Register ofte
protocol des ambochts van Raemsdonck beginnende primes aprilis anno 1612

Los vel

De erffgenamen van Cornelis Joosten Tielen komt de somme
van ƒ 1969,05. De Ruelle heeft het geld ontvangen.

Fol. 2r

Op 16 meij 1612 verkoopt Peeter Adriaens Borchgraeff en
Michiewl Dircxz x Maijken Aeriaens Borchgraevendochter aan Claes Adriaens
Bosser.

Fol. 2v

Op 3 junij 1612 verkoopt Claes Cornelisz Schipper aan
Peeter Adriaensz Venders.

Tevens wilceur.

Fol. 3r

Op 4 julij 1612 verkoopt Frans Wijnantsz, Gijsbrecht
Wijnantsz, Jan Vernandes van Loon x Anneken Wijnants, Peeter Sijmonsz Ha??? x
Maijken Wijnants aan Quijrijn Bastaiensz.

Fol. 3v

Op 6 augustus1612 verkoopt Pauwel Willemsz van Dongen x
Anneken Adriaens aan Adriaen Fransz.

Tevens wilceur.

Fol. 4r

Ten voors daege verkoopt Huijbert Denisz vanden Rijen aan
Wouter Peetersz tbv Marij van Coenraet weduwe Peeter Woutersz Boequet, zijn
moeder.

Fol. 4r

Ten voors daege verkoopt Adriaen Fransz aan Adriaen
Petersz den Ouden

Fol. 4v

Op 8 october 1612 verkoopt Frederick Adriaensz aan
Juetken Mertens weduwe Aert Mertens.

Tevens wilceur

Fol. 5r

Ten voors daege verkoopt Henrick Jansz Buijs aan
Frederick Adriaensz.

Fol. 5r

Ten voors daege verkoopt Peeter Adriaensz Vender aan Jan
Lenaertsz.

Tevens wilceur.

Fol. 6r

Op 20 october 1612 verkoopt Adriaen Segersz aan Cornelis
Segersz zijn broer.

Fol. 6r

Ten voors daege verkoopt Claes Adriaen Claesz x Hendricxs
Segers aan Mathijs Jansz.

Fol. 6v

Op 16 december 1612 verkoopt Adriaen Adriaensz Cluijter x
Maijke Henricx za. mede namens zijn kinderen en Maeijken Jans wed Jacob
Henricxz met Adriaen Jacobsz haar zoon en Geerit Peeters als voogd aan Pauwels
Henricxz Vermoelen en Jan Dingeman Henricxz, beide wonende te Rijen.

Fol. 6v

Copie

Er is rente betaald ivm land van Adriaen Geritsz van
Bommel eerder beheorende aan Lijsbeth Jan Peetersz.

Fol. 7r

Op 10 januarij1613 compareerde Maijken Sanders wed Jan
Adriaen Huijbrechtsz, Cornelis Jansz x Tuentken Aerts mede voor Jan Joosten van
Woirden x Jacomijn Dircx Aertsz, zijn zwager, Henrick Henricxz de Hooch mede
namens 6 kinderen van Jan Adriaen Tuenis Lambrechtsz en Heijlken Henricx de
Hooch, Claes Adriaensz x Maijken Henricx de Hooch, Jacob Mercelisz, Tuenis
Jansz van Gent x Lijntken Mercelis, Willem Jansz x Truijcken Mercelis, Herbert
Jansz x Barbara Mercelis, Neeltken Mercelis.

Allen erfgenamen van Geerit Anthonis.

Jan Dircxz Verkerck mede namens weduwe Cornelis Jan
Mercelisz, Commer Jan Merceliszdochter, Cornelis Peetersz Bris? x Janneken
Govertsz, Peeter Pacobsz x Adriaentken Jacobs, Henrick Jansz x Emmerken
Goverts, de weduwe en 2 kinderen van sa Peeters Wouter Seben geassisteert met
Bastiaen Geritsz, de weduwe en 5 kinderen van sa Willem Wouter Seben, Huijbert
Jasperz Heijs x Tuentken Henricx de Hoioch, Huijbrecht en Cornelis Claesz,
broers, Jan Cornelisz Schippers x Elisabeth Adriaens de Hooch, Huijbrecht Claes
namens 2 kinderen van Huijbert Mercelisz, Johan van Clootwijck namens
Henricxken Jaspers weduwe sa Mathijs van Clootwijck, zijn moeder.

Allen erfgenamen van Lijsbeth Adriaens Verkerck x Geerit
Anthonis.

Zij verkopen aan Jan Peeters Schiptimmerman.

Tevens wilceur.

Fol. 7v

Ten voors daege verkopen de voors erfgenamen aan Huijbert
Claesz.

Tevens wilceur.

Fol. 8v

Op 27 januari 1613 verkoopt Andries Peetersz van Ghestel,
Gijsbrecht Wijnantsz namens Mariken Jan Claesz weduwe Gijsbrecht Wijnantsz [?]
aan Quijrijn Bastiaensz.

Fol. 9r

Op 2 april 1612 Anthonis Anthonisz Verbundt, Peeter
Peetersz Huijben, beide namens ??? sa Lauwereijs Hoeffkens verkopen aan
Robbrecht Jan Willem Meus tot Tilborcg tbv Digna Jans zijn moeder.

Fol. 9v

Op 2 julij1613 verkoopt Adriaen Fransz namens Sr Adriaen
van Achthen, stadthoude tot Baerle aan Sr Henrick van Achten, schout A???,
Baerle en Caem, zijn broer.

Fol.9v

Ten voors daege compareerde Dingenken Jans wed Gijb
Segersz met Dierck Adriaens, haar voogd en bekende voldaan te zijn van de
administratie van haar goederen.

Los vel

Sijmon Bartholomeus ??? als voogd van Peeter zijn broers
kind verkoopt aan peter Bastaiens, 17 mert 1610, en aan Adriaen Heijnricxz
Husten? te Rijen.

Fol. 10r

Op 4 october1613 verkoopt Jan Adriaensz, schout tot
Baerdwijck aan Lambrecht Adriaens.

Fol. 10v

Op 14 januarij 1614 verkoopt Jan Adriaensz Cnaep, Jan
Peetersz, Jan Huijbrechtsz, Jan Thomasz en Jan Adriaen Geritsz als voogden en
toesienders van Anneken Mertens vijff kinderen aan Stoffel Willemsz.

Tevens Wilceur.

Fol. 11r

Ten voors daege verkoopt Jan Adriaensz Cnaep, Jan
Peetersz, Jan Huijbrechtsz, Jan Thomasz en Jan Adriaen Geritsz als voogden en
toesienders van Anneken Mertens vijff kinderen aan Adriaen Adriaensz Langhen.

Tevens wilceur.

Fol. 11v

Ten voors daege verkoopt Jan Peetersz, Jan Huijbrechtsz
als voogden en toesienders van Merten Dirckz vier kinderen bij Anneken
Adriaensz aan Jan Adriaensz Cnaep.

Tevens wilceur.

Los vel

Op 12 februarij 1613 compareerde Joost? Adriaensz namens
Anneken Jans onder den Wijngaert en Anthonis ??? mede namens Dirick Crijns? En
verkopen aan de weduwe en erfg van Damis Meus tot Gils.

Fol. los vel

Ten voors daege compareerde Cornelis Daem???, Jan ???,
Michiel Corstiaensz x ???, Huijbrecht Dielis ??? x Willemken? ??? Meus en
verkopen aan Meus Jan M???.

Fol. los vel

Ten voors daege verkoopt Jan Fransz, schout, namens
Geertruijt Adriaens weduwe ???, Sr Ga? ?ommel, coopman tot Hamberch x Cornelia
Adriaens aan Philips A?persz.

Goederen gekomen van Marijken Adriaens ? x Reijnert
Jacobs Olislaeger.

Los vel

Memorie

Diverse mensen zijn geld schuldig

Jan Adriaen Canters

Bernaert Peeter Gerit Eelms

Lambrecht Peeter Jan Wiericx

Bernaert Jan Gerit Eelms

? Wouter Jansz en Peeter Adriaen Gijben

Los vel

Op 30 meert 1621 verkoopt Jan Adriaen Stevens aan
Frederick Adriaenss van Strien.

Fol. 12r

Ten voors daege verkoopt Jan Peetersz en Jan Huijbrechtsz
als voogden en toesienders van Anneken Mertens kinderen aan Jan Adriaensz
Cnaep.

Tevens wilceur. Betaalt wordt door Jan Adriaen Willems

Fol. 12v

Ten voors daege verkoopt Gerit Jan Melisz aan Huijbrecht
Jansz.

Tevens wilceur.

Fol. 13r

Ten voors daege verkoopt Pieter Jansz Nobel aan Cornelis
Adriaensz.

Tevens wilceur.

Fol. 13v

Op 28 januarij 1614 verkoopt Adriaen Cornelisz Lontere? x
Anna Tijsz?.

Fol. 13v

Ten voors daege verwilceurt Gerit Jan Denisz aan Adriaen
Cornelisz Lontere?.

Fol. 14r

Op 31 januarij 1614 compareerde Mr Jacob Hulseems, ???
tot Oosterhout, namens Sr Michiel vander Eijnde, schout tot Ginneken, Gils en
Bavel en verkoopt aan Dierick Adriaensz.

Fol. 14v

Op 16 februarij 1614 verkoopt Adriaen Stoffelen van Gils
aan Quijrijn Adriaen Jan Willemsz.

Fol. 15r

Ten voors daege verkoopt Frans Jacobsz van breda aan
Cornelis Peeter Seben.

Fol. 15v

Ten voors daege verkoopt Adriaen Adriaensz van Bavel als
toesiender van mathijs Willemsz weeskind (Henrick Gerit Joosten is voogd) aan
Jan Dingemansz.

Fol. 16r

Op 26 februarij 1614 verkoopt Adriaen Peetersz den Ouden
aan Crijn Bastaiensz.

Fol. 16r

Op 12 april 1614 verkoopt Peeter Dircxz aan Wouter
Peetersz tbv Maijke Peeters Coenraet wed Peeter Woutersz Boequet.

Fol. 16v

Op 3 meij 1614 verkoopt Adriaen Segersz aan Adriaen
Adriaensz.

Fol. 16v

Ten voors daege verwilceurt Adriaen Jansz Meulder.
Adriaen Adriaensz betaalt.

Fol. 17r

Ten voors daege verkoopt Adriaen Segersz aan Jan Adriaen
Stevensz?.

Tevens wilceur.

Fol. 17v

Ten voors daege verkoopt Adriaen Segersz aan Adriaen
Jansz Hoevenaer.

Fol. 18r

Ten voors daege verkoopt Adriaen Segersz aan Cornelis
zijn broer.

Fol. 18v

Op 10-12 1614 verkoopt Claes Adriaen Claesz aan Lauwerens
van den Kieboom tbv Anneken Jacobs onder den Wijngaert.

Tevens wilceur.

Fol. 19r

Akkoord ipv erfdeling tussen Bastiaen Huijben en Cornelis
Huijben van de goederen van hun vader en moeder.

Fol. 19rb

Op 31 december 1614 verkoopt Adriaen Fransz namens Dingna
Jans weduwe Gijb Segersz, zijn schoonmoeder, aan Adriaen Claes Adriaensz.

Tevens wilceur.

Fol. 19vb

Op januarij 1615 verkoopt Vastaert Woutersz aan Adriaen
Dingemansz.

Tevens wilceur.

Fol. 20r

Op 1 januarij 1615 verklaren Volcxken Claes en Claes
Matussen x Maeijken Jans mede namens Alijken Jans en Achtken Jans aan Pieter
Jansz Nobel verkocht te hebben.

Fol. 20rb

Op 21 januarij 1615 verkoopt Gijsbrecht Jansz aan Jan
Adriaensz Waelwijck

Fol. 20rb

Ten voors daege compareerde Volcxken Cleijs wed Jan
Adriaensz Schip met Gijb Jansz als voogd mede namens Claes Matheusz, zwager,
haar 2 dochters: Alijken en Aechtken Jans en verkopen aan Peeter Jansz Nobels.

Tevens wilceur.

Los vel met quitantie.

Los vel

Op 16-12-1626 bekennen Dirck Lauwereijs en Cornelis
Huijben verackdert te wesen van de goederen van Nelken Dijrcks sa x Cornelis
Huijben

Fol. 21r

Op 20 mert 1615 verkoopt Adriaen Cornelisz Neleman namens
Peeter Anthonisz Wijten x Hester? Jan de Leu aan Cornelis Cornelisz van Nispen.

Fol. 21v

Op 1 meij 1615 compareerde Heer Philibert en Rogier van
Bosselen mede namens de 2 kinderen van Cornelis van Bleijenborch bij Martina
van Borsselen sa, hun zus, en verkopen aan Adriaen Fransz en Lenert
Gijsbrechtsz.

Los vel

Willem Janssen en Adriaen Jochumssen zijn betaald door
Dierck Peeterssen van Dongen, 11 october 1612.

Fol. 22r

Ten voors daege compareerde Heer Philibert en Rogier van
Bosselen mede namens de 2 kinderen van hun zus bij Cornelis van Bleijenborch en
verkopen aan Daniel vander Plas.

Tevens wilceur.

Fol. 22v

Op 4 meij 1615 verkoopt Willem Jansz en Adriaen Jochumsz
aan Dierick Peeters wonende tot Dongen.

Tevens wilceur.

Fol. 23r

Ten voors daege verkoopt Cornelis Jansz aan Merthen
Adriaen Claesz.

Tevens wilceur

Fol. 23v

Op 18 auchustus 1615 verkoopt Jan Huijberden Reijnen
namens Charles de la Ruelle aan Bert Bastiaensz.

Fol. 24r

Op 18 augustus 1615 verkoopt Jan Huijbrechtsz Reijnen
namens Peeter Dircxz x Godeliene vande Berge aan Cornelis melisz tbv Adriaen
Claes henricxz.

Fol. 24v

Op 9 junij 1615 verkoopt Jan Peetersz en Jan Lauwereijsz
x Janneken Jans, Henrick Jans Creijmer (Cramer) x Lesken Wouters aan Huijbert
Cornelisz.

Tevens wilceur.

Fol. 25r

Op 16 julij 1615 verkoopt Adriaen Fransz namens Adriaen
van Asten, stadthouder tot Baerl, aan Henrick en Adriaen vander Voirt.

Fol. 25v

Op 25 augustus 1615 verkoopt Cornelis Melisz namens
Geertruijt Gerits zijn moeder aan Jan Fransz, richter.

Nog genoemd: Gerit Peetersz en zijn schoenmoeder.

Fol. 25v

Ten voors daege verkoopt Johan Fransz, schout, officier,
en Jan Cleijs namens Anneken Willem Wouters aan Peeter Meusz.

Fol. 26r

Ten voors daege verkoopt Lambrecht Adriaensz als voogd van
Jan zijn broers weeskind en Gerit Peetersz als toesiender aan Adriaen
Michielsz, schout ’s Gravenmoer.

Fol. 26v

Op 5 september 1615 verkoopt Joachim Jansz Brouwer tot
Delft aan Jan Joachimsz.

Tevens wilceur.

Fol. 27r

Op 2 november 1615 verkoopt Joost Dircx Hessels,
Dordrecht, aan Jan Adriaensz Maes.

Fol. 27v

Op 27 november 1615 verkoopt Henrick Jansz namens Dierick
Peetersz van Alenborch, Antwerpen, aan Gerit Fransz van Alenborch. Goederen
gekomen van Frans Dircxz van Alenborch zijn grootvader.

Fol. 27v

Ten voors daege verkoopt Gerit van Alenborch mede namens
Bastiaen Peetersz van Alenborch, neef, en Margrietken Peeters van Alenborch,
nicht, aan Mathijs Jansz

Fol. 28r

Op 8 januarij 1616 verkoopt Anthonis Cornelisz aan
Henrick Jansz Buijs.

Fol. 28r

Ten voors daege verkoopt Anthonis Cornelisz aan Johan
Fransz.

Fol. 28v

Ten voors daege verkoopt Anthonis Cornelisz aan Lambert
Adriaensz.

Tevens wilceur.

Fol. 29r

Ten voors daege verkoopt Anthonis Cornelisz aan Peeter
Jansz Schiptimmerman.

Tevens wilceur.

Fol. 29v

Ten voors daege verkoopt Claes Jansz Nobel aan Sijmon Jan
Willebortsz.

Fol. 30r

Op 8 februarij 1616 verkoopt Henrick Cornelis Godertsz
geassisteert met Willem zijn broer, Peeter en Jan Jan Stapperssoonen, Hilleken
Jan Stappers x Jacob Verstraten aan Jacob Peeter Mertensz.

Fol. 30v

Op 23 mert 1616 verkoop Maeijken Lenaerts weduwe Henrick
Beijermans met Geraert Henricxz, zoon, als voogd aan Aert Jansz.

Tevens wilceur.

Fol. 31r

Ten voors daege verkoopt Adriaen Adriaensz, Wouiter
Adriaensz, Bastiaen Peetersz x Lesken Adriaens aan Jan Cleijsz en Roel Lenertsz
tbv J Cleijs weduwe Lenert Roelen en haar kinderen.

Fol. 31v

Op 6 aprilis 1616 verkoopt Jan Huijb Coenen aan Cornelis
Gerit Anthonisz.

Fol. 31v

Op 7 aprilis 1616 verkoopt Johan Aertsz Buijcs,
burgemeester te Geertruijden Berch, namens Peeter Dircxz als voogd van de
kinderen Francoijse vanden Berge bij Cornelis Joosten T???, Jan Joost Gruijters
(Schoenmaecker) als toesiender aan Berthout Bastaiens en Stoffel Willemsz,
zwager.

Tevens wilceur.

Fol. 32v

Schout en heemraders verklaren op verzoek van Joost
Aertsz Buijs dat Adriaen Jacobsz Wijngaert en Anneken sijn suster sa geen
andere erfgoederen te Raemsdonck hebben dan ….

Fol. 33r

Op 6 meij 1616 verkoopt Johan Fransz, schout, en Adriaen
Fransz, zijn broer, aan Geraert Henricxz tbv Maijken Lenaerts weduwe Henrick
Beijermans van Weert.

Fol. 33v

Op 12 meij 1616 verkoopt Gabriel Huijbrechtsz en
Huijbrecht zijn zoon bij Metken Arien Borchgraven aan Seger Jansz tbv Anna Ansz
weduwe Claes Adriaensz Bosser.

Fol. 34r

Op 7 ??? 1616 verkoop Bartholomeus Jan Schel??? aan ???
van Asten.

Fol. 34v

Ten voors daege verkoopt Bartholomeus Jan Schel??? aan
Jan Meusz, Jan Mertensz en Jan Tijs Anthonisz.

Fol. 35r

Op 15 junij 1616 verkoopt Peeter Jansz x Sijenken Tuenis
aan Joachim Joosten.

Fol. 35r

Op 22 junij verkoopt Cornelis Fransz van Rosendael aan
Adriaen Fransz.

Fol. 35v

Op 13 julij 1616
verkoopt Cornelisz Henricx van Asten namens Henrick Lauwereijs van Asten en
Cornelis Lauwereijs van Asten, broers, en Lambrecht Adriaensz x Adriaennken
Willem Jan Aerts aan Gherit Anthonis Evertsz.

Fol. 36r

Ten voors daege verkoopt Frans Adriaen Peetersz en
Quijrijn Sebastiaensz namens Sijmon Cuijlaerts en Jacob Cuijlaerts zijn zonen
bij Maijken Anthonis Peeter zijn dochter en namens Anneken en Jenneken sijnen
cluijters Cuijlaerts zijn zusters aan Adriaen en Aerden peeter Aerden, broers.

Fol. 36v

Op 5 november 1616 verkoopt Johan Fransz, schout, aan
Lambert Adriaensz.

Fol. 36v

Op 6 november 1616 verkoopt Merthen Adriaens Claesz aan
Jan Willemsz.

Tevens wilceur.

Fol. 37v

Op 16 november 1616 verkoopt Merthen Adriaens Clauwertsz
aan Jan Peetersz.

Fol. 37v

Op 13 december 1616 verkoopt Vastaert Woutersz aan
Adriaen Dingemansz.

Fol. 38r

Op 1 februarij 1617 verkoopt Lenaert Claes x Lesken Frans
aan Wouter Mathijsz.

Tevens wilceur.

Fol. 38v

Ten voors daege verkoopt Wouter Tijsen x Lijnken Cornelis
aan Jan Jansz Gijben.

Fol. 38v

Jacob Peeter Huijbrechtsz x Maeijken Stevens verkoopt aan
Cornelis Cornelisz tbv Maijken Adriaens, zijn moeder.

Fol. 39r

Jacob Peetersz x Maeijken Stevens verkoopt aan Adriaen
Nicolaesz.

Fol. 39r

Op 4 mert 1617 verkoopt Adriaen Fransz namens Peeter
Cornelis den Jonghen aan Adriaen Jan ???

Fol. 39v

Ten voors daege verkoopt Adriaen Fransz Meus Jan Schel???
tbv Maijken Peeter Jan Lips weduwe Daem Jan Mermans en haar 6 kinderen.

Tevens wilceur.

Los vel

Adriaens Fransz is voldaan van het geld dat hij van
Adriaen Jans tot Giels zou krijgen, 1626.

Fol. 40r

Op 15 mert 1617 verkoopt Cornelis Goijert Claesz aan
Jacob Peeter Merten Stapts.

Fol. 40r

Adriaen Adriaensz Connincx verkoopt namens Adriaen
Jacobsz Cleermaecker, Dordrecht, aan Dierick Bastiaensz.

Fol. 40v

Op 1 aprilis 1617 verkoopt Aert Jan Aertsz aan Adriaen
Peetersz den Jonghen.

Fol. 40v

Ten voors daege verkoopt Joost? Claes Michielsz en [rest
foto te onscherp] aan Adriaen Adriaensz Langen.

Tevens wilceur.

Fol. 41v

Ten voors dage verkopen de voors voogden en toesienders
ter presentie van Joost en Michiel Claesz aan Melis Willemsz.

Tevens wilceur.

Fol. 42r

Op 26 aprilis 1617 verkoopt Mathijs Peetersz aan Adriaen
Dingemansz.

Fol. 42r

Ten voors daege verkoopt Cornelis Corst Lesten x Dingena
Huijbrechts aan Joachim Joosten.

Fol. 42v

Op 9 meij 1617 verkoopt Lenaert Henricxz Beijermans aan
Frederick Adriaensz.

Tevens wilceur.

Fol. 43r

Ten voors daege compareerde Joost van Hildernisse,
schout, schepenen en richter van Mopertingen en Holbeeck mede namens de
kinderen van jan van Hildernisse, hooch schout van mastricht en van Caterina en
Maria van Hildernisse, Jan van Sous x Clara Schamschots dochter wijlen barbara
van Hildernisse. Kinderen en kintskinderen van Adriaen van Hildernisse en Maria
van Mansdaele alias Celdermans. Zij verkopen aan geraert Fransz en Peeter
Fransz, broers.

Fol. 43v

Op 5 julij 1617 verkoopt Adriaen Peetersz den Ouden
Straff aan Dierick Peeter Bastiaensz.

Tevens wilceur

Fol. 44r

Op 25 october 1617 verkoopt Adriaen Adriaensz Conincx
namens Herman Jansz Barber, Dordrecht aan [rest foto ontbreekt]

Fol. 44v

Ten voors daege verkoopt Jan Stevensz Smit aan Cornelis
St???

Fol. 45r

Op 17 november 1617 verkoopt Ariaen Aert Ariaensz
Schouten aan Floris Wijtensz.

Fol. 45r

Op 29 november 1617 verkoopt Jan Willemsz Verleg,
schepenen in Oosterhout, aan Ariaen Jan Huijghen tbv Ariaen Ariaensz Koeman.

Fol. 45v

Ten voors daege verkoopt Bert Bastiaensz mede namens Bert
Michielsz, zwager, en Joost Cleijsz aan Cornelis Segersz.

Fol. 45v

Op 29 november 1617 verkoopt Ariaen Ariaensz Cloosterman
aan Jan Jansz Gijben.

Tevens wilceur.

Fol. 46r

Op 21 februarij 1618 verkoopt Ariaen Ariensz als voogd en
Jan Joachimsz als toesiender van Claes Michielsz vijf kinderen aan Joost
Claesz.

Tevens wilceur.

Fol. 48r

Op 9 meij 1618 verkoopt Aertken Aerts weduwe wijlen Jan
Cornelisz met Wouter Woutersz, zwager en voogd, aan Bastiaen Jansz, zoon, en
Claes Ariaensz, zwager.

Tevens wilceur.

Fol. 48v

Op 11 meij 1618 verkoopt Henrick Jansz Buijs aan Cornelis
Segersz.

Fol. 48v

Op23 meij 1618 verkoopt Jan Woutersz en Ariaen Jansz aan
Frans Tuenisz.

Fol 49r

Dierick Lauwereijs mathijsz namens Jan van Haerlen,
coopman te Dordrecht, verkoopt aan Ariaen Ariaen Conincx tbv Dierick
Bastiaensz.

Fol. 49r

Ten voors daege verkoopt Godtschalck Mathjijsz Heijs,
outburgemeester namens Sebastiaen Peetersz van Alenborch aan Geraert Fransz,
pastoir te Bavel.

Fol. 49r

Ten voors daege verkoopt Godtschalck Mathjijsz Heijs,
outburgemeester namens Cornelis Peetersz van Alenborch aan Fransz van
Alenborch, pastoir te Bavel.

Fol. 49v

Ten voors daege verkoopt Godtschalck Mathjijsz Heijs,
outburgemeester namens Cornelis Peetersz van Alenborch aan Fransz van
Alenborch, pastoir te Bavel.

Fol. 49v

Op 21 julio 1618 verkoopt Henrick Jansz Buijs namens
Grietken Hermans weduwe Ariaen Aperss en mede namens Johan Gijsens, predicant,
x Petronella Michiels, mede namens Jan Gillissooen van Horst x Maijken
Michiels?, mede namens Cornelis Willemsz Blockmaecker x Brechtken Apers en mede
namens Jacob Apersen, isaac Apersen, geertruijt en J??? Apersdochteren, de
weeskinderen van Maria Apers, allen erfg van Ariaen Cornelisz Pecklap en
Marijken Apers, aan Phils Apperss. De goederen zijn aangecomen van Reijnert
Jacobsz en Marijken Ariaens.

Fol. 50r

Op 4 november 1618 verkoopt Joost Claes Michielsz aan
Adriaen Adriaensz Langhen en Jan Joachimsz, voogd en toesiender van van sijn
broeder en drie halve zusters.

Fol. 50r

Ten voors daege verkoopt Anthonis Ariaensz aan Michiel
Ariaensz, zijn broer.

Fol. 50v

Op 28 januarij 1619 verkoopt Adriaen Jansz de Beer aan
Jan Jansz Peer Lambrechtsz.

Folio 51 ontbreekt of is niet gefotografeerd.

Fol. 52r

Op 8 februarij 1619 verkoopt Adriaen Adriaens Conincx
namens Frans Jansz x Mariken Lenaerts van Boisschot, Mr Jan van Boisschot, Jan
Mateusz x Elisabeth van Boisschot, Lijsken Claes weduwe Lenerden van Boisschot,
erfg van Marijken Adriaens x Reijvert Jansz Olislager, hun out moeije, aan
Johan Huijgen Crab.

Fol. 52v

Ten voors daege verkoopt Adriaen Adriaens Conincx namens
Jan Mercusz x Lijnken Schrijvers Ariaens, Catalijn Schrijvers Ariaens weduwe
Claes Jans Pauwel Steijn, Jacob en Adriaen Jans soonen Pauwel Steijn, Claes en
Henrick Jans Domen Pauwel Steijnen Adriaentken Jans Pauwel Steijn aan Johan
Huijgens Crab, olislager te Dordrecht.

Fol. 53r

Ten voors daege verkoopt Berthout Bastaiensz x Aentken
Corsten weduwe Adriaen Leuskijndt aan ??? Jansz en Joachim Joosten namens
Dingen Gijben kleinkinderen.

Fol. 53v

Op 2 mert 1619 verkoopt Robbrecht Jan Willemsz Toten van
Tilborch namens Dingen Jan Willemsz weduwe Willem Jan Willems Toten, zijn
moeder, aan Quijrijn Sebastiaensz.

Los vel

Copie uijt het slot vande wilcur die Peeter Jacobsz ende
Aentken Corten tot behoeff vande gemene crediteurs verleeden hebben opten 23
julij 1627.

Op 27 julij 1628 bekent Peeter Adriaens Venders x Aentken
Corten geld ontvangen te hebben van Peeter Jacobs.

Maijken Beerten krijgt ook geld.

Fol. 54r

[niet te lezen vanwege onscherpe foto]

Fol. 54r

Op 29 mert 1619 toontJoost Aertsz Buijs, secr
Geertruijdenberge, namens Katerina Sebastiaens weduwe Jan Joost Gruijters een
coopceel van dat Jan Groijten? Sa van Joost Sebastiaens gekocht heeft.

Fol. 54v

Adriaen Fransz verkoopt aan Cornelis Segersz.

Fol. 54v

Sijmon Jan Wilbortsz verkoopt aan Peeter Adriaensz
Conincx tbv Maijken Adriaens, zijn moeder.

Fol. 55r

Adriaen Adriaensz Leuskijndt verkoopt aan Adriaewn
Cornelis Neleman.

Fol. 55r

Op 25 september 1619 verkoopt Wierick Geritsz aan Peeter
Jansz Schoenmaker, zwager.

Fol. 55v

Jacob Ariaensz x Geertruijt Huijmans, Gijsbrecht
Huijmansz, Huijman Huijmansz verkopen aan Jan Jansz Gijben hun deel in de
erfenis van Jan Gijsbrechtsz en neeltken, hun grootouders.

Fol. 56r

Op 30 october 1619 verkoopt Jacob Adriaensz x Truijcken?
??? aan Jan Jansz Gijben.

[foto heel onscherp]

Fol. 56r

Jacob Ariaensz, Gijsbrecht Huijmansz, Huijman Huijmansz
verkopen aan Jan Jansz Gijben.

Fol. 56v

Ten voors daege verkoopt Jan Lenaertsz Wever? aan
Bastiaen Huijben Bosseren.

Tevens wilceur.

Fol. 57r

Op 11 november 1619 verkoopt Lauwereijs Mathijsz namens
Dirick Huijbrechtsz x Sijken Cornelis aan Adriaen Peetersz.

Fol. 57r

Ten voors daege verkoopt Robbrecht Jan Robbrechtsz x
Aentken Ariaen Peeter Adriaens? mede namens Jan Adriaen Peeter Adriaens?,
zwager, aan Sijmon? Adriaen Jan Aertsz.

Fol. 57v

Ten voors daege verkoopt Cornelis Stevensz van Steenhoven
aan Frans Teunisz.

Fol. 57v

Ten voors daege verkoopt Cornelis Jan Gijben aan Franq
Anthonisz.

Fol. 58r

Ten voors daege verkoopt Cornelis melisz, secr., namens
Adriaen Cornelis Aert Wijmers, mr Willem Henrickx Lemans x Lijsbeth Cornelis
Aert Wijmers, Cornelis Sijmonsz van Son, Bartholomeus Cornelis x Maeijken
Sijmon van Son, Cornelis Adriaen Dielis? X Neeltken Sijmon van Son, aan
Cornelis en Jan Dingeman Gijsbrechts, broers.

Fol. 58v

Op 3 december 1619 verkoopt Wouter Tijsen aan Roelooff
Lenertsz.

Tevens wilceur.

Fol. 59r

Ten voors daege verkoopt Adriaen Joachimsz Moets x
Joostken Thomas, Anthonis Adriaensz Timmer x Grietken Thomas, Peeter
Lauwereijs, zwager, Adriaen en Anthonis als voogden van Jan Henricxz kind van
Jenneken Thomas, Adriaen Adriaensz Coninx namens Maijken Thomas, erfgenamen van
Thomas Vassen, aan Jacob Nijssen, behout neve.

Tevens wilceur.

Fol. 60r

Op 10 januarij 1620

Verkoopt Adriaen Adriaensz Coninx namens Dingena Thomas
de Bie weduwe Adriaen de Cat?, Willem Louff en zijn zus maijken Jans, Lenaert
Jansz Koekenbacker x Adriaentken Mes Adriaens aan Dierick Lauwereijsz Mathijsz
tbv Dierick Bastiaensz, coopman te Dordrecht.

Fol. 60r

Ten voors daege verkoopt Jan Jansz Gijben Henrick Jansz
Buijs.

Fol. 60v

Op 30 januarij 1620 verkoopt Huijbert Jansz de Beer aan
Gerit Woutersz.

Fol. 60v

Berthout Bastiaensz verkoopt aan Adriaen Dingemansz, 23
februarij 1620.

Fol. 61r

Ten voors daege verkoopt Jan Adriaen Canters namens
Adriaen Jan Adriaensz Buijs als voogd van Lambrecht Peeter Jan Wiericx vijf
kinderen bij Jacomijn Jan Dirck Corpers aan Embrecht Jan Embrechtsz.

Fol. 61r

Ten voors daege verkoopt Lambrecht Peeter Jan Wiericx
namens Peeter Mathijsz, Jan, Adriaen en Frans Mathijsz, Cornelis Jan Cornelisz
Bogaerts, Adriaen Ansens namens Peeter Mathijs Jansz 2 dochters, Peeter Jan
Adriaen Aerts namens Bernaert Adriaen Aertsz kinderen bij Anneken Mathijs Jans
aan Jan Bernaertsz tbv Bernaert Jan Gerit Eelms, vader.

Fol. 61v

Op 11 mert 1620 verkoopt Dierck Anthonis x Neeltken Jans
weduwe Lenaert Aertsz aan Adriaen Dircxz.

Tevens wilceur.

Fol. 62r

Op 28 aprilis 1620 verkoopt Adriaen Adriaensz Conincx
namens Adriaen Cornelis van Berch, Sgravendeel, Adriaen Cornelis namens Cl???
Van Berch, schiltcnape vande heerlijckheijt van Vlaanderen aan Johan Huijgensz
Crab. De goederen zijn aangekomen door overlijden van Marijken Adriaensz zijn
moeije x Reijvert Jacobsz Olislager.

Fol. 62v

Op 29 april 1620 verkoopt Cornelis Corst Leesten x Dingna
Huibrechts aan Wouter Tijsen.

Tevens wilceur.

Fol. 63r

Op 8 meij 1620 verkoopt Adriaen Adriaensz Michielsz
namens Willem Pauwels Scheijlkens aan Adriaen Lenerts.

Fol. 63r

Op 14 meij 1620 verkoopt Jan Jan Henricxz Schoneman aan
Wouter Peetersz alias Straff.

Fol. 63v

Op 24 meij 1620 verkoopt Jan Huijbrechtsz namens Cornelis
Lauwereijs van Asten namens de erfg van Cristina Schonemans weduwe Henrick Jan
Schonemans aan Wouter Peetersz alias Straff.

Fol. 63v

Ten voors daege verkoopt Adriaen Conincx en Gijb Jansz,
dijkmeesters, aan Claes Adriaen Clauwertsz.

Fol. 64r

Op 27 meij 1620 verkoopt Willem Buijs Henricxz aan Joachim
Joosten en Wouter Jansz als voogd en toesiender van Cornelis en Anneken Gijben.

Fol. 64r

Adriaen Jan Willemsz verkoopt aan Anthonis Aert
Cloosterman.

Tevens wilcuer en borg.

Fol. 65r

Adriaen Wijtensz emde als voogd van Dingeman Wijtensz 6
kinderen bij Hilleken Jan Wijtens en Michiel Jansz x Neesken Wijten verkopen
aan Wouter Tijsen tbv Wouter Jacobsz Visser. Op 31 december 1620 tevens wilceur

Fol. 65v

Op 11 julij 1620 verkoopt Geertruijt Huijbrechts weduwe
Joachim Wijtensz met Huijbrecht Cornelis haeren haar zoon aan Wouter Jacobsz
Visser.

Tevens wilceur. Jacob Adriaens Mijnders is schoonzoon van
Geertruijt. Adriaen Broeders ontvangt geld. Peeter Wouters als voogd van
Truijcken Jans weduwe Huijbert Cornelisz is voldaan op 10-12-1641.

Los vel

[onleesbaar door onscherpe foto]

Fol. 66v

Stijnken Gerits weduwe Merthen Jansz Verscheijl,
schoolmeester, verkoopt aan Henrick Adriaensz Panen.

Fol. 67r

Op 3 october 1620 verkoopt Melis Peetersz en Cornelis
Henricxz als erfgenamen van Michiel Jan Wouters weeskind aan Willem Adriaensz
Ackerman en Jan Dingeman Henricx.

Fol. 67r

[niet leesbaar vanwege onscherpe foto]

Fol. 67v

Op 30 october 1620 verkoopt Aert Jan Beris mede namens
Anneken Adriaens weduwe Adriaen Henricx ??? aan Peeter Michielsz [foto
onscherp]

Fol. 68r

Op 2 aprilis 1621 verkoopt Peeter Jansz Metselaer x
Sijmken Anthonis aan Dierick Adriaensz en kinderen.

Fol 68r

Ten voors daege verkoopt Jan Andries Stevensz aan
Frederick Adriaensz [foto onscherp].

Fol. 68v

Op 3 april 1621 verkoopt Joost Claesz aan Diercik
Adriaensz en kinderen.

Fol. 69r

Op 27 april 1621 verkoopt Peter Jansz Nobel namens
Dingenken, Neeltken en Maijken Jans Nobel, zussen, aan Cornelis Jansz Nobel.
Goederen aangekomen van Grietken Cleijs hun moeder. Nog genoemd Claes Jansz [2e
deel foto onscherp]

Fol. 69r

[niet te lezen, foto onscherp]

Fol. 69v

Op 28 april 1621 verkoopt Jan Jansz Kin? aan Adriaen
Peetersz den Ouden Str??, Wouter Tijsen en Cornelis Tijsen.

Fol. 70r

Op 3 december 1621 verkoopt Charles dela Ruelle aan
Waltelis Lenecque.

Fol. 70r

Op 27 januarij 1622 verkoopt Cornelis Segersz aan Adriaen
Jansz Hoevenaer.

Fol. 70v

Ten voors daege verkoopt Adriaen Jansz Hoevenaer aan
Cornelis Segersz.

Fol. 70v

Ten voors daege verkoopt Adriaen Jansz Hoevenaer namens
Willem Geritsz Croon mede namens Jan Cornelis Sch??maeckers, Abraham Adriaensz
Costers en Pieter Jansz Cuijper aan Wouter Peetersz alias Straff en Adriaen
Peetersz zijn broer.

Fol. 71r

Op 24 februarij 1622 verkoopt Jacob Adriaensz x Anneken
Cleijs Adriaen de Bosser aan Anna Ans weduwe Claes Adriaensz Bosser

Fol. 71r

Op 24 februarij 1622 verkoopt Maijken Govertsz met Frans
Lenertsz als voogd mede namens Adriaen Cornelis Nijsen als toesiender van de
kinderen van Cornelis Jan Godschalck Timmerman, haar mans broer, Jan Henricxz
van Seventries? Aan Cornelis Gerit Anthonis.

Fol. 71v

Op 2 junij 1622 verkoopt Jan Nicolaes K??en x hijlken Jan
Olislagers aan Henrick Cornelis Snellen.

Fol. 72r

Op 6 julij 1622 verkoopt Adriaen Adriaensz Conincx,
stadthouder mede namens Willem en Anthonis
Mercelis, zwagers, Staes Adriaensz x Peeterken Mercelis, Henrick Adriaens Panum
x Jenneken mercelis aan Jacob Jacobsz.

Tevens wilceur.

Fol. 72v

Op 6 october 1622 verkoopt Christoffel Willemsz aan
Cornelis Melisz, secretaris.

Fol. 73r

Op 10 januarij 1623 verkoopt Adriaen Franssen Cuijper,
Waspik, aan Aenken Aderjan weduwe Matijs Wouters.

Tevens wilceur in het bijzijn van Wouter Mathijs, zoon.

Op 24 februarij 1633 bekent Wouter janss als moederlijk
oom en voogd van het kind van Adriaen Franssen Cuijpers voldaan te zijn. Aenken
Adriaens is inmiddels ook overleden.

Fol. 74r

Op 19 januarij 1623 verkoopt Frans Adrijaens Boeser als
voogd en Staes Adrijaens als toesiender van de vijf kinderen van Hendrick
Adrijaens Panum bij Janneken Mercelis aan Claeij Lenaerts.

Tevens wilceur.

Fol 75r

Op 3 februarij 1623 verkoopt Diercxsken Montens met
Wouter Diercxs als voogd aan Berthout Bastiaens een stuk land zoals Aert Jans
dat van de weduwe van Handrick Beijermans gekocht heeft.

Tevens wilceur.

Fol. 75v

Op 4 februarij 1623 verkoopt Frederick Adriaens van
Strien aan capiteijn Willem van Borghen, Geertruijdenberg.

Tevens wilceur. Op 17 meij 1628 is Handrick Matijs als
voogd van de kinderen van Frederick voldaan.

Fol. 77r

Op 23 februarij 1623 verkoopt Peeter Cornelis de Haen aan
Frans Croijmans.

Fol. 77v

Op 22 meert 1623 verkoopt Jan Adriaens Ghijsbrechts,
schout Bardwijck, aan Jan Janssen Kin.

Tevens wilceur.

Fol. 78r

Ten voors daege verkoopt Jan Adriaen Ghijsbrechts aan
Geerit Jan Meusz.

Tevens wilceur.

Fol. 78v

Ten voors daege verkoopt Jan Adriaen Ghijsbrechts, schout
Baerdwijck, aan Mathijs Peeters, secretaris.

Tevens wilceur.

Fol 79r

Ten voors daege dragen Jan Ghijsbrechts en Fredrick
Adrijaens over, namens de weeskinderen van Gijb Jans bij Anna Corsten, tbv
Adriaen Ghijsbrechts. De goederen komen van Ghijsbrechts Janssen zijn moeder.

Tevens wilceur. Anna Corsten x Wouter Adrijaen. Los vel:
quitantie

Fol. 80r

Op 26 meert 1623 verkoopt Adrijaen Peeters den Jonghen,
Aenghen Jacops met Jacop Peeters haar vader als voogd mede namens Joost Segers
en Jan Franssen Schipper tot Rotterdam aan Aenken Adrijaens weduwe Mathijs
Wouters, zoon.

In de kop staat: de erfgenamen van Adriaen Peeters den
Ouden Sta??.

Fol. 80v

Op 4 meij 1623 verkopen Hendrick Cornelisz Claesz en
Hendrick Adriaenszoon vande Corput namens Adriaen Jan Lambrechtsz, Cornelis Jan
Cornelis Aertsz x Anneken Adriaen Jan Lambrechts, Pauwels Huijbrechts Ansens x
Thonisken Adriaen Jan Lambrechts en Adriaen Adriaen Buijs aan Jannen Huijbrecht
Rubbens en Adam Cornelis Jan Peeters van Ghiels.

Op een los vel: Extract uit schepenbrief van Gilze

Henrick Cornelis Heijblom is voldaen

Fol 81r

Opten voors dach verkoopt Cornelis Huijb Anssen aan
Cornelis Dingemans.

Fol 81r

Ten voors dage verkoopt Jan Dingemans Hendricxz ten Rijen
aan Cornelis Dingemans.

Fol. 81v

Op 10 meij 1623 verkoopt Volcxsken Cleijs Barten weduwe
Jan Tunissen Schoel met Mathijs Peeters als voocht aan Claes Adrijens
Govrijaen.

Tevens wilceur. Los vel: Volicken Claes is voldaen door
Bastiaen Janssen

Fol 82r

Ten voors dage verkoopt Claes Adrijens Govrijaen aan
Bastiaen Jansz.

Tevens wilceur.

Fol. 82v

Opten voors dach verkoopt Jan Janssen den Jonge Smit en
Janneken Jans x Cornelis Sijmons (Geertruijdenberg) aan Adrijaen Dingemans.

Fol. 83r

Op 18 meij 1623 verkoopt Adrijaen Jans alijas Ceijsser
mede namens de kinderen van Antonis Jans zijn broer aan Wouter Schilders
(lakencooper Geertruijdenberg)

Tevens wilceur door Wouter Jans Schilder.

Fol 84r

Staet van roerende goederen van Wouter Peeters Straff en
metken Jans, huijsvrouw, op 22 meij 1623.

Fol. 85r

Op 1 augustus 1623 verkoopt Reijnier Aertssen ruijter tot
Heusden x Eijcken Adriaensz aan Adrijaen Adrijaens Leeuskijnt.

Tevens wilceur. Op los vel quitantie.

Fol. 86r

Op 25 augustus 1623 verkoopt Staes Adrijaens x Peeterken
Meerchelis Smueelders aan Jan Willems Smueelders. De goederen zijn aangekomen
door overlijden van Meerchelis Willems Smueelders en zijn huijsvrouw.

Tevens wilceur. Op los vel quitantie.

Fol. 87r

Op 11 september 1623 verkoopt Coornelis Buijssens, oudt
borgemeester van Oosterhout, namens Jan Winderix van Hapert, ruijterman onder
de compagnie harcgnebosiers? des heer ritmeesters van Abermont te
Sertogenboosschen aan Geerit Adrijaens vander Avoirt.

Fol 87v

Op 21 october 1623 verkoopt Mathijs Peeters, secr, en
Bastiaen Jans als toesiender van geeraet Peeters kinderen aan Geereaert Jans in
presentie van Lambert Adrijaens als voocht van en Ghiel Mathijs Ootgens als
toesiender van geeraert Jans.

Los vel

Op 10 september heeftt Maeijken Cleijsen x Jan Andries
een akkoord met de erfgenamen van Roelff Wilmssen aangaande de erfenis van de
overleden kinderen van Maeijken bij Jan Adriaenss. Betaald wordt aan Jan
Joosten.

Fol. 88r

Op 15 november 1623 verkoopt Steven Cornelis Buijs tot ’s
Gravenmoer namens Cornelis Adrijaen Nagerszoon x Nelken Peters aan Peter
Antonis Paech?

Fol. 88v

Op 25 november 1623 verkoopt Wouter Mathijs aan Meerten
Mathijs Jans.

Tevens wilceur.

Fol 89v

Op 29 december 1623 verkoopt Wouter Mathijsz aan Jan
Adriaens Hoevenaers.

Tevens wilceur.

Fol. 90r

Ten voors daghe verkoopt Jan Adrijaens Hoevenaers x
Neelken Huijbrechts aan Zeger Jans als voocht van Lesken Huijbrechts.

Claes Adriaens Hoevenaers verklaart voldaan te zijn.

Fol. 90v

Op 31 januarije
1624 verkoopt Aert Heeren te Dussen als voocht van de kijnderen van Huijbert
Cornelisz za bij Heijlken Heeren aan Wouter Mathijssen.

Tevens wilceur.

Fol. 91v

Op 17 februarije 1624 verkoopt Johan van Biestraetten,
secr in Ghielze namens Jan en Claes Adrijaen Jan Stappers aan Peeter Willem Pouwels.

Fol. 92r

Op 14 meert Verkoopt Mighiel Jans, Jan Mighiels x
Maeijken Jans, Mathijs Peeters namens Hendrick Jans van Thiel x Heijlken Jans
aan Cornelis Jansz. Goederen aangekomen van Lijsken Michiels x Jan Cornelis.

Tevens wilceur. De weduwe van Jan Michielsz x Cornelis
Goossens.

Fol. 93r

Op 23 meert 1624
verkoopt Johanna Goieijers wed Aertus Pels Goessens met Cornelis Pels, secr tot
Dongen, aan Wouter Adrijaen Wouters ten Rijen.

Fol. 93v

Eodem verkoopt Johanna Goieijers wed Aertus Pels met
Cornelis Pels, secr tot Dongen, en Adrijaen van Buel namens Janneken Willem
Schoenmakers weduwe aan Stoffel Peeters tot Dongen.

Fol. 94r

Op 3-4-1624 verkoopt Huijbert Jans Bosscher namens
Crijmbrecht Adrijaens Dros, capiteijn vande schutborgerij te Schonhoven, aan
Adrijaen Claes Jans.

Fol. 94v

Op 19 april 1624 verkoopt Andries Cleijs Bosscher aan
Cornelis Cornelis Buijs.

Hier costen gelost bij Cornelis Anthonissen Roubos, 16
november 1644.

Tevens wilceur. De erfgenamen van Andries zijn voldaan, 4
februarij 1627?

Andries verkoopt de wilceur aan Golken Joghims wed
Adrijaen Adrijaen Langhen.

Fol. 95v

Op 24 april 1624 verkoopt Stoffel Willems aan Adrijaen
Adrijaen Broeders en Adrijaen Claes Hendricxs.

Tevens wilceur op folio 97r. Op 4 junij 1624 verkoopt
Stoffel de rest van de wilceur door aan Beert Bastiaens. Op 23 julij 1627 is
Aentgen Corthen voldaen.

Fol. 96r

Ten voors daghe verkoopt Cornelis Eeverts en Jan
Adrijaens van Oulant tot Alphen aan Cornelis Jans Snijder.

Fol. 97v

Op 17 meij 1624 verkoopt Adrijaen Peeters Straff, Joost
Zegers namen Johan Fransz en Cornelis Pieters x Dingen Jacops, erfgenamen
Wouter Peeters en Metken Jans zijn vrouw, aan Gerit Jans

Fol. 98r

Op 22 meij 1624 verkoopt Claes Jan Claes vanden Rijen aan
Rub Huijbrechts Rubben en Louwereijs Luijcken als cappelmeesters tot
Muellenschot.

Fol. 98v

Ten voors daghe verkoopt Adrijaen Aertsz van Oosterhout
en Cornelis Peeter Cornelis Melisz van Mollenschot aan Mathijs Aerts Jansz te
Steenhoven.

Fol. 99r

Op 24 meij 1624 verkoopt Merten Mathijs x Dingena Joghims
aan Maeijken Joghims weduwe Jasper Gerits.

Fol. 99v

Op 17 meij 1624 verkoopt Adrijaen Cleijs Bosscher aan
Gerit Antonis Svaen en Aert Antonis Swaen.

Fol. 100r

Op 5 junij 1624 verkoopt Frans Aerts als voocht vande
kijnderen van Cornelis Adrijaens Looskijnt in presentie van Beert Bastijaens
als behoutvader van de kijnderen aan Adrijaen Adrijaen Looskijnt. Het goed is
gekocht van Reijnier Aerts

Tevens wilceur. Op 26 november 1637 verklaart Reijnier
Aerts Ruijter x Iken Adriaens als erfg van Adriaen Adriaens Looskijnt van zijn
helft voldaan te zijn.

Fol. 101r

Op 29 junij 1624 verkoopt Govert van Luchtenberch, schout
Dongen, namens Cornelis van Nispen, Geertruijdenberge, aan Jacop Peeter Meerten
Staps tot Ghiels.

Fol. 101v

Op 10 augustus 1624 Verkoopt meester Willem Marchelis
Smuelders, ??? tot Berghen op den Zoom aan Jan Willlem Smuelders, zijn zoon,
??? tot Geertruijden Berghe.

Tevens wilceur

Fol. 102v

Jan Aertssen Buijs, oudt boorgemeester tot Geertruijden
Berghe, verkoopt als cruateur en voocht van de kinderen van Cornelis Joost
Thiellen bij Franssoesken van geertruijden Berghe aan Wouter Peeterss Boequet,
Beert Bastiaenss en Stoffel Willems zijn zwager en Jan Joosten Gruijters.

Fol. 103r

Janneuari 1626 verkoopt Meerten Aerden mede namens zijn
zus Grietken Aerden aan Pieter Jansen Nobel.

Fol. 103v

Getuigenis op verzoek van Philips Doubleth, secr van
Sgravenhage. Zeger Jans, Meus Willems en Adriaen Jans verklaren dat Joncker
Carel van Lontingh en Juff Con??? Adrijaen van Haeleweijn, zijn vrouw indertijt
te Raamsdonk een stuk land hebben gehad.

Los vel

Quitantie

Dirck Lauwereijs heeft betaald, 8 januarij 1640.

Fol. 104r

Schout en heemraden verklaren op verzoek van P. Doudijns,
secr Sgravenmoer, dat Jan Adrijaens Waelwijck za. 10 geerden land heeft liggen
in Raamsdonk.

Fol. 104v

Op 30 december 1625 verkoopt Peeter Anthonissen mede als
voocht van zijn zuster Metken Anthonis aan Cornelis Willemss.

Fol. 105r

Op 21 februarij 1626 verkoopt Govert van
Luchtenberch, Adriaen Conincxs en Dierck Lauwereijss als heemraders en
Jan Peeterss Brouwer ten Rijen mede namens de kinderen van broers en zussen,
Stoffel Adriaenss Houtepennen als voocht van de kinderen van Merten Jan
Temperler aan Maercelis Geeritss van Dooren.

Fol. 105v

Govert van Luchtenberch, Adriaen Conincxs, Jan Janss en
Dierck Lauwereijss als heemraders, Peeter Adriaens Vender als toesiender van de
kinderen van Joost Jaessen? bij Lijsken Adriaen Venders met Jan Joosten als
putse? broeder aan Peeter Adriaen Vender als toesiender. Nog genoemd jan
Peeters, zijn sweder Adriaen Joosten en Adriaen Peeters zijn zwager.

Fol. 106r

Op 11 meert 1626 verkoopt Jan Adriaen Anssen als voocht
en Dries Jan Oomen als toesiender van de kinderen van Hendrick Adriaen Aenssen,
Pauwels Lauwereijss x Leesken Adriaen Aenss aan Jan Adriaen Anssen.

Fol. 106v

Op 11 meert 1626 verkoopt Adriaen Adriaenss als vader van
het kind bij Maijken Meertens aan Peeter Mertens zijn zwager.

Fol. 107r

Op 11 meert 1626 verkoopt Pieter Janss als voocht en Jan
Willems als toesiender van het kind van Cornelis Janss Nobel aan Leesken
Willems, de moeder.

Nog genoemd: Jan Cornelis.

Fol. 107v

Op 25 meert 1626 verkoopt Jan Josten, Jacop Jacops,
Cleijs Janss als voocht van de kinderen van Adriaen Lenaerts aan Wouter Mathijss.

Fol. 108r

Op 25 meert 1626 verkoopt Jan Josten, Jacop Jacops,
Cleijs Janss als voocht van de kinderen van Adriaen Lenaerts aan Adriaen
Diercxssen. Goederen zoals Cleijs Lenaert bezeten heeft.

Fol. 108v

Op 4 april 1626 verkoopt Cornelis Geeritss tot Oosterhout
aan de kinderen van Cornelis Corneliss Aertss: Jan Cornelis Aerts, Maijken Jan
Cornelis Aerts, Lijnken Jan Cornelis Aerts, Adriaen Jan Cornelis Aerts, Jacop
Mertens als voocht en Cornelis Adriaenss Voortmans als toediender van deze
kinderen.

Fol. 109r

Op 8 april 1626 verkoopt
Frans Dierick Lauwereijs, Frans Huijbrechts, Jan Seegers, Bastiaen Geeritss als
voocht van de kinderen van Aenken Claes en Cornelis Peeters als voocht van het
kind van Dingeman Janss Bogaert als erfgenamen van Andries Janss Bogaert aan
Peeter Michielss.

Fol. 109v

Op 8 april 1626 verkoopt Frans Dierick Lauwereijs, Frans
Huijbrechts, Jan Seegers, Bastiaen Geeritss als voocht van de kinderen van
Aenken Claes en Cornelis Peeters als voocht van het kind van Dingeman Janss
Bogaert als erfgenamen van Andries Janss Bogaert aan de weduwe van Peeter
Adriaens: Linken Peeters met Jacop Peeter Huijben als voocht.

Los vel: quitantie.

Fol. 110r

Op 8 april 1626 verkopen Wouter Mathijssen mede als
voocht en Aert Heeren als toesiender van de kinderen Huijbert Cornelis; Jan
Andriessen mede namens Dingen Cleijss Bosscher, Willem Huijgens als voocht en
Jan Willemss als toesiender van de kinderen van Jan Huijgen en Janneken Willems
als erfg van Andries en Adriaen Claess Bosser aan het kind van Maijken [regel
foto ontbreekt] met Adriaen Adriaenss als vader. Het kind heet Peerken
Adriaens.

Wouter Mathijss en Aert Heeren zijn voldaan door Peeter
Mertenss. Op 21 mei 1626 zijn Jan Andriessen en Jan Willemsz Cloot en Willem
Huijgen voldaan.

Fol. 110v

2 meij 1626 verkoopt Jan Janss, Peeter Lambrechtssen en
M??? Geritss ??? aan Jan Dingemans en Peeter Lenaert Huijben.

Fol 110v

Ten voors daghe verkoopt Jan Dingeman Hendricx namens Jan
Jan ??? aan Floris Anthonis Peer Floris.

Fol. 111r

Op 27 meij 1626 verkoopt Cristoffel Adriaen Houtepennen
namens Maeijken Peter Hendricx ??? weduwe Peeter Cornelissen maes, Cuen? Jan
Huijbrecht en Jan Willems van Tilborch aan Jan Dingemans tbv de kinderen van
Cornelis Peter Gielen?.

Fol. 111r

Ten voors daege verkoopt Jan Jan Dielis Smidt aan Hendrick
Jaspers Vas?

Fol. 111v

Op 2 meij 1626 verkoopt Adrijaen Janssen Cuijper, ruijter
onder de heere Ritm. Gaulltmetz? aan Jan Janssen Smidt.

Fol. 111v

Ten voors daghe verkoopt Jan Dingeman Gijsberts van
meullenschot aan Jan Stoffel Cornelis Embrechtsz.

Fol. 112r

Op 22 meij 1626 verkoopt Willem Huijgen als voogd en Jan
Wilmssen x Dingentken Cleijs mede namens de kinderen van Janneken Wilms sa x
Adriaen Cleijs Bosscher, Jan Andriessen x Aenken Cleijs aan Peter Adriaen
Sevenssen.

Fol. 112v

Op 24 junij 1626 verkoopt Adriaen Adriaen Peter Conincx
namens Herman Janssen Nijssenborch, Puetershoeck, en Anthonis Anthonissen x
Gertruijt Hermans, zwager aan Jan Jacopss Timmerman.

Tevens wilceur.

Fol. 113r

Ter voors daege verkopen de voornt. Comparanten aan Jan janssen,
secr Raemsdoncq.

Fol. 113r

Op 18 october 1626 verkoopt Adriaen Adriaen Conincx,
stadthouder, en Jan Janssen, secr, als cuijrateurs van de boedel van Stoffel
Wilmssen aan Jochem Seegers.

Fol. 113v

Ten voors daege verkopen de voors curateurs aan Adriaen
Teunssen en Peeter Wouters als voogd en toesiender van het kind van Peter
Janssen Schoenmaker.

Fol. 114r

Foto of folio ontbreekt.

Fol. 115r

Op 21 october 1626 verkoopt Adrijaen Conincx,
stadthouder, en Jan Janssen, secr, als curateurs van de boedel van Joost
Claessen aan Govert van Luchtenberch, schout.

Fol. 115v

Op 21 october 1626 verkoopt Adrijaen Conincx,
stadthouder, en Jan Janssen, secr, als curateurs van de boedel van Joost
Claessen aan Goltgen Jochems weduwe Adriaen Adriaenssen Langen.

Fol. 116r

Ten voors daege verkopen de voors curateurs aan Jochem
Joosten.

Fol. 116r

Ten voors daege verkopen de voors curateurs aan Maeijken
Jochems weduwe Jesper Geritsz.

Fol. 116v

Ten voors daege verkoopt Adrijaen Conincx, inde voors
qualiteijt aan Jan Janssen, secr.

Fol. 117r

Op 28 ochtober 1626 verkoopt Wouter Adrijaenssen
Mandemaeckers x Anna Cersten? aan Jan Janssen Gijben tbv zijn twee kinderen bij
Dingen Wijten.

Tevens wilceur.

Fol. 117v

Op 28 ochtober 1626 verkoopt Merten Aerden aan Wouter
Janssen.

Fol. 118r

Ten voors daege verkoopt Dirck Laurenssen en Adriaen
Janssen Joren, kerckmeesters, aan Adriaen Franssen.

Fol. 118v

Ten voors daege verkoopt Wouter Mathijsssen als voocht en
Aert Heeren als toesiender van de vijf kinderen van Huijbrecht Cornelissen aan
Jan Janssen Gijben.

Fol. 119r

Op 18 november 1626 verkoopt Wouter Wouterssen Boeff x
Neesken Franssen aan Wouter Janssen.

Fol. 119v

Ten voors daege verkoopt Wouter Wouterssen Boeff aan Jan
Aertss.

Fol. 120r

Op 2 december 1626 verkoopt Wouter Wouterssen Boeff x
Neesken Franssen voor de ene helft en Adriaen Franssen voor dander helft aan
Sebastiaen Janssen.

Fol. 120v

Ten voors daege verkoopt verkoopt Wouter Wouterssen Boeff
x Neesken Franssen en Adriaen Franssen aan Steven Gijsbrechtsz.

Fol. 121r

Op 16 december 1626 verkoopt Merten Jacopsz als voocht en
Cornelis Jacopsz als toesiender van de kinderen van Peeter Meussen en Neltgen
Jacops aan Jacop Jacops Timmerman.

Fol. 121v

Op 25 janwarij 1627 verkoopt Cornelis Cornelisz van
Dongen als voocht van de kinderen van Cleijs Jan Cleijs bij Neeltgen Jan
Cornelis Lambrechts en Jan Hendricksz als toesiender aan Adrijaen Claessen te
Dongen.

Tevens wilceur.

Fol. 122r

Op 3 febrijvarij 1627 verkoopt Jan Willemssen Cloot x
Dingen Cleijs ??? aan Adrijaen Peeter Coninckx.

Tevens wilceur

Fol. 122v

Op 3 febrijwarij 1627 verkoopt Jan Lenaerts Wever aan
Cleijs Janssen.

Tevens wilceur.

Fol. 123r

Op 2 april 1627 verkoopt Jan Adrijaen Willmssen aan
Adriaen janssen zijn zoon.

Tevens wilceur.

Fol. 123br

Op 3 aprilis 1627 verkoopt Wouter Mathijssen aan Jan
Jacopsz Timmerman.

Fol. 123br

Ten voors daege verkoopt Jan Janss, secr, aan Wouter
Mathijssen.

Tevens wilceur.

Fol. 123bv

Op 3 aprilis 1627 verkoopt Wouter Mathijssen aan Jan
Jacopsz Timmerman.

Fol. 124r

Op 3 aprilis 1627 verkoopt Wouter Mathijssen aan Adrijaen
Joosten.

Tevens wilceur. Op los vel quitantie: Lin Cornelis wed
Wouter Thijs is voldaan door Adriaen Joosten, 25 meij 1629. Adriaen joosten
heeft geld gekregen van Dierck Muijen? van Huijbert Ruijter.

Fol. 124v

Op 1 april 1627 verkoopt Gerit Janssen aan Claes
Adrijaens Hoevenaer en Ans Huijbrechts tbv de kinderen van Jan Adrijaensz
Hoevenaer.

Tevens wilceur.

Fol. 125r

Op 17 april 1627 verkoopt Gerit Janssen aan Ans
Huijbrechts.

Tevens wilceur.

Fol. 125v

Op 17 april 1627 verkoopt Gerit Janssen aan Peeter
Jochumsz.

Fol. 126r

Ten voors daege verkoopt Gerit Janssen aan Jan Janssen
Gijben.

Fol. 126v

Ten voors daege verkoopt Gerit Janssen aan Jan Janssen
Gijben.

Fol. 127r

Peterken Adrijaens weduwe Cleijs Janssen Nobel verkoopt
aan Adriaen Peeter Conincxs, haar broer. De goederen komen van Peeter Adrijaens
Conincxs, haar broer.

Tevens wilceur. Ook hier sprake van broer en zus. Nog
genoemd: Adriaen Cleijs.

Fol. 127v

Op 17 aprilis 1627 verkoopt Dingen Anthonis weduwe
Adrijaen Adrijaen Freun met Dirck Laurensz als voogd en Adrijaen Buijs als
voogd van twee kinderen van Dingen aan Jan Aertsz.

Tevens wilceur.

Los vel

Quitantie: Huijbrecht Janssen en Engel Aertssen zijn
voldaan door Adrijaen Peeters, hun zwager

Fol. 128r

Op 18 april 1627 verkoopt Huijbert Janssen x Janneken
Peeters en Engel Aerts, ruijter onder heer Ritm Gaultmet, x Neltken Peeters aan
Adrijaen Peeters, zwager.

Fol. 128v

Op 18 april 1627 verkoopt Huijbert Janssen x Janneken
Peeters en Engel Aerts, ruijter onder heer Ritm Gaultmet, x Neltken Peeters aan
Adrijaen Peeters, zwager.

Fol. 129r

Op 29 april 1627 verkoopt Jan Joosten x Aentken lLenaerts
aan Claijs Jansz.

Fol. 129v

Op 13 meij 1627 verkoopt Jochum Joosten, Adrijaen
Conincxs namens Seeger Peetersen, Anneken Peeters, Dirck Peeterssen en Maeijken
Peeters aan Adrijaen Conincxs.

Fol. 130r

Op 13 meij 1627 verkoopt Jochum Joosten, Adrijaen
Conincxs namens Seeger Peetersen, Anneken Peeters, Dirck Peeterssen en Maeijken
Peeters aan Govert van Luchtenberch, schout.

Fol. 130v

Op 13 meij 1627 verkoopt Adrijaen Conincxs namens Seeger
Peetersen, Anneken Peeters, Dirck Peeterssen en Maeijken Peeters aan Adriaen
Franssen.

Los vel

Op 10 mert 1618? staat Adrijaen Fransz borg voor
Lambrecht Adrijaens.

Fol. 131r

Op 23 julij 1627 verkoopt Aentgen Corten weduwe Bert
Bastiaensz mede namens haar kind aan Claes Adrijaen Hoevenaer.

Tevens wilceur.

Fol. 131v

Op 23 julij 1627 verkoopt Aentgen Corten weduwe Bert
Bastiaensz mede namens haar kind aan Claes Adrijaen Hoevenaer.

Tevens wilceur.

Fol. 132v

Op 23 julij 1627 verkoopt Aentgen Corten weduwe Bert
Bastiaensz mede namens haar kind aan Steven Gijbrechts.

Tevens wilceur.

Fol. 133r

Op 23 julij 1627 verkoopt Aentgen Corten weduwe Bert
Bastiaensz mede namens haar kind aan Peeter Jacopss.

Tevens wilceur.

Fol. 134r

Foto ontbreekt.

Tevens wilceur: Merten Aerden is schuldig aan Wouter
Jacops Visscher en het kind van Jan Adrijaensz Hoevenaer. Nog genoemd Claes
Adrijaens Hoevenaer, ??? Huijbrechts, Peeter Adrijaen Franssen.

Fol. 135r

Op 25 julij 1627 verkoopt Jan Willemsz Cloot aan Peeter
Meussen.

Tevens wilceur.

Fol. 135v

Op 25 julij 1627 verkoopt Adrijaen Franssen Cuijper x
Dingen Hendricks, Anthonis Aertsz x Neeltgen Hendricks, Handrick Janssen x
Neltken Dingemans, Maeijken Hendricks aan Ans Huijbrechts, het goed is
aangekomen van Hendrick Denijss.

Fol. 136r

Op 24 september 1627 verkoopt Dirck Adrijaens
Mandemaecker, Wouter Adrijaensz Mandemaecker mede namens het kind van Willem
Adrijaens bij Maeijken Cleijs, Claes Adriaensz Hoevenaer als voogd en Ans
Huijbrechtssen als toesiender van het kind van Jan Adrijaensz Hoevenaer aan
Adrijaen Franssen.

Tevens wilceur. Los vel: quitantie

Fol. 137r

Op 25 september 1627 verkoopt Peeter Bastiaensz aan
Peeter Peeterssen, zijn zoon.

Fol. 137v

Op 2 october 1627 verkoopt Cleijs Janssen mede als voocht
van het kind van Peeter Adrijaensz Maes, Adrijaen Segers mede namens Jan
Segers, Janneken en Peerken Seeghers, Mathijs en Lijsbetken Seegers, Janneken
Berten weduwe Bert Michiles Vlees en haar drie kinderen bij Bert Michiels en
het kind bij Bert Bastiaensz aan Adrijaen Fransz tbv Peeter Janssen
Schoenmaeckers kind bij met naeme Anneken Peetersz.

Fol. 138r

Ten voors daege verkoen de voors comparanten aan Jan
Janssen Gijben.

Fol. 138v

Op 2 october 1627 verkoopt Wouter Mathijssen aan Jan
Laureijs Dries Oomen, Dongen.

Fol. 139r

Prijseringe.

Op verzoek van Jan Willemsz Buijs, Waspijck, een stuk
land achtergelaten bij Anneken Jans weduwe Willem Woutersz Coemen?, Hendrik
Luijten Ambacht.

Fol. 139v

Op 3 november 1627 verkoopt Wouter Adrijaens Mandemaecker
aan Claes Adrijaensz Hoevenaer en Merten Aerden als Heijlige Geestmeesters.

Fol. 140r

Op 17 november 1627 verkoopt Wouter Mathijssen mede
namens de kinderen van Huijbrecht Cornelisz, Jacop Jacopsz aan Huijbert
Cornelisz Haesberch.

Fol. 140v

Op 3 febrijvarij 1628 verkoopt Aert Adrijaens x Maeijken
Jans aan Dirck Laurensz.

Tevens wilceur.

Fol. 141r

Ten selven daegen verkoopt Adrijaen Conincxs,
stadthouder, namens Seeger Peeters, Dirck, Anneken en maeijken Peeters aan
Jochem Josten.

Fol. 141v

Op 5 febrijvarij 1628 verkoopt Merten Aerden aan Jacop
Claes Jacops.

Tevens wilceur.

Fol. 142v

Op 5 febrijvarij 1628 verkoopt Adrijaen Josten aan
Huijbert Adrijaensz Ruijter.

Tevens wilceur.

Fol. 143r

Ten voorss verkoopt Jochem Seegers aan Huijbert
Adrijaensz Ruijter.

Fol. 143v

Op 5 febrevarij 1628 verkoopt Jan Willemsz Cloot aan
Adrijaen Adrijaen Peeter Conincxs.

Tevens wilceur.

Jan Willems verkoopt een deel van de wilceur aan de
weduwe van Adrijaen Jacopsz van Bommel

Fol. 144v

Op 5 febrijvarij 1628 verkoopt Willem Willemsz
Ooversteech x Maeijken Anthonis, Cornelis Snae??? X Aliken Cornelis Buijs en
Cornelis Jansssen Timmerman x Eeltgen Wouters aan Gijsbrecht Adrijaensz.

Tevens wilceur.

Fol. 145v

Op 9 mert 1628 verkoopt Jan Dingeman Gijsbrechtsz aan
Adrijaen Janssen vander Voort.

Fol. 146r

Ten voors daege verkoopt Jan Daem Jans aan Cornelis Gerit
Anthonisz en Adrijaen Peeter Stevensz.

Fol. 146v

Op 28 mert 1628 verkoopt Peeter Anthonissen van
oosterhout x Anneken Willems aan Droes Willems.

Los vel

Quitantie: Jacob Adriaen Mijnders is voldaan door Wouter
Jacops, 7 augustus 1621.

Los vel

Quitantie: Jacob Adriaen Mijnders is voldaan door Wouter
Jacops, 3 mert 1631.

Los vel

Quitantie: Jacob Adriaen Mijnders is voldaan door Wouter
Jacops.

Los vel

Peter Wouterssen x truijcken Jans wed Huijbert Corneliss,
’s Grevenduijn Waspijck is voldaan Wouter Jacopssen Visscher

Los vel

Willem Cornelis Godert, Peeter en Jan Jan Stappaerts mede
namens Hilleken Jan Stappaerts x Jacob Verstraeten verkopen aan Jacob Peter
Martens. Goederen aangekomen van Cornelis Goderts, februarij 1616.

Fol. 147r

Op 11 meij 1628 verkoopt Hendrick Mathijsz als voogd en
Adrijaen Jansz als toesiender van de kinderen van Frederick Adrijaensz van Strien
aan Jochem Seegers.

Tevens wilceur.

Fol. 148r

Ten voors daege verkoopt Adrijaen Janssen Jooren als
toesiendervan de kinderen van Frederick Adrijaensz van Strien aan Handridck
Mathijssen als voogd.

Tevens wilceur.

Op 8 october 1628 ontvangt Cornelis Fredericx geld.

Fol. 149r

Ten voors daege verkoopt Jochem Seegers als voogd en
Bastiaen Janssen als toesiender van de kinderen van Gerit Peeterssen, int
bijwesen van Peeter Geritsz, outsten soon ca 22 jaar, aan Claes Adrijaens
Hoevenaer een huis, gemeen met get voorkind van zijn vrouw bij Cornelis Melisz.

Tevens wilceur. Los vel: quitantie.

Fol. 150r

Op 22 junij 1628 verkoopt Peeter Michielsz aan Wouter
Janssen.

Fol. 150v

Op 26 october 1628 verkoopt Adrijaen Peetersz aan Adriaen
Dircxsz weduwe.

Tevens wilceur.

Fol. 151r

Op 27 october 1628 verkoopt Cornelis Jansz Timmerman als
voogd en Joost Gijben als toesiender van het kind van Claijs Michielsz bij
Janneken Adrijaens: Janneken Cleijs aan Adrijaen Fransz tbv Heijltgen Cleijs
dochter van Maeijken Cornelis.

Fol. 151v

Op 21 december 1628 verkoopt Lijntken Cornelis weduwe
Wouter Mathijsz, Cornelis Mathijsz als voogd van de kinderen van Heijlken en
Mathijs mede namens Adrijaentken Wouters wed van Jan Peeters?, zus van de
kinderen, aan Adrijaen Gijsbrechtsz.

Tevens wilceur. Losse vellen na 152 Quitanties

Fol. 152r

Neelken Gasperts weduwe Huijbrecht Claes mede namens
Claes Huijbrechtsz, Govert Huijbrechtsz en Lesken Huijbrechts, kinderen, en
namens Michiel Jaspers en Jan Jan Roelloffsz de Jong x Elisabet Jaspers
verkoopt aan Gijsbrecht Arijaensz.

Tevens wilceur.

Fol. 152v

Op 29 december 1628 verkoopt Wouter Jansz, schout tot
Waspijck aan Jan Jansz Gijben en Adrijaen Gijben tbv de zus van Jan Jansz
Gijben.

Fol. 153r

Ten voors daege verkoopt Wouter Jansz, schout tot
Waspijck aan Dirck Peetersz.

Fol. 153v

Op 9 janevarij 1629 verkoopt Dries Herbertsz als voocht
en Dirck lambrechtsz als toesdiender van 6 kinderen van Hendrick Herbertsz bij
Lesken Thuenis aan Jan Jansz de Smidt.

Fol. 153v

Ten voors daege verkoopt Jan Adrijaen Temperlers aan
Thomas Adrijaens Houtepennen.

Los vel

Op 30 mert 1629 verkoopt Co??? Jan Thijsz en Jan Willems
aan Jan Huijgen van Dongen.

Los vel

Dingena Anthonis is voldaan door Jan Aerden.

Fol. 154r

Op 11 janewarij 1629 geeft Hendrick Peetersz x Nelleken
Adrijaens, Oosterhout, geeft ƒ 200 aan Dionijs Mudzaers, proost vanden
godtshuijse van Sinte Chatelijnendael binnen Breda.

Fol. 154r

Op 13 janwarij 1629 verkoopt Michiel Jansz aan Jochem
Seegersz.

Fol. 154v

[Foto te onscherp] akte heeft nog betrekking op de akte
van 11 janewarij.

Fol. 155r

Op 13 april 1629 verkoopt Merten Aerden aan Aert
Cornelisz tbv tbv Grietken Aerden zijn moeder, zus van Merten.

Tevens wilceur.

Fol. 155v

Op 13 april 1629 verkoopt Adrijaen Conincxs, stadthouder,
en Adriaen Fransz, heemraet, namens Jannen Thomas Saerensoons aan Adriaen en
Aert Peeter Aertsz, broers.

Fol. 156r

Ten voors daege verkoopt Adriaen Fransz namens Jan Panist
x Willemken Saeren, Jannen Cluenen x Maeijken Adrijaens van Ridulent? aan
Adriaen en Aert Peeter Aertsz, broers.

Fol. 156r

Ten voors daege verkoopt Adriaen Fransz namens Willem
Pouwelssoon aan Adriaen en Aert Peeter Aertsz, broers.

Fol. 156v

Op 13 april 1629 verkoopt Michiel Peetersz x Gertruijt
Gijsbrechts aan Adam Claes den Snijder en Jan Loureijs Dries Oomen en vier
kinderen van Adrijaen Broeders bij Maeijken Lambrechts.

Fol. 157r

Ten voors daege verkoopt Adam Claes den Snijder aan
Michiel Petersz.

Fol. 157r

Ten voors daege verkoopt Adam Claes Hendricxz den Snijder
aan Jan Loureijs Dries Oomen.

Fol. 157v

Op 15 april 1629 verkoopt Hendrick Mathijsz, Cornelis
Peeters weduwenaar van Hester Mathijs, Adrijaen Laurens x Gertruijt Mathijs,
Aert Claesz x Janneken Mathijsz, Joost Mathijsz aan Jan Mathijsz het 6/7 part.
[Je zou nog een verkoper verwachten]

Tevens wilceur met de ontbrekende Jochem Mathijsz.

Fol. 158v

Ten voors daege verkoopt Jan Mathijsz x Maeijken Claes
aan Cornelis Claesz, zwager.

Fol. 158v

[foto te onscherp]

Fol. 159r

Ten voors daege verkoopt Hendrick en Jan Mathijsz, Adrijaen
Laurensz x Truijcken Mathijs, Aert Claesz x Janneken Mathijs aan Jochem
Mathijsz, broer.

Los vel

Quitantie: Cornelis Jansz van Nuijen heeft betaald.

Los vel

Op 12 jnunus 1625 verkoopt Hendrick Janss aan Cornelis
Seeghers.

Ten voor dage is Huijbrecht Janss geld schuldig aan Jan
Janss.

Los vel

Merten Matheus, 30 jaar, en Cornelis Poot, 33 jaar,
hebben op verzoek van Jacop Jans Buijs en Dirck Louen, Meerten Jacops en
Cornelis Jacops en Jan Modris en Cornelis Jacops [verder geen tekst]

Los vel

Hendrick Mathijssen en Aert Philips?? Zijn voldaan door
Jan Mathijssen, 18 meij 1630.

Los vel

Adriaen Lauwereijssen Tijssen is voldaan door Jan
Mathijssen, 18 meij 1630.

Los vel

Adriaen Lauwereijss is voldaan van Jan mathijssen, 3 meij
1629.

Los vel

Op 3 febrevarij 1629 neemt Adrijaen Adrijaen Peeter
Conincxs van Adriaen Gijsbrecht het kind van Jan Andries aan: Claes Janssen.

Los vel

Johan Aerts Buijs, oudt borgemeester van
Geertruijdenberch machtigt Wouter Boucquet tot Dordrecht.

Jan Aerts Buijs verkoopt aan Wouter Peeterssen Boucquet
een wilceur als Bert Bastiaensz, Stoffel Willemss, zwager, Jan Joosten op 6
april 1616 beloofd hebben te betalen.

3 losse vellen

Claes Huijbrechts is voldaan door Ghijbrechts Adriaenss.

Los vel

Aentgen Gijsbrechts is voldan door Jan Jansz, secr, zoals
gelegateert in het testament van Maeijken Dircks

Los vel

Jannen Thomas Sarensoons, Alphen, is overleden. Nog
genoemd Adriaen Aerts en Peeter Aerts, broers en Jannen Clenen? de vrouw van
Jannen Thomas.

Los vel

Jan Panits x Willemken Thomas Saren, Jan Cleunen x
Maeijken Adriaenssen vanden Noulant verklaren van Adriaen Aerts en Peeter
Aerts, broers een huis verkocht te hebben.

Los vel

Guvart Willem Pouwelss, Alphen, verklaart een stuk land
verkocht te hebben aan Adriaen Aerts en Peeter Aerts, broers.

Los vel

De kinderen van Meerten Willems Peeter Meertens, willen
een boedel verkoop houden.

Lijst met verkochte spullen.

Los vel

Brief van de schepen op verzoek van Jan Janss, secr, ivm
schepen, schuijten etc die over Raemsdonckse wateren varen.

Los vel

De erfgenamen van Metken Jans zijn voldaan van Adrijaen
Peters den Jonghen.

Los vel

Rekening overzicht mbt Cleijn Waspijck

Rekening overzicht mbt Hendrick Luijten Ambacht

Rekening overzicht mbt Raemsdonck

Van de 30e en 40e penning

Los vel

Cornelijs Claessen de Cock? machtigt Aert Heijligers om
land te Cleijn Waspijck te verkopen, 11 november 1630.

Los vel

Op 6 jannauri 1626 heeft de voogd Jan Peeterss en de
toesiender en opa Jan Thueniss Cuijl van de soon van Jacop Peeters Peeter Jacopsz
en Nesken Franss met Geerit Frans haar broer een akkoord.

Los vel

Ligging van een stuk land

Los vel

Merten Mathijs is voldaan door Mathijs Peeters, secr.

Los vel

Op 7 october 1624 verkoopt Meerten Mathijs aan Mathijs
Peeters, secr.

Los vel

Brief van notaris Pauwels met een attestatie te Waelwijck
etc.

Los vel

Op 21 augustus 1609 verkopen de gerechten van Raemsdonk
namens inwoners aan Cornelis Melisz het dorpshuis.

Los vel

Jacop Jacopsz, Jan Joosten x Aentgen Lenaerts, Cleijs
Janssen als voogd van Adriaen Lenaertsz kinderen als erfgenamen van Iken
Lenaert Roelen en haar 4 kinderen: Roel Lenarts, Claijs Lenaerts, Janneken
Lenaerts en Perken Lenaerts, allen overleden, hebben met elkaar afgerekend, 25
november 1627.

Los vel

Op 21 febrevarij 1625 verkoopt Jan Tunissen Clermaker aan
Abraham Geerits Swaertslegger, beiden van Dordrecht.

Los
vel

Niet
te lezen