Selecteer een pagina

Fol. 1
Compareerde Catharina Ligtenberg weduwe Wouter Zijlmans ende heeft aangenomen van Wouter Kivits, Waspik, en Antonij Ligtenberg, Dongen, als voogden haar kind, Adriana, bij Wouter, 2-5-1780.

Fol. 2r
Staat en inventaris van alle goederen als Peeter van Campe za en Maria Cuijs in gemeen-schap beseten hebben en bij Peeter naargelaten en bij Maria opgegeven ten versoeke van Cornelis Rosenbrant en Wouter van Campen als voogden over de ses kinderen van Peeter en Maria, 8-11-1780.
Er is nog een acte van 15-9-1780 waarin staat dat Catarina van Leeuwen wed Peeter van Campen [ouders] al haar goederen heeft overgegeven aan haar drie kinderen, Peeter van Campen, Willem Rosenbrant x Johanna van Campen en Cornelis Rosenbrant x Catarina van Campen.

Fol. 10v
Compareerde Maria Cus weduwe Peeter van Campen ter eenre ende Adriaan Konings x Elisabeth van Campen, Cornelis Rosenbrant en Wouter van Campen als voogden over de ses kinderen van Peeter bij Maria ter andere sijde en sluijten een accoort, 25-11-1780.

Fol. 12v
Staat en inventaris van alle goederen als Anna Bruinenbaert weduwe Antonij Pols, op 6-4-1783 alhier overleden, heeft naergelaten opgegeven door Peeter Antonisse Pols ten versoeke van Mattijs de Bondt en Antonij Joosten Pols als voogden over het kind van Maria Anthonisse Pols bij Mattijs de Bondt voorn, 17-4-1783.

Fol. 23v
Staat en inventaris van alle goederen als Johanna Camp weduwe Anthonij Potmakers, op 31-1-1785 alhier overleden, heeft naargelaten, opgegeven door Mattijs de Bondt ten versoeke van Joosten Anthonisse Pols en Willem Potmakers als voogden over de kinderen van Huij-bertje Potmakers bij Joost Anthonisse Pols, 2-3-1785.

Fol. 27v
Staat en inventaris van alle goederen als Wouter Boesers za en Adriana van Aelst, egteluij-den, in gemeenschap beseten hebben en bij Wouter naargelaten zijn, opgegeven door Adri-ana voorn ten versoeke van Pieter Boeser en Antonij Timmers den Ouden als voogden over het kind, Francijna, van Wouter Boeser, 9-3-1787.

Fol. 32r
Staat en inventaris van alle goederen als Jan Ariense Paans, op 21-2-1787 alhier overleden, heeft agtergelaten, opgegeven door Johannis van de Schans en Hendrik de Bruijn als voog-den over de kinderen van Adriaan Wijnants bij Mechelina de Looper, 3-4-1787.

Fol. 36v
Staat en inventaris van alle goederen als Arnoldus Janse Sterrenburg weduwenaar van Alida de Bruijn, op 3-4-1788 alhier overleden, heeft agtergelaten opgegeven door Cornelis Sterren-burg ten versoeke van Corstiaan van den Hoek en Hendrik Hendrikse Oerlemans als voog-den over de kinderen van Abram de Bruijn za, 30-4-1788.

Fol. 43v
Staat en inventaris van alle goederen als Nicolaas Nicolaasse Jonkers en Adriana Konings, egtelieden, in gemeenschap beseten hebben en bij Nicolaas za sijn naargelaten, opgegeven door Adriana Konigs ten versoeke van Adriaan Konings en Jacobus Snaphaan als voogden over de kinderen van Nicolaas en Adriana, 5-8-1790.

Fol. 45v
Staat en inventaris van alle goederen als Tomas Pols za weduwenaar van Huijbertje Jonkers en hertrouwt met Adriaantje Mouthaan heeft nagelaten en in gemeenschap met Huijbertje en Adriaantje heeft beseten opgegeven door Adriaantje ten versoeke van Philip Pols en Adriaan Mouthaan als voogden over de drie kinderen van Tomas bij Huijbertje, 22-1-1794.

Fol. 50v
Staat en inventaris van alle goederen als Adriana van Aalst weduwe van Wouter Boeser, aug 1794 alhier overleden, heeft agtergelaten ten versoeke van Geerit van Honk en Adriaan van Os als voogden over de kinderen van Geerit voorn bij Adriana Boeser za, 16-8-1794.

Fol. 53r
Compareerde te Leiden Catarina van Campen weduwe Cornelis Rosenbrant, overleden te Leiden, ter eenre ende Willem Roosenbrant en Aert Peeterse van Campen als door Cappel aangestelde voogden over de drie kinderen van Cornelis en Cataria ter andere sijde en sluij-ten een accoort.

Fol. 54v
Staat en inventaris van den boedel van Arij de Rooij, alhier overleden, weduwe Janna Boeser en hertrouwt met Adriaana Verduijn, opgegeven door Adriaana en Adriaan de Rooij, Loon op Zand, als vooghd over de kinderen van Arij en Janna, 27-6-1796.

Fol. 56v
Staat en inventaris van alle goederen als bij Martinus Taktor en Hendrina Hoefnagel, egtelie-den, alhier overleden, sijn naargelaten, opgegeven door Goovert Taktor ten versoeke van Wouter Oversteeg en Gerrit Janse vanden Hoek als armrs en Jan Huijsman als schout en oppervoogden over de kinderen van Martinus en Hendrina, 17-4-1797.

Fol. 59v
Staat en inventaris van alle goederen als Corstiaan Pruijsers weduwenaar van Adriana Paans, op 11-4-1797 alhier overleden, heeft naargelaten, opgegeven door Maria vander W?? ten versoeke van Peeter Pruijsers en Casper de Kok als voogden en de verdere erfgenamen, april 1797.

Toegevoegd: Op 22-4-1797 heeft opgever met zestien erfgenamen en op 24-4 met nog twee erfgenamen den eed afgelegt.

Fol. 64v
Staat en inventaris van de goederen nagelaten bij Jan Roosenbrand weduwenaar van Maria de Rooij, alhier overleden, gedaan maken door Nicolaas Dalmaijers en zijn vrouw Adriana Roosenbrand ter versoeke van Willem Roosenbrand en Aart van Campen als voogden over de kinderen van Jan en Maria, 23-7-1798.

Fol. 73r
Staat en inventaris van alle goederen als Hendrik Vos, alhier overleden, weduwenaar van Sijke Dalmaijer heeft nagelaten ten versoeke van Cornelis Woutersen van Campen en Cor-nelis Hendrikse Vos als voogden over de kinderen van Hendrik en Sijke, 18-9-1801.

Fol. 76v
Staat en inventaris van den boedel in gemeenschap beseten bij Bastiaan de Rooij en Aaltje Knaap za, gedaan maken door Bastiaan voorn ter requisitie van Mattheus de Rooij, Dirk de Bruin en Steven Huisman als voogden over de kinderen van Bastiaan en Aaltje, 12-8-1803.

Fol. 82r
Staat en inventaris van den boedel in gemeenschap bezeten bij Jacobus Sterrenburg en Geertruij de Rooij za, gedaan maken bij Jacobus voorn ter requisitie van Arnoldus Vos en Wijnand de Rooij als voogden over de kinderen van Jacobus en Geertruij, 22-8-1803.

Fol. 86r
Staat en inventaris van den boedel agtergelaten door Jan Arise Paans x Helena Dolk, gedaan maken door Helena voorn ter requisitie van Arnoldus Vos en Antonie Dolk als voogden over de kinderen van Jan en Helena, 14-5-1802.

Fol. 87v
Staat en inventaris van den boedel in gemeenschap beseten bij Jacob de Jong za en Maria Verheiden, zijn vrouw, en door Jacob nagelaten en gedaan maken door Helena ter requisitie van Antonie de Jong en Peeter Borsten als voogden over de kinderen van Jacob en Maria, 1-6-1804.

Fol. 89v
Staat en inventaris van den boedel agtergelaten bij Willem Antonie Bloem, alhier overleden, gedaan maken bij Johanna Kuipers weduwe van Willem voorn, ter requisitie van Gerrit Bloem, Peeter Kuipers en Daniel van Opstall als voogden over de kinderen van Willem en Johanna, 6-5-1805.

Fol. 92r
Staat en inventaris van alle goederen als Lammert de Bruin, alhier overleden, met zijn vrouw Jenneke Verduijn in gemeenschap heeft beseten ten verzoeke van Antonie van Oversteeg en Cornelis Wouterse van Campen als voogden van de kinderen van Lammert en Jenneke, 27-10-1806.

Fol. 94v
Compareerde Janneke Verduijn weduwe Lammert de Bruin ter eenre ende Antonie van Oversteeg en Cornelis Wouterse van Campen als voogden van de kinderen van Lammert en Jenneke ter andere zijden en sluijten een accoort, 27-10-1806.

Fol. 96r
Staat en inventaris van den boedel agtergelaten bij Anna Catharina van Tienen, alhier overle-den ten huijze van Huibert haar vader, weduwe van Pieter Lekkerkerk ten verzoeke van Ber-nard van Tienen, Bartholomeeus van Tienen en Jacobus Tieleman Stevelinck? als voogden over Geertrui Lekkerkerk, dogter van Anna Catharina en Pieter, volgens opgeven van Huibert van Tienen, 8-12-1806.

Fol. 98r
Staat en inventaris van den boedel agtergelaten bij Jacobus Raamstijn, alhier overleden, ge-daan maken door Martina Mes, weduwe van Jacobus, ter requisitie van Gerrit Simonse van Diemen en Gerrit Leensertse van Diemen als voogden over de kinderen van Jacobus en Martina, 27-4-1807.

Fol. 101v
Staat en inventaris van den boedel nagelaten bij Adriaan de Roon weduwenaar van Maria de Jong, alhier overleden, gedaan maken bij Peeter de Jong en Gerrit van Oversteeg als voog-den van de kinderen Adriaan volgens testament voor notaris Middelkoop, 25-3-1810.

Fol. 108r
Staat en inventaris van den boedel in gemeenschap beseten bij Peeter Nicolaasse de Rooij en Geertruij Verhagen en door Geertruij nagelaten en opgegeven door Peeter ter requisitie van Magiel Niemans en Jan Verhagen als voogden over de kinderen van Geertruij en Peeter, 21-6-1810.

Fol. 111r
Staat en inventaris van den boedel agtergelaten bij Johannes Peterse van der Schans ge-maakt door Pieternella Snaphaan weduwe van Johannes ter requisitie van Willem Peterse van der Schans en Hendrik Snaphaan als voogden, volgens testament van 5-6-1809 bij nota-ris Middelkoop, over de kinderen van Johannes en Pieternella, 1-7-1810.