Selecteer een pagina

RA 7919 oud RA 273

1526

Fol 2, 7-5
Berthout Goijaert van Nerven
Kinderen: Mattheus, Henrick, Goijaert, Peter, Conraet en Pauwels

Fol 2v, 9-5
Ariaen Sijmon die Wit X Cornelia Willem Stelaerts
Kind: Sijmon

Fol 6
Henrick Jan Zwijsen X Cornelia Jan Snellen

Fol 6v, 3-6
Peter Denijs Mutsaerts X Katerijn Jan Snellen
Snellen Jan Snellen

Fol 7
Aert Jan Gerit X Lijsbeth Jan Henrics
Peter Claes Ghijben X Geertruid Jan Henrics

Fol 8
Michiel en Cornelis zonen van Ghijsbrecht die Waghemaker hebben vermoord Heeren Willem, priester

Fol 10, 9-6
Kathelijn wilner Lambrecht van den Vossenberch wed Jan van de Hoeff, wederroept alle testamenten en maeckt een nieuwe, 9-6-1526
Genoemd:
Andries wilner Gerit Andries
De kijnderen van Jan Daniels, hare mijdelste man

Fol 12
Goijaert Huijbrecht Jans van Breda

Jan Melis
Kinderen: Merten, Katerijn X Marcelis Wouter Wijten, Willem

Cornelis Melis
Kinderen: Willem en Cornelis

Willem Jan Vrancken
Jacob Peter Jacobs uijt Oisterwijck
Lambrecht Peter van de Borde van Boxtel X Michielken Jan Michiels

Huijbrecht Peter Aerts
Kinderen: Peter, Jan met zoon Jan

Steven Huijben
Kinderen: Jan, Claes en Marij

Jan Peter die Vet

Denijs Mutsaerts
Kinderen: Peter, Adriaen en Jan

Melis Jan Melis
Kinderen: Willem, Marij X Henrick Aernts van Weerdt met zoon Jan

Jan Michiels
Kinderen: Heijlwich X Dirck Aelbrecht Loefs, Cornelis, Margareta X Thonis Brocken met zoon Jan

Erfenis: Mathijs Melis za X Goijaertken za

Fol 13v, 21-9
Geertruit nat dochter Jan Mathijssen

Fol 15v
Peter Denis Mutsaerts X Jenneken Cornelis Huijbrecht Smitten

Fol 17, 4-11
Heer Jan van Mee, priester, en Agnes Willem sBonten
Nat kinderen: Jan en Willem

Fol 18, 16-11
Willem van der Heijen
Kinderen: Jan en Daneel

Henrick Jan Daniels van der Heijen, hunne oom

Fol 18v, 17-11
Jan Eelkens X Marij
Kinderen: Jan, Hillegont X Adam Lauwereijs Backx, Peter en Gherit (fol 21)

Fol 20v
Heijvelt te Tilborch

Fol 24v, 5-10
Gherit Wijnant van Gorp X Henricksken Vranck Goeijaert
Fol 24v, 13-12

Fol 24v, 13-12
Cornelis Jannen van Boerden X Katerijn Reijner Reijners
Kinderen: Ghijsbrecht, Jut, Reijner, Jan, Cornelis, Marij en Griet

Fol 25r
Jan wilner Jan van Son X Mechtelt, Wijllem Wijllemss vanden Kerckhoff X Aleijden ter eenre ende Kathelijn wilner Cornelis die Metzer hebben een erfdeling gemaeckt, Sint Thomas dag (21-12) 1526

Fol 25v
Mechtelt wed Cornelis die Metzer heeft over gegheven alsulcke tochten etc aen Jan wilner Jan van Son X Mechtelt, Wijllem Wijllemss vanden Kerckhoff X Aleijden en Kathelijn wilner Cornelis die Metzer, 21-12-1526

Fol 26v, 30-12
Gherit Cornelis van Nerven X Marij Gherit Backx
Kijnderen: Jenneken, Heijlwich X Adam Jan die Smit, Cornelis X Adriaen Gherit Stoeps, Marij X Aernt Aernt Appels

Fol 27v, 10-1
Melis Ariaen van Sprang X Eva Ghijsbrecht Daneels
Heer Rutger van Holten en Engelen Gijsbert Daneels
Nat dochter: Jenneken

Fol 28
Gherit Cornelis van Nerven X Marij Gherit Jan Backx XX

Fol 28, 18-1-1523
Willem die Cremer van Oisterwijck
De herberg van Ariaen Reijnen Crillaerts, belending de wed Goedschallicks van de Kerckhoff

Fol 28v
Marten Gielis Backx
Kind: Jan

Fol 29, 16-10
Jan Roelofs
Kinderen: Roeloff en Sander

Juffr Pijlijssers van Heusen op den Hovel

Fol 29, 1525
Jan van Boerden za X Mechteld
Kinderen: Eelen en Laureijs

1527

Fol 32, 9-1-1627
Jan Jan van de Woue za X Kathelijn Gijsbert Wouter Metten
Kinderen: Marij X Jan Iewaens van den Hovel, Ghijsbrecht X Willem Dirck Jans, Jan en Anna

Fol 34v
Lucas Jan Oerlemans X Jenneken Peter Verschueren
Kinderen: Jan en Cornelis

Fol 35, 25-1
Cornelis Jan van den Aemerfoert X Johanna Cornelis Wouter sBonten

Fol 35, 28-1
Claes van Eethen ende Mercelis van Eethen, Jan van Eethen, Gherit van Eethen ende Everaert van Eethen, gebrueders kinderen Claes van Eethen voorss, Elijzabeth, Cornelis, Peter ende Marijke, noch onmondiche kijnderen wilner Cornelis van Eethen daer sij gesamentlijck voor instaen ende geloeft hebben een stuck erffs overgegeven aen Peter Geritss, 28-1-1528

** noch Henrick die Corster X Dingen ende Marij dochteren Claes van Eethen nijer tegenwoordich

Fol 35v
Zeeb Claes Zeeben
Kinderen: Ariaen en Claes

Fol 36v
Jan Bruijnen de oudste
Kinderen: Jan, Evert, Elisabeth, Wouter en Thonis

Fol 40v, 5-2
Jaspar Bacx X Aertken
Kinderen: Berthout, Marij X Gijsbert Lamberts, Elsken X Dirck Jacobs en Aleijt

Fol 46
Peter Peter Zegers X Lijsbeth Peter Jan Crillaerts

Fol 47, 15-3
Ghijsbrecht Jan Lauwereijs die men heijt die Wagemaker

Fol 48, 24-3
Vranck Jan Peijmans
Kinderen: Jacob, Katelijn, Jan, Ariaen, Lijsbeth

Henrick Jan Peijmans
Kinderen: Katelijn X Jan Aert Tielmans van Beeck

Dijmpna Jan Peijmans
Denis Jan Peijmans
Michiel Jan Peijmans

Fol 50, 1525
Meester Everaert die Beeldsnijer

Fol 50v, 31-3
Meester Zweren Tenckine X Jenneken Adriaen van Eijck

Fol 51, 8-4
Peter Pulskens X Aleijden Jan Herden
Kinderen: Marij, dochter X Peter Gerit Reijnen, dochter X Huijbrecht Eelen Willems, dochter X Pouwels Cornelis Hermans en dochter X Huijbrecht Jan Huijben

Fol 51v
Jan Peijmans
Kinderen: Denis, Michiel, Dimpna, Henrick met kind Katarina X Jan Aerts van Beeck, Franck met erfgen: Heijlwich Aert van Aerl, Jacob en Jan, Katharina X Gerit Wijnant van Gorp; en Elisabeth

Fol 52v, 8-1
Peter Peter Zegers X Lijsbeth Peter Crillaerts

Fol 54, 17-2
Agnes Willem sBonten en heer Jan van der Mee
Nat zonen: Jan en Willem

Fol 58, 12-4
Jan Jan Nauwen X Elisabeth Reijnen Jan Reijnen

Fol 61
Jan Leijten X Heijlwich za
Kinderen: Willem, Henrick, Ariaen, Henricksken, Marij, Hilleken X Willem Stevens

Meeus Maes
Kinderen: Jan, Pauwels, Cornelia X Peter van Spaendonck, Elisabeth X Pauwels Jan Pauwels en Ariaena

Marten Jan Gerits
Kinderen: Elisabeth X Aert Jan Gerit, Ghertruit X Peter van Breda

Anthonis Verbunt
Kinderen: Jan, Meus en Jacoba

Fol 62v, 22-2
Peter Jan laureijs X Katelijn Claes van der ven za
Kinderen: Jan en Elisabeth X Jan Dircks van de Laer

Fol 66, 7-5-1527
Lauwereijs Eelen Mutsaert
Kinderen: Jan, Marij X Anthonis van Boerden za, Ariaena X Henrick Anthonis za, Susanna X Henrick Jan Goossens en Cornelis met dochter Anna

Anthonis van Boerden za X Marij Laureijs Eelen Mutsaert
Kinderen: Anthonis en Jan

Fol 67v
Peter Peter Claes Zegers X Elisabeth Peter Crillaert

Fol 68, 14-5
Joest Lauwereijs Mutsaert X Katelijn Peter Ghijben
Wouter sBonte za X Gheritken Peter Ghijben

Fol 69, 24-4
Peter Ghijben
Kinderen: Aernt, Gheritken X Wouter sBonte za, katerijn X Jan Laureijs Mutsaert, Marij X Wouter Jan Wouter Denis

Fol 69v
Jan Raessen za (waarschijnlijk Jan Ghijsbert Raes)
Kinderen: Claes, Katerijn X Willem Wouter van Haren

Fol 71v
Michiel Henrick Roelofs X Agnes Gerit Adriaen Smolders

Lauwereijs Lambert Weijmers X Elisabeth Gerit Adriaen Smolders

Peter Adriaen Smolders

Fol 72v, 1?-7
Jan Leijten X Heijlwich
Kinderen: Jan, Willem, Henrick, Arijaen, Henricksken, Marij en Hilleken X Willem Stevens

Meeus Maes
Kinderen
Jan, Pauwels, Cornelia X Pauwels Peter van Spaendonck, Elisabeth X Pauwels Jan Pauwels en Adriana

Zie boven fol 61
Aert Jan Gerits X Elisabeth
Peter van Breda X Geertruit
Merten Jan Gerit voor twee gedeelten

Jan Anthonis Verbunt
Jacoba Anthonis Verbunt
Bertelomeus Verbunt

Fol 73v, 5-7
Jan Jan Mutsaert za X Aleijt Eelen Peter Eelkens
Kinderen: Jenneken X Goijaert Willem Vincks

Fol 74, 26-8
Henrick Jan Laureijsen
Laureijs wilner Henric Zwijsen

Fol 75, los blad, 18-9-1526
Aert Janssen X Barbara Goijaert Karren
Kind: Jan

Peter Pauwels en Barbara Goijaert Karren
Nat kinderen: Jan en Margrieta X Servaes Cornelis Willems

Fol 75, 28-9
Henrick Diercks X Willemken Peter van Asperen
Peter Peter van Asperen za
Wouter Aerts X Elisabeth Peter Gerit
Aert jan van Culenborch X Aleijt
Kind: Peter

Ariaen Jan Stellaerts X Willemken Tonis Denis van Waelwijc
Barbara Tonis Denis van Waelwijc
Marij Tonis Denis van Waelwijc

Fol 75v, 12-9
Jan Peter Naes vjan Ghijls

Fol 77v, 21-10
Melijs Arijaen van Sprang X Eva Ghijsbert Daneel Nauwen
Jenneken nat dochter geer Rutger van Holten en Engelken Ghijsbrecht Daneel Nauwen

Fol 79, 21-10-1527
Akte betreffende vele erfpachten

Sijmon Witten
Kinderen: Gherit, Aleijt X Ariaen Wouter Willem van de Gheijn

Lenaert, Denijs, Willem, Lijsbethken X Goessen Ghijb Goessens van Boerden, kinderen van Ariaen Mutsaerts za. Ook genoemd: Arijaen Meijnaerts za, oom

Fol 80, 4-11
Henrick van Dun
Kinderen: Jan, Cornelis, Heijlwich X Wijerick Pauwels Wiericks, Arijaen Elisabeth za X Willem Peter Willem Heijnen

Fol 81
Henrick Lambrecht Weijmers X Jutta
Kinderen: Lambrecht, Claes, Denis, Gheerteruijt, Heijlwich, Margarerta, Cornelia X Jan Meeus met kinderen: Peter, Embrecht en Henrick; Laureijs

Fol 82, 19-11
Peter Meeus Henricks Verlijnden X Beatris Willem Eelkens

Fol 84
Laureijs Henricks Melis za X Jenneken Everaert Laureijs
Kinderen: Johanna X peter Dirck Soffaerts

Fol 85, 10-12
Anthonis van Boerden za X Marij Laureijs Eelen Mutsaert
Kinderen: Anthonis, Jan, Cornelis, Peter, Engeltjen X Anthonis Jan van de Wou en Katelijn

Fol 87
Michiel Jan Quaps
Kinderen: Jan en Wouter

1528

Fol 89, st Sebstiaens dag (20-1)
Ariaen Jan Ancems za X Heijlwich
Kijnderen: Jan. Gherit, Arijaen, Henrick en Margriet

Fol 90v, 24-1
Wouter Laureijssen
Kinderen: Laureijs, Jan, Juelken, marij, Luijtgaerd X Ghijsbrecht Peter Cnapen, Ghijsbrecht za

Fol 92
Wouter Loers X Cristina
Kinderen: Laureijs, Jan, Peterken X Jan Sijmons, Arijaen en Jacob

Fol 95r, 31-1-1528
Jan wilner Dierick Pals is schuldich aen Rutger, Jan, Helliger, Geertruijt, Johanna, Marij, Anna, Magdalena en Peterken, kinderen van wilner Jan Crillaert bij Juete wilner Henricks van Gierl

Fol 95
Claes Goessens za X Dimpna Ariaen Eelen Mutsaert

Fol 96v, 10-2
Peter Gijben za
Kinderen: katelijn X Joest Laureijs Mutsaert, Marij X Wouter Jan Wouter Denis, Geritken wed Wouter Houten, Jan en Aert

Verkoop aan Merten Jan Gerit Wouters

Fol 98, 10-2
Mercelis Goijaert X Cornelisken Ariawen Eelen Mutss

Fol 100v, 1.-2
Cornelis Henrick Smolders X Barbara Lucas Jan Oerlemans (Die Bije)
Jan Cornelis Hwenerck Laureijs X Cornelia Lucas Jan Oerlemans

Fol 100v
Peter Laukens
Kinderen: Jan, Elisabeth X Jan Diercks van de Laer

Fol 101v
Willem Wouter van de Loe; Heijlwixch Dierck Gielis

Fol 102, 3-2
Huijbert Meeus Jans
Kind: Juetken X Claes Berthout

Fol 102v, 28-11
Willem van de Kerckhoff
Kind: Jan

Fol 103, 21-1
Willem Pijlijsers
Kinderen: Henrick en Marij

Fol 103v, 21-1
Peter Gijben
Kinderen: Katelijn X Joest Laureijs Mutsaerts, Marij X Wouter Jan Wouter Denissen

Fol 106, 10-2
Jan Merten Melis
Kinderen: Dijmpna, Marij en Jenneken

Fol 107, 4-2
Franck Jan van gestel
Kind: Jan

Fol 107, 27-2
Beris Eelkens
Kinderen: Jan en Peter

Fol 107v, 14-1
Gerit Peeter Eelkens X Elisabeth Goijaert van Spull
Kinderen: dochter X Gijelis van Aaken van Beeck, dochtern X Cornelis Jan die Wagemaker, dochter X Jan reijnen, dochter X Arijaen Beij en Peter

Fol 108, 31-1
Gherit Coman Jans X Christijntje ….

Fol 110, 11-2
Jaspar Backx X Aertken
Kinderen: Berthout, Marij X Ghijsbert Lamberts, Elsken X Dirick Jacobs, Aleijt