De heer Jos van Dijk heeft als genealoog de rechterlijke archieven van Tilburg: RA 253 t/m 380 (gedeeltelijk) uitgewerkt. Hij werkte alleen de voor hem interessante aktes uit.

De nummering komt niet overeen met de door Jos van dijk gehanteerde nummers.

Uit de concordans die ook op de website van het RAT staat:

Oud - nieuw

253 → 7896-7897
254 → 7898

255 → 7899
256 → 7900
256bis → 7901
257 → 7902
258 → 7903
258bis → 7904
260 → 7906
261 → 7907
262 → 7908
263 → 7909
264 → 7910
265 → 7911
266 → 7912
267 → 7913
268 → 7914
269 → 7915
270 → 7916
271 → 7917
272 → 7918
273 → 7919
274 → 7920
276 → 7921
277 → 7922
278 → 7923
279 → 7924
280 → 7925

enz. tot en met

380 → 8025

Op de website van het Regionaal Archief Tilburg staan ook aantal aktes die wel geheel zijn uitgewerkt.

Onder de kop: "zoeken in archieven" --> "schepenbank van Tilburg en Goirle" vind je de volledig uitgewerkte nummers:

RA 253 en 254, geen naam vermelding

RA 279 t/m 308, J. Trommelen

RA 309 t/m 326, 328, 329, AD Pijnenburg

RA 338, 358 t/m 361, 381 en 382 Treza Van Steen