Selecteer een pagina

Akte 1
Compareerde Eijltge Andries de Bie weduwe Jan Goossens van Drunen. Zij maakt haar testament. Zij benoemt Andries Janss van Drunen, haeren sone tot haar erfgenaam. 30-10-1675.

Akte 2
Compareerde op 15-1-1676 Jan Janss van Ammelrooijen x Anneke Hendricx de Greefdr. Zij maken hun testament.

Akte 3
Compareerde Dirck Petersen Sprangers x Lijsken Corstiaens Mutsert. Zij maken hun testament. 16-5-1676.

Akte 4
Op 1-10-1676 compareren Willem Franse van Ammelrooij x Digna Jans. Zij maken hun testament.

Akte 5
Op 5-12-1676 compareerde Lijsken Laurisse dogter van Lauris Willem Floris. Zij maakt haar tetament. Zij benoemt Lijsbeth Lauris, haer suster, x Peter Gijsberts tot eenige erfgenaam.

Akte 6
Op 21-3-1677 compareerde Bastiaen Cornelissen van der Wercke x IJda Marcelisdr. Zij maken hun testament.
Genoemd: Het versterff van dominee Bron en Geertruijt van der Wercke. De kinderen van Dingena van der Wercke za verweckt bij Andries Janss van Drunen en Catharina van de Wercke, haer dogters. De dogter van Bartel van Geske.

Akte 7
Op 21-6-1677 compareerde Marten van Campen. Hij maakt zijn testament.
Genoemd: De huijs armen. De kerck. Adriaen Sprangers, adcocaat, sijne neve. Willem Sprangers, neve. Jacob Sprangers, neve. Maria Sprangers, nicht, x dominee Schalcken, predikant. Catharina Sprangers, nicht. Elisabeth Sprangers, nicht. Alle ses kinderen van sijn suster. Gelden van Campen, broer, x Jenneke de Bie, weer x en woonende te ’s Hertogenbosch. Aeltgen vvan Campen, suster.

Akte 8
Op 5-8-1677 compareerde Anthonie Timmers, secretaris, x Geertruij van Andel. Zij maken hun testament.

Akte 9
Compareerde Jan Dircxs de Groot x Hilleken Adriaens Mulder. Zij maken hun testament. 13-4-1680.

Akte 10
Op 24-5-1681 compareerde Wouter Verwiel weduwenaar Bessula van Beest. Hij benoemd tot erfgenamen zijn kinderen: Adriaen, Johannes, Lodewijk, Gijsbert, Johanna en Adriana Verwiel.
Adriana x Roel? Peters?

Akte 11
Jan Paulus vanden Hout x Magdalena Claes Braspenning. Zij maken hun testament. 21-9-1682.

Akte 12
Op 14-9-1687 compareerde Aert Dilis Coeckman x Maijken Sijmons de Gester. Zij maken hun testament.
Genoemd: Cornelia, de jongste dogte.

Akte 13
Op 20-1-1691 compareerde Handrick Dircxs de Greef x Adriaentje Aerts de Gester. Zij maken hun testament.
Genoemd: Peterken Handricx de Greef, dogter. Dirck en Elisabeth, kinderen.