Selecteer een pagina

Fol. 1r

Marij Jansdr x Wouter Toniss verkoopt aan Wouter Toniss van Diessen 2 lopensaet saijlants.

Fol. 1v, 25-4-1569

Pauwels Martens is nae onse bancken recht schuldich ….

Fol. 1v, 9-5-1569

Cornelis Wouter Wiercxz vanden Haenberch verkoopt aan Jan Wouter Wijercxzoen, broer 9 lasten rogs.

Fol. 2r, 9-5-1569

Cornelis Gerit Hanrijcxz verkoopt aan Peter Jan Jan Lemmensz een block moers.

Fol. 2r, 20-?-1569

Jan Peeters alias Volder bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen  Rob W???

Fol. 2v

De erffg van Dierck Willems, is visecureijt tot Dongen geweest,: Willem Diercxx (wordt in de deling zelf Peeter Gerits genoemd), Cornelia Diercxdr x Merten Denisz maken een erfdeling.

De deling bestaat uit veel obligaties met namen erbij. (nog uitwerken)

Fol. 3v, 20-6-1569

Corijn Hermen Woutersz transporteert f 53 tlv Cornelis Jan Corstiaens aan Heijnrick Willemsz Sloetmaker

Fol. 3v, 20-6-1569

Cornelis Jan Corstiaens belooft de f 53 aan Heijnrick Willem Sloetmaker te betalen.

Toegevoegd: Cornelis Heijnrick Willems Sloetmaker  …. 22-2-1576

Fol. 4r, 6-7-1569

Marijken Jacop Peterdr wed Jan Lambrecht van Wijflits met Adriaen Jacops als voocht verkoopt aan Peter Jacopsz, broer, de helft van een stuck weijen.

Fol. 4r, 5-8-1569

Anneken Jan Lambrechtsdr int bijwesen van Joris vander Wee, vorster tot Dongen, als voocht verkoopt aan Korstiaen Joessoen ca 3 lopensaet saijlants.

Anneken x Adriaen Anssen

Fol. 4v, 20-8-1569

Anthonis Cornelisz Tingieter tot Breda namens Mr Jan Boelen (Breda) verkoopt aan Peeter Peeters Boelenz een “rente”.

Toegevoegd: Peeter Peeter Boelen omgevest Antonis de la Ruelle.

Fol. 5r, 19-8-1569

Peeter Peeterss Roelofsz alias Boelen, coster tot Oosterhoudt, verklaart voldaan te zijn door Mr Jan Roelofsoen Heijman alias Boelen, oom. Roeloff Heijmanss is grootvader van Peeter.

Fol. 5v, 19-8-1569

Jan Tijs Jan Mathijss verkoopt aan Jochum Godertsz vanden Raeck, Mateus en Cornelis zijn broers dochter: Katelijna vier vurtelen rogs.

Fol. 6r, 29-8-1569

Helarius Froncoeij de Greef is nae onse bancken recht schuldich ….

Fol. 6v, 9-9-1569

Stoffel Peeter Luchtenz verkoopt aan Jan Stoffels zijn zoon een steede metten huijs.

In de kantlijn: Jan Stoffels verkoopt de steede weer aan Adriaen Jan Jacops, 16-1-1570

Fol. 6v, 26-9-1569

Elijsabet Aert Mathijsdr x Adriaen Joess verkoopt aan Bastiaen Willems van Bavel een half buijnder gronden.

In de kantlijn: Adriaen Janss … Bastiaen Willems van Bavel, 26-9-1570.

Fol. 7r, 14-11-1569

Frans Lauwereijsz verkoopt aan Jochum Claussen een steede metten huijs.

Fol. 7r, 14-11-1569

Jochum Claussen belooft Frans Lauwereijsz te betalen.

Fol. 7v, 21-11-1569

Willem Godert Corneliszoen van Bavel namens Barbara Peters Cornelis Hulshoutsfr zijn vrouw verkoopt aan Gijsbrecht Vranck Jansz een “rente”.

In de kantlijn: slecht leesbaar

Fol. 7v, 21-11-1569

Willem Godert Corneliszoen van Bavel namens Barbara Peters Cornelis Hulshoutsdr zijn vrouw verkoopt Cornelia Heijnrick Gielis huisvrouwe tbv kijnder bij Jan Jan Cornelis alias Horst een “rente”

In de kantlijn: … Wouter Tonis huijsvrouw ….

Fol. 8r, 21-11-1569

Willem Godert Corneliszoen van Bavel namens Barbara Peters Cornelis Hulshoutsdr zijn vrouw verkoopt Cornelia Heijnrick Gielis huisvrouwe tbv kijnder bij Jan Jan Cornelis alias Horst een “rente”

Fol. 8v, 23-11-1569

Adriaenken Jan Cleijsendr x Gijsbrecht Adriaensz verkoopt aan Lambrecht Adriaens een “rente”

Fol. 8v, 6-2-1570

Korst Jan Peeters als voocht van Katelijn Jan Clauss wed zijn zus, Pouwels Rijchouts als toesiender van zijn moeder verkopen Heijnrick Rutgers vander Vloten, scoutent tot Dongen, een stuck weijen.

Fol. 9r, 5-12-1569

Marijke Bartolomeus wed, Adriaenken Bartolomeusdr, Commerken Bartolomeusdr met Heijnrick Rutgers vander Vloten, scoutent tot Dongen, als voocht, Cornelis Bartolomeus en Jantken Bartolomeusz verkopen aan Peeter Claussen een steede metten huijsinge.

Fol. 9v, 5-12-1569

Peeter Claussen bekent geld schuldig te zijn aan de erfg van Bartolomeus Rombouts: Marijke Bartolomeus, Adriaenken, Commerken,  Cornelis en  Jantken Bartolomeusz.

Fol. 9v, 19-12-1569

Peter Joos Kempenaer verkoopt aan Cornelis Adriaen Aerden een steede mette huijsinge.

Fol. 10r, 2-1-1570

Marijke Janss vander Vekensdr x Jan Wouters Aertsz, Andries Adriaensz vander Veken en Geraert Cornelis vander Veken, Bartolomeus Janss vander Veken verkopen aan Cornelis Wachmans kinder: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken, Anneken en Maeijken bij Jocvrouwe Clemencia van Asseliers hun deel in 2 buijnder grond.

Fol. 10v, 2-1-1570

Stoffel Joos Kempener transporteert geld aan de erfg van Heijnrick Jan Adriaen Oomen: Zeger Gerit den Conijnck tot Sgravenmoer, Philips Cornelis Bolkens en Cornelis Bartolomeus d’Oude.

Fol. 10v, 2-1-1570

Peeter Janss Bus verkoopt aan Adriaen Peeters alias Greijn een “rente”.

Fol. 11r, 2-1-1570

Adriaen Jan Jacopsz Cop verkoopt aan Jan Domenzoen een steede.

In de kantlijn: Jan heeft de steede overgevest aan Cornelis Lambrechtsz, 25-2-1571

Fol. 11r, 2-1-1570

Merten Janss Decker staat borg voor Adriaen Jan Jacops.

Fol. 11r, 2-1-1570

Peeter Joost Kempener is nae onse bancken recht schuldich ….

Fol. 11v, 17-1-1570

Elijsabet Jan Heijnricxdr x Cornelis Heijnrick Coremans, Jenneken Jan Heijnricxdr x Cornelis Cornelis de Metser, Willem Jan Heijnricx en Heijnrick Jan Heijnricx verkopen aan Bartolomeus Peeter Meeusz een half buijnder

Fol. 12r, 2-1-1570

Peeter Joost Kempener verkoopt aan Cornelis Wachmans kijnder: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken, Anneken en Maeijken bij Joncvrouwe Clemencia van Asseliers ca 2 buijnder.

Fol. 12v, 12-1-1570

Peeter Peeter Boelen verkoopt aan  Antoni de Lae Ruelle een “rente”

In de kantlijn: slecht leesbaar

Fol. 12v, 12-1-1570

Lemmen Damen verkoopt aan Jan Jan Hulsman tbv Cornelis Wachmans kijnder: : Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken, Anneken en Maeijken bij Jocvrouwe Clemencia van Asseliers 3 lopensaet.

Fol. 13r, 12-1-1570

Geertruijt Aert Deenendr x Peeter Peetersz Adriaen, Lauwereijs Adriaen Aert Deenenz en Jan Aert Deenen verkopen aan Jan Peeter Cornelisz 8 lopensaet gronden.

Fol. 13v, 27-1-1570

Joris vander Wee, vorster tot Dongen, is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 14r, 23-1-1570

Adriaen Damen van Sgravenmoer en Willem Cornelis Boon verkopen aan Jan Peeter Cornelisz 2 lopenrogs.

In de kantlijn: Jan Peeter verkoopt de 2 lopen weer aan Adriaen Raess tbv moeder Grietken Raes Janss weu, 10-4-1570.

In de kantlijn: Willem Cornelis gelost sijnder broeder …….. hier op bedeelt.

Fol. 14r, 30-1-1570

Peeter Adriaens de Wagemaker verkoopt aan Jan Jacopsz van Turnoutt een “rente”

Fol. 14v, 30-1-1570

Jan Jacopsz van Turnout belooft Peeter Adriaens de Wagemaker te betalen.

Fol. 14v, 30-1-1570

Peeter Adriaensz, Cornelis Adriaensz, Marij Adriaensdr  met Peeter Adriaens als voocht, Mr Jan Cornelisz als voocht van Mr Huijbrecht 2 kijnder bij Anna Adriaen Aert Lemss: Cornelis en Adriaenken verkopen aan Cornelis Janssoen Haenberch een steede metten huijsinge.

Fol. 15r, lichtmis 1570

Maria Jacop Peetersdr met Adriaen Jacopsz als voocht verkoopt aan Willem Peeter Aldraansz een steede metten huijse.

Fol. 15v, 1-1570

Willem Peeter Adriaensz belooft Maria Jan Lambrechts weduwe te betalen.

Fol. 15v, 1-1570

Maria Jan Lambrechts weduwe bekent dat Willem Peeters betaalt heeft.

Toegevoegd: Dingen Jan Lambrechts en Adriaen Jan Lambrechts bekennen voldaan te zijn, 4-6-1574.

Fol. 16v, lichtmis 1570

Cornelis Rijck Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan Maria Ruel Jan Roelantsdr.

Fol. 16v, 1-2-1570

Cornelis Janss Haensberch verkoopt aan Anneken Janss alias Brebersdr 8 vurtelen rogs.

Fol. 17r, 1-2-1570

Anna Jan Cornelisdr bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Janss Haenberch

Fol. 17r, 1-2-1570

Adriaenken Jan Rijken wed met Wilboert Sijmons als voocht, Cornelis Rick Adriaensz als voocht van Jan Rijken zijn broers kijnder bij Adriaenken voors met Jan Lambrechts als toesiender verkopen aan Wouter Tonissen 3 lopensaet saijlants.

Kijnder: Dingeman Janss, Rijck Janss, Peeter Janss, Jan Janss, Marijken Janss en Huijbrecht Janss.

Fol. 17v, 17-11-1570

Heijnrick Heijnrick int Heijvelt bekent geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht Peeter Willems tbv Jacop Peeter Willems weeskijnt: Jacopken.

Fol. 17v, 3-2-1570

Dijnggen Jaspers Woutersdr x Pauwels Peetersz verkoopt aan Matijs Jan Matijss een stuck saijlants.

Fol. 18r, 3-2-1570

Matijs Jan Matijss verkoopt aan Peeter Peeter Jacops als voocht van Lambrecht Gerits weu 4 vurtelen rogs.

Fol. 18v, 3-2-1570

Peeter Peeter Jacops bekent Matijs Jan Matijss te betalen.

Fol. 18v, 3-2-1570

Adriaen Wouter Maesz als voocht van Thomas zijn broers kijnder is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 19r

Mr Willem Dircxz (Scahtogen Soch) machtigt Merten Denisz en Peeter Heijnricx Wagemaker om zijn zaken oa te Dongen te behartigen.

Fol. 19v, 6-2-1570

Heinrick Ruthersz vander Vloten, schout Dongen, verkoopt aan Adriaen Jan Peetersz tbv Cornelis zijn broers kijnder 4 vurtelen rogs.

Fol. 19v, 6-2-1570

Cornelis Lemmens verkoopt aan Adriaen Jan Peetersz tbv Metken Hermansdr een “rente”

Fol. 20r

Jan Tonisz de Meijer verkoopt aan Jan Willems Twijn een stuck erven.

Toegevoegd: Jan Tonisz x Marijken Aert Jan Geritsdr.

Fol. 20v, 6-2-1570

Jan Govertsz Bosman namens Adriaen Gijselsz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 20v, 23-3-1569

Jan Huijben Lauwreijsz verkoopt aan Lauwreijs Cornelisz de helft van ca 5 lopensaet gronden.

Fol. 21r, 18-2-1570

Cornelis [=Cornelia] Philipsdr x Peter Korst Meeusz, Cornelis Godscalcxzoen als voocht van Peeter Godscalcx 6 kijnder bij Cornelia voorsch met Philips Cornelis als grootvader en toesiender verkopen Lambrecht Janss van Oerscot een stuck erven.

Fol. 21r, 13-2-1570

Cornelis Aertsz verkoopt aan Adriaen Jacop Jan Roelofs een steede metten huijse.

Fol. 21v, 13-2-1570

Peeter Janss Bus verkoopt aan Cornelis Jan Corstiaensz een half buijnder gronden.

Fol. 21v, 13-2-1570

Cornelis Jan Joess bekent geld schuldig te zijn aan Matijs Lauwreijs.

Fol. 22r, 13-2-1570

Jacop Jan Roeloffs staat borg voor Adriaen Jacop Jan Roelofs ivm de aankoop van een steede.

Fol. 22r, 15-2-1570

Stoffel Joes Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Adriaen Aertss tbv Maria Adriaensdr, zus.

Fol. 22v, 18-2-1570

Jan Peeters Volder verkoopt aan Jan Willemsz sestalf lopensaet lants.

Fol. 22v, 18-2-1570

Adriaen Aert Jan Geritsz en Jan Janss Geritss staan borg voor Jan Willemsz voorsch.

Fol. 23r, 27-2-1570

Willem Adriaen Wijnenz bekent geld schuldig te zijn aan Aelbrecht Roelofs van Dongen.

Fol. 23v, 29-1-1562

Cornelis Jan Joess verkoopt aan Cornelis Adriaen Aertss een steede  metten huijsinge.

Fol. 24r los vel, 17-2-1606

Willem Jan Cornelis belooft aan Dingenenen Corstiaen Joos Dirckssdr geld te geven.

Fol. 24r, 27-2-1570

Peeter Adriaen Suermons bekent geld schuldig te zijn aan Jan Janss inden Ham.

Fol. 24r, 27-2-1570

Peeter Jan Lauwreijs verkoopt aan Jannen Jacop Snellaertsz die men noemt Hans van Turnout 4 vurtelen rogs.

Fol. 25r, 28-2-1570

Thonis Peeters Fraen? bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Geritsz van Ceters.

Fol. 25r, 6-3-1570

IJken Jan Jan Versteegh wed met Willem Ghijben als voocht, Marijken Jan Jan Versteeghdr x Huijbrecht Jan Embrechtsz verkopen aan Jan Jan Janss Versteegh een steede metten huijsinge.

In de kantlijn: overgevest Huijb Cornelis Cleijs Varat?

Fol. 25v, 6-3-1570

Jan Jan Janss Versteegh verkoopt aan Peeter Heijnricx de Wagemaker 4 lopensaet erven.

Peeter verkoopt het weer aan Jan Jan Versteegh, 7-7-1571

Fol. 25v, 6-3-1570

Peeter Heijnricx de Wagemaker verkoopt aan IJken Jan Jan Versteegh wed 2 vurtelen rogs.

Fol. 25v, 6-3-1570

Jan Jan Janssen Versteegh bekent geld schuldig te zijn aan IJken Jan Janss Versteegh zijn moeder.

Fol. 26r, 27-2-1570

Mateus Cornelis Martensz bekent geld schuldig te zijn aan Anscem Adriaen zoen alias Leers?

Fol. 26v, 8-3-1570

Cornelis Philipsdr x Peeter Korst  Meusz verkoopt aan Adriaen Janss Mercelis alias Cluijter vijftalf lopensaet.

Fol. 26v, 8-3-1570

Peeter Korst  Meus staat borg voor Adriaen Janss Cluijter.

Philips Cornelisz als grootvader en Cornelis Godscalck als toesiender van de weeskijnder van Peeter Godscalck zijn akkoord dat Peeter Corsten nog wat land achter zijn steede mag verkopen.

Fol. 27r, 9-3-1570

Stoffel Joes Kemppeners verkoopt aan Cornelis Lambrechtsz 49 roeijen moers.

Fol. 27r, 13-3-1570

Tonis Peeters toont rekening en bewijs tbv zijn 3 weeskijnder aldaer deeser IJken present die moeder af is.

Jan Geraerts Hermansz toont ook rekening en bewijs tbv Anneken Donis Peetersdr.

Fol. 27v, 13-3-1570

Peeter Adriaen Timmermans bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis Vermolen.

Toegevoegd: Marij Willem Joos wed met Peeter Heijnricx als voocht staat borg voor Peeter Adriaens.

Fol. 28r, 10-4-1570

Cornelis Willem Jacops verkoopt aan Jacop Jan Roelofsz 120 roeijen moers.

Fol. 28r, 9-3-1570

Cornelis Jan Lambrechts bekent geld schuldig te zijn aan Lauwereijs Gerit Peeters.

Fol. 28r, 13-3-1570

Peeter Aerts Ridder bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Adriaens Broeder en Lijsken zijn  zuster.

Fol. 28v, 17-3-1570

Jacop Jan Jan Lemmens verkoopt aan Peeter Peeter Jacopsz een “rente”.

Geertruijt Willem Jacops met Peeter Jacopsz als voocht doet afstand van de “rente” die Jacop Jan Jan Lemmens aan haar zou betalen. Bastiaen Willems haar zoon is present.

Fol. 29r, 17-3-1570

Cornelis Adriaen Geritsz bekent geld schuldig te zijn aan Willem Peeter Stevensz.

Fol. 29r, 20-3-1570

Jan Willems Sceer bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Rob Wouters

Fol. 29v, 30-3-1570

Peeter Aertsz alias Ridder verkoopt aan Anna Peeter Jansen van Dongen 37 roeijen moers.

Fol. 29v, 10-4-1570

Huijbrecht Raess verkoopt aan Aert Jan Aertss een stuck moer.

Fol. 30r, 10-4-1570

Stoffel Joest Kempeners verkoopt aan Lambrecht Lambrecht Maessen een stuck moer gekomen van Peeter Joest zijn broer.

Fol. 30r, 22-5-1570

Bastiaen Willems Twijn verkoopt aan Claus Bastiaen Willems zijn zoon een steede metten huijse.

Fol. 30v, 22-5-1570

Bastiaen Willems Twijn verkoopt aan Jan Bastiaen Willems zijn zoon een stuck erven.

Fol. 30v, 23-5-1570

Claus Bastiaen Willems en Jan Bastiaen Willems beloven jaarlijks 12 vurtelen rogs te “betalen” aan hun vader Bastiaen Willems

Toegevoegd: De erffg van Bastiaen Willemsz zijn voldaan door Thijs Bastiaensz voor de helft van de schuldbrief, 3-2-1574.

In de kantlijn: Er is betaald op de brief, in presentie Jan Willemsz Wittsanck als voocht van de weeskijnder van Bastiaen Willemsz van Bavel met Jan Cleijs Lauwen als toesiender. Noch bekent Bastiaen Willemsz ontvangen te hebben van Jan Bastiaens sijnen zoon 25 lichter gulden.

Fol. 31r

Matijs Janssoen vande Teteringen verkoopt aan Aert Stoffelsz ca 2 buijnder gronden.

Toegevoegd: Peeter Cornelis van Ghils wordt borch voor Matijs Janss voerss soe wat den conijnck te eijschen aangaende den honderste penijnck.

Fol. 31v, 5-6-1570

Jan Lenaerts Haef namens Cornelis Janss Potmaker tot Delf is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 31v, 15-6-1570

Cornelis Heijnricx de Smit verkoopt aan Cornelis Wachmans tbv zijn kijnder: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken, Anneken en Maeijken bij Jocvrouwe Clemencia van Asseliers anderhalf buijnder.

Fol. 32r, 28-6-1570

Dingen Damas Woutersdr x Wouter Robben verkoopt aan Wouter Damissen, broer, een steede gekomen van haar vader.

Fol. 32r, 1570

Dingen Domas Woutersdr x Wouter Robben, Katelijn Domas Woutersdr x Jan Adriaensz, Alit Domas Woutersdr met Joris vander Wee als voocht, Wouter Domaszoen verkopen aan Adriaen Woutersz, oom, hun deel in de steede gekomen van hun vader.

Fol. 32v, 28-6-1570

Dingen Domas Woutersdr x Wouter Robben, Katelijn Domas Woutersdr x Jan Adriaensz, Alit Domas Woutersdr met Joris vander Wee als voocht, Wouter Domasz verkopen aan Adriaen Woutersz, oom,  hun deel inde steede aangekomen van Peeter Woutersz hun oom za.

Fol. 32v, 3-7-1570

Cornelis Aertsz den Scoenmaker is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 33r, 3-7-1570

Jan Joest Dircxzoen is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 33v, 7-7-1570

Jan Adriaensz Tingieter optot gastus eijnde, Corijn Clauss als gastusmeester nu ter tijt staende op het gastus eijnde tot Breda verkopen Matijs Peterszoen van Ghils een scuere metten erve.

Fol. 34r, 2-8-1570

Cornelis Adriaen Cornelisz, Jan Adriaen Cornelisz, Marijken Adriaensdr x Jan Wijten, hebben een smaldeling gemaakt van hun vaderlijke goederen. (zie ook cavelinge van 24-12-1565)

Fol. 35r, 28-8-1570

Cornelis Willem Jacops verkoopt aan Peeter Meussenzoen de helft van 130 roeijen moers.

Fol. 35r, 23-9-1570

Cornelis Jan Cornelisz belooft Willem Willemsz genaeamd van Dongen geld te betalen.

Fol. 35v, 2-10-1570

Joris vander Wee, vorster tot Donge, namens Cristoffel Jacopsz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 35v, 23-10-1570

Joris vander Wee, vorster tot Donge, namens Cristoffel Jacopsz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 36r, 16-11-1570

De erfg van Gerit Peeter Willemsz maken een erfdeling: Alit de weduwe x Andries Jan Matijss, Peeter Geritsz, Jan Geritszoen, Lijsken Geritsdr x Jan Philipsz en Dingen Geritsdr x Steven Gorisz. Int bijwesen van Gijsbrecht Peeter Willemsz als oom vande kijnder.

Fol. 37v, 20-11-1570

Wierck Adriaensz verkoopt aan Tonis Adriaen Govertsz 10 lopensaet gronden.

Fol. 37v, 20-11-1570

Adriaen Godscalck verkoopt aan Tonis Adriaen Govertsz 10 lopensaet gronden.

Fol. 38r, 4-12-1570

Anna Peeter Jansdr van Dongen met Adriaen Jan Cornelisz als voocht verkoopt aan Gerit Huijbrechtsz de Wagemaker 37 roeijen moers.

Fol. 38v, 7-12-1570

Jan Mercelis staat borg voor Adriaen Claus Godertsz van Dorst.

Fol. 38v, 7-12-1570

Jan Wijtenz en Cornelis Adriaens Corneliszoen maken een deling.

Fol. 39v, 18-12-1570

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Cornelis Cornelis Rijkenz een steede metten huijsinge.

Fol. 40r, 18-12-1570

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Gerit Huijbrechtsz een stuck saijlants.

Fol. 40r, 18-12-1570

Adriaen Jacopsz verkoopt aan Matijs Bouwensz een stede metten huijse.

Fol. 40v, 5-1-1571

Matijs Cornelis Hermans verkoopt aan Bastiaen Willemsz ca 5 lopensaet gronden.

Fol. 40v, 5-1-1571

Lauwereijs Cornelis verkoopt aan Jacop Lemmensz 30 roeijen moers.

Fol. 41r, 5-1-1571

Jacop Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Lauwereijs Cornelis

In de kantlijn: Lauwereijs is voldaan, 13-1-1572

Fol. 41r, 5-1-1571

Jan Meussoen verkoopt aan Cornelis Willem Jacopsz 1/5 in 8 lopensaet moers.

Fol. 41v, 8-1-1571

Thonis Janssen de Decker bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Tonisz de Meijer

Fol. 42r, 10-1-1571

Stoffel Joest Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Peeterken zijn dochter x Cornelis Cornelisz.

Fol. 42r, 10-1-1571

Peeter Heijnricx Wagemaker namens Adam Merten Aertsz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 42v, 10-1-1571

Peeter Heijnricx Wagemaker namens Huijbrecht Cornelis Cleijszoen is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 42v, 11-1-1571

Marij weduwe Vranck Willem Meremansz met M Jan Cornelis als voocht verkoopt aan Adriaen Willem Peeterss een huijs.

In de kantlijn: voor Zebrecht Janss en Peeter Cornelis heeft Adriaen dit overgevest Cornelis Adriaen Aerdenz, 27-12-1576.

Fol. 43r, 11-1-1571

Adriaen Joess verkoopt aan Godscalck Heijnrick Jacopsz 15 lopen rogs.

Fol. 43v, 11-1-1571

Godert Tijs Lenaerts verkoopt aan Matijs Antonisz 2 lopensaet gronden.

Fol. 44r, 11-1-1571

Elijsabet Lauwereijs Martensdr met Heijnrick Rutgerssoen vander Vloten, schout Dongen, als voocht verkoopt aan Aert Jan Corneliszoen een steede metten huijse.

Fol. 44r, 11-1-1571

Jan Janss Versteegh verkoopt aan Willem Gijbenzoen als voocht van IJken Jan Versteeghs wed zijn zus een “rente”.

Fol. 44v, 26-1-1571

Steven Gorisz de Smit bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jacop Sprangersz.

Fol. 44v, 16-2-1571

Cornelis Rijck Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Merten Denisz.

Fol. 45r, 3-2-1571

Marij Jan Zeben wed met Gerit Janss haar zoon als voocht verkoopt aan Adriaen Jan Joess 1/8 in een stuck moers.

In de kantlijn: Adriaen Jan Jacopss heeft dit weder gevest aan Jan Adriaens Peeters van Heesbeen, 7-2-1571.

Fol. 45r, 3-2-1571

Peeter Adriaen Aertss bekent geld schuldig te zijn aan Berbera Adriaen Gerits weduwe.

Fol. 45v, 5-2-1571

Cornelis Janss Haneberch bekent geld schuldig te zijn aan Jacop Zebenz.

Fol. 45v, 5-2-1571

Adriaen Jan Jan Peeter Celen verkoopt aan Cornelis Jan Joess een half buijnder lants gekomen van zijn vader.

Cornelis Jan Joess verkoopt het land weer aan Adriaen Michiel Jan Cornelisz.

Fol. 46r, 9-2-1571

Cornelis Aertsz alias Stuijck bekent geld schuldig te zijn aan Margriet Adriaen Heijnricx weduwe.

In de kantlijn: Claus Jan Suenteners? Belooft de secretaris schadeloos te houden.

Folo. 46r, 12-2-1571

Willem Cornelisz verkoopt Jan Adriaensz de Wagemaker ca 40 roeijen moers.

Fol. 46v, 12-2-1571

Cornelis Joess Vervoert bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jacopsz.

Fol. 46v, 25-2-1571

Adriaen Eelenszoen van Molenschot verkoopt aan Lenaert Adriaensz een perceel gronden.

Fol. 47r, 19-3-1571

Adriaen Wouter Denissz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Meuss te Cleijn Oosterhout.

Fol. 47r, 19-3-1571

Vranck Janss maakt testament: Dingen zijn dochter krijgt ƒ 50.

Toegevoegd: Testament herroepen op 23-2-1575.

Fol. 47v, 30-3-1571

Cornelis Adriaen Cornelisz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 47v, 9-4-1571

Neelken Pauwels Geritsdr met Adriaen Jan Cornelisz als voocht verkoopt aan Corijn Stoffelszoen 1/5 van 2 buijnder gronden.

Fol. 48r, 9-4-1571

Joris vander Wee, vorster te Dongen, namens Thomas Deniss tot Sgravenmoer is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 48r, 14-4-1571

Peeter Peeter Stevens verkoopt aan Geraert Aert Hulssen een “rente”

Fol. 48v, 23-4-1571

Lijsken Willemsdr x Jan Peeter Stevens verkoopt aan Merten Janss de Decker ¼ buijnder gronden.

In de kantlijn: Jan Willem Jan Willems renuncieert van deze koop.

Fol. 48v, 8-10-1571

Adriaen Janssoen, secretaris Dongen, is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 49r, 1705-1571

Roelof Heijnricxz verkoopt aan Jacop Jan Adriaensz de helft van een steede metten huijsinge gemeen met Jan Roelofs.

In de kantlijn: Jan Roelofss heeft deze steede overgevest aan Jacop Jan Adriaenss , 12-1-1579.

Fol. 50r, 7-6-1571

Adriaenken Gerit Peetersdr is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 50v, 5-7-1571

Peeter Cornelis is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 50v, 18-6-1571

Lenaert Janss Boeschot, schout Oosterhout, verkoopt aan Adriaenken Jan Andries huijsvrou een “rente”

Willem Janss Verlegh namens Joh Eduart van Hogelande  (proc 3-5-1698, Sgravenhage) heeft de rente afgelost, 18-5-1698.

Fol. 50v, 5-7-1571

Jan Janssen Versteegh verkoopt aan Huijbrecht Cornelis Cleijss een steede metten huijsinge.

Fol. 51v, 5-7-1571

Jacop Jan Janss weduwe met Peeter Heijnricx als voocht verkoopt aan Adriaen Jan Janss haar zoon de helft van de steede metten huijsinge.

Fol. 52r, 13-9-1571

Zebrecht Ariaens heeft aangenomen zijn kijnt Maeijken bij Anneken Aert Jan Gheenendr van Jan Aert Jan als voocht en Adriaen Jan Roelens als toesiender.

In de kantlijn: Adriaen Sijmon Adriaen Ghijben x Maeijken Zijbrecht Adriaens voerdochter is voldaan, 28-12-1598.

Fol. 52v, 24-9-1571

Eefken Aert Jan Gheenen weu met Adriaen Jacops als voocht verkoopt aan Zebrecht Ariaens een steede.

Fol. 52v, 24-9-1571

Adriaen Aert Janssoen verkoopt aan Ghijsbrecht Peeter Willems een stuck erve.

Fol. 53r, 25-10-1571

Claus Lauwereijsz als voocht en Pouwel Pouwelsz als toesiender vande kijnder van Adriaen Lauwereijs en Alit Cleijs Peetersdr: Dingeman Adriaens en Jenneken Adriaensdr, Marijken Adriaens x Gijsbrecht Janssoen, IJken Adriaens x Cornelis Frans en Pouwels Pouwelssz verkopen aan Aerdt Stoffelszoen hun deel in vierdalf lopensaet.

Fol. 53r, 25-10-1571

Pouwel Pouwels staat borg voor de helft en Gijsbrecht Janss, Cornelis Franss, Claus Lauwereijsz voor dander helft.

Fol. 53v, 5-11-1571

Peeter Cornelis Jan Willemsz verkoopt aan Antonis Dircxz de Molener ca 12 lopensaet.

Fol. 53v, 5-11-1571

Peeter Cornelis Jan Willemsz verkoopt aan Antonis Dircxz de Molder 2 lopensaet.

[in de akte staat de naam Peeter niet maar er is soweso een stuk tekst overgeslagen]

fol. 54r, 19-11-1571

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Stoffel Cornelisz Lakenbereijder een “rente”.

Fol. 54r, 21-11-1571

Willem Cornelis Ruwenszoen verkoopt aan Antonis Dircxzoen, casteleijn al nu tot Dongen, 1/6 in 4 buijnder gronden.

In de kantlijn: Tevens heeft Adriaen Jacopsz namens Anna Cornelis Jan Matijsdr x Henrick Ghoris Dirvensoen, Adriaen Merten Spierincxsoen haar ??? aan Antonis Dircxz verkocht een half buijnder gronden.

Fol. 54v, 16-12-1571

Pouwels Rijck Pouwelsz verkoopt aan Cornelis Adriaensz Cop ca 17 roeijen moers.

Fol. 54v, 17-12-1571

Merten Janss Decker verkoopt aan Antonis Dircxz 2 lopensaet gronden.

Fol. 54v, 31-12-1571

Jacop Lauwereijs verkoopt aan  Cornelis Toniss Cleijss 16 roeijen moers.

Fol. 55r, 31-12-1571

Dingen Peeter Geritsdr x Andries Cornelis Bogaert verkoopt Huijbrecht Tonis Jooss 1/8 in een buijnder.

Fol. 55r, 3-1-1572

Wijtman Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan Margrietken Raes Janss weu.

Toegevoegd: Margrietken met Adriaen Jacopsz als voocht is voldaan.

Fol. 55v, 13-1-1572

Adriaenken Jan Versteeghdr met Jan Jan Jan Wouter haar zoon als voocht, Jan Jan Jan Wouters, Peeter Jan Janss, Adriaen Jan Janss, Cornelis Jan Janss, Huijbrechts Jan Janss, Stoffel Jan Janss, Lauwereijs Jan Janss, en Jacop Jan Janss verkopen aan Huijbrecht Corneliszoen anderhalf lopensaet saijlants.

Fol. 55v, 19-1-1572

Willem Cornelis Raessen verkoopt aan Willem Pauwelszoen een steede.

Fol. 56r, 1-2-1572

Zebrecht Adriaensz verkoopt aan Adriaen Aert Jan Geenenz 4 lopensaet.

Fol. 56r, 1-2-1572

Tonis Janss de Decker bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Tonisz de Meijer.

Mr Jan Cornelis staat borg.

Fol. 56v, 1-2-1572

Willem Cornelis Raesen verkoopt aan Claus Jacopsz een stuck erven.

Fol. 56v, 4-2-1572

Adriaen Peeter Adriaen Maess, Jenniken Peeter Adriaensz x Jan Cornelisz, Cornelis Peeters, Marijken Peetersdr met Cornelis Adriaen Maess als oom en voocht verkopen aan Claus Roel Clausz een steede metten huijse.

Fol. 57r, 4-2-1572

Heijnrick Rutgersz vanden Vloten, schout Dongen, namens de erffg van Goeijaerts de Keteler: Jeremijas Jacops Goverts, Jasper Jacop Goverts Ketelers, Lijnken Henrick Goverts met Lenaert Glavimans tot Gestel bij den Bosch als voocht verkopen aan Antonis Dircxz, castelijn tot Dongen, een stuck erven.

Fol 57r, 9-2-1572

Peeterken Adriaen Timmermansdr x Roeloff Stoffels geeft aan Cornelis Jan Geraertsz genaamd den Haen en Corijn Stoffel Peeters een deel moers aangekomen van Heijnrick van Ghils.

Fol. 57v, 11-2-1572

Adriaenken Jan Jan Wouters weduwe met Jan Jan Jan Wouters haar zoon als voocht, Jan Janss, Peeter Janss, Adriaen Janss, Cornelis Janss, Huijbrechts Janss, Stoffel Janss, Lauwereijs Janssoen en Jacop Janss verkopen aan Cornelis Jan Jan Lemmens een steede metten huijsinge.

Fol. 58r, 11-2-1572

Bastiaen Willems Twijn verkoopt aan Antonis Dircxz, casteleijn tot Dongen, 6 lopensaet gronden.

Fol. 58r, 11-2-1572

Jan Bastiaenszoen en Cleijs Bastiaensz, broers, verkopen aan Antonis Dircxz, casteleijn tot Dongen, een buijnder gronden.

Fol. 58r, 11-2-1572

Anneken Denisdr x Cornelis Tonissen verkoopt aan Evert Joriss haar deel in een steede metten huijse.

Fol. 58v, 6-2-1572

Jacop Cornelis Jan Jacops, Jan Cornelis Jan Jacops, Marij Cornelis Jan Jacopsdr x Ans Meus Anssen, Lijsken Cornelis Jan Jacopsdr met Adriaen Jan Peeters als voocht en Anneken Cornelis Jan Jacopsdr x Lambrecht Lemmen Maesz verkopen  aan jan Huijb Belgaertsz 7 lopensaet.

Fol. 59r, 14-2-1572

De erffg van Jan Matijs maken een erfdeling.

Margriet Jan Matijs weu met Jan Cornelis als voocht, Antonis Matijssen als voocht van Margriet Jan Matijsdr, Matijs Jan Matijss, Andries Jan Matijss, Wouter Vrancken x Barbera Janss, Cornelis Jan Lambrechts als voocht van Merten Jan Tijss kijnder en de schout als voocht van Marijken Jan Matijssendr.

Fol. 59v, 19-2-1572

Cornelis Dircxz, Gerart Dircxz, Peterken, Willemken en Marijken Dirck Geritskijnder bij Corstijn Willemsdr za. met Bastiaen Willemsz van Bavel als oom en voocht verkopen aan Jan Gijsbrecht Meliszoen een steede metten huijse.

Fol. 60r, 28-2-1572

Cornelis Willem Jacopsz verkoopt aan Lambrecht Adriaen Jan Jacopsz de helft van 130 roeijen moers.

Fol. 60r, 4-3-1572

Gerit Cornelisz, Geertruijt Cornelisdr met Cornelis Jan Geraertsz genaamd den Haen als voocht verkopen aan Jan Gerit Hermanszoen  een “rente”.

Fol. 60v

Cornelis Willem Jacopsz verkoopt aan Adriaen Peeter Cornelisz. Verder gaat de akte niet.

Fol. 60v, 5-3-1572

Pouwels Rijck Pouwelsz verkoopt aan Jan Adriaens de Wagemaker 1/9 deel in een half buijnder moers.

Fol. 61r, 10-3-1572

Cornelis Willemsz, Anneken Willemsdr x Gielis Philipszoen verkopen aan Pouwels Martenszoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 61r, 10-3-1572

Jan Peeter Janss Swerts verkoopt aan Cornelis Tonis Buijs en steede metten huijse.

In de kantlijn: Cornelis verkoopt de steede weer aan Jan Baeijensz, 4-4-1576.

Fol. 61v

Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout tot Dongen, is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 62r, 19-2-1571 [?]

Corijn Herman Woutersz verkoopt aan Cornelis Jan Geritszoen 6 lopensaet gronden gekomen van Elijsabet Huijbrecht Woutersde x Peeter Jan Coris?

Fol. 62v, 28-3-1572

Cornelis Tonis Buijszoen verobligeert een steede

Fol. 63r, 31-3-1572

Adriaen Antonis vanden Biestraten, stadthouder te Ghils, namens Jacopmijne Jan Emmersdr x Rombout Peeter Valerius Andrieszoen (proc Ginneken) verkoopt aan Antonis Dircxz, casteleijn tot Dongen, een half buijnder gronden.

Fol. 63r, 31-3-1572

Adriaen Antonis vanden Biestraten, stadthouder te Ghils, namens Jacop Adriaen Schuermansz (proc Breda) verkoopt aan Antonis Dircxz, casteleijn tot Dongen, een 1/8 in 4 buijnder gronden.

Fol. 63v

Cristoffel Jacopsz verkoopt aan Peeter Matijs Peetersz van Ghils zekere moeren.

Fol. 63v, 16-4-1572

Heijnrick Rutgerszoen vander Vloten, schout Dongen, renunciert van instanne en opwijninge zoals schout gedaan heeft  op de moeren van Jacop Tijnagel.

Fol. 64r, 28-2-1572

Zebrecht Jan Wijnenzoen x Marij Raes Joosdr maken een testament

Genoemd: Anna Aert Jan Heenis weduwe met kijnder, Elijsabet Wijnrick Peeter Celijendr,

Fol. 65r, 5-5-1572

Thomas Adriaensz beloofd aan Gerit Willem Peetersz jaarlijks een “rente” te betalen.

Fol. 65r, 16-6-1572

Claus Roel Clausz verkoopt aan Lambrecht Adriaenszoen een “rente”.

Fol. 66r, 3-7-1572

Lenaert Janss Boeschschot, schout Oosterhout, bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Adriaen Heijnricxzoen (Breda).

Fol. 66v, 3-7-1572

Lenaert Janss Boeschot, schout Oosterhout, kendt ende lijdt alsoe Heijnrick Adriaen Heijnrijcxzone

Fol. 68r, 11-8-1572

Willem Willemsz den Lakenbereijder bekent geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht Franss tbv Frans en Neelken Tonis Franssen weeskijnder.

Fol. 68v, 11-9-1572

Peeter Heijnricx namens Antonis du Dangre is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 68v, 22-9-1572

Adriaen Jans Broeder is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 69r, 20-10-1572

Cornelis Willems bekent jaarlijks 6 lopen rogs schuldig te zijn aan Antonis Matijs als voocht van Margriet Jan Matijsdr.

Fol. 69r, 17-12-1572

Adriaenken Tonisdr x Lambrecht Raess, Andriesken Willem Lambrechtsdr x Jan Sijmonszoen tranporteren aan Roelof Adriaensz een “rente”.

Fol. 69v, 17-12-1572

Cornelis Geritsz verkoopt aan Gijsbrecht Jan Gijsbrechtsz een block moers.

Fol 69v, 18-12-1572

Cornelis Cornelis Rijken verkoopt aan Cornelis Lambrechtsz een stuck erven.

Fol. 70r los vel, 25-12-1577

Jacob Peeterss is akkoord met Jacob Laurenss tot Sgravenmoer dat Jan geld aan Jacob zal geven.

Fol. 70r, 29-12-1573

Gijsbrecht Adriaen Janss verkoopt aan Jacob Lauwereijsz 19 roeijen moers.

Fol. 70r, 12-1-1573

Peeter Corst Meusz verkoopt aan Aerdt Meuss Adriaensz 2 buijnder gronden.

Fol. 70v, 26-1-1573

Matijs Goert Matijssen verkoopt aan Merten Denis ca 10 lopensaet gronden.

Fol. 71r, 26-1-1573

Adriaen Jan Jacops Cop verkoopt aan Bastiaen Willemsz Twijn een steede metten huijsinge.

Fol. 71r, 26-1-1573

Hilleken Adriaen Gijbbendr x Adriaen Huijb Naeszoen verkopen aan Cornelis Jan Geraertsz alias Haen een half buijnder gronden.

Fol. 71r, 26-1-1573

Jacop Damen verkoopt aan Cornelis Jan Geraertsz alias Haen een half buijnder gronden.

Fol. 71v

Alsulcke pert als Merten Adriaens Wagemaker geronnen was vanden swarte ruijter vanden hertogh van Hulst, dat selfde pert heeft Merten Adriaens voorsch verder bevonden onder Dongen inden wagen van Cornelis Coremans oft sijne huijsvrou varende metten wagen nae Tserhoghen Bosch.

Fol. 72r, 7-11-1573 (akte is eigenlijk een los vel, is wel doorgenummerd)

Pauwels Jans Molenerszone en Cornelis Jooszone hebben beijde een steede. Zij zijn nog vortelen rog schuldig.

Fol. 74r, 28-1-1573

Cornelis Jan Lambrechtsz verkoopt aan Peeter Domas Maess een buijnder weije.

Fol. 74r

Cornelis Jan Lambrechtsz verkoopt aan Willem Janszoen een buijnder weije.

In de kantlijn: Cornelis Jan Jan Lambrechts is voldaan door Willem, 3-2-1574

Fol. 74v, 29-1-1573

Allen alsulcke block moers als Huijbrecht Rubbens gecoft heeft van Antonis Vranck Tonissz.

Fol. 74v, 27-1-1573

Heijnrick Sijmonsz als voocht en Peeter Peeter Jacopszoen als toesiender van Lauwereijs Heijnrick Sijmons 6 kijnder: Anneken, Jan, Marijken, Antonis, Heijnrick en Dingen verkopen aan Pauwels Martenszoen een “rente”.

Fol. 75r, 31-1-1573

Cornelis Meuss verkoopt aan Peeter Geraertsz van Breda een “rente”.

Fol. 75v, 31-1-1573

Willem Pouwelsz bekent geld schuldig te zijn aan Willem Cornelis Raesen.

Fol. 76r, 4-2-1573

Heijnrick Janss van Goerll, Adriaen Janss van Goerll als voocht en Philips Janss als toesiender vande 5 kijnder van Elijsabet Faes Heijnricxdr za en Heijnrick Janss: Adriaenken, Marijken, Jantken, Huijbken en Anneken. Heijnrick neemt zijn kijnder aan.

In de kantlijn: Jan Korst Meusz kent dit selfde als Adriaen Korst Meus gekent heeft eelck bij haerden eedt en waerHeijt.

Fol. 76v, 4-2-1573

Adriaen Peeters Greijn verkoopt aan Tonis Vranck Tonissoen een stuck erve.

Fol. 77r, 4-2-1573

Cornelis Meussen verkoopt aan Jacop Sijmonsz 6 lopensaet.

Fol. 77r, 4-2-1573

Cornelis Meussen verkoopt aan Cornelis Janssen een stuck erve.

Fol. 77v, 4-2-1573

Cornelis Janss verkoopt aan Jan Corneliszoen een steede metten huijsinge.

In de kantlijn: Jan Cornelis verkoopt de steede weer aan Heijnrick Cornelis Potmakers, 21-1-1577

Fol. 77v, 6-2-1573

Adriaen Jan Horsten verkoopt aan Jacop Adriaen Jan Horsten zijn zoon een steede.

Fol. 78r, 6-2-1573

Adriaen Jan Horsten verkoopt aan Jan Adriaen Horsten zijn zoon een steede metten huijsinge.

Fol. 78v, 6-2-1573

Jacop Adriaen Jan Horsten bekent jaarlijks aan Adriaen Jan Horsten zijn vader een “rente”  te betalen

In de kantlijn: Claes Toenen x Aenken Peter Goeijaertsz hebben van Jacob Adriaen Horsten geld ontvangen, 22-2-1591.

In de kantlijn: Barbara Adriaen Horsten wed met Lemmen Adriaens Horsten haar zoon als voocht krijgt geld

Fol. 78v, 6-2-1573

Adriaen Jan Horsten bekent dat Jan Ariaen Janss beloofd heeft de schuld in een keer af te lossen nade dood van Adriaen en Jenneken zijn vrouw.

Fol. 78v, 6-2-1573

Jan Adriaen Jan Horsten bekent jaarlijks aan Adriaen Jan Horsten zijn vader een “rente”  te betalen.

In de kantlijn: Adriaen krijgt geld van Jan en in 1585 van Lijnken Domas Wouters wed van Jan Adriaen Horsten.

Fol. 78v los vel

Huijbrecht Peeter Goeijaerts, Adriaen Vranck Tonis x Dingen Jan Joes Kempenaers bekennen hun deel van de “rente” ontvangen te hebben van Jacop Adriaen Jan Horsten na dood van hun grootvader Adriaen Jan Horsten x Jenneken, 26-2-1591.

Fol. 79r, 6-2-1573

Adriaen Jan Horsten bekent dat Jan Ariaen Jan Horsten beloofd heeft de schuld in een keer af te lossen nade dood van Adriaen en Jenneken zijn vrouw.

Fol. 79r, 6-2-1573

Bartholomeus Cornelis Stevensz en Joest Adriaenss x Marij Cornelis Stevens, beiden voorkijnderen bij Heijlken Hubrechtsdr, Jenneken Cornelis Stevens wed met Jan Cornelis Coster als voocht, Jan Stevens als voocht van de 8 kijn der bij Jenneken maken een erfdeling.

In de kantlijn: Marijken Cornelis Stevensdr is voldaan, 16-6-1573

In de kantlijn: Bartholomeus Cornelis en Joest zijn zwager zijn voldaan door Jenneken, 7-3-1574.

Fol. 79v, 9-2-1573

Leenaert Jans Gelaivijmans (St Michiels Gestel), Rutghier Hermans (Scatijk) staan borg voor Anthonis Dirckss, castelijn tot Dongen, Cornelis Janss Coenen, Antonis Denijss en Anthonis Ariaenss Goeijaerts.

Fol. 80r, 9-2-1573

Adam Jorisz verkoopt aan Adriaen Aert Janss, zwager, de helft van een acker. De andere helft heeft Adriaen bij zijn huwelijk al van Adam gekregen.

Fol. 80r, 9-2-1573

Peter Gieliss x Katelijnen Jan Jan Peter Celiendr verkoopt aan Anthonis Dirckss, castelijn tot Dongen, een stuck moer zoals het Ffaes Jan Cleijssen eertijds toebehoord heeft.

Fol. 80v, 14-2-1573

Aert Stoffels verkoopt aan Crijn Stoffels zijn broer ca 2 buijnder.

Fol. 80v, 14-2-1573

Crijn Stoffels verkoopt aan Anthonis Dirckss, castellain tot Donghen, een “rente”.

In de kantlijn: niet gepasseert.

Fol. 80v, 18-2-1573

Marij Janssen de Molenersdr met Pouwels Janssen haar broer en voocht, Pouwles Janss, Antonis Janss Godertszoen verkopen aan Cornelis Janss alias Haen hun deel in een buijnder gronden.

Fol. 81r, 5-3-1573

Zijmon Heijnricxz als voocht en Peeter Peeter Jacopsz als toesiender van de kijnder van Lauwereijs Heijnric Zijmons za bij Katelijn Lambrecht Gerits: Jan, Toenken, Heijnricxken, broers en Anneken, Marijken en Dingenken, zussen, verkopen aan Jasper Loeij Zebrechtsz een steede metten huijse.

Fol. 81v, 6-3-1573

Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, namens Adriaenken Frans Lauwereijs wed is nae onse bancken recht schuldig ……

Heijnrick verkoopt deze goederen weer aan Huijbrecht Heijnrick Tonisz, 6-3-1573.

Fol. 82r, 9-3-1573

Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, namens Adriaenken Frans Lauwereijs wed is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 82r, 9-3-1573

Jan Embrecht Rijkenzoen bekent aan Jan Adriaenszoen (Breda) jaarlijks een “rente” te betalen.

Fol. 82v

Jacop Cornelis Venmans bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Rutgers, schout Dongen, tbv Elijsabet Peeter Heijnrick Loonen weduwe.

Fol. 82v

Peeter Dielisz van Oosterhout bekent geld schuldig te zijn aan aan Heijnrick Rutgers, schout Dongen, tbv Elijsabet Peeter Heijnrick Loomen weduwe.

Fol. 83r, 12-3-1573

Heijnrick Janss van Goerl verkoopt aan Matijs Damensoen een steede metten huijsinge.

In de kantlijn: Adriaen Janss Van Goerl als voocht en Philips Janss als toesiender, Adriaen Corsten en Jan Horsten verklaren dat het goed beter verkocht kan worden ivm de weeskijnder.

In de kantlijn: Adriaenken, Mariken, Juetken, Huijben en Anneken.

Fol. 83r, 14-3-1573

Dingman Peeter Jan Loonen bekent geld schuldig te zijn aan Joest Tonis Joess tbv Jenneken zijn dochter.

Fol. 83v, 30-3-1573

Adriaen Janss, secretaris Dongen, bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Peeter Willemsz of Anssen Adriaens zijn zoon ofte Claus Martens, poorters Breda.

Fol. 83v, 30-3-1573

Jan Willemszoen alias Wiltfanck bekent geld schuldig te zijn aan Anssen Adriaensz of Claus Martensz, poorters Breda.

In de kantlijn: Claus Martens bekent geld ontvangen te hebben, 8-2-1575.

Fol. 84r, 30-3-1573

Jan Cornelis Willem Meremansz transporteert aan Anssen Adriaensz en Claus Martensz 2 vurtelen rogs.

Fol. 84r, 6-4-1573

Marij Zijmon Joesdr x Tonis Vranck Tonisz verkopen aan Katelijn Lemmen Maeswed 2 lopensaet saijlants.

Fol. 84v, 6-4-1573

Lambrecht Adriaensz verkoopt aan Katelijn Lemmen Maeswed 43 roeijen saijlants.

Fol. 84v, 6-4-1573

Willem Vranck Willemszoen namens Alit Assencius Philipsdr x Peeter Heris, Godule Assencus Philipsdr x Gerit Vrancken, Maria Assencus Philipsdr x Lauwereijs Verelst, Claus de Lantmeeter namens Cornelis de Lantmeeter zijn broer en namens Jan Assencus Philipssone transporteren aan Willem Vrancken voors een half buijnder.

Fol. 85r, 20-4-1573

De erffg van Claus Cornelis de Hoevener: Lenaert Cornelisz als oom en voocht en Gerit Huijbrechtszoen als toesiender, int bijwesen van Cornelis Janss als grootvader van de kijnder van Claus Cornelis: Mariken, Jenneken en Lenaert bij Engel  Lauwereijsdr ter eenre en Engel nu x Peeter Jan Janss maken een erfdeling.

Fol. 85v, 20-4-1573

Cornelis Willem Jacopsz verkoopt aan Adriaen Peetersz alias Cuper de helft van 1/6 in 7 buijnder gronden.

Fol. 86r, 20-4-1573

Joest Adriaensz verkoopt aan Lauwereijs Pouwels Blanckaertsz 2 lopensaet gronden.

Fol. 86r, 4-5-1573

Schout en schepenen: Zebrecht Janss, Adriaen Jan Peters, Heijnrick Gielisz, Matijs Peeters, Pouwels Martens en Merten Geritszoen hebben gezien dat de arme lieden die van de Heijligeest leven niet betaald worden. De Heijligeestmrs: Merten Deniss en Peeter Jacop Janss mogen goederen verkopen.

Fol. 86v, 4-5-1573

Heijnrick Dircxz verkoopt aan Merten Deniss een half buijnder.

Fol. 86v, 16-11-1573

Zeger Geritsz Conijnck tot Sgravenmoer transporteert aan Cornelis Lambrechtsz de vorderingen op de goederen van Peeter Joest Kempener.

Toegevoegd: Cornelis Lemmensz is voldaan door Jan Joest Peeter Kempenaers kijnderen, 4-7-1580

Fol. 87r, 5-12-1573

Peeter Heijnricx Wagemaker namens Adriaen Adriaen Huijbensoen  is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 87v, 14-12-1573

Denis Godscalcxz verkoopt aan Cornelis Lambrechtsz vijfftalf lopensaet weijen.

In de kantlijn: Cornelis Lemmens verkoopt weer op 8-2-1574.

Fol. 87v, 14-12-1573

Denis Godscalcxz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 88r, 14-12-1573

Berbel Adriaen Gerits weduwe met Jan Cornelis Jacopsz als voocht, Adriaen Adriaen Geritsz, Lauwereijs Adriaens, Vijver Adriaensz, Cornelis Adriaensz, broers, verkopen aan Peeter Adriaen Aerdensoen een steede metten huijsinge.

Fol. 88r, 14-12-1573

Peeter Adriaen Aerdenzoen belooft Berbel Adriaen Gerits weduwe jaarlijks 5 vurtelen rogs.

Fol. 88v, 23-12-1573

Heijnrick Adriaen Heijnricxzoen op grond van brief hem door Lenaert van Boeschot, eertijts schout Oosterhout, gegeven voor ƒ 232 …. (er volgt een lange akte)

Fol. 90v, 31-12-1573

Peeter Heijnricx Wagemaker namens Adriaen Michiel van Eijndt als voocht van Katelijn Michiel van Eijndsdr zijn zus is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 91r, 31-12-1573

Herman Heijnricxz van Oosterhout verkoopt aan Crijn Stoffelsz 1/5 in 2 buijnder gronder.

Fol. 91v, 31-12-1573

Michiel Roelof Jan Meuss verkoopt aan Jan Adriaen Sprangersz ca 10 roeijen moers.

In de kantlijn: Michiel is voldaan op 17-1-1575.

Fol. 91v, 11-1-1574

Lambrecht Adriaen Jan Jacopsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Willems Jacopsz

Fol. 92r, 28-1-1574

Anscem Goerts Verstegen, Cornelis Anscerijsz, Adriaen Anscemsz verkopen aan Evert Joris Janss een steede.

Fol. 92v, 28-1-1574

Evert Joris Janss bekent geld schuldig te zijn aan Anscem Goertsz.

In de kantlijn: Een helft lost de kijnder van Cornelis Ansems Goderts en dander helft Adriaen Adriaen Ansems.

Fol. 92v, 28-1-1574

Evert Joriss bekent geld schuldig te zijn aan Anscem Goertsz.

In de kantlijn: … Adriaen Adriaen Ansems, 18-4-1600.

Fol. 93r, 28-1-1574

Tomas Adriaen Godscalcx bekent geld schuldig te zijn aan Merten Deniss.

Fol. 93r, 28-1-1574

Tomas Adriaen Godscalcx bekent geld schuldig te zijn aan Gerit Jan Zebenz.

Fol. 93v, 30-1-1574

Marij Michiel Roelofs wed met Peeter Heijnricxz als voocht, Jan Gielenz en Marij Gielendr, Dingen Gielendr en Neelken Gielendr met Jan Roelofszoen als voocht verkopen aan Peeter Roelofsz een stuck erve.

Fol. 93v

Peeter Adriaen Timmermans bekent voldaan te zijn van Marij Michiel Roelofs wed.

Fol. 94r, 1-2-1574

Peeter Adriaen Aerden verkoopt aan Lambrecht Loeijenzoen een steede metten huijse.

Fol. 94r, 1-2-1574

Dingman Jan Lambrechtsz bekent geld schuldig te zijn aan Andries Mertensz.

Fol. 94v, 1-2-1574

Jan Jan Aertss x Berbel Cornelis Meremans nemen de 3 kijnder aan van Berbel bij wijlen Adriaen Dircxz van Beeck met consent van Peeter Adriaensz van Beeck als voocht en Jan Cornelis Meremansz als toesiender.

In de kantlijn: Dirck Adriaens, Lemmen Adriaen Dircxs, Cornelis Adriaen Janss x Margareta Adriaen Dircxsdr zijn voldaan, 11-3-1584.

Fol. 95r, 8-2-1574

Bartolomeus Michielss verkoopt aan Jan Joost Dircxsz een stuck erve.

Fol. 95r, 8-2-1574

Crijn Stoffelsz verkoopt aan Antonis Diercx, castelijn tot Dongen, een steede metten huijse.

Fol. 95v, 10-2-1574

Jan Jan Corstiaens en Cornelis Jan Corstiaens zijn voldaan van 6 lopensaet rogs tlv Cornelis Cornelis Rijkensoen.

Fol. 95v, 10-2-1574

Peeter Adriaen Aerden is voldaan van Jan Jan Corstiaens en Cornelis Jan Corstiaens.

Fol. 96r, 8-2-1574

Dingen Jan Mertens wed met Commer Peetersz als voocht verkoopt aan Adriaen Thomaszoen een steede metten huijse.

Fol. 96r, 17-2-1574

Wouter Aert Jan Geenenz verkoopt aan Cornelis Tonis Buijsz een stuck erve.

Fol. 96v, 19-2-1574

Adriaen Gijselszoen verkoopt aan Aert Meuss de Molener moer.

In de kantlijn: Aert verkoopt het direct weer aan Steven Jan Cornelis Willem Meremansz.

Fol. 96v, 19-2-1574

Aert Meuss de Molener bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Gijselszoen.

Fol. 97r, 19-2-1574

Adriaen Heijnrick Neel Gijskensz van Bavel verkoopt aan Claus Peeter Jan Deniszoen 1/5 van 9 lopensaet.

Fol. 97r, 25-2-1574

Zebrecht Jan Wijnenzoen verkoopt aan Peeter Geritsz x Elijsabet, zwager (= schoonvader), een steede metten huijsinge.

Fol. 97v, 25-2-1574

Corijn Michielsz, Hilleken, Lijsken. Commer en Jenneken Michiel Willemsdr met Peeter Heijnricx hun voocht verkopen aan Margriet Roelofsdr een “rente”.

Fol. 98r, 25-2-1574

Joest Matijssen verkoopt aan Claus Jacopsz 52 roeijen moers.

In de kantlijn: Aert Meussen staat borg voor Claus.

Fol. 98r, 25-2-1574

Claus Jacopsz bekent geld schuldig te zijn aan Aert Meussoen de Molener.

Fol. 98v, 25-2-1574

Claus Jacopsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Toniss.

Fol. 98v, 25-2-1574

Aert Meussoen de Molener staat borg voor Jan Cornelis Willemsz.

Fol. 99r los vel

Cornelis Adriaen Aerdenz en IJman Martenszoen hebben samen gecommeniceert.

IJman heeft een scultbrief op Philips Janss waarop hij geld heeft ontvangen. Tevens heeft hij van Cornelis geld gekregen, 30-12-1578.

Fol. 99r, 1-3-1574

Stoffel Jacopsz verkoopt aan Merten Adriaenszoen van Ghils een “rente”.

Fol. 99r, 1-3-1574

IJken Tonis Peeters weduwe met Jan Geritsz als voocht bekent geld schuldig te zijn aan IJeman Mertensz.

In de kantlijn: Peeter Adriaens Aerden als voocht van de kijnder van Cornelis Adriaen Aerden, zijn broer, zijn voldaan, 7-2-1588

Fol. 99v, 3-3-1574

Lauwereijs Geritsz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 99v, 3-3-1574

Lauwereijs Gerit Peeters is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 100r, 4-3-1574

Cornelis Rijck Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan IJman Martensz.

In de kantlijn: IJman krijgt geld, 24-4-1574.

Fol. 100r, 6-3-1574

Cornelis Tonis Buijs bekent geld schuldig te zijn aan Jan Aert Jan Geenenz.

Fol. 100v, 8-3-1574

Jan Jan Cleijss van Ghils verkoopt aan Cornelis Janss alias Haen ca anderhalf lopensaet.

Fol. 101r, 16-3-1574

Wijtman Willemsz verkoopt aan Thomas Cornelisz een steede metten huijse.

Fol. 101r,19-3-1574

IJman Martens x Alit Zijmonsdr maken een testament.

Fol. 101v, 25-3-1574

Thomas Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Margrietken Raes Janss wed.

Fol. 102r, 1-4-1574

Margrietken Jansdr van Velthoven namens Geraerts Joest Geraertsz haar man die mede als oom en voocht van Joest Jan Assenciuszoon, Anna Lambrecht Jan Aertsdr en Margrietken Lambrecht Jan Aertsdr assisteert machtigen Margrietken Jansdr om hun zaken te regelen.

Fol. 103r, 10-4-1574

Matijs Bauwensz verkoopt aan Adriaen Jacopszoen een steede metten huijse.

Fol. 103v, 10-4-1574

Jacop Jacop Peeter Willemsdr x Gerit Woutersz verkopen aan Jan Willemszoen Wiltfanck een “rente”.

In de kantlijn: Jan verkoopt weer aan Jan Peeter Willems tbv Adriaen Peeters zijn broer.

Fol. 103v, 19-4-1574

Cornelis Antonis Buijs bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Tonisz de Meijer.

Fol. 104r, 6-5-1574

Lauwereijs Heijnricxz verkoopt aan Jan Jan verstegen een steede metten huijse.

In de kantlijn: Jan verkoopt weer aan Lauwereijs Jan Cornelis.

Fol. 104r, 6-5-1574

Cornelis Jan Corstiaens verkoopt aan Peeter Peeter Jacopsz als voocht van Engel Lambrecht Geritsz weu een “rente”.

Fol. 104v, 17-5-1574

Heijnrick Adriaen Heijnricxz kende ende lijde dat mits de hant vollingen hem bij Adriaen Adriaen Huijbrecht Stevenszoen als voocht van wijlen Huijbrecht Adriaen Huijbrecht Stevenszoens zijn broers weeskijnderen eens deels gedaan. Ende voorst gelooft te doen colgende kontract dien aengaende tusschen hen beijden.

In presentie: Heijndrik Dordonnen, schout Ginneken, Heijliger Willemss, werdt inden Valck, Mr Adriaen Nobel.

Fol. 105v, 17-5-1574

Adriaen Adriaen Huijbrecht Stevenszoen als voocht van wijlen Huijbrecht Adriaen Huijbrecht Stevenszoens zijn broers weeskijnderen kende en lijde dat mits den transport all nu bij Heijnrick Adriaen Heijnricxzoen volgende seker kontract.

In de kantlijn: Heijnrick is voldaan door Adriaen.

Fol. 106r, 17-5-1574

Matijs Damen Haech bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jacopsz.

Fol. 106v, 24-5-1574

Adriaen Adriaen Huijbrecht Stevenszoen als voocht van wijlen Huijbrecht Adriaen Huijbrecht Stevenszoens zijn broers weeskijnderen verkoopt, aan de hoost biedende, Cornelis Wachmans een stuck moer zoals wijlen Lenaert van Boeschot heeft gehad.

In de kantlijn: ??? secretaris Donghen namens  van ??? Pieters …. En namens Maria Huijbrechtsdr ….. slecht leesbaar.

Fol. 108r, 22-5-1574

Cornelis Wachmans bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Adriaen Huijbrecht Stevenszoen als voocht van wijlen Huijbrecht Adriaen Huijbrecht Stevenszoens zijn broers weeskijnderen

Fol. 109v, 26-5-1574

Peeter Adriaenszoen inden Hoeck verkoopt aan Stoffel Cornelisz Lakenbereijder een “rente”.

In de kantlijn: Lenaert Stoffel Cornelis mede namens Cornelis Stoffels zijn broer is voldaan, 20-2-1603,

Fol. 110r, 3-6-1574

Joest Peeter Cleijssen verkoopt aan Cornelis Adriaen Embrechtsz een perceel moers.

Fol. 110r, 14-6-1574

Merten Janssen den Decker is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 110v, 18-6-1574

Cornelis Beenszoen namens Adriaenken x Jan Andriess is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 111r, 25-6-1574

Joest Aelbrechtsz verkoopt aan Jan Janss Versteegen een steede metten huijse.

In de kantlijn: Jan verkoopt weer aan Jan Janss van Beeck, 28-5-1575, Jan Janss verkoopt weer aan Heijnrick Heijnricx, 13-6-1575.

Fol. 111v, 25-6-1574

Jan Janss Versteegen bekent geld schuldig te zijn aan Joest Aelbrechtsz.

In de kantlijn: Adriaen Embrecht Adriaens als transpoort hebbende van wijlen Aelbrecht Joostenz de Cleermaecker wonende tot Dongen genaamd de Keetel verklaart dat Jan Peeters de Wagemaker voldaan heeft, 14-4-1602.

Fol. 111v, 30-6-1574

Matijs Jan Matijss verkoopt aan Wouter Peter Meusz een steede metten huijse.

Fol. 112r, 9-9-1574

Jan Janssen Versteegh den Jonge bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jacop Toniss.

Fol. 112v, 20-9-1574

Wierck Raess tot Oosterhout namens Jacomijn Jochem Jansdr x Jannen Heijnricx verkoopt aan Mariken Adriaen Slaetsdr een “rente”

Fol. 113r, 25-9-1574

Adriaen Adriaensz alias Lichthertsz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Adriaenss zijn broer.

Fol. 113v, 27-9-1574

Willem Thomass als voocht van de kijnder van Adriaen Thomass: Anneken en Margrietken Adriaen Thomasskijnder en Jacop vander Kerck als toesiender, Lauwereijs Janss Rutten als voocht van Adriaenken zijn dochter weduwe van Adriaen Thomass verkopen aan Cornelis Lambrechtsz een steede metten huijse.

In de kantlijn: Cornelis Lemmens verkoopt weer aan Jan Clauss, 8-2-1577.

Toegevoegd: Alsulcke moet als Jan Lambrechtsz de Hoevener gekocht heeft van de erffg van Adriaen Thomass

Fol. 114v, 18-9-1574

Cornelis Lambrechtsz bekent geld schuldig te zijn aan Willem Thomass als voocht en Jacop Gieliss vander Kerck als toesiender van de kijnder van Adriaen Thomass en Lauwereijs Jan Ruttenzoen.

Fol. 115r, 4-10-1574

Heijnrick Adriaen Heijnricxz, poorter Breda, heeft aldaar onder den gericht gestelt alsulcke torffen tbv Peetren van Mechelen tot Sgravenmoer.

Fol. 115r, 19-9-1574

Peeter Janss van beeck bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Corstenz.

Fol. 115v, 21-10-1574

Andries Cornelis Bogaert, Peeter Roelofsz, Jan Geertszoen als voocht van de kijnder van Domas Peeter Geritsz, Heijnrick Rutgersz vander Vloten, schout tot Dongen, als voocht van Adriaenken Peeter Geritsdr, Elijsabet Dries Peeter Geritsdr zijn akkoord met Magdeenken Adriaen Peeter Geraertsdr x Joris Denis.

Fol. 116r, 4-11-1574

Cornelis Adriaen Aert Lambrechtsz verkoopt aan Adriaen Corst Meusz 2 lopensaet gronden.

Fol. 116r, 4-11-1574

Cornelis Adriaen Aert Lambrechtsz verkoopt aan Peeter Janss van Beeck 2 lopensaet gronden.

Fol. 116v, 4-11-1574

Alit weduwe Adriaen Adriaensz Lichthert verklaart geen goederen ontvreemd te hebben uit de nalatenschap van Adriaen. Zij staat ook borg voor Aert Meuss Molder.

Fol. 116v, 9-1-1574

Cornelis Raess verkoopt aan Jacop Jan Roelofsz een block moers.

Fol. 117r, 13-12-1574

Peeterken Adriaen Timmermansdr x Roelof Stoffelsz verkoopt aan Cornelis Janss alias Haen en Corijn Stoffelsz 4 lopensaet gronden.

Peeterken Adriaen Timmermansdr x Roelof Stoffelsz, Jacop Jan Adriaensz, Peeter Adriaen Timmermans, Cornelis Willem Matijsz en Jacop Jan Jacopsz verkopen aan Cornelis Jan Geraertsz en Corijn Stoffelsz hun deel in 8 lopensaet gronden aangekomen van Adriaen Peeter Timmermans hun vader.

Fol. 117v, 24-12-1574

Margrietken Adriaen Adriaensdr x Jacop Lauwereijsz, Jacop Bauwens als voocht van Adriaen Adriaensz, Marijken Adriaens Adriaensdr x Jan Adriaensz, Lijnken Adriaen Adriaensdr met Merten Geritsz als voocht en Adriaen Robben weeskijnt: Metken met Wouter Robben als voocht verkopen aan Jan Willemsoen een stuck erve.

Fol. 117v, 2-11-1574

Jan Wijtenzoen verkoopt aan Merten Geritsz van Geesel een stuck lants.

Fol. 118r

De erffg van Alit Cleijs Peeter Celendr en de erffg van Jan Cleijs Peeter Celensoen:

Claus Peetersz mede als voocht van Jan zijn broers kijnder, Dingen en Mariken zijn zusters, Adriaenken Godscalcxdr, kijnder van Adriaenken zijn zuster bij Willem Goerts, de kijnder bij Anneken zijn zuster bij Willem Palm, Huijbrecht Cornelis Cleijss mede als voocht van Claus en Peeter zijn broers kijnder, Adriaen Jan Lambrechtsz x Anneken mede namens Adriaen Janss, Huijbrecht Cornelisz en Elijsabet Cornelisdr, Michiel Janss en Adriaen Janss, broers, Cornelis Janss, zwager, maken een deling.

Fol. 119r, 29-12-1574

Jan Peeter Willemszoen, Willem Peeter Willemsz als voocht van Jan Peeters kijnder: Peeterken en IJken Jansskijnder verkopen Jan Janssoen van Beeck een steede metten huijse.

Fol. 119v, 29-12-1575

Bert Adriaen Melis als voocht van Adriaen Peeters Melisz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 119v, 13-1-1575

Cornelis Adriaen Cornelisz als voocht en Heijnrick Janssoen van Goerl als toesiender van de kijnder van Cornelis Jans Corstiaensz: Jan, Cornelis, Peeter, Korstiaen en Adriaenken bij Anneken Jansdr. En Cornelis als voocht en Mr Jan Cornelisz als toesiender van de 2 naekijnder: Anneken en Neelken bij Heijlken Willemsdr verkopen aan Peeter Woutersz een steede metten huijsinge.

Fol. 120r, 14-1-1575

Adriaen Janss, secretaris, transporteert aan de voocht en toesiender van de kijnder van Cornelis Jans Corstiaensz  alsulcke opwinbrief?

Fol. 120v, 16-1-1575

Jan Roelofsz als voocht van Anna Pouwels Jan Blanckaerts weduwe verkoopt aan Cornelis Wachmansz een buijnder gronden.

Fol. 120v, 16-1-1575

Jan Roelofsz als voocht van Anna Pouwels Jan Blanckaerts weduwe verkoopt aan Antonis Adriaen Govaertsz sestalff lopensaet.

Fol. 121r, 23-1-1575

Andries Jaspersz verkoopt aan Gijsbrecht Adriaen Janss de helft van een buijnder moers.

Fol. 121r, 7-2-1575

Gijsbrecht Adriaen Janss verkoopt aan Tomas Goijarts Ariens Goijartssoen de helft van een buijnder moers.

Fol. 121r, 10-2-1575

Lambrecht Adriaen Martensz verkoopt aan Huijbrecht Heijnrick Tonissz een steede metten huijsinge.

In de kantlijn: Huijbrecht verkoopt weer aan Adriaen Maes Lemmensz, 26-1-1576.

Fol. 121v, 1-2-1575

Evert Joriszoen bekent geld schuldig te zijn aan Anxen Godertsz

In de kantlijn: Adriaen Adriaen Ansems krijgt geld van Evert, 18-4-1600.

In de kantlijn: Cornelis Ansems krijgt geld van Evert.

Fol. 121v, 25-2-1575

Matijs Jan Matijss verobligeert een stuck weijlant en staat borg voor Wouter Peeter Meus.

Fol. 122r, 25-2-1575

Philips Janss bekent geld schuldig te zijn aan Anneken Sents? (Faes?) Heijnricxdr.

Peeter Heijnricx Wagemaker is de voocht van Anneken.

Fol. 122r, 7-3-1575

Cornelis Adriaen Cornelis x dochter van Jan Peetersoen za neemt zijn dochter Dinggenken aan. Claes Adriaensz, oom, is voocht en Jan Peeters is toesiender van het kijnt.

Jan Peeterssoen, grootvader, neemt het kind aan vande vader.

Fol. 122v

Aerdt Embrechts, Willem Embrechts en Peeter Embrechts, broers, mogen een stuck moers gebruijken vanwege de betaling van penningen.

Fol. 123r, 31-3-1575

Huijbrecht Cornelisz alias Streel laat over aan Cornelis Janss een steede metten huijsinge.

Fol. 123r, 31-3-1575

Huijbrecht Cornelisz transporteert aan Cornelis Janss alsulcke coop als Huijbrecht van Peeter Jan Aerdenz: 1/3 in een steede.

Fol. 123v, 14-4-1575

Marij Willem van Dongens vrouw met Adriaen Janss, secretaris, als voocht verkoopt aan Jan Janss Verstegen een steede metten huijse.

Jan verkoopt weer aan Claus Heijnricxzoen.

In de kantlijn: Adriaen Pauwels Janss heeft geld ontvangen van Claus Hendrickss za., 11-2-1587.

Fol. 124r, 13-4-1575

Cornelis Adriaenszoen alias Neelo bekent geld schuldig te zijn aan Huijbrecht Mercelis Adriaensz.

Fol. 124r, 18-4-1575

Peeter Corst Meusz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Vas Roelenzoen.

Fol. 124v, 18-4-1575

Peeterken Huijbrechts weduwe met Adriaen Huijben haar zoon en voocht, Cornelia Huijbrechtsdr, Alit Huijbrechtsdr met Adriaen Huijben haar broer als voocht en Adriaen voor zich zelf verkopen aan Tonis Adriaen Goeijaertsz een stuck gronden.

Fol. 124v

Adriaen Huijbenz verkoopt aan Tonis Cornelis Willem Meremansz een half buijnder gronden.

Fol. 125r, 22-4-1575

Peeterken Raes Janssdr weduwe Joest Willems met Adriaen Jacopsz als voocht, Peeter Joest Willemsz, Adriaen Joest Willemsz, Claus Jan Smoleners als voocht van Willemken Joest Willemsz, Marijken Joest Willemsdr x Adriaen Adriaen Cornelisz, Willem Embrechtsz als voocht en Adriaen Raes  Janss als toesiender van de 4 kijnder van Peeterken en Joest: Antonis, Raes, Jan  en Anneken maken een erfdeling.

Fol. 127v, 2-5-1575

Lambrecht Jan Willemsz verkoopt aan Tonis Adriaen Govaertsz een half buijnder gronden.

Willem Jan Willemsz  bevestigd dat Lambrecht eigenaar is van de grond.

Fol. 127v, 30-5-1575

Dinggen Jan Cornelis Corputsdr x Andries Janss Potmaker verkoopt aan Godert Jan Belgaertsz ca 50 roeijen moers.

Fol. 128r, 16-6-1575

Cornelis Willem Lambrechtsz, Alit Willem Lambrechtsdr met Willem Lambrechtsz haar vader als voocht verkopen aan Jan Lenaert Pouwelsz 7 lopen erfrogge.

Fol. 128v, 15-6-1575

Stoffel Jacopsz, Marijken Jacopsdr met Peeter Cornelisz als voocht verkopen aan Adam Joris alias Valkenborch x Gijsbrechtken Aertsdr vander Hulst een “rente”.

Fol. 129r, 19-9-1575

Cornelis Meuss verkoopt aan Wouter Antonis een steede metten huijse.

Fol. 129r, 19-9-1575

Wouter Antonis verkoopt aan Jan Stoffelsz een stuck erve.

Fol. 129v, 6-10-1575

Peeter Heijnricxz Wagemaker namens Cornelia Dirck Willemsz x Merten Denisz verkoopt aan Antonis Deniszoen een steede metten huijsinge.

Antonis staat borg voor Cornelia

Fol. 130r, 26-9-1575

Cornelis Adriaen Geritsz bekent geld schuldig te zijn aan Huijbrecht Mercelisz.

Fol. 130r, 26-9-1575

Jan Jan Cornelis Clauwen weduwe, Dingen Jan Cornelis Clauwen met Wouter Antoniss als voocht, Anneken Jan Jan Cornelis Clauwendr met Wouter Antonis als voocht, Neelken Jan Jan Cornelis Clauwendr x Jacop Sijmonsz, Merten Jan Janss, Jan Janssen, Adriaen Janss, Jochem Janss en Claus Janss maken een erfdeling.

Fol. 131r, 26-9-1575

Herman Cornelis, Jan Cornelis, Adriaen Cornelis, Peeter Cornelis en Elijsabet Cornelis Geeritsdr met Cornelis Jan Geritsz als voocht, Lenaert Stoffels, Cornelis Stoffels en Adriaenken Stoffels met Jan Cornelisz als voocht, Anna Stoffelsdr x Dielis Peeter Dielisz, Marijken Stoffelsdr x Cornelis Adriaen Huijbrechtsz, Cornelis Stoffelsdr x Antonis Cornelisz, Huijbrecht Stoffelsdr x Adriaen Loeijenz verkopen aan Jan Stoffels een steede.

Fol. 131v

Peeter Dielisdr, Anna Tonisdr met Tonis Dielis als voocht, Marijken Antonisdr met Tomas Dielijssen als voocht verkoopt aan Anna Bijvoets x Valentijn vanden Lijnden.

Fol. 132r, 6-10-1575

Peeterken Dielis Teuwendr en Marijken Tonis Jacopsdr met Thonis Dielis als hun voocht mede namens Anna Antonis Jacops, hun zus, verkopen aan Adriaen Clauwertszoen een stuck erve.

Fol. 132v, 31-10-1575

Jochem Clauss x Hiileken Michielssdr, Adriaen Clauss als voocht van 4 kijnder van Jochem: Adriaenken, Jan, Peeterken en Clausken. Jochem en Hilleken nemen de kinderen aan.

Fol. 133r, 3-11-1575

Peeter Geraertsz, Antonis Geritsz, Marijken Geritsdr x Claus Henricx verkopen aan Tonis Adriaen Govertsz 6 lopensaet moergronden.

Fol. 133r, 14-11-1575

Zebrecht Adriaenss bekent een “rente” schuldig te zijn aan Eva Aert Jan Geenen weduwe.

In de kantlijn: het 4e paert op 12-2-1592 gelost.

Toegevoegd: Peter Mathijss vanwege Wouter Aert Jan Geenen, na overlijden van zijn moeder, is voldaan, 8-3-1593

In de kantlijn: Mr ??? Philipsz namens Anna Jan Nolendr x Jan Nouten alias Boer, zoe heeft bekent Jan Wouterss, secretaris tot Wasbeeck, geld ontvangen te hebben van Zijbrecht Adriaens, 9-11-1591

Fol. 133v, 24-11-1575

Aert Meuss alias Molener bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Adriaen Heijn Peetersz.

Fol. 134r, 12-12-1575

Peeter Heijnricx als voocht van Margriet Jan Matijssen weduwe is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 134r, 26-1-1576

Claus Jacopsz bekent geld schuldig te zijn aan Michiel Lauwereijs.

Fol. 134v, 6-1-1576

Adriaen Corsten bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Corneliszoen van Ghils

Fol. 134v, 13-1-1576

Jacop Willem Joest natuurlijke dochter x Jan Aertss transporteert aan Willem Janss Verleg tbv Jannen zijn zoon bij Katelijn Adriaen Janssdr en den erffg van Joest Willems en Alit Willem Joestdr hun deel van een chijns.

Fol. 135r, 17-1-1576

Geraert Wouterszoen van Cappel x Jacop Jacop Peeter Willemsdr transporteert aan Jan Peeter Stevensz 2 vurtelen rogs.

Fol. 135v, 26-1-1576

Adriaen Maes Lemmensz bekent een “rente” schuldig te zijn aan Lambrecht Adriaen Martensz.

Fol. 135v, 26-1-1576

Jan Stoffelsz verkoopt aan Huijbrecht Adriaensz 2 lopensaet lants.

Fol. 136r lv, 3-8-1585

Die van Dongen  zullen betalen aan ??? Ploech tbv Mr Lieven Calvacht.

Fol. 136r, 26-1-1576

Tijs Jan Matijssen verkoopt aan Peeter Geritsz een weije.

Fol. 136r, 27-1-1576

Cornelis Rijken den Spotmaker bekent geld schuldig te zijn aan Huijbrecht Tonis Joess tbv Jenneken Joest Tonissdr.

Fol. 136v, 1-2-1576

Adriaen Ariaen Adriaenssone en Jan Adriaen Adriaenssone, broers, verkopen aan Jan Ghaerit Peeter Willemssoen een stuck moers.

Fol. 136v, 20-2-1576

Jan Gerit Peeter Willemsz verkoopt het stuck moers weer aan Lauwereijs Geritsz van Oosterhout.

Fol. 137r, 6-2-1576

Antonis Deniss bekent een “rente” schuldig te zijn aan Jacobben Jan Jacobss.

In de kantlijn: … Jan Jacobs …. Peeter Jan Jan Wouter ….1615

In de kantlijn: 7-2-1623 …. Mr Gerit … Jan Jacobss …..

Fol. 137r, 6-2-1576

Antonis Adriaen Goeijaertss bekent een “rente” schuldig te zijn aan Jacob Jan Jacobss tbv Peeterken Jan Jacobs wed zijn moeder.

Fol. 137v, 8-2-1576

Cornelis Cornelis Rijkenz verkoopt aan Cornelis Gijsbrecht Sijmonsdr een “rente”.

Fol. 138r, 10-2-1576

Elijsabet Willem Adriaensdr met Korst Janss als voocht en Jan Willemsz haar zoon bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jan Janss.

Fol. 138r, 13-2-1576

Jacop Adriaen Jan Horstenz en Jan Adriaen Jan Horstenzoen, broers.

Jacob heeft gevest Cornelis Adriaen Gerits een stuck erve. Jan Heeft aan het stuck grond mee betaald.

Fol. 139r, 13-2-1576

Peeter Adriaen Maessen bekent geld schuldig te zijn aan Wijnant Jan Roelofsz.

Fol. 139v, 21-2-1576

Jan Stoffel Cornelisz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 139v, 27-2-1576

Cornelis Rijk Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan Joris Daniels Scipper vander Hoijen x Maddeloena.

Fol. 140r, 1-3-1576

De erffg van Adriaenken Peeter Geritsdr: Anneken Peetersdr x Peeter Roelen, Elijsabet Dries Peetersdr, Dingen Peeter Geritsdr x Andries Cornelis Bogaert, Adriaen Jan Bouwmanssoen zijn akkoord of Adriaen Janss enige recht heeft op de goederen van Frans Lauwereijs x Adriaenken Peeter Geritsdr.

Adriaen krijgt een rente.

Fol. 140v, 5-3-1576

Cornelis Jan Geritsz alias Haen en Corijn Stoffelsz bekennen geld schuldig te zijn aan Peeter Heijnricx Wagemaker tbv Merten Denisz 8 lopensaet gronden.

Fol. 140v, 5-3-1576

Anna Jan Lambrechtsdr met Cornelis Jan Lambrechtsz haar broer als voocht verkoopt aan Peeter Adriaen Aerdenzoen 6 lopensaet.

Peeter verkoopt weer aan Cornelis Lambrechtszoen die het weer verkoopt aan Cornelis Joest Vervoert.

Fol. 141r, 5-3-1576

Adriaen Jan Peetersz verkoopt aan Willem Jansz Verlegge tbv Jan Willems zijn zoon bij Katelijna Adriaen Janssdr.

Fol. 141v, 7-3-1576

Marijken Adriaen Godscalxdr x Peeter Peeter Stevensz verkoopt aan Cornelis Aerts de Scoenmaker 6 lopen rogs.

Fol. 141v, 14-3-1576

Heijnrick Heijnricx alias Hespel bekent geld schuldig te zijn aan Huijbrecht Tonis Joestz tbv Jenneken Joest Tonisdr zijn nicht.

Fol. 142r, 4-4-1576

Wij Heijnrick Gieliszoen ende Peeter jacopsz schepenen in Dongen orconden ende kennen dat voor ons sijn gecompareert Cornelis Tonis Buijsz is gesceijden ende gedeelt van sijnen kijnder inder manijeren naebescreven in presentie Adriaen Janss Ruter? als geboren vocht ende Tomas Vassen als toesiender.

Inden iersten is voorwaert als dat Cornelis Tonisz z voorsc sall hebben ende behouden alle de goeden, haeve ende erve die ??? sijn onder Brabant, neijt oft nergens uutgesceijden ende hier en boven soe iiest noch voorwaert ende ondersproken dat Cornelis Toniss voorsc gehouden sall sijn te betalen alle die sculden die gemaect mochten weesen bij staenden houwelijc van sijnder huijsvrouwe deeser kijnder moeder genaempt Neelken ofte die hij tsijnder nae die aflijcicheijt van haer gemaect soude mogen hebben, nijet ofte nergens uutgesceijden, waar sij die sculdich mochten sijn ende dat binnen den tijt van drie jaren. Alsoo dat die kijnderen voorsc vocht oft toesiender daer nijet aff bescadicht en sullen worden. Ende oft alsoe gebuerden dat die kijnderen oft ijemant van haren tweegen gescadicgt worden van alsulcken sculden dat sij als dan sullen mogen  verhalen op Cornelis Toniss ende Juetken Blanckaerts Jacops sijnder huijsvrouwe goeden met reulle ende heerlijke ??? waer ofte tot wat plaatse dat sij die bevijnden sullen.

Item noch sal Cornelis Toniss voorsc gehouden sijn met Juetken sijn huijsvrouw te onderhouden een kijnt van drien genaempt Tonis Cornelis drie jaren lanck van eeten drijncken etc.

Ende noch is voorwaert indien dat deese Cornelis Toniss voorsc langer leeft dan die drie jaren voorsc ende noch eenige goeden vercregen ofte aenbestorven die sullen gaen ende versterven naden lantrecht alsoe wel voer die voorkijnder als op die naekijnder.

Ende hier voor sullen die voorkijnder voorsc hebben ende behouden alle die goeden van haerder grootmoeder genaempt Huijbrecht Wouterssen etc.

Fol. 143r, 26-3-1576

Erfg van Jan Jan Lemmens: Dingen Jan Janss weu met Lauwereijs Heijnricxz als voocht, Jan Jan Lambrechtsz, Adriaen Jan Janss, Roelof Janss, Anna Jan Janssdr x Adriaen Maess, Cornelia Jan Janssdr x Matijs Tonis Matijss, Marijken Jan Janssdr x Dirck Tonis Dircksz en Heijlken Jan Janssdr met Peeter Jacops als voocht maken een erfdeling.

Fol. 144v, 2-4-1576

Marij Goert Tijsdr met Wouter Antonis als voocht en Adriaenken Goert Tijsdr met Peeter Roelofsz als voocht namens zijn moeder, Matijs Goertssoen, Anna Goertsdr x Jan Janss van Diessen verkopen aan Cornelis Tonis Buijs 3 lopensaet lants.

In de kantlijn: Cornelis verkoopt weer aan jan Loeijenzoen, 4-4-1576.

Fol. 144v, 2-4-1576

Jan Lemmenszoen de Hoevener bekent geld schuldig te zijn aan Jacop Jan Adriaensz.

Fol. 145r, 7-4-1576

Cornelis Lemmensz verkoopt aan Cornelis Adriaen Geritsz alias Neelo 5 lopensaet gronden.

Fol. 145v, 7-4-1576

Marijken Jan Matijsdr met Heijnrick Rutgersz, schout Dongen, als voocht, verkoopt aan Andries Jan Matijssen haar broer 2 lopensaet.

Fol. 145v, 7-4-1576

Margriet Jan Matijssen weduwe met Peeter Heijnricx de Wagemaker als voocht verkoopt aan Cornelis Willemsz de helft van een steede metten huijsinge.

Fol. 146r, 7-4-1576

Cornelis Willemsz ter eenre en Margriet Jan Matijssen weduwe met Peeter Heijnricx als voocht ter andere zijde zijn akkoord dat Cornelis de inboedel van het voorhuijs en t achterhuis waar Margriet woont mag houden.

Fol. 147r, 7-4-1576

Cornelis Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan Margriet Jan Matijss weduwe.

In de kantlijn: Peeter Tijs krijgt geld.

Anniken Jan Tonis den Meijerdr x Jan Nauten met Jan Antonis Jan Geritss, oom en voocht, krijgt geld, 9-2-1586.

Tijs Jan Matijss krijgt geld.

Peeter Thonis de Meijer krijgt geld, 14-2-1586 en is voldaan door Jan Cornelis Lambrechts, 17-2-1587.

Peterken Jacob Tonisdr de Meijer met Gerit Ffranss haar oom krijgt geld van Jan Cornelis Lambrechts, 17-2-1587.

Tonis Jan Toniss de Meijer krijgt geld, 18-10-1589.

Gerit Ffranss vanwege Jacob Tonis de Meijer kijnder heeft geld gekregen, 29-6-1589.

Fol. 147v, 18-4-1576

Lauwereijs Mertens van Raemsdonck bekent geld schuldig te zijn aan Claus Peeter Jan Deniszoen.

Fol. 147v, 1-5-1576

De erfg van Marijken Adriaen Cornelis Stevensdr x Jan Wijtenz: Wijtt Janss, Adriaenken Janss, Marijken Jan Wijten 3 kijnder met Peeter Wijtensz als voocht en Cornelis Adriaen Cornelisz als toesiender en Jan Wijtenzoen als vader maken een erfdeling.

Fol. 149r, 25-5-1576

Peeter Heijnricx als voocht van Catelijn willen Mr Jans weduwe is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 149v, 14-6-1576

Peeter Aert Heijn Peetersz verkoopt aan Antonis Dircxzoen de helft van 3 buijnder grond.

In de kantlijn: Heijnrick Aertss en Adriaen Aert Heijn Peeterskijnder bekennen dat Peeter Aertss hun broer hier op bedeeld is.

Fol. 149v, 15-6-1576

Elijsabet Zebrechtsdr x Lenaert Rombouts, Zebrecht Zebrechtsdr x Huijbrecht Adriaens, Marijken Zebrechtsdr met Wouter Antoniss als voocht en Jacob Zebrechtszoen verkopen aan Antonis Dircxzoen ca vijftalf buijnder moergronden.

Fol. 150r, 18-6-1576

De erfg van Marij Peeter Janssdr van Dongen wed Jan de Roeij: Heijmen Anssems van Sprang als voocht en Jan Embrecht Horsten als toesiender van Jan Geritszoen de Roeij, Herman Gijsbrechtz van Capel als voocht en Jan Embrecht Horsten als toesiender van 4 kijnder van Adriaen Janss de Roeij: Jan Adriaens, Peeter Adriaens, Metken Adriaens en Clausken Adriaens de Roeij. Maken een erfdeling.

Anna Peeter Janss mag leven lang de steede waar Marij uitgestorven is behouden.

Fol. 151r, 28-6-1576

Korst Jan Peetersz en Dijnggen Jacopsdr maken huwelijkse voorwaarden.

Fol. 151v, 9-7-1576

Peeter Janss, Aert Janss, Marij Jansdr x Jan Matijss, Dingen Jansdr x Adriaen Wouter Dielisz, Jan Vranck Tonis als voocht van Jenneken Jansdr en van Dingen Jansdr verkopen aan Tonis Adriaen Tonis een steede metten huijse.

Fol. 152r, 14-7-1576

Denis Godscalcx bekent geld schuldig te zijn aan Dirck Jan Snellenzoen

Lambrecht Adriaen Jan Jacopsz houdt Denis schadeloos.

Fol. 152v, 1-10-1576

Adriaen Cleijs Peeter Tonis verkoopt aan Antonis Dircxz, casteleijn tot Dongen,  het 1/6 deel van een half buijnder gronden.

Fol. 153r, 1-10-1576

Jan Jan Willemszoen verkoopt aan Jan Jan Jan Aertssoen 2 buijnder gronden.

Fol. 153r, 11-10-1576

Cornelis Adriaen Aerdenzoen verkoopt aan Jan Janssoen van Beeck een steede metten huijsinge.

Fol. 153v, 11-10-1576

Jan Cornelis Willems als sweer van Jan Janss van Beeck staat borg.

Fol. 153v, 11-10-1576

Jan Adriaensz de Keteler ter eenre en Adriaen Claussen en Anneken Claussendr ter andere zijde maken een deling. Jan was getrouwd met Marij.

Fol. 154r, 15-10-1576

Michiel Jan Michielsz verkoopt aan Steven Gorisz de Smit een buijnder gront.

Fol. 154v, 27-10-1576

Adriaen Jan Denisz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Heijnricx de Wagemaker tbv Stoffel Cornelis.

Fol. 154v, 9-11-1576

Korst Jan Peetersz neemt zijn simpele zus Katelijn Janss aan.

Fol. 155r, 1-1-1577

Adriaen Cornelis Gioesz, Berbel Cornelis Joesdr en Willem Cornelis Joesdr met Stoffel Joesz hun voocht en Wouter Adriaen Peeters als toesiender verkopen aan Joest Cornelis Joestz een steede metten huijsinge.

Fol. 155r, den 2e dach na Corsdach anno 1577 nae Luijdichstijlle

Marie Adriaen Timmermans weduwe met Peeter Heijnricx de Wagemaker als voocht en met consent van Tonis Cornelisz vander Aelst Marien soen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Embrecht Timmermans en zijn huijsvrouw.

Fol. 155v, den 2e dach na Corsdach anno 1577 nae Luijdichstijlle

Marie Adriaen Timmermans weduwe met Peeter Heijnricx de Wagemaker als voocht wil indien dat Peeter Adriaens Timmermans haar zoon dies f 55 ten profijt comt dat Tonis Cornelis haar zoon hier savont ofte morgen hier soe veel tegens hebben sal.

Fol. 156r, 5-1-1577

Adriaen Heijnricx van Bavel verkoopt aan Jan Cornelis Janss alias Keijenzoen 34 roeijen moers.

Fol. 156r, 5-1-1577

Adriaen Heijnricx van Bavel verkoopt aan Claus Adriaen Heijn Peters 34 roeijen moers.

Fol. 156v, den 4e dach na Corsmis anno 1577 nae Luijdichstijlle

Antonis Adriaensz namens Golleken Adriaensdr zijn vrouw (proc Gorckom) verkoopt aan Adriaen Adriaen Cornelisz een perceel saijlants.

Fol. 156v, den 4e dach na Corsmis anno 1577 nae Luijdichstijlle

Antonis Adriaensz namens Golleken Adriaensdr zijn vrouw (proc Gorckom) verkoopt aan Jan Wijtenzoen en zijn voorkijnder: Wijtman, Adriaen en Marijken ¼ in een stuck gront.

Ook aan Cornelis Adriaensz, Huijbrecht Adriaensz en Jacop Adriaensz wordt ¼ deel verkocht.

Fol 157r, 3-1-1577

Peeter Joest Willemsz, Willem Embrecht als voocht van Joest Willemsz naekijnder: Toenis, Raes, Jan en Anneken verklaren dat bij de deling na de doot van Willem Joessen afgesproken is dat de 3 beempdekens gelegen aenden Graevendijck de Oosterhoutsche zijde waarop een “rente”staat die Lauweriske Eijcx heffende is ???

Peeter en Willem beloven zoals voors staat dat het weeskijnt  van Willem: Janken, bedeeld op het 3e beempken, Alit Willems Joesdr op het 2e beempken en Willem Embrechts als voocht op het 3e beempken in de problemen komen dat verrekend wordt.

Hetzelfde geldt voor een ander beempken.

Fol. 158r lv1 en lv 2

Een lijstje bedragen met de volgende namen:

Jan Cornelis Horsten,

Adriaen Peters

Cort Jan Comen?

Adriaen Peter Jannen

Fol. 158r lv3, 2-4-1596

Antonis Peter Mathijss als voocht en Jochum Jan Bertens als tosiender van de kijnder van Peter Mathijss int bijwesen van Peeter Peter Mathijsz hebben afgerekend met Adriaen Peters Greijn

Ook Jan Comen is afgerekend.

Fol. 158r lv4, 5-4-1595

Jacob ??? en Lijs??? Zijn zus wed Lenaert ???, ??? Dieliss de Wreijten mede anemans Cornelis Jacobss kijnt van Jacop Jacopss bij Peeterken Hubrechtsdr en namens de erfg van Margriet Joris van Bedass?, Adriaen Jorijss van Bedass?, hun moeder was Lijsken sents Geritsdr wed Adriaen Joriss en Lenaert Faess van Zighen alias ??? zijn met Antonis Mathijs Peterss als voocht en Jochim Jan Bechsen? als toesiender van de kijnder van Peter Mathijs Peterss akkoord omtrent enkele rogpachten.

Ook akkoord zijn met de kijnder van Peter Mathijs Peterss: Jan Embrecht Horsten den Ouden, Adriaen Peters Greijn?, 6-4-1596.

Fol. 158r, 7-1-1577

Jaenken Dierck Gielisdr met Adriaen Janss, secretaris, als voocht, Jacop Jan Wouters en Jan Jan Wouters verkopen aan Jan Huijbrechtsz haren vader [?] een steede metten huijsinge.

Fol. 158r, 16-1-1577

Roelof Jacopsz, Adriaen Jacopszoen en Adriaenken Jacopsdr met Roelof Jan Roelofsz als voocht verkopen aan Cornelis Jan Geraertsz een buijnder gronden.

Fol. 158v, 16-1-1577

Claus Jan Smoldeners en Cornelis Adriaen Aerden zijn borg voor Adriaen Stevensz

Fol. 158v, 21-1-1577

Jan Joest Dircxzoen bekent geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht Peeter Willemsz tbv Alit zijn dochter.

Fol. 159r, 4-1-1577

Huijbrecht Peeter Goeijaerts en Anneken, Adriaenken, Jenneken en Marijken Peeter Goedertsdr met Cornelis Goeijaertsz hun voocht en Adriaen Adriaen Jan Horstenzoen als toesiender verkopen aan Lambrecht Adriaen Martensz een steede metten huijsinge.

Fol. 159v, 21-1-1577

Jan Jan Aertss den Ouden verkoopt aan Jan Jan Jan Aertssen zijn zoon de helft van 90 roeijen moers.

Fol. 159v, 21-1-1577

Matijs Jan Matijssen verkoopt aan Antonis Adriaen Maessen de helft van anderhalf buijnder.

Fol. 160r, 21-1-1577

Jan Lambrechtsz verkoopt aan Willem Jan Peeterszoen een half buijnder erve.

Fol. 160r, 21-1-1577

Peeter Woutersz verkoopt aan Peeter Maes Adriaensz een steede metten huijse.

Peeter Maes verkoopt weer aan Gielis Adriaensz, 21-1-1577

Fol. 160v, 30-1-1577

Huijbrecht Heijnrick Tonisz verkoopt aan Corstiaen Joest Dircxz een steede metten huijsinge.

Fol. 161r, 30-1-1577

Corstiaen Joest Dircxz verkoopt aan Commer Peetersz een steede metten huijse.

Fol. 161r, 30-1-1577

Cornelis Jan Geritsz verkoopt aan Jan Joest Peeterszoen alias Kempener ca 6 lopensaet gronden.

Fol. 161v, 4-2-1577

Philips Janss verkoopt aan Cornelis Bartolomeusz een steede metten huijse.

Fol. 161v, 9-2-1577

Cornelis Peeterszoen verkoopt aan Jacop Jan Jacopsz een “rente”.

Fol. 162r, 15-1-1577

Cornelis Bartolomeusz verkoopt aan Philips Janssoen een “rente”.

Fol. 162r, 13-2-1577

Aert Denis Godscalcxz belooft Jan Loeijensoen schadeloos te houden van de van Cornelis Tonis Buijsz gekochte steede.

Fol. 162v, 4-1-1577

Dielis Adriaensz verkoopt aan Goert Sijmonsz ca 3 lopensaet erve.

Fol. 162v, 3-1-1577

Matijs Jan Matijssen, Marijken Jan Matijsdr met Gerit Janssen haar oudste zoon, Cornelis en Jan Martens kijnderen, Lijsken Martens, Wouter Vranck Tonisz x Berbera Jan Matijssensdr bekennen voldaan te zijn door Cornelis Willemsz.

Fol. 163r, 4-2-1577

Matijs Jan Matijssen verkoopt aan Cornelis Lambrechtsz een stuck saijlants.

Fol. 163r, 4-2-1577

Peeters Woutersz van Riel verkoopt aan Cornelis Rijkensoen de Potmaker een stuck erve.

Fol. 163v, 4-2-1577

Peeters Woutersz van Riel verkoopt aan Jochem Baeijensz een stuck erve.

Fol. 163v, 4-2-1577

Peeters Woutersz van Riel verkoopt aanJacop Sijmonszoen ca 6 lopensaet lants

Fol. 164r, 4-2-1577

Peeters Woutersz van Riel verkoopt aanJochem Jan Cornelis Clauwenzoen 6 lopensaet lants.

Fol. 164r, 4-2-1577

Aert Cornelis Aert Cleijssen en Cornelis Jan Potmakers verkopen aan Cornelis Jan Roelensz 10 lopensaet moer.

Fol. 164v, 4-2-1577

Cornelis Tonis Buijs verkoopt aan Jan Adriaens Locht 6 lopensaet saijlants.

Fol. 164v, 4-2-1577

Cornelis Tonis Buijs verkoopt aan Peeter Tijs Peetersz ca 4 lopensaet saijlants.

In de kantlijn: Corst Meus koopt dit stuk land op 11-2-1584.

Fol. 164v, 4-2-1577

Jan Adriaens Locht bekent geld schuldig te zijn aan Jan Aert Janszoen.

Toegevoegd: Jan Aert Janssoen krijgt geld van Jan Adriaens, 19-6-1579.

Fol. 165r, 4-2-1577

Cornelis Aerts Janss als voocht van Neelken Tijs Damendr int bijwesen van Jan Tijssen haar man, Adam Matijssenzoen verkopen aan Adriaenken Jacopsdr een stuck saijlants.

Fol. 165v, 5-2-1577

Peeter Lambrecht Janssoen genaamd van Oirschot is voldaan door Lambrecht Janss zijn vader ivm de erfenis van zijn moeder.

Fol. 166r, 8-2-1577

Willem Peeter Plachenzoen als voocht en Cornelis Adriaen Aertssoen als toesiender van het kijnt van Huijbrecht Cornelis genaamd Cornelis verkopen aan Peeter Adriaen Aerdenzoen het deel van Cornelis in 2 buijnder.

Fol. 166r, 8-2-1577

Peeter Adriaen Aerdenzoen bekent geld schuldig te zijn aan Willem Peeter Plachenzoen als voocht van het kijnt van Huijbrecht Cornelis genaamd Cornelis.

Fol. 166v, 8-2-1577

Cornelis Adriaen Aerdenzoen als voocht en Tonis Vranckenzoen als toesiender van het kijnt van Peeter Cornelis Aert Lambrechts genaamd Maeijken verkopen aan Stoffel Cornelis Adriaensz een steede metten huijsinge.

Stoffel verkoopt weer aan Jan Adriaen Tonissen, 20-1-1577.

Fol. 167r, 8-2-1577

Peeter Jacop Peetersz verkoopt aan Joris vander Wee, vorster tot Dongen, een stuck erve.

Fol. 167v, 8-2-1577

Stoffel Cornelis Adriaen Maesz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Adriaen Aerdenz tbv Peeter Cornelis Aert Lambrechtsz weeskijnd genaamd Maeijken.

Fol. 167v, 8-2-1577

Jan Adriaen Toniss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Adriaen Aerdenz tbv Peeter Cornelis Aert Lambrechtsz weeskijnd genaamd Maeijken.

Fol. 168r, 9-9-1577

Adriaen Jan Jan Aertss bekent geld schuldig te zijn aan Neelken weduwe Robbrecht Matijss.

Fol. 168v, 9-2-1577

Cornelis Adriaensz alias Neelo bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Janss de Metserdr, des schoutent huijsvrouw tot Dongen.

Fol. 168v, 10-2-1577

Wijtman Willemsz houdt Thomas Cornelisz schadeloos.

Fol. 169r, 18-2-1577

Bouwen Jan Peetersz en Anneken Jan Peetersdr met Dierck Diercxz als voocht verkopen aan Merten Adriaen Janss de Wagemaker hun deel in een buijnder gronden.

Fol. 169r, 18-2-1577

Jenneken Adriaensdr x Merten Handricx, Bijateris Adriaens x Cornelis Roelof Lems verkopen aan Cornelis Jan Geritsz Haen een buijnder gronden.

Fol. 169v, 18-2-1577

Andries vande Veeken, Cornelis Peeter vander Voort en Michiel Toen Jan Me??? verkopen aan Cornelis Jan Geritsz Haen een buijnder gronden.

Fol. 169v, 18-2-1577

Merten Janssen de Decker als voocht en Aert Stoffels als toesiender van de kijnder van Tonis Janssen de Decker weu met Corijn Stoffelsz als haar voocht en Adriaen Jacops Jan Roelofs mede voor ¼ verkopen aan Roelof Jacop Jan Roelofszoen een steede metten huijse.

Fol. 170r, 20-2-1577

Katelijn Lemmen Maes weu met Adriaen Jacopsz als voocht, Lambrecht Lambrechtsz, Lauwereijs Lambrechtsz en Cornelis Lambrecht Lambrecht Maessen kijnder  verkopen aan Adriaen Adriaen Jan Horstenzoen een steede metten huijsinge. Een deel van de steede is van Berbera Lambrechtsdr Adriaens huijsvrouwe.

Fol. 170v, 20-2-1577

Jan Janssen van Beeck verkoopt aan Merten Janssen de Smit een stuck erve.

Fol. 170v, 20-2-1577

Roelof Jacopsz en Adriaen Jacopsz bekennen geld schuldig te zijn aan Jan Janss Brescer.

Fol. 170v, 20-2-1577

Roelof Jacopsz en Adriaen Jacopsz bekennen geld schuldig te zijn aan Joris vander Wee tbv Jan van Esse.

Fol. 171r, 21-2-1577

Willemken Cornelis Heijnricx weduwe neemt haar kijnder bij Cornelis Heijnricx aan int bijwesen van Jan Jan Gereaertsz haar huidige man en met consent van Jan Heijnricx als voocht en Cornelis Aertsz als toesiender van de 3 meijskens: Maeijken, Engelken en Anneken.

Fol. 172r, 21-2-1577

Willemken Cornelis Franssdr met Adriaen Corsten als voocht verkoopt aan Jan Jan Geritsz haren man all nu is de helft van haerder steede met de huijsinge.

Fol 172v, 27-2-1577

Herman Gijsbrechts van Cappel als voocht en Jan Embrecht Jan Horsten als toesiender van de kijnder van Adriaen Janss de Roeij: Peeterken, Metken en Claussken en Jan Adriaens de Roeij verkopen aan Merten Geritsz van Geesel een perceel moers.

Peeter Peetersz en Joris Peetersz zijn naeste van de kijnder.

Fol. 173r, 28-2-1577

Heijlken Heijmensdr x Joest Willemsz en Peeterken Domas Peetersdr met Joest Willemsz als voocht verkopen aan Bartolomeus Jan Bertenzoen de helft van een steede metten huijse.

Fol. 173r, 7-3-1577

Jan Willemsz alias Wiltfanck namens Adriaen Heijnricx en Antonis Heijnricx, broers en Jan Heijnricx broer (proc Hoogstraten), Marie Heijnricxdr x Adriaen Jacops (Breda) ook Jan Willems Twijn geconstitueerd hebbende, Jenneken Heijnricxdr met Jan Jan Willemsz als voocht verkopen aan Lijsken Roelof Heijnricx weduwe en haar 2 kijnder genaamd: Grietken en Neelken Roelofsdr bij Roelof Heijnricx za. Een steede metten huijsinge.

Fol. 174r, 18-3-1577

Peeter Adriaen Timmermans verkoopt aan Heijnrick Heijnricxz 5 lopen rogs.

Fol. 174v, 18-3-1577

Heijnrick Jan Heijnricxz van Raven en Elijsabet Jan Heijnricxdr met Cornelis Cornelis de Metser als voocht, Jenneken Jan Heijnricxdr x Jan Heijnricx, Cornelis Tonissen als voocht en Heijnrick Janss als toesiender van het weeskijnt: Lijnken Merten Tonisdr van Sundert verkopen aan Godert Jan Belgaertsz een buijnder gronden.

Fol. 174v, 18-3-1577

Jan Geraertsz verkoopt aan Peeter Geraerts zijn broer zijn deel in een steede gekomen van hun vader.

Fol. 175r, 18-3-1577

Lijsken Lambrechsdr x Merten Janss, Jan Willems Wiltfanck als voocht en Lambrecht Adriaenszoen als toesiender van de 2 kijnder van Roelof Heijnricx Roelofsz waar Lijsken moeder van is verkopen aan Peeter Janss van Beeck een stuck saijlants.

Gerit Lambrechts is een naaste van de kijnder.

Fol. 175v, 18-3-1577

Lijsken Lambrechsdr x Merten Janss, Jan Willems Wiltfanck als voocht en Lambrecht Adriaenszoen als toesiender van de 2 kijnder: Grietken en Neelekn van Roelof Heijnricx Roelofsz waar Lijsken moeder van is verkopen aan Jan Cornelisz een steede metten huijsinge.

Gerit Lambrechts is een naaste van de kijnder.

Cornelis Janss den Haen staat borg voor Jan Cornelisz zijn zwager

Fol. 176r, 18-3-1577

Lijsken Lambrechsdr x Merten Janss, Jan Willems Wiltfanck als voocht en Lambrecht Adriaenszoen als toesiender van de 2 kijnder: Grietken en Neelken van Roelof Heijnricx Roelofsz waar Lijsken moeder van is verkopen aan Cornelis Janss de Haen een stuck gronden.

Gerit Lambrechts is een naaste van de kijnder.

Fol. 176v, 28-3-1577

Jan Assencius mede als voocht en Jan Adriaen Gijben als toesiender van het kijn t van Adriaen Censsen: Adriaenken, Marijken Joest Assenciusdr x Adriaen Meussen, IJken Censsendr x Pouwels Cleijs Janss, Jan Joest Assencius verkopen aan Cornelis Janss den Haen elk hun deel in een half buijnder.

Fol. 177r, 1-4-1577

Lambrecht Adriaensz verkoopt aan Antonis Adriaen Maesz een half buijnder gronden.

Fol. 177r, 1-4-1577

Jan Jan Geritsz, Adriaen Corsten als voocht en Jan Peeters als alias Vulder? als toesiender van 5 kijnder wijlen Stijnken Cornelisdr bij Jan Janss: Lenaert Jan, Adriaenken en het jongste Grietken verkopen aan Peeter Adriaen Aert Lemmensz een steede metten huijsinge.

In de kantlijn: Overgevest Peeter Tonis Maessen.

Fol. 177v, 1-4-1577

Willem Bastiaensz verkoopt aan Peeter Roelof Adriaensz een steede metten huijsinge.

Fol. 177v, 4-5-1577

Peeter Peeter Jacopsz namens Engel Lambrecht Gerits weduwe verkoopt aan Heer Jan van Loenel, pastoor tot Dongen, een steede metten huijse.

Heer Jan met Cornelis Janss den Haen heeft de steede overgevest aan Adriaen Willemsz.

Fol. 178r, 4-5-1577

Cornelis Jan Geritsz alias Haen staat borg voor Heer Jan van Loenel.

Fol. 178r, 13-5-1577

Korst Jan Peetersz verkoopt aan Sijken Jan Empensdr een “rente”.

Jochum Jan Clauwen betaald geld, 31-3-1594.

Fol. 178v, 13-5-1577

Lenaert Willem Peetersdr x Joris Janss en [niets ingevuld] x Govaert Jan Peeter Govaertsz verkopen aan Daniel Heijnrick Wouters een “rente”.

Fol. 179r, 13-5-1577

Jan Adriaensz de Keteler is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 179v, 13-5-1577

Peeter Maes Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Maes Lemmensz, broer.

Fol. 179v, 13-5-1577

Cornelis Lambrechtsz bekent geld schuldig te zijn aan de Heijlich Geestmrs van Dongen.

Fol. 180r, 15-5-1577

Embrecht Jan Horsten verkoopt aan Adriaen Loeijensoen een steede metten huijsinge.

Adriaen verkoopt weer aan Peeter Tijs Peeters, 5-2-1579.

Fol. 180v, 15-5-1577

Adriaen Loeijenzoen bekent geld schuldig te zijn aan Embrecht Jan Horsten.

In de kantlijn: Adriaen Peeter Heijnricks x Dingen Embrecht Horsten bekent dat Cornelis Philips Bollekens betaald heeft, 17-4-1597.

Jacob Zijbrechts bekent dat Cornelis Philips Bollekens betaald heeft, 29-4-1598.

Lijsken Zijbrechts wed Lenaert Zeben? met Cornelis Philips als voocht is betaald, 22-??-1598.

Op 22-2-1611… slecht leesbaar

Fol. 180v

Embrecht Jan Horsten verklaart dat Adriaen Loeijen aan Embrecht Janss zijn jaarlijkse “rente” ook ineens mag aflossen.

Fol 181r, 25-5-1577

Embrecht Jan Horsten, Jan Embrecht Jan Horsten, Dingen Embrechtsdr x Adriaen Peeterszoen, Assencius Geritsz als voocht van Anna Embrechtsdr kijnder, Jan Gieleiszoen, Lenaert Romboutsz, Peeter Teeuwenzoen, Jacob Zebben/Zewen hebben een geschil met Embrecht x Magdalena Peeter Janssdr van Dongen.

Fol. 182r, 25-5-1577

Embrecht Jan Horstenz verlijt Jan Embrecht Jan Horsten zijn zoon cs een “rente”.

Fol. 182v, 30-5-1577

Katelijn Godert Reijner Jacopsdr x Gheris Buijsen, Jacop Cornelis Reijner Jacopszone, Lijsken Cornelis Reijner Jacopsdr x Rochus Keijen, Lijsebet wijlen Jan Cornelis Reijner Jacopsdr met Rombouten Peeter Hagaertszoen haar oude vader als voocht, Anna Adriaen Reijner Jacopsdr x Adriaen Thielmanszone Verheijden, Adriaen Adriaenken Reijner Jacopsdr x Dingman Michielsz Verheijden, Anna Lambrecht Jan Aertsdr vander Molen daar moeder af was Margriete Reijner Jacopsdr met Jannen Matijs Godscalxzone als voocht, Jacop Jacop Cornelis Reijner Jacopsz als voocht en Adriaen Cornelis Bartolomeusz als toesiender van Lambrechten Wraman??? en Jannan wijlen Peeter Lambrecht Jan Aertszone vander Molden kijnder, Lambrecht voors, ontrent 17 jaar, is aanwezig, Gregorius Buijsen namens Lauwereijs Bacx Janszone daar moeder af was Dijngne Lambrecht Jan Aertsdr vander Molen, Willem en Adriaen, gebroederen, wijlen Cornelis Willem Bertels Zofs sone, Heijlwich wijlen Cornelis Willem Embrecht Zofsdr x Cornelis Cornelis Berlaertszone d’Oude, Katelijn wijlen Cornelis Willem Bertels zonedr met Rochus Keijen als voocht, Cornelia, Anna en Marie, zussen, wijlen Jan Heijnrick Dirvenzonesdr met Rochus Keijen als voocht van welke kijnderen Cornelis Willem Bertels zone Jacopsdr machtigen Rochus Keijen en Cornelis Cornelis Belgaertszone om een stuk moer aan Adriaen Cornelis Willem Bertels zone te verkopen.

Fol. 183v, 3-6-1577

Cornelis Lambrechtsz en Jan Raes Janss bekennen geld schuldig te zijn aan Baltasar Willemsz van Dongen.

Fol. 184r, 10-6-1577

Joris vander Wee is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 184v, 17-6-1577

Zijmon Heijnrick Sijmonsz verkoopt aan Jan Adriaen Peetersz een “rente”.

In de kantlijn: 8-3-1633 Peter Jan Peters bekent dat Cornelis Cornelis Rijck Embrechtsz betaald heeft

Fol. 184v, 8-7-1577

Peter Corst Meusz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Vassenz.

Fol. 185r, 8-7-1577

Peeter Janss Bus bekent geld schuldig te zijn aan Joris vander Wee, vorster tot Dongen, tbv Willem Janss Verleg.

Fol. 185r, 15-7-1577

Claus Peetersz mede namens Damus Sijmonsz en mede als voocht van de kijnder van Adam Lucasz: Stijnken Adams, Heijnrick Aertsz x Neelken Willemsdr mede namens Jannen Willemsz, zwager transporteren aan Claus Peetersz de Backere, en nog namens Adriana Godscalcx Adriaensdr x Aert Cornelisz van Sint Geertruijden Berge en Marijken Peeters Clausdr x Bartel Dirck Dirckz, Dingen Peeter Clausdr met Bartel als voocht en Claus Peetersz als voocht en Heijnrick Aertsz als toesiender van de kijnder van Jan Peeter Clauss: Anneken, Maeijken, Jan, Willemken, Jacop en Jasper verkopen aan Antonis Matijs Peetersz een steede metten huijsinge.

De steede was van Jan Cleijs Peeter Ceelen

Fol. 186r, 15-7-1577

De erfg van Jan Cleijssen en Alit Cleijsdr maken een deling.

Adriaen Peetersz, Adriaenken Peetersdr, Aerdt vanden Berge, Jan Peeters kijnder met Jan Cornelis Willemsz en Heijnrick Aertsz als toesiender, Claus de Backer, Dingen Fredericxdr, Bartolomeus Dircx.

Fol. 186v, datum: 29-9-1577 doorgestreept

Adriaen Peetersz verkoopt aan Aert Jacopsz een weije zoals Berthout Adriaen Meliszoen gewonnen heeft.

Fol. 186v, 29-9-1577

Adriaen Peeter Melisz verkoopt aan Aert Jacopsz van Drijnmolen een “rente”.

Fol. 187r, 23-9-1577

Adriaen Peeter Melisz transporteert aan Aert Jacopsz van Drijnmolen allen alsulcke actie en gescillen als Berthout Adriaen Melisz eertijts opgewonnen heeft.

Fol. 187r, 19-10-1577

Adriaen Roelenz en Jan Adriaen Roelenz  verkopen aan Antonis Dircxzoen elk 3 lopensaet gronden.

Fol. 187v, 3-3-1578

Huijbrecht Cornelisz verkoopt aan Merten Janss de Decker een stuck saijlants.

Fol. 187v, 23-3-1578

Toenken Martensdr x Huijbrecht Cornelisz verkoopt aan Antonis Stoffelen ¼ in een steede metten huijsinge.

Fol. 188r, 3-2-1578

Peeter Adriaen Timmermansz verkoopt aan Vas Jan Cornelis Vermolen 3 vurtelen rogs.

Fol. 188v, 20-12-1577

Aerdt Meuss Mulder bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Lambrechtsz.

Fol. 189r, 3-2-1578

Jan Embrecht Rijkenz verkoopt aan Cornelis Adriaensz alias Neelo ca 13 lopensaet gronden.

Fol. 189r, 15-1-1578

Jan Stoffelszoen Lakenbereijder tot donghen bekent geld schuldig te zijn aan Mr Peeter vanden Koessele Janssz x Anthonia Willem Gijsbrechtsdr.

Fol. 189v

Meus Jan Meussen x Toenken nemen aan het kind Jan Cornelis waar de moeder van was Jenneken Jansdr. Matijs Meus Janss is voocht en Cornelis Janss toesiender.

Vanaf hier begint de nummering weer bij 180.

Fol. 180br, 24-3-1578

De erfg van Peeter Janss van Beeck: Cornelia Cornelis Brebersdr wed Peeter Janss nu x Zijmon Wilboertsz, Dierck Janss van Beeck (Beeck) als voocht van de 2 kijnder van Peeter Janss en Claus Cornelis Brebersz als toesiender: Jan Peeters en Adriaenken Peeters, int bijweesen van Jan Janss van Beeck als toesiender en Dierck Adriaen Diercxzoen ook als toesiender maken een erfdeling.

Fol. 182br, 24-3-1578

Neelken Cornelis Brebersdr wed Peeter Janss van Beeck nu x Zijmon Wilboertsz neemt haar kinderen aan van Jan Janss van Beeck als voocht en Claus Cornelis Brebersz als toesiender

Fol. 183br, 3-2-1578

Goijaert Sijmon Joesz verkoopt aan Peeter Roelofsz anderhalf lopensaet saijlants.

Fol. 183br, 3-2-1578

Goijaert Sijmons verkoopt aan Huijbrecht Corneliszoen anderhalf lopensaet saijlants.

Fol. 183bv, 3-2-1578

Claus Huijbrechszoen verkoopt aan Adriaen Jan Peeterszoen 2 kopensaet gronden.

Fol. 183bv, 3-2-1578

Adriaen Claus Goeijaerts verkoopt aan Cornelis Cornelis Rijkenz 1/3 in een buijnder gronden.

Fol. 184br, 3-2-1578

Anneken Wouter Denisdr x Cornelis Tonissen alias Langen verkopen aan Vas Janssoen de helft van een steede metten huijse zoals Jan Cornelis Vermolen za. dit altijd gebruijkt heeft.

Fol. 184br, 3-2-1578

Cornelis Willemsz verkoopt aan Commer Peetersz een buijnder erve.

Fol. 184bv, 3-2-1578

Cornelis Jan Ruelenz verkoopt aan Lambrecht Adriaen Martensz een buijnder weijen.

Fol. 184bv, 3-2-1578

Cornelis Cornelis Rijkenz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Claus Godertsz

Fol. 185br, 3-2-1578

Commer Peetersz verkoopt aan Jacop Jan Jacopsz een “rente”.

Fol. 185v, 3-2-1578

Jan Jan Lemmen Hulshoutsz verkoopt aan Adriaen Jan Jan Lemmensz ¼ in een steede metten huijsinge.

Fol. 185bv, 3-2-1578

Marijken Jan Janssdr x Dirck Antoniszoen verkoopt aan Roeloff Jan Janssen ¼ in een steede metten huijsinge.

Fol. 186br, 3-2-1578

Peeter Adriaen Cornelisz verkoopt aan Cornelis Ancemsz 3 lopensaet gronden.

Fol. 186br, 17-2-1578

Jacop Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Cornelis Willemsz een weije.

Fol. 186br, 17-2-1578

Jacop Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Claus Bastiaensz een weij.

Fol. 186bv, 8-2-1578

Adriaen Wouter Maessen bekent geld schuldig te zijn aan Frans Claus Verheijden.

Fol. 186bv, 5-2-1578

Stoffel Cornelis Adriaensz verkoopt aan Cornelis Lambrecht Aert Lemmensz zijn deel in de helft van een steede. Broers en zussen hebben de andere delen tegen Cornelis Adriaen Maes hun vader.

In de kantlijn: Cornelis verkoopt weer aan Zijmon Cornelis Maesz.

Fol. 187br, 11-2-1578

Mr Willem Diercxz verkoopt aan Jan Denisszoen 6 vurtelen rogs.

Fol. 187bv, 12-2-1578

Elijsabet Michielss, Commer Michielss, Jenneken Michielsdr met Peeter Heijnricx als voocht verkopen aan Crijn Michielss, broer, een steede metten huijsinge.

Fol. 187bv, 13-2-1578

Peeter Andries Cornelisz alias Bogaert int bijwesen van Andries Cornelis Bogaert ter eenre en  Peeter Andriess, Claus Andriessen, Bernaert Andriess int bijwesen van Cornelis Lambrechtsz als voocht en Andries Corneliszoen als toesiender van Andries Peeter Geritskijnder zijn akkoord mbt een stuk saijlant.

Fol. 189br, 15-2-1578

Heijnrick Geerts van Alffen, Andries Wouter Jacopsz, ook van Alffen, mede namens Andries Jacops, Meus Andries Meussen, ook van Alffen, Gijsbrecht Gerit Ketelersz, Joest Cornelis, Merten Cornelis Tielensoen, Jenneken Heijnrick Salders weduwe. Erfg van Jacop Andries Meussen. Zij zijn voldaan van Cornelis Willems de Lakenbereijder tot Dongen.

Fol. 189br, 15-2-1578

Steven Geritsz de Smit bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jacopsz.

Fol. 189bv, 15-2-1578

Cornelis Adriaensz en Peeter Wijten als voocht en Cornelis als toesiender van de kijnder van Jan Wijten staan borg om Merten Gerits schadeloos te houden van een van Jan Wijten gekocht stuk land.

Fol. 189bv, 17-2-1578

Anneken Cornelis x Jacop Adriaen Jan Jacopsz verkoopt aan Peeter Peeter Jacop Jan Vranckenz haar deel in een steede metten huijsinge.

Fol. 190r, 17-2-1578

Crijn Michielssen verkoopt aan Cornelis Adriaen Aerdensoen een stuck erve.

Fol. 190r, 24-2-1578

Lijsken wed Roelof Heijnricx met Lambrecht Adriaens als voocht, Jan Willems Twijn als voocht en Lambrecht Adriaens als toesiender van de kijnder van Roelof verkopen aan Jan Huijbrecht Toniss een acker.

Fol. 190v, 17-2-1578

Marijken Jansdr en Lijsken Jansdr x Thomas Janss met Antonis Adriaen Maessen als voocht verkopen aan Adriaen Janss Heijmenz? een steede metten huijse.

Adriaen verkoopt weer aan Cornelis Antonis Buijs.

Fol. 190v, 17-2-1578

Aerdt Peetersz verkoopt aan Claus Bastiaensz een half buijnder erven.

Fol. 191r, 23-2-1578

Hilleken Michiel Willemsdr wed Jochem Claess int bijwesen van Joest Dircxzoen en Cornelis Clauss als voocht van het kijnd: Jacop Jochems soenken welcke soenken voors door Hilleken verwekt is bij Jochem Clauss. Hilleken neemt haar kind aan.

In de kantlijn: Hilleken Jochem Cleijs wed met Joos Dircks als voocht is voldaan door Cornelis en Crijn Claes Goeijaerts kijnder.

Fol. 191v, 3-3-1578

Metken Peetersdr x Jan Adriaen Jan Aertssen verkoopt aan Jan Jan Claussen van Ghils een stuck saijlants.

Fol. 192r, 3-3-1578

Bartolomeus Peeter Meusz verkoopt aan Roelof Claus Roelensz een buijnder gronden.

Fol. 192r, 3-3-1578

Marijken Adriaen Aerdendr met Peeter Adriaen Aerden als voocht verkoopt aan Cornelis Adriaen Aerden, broer, het 1/7 deel van 2 buijnder gronden.

Fol 192v, 12-5-1578

Jan Aert Janss verkoopt aan Cornelis Lemmensz een buijnder gronden.

Fol. 192v, 12-5-1578

Adriaen Aert Janss Genenz verkoopt aan Jan Corst Meusz een stuck saijlants.

Fol. 192v, 4-5-1578

Adriaen Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Claus Huijbrechsz

In de kantlijn: Adriaen Claus en Adriaen Cornelis Adriaens Nelo, 17-3-1597.

In de kantlijn: Aert Peeters  tot Geertruijdenbergh en ??? Cornelis als erfg zijn voldaan door Jan Peter Janss van Beeck, 20-1-1593

Fol. 193r, 3-3-1578

Peeter Maessen verkoopt aan Claus Bastiaensz 4 lopensaet erven.

Fol. 193r, 3-3-1578

Peter Janss Bus bekent geld schuldig te zijn aan Willem Janss Verlegge.

Fol. 193v, 3-3-1578

De erfg van Jacop Jan Roelofsz: Adriaenken Jacopsdr x Cornelis Adriaen Gerits, Roelof Jacopsz en Adriaen Jacop Janss maken een erfdeling.

Fol. 194v, 3-3-1578

Adriaenken Jacopsdr x Cornelis Adriaen Gerits verkoopt aan Roelof Jacopszoen een stuck erven.

Fol. 194v, 3-4-1578

Matijs Damen verkoopt aan Jan Tijs Wautersz een steede metten huijse.

Fol. 195r, 5-3-1578

Commer Peetersz verkoopt aan Adriaenken Tonis Clausdr weduwe Matijs Peeters een steede metten huijse.

Fol. 195r, 5-3-1578

Adriaenken Tonis Clausdr met Cornelis Tonis Clauss als voocht verkoopt aan Jan Janssen Verstege een stuck erven.

Fol 195r, 5-3-1578

Jan Janss Versteegh verkoopt het stuck erve weer aan Antonis Dircxz.

Fol. 195v, 7-3-1578

Tonis Adriaens en Berbel Adriaen Gerits weduwe zijn akkoord mbt de koop van een huijsken.

Fol. 196v, 7-3-1578

Jan Gerartsz de Roeij verkoopt aan Peeter Janss Bus een block moers.

Fol. 196v, 10-3-1579 [?]

Marijken Matijs Peetersdr x Peeter Peetersz verkoopt aan Adriaen Jacopsz 6 lopensaet rogs.

In de kantlijn: Jan Dijrck Anhoniss verklaart dat Cornelis Anthonis Jan Janss en Laureijs Claess afgelost hebben, 7-2-1651

Fol. 197r, 10-3-1578

Marijken Matijs Peetersdr x Peeter Peetersz verkoopt aan Adriaen Jacopsz 6 lopensaet rogs.

Fol. 197r, 23-3-1578

Jan Janss van Beeck als voocht en Claus Cornelis Brebers als toesiender van de kijnder van Peeter Janss van Beeck x Cornelia (nu x met Zijmon Wilboert Sijmonsz) verkopen aan Jan Marcelisz een stuck lants.

Adriaen Corsten is een naeste.

Fol. 197v, 24-3-1578

Elijsabet Stevensdr x Lambrecht Adriaensz verkopen aan Cornelis Meussen een stuck erven.

Fol. 197br, 24-3-1578

Peeter Wijtensoen als voocht en Cornelis Adriaenszoen als toesiender van de kijnder van Jan Wijten staan borg voor Merten Geritszoen mbt een stuck saijlants gekocht van Jan Wijten za.

Fol. 197br, 4-4-1578

Peeter Adriaen Aerden verkoopt aan Peeter Thomas Maessen een steede metten huijsinge.

Fol. 197bv, 5-4-1578

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Elijsabet Gijsbrecht Sijmonsdr weduwe Jan Jan Peeters een steede metten huijsinge.

Fol. 197bv, 14-4-1578

Peeter Teeuwen en Magdalena Dircxdr  met Peeter Teeuwen, broer en voocht, verkopen aan Peeter Cornelis van Ghils hun deel in een weije.

Fol. 198r, 14-4-1578

Jan Huijbrecht Toniss verkoopt aan Jan Janssen van Beeck een stuck erven.

Fol. 198r, 8-3-1578

Huijbrecht Tonis Janssen bekent geld schuldig te zijn aan Jenneken Joest Tonisdr.

Fol. 198v, 23-4-1578

Joris vander Wee, stadthouder Dongen, en Jan Peeter Jan Swerts alias Vulder bekennen geld schuldig te zijn aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Joris laat de helft van een lopensaet moers over aan Adriaen Janss, zwager.

Fol. 199r, 23-4-1578

Jan Emmen Clauss bekent geld schuldig te zijn aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Jan Emmen Cleijss staat borg voor Adriaen Jan Jan Peeter Celen en Claus en Adriaen Emmen om elkaar schadeloos te houden.

Fol. 199r, 23-4-1578

Cornelis Janss Haen bekent geld schuldig te zijn aan aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Fol. 199r, 23-4-1578

Gijsbrecht Peeter Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Gijsbrecht Peeter Willemsz staat borg voor Peeter Gerit Willems en Lauwereijs Gijb Peeter Willems om elkaar schadeloos te houden.

Fol. 199v, 23-4-1578

Jan Willem Joesten inde Santstraet als borg van Jasper Janssen van Loon bekent geld schuldig te zijn aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Adriaen Aert Boen?, Jan Michielss en Peeter Michiels houden elkaar met Jasper Janss van Loon schadeloos

Fol. 199v, 23-4-1578

Cornelis Adriaen Maess bekent geld schuldig te zijn aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Cornelis Maes staat borg voor Tonis Adriaen Maes en Adriaen Wouter Maes en houden elkaar schadeloos.

Fol. 200r, 23-4-1578

Jan Lemmenszoen Hoevener bekent geld schuldig te zijn aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Fol. 200r, 23-4-1578

Cornelis Rijkenz de Potbacker bekent geld schuldig te zijn aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Adriaen Lemmens is borg en houdt samen met Cornelis Rijken de Potbacker elkaar schadeloos.

Fol. 200r, 23-4-1578

Adriaen Vranckenz en Matijs Tonis Matijssen bekennen geld schuldig te zijn aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Juet Cornelis Huijbrechsweu met Jan Willems Twijn staat borg en Jan Vrancken namens Adriaen Vrancken houden elkaar schadeloos.

Fol. 200v, 28-4-1578

Elijsabet Jan Janss weduwe met Peeter Heijnricx als voocht verkoopt aan Cornelis Janssen alias Haen een steede metten huijse.

Fol. 200v, 28-4-1578

Heer Cornelis, pastoor te Bavel, met Jan Cornelis Aertss als voocht verkoopt aan Cornelis Janss alias Haen het 1/12 van 4 buijnder gronden.

Fol. 201r, 2-5-1578

Adriaen Maes Lemmensz verkoopt aan Peeter Maes Lemmensz, broer, de helft in een steede.

Peeter verkoopt weer aan Merten Janss de Decker.

Fol. 202r, 2-5-1578

Merten Janss de Decker bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Maes Lemmensz.

Fol. 202r, 12-5-1578

Peeter Maes Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Adriaen Aerdenz.

Fol. 202v, 12-5-1578

Antonis Matijss verkoopt aan Matijs Antonis Matijss zijn zoon en Jan Jan Woutersz een steede metten huijsinge.

Fol. 203r, 12-5-1578

Jan Jan Woutersz verkoopt Matijs Antonis Matijssen de helft van de steede waar Matijs de andere helft al van heeft.

Fol. 203r, 9-6-1578

Anna Jan Jan Martens weduwe met Merten Jan Jan Martens haar zoon als voocht bekent geld schuldig te zijn aan het weeskijnd van Peeterken Jan Cornelis Horstendr za.: Berbera bij Adam Willem Janss Verlegge. Het gaat om een “rente” die eertijds geheven heeft Marij Peeter Janssdr van Dongen en al nu verstorven is op de kijnder van Adriaen Janss de Roeij: Neelken en Clausken en Herman Gijsbrechsz als voocht en Jan Embrecht Horsten als toesiender en Jan Adriaens de Roeij met Peeter Adriaensz de Roeij, broer, hebben afstand gedaan.

Fol. 203v, 9-6-1578

Commer Peeterszoen transporteert aan Peeter Conijncxzoen tbv Jan Gijben weeskijnt: Maeijken een te innen geldbedrag.

Fol. 204r, 28-6-1578

Peeter Heijnricx Wagemaker namens Cornelia Dirck Willemsdr x Merten Denisz verkoopt aan Jan Raessen zoen een stuck erven.

Fol. 204r, 28-6-1578

Matijs Tonis Matijssen verkoopt aan Cornelis Lambrechtsz een stuck erven.

Cornelis verkoopt weer aan Peeter Adriaen Aerdenz.

Fol. 204v, 25-8-1578

De erfg van Engel Lambrechts weu: Jan Lauwereijsz, Tonis Lauwereijsz, Heijnrick Lauwereijsz, Anneken Lauwereijsdr, Maeijken Lauwereijsdr en Dingijnken Lauwereijsdr, int bijwesen van Zijmon Heijnrick Sijmonsz als voocht en Huijbrecht Adriaensz als toesiender ter eenre en Engelken Lambrecht Geritsdr x Peeter Peeter Jacops ter ander zijde maken een erfdeling.

Fol. 205v, 1-9-1578

Peeter Heijnricx namens Peeter Rijkout Loonenz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 206r, 30-10-1578

Adriaen Adriaen Roelenz en Jan Adriaen Roelensz verkopen aan Cornelis Janss den Haen een buijnder gronden.

Fol. 206v, 10-11-1578

Boudewijn Adriaensz vander Mijll namens Adriaen Huijgensen x Katelijn Cornelis Goderts vander Raeckdr (proc Breda) verkopen aan Adriaen Jacop Sprangersz een “rente”.

Fol. 206v, 10-11-1578

Boudewijn Adriaensz vander Mijll namens Adriaen Huijgensen x Katelijn Cornelis Goderts vander Raeckdr (proc Breda) verkopen aan Adriaen Jacop Sprangersz een “rente”.

Fol. 206v, 10-11-1578

Boudewijn Adriaensz vander Mijll namens Adriaen Huijgensen x Katelijn Cornelis Goderts vander Raeckdr (proc Breda) verkopen aan Adriaen Jacop Sprangersz 2 vurtelen rogs.

Fol. 207r, 10-11-1578

Jan Heijnrick van de Wijns Boudewijn namens Mateus Goderts vander Raeckdr (proc Breda) verkopen aan Adriaen Jacop Sprangersz een “rente”.

Fol. 207r, 10-11-1578

Jan Heijnrick Boudewijn Adriaens namens Mateus Goderts vander Raeckdr (proc Breda) verkopen aan Adriaen Jacop Sprangersz een “rente”.

Fol. 207v, 10-11-1578

Adriaen Wouters Denisz bekent geld schuldig te zijn aan Embrecht Stoffelsz.

Fol. 207v, 14-11-1578

Roeloff Jacop Jan Roeloffs verkoopt aan Joris vander Wee, vorster Dongen, een steede metten huijse.

Fol. 208r, 5-1-1578

Lambrecht Adriaens verkoopt aan Jan Joess Dircxz de Jonge de helft van een steede.

Fol. 208r, 5-1-1578

Tonis Denis Faes? Neelen? verkoopt aan Jan Joest Dircx de Jonge de helft van een steede metten huijsinge.

Jan verkoopt weer aan Jan Jan Wouter Maesz.

Fol. 208v, 14-1-1578

Adriaenken Jacop Jansdr x Daem Tijs Damen verkopen aan Jan Jacop Janss, haar broer, haar deel in de steede gekomen van haar moeder za.

Fol. 208v, 14-1-1578

Claus Roel Clausz verkoopt aan Cornelis Peeters Adriaen Maess 2 buijnder gronden.

Fol. 208v, 14-1-1578

Margriet Cornelis Peeter Adriaens weduwe met Wouter Tonissen als voocht verkoopt aan Peeter Jan Lambrechtsz een steede metten huijsinge.

Fol. 209r, 19-1-1578

Peeter Heijnricx de Wagemaker is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 209v, 19-1-1578

Adriaen Adriaenss Verstech verkoopt aan Jacop Sijmonszoen 6 lopensaet gronden.

Fol. 209v, 19-1-1578

Adriaen Adriaenss Verstech verkoopt aan Jochem Jan Clauwens 6 lopensaet gronden.

Fol. 209v, 19-1-1578

Peeter Cornelisz van Ghils verkoopt aan Cornelis Janss de Haen ca 5 lopensaet gronden.

Fol. 209v, 19-1-1578

Adriaen Willemsz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 210r, 19-1-1578

Peeter Adriaen Aerdensoen verkoopt aan Jasper Roelofsz 1/6 in 2 buijnder gronden.

Fol. 210r, 24-1-1578

Jan Jan Jan Peetersz en Cornelis Bartelszoen en IJken Jan Janssdr x Claus Meuss verkopen aan Adriaen Maes Lemmensz een steede metten huijse.

Fol. 210v, 31-1-1578

Peeter Cornelisz van Ghils verkoopt aan Peeter Adriaen Hagertsz een “rente”.

Fol. 211r, 31-1-1578

De erfg van Claus Godertsz maken een erfdeling:

Cornelis Clauss en Crijn Clauss, Anneken Claus Godertsdr x Michiel Janss, Jochem Clauss weeskijnder. Dingen Claus Godertsdr x Adriaen Janss is met de deling tevreden [zij wordt in de deling zelf niet genoemd]

Lauwereijs Cornelis Will Daemsz is voldaan ivm een “rente”op een stuk land gekomen van Claus Goderts te betalen door Cornelis Cleijss.

Fol. 212r, 11-2-1578

Peeter Adriaen Aerden verkoopt aan Cornelis Adriaen Cornelisz een half buijnder.

Fol. 212r, 10-2-1578

Peeter Maes Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Corst Meusz tbv de kijnder van Jan Jan Gertisz genaamd de Backer bij Stijnken Cornelisdr: Jan, Adriaen en Grietken.

In de kantlijn: Adriaens Janss de Backer is van zijn deel voldaan, 22-2-1607. Margriet Janssdr de Backer is ook voldaan. 4-3-1697

Adriaen Corsten als voocht en Jan Peeters Vulder als toesiender ontslaan Cornelis Adriaen Aerdenzoen van de schuld van ƒ 150 en ƒ 32.

Ook Jan Jan Gerits ontslaat Cornelis van zijn schuld van sestalfhonderd gulden.

Fol. 212v, 14-2-1578

Herman Gijsbrechts als voocht  van 2 kijnder van Adriaen Janssoen de Roeij: Metken en Claesken, Peeter Adriaens de Roeij zijn voldaan door Gijsbrecht Peeter Willemsz.

Jan Adriaens is ook voldaan door Gijsbrecht, 16-3-1579.

Fol. 213r, 2-4-1578

Huijbrecht Adriaenszoen is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 213r, 2-4-1578

Jan Janssoen bekent geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht Peeter Willemsz

Fol. 213v, 3-4-1578

Matijs Tonis Matijssen verkoopt aan Jacop Jan Adriaens een half buijnder weijen.

Fol. 213v, 8-4-1578

Jacop Jan Adriaens verkoopt aan Jan Stoffelszoen de helft van anderhalf buijnder weijen.

Fol. 214r, 12-5-1579

Merten Merten Vrints x Marije wijlen Jan Phanaertsdr (proc Ginneken) verkoopt aan Mr Adriaen Nobel, Licentiaet en advocaat te Breda,  een “rente”.

Fol. 215r, 2-4-1579

De erfg van Anna Jan Jan Mertens weduwe maken een erfdeling: Jan Jan Mertens, Janneken, Maeijken en Adriaenken, zussen, met Jacop Adriaens als voocht en Jan Embrechts als toesiender mede van Jan Jan Jan Mertens, Peeter Peer Mertens als voocht van Meus Jan Mertens kijnder en Steven Cornelis als toesiender.

In de deling wordt nog genoemd Merten Jan Jan Martens, Adriaenken wordt niet genoemd in de deling zelf.

Fol. 216r, 4-4-1579

Neelken Tijs Damendr x Jan Tijssen verkopen aan Daem Tijs Daemenz een stuck erven.

Fol. 216r, 4-4-1579

Damis Tijs Daemen verkoopt weer aan Jan Tijs Woutersz 6 lopensaet erven.

Fol. 216r, 9-4-1579

Cornelis Aerts Stuijck bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Willem Cornelisz

Fol. 216v

Lauwereijs Jan Cornelis is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 217r, 7-8-1579

Berbel Jansdr  met Adriaen Toniss als voocht, Nicolaus Jansz de Latere namens Dingen Jans de Bont x Cornelis Teijnertsz, Eijsken Adriaens en Neelken Adriaensde Bont, Tijn Adriaens de Bont x Adriaen Antoniss, Lucas Adriaensz de Bont mede namens zijn zussen, Cornelis Reijnerszoen namens Marijken Jans tot Enchuijsen. Allen erfg van Huijbrecht Janss de Bont vesten over aan Huijbrecht Tonis Faessen 1/3 in een buijnder erven.

Fol. 217v, 17-8-1579

Adriaenken Jan Geraertsz met Jan Cornelis zijnen voocht en Roelof Jan Roelofsz als toesiender, Toenken Tonis Jan Smits kijnd met Adriaen Jan Smits als oom en  voocht, Anneken Jan Stevens kijnd met Jan Stevens haar vader. Van beide kijnder was Lijnken Jan Geraertsdr de moeder. Jan Cornelisz is de toesiender. Zij verkopen aan Cornelis Adriaen Geritsz een steede metten huijsinge.

Aerdt Jan Cornelisz en Roelof Jan Roelofsz zijn naasten.

Fol. 217v, 17-8-1579

Cornelis Adriaen Geritsz verkoopt weer aan Adriaenken Jacop Jan Roelofsdr zijn vrouw de helft van de steede.

Fol. 218r, 17-8-1579

Cornelis Adriaen Geritsz x Adriaenken Jacop Jan Roelofsdr verobligeren de steede.

Fol. 218r, 19-9-1579

Claus Peeter Jan Denisz verkoopt aan Aerst Jacopszoen een “rente”.

Fol. 218v, 39[?]-10-1579

Merten Denisz namens Mr Willem Dircxz (proc Schertogenbosche), Cornelia Dirck Willemsdr x Merten Denisz verkopen aan Lenaert Janss een huijs.

Fol. 218v, 20-10-1579

De erfg van Jan Lambrechtsz de Hoevener op de Cleijn Hoeve te Dongen:

Marijken Jan Lambrechts weduwe met Heijndrick Pauwelsz als voocht ter eenre en Antonis Deniss x Marijken Jan Lambrechsdr, Peeter Jan Lambrechtsz, Lambrecht Jan Lambrechsz en Janneken Jan Lambrechsdr met Adriaen Lambrechs  en Cornelis Lambrechsz als voogden en Heijnrick Pouwels als toesiender, Claus Bastiaens x Adriaenken Jan Lambrechsdr maken een erfdeling.

Fol. 221v, 27-11-1579

Baltasar Willemsz van Dongen is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 221v

Baltasar Willemsz van Dongen renuncieert van de goederen aanbestorven na overlijden van Cristoffel Willemsz van Dongen, oom en Willem van Dongen zijn vader.

Fol. 222r, 12-1579

Peeterken Jacop Peetersdr wed Jan Jacopszoen van Turnoutt met Jasper Loeijen als voocht maakt een testament. Genoemd: de kijnder van Lenaert Jan Jacopsz haar zoon: Lijnken, Gerit, Lenaert, Jacop, Jan, Pauwels en Adriaenken bij Cens Geritsdr.

Fol. 223r, 7-12-1579

Evert Joriss verkoopt Stoffel Adriaensz de Cluijter een stuck erven.

Fol. 223r, 7-12-1579

Cornelis Denis Jan Noten verkoopt aan Stoffel Adriaensz de Cluijter en stuck erven.

Fol. 223r, 7-12-1579

Jan Peeter Stevens verkoopt aan Stoffel Adriaensz de Cluijter en stuck erven.

Fol. 223v, 7-12-1579

Lambrecht Jan Ruelensz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Jan Ruelen zijn broer.

Fol. 223v, 24-12-1579

Wouter Cornelis verkoopt aan Wouter Antonisz een stuck erven.

Fol. 224r, 2-1-1580

Commer Peetersz als voocht van Lijnken Adriaen Geritsdr met Adriaen Gerits als vader en toesiender verkoopt aan Claus Adriaens alias Cat een block moers.

Fol. 224r, 24-12-1579

Peeter Corst Meusz verkoopt aan Cornelis Janss alias Haen een half buijnder gronden.

Fol. 224r, 4-1-1580

Cornelis Janss alias Haen verkoopt aan Antonis Denisz Hoevener op die cleijn Hoeve tot Dongen 3 buijnder gronden.

Fol. 224v, 4-1-1580

Zijmon Wilboerts,  Jacop Wilboerts, Rijck Wilboerts, Jan Wilboert, Peter Wilboerts, Adriaen Wilboerts en Toenken Wilboertsz met Cornelis Rijken als voocht verkopen aan Denis Peeter Roelofsz een steede metten huijsinge.

Fol. 224v, 4-1-1580

Jan Vranck Tonisz verkoopt aan Adriaen Cornelis alias Pot een steede metten huijse.

Fol. 225r, 4-1-1580

Huijbrecht Lambrechtdr x Stoffel Cornelisz verkoopt aan Aert Lambrecht Aerdensoen zijn deel in de steede aangekomen van zijn vader

Fol. 225r, 4-1-1580

Aert Stoffelsz neemt zijn kijnder aan: Adriaen, Steven, Huijbrecht, Marijken en Grietken, int bijwesen van Cornelis Stoffelsz als voocht en Cornelis Janss Stevensz als toesiender