Selecteer een pagina

RA 32

Fol 226v

Arien van Rijswijck en Laurens Peterssen provisoers van Sinte peters autaer binnen Druenen, 1556

Fol 232

Peter Claessen alias Peter van Mets X IJken, Bernaert Janssoen en mariken, suster, kinderen van Jan Michiel Witlocx, 1556

Fol 238

Ambrosio Rosendael, secr heusden, 1557

Fol 353v

Otto Jans van Rijswijck. 1558

Fol 361

Adriawn, sone wilen Ghijsbert Godersoen, Joris Danielssen X Hillegonde, Anthonis Jan Loeffen X Coenrena, dochters van Ghijsbert Godertssen, erfgen van Emondes Godertssen, haeren oeme,  en mede namens hun mede erffgen.

Zij verkopen een rente. 20-5-1569

Fol 361v

Adriaen, Joris en Anthonis en Adriaen Herman Godertssen, heusden, en Dirck janssen van hemert X zijn wijff, allen erffgen van Ghijsbert voorss dragen Peteren soone wilem Cornelis Cornelissen een hofsta lants etc. 10-6-1569

Fol 281

Joris zoon van wilen Daniel Pullens, 1562

Fol 370

Voor Lambrecht Matheussen ende Arndt Gielissen, schepenen te Druenen, compareren de kijnderen van Willemen heijmanssen Boxshoven te weten heijman en Claes, Adriaenken ende Cornelisken ende mede de kijnderen van Adriaen Heijmanssen Boshoven saliger: Jacobsken en Ariken, met Heijman Bartholomeussen ende Ar(n?)den Gielis Huijbertssen als hun voochden mede namens Mariken Adriaens, hun suster,  en heijman, broeder, simpel en innocent, dragen over Lambrecht soon wilen Aert Lambrichten een hofstad lants. 22-7-1570

Fol 402

Cornelis Godertssen van Rijswijck X Aenken Henricx. 1574

Fol 422

Lambrecht en Aert, broers, zonen wilen Aerdt Lpeff janssen overgegeven Jannen soone wilen Peter Schilders, 22-5-1576

Fol 452

Anthonis soon wilen Jannen Loeffen X Conrarden dochter wijlen Ghijsbert Godertssoen heeft overgegeven. 14-3-1578