Selecteer een pagina

De heer Jos van Dijk heeft als genealoog de rechterlijke archieven van Tilburg: RA 253 t/m 380 (gedeeltelijk) uitgewerkt. Hij werkte alleen de voor hem interessante aktes uit.

De nummering komt niet overeen met de  door Jos van dijk gehanteerde nummers.

Uit de concordans die ook op de website van het RAT staat:

Oud – nieuw

253 → 7896-7897

254 → 7898

255 → 7899

256 → 7900

256bis → 7901

257 → 7902

258 → 7903

258bis → 7904

260 → 7906

261 → 7907

262 → 7908

263 → 7909

264 → 7910

265 → 7911

266 → 7912

267 → 7913

268 → 7914

269 → 7915

270 → 7916

271 → 7917

272 → 7918

273 → 7919

274 → 7920

276 → 7921

277 → 7922

278 → 7923

279 → 7924

280 → 7925

enz. tot en met

380 → 8025

Op de website van het Regionaal Archief Tilburg staan ook aantal aktes die wel geheel zijn uitgewerkt:

RA 253 en 254, geen naam vermelding

RA 279 t/m 308, J. Trommelen

RA 309 t/m 326, 328, 329, AD Pijnenburg

RA 338,  358 t/m 361, 381 en 382 Treza Van Steen

Onder de kop: zoeken in archieven  à schepenbank van Tilburg en Goirle vind je de volledig uitgewerkte nummers.