Selecteer een pagina

Capelle ORA 70
Getranscribeerd door T. Roubos

                    Register off prothocol    
                           van                                                      
                  Opdragten, Hijpothecatien  
              Deelinge ende andere geregtelijcke                                            
                Actens gepasseert voor Heeren
                   Schouth ende Schepenen
                    Sgrevelduijn Cappel
                   beginnende met den 29
                         Junij 1709
                      tot 28 April 1719

Tafel deses registers off prothocol, beginnende den 29e junij 1709, en sijn Schout, Secretaris en Schepenen als volgt.

Adriaan van Andel, Schout.
Hendrick vander Hoeven, Secretaris.
Johan Cnaap, Schepen.
Cornelis vanden Hoeck.
Corstiaan de Zeeuw.
Jan Crol.
Anthonij vander Punten.
Jan Adriaanse Dolck.

                       A

Adriaantje Lauwrijsen fol:1:
Adriaan Timmers fol:2:
Anthonij Thijsen Conincx fol:5:
Andries de Bruijn fol:6:56:255:
Adriaan Teunisen Pols fol:13:134:
Arien Bastiaansen de Rooij fol:14:
Adr: Soeters fol:18:207:208:
Adr: Anthonisen Swart fol:20:
Anthonij de Looper fol:27:
Anthonij Timmerman fol:28:175:240:268:291:
Anthonij Cuijsten fol:32:98:164:
Dhr: Adriaanus Heuvelcamp fol:34:177:
Dhr: Andreas de Jongh fol:37:38:40:
Dhr: Adr. van Vessem fol:37:38:40:
Aert Aertsen Oirlemans fol:37:
Dhr: Adr: van Andel fol:39:70:91:
Joffr: Alida de Jongh fol:39:
Anthonij van Dommelen fol:46:
Dhr: Anthonij Timmers fol:49:
Aalbert van Cleeff fol:62:199:226:
Adriaan Huijberts Ockers fol:63:
Arien Jansen Paans fol:72:
Arien Jans van Pas fol:72:
Dhr: Abraham van Berghem fol:75:
Aert Geldens Glaviman fol:92:
Arien Artsen Cus fol:93:
Arien Schaap fol:93:192:
Dhr: Anthonij vander Punten fol:95:96:227:345:347:
Adriaantje Jansen van Pas fol:96:
Arien Hendrix de Rooij fol:98:199:
Adr: van Toir fol:102:161:
Arien Huijberten Conincx fol:105:282:
Adr: Cnaap fol:108:112:
Adr: Cornelisen Crab fol:108:112:
Arien Michielsen Lanckhuijsen fol:108:112:
Adriaan de Bot fol:108:112:
Arien van Strien fol:108:
Dhr: Adr: de Leeuw fol:115:116:117:
Arien Oirlemans fol:118:119:
Arnoldus Ophorst fol:122:129:222:
Anneken Deckers fol:122:128:
Aert Joosten van den Hoeck fol:122:144:335:
Arien Mulders fol:123:
Abraham Jansen Sprangers fol:131:
Anthonij Hendrix van den Hoek fol:132:323:
Aaltgen van den Hoek fol:133:
Anneken Oirlemans fol:141:
Anna Mustert fol:141:
Adr: Huijben van Loon fol:141:142:
Adr: Kivits fol:144:145:146:147:148:159:183:
Aertjen Verhoeven fol:150:
Arien Glaviman fol:151:
Anthonij Glaviman fol:151:
Adr: Bommelaar fol:151:
Adriaan Ketelaat fol:151:
Adriaan Deckers fol:157:196:229:286:
Anthonij Bastiaansen Timmerman fol:175:249:250:
Adriaantje Janen Smits fol:190:295:
Adriaantje de Leeuw fol:192:
Anthonij Schaap fol:192:293:
Arien Jansen Rommen fol:192:
Adr: Broeders fol:193:283:
Adr: van der Hoeven fol:197:
Art Geritsen van den Hoek fol:199:
Arien Heijmans fol:205:
Anthonij Dielisen Quireijns fol:211
Abraham Schippers fol:214:
Adr: Schippers fol:214:
Abraham Jacobs Mouthaan fol:219:221:
Adriaantje Janse Mouthaan fol:220:
Dhr: Anthonij vander Punten fol:227:
Andries de Bruijn fol:229:
Abraham Hendrixe Sprangers fol:230:
Aert van den Hout fol:234:
Andries van Couwelil fol:234:
Arien Jacobs van Pas fol:239:
Adriaantje Willemsen Zeijlmans fol:243:
Adrianus …………….. tot Oisterhout fol:243:
Anneken Bastiaansen Timmerman fol:249:250:
Anneken Peters Taelen fol:250:255:
Adriaan Snijders fol:263:
Adriaan Peters van Alphen fol:263:
Adriaantje Janse Smits fol:264:
Arien Cornelisen Swart fol:264:

Aert de Ruijter fol:276:322:
Arien Janse Schaep fol:293:
Adriaen Geerits Boudewijns fol:315:317:
Adriaen de Laat fol:317:
Adriaan Janse Paans fol:325:327:
Arien Dirxse Boer fol:327:
Adriaantje Dirxse Boer fol:327:
Arien Anthonasen van Pas fol:331:
Adriaan Hendrixse de Rooij fol:334:

                       B

Berent Artsen Baggermans fol:12:
Bastiaan Jansen Boer fol:28:66:
Bastiaan Sprangers fol:30:
Beatrix Conincx fol:94:
Bastiaan Boeser fol:134:
Bartholomeus vander Hoeven fol:151:228:
Bastiaantje Joosten, wed. Joris Leenderse fol:166:
Barent Ruijmschot fol:192:293:
Barent Baggermans fol:301:
Barbara Jansen Okkers fol:341:
Bastiaan Paanakker fol:341:

                       C

Cornelis Anthonisen Swart fol:4:20:195:264:331:
Cornelis Cruijswijck fol:10:195:
Cornelis Cornelisen van den Hoeck fol:11:225:234:263:309:
Cornelis Aertsen van den Hoeckfol:11:131:
Cornelis Wijgers fol:19:
Corstiaan Anthonisen Swart fol:20:64:279:
Cornelis Wouters Otterdijck fol:28:119:
Cornelis Verhagen fol:54:156:240:
Cornelis Tomas Taalen fol:57:116:144:
Cornelis Peters de Rooij fol:59:69:120:197:223:335:
Cornelis Sprangers fol:62:195:
Cornelis Joachemsen Vermijs fol:67:182:
Claas Willemsen Bastaart fol:76:
Cornelis Bastiaansen Schrieck fol:78:
Claas Hendrix Moerman fol:90:93:94:
Cornelis Verhoeven fol:104:
Corstiaan Corstiaansen Visschers fol:108:112:
Juffr: Catharina van Gils fol:116:117:
Cornelis Adriaansen van Broekhoven fol:116:
Commer Jacobsen van Gils fol:120:
Cornelis Willemse Swaart fol:123:
Claas van Haalen fol:126:
Cornelis Brouwers fol:126:
Cornelis Jansen Sprangers fol:131:
Corstiaan Corstiaansen Glaviman fol:151:214:227:319:
Corstiaan Peterse de Haan fol:165:
Cornelia Dolk fol:169:
Corstiaan Anthonisen Glaviman fol:184:
Claas van der Cleij fol:184:
Cornelis Jansen Vos fol:207:
Catelijn Quiriujns fol:211:
Corstiaan de Bie fol:218:299:
Cornelia Zeeuw, wed. Gerit Cluijters fol:226:
Cornelis Timmerman fol:234:307:309:321:
Corstiaan Petersen Schoenmakers fol:243:
Claas Cornelisen van der Saaken fol:255:verfo:
Corstiaan Cornelisen Swart fol:264:
Cornelis Bastiaense Boer fol:268:313:
Commerken Vermiujs fol:310
Juffr: Catarina Hoogoort fol:315:
Cornelis ……….. van Campen fol:317:
…………… Janse Rosenbrant fol:322:332:
Cernelis Pellegroms fol:341:

                       D

Dirck de Haan fol:11:
Dircxken van Nederveen fol:14:
Dirck Zeijlmans fol:15:
De weeskinderen van Arien van Os en Marie Swart fol:20:
Dirk de Vinck fol:44:
Dingena Zeijlmans fol:58:
De wed. Dirk Jansen Boer fol:61:66:
D’armmrs: van Cappel d’anno 1711 en 1712 fol:64:97:109:111:174:204:231:
Dirk Dirxsen Timmers fol:65:111:196:212:
Dirxken van Toir fol:102:161:
Dirk Mandemaker fol:104:
Daniel van Son fol:123:
Dirk Hendrix van den Hoek fol:132:
Dirk Dolk fol:169:
De kinderen …….. Adriaan van Andel fol:173:
D’hr: Dirk vander Hoeven, secretaris van Vrijhoeven fol:197:
Denus Janse de Ruijter fol:199:215:252:
Dirk vanden Hoek fol:199:299:
Dirk Woutersen Phara fol:233:??????????
Dirkje Lotten fol:234:
Dingena Michielse van der Saaken fol:255:voorsr:
Dina de Duijser fo:276:
Dirk Aertsen Timmers fol:335:
De wed. Matthijs de Jong fol:345:
De wed. Hendrik Scheur fol:345:

                       E

Engeltje de Zeeuw fol:20:
Elisabet Broeders fol:46:68:
Erken Verhoeven fol:104:
Joffr: Elisabet vander Hoeven fol:114:
Eltjen van Nederveen fol:283:
Elisabeth Zeijlmans fol:317:
Eelken Jansen Gijben fol:337:

                       F

Frans Leempoel fol:93:
Frans Dolk fol:169:
Frans nan Ammelroij fol:254:

                       G

Gelden Willemsen fol:6:156:
Govert Jansen Hoevenaar fol:7:8:
Gijsbert Mattheusen Deckers fol:45:127:262:
Geerit van Cromvoirt fol:54:55:
Govert Cluijtenaars fol:57:
Geerit Cjuijters fol:58:
Gelden van Esch fol:76:
Geerit de Bie fol:99:218:262:
Gijsbert Elemans fol:99:251:253:
Geerit Crol fol:103:184:
Geerit Broeders fol:126:
Geerit Verhoeff fol:130:216:218:
Geeraard vande Grint fol:14:
Geerit Petersen Timmers fol:143:318:
De Ho: Ed: welgeb: hr: G:F: Baron de Steenhuijs, vrijhr: van Hernen, heere van ’s Grevelduijn Cappel etc: fol:173:
D’hr: Geraard vander Hoeven, ontfanger tot Oisterhout fol:177:
Geerit Meerinck fol:182:
Geertruij de Rooij fol:186:
Gijsbert Quireijnen van Berkel fol:192:293:
Gerit Heijligers fpl:194:
Geemen Goverts vander Leij fol:213:
Gemen Leempoel fol:221:
Gelden Wellemse Paans fol:222:
Juffr: Geertruijd Molengraaff fol:227:
Gijsb: Lotten fol:234:
Govert Schaep fol:261:
Geerit Hendriks Timmers fol:287:
D’hr: Govert van Andel, predicant fol:303:
D’hr: Gerard van Andel fol:334:

                       H

Sr: Hendrick de Roij fol:5:98:128:130:144:197:352:
Hendrick vander Hoeven Secretaris fol:11:98:173:176:177:324:336:355:
Hendrick van Cooten fol:14:
Huijbert den Backer fol:19:
Hendrick vanden Hoven fol:29:94:
Hendrick Aertsen Timmers fol:30:
Hendrick Peters Doomen fol:31:
Heijliger Ruijmschotel fol:46:
Hendrik Snijder fol:47:
Hendrik Snijders fol:54:55:
Hendrik de Haan fol:75:90:
Hendrik Leempoel fol:93:
Hendrik Scheur fol:103:
Hendrik Sprangers fol:108:
Huijbert de Bot fol:108:112:
Hendrik vander Sloot fol:141:142:
Huijbert van Lottum fol:144:145:146:146:148:158:183:
Huijbert Cornelis Corsten fol:148:
Hendrik Hendrixe Verhagen fol:150:
Heijliger Ariensen Boer fol:157:199:
Hendrik Hagen fol:164:
Hendrik Dolk fol:169:237:
Huijbertjen de Haan, wed: Jan Swart fol:191:
Hendrik de Bie fol:192:
Huijbert Lambertsen Bogaarts fol:206:
Hendrik Janse Mouthaan fol:220:
Hendrik Geldens Glavimans fol:204:
Hendrik Jochemse den Groten fol:223:239:
Huijbert Peters Taelen fol:254:255:
Hendrik Cornelisse Timmerman fol:280:285:318:319:
Hendtixe van den Heok fol:285:333:
Hendrik Aertsen Yimmers fol:287:
Hugo Reijpelaar fol:311:313:
Hendrick Scheijmans fol:313:
Hendrik Glavimans fol:332:

                       J

Jan Snaphaan fol:2:
Jan Adr: Heijblom fol:4:
Jan de Roos fol:10:
Jan Bastiaansen Maas fol:12:
Jan Hendricx de Smit fol:12:
Jan Teunisen Pols fol:13:
Jan van Andernagh fol:13:
Joost Teunisen Pols fol:13:50:
Jan Ockers fol:15:
Sr: Jan de Leeuw den Jongen fol:18:
Jan Anthonisen Swart fol:20:
Johan Franck fol:24:
Jan Aertsen Cus fol:30:93:94:
Jacob Bommelaar fol:31:
Joachem Fransen vande Laer fol:32:
Jan Corstiaansen de Bie fol:34:
D’hr: Johan de Jongh, drossaart fol:37:38:40:
Jan Gijsberts de Jongh fol:40:
Jan Denis de Haan fol:40:
Jan van Tilborg fol:43:79:80:84:122:123:209:264:276:326:356:
Jacob van Tilborg fol:43:79:80:84:123:209:223:
Jan Aertsen Buijs fol:44:
Jan den Ronden fol:44:
Jan Hendricx Snijder fol:47:
Ida Peters, wed. Bartel Wijnen fol:49:
Jan Dirxsen Smits fol:55:94:
Jacobus Mutsaart fol:56:68:69:79:80:84:86:183:
Johannes Soeters fol:57:
Jan Jansen Paans fol:59:
Jan Dirxsen Metgen fol:62:
Jan Jacobsen Paans fol:65:
D’hr: Johannes de Rooij fol:70:
Joan Cnaap fol:70:
Jacob Jansen Paans fol:72:273:335:336:339:340:344:
Jan van Alphen fol:75:
Joost ende Huijbert Mutsaart fol:76:
Joost Woutersen Otterdijk fol:78:
Jan Mutsaart fol:79:80:84:86:142:
Jacomijn Millenaar fol:79:80:84:86:
Jacob Jansen Mouthaan fol:90:
Jan Leempoel fol:95:
Jan Crol fol:102:279:
Jan Cnaap fol:108:112:
Jan van Strien fol:108:112:
Johanna van Nederveen wed: Corn. Wijgers fol:120:163:
Jan van Tilborg fol:122:326: (doorgestreept)
Jan en Jacob van Tilborg fol:123: (doorgestreept)
Johanna Jansen Sprangers fol:131:
Jan Hendrix van den Hoek fol:132:
Johannis van Ammelrooij fol:134:
Jacob Glaviman fol:141:
Jan van Sloot fol:141:142:
Joost Timmers fol:143:163:
Jan Kivits fol:144:145:146:147:148:159:183:
Jan Meertensen Dolk fol:145:146:161:183:
Jan Petersen van Gorcom fol:162:
Jan Zeijlmans fol:165:
Jan Piggen fol:184:205:
Jan Geenen fol:190:
Jan Jansen Schaap fol:192:334:
Jan Vos fol:194:
Jacob Konincx fol:199:
D’Johan van Pelt, secretaris tot Buedel etc: fol:205
Johannes Vermeulen fol:211
Jan Cornelis Schippers fol:214:
Jan Hendrikse Oerlemans fol:221:
Joghem den Groten fol:222:
Jan Cornelisen Lawende fol:231:
Johanna Verschuren fol:232:
Jochem den Grooten fol:239:
Jan Willemsen Zeijlmans fol:243:
Jan Glavimans fol:251:253:347:
Jan Claasen vander Saaken fol:255 verso:
Johannes Cornelisen vander Saaken fol:255 verso:
Jan Wijnen fol:262:
Jacobus Vos fol:263:
Joost Hendrix Verhagen fol:268:
Jenneken Sijmense de Gast fol:282:
D’Heer Jan van Andel Fol:292:303:324 verso:
Jan Vermaes fol:301:
Jan Janse van Dam den Jongen fol:301:356:
Jan Peters Talen fol:302:
Jacob Janse van Hamond fol:302:
D’Hr: Jan Zeijlmans, Secr: tot Waspik fol:307:315:
Jan Peters de Jongh fol:307:316:
Jan Peters de Jongh fol:317: (doorgestreept)
Jacobus Meertens Mutsaert fol:318:319:
Jacob Conix fol:321:
Jan Gabriel Franck fol:323:
Jan Cornelisen Schoenmakers fol:323:
Jan Janse Paans fol:325:
Jacobus van Sprang fol:325:
Jan Dirxse Boer fol:327:
Jan Jansen Glavimans fol:332:
Jacob Quireijns fol:337:
Joost Peters Okkuren fol:341:
Jan de Beir fol:341:
Jan Jansen Okkers fol:348 verso:
Jan Jansen van Dam den ouden fol:356:
Ida Hendrix Smulders, wed: Sijmen Vaertman fol:356:

                       L

Leendert Cuijsten fol:93:
Leendert van Hartixvelt fol:108:
Lauwrens de Roon fol:132:280:291:
Lijsbet Robben de Bie fol:207:
Lauwrens Peters Taelen fol:254:144:
Lijsbet Cornelisen van der Saaken fol:255 verso:
Lambert Stockvis fol:323:
Lauwrens Taalen fol:337:
Leendert van Pelt fol:348 verso:

                       M

Maria Jansen van Meelen fol:26:27:28:
Meelis Aertsen Oirlemans fil:27:
Marie Geritsen van Tilborg fol:45:218:
Michiel de Haan fol:60:213:
Maria Ariensen fol:77:
Matthijs de Jong fol:103:
Marie Verduijn fol:109:
Meeis Anthoisen van Dongen fol:120:
Marcelis Holster fol:123:
D’hr: en mr: Mattheus Otjens fol:149:
Maijken vander Hoeven, wed: Wouter Zeijlmans fol:157:
Matthijs Remijs fol:166:
D’hr: Martinus Verhoeven, predicant tot Aalborg fol:177:
Marie Cleijn, wed: Adr: van Campen fol:207:208:
Marie Bervoets, wed: Hendrik van Tilborg fol:222:
Marie van Bennekum, wed: Art Glavimans fol:204:
D’hr: Melchior Crol, Secretaris tot Alphen, Baal en Caam fol:227:279:
Marie Janse van Haaren fol:255 verso:

                       N

Nicolaas Jansen Roosenbrant fol:9:
Nicolaas de Graaf fol:123:197:

                       O

                       P

Pauweles Lauwriujsen fol:1:98:259:
Peter Jansen van Dongen fol:7:8:
Peter Claasen Roosenbrant fol:9:
Pieternel vander Wiel fol:14:
Peter van Heijst fol:29:
Peeter Verhoeven fol:38:39:174:261:293:
Peter Boeser fol:40:203:223:313:
Peeter Corneliswn Back fol:44:
Peter de Zeeuw fol:50:
Peter Jansen Timmers fol:58:63:85:
Peter vande Water fol:59:325:327:
Peter Scheur fol:60:212:213:
Peter Ariensen Gijben fol:61:
Pauwelis van Hartixvelt fol:67:68:108:
Pieter den Schoenmaker fol:70:75:
Peter Jans Gijben fol:72:273:332:337:340:
Peter Verduijn fol:77:
Peter van Campen fol:78:85:208:
Peter van Oisterhout fol:79:80:84:86:122:
Peter Cornelisen van den Hoek fol:97:
Peter de Rooij fol:98:186:226:310:
Peter Cnaap fol:108:112:
Peter Jansen Schaap fol:108:176:193:293:
Peeter van Oisterhout fol:122:
Peter Hamers fol:145:
Peter Corstiaansen Glaviman fol:151:333:
Juffr: Perijna de Bie fol:157:
D’hr: Timmers, Schout tot Cappel fol:177:230:292:309:324 verso:344:347:355:
Juffr: Pieternella van der Hoeven fol:197:
Peter Adriaansen Paap fol:206:
Piternel Jacobse Mouthaan fol:220:
Pieter Jans Paans fol:238:286:
Pieternel Michielse van der Saaken fol:255 verso:
Peter Lotten fol:234:
Peter de Rooij fol:283:
Pieter van de Water fol:325:327: (doorgestreept)
Peter Buijs fol:331:
Peter Jansen Okkers fol:341:
Peter Cornelisen Okkers fol:348 verso:
Pieter Conincx fol:348 verso:
Pieter Janse Timmers fol:355:

                       Q

                       R

Renier Verseijl fol:4:
Rob Janse Nieuwenhuijse fol:327:

                       S

Schoit ende geregte van Cappel fol:26:27:28:
Sijmen Vaartman fol:94:188:216:
Sebregt Otterdijk fol:102:142:223:259:
Sijmen Coppelaar fol:149:
Sander de Zeeuw fol:151:
Sijmen Dolk fol:169:
Joffr: Sara van der Hoeven fol:177:
Sijmen Starrenberg fol:199:

                       T

Teunisken Oirlemans fol:14:
Teunis Cuijl fol:24:58:
Teuntje de Haan fol:91:
Thomas Fijnebuijk fol:98:
Teunje Andriesen Schilt fol:105:
Tomas Rijken fol:120:162:
Teunis Jansen Snijders fol:206:
Teuntje Vissers fol:240:
Teunis Timmerman fol:268:
Teunis Janse Paans fol:325:

                       W

Willem Sprangers fol:4:332:
Willem Frederick Wolffmerhuijse fol:5:20:
Willemijna Cornelisen vanden Hoeck fol:11:
Willem Anthonisen Swart fol:20:
Willem vanden Hoeck fol:24:68:211:
Wijnant van Cleeff fol:30:62:
Willem Cauwens fol:47:
Willem Adriaansen Potmaker fol:60:134:188:
Willem Millenaar fol:79:80:84:86:191:
Willem den Ronden fol:90:
Wouter Verhoeven fol:104:
Willem Jansen Smits fol:190:264:
Wouter Bax fol:220:221:310:
Willem Verbeek fol:231:
Willem van Nieuwenhuijse fol:232:
Wilbert Willemswen Zeijlmans fol:253:
Willem Jans Smits fol:295:
Willemke de Ruijter fol:322:
Wouter Dirxse Boer fol:327:
Wouter Meeuse Wijne fol:332:340:

Folio 1r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Pauwels ende Adriaantje Lauwrijssen, ende dat vande erffgoederen hen t’samen aangecomen door het overlijden van Wouter Lauwrijsen hennen Broeder als volgt.

Eerstelijck is bedeelt Pauwels Lauwrijsen op een buijten dijcks delleken gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot drie en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jan Abberdaan cum suis, west Arien Teunisen van Pas, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaerts op tot Nederveen toe, belast met tien en eenen halve voet dijck, mits te genieten vijftigh guldens van Adtiaantje Lauwerijsen, en bekent daar van voldaan te wesen.

Folio 1v

Daar tegen is bedeelt Adriaantje Lauwrijssen, eerst opde helft van een huijs en een en een halff hont ackerlant daar aan, gestaan ende gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart alhier, belent noorden Pauwels Lauwrijsen, Zuijden Jan van Dongen, streckende vander halver vaart voorsr. aff, oostwaerts op tot den Quekel toe.

Item alnoch de helft van een parceel drirs en ackerlant gelegen alsvooren, groot vijff hont en dartig roeden, belent Zuijden Pauwels Lauwrijsen, noorden Arien Pauwelsen, streckende vander halver vaart voorsr. aff, oostwaerts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een part in een lot moeren en gronden gelegen alsvooren, gemeen met Arien Pauwelsen.

Item alnoch een hont ackerlant gelegen ten weste van Willem van

Folio 2r

Willem van Gentsvaart opde heij, belent oost Pauwels Laurijsen, west Peeter van Dongen, Zuijden Thomas Fijnenbuijck, noorden Jan Ockers, mits uijt te keren aan Pauwels Lauwrijsen vijftig gulden en t’selve voldaan.

Partheijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt ende vertegen naar den regte van Zuijthollandt, omme ider t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, oock te moeten onderhouden alle dijcken, wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabuiren regten, met regt uijt ider sijn bedeelde is gaande, als mede te betaalen de chijnsen, dorps en andere laste, waar mede henne respective parceelen sijn belast, aanvanck nemende te nieuwjaar 1709. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap, Anthonij van der Punten en Jan Dolck Schepenen, desen 29e junij 1709.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Jan Dolck

Folio 2v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Adriaa, Timmers, woonende tot Breda, den welcke verclarde wettelijck over te geven mer eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Snaphaan, woonende alhier, seecker vierdepart in een parceel moeren en gronden, groot ontrent int geheel drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst ten noorden vande Nieuwstraat t’eijnde de t’sestig roeden gelegen is, gemeen ende onbedeelt met de kinderen vanden voorsr. Timmers, belent noorden de wed. Hendrick de Rooij, Zuijden de drieskens vande t’sestig roeden, oost Cornelis vanden Hoeck en anderen, west …………………..
………………………………… met eenen vrije wegt over een steegdeken Zuijtwaarts op. Ende dat mer alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen regten, met regt daar uijtgaande. Voorts gelooft hij

Folio 3r

Vercooper, den cooper int voorsr vierdepart te vrije ende waaren naar den regte vande Lande. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaaldier op is , aff te doen tot nirewjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 11e Julij 1709.

Parthijen verclaren de cooppen: gereet te wesen ter somme van achtentsrstigh gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstiaen de Seeu

Folio 3v

Compareerde voor Schout ende Schepennen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoomt Jan Adriaanse Heijblom, woonende tot ’s Gravenmoer voor sijn selven, als mede hem fort ende sterck maackende voor sijne neeff Berent Nerings, mede woonende aldaar, den welcke alsoo verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behorff van Cornelis Anthonisen Swart woonende alhier, seecker parceel moeren, gronden, putten en cuijlen, gelegen inden Endenest, breet veertien voeten Zuijthollantse maate, groot drie hont ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost den Quekel, west den cooper en andere, streckende uijt den noorde vande erve van de kinderen Cornelis Geenen aff, Zuijtwaerts op, tot eenen wegt offe spoor op de cruijn vande Santschel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen

Folio 4r

regte, met regt daar uijtgaande. Voorts gelooft hij vercooper in qualitijt voorsr, den cooper daar inne te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot desen dage toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap vervangende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 15e Augustij 1709.

Parthijen verclaren de cooppen: gereet te wesen ter somme van vijfftien gl., en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 4v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Eevert Verseijl, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan
Ende tot behoeff van Willem Sprangers, woonende inde Vrijhoeven seeckere ooste helft van eenen binnen authoff, gelegen alhier ten ooste vande Nieuwvaart, groot int geheel ses hont, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost Hendrick Timmers, west Frans Fransen Vermeer met de weder helft, streckende vanden buijten ausloot aff, Zuijtwaerts op tot den halven watergang toe. Belast met dijck en St. Maartensen Chijns, wegen, stegen, schouwen, water(gan)gen ende naburen regten, met regt daar uijtgaande. Voorts gelooft hij vercooper den cooper inden voorsr. halven authoff, te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijthollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen

Folio 5r

(tot) nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Anthonij vender Punten vervangende Joan Cnaap Schepenen, desen 17e Augustus 1709.

Parthijen verclaren voor regy de cooppenn: gereet te wesen, ter somme van vijfftien gulden, en bekent hij vercooper daarvan voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Folio 5v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Willem Frederick Wolffnerhuijsen voor vijff leste parten ende Anthonij Thijsen Conincx voor een seste part , de welcke verclardr alsoo over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Sr. Hendrick de Rooij, Coopman woonende alhier, seecker binnen delleke gelegen ten weste vande Niuewvaart, groot (ontrent ) drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Jan Peeters den Jongen, noorden de wed. Zeger de Graaff, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaerts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande. Voorts geloove sij vercooperen, den cooper int voorsr. delleken te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollant,

Folio 6r

ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis van den Hoeck Schepenen, desen 9e September 1709.

Partijen vercaren de cooppenn: gereet te wesen ter somme van twintig gulden, en bekennen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van de Houck

Folio 6v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Gelden Willems den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Andries de Bruijn een geregte sestepart in een huijs en het geregte sestepart inden hoff en ackerlant te weten uijt den Zuijden, groot ontrent int geheel ses hont, gestaan ende gelegen opde Hoogevaart, belent Zuijden en noorden de wed. en kinderen van Bertrum de Bruijn met de andere vijff sesteparten, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaerts op tot de heij off erve van Gijsbert Deckers toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabure regte, met regt daar uijtgaande. Voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr. getransporteerde te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollant. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot nieuwjaar 1710 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis van den Hoeck en Jan Crol Schepenen, desen 9e mert 1709.

Partijen verclaren de cooppenn: te wesen vijfftig gl. voldaan.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 7r

Compareerde voor Schouth ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Govert Jansen Hoevenaar, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Peetere Jansen van Dongen, seecker huijs, hoff en ackerlant met de geboomtens ende houtwas, gestaan wnde gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, groot ontrent acht hont ofte soo groot ende clijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, (onder conditie dat hij vercooper sijn leven langh gedurende,vrij wooninge sal hebben en behouden, voor inde kamer, en plaats int agterhuijs om torff te leggen, en opden solder om graan te leggen), belent Zuijden de kinderen Cornelis Geenen, noorden Arien Vaartman, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed.

Folio 7v

Hendrick de Rooij toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande. Voorts gelooft vercooper, de cooper int voorsr. huijs en erve te vrije ende waren, naar den regte vanden Lande, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot nieuwjaar 1710 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck en Anthonij vander Punten Schepenen, desen 7e november 1709.

Parthijen verclaren de cooppenn: te wesen ter somme van veertien hondert gulden, te wesen vier hondert gl. gereet, twee hondert gulden den 7e 9br. 1710, twee hondert gl. den 7e 9br. 1711, 200 gl den 7e 9 ber 1712, 200 gl. den 7e 9br. 1713 en 200 gl. den 7e novembr. 1714, en bekent hij vercooper vande 400 gl. voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 8r

Datum uts Compareerde Peter Jansen van Dongen cooper voorsr., den welcke bekende met sijnen custinghbrieff wel ende deugdelijck schuldigh te wesen aan ande tot behoeff van Govert Jansen Hoevenaar off sijn actie hebbende de somme tien hondert gulden Hollants gepermitteert gelt, struijckende ter saacke ende over rest van coop van een huijs, hoff en ackerlant, aan hem debiteur hier vooren getransporteert, en geloovende de voorsr. erve te gelijcke paeijen te wesen den 7e novembr. 1710, den erste paeij, en soo vervolgens van jaar tot jaar tot dat den laatste sal verschijnen, sal wesen den 7e 9ber 1714, dog alles sonder Intrest, ten waare van langer onderhoudinge als den verschijndag, dog met beliefte vanden voorsr. crediteur, als dan tot Intrest moeten betaalen

Folio 8v

tegen vier gulden percent, waar vooren hij debiteur speciaalijck verbindt het voorsr getransporteerde huijs en ackerlant,ende generaalijck sijn persoon ende verdere goederen hebbende ende vercrijgende, subjecterende die ten bedwange ende executie van alle heren hoven wetten regte ende regteren en specialijck den Ed: hove van Hollant. Coram ende dag datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Opden 11e decembr. 1710 ontfangen bij Govert Jansen Hoevenaar drie hondert gl., volgens quitantie , in minderenge vande hooftsom.

Opden 6e 9br. 1711 ontfangen bij Govert Jansen Hoevenaar, twee hondert gl. in presentie van sijn swager en dogter, woonende tot Genderen, in minderingh vant voorsr. cappitaal.

Opden 25e 9br. 1712 ontfangen bij Govert Jansen Hoevenaar, twee hondert gl. in presentie van sijn swager en dogter, woonende tot Genderen, in minderenge vant voorsr. cappitaal.

Opden 12e februarij 1714 soo bekende Willem Versteeg als mede Erffgen: in minderinge vant voorsr. cappitaal ontfanghen te hebben uijt hande van Pr. Van Dongen een hondert gl.

Opden 20e decembr. 1714 soo Compareerde Willem Versteeg en Jan Peters van Gorcom, beijde als Erffgenamen vanden bovengen: Govert Hoevenaar, vanden laatsten paeij voldaan te wesen, dus gecasseert.

                                                              Willem Versteegh
                                                      Jan Pietersen van Gorchum

Bij boven staande akte behoort onderstaand los briefje.

Ick ondergeschreve bekenne ontfangen te hebben uijt handen van Peter Jansen van Dongen de somme van drie hondert gl: op reeckeninge ende minderinge van de cooppenningen van het huijs, ende geseet van Govert Hoevenaer, staende op Willem van Gentsvaert alhier, actum Cappel den 11 December 1710.

Dit is het X handmerck van Goovert IJansen Hoevenaer.

Folio 9r

Compareerde voor Schouth ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Peter Claasen Roosenbrant, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff Nicolaas Jansen Roosenbrant sijne neve, woonende tot Loon, seecker binnen delleken gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hont, belent Zuijden Jan Dircxsen Smits, noordrn Peter Leempoel, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr. delleken te vrije ende waaren naar den regte van Zuijrhollant, ende alle voorcommer

Folio 9v

Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schouth, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 20e november 1709.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren gereet ter somme van hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelus van den Houck
A.v.d. Punten
1709

Folio 10r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan de Roos woonende tot Loon, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Cornelis Cruijswijck woonende alhier, sscker buijten dijckse delle off putten en cuijlen, bij de staat uijtgegraven tot het maacken vande lienije, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot negen hont, belent west d’hr. Adriaan van Andel Schout alhier, oost de Cadijck off Lieuw, streckende vanden ausloot aff noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Item alnoch eenen binnen authoff gelegen alsvooren, groot ses hont belast met vijff stuijvers St. Maartense Chijns aande Ed: hr: van Cappel, en dijck belent oost Frans Fransen Vermeer, west de wed. Frans Bastiaans Vermeer,

Folio 10v

streckende vanden buijten ausloot aff, Zuijtwaarts op tot den halven watergangh toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper inde voorsr. parceelen te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 23e november 1709.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen ter somme van vijfftigh gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts: is conditie dat het gemeene Landt vergoedinge dese voorde uijtgestoocken aarde vande buijten del, sal sijn tot voordeel vanden cooper.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 11r

Compareerde voor Schour ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Cornelis en Willemijna Cornelisen vanden Hoeck, Dirck de Haan woonende tot Breda, getrouwt met Maria Cornelisen vanden Hoeck t’saamen voor 3/8 mitsgaders Cornelis Aertsen vanden Hoeck, Schepen alhier, als bij Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel doort versoeck vande bovengesreven comparanten nevens Willem vanden Hoeck, ende Peetere Joosten Smits getrouwt met Jenneken vanden Hoeck tot het vercoopen en transporteren vant resterende 1/8 , toebehoorende Aert Cornelisen vanden Hoeck, jegewoordigh uijtlandig in Portigaal off Spanguie, volgens deselve authorisatie, in dato den 18e 9 ber 1709, de welcke alsoo t’samen ider in sijne qualitijt verclaren wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Hendrick vander Hoeven, Secretaris van Cappel voorsr. seecker helft inde

Folio 11v

buijten dijkse delle, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart groot int heel seven hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, gemeten ende onverdeelt met den Cooper, belent oost Peeter Adriaanse Ockers, west Jan Jacobsen Paans cum suis, streckende vanden ausloot aff noortwaaers op tot Zuijdewijn toe.

Item alnoch de geregte helfte van twee binnen authoven gelegen als vooren, groot t’samen twee mergen gemeen als vooren, belast met vijff stuijvers St. Maatensen Chijns en dijck, belent west de kinderen Michiel Jansen Backer, oost Frans Fransen Vermeer, streckende vanden buijten ausloot aff, Zuijtwaarts op tot de halven watergangh toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen ider sijne qualitijt den cooper int voorsr. goet, te

Folio 12r

vrije ende waaren, naar den regte van Zuijthollandt. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 25e november 1709.

De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van drie hondert tweeentseventigh gulden tien stuijvers, en bekennen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1709

Folio 12v

Compareerde voor Schouth ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan Bastiaansen Maas ende Berent Aertsen Baggermans, getrouwt met Geertruij Bastiaans Maas, de welcke verclarde wettelijvk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Hendrickx de Smit, secker parceel ackerlant groot drie hont ofte soo groot ende cleijn alst t’selve gelegen is, ten noorde vande Nieuwstraat alhier, belent oost en west Jan van Dommelen, streckende vander halver Nieuwstraat aff noortwaarts op tot d’erve vande Erffgenamen van Wouter Jansen van Tilborgh toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooven sij vercooperen, den cooper int voorsr. ackerlant te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollandt.

Folio 13r

Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal direr op is aff te doen tot Nieuwjaar 1719 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Anthonij vander Punten, vervangende Johan Cnaep Schepenen, desen 4e december 1709.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van twee hondert en tagtentigh gulden, en bekenne sij vercooperen daarvan voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v. Punten
1709
Johan Cnaep

Folio 13v

Compareerde voor Schouth ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, ondergenoemt Jan ende Adriaan Teunisen Pols, ende Jan van Andernagh, de welcke t’samen wettelijck verclaren over te geven met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Joost Teunisen Pols, seecker drie vierde parten in een en een halff hont binnen del, gemeen in drie hont, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, met Peeter Adr: de Zeeuw, belent Zuijden Jan van Andernagh, noorden Adriaantjen Vreijssen, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op tot d’erve van Joffr: Alida van Campen toe.

Item alnogh drie vierde parten in de helft van twee hondt ackerlant, gelegen ten noorden vande Nieuwstraat, onbedeelt

Folio 14r

alsvooren, belent oost Gijsbert Deckers, west Jan van Andernagh, streckende uijt den Zuijden vande erve van Jan Ockers aff, noortwaarts op tot d’erve vande Erffgenamen van Wouter Jansen van Tilb: toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt uijt de voorsr. parceelen sijn gaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen, den cooper int voorsr. getransporteerdr te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cprnelis vanden Hoeck Schepenen, desen 23e December 1709.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van agtendartigh gul: en bekennen daarvan voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 14v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Atien Bastiaansen de Rooij, Hendrick van Cooten getrouwt met Margrita Bastiaansen de Rooij, ende Pieternel vander Wiel wed: laatstmaal van Bastiaan de Rooij, moeder ende voogdesse van haar onmondige dogter Maria Elisabet Bastiaansen de Rooij, alle haar fort ende sterckmaackende mitsgaders de rato caverende voor de voorsr. onmondige Maria Elisabet Bastiaansen de Rooij, haar respectivelijke dogter en suster, de welcke alsoo t’samen verclaren wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Dircxken van Nederveen, wed. laatstmaal van Hendrick de Rooij, seecker helft van een parceel ackerlant, groot int geheel seven hont, ofte soo groot ende cleijn alst den selven ten ooste vande Nieuwvaart gelegen is, onbedeelt

Folio 15r

met Arien Hendricx de Rooij, belent Zuijden Peeter Jansen Gijben en Jacob Jansen Paans, noorden Jan en Gerit Crol, streckende vander halver Vaart voorsr. aff oostwaaers op tot d’erve van Jan Jansen Roodenreijs toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, waterganen, ende nabueren regten, met regt daar uijygaande, voorts geloove sij vercooperen, de coopersse inden voorsr. halven acker te vtije ende waaren naar den regte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck, Jan Crol en Anthonij vander Punten Schepenen, deren 9e Januarij 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van drie hondert gulden,en bekennen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Jan Crol

Folio 15v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduin Cappel ondergenoemt Jan Ockers, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is aan ende tot behoeff van Dirck Zeijlmans seecker parceeltjen ackerlant, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart inde Molebanken, groot ontrent een hont en dartien roeden, oftr soo groot ende cleijn als ’t selve aldaar gelegen is, belent Zuijden Peeter Jansen van Dongen cum suis, noorden de wed: Huijbert Artsen Cuijl, streckende vande erve vande wed: Meerten Dolck aff, westwaarts op tot d’erve van de hr: de Raat toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr.

Folio 16r

getransporteerde, te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek ende Jan Crol Schepenen, desen 17e Januarij 1710.

Parthijen verclaren de coopprnningen gereet te wesen ter somme van t’sestigh gulden en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 16v

                       Copie

Op heden den 25e dag der maant October 1700 is gecompareert voor mij Francois vanden Eeden als Openbaar Notaris, geadmitteert bijden Souvereijnen Rade geordonneert in Brabant, tot Brussel residerende, ende inde presentie vande getuijgen naargenoemt, Marie Soeters jonge dogter ende wettig kint van wijlen Jan Soeters ende van Ida van Campen, de welcke heeft geconstetueert ende magtig gemaackt soo sij doet bij desen, sr: Jan de Leeuw den Jongen haaren Cosijn, om in haren naam en van harent wegen te regeren, ende administreren alle ende Iegelijcke hare goederen, renten ende obligatien, gelegen in Hollandt, inden dorpe van Cappelle ende alomme elders deselve te verhuren, offwel te vercoopen t’sij publicquelijck oft uijtte handt, den cooper oft coopers daarinne te goeden vestigen ende erven, voor hoff ende heren competent, de cooppenningen onder sijne quitantie te ontfangen als oock de Capitaale van renten, obligatien ende agterstellen van dien, die gequeten sullen werden met magt van te

Folio 17r

Consenteren inde caslatie vande rentebrieven oft notariale contracten, mitsgaders onder het innecomen der voorsr. goederen ende renten te vragen betaalinge, rekeninge, bewijs ende reliqua van die gene die daarinne sijn gehouden, daar van haren geconstitueerde sal mogen geven behoorlijcke quitantie van voldoeninge, oft in cas hij metten minnen daar toe, niet en conde geraacken, soo sal hij den debiteuren metten regte daar vooren aanspreeken ende constringeren, ende des noot uijt cragte desere substitueeren procureue adlites, om de sacken te vervolgen totten definitiven toe, ende voorts in alles meer te doen ende te handelen al oft sij Constituante daar bij ende present sijnde selver soude moeten effectueren alwaart oock soo, dat dese procuratie ten fine voorsr., ampelder bevel behoeffde, dan alhier staat uijtgedruckt, gelovende te houden voor goet vast ende van weerden, allen ’t gene haren geconstituerde hier inne sal comen te doen, ende uijt te wercken, onder verbintenisse van haaren persoon ende goederen present

Folio 17v

ende toecomende saluo competu et reliqua, des versogt sijnde. Actum Brussel ut supra, ter presentie van Srs: Jacobus Goubau ende Jacobus Lauwaars als getuijgen hier toe aangesogt, ende is de minute deses becleet met een gesegelt papier van sesse stuijvers, bij de voorsr. Constiteante beneffens mij Notaris onderteeckent, onder stont, quad Attestor, was geteeckent F: vanden Eeden nots:
noch lager stont: Wij Borgemrs, Schepenen ende radt der Stad Brussele Certificeren aanan Eede, den voorstaande Instremente van procuratie gepasseert ende geteckent hebbende is wettig ende openbaar nots: ende dat aan alle acten bij hem alsoo geteckent, gegeven wort volcomen gelooft inden regten ende daar buijten. Ende des t’oirconden hebben wij t’cachet deser Stadt hier onder op doen drucken, ende door onsen secretaris onderteeckenen, desen 25e 8 ber 1709, was geteekent J.vanden Dijcke, beseijde waarts stont het opgemette Stadszegel met groene was over d’skant een papiere ruijte.

                                                                Quod Attestor
                                                           H:vander Hoeven scrs
                                                                  1710

Folio 18r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Sr: Jan de Leeuw den Jongen, als last ende procuratie habbende van Marie Soeters wettige dogter van wijlen Jan Soeters ende Ida van Campen, volgens deselve procuratie gepasseert voorden Notaris Franchois vanden Eede, ende getuijgen binnen Brussel residerende in dato den 25e October 1709 hier vooren geregistreert, den welcke alsoo in die qualiteijt verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Adriaan Soeters, seeker helft van een parceel ackerland, groot drie hont gelegen alhier opde Hoogevaart, onbedeelt met den Cooper, belent Zuijden Michiel Verhagen, noorden Gelden van Pas, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed. Teunis Ockers toe. Ende dat mrt alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende

Folio 18v

nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper in qualiteijt voorsr. den cooper inden voorsr. halve acker te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijthollandt ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Crol Schepenen desen 24e Januarij 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van tagtentigh gulden, en bekent daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Folio 19r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Cornelis Wijgers woonende alhier, den welcke bekende ende verclarde vercogt te hebben aan Huijbert den Backer, wonende tot Raamsdoncq, die bekent gecogt te hebben seecker ferrij schip, met anckers, touwen, seijlen, Boot ende verdere toebehoore, soo het reijt ende seijlt en jegenwoordig in dese haven is leggende. Ende op heden aan hem cooper is overgelevert en getransporteert, die deselve bekent alsoo ontfangen te hebben. Ende daar voor gelooft te betaalen aan handen vanden vercooper off sijn actie hebbende, eene somme van seventien hondert gulden Hollants, te weten duijsent gulden gereet, die den vercooper op heden bekent door hande vanden cooper ontfangen te hebben, ende de resterende seven hondert gulden resp: in vier egaale ende te gelijcke termijnen, te weten 175 gl. heden ondergesr: over een jaar, een hondert vijffentseventigh gl. den 28e Januarij 1712, gelijcke 175 gl. den 28e Januarij 1713, ende den laatste termijn mede 175 gl. den 28e Januarij 1714, edog sonder Intrest, ten ware hij vercooper opden gestelden tijt en termijnen met en

Folio 19v

quam te voldoen als dan tor Intrest betaalen naar loop des tijts, tegen vier gulden vant hondert int jaar te reckenen, waar vooren hij cooper specialijck verbint op waterrrgt, het voorschreven vercogte ferrij schip en toebehooren, ende generaalijck sijn persoon ende goederen hebbende ende verkrijgende, subjecterende die ten bedwange ende axecutie van alle heren hoven wette regte ende regteren, en specialijck den Ed: hove van Hollandt. Ende tot meerder securiteijt vande bovengeschreven seven hondert gulden, soo Compareerde Wouter Boesers, Adriaan Cuijpers, Jan Laats, Lauwrens en Wouter Vermeulen ende Joost Timmers, die haar selve een voor al, als Borge ende eijgen schuldenaar verbinden onder de remuntiatie vande Benesitie ordnus divisionus et

Folio 20r

excutionis, haar houdende vande effecte onderright ende verbande als naar regte. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap en Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 28e Januarij 1710.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Op heden 24e februarij 1714 soo bekende Johanna Hooijmaijer, wed. Cornelis Wijgers, van alle de resterende paijen doorhande vanden cooper voldaan en betaalt te wesen, ergo gecasseert.

                                                            Johanna Hoijmaijers

Folio 20v

Erffdeelinge ende overgifte voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, gedaan bij Engeltje de Zeeuw wed: van Anthonij Swart, aan haare naarbeschreven kinderen ende kints kinderen met name Cornelis, Jan, Corstiaan, Willem ende Adriaan Anthonisen Swart. Item aande drie kinderen van Arien Gielen van Os ende Marie Anthonisen Swart, onder conditie dat niemant van haare voorsr kinderen, een van haar naarbesz: lot off parceelen sullen mogen vercoopen, dan met consent off doot van haare voorsr. moeder Engeltje de Zeeuw, wesende de deelinge als volght.

Eerstelijck aan Cornelis Anthonus

Folio 21r

Swart een huijs met de geregte noordense helfte van bijde de steede en ackerlant nevens maalcanderen gelegen, groot t’samen ontrent seven en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn als die gestaan ende gelegen is ten ooste vande Nieuwvaart, belent Zuijden Corstiaan Anthonisen Swart met een huijs en weder helfte, noorden Cornelis Timmerman, streckende vander halver Vaart voorsr. aff oostwaarts op tot d’erve van Jan Jansen Roodenreijs toe, mits dat dese steede en die van Corstiaan, maalcanderen sullen moeten wegen en stegen, ende uijt te rijcken aande weeskinderen van Arien van Os en Marie Swart vijfentwintig gulden, en daar van Intrest te betaalen tegen 4 gl. precent int jaar, oock ’s jaars te geven aan sijne voorsr. moeder Engeltje de Zeeuw vijftien gulden, soo lange sij in leven is.

Ten tweede aan mijne soon Jan

Folio 21v

Anthonisen Swart eerst een binnen del ten weste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden Peeter van Campen, noorden Corstiaan de Bie, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een binnen delleke, gelegen ten ooste van Vroukensvaart onde Waspick, groot ontrent een en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Adriaan Bommelaar, noorden de wed: Hendrick Jansen van Tilborgh.

Item alnoch alle de moeren haar competerende …………………….., die gelegen sijn onder Cappel, Loon en Waspick, mits ’s jaars te geven aan sijn moeder als voorsr vijfftien gulden.

Ten derde aan Corstiaan Anthonisen Swart, een huijs met de geregte

Folio 22r

Zuijdense helft van dese stede en de stede van Cornelis Swart, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot t’samen seven en een halff hondt, belent Zuijden Jan Petersen de Jonge, noorden Cornelis Swart met een huijs en wederhelft, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op tot d’erve van Jan Jansen Roodenreijs toe, mits dat dese stede en de steede van Cornelis Swart maalcanderen sullen moeten wegen en stegen.

Item noch alle de moeren inde elff mergen en Moolebancken, ……. mits ’s jaart te geven vijfftien gulden aan sijn moeder als voorsr is.

Ten vierde aan Willem Anthonisen Swart, een huijs en steede tot Dongen gelegen, groot sestien hondt, belent Zuijden Cornelis Teunisen van Riel, noorden Aert Petersen Riemslagh,

Folio 22v

mits ’s jaars als voorsr. is te geven aan sijn moeder vijfftien gl, ende aan de weeskinderen van Arien van Os en Marie Swart eens eene somme van een hondert en vijfftig gulden, met jaarlijcx Intrest tegen 4 gl. precent.

Ten 5e aan Arien Anthonisen Swart een geregte derdr part in een huijs en ackerlant en stede, gelegen ten weste van Vrouwkens Vaart onder Waspick, groot ontrent int geheel …….. hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, met een gedeelte onder ’s Gravenmoer.

Item alnoch een driesken ten weste van Vrouwkensvaart, groot 1 ½ hont, mits ’s jaars te geven aan sijne moeder als voorsr. is vijfftien gulden. Ende aan de drie kinderen van Arien van Os en Marie Swart eens eene somme van een hondert vijffentwintig gulden, en daarvan tot Intrest ’s jaars te betaalen tegen vier gl. vant hondert.

Ten sesde aande weeskinderen van Arien Gielen van Os en Marie Swart, eerst van Cornelis Swart eene somme

Folio 23r

van vijffentwintigh gulden, ende van Willem Swart eene somme van een hondert en vijftig gulden, ende van Adriaan Swart een hondert en vijffentwintigh gl., ende daar van te betaalen ider van ’t sijne, en jaars Intrest tegen vier gl. vant hondert, omme de voorsr. weesskinderen daar van op te voeden. Ende daar en boven noch aan ieder wees te geven bij haar vijff kinderen als deselve weesen inden houwelijken staat sullen comen te treeden, eene somme van vijffentwintigh gulden, waar voor haare vijff voorsr. kinderen sullen behouden de hoff, meuble, linde, wolle, koper, tin, huijsraat, gelt, gout, zilver gemunt ende ongemunt, actie schulden en crediten, geen uijtgesondert, voor de voorsr. uijtrijckingen blijft ider sijn lot egaal verbonden.

Parthijen en Comparanten hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt ende vertegen naar den regte van Zuijthollandt, omme ider sijn bewesen portie op conditie als voorsr. is te mogen gebruijken als haar ander vrij ende

Folio 23v

allodiaal goet, oock te moeten onderhouden de dijcken, wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt uijt ider sijn bewesen lot is gaande, alsmede te moeten betaalen de chijnsen en andere dorps laste en omslagen, waar mede henne respect: loten sijn belast, aanvanck nemende te Nieuwjaar 1710. aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw en Anthonij vander Punten Schepenen desen ersten febr: 1710.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
A.v.d. Punten
1909

In kantlijn van folio 23r staat:

Op den 13e Julij 1723 Compareerde Hendrik van Os en Hendrik Jacobs Cuijpers in houwelijk hebbende Grietjen van Os, de welke bekennen van dese 150 gl. voldaan en betaalt te wesen door de wed: Willem Swart.

                                                               Hendrick van Os   
                                      Dit handmerk X is van Hendrik Jacobs Cuijpers 

Folio 24r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Willem Frederik Wolmershuijsen, den welcke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ebde tot behoeff van Johan Franck, woonende tot Waspick, seecker parceel moeren, putten ende cuijlen met den gront, gelegen opt Stapeleijndt, groot ontrent drie hont ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de Hr: de Raat, west het dorp van Cappel, streckende van den binnen ausloot aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van ……………………………………….. Ende dat met alle wegen, stegen,schouwen,watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr. moerken te vrije ende waaren, naar den regte vande Landen, ende alle voorcommer Calandie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710. Coram Adr: van Andel Schout, en vande Punten, vervangende Jan Crol, desen 12e febr:1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen greet te wesen ter somme van t’seventigh gl., en bekent daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710

Folio 24v

Compareert voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Willem vanden Hoeck, den welcke verclardr wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo regt is, aan ende tot behoeff van Teunis cuijl, seecker een geregte vierdepart in eenen dullaart en del off uijtgang, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart genaamt de Kreke del, groot ontrent int geheel alfendartig hont, ofte sijne geregtigheijt, belent zuijden vanden uijtgang off del Anthonij Cuijsten, noorden den watergangh, en vande moere off dullaart, oost Peeter Boeser, west Anthonij Cuijsten, streckende vanden Watergangh off Cruijsvaart aff, Zuijtwaarts op tot d’erve vande wed: Geerit Back toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande. Voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr. vierdepart, te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollandt

Folio25r

ende alle voor Commer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1719 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen desen 25e februarij 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te te wesen ter somme van vijffentwintigh gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Cornelis van den Houck

Folio 25v

                       Copie

Op huijden den 3e februarij 1710 Compareerden voor mij Johan van Castel, Openbaar Notaris bij den Ed: hove van Holland, geadmitteert in ’s Gravenhage Residerende, ende voorde getuijgen ondergenoemt, Pieter van Luijck, timmermans gesel, woonende alhier inden Hage, mij Notaris bekent, en verclarden te Comptitueren en magtig te maacken sijne huijsvrouw Maria van Meelen, specialijck omme te trden tot doen maacken van staat ende inventaris vanden boedel en naarlatenschap van wijlen haren broeder Blaas van Meelen, voorts tot schaaiftinge, scheijdinge ende deijlinge des selven boedels naar alvoorens deselve boeders goederen publiquelijck geveijlt en aande meestbiedende vercoght te hebben, wettelijcke opdragten te doen, hem const: te onterven, te vesten met beloften van vrij waaringe als naar regten, cooppenningen te ontfangen de coopers te quiteren van alle debiteuren betalinge te voorderen en deselve mede behoorlijck

Folio 26r

te quiten, de onwillige debiteuren door middelen van regten te consttingeren, en voorts generalijck in en ontrent alle de voorss. Saken te doen, en verrigten als off hij Comparant, alomme present sijnde, soude comen off mogen doen, alles cum potestats substituendi, in behoorlijcke forma belovende voor goet vast, en van waarden te houden, en doen houden alle ’t geene bijde geconstitueerde off der selver gesubstitueerdens uijt cragte deses, sal worden gedaan en verrigt, onder verbant als naar regten. Aldus grdaan ende gepasseert in ’s Hage, ter presentie van Sr: Jacobus Winckelmans, ende Johan van Dijck, als getuijgen hier toe versogt, de minute is behoorlijck geteeckent, onderstont Quod Attestor en was geteeckent J:v. Castel not. publ:

                                                                 Quod Attestor
                                                          H:vander Hoeven, scrs
                                                                   1710

Folio 26v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Maria Janse van Meelen, last ende prouratie hebbende van haren man Pieter van Luick, Timmermans gesel woonende in ’s Hage, volgens deselve procuratie gepasseert voorden Notaris Johan van cappel, ende getuijgen binnen ’s hage residerende in dato den 3e februarij 1710 hier vooren geregistreert, voorde eene helft, mitsgaders Schout ende geregten van Cappel voorsr., als oppervoogden van alle weesen aldaar, en specialijck over het onmondigh weeskindt van Pieternel Jansen van Meelen, voorde andere helfte. Erffgenamen van Blees Jansen van Meelen, de welcke alsoo ider in sijne qualitijt verclaaren wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Meelis Aertsen Oirlemans, een huijsken met ontrent drie hont landt daar aan gestaan ende gelegen alhier opde Hoogevaart inden Wolffnest, belast

Folio 27r

met eene gulden jaarlijcxe Chijns tot Dordt te betaalen, belent Zuijden Lambert Bogaarts, noorden Cramers hoeff, streckende uijt den ooste met de steeg vander halver Hoogevaart aff en erve vande erve van Govert Cluijtenaar en Thomas Clad aff westwaarts op tot d’erve vande wed: Adr: van Campen en anderen toe, mits te gedoogen den overwegt over de steeg soo die aff gegraven leijt, de erve is agter het voorsr. huijs en erve gelegen, die met regt daar over hooren. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen regte, met regt daar uijt gaande, voorts gelove sij vercooperen in qualitijt voorsr. den cooper, daarinne te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap, Cornelis vsn den Hoeck en Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 27e febr. 1710.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van twee hondert vijffentwintig gl., en bekennen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck

Folio 27v

Datum ut supra hebben deselve vercooperen in qualitijt voorsr. wettelijck overgegeven aan ende tot behoeff van Anthonij de Looper, seecker parceel ackerlant groot vier hont, ofte soo groot ende cleijn alst opde Hoogevaart opde Heijkens gelegen is, belent Zuijden de Erffgenamen van Wouter Jansen van Tilborgh, noorden Geerit Mouthaan, streckende uijt den ooste vande erve van Huijbert van Dongen en andere aff, westwaarts op tot Corstiaan de Zeeuws erve toe, met eene vrije wegt oostwaarts , tot opde Hoogevaart toe, over de erve off stege vande wed: Adr: van Campen en Melis Oirlemans. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelove sij vercooperen in qualitijt voorsr. den cooper int voorsr. goet te vrije ende waren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1710. Coram en dag datum als vooren.

De cooppenningen sijn volgens Conditie greet ter somme van drie hondert en veertigh gl., en bekennen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck

Folio 28r

Datum uts: hebben deselve vercooperen in qualitijt voorsr. wettelijck overgegeven aan ende tot behoeff van Cornelis Woutersen Otterdijck, seecker binnen authoven gelegen aldaar tot Cappel ontrent de Schans, groot ontrent agt a negen hont, ofre soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost Jan de Ronden, west Wouter Otterdijck, streckende vanden buijten ausloot aff, Zuijtwaarts op tot den halven watergang toe, met den last vanden dijck en tien stuijvers jaarlijcxe Sinte Maartensen Chijns, aande Ed: here van Cappel, ende wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelove sij vercooperen in qualitijt voorsr. den cooper daarinne te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram en dagh datum alsvooren. De cooppenningen sijn gereet volgens Conditie ter somme van vierentseventigh gulden, bekennende daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck

Folio 28v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Baseiaan Jansen Boer, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Anthonij Timmerman, erst een huijs, hoff en erve groot t’samen ontrent vier en drie vierde hondt ackerlant, ofte soo groot ende cleijn alst ten Zuijden vande Nieuwstraat gestaan ende gelegen is, belent oost Peeterken Peeters Dolck, west Geerit van Riel, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot den dwars wegt toe.

Item alnoch een binnen del, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden Peeter van Campen, noorden Corstiaan Blaviman ende Geerit Crol, streckende vander halver vaart voorsr. aff, oostwaarts op tot d’erve van Claas vander Saacken toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt uijt de voorsr.

Folio 29r

parceelen sijn gaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr. getransporteerde te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap en Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen ersten mert 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen ter somme van vijff hondert gl., te weten een hondert gl. gereet, die hij vercooper bekent ontfangen te hebben, en 400 gl den 1e mert 1711.

A.v. Andel

Opden 4e October 1711, Compareerde Bastiaan Jansen Boer, den welke bekende vanden laatste termijn met 400 gl. voldaan te wesen, dus gecasseert.

                                                           Bastijaen Jansen Boer

Folio 29v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenormt, Peeter van Heijst woonende tot Sprang, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo regt is, aan ende tot behoeff van Hendrick vanden Hoven, woonende alhier, seeckrt binnen hoff gelegen opt Stapeleijndt, groot ontrent ……………. hont, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost Corstiaan Glaviman, west Alet de Bont, streckende vanden teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts op tot de Hoeff van Heuckelum toe, met den last van drie roeden dijck, wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren naar den regte van zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap en Cornelis van den Hoeck Schepenen, desen 5e mert 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen gereet vijfftig gl., en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck

Folio 30r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Bastiaan Sprangers, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is aan ende tot behoeff van Jan Aertsen Cus, seecker binnen del gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent seven hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Jan Eelen Nieuwenhuijsen, noorden de wed: Geerit Back, streckende vander halver vaart voorsr. aff, westwaarts op tot den quekel off Willem van Gentsvaartse delle toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte , met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijthollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander punten Schepenen, desen 7e mert 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen greet te wesen ter somme van drie hondert en vijfftig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710

Folio 30v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Hendrick Aertsen Timmers ten eenre, ende Wijnant van Cleeff ter andere sijde, de welcke verclare met maalcanderen over comen te te sijn over eenen reijwegt tusschen beijde haar comparenten huijsinge, gestaan ten weste vande Nieuwvaart alhier, tot gerieff van beijde haare wooninge, twaalff voeten Zuijthollantse maate wijte, te weten van ider sijne erve ses voeten, beginnende uijt den ooste vanden reijwegt aff, westwaarts op soo verre den voorsr. wegt moet wesen, onder conditie dat de Zuijdense erve de noordense erve, als oock de noordense de Zuijdense niet mag belemmeren met boomen te planten off eenige betassinge, dan met consent van beijde de eijgenaars van dese voorsr. huijsinge, maar den voorsr. wegt onbelemmert, tot gerieffe van haar

Folio 31r

comparenten huijsinge en erve moeten blijven leggen, nu ende ten eeuwigen dage, beloovende sij comparanten dit onverbreeckelijck te houden voor hun ende hunne nacomelinge ne ende te eeuwige dagen, onder verbant als naar regte. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Dolck Schepenen, desen 28e April 1710.

                                                       Hendirick Arisen Timmers
                                                                  W.van Cleeff

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Dolck

Folio 31v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jacob Bommelaar, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Hendrick Peeters Doomen, seecker helfte van eenen dries, gelegen inden Geer alhier onder Cappel, gemeen ende onbedeelt met Jenneken Bommelaar, groot int geheel vier en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Peeter Buijs, noorden Jan Willemsen van Ammelroij, streckende vande Geer steeg steeg aff, oostwaarts op tot d’erve van joffr: de Jongh toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den coo[er int voorsr. geteansporterde te vrije ende waaren

Folio 32r

naar regte van Zuijthollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710. coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 2e Meij 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert en vijfftig gulden, rn bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Cornelis van den Houck

Folio 32v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Joachem Franse vande Laar woonende tot Waspick, den welke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Anthonij Custen, eerst een binnen dijckse delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende vleijn alste aldaar gelegen is, belent Zuijden Cornelis Sprangers, noorden den cooper, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den halven Quekel sloot toe.

Item alnoch een geregte vierdepart in ontrent twee mergen gronden, putten en cuijlen, gelegen inden Dullaart, onbedeelt met Jan Jacobsen Mouthaan en anderen, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent

Folio 33r

oost Jan Jacobsen Mouthaan en anderen, west Jan vander Hoeven, streckende vander halver Cruijsvaart aff noortwaarts op tot den halven watergangh toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt uijt de voorsr parceelen sijn gaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper inde voorsr. parceelen, te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Ad: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 3e meij 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van twee hondert en t’sestig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Cornelis van den Hoeck

Folio 33v

                       Copie

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Huijbert ende Willem van Heijst, mitsgaders Willem Colster, getrouwt met Jenneke van Heijst, woonende onder Besoijen, de welcke verclaren te constituaren, en magtig te maacken, gelijck sij constitueren en magtig maackenbij desen, de heer Adrianus Heuvelcamp, predicandt tot Besoijen voorsr., omme uijt den name ende van wegen hen constituanten, ’t sij publicq off uijtterhandt te vercoopen ende tot gelden te maacken, een huijs en erve groot ontrent een mergen, gelegen in Cnoppen ambagt onder ’s G: Cappel voorsr. , opden Sprangse sloot genaamt, den cooper off coopers daar inne te veste en erve, voor Schout ende Schepenen alhier, volgens costuijmen gebruijckelijck, de cooppenningen te ontfangen, quitantie te passeren, de coopers te vrije ende waaren. Ende voorts generalijck daar inne te doen ende handelen, als off sij constituanten selffs

Folio 34e

present sijnde, soude comen offte mogen doen, mits dat hij heere Heuvelcamp van sijnen ontfanck (des versogt sijnde) gehouden sal sijn te doen behoorlijcke reckenschap, bewijs ende reliqua, beloovende sij constituanten voor goet vast bondig ende van waarden te houden ende doen houden, allen’t gene bijden hr. Geconstitueerde, hier inne sal worden gedaan ende verrigt, onder verbant als naar rechte, aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Anthonij vander Punten vervangende Johan Cnaap, Schepenen desen 24e Appril 1710.
Waaren geteeckent: Huijbert van Heijst, Willem van Heijst, Willem Colster, A.v. Andel, A.v.d. Punten. Onder stont: Mij present en was gereeckent H.v.d. Hoeven scrs.

A.v. Andel

Folio 34v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, d’hr. Adriaanus Heuvelcamp predicandt in Besoijen, als last ende procuratie hebbende van Huijbert ende Willem van Heijst, Willem Colster, als erffgenamen van Jan van Heijst, volgens deselve procuratie gepasseert voor Schout ende Schepenen alhier, in dato den 24e Appril 1710,hier vooren geregistreert. Den welcke alsoo in qualitijt verclarden wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ande tot behoeff van Jan Corstiaansen de Bie, een huijs hoff en erve, groot ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve gestaan ende gelegen is in Cnoppen Ambagt onder Cappel, belent oost de gemeente van Sprangh, west Willem Nieuwenhuijsen cum suis, streckende vanden buijten ausloot aff Zuijtwaarts op tot de Leuncht off Sprangse erve toe, belast met

Folio 35r

den dijck, en wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte , met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij here vercooper in qualitijt voorsr., den cooper int voorsr. huijs en erve te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap en Anthonij vander Punten Schepenen, desen 15e Meij 1710.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van vijff hondert en vijff gulden, en bekent hij here vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
Johan Cnaep

Folio 35v

                       Copije

Wij Arien Philipsen en Aert Joppen, Schepenen der vrijgrontheerlijckheijt van Heese ende Leende, Meijerije van ’s Bos quartiere van Peeland gelegen, doen condt eenen Jegelijcken, dat voor ons gecomen, en gecompareert sijn, d’heer Franchois van Gennip, schepen der Stad Eijndhoven, als man ende momboir van Joffr: Maria de Jongh sijne wettige huijsvrouw, ende Joffr: Alida de Jongh, wed: van wijlen d’hr: Johan Geesbergen, de welcke verclarden te constitueren, magtig te maacken, ende in henne plaatse te stellen, sulcx sij sijn doende mits desen, d’hr: Johan Jongh, drossaart der voorsr. vrijgrontheerlijckheijd, ende d’hr: Andreas de Jongh, predicand tot Eijndhoven, henne constituante respective Broeders en Swagers, omme uijt name ende van harent wegen bij publicque opveijlinge, ofte uijtter

Folio 36r

hand, aanden meest biedende mede te vercoopen, henne constituants gedeelte, van soodanige acker ende weijlanden gelegen onder Zuijdewijn Cappel, in Broeck, ende verders inde Langstraat, als deselve wegens henne ouders zal: als anders is aangecomen, ider voor een vijffdepart competerende naar gedaane vercoopinge den cooper, off cooperen daar van te doen, soodanige opdragt, en transport met gelofte van waarantschap, ende renuntiatie als tot Cappel, off daar het behoort, sal worden gerequireert, mitsgaders de cooppenningen, en verscheene huirpenningen te ontfangen, en quitantie daar van te geven, als vereijst sal worden. En voorts generaalijck alles hier inne te handelen, ende verrigten als off sij constituanten alomme present en voor oogen wesende, selfs souden comen ofte vermogen te doen alschoon daar toe eenige naarder magt, off last mogt werden vereijst als voorsr. staat

Folio 36v

Beloovende te sullen houden ende doen houden voor goet, vast bondigh ende van waarden, ’t gene door de voornoemde heere geconstitueerdens, uijt cragte deses sal werden gedaan ende verrigt, op verbant van henne constituante persoonen ende goederen, present ende toecomende, des blijven de voorsr. geconstituerdens gehouden, aande voornoemde constituanten, van het gene voorsr. is, te doen (des versogt wordende) goede legale reeckening, bewijs ende reliqua, in kennisse der waarheijt, en des t’oirconde, soo hebben wij Schepenen voornoemt, de minute deses ten prothocolle onderteeckent, hier van een dobbelt doen uijtmaacken, door onsen secretaris onderteckent. Ende met den gemijnen Schependoms zegel van Heese ende Leende becragtigt, op heden 16 meij 1710. was geteeckent P. Nobel secr., lager stont het op gemelte Schependens zegel, in groene wasch, over deckt met een papiere ruijte.

                                                         Accordeert met het gros

                                                          H:van der Hoeven scrs
                                                                  1710

Folio 37r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt de heer Johan de Jongh drossaart vrijgrontheerlijckheijt van Heese ende Leende, ende de hr: Andreas de Jongh predicant tot Eijndhoven, voor haar selven, mitsgaders beijde last ende procuratie hebbende vande hr: Francois van Gennip, Schepen der Stadt Eijndhoven, getrouwt met Joffr: Maria de Jongh, ende van joffr: Alida de Jongh, wed: wijlen de heer Johan Geersbergen, volgens deselve procuratie gepasseert voor Schepenen der Vrijgrontheerlijckheijt van Heese ende Leende, in dato den 16e meij 1710, hier vooren geregistreert, ende d’hr: Adriaan van Vessem, secretaris der Heerlijckheijt van Baardwijck, getrouwt met Joffr. Anna Margrita de Jongh, alle Erffgenamen van wijlen de hr: Hendrick de Jongh, in sijn leven secretaris van van Heese ende Leende, ende

Folio 37v

van Joffr: Anna vander Hoeven, de welcke alsoo t’samen ider in sijne qualitijt verclaren wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Aert Aertsen Oirlemans, een parceel dries, putten en cuijlen, gelegen opde Hoogevaart, groot ontrent ses hont, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent Zuijden de wed: Govert vander Hoeven, noorden Adriaan van Dongen, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot d’erve Govert vander Hoeven toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen regte, met regt uijt het voorse. Goet is gaande, voorts geloove sij heren vercoopers in qualitijt voorsr., den cooper inden voorsr. dries te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland,

Folio 38r

ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 22e meij 1710.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van seven hondert eenenvijfftig gulden, en bekennen sij heren vercooperen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Folio 38v

Datum uts. Compareerden deselve heren vercooperen de welcke verclaren wettelijck over te geven, aan ende tot behoeff Peeter Verhoeven, secker parceel soo ackerlant ais dries, gelegen als vooren, groot ontrent vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent Zuijden den cooper cum suis, noorden Bartholomeus vander Hoeven, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot Reers heijde toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij heren vercooperen in qualitijt als den cooper int voorsr. getransporteerde te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram en datum uts.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van ses hondert en vijfftig gl., daar op betaalt vier hondert gulden.

A.v. Andel A.v.d. Punten
Johan Cnaep

Folio 39r

Datum uts. Compareerde Peeter Verhoeven cooper, dewelcke bekende schuldig te wesen, aan ende tot behoeff van Joffr. Alida de Jongh, wed: de hr: Johan Geersbergen, de somme van twee hondert en vijfftig gl., spruijtende van rest de cooppenningen van eenen acker opde Hoogevaart, op heden aan hem getransporteert, beloovende de voorsr. somme te betaalen aan hande vande creditrice, ofte haare actie hebbende van heden datum ondergesr. over een jaar, met den Intrest van dien, tegens drie gl. vant hondert int jaar, ende ingeval van langer onderhoudinge, nog met beliefte vande voorsr. Creditrice, soo sal den selven Intrest blijve continueren totte volle restitutie toe, waar voor speciaalijck blijft verbonden, het voorsr. getransporteerde, ende generaalijck sijn persoon ende goederen, hebbende ende verrijgende, subjecterende die ten bedwange ende exacutie van alle heeren, hoven, wette regte ende regteren en speciaalijk den Ed: hove van Hollant. Coram en dag datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Dese voorsr. twee hondert en vijfftig gl., bekent d’hr: Adr: van Vessem, secretaris van Baardwijk, als last hebbende van Joffr. Alida de Jong, ontfangen te hebben met den verscheenen Intrest tot dato deses toe, volgens authorisatie en quitantie op den rug vande copije, dus gecasseert desen 2e mert 1711.

Folio 39v

Datum uts hebben deselve here vercooperen in qualitijt voorsr., wettelijck overgegeven, aan ende tot behoeff vande hr: Adriaan van Andel Schout alhier, seecker geregte helfte ofte haare geregtigheden, in twee buijten dijckse dellen, gelegen alhier ten ooste vande Nieuwvaart ontrent de Schans, onbedeelt met den cooper cum suis, groot ontrent t’samen twee mergen, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen sijn, belent oost Huijbert Joost Hermens, west Claas vander Saacken cum suis, streckende vanden buijten ausloot aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij heren vercooperen in qualitijt voorsr., den cooper daar inne te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te

Folio 40r

doen tot Nieuwjaar 1710. Coram en dag datum uts.

De coopprnningen sijn volgens conditie gereet ter somme van drie hondert gulden en bekenne daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Folio 40v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Peter Boeser woonende tot Waspick, dewelcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ande tot behoeff van Jan Gijsberts de Jongh ende Jan Denisen de Haan, beijde woonende tot Sprangh, seecker parceel moeren putten en cuijlen, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent ses hont, belent oost ende west Teunis Cuijl, Zuijden …………..
………………, noorden de Cruijs vaart, mitsgaders een geregte vierdepart inden uijtgangh, gemeen met Teunis Cuijl en anderen, streckende uijtten westen, oostwaarts op tot ………………
………….., noordrn de Cruijsvaart voorsr., Zuijden Teunis Cuijsten. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, de coopers int voorsr. goet te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijt Holland.

Folio 41r

Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 29e meij 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen een hondert gulden, in twee paijen, te weten 50 gl. gereet, die Jan de Haan betaalt heeft, en 50 gl. over een jaar, die Jan Gijsberts moet betaalen, en bekent hij vercooper vanden eersten paij voldaan gewesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Opden 1e Junij 1711, soo bekende de huijsvrouw van Peter Boeser, dese onderteeckent vanden laatste paaij voldaan te wesen, door Jan Gijsberts.

                                                     Lijsbeth Adrieijansen Visser

Folio 41v

                       Copie

Op huijden den 28e meij 1710, compareerde voor mij Nicolaas Stoop, notaris publique bij den hove van Holland geadmitteert, tot Rotterdam residerende, en voorde nagenoemde getuijgen, Jan Jansen Roodenrijs, mr: scheepstimmerman, woonagtig voor aande Rotte buijten het hoffpoortje, binnen dese Stadt, mij notaris bekent, als in houwelijck hebbende Anna van Tilborg, de welcke verclarde bij dese te constituaren, en volmagtig te maacken sijne neeff Jan van Tilborg, woonagtig tot Wasbeeck inde Langstraat, speciaalijck om inden name en van wegen hem comparant publicq off onder de handt, op te veijlen en vercoopen, een dwars acker groot ontrent ses hond, ofte soo groot en cleijn als den selven gelegen is, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, streckende van Neeltjen Visschers erve, tot Niclaas van Tilborg erve toe, belent oost Bastiaan van Esch, west de

Folio 42r

Nietwvaartse ackers, sijn comparants voornoemde huijsvrouw, uijt den boedel van haar vader en moeder Cornelia van Tilborg en Teuntje Timmers opgecomen, ende nog een sestepart van een del lants, groot seven hont lants, gelegen onder Cappelle inde Langstraat, ende dat voor soodanige somina, en op soodanige conditie, als den geconstitueerde te raden sal werden, ende aanden cooper, off coopers vandie opde gewoone en vereijste wijse te geven wettige gifte en opdragte van deselve landerijen, voorden geregte van Cappel voorsr., ofte daar en soo sulcx behooren sal, mitsgaders om inden name, en van wegen hem comparant, het selve vercogte en opdragene te beloven te sullen vrijen en waaren als regt is, ende daar voor te verbinden sijn comparents persoon en goederen, ende omme de cooppenningen van dien, en de welcke sijn bedongen, te ontfangen, en daar van de vereijte quitantie te passeren en geven, ende omme

Folio 42v

wijders generaalijck dien aangaande alles te doen en verrigten, ’t gene nodig soude mogen sijn, off vereijst werden, ende hij comparant selffes present sijnde soude konnen, vermogen aff gehouden sijn te doen, alwaart dat daar toe eenige naarder off speciaalder last wiert vereijst, die in desen wert gehouden voor goet, en van waarden te sullen houden, en doen houden onder verbant en bedwangh als naar regten, aldus gedaan en gepasseert binnen Rotterdam ten tijde voorsr., ter presentie van Willem Boon junior, en Levinius Silvergieter Engelssoon als getuijgen, die de minute deses, nevens den comparant en mij notaris, op een zegel van twaalff stuijvers, hebben onderteeckent, ten dage, maant en jaar voorsr., onder stont Quod Attestor, en was geteeckent Nicolaas Stoop, notaris publique.

Folio 43r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan van Tilborg woonende tot Waspik als speciaale last ende procuratie hebbende van Jan Jansen Roodenreijs woonende tot Rotterdam, getrouwt met Anna van Tilborg, volgens deselve procuratie gepasseert voor den notaris Nicolaas Stoop. Ende getuijgen binnen Rotterdam voorsr. residerende, in dato den 28e meij 1710, hier vooren geregistreert, den welcke in die qualitijt verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jacob van Tilborg woonende alhier, erstelijck eenen dwars acker, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat, groot ontrent ses hond, ofte soo groot ende cleijn hij aldaar gelegen is, belent oost Cornelis Wijgers, west de Nieuwvaartse ackers, streckende vande erve van Cornelis Verhagen aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Pleun Groenevelt cum suis

Folio 43v

toe.

Item noch een gerechte sestepart in een buijte dijckse delle, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot int geheel seven hond, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, onbedeelt met den cooper cum suis, belent oost den armen van Cappel, west Jacobus en Adriaan Snijders, streckende vande erve van Jacobus en Adriaan Snijders aff, noortwaarts op, tot Zuijdewijn toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen regte, met regt uijt de voorsr. parceelen sijn gaande, voorts gelooft hij vercooper in qualitijr voorsr. , den cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is , aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis van

Folio 44r

Hoeck schepenen, desen 11e Junij 1710.

Parthijen verclaren de coopprnningen gereet te wesen ter somme van ses hondert gulden, en bekent hij vercooper in qualitijt voorsr., daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 44v

Compareerde voor Schouth ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Dirck de Vinck, Jan Ariensen Buijs getrouwt met Dingena de Vinck, ende Peeter Cornelisen Back getrouwt met Jenneken de Vinck, de welcke t’samen verclaren wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan den Ronden, seecker huijsken met de erve daar aan, groot ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn aost opde Hoogevaart inden Wolffsnest, gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Denis de Ruijter, noorden Cornelis Verhoeven sum suis, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot Reers heijde toe, belast met twee gl. aqgt stuijvers Jaarlijx tot Dordregt te betaalen, mitsgaders wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijt gaande, voorts geloove sij vercooperen, den cooper int voorsr. huijs en erve te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijt-

Folio 45r

holland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Niewjaar 1711 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 23e Junij 1710.

Parthijen verclaren voor regt, de coopprnningen gereet te wesen ter somme van vier hondert gulden, en bekenne sij vercooperen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Cornelis van den Houck

Folio 45v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Marie Geeritsen van Tilborg wed: Jacob de Bruijn woonende tot Waspik, de welcke verclarde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Gijsbert Mattheusen Deckerd, seecker halff binnen del, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot int geheel ontrent twaalff hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, onbedeelt met Catelijn Geritsen van Tilborg, belent Zuijden Jan Jacobsen Paans, noorden den watergang, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Jan Jacobsen Paans toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft sij vercoopperse den cooper inde voorsr. halve del te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer

Folio 46r

Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, Coestiaan de Zeeuw ende Anthonij vander Punten schepenen, desen 26e Junij 1710.

Parthijen verclaren voor regt de coopprnningen gereet te wesen ter somme van twee hondert en vijfftig gulden, en bekent sij vercooperse daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Folio 46v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Elisabeth Broeders wed: Anthonij Glavimans, de welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tor behoeff van Heijliger Ruijmschots ende Anthonij van Dommelen, ider voor de helft, seecker lot off parceeltje moeren en gronden, ofte haare gregtight, gelegen inden Dullaart, groot ontrent met de putten en cuijlen vier hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jan de Leeuw ende Ocker Duijsers, west Peeter van Campen, streckende vander halver watergang aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Peeter van Campen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft sij vercoopperse, de coopers int voorsr. lot moeren te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw en Anthonij vader Punten Schepenen, desen 1e Julij 1710.

De cooppenningen sijn gereet soo parthijen verclaren greet vijfftien gl., en bekent sij vercoopperse daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Corstiaen de Seeu

Rolio 47r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Willem Cauwens inwoonder alhier, den welcke verclarde vercogt te hebben aan Jan Hendricxe Snijders, die bekent gecogt te hebben seecker pieijtschip, met anckers, touwen, zeijlen, boot en verdere toebehooren, soo als het is rijende en seijlende, die hij cooper bekent alsoo ontfangen te hebben. Ende daar voor gelooft te betaalen eene somme van negen hondert vijffentseventig gulden, te weten drie hondert en vijfftig gulden gereet, die hij vercooper bekent vanden cooper ontfangen te hebben, en de resterende ses hondert vijffentwintig gl. in vier egaale ende gelijke termijnen als ¼ tot een hondert sesenvijftig gl. vijff stuijvers, den 23e augustus 1711, en soo vervojgens van jaar tot jaar sonder Intrest, voor welcke voorsr. ses hondert vijffentwintig gl., stelt hij cooper ten onderpant specialijk het voorsr. gecogte pleijt ship en toebehooren, en generaalijk sijn persoon en goederen hebbende ende vercrijgende,

Folio 47r

subjecterende die ten bedwange ende executie van alle heren hoven wette regte ende regteren, en speialijk de Ed. hove van Holland. Ende tot meerdere securiteijt compareerde Hendrik Snijder, de welcke verclarde hem selve te stellen als borge wnde principaale schuldenaar voor de voorsr. ses hondert vijffentwentig gl., renuntierende vande benefitie ordinis et excijsionis, hem houdende vande effecte van dien onderrigt, (oock met magt) van quade betaalinge het voorse. Vercogte schip, ook hem borge, op alle havens en rivieren te mogen arresteren en aanhouden, onbecroont van fem coooper als borge. Aldus gedaan en getransporteert ten overstaan van Aer: van Andel Schout, Johan Cnaap en Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 23e augustus 1710.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelus van den Houck

Folio 48r

Verclare de minute deses geschreven te sijn op den zegel van 12 stuijvers, was geteeckent.

                                                Cornelis den Haan notaris publique

Op huijden den 26e september 1710 Compareerde voor mij Cornelis den Haan, openbaar notaris bij den Ed: hove van Holland geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende, ende voorden naargenoemde getuijge, den Ed: Jan van Gijsbeeck, als getrout hebbende Pieternelle Timmers inwoonend burger alhier, ende mij notaris bekent. En verclarde bij desen te constitueren en magtig te maaken, d’hr: Anthonij Timmers, secretaris van Sprang, specialijk om publivq off uijtter handt te vercoopen een vierdepart in ontrent eene morgen moeren onder Cappel, agter de Nieuwvaart inden Hoek off Geer, gemeen met Jan de Wit ende Jacob van Tilborg, belent oost de erven van Loon, west ………………………….., Zuijden d ‘erve vande erffgenamen Peter Ariensen den Jongen, noorden Aert van Dongen, off soo t’selve aldaar gelegen, en bij des Comparants huijsvrouwen ouders, en voorouders is gebruijvkt geweest, den cooper

Folio 48v

Daar inne te erven en vesten, waarschap te beloven, te bekennen vande cooppenningen voldaan te sijn, ende met alles doen, was denigsints soude mogen werden gerequireert, ende hij Comparant present sijnde selffs soude comen, mogen, off moeten doen, alwaart sacke dat eenig specialder last vereijscht wierde, dan voorsr staat, die in dese gehouden werd voor geinserert. Ende voorts mette gewoone Clausullen van substitutie, ratihabitie, indemnitijt ende verantwoordinge respecive, ende dat alles onder verbant als naar regten. Aldus ter goeder trouwe gedaan ende gepasseert in ’s Gravenhage voorsr., ter presentie van Andries vander Burgt, ende Cornelis den Haan den Jonge, als getuijgen ten desen versogt, die de minute deses, neffens den Comparant met mij notaris hebben onderteeckent, ten dage, maand en jaare als boven, onder stont Quod Attestor en was geteeckent Cornelis den Haan nots: publ:

Folio 49r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt d’hr: Anthonij Timmers, secretaris van Sprang, als last ende procuratie hebbende van Jan van Gijsbeeck, getrouwt met Pieternelle Timmers, woonende in ’s Gravenhage, volgens deselve procuratie gepasseert voorden notaris Cornelis den Haan ende getuijgen binnen ’s Hage residerende, in dato den 26e 7ber 1710, hier vooren geregistreert, den welcke alsoo in die qualitijt verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Ida Peeters wed: Bartel Wijnen, een getegte vierdepart in ontrent eenen mergen moeren onder Cappel agter de Nieuwvaart inden Hoek off Geer, gemeen met Jan de Wit en Jacob van Tilborg, belent oost de erve van Loon, west ………………………………….., noorden Art van Dongen, Zuijden de erffgenamen Peter Ariens den Jongen, off soo ’t selve aldaar gelegen is, ende bij hem Constituants vrouw ouders en voorouders gebruijkt geweest. Ende dat met

Folio 49v

alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, mer regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij heer vercooper in qualiteijt voorsr, de coopperse int voorsr getransporteerde te vrije ende waren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe, Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 9e October 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijfftig gulden, en voldaan aan Jan van Gijsbeeck volgens quitantie ons gebleecken sijnde in dato den 4e 8ber 1710.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Folio 50r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Petere de Zeeuw woonende tot Waspik, den welcke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Joost Teunissen Pols, seeckere gerechte helft in een binnen delke, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, groot int geheel ontrent twee en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, onbedeelt met den cooper, belent Zuijden Jan van Andernagh, noorden Adriaantje Vrijsen, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op tot d’erve van Joffr: Alida van Campen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren

Folio 50v

naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe, Coram Adriaan van Andel Schout, Jan Dolk ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 17e October 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijfftig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Folio 51r

                            Copije

           Aande agtb: heeren Drossaard ende Schepenen der Heerlijkheijt Venloon.

Geeft met behoorlijke eerbigdighijt te kennen, Geerit van Cromvoirt, als in houwelijck hebbende Adriaantje Wagmaakers in die qualitijt erffgenaam van Cornelis Wagemakers den Jongen, ende Petronella de Bruijn in haar leven egte luijden, dat bij testament vanden voorsr. sijne suppliants moeder van dato de ………………… 1710, voor Schepenen alhier gepasseert, wel was begeert dat alle hare naargelatenen goederen gesloten ende onverdeelt soude blijven, ter tijt ende wijlen toe, dat haren minderjarigen soon Adam Wagemakers tot sijne mondige dagen off houwelijken staat soude gecomen wesen, ende dat als dan de goederen in twee gelijke deelen soude gedeelt worden, maar aangesien den boedel met veele ende merkelijke schulden is belast, ende de crediteuren soo lange niet konnen opgehouden werden, dat den voorsr. sijnen swager nu nog maar seventien jaren out sijnde, mondig soude wesen, ende niemant binnen dese heerlijkheijt

Folio 51v

soo navermagtschapb is, die als voogt over den voornoemde minderjarigen soude willen regeren, soo keert hem den suppliant tot Ued: agtbare oitmoedig versoekende, dat Ued: agtbare imant uijt Ued: agtbaare colegie gelieft aan te stellen, die nevens hem suppliant den boedel als curateur helpt regeren ende administreren soo dat behoort, t’welck doende etc:, was geteeckent Geerit van Cromvoirt, appostil luijt als volgt.

Mijne Heeren Drossaard ende Schepenen der Heerlijkheijt Venloon, gesien ende geexamineert hebbende, dese geannexeerde regte bij ofte van wegen Geerit van Cromvoirt aan haar LL: gepresenteert, ende gelet hebbende opt versoeck bij deselve gedaan, versoecken ende authoriseren bij desen Hendrik Snijders mede Schepen alhier, omme den boedel ende naargelaten goederen van Cornelis Wagemakers ende Petronella de Bruijn, in haaren leven Egteluijden, nevens den suppliant naar behooren te regeren

Folio 52r

ende administreren, alles onder behoorlijke reeckening, bewijs ende reliqua, actum int …. volle colegie vande Heeren Drossaart ende Schepenen, opden 27e September 1710. Onder stont: ter ordtie vande selve, en was geteeckent Gijsbert Verwiel, Secretaris.

                            Copije

       Aande Agtbare Heeren Drossaard ende Schepenen der Heerlijkhijt Venloon.

Geven met behoorlijke eerbigdight te kennen Geerit van Cromvoirt als in houwelijk hebbende Adriaantje Wagemakers, ende in die qualitijt mede erffgenaam van Cornelis Wagemakers den Jonge, ende Petronella de Bruijn in hare leven egteluijden, ende Hendrik Snijders, schepen alhier, als bij Ued: Agtbare aangestelden curateurs, over den boedel ende nalatenschap vande voorsr. Cornelis Wagemakers ende sijne huijsvrouwe, dat bij testament van dato den 24e Julij 1710 bij Petronella de Bruijn als weduwe ende boedelhoudster vande voorsr. haren man, alhier voor Schepenen gepasseert.

Folio 52v

Wel was goet gevonden ende verstaan dat haren boedel ende naar te laatene goederen onverdeelt soude blijven, ter tijt toe, dat hare minderjarigen soon Adam (nu seventien jaaren out sijnde) ten huwelijken staat ofte meerderjarigheijt soude gecomen wesen, ende dat alsdan alle de goederen ende effecten gedeelt , maar aangesien den voorsr boedel met veele opgenomen penningen agterstaande dorps lasten ende andere loopende schulden is belast, ende de crediteuren naar de meerderjaright, vanden voorsr. onmondige soon, niet connen wagten, ende daar door alle de goederen des boedels, staan opgewonnen te worden, soo hebben de supplianten, om sulx voor te komen, goetgevonden eenige vaste goederen te verkopen, maar alsoo sulcx niet can geschieden, sonder Ued: Agtbare prevallabel consent, soo keeren haar de supplianten, tot Ued: Agtbaren oitmoedig versoeckende, dat Ued: Agtbaren consent ende authorisatie

Folio 53r

gelieven te verleenen, tot het publicq verkopen, eerstelijk een buijten ende binnen del, gelegen onder Cappel bij Willemkesvaart, groot ontrent seven hont. Item nog een binnen del, mede gelegen onder Cappel, bij de watergang, groot ontrent drie hont. Item nog een huijs met ontrent twintig hont heij en teullant, gelegen alhier tot Loon opde Santschel bij de Egmonse steeg. Item noch de helft van een huijs met ontrent vijff hondt lant, gelegen in verscheijden parceeltjens inde Nieuwstraat, omme uijt de procederende penningen, de lasten ende schulden des boedels, soo veel mogelijck is te betaalen, ende de onkosten die door wanbetalinge soude mogen ontstaan voor te komen, alles onder behoorlijken reeckening, bewijs ende reliqua, t’welck doende etc. Waaren geteeckent Geerit van Cromvoirt, Hendrik Snijders, appostil luijt als volgt.

            Mijn Heeren Drossaart ende Schepenen der Heerlijkheijt Venloon.

Gesien ende geexamineert hebbende dese geannexeerde requeste, bij ofte van wegen Geerit van Cromvoirt als erffgenaam, ende Hendrik Snijders als curateur over den boedel ende nalatenschap van Cornelis Wagemakers ende Petronella de

Folio 53v

de Bruijn in haar leven egteluijden aan haar Ed: L: gepresenteert, ende gelet hebbende opt versoeck bij deselve gedaan ook in overweginge genomen hebbende, dat den voorsr boedel met veele ende merckelijke schulden is belast, hebben uijt consideratie vandien geconsenteert gelijk sij doen bij desen, dat de supplianten de goederen int voorsr requeste vermelt, publicq binnen dese voorsr Herlijkheijt sullen mogen vercoopen, de coopers daar de goederen gelegen sijn, daar in sullen mogen vesten, erven ende opdragen naar infantie aldaar gebruijkelijk de cooppenningen daar van ontfangen, quitantie posteren ende vorders alles handelen ende verrigten, wet tot de voorsr vercoopingen ende vesten vereijst wert, alles onder behoorlijken reeckening bewijs ende reliqua, aldus gedaan int volle collee vande Heeren Drossaart ende Schepenen opden 27e 7ber 1710. Onder stont ter ordtie vande selven en was geteeckent Gijsbert Verwiel, Secrs.

Folio 54r

Campareerde voor Schout ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt Geerit van Cromvoirt, getrouwt met Adriaantje Wagemakers woonende tot Loon, als erffgenaam, ende Hendrik Snijders Schepen tot Loon voorsr, als bij Heeren Drossaart en Schepenen aangestelde curateur, over den boedel van Cornelis Wagemakers den Jongen ende Petronella de Bruijn, in haar leven egteluijden volgens deselve acte van curateur en opgevolgde authorisatie van Heeren Drossaart ende Schepenen der Heerlijkheijt Venloon, beijde in dato den 27e 7ber 1710 hier vooren geregistreert, de welke also’t samen ider in sijne qualiteijt verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Cornelis Verhahen, mede woonende tot Loon, eerstelijk een buijten dijkse delle, gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot met de Steeg ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, mits te gedoogen den overwegt over

Folio 54v

de voorsr steege, soo die affgegraven leijt, de landen die met regt den wegt daar over sijn hebbende, die gelegen sijn onder Nederveen, belent oost het dorp van Cappel met Willem van Gents vaart en anderen, west Gerit van Riel, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, noortwaarts op tot Nederveen toe. Item alnoch eenen binnen authoff, gelegen als vooren, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent oost Willem van Gentsvaart, west Joachem den Grooten, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op tot d’erve off halve sloot, vande vercooperen toe met last vande straat soo verre het voorsr binne hoffken streckende is, alsmede bijde dese parceelen belast met dijk, tegen het binnen hoffken. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt uijt beijde de voorsr parceelen sijn gaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen, ider in sijne qualiteijt

Folio 55r

den cooper inde voorsr parceelen te vrije ende waren naar den regte van Zuijthollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten, Schepenen desen 3e November 1710.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren gereet ter somme van drie hondert en twaalff gulden, en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Folio 55v

Deselve vercooperen hebben wettelijk overgegeven aan Jan Dirxsen Smits woonende alhier, seecker binnen delleken gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent noorden Geerit Crol, Zuijden Catelijn Gerits en Gijsbert Deckers, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Gerit Crol toe. Ende dat met alle wegen, sewgen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen ider in sijne qualitijt, den cooper int voorsr. goet te vrije ende waren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe, Coram en dag datum uts.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren gereet ter somme van t’negentig gl, en bekend die ontfangen te hebben datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Folio 56r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jacobus Mutsaart den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Andries de Bruijn, seecker parceel soo dries als ackerlandt, gelegen opde Hoogevaart, groot ontrent twaalff hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Arien van Pas, noorden Aert Berende cum suis,streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot Reers heijde toe. Ende dat met alle wegen, stegen, Schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar

Folio 56v

1711 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 4e November 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen ter somme van vier hondert sesenvertig gulden, te betaalen den 4e 9ber 1711.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Op den 8e November 1711 soo bekende Jacobus Mutsaart van dese vier hondert srsenvertig gl voldaan te wesen, volgens hantschrift.

Folio 57r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Johannes Soetert, als in houwelijk hebbende Catrina Seijlmans, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Cornelis Thomas Taalen, seecker binnen del gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de kinderen Adriaan Bauwens, noorden Claas vander Saaken, streckende uijt den weste vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Claas vander Saaken toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper inde voorsr del, te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710 incluijs. Coram Adr: van Andel Schout, Cnaap en vander Punten Schepenen, desen 3e December 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen te sijn gereet drie hondert gl, en voldaan datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Folio 57v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Teunis Cuijl, den welcke verclarde wettelijck ocer te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Govert Cluijtenaars woonende tot Sprang, seecker een geregte vierdepart in eenen Dullaart en del off uijtgang, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, genaamt de Kercke del, groot ontrent int geheel sesendartig hondt, ofte soo groot ende cleijn alst hem is aangecomen van Willem vanden Hoeck, belent Zuijden vanden uijtgang off del Anthonij Cuijsten, noorden de Cruijsvaart, en vande moeren off Dullaart, oost Jan Gijsberts den Jongen en Jan de Haan, west Anthonij Cuijsten, streckende vander halver Cruijsvaart aff, Zuijtwaarts op tot d’erve vande wed: Geerit Bak toe. Ende dat met alle wegen, stegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorte gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr getransporteerde te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 6e December 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen ter somme van vijfftig gl voldaan.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Johan Cnaep

Folio 58r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Geerit Cluijters woonende tot Dordregt, ende Dingena Zeijlmans, wed: Arien Cluijters woonende alhier, geassisteert met haaren Broeder Dirk Zeijlmans, den welke intervenierende ende de rato caverende voor het onmondig weeskindt vande voorsr Dingena Zeijlmans verweckt bij Arien Cluijters, de welcke alsoo indi qualiteijt verclaaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Peter Jansen Timmers, den arsten comparant voor twee derde parten, ende de twee laatste comparanten voor een derdepart, seckeren werff en hoff, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent twee hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent west Daniel van Son, oost ter halver Nieuwvaart, streckende uijt den noorden vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Teunis

Folio 58v

Spoel, en de wed: Geerit Uijseren toe, met de last vanden dijk, en wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, mits te gedoogen dat de huijsinge en erve van Daniel van Son ten weste hier nevens gelegen, den vrije overwegt heeft, dwaars over dese erve tot agter in sijn huijs, mits onderhoudende de stoep, voorts geloove sij vercooperen, den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adriaan van Andel Schout. Cornelis vanden Hoek en Anthonij vander Punten Schepenen, desen 20e December 1710.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert gulden, en bekenne daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1710
Cornelus van den Houck

Folio 59r

                            1711

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan Jansen Paans, den welke verclaarde wettejijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Cornelis Peeters de Rooij, seecker parceel ackerland groot ontrent twee en drie vierde hond, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart gelegen is, belent Zuijden Thomas Rijken en Jan Jacobsen Paans, noorden Peter vande Water, streckende vande erve van Teunis Paans en Jacobus van Sprang aff, oostwaarts op tot de Dwars ackers toe, met eenen vrije wegt, volgens deelinge waar naar wert gerefereert. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabuern regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr getransporteerde te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep ende Cornelis vanden Hoek Schepenen, desen 14e Januarij 1711.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen ter somme van een hondert en vijfftig gl en voldaan.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 59v

Datum uts Compareerde Peter vande Water woonende tot Oosterwijk, den welke verclarde wettelijck over te geven aan ende tot behoeff van Cornelis Peetersen de Rooij, seeker parceel ackerlant groot ontrent twee en drie vierde hont, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart gelegen is, belent Zuijden den Cooper, noorden Jacob van Tilborg en Willem vanden Hoeck, streckende vande erve van Teunis Paans en Jacobus van Sprang aff, oostwaarts op tot de dwars ackers toe, met eenen vrije wegt volgens deeling waar naar wert gerefereert. Ende wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den Cooper int voorsr getransporteerde, te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen ter somme van een hondert en vijfftig gl, en voldaan datum als boven.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 60r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Peuer Scheur als voogt, ende Michiel de Haan als toesiende voogt, over de vijff minderjarige weeskinderen van Jan Stevens Swart, ende Cornelia Michielsen de Haan, ende sulcx met consent van Schout ende Schepenen van Cappel voorsr, als oppervoogden van alle weesen aldaar, de welcke alsoo in die qualitijt wettelijk verclaren over te geven met eender vrije gifte soo dat tegt is, aan ende tot behoeff van Willem Adriaansen Potmaker, seeker binnen delleken, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart, groot ontrent twee en een halff hond, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Geerit Crol cum suis, noorden Pleun Adriaansen Groenevelt, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot den halven Quekelsloot toe. Ende dat

Folio 60v

met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, mer regt daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen in qualitijt voorsr, den Cooper int voorsr delleken te vrije ende waren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal diert op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 28e Januarij 1711.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van een hondert negenentagtentig gulden, en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1711

Folio 61r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Peter Ariensen Gijben, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat rtgt is, aan ende tot behoeff van de wed: Dirk Jansen Boer, seecker vier en een halff hont ackerlant, gelegen ten Zuijden vande Nieuwsreaat, ofte soo groot ende cleijn als den selven aldaar gelegen is, belent oost de Coopperse, west de kinderen Geerit Jansen Znijder, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Arien de Looper toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met tegt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vervooper de Cooppersse inde voorsr vier en een halff hont ackerlant te vrije ende waren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe.

Folio 61v

Coran Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 6e Februarij 1711.

De cooppenningen sijn volgens Conditie in drie paijen ter somme van seven hondert vierendartig gulden, te weren de helft gereet, en d’ander helft in twee paijen als 183-10-0 den 6e Februarij 1712 en gelijke 183-10-0 den 6e Februarij 1713, en bekent hij vercooper vanden ersten paij voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Corstijaen de Seeu

Opden 19e Februarij 1712 soo bekende Peter Gijben vanden twee paijen met 183-10-0 voldaan te wesen.

Opden 10e October 1713, soo bekende Peter Gijben vanden laatste en derde termijn vande bovengesr cooppenningen voldaan te wesen

                                                           Pieter Aersen Geijben

Folio 62r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van .s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan Dirksen Metser, woonende tot Almkerk, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Cornelis Sprangers, seecker twee en een vierde hont akerlant, ofre soo groot ende clijn alst opde Hoogevaart gelegen is, belent Zuijden en noorden Hendrik vander Hoeven, Secretaris van Cappel, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot Reers Heijde van outs alsoo genaamt toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft, gelooft hij vercooper, den Cooper int voorsr akerlant te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap, en Jan Crol Schepenen, desen 14e Febr: 1711.
De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van 275 gl, en voldaan, datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Johan Cnaep

Folio 62v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Wijnant van Cleeff, den welke verclarde wettelijk over te geven aan sijnen soonr Aalbert van Cleeff, en de dat voor een houwelijx gijfte, van seecker huijsken met de erve daar aan, groot ontrent vijffentseventig roeden, ofte soo groot ende cleijn alst ten weste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Hendrik Timmers, noorden Gerit Duijser, streckende vander halver vaart voorsr aff, westwaarts op tot e’erve vande wed: Zeger de Graaff toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij transportant, sijne voorsr soone daar inne te vrije ende waren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tor Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cnaap, vander Punten en Dolk Schepenen, desen 17e Febr: 1711.

A.v. Andel Jan Dolck
Johan Cnaep

Folio 63r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Peter Jansen Timmers, getrouwt met Anneken Dirxsen Timmers, daar moeder van was Gerken Hendrix Timmerman, den welke bekende vercogt te hebben, ende met eender vrije gifte over te geven soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Adriaan Huijbert Ockers sijnen oom, seecker sijn geregtigheijt, in de huijsinge ende alle de vaste goederen en moeren, die hij comparant van sijn vrouwe grootvader Hendrik Teunisen Timmerman, ende grootmoeder Adriaantje Petersen Timmers, soo hier tot Cappel als elders gelegen, soude moeten erven, ende daar voor gelooft te betaalen aanstonts, eene somme van vier hondert en vijfftigh gulden, die hij Comparant bekent ontfangen te hebben, ende daar van volcomentlijk te sijn voldaan. Ende dat met den last van alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt uijt de voorsr getransporteerde goederen sijn gaande

Folio 63v

voorts gelooft hij transportant, den Cooper inde voorsr sijne geregtigheijt, te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende is Conditie, dat hij vercooper aanden voorsr cooper, soo lange de voornoemde sijne grootmoeder Adriaantje Timmers in leven is, tot Intrest vande voorsr somme sal moeten betaalen, Jaarlijx twee gulden van Ieder hondert gl, beginnende met dato ondergesr, tot het overlijden van dito Adriaantje toe, ende als dan de voorsr grootmoeder bij hem Cooper sal werden aanveert, en met de andere Erffgenamen verdeelen, ende in Cas den voorsr Comparants huijsvrouwe Anneken Timmers, voor haare voorsr grootmoeder, deser werelt quam te overlijden, hij de voorsr vier hondert en vijfftig gl, wederom aanden selven Okkers sal moeten restitueren, mette verschene Intreste te reckenen als boven, onder verbant van sijn vercoopers

Folio 64r

persoon ende goederen, hebbende ende verkrijgende, subjecterende die ter bedwange ende executie van alle heeren, hoven, wette, regte ende regteren en speciaalijk den Ed: Hove van Holland. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 21e Februarij 1711.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
A.v.d. Punten
1711

Compareerde Adriaan Huijbert Okkers, den welke bekende vanden Intrest vant bovengesr Cappitaal ten volle voldaan en getaalt te wesen tot dato deses toe, actum den 9e Januarij 1721.

                                     Dit ist X hantmerck van Adriaan Huijbert Okkers

Folio 64v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Bastiaan de Leeuw ende Dirk Aertsen Timmers, bijde in qualitijt als armmrs: van Cappel voorsr, vande Jare 1711 en 1712, de wejke alsoo in die qualitijt verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van van Cornelis Antonisen Swart, seecker quaat huijsken, met een parceeltjen driesen, putten en cuijlen, gelegen ten weste vande Nieuwvaart inden Andenest, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, gecomen van Adriaan Paan, belent Zuijden Jan Jacobsen Paans cum suis, noorden den dijksloot, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op, tot den Quakelsloot toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen

Folio 65r

in qualitijt voorsr, den Cooper daar inne te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, arr te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoek ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 14e Meert 1711.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van een hondert en t’seventig gulden, en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te sijn, datum uts, den halve 40e penning.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 65v

Datum uts: Compareerde Jan Jacobsen Paans, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Dirk Dirxse Timmers, ssker parceel moer en gronden, groot ontrent met de putten en cuijlen twaalff hont, ofte soo groot ende clijn alst ten ooste vande Nieuwvaart inden Geer en Lange Maate gelegen is, belent oost den Geer cum suis, west Jan en Huijbert Meelsen van Dam, streckende vanden Coopers erve cum suis aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Michiel de Haan de Oude toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergange ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den Cooper int voorsr parceel te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, bij den cooper aff te doen tot Nieuwjaar 1711. Coram en dag datum ets.

Parthijen verclaaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen, ter somme van t’seventig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1712

Folio 66r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Bastiaan Jansen Boer, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Janneken Verhagen, wed: Dirk Jansen Boer, seeker parceeltje akerlant, groot ontrent een hont, ofte soo groot ende cleijn alst ten noorden vande Nieuwstraat gelegen is, belent oost een steegdeken, west de Cooperse, streckende vander halver Nieuwstraat aff noortwaarts op, tot een dwars steegdeken toe. Item alnog een driesken groot ’t seventig roeden, gelegen als vooren, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jacobus Geeritsen Snijder, west de coopperse, streckende vant dwars steegdeken aff, noortwaarts op, tot de Loop toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt uijt de voorsr parceeltjens sijn gaande, voorts gelooft hij vercooper de coopperse, daar inne te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijthollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen,

Folio 66v

Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis van den Hoek ende Corstiaan de Zeeuw, Schepenen desen 17e Meert 1711.

Parthijen verclaren de Cooppenningen te wesen, ter somme van tagtentig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Corstijaen de Seeu

Folio 67r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Pauwels van Hartixvelt, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Cornelis Joachems Vermijs, eerst een buijten dijks delleken gelegen opt Stapeleijndt, groot ontrent twee en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is. belant oost Jan Meertersen Mursaart, west de wed: Jacob Kivits cum suis, strekende vanden buijten teen vanden dijk aff, noortwaarts op tot Nederveen toe. Item alnog een binnen del, gelegen alsvooren, groot ontrent met de putten en cuijlen …………….. hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost dorps erve van Cappel, N: Verlegh en de hr: de Raat, d’een d’eijnde den anderen, west de wed: Jacob Kivits cum suis, streckende vanden binnen teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op tot de Oude Straat toe, belast met de voorsr parceelen, met seven en een halff roeij dijk. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren

Folio 67v

regte, met regt uijt de voorsr parceelen sijn gaande, voorts gelooft hij vercooper, den Cooper inde voorsr parceelen te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijthollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 23e Meert 1711.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijfftig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Johan Cnaep

Folio 68r

Datum uts, heeft den selven vercooper wettelijk over gegeven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Elisabet Broeders, wed: Anthonij Glaviman, seecker helft van eenen binnen hoff, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent int geheel vier hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, onbedeelt met de Coopperse, belent oost Wouter Verheijden, west Jan en Geerit Crol, streckende vande erve vande cooperse en Joan Cnaap aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve vande voorsr Crol toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, de coopperse inde voorsr halve binnen hoff te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaaren de Cooppenningen gereet te wesen, ter somme van vijffent seventig gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Johan Cnaep

Folio 68v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Willem vanden Hoek, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jacobus Mutsaart, seecker huijs, hoff en akerlant, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden den Cooper, noorden de wed: Arien Meertensen Dolk, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op, tot den Dwars pat toe. Irem alnog een parceeltje ackerlant groot vijffentseventig roeden, gelegen alsvoorenopde Heijkens, belent Zuijden Cornelis Peeters de Rooij, noorden de Cooper, streckende vande erve van Jacob van Tilborg aff, oostwaarts op tot dito van Tilborg erve toe, mits te gedoogen den overwegt uver de voorsr steede, vande erve toebehoorende Peeter van Oisterhout. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen

Folio 69r

ende nabueren regte, met regt uijt de voorsr parceelen sijn gaande, voorts gelooft hij vercooper, den Cooper int voorsr getransporteerde te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer, Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoek ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 28e Meert 1711.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vier hondert gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 69v

Datum uts Compareerde Jacobus Mutsaart, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Cornelis Peeters de Rooij, seecker huijs hoff en erve, groot ontrent twee hont, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, belent Zuijden de wed: Geerit de Haan, noorden den vercooper, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot den Dwars pat toe, met eenen vrije wegt, agter de huijsinge (tot opden vaartcant) vande wed: Geerit de Haan. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den Cooper int voorsr huijs en erve te vrije ende waren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer, calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen vier hondert gj, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 70r

Arffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij de Heer Johannes de Rooij, predicant tot Loon ter eenre, ende Johan Cnaap Schepen alhier ter andere sijde, van seeckere binnen del, genaamt De Kerke del, gelegen ten noorden vande Nieuwstraat als Dullaart, groot ontrent ………………. Hont, als haar t’samen toebehoorende, als volgt.

Inden ersten is bedeelt D’hr: Johan de Rooij, predicant te Loon, voor vande Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot den dwars sloot off erve van Joan Cnaap toe, belent oost de wed: Adr: de Rooij, west de Nieuwvaartse delle en anderen, mits dat de wederhelft gevallen aan Joan Cnaap sijnen vrije wegt over dit lot heeft, tot opde Nieuwstraat toe, onder Conditie soo het met beesten wert geweijt, deselve daar over sullen moeten leijden.

Folio 70v

Daar tegen is bedeelt Joan Cnaap agterinde voorsr kercke del, streckende vant lot hier vooren off dwars sloot aff, noortwaares op tot d’erve van Teunis Cuijl en andere toe, belent oost een steeg, west de Nieuwvaartse dellen, met eenen vrije wegt overt voorsr lot.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt ende vertegen naar den regte van Zuijtholland, omme ider ’t sijne te mogen gebruijken, als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ider voorde helft te betaalen de dorps laste, waar mede het is belast. Ande te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regt, met regt uijt ider sijn lot is gaande. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Jan Vrol vervangende Cornelis vanden Hoek Schepenen, desen 31e Meert 1711.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 71r

Compareerde voor Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt D’hr: Adriaan van Andel, Schout alhier, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Pieter den Schoenmaaker, erst de geregte helfte van een buijten del, gelegen ten ooste vande Oudevaartjens stege, genaamt de Breede del, groot ontrent int geheel twee mergen, ofte soo groot ende cleijn alsw aldaar gelegen is, onbedeelt met de heer Abraham van Berghem, hem heere vercooper aangecoomen bij Coope vande kinderen vande hr: Hendrik de Jong, Secretaris van Heese ende Leende. Item alnog een geregte agtste part inde voorsr del, gecomen van Adriaan Stam, belent oost Huijbert Joost Hermens, west Claas vander Saakencum suis, streckende vanden Ausloot aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe, met eenen vrije wegt, overs

Folio 71v

Oudevaartjens Stege, mits met andere dellen te onderhouden de stoep. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij here vercooper, den cooper int voorsr getransporteerde, te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijthollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Johan Cnaap, Cornelis vanden Hoek en Antonij vander Punten Schepenen, desen 6e Meij 1711.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van vier hondert gulden, en bekent hij here vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 72r

Erffdeelinge van alsulke erffgoederen als Jan Jacobsen Paans onder sijne kinderen en vrouwe voorkinderen, met name Jacob en Arien Jansen Paans, Peter Gijben getrouwt met Geerken Meertens Looper, ende Arien Jansen van Pas getrouwt met Catelijn Meertensen Looper, daar moeder van was Lijntjen van Tilborg, den voorsr Jan Jacobsen Paans sijne gewesene huisvrouwe heeft verdeelt en geloot, de voorsr sijne kinderen en vrouwe voorkijnderen hier present sijnde, daar inne Consenterende, ende ider sijn Lot is approberende, omme deselve aan te veerden, naar doode van henne

Folio 72v

voorsr vader ende stieffvader, wesende ider sijn Lot als volgende is.

Inden eersten aan Jacob Jansen Paans, twee buijten dijkse dellen nevens den anderen gelegen, ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot t’samen ontrent negen en een vierde hont, ofte groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belenr oost de wed: Wouter Bauwdewijns, west het weeskindt van Geerit Bauwdewijns, streckende vanden halven Ausloot aff, noortwaarts op tot Nederveen toe, met eenen vrije wegt vooruijt tot opde Herstraat, over den even vanden Swcretaris van Cappel.

Ten tweede aan Arien Jansen Paans, eerst een parceel akerlant, gelegen inden Geer ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent agt honten, ofte soo groot ende cleijn als den selven aldaer gelegen is, belent oost Peter van Campen, west de Nieuwvaartse akers, streckende uijt den noorden

Folio 73r

vande erve van Cornelis Peeters de Rooij aff, Zuijtwaarts op, tot de erve vande Erffgenamen Willem Jansen Jonker toe, met eenen vrije wegt over een steegdeken na de Nieuwvaart als van outs.

Item alnog een binnen del ten weste vande Nieuwvaart alhier gelegen, groot ses hondt en t’sestig roeden, belent Zuijden Willem Nieuwenhuijsen, noorden Anna Zeijlmans, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekelsloot toe.

Ten derde aan Peter Jansen Gijben noe uxoris een huijs, schop, hoff en akerlant, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent vier en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alt aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Jan Eelen Nieuwenhuijsen, noorden Peter Paans en Thomas Rijken, d’een te eijnden den anderen, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op, tot de Dwars akers toe.

Folio 73v

Item alnog een en een halff hondt akerlant gelegen alsvooren, gecomen van Adriaan Paans, belent Zuijden Peter Paans, noorden een Steeg, streckender halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op, tot d’erve van Thomas Rijken toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen alsvooren, groot twee en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Arnoldus Ophorst, noorden Jan Eelen Nieuwenhuijsen, streckende vander halver Vaart aff, oostwaarts op, tot d’erve van Anthonij Cuijsten toe.

Alnog een geregte derdepart in ontrent een en een halff hont dries en gronden, gelegen ten weste vande Nieuwvaart inden Endenest, gemeen met Giel de Haan cum suis, belent Zuijden de wed: Willem van Bavel, noorden Cornelis Swart, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Ten vierde en laatste aan Arien

Folio 74r

Jansen van Pas noe uxoris, eerst een binnen delle gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot met den omloop, ontrent ……… mergen, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent Zuijden Willem Nieuwenhuijsen, noorden Gijsbert Dekers en Catelijn Geerits, streckende vander halver Vaart voorsr aff oostwaarts en halven watergang Zuijtwaarts op, tpt den halven uijtgang off Cruijsvaart toe.

Item alnog een halve buijtendijkse delle, gelegen alsvooren, groot ontrent int geheel seven hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, onbedeelt met de kinderen Cornelis Jansen Geenen, belent oost Hendrik vander Hoeven Secretaris van Cappel, west Cornelis vanden Hoven, streckende uijt den Zuijden vande dijk kaveling aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Parthijen verclaren den eenen den anderen te vertigten ende vertegen naar den

Folio 74v

regte van Zuijthollandt, omme ider ’t sijne naar doode van hennen voorsr vader en stieffvader als voorsr is, aan te mogen veerden en gebruijken als haar ander vrije ende allodiaal goet, ende alsdan ider ’t sijne te moeten vrije en betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne voorsr parceelen sijn belast. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoek en Anthonij vander Punten Schepenen, desen 15e Meij 1711.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 75r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan van Alphen woonende tot Waspik, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Hendrik de Haan, seecker parceeltjen akerlant, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, groot ontrent een hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Gijsbert Deckers, west Joost Pols, streckende vande erve van Jan Okkers aff, noortwaarts opp tot d’erve van Jan van Tilborg toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den Cooper int voorsr ’t getransporteerde te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Jan Crol en Anthonij vanden Punten Schepenen, desen 18e Meij 1711.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen ter somme van vijffentwintig gulden voldaan.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712

Folio 75v

Compareerde De hr: Abraham van Berghem, Schepen der Stadt G:den Bergh, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Peter den Schoenmaaker, seecker drie agtste parten, ofte wel sijn geregtigheijt in een buijten dijkse delle, gelegen ten ooste vande Oude Vaartjens Stege, groot int geheel ontrent twaalff hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, genaampt de Breede del, onbedeelt met den Cooper, belent oost Claas Bastaarts, west Nicolaas vander Saaken cum suis, streckende vanden Ausloot off dijkcaveling aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe, met eenen vrije wegt over de Oudevaartjens Stege, mits te maaken de Schouwen voorde Stoep. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij here vercooper

Folio 76r

den Cooper, int voorsr getransporteerde te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1711 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Anthonij vander Punten vervangende Johan Cnaap Schepenen, desen 13e Junij 1711.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen, ter somme van twee hondert vijffendartig gulden, en bekent hij here vercooper daar van voldaan te wesen datum urs.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Johan Cnaep

Folio 76v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Joost ende Jan Huijbertsen Mutsaart, ende Gelden van Esch, alle woonende tot Loon, de welke verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Claas Willemsen Bastaart mede woonende tot Loon, seecker geregte helft van een buijten dijkse delle, gelegen ten ooste vande Oudevaartjens Stege, groot int geheel twaalff hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent oost de wed: Hendrik Sijmens Vos, west Peter den Schoenmaker, streckende vant dijkstal aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe. Ende dat met alle wegen,

Folio 77r

stegen, schouwen, warergangen ende nabueren regte, met regt daaruijtgaande, voorts geloove sij vercooperen, den Cooper inde voorsr haove del te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 25e Julij 1711.

Parthijen verclaren voor regt de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van twee hondert en negen gulden, en bekenne sij vercooperen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Johan Cnaep

Folio 77v

Compareerde Maria Ariensen wed: Adr: Putman, de welke verclaarde wettelijk over te geven, aan Peter Bastiaansen Verduijn, seecker parceel akerlant gekomen van Jan Christ, gelegen opde Santschel, tusschen de erve Adriaan Claes Jooren Zuijden, noorden de wed: Jan Anthonisen Paans. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende nabueren regte met regt daar uijtgaande, voorts belooft sij vercooperse, den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot desen dagen toe. Coram Adr: van Andel Schout, Anthonij vander Punten vervangende Cnaap Schepenen, desen 28e 7ber 1711.

Parthijen verclaren de cooppenningen te bedragen 32 gl, en voldaan.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Johan Cnaep

Folio 78r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Peter van Campen, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Cornelis Bastiaanse Schrieck ende Joost Woutersen Otterdijk ider voor de helft, seecker huijs hoff en akerlant, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst t’selve aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost Jan Taalen, west Peterken Peters Dolk, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op. Tot een dwars steeg toe, onder conditie dat de peerdestal, voor soo veel die opde erve van Peterken Petersen Dolk staat, daar op sal mogen blijven staan, soo lange de voorsr Peterken Dolk gelieven sal. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen regte, met regt

Folio 78v

daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper de Coopers int voorsr huijs en erve te vrije en waaren naar den regte van Zuithollandt, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaapende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 20e November 1711.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van veertig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Johan Cnaep

Folio 79r

                            1712

Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel, Jan ende Jacob Hendrix van Tilborgh ter eenre, ende Jacobus Meertensen Mutsaart, Peter van Oisterhout als getrouwt hebbende Marie Mutsaart ende Willem en Jacomijn Millenaar, samen kinderen van Anneken Jans van Tilborg ter andere sijde, te kennen gevende, dat alsoo tusschen hen proces was geschapen te ontstaan, over de nalatenschap van Jan Jansen van Tilborg, alhier overleden, ende alreede tot dien eijnde mandement van maintenue vanden Hooge Raade was geinpetreert ende geexploijteert, omme alle ’t selve aff te snijden, verclaarden door tusschen spreecken van goede mannen, alle deselve verschillen overcomen, verdragen, geaccordeert ende getransigneert te hebben, dat de eerste Compaeanten kinderen van Hendrik Jansen van Tilborg, in

Folio 79v

eijgendom sullen hebben, de geregte helft van alle de erffgoederen, soo aangecogt als aanbedeelt, opden naam vam gemelten Jan van Tilborg staande, daar van ten ersten erffdeelinge, schiftinge, scheijdinge ende deelinge, tegens de tweede Comparanten alhier sal geschieden, ende daarenboven genieten een vierdepart in alle de peerden, beesten, koorn, bouwgereetschappen, hooij, stroij ende turff bij Jan Jansen beseten, soo wegens Wouter als hem, mits daar tegen betaalende de helft vande dootschuld van Jan, ’t Collateriaal sal ider vant sijne betaalen, ider sal sijne costen van verteringen, reijscosten, adviseren, ende anders tot dato deses toe betaalen, waar mede de trebellanique portie is doot ende te niet,

Folio 80r

waar mede alle geschillen, proces off doot ende te nuet sijn, belovende desen transfactie ende accoordt onverbreeckelijk na te komen, nu ende t’allen dagen, onder verbant als naar regten, renuntieren van alle relieven ende exceptie, depost, de respective Erffgenamen nemen aan ider int besonder des versogt sijnde, haar selven met Eede te sullen purgeren, ten reguarde vande onbeherde penningen etc. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap0 ende Anthonij vander Punten, desen 7e Januarij 1712.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Johan Cnaep

Folio 80v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van é Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Jan ende Jacob Hendrix van Tilborg ter eenre, Jan ende Jacobus Mutsaart, Peter van Oosterhout getrouwt met Marie Mutsaart, ende Willem ende Jacomiujn Millenaar, kinderen van Janneken Mutsaart, kinderen en kimts kinderen van Anneken Jansen van Tilborg ter andere sijde. Ende dat vande goederen naargelaaten bij Jan Janse van Tilborg henne respective oom, volgens den accoord tusschen de voorsr

Folio 81r

Condividenten diesaangaande getroffen en gepasseert voor Schout ende Schepenen alhier, in dato den 7e Januarij 1712, hier vooren geregistreert, wesende deselve deeling als volgt.

Ierstelijk soo sijn bedeelt Jan ende Jacob Hendrix van Tilborg, erst twee geregte derdepartenin een stuk hooijlant gelegen in Nederveen Cappel, in een stuk van 6 ¼ geerd, belent west Corstiaan Glavimans cum suis, oost Arien Kuijl cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven schijsloot toe.

Item alnog 2 ½ geerd hooijlant gelegen in Zuijdewijn, in een stuk van vijff geerden, belent oost Peter Leempoel cum suis, west Peter van Campen, streckende van Cappel, noortwaarts op tot den halven schijsloot toe.

Item alnog de helft vande noordense binnen del, gelegen ten

Folio 81v

oosten vande Nieuwvaart alhier, groot int geheel, negen hont ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden d’Erffgenamen Wouter Jansen van Tilborg, noorden de wed: Hendrik de Rooij, streckende vander halver Vaart aff, oostwaarts op tot de Kerke del toe.

Item alnog 1/8 inden Lange off Dwars akker, ten Zuijden vande Nieuwstraat alhier gelegen, nevens haar een vierde part, groot int geheel twee entwintig hont, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost de Erffgenamen van Anneken van Tilborg, west den voorsr Jan en Jacob van Tilborg, streckende vande geheele Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Leij overt dijkse toe.

Item alnog eenen dries gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier

Folio 82r

Groot ontrent seven hont, belent oost ………………………………, west Giel de Haan, streckende van een stegdeken aff, Zuijtwaarts op tot de erve als vooren, opde stede van Giel de Haan toe, de moeren onder Loon blijven int gemeen, mits uijte keren aande voorsr Erffgenamen van Anneken van Tilborg, eene somme van een hondert en vijff gl, en bekenne sij daar van voldaan te wesen.

Daer tegen sijn bedeelt Jan ende Jacobus Mutsaart, Peter van Oisterhout ende Willem en Jacomijn Millenaar, erst vier geerden hooij ofte weijlant, in een stuk van agt geerdem, gelegen in Zuijdewijn en Nederveen Cappel, gemeen met Arien Cuijl, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven schijsloot toe.

Item alnog vier geerden in een stuk van agt geerden gelegen in Nederveen, gemeen met de wed: Hendrik Verhagen, belent oost Johannes Molengraaff Secretaris tot Besoijen cum

Folio 82v

suis, west Geerit Crol, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot de halven scheijsloot toe.

Item alnog een vierdepart in een buijten dijkse del gelegen alhier, sijnde Leen, groot int geheel … hont off banken, genaamt den Camp belast met den dijk.

Item alnog 1/8 parten inden Grooten Dwars Akker, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat alhier, groot int geheel 22 hont.

Item alnog de helft van een huijs, behalven de opkamer en schuer, met de helft van 2/3 int ackerlant, groot int geheel negen hont, gelegen ten weste vande Nieuwvaart alhier, belent Zuijden Jan en Jacob van Tilborg met 1/3, noorden de wed: en kinderen van Arien Mulders.

Folio 83r

Item alnog een hont ackerlant in de drie hont gelegen ten noorden vande Nieuwstraat alhier, genaamt den Peijs.

De moeren onder Loon gelegen als booven opde stede onder Cappel, blijven int gemeen, mits genietende van Jan en Jacob van Tilborg als voorsr staat, een hondert en vijff gulden, en bekennen daar van voldaan te wesen.

Parthijen hebben tor proffijt vanden eenen, den anderen vertigt ende vertegen naar den regte van Zuijthollandt, omme ider t’sijne te mogen gebruijken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ider vant sijne te moeten betaalen, de dorps, Chijnsen, rente als andere lasten, waar mede henne respective bedeelde parceelen sijn belast, ende als mede te moeten onderhouden

Folio 83v

de schouwen, wegen, stegen, watergangen ende andere nabueren regte, met regt uijt ider sijn bedeelde is gaande. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoek ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 9e Januarij 1712.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 84r

Datum uts Compareerde Jan en Jacob van Tilborg, de welke verclarde wettelijck over te geven, aan ende tot behoeff van Jan en Jacobus Mutsaart, Peter van Oisterhout ende Willem en Jacomijn Millenaar, eerst een opkamer in een huijs, gestaan ten weste vande Nieuwvaart met den gang tot de keuken deur toe, en een derde inden kelder, met de erve vande opkamer aff Zuijtwaarts op tot het brouwhuijs off rigte van een Leer toe. Item alnog een hont akerlant, in een parceel van drie hont, gemeen met de Coopers gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, genaamt den Peijs, belent oost Corstiaan de Zeeuw, west Anthonij Mandemaker. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen de Coopers int voorsr getransporteerde, te vrije ende waren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van t’sestig gl, en bekenne daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 84v

Datum uts soo hebben Jan en Jacob Mursaart, Peter van Oisterhout, Willem en Jacomijn Millenaar, wettelijk overgegeven aan Jan en Jacob van Tilborg, eerst de geregte helfte van eenen dries, gelegen ten ooste en teijnde de Nieuwvaart, onbedeelt met de Coopers, groot ontrent seven hont met de putten en cuijlen, belent oost …………………………….………, west Giel de Haan.
Item alnog ontrent vier roeden lant gelegen ten weste bande Nieuwvaart ofte soo groot ende cleijn alst tusschen de schuer, Cornelis Swart, en de Coopers gelegen is, mits dat de schuer heeft het regt vant rigten van een leer, en evenveel erffs tusschen de schuer en backhuijs. Ande dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen, de Coopers int voorsr getransporteerde, te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van hondert en vijff gl en voldaan datum als boven.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 85r

Compareerde Peter Jansen Timmers, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Peter van Campen, seecker drie hont akkerlant, in een parceel van ses hont, gemeen ende onbedeelt met Geerit Jansen Timmers, ofte soo groot ende cleijn alst ten Zuijden vande Nieuwstraat sluijtappels gewijs gelegen is, belent oost Peter Leempoel en Arien de Looper, d’een d’eijnde den anderen, west den Cooper en Peter Leempoel mede d’een t’eijnde den anderen, streckende vanden Bergse pat aff, Zuijtwaarts op tot overt dijksche toe, met eenen vrije wegt over d’erve van Aert van Dongen, tot inde Nieuwstraat, ende verder met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den Cooper int voorsr getransporteerde te vrije ende waaren naar den regte van Zuitholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe.

Folio 85v

Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap vervangende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 27e Januarij 1712.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen, ter somme van een hondert en tien gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Johan Cnaep

Folio 86r

Smaldeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Jan en Jacobus Mutsaart, Peeter van Oisterhout, Willem en Jacomijn Millenaar, alle Erffgenaamen van Wouter en Jan Jansen van Tilborg, ende dat vande Erffgoederen hen uijt hooffde als vooren aangecomen als volgt.

Inden eersten is bedeelt Jan Mutsaart, op twee geerden hooij ofte weijlant, gelegen in een stuk van agt geerden in Zuijdewijn en Nederveen, onbedeelt met Arien Cuijl, belent oost de wed: Johannes Sprangers, west Jan en Jacob van Tilborg, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven scheijsloot toe.

Item alnog een binnen del ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent negen hont, belent Zuijden d’hr: Anthonij vander Punten, noorden Jan en Jacob van Tilborg, streckende

Folio 86v

vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot de Kerckedel toe.

Item alnog drie hont ackerlant, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat genaamt den Peijs, belent oost Corstiaan de Zeeuw, west Anthonij Mandemaker, streckende vande erve vande wed: Geerit Back aff, noortwaarts op tot de Cruijsvaart toe.

Item alnog twee hont ackerlant gelegen opde Hoogevaart alhier, belent Zuijden de Nieuwstraatse ackers, noorden Anthonij de Looper.

Item alnog een vierdepart in een parceel moeren en gronden, gelegen alhier over de Santschel, gemeen met Teunis Kivits, groot int geheel ses hont.

Item alnog een lot moeren gelegen onder Loon ten weste vande Egmontse stege, groot ontrent drie hont, belent Zuijden …………………………….., noorden ……………………………….

Folio 87r

Ten tweede is bedeelt Jacobus Mutsaart, eerst twee geerden hooijlant, in een stuk van agt geerden, gelegen in Nederveen, gemeen ende onbedeelt met de wed: Hendrik Verhagen, belent oost D’hr: Johannes Molengraaff Secretaris tot Besoijen cum suis, west Geerit Crol cum suis, streckende van Cappel aff noortwaarts op tot de halven Scheijsloos toe.

Item de helft van een parceel buijten del sijnde leen, genaamt den Camp, groot int geheel agt hont off twee bancken, gemeen met Willem en Jacomijn Millenaar, gelegen alhier opt Stapeleijndt, belent oost Dirk Timmers, west Willem van Gentsvaart, streckende vande erve vanden Here van Cappel aff, noortwaarts op tot Nederveen toe, met den last vanden dijk.

Item alnog het oostense een derdepart in eenen acker, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat alhier, groot int geheel twee entwintig hont.

Folio 87v

hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Peter van Campen, west Willem en Jacomijn Millenaar, streckende vande geheele Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op Leij overt dijkse toe.

Item alnog drie hont gronden, putten en cuijlen, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, belent Zuijden Jan Peterss de Jongen, noorden d’erffgenamen Teuntjen Jans van Gorcom.

Item alnog de helft van een parceel moeren en gronden, gelegen inden Geer alhier, groot een en een halff hont, belent oost de Heerlijkheijt Loon, west Geerit Crol.

Item alnog een vierdepart in een lot moeren en gronden onder Loon inden Hoek, groot int geheel drie hont, onbedeelt met Cateleijn Gerits cum suis.

Ten derde is bedeelt Peeter van

Folio 88r

Oisterhout, eerst een huijs, schuer, hoff, erve, groot ses hont, ofte soo groot ende cleijn alst ten weste vande Nieuwvaart alhier gestaan ebde gelegen is, belent Zuijden Jan en Jacob van Tilborg, noorden Willem Potmaakers, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe, met den last van Jaarlijxe Chijns.

Item alnog een vierdepart in een parceel moeren en gronden, gelegen over de Santschel alhier, gemeen met Teunis Kivits en Jan Mutsaart, groot int geheel ses hont.

Item alnog twee geerden hooijlant in een stuk van agt geerden, gelegen Zuijdewijn en Nederveen, gemeen met Arien Cuijl cum suis, belent oost de wed: Johannes Sprangers, west Jan en Jacob van Tilborg, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Ten vierde en laatste sijn bedeelt Willem en Jacomijn Millenaar, t’samen op twee geerden hooijlant

Folio 88v

in een stuk van agt geerden, gelegen in Nederveen, gemeen met de wed: Hendrik Verhagen cum suis, belent oost D’hr: Johannes Molengraaff, Secretaris tot Besoijen cum suis, west Gerit Crol cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnog een derdepart in een parceel ackerlant sijnde het middelste derde, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat alhier, groot int geheel twee entwintig hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jacobus Mutsaart, west Jan en Jacob van Tilborg, streckende vande geheele Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Leij overt dijkje toe.

Item alnog de helft van agt hont off twee banken buijte delle gelegen alhier opt Stapeleijnt, genaamt den Camp sijnde leen, met den last vanden dijk, belent oost Dirk Timmers, west Willem van

Folio 89r

Gentsvaart, streckende vande erve vande Hr: van Cappel aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnog de helft van een lot moeren en gronden, groot een en een halff hont, gelegen alhier inden Geer, onbedeelt met Jacobus Mutsaart, belent oost de Heerlijkheijt Loon, west Gerit Crol.

Item alnog een vierdepart in een parceel moeren en gronden onder Loon inden Hoek gelegen, groot int geheel drie hont, onbedeelt met Catelijn Gerits cum suis.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt ende vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ider vant sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt uijt

Folio 89v

sijn bedeelde parceel off parceelen sijn gaande, ook te moeten betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne respective parceelen sijn belast, aanvanck nemende te Nieuwjaar 1712. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoek, Anthonij vander Punten ende Jan Dolk Schepenen, desen 30e Januarij 1712.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 90r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Claas Hendrix Moerman als voogt ende Jacob Jansen Mouthaan als toesiende voogt over de vier kinderen van Anthonij Hendrix ende Adriaantje Mouthaan, de welke alsoo indie qualitijt verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Willem den Ronden, seecker huijsken met ontrent twee een vierde hont lant, ofte soo groot ende cleijn alst ten noorden vande Nieuwstraat gelegen is, belent oost de wed: Peeter de Bruijn, west Jan Snaphaan, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot Reers Heijde toe. Ende dat met alle wegen,stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloofe de voornoemde vercooperen in qualitijt voorsr, den cooper int voorsr huijsken en erve te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap en Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 15e Febr. 1712.

De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van twee hondert en tagtentig gl en voldaan datum uts.

A.v. Andel Corstiaen de Seeu

Folio 90v

Datum uts hebben de selve vercooperen in qualitijt voorsr wettelijk over gegeven met eender vrije gifte soo dat regt is aan ende tot behoeff van Hendrik de Haan seecker vijffentwintig roeden akkerlant, ofte soo groot ende cleijn als t’selve ten Zuijde vande Nieuwstraat gelegen is, bedeelt met Jacob Mouthaan en Heijliger van Esch, belent oost een steegdeken, west Hendrik Sprangers, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Heijliger van Esch toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen, den Cooper daar inne te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram en dag datum uts.

De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van vijfftien gl en voldaan datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu

Folio 91r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt D’hr: Adriaan van Andel Schout alhier, als geauthoriseert sijnde vande geregten van Cappel voorsr, tot het vercoopen ad opus jus haventium van de goederen van Antonet Goverts, volgens authorisatie in dato den … Febr: 1712, den welke alsoo in die qualitijt wettelijk verclaarde over te gevenmet eender vrije gifte soo det regt is, aan ende tot behoeff van Teuntje de Haan, huijsvrouw van Jan Bouwens, seecker een geregte derdepart in een huijs en erffken aan gelegen, soo groot ende cleijn alst alhier aande straat gestaan ende gelegen is, bedeelt met de Cooppersse, belent oost Hendrik vander Hoeven Secretaris alhier, west de cooppersse met 2/3 derde vant selve huijs, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff noortwaarts op tot d’erve van het weeskindt van Geerit Bouwdewijns toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper in qualitijt voorsr, de cooppersse

Folio 91v

Int voorsr 1/3 te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aanraal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoek Schepenen, desen 20e Februarij 1712.

De Cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van een hondert gulden, en voldaan datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 92r

Compareerde Jan Aertsen Cus, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Aert Geldens Glaviman, seecker parceeltjen ackerlant, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot een hondert twaalff en een halff roede, soo dat den cooper nu besit 2 ¼ hont, belent Zuijden den Cooper, noorden de wed: Hendrik de Rooij, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cnaap en vanden Hoek Schepenen, datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert gl, en voldaan datum uts, welke 100 gl, bijde armmrs van Cappel, ten behoeve vanden H: Geest armen sijn, en bekent hij vercooper door hande van Schout ende Geregten voldaan te wesen.

A.v. Andel Cornelis vanden Houck
Johan Cnaep

Folio 92v

Datum uts Compareerde den voorsr Aert Geldens Glaviman Cooper, den welke bekende met sijne Custingbrieff schuldig te wesen aan ende tot behoeff vanden H: Geest armen van Cappel, de somme van een hondert gl, spruijtende ter saake van geleende penningen, die sijn gebruijk over coop van 112 ½ tooij ackerlant ten weste vande Nieuwvaart gelegen, hem Crediteur op heden getransporteert, door Jan Cus, beloovende de voorsr somme wederom te restitueren, heden datum ondergesr over een jaar, met den Intrest van dien, tegen vier gl ’s jaars, ende ingeval van langer onderhoudinge, dogmet beliefte vande armmrs:, soo sal den Intrest blijven continueren totte volle restititutie toe, waar voor hij debiteur en cooper specialijk verbint het voorsr getransporteerde,ende generalijk sijn persoon en goederen, hebbende ende verkrijgende subjecterende die ten bedwange ende executie van alle heren, hoven, wette, regte ende regteren, en specialijk den Ed: hove van Holland. Coram en dag datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Hier van willeceur gepasseert voor Schout en Schepenen alfier in dato den 20e Appril 1716 dus geroijeert.

Folio 93r

Compareerde Arien en Jan Aertsen Cus, Hendrik Leempoel getrouwt met Adriaantje Cus, Leendert Cuijsten getrouwt met Neeltje Cus, Frans Leempoel getrouwt met Willempje Cus ende den voorsr Jan Cus als voogt, nevens Arien Schaap als stiefvader over het onmondig kindt van Geemen Aertsen Cus, verwekt bij Dirxke van Riel, de welke alsoo t’samen verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behorff van Claas Hendrix Moerman, seecker ses sevende parten in een quaat huijsken met drie hont lant daar aan, ofte soo groot ende cleijn alst opde Hoogevaart gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Andries de Bruijn, noorden Hendrik vander Hoeven Secretaris alhier, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot een spie uijt. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer, Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe, onder

Folio 93v

C0nditie nogtans, dat den Cooper en sijn Erffgenamen gehouden sijn en blijven, te geven vrij huijsvesting, mitsgaders vuer ende ligt, aan Arien Artsen Cus sijn swager, ende dat gedurende het leven vanden voorsr Arien Cus, onder verbant van sijn Coopers persoon ende goederen subject alle regte etc:. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 22e Februarij 1712.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert gl, en bekenne daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Johan Cnaep

Folio 94r

Datum uts Compareerde Claas Hendrix Moermans, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte, soo dat regt isaan ende tot behoeff van Jan Dirxse Smits, seecker hondert vijffentwintig roeden ackerlant, gelegen ten noorden vande Nieuwstraat, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost den Cooper, west Willem Potmaaker cum suis, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op, tot d’erve vande wed: Bertrum de Bruijn toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den Cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van hondert gl, en voldaan datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1712
Johan Cnaep

Folio 94v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Bearix Conincx, wed: van Arien Hendrixe Mulder, ende Sijmen Vaartman, als testamentaire voogt over de twee kinderen vande voorsr Beatrix Conimcx, verweckt bij Arien Hendrixe Mulder ende sulcx met consent van Schout ende Schepenen van Cappel als opper voogden, de welke alsoo t’samen verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Hendrik vanden Hoven, seecker huijs, schuer en erve, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Willem Potmaaker, noorden Sijmen Vaartman, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe, belast met eenen

Folio 95r

gulden Jaarlijxe Chijns, ende wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen ider in sijne qualitijt, den Cooper int voorsr huijs, schuer en erve te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoek ende Jan Dolk Schepenen, desen eersten Meert 1712.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van ses hondert vijffendartig gl, en bekenne daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Dolck
Cornelis van den Houck

Folio 95v

Compareerde D’hr: Anthonij vander Punten, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Leempoel woonende tot Sprang, seecker binnen del gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent negen hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden Arien Jansen Paans, noorden Jan en Jacob van Tilborg, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot de Kerckedel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende andere nabuerlijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij Here vercooper, den Cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den tegte van Zuijtholland, ende alle voorcommer, Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot tot Nieuwjaar 1712 toe, Coram Adr: van Andel Schout, Cnaap, vanden Hoek en Dolk Schepenen, desen 2e Meert 1712.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van twee hondert en vijfftig gl, en voldaan datum uts.

A.v. Andel Jan Dolck
Cornelis van den Houck

Folio 96r

Datum uts soo heeft den selve Here vercooper wettelijk overgegeven met eender vrije gifte soo dat is, aan ende tot behoeff van Adriaantjen van Pas, eerst een parceeltjen ackerldnt, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, groot een en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de cooppersse, noorden de kinderen Jan Petersen Dolk, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op, tot d’erve van Jan Meertensen Dolk toe. Item alnog een binnen delken gelegen alsvooren, groot twee en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Arien van Pas, noorden d’erffgenamen Peterken Dolk, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Peter Leempoel en Jacobus Mutsaart toe. Ende dat beijde de parceelen met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende nabuerelijke regte

Folio 96v

met regt uijt de voorsr parceelen sijn gaande, voorts gelooft hij vercooper, de cooperse int voorsr goet te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, bij den Here vercooper aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de Cooppenningen in twee paijen te wesen ter somme van vier hondert gulden, twee hondert gl gereet, en twee hondert gl heden over een jaar, en bekent hij Here vercooper, vanden ersten paaij voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Dolck
Cornelis van den Houck

Op den 28e Febr: 1713 is mij gebleeken quitantie van Anthonij vander Punten, waar bij hij bekent vanden laatste paeij hier boven vermelt, bekent voldaan te sijn ter somme van twee hondert gl, dus gecasseert.

                 Bij bovenstaande akte behoort onderstaand los briefje.

Op heden 28 Februarij 1713 ontfangen door handen van Arien Anth: van Pas de somme van twee hondert gulden, in voldoeninge van resterende cooppenningen van seecker acker en binnen del, gelegen op Willem van Gentsvaart onder Cappel, door mij ondergeschreven, aan Adriaantie Jans van Pas vercoost en opgedragen, ten overstaan van Schout en Schepenen van Schreven duijn Cappel, versoecke derhalve dat den Secretaris van Cappel voorn:, de voornoemde penningen ter register gelieft te Casseren als sijnde bij mij ondergeschreven ontfangen, en houdende de selve bij dese gecasseert, actum den dato als boven.

                                                                 A:v:d: Punten
                                                                     1713

Folio 97r

Compareerde Bastiaan de Leeuw ende Dirck Aertsen Timmers, beijde in qualitijt als armmrs: vanden H: Geest armen van ’s Grevelduijn Cappel vande jare 1711 en 1712, de welke alsoo in die qualitijt verclaren wettelijk met consent van Schout ende schepenen van Cappel voorsr over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Peter Cornelisen vander Hoeven, seecker twee hont ackerlant gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Wouter Dirxse Smits, west den Cooper, streckende vanden halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooperen in qualitijt voorsr, den Cooper daar inne te vrije ende waaren, naar den regte

Folio 97v

Van Zuitholland, ende alle voorcommer, Calangie ende aantaal dier op is, bij de vercoopers aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 4e Mert 1712.

De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van twee hondert vijffentwintig gl, en bekenne daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Jan Dolck

Folio 98r

Dat voor ons gecomen ende gecopareert is Thomas Fijnenbuijk, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Pauwels Lauwreijssen seecker parceel ackerlant groot drie hont, ofte soo groot ende cleijn, alst ten weste van Willem van Gentsvaart gelegen is, belent oost het weeskint van Arien Meertens Dolk, west Aertus Starrenberg, Zuijden de kerck van Waspik, noorden den Cooper cum suis. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoek Schepenen, desen 15e Mert 1712.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen ter somme van twee hondert en veertig gl gereet, en 200 gl den 15e Meert 1713, en bekent vande 40 gl voldaan te wesen.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Cornelis van den Houck

Opden 14e Meert 1713 soo Compareerde Tomas Fijnebuijck, den welke bekende vanden laatste paij ter somme van twee hondert gl, voldaan te wesen door hande vande cooper.

                                                            Thomas Fuenbuijck

Folio 98v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Hendrik vander Hoeven Secretaris van ’s Grevelduijn en Nederveen Cappel, Sr: Hendrik en Peter de Rooij voor haar selven, ende de voorsr Hendrik de Rooij nog als voogt, over het onmondig weeskindt van Hendrik de Bie ende Ludig de Rooij, ende Arien Hendrix de Rooij, getrouwt met Johanna de Rooij, de welke alsoo t’samen verclaren wettelijk over te geven met eender vtije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Anthonij Cuijsten, seecker parceel moeren, gronden, putten en cuijlen, groot negen hont, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart inde Langemaaten gelegen is, belent Zuijden d’Erffgenamen Dirk Waalwijk, noorden Michiel de Haan, streckende vande Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot den Geer toe, waar in de Erffgenamen vande Hr: Aalexander vander Lith hebben, twee moer roeden, off ses schaft roeden

Folio 99r

aande Zuijde candt, nevens d’Erffgenamen Dirk Waalwijk voorsr van vooren vande Nieuwvaart aff te reeckenen. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabuerelijke regte, met regt uijt her voorsr getransporteerde is gaande, voorts geloove sij vercooperen ider in sijne qualitijt den Cooper daar in te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoek Schepenen, desen 6e Appril 1712.

De cooppenningen sijn volgens Conditie in drie paijen ses hondert en vierentagtentig gl, 342 gl gereet en voldaan, 171 gl den 6e Appril 1713, en 171 gl den 6e Appril 1714.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Cornelis van den Houck

Opden 5e Januarij 1713, soo bekende voorsr vercooper vanden paij met een hondert eenentseventig gl voldaan te wesen.

Opden 18e Appril 1714, soo bekende de voorsr vercooperen vanden laatste paij voldaan te wesen.

H:vander Hoeven Scrs H de:Rooij
1714 1714
Peeter de Rooij

Folio 99v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Geerit de Bie als testamentaere voogt voogt over de twee kinderen van Bastiaan de Rooij verweckt bij Maria vander Hoeven, ter eenre. Ende Gijsbert Elemans als vader ende mede aangestelde testamentaire voogt, over sijne twee kinderen, verweckt bij Judig de Rooij ter andere sijde. Ende dat vande erffgoederen agtergelaaten bij Peeterken Adr: Dolk. De voorsr weeskinderen hennen gewesene grootmoeder, wesende soo ende gelijk als volgt.

Inden eersten is bij blindt Loth te

Folio 100r

deel gevallen Geerit de Bie ten behoeve vande twee kinderen van Bastiaan de Rooij, eerst de geregte helft van een parceel weijlant genaamt den Geer, gelegen aande Dussen Munsterkerck, groot int geheel drie mergen twee hondert roeden, onbedeelt met Jan Adriaansen Dolk, belent oost Jan Coolhaas, west N:…….. Staal, noorden …………………….., Zuijden den Roode Wiel en anderen.

Item alnog een geregte vierdepart in seven min een vierde geerd hooij ofte weijlant, gelegen in Nederveen Cappel, onbedeelt met Jan Geenen cum suis, belent oost den Armen van Cappel, west de wed: Johannes Sprangers, streckende van Cappel aff noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnog de geregte helfte van een buijten del, ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel,

Folio 100v

groot int geheel vijff hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, onbedeelt met de wed: Jan vander Hoeven, belent oost Jan Bouwens, west Jan Crol, streckende vande erve van Arien Vaartman aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnog een binnen delleken gelegen alsvooren, ten weste vande Nieuwvaart, groot twee hont. Ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden den Armen van Cappel, noorden Cornelis vanden Hoek, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve vande wed: Zeger de Graaff toe.

Eijndelijk alnog een binnen delleken gelegen alsvooren ten weste van Willem van Gentsvaart, groot drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Jan

Folio 101r

van Dongen, noorden de halver del, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve vande wed: Johannes Sprangers toe, mits genietende vande weeskinderen van Gijsbert Elemans, eene somme van vijfftig gulden, te betaalen te Bamis toecomende.

Opden 23e 8ber 1712, soo bekende den voorsr de Bie, in qualitijt voorsr, vande bovengesr50 gl, door hande van Gijsbert Elemans voldaan te wesen dus gecasseert.

                                                                  Gerrit de Bie

Daar tegen is bij blindt lot te deel gevallen Gijsbert Elemans, ten behoeve van sijne voorsr twee weeskinderen verwekt bij Judig de Rooij, eerst op een huijs, schuer, hoff en erve, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuvaart alhier ten Zuijden vande straat, groot ontrent twee hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost Anthonij vander Punten, west Johan Cnaap en anderen, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Aert van Beek toe.

Item alnog een parceel ackerlant

Folio 101v

Gelegen alsvooren, ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent vier en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn als den selven aldaar gelegen is, belent Zuijden Peeter de Rooij, noorden Dirk Timmers, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts tot de Dwars ackers toe.

Item alnog een binnen del gelegen alsvooren ten weste van Willem van Gentsvaart, groot vijff hont ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden Adriaan van Pas, noorden Arien Pauwelsen, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Jacobus Mutsaart cum suis toe, mits uijt te keeren aande weeskinderen van Bastiaan de Rooij, eene simmr van vijfftig gulden, te betaalen te Bamis toecomende.

Den 23e 8ber 1712 dese uijtrijkinge voldaan aan Gerit de Bie.

Folio 102r

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt ende vertegen naar den regte van Zuijtholland omme ider t’sijne te mogen gebruijken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende andere nabuerelijke regte, met regt uijt ider sijn bedeelde parceelen sijn gaande, mitsgaders te moeten betaalen de ordinare ende extraordinare laste, waar mede henne respective parceelen sijn belast, aanvank nemende te Nieuwjaar 1713. Aldus gedaan ende gapasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoek Schepenen, desen 7e Appril 1712.

A.v. Andel Jan Dolck
Cornelis van den Houck

Folio 102v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Lan Melsen Crol mede Schepen alhier, Adriaan en Dirxken van Toir meder jarigh jongman en dogter, de welke t’samen verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Sebregt Otterdijk, seecker parceeltje ackerlant, groot vijffentseventig roeden ofte soo groot ende cleijn alst ten weste vande Nieuwvaart gelegen is, belent Zuijden den Cooprt, noorden den Ho: Ed: Here van Cappel met de Moole steeg, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe, mits dat de vercoopers, (in cas van noot) haar vrije wegt overt voorsr getransporteerde houden, met eenen halven mergen lant inden Quekel gelegen. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen, de

Folio 103r

Cooper int voorsr goet te vrije ende waren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoek Schepenen, desen 9e Appril 1712.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van dartig gulden, en voldaan datum uts.

A.v. Andel Jan Dolck
Cornelis van den Houck

Folio 103v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is, Geerit Crol, den welke verclarde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Hendrik Scheur ende Matthijs de Jongh, seecker geregte helft, van een parceel moeren, gronden, putten en cuijlen, groot int geheel ontrent tien hont, ofte soo groot ende cleijn alst opt Stapeleijndt inde Moole banken gelegen is, onbedeelt met de Hr: Anthonij vander Punten, belent oost Jan Dingeman Deckers en anderen, west d’Hr: de Raat, streckende uijt den moorden vande erve vande kinderen Joachem Vernijs aff, Zuijtwaarts op, tot de erve vande Heer de Raat toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper de

Folio 104r

Coopers inde voorsr moeren, gronden, putten en cuijlen, te vrije ende waren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot desen dage toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek, vervangende Johan Crol Schepenen, desen 26e Appril 1712.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme vant’sestig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Corstijaen de Seeu

Folio 104v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn, Wouter ende Cornelis Verhoeven mitsgaders Dirk Mandemakers, intervenierende ende de rato Caverende voor sijn schoonmoeder Neesken Verhoeven, de welke t’samen verclaren wetlijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat tegt is, aan ende tot behoeff van Erken Verhoeven hare suster, seecker drie vierdeparten in een huijsken en ontrent ses hont erve daar aan, ofte soo groot ende cleijn alst opde Hoogevaart inden Wolfsnest gelegen is, belent Zuijden Jan den Ronden, noorden Jan Verduijn, srewckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot Reers heijde toe. Ende dat met den last van Jaarlijxe Chijns, en wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabuerelijke regte,

Folio 105r

met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen de coopersse int voorsr huijsken en erve te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe, onder Conditie, dat sij coopersse en hare erffgenamen gehouden blijven, den voorsr Cornelis Verhoeven, (in cas tot armoede quame te vervallen) eerlijk sal moeten onder houden en alimenteren, sijn leven lang gedurende, soo in cleden als reeden, siek ende gesont, geen uijtgesondert. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek, ende Jan Crol Schepenen, desen 7e Meij 1712.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijftig gl, en voldaan datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 105v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is, Teuntjen Andriesse Schilt, wed.: ende boedelhoutster van Arien Commersen, woonende te Werkendam, de welke verclarde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Arien Huijbertsen Coninx, seecker een hont en seventagtentig en een halve roede, in een buijte dijkse delle, gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot vijff hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, bedeelt met Commerken Vermijs ten weste, oost de wed: Peter de Bont, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, noortwaarts op tot Cleijn Waspik toe, met de last vanden dijk, en wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft sij vercoopperse, den

Folio 106r

Cooper int voorsr getransporteerde te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, en alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1712 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek ende Jan Crol Schepenen, desen 30e Meij 1712.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert en vijfftig gulden, en bekent sij vercoopperse daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 106v

                            Copije

Op huijden den 2e Junij 1712 Compareerde voor mij Johan vande Pavort, Nots Publicq bij den Hove van Holland, tot Rotterdam residerende, ende voorde naargenoemde getuijgen, Jan van Hartixvelt, sijnde jegenwoordig binnen dese voorsr Stad, de welke verclaarde bij desen te Constitueren en volmagtig te maaken, Leendert van Hartixvelt sijn Comparans broeder, woonende alhier, omme uijt de naam ende van wegens hem Comparant als sijnde een mede Erffgenaam, van wijlen sijne overledene moeder Catelijntje Janse Tax, te Compareren voor d’Ed: Heren Schout ende Schepenen van Cappelle inde Langstraat, off ter plaatse daar sulx behoort, ende aldaar naar de maniere gebruikelijk uijt sijn Comparants name in qualitijt voorsr te geven gifte en Eijgendom, voor een vierde part inde helft, van seecker huijs en erve, staande ende gelegen tot Cappelle inde Langstraat voornoemt, streckende voor van ……………………………
tot agter aan ………………………………………………………………..

Folio 107r

hem Comparant in sijne voorsr qualitijt voor het voorsr gedeelte Competerende, aan ende ten behoeven van soodanigen persoon ofte persoonen, op alslke Conditien ende voor soodanige sommen van penningen, als den geconstitueerde te raden werden sal, de Cooppenningen te ontfangen en te bekennen vande cooppenningen van dien volcoomen voldaan en betaalt te sijn, ende te belooven het voorsr getransporteerde te sullen vrijen en waaren als regt is, en sijn Comparants persoon ende goederen, daar vooren te mogen verbinden.
Wijders omme met de verdere mede Erffgenamen en eijgenaars van het voorsr huijs en erve, als mede wegens de verdere nalatenschap te mogen schiften, scheijden en deijlen, mitsgaders reeckenen ende liquideeren, reekeningen te sluijten en teeckenen, ende sijn Comparants portie onder sijne quitantie te mogen ontfangen, en doen en handelen, wes hij Comparant selffs present sijnde, soude comen ende vermogen

Folio 107v

te doen, Cum potestato Substituendi in Comuni forma en voorts ad lites in optima forma. Beloovende voor goet, van waarde te sullen en doen houden, ’t geen uijt cragte deses sal werden gedaan ende verrigt, onder verbant en ten bedwange als naar regten. Aldus gepasseert binnen Rotterdam voornoemt, present Frans vanden Berg, en Jan Cloek als getuijgen ten dese versogt die de minute deses, nevens den Comparant en mij Nots mede hebben onderteeckent, ten dage maand en jaare voorsr, onder stont Quod Attestor en was geteeckent Johan vande Pavort Nots publ.

Folio 108r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaan, Peeter ende Jan Cnaap, Adriaan Cornelisen Cnaap, Arien Michielsen Lanckhuijsen getrouwt met Adriaantje Cornelisen Cnaap, Arien en Jan van Strien, Corstiaan Corstiaansen Visscher getrouwt met Marie van Strien, Adriaan en Huijbert de Bot, alle Erffgenamen van Johan Cnaap voorde eene helfte, Pauwels ende Leendert van Hartixvelt voor haar selven, mitsgaders de voorsr Leendert van Hartixvelt als last ende procuratie hebbende van Jan van Hartixvelt, volgens deselve procuratie gepasseert voor Johan vande Pavort, Nots en getuijgen binnen Rotterdam resederende, in dato den 2e Junij 1712, hier vooren geregistreert, ende Hendrik Sprangers getrouwt met Lijbet van Hartixvelt, kinderen van Catelijntje Jansen Tax, voorde andere helfte, de welke alsoo alle t’samen

Folio 108v

verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Peter Jansen Schaap, eerst een huijs en erve aangelegen, gestaan ende gelegen alhier aande Zuijtsijde vande straat, soo groot ende cleijn alst daar gestaan ende gelegen is, belent oost de kinderen Gijsbert Elemans, west de wed: Arien Hooijmaijer en Peter de Rooij, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Peter de Rooij toe. Item alnog een hoffken gelegen alsvooren, groot ontrent twintig roeden, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de wed: Anthonij Glaviman,

Folio 109r

streckende vanden dijk off Santpat aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve vande wed: Anthonij Glaviman toe. Ende dat met den last van dijk, wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen, den cooper int voorsr huijs erve en hofke, te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot dese dage toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek ende Jan Crol Schepenen, desen 6e Junij 1712.

De cooppenningen sijn volgens Conditie in twee paijen agt hondert en t’seventig gl, de helft gereet, en d’ander helft over een jaar, en bekenne vande eerste paij met 435 gl voldaan te sijn datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Bij bovenstaande akte behoren de volgende 3 briefjes, liggende bij folio 108:

Briefje 1:

Peeter Schaep gelieft het gelt aen meijnen vrau te geven dat mijn komt van wegen van het huijs dat van mijn moeder saeliger Katelijntijen Tacks gekomen is, het sel ue tot betalingh strecken.

Hendrick Sprangers Lijsbeth Sebrechts
1713

Briefje 2:

Ick ondergeschreven bekenne voldaen te sijn van de resteerende cooppenningen der coop van een huijs, gekomen van mijn moeder Catelijntije Janse Racx, versoekende der halve dat het ter protocolle aldaer geroijeert mach worden, actum Rottertd., den 1713.

                                                           Leendert Hartighsvelt

Briefje 3:

Pieter Schaep ick versoeke u lieden vrindelijck dat u lieden aen mijn neef Sebrecht Otterdijck cohier te betalen van het huijs dat u lieden van de erfgename van Jan Knaeppen ons gekost hebt, ende dat voor mijn ondergeschreven een achte ofte gesegelt een vierde met ons viere sal u edele voor goede betalinge verstrecke u lieden weet de somme wel, het is noch voor den tijt maer neemt ter eene penningh voor dat u lieden denckt dat u lieden toe koomt blijve, u lieden genegen vrindt Jan van Hertigsvelt.
Rotterdam, den 11 Jannuarij 1713.

Het bovengeschreven part aan mij ondergeschreven is voldaen.

Dit ist X hantmerck van Sebregt Otterdijk.

Op den 30e Junij 1713, soo Compareerde Adr:, Pr: en Jan Cnaap, Adr: Corn: Cnaap, Arien Lanckhuijsen, Arien en Jan van Strien, Corstiaan Vissers, Adr: en Huijbert de Bot, Pauwels en Leendert en Jan Harticxvelt en Hendrik Sprangers, de welke bekennen vanden voorsr laatste paij met 435 gl voldaan en betaalt te wesen door Peter Schaap Cooper, dus gecasseert.

Folio 109v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Marie Verduijn wed: van Geerit Mouthaan ter eenre, ende Bastiaan de Leeuw ende Dirk Timmers, beijde Armmrs van ’s G: Cappel, vande Jare 1711 en 1712, ende sulx inde qualitijt en Consent van Schout ende Schepenen van Cappel voorsr, ter andere sijde, wesende soo ende gelijk als volgt.

Eerstelijk is bedeelt de voorsr Marie Verduijn en haare kinderen, verwekt aan Geerit Jacobsen Mouthaan, eerst een huijs, hoff en akkerlant aan gelegen, gestaan ende gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, groot ontrent seven hont, ofte soo

Folio 110r

groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Anthonij Mandemaaker, west Jan Dirxsen Smits en de kinderen Teunis Willemsen, d’een t’eijnde den anderen, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op ter halver Cruijsvaart toe.

Item alnog eenen dries gelegen onder Loon in Mariendaal, groot ontrent vier hont, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost de Egmontse Stege, west Jan Mutsaart, streckende vande Hollantse erve aff, Zuijtwaarts op tot Mergens toe, mits uijt te keeren aande voorsr Armmrs ten behoeve vanden H: Geest Armen alhier, bij modiratie en accoort eene somme van vier hondert vijfentseventig gulden, ende dat voor haar part, en bekenne sij armmrs in qualitijt voorsr, daar van voldaan te wesen door de voorsr wed: remintierende sij aemmrs in qualitijt voorsr, van alle verdere pretensie, die sij tot lasten vanden boedel en nalatenschap van Dingena Timmers,

Folio 110v

soude connen off mogen pretenderen, als bekennende daar van ten volle voldaan te wesen.

Parthijen verclaren tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt ende vertegen naar den regte van Zuijthollandt, omme ider t’sijne te mogen gebruijken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw ende Jan Crol Schepenen, desen 13e Junij 1712.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Jan Crol

Folio 111r

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn, Bastiaan de Leeuw en Dirk Aertsen Timmers, beijde in qualitijt als armmrs vanden H: Geest armen van s Grevelduijn Cappel, vande Jaare 1711 en 1712, de welke alsoo in die qualitijt en met consent van Schout en Schepenen voornoemt verclaren wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Dirk Dirxe Timmers, seecker quaat huijsken en ontrent een en een halff hont akkerlant, ofte soo groot en cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart inden Geer gelegen is, gecomen van Heijl Jonkers, belent oost Peter van Campen cum suis, west en Zuijden den Cooper, noorden Jan Jacobsen Paans. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloofd sij vercooperen in qualitijt voorsr, den cooper int voorsr huijsken en erve, te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is aff te doen, tot Nieuwjaar 1713 toe. Coram Adriaan van Andel

Folio 111v

Schout, Jan Crol en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 10e November 1712.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van een hondert en vijff gulden, en bekenne daar van voldaan te wesen.

A.v. Andel H de Rooij
1713
Jan Crol

Folio 112r

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Adriaan, Peeter en Jan Woutersen Cnaap, Adriaan Cornelisen Cnaap en Arien Michielsen Lanckhuijsen getrouwt met Adriaantjen Cornelisen Cnaap, Arien en Jan van Strien, Corstiaansen Corstiaansen Visscher getrouwt met Marie van Strien, Adriaan en Huijbert de Both, alle Erffgenamen van wijlen Johan Adriaansen Cnaap, in sijn leven Schepen alhier, henne resp: gewesene oom zalr: Ende dat vande erffgoederen, hen uijt hooffde als vooren aangecomen als volgt.

Inden eersten is bedeelt Adriaan,

Folio 112v

Peeter en Jan Woutersen Cnaap, eerst de geregte helfte van seven geerden hooij ofte weijland, gelegen in Nederveen Cappel, onbedeelt met Adriaan en Huijbert de Bot, belent oost de wed: Govert vander Hoeven cum suis, west Jan Geenen cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe, belast met jaarlijcxe Chijns.

Item alnog de geregte helft van een parceel moeren en gronden, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat onder Cappel, genaamt de Kerke del groot ontrent ………………….. hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost ……………………….., west de Nieuwvaartse delle, streckende vande erve van Do de Rooij aff, noortwaarts op tot d’erve van …………………
toe, mits uijt te rijken aant part gevallen aan Adriaan Corn: Cnaap en Arien Michielsen

Folio 113r

Lankhuijsen, eene somme van tweeentsevenig gl, en tien stuijvers voldaan aan, datum ondergesr.

Ten tweede is bedeelt Adriaan Cornelisen Cnaap en Arien Michielsen Lanckhuijse nomine uxoris, t’samen eerst een geregte vierdepart in een parceel hooij lant, gelegen inden Eendragts polder tot Raamsdoncq gemeen en onbedeelt met de kinderen Hendrik Dielisen vanden Heuvel cum suis, oost Adriaan Adriaansen de Jong, streckende uijt den Zuijden vande erve vande voorsr kinderen aff, noortwaarts op tot ’s Graaffelijx Braij toe.

Item alnog drie mergen weijlant met het boomgaartje daar over, gelegen aande Dussen Muijlkerck, belent oost de kinderen Johannes Pistorius, west ………………………………….., mits genietende van Adriaan, Peter en Jan Woutersen Cnaap, twee ent seventig gulden tien stuijvers, en van

Folio 113v

Adriaan en huijbert de Bot, mede twee entseventig gl. tien stuijvers, en kenne daar van voldaan te wesen.

Ten derde is bedeelt Arien en Jan van Strien, en Corstiaan Corstiaansen Visscher nomine uxoris, t’samen eerst twee geerden hooij ofte wijlant, gelegen in Nederveen Cappel, in een stuck van ses geerde, gemeen met Cornelis Wijgers, belent oost Do: Martinus Verhoeven cum suis, west Arien van Pas cum suis, streckende van Cappel noortwaarts op, tot de banne van Meeuwen toe, belast met Jaarlijxe chijns.

Item alnog een parceel weijlant groot twee mergen, gelegen aande Dussen Munsterkerk int Zuijtvelt, belent oost de wed: Arien Teuling, west D’hr: vande Dussen

Folio 114r

Muijlkerck, Zuijden den G: Geest arme van Waspik, noorden de gemeene lants wetering.

Ten vierde is bedeelt Adriaan en Huijbert de Bot, eerst de geregte helft van seven geerden hooij ofte weijlant gelegen in Nederveen Cappel, gemeen en onbedeelt met Adriaan, Peter en Jan Woutersen Cnaap, belent oost de wed: Govert vander Hoeven cum suis, west Jan Geenen cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts op, tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnoch de geregte helft van een parceel moeren en gronden, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat onder Cappel, groot ……………………. hont, onbedeelt alsvooren, belent oost ……
……………………………, west de Nieuwvaartse dellen, streckende uijt den Zuijden vande erve van Do: de Rooij aff, noortwaarts op, tot d’erve van …………………………………….. toe, mits uijt te keren aan ’t

Folio 114v

Lot gevallen aan Adriaan Cornelisen Cnaap, en Arien Lanckhuijsen, eene somme van twee entseventig gl, tien stuijvers en voldaan.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt en vertegen, naar den regte van Zuijtholland, ommr ider t’sijne te mogen gebruijcken, als haar ander vrij en allodiaal goet, en ider sal gehouden sijn van sijn parceel off parceelen, te onderhouden alle dijk, dam, wegen, stegen, schouwen, watergangen, als andere nabuerelijke regte, met regt uijt ider sijn bedeelde is gaande, als mede te betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne respective parceelen sijn belast,aanvank nemende te Bieuwjaar 1713. Coram Adr: van Andel Schout, Jan Crol en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 28e Becember 1712.

A.v. Andel Jan Crol
Jacob van Tilborgh

Folio 115r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Joffr: Elisabet vander Hoeven, wed: en boedelhoudsteres van wijlen Do: Henricus Verhoeven, in sijne leven predicandt alhier, geassisteert met hhr twee soonen Do: Martinus en Peterus Verhoeven, de welke verklaart wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van D’hr: Adriaan de Leeuw Schout vande Vrijhoeven, seecker huijs, hoff en erve groot ses hondt, ofte soo groot en cleijn alst opde Hoogevaart gestaan en gelegen is, belent Zuijden Adr: Oirlemans, noorden Catharina van Gils, wed: Govert vander Hoeven, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot d’erve van Adr: Oirlemans en de wed: Govert vander Hoeven toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geliift sij vercooppese, den cooper int voorsr huijs en erve te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer

Folio 115v

Calangie en aantaal dier op is, aff te doen, tot Nieuwjaar 1713 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek, Hendrik de Rooij en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 12e Januarij 1713.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen seven hondert gulden, een hondert gulden gereet, en ses hondert gulden den 12e Januarij 1714, en bekent sij vercoopperse vande hondert gl, voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jacob van Tilborgh

Opden 28e October 1713 soo bekende Joffr: Elisabet vander Hoeven, wed: Do: Henricus Verhoeven vande voorsr ses hondert gl, door hande vande Hr: Adr: de Leeuw voldaan te wesen, dus gecasseert.

Folio 116r

Datum uts Compareerde Joffr: Cathatina van Gils, wed: en boedelhouster van wijlen Govert vander Hoeven, geassisteert met haaren soon Hendrik vander Hoeven Secretaris, en swagers Adriaan van Andel Schout alhier, Do: Martinus Verhoeven, en Do: Adrianus Heuvelcamp, de welke verclaarde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan en tot behoeff vande Hr: Adr: de Leeuw, Schout vande Vrijhoeven, seecker huijs, brouwhuijs, ap en dependentie van dien, verkens, koij, hoff, erve, moeren, gronden, putten en cuijlen, groot t’samen tien hondt, ofte soo groot en cleijn alse opde Hoogevaart gestaan en gelegen is, belent Zuijden den Cooper, en Adr: Oirlemans, d’een d’eijnde den anderen, noorden Peter van Campen, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op, tot d’erve van Peter van Campen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft sij vercoopprtsse, den cooper int voorsr huijs, brouwhuijs,

Folio 116v

Hoff en erve, te vrije en waare, naar den regte van Zuijtholland, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te dorn, tot Nieuwjaar 1713. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen twee duijsent guldens, duijsent gl den 12 Januarij 1714, en de andere duijsent gl den 12e Januarij 1715, mits vanden laste paij vanden 12e Januarij 1714 aff, te betaalen Intrest tegen vier gulden percent.

A.v. Andel Cornelis vanden Houck
Jacob van Tilborgh

Folio 117r

Datum uts Compareerde D’hr: Adriaan de Leeuw, Schout vande Vrijhoeven, den welke bekende met sijnen custingbrieff, wel en deugdelijk schouldig te wesen, aan en tot behoeff van Joffr: Catharina van Gils, wed: Govert vander Hoeven, de somme van twee duijsent gulden, spruijtende ter saake en over coop, van een huijs, brouwhuijs, hoff en erve, groot t’samen tien hont, gelegen opde Hoogevaart, op heden aan hem getransporteert, beloovende de voorsr twee duijsent gl te betaalen in twee egaale paijen, te weten duijsent gl den 12e Januarij 1714, en duijsent gl den 12e Januarij 1715, mits vanden laatste paij Intrest, te reeckenen vanden 12e Jan: 1714 aff, tot de volle voldoeninge toe, edog mag hij debiteur beijde de paijen te gelijk betaalen den 12e Jan: 1714, waar voor hij debiteur verbindt, de voorsr getransporterende huijsinge, brouwhuijs, hoff en erve, en voorts generaalijk sijn persoon en verdere goederen, hebbende

Folio 117v

en verkrijgende, subjecterende die ten bedwange en executie van alle heren, hoven, wette, regte en regteren, en speciaalijk den Ed: Hove van Holland. Coram en dag datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jacob van Tilborgh

Opden 15e Februarij 1714 is door Adriaan de Leeuw, in minderenge van desen bovengenoemde Custingbrieff betaalt eene somme van veertien hondert gl, aan hande van Catharina van Gils.

Opden 8e Januarij 1715 , soo bekenne wij ondergesr ontfangen te hebben ses hondert gl, waar mede den Custingh brieff is gecasseert.

M. Verhoeven H:vander Hoeven
V.D.M. 1715
Ad: Heuvelcamp M. vander Hoeven
Timmers
1715

Folio 118r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Arien Oirlemans Schepen inde Vrijhoeven, den welken verklaardr wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoef van Hendrik de Rooij Schepen alhier, seker binnen dijkse delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot drie en een half hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent Suijden Peeter van Oisterhout, noorden de kinderen Jan Niuwenhuijsen, streckende van de halver Nieuwvaart af, oostwaarts op tot den Quekel sloot toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en nabuirlijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den kooper, int voorsr goet te vrije en waaren naar den regte van Suijthollant, en alle voorkommer calangie en aantaal dier op is, af te doen tot Nieuwjaar 1713 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Jacob

Folio 118v

van Tilborg, vervangende Peeter van Campen Schepenen, desen 30ste Januarij Seventien hondert en dartien.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van vierhondert en vijf en veertig Gulden voldaan.

A. v. Andel Jacob van Tilborgh
Peeter van Kampen

Folio 119r

Datum uts Compareerde Cornelis Otterdijk, den welke verklaarde wettelijk over te geven, mer eender vrij gifte soo dat regt is, aan en tot behoef van Arien Oirlemans seekere twee binnen Authoven, gelegen alhier ten ooste vande Niuwvaart, groot twee mergen, ofte soo groot en clijn alse aldaar gelegen sijn, belent oost Jan den Ronden, west de kinderen Wouter Otterdijk, streckende vanden buijten Ausloot af, Suijdwaarts op tot den watergang toe. Ende dat met den last van Heeren sijns Jaarlijx, dijk, wegen, steegen, schouwen, watergangen en andere nabuirlijke trgte met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij verkooper den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waaren, naar den regte van Suijthollant, en alle voorkommer Calangie, en aantaal dier op is, af te doen tot Nieuwjaar 1713 toe, onder Conditie dat hij cooper, sal moeten gedoogen, den overwegt vande parten van den verkooper, en

Folio 119v

Joost Otterdijk voorsr uijt, Zuijtwaarts op van eenen hof, ten weste van dit getransporteerde gelegen, soo met kar, peert, beeste als anders, mits dat sij ider gehouden sullen sijn, jaarlijx daar voor te moeten wercken aanden dijk, of daar den cooper sal ordineeren, twee dagen, sijnde t’saamen vier dagen, en den stoep mede gehouden sijn, te onderhouden, en dat soo lang, als sij inde dag werken sullen continueeren, en bij manquement van dien, sullen daar van wes en verstrecken. Coram Adr: van Andel Schout, Hendrik de Rooij en Jacob van Tilborg Schepenen.

Parthijen verklaren de Cooppenningen te wesen ter somme van hondert gl. en voldaan datum uts.

A.v. Andel Jacob van Tilbotgh
H. de Rooij
1713

Folio 120r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Thomas Rijken, de welke verklaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo gewoon en regt is, aan en tot behoef van Cornelis Peters de Rooij, seker parceeltije ackerlant gelegen ten ooste vande Niuwevaart, groot 1 ½ hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent Suijden Jan Jacobse Paans, noorden den cooper, streckende van de erve van Jan Jacobs Paans en Peter Paans aff, oostwaarts op, tot den cooper sijn erve toe, met eenen vrije wegt westwaarts over de steeg vande Erfgenamen Teuntije van Gorcom cum suis, en wegen, stegen, schouwen, watergangen en nabuirlijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij verkooper, den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waaren naar den regte van Suijt-Hollant, en alle voorcommer calangie en aantaal dier op is, af te doen tot Niuwe Jaar 1713 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Hendrik de Rooij en Peeter van Campen Schepenen, desen 31e Januarij 1713.

Parthijen verclaren de cooppenningen te sijn hondert gl, te betalen den 31e Januarij 1714.

A.v. Andel Peeter van Kampen
H. de Rooij
1713

opden 16e Februarij 1714 soo bekende de huijsvrouwe van Thomas Rijken, van dese bovenstaande cooppenningen voldaan te wesen.

                                                  Anneken Peetersen van Gorkom

Folio 120v

Compareerde Johanna Hooijmaijer wed: Cornelis Wijgers, de welke verklaarde vercogt, aan Commer Jacobse van Gils en Meeus Anthonise van Dongen, de welke bekennen gecogt te hebben, secker plijt schip met sijn ankers, touwen, sijlen, boot en verdere toebehooren, soo als het is reijende en sijlende, ook bed, bult, schotelen en lepels, soo en gelijk het alhier in de haven van Cappel is gelegen, en bekenne sij cooperen die alsoo ontfange te hebben. En daar voor gelooft te betaalen eene somme van vijf hondert vijf ent seventig gl, te weten drie hondert gl gereet, die sij vercopperesse bekent ontfange te hebben, en de twee hondert vijfentseventig gl, in drie egaale en te gelijke paijen, te weten den 21ste Februarij 1714 een entnegentig gl dartien stuijvers, den 21ste Februarij 1715 een ent negentig gl dartien stuijvers, en den 21ste Februarij 1716 een entnegentig gl veertien stuijvers sonder interest, waar vooren sij cooperen stellen ten onderpant, specialijk het voorsr getransporteerde plijt schip, en

Folio 121r

generalijk haare persoonen en goederen hebbende en verkrijgende, subjecteerende die ten bedwange en executie, van alle Heeren, hoven, wetten, regten, ende regteren, en specialijk den Ed: Hove van Hollant, omme bij faute van quade betalinge het voorsr plijt schip, te mogen arreststeeren en aanhouden, op alle havenen en rivieren, soo in Hollant als in Brabant. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van adr: van Andel Schout, Jan Crol en Peeter van Campen Schepenen, desen 21ste Februarij 1713.

A.v. Andel Peeter van Campen
Jan Crol

Op heden den 4e Meij 1716 soo bekende Johanna van Hooijmaijer wed: Cornelis Wijgers, van dese bovengesr drie termijnen ter somme van twee hondert vijff entseventig gl, door hande van Commer Jacobsen van Gils voldaan te wesen.

                                                            Johanna Hoijmaijers

Folio 121v

Dat voor ons gekomen en gecompareert sijn Arnoldus Ophorst getrouwt met Anneken Matheuse Deckers hier present en daarin accepteerende, den welken verklaarde wettelijk over te geven, met eender vreij gifte soo dat regt is, aan en tpt behoef van Aert Joosten van den Hoek, seeker binnen delleken gelegen ten oosten vanden Niuwevaart, groot omtrent grie hont, ofte soo grppt en clijn alst aldaar gelegen is, belent Suijden de Cruijsvaart, noorden Peeter van Campen, streckende van der halver Vart af, oostwaarts op tot d’erve van Claas van der Saaken toe, en dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en nabuirlijke regte, met regt daar uijt gaande, voorts gelofen sij verkooperen, den cooper in ’t voorsr delleken te vrije en waren, naar den regten van Suijthollant, en alle voorcommer, calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwe Jaar 1713 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis van den Hoek, Corstiaan de Seeuw, Peter van Campen en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 10de Meert 1713.

Partijen verklaaren de cooppenningen te wesen ter somme van veertig gl. en voldaan datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Peeter van Campen

Folio 122r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Peeter van Oisterhout, den welke verklaarde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoef van Jan van Tilborg, seeker huijs, schuir, hof en ackerlant, groot ontrent ses hont ofte soo groot en clijn alst ten westen vande Niuwvaart gestaan en gelegen is, belent Suijden den Cooper en Jacob van Tilborg, moorden Willem Potmaaker, streckende vander halver Vaart af, westwaarts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wateraange en nabuirlijke regte, met met regt daar uijt gaande, voorts gelooft hij verkooper, den Cooper int getransporteerde te vrije en waaren naar den regte van Suijthollant, en alle voorcommer, Calangie en aantaal dier op is af te doen tot Nieuwjaar 1713 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis van den Hoek, Hendrik de Rooij en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 14de Meert 1713.

Partijen verklare de Cooppenningen te wesen vier hondert gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jacob van Tilborgh

Folio 122v

Datum uts, Compareerde Jan en Jacob van Tilbort de welke verklaard wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende ten behoef van Cornelis Willemse Swart, een parceel dries, gelegen ’t eijnde en ten oosten van de Niuwvaart, groot ontrent seven hont, ofte soo groot en Clijn als den selven aldaar gelegen is, belent oost Ietken Wouters Verhagen cum suis, west Giel de Haan, streckende van een Steegdeken af Suijtwaarts op tot d’erve van Michiel de Haan toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergange, en andre nabuirlijke regte met regt daar uijt gaande, voorts gelovende de vercooperen den Cooper int voorsr goet te vrije en te waare naaar den regte van Suijthollant en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1713 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclare de Coop penningen te wesen ter somme van hondert gl en voldaan datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
H. de Rooij
1713

Folio 123r

Schiftingh Schijding en deelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Daniel van Son. Nicolaas de Graaf, Arien Mulders getrouwt met Piternel de Graaf en Marcelis Holster getrouwt met Cornelia de Graaf, alle kinderen en Erffgenamen van Janneken Abberdaan, wed: Zeger de Graaff, en dat van de Erfgoederen bij testamentaire disposietie onder haare kinderen verdeelt, volgens den selve testamente gepasseert voor Schout en Schepenen alhier in data den 23e Meert 1709 waar naar wert gerevereert.

Als eerstelijk is bedeelt Daniel van Son en Arien Mulders nomine uxoris t’saamen eerst op seven geerden hooijlant, gelegen in Nederveen, belent oost de wed: Hendrik de Rooij cum suis, west Matthijs Zegers cum suis, den aanwas in Stoffelen killeken blijft int gemeen volgens testament waarnaar wert gerefereert.

Item vier buijten deijkse dellekens gelegen alhier tot Cappel op’t Stapeleijnt, groot ontrent 2 ½ banck ofte soo groot en clijn alse aldaar gelegen sijn, sijnde leen, met den last van den dijk daar aan dependeerende, belent oost den Ed: Hr: van Cappel, west Willem van Gentsvaart, streckende van den buijtenteen van den dijk af noortwaarts op tot dorps erve van Cappel toe, mits ’t samen uijt te keeren vant loth van Nicolaas de Graaf eene somme van twee hondert vijftig gl. en vant loth van Marcelis Holster drie hondert veijftig gl., en voldaan.

Item is te deel gevallen Nicolaas de Graaf eerst een buijte dekse del gelegen alhier opt Stapeleijnd, groot ontrent ses hont, belent oost de wed: Geerit Bak, weest Teunis Timmerman, streckende van de buijte teen van den dijk af noortwaarts tot Nederveen toe.

Item alnog een binnendel gelegen als vooren ten westen van de Niuwvaart, groot ses hont, belent Suijden Hendrik de Rooij, noorden de wed: Hendrik de Rooij, streckende vande halver Vaart voorsr af, weestwaarts op tot den Quekel sloot toe.

Item alnog een banck moergronden of lant, gelegen tot Raamsdonck agter den Uijlendonck, mits genietende van Daniel van Son en Arien Mulders t’saamen eene somme van twee hondert vijftig gl, en bekent daar van voldaan te weesen.

Eijndelijk is bedeelt Marcelis Holster nomine oxoris, op een huijs, hof en erve aangelegen gestaan en gelegen alhier tot Cappel op ’t Stapeleijnt, groot ontrent ……………………….. ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost de kinderen Jacob Kivits en anderen, weest Cornelis Swaart en anderen, streckende vanden buijtenteen van den dijk af, Suijtwaarts op tot d’erve van den Armen van Cappel toe, met den last van den dijk. Item plaat lat en spint inde keuken, mits te genieten van Daniel van Son en Arien Mulders t’saamen eene somme van drie hondert vijftig gl en bekent daar van voldaan te weesen.

Parthijen hebben tot proffijt van den eenen den anderen vertigt en vertegen naar den regten van Suijt Hollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken als haar ander vrij en allodiaal goed, en ider vant sijnen gehouden te onderhouden alle dijk, dam, wegen, stegen, schouwen, water- gangen en andere nabuirlijke regte met regt uijt ider sijn bedeelde parceel of parceelen sijn uijtgaande, ook te betaalen de sijnsse en dorpsw laste, waar mede henne respektive parceelen sijn belast, aanvanck nemende te Niuwejaar 1713. Coram Adr: van Andel Schout, Jan Crol en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 18de Meert 1713.

A.v. Andel Jan Crol
H. de Rooij
1713

Folio 125r

                            Copie

Op Huijden den 28ste Maart 1713 Compareerende voor mij Samuel de Moraaz, openbaar Nots bij den Ed: Hove van Hollant geadmiteert in Dordregt residerende ter presentie vande getuijgen naargenoemt, Wouter van Gils en Cornelis Bouman, bijde Schippers borgers en inwoonders deser stadt, kinderen van Catalijna Talen, mede Erffgenamen van Tomas Janz Talen, en verclaarde de Comparant te Constitieeren, ende volkomen procuratie te geven sulx doende bij desen aan Klaas van Halen, in huwelijk hebbende Cornelia Bouwens, uijt dien hoofde mede Erffgenamen vanden voorsr Tomas Janz Ralen, omme hem te vervoegen naden dorpe van Cappel, inde Langstraat, en voor Schepenen aldaar in vollen eijgendom te Transporteeren en over te dragen aan Geerit Broeders, Schoolmeester tot cappel voorsr, seeker stuks landerijen (welke groote de Comparante niet sijn bekend), gelegen in Cappel voorsr, daar bruijker van is Jan Boudewijns, en over sulx den kooper daar inne te ex genen en vestigen naar Constume Locaal aldaar gebruijkelijk de kooppenninge off

Folio 125v

wel der Comparants portie daarinne t’ontfangen des aangaande quitantie te passeeren, vrijwaring vande selve te transporteeren, lande te beloven en voorts generalijk in desen alles te doen als off de Comparante daar selfs present sijnde soude konnen of mogen doen, belovende te sullen van weerden houden alle ’t geene bij den geconstitueerde in kragte deses gedaan ende verrigt onder den verbande als naar regten. Aldus gedaan ende gepasseert binnen Dordregt voorsr, ten presentie van Cornelis Verstappen Clerq mijnen notari, en Wesmaniel Seegt inwoonden deser Stad als getuijgen, onder stond: mij ’t oirconde en was geteekent.

                                                           S. Moraaz nots publiq

Folio 126r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Claas van Halen in houwelijk hebbende Cornelia Bouwens voor sijn selven, mitsgaders als last en procuratie hebbende van sijn twee swagers, Wouter van Gils en Cornelis Bouwens, bijde schippers borgers en inwoonders der Stadt Dordregt, alle kinderen en Erffgenamen van Catalijna Jans Talen, mede Erffgenamen van Tomas Jans Talen, volgens de selve procuratie gepasseert voor Samuel de Moraaz, nots en getuijgen binnen Dordregt residerende in dato den 28e Maart 1713, hier vooren geregistreert, ende verklaarde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is aan ende tot behoef van Geerit Broeders Schoolmr: alhier, seecker binnedelleken, gelegen alhier ten oosten van de Niuwvaart, groot ontrent vier hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de Erffgeamen Hendrik van den Hoek, noorden Cornelis Talen …………………., streckende vander halver Vaart voorsr af, oostwaarts op tot d’erve van Claas van der Saaken toe, ende dat met alle weegen, steegen, schouwen, watergangen en nabuirelijke regte, met

Folio 126v

Regt daar uijt gaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr delleken te vrijen en waren, naar den regte van Suijthollant, en alle voor Commer Calangie en aantaal dier op is af te doen, tot Niuw Jaar 1713 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Jan Crol en vervangende Hendrik de Rooij Schepenen, desen 31e Meert 1713.

Parthijen verclaaren de Cooppenningen te wesen gereet ter somme van hondert vijftig gl en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
H.de Rooij
1713

Folio 127r

Erfdeelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s G:Cappel aangebragt bij Gijsbert Matheeus Deckers, Aart Joosten van den Hoek in huwelijk hebbende Janneken Matheeus Deckers, en Arnoldus Ophorst getrout met Anneken Matheeus Deckers, ende dat van de Erffgoederen hen bij Testamantaire disposietie sijn gemaakt van Jan Jacobse Mouthaan henne schoonvader, en Maijken Wouters Verhagen henne gewesene moeder, volgens den testamente gepasseert voor Schout en Schepenen alhier, in dato den 6e Februarij 1703, waar naar wert gerevereert, ende vande moeren en gronden hen als vooren aangecomen en in’t gemeen haar waren toebehoorende als volgt.

Erstelijk is bedeelt Gijsbert Matheeuse Deckers, een huijs en erve daar aan behoorende, groot t’samen

Folio 127v

Ontrent 6 hont 50 roede, gelegen ten noorden vande Niuwstraat ofte soo groot en clijn alst aldaar gestaan en gelegen is, belent oost Gelden Willemse, west Cornelis Sprangers, streckende vander halver Niuwstraat af noortwaarts op tot de dwars steeg toe.

Item alnog een parceel ackerlant en wij driesen, gelegen als vooren ’t eijnde de 60 roede inde Dullaart, groot ontrent ……………… hont ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jan Peeters Talen, west Peeterken Peeters Dolk, streckende van de 60 roeden af, noortwaarts op tot de Cruijsvaart toe, mits uijt te rijken aant paart van Arnoldus Ophorst getrout met Anneken Deckers eens de somme van twee hondert gulden, en aan Aart vanden Hoek getrout met Janneken Deckers 50 gl volgens testament, en ’t selve voldaan.

Item alnog een geregte vierdepart in een parceel moeren en gronden, gelegen alhier in den Dullaart, groot int geheel 6 hont onbedeelt met Jan Oirlemans cum suis, belent oost

Folio 128r

Anthonij Cuijsten cum suis, west en Suijden de wed: Jan vander Hoeven, noorden de watergang.

Item alnog ¼ in drie parceeltijens moeren en gronden ’t eijnde den anderen, gelegen onder Loon inde Tilbotgse delle, gemeen en onbedeelt met Anthonij Cuijsten en Jan Snaphaan, belent oost Jacob Quirijnen, groot int geheel drie hont.

Item alnog een vierde paart in twee parceelen moeren en gronden nevems den anderen gelegen, onder Loon inde Schouts hoef, groot int geheel 20 hont, onbedeelt als vooren, belent oost de wed: Adr: van der Wiel cum suis, west ………………………………….

Folio 128v

Ten tweede is bedeelt Aart van den Hoek getrout met Janneken Deckers, eerst een huijsken met d’erve daar aan, gestaan en gelegen ten Suijden van de Niuwstraat alhier groot ontrent 2 ¼ hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gestaan en gelegen is, belent oost Anthonij Timmerman, west Jan de Smit cum suis, streckende van der halver Niuwstraat af Suijtwaarts op tot de Loonse erve toe.

Item alnog een parceel accerlant gelegen als vooren, groot ontrent vier hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is belent oost Adr: Snijders, west Jan de Lint, streckende van der halver Niuwstraat af Suijtwaarts op tot de Loonse erve toe.

Item een parceel accerlant gelegen onder Loon in Mariendal, groot ……………………………,
ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jan Mutsaart, west Hendrik Corsten de Haan, streckende van den Hollantsendijk af, Suijtwaars op soo verre het met regt streckende is, mits genietende van Gijsbert Matheus Deckers

Folio 129r

vijftig gulden, en bekent daar van voldaan te sijn.

Item alnog een deerde in een parceel moeren en gronden, gelegen onder Cappel in den Dullaart, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, onbedeelt met Jacob Quirijne en Jan Oirlemans, belent oost Peeter van Campen, west Anthonij Cuijsten cum suis, streckende van de erve van Bastiaan de Leeuw af noortwaarts op ter halver watergang toe, met eenen vrije wegt over de erve van Bastiaan de Leeuw en anderen.

Ten derde is bedeelt Arnoldus Ophorst getrout met Anneken Deckers, eerst een paarceel accerlant gelegen ten Suijden vande Niuwstraat alhier, groot ontrent ……… hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost de Erffgenamen Hendrik Wouters Verhagen, west de wed: Dirk Janse Boer, streckende van der halver Niuwstraat af, zuijtwaarts op tot de erve van Loon toe.

Item alnog een binnen dijkse delle gelegen alsvooren ten oosten

Folio 129v

van de Niuwvaart groot ontrent drie hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent suijden den uijtgang van de Krijsvaart, noorden Peeter van Campen, streckende van der halver Vaart af, oostwaarts op tot d’erve van Claas vander Saken toe.

Item alnog een halve binne delle gelegen als vooren, gemeen met de wed: of Erffgenamen van Hendrik Verhagen, groot int geheel ontrent ……………. hont met den omloop, belent suijden en west Claas vander Saaken, noorden en oost Peeter de Rooij, streckende van der halver Vaart af oostwaarts en Suijdwaarts met omloop tot de Cruijsvaart toe, mits genitende volgens testament van Gijsbert Deckers twee hondert gl, en voldaan.

Item alnog een vierden in een parceel moeren en gronden gelegen alhier in den Dullaart, groot ontrent drie mergen, ofte soo groot en clijn alst onbedeelt met Anthonij Cuijsten cem suis gelegen is, belent oost Aart van den Hoek cum suis, west Jan van der Hoeven wed:

Folio 130r

en anderen, streckende vander halver Cruijsvaart ter halver watergang toe.

Item alnog een vierde in en latle moeren en gronden gelegen onder Loon ten westen vande Egmonse steeg, groot ontrent drie en een half hont ofte soo groot en clijn alst gemeen met de wed: Dirk Boer cum suis gelegen, is belent suijden de Erffgenamen Adr: Potmaker, noorden d’Erffgenamen Bastius Verhoeven.

Partijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt en vertegen naat den regten van Suijt Hollant omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken als haar ander vrij en allodiaal goet. Ende gehouden blijve ider van ’t sijne te moete onderhouden alle wege, schouwe, watergange en andere nabuirlijke regte met regt uijt ider sijn bedeelde is gaande, ook te moeten betalen alle chijns, verpondinge en dorpslasten, waar mede henne respective parceelen sijn belast, aanvank genomen hebbende te Niuwjaar 1713. Aldus gedaam en gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw en Peeter van Campen Schepenen, desen 18e Appril 1713.

A.v. Andel Peeter van Kampen
Corstijaen de Seeu

Folio 130v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Geerit Verhoeff woonende onder Sevenbergen, den welken verclare wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Hendrik de Rooij woonende alhier, seeker tien hont of een banck accerlant, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart, belast suijden de wed: Wouter Boudewijns cum suis, noorden Dhr: Abraham van Berghem, streckende vander halver Vaart voorsr af, oostwaarts op tot den Quekel toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, weaergangen en nabuirlijke regte met regt daar uijt gaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waren naar den regte van Suijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1713 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw, Jan Crol en Peeter van Campen Schepenen, desen 19e Appril 1713.

Parthijen verclaren de Cooppenningen te wesen ter somme van vier hondert gl, en bekent hij verkooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Peeter van Kampen

Folio 131r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Cornelis vanden Hoek, weduwnaar van wijlen Eltjen Cornelisse Cluijters, den welke bekent wel en deugdelijk schuldig te wesen aan ende tot behoeff van Abraham, Cornelis en Johanna Jansen Sprangers, kinderen vande voorsr Eltjen Cornelisen Cluijters, de somme van twee hondert en veertig gulden, spruijtende ter saake en over uijtcoop, uijt den debiteur sijnen boedel, en voor des crediteuren moeders bewijs en Erffenis, (daar onder begrepen t’sestig gulden, die haar bij aanneminge voor haar vaderlijk bewijs sijn bewesen, volgens deselve aanneminge gepasseert voor Schout en Schepenen alhier, in dato den 14e Februarij 1688, waar mede deselve is gecasseert, beloovende die voorsr somme te betaalen aande cerditeuren off thoonder desed, van heden datum ondergesr over een jaar, met den

Folio 131v

intrest van dien, tegens tegens drie gulden vant hondert int jaar, en ingeval van langer onderhouding, edog met be……. vande voorsr cerditeuren, soo sal den selven Intrest blijven continuerten tot de volle voldoeninge toe. Daav voor verbindt hij debiteur speciaalijk, een huijs, en hoff, groot ontrent ….. roeden ofte soo groot en clijn alst alhier opt Stapeleijndt gelegen is, belent oost Daniel van Son, west Joost Timmers, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Teunis Spoel cum suis toe, en voorts generaalijk sijn persoon en goederen, hebbende en verkrijgende, subjecterende die ten bedwange en executie van alle Heeren, Hoven, Hoven, wette, regte en regteren, en speciaalijk den Ed: Hove van Hollandt. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel, Jan Crol vervangende Hendrik de Rooij Schepenen, desen 25e Appril 1713.

A.v. Andel Jan Crol
H. de Rooij
1713

In kantlijn van bovenstaande akte staat op folio 131r:

Opden 16e Augustus 1717 soo is aan mij Secretaris gebleken quitantie van Cornelis Sprangers, die bekent voor hem als sijn suster Johanna Sprangers van de nevenstaande willeceur met Intreste van dien, ten volle voldaan wesen, gelijk mede Compareerde Abraham Sprangers, den welke mede bekende vanden nevenstaande willeceur voldaan en betaalt te wesen dus gecasseert.

                                                        Abram Jansen Sprangers

                    Bij bovenstaande akte behoort onderstaand los briefje:

Ick ondergeschreven Cornelis Sprangers bekenne ontfangen te hebben van mijn Schoonvader een somme van een hondert negen en seventigh gulden, in voldoeninge van mijne portie, mitsgaders de portie van mijne suster Johanna met te intresten van dien, volgens een uijtcoop ofte willekur daer van sijnde, en sulcx mijne Schoonvader dier aengaende, van alles quitere mitsdesen, actum Cappel den 8 Augustus 1717.

                                                             Cornelis Sprangers

Folio 132r

Erfdeelinge voor regt aan Schout en Schepene van ’s G: Cappel aangebragt bij Jan, Dirk en Anthonij Hedrix vanden Hoek, Altgen Hendrix vanden Hoek meerderjarige jonge dogter woonende tot Dordt, ende Lauwerens de Roon getrout met Maria Hendrix vanden Hoek, ende dai vande Erffgoederen hen aangecomen van Hendrik vanden Hoek en Wouterken Jans Verhoeven, henne respektive gewesene vader en moeder, als volgt.

Eerstelijk is bij blint lot te deel gevallen Jan Hendrix vanden Hoek op twee geerden hooij ofte wijlant in een stuk van agt geerden, gemeen en onbedeelt met de wed: Wouter Boudewijns cum suis, gelegen in Nederveen Cappel, belent oost Hendrik vander Hoeven, secretaris van Cappel cum suis, west de wed: Govert vander Hoeven cum suis, streckende van Cappel af, noordwaarts op tot den halver Schijsloot toe.

Folio 132v

Ten tweede is bij blint lot te deel gevallen Dirk Hendrix van den Hoek, op twee geerden hooij ofte wijlant in een stuk van agt geerden, gemeen en onbedeelt met ………………… Hoffmans, gelegen in Clijn Waspik, belent oost Jan Willemse Zijlmans cum suis, west ……………………. , streckende van Groot Waspik af, noortwaarts op tot d’Eelant toe, mits uijt te keeren aant lot gevallen aan Louwrens de Roon, eene somme van twee hondert gulden en voldaan.

Ten derden is bij blint lot te deel gevallen Anthonij Hendrix van den Hoek, op een huijs, hof en erve, groot ontrent een hont, ofte soo groot en clijn alst ten westen vande Niuwvaart tot Cappel gelegen is, belent suijden Jan de Smit cum suis en Louwrens de Roon d’een ’t eijnde den anderen, streckende van den halver Niuwvaart voorsr af, oostwaarts tot d’erve van Geerit Crol toe.

Item alnog de helft van 80 roeden

Folio 133r

moeren, en gronden, putten en cuijlen, gelegen als vooren, inden Endenest, onbedeelt met d’Erfgenamen Jan Janse van Tilborg, belent oost ………………………., west ……………

Ten vierden is bij blint lot te deel gevallen Aaltijen Hendrix van den Hoek op agt hondert en vijftig gl, die sij bekent ontfangen en daar van voldaan te wesen.

Ten vijfden is bij blint lot te deel gevallen Lauwrens de Roon nomine uxoris eerst op een geregte agtste paart van den Brede aanwas en Es al groot ’t samen 12 mergen, belnt oost inden Brede aanwas van dit paart Joffr: Bollekens, west Adr: van Andel Schout tot Cappel, gelegen inde Suijdewijn.

Item alnog een binne delken gelegen ten oosten vande Niuwvaart tot Cappel, groot ontrent drie hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent suijden Denis de Ruijter, noorden Geerit Broeders, schoolmr. alhier, streckende vander halver Vaart voorsr af, oostwaarts op tot d’erve

Folio 133v

van Claas vander Saken toe, mits genietende vant lot gevallen aan Dirk van den Hoek, eene somme somme somme van twee hondert gl, en bekent daar van voldaan te wesen.

Parthijen hebben tot proffijt van den eenen den aanderen vertigt en vertegen naar den regte van Suijt Hollant omme ider ’t sijne te mogen gebruijken als haar ander vrij en allodiaal goet, ook te moeten onderhouden alle wegen, stege, schouwe, watergange en andere nabuirlijke regte, met regt uijt ider sijn bedeelde lot is gaande, alsmede te betalen de dorps als andere lasten, mitsgaders heeren chijns waarmede henne respective bedeelde parceel of parceelen sijn belast, aanvank nemende de ordinare verpondinge gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Corn: vanden Hoek en Jan Crol Schepenen, desen 27e Appril 1713.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 134r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Johannis van Ammelrooij, de welke bekende wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat tegt is, aan en tot behoeff van Bastiaan Boeser woonende tot Waspik, seeker parceel dries groot ontrent vier hont, ofte soo groot en clijn alst inden Geer gelegen is, belent Suijden Hendrik Domen cum suis, noorden Wouter Wouterse Bieman, streckende vande Geersteeg af, oostwaarts op tot Joffr: de Jongh erve toe. Ende dat met alle wege, stege, schouwe, watergange en andere nabuirlijke regte, met daar uijt gaande, voorts gelooft hij vercooper den Cooper int voorsr goet te vrije en ware, naar den regte van Suijt Hollannt, ende alle voor Commer Calangie en aantaal dier op is, af te doen tot Niuwjaar 1713 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis van den Hoek vervangende Hendrik de Rooij Schepenen, desen 29e Appril 1713.

Parthijen verclaren de Cooppenningen te wese hondert en vijftig gl en voldaan.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
H. de Rooij
1713

Folio 134v

Erffdeelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduin Cappel aangebragt bij Willem Potmaker ten behoeve van sijne kinderen ter eenre en Adr: Teunise Pols in huwelijk hebbende Maria Potmaker mede ten behoeve van sijne kinderen verweckt bij de voorsr Maria Potmakers ter andre sijde, en dat vande Erfgoederen hen aanbestorven van Jan Potmaker, den welke het alsoo heeft begeert als volgt.

Inden eersten is bij blint lot te deel gevallen de kinderen van Willem Potmaker een buijten dijkse delle, gelegen ten oosten van Niuwvaart alhier, groot ontrent ses hont

Folio 135r

ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost de kinderen Adriaan Pols, west Wijnant van Cleef, streckende vanden buijtenteen van den dikk af, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Item alnog de oostense helft van een parceel ackerlant, gelegen ahier ten noorden vande Niuwstraat, groot ontrent ses hont ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost de kinderen Jan Dirxse Smits, west de kinderen Adr: Pols met de wederhelft, streckende vander halver Niuwstraat af, noortwaarts op tot de Hoogevaartse akkers toe, belast met tien stuijvers Jaarlijx rent aant geestelijk Comptoir van Hollant.

Item alnog een binnen delleken, gelegen alhier ten weste van Willem van Gentsvaart, groot ontrent twee hont ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent zuijden Jan Bouwens, noorden ……………………………………….., streckende van der halver Vaart voorsr af, westwaarts op tot d’erve

Folio 135v

van Jan Deckers toe, mits uijt te keeren aant lot gevalle aande kinderen Adr: Pols eene somme van vijftig gulden en voldaan.

Daar tegen is bij blint lot te deel gevallen de kinderen Adr: Pols verwekt bij Marie Potmaker, eerst een buijten dijkse delleken, gelegen alhier ten ooste vande Niuwvaart, groot ontrent drie hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jacobus en Adr: Snijders, weest de kinderen van Willem Potmaker, streckende van de Erve vande Erfgenamen Eelant Oirlemans af, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Item alnog de geregte westense helft van een parceel akkerlant, gelegen ten noorden vande Niuwstraat alhier, groot int geheel ontrent ses hont, belent oost de kinderen Willem Potmaker, west de kinderen Jacob Jans Mouthaan, streckende van de halver Niuwstrat voorsr af

Folio 136r

Noortwaarts op tot de Hoogevaartse ackers toe, belast met tien ses jaarlijx, eerst aant Geestelijk Comptoir van Hollant.

Item een en een vierde geerdt hooijlant, gelegen onder Cleijn Waspik, in een stuk van 7 ½ geerd, gemeen en onbedeelt met Cornelis Hendrix Schoenmaker cum sius, belent oost Jan de Bruijn cum sius, west Jan Crol streckende van Cappel af, noortwaarts op tot den Schijsloot toe, mits genietende vant lot gevallen aan de kinderen van Willem Potmaker eene somme van vijftig gulden, die den voornoemde Adr: Pols als vader bekent ontfangen te hebben, en belooft daar van tot Intrest Jaarlijx te betalen tegen vier gulden percent, totte volle aflossinge toe.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt en

Folio 136v

vertegen naar den regte van Suijthollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken als haar ander vrij en allodiaal goet, en gehouden blijven te onderhouden, alle wegen, stegen, schouwen, watergange en andere nabuirlijkr rege, met regt uijt ider sijn bedeelde is gaande, als mede te betalen de Chijnse dorps en andere laste, waar mede henne respective parceelen sijn belast, aanvanck nemende te Niuw Jaar toecomende 1714, aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Cornelis van den Hoek, Hendrik de Rooij en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 9e Meij 1713.

                                                         Cornelis van den Houck
                                                                   H. de Rooij
                                                                      1713

Folio 137r

Op huijden den 1ste Meij Ao 1713 Compareerde voor mij Casparis Noppen, Openbaar Notaris binnen Haarlem residerende ter presentie vande naargenoemde getuijgen, den eersamen Hendrik Nustert woonagtig binnen dese Stad, soone van wijlen Marijtije Oirlemans verweckt, in Huwelijk hebbende Huijbert Nustert, ende welke Marijke Oirlemans een suster wes van Zal: Eland Oirlemans, getrout geweest met Aaltije vander Sloot, de welke desselfs wed: en boedelhouster gebleven en nu mede onlangs tot Cappel, inde Langstraat overleden is, ende alsoo hij Compapa- rant, mede Erffgenaam vanden voorsr sijnen oom Elant Oirlemans, en voor een gedeelte mede geregtigt tot den gemeenen boedel van hun en sijn voornoemt nu laatst overleden weduwe. Ende verclaarde den Comparant hier mede, op de beste en kragtigste wijse na regten te constitueeren en magtig te maken, sijn suster Anna Nustert, wed: van Matthijs Nobel, specialijk omme sijn Comparants

Folio 137v

persoon int sterfhuijs vande voornoemde wed: van sijn oom Eelant Oirlemans te Eepresenteeren sijn regt en geregtighijt aldaar waar te nemen, en voor te staan, mitsgaders te ontfangen soodanige goederen, gelden, effecten ofte andersints, als hem Comparant ’t sij als mede Erfgenaam ofte in eenige andere qualitijt ofte hoofde, uijt den voornoemde boedel en nalatenschap Competerende sijn, nietwes ter werelt uijtgesondert sig ten dien ende inden selve boedel mede te stellen, die te doen inventariseeren ofte staten inventaris, mitsgaders rekening bewijs, en reliqua van die geene, de welke daar toe verpligt, sijn ofte eenig bewind directie of administratie inden voorsr sterfhuijse ofte van de goederen of effecten van dien hebben gehad, ofte hadden behooren te hebben te eijsschen, de selve te approbeeren ofte debateeren, soo des geconstitueerdens goeden raad gedragen sal, ende het sloot en reliqua der gemelde rekening te ontfangen. Item schiftinge, schijdinge en deelinge met de mede Erffgenamen of geintresseerden op te regten, vaste en andere

Folio 138r

goederen te verkoopen, en vervolgens behoorlijk te transporteeren, leveren, op te dragen en quit te schelden, soo het vereijsschen sal, de cooppenningen mitsgaders alle andere gelden, goederen en effecten des boedels te innen, vorderen en ontfangen, ’t sij inder minne ofte bij wegen van regten allerhande actens ’t sij van approbatie, schijdinge, quitantie decharge, accoord, transactie, an ander sints van wat natuir of benaming die soude moge sijn te passeeren, en verlijden en soo het nood is, in regten te mogen ageeren, voor alle heere, mitsgaders voor alle hooge en lage regters en geregten te Compareerenallerhande Eijschen en versoeken te doen, domisilium te trisen, alle met regt vereijste eeder af te leggen, litem Contesteeren, alle termijnen van regten te observeeren, ende de saken in omnibus ad lites in Coannium forma, soo int Eijsschen als verweren op ende jegens eenen igelijk waar te nemen, desendeeren vervolgens

Folio 138v

uijt te voeren tot het hoogste gebot, de eijndelijke sententie ende de voldoenige en excutie van dien toe inclus, ende voorts desen aangaande met den gevolgen en aancleven van dien, alles meer te doen handelen en verrigten, wat eenigsints sal werden vereijst de geconstitueerde raadsaam sal acten en den Constituante, selfs persoonlijk present sijnde, soude kunne of vermogen te doen, met magt van susstituitie, belovende van waarden te houden, ’t geene uijt kragte deses sal werden gedaan en verrigt onder verband als naregten, actum in Haarlem present Geerard van Helaar en Nicolaas Weerman als getuijgen, onder stont Mij presoir tonde, en was geteekent Casparis Noppen, Nots publ.

Folio 139r

OP huijden den 5de Meij 1713 Compareerde voor mij Daniel d’Olislager, Openbaar Notaris bijden Hove van Hollant geadmitteert tot Rotterdam resideerende, present de naargenoemde getuijgen, Johannis van Tongeren mr: kleermaker alhier, als in huwelijk hebbende Magdalena Nustert die een dogter is van wijlen Maritie Oirlemans, in Huwelijk verwekt bij Huijbert Nustert, en welk Marijtije Oirlemans een suster was van zal: Eelant Oirlemans, getrout geweest met Aaltije van der Sloot, wed: ende boedelhoudster extestamentois gebleven van den voorsr Aalant Oirlemans, ende nu onlangs tot Cappel inde Langstraat overleden, ende sulx in Conformate van de voorsr testamente als mede Erffgenaam van de voornoemde haaren overledene oom Eelant Oirlemans, voor een gedeelde mede geregtigt zijnde, tot den gemeenen boedel vande voornoemde overledene Aaltije vander Sloot, in die qualitijt verklaart hij Comparant te Constitueeren ende magtig te maken gelijk hij doet bij dese Anna Nustert, wed: van Mathijs Nobel de voornoemde sijnen vrouws suster, specialijk omme

Folio 139v

uijt zijn Comparants naam, ende niet van sijnen ’t wege in qualitijt voorsr haar te transporteeren naar Cappel inde Langstraat voorsr, ende aldaar int sterfhuijs van voornoemde Aaltije vander Sloot, zijn Comparants persoon in qualitijt voorsr te representeeren, ende met de verdere mede Erffgenamen vande gemeene boedel van voornoemde Aaltije vander Sloot te procedeeren ’t zij tot maaken van staat, en inventaris, ’t doen van rekening, schrift, schijt, ende dijling soo van roerende, als onroerende goederen, en sulx ook te procedeeren tot verkooping vanden selve of reets verkogt sijnde tot doen van transport of transporten, naar Constume lokaal, en soo als sou mogen requiereren, mitsgaders met een igelijk tekenen, Effenen, en liquideeren, quitantie te passeeren ook des noods met eenen igelijk in regten te ageeren, soo int eijsschen als verweeren te accordeeren, transigeeren, en Compromitteeren, soodanige goede manne te kiesen, als te rade soude mogen werden, ’t sij met of onder willige Condemnatie, de savorable ter

Folio 140r

ter executie te stellen van de beswaarde te appelleeren, of reformeeren, naar de nootsaaklijkke soude mogen vereijsschen, den inventsrekening, schift, schijdinge, ende dijlinge te ondertijkenen, de Erfportie hem Comparant in qualitijt voorsr uijt den voorsr gemeene boedel Compiteerende te ontfangen, ende naar haar te nemen, ende bij voorsr tijkeninge van de schijdinge ende dijlinge ook behoorlijke quitantie, van den ontfang te passeeren, ende voorts generalijk alles verder nevens de andere mede Erffgenamen te doen en verrigten wes reddinge, schoft, schijdinge, ende verdeelinge vande voorsr gemeene boedel soude mogen requireeren, even of hij Comparant in qualitijt voorsr selfs alomme present sijnde, soude kunne, of vermogen te doen, alwaart datter nog speciaalder last vereijst wierde dan voorsr staat, met magt van subsistutie, beloovende hij Comparant in qualitijt voorsr voor goet vast, en van waarde te houden en doen houden, alle ’t geene

Folio 140v

bij de geconstitueerde ofte desselfs gesubstitueerde uijt kragte deses zal werden gedaan en verrigt onder verbant als naar regten, mits zij geconstitueerde gehouden blijft haren ontfang aan hem Comparant in qualitijt voorsr behoorlijk te verantworden. Aldus gedaan en gepasseert binnen Rotterdam voorsr, ter presentie van Pieter Vessuup Junior en Jacobus Bijlant, als getuijgen hiertoe versogt, die de minute deses nevens de Comparant en mij Mots: hebben ondertijkent, ten dage, maant, Jaare voorsr. onder stont mij ’t oirconde, en was geteekent Daniel d’Olislager Nots: publ:

Folio 141r

Dat voor ons Schout en Schepenen van ’s G: Cappel gecomen en gecompareert sijn Jacob Glaviman, getrout met Adriaantijen Oirlemans, Anneken en Teunisken Oirlemans, Anna Nustert wed: van Mathijs Nobel voor haar selven, mitsgaders last en procuratie hebbende van haar broeder Hendrik Nustert, volgens de selve procuratie gepasseert voor Casparis Noppen nots: en getuijgen binnen Haarlem resideerende, in dato den 1e Meij 1713, en nog als last en procuratie hebbende van Johannis van Tongeren mr: Cleermaker woonende tot Rotterdam, getrout met Maagdaleentije Nustert, volgens de selve procuratie gepasseert voor Daniel d’Olislager Nots: en getuijgen binnen Rotterdam resideerende, in dato den 5 Meij 1713, bijde hier vooren geregistreert, ende Geeraart vande Grint, vader en testamentaire voogt over sijn onmondige weeskint met name Marijken van de Grint verwekt aan Geertruij Nustert, alle Erffgenamen van Eelant Oirlemans. Ende Jan en Hendrik van der Sloot, en Adr: Huijben van Loon getrout met Eijken van der Sloot, testamentaire

Folio 141v

Erffgenamen van Altijen van der Sloot wed: van wijlen Elant Oirlemans, de welken allen ider in sijn qualitijt verclaaren ’t samen over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoef van Dirk Caalen, seeker huijsken met ontrent vijfentseventig roeden erve ofte soo groot en clijn alst alhier aan de straat ten ooste van de Niuwvaart gestaan en gelegen is, belent oost Jacobus en Adr: Snijders, west de kinderen Willem Potmaker, streckende vande buijten teen vanden af, noortwaarts op tot d’erve van de kinderen Adr: Pols toe. Ende dat met alle wege, stege, schouwen, watergange, en andere nabuurlijke regte met regt daar uijt gaande, voorts gelove sij vercooperen, ider in qualitijt voorsr den cooper daar inne te vrije en waren naar den regte van Suijthollant, en alle voor Commer Calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1713 toe. Coram Adr: van Adel Schout, Corn: vanden Hoek, Jan Crol Schepenen, desen 15e Meij 1713.

De Cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van hondert eenenvijftig gl twaalf stuijvers en voldaan datum uts.

A.v Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 142r

Compareerde Hendrik en Jan van der Sloot ter eenre ende Adr: Huijberde van Loon, gereout met Iken Janse vander Sloot ter andre sijde, welke sijn in minne en vrintschap over een gecomen wegens het vrugt gebruijk sijne huijsvrouw gemaakt bij testament van Altijen van der Sloot, welke bij submissie en tusschen spreken van goede mannen, standen ter goeder naam en faam sijn overeen gecomen, nomende het voorsr vrugtgebruik, hij Adr: Huijben van Loon getrout als vooren, sal profiteeren van de voorsr Hendrik en Jan vander Sloot, eene somme van twee hondert eb drie gulden, drie stuijvers voort voorsr vrugtgebruijk eens reninsieeerende hij eerste Comparant nomine uxoris, vant geene hem diesaangaande was Competeerende, uijt de Erffenisse van de voorsr Altijen van der Sloot, als bekennende hier mede met de voorsr somme voldaan te wese, en hem op heden aangetelt waar voor sij Comparante wedersijts verbindinde, haar persoon en goederen, hebbende en verkrijgende, geen uijtgesondert. Stellende die ten bedwange en excutie van alle Heeren, Hove, wette regte en regteren, en specialijk den Ed: Hove van Hollant. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Corn: van den Hoek en Jan Crol Schepenen, desen 15e Meij 1713.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 142v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Jan Mutsaart, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Sebregt Otterdijk, seecker parceeltjen akkerlant, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent een en drie vierde hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Denis de Ruijter, noorden den Cooper, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe, met den last van Jaarlijxe Chijns tot Dordregt, ende wegen, stegen, schouwem, watergangen en nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr parceeltjen akkerlant te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calamgie en aantaal dier op is, aff te doen

Folio 143r

tot Nieuwjaar 1713 toe, mits dat hij cooper sal behouden de huerpenningen. Coram Adr: van Andel Schout, Corn: vanden Hoek, Jan Crol en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 30e Junij 1713.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaren in ses egaale en te gelijke termijnen, drie hondert gulden, den eerste paij te betaalen den 14e Januarij 1714, en soo vervolgens van jaar te jaar.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Campareerde Jan Mutsaart, den welke bekende van ses paijen voldaan en betaalt te wesen, desen 28e Januarij 1717.

                                              Dit est X hantmerck van Jan Mutsaart

Folio 143v

Datum uts Compareerde Joost Timmers, den welke verclarde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Geerit Peetersen Timmers, de geregte westense helft van eenen werff en hoff, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot int geheel ontrent vijffentseventig roeden, ofte soo groot en cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost den vercooper met de wederhelft, west den cooper, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve van Teunis Spoel cum suis toe, met eenen vrije wegt over de oostense helft vanden transportant, soo als van outs gebruijkelijk is, ende dijk, wegen, stegen, schouwen, watergangen en nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper inden voorsr halven werff en hoff, te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer, Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1714 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van t’sestig gl en voldaan datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 144r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Cornelis Thomas Taalen woonende tot Loon, den welke verclarde wettelijk over te geven meteender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Aert Joosten vanden Hoek, mede woonende tot Loon, seecker binnen dijkse del, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent ses hont, ofte soo groot en cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent Zuijden Gerit Broeders Schoolmr: alhier, noorden Claas vander Saaken, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Claas vander Saaken toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr getransporteerde, te vrije en waren, naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1714 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Peter van Campen en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 30e Augustij 1713.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te te wesen, twee hondert en vijfftig gl en voldaan datum uts.

A.v. Andel Peeter van Kampen
H. de Rooij
1713

Folio 144v

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn Adriaan en Jan Kivits meerderjarig, en Huijbert van Lottum getrouwt met Gielken Kivits, voor haar selven, mitsgaders als bij Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangestelde voogden over Jacobus, Hendrik en Johanna Kivits, alle kinderen en Erffgenamen van Jacob Kivits en Maria Bouwdewijns, en nog als geauthoriseert sijnde vande selve Schout en Schepenen voornoemt, als oppervoogten volgens deselve authorisatie en consent, in dato den 16e October 1713 uns geblecken en kennelijk, de welke alsoo t’samen verclaren wettelijk in die qualitijt over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is aan en tot behoeff van Sr: Hendrik de Rooij Schepen alhier, seecker parceel akkerlant, gelegen ten weste vabde Nieuwvaart groot ontrent drie hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden

Folio 145r

Jan Adriaansen Dolk, noorden Jan Cus cum suis, streckende vander halver Vaart voorsr aff westwaarts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerlijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelove sij vercooperen in qualitijt voorsr, den cooper int voorsr getransporteerde, te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1714 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek, Jan Dolk en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 20e October 1713.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van drie hondert en t’sestig gl, en voldaan datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Dolck
H. de Rooij
1713

Folio 145v

Datum uts hebbe de srlve vercooperen in qualitijt voorsr, weyyelijk overgegeven aan Jan Meertensen Dolk, seecker binnen moerdel, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart, groot vier hont, ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden den cooper, nooeden de vercooperen, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot den Quekelsloot toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerlijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen in qualitijt voorse den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer, Calangie en aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1714 toe. Coram en dag datum uts.

De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van twee hondert en veertig gl, en voldaan datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Dolck
H. de Rooij
1713

Folio 146r

Datum uts hebben deselve vercooperen wettelijk overgegeven aan Jan Meertensen Dolk, de helft off haar geregtigheijt in twee binnen moerdellen ten ooste vande Willem van Gentsvaart, groot t’samen agt hont, ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen sijn, onbedeelt met d’Heer Abraham van Berghem, belent Zuijden den Cooper, noorden Willem Potmaaker, streckende vander halver Vaart voorsr aff oostwaarts op tot den Quekel sloot toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen in qualitijt voorsr, den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1714 toe. Coram en dag datum uts.

De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van een hondert en agt gl, en voldaan datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Dolck
H. de Rooij
1713

Folio 146v

Datum uts soo hebben deselve vercooperen wettelijk overgegeven aan en tot behoeff van Peter Hameren, Cornelis Thomas Taalen en Cornelis Adriaansen van Broekhoven woonende tot Loon, seecker lotjen moeren met den gront, gelegen inden Hoek ontrent den Mistcuijl, groot ontrent met de putten en cuijlen een hont ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Geerit Crol, west en Zuijden Aert van Dongen, noorden …………………………………………….. met eenen vrije wegt over de erve off steeg van Arien den Looper. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen in qualitijt voorsr, de coopers daar inne te vrije en waren, naar den regte van Zuijthollant en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1714. Coram en dag datum uts.

De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van een hondert agt en dartig gl, en voldaan datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Dolck
H. de Rooij
1713

Folio 147r

Datum uts hebben deselve vercooperen wettelijk overgegeven aan Adriaan Kivits den vercooper in desen, de geregte helft van een buijten dijks delleken, gelegen opt Stapeleijnt, groot een en een vierde hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, onbedeelt met de Erffgenamen Arien Woutersen Visser, belent oost Cornelis Joachems Vermijs, west Hendrik Heijmans, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, noortwaarts op tot Nederveen toe. Item alnog de geregte helft van eenen binnen beijster, gelegen als vooren, groot ontrent met de putten en cuijlen ………
Hont, ofte soo groot en cleijn als hij aldaar gelegen is, onbedeelt als vooren, belent oost Cornelis Joachemsen Vermijs, west de wed: Arien Cornelis Denis cum suis, streckende vanden teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op tot de Oudestraat off Joffr: de Jong erve toe, belast beijde dese parceelen met de helft van 7 ½ roeij dijk oeltjens maat. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen,

Folio 147v

watergangen, en andere nabuerelijke regte met regt uijt beijde dese parceelen sijn gaande, voorts geloove sij vercooperen in qualitijt voorsr, den cooper daar inne te vrije en waaren naar den regte van Zuijtholland, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1714 toe. Coram en dag datum uts.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van t’seventig gulden en voldaan datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Dolck
H. de Rooij
1713

Folio 148r

Compareerde voor Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Adriaan en Jan Kivits meerderjarig, en Huijbert van Lottum, getrouwt met Gieleken Kivits voor haar selven, en nog als bij Schout en Schepenen van Cappel voorsr, als opper voogden van alle weesen aldaar, aangestelt tot voogden over Jacobus, Hendrik en Johanna Kivits, ter eenre, mitsgaders Huijbert Cornelis Corsten getrouwt met Dingena Kivits, ter andere sijde, alle kinderen en Erffgenamen van Jacob Kivits en Maria Bouwdewijns, henne respective gewesene ouders, de welke met maalcanderen overcomen en veraccordeert te sijn als volgt, dat Huijbert Cornelis Corsten nomine uxoris abandonneert, resindieert en affstant doet vande geheele nalaatenschap van den voorsr Jacob Kivits en Maria Bouwdewijns, soo van erffelijke, haaffelijke en meuble goederen, mitsgaders gelt, gout, zilver gemunt en ongemunt, item actie schulden en crediten

Folio 148v

geen uijtgesondert, en dat ten behoeve van sijne ses voorsr swagers en suster, om bij deselve daar mede te doen en handelen, als haar ander vrij en allodiaal goet, mits dat den voorsr Adr: en Jan Kivits, en Huijbert van Lottum, soo voor haar selven, en als voogden over Jacobus, Hendrik en Johanna Kivits, daar voor sullen betaalen aanden voorsr Huijbert Cornelis Corsten, eene somme van drie hondert en vijftig gls eens, boven en behalven de twee geerden, die aan sijn vrouw Dingena Kivits sijn gemaakt, bij Dingena Rombouts haar grootmoeder, welke somme hij bekent ontfangen te hebben, en daar mede voldaan te sijn, waar mede hij Contentement is nemende, en vande geheele erffenis, is reminitierende, beloovende sij Comparanten over en weder over, dit Contract van uijtcoop, te houden, voor goet, vast, bondig,

Folio 149r

ende van waarden, nu en ten alle dage, onder verbant als naar regte. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek, vervangende Jan Crol Schepenen, desen 25e October 1713.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 149v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is de Hr: Mr: Mattheus Otjens, woonende tot Waspik, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte, soo dat regt is aan en tot behoeff van Sijmen Coppelaar woonende alhier, seecker een geregte seste part in een quaat moervelt met den gront, soo putten en cuijlen, groot t’samen ontrent tien mergen, ofte soo groot en cleijn alst ten noorde vande Santschel inden Endenest gelegen is, ofte sijn geregtigheijt int voorsr quaat velt Competerende, belent oost den Quekel, west de bancken, streckende uijt den noorden, Zuijtwaarts op, tot het dijkxken toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij here vercooper, dn cooper int voorsr seste part, te vrije en waren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1714 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Jan Dolk en Jacob van Tilborg Schepenen, desen eersten November 1713.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van agt gl, en voldaan datum uts.

A.v. Andel Jacob van Tilborgh
Jan Dolck

Folio 150r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Aartjen Baltusen Verhoeven, wed van Jan Baltus Broekmans, de welke verclaart wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Hendrik Hendrixe Verhagen, de geregte helft in een parceel akkerlant, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat genaampt den Prins, groot int geheel ontrent vier hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, onbedeelt met Marie de Zeeuw, wed: Hendrik Verhagen, belent oost Peter van Campen, west Arien Heijmans off desselffs huijsvrouw, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op, tot de Loonse erve toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft sij vercoopperse, den cooper int voorsr halff akkerken te vrije en waren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1714

Folio 150v

toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw, Peter van Campen en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 25e November 1713.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen, ter somme van drie hondert en vijffentwintig gulden en voldaan datum uts.

A.v. Andel H. de Rooij
1714
Peeter van Kampen
Corstijaen de Seeu

Folio 151r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Corstiaan, Arien, Anthonij en Peter Corstiaansen Glaviman, Sander de Zeeuw getrouwt met Marie Glaviman, Bartholomeus vander Hoeven getrouwt met Delia Glaviman, Adriaan Bommelaar getrouwt met Lijsbet Glaviman, ende Adtiaan Ketelaar Schoolmr: opde Made, getrouwr met Teunisken Glaviman, alle kinderen en Erffgenamen van Corstiaan Glaviman en Sijken van Clootwijk.

Folio 151v

Ende dat vande erffgoederen bij henne voorsr ouders nagelaaten, als volgende is.

Eerstelijk is bij blindt Loth te deel gevallen, Corstiaan Corstiaansen Glaviman, eerst op twee en een halff mergen ¼ geerd, off het geregte vierdepart in tien en een halve geerdt hooijlant, gelegen in Nedervwwn Cappel, gemeen en onbedeelt met Jan Crol, Perijna de Bie en Adr: Ketelaar, belent oost de kinderen Huijbert Coenen, west de wed: Johannes Sprangers, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven Schijsloot toe.

Item alnog eenen boomgaart , gelegen onder Uijtwijk Lande Althona, groot ontrent twee hont, belent Zuijden Jan Geeritsen Brienen, noorden de Hr: Verdoes.

Folio 152r

Item alnog dartien hont weijlant, gelegen inden Duijl onder Weirthuijsen, belent west Jan Geeritsen Brienen, oost ………………………………………………………….

Item alnog een halff binnen delken gelegen alhier ten ooste vande Nieuwvaart, groot int geheel ontrent drie hont, gemeen met Geerit Crol, belent Zuijden Teunis Timmerman, noorden Michiel de Haan, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tor d’erve van Claas vander Saaken toe.

Ten tweede is bij blindt Loth te deel gevallen, Arien Corstiaansen Glaviman, op vijfftien hondert gulden Contante penningen, die hij bekent ontfangen, en hier mede voldaan en vergenoegt te wesen.

Ten derde is bij blindt Loth te

Folio 152v

deel gevallen Anthonij Corstiaansen Glaviman, eerst op twee en een halve geerdt hooijlant, off het geregte vierdepart in een stuk van tien geerden, gemeen en onbedeelt met Joffr: Elisabet van Nederveen cum suis, gelegen in Nederveen Cappel, belent oost Geerit Crol cum suis, west den Hoog Ed: Here van Cappel cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts op, tot den halven Schijsloot toe.

Item alnog twee en een halff hont akkerlant, gelegen ten weste vande Nieuwvaart alhier, belent Zuijden de wed: Jurie Colthoff, noorde het weeskint van Hendrik de Bie, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnog eenen binnen hoff, gelegen alhier opt Stapeleijndt,

Folio 153r

groot met de putten en cuijlen twee mergen, ofte soo groot en cleijn als den selve aldaar gelegen is, belent oost Matthijs Vermijs, west Hendrik vander Hoven, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff Zuijtwaarts op, tot de Oudestraat off erve van Joffr: de Jongh toe.

Item alnog vijff seste parten inde helft van een lot moeren en gront, gelegen inden Hoek onder Loon, gemeen met Jan Crol en Perijna de Bie, soo groot en cleijn, alst aldaar gelegen is.

Ten vierde is bij blindt Lot te deel gevallen Peeter Corstiaansen Glaviman, op twee derde parten in agt geerden hooijlant, gelegen inde Zuijdewijn Cappel onbedeelt met Geertruijda Glaviman, belent oost Jacob Paans cum suis, west Corstiaan de

Folio 153v

Zeeuw cum suis, streckende van Cappel aff noortwaarts op, tot de banne van Meeuwen toe.

Ten vijffde is bij blindt lot te deel gevallen Sander de Zeeuw nomine uxoris, eerst op de geregte helft van ses en een vierdr geerdt hooijlant, gelegen in Nederveen Cappel, gemeen met Geerit Crol, belent oost Jan en Jacob van Tilborg, west den Armen van Cappel en andere, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot de banne van Meeuwen toe.

Item alnog eenen Grint, gelegen inden Duijl onder Weerthuijsen, groot ontrent ses hont, ofte soo groot en cleijn als den selve aldaar gelegen is, belent oost Anthonij …………………, west Pieter van Herwijnen.

Ten sesde is bij blindt lot te deel

Folio 154r

gevallen Bartholomeeus vander Hoeven nomine uxoris, aarst op een en een halff hont hoog lant, met de geregte helft van agt geerden aanwas, gelegen in Nederveen Cappel, gemeen en onbedeelt met Geerit Crol, belent oost Peter de Rooij cum suis, west Cornelis Sprangers.

Item alnog twee mergen weijlant gelegen onder Reijswijk Lande van Althona, belent west de wed: van den Secretaris van Reijswijk, oost de wed: Dijnant.

Item alnog de Zuijdense helft van een parceel akkerlant gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot int geheel ses en een halff hont, ofte soo groot en cleijn als hij aldaar gelegen is, belent Zuijden Arien Heijmans, noorden Adriaan Ketelaar met de wederhelft, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op, tot d’erve van Arien Paans toe.

Ten Sevende is bij blindt lot te

Folio 154v

deel gevallen, Adriaan Bommelaar nomine uxoris, eerst op een buijten dijkse delle, gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot ontrent vier hont ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, belent oost een steeg, west Geertruij de Bie, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, noortwaarts op, tot Cleijn Waspik toe.

Item alnog drie hont akkerlant gelegen als vooren, ten weste van de Willem van Gentsvaart, genaamt den den Geer, belent Zuijden Prijna de Bie, noorde de Dreeff vande Hr: de Raat, streckende van Waspik aff, oostwaarts op, tot d’erve vande Hr: de Raat toe.

Item alnog twee en eenen halve mergen weijlant gelegen tot Uijtwijk Lande van Althona, belent west Dirk Bel, oost Jan Mertens met broeders en susters.

Item alnog twee mergen weijlant

Folio 155r

gelegen inden Duijl onder Weirthuijsen, belent wast de Graffelijkheijt van Hollandt, oost D’hr: mr: Ottjens.

Ten agtsten is bij blindt lot te deel gevallen Adriaan Ketelaar nomine uxoris, eerst op een geregte vierdepart in tien en een halff Geerdt hooijlant gelegen in Nederveen Cappel, onbedeelt met Corstiaan Glaviman cum suis, belent oost de kinderen Huijbert Coenen, west de wed: Johannes Sprangers, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnog de geregte noordense helft van een parceel akkerlant, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot int geheel ses en een halff hont, ofte soo groot en cleijn als den selve aldaar gelegen is, belent Zuijden Bartholomeeus vander Hoeven met de wederhelft, noorden Jan

Folio 155v

Eelen Nieuwenhuisen, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve van Arien Paans toe.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt en vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde parceel off parceelen, te mogen gebruijken, als haar ander vrij en allodiaal goet, ook gehouden sijn, ider vant sijne, te moeten onderhouden, alle dijken, wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt uijt ider sijn bedeelde parceel off parceelen sijn gaande, alsmede te moeten betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne respective parceelen sijn belast, aanvank nemende te Nieuwjaar 1714. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Jan Crol en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 7e Xber 1713.

A.v. Andel H.de Rooij
1714
Jan Crol

Folio 156r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Gelden Willemsen, den welke verclarde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Cornelis Verhagen woonende tot Loon, seecker parceel akkerlant groot drie hont, ofte soo groot en cleijn alst ten Zuijden vande Nieuwstraat gelegen is, belent oost Arien de Looper, west Peter Leempoel, streckende vanden Bergse pat aff Zuijtwaarts op, tot d’erve Arien de Looper toe, met eenen vrije wegt noortwaarts op, tot inde Nieuwstraat over de erve van Aert van Dongen, dat gecomen is van Arien de Rooij. Ende dat met alole wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper inden voorsr akker te

Folio 156v

te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 3e Januarij 1714.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van vier hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
H. de Rooij
1714

Folio 157r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Joffr: Perijna de Bie, woonende tot Sprang, de welke verclaart wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Maijken vander Hoeven wed: Wouter Zeijlmans, woonende tot Waspik, seecker geregte Zuijdense helft van een parceel akkerlant, groot int geheel ontrent ses hont, ofte soo groot en cleijn als denselven alhier tot Cappel inden Geer gelegen is, belent Zuijden de wed: off kinderen van Arien Peetersen Paap, noorden Adriaan Bommelaar met de wederhelft, streckende van Waspik aff, oostwaarts op, tot d’erve vande Heer de Raat toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande # en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is aff te doen, tot Nieuw # voorts gelooft sij vercooperesse, de coopperse int voorsr getransporteerde , te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant,

Folio 157v

Jaare 1714 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek en Jan Crol Schepenen, desen 10e Januarij 1714.

Parthijen verclaren de Cooppenningen te wesen gereet ter somme van vijff hondert en veertig gulden, en bekent sij vercoopperse daarvan voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 158r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Adriaan Deckers, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Heijliger Ariensen Boer, seecker geregte oostense vierdepart, in een parceel moeren, gronden, putten en cuijlen, groot ontrent int geheel sestien hont, ofte soo groot en cleijn als ’t selve ten weste vande Nieuwvaart inden Endenest gelegen is, belent Zuijden ……………………………………., noorden de Leij, streckende vander halver Nieuwvaart ajj, westwaarts op, tot het vierdepart van Jan Eelen Nieuwenhuijsen toe, met die conditie, dat niemant van de andere ¾, over dit vierdepart mag wegen off stegen, dan met consent vanden Cooperen. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper in het voorsr ¼, te vrije en waaren

Folio 158v

naar den regte van Zuijthollant,en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen, tot Nieuwjaar 1714 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek, en Jan Crol Schepenen, desen 12e Februarij 1714.

Parthijen verclaaren de Cooppenningen te wesen gereet en voldaan, ter somme van vijffentwintig gulden.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 159r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Adriaan en Jan Kivits, Huijbert van Lottum getrouwt met Gielleken Kivits voor haar selven, mitsgaders als bij Schout en Schepenen voornoemt, aangestelde voogden, over Jacobus, Hendrik en Johanna Kivits, en sulcx met Consent van Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel voorsr, als oppervoogden van alle weesen aldaar, alle kinderen en Erffgenamen van Jacob Kivits en Marie Bouwdewijns, ende dat vande Erffgoederen, bij henne voorsr ouders agtergelaten als volght.

Eerstelijk sijn bij blindt Lot te

Folio 159v

deel gevallen Adriaan, Jan, Jacobus en Johanna Kivits, t’samen op vier en een halff geerdt hooij ofte weijlant, in een stuk van negen geerden, bedeelt ten ooste met de wed: Caijmax, gelegen onder Cleijn Waspik, belent oost Jan de Bruijn cum suis, west de wed: Do Caijmax met de wederhelft, streckende van Groot Waspik aff noortwaarts op, tot het Groot Elant toe.

Ten 5e is bij blindt Loth te deel gevallen Hendrik Kivits, op vier hont off een bank akkerlant, sijnde leenroerig aanden Hoog Ed: Here van Cappel, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart alhier, belent Zuijden Willem Potmaker, noorden de wed: Wouter Bouwdewijns, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op, tot den Quekel toe, mits uijt te keren tot betaalinge vande gemeene schulden, vijffentwintig gulden.

Folio 160r

Ten 6 is bij blindt Loth te deel gevallen Huijbert van Lottum nomine uxoris, op een huijs, hoff en erve, gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot ontrent ………… roeden, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gestaan en gelegen is, belent oost Geerit Timmers, west Marcelis Holster, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve van Teunis Spoel cum suis toe, mits uijt te keeren tot betaalinge vande gemeene schulden, eene somme van twee hondert en vijffentwentig gl, waar van hij heeft betaalt het slodt der reeckening van Jenneken Boudewijns, ter somme van een hondert twee entseventig gl veertien stuijvers vier penningen, en aan Adr: Kivits opt gene hem uijt de reeckening vanden boedel te goede hadt, eene somme van 52-5-12, dus voldaan.

Parthijen verclaren d’een den anderen, ider

Folio 160v

in sijne voorsr qualitijt, te vertigten en vertegen, naar den regte van Zuijthollandt, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken, als haar ander vrij en allodiaal goet, en ider vant sijnen gehouden blijft, te onderhouden alle dijken, wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuerelijke regte, met regt uijt henne respective bedeelde parceel is gaande, alsmede te moeten betaalen de dorps en andere laste, waar mede hen bedeelde parceel is belast, aanvank nemende te Nieuwjaar 1714. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek en Jan Crol Schepenen, desen 12e Februarij 1714.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 161r

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn Adriaan en Dirkxken van Toir, beijde meerderjarig, woonende tot Sprangh, de welke verklarde wettelijk over te geve, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoef van Jan Meertense Dolk, seeker parceel akkerlant, geleghen ten weste vande Nieuwvaart inden Quakel, groot ontrent eeneneenhalf hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jan Melsen Vrol, west de akkers van Willem van Gentsvaart, streckende van de erve vande wed: Cornelis Arien Denis af, zuijtwaarts op te d’erve van Jan Adriaans Dolk toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergange en andere nabuirelijke regte met regt

Folio 161v

daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen, den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie, en aantaal dier op is aff te doen tot Niuw Jaar 1714 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek en Jan Dolk Schepenen, desen 5e Meert 1714.

Partije verklaren de Cooppenningen gereet en voldaan te weesen eenhondert gl.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Dolck

Folio 162r

Erffdeelinge voor Regt aan Scgout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Jan Petersen van Gorcom ter eenre, en Thomas Rijken getrouwt met Anneken Peeters van Gorcom ter andere sijde, ende dat van alsulke erffgoederen, hen aangecomen doort overlijden van Jacob Peetersen van Gorcom, henne gewesene Broeder en swager, soo en gelijk als volgende is.

Eerstelijk is bij blindt Lot te deel gevallen Jan Peetersen van Gorcom, op twee en een vierde hont akkerlant, ofte soo groot en cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart alhier gelegen is, belent noorden de wed: Geerit de Haan, Zuijden den selven Jan van Gorcom, streckende vander halver

Folio 162v

Nieuwvaart aff, oostwaarts op, tot d’erve vande wed: Geerit de Haan en anderen, off Heijkens toe, mits uijt te keeren aant lot gevallen aan Thomas Rijken, eene somme van twee hondert gulden, welke somme van twee hondert gl, die hij onder hem hout, en daar van tot Intrest belooft, tegen vier gl vant hondert int jaar, te reeckenen van heden datum ondergesr aff, tot de volle restitutie toe.

Hier tussen in staat geschreven: Opden 3e Mert 1719 compareerde de huijsvrouw van Thomas Reijke die bekende uijt haare mans naam van de suitslange voldaan te wesen.

                                                       Anneken Petersen (Cam??)

Daar tegen is bij blindt lot te deel gevallen Thomas Rijken nomine uxoris op de geregte helfte van eenen binnendries, gelegen ten weste vande Nieuwvaart alhier, groot int gegeel ontrent vier hont, ofte soo groot en cleijn als hij aldaar gelegen is, onbedeelt met den selven Rijken, belent Zuijden de wed: Govert Cluijtenaar, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe, mits genietende van’t part hier vooren gevallen aan

Folio 163r

Jan Peetersen van Gorcom, eene somme van twee hondert gulden, die hij van Corcom voorsr bekent onder hem te houden voor den tijt van een jaar, en in cas van langer onderhoudinge, dog met beliefte vande voorsr cerditeur, sal den Intrest tegen vier gulden vant hondert int jaar, blijven Continueren totte volle aff quitinge toe, beginnende van heden datum ondergesr aff, onder verbant en submissie als naar regte.

Parthijen hebben tot proffijt van den eenen den anderen vertigt, en vertegen, naar den regte van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde, te mogen gebruijken als haar ander vrij en allodiaal goet. Ende ider gehouden blijft van sijn bedeelde, te moeten onderhouden, alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, als mede te moeten betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne respective bedeelde parceelen, sijn belast, aanvank nemende te Nieuwjaar 1714. Ldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek en Jan Dolk Schepenen, desen 11e Mert 1714.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Dolck

Folio 163v

Datum uts Compareerde Joost Hendricxe Timmers, den welke verclaarde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Johanna Hooijmaijer, wed: Cornelis Wijgers, seecker geregte oosterse helft van eenen huijs, werff en hoff, gelegen ten weste vande Nieuwvaart opt Stapeleijnt, groot ontrent int geheel vijffentseventig roeden, ofte soo groot en cleijn als den selve aldaar gelegen is, belent oost Cornelis vanden Hoek, west Gerit Timmers met de wederhelft, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve van Teunis Spoel ten andere toe, mits te gedoogen den overwegt, vande wederhelft en huijsinge en erve van Gerit Timmers als van outs. Ende dat met alle Servituijten soo van dijk, wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt hier uijtgaande en is hebbende, voorts gelooft hij vercooper, de coopperse, inden voorsr halven werff en hoff te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1714

Folio 164r

toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek en Jan Dolk Schepenen, desen 11e Mert 1714.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet en voldaan te wesen, ter somme van veertig gl.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 164v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Hendrik Hagen getrouwt met Erken de Rooij woonende in Besoijen, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Anthonij Cuijsten woonende alhier, seecker parceel akkerlant, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, groot ontrent drie hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Geertruij Glaviman, west de wed: Adriaan de Rooij, streckende uijt den Zuijden vande erve van Cornelia de Rooij aff, noortwaarts op, ter halver Cruijsvaart toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper daar inne te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal

Folio 165r

dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1714 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw en Peter van Campen Schepenen, desen 14e Mert 1714.

Parthijen verclaaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen, ter somme van twee hondert en vijfftig gulden.

A.v. Andel Peeter van Kampen
Corstijaen de Seeu

Folio 165v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Jan Zijlmans getrout met Lijsbet Ockers wonende op Hagoort, den welke verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoef van Corstiaan Peters de Haan, sekere twee en dri vierde hondt, soo akker als wijlant, ofte soo groot en clijn als ten Zuijden vande Nieustraat gelegen is, belent oost Hendrik de Haan, west Arien Dirkse Smits, streckende van de halver Niuw straat af, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergange en andere naburelijke regte met regt daar uijtgaan, voorts gelooft hij vercoper, den cooper daar inne te vrije en waren naar den regten van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1714 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis van den Hoek en Jan Crol Schepenen, desen 18e Meij 1714.

Partijen verclaaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van 300 gulden en voldaan datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 166r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Bastijentije Josten, wed:van Goris Leenderse woonende tot Waspik, de welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoef van Matthijs Remijs, woonende alhier, seeker helft van eenen quade binne beijster gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot ontrent int geheel twee mergen, ofte soo groot en clijn als den selven aldaar gelegen is, onbedeelt met Arien Huijberse Zijlmans, belent oost d’erffgenamen Daniel Andrise, west Antonij van der Punte,streckende uijt den noorden vanden buijten teen van den dijk af, Zuijtwaarts op tot d’erve van D’hr: de Raat of Oude straat toe, met den last van twee roeden dijk ten oosten, en wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte met regt daar uijtgaande, voorts gelooft sij vercoperse, den cooper inden voorsr halven bijster, te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, af te doen tot Niujaar 1714 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Corn: van den Hoek en Jan Crol Schepenen, desen 24ste Meij 1714.

Partijen verclaren de Cooppenningen te wesen gereet en voldaan ter somme van tien gulden.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 166v

                       Copije

Op huijden den 23e Appril 1711 Compareerde voor mij Willem de Laver, Openbaar Nots bij den Ed: Hove van Hollant geadmitteert bunnen Middelburg in Zeelant residerende, present , de naargenoemde getuijgen, d’Eersamen Abraham Huijgenbaart, Mr: kuijper woonende binnen dese Stadt, als in houwelijk hebbende Janna Taalen, mitsgaders deselve Janna Taalen met Consent en authorisatie vanden selven haaren man, welke Comparanten verclaarden in vollen vrije aijgendomme te geven en schenken aan d’Eersamen Laurens Taalen, de tweede Comparantes Broeder, woonende tot Capelle inde Langestraate bij Sprange, een parthije soo Zaij als weijlant, t’samen groot vier hont, gelegen opden Hoogevaart onder Cappelle voornoemt, de tweede Comparante aangecomen, bij lootinge en deelinge, uijt

Folio 167r

hooffde van haar tweede Comparants vader, wijlen Pieter Taalen, verclaarde sij Comparante aande voornoemde partije landen geen regt, actie off pretentie meer te hebben behouden off reserveeren, maar alle het selve aanden voorsr Lauwrens Taale, volgens de voornoemde lootinge en deelinge te cederen en over te geven bij desen, als mede verclaarden sij Comparanten te Constitueren en magtig te maken, Huijbert Peeterse Taalen, omme de voorsr landen aanden voornoemde Laurens Taale over te deagen en transporteeren, mitsgaders tot dien eijnde te Compareren, voor Heeren Schepenen, en daar van de noodige opdragte te doen, mits bij den voorsr Laurens Taalen werde betaalt en gedrage, alle oncosten, geene uijtgesondert, die ter saake vande voorsr overdragte eenigsints sullen moeten werden betaalt, hoedanid die soude mogen genaamt wesen sonder onderscheijt,

Folio 167v

beloovende van waarden te houden, allentgene bijden voorsr geconstitueerden, uijt cragte deses sal werden verrigt. Aldus gepasseert binnen Middelburg voornoemt, present Jan Sijmens en Carel Beijthals inwoonders alhier als getuijgen, die de minute deses, benevens de Comparanten en mij nots hebben onderteckent ten dage als boven, onder stont quod Attestor, en was geteeckent W de Laver nots publ:

Folio 168r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Huijbert Peetersen Taalen, als last en procuratie hebbende van Abraham Huijgenbaart mr: kuijper woonende binnen de Stadt Middelburg in Zeelant, als in houwelijk hebbende Janna Taalen, mitsgaders deselve Janna Taalen met Consent en authorisatie vanden selven haaren man, volgens deselve procuratie gepasseert voor Willem de Laver nots en getuijgen binnen Middelburg in Zeelant residerende, in dato den 23e Appril 1711, hier vooren geregistreert, den welke alsoo in qualitijt verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Laurens Taalen, seeker parceel dries en akkerlant, groot ontrent vier hont, ofte soo groot en cleijn alst opde Hoogevaart alhier gelegen is, belent Zuijden Joffr: Maria van Nuijsenborg, noorden de kerk van Cappel, streckende van der halver Hoogevaart aff, westwaarts op, tot de Heijkens toe. Ende dat met alle wegen, stegen,

Folio 168v

schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper in qualitijt voorsr, den cooper daar inne te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot desen dagen toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoek vervangende Jan Crol Schepenen, desen 12e Junij 1714.

De Cooppenningen sijn bij Schout en geregten getaxeert, door dien het volgens procuratie aanden Cooper wert geschoncken ter somme van 200 gl en voldaan datum uts.

                                                                      Jan Crol  
                                                         Cornelis van den Houck   

Folio 169r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Frans, Hendrik en Dirk Jansen Dolk meerderjarig, Aert vanden Hout en Aalbert Weijgmans als oomen en voogden over Cornalia en Sijmen Jansen Dolk, kinderen van Jan Peetersen Dolk en Heijlken vanden Hout, en dat van soodanige erffgoederen, als henne voorsr ouders, hen t’samen hebben naargelaaten als volgt.

Inden eersten is blindt lot te deel gevallen Frans Jansen Dolk op eene somme van vier hondert en vijfftig

Folio 169v

Gulden, en bekent hij de vier hondert gulden ontfangen te hebben en daar van voldaan te sijn, en vijfftig gulden te genieten van Hendrik Dolk, die daar van Intrest sal trecken, tegen vier gulden vant hondert int Jaat, aanvanck nemende te Meij toecomende 1715, sijnde dit voor sijn part en uijtcoop vanden geheelen boedel.

Ten 2 is bij blindt Lot te deel gevallen Hendrik Jansen Dolk, op een huijs, met het geregte derde part vande geheele steede, groot int geheel ses hont, ofte soo groot en cleijn alse ten weste van Willem van Gentsvaart alhier gelegen is, de geheele steede te meete vanden vaste cant, vanden noordense sloot aff, belent Zuijden Adriaantjen van Pas, noorden Sijmen Dolk met 1/3, streckende vander halver Willem

Folio 170r

van Gentsvaart aff, westwaarts op tot d’erve van Jan Meertensen Dolk toe, mits dat dit lot, soo het sijne volcomen reijwegt ten noorde vant huijs niet heeft , sal mogen wegen voor soo veel van noode wesen sal overt derde part van Sijmen Dolk, mitsgaders uijt te rijken eene somme van twee hondert gulden, te weten vijfftig gulden aan Frans Dolk, hondert gulden aan Dirk Dolk, en aan Cornelia en Sijmen Dolk ider vijffentwintig gulden, beloovende vande voorsr ruijlinge tor Intrest Jaarlijcx, (soo lange hij die onder hem behout) te betaalen tegen vier gl vant hondert, aanvanck nemende te Meij 1715.

In kantlijn staat:
Compareerde ter Secrearie Dirk Dolk die bekende van de nevenstaande een hondert gl door de Erfgenamen van Hendrik Dolk voldaan en betaalt te sijn, desen 31e Aug: 1765.

                                                                  Dieck Dolck  

Ten derde is bij blindt Lot te deel gevallen Dirk Dolck, op twee hont, off een halve banck

Folio 170v

akkerlanr, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart alhier, sijnde leen, belent noorden Bastiaan Huijsman, Zuijden Gerard van Nederveen, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaarts op tot den Quekel toe, mits genietende van Hendrik Dolk een hondert gulden, en sal daar van Intrest genieten, tot de restitutie toe, tegen vier gulden vant hondert Jaarlijcx, aanvank nemende te Meij 1715.

Ten 4 is bij blindt lot te deel gevallen Cornelia Dolk op het geregte noordense derdepart vande steede, groot int geheel ses hont, ofte soo groot en cleijn alse alhier ten weste van Willem van Gentsvaart gelegen is, te meete vanden vaste candt vanden

Folio 171r

sloot aff, belent Zuijden Sijmen Dolk met gelijke 1/3, noorden Jan Meertensen Dolk, streckende vander halver Vaart voorsr aff westwaarts op, tot d’erve van Jan Dolk toe.

Item alnog de geregte helft in drie vierdeparte van een lot moeren en gront, soo groot en cleijn alst onder Loon inden Hoek gelegen is, onbedeelt met Aalbert Weijgmans, en Sijmen Dolk, belent Zuijden Claas en Anthonij Roosenbrant, noorden …………………………………….., mits genietende van Hendrik Dolk vijffentwintig gulden, en daar van Intrest trecken, tot de afflossinge toe, tegen vier gl vant hondert jaarlijx, aanvank nemende te Meij 1715.

Ten 5e is bij blindt Lot te deel gevallen Sijmen Jansen Dolk, erst

Folio 171v

opt middelste derdepart vande geheele steede, groot int geheel ses hont, ofte soo groot en cleijn alse gelegen is, ten weste van Willem van Gentsvaart, te meten vande vaste candt vanden sloot aff als vooren geseijt is, belent noorden Cornelia Dolk met gelijke 1/3, Zuijden Hendrik Dolk met het huijs en gelijke 1/3, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op, tot d’erve van Jan Dolk toe, mits gedoogende soo Hendrik Dolk niet bequaamelijk in sijn agterhuijs kost rijden, dat in sulke gevalle, over een gedeelte van dit part sal mogen wegen en stegen.

Item alnog de geregte helft van drie vierdeparte van een lot moeren met den gront, soo groot en cleijn alst inden Hoek onder Loon gelegen is, onbedeelt met Aalbert Weijgmans en Cornelia Dolk, belent

Folio 172r

Zuijden Claas en Anthonij Roosenbrant, noorden ……………………………….., mits genietende van Hendrik Dolk vijffentwintig gulden, en daar van Intrest trecken tegen vier gulden vant hondert int Jaar, tot de afflossinge toe, aanvank nemende te Meij 1715.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt en vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken als haar ander vrij en allodiaal goet, ook te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regten, met regt uijt ider sijn bedeelde lot is gaande, alsmede te moeten betaalen de dorps en andere lastewaar mede henne respectief parceel off parceelen sijn belast, aanvank nemende te Nieuwjaar 1715. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Peeter Timmers Schout, Jan Dolk en Peter van Campen Schepenen, desen 25e October 1714.

P. Timmers Peeter van Kampen
1714 Jan Dolck

Folio 172v

                       Copije

Wij Jan Cremers ende Hendrik van Schoonenbergh Schepenen der Vrij Heerlijkheijt Hernen, doen condt ende tuijgen dat voor ons is gecompareert de Hoog Ed: Welgeb: Heer Guiliam Franchois Baron de Steenhuijs, Vrij heer van Hernen, Heer van ’s Cappel, de welke heeft volmagtig gemaakt, gelijk sijn Ho: Ed: Welgeb: volmagtig maakt, Hendrik vander Hoeven, Secretaris van ’s Cappel en Zuijdewijn, om voor sijn Ho: Ed: te negotieeren, een somme van vijfftien hondert gulden min of meer, en de selve te ipotequeren soot nodig is, op mijne goederen binnen ’s G: Cappel gelegen, voorders approberende alles wat voornoemde Secretaris sal doen, off sijn Ho: Geb: selffs present was, actum Hernen, den 11e October 1714, was geteeckent G.F. de Steenhuijs Hernen, J. Cremers, H. van Schoonenbergh, Schepenen en substituut Secretaris.

Folio 173r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Hendrik vander Hoeven, Secretaris alhier, als last en procuratie hebbende vande Ho: Ed: welbebo: Heere Guiliam Franchois Baron de Steenhuijs, Vrijheer van Hernen, Heere van ’s Grevelduijn Cappel etc: volgens de selve procuratie gepasseert voor Schepenen der Vrij Heerlijkheijt van Hernen, in dato den 11e October 1714, hier vooren geregistreert, den welke alsoo in die qualitijt bekent wel en deugdelijk schuldig te wesen aan ende tot behoeff vande weeskinderen van Adr: van Andel off thoonder deses, de somme van vijfftien hondert gulden, Spruijtende ter saake van goede deugdelijke geleende en aangetelde penningen, dienende tot afflossinge van een obligatie onder de hant, van gelijke somme van vijfftien hondert gulden, als Adriaan van Andel in sijne leven Schout alhier, tot sijn Ho: Ed: Here tot sijn laste hadde, sijnde in dato den 6e Meij 1704., waar mede deselve obligatie is gecasseert. Beloovende in qualitijt voorsr, deselve somme wederom te restitueren op den 16e Meij 1716,

Folio 173v

met den Intrest van dien tegens vier gulden vant hondert int Jaar, aanvank genomen hebbende den 16e Meij 1714. En in cas van langer onderhoudinge, dog met geliefte vande voorsr Crediteuren, soo sal den selven Intrest blijven Continueren, totte volle affquitinge deses toe, waar vooren hij Comparant in sijne voorsr qualitijt, voort Cappitaal als Intrest, speciaalijk verbint, een huijs, hoff, en akkerlant, groot t’samen ontrent sestien en een halff hont, ofte soo groot en cleijn alst t’selve ten weste vande Nieuwvaart alhier gestaan en gelegen is, met den Wint Coorn moolen en Rosmoolen daar op staande, den voorsr Here Competerende, belent Zuijden Sebregt Otterdijk, noorden Arien Jansen Paans, streckende uijt den ooste vander halver Nieuwvaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe, ende voorts generaalijk sijn Ho: Edhrs persoon en

Folio 174r

goederen, roerende en onroerende, t’sij waar en op wat plaatse die gelegen off bevonden mogte worden, stellende die ten bedwange en executie van alle Heeren, hoven, wette, regte en regteren, en specialijk den Ed: Hove van Holland. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 30e November 1714.

P.Timmers Cornelis van den Houck
1714 H.de Rooij
1714

Compareerde ter Secretarie Dhr: Govert van Andel predicant tot Dongen, die dese bij scheijding en deijling van sijn vader Zal: was aangecomen, en Bekende den selven van de Bovenstaande somme, door Cornelis vander Hoeven als Rentmeester vanden Hoog Ed: Gestr: Heer van ’s G: Cappel voldaan en betaalt te wesen, met de Intreste daar op verschenen. Accorderende dus inde Cassatie deses. Actum ’s G: Cappel den 16e Meij 1740.

                                                            Govert van Andel

Folio 174v

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn, Arien Vaartman ende Michiel Verhagen, bijde Armmrs van ’s Grevelduijn Cappel vande Jaare 1713 en 1714 en sulcx met Consent van Schout en Schepenen van Cappel voorsr, de welke alsoo in die qualitijt verclaren wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Peter Verhoeven, seecker een en een halff hondt akkerlant als dries, ofte soo groot en cleijn alst opde Hoogevaart opde Heijkens gelegen is, belent Zuijden en noorden den Cooper cum suis, streckende vande erve vanden Cooper cum suis off tweede rigtpat aff, westwaarts op, tot d’erve van Bastiaan de Leeuw toe, met eenen vrije wegt over d’erve vanden Cooper. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen in qualitijt voorsr den Cooper daarinne te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer Calangie

Folio 175r

en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek, Jan Crol en Hendrik de Rooij Schepenen, desen derde December 1714.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van een hondert en twintig gulden, comt halven XLe penning.

P.Timmers Jan Crol
1714 Cornelis van den Houck
H.de Rooij
1714

Folio 175v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Anthonij Hendricxe Timmerman, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Anthonij Bastiaansen Timmerman sijne neeff, seecker seven agtste parten in een quaat huijs en ontrent drie hont akkerlant daar aan gestaan en gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat, belent oost Jenneken Teunisen Ronden, west Geerit Heijligers, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe. Item alnog sevenagtste parten in een parceel dries, groot ontrent ses hont, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat t’eijnde de 60 Toeden, belent oost de wed: Hendrik Timmerman, west Jan Taalen, streckende vande 60 Roeden aff, noortwaarts op, tot de Cruijsvaart toe Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regten met regt daar uijtgaande, voorts geloofr hij vercooper, den Cooper int voorsr getransporteerde, te vrije en waaren,

Folio 176r

naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 25e December 1714.

Parthijen verclaaren de Cooppenningen gereet en voldaan te wesen, ter somme van een hondert gulden.

P. Timmers Cornelis van den Houck
1714 Corstijaen de Seeu

Folio 176v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Pieter Jansen Schaap, den welke bekenne met sijne vrije willeveur, wel ende deugdelijk schuldig te wesen, aan en tot behoeff van Hendrik vander Hoeven Secretaris van ’s Grevelduijn en Nederveen Cappel, de somme van drie hondert Car: guldens Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saake van deugdelijke geleende en aangetelde gelde, hem debiteur (soo hij verclaart) opden 27e Junij 1713 aangetelt, volgens obligatie onder de handt daar vande sijnde, waar mede deselve obligatie is vernietigt, renuntierende daarom vande exceptie van ongetelde gelden, beloovende de voorsr somme wederomme te restitueren aanden Crediteur, ofte den regte thoonder deses, den 27e Junij 1716, met den Intrest van dien tegens vier gulden en tien stuijvers vant hondert int Jaar, welken Intrest sijnen aanvank heeft genomen den 27e Junij 1714. Ende in cas van langer onderhoudinge, dog met beliefte vanden voorsr Crediteur,

Folio 177r

soo sal den selven Intrest blijven continueren totte volle voldoeninge deses toe, waar voor hij Comparant specialijk verbint eerstelijk een huijs en hoffken aan gelegen, soo groot en cleijn alst alhier aande straat gestaan en gelegen is, belent oost de kinderen Gijsbert Elemans, west de wed: Arien Hoijmaijer en Peter de Rooij, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve van Peter de Rooij toe.

Item alnog een hofken gelegen als vooren, groot ontrent 25 a 30 roeden, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de wed: Wouter Verheijden, west de wed: Anthonij Glaviman, streckende vanden teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op tot d’erve vande wed: Anthonij Glaviman toe. En voorts generaallijk sijn persoon en goederen, hebbende ende vercrijgende, subjecterende die ten bedwange en executie van alle Heren, hoven, wette regte en regteren, speciaallijk den Ed: Hove van Holland. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Pr: Timmers Schout, Jan Crol en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 2e Januarij 1715.

P. Timmers H.de Rooij
1715 1715
Jan Crol

Na dese willeceur overgenomen bij Adr: Broerdes tegen 4 gl procent, beginnende vanden 29e Mert 1715.

Desen willeceur met verloopen Intrest bekennen voldaan te wesen.

                                                          H: van der Hoeven

Folio 177v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Hendrik vander Hoeven Secretaris van ’s Grevelduijn en Nederveen Cappel voor sijn selven, mitsgaders als testamentaire voogt over Jan en Govert van Andel, kinderen vande Hr: Adr: van Andel, in sijne leven Schout alhier, ende van Joffr: Johanna vander Hoeven, de Hr: Peter Timmers Schout alhier, en secretaris tot Moergestel, kindt vande voorsr Johanna vander Hoeven verweckt bij D’hr: Adriaan Timmers, in sijne leven Schout van Cappel voorsr, D’hr: Geraard vander Hoeven, ontfanger der Vrijheijt Oisterhout, D’hr: Martinus Verhoeven, predicandt tot Aalborg,

Folio 178r

getrouwt met Joffr: Anna vander Hoeven, D’hr: Adriaanus Heuvelcamp predicant in Besoijen, getrouwt met Joffr: Elisabet vander Hoeven, ende Joffr: Sara vander Hoeven, meerderjarige jonge dogter, alle kinderen, kintskinderen en Erffgenamen van Joffr Catharina van Gils, wed: vande Hr: Govert vander Hoeven, in sijne leven Secretaris van Zuijdewijn, ende dat vande Erffgoederen, hen t’samen aangekomen doort overlijden vande voorsr Jofft: Catharina Gils, henne respective gewesene moeder, schoonmoeder en grootmoeder, soo als volgende is.

Inden eersten is bij blindt loth te

Folio 178v

deel gevallen, Hendrik vander Hoeven Secretaris alhier voor sijn selven, erstelijk op een stuk hooij ofte weijlant, gelegen in Zuijdewijn Cappel, over de Groote Oudestraat, groot ses en een vierde geerd, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost D’hr: Martinus Verhoeven predicandt tot Aalborg, west Michiel vande Sande cum suis, streckende vanden Oudestraats sloot aff, noortwaarts op, tot halver Gantel toe.

Item alnog een parceel akkerlant, gelegen tot Sprangh inde Oudestraat, groot ontrent vier hont, ofte soo groot en cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost Dirk Oirlemans, west ……
…………………………, streckende vanden Oudestraats sloot aff, noortwaarts op, tot de Besoijense erve toe, mits proffiterende vant lot gevallen aande Hr: Geraard vander Hoeven, eene somme van een hondert en twintig gulden, en bekendt daar van voldaan te wesen.

Folio 179r

Ten tweede is bij blindt loth te deel gevallen, D’hr: Geraard vander Hoeven, Ontfanger der Vrijheijt Oisterhout, op eenen dries moeren en gronden, gelegen opde Hoogevaart onder Cappel, groot ontrent drie mergen, met de putten en cuijlen, ofte soo groot en cleijn als hij aldaar gelegen is, belent noorden vanden dries Aert Aertsen Oirlemans, Zuijden Jacob Paans, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot d’erve van Peter van Campen toe, en vande moeren, oost verscheijde driesen opde Hoogevaart, Zuijden en west Peter van Campen, noorden den watergang, off Ed: Here vande Zuijdewijn.

Item alnog de geregte helft van een huijs en steede gelegen tot ’s Gravenmoer met het landt daar tegen over , groot t’samen ontrent twee mergen, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gestaan en gelegen is, onbedeelt met Joffr: Maria van Gils, wed: vande Hr: Peter vander Lith in sijne leven Secretaris van Asten en Someren, belent Zuijden ………………………………,
Noorden ……………………………………………, streckende vanden eenen dijk tot den anderen.

Folio 179v

Item alnog ½ in eenen buijten veertel gelegen tot ’s Gravemoer, soo groot en cleijn als hij aldaar gelegen is, gecomen van Roeloff Kuijl, gemeen met de Hr: Aer: van Gils, Secretaris der Vrijheijt Oisterhout.

Item alnog ¼ part gemeen als voorsr, in een bosken, soo groot en cleijn alst tot ’s Gravenmoer gelegen is, met de plantgen opden dijk, genaamt den Oort.

Item alnog ½ in een vertel hooij ofte weijlant, inde Korte Vertelen aande straat tot ’s G: moer, op het noorteijndt ontrent den wiel, eertijts gecomen van Peter Peters Bressen.

Alnog de pretensie tot laste vande wed: Adriaan Putman opde Santschel onder Cappel.

Mitsgaders uijt te keren aant loth gevallen aan Hendrik vander Hoeven Secretaris tot Cappel een hondert en twintig gl, en aant loth gevallen aande Hr: Peter Timmers Schout alhier, en aande twee kinderen vande Hr: Adr: van Andel t’samen eene somme van agt hondert agtentwintig gulden, en aan Sara vander Hoeven 51 gl, en deselve somme voldaan.

Folio 180r

Ten 3e is bij blindt loth te deel gevallen D’hr: Peter Timmers Schout alhier, en de twee kinderen vande Hr: Adriaan van Andel, kinderen van Joffr: Johanna vander Hoeven t’samen, aarstelijk de helft van vier en een halff geerd hooij ofte weijlant gelegen in Zuijdewijn benede de Oudevaartjens stege en Cadijk, onbedeelt met Joffr: Elisabet vander Hoeven, wed: vande Hr: Henricus Verhoeven in sijn leven predicandt tot Cappel voorsr, belent oost de wed: Jan vander Hoeven, west de wed: Anthonij Timmers, streckende vanden Oudestraatsssloot arr noortwaarts op ter halver Schipsdiep toe.

Item alnog een parceel akkerlant, gelegen opde Hoogevaart onder Cappel, groot ontrent …….
……. hont met de moeren, gronden, putten en cuijlen agter aan gelegen, belent Zuijden Willemken Oirlemans, noorden Adriaam Oirlemans, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot d’erve van Peter van Campen toe, mits proffiterende vant lot gevallen aande Hr: Geraard

Folio 180v

vander Hoeven, eene somme van agt hondert agt entwintig gulden.

Ten 4e is bij blindt lot te deel gevallen, D’hr: Martinus Verhoeven predicandt tot Aalborg nomine uxoris, eerstelijk de geregte helfte van ses coorgaande geerden hooij ofte weijlant, gelegen in Cleijn Waspik, onbedeelt met Joffr: Maria van Gils, wed: D’hr: Peter vander Lit, in sijne leven Secretaris van Asten en Someren, belent oost ………………………………….., west Joffr: Bollekens cum suis, streckende van Groot Waspik aff, noortwaarts op tot het Elandt toe.

Item alnog de helfr van drie geerden aanwas, gelegen en gemeen alsvooren, belent west den selven cum suis, oost de kinderen vanden Hr: Peter van Andel cum suis, streckende vander halver Schipsdiep aff, noortwaarts op, tot het Elandt toe, mits genietende vant lot gevallen aan D’hr: Adriaanus

Folio 181r

Heuvelcamp, eene somme van een hondert vierentnegentig gulden, en bekent daar van voldaan te wesen.

Ten 5e is bij blindt loth te deel gevallen D’hr: Adriaanus Heuvelcamp nomine uxoris, eerst op vier doorgaande geerden hooij ofte weijlant, in een stuk van agt geerden, waar van den aanwas is gemeen met Teunis Timmerman, gelegen in Nederveen Cappel, belent oost en west vande geheele agt geerden Geerit Broeders cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnog vier geerden hooglant, inde voorsr agt geerden gelegen als vooren, belent vant geheel, oost en west Geerit Broeders cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot halver Schipsdiep toe, mits uijt te keeren aant lot gevallen aande Hr: Martinus Verhoeven een hondert vierentnegentig gulden,

Folio 181v

en aant lot gevallen aan Joffr: Sara vander Hoeven, eene somme van ses hondert en t’negentig gulden, en bekenne vande voorsr somme voldaan te wesen.

Ten 6e en laatste is bij blindt lot te deel gevallen Joffr: Sara vander Hoeven, opde helft van seven doorgaande geerden hooij ofte weijlant gelegen in Nederveen Cappel, gemeen ende onbedeelt met D’ht: Adriaan van Gils, Secretaris der Vrijheijt Oisterhout, belent oost Corstiaan de Zeeuw cum suis, west Adriaan Cnaap cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts op ter halver Schijsloot toe, mits genietende vant lot gevallen aan D’hr: Adriaan Heuvelcamp, eene somme van ses hondert en t’negentig gl, en vant lot gevallen aande Hr: Geraard vander Hoeven, eenenvijfftig gl, en bekendt vandese voorsr uijtrijkinge, als mede van haar vaderlijk goet, als legaat haar bij testament van Joffr: Catharina van Gils gemaakt, ten volle voldaan en betaalt te wesen, en censenterende t’selve dat het op den testamente mede sal worden gecasseert.

Folio 182 r

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt ende vertegen naar den rehte van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ook gehouden sijn ider t’sijne aan te veerden met den last van Chijnsen, dijken, wegen, stegen, schouwen, wetergangen en andere nabuerelijke regte, met regt uijt ider sijn bedeelde parceel off parceelen sijn uijtgaande, als mede te moeten betaalen, de dorps en andere laste, waar mede henne respective parceelen sijn belast, aanvanck nemende te Nieuwjaar lestleden 1715. Ende offt quame te gebeuren, dat op d’een off des anders parceel off parceelen, hier naarmaals eenige Calangie haar quaame op te doen, (welk verkoopt wert van neen), beloovende sij Condividenten maalcanderen te helpen garanderen en aff doen. Aldus gedaan en gepasseert ren overstaan van Peter Timmers Schout, Jan Crol en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 8e Januarij 1715.

P. Timmers H. de Rooij
1715 1715
Jan Crol

Folio 182v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Cornelis Joachemsen Vermijs, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Gerith Weemick, seecker huijsken en hoffken groot ontrent 25 a 30 roeden, ofte soo groot en cleijn alst alhier ten ooste vande Nieuwvaart gestaan en gelegen is, belent Zuijden Baijen Biemans, noorden Jan van Dam, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op, tot d’erve van Anthonij vanden Hoek toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr huijsken en erve te vrije en waren, naar den regte van Zuijtholland, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen, tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram Peter Timmers Schout, Jan Ceol en Jacob van Tilborg, desen 11e Januarij 1715.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van een hondert vijffentwintig gulden, .. heeft bekent tegen de Rooij en Crol, van niet voldaan te hebben.

P. Timmers Jan Crol
1715 Jacob van Tilborgh

Folio 183r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Jan Meertensen Dolck, in qualitijt als voogt over het onmondig weeskint van Arien Meertensen Dolk, den welke in qualitijt verclaart wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jacobus Mutsaart, seecker quaat heijvelt en grond, gelegen ten weste vande Nieuwvaart opde Santschel, groot ontrent vier hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Sijmen Coppelaar, noorden ………………………………………….., streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op, tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper in qualitijt voorsr, den cooper int voorsr quaat velt te vrije en waren naar den regte van Zuijtholland, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram Peter Timmers Schout, Jan Dolk en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 21e Januarij 1715.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme nan twintig gl.

P. Timmers Jan Dolck
1715 Jacob van Tilborgh

Folio 183v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Huijbert van Lottum, den welcke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Adriaan en Jan Kivits gebroeders, seecker huijs, hoff en arve, groot ontrent een hont, ofte soo groot en cleijn alst alhier opt Stapeleijndt gelegen is, belent oost Gerit Timmers, west Marcelis Holster, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve van Teunis Spoel cum suis toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, de coopers int voorsr huijs rn erve te vrije en waren naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram Peter Timmers Schout, Jan Crol en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 2e Februarij 1715.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen vijffhondert gulden, te betaalen den 2e Februarij 1716 sonder intrest, en in cas den vercooper de penningen niet van noode heeft, sij Coopers ’t selve comen aff doen met hondert gl. te gelijk, mits ’s jaar te intrest te betalen tegen 4 gulden procent.

P. Timmers Jan Crol
1715 A. de Rooij
1715

Op heden den 29e Meij 1715, soo Compareerde Huijbert van Lottum, den welke verclaarde van dese bovenstaande 500 gl. voldaan te wesen door de ….

                                        Dit ist X hantmerck van Huijbert van Lottum 

Folio 184r

Dat voor ons gecompareert is, Geerit Crol, den welcke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Jan Piggen, seecker parceeltje akkerlant, groot twee hont, ofte soo groot en cleijn alst opde Hoogevaart gelegen is, belent zuijden Bastiaan de Leeuw, noorden Jan de Leeuw, streckende vande erve van Berent Ruijmschoot en Arien Heijmans aff, westwaarts op tot d’erve van Jan Oirlemans off Reers heijde toe, met eenen vrijr wegt voor uijt over de steeg en erve van Bastiaan de Leeuw en Arien Heijmans, tot opde Straat en verdere wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 15e Februarij 1715.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen een hondert gulden.

P. Timmers Cornelis van den Houck
1715 1715

Folio 184v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Corstiaan Anthonisen Glaviman ter eenre, en Claas vander Cleij getrouwt met Willemijna Anthonisen Glaviman ter andere sijde, ende dat vande Erffgoederen hen t’samen aangekomen doort overlijden van Lijsbeth Broeders henne gewesene moeder als volgt.

Inden eersten is bedeelt Corstiaan Anthonisen Glaviman, eerst op een buijyten dijkse del, gelegen alhier ten ooste vande Nieuwvaart aande Straat, groot ontrent vier hondt, ofte soo groot en cleijn als ’t selve alhier gelegen is, belent oost de twee kinderen van Adriaan van Andel in sijne leven Schout alhier, west Anthonij vander Punten, streckende vanden dwars sloot off erve van Claes vander Cleij aff, noortwaarts op, tot Nederveen toe.

Item alnog een binnen hoffken off dries, gelegen als vooren, groot met den Dullaart ontrent twee en een halff

Folio 185r

hont, offte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de wed: Wouter Verheijden, west Jan en Gerrit Crol, streckende vande hoffkens van Pieter Schaap en Claas vander Cleij aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve van Jan en Geerit Crol toe, met eenen vrije wegt door den hoff en over de steeg van Claas vander Cleij, de schouwe inden watergang sijn tot dit parceel sijn laste.

Daar tegen is bedeelt Claas vander Cleij nomine uxoris, eerst op een huijs en erve soo groot en cleijn alst alhier aamde straat gestaan en gelegen is, belent oost de twee kinderen van Adriaan van Andel, in sijn leven Schout alhier, west Anthonij vander Punten, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, noortwaarts op, tot den dwars sloot off erve van Corstiaan Glaviman toe.

Item alnog een hoffken, gelegen alsvooren binnen dijks, groot ontrent met de steeg, dartig roeden, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, met den last vanden dijk en santpat,

Folio 185v

Belent oost Pieter Schaap, west Jan en Geerit Crol, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op, tot de dwars sloot en erve van Corstiaan Glaviman toe, mits te gedoogen den overwegt over de steeg, met de dries gevallen aan Corstiaan Glaviman.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vwetigt en vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken, als haar ander vrij en allodiaal goet, ende te moeten onderhouden, de dijken, wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt uijt ider haar bedeelde is gaande, ook te moeten betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne bedeelde is balast, aanvanck nemende te Nieuwjaar 1715. Corum en dag datum uts.

P. Timmers Cornelis van den Houck
1715 H. de Rooij
1715

Folio 186r

Erffdeelinge voor Regt aan Svhout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Peter de Rooij ter eenre en Geertruij de Rooij wed: Arien Meertensen Dolk ter andere sijde, ende dat van een stuk hooij ofte weijlant gelegen in Nederveen Cappel, groot negen geerden, haar int gemeen toebehoorende als volgt.

Eerstelijk is bedeelt Peter de Rooij, opde geregte voorste off Zuijdense helft vande voorsr negen geerden, belent oost Juffr: Magrita van Andel, west Michiel Anthonij Colijn en de kinderen Do: Johannes Schalken, streckende van Cappel aff, noortwaarts op, tot den halven werffsloot en erve van Geertruij de Rooij toe, mits uijt te keeren aan Geertruij de Rooij eens dartig gulden, en bekent sij daar van voldaan te wesen, onder dese expresse en deelgenooten Conditie dat sij Camparanten gehouden sijn t’samen te onderhouden

Folio 186v

den dwars off scheijsloot en dam tusschen haar beijder erve, het hecken en paalen opden voorsr dam, moet dit bedeelde gevallen aan Geertruij de Rooij, moet onderhouden, de Caa langs het Schipsdiep, mitsgaders heul en staketsel, nu en ten eeuwigen dagen, ook gehouden sijn malcanderen te wegen en stegen naar behooren, te weten Geertruij de Rooij, over dit bedeelde, en dit bedeelde overt bedeelde van Geertruij de Rooij te weten om Dte Jan, off agt dagen daar naar, en maalcanderen agt dagen te vooren waarschouwen, om als dan een en wat .indert in hooijlant leijt, daar door te maiujen, dit bedeelde mag egter opt diep opt bedeelde van Geertruij de Rooij, eenen schelft hooij setten, en oft gebeurde datter int d’een off ander bedeelde, onbequaamen dammen in waaren, sij ider int sijnen gehouden sijn behoorlijk op te maaken, en in cas van weijgering, den gebreeckinge, bij middelen van regte daar toe te Constingeren. Ende in cas datter voor dit bedeelde een brug off hooijkens van noode ware

Folio 187r

te steecken, dat moette midden voordit parceel, off de helft vande voorsr brug off hoijkens tegen de Oudestraat van dit bedeelde en d’andere helft voorde Oudestraat vant bedeelde van Geertruij de Rooij, en d’aarde daar toe van noode, als opde Oudestraat als Kerckesteeg, moet ider de helft doen, en op sijn eijgen haalen, dit parceel heeft de Oudestraat als sloot aande oost sijde, en moet de schouwen daar van onderhouden.

Daar tegen is bedeelt Geertruij de Rooij wed: Arien Meertensen Dolk, opde geregte agterste off noordense helft vande voorsr negen geerden, belent oost Juffr: Margrita van Andel, west de kinderen Do: Johannes Schalken en anderen, streckende uijt den Zuijden vande erve van Peter de Rooij off halven dwars sloot aff, noortwaarts op ter halver Schipsdiep toe, mits genietende van Peter de Rooij eens dartig gulden, en bekent daar van boldaan te wesen, onder Conditie dat dit bedeelde, overt voorste gevallen aan Peter de Rooij, en voorste over dit bedeelde, sal mogen wegen en stegen naar behooren, en als het in hooijlant legt, niet eerder als om Ste. Jan, off dagen daar naar sal mogen wegen,

Folio 187v

mits maalcanderen agt dagen te vooren daar van te waarschouwen, om als dan een swat daar door te maijen, den rwars off schijsloot en dam tusschen dit, en het bedeelde van Peter de Rooij, moeten sij t’samen onderhouden, de paalen en hecken opden voorsr dam, moet Peter de Rooij maaken en onderhouden, nu en ten eeuwigen dagen, mits dat dit bedeelte daar tegen moet naaken en onderhouden de Caa langs het Schipsdiep, als heul en staketsel nu en ten eeuwigen dagen. Item de brug off hooijkens, in cas datter een …. gesteecken wierden, dat mort leggen d’eenen helft voorde Oudestraat van dit parceel, en d’ander helft voorde oudestraat van Peter de Rooij, en bij haar t’samen te maaken met het hecken en paalen, en onderhouden, en d’aarde daar toe van noode, als tot de Oudestraat als Kerckesteeg, moeten sij ider op haar eijgen haalen, en offt gebeurde, datter int d’een off int d’ander bedeelde, eenige quade dammen quamen, dat sij gehouden sijn op haare costen behoorlijk opte maaken, en bij wijgeringe van dien, dat sij

Folio 188e

daar toe met regt sullen werden geconstringeert, ook te gedoogen, dat Peter de Rooij agter opt Schipsdiep eenen schelft hooij sal mogen setten, de schouwen opde Oudestraat als sloot is bedeelt, dit parceel ren weste opde geregte helft.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt en vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ider t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij en allodiaal goet, ook gehouden te onderhouden de wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt uijt ider sijn bedeelde is gaande, ook te moeten betaalen de dorps en andere lasten, waarmede henne bedeelde is belast, aanvank nemende te Nieiwjaar 1715. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Peter Timmers Schout, Jan Dolk en Jacob vam Tilborg Schepenen, desen 2e Mert 1715.

Peter Timmers Jan Dolck
1715 Jacob van Tilborgh

Folio 188v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Willem Potmaaker getrouwt met Anneken Mulders ter eenre, ende Sijmen Vaartman getrouwt met Ida Mulders ter andere sijde, ende dat van soodanige erffgoederen hen bij testament gemaakt van haar Schoonvader Hendrik Mulders, volgens den testamente gepasseert voor Schout en Schepenen alhier, in dato den 4e Julij 1711, als volgt.

Eerstelijk is bedeelt Willem Potmaaker nomine uxoris, eerst een parceel allerlants, gelegen ten weste vande Nieuwvaart alhier, groot ses hont, belent en streckende als inden testamente staat vermelt, belast met jaarlijxe chijns.

Item alnog een stuk hooij ofte weijlant gelegen in Zuijdewijn beneden Labbegat, groot ses hont, belent en

Folio 189r

streckende als inden testament staat vermelt, mits uijt te keeren aan Sijmen Vaartman tagtentig gulden en voldaan.

Daar tegen is bedeelt Sijmen Vaartman nomine uxoris, een huijs, hoff en akkerlant, gelegen ten weste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent drie hont, belent en streckende als inden testamente staat vermelt.

Item alnog een binnen del gelegen alsvooren ten ooste vande Nieuwvaart, groot ses hont, belent en streckende als inden testamente.

Item alnog een driesken gelegen als vooren, groot een hont, belent en streckende als vooren.

Item alnog de helft in een heijveldeken gelegen alhier opde Santschel groot 5 ½ hont, onbedeelt met de wed: Hendrik de Rooij, mits genietende van Willem Potmaker tagtentig gl, en voldaan.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt en vertegen naar den regte van Zuijthollandt, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij en allodiaal goet, en ider vant sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen,

Folio 189v

watergangen, en andere nabuerelijke tegte, met regt uijt ider sijn bedeelde parceel off parceelen sijn gaande, ook te moeten betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne respective patceelen sijn belast, aanvanck nemende te Nieuwjaar 1715. Coram en dag datum uts.

P. Timmers Jan Dolck
1715 Jacob van Tilborgh

Folio 190r

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn Willem en Adriaantje Jansen Smits, geassisteert met Wouter Dircxe Smits haaren oom en voogt in desen, de welke verclaren wettelijk over te geven met eener vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Jan Geenen, seecker parceeltjen akkerlant, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, groot ontrent twee hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent noorden Teunis Cuijl, Zuijden Jan Cus, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op, tot d’erve vande wed: Hendrik de Rooij toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en amdere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen den cooper daar inne te vrije en waaren, naar den tegte van Zuijtholland, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van een hondert en vijfftig gl.

P. Timmers Jan Dolck
1715 Jacob van Tilborgh

Folio 190v

                            Copije

Mijnheeren Drossaardt ende Schepenen der Heerlijkheijt Venloon, gesien ende geexamineert hebbende de geannexeerde requisite bij ofte van wegen Huijbertjen de Haan, wed: van Jan Swart, aan haar l:l: gepresenteert, mede gehoort hebbende het mondeling berigt ende advies vande naaste vrienden ende bloetverwanten van ’s vaders sijde vande kindern van Jan Swart, hebben naar rijpe deliberatie goet gevonden ende verstaan de suppliante haar versoek te accorderen, ende consenteren omme de wederhelft vande twee parceeltjens lant, gelegen onder Cappel ende Waspik, breeder int tequisiet vermelt, nevens haar suppliante helft mede publicq te mogen vercoopen, de coopers voorde respective geregten daar deselve gelegen sijn, te vesten, erven, ende opdragen, de cooppenningen daar van bij publique vercoopinge procederende te ontfangen, quitantie te passeren, ende vorders alles te doen, war tot de vercoopinge ende gifte der voorsr twee parceeltjens lant vereijscht wort, omme met de cooppenningen de lasten ende schulden des boedels in het requisiet vermelt, te betaalen alles onder behoorlijke reeckening bewijs ende reliqua, aldus gedaan bij Jan Leendersen Dries, Arnoldus Ophorst, Jacob Quirijns, Cornelis Verhagen ende Hendrik Snijders Schepenen binnen Venloon, opden 31e Januarij 1715. Onder stont ter ordinatie vande selve, en was geteeckent Gijsbert Verwiel Secretaris.

Folio 191r

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn, Huijbertje de Haan wed: Jan Swart voor haar selven, mitsgaders als bij Heren Drossaart en Schepenen van Venloon geauthoriseert, om voor haare ses onmondige kinderen testaant met name Anthonij, Geerit, Giel, Maijken, Marie en Teuntjen Jansen Swart, volgens deselve authorisatie, in dato den 31e Januarij 1715, hier vooren geregistreert, en Claas Jansen Mouthaan getrouwt met Adriaantjen Jansen Swart, alle woonende tot Venloon voorsr, de welke alsoo in die qualitijt t’samen verclaren wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Willem Millenaar woonende alhier, seecker parceel dries, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent vijff hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Peter van Campen, noorden Corstiaan de Bie, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op, tot den halve Quekelsloot toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen in qualitijt voorsr, den cooper inden voorsr dries, te vrije en

Folio 191v

en waren, naar den regte van Zuijtholland, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram Peter Timmers Schout, Coestiaan de Zeeuw en Peter van Campen Schepenen, desen 14e Meert 1715.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van drie hondert gulden.

P. Timmers Corstiaen de Seeu
1715 Pieter van Kampen

Folio 192r

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn, Adriaantje de Leeuw wed: Jan Petersen Schaap voor de eene helft, Adriaan, Pieter, Anthonij en Jan Jansen Schaap, Arien Jansen Rommen als voogt over het onmondig kindt van Peter Jansen Rommen en Lijsbet Jansen Schaap, Gijsbert Quirijnen van Berkel getrouwt met Marie Jansen Schaap, en Barent Ruijmschoot getrouwt met Cornelia Jansen Schaap, kinderen en Erffgenamen van Jan Petersen Schaap, voorde andere helft, de welke alle t’samen verclaarde wrttelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Hendrik de Bie, seecker huijs, hoff en akkerlandt, groot ontrent vier en een halff hondt, ofte soo groot en cleijn alst opde Hoogevaart gestaan en gelegen is, belent Zuijden Adriaan Schaap, noorden Juffr: Elisabet vander Hoeven wed: Do: Henricus Verhoeven, streckende vander halver

Folio 192v

Hoogevaart aff, westwaarts op tot de Heijkens off 42 geerden toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen, den cooper int voorsr huijs, hoff en akkerlant, te vrije en waren, naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer, Calangie en aantaal dier op is, aff te doen volgens Conditie. Coram Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Jan Crol Schepenen, desen 16e Meert 1715.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie vijff hondert vijfftien gulden, twee derde parten gereet en voldaan, en een hondert eenentseventig gulden dartien stuijvers vier penningen, heden over een jaar.

P. Timmers Cornelis van den Houck
1715 Jan Crol

Opden 23e Meert 1717, soo Compareerde de voorsr vercooperse en vercooperen en bekende van de laatste paaij ter somme een hondert eenendartig gl dartien stuivers vier penningen voldaan en betaalt te sijn.

                                       Dit ist X hant merck van Adriaantje de Leeuw
                                                                  Peter Schaap

Folio 193r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Pieter Jansen Schaap, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Adriaan Broeders, eerst een huijs en erve aangelegen, gestaan ende gelegen alhier aande Zuijden candt vande straat, soo groot en cleijn alst aldaar gestaan n gelegen is, belent oost de kinderen Gijsbert Elemans, west Peter de Rooij en de wed: Arien Hooijmaijer, streckende vander herstraat aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve van Peter de Rooij toe. Item alnog een hoffken gelegen alsvooren, groot ontrent twintig roeden, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de wed: Wouter Verheijden, west Claas vander Cleij, streckende vanden dijk off Santpat aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve van Corstiaan Glaviman toe. Ende dat met den last van dijk, wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke

Folio 193v

regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr huijs, erve en hofken, te vrije en waren, naar den regte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen, tot Nieuwjaar lestleden 1715 toe. Coram Cornelis vanden Hoek en Jan Crol Schepenen, desen 29e Meert 1715.

Parthijen verclaren de Cooppenningen te wesen ter somme van vijff hondert gl, waar van hij cooper onder hem hout en tot sijne laste neemt eenen willeceur van drie hondert gl, waar vooren het voorsr getransporteerde is verbonden, volgens den selve willeceur in dato den 2e Januarij 1715, als Hendrik vander Hoeven Secretaris van Cappel is comprtrrende, intrest tegen vier precent, van heden aff te rddckenen, en de rwee hondert gulden bekent hij vercooper ontfangen te hebben.

P. Timmers Cornelis van den Houck
1715 Jan Crol

Folio 194r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Geerit Heijligers den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Vos, seecker huijsken met ontrent een hont akkerlant daar aan, ofte soo groot en cleijn alst ten Zuijden vande Nieuwstraat gestaan en gelegen is, belent oost Teunis Bastiaansen Timmerman, west Arien van Peer, streckende met den reijwegt vander halver Nieuwstraat aff Zuijtwaarts op, totde Loonse erve toe. Ende dat met den last drie stuijvers twaalff penningen ’s jaars, off in Cappitaal drie gulden vijfftirn stuijvers, aande kerk van Cappel, en dijk, wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper daar inne te vrije en waren, naar den tegte van Zuijtholland, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is,

Folio 194v

aff te doen tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek vervangende Peter van Campen Schepenen, desen 12e April 1715.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie ter somme van een hondert vijffenvijfftig gulden, welke somme hij transport laat genieten de armmr: van Cappel, om daar uijt te betaalen sijn schulden, en hem sijn leven dagen lang te alimenteren uijt de armmens incomen, van welke 155 gl, bekenne de armmrs: uijt hande vanden Cooper ontfangen te hebben een hondert en vijff gulden, en de resterende vijfftig gl, belooft hij Cooper te betaalen heden over een jaar, met den intrest van die tegen vier gl procent.

P. Timmers Cornelis van den Houck
1715 Peeter van Kampen

Folio 195r

Datum uts Compareerde Cornelis van Cruijswijk, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Cornelis Anthonisen Swart, de langhte van ontrent dartien roeden en breet drie roeden en vier voeten, in eenen bunnen authoff, gelegen ten weste vande Nieuwvaart opt Stapeleijnt, belent oost Cornelis Lawende, west den Cooper, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff Zuijtwaarts op tot den Coopers erve toe. Ende dat met den last vanden dijk ter breete van 3 roeden en 4 voeten, en wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooprt, den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren t’selve over te geven en ontfangen voorde dijk en niets weridig te wesen.

P. Timmers Cornelis van den Houck
1715 Peeter van Kampen

Folio 195v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Sr: Cornelis Sprangers, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is tot behoef van Cornelis Antonise Swart, seeker binne del gelegen ten weste vande Niuwevaart, groot ontrent ses hont en ’t seventig roeden, ofte soo groot en clijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden de wedewe Gerit Bak, noorden Antonij Cuijsten, streckende vander halver van de Niuwvaart af, westwaarts op tot den Quekel toe, ende dat met alle wrge, stege, schouwen, watergange, en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper inde voorsr del te vrije en waaren naar den regten van Zuijthollant, ende alle voorcommer calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1715 toe. Coram Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Jacob van van Tilborg Schepenen, desen 15e Appril 1715.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 250 gulden.

Peter Timmers Cornelis van den Houck
1715 Jacob van Tilborgh

Folio 196r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Adriaan Deckers, den welke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Dirk Dircxe Timmers, seecker gerechte derdepart in een parceel moeren, gronden, putten en cuijlen, groot t’samen ontrent sestien hondt, ofte soo groot en cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart inde Langemaate gelegen is, gemeen en onbedeelt met Jan Eelen Nieuwenhuijsen en Hendrik Joachemsen den Grooten, belent Zuijden Jan Eelen Nieuwenhuijsen, noorden de Erffgenamen Dirk Waalwijk, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts tot den Geer toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper daar inne te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer

Folio 196v

en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Jan Crol Schepenen, desen 3e Meij 1715.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van twintig gulden.

P. Timmers Cornelis van den Houck
1715 Jan Crol

Folio 197r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Nicolaas de Graaff woonende in Besoijen, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Sr. Hendrik de Rooij mede Schepen alhier, seecker binnen dijkse del, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent ses hondt, ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden den cooper, noorden de wed: Hendrik de Rooij, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper inde voorsr del te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer, Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1715 toe. Coram Peter Timmers Schout, Cornelis den Hoek en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 13e Meij 1715.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen twee hondert en vijfftig gulden.

P.Timmers Cornelis van den Houck
1715 Jacob van Tolborgh

Folio 197v

Dat voor ons gekomen en gecompareert is d’Hr: Dirk vander Hoeven, Secretaris van de Vrijhoeven, voor sijn selven mitsgaders Intervenierende en de rato Caveerende voor sijn Broeder en Suster Sr: Adriaan van der Hoeven, en Juffr: Pieternella van der Hoeven, den welken alsoo in edie qualitijt verclaaren over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoef van Cornelis Peeters de Rooij eerstelijk een parceeltije akkerlant, gelegen ten oosten vande Niuwvaart groot ontrent drie vierde hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent Suijden Hendrik den Grooten, noorden Hendrik Timmers, streckende van der halver Niuwvaart af oostwaarts op tot d’erve van Jacob van Tilborg toe. Item nog ontrent een hondert vijfensestig roeden, in een binne

Folio 198r

del, gelegen ten westen van de voorsr Vaart, bedeelt ten noorden in een parceel van 410 roeden met Peeter Paans, ofte soo groot en clijn als de voorsr parceelen hem Comparant in qualitijt voorsr is aa(n)gecomen gij eerffnis van Joris de Bie, belent Zuijden Peeter Paans, noorden Catelijn Gerritse, streckende van der halver Niuwvaart aff, weestwaarts op tot den Quekel sloot toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, waatergangen en andere naburlijke regte, met regt uijt de voorsr paarceeltijens sijn gaande, voorts gelooft hij Hr: verkoper in qualitijt voorsr, den cooper inde voorsr paarceeltijens te vrije en waaren naar den regte van Suijthollant, en alle voorcommer calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1715 toe. Coram Peeter Timmers Schout, Jan Crol en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 29e Julij 1715.

Partijen verclaren de Cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van hondert en vijftig gulden.

P. Timmers Jan Crol
1715 H. De Rooij
1715

Folio 198v (Dit is een leeg folio)

Folio 199r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Denis Janse de Ruijter, den welke wettelijk verclare over te geven met eender vrije giftr soo dat regt is, aam en tot behoef van Hijliger Aartsen Boer, seeker paarceel soo akkerlant als dries gelegen op de Hoogevaart, groot ontrent ses hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent Suijden de wed: Peeter Joosten de Bruijn, noorden Jan den Ronden, streckende van den halver Hoogevaart af, westwaarts op tot Rees hijden toe, met den last van 2 ½ gl Jaarlijkxe chijns tot Dordt, en wegen, stegen, schouwen, watergange, en andere nabuurlijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr lant te vrije en waaren, naar den regte van Suijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1716 toe. Coram Peeter Timmers Schout, Jan Crol, Hendrik de Rooij en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 21e Augustus 1715.

Parthijen verclaare de Cooppenningen gereet en voldaan te wese ter somme van 200 gulden.

P. Timmers H. de Rooij
1715 1715
Jacob van Tilborgh

Folio 199v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout en Schepenen van ’s Gewvelduijn Cappel aangebragt bij Aert en Dirk vanden Hoek, Arien de Rooij, Jacob Konincx getrouwt met Janneken vanden Hoek, Sijmen Starrenbergh getrouwt met Jenneken vanden Hoek, ende Aalbert van Cleeff getrouwt met Cathalijn vanden Hoek, alle kimderen en Erffgenamen van Dircxken van Nederveen, henne respective gewesene moeder. Ende dat vande Erffgoederen haar int gemeen toebehoorende als volgt.

Eerstelijk is bij blindt Loth te deel gevallen, Aert vanden Hoek erft de geregte helft van een stuk hooij ofte weijlant, genaamt den

Folio 200r

Prins, groot int geheel seven geerden, gelegen in Nederveen Cappel, gemeen en onbedeelt met Jan Geenen cum suis, belast met den dijk daar toebehoorende, die uijt het gemeen dit jaar behoorlijk nevens de naburen sal worden opgemaakt, belent oost Arien Luckwel, west Daniel van Son cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven schijsloot toe.

Item alnog de geregte ooatense helft van een parceel akkerlant, groot int geheel ontrent vijff hondt, ofte soo groot en cleijn als hij ten weste van Willem van Gentsvaart alhier gelegen is, belent oost Jan Geenen en anderen, west Aalbert van Cleeff met de weder helft, streckende vant walken aff, Zuijtwaarts op tot een steegdeken toe, mits dat dit, en de helft gevallen aan Aalbert van Cleeff, maalcanderen sullen moeten wegen en stegen als voor desen agter uijt.

Item alnog de geregte westense

Folio 200v

helft, van een parceel akkerlant gelegen alsvooren, groot int geheel drie en een halff hont, ofte soo groot en cleijn als den selven aldaar gelegen is, belent oost Aalbert van Cleeff met de weder helft, west Jan Geenen, streckende vant welken aff, noortwaarts op, tot d’erve vande wed: Meerten Dolk toe, mits dit parceel en ’t parceel gevallen aan Aalbert van Cleeff, maalcanderen sullen moeten wegen en stegen als voordesen noortwaarts.

Item alnog de helft van twee drieskens en moeren, gelegen alsvooren inden Endenest, soo groot en cleijn alse aldaar gelegen sijn, onbedeelt met Aalbert van Cleeff, belent oost Hendrik de Rooij sum suis, west de wed: Meetren Dolk, streckende van een steegdeken aff Zuijtwaarts op, tot d’erve vande kinderen Adr: de Rooij en andere toe, dit lot is getaxeert en hem aangedeelt voor negentien hondert gl, en daar en boven nog uijten boedel contant gelt ses honderet en vijfftig gl.

Folio 201r

Ten 2e is bij blindt lot te deel gevallen, Dirk vanden Hoek, op een huijs, schuer, Brouwhuijs en depentie van dien, hoff en erve, groot t, samen ontrent vier hont, ofte soo groot en cleijn alst ten weste vande Nieuwvaart alhier, gestaan en gelegen is, belent Zuijden re wed: Wouter van Nederveen, noorden Hendrik Timmers, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op, tot d’erve van Marcelis Holster toe, begerende en verclarende hij Dirk vanden Hoek, dat oft quame te gebeuren, dat hij quam te overlijden, sonder na te laaten eenige wettige blijkende descendenten, dat sijne voorsr portie bij sijn Broeder, halven Broeder, en Susters, egaalijk hooft voor hooft sal werden gepartiseert, ten ware den selven bij uijterste wille, aan sijn wettige vrouw (in cas en mogte vercrijgen), den eijgendom off andersints quam te maaken, ook de vrijheijt omme sijne voorsr portie te mogen vercoopen, en de penningen daarvan comende, alsvooren egaal te

Folio 201v

deijlen, die als dan overigh daar van sullen wesen.

Ten 3e is bij blindt Loth te deel gevallen Arien de Rooij, eerstelijk de geregte helft van seven geerden min een vierde, gelegen in Nederveen Cappel, bedeelt met den armen van Cappel voor en agter inden aanwas ten weste, belent oost de wed: Jan vander Hoeven, west den Armen van Cappel met de wederhelft, en voort diep oost de voorsr wed:, west Jenneken Rommen huijsvrouw van Arien Hijmans, streckende uijt den Zuijden vande erve vanden armrn aff, noortwaarts op, tot den halven scheijsloot toe.

Item alnog een binnen del gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent ses hont, ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden Jan van Tilborg, noorden Jan Jansen Metser, streckende

Folio 202r

uijt den weste vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de Kercke del toe.

Ten 4e is bij blindt Loth te deel gevallen Jacob Koninx nomine uxoris, eerst opde geregte Zuijdense helft van eenen akker gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot int geheel ontrent seven hont, ofte soo groot en cleijn als den selven aldaar gelegen is, belent Zuijden Peter Gijben en Jacob Paans, noorden Arien de Rooij met de wederhelft, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op, tot d’erve van Jacob van Tilborg toe.

Item alnog eenen dries gelegen alsvooren ten weste vande Nieuwvaart, groot drie hont, belent Zuijden Teunis Cuijl, noorden Thomas Rijken, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Folio 202v

Item alnog een parceeltje akkerlant gelegen als vooren groot twee en een halff hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Aert Glavimans, noorden Jan Cus, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnog een driesken ten ooste en t’eijnde de Nieuwvaart alhier gelegen, groot ontrent een hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jan en Jacob van Tilborg, west de Nieuwvaart, Zuijden een steegdeken, noorden Giel de Haan.

Item alnog de helft in een heijvelt gelegen alsvooren, groot negen hont, ofte soo groot rn cleijn alst aldaar gelegen is, onbedeelt met Sijmen Vaartman, belent Zuijden de wed: Adr: Purman, noorden de wed: Arien Meertensen Dolk.

Folio 203r

Item alnog een moervelt met den gront, gelegen alhier onden Dullaart, soo groot en cleijn als ’t aldaar gelegen is, belent oost Cornelis vanden Hoek en anderen, west de banken, noorden de Cruis vaart, en Zuijden de kinderen Arien Timmers.

Ten 5e is bij blindt Loth te deel gevallen Sijmen Starrenberg nomine uxoris, aa

Eerst op drie geerden hooij ofte weijlant, gelegen in Nederveen, in een stuk van ses geerden, onbedeelt met de wed: Bartel van Gefhen, belent oost Jan Adriaansen Dolk cum suis, west den Ho: Ed: Here van Cappel, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven scheijsloot toe.

Item alnog een huijs, hoff en erve aangelegen, gestaan en gelegen onder Loon in Mariendaal, groot

Folio 203v

ontrent vijff hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gestaan en gelegen is, belent oost de wed: Geerit Paanakker, west Aert Joosten vanden Hoek, streckende vande Hollantse erve aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van ……………………………………………. toe.

Ten 6e is bij blindt Loth te deel gevallen Aalbert van Cleeff nomime uxoris. Eerstelijk op een en een sesde geerdt hooij ofte weijlant, in een stuk van dartien geerden, onbedeelt met Geerit Broeders en anderen, gelegen in Nederveen Cappel, belent oost Do: Adriaanus Heuvelcamp, west de kinderen Bastiaan de Rooij cum suis, streckende van Cappel aff noortwaarts op tot den halven scheijsloot toe.

Item alnog een binnen del gelegen alhier

Folio 104r (moet zijn 204r)

tot Cappel ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent ses hont, belent Zuijden Hendrik de Rooij, noordrn de wed: Geerit de Haan, streckende vander halver Nieuwvaart aff, wesrwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnog de geregte westense helft van aan parceel akkerlant, gelegen alhier ten weste van Willem van Gentsvaart, groot int geheel ontrent vijff hont, ofte soo groot en cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost Aert vanden Hoek met de weder helft, west Jan Geenen en anderen, streckende vant walken aff Zuijtwaarts tot een steegdeken toe, mits dat dit parceel, en het parceel gevallen aan Aert vanden Hoek, maalcanderen sullen moeten wegen en stegen, alsvoordesen Zuijtwaarts op.

Item alnog de geregte oostense helft van rrn parceel akkerlant gelegen alsvooren, groot int geheel ontrent drie en een halff hont.

Folio 104v (moet zijn 204v)

ofte soo groot en cleijn, als ’t aldaar gelegen is, belent west Aert vanden Hoek met de weder helft, oost de Willem van Gentsvaartse akkers, streckende vant walken aff, noortwaarts op, tot d’erve vande wed: Meerten Dolk toe, mits dat dit parceel en het parceel gevallen aan Aert vanden Hoek, sullen moeten wegen en stegen, gelijk voor desen noortwaarts op.

Item alnog de helft van twee drieskens en moeren en gronden, gelegen alsvooren inden Endenest, soo groot en cleijn alse aldaar gelegen sijn, belent oost Hendrik de Rooij en anderen, west de wed: Meerten Dolk, streckende van een steegdeken aff, Zuijtwaarts op tot d’erve vande kinderen Adr: de Rooij toe.

205r

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt en vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken als haar ander vrij en allodiaal goet, ook te moeten onderhouden de dijken, wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuerelijke regte, met regt uijt henne respective parceel off parceelen sijn gaande. Alsmede te moeten betaalen de chijnsen, dorps en andere laste, waar mede henne bedeelde parceelen sijn belast, aanvank nemende te Nieuwjaar 1716. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Peeter Timmers Schout, Cornelis van den Hoek, Hendrik de Rooij, en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 24e Augustus 1715.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1715 H. De Rooij
1715

Folio 205v

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn Sr: Adrien Heijmans, getrouwt met Jenneken Rommen, en de Hr: Johan van Pelt, Secretaris der Heerlijkheden van Budel, Maarhese en Soerendoncq, voor hem selven, mitsgaders Intervenierende en de rato Caverende voor Leendert van Pelt en Hendrik Heijmans, getrouwt met Cornelia van Pelt, sijn broederen Swager, en sulcx in dese transporte accepterende en consenterende, de welke alsoo t’samen verclaren wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Johan Pigge, seecker een en een halff hont akkerlant, gelegen opde Hoogevaart, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Bastiaan de Leeuw, noorden Barent Ruijmschoot, streckende uijt den ooste vande erve van Barent Ruijmschoot aff, westwaarts op tot den cooper sijn

Folio 206r

erve toe.Ende dat met eenen vrije wegt, als van outs oostwaarts over de erve off stege van Bastiaan de Leeuw, en voorts met alle wegen, stegen, schouwen, warergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen in qualitijt voorschreven den cooper int voorschreven akkerken te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar XVIIc sestien toe. Coram Peeter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 30e September 1715.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van een hondert gulden.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1715 H. De Rooij
1715

Folio 206v

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn, Peter Adriaansen Paap, ende Huijbert Lambertsen Bogaarts, getrouwt met Engel Adriaansen Paap, de welke t’samen verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Teunis Jansen Snijders, woonende tot Waspik, seecker parceel akkerlant gelegen inden Geer, groot ontrent drie hont, ofte soo groot en cleijn alst hen is aangecomen bij deelinge van haar vader Adriaan Peetersen Paap, gepasseert voor Schout en Schepenen van Groot Waspik, in dato den ……………………. 1715, belent Zuijden Adriaan Cornelisen Claver cum suis, noorden de wed: Wouter Huijberden Zeijlmans, streckende van Groot Waspik aff, oostwaarts op, tot de Hoeff van Heuclom toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen, den cooper inden voorschreven akker te vrije en waaren, naar

Folio 207r

den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1716 toe. Coram Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 5e Octobrt 1715.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van vier hondert vijffentnrgentig gulden.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1715 H. De Rooij
1715

Folio 207v

Dat voor ons gecomen eb gecompareert is Lijsbet Robben de Bie, wed: Jan Cornelisen Vos, de welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Cornelis Jansen Vos haaren Schoonvader, seecker quaat huijsken met ontrent een hont akkerlant daar aan, ofte soo groot en cleijn alst ten Zuijden vande Nieuwstraat gestaan en gelegen is, belent oost den cooper voor, en agter Teunis Timmerman, west Arien Jansen van Peer, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op, tot de Loonse erve toe, met den last van een rent van 3-15-0 Cappitaal en Intrest 5 stuijvers, aande kerck van Cappel, nog een obligatie van 50 gl, alsw den grooten armen tot laste vande voorsr wed: heeft, en wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft sij vercooperse, den cooper int voorsr huijsken en erve te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aanraal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1716 toe. Coram Peter Timmers Schout, Jan Crol en Peter van Campen Schepenen, desen 6e 9ber 1715.

Parthijen verclaaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen, tagtentig gl, de 50 gl rente daar onder begrepen.

P. Timmers Peeter van Campen
1715 Jan Crol

De vijftig Gl obligatie bekent Willem Smits als Armmr: ontfangen te hebben den 15e Junij 1734.

                                                                 Willem Smits  

Folio 208r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Adriaan Jansen Soeters, den welke verclaarde wettejijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Marie Cleijn, wed: Adriaan van Campen, seecker parceel akkerlant gelegen opde Hoogevaart, groot drie hont, ofte soo groot en cleijn als hij aldaar gelegen is, belent Zuijden Michiel Verhagen, noorden Gelden van Pas, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed: Teunis Okkers toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den coopersse inden voorsr akker te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer, Calangie, en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1716 toe. Coram Peter Timmers Schout, Jan Crol, Peter Campen en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 13e December 1715.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van een hondert gulden.

P: Timmers Peeter van Campen
1715 Jan Crol

Folio 208v

Datum uts: Compareerde Peter van Campen Schepen alhier, en Marie Cleijn wed: Adriaan van Campen bijde woonende alhier, de welke bekende en verclaarde aangenomen te hebben, gelijk sij aannemen bij desen, Adriaan Soeters hier present en bekende t’selve waar te wesen, omme bij haar comparanten tesamen, voor haar als haare Erffgenamen en nacomelinge, den voorsr Adr: Soeters sijn leven lang geduerende, te onderhouden in cost en drank, cleerde en reede, siek en gesont, linde als wolle, geen uijtgesondert off gereserveert, ook sijn doode lichaam, eerlijk ter aarde te brengen, waar voor hij Adriaan Soeters van stonde aan in eijgendom geeft, gelijk hij geeft bij desen, aan Peeter van Campen en Marie Cleijn, ider voor de helft, alle sijne erffgoederen, t’sij waar en op wat plaatse die gelegen sijn, mitsgaders seeckere obligatien van cappitaal ider soo groot alse sijn, als een tot laste van Hendrik Verhagen en een tot laste vande Wouter Petersen

Folio 209r

Block, alle woonende tot Sprangh, ook sijne actie schulden en crediten, voor welke voorsr alimentatie en onderhoudinge stelle sij twee eerste comparanten ten pnder pant haare persoonen en specialijk alle haare goederen, de roerende als onroerende, hebbende en verkrijgende, subjecterende die ten bedwange en executie van alle heeren hoven wette regte en regteren, en speciaalijk den Ed. Hove van Hollant. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Peter Timmers Schout, Jan Crol en Jacob van Tilborg Schepenen, datum uts.

P: Timmers Peeter van Campen
1715 Jan Crol

Folio 209v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Jan en Jacob van Tilborg gebroeders. Ende dat van eenige vaste goederen die sij t’samen int gemeen hebben beseeten als volgt.

Inden eersten is bedeelt Jan van Tilborg eerstelijk een parceel akkerlant, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat alhier, genaampt den Langen Akker, groot ontrent seven hont, ofte soo groot en cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost Willem en Jacomijn Millenaar, west de wed: Cornelis Wijgers, tot den Berghse pat tor, en vanden Bergsepat aff, west Cornelis Verhagen, streckende vande heele Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Leij off uijtwatering overt dijkse toe.

Item alnog de geregte noordense helft van een binnen del, ten ooste vande Nieuwvaart

Folio 210r

alhier gelegen, groot drie hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent belent Zuijden Jacob van Tilborg met de weder helft, noorsen Arien de Rooij, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de Kerckedel toe.

Daar tegen is bedeelt Jacob van Tilborg, eerstelijk op de Zuijde helft van een binnen del gelegen alhier, ten ooste vande Nieuwvaart, groot drie hont, ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden Jan Mutsaart, noorden Jan van Tilborg met de weder helft, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de Kerckedel toe.

Item alnog een driesken, gelegen ten ooste en teijnde de Nieuwvaart alhier, groot een en een halff hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Dirk Dircxse Timmers, Zuijden een steegdeken, west en noorde Giel de Haan.

Item alnog een parceel akkerlant, gelegen ten weste vande Niruwvaart alhier, groot ontrent ses hont, ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, off het geregte derdepart vande geheele stede gecomen van Wouter en Jan van Tilborg, belent Zuijden Cornelis

Folio 210v

Willemden Swart, noorde Jan van Tilborg met 2/3 vande voorsr stede, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op, tot den Quekel toe.

Item alnog een en een halve geerdt hooij ofte weijland, in een stuk van ses geerden, genaampt den Deugniet, gelegen in Nederveen Cappel, belent oost de Ho: Ed: Here van ’s Grevelduijn Cappel, west Cornelis Sprangers, streckende van Cappel aff noortwaarts op, tot den halven scheijsloot toe.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den andere vertigt en vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken als haar ander vrij en allodiaal goet, en gehouden ider van sijn bedeelde te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, ook te morten betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne respective parceelen sijn belast,

Folio 211r

Aanvank nemende te Nieuwjaar 1716. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Peter Timmers Schout, Jan Crol, Hendrik de Rooij en Peter van Campen Schepenen, desen 13e December 1715.

P: Timmers Peeter van Campen
1715 H. De Rooij
1715
Jan Crol

Folio 211v

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn Anthonij Dielisen Quirijns, Dirk Woutersen Pharao, Pieter Kanters getrouwt met Anna Woutersen Pharao, ende Catelijn Quirijns voor haar selven, mitsgaders intervenierende en de rato Caverende voor Johannes Vermeulen in houwelijk gehadt hebbende Eva Woutersen Pharao, alle woonende tot ’s Gravenmoer, de welke alsoo verclaarden wettelijk over re geven met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan en tot behoeff van Willem Cornelisen vanden Hoek, woonende tot Loon, seecker parceel akkerlant, dries, putten en cuijlen, groot t’samen ontrent vijfftien hont, ofte soo groot en cleijn alst opde Santschel gelegen is, belent west Jan van Hamont cum suis, oost Marie Thomas, streckende van Peter Noeten leijken aff, noortwaarts op tot d’erve van Dirk Groenendaal

Folio 212r

cum suis toe, mits dat de cooper sal moeten gedoogen, dat de vercoopers ondertusschen over dese erve sullen mogen wegen en stegen, tot het voorsr leijke toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen rn andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen, den cooper int voorsr getransporteerde, te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1716 toe. Coram Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 20e December 1715.

Parehijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van een hondert gulden.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1715 Jacob van Tilborgh

Folio 212v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Peter Aertsen Scheur woonende tot Waspik, den welke verclaarde wettelijk over re geven met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan rn tot behoeff van Dirk Dircxe Timmers, seecker halven akker groot int geheel ontrent drie hont, ofte soo groot en cleijn als den selve ten ooste vande Nieuwvaart gelegen is, onbedeelt met de wed: Pleun Adriaansen Groenevelt, belent oost de wed: Cornelis Wijgers, west Peter van Campen, streckende vande erve van Jacob van Tilborg aff, Zuijtwaarts op tot twaalff roeden overt Dijkske off Oudeleij toe, met eenen vrije wegt westwaarts, overt steegdeken nevens den akker van den vercooper en dekinderen Jan Swart gelegen, en voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper inde voorsr halven akker te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te

Folio 213r

doen tot Nieuwjaar 1716 toe. Coram Peter Timmers Schout. Cornelis vanden Hoek en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 18e Februarij 1716.

Parthijen verclaren de cooppenningen un twee paijen, te wesen een hondert vijffentagtentig gl. een hondert gl gereet en voldaan, en vijffentagtentig gl den 18e Febr. 1717, soder intrest.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1716 H. De Rooij
1716

Opden 14e Xber 1716 soo Compareerde Peter Scheur, den welke vanden laatste paij ter somme van vijffentagtentig gl voldaan te wesen.

                                                         Peeter Adriansen Scheur

Folio 213v

Dat voor ons gecoomen en gecompareert sijn, Peter Scheur als voogt ende Michiel de Haan als toesiende voogt, over de vijff minderjarige weeskinderen van Jan Stevensen Swart en Cornelia Michielse de Haan, de welke alsoo in die qualitijt en met Consent van Schout en Schepenen alhier wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Geemen Govertsen vander Leij, seecker parceeltjen akkerlant, groot twee en een vierde hont, ofte soo groot en cleijn alst selve sluijt appels wijse, met Peter Scheur, ten ooste vande Nieuwvaart gelegen is, te wesen met een vierde vanden geheelen akker voor aande vaartcant ten noorden, en agter ten Zuijden, volgens deelinge, voor Schout en Schepenen alhier gepasseert, waar naar wert gerefereert, belent vant voorste ¼, noorde de wed: Jacob de Bruijn, Zuijden Peeter Scheur, en

Folio 214r
vant agtersten noorden Peter Scheur, en Zuijden Michiel de Haan, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Jan Jacobsen Paans toe, mits te gedoogen den overwegt, overt steegdeken ten noorden vanden geheelen akker gelegen, die het met regt daar over haaren uijtwegt hebben, ende dat met wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen in qualitijt voorsr, den cooper inden voorsr akker, te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1716 toe. Coram Peter Timmers Schout, Hendrik de Rooij en Jacob van Tilborgh Schepenen, desen 12e Meert 1716.

De cooppenningen sijn volgens Conditie in vier paije, twee hondert tagtentig gl, ¼ gereet en voldaan, ¼ over een jaar, en vervolgens van jaar te jaar.

P: Timmers H. De Rooij
1716 1716
Jacob van Tilborgh

Compareerde Peter Scheur, als voogt, bekent vande tweede paaij ter somme van t’seventig gl voldaan te wesen, desen 30e Meert 1717.

                                                                 Peeter Scheur

Opden 10e Junij 1718 soo Compareerde den voorsr.

Folio 214v

voogt, den welke bekende vanden derde paij ter somme van t’seventig gl voldaan te wesen door den cooper.

                                                                 Peeter Scheur

Opden 3e Januarij 1720 Compareerde Peter Scheur als voogt, en bekent vanden laatste paij voldaan te wesen door de wed: Geemen vander Leij.

                                                                 Peeter Scheur

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn Jan, Abraham en Adriaan Cornelisen Schippers, gebroeders, de welke t’samen verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Coratiaan Corstiaansen Glaviman, seecker parceel akkerlant, groot ses hont, ofte soo groot en cleijn als den selven ten weste vande Nieuwvaart gelegen is, belent Zuijden Peter Boeser en Anna Zeijlmans, nooeden de wed. Arien Cluijters, en de wed. Gerit Cluijters, streckende vander halver Nieuwvaart

Folio 215r

aff westwaarts op, tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijk regte, met regt daar uijtgaande, vooerts geloove sij vercooperen, den cooper daar in te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1716. Coram Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek, Jan Crol en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 17e Meert 1716.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van seven hondert gulden.

P: Timmers Jan Crol
1716 Cornelis van den Houck

Folio 215v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Geerit Verhoef, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoef van Denus Janse de Ruijter, eerst de geregte noordense helft van een stede en akkerlant, gelegen ten westen vande Niuwevaart groot int geheel ses hont ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden den ………… met de andere helft. Noorden Hendrik Jochemse den Grooten, strekkende vander halver Niuwvaart af westwaarts op tot den Quekel toe, belast met jaarlijkx chijns tot Dordregt ter somme van eene gulden. Item alnog de geregte westense helft van een parceel akkerlant, gelegen als vooren in den Quekel, groot int geheel vier hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost den vercooper, west Willem van Gentsvaartsakkers, streckende uijt den Zuijden van de erve van Jan Dolk cum suis af, noortwaarts op tot de erve vande wed: Arien Hoijmijer toe, mits dat dit parceel smalder moet wesen als het geene aan Sijmen Vaartman hier naar wast getransporteert, eenen voet doorgaande, waar voor het sijne vrije wegt aant noorden eijnt heeft, over het

Folio 216r

geene aan Sijmen Vaartman is getransporteert, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere naburlijke regten, met regt uijt de voorst parceelen sijn gaande, vpprts gelooft hij vercooper etc: en alle voorcommer calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1716 toe. Coram Peter Timmers Schout, Jan Crol en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 2e Appril 1716.

Parthijen verclaaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 300 gulden.

P Timmers Jan Crol
1716 Jacob van Tilborgh

Folio 216v

Den selven vercooper verclaart wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is aan en tot behoef van Sijmen Janse Vaartman, de geregte zuijdense helft van een stede en akkerlant, gelegen ten westen van de Niuwvaart, groot int geheel ontrent ses hont ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent zuijden den cooper, noorden Denus Janse de Ruijter met de weder helft, strekkende vander halver Niuwvaart af, westwaarts op tot den Quekel toe, belast met eenen gulden chijns jaarlijks tot Dordregt. Item alnog de geregte oostense helft van een parceel akkerlant gelegen als vooren inden Quekel, groot int geheel ontrent vier hont ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost de Niuwvaartse akkers, west Denus de Ruijter met de andere helft, strekkende vande erve van Jan Dolk cum suis, noortwaarts op tot d’erve van Altgen van Nederveen toe, mits dat dit parceel breder moet wesen eenen vort doorgaande alst geene hier vooren aan Denus de Ruijter is getransporteert, waarvoot het parceel van den voorsr de Ruijter sijne vrije wegt was aant noorde eijnt van dit parceel heeft, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere babuitlijke regten, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij

Folio 217r

vercooper den cooper inde voorsr parceelen te vrije en waaren naar den regten van van Zuijthollant, en alle voorcommer calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1716 toe. Coram dag datum uts.

Parthijen verclaaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 300 gulden.

P: Timmers Jan Crol
1716 Jacob van Tilborgh

Folio 217v

Op Huijden den 16den Jannuarij 1716 compareerde voor mij Johan van Dijk, Openbaar Notaris bij den Ed: Hove van Hollant geadmiteert tot Sprang residerende, ende voorde getuijge ondergenormt Maria Geritse wed: wijlen Jacob de Bruijn woonende tot Waspik, de welke verclaarde te constitueeren, en volle magt en procuratie te geven, gelijk sij doet bij desen Gerit de Bie, woonende inde Vrijhoeven, specialijk uijt haar Comparants name, ende van haaren twegen publiq ofte onder de hant te verkoopen seekere parceelen lants, als namentlijk drie geerden wij of hoijlant, in een stuk van ses geerden, gemeen met Peeter Leempoel, gelegen onder de jurisdiksie van de Zuijdewijn over de Oudestraat, strekkende van de Cappelse erve af, tot de Schijsloot toe, belent ten oosten Anthonij van der Punten, en ten westen Peeter van Oisterhout, ende nog een sruk ofte halve del, gelegen onder de juridictia van ’s Grevelduijn Cappel gemeen met Catholijn Gerrits, belent ten oosten Pieter Corsten, en ten westen Peeter Ockers erfgenamen, ende laatstelijk nog een halven acker, gemeen met Corstiaan de Bie, groot saamen drie hont, gelegen onder de juridictie van Cappel op de Niuwevaart, belent ……………………………………. ende dat voor soo danige penningen als hij Constituant daar voor sal konnen bedingen, ende op alsulke paijen, en

Folio 218r

betalinge te doen als hij Constituant sal goet vinden te behooren, de gereede penningen te ontvangen, brieven van opdragten, ende quitantien te passeeren met beloften vande selve partijen te vrije en waaren als naar regten, als mede Custingbrieven onder willige Condemnatie als anders, indient vereijst werden sal te accepteeren, ende voorts generalijk alles verders in en ontrent de voorsr saaken te doen handelen en verrigten als of sij Constituante alomme present sijnde, souden conne ofte mogen doen, belovende voor goet, vast en van werden te houden en doen houden alle ’t geene bij den geconstitueerde uijt cragte deses sal werden gedaan, ende verrigt, des soo blijft den geconstituerden ten allen tijden des vermaant werdende gehouden te doen behoorlijk verantwoordinge. Aldus gedaan, en gepasseert, ter presentie van Adriaan van Dijk en Piter Buijs, als getuijgen hier toe versogt, de minute is behoorlijk geteekent.

Folio 218v

Datum uts Compareerde Gwrit de Bie wonende in de Vrijhoeven als last en procuratie hebbende vanMaria Gerits, wed: wijlen Jacob de Bruijn, wonende tot Waspik, volgensde selve procuratie gepasseert voorden notaris Johan van Dijk, en getuijgen binnen Sprang resideerende in dato den 16de Januarij 1716 ons gebleken en alhier geregistreert, den welke also verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije giften soo dat regt is, aan en tot behoef van Corstiaan de Bie, sekere helft van een buijten dijkse delle gelegen ten oosten vande Niuwvaart, groot in ’t geheel seven hont, ofte soo groot en clijn alse aldaar gelegen is, onbedeelt met Catelijn Geerits, belent oost Peeter den Schoenmaker, west de wed: Peter Okkers, strekkende vanden Ausloot af noordwaarts op tot Zuijdewijn toe. Item alnoch de geregte helft van drie hont akkerlant, gelegen ten oosten vande Niuwvaart, onbedeelt met den cooper, belent zuijden Geemen Govertse vander Leij en Peeter Scheur, noorden Arien Hijmans, strekkende vander halver Niuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Jan Jacobse Paans toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuirlijke regten, met regt uijt de voorsr parceelen sijn gaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper in de voorsr parceelen te vrijen en

Folio 219r

Waaren naar den regten van Zuijthollant, en alle voorcommer calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1716 toe. Coram dag datum uts.

Parthijen verclaaren de cooppenningen gereet en voldaan te weesen ter somme van 200 gld.

P: Timmers Jan Crol
1716 Jacob van Tilborgh

Folio 219v

Erffdeelinge voor regt aan Schout, Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Abraham Jacobse Mouthaan, Wouter Bocx in huwelijk hebbende Jenneke Jacobse Mouthaan en Pieternel Jacobse Mouthaan, meerderjarige jonge dogter, kinderen van Jacob Mouthaan en Francijn van Ammelrooij ter eenre, en Claas Moermans als bij Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangestelde voogt over Hendrik en Adriaantje Jacobse Mouthaan, kinderen vande voorsr Mouthaan en Kuntije Moermans, en sulks met consenr van Schour en Schepenen alhier ter andere sijde, en dat van de vaderlijke goederen vande eerste condividente, en van de twede condividen- ten, wegens de vader en moederlijke goederen als volgt.

In den eersten is bij blint lot te deel gevalle den voorsr Abraham Jacobse Mouthaan voor sijn vaderlijke goederen op twee hondt akkerlant, gelegen ten zuijden van de Niuwstraat alhier, belent oost Corst Looser stegdeken, west Henderik de Haan en Cornelis van Esch,

Folio 220r

strekkende vander halver Niuwstraat af, zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe.

Ten twede is bedeelt Wouter Box nomine uxoris voor sijn vaderlijk goet een ¼ paart in een quat bosken, gronden, putten en cuijlen, gelegen op de Hoogevaart alhier, groot int geheel 4 a 5 hont, onbedeelt met Jacob van Hamont en Claas Moerman, strekkende van de erve wedewe Do: Henricus Verhoeven af westwaarts op tot de erve van de Hr: Geerard vander Hoeven, ontfanger tot Oisterhout toe.

Ten 3e is bedeelt Pieternel Jacobse Mouthaan voor haar vaderlijk goet, op eenen akker, gelegen onder Loon inde Hoef, in 4 parceeltges ’t eijnde en aan malcanderen gelegen, groot int geheel ’t samen 3 ½ hont, ofte soo groot en clijn alse aldaar gelegen sijn, belent oost een steg, west Peter Dirkse Smits, strekkende uijt den voorden van erve van Jan Hendrikse Oirlemans af, wuijtwaarts op , tot de Regte vaart toe.

Daar tegen sijn bedeelt Claas Moermans in qualitijt als voogt, en sulks ten behoeve

Folio 220.

van Hendrik en Adriaantie Mouthaan, voor haar vaderlijke en moederlijke goederen op een huijsken met ontrent 3 ½ hont akkerlant daar aan, ofte soo groot en clijn alst ten noorden van de Niuwstraat alhier te Cappel gestaan rn gelegen is, belent oost Willem Potmaker, west Jan Snaphaan, strekkende vander halver Niuwstraatten af, noortwaarts op tot de Hoogevaartse akkers en Reers hijde toe.

Partijen hebben tot proffijt van den eenen, den anderen vertigt en verteegen naar den den regte van Zuijthollant, omme ijder sijn bedeelde te mogen gebruijken als haar ander vrij en allodiaal goet, ende te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuirlijke regten, met regt uijt hen bedeelde is gaande ook te moeten betalen, de chijnsen, dorps en andere lasten waar mede henne parceelen sijn belast, aanvank nemende te Niuwjaar 1716. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Cornelis van den Hoek en Jan Dolk Schepenen, desen 6e Appril 1716.

P: Timmers Jan Crol
1716 Cornelis van den Houck
Jan Dolck

Folio 221r

Datum uts Compareerde Abraham Jacobse Mouthaan, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eendre vrije giften soo dat regt is, aan en tot behoef van Jan Hendrikse Oirlemans, seekere twee hont akkerlanr, gelegen ten Zuijden van de Niuwstraat ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost Corst loosen stegdeken, west Hendrik de Haan en Corst van Esch, streckende van der halver Niuwstraat af, strekkende van der halver Straat af, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuirlijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr getransporteerde te vrijen en waren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer, calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1716 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 100 guld:

P: Timmers Jan Crol
1716 Cornelis van den Houck
Jan Dolck

Folio 221v

Darum uts compareerde Wouter Box, den welken verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Gemen Leempoel, seker een geregte vierde paart in een quat bosken, gronden, putten en cuijlen, gelegen op de Hoogevaart, groot int geheel ontrent vijf hont, onbedeelt met den cooper en Jacob van Hamont, strekkende uijt den oosten vande erve van de wed: Do: Henricus Vrthoeven aff, westwaarts op tot de erve vande Hr: Gerard vander Hoeven, ontfanger tot Oisterhout toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuilijke regten, met tegt daar uijt gaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr goet te vrijen en waren naar den regten van Zuijthollant, en alle voorcommer calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaar 1716 toe. Coram, en dag datum uts.

Parthijen verclaaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 30 guld.

P: Timmers Jan Crol
1716 Cornelis van den Houck

Folio 222r

Erffdeeling voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijv Cappel, aangebracht bij Arnoldus Ophorst, Gelden Willemse Paans, Jochem den Grooten en Marie Bervoets wed: Hendrik van Tilborg, en dat van een buijten del haar int gemeen toebehoorende als volgt.

Eerstelijk is bedeelt Jochem den Grooten op de geregte oostense helft van een bijten del gelegen alhier opt Stapeleijnt, groot int geheel agt hont ofte soo groot en clijn alse aldaar gelegen is belent oost Cornelis Sprangers west de weder helft, strekkende van den teen van den dijk aff noortwaarts op tot Clijn Waspik toe, belast met twee roije dijk ten oosten, mits dat dit bedeelde sal moeten gedogen den overwegt van landen in Clijn Waspik gelegen, die met regt haare uitweg hier over hebben.

Daar tegen sijn bedeelt Arnoldus Ophorst met drie vijfde parten, Gelden Paans en Marie Bervoets met een 2/5 parten, samen op de geregte westense helft van een buijten del gelegen opt Stapeleijnt, groot ontrent int geheel agt hont ofte soo groot en clijn alse aldaar gelegen is, belent oost Jochem

Folio 222v

Den Grooten met de weder helfr, west Antonij van der Punten, strekkende van den teen van den dijk af, noortwaarts op tot Clijn Waspik toe, belast met rwe roeden dijk ten westen vande voorige twe roeden.

Partijen hebben tot proffijt van den eenen den anderen vertigt en vertegen naar den regten van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken als haar vrij en allodiaal goet, en te onderhouden den dijk, wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuirelijke regte, met regt uijt ider sijn bedeelde is gaande, en te betalen de dorps en andere lasten, waar mede henne respective parceelen sijn belasr, aanvank nemende te Niuwlaar 1716, aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Hr: Timmers Schout, Hr: de Rooij en Jacob van Tilborg Schepenen, desen 14 de Appril 1716.

P: Timmers Jacob van Tilborgh
1716 H De Rooij
1716

Folio 223r

Datum uts compareerde voor ons Cornelis Prs de Rooij, de welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is aan en tot behoeff van Hendrik Jochemse den Grooten, seker parceeltijens akkerlant groot 3-4 hont ofte soo groot en clijn alst ten oosten van de Niuwvaart gelegen is, belent zuijden den cooper, noorden Hendrik Ariense Timmers, strekkende vander halver Niuwvaart af oostwts op d’erve van Jacob van Tilborg toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergange en andere naburelijke regten met regt daar uijt gaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waren naar den regten van Zuijthollant, en alle voorcommer calangie en aantaal dier op is, afte doen tot Niuwjaar 1716 toe. Coram en dag datum uts.

Partijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 30 gld.

P:Timmers Jacob van Tilborgh
1716 H. De:Rooij
1716

Folio 223v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Peter Boeser, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Sebregt Otterdijk, seecker binnen delleken, gelegen ten weste vande Niuwvaart, groot ontrent met den Quekel drie hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, den Quekel is bedeelt, dit parceel ten noorden, en Anna Zeijlmans, ten Zuijden met vijff roeden en vier duijmen vanden Zuijden sloot aff noortwts, belent Suijden Anna Zeijlmans, noorden den Armen van Cappel, streckemde vander halver Vaart aff, westwts op, tot Willem van Gentsvaart dellen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr getransporteerde, te vrije en waren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer calangie en aantaal dier op is, aff te doen, tot Niuwjaar 1716 toe. Coram Peter Timmers Schout, Jan Dolk en Jacob van Tilb. Schepenen, desen 20e Appril 1716.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van een hondert en vijfftig gl.

P. Timmers Jan Dolck
1716 Jacob van Tilborgh

Folio 224r

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn Marie van Bennekum wed. van wijlen Aert Geldensen Glavimans rn Hendrik Geldensen Glavimans als bij Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangestelde voogt over de agt minderjarige kinderen van Aert Geldens Glavimans, verweckt bij de voorsr Marie van Bennekum, de welke alsoo ider in sijne qualitijt ’t samen bekennen met haare willeceur, wel ende deugdelijk schuldig te wesen, aan en tot behoeff van Corstiaan Corstiaansen Glaviman en Jan Cornelisen Geenen, beijde in qualitijt als Armmeesters alhier tot Cappel vande Jaaren 1715 en 1716, en sulcx ten behoeve vanden H: Geest Armen alhier, de somme van een hondert en vijfftig gulden, spruijtende ter saake van een Custingbrieff van een hondert, in dato den 20e Februarij 1712, waar mede deselve is gecasseert, en vijfftig gulden van geleende penningen, haar op heden

Folio 224v

aangetelt. Beloovende de voorsr somme van een hondert en vijfftig gl, wederomme te restitueren aanden H: Geest Armen alhier, van heden datum ondergeschreven over een Jaar, met den Intrest van dien tegens vier gl vant hondert int Jaar, en in cas van langer onderhoudinge, edog met beliefte vande crediteuren, soo sal den Intrest blijven Continueren, totte volle restitutien toe, waar vooren sij Comparantrn in qualitujt voorsr speciaalijk verbinden een huijsken met ontrent twee en een halff hont akkewrlant daar aan, ofte soo groot en cleijn alst ’t selve ten weste vande Niuwvaart gestaan en gelegen is, belent Zuijden Peter Glavimans, noorden Jacob Konincx, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwts op, tot den Quekel toe, ende generalijk haare respective persoonen en goederende, hebbende en verkrijgende, subjecterende die ten bedwange en

Folio 225r

executie van alle Heeren, hoven, wette, regte en regteren, en speciaalijk den Ed Hove van Holla,t. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 20e Appril 1716.

P: Timmers H. De: Rooij
1716 1716
Cornelis van den Houck

In kantlijn van deze akte staat op folio 224r:

Compareerde ter Secretarij van ’s Gr. Cappel Jan Janse Schaap als met en beneffens Pieter Ockers, Armmeesters alhier van 1771 en 1772, dewelke in Sijne qualitijt bekende van de Neevenstaande Willekeur met de verscheenen intreste voldaan en Betaalt te Sijn. Consenteerende in de Cassatie deese 19e Junij 1773.

                                                               Jan Janse Schaap

Folio 225v

Dat voor ons gekomen en gecompareert sijn Cornelis van den Hoek voor sijn selve, mitsgaders intevenieerende en de rato caveerende voor 3/6 parten als van Jacob en Geerit Cluijters, mitsgaders Cornelis van Gulik getrouwt met Catharina Cluijters, en Dingena Zijlmans wed: Arien Cluijters voor 2/6, de welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is aan en tot behoeff van Peeter de Roij, seker parceel moeren en gronden, soo groot en clijn alst gelegen is in den Dullaart, belent oost de wed: Gerit Broeders, west Jacob Koninx, Zuijden Cornelis Niuwstraat cum suis, noorden Teunis Spoel en Engel wed: Geerit Uijser, ende dat met alle Wegen, Stegen, Schouwen, Watergange en andere nabuirelijke regte, met regt daar uijttgaande, voorts gelooft hij vercooperen in qualitijt voorsr den cooper int voorsr moervelt te vrijen en waren, naar den regte van Suijthollant, en alle voorcommer calangie en aantaal dier op is af te doen tot Niuwjaat 1716 toe. Coram Peter Timmers Schout, Jacob van Tilborg vervangende H: de Rooij Schepenen, desen 11e Meij 1716.

Parthijen verclaaren de cooppenningen gereet te wesen en voldaan ter somme van 30 gulden.

P: Timmers Jacob van Tilborgh
1716 H. De: Rooij
1716

Folio 226r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Cornelia Zeeuw wed: Geerit Cuijsters woonende tot Dordregt, de welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is aan en tot behoeff van Aalbert van Cleeff, seecker vier hont akkerlant onbedeelt in ses hont met de wed: Arien Cluijters, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, belent Zuijden Corstiaan Corstiaansen Glaviman, noorden Teunis Cuijl, streckende vander halverNieuwvaart aff, westwaarts op, tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen,stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft sij vercooperse den Cooper int voorsr. getransporteerde te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1716 toe. Coram Pr: Timmers Schout, Hendrik de Rooij en Cornelis

Folio 226v

vanden Hoek Schepenen, desen 29e Junij 1716.

Parthijen verclaren de Cooppenningen te wesen ses hondert gulden in ses paijen, te wesen den eerste met 100 gl. te betaalen den 29e Junij 1717, en soo vervolgens van Jaar te Jaar, mits Jaarlijx intrest te betaalen tegen twee gl. veertien sts. vant hondert.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1716 H. De Rooij
1716
Op heden den 25e Meij 1717 soo Compareerde de voorsr. vercoopersse, en bekent vanden paij tot 100 gl. ontfangen en voldaan te wesen, met intrest vandien.

Opden 3e Aug. 1718 Compareerde Wouterke de Zeeuw, huijsvrouw van Gerit Duijsers, als last hebbende vande voorsr vercoopperse, bekent vanden tweede paij ter somme van 100 gl. en Intrest van dien ontfangen en voldaan te wesen.

                                                                  Woteken Seu  

Opden 10e Junij 1719 Compareerde de voorsr Wouterken als last hebbende van de vercooperse, die bekent vanden derde paaij voldaan te wesen.

Opden 19e Julij 1720 Compareerde de voorsr Wouterken als last hebbende vanden vercoopersse, die bekent van vierde paaij voldaan te wesen.

                                                               Wouterken Seeu  

Opden 15e Julij 1721 Compareerde de voorsr Wouterken als last hebbende vanden voorsr vercooppersse, die bekent vanden vijffde paij voldaan te wesen.

Opden 2e Junij 1722 Compareerde Denijs de Rooij als last hebbende van sijn schoonmoeder Cornelia de Zeeuw, die bekent vanden laatste paij met hondert gl, en verloopen intrest voldaan te wesen.

                                                                Denijs de Rooij   

Folio 227r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Corstiaan Corstiaanse Glaviman, den welke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van de Heer Melchior Crol, Secrets. tot Alphen, Baal en Caam, de geregte helft van een binnen delleken, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot int geheel ontrent drie hont, ofre soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Teunis Timmerman, noorden Giel Denis de Haan, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op, tot d’erve van Claas vander Saaken toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, de Here Cooper int voorsr halff delleken, te vrije en waren, naar den regte van Zuijdt Hollant, en alle voorcommer, Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1717 toe. Coram Pr: Timmers Schout, vanden Hoek en Crol Schepenen, desen 21e 9ber 1716.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van een hondert sevenendartig gl.

P: Timmers Jan Crol
1716 Cornelis van den Houck

Folio 227v

Alsoo de Heer Anthonij vander Punten met Juffr: Geertruijd Molengraaff, heeft aangegaan seecker Contract, waarbij onder andere haare leven lang geduerende , tot hare alimentatie en onderhout, Jaarlijx heeft belooft aan haar te sullen betaalen en voldoen, eene somme van een hondert en twintig gulden, volgens Contract, voor Schout en geregten van Sprang, opden 15e September deses Jaars 1716, verleden en gepasseert (soo ons verclaart wort,soo is ten dien eijnden alhier voor Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel gecompareert, den voorsr Heer Anthonij vander Punten, die verclaarde tot securiteijt vande voorsr Geertruijd Molengraaff tot voldoeninge vant voorsr Contract speciaal te verbinden en tot waarborge te stellen voorde Contante Jaarlijxe betaalinge van wwn hondert en twintig gulden, eerstelijk de helft van sijne huijsinge en erve met het verdere getimmerde daar op staande, groot ontrent negen hont, ofte soo groot en cleijn, alst selve gestaan en gelegen is alhier ten ooste vande

Folio 228r

Nieuwvaart, belent oost Corstiaan Anthonisen Glaviman, west de Cappelsevaart off Kaa, streckende vander halver straat aff noortwaarts op tot Nederveen toe. Item alnog een buijten dijkse delle gelegen opt Stapeleijndt, genaampt Deckelder groot ontrent vijff hont, belent oost Arnoldus Ophorst cum suis, west de weduwe Adriaan de Rooij, samen ontrent waardig twee duijsent gulden, omme ten alle tijden opden eerst manquerende termijn, de voorsr Laarlijxe 120 gl. aande voorsr verbonden goederen cost en schaadeloos te verhaalen. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek, Jan Crol en Hendrik de Rooij Schepenen, dese 14e December 1710.

P: Timmers Jan Crol
1716 Cornelis van den Houck
H. De Rooij
1716

Alsoo bijde Rd: mog: is verstaan dat dit bovengesr Contract geene 40 penning subject is volgens affjostil opden staat van 40 penning, soo hebben den voorsr Xe en Xe verhoog opden 11e Mert 1718 aan mij ondergesr gerestitueert.

                                                                  A..d. Punten  
                                                                      1718

Folio 228v

Wij Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel geven gelijk wij geven bij desen aande Heer Anthonij vander Punten het vrugtgebruijk vande Kaa langs en ten ooste vande Cappelse vaart, en ten weste van sijn del onder dese expersse Conditie, dat hij Vander Punten, toe sal laaten gaan, den vooesr sloot, tusschen sijn del en Kaa gelegen, en dat gedurende soo lange als den noornoemde sloot toe sal blijven, en te gedoogen het passeren van menschen over de voorsr Caa, mits dat Schout en Geregten off dorp van Cappel nu en ten eeuwigen dage, op haare costen sullen maaken en onderhouden, het staketsel voor den zet Zuijden eijnt opde voorsr Kaa is staande, als mede bij Schout en Geregten vrij staat, om de voorsr Caa te verswaren en repareren, sonder dat hij Vander Punten off sijn Erffgenamen daar ietwas tegen sullen mogen doen. Aldus gedaan desen 16e December 1716.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1716 Jan Crol
Jacob van Tilborgh
Corstiaen de Seeu
Peeter van Campen
Jan Dolck
H. De Rooij
1716
A. v.d. Punten
1716

Folio 229r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Adr: Deckers, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Andries de Bruijn sijnen swager, seecker huijs, hoff en erve aangelegen, gestaan en gelegen alhier tot Cappel opde Hoogevaart, groot ontrent twee hont, ofte soo groot en vleijn alst aldaar gestaan en gelegen is, belent Zuijden de Nieuwstraat, noorden Jan Petersen Taalen, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op, tot d’erve van Peter de Schoenmaker toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den Cooper int voorsr huijs en erve, te vrije en waren, naar den regte van Zuijtholland, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1717 toe, present Peter Timmers Schout, Wijnant van Cleeff en

Folio 229v

Marcelis Holster Schepenen, desen 8e Januarij 1717.

Parthijen verclaren de Cooppenningen te wesen (boven eenen willeceur van negen hondert gl, die hij Cooper hier op heeft, in dato den 22e Julij 1706 alhier gepasseert en verleden, waar mede den selve is gecasseert) eene somme van twee hondert gulden, en voldaan datum uts.

P: Timmers
1717

Folio 230r

                       Copij

Wij Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, stellen tot Curateur gelijk wij stellen bij desen, de Hr: Peter Timmers Schout alhier, over den geabbandonneerde en Insolventen Boedel, van Gerit Weenik, gewesene smit alhier, omme alle de goederen en effecten vanden voorsr Boedel, ad opus Jus habertium, te vercoopen en tot gelden te maaken, de Cooppenningen te ontfangen, de Coopers daarinne te vesten en erve, voor alsulke geregten daar de goederen gelegen sijn, de penningen te diestribueren, die daar toe geregtigt sullen, ook te doen behootelijke reeckening bewijs en reliqua van sijnen ontfang en uijtgeeff, voor Schout en Schepenen alhier. Actum Collegis vant volle geregt, desen 21e November 1716.

Folio 230v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Peter Timmers Schout alhier, als bij Schepenen van Cappel aangestelde en geauthoriserde Curateur, over den geabbandonneetde ende Insolventen boedel, van Gerit Weenik gewesene smit alhier, volgens acte van Curatie in dato den 21e November 1716, hier vooren geregistreert, den welke alsoo in die qualitijt verclaarde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Abraham Hendrixe Sprangers secker huijsken, hoffken en mits huijsken daar bij, groot ontrent vijffentwintig roeden,
Ofte soo groot en cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart gestaan en gelegen is, belent Zuijden Baijen Biermans, noorden Jan Janse van Dam, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot e’erve van Anthonij vanden Hoek toe. Ende dat met alle wegen, stegen,

Folio 231r

schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper in qualitijt voorsr, den Cooper daar inne te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer, Calangie en aantaal dier op is, aff te doen, tot Nieuwjaar 1717 toe. Present Cornelis vanden Hoek, Jacob van Tilborg en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 18e Januarij 1717.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie gereet en voldaan, ter somme van twee hondert en tagtentig gulden.

                                                         Cornelis van den Houck
                                                                 W. van Cleeff
                                                             Jacob van Tilborgh

Folio 231v

Dat voor ons gecomen wn gecompareert sijn, Willem Verbeeck, als bij Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangestelde voogt, over Hendrik en Anthonij Cornelisen Lawende, Jan Cornelisen Lawende meerderjarige jongman, mitsgaders Corstiaan Corstiaansen Glaviman en Jan Geenen, beijde Armmrs: van Cappel voorsr van de Jare 1715 en 1716, en dat voort part van Bastiaan Lawende, en sulcx met Consent van Schout eb Geregte voorsr, als opper voogden, de welke t’samen verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Willem Verbeek, seecker vier vijfde parten in ddn huijsken en hoffken, groot ontrent …………………………… ofte soo groot en cleijn alst selve alhier opt Stapeleijndt gelegen is, belent oost Marcelis Holster,

Folio 232r

west Coenelis Anthonisen Swart, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Cornelis Swart tor, belast met den dijk ter breete vande erve. Ende wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte met regt daaruijt gaande, voorts gelooft sij vercooperen ider in sijne qualitijt den cooper int voorsr huijsken en erve te veije en waaren naar den regte van Zuijthollandt, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1716 toe, present Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 21e Januarij 1717.

De cooppenningen sijn volgens Conditie rwee hondert en twentig gl, die de Cooper bekent onder hem te houden voor behoorelijke intrest.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1717 W. van Cleeff

Folio 232v

Dat voor ons gekomen en gecompareert is Johannes Verscheuren dewelke verklaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeve van Willem van Nieuwenhuijse, de geregte helfte van een ho..tent gemeen met den Cooper, groot int geheel twee hont, gelegen alhier in Cnoppen Ambagt, belrnt oost Jan de Bie, west Willem Uijhoven, strekkende vanden binnenteen van den dijk af, Zuijtwaarts op tot de lu…. Toe, belast met anderhalf roij, en wegen, sregen, schouwen, watergange en andere nabuurlijke regte, met regt daer uijt gaende, voorts gelooft hij verkoper, den Cooper int voorschreve getransporteerde te vrije en waere naer den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantael dier op is af te doen tot Nieuwjaer 1717 toe, present Peeter Timmers Schout, Wijnant van Cleef, en Marcelis Holster Schepenen, desen 28e Januarij 1717.

Folio 233r

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van vijf en twentig guldens.

P. Timmers W. van Cleeff
1717 M. Holster

Op huijden den 2 Februarij 1717 Compareerde voor mij Jan du Clou, notaris publijcq, bij den Hove van Hollant geatmitteert tot Rotterdam resideerende ende voor de nagenoemde getuijge Dirk Lotte, woonagtig binne deese Stadt soo voor hen selve als hem selve sterkmakende ende de rato Caverende onder verbant als na regten voor sijne anderen sustere en broeders

Folio 233v

te samen nagelate kinderen van wijle Cristiaen Lotte ende uijt dien hove te samen voor een vijfde part erfgename ab intestato van der selver grootmoeder Adriaentje Otterdijk in haer leven wed: van Dirk Lotte, overleden tot Cappel in de Lange straet, ende verclaerde hij Comparant in die qualitijt bij deesen te constitueren ende vplmagtig te make, Pieter Lotte sijn Comparants oom, woonagtig deese Stadt, ende Cornelis vanden Hoek, sijn Comparants stiefvader, woonagtig tot Cappel voorsr, te samen en ijder van hen int besonder, specialijk omme uijt den name ende van wegen hem Comparant in qualitijt voorsr met de andere meede erfgename van de voornoemde Adriaentje Otterdijk desselfs nagelate boedel ende goederen te help en redden, schiften scheijden en verdeijlen, sijn Comparants portie in qualitijt voorsr in de selve nalatenschap te inne voorderen ende onder sijn oft haer geconstitueerdens

Folio 234r

Quitantie te ontfangen, de roerende ende onroerende goederen van deselve nalatenschap te verkopen ’t sij publiijcq of onder de handt, ende de selve aen den cooper ofrf coopers van dien wettig ende na Costume Locaal te transporteren, de Cooppenninge te ontfangen, en daer van quitantie te passeeren, vrijwaringen te presenteeren en daer voren sijn Comparants Sersoon en goederen in qualitijte voorsz: te verbinden ende vervolgens alles te doen wat daer aen eenigsins dependeert, wijders in alle gevalle zijn Comparants persoon in qualitijt voorsz: te representeren inde voorzs: generalijk deesen aengaende alles anders te doen handelen en verrigten wat tot redding en schijding van den selve boedel eenigsins nodig sijn, ende verreijst worden sal eeven en de in dier voege, de Comparant in qualitijt voorsz: in allen gevallen selfs present ende voor ooge zijnde zoude kunnen ofte mogen doen al waert dat daer toe nadere Last ofte Procuratie wiert vereijst,

Folio 234v

Die in deese op het kragtigste gehouden wert voorgegeven met magt van Substituatie, belovende hij Comparant in qialitijte voorschreven de verrigtinge uijt kragte deses te zullen abprobere onder ’t verbant als na regten. Aldus gepasseert binnen Rotterdam voorsz: ter presentie van Jochem Fockendijk, en Boudewijn Bouwens als geruijge die der minute deses nevens den Comparant en mij Notaris meede ondertijkent hebben ten dage, maenden en Jaren voorsz: onder stont, quod Attertor, en was getekent.

J: Du Clou Nets: Publ: 1717.

Dat voor ons gekomen en gecompareert sijn Pieter en Gijsbert Lottem beijde woonende tot Rotterdam, Aert van den Hout, getrouwt met Sijken Lotten, Andries van Kouwelil getrouwt met Anneken Lotten, Gijsbert Lotten mitsgaders Dirkse Lotten,

Folio 235r

minderjarige dogter geassisteert met Cornelis van den Houck haar Stieff vader en Pieter Lotten haer oom en gecoren voogden in deesen, en sulks met Consent van Schout en Geregten alhier als opper voogden. Item alnog den voorsz: Pieter Lotten en Cornelis van den Hoek als last en procuratie hebbende van Dirk Lotten woonende tot Rotterdam voor sijn selven, en hem selven sterk makende ende de rato Caverende, onder verbant als naer regten, voor sijne andere susters en broeders nagelarene kinderen van Corstiaen Lotten, volgens deselve procuratie gepasseert voor Johan du Clou Notaris en getuijge binnen Rotterdam resideerende in dato den 2 Februarij 1717, hier vooren geregistreert, alle kinderen, kints kinderen, en erfgenamen van Adriaentje Otterdijk in haer leven wed: was van Dirk Lotten gewoont hebbende alhier.

Folio 235v

Den welke alsoo t’samen ijder in sijne qualitijt verclare wetteliujk over re geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Cornelis Timmerman seeker driesken met de Moeren, gronden, Putten, en Cuijlen, aengelegen groot, ontrent ses hont ofte soo groot en clijn alst selve te weste en t’eijnde der Nieuwe Vaert gelegen is, belent Zuijden Adr: Geerits Snijders cum suis, noorden Jan Jacobs Paens, strekkende vander halver Nieuwvaert af, westwaerts op tot den Quekel toe, ende dat met alle wege, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regten met regt daer uijtgaende, voorts geloven sij vercooperen ijder in hare qualitijt den cooper int voorsz: getransporteerde te vrije ende waren naer den regte van Zuijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is af te doen

Folio 236r

tot Nieuwjaer 1717 toe, present Peter Timmers Schout, Cornelis van den Hoek, H: de Roij en Wijnant van Cleef, Schepenen desen 4e Februarij 1717.

De Cooppenningen sijn volgens conditie gereet ende voldaen hondert en ’t seventig gulden.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1717 H. de Rooij
1717
W. van Cleeff

Folio 236v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Hendrik Janse Dolck, den welke verclaerde wettelijk met sijne vrije wille ceur wel en deugdelijk schuldig te wesen aen en tot behoeff van Elisabeth de Bie, minderjarige dogter van Hendrik de Bie, daer moeder af Judig Adriaansen de Roij, de somma van twee hondert vijf en twintig gulden Hollans gepermitteert gelt, spruijtende ter sake en over een obligatie van gelijke zomma waer meede die is gecasseert in dato den 15 Appril 1715, beloovende de voorsr somme wederom te restitueren van heden datum ondersr. Over een jaer aenden regten toonder deses met Intrest van dien tegens 4 gld. percent int jaer, en in cas van langer onderhoudinge, dog met beliefte van de creditrice soo sal den selven intrest blijve Contitueren tot de volle restitutie toe, waer voore hij debiteur specialijk

Folio 237r

verbint een huijs, hoff en erve aangelegen, gestaan en gelegen ten weste van Willem van Gensvaart, groor twe hont, ofte soo groot en kliujn alst aldaer gelegen is, belent Suijden Adriaentje van Pas, nooeden Zijmen Dolk, strekkende van den halver Vaert aff, westwaerts op tot d’erve van Jan Meertens Dolk toe, en voorts generalijk sijn persoon en goederen, hebbende en vercrijgende Subjecteerende die ten bedwangen en executie van alle Heeren, Hooven, wette regte en regteren, specialijk den Ed: Hoove van Hollant.

Aldus gedaan en gepasseert ten overstaen van Pr: Timmers Schout, Corn: van den Hoek en W: van Cleef, desen 5e Febr: 1717.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1717 W. van Cleeff

Deze akte is dooegestreept.

In kantlijn van folio 236v staat:

Is aan mijn Sris: qtie gebleke van Dhr Johan de Jong, dat van dit nevenstaande Cappitael en intereste is voldaen met versoek omme desen ten Register te willen Casseeren.

                                                                C. v.d. Hoeven

Folio 237v

Dat voor ons gekomen en gecompareert is Peeter Janse Paens, den welke verclaert wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Cornelis Peters de Roij, seeker twee derde parte in een binnen del, gelegen ten weste van de Nieuwe Vaert groot int geheel vier hont, onbedeelt met den cooper, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent Zuijden Peeter Leempoel, noorden den cooper met 1/3 strekende van der halver Vaert voorsr af, westwaerts op tot den Quekel toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere naburelijke regten, met regt daer uijt gaende, voorts geloofft hij vercooper den cooper inde voorsr 2/3 part te vrije ende ware naer den regten van Zuijt Hollant, ende alle vootcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot

Folio 238r

Nieuwjaer 1717 toe, present P: Timmers Schout, van den Hoek, de Rooij en van Tilborgh Schepenen, desen 26e Febr: 1717.

Partije verclaren de de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van 75 guldens.

P: Timmers H. De:Rooij
1717 1717
Jacob van Tilborgh
Cornelis van den Houck

Folio 238v

Dat voor ons gekomen en gecompareert is Bartholomeus van der Hoeven, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Dirk vanden Hoek seeker parceel akkerlant, groot ontrent drie hont en dartig roeden saijens lant, ofte soo groot en clijn als den selven ten ooste van de Nieuwvaert gelegen is, belent zuijden Adriaen Heijmans, noorden Adr: Ketelaer, strekkende van der halver Nieuwvaert aff, oostwaerts op tot d’erve van Jan Jacobs Paens toe, met een vrije uijtwateringh agter en ten noorden vanden akker van Adr: Ketelaer, mits de heul meede te onderhouden, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergange, en andere nabeurelijke regte, met regt daer uijtgaende, voortsw gelooft hij vercooper den cooper in den voorsr.

Folio 239r

Akker te vrije en waren naer den regten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1717 toe, present Pt: Timmers Schout, Corn: van den Hoek en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 5e Meert 1717.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van vier hondert vijftig gulden.

R: Timmers Cornelis van den Houck
1 717 W. van Cleeff

Folio 239v

Dat voor ons gekomen en gekompareert is Hendrik Jochemse den Grooten, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is aen en tot behoeff van Arien Janse van Pas, seeker quaet hijvelt groot ontrent een hont ofte soo groot en clijn als ren weste van Willem van Gensvaert in de Bagijnen banken gelegen is, belent oost den kooper, west Hendrik de Haen, zuijden de wed. Johannes Sprangers, Noorden den Secretaris Crol en Antonij vander Punten, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerlijke regten, met regt daer uijt gaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr hijveltken ten vrije en waren naer den regten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen

Folio 240r

tot Nieuwjaer 1717 toe, present Pieter Timmers Schout, Jacob van Tilborgh, Marcelis Holster Schepenen, desen 17e Meert 1717.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van negen gulden.

P: Timmers Jacob van Tilborgh
1717 M. Holster

Folio 240v

Erfdeelinghe voor regt aen Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aengebragt bij Anthonij Timmerman ten eenre, D Heer Adr: van Gils Secretaris tot Oisterhout, Cornelis Verhage en Teuntje Vissers, wed. van Gerrit de Haen ter eenre sijde, endat van eenen aenwas gelegen in Nederveen, haer in’t gemeen toebehoorende als volgt. Inden 1e soo is bedeelt Teunis Timmerman met 5 geerden ten oosten, belent oost Jenneken Rommen, west de andere 5 geerden bedeelt aen de Heer Secretaris van Oisterhout, Cornelis Verhagen en Teuntje Visseren, strekkende vander halver Schips

Folio 241r

aff, noortwaerts op tot der halver Schijsloot toe, mits dat dit lot moet onderhouden nu en ten eeuwige daegen, de heul en dam over Cauwensloot tusschen desen 5 geerden en dander 5 geerden, en den dam ten Suijden van Cauwensloot tusschen desen 5 geerden en dander 5 geerden.

Daer tegen sijn bedeelt d’heer Adr: van Gils Secretarid van Oisterhout, voor 3 geerden, Cornelis Verhagen en Teuntje Visseren t’samen voor 2 geerden, sijnde ’t samen 5 geerden ten weste belent, oost Teunis Timmerman en met re wederhelft, west de wed: Johannes Sprangers, strekkende vander halver Scheepsdiep aff noortwaerts op tot den halver scheijsloot toe, mits dat dit lot sal moeten onderhouden nu en ten euwige dage de heul en dam, voor en over Cauwensloot.

Folio 241v

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertigt en vertegen naer den regten van Zuijthol: omme ijder t’sijne te mogen gebruijken als eijgen en allodiael goet ook te moeten onderhouden alla wegen, stegen, schouwen, watergangen, en anderen en andere nabeurelijke regten, met regt uijt ijder sijn bedeelde is gaande, alsmede te moeten betalen de dorps en andere lasten, waer meede henne respe: bedeelde is belast, aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van Pieter Timmers Schout, van den Hoek, De Roij, en van Cleeff Schepenen, desen 23 Meert 1717.

P. Timmers H. De Rooij
1717 1717
W. van Cleeff
Cornelis van de Houck

Folio 242r. Dit folio bestaat niet.

Folio 242v. Dit folio bestaat niet.

Folio 243r

Erffdeelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Jan Willemse Zeijlmans voor sijn selven, mitsgaders als voogt over Wilbert Willemss Zeijlmans, Adriaantjen Willemss Zeijlmans meerderjarige jonge dogter geassisteert met den voorsr Jan Zeijlmans haaren broeder, gecoren voogt in desen, Corstiaan Peterss Schoenmakers getrouwt met Jenneken Willemss Zeijlmans, ende dat van soodanige erffgoederen, hen t’samen aan bestorven door ’t overlijden van Willem Zeijlmans henne respect: gewesene vader.

Eerstelijk is bedeelt Jan Willemss Zeijlmans voor sijn vaders en moeders goet,

Folio 243v

erst de geregte helft van een huijs, hoff en stede, groot int geheel ontrent …….. hont, ofte soo groot en cleijn alst alhier opt Stapel eijnt gelegen is, als te weten de keuken met de soldereng daar boven, het gebint int agterhuijs naast de keuken en vloer daartegen, de oostense helft vande koeijstal, met de schooringe daar boven, de kelder, goot en oven, hoff en werff blijft gemeen met Corstiaan Schoenmakers, te weten twee roeden agter het huijs vande Euseldrop aff te meten, alnog bedeelt agter de hoff en werff, de geregte westense helft, belent oost de wederhelft hier tegen affgedeelt, west de dwars delle onder Waspik, streckende vanden hoff aff, Zuijtwts op, ror de Hoeff van Heuclom toe, met den last vanden dijk, vande Scheijskaij van Cappel en Waspik aff, oostwts op tot den dijk van Anneken de Bruijn toe, nog vanden dijk vande voorsr Anneken aff oostwts op ter halver stoep toe, de reparatie vant huijs blijft gemeen met Corstiaan voorsr.

Item alnog de helft vant bos ten ooste vande stede gelegen, sijnde noordense

Folio 244r

off voorste helft dwars aff, groot int geheel twee hont tot den watergang toe, belent oost Jan de Bruijn, west Corstiaan Schoenmakers, streckende vande stede aff, tot de weder helft toe.

Item alnog de geregte helft vant voorsr bos ten Zuijden vanden watergang, mede dwars aff vanden watergang aff, Zuijtwts op tot de weder helft toe, groot int geheel ses hont, belent oost Huijbert Aertsen, west Adriaantjen en Wilbert Zeijlmans.

Item alnog een binnen del gelegen onder Waspik ten ooste van Vroukens vaart, groot twee en een halff hont, belent Zuijden Cornelis Paap cum suis, noorden de wed: Thijs de Jong, streckende vander halver Vroukens vaart aff, oostwts op tot sijn erve toe, mits re gedoogen, dat d’erve van Adriaantjen en Wilbert, met de helft vanden Beijster haar re deel gevallen, gelegen t’eijnde de stede en ten Zuijden vanden watergang, haar veije wegt hier over hebben, als mede dwars over den Beijster, mits dat sij op haren costen, de damme sullen leggen en onderhouden, nu en ten eeuwigen dagen,

Folio 244v

met den last van een roeij dijk onder den linden boom aan Vrouwkens vaart onder Groot Wespik.

Item alnog de geregte Zuijdense helft vanden Geer akker onder Cappel gelegen, groot int geheel ontrent drie hont, belent Zuijden de dreeff vande Hr: de Raat, noorden de wederhelft, gevallen aan Adriaantje, streckende van Groot Waspik aff, oostwts. op, tot de erve van Joost Pols toe.

Item alnog de geregte westense helft vanden Langen akker gelegen alsvooren ten weste van Willem van Gentsvaart, groot ontrent int geheel met den dries, putten en cuijlen, ses hont, belent oost Wilbert Zeijlmans met de wederhelft, west Groot Waspik, streckende van eenen reijwegt off erve van Maijkrn vander Hoeven aff, Zuijtwts. op, tot d’erve van ………………………. toe, mits genietende van Wilbert Zeijlmans vijftig gl, en voldaan.

Item alnog de geregte westense helft van een kort akkerken gelegen alsvooren, groot int geheel ontrent twee hont,

Folio 245r

belent Wilbert Zeijlmans met de wederhelft, west Groot Waspik, streckende van eenen reijwegt off erve van Maijken vander Hoeven aff, Zuijtwts. op, tot d’erve van Huijbert Swart toe.

Item alnog een akkerken groot twee-entsestig roeden, ofte soo groot en cleijn alst onder Groot Waspik ten ooste van Vrouwkens vaart gelegen is, belent Zuijden Arien Geeritsen, mulder tot Werkendam cum suis, noorden denselven, streckende van Vrouwkens vaart aff, oostwts. op tot den Geer toe, mits uijt te keeren aan Adriaantjen, Wilbert, en Corstiaan Schoenmakers, eene somme van een hondert sesenvijfftig gl vijff stuijvers, soo van dit parceel als vande binnen del op Vrouwkens vaart, en bekenne daar van voldaan te wesen.

Item alnog een sestiende part, in een tiendeken onder Hendrik Luijten Ambagt, genaamt Jan Zegers tiendeken.

Item alnog een vierde part in een buijten dijkse del, gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot int geheel

Folio 245v

vier en een halff hont, sijnde bedeelr met ¾ vande geheele del, voor vande Herstraat aff noortwts. op, tot het vierdepart gevallen aan Corstiaan Schoenmakers toe, belent oost Anneken de Bruijn, west de Dwars dellekens, mits te gedoogen den overwegt vant agterste vierdepart gevallen aan Corstiaan Schoenmakers, vooruijt tot opde Herstraat toe, en genietende van Corstiaan Schoenmakers agtien gl vijfftien stuijvers, en voldaan.

Ten tweede is daar tegen bedeelt, den voorsr Jan Zeijlmans als voogt van Wilbert Willemsen Zeijlmans, en sulcx ten behoeve vanden voorsr Wilbert, eerstelijk het tweede en agterste off Zuijdense blocxken inde stede off beijster over den watergang, soo het affgegraven leijt, met eenen vreije wegt over Jan Zeijlmans erve als voorsr staat, moet betaalen ses penningen in een Enkel beede.

Item alnog het agterste blocxke inde helft vant bos, aande hoeff van

Folio 246r

Heuclom, over den watergang, soo het affgegraven leijt, mits maalcanderen te wegen en stegen, en moet betaalen in een Enkel beede drie penningen.

Item alnog de geregte oostense helft vanden Langen akker, gelegen onder Cappel, ten weste van Willem van Gentsvaart, groot int geheel ontrent ses hont met den dries, putten en cuijlen, belent oost Aertus Starrenberg, west Jan Zeijlmans met de weder helft, streckende van eenen reijwegt, off Hoeff van Heuclom aff, Wuijtwts op, tot d’erve van …………………………….. toe, mits uijt te keeren aan Jan Zeijlmans vijftig gulden en voldaan.

Item alnog de geregte oostense helft van een kort akkerken gelegen alsvooren, groot int geheel ontrent twee hont, belent oost en west Jan Zeijlmans.

Item alnog een en een halff geerdt hooij ofte weijlant, onbedeelt in een stuk van ses geerden met Melis Peetersen cum suis, belent oost Peter Camp, west de wed: vanden Secreraris van Waspik, streckende vande Kaa aff noortwaarts

Folio 246v

op tot halver Schipsdiep toe, mits uijt te keeren aan Jan Zeijlmans Eenenveertig gl., dartien stuijvers ses penningen en voldaan, moet betaalen inde dorpslasten eenen stuijver vier penningen in een Enkel beede, belast met dijk.

Ten derde is daar tegen bedeelt, Adriaantje Willemsen Zeijlmans, eerstelijk het eerste en derde blocxken inde stede over den watergang, soo die affgegraven leggen, met eenen vrije wegt dwars over den Beijster, en over de binnen del van Jan Zeijlmans, mits de dammen te moeten maaken, met betaalen in een Enkel bede ses penningen.

Item alnog het vierdepart inr bos, tegen het derde blocxken haar hierboven ten deel gevallen, moet betaalen in een Enkel beede 3 penningen.

Item alnog de regte noordense helft vanden Geerakker onder Cappel, groot int geheel ontrent drie hont, belent Zuijden Jan Zeijlmans met de wederhelft.

Item alnog een en een halff Geerd hooij ofte weijlant, in een stuk van

Folio 247r

ses Geerden gelegen onder Groot Waspik, onbedeelt met Melis Petersen cum suisw, belent oost en west als vooren, streckende vande Oudestraat aff, noortwts op, ter halver Schipsdiep toe, mits uijt te keeren aan Jan Zeijlmans Eenenveertig gl dartien stuijvers ses penningen en voldaan, moet betaalen 1 stuijver 4 penningen inde lasten, in een Enkel beede, met den last van dijk.

Item ten 4 is bedeelt Corstiaan Peterse Schoenmaker nomine uxoris, erstelijk in een huijs gestaan tot Cappel opt Stapeleijndt, de voor en opkamer met de soldering daar boven, het agterste gebindt en vloer daar tegen, de westense helft vande koeijstal, met de schooringe daarboven, den kelder, goot en oven blijft gemeen met Jan Zeijlmans, de reparatie in en aant huijs blijft gemeen, als mede de helft vanden hoff en werff, te beginnen twee roeden agter het huijs vanden Eusel drop aff te meten.
Nog de oostense helft vande stede voorden watergang, soo groot en cleijn

Folio 247v

alst aldaar gelegen is, belent west Jan Zeijlmans, oost het bos, streckende vanden voorsr twee roeden aff, Zuijtwts op ter halver watergang toe, belast met den dijk, beginnende vanden dijk vande wed: Thijs de Jong aff, ter halver stoep toe, te betaalen in een Enkel beede met het part int bos, veertien penningen.

Item alnog de Zuijdense helft vant bos voorden watergang, beginnende van Jan Zeijlmans helft aff, Zuijtwts op tot den halven watergang toe, met sijnen vrije wegt overt voorste gevallen aan Jan Zeijlmans.

Item alnog het noordense vierdepart dwars aff, in een buijten dijkse del gelegen alsvooren, groot int geheel vier en een halff hont, belent als vooren, met sijnen vrije wegt over de voorste ¾ van Jan Zeijlmans, tot opde herstraat, en uijt te keeren aan Jan Zeijlmans, agtien gl vijfftien stuijvers en voldaan.

Item alnog drie hont gronden, moeren, putten en cuijlen, gelegen onder

Folio 248r

Cappel inden Endenest ten weste van Willem van Gentsvaart, nevens d’erve van Jacobus Mutsaart noorden, Zuijden ………………………………….., streckende van Willem van Gentsvaart aff, westwts op tot d’erve van Aert van den Hoek cum suis toe, mits uijt te keren aan Jan Zeijlmans dartig gl. agtien stuijvers twaalff penningen, en voldaan.

Item alnog drie geerden aanwas in een stuk van ses geerden, gemeen met Melis Petersen cum suis, belent oost Peter Camp, west de wed: vanden Secr.van Waspik, streckende vander halver Schipsdiep aff, noortwts op, tot den halven scheijsloot toe, gelegen in Groot Waspik, mits uijt te keren aan Jan Zeijlmans 41-13-6 en voldaan, te betaalen inde dorps lasten tegen een geerdt, 1 stuijver 2 penningen in een Enkel beede.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt en vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken, als vrij eijgen goet, en te moeten onderhouden, alle

Folio 248v

Dijken, wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt uijt ider sijn bedeelde parceelen sijn gaande, ook te moeten betaalen de dorps en andere lasten, waarmede henne respective parceelen sijn belast, aanvank nemende te Nieuwjaar 1717 laatstleden. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Peter Timmers Schout, Wijnant van Cleeff en Marcelis Holster Schepenen, desen 6e Appril 1717.

P.Timmers W. van Cleeff
1717 M. Holster

Folio 249r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Anneken Bastiaanse Timmerman, de welke verclaarde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff Teunis Bastiaansen Timmerman haaren broeder, haar Comparants geregte portie in een parceel akkerlant, ald haar transportante is aangecomen bijt overlijden van wijlen Leentje Peters Otterdijk haare moeder saliger, gelegen ten Zuijde vande Nieuwstraat, groot ontrent drie hont, belent oost de wed: Teunis den Ronden, west Jenneken den Ronden, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op, tot de Loonse erve toe.
Item alnog haare portie in een parceel soo dries ald uijtgedolve putten, gelegen t’eijnde 60 roeden off dullaart, groot ontrent int geheel vijff hondt, belent oost de wed: Hendrik Timmerman, west Jan Peters Taalen, Zuijden Gijdbert Deckers cum suis, noorde de Cruijs vaart. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen,

Folio 249v

watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt uijt de voorsr parceelen sijn gaande, voorts gelooft sij vercooperse, den Cooper inde voorsr patceelen off haar geregte portie, te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1717 toe, present Peter Timmers Schout, Jacob van Tilborg en Anthonij Cuijsten Schepenen, desen 16e Appril 1717.

Parthijen verclaren de Cooppenningen te wesen ter somme van een hondert en dartig gl.

P. Timmers Jacob van Tilborgh
1717 Antonij Kuijsten

                  Bij bovenstaande akte behoort onderstaand los briefje.

Dat voor ons gecompareert is Anneken Bastiaens Timmerman, den welcke verclaerde te transporteren en cederen so dat regt is aen en tot behoeve van Teunis Bastiaens Timmerman haeren broeder, haere geregte portie in een parceel ackerlandt, als haer transportante is aengecomen bij overlijden van wijlen Leentie Peters Otterdijck haere moeder \saliger, gelegen onder ’s Gr. Cappel inde Nieuwstraet, groot ontr. 3 hont, belent oist de wed. Theunis den Ronden, Jan Mertens den Ronden west, den Hollantsen dijck suijt, de gemeene straet noirt.

Item alnoch haere voorschreven portie in een parceel so groete als uijt gedolven put tot ge… den Dullaert, groot ontr. int geheel 5 hondt, belendt oist de wed:

Folio 250r

Datum uts Compareerde Teunis Bastiaansen Timmerman Cooper voorsr, den welke bekende met sijnen Custingbrieff, wel en deugdelijk schuldig te wesen, aan en tot behoeff van Anneken Bastiaansen Timmerman sijn suster, de somme van een hondert en dartig gulden, spruijtende ter saake en over de Cooppenningen vande bovengesr. parceelen, belovende de voorsr somme wederom te geven ten simple vermaanen vande Creditrice off den regte thoonder dedes, mits maalcanderen drie maanden van te vooren te waarschouwen, met Intrestvan dien, tegens viujff gulden int’Jaars, vant geheel Cappitaal, en in Cas van langere onderhoudinge, dog met beliefte vande Creditrice, soo sal den selven intrest blijve Continueren, totte volle betaalinge toe.
Waar vooren hij debiteur specialijk verbint de voorsr getransporteerde portie en parceelen, en generaalijk sijn persoon en goederen, hebbende en verkrijgende, subjecterende die

Folio 250v

ten bedwange en executie van alle Heeren, hoven, wette regte en regteren, en specialijk den Ed: hove van Hollant. Actum present en dag datum uts.

P: Timmers Antonij Kuijsten
1717 Jacob van Tilborgh

Folio 251r
Aen de Agt-bare Heeren Schout en Schepenen van Ramsdoncq.

Geeft met behoorlijke respect en eerbiedighijt te kennen Gijsbert Elemans, vader en voogt van sijne twee onmondige kinderen, verweest bij wijlen zal: Judik de Roij, dat de voorsr kinderen in eijgendom sijn compiteerende, een huijs, hoff, de scheur en de verdere erve daer aen behoorende, staende en gelegen tor Cappele oost d’Heer U: van der Punten, west de wedue Meester Broeders welk voorsr huijs, hoff, scheur en erve den suppliant nu onlangs heeft vercogt uijt ter handt aen Jan Glavimans, woont tot Cappel voor eene somme van twaelf hondert vier en dartigh gulden, vrij gelt te betalen in drie termijnen, een derde bij de gift, het tweede derde part over een jaer daer nae,

Folio 251v

en het leste derde part over een jaer weder daer aen, en de wijle den suppliant heeft geconsideereert dat de huissinge veel onderworpen sijnde, soo in cas van reparatien van brandt als andersints (dat Godt verhoede) ende daer mee ondertissen naer genoege geen behoorlijken heur penningen bedingen kan en al schoon verheurt werdende de heur penningen, door misfortuijn niet te bekomen sijn om deese en andere redenen den suppliant was te rade gewerden, de voorsr verkopinge aen te gaen waeromme den suppliant sigh keerende ror U Ed agtbaren versoekende bij marginale approbatie vanden voorschreve koop ende gepermitteert omme den stramsporte ofte

Folio 252r

gifte te laten passeeren van de voorsr goederen ten behoeve vanden voorsr Cooper, sullende hij suppliant den voorsr gelden aen leggen en uijtsetten aen luijden, ten behoeven den v00rsr kinderen op interesse, die daer vooren goet en in staet sullen sijn, waer van jaerl: meer van geproffiteert sullen werden, als wel de huijsheure. Onder stont, t’welk doende etc: en was geteekent Gijsbreght Elemans, in margine stont:

Welhoudeeren op den inhoude deses, wel expresselijk gelet hebbende en alles over woogen, permitteeren den suppliant omme den transporte ofte gifte in behoorlijke sforuru te laten passeeren den kooper daer inne te veste en erve als

Folio 252v

abbrodeerende den gedaenen koop inden requeste gemelt, des sal den suppliant gehouden sijn de kooppenningen aen te leggen op interressen ofte verseekerde panden ten behoeve van de onmondige kinderen in desen, waer aen niet te kort komen magh, actum deesen 7 Appril 1717, onderstondt: ter ordinantie van de heer Schout en Schepenen. Absent Mulders en was geteekent.

                                                                  A.Hoevenaer

Folio 253r

Dat voor ons gekomen en gekompareert is Gijsbert Elemans woonende tot Ramsdoncq, als vader van sijne twee minderjarige kinderen, verwekt bij Judik de Roij sijne gewesene huijsvrouw, volgens acte van authorisatie van Heeren Wethouderen van Ramsdoncq in dato den 7 Appril 1717, hier vooren geregistreert, den welke alsoo in die qualitijt verclaert wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot gehoeff van Jan Glavimans, seeker huijs, scheur, hoff en erve, aen gelegen, gestaen en gelegen alhier aen de straet, ten oosten van de Nieuwe vaert, groot ontrent een hont, veertigh en een halve roeij, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent oost Anthonij vander Punten, west Adriaan Broeders, Peter de Roij en Jan Jans van Dam, d’een t’eijnde den anderen, strekken

Folio 253v

van den buijten teen van den dijk aff, Zuijtwts op tot d’erve van Aert van Beek toe, met den last van dijk ter breete van deese erve en wegen, stegen, schouwen, watergange en andere nabeurlijke regte, met regt daer uijt gaende, voorts geloofft den vercoper in qualitijt voorsr den kooper int voorst getransporteerde re vrije en waere naer den regten van Suijt Hollant, en alle voor commer, Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1717 toe, present Peter Timmers Schout, Cornelis van den Hoek en Jan Crol Schepenen, desen 27 Apptil 1717.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaren, in twee paijen 834 gl den enen paij over een jaar, en het resteerende een jaer daer aen, en in cas hij de paijen langer als de verschijn dagh onder hem hout, tot intrest betalen tegen 3 per cent in ’t jaer.

P. Timmers Cornelis van den Houck
1717

Opden 30e Appril 1719 soo bekende den vercooper de reekeninge ontvangen te hebben een hondert vierentagtentig gl.

Op heden den 20e Meij 1728 so bekende Dingeman Elemans als voogt over Pieternel Elemans, en Bartholomeus Timmermans in huwelijk hebbende Marie Elemans, nog op mindering geloofft deses ontfangen te hebben, een hondert gl.

                                                             Dingeman Elemans
                                                      Bartholomeus Timmermans

Op heden den 6e November 1728 bekende de bovenstaande Comparanren nog op mindering deses ontfange te hebbe twe hondert en veertig guldens.

                                                             Dingeman Elemans
                                                      Bartholomeus Timmermans

Op den 13e Aug: 1732 bekende de bovenstaande Comparanten als Adr: de Rooij noe uxoris ontfangen te hebben in minderinge als boven, een hondert en t’sestig gl.

                                                      Bartholomeus Timmermans
                                                               Adriaan de Rooij

Op den 16e Julij 1733 Compareerde Bartholomeus Timmermans en Adr: de Rooij Noe uxoris, en bekende vande resterende cooppenningen voldaen en betaelt te sijn, dus gecasseert.

                                                               Adriaan de Rooij 
                                                      Bartholomeus Timmermans

Folio 254r

Dat voor ons gekomen en gecompareert sijn Frans van Ammelroij, woonende tot Woudrichem, Cornelis Heijligers van Esch, Michiel Heijligers van Esch, en Cathalijn Heijligers van Esch woonende tot Loon, dewelke t’samen verclaeren wettelijk over te geven met eender vtije gifte soo dat regt is aen en tot behoeff van Lauwren, Huijbert, en Anneken Peters Taelen, de geregte oostense helft van eenen binnenhoff, gelegen alhier onder Cappel ten ooste van de Nieuwvaert, groot int geheel 4 ½ mergen, belent oost den Ed: Heer vande Suijdewijn, west Jan den Ronden met de wederhelft, strekkende van den buijten ausloot aff, zuijtwaerts op ter halver watergangh toe, mits gedogen den overwegt met wagen, karren, paerden, en beesten, van de wederhelft van Jan den Ronden, mits dat voorsr Jan den Ronden mede moet onderhouden de stoepen, heijninge, met den last van den dijk ter breete van dit parceel, en 8 st: 12 p: jaerl: achijns aen den Ed: Hr: van Cappel,

Folio 254v

ende wagen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelujke regte, met regt daer uijt gaende, voorts geloven sij vercooperen de cooppers in den voorsr halven hoff te vrije en ware naer den regte van Suijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is, aff te doen tot Nieuwjaer 1717 toe, present Peter Timmers Schout, Cornelis van den Hoek, en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 22 Appril 1717.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet en voldaen ter somme van 210 gl.

P. Timmers Cornelis van den Houck
1717 W. van Cleeff

Folio 255r

Datum uts: hebben deselve vercooperen wettelijk over gegeven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Jan den Ronden, seeker geregte helft van een huijsken, hoffken, en akkerlandt, aengelegen, gestaen en gelegen op de Hoogevaert in de Wolfnest, onbedeelt met den cooper, groot int geheel deven hondt, belent Suijden Heijliger Boer, Noorden de weduwe Teunis Ivens, strekkende van der halver Hoogevaert aff, westwts op tot Reers heijde toe, belast mrt Schijns, wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuerlijke regte, met regt daer uijt gaende, voorts geloove sij vercooperen den cooper in de voorsr halff huijs en erve te vrije en waere naer den regte van Suijthollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1717 toe, present en dag datum uts:

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet en voldaen ter somme van rwee hondert gl.

P. Timmers Cornelis van den Houck
1717 W. van Cleeff

Folio 255v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van s’Gevelduijn Cappel aangebragt bij Jan Claase van der Saaken, Andries de Bruijn getrouwt met Geertruij Deckers, die wed: was van Michiel Claasen vander Saaken, en als testamentaire voogdesse over Dingena en Pieternel Michielse vander Saaken, onmondige kinderen vanden voorsr Michiel vander Saaken, Marie Jansen van Haaren, wed: van Cornelis Claasen vander Saaken, Claas en Johannes Cornelisen vander Saaken, meerderjarigh, ende Lijsbeth Cornelisen vander Saaken, onmondige jongr dogter. Ende dat vande erffgoederen van hen vader en moeder, en grootvader en grootmorder, wesende soo ende gelijk als volgt.

Folio 256r

Inden eersten is bij blindt lot te deel gevallen, Jan Claasen vander Saaken, en dat voor sijn vaders en moeders goet, erst opde geregte noordense helft vande stede, gelegen opde Hoogevaart alhier onder Cappel, groot int geheel ontrent seven hont, ofte soo groot en cleijn als daar gelegen is, belent Zuijden Andries de Bruijn, Dingena en Pieternel vander Saaken, met het huijs en schuer en weder helft vande steden, noorden den selven en anderen, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwts op tot Reers heijde toe, met den last vande helft vanden Jaarlijcxe chijns, en eenen vrije wegt ten Zuijden vant huijs, gevallen aan Andries de Bruijn en veouwe voorkinderen, en te gedoogen den overwegt ten noorde vande Scheur, vant huijs gevallen aanden voorsr Andries de Bruijn cum suis tot op sijn erve toe.

Item alnog de geregte noordense helft vanden omloop, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier,

Folio 256v

soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Joost Verhagen en Arnoldus Ophorst, west de Nieuwvaartse dellen, streckende uijt den noorden vande del off erven gevallen aan Marie van Haaren, wed: Cornelis vander Saaken, Claas, Johannes en Leijsbet Cornelisen van der Saaken aff, Zuijtwts op, tot de wederhelft gevallen aan Andries de Bruijn, Dingna en Pieternel vander Saaken toe, mits dat dese helft moet heijnen opden dam, en te gedoogen den overwegt vande wederhelft, en dit paeceel heeft sijnen wegr over de del tot opden Vaartkant, onder conditie dat oft quame te gebeuren, dat den wegt opde del quame te vervallen, ider voor een derde part moet maaken en onderhouden.

Irem alnog de helft vande moeren en gronden inden Quekel en goede coop onder Cappel gelegen, die sijn vader Claas vander Saaken heeft nagelaaten.

Folio 257r

leggende gemeen met Adriaan en Jacobus Snijders, en Joost Verhagen en Jan Petersen van Gorcom, belent noorden Cornelis Rimmerman, gelegen ten weste en t’eijnde de Nieuwvaart inden Endenest.

Item alnog een del gelegen in Vrijhoeven groot ontrent …………………, belent oost Heijliger Boer, west Bastiaan de Leeuw cum suis, streckende vande Oudestraat aff, noortwts op, tot d’erve van Adr: Heijmans toe.

Item de geregte helft vande uijt gesteecken buijte del, gelegen onder Cappel, ten ooste vande Oudevaartjens Steeg, gemeen met de Etffgenamen vande wed: Tijs van Riel, mits uijt te keeren aan A(n)dries de Bruijn, Dingna en Pieternel vander Saaken, drie- en twintig gl. en voldaan, en aan Marie van Haaren, Claas, Johannes en Lijsbet vander Saaken gelijke drie- en twintig gl. en voldaan.

Ten tweede is bij blindt lot te deel

Folio 257v

gevallen Andries de Bruijn, getrouwt met Geertruij Deckers, gewesene wed: van Michiel vander Saaken, voor de eene helft, voor sijn vrouwe eerste mans moeders goet, en de ander helft aan Dingena en Pieternel vander Saaken, haar grootvaders goet, eerst op een huijs, schuer, en Zuijdense helft vande stede, gestaan en gelegen opde Hoogvaart alhier, groot int geheel ontrent seven hont, ofte soo groot en clijn, alst aldaar gestaan en gelegen is, belent Zuijden de wed: Jan Hoeffnagel, noorden Jan Claase vander Saaken met de weder helft, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwts op, tot Reers heijde toe, met den last vanden halve chijns Jaarlijcx, en te gedoogen den overwegt vande helft van Jan vander Saaken, ten Zuijden vant huijs tot sijn lant, en vrije wegt ten noorde vanden schuer, overt part van Jan vander Saaken tot op dese erve.

Folio 258r

Item alnog de geregte Zuijdense helft dwars aff, vanden omloop ten ooste vande Nieuwvaart alhier, soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Joost Verhagen en Arnoldus Ophorst, west de Nieuwevaartse delle, streckende vande erve off helft van Jan vander Saaken, Zuijtwts op, ter halver Cruijsvaart toe, met de geheele schouw inde voorsr Cruijsvaart, en vrije wegt over de helft van Jan vander Saaken, en del gevallen aan Marie van Haaren, Claas, Johannes en Lijsbet vander Saaken, tot op de Vaart cant toe, mits de steeg opde del voor een derde te maaken en onderhouden.

Item alnog de helft vande moeren en gronden inden Quekel en goedecoop, die Claas vander Saaken gemeen heeft beseten, met Adr: en Jacobus Snijders, Joost Verhagen en Jan Peters van Gorcom, belent noorden Cornelis Timmerman, gelegen alhier, ten weste en t’eijnde de Nieuwvaart, mits genietende van Jan Claasen vander Saaken drieentwintig gulden en voldaan.

Ten derde is bij blint lot te deel gevallen Marie Jansen van Haaren, wed:

Folio 258v

Van Cornelis Claasen vander Saaken vooe de helft van haar moeders goet, Claas, Johannes en Leijsbet Cornelisen vander Saaken voor de andere helft en voor haar grootvaders goet, op een binnen del, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent negen hont, ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden Aert vanden Hoek, noorden Joost Verhagen en Arnoldus Ophorst, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op, regt uijt tot d’erve van Joost Verhagen en Arnoldus Ophorst toe, mits te gedoogen den overwegt vanden omloop gevallen aan Jan vander Saaken, Andries de Bruijn, Dingena en Pieternel vander Saaken, en voor een derde part te maaken en onderhouden, de Steeg opden voorsr del gelegen, en de schouwe voor te onderhouden, mits genietende van Jan vander Saaken drie- entwintig gl. en voldaan.

Parthijen hebben tot proffijt vanden

Folio 259r

eenen, den andere vertigt en vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ider ’t sijne te mogen gebruijken, als vrij en allodiaal goet, en te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt uijt ider sijn bedeelde parceel off parceelen sijn gaande, ende te betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne respective bedeelde parceelen sijn belast, aanvank nemende te Nieuwjaar 1717. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Peter Timmers Schout, Jacob van Tilborg en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 29e Appril 1717.

P. Timmers W. van Cleeff
1717 Jacob van Tilborgh

Folio 259v

Dat voor ons gekomen en gecompareert is Sebregt Otterdijk, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is aen en tot behoeff van Peulus Lauwrijsen seker binne delleken ten weste van Willem van Gentsvaert, groot ontrent drie hondt, ofre soo groot en cleijn alst aldaer gelegen is, genaemt de Calverdel, belent Suijden de kinderen Bastiaen de Roij, noorden Cornelis Joachemse Vermijs cum suis, streckende vander halver Willem van Gents vaert aff, westwts op tot d’erve van den kooper toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daer uijt gaende, voorts gelooft hij verkoper den kooper int voorsr delleken te vrije en ware nart den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer

Folio 260r

Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1717 toe. Present Peter Timmers Schout, Hendrik de Roij en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 5 Meij 1717.

Parthijen verclaeren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van 100 gl.

P. Timmers H. De Rooij
1717 1717
W. van Cleeff

Folio 260v

Dat voor ons gekomen en gekompareert is Govert Peterse Schaep, denwelke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Peter Verhoeven en Eeltjen Cornelissen Ockers sijne jegewoordige bruijt, de helft van een huijs, hoff, en ackerlant aengelegen, groor ontrent int geheel met de heijkens tien hont, ofte soo groot en clijn alst gelegen is op de Hoogevaert, belent Suijden de wed: Cornelis van Clootwijk, noorden den Cooper, strekkende van den halver Hoogevaert aff, westwts op tot d’erve van Bastiaen de Leeuw toe. Item alnogh de geregte helft van de haeff en meuble goederen, en dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabeurlijke regte,

Folio 261r

met regt daeruijt gaende, voorts gelooft hij vercooper de cooppers int voorsr getransporteerde te vrije en ware naer den regte van Suijthollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot deese dage toe, onder deese conditie dat sij koperen gehouden sijn soo lange hij transport in levende lijve is, sullen moeten onderhouden in cost en drank linde wolle kousen, schoenen siek gesont wassen vringen geen uijtgesondert, ook eerlijk op haere costen het doode lighaem van heur transportant ter aerde te helpen, voor welke voorsr alimentatie en onderhouding stellen sij cooperen speciaenlijk ten onderpant haer persoonen en alle hare verdere goederen, hebbende en verkrijgende, subjecteerende die ten bedwange en executie van alle heeren, hooven,

Folio 261v

Wette, regte en regteren, en specialijk den Ed: van Hollant, aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van Pr: Timmers Schout, Cornelis van den Hoek en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 21 Meij 1717.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen gereet en voldaen 200 gl.

P. Timmers W. van Cleeff
1717 Cornelis van den Houck

Folio 262r

Dat voor ons gekomen en gecompareert sijn Geerit de Bie en Jan Wijnen, de welke verclaeren t’samen wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt aen en tot behoeff van Gijsbert Deckers, de geregte helft van een binnen del gelegen ten ooste van de Nieuwvaert, groot int geheel ontrent 12 hont, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, onbedeelt met den cooper, belent suijden Jan Jacobs Paans, noorden den watergang off Oudestraet, strekkende vander halver Vaert voorsr aff, oostwrs op tot d’erve van Jan Jacobs Paens toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuirlijke regte, met regt daer uijt gaende, voorts geloven sij vercooperen den cooper inde voornoemde halve del te vrije en ware naer den regte van Suijthollant, en alle voorcommer Calangie ofte

Folio 262v

en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1717 toe. Coram Peeter Timmers Schout, Coenelis van den Hoek en Hendrik de Roij Schepenen, desen 22 Meij 1717.

Partijen verclaeren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van 400 gl.

P. Timmers Cornelis van den Houck
H. de Rooij
1717

Folio 263r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Cornelis van den Hoek, Schepen alhier, den welke verclaere wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Adriaen Snijder woonende alhier, Jacobus Vos woonende tot Sprangh, en Adr: Peters van Alphen woonende tot Loon, seekere gront met de moeren daer op leggende gelegen in den Quekel, groot ontrent met de putten en cuijlen 4 hont, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent oost Jan van Dam, west d’Hr: Adr: van Berghem, noorden Dirk Timmers, Suijden den Armen, en dat met alle wegen, stegen, schouwen, Watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt,

Folio 263v

voorts gelooft hij vercoper den cooper daer inne te veije en waeren naer den regten van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot deese daege toe. Present Peter Timmers Schout, Jan Crol en Jacob van Tilborgh Schepenen, desen eersten Jinij 1717.

Parthijen verclaeren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van hondert gulden.

P: Timmers Jacob van Tilborgh
1717

Folio 264r

Dat voor ons gekomen en gecompareert sijn Willem en Adriaentje Janse Smits, dewelke t’samen verclaere wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Jan van Tilborgh en Peeter Jansen Paens, seeker dries, moeren, putten en cuijlen, gelegen ten weste vande Nieuwvaert, groot ontrent vier hont ofte soo groot en cliujn alst aldaer gelegen is, belend Zuijden Jan Eelen Nieuwenhuijsen cum siud, noorden Tomas Rijken cum sius, strekkende vander halver Nieuwvaert aff westwaerts op tot de gronde van Tomas Rijken cum sius toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabeurlijke regte, met regt daer uijt gaende, voorts geloven sij vercooperen de coopers int voorsr velt te vrije en waeren naer den regte van Suijthollant, en alle voorcommer Calangie ofte aentael dier op is aff te (doen) tot deese daege toe. Present Peeter Timmers Schout, Cornelis van den Hoek en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 3 Eug: 1717.

Parthijen verclaere de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van 50 gl.

P. Rimmers
1717

Folio 264v

Aff deelingh voor regt aen Schout rn Schepenen van s’Grevelduijn Cappel aengebragt bij Cornelis Antonise Swart, wedewenaer van Jacobmijn Aertsen Timmers, tegen sijn kinderen verwekr bij de voorsr Jacomijn, met name Corstiaen, Arien en Anne Cornelisen Swart voor haer selven, mitsgaders Dirk Aertsen Timmers, en Corstiaen Cornelisen Swart als bij Schout en Schepene van Cappel aengestelde voogden over Teuntje en Engel Cornelisen Swart, en dat van de goederen hier naer volgende, en is ijder bedeelt met dese naer volgende goederen als volgt.

In den eersten is bij blint lot te deel gevallen Cornelis Antonise Swart

Folio 265r

voor sijne helft, eerstelijk op een binnen delle gelegen ten weste van de Nieuwvaert alhier, groot ontrent agt hont, ofte soo groot en clijn als aldaer gelegen is, belent Suijden de wedue Gerrit Bax, noorden Anthonij Cuijsten, strekkende van den halven Vaart voorsr aff westwts op tot de Quekel toe.

Item alnogh een binnen delleken gelegen als vooren, ten ooste van de Nieuwvaert, groot ontrent 275 roeden, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent suijden het weeskint van Hendrik de Bie, noorden Laurens de Roon, strekkende van der halver Vaert, en erve van Janneken de Zeeuw aff, oostwaerts op tot d’erve van Dhr Melchior Crol toe.

Item alnogh een binnen hoff gelegen alhier op Stapeleijnt, groot ontrent agt hont, met de putten

Folio 265v

en cuijlen, belent oost Willem Verbeek en Marcelis Holster, west Adriaentje van Pas, strekkende van den buijten teen van den dijk aff, Suijtwaerts op tot d’erve van den armen van Cappel toe, met den last van den dijk, mits genietende van Corstiaen, Arien, Anneken, Teuntjen, en Engel Swart een hondert gulden.

Item alnogh bedeelt de quernmolen met toebehooren. Item alle den boekwijt, de oude schaelen en balans met 100 … gewigt.

Nogh te genieten van deselve eene somme van twee hondert gl: voor de helft van de schuijt en toebehooren.

Nogh twaelff gl tien stuijvers voor t’geheel schultboek rakende den winkel.

Nogh voor de schulden die in Hollant te maenen staen

Folio 266r

seven en tagtigh gl tien stuijvers, ende voor de boter in huijs in gereet gelr vier hondert twee en veertigh gl:, behalven eennige potten booter eijgen gewin, blijve int gemeen.
Als meede int gemeen alle de haeff en meuble als andere goederen die hier niet op bekent sijn.

Compareerde Cornelis Anthonisen Swart, den welke bekende van alle de bovengesr uijt reijkinge, en van alles voldaan en geliquideert te hebben, soo dat geen pretentie ten laste van mijne kinderen hebben te pretenderen, actum den 27e Appril 1719.

                                                               Cornelis Swaerdt

Daertegen sijn bedeelt Corstiaen, Arien, Anneken, Teuntjen, en Engel Cornelisen Swart voor de andere helft, en moeders goet, eerstelijk een huijs, hoff en akkerlant, aengelegen, gestaen en gelegen alhier ten ooste van de Nieuwvaert, groot ontrent 4 hont, ofte soo geoot en clijn alst aldaer gestaen en gelegen is, belent Suijden Corstiaen Antonise Swart, noorden Cornelis Hendrikse Timmerman, strekkende van der halver Nieuwvaert aff, oostwaerts op tot d’erve van Cornelus Timmerman en Jacob van Tilborgh toe.

Folio 266v

Item alnogh een quaet huijsken en erve gelegen als vooren ten weste van de Nieuwvaert, groot ontrent drie hont, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent Suijden Michiel de Haen cium Sius, noorden het dijkske, strekkende vander halver Vaert voorsr aff, westwaerts op tot de Quekel toe.

Item alnog de moeren en gronden gelegen als vooren in den Endenest, genaemt de Cooldam, soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, mits uijt te keeren aen haer vader Cornelis Swart, hondert gl.

Alnogh de winkel met de waeren, banken, schaelen alsr anders met al daer in is, soo vlas, gaeren etc: volgens inventaris.

Item alnogh een schuijt, genaemt een gouwender met seijlen, ankers, touwen en verdere toebehooren mits

Folio 267r

aen haer vader voorsr: uijt te keeren eene somme van twee honder gulden.

En nogh het geheel schult boek den winkel raekende, mits daer voor te geven aen haer vader twaelff gulden tien stuijvers.

Nogh moeten deselve geven aen haer vader voor de schulden in Hollant temaenen seven en tagtigh gl tien stuijvers, en nogh vier hindert twee en veertigh guld: voor de boter in huijs en het gereet gelt, behalven de boter van haer eijgen gewin.

De voorsz: kinderen nemen tot haeren laste de obligatie van vier hondert gl: die Cornelis Sprangers moet hebben, die opt gene Cornelis Swart moet genieten voor de helft aff moet getrokken werden.

De haeff meuble als anders, hier op niet benoemt, blijven int gemeen.

Folio 267v

Partijen hebben tot profijt van den eenen den anderen vertigt en vertegen naer den regten van Zuijt Hollant, omme ijder sijn bedeelde te mogen gebruijken als haer eijgen vrij en allodiael goet, en ijder vant sijne te moeten onderhouden alle dijken, wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabeurlijke regte, met regt uijt ijder sijn bedeelde is gaende, ook te moeten betaelen de dorps en andere laste waer meede henne respective parceelen sijn parceelen sijn belast, aenvank nemende te Nieuwjaer 1718: Aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van Pieter Timmers Schout, Cornelis van den Hoek en Jan Crol Schepenen, desen 13 Augustus 1717.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1717

Folio 268r

Erffdeelingh voor regt aen Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aengebragt, bij Cornelis Bastiaensen Boer, Teunis Timmerman, getrouwt met Teuntjen Bastiaensen Boer voor haer moeders goederen, Maijken Korsten de Seeuw ter eenre, Joost Hendriks Verhagen noor sijn vaders en moeders goederen ter andere seijde wesende soo gelijk als volgt.

Eerstelijk is bij blint lot te deel gevallen Cornelis Bastiaense Boer voor sijn moederlijke goederen, eerstelijk de helft van een huijs, hoff en erve gelegen

Folio 268v

op Vroukes vaert onder Groot Waspik, onbedeelt met Arien van Pas, groot int geheel ses hondt ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent Suijden de kinderen Gijsbert de Ruijter, noorden de wedue Coenbaers.

Item alnogh een akkerken gelegen alhier, ten Suijden van de Nieuwstraet, groot ontrent twee hond, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent oost de wedue Dirk Jans Boer, west Arnoldus Ophorst, strekkende van der halver Nieuwstraet aff, Zuijtw: op tot de Loonse erve toe.

Ten 2e is bij blint lot te

Folio 269r

deel gevallen, Teunis Timmerman no uxoris, eerstelijk een buijten dijse del gelegen alhier tot Cappel, ten ooste vande Nieuwvaert, groot seven hondt, belent oost de wedue Jan Dirkse de Groot, west Peter van Oosterhout, strekkende van den Ansloot aff noortw: op tot Zuijdewijn toe.

Item alnogh de geregte oostense helft van eenen dries, gelegen alhier ten noorden van de Nieuwstraet, t’eijnde de sestigh roeden, belent oost Cornelis Sprangers, west Joost Verhagen, met de wederhelft, strekkende van de sestigh roeden aff, noortw: op tot de Cruijsvaert toe.

Item alnogh de geregte helft

Folio 269v

van een erff gelegen onder Loon in Mariendael, groot int geheel ontrent twee hondt ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, gemeen en onbedeelt met Michiel en Cornelis Verhagen, belent oost Claes Roosenbrant, west Eva Verhagen, strekkende vanden Cappelse erve, suijtw: op tot d’erve van Michiel en Cornelis Verhagen toe.

Item alnogh een geregte helft in een moer lot gelegen als voren in den Hoek, bedeelt ten Suijden met de kinderen Adriaentje Verhagen, soo

Folio 270r

groot en clijn alst aldaer gelegen is.

Ten 3e is bij blint lot te deel gevallen Joost Verhagen voor sijn moederlijk goet, op twee geerden hoij ofte weijlant in een stuk van agt geerden, gelegen in Nederveen Cappel, onbedeelt met Jacobus Mutsaert, com sius, belent oost Joannes Molegraeff, Secretaris van Besoijen, com sius, west d’Heer Melchior Crol Secretaris tot Alphen, Bael, en Caem, com sius, strekkende van Cappel aff, noortw: op tot de halve Schijsloot toe.

Den selve is alnogh bij

Folio 270v

blint lot te deel gevallen voor siujn vaderlijk goet, eerstelijk een huijs, hoff en erve, groot ontrent twee hont, ofte soo groot en clijn alst alhier ten noorden vande Nieuwstraet gelegen is, belent oost de wed: Cornelis Nieuwstraet, west de wed: Gerrit Bak en Coenelis Boer, strekkende vander halver Nieuwstraet aff, noortw: tot de sestigh roeden toe.

Item alnogh de geregte helft van een akker, gelegen alst vooren, ten suijden van

Folio 271r

de Nieuwstraet, groot int geheel vier hond, belent oost Peter van Campen, west Adr: Heijmans, off vrouw, strekkende vander halver Nieuwstraet aff, Suijtw: op, tot de Loonse erve toe.

Item alnogh twee geerden hoij ofte weijlant, in een stuk van agt geerden, gelegen in Nederveen Cappel, onbedeelt met Jacobus Mutsaert, en den selven com sius, belent oost den Secretaris van Besoijen, west d’Heer Melchior Crol Secretaris van Alphen, Bael en Caem, strekkende van

Folio 271v

Cappel aff noortwts op tot den halven scheijsloot toe.

Item alnogh de geregte westense helft van eenen dries, gelegen alhier tot Cappel teijnde de sestigh roeden, groot int geheel ses hond ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent oost Teunis Timmerman, met de wederhelft, west Peter van Campen, strekkende vande sestigh roeden aff noortwrs op, tot de halver Cruijsvaert toe.

Folio 272r

Parthijen hebben tot d’een en d’ander profijt, vertigt, en vertegen, naer den regten van Suijt Hollant, om ijder t’sijne te mogen gebruijken, als haer andere vrije en allodiael goet, en ijder gehouden sijn van sijn bedeelde parceel eff parceelen, te moeten onderhouden, alle wegen, stegen, schouwewn, watergangen, en andere nabuurlijke regten, met regt uijt ijder sijn bedeelde is gaende, ook gehouden sijn te betaelen de dorps en andere laste, waer mede henne respective bedeelde parceelen sijn belast, aenvangh nemende te Nietwjaer 1718.

Folio 272v

Aldus gedaen en gepasseert ten over staen van Peeter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek, en Weijnant van Cleeff Schepenen, desen 29 October 1717.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1717 W. van Cleeff

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Jacob Jans Paens den welke verclaerde wettelijk over te geven met

Folio 273r

eender vrije gifte soo dat gewoon en regt is, aen en tot behoeff van Peter Jans Gijben, de geregte helft van een huijs, schuur, hoff en akkerlant, groot ontrent seven hondt, ofte soo groot en klijn alst ten ooste van de Nieuwvaert gelegen is, belend Suijden Willem Milleneer com sius, noorden Jacob Conix, strekkende vander halver Nieuwvaert aff, oostw: op, tot de dwars akkers toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuurlijke

Folio 273v

regten, met regt daer uijt gaende, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en ware, naer den regten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is, aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present Peeter Timmers Schout, Corn: vanden Hoek en Jacob van Tilborgh Schepenen, desen 6 November 1717.

Parthijen verclaere de

Folio 274r

Cooppenningen te wesen in drie Paijen vijff hondert vijff en twintigh gulden, den eersten Paij twee hondert gl: te betalen den 6 November 1718, den twede Paij insgelijks twe hondert gulden den 6 November 1719, en het resteerende den 6 November 1720, alles sonder den interest.

P: Timmers Jacob van Tilborgh
1717 Cornelis van den Houck

Den ersten paij betaalt opden 12e 9ber 1718 volgens qtie hier annex.

Opden 30e Januarij 1720 Compareerde Jacob Paans, den welke bekende vande tweede paij voldaan te wesen.
Jacob Paens

Folio 274v

Huijden den 4 October 1717 Compareerden ter Secretari van Rijswijk Dijna de Ruijter, woonagtigh onder dese Juriductie, de welke verclaerden te konstitueeren en volcomen last en procuratie te geven, bij desen aen Joan van Tilborgh, Schepen van Groot Waspik, speciael omme uijt den naem ende van wegens haer komparante te Compareren voor Schout en Schepenen van Groot Waspik voorn: en aldaer te transporteren en op te dragen, aen ende ten behoeve van haer Comparantes broederAaer de Ruijter, den eijgendom van seeker stuk lands, sijnde weijland genaemt de Geer, gelegen onder

Folio 275r

Cappel, leggende gemeen met Pieter Done, als mede nogh een seeker akker besaijt land leggende onder de Jerudictie van Wasbeek, ende dat te samen voor een somma van twee hondert Coroli gulders te betalen op heden een jaer, in handen van haer comparante t’welk sijn sal den 5 Octobet 1718, met belofte van deselve stukken lands te sullen waren en vrijen, en gevolgelijk voor de vrije waringe te verbinden haer Comparantes persoon en goederen, en de voorts generalijk nogh, alles verder bij den geconstitueerden in dese te doen het geen tot een wettelijk Transport der voorsr landerije bevonden sal werden te behooren, ende sij Comparanten

Folio 275v

selfs present sijnde soude konnen ofte mogen doen, belovende sij Comparante van volcomen waerden te sullen houden, al het gunt bij den geconstitueerden uijt kragte deses sal werden gedaen ende verrigt, onder verbant als naer regten.

Aldus gedaen en gepasseert ter Secretarie voornoemt, ende heeft de komparante de minute deses, benevens mij Secretaris getekent, op dato als boven.

                                                                  Quod attestor
                                                             J: Ruijmveld Secr:

Folio 276r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Jan van Tilborgh, als last en procoratie hebbende van Dijna de Ruijter woonende te Rijswijk, volgens de selve procoratie gepasseert ter Secreterije van Rijswijk, in datum den 5 October 1717, ons gebleken en alhier geregistreert, den welke alsoo in die qualitijt verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Aart de Ruijter, woonende tot Wasbeek, de geregte helft van eenen deies, gelegen alhier in de Geer, groot int geheel vier hondt, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, onbedeelt met Hendrik Domen, belent suijden

Folio 276v

Pieter Buijs, noorden Bastiaen Boesers, strekkende van Wasbeeck aff, oostwaerts op tot de Hoeff van des Hr: de Raet cum sius toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt gaende, voorts gelooft hij vercooper in qualitijt voors, den cooper int voorsr getransporteerde, te vrije en ware naer den regten van Zuijt Hollant, en alle vootcommer, Calangie en aentael dier op is,

Folio 277r

aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present, Cornelis van den Hoek, en Jacob van Tilborgh, Schepenen, deren 16 November 1717.

De Cooppenningen sijn soo parthijen verclaeren, en volgens procuratie 50 gl. te betalen den 5 October 1718.

P: Timmers Coenelis van den Houck
1717 Jacob van Tilborgh

Folio 277v

Dat voor ons gekomen en gekompareert sijn Jan Crol, Schepen alhier en d’Hr: Melchior Ctol, Secretaris tot Alphen, Bael, en Caem, de welke verclare wettelijk over de geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Cornelis Anthonise Swart, seeker huijs, Schuur, hoff en erve aengelegen, gestaen en gelegen alhier aen de straet ten ooste van de Nieuwvaert, groot ontrent vier hond ofte soo groot en clijn alst aldaer gestaen en gelegen is, belent oost Corstiaen Antonise Glaviman com Sius,

Folio 278r

west Corstiaen en Antonij Corstiaense Glavimans, strekkende van den buijten teen van den dijk aff, Zuijtwts op tot de dwars erve van de coopers toe, mits dat dit getransporteerde sal moeten gedogen den over wegt vant agterste, de coopers competerende met beesten, ende dat voorts met alle wegen, dijk stegen, schouwen watergangen en andere nabuurlijke trgte, met regt daer toe behoorende, en uijtgaende, voorts grloven sij verkoperen, den kooper int voorsr huijs schuur hoff en erve, te vrije en waren naer den regte van Suijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot

Folio 278v

Nieuwjaer 1718 toe. Present Peeter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek, Hendrik de Roij en Jacob van Tilborgh Schepenen, desen 25 9ber 1717.

Parthijen verclaeren de cooppenningen te wesen elff hondert gl, twe hondert gl gereet en voldaen, de andere negen hondert in negen eegale paijen, ijder een Jaer naer den andere, den eerdten den 25 9ber 1718, soo envolgens van jaer tot jaer.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1717 Jacob van Tilborgh

Folio 279r

Datum uts Compareerde Corn: Antonise Swart, de welke bekende schuldigh te wesen aen Jan Crol en de Hr: Melchior Crol, Secretaris van Alphen, Bael, en Caem, de somme van negen hondert gulden Hollants, spruijtende ter saeke en over coop vant voorsr getransporteerde, beloovende de voorsr somme te betaelen in negen eegale Paeijen, den eersten Paij den vijff en twintigsten November 1717, en soo vervolgens van jaer te Jaer sonder Intrest, ten waere den Debiteur niet

Folio 279v

Niet op sijn behoorlijke Paijen en betaelen in sulke gevallen gehouden blijft te betalen interest tegen vier per cent int Jaer, dogh gehouden blijft te betalen als crediteuren gelieven sullen, waer voor hij Compareerde speciaelijk verbint het voorsr getransporteerde huijs schuur hoff en erve, en generalijk sijn persoon en goederen hebbende en vercrijgende, subjecteerende die ten bedwangen en executie van alle Heeren hove wette regte en regteren en specie-

Folio 280r

aellijk den Ed: hove van Hollant, aldus gepasseert ter presentie en daege uts.

P: Timmers J. De: Rooij
1717 1718
Jacob van Tilborgh
Cornelis van den Houck

Compareerde ter Secretarije alhier Dhr: Melchior Crol, Secretaris tot A:B: en Caem, ende bekende vande Bovenstaende paeijen voor hem en als mede Erfgenaem van Jan Crol ten vollen voldaan en betaelt te wesen. Actum desen 12e Meij 1726.

                                                                      M..Crol

Folio 280v

Dat voor ons gekomen en gecompareert is Laurens de Roon, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat reght is, aen en tot behoeff van Hendrik Cornelisse Timmerman, seeker huijs hoff en erve, aengelegen gestaen en gelegen alhier ten ooste van de Nieuwvaert, groot ontrent een en een halff hond, ofte soo groot en clijn alst aldaer gesraen en gelegen is, belent suijden Janneken de Leeuw en Cornelis Swaert, noorden Janneken Smits en Antonij van den Hoek, strekkende van der halver Vaert aff, oostwts op tot d’erve van de Hr: Melchior Crol,

Folio 281r

Secretaris van Alphen, Bael en Caem toe, ende dat met alle wegen stegen schouwe watergangen en andere nabuurlijke regte, met regt daer uijt gaende, voorts gelooft hij vercooper den koper int voorsr huijs en erve te vrije en waren naer den regte van Suijt Hollant en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1718 toe. Coram Pr: Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Jacob van Tilborgh Schepenen, desen sesden Januarij 1718.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van seven hondert en vijftigh gl.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1718 Jacob van Tilborgh

Folio 281v

Na is beijde de Camparanten bedongen ter presentie als boven, dat alst quame te gebeuren dat het huijs bij brant off anders quame te verongelukken (het welk verhoopt wert van neen, hij verkoper aenden cooper sal vergoeden hondert en vijfen twintigh gulden.

Folio 282r

Dat voor onsw gecomen en gecompareert is Arien Huijberden Coninx, woonende tot Waspik, den welke bekende met sijne willeceur, wel en deugdelijk schuldig te wesen van en ten behoeff van Jenneken Sijmense de Gast, de somme van drie hondert Car. Guldens, a twintig stuijvers het stuck, spruijtende ter sake van deugdelijke geleende en aangetelde penningen, mij op heden aangetelt, renuntieerende daaromme vande exceptie van ongetelde gelde, Beloovende de voorsr somme wederom te restitueeren aan de Crediteuren, ofte den regten thoonder, de ses van heden datum ondergeschreve over een jaar, met den Intrest van dien tegens vier Gl: per Cent int jaar, en in cas van langer onderhoudinge, dog met beliefte van de crediteuren, soo sal den selven intrest blijve continueeren, totte volle restitutien de ses tal, waer voor hij debiteur specialijk verbint ¾ in een buijten dijkse delle, gelegen alhier op Stapeleijnt, groot int geheel vijff hondt, ofte soo groot en clijn alse aldaar gelegen is. belent oost de wed: Pr. Huijberden de Bont, west een Steeg, streckende van den

Folio 282v

buijten teen van den dijk aff, noortwaetrs op, tot Clijn Waspik toe, en voorts generalijk sijn persoon en goederen hebbende en verkrijgende, subjecteerende die ten bedwange en executie van alle Heere hove wette regte en regteren en specialijk den Ed: hove van Hollant, en tot meerder versekeringe vant bovengeschreve Cappitaal en Intresse, soo Compareerde Thomas Janse Buijs, woonende tot Waspik, verclaart sig selve te stelle tot Borge en principale schuldenaer onder verbant en renuntiatie als naar regten. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Pr: Timmers Schout, Cornelis van den Hoek, Jacob van Tilborg Schepenen, desen 6e Januarij 1718.

P: Timmers Jacob van Tilborgh
1718 Cornelis van den Houck

Folio 283r

Alsoo er disserenten, questien, en proces was ontstaen russchen Peter de Roij ter eenre, ende de wed: Arien Hoijmaijer ter amdere sijde, over ’t opmaecken en repareren van seeckeren put, staende ten oisten van haer brisder huijsinge, mitsgaders nogh sware verschillen en processe stonden te werden geenthameert tusschen den voornoemde de Roij ter eenre, di selcx wed: Hoijmaijer en Adriaen Broeders Schoolmeester alhier ter andere sijde, over ende wegens seeckeren uijt en overwegh, die de laetste parthijen uijt hoofde van sseeckeren deijlinge van dato den ……………… alhier voor Schout rn Schepenen gepasseert en verleden, sustineerden te competeren, over de erve tusschen de respective huijsinge van parthijen, en tusschen de huijswinge en olimolen van den voornoemde de Roij, westwaerts uijt copende, binne alle walike peocessen, en differente te eviteren, en verder voor te comen, en af te schijden, de voornoemde parheijen verclaeren door intercessie en tusschen spreecken van goede mannen, in den minne te sijn verdraegen en geaccordeert in voegen en manieren hier naer volgende.

Eerstelijck sal den voornoemde vervallene niet bij samentlijcke partthijen contrahenten werden opgebouwt en gerepareert sodanich dat men met een hoge kar en peert daer neven volcomenrlijck kan rijden, welken put bij haer also eenerlijck sal gebruijckt en moeten onderhouden werden.

Ten tweeden en ten reguarde vande voorverhaelde tweede questie, verclaeren de voornoemde wed: Hoijmaijer en Mr: Broeders bij en mits desen te remuntieren en afstant te doen vande voorsr

Folio 283v

haere sustenue en regt van overwegh tusschen de huijsinge en olijmolen vanden voornoemde de Roij, en sulcx ten behoeve vanden selven de Roij, omme daer mede te doen en handelen na sijn welgevallen, ’t sij met Timmeren als andersints, mits dat den selven de Roij daar en tegen sal moeten lijden en gedogen, gelijck hij oock beneffens de verdere contrahenten sal mogen gebruicken den wegh vande gemeene straet aff zuijtwaerts op, tusschen de respective huijsen van hem en de wed: Hoijmaijer (aen malcanderen geen claveert sijnde) en tusschen de huijsinge van den vooenoemde Mr: Broeders tot op sijns de Roij ’s hofke, gelegen ten oosten van sijn olijmolen, alwaar den draaij met peert en kar ten minsten schade sal moeten werden genomen, om vervolgens te rugh uijt te connen rijden, dan sal den voornoemde Mr: Broeders (om te gemackelijcker den voorsr draij te connen krijgen), sijn hofke moeten intrecken negen voeten Zuijthollantse maete uijtten westensen hoeck van sijn hofke te reeckenen binne regt vanden muur van sijn achterhuijs tot teijnde sijn hofke, oisrwaerts op, en van daer also noirtwaerts op twaelff voeten reeregt metten westense muur vant selve sijns broeders huijs, welcken geseijden wegh bij parthijen contrabenten tot gemeene costen en lasten sal moeten worden opgemaeckt, te weten vant moosgat vande huijsinge van den voornoemde Mr: Broeders aff rontsom den voornoemde put tot ’t moosgat vande huijsinge van Peter de Roij toe, met een behoorlijke steenwegh, en voorts agter en voor den selven steenwegh met sant off andersints, en also

Folio 284r

bij haer ’t samen nu en ten Eeuwigen dage te werden onderhouden en gemaeckt, en ingevalle d’eenen off d’andere van parthijen op de simpele off regtelijcke rwee reijsen vermanninge onwilligh mogte sijn, om den voorsr wegh, put, mitsgaders de poort, waer van hier naer breeders, te helpen maecken en onderhouden, so sal in sulcken geval sodanigen onwilligensijn en blifven, verstucken van den voornoemde wegh, put als poort, sonder oijt overwegh, off recht aen den put te mogen off connen pretenderen in reght off daer buijten, als daer van in’t voorsr cas, van als nu, voor als dan renuntietende bij desen, is verders drconditioneert dat geene van parthijen den voorsr wegh sullen vermogen te beleggen met mist off andersints, gelijck sij oock niet sullen vermogen den selven wegh te na betimmeren, dogh sal Peter de Roij moeten lijden en gedogen dat de vuijligheden, mist etc: van de wed: Hoijmaijer op sijn misthoop wert gebragt, ende wat de onderhoudinge en reparatien vande poorten en schouwen concerneert, is dienaengaende conditie dat de poort tusschen den olimolen en de huijsinge van Peter de Roij, mitsgaders de schouwe ten weste van sijn huijs en de selvew poort bij hem alleen sa. moeten werden gemaeckt en onderhouden, en nopende de poort metten aencleve van dien tusschen de huijsinge van de wed: Hoijmaijer, en Mr: Broeders sal bij samentlijcke parthijen contrahent moeten werden onderhouden en gerepareert, nu en ten eeuwigen dage als voor,

Folio 284v

mits dat de schouwe tegen deselve poort bij de twee laetste contrahenten ieder voot de helfte sal werden onderhouden en gerepareert. Eijndelijck is nogh conditie dat tot laste en coste van parthijen int gemeen sal werden gelegt een steene moos off riool te weten van het geutgat ten noirden vande seijldeur vande huijsinge van Mr: Brorders, en also ronthom den voorst put aff, door ’t hofke van den voornoemde de Roij, totten sloot ten Zuijden vant selve hofke gelegen, om daer door vervolgens de afwateringe etc: te hebben, en sal deselve moos off riool bij parthijen mede moeten werden onderhouden, ende hebben parthijen binc inde, verclaert en belooft desen contracte ieder in voegen voorsr te sullen naecomen en achtervolgen nu en ten eeuwigen dage, onder voluntaite condemnatie van alle ’s Heeren, Hoven, regten, en deregten, en specialijck den Ed: Hove van Hollant in ’s Hage, constituerende tot dien eijnde de twee outste procureurs voor den selven Hove, den eenen om de condemnarie te versoecken, en den anderen omme daer inne te consenteren. Aldus gedaen en gepasseert ter presentie en overstaen van Pieter Timmers Schout, Hendrick de Roij, en Jan Crol Schepenen, desen Elfden Januarij 1718.

P. Timmers H: de Rooij
1718 1718

Folio 285r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Hendrikse van den Hoek, wedue en boedel houtster van Wouter Jans van Nederveen, de welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrje gifte soo dar regt is aen en tot besaem van Hendrik Timmerman, seekeren binnen dries, gelegen ten weste van de Nieuwvaert, groot ontrent vijff hond ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent Zuijden Aart van den Hoek, noorden Dirk van den Hoek, strekkende vander halver Nieuwvaert aff, westwaerts op tot d’erve van Marcelis Holster toe, ende dat met alle wegen, sregen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijtgaende, voort gelooft sij vercoopperse den kooper in den voorsr dries te vrije en ware naer den regten van Zuijt Hollant, ende alle voorcommer Calangie en aentael

Folio 285v

dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present, Peeter Rimmers Schout, Hendrik de Rooij en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 17 Februarij 1718.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van drie hondert gulden.

P: Timmers H: de Rooij
1718 1718
W. van Cleeff

Folio 286r

Datum uts Compareerde Adrianus Deckers, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Peeter Jans Paens, een geregte vierdepart in een parceel gronde, moeren, putten en cuijlen, groot int geheel ontrent sesrien hond, genaemt de Cauwen, ofte soo groot en klijn alst ten weste en t’eijnde de Nieuwvaert in den Endenest gelegen is, onbedeelt met Jan Eelen Nieuwenhuijsen, Arien Anthonise van Pas en Claes Roosenbrant, belent Zuijden Jan Eelen Nieuwenhuijsen cum sius, Noorden den cooper en Jan van Tilborg en anderen, strekkende van der halver Nieuwvaert aff, westwts op , tot den Quecel toe, ende dat met alle wegen,

Folio 286v

stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijtgaende, voorts gelooft hij verkooper den kooper in’t voorsr vierdepart te vrije en waren naer den regten van Zuijt Hollandt, en alle voorcommer, Calangie en aentael dier op is, aff te doen tot desen dage toe. Present en dagh, datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en vuldaen te wesen ter somme van vijfftien gld.

P: Timmers W. van Cleeff
1718 H. de Rooij
1718

Folio 287r

Erffdeelinge voor regt aen Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aengebragt bij Hendrik Ariens Timmers, weduwnaer van Lijsken Prins ter eenre, en Geerit Hendrikxse Timmers, soone van de voorsr Hendrik Timmers en Lijsken Prins ter andere seijde, ende dat van den twee Comparant sijne moederlijke goederen als volgt.

Eerstelijk is bij blint lot te deel gevallen Hendrik Ariens Timmers weduwenaer voorsr. Eerstelijk het westense stuxken hooij ofte weijland in Suijdewijn, in den Breeden aenwas, en ’t part in den Esel, groot ontrent negen hond,

Folio 287v

ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent oost Geerit Timmers met de wederhelft, west Juffr: Bollekes, strekkende van Cappel aff, en d’erve van de Heer van Zuijdewijn, noortwrts op tot der halvere Schipsdiep toe.

Item alnogh eenen akker ten ooste van de Nieuwvaert onder Cappel, groot ontrent drie hond, ofte soo groot en clijn als den selven aldaer gelegen is, belent Suijden Hendrik Joachimse den Grooten, noorden de Hr: Melchior Crol, strekkende vanden halver Nieuwvaert aff, oostwaerts op tot d’erve van Jacob van Tilborgh toe.

Item alnogh seven parten in tien parten in eenen binnen bos, groot in’t geheel

Folio 288r

ontrent met de putten, wielen als anders …………………….. ofte soo groot en clijn als’t ten oosten van Willem van Gentsvaert alhier gelegen is, onbedeelt met Geerit Timmers cum sius, belent Zuijden Geerit Timmers, noorden Teunis Spoel cum sius.

Item alnogh eenen binnen anthoff, gelegen ten ooste van de Nieuwvaert alhier, groot ontrent ses hond, belent oost Okker Duijsers, west Willem Sprangers, strekkende vanden halven buijten Ansloot aff, Zuijtwrts op, tot den halven wetergangh toe, met den last van den dijk, en St: Maertens chijns, mits dat dit lot sal genieten van Geerit Hendrix Timmers eene somme van Vijfftigh guld:, die hij bekent ontfangen te hebben.

Folio 288v

Item neemt hij Hendrik Timmers tot sijne laste, te betalen d’helft van alle de schulden, als aen Geerit Timmers sijnen soon, drie hondert ses en dartigh gulden, Dirk Timmers sijnen soon, hondert en vijfftigh gl:, Cornelis Sprangers, een hondert vijfftigh gl:, en nogh hondert vijfftigh gl: die sijnen soon Adr: heeft belooft aen sijne kinderen, verwekt aen Wouterken Vissers daer hij Hendrik Timmers borge is voor gebleven, en cas dat se Adriaen Timmers niet wuit te betalen als dan haer reques hebben en behouden op Adriaen.

Daer tegen is tot blint lot te deel gevallen Geerit Hendriks Timmers

Folio 289r

voor sijn moederlijk goet, eerstelijk het oostense stuxscen in den breeden aenwas en part in den Esel, gelegen in Zuijdewijn, groot ontrent negen hond, ofte soo groot en clijn als’t aldaer gelegen is, belent wesr Hendrik Timmers, oost de kinderen Dirk Janse Boer, strekkende van Cappel en d’erve van de Hr: van Zuijdewijn aff, noortwrts op tot der halver Schipsdiep toe.

Item alnogh een huijsken met de erve daer aen, groot ontrent vijffen t’seventigh roeden, gelegen alhier ten weste van de Nieuwvaert, belent zuijden Dirk Geerits vanden Hoek, noorden Aalbert van Cleeff, strekkende van den halver Nieuwvaert aff, westwrts op tot d’erve van Marcelis Holster toe.

Item alnogh een driesken gelegen

Folio 289v

als vooren, groot ontrent een en halff hont, ofte soo groot en clijn als’t aldaer gelegen is, belent Zuijden Corn: van den Hoek, noorden Denis de Haen, strekkende van der halver Nieuwvaert aff, westwrte op tot d’erve van Marcelis Holster toe.

Item alnogh twee binnen hoven gelegen als vooren, ten ooste van de Nieuwvaert neffens malkanderen, groot twee mergen, belent oost de kinderen Frans Vermeer, west Cornelis vanden Hoek, strekkende van den buijten halven ansloot aff, Zuijtwrts op tot den halven watergangh toe, met last van dijk en chijns, mits dat dit lot uijt moet keeren aen’t lot gevallen aen sijn vader Hendrik Timmers, eene somme van vijftigh gl:, die volodaen sijn, darum ondergesr.

Folio 290r

Item neemt hij Geerit Timmers tot sijne laste te betalen, de geregte helft van alle de schulden als namentlijk aen Geerit Hendriks Timmer, drie hondert ses en dartigh gl: aen Dirk Hendrikse Timmers een hondert vijftigh gl:, en Cornelis Sprangers een hondert vijfftigh gl:, en nogh hondert vijfftigh guld:, die sijnen broeder Adr: Hendrikse Timmers heeft belooft te betalen aen sijne voorkinderen, verwekt aen Wouterken Vissers, daer Hendrik Ariens Timmers borge voor is gebleven, en bij manquement van geen betalinge off voldoeninge houden haer regres op den voorsr: Adr: Timmers.

Onder Conditie dat in gevalle den eersten Condivident, (dat God verhoede) tot decedentie quam te geraken, soodanigh dat sijne

Folio 290v

goederen vercogt sijnde, den twede condivident aenneemt sijnen condividents vader geduurende sijn leven sal alimenteren en soo in cost als dranc, siek als gesont, cleedinge en reedinge, wassen en vringen, daer voor verbindende sijn persoon en goederen, habita en habenda.

Parthijen hebben tot proffijt van den eenen, den anderen vertigt en vertegen naer den regte van Zuijt Hollant, omme ijder ’t sijne te mogen gebruijken als haer ander vrije en allodiael goet, en ijder van’t sijne te morten onderhouden, de dijcken, wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regte, die met regt uijt ijder sijn bedeelde Parceelen sijn gaende, als meede te betalen de chijnsen, en dorps laste, waer meede henne parceelen sijn belast.

Aldus gedaen en gepasseert ten over-

Folio 291r

staen van Peeter Timmers Schout, Cornelis van den Hoek, en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 1 Meert 1718.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1718

Dat voor ons gecomen en gecompereert is Anthonij Hendriks Timmerman, de welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Laurens de Roon, seecker huijs,

Folio 291v

Hoff en erve, groot ontrent vier en een halve hondt, ofte soo groot en clijn en clijn alsten Zuijden van de Nieuwvaert gelegen is, belent oost den armen van Cappel, west Aert Jooste van den Hoek, strekkende van der halver Nieuwstraet aff, Suijtwrts op tot de Loonse erve toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijtgaende, voorts gelooft hij vercoper den cooper in’t voorsr huijs en erve te vrije en waren nart den regten van Suijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is, aff te doen tot Nieuwjaer 1718. Coram Pr: Timmers Schout, Cornelis van den Hoek en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 5 Meert 1718.

Parthijen verclaren

Folio 292r

de cooppenningen te wesen ter somme van agt hondert gl, te betalen in vier egale paijen, te weten twee hondert gl. den 5 de Meert 1719, em soo vervolgens van jaer tot jaer.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1718 H: de Rooij
1718

Opden 7e Meert Compareerde Bastiaan Timmerman, soone van den transportant die bekent van den eerste paaij ter somme van 200 gl voldaen te wesen.

Opden 22e Meij 1722 Compareerde Teuntje Bastiaansen Boer, weduwe Anthonij Timmermans, die bekent vande laatste paijen voldaen en betaelt te wesen, dus gecasseert.

                                                                 Teunken Boer

Dat voor ons gecomen en gecompareert us, Dhr: Jan van Andel Secretaris tot Moergestel, de welke verclare wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat gewoon en regt is, aen en ten behoeff van Dhr:

Folio 292v

Pieter Timmers Schout tot Cappel, seecker halff huijs hoff, en del daer aen, groot ontrent vier hondt, ofte soo groot en clijn als ten ooste van de Nieuwvaert alhier aen de straet gestaen en gelegen is, belent oost Jan Crol en Jacob Coninx d’een t’eijnde den anderen, west Claes van der Clij, Corstiaen Antonise Glavimans d’een t’eijnde den anderen, strekkende vanden buijten teen van den dijk aff, noortwaerts op tot Nederveen toe, met eenen vrije wegt over d’erve van Claes van der Cleij tot op de Herstraet als van outs, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt gaende, voorts gelooft hij Hr: vercooper, den Hr: cooper in ’t voorsr getransporteerde, te vrije en waren naer den regten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en

Folio 293r

aentael dier op is, aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present het volle colegie, desen sevenden Meert 1718.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van agt hondert gl.

                                                         Cornelis van den Houck
                                                             Jacob van Tilborgh
                                                                   H. De Rooij
                                                                      1718
                                                                 W. van Cleeff
                                                                      Jan Crol
                                                                    M. Holster

Folio 293v

Compareerde voor Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn ondergenoemt Peter Verhoeven, weduwnaer en boedelhouder van sijne gewesene Huijsvrouw Leijntje Peters Schaep woonende alhier, ter eenre, Arien, Pieter, Anthonij, en Jan Janse Schaep, Gijsbert Quirijnrn van Berkkel getrouwt met Maria Janse Schaep, Batent Ruijmschoot getrouwt met Cornelia Janse Schaep, en nogh de voorsr Peeter Janse Schaep en Arien Jansen Rommen als voogden over het onmondigh Kindt van Peter Janse Rommen en Lijsken Janse Schaep, alle kinderen en kints kinderen van Jan Peeters Schaep voor eenen staeck off derdepart.

Peeter en Maria van Wijk,

Folio 294r

Woonende tot Meuwen, kinderen en erff gename van Maria Peeters Schaep, mede voor eenen staeck off derde part, mitsgaders Dhr: Adriaen Zeijlmans, Schout tot Groot Waspik als oppervoogt, Peeter Matthijs Camp als administrerende voogt over de twee onmondige kinderen van Huijbertje van den Heuvel, verweckt bij Mels van Driel, woonende tot Waspik, ook voor eenen staeck off derde part, alle erffgename Leijntje Peterss Schaep ter andere seijde, welke Comperanten in der minne en door tussen speaecken van goede mannen sijn overeen gecomen en veraccordeert bij somme van uijtcoop, nopende de voorsr erffenisse van de voornoemde Leijntje Schaep, henne respective gewesene moitjen in manire hier naer volgende.

Dat hij eerste Comparant Peter Verhoeven, weduwnaer en boedel-

Folio 294v

houder voorsr, in volle eijgendom sal hebben en behouden alle de erffelijke en hafelijke goederen, mitsgaders hooij, stroij, kooren, huijsraedt, bed, bult, kist kaste stoelen bancken, linden, wolle, koper tin, mirsgaders gelt, gout, silver gemunt en ongemunt, actie schulden en Crediten, geen uijtgesondert off gereserveert ’t sij waer en op wat plaetse die gelegen en bevonden mogte worden, soo ende gelijk sij Leijntje Petersse Schaep die heeft naer gelaten, waer vooren sij Peeter Verhoeven, wedue ende Boedel houder voorschreven aenstont naer passeren deses sal betalen eene somme van ses hondert en vijfftigh gulden, die sij alle bekenne ontfange te hebben, en daer van voldaen te wesen, om die te partiseren in drie egale Portien, waer mede sij erffgename voornoemt, sijn renuntierende en aff staende van de erffenisse, beloven sij Comparanten en contrahenten dit accoort te houden voor goet

Folio 295r

vast, bondigh en van waerden, nu en ten euwige dage, en tot meerder securitijt van’t boven geschrevene, soo verclaren sij erffgename voorschreve sigh selve, een voor al en sulcks voort geheel te wesen van ijderen stock voor sigh selven, sonder sigh selven met d’andere stocken te bemoijen, te intervenieren voor alle presentie en naer maninge, die sigh ter saecke voorschreven mogte comen te openbaren, en op tr doen onder verbant als naer regten. Aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoeck en Jan Crol Schepenen, desen 22e Meert 1718.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1718 Jan Crol

Folio 295v

Erffdeelinge voor reght aen Schout en Schepenen van s’Grevelduijn Cappel aengebragt bij Willem Janse Smits, en Adriaentje Janse Smits, meerderjarige jonge dogter, geassisteert met Wouter Dirxse Smits en Gelden Willemse haer oomen en gecorene voogden in desen, ende dat van de erffgoederen hen aengecomen van haer ouders soo als volgende is.

Eerstelijk is bij blind lot te deel gevallen Willem Janse Smits, eerst een huijs, hoff en akkerland, aengelegen, gestaen en gelegen ten noorden van de Nieuwstraet, genaemt de Hoest, geoot ontrent elff hond, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, soo ende in dier vougen als bij sijn vader is gebruijkt geweest, belent oost Wouter Bax, west Geertruij Glavimans, streckende van der halver Nieuwstraet aff, noortwaerts op ten halver Cruijssloot toe.

Item alnogh een vierdepart in een

Folio 296r

parceel moeren, putten, en cuijlen, gelegen als vooren over de Cruijsvaert, groot int geheel veertien hondt, onbedeelt met Antonij Cuijsten cum suis, belent oost Aart van den Hoek cum sius, west Dirk van der Hoeven, Secretaris tot Vrijhoeven, streckende van der halver Cruijsvaert aff, noortwaerts op tot den halven watergangh tot, met eenen vrije wegt voor uijt ten zuijden over sijn erve en Geertruij Glavimans.

Item alnogh een binnen del, ten weste van de Nieuwvaert alhier gelegen, groot met den omloop ontrent ses hond, ofte soo groot en clijn als aldaer gelegen is, belent Zuijden Jan Adriaense Dolck, noorden Claes Roosenbrandt, streckende vander halver Nieuwvaert aff, westwaerts op tot den Quekel sloot toe, off Willem van Gentsvaert delle toe.

Idem alnogh een binnen delleken

Folio 296v

ten weste van Willem van Gentsvaert, groot ontrent twee en een halff hond, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent Suijden Peeter Leempoel, noorden de wedue Arien Vaertman, streckende van der halver Willem van Gentsvaert aff, westwaerts op tot d’erve van Jan Dingemans Deckers toe.

Item alnogh een binnen delleken gelegen ten ooste vande Nieuwvaert, groot ontrent drie hond ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent Suijden den halven watergangh, noorden D’Heer Melchior Crol, Secretaris tot Alphen, Bael, en Caem, streckende vander halver Nieuwvaert aff, oostwaerts op, tot derve van dito Secretaris Crol toe.

Item alnogh de geregte helft van ses geerden hooij off weijlant, gelegen in Suijdewijn beneden den Nieuwendijk, onbedeelt met Wouter Diexe Smits cum sius, belent oost de Hr: Tenhage,

Folio 297r

west Peeter Janse Timmers cum sius, streckende van Cappel aff, noortwaerts op ter halver Schipsdiep toe.

Item alnogh een heijvelt gelegen onder Loon in den Egmondt, groot ontrent ses hond, ofte soo groot en clijn als’t aldaer in sijne regnoten gelegen is.

Ten tweeden is bij blind lot te deel gevallen Adriaentje Jans Smits, eerst op eenen acker gelegen ten Noorde van de Nieuwstraet alhier, groot ontrent vier en halff hond ofte soo groot en klijn als hij aldaer gelegen is, belent oost Peter den Schoenmaker, west Willem Potmaker, streckende vander halver Nieuwstraet aff, noortwaetrs op tot de Hooge vaertse akkers toe.

Item alnogh een akkerken gelegen

Folio 297v

als vooren, ten Zuijden van de Nieuwstraet, groot ontrent drie hond, ofte soo groot en clijn als hij aldaer gelegen is, belent oost Joachem Ockers, west Peter van Campen, streckende van der halver Nieuwstraet aff, suijtwaerts op tot de Loonse erve toe.

Alnogh een binnen del gelegen als vooren, ten weste van Willem van Gentsvaert, groot ontrent drie en een halff hond ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent Zuijden Arien Pauwels, noorden Peter Leempoel, streckende van der halver Willem van Gentsvaert aff, westwaerts op tot d’erve van Peter Leempoel toe.
Item alnogh een geregte vierde part in een lot moeren, gronden, putten, cuijlen, gelegen in den Dullaert alhier, groot int geheel ontrent ses hond onbedeelt met Gijsbert Deckers cum sius, belent oost Antonij Cuijsten cum sius,

Folio 298r

West en Zuijden Dirk vander Hoeven, Secretaris in Vrijhoeven, noorden den halven watergangh.

Item alnogh vier en een halff geerd hoij off weijland gelegen in Suijdewijn beneden den Nieuwendijk, belent oost de wed: Antonij Timmers, wesr D’Heer Tenhage, streckende van Cappel aff, noortwaerts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnogh een vierde part in een halff lot in den Hoeck onder Loon, ten weste van de Hoekse steegh, groot in’t geheel twee hond, onbedeelt met Jan Aertse Cus, belent noorden Jan Paens, Zuijden ……………………………………….

Item alnogh een vierde part in een lot moeren gelegen als vooren, groot ontrent twee hond, onbedeelt met de wed: Jurie Colthoff, belent ………………………………., Noorden …………..
…………………………

Folio 298v

Parthijen hecbben tot Proffijt van den eenen en den anderen vertigt en vertegen, naer den regten van Suijt Holland, omme ijder t’sijne te mogen gebruijke als haer andere vrij en allodiael goet, ende gehouden te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regte, met regt daer uijt gaende ook te moeten betalen alle dorps en andere laste, waer mede henne tespective parceelen sijn delast, aanvank nemende 1719. Aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van Pieter Timmers Schout, Wijnant van Cleeff en Antonij Cuijsten Schepenen, desen 25 Meert 1718.

P: Timmers W. van Cleeff
1718

Folio 299r

Dat voor ons gekomen en gecompareert is Corstiaen de Bie woonende tot Sprangh, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Dirk van den Hoek, wonende alhier, seeckeren dries gelegen ten weste vande Nieuwvaert, groor ontrent ses hond, ofte soo groot en clijn als hij aldaer gelegen is, belent Zuijden Willem Millenaar, noorden de wed: Peter de Rooij, streckende vander halver Nieuwvaert aff, westwaerts op tot de delle van Willem van Gentsvaert toe. Ende dat met alle wegen, sregen,schouwen,watergangen, en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt gaende, voorts gelooft hij vercooper, den cooper inden voorsr dries te vrije en waren naer den regten van Zuijt Holand, en alle voorcommer Calangie en

Folio 299v

aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present Peeter Timmers Schout, Cornelis van Cleeff Schepenen, desen 4 Appril 1718.

Parthijen verclaeren de kooppenningen te wesen ter somme van seven hondert vijffen seventigh gulden, in twee paijen, de helft gereet en d’ander helft den 4 Appril 1719, en bekent hij vercooper van den eersten paij voldaen te wesen, datum uts.

P:Timmers W. van Cleeff
1718 Cornelis van den Houck

Opden 7e Junij 1719 Compareerde Corstiaan de Bie, den welke vanden selven laatste paaij ter somme van 397-10-0 voldaan en betaalt te wesen door den cooper, dus gecasseert.

Folio 300r

Op huijden den 4e Appril 1718 Compareerde voor mij Jean du Clou, Notaris publicq bij den Hove van Holland, geadmitteert tot Rotterdam residerende, ende voor de nagenoemde Jan Vermaes, woonagtigh binnen dese Stad, in qualité als nevens sijne suster Geertruij Vermaes, huijsvrouw van Barent …………….., woonagtigh tot Cappel in de Lange straet, eenige natelatene Kinderen en Erffgename ad intestato van Bastiaen Jans Vermaes, sijnde hij Comparant uijt dien hoofde eijgenaer voor de helfte van het navolgende huijs ende erve, dewelke verclaerde bij dese re constitueren en volmagtigh te maken Dirk Timmers, Schipper van Cappel voorsr, ende aldaer uijt de name ende van wegen hem Comparant aen Jan Janse van Dam den Jongen, te geven gifte, en eijgendom

Folio 300v

van sijn Comparant helfte, in seecker huijs ende erve, staende ende gelegen tot Cappell voorsr te bekenne van den koop, cessi, ende transporte van dien, ten volle gedaen en betaelt te sijn met een somme van een hondert en vijff gulden, wegens sijn Comparants helfte, den laetste penningh met den eersten, te beleren het voorste getransporteerde te vrije en ware als regt is, ende daer voren sijn Comparants persoon, nevens sijne goederen te verbinden ten dien eijnde, in alle gevallen sijn Comparants persoon te representeren, ende alle solemintijten te observeren dien aldaer gebruijkelijk sijn, vorders onder sijn gecomstitueerdens quitantie te ontfangen, ende voorts generalijk desen aengaende alles anders te doen handelen, en verrigten war nodigh sijn en vereijst werden

Folio 301r

sal, even en in dier vougen den Comparanten in alle gevallen selfs present ende voor oogen sijnde soude kome off mogen dorn, alwaert dat daer toe nadere last off procuratie wierden vereijst, die in dese op het kragstigste gehpuden wert voor gegevens, belovende hij Comparant de verrigtinge uijt kragte deses te sullen approberen onder verband als naer regten. Aldus gepasseert binnen Rotterdam voorschreven, ter presentie van Nicolaes Bovemans, ende Boudewijn Bouwens als getuijgen die de minute deses nevens den comparant en mij Noraris mede onderteeckent hebbe ten dage, maende, en jare voorschreven.

Folio 301v

Dat voor ons gekomen en gekompareert sijn Barent Baggerman, getrouwt met Geertruij Vermaes en Dirk Timmers als last en procutatie hebbende van JanVermaes woonende tot Rotterdam, volgens deselve procuratie gepasseert voor Jean du Clou, Notaris rn getuijgen tot Rotterdam residerende in datum den 4 Appril 1718, hier vooren geregistreert, de welke t’samen ijder in sijne qualitijt wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat reght is, aen en tot behoeff van Jan Janse van Dam den Jongen woonende alhier, seecker huijsken met de erve daer aen, groot ontrent ………… roeden, ofte soo groot en klijn alst ten ooste van de Nieuwvaert alhier aem de straet gelegen is, belent Zuijden Jan Janse van Dam den Ouden, noorden Dirk Aertse Timmers, streckende van der halver Nieuwvaert aff, oostwaerts op tot d’erve van Dirk Timmers toe, ende

Folio 302r

dat met den last van dijk, wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt en toebegoorende, voorts geloofte sij vercooperen in qualitijt voorschreven den koper int voorschreven huijske en erve te vrije en ware, naer den tegten van Zuijr Holland, en alle voorkommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe, present Peter Rimmers Schout, Cornelis van den Hoek, Jan Crol, Jacob van Rilborgh, en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 7 Appril 1718.

De Cooppenningen sijn volgens conditie gereet en voldaen ter somme van twee hondert en tien gulden.

P: Timmers Jan Crol
1718 W. van Cleeff

Folio 302v

Dar voor ons gekomen en gekompareert is Jan Prs Taelen woonende tot Loon, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat reght is, aen en tot behoeff van Jacob Janse van Hamont, seecker Parceel akkerland gelegen op de Hooge Vaert, groot ontrent rwee hond ofte soo groor en klijn, alst aldaer gelegen is, belent Zuijden Andries de Bruijn, noorden den kooper, streckende vander halver Hoogevaert aff, westwaerts op tot d’erve van Peter den Schoenmaker toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergen, en andere nabuurlijke regten, met reght daer uijt gaende, voorts gelooft hij vercooper, den koper

Folio 303r

in’t voorschreven getransporteerde te vrije en waren naer den regten van Zuijt Holland, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present Pr. Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek, Jacob van Tilborgh en Antonij Cuijsten Schepenen, desen 5 Meij 1718.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van 150 gulden.

P: Timmers Jacob van Tilborgh
1718

Folio 303v

Erffdeelingh voor Regt aen Schout en Schepenen van s’Grevelduijn Cappel aengebraght bij Dhr: Joan van Andel, Secretaris tot Moergestel ter eenre, en Dhr: Pr. van Andel, onvanger tot Hilvarenbeeck, en Hendrick van der Hoeven, Secretaris tot Cappel, beijde voogde over Govert van Andel ter andere seijde, ende dat van de erff goederen en obligatie hen t’samen aangekomen van haer ouders, Adr: van Andel en Joanna van der Hoeven, wesende soo ende gelijk als volgt.

Eerstelijk is bij blind lot te deel gevallen Dhr: Jan van Andel, eerst een stuck hoij off Wijlant

Folio 204r

gelegen in Zuijdewijn over de grote Oude Straet, groot ontrent vijff geerden ofte soo groot en klijn alsr aldaer gelegen is, belent oost …………………………………, west ……………………
………….., streckende van de Oudestraets sloot aff, noortwaerts op ter halver Gantel toe.

Item alnogh een Paeceel hoijland genaemt den Breden Aenwas, groot …………….. hond met en agste in’t geheel off ¼ in de helft van den Esel gelegen benede de Oude Vaerts stege, belent oost Laurens de Roon, west Geertruij Oirlemans, streckende van de erve van Juffr. Bollekes aff noortwaerts op ter halver Scheps diep toe, de buijten del aen de Schans onder Cappel, moeren gemeen Cornelis Sprangers als moeren gemeen Antonij van der Punten blijve int gemeen.

Folio 304v

                            Obligatien.

Een obligatie tot laste vant gemeene land van Hollandt en West Vrieslandt, op’t Contoir tot Dordrecht in darum den 12e Meij 1711. Cappitaal 1750:0:0
Op thoonder deses geagreeert den 20 Febr., 8 Febr. 908. no. 7663 register Folio 131.
Een idem tot laste als voren in datum den 15 7ber 1705. Cappitaal 650:0:0
Op den naam van Johanna Goverts geagreeert, den 24 X ber 1705. Folio 714 no. 5372, regta Folio 367.
Een tot laste van de Vrijhijt Oosterhout in datum den 27 Appril 1716. Cappitaal 1200:0:0
Een tot laste van Geerard vander Hoeven in datum den 4 8ber 1713. Cappitaal 1400:0:0
Een tot laste van Jan Dingemans Deckers in datum den 20 Meert 1691. Cappitaal 50:0:0
Een tot laste van Jan van Dommelen in datum den 1 Meert 1711. Cappitaal 50:0:0

Folio 305r

Een tot laste van Groot Waspik in datum den 16 Meij 1716. Cappitaal 400:0:0
Een tot laste van P. van Andel in datum den 10 Junij 1717. van 350:0:0
Een tot laste van Pr. De Rooij, woonende op de Nieuwvaert in datum den 26 Febr 1706. van 300:0:0

Te genieten van’t lot gevallen aen Govert van Andel, ten regarde van obl. 22-0-0 en voldaen.

Daer tegen sijn bedeelt de voorschreven voogden ten behoeve van Govert van Andel, eerst de geregte helft van een huijs, hoff en del agter aen gelegen (waer vander helft is vercoght bij Jan van Andel

Folio 305v

gestaen en gelegen alhier tot Cappel aende Straet, groot in’t geheel vier hond, ofte soo groot en klijn als’t aldaer gestaen en gelegen is, onbedeelt met Pr. Timmers Schout alhier, belent oost Jan Crol en Jacob Conix, west Claes van der Cleij en Corstiaen Glavimans, streckende uijt ten Zuijden vanden buijten teen van dijk aff, noortwaerts op tot Nederveen toe.

Item alnogh vier geerden hoij ofte Weijland gelegen beneden Labbegat, tegen de Cromsteegh ofte soo groot en klijn alst aldaer gelegen is, belent oost D’Hr van Zuijdewijn, west ……………..
…………….., streckende van Cappel aff, noortwaerts op ter halver Scheps diep toe.

Item alnogh een vierde in seven en

Folio 306r

een halff geert land over de Groote Oude straet in Zuijdewijn, onbedeelt met d’Hr. de Raet, belent oost Sr Hendrik van Gils, west ……………………………………., streckende van den Oude straetsloot aff, noortwaerts op ter halver Gantel toe.

De buijten del onder Cappel, moeten met Cornelis Sprangers gemeen, en met Antonij van der Punten blijven int gemeen.

                            Obligatien

Een tot laste vande Gemeente en Corpus van Cappel in datum den 1 X ber 1694. Capp: 500:0:0
Eenen wilceur tot laste van de E:D:Hr: van Cappel, in datum den 9 ber 1714. Cappitaal 1500:0:0

Folio 306v

Een opt gemene land en Comptoir van Hollant, staende op de naem van Johanna Goijerts in datum den 8 7 ber 1705, folio 712 verso gedagt: 24e X ber 1705. Capp: 1350:0:0
Nog een tot laste als vooren in datum den 8 Meij. Capp: 1750:0:0
Een tot laste vande Vrijhijt Oosterhout in datum den 5 Januarij 1680. Kapp: 1200:0:0

Dit lot moet wegens de ob.: uijt keeren aen ’t lot hiervoren gevallen aen Jan van Andel, eene somme van twee en twintigh gl: en bekent hij daer van voldaen te sijn door de voogden.

Partijen hebben tot Proffijt van den een den ander vertigt en vertegen naer den regten van Suijt Holland, omme ijder ’t sijne te mogen

Folio 307r

gebruijken als vrij en allodiael goed, en ijder gehouden blijft te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt gaende, en te moeten betalen de Dorps en andere laste, waer mede henne respective parceelen sijn belast, aenvangh genomen hebbende te Nieuwjaer 1718.

Partijen condividenten beloven malcanderen voor den tijd van twee jaaren te bevrijden en indemneren, offer eenige bangueren wegens de obligatien quamen te vallen. Aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van P: Timmers Schout, Jacob van Tilborgh en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 14 Meij 1718.

P: Timmers Jacob van Tilborgh
1718 W. van Cleeff

Folio 307v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Cornelis Hendrikse Timmerman, de welke verclaerde wettelijk over gegeven aen Jan Adr. de Jongh seecker parceeltie akkerland, gelegen ten ooste van de Nieuwvaert, genaemt den Bong, grood ontrent een hondert seven en tagtigh Roeden, ofte soo groot en klijn alst aldaer gelegen is, belent Zuijden Jan Crol en D’Hr: Melchior Crol, Secretaris tot Alphen, Bael en Caem, noorden den kooper, streckende van der halver Nieuwvaart aff, oostwaerts op tot d’erve van Jacob van Tilborgh toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen, en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt gaende, voorts gelooft hij verkoper den kooper int voorschreven getransporteerde te veije en waren, naer den regten van Suijt Holland, en alle voorkommer, Calangie en aentael dier op is, aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present Pr. Timmers Schout, Hendrick de Rooij,

Folio 308r

en Wijnand van Cleeff Schepenen, desen 17 Meij 1718.

Partijen verclaren de kooppenninge gereet en voldaen te ersen ter somme van drie hondert en veertigh gulden.

P: Timmers H:de:Rooij
1718 1718
W. van Cleeff

Folio 308v

Wij ondergescreve erffgenamen ab intestato van Zaliger Jan Willemse Zeeuw, alhier overleden, dat den selven tot visusrueturia over sijne nalatenschap hadde gestelt Janneke Jans, sijne natuerlijke Dogter, onderrigt ende tot ocasen kennisse gecomen sijnde, dat de selve Janneke Jans niet meer kan subsittere ofte bestaen van de revenuen en inkomen van de voornoemde erffenisse hebben wij bij desen geaccordeert en geconsenteert, gelijk wij accorderen en consenteren mits desen, tot het verkopen van een vervallen huijs en erve aengelegen gestaen alhier tot Cappel, ten ooste van de Nieuwvaert, ontrent de Sluijs, naer rato en modevatie van haer onderhout daer mede te alimenteren, tot welke verkopinge van ’t voorscreven huijs en erve, wij authoreseeren volle en speciale last geven D’Heer P:Timmers Schout alhier te Cappel,

Folio 309r

mitsgaders Cornelis van den Hoek, omme de koopers in de voorscreven huijsinge en erve te veste en erve naer Costuijme locael, de kooppenningen te ontfangen, quitanctie te Passeren, van de selvecooppenninge te distribueren ten eijnde als vooren, mits versoght sijnde te doen behoorlijke Reeckeninghe bewijs en reliqua. Actum Cappel den 25 Januarij 1718, en was geteeckent Willem Kouwens, Pieter Bouwens, dit is’t handmerk X van Adriaen Denis Wessel van Auon, dit is’t handmerk van de wed. X Arien Heijligers verclaert niet anders te konnen schrijven, Aart vanden Hoek, Dirk van den Hoek voor mij selve, dit is’t handmerk van X Peter van Oosterhout, verclaert niet anders te konnen schrijven, Dirk Hendriks Timmers.

Folio 309v

Dat voor ons gekomen en gecompareert sijn D’Hr: Pieter Timmers Schout alhier en Cornelis van den Hoek Schepen alhier, bijde geaudhoriseerd sijnde van de gelijke arff genamen van Jan Willemse de Zeeuw, volgens deselve authorisatie in datum den …………… 1718, ons gebleken en alhier geregistreert, dewelke alsoo indie qualitijt verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Cornelis Hendrickse Rimmerman, seecker huijsken met de erve daer aen gelegen, groot ontrent ………………………… hond, ofte soo groot en klijn, gestaen en gelegen is ten ooste van de Nieuwvaerd ontrent de sluijs, belent noorden Hendrik Timmerman, oost en zuijden Cornelis Antonise, west ter halver Nieuwvaert, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt

Folio 310r

daer uijt gaende, voorts geloven sij vercooperen in qualitijt voorscreven, den kooper inr voorscreven huijsken en erve te vrije en waren, naer den regten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is, aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present P:Timmers Schour, Hendrick de Rooij, Jacob van Tilborgh, W:van Cleeff Schepenen, desen 17 Meij 1718.

De cooppenningen sijn volgens Conditie drie hondert gl. gereet en voldaen, en dan vervolgens van Jaer tot Jaer veertigh guld: toe laetste toe, mits bet: vier gulden percent Jaerlijks.

P:Timmers H. de: Rooij
1718 1718
Jacob van Tilborgh
W. van Cleeff

Opden 30e Januarij 1720 sijn alle de voorsr paijen ter somme van twee hondert vijffenvijfftig gl, en vijff gl intrest voldaan door Cornelis Timmerman, en in Schout en Geregte, en in Dorpskist gelegt.

Folio 310v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Commerken Remijs en Wouter Bax als in houwelijk gehad hebbende Neeltjen Teunis Otjens, de welke tsamen verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is aen en tot behoeff van Pr: de Rooij seecker parceel moeren en gront, groot ontrent drie hond ofte soo groot en klijn als’t alhier in de Moole bancken gelegen is, belent oost D’Erffgename Juffrouw Alida van Campen, west D’Heer de Raet en Juffr de Jongh, Zuijden Anthonij van der Punten en D’Hr Melchior Crol Secr: tot Alphen, Bael, en Caem, noorden de wedue Wouter Zeijlmans, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt gaende, voorts geloofve sij vercooperen den kooper int voorscreven

Folio 311r

moervelt te vrije en waren naer den regten van Zuit Hollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present P:Timmers Schout, Cornelis van den Hoeck en Wijnand van Cleeff Schepenen, desen 18 Meij 1718.

Partijen verclaren de kooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van vijftig gl:

P:Timmers W. van Cleeff
1718 Cornelis van den Houck

Folio 311v

Erff deelinge voor regt aen Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aengebragt bij Peter Boesers als bij Schout en Schepenen van Cappell aengestelde Voogt over Adriaen, soone van Adriaen Timmers en Anneken Vissers ter eenre, en Hugo Rijpelaer getrouwt met Cornelia Adr: Timmers ende dat van de vaste goederen hen t’samen in’t gemeen toebehoort hebbende, als volgt.

Eerstelijk is bij blind lot te deel gevallen Pr: Boesers ten behoeve van Adriaen Adr: Timmers op een buijten delleke, gelegen alhier ten ooste van Nieuwvaert, grood ontrent

Folio 312r

twee en een vierde hont ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent oost W:van Cleeff, west de Kerke Steegh, streckende vande erve van Pr: Joosten Smits aff noortwaerts op tot Suijdewijn toe, mits uijt te keeren aen Hugo Reijpelaer eene somme van vijfftig gulden die betaelt sijn.

Daer tegen is bij blind lot te deel gevallen Hugo Reijpelaer nomine uxoris, op een ackerken gelegen ten noorden van de Nieuwstraet alhier t’eijnde de Sestigh Roeden, groot ontrent drie hond, ofte soo groot en klijn alst aldaer gelegen is, belent oost de wedue Wouter Verheijden, west Antonij

Folio 312v

Cuijsten, streckende van de Sestigh Roeden aff noortwaerts op ter halver Ceuijsvaert toe, mits te genieten van ’t lot hier vooren gevallen aenden voorsr. vooght, ten behoeve van Adriaen Timmers eene somme van vijftigh gl, die hij bekent van de voornoemde voogt ontfangen te hebben.

Partijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt en vertegen naer den regten van Zuijt Holland en ijder vant sijne gehouden blijft te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt gaende, ook moeten betalen de Dorps en andere laste, waer mede heur bedeelde is belasr, aenvank genomen hebbende te Nieuwjaer 1718. Aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van P:Timmers Schout, Cornelis van den Hoeck, Hendrik de Roij Schepenen van s’Grevelduijn Cappel, desen 19 Meij 1718.

P:Timmers H. de Rooij
1718 1718
Cornelis van den Houck

Folio 313r

Datum ut supra soo heeft Hugo Reijpelaaer wettelijk over gegeven met eender vrije gifte soo dat regt is aen en tot behorff van Cornelis Bastiaense Boer, seecker parceel ackerland gelegen alhier ten noorden van de Nieuwstraet, groot ontrent met de putten en cuijlen drie hond ofte soo groot en klijn alst eijnde de Sestigh Roeden gelegen is, belent oost de wed: Wouter Verheijden, west Antonij Cuijsten, streckende van de Sestig Roeden aff noortwaerts op tot der halver Ceuijsvaert toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuurlijke tegten, met regt daer uijt gaande, voorts gelooft hij verkoper den kooper int voorst getransporteerde te

Folio 313v

vrije en waren naet den regten van Zuijt Holland, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present dag datum uts.

P:Timmers H. de Rooij
1718 1718

Partijen verclaren de kooppenninge gereet en voldaen te wesen ter somme van twee hondert gulden.

                                                         Cornelis van den Houck

Folio 314r

Datum ut supra Compareerde Pr: Boesers als bij Schout en Geregten van ’s Ge: Cappel aengestelde voogt over Adriaen, soone van Adr: Timmers en Anneken Visser, en sulks met censent van Schout en Geregten alhier als opper voogden, ende Hugo Reijpelaer getrouwt met Cornelia Adriaense Timmers, dewelke t’samen verclaren wettelijk over te geven met een der vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Hendrick Heijmans, woonende tot Sprang, een parceel off lot moeren met den grond, groot ontrent drie en drie vierde hond, ofte soo groot en klijn als’t alhier onder Cappel ten Suijden van de Ceuijsvaert gelegen is, belent oost Pr: de Rooij, west …………………….., Zuijden Johan Snaphaen, noorden Jacob Coninx, met eenen vrije wegt, Zuijtwaerts over een steegh, ende dat met alle wegen,

Folio 314v
stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijr gaende, voorts gelooven sij vercooperen den cooper in’t voorsr moer en grond te vrije en waren, naer den regten van Zuijt Holland, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present dagh datum ut Supra.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie gereet en voldaen ter somme van drie hondert vijff en veertigh gl.

P: Timmers H. de Rooij
1718 1718
Cornelis van den Houck

Folio 315r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Juffrouw Catharina Hagoort, wed. en Boedelhouster van de Hr: Pr: Seijlmans, in sijn leven Secretaris tot Groot Wasbeeck, geassisteert met Adr: Geerits Boudewijns haer Swager, dewelke verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van D’Hr: Jan Zijlmans, Secreraris tot Waspik voorsr: seecker een geregte sevende part in een parceel moeren, putten en cuijlen, groot in’t geheel ontrent ses mergen, ofte soo groot en klijn als’t alhier in den Endenest gelegen is, en gelijk het Thomas Prs Zeijlmans, gewesene Secretaris tot Waspik in eijgendom heeft beseten, belent

Folio 315v

Oost den Quekel, west de banken, noorden Jan Geenen cum sius, Zuijden ………………………,
en dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt gaende, voorts gelooft sij vercooperse den Cooper in’t voorsr getransporteerde te vrije en waren naer den regten van Suijt Holland, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot dese dage toe. Present Pr: Timmers Schout, Cornelis van den Hoek en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 9 Junij 1718.

Partijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van vijff en twintigh gl.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1718 W. van Cleeff

Folio 316r

Datum ut Supra Compareerde Adr: Geerits Boudewijns getrouwt met Adriaentje Zeijlmans, Sijken Zeijlmans wed: Adr: de Laet, Elisabeth Zeijlmand wedue van Steven van Steenoven, en D’Hr: Jan Zeijlmans Secretaris tot Groot Waspick, alle voor haer selven, en nog Intervenierende voor Jan Smeur in houwelijk hebbende Johanna Zeijlmans, de welke verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Jan Pr: de Jongh en Cornelis Pr: van Campen, seecker geregte vijff sevende Parten in een Paeceel moeren, geonden, purren en cuijlen, gelegen alhier in den

Folio 316v

Endenest, groot ontrent ses mergen ofte soo groot en klijn alst aldaer gelegen is, ofte soo , en in dier vougen als het bij Thomas Pr: Zeijlmans gewesene Secretaris tot Waspik is beseten en gebruijkt geweest, belent oost den Quekel, west de banken, noorden Jan Geenen cum suis, Zuijden de wed. Jacob Wirren, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt gaende, voort gelooffe hij vercoopere in qualitijt voorsr: de coopers int voorsr: getransporteerde te vrije en waren naet den regten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer

Folio 317r

Calangie en aentael dier op is, aff te doen tot Nieuwjaer 1718, tot dese Dage toe. Ptesent dagh datum ut Supra.

Partijen verclaren de Cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van drie hondert gl.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1718 W. van Cleeff

Ik ondergesr verclaart dese bovenstaande transport te accepteren ………………… 16e Julij 1718.

                                                                    Jan Smeur

Folio 317v

Dar voor ons gecomen en gekompareert sijn, Hendrick Cornelisse Timmerman voor sijn selven, en Jacobus Meertens Mutsaert als bij Schout en Schepenen van ’s G: Cappel aengestelde voogt over Peter, Cornelis, Anneken, en Geerken Cornelis Timmerman, onmondige kinderen van Catalijn Peterse de Jongh, en sulks met Consent en advies van Schout en geregten voornoemt als oppervoogden, dewelke t’samen verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is aen en tot behoeff van Geerit Peters Timmers, een geregte helfte van een buijten dijkse del, gelegen alhier ten weste van de Nieuwvaert, gemeen en onbedeelt met Jan Peters de Jongh, groot

Folio 318r

ontrent in’t geheel vier en een halff hond, ofte soo groot en clijn als’t aldaer gelegen is, belent oost Hendrick de Rooij, west Corstiaen de Bie, streckende van den buijtenteen van den dijk aff, noortwaerts op tot Nederveen toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijtgaende, voorts geloove sij vercooperen den kooper in’t voorsreven getransperteerde te veije en earen naer den regten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aenrael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present Pr: Timmers Schout, Cornelis van den Hoeck, W: van Cleeff, Marcelis Holster Schepenen, desen 10 Junij 1718.

De Cooppenningen sijn volgens Conditie gereet en voldaen ter somme van vier hondert en vijftigh gl.

P: Timmers W. van Cleeff
1718 M. Holster
Cornelis van den Houck

Folio 318v

Datum ut Supra hebben deselve vercooperen ijder sijne qualitijt, wettelijk over gegeven met een der vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Corstiaen Bastiaense Glavimans seecker binnen delleken, gelegen alhier ten ooste van de Nieuwvaert, groot ontrent drie hond, ofte soo groot en klijn alst aldaer gelegen is, belent Zuijden de wedue Arien Stam, noorden Jan Peterse van Gorcom, streckende van der halver Nieuwvaert aff, oostwaerts op tot d’erve van Antonij Cuijsten toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuurlijke regten, met regt daer uij6t gaende, voorts geloove sij vercooperen in qualitijt voorsr, den Cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waren, naer den regten van Zuijt Holland,

Folio 319r

en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is, aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present dagh darum ut Supra.

De cooppenninge zijn volgens conditie gereet en voldaen ter somme van twee hondert drie en t’sestig gulden.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1718 W. van Cleeff
M. Holster

Folio 319v

Compareerde voor Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Hendrick Cornelisse Timmerman voor sijn selven, en Jacobus Meerters Mutsaert als vooght over Peter Cornelis Timmerman, en sulks met consent van Schout en Schepenen als oppervoogden, dewelke t’samen verclaren te renuntieren en aff te staen ten behoeve van Cornelis, Adriaentje en Geerken Cornelisse Timmerman, kinderen van Catelijn Peters de Jongh van alle de vaste goederen en effecte die haer siujn t’samen aengestorven en geerft van Adriaentje van Hamond, wedue van Peter de Jongh henne gewesene groot moeder, t’sij waer en op wat plaets die gelegen en bevonden mogte worden, geen uijtgesondert, omme daer mede te doen en

Folio 320r

handelen naer haer welgevallen, waer vooren sij Comparanten bekenne van de voogt van de voorsr Cornelis, Adriaentje, en Geerken, ijder genoten te hebben uijt de vercogte goederen, bij haer t’samen over gegeven op den 10 Junij 1718, eene somme van drie hondert gulden, welke drie hondert gl. den eersten Comparant bekent ontfangen te hebben, en de drie hondert gulden die Peter Cornelisse Timmerman Competeren, bekent Cornelis Hendrickse Timmerman als vader en ouder hem heeft houdende, als mede nogh eene somme van ……………………….., die de onmondige sijn comperetend uijt de over schietende penninge van de voorsr vercogte goederen, boven de costen, en tot meerder verseeckeringe van de penninge die Cornelis Timmerman onder hem hout, compateerde.

Folio 320v

Dirk Aertsen Timmer verclaert sigh selve te stelle borge onder de renuntiatie en verbanden als naer regten, beloovende sij Comparante dit contract te houden voor goed bondigh en van waerde, nu en ten eeuwige dage, voor ons en onse nacoomelinge onder verband persoonen en goederen, stellende die ten bedwange en executie van alle Heere, Hove, wette, regte ende regteren, en specialijk den Ed: van Holland, aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van Peter Timmers Schout, Cornelis van den Hoeck, Jacob van Tilborgh, en W: van Cleeff Schepenen, desen 11 Junij 1718.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1718 Jacob van Tilborgh
W. van Cleeff

Folio 221r

Datum ut Supra Compareerde Jacob Coninx, den welke verclaerde wettelijk over te geven met een der vrije gifte soo dat regt is aen en tot behoeff van Cornelis Hendricke Timmerman, seecker sijn geregte part in een Heijvelt, gelegen op de Santschel ten ooste van de Nieuwvaert, soo groot en klijn, en in dier voegen als hem vercooper bij deelinge van sijn vrouwe moeder is aenbedeelt, gemeen en onbedeelt met de wedue Sijmen Vaertman, belent Zuijden vant geheel, de wedue Adr: Putman, noorden de wedue Arien Meertens Dolk, streckende van der halver Nieuwvaert aff, oostwaerts op tot d’erve van d’erfgen: van der Lith toe, ende

Folio 221v

dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijt gaende, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr Heijvelt te vrije en waren naer den regten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1718 toe. Present dagh datum ut Supra.

Partijen verclaren de cooppenninge gereet en voldaen te wesen ter somme van vijff en dertigh gulden.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1718 Jacob van Tilborgh
W. van Cleeff

Folio 222r

Dat voor ons gecompareert is Aart de Ruijter woonende tot Waspik, dewelke verclaerde wettelijk over te geven met een der gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Willemke de Ruijter sijne suster, de geregte helft van eene dries, gelegen alhier in den Geer, groot in’t geheel vier hont, ofte soo groot ende klijn als’t aldaer gelegen is, onbedeelt met Hendrik Doomen, belent Zuijden Peter Buijs, noorde Bastiaen Boesers, streckende van Waspik aff, oistwaerts op tot de Hoeff van de Heer de Raet cum sius toe, en dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke lijke regten, met regt daer uijt gaende, voorts voorts gelooft hij vercooper de coopersse int voorsr getransporteerde te vrije en waeren naer den regten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuw-

Folio 222v

jaer 1719 toe. Present P: Timmers Schout, Cornelis van den Hoek en Hendrik de Rooij Schepenen, desen 17 Augustus 1718.

De Cooppenninge zijn bij verclaringe van partijen gereet en voldaen vijftigh gulden.

P: Timmers H. de Rooij
1718 1718
Cornelis van den Houck

Folio 323r

Dar voor ons gecoomen en gecompareert is Jan Gabriel Frank, wonende tot Waspik, den welke verklaarde wettelijk over te geven aan Anthonij van den Hoek, seker moervelt met den grond, groot ontrent met de putten en cuijlen drie hont, ofte so groot en cleijn alst op Stapeleijnt gelegen is, belent oost den armen van Waspik, west het dorp van Cappel, strekkende van den binnen barmsloot af, zuijtwaerts op tot de Erve van Matthijs Vermijs cum sius toe, en dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuurlijke regte, met regt daar uijtgaende, voorts gelooft hij vercoper den coper int voorsr moervelt te vrijrn rn earen naar den regte van Suijtholland, en alle voorcommer Calangie ende aantaal dirt op is afte doen Nieuwjaae 1718 toe, present P: Timmers Schout, Wijnant van Cleef, en Anthonij Cuijsten Schepenen, desen 19e 7ber 1718.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 130 gl.

P: Timmers W. van Cleeff
1718

Folio 323v

Dat voor ons gecomen en gekompareert is Leendert Stockvis getrouwt met Sijken Clavers, woonende in Besoijen, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Jan Cornelisen Schoenmakers, woonende tot Waspik, de geregte helft van seecker geregte helft van seecker paeceel akkerlant, groot ontrent int geheel drie hont, onbedeelt met Adriaan Clavers, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart t’eijnde de Geer, belent noorden Teunis Jansen Snijders, Zuijden Anneken de Bruijn, streckende van Waspik aff, oostwaerts op tot de Hoeff van Heuclom, toebehoorende de Hr: de Raat toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1718 lestleden toe, present Pr: Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Jacob van Tilborgh Schepenen, desen 12e 8ber 1718.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 150 gl.

P: Timmers Cornelis van den Houck
1718 Jacob van Tilborg

Folio 324r

Dat voor ons gecomen en gecompareert sijn D’hr: Johan van Andel, Secretarus tot Moergestel, en Hendrik vander Hoeven, Secretaris tot Cappel, als voogt over Govert van Andel, de welke t’samen verclaren ider in sijne qualitijt, wettelijk over te geven met eendrt vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff vande Hr: Pieter Timmers Schout alhier, seecker twee geregte derde parten in eenen akker, dries en moeren, putten en cuijlen, onbedeelt met den cooper, groot int geheel vier en een half hont, behalve de moeren en gronden, belent Zuijden en noorden de kinderen Aert Oirlemans, streckende vander halver Hoogvaart aff, westwaerts op tot d’erve van Peter van Campen toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regten, met regt daar uijtgaande, voorts geloove sij vercooperen, ider in sijne qualitijt, de cooper inde voorsr 2-3 parten te vrije en waren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer, Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1718 toe, present Cornelis van den Hoek en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 14e October 1718.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 300 gl.

                                                         Cornelis van den Houck
                                                                 W. van Cleeff

Folio 324v

Datum uts Compareerde D’hr: Johan van Andel, Secretaris tot Moergestel, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van den Heer Pr: Timmers, Schour alhier, een geregte vierde part in een parceel moeren, gronden, putten en cuijlen, gelegen inden Dullaart, groot int geheel ontrent drie mergen, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, onbedeelt met Cornelis Sprangers en Govert van Andel, belent oost Cornelis Sprangers cum sius, west Jan de Leeuw en Okker Duijsers, streckende vander halver Cruijsvaart aff, noortwaerts op tot den halven watergang toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr ¼ te vrije en waren naar den regte van Zuijrhollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot desen dage toe, present en dag datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 150 gl.

                                                         Cornelis van den Houck
                                                                 W. van Cleeff

Folio 325r

Erffdeelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Teunis, Adriaan en Jan Janse Paans, Pieter vande Water getrout met Adriaantje Janse Paans, en Jacobus van Sprang getrout met Anneken Janse Paans, alle Erffgenamen van Peter Janse Paans, en dat vande erfgoederen bij den voorsr Peeter Janse Paans agtergelaten, als volgende is.

In den eersten is bedeelt Teunis Janse Paans, de geregte helft van een moerveldeken gelegen ten Zuijden van de Santschel alhier, onbedeelr met Dirk Dolk, groot int geheel ontrent een hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent oost Aert Cornelisse van den Hout, west …………
…………………………, Zuijden …………………………………………, noorden Jan Reckers cum sius. Item alnog ¼ in een quat velt, gelegen ten ooste van de Nieuwvaart, sijnde putten en cuijlen, groot int geheel 12 hont, onbedeelt met Jan eelen Niuwenhuijsen cum sius, belent Zuijden Jacobus Mutsaert en Jan de Jong, noorden Jacobus van Sprang cum sius, streckende vander halver Niuvaart aff, oostwaerts op tot d’erve van Jan de Jong cum sius toe.

Folio 325v

Ten 2e is bedeelt Adriaan Janse Paans de geregte heelft van een Driesken, moeren, putten en cuijlen, gelegen ten westen en ’t eijnde de Niuwvaert inden Endenest, groot int geheel 3 ½ hont, onbedeelt met Jan van Tilborgh, belent Zuijden Pieter vande Water cum sius, strekkende van der halver Niuvaart aff, westwaerts op tot d’erve van Thomas Reijke cum suis toe.

Ten derde is bedeelt Jan Janse Paans op de geregte Zuijdense helft van een akkerken, gelegen ten oosten vande Niuwvaert, groot int geheel 1 ½ hont, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent Zuijden Jan Jacobse Paans, noorden Jacobus van Sprang met de wederhelft, strekkende van der halver Niuvaert aff, oostwaerts op tot d’erve van Cornelis Peterse de Rooij toe.

Ten 4e is bedeelt Pieter vande Water op een geregte vierde part in een parceel gronde putten en cuijlen, groot int geheel ontrent 16 hont, genaemt de Couwen, gelegen ten weste en ’t eijnde de Niuvaert in den Endenest, onbedeelt met Claes Roosenbrant cum suis, belent Zuijden Jan Eelen Niuwenhuijse cum suis, noorden Adr: Janse Paans en Jan van Tilborg, strekkende van der halver Niuvaert aff, westwaerts af tot de Quekel toe.

Folio 326r

Ten 5e is bedeelt Jacobus van Speang op de geregte noordense helft van een parceelken akkerlanr, gelegen ten oosten vande Niuwvaert alhier, groot int geheel 1 ½ hont, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent Suijden Jan Janse Paans met de wederhelft, noorden Jan Jacobse Paans, streckende vander halver Niuvaert aff, oostwaerts op tot d’erve van Cornelis de Rooij toe.

Parthijen hebben tot profijt van den eenen den anderen vertigt en vertegen naer den regten van Zuijthollant, omme ijder ’t sijne te mogen gebruijken als haer ander vrij en allodiaal goet, en ijder gehouden blijft te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuirelijke regten, met regt uijt ijder sijn bedeelde is gaande, ook te moeten betaalen de dorps en andere lasten, waerr mede henne respective parceelen sijn belast, aanvank nemende te Niuwjaer 1719. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Pieter Timmers Schout, Cornelis van den Hoek, en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 25e October 1718.

Folio 326v

Datum uts Compareerde Adriaanus Janse Paans, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Jan van Tilborg een geregte helft van een driesken, gronden, putten en cuijlen, gelegen ren westen en ’t eijnde de Niuwvaert, groot int geheel 3 ½ hont, onbedeelt met den cooper, belent zuijden Pieter vande Water cum suis, noorden Thomas Rijken cum suis, strekkende van der halver Niuwvaert aff, westwaerts op totd’erve van Thomas Rijke cum suis toe, ende dat met alle wegen, sregen, schouwen, watergangen en andere nabuirelijke regten, met regt daar uijt gaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper inde voorsr helft te vrije en waren naer den regten van Zuijthollant, en alle Commer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot desen dage toe, present, dag, datum uts.

Parthijen verclaaren de Cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 15 Gulden.

Folio 327r

Datum uts Compareerde Pieter vande Water, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Claes Janse Rosenbrant, een geregte vierde part in een parceel gronden, putten en cuijlen, groot int geheel sesrien hont, genaamt de Cauwen, ofte soo groot en clijn, alst ten weste en ’t eijnde de Niuwvaert inden Endenest gelegen is, onbedeelt met den cooper cum suis, belent Zuijden Jan Elen Niuwenhuijse cum suis, noorden Jan van Tilborg, strekkende van der halver Niuwvaert aff, westwaerts op, tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuirlijke regten, met regt daer uijt gaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int ¼ te veijen en waren naer den regten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot desen dage toe, present, en dag, datum, uts.

Parthijen verclaaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 15 Gulden.

Folio 327v

Erffdeelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Jan, Arien, Wouter, en Adriaantije Dirxse Boer, mitsgaders Rob Janse Niuwenhuise getrout met Maria Dirxse Boer, ende dat van de erfgoederen hen aenbestorven van Dirck Janse Boer en Jenneke Verhage, henne gewesene ouders als volgende is.

Eertstelijk is bij blindt lot te deel gevalle Jan Dirxse Boer, eertrelijk de westense helft van eenen akker, gelegen ten Suijden vande Niuwstraat alhier, groot int geheel 7 hont, belent oost Rob Janse Niuwenhuijse, mer de wederhelft, west Jacobus Snijders, strekkende van der halver Niuwstraet aff, Zuijtwaerts op tot d’erve van Arien de Looper toe.

Item alnog een driesken gelegen alsvoren, ten noorden vande Niuwstraet, groot ontrent 1 ½ hont, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent oost Rob Niuwenhuijsen, west Corstiaen de Zeeuw, strekkende van der halver Niuwstraet aff, noortwaerts op tot het Dwars steegdeken toe.

Folio 328r

Item alnog de geregtighijt, in eenen dullaert alhier over de Ceuijsvaert, gemeen en onbedeelt met de wed. Hendrik Teunisse Timmerman, belent oost Antonij Cuijsten, west Bastiaan Mouthaan en Jan Cus, streckende vander halver Cruijsvaert aff, noortwaerts op tot d’erve van Wouter Bax toe.

Item alnog 1/3 in 1/3 van nege geerde hooij ofte wijlant, gelegen in Clijn Wasoik, gemeen en onbedeelt met Jan de Bruijn, Gelde Willemse, en de weeskinderen van Maijken Bervoets, belent oost Cornelis Okkers, west Cornelis Hendrixse Schoenmakers cum suis, strekkende van Cappel aff, noortwaerts op tot den halven Schijsloot toe.

Ten tweeden is bedeelt Arien Dirxse Boer, eerstelijk eenen akker, gelegen ten suijden vande Niuwstraet alhier, soo groot en clijn als hij aldaar gelegen is, belent oost de wed. Hendrik Teunisse Timmerman, west Cornelis Boer, streckende van der halver Niuwstraat aff, zuijtwaerts op tot de Loonse erve toe.

Item alnog een driesken gelegen als vooren, ten noorden van de Niustraat, groot ontrent een hont, gelegen nevens een steegdeken, groot ontrent 60 roeden, belent oost vant voorstste een steegdeken, en vant agtersten, oost Jacobus Snijders, west

Folio 328v

Adriaantije Dirxse Boer, streckende vande Niustraet aff, tot den loop toe.

Item alnog een derde in 1/3 van negen geerden hooij ofte wijlant, gelegen in Clijn Waspik, gemeen en onbedeelt met Jan de Bruijn cum suis, belent als vooren.

Item alnog in een lot moeren met den gront gelegen onder Loon overt dijksken, gemeen met Arnoldus Ophorst, groot int geheel ………………………………, belent Zuijden de wed. Willem Potmakers, noorden Aertije Baltus cum suis, streckende vande Egmontse steeg aff, westwaerts op tot de Hoekse loot toe, mits genietende van Wouter Dirxse Boer 160 Gl.

In kantlijn staat: Dese 160 gl. bekent Arien Diecxe Boer ontfangen te hebben, dus gecasseert op den 13e Meij 1722.

                                                            Arien Diercken Boer

Ten 3e is bedeelt Wouter Dirxe Boer eerstelijk een huijs, schop en erve aangelegen, gestaan en gelegen ten Zuijden vande Niustraat alhier, groot ontrent 4 hont, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent oost Aertije Baltus, west de wed. Hendrik Teunisse Timmerman, streckende van der halver Niustraat aff, Zuijtwaerts op tot de Loonse erve toe.

Item alnog een driesken, gelegen als vore, ten noorden vande Niuwstraat, groot ontrent 40 roeden, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is, belent

Folio 329r

noorden Jan Snaphaan, streckende van een steegdeken aff, wesrwaerts op tot den Dullaert toe.

Item alnog de helft inden breden aanwas, en .. part inden Eselgroot, int gegeel 6 hont, onbedeelt met Rob Janse Niuwenhuijse, gelegen onder Zuijdewijn, belent oost Corstiaan de Zeeuw, west Gerrit Timmers, streckende van Cappel aff, noortwaerts op ter halver Schipsdiep toe.

Item alnog de moeren met den gront, gemeen met Cornelis Verhagen, gelegen onder Loon, soo groot en clijn alst aldaer in sijn regnooten gelegen is, mits uijt te keeren aan Arien Dirxse Boer 160 Gl, en aan Adriaantije Dirxse Boer 90 Gulden.

Den 12e Meij 1722 sijn de 160 gl voldaan.

Dese 90 Gl bekent Hendrik de Jong, in huwelijk hebbend Adriaantje Boer, ontfangen te hebbe, dus gecasseert desen 30e April 1724.

                                                              Hendrik de Jongh

Ten 4e is bedeelt Adriaantij Dirxse de Boer, eerstelijk eenen akker, gelegen ten zuijden vande Niustraat alhier, groot ontrent 2 ¼ hont ofte soo groot en clijn als hij aldaer gelegen is, belent oost Arnoldus Ophorst, west Peeter Jacobse Niuwstraet, streckende van der halver Niuwstraat aff, zuijtwaerts op tot de Loonse erve toe.

Item alnog een driesken gelegen als vooren, ten noorde vande Niuwstraet, met een driesken daar ’t eijnde gelegen, groot ’t samen ontrent 2 hont, ofte soo groot en clijn alse aldaar gelegen sijn, belent oost Arien Dirxse Boer,

Folio 329v

west Cornelis Verhage voor en agter de wed. Hendrik Timmerman, streckende van der halver Niustraet aff, noortwaerts op tot den Dullaert off Loop toe.

Item alnog 1/3 in 1/3 van negen geerde hooij ofte wijlant, gelegen onder Klijn Waspik, gemeen en onbedeelt met Jan de Bruijn, Gelden Willemse, en de weeskinderen van Maijken Bervoets, belent oost Cornelis Ockers, west Cornelis Hendrixe Schoenmakers cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaerts op tot den halven schijsloot toe.

Item alnog ¼ in een lot moeren, gelegen onder Loon, gemeen met Arnoldus Ophorst, soo groot en clijn alst gelegen is ten westen van de Egmontse Steeg, mits genietende van Wouter Dirxse Boer ’t negentig Gulden, en van Rob Janse Niuwenhuijse 50 Gulden.

Den 27e Meij 1719 Compareerde Adriaantje Boer, die bekende van dese 50 gl voldaen te wesen, als mede de 90 gl die Wouter Boer moet hebben.

                                            Dit ist X hantmerck van Adriaantje Boer

Ten 5e is bij blint lot te deel gevalle Rob Janse Niuwenhuijse, eerstelijk de oostense helft van een akkerken, gelegen ten Zuijden vande Niuwstraet, groot int geheel 7 hont, belent oost Joost Verhage, west Jan Dirxse Boer met de wederhelft, streckende

Folio 330r

van der halver Niuwstraat aff, zuijtwaerts op tot de Loonse erve toe.

Item alnog een driesken gelegen als vooren, ten noorde vande Niustraat, groot ontrent 2 hont, belent oost een steegdeken, west Jan Dirxse Boer, streckende van der halver Niustraar aff, noortwaerts op tot de Dwars steeg toe.

Item alnog de geregte helft inden breden aanwas, en part inden Esel gelegen in Zuijdewijn, groot int geheel ses hont, belent oost Corstiaan de Zeeuw, west Geerit Timmers, streckende van Cappel aff, noortwaerts op ter halver Schips diep toe.

Item alnog de geregtighijt haar Competeerende inde Groote del Steege onder Cappel, in den Dullaert, mits uijt te keeren aan Adriaantije Dirxse Boer vijfrig Gl.

Den 27e Meij 1719, dese 50 gl voldaen.

Partijen hebben tot profijt van den eenen, den anderen vertigt en vertegen naer den regten van Zuijthollant, omme ijder sijn bedeelde te mogen gebruijken als haar ander vrij en allodiaal goet, en gehouden te onderhouden, alle wegen, stegen, schouwen, watergange, en andere nabuirelijke regten, met regt

Folio 330v

uijt ijder sijn bedeelde is gaande, ook te moeten betaalen de Chijnsen, dorps en andere lasten, waer mede henne respektive bedeelde parceelen sijn belast, aanvank nemende te Niujaer 1719. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Pieter Timmers Schout, Cornelis van den Hoek en Wijnant van Cleeff Schepenen, desen 26 October 1718.

Folio 331r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, Pieter Buijs woonende te Waspik, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Arien Anthonisen van Pas, mede woonende te Waspik, seecker parceel dries, gelegen inden Geer alhier, groot ontrent drie en een halff hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de wed: Peter de Bont, noorden Hendrik Doomen, streckende van Waspik aff, oostwaerts op, tot de Hoeff van Heuclom toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuerelijke regte, met regt daaruijt gaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper inden voorsr dries, te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer, Calangie, en aantaal dier op is, aff te doen, tot Nieuwjaar 1719 toe. Present Peter Timmers Schout, Cornelis vanden Hoek en Marcelis Holster Schepenen, desen 8e December 1718.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van twee hondert en vijfftig gulden.

Folio 331v

Dat voot ons gecomen en gecompareert is Cornelis Antonisse Swart, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is. aan en tot behoeff van Jan Schaap, seker binnen del gelegen ten westen vande Niuwvaert, groot ontrent agt hont, ofte soo groot en clijn alse aldaer gelegen is, belent Zuijden de erfgenamen Teuntje Boer, noorden Antonij Cuijsten, streckende van der halver Vaert aff, werwaerts op tot den Quekel toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuirelijke regten, met regt daar uijt gaande, voorts gelooft hij vercooper den Cooper inde voorsr del te vrije en waren naer den regten van Zuijthollant, en alle voorcommer, Calangie en aantaal dier op is aff te doen tot Niuwjaer 1719 toe. Present Pieter Timmers Schout, Dirck Timmers en Peeter Gijben Schepenen, desen 20e Jannuarij 1719.

Partijen verclaaren de Cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van vier hondert Gulden.

                                                               Dierck Timmers
                                                                 Peeter Gijben

Folio 332r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Peeter Janse Gijben, Schepen alhier, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dar regt is aan en tot behoeff van Claas Janse Roosenbrant, seeker huijss schuir, geboomtens daar op staande, hoeff en erve gestaan en gelegen ten oosten vande Niuwvaert, groot ontrent seven hont, ofte soo groot en clijn alst aldaer gestaan en gelegen is, belent Zuijden Willem Millenaer cum suis, noorden Jacob Coninx, streckende vander halver Vaert aff, oostwaerts op tot d’erve van Jacob van Tilborg toe. Ende dat met alle wegen,m stegen, schouwen, watergangen, en andere nabuirelijke regten, met regt daer uijt gaande. Voorts gelooft hij vercooper den cooper int vooesreven getransporteerde te vrijen en waren naer den regten van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is aff te doen tot Niuwjaer 1719 toe, present Pieter Timmers Schout, Daniel Van Son, Dirck Timmers, en Aert van den Hoeck, Schepenen, desen 21e Jannuarij 1719.

Partijen verclaaren de Cooppenningen te wesen agt hondert Gl, in twee paeijen, te weten den 21e Jannuarij 1720, 400 Gl, enden 21 Jannuarij 1721, 400 Gulden.

                                                                Dirck Timmers 
                                                            Aert van den Houck

Opden 30e Jannuarij 1721 soo bekende Pr: Jansen Gijben van dese twee laatste paijen voldaan te wesen.

                                                                 Peeter Gijben

Folio 232v

Datum uts soo heeft Claes Janse Roosenbrant wettelijki overgegeven aan aan en ror behoeff van Willem Hendrixse Sprangers, seeker huijs en werf, mitsgaders de Zuijdense helft vant akkerlant, groot int geheel ses hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gestaan en gelegen is, belent noorden Antonij Niuwenhuijse, Zuijden Hendrik Sprangers, streckende vander halver Niuwvaert aff, oostwaerts op, tot d’erve van Corn: Verhagen off soo en dier voegen volgens de deelinge voor Schout en Schepenen, alhier gepasseert in dato den 19e Febr: 1705, waer naer wert gerefereert. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuirelijke regten, met regt daer uijt gaande, voorts gelooft hij vercooper den Cooper int voorsr huijs en erve te vrijen en waren naer den regten van Zuijthollant, en alle voorcommer, Calangie en aantael dier op is aff te doen tot Niuwjaer 1719 toe, present en dag datum uts.

Partijen verclaaren de Cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van 300 Gl.

                                                                Dirck Timmers
                                                            Aert van den Houck

Folio 333r

Dat voor ons gevomen en gecompareert is Hendrixse van den Houck, wed: Wouter Janse Nederveen, dewelke bekende wel en deugdelijk schuldig te wesen met haaren vrijen willeceur, aan en tot behoeff van Peeter Corstiaanse Glaviman, de somme van een hondert Gulden Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saeke van geleende en aangetelde penningen, renuntieerende daeromme van de exceptie van ongetelde gelde, beloovende de voorsr somme wederom te geven aan den crediteur off den regten thoonder dese van heden datum ondergesr over een jaer, met den intrest van dien tegen vier Gl: vant ’t hondert int jaer, en in cas van langer onderhoudinge, dog met beliefte van den crediteur, soo sal den selven intrest blijven continueeren, totte volle voldoeninge deses toe, waer voor sij debitrice specialijk verbint, twee hondt akkerlant, gelegen ten westen vande Niuwvaert inden Quekel, belent oost en west Jan Adriaanse Dolck, streckende vande erve vande wed: Coenbaes aff, Zuijtwaerts op tot d’erve van de wed: Meerten

Folio 333v

Dolck toe, en voorts generalijk haar persoon en goederen, hebbende en vercrijgende, subijecteerende die ter bedrange en ezecutie van allen heeren, hoven, wetten, regteren, en specialijk den Ed: hove van Hollant. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaen van Pieter Timmers Schout, Dirck Timmers en Daniel van Son Schepenen, desen 28e Jan. 1719.

                                                                Dirck Timmers
                                                                Daniel van Son

Dese voldaan den 31e Janr: 1721.

Folio 334r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is, D’hr: Gerard van Andel, Schout tot Besoijen, den welken verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Adriaan Hendrixse de Rooij, seker vier hont gronden met de moeren daer op leggende, ofte soo groot en clijn alst inden Endenest ’t eijnde de Hoeff van Heuclom gelegen is, belent oost Peeter Denis de Haan, west den Speelhoff, Zuijden de kinderen ofte erfgenamen van Corn: Jan Geenen, noorden Artus Starrenberg, hem heere vercooper aangecomen bij deelinge vande erfgenamen Juffr: Alida van Campen, volgens deselve deelinge onder de hant, in dato den 1e Augustij 1718, waer naer wert gerefereert. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuirelijke regten, met regt daar uijt en toebehoorende soude mogen sijn, voorts gelooft hij voorsr vercooper den cooper int voorsr getransporteerde te vrijen en waeren naer den regten van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantael dier op is aff te doen tot desen dage toe, ptesent Pr: Timmers Schout, Dirck Timmers en Aert van den Hoeck Schepenen, desen 30e Janr. 1719.

De cooppenningen sijn soo partijen verclaren gereet en voldaen ter somme van 150 Gl:

                                                                Dirck Timmers
                                                            Aert van den Houck

Folio 334v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Wouter Meeusen Wijnen en Hendrik Glavimans, woonende inde Vrijhoeven, de welke t’samen verclaren wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dar regt is, aan en tot behoeff van Jan Jansen Glavimans, seecker een hont akkerlant ofte soo groot en cleijn alst ten Zuijden vande Nieuwstraat gelegen is, onbedeelt met de Armen van Cappel, belent oost Willemken Taalen, west de Atmen van Cappel, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaerts op tot de Loonse erve toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerelijke regte, met regt daar uijt gaande, voorts gelooven sij vercooperen, den cooper int voorsr getransporteerde te vrije en waren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1719 toe, ptrsent Pr: Timmers Schout, Bartholomeus van der Hoeven en Peter Gijben Schepenen, desen 12e Febr: 1719.

Partheijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van vijffentwintig gl.

                                                                 Peeter Gijben
                                                                   B:v:Hoeven
                                                                      1719

Folio 335r

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Aert Joosten vanden Hoek, den welke verclaaede wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Cornelis Prs de Rooij, seecker binnen dijkse del gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent vijff hont ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden de wed: Geerit Broeders, noorden de kinderen Cornelis vander Saaken, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaerts op tot d’erve van Jan vander Saaken cum suis toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen en andere naburelijke regte, met regt daat uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper inde voorsr del te vrije en waren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1719 toe, present Pr. Timmers Schout, Dirk Timmers en Daniel van Son Schepenen, desen 17e Febr. 1719.

Parthijen verclaaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van twee hondert en vijfftig gl.

                                                                 Dirk Timmers
                                                                Daniel van Son

Folio 335v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Jacob Paans, den welke verclaarde over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoewff van Dirk Aertsen Timmers, secker buijten dijkse del gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groor ontrent vijff honr, ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, belent oost de wed: Wouter Bouwdewijns, west den vercooper, streckende vande erve off halver sloot van Hendrik vander Hoeven Secretaris alhier, de wed: Wouter Bouwdewijns aff, noortwaerts op tot Nederveen toe, met eenen vrije wegt over de westende del en dammen, en werff vanden voorn: Secretaris. Ende dat voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere naburelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper inde voorsr del te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal

Folio 336r

dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1719 toe, presemt Peter Timmers Schout, Daniel van Son, Aert van den Hoek en Peter Gijben Schepenen, desen 20e Februarij 1719.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van duijsent gulden.

                                                                 Peeter Gijben
                                                            Aert van den Houck
                                                                Daniel van Son

Folio 336v

Datum uts soo heeft den selven vercooper wettelijk over gegeven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Hendrik vander Hoeven Secretaris alhier, secker buijten dijkse del, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent vier hont en vijffentwintig roeden, ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, belent oost Dirk Aertsen Timmers, west Janneken Geritsen Bouwdewijns, streckende vande erve vanden cooper aff, noortwaerts op tot Nederveen toe, mits te gedoogen den over wegt vande oostense del toebehoorende Dirk Timmers, over dammen en werff vanden voornoemde Secretaris. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper inde voorsr del te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer, Calangie en aantaal dier op is aff te doen tot

Folio 337r

Nieuwjaar 1719 toe, present en dag datum uts.

Parthijen verclaaren de coopprnningen gereet en voldaan te wesen ter somme van duijsent gulden.

                                                                  Peete Gijben
                                                            Aert van den Houck
                                                                Daniel van Son

Folio 337v

Erffreelinge voor Regt aan Schout en Scheoenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Peter Jansen Gijben, Elken Jansen Gijben, wed: van Coenelis van Cloorwijk, Jacob Quirijns getrouwt met Jenneken Jansen Gijben, item alnog Peter Jansen Gijben als testamentaire voogt over de drie onmondige weeskinderen van Judig Jansen Gijben verweck bij Anthonij van Nieuwenhuijsen, ende Lauwrens Taalen getrouwt met Adriaantje Jansen Gijben. Ende dat vande Erffgoederen hen t’samen aangekomen doort overlijden van Jan Goijers Gijben henne respective gewesene vader en grootvager als volgende is.

Inden eersten is bij blindt lor te deel gevallen, Peter Jansen Gijben voor sijn selven, en

Folio 338r

voogt over de drie kinderen van Judig Jansen Gijben, t’samen op veertien hont hooij ofte weijlant, gelegen in Zuijdewijn beneden de Oudevaaertjens Stege, belent oost den Armen van Cappel, west Joachem Okkers cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaerts op tot de halver Gantel toe.

Item alnog de geregte helft van een stede off parceel akkerlant gelegen opde Hoogevaart, groot int geheel ses hont, onbedeelt met Wouter Willemsen Wijnen, belent Zuijden de wed: Adriaan van Campen, noorden Arien Jansen Schaap, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaerts op tot de Heijkens toe, mits te gedoogen den overwegt vant Heijken, gevallen aan Eelken Jans Gijben, en uijt re rijken aande voorsr Eelken eene somme van veertig gulden, en bekent voldaan te wesen.

Ten 2e is bij blindt lot te deel gevallen Eelken Jansen Gijben, op een parceel akkerlant gelegen alsvooren opde Heijkens, groot ontrent vier hont, belent Zuijden Arien Schaap, noorden Juffr: Maria van Nuijsenborg, streckende

Folio 338v

vande voorsr stede aff, westwaaers op tot den Peijs toe, met eenen vrije wegt, oostwaarts over de stede gevallen aan Pr: Gijben en de kinderen Judig Gijben, en stede van Wouter Wijnen, mits genietende vant erste lot gevallen aan Pr: Gijben en de voorsr weeskinderen, eene somme van veertig gl, en bekent die ontfangen te hebben.

Ten 3 is bij blindt lot te deel gevallen Jacob Quireijns noe uxoris, op een geseet gelegen alsvooren, groot ses hont, belent Zuijden Bartholomeus vander Hoeven, noorden den selven Quireijns cum suis, streckende vander halver Hoogvaart aff, westwaarts op tot de Heijkens toe.

Item alnog een quaat velt soo bossen als heij, gelegen alsvooren opde Heijkens, groot drie hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Peter Verhoeven, noorden Lauarens Taalen, streckende vande erve vanden selven aff, wesrwaarts op tot Bastiaan de Zeeuw erve toe.

Folio 339r

Ten 4 is bedeelt Lauwrens Taalen noe uxoris op een huijs, hoff, akkerlant en Vogelensang daar t’eijnde gelegen, gestaan en gelegen opde Hoogevaart, groot t’samen negen hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Jacob Quireijns cum suis, noorden Bastiaan de Leeuw, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot derve van Bastiaan de Zeeuw, mits tot sijnen lasten neemt, een obligatie van 150 gl, als Cornelis Quireijns tot lasten vanden boedel heeft.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt en vertegen naar den tegte van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken als ander vrij en allodiaal goet, en gehouden ider vant sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar uijtgaande, mitsgaders te moeten betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne respekrive parceelen sijn belast, aanvank nemende te Nieuwjaar 1719, aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Pr: Timmers Schout, Dirk Timmers, Aert vanden Hoek en Pr: Verhoeven Schepenen, desen 24e Febr: 1719.

                                                                Dirck Timmers
                                                            Aert van den Houck

Folio 339v

Datum uts Compareerde Peter Jansen Gijben, Schepen alhier voor sijn selven, mitsgaders testamentaire vooft over de drie onmondige weeskinderen van Judig Jansen Gijben, verweckt bij Anthonij Nieuwenhuijsen, en sulcx met consent van Schout en geregten van Vrijhoeven als opper voogden, den welke alsoo verclaart wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Jacob Jansen Paans, seecker geregte helft van een stede akkerlant, gemeen met Wouter Wijnen, gelegen oppde Hoogevaart, groot int geheel ses hont, belent Zuijden de wed: Adr: van Campen, noorden Arien Jansen Schaap, streckende vander halver Googevaart aff, westwaarts op, tot de Heijkens toe, mits te gedoogen den overwegt van vier honr akkerlant, gelegen opde Heijkens, toebehoorende Eelken Jansen Gijben, tot voor de straat. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper in qualitijt voorsr, den cooper inde voornoemde stede en akkerlant te vrije en waaren, naar den regte van

Folio 34Zuijrhollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1719 toe, present rn dad darum uts.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet en voldaan ter somme van rwee hondert sevenentseventig gl, tien stuijvers.

                                                               Dierck Timmers
                                                            Aert van den Houck

Folio 340v

Datum uts Compareerde Wouter Meeusen Wijnen, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Jacob Jansen Paans, seecker helft van een stede en akkerlant, gelegen opde Hoogevaart, onbedeelt met den cooper, groot int geheel ontrent ses hont, belent Zuijden de wed: Adr: van Campen, noorden Arien Jansen Schaap, streckende vander halver Hoogvaart aff, westwaarts op tot de Heijkens toe, mits te gedoogen den overwegt van vier hont akkerlant gelegen opde Heijkens, toebehoorende Wwlken Jansen Gijben. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorschreven getransporteerde te vrije en waaren naar den regte van Zuijthollant, en alle

Folio 341r

voorcommer Calangie en aanraal dier op is aff te doen tor Nieuwjaar 1719 toe, present en dag datum uts als Barholomeus van der Hoeven.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet en voldaan ter somme van 277-10-3.

                                                               Dierck Timmers
                                                                   B:v:Hoeven
                                                                      1719

Folio 341v

Erffdeelinge voot Regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Peter, Aert en Barbara Jansen Okkers, Bastiaan Paanakkers getrouwt met Lijsbet Jansen Okkers, Joost Petersen Verschouren getrouwt met Pieternel Jansen Okkers, Cornelis Pellegroms getrouwt met Johanna Jansen Okkers en Jan de Beir getrouwt met Adriaantje Jansen Okkers, alle kinderen en Erffgenamen van Jan Peters Okkers en Floorken Cuijl, ende dat vande erffgoederen hen t’samen uijt hooffde als boven aangekomen als volgt.

Inden ersten is bij blindt lot te deel gevallen, Peter Jansen Okkers, opde

Folio 342r

geregte westense helft van een parceel akkerlant, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, groot int geheel vier hont en tagtentig roeden, ofte soo groot en cleijn als den selven aldaar gelegen is, belent oost de wederhelft gevallen aan Joost Prs: voorschreven, west de kinderen van Teuntje Boer, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot d’erve vande kinderen Teuntje Boer toe, ses eijken boomen op dit parceel staande, blijven voorde helft aan Joost Verscheuren.

Ten tweede en derde is blijnt lot te deel gevallen Aert en Barbara Jansen Okkers, t’samen op den buijten dijkse del, gelegen alhier opt Stapeleijnt, groot ontrent ses en drie vierde hont, ofte soo groot en cleijn alse aldaar gelegen is, belent oost een steeg, west Huijbert Aertse van Hassel, streckende vanden buijten van den dijk aff, noortwaarts op tot Cleijn Waspick toe.

Ten 4 is bij blindt lot te deel gevallen Bastiaan Paanakker nomine uxoris, erst

Folio 342v

opde westense helft vant Saijlant inde steede gelegen alsvooren, lang sevenveertig roeden en seven voeten, uijt den noorden te meten Zuijtwaarts op, belent oost Jan de Beir met de wederhelft, west de wed: Adr: de Rooij, met eenen vrije wegt Zuijtwaaerts op, over de erve van Jan de Beir en Cornelis Pellegroms, tot opde straat.

Item alnog een parceeltje akkerlant gelegen alsvooren, groot ontrent drie hont, belent oost de wed: Cornelis Nieuwstraat, west Jan van Dommelen, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaaers op tot Reers heijde toe, mits te gedoogen den overwegt over de Steeg, die met regt den wegt daar over hebben.

Item alnog een heijveldeken onder Loon inden Egmont, groot ontrent drie hont.

Ten 5 is bij blint lot te deel gevallen, Joost Verschuren noe uxoris

Folio 343r

opde geregte oostense helft van eenen akker, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat alhier, groot int geheel vier hont en tagtentig roeden, belent oost Jan Mutsaart, west Peter Okkers, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op, tot d’erve van de kinderen Teuntjen Boer toe, de ses eijken boomen, staande opt lot van Pr: Okkers, sijn voorde helft aan dit lot.

Ten 6 is bij blint lot te deel gevallen Cornelis Pellegroms noe uxoris, de geregte helft van een huijs, hoff en werff, soo groot en cleijn alst ten noorde vande Nieuwsreaat alhier gestaan en gelegen is, belent oost Willem Smits, west de wed: Adr: de Rooij, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op, tot de 46 roeden en 7 voeten van Bastiaan Paanakker en Jan de Beir toe, mits te gedoogen den over wegt over den werff vande voorschreven 46 roeden seven voeten.

Ten 7e is blindt lot te deel gevallen Jan de Beir noe uxoris, op de geregte

Folio 343v

helft van een huijs, hoff en werff, gelegen alsvooren, soo groot en cleijn alst aldaar gestaan en gelegen is, belent oost Willem Smits, west de wed: Adr: de Rooij, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tor 46 roeden en 7 voeten van Bastiaan Paanakker en sijn toe, mits te gedoogen den overwegt vande vooeschreven 46 roeden en 7 voeten over den werff.

Item alnog opde oostense helft vant Saijlant aande Steede, gelegen alsvooren, lang 46 roeden en 7 voeten, uijt den noorden Zuijtwaarts op te meten, belent oost de kinderen van Teunis Willemsen, west Bastiaan Paanakker met de wederhelft, met eenen vrije wegt over den werff vande Steede.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt en vertegen naar den regte van Zuijthollant,

Folio 344r

omme ider ’t sijne te mogen gebruijken als als ander vrij goet, en ider vant sijne te moeten onderhouden, alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere naburelijke regte, met regt daaruijt gaande, ook te moeten betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne respective parceelen sijn belasr, aanvanck nemende te Nieuwjaar 1719. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Pieter Timmers Schout, Daniel van Son, Aert vanden Hoek en Peter Gijben Schepenen, desen 28e Februarij 1710.

                                                                  Peete Gijben
                                                            Aert van den Houck
                                                                Daniel van Son

Folio 344v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is D’hr: Pieter Timmers Schout alhier, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Jacob Jansen Paans, seecker parceel akkerlant en dullaart, gelegen opde Hoogevaart, groot ontrent met het driesken en dullaart ses hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden en noorden de kinderen Aert Oirlemans, streckende vander halver Hoogevaaer aff, westwaarts op tot d’erve van Peter van Campen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij Here vercooper den cooper int voorschreven getransporteerde te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle coorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1719 toe, present Dirk Timmers

Folio 345r

Bartholomeus vander Hoeven en Peter Verhoeven Schepenen, desen 3e Mert 1719.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van negen hondert en vijftig gulden.

                                                                  B:v:Hoeven
                                                                     1719
                                                                Dirck Timmers
                                                               Peter Verhoeven

Folio 345v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduij Cappel aangebragt bij D’hr: Anthonij vander Punten, Secretaris tot Genderen en Dooveren ten eenre, ende de wed: Matthijs de Jong, en de wed: Hendrik Scheur ter andere sijde. En dat van een moervelt, haar int gemeen ..
is toebehoorende als volgt.

Eerstelijk is bedeelt D’hr: Anthonij vander Punren, opde geregte westense helft van een parceel moeren, putten en cuijlen, gelegen alhier opt Stapeleijnt, soo groot en cleijn alst inde Moolebanken gelegen is voorden watergang, en ten Zuijden vanden watergang opde oostense helft, belent voor den watergang oost de wederhelft, west de Hr: de Raat, en over den watergang belent oost Jan Dingeman Deckers, west de wederhelft, streckende uijr den noorden vande erve vande kinderen Joachim Vermijs, Zuijtwaarts op tot d’erve vande Hr: de Raat

Folio 346r

toe, den sloot tusschen beijde vompeteert voor tweederde part aan dit lot.

Daar tegen sijn bedeelt de wed: Matthijs de Jong en de wed: Hendrik Scheur, opde geregte oostense helft voor den watergang, van een parceel moeren, putten en cuijlen, gelegen als vooren, en ten Zuijden van den watergang opde westense helft, belent voor Jan Dingeman Deckers oost, en west de wederhelft, en over den watergang, belent oost de wederhelft, wesr D’hr: de Raat, streckende uijt den noorden vande rtve vande kinderen Joachem Vermijs aff, Zuijtwaarts op, tot d’erve vande Hr: de Raat toe, den sloot tusschen beijde dese parceelen is en blijft voor 2/3 aant lot van Van Punten.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den andere vertigt en vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijken als veij eijgen goet, en gehouden ider vant sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar uijgaande, en te beraalen de dorps en andere laste, waarmede

Folio 346v

hen respective bedeelde is belast. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Pieter Timmers Schout, Dirk Timmers en Aert vanden Hoek Schepenen, desen 18e Mert 1719.

                                                                Dirck Timmers
                                                            Aert van den Houck

Folio 347r

Datum uts Compareerde D’hr: Anthonij vander Punten, Secretaris tot Genderen en Dooveren, den welke verclaarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dar regt is, aan en tot behoeff van D’hr: Peter Timmers Schout alhier en Jan Glavimans, ider voor de helft, eerst de geregtense westense helft van een parceel moeren, putten en cuijlen, gelegen alhier opt Stapeleijndt, (soo groot en cleijn alst inde Moolebancken gelegen is, off soo en in dier vougen alst bedeelt is, volgens deselve op heden alhier gepasseert), en ten Zuijden van den wetergang opde geregte oostense helft, belent voorden watergang oost de wed: Marrhijs de Jong cum suis, west D’hr: Raat, en over den watergang, belent oost Jan Dingeman Deckers, wesr de wed: Marrhijs de Jong cum suis, streckende uijt den noorden vande erve vande kinderen Joachem Vermijs aff, Zuijrwaarts op tot d’erve vande Hr: de Raat toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met

Folio 347r

Trgt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, de coopers inr voorschreven moervelt te vrije en waaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer, Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1719 toe, present en dag datum uts.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van een hondert 25 gl.

                                                                Dirck Timmers
                                                            Aert van den Houck

Folio 348r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Jan Jansen Okkers voor sijn selven, mitsgaders als testamentaire voogt, benevens Peter Cornelissen Okkers als toesiende voogt aangestelt bij Teuntje Huijbertsen Boer, over de seven minderjarige van Leender van Pelt verwekt bij Adriaantje Bak, en over het onmondig kindt van Pieter Conincx verweckt bij Teuntje Bak. En dat vande erffgoederen hen t’samen aangekomen doort overlijden van Teuntje Huijberts Boer, wed: laarstmaal van Geerit Bak, wesende soo en gelijk als volgt.

Eerstelijk is bij blindt lot te drrl gevallen Jan Jansen Okkers, eerst op een huijs, hoff en akkerlant aangelegen, gestaan en gelegen ten noorde vande Nieuwstraat alhier, groot ontrent

Folio 348v

Seven a agt hont ofte soo groot en cleijn alst aldaar gestaan en gelegen is, belent oost Jan Meertensen Mutsaart, en Peter Okkers d’een d’eijnde den anderen, west de wed: Teunis Timmerman en de wed: Anthonij Mandemakers d’een d’eijnde den anderen, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot de Peijsen toe.

Item alnog een stede en akkerlant, gelegen alsvooren, groot ontrent seven hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Joost Verhagen en Cornelis Boer, west een steegdeken, streckende vander halver Nieuwsreaat aff, noortwaaers op tot de t’sestig roeden toe.

Item alnog eenen dries gelegen alsvooren, groot ontrent ……… hont met de putten en cuijlen, belent oost de wed: Teunis Timmerman, wesr en stegdeken en ……………………., streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaaers op tot de t’sestig roeden toe.

Folio 349r

Item alnog een lootjens moeren en gront inde groote del, onbedeelt met de wed: Teunis Timmerman, gelegen ten Zuijden vande Cruijsvaart alhier, belent oost Dirk vanden Hoek cum suis, west de Dullaartse stege.

Item alnog de geregtigheijt ..illemens del inden Dullaart, gelegen ten noorde vande Cruijsvaart alhier, groot int geheel ontrent …………………… hont, onbedeelt met de wed: Teunis Timmerman cum suis, belent oost Anthonij Cuijsten, west Bastiaan Mouthaan cum suis, streckende Cruijsvaart aff, noortwaarts op tot d’erve van Wouter Box toe.

Item alnog een blocxke hooijlanr, gelegen in Zuijdewijn, benede de Cromstege, groot ontrent vijff en een halff hont, onbedeelt met Jan Pr: Okkers, west Peter Corsten Schoenmakers, streckende van Cappel aff oostwaaerts op tot d’erve vanden Armen van Cappel toe.

Item alnog alle de haff., bouwgreetschappen, hooij, strooij, torff,

Folio 349v

huijsraat, bed, bult, kisten, kasten, stoelen, banken, linde, wolle, koper, tin, geen uijtgesondert, die int sterffhuijs vande voornoemde Teuntje Boer bevonden en naargelaaten sijn, mits daar voor uijt te keren aande seven kinderen van Adriaantjen Bak, verweckt bij Leendert van Pelt, eene somme van een hondert en tagtentig gl, en aan het weeskint van Teuntje Bak verweckt bij Pieter Conincx gelijke honder en tagtentig gl, welke beijde somme sijn verreeckrent en voldaan, tegen de uijtreijkinge vande aanneminge die Jan Jansen Okkers Compereert.

Ten tweede is bij blindt lot te deel gevallen den voorschreven voogt en toesiender ten behoeve vande seven kinderen van Adriaantje Bak, verweckt bij Leenderet van Pelt, erst op ontrent vier mergen weijlant gelegen tot Meeuwen int Haagblock

Folio 350r

genaampt den Aptenbeijmert, belent ten ooste Arien Bol, west den Here van Dussen.

Item alnog een halff buijten dijkse del gelegen alhier tot Cappel, groot ontrent int geheel ses hont, onbedeelt met het weeskint van Teunjen Bak, belent oost Adriaantjen van Pas, west Niclaas de Graaff, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, noortwaaerts op tot Nederveen toe.

Item alnog een binnen del gelegen alsvooren, ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent ……. hont, ofte soo groot en cleijn alst aldaar gelegen is, met de geregtigheijt int bos daar ’t eijnde aangelegen, soo alst Huijbert Cornrlisen heeft toebehoort, belent noorden Peter Leempoel cum suis, Zuijden Jan Taalen cum suis.

Item alnog een vierde part in ses geerden hooijlant gelegen in Zuijdewijn benede de Oudevaart-jens Stege, onbedeelt met het weeskint van Teuntjen Bak en Jan Petersen de Jpng, belent oost Michiel Verhagen, west Dirk Oirlemans, streckende van Cappel aff, noortwaaers op tot halver Schipsdiep toe.

Folio 350v

Item alnog een vierdepart in een lot moeren, gelegen inden Hoek onder Loon, onbedeelt met het voorschreven weeskint, belent noorden Cornelis Boer, Zuijden Corstiaan Glaviman cum suis.

Is conditie dar Leendert van Pelt, weduwnaar van Teuntje Bak, van dit lot heeft het vrugtgebruijk sijn leven lang gedurende, en geen vande voorschreven goederen sal mogen vercoopen vermangen als anders, dan met consent vanden voorschreven voogt rn toesiender.

Dit lot moet genieten van Jan Jansen Okkers een hondert en tagtentig gl, voorde haaff, meuble, bouwgereetsappen, hooij, strooij, torff, kisten, kasten, bed, bult, koper, tin, linde en wollen, geen uijtgesondert als inr sterffhuijs vande voornoemde Teuntjen Boer bevonden is, welke voorschreven somme tegen de uijtrijkinge die Jan Jansen Okkers moet hebben uijt de aanneminge sijn verreckent.

Ten derde is bij blindt lot te deel gevallen den voorschreven voogt en toesiender ten behoeve vant weeskint van

Folio 351r

Teuntjen Bak verweckt bij Pieter Conincx, eerst de geregte helft van ses honden weijlant, gelegen buijten dijks onder Meeuwen, genaamt den Langen Tuijn, gemeen met de kinderen Art Oirlemans, oost den Gantel, west Geertruij de Rooij cum suis.

Item alnog een halve buijten dijkse del gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot int geheel ses hont, onbedeelt met de kinderen Adriaantjen Bak, belent oost Adriaantjen van Pasw, west Niclaas de Graaff, streckende vanden buijten teen vanden dijk aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnog een binnen del gelegen alsvooren, ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent negen hont, belent noorden Jan Schaap, Zuijden Jan Cus, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaaers op tot den Quekelsloot toe.

Item alnog een vierdepart in ses geerden hooijlant, gelegen in Zuijdewijn beneden de Oudevaartjens Stege, gemeen met Jan Petersen de Jong en de weeskinderen van Adriaantjen Bak, belent oost Michiel Verhagen, west Dirk Oirlemans, streckende van Cappel aff noortwaarts op tot halver Schipsdiep toe.

Folio 351v

Item alnog een vierde part in een lot moeren, gemeen met de kinderen Adeiaantjrn Bak, gelegen inden Hoek onder Loon, belent noorden Cornelis Boer, Zuijden Corstiaan Glaviman cum suis, mits genietende van Jan Jansen Okkers eene somme van hondert en tagtentig gulden voor de haaff, hooij, strooij, koorn, torff, bouwgereetschappen, huijsraat, bed, bult, kisten, kasten, banken, linde, wollen, tin en koter, geen uijtgesondert, soo alst inr sterffhuijs vande voornoemde Teuntjen Boer is bevonden en naargelaten, welke somme sijn voldaan en verreeckent tegen ’t gene Jan Jansen Okkers quam uijt sijn aanneming.

Is conditie dar den voornoemde Conincx sal hebben het vrugtgebruijk van dit lot, mits gehouden blijft, sijn voorschreven kint te alimenteren en onderhouden tot sijn mondigen dagen off geapprobeerde staat toe.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt en vertegen naar den regte van Zuithollant, omme ider sijn bedeelde te mogen

Folio 352r

gebruijken als ander vrij goet, en gehouden ider vant sijne te moeten onderhouden alle wegen, sregen, schouwen, watergangen en andere naburelijke regte, met regt daar sijn gaande, ook geen actie off pretensie op d’een off des bedeelde te komen off vermogen te pretenderen, ook der vant sijne te moeten betaalen de dorps en andere lasten waar mede henne respectieve parceelen sijn belasr, aanvank nemende te Nieuwjaar 1720. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Pieter Timmers Schout, Dirk Timmers, Aert van den Hoek en Peter Gijben Schepenen, desen 29e Meert 1719.

                                                                Dirck Timmers
                                                            Aert van den Houck
                                                                  Peete Gijben

Folio 352v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Denis de Ruijter woonende alhier, den welke met sijnen vrije willeceur bekent, wel en deugdelijk schuldig te wesen, aan en tot behoeff van Hendrik de Rooij de somme van drie hondert en vijfftig gulden, spruijtende ter sake van deugdelijke geleende aan getelde penningen, hem debieteur opden 25e 7ber 1718 aangetelt, volgens obligatie daar van sijnde de dato voorschreven, en waar mede deselve obligatie is doot en te niet, beloovende de voorschreven somme wederom te restitueren aanden crediteur, ofte den regte thoonder deses, van heden darum ondergeschreven over een jaar, met den intrest van dien, tegens vier gl vant hondert int jaar, en in cas van langer onderhoudinge, dog met beliefte vanden voorschreven crediteur, soo sal den selven intrest blijven continnueren, totte volle restitutie deses toe, waar voor hij Comparant en debiteur specialijk verbint, eenen

Folio 353r

akker gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent vijff hont, ofte soo groot rn cleijn als hij aldaar gelegen is, belent Zuijden de wed: Sijmen Vaartman, noorden Hendrik den Grooten, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op, tot de …….. wed: Coen Baas toe, met de geregtigheijt inden Quekel, en voorts generaalijk sijn persoon rn goederen, hebbende en verkrijgende, subjecterende die ten bedwange en executie van allen Heren, Hoven, wetten, regte en regteren, en specialijk den Ed: Hove vab Hollant, present Pieter Timmers Schout, Dirk Timmers en Daniel van Son Schepenen, desen 31e Mert 1719.

                                                                Dirck Timmers
                                                                Daniel van Son

Opden 2e Julij 1721 Compareerde Hendrik de Rooij, den welken bekende van desen bovenstaande willeceur, met verloopen intrest tot date deses toe, ook daar te wesen.

Compareerde voor Schepenen ondergenoemt Sr: Petrus van Andel, out President dezer dinghbanke, en woonaghtigh alhier als voogt, als nu nogh, over Govert van Andel, soone van wijlen Adriaan van Andel, alnogh minderjarigh, bij speciale acte daer van

                                                                       Everte

Folio 353v

verleden, en gepasseert, bij wijlen voorschreven Adeiaan van Andel, in zijn leven Schout tot Cappel, en Broeder van den Comparant, in echte verweckt bij wijlen Johanna van der Hoeven, den welke mirs dezen verclaert in sijne voorschreven qualitijt, in sijne stede te stellen, en dienvolgende te substirueren, en in sijn plaetse volmaghtigh te maken, Pieter Timmers Schout van Cappel voorschreven, omme des selfs plaatze te representeren, ende de voorschreven voogdije in sijns constituants name te aenveerden, soo ende gelijk hem Constituant die magt, en autthoritijt gegeven is, bij de voorschreven acte, van wijlen sijnen voorschreven Broeder zaliger, met volcoomen ratificatie, ende beloften van te doen van weerden houden, ’t geene bij den voornoemde gesubstitueerde in desen verright, en uijtgevoert sal werden, soo in reguarde vande voorschreven minderjarigen nevens sijnen anderen Broeder, d’Heer Jphan van Andel, Secretaris der Heerlijkhijt Moergestel, te scheijden en te deijlen, de Erfflijke goederen, renten

Folio 354r

en Capitalen (soo het niet geschiet is), de actens daer van behoorlijk te passeren, mitsgaders van unboek als linde dart van de separatie off verdeelinge gedaen sijnde, het aenpart off deel van de voorschreven minderjarige, bij hen gesubstitueerde over te nemen, bawaren en gade te slaan, soo des behoort, als verders alle actien en crediten te ontfangen, schulden te betalen ofte te stighten, en liquideren onwillige crediteuren tot betalingh te constringeren, daer toe ijmanden ad lites te emploijeren, sententie geobtineert, die ter executie te doen stellen, en van de nadeelige te appelleren, off refoemaren, soo de natuure van saeke vereijschen sal, als verders Erffelijke goederen te vercoopen, de coopers daer van behoorlijk opdragt te doen, soo costumeerlijk is, welke op geen sussicant hipoteecq beseth mogte wezen, die op te seggen, en te doen schieten omse wederom nevens de voorschreven cooppenningen secuer te beleggen

Folio 354v

en generalijk alles meer te doen, ’t gene hij comparant selfs present sijnde, sotde konnen off mogen doen, alwaert dat dese nogh naeder en speciaelder last vereijste als voorachreven staet, geloovende hij Comparant in sijne voorschreven qualitijt. sullen houden voor goet, vast, stedis, en van weerden als hier voor, allen het gene voorschreven gesubstitueert uijt cragte deses, verders mogte konnen te doen, en verrighten, onder verbant als naer rechten, et respective onder behoorlijke, reeckeninge bewijs et reliqua voor Heeren Wethouderen als oppervoogden Competent, aldus gepasseert voor ende ten overstaen van Pieter Leonardus Dibbets, en Jacobus van Andel Schepenen, @ heden den sevende Appril XVIIc en negentien, waeten ondertijkent.

                                                                   P:L:Dibbets
                                                            1719:J:v:Andel 1719

Onder stont.

Accordeert met het vooeschreven Register door mij Sectetaris t’oirconde etc:, en was getijkent

                                                               P:Timmers 1719

@ de plaats wordt niet genoemd, waarschijnlijk is het Hilvarenbeek. ( dit is later bijgeschreven).

Folio 355r

Dat voor ons gecomen en gecompareert zijn D’Heer Pieter Timmers Schout alhier als last en Procuratie hebbende van D’Heer Peter van Andel, ontfanger tot Hilvarenbeecq, als voogt benevens Hendrik van der Hoeven Secretaris alhier, over Govert van Andel, hier present en in dese is accordeerende, volgens deselve procuratie gepasseert voot Schepenen van Hilvarenbeecq in dato den 7 Appril 1719, ons gebleeken en alhier geregistreert, de welke alsoo in die qualitijt verclaren wettelijk over te geven, met eender vrije gifte, soo dat recht is, aen en ten behoeff van Pieter Janse Timmers, een gerechte vierde part in een parceel moeren, gronden, putten, en cuijlen gelegen in den Dullaert, groot in ’t geheel ontrent drie mergen, ofte soo groot en kleijn alst aldaer gelegen is, onbedeelt met Cornelis Sprangers, ende Pieter Timmers Schout alhier, belent oost Cornelis Sprangers, west Jan de Leuw, en Ocker Duijsers, streckende uijt den suijden

Folio 355v

van den halven Cruijsvaert aff, noortwaarts op tot den halven watergangh toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en andere naebuerelijke techten, met regt daer uijtgaende, voorts gelooven sij vercooperen in qualitijt voorschreven, den cooper daer inne te vrije en waeren, naer den regten van Suijt Hollant, en alle voorcommer, Calangie en aentael dier op is aff te doen, tot desen dage toe. Present Peter Timmers Schout, Daniel van Son, Dirk Rimmers, Schepenen, desen 19 Appril 1719.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaen te wezen ter somme F 307,10,0

                                                                Dirck Timmers
                                                                Daniel van Son

Folio 356r

Dat voor ons gecoomen en gecompareert is Jan Jansen van Dam den Jongen, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Jan Jansen van den Dam den Ouden sijnen vader, seecker werffken en hofken, groot ontrent 75 Roeden, ofte soo groot ende kleijn alst ten ooste van de Nieuwvaert alhier gelegen is, belent Suijden den kooper, noorden Dirk Timmers, streckende van der halver Nieuwvaert aff, oostwaerts op, tot d’erve van Dirk Timmers toe. Ende dat met den last van dijk, wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuerlijke rechten, met recht daer uijt gaende, voorts gelooft hij vercooper, den koper in’t voorschreven werfken ende hoffken te vrije en waere nart den rechten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer dieter is op aff te doen tot Nieuwjaer 1719 toe.Present, en dagh datum.

Partijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van F 50,0,0.

                                                                Dirck Timmers
                                                                Daniel van Son

Folio 356v

Dat voor ons gecomen en gecompareert is Ida Hendrix Smulders, wed. Sijmen Janse Vaertman, de welke verclaerde wettelijk over te geven, met eender vrije gifte, soo dat recht is, aen en tor behoegg van Jan van Tilborgh, seecker geregte 1/3 in 3/3 van een heijvelt, groot ontrent inr geheel 9 hont,ofte soo groot, en kleijn alst gelegen is op de Santschel, gemeen en onbedeelt met Cornelis Timmerman, met 2/3 en bedeelt ten Suijden, met 1/3 met de weduwe Adriaen Putman, belent Suijden de selve wed:, noorden het weeskint van Arien Meertens Dolk, gelegen ten ooste vande Nieuwvaert, streckende van der halver Nieuwvaert aff, oostwaerts op tot d’erve Jan de Jongh cum suis toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, en ande nabuerlijke regte, met recht daer uijt gaende, voorts gelooft sij vercoopperesse, den cooper in’t voorschreven getransporteerde te vrije en waeren naer den reghten van Suijt Hollant, en alle voorcommer, Calangie en aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1719 toe, present Peter Timmers Schout, Corstiaen Glaviman, en Aert van den Hoek Schepenen, desen 28e Appril 1719.

Partijen verclaren de cooppenningen gereet en voldaen te wesen ter somme van F 15,0,0.

                                                            Corstiaen Glaviman
                                                            Aert van den Houck

Losse briefjes:

1). Bij folio 8v/9r ligt een los briefje, dit behoort bij akte op folio 8v/9r.
2). Bij folio 96v/97r ligt een los briefje, dit behoort bij akte op folio 96r\96v.
3). Bij folio 107v/108r liggen 3 losse briefjes, deze behoren bij de akte op folio 108r/108v/109r..
4). Bij folio 130v/131r lig een los briefje, dit behoort bij akte op folio 131r/131v.
5). Bij folio 250v/251r ligt een losse brief, deze behoort bij akte op folio 249r/249v.
6). Bij folio 17v/18r ligt een losse akte, deze behoort niet in dit boek thuis, doch in RA 71, bij
folio 280r.

Uitgewerkt door T.M. Roubos
Sprang-Capelle
30-5-2006.