RA 274

1528

Fol 2v, 19-2
Andries van Boerden
Kinderen: Peter, Cornelis, Laureijsken X Peter Peter Peters. Mechteld X Gherit Gherit sBeren, IJken X Jan Thijs Oeijen met kind Gheritken X Jan Willem Huijbrechts, Jan za

Fol 3, 15-2
Henrick Claes Truiijen X Aertken Henricks van Doren, testament
Kinderen: Henrick, Elijsabeth X Anthonis Henrick sBruijnen

Fol 6
Heer Ghijsbrecht Vincks, priester, oom is: Andries van de Kijeboom

Fol 7
Claes Lemmen Weijmers X Elijsabeth
Kinderen: Laureijs, Gheertruijt, Lijsken X Herman Peter Hermans (heeft broer Daniels)

Gheertruijt X Jan Steven Willems

Fol 9
Cornelis Gerits Jan Maes Ghenen X Elijsabeth Jan Merten NBNacks
Kinderen: Jan en Aleijt

Fol 10v, 11-3
Peter Meeus Otten X Elijsabeth Melis Pauwels

Fol 11, 6-3
Maes Michiels za
Kinderen: Jacob, Michiel, Stijnken, Martina, Cornelia X Henrick Peter van Spaendonck

Fol 12
Merten Melis za X Katelijn
Kinderen: Jan, Heijlwich, Juet, Peterken en Henrick

Fol 12v
Lucas Jan Oerlemans
Kinderen: Barbara, Cornelia X Jan Cornelis Henricks en Jan

Fol 13v
Wouter Thonis Franssen X Katelijn Peter van Balen
Kind: Peter

Fol 14v, 9-3
Heer Jan Wijls, priester, Goerle
Jan die Coster, opvolger
Heer Ghijsbrecht Herman is vicecureijt

Fol 16, 10-3
Jorijs Beerthen
Kinderen: Peter, Heijlwich X Jan Willems

Fol 17
Peter Hermans za X Marij
Kinderen: Joest, Daniel, Herman, Aleijt X Peter Jan Melis

Fol 18v, 2-3
Jan Jan van Vijffhuijsen X Marie Jan Peter Jan Wouters

Adriaen Jan van den Dijck

Fol 18v, 3-3
Arijaen Jannis Back die Coster
Jans Back die Coster X Juet
Kinderen: Arijaen, Dingna X Willem Jan van Broechoven

Fol 19
Heer Jan Jan van de Wouw, priester, X Kathelijn Gijsbert Wouter Metten za
Kinderen: Marij X Jan IJewaens van den Hovel, Ghijsbrechtken X Willem Dirck Jansen, Anna en Jan

Fol 19v
Cornelis Herman Heijsten X Peterken Wouter Verschueren
Kinderen: Arijaen, Daneel, Pauwels, Herman, Peter, Jorisken X Adam Henrick Adaems (Damen), Cornelia en Margriet

Mercelis Ghijsbrecht Wijten

Fol 20
Willem Jan Lauwereijs van Gestel X Heijlwich Everaert van Eethen
Kinderen: Anthonis X Jenneken Claes die Wijse, IJken, Johanna

Anthonis Willem Jan Laureijs van Gestel X Jenneken Claes die Wijse
Kinderen: Huijbrecht, Elijsabeth en Jan

Fol 21v en 22
Willem Arijaen Muts X Katelijn Ghijsbrecht Beerthen, XX [niets ingevuld]

Fol 23v
Jan Gherit Smeets X Heijlwich Thonis sHeerden

Fol 25, 27-3
Heer Jan Jannis Back, priester
Willem van Broechoven, zwager

Fol 25, 30-3
Willem Huijbrecht Scheenkens
Kinderen: Huijbrecht, Jan, Lauwereijs, Jan za (voor broer)

Back Jan Back van Broechoven en Huijbrecht Melis Peter Melis zijn zwagers

Fol 25v
Jannis Back X Jutta Jacob van Boerden
Kinderen: Heer Jan, priester, heer Laureijs, priester, Dijmpna die oudste X Willem van Broechoven, Dijmpna die jongste

Fol 26
Ghijsbrecht Stevens
Kinderen: Steven, Peter en Eelsken

Fol 27, 27-4
Denis Muts Aerts za XX Jenneken Peter sBeren
Kinderen: Willem, Cornelia, Mechteld, Peter Anna X Herman Gerit Hermans

Fol 29 en 32v, 30-4
Laureijs Henrick Lambert Weijmen X Elijsabeth Gherit Arijaen Smolders
Peter Gherit Arijaen Smolders

Gherit Arijaen Smolders za X Agnes

Fol 31
Aernt Henrick Verhoeven X Pauwelsken Michiel Otten

Henrick Jans Bruijnen is oom van Pauwelsken

Fol 31
Huijb Gerit Huijben za X Agnes
Kinderen: Jenneken en Stijnken

Fol 31v
Jan Aert Bloemaerts X Marij Wouter Willem

Fol 32v, 18-5
Claes Lambert Weijmers
Laureijs – Geertruit

Fol 34
Jan Beris Eelkens X Johanna Peter Beerthen
Marij Peter Beerten

Fol 34v
Henrick Jan van Dun
Kinderen: Adriaen, Jan en Cornelis

Fol 35
Meerster Zweer Tenckinck, nu tot Colen wonende

Fol 35v
Thonis Henrick sBruijne X Elijsabeth Henrick Claes Truijen

Fol 36v, 20-4
Helliger Cruijssaerts X Dimpna

Fol 37
Arijaen Merten Aerts X Elijsabeth Joris Beerten

Joris Beerthen za
Kinderen: Peter, Elijsabeth, Marij X Cornelis Meeus Biekens met kinderen Gerit, Joris, Margriet, Cornelis en Aert; Margriet X Wouter Gerits

Fol 38, 31-8
Jan van Hoeff
Kinderen: Peter, Henrick, Elijsabeth X Cornelis Peters

Fol 39
Gherit Jan Maes Gherits Genen za X Aleijt
Kinderen: Jan, Peter, jenneken, X Daniel Jan Reijnen, Ida X Bertolt Willem Zegers, Elijsabeth X Willem Jan Claes Ceelen, Cornelis X Elisabeth Jan Merten Giels Back met kinderen Gherit en Jan

Fol 42, 29-9
Gherit Jacob Huijben X Katherijn Cornelis die Metser

Cornelis die Metser ( van Esbeeck)
Kinderen: Katherijn, Aeijd X Willem Willem van de Kerckhoff, Mechteld X Jan Jan van Son

Fol 42v
Jan Snellen za X Heijlwich Jan Wouter Peeter Daneels za
Kinderen: Snel, Cornelia X Henrick Jan Swijsen, Katerijn X Peter Denis Mutsaerts

Fol 45v
Hendrick van Lieshout, coster te Tilborch, X Aleijt
Kinderen: Cornelis, Jan en dochter X Gherit Jacob Huijben

Fol 46v
Ariaen Henricks van Dun

Jan van Dun
Kinderen: Ariana za X Willem Huijberts za met kinderen: Laureijs, jan en Willem; Elijsabeth za X Willem Peter Willem Heijnen

Fol 47v
Peter Jan Laureijs X Kathelijn
Kind: Jan

Fol 48
Gherit Bacx alias Gherit Naes za X Jenneken Aert Noeijens
Kinderen: Cornelis, Cornelia X Jan Anthonis van Boerden, Engelken X Aert Goessen Joest van Echt

Fol 49v, 15-9
Heer Floris Back, priester en pita…. Van Tongerlo verhuurt aan Laureijs Jan Berthouts
Eerder verhuurd aan Ghijsbrecht Henric Beerthen en daarna aan Lenaert Willem Verscueren

Fol 51, 10-10
Meester Gerit van Nerven X Marij Gherit Jan Gherit Backs
Kinderen: Heijlwich X Adriaen Smeets van Beeck, Marij X Aert Appels en Jenneken

Fol 52
Claes Steven Reijnen
Kinderen: Steven en Jan

Jan Steven Claes Steven Reijnen X Jenneken Ariaen Smolders za

Fol 55
Jan van Heijst
Kinderen: Jan en Wouter

Fol 56v, H Sacraments avond
Matheus Faessen za X Elijsabeth
Kinderen: Jan, Gherit, Cornelis, Wouter, Marij X Merten Jan Merten Melis, IJken X Jan Gherits za met kind: Lijsbeth

Fol 57, 30-11
Henrick Henrick Thijssen van den Over X Marij Willem Aert Hoefkens

Fol 57v, 6-12
Adriaen Michiel Rioelofs X Heijlwich Aert sBonten

Peter Wouter Vermee X Daneelken Jan Peter Nouwen

Aert sBonte za X Christina Daniel Denis

Daniel Denis za
Kinderen: Denijs, Cornelis, Hillegont X Jan Jan Reijnen van Broechoven

Fol 59v
Arijaen Jan Verstegen X Engelken Henrick Janen (Adriaens)

Cornelis en Gherit, zonen Henrick Janen

Fol 61, 17-1
Anthonis Zijb Betten za X Arijaena
Kinderen: Jan, Wouter, Laureijsken X Gerit Lambert van Boerden, Agnes X Willem Peter Voertveken, Haeijwich X Jan Steven met zoon Jan

Fol 63
Claes die Bont X Heijlwich ….

Fol 63v, 30-12
Henrick Beerthen
Nat zoon: Henrick

Fol 64
Jan van Son za X Elijsabeth
Kind: Jan (… in die maen … … is Jacob Peter Aelwijns)
Jacob van Erp X Dijmpna Jacob Aelwijns

Fol 64v, 7-1
Arijaen Beij za X Jenneken
Kind: Arijaen

Fol 65
Peter Peter Zegers X Lijsbeth Peter Crillaeerts, testament

Fol 65v en 66, 20-4
Helliger Cruijssaert X Dijmpna Claes Aelwijns

Fol 66v, 19-1
Heer Jan van de Wormer, priester, X kathalijn za
Kinderen: Marij X Jan IJewaens van de Hovel, Gijsbrechtken X Willem Dirck Janssen, Jan en Anna

Willem Verscueren, alias Cauwenberch

Fol 67v
Gherit Cornelis van Nerven, chirurgijn
Kind: Cornelis

Fol 67v, 30-12
Laureijs Willem Huijbrechts
Oom is Peter Huijbrecht X Elijsabeth

Fol 68, 27-1
Goert Hoefkens X Margriet Jan Vels
Kinderen: Laureijs en Margriet

Fol 69v
Jan Aert van Dun
Kinderen: Henrick, Aert, Jan, Cles, dochter X Laureijs Ariaens

Dirck zijn zwager

Fol 69v, los blad
Hollander
Kinderen: Henrick, Aert, Jan, Cles, dochter X Laureijs Ariaens

Dirck zijn zwager

Fol 69v
Huijbrecht Peter Gielis X Anna Aert Michiels