Selecteer een pagina

Dussen Muilkerk RA 15 index

1679 – 1705

Fol 1

Bewijs voor de weeskinderen van Willem Stael

Adriana van Brandwijck wed Willem Stael, schout Dussen Muijlkerk, ter eenre en Peter Stael als voocht van de twee kinderen, Dingena en Willemijna, van Willem

Fol 2

Aende wed ed heer Adriaen Buijsere, secr van Dussen Muijlkerkcken

Fol 2v

Aende wed ed heer Adriaen Buijsere, secr van Dussen Muijlkerkcken

Fol 3

Benoeming predicant

Fol 4

Opdracht voor Jan Aertsen Cnaep

Verkopers: Peter Claesen van Leeuwaerden, Maria Claes mede namens haer kinderen bij Antonij Claess van Leeuwaerden

Fol 4v

Opdracht voor Willem Cornelis Leegganger

Fol 5

Opdracht voor Peeter Antonis Botermaet

Fol 5v

Opdracht voor Willem Willemss Visser

Fol 6

Opdracht voor Anneken Martens wed Adriaen Aertss vanden Zaagh

Fol 7

Acte van trou voor Willem Govardus ende Elijsabeth van Honswijck

Fol 8

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die zijn doende de erfgen van Adriaen Stael, advocaet, van het bewind dat Adriaen gehadt heeft over de kinderen van Eduard Stael za, secr Dussen Muijlkerk, en Margrieta Verlech

Fol 11v

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die is doende Cornelis van honswijck als voocht van de kinderen van Eduard Stael za, secr Dussen Muijlkerk, en Margrieta Verlegh over het jaar 1

1673 – 1679

Fol 17

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Godefroij van Neercassel van de huijsinge tot Meeuwen

Fol 19v

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die is doende Cornelis van Honswijck over de goederen nagelaten door Adriaen Stael en Geertruijt Stael, 1676-1679

Fol 25

Scheijdinge ende deelinge tusschen de erfgen vandde afvocaet Stael

Godefroij van Neercassel , advocaet, X Lucia van den Andel, Cornelis van Honswijck X Cornelis Stael en Aert Verlegh als voochden van de kinderen van Eduaerd Stael, secr Dussen Muijlkerk. Zij delen als erfgen.

Fol 29

Opdracht voor Cornelis Geerwijns

Fol 29v

Opdracht voor Nicolaes Boost?? cum suis

Cornelis van Brandwijck namens Johannes van der Saeke, Antwerpen, X Maria Adriana Heijens en nemans Jasper de Witte en Jan Smits als momboiren van Ferdinandus Rodrigues Bartholomeeus, voorsone van Maria Adriana en namens de weesmeesters van Antwerpen verkopen aan Nicolaes Laell?? En Cornelis Bollekens als executeurs van Adriaen Govaerts tbv de erfgen.

Fol 30v

Opdracht voor Melchoir de Bruijn

Fol 31

Opdracht voor Pieter Dircxsen

Verkopers: Sijmon Swaen namens Anneken Martens wed Adriaen Aertss vanden Zaagh, proc G Berg.

Fol 31v

Custinghbrief voor Anneken Mertens, proc volgt op fol 32

Fol 32v

Opdracht voor Dingeman Peters

Verkopers: Anthonij Cornelis Hollander mede namens Cornelis Gerrits Hollander zijn vader

Fol 33

Afdeelinge tusschen Arien Daniels Hooghendoorn wednr Gerritje Williems Wambers ter eenre ende de erfgen van Gerritje ter andere zijde.

Erfgen: Jan, Lambert, Joris, Adriaentje X Jan Hendrickss van Dongen, broers en zus van Gerritje

Fol 34v

Taxatie van de goederen van Cornelis Antonis Cuijl za

Fol 35

Staet, inventaris mitsgaders scheijdinge, deelinge ende kavelinge van alle de goederen van Wouter Dircxss Toethuijs en Pleuntjen Ariaens de Loo die door overlijden van Wouter naergelaten zijn

Op 31-3-1681 compareerden Pleuntjen Ariaens deLoo (Doloo) laest wed Wouter Dircxss Toethuijs met Cornelis Adriaens deLoo, broer ter eenre en H….. Wouters Toethijs mede namens Dircxske X Ariaen Pieters Arbeijder, proc Brugge, Maeijken X Jan Jans Buerman, en Theuntjen en Dirck met Jan Thijss Crabben als hun voocht ende Jenneken, alle kinderen van Wouter ter andere zijde.

Fol 37v

Opdracht voor Job Hermans Verschoor

Verkopers: Crijn Handricks Camp, Adriaentje Handricks Camp wed Jan Jans Roubos, Jacobus Sebert Arienss, Doel in Vlaenderen, Arien Willems, Engel Jacobs Verwouteren en Machiel de Raet als voogden van de kinderen van Willem Jans Estrat??? en Adriaentje Pieterss Raet en de kinderen van Cornelis Pieters en Helena Bastiaenen erfgenamen van Sagruiertjen??? van Camp, proc Kieldrecht

Fol 38v

Opdracht voor Jacob Aertsen Vermeijs

Fol 39

Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Bastiaen Corneliss Pellecaen, Besoijen, aldaer overleden zonder wettige descendenten achter te laten

Fol 41

Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck

Schuldich is Mecheltjen Jacobs Kievits geassisteert met Jacob Claessen van Benschop, soon.

Fol 40v

Mecheltjen Jacobs Kievits haer man Claes Jans van Benschop is veroordeeld wegens de doot van Jan Pieters Camp

Fol 41v

Schultbrief voor Jan van Heijst

Fol 42

Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck

Fol 42v

Acte van repudiatie en curateele vande boedel van Willem Jans Wambers

Kinderen van Willem: Jan, Lambert, Joris, Adriaentje X Jan Hendrickss van Dongen, 25-1-1681

Fol 43

Opdracht voor Jan Hendericx van Dongen

Fol 43v

Opdracht voor Pieter van der Hulst

Verkopers: Arien Aertss Capiteijn mede namens Theunis Aertss Capiteijn, Sijken Gerrits Boom wed Dirck Schalcken, Jacob Anthonis van Crimpen X Grietken Cornelis Boom mede namens Willem Cornelis Boom, erfgen van Neeltjen Gerrits Boom

Fol 44, copie

Opdracht, verlije ende investiture voor Pieter Dircksen van Giessendam

Fol 44v, copie

Opdracht, verlije ende investiture voor Rijchert Stael

Melis Heijndricxss Krijbelder als voocht van de kinderen van Thonis Thonis Groenenberch mitsgaders Antonij Teunisse Groenenberch mede namens Jan Bastiaenss ……. onm kinderen van de voorss Groenenberch zijne huijsvriouwe za.

Fol 45v

Taxatie van de goederen met de doot ontruijmt bij Cornelis van Wevelinchoven, Gorinchem, aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 46

Opdracht voot Thonij Gerrits van Nievaert

Fol 46v

Taxatie van land metter doot ontruijmt bij Marten Jacobs van Axille???, heer van Dussen, zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 47

Opdracht voor Arien Jans van Nederveen

Verkoper: Adriaen Claes van Leeuwaerden X Willemken Willems Visser

Fol 47v

Opdracht voor Aert Janss van Andell

Fol 48

Schultbrief voor de diaconij van Dussen

Tlv Aert Janss van Andell

Fol 48v

Opdracht voor Wouter Rombouts van Dijck

Verkoper: Jan Marceliss van Drongelen X Anneken Jans van Ravesteijn

Fol 49

Acte van repudiatie en curateele van de boedel van Dirck Jesperss de Bruijn

Peeter en Cuijndert Bollen, voorkinderen van Neeltjen Eeuwitss huijsvrouw van Dirck Jaspers de Bruijn, Pleun Eeuwitss X Janneken Dircxss, Jasper Dircxs de Bruijn, Eduaert Dircxss de Bruijn, kinderen van Dirck.

Fol 50

Accoort tusschen Jan Cornelissen van Tilburch ter eenre en de voochden van de kinderen van Willem Stael ter andere zijde.

Jan Cornelissen van Tilburch X Aadriaentje van Brandewijck wed Willem Stael, schout van Dussen Muijlkerck ter eenre en Rijckert Stael als oom ende voocht van de twee kinderen van Willem en Adriaentje ter andere zijde.

Fol 51

Quitantie van Arien Lambert Vos

Arien Lambert Vos zoon van Lambert Willems Vos en Anneken Adriaens za

Fol 51v

Aengebrachte goederen metter doot geruijmt bij Adriaen Stael, Dussen Muijlkerk, aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laten.

Fol 52v

Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Peeter Adriaens Stael, aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laten.

Fol 53v

Opdracht voor Cuijndert Peeters Boll

Verkopers: Abraham Samuels Eeuwits namens Susanna Wouters wed do Ar…aldries??? Eeuwits, zijn moeder

Fol 54 

Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck

Tlv Cuijndert Peeters Boll

Fol 54v

Opdracht voor Adriaen Janss van Nederveen

Fol 55, copie

Op 10-10-1682 compareerde Susanna Uijtens wed Arnoldus Genius, predicant te Dussen, machticht Abraham en Anna Maria. Zoon en dochter.

Fol 55v

Opdracht van Willem Jacobss Kivits, schouth vanden Hille

Verkopers: Mecheltje Jacobs Kivits met haar zoon Jacob Claes van Benschop, beijden op den Hille

Fol 56

Reeckeninge, bewijs et reliqua die is doende Crijn Hendricx Camp als voocht van de twee kinderen van Arien Geerwijns verweckt bij Lesken Hendricx Camp over 1679 en 1680

Fol 57v

Taxatie van de goederen metter doot geruimt bij Peeter van Zuijdewijn, Vrijhoeve Cappel, aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 58

Schultbrief voor Peeter Cornelis Leegganger

Fol 58v

Reeckeninge, bewijs et reliqua die is doende Adriaentjen Peeters van Dinteren wed Dingeman Peeters die Dingeman in sijn leven als voocht van de kinderen van Jan Cornelis Bue en Judith Claes van den Eijck, 1678-1681

Fol 64

Opdracht voor Aert Jans de Jonge

Verkopers: Anneke Willems wed Cuijndert Boll, Dalem, Peeter Boll als oom ende voicht van de kinderen van Cuijndert en Anneken voor de eene helft, Anneken en Peeter voorss, Jasper Dircxs de Bruijn en Eeuwout Dircxs de Bruijn voor de andere helft.

Fol 65

Reeckeninge, bewijs et reliqua die is doende Reeckeninge, bewijs et reliqua die is doende Adriaentjen Peeters van Dinteren wed Dingeman Peeters die Dingeman in sijn leven als voocht van de kinderen van Jan Cornelis Bue en Judith Claes van den Eijck, 1682-1683

Fol 68v

Scheijdinge en deelinge tusschen de kinderen van Jan Cornelis Bue

Op 25-3-1684 compareerden Arnout Jansen Ruggestrijcker X Aldegonda Jansen Bue ter eenre en Adriaentje Peeters van Dinteren wed Dingeman Peeters als voogdesse van Cornelis Jansen Bue ter andere zijde. Kinderen van Jan Cornelis Bue en Judit Claes Vereijck.

Fol 70

Schultbrief voor Cornelis Heijblom, brouwer te G berg

Fol 70v

Transport van roerend goet tbv Cornelis van Brandwijck

Fol 71

Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck

Arnout Jansen Ruggestrijcker X Aldegonda Janss Bue is geld schuldich

Fol 71v

Opdracht voor Ariaen Eijmbertss

Fol 72

Opdracht voor Pieter Claes Donckersloot

Verkopers: Willem Allenton X Lauwerensken Wouters de Wilde, Leendert van Worcum?, Jan Thijs Cuijpers en Claes Peeter Donkersloot namens Catharina Aerts de Wilde, p;roc volgt op fol 72v

Fol 73v

Staet en inventaris van den boedel en goederen van Jacob van Benschot, secr Dussen Muijlkerck, X Adriana van Brandwijck metter doot ontruijmt bij Jacob.

Cornelis van Brandwijck, secr van Dussen Muijlkerck is de grootvader van Anneke van Benschop. Adriana van Brandwijck XXX Jan Cornelis van Tilborch en XX Willem Stael, Rijckert Stael is voocht van de kinderen van Adriana en Willem

Fol 78

Opdracht voor Jacob Hermens? Verschoor

Verkoper: Cornelis van Geel namens zijn moeder Maertje Joppe wed Bartholomeus van Geel

Fol 78v

Custingbrief voor Maertje Joppe wed Bartholomeus van Geel

Fol 79

Brief van onwillich decreet voor de heer Johan van Wevelinchoven, advocaet, woonende tot Gorinchem

Fol 80

Opdracht voor Bastiaen Pellecaen

Fol 79, copie

Staet en inventaris van allen de goederen die Jan Cornelis van Tilborg X Adriana van Brandwijck metter doot geruijmt bij Adriana

Fol 83

Op 6-3-1685 compareerde Jan Cornelis van Tilborgh wed Adriana van Brandwijck ter eenre en Cornelis van Brandwijck en Cornelis Wouters van Tilborgh, grootvader en voocht resp van de drie kinderen van Jan en Adriana, Cornelis van Brandwijck als grootvader van de kinderen van Adriana bij Jacob van Benschop en samen met Rijckert Stael als voocht over de kinderen van Adriana bij Willem Stael. Zij sluiten een akkoord.

Fol 84

Aenbrenginge van goederen die … … … gedaen bij Gerardt van de Kelck?

Gerardt is executeur van het testament van Adriaentje Backers wed van Cornelis Jans van Aerhem?

Fol 84v

Bewijs en …. Voor de kinderen van Hendrick Jacobs Kievits

Anneken Stael wed Hendrick Kievits met Rijckert Stael en Dirck Stael, broers, ter eenre en Jacob Kievits, Johanna Kievits, Adriaen Kievits, Adriaen Eijmbertss X Maria Kievits, Willem Jacobs Kievits, schout van den Hille als oom en voigt van Willem, Peeter, Willem, Pieternella en Joanna, kinderen van Hendrick en Anneken. Zij sluiten een akkoord

Fol 85v

Scheijdinge en deijlinge tusschen de erfgenamen van Peeter Adriaens Stael

Op 12-12-1685 compareerden Rijckert Stael, Dirck Stael, Anneke Stael wed Handrick Kievits met Willem Jacobs Kivits, schout opden Hille, allen erfgenamen van Peeter Stael, broer.

Fol 87

Opdragt voor Dirck Stael

Verkoper: Hendrick van Steenbeeck namens zijn moeder Sophia van Lottumwed van Albert van Steenbeeck, proc volgt op fol 87v

Fol 88

Scheijdinge en deijlinge tusschen Jacob Janss Potter ende Adriaen Janss Potter

Het betreft de goederen van hun ouders: Jan Adriaens Potter en Cornelia Jacobs Kievits

Fol 89v

Opdracht ende verlije voor Willem Lambrecht Michielss

Fol 90

Resolutie van de gerechten van Dussen Muijlkerck

Fol 89v

Accoort tusschen Nicolaes van Brandwijck ende Johannes Pistorius

Fol 90

Nieuwe lotinge van de staet meerderinge onder Dussen Muijlkerck

Lijst met namen op iets meer dan van bladzijden.

Fol 94

Schultbrief tbv Jenneken Wouters Toethuijs

Fol 94v

Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck

Fol 95

Scheijdinge ende deelinge vertichtinge ende cavelingen de kinderen van za do Samuel Pistorius, predicant van de Made, ende Alida Suermont

Joohannes, Adriaen, Appolonia X Adrian Janss van Nederveen, Adriaen Frans van der Merwe als als behout oom en voocht van Samuel, Arnoldus en Wilhelmus

Fol 97

Copie verlije

Eduard Francois baron van Schueren van Hachoort, ambachtsheer van Dussen Munsterkerck verlijt tbv Joost Willems van der Hoeven

Fol 97v

Eduard Francois baron van Schueren van Hachoort, ambachtsheer van Dussen Munsterkerck verlijt tbv Arien Dircks Hoogendoorn

Fol 98v

Opdragt voor Sijmen Janss de Jongh

Verkoper: Anneken Willems wed Cuijndert Boll, Daelem

Fol 99

Acte van trouw voor Crijn Lourenss Mulder ende

Compareerde Crijn Lourenss Mulder ende Bastiaentje Jans de Jongh , zij zijn getrouwd op 15-6-1687

Fol 99v

Taxatie van de goederen metter doot geruijmt bij Adriaentge Peeters van Crimpen, zonder wettige descedenten na te laten.

Fol 100

Transport van roerende goederen voor Cornelis van Brantwijck als rentmr vande vrouwe van Dussen Muijlkerck

Fol 101

Taxatie van de goederen metter door geruijmt bij Govert Boll, Dongen, aldaer overleden zonder wettige descedenten na te laten

Fol 101v

Johannes Pistorius heeft een lijst met te betalen rentes namens de vrouwe van Dussen Muijlkerck

Fol 102v

Transport voor Aert Janss van Andel

Verkopers: Hendrick Gerritss Straver, B Broeck, Aert Ariens Straver, op den Hille mede namens broeders en susters en diegene die souden mogen sustineren, allen erfgen voor de helft van Adriaentje Peeters van Crimpen

Fol 103

Decreetbrief voor de heer Pieter Muijs, notaris tot Dordrecht

Fol 105 copie

Opdracht ende verlije voor Adriaen Aertss van Pelt

Eduard Francois baron van Schueren van Hachoort, ambachtsheer van Dussen Munsterkerck verlijt tbv Adriaen Aertss van Pelt

Fol 105v

Custingbrief voor Willem Lambert Michiels de Bruijn

Fol 106

Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck

Fol 106v

Transport van roerend goet tbv Jan Cornelis van Tilburgh.

Fol 107

Transport van roerende goederen tbv Jan Cornelis van Tilburgh

Fol 107v

Taxatie van de goederen metter doodt ontruijmt bij Catharina Crilaaerts, G Berg, aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 108

Jacob Dingemans heeft te kennen gegeven dat Dingeman Peters, zijn vader, enige jaeren geleden is overleden en dat zijn moeder Adriaentje Peters de gehele boedel heeft behouden. Zij is in october 1688 overleden en heeft mondeling aan gegeven dat Jacob de voogdijschap van zijn minderjarige susters zou aennemen. Schout en gerechten bevestigen de voogdijschap.

Fol 108v

Accoort tusschen Cornelis van Brandwijck als testamentaire voocht van Anneke van Benschop ter eenre en de erfgen van Maria van Benschop ter andere zijde.

Op 15-3-1689 compareerde Cornelis van Brandwijck als testamentaire voocht van Anneke van Benschop dochter van Jacob en Adriana van Brandwijck ter eenre en Gerart Cornelis de Bue, Adriaen Dircxen Hoogenboom X Maria Cornelis de Bue ter andere sijde.

Fol 110

Twee looten vande landen die met den doodt ontruijmt zijn bij Adriaen Goijvaerts en die bij deelinge van 10-2-1679 ten deel zijn gevallen aen Peter Goijvaerts en Jan Goijvaerts. Peter en Jan zijn ook overleden. De twee loten moeten verdeeld worden tussen de kindneren van Govaert en bij Cornelis en Catharina Bollekens

Fol 113

Opdracht voor Aris Gerrits Noteboom

 Verkoper: Jan Jans Roubos, ruijter

Fol 113v

Taxatie van de goederen metter door geruijmt bij Eelktken Ariens, overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 114

Taxatie van de goederen metter door geruijmt bij Mariken Handricx van Sprangh, overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 114v

Compareerde Aert Jans de Jongh en bekende dat hij van Cornelis van Honswijck land gekocht heeft

Fol 115

Opdracht voor Joest Geelicken van Oirschots kinderen

Fol 115v

Custingbrief voor Steeven Wouters van Eewijck

Joest Geelicken van Oirschots namens zijn kinderen bij Anneken Cornelis Hollander za is schuldich aan Steeven Wouters van Eewijck X Jacomina Cornelis Hollander

Fol 116v

Staet en inventaris van de goederen etc metter door geruijmt bij Maria Adriaenss Biesheuvel X Adriaen van Pelt

Fol 119

Op 14-1-1690 compareerden Adriaen van Pelt wednr van Maria Adriaens van Biesheuvel ter eenre en Adriaen Biesheuvel als grootvader en voigt van Anneken Adriaens Biesheuvel, omm kind van Adriaen en Maria ter andere zijde

Fol 120

Schultbrief voor Cornelis van Brantwijck

Fol 121

Acte van trouw voor Adriaen Peters van Cuijck en Francijna van Honswijck

Zij trouwen op 28-5-1690

Fol 122

Opdracht ende verlije voor Adriaen Stam

Eduardt Francois baron van Schueren van Hachoort, ambachtsheer van Dussen Munsterkeprck verlijt tbv Adriaen Stam

Fol 122v

Acte van aprobatie van de wel ed vrouwe vande Dussen Muijlkerck om een predicant te mogen beroepen

Fol 123

Acte van beroepinge van een predicant aende Dussen

Predicant Johannes Verschoor vertrekt naar Thiel.

Fol 123v

Acte van trouw voor Theunis Bastiaenss Cappellevanger ende Sijken Joisten Beren

Zij trouwen op 11-5-1691

Fol 124

Opdracht voor Cornelis van Brandwijck, secr Dussen Muijlkreck

Verkopers: Jean Charles baron de Gelaes, heer van Houchné, mede namens Wijbrecht baronesse de Leefdael, Agnes baronesse de Leefdael. Approbaties volgen op fol 126v en 127

Fol 128

Opdracht voor Sijmen Janss de Jongh

Vanaf hier ongefolieerd

Fol 128v

Opdracht voor Aert Janss de Jongh

Verkoper: Cornelis van Brantwijck namens Sophia van Lottum wed Aelbert van Steenbeeck, Gorinchem. Procuratie volgt op fol 129

Fol 129v

Opdracht voor Sijmen Cornelis de Gast

Verkoper is Aert Janss de Jongh

Fol 130

Schultbrief voor de diaconij vande Dussen

Fol 130v, copie

Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Balthasar van Wevelinchoven, Gorinchem en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 131

Acte van curatele voor den boedel van Jan Corneliss van Tilborgh

Fol 131v

Staet en inventaris gedaen maecken bij Cuijntgen Jans wed van Goijert Ariaen van Boxel en metter door ontruijmt bij Goijert

Teunis Dircxss Brienden is voocht van Kuijntgen en Joost Geelicken van Oirschot is voocht van de twee onm kinderen. Er volgt ook een deling.

Fol 134

Bewijs ende uijtcoop voor het onm kint van Adriaentje Willems Wambers bij Jan Hendricx van Dongen

Jan Hendricx van Dongen wednr Adriaentje Willems Wambers ter eenre en Arien Geeritss Noteboom van het kint.

Fol 135

Acte van trouw voor Adriaen Karels van Wouw en Jenneken Cornelis Rijcken

Zij trouwen 27-11-1692

Fol 135v

Acte van trouw voor Jan Hendricx van Dongen wednr Adriaentje Willems Wambers en Cuijntje Jans wed Goijert A van Boxel

Zij trouwen 16-12-1692

Fol 136

Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Johan van Heijst, Waelwijck, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 136v

Accoort tusschen Adriaen Franss vanden Merven ende de kinderen en erfgen van Maria Zuermondt zal

Adriaen Franss vanden Merven wednr van Maria Zuermondt ter eenre en Joannes van der Wiel, Philips Vermeijs X Geertruijt van der Wiel, Bastiaen de Roij X Pieternella vander Wiel, Huijbert van Dijck X Jenneken van der Wiel, Adriaen Hendricx Verkoij als vader en voigt van zijn kint bij Grietken van der Wiel, alle kinderen van Maria Zuermondt voorss

Fol 137v

Scheijdinge ende deijlinge tusschen de kinderen van Maria Zuiermondt

Voor de kinderen zie vorige akte

Fol 139v

Bewijs ende uijtcoop voor het weeskindt van Jan Janss Roubos

Geertje Cornelis Hollander met Adriaen Eijmberden ter eenre en Adriaen Geerits Noteboom als voigt van het kindt van Jan Janss Roubos ter andere sijde

Fol 140

Opdracht voor Cornelis van Brantwijck

Verkopers: Ambrosius van Tilborgh, Gerrit de Both X Anneken van Tilborgh, Willem Janss Schipper X Lijsbeth van Tilborgh, kinderen van Cornelis Wouterss van Tilborgh en Geertrje Brustens voor ¾ en Nicolaes van Brantwijck, schout Dussen Muijlkerck als executeur van de boedel van Jan Cornelis van Tilborgh voor ¼

Fol 140v

Opdracht voor Albert Dircxss Vreijn?

Verkopers: Willwem Cornelis Vinck X Jacomijntje Cornelis voor 1/6 en Mariken Cornelis voor 4/6

Fol 141

Opdracht en verlije ende … voor Willem Adriaenss de Bruijn

Verkopers: Adriaen Stam

Fol 142

Opdracht voor Antonij Gerrits Niervaert

Fol 142v

Grontcavelinge tussen Bastiaen de Roij ter eenre en Huijbert van Dijck ter andere zijde

Huijbert X Jenneken van der Wiel, Emmichoven

Fol 143v

Speciale verbintenisse voor de gesubstitueerde erfgenamen van vrouw Maria Gemans in haer leven vrouwe van Giessendam

In de akte staat Maria van der Meijde

Fol 144v

Aenbrachte goederen metter doot ontruijmt bij Baptista van den Heel…, Waelwijck, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 145

Aenbrachte goederen metter doot ontruijmt bij Aert Janss de Jongh ende Claesken Ariaens

Fol 146v

Taxatie van de goederen, metter doot ontruijmt bij Aert Janss de Jongh ende Claesken Ariaens, en overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 148

Scheijdinge ende vertichtinge tussen de erfgen van Aert Janss de Jongh en Claesken Ariaens

Erfgen: Sijmen Janss de Jongh, Crijn Laurens X Bastiaentge Jans de Jongh, Willem Corneliss Boom, Jacob van Crimpen, X Grietgen Cornelis Boom, Jasper Claes van Kooten namens Dielis, Claes en Paulus Hendricken, Cornelis Melsers de Bruijn, Gerardt Melsers de Bruijn en Dirck Huijbert Castelijns X Aertjen Melsers de Bruijn

Onderverdelingen volgen op fol 150 en 151

Fol 152

Opdracht voor Sijmon de Jongh

Verkopers: Dielis, Claes en Paulus Hendrickss

Fol 152v

Taxatie van de goederen metter door ontruijmt bij Balthasar van Wevelinchoven, Gorinchem, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 153

Opdracht voor Cornelis van Brantwijck

Verkoper: Anneken Cornelis van Tilburch wed Gerrit Cornelis de Both met Willem Jans Schipper, Willem Ariaens de Bruijn ende Bruijsten Cornelis van Tilburch als voochden van de kinderen van Gerrit en Anneken

Fol 153v

Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Jan Pauluss, s Grevelduijn Capelle, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 154

Opdracht voor de kinderen ende erfgenamen van Dingeman Peeters ende Adriaentge Peeters

Er volgen nog twee bijbehorende aktes

Fol 156

Erfdeelinge aengebracht bij Peeter en Arien Pauwelss, Jan Peeterss Schutter X Lijsbeth Pauwels, Jan Tonis van Dongen als vader van zijn drije kinderen, Pauwels, Peeter en Janneke, bij Janneken Pauwelss, Peeter Pauwels als voocht ende hendrick Wouters de Weert als toesiende voocht over Pauwels, Wouter en Adriaentge kinderen van Vreijs Pauwelss van de goederen van Jan Pauwels

Opdracht voor Antonij Teunis van Honswijck

Verkoper: Huijbert van Dijck X Jenneken van der Wiel wed Claes Peeters Donkersloot

Fol 157v

Aengebrachte goederen metter doort ontruijmt bij Jacob Jaspers van Veen, en overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 158

Aengebrachte goederen metter doort ontruijmt bij Jacob Dingemans, en overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 158v

Taxatie van de goederen van Jasper van Veen, zie fol 157v

Fol 159

Taxatie van de goederen van Jacob Dingemans, zie fol 158

Fol 160

Ervpachte brief voor Elias la Grau

Procuratie volgt op fol 161

Fol 161v

schultbrief voor Maria van de Braeck wed Hendrick Cauwenberch, Waelwijck

fol 162

opdracht voor Peeter Hagoort, Drossaerd van Eethen en Meeuwen

fol 163

Staet en inventaris gedaen bij Lesken Aerts Vermeijs wed Willem Peeters van Dinteren van de goederen die Willem metter doot ontruijmt heeft zodat ze gedeelt kunnen worden met de kinderen van Willem en Lesken en de voorkinderen van Willem

Fol 165

Scheijdinge ende deelinge tussen de wed en kinderen van Willem van Dinteren

Lesken Aerts Vermeijs wed Willem Peeters van Dinteren met Jacob Aerts Vermeijs, broer, ter eenre en Cornelis Willems van Dinteren, Wouter Peeters van Dinteren als voocht van Peeter en Maria van Dinteren, kinderen van Willem bij Margrieta van Harle, Wouter voorn akls voocht van de kinderen, Aert en Jacob van Willem bij Lesken ter andere zijde

Fol 166v

Opdracht voor Cornelis van Brandwijck

Fol 167

Opdracht voor Cornelis Janss van Nederveen

Verkoper: Adriaen Crillaerts, auditeur Woudrichem, namens Cornelia Pellecaen wed Stevens Crillaerts, mede auditeur te Woudrichem. Procuratie volgt op fol 167v

Fol 168v

Opdracht voor Cornelis van Brandwijck

Verkopers: Cornelis Couwenhoven X Aeltgen Cornelis van Nederveen, Bernardus van Helden X Cornelia Cornelis van Nederveen, kinderen van Cornelis Philips van Nederveen voor deen helft en Hendrick Verdoorn voor de wederhelft

Fol 169

… ende transport voor Cornelis van Brandwijck

Verkopers: Joannes van Brandwijck X Dorethea Groenevelt als mede erfgen van Cornelis Mathijs haeren vader die erfgen was van Matheus Cornelis, zijn huijsvrouwe (Dorothea) grootvader

Fol 169v

Acte van openinge van seecker besloten testament

Cornelis van Brandwijck wednr can Dirxke vande Hout. Testament te capelle 23-7-1680

Fol 169v

Testament van Cornelis van Brandwijck en Dircxke vande Hout

Kinderen: Nicolaes, Joannes, Cornelis,, Cornelia, Johanna, Dingna, Dircxke en Adriana wed Willem Stael

Fol 171

Opdracht voor Wiilem Jacobs Kivits

Fol 171v

Vervolg testament van fol 169v

Fol 172

Acte van Cautie voor Mathijs Willemss van Oversteech

Willem Willemss van Oversteech, Giel Laurens de Bruijn, Michiel Donckersloot, Jacob Anthoniss van Crimpen en Jan Wouters van Oldenburch zij stellen zich tot borgen voor Mathijs

Fol 172v

Opdracht voor Cornelis van Brandwijck

Verkopers: David Cornelis van Nederveen ende Bernardus van Helden X Cornelia Cornelis van Nederveen voor de een helft en Hendrick Verdoorn voor de andere helft

Fol 173

Opdracht voor Reijnier Berkenbos

Verkoper: Cornelis van Brandwijck namens Maria van Ravensteijn wed notaris Govert de Wit.

Procuratie volgt op fol 173v

Fol 174v

Staet en inventaris van de goederen metter doot ontruijmt bij Aagtjen Corsten de Groot X Bernt Janss Litting

Fol 176v

Huwelice voorwaerdentusschen Barent Janss van Litting en Johanna Laurens de Lang

Barent Janss van Litting wed Aechtjen Corsten de groot.

Fol 177v

Opdracht voor de hooch ed heer vande Dussen Munsterkerck

Verkopers: Abraham van den Heeesacker mede namens Adriaen ende Willem … Anthonis van den Heesacker, broers, mede namens hun broer Walterus van den Heesacker allen erfgen van Lambert van den Heesacker. Procuratie volgt op fol 178

Fol 180

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die is doende Wouter Ariens Teuling als voocht van het kind van Hendrick Peeters Spiering bij Neeltjen Adriaensens Teuling

Fol 183

Opdracht voorden hooch ed heer van Dussen Munsterkerck

Cornelis Geerwijns verkoopt aan Jan Louis Schueren Hagoort

Fol 183v

Opdragt voor Willem Jacobs Kivits

Verkopers: Petrus Albertus van Veen, advocaat, namens Godefridus Dominicus van veen, advocaat, en Gertrudis Francoise van Veen, broer en zus. Procuratie volgt op fol 184

Fol 184v

Opdragt voor Dirck Huijberts Castaelijns

Verkopers: Cornelis Bollekens en Nicolaes Loeff als executeurs van de testamente van Adriaen Goijvaerts voor de ene helft en Cornelis namens Philips Bollekens, zijn vader, voor de andere helft.

Fol 185

Custingbrief voor Cornelis Bollekenss en Nicolaes Loeff

Fol 185v

Opdracht voor Sijmon de Jongh

Verkoper: Adriaentge Cornelis van Ouwerkerck wed Hendrick Janss Vinck

Fol 186

Aengebrachte goederen metter door geruijmt bij Cornelis Bollekens, Dongen, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten. Er volgen nog twee taxaties

Fol 187v

Quitantie voor Gerrit Noteboom

Quirijn van Herpt, Maijken en Jacomijntje Cornelis Hollander zijn voldaen.

Fol 187v

Aengebrachte goederen naergelaten bij Jasper Ariaenss Verhoeven

Fol 188

Opdracht voor Michiel de Bruijn ende Hendrick Arienss Gerwijns

Verkoper: Abram van der Schuijt X Teuntje Verhoeven ende Geertruijt Verhoeven namens Jan Gorenen Dirck, haer man, erfgen van Maijken Jaspers

Fol 189

Questien tusschen Lijsbeth Jans van Nederveen wed Peeter Bastiaens van Gelder mede namens haer minderjarige kinderen ter eenre en Jan Peeters van Gelder, zoon, ter andere sijde

Fol 189v

Opdracht voor Hendrick Janss van Maestricht

Verkopers : Andries Elands, schout Dussen Munsterkerck namens zijn oudtse broer als administrerende voocht van de minderjarige dochter van Jan Hendircks Elants

Fol 190

Custingbrief voor de voochden vande minderjarige dochter van Jan Hendricks Elants

Fol 190v

Opdracht voor Adriaen Potter

Verkoper Aenneken Joris Cuijl wed Servaes Mertens Groen, Breda

Fol 191

Opdracht voor Hendrick van Gils

Fol 191v

Opdracht voor de heer Mathijs Vompe?

Fol 192

Deling tusschen Gerard Noteboom en Jacob van Oirschot als vader van zijn minderjarige kinderen: Adriana en Anneken tegen? Maijken Cornelis Hollander

Fol 193

Acte van trouw voor Jan Tonis van Honswijck ende Johanna Hendricks Kivits.

Zij trouwen op 17-10-1699

Fol 193v

Opdracht voor Pieter Dircxen van Giessendam

Verkoper: Kuijndertje Peeters Pellecaen wed Cornelis Eijmbertssen

Fol 194

Leenbrief voor Jacob Janss Potter

Albertus van Nicocht, not tot Dordrecht als curator van de boedel van Gerard Va…, advocaat tot Dordrecht, heeft opdracht gegeven en quitgescholden tbv Jacob Janss Potter

Fol 194v

Vuijtcoop en bewijs voor de kinderen van Dingena Meser la Grauw

Moijser Moijses la Grauw als voocht van de vier kinderen van Dingena Moijses la Grauw en Peeter de Berg ter eenre en Peter de Berg ter andere zijde. Zij sluiten een accoort

Kinderen: Jan, Philips, Moijser en Maijken

Fol 195

Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Pieter Peeter Wills, sGravelduijn Capelle, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

fol 195v

schultbrief voor Cornelis van Brandwijck

fol 196

Uijtkoop ende bewijs voor het weeskind van Aert Jans van Andel bij Lijsbet van Dalen

Lijsbet en Willem Pieters Decker als voocht van het kind sluiten een accoort

Fol 196v

Bewijs van de weeskinderen van Jan Lamberts Vos van het moederlijk goed

Jan Lamberts Vos wednr Kommertje Adriaen Groeneveldt ter eenre en Adriaen Adriaenss Groeneveldt, Meeuwen, als voocht van de twee kinderen van Jan en Kommertje ter andere zijde.

Fol 197

Schultbrief voor Cornelis van brandwijck

Fol 197v

Philips baron van Leefdael, heer van Eethen en Meeuwen, verkoopt aan Petrus Hagoort, drossaerd van Eethen en Meeuwen

Fol 198

Opdracht voor Jan Claasen van Rosebrand, Loon op Zand

Verkoper: Jacobus Kroeskop X Anna Willems de Bruijn, Drongelen

Fol 198v

Los voorden desolaten boedel van heere van Eethen en Meeuwen

Cornelis van Brandwijck, als curator van de boedel Philips baron van Leefdael verklaert verkocht te hebben aan Petrus Hagoort op 31-10-1695

Fol 199v, copie

Leenbrief voor Adriaen Stam

Soij Mourits Lodewijck grave van Nassauw etc verlijd tbv Adriaen Stam

Fol 200

Erfenisse voor de diaconij armen van Meeuwen

Verkoper: Dirck Steman X Adriaentje Bertroms, Werckendam

Fol 200v

Opdragt voor de wel ed heer jor Diderick van Hemert, heer van Eethen en Meeuwen

Fol 201

Opdragt voor de wel ed heer jor Diderick van Hemert, heer van Eethen en Meeuwen

Fol 201v, copie

Lijsbeth van Nederveen wed Peeter Bastiaens van Gelder is schuldich aan Johannes Broekhoven, G Berg

Dirck van Broekhoven verklaert dat de schuld voldaen is als erfgenaam van Jeremias Broekhoven, 23-1-1723

Fol 202

Opdragt voor Antonij Rombouts

Verkoper: Johan Batenburgh X Johanna van Honswijck

Fol 202v

Opdragt voor Wouter Teulingh

Verkoper: Johan Batenburgh X Johanna van Honswijck

Fol 203, copie

Taxatie van de goederen metter door ontruijmt bij Teunis Jans Schipper. Dussen Munsterkerk, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 203v, copie

Taxatie van de goederen metter door ontruijmt bij Cornelia van Benschop, Meeuwen, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 204, copie

Taxatie van de goederen metter door ontruijmt bij Hendrika Wens, Strijen, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 204v

Opdragt voor Corst vande Werken

Verkoper: Adriaen Huijgen Maedam X Cornelia vander Mast mede namens Aletta Wens, Willem de Baan X Cornelis Wens, Jacobus Costerius X Maria Wens

Fol 205

Schultbrief voor Cornelis van brandwijck

Fol 205v

Leenbrief voor Arnoldus van der Steegen

Theodorus van Slingeland mede als voogd van de drie kinderen van Godefroij van Neercassel en mede namens Nicolaus Donckers, Maria van neercassel, beijden Gouda,

geven over en quijten tbv Arnoldus

fol 206

Transport voor Johannes Pistorius

Fol 207

Aengebracht goederen metter door ontruijmt bij Cornelia Beens, Breda, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 207v

Opdragt voor Peeter Staelen

Fol 208v

Opdragt voor Jacob Vermeijs

Verkoop van de geconfisqueerde goederen Pieter Wilmse van Dinteren

Procuratie volgt op fol 209v

Fol 210v

Opdragt voor Maria Dingemans wed Sijmen de Jong

Verkoper: Johan van Batenburg X Johanna van Honswijk, Cornelis Melsers de Bruijn als voogd van de kinderen van Gerrit Melser de Bruijn bij Johanna voorn.

Cornelis Melsers de Bruijn wednr Jenneken Huijberts Castelijn, Asdriaen van Pelt als voogd van de kinderen van Jenneken en Cornelis

Fol 212

Scheijdinge ende deelinge tussen de kinderen en kintskinderen van Cornelis van Brandwijk za, secr Eethen en Meeuwen en Diecxken Jans van den Hout, vrouw van Cornelis.

Kinderen en kleinkinderen: Nicolaus, Cornelis, Johan za, Adriana, za Cornelia za, Joanna X Govert Verploeg mede als voogd van de kinderen van Johan, Adriana en Cornelia, Theodora X Hendrick vander Hoeven, Anna van Benschop X Cornelis Schalke, Johan Hagoort X Dingena Stael, Peeter Hagoort X Willemina Stael en Johan de Gester X Johanna van Tilburg

20-1-1705

Fol 218v

Opdragt voor Crijn van Herp

Fol 219

Opdragt voor Peeter Sijmense van Son

Verkopers: Elisabeth van Honswijk wed Wilm Govaerts, Jacob Kivits X Margrita van Honswijk, Johan Batenburg X Johanna van Honswijk en Wilm Kievits X Cornelia van Honswijk, kinderen van Cornelis van Honswijk za

Fol 220, copie

Dezelfde comparanten verkopen aan Johannes Pistorius

Fol 221

Schultbrief voor de heer Dirck ten Hage

Fol 223

Eedt van schepenen en heemraden

Fol 223

Eedt van kerckmeesters