RA:

                          RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 001

Soort akte: transport

Datum: 23-7-1808

1e Comparant: Daniel Sneeuw, scheepmaker

2e Comparant: Sacharias van Dommelen, ´s Grevelduijn Cappel

Goederen: damschuijt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 002

Soort akte: scheiding

Datum: 19-8-1808

1e Comparant: Huijbert Kosters, Raamsdonk

2e Comparant: Johannes van Esch x Adriana Kosters

Goederen: ackerland; dries; half huijs no 244; ackerland

Bijz: goederen aangekomen van hun ouders Rijnier Kosters en Maria Vos wed Rijnier Vos

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 003

Soort akte: transport

Datum: 6-9-1808

1e Comparant: Willem Oosterwal

2e Comparant: Jan Oosterwal, vader

Goederen: afgebrand huijsje no 180

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 004

Soort akte: wilkeur

Datum: 27-4-1809

1e Comparant: Johanna van Steenhoven wed Jan Smeur, Raamsdonk

2e Comparant: Pieternella Nicolaas van den Berg, Rotterdam

Goederen: onderpand: hooij en weijland

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 005

Soort akte: transport

Datum: 4-11-1808

1e Comparant: Daniel Sneeuw

2e Comparant: Gerart Kamp, Raamsdonk

Goederen: damlooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 005 - 4

Soort akte: transport

Datum: 11-10-1808

1e Comparant: Antonie van Ee namens broeder Peeter

2e Comparant: Peeter Kievits ea

Goederen: een huijsje aan Vroukensvaart no 202

Bijz: procuratie 10-10-1808.

Peeter Kievits en Joh van den Bosch, schout, Udenhout

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 006

Soort akte: transport

Datum: 4-11-1808

1e Comparant: Gerrit Kamp, Raamsdonk

2e Comparant: Dirk Kamp, broer, Delft

Goederen: gaffelschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 006 - 1

Soort akte: wilkeur

Datum: 4-11-1808

1e Comparant: Gerrit Kamp, Raamsdonk

2e Comparant: Dirk Kamp, broer, Delft

Goederen: onderpand: damlooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 007

Soort akte: transport

Datum: 17-11-1808

1e Comparant: Simon Simonse van Son ea

2e Comparant: Adriaan van Dongen, zoon

Goederen: half huijs no 146

Bijz: Simon Simonse van Son namens Antonetta van Son, muij, weduwe Matthijs van Dongen, procuratie 7-10-1808

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 008

Soort akte: scheiding

Datum:

1e Comparant: Willem Oosterwaal ea

2e Comparant:

Goederen: een huijs en stukken land; huijsje no 170

Bijz: Willem Oosterwaal, Jan Oosterwaal, Dongen, Pieter Oosterwaal, Loon op Sant, Michiel Oosterwaal mede namens Dingena Oosterwaal, Made, procuratie 9-11-1808, Cornelis van Est x Pieternella Oosterwaal en Cornelis van den Heuvel x IJda Oosterwaal, kinderen van Jan oosterwaal, overleden 13-9-1808

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 009

Soort akte: transport

Datum: 16-12-1808

1e Comparant: Willemina Potmakers weduwe Jan van Riel

2e Comparant: Jan P Timmermans, Oosterhout

Goederen: een huis te Boven no 243

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 010

Soort akte: transport

Datum: 22-12-1808

1e Comparant: Michiel Janse Oosterwaal, Made

2e Comparant: Wouter en Adriaan Biemans

Goederen: weiland

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 011

Soort akte: transport

Datum: 22-12-1808

1e Comparant: Michiel Janse Oosterwaal ea

2e Comparant: Wouter en Adriaan Biemans

Goederen: ackerland

Bijz: Michiel Janse Oosterwaal, Made, namens Dingena Oosterwaal, procuratie 9-11-1808,

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 012

Soort akte: transport

Datum: 30-12-1808

1e Comparant: Hendrik de Ronde

2e Comparant: Pieter Musters

Goederen: een huisje no 112

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 013

Soort akte: transport

Datum: 30-12-1808

1e Comparant: Hendrik de Ronde

2e Comparant: Pieter van Biesen

Goederen: hengstschuit

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 014

Soort akte: transport

Datum: 30-12-1808

1e Comparant: Daniel Sneeuw, scheepmaker

2e Comparant: Hendrik de Ronde

Goederen: een damschuit

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 015

Soort akte: transport

Datum: 13-1-1809

1e Comparant: Jan B Brent x Maria Weijdemans

2e Comparant: Jan Weijdemans

Goederen: 3 geerden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 016

Soort akte: transport

Datum: 13-1-1809

1e Comparant: Pieter van der Meer ea

2e Comparant: Adriaan Jacobse Vos

Goederen: een huis no 101

Bijz: Pieter van der Meer, secretaris, namens IJda Vaartmans weduwe Leendert Ruitenberg, Hardinxveld, procuratie 14-11-1808

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 016 - 2

Soort akte: wilkeur

Datum: 13-1-1809

1e Comparant: Jan Weijdemans

2e Comparant: Johannes, Willem, Gerrit en Catharina Mutsaard

Goederen: onderpand 6 geerden

Bijz: kinderen van de weduwe Jacobus Mutsaard, G'Berg

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 017

Soort akte: transport

Datum: 17-1-1809

1e Comparant: Pieter Ketelaar ea

2e Comparant: Daniel van der Meer, Terheijden ea

Goederen: een huis no 99; 13 stukken land

Bijz: Pieter Ketelaar, ontvanger der onbeschreven middelen te Baardwijk, namens Antonia Maria Ketelaar weduwe Jan van der Meer, secretaris Waspik, en Adrianus van der Meer, secretaris Woudrichem, en Johannes Lambertus van der Meer, Raamsdonk, procuratie Sprang 17-12-1808.

Daniel van der Meer, Terheijden, Pieter van der Meer en Johanna van der Meer weduwe Thomas Ketelaar, Jan Oldenzaal Vlaanderen, Sprang,

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 018

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1809

1e Comparant: Huijbert Pruijsers ea

2e Comparant: Flooris Pruijsers, broer

Goederen: weiland

Bijz: Huijbert Pruijsers, Adriaan Pruijsers en Adriaen Snijders x Adriana Pruijsers, Cappel, Hendrik van der Schans x Dirxke Pruijsers, Loon, Jan van Loon x Cornelia Pruijsers, s'Moer, Willem Vos x Pieternella Pruijsers, Sprang, kinderen van Cornelia Schep wed P Pruijsers

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 019

Soort akte: transport

Datum: 9-2-1809

1e Comparant: Christoffel Leijten

2e Comparant: Pieternella de Zeeuw wed Cornelis de Bruin

Goederen: een huijsje no 125

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 020

Soort akte: transport

Datum: 8-3-1809

1e Comparant: Wouterke Bogers ea

2e Comparant: Isak Wervers, s'Moer

Goederen: een acker saaijland

Bijz: Wouterke Bogers weduwe Adriaen van Dongen, s'Moer, mede namens drie kinderen, procuratie 28-2-1809 s'Moer, Hendrik van Dongen, zoon, Sliedrecht,, procuratie Sliedrecht notaris van Hattem, en Adriana van Dongen

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 021

Soort akte: transport

Datum: 21-3-1809

1e Comparant: Anna van den Anker wed Gijsbert van Malsem ea

2e Comparant: Daniel Sneeuw

Goederen: tjalschip

Bijz: Anna van den Anker wed Gijsbert van Malsem, Willem Timmermans, Wm Marcelisse Zijlmans als voogden van de twee kinderen van Anna

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 022

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1809

1e Comparant: Jan Klolp, Hardinxveld

2e Comparant: Simon Hemel

Goederen: damlooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 023

Soort akte: transport

Datum: 7-4-1809

1e Comparant: Jan Janse van der Kaa, Raamsdonk

2e Comparant: Jacobus van der Sande

Goederen: de helft in een ackerlant

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 024

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1809

1e Comparant: Pieter Corn de Zwart

2e Comparant: Jan Klop, Hardinxveld

Goederen: sprietschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 025

Soort akte: transport

Datum: 12-4-1809

1e Comparant: Jan Klop, Hardinxveld

2e Comparant: Pieter Cornelis de Swart, Zevenbergen

Goederen: damschuit

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 026

Soort akte: transport

Datum: 20-4-1809

1e Comparant: Johannes van der Rijke x Maria Potmakers

2e Comparant: Adriaen Biemans

Goederen: helft van een acker

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 027

Soort akte: transport

Datum: 21-4-1809

1e Comparant: Huijbert Potmakers ea

2e Comparant: Adriaen Langerwerf, 11½ Hoeve

Goederen: een half huis te 11½ Hoeve, maar met verponding te Raamsdonk

Bijz: Huijbert Potmakers, 11½ Hoeve, Peeter kamp, Wouter en Anna Kamp, erfgenamen van Hendrik Potmakers, 11-2-1809 overleden, x Huijbertje Kamp

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 028

Soort akte: transport

Datum: 21-4-1809

1e Comparant: Huijbert Potmakers ea

2e Comparant: Peeter Otjens, 11½ Hoeve

Goederen: een halve acker onder 11½ Hoeve

Bijz: Huijbert Potmakers, 11½ Hoeve, Peeter kamp, Wouter en Anna Kamp, erfgenamen van Hendrik Potmakers, 11-2-1809 overlden, x Huijbertje Kamp

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 029

Soort akte: transport

Datum: 27-4-1809

1e Comparant: Cornelia de Bont, Hendrik Luiten Ambacht

2e Comparant: Huijbert van Disseldorp ea

Goederen: een acker

Bijz: Huijbert van Disseldorp, 11½ Hoeve, en Abraham de Jongh, Hendrik Luiten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 030

Soort akte: transport

Datum: 2-5-1809

1e Comparant: Adriaen Verschuren ea

2e Comparant: Wouter Biemans en Frans Kamp

Goederen: weijland agter de vest

Bijz: Adriaen Verschuren mede namens Willem, Maarte, Cornelis, Huijbert, Johannes en Johanna, broers en zuster, kinderen van Jan Janse Verschuren, procuratie 3-2-1809, Huijbert Nouwens, Zevenbergen, Jan Nouwens, Andries Schrouwens x Johanna Nouwens, Fijnaart, kinderen Cornelis Nouwens, zoon van Willem Nouwens, Zevenbergen. Willem Nouwens, Zevenbergen, Jacobus Mensberg x Johanna Nouwens, Petronella Nouwens, Huijlenburg, Johannes Berkman x Maria Nouwens en Huiberdiena Nouwens, beide te Amsterdam, kinderen van Jan Nouwens zoon van Huijbert Nouwens, procuratie 3-2-1809, Jan Janse Nouwens, Huijbert Lijten x Cornelia Nouwens, Willem Janse Verschuren, Klein Waspik, Huijbert Janse Verschuren, Raamsdonk, Lambert Verschuren, secretaris Pieter van der Meer namens Huijbert de Jong x Maria Nouwens, Rotterdam, procuratie 19-1-1809, Adriaen Verschuren voorn namens Jan M Nouwens en Peter B Kamp namens Anna Nouwens weduwe Jan van der Ka, procuratie 6-2-1809, en de laatste twee comparanten als voogden van de kinderen van Adriaen B kamp en Adriana Nouwens, allen erfgenamewn van Adriaen Corn Nouwens, 6-1-1809 overleden,

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 031

Soort akte: transport

Datum: 5-5-1809

1e Comparant: Johannes de Jong ea

2e Comparant: Jan H Rekkers

Goederen: een akker

Bijz: Johannes de Jong x Willemina Vermijs, Willem Snijders, Raamsdonk, en Marc Adr de Jong namens Adriaen van Limpt x Maria Vermijs, procuratie 18-3-1809, en Adriana Vermijs, Rotterdam, kinderen van za Susanna Zijlmans weduwe Johannes Vermijs en als voogden over de twee kinderen van Susanna: Merrego en Anna maria

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 032

Soort akte: transport

Datum: 5-5-1809

1e Comparant: Johannes de Jong ea

2e Comparant: Jan de Bruin

Goederen: een akkerweiland

Bijz: Johannes de Jong x Willemina Vermijs, Willem Snijders, Raamsdonk, en Marc Adr de Jong namens Adriaen van Limpt x Maria Vermijs, procuratie 18-3-1809, en Adriana Vermijs, Rotterdam, kinderen van za Susanna Zijlmans weduwe Johannes Vermijs en als voogden over de twee kinderen van Susanna: Merrego en Anna maria

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 033

Soort akte: transport

Datum: 17-5-1809

1e Comparant: Willem Gerard Loeff ea

2e Comparant: Leendert Boons, 's Moer

Goederen: beijsterland, inclusief het huis te 's Moer

Bijz: Willem Gerard Loeff, 's Moer, als execureur van de boedel van Adriaen van Os, Sprang, overleden te 's Moer, testament 20-8-1808, x Adriana Bogers weduwe Leendert Verduin

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 034

Soort akte: transport

Datum: 17-5-1809

1e Comparant: Willem Gerard Loeff ea

2e Comparant: Leendert Boons en Adriana Bogers wed Adr van Os

Goederen: moerputten

Bijz: Willem Gerard Loeff, 's Moer, als execureur van de boedel van Adriana van Os, Sprang, overleden te 's Moer, testament 20-8-1808, x Adriana Bogers weduwe Leendert Verduin

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 035

Soort akte: transport

Datum: 19-5-1809

1e Comparant: Joost Pols

2e Comparant: Marcelis Smits

Goederen: half acker

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 036

Soort akte: transport

Datum: 21-6-1809

1e Comparant: Daniel Sneeuw, scheepmaker

2e Comparant: Jurie Schakel, Sinttannaland

Goederen: damschuit

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 037

Soort akte: transport

Datum: 29-7-1809

1e Comparant: Daniel Sneeuw

2e Comparant: Arie van Kampen, 's Grevelduin Cappel

Goederen: schuit

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 038

Soort akte: transport

Datum: 21-9-1809

1e Comparant: Andries van Kuik

2e Comparant: Peter Kivits en Johan vd Bosch, schout Udenhout

Goederen: een huiswerf met weggespoeld huisje no 205

Bijz:

Vanaf hier zijn de aktes niet meer genummerd

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 039

Soort akte: scheiding

Datum: 7-10-1809

1e Comparant: Wouter de Zeeuw ea

2e Comparant:

Goederen: huis en diverse stukken land

Bijz: Wouter de Zeeuw, Cornelia de Zeeuw en Adriana de Zeeuw, kinderen van Adriaen Cornelis de Zeeuw, Joost van Molenschot en Adriaen Ad de Zeeuw als voogden van Maria Wensels, kleinkind van Adriaen

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 040

Soort akte: transport

Datum: 15-1-1810

1e Comparant: Hendrik Hendrikse van den Hoek, Vrijhoeven Cappel

2e Comparant: Jan Janse Lips de jonge

Goederen: een del

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 041

Soort akte: transport

Datum: 29-1-1810

1e Comparant: Cornelis Langerwerf ea

2e Comparant: Dirk van Driel

Goederen: 3 geerden in 6 geerden met Adriaen Langerwerf

Bijz: Cornelis Langerwerf, Gerrit van Dusseldorp x Maria Langerwerf, Dirk van Driel, Raamsdonk, Adriaen Langerwerf, 11½ Hoeve, Cornelis B Langerwerf, Hendrik Luiten Ambacht, Joachim Langerwerf, Pieter Langerwerf, Pieter Langerwerf, Cornelis H de Jong x Engelina Langerwerf en Maria Smeur weduwe Mels Langerwerf, erfgenamen van Catarina Langerwerf, overleden, 29-9-1809, en gewoond hebbende te Hendrik Luiten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 042

Soort akte: transport

Datum: 31-1-1810

1e Comparant: Jan Sneeuw ea

2e Comparant: Lourens Olislagers

Goederen: zaailand

Bijz: Jan Sneeuw x Adriana Verschuren, Antonie Adr Verschuren en Anna Verschuren, kinderen en kindskinderen, Adriaen en Lambert Verschuren als voogden ende Adriaen Wouterse Verschuren als toesiender over de kindskinderen van Antonie Adriaense Verschuren, tezamen erfg van Antonie Adriaense Verschuren, overleden te Waspik, en Johanna Maartense Biemans wed van Antonie voorn

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 043

Soort akte: transport

Datum: 31-1-1810

1e Comparant: Jan Sneeuw ea

2e Comparant: Antonie Adr Verschuren

Goederen: obligatie

Bijz: Jan Sneeuw x Adriana Verschuren, Antonie Adr Verschuren en Anna Verschuren, kinderen en kindskinderen, Adriaen en Lambert Verschuren als voogden ende Adriaen Wouterse Verschuren als toesiender over de kindskinderen van Antonie Adriaense Verschuren, tezamen erfg van Antonie Adriaense Verschuren, overleden te Waspik, en Johanna Maartense Biemans wed van Antonmie voorn

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 044

Soort akte: transport

Datum: 10-11-1809

1e Comparant: Pieternella de Zeeuw weduwe Cornelis de Bruin

2e Comparant: Johannes de Klem

Goederen: een huisje no 127 zoals van Christoffel Lijten gekocht.

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 045

Soort akte: wilkeur

Datum: 20-2-1810

1e Comparant: Christiaen Poppelier, schipper

2e Comparant: Dirk en Thomas Borstlap, scheepmakers

Goederen: ter leverantie van een nieuwe damschuijt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 046

Soort akte: transport

Datum: 13-2-1810

1e Comparant: Daniel Sneeuw, scheepsmaker

2e Comparant: Pieter C van den Noort, Oosterhout

Goederen: damschuit

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 047

Soort akte: transport

Datum: 28-2-1810

1e Comparant: Maria Smeur weduwe Mels Langerwerf

2e Comparant: Johannes van Baasbank, Werkendam

Goederen: een tjalschip

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 048

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1810

1e Comparant: Christiaen Poppelier

2e Comparant: Adriaen Daniels Sneeuw

Goederen: een hengstschuit

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 049

Soort akte: transport

Datum: 30-3-1810

1e Comparant: Bart van de Rijke

2e Comparant: Geertruij van de Rijken, dochter

Goederen: een huisje no 82 op den dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 050

Soort akte: transport

Datum: 10-4-1810

1e Comparant: Johanna van Dongen ea

2e Comparant: Johannes van Dongen, broer

Goederen: gaffelschip

Bijz: Johanna van Dongen laatst weduwe Hendrik Hootsmans volgens acte door de voogden over de drie kinderen, 14-11-1809 Middelburg.

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 051

Soort akte: transport

Datum: 14-4-1810

1e Comparant: Adriaen Daniels Sneeuw

2e Comparant: Floris van Hoek, Pietershoek

Goederen: hengstschuit

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 052

Soort akte: transport

Datum: 20-4-1810

1e Comparant: Adrianus de Bont ea

2e Comparant: Johannes de Bruin

Goederen: stuk del

Bijz: Adrianus de Bont, Jan J Nouwens, Dingena Nouwens, Pieter van Gennep x Anna Nouwens, Cornelis de Bont, Hendrik de Bont, Steve de Bont, Maria de Bont, Michiel van de Leur x Dingena de Bont, Baardwijk, Huijbert Lijten, Adriaen Lijten, Jan Lijten, Adroianus Lijten, Raamsdonk, Maarte Lijten, Raamsdonk, mede namens Anna Lijten, zuster, 's Hage, Elisabeth Lijten weduwe Dirk Kamp, erfgenamen van Steven de Bont en Joahnna Lijten

p.s noord/zuid kan ook andersom zijn

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 053

Soort akte: transport

Datum: 20-4-1810

1e Comparant: Adrianus de Bont ea

2e Comparant: Michiel van Hassel

Goederen: ackerland

Bijz: Adrianus de Bont, Jan J Nouwens, Dingena Nouwens, Pieter van Gennep x Anna Nouwens, Cornelis de Bont, Hendrik de Bont, Steve de Bont, Maria de Bont, Michiel van de Leur x Dingena de Bont, Baardwijk, Huijbert Lijten, Adriaen Lijten, Jan Lijten, Adroianus Lijten, Raamsdonk, Maarte Lijten, Raamsdonk, mede namens Anna Lijten, zuster, 's Hage, Elisabeth Lijten weduwe Dirk Kamp, erfgenamen van Steven de Bont en Joahnna Lijten

p.s noord/zuid kan ook andersom zijn

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 054

Soort akte: transport

Datum: 20-4-1810

1e Comparant: Adrianus de Bont ea

2e Comparant: Pieter van Gennep

Goederen: hooiland

Bijz: Adrianus de Bont, Jan J Nouwens, Dingena Nouwens, Pieter van Gennep x Anna Nouwens, Cornelis de Bont, Hendrik de Bont, Steve de Bont, Maria de Bont, Michiel van de Leur x Dingena de Bont, Baardwijk, Huijbert Lijten, Adriaen Lijten, Jan Lijten, Adroianus Lijten, Raamsdonk, Maarte Lijten, Raamsdonk, mede namens Anna Lijten, zuster, 's Hage, Elisabeth Lijten weduwe Dirk Kamp, erfgenamen van Steven de Bont en Joahnna Lijten

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 055

Soort akte: transport

Datum: 30-5-1810

1e Comparant: Laurens Rekkers ea

2e Comparant: Willem oosterwaal

Goederen: moerveldje

Bijz: Laurens Rekkers mede als vooght met mede comparant Michiel van Hassel over de kinderen van Francis van Hassel

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 056

Soort akte: transport

Datum: 7-7-1810

1e Comparant: Faas Buis en Antonie Wijne

2e Comparant: Aart Boogmans

Goederen: een huisje no 290 te boven op den dijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 057

Soort akte: wilkeur

Datum: 7-9-1810

1e Comparant: Willem Willemse Verduin

2e Comparant: Dirk en Tomas Borstlap

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 058

Soort akte: transport

Datum: 21-9-1810

1e Comparant: Adriaen Jacobus de Vos, Graven

2e Comparant: Willem Marcelisse Zijlmans, Cappel

Goederen: een acker te Boven aan Vroukensvaart

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 059

Soort akte: transport

Datum: 19-10-1810

1e Comparant: Denis Sagt en Wouter Jans Verschuren ,armmrs

2e Comparant: Lambert van Steenoven

Goederen: een huijsje van Johan van Balen nr 80 aan Benedenkerk

Bijz: Johan van Balen is op 13-9-1810 overleden

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 060

Soort akte: transport

Datum: 24-10-1810

1e Comparant: Johannes Vermeulen ea

2e Comparant: Bastiaan van Dalen

Goederen: een huizinge aan Vroukensvaart no 207 van ouds genaamd den Bruinvis

Bijz: Johannes Vermeulen namens Johannes Francisous de Bruin, Aaken, procuratie voor kijzerlijke notaris Francisous Antonie Daniels te Aaken 5-10-1810

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 061

Soort akte: transport

Datum: 27-2-1810

1e Comparant: Poulus Timmermans, 's Moer

2e Comparant: Pieter de Wit, Raamsdonk

Goederen: 6 geerden met verponding in Raamsdonk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 062

Soort akte: transport

Datum: 24-10-1810

1e Comparant: Johannes Vermeulen ea

2e Comparant: Lambertus, Adriaen en Elisabeth Zeijlmans

Goederen: 2/3 van een binnenhof

Bijz: Johannes Vermeulen namens Johannes Francisous de Bruin, Aaken, procuratie voor kijzerlijke notaris Francisous Antonie Daniels te Aaken 5-10-1810

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 063

Soort akte: transport

Datum: 24-10-1810

1e Comparant: Martinus Cornelis van Son ea

2e Comparant: Lambertus, Adriaen en Elisabeth Zeijlmans

Goederen: 1/3 binnenhof

Bijz: Martinus Cornelis van Son, Dongen, namens zijn moeder Catharina Sprangers weduwe Hendrik van Son

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 064

Soort akte: transport

Datum: 8-11-1810

1e Comparant: Huijbert Verschuren ea

2e Comparant: Lambert Verschuren

Goederen: een buiten del

Bijz: Huijbert Verschuren, Raamsdonk, Lambert J Verschuren, Adriaen Janse Verschuren mede namens broeders en suster, procuratie 3-8-1810, Gerrit Kleiberg,Oosterhout, Evert Weiterliet, Dussen, en Jan Janse Lips den oude namens Maria Baas, procuratie notaris P van der Meer 2-10-1810, en beiden als voogden, aangesteld vanuit Klein Waspik, over de minderjarige, te zamen erfg van Willem Janse Verschuren en Berbara Schenkels, gewoond en overleden te Klein Waspik

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 065

Soort akte: transport

Datum: 8-11-1810

1e Comparant: Huijbert Verschuren ea

2e Comparant: Wouter Biemans

Goederen: acker

Bijz: Huijbert Verschuren, Raamsdonk, Lambert J Verschuren, Adriaen Janse Verschuren mede namens broeders en suster, procuratie 3-8-1810, Gerrit Kleiberg, Oosterhout, Evert Weiterliet, Dussen, en Jan Janse Lips den oude namens Maria Baas, procuratie notaris P van der Meer 2-10-1810, en beiden als voogden, aangesteld vanuit Klein Waspik, over de minderjarige, te zamen erfg van Willem Janse Verschuren en Berbara Schenkels, gewoond en overleden te Klein Waspik

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 066

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1810

1e Comparant: Willem Schaap, ontvanger

2e Comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: een stuk land achter den Bruinvis

Bijz: Willem Schaap namens Johannes Francisous de Bruin, Aaken, procuratie voor kijzerlijke notaris Francisous Antonie Daniels te Aaken 3-11-1810.

Procuratie aanwezig in Nederlands en Frans.

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 067

Soort akte: transport

Datum: 16-11-1810

1e Comparant: Willem Schaap, ontvanger

2e Comparant: Johannes Vermeulen

Goederen: een stuk land

Bijz: Willem Schaap namens Johannes Francisous de Bruin, Aaken, procuratie voor kijzerlijke notaris Francisous Antonie Daniels te Aaken 3-11-1810.

Procuratie aanwezig in Nederlands en Frans.

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 068

Soort akte: transport

Datum: 3-12-1810

1e Comparant: Thomas Adriaen Lips, Klein Waspik

2e Comparant: Martinus van Riel

Goederen: samschuit

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 069

Soort akte: transport

Datum: 10-12-1810

1e Comparant: Joseph van Dongen

2e Comparant: Cornelis van den Enden, Dordrecht

Goederen: een acker achter de beijsters

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 070

Soort akte: transport

Datum: 17-12-1810

1e Comparant: Arie Hasebos

2e Comparant: Jacobus Streefland x Anna Hasebos

Goederen: half huisje no 124 op de zijdijk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71

Folio: 071

Soort akte: transport

Datum: 24-12-1810

1e Comparant: Johannes Hubertus de Bont, schout

2e Comparant: Wilhelmina Pronck gesepareerd van J J Kunsteinen

Goederen: 7 geerden

Bijz: Wilhelmina woont te Waalwijk