Selecteer een pagina

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 001r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-4-1756
1e comparant: Jan van Oerle
2e comparant: Hendrina de Bruijn weduwe Thomas de Bont
Goederen: lening met als onderpant een halven buijten del, gemeen Anna Connix
Prijs: ƒ 420
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude Straat
Belend Oost: Hendrik vanden Hoek
West: weduwe Thomas de Bont
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 001v
Soort akte: beijlbrief
Datum: 30-4-1756
1e comparant: Corstiaen Damen
2e comparant: Hendrik vanden Hoek, scheepemaker
Goederen: beijlbrief tbv de leverantie van een coffij schuijt, lang 48 voet, weijt veertien voet
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 003r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 14-5-1756
1e comparant: Jan Bogaarts
2e comparant: Gerrit Otjens
Goederen: een hengstschuijt
Prijs: ƒ 165
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 003v
Soort akte: transport
Datum: 20-5-1756
1e comparant: Wouter Zeijlmans ea
2e comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendrik Schoenmakers
Goederen: een halve geert hooij en weijlant, in ses geerden, in den polder, met kooperse en Cornelis de Bont
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Jacob Corsten
West: Peeter Gijsbertse de Jongh
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Wouter, Jacobus, Adriana en Hendrik Zeijlmans, Lambert Schoenmakers X Huijbertje Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 004v
Soort akte: transport
Datum: 8-7-1756
1e comparant: Cornelis Janse Schoenmakers
2e comparant: Jan Vasse de Hoog
Goederen: een binnendel, inden polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: ka, Platte weg
Belend Oost: Adriaen van Hassel cum suis
West: erfgenamen Jochem Blankers
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: erf Peeter de Seeuw
Bijz: Gereet f 346. Op 12-2-1657 is alles betaald.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 005v
Soort akte: transport
Datum: 10-7-1657
1e comparant: Dirk van Dusseldorp en Wouter van Selm
2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout en W. van Selm
Goederen: een parceel moervelt of bijster
Prijs: ƒ 405
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: des andere Wouter Biemans
West: Peeter Gijsbertse de Jongh cum suis
Noord: erve Peeter Franse Boeser
Zuid: de del vande weduwe Thomas de Bont
Bijz: Dirk is schepen en Wouter collecteur van en over de consumerende der middel deser heerlijkheijt. Beide zijn kerkmeester in 1756 en 1757

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 006v
Soort akte: transport
Datum: 24-7-1756
1e comparant: Peeter van Dongen en Gerrit van Wouw
2e comparant: Andries van Heumen
Goederen: een huijsje
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Hendrik Valk
Zuid: Corstiaen Coninx
Bijz: Peeter en Gerrit zijn voogden over de kinderen van Lauwerens van Dongen.
Op 3-11-1761 verklaren de voogden de koopsom ontvangen te hebben en dit geld met het kostgeld verrekent te hebben.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 007v
Soort akte: wilceur
Datum: 19-11-1756
1e comparant: Jan Buijs, schepen en Arnoldus Schep
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: wilceur tbv een obligatie met als onderpant 1e een buijtendel; 2e een parceeltje ackerlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: 1e de kerk; 2e Johannis van Hassel
West: wed Adriaan Hovenaer; Maria Blankers
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik, de Molendijk
Zuid: Her straat; veldeke van Maria Blankers
Bijz: Jan en Arnoldus zijn voogden over het kint van Simon Schep, volgens testament van 17-2-1746.
Piter Schaap bekenne namens sijn vrouwe vader Gerrit Vermeulen de f 300 op 2-4-1771 ten volle betaalt zijn.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 008v
Soort akte: wilceur
Datum: 23-11-1756
1e comparant: Gerrit Vermijs
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een lening met als onderpant een acker saijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11 1/2 Hoeve
Toponiem: de Vosholen
Belend Oost: Anthonij Coninx cum suis
West: Jan Mattijsse de Bont
Noord: Her straat
Zuid: de Vosholen
Bijz: Op 2-?-1757 verklaart Hendrik dat de lening geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 010r
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1757
1e comparant: Adriaan Molenschot
2e comparant: Huijbert Snijders
Goederen: ee huijs, agterhuijs, hof en del
Prijs: ƒ 4800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ca, Platte weg
Belend Oost: Lauwerens Wijdemans
West: Wouter van Dusseldorp
Noord: Ca of Platte wegh
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 010v
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1757
1e comparant: Anthonij Potmakers X Johanna Peeterse Camp
2e comparant: Mels Dirkse van Driel
Goederen: een acker saijlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Snijders
West: Jan Lips
Noord: Pispot
Zuid: over den dijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 011v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-1-1757
1e comparant: Anthonij Berthouts
2e comparant: Adriaan van Gijsel
Goederen: lening met als onderpant 2 1/2 geert hooij en weijlant, in den polder, met Corn Meeuwis v Steenhoven
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: erfg Wouter van Steenhoven en Marijnis Elemans
West: Marijnis Elemans cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: akte is doorgestreept. Op 11-5-1758 verklaart Adriaan dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 012v
Soort akte: transport
Datum: 2-2-1757
1e comparant: Jan de Bruijn
2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout ea
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: erven kinderen Wouter Biemans
Noord: Tomas de Haan
Zuid: wed Tomas de Bont
Bijz: Adrianus van Andel en Mejuff. Adriana van Selm. Het lant was door de vader van Jan op 16-5-1717 aangekogt.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 013v
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1757
1e comparant: Dirk Deckers ea
2e comparant: Jan van Duseldorp
Goederen: een huijs, agterhuijs, schuur, erf en ackerlant daar aan, groot te samen eene mergen
Prijs: ƒ 2500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de wed Frans Camp
West: Pieter Zeijlmans, schout en secr van HLA
Noord: sloot van het lant van Jan Jochemse Zeijlmans cs
Zuid: Raamsdonk
Bijz: Dirk als vader en voogt over sijn kinderen verwekt bij Cornelia Timmermans en Bastiaen Holster als toesiende voogt.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 014v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-3-1757
1e comparant: Jan van Dusseldorp
2e comparant: Jan van Gielst
Goederen: lening met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 2500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de wed Frans Camp
West: Pieter Zeijlmans, schout en secr van HLA
Noord: sloot van het lant van Jan Jochemse Zeijlmans cs
Zuid: Raamsdonk
Bijz: Jan van D. woont te Raamsdonk.
Deze wilceur is doorgestreept en niet gepasseert daarJan van D. het huijs gereet betaald heeft

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 015v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-3-1757
1e comparant: Willemijna Vassen wed Arnoldus vander Steegen
2e comparant: Dirk Deckers ea
Goederen: een lening met als onderpant 1 1/2 geert, in 12 geerden, inden polder, met Huijbert Vassen
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: de kerk en Armen van Raamsdonk
West: Jan Jochemse Zeijlmans cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: erve van wed Frans Camp
Bijz: Dirk als vader en voogt over sijn kinderen verwekt bij Cornelia Timmermans en Bastiaen Holster als toesiende voogt.
Dirk en Bastiaen verklaren op 8-3-1759 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 016v
Soort akte: transport
Datum: 26-4-1757
1e comparant: Jan Mattheijse de Jongh
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een lening met als onderpant en binnendel
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: delle vande wed Marchesils Zeijlmans
West: Vroukensvaart
Noord: erfg Dirk Wouter Zeijlmans
Zuid: Jochem de Bont
Bijz: Op 1-4-1777 verklaart Jan Vasse de Hoogh dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 017v
Soort akte: transport
Datum: 9-5-1757
1e comparant: Hendrik Maas
2e comparant: Harme Hillekens
Goederen: een parceeltje ackerlant, groot 24 roeden, met de wed Jan Maas
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest, dwars pat
Belend Oost: wed Peeter Verschuuren
West: Willem de Zeeuw
Noord: de Vest
Zuid: dwars pat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 018r
Soort akte: wilceur
Datum: 23-5-1757
1e comparant: Jan Mattheijse de Bont
2e comparant: Johanna Kuijpers wed Arnoldus van Son
Goederen: lening met als onderpant een acker saijlant, in den buijtenpolder, groot 3 hont
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: dwars pat, gemeene weg
Belend Oost: Gerrit Vermijs
West: Cornelis Janse de Jong cum suis
Noord: Her straat
Zuid: dwars pat of gemeene weg
Bijz: Johanna woont te Dongen.
Op 27-?-1809 is de wilceur geheel afgelost. Adriaan van Son

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 019r
Soort akte: transport
Datum: 2-6-1757
1e comparant: Anna Gijben ea
2e comparant: Lauwerens Oomens
Goederen: een opslag van een huijsje, staande op polderdijk
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost: de Kerk vaart
West: de teen vanden dijk
Noord: Jan Dolk
Zuid: Hendrik Wamstekers
Bijz: Anna Gijben, Lauwerens Oomens X Grietje Gijben, Wouter Gijben, Jan Neerings X Maria Gijben

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 020r
Soort akte: transport
Datum: 9-7-1757
1e comparant: Peeter Jasper van Selm
2e comparant: Adrianus Govardus van Andel,schout
Goederen: 1e een huijs, agterhuijs, schuur, hof en erve beneves de brouwerij etc; 2e een hof
Prijs: ƒ 5500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Pieter Ketelaer; 2e Peeter Adr Verschuuren
West: wed Pr de Zeeuw en Jac Buijsen;wed Jan H S.makers
Noord: Her straat; del vande verkooper
Zuid: het Kerkhof; Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 021r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 23-6-1757
1e comparant: Peer Vasse de Hoogh
2e comparant: Jan van Veen
Goederen: een hengstschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 740
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te Veen.
Gereet betaald f 400,-. Op 1 november komt nog eens f 100,- Daarnaast staan Jan Vasse de Hoogh en Dick Boon voor de rest borg.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 022r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-8-1757
1e comparant: Jan de Bruijn
2e comparant: Petrus Scheffers
Goederen: Wilceur die betaald wordt uit de verkoop van 1e een binnendel; 2e binnendel
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel; Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaart; Vroukensvaart
Noord: Aart de Bont; Joachimis Zeijlmans
Zuid: Huijbert Matt. De Jong; Mattheus op Horst
Bijz: Petrus woont te ‘s Hertogen Bosch. Op 26-9-1757 verklaart Cornelis Quirijns namens de heer Scheffers dat alles is afgelost.
Jan de Bruijn dient een vonnis te betalen.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 023r
Soort akte: transport
Datum: 8-9-1757
1e comparant: Peeter Verscheuren ea
2e comparant: Jan Hendrikse de Bont
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 675
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Thomas Compeer
West: Cornelis Sagt of Thomas de Haan
Noord: Oude straat of Klijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Peeter Verscheuren, Simon Drosseret X Geertruij Verscheuren, Goijert van Ritsel X Johanna Verscheuren, Hendrik Camp X Maria Verscheuren, Willemina Verscheure wed Peeter van Moleschot, Nijs van Iersel X Flora Verscheuren.
Alle kinderen van Joost Peeterse Verscheuren, woonende en overleden te Waalwijk.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 024r
Soort akte: transport
Datum: 26-9-1757
1e comparant: Cornelis Quirijns namens Jan de Bruijn
2e comparant: Jacobus en Cornelis Quijrijns
Goederen: een binnendel, groot ontrent twee en een half hont
Prijs: ƒ 210
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Aart de Bont off dorpswatergang
Zuid: Huijbert Matthijsse de Jong
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 024v
Soort akte: transport
Datum: 26-9-1757
1e comparant: Cornelis Quirijns namens Jan de Bruijn
2e comparant: Cornelis Thomasse de Bont
Goederen: een binnendel, groot ses hont.
Prijs: ƒ 560
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Joachimis Zeijlmans
Zuid: Mattheus op Horst
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 025r
Soort akte: transport
Datum: 13-9-1757
1e comparant: Thomas de Haan
2e comparant: Cornelis Sagt
Goederen: een moervelt, gelegen buijtendijx
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jasper van Selm cum suis
West: erve erfg Simon Sterrrenburg
Noord: Jasper van Selm en Pieter Ketelaer
Zuid: wed Mels de Graaf
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 025r
Soort akte: transport
Datum: 13-9-1757
1e comparant: Thomas de Haan
2e comparant: Cornelis Sagt
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: erve Peeter Timmermans
Noord: de Armen van Groot Waspik
Zuid: Peeter Timmermans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 026r
Soort akte: transport
Datum: 18-9-1757
1e comparant: Jan Batis Lips namens Wilhelmina Moleschot
2e comparant: Adriaan Moleschot
Goederen: een 1/4 geert hooij en weijlant, in 6 geerden, met Tomas Boudewijns
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: wed Jan Hendrikse Schoenmakers cum suis
West: Jacob Costen
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Wilhelmina is weduwe van Jan Cornelisse de Jong (Delft)

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 026v
Soort akte: transport
Datum: 18-9-1757
1e comparant: Jan Baptist Lips namens Wilhelmina Moleschot
2e comparant: Adriaan Moleschot
Goederen: 1/4 part in een acker, met Adriaan Vassen
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Gijsbertse de Jongh
West: wed Barthel Camp cum suis
Noord: bijster van Huijbert Snijders
Zuid: Retransement ofte Gerrit Dolk
Bijz: Wilhelmina is weduwe van Jan Cornelisse de Jong (Delft)

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 027v
Soort akte: transport
Datum: 19-11-1757
1e comparant: Wouter van Selm
2e comparant: Mattheijs van Dusseldorp
Goederen: de Pastoors del, groot ontrent seven hont
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pastoors del
Belend Oost: Dirk Janse Zeijlmans
West: Jan Janse de Bont de Jonge cum suis
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: Kaij straat
Bijz: op het lant staat een octoij van haar dedele groot mog. De heeren staten van Hollant en Westvrieslant van 28-1-1747

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 028v
Soort akte: transport
Datum: 2-12-1757
1e comparant: Gerrit Cornelis Vermijs
2e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hont
Prijs: ƒ 950
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Dwars pat
Belend Oost: Anthonij Coninx cum suis
West: Jan Mattijsse de Bont
Noord: Her straat
Zuid: Dwarts pat
Bijz: Er wordt f 200 gereet betaalt, de rest via een custingbrief

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 029r
Soort akte: custingbrief
Datum: 2-12-1757
1e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge
2e comparant: Gerrit Cornelis Vermijs
Goederen: een custingbrief met als onderpant de acker saijlant gekogtv in de vorige acte.
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 6-1-1758, 12-12-1759 wordt f 100 betaalt, op 16 junij 1761 f 200, in 1762 f 200. Op 24-6-1764 is de schuld geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 030r
Soort akte: transport
Datum: 4-1-1758
1e comparant: Peeter van der Beck ea
2e comparant: Pieter van Breemen
Goederen: 1e een ackertje, groot tagentig roede; 2e een ackertje in GW, groot 33 roede
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1e erve vanden cooper; 2e Vroukensvaart
West: Thomas de Haan; den hof vanden cooper
Noord: kinderen Peeter Swart; kinderen Peeter Swart
Zuid: wed Thomas de Bont; wed Thomas de Bont cum suis
Bijz: Peeter van der Beck, Adriaen van der Beck namens zijn vader Abram van den Beck, Isaac de Bock, Isaac Doedijns, Cornelis Heijblom, Jan de Keijser, Anthonij Coleijn, Matthheijs Blankers, Simon vander Wiel.
Allen broeders en neven en erfg van Cornelis van der Beck, overleden te Meeuwen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 030r-2
Soort akte: transport
Datum: 4-1-1758
1e comparant: Peeter van der Beck ea
2e comparant: Pieter van Breemen
Goederen: 3e een moerveldeke en droegplaats, meest putten en kuilen
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Joost van Heukelom
West: Joost van Heukelom
Noord: wed Huijbert Schep
Zuid: kinderen Peeter Swart
Bijz: Peeter van der Beck, Adriaen van der Beck namens zijn vader Abram van den Beck, Isaac de Bock, Isaac Doedijns, Cornelis Heijblom, Jan de Keijser, Anthonij Coleijn, Matthheijs Blankers, Simon vander Wiel.
Allen broeders en neven en erfg van Cornelis van der Beck, overleden te Meeuwen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 031r
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1758
1e comparant: Jacoba Aartse Hulst wed Jan Mouthaan
2e comparant: Jacobus Adriaanse Hulst
Goederen: een parceeltje saijlant, groot ontrent 1½ hont
Prijs: ƒ 25
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jochem Rutters
West: Armen van Sgravenmoer
Noord: Arnoldus Schep
Zuid: Anthonij Heijblom
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 032r
Soort akte: transport
Datum: 6-1-1758
1e comparant: Cornelis van der Hoeve
2e comparant: Cornelis Ariense de Zeeuw
Goederen: een dries, groot ontrent drie hont
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Cornelis Reckers
Noord: Jacobus Boeser
Zuid: nom. Uxoris Johanna Custers
Bijz: Cornelis vdH woont te Sgrevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 032v
Soort akte: donatie
Datum: 9-1-1758
1e comparant: Arnoldus Sterrenberg, koster en schoolmeester ea
2e comparant: Jenneke Sterrenberg X Michiel Heijmans
Goederen: een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den acker van Peeter Jochemse Zeijlmans
West: Jan Zeijlmans
Noord: voornoemde Peeter Zeijlmans
Zuid: erve van Jan Voegers
Bijz: Arnoldus woont te Raamsdonk.
Arnoldus doneert aan zijn dogter Jenneke Sterrenberg X Michiel Heijmans,secretaris en notaris te Raamsdonk.
Peeter is schout en secretaris te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 033r
Soort akte: transport
Datum: 24-1-1758
1e comparant: Peeter Willemse Heijblom ea
2e comparant: Jan en Theuntje Bogaarts
Goederen: een stuk hooij en weijlant, groot ontrent 720 roeden, genaamt Anthonij Bastiaanse Lant
Prijs: ƒ 59
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Anthonij Bastiaanse Lant, Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: erve Adriaan Aartse Hulst
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Adriaan Aartse Hulst
Zuid: Anthonij Coppelaer
Bijz: Peeter Willemse Heijblom X Aaltje Bogaarts, Jan Bogaarts, Theuntje Bogaarts, Jetten Bogaarts, Pieter van Opstal X Dingena Bogaarts.
Allen broeders en susters en swager van Willem Bogaarts

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 034r
Soort akte: transport
Datum: 27-1-1758
1e comparant: Rocus Canters namens zijn moeder
2e comparant: Rocus Canters
Goederen: een stukje moervelt, groot ontrent 80 roeden
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis van Wintraadt
West: wed Arie Coppelaer
Noord:
Zuid:
Bijz: Rocus treedt op namens zijn moeder Johanna Cop wed Laureijs Canters

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 035r
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1758
1e comparant: Mattheus Smits
2e comparant: Laurens Verschuren
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den acker vande wed Thomas de Bondt
West: den dijk
Noord: Cornelis Bartholomeus Camp
Zuid: Lambert van Dongen
Bijz: Mattheus woont te Brussel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 035v
Soort akte: transport
Datum: 10-2-1758
1e comparant: Adriaen Lankhuijsen ez
2e comparant: Johannes Hoevenaar
Goederen: een ackerke, groot twee hondt
Prijs: ƒ 440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Kaa
Belend Oost: wed Adriaan Hoevenaar
West: wed Pieter van Raamsdonk
Noord: Her straat
Zuid: de Kaa
Bijz: Adriaen Lankhuijsen, Jan Lankhuijse, Huijbert Cornelis Prinse X Elisabeth Lankhuijsen, Geerit vander Theen X Maria Lankhuijsen, Wouter Janse Cnaap voogt over het kint van Jan Lankhuijsen verwekt bij Katharina Mulders.
Alle kinderen en erfgenamen van Jan Lankhuijsen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 036r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 16-2-1758
1e comparant: Thomas Cetelaar
2e comparant: Jacobus Hulst
Goederen: een kofschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacobus woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 036v
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1758
1e comparant: Jan Adriaense Verschuren es
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een 1/4 part in 7½ geert hooij en weijlant, inden polder, op den oosten kant, gemeen met Wouter Pols
Prijs: ƒ 1060
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot , Ca sloot
Belend Oost: Marijnis Elemans cum suis
West: kinderen Johannes Cornelis Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Jan Adriaense Verschuren, Anthonij Adriaense Verschuren, Wouter Adriaense Verschuren mede als toesiende voogt en Jan Smits als voogt over Anna Adriaense Verschuren

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 037v
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1758
1e comparant: Simon van Son
2e comparant: Wouter Adriaense Verschuren
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Hendrikse de Bont
West: Armen
Noord: stede van Adriaen van Gijsel
Zuid: acker van Aart de Bont
Bijz: Simon woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 038r
Soort akte: transport
Datum: 21-2-1758
1e comparant: Gijsbert Koninx ea
2e comparant: Cornelis Bartholomeus Camp
Goederen: een huijs, hof met de steeg tot den dries van de wed Wouter Boeser, en 2e drieske agter het huijs
Prijs: ƒ 456
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Smits cum suis
West: wed Pieter van Moleschot cum suis
Noord: sloot vande wed Wouter Boeser; Her straat
Zuid: sloot vande Diaconie acker; Willem Biemans cs
Bijz: Gijsbert Koninx, Pieter Koninx, Elisabeth Koninx, Thomas Koninx X Jenneke Koninx, Corstiaen Koninx. Alle kinderen van Jan Gijsbertse Koninx.
Het drieske ligt in een bijster bedeelt met Willem Biemans en de wed Wouter Boeser.
Deels volgens deling tussen Jan van Oirschot en Maria en Jan Koninx

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 038v
Soort akte: transport
Datum: 28-2-1758
1e comparant: Corstiaen Ockers x Johanna Koninx
2e comparant: Eijltjen Janse Boeser wed Huijbert Koninx
Goederen: een 1/4 part in een buijtendel, gemeen met kooperse
Prijs: ƒ 105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Michiel Jacobse van Dongen
West: Gerrit Timmers
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Corstiaen woont tot Cappel, Eijltje te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 039r
Soort akte: transport
Datum: 28-2-1758
1e comparant: Jan Willemse Schouten namens zijn moeder
2e comparant: Aart van Pas
Goederen: een ackertje, groot een hondt
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de gemeene steeg, het Walke
Belend Oost: het Walke
West: acker van Dirk Rijken
Noord: de gemeene steeg
Zuid: Dirk Rijken
Bijz: Jan treedt op namens zijn moeder Eijltje Janse Boeser, laast wed Huijbert Koninx

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 039v
Soort akte: Willeceur
Datum: 8-3-1758
1e comparant: Jacobus Boeser
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: een willeveur met als onderpant een steede met het ackerlant daar aan gelegen; 2e een dries
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Grippe van Vroukensvaart; Vroukensvaart
West: acker van Mattijs Ptr Camp; wed Huijbert Smits
Noord: Jan van Pas; Cornelis Reckers
Zuid: Barthel de Bont; Cornelis de Seeuw
Bijz: Geerit woont te Sgravenmoer. De wilceur is volledig afgelost aan P. … X Catharina Vermeulen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 039v-2
Soort akte: Willeceur
Datum: 8-3-1758
1e comparant: Jacobus Boeser
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: 3e een dries, groot te samen ses hondt
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e erve vande wed Huijbert Smits
West: erve vande wed Jan de Smit
Noord: wed Mels de Graaf
Zuid: Cornelis van Wagenbergh
Bijz: Geerit woont te Sgravenmoer. De wilceur is volledig afgelost aan P. … X Catharina Vermeulen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 040v
Soort akte: transport
Datum: 29-3-1758
1e comparant: Laurens Verschuren
2e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge
Goederen: een halve acker, gemeen met Jan vander Vleut
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Buijs
West: wed Adriaen Blankers
Noord: wed Adriaen Blankers
Zuid: tot vier roeden over den dijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 041r
Soort akte: transport
Datum: 29-3-1758
1e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge
2e comparant: Laurens Verschuren
Goederen: een halven acker gemeen met Catharina Snijders, bedeelt op de westen kant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Lange steeg
Belend Oost: Catharina Snijders
West: Aart de Bont
Noord: Lange steeg
Zuid: acker van Aart de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 041v
Soort akte: transport
Datum: 2-4-1758
1e comparant: Dirk Janse van Dusseldorp
2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp, zijn zoon
Goederen: een korenwintmolen met alle gereetschappen
Prijs: ƒ 2000
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan moet aan zijn vader en moeder (Adriana Scheur) jaarlijks f 800 gulden betalen. Bij overlijden van een van de twee nog f 400.
In de kantlijn: Jan betaalt nog f 1750 voor 70 jaar recog???

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 042v
Soort akte: transport
Datum: 8-4-1758
1e comparant: Dirk Janse van Dusseldorp
2e comparant: Hendrina Dirkse van Dusseldorp ea
Goederen: de voorste kamer met de n solder daarboven aan den oostenkant van het huijs op Benede Kerk
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrina, Pieternella en Adriana zijn dogters

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 042v-2
Soort akte: transport
Datum: 8-4-1758
1e comparant: Dirk Janse van Dusseldorp
2e comparant: Hendrina Dirkse van Dusseldorp ea
Goederen: 2e den hof en dries agter het huijs; 3 een ackertje met moerveldeke (SG GW)
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Klinkert
Belend Oost: 2e Jan Hendrikse de Bont; 3e den Klinkert
West: deel van het huijs; sloot over den Leij
Noord: Her straat; wed Huijbert Schep
Zuid: den dijk met moolen; Pieter Liesvelt
Bijz: Hendrina, Pieternella en Adriana zijn dogters.
Ouders mogen in het huijs blijven wonen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 043r
Soort akte: transport
Datum: 11-5-1758
1e comparant: Anthonij Berthouts
2e comparant: Adriaen van Gijsel
Goederen: 1/4 in 10½ geert hooij en weijlant, met Cornelis Meeuwen van Steenhoven, binnen en buijtendijks
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloo, Kaa sloot
Belend Oost: Johannes Wouterse van Steenhoven en Cornelis van S
West: Johannes Dorreboom cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Kaa sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 044r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-6-1758
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout
2e comparant: Gerrit Timmers
Goederen: wilceur met als ondrpant huijs, agterhuijs, scheur, hof en erven en de brouwerij etc; 2e een hof
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Pieter Ketelaar; 2e Peeter Adr Verschueren
West: wed Ptr de Zeeuw en wed Jac Wolfershuijsen; zie bz
Noord: Her straat; del van Jasper van Selm
Zuid: Kerkhof, Herstraat
Bijz: Op 19-5-1779 verklaart Gerrit dat dese wilceur geheel is afgelost.
ten westen: wed Jan Hendrikse Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 044v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-6-1758
1e comparant: Willemina Vassen wed Arnoldus vander Stegen
2e comparant: Cornelia Konings wed Pieter Jacob Witte
Goederen: een wilceur met als onderpant haar stede met het ackerlant daar agter
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Dorps wegh, watergang
Belend Oost: Dorps wegh
West: Jan van Vugt
Noord: Dorps wegh
Zuid: watergang
Bijz: Cornelia woont te Dongen. Op 13-12-1780 verklaart Antonia Witte als erfgename van haar moeder dat de acker niet meer als onderpant hoeft te gelden.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 045r
Soort akte: transport
Datum: 30-6-1758
1e comparant: Jan Blok, diacen van Sgravenmoer namens Kerkenraat
2e comparant: Steven de Jongh
Goederen: een stuk mant, groot 4 hont, 95 roeden
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgravenduijse sloot
Belend Oost: erve van Willem van Bennekom
West: Sgravenduijse sloot
Noord: kinderen Anthonij Jacobse Dorreboom
Zuid: erfg Anna Witte
Bijz: Steven woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 046r
Soort akte: wilceur
Datum: 5-8-1758
1e comparant: Augustinus Johannes van Rijckevorsel
2e comparant: Peeter Cornelisse Camp
Goederen: wilceur met als onderpant ses geerden hooij en weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloo, Kaa sloot
Belend Oost: Cornelis van Steenhoven
West: kinderen Thomas Zeijlmans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Kaa sloot
Bijz: Augustinus woont te Breda.
Peeter verklaart op 23-1-1760 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 047r
Soort akte: transport
Datum: 30-8-1758
1e comparant: Monsr Wouter Vermeulen, brouwer te Sgravenmoer ea
2e comparant: Wouter Vermeulen
Goederen: een bijster, groot negen hondt
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: bijstersloot
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Peeter van Kuijk
Zuid: erfg wed Johannes Vermeulen
Bijz: Wouter is voogt over de twee kinderen (Anna en Cornelia) van wijlen Johannes van Sprangh en Huijbertje Zeijlmans en treedt op namens Anthonij en Pieter van Sprangh meerderjarige kinderen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 048r
Soort akte: transport
Datum: 30-8-1758
1e comparant: Monsr Wouter Vermeulen, brouwer te Sgravenmoer ea
2e comparant: Nicolaas Cloppenburg
Goederen: een bijster moer, groot ontrent 4 hondt, genaamt Theunis Oomen bijster
Prijs: ƒ 215
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Theunis Oomen bijster, Monfoort
Belend Oost: de moer, genaamt Montfoort
West: Christiaen Clis
Noord: Adriaen Swart
Zuid: putten van verscheijde lieden
Bijz: Wouter is voogt over de twee kinderen (Anna en Cornelia) van wijlen Johannes van Sprangh en Huijbertje Zeijlmans en treedt op namens Anthonij en Pieter van Sprangh meerderjarige kinderen voor de ene helft en voor de andere helft: Monsr Hendrik Ente, collecteur en schoolmeester te Sgravenmoer namens Adriana Konings wed Pieter van Amerongen (Dordrecht)
Nicolaas is ledienaar des Goddelijke Woorts te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 049r
Soort akte: transport
Datum: 11-10-1758
1e comparant: Johannes Kloostermans X Susanna Vermuijs
2e comparant: Jacobus Peeterse Zeijlmans
Goederen: een acker, groot twee hondt, gemeen met de erfg Michiel …
Prijs: ƒ 435
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jochem Langerwerf
West: Peeter Cornelisse Camp
Noord: Her straat
Zuid: sloot over de Ka
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 049v
Soort akte: transport
Datum: 19-10-1758
1e comparant: Thomas de Haan
2e comparant: Cornelis Sagt
Goederen: een buijten del
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Jan hendrikse de Bont
West: wed Peeter de Seeuw
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 050r
Soort akte: transport
Datum: 8-11-1758
1e comparant: Wouter Ockers x Johanna Theunisse Biemans
2e comparant: Adriaen van Gijsel
Goederen: een delleke, groot drie hondt, met putten en kuijlen
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Hoef
Belend Oost: den Hoef
West: Vroukensvaart
Noord: den kooper
Zuid: Joachimus Zeijlmans cum suis
Bijz: Wouter woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 050v
Soort akte: transport
Datum: 9-11-1758
1e comparant: Anthonij Kosters en Jacob Buijs, Armmeesteren
2e comparant: Peter Vassen de Hoog
Goederen: een huijsje staande op dijkstal met hof daaragter.
Prijs: ƒ 48
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Het huijsje is van outs door Jacobus de Vos en Theunis de Hoog gebruijkt.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 051r
Soort akte: transport
Datum: 21-11-1758
1e comparant: Wouter Pols
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een ¼ part in 7½ geert hooij en weijlant, inden polder, met de cooper op den oostenkant
Prijs: ƒ 1060
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Marijnus Elemans cum suis
West: erfg Huijbert Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Wouter woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 051v
Soort akte: transport
Datum: 24-11-1758
1e comparant: Dingeman van Dusseldorp ea
2e comparant: Johannis Bartholomeus Camp
Goederen: een geert hooij en weijlant in twaalf geerden, gemeen met Marijnus Elemans en den kooper cum suis
Prijs: ƒ 621
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: wed Jan Jochemse Timmermans
West: wed Jacobus Timmermans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Dingeman van Dusseldorp, Corstiaen van Dusseldorp, Nicolaas Prinse X Geertruij van Dusseldorp, Jan Huijberde Schouten x Elisabeth van Dusseldorp alsmede de erfg van Eijkje Schoenmakers wed Arnoldus Kuijl

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 052r
Soort akte: transport
Datum: 28-11-1758
1e comparant: Maria Thimmermans wed Jan Jochemse Timmermans
2e comparant: Peeter Jochemse Langerwerf
Goederen: een geert hooij en weijlant in ses geerden, gemeen met den cooper
Prijs: ƒ 655
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: erfg Wouter van Steenhoven
West: Adriaen Vasse cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 053r
Soort akte: transport
Datum: 18-12-1758
1e comparant: Jacobus en Peeter Zeijlmans
2e comparant: Harme Hilkers
Goederen: 2/3 van een del, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den Hoef van van Heukelom
West: Vroukenvaart
Noord: den kooper
Zuid: Jan Vougers cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 054r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-12-1758
1e comparant: Monsr Jasper van Selm
2e comparant: Juffr Johanna Kuijpers wed Arnoldus van Son
Goederen: wilceur met als onderpant een binnendel, inden polder
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Jan vander Meer, secretaris
West: wed Jan Hendrikse Schoenmakers
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: sloot vande hof van Govardus Adr van Andel, schout
Bijz: Johanna woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 054r
Soort akte: transport
Datum: 2-1-1759
1e comparant: Jan Janse de Bont de Jongen en Jan vander Vleut
2e comparant: Cornelia de Laat wed Adriaen Blankers
Goederen: een partje ackerlant. Groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Buijs
West: de kooperse
Noord: de stede vande verkooperse
Zuid: tot teijnde van de weijde van Jan Buijs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 055r
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1759
1e comparant: Pieter Ketelaer, schoolmeester en koster
2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout
Goederen: een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 1025
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Reijnier Boom
West: den kooper
Noord: Her straat
Zuid: Kerkhof
Bijz: den hof mag door de verkooper gebruijkt worden totdat hij of zijn vrouw komt te overlijden.
Er wordt f 525 gereet betaald en de rest via een custingbrief

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 055v
Soort akte: custingbrief
Datum: 8-1-1759
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout
2e comparant: Pieter Ketelaer, schoolmeester en koster
Goederen: custingbrioef met als onderpant het huijs etc dat in de vorige akte is gekocht.
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 056r
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1759
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout
2e comparant: Jan Janse de Bont
Goederen: een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 1025
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Reijnier Boom
West: verkooper
Noord: Her straat
Zuid: sloot van het kerkhof
Bijz: kooper met een vrijen weg oost van het huijs laten. De kooper betaalt door overname custingbrief (zie vorige akte) tbv Pieter Ketelaar en de rest gereet.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 057r
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1759
1e comparant: Hendrik Ente, collecteur en schoolmeester, namens
2e comparant: Pieter Gijsbertus Loef, officier etc
Goederen: de helft van seven hondt hooijlant
Prijs: ƒ 28
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: bijster sloot
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: kinderen Wouter van Sprangh
Zuid: Dirk Nederveen cum suis
Bijz: Hendrik werkt te Sgravenmoer en treedt op namens Adriana Konings wed Pieter van Amerongen (Dordrecht).
Pieter is officier der Hoge Ambagtsheerlijkheijt Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 058r
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1759
1e comparant: Anthonij Koninx ea
2e comparant: Pieter Gijsbertus Loef, officier etc
Goederen: de helft van seven hondt hooijlant
Prijs: ƒ 33
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: bijster sloot
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: erfg Adriaen van Sprangh
Zuid: kooper
Bijz: Anthonij Koninx, schepen x Anna van Sprangh en Adriaen Commers x Adriana van Sprangh, Willem Stal x Cornelia van Sprangh.
Pieter is officier der Hoge Ambagtsheerlijkheijt

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 058v
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1759
1e comparant: Huijbert van Hassel
2e comparant: Adriaen Jacob Boeser
Goederen: drie geerden hooij en weijlant, in ses geerden, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 2250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheeps diep, Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Cornelis Winterant
West: Scheeps diep etc
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: ka sloot
Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luijten Ambagt.
Ten westen tot het Scheepsdiep toe Peeter Jochemse Zeijlmans, secretaris HLA en over het Scheeps diep den Hoog Edelen Heer deser plaats

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 059v
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1759
1e comparant: Judijk Zeijlmans ea
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een opslag van een huijsje op dijkstal op de zijdijk zoals Grietje Zeijlmans het gebruijkte
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Judijk Zeijlmans, Adriana Zeijlmans wed Wouter vanden Hoek, Jacob Bastiaense Koninx x Pieternella Zeijlmans, Benjamijn Elandt x Geertruij Roubos, Jan Roubos als voogt over sijne twee kinderen( Grietje en Adriana) (hooge en laage Swaluw).
Alle erfgenamen van Grietje Zeijlmans wed Wouter Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 060r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-1-1759
1e comparant: Pieter van Alphen
2e comparant: Pieter van Camp
Goederen: een wilceur met als onderpant de helft van een huijs, hoof en erve gemeen met Cornelis Segerde Buijs
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: Adriaen van Dongen
Noord: del van Adriaen van Dongen
Zuid: Her straat
Bijz: Op 25-9-1783 verklaart Adriaan Dolk namens Pieter van Kampe dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 061r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 25-1-1759
1e comparant: Adriaen van Boksel
2e comparant: Jan Borstlap, scheepstimmerman
Goederen: bijlbief tbv de leverantie van een hengstschuijt, lang 40 voet, wijt 12 voet.
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 061v
Soort akte: transport
Datum: 30-1-1759
1e comparant: Abraham Goudefrou vander Schout, schout ea
2e comparant: Jan Vasse de Hoog
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 1325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Matthijs van Dusseldorp
West: de Armen
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Abraham werkt te Sgrevelduijn Capel en treedt op namens zijn heersmoeder Christnia van Berghem wed Hendrik Adolph vander Schout voor de ene helft en Jan Janse de Bont voor de andere helft

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 062r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-2-1759
1e comparant: Eijltje Boeser wed Francus Artel
2e comparant: Thomas Compeer
Goederen: wilceur met als onderpant een acker
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Breede Pleck
Belend Oost: de Kerk van Waspik
West: kinderen Barent van Waspik
Noord: over den retransiement tot de bijster etc
Zuid: Breede Pleck
Bijz: Op 15-3-1762 verklaart Thomas Compeer dat de wilceur geheel is afgelost.
De bijster ten noorden is van wed Dirk van Dolk en Pieter van Waspik

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 063r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 20-2-1759
1e comparant: Johannes Rijke
2e comparant: Hendrik van den Hoek
Goederen: bijlbrief tbv de levering van een kofschuijt, lang 47 voet, wijt 14 voet.
Prijs: ƒ 1215
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johannes woont te Drongelen.
Hendrik verklaart op 18-9-1763 dat de bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 064r
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1759
1e comparant: Jan Schouten ea
2e comparant: Adriaen Schouten, schepen
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: kinderen Maarten Adriaen Maartense cum suis
West: Gerrit Timmermans
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Jan treedt op namens zijn moeder Eijltje Boeser laast wed Huijbert Koeninx. Eijltje woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 065r
Soort akte: transport
Datum: 5-3-1759
1e comparant: Cornelis Quirijns ea
2e comparant: Hendrik Moonen
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Aart de Bont of dorpswatergang
Zuid: Huijbert Matthijse de Jong
Bijz: Cornelis Quirijns, Peeter Quijrijns en Jan Weijgaarts als voogden over het kint van Jacobus Quijrijns (Capel) en Cornelis voor sijn selve.
Hendrik woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 065v
Soort akte: transport
Datum: 8-3-1759
1e comparant: Willemijna Vasse wed Arnoldus vander Stegen
2e comparant: Kerk en Heijlige Geest Armen van Raamsdonk
Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, in ses geerden, inden polder met Huijbert Vassen cum suis
Prijs: ƒ 990
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Kerk en Armen van Raamsdonk
West: Jan Jochemse Zeijlmans cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: erve vande wed Frans Camp
Bijz: Er wordt slecht de 80e penning betaalt.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 066r
Soort akte: transport
Datum: 8-3-1759
1e comparant: Jan Aarde Schoenmakers
2e comparant: Laurens Wijdemans
Goederen: 2 geerden lant in ses geerden, met den kooper, inden overdiepse polder
Prijs: ƒ 940
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: wed Adriaen Camp cum suis
West: Gerrit Timmers
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Scheeps diep
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 067r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 12-3-1759
1e comparant: Hendrik Swart
2e comparant: Cornelis Vermijs
Goederen: een ferrij schip met toebehooren
Prijs: ƒ 925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 067v
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1759
1e comparant: Christoffel Lijte
2e comparant: Bastiaen Holster
Goederen: een opslag van een keet, gelegen op de polders vier geerden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jochemse Blankers
West: wed Johannis Vasse cum suis
Noord:
Zuid:
Bijz: Christoffel woont te Hendrik Luijten Ambagt en Bastiaen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 067v
Soort akte: transport
Datum: 28-3-1759
1e comparant: Johannis Kloostermans x Susanna Verbuijs
2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh
Goederen: 4½ geert hooij en weijlant, inden polder, in ses geerden, met de Kerk en Armen
Prijs: ƒ 2700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Peeter Cornelisse Camp cum suis
West: Marijnis Elemans cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 068v
Soort akte: transport
Datum: 3-4-1759
1e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh
2e comparant: Jan vander Ka
Goederen: 1/12 part in 7 geert hooij en weijlant , inden polder
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Gerrit Vermeulen cum suis
West: Andries Hoevenaar cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 069r
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1759
1e comparant: Daniel Hulste ea
2e comparant: Adriaen Janse Heijblom
Goederen: 1e een parceel moergront, groot 1 loop, genaamt Maeij Koenen bijster; 2e parceel moer, 1 loop
Prijs: ƒ 113
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Dirk Nederveen; 2e erfg Abthonij Dorreboom
West: Wouter Vermeulen; putten vande wed Jan Timmermans
Noord: erfg Arie Coppelaer; de sloot
Zuid: Aantjes Leij; Aantjes Leij
Bijz: Daniel Hulste en Simon Janse Heijblom als voogd over de twee kinderen van Jacob Hulste (Rotterdam) en het kint van wijlen Maria Hulste X Pieter Heijblom (Sgravenmoer), Daniel Hulste namens Adriaen Hulste en Jacoba Hulste (Rotterdam).
Alle kinderen en kindt kinderen en erfgenamen van Adriaen Aertse Hulst geseijdt Nobel.
Adriaen Heijblom woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 070r
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1759
1e comparant: Daniel Hulste ea
2e comparant: Jan Arisse Borstlap
Goederen: 3/4 part in een stuk moer in een stuk van ses hondt, met Aert Adriaen Hulst, genaamt den Driekoop
Prijs: ƒ 172
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Driekoop
Belend Oost: erfg Nicolaas Tack
West: Willem van Gurp
Noord: den Driekoop sloot
Zuid: erfg Arij Coppelaer
Bijz: Daniel Hulste en Simon Janse Heijblom als voogd over de twee kinderen van Jacob Hulste (Rotterdam) en het kint van wijlen Maria Hulste X Pieter Heijblom (Sgravenmoer), Daniel Hulste namens Adriaen Hulste en Jacoba Hulste (Rotterdam).
Alle kinderen en kindt kinderen en erfgenamen van Adriaen Aertse Hulst geseijdt Nobel.
Adriaen Heijblom woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 071r
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1759
1e comparant: Daniel Hulste ea
2e comparant: Adriaen Tomas Paans
Goederen: een parceel moer, inde Elf Mergen, groot 70 roeden met nog 8 roede teijnde den Armens Bijster
Prijs: ƒ 63
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Elf Mergen, Armens Bijster
Belend Oost: Adriaen de Jong
West: Wouter Vermeulen
Noord: bijster sloot
Zuid: Adriaen Michielse van IJersel
Bijz: Daniel Hulste en Simon Janse Heijblom als voogd over de twee kinderen van Jacob Hulste (Rotterdam) en het kint van wijlen Maria Hulste X Pieter Heijblom (Sgravenmoer), Daniel Hulste namens Adriaen Hulste en Jacoba Hulste (Rotterdam).
Alle kinderen en kindt kinderen en erfgenamen van Adriaen Aertse Hulst geseijdt Nobel.
Adriaen Heijblom woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 072r
Soort akte: transport
Datum: 24-4-1759
1e comparant: Jan Vasse de Hoog
2e comparant: Hendrik van Dal
Goederen: een opslag van een huijsje op de sijdijk
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan verklaart op 27-4-1767 dat de wilceur tbv het huijs volledig is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 073r
Soort akte: transport
Datum: 4-5-1759
1e comparant: Geertruij Quirijns ea
2e comparant: Anthonij Mouthaan
Goederen: een parceel hooij en weijlant met en bosje daar teijnde
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: Charles Eduwardt van Alphen
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Cornelis Vermeulen cum suis
Zuid: Aart Aerdiaense Hulst cum suis
Bijz: Geertruij Quirijns wed Wijnant van Iersel voor ¼ , Adriaen van Os x Adriana Anthonij Wijnants voor ½ en Adriaen van Os namens Jan Wijnants van Eijrsel voor ¼.
Alle erfg van Anthonij Adriaense Cluijters.
Alle woonende te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 073v
Soort akte: transport
Datum: 16-5-1759
1e comparant: Cornelia Swalp wed Helliger de Cock
2e comparant: Adriana Jacobusse Schouten
Goederen: een ackertje, groot 1½ hondt zaijlant
Prijs: ƒ 192
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: retrangement, dwars pat
Belend Oost: Anna Koninx wed Hendrik Hagoort cum suis
West: Gerrit Dolk
Noord: retrangement
Zuid: dwars pat ofte Adriaen Schouten acker
Bijz: Adriana woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 074v
Soort akte: wilceur
Datum: 23-5-1759
1e comparant: Willem vanden Broek
2e comparant: Adriaen van Gijsel
Goederen: wilceur met als onderpant twee hondt ackerladt
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Olijslagers cum suis
West: hof van Huijbert Buijs
Noord: Huijbert Buijs
Zuid: steede van Adriaen van Gijsel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 075r
Soort akte: transport
Datum: 7-6-1759
1e comparant: Andries van Boxtel
2e comparant: Jacob Janse Kievit
Goederen: een buijten del, groot intrent drie hondt
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Arnmoldus van Son
West: Dirk Seijlmans
Noord: Armen
Zuid: Her straat
Bijz: Andries woont te Dreune

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 075v
Soort akte: transport
Datum: 12-6-1759
1e comparant: Jan Wouterse van Dusseldorp
2e comparant: Jacobus Peeterse Zeijlmans en Jan Jacobse vander C
Goederen: een huijs, agterhuijs, scheur, erf en ackerlant, groot tesamen een mergen
Prijs: ƒ 2600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Frans Camp
West: Peeter Zeijlmans, schout en secretaris van HLA
Noord: sloot van het landt van Jan Jochemse Zeijlmans cs
Zuid: Raamsdonk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 076v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 20-6-1759
1e comparant: Thomas Ketelaar
2e comparant: Jacobus Schoute
Goederen: een ferre schuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 1025
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 077r
Soort akte: transport
Datum: 14-8-1759
1e comparant: Hendrik Peterse Zeijlmans
2e comparant: Peeter Cornelisse Camp
Goederen: een geert hooij en weijlant, in ses geerdenm met den kooper, inden polder
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Huijbert Vasse
West: Jan Jochemse Zeijlmans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Raamsdonk
Bijz: Peeter woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 077v
Soort akte: transport
Datum: 20-8-1759
1e comparant: Anthonij Koninx en Jacob Buijs, armmeesteren
2e comparant: Cornelis Johannisse Schoenmakers
Goederen: een huijsje op dijkstal zoalsa het door Frans Boogerts gebruijkt is
Prijs: ƒ 26
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 078r
Soort akte: transport
Datum: 22-8-1759
1e comparant: Willemina Vasse wed Arnoldus vander Stegen
2e comparant: Jan Vasse de Hoog
Goederen: ses geerden hooij en weijlant, inden buijtendijxsen hooijpolder
Prijs: ƒ 1315
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheijs diep
Belend Oost: Lambert Schoenmakers
West: Hendrik Schoenmakers cum suis
Noord: Scheijs diep
Zuid: binnenkant vanden teen vanden dijk
Bijz: Er wordt gereet betaalt f 815. De rest moet op 7-3-1760 betaalt worden.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 078r
Soort akte: transport
Datum: 25-8-1759
1e comparant: Maria Deckers wed Jan Zeijlmans, secretaris
2e comparant: Adriaen Berthouts
Goederen: een moerveldeke met putten en kuijlen en droogplaats in den Eijndenest
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Eijndenest
Belend Oost: erfg de Rooij van Sprangh
West: Vroukensvaart
Noord: wed Arien de Zeeuw
Zuid: erfg Hendrik van Diemen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 079r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-8-1759
1e comparant: Anthonij Mouthaan
2e comparant: Jacob Pieterse Witte ea
Goederen: een wilceur met als onderpandt een parceel hooij en weijlant met een boske; 2e lant van M Timmermans
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Charles Eduwart van Alphen, secr Sgrm; A. vd Bos
West: Sgrevelduijn sloot; Marijnus Elemans
Noord: Cornelis Vermeulen cum suis; Scheij sloot
Zuid: Aert Adriaense Hulst cum suis; Ka sloot
Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer.
Jacob Pieterse Witte en Cornelis Vermeulen als voogden over het weeskint (Wouter) van Catharina Witte en Cornelis Vermeulen.
Jacob verklaart op 14-4-1762 dat de wilceur geheel is afgelost.
Mede comparant was Maria Timmermans wed Jan Jochemse Timmermans een stelt als onderpant mede een geert lant gemeen met Peeter Gijsberts de Jongh

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 079v
Soort akte: transport
Datum: 10-11-1759
1e comparant: Adriaen Biemans ea
2e comparant: Peeter Janse Zeijlmans
Goederen: drie geerden, in 12 geerden, opden oostenkant ,met Piternella de Graaf en erfg Jan Knaap cs
Prijs: ƒ 1900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Wouter Vermeulen cum suis
West: erfg Jan Knaap cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriaen Biemans, Maarten Biemans, Wouter Ockers x Johanna Biemans, Adriaen Olislagers x Adriaantje Biemans. Eenige erfg van haar muij Engelina Biemans

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 080v
Soort akte: transport
Datum: 28-12-1759
1e comparant: Adriaen Verhaare ea
2e comparant: Peeter Jochemse en Barthel Peeterse Langerwerf
Goederen: agt geerden hooij en weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 5600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: wed Adriaen Camp
West: Andries Hoevenaar cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriaen Verhare (de Leur) en Jacobus en Roelant Haasemans (Oosterhout). Hun vader en grootvader is Roelandis Verhaaren.
Er wordt gereet betaalt f 3600. Adriaen Verhaaren verklaart op 11-1-1761 dat de rest ook betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 081v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-12-1759
1e comparant: Wouter van Dusseldorp
2e comparant: Jacob Pieterse Witte ea
Goederen: een wilceur met als onderpant1e een huijs, hof en erve aan Benede Kerk; 2e een acker
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: 1e wed Huijbert Snijders; 2e Andries Fr Hoevenaar
West: Frans vanden Houte; Peeter Schoenmakers
Noord: erve van wed Dirk Dolk; over dijk tot Oude vaartje
Zuid: Her straat; steede wed Jan Peteerse Zeijlmans
Bijz: Jacob Pieterse Witte en Cornelis Vermeulen als voogden over het weeskint (Wouter) van Catharina Witte en Cornelis Vermeulen.
Op 12-8-1778 verklaart Jan vander Meer, secretaris, dat de wilceur niet opgeeijscht mag worden zonder kennisse van de voogden. Op 9-9-1784 verklaren de voogden dat de acker niet meer als onderpant hoeft te gelden.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 082v
Soort akte: transport
Datum: 17-1-1760
1e comparant: Cornelis Janse Vasse ea
2e comparant: Jan Koninx en Bastiaen Holster
Goederen: ses geerden hoooij en weijlant, in 12 geerden, inden polder, 3 oost en 3 west, deze met kooper JK
Prijs: ƒ 4410
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: landt vanden binnenpolder
West: Jan Jochemse Zeijlmans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Cornelis Janse Vasse, Hendrik de Jongh x Christina Vasse, Frans vanden Hout wed Mergo Vasse, Jan Baptist Lips, Jan Wouterse van Steenhoven, Jan Janse de Bondt en Willem Jochemse Blankers, de vier voogden over 7 kinderen van Jacobus Tambuijser X Pieternell, Pieternella Vasse, Fransis van den Dries x Maria Teresia Tambuijser. Elias Verdeuren x Isabella Tambuijser. (Antwerpen )
Alle kinderen en kintskinderen van Johannes Vasse en Johanna Camp

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 083v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-1-1760
1e comparant: Jan Matthijsse de Bont
2e comparant: Catharina Elants wed Hendrik Doome
Goederen: wilceur met als onderpant een binnendel, inden polder
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Maarten van Son
West: Anthonij Koninx
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: erve Maarten van Son
Bijz: Catharina woont te Dongen.
Op 17-1-1791 verklaren Cornelis en Johanna Doomen, kinderen en erfg van Catharina dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 084r
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1760
1e comparant: Peeter Willemse de Jongh ea
2e comparant: Wouter Adriaense Smeur
Goederen: een huijs en erve aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 2040
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, Rij weg
Belend Oost: Rij weg
West: Matthijs van Dusseldorp
Noord: Her straat
Zuid: erve Johannes Bossere cum suis
Bijz: Peeter Willemse de Jongh en Cornelis Janse de Bont als voogden over 4 kinderen van Jochem van Son en Adriana de Bont.
Er wordt gereet betaald f 1340 en er wordt een belasting van f 700 tbv Jan Jochemse Zeijlmans overgenomen. De erfg van Jan laten op 20-12-1766 weten dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 085r
Soort akte: transport
Datum: 23-1-1760
1e comparant: Augustinus Johannes van Rijckevorsel
2e comparant: Peeter Cornelis Camp
Goederen: ses geerden, hooij en weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 3800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Cornelis van Steenhoven
West: 3 kinderen van Thomas Zeijlmans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Augustinus woont te Theteringen en Peeter te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 085v
Soort akte: transport
Datum: 29-1-1760
1e comparant: Cornelis Quirijns namens Joost van Heukelom
2e comparant: Jan Freijse Reckers
Goederen: 1e sestien roeden moervelt; 2e een dries, groot twee hondt
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Wouter Verhaegen; Adriaen Biemans
West: wed Huijbert Smits; Adriaen Biemans met den rijweg
Noord: erve Adriaen de Vos; Adriaen Biemans
Zuid: erve wed Huijbert Smits; erve wed Huijbert Smits
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 086r
Soort akte: transport
Datum: 30-1-1790
1e comparant: Cornelis Janse Vasse
2e comparant: Pieternella Hendrikse de Bont wed Dirk Dolk
Goederen: het 1/23 part in de Vosholen en 1/23 van een dries
Prijs: ƒ 70
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Vosholen, Gemeene weg
Belend Oost: Adriaen Lijten ?
West: Adriaen Lijten
Noord: Gemeene weg
Zuid: Schravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 087r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 1-2-1760
1e comparant: Jan Borstlap namens Denis Haatenboer
2e comparant: Jan Vos
Goederen: een hengstschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 327
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Denis woont te Sgravenmoer en Jan Vos te Wijk. Er wordt betaalt gereet f 200 en Jan Borstlap verklaart op 21-2-1760 de rest van Jan Vase de Hoog ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 087v
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1760
1e comparant: Huijbert Buijs
2e comparant: Adriaen van Gijsel
Goederen: 238 roeden ackerlandt inde steede van de verkooper en 2e een hoekje hof
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e verkopers hof; 2e de vaste werf
West: Adriaen Olijslagers; het voors ackerlant
Noord: Wouter Boezer; voors acker
Zuid: Willem vanden Broek; erve kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 088v
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1760
1e comparant: Cornelis Janse de Jongh ea
2e comparant: Dirk van Dongen
Goederen: de westense helft van een huijs en erve
Prijs: ƒ 550
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Geertruij de Bont wed Jan van den Bergh
West: steede wed Jan van Tiggel
Noord: Her straat
Zuid: sloot vande del van Geertuij de Bont
Bijz: Cornelis Janse de Jongh, Jacobus Maarten van Son x Pieternella de Jongh, Cornelis Schippers x Adriaentje de Jongh

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 089r
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1760
1e comparant: Gerrit en Adriaen Kusters ea
2e comparant: Aart de Bont
Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent 2½ hondt
Prijs: ƒ 405
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aart van Pas
West: Jan Jasper en Maijke Dirkse Vougers
Noord: Adriaen van Gijsel
Zuid: Rijweg van Peeter van Dongen
Bijz: Gerrit en Adriaen Kusters, Hendrik van Riel x Johanna Kusten, Adriaen de Jong en Gerrit Kusten als voogden over 4 kinderen van Adriaen de Jong en Maria Kusters.
Alle erfgenamen van Benjamin Kusters

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 089v
Soort akte: 13-2-1760
Datum:
1e comparant: Gerrit en Adriaen Kusters ea
2e comparant: Aart van Pas
Goederen: 1e een binnedel 2e een 1/6 part in een bijster met Jan Buijs cs
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Dorpslant
Belend Oost: 1e Vroueknsvaart; 2e Dorpslant
West: Jan Timmermans; weeskint Simon Schep
Noord: Peeter Boezer; Her straat
Zuid: Cornelis Sagt; watergang
Bijz: Gerrit en Adriaen Kusters, Hendrik van Riel x Johanna Kusten, Adriaen de Jong en Gerrit Kusten als voogden over 4 kinderen van Adriaen de Jong en Maria Kusters.
Alle erfgenamen van Benjamin Kusters

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 090v
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1760
1e comparant: Hendrik van Riel x Johanna Kusters
2e comparant: Cornelis Ariense de Zeeuw
Goederen: eena cker saaijlant, groot ontrent 2 hondt
Prijs: ƒ 290
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Cornelis Marcelisse Reckers
Noord: cooper
Zuid: Adriaen van Gijsel
Bijz: Hendrik woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 091r
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1760
1e comparant: Dirk en Thomas Swart
2e comparant: Jan Stevense Blom
Goederen: een parceel hooij en weijlant
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Paulus Nederveen
West: erve kooper
Noord: wed Roelant ( of Roeloff) Dorreboom
Zuid: wed Paulus Nederveen
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 091v
Soort akte: transport
Datum: 23-2-1760
1e comparant: Peeter Franse Boezer en Aart van Pas, armmeesteren
2e comparant: Cornelis Olijslagers
Goederen: een opslagh van een huijsje zoals het gebruijkt is door wed Jan Zeijlmans of Catharina Beijens
Prijs: ƒ 127
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 091v
Soort akte: transport
Datum: 23-2-1760
1e comparant: Cornelis Olijslagers
2e comparant: Adriana van Dongen wed Joost Maas
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent een hondt
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: weeskinderen van Laurens van Dongen
West: Jan Schoute
Noord: sloot vande steede Adriaen van Gijsel
Zuid: erve Peeter van Dongen en kooperse
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 092v
Soort akte: transport
Datum: 12-3-1760
1e comparant: Adriana Scheur wed Dirk van Dusseldorp
2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp
Goederen: de westense helft een huijs en erve aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: andere helft van het huijs en rijweg vande kooper
West: Pieter Vermijs
Noord: Herstraat
Zuid: den dijk met de koorenmoole
Bijz: Kooper betaalt via en hipotheek.
Hendrina van Dusseldorp verklaart op 6-4-1798 dat de hipotheek is afgelost door Peeter du Bois namens Dirk vander Loo

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 093r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 17-4-1760
1e comparant: Wouter van Selm
2e comparant: Cornelis Cornelisse Camp
Goederen: een hengst schuijt met zijn toebehooren
Prijs: ƒ 245
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 094r
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1760
1e comparant: Adriana van Otterdijk eerder wed Hendrik Doomen ea
2e comparant: Corstiaen Vougers
Goederen: de helft van een huijs, hof en ontrent een hondt saaijlandt daaragter, andere helft is van cooper
Prijs: ƒ 565
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of Capel
West: Vroukensvaart
Noord: den kooper
Zuid: kinderen Wouter Biemans
Bijz: Adriana van Otterdijk en haar kinderen Fransis van Delft x Agatha Doomen, Isaak Meijer x Maria Doome (Rotterdam), Hendrina Doome.
Op 9-6-1763 verklaart Lodewijk Vermijs namens de kinderen dat alles betaalt is. De weduwe mag haar leven lang in het huijs blijven wonen. Gereet f 215, de rest na overlijden van de weduwe.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 095r
Soort akte: transport
Datum: 9-5-1760
1e comparant: Mattheus Ophorst
2e comparant: Jan Aartse de Bondt
Goederen: een bijster
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Aart de Beer
West: Vroukensvaart
Noord: Cornelis Thomasse de Bont
Zuid: wed Aart de Beer
Bijz: Mattheus en Jan wonen te Capel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 095v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-5-1760
1e comparant: Maarten Peeterse van Son
2e comparant: Pieter Wijnant Vlaminx
Goederen: een wilceur met als onderpant een half huijs etc
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: voor Adriaen Vasse en agter Jan Lips
West: voor Jan Matt. de Bont en steede Hendrik Baptist
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Herstraat
Bijz: Maarten woont te Raamsdonk en Pieter te Dongen.
Op 17-12-1761 verklaart Pieter dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 096v
Soort akte: wilceur
Datum: 19-6-1760
1e comparant: Huijbert Buijs
2e comparant: Pieter Ketelaar, koster en schoolmeester
Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede en hof
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensavaart
West: de Noor van het saaijlant van wed Boezer cs
Noord: wed Paans
Zuid: Adriaen van Gijsel
Bijz: Op 15-8-1769 verklaart Pieter dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 097r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 20-6-1760
1e comparant: Anthonij van Dongen
2e comparant: Gerrit Vermijs
Goederen: een damschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 4-9-1762 verklaart Anthonij dat de schuld geheel betaalt is. Er wordt gereet f 400 betaalt en de rest zal door Jan Janse de Bont de Jonge betaalt worden.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 098r
Soort akte: transport
Datum: 13-7-1760
1e comparant: Ghilhelmus Aarts ea
2e comparant: Wouter Jansen Knaep
Goederen: 2 1/3 geert hooij en weijlant, in 12 geerden, gemeen en onverdeelt met de kooper
Prijs: ƒ 1450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Wouter Vermeulen cum suis
West: Gerardus van velsen cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Ghilhelmus treedt op namens namens Huijbertje van Son wed van Peter Timmermans (Geertruijdenberg) (Ghilhelmus is ook voogd van 4 kinderen van Huijbertje) en Adriaantje Timmermans (Rotterdam).
Wouter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 099r
Soort akte: transport
Datum: 23-6-1760
1e comparant: Wouter Janse Knaep
2e comparant: Peeter Janse Zeijlmans
Goederen: een geert hooij en weijlant, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 621
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot
Belend Oost: Wouter Vermeulen cum suis
West: Gerardus van Velsen cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Peteer woont te 11½ Hoeve

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 099v
Soort akte: transport
Datum: 8-10-1760
1e comparant: Aaltje de Jongh wed Aart vanden Heuvel
2e comparant: Jan Aart van den Heuvel
Goederen: een huijs, hof, scheurtje en del daar agter aan, aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Anthonij Koninx
West: Andries Franse Hoevenaar
Noord: de Ka
Zuid: Her straat
Bijz: Er wordt betaalt met het overnemen van twee custingbrieven: 1e een tbv de Armen f 375; 2e een tbv Laurens Thomasse Verpoorte (Voogden Hendrik de Rooij en Gijsbert Verpoorte) De rest contant.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 100v
Soort akte: transport
Datum: 10-8-1760
1e comparant: Jan vander Meer, secretaris namens Jacob Schep
2e comparant: Adriaen van Gijsel
Goederen: een huijsje, hof, werf en erve, groot ontrent ½ hondt
Prijs: ƒ 119
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Arij de Seeuw
West: erve weeskint Hendrik van Diemen
Noord: Steve Scheur
Zuid: wed Arij de Seeuw
Bijz: Jacob woont Dongen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 101r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-10-1760
1e comparant: Jan Borstlap
2e comparant: Jan Adriaen Bierwagen
Goederen: wilceur met als onderpant 1e een bijster; 2e 2 hondt ackerlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Dwars pat; Dwars weg
Belend Oost: 1e Hendrik Camp; 2e Wouter Schouten
West: kinderen Barent van Waspik, wed Thomas de Bont
Noord: bijster Anthonij van Pas; Dwars weg
Zuid: Dwars pat; Pieter van Waspik cum suis
Bijz: Jan Adriaen Bierwagen woont te Dongen. Adriaen Janse Bierwagen namens zijn vader verklaart op 12-12-1769 dat de wilceur geheel betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 101v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-11-1760
1e comparant: Cornelia Zeijlmans wed Jan Peeterse Zeijlmans
2e comparant: Hendrik Schoenmakers
Goederen: wilceur met als onderpandt de steede etc; 2e een bijster
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: wed Thomas de Bont; 2e Cornelis Schoenmakers
West: kinderen Johannis Schoenmakers; wed Thomas de Bont
Noord: Her straat; watergang
Zuid: Pispot; Sgravenmoer
Bijz: Hendrik verklaart op 3-10- (80 ?) dat de wilceur geheel is afgelost door de erfg van JP Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 102v
Soort akte: transport
Datum: 10-12-1760
1e comparant: Corn Corsten, hooijschipper x Elisabeth Janse Dolk
2e comparant: Cornelis vander Schans
Goederen: een acjkers saijlant, groot 2 hondt
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Dorps weg
Belend Oost: Gerrit Dolk
West: wed Gerrit Vermijs
Noord: veldeken verkooper
Zuid: Dorps weg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 103r
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1760
1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea
2e comparant: Adriaen Schouten de Jonge x Johanna Sterrenburgh
Goederen: 3/4 in een half huijs,hoff en dries daar aan, gemeen met wed Hagoort, koper heeft reeds 1/4 part
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Filip Slijkers
West: erfg wed Arthel
Noord: Her straat
Zuid: watergangh
Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh. Alle kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia Koninx

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 103r-2
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1760
1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea
2e comparant: Adriaen Schouten de Jonge x Johanna Sterrenburgh
Goederen: 3/4 in een halve binnendel, inden polder, met wed Hagoort
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter de Bondt
West: Thomas Schep
Noord: Ca
Zuid: Her straat
Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh. Alle kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia Koninx

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 103r-3
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1760
1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea
2e comparant: Adriaen Schouten de Jonge x Johanna Sterrenburgh
Goederen: 3/4 in een vierde bijster, 1/4 is reeds vande kooper
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Barthel Camp
West: de Kerk
Noord: pastorij
Zuid: acker wed Hagoort
Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh. Alle kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia Koninx

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 104r
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1760
1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea
2e comparant: Cornelis Sterrenburg
Goederen: 3/4 in een halve acker, gemeen met wed Hagoort, kooper heeft reeds een 1/4 part
Prijs: ƒ 367
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest
Belend Oost: Willem de Seeuw
West: Adriana Jacobusse Schouten
Noord: de Vest
Zuid: Dorps weg
Bijz: Arnoldus Sterrenburgh, Adriaen Schouten x Johanna Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh. Alle kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia Koninx

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 104r-2
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1760
1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea
2e comparant: Cornelis Sterrenburg
Goederen: 3/4 in een vierde acker, gemeen met wed Hagoort, kooper heeft reeds het resterende 1/4 part
Prijs: ƒ 367
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest
Belend Oost: Adriaen Schouten de Jonge
West: de Kerk
Noord: sloot bijster wed Koninx
Zuid: velt Gerrit Dolk
Bijz: Arnoldus Sterrenburgh, Adriaen Schouten x Johanna Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh. Alle kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia Koninx

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 104r-3
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1760
1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea
2e comparant: Cornelis Sterrenburg
Goederen: 3/3 in een 1/12 moervelt, gemeen met Huijbert van Gils
Prijs: ƒ 367
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest
Belend Oost: kinderen Joseph Camp
West: Adriaen van Hassel
Noord: dwars sloot
Zuid: velt Jan Janse de Bondt
Bijz: Arnoldus Sterrenburgh, Adriaen Schouten x Johanna Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh. Alle kinderen en erfg van Johannis Sterrenburgh en Cornelia Koninx

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 105v
Soort akte: transport
Datum: 12-2-1761
1e comparant: Johannis Bossere x Anna Huijberde Schoenmakers
2e comparant: Neeltje Pols wed Gerrit Vermijs
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Simon Liesvelt
West: Jan Hendrikse de Bont
Noord: Oude straat of Kleijn waspik
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 106r
Soort akte: transport
Datum: 18-2-1760
1e comparant: Johannis Bossere x Anna Huijberde Schoenmakers
2e comparant: Huijbertje de Bont wed Jacob Huijberde Cuijl
Goederen: ¼ part in een acker. De resterede 3/4 zijn reeds van de cooperse.
Prijs: ƒ 180
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Leijten
West: Jan Thomasse de Bont
Noord: erve Wouter Adriaense Smeur
Zuid: veldekens van Hendrik Schoenmakers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 106v
Soort akte: transport
Datum: 18-2-1761
1e comparant: Mej. Lena Vermeulen ea
2e comparant: Johannes Bossere
Goederen: ses geerden hooij enw eijlant, inden polder
Prijs: ƒ 4000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: kint Dirk Deckers cum suis
West: Peeter Janse Zeijlmans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Mej. Lena Vermeulen, Pieter Laurens, subs secretaris te Ginneken namens Gerrit Post x Johanna Witte en namens Margaretha Witte x Johan Simon Willemse Vermeulen, Anna Witte wed Arij Witte, Maria Witte (Breda)

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 107v
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1761
1e comparant: Jan van Dusseldorp x Adri. van Selm, koornmolenaar
2e comparant: Adrianus Govardus van Andel
Goederen: een halve binnendel. De andere helft is reeds van de kooper
Prijs: ƒ 84
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: kinderen Wouter Biemans
Noord: Thomas de Haan
Zuid: wed Thomas de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 107v
Soort akte: transport
Datum: 5-3-1761
1e comparant: Simon Vaartmans
2e comparant: Hendrik vanden Hoek
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang 47 voer en wijt 13 voet.
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrik verklaart op 2-401763 dat de bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 109r
Soort akte: transport
Datum: 9-3-1761
1e comparant: Peeter Franse Boezer en Aart van Pas, armmeesteren
2e comparant: Jacob vander Wateren
Goederen: een opslag van een huijsje op dijkstal agter retanchement en n og 9 a 10 roeden hof en wat moer
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 109v
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1761
1e comparant: Pieter Adriaen Heijblom ea
2e comparant: Christoffel Timmermans
Goederen: 79½ roede lants
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen van Loon
West: Jan Pharo
Noord: Grooten Armen van Sgravenmoer
Zuid: Pieter Heijblom
Bijz: Pieter Adriaen Heijblom, Abraham Werre als voogden over het kint van Johanna Dorreboom wed Marijnis Wevers (Sgravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 110r
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1761
1e comparant: Bastiaen Vincent x Adriana van Ee
2e comparant: Peeter Timmermans
Goederen: een sant veldeken
Prijs: ƒ 21
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matthijse de Jongh
West: wed Peeter Verschuren
Noord: Jacobus Zeijlmans
Zuid: de kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 110v
Soort akte: transport
Datum: 13-4-1761
1e comparant: Jan Aerde Schoenmakers
2e comparant: Hendrik Schoenmakers
Goederen: 1/6 part in een moerveldeke, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen van Huijbert Lamberde Schoenmakers
West: wed Jan van Tiggel
Noord: Ka
Zuid: Oude Vaartje
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 111r
Soort akte: transport
Datum: 2-5-1761
1e comparant: Catharina Jacobse Dorreboom wed Adriaen Boezer
2e comparant: Jan Boezer
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aart van Pas
West: Aart van Pas
Noord: acker Cornelis Sagt
Zuid: steegh van Peeter van Dongen
Bijz: Kooper hoeft tijdens leven verkoopster niet te betalen. Adriaen Schep, Peeter A Boeser en Klaas van Loon verklaren op 21-12-1764 dmv een quitantie dat er geheel betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 111v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 8-5-1761
1e comparant: Corstiaen Daamen
2e comparant: Adriaen van Sprangh
Goederen: Coffschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 1350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen woont op de Hooge Swaluw. Corstiaen is een schoonzoon van Hendrik vanden Hoek. Betalen: gereet f 700, rest in termijnen. Beide delen aan Hendrik vanden Hoek

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 112v
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1761
1e comparant: Jan Brouwers ea
2e comparant: Peeter Matthijse de Bont
Goederen: een acker en moervelt, samen groot ontrent drie hont
Prijs: ƒ 600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Out vaertje
Belend Oost: Jan Otjes
West: Jan Adriaen Hoevenaer en den kooper
Noord: wed Adriaen Hoevenaer
Zuid: Out vaertje
Bijz: Jan Brouwers, meestersmit X Anthonia Koenen, Adriana Koenen laast wed Marijnus Bierstekers, Teuntje Jacobs wed Pieter Koene. Kinderen en erfg van Jan Peeterse Koenen wed Lena Meijers (Geertruijdenberg).
Betaalt: gereet f 300. Jan Brouwers verklaart op 3-1-1762 de rest ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 113v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-5-1761
1e comparant: Willemina Vasse wed Arnoldus vander Stegen
2e comparant: Adriaen Schoutte, schepen
Goederen: wilceur met als onderpant ses geerden hooij en weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot
Belend Oost: Lambert Schoenmakers
West: Hendrik Schoenmakers cum suis
Noord: den dijk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Op 6-3-1770 verklaart Adriaan dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 114v
Soort akte: transport
Datum: 29-8-1761
1e comparant: Peeter Franse Boeser en Aart van Pas, armmeesteren
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een opslag van een huijsje, op het kerkhof, met een hofke, zoals Jacobus Geene gebruijkt heeft
Prijs: ƒ 140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: het huijsje dient te worden afgebroken en er mag op de gront geen nieuw huis gebouwd worden.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 115r
Soort akte: transport
Datum: 15-9-1761
1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea
2e comparant: Adriaen Adriaense Schoutte
Goederen: 1e ¼ partin een acker, groot 60 roeden, met den kooper; 2e ½ acker groot ontrent 2 hont
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Retransement, de Vest
Belend Oost: den kooper; 2e wed Barthel Camp
West: de Vest; Cornelis Sterrenburgh
Noord: dwars pat; gemeene weg
Zuid: Retransement; soo verre het streckt
Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh en Denis vander Saake X Adriana Sterrenburgh. Alle erfg van het overleden kint van Adriaen Adriaense Schoutte

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 115r-2
Soort akte: transport
Datum: 15-9-1761
1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea
2e comparant: Adriaen Adriaense Schoutte
Goederen: 3e ¼ part in een huijs, hof en dries, met de wed Hagoort en den kooper; 4e ¼ in een binnedel
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ca
Belend Oost: 3e Philip Slijkers cum suis; Peeter de Bondt
West: erfg wed Fransus Arthel; Thomas Schep
Noord: Her straat; de Ca
Zuid: watergang; Herstraat
Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh en Denis vander Saake X Adriana Sterrenburgh. Alle erfg van het overleden kint van Adriaen Adriaense Schoutte

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 115r-3
Soort akte: transport
Datum: 15-9-1761
1e comparant: Cornelis Sterrenburgh ea
2e comparant: Adriaen Adriaense Schoutte
Goederen: 5e een 1/8 part in een bijster, met de wed Koninx
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Bartholomeuse Camp
West: dorps weg
Noord: pastorie
Zuid: dwars sloot
Bijz: Cornelis Sterrenburgh, Arnoldus Sterrenburgh, Miciel Heijmans, secr en notaris te Raamsdonk namens Johannis Sterrenburgh en Denis vander Saake X Adriana Sterrenburgh. Alle erfg van het overleden kint van Adriaen Adriaense Schoutte

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 116r
Soort akte: transport
Datum: 23-10-1761
1e comparant: Jan Matthijse de Bont en Maarten Peeterse van Son
2e comparant: Jacobus Adriaense Bink
Goederen: een huijs, hof en erve, aan Beneede Kerk
Prijs: ƒ 1140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Beneede Kerk
Belend Oost: Adriaen Vassen
West: Hendrik Batist
Noord: dwars sloot van de del van Jan Matthijse de Bont
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 116v
Soort akte: transport
Datum: 23-10-1761
1e comparant: Maarten Peeterse van Son
2e comparant: Jan Matthijse de Bont
Goederen: een binnendel, groot ontrent vier hont, sestien roeden
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ka
Belend Oost: Jan Lips
West: den kooper
Noord: de Ka
Zuid: dwars sloot van het erf van Jacobus Bink
Bijz: Maarten woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 117v
Soort akte: transport
Datum: 5-11-1761
1e comparant: Maarten Peeterse van Son
2e comparant: Wouter Zeijlmans
Goederen: een acker saijlant, groot 160 roeden
Prijs: ƒ 361
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matthijse de Bont
West: Cornelis Janse de Bont
Noord: Her straat
Zuid: gemene buurweg
Bijz: Maarten woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 118r
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1761
1e comparant: Dirk en Thomas Swart
2e comparant: Anthonij Koninx, schepen
Goederen: een moervelt, groot on trent drie hont
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: verkooper
West: Wouter Vermeulen
Noord: verkooper cum suis
Zuid: Nicolaas Kloppenburgh, predicant Sgravenmoer
Bijz: Dirk namens zijn broer Thomas (Goes)

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 118v
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1761
1e comparant: Monsr Hendrik Enten ea
2e comparant: Anthonij Koninx, schepen
Goederen: eenen ackerdries en grondt, groot seven hont, kooper heeft reeds ¼ deel
Prijs: ƒ 131
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Sagt
West: Dirk Rijke cum suis
Noord: Dirk Rijke cum suis
Zuid: niets ingevuld
Bijz: Monsr Hendrik Enten, collecteur van Sgravenmoern namens Adriana Koning wed Pieter van Amerongen (Dortrecht) en voor ¼ Hendrik Ente zelf en voor ¼ namens zijn vrouws suster Adriana Tak. En de kooper namens Anthonij van Sprangh voor 1/12, Anna en Cornelia van Sprangh, samen voor 1/6.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 119v
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1762
1e comparant: Dirk en Thomas Swart
2e comparant: Gerrit Kusters
Goederen: een bijster, groot drie en een half hont
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan van IJsser cum suis
West: Anthonetta van Opstall wed Willem van Gorp
Noord: Wouiter Vermeulen
Zuid: Anthonetta van Opstall wed Willem van Gorp
Bijz: Dirk namens zijn broer Thomas (Goes), Gerrit woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 120r
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1762
1e comparant: Dirk en Thomas Swart
2e comparant: Gerrit Kusters
Goederen: 1/3 in 1/2 bijster, met erfg Jacob Witte wed , genaemt Theunis Oomen bijster, groot geheel 5 hont
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk Rijken
West: heer van Elinkhuijsen
Noord: de verkooper
Zuid: Anthonij Koninx
Bijz: Dirk namens zijn broer Thomas (Goes), Gerrit woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 120v
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1762
1e comparant: Wouter van Selm ea
2e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge
Goederen: en binnendel, inden polder
Prijs: ƒ 1925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Peeter Adriaense Verschuren, secretaris en polder
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: sloot vanden hof vanden heer schout
Bijz: Wouter van Selm en als voogt over kinderen Hermijna van Selm in 1e en 2e huwelijk verwekt bij Gijsbert vander Kleij en Jacobus Quirijns, Adrianus Govardus van Andel, schout, X Geertruij van Selm, Gerard Zeijlmans van Selm, predikant te Nieuwveen en des schout en Wouter van Selm als voogden kinderen Elisabeth Rijnardas van Selm wed Simon Hamel en Jan van Dusseldorp X Adriana van Selm, (kints)kinderen en van Jasper van Selm
Gereet betaalt f 1425. En overname wilceur tbv Johanna Kuijpers wed A v. Son

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 121v
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1762
1e comparant: Wouter van Selm ea
2e comparant: Jan van Disseldorp
Goederen: 1e een buijtendel; 2e een stukji moervelt, 20 roeden agter Paulus van Turenhout (1/8 is al voor Jan)
Prijs: ƒ 510
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: wed Peeter de Seeuw; 2e Pieter de Jong
West: Wouter Ockers; Willem en Dirk Vos
Noord: Oude straat; Thomas Schep
Zuid: Her straat; Anthonij Selmans
Bijz: Wouter van Selm en als voogt over kinderen Hermijna van Selm in 1e en 2e huwelijk verwekt bij Gijsbert vander Kleij en Jacobus Quirijns, Adrianus Govardus van Andel, schout, X Geertruij van Selm, Gerard Zeijlmans van Selm, predikant te Nieuwveen en des schout en Wouter van Selm als voogden kinderen Elisabeth Rijnardas van Selm wed Simon Hamel en Jan van Dusseldorp X Adriana van Selm, (kints)kinderen en van Jasper van Selm

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 122v
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1761
1e comparant: Wouter van Selm ea
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: 1e een dries
Prijs: ƒ 440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest, gragt van het gemeene lant
Belend Oost: de Vest of gragt van het gemeene lant;
West: Jan Buijs cum suis
Noord: Adriaen Schouten
Zuid: acker van Jan Borstlap
Bijz: Wouter van Selm en als voogt over kinderen Hermijna van Selm in 1e en 2e huwelijk verwekt bij Gijsbert vander Kleij en Jacobus Quirijns, Adrianus Govardus van Andel, schout, X Geertruij van Selm, Gerard Zeijlmans van Selm, predikant te Nieuwveen en des schout en Wouter van Selm als voogden kinderen Elisabeth Rijnardas van Selm wed Simon Hamel en Jan van Dusseldorp X Adriana van Selm, (kints)kinderen en van Jasper van Selm

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 122v-2
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1761
1e comparant: Wouter van Selm ea
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: 2e een droogplaats en moervelt, met Pieter Ketelaar cum suis
Prijs: ƒ 440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Mels de Graaf
West:
Noord:
Zuid: de sloot
Bijz: Wouter van Selm en als voogt over kinderen Hermijna van Selm in 1e en 2e huwelijk verwekt bij Gijsbert vander Kleij en Jacobus Quirijns, Adrianus Govardus van Andel, schout, X Geertruij van Selm, Gerard Zeijlmans van Selm, predikant te Nieuwveen en des schout en Wouter van Selm als voogden kinderen Elisabeth Rijnardas van Selm wed Simon Hamel en Jan van Dusseldorp X Adriana van Selm, (kints)kinderen en van Jasper van Selm

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 123v
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1762
1e comparant: Jan Pennings ea
2e comparant: Adriana van Dongen wed Joost Maas
Goederen: 2/6 part in een acker saijlant, gemeen met haar minderjarige susters en broeders, groot 1 hont
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Snellers
West: kooperesse
Noord: stede wed Adriaen van Gijsel
Zuid: werf kooperesse
Bijz: Jan Pennings x Catharina van Dongen en Geertruij van Donge (Dussen)

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 124r
Soort akte: transport
Datum: 6-3-1762
1e comparant: Adriaen Schouten de Jonge
2e comparant: Cornelis vander Schans
Goederen: de helft in een huijs, hof en dries, met de wed Hagoort
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Philip Slijkers
West: den verkooper
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 125r
Soort akte: transport
Datum: 6-3-1762
1e comparant: Anthonij van Andel ea
2e comparant: Adriaen Schouten de Jonge
Goederen: een huijs, hof en erve met een partije grasdriessen
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Bredenburgh cum suis
West: wed Hendrik Hagoort cum suis
Noord: Her straat, t erfke gebruijkt bij Mattijs Scheers
Zuid: Watergang
Bijz: Anthonij van Andel x Johanna Artel, Klasina Artel, Jan en Nicolaas Artel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 125v
Soort akte: transport
Datum: 15-3-1762
1e comparant: Anthonij van Andel ea
2e comparant: Wouter Schoute
Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent 1½ hont
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: retranchement
Belend Oost: acker vande Kerk
West: kinderen van Barent van Waspik
Noord: bijster van Pieter van Waspik
Zuid: over het retranchement tot dorpsweg
Bijz: Anthonij van Andel x Johanna Artel, Klasina Artel, Jan en Nicolaas Artel. Kinderen van Fransus Artel en en Eijltje Boeser

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 126r
Soort akte: transport
Datum: 16-3-1762
1e comparant: Anthonij Heijblom ea
2e comparant: Joghem Rutters
Goederen: 193 roeden ackerlant
Prijs: ƒ 86
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de heer Elinkhuijsen
West: Arnoldus Schep
Noord: de heer Elinkhuijsen
Zuid: verkoopers en Adriaen Heijblom
Bijz: Anthonij Heijblom en Maria Dorreboom wed Cornelis Werver.
Alle woonende te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 126v
Soort akte: transport
Datum: 22-3-1762
1e comparant: Matthijs Otjens
2e comparant: Jan Kievits
Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, inden polder, met Cornelis Schoenmakers cum suis
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Peter van Dongen cum suis
West: Norbertus van Tiggel
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 127v
Soort akte: transport
Datum: 8-4-1762
1e comparant: Anthonij Mouthaan
2e comparant: Johan, Jacob en Anna Dorreboom
Goederen: drie geeerden hooij en weijlant, in 12 geerden, met Peeter Gijsbertse de Jongh ea, inden polder
Prijs: ƒ 2300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: wed Adriaen vanden Bosch
West: Marijnus Elemans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer.
Johan, Jacob en Anna Dorreboom zijn de minderjarige kinderen van Peeter Dorreboom en Heijltje Schoute

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 127v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 14-4-1762
1e comparant: Arij Reckers
2e comparant: Hendrik vanden Hoek, scheepmaker
Goederen: een bijlbrief tbv leverantie van een kofschuijt, lang 47 voet en wijt 13 voet 8 duijm
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Blijkens een quitantie is de bijlbrief op 12-4-1779 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 128v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 27-7-1762
1e comparant: Willem de Ruijter
2e comparant: Jan Ruijtenbergh, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lang 47 voet, wijt 14 voet
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 129v
Soort akte: wilceur
Datum: 16-9-1762
1e comparant: Jan Borstlap
2e comparant: Adriaen Adriaensz van Iersel
Goederen: wilceur met als onderpant 1e bijster; 2e 2 hont ackerlant
Prijs: ƒ 913
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Hendrik Camp; 2e Wouter Schoute
West: kinderen Barent van Waspik; wed Th. de Bont
Noord: bijster van Anthonij van Pas; dwars weg
Zuid: dwars pat; erfg Pieter van Waspik cum suis
Bijz: Adriaen woont te Udenhout. Op 12-12-1769 verklaart Adriaen dat de goederen uit het verbant kunnen, er is nog niet geheel betaalt.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 130v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 16-9-1762
1e comparant: Anthonij van Dongen
2e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang 47 voet, wijt 13 voet 8 duijm
Prijs: ƒ 835
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 131r
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1762
1e comparant: Lambert Freijse Reckers ea
2e comparant: Johanna Peterse Claasen wed Jan Freijse Reckers
Goederen: 1e helft van opslag van een huijs op den lootdijk; 2e ½ in 16 roeden moervelt, rest is van de wed
Prijs: ƒ 138
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Wouter Boeser; 2e wed Wouter Verhaagen
West: den dijk; wed Huijbert Smits
Noord: Adriaen Bogaarts; erve Adriaen Vos
Zuid: wed Huijbert Smits; erve wed Huijbert Smits
Bijz: Lambert Freijse Reckers, Adriana Reckers wed Gerrit van Peer, Anthonij Berthouts x Johanna Freijse Reckers. Alle erfgenamen van hun broer Jan Freijse Reckers

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 131r-2
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1762
1e comparant: Lambert Freijse Reckers ea
2e comparant: Johanna Peterse Claasen wed Jan Freijse Reckers
Goederen: 3e de helft van een drieske, groot int geheel twee hont, agter stede Jan de Smit, rest is van wed
Prijs: ƒ 138
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e Adriaen Biemans
West: Adriaen Biemans met rijweg
Noord: Adriaen Biemans
Zuid: erve wed Huijbert de Smit
Bijz: Lambert Freijse Reckers, Adriana Reckers wed Gerrit van Peer, Anthonij Berthouts x Johanna Freijse Reckers. Alle erfgenamen van hun broer Jan Freijse Reckers

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 132v
Soort akte: transport
Datum: 14-1-1763
1e comparant: Dirk en Thomas Swart
2e comparant: Gerrit Vermeulen en Maria de Haan wed Adr. de Jong
Goederen: de helft in een stuk moervelt, groot int geheel 24 hont, met kooper en Geertruij Quirijns
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk Rijke cum suis
West: Juffr Elinkhuijse
Noord: Adriaen van IJersel cum suis
Zuid: Gerrit Custers cum suis
Bijz: Dirk mede namens zijn broer Thomas (Goes)
Geertruij is weduwe van Wijnant van IJersel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 133r
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1763
1e comparant: Monsr Adriaen Bol ea
2e comparant: Huijbert van Hassel
Goederen: een opslag van een huijsje, op den dijk voor het retrgement, voor den acker van Adriaen Schoute
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Bol is de enige overgebleven voogt van de kinderen van Peeter Zeijlmans ingevolge testamente Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secr te Waspik in sijn leven.
In het huijsje heeft Peeter en zijn vrouw gewoont.
Bij het huijsje hoort nog een stuk acker ten noorden van het huijsje.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 134r
Soort akte: transport
Datum: 26-1-1763
1e comparant: Aaltje en Jan Camp
2e comparant: Peeter Camp, broer
Goederen: 2/3 part in een huijs, hof, acker en erve. 1/3 is reeds van Peeter
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Verhoeve
West: Jan vander Ka
Noord: landt van Ker en Armen van Raamsdonk
Zuid: acker Cornelis van Steenhoove
Bijz: Aaltje mag haar leven lang in het huijs blijven wonen op het kamertje boven de kelder

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 135r
Soort akte: transport
Datum: 31-1-1763
1e comparant: Peeter Swart
2e comparant: Wouter van Selm
Goederen: een huijs op de Lootdijk nevens de Kerkvaart
Prijs: ƒ 675
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Loot dijk, Kerk vaart
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 135v
Soort akte: transport
Datum: 8-2-1763
1e comparant: Arij Maartense Reckers
2e comparant: Lambert Maartense Reckers
Goederen: eem delleke
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Willem Zeijlmans ofte Capel
West: Vroukens vaart
Noord: Wouter Verschuren
Zuid: Jan van Gemert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 136r
Soort akte: transport
Datum: 24-2-1763
1e comparant: Pieter vanden Bergh ea
2e comparant: Anthonij Berthouts
Goederen: en huijs, hof en erve, met Dirk van Dongen
Prijs: ƒ 495
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Gijsbertse de Jong
West: Dirk van Dongen en hof en erve van Peeter vd Boer
Noord: sloot vande del Hendrik ? Zeijlmans
Zuid: Het straat
Bijz: Pieter vanden Bergh, Eijmbert vanden Bergh, Matthijs Franse Camp X Maria vanden Bergh, Cornelis Aartse de Bont voor sijn vader, Aart de Bont en Cornelis Peeterse Kamp als voogden over kinderen van Cornelis vanden Bergh en Jan Ribbens verwekt bij Geertruij vanden Bergh.
Alle (agter)(kints)kinderen van Geertruij de Bont X Jan vanden Bergh

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 136v
Soort akte: transport
Datum: 24-2-1763
1e comparant: Pieter vanden Bergh ea
2e comparant: Hendrik Zeijlmans
Goederen: halve binnendel, in den polder
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Peeter Gijsbertse de Jong
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: sloot
Bijz: Pieter vanden Bergh, Eijmbert vanden Bergh, Matthijs Franse Camp X Maria vanden Bergh, Cornelis Aartse de Bont voor sijn vader, Aart de Bont en Cornelis Peeterse Kamp als voogden over kinderen van Cornelis vanden Bergh en Jan Ribbens verwekt bij Geertruij vanden Bergh.
Alle (agter)(kints)kinderen van Geertruij de Bont X Jan vanden Bergh
Gereet f 320. De reterende f 80 zijn voor de weeskinderen van Jan Ribbens, met intrest.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 137v
Soort akte: transport
Datum: 24-2-1763
1e comparant: Pieter vanden Bergh ea
2e comparant: Johannes Janse Verschuren
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 770
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: wed Bastiaen Franse Boeser
West: Wouter vander Leij
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Pieter vanden Bergh, Eijmbert vanden Bergh, Matthijs Franse Camp X Maria vanden Bergh, Cornelis Aartse de Bont voor sijn vader, Aart de Bont en Cornelis Peeterse Kamp als voogden over kinderen van Cornelis vanden Bergh en Jan Ribbens verwekt bij Geertruij vanden Bergh.
Alle (agter)(kints)kinderen van Geertruij de Bont X Jan vanden Bergh

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 138v
Soort akte: overgifte
Datum: 25-2-1763
1e comparant: Andries Sneeuw
2e comparant: Jan van Kuijk x Elisabeth Sneeuw
Goederen: opslag van een huijsje op den Timmerwerf van het erf van Jan de Bruijs
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan neemt aan voor Andries te zorgen, gedurende de komende drie jaren. Met consent van Adriaen Sneew, Adriaen Paap x Allegonda Sneeuw

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 139r
Soort akte: transport
Datum: 14-3-1763
1e comparant: Jenne Korpel ea
2e comparant: Jenne Korpel
Goederen: eenstukje ackerlant, groot ontrent ½ hont, zoals Jan Korp het beseten geeft
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de kooperesse
West: Maarten Biemans
Noord: wed Wouter Biemans
Zuid: Dorps weg
Bijz: Jenne Korpel laast wed Jan Verduijn namens Jacob Korpel (den Briel) en Claas Korpel, woonende op den Westmaas (den Briel).

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 140r
Soort akte: transport
Datum: 13-4-1763
1e comparant: Adriaen de Graant, notaris en procureur
2e comparant: Hendrik van den Hoek
Goederen: een dwarsdel, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 315
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Omloop
Belend Oost: den Omloop
West: del vande weduwe van Son
Noord: Cornelis van Steenhoven
Zuid: Jan Baptist Lips
Bijz: Adriaen woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 140v
Soort akte: transport
Datum: 21-4-1763
1e comparant: Cornelis voor den Dagh ea
2e comparant: Hendrik Schoenmakers
Goederen: 1/5 part in een stuk van ses geerden, rest is van de kooper, in den polder
Prijs: ƒ 860
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: Jan Janse de Bont de Jonge
West: Armen
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz: Cornelis voor den Dagh, Huijbert van Nedenburgh x Adriana voor den Dagh, kinderen en erfg van Jochem voorden Dagh, hun vader, woonende te Uitwijck

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 141v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 21-4-1763
1e comparant: Arij Vaartmans
2e comparant: Hendrik vanden Hoek, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang 47 voet, wijt 13 voet 8 duijm
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Arij woont te Sgrevelduijn Capel.
Op 22-4-1769 is er een quitantie van de vrouw van Cornelis vanden Hoek, zoon van wijlen Hendrik, waarin staat dat alles betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 142v
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1763
1e comparant: Lena Reckers ea
2e comparant: Jan Peeterse de Hoog en Corstiaen Reckers
Goederen: 1e een huijs, hof en erve met 2e 47 roeden ackerlant
Prijs: ƒ 189
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Adriaentje Cloot
West: den dijk
Noord: slants werk
Zuid: 1e Teuntje van Grevenbroek ; het voors huijs
Bijz: Lena Reckers, Elisabeth Reckers, Corstiaen Reckers, Jan Peeterse de Hoog x Barbara Reckers. Alle kinderen en erfg van Hendrik Reckers x Maria Ruijghaver.
Teuntje van Grevenbroek laast wed Jan van Oirschot.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 143r
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1763
1e comparant: Lena Reckers ea
2e comparant: Lambert Maartense Reckers
Goederen: vijftig roeden ackerlant
Prijs: ƒ 85
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Juffr Bause
West: Teuntje van Grevenbroek
Noord: Dorps weg
Zuid: erfg Mels de Graaf
Bijz: Lena Reckers, Elisabeth Reckers, Corstiaen Reckers, Jan Peeterse de Hoog x Barbara Reckers. Alle kinderen en erfg van Hendrik Reckers x Maria Ruijghaver

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 144v
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1763
1e comparant: Lena Reckers ea
2e comparant: Willem Biemans
Goederen: een half hondt ackerlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Korte ackers
Belend Oost: Adriaentje Janse Cloot
West: Tuentje Witte
Noord: de korte ackers
Zuid: Adriaentje Janse Cloot
Bijz: Lena Reckers, Elisabeth Reckers, Corstiaen Reckers, Jan Peeterse de Hoog x Barbara Reckers. Alle kinderen en erfg van Hendrik Reckers x Maria Ruijghaver

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 145r
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1763
1e comparant: Lena Reckers ea
2e comparant: Harme Hillekens
Goederen: een uijtegedolve moervelt
Prijs: ƒ 195
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geul
Belend Oost: de Geul
West: Sgrevelduijn
Noord: Gerrit Dolk
Zuid: Thomas van Malsem
Bijz: Lena Reckers, Elisabeth Reckers, Corstiaen Reckers, Jan Peeterse de Hoog x Barbara Reckers. Alle kinderen en erfg van Hendrik Reckers x Maria Ruijghaver

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 146r
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1763
1e comparant: Cornelis Cornelisse Camp
2e comparant: Adriaen Dolk
Goederen: een hengst schuijt met sijn toebehooren
Prijs: ƒ 220
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen betaalt gereet f 100 en volgens Cornelis op 28-7-1764 en 21-7-1765 de eerste twee termijn van het resterende bedrag. En op 8-7-1767 de rest.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 146v
Soort akte: transport
Datum: 19-5-1763
1e comparant: Frans van Delft ea
2e comparant: Handrik Timmermans
Goederen: een partij uijtgedolven moervelt, met de kooper en Cornelis Boeser
Prijs: ƒ 12
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevellduijn Capel
West: Vroukens vaart
Noord: wed Potmakers
Zuid: wed Sterrenburgh
Bijz: Frans van Delft x Agje Doome, Isaac de Meijer x Maria Doome, Henderina Doome en Wouter Boezer alle kinderen en erfg van Adriana Otterdijk.
Handrik woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 147r
Soort akte: transport
Datum: 20-5-1763
1e comparant: Jan van Raamsdonk ea
2e comparant: Jacob vander Werf, koopman te Dordtrecht
Goederen: 1e 1 geert, in 12 geerden, met kooper en Nic. Adr van Velse 2e 3½ geert, in 7 geerden, met JT deBont
Prijs: ƒ 1700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheijsloot, Ka sloot,
Belend Oost: 1e erve Arij Huijser+ 2e wed Jan Knaap
West: erfg Jacob Konins cs, Huijbert van de Korput
Noord: Maas, Scheijsloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: erve Pieter en Jan Zeijlmans, Ka sloot
Bijz: Jan van Raamsdonk, schepen in Raamsdonk, namens Dirk Voet, koopman te Dortrecht, x Adriana Maria van Velsen. Jacob is de broer van Adriana

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 148r
Soort akte: wilceur
Datum: 1-6-1763
1e comparant: Jan Borstlap, scheeptimmerman
2e comparant: Antonia Witte
Goederen: wilceur met als onderpant sijn huijs en timmerij
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Haave van Waspik
West: den dijck
Noord:
Zuid: erfg wed de Visser
Bijz: op 21/2/1799 is de wilceur geheel afgelost.
Antonia woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 149r
Soort akte: transport
Datum: 2-6-1763
1e comparant: Marijnus Adriaense Wervers ea
2e comparant: Willem Gerrit Loef, secretaris te Sgravenmoer
Goederen: vijf hondt saijlant
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Bennekom
West: Sgravenmoer
Noord: Pieter Heijblom
Zuid: Jillis Vermeulen
Bijz: Marijnus Adriaense Wervers curator van Steven de Jongh x Willemijntje Simons Timmers (Sgravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 149v
Soort akte: transport
Datum: 2-6-1763
1e comparant: Willem Gerrit Loef, secretaris Sgravenmoer
2e comparant: Jan Adriaense van Loon
Goederen: vijf hondt saijlant
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Bennekom
West: Sgravenmoer
Noord: Pieter Heijblom
Zuid: Jillis Vermeulen
Bijz: Willem en Jan wonen te Sgravenmoer.
(Willem verkoopt het lant dus direct door met f 50 winst)
Er wordt f 75 gereet betaald. Bij correcte betaling van de rente is er 10 stuijvers korting

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 150r
Soort akte: transport
Datum: 14-6-1763
1e comparant: Christiaen Swart
2e comparant: Adriana Swart wed Roelof Dorreboom
Goederen: een bijstertje moervelt genaamt Den Bommelaaren Bijster, gemeen met kopper en Grietje Swart
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Den Bommelaaren Bijster
Belend Oost: erfg Adriaen Swart
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Armen van Sgravenmoer
Zuid: Willem Heijblom cum suis
Bijz: Christiaen woont te Breda
Grietje Swart wed Hermanus de Gester

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 151r
Soort akte: transport
Datum: 21-6-1763
1e comparant: Peeter Riemslagh
2e comparant: Anna Maria Heijblom
Goederen: een bijster
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de heer C. E. van Alphen
West: de kooperse
Noord: Adriaen Klis
Zuid: Jochem Konings
Bijz: Peeter woont te Rotterdam, Anna is sijn nicht en woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 151v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 30-6-1763
1e comparant: Hendrik de Jongh, schipper
2e comparant: Laurens Oomens, schipper
Goederen: een pleijtschip tegens een hengstschuijt
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan de Hoogh en Peeter Peeterse staan borg
Op 12-3-1769 is f 100 betaald. Het schip wordt getaxeert op f 850 tbv de 1/40 penning

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 152r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 30-6-1763
1e comparant: Laurens Oomens, schipper
2e comparant: Hendrik de Jongh, schipper
Goederen: een hengst schuijt tegen een pleijtschip dat Laurens net gekocht heeft van Hendrik
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan de Hoogh en Peeter Peeterse staan borg, De hengst schuijt wordt getaxeert op f 600,- tbv 1/40 penning

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 153r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 14-7-1763
1e comparant: Hendrik de Jong, schipper
2e comparant: Huijbert de Hoog, schipper
Goederen: een hengst schuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Christina Vasse x Hendrik de Jongh verklaart op 22-9-1763 dat de f 700 betaalt sijn.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 154r
Soort akte: transport
Datum: 6-8-1763
1e comparant: Peeter Leempoel
2e comparant: Aart Dirkse Zeijlmans
Goederen: ½ buijtendel, gemeen met Michiel Jacobusse van Dongen
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Wouter van der Leij
West: Adriaen Schoute
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: her straat
Bijz: Peeter woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 154v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-8-1763
1e comparant: Catharina Brouwers wed Jan Janse Gijben
2e comparant: Monsr Hendrik Ente ea
Goederen: wiolceur tbv de mortificatie van een onderhandse obligatie met als onderpant een acker saijlant
Prijs: ƒ 438
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Nobel
West: Jan van Tiggel
Noord: Her straat
Zuid: Oude Vaartje of Schravenmoer
Bijz: Monsr Hendrik Ente, collecteur Sgravenmoer voor 5/8, Anthonij Konings voor 1/8, de drie kinderen van Jan van Sprang , Anthonij, Anna en Cornelia voor 1/8, Christiaen Struijk x Adriana Tack voor 1/8.
Op 12/8/1782 is er f 200 betaalt. Op 12-2-1783 is de wilceur geheel afgelost.
Jan Gijben staat borg.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 156r
Soort akte: transport
Datum: 10-9-1763
1e comparant: Adriaen Zeijlmans
2e comparant: Thomas Compaeer, schepen
Goederen: een partje in een acker saaijlant, gemeen met verkooper sijn suster Dingena Zeijlmans
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Aart de Bont
West: erve wed Mels de Graaf
Noord: de kooper
Zuid: erve Jan Aertse van den Heuvel
Bijz: Adriaen woont te Middelharnas

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 156v
Soort akte: transport
Datum: 27-9-1763
1e comparant: Huijbert Zeijlmans ea
2e comparant: Wouter en Adriaen Janse Knaap
Goederen: een stede: huijs, sceur, hoof en lant
Prijs: ƒ 4400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan vander Ka en Jacobus Zeijlmans
West: Michiel Heijmans en Jan Jochemse Zeijlmans
Noord: sloot agter de steede of erve Jan Konings cum suis
Zuid: erve secretaris en acker Jan Wout. van Steenhoove
Bijz: Huijbert Zeijlmans, schout en secretaris van Hendrik Luiten Ambagt, Schalk Stal en Abraham Walraven, executeurs van de boedel van Pieter Zeijlmans, in sijn leven schout en secretaris van HLA.
Wouter en Adriaen wonen te Raamsdonk, Michiel is secretaris van Raamsdonk.
Huijbert mag in het huijs blijven wonen opt kamertje int voorhuijs

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 157v
Soort akte: transport
Datum: 27-9-1763
1e comparant: Huijbert Zeijlmans ea
2e comparant: Maria Elemans wed Berthel Timmermans
Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, met de kooperse, inden binnenpolder
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Joghumse Zeijlmans
West: Jan Konings
Noord: over den dijck tot erve Elisabeth Konings
Zuid: sloot of erve Jan Jacobse vander Ka
Bijz: Huijbert Zeijlmans, schout en secretaris van Hendrik Luiten Ambagt, Schalk Stal en Abrham Walraven, executeursvan de boedel van Pieter Zeijlmans, in sijn leven schout en secretaris van HLA.
Maria woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 158r
Soort akte: transport
Datum: 27-9-1763
1e comparant: Huijbert Zeijlmans ea
2e comparant: Cornelis Cnaap, schepen te Raamsdonk
Goederen: ses geerden hooij en weijlant, in 12 geerden, met wed Jac Timmermans, in binnen en buijten hooijpold
Prijs: ƒ 4330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jacobus Timmermans
West: Arij Huijsers cum suis
Noord: Maas
Zuid: Heeren straat of Raamsdonk
Bijz: Huijbert Zeijlmans, schout en secretaris van Hendrik Luiten Ambagt, Schalk Stal en Abraham Walraven, executeursvan de boedel van Pieter Zeijlmans, in sijn leven schout en secretaris van HLA

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 159r
Soort akte: transport
Datum: 27-9-1763
1e comparant: Huijbert Zeijlmans ea
2e comparant: Francus Adriaense Kamp
Goederen: 7½ geert hooij en weijlant, inden binnen en buijten hooijpolder
Prijs: ƒ 4850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Boezer
West: Cornelis Wouterse van Steenhoove
Noord: Maas
Zuid: Ka sloot
Bijz: Huijbert Zeijlmans, schout en secretaris van Hendrik Luiten Ambagt, Schalk Stal en Abraham Walraven, executeursvan de boedel van Pieter Zeijlmans, in sijn leven schout en secretaris van HLA.
Francus woont te Raamsdonk.
Betaalt gereet f 1450. De rest via overname scheepecustingbrief van 1-6-1754. Deze is op 13-10-1775 geheel betaalt, blijkens een quitantie van H. Hoevenaer, predicant te Dussen.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 160r
Soort akte: transport
Datum: 5-10-1763
1e comparant: Daniel van Ee
2e comparant: Jan van Ee, broer
Goederen: een opslag van een huijsje, volgens deijling van 24-3-1763 van zijn ouders gekomen
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 160v
Soort akte: transport
Datum: 18-11-1763
1e comparant: Lambert Freijse Reckers ea
2e comparant: Adriaen Olijslagers
Goederen: een halve stede: huijs, agterhuijs, hof
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Langhe Steeeg
Belend Oost: wed Adriaen van Gijsel
West: den kooper
Noord: wed Matthijs Otjens
Zuid: de Langhe Steeeg
Bijz: Lambert Freijse Reckers, Adriana Freijse Reckers wed Gerrit van Peer, Anthonij Berthouts xJohanna Freijse Reckers. Kinderen Freijs Lamberde Reckers X Elisabeth Janse Snijders. Goederen komen van overleden neef Freijs Janse Reckers.
Volghens aanneeminge van 8-4-1732

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 161r
Soort akte: transport
Datum: 18-11-1763
1e comparant: Lambert Freijse Reckers ea
2e comparant: Maria Kamp wed Bartholomeus Cornelisse Kamp
Goederen: vier hondt weijlant
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Johanna Smits
West: over den steegh wed Wouter Boezer cs
Noord: Lambert Reckers
Zuid: Dorps weg
Bijz: Lambert Freijse Reckers, Adriana Freijse Reckers wed Gerrit van Peer, Anthonij Berthouts xJohanna Freijse Reckers. Kinderen Freijs Lamberde Reckers X Elisabeth Janse Snijders. Goederen komen van overleden neef Freijs Janse Reckers.
Volghens aanneeminge van 8-4-1732
Tussen oost en west wordt ook nog de wed Huijbert Smits genoemd.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 162r
Soort akte: transport
Datum: 28-11-1763
1e comparant: Jan Vasse de Hoogh namens Jan Peeterse de Hoogh
2e comparant: Peeter de Hoog
Goederen: een hond saaijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Mels Peeters de Graaf
West: Elisabeth Reckers
Noord: kinderen Biemans
Zuid: wed Thomas de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 162v
Soort akte: transport
Datum: 30-11-1763
1e comparant: schepenen van Waspik
2e comparant: Barthel de Bont
Goederen: een huijs, agterhuijs, hof en erve
Prijs: ƒ 301
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: wed Willem vanden Broek cum suis
Zuid: wed Adriaen van Gijsel
Bijz: Jan Buijs, Ptr Liesvelt, Thom Compeer, Adr Schoute, Corn Sagt en Jac Buijs en Adrianus Govardus van Andel verkopen bij executie ivm vonnis van 21-5-1762.
Ten voordeele van Elisabeth Buijs wed Wouter Boeser en Maria Servaesse van Toorn wed Willem vanden Broek.
Ten nadeele van Huijbert Buijs. Er dient f 320 verhaalt te worden.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 163v
Soort akte: transport
Datum: 10-12-1763
1e comparant: Cornelis Boler (Boer ?)
2e comparant: Handrik Timmermans
Goederen: een partje moervelt, de koper heeft reeds de rest van het stuk gront
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: wed Potmakers
Zuid: wed Sterrenburgh
Bijz: Cornelis woont in de Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 164r
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1763
1e comparant: Elisabeth Reckers
2e comparant: Pieter Buijs
Goederen: ½ huijs, hof en erve. Met 12 roeden ackerlant, met Corstiaen Reckers
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Corstiaen Reckers
West: den dijck
Noord: de verkooperse
Zuid: Teuntje van Grevenbroek wed Jan van Oorschot
Bijz: Elisabeth mag in het kamertje blijven wonen solang sij ongetrouwt is.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 165r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-12-1763
1e comparant: Jan Dolk
2e comparant: Dirck Deckers ea
Goederen: wilceur met als onderpandt twee geerden hooij en weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: wed Adriaen vanden Bos
West: Marijnus Elemans
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jan woont te Raamsdonk.
Dirck Deckers en Bastiaen Holster als voogden van Adam Deckers zoon van Dirck en Cornelia Timmermans
Dirck Deckers verklaart op 10/1/1770 namens zijn zoon Adam Deckers dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 165v
Soort akte: transport
Datum: 14-1-1764
1e comparant: Handrik Timmermans
2e comparant: Barthel de Bont
Goederen: een moervelt
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn
West: Vroukensvaart
Noord: wed Potmakers
Zuid: wed Sterrenburgh
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 166r
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1764
1e comparant: Sijke Doudeijns ea
2e comparant: Cornelis Sagt
Goederen: een binnendel, Cornelis erft reeds 1/5
Prijs: ƒ 465
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: bijsters vande Armen
Noord: Gerrit Vermeulen
Zuid: heer schout
Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns, Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat. Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser, Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 167v
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1764
1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso
2e comparant: Cornelis Sagt
Goederen: twee hondt zaijlant
Thomas erft reeds 1/5 deel
Prijs: ƒ 395
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: het Walleken
Belend Oost: acker Nicolaas Bouwens
West: Walke
Noord: Aart de Bont
Zuid: wed Thomas de Bont
Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns, Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat. Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser, Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 168r
Soort akte: transport
Datum: 21-6-1764
1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso
2e comparant: Lambert Reckers
Goederen: een partje moervelt
Prijs: ƒ 43
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Armen
West: dries van Steven Scheur
Noord: kinderen Jan Kievits
Zuid: Cornelis Sagt
Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns, Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat. Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser, Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 169r
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1764
1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso
2e comparant: Dingena Swart wed Huijbert Vos en Jen Bosseren wed Willem Swart

Goederen: drie hondt ackerlant. Dingena en Jennke erven reeds elk1/5. (prijs klopt dan niet)
Prijs: ƒ 280
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: van Arij Vaartmans tot acker Barthel de Bont
West: wed Willem Swart tot Arij Vaartmans
Noord: Lambert van Dongen
Zuid: Dirk Rijken cum suis
Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns, Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat. Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser, Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 169v
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1764
1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso
2e comparant: Peeter de Graaf
Goederen: drie paartie inde steede, groot ontrent 1½ hondt
Prijs: ƒ 214
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns, Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat. Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser, Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 170v
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1764
1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso
2e comparant: Adriaen Boezeren, uit HLA
Goederen: een del moervelt
Prijs: ƒ 505
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: den dijck
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: wed Huijbert Schep
Zuid: erfg Dirk Vougers
Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns, Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat. Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser, Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 171r
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1764
1e comparant: voorenstaende persoonen op folio 166 en verso
2e comparant: Adriaen van Dongen
Goederen: een moerken, groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 4
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: den Dijk
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Jan Boer
Zuid: wed Joost Sterrenburgh
Bijz: Sijke, Anneke x Jan de Keijser, Isaac Doudijns, Peeter, Adriaen vande Beek, Corn Heijblom, Zimon vd Wiel x Lena de Bock, Mat. Blankers x Maijke dB, Isaack dB, Zijke Versteege x Pieter van Breemen, Gerrit V, kin. Pieter V, Christoffel Krenkens x Pieternella Verduijn, Dingena wed Huijb Vos, Maijke x Corn Sagt, Maria x Nic Bouwens, Thomas, Maria x Ptr Boeser, Huijbertje, Klasina Corn van Malsem, Dingena x Sagharias Geene en Adriaen Swart. Erfg Thomas de Haan

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 171v
Soort akte: transport
Datum: 24-1-1764
1e comparant: Jacob Kievits ea
2e comparant: den Heiligen Geest Armen van Groot Waspik
Goederen: eem willeceur brief tlv Jacob Bommelaar van 19-3-1700 met als onderpant een huijs etc en ackerlant
Prijs: ƒ 170
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve van Nicolaas Wit
West: Vroukensvaart
Noord: Hendriks Bax
Zuid: Jan Thomasse Zeijlmans
Bijz: Jacob Kievits (den Hil) zoon van wijlen Adriana Sprangers en mede erfgenaam van Cornelis Sprangers.
De Armeesters van 1782-1782 Frans B Boeser en Adriaen Wouter Schoute verklaren op 20-12-1872 dat de wilceur volledig is afgelost.
er wordt slecht de 1/80 penning betaalt,

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 172v
Soort akte: transport
Datum: 31-1-1764
1e comparant: Dorathea van Grevenbroek laast wed Jan Maas
2e comparant: Hendrik de Jong
Goederen: eenm huijs,hof, nijster
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Schep
West: Jan de Bont en Just Wijdemans
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz: Met consent van de zoon Jan Maas van Dorathea

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 173v
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1764
1e comparant: Elisabeth Snijders wed Peeter de Seeuw
2e comparant: Adriaen de Seeuw, zoon
Goederen: een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adrianus Govardus van Andel, schout
West: Jan Vasse de Hoogh
Noord: Her straat
Zuid: huijsje van de Armen van Capel
Bijz: volgens testament van 26-10-1701? bij notaris Hoevenaer te Raamsdonk.
Elisabeth mag in het voorhuijs blijven wonen. Tevens mag sijn suster Pieternella wed Bartholomeus van Vugt in het oosterse kamertje in het voorhuijs blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 174r
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1764
1e comparant: Peeter Gijsbertus Loef, balliuw van Sgravenmoer
2e comparant: Christoffel Timmermans en Joghem Ruijters
Goederen: een bijstertje
Prijs: ƒ 2
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: bijster sloot
West: Sgravenmoer
Noord: erfg Adriaen Koppelaar
Zuid: erfg Adriaen van Dongen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 174v
Soort akte: transport
Datum: 17-2-1764
1e comparant: Willem vander Schans, armmeester Sgrevelduijn GW
2e comparant: Heijligen Geest en Armen van Groot Waspik
Goederen: een huijsje er erve op het kerkhof
Prijs: ƒ 42
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: heer schout
West: Dingeman van Dusseldorp
Noord: Dorps straatje
Zuid: Adriaen De Seeuw
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 175v
Soort akte: transport
Datum: 12-3-1764
1e comparant: Matthijs Konings ea
2e comparant: Wouter Adriaens Schouten
Goederen: een bijster, ackerlant, bos, genaamt De Kerk Pat, gemeen met Hendrik Hagoort
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: De Kerk Pat
Belend Oost: bijster wed Barthel Camp en acker Adr Schoute de J
West: dorp en kerk van Waspik
Noord: de pastorij van Waspik
Zuid: over het Retrangement tot Sgravenmoer
Bijz: Matthijs Konings, Thomas Konings, Joghem Timmermans x Janneke Konings, Thomas Compeer namens Hendrik Joosten Knook x Maria Konings, Johanna Konings. Alle erfg van grootvader paternel Anthonij Thijse Konings

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 176r
Soort akte: transport
Datum: 15-3-1764
1e comparant: Huijbertje Peeterse Kamp via A Konings en Jac Buijs
2e comparant: Matthijs Peeterse Kamp, broer
Goederen: 2 1/16 geert hooij en weijlant, in 11 geerden met de wed Adriaen Blankers, inden polder
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Maria de Jong
West: gasthuijs van Geertruijdenberg
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 176v
Soort akte: transport
Datum: 15-3-1764
1e comparant: Adriaen, Peeter en Thomas van Tiggel
2e comparant: Matthijs Peeterse Kamp
Goederen: 1/6 in 2½ geert hooij ende weijlant, in elf geerden, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 2330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Maria de Jong
West: gasthuijs van Geertruijdenberg
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 177v
Soort akte: transport
Datum: 22-3-1764
1e comparant: Maria Anth van Grobbendonk wed Wilbert Solmans
2e comparant: Jacob Kievits
Goederen: een huijs en erve
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jochem de Bont
West: Peeter Timmermans
Noord: Her straat
Zuid: Peeter Timmermans
Bijz: Maria mag in het hujs blijven woonen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 178r
Soort akte: transport
Datum: 30-3-1764
1e comparant: Pieter Vermijs ea
2e comparant: Maria Adriaense Leijten
Goederen: een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janse de Bont den Ouden
West: Adriaen Leijten
Noord: Johannes van Hassel
Zuid: Adriaen Leijten
Bijz: Pieter Vermijs en Peeter Franse Kamp als voogden over de kinderen van Jan Cornelisz Vermijs x Anna Maria Doome (beijde overleden)

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 178v
Soort akte: transport
Datum: 30-3-1764
1e comparant: Pieter Vermijs ea
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een moerveldeke, groot ontrent 30 roeden, gemeen met Jan Cornelisz de Bont
Prijs: ƒ 65
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Stoffel Leijten
West: den kooper
Noord: den kooper
Zuid: dwars geeren
Bijz: Pieter Vermijs en Peeter Franse Kamp als voogden over de kinderen van Jan Cornelisz Vermijs x Anna Maria Doome (beijde overleden)

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 179v
Soort akte: transport
Datum: 31-3-1764
1e comparant: Anthonij Koppelaar
2e comparant: Wouter Vermeule junior
Goederen: een stuk hoij en eijlant, groot ontrent 2 mergen
Prijs: ƒ 140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Gerrit Vermeulen cum suis
West: Sgrevelduijnsloot
Noord: Willem van den Bogaart cum suis
Zuid: Dirk Nederveen cum suis
Bijz: Anthonij en Wouter wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 180r
Soort akte: transport
Datum: 6-4-1764
1e comparant: Adriaen Koppelaar
2e comparant: Johannes van Sprangh
Goederen: 1e 1/3 en 2e 1/6 part in een moervelt in een stuk van drie hondt,
Prijs: ƒ 140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: ; 2e van de bijstersloot af tot Sgrevelduijns loot
West: ; voornoemde erfg
Noord: erfg Adriaen van Sprangh en erfg Arij Koppelaar
Zuid: Joachimus Rutters
Bijz: Johannes woont te Sgravenmoer
het 1/3 part gemeen met sijn broers en het 1/6 met de erfg Arij Koppelaar en Adriaen van Sprangh

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 181r
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1764
1e comparant: Thomas Compeer, schepen namens andere
2e comparant: diaconie Armen van Groot Waspik
Goederen: een binnendel, inden binnenpolder
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Matthijs van Dusseldorp
West: Peeter Matthijse de Bont cum suis
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz: Thomas Compeer namens Hendrik Joosten Knook x Maria Konings, Johanna Konings.
Er wordt gereet f 650 betaalt.
Adriaen vanden Hil x Johanna Konings verklaart op 26-3-1770 dat de gehele som betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 181v
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1764
1e comparant: Matthijs Konings
2e comparant: Johannis Janse Verschuren
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent 3 hondt
Prijs: ƒ 645
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Korte ackers
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: Maijkje Peterse Verscheuren
Noord: bijster van wed Peeter Verscheuren
Zuid: de Korte ackers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 182v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 19-4-1764
1e comparant: Frans Vaartmans
2e comparant: Hendrik vanden Hoek, schepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een koffschuijt, lang 47 voet en wijt 13 voet 8 duijm
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 19-2-1769 verklaar Jan vanden Hoek als medeerfg van Hendrik dat de bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 184r
Soort akte: transport
Datum: 1-5-1764
1e comparant: Adriaen Schoute, schepen
2e comparant: Adriaen van Dijk
Goederen: een erfke voor de del van de kooper
Prijs: ƒ 24
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat
Belend Oost: sloot Peeter Joghemse Blankers
West: rij wegh
Noord: sloot van het tweede beddeike van het boske kooper
Zuid: Ka straat
Bijz: Kooper sal huijsje timmeren op het erfke

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 184v
Soort akte: transport
Datum: 8-5-1764
1e comparant: Adriaen Wijnants van Iersel namens sijn moeder
2e comparant: Johanna van Oosterhout
Goederen: ¼ part in een stuk moervelt, groot on trent 24 hondt, gemeen met Gerrit Vermeulen cum suis
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk Rijke cum suis
West: Juffr Ellinkhuijsen
Noord: Adriaen van Iersel
Zuid: Gerrit Kusters
Bijz: Moeder Adriaen is Geertruij Quirijns wed Wijnant van Iersel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 185r
Soort akte: transport
Datum: 26-5-1764
1e comparant: Willem en Anthonij Koppelaar
2e comparant: Petrus G. Loef. Balliuw Sgravenmoer
Goederen: 2/3 en 1/6 part moervelt in een stuk van vijf hondt, gemeen met Johannie van Sprangh
Prijs: ƒ 240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: het 1/6 part; erfg Adriaen van Sprangh
West: erfg Adriaen Sprangers cum suis
Noord: bijstersloot tot Sgrevelduijn sloot
Zuid: Christiaen Timmermans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 185v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-6-1764
1e comparant: Jan Leijten
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een wilceur met als onderpandt de oostense ½ van een acker en veldeken, bedeelt met Johanna Leijten
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Jan Baptist Kuijpers
West: Johanna Leijten
Noord: Pispot
Zuid: dwars geeren
Bijz: Hendrik verklaart op 18-4-1768 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 186v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-6-1764
1e comparant: Peeter Leijten
2e comparant: Jan Dirkse van Disseldorp
Goederen: wilceur met als onderpant de oostense helft van een acker, bedeelt met Maria Leijten
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janse de Bont den Ouden
West: Maria Leijten
Noord: Huijbert Leijten
Zuid: Maria Leijten
Bijz: Peeter woont te Dongen. Jan verklaart op 12-4-1765 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 187v
Soort akte: transport
Datum: 18-6-1764
1e comparant: Anthonij van Dongen
2e comparant: Sagharias Geenen
Goederen: een huijs met een erfke en een hofke
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis van Malsem
West: erfg Hendrik Maas
Noord: Meeuwis van Gijsel
Zuid: Cornelis van Malsem
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 188v
Soort akte: transport
Datum: 18-6-1764
1e comparant: Sagharias Geene x Dingena Swart
2e comparant: Pieter van Breemen
Goederen: een hof, groot ontrent 32 roeden
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Adriaen van Gijsel
West: huijsinge kooper
Noord: den kooper
Zuid: den kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 189v
Soort akte: wilceur
Datum: 18-6-1764
1e comparant: Sagharias Geene
2e comparant: Pieter van Breemen
Goederen: wilceur met als onderpant een huisje met een boske en hofke
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis van Malsem
West: erfg Hendrik Maas
Noord: Meeuwis van Gijsel
Zuid: Cornelis van malsem
Bijz: Op 8-5-1780 verklaren Pieter vander Meer namens Hendrik Hendrikse van den Hoek x Maria van Breemen en Mels van Gijsel x Pieternella van Breemen beide erfg van Pieter van Breemen, hun vader dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 190v
Soort akte: transport
Datum: 9-7-1764
1e comparant: Gerardus Stokvis ea
2e comparant: Cornelis B Kamp
Goederen: de helft in een acker saijlant, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: sloot over den dijck
Noord: Laurens Wijdemans
Zuid: wed Laurens Verscheuren
Bijz: Gerardus Stokvis wed Adriana van Mier voor de helft en Adriaen Brekelmans en Jacobus Stokvis als voogden over het kint van Gerardus (allen Waalwijk)

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 191v
Soort akte: transport
Datum: 30-7-1764
1e comparant: Grietje Swart wed Hermanus de Gester
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: 1/3 part in een bijster , genaamt Den Bommelaar, gemeen met Adriana Swart wed Roelof Dorreboom
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Den Bommelaar
Belend Oost: erfg Adriaen Swart
West: Sgrevelsuijn sloot
Noord: Armen van Sgravenmoer
Zuid: Willem Heijblom cum suis
Bijz: Grietje woont te Os en Gerrit te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 192r
Soort akte: transport
Datum: 6-8-1764
1e comparant: Frans Bastiaense Boeser ea
2e comparant: Maria Dolk wed Bastiaen Franse Boeser, moeder
Goederen: ¼ part in een bijster, gemeen met kooperse cum suis
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West: Adriaen de Vos cum suis
Noord: Her straat
Zuid: erfg Jan de Smit
Bijz: Frans Bastiaense Boeser namens sijn nicht Peternella Dolk wed de heer Ds Johannes Dagevos, mede namens haar dogter Margereta en haar zoon Johannes (allen te Leijden)

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 192v
Soort akte: transport
Datum: 20-8-1764
1e comparant: Gerrit van Leeuwe ea
2e comparant: Cornelis Maas
Goederen: een opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 215
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Johanna van Leeuwen
West: Willem de Seeuw
Noord: den dijk
Zuid: Anthonij van Pas
Bijz: Gerrit van Leeuwe wednr Petronella de Hoogh, Johanna van Leeuwe wed Hendrik Boelaarts, Johannes van Leeuwe (Dortrecht), Lucas van Steenhove x Sija van Leeuwe (Rotterdam). Kinderen van Gerrit en Petronella.
Op 29-4-1771 is blijkens quitantie de koopsom betaalt.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 193v
Soort akte: transport
Datum: 31-8-1764
1e comparant: Cornelis van Brantwijk, schout Dussemunsterkerk
2e comparant: Adrianus Govardus van Andel en Jan Th de Bont
Goederen: elk de helft van 1e een parceel moergront, groot ontrent 3 hondt; 2e een parc. grasdries, 1½ hondt
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Queb
Belend Oost: 1ede Queb; 2e wed Jan Vos
West: Sgrevelduijn sloot; erfg Pieter Stockermans
Noord: het na te noemen 3e parc.; erfg Pieter Stockemans
Zuid: Pieter Ketelaar; Pieter Ketelaar cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 193v-2
Soort akte: transport
Datum: 31-8-1764
1e comparant: Cornelis van Brantwijk, schout Dussemunsterkerk
2e comparant: Adrianus Govardus van Andel en Jan Th de Bont
Goederen: 3e parcel moervelt, groot drie hond en geregte helft van de steeg van lant tot huijs Dirk Leijte
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e Queb of erve Jan de Vos
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: kinderen Jan Joghems Zeijlmans
Zuid: 1e parceel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 194v
Soort akte: transport
Datum: 5-9-1764
1e comparant: Dingena Zeijlmans
2e comparant: Thomas Compeer, schepen
Goederen: een partie in een acker zaaijlant, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Aart de Bont
West: erve wed Mels de Graaf
Noord: den kooper
Zuid: erve Jan Aartse vanden Heuvel
Bijz: Dingena woont te Maaslantsluis

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 195r
Soort akte: transport
Datum: 21-9-1764
1e comparant: Peeter Verlegh
2e comparant: Andries Franse Kamp
Goederen: 1e een binnendelke
Prijs: ƒ 201
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: sloot wed Wilbert Zeijlmans cum suis
West: Vroukens vaart
Noord: Jan Joghemse de Bont
Zuid: natenoemen parc of Cornelia Pols wed Corst Vougers
Bijz: Peeter woont te Besoijen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 195v
Soort akte: transport
Datum: 21-9-1764
1e comparant: Peeter Verlegh
2e comparant: Cornelia Pols wed Corstiaen Vougers
Goederen: een binnendelke
Prijs: ƒ 201
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: sloot wed Wilbert Zeijlmans
West: Vroukens vaart
Noord: Andries Franse Kamp
Zuid: wed Huijbert Snijders
Bijz: Peeter woont te Besoijen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 196v
Soort akte: transport
Datum: 3-10-1764
1e comparant: Janneke den Backer laast wed Jan Corst Reckers
2e comparant: Joseph Jemetti, verwer en glaasemaker
Goederen: een huijsje en erve
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen de Seeuw
West: dorps dijck
Noord: Jan Sterrenburgh
Zuid: wed Gerrit van Peer
Bijz: Gereet f 25, op 12-2-1767 f 25 en op 7-12-1767 wederom f 25. Geen verdere betalingen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 197r
Soort akte: transport
Datum: 26-10-1764
1e comparant: Cervaesse van Toorn wed Willem van den Broek
2e comparant: Maria Ptr Berthouts wed Adriaen Ptr van Gijsel
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: hof vande kooperse
West: Adriaen Olijslagers
Noord: kooperse
Zuid: kooperse
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 198r
Soort akte: transport
Datum: 2-11-1764
1e comparant: Hendrik Pieterse van Waspik
2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp ea
Goederen: ieder voor de helft 1e een binnen velt genaamt de Merge, groot ontrent 4 hondt
Prijs: ƒ 412
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Merge
Belend Oost: Peeter Adriaense Verscheure
West: Adriaen vanden Bos wed cum suis
Noord: gront vande wed Peeter Verscheuren
Zuid: acker van Jan Buijs
Bijz: Jan Dirkse van Dusseldorp en Hendrik Barentse van Waspik
Hendrik woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 198r-2
Soort akte: transport
Datum: 2-11-1764
1e comparant: Hendrik Pieterse van Waspik
2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp ea
Goederen: ieder voor de helft 2e een vierde part in een binnenvelt, gemeen met de erfg wed Dirk Dolk
Prijs: ƒ 412
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Merge
Belend Oost: Adriaen vanden Bos
West: erfg Jochum Zeijlmans cum suir
Noord: watergang
Zuid: over retransement tot acker kind. Anth van Waspik
Bijz: Jan Dirkse van Dusseldorp en Hendrik Barentse van Waspik
Hendrik woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 198v
Soort akte: transport
Datum: 12-12-1764
1e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een bijster, groot 8 hondt
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Camp
West: Hendrik van Waspik
Noord: watergang
Zuid: kooper
Bijz: uitweg noordwaart over lant van Anthonij van Pas

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 199r
Soort akte: transport
Datum: 12-12-1764
1e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Kamp
West: Jan Boeser
Noord: voornoemde bijster (vorige akte)
Zuid: dwars pat of dorps weg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 199v
Soort akte: transport
Datum: 12-12-1764
1e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker
2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 360
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: het Werk
Belend Oost: Thomas Compeer
West: wed Thomas de Bont
Noord: bijster Jan Buijs
Zuid: tot over het Werk tot so verre het streckende is
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 200v
Soort akte: transport
Datum: 18-12-1764
1e comparant: Huijbert van Dongen ea
2e comparant: Hendrik van Waspik en Jan Dirkse van Dusseldorp
Goederen: een ¼ part in een bijster , gemeen met cooppers en erfg wed Dirk Dolk
Prijs: ƒ 215
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Retangement
Belend Oost: wed Adriaen vanden Bos
West: Adriaen Schouten
Noord: Adriaen Schouten de Jonge
Zuid: dwarspat of Retangement
Bijz: Huijbert van Dongen x Dingena van Gilst (Raamsdonk), Daniel van Ee x Johanna van Gilst, Berbera van Gilst

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 201r
Soort akte: transport
Datum: 18-12-1764
1e comparant: Huijbert van Dongen x Dingena van Gilst
2e comparant: Daniel van Ee x Johanna van Gilst
Goederen: een derde part van een opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Munnik
West: Cornelia de Laat wed Adriaen Blankers
Noord: den dijk
Zuid: Jan Buijs
Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk.
Daniel krijgt de westelijke helft en Berbera van Gilst de oostenlijke helft van het huijsje

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 202r
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1764
1e comparant: Wouter van Selm
2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout
Goederen: de helft in een parceel moervelt of bijster, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 202
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Wouter Biemans
West: Peeter Gijsbertse de Jongh
Noord: erve Peeter Franse Boeser
Zuid: del van wed Thomas de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 202v
Soort akte: transport
Datum: 2-1-1765
1e comparant: Dirk Swart mede namens Thomas Swart
2e comparant: Monsr Peeter Quijrijns, bierbrouwer Sgrevelduijn
Goederen: een bosje
Prijs: ƒ 130
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis vander Hoeve cum suis
West: wed Jan Timmermans
Noord: Steeve Heijblom
Zuid: Weledelen Heer van Groot Waspik
Bijz: Thomas woont te Goes

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 203r
Soort akte: wilceur
Datum: 5-1-1765
1e comparant: Adriaentje Damisse Schoenmakers wed Corn Mustert
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: eem wilceur met als onderpandt haar steede: huijs etc
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: wed Thomas de Bont
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Hendrik verklaart op 9-4-1767 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 204r
Soort akte: wilceur
Datum: 5-1-1765
1e comparant: Adriaentje Damisse Schoenmakers wed Corn Mustert
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: eem wilceur met als onderpandt haar steede: huijs etc
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: wed Thomas de Bont
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Hendrik verklaart op 9-4-1767 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 204v
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1765
1e comparant: Peeter Joost Verscheure ea
2e comparant: Johannes Jansen Verschuuren
Goederen: een halve binnendel met een huijsje, bedeelt met Maijke Peeterse Verschuuren
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Tomas van Tiggel
West: Adriaen Schouten den Oude
Noord: sloot vande del van Maijke Verscheure
Zuid: sloot
Bijz: Peeter Joost Verscheure, Simon Drossert x Geertruij Verscheure, Nijs van Iersel x Flora Verscheure, Willemijne Verscheure wed Pieter van Molenschot, Hendrik van Kampe x Maria Verscheuren, Gijsbert van Ritselt x Johanna Verscheuren

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 205v
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1765
1e comparant: Adriaen Paap ea
2e comparant: Adriana Pols wed Peeter Wouterse Zeijlmans
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 531
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Marcelis Zeijlmans
West: Vroukens vaart
Noord: kinderen Marcelis Zeijlmans
Zuid: wed Huijbert Schep
Bijz: Adriaen Paap, Hendrik Moone x Anna Paap, Cornelis van Wagenbergh. Kinderen en erfg van Cornelis Paap en Sijckje Boelaars.
Adriaen woont te Sgrevelduijn

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 206r
Soort akte: transport
Datum: 11-3-1765
1e comparant: Dirk Swart mede namens Thomas Swart
2e comparant: Cornelis Wouter Geene
Goederen: een hondt en vijftien roeden moervelt, genaamt Monvoort
Prijs: ƒ 105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Monvoort
Belend Oost: verkooper
West: Anthonij Koningh
Noord: Dirck Rijken
Zuid: erfg Anna Faro
Bijz: Thomas woont te Goes en Cornelis te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 206v
Soort akte: transport
Datum: 29-3-1765
1e comparant: Katharina van Waspik
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: 1e een ackertje zaijlant, een hondt+ 2e een bijster, twee hondt
Prijs: ƒ 285
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Gerrit Dolk cs; 2e Cornelis Corsten
West: Hendrik Camp; Hendrik Camp
Noord: bijster Hendrik Camp; Hendrik Camp
Zuid: stede Adriaentje Cloot; hendrik Camp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 207v
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1765
1e comparant: Peeter Leijte
2e comparant: Maria Kamp wed Huijbert Snijders
Goederen: de oostense helft van een acker
Prijs: ƒ 1000
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jansen de Bont den Ouden
West: Maria Leijten
Noord: Huijbert Leijten
Zuid: Maria Leijte
Bijz: Peeter woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 208r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 23-5-1765
1e comparant: Anna Maria Verschuure ea
2e comparant: Hendrik Boers
Goederen: een hengstschuijt zoals Peeter Jooste Verschurren die gebruijkt heeft.
Prijs: ƒ 35
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anna Maria Verschuure, Johannes van Hassel en Jan van Vugt als voogden over de kinderen van Peeter Joost Verschuure uit 2e huw met Johanna vanden Heuvel en 3e huw met Johanna Otjens.
Hendrik woont te Engele

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 208v
Soort akte: transport
Datum: 4-6-1765
1e comparant: Jacob Witte ea
2e comparant: Anthonij Koninx en Cornelis Geene
Goederen: een moervelt, genaamt den Monvoort
Prijs: ƒ 445
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Monvoort
Belend Oost: onbekent
West: Anthonij Koninx
Noord: Dirk Rijken
Zuid: Dirk Rijken
Bijz: Jacob Witte en mede als voogt over de kinderen van Adriana Witte bij Wouter Venis, Anthonia Witte, Hendrik Enten x Anna Tak, Adriana Tak, Anthonij Koninx x Anna van Sprangh, Willem Stal x Cornelia van Sprang, Adrian Carromens x Adriana van Sprangh, Dirk Swart, Thomas Swart, Adrian van Os. Wouter, Cornelis, Pieter, Adriana x Willem J de Geus, Eva x Hendrik Kuijk, Johanna, Maria en kinderen Cornelia Vermeulen. Cornelia wed Cornelis Swaan

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 210r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-6-1765
1e comparant: Gijsbert van Malsem
2e comparant: Nicolaus Bouwens
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een parceeltje acker ; 2e portie in stede van wijlen Denis de Haan
Prijs: ƒ 76
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Harme Hilkes; 2e erfg Mels de Graaf
West: wed Gerrit Dolk; erfg Mels de Graaf
Noord: dorps weg; erfg Mels de Graaf
Zuid: wed Gerrit Dolk; erfg Mels de Graaf
Bijz: de acker ligt in stede Gerrit Dolk
Op 16-12-1767 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 211r
Soort akte: transport
Datum: 19-6-1765
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea
2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheeptimmerman
Goederen: een opslag van een huijsje, op de sijdijck aan Kerk vaart
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost:
West:
Noord: Armen
Zuid: den kooper
Bijz: Adrianus Govardus van Andel namens Gerrit en Wouter vanden Heuvel (Delft), Johannes van Hassel en Jan van Vugt als voogden over kinderen Peeter Jooste Verschuuren bij Johanna vanden Heuvel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 211v
Soort akte: transport
Datum: 10-7-1765
1e comparant: Huijbert van Dongen x Dingena van Gilst
2e comparant: Daniel van Ee x Johanna van Gilst
Goederen: een ¼ part in een opslag van een huijsje waarvan de kooper reeds 3/4 heeft
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Munnik
West: Cornelia de Laat wed Adriaen Blankers
Noord: den dijck
Zuid: Jan Buijs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 212r
Soort akte: transport
Datum: 17-7-1765
1e comparant: Lambert Soeter x Maria Peeterse vanden Hoek
2e comparant: Thomas Paans
Goederen: een derde part in 12 hondt uijtgedolven moer, met Hendrik Corn en wed Hendrik Jooste vanden Hoek
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Boer
West: Sgravenmoer
Noord: Gerrit Vermeulen cum suis
Zuid: erfg Adriaen de Jong
Bijz: Lambert woont te Sprangh en Thomas te Capel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 212v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 6-8-1765
1e comparant: Huijbert de Ruijter
2e comparant: Jan Ruijtenbergh, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lang 47 voet en wijt 13 voet 8 duijm
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 16-7-1773 is de bijlbrief blijkens een quitantie geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 214r
Soort akte: transport
Datum: 23-8-1765
1e comparant: Adriana Reckers wed Gerrit van Peer
2e comparant: Dingeman van Dusseldorp
Goederen: een erfke
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Adriaen de Seeuw
West: dorps dijk
Noord: Joseph Jemetti
Zuid: Jan Bogaarts en koper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 214v
Soort akte: wilceur
Datum: 24-9-1765
1e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een wilceur met als onderpant een binnendel
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, platte weg
Belend Oost: Jan vander Meer, secretaris
West: Hendrik Janse Schoenmakers
Noord: Ka of platte weg
Zuid: sloot vande hof vande schout
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 215r
Soort akte: transport
Datum: 19-10-1765
1e comparant: Maria vanden Hoek namens haar moeder
2e comparant: Thomas Paans
Goederen: een derde part in 12 hondt uijtgedolven moer, met Hendrik Corn vanden Hoek en kooper
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Boer
West: Sgravenmoer
Noord: Gerrit Vermeulen cum suis
Zuid: erfg Adriaen de Jong
Bijz: Maria vanden Hoek namens haar moeder Maria Smits wed Hendrik vanden Hoek. Zij woont te Sprangh en Thomas te Capel

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 216r
Soort akte: transport
Datum: 7-11-1765
1e comparant: Peeter Camp ea
2e comparant: Adriana Pols wed Peeter Wouterse Zeijlmans
Goederen: een halve buijtendel, kooperse heeft reeds de andere helft
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: wed Arnoldus van Zon
Noord: Jan Lips
Zuid: Dirk Zeijlmans
Bijz: Peeter Camp nom uxoris, Johan Esselmus Bossere nom uxoris.
Adriana woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 216v
Soort akte: transport
Datum: 8-11-1765
1e comparant: Thomas Coninx
2e comparant: Thomas Compeer, schepen
Goederen: ackerlant
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Breede plek, retransiement
Belend Oost: wed Thomas de Bondt
West: heer schout
Noord: bijster Jan de Hoogh
Zuid: over het retransiement tot de Breede plek
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 217r
Soort akte: transport
Datum: 21-11-1765
1e comparant: Peeter Camp ea
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: erfg Simon Lievelt
West: Jan Hendriks de Bondt
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Peeter Camp nom uxoris, Johan Esselmus Bossere noim uxoris.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 218r
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1765
1e comparant: Peeter Camp ea
2e comparant: Jan Lamberde Zeijlmans
Goederen: een huijs, hof en erve met bijster, groot 14 hondt
Prijs: ƒ 785
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Janneke Dolk
West: Anthonij van Pas cum suis
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz: Peeter Camp nom uxoris, Johan Esselmus Bossere noim uxoris. Beijde woonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 218v
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1765
1e comparant: Peeter Camp ea
2e comparant: Wouter Kievits
Goederen: een acker zaijlant
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis vander Schans
West: wed Gerrit Dolk
Noord: bijster wed Gerrit Dolk
Zuid: stede Adriaen Janse Cloot
Bijz: Peeter Camp nom uxoris, Johan Esselmus Bossere noim uxoris.

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 219v
Soort akte: transport
Datum: 19-12-1765
1e comparant: Dirk Adriaense Swart en namens Thomas Swart
2e comparant: Christoffel Timmermans
Goederen: de helft in vier hondt moer
Prijs: ƒ 28
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West: erfg Jan van Oosterhout
Noord: Josina Eijpelaar
Zuid: Armen van Sgravenmoer
Bijz: Dirk woont te Loon en Thomas te Goes en Christoffel te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: 220r
Soort akte: transport
Datum: 19-12-1765
1e comparant: Dirk Adriaense Swart en namens Thomas Swart
2e comparant: Evert Block
Goederen: twee hondt moer
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Anthonij Kluijsters
West: Gerrit Vermeulen
Noord: Armen van Sgravenmoer
Zuid: Louwerens Oomens
Bijz: Dirk woont te Loon en Thomas te Goes en Evert te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: losvel1
Soort akte: wilceur
Datum: 2-2-1746
1e comparant: Jan Peterse Zeijlmans
2e comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
Goederen:
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Schoenmakers
West: Thomas de Bont en Adriaan Hoevenaer
Noord: watergang of bijsterke van de Bont en Hoevenaer
Zuid: sloot tussen bijster en acker
Bijz: Op 3-10-1804 is de wilceur geheel afgelost.
Lange lijst met rente betalingen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: losvel2
Soort akte: wilceur
Datum: 18-6-1764
1e comparant: Sagharias Geene
2e comparant: Pieter van Breemen
Goederen: wilceur met als onderpant een huijsje, erfke en hofke
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis van Malsem
West: erfg Hendrik Maas
Noord: Meeuwis van Gijsel
Zuid: Cornelis van malsem
Bijz: Op 8-5-1780 is de wilceur geheel afgelost.
Lijste met rentebetalingen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: losvel3
Soort akte: wilceur
Datum: 7-3-1753
1e comparant: Jan Peeter Zeijlmans
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: wilceur met als onderpant zijn steede, bijster en acker
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Johannes Schoenmakers
West: Thomas de Bont
Noord: Kaij straat
Zuid: Adriaan Schouten
Bijz: Gerrit woont te Sgravenmoer.
Op 2-10-1804 is de wilceur geheel afgelost.
Lijst met rentebetalingen

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: losvel4
Soort akte: verklaring
Datum: 19-2-1799
1e comparant: P Witte
2e comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: P. Witte verklaart namens zijn vader dat als de kinderen van Jan Borstlap de wilceur van f 450 aflossen zijn neef Jacob Venis het geld in ontvangst zal nemen.
Getekend te Breda

RA: Groot Waspik RA 65
Folio: losvel5
Soort akte: procuratie
Datum: 28-12-1797
1e comparant: Dirk vander Loo
2e comparant: Hendrina van Dusseldorp
Goederen:
Prijs: ƒ
Plaats:
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dirk verklaart dat Hendrina alles voor hem mag ontfangen wat hem te Waspik competeert.
Dirk woont te Avezaathen en Hendrina te Geertruijdenberg