RA 262

1510

Fol 2, 20-5
Michiel Roelofs
Kinderen: Henrick X Peterken Peter (Mutsaerts)?, Jan, Adriaen, Jut X henric Lemmen Weijmers

Fol 2v
Jan peters X Elisabeth Willem Nouwen
Heijlwich dochter Peter Willem Nouwen

Fol 3, 3-6
Jan die Paep X Aleijt, testament tbv de HG

Fol 3v
Aert van Wijck
Kinderen: Gherit en Jan

Gherit Aerts van Wijck
Kinderen: Aert, Ariana en Peter

Fol 3v, 29-6
Thomas Jansen
Kinderen: Jan, Luijtgard X Jan Peters, Everaerd, Aert

Fol 4, 30-6
Henric van Gierl X Geertruit
Kinderen: Claus, Aleijt X Henric nat zoon Peter Bongers, Marie X Matheus Mercxs, Juet X Jan Crillaerts en Katelijn X Jan Willems Berijs

Fol 5
Jan geheijten die Coninc van Westilborch
Reijnen geheijten Jans Roeden zoen

Fol 5
Jan Thomaes Beren X Elisabeth
Kinderen: Gherit, Jan, Aleijt X Peter Robbrecht van Wissel

Fol 5v, 15-3
Huijbrecht Jans X Adriana Willem van Heijst

Fol 6
Peter Gherit Dircks Bonte za X Elisabeth Henric Claus Weijmers za XX Wilbord
Kinderen: Gheertruid en Goijaert

Fol 6
Pauwels van Haestrecht en Katelijn Aert Leijten
Nat zoon: Dirck

Fol 6
Andries van Boerden X Gheertruijd
Kinderen: Jan en Laureijsken

Fol 6v
Henrick Henrick van Schie X Adriana Wouter van Eerssel za
Kinderen: Heijlwich en IJken

Herman Jan Hermans za X Adriana Wouter van Eerssel
Kind: Cornelia X Wouter Wouter Conijtten

Fol 7v, 23-5
Jan Nouwen X Agnes Jan meeus
Kinderen: Jan, Johanna X henric Cornelis Appels

Fol 8, 9-9
Michiel Quaps
Kinderen: Jan, Marie X Willem Gherit Hoeven, Geertruit

Fol 9, 21-10
Laureijs Huijben
Kinderen: Adriaen, Engelbertken X Leonart van Wijffelt, Katarina X Jan Claus Aelwijns

Fol 9
Clais Dircks van Engelant X Katherijn Jan die Roeij
Jan die Roij X heijlwich
Kinderen: Anthonia, Heijlkwich en kathelijn

Fol 9v
Berijs Eelkens X … … XX Elisabeth
Kinderen: Peter en Joest

Fol 9v, 22-10
Vranck Willem Claessen X Marij Dirck Peter Hillen
Jan Huijben (Betten)
Kinderen: Juet en Hilleken

Fol 10
Joest Laureijs X Margriet Steven Wouter Denijs
Denijs Wouter Denijs

Fol 10v
Henric Ael Goijaert X Aleijt Claus Faes Peter Daneels
Pauwels Peter Roeij Gerits

Fol 11v, 16-12
Cornelis Peters X Elisabeth Jan van den hoeve
Henric Jan van den Hoeve

Fol 12, 10-11
Heer Goijaert Zegers, priester

Fol 12v, 20-12
Lenaert van Wijfflet X Engelbertken Laureijs Huijb Scheenkens

Fol 12v, 15-6
Jan Claes Aelwijn X Katelijn Laureijs Huijb Scheenkens

Fol 13
Ghijsbert Goessens
Kinderen: Merten, Peterken en Adriaen

Fol 13, 10-6
Claus die Bont X Peterken met zoen Peter
Bertrom die Bont met zoen Jan
Peter en Jan zijn neven

Fol 13v
Merten Vels X IJken Gherit Bonten
Kinderen: Margriet X Denijs Meijnaerts, Agnes X Maes Michiels van de Velde, Peterken X Adriaen Jan Leijten, Berbellen X Daniel Claus Jan Huijb Melis en Cornelis

Fol 15, 10-5
Jacob Rutten X Engelbertken Jan berijs
Kinderen: Willem, Jan met zoen Jacob

Fol 16
Gherit die Smit X Hillegont Jan Huib Betten

Fol 16, 30-4
Henric Goetshouwer
Kinderen: Jan en Gielis

Fol 16v
Jan Snellen za X Heijlwich
Kinderen: Jan, Cornelis, Katelijn, Snel en Willem

Fol 16v
Heer Anthonis Lenaerts, proester
Jan die Bont
Heer Adriaen die Bont, priester
Jan Gerit Bont Bastaerts
Leonard Gherit Bonten
Bertelomeus Bonten met kindern: Jan en Gherit

Fol 17, los blad
Henric Gheenen X Juet
Kinderen: Gherit en jan

Fol 17v
Henrick van Spaendonck za
Kinderen: Willem, Gheertruijt en Claus

Fol 20
Willem Wouter Juetten za X Elisabeth
Kind: Jan

Fol 21, 17-2
Herman van Boerden
Kinderen: Herman, Mechteld X Jan Claussen, Katerina X Matheus Gerits, Margriet X Henric Peter Druits, Adriana X Peter Adriaen Cornelis en Jan

Fol 21v
Wouter Claus za X Engel
Kinderen: Thielman, Jan, Peterken X Willem Thomas Nulaets
Steven Reijners van Broechoven, Jan de joncse, zijn broer
Kinderen: Reijner en Claus

Fol 22, 12-3
Cornelis Henric Oppers X Hillegont Mathijs Mutsaerts
Goijaert en Mathijs za, broers

Fol 22, 4-3
Jan Jan Meeus Roij Gerits
Kind: Johanna

Fol 22
Jan Peter Stevens
Kinderen: Peter, Agnes, Lijsbeth, Aleijt, Adriana, Cornelia
Jan Huijben
Kinderen: Elisabeth, Juet en Hillegont

Fol 22v, 5-5
Jan Ansems za X Margriet za wed Henric die Paep
Kind: Steven

Henric die Paep x … XX Margriet

Fol 23
Gherit Peter Gherit Smits alias Cup

Fol 23v
Jan Cortrosijn
Kinderen: Peter, Jan, Margriet X Peter Goetschalck Peters, Gherit

Fol 24
Wilbort Willem Meeus X Heijlwich Jan van de Metten

Fol 24
Peter Peter Panis
Mechteld wed Jan Vermetten is oude moeder van Peter Peter Panis
Heer Claus Cornelis Jan Jacobs, Priester

Fol 24
Jan Willem van Riel
Kinderen: Jan, Wouter, Gherit en Adriana

Fol 24
Henrick van Gierl
Kinderen: Claus, Aleijd X Henric nat zoon van heer Peter Bongerts, Marij X Mathijs Mercxs, Juette X Jan Crillaerts, Katelijn X Jan Berijs
Katelijn van Gierl za X Jan Aert Oeijen

Fol 24v, 19-5
Jan Aert Oeijen X Kathelijn van Ghierl za
Claus Henric van Gierl
Henrick nat zoon van heer Peter Bongerts X Aleijd Henric van Ghierl
Matthijs Mercxs X Marij henric van Ghierl
Jan Willem X Juet Henric van Ghierl
Jan Willem Berijs X Kathelijn Henric van Ghierl

Fol 25
Beatrijs Jan Verhoeven
Herman Jan Verhoeven

Fol 25v, 6-5
Sijmon Pauwels heijsten

Fol 25v, 16-6
Rutger Dircks van Breda za X Jenneken

Fol 26
Claus Aelwijns za X Elisabeth

Fol 26v
Huijbrecht Gerit Huijbrechts Betten
Kind: Huijbrecht

Fol 27
Peter Gherit Smits, alias Cupers X Dijmpna Bartelomeeus Bont Bastaerts
Kind: Gherit

Fol 27v, 1-9
Adriaen Stappaerts za X Jenneken
Kinderen: Henrick, Jenneken, Cristina, Margriet, Jan , marie
Jan Dircks, hunnen zwager

Fol 29v
Ghijsbrecht Dircks za X Kathelijn
Kinderen: Serdt, Dircksken X Jan Wouter Jannis?, Elisabeth X Willem Henrick van Vucht

Fol 29
Claes Aert Vossen X Elsbeen Gherit Wijthen
Henrick Zibben
Kinderen: Zebrecht, Katelijn, Elisabeth X Aert Willems, Ida X Embrecht Peter Maes

Gherit Wijten za X Zwenelt?
Kinderen: Jan, Willem, Gherit, Elsbeen, Gheritken

Jan Wijtmans, grootvader

Fol 29v, 9-9
Jacob Rutten X Engelbeertken Jan Berijs
Kinderern: Jan met zoon Jacob en Willem

Fol 30
Jan Vermee
Kinderen: Jan (priester) en Henrick

Fol 30v
Jan Willem Mutsaerts X katelijn
Kinderen: Adriaen, Willem, Juette, Jan, Aleijt

Jan Bellaerts
Kinderen: Michiel en Jan

Jan Jan Stellaerts X Adriana Willem Mutsaerts

Wouter Willem van der Schueren

Fol 31, 17-11
Jan Jans Vermee en Agnes Willem Bonte
Nat zoon: Jan

Maes sBeren X Lijsbeth Gherit Bonte
Kind: Jan
Zoon van Jan is Gherit

Reijner Reijner van Broeckhoven

Fol 32v
Henric Gherits van Boerden X Mechtelt Jacob van de Breckel
Kinderen: Gherit, Engelbertken, Margriet X Mercelis Ghijb Wijten, Aerd en Adriaen

Fol 33
Henrick van de Eijndt X Elijsabeth
Kind: Jan

Fol 33v
Vranck Gerit Lemmens X Elijsabeth Jan Willem Mutsaerts

Fol 34
Willem Wouters
Kinderen: Merten, Jan en Peter

Fol 34v, 19-12
Een stuk land

Fol 34v
Dircken Jannis van Oirschot X Mechtelt Fredericx
Ghijsbrecht Willem Stellaert

Fol 35
Jan Snellen za X Heijlwich
Kinderen: Jan, Katelijn, Snellaert en Willem

Fol 35, los blad
Claus Wouter Backs van Dongen X Katerijn Jan Gerit Jan Maes Geenen

Fol 35, 10-6
Gherit Herman Heijsten X Aleijt Jan Jacobs van Son

Fol 35v
Willem Peter Brouwers, die men heijt Willem Hoeck

Fol 37
Jan Nouwen
Kinderen: Jan, Johanna X Henric Aert Appels

Jan Wouter van de Schueren

1511

Fol 39, 2-1
Henrick Weeckemans X Elisabeth Dirck Veellekens
Dirck Dirck Veellekens

Fol 40, 2-5
Marcelis Claes van Ethen X Geritken Gherit Smitten

Fol 41, los blad
Henrick die Paep X Margriet Cornelis Ancems
Kinderen: Sijken X Ariaen Henric Weijmers, Peter en Cornelia

Fol 42
Jan jacob Haefkens X Elisabeth Willem melis
Kinderen: Jan, Jacob, Gioijsert, Laureijs, Willem, Marij X Laureijs Wouter Laureijssen, Elisabeth X Michiel Jan Soffaert