Selecteer een pagina

RA 7907 oud 261

1509

Fol 1r
Anthonis wilner Peter Daniels van Boerden ende Agnees, dochter, verkopen aen Anthonis Meeus Biekens X Luijtgard, suster, inboedel hen aengecomen van hun vader, 15-4-1509

Fol 1v
Adriaen wilner Laureijs Huijben ende Leonaert van Wijfliet X Engelbertken verkopen een erfpacht aen Enghelen wed Wouter Jacobs. De erpacht was gecoft van Jannen ende Beatrissen wilner Willem Henricks, 25-4-1509

Fol 2, 13-5
Jan van de Laer za, ook Jan Piers X Lijsbet
Kinderen: Jan, Katherijn en Sijken

Fol 2v, 15-5
Goort Zelen XX Alit, X Margriet Franck van Gestel, testament
Kinderen 2e huwelijk: Heijwich en 2 ongenoemde kinderen
Kinderen 1e huwelijk: Willem, Franck en Kathelijn

Fol 3
Beatris Aert van Dun
Jan Aert van Dun

Fol 5v
Henrick Bogaerts X Dingena Wouter van de Kerckhoff, Goirle

Fol 9, 1-5
Aert Smits
Kinderen: Marten, Embert za en Jan
Embert heeft geen wettige kinderen

Fol 9v
Wouter Peters X Margriet, Joest Peter Quaps X Aleijt, Gherit Gherit Smolders namens zijn 3 kinderen bij Henrick Mel Zegersdr hebben drie stucken beempts verkoft aen Peter Cornelis Zegers, 6-5-1509

Fol 11v, 3-5
Henrick Barthouts van Erven, misdadiger, heeft gedood Aert Jan Gherits
Jan Gherits
Kinderen: Jan, Henrick, Peter, Hubrecht en Aert za

Aert Raps en Gherit van Erven als borgen

Fol 13, los blad
Beatris Aerts van Broechoven
Ariana Geerbrant van Coulsteren

Fol 13v
Michiel Joesten X Cornelia Peters

Fol 15v
Snel Jan Peijmans, Denijs, Michiel, verkopen een huijs aen Franck Jan Peijmans, 27-8-1509

Fol 15v
Franck is schuldich aen sijn vader Jan Peijmans, 27-8-1509

Gol 16r
Jan Jan Peijmans verkoopt een erfpacht aen Jan Adriaen Smolders. Int bijwesen van Snel Jan Peijmans, Denijs, Vranck ende Michiel, Wouter Ghijsbrecht van de Vossenberch X Dingen, Marie ende Lijnken Henrick, kinderen en kleinkind van Jan Peijmans, 27-8-1509
Belending: Jan van Aerl en Lijsbeth Jan Peijmans

Fol 17v, 10-10
Willem Wouter Verschueren, Adriaen Jacob van de Brekel, Henrick Gherits van Boerden, Goes Laureijs, Sijmon Pauwels Heijsten, Ariaen Jan Vannis, Geritken Huijbrecht Jacob Huijben

Fol 18v, 21-12
Jan Suijsen
Kinderen: Henrick, Ariaen, Jenneken

Fol 20r
Denijs Peter Willem Mutsaerts, Jan die Vet, Peter Peter Mutsaertsdr, Gherit Jan Maes Beren en Jan sijn bruer, Peter van Wissel X Alijt, Jacob Peter Mutsaertsdr met Denijs voorss, geven een stuck heijvelts aen Ariaen Jan Leijten, 027-12-1509

Fol 20r
Gherit Jans Beren ende Peter van Wissel X Alijt geven een stuck land aen Adriaen Jan Leijten, 27-12-1509

Fol 20r
Gherit Jans Beren en Jan sijn bruer, Peter van Wissel X Alijt ende Dirck Jan Mijs, geven een stuck heijvelts aen Peter Peter Mutsaertsdr, 27-12-1509

Fol 20v, 26-12
Ariaen Hermans
Kinderen: Herman, Jan, Henrick Thoen Francken en Jaen Francken, Jan Peter Aertsen, Marie Peter Aertsen en

Fol 21v
Gherit en Jan, sijn broeder, ende Peter van Wissel X Alit Jan Beren hebben een scheijding gemaeckt van de goederen heb aenbestorven van Jan Maes Beren ende Engel Peter Mutsaerts, 28-12-1509 (maand niet vermeld)

Fol 23
Peter Willem Mutsaerts dezelfde als Peter Verschuren?

Fol 24
Henrick Wouters X Lijsbeth Jan Denis, zij xx
Kinderen: Marij X Willem Jan Leijten, Geertruijd X Jan Jacobs

1510

Fol 24v
Joost Ghijben van Boerden en Goessen zijn bruer verkopen een erfpacht aan Eelken Willem Henricks, 19-1-1510

Fol 25v
Gherit Bacx
Kinderen: Ghijsbrecht en Dierck

Fol 26, los blad
Jan Claus Zegers X Viven Elen Mutsaerts

Fol 27v
Michiel Quaps X Heijlwich Jan Vranck Poppen za
Kinderen: Jan Marie X Willem Gherit Luenen, Gheertruit

Fol 27v
Jan Denijs Meijners
Kinderen: Gheertruijt X Adriaen Willem Mutsaerts en Denijs

Fol 28. 30-3
Laureijs Mutsaerts za X Lijsbeth, zij XX Peter van Aerdt

Fol 28v
Jan nat zoon van Laureijs Mutsaerts

Fol 29r
Peter wilner Lambrecht Weijmers verkoopt een stuck beemt aen Jan, zijn broer, 3-4-1510
Belending Henrick Lambrecht Weijmers
Fol 29r
verkoopt een stuck lants aen aen Adriaen wilner Jan Leijten, 3-4-1510

Fol 29v
Adriaen wilner Jan Leijten verkoopt een stuck erfffs etc aen Jan wilner Lambrecht Weijmers
Belending Claes Lambrecht Weijmers, 3-4-1510

Fol 29v
Peter Gherit Dircks
Kinderen: Goijaert en Geertruit

Fol 30
Gherit Embrecht Seijtman, die Smit

Fol 30v, 28-1
Henric Peter Aerts
Kinderen: Jan, Lijsbeth X Peter Peter Ghijben, Engelbertken X Adriaen Hubrecht Meeus, Peter met kinderen: Jan, Marie en Heijlwich, Cornelis Zegers X dochter met kinderen: Peter, Henricksken X Gherit Smolders met kinderen: Jenneken, Margriet en Cornelis, Margriet X Wouter Peters met kinderen: Alit X Joost Peter Quaps, Cornelis Peter Segers

Fol 31v, 2-1
Jan van Ghestel X Aleijt
Kinderen: Vranck, Katelijn X Jan Huijb Smitten

Fol 32
Peter Meeus X Lijsbeth
Kind: Lijsbeth

Fol 32
De Heijstingstraet etc

Fol 33v
Gherit sBeren za X Marij
Kind: Anthonij

Fol 34
Henrick Gerit van Gorp X Juet