder Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 105v
Soort akte: transport
Datum: 6-5-1720
1e Comparant: Roelant Verharen x Huijbertije Ariense Turck
2e Comparant: Jan Jochemse Timmermans
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met Cornelis Buijs
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Adriijaen Bink
West: Jan Eelemans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Roelant woont te Oosterhout en Jan te Raemsdonk

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 105v
Soort akte: transport
Datum: 13-10-1725
1e Comparant: Anthonij Canters
2e Comparant: Willem Soethout
Goederen: 1/5 inde stede van Adriaan Canters, vader vercooper, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Jacob Doorrenboom
West: erve Pieter Canters
Noord: Leendert Canters cum suis
Zuid: Aart Cornelisse Hulst
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 106r
Soort akte: transport
Datum: 6-5-1720
1e Comparant: Aert Janse Schoenmakers x Johanna Jacobs Vassen
2e Comparant: Jan Jochemse Timmermans
Goederen: 1 1/8 geert, in 12 geerden, gemeen met Cornelis Buijs
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Kaa sloot
Belend Oost: Adriijaen Bink
West: Jan Eelemans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Kaa sloot
Bijz: Aert woont onder Hendrik Luijten Ambagt en Jan te Raemsdonk.
Het lant komt van Jacob Jans Vassen. Johanna is een buijtenechtelijk kind bij Lijsbeth van Loon.
Jacobus Schoenmakers en Gerit Zeijlmans voogden van de kinderen van Miggiel Timmermans x Adriaentje Jacobs Vassen gaan akkoord.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 107r
Soort akte: transport
Datum: 3-5-1720
1e Comparant: Johanna Civits wed Jan van Aelst
2e Comparant: Peeter Adriaens van Gijsel
Goederen: eenen acker zaijlant, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Arien Pouwels Bruijnenbaert
Noord: Rijnier Costers en Cornelis Marcelisse Reckers
Zuid: Freijs Janse Reckers cum suis
Bijz: Johanna woont te Babilonienbroek

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 107v
Soort akte: transport
Datum: 23-5-1720
1e Comparant: Dingena Beijens laest wed Gerit Brouwers
2e Comparant: Anna de Bruijn wed Jan Aertse van Hassel
Goederen: 5 5/8 geert, inden polder, op den westenkant in 9 geert, de rest is van erfg Cornelia Janse Vassen
Prijs: ƒ 1700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: t gasthuijs van Geertruijdenberg
West: Meeuwis Jacobs cum suis
Noord: Schaij sloot, Cae sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Dingena wordt geassisteert door Arien Bos.
(in de kop is Anna wed van Jan Jacobs)

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 108r
Soort akte: transport
Datum: 23-5-1720
1e Comparant: Aert Janse Schoenmakers
2e Comparant: Dirk Dolk
Goederen: ½ een binnendelle, inden polder, wederhelft is van reeds van cooper, groot geheel ontrent 6 hont
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Laureijs de Smit
West: Anthonij Tijsse Coninx
Noord: de Cae
Zuid: Her straet
Bijz: Aert woont onder Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 108v
Soort akte: transport
Datum: 29-5-1720
1e Comparant: Adriaen Molenschot
2e Comparant: Dirk Jansse van Disseldorp
Goederen: wint coorenmolen
Prijs: ƒ 4050
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De koop is incl alle rechten volgens contract van 1-1-1700 gesloten met Fransiskus de Ravenschot oom en voogt van de kinderen van Huijbert de Ravenschot
Bij aanvaarding f 1050. Daarna drie jaren f 1000.
Op 5-5-1726 verklaart Adriaen (S'Gravenmoer) dat de koopsom geheel voldaen is.
Jan van Loon, schepen Raemsdonk en Jenneke Brouwers wed Jan Janse van Loon, zijn moeder, staan borg

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 109v
Soort akte: transport
Datum: 3-6-1720
1e Comparant: Leendert Stockvis x Sijken Klaveren
2e Comparant: Peeter Huijberde Cuijl
Goederen: een binnendel, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erve Pieter Boeser
Noord: Fransus Beijens
Zuid: Thomas Compeer en Willem vander Schans
Bijz: Leendert woont te Besoeijen.
Gereet f 150. Op 26-7-1721 verklaart Leendert dat de koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 110r
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1720
1e Comparant: Jan Jonkers ea
2e Comparant: Gijsbert Deckers
Goederen: ¼ parceel moeren en gronden, gelegen over den Santschel, gemeen met Arien Paens cum suis.
Prijs: ƒ 57
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Elf Mergen
Belend Oost: niets ingevuld
West: erve Martinus Verhoeven
Noord: Jan Wouterse
Zuid: de Elf Mergen
Bijz: Jan Jonkers en Denis de Haen als voogt en toesiender van de 5 kinderen van Jan Stevens Swart en Cornelia Michielsen de Haen, met schout en schepen van S'Grevelduijn Cappel als oppervoogden.
Gijsbert woont te Cappel.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 110v
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1720
1e Comparant: Jan Jonkers ea
2e Comparant: Cornelis Ophorst
Goederen: ¼ parceel moeren en gronden, gelegen over den Santschel, gemeen met Arien Paens cum suis.
Prijs: ƒ 57
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Elf Mergen
Belend Oost: niets ingevuld
West: erve Martinus Verhoeven
Noord: Jan Wouterse
Zuid: de Elf Mergen
Bijz: Jan Jonkers en Denis de Haen als voogt en toesiender van de 5 kinderen van Jan Stevens Swart en Cornelia Michielsen de Haen, met schout en schepen van S'Grevelduijn Cappel als oppervoogden.
Cornelis woont onder Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 111r
Soort akte: verkoop condities
Datum: 31-5-1720
1e Comparant: Jan Jonkers ea
2e Comparant:
Goederen: condities voor de verkoop van de helft van de moeren en gronden. Zie folio 110r en 110v
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Jonkers en Denis de Haen als voogt en toesiender van de 5 kinderen van Jan Stevens Swart en Cornelia Michielsen de Haen, met schout en schepen van S'Grevelduijn Cappel als oppervoogden.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 112r
Soort akte: transport
Datum: 5-8-1720
1e Comparant: Thomas Rijken
2e Comparant: Hendrik de Ruijter
Goederen: zijn part inde stede van Hendrik vanden Hoek zoals zijn vader op 31-12-1686 van Peter Wagenaer is aangekomen.
Prijs: ƒ 2
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De 1/40 penning is 1/20 van de koopsom

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 112v
Soort akte: transport
Datum: 7-9-1720
1e Comparant: Jacob Bodt, gewesen schoolmeester
2e Comparant: Cornelis Cetelaer, schoolmeester tot Raemsdonk
Goederen: een huijske, hoff en erve
Prijs: ƒ 320
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jasper van Selm
West: Peeter de Zeeu cum suis
Noord: Peeter de Zeeu
Zuid: dorps school
Bijz: gereet f 170. Jacob verklaart op 20-9-1724 dat de rest voldaan is. Jacob is getrouwt met Janneke vander Stelt.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 113r
Soort akte: transport
Datum: 12-11-1720
1e Comparant: Hermanus Jonckers
2e Comparant: Aert Peeter de Bont
Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont, zoals aangekomen van zijn vrouws ouders
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Freijs Jans Reckers
West: Wouter Biemans cum suis
Noord: Peeter Domen cum suis
Zuid: Adriaen Bommelaer
Bijz: Hermanus woont te Oude Tong in Overflacque.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 113v
Soort akte: willeceur
Datum: 5-12-1720
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout van Cleijn Waspik
2e Comparant: Joshepus Alart
Goederen: wolceur met als onderpant sijn huijs etc
Prijs: ƒ 600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Aertse van hassel
West: Adriaen Vermeijs
Noord: Her straet
Zuid: wageweg of den dijk
Bijz: Josephus woont te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 114v
Soort akte: transport
Datum: 12-12-1720
1e Comparant: Cornelis Janse Borst x Janneke Geerits
2e Comparant: Abraham Cornelis Schippers
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, in 6 geerden, gemeen met den cooper
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Schips diep
Belend Oost: Pieter Buijs cum suis
West: Huijbert van Hassel cum suis
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Schips diep
Bijz: Cornelis woont onder Cappel en Abraham onder Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 115r
Soort akte: transport
Datum: 13-12-1720
1e Comparant: Jasper van Selm, brouwer
2e Comparant: Johan de Bruijn
Goederen: wilceur met als onderpant, huijs etc en brouwerij
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jochem vander Laer
West: Peeter de Zeeu en Kornelis Ketelaer
Noord: Her straet
Zuid: het kerkhof
Bijz: Jan Thomas de Bont verklaart namens zijn moeder Willemina de Bruijn wed Thomas de Bont dat de wilceur op 13-12-1757 door Adrianus Govardus van Andel, schout, voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 116r
Soort akte: transport
Datum: 21-12-1720
1e Comparant: Anthonij Cluijtenaers x Maria de Ruijter
2e Comparant: Reijnier Costers
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Swarten stede cum suis
Noord: Arien van Pas
Zuid: wed Cornelis de Zeeu
Bijz: Anthonij woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 116v
Soort akte: transport
Datum: 21-12-1720
1e Comparant: Anthonij Cluijtenaers x Maria de Ruijter
2e Comparant: Reijnier Costers
Goederen: 1/30 part in een buijtendelle genaemt de Wieldel, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Wieldel
Belend Oost: Jan van Grevenbroek
West: Sijmen Liesvelt
Noord: Oude straet of Cleijn Waspik
Zuid: den wiel
Bijz: Transport om niets. Anthonij woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 117r
Soort akte: transport
Datum: 28-12-1720
1e Comparant: Peeter Bastiaense Boeser
2e Comparant: Aert Peeterse Boeser
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: veldeken An Paningen
Noord: Jan de Bruijn
Zuid: Anthonij Cluijtenaers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 117v
Soort akte: transport
Datum: 1-1-1721
1e Comparant: Maria Dielisse vander Plas wed Peeter de Brouwer
2e Comparant: Jan Cornelisse de Bont
Goederen: een huijs, agterhuijs, schuer en brouwerij, moutterij en alle toebehooren
Prijs: ƒ 2700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den rijweg
West: Hendrik Huijberde Schoenmakers
Noord: Her straet
Zuid: erve Mattijs de Bont
Bijz: Maria handelt volgens testament van 27-11-1701 bij not. Timmers te Sprang gepasseert.
Noord-zuijd kan ook anders om zijn.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 118r
Soort akte: transport
Datum: 2-1-1721
1e Comparant: Jan van Grevenbroek
2e Comparant: Jan Handrixe Schoenmakers
Goederen: ½ binnendelle, inden polder
Prijs: ƒ 591
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout
West: wed Peeter den Brouwer
Noord: de Cae
Zuid: sloot tussen boske en de delle en steeg Her straet
Bijz: Jan Handrixe woont te Raemsdonk.
Gereet f 300. Jan G verklaart op 3-5-1721 dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 118v
Soort akte: transport
Datum: 2-1-1721
1e Comparant: Jan van Grevenbroek
2e Comparant: Maria Blankers wed Cornelis Hendr Schoenmaeckers
Goederen: ½ binnendelle
Prijs: ƒ 591
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout
West: wed Peeter den Brouwer
Noord: de Cae
Zuid: sloot tussen boske en de delle en steeg Her straet
Bijz: Gereet f 300. Op 22-1-1721 f 100. Op 3-5-1721 verklaart Jan dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 119r
Soort akte: transport
Datum: 10-1-1721
1e Comparant: Jan Piggen x Willemken de Ruijter
2e Comparant: Aert de Ruijter
Goederen: 171 binnendelle, gemeen met Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, in sijn leven schout van Waspik, aan Vroukens vaert
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cappel
West: de Vaert
Noord: Freijs Janse cum suis
Zuid: den watergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 119v
Soort akte: transport
Datum: 10-1-1721
1e Comparant: Jan Piggen x Willemken de Ruijter
2e Comparant: Aert de Ruijter
Goederen: 1/30 part van een bijster, genaemt den Wieldel
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Wieldel
Belend Oost: Jan van Grevenbroek
West: Sijmen Liesvelt
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: den wiel
Bijz: Jan woont te Vrijhoeven.
Transport om niets.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 120r
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1721
1e Comparant: Johannis Vassen ea
2e Comparant: Anthonetta Zeijlmans wed Thomas Molenschot
Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper, aan Vroukens vaert
Prijs: ƒ 109
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Vaert
West: erve Peeter van Son
Noord: Willem Nieuwenhuijse
Zuid: Adriaen Pasman
Bijz: Johannis Vassen, Adriaen Vassen, Thomas Vassen, Arnoldus vander Stegen x Willemijntje Vassen en Bastiaen Vassen als oom en voogt van de kinderen van Engelina Vassen. Kinderen van Corstiaen Vassen en Margrita Mels Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 120v
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1721
1e Comparant: Johannis Vassen ea
2e Comparant: Jan Jochems Timmermans
Goederen: 1/16 van een geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerfden, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 12
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Adriaen Bink cum suis
West: Peeter Jochumse Zeijlmans cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Johannis Vassen, Adriaen Vassen, Thomas Vassen, Arnoldus vander Stegeb x Willemijntje Vassen en Bastiaen Vassen als oom en voogt van de kinderen van Engelina Vassen. Kinderen van Corstiaen Vassen en Margrita Mels Zeijlmans.
Jan Jochems woont te Raemsdonk.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 121r
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1721
1e Comparant: Jan Cornelis de Bont
2e Comparant: Bastiaen Vassen als voogt van Engelina Vassen
Goederen: 1/6 van 5½ geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooperse, in 6 geerden
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Jan Baes cum suis
West: wed Thomas Molenschot en Thomas vassen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 121v
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1721
1e Comparant: Catharina van Veen wed Johannes Schoonhoven
2e Comparant: Bastiaen Vassen als voogt van Engelina Vassen
Goederen: 1/3 in 5½ geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooperse, in 6 geerden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Jan Baes cum suis
West: wed Thomas Molenschot en Thomas vassen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 122r
Soort akte: lootceel vd dijk
Datum: 12-3-1721
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen: Lootceel vanden dijk aende suijtsijde vande ackers, gelegen is S'Grevelduijn Groot Waspik
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wed Jan de Smit, Adriaen Claveren en Leendert Stockvis, 9 roeijen.
Abraham Cornelis Schippers en Peeter de Hoog cum suis, 9 roeijen.
Corpen kinderen, Jenneken Snijders en Maria de Naeijster, 3 roeijen.
Den armen alhier, Jan Aerts vanden Heuvels kinderen, Peeter de Seeldraeijer en Wouter Janse Zeijlmans, 5 roeijen, 8 voet.
Arien Cornelis de Zeeuw cum suis, 3 roeijen.
De Wed Peeter de Bont en Freijske Ariens, 3 roeijen
etc etc.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 123v
Soort akte: lootceel
Datum: 12-3-1721
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen: lootinge vanden dijck teijnde de Brede Plek
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Brede Plek
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Volgens metingen 17-10-1685

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 126r
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1721
1e Comparant: Jacob Bommelaer
2e Comparant: Huibert Janse Schep
Goederen: 1/12 part in eenen acker zaeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 15
Plaats: S'Gravelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Bastiaense Boeser
West: Huijbert Swart
Noord: erve Thomas Rijcken
Zuid: de wiel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 126v
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1721
1e Comparant: Wouter Jans Zeijlmans ea
2e Comparant: Arnoldus vander Stegen
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden , gemeen met wed Geerit Zeijlmans, in sijn leven schout
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Huijbert Lamberde Schoenmaeckers cum suis
West: Hendrik Huijberde Schoenmakers
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Wouter Jans Zeijlmans, Anna Jans Zeijlmans, Dingena Jans Zeijlmans wed Arien Cluijters.
Wouter en Dingena verklaren op 3-2-1725 dat de koopsom geheel is voldaen. Los Briefje: Anna verklaart op 25-1-1725 haer deel ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 127r
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1721
1e Comparant: Jan Cornelis de Bont
2e Comparant: Arnoldus vander Stegen
Goederen: een huijs, erve, hoff en bijster
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Hendrik van Waspik
West: Joost Ptr Verschuren en Jan Wouters Verschuren
Noord: kerckhoff
Zuid: watergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 127v
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1721
1e Comparant: Anthonetta Melsen Zeijlmans wed Thomas Molenschot
2e Comparant: Arien Huijberde Zeijlmans
Goederen: eenen acker zaeijlant
Prijs: ƒ 250
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: den weg of dwarsackers
West: stede Arien Croten
Noord: Dirk Janse Voegers
Zuid: de steeg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 128r
Soort akte: waarborg
Datum: 19-4-1721
1e Comparant: Anthonetta Melsen Zeijlmans wed Thomas Molenschot
2e Comparant: Arien Huijberde Zeijlmans
Goederen: Anthonette staat borg voor eventuele kosten van de verkogte acker. Onderpant een halve binnendel. Zie folio 127v
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Adriaen en Johannis Vassen met wederhelft
West: wed Dirk Wijdemans
Noord: de Cae
Zuid: stede Adriaen en Johannis Vassen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 128v
Soort akte: transport
Datum: 14-5-1721
1e Comparant: Bastiaen Peeters Boeser
2e Comparant: Peeter Bastiaens Boeser
Goederen: een binnendelleken
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erve Jan Willemse Cloot
Noord: Jan Willemse Cloot cum suis
Zuid: Jacob Bommelaer
Bijz: Bastiaen woont te Vrijhoeven Cappel.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 129r
Soort akte: transport
Datum: 14-6-1721
1e Comparant: Johan Frank
2e Comparant: Jacobus Schoenmakers
Goederen: huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: huijs cooper waar Willem Louwen woont
West: Huijbert Aertse van Hassel
Noord: Heer straet
Zuid: den dijk of wageweg
Bijz: Koopprijs bedraagt f 300 + de wilkeurbrief van 23-2-1720 tbv Jacobus en tlv Johan tw van f 1000. Zie folio 95v

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 129v
Soort akte: transport
Datum: 25-6-1721
1e Comparant: Michiel Molenschot ea
2e Comparant: Adriaen Bink
Goederen: 2/3 bijster moeregront, putten en cuijlen inbegrepen. Het resterende 1/3 part is reeds van cooper.
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk Zeijlmans ea
West: wed Teunis Dolk en Anthonij Coninx
Noord: over watergang tot sloot del Ant Coninx en bijster
Zuid: acker vande kerk
Bijz: Michiel Molenschot x Pirijna Verharen (S'Gravenmoer), Peeter de Hoog, chirurgijn, x Johanna Schippers (Geertruijdenberg) en toestemming van Leendert Verharen, vader.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 130r
Soort akte: willekeur
Datum: 26-7-1721
1e Comparant: Willem en Cornelis Buijs
2e Comparant: Arnoldus vande Abelen ea
Goederen: wilceur met als onderpant het halve huijs etc, gemeen met hare suster en broeder
Prijs: ƒ 960
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ka
Belend Oost: Peeter Mattijse Camp
West: wed Adriaen Mulders
Noord: de Ka
Zuid: Her straet
Bijz: Arnoldus vande Abelen als voogt ende Jan Zeijlmans als toesiender over de kinderen van Jan van Aelst en Regina van Eijck.
Jan Zeijlmans verklaart op 13-1-1729 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 131r
Soort akte: transport
Datum: 22-8-1721
1e Comparant: Johan Franck
2e Comparant: Jan Hendriks de Bont
Goederen: een partij meubelen in het gekogte huijs
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 132v
Soort akte: transport
Datum: 6-11-1721
1e Comparant: Dilis van Tichel wednr Cathalijn Ariens Stakenberg
2e Comparant: Cornelis Hendrixe Schoenmaeckers
Goederen: een ackerke zaeijlant, groot ontrent 2 hont
Prijs: ƒ 295
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Pispot
Belend Oost: den cooper
West: Huijbert Lamberde Schoenmakers
Noord: erve Mattijs de Bont of Pispot
Zuid: cloosters goet van Santroosen
Bijz: Zie testament van 17-5-1698 voor not Hoevenaer te Raemsdonk gepasseert.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 133r
Soort akte: testament
Datum: 17-5-1698
1e Comparant: Dilis van Tichel x Cathalijn Ariens Stakenberg
2e Comparant:
Goederen: Copie van testament van comparanten
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 134r
Soort akte: transport
Datum: 20-11-1721
1e Comparant: Willem Soethout
2e Comparant: Roelof Dorenboom
Goederen: lant off weijdries agter het huijs van Willem samen met cooper gekogt
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: moergront of boske van Wouter Vermeulen
West: S'Gravenmoer of stede verkooper
Noord: wed Dingeman Heijblom
Zuid: Steven Blom en Dirk Faro
Bijz: Willem woont evenals Roelof te S'Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 134v
Soort akte: transport
Datum: 25-11-1721
1e Comparant: Willem Jans de Geus ea
2e Comparant: Steven Swart
Goederen: twee partijen hooijlant neffens malkanderen agter de stede daer Jan Sijmonse de Geus gewoont heeft en door cooper gekogt.
Prijs: ƒ 150
Plaats: S'Grevelduijn GW
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: erve Anthonij Quirijns
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: wed Wouter Faro en Adriaentje Dircxe Faro cs
Zuid: Aart Aartse Hulst cum suis
Bijz: Willem Jans de Geus, Jacob Jans de Geus, Jan Jans de Geus en Wouter Vermeulen namens Sijmen Jans de Geus. Alle erfg van Jan Sijmons de Geus.
Steven woont te S'Gravenmoer
Sijmon bekent op 4-2-1722 dat zijn deel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 135r
Soort akte: transport
Datum: 22-12-1721
1e Comparant: Catharina Jac van Dongen wed Corn Ptrs Vermeulen
2e Comparant: Fransis Crilaarts
Goederen: 1/6 van 1¾ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 7 geerden, gemeen met Wilb. Vander Veek en cooper
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: den Armen
West: Jacobus Schoenmakers
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Catharina woont te Dongen en Fransis te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 135v
Soort akte: transport
Datum: 27-12-1721
1e Comparant: Pieter Buijs
2e Comparant: Frans Camp
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 918
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Schips diep
Belend Oost: Adriaan Geerden Bouderwijns
West: Abram Cornelisse Schippers
Noord: Schaij sloot
Zuid: Schips diep
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 136r
Soort akte: transport
Datum: 27-12-1721
1e Comparant: Anthonij Jansen Snijders
2e Comparant: Cornelis Paans
Goederen: eenen acker zaijlant, groot ontrent 1½ hont
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: erve Arien Huijberde Conincx
Noord: den cooper
Zuid: Aart de Ruijter
Bijz: Gereet f 100. Op 5-6-1725 verklaart Anthonij de dat de rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 136v
Soort akte: transport
Datum: 27-12-1721
1e Comparant: Aart de Ruijter
2e Comparant: Pieter Buijs
Goederen: 2/5 van een huijs, hoff, erve en ackerlant. De is reeds van cooper
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Wiel Del
Belend Oost: Vroukens vaart
West: erve wed Wouter Biemans cum suis
Noord: Cornelis Paans
Zuid: Peeter Jochems Berthouts
Bijz: De stede was voorheen van Adriaan Jans de Ruijter. Het geld wordt betaald nadat Aart zijn helft van zijn halve broers en zusters heeft gekocht. Het huijs is verbonden met een stuk dijk genaamt de Wiel Del
Op 14-1-1721 ([sic] moet zijn 1722) verklaart Aart voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 137r
Soort akte: transport
Datum: 14-1-1722
1e Comparant: Peeter IJsacke ea
2e Comparant: Aart de Ruijter
Goederen: 5/7 parten in een half huijs, hof, erve en driessen, gemeen met wed Hendrik van Grevenbroek
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Gisberts Coninx
West: Jan Willemse Cloot
Noord: Geerit Dolk
Zuid: Jan Willemse Cloot
Bijz: Peeter IJsacke x Maria Grevenbroeck, Cornelis Anemaat x Johanna Grevenbroek, Cornelis van Grevenbroek en Theuntje van Grevenbroek beiden kinderen van Joris Hendriks van Grevenbroek (Capelle), Dorathea van Grevenbroek, Dingena van Grevenbroek, Gerit Camp als voogt en Cornelis Buijs als toesiender van de kinderen van Jan van Grevenbroek en Corn Anemaat als voogt over Maria dogter van Salemon van Grevenbroek. Erfgenamen van Hendrik van Grevenbroek.
4/7 voor de verkoopers en 1/7 voor Maria

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 138r
Soort akte: transport
Datum: 14-1-1722
1e Comparant: Peeter IJsacke ea
2e Comparant: Aart de Ruijter
Goederen: 5/7 part in de helft van een buijten delle, gemeen met wed Hendrik van Grevenbroek en cooper cum suis
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: den dijk
West: Sgrevelduijn sloot of Sgravenmoer
Noord: wed Hendrik van Grevenbroek cum suis
Zuid: Jan Smeur cum suis
Bijz: Peeter IJsacke x Maria Grevenbroeck, Cornelis Anemaat x Johanna Grevenbroek, Cornelis van Grevenbroek, Theuntje van Grevenbroek en haar kinderen van Joris Hendriks van Grevenbroek (Capelle), Dorathea van Grevenbroek, Dingena van Grevenbroek, Gerit Camp als voogt en Cornelis Buijs als toesiender van de kinderen van Jan van Grevenbroek en Corn Anemaat als voogt over Maria dogter van Salemon van Grevenbroek. Erfgenamen van Hendrik van Grevenbroek.
4/7 voor de verkoopers en 1/7 voor Maria

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 139r
Soort akte: transport
Datum: 14-1-1722
1e Comparant: Peeter IJsacke ea
2e Comparant: Aart de Ruijter
Goederen: 5/7 in de helft van een acker zaeijlant, groot ontrent 2 hont
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Wouters Ruijkhaver
West: den dijk
Noord: Jan Wouters Ruijkhaver
Zuid: wed Geerit Zeijlmans (schout) en wed Arien Croot
Bijz: Peeter IJsacke x Maria Grevenbroeck, Cornelis Anemaat x Johanna Grevenbroek, Cornelis van Grevenbroek, Theuntje van Grevenbroek en haar kinderen van Joris Hendriks van Grevenbroek (Capelle), Dorathea van Grevenbroek, Dingena van Grevenbroek, Gerit Camp als voogt en Cornelis Buijs als toesiender van de kinderen van Jan van Grevenbroek en Corn Anemaat als voogt over Maria dogter van Salemon van Grevenbroek. Erfgenamen van Hendrik van Grevenbroek.
4/7 voor de verkoopers en 1/7 voor Maria

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 140r
Soort akte: transport
Datum: 14-1-1722
1e Comparant: Peeter IJsacke ea
2e Comparant: Aart de Ruijter
Goederen: 5/7 in de helft van een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Oubol
West: Seger Swalp cum suis
Noord: stede Jan Gijsbertse Coninx
Zuid: stede Lambert Frijssen
Bijz: Peeter IJsacke x Maria Grevenbroeck, Cornelis Anemaat x Johanna Grevenbroek, Cornelis van Grevenbroek, Theuntje van Grevenbroek en haar kinderen van Joris Hendriks van Grevenbroek (Capelle), Dorathea van Grevenbroek, Dingena van Grevenbroek, Gerit Camp als voogt en Cornelis Buijs als toesiender van de kinderen van Jan van Grevenbroek en Corn Anemaat als voogt over Maria dogter van Salemon van Grevenbroek. Erfgenamen van Hendrik van Grevenbroek.
4/7 voor de verkoopers en 1/7 voor Maria

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 141r
Soort akte: transport
Datum: 14-1-1722
1e Comparant: Peeter IJsacke ea
2e Comparant: Aart de Ruijter
Goederen: 5/7 in de helft van een buijten del, gemeen met wed Hendrik van Grevenbroek en cooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den dijk
West: Sgrevelduijn sloot of Sgravenmoer
Noord: Dirk Janse Voegers
Zuid: wed Hendrik van Grevenbroek en cooper cum suis
Bijz: Peeter IJsacke x Maria Grevenbroeck, Cornelis Anemaat x Johanna Grevenbroek, Cornelis van Grevenbroek, Theuntje van Grevenbroek en haar kinderen van Joris Hendriks van Grevenbroek (Capelle), Dorathea van Grevenbroek, Dingena van Grevenbroek, Gerit Camp als voogt en Cornelis Buijs als toesiender van de kinderen van Jan van Grevenbroek en Corn Anemaat als voogt over Maria dogter van Salemon van Grevenbroek. Erfgenamen van Hendrik van Grevenbroek.
4/7 voor de verkoopers en 1/7 voor Maria

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 142r
Soort akte: volmagt
Datum: 10-1-1722
1e Comparant: Theuntje Joris van Grevenbroek
2e Comparant: Cornelis Joris van Grevenbroek
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Theuntje (Rotterdam) machtigt haar broer Cornelis tot het regelen van de nalantenschap van hun opa Hendrik van Grevenbroek van wie hun vader Joris een "echte" zoon was

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 143r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 27-2-1722
1e Comparant: Arien Janse Valck, schipper van Oud Beijerlandt
2e Comparant: Hendrik Janse vanden Hoek, schiptimmerman
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een nieuwe poonschuijt, lang 36 voet en wijt 12 voet
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Te betalen in 7 jaarlijkse termijnen

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 144r
Soort akte: transport
Datum: 6-3-1722
1e Comparant: Peeter van Dun ea
2e Comparant: Laureijs Willems van Dongen
Goederen: ½ binnen delle, inden polder, wederhelft is reeds van cooper
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Peeter den Brouwer
West: Dirk Dolck
Noord: de Cae
Zuid: Her straet
Bijz: Peeter van Dun, Peeter de Custer wednr Johanna van Dun, Cornelis Heijblom namens het weeskint van Peeter de Custer (Hersvelt)

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 144v
Soort akte: transport
Datum: 6-3-1722
1e Comparant: Peeter van Dun ea
2e Comparant: Laureijs Willems van Dongen
Goederen: 1/5 in een bijster moergront, putten en cuijlen inbegrepen, gemeen met cooper cs
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan Coninx en Anthonij Coninx
West: kinderen Mathijs Camp. Gemeen Bos, Dirk Zeijlmans
Noord: Her straet
Zuid: de ackers
Bijz: Peeter van Dun, Peeter de Custer wednr Johanna van Dun, Cornelis Heijblom namens het weeskint van Peeter de Custer (Hersvelt).
Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 145r
Soort akte: procuratie
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen: Enige tekst: Wij Meijer Salen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 145v
Soort akte: willeceur
Datum: 14-3-1722
1e Comparant: Jan Cornelis Schippers
2e Comparant: Cornelis Sprangers
Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant, groot ontrent 5 hont
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Lambertse Schoenmakers
West: wed Adriaan van Tichel
Noord: Her straat
Zuid: de Geeren
Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht en Cornelis te Cappel
Blijckens een quitantie van 4-5-1731 is de wilceur geheel voldaan. De quitantie wordt getoond door Piternel Berthouts en Adriaan van den Bos

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 146v
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1722
1e Comparant: Leendert Stockvis x Seijken Clavers
2e Comparant: Adriaan Cornelisse Clavers
Goederen: ½ huijs, hof en erve, gemeen met den cooper
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Jan Willemse Zeijlmans
West: Vroukens vaart
Noord: Teunis Snijders
Zuid: Teunis Sagt
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 147r
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1722
1e Comparant: Geerit Camp wednr Cornelia Boudewijns
2e Comparant: Thomas Cornelis de Bont
Goederen: een buijtendelle, groot ontrent 5 of 6 hant
Prijs: ƒ 1003
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Peeter Zeijlmans, in sijn leven secretaris
West: den Armen
Noord: Oude straat
Zuid: wed Cornelis de Bont en Laureijs Smits
Bijz: Zie testament van 6-5-1705 bij notaris Hoevenaars te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 147v
Soort akte: transport
Datum: 23-4-1722
1e Comparant: Adriaantje Michiels wed Hendrik van Grevenbroek
2e Comparant: Aart de Ruijter
Goederen: ½ huijs, hof, erve en driessen
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Gijsbertse Coninx
West: Jan Willemse Cloot
Noord: Geerit Dolk cum suis
Zuid: Jan Willemse Cloot
Bijz: Adriaantje mag in het huijs blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 148v
Soort akte: transport
Datum: 23-4-1722
1e Comparant: Hermina de Bie ea
2e Comparant: Aart de Ruijter
Goederen: ½ binnendelle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Jan Willemse Zeijlmans
West: Vroukens vaart
Noord: Freijs Jansen Reckers
Zuid: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
Bijz: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, in zijn leven schout, geassisteert door Adriaan Zeijlmans, schout, haren zoon, en Adriaan voor hem zelf.
Koopsom hoeft pas bij overlijden Hermina betaalt te worden.
Jasper van Selm x Adriana Zeijlmans verklaart namens Hermina de Bie op 3-3-1731 dat de koopsom geheel is voldaan.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 149v
Soort akte: transport
Datum: 6-5-1722
1e Comparant: Jan Peeterse Timmermans
2e Comparant: Arnoldus Huijberde Cuijl
Goederen: 1 1/8 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met Jan Jochums Timmermans cum suis
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaeij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Adriaan Binck cum suis
West: Jan Elemans cum suis
Noord: Schaeij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jan woont te Cappel en Arnoldus te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 150r
Soort akte: transport
Datum: 6-5-1722
1e Comparant: Arnoldus Huijbertse Cuijl
2e Comparant: Jan Peeterse Timmermans
Goederen: een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan Doelenaar cum suis
West: wed Wouter Huijberde Zeijlmans
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz: Jan woont te Cappel en Arnoldus te Raamsdonk.
Arnoldus verklaart op 8-12-1723 dat de koopsom voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 150v
Soort akte: transport
Datum: 6-5-1722
1e Comparant: Arnoldus Huijbertse Cuijl
2e Comparant: Jan Peeterse Timmermans
Goederen: een huijs, hof en erveeen portie in een steeg, de Santsteeg, gemeen met Jan Ptr Gielen en wed Huijbert Pouwels Zeijlmans
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Santsteeg
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te Cappel en Arnoldus te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 151r
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1722
1e Comparant: Laurens Vermeulen
2e Comparant: Wouter Vermeulen, brouwer Sgravenmoer
Goederen: ¼ van 4½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in ses geerden, de overige ¾ zijn van den cooper ea
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Jan Janse Timmermans
West: kinderen Michiel Janse Timmermans
Noord: Scheij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Laurens woont te Goes.
Den cooper, Maria Vermeulen x Pieter Witte, marktschipper van Breda op Lijden, Adriana Vermeulen x Willem de Beer. De Resterende 1½ Johannis Vermeulen, gekomen van zijn grootmoeder Adriaentje Dircxse Waalwijck

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 151v
Soort akte: willeceur
Datum: 27-5-1722
1e Comparant: Simon Liesvelt
2e Comparant: Arien Heijmans
Goederen: wilceur met als onderpant een buijtendelle
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Adriaan Bommelaar cum suis
West: Huijbert Lamberde Schoenmakers
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Arien woont te vrijhoeven Cappel.
Op 10-5-1745 verklaren Johan van den Hoeck x Cornelia Heijmans, Adriaan Smits als oom en voogt van Michiel Heijmans, kintskinderen van Arien Heijmans dat de wilceur geheel voldaan is door de wed Simon Liesvelt.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 152v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-5-1722
1e Comparant: Thomas Buijs
2e Comparant: Johan de Bruijn
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e 1/3 van huijs etc, gemeen met wed Jan Buijs en Pieter van Waspik
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Ari Huijb Coninx, wed Teunis Dolk en Jasper v Selm
West: wed Geerit Zeijlmans (schout) en wed Frans Boeser
Noord: Her straat en boske wed den schout voorn.
Zuid: sloot tussen driessen en ackers
Bijz: Op 4-2-1732 is aan Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik f 300 voldaan.
Op 13-6-1732 is aan Catharina Verbrake wed Arnoldus de Bruijn de rest door Maria Coninx wed Thomas Buijs voldaan

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 152v-2
Soort akte: wilceur
Datum: 27-5-1722
1e Comparant: Thomas Buijs
2e Comparant: Johan de Bruijn
Goederen: 2e een acker en een bijster
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Mattijs Vermijs
West: Sijbeerten Beijster en acker Jan Bastiaense Boeser
Noord: watergang
Zuid: erve Jan Willemse Cloot
Bijz: Op 4-2-1732 is aan Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik f 300 voldaan.
Op 13-6-1732 is aan Catharina Verbrake wed Arnoldus de Bruijn de rest door Maria Coninx wed Thomas Buijs voldaan

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 153v
Soort akte: transportborgtogte
Datum: 5-10-1722
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen: Iedereen van Waspik die naar Raamsdonk verhuisd of andersom is borg verleent door de resp Armen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 154r
Soort akte: transport
Datum: 21-10-1722
1e Comparant: Peeter Domen wednr Neeltke Vaders ea
2e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans
Goederen: 1/3 in 7 geerden hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met Jan Jochemse de Bruijn en Adr Huijberde Bervoets
Prijs: ƒ 500
Plaats:
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Huijbert Lamberde Schoenmakers cum suis
West: Bastiaan Stevens Huijsmans cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Peeter Domen wednr Neeltke Vaders en Bastiaan Peeters Boeser x Geertruij Domen, Piter van Waspik x Cornelia Domen en Hendrik Domen, kinderen van Peeter

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 154v
Soort akte: transport
Datum: 20-11-1722
1e Comparant: Hendrixke Dingemans de Ruijter wed Jac van Malsem
2e Comparant: Geerit Peeterse Dolk
Goederen: 1/3 van een huijs, hoff en ackerke, gemeen met Gijsbert van Malsem cum suis
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Frans Boeser
West: wed Peeter Zeijlmans (schout)
Noord: erve Seger Swalp
Zuid: erve Jan Wouters Ruijkhaver
Bijz: Hendricxke treedt ook op namens de onmondige kinderen uit haar huwelijk met Jacobus.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 154v-2
Soort akte: transport
Datum: 20-11-1722
1e Comparant: Hendrixke Dingemans de Ruijter wed Jac van Malsem
2e Comparant: Geerit Peeterse Dolk
Goederen: 1/3 van een bijster met putten en cuijlen inbegrepen gemeen met Gisbert van Malsem en Cornelis Peeters Boer
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Wouters Verschuren en Geerit Camp
West: erfg Adriaan Cornelis de Zeeu
Noord: Her straat
Zuid: de ackers
Bijz: Hendricxke treedt ook op namens de onmondige kinderen uit haar huwelijk met Jacobus.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 155v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1722
1e Comparant: Petrus Otjens x Theodora Dingemans
2e Comparant: Peeter Cornelisse de Zeeu
Goederen: een binnendelle, inden polder, hem aangekomen van zijn vrouwe grootmoeder
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Jan Peeters de Jong
West: wed Cornelis de Jongh
Noord: de Cae
Zuid: Her straat
Bijz: Gereet f 200. Petrus verklaart op 5-1-1724 dat de rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 156r
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1722
1e Comparant: Petrus Otjens x Theodora Dingemans
2e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen
Goederen: ¼ huijs, erve en delle, aangekomen van zijn vrouwe grootmoeder. Cooper heeft de rest reeds in bezit.
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Armens Kampken
Belend Oost: den cooper, Cornelia de Zeeuw, wed Corn de Bont
West: Dorps Vaert kant
Noord: sloot tussen Armens Kampken en de del
Zuid: Her straat
Bijz: Gereet 150. Petrus verklaart op 5-1-1724 dat de rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 156v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1722
1e Comparant: Petrus Otjens x Theodora Dingemans
2e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen
Goederen: ¼ van een hofke, aangekomen van zijn vrouwe grootmoeder
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter de Zeeuw
West: Cornelis Cetalaer
Noord: Joost van Vugt met ¼
Zuid: den cooper met ½
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 157r
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1722
1e Comparant: Petrus Otjens x Theodora Dingemans
2e Comparant: Arien Cornelis de Zeeuw
Goederen: ¼ van een buijtendel gemeen met den cooper, Peeter de Zeeuw en Anthonij Buijs
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Anthonij Ockers
West: Freijske Ariens
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 157v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1722
1e Comparant: Petrus Otjens x Theodora Dingemans
2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeu
Goederen: ¼ van 1/3 van een buijtendelle. Het 1/3 is gemeen met den cooper, Peeter de Zeeuw en Anthonij Buijs, bedeelt op t noorden
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Steven Janse Timmermans
West: kinderen Jan van Grevenbroeck
Noord: Clein Waspik
Zuid: Arien Pols met 1/3
Bijz: Transport om niets.
't lant is vercooper aangekomen van zijn vrouwe grootmoeder.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 158r
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1722
1e Comparant: Peeter de Zeeuw ea
2e Comparant: Seger Swalp
Goederen: een ackerke zaeijlant
Prijs: ƒ 130
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Peeter Wouters Verschuren
West: Jan Wouters Verschuren
Noord: bijster Hendrik Bax
Zuid: erve Cornelis Peeters cum suis
Bijz: Peeter de Zeeuw als voogt en Arien de Zeeuw als toesiender over Anthonij Buijs soon van Pieter Buijs en Elisabeth de Zeeuw zaliger

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 158v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1722
1e Comparant: Peeter de Zeeuw ea
2e Comparant: Seger Swalp
Goederen: ½ hont ackerlant
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Lange Ackers
Belend Oost: Laureijs Willems van Dongen
West: kinderen Jan van Dun
Noord: de Lange Ackers
Zuid: Jan Wouters Ruijckhaver
Bijz: Peeter de Zeeuw als voogt en Arien de Zeeuw als toesiender over Anthonij Buijs soon van Pieter Buijs en Elisabeth de Zeeuw zaliger

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 159r
Soort akte: transport
Datum: 18-12-1722
1e Comparant: Gijsbert van Malsem en Cornelis Peeters de Boer
2e Comparant: Geerit Peeterse Dolk
Goederen: 2/3 in een huijs, erve en werff. Andere 1/3 is reeds van cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den hof en ackers van cooper en vercoopers
West: wed Peeter Zeijlmans (secretaris)
Noord: den hof en ackers van cooper en vercoopers
Zuid: erve Jan Wouters Ruijckhaver
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 159v
Soort akte: transport
Datum: 16-1-1723
1e Comparant: Wilbert vander Veek
2e Comparant: Jan Peters Coenen
Goederen: ¼ van 7 geerden hooij ende weijlant, inden polder, gemeen en onverdeelt met cooper cum suis
Prijs: ƒ 340
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: den Armen
West: Jacobus Schoenmakers cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Wilbert woont te Oosterhout en Jan te Geertruijdenberg

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 160r
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1723
1e Comparant: Adriaantje Michiels ea
2e Comparant: Martinus Ackersdijck, predikant
Goederen: 1/3 van een buijtendijckse moerdelle aan den noordenkant van de gehele del
Prijs: ƒ 105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den dijk
West: erf Denis de Haan
Noord: Dirk Jans Voegers
Zuid: Denis de Haan met 1/3
Bijz: Adriaantje Michiels wed Hendrik van Grevenbroek en Aart de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 160v
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1723
1e Comparant: Adriaantje Michiels ea
2e Comparant: Denis de Haan
Goederen: 1/3 van een buijtendijckse moerdelle aan het eijnt van t stuk van de heer Ackersdijk
Prijs: ƒ 105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: den dijk
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: de heer Ackersdijk
Zuid: Joost Sterrenburg met 1/3
Bijz: Adriaantje Michiels wed Hendrik van Grevenbroek en Aart de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 161r
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1723
1e Comparant: Adriaantje Michiels ea
2e Comparant: Joost Sterrenburg
Goederen: 1/3 van een buijtendijckse moerdelle aan het suijden eijnt
Prijs: ƒ 105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den dijk
West: erve Denis de Haan
Noord: Denis de Haan met 1/3
Zuid: moerdel verkoopers
Bijz: Adriaantje Michiels wed Hendrik van Grevenbroek en Aart de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 161v
Soort akte: willeceur
Datum: 3-4-1723
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: wilceur met als onderpant sijn 1e zijn huijs etc; 2e een binnendelle
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijb Aartse van Hassel, erve kin. Jan W Zeijlmans
West: Adriaan Vermijs; Vroukens vaart
Noord: Her straat; watergang
Zuid: den dijck of wageweg; wed Tijs de Jong
Bijz: Thomas verklaart op 20-12-1724 dat de wilceur geheel is voldaan

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 162v
Soort akte: transport
Datum: 7-5-1723
1e Comparant: Michiel Molenschot namens Leonardus Verharen
2e Comparant: Adriaantje Schippers wed Adriaan Binck
Goederen: ½ huijs, hoff, erve en delle, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 1700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Eijmb. vd Hout, wed Jan Leijten, Wouter Jan Gijben
West: wed Peeter Paulus
Noord: de Kae
Zuid: Her straat en erve Eijmbertus vanden Hout
Bijz: Michiel en Leonardus wonen te Sgravenmoer.
Op 27-3-1743 verklaart Michiel Molenschot x Phinij Verharen, enige erfg van Leonardus dat Adriaan vanden Bos x Adriaantje Schippers de koopsom geheel voldaan heeft.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 163v
Soort akte: procuratie
Datum: 8-4-1723
1e Comparant: Leonardus Verhagen
2e Comparant: Michiel Molenschot
Goederen: Leonardus machtigt Michiel om zijn goederen te beheren en een halve stede te Waspik te verkopen. Zie folio 162v
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Leonardus en Michiel wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 164r
Soort akte: transport
Datum: 18-5-1723
1e Comparant: Cornelia Ariens de Zeeu wed Jan Ptrs van Alphen
2e Comparant: Jan Wouters Verschuren
Goederen: 1/5 acker zaeijlant, gemeen met cooper, verkooperse aangekomen door overlijden van oom Jan Cornelis Peeterse
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Bastiaan Vassen en Jan Matthijs Otgens
West: Jacobus Schoenmakers en Jan Cornelis de Bont
Noord: Her straat
Zuid: dwarsvelden of Sgravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 164v
Soort akte: transport
Datum: 1-6-1723
1e Comparant: Jan Adriaans Heijblom
2e Comparant: Adriaan Janse Heijblom ea
Goederen: een parceel hooijlant, groot ontrent tien hont tagtentig roeden
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: boske Adriaantje Huijberde
West: erve vercooper of heerlijkheijt van Sgravenmoer
Noord: Daniel van Sprang
Zuid: vercooper, Dingeman Heijblom, Aart Aartse Hulst
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer
Adriaan Janse Heijblom, soon voor reeckening van zijn onmondige suster Altje Janse Heijblom

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 165r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-12-1723
1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans (schout)
2e Comparant: Simon Sterrenburg
Goederen: wilceur met als onderpant ses geerden hooij ende weijlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Melis Peeters en Corstiaan Schoenmakers cum suis
West: wed Jan Huijberde Zeijlmans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Simon verklaart op 15-6-1725 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 166br
Soort akte: procuratie
Datum: 15-12-1723
1e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout Waspik etc
2e Comparant: Hermina de Bie, zijn moeder
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaan geeft zijn moeder toestemming het huijs te verkopen. Zie folio 166av. Akte uit Dordrecht. Tevens dient er een schuld betaald te worden.
In een akte van consent gaat moeder accoort dat het geld uit de verkoop gebruijkt wordt om de schuld af te lossen.
Dan volgt nog een akte van voorwaarde en conditie ivm de verkoop van het huijs.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 166r
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1723
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
2e Comparant: Dirk Janse van Disseldorp
Goederen: een huijs, hoff en bijster
Prijs: ƒ 2300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Aartse van Hassel
West: Adriaan Vermeijs
Noord: Her straat
Zuid: den dijk of wageweg
Bijz: Gereet f 1150. Arnoldus verklaart op 20-12-1724 dat de koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 166v
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1723
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout) ea
2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
Goederen: een huijs, hoff en erve en somerhuijs
Prijs: ƒ 2700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Buijs en Piter van Waspik
West: wed Frans Boeser en Adriaan Schoutten
Noord: Her straat
Zuid: erve Adriaan Schoutten en wed Jan Buijs
Bijz: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, Jasper van Selm x Adriana Zeijlmans mede namens Adriaan Zeijlmans, schout van Waspik, (Dordrecht, notaris Albertus van Nievelt, 15-12-1723), Johan Zeijlmans, predikant Cappel.
Verkoopers verklaren op 20-12-1724 dat de koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 169r
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1724
1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans (schout)
2e Comparant: Geerit Peeters Dolck
Goederen: een parceel ackerlant in de Breede Pleck
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Breede Pleck, de Lange Ackers
Belend Oost: den cooper cum suis
West: Huijbert Willemse de Ruijter
Noord: de Lange Ackers en dwarspat
Zuid: den dijk of wageweg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 169v
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1724
1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans (schout)
2e Comparant: Geerit Peeters Dolck
Goederen: een parceel ackerlant in de Lange Ackers
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Breede Pleck, de Lange Ackers
Belend Oost: Seger Swalp
West: Jan Peeters de Jong
Noord: erve Arien Huijbede Coninx
Zuid: dwarspat of de Breede Pleck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 170r
Soort akte: transportuijtcoop
Datum: 20-12-1723
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout) ea
2e Comparant: Johan Zeijlmans
Goederen: Johan krijgt 1e de 6 geerde, inden polder, in Cleijn Waspik; 2e een moerveld te GW gemeen met den schout en f 150
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: het klein Elant, Schipsdiep
Belend Oost: wed Cornelis de Bont
West: Adriaan Zeijlmans cum suis
Noord: het klein Elant of gebuur sloot
Zuid: Schipsdiep
Bijz: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans ter eenre ende Adriaan Zeijlmans, schout van Waspik, Jasper van Selm x Adriana Zeijlmans, Johan Zeijlmans, predikant Cappel, sone en schoonsoon ter andere sijde. De eerste drie comparanten kopen de derde comparant uijt betreffende de goederen van hun moeder en overleden vader.
Johan wordt van verdere erfdelingen uitgesloten.
Ondertekent door Peeter Zeijlmans, schout, en schepenen van Hendrik Luijten ambagt

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 171v
Soort akte: transport
Datum: 22-3-1724
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout)
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Arnoldus vander Stegen
Prijs: ƒ 1765
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Huijbert Lamberde Schoenmakers
West: Hendrik Huijberde Schoenmakers
Noord: Scheij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jasper van Selm, bierbrouwer x Adriana Zeijlmans geeft mede namens Adriaan Zeijlmans, schout, toestemming voor de verkoop.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 172v
Soort akte: transport
Datum: 22-3-1724
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout)
2e Comparant: Arien Nobel
Goederen: een binnendelle, inden polder
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: verkooperse
West: wed Jan Dircken Lijten
Noord: de Kae
Zuid: Her straat
Bijz: Jasper van Selm, bierbrouwer x Adriana Zeijlmans geeft mede namens Adriaan Zeijlmans, schout, toestemming voor de verkoop.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 173r
Soort akte: transport
Datum: 22-3-1724
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout)
2e Comparant: Arien Nobel
Goederen: 3 delkens
Prijs: ƒ 305
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Peter Scheur cum suis en Vroukens vaert
West: erve Arnoldus van Son
Noord: Vas Peeters Vermeulen
Zuid: de straet
Bijz: Jasper van Selm, bierbrouwer x Adriana Zeijlmans geeft mede namens Adriaan Zeijlmans, schout, toestemming voor de verkoop.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 173v
Soort akte: transport
Datum: 22-3-1724
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout)
2e Comparant: Jasper van Selm
Goederen: een del genaemt het Spierings delleke
Prijs: ƒ 350
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: het Spierings delleke
Belend Oost: Peeter de Zeeu
West: wed Anthonij Ockers
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 174r
Soort akte: transport
Datum: 22-3-1724
1e Comparant: Arien Nobel
2e Comparant: Pieter van Waspik
Goederen: een binnen del, inden polder
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: wed Geerit Zeijlmans
West: wed Jan Dirken Lijten
Noord: de Cae
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 174v
Soort akte: conditie
Datum: 22-3-1724
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans (schout)
2e Comparant:
Goederen: verkoop condities ivm verkoop lant, zie folio 171v t/m 173v
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 177r
Soort akte: transport
Datum: 22-3-1724
1e Comparant: Adriaan Zeijlmans
2e Comparant: Jasper van Selm, bierbrouwer
Goederen: Adriaan machtigt Jasper tot mede verkopen van lant, zie folio 171v t/m 173v
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 177v
Soort akte: uijtsprake
Datum: 25-3-1724
1e Comparant: Hove en hooge vierschare van Zuijt Hollant
2e Comparant: Johan de Jongh ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johan de Jongh, Thomas Wouterse Zeijlmans, Cornelis Lambertse, Jan Huijbertse Vassen, Peeter Melsen, Geerit Hendrikse Boeser, Dilis Hendrix vanden Heuvel, Peeter Matthijs, Huijbert Janse Hoevenaar, Andries Janse, Jochem Zeijlmans, Arijen Aartse Cuijl, Steven Wouters Boef, Hendrik Janse Vassen, Cornelis Cornelisse, Hendrik Jacobse, Adriaan Cornelis Buijs, Jan Clijsen, Jan Pieterse Nieuwenhuijsen, Jan Bastiaans, Thijs Jans Camp, Huijbert Huijbertse Coninx, Arien Jans, Leendert van Pelt, Gijsbert Gijsberts, Willem Jacobse en Aart Dingemans, geassisteert Adriaan Hagoort, procureur ter eenre en
Mels Zeijlmans, Coenraat Baas, Thomas Bommelaar, Arien van Pas, Johan Zeijlmans, Gijsbert de Ruijter, heemraden en Thomas Zeijlmans secretaris van Waspik, geassisteert met Geerard Pauw en Adriaan van Benschop, procureurs.
Ter voorkoming van problemen komen zij een lijst van afspraken overeen ivm ghet beheer vande polder

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 180r
Soort akte: transport
Datum: 4-4-1724
1e Comparant: Jan Marcelis Reckers den Oude
2e Comparant: Jan Marcelis Reckers den Jonge
Goederen: 1/3 van een huijs en den werff met 3 roeijen lengte inden hof, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart of erve Peeter Jochems Berthouts
West: de drie roeijen
Noord: Freijs Jans Reckers
Zuid: kinderen Jan Willemse Zeijlmans
Bijz: Jan den Oude woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 180v
Soort akte: procuratie
Datum: 29-3-1724
1e Comparant: Gaudina Marcelisse Reckers wed Boudewijn Boumans
2e Comparant: Jan Marcelis Reckers (den Jonge)
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gaudina woont te Breda. Jan is een halfbroer.
Gaudina machtigt Jan om haar zaken te behartigen betreffende de nalatenschap van Marcelis Lauwereijssen Reckers. Zij deelt samen met kinderen Christiaan Marcelisse Reckers, Engelina Marcelisse Reckers en Jan Marcelisse Reckers (den Ouden)

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 181r
Soort akte: transport
Datum: 5-6-1724
1e Comparant: Hendrik Sprangers
2e Comparant: Geerit Peeters Dolk
Goederen: een buijten delle
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: gemeene steeg
West: den cooper
Noord: del Arnoldus vander Stegen
Zuid: Her straat
Bijz: Hendrik woont te Cappel en is geassisteert met Willem zijn soon

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 181v
Soort akte: transport
Datum: 7-6-1724
1e Comparant: Josep vanden Bos x Cornelia Hendrikse Nobel
2e Comparant: Melis Peterse
Goederen: ½ acker zaeijlant bedeelt op den westenkant. Andere ½ is van Jan van den Berg
Prijs: ƒ 559
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Janse de Jong
West: Peeter Gerritse
Noord: s'Heeren strate
Zuid: dwars sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 182r
Soort akte: transport
Datum: 10-7-1724
1e Comparant: Peeter Stoffels de Hoog ea
2e Comparant: Crijn Michiels van Rossum
Goederen: een buijten delle agter het huijs en hof vande verkoopers
Prijs: ƒ 690
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Peeter Melsen Zeijlmans en Adriaan Lips
West: Leendert Verharen cum suis
Noord: sloot tussen del en hof
Zuid: Oude straat of Cleijn Waspik
Bijz: Peeter Stoffels de Hooh x Dorathea van Grevenbroek, Adriaan van Bragt x Dingena van Grevenbroek en Geerit Camp als voogt en Cornelis Buijs als toesiender van Maria van Grevenbroek, ontrent 24 jaar. De drie oudste kinderen van Jan van Grevenbroek
Gereet f 460. Op 29-1-1727 verklaart Augustinus Mattijs Otgens x Maria van Grevenbroek dat de koopsom geheel voldaan is

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 182v
Soort akte: willeceur
Datum: 10-7-1724
1e Comparant: Crijn Michiels van Rossum
2e Comparant: Peeter Cornelisse Sprangers
Goederen: een wilceur met als onderpant een buijtendelle
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Peeter Melsen Zeijlmans cum suis
West: Leendert Verharen cum suis
Noord: sloot del en hoff Peeter Stoffelse de Hoog cs
Zuid: Oude straat of Cleijn Waspik
Bijz: Peeter verklaart op 6-11-1731 f 300 ontfangen te hebben en op 7-6-1732 dat de rest ook voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 183r
Soort akte: transport
Datum: 11-7-1724
1e Comparant: Adriaan van Bragt x Dingena van Grevenbroek
2e Comparant: Peeter Stoffelse de Hoog
Goederen: 1/3 inde huijsinge, hoff en erve
Prijs: ƒ 341
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Peeter Melsen Zeijlmans en Adriaan Lips
West: Leendert Verharen en wed Coenraat Baas cs
Noord: sloot tussen hof en del
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 183v
Soort akte: transport
Datum: 11-7-1724
1e Comparant: Adriaan van Bragt x Dingena van Grevenbroek
2e Comparant: Peeter Stoffelse de Hoog
Goederen: 1/3 van een buijtendel
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Freijs van Gijsel cum suis
West: Adriaan Bommelaar
Noord: Oude straat
Zuid: Her straat of wiel
Bijz: transport om niets

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 184r
Soort akte: request
Datum: 3-6-1724
1e Comparant: Geerit Camp ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Geerit Camp als voogt en Cornelis Buijs als toesiender van het onmondige kind van Jan van Grevenbroek.
Zij vragen toestemming gront mede namens het onmondige kint te mogen verkopen

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 184v
Soort akte: transport
Datum: 19-7-1724
1e Comparant: Peeter Domen
2e Comparant: Hendrik Peeterse Domen, soon
Goederen: 1/2 huijs, hoff, erve en ackerlant, gemeen met cooper, Bastiaan Peeters Boeser en Peeter van Waspik
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den Geer
West: Vroukens vaart of erve Thomas Denis de Haan
Noord: Dirk Janse Voegers
Zuid: Wouter Biemans
Bijz: Peeter mag in het huijs blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 185r
Soort akte: transport
Datum: 4-8-1724
1e Comparant: Josep van den Bos x Cornelia Hendrikse Nobel
2e Comparant: Anneken Schoenmakers wed Jan Hendrik Schoenmakers
Goederen: een binnendel, inden polder
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Jacobus Schoenmakers en Jan vanden Berg
West: Jacobus Schoenmakers
Noord: de Cae
Zuid: dwarssloot erve wed Cornelis Aerde Schoenmakers
Bijz: Josep woont te Breda en Anneken te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 185v
Soort akte: transport
Datum: 14-9-1724
1e Comparant: Jacobus van Vechelen ea
2e Comparant: Gerardus van Ellinckhuijsen
Goederen: schaarbossen, plantagien, landerijen en gronden, gekogt op 25-10-1691 van Rogier Meijers
Prijs: ƒ 5730
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Vogelensang
Belend Oost: Sgravenmoer ??
West: Adriaan Cornelis Joris ea
Noord: de Leije
Zuid: Vogelensang of scheijding Hollant Brabant
Bijz: Jacobus van Vechelen, oudt schepen en borger cappiteijn der stadt Breda namens Nicolaas Rudolphus vanden Hout, Roberta Eemnes met bruijdegom Jan de Mongé, Wilhelmus Oberg, wijnkooper (Dordrecht) x Geertruij Eemnes. Erfgenamen van Samuel Junius, predikant.
Belending west: Adriaan Cornelis Joris, Jan Cornbelis Cop, Maijken Adriaansen wed Jochem Adriaan meijers

f 1720 valt onder Cappel en f 1720 valt onder Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 186v
Soort akte: transport
Datum: 22-9-1724
1e Comparant: Adriaantje Cornelis Schippers wed Adriaan Binck
2e Comparant: Rudolphus Voltelen
Goederen: een hofke inde stede waar verkooperse woont, groot ontrent ¼ hont
Prijs: ƒ 135
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: huijs en hofke Eijmbertus vanden Hout
West: huijs en werf verkooperse
Noord: zover het erf van Eijmbertus strekt
Zuid: voetpat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 187r
Soort akte: custingbrief
Datum: 22-9-1724
1e Comparant: Rudolphus Voltelen
2e Comparant: Adriaantje Cornelis Schippers wed Adriaan Binck
Goederen: custingbrief tbv de aankoop van een hofke. Folio 186v
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 187v
Soort akte: transport
Datum: 5-10-1724
1e Comparant: Johan Zeijlmans, predikant Cappel
2e Comparant: Jasper van Selm, bierbrouwer
Goederen: ½ parceel moergront, ackerlant en droogplaats, gemeen met Adriaan Zeijlmans, schout, hen aangekomen van hun moeder
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Arien Croten cum suis
West:
Noord: Jan Wouters Ruijckhaver
Zuid: Denis de Haan cum suis
Bijz: Moeder is Hendrina de Bie. Zie ook fol 170 en 171

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 188r
Soort akte: transport
Datum: 7-10-1724
1e Comparant: Josep vanden Bos x Cornelia Hendriks Nobel
2e Comparant: Jan Cornelis vanden Berg
Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper, groot ontrent 7 hont, 14 roeden
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: wed Peeter Franse Boeser
West: erfg Peeter de Rooij
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 188v
Soort akte: transport
Datum: 7-10-1724
1e Comparant: Bernard Deckers, advocaat Breda ea
2e Comparant: Jacobus Decker, coopbrouwer in de Witte Hant
Goederen: 1e 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met den cooper
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Huijbert van Hassel en Jan Cornelis de Bont
West: wed Jochem vander Laer
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Bernard Deckers namens Maria Vissers, begijntje op den Bagijn hove tot Breda. Ook Jacobus woont te Breda

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 188v-2
Soort akte: transport
Datum: 7-10-1724
1e Comparant: Bernard Deckers, advocaat Breda ea
2e Comparant: Jacobus Decker, coopbrouwer in de Witte Hant
Goederen: 2e 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Jan de Bruijn
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Peeter van Son
West: kinderen Michiel Timmermans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Bernard Deckers namens Maria Vissers, begijntje op den Bagijn hove tot Breda. Ook Jacobus woont te Breda

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 188v-3
Soort akte: transport
Datum: 7-10-1724
1e Comparant: Bernard Deckers, advocaat Breda ea
2e Comparant: Jacobus Decker, coopbrouwer in de Witte Hant
Goederen: 3e ½ van een halve del met 1/5 vande andere helft, gemeen met cooper en wed Coenraat Baas
Prijs: ƒ 1900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: wed Corn de Bont met steeg van sevendalve geert
West: wed Peeter Zeijlmans (schout)
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: sloot del en erf wed Coenraat Baas
Bijz: Bernard Deckers namens Maria Vissers, begijntje op den Bagijn hove tot Breda. Ook Jacobus woont te Breda. F 700 tlv 2 geerden vallen onder Cleijn Waspik.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 189v
Soort akte: transport
Datum: 2-12-1724
1e Comparant: Jacob Mattijse Coninx
2e Comparant: Lambert Ariens Zeijlmans
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Peeterse Timmermans
West: Arien van Pas
Noord: erve Peeter Jochems Berthouts
Zuid: erve kinderen Adriaan Boeser
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 190r
Soort akte: transport
Datum: 14-12-1724
1e Comparant: Maria Theunisse Crol wed Peeter Willemse van Driel
2e Comparant: Aart Peeterse de Bont
Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont, incl stuk dijck ( met Leendert Person, Meerten Reckers en wed Corn van Dongen)
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Lange Steeg
Belend Oost: Leendert Person cum suis
West: de steeg
Noord: de Lange Steeg
Zuid: kinderen Adriaan Boeser
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 190v
Soort akte: request
Datum: 8-11-1724
1e Comparant: Maria Theunisse Crol wed Peeter Willemse van Driel
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maria heeft 4 kinderen, een vervallen huijs en wat lant waarop een willeceur brief rust.
Zij geeft schout en schepenen toestemming om het ackerlant (zie folio 190r) te verkopen

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 191v
Soort akte: transport
Datum: 3-1-1725
1e Comparant: Hilleken Dingemans de Ruijter wed Adriaan Pols
2e Comparant: Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters
Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 1 hont
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: dwars steeg of acker Aart Ptr de Bont
West: erve Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans
Noord: Arien de Zeeu
Zuid: Wouter Janse Zeijlmans
Bijz: Hilleken is geassisteert met Gijsbert van Malsem haar dogters man.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 192r
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1725
1e Comparant: Johannis Vassen
2e Comparant: Adriaan Vassen
Goederen: ½ huijs, hoff, werf, delle en acker, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Geerit Peeters en Adriaan Vermijs
West: wed Thomas Moleschot en erfg Dirk Wijdemans
Noord: de Kae en del wed Thomas Molenschot
Zuid: dijck of acker wed Thomas Molenschot
Bijz: Gereet f 1000

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 192v
Soort akte: custingbrief
Datum: 5-1-1725
1e Comparant: Adriaan Vassen
2e Comparant: Johannis Vassen
Goederen: custingbrief tbv de aankoop van de helft van het huijs. Zie folio 192r
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johannis verklaart op 23-1-1726 dat de custingbrief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 193r
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1725
1e Comparant: Francus Crillaerts ea
2e Comparant: Francus Crillaerts, privé
Goederen: 1/3 + 1/12 in het ¼ van 7 geerden hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met Jan Peeterse Coenen
Prijs: ƒ 123
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: den Armen
West: Jacobus Schoenmakers
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Francus Crillaerts namens Rijnier Peerbooms, chirurgijn te Weert (notaris te Nederweert)

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 193v
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1725
1e Comparant: Pieter Adriaanse Smits ea
2e Comparant: Jan Adriaanse Smits
Goederen: ¾ van een huijske, hoff en erve. Resterende ¼ is reeds van cooper.
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vroukensvaartse Grippel
Belend Oost: huijske Corstiaan Verstegen
West: den werff
Noord: de steeg
Zuid: wed Jan de Leeuw en Corstiaan Verstegen
Bijz: Pieter Adriaanse Smits, Huijbert Otterdijk x Teuntje Adriaanse Smits en Maria Adriaanse Smits.
Den hoff loopt door tot de Vroukensvaartse Grippel.
Zie ook deling van 9-12-1663 tussen Peter Denis de Haan, Maijken Peeter Thomassen en Wouter Peeter Thomassen. Het huijske etc is aangekomen door overlijden van Maijken Peeter Thomassen.
Gereet 2/3 aan Pieter en Huijbert. Blijkens een quitantie van Maria op 27-6-1725 is het resterende 1/3 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 194r
Soort akte: willeceur
Datum: 29-1-1725
1e Comparant: Peeter de Zeeuw ea
2e Comparant: Huijbert van Hassel ea
Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Huijbert Aartse van Hassel en Jan Cornelis de Bont
West: wed Jochem vander Laer
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Peeter de Zeeuw namens Jacobus Deckers, bierbrouwer in de Witte Hant te Breda wednr Agata Staal.
Huijbert van Hassel en Jacobus Schoenmakers namens Anna de Bruijn wed Jan Huijberts ? Van Hassel.
Jacobus Schoenmakers namens zijn moeder de wed Handrik Huijberde Schoenmakers, Anna Vermeulen wed Peeter Adriaan Horsten, Sijken Vermeulen wed Cornelis vander Valk, Johannus Schoenmakers en Handrik Schoenmakers zijn broer, Teunis Janse Snijders, Janneke van Hassel wed Hendrik de Bont. Erfgenamen van Anna de Bruijn verklaren op 19-1-1728 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 194v
Soort akte: procuratie
Datum: 20-1-1725
1e Comparant: Jacobus Deckers, bierbrouwer te Breda
2e Comparant: Peeter de Zeeuw
Goederen: Jacobus machtigt Peeter tot het aangaan van een lening zie folio 194r
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 195r
Soort akte: willeceur
Datum: 30-1-1725
1e Comparant: Jan Paradaen Peeters de Boer
2e Comparant: Jochem Ariense Conincx
Goederen: wilceur met als onderpant 1e een parceel hooij ende weijlant, groot 7 hont, genaemt Den Vijfhoek; 2e een buijnder lant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Den Vijfhoek, Oude vaartje
Belend Oost: 1e Cornelis en Jan Cornelisse
West: Joncker Thomas Claijpole
Noord: Oude vaartje
Zuid: cloosters landen
Bijz: Jan woont te Dongen en Jochem te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 195v
Soort akte: transport
Datum: 2-2-1725
1e Comparant: Maria Tijsse Nobel wed Jan Heeren ea
2e Comparant: Huijbertje Mattijs de Bont wed Jac Huijberde Cuijl
Goederen: ¼ van een ackertje, gemeen met Mattijs de Bont en Huijbert Lamberde Schoenmakers
Prijs: ƒ 46
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Jan Peeters Schoenmakers
West: Handrik Huijberde Schoenmakers
Noord: Jan Cornelis de Bont
Zuid: veldekens weeskinderen Jan Peeters Schoenmakers
Bijz: Maria Tijsse Nobel wed Jan Heeren, Huijbert Janse Heeren, meerderjarig, Dirk en Mattijs, minderjarige kinderen. Woonende onder Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 196r
Soort akte: authorisatie
Datum: 8-1-1725
1e Comparant: Ingeerfdens van Cleijn Waspik
2e Comparant: schout, Arnoldus de Bruijn en 2 poldermeesters
Goederen: Er moet een nieuwe verlaat gemaakt worden in de Kerkvaart. Schout en poldermstrs moeten dit regelen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Er moet een nieuwe verlaat gemaakt worden in de Kerkvaart. Schout en poldermstrs moeten dit regelen.
Getekend:
A .d. Bruijn, schout, Thomas de Bont, Anthonij Snijders, C. Buijs als schepenen van Cleijn waspik, Corn Ockers, Adriaan Bommelaar, C. Coning als schepen, Peeter Glavimans, Jan Zeijlmans, Jan Dolck, Huijbert van Hassel, Frans Camp, Fransis Beijens, J. Lips, Cornelis Schoenmakers, A. Verstegen, J.P. Zeijlmans, Cornelis de Jong, Mathijs Schoenmakers, Paulus Laureijs Bruijnenbaart, Dirk jansen Voegers, Peeter Tijsen Camp, J.d. Bruijn, Janneken van Hassel, Jacob Decker, A ? Van Tilborgh, A. van Gils.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 196v
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1725
1e Comparant: Arnoldus vander Stegen
2e Comparant: Johannis Vassen, hooijschipper
Goederen: 5 5/8 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met Cornelis vander Cae cum suis
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: de polders 4 geerden of Hermens Seijl
West: Jan Jochems Zeijlmans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Op 8-2-1727 verklaart Arnoldus dat de koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 197r
Soort akte: transport
Datum: 16-3-1725
1e Comparant: Peeter Fijneman
2e Comparant: Joost Sterrenburg
Goederen: een part van een weij dries met uijtgedolven moergront, groot ontrent 6 hont in het 1e en 3e vierde part.
Prijs: ƒ 353
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve van niets ingevuld
West: Vroukens vaart
Noord: Adriaan Vaders cum suis
Zuid: Adriaan Cornelis Claveren cum suis
Bijz: Peeter woont te Raamsdonk.
Het 2e vierde part is van Denis de Haan

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 197v
Soort akte: transport
Datum: 17-3-1725
1e Comparant: Tjerk Hanedoos namens Mattijs Belaarts
2e Comparant: Geerit (Ver)maas
Goederen: een parceeltje dries en acker op de noordenzijde van de dorpsweg
Prijs: ƒ 2
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: sover cooper het heeft gebruijkt
West: voetpat of onderteen vanden dijk
Noord: sover de graeffelijkheijt van Hollant strekt
Zuid: de steeg of weg
Bijz: Mattijs is heer van Wieldrecht en Emmichoven etc

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 198r
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1725
1e Comparant: Francis Crillaarts
2e Comparant: Jan Peeterse Coenen
Goederen: ¼ van 7 geerden hooij ende weijlant, inden polder. De rest is reeds van cooper
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: den Armen
West: Jacobus Schoenmakers
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Francis woont te Oosterhout en Jan te Geertruijdenberg.
Het verkogte is hem tranportant aangekomen bij deijling, transport Catharina Jacobs van Dongen wed Cornelis Peeters Vermeulen en transport van Rijnier Peerbooms, chirurgijn te Weert

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 198v
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1725
1e Comparant: Dirck Janse Zeijlmans
2e Comparant: Anna Thomasse Reijcken
Goederen: een uijtgedolven moerveldeken, inden eijndenest
Prijs: ƒ 8
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Rijcken cum suis
West: Huijbert Schep
Noord: Thomas Rijcken en wed Hendrik van Waspick
Zuid: erfg Willemijntje Rijcken cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 199r
Soort akte: transport
Datum: 28-3-1725
1e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen
2e Comparant: Huijbert Bogaarts
Goederen: ¼ van een hofke
Prijs: ƒ 140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter de Zeeuw en Cornelis Cetelaar
West: Dorpsdijk
Noord: Joost van Vugt met ¼
Zuid: vercooper met de ½
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 199v
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1725
1e Comparant: commissarissen van de hove van Hollant
2e Comparant: Gijsbert vander Cluijs
Goederen: 2 en 4 mergen uijtedolven moeren gebruijckt bij Michiel Adriaanse van Eersel
Prijs: ƒ 220
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: copie van akte van verkoop te den Haag.
Wouter Francken en Adriaan de Laet staan borg.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 200r
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1725
1e Comparant: Steven Wouterse Zeijlmans wed Engelina Vassen
2e Comparant: Adriaan Geerden Boudewijns
Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met wed Thomas Molenschot, Ptr Geerden Boudewijns en cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Handrik Huijberde Schoenmakers
West: Jan Cornelisse de Bont
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 200v
Soort akte: transport
Datum: 11-4-1725
1e Comparant: Cornelis Buijs wed Dingena Bogers
2e Comparant: Jan Andriesse Bogaarts
Goederen: een huijske, hofke en erve voor op inde stede van wed Cornelis Aarde Schoenmakers
Prijs: ƒ 25
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West: erve Jacobus Schoenmakers
Noord: de flieren hegge
Zuid: de andere hegge
Bijz: Zie testament bij notaris Hoevenaar van 21-3-1721te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 201r
Soort akte: transport
Datum: 3-5-1725
1e Comparant: Abram Cornelis Schippers
2e Comparant: Huijbert Lamberde Schoenmakers
Goederen: een geert hooij ende weijlant, inden polder, in 8 geerden, gemeen inde oostense helft met cooper
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Handrik Huijberde Schoenmakers
West: Johannis Vassen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 201v
Soort akte: transport
Datum: 19-5-1725
1e Comparant: Pieter Cetelaar namens Adriaan Zeijlmans
2e Comparant: Cornelis Cetelaar
Goederen: parcelen moergront met een deel vanden dries of droogplaats, gemeen met Hendrina de Bie wed Geerit Zeijlmans (zijn moeder)
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Arien Croten cum suis
West:
Noord: Jan Wouterse Ruijckhaver
Zuid: Arien Croten en Giel Hanen cum suis
Bijz: Adriaan is schout van Waspik en Cappel. Cornelis woont te Raamsdonk. Er vindt verkoop plaats ivm een verbaal van 30-1-1725. Hierbij is Huijbertje Gijsbertse Hoefnagels wed Jan Clasen Rosenbrant betrokken.
Daarnaast alle gronden die Dirk Zeijlmans gemeen heeft met Hendrina de Bie volgens transport van 6-2-1717.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 202r
Soort akte: transport
Datum: 19-5-1725
1e Comparant: Pieter Cetelaar namens Adriaan Zeijlmans
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 210
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Gijsbert Zeijlmans cum suis
West: kinderen Jan van Grevenbroek
Noord: erve Thomas Buijs
Zuid: Cuijpers Leije
Bijz: Er vindt verkoop plaats ivm een verbaal van 30-1-1725. Hierbij is Huijbertje Gijsbertse Hoefnagels wed Jan Clasen Rosenbrant betrokken.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 202v
Soort akte: transport
Datum: 19-5-1725
1e Comparant: Pieter Cetelaar namens Adriaan Zeijlmans
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: een parceeltje ackerlant
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Korte Ackers
Belend Oost: wed Geerit Zeijlmans
West: Adriaan Conincks
Noord: de bijsters
Zuid: de Korte Ackers
Bijz: Er vindt verkoop plaats ivm een verbaal van 30-1-1725. Hierbij is Huijbertje Gijsbertse Hoefnagels wed Jan Clasen Rosenbrant betrokken.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 203r
Soort akte: willeceur
Datum: 16-6-1725
1e Comparant: Jan Jochems de Bruijn
2e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans
Goederen: een wilceur met als onderpant 2 1/5 geetr hooij ende weijlant, in 7 geerden, met Jan Jochems Zeijlmans en Adriaan Bervoets
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Melis Peeterse cum suis
West: wed Cornelis Camp
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: JJ de Bruijn woont te Raamsdonk. JJ Zeijlmans verklaart op 12-1-1742 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 203v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 19-6-1725
1e Comparant: Gasper en George Julien en Hendrik Timmermans
2e Comparant: Hendrik vanden Hoek
Goederen: een bijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lang 46 voet en wijt 12 ½ voet
Prijs: ƒ 370
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gasper en George wonen te Sprang en Hendrik T te Cappel.
Op 6-9-1726 verklaart Hendrik dat asper en George hun helft voldaan hebben. Op 7-12-1730 heeft Hendrik T zijn helft ook voldaan.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 204v
Soort akte: transport
Datum: 13-8-1725
1e Comparant: Maria Grassau wed Lambert Wijngaarden
2e Comparant: Paulus van Nederveen
Goederen: een partij hooijlant agter stede van wed Wijngaart
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: erve Jacob Dorreboom
West: voornoemde stede of Sgrevelduijn sloot
Noord: Thomas Swart
Zuid: Emmerejda Witte wed Wouter Faro
Bijz: Maria woont te Geertruijdenberg en Paulus te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 205r
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1725
1e Comparant: commissarissen van de hove van Hollant
2e Comparant: Mattijs Belaarts
Goederen: 7 mergen uijtgedolven moergront zoals gebruijkt door Jan Tijsse Coninck
Prijs: ƒ 1475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West: Sgravenmoerse vaart
Noord:
Zuid:
Bijz: f 500 valt onder Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 206r
Soort akte: transport
Datum: 22-10-1725
1e Comparant: Dingena de Jong wed Teunis Dolk ea
2e Comparant: Vas Pieterse de Hoogh
Goederen: een huijs, hoff en erve en een partij grasdriessen voor de huijsinge
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: hof en grasdriessen Anthonij Tijsse Coninx
West: Anth Huijb Coninx, Thomas Buijs, Wouter Zeijlmans
Noord: Her straat, wed Ptr Geenen en stede Arien Coninx
Zuid: watergang of erve verkooper
Bijz: Dingena de Jong wed Teunis Dolk, Adriaan Dolk, Dirk Teunisse Dolk, Peeter Teunisse Dolk, Commer van Gils x Cathalijna Teunisse Dolk, kinderen Teunis Dolk.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 206v
Soort akte: transport
Datum: 3-11-1725
1e Comparant: Janneke Ariens Dolk nu x Jan Wouter Ruijckhaver
2e Comparant: Jan Ariens Dolk
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 5
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sijmen Liesvelt, den wiel
West: Mattijs Vermijs
Noord: den dijk of Her straat
Zuid: sloot tussen hof en bijsters
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 207r
Soort akte: transport
Datum: 15-12-1725
1e Comparant: Anthonij van Dommelen
2e Comparant: Thomas Rijcken voor zijn dogter Anna
Goederen: een parceeltje ackerlant, groot ontrent 2 hont, voor het huijs vande verkooper, gemeen met Ptr van Dongen en Arien Schoutten
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Artus Sterrenburg
West: rijweg voor t huijs verkooper
Noord: Huijbert Swart en wed Hendrik Vaartmans
Zuid: Pt van Dongen, Arien Schoutten, Joch Ariens Koninx
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 207v
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1725
1e Comparant: Willem Dingemanse Schoenmakers
2e Comparant: Gijsbert van Steenhoven
Goederen: ½ acker zaeijlant. Wederhelfdt is van Huijbert Lamberde Schoenmakers
Prijs: ƒ 250
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Cornelis Handrix Schoenmakers
West: Arien Schoenmakers
Noord: Pispot
Zuid: de dwarsvelden
Bijz: Willem woont te Raamsdonk, Gijsbert eveneens.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 208r
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1725
1e Comparant: Willem Dingemanse Schoenmakers
2e Comparant: Elisabeth Hoevenaar wed Johan Elemans
Goederen: 1 geeert hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met cooperse ea
Prijs: ƒ 540
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Jan Jochemse Timmermans cum suis
West: Peeter Jochumse Zeijlmans cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Willem woont te Raamsdonk, Elisabeth eveneens.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 208v
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1726
1e Comparant: Jocobus Decklers, bierbrouwer te Breda
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: ½ en 1/5 in de andere ½ van een buijtendelle, gemeen met wed Coenraat Baas
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Leendert Verharen cs met steeg van sevendalve geer
West: wed Peeter Zeijlmans
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: sloot tussen del en werf wed Coenraat Baas
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 209r
Soort akte: transport
Datum: 30-1-1726
1e Comparant: Willem vander Schans
2e Comparant: Piternella Adr Zeijlmans wed Mattijs Adr de Jong
Goederen: een binnendelle, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: bijster Pieter Boeser
Noord: Thomas Compeer
Zuid: Jan de Bruijn
Bijz: Willem woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 209v
Soort akte: willeceur
Datum: 1-3-1726
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, secretaris Cleijn Waspik
2e Comparant: Peeter Wouterse Zeijlmans
Goederen: een wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Buijs
West: Adriaan Schoutten en wed Frans Boeser cum suis
Noord: s'Heeren strate
Zuid: erve Thomas Buijs cs en wed Frans Boeser cs
Bijz: Peeter verklaart op 30-1-1727 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 210r
Soort akte: transport
Datum: 23-4-1726
1e Comparant: Peeter Jochemse Zeijlmans, schout en secr HLA
2e Comparant: Huijbert Hendrik Schoenmakers, poldermeester
Goederen: 7½ geert hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Schips diep
Belend Oost: Jacobus Schoenmakers cum suis
West: Dingeman Elemans cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Schips diep
Bijz: Huijbert is poldermeester van de Overdiepse bekaden hooijpolder. De polder logt ten noorden van het Schipsdiep

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 210v
Soort akte: transport
Datum: 27-4-1726
1e Comparant: Jacobus Hagoort, schoolmeeester te Dussen
2e Comparant: Adriaan Schoutten
Goederen: 1/18 van een bijster en driessen, gemeen met Jasper van Selm ea
Prijs: ƒ 6
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Teunis Dolk
West: wed Jan Buijs cum suis
Noord: erve Vas Peeterse de Hoog
Zuid: de ackers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 211r
Soort akte: transport
Datum: 16-5-1726
1e Comparant: Anthonij Buijs
2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeuw
Goederen: een weijdries
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Peeter Domen
West: Vroukens vaart of erve Gijsbert vander Cruijs
Noord: Gelden Willems Paans
Zuid: ? Vermeulen
Bijz: Anthonij woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 211v
Soort akte: transport
Datum: 16-5-1726
1e Comparant: Anthonij Buijs
2e Comparant: Jan Jans ? Van Bredenburg
Goederen: ½ van een parceeltje moergronden en ackerlant inden Eijndenest, gemeen met Sijmon Liesvelt
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Eijndenest, het Oude Leijken
Belend Oost: doprs weg
West: het Oude Leijken
Noord: Peeter Scheuren cum suis
Zuid: Gelden Willem Paans
Bijz: Anthonij woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 212r
Soort akte: transport
Datum: 17-5-1726
1e Comparant: Peeter van Dongen
2e Comparant: Mels Peeters de Graaff
Goederen: een parceltje ackerlant, groot ontrent sestig roeden
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Hendrik van Grevenbroek
West: wed Arien Croten
Noord: wed Arien Croten
Zuid: den weg of den dijk
Bijz: Peeter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 212v
Soort akte: transport
Datum: 22-5-1726
1e Comparant: Pieter Bastiaanse Boeser
2e Comparant: kinderen Adriaan Aarde Schoutten
Goederen: ¼ van een buijtendelle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Joost Verhagen cum suis
West: Steven Janse Timmermans
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: Heer straat
Bijz: kinderen Schoutten wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 213r
Soort akte: erfpacht
Datum: 29-5-1726
1e Comparant: schout en schepenen van Waspik etc
2e Comparant: Jan Zeijlmans secr.
Goederen: Jan krijgt een parceeltje van het dorpsbos in erfpacht, groot 97 roeden
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: schouttens del
West: huijs en hof Jan Zeijlmans
Noord: steeg van Schoutens del
Zuid:
Bijz: Jan vander Meer, secretaris, betaalt op 18-6-1768 f 489

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 214r
Soort akte: willeceur
Datum: 5-6-1726
1e Comparant: Dirk van Dusseldorp, schepen en koornmolenaar
2e Comparant: Gerard Francken, advocaat vd hove van Hollant
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e de koornmolen opden dijk; 2e zijn huijs etc
Prijs: ƒ 2500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e; 2e Huijbert van Hassel
West: Adriaan Vermeijs
Noord: erven Adriaan Vermijs cum suis; Her straat
Zuid: Peeter de Hoog cum suis; den dijk of molen
Bijz: Dirk x Adriaantje van Loon. Gerard woont te Dordrecht.
Jan van Loon, koornmolenaar te Raamsdonk, staat borg.
Blijkens een quitantie van C.M. Francken wed Pielat van 10-10-1771 is er f 1400 voldaan.
Bij de boedelscheijding van Gerard gaat de brief naar zijn broer Peternis, 26-11-1728, Dordrecht. Op 29-11-1740 gaat de brief naar Broer Aegidius (Dordrecht). De erfgenamen van zijn enige dogter Catharina Maria Francken verklaren op 30-6-1790 dat zij voor hun f 1100 voldaan zijn.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 216r
Soort akte: willeceur
Datum: 8-6-1726
1e Comparant: Wouter Wouterse Biemans
2e Comparant: Jan Wouterse Zeijlmans
Goederen: een huijs hoff etc
Prijs: ƒ 275
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: dwarsackers van Aart de Bont
West: Vroukens vaart
Noord: wed Hendrik Domen cum suis
Zuid: weeskinderen Jan Willemse Zeijlmans
Bijz: Jan verklaart op 28-11-1746 dat de wed van Wouter de wilceur geheel voldaan heeft

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 217r
Soort akte: transport
Datum: 7-10-1726
1e Comparant: Dingeman Deckers x Maria Gijsberts Coninx
2e Comparant: Peeter Bastiaanse Boeser
Goederen: 1/3 inde stede van Gijsbert Coninx zoals op heden is verdeelt tussen verkoper, Jan Gijsbertse Coninx en Jan van Oirschot
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Lambertt Freijssen
West: Adam Cornelisse en Jan Dolk cum suis
Noord: Her straat
Zuid: acker Aart de Ruijter
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 217v
Soort akte: transport
Datum: 17-10-1726
1e Comparant: Anthonij van Dommelen
2e Comparant: Dirk vanden Hoek, bierbrouwer te Cappel
Goederen: een buijtendelle, agter sijn delle
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot, de Queb
Belend Oost: de Queb of voorste del van Anthonij van Dommelen
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Thomas Rijcken
Zuid: Willem Snijders
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 218r
Soort akte: transport
Datum: 21-10-1726
1e Comparant: Arien Huijbderde Conincx
2e Comparant: Cornelis Paans
Goederen: ¼ acker zaeijlant. Cooper heeft rest reeds in bezit.
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: erve wed Teunis Wouters Biemans
Noord: Lambert Bogers cum suis
Zuid: Piter Buijs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 218v
Soort akte: transport
Datum: 31-1-1727
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout en secr Cleijn Waspik
2e Comparant: Jasper van Selm, bierbrouwer
Goederen: een huijs, hoff, erve, somerhuijs, boske
Prijs: ƒ 2600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Buijs en Piter van Waspik cum suis
West: wed Frans Boeser en Adriaan Schoutten
Noord: s'Heere strate
Zuid: erve Adriaan Schoutten en wed Jan Buijs cum suis
Bijz: Gereet f 1000. Arnoldus verklaart op 6-2-1728 dat de koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 219r
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1727
1e Comparant: Johan Mattijsse Otgens ea
2e Comparant: Aart Jansen vanden Heuvel
Goederen: een huijsje, brouwhuijs, erve en delle
Prijs: ƒ 1900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: wed Anthonij Huijberde Coninx
West: Arien Schoenmakers cum suis
Noord: de Cae
Zuid: s'Heere strate
Bijz: Johan Mattijsse Otgens, Laurens Schmedekens x Maria Catharina Otgens, Augustinus Otgens, Adriana Otgens x Cornelis vander Sande. Kinderen van Mr Matthias Otgens en Maria Treresia Vervoort. Zij zijn ook erfg van Dingena de Bont (hun grootmoeder).
Moeder Maria Treresia geeft toestemming.
Gereet f 650. De rest via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 220r
Soort akte: custingbrief
Datum: 5-2-1727
1e Comparant: Aart vanden Heuvel
2e Comparant: Johan Mattijsse Otgens ea
Goederen: een custing brief met als onderpant het huijs etc. Zie folio 219r
Prijs: ƒ 1250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johan Mattijsse Otgens, Laurens Schmedekens x Maria Catharina Otgens, Augustinus Otgens ,Adriana Otgens x Cornelis vander Sande.
Cornelis vd Sande verklaart op 4-11-1728 dat op de custingbrief f 175 is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 221r
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1727
1e Comparant: Augustinus Otgens x Maria van Grevenbroek ea
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: ½ acker zaijlant
Prijs: ƒ 118
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: 3 jongste kinderen van Jan van Grevenbroek
Noord: erve Adriaan Schoutten en wed Frans Boeser
Zuid: veldeken van het dorp
Bijz: Augustinus Otgens x Maria van Grevenbroek, Peeter Stoffels de Hooh x Dorathea van Grevenbroek, Adriaan van Bragt x Dingena van Grevenbroek (3 outste kinderen van Jan van Grevenbroek).
Gereet betaalt 1/3 aan Augustinus en 1/3 Peeter. Adriaan verklaart op 19-3-1727 van zijn deel voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 221v
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1727
1e Comparant: Johan Mattijsse Otgens ea
2e Comparant: Corstiaan Vermeer, cleermaker
Goederen: 1e de hyuijsinge waarin Mr Mathijs Otgens is overleden, met hoff en 2e westense del
Prijs: ƒ 2450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 2e Aart vanden Heuvel met de wederhelft
West: Arien Schoenmakers cum suis
Noord: de Cae
Zuid: s'Heere strate
Bijz: Johan Mattijsse Otgens, Laurens Schmedekens x Maria Catharina Otgens, Augustinus Otgens Adriana Otgens x Cornelis vander Sande. Kinderen van Mr Matthias Otgens en Maria Treresia Vervoort. Zij zijn ook erfg van Dingena de Bont (hun grootmoeder).
Gereet f 1000. De rest via een custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 222v
Soort akte: Wilceur
Datum: 6-2-1727
1e Comparant: Corstiaan Vermeer
2e Comparant: Johan Mattijsse Otgens ea
Goederen: custingbrief tbv de aankoop van de huijsinge. Zie folio 221v
Prijs: ƒ 1450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johan Mattijsse Otgens, Laurens Schmedekens x Maria Catharina Otgens, Augustinus Otgens Adriana Otgens x Cornelis vander Sande. Kinderen van Mr Matthias Otgens en Maria Treresia Vervoort.
Op 15-2-1740 is de custingbrief geheel afgelost.
Er is betaalt door Jan Vrint en Bernardus Rasen ivm de boedel van Aart Vrint f 925.
Er is wederom een akte van 29-12-1732 en een van 31-3-1735. Er gaat wel wat mis.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 223v
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1727
1e Comparant: Claaske Jacobse Corp wed Jan Schep
2e Comparant: Johan Mattijsse Otgens
Goederen: haar deel in het goet van Niclaas Corp
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemse Cloot
West: wed Arien Croten
Noord: Jan Willemse Cloot
Zuid: Leendert Person
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 224r
Soort akte: transport
Datum: 28-2-1727
1e Comparant: Piter Hendrik van Waspik x Cornelia Pieter Domen
2e Comparant: Barent Hendrix van Waspik
Goederen: een acker zaijlant
Prijs: ƒ 295
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve kinderen Jan Willems Zeijlmans
West: erve Adriaan Schoutten
Noord: Peeter van Gijsel
Zuid: erfg Maijke de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 224v
Soort akte: transport
Datum: 5-3-1727
1e Comparant: Wouter Adriaanse van Gijsel
2e Comparant: Jan Teunisse Pols
Goederen: en acker zaijlant
Prijs: ƒ 340
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Geer of Cappel
West: Vroukens vaart
Noord: dries of spie van Peeter van Gijsel
Zuid: stede van Peeter van Gijsel en den cooper
Bijz: Wouter woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 225r
Soort akte: transport
Datum: 6-3-1727
1e Comparant: Hendrik Willemse de Ruijter
2e Comparant: Lambert Cornelisse van Dongen
Goederen: 2 parceeltien ackerlant inde stede van Hendrik op Hoek, groot 50 roeden, is 1/7 inde stede
Prijs: ƒ 15
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: stede Govert Paans
West: den huijs werff
Noord: wed Jan de Smit
Zuid: Huijbert Swart cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 225v
Soort akte: transport
Datum: 11-3-1727
1e Comparant: Handricxke Mattijsse Camp ea
2e Comparant: Jacoob Janse vander Cae
Goederen: 2/3 van een huijs, hoff en erve. Jacob bezit reeds 1/3 deel.
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jochumse Zeijlmans cum suis
West: Adriaan vander Schans cum suis
Noord: heerlijkheijt van Raamsdonk of erve Melis Peeterse
Zuid: sloot tussen 12 geert Adriaan Cnaap en wed Ad Dolk
Bijz: Handricxke Mattijsse Camp wed Jan Jacobs vander Cae voor 1/3, Jan Janse vander Cae en Arien Cornelisse de Zeeuw x Elisabeth Janse vander Cae elk voor 1/3.
Belending noord tevens erve Andries Hoevenaar.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 226r
Soort akte: transport
Datum: 6-4-1727
1e Comparant: Laurens Schmedekens, luijtenant, ea
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: hun 1/4 deel in de custingbrief tlv Corstiaan Vermeer, twv f 350
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Laurens Schmedekens, luijtenant vande bombardiers inde artillerij ten dienste van de staat der vereenigde Nederlanden en Jan Mattijs Otgens.
In de kantlijn staat dat de moeder van Jan genoegen neemt met de rente over f 2000. Van de genoemde f 350 moet Laurens nog f 175 aan Johan betalen
Het rente contract is gemaakt tussen moeder en kinderen te Oosterhout op 8-8-1726 bij notaris van Gils.
Op 15-1-1740 verklaart Thomas dat hij door Jan Vrint en Bernardus Rasen, curators van Aart Vrint, geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 227r
Soort akte: transport
Datum: 26-4-1727
1e Comparant: Eisabeth Snijders wed Peeter de Zeeuw
2e Comparant: Wouter Janse van Disseldorp
Goederen: een huijs of schuurwerf op de westzijde van haar huijsinge
Prijs: ƒ 1028
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: huijs verkoopster
West: dorps dijk
Noord: s'Heere strate
Zuid: erve Joost van Vugt
Bijz: Op 22-10-1727 verklaart Elisabeth geheel voldaan te zijn.
Adriaan Vermijs en Dirk van Dusseldorp staan borg

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 228r
Soort akte: willeceur
Datum: 7-5-1727
1e Comparant: Francus Beijens
2e Comparant: Jan Wouters Zeijlmans
Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Schep
West: Peeter Cuijl
Noord: stede Hendrik Bax
Zuid: het patje
Bijz: Jan verklaart op 1-3-1732 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 229r
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1727
1e Comparant: Johanna Wouterse Zeijlmans
2e Comparant: Johan Cievits
Goederen: een huijs, hof, erve en bijster, waarin verkoopster woont.
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan van Oosterhout
West: wed Cornelis de Bont
Noord: den dijk
Zuid: watergang
Bijz: Joahanna wordt geassisteert door Jan WouterseZeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 229v
Soort akte: willeceur
Datum: 13-5-1727
1e Comparant: Jan Cornelissse de Bont
2e Comparant: Adriaantje Baas wed Johan Aarts de Bruijn
Goederen: een wilceur met als onderpant 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: Adriaan Geerden Boudewijns
West: kinderen Steven van Steenhoven
Noord: Schaij sloot, Cae sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Cornelis van Steenhoven x Maria de Bruijnverklaart op 26-10-1759 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 61
Folio: 231v
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1727
1e Comparant: Adrianus Bosch namens zijn moeder ea
2e Comparant: Peeter van Waspik
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 1150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Hendrikse en wed Cornelis Hendrikse
West: Laureijs Willemse van Dongen
Noord: de Cae
Zuid: Her straat
Bijz: Adrianus Bosch namens zijn (moeder Bosch heeft een procuratie getekent te Rotterdam), Johannis van Noppen x Piternel Bosch, Adriana Bosch x Johan Eernst, schipper te zee (Rotterdam), Jacobus vander Ruijt, kruijdenier (s'Hage) wed Cornelia Bos mede als voogt over zijn dogter Maria vander Ruijt, Hendrik vander Schonk x Maria Bos, Arien van Dongen x Johanna Bosch, Anselmus Bosscher x Maria Bosch, kint Nicolaas Bosch. Erfgenamen van Peeter Janse Brouwer ter eenre.
Adrianus de Wit namens Elisabet Eelties wed Jan van Turenhout, Nicolaas en Matheus Eelties, Hendrik van Peer x Maria Eelties, Simon de Gester x Cornelia Eelties, Laurens Cuijpers x Johanna Eelties, Jacobus van Barlicum x Dina Eelties, Cornelis Billekens x Anna Eelties (Sprang).
Antonet Zeijlmans wed Tomas Moleschot namens Jacquijs Boeije (Antwerpen), Johanna Eelties wed Gerard Pieters, Johanna Maria Teunis, Cornelia Teunis, Niclaas Josephus Teunis, Francus Teunis, Maria Elisabeth Teunis, ontrent 25 jaar, Nicolaas Teunis is momboir. Alle kinderen van Nicolaas Teunis en Maria Eelties, Hendrina van Selst, Arien Soeters, Catharina van Selst wed Nicolaas van Deelen, Hendrik van Selst, Geertruij Bax, Corstiaan van Selst x Adriaatie Bax, Pieternel van Asperen wed Gijsbert van Selst, , Adriaantje en Maria van Selst, dogters van Aart van Selst. Alle kinderen en kintskinderen van Jacomijn Dilise vander Plas.
Eijmert vanden Hout wed Maria Delve en 4 kinderen, Hendrik en Pieternel vander Plas (Waalwijk). Kinderen en Kintskinderen van Peeter vander Plas.
Jan Cornelisse de Bont x Maria Wissels, Piternel van Balkom (Amsterdam), Jan van Balkom en Johan Wissels als erfg van Maria vander Plas wed Peeter Janse Brouwer ter andere sijde.