Selecteer een pagina

Algemeen rijksarchief ’s Hage

Inventaris Staten van Holland

Inv nr 1508  (met potlood het jaar 1561 geschreven)

Quohier van de uitgaande renten enz diemen uijtreijck jaerlijcx uijten domeijnen van Heusden

Heer Gijsbrecht Janszn, priester van Sinte Pieter en Paulus altaer inder kercken van Heusden, verschijnende Johannis 35 st

Heer Jan van Eijck tot Engelen van Sinte Agatha Capelle ten Elshout verschijnende Lambertij …..

Boudewijn Bartels zoen of Willem Bartels zoen, zijn zoen van wegen  den ouden mannen opten Outheusdensen dijck

Joncker Heijnrick Croesing als erfgenaem van Jacob Croesing … …

Die kinderen van Drongelen ende sijn dese naevolgende personen

Willem van Drongelen

Geertruijt van Drongelen ende Reijcxken haer zuster

Ghijsbert Willems zoen

Cornelis Wouter (Gerster?)

Jan Willemszoen van Drongelen

Claes Heijnricxszoen van Spaendonck tot Tilburg

Joris Bruijstens

Heijlken Hessels van Drongelen met Gerit huere brueder

Claes van Spaendonck ende Heijnrick van Spaendonck als transport hebbende van Huijbert van Drongelen

Die heere van Eijckenroode plach te heffen op te domeijnen van heusden

Inv nr 958   1572

(Kohier van Hedikhuizen)

Goaert Janssen bruijcker van wilen Hannaerts lant

Meester Frans van haenbroeck

Gerijt van de Velde

Reijn … Horen

Cornelis Godertssen en Henr? Claessen bruijckers van Joost Peterssen erfgen

Huijch Horn

Derfgenaeme van Lambert Horn

Willem van de Velde en Handrick Janssen

Adriaen Janssen erfgen

Tonis vande Velde

Adriaen Michielssen, gesworen clerck tot Hedichuijsen; elders wordt hij secr genoemd

Inv nr 1284 1561

Herpt en abdije van Bern

Jasper Claes Buijs won te Heusden

Jan Jacop Potters te Herpt en de wed van Dirck Otten te Heusden

Die wed van Jan Hac Buijs

Erfgen van Jacop Potters won te Herpt

Cornelia wed Jan Hac Buijs

Michiel Hac Buijs won te Heusden

Mr Cornelis Huijben tot Heusden

Ghijsbert Huijben tot Herpt

Aechtken die wed van Dirck Otten van de Wiel te Heusden

Pauwels Jan die Schipper won te Heusden

Pieter Breul, schout te Heusden

Mr Ghijsbrecht, pastoor van Herpt

Pieter Anthonis, schoudt tot Herpt

Inv nr 1286  1562

(quohier Heusden)

‘t huijs van Cornelis Jan Buijs

’t huijs de wed Jan Hacken

’t huijs Bartholomeus Goderts mettenm brouwerij en hof                                       30 stuivers

’t huijs Corstiaen heijmans Voochts                                                                         26 st

’t huijs  Adriaen Janssen Hert                                                                                   13 st

’t huijs heer Cornelis van Herpt eijhgen                                                                   20 st

’t huijs Jan van Merwen eijgen beloopt 10e penning                                    26 st

             Noch de brouwerij met boomgaert toebeh Merwen voorschr                    14 st

’t huijs van de wed Jan Janssen eijhen beloopt                                                       13 st

Noch thuijs van de wed Jan Janssen voorschr eijgen                                             13 st

Pauwels Janssen Schipper                                                                                      14 st

Peter du Breul, schout                                                                                              24 st

Inv nr 1394

(inventaris Outheusden)

Jan Cornelissen Buijs, schoudt tot Outheusden in het jaer 1562