RA 330

1583

Overgang van Juliaanse naar Gregoriaandse kalender
5-10-1582 werd 15-10-1582

Fol 1, 11-1
Wijtman Jan de Groot za X Jutta Peter ….. Loo za
Kinderen: Peeter, Cornelis, Heijlwich X Willem Willem Henrick van Dijck, Adriana X Niclaes Peter Vrancken, Lijsbeth X Jan Mathijs Jan van Gorp

De Bieshoff in ’t Smoderlock?
Den Huijkelemer watermolen onder Oisterwijck
(de pastorie van Enschot lag ook onder Oisterwijck)

Fol 7
Jan Joost Cornelis Bacx X Nicolaa Wouter …..
Kinderen: Wouter en Jan

Fol 9, 9-1
Corneliks Bastiaen Claes Verhoeven X Anneken Cornelis Peter sBeren XX Margriet Jan Jan Willem de Bije
Kinderen 1e huw: Beatrix, Cornelia en Lijsbeth

Fol 9v, 15-1
Jan Peeter Vrancken X Marij Jan Michiel Quaps

Fol 10, 18-1
Peter Peter Zegers X Heijlwich Henrick Lemmen
Kinderen: Jutta X Marten Adriaen Denijs Mutsaerts, Lijsken X Jan Jan Jacobs

Fol 10
Cornelis Marten Adriaen Denijs Mutsaerts X Jenneken Willem Willem Verschuren Hasennaest?

Fol 11
Peeter Gherit de Bont X Iva Adriaen Cornelis van Spaendonck
Kinderen: Jenneken X Jan Willem Verschueren, Aleijdt en Cornelia

Fol 11
Mr Jan Willem van Tulder
Aen die Hoellijnde inde Tolkevelden?

Fol 11v
Jorijs Gerit Roosen
Kinderen: Gherit en Anthonis

Goijaert Jan Leemans
Kinderen: Jan, Anthonis en Adriaen

Fol 12, 30-1
Gheridt Jan Veldekens X Cornelia Daniel Jan Reijnen
Kinderen Cornelia X Jan Jan Jan Laureijs Eelkens

Fol 12
Sebastiaen Jacob van Aelst za X Geritken Anthonis Ghijs
Kinderen: Jacop, Anthonis, Adriaen, Jan, Lijsbeth ende Heijlwich

Jacob Matheus van Aelst za
Kinderen Adriaen en Sebastiaen

Fol 14, 9-1
Gherit Jan Brocken X Deliana
Kinderen: Joost en IJsebrant

Joncker Willem van Merode, heer tot Dusselen> Muggenborch
Heste fabri
Hester van Merode

Fol 17, 4-2
Bartelomeeus Rubben za
Kinderen: Marcus za met zoon Jacob; Cornelia X Dirck Adriaen van Sevenberghen za

Fol 17v, 8-2
Herman Jan de Roij za X Lijsbeth Jan Iemaens van den Hoevel
Kinderen: Jan, Iemaen, Dorothea X remijs jan Amijs, Huuijbert en marij X martijn de beecke

Fol 17v
Op den 10e febr anno 1583 is de reformatie van den calender geschiedt bij ordonanatie ende placaten van zijn con. majesteit te weten van 10e totten 20 februari egeen daghen ingeschreven

Fol 18, 7-2
Wijnandt Jan Henricx X Catharina Jan Timmermans za
Kinderen: Margriet X Jan Jan Peter van Hoeffve en Jan

Fol 21, 7-2
Jan Lenaert Adriaen Mutsaerts de Jonghe
Jan Lenaert Adriaen Mutsaerts d’oude
Kindern: Jenneken X Joost Joost Gheridt Jan Brocken, Adriana, Marij

Adriaen Lenaert Mutsaerts
Kinderen: Niclaes, Marij en Ida

Lenaert Adriaen Mutsaerts za X Aleijdt Jan Leemans d’oude
Kinderen, Jan d’oude, Jan de jonghe, Marij X Adriaen Peeter tot Alphen, Anna X Cornelis Peter Jan Eelkens

Herman Pellegroms tot ’s Bosch

Fol 31, 6-3
Joorden Everaerts za X Adriana Adriaen Gijben za, Adriana XX …….
Kinderen: Everaert za met zoon Joerden en Wouter

Fol 32, 18-3
Jan Jan Wijten X Denijsken Jan Adriaen Lenaerts
Kind: Jenneken

Fol 32
Ghijsbert Aert Leijten 75 jaar
Jan Cornelis Jan van Buerden, 30 jaar

Fol 32v, 19-3
Anthonis Wouter Thonis X Jenneken Geridt Eelkens
Kind: Willemken X Cornelis Willem Cornelis Peters

Fol 32v
Peeter Jan Berijs van Oerle
Kinderen: Willem, Lijsbeth, Henrick, Jacquemijne X Jan Jan Scheuren

Fol 33v
Herman de Roij za X Lijsbeth
Kinderen: Jan, Dorothea X Remijs Jan Mijs

Remijs koop herberghe en brouwere etc.

Fol 33v
Adriaen Denijs Mutsaerts X Catharina Aerdt Coppen
Kinderen: Peter, Aertken X Niclaes Adriaen Claessen

Denijs Mutsaerts
Kinderen: Adriaen, Marten, Goijaert, Heijliger

Fol 35
Mr Henrick Laureijs Zwijsen za
Kinderen: Aleijdt X Jan Cornelis Cornelis Daniels

Fol 36v, 7-5
Jan Cornelis Smitten za X Cornelia Aert van Loet

Fol 36v, 10-5
Peeter Henrick Leijten X Marij Gheridt Smolders
Kinderen: Henrick, Peeter, Marij X Adriaen Rombout Jan Floris za, Cornelia, Jan za met kinderen: Jan, Adriana en Marij

Fol 37, los blad, 16-8-1580
Bartholomeeus Jan Gerit X Peterken Willem Jan Schuermans, testament

Fol 38, 29-5
Geridt Jan laureijs Eelkens za X Aleijdt Wouter Cornelis Spapen
Kinderen: Anna X Cornelis Jan Willem van Gorp, Lijsbeth X Henrick Geridt Henrick Borchmans en Jan

Fol 38, 30-5
Laureijsken Embrecht Goijaert Pulskens testament

Jan Eelens X Geertruijt Embrecht Goijaerdt Pulskens za
Kinderen: Engelken

Goijaerd Adriaens X Dingena Embrecht Goijaert Pulskens za
Kind: magdalena

Fol 38v
Jan Adriaen Peeter Zegers X Marij Cornelis Cornelis de Beer

Fol 38
Mathgeus Theeussen za X Margriet Wouter van Haren za XX
Kinderen: Jan en Peeter

Fol 39, 28-9
Willem Hessel Jans X Hendricxken Anthonis Wouter
Belending: de kinderen Jan Hessel Jans

Fol 40v
Aerdt Jan Peter Verdoelt
Jacob Henrick sBeren za X Jenneke
Kinderen: Henrick, Cornelia X Peeter Peeter Jan Dircx

Fol 41
Jan Jan Hoochaert X Bertholda Jan Ghijsberts van Oerle za
kind: Judith X Dierck Jans en Marijen

fol 41
Jacob Jan Gijsbrecht van Oerle ende Ghijsbrecht Cornelis Claes van Ghierle ende Peter Jan Berijs van Oerle namens Jacopen Jan Gijsbrechtss van Oerle
Kinderen van Jacop: La…., Jan en Hilleken

Fol 42
Peter Zegers X Heijlwich Henrick Lemmens
Kind: Jutta X Marten Adriaen Denijs Mutsaerts

folio 43r
Peter Jan Berijs van Oerle
Kinderen: Henrick, Jacquemijna x Jan Jan Scheuren

Fol 44v
Joost Gheridt Jan Brocken X Jennick Peter Crillaeerts wed Willem Reijn Gerts, testament.

Fol 46
Wouter Jan Reijnen
Kinderen: Wouter en Joost

Fol 46, 27-11
Jan Jan Janss de Widt, de Jonghe X Aleijdt Peter Willem Berijs van Oerle
Kinderen: Jan, Adriaen, Bastiaen en Cornelia

Fol 47
Cornelis Pauwels za X Aleijdt Pauwels Cornelis Hermans
Kinderen: Andries, Lijsbeth X Goossen Gheridt Francken Lemmen wednr Peterken Cornelis Cornelis sBeren
Kinderen: Cornelis, Geritken, Marij, Jenneken en Anna