Selecteer een pagina

Acte 1

[Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende] de armmeesters ??

Actum 29-6-1694

[vermoedelijk een 2e deel aangezien het direct met uitgaven begint]

Acte 2

Dit segel is doende tot ??? leggen?? reeckeninge van Thomas de Bont ende Johan Matthijss Otgens beginnende reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Thomas de Bont ende Johan Matthijss Otgens namens Peeter Hoffmans, procuratie 21-9-1718, coopman tot Tilburg, 28-3-1720.

Acte 3

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Thomas de Bont ende Johan Matthijss Otgens namens Peeter Hoffmans, procuratie 21-9-1718, coopman tot Tilburg, 28-3-1720.

Acte 4

Op huijden 7-10-1732 soo wil Crijn van Rossum als voogt over de kinderen van Vas Pieter de Hoogh en Elisabet Vermijs ingevolge testament van 23-4-1728 met consent van Dirk Vassen de Hoog, int bijwesen van Peeter Vassen de Hoog en Peeter Prs Storm x Geertruij Vassen de Hoog publiq verkopen  een huijs etc, 7-10-1732.

Acte 5

Op 26-2-1729 heeft Antoinij Tijsen Coninx verhuert aan Leijsbet Diercxse Vermijs wed Vas Peeterse de Hoogh eenen halve acker.

Acte 6

Lijst van het gene Neeltje Vermijs x Crijn van Rossum heeft geleverd aan de kinderen van Vas Peeters de Hoog en Leijsbet Vermijs.

Acte 7

Specificatie van schout en regenten tlv Crijn Michielse van Rossum als voogt over de kinderen van Vas Pieter de Hoogh en Elisabet Vermijs.

Acte 8

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Geerit Mattijssen Camp als directeur van den boedel van Wouter Mattijssen Camp, actum 9-8-1734

Het overblijvende geld wordt verdeeld:

Peeter d’Oude x Teuntje Mattijssen Camp

Catholijn Cluft wed Frans Mattijssen Camp als moeder van haar kinderen.

De kinderen van Jan Somers bij Neesken Camp: Adam Somers, Mattijs Somers, Jan de Ruijter x Johanna Somers, Michiel Parijs x Maria Somers, kinderen van Arien Coninx bij Berbera Somers.

De kinderen van Aert de Meter bij Maria Mattijsse Camp: Jan Erkelbout wed Berbera de Meter, Johanna, Anneken en Maria.

Acte 9

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende Peeter Adriaanse van Dongen als directuer over Crijn Michielse van Rossum als testamentaire voogt ende Peeter Vassen de Hoog als toesiende voogt over den boedel van Vas Peetersen de Hoog ende Elisabet Vermeijs sedert het overlijden van Elisabet, 14-6-1738.

Acte 10

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende Peeter Adriaanse van Dongen als directeur over Crijn Michielse van Rossum als testamentaire voogt ende Peeter Vassen de Hoog als toesiende voogt over den boedel van Vas Peetersen de Hoog ende Elisabet Vermeijs sedert het overlijden van Elisabet, 14-6-1738.

Acte 11

Genearle staat en liquidatie gehouden van den naergelaten boedel van Crijn Michielse van Rossum en Neeltje Vermeijs, alhier gewoont hebbende tusschen Peeter Adriaaense van Dongen eerst aangestelde directeur over Crijn en na sijn overlijden als geauthoriseerde vande erfgenamen van Crijn wednr van Neeltje Vermeijs ter eenre ende Wouter de Bodt x Maria Stoffels de Hoog mede als voogt van de kinderen van Pieter Stoffels de Hoog als erfgenamen van Neeltje Vermeijs ter andere sijde, 7-5-1739.

Acte 12

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende Cornelis Adriaanse Paap als administrateur (nevens sijne overleden broeder Hendrik Paap) over de goederen van haren uijtlandige broeder Jasper Paap vanaf 14-10-1734, actum 24-6-1740.

Acte 13

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Adriaan Zeijlmans en Jan Zeijlmans als curateuren over den boedel van Laureijs Wouterse Gijben en Piternel van der Looij, sijn weduwe, 21-9-1740.

Acte 14

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Jan Zeijlmans als directeur over den boedel van Anneken van Luxenburg lest wed Jan Martin, 21-9-1740.

Acte 15

Opde conditien ende voorwaerde hier naer beschreven begeert Arnoldus Pols, Dongen, als curator en Andries van den Broek, Baardwijck, als toesiender voogt van den boedel van Aert Geeridt Franssen en Sijcken Reijnen tbv Adriaen Peeter Aerts, uijtlandig goederen te verhuren

Acte 16

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Adriaen Anthonis van Pas en Thomas Prs Zeijlmans als curateuren ende Tomas? Adriaenss als toesiender voogt ter eender ende Janneke Peeterss Feijnenbuijck tsamen uut den ??? van Adriaen Peeterss Feijnenbuijck za ende inder qualiteijt gewesen armmeester metten voornoemde van Pas in 1672/1673 in Waspik, 1-2-1674.

Acte 17

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Adriaen Anthonis van Pas ende Thomas Adriaenss Bommelaer ipv Adriaen Feijnenbuijck als armmrs over 1672/1673, 16-6-1690.