Selecteer een pagina

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 000r
Soort akte: dorpsbestuur
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Register inden dorpe van Waspick van alle certivicatien, attestatien en procuratien beginnende de 4 febru 1637, is hier meer .. de rekeninge .. ..
Schout in dese regeringe Wouter Janssen en secretaris Peeter Thomasen.
Heenraden:
Thomas Jansz Schipper
Wouter Janss?
Huijbert Adriaensen
Jan Henricxss Rijool (doorgestreept)
Cornelis Stevens Swaert
Cornelis Matijss
Huijbert Janssen
Huijbert Corneliss

Hier staan verscheijde attestatien voor den armen wegens t Stapeleijnt .. En een gedeelte van Groot Waspik en 11½ Hoeve. (heel modern schrift)
Damiaen Joosten

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 001r
Soort akte: attestatie
Datum: 5-2-1637
1e Comparant: heemraden van Waspik
2e Comparant: Adriaen Arss Claes Michiel, dorpsschutter
Goederen:
Bijz: De heemraad spreekt het vertrouwen uit in Adriaen

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 001r
Soort akte: attestatie
Datum: 8-2-1637
1e Comparant: Wouter Wouters ea
2e Comparant: Arnout van Raveschot, ambachtsheer
Goederen:
Bijz: Wouter Wouters, ca 67 jaar
Thomas Janssen Schipper, ca 57 jaar
Jacop .. ..
Reijnier, ca 42 jaar
Huijbert Janss, ca 38 jaar, borgmr
Zij verklaren tbv van Arnout van Raveschot, ambachtsheer van Waspick en Cappel, residerende te Sinte Michiels Gestel, dat Reijnier voorss .. .. ..

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 001v
Soort akte: attestatie
Datum: 10-2-1637
1e Comparant: Ghijsbert Ghijsberts en Sijem Reijnen ???
2e Comparant: Jan Sijmons Hoevenaer
Goederen:
Bijz: Ghijsbert en Seijm, beide wonende te Waspick, verklaren dat vJan afgelopen zomer een osken in zijn wij had staan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 002r
Soort akte: procuratie
Datum: 19-2-1637
1e Comparant: Roelant Claesen Beij, laeckencooper te Breda
2e Comparant: Nicolaes Peeterss
Goederen:
Bijz: Nicolaes, Oosterhout, wordt gevraagd geld te innen bij Aert Adriaenss schipper tot Waspick ivm de aankoop van een acker.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 002v
Soort akte: waarborg
Datum: 4-5-1637
1e Comparant: Joncker Johan de Coomen, schout Oosterhout
2e Comparant: Peeter Wouterss
Goederen:
Bijz: Johan staat borg voor de aankoop van 6 geerden door Peeter Wouterss op 28-1-1737.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 003r
Soort akte: procuratie
Datum: 26-11-1632
1e Comparant: Lijsbet V.. wed Wouter Arss ea
2e Comparant: Lijsbet Corn x Henrick de Roover, nicht
Goederen:
Bijz: Lijsbet .. wed Wouter Arss (Vlissingen) en haar kind Pieter Wouterss machtigen Lijsbet Corn (Bommel) om aan Peeter Thomass, secretaris te Wasbeeck inde Langstraet, op te dragen haar goederen te verkopen. De goederen komen van Adriaen Wouters, haar schoonvader, en het land is gemeen met Adriaen Arss en Cornelis Arss, zwagers.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 004v
Soort akte: staet en inventaris
Datum: 6-5-1637
1e Comparant: Dirck Lendersen
2e Comparant:
Goederen: een huijs en land en obligaties
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 005r
Soort akte: akkoord
Datum: 1-1-1638
1e Comparant: Adriaen Arss cleermaker
2e Comparant: Adriaen Arss den Jonge, zoon
Goederen:
Bijz: een akkord ivm het overlijden van de moeder van Adriaen den Jonge.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 005v
Soort akte: procuratie
Datum: 31-12-1637
1e Comparant: Jacop Cornelis Jacopss
2e Comparant: Adriaenken Cornelis
Goederen:
Bijz: Jacop (Breda) machtigt Adriaenken Corneliss, zijn vrouw om aan te horen wat er aan de hand is mbt een rekening die Peeter Adriaenss, momboir, en Cornelis Adriaenss, vader, hebben verantwoord ivm de goederen van haar moeder.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 006r
Soort akte: procuratie
Datum: 22-2-1638
1e Comparant: Henrick Henrick Heijligersen
2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter
Goederen:
Bijz: Henrick (Wouwe) machtigt Adriaen Janss de Ruijter (Waspick) om al zijn goederen aangekomen van Maeijken Henricksen, zijn moeder, te verkopen.
Maeijken was inmiddels wed van Anthonis Jacops Meulder.
Als schout van waspik wordt genoemd: Sebastiaen Woutersen
Henrick Heijliger verklaart later de de verantwoording van de rekening etc in orde is.
Tevens is er een verklaring van heijliger dat Adriaen janss de Ruijter alles betaeld heeft, 26-11-1639.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 007r
Soort akte: procuratie
Datum: 15-6-1627
1e Comparant: Adam en Jan Thomass, broers
2e Comparant: Jacop Peeterss
Goederen:
Bijz: Adam en Jan Thomass, schippers, machtigen Jacop Peeterss, zwager, (‘s Gravenmoer) om huijs en land te Waspick en Heusden te verkoopen. De goederen komen van Joachim Thomassen, hun broer.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 007v
Soort akte: akkoord
Datum: 5-3-1638
1e Comparant: Anthonis Jacop Meulder wed Maeijcken Henrixsen
2e Comparant: Adriaen Janssen de Ruijter ea
Goederen:
Bijz: Anthonis woont aan de Willem van Gentsvaart te Waspick.
Adriaen Janssen de Ruijter namens Henrick Heijligers (Wouw) de zoon van Maeijken.
Het akkoord betreft het testament van Maeijken (‘s Gravenmoer, 4-1-1637?)

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 009r
Soort akte: rechtzaak
Datum: 1-6-1638
1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher
2e Comparant: Denis Peeterss
Goederen:
Bijz: Wouter eist betaling van f 75.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 008v
Soort akte: quitantie
Datum: 8-5-1692
1e Comparant: Jan Adriaenss van Dongen
2e Comparant: Willem Huijgen ea
Goederen:
Bijz: Willem Huijgen als voogd van de kinderen van Jan Huijgen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 009v
Soort akte: rechtzaak
Datum: 17-6-1638
1e Comparant: Adriaen de Ruijter
2e Comparant: Adriaen Corsten
Goederen:
Bijz: Adriaen de Ruijter eist het geld van achterstallige betalingen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 010r
Soort akte: rechtzaak
Datum: 7-7-1638
1e Comparant: Aert Geritss
2e Comparant: Jenneken wed Wouter Aert Bernartss
Goederen:
Bijz: Aert eist geld van vanwege Sijken Aertss dochter van Aert Bernartss en Adriaentken Janss, zijn 2e vrouw. Dit ivm de aanneming en allimentatie tgv het overlijden van Adriaentken.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 010v
Soort akte: rechtzaak
Datum:
1e Comparant: Denis Peeterss
2e Comparant: Janneken Berten wed Bert Michielss
Goederen:
Bijz: het geschil betreft het deel van Berthout Michielss inde stede van Michiel Jacopss zoals vastgelegd op 27-12-1621 voor Joachim Jans Berthoutss, notaris.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 011v
Soort akte: rechtzaak
Datum: 6-11-1638
1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter
2e Comparant: Adriaen Jan Tijssen
Goederen:
Bijz: Cornelis Matheuss is stadthouder van Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 012r
Soort akte: memorie
Datum:
1e Comparant: Waspick
2e Comparant: Cappel
Goederen:
Bijz: Het betreft een regeling voor mensen die op het Stapeleijndt (Cappel) wonen maar bij Waspick horen en door de Armen/Heijlige Geest onderhouden worden. Er wordt oa gesproken over mensen die ouder zijn dan 90 jaar

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 012v
Soort akte: attestatie
Datum: 24-10-1639
1e Comparant: Peeter Wouterss en Corst Marcelisse
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: maand aanduiding niet zeker.
Peeter en Corst zijn beide ca 74 jaar en verklaren op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat weten dat er personen onderhouden zijn die op het Stapeleijndt wonen: de dochter van Maeijken Lambrechtss.
Daartegen is oa Jan van Vlijmen altijd door Cappel onderhouden

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 013v
Soort akte: attestatie
Datum: 28-10-1639
1e Comparant: Adriaen Jan Matheuss
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: maandaanduiding niet zeker.
Adriaen Jan Matheuss verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat hij altijd tot aan zijjn huwelijk bij zijn ouders op het Stapeleijndt heeft gewoond en daarna is gaan varen. Als woonplaats geeft hij altijd het Stapeleijndt onder Cappel op.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 014r
Soort akte: attestie
Datum: 24-10-1639
1e Comparant: Adriaen Michielss
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Michielss, oud ca 70 jaar, en verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat hij 10 of 12 jaar geleden Heijligeestmeester van Waspik was en toen gehoord heeft van Peeter Verscheuren, de vader van Wim Peetersen wonende op de westkant van Vroukensvaert. Hij werd met zijn kinderen onderhouden door Waspick. Hij overlijdt zonder ooit verhuisd te zijn. Tevens zijn er handreijkingen gedaan aan mensen die op het Stapeleijndt woonden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 014v
Soort akte: attestatie
Datum: 24-10-1639
1e Comparant: Jan Adriaen Gherts ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Gherts, ca 54 jaar, (in de kop staat Jan Arss Croot) verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat Peeter Ghoverde, wonende op het Stapeleijndt, heiligeestmeester van Cappel was en tbv de Armen van Cappel een os gedoot heeft. Tevens heeft hij ten huijze van Adriaen Rombouts, secretaris van Cappel en wonende op het Stapeleijndt, de bus geleegd en het geld ????.
Tevens verklaart Jan dat Jacop Janss met Maeijken Lambertss de meeste tijd gewoont heeft op de hoeve van Santroosen onder Waspick. Jacop wordt nu door de Armen van Waspick onderhouden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 015r
Soort akte: attestatie
Datum: 24-10-1639
1e Comparant: Maeijken Janss wed Hans Thonis van Hasselt
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Maeijken Janss wed Hans Thonis van Hasselt, ca 71 jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat zij van haar jeugd nog weet hoe de geestelijkheid en de pastoors om gingen met de omgangen en processie. Zij gingen tot het huijs van Adriaen Flores ????, tot aan het Stapeleijnt. Tevens heeft zij Peeter Verscheuren, de vader van Wim Peeterss. Deze heeft langere tijd aan de westkant van Vroukensvaart gewoond.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 015v
Soort akte: attestatie
Datum: 10-11-1639
1e Comparant: Adriaen Janssen de Ruijter, notaris
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Janssen de Ruijter, notaris, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat zijn zwager Jan Lauwereijs HG meester van Cappel is. Adriaen heeft van Jan gehoord: Wij hebben onderhouden n.n. (naam met reden niet genoemd)

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 016r
Soort akte: attestatie
Datum: 10-11-1639
1e Comparant: Bastiaen Ghertsen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Bastiaen Ghertsen, ca 63 jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, zonder het juiste tijdstip onthouden te hebben, dat hij ten huijze van Adriaen Rombouts, secretaris van Cappel en wonende op het Stapeleijnt, gezien heeft dat Adriaen Doudijns van Cappel geld uit een van de bussen heeft gehaald.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 016v
Soort akte: attestatie
Datum: 10-12-1639
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Wouter Janss, ca 54 jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat hij ten huijze van Adriaen Rombouts, secretaris van Cappel en wonende op het Stapeleijnt, gezien heeft de bussen tot behoef van de Armen.
In de kop staat: vertoont bij Jan Peeterss Ghenen

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 017r
Soort akte: procuratie
Datum: 5-7-1639
1e Comparant: Jacob Geldens ea
2e Comparant: Joost Dircken van Campen
Goederen:
Bijz: Jacob Geldens (Dordrecht), backer gesel, mede namens Bastiaen Geldens (Breda), broer, machtigt Joost Dircken van Campen (Cappel) om de goederen gekomen van Gelden Willems, hun vader, te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 017v
Soort akte: attestatie
Datum: 21-12-1639
1e Comparant: Jacop Peeter Huijbrechtss
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jacop Peeter Huijbrechtss, ca 75 jaar en heemraet in den ambacht van Henrick Luijten Ambacht, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat Waspick en 11½ Hoeve westwaert van de stede van Mels Janss ligt. Hij weet ook niet anders dat de mensen aan Raamsdonkse kant door Raamdonk werden onderhouden etc.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 018r
Soort akte: attestatie
Datum: 30-12-1639
1e Comparant: Huijbert Gerit Franss en Anthonis Janss Snijder
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Huijbert Gerit Franss en Anthonis Janss Snijder verklaren op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat ten huijse van Adriaen Rombouts, secretaris tot Cappel en wonende opt Stapeleindt, een bus achter zijn stoel stond tbv de Armen van Cappel

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 018r
Soort akte: attestatie
Datum:
1e Comparant: Servaes Jacopssen en Jan Jacopss Timmerman
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Servaes Jacopssen en Jan Jacopss Timmerman verklaren op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, verklaren dat Waspick uitsluitend zaken mbt geld op Waspicks grondgebeid afhandeld gelijk Raamsdonk dat doet op Raamsdonks gebied.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 019r
Soort akte: attestatie
Datum: 31-12-1639
1e Comparant: Huijbertken Adriaen Conincx
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Huijbertken Adriaen Conincx verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat haar man de huijse van Steven Adriaenss kijnder gekocht heeft, het huijs staet in Groot Waspick, dat het geld dat in de bus van raamsdonk is gestopt nooit door de armen van Waspick is gelicht en het geld uitsluitenmd tbv de armen van Raamsdonk is gebruikt.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 019v
Soort akte: rekening
Datum: 28-1-1640
1e Comparant: Thomas Jansen Schipper ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Thomas Jansen Schipper als voogd van Jacop Janss zijn broers weeskind, genaamd: Abraham Jacopss. Rekening loopt vanaf 1625.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 024r
Soort akte: procuratie
Datum: 16-2-1640
1e Comparant: Adriaentken Jochimss
2e Comparant: Wouter Wouterss
Goederen:
Bijz: Adriaentken woont te Waalwijk en machtigt Wouter om voor Adriaentken Peeters Vinck dochter een stukken land te vesten.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 024v
Soort akte: attestatie
Datum: 14-12-1639
1e Comparant: Henrick Adriaenss Back
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Henrick Adriaenss Back, heemraet inde Vrijhoeve en ca 65 jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat de armen wonende onder de Vrijhoeve altijd al van oudsher onderhouden zijn door de Heijligeest van Cappel.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 025r
Soort akte: testament
Datum: 27-11-1639
1e Comparant: Peeter Embrechtss
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: In de kop staat: Adriaentken Peeters wed Embrecht Jacobss. Zij mag de goederen behouden mits zij de rechtmatige erfgenamen f 600 geeft. De Heijligeest krijgt geld.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 026r
Soort akte: staet en inventaris
Datum: 13-6-1640
1e Comparant: Maeijken Dingemanss
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 026v
Soort akte: procuratie
Datum: 13-8-1640
1e Comparant: Govert Adriaenss ea
2e Comparant: Jan Huijbertss
Goederen:
Bijz: Govert Adriaenss (Wouw) mede namens zijn zus Maeijken Adriaenss. Erfgenamen van Frans Adriaen Peeterss.
Jan Huijbertss woont te Hendrik Luijten Ambacht en wordt belast met de afwerking van de erfenis, schulden innen en betalen, goederen verkopen etc.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 027r
Soort akte: rekening
Datum: 13-8-1640
1e Comparant: Claes Janss ea
2e Comparant: Frans Huijbertss
Goederen:
Bijz: Claes Janss mede namens zijn broers kinderen, Govert Adriaenss (Wouw) mede namens Maeijken Adriaenss, zus. Erfgenamen van Frans Adriaen Peeterss.
Frans legt verantwoording af.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 027v
Soort akte: staet en inventaris
Datum: 13-8-1640
1e Comparant: Frans Adriaen Peeterss
2e Comparant:
Goederen: een stede te Raamsdonk en land te Waspik
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 028r
Soort akte: attestatie
Datum: 8-9-1640
1e Comparant: Willem Huijgen ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Willem Huijgen, borgmr in 1638, en Cornelis Stevenss Swart verklaren op verzoek van Huijbert Cornelis, mede borgmr, dat Huijbert in aug 1638 ???? ten huijse van Cornelis Stevens Swart te ‘s Gravenmoer ter herberge ???

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 028v
Soort akte: staet en inventaris
Datum:
1e Comparant: Frans Adriaen Peeterss
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Op verzoek van Claes Janss, Jasper Adriaenss, Franchoeijs Janss als toesiende voogd van Anneken Janss, Govert Adriaenss van Ramsdock en Adriaen Mathijs Raten??? Als voogd van de kinderen van Maeijken Adriaenss (Geertruijdenberg)

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 031r
Soort akte: procuratie
Datum: 27-8-1640
1e Comparant: Jan Baptist van Eijnde en Maria van Eijnde, zus
2e Comparant: Jan van Nederveen
Goederen:
Bijz: Jan en Maria zijn kinderen van Michiel van Eijnde, in zijn leven schout van Ghijlss.
Jan van Nederveen wordt gemachtigt om geld van hypotheken te innen. Schriftelijke verzoeken van Jan en Maria staan op folio 31v.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 032r
Soort akte: procuratie
Datum: 23-1-1641
1e Comparant: Jan Janss Wijten
2e Comparant: Jan Matheuss
Goederen:
Bijz: Jan was ruijter onder cappiteijn Crock. Hij machtigt Jan Matheuss (Cappel) om Jan Willemss van Beul te Vesten

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 033r
Soort akte: procuratie
Datum: 4-3-1641
1e Comparant: Marten Aertss van Dijck x Adriaentken Wouterss
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Marten (Dordrecht) is schipper van ‘s Hertogenbosch en machtigt Adriaentken om het sterfhuijs te regelen van Andries Dingemanss, oom van Adriaentken.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 033v
Soort akte: procuratie
Datum: 9-3-1641
1e Comparant: Bartholomeus Jacopss Verrijs
2e Comparant: Jan Huijbertss Reijnen Raet a
Goederen:
Bijz: Dag aanduiding vermoedelijk fout.
om zijn zaken te behartigen en de goederen te verkopen.
In de kop staat: Om Jan Willem Buijs te vesten

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 034r
Soort akte: staet en inventaris
Datum:
1e Comparant: Andries Dingemanss
2e Comparant:
Goederen: een stede en leen stuk land en een deel van een wilceur
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 034v
Soort akte:
Datum: 2-6-1641
1e Comparant: Huijbert Arss
2e Comparant:
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 035r
Soort akte: procuratie
Datum: 4-8-1641
1e Comparant: Willem Adriaenss Quirijn
2e Comparant: Dirck Arss
Goederen:
Bijz: Dirck wordt gemachtigd om Jan Peeter Gheenen te vesten. Het betreft een moerdelle aan de Willem van Gentss vaert

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 035r
Soort akte: procuratie
Datum: 20-9-1741
1e Comparant: Jan Wircxssen, schipper x Nelleken Willemss
2e Comparant: Nelleken Willemss
Goederen:
Bijz: Nelleken wordt gemachtigd om geld van Peeter Wouterss te innen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 036r
Soort akte: procuratie
Datum: 18-3-1641
1e Comparant: Bartholomeus Jacopss Verrijs
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Bartholomeus Jacopss Verrijs x Maria Janss van Hardichxvelt machtigt Jan Huijbertss Reijnen Raet, Bartholomeus Henricxss de Hoogh en Jacop Corn Keijsers (alle 3 Geertruijdenberg) om al zijn goederen te verkopen.
In de kop staat: omme te vesten Dirck Lamertss?? en de kinderen van Jochim Segersz.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 036v
Soort akte: akkoord
Datum: 18-1-1642
1e Comparant: Ariaen Ariaens ea
2e Comparant: Salemon Salemons ea
Goederen:
Bijz: Ariaen Ariaens wednr Wilmken Meerens wed Salemon Salemons.
Salemon Salemons zoon van Salemon en Willemke

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 037r
Soort akte: akkoord
Datum: 18-1-1642
1e Comparant: Adriaen Adriaens Cleermaker
2e Comparant: Jan Adriaensen, zoon
Goederen:
Bijz:
.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 037v
Soort akte: overdracht
Datum: 27-11-1641
1e Comparant: Corneliss sons Huijbert Corneliss ea
2e Comparant: Adriaen Corneliss Vermeer
Goederen:
Bijz: Corneliss sons Huijbert Corneliss en Peeter sons Peeter Nam??? als voogden toesiender van de 2 kinderen van Anthoni Arss en Cornelia Jans sons Corn Arss Vermeer.
Quitantie dat schout en schepenen het geld van de voogden tbv de kinderen ontvangen hebben toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 038r
Soort akte: procuratie
Datum: 10-11-1641
1e Comparant: Rombout Huijgen ea
2e Comparant: Cornelis Stevens Swart
Goederen:
Bijz: Rombout Huijgen, Damis Sijmonse Coninck (Clundert) x Neelken Huijgens, Joris Bruijnswijcker, liggende in garnozen op de Cruijschans? x Janneke Huijgens. Zij machtigen Cornelis Stevens Swart de goederen te beheren achtergelaten bij Huijch Jans x Maeijken Rommen, nu getrouwd met Cornelis Michielss Snijder, ruijter int garnizoen int lant van Casani???.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 039r
Soort akte: procuratie
Datum: 11-5-1642
1e Comparant: Adriaentken Wouterss Dingemanss
2e Comparant: Adriaentken Wouterss Dingemanss
Goederen:
Bijz: Adriaentken Wouterss Dingemanss x Marten Aertss, schipper machtigt Wilm Wilmss Burchout, beh..de cosijn (Vrijhoeve), om geld te innen van Heijlken Ghielen wed Driess Dingemanss en van Jan Gheenenss, beide wonende te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 039v
Soort akte: vrijbrief
Datum: 27-6-1642
1e Comparant: Jacop Huijbertss
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Vrijbrief ivm het gaan schipvaren van Jacop.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 040r
Soort akte: taxatie
Datum: 2-9-1642
1e Comparant: Huijbert Corneliss x Truijcken Janssen
2e Comparant:
Goederen: 4½ geerd land
Bijz: Huijbert is overleden te Hendrik Luijten Ambacht. taxatie is tbv Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 040v
Soort akte: rekening
Datum: 6-9-1642
1e Comparant: Mr Aert van Bommel
2e Comparant: Jan Peeter Gheenen
Goederen:
Bijz: Mr Aert van Bommel, secretaris van Drunen, namens de voogden van de kinderen van Joncker Arnout van Raveschot en Jockfrou Tosmi??? van Haestricht

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 041r
Soort akte: staet en inventaris
Datum: 2-6-1743
1e Comparant: Aenken Commeren wed Jan Jan Andriess
2e Comparant:
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 043r
Soort akte: taxatie
Datum: 5-2-1643
1e Comparant: Jan Jan Andriess x Maeijken Commer
2e Comparant:
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 044r
Soort akte: attestatie
Datum: 6-9-1643
1e Comparant: Cornelis Stevense Swart ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Stevense Swart, ca 78 jaar, Jan Wouter Janssen, ca 56 jaar, Dirck Adriaenssen Waelwijck, ca 69 jaar en stadhouder van ‘s Gravenmoer, verklaren op verzoek van MR Johan de Witte, licentiaet inde rechten, (Oosterhout) dat van ontrent 3 mergen grond, genoemd de Eijndenest, door Jan Gheritss Hovenaer al meer dan 30 jaar gepacht, door Peeter Jochimss en Adriaen Janss de Ruijter turf is gestoken

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 044v
Soort akte: procuratie
Datum: 30-11-1643
1e Comparant: Joncker Johan Frederick van Raveschot
2e Comparant: Peeter Thomas
Goederen:
Bijz: Joncker Johan Frederick van Raveschot x Maria vander Eijnde als erffg van Michiel vander Eijnde machtigen Peeter Thomas, secretaris te Waspick, om een 1/3 deel van 16 geerden te verkopen aan Adriaen Adriaen Peeter Conincx soone en Jan Peeterss (beide Raamsdonk)

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 045v
Soort akte: procuratie
Datum: 24-11-1643
1e Comparant: Adriaen Thonis Timmer
2e Comparant: Commer Lambrechtss
Goederen:
Bijz: Adriaen Thonis Timmer, schipper, (G’berg) x Heijlken Lambrechtss mede namens Pieter Lambrechts, zwager, (Dordrecht) als mede erffg van Adriaentken Commeren wed Jan Jan Andriess en machtigt Commer Lambrechtss, zwager, om Marten Mathijss (Raamsdonk) te vesten in hun deel.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 046r
Soort akte: procuratie
Datum: 31-8-1643
1e Comparant: Huijbrecht Roeloff Dircxsen
2e Comparant: Adriaen van Vessem
Goederen:
Bijz: Huijbrecht Roeloff Dircxsen, oud heemraad te ‘s Gravenmoer, machtigt Adriaen de betaling van de schulden te bevorderen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 046v
Soort akte: procuratie
Datum: 9-1-1644
1e Comparant: Jacop Cornelis Buijs
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jacop Cornelis Buijs (Teeteringen) als bloedvoogd van de slechte en innochente Adriaen Commersen zoon van wijlen Commer Blanckaertss, Jacop vervangt wijlen zijn broer Cornelis als voogd, en machtigt Cornelis Mathijssen de zaken van Adriaen te regelen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 047v
Soort akte: procuratie
Datum: 8-1-1644
1e Comparant: Adriaen Thonis Timmer
2e Comparant: Commer Lambrechtss
Goederen:
Bijz: Adriaen Thonis Timmer, schipper, (G’berg) x Heijlken Lambrechtss machtigt Commer Lambrechtss, zwager, om Huijbert Cornelis Bervoetss in een stuk land te vesten zoals zijn schoonvader Lambrecht Willemss van Berthout Jochimss en Peeter Jochimss gekocht heeft.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 048r
Soort akte: attestatie
Datum:
1e Comparant: Huijbert Peetersen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Huijbert Peetersen, ca 34 jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick in 1638 en 1639, dat hij gezien heeft ten huijze van Adriaen Romboutss, secretaris van Cappel en wonende op het Stapeleijnd, dat de heemraad betaald werd met geld uit de bussen ?????. Verhaal moeilijk te lezen

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 048r
Soort akte: attestatie
Datum: 7-3-1644
1e Comparant: Mathijs Janss en Ca??? Janss, zus
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Mathijs Janss en Ca??? Janss, zus verklaren dat Aentken Anthoniss wed Dingeman Michielss, hun moeder, heeft gezegd dat de f100 die betaald moesten worden ivm de coop vande stede van Jan Huij? Vosch in afcortinge op de wilceur van Jan Peeter Willemss ,,, rest niet te volgen

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 049r
Soort akte: attestatie
Datum: 16-4-1644
1e Comparant: Jan Willems Cloot
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Willems Cloot, ca 49 jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick in 1638 en 1639, dat hij in de jaren 1623, 1624 en 1625 heeft zitten drinken in de herberg van Adriaen Romboutss op het Stapeleijnd en dat hij vaak gezien heeft dat er een bus hing voor de Armen van Cappel en dat Adriaen Romboutsbij het verkopen van bossen rijs de godspenningen in die bus heeft gestopt.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 049v
Soort akte: attestatie
Datum: 16-4-1644
1e Comparant: Willemken Aerts Scheppen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Willemken Aerts Scheppen x Jan Adriaen Cuijper, ca 41 jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick in 1638 en 1639, dat zij op het Stapeleijnd gewoont heeft. Zij weet zich nog te herinneren dat er een pastoor kwam en die bleef ziek onder de wilgen liggen en aldaer is overleden. Hij is weggehaald door die van Cappel en begraven zonder die van Waspick ermee belast te hebben.
Zij verklaart ook dat Peeter Goverden, gewoond hebbende op het Stapeleijnd en daar ook overleden, armmeester is geweest van Cappel. Tevens weet zij nog dat er een bus in het huijs van Adriaen Romboutss, destijds schout en secretaris van Cappel, hing tbv de Armen van Cappel

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 050r
Soort akte: attestatie
Datum: 11-5-1644
1e Comparant: Sacharias Janss
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Sacharias Janss, wonende op het gehucht Stapeleijnt en ca 48 jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick in 1638 en 1639, dat voor zover hij altijd op het Stapeleijnt gewoont heeft de mensen die in dienst zijn van Cappel ook altijd uit Cappel kwamen. De mensen van het Stapeleijnt moesten aan cappel betalen en worden door die van Cappel gecommandeert. Stapeleijnt was een deel van Cappel.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 051r
Soort akte: rekening
Datum: 14-6-1656
1e Comparant: Wouter Jansen, schout
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wouter Jansen, schout, als voogd van Peeter Melsen. Rekening loopt van 2-4-1632 t/m 1636

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 059r
Soort akte: rekening
Datum: 14-6-1656
1e Comparant: Wouter Jansen, schout
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wouter Jansen, schout, als voogd van Peeter Melsen. Rekening loopt van 2-4-1632 t/m 1639

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 064r
Soort akte: quitantie
Datum: 14-6-1656
1e Comparant: Peeter Melsen ea
2e Comparant: Wouter Janssen, schout
Goederen:
Bijz: Peeter Melsen en Geridt Janssen x Neeltje Melsen. Peeter ondertekent met Peeter Melsen Brouwer

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 064v
Soort akte: taxatie
Datum: 29-7-1656
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen: stuk land
Bijz: Taxatie is op verzoek van Anna van Steenhuijsen wed Joncker Bernaert van Steenhuijsen ivm overlijden van Willem van Steenhuijsen, zoon.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 068r
Soort akte: procuratie
Datum: 21-8-1647
1e Comparant: Corst??? ???
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Corst machtigt ivm een voorgenomen reis naar Ned. Indië Jan Dircxss vvan Nederveen, schout en Adriaen Aertss (beide Cappel) om al zijn land te verkopen, aangecomen door overlijden van zijn grootvader.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 068v
Soort akte: procuratie
Datum: 3-4-1648
1e Comparant: Johan Geritss ea
2e Comparant: Mels Janss Schilders
Goederen:
Bijz: Johan Geritss, luijtenant vande compagnie van cappiteijn Beuetins? x Jacomijn vande Suijdewijn, Willem vanden Heuvel (Heusden) x Sijcken vande Suijdewijn, Frederick Bastiaenen, corporael onder de compagnie ruijteren van de heer B??? Sla??? in garnizoen binnen Heusden x Aeltken Heijmanssdr. Allen erfg van Mathijs Schilders. Zij machtigen Mels Janss Schilders, president schepen te Vlijmen, om goiederen te Raamsdonck en Waspick te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 069r
Soort akte: Taxatie
Datum: 9-3-1648
1e Comparant: Thomas Janssen Schipper
2e Comparant:
Goederen: een huijs etc. en stukken land
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 072v
Soort akte: taxatie
Datum: 10-3-1648
1e Comparant: Thomas Jansen Schipper
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: Sommige stukken niet gewaardeerd.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 073v
Soort akte: taxatie
Datum:
1e Comparant: Thomas Jansen Schipper
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 074v
Soort akte: taxatie
Datum: 26-8-1648
1e Comparant: Maeijken Jochum Rijcken
2e Comparant:
Goederen: stukken land en een deel van een huijs
Bijz: Taxatie op verzoek van Jochum Dirck Rijcken

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 076r
Soort akte: procuratie
Datum: 13-3-1649
1e Comparant: Bernt Baltens van Hoff x Heijlken Jansen
2e Comparant: Cornelis en Michiel Janssen, broers en zwager
Goederen:
Bijz: Cornelis en Michiel worden gemachtigd om de erfenis van Huijbert Cornelis Timmerman (Cappel), oom van Heijlken

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 076v
Soort akte: procuratie
Datum: 1-6-1649
1e Comparant: Maeijken Janssen Timmerman
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Maeijken Janssen Timmerman wed Cornelis Gossenss (Sevenbergen) als moeder erffg van Huijbert Cornelis Timmerman, oom. Zij machtigt Cornelis Janssen Timmerman, broer en mede erffgenaam, de erfenis te regelen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 077v
Soort akte: taxatie
Datum: 9-1-1650
1e Comparant: Ceunken Handricxss
2e Comparant:
Goederen: stukken grond
Bijz: Taxatie is op verzoek van Anthonis Bastiaenss (‘s Gravenmoer) wednr Ceunken

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 078v
Soort akte: procuratie
Datum: 14-4-1653
1e Comparant: Jan Adriaenss ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Adriaenss (G’berg) vader en toesiender van zijn 4 kinderen bij Catelijn Corneliss Lam??? machtigt Laureijs Corneliss, zwager, (‘s Gravenmoer) om tbv de kinderen de erfenis te regelen van Peeter Janss Cluijter en Heijlken Janss (‘s Gravenmoer), behout grootvader en grootmoeder

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 079v
Soort akte: taxatie
Datum: 28-11-1654
1e Comparant: Gerit Willemss Timmer ea
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: Taxatie is op verzoek van Aentgen ende van ??? Goeijerts lest weduwe van Gerit Willemss Timmer (Cappel)

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 081r
Soort akte: procuratie
Datum: 26-11-1654
1e Comparant: Cornelis Machiel Drimmeler ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Machiel Drimmeler, schipper en Maeijken Cornelis wed Joost Machielss (Roosendael), Thonis Jacopssen Snel als oom en voogdvant kind van Pieter Jacobssen Snel bij Joostien Cornelis van Nuijde, drimmeler schipper (Schoonhoven). Allen erffg van Adriaentken Adriaenssen. Zij machtigen Pieter Verster om Jan Peetersen Dorrenboom te vesten in een stuk land gecomen van Adriaentken.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 081v
Soort akte: procuratie
Datum: 12-2-1655
1e Comparant: Mathijs Anthonis x Maeijken Janss van Beijeren ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Mathijs Anthonis x Maeijken Janss van Beijeren (Breda), Gerit Janss van Beijeren mede als voogd van het kind van Corn Janss van Beijeren, Jan Janss van Beijeren den Jonge en Huijbert Janss van Beijeren. Erffg van Jan Janss van Beijeren en Maegdalena Corneliss van Oosterwijck (‘s Gravenmoer). Zij machtigen Cornelis Janss van Beijeren alhier Oosterwijck genaamd om Marcus Janssen Faro te vesten in een bijsterken te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 082v
Soort akte: procuratie
Datum: 1-2-1655
1e Comparant: Gertruijt Zeeulincksdr van Engelen
2e Comparant: Huijbert Jansen de Bont
Goederen:
Bijz: Gertruijt Zeeulincksdr van Engelen wed Mr Cornelis van Gellcum, doctoor medicijn met haar voogd en behout oom ??? Hassen ??? mede namens haar kinderen. Zij machtigt Huijbert Jansen de Bont (Waspick) om een stuk grond te vesten tbv Huijbert Peeters (Waspick) en Jan Adriaenssen, meulder (Cappel), haar aangekomen door overlijden van haar grootvader Dirck Loeff Anthoniss

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 083v
Soort akte: mededeling
Datum: 16-6-1649
1e Comparant: bestuur van Hollant en West Vrieslant
2e Comparant: Joncker Adolff van Raveschot
Goederen:
Bijz: Adolff van Raveschot woont te Turnhout. Er wordt mede gedeeld dat Adolff toestemming heeft te handelen etc met al zijn goederen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 085r
Soort akte: procuratie
Datum: 3-4-1655
1e Comparant: Joncker Adolff van Raveschot
2e Comparant: ??? Anthonissen vander Maes
Goederen:
Bijz: Jo Adolff van Raveschot machtigt ??? Anthonissen vander Maes (Waspick) om Herb van Beaumont op te dragen een stuk land over te dragen aan Joncker Johan van Raveschot, zoon.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 085v
Soort akte: procuratie
Datum: 3-5-1655
1e Comparant: Jacop Corneliss Vrijmoet ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jacop Corneliss Vrijmoet x Adriaentken Cornelis Adriaen Peeters (Alckmaer) en machtigt Cornelis Vassen Vermeulen (‘s Gravenmoer) om Jan Cornelissen Spranger, zwager, te vesten in een stuk acker.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 086r
Soort akte: procuratie
Datum:
1e Comparant: Metghen Schuijfhill x Johannis Gruijters
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Metghen Schuijfhill x Johannis Gruijters (G’berg) machtigt haar man om ivm een wilceur (1-2-1645) tgv Pieter Augustinus Vlasmans, out burgemr van G’berg, tlv comparant en Maerten van Gesel, zaliger, haar eerste man, als onderpand een stuk land (1/3 van de ½ van 16 geerden) te stellen. Het stuk land is aangecomen door overlijden van Damis Schuijfhill, haar vader.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 087r
Soort akte: attestatie
Datum: 20-6-1656
1e Comparant: Adriaen Clasen van Heuclom ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Clasen van Heuclom als voogd vande voor en nakinderen van wijlen Neelken Huijgen heeft te kennen gegeven dat Neelken enkele stukken land heeft nagelaten die geen waarde hebben. Hij krijgt toestemming van de weeskamer om het land te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 087v
Soort akte: taxatie
Datum: 29-7-1657
1e Comparant: Bernart van Steenhuijsen
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: Taxatie is op verzoek van de wed van Bernaert: Anna van Steenhuijs. In de kop staat: toebehorende aan Willem van Steenhuijsen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 088r
Soort akte: procuratie
Datum: 15-7-1656
1e Comparant: Johan Schuijfhill
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Johan Schuijfhill, soldaat onder Capteijn Bannaert en machtigt Johannes Gruijteren, brouwer te Geertruidenberg of Mathijs Heijs, laeckencooper, zwagers om aan Jacop van Volbergen, secretaris inde generaliteijts reckencaemer, een stuk land over te dragen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 088v
Soort akte: taxatie
Datum: 16-12-1657
1e Comparant: Jochem Ghertsen
2e Comparant:
Goederen: land
Bijz: Taxatie is tbv Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 089v
Soort akte: procuratie
Datum: 15-6-1656
1e Comparant: Johan Schuijfhill
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Johan Schuijfhill, soldaat onder Capteijn Bannaert en machtigt Johannes Gruijteren, brouwer te Geertruidenberg of Mathijs Heijs, laeckencooper, zwagers om aan Jacop van Volbergen, secretaris inde generaliteijts reckencaemer, een stuk land over te dragen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 090v
Soort akte: taxatie
Datum: 28-4-1657
1e Comparant: Cornelis Willemsen Cnaep
2e Comparant: een stuk land en bos
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 091v
Soort akte: taxatie
Datum: 28-11-1656
1e Comparant: Elisabeth van Neten
2e Comparant:
Goederen: 3 geerden
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 092r
Soort akte: taxatie
Datum: 2-8-1657
1e Comparant: Lijsbeth Lambrechts
2e Comparant:
Goederen: land
Bijz: 1e comparant is overleden. Lijsbeth woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 092v
Soort akte: procuratie
Datum: 8-11-1657
1e Comparant: Dirck Goverts vander Biestraeten ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Dirck Goverts vander Biestraeten (Nieuwe Tonge) en Meeus Dircxssen als voogt van Adriaentken Goverts vander Biestaeten machtigen Jan Rombouts van Huijs (Oosterhout) om Wouter Wouterss te vesten in een ¼ van 10 geerden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 093r
Soort akte: borgtocht
Datum: 7-11-1658
1e Comparant: Anthonis Wouterssen en Sebastiaen Franssen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Anthonis en Sebastiaen verklaren borg te staan voor f 700 ivm de koop van een pleijtschip door Jan Anthonis Cuijl van Anthonis Spoelberg, koopman (Brussel).

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 094r
Soort akte: taxatie
Datum: 3-1-1659
1e Comparant: Engelken Gheldens wed Huijbert Cornelis Timmerman
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: Engelken is overleden te Cappel. Taxatie is tbv Cappel.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 094v
Soort akte: taxatie
Datum: 12-4-1660
1e Comparant: Willemina Schuijfhill
2e Comparant:
Goederen: ½ acker
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 095r
Soort akte: procuratie
Datum: 12-5-1660
1e Comparant: Mathijs Claes Wijdemans
2e Comparant: Pieter Melsen
Goederen:
Bijz: Mathijs Claes Wijdemans, outschoenmaker (Leijden) zoon van wijlen Claes Mathijs Wijdemans (Breda) en machtigt Pieter Melsen, brouwer te Raamsdonk, om Reijnier vanden Broeck te giften in 1/8 van 6 geerden. Reijner heeft dit stuk gekocht tbv Maeijken Adriaensen Freunen wed Claes Mathijs Wijdemans

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 096r
Soort akte: taxatie
Datum: 2-10-1660
1e Comparant: Judick vande Water
2e Comparant:
Goederen: 6 geerden
Bijz: Judich is overleden te Mechelen. Taxatie is op verzoek van Belina vande Water (‘s Hertogenbosch)

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 096v
Soort akte: taxatie
Datum: 22-10-1660
1e Comparant: Janneken Peeter Janssen
2e Comparant:
Goederen: deel van een huijsje en een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van Jan Cornelissen Seuw en Cornelis Peeterssen, beide erffg.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 097v
Soort akte: procuratie
Datum: 29-9-1660
1e Comparant: Jan Pieterss Puijs
2e Comparant: Lambertus Nagel, predicant Waspick
Goederen:
Bijz: Jan Pieterss Puijs (Sluijs) draagt over aan Cornelis Cornelis Swart een stuk land gekomen van Wouter Janssen Hantkijnde en laatst bij coop van Wouter Schilders en machtigt Lambertus Nagel, predicant Waspick om dit stuk land te vesten.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 098v
Soort akte: taxatie
Datum: 19-11-1661
1e Comparant: Wilmken Janss Maes
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 099r
Soort akte: taxatie
Datum:
1e Comparant: Wilmken Janss Maes
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 099v
Soort akte: taxatie
Datum: 28-12-1661
1e Comparant: Anthonis Bastiaenssen
2e Comparant:
Goederen: een stuk moergrond
Bijz: 1e comparant is overleden te ‘s Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 100r
Soort akte: taxatie
Datum: 21-12-1661
1e Comparant: Peeterken Adriaen Michielsen
2e Comparant:
Goederen: een stuk grond
Bijz: 1e comparant is overleden te Dongen. Taxatie is op verzoek van de kinderen van Adriaen Michielsen uijden Cuijck?

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 100v
Soort akte: procuratie
Datum: 5-2-1662
1e Comparant: Helena vande Water, gravinne van Nielen???
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Helena vande Water, gravinne van Nielen x met de grave van Nielen machtigt Adriaen van Haeren, oud secretaris van Heusden, om te gaan mede delen dat Helena niet in gemeenschap van goederen is getrouwd.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 101r
Soort akte: bekentenis
Datum: 25-3-1662
1e Comparant: Adriaen van Haeren, oud secr Heusden
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen deelt, namens Helena vande Water, gravin van Nielen, mee dat Helena niet in gemeenschap van goederen is getrouwd.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 102r
Soort akte: taxatie
Datum: 21-4-1662
1e Comparant: Anneke Wouters
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparante is overleden te Dongen

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 102v
Soort akte: taxatie
Datum: 22-4-1662
1e Comparant: Adriaen vasn Blocklant
2e Comparant:
Goederen: 6 geerden
Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is tbv Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 103r
Soort akte: taxatie
Datum: 10-8-1662
1e Comparant: Dingentken Huijbert Meertens vanden Nieuwenhuijsen
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overledente Dongen. Taxatie is op verzoek van Meerten Huijbert Meertens vanden Nieuwenhuijsen en Huijbert Embrecht Rasen als erffg van Dingentken

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 103v
Soort akte: procuratie
Datum: 12-12-1662
1e Comparant: Thomas en Peeter Simonss Bol
2e Comparant: Thomas Janss van Bommel
Goederen:
Bijz: Thomas en Peeter Sominss Bol (breda), kinderen Simon Peeterss Bol en Soetien Adriaenss Meijer, machtigen Thomas Janss van Bommel om Vas Peeters Verheij (Dongen) te vesten in een stuk land.
Procuratie geldt ook voor ‘s Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 104v
Soort akte: procuratie
Datum: 14-2-1664
1e Comparant: Adriaentken en Maria Adriaenss Spoel
2e Comparant: Jan Adriaenss Spoel, broer
Goederen:
Bijz: Adriaentken en Maria Adriaenss Spoel (Leijden), dochters van wijlen Adriaen Peeterss Spoel en Maeijke Adriaenss (Cappel), machtigen Jan Adriaenss Spoel, broer, alle goederen te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 105r
Soort akte: overdracht
Datum: 16-1-1665
1e Comparant: Adriaen Corneliss Joriss
2e Comparant: Jan Corneliss Cop
Goederen: 2 hont grond of moerdelle, gecomen van Truijcken Maes
Bijz: Adriaen woont te ‘s Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 105v
Soort akte: overdracht
Datum: 12-3-1665
1e Comparant: Anthonis Joosten ea
2e Comparant: Gerit Anthonis, zoon
Goederen: 1/5 buijtendelle opt Stapeleijnt
Bijz: Anthonis Joosten namens Maeijken Gerrit Franss (proc not de Ruijter)

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 105v
Soort akte: procuratie
Datum: 26-2-1665
1e Comparant: Maeijken Gerit Franss
2e Comparant: Gerit Anthonis vanden Hoeck, neve
Goederen:
Bijz: Maeijken Gerit Franss met Huijbert Gerit Franss, oudste broer, en Anthonis Joosten, zwager, als assistenten en in presentie van Coenraet Adriaenss Baes en Frans Cornelis Swart doet Maeijken de procuratie zoals genoemd in de 1e akte op folio 105v te niet en machtigt Gerit Anthonis vanden Hoeck, neve, om 1/5 in 9 geerden te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 107r
Soort akte: taxatie
Datum: 28-4-1665
1e Comparant: Gerit Dircxsen
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 108r
Soort akte: taxatie
Datum: 30-4-1665
1e Comparant: Gerit Diercxss
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 109r
Soort akte: taxatie
Datum: 29-5-1665
1e Comparant: Adriaen Adriaen Michielss x Maeijken Janss
2e Comparant:
Goederen: ¼ huijs etc en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 111r
Soort akte: taxatie
Datum: 20-1-1666
1e Comparant: Wouter Janssen
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 111v
Soort akte: taxatie
Datum: 15-2-1666
1e Comparant: Sacharias Janssen x Lijntgen Mercelis
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van Lijntgen Mercelis

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 112br
Soort akte: taxatie
Datum: 13-7-1666
1e Comparant: Wouter Janssen Cuijper
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 112bv
Soort akte: procuratie
Datum: 3-3-1666
1e Comparant: Francois Lebon x Cathelijn Otgens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Francois Lebon machtigt zijn vrouw om geld te innen van Aert Peeterssen Cuijl ivm een wilceur ivm een huijs en van Matheeus Peetersen ivm de coop van een deel van een acker.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 113v
Soort akte:
Datum: 17-6-1666
1e Comparant: Matge Jans x Claes Janss Verhage ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Matge Jans x Claes Janss Verhage, Herman Hendricxssen Meuller x Janetge Jans. Matge en Jannetge zijn zusters van wijlen Willem Janss Keijers. Zij zijn tevreden met de boedel van Willem Janss hun broer.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 114r
Soort akte: taxatie
Datum: 16-9-1667
1e Comparant: Peeter Claessen
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc en een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 114v
Soort akte: taxatie
Datum: 16-9-1667
1e Comparant: Gertruijt en Huijbrecht Dirckxss
2e Comparant:
Goederen: een huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparanten, broer en zus zijn overleden. Zij laten 4 broers/zussen na

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 118r
Soort akte: taxatie
Datum: 21-9-1667
1e Comparant: Handrick Dirckxss
2e Comparant:
Goederen: een huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 121r
Soort akte: taxatie
Datum: 2-10-1666
1e Comparant: Peeter Claes
2e Comparant:
Goederen: ½ acker te Raamsdonk
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 121v
Soort akte:
Datum: 2-10-1666
1e Comparant: Arien Ansums Bosser x Lijsbeth Aertss de Bruijn
2e Comparant:
Goederen: ½ steede te Raamsdonk
Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van de erfgenamen van Lijsbeth.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 122r
Soort akte: taxatie
Datum: 22-1-1667
1e Comparant: Maeijken Janss Locht wed Adriaen Michielss
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 124r
Soort akte: taxatie
Datum:
1e Comparant: Corstiaen Janss
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 125r
Soort akte: taxatie
Datum: 25-6-1667
1e Comparant: Mathijs Jan Mathijss
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 125v
Soort akte: taxatie
Datum: 9-8-1667
1e Comparant: Govaert van Alphen, secr van Breda
2e Comparant:
Goederen: stukken grond
Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 126v
Soort akte: taxatie
Datum: 17-8-1667
1e Comparant: Matheus Jan Matheus
2e Comparant:
Goederen: stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 127r
Soort akte: taxatie
Datum: 23-9-1667
1e Comparant: Jacomijntje Janssen
2e Comparant:
Goederen: een acker met moergrond
Bijz: 1e comparant is overleden te Werkendam.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 127r
Soort akte: taxatie
Datum: 15-11-1667
1e Comparant: Peeter ??? Anthonis
2e Comparant:
Goederen: een stuk acker
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 127v
Soort akte: taxatie
Datum: 15-11-1667
1e Comparant: Cornelis Janssen
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 128r
Soort akte: taxatie
Datum: 12-12-1667
1e Comparant: Stoff de Gielen
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 128r
Soort akte: taxatie
Datum: 16-5-1668
1e Comparant: Melis Hendricxss
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 130r
Soort akte: taxatie
Datum: 2-6-1668
1e Comparant: Melis Hendricxss
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 131v
Soort akte: taxatie
Datum: 5-7-1668
1e Comparant: Jenneke Cornelis Rutten
2e Comparant:
Goederen: land
Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is tbv den Hille

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 134r
Soort akte: taxatie
Datum: 7-7-1668
1e Comparant: Cornelis Jans
2e Comparant:
Goederen: land
Bijz: 1e comparant is overleden in Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 135r
Soort akte: taxatie
Datum: 26-6-1668
1e Comparant: Jan Aertss Cuijl
2e Comparant:
Goederen: deel van een huijs etc. en land
Bijz: 1e comparant is overleden. Hij laat zijn moeder en 6 broers en zussen na.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 139v
Soort akte: taxatie
Datum: 16-7-1668
1e Comparant: Baijen Anthoniss vanden Hout
2e Comparant:
Goederen: 3 geerden
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 140r
Soort akte: taxatie
Datum: 8-9-1668
1e Comparant: Jan Aerts Cuijl
2e Comparant:
Goederen: 1/28 in een steede
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 140r
Soort akte: taxatie
Datum: 26-9-1668
1e Comparant: Jonckvrouw Helena vande Water
2e Comparant:
Goederen: 12 geerden
Bijz: 1e comparant is overledenin het land van Luijck. Taxatie is op verzoek van Joncker Igiantius vander Heijden, drossaert van Drunen en Gansoijen.
Het taxatiebedrag dient 2640 te zijn (12 x 220)

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 140v
Soort akte: taxatie
Datum: 9-1-1669
1e Comparant: Catrina Pauwels Beens
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden te Brada

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 141v
Soort akte: taxatie
Datum: 9-1-1669
1e Comparant: Catharina Pauwels Beens wed Govaert van Alphen
2e Comparant:
Goederen: stukjes land
Bijz: 1e comparant is overleden. Haar man was secr. Van Brada

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 142v
Soort akte: taxatie
Datum: 9-2-1669
1e Comparant: Lambrecht Willemss
2e Comparant:
Goederen: een del van een geerd land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 143v
Soort akte: taxatie
Datum: 29-3-1669
1e Comparant: Adriaen Commers Blanckers
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 144r
Soort akte: taxatie
Datum: 31-3-1669
1e Comparant: Adriaen Commers Blanckers
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 144v
Soort akte: taxatie
Datum: 26-3-1669
1e Comparant: Adriaen Commers Blanckers
2e Comparant:
Goederen: een stuk land en een stuk bos
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 145v
Soort akte: taxatie
Datum: 28-3-1669
1e Comparant: Adriaen Commers Blanckers
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 146r
Soort akte: taxatie
Datum: 29-3-1669
1e Comparant: Adriaen Commers Blanckers
2e Comparant:
Goederen: stukjes moergrond
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 146v
Soort akte: bekendmaking
Datum:
1e Comparant: Adriaen Anthonis vanden Hout
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden te Heusden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 147r
Soort akte: taxatie
Datum: 18-11-1669
1e Comparant: Adriaen Willems Backer
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden te Dongen. Taxatie is op verzoek van Grietgen Huijb Canter.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 147v
Soort akte: taxatie
Datum: 18-12-1669
1e Comparant: Adriaenken Adriaenssen Bommelaer
2e Comparant:
Goederen: deel van een huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 149r
Soort akte: rekening
Datum: 24-9-1655
1e Comparant: Cornelis Corneliss van Dongen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: De rekening betreft de kinderen van Nicolaes Jan Claes wed Cornelia Jan Corneliss Roeloffs. De rekening loopt vanaf 1639.
Toevoeging van 1644:
Abraham Jacobss x Jenneken Niclaes Janss en Nicleas Janss, vader van Jenneken, zijn present

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 153r
Soort akte: quitantie
Datum: 29-6-1664
1e Comparant: Iken Lambertss wed Hendrick Janss ea
2e Comparant: Adriaen Adriaenss
Goederen:
Bijz: Iken Lambertss wed Hendrick Janss, Matheus Janss, broer, als voogd van de 2 kinderen van Hendrick

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 153v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 26-4-1670
1e Comparant: Peeter Huijbertss de Bont
2e Comparant: Aelith Aertss Cuijl
Goederen:
Bijz: Peeter woont te Cappel en Aelith te Waspick. Toegevoegd: Pieter Broeders, schoolmeester te Cappel verklaart dat ook te Cappel de proclamatie van deze ondertrouw heeft plaatsgevonden. De ondertrouw akte staat nog een keer opgeschreven.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 153v
Soort akte: huwelijk
Datum: 26-4-1670
1e Comparant: Peeter Huijbertss de Bont
2e Comparant: Aeltje Aertss Cuijl
Goederen:
Bijz: Peeter woont te Waspiken Aelith te Cappel. Akte is op 15-5 geschreven.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 154r
Soort akte: huwelijksvoorwaarden
Datum: 15-5-1670
1e Comparant: Peeter Huijbertss de Bont
2e Comparant: Aeltje Aertss Cuijl
Goederen:
Bijz: Peeter is geboren te Waspick en wordt geassisteerd door Jan zijn broer en Aelith geboren te Cappel en wordt geassisteerd door Leijsken Janss haar moeder en Peeter haar broer..

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 155v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 6-7-1670
1e Comparant: Theodoris van Campen
2e Comparant: Johanna Domiss wed Huijbert Sprangen
Goederen:
Bijz: Theodoris is geborenen te Waspik en woonachtig te Breda, Johanna woont te Breda.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 155v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 6-7-1670
1e Comparant: Theodoris van Campen
2e Comparant: Johanna Domiss wed Huijbert Sprangen
Goederen:
Bijz: Theodoris is geborenen te Waspik en woonachtig te Breda, Johanna woont te Breda.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 157r
Soort akte: taxatie
Datum: 3-6-1671
1e Comparant: Commerken Janss Buijs
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 156r
Soort akte: taxatie
Datum: 7-5-1671
1e Comparant: Commerken Janss Buijs x Huijbert Pouwelss
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc en land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 156v
Soort akte: taxatie
Datum: 9-5-1671
1e Comparant: Commerken Janss Buijs
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 158r
Soort akte: taxatie
Datum: 17-3-1672
1e Comparant: Gijsbert Janss
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 158v
Soort akte: taxatie
Datum: 17-2-1672
1e Comparant: Servaes Adriaens Coppelaer
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van Anthonis Adriaenss Coppelaer

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 158v
Soort akte: bekendmaking
Datum: 19-4-1672
1e Comparant: ouderlingen en diaconie van de kerck van Waspik
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Zij verklaren dat de predikant Lambertus Nagelius is overleden en dat de nieuwe predikant Johannis Diepenbeeck wordt.
De beroeping wordt bijgewoond door:
Paulus Bisschop, predicant ‘s Gravenmoer,
Hendricus Verhoeven, predicant Cappel en Vrijhoeve,
Andr, Surendonck, predicant Raemsdonck.
Nog toegevoegd: Johan Zeijlmans en Coenraet Adr Baes gaan naar Dordrecht ivm de benoeming van de nieuwe predicant.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 160r
Soort akte: taxatie
Datum: 9-9-1673
1e Comparant: Leijntje Willemssen
2e Comparant:
Goederen: een stuk acker
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 160v
Soort akte: taxatie
Datum: 9-10-1673
1e Comparant: Arien Driessen x Willempken Ariens
2e Comparant:
Goederen: een deel van een huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 161v
Soort akte: taxatie
Datum: 21-10-1673
1e Comparant: Maeijken Hendricks Schoenmaker
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 162r
Soort akte: taxatie
Datum: 21-10-1673
1e Comparant: Adriaen Bastiaenss
2e Comparant:
Goederen: een steede etc. en een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 163r
Soort akte: taxatie
Datum: 25-11-1673
1e Comparant: Adriaen Janss Fijnenbuijck x Hendrickss Aertss
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: Beide zijn overleden. [Adriaen Janss moet zijn Adriaen Peeterss, zie ook folio 164v]

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 164r
Soort akte: taxatie
Datum: 3-11-1673
1e Comparant: Maeijken Hendricxss
2e Comparant:
Goederen: stukjes land
Bijz: 1e comparant is overleden. (zie ook folio 161v)

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 164v
Soort akte: taxatie
Datum: 22-11-1673
1e Comparant: Adriaen Peeterss Fuijnenbuijck x Hendricxss Aertss
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc en stukken land
Bijz: beide zijn overleden. (zie ook 163r, dan heet Adriaen:Janss F., [Adriaen Peeterss is correct])

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 166r
Soort akte: taxatie
Datum: 22-11-1673
1e Comparant: Adriaen Peeterss Fuijnenbuijck x Hendricxss Aertss
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: beide zijn overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 166v
Soort akte: taxatie
Datum: 28-11-1673
1e Comparant: Peeter Mathijss
2e Comparant:
Goederen: 4¾ geerd
Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is tbv Groot Waspik

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 167v
Soort akte: taxatie
Datum: 6-1-1674
1e Comparant: Cornelis Willemsen Rijcken, schipper
2e Comparant:
Goederen: een stuk bos
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 167v
Soort akte: taxatie
Datum: 17-2-1674
1e Comparant: Peeter Mathijss Otgens
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 168r
Soort akte: taxatie
Datum: 15-5-1674
1e Comparant: Maeijken Peeterss Schep wed Jan Cornelis Zeeuw
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 170r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 23-6-1674
1e Comparant: Cornelis Beijens
2e Comparant: Johanna de Bruijn
Goederen:
Bijz: Cornelis is geboren te G’berg en Johanna te Waspik. Toegevoegd attestatie van proclamatie.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 170v
Soort akte: taxatie
Datum: 25-11-1674
1e Comparant: Gerrit Jacob Hendricx
2e Comparant:
Goederen: een deel van een huijs etc. en een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 171r
Soort akte: taxatie
Datum: 28-11-1674
1e Comparant: Gerrit Jacob Hendricks
2e Comparant:
Goederen: stukjes land
Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 171v
Soort akte: taxatie
Datum: 6-12-1674
1e Comparant: Peter Dircks van Driel
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 172v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 21-3-1674
1e Comparant: Willem Huijbrechts de Ruijter
2e Comparant: Sijken Cornelis Jan Wijten
Goederen:
Bijz: Willem is geboren te Raemsdonck en Sijken te Waspick.
Toegevoegd: verklaring van de secr van Raemsdonck dat de proclamtie heeft plaats gevonden

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 173r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 21-3-1674
1e Comparant: Willem Huijbrechts de Ruijter
2e Comparant: Sijken Cornelis Jan Wijten
Goederen:
Bijz: Willem is geboren te Raemsdonck en Sijken te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 173r
Soort akte: huwelijk
Datum: 21-3-1674
1e Comparant: Willem Adriaenssen de Ruijter
2e Comparant: Sijken Cornelis Jan Wijten
Goederen:
Bijz: Willem is geboren en woonachtig te Raemsdonck en Sijken te Waspick. [Willem heeft als patroniem Huijbrechts, staat fout in akte, datum huwelijk = datum ondertrouw]

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 173v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 23-6-1674
1e Comparant: Cornelis Beijens
2e Comparant: Johanna de Bruijn
Goederen:
Bijz: Cornelis is geboren te G’berg en Johanna te Waspik. Toegevoegd: de proclamatie in G’berg is gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 174r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 23-6-1674
1e Comparant: Cornelis Beijens
2e Comparant: Johanna de Bruijn
Goederen:
Bijz: Cornelis is geboren te G’berg en Johanna te Waspik. Toegevoegd: de proclamatie is gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 174v
Soort akte: huwelijk
Datum: 10-7-1674
1e Comparant: Cornelis Beijens
2e Comparant: Johanna de Bruijn
Goederen:
Bijz: Cornelis is geboren te G’berg en Johanna te Waspik.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 175r
Soort akte: inventaris
Datum: 12-12-1675
1e Comparant: Mathijs Huijbrechtss de Bruijn
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 175r
Soort akte: taxatie
Datum: 12-12-1675
1e Comparant: Mathijs Huijbrechtss de Bruijn
2e Comparant:
Goederen: 2 1/8 geerden land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 175v
Soort akte: taxatie
Datum: 22-12-1675
1e Comparant: Mathijs Huijbertss de Bruijn
2e Comparant:
Goederen: een pleijt schip
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 176r
Soort akte: inventaris
Datum: 16-1-1676
1e Comparant: Adriaen Emmen
2e Comparant:
Goederen: een deel van een huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 176v
Soort akte: inventaris
Datum: 20-1-1676
1e Comparant: Huijbrecht Freijssen
2e Comparant:
Goederen: een huijsken etc.
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 177r
Soort akte: inventaris
Datum: 20-1-1676
1e Comparant: Adriaentje en Marteijnken Commerssen
2e Comparant:
Goederen: het 2 x 1/6 deel in een huijs etc en stukken land.
Bijz: Beide zijn overleden

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 177v
Soort akte: taxatie
Datum: 24-1-1676
1e Comparant: Adriaen Emmen
2e Comparant:
Goederen: een deel van een huijs etc. en stukjes land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 179r
Soort akte: taxatie
Datum: 24-1-1676
1e Comparant: Huijbert Freijss
2e Comparant:
Goederen: een huijsken etc.
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 179v
Soort akte: taxatie
Datum: 24-1-1676
1e Comparant: Huijbert Freijss
2e Comparant:
Goederen: een huijsken etc.
Bijz: 1e comparant is overleden. [zie ook akte van 179r, huijske is dan f 450 waard]

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 179v
Soort akte: taxatie
Datum: 25-1-1676
1e Comparant: Adriaentje en Marteijnken Commerssen
2e Comparant:
Goederen: het 1/6 en 1/5 deel in een huijs etc en stukken land.
Bijz: Beide zijn overleden. [zie ook folio 177r]

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 180r
Soort akte: inventaris
Datum: 9-4-1676
1e Comparant: Gertruijt Geritss van den Hoeck
2e Comparant:
Goederen: een deel van een huijs etc.
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 180v
Soort akte: inventaris
Datum: 29-4-1676
1e Comparant: Huijbert Bastiaenss de Greef
2e Comparant:
Goederen: een deel van een huijske en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden. Bastiaen Huijbertss en Jan Bastiaenss de Greef, vader en broer, hebben de inventaris aangebracht.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 181r
Soort akte: inventaris
Datum: 1-4-1676
1e Comparant: Peter en Sijken Mattijss
2e Comparant:
Goederen: 1/8 en 1/7 deel van een huijs etc. en stukken land
Bijz: beide zijn overleden. Inventaris aangebracht door Jan Thijss met zijn vader.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 182v
Soort akte: taxatie
Datum: 26-5-1676
1e Comparant: Geertruijt Gerritss vanden Hoeck
2e Comparant:
Goederen: een deel van een huijs etc
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 183r
Soort akte: taxatie
Datum: 26-5-1676
1e Comparant: Peter en Sijken Mathijss
2e Comparant:
Goederen: een deel van een huijs etc en stukken land
Bijz: Beide zijn overleden. [zie ook folio 181r]

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 184r
Soort akte: taxatie
Datum: 26-5-1676
1e Comparant: Huijbert Bastiaenss de Greef
2e Comparant:
Goederen: een deel van een huijske en een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden. [zie ook folio 180v]

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 185r
Soort akte: taxatie
Datum: 10-12-1676
1e Comparant: Cornelis Claess
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 185v
Soort akte: taxatie
Datum: 10-12-1676
1e Comparant: Anthonis Adriaenss Baes
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 186r
Soort akte: taxatie
Datum: 10-12-1676
1e Comparant: Jenneke Dingemanss
2e Comparant:
Goederen: 2 geerden
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 186r
Soort akte: taxatie
Datum: 28-12-1676
1e Comparant: Anthonis Baes
2e Comparant:
Goederen: 2 geerden
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 186v
Soort akte: taxatie
Datum: 2-3-1677
1e Comparant: Maria Catharina van Steenhuijs
2e Comparant:
Goederen: een stuk grond
Bijz: Maria Catharina van Steenhuijs, zus van de heer van Steenhuijs is overleden te Brussel. Taxatie is tbv Cappel

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 187r
Soort akte: taxatie
Datum: 5-4-1679
1e Comparant: Wilmken Adriaenss
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc en een acker
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 187v
Soort akte: taxatie
Datum: 15-11-1679
1e Comparant: Anthonij van Gelcom
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden te Heusden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 188r
Soort akte: taxatie
Datum: 20-12-1679
1e Comparant: Grietje Jocus?
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc. en een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 189r
Soort akte: taxatie
Datum: 2-1-1680
1e Comparant: Dries Laureijss Oomen
2e Comparant:
Goederen: stukje geerd
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 190r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 10-5-1680
1e Comparant: Pieter van Son
2e Comparant: Catharina de Bruijn
Goederen:
Bijz: Pieter geboren te Dongen en Catharina te Waspick. Toegevoegd: verklaring dat de proclamatie is geschied

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 190v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 10-5-1680
1e Comparant: Pieter van Son
2e Comparant: Catharina de Bruijn
Goederen:
Bijz: Pieter geboren te Dongen en Catharina te Waspick. Toegevoegd: verklaring dat de proclamatie is geschied

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 191r
Soort akte: proclamatie
Datum: 26-5-1680
1e Comparant: Pieter van Son
2e Comparant: Catharina de Bruijn
Goederen:
Bijz: Pieter geboren te Dongen en Catharina te Waspick. Toegevoegd: verklaring dat de proclamatie is geschied

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 191v
Soort akte: solemnisatie
Datum: 26-5-1680
1e Comparant: Pieter Sijmons van Son
2e Comparant: Catharina de Bruijn
Goederen:
Bijz: Beide geven elkaar het ja woord

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 192r
Soort akte: huwelijk
Datum: 26-5-1680
1e Comparant: Pieter van Son
2e Comparant: Catharina de Bruijn
Goederen:
Bijz: Pieter geboren te Dongen en Catharina te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 192r
Soort akte: taxatie
Datum: 25-4-1681
1e Comparant: Hendrick Janss van Tilburgh
2e Comparant:
Goederen: 1/3 huijs etc. gekomen van Gerrit Swarten gemeen met Anthoni en Frans Swarten
Bijz: Taxatie is op verzoek van Hendrick Janss van Tilburgh

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 192v
Soort akte: taxatie
Datum: 25-4-1681
1e Comparant: Hendrick Janss van Tilburgh
2e Comparant:
Goederen: ½ delle gekomen van Gerrit Swarten gemeen met Kijnder Gerrit Swarten
Bijz: Taxatie is op verzoek van Hendrick Janss van Tilburgh

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 193v
Soort akte: taxatie
Datum: 24-6-1681
1e Comparant: Cornelis Lamberde
2e Comparant:
Goederen: land
Bijz: 1e comparant is overleden te Raemsdonck. Taxatie is tbv Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 194v
Soort akte: taxatie
Datum: 11-11-1681
1e Comparant: Damis Joosten
2e Comparant:
Goederen: land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 196r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 14-3-1682
1e Comparant: Niclaes Janss de Widt
2e Comparant: Pieternella de Bruijn
Goederen:
Bijz: Niclaes is geboren te Waalwijk en Pieternella te Waspik

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 196r
Soort akte: proclamatie
Datum: 29-3-1682
1e Comparant: Niclaes Janss de Widt
2e Comparant: Pieternella de Bruijn
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 197r
Soort akte: huwelijk
Datum: 8-4-1682
1e Comparant: Niclaes Janss de Wit
2e Comparant: Pieternella Aertss de Bruijn
Goederen:
Bijz: Niclaes is geboren te Waalwijk en Pieternella te Waspik

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 196v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 14-3-1682
1e Comparant: Niclaes Janss de Widt
2e Comparant: Pieternella de Bruijn
Goederen:
Bijz: Niclaes is geboren te Waalwijk en Pieternella te Waspik

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 197v
Soort akte: taxatie
Datum: 1-11-1682
1e Comparant: Adriaentjen Melsen van Driel
2e Comparant:
Goederen: deel van een huijsken etc. en stukken land
Bijz: Dagaanduiding is in de akte weggelaten. 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 198v
Soort akte: taxatie
Datum: 25-1-1683
1e Comparant: Adriaentjen Melsen van Driel
2e Comparant:
Goederen: 1 geerd
Bijz: Dagaanduiding is in de akte weggelaten. 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 199r
Soort akte: taxatie
Datum: 26-2-1683
1e Comparant: Anthonis Otgens
2e Comparant:
Goederen: 12 geerden
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 199v
Soort akte: taxatie
Datum: 6-1-1684
1e Comparant: Anneken Mathijss Otgens
2e Comparant:
Goederen: ½ steede
Bijz: 1e comparant is overleden. Akte is niet afgemaakt. Daarna volgen enkele lege bladzijden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 203v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 19-11-1685
1e Comparant: Michiel Mattheijssen Otgens
2e Comparant: Mariken Jacops de Bruijn wed Jacop Abrahams
Goederen:
Bijz: Beide zijn geboren en wonende te Waspik. Toegevoegd: verklaring dat de proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 203v
Soort akte: sollemnisatie
Datum: 19-12-1685
1e Comparant: Michiel Matthijsse Otgens
2e Comparant: Mariken Jacops de Bruijn
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 204v
Soort akte: huwelijk
Datum: 19-12-1685
1e Comparant: Michiel Matthijsse Otgens
2e Comparant: Mariken Jacops de Bruijn wed Jacop Abrahams
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 205r
Soort akte: taxatie
Datum: 1-5-1687
1e Comparant: Margriet vande Eijnde
2e Comparant:
Goederen: 3 geerden
Bijz: 1e comparant is overleden te Breda.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 205v
Soort akte: taxatie
Datum: 26-4-1688
1e Comparant: Pieternella Janss
2e Comparant:
Goederen: stukjes land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 206r
Soort akte: taxatie
Datum: 9-7-1688
1e Comparant: Rosier Meijers
2e Comparant:
Goederen: land en bos
Bijz: 1e comparant is overleden te Breda. Rosier is een innocente zoon van Johan Meijers. Taxatie is op verzoek van Govert van Alphen. Doctor inde medecijne. Het goed behoort voor de helft toe aan Adriaen van Alphen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 208r
Soort akte: taxatie
Datum: 14-2-1690
1e Comparant: Jacop Jacops Backer
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden te Raemsdonck.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 208v
Soort akte: inventaris
Datum: 31-5-1691
1e Comparant: Johan Janssen Coenen
2e Comparant:
Goederen: 6 geerden en een stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 209r
Soort akte: taxatie
Datum: 25-6-1691
1e Comparant: Johan Janssen Coenen
2e Comparant:
Goederen: 6 geerden en een stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 209v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 25-1-1691
1e Comparant: Lendert Adriaensen Verharen
2e Comparant: Marieken Jacops de Bruijn wed Michiel Mat Ottgens
Goederen:
Bijz: Lendert en Marieken zijn geboren te Waspik. Toegevoegd: verklaring dat de proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 210r
Soort akte: sollemnisatie
Datum: 12-2-1691
1e Comparant: Lendert Adriaensen Verharen
2e Comparant: Marieken Jacops de Bruijn
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 210v
Soort akte: huwelijk
Datum: 12-2-1691
1e Comparant: Lendert Adriaensen Verharen
2e Comparant: Marieken Jacops de Bruijn wed Michiel Mat Otgens
Goederen:
Bijz: Lendert en Marieken zijn geboren te Waspik.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 210v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 18-5-1691
1e Comparant: Adriaen Joosten Doelenaar
2e Comparant: Lendertje Dierck v Nederveen w Huijbert Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Adriaen is geboren te den Doelen, Lendertje woont te Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 210v
Soort akte: sollemnisatie
Datum: 3-6-1691
1e Comparant: Adriaen Joosten Doelenaar
2e Comparant: Lendertje Dierck van Nederveen
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 211v
Soort akte: huwelijk
Datum: 3-6-1691
1e Comparant: Adriaen Joosten Doelenaar
2e Comparant: Lendertje Dierck van Nederveen
Goederen:
Bijz: Adriaen is geboren te den Doelen, Lendertje woont te Waspick. Proclamaties zijn gedaan.
Lendertje Dierck van Nederveen wed Huijbert Pieters Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 212r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 29-5-1691
1e Comparant: Bartholomeus de Hoogh
2e Comparant: Maria Jans Camp
Goederen:
Bijz: Bart is geboren te G’berg en Maria te Waspick, Maria woont te Waspick. Proclamatie zijn te Waspik en Geertruijdenberg gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 212r
Soort akte: huwelijk
Datum: 17-6-1691
1e Comparant: Bartholomeus de Hoogh
2e Comparant: Maria Jans Camp
Goederen:
Bijz: Bart woont te G’berg en Maria te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 212v
Soort akte: sollemnisatie
Datum: 17-6-1691
1e Comparant: Bartholomeus de Hoogh
2e Comparant: Maria Jans Camp
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 213v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 2-6-1691
1e Comparant: Jan Hendrickss Bles
2e Comparant: Cornelia Dingeman de Ruijter
Goederen:
Bijz: Jan en Cornelia zijn geboren en woonachtig te Waspick. Proclamaties zijn gedaan

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 213v
Soort akte: sollemnisatie
Datum: 17-6-1691
1e Comparant: Jan Hendrickss Bles
2e Comparant: Cornelia Dingeman de Ruijter
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 214r
Soort akte: huwelijk
Datum: 17-6-1691
1e Comparant: Jan Hendrickss Bles
2e Comparant: Cornelia Dingeman de Ruijter
Goederen:
Bijz: Jan en Cornelia zijn geboren en woonachtig te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 214v
Soort akte: inventaris
Datum: 19-11-1691
1e Comparant: Hendrick Jacops
2e Comparant:
Goederen: 1/3 in de steede en stukken land
Bijz: Aangifte gedaan door Adriaen Jacops, broer.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 214v
Soort akte: overdracht
Datum: 13-2-1692
1e Comparant: Ghijsbert Ghijsbertse Elemans
2e Comparant: Wouter Thomassen Zeijlmans en Michiel Gijsbertsen
Goederen: hun 2/3 deel in de helft van 7½ geerd
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 215r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 9-1-1692
1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck
2e Comparant: Adriaentjen Michielsen
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 215v
Soort akte: sollemnisatie
Datum: 29-1-1692
1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck
2e Comparant: Adriaentjen Michielsen
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 215v
Soort akte: huwelijk
Datum: 29-1-1692
1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck
2e Comparant: Adriaentjen Michielsen
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 216r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 1-6-1692
1e Comparant: Cornelis Janssen de Bont wednr Adriaentje Baessen
2e Comparant: Anna Thomassen zeijlmans
Goederen:
Bijz: Beide geboren en woonachtig te Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 216r
Soort akte: sollemnisatie
Datum:
1e Comparant: Cornelis Janssen de Bont
2e Comparant: Anna Thomassen zeijlmans
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 216v
Soort akte: huwelijk
Datum: 22-6-1692
1e Comparant: Cornelis Janssen de Bont
2e Comparant: Anna Thomassen zeijlmans
Goederen:
Bijz: Beide geboren en woonachtig te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 216v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 10-7-1692
1e Comparant: Nicolaes Jansen van Hasselt
2e Comparant: Jenneken Luijkas Berghmans
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamatie is gedaan

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 217r
Soort akte: sollemnisatie
Datum:
1e Comparant: Nicolaes Jansen van Hasselt
2e Comparant: Jenneken Luijkas Berghmans
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 217r
Soort akte: huwelijk
Datum: 27-7-1692
1e Comparant: Niecolaes Jansen van Hasselt
2e Comparant: Jenneken Luijcas Berghmans
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 217v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 26-12-1692
1e Comparant: Johan Hendericksen Grevenboeck
2e Comparant: Johanna Janssen Kamp
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 218r
Soort akte: sollemnisatie
Datum: 11-1-1693
1e Comparant: Johan van Grevenboeck
2e Comparant: Johanna Janssen Kamp
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 218r
Soort akte: huwelijk
Datum: 11-1-1693
1e Comparant: Johan van Grevenboeck
2e Comparant: Johanna Janssen Kamp
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 218r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 26-12-1692
1e Comparant: Wouter Thomas Zeijlmans
2e Comparant: Eijken Peeters de Hoogh
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 218v
Soort akte: sollemnisatie
Datum:
1e Comparant: Wouter Toomissen Seijlmans
2e Comparant: Eijken Peeterssen de Hoogh
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 219r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 11-1-1693
1e Comparant: Wouter Thomas Zeijlmans
2e Comparant: Eijken Peeters de Hoogh
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 219r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 20-5-1693
1e Comparant: Adriaen Gertssen Boudewijns
2e Comparant: Adriaentijn Toomissen Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 219v
Soort akte: sollemnisatie
Datum:
1e Comparant: Adriaen Geertssen Boudewijns
2e Comparant: Adriaentijn Toomassen Zeijlmans
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 219v
Soort akte: huwelijk
Datum: 7-6-1693
1e Comparant: Adriaen Gerritsen Boudewijns
2e Comparant: Adriaentjen Thomas Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 220r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 28-11-1693
1e Comparant: Adrijan Kluijters
2e Comparant: Dingena Seijlmans
Goederen:
Bijz: Adrijan is geboren te Cappel en Dingena te Waspick. Proclamaties gedaan. Ondertrouw akte nogmaals opgeschreven.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 220r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 28-11-1693
1e Comparant: Adrijan Kluijters
2e Comparant: Dingena Seijlmans
Goederen:
Bijz: Adrijan is geboren te Cappel en Dingena te Waspick. Proclamaties gedaan. Ondertrouw akte nogmaals opgeschreven.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 220v
Soort akte: sollemnisatie
Datum:
1e Comparant: Adriaen Cluijters
2e Comparant: Dinggena Janse Zeijlmans
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 220v
Soort akte: huwelijk
Datum: 14-12-1693
1e Comparant: Adriaenn Cluijters
2e Comparant: Dingena Janssen Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 221r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 19-12-1693
1e Comparant: Dirck Zeijlmans wednr Neeltien Wolffs
2e Comparant: Anneke Ariens wed Jan van Leutsenburgh
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties hebben plaatsgevonden evenals de sollemnisatie.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 221v
Soort akte: huwelijk
Datum: 19-12-1693
1e Comparant: Dirck Zeijlmans wednr Neeltien Wolffs
2e Comparant: Anneke Ariens wed Jan van Leutsenburgh
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Huwelijksdatum is vermoedelijk 3-1-1694: Datum van verklaring dat proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 222r
Soort akte: taxatie
Datum: 3-2-1694
1e Comparant: Peeter Matijssen
2e Comparant:
Goederen: 7 geerden en een wilceur van f 150
Bijz: Bij de 7 geerden geen waarde genoemd.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 222v
Soort akte: taxatie
Datum: 3-2-1694
1e Comparant: Maeijken Jansen Buijs
2e Comparant:
Goederen: een huijs etc en land
Bijz: Geen gedragen genoemd.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 223v
Soort akte: taxatie
Datum: 10-2-1694
1e Comparant: Maeijken Jansen Buijs
2e Comparant:
Goederen: 3½ geerd
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 224r
Soort akte: taxatie
Datum: 19-4-1694
1e Comparant: Tijs Adriaensen Potmackers
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 225r
Soort akte: taxatie
Datum: 18-7-1694
1e Comparant: Mariken Jansen Coenen
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 225v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 29-10-1694
1e Comparant: Jost Peeters van Loon
2e Comparant: Pieternella Wouters
Goederen:
Bijz: Jost is geboren te Loon en Pieternella te waspick. Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan. Ook de solemnisatie is geschied.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 226v
Soort akte: huwelijk
Datum: 29-10-1694
1e Comparant: Jost Peeters van Loon
2e Comparant: Pieternella Wouters
Goederen:
Bijz: Jost is geboren te Loon en Pieternella te Waspick. Beide wonen te Waspick. Huwelijks aangifte 14-11-1694.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 227r
Soort akte: taxatie
Datum: 13-9-1694
1e Comparant: Hendricxs Adriaensen Baes
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 228v
Soort akte: taxatie
Datum: 14-11-1694
1e Comparant: Hendrina Baes x Adriaen van Pas
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van Adriaen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 229v
Soort akte: taxatie
Datum: 29-11-1694
1e Comparant: Henderickken Adriaensen Baes x Adr Ant van Pas
2e Comparant:
Goederen: een huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 231v
Soort akte: taxatie
Datum: 28-5-1695
1e Comparant: Johan vander Punten
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 232r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 2-6-1695
1e Comparant: Adriaen Cornelissen de Laet
2e Comparant: Seijken Tomassen Seijlmans
Goederen:
Bijz: Adriaen is geboren te Made en Seijken te Waspick, tevens woonachtig te Waspick. Proclamaties zijn gedaan. Akte staat nog een keer geschreven op folio 232v

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 233v
Soort akte: taxatie
Datum: 8-10-1695
1e Comparant: Joseijntje Lambert Rommen
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden te Waelwijck. Op folio 234r wordt hetzelfde stuk land nogmaals getaxeert en nu met een waarde van f 100.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 234v
Soort akte: taxatie
Datum: 5-12-1695
1e Comparant: Adrijaen Anthonis van Pas
2e Comparant:
Goederen: een huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 236r
Soort akte: taxatie
Datum: 5-12-1695
1e Comparant: AdriaenTeunissen van Pas
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 237v
Soort akte: taxatie
Datum: 13-12-1695
1e Comparant: AdriaenTonissen van Pas
2e Comparant:
Goederen: 2 geerden
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 238v
Soort akte: taxtie
Datum: 19-1-1696
1e Comparant: Adriaen Thonissen Pharo
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden te Rotterdam.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 239v
Soort akte: taxatie
Datum: 1-2-1696
1e Comparant: Pieter Diercksen van Driel
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 240r
Soort akte: taxatie
Datum: 29-3-1696
1e Comparant: Pieter Diercksen van Driel
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 240v
Soort akte: taxatie
Datum: 30-6-1696
1e Comparant: Dingentie Janssen Vaders
2e Comparant:
Goederen: ½ huijsken etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden. Toegevoegd: het bezit van een wilceur (geen waarde genoemd)

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 241v
Soort akte: overdracht
Datum: 17-12-1696
1e Comparant: Jochum Fransen vander Laer
2e Comparant: Commer Franssen vander Laer, broer
Goederen: ½ steede
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 242r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 31-1-1697
1e Comparant: Gijsbert Cornelissen van Stelhoven
2e Comparant: Pieternella Thomas Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Gijsbert is geboren te Raemsdonck en Pieternella te Waspick. Proclamaties zijn gedaan, ook te Raemsdonck. Tevens is de solemnisatie geschied

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 243r
Soort akte: huwelijk
Datum: 31-1-1697
1e Comparant: Gijsbert Cornelissen van Stelhoven
2e Comparant: Pieternella Thomas Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Gijsbert is geboren te Raemsdonck en Pieternella te Waspick. Huwelijksdatum is vermoedeliojk 17-2-1697

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 243v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 31-1-1697
1e Comparant: Johan Melsen Zeijlmans
2e Comparant: Johanna Thomassen Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Beide zijn geboren te Waspick. Proclamaties zijn gedaan. De solemnisatie is ook geschied.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 244v
Soort akte: huwelijk
Datum: 31-1-1697
1e Comparant: Johan Melsen Zeijlmans
2e Comparant: Johanna Thomassen Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Huwelijksdatum is vermoedelik 17-2-1697.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 245r
Soort akte: taxatie
Datum: 2-5-1697
1e Comparant: Sara Commeren
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 246r
Soort akte: taxatie
Datum: 3-5-1697
1e Comparant: Sara Commersen
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 248r
Soort akte: taxatie
Datum: 3-7-1697
1e Comparant: Berbara Andriess Leijten x Dielis Adr van Tichel
2e Comparant:
Goederen: een acker
Bijz: 1e comparant is overleden te Hendrik Luijten Ambacht. Taxatie is op verzoek van Dielis

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 248r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 2-1-1698
1e Comparant: Gerrit Matijssen Camp
2e Comparant: Cornelia Melsen Boudewijns
Goederen:
Bijz: Gerrit is geboren te Waspick en Cornelia woont te Waspick. Proclamaties zijn gedaan. Tevens is de solemnisatie geschied.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 248v
Soort akte: huwelijk
Datum: 19-1-1698
1e Comparant: Gerrit Matijss Camp
2e Comparant: Cornelia Melsen Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. [Bij ondertrouwen solomnisatie heet Cornelia: Boudewijns]

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 249r
Soort akte: taxatie
Datum: 22-1-1698
1e Comparant: Adriaen Diriecken Waelwijck
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden te ‘s Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 251v
Soort akte: taxatie
Datum: 1-4-1698
1e Comparant: Adriaen Hulst x Maeijken Gielen Timmermans
2e Comparant:
Goederen: ½ acker
Bijz: Beide zijn overleden

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 252
Soort akte: taxatie
Datum: 2-12-1698
1e Comparant: Claesken Franssen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: 1e comparant is overleden te Cappel. Taxatie is tbv Cappel.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 252v
Soort akte: taxatie
Datum: 1-9-1699
1e Comparant: Adriaen Jochums de Bruijn
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 253v
Soort akte: inventaris
Datum: 5-10-1701
1e Comparant: Thonis Janss Snijder
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: 1e comparant is overleden. Henderick Jansen Snijder heeft de inventaris aengebracht.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 254r
Soort akte: taxatie
Datum: 10-1-1698
1e Comparant: Maria van Hellecom
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 254v
Soort akte: solemnisatie
Datum: 23-11-1699
1e Comparant: Roelant Verhaer
2e Comparant: Huijbertien Ariens
Goederen:
Bijz: Roelant is geboren te Waspick en Huijbertien te Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 255r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 14-1-1700
1e Comparant: Steven Cornelis van Steenhoven
2e Comparant: Elisabeth Thomassen Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Cornelis is geboren te Raemsdonck en Elisabeth te Waspick. Proclamaties, ook te Raemsdonck zijn gedaan evenals de solomnisatie

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 256r
Soort akte: huwelijk
Datum: 31-1-1700
1e Comparant: Steven Cornelis van Steenhoven
2e Comparant: Elisabeth Thomassen Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Cornelis woont te Raemsdonck en Elisabeth te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 256r
Soort akte: quitantie
Datum: 6-2-1700
1e Comparant: Peeter Zeijlmans, secr
2e Comparant: Mathijs de Jongh
Goederen:
Bijz: huwelijks geld aangezien hij meer dan f 2000 bezit.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 256v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 6-2-1700
1e Comparant: Matijs Adriaenssen de Jongh
2e Comparant: Pieternella Adriaens Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Beide geboren te Waspick. Proclamaties zijn gedaan evenals de solemnisatie

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 257v
Soort akte: huwelijk
Datum: 31-1-1697
1e Comparant: Matijs Adriaenssen de Jongh
2e Comparant: Pieternella Adriaens de Jon
Goederen:
Bijz: Huwelijksdatum is vermoedelijk 14-2-1700 [achternaam Pieternella is Zeijlmans]

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 257v
Soort akte: quitantie
Datum: 26-3-1700
1e Comparant: Peeter Zeijlmans, secr
2e Comparant: Jan Adriaenssen Dolk en Cornelia Jansen Klavers
Goederen:
Bijz: huwelijks geld aangezien beide meer dan f 2000 bezitten.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 258r
Soort akte: solemnisatie
Datum:
1e Comparant: Jan Adriaens Dolck
2e Comparant: Cornelia Janssen Klaver
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 258v
Soort akte: huwelijk
Datum: 26-3-1700
1e Comparant: Jan Adriaens Dolck
2e Comparant: Cornelia Janssen Klaver
Goederen:
Bijz: Beide wonen te waspick

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 258v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 7-10-1700
1e Comparant: Jan Sijmonssen van Beeck
2e Comparant: Wouterken Wouterssen Cloot
Goederen:
Bijz: Beide wonende tot Waspick. Wouterken ook te Waspick geboren. Proclamaties zijn gedaan evenals de solemnisatie

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 259v
Soort akte: huwelijk
Datum: 24-10-1700
1e Comparant: Jan Sijmonssen van Beeck
2e Comparant: Wouterken Wouterssen Cloot
Goederen:
Bijz: Beide wonende tot Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 259v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 12-11-1700
1e Comparant: Pieter Buijs wednr Antonetta vanden Hoeven
2e Comparant: Elisabeth Cornelis Zeeuw
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan. Evenals de solemnisatie

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 260v
Soort akte: huwelijk
Datum: 12-11-1700
1e Comparant: Pieter Buijs wednr Antonetta vanden Hoeven
2e Comparant: Elisabeth Cornelis Zeeuw
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. Huwelijksdatum is vermoedelijk 28-11-1700

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 260v
Soort akte: ondertrouw
Datum: 2-7-1701
1e Comparant: Vas Peeters de Hoogh
2e Comparant: Elisabeth Dirck Vermijs
Goederen:
Bijz: Beide geboren te Waspick. Proclamties zijn gedaan. Evenals de solemnisatie.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 262r
Soort akte: huwelijk
Datum: 2-7-1701
1e Comparant: Vas Peeters de Hoogh
2e Comparant: Elisabeth Dirck Vermijs
Goederen:
Bijz: Beide wonende te Waspick. Huwelijksdatum vermoedelijk 17-7-1701.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 262r
Soort akte: quitantie
Datum:
1e Comparant: Peeter Zeijlmans
2e Comparant: Thomas Adriaenssen van Moleschot
Goederen:
Bijz: Thomas heeft f 12 ivm zijn huwelijk betaald aangezien hij meer dan f 2000 bezit.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 262r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 31-12-1701
1e Comparant: Thomas Adriaenssen Moleschot
2e Comparant: Antonetta Melsen Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Beide wonende te Waspick. Proclamties zijn gedaan evenals de solemnisatie.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 263r
Soort akte: huwelijk
Datum: 31-12-1701
1e Comparant: Thomas Adriaenssen Moleschot
2e Comparant: Anthoneta Melsen Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Beide wonende te Waspick. Huwelijksdatum is vermoedelijk 15-1-1702.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 263r
Soort akte: taxatie
Datum: 16-11-1702
1e Comparant: Jan Janssen Dubbelduijn
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden. Marcelis Adriaenssen legt als voogd de eedt af.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 264v
Soort akte: taxatie
Datum: 15-11-1702
1e Comparant: Jan Jansen Dubbelduijn
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 265r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 29-11-1702
1e Comparant: Huijbert Hendrickse Schoenmakers
2e Comparant: Cornelia Jochemse Berthouts
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. De proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 265v
Soort akte: huwelijk
Datum: 17-12-1702
1e Comparant: Huijbrecht Hendricksen Schoenmackers
2e Comparant: Cornelia Jochumse Berthouts
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick. De proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 266r
Soort akte: taxatie
Datum: 15-11-1702
1e Comparant: Jan Jansen Dubbelduijn
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden. Akte gelijk aan die van 264v

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 266v
Soort akte: taxatie
Datum: 16-3-1703
1e Comparant: Aertien Adr Blankers
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 168v
Soort akte: taxatie
Datum: 16-3-1702
1e Comparant: Jan Jansen Dubbelduijn
2e Comparant:
Goederen: ½ huijs etc en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden. Marcelis Adriaenssen legt als voogd de eedt af.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 270r
Soort akte: taxatie
Datum: 6-2-1703
1e Comparant: Maijken Peeters Berthouts
2e Comparant:
Goederen: een stukje land
Bijz: 1e comparant is overleden. Geen bedrag genoemd.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 270r
Soort akte: taxatie
Datum: 22-2-1703
1e Comparant: Engeltie Jacobsen de Bruijn
2e Comparant:
Goederen: een huijs etc.
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 270v
Soort akte: taxatie
Datum: 8-3-1703
1e Comparant: Fop Melsen van Driel
2e Comparant:
Goederen: een stuk land
Bijz: 1e comparant is overleden.Taxatie is op verzoek van Mels Melsen van Driel, broer

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 272r
Soort akte: taxatie
Datum: 9-3-1703
1e Comparant: Jan Ariense van Hassel
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden, wonende te Capelle. Taxatie is op verzoek van Arien Ariense van Hassel

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 272v
Soort akte: taxatie
Datum: 9-3-1703
1e Comparant: Fop Melsen van Driel
2e Comparant:
Goederen: ½ stede en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 273v
Soort akte: taxatie
Datum: 26-10-1704
1e Comparant: Mariken Jacobs
2e Comparant:
Goederen: deel van een huijs etc.
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 274r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 3-11-1703
1e Comparant: Adriaen Vermeijs wednr Janneke Corn Schippers
2e Comparant: Janneke Gerriden vander Zande
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick, Janneke geboren te Oosterhout. Proclamaties zijn gedaan

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 274v
Soort akte: huwelijk
Datum: 18-11-1703
1e Comparant: Adriaen Vermeijs wednr Janneke Corn Schippers
2e Comparant: Janneke Gerriden vander Zande
Goederen:
Bijz: Beide wonen te Waspick, Janneke geboren te Oosterhout.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 275r
Soort akte: taxatie
Datum: 7-8-1704
1e Comparant: Thomas Janss Zeijlmans
2e Comparant:
Goederen: 2 geerden
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 275v
Soort akte: taxatie
Datum: 1-9-1704
1e Comparant: Catelijn Pouwel Adriaense
2e Comparant:
Goederen: een stuk grond
Bijz: 1e comparant is overleden te Giels.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 276r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 29-9-1704
1e Comparant: Peeter de Hoogh
2e Comparant: Johanna Schieppers
Goederen:
Bijz: Peter is geboren te G’berg en Johanna te Waspick. Proclamaties zijn gedaan

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 276v
Soort akte: verklaring
Datum: 19-10-1704
1e Comparant: Piter de Hoogh
2e Comparant: Johanna Schippers
Goederen:
Bijz: Peter is geboren en woonachtig te G’berg en Johanna te Waspick. Proclamaties zijn gedaan

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 276v
Soort akte: huwelijk
Datum: 19-10-1704
1e Comparant: Pieter de Hoogh
2e Comparant: Johanna Schippers
Goederen:
Bijz: Peter is geboren en woonachtig te G’berg en Johanna te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 277r
Soort akte: taxatie
Datum: 15-11-1704
1e Comparant: Peter de Bont
2e Comparant:
Goederen: 2½ mergen land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 277v
Soort akte: taxatie
Datum: 6-1-1705
1e Comparant: Maria Corneliss
2e Comparant:
Goederen: 1/3 huijs etc. en stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 278v
Soort akte: taxatie
Datum: 4-4-1705
1e Comparant: Marijke Cornelis Boer
2e Comparant:
Goederen: een stukje grond
Bijz: 1e comparant is overleden en woonde te Cleijn Dongen.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 280r
Soort akte: ondertrouw
Datum: 15-2-1707
1e Comparant: Peter Mathijss Camp
2e Comparant: Huibertje Corneliss vanden Heuvel
Goederen:
Bijz: Huijbertje is wed van Mels Dirckss van Driel en woont te Waspick, Peter is jm van Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 280r
Soort akte: huwelijk
Datum: 7-3-1707
1e Comparant: Peter Mathijss Camp
2e Comparant: Huibertje Corneliss vanden Heuvel
Goederen:
Bijz: Huijbertje is wed van Mels Dirckss van Driel en woont te Waspick, Peter is geboren en woonachtig van Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: 279v
Soort akte: taxatie
Datum: 13-8-1705
1e Comparant: Lijsbet Janssen de Gelder?
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden en woont te Werkendam en is x Arian Gertssen van Gils. Op diens verzoek is de taxatie, deze is tbv Werkendam.

RA: Groot Waspik RA 74
Folio: lv1
Soort akte: taxatie
Datum:
1e Comparant: Amade Veer wed Joncker Roeloff van Pasterrooden
2e Comparant:
Goederen: stukken land
Bijz: 1e comparant is overleden en woonde te ‘s Gravenhage. Geen datum, geen bedrag genoemd